XXVI. évf. | 2016. április 5. | 7. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Köszöntjük új tagjainkat!

Várható események
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Magyar Innovációs Szövetség éves közgyűlése

A Magyar Innovációs Szövetség 2015. évi, rendes közgyűlését 2016. április 15-én, 9:15-től tartja, az Aquincum Hotel Budapestben (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.).

Program:

9:15-től
Regisztráció
10:00-10:10
Megnyitó: Szabó Gábor, elnök
- Mandátumvizsgáló-bizottság megválasztása
- Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
10:10-10:15 A Magyar Innovációs Szövetség 2015. évi Média Díjának átadása
10:15-10:25 A Magyar Innovációs Szövetség 2015. évi tevékenységéről szóló értékelés szóbeli kiegészítése: Greiner István, általános elnökhelyettes
10:25-10:55 Szakmai program:
Az oktatás szerepe az innovációban:
Palkovics László államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
10:55-11:25 Kérdések, válaszok
11:25-11:30 Felügyelő Bizottság jelentése: Ormándi Sándor, FB-elnök
11:30-11:35 Hozzászólások
11:35-11:40 Határozathozatal:
- az éves beszámolóról, az FB-jelentésről, a 2016. évi költségvetésről
- a 2016. évi tagdíjról
11:40-11:45 Javaslat az Alapszabály-módosításra: Szabó Gábor, elnök
11:45-11:50 Határozathozatal
11:50- Zárszó, fogadás


XXIV. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

2016. március 31-én, az Országházban adták át a 2015. évi innovációs díjakat. A Himnusz elhangzása után Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg az ünnepséget.
A résztvevőket először Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntötte:
"...Egy egészséges társadalom ugyanis tudatában van annak, hogy 21. századi szép, új világunkban folyamatos megújulás, szakadatlan fejlesztés és fejlődés, az az innováció nélkül, nem csak előre nem lehet jutni, nem csak ötről hatra nem lehet lépni, de még helyben maradni sem lehetséges. Amelyik társadalom a megújulás, az innovációs verseny terén lemarad, az azt kockáztatja, hogy szellemi és anyagi erőforrásait mások fogják kihasználni vagy éppen elhasználni, és abban soha nincs, nem lehet köszönet..."
"..A pénz elengedhetetlen, de nem elégséges feltétele az eredményeknek. A teremtő emberi alkotóerő nélkül a pénz terméketlen, és holt tőke csupán. Az Önök kreativitása mellett még szükség van valamire, ami nagyrészt az államon múlik, és ami szintén nem pénz, hanem józan ész, figyelem és szervezés kérdése. Mai fődíjasunknak, az evopro cégcsoport tulajdonosának, Mészáros Csaba úrnak a mondása, hogy a negyedszázada emlegetett közhelyszerű, gazdasági bölcsesség, miszerint a gazdaságban nem halat, hanem hálót kell adni, már elavult, ugyanis napjainkban a halastóba halat kellene tenni. Vagyis a globális piac körülményei között - a nemzetközi gyakorlattal egyébként összhangban -, minden körülmények között erősíteni kellene azt a hazai keresletet, amely élteti a versenyképes magyar innovációs készségeket és képességeket. Évente közpénzekből ma is százmilliárdokat fordítunk olyan import termékekre, amelyeket legalább hasonló, vagy még jobb minőségben elő tudnánk állítani Magyarországon is, a magyar innovációnak és a magyar munkaerőnek köszönhetően..."

Prof. Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke köszöntőjében többek között a következőket mondta:
"...Tudjuk, hogy, a nemzetközi gazdaság erősebb szereplői nem engednek át nagyobb hozzáadott értéket produkáló gazdasági tevékenységet a gyengébbeknek. Ezért ha célunk a felzárkózás magunknak kell megteremtenünk ennek alapjait - ez pedig nem más, mint a tudás, a fejlett technológia, a versenyképes high-tech ipar, vagyis a kutatás-fejlesztés és innováció. Az innováció komplex gazdasági tevékenység, amelynek alapja az ötlet és a tudás, de ezek gazdasági haszonná formálása bonyolult gazdasági, társadalmi, morális és mentalitásbeli adottságok hálózatán keresztül érvényesül..."
"...Az elmúlt 25 évben, a szükséges, de rosszul végrehajtott reformok vezettek a versenyképesség romlásához, eladósodottsághoz és nehezen visszanyert gazdasági és kulturális szuverenitásunk újbóli elvesztéséhez. Most a mellény újragombolása folyik. Hibákkal, tévedésekkel, de végre történik valami, ami gazdasági szuverenitásunk legalább részleges visszanyerését célozza meg..."
 "...A jelen magyar közéletet beárnyékolja a bizalmatlanság, a gyanakvás légköre - aminek következménye a jogi túlszabályozás, a felesleg bürokrácia, a felelősség elhárításának gyakorlata. Ez az, ami sokszor béklyóba köti az alkotó energiát, nagyobb hangsúlyt helyez a szabályszerűségre, mint a tartalomra, ebben a légkörben több energiát követel az önigazolás, mint a cselekvés. Ez "begyűrűzik" a kutatás-fejlesztés és az innováció finanszírozási és pályázati rendszerébe is és fékezőleg hat. A túlszabályozás nehezen fér össze az alkotói szabadság igényével, csökkenti a felelősség vállalást. Ezen a téren is van tennivalónk bőséggel..."

Majd befejezésül Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke szólalt fel:
"...azok a források, amelyek lett légyen magyar, közvetlenül magyar források, vagy az Európai Unió Strukturális Alapjaiból származó források, ezeknek a forrásoknak a hatékony, célszerű felhasználása jelentős mértékben múlik azon, hogy az általam vezetett hivatal hogyan tudja megszervezni az ittlévők és az itt nem lévők együttműködését..."
"...Mindenki, aki részt vesz ezen pályázatoknak az elbírálásában, legyen egyetlen pályázat, amiről véleményt mond, ezzel hozzájárul és felelősséget vállal abban, hogy ezeket a forrásokat hogyan költjük el. Nagyon sok bírálat ér majd, a bírálatokat, azokat a személyemre irányítják és hozzám címezik a bírálatokat, ez rendben van így. Ide kell bejönnie a bírálatoknak, és én vagyok a felelős azért, hogy ez a folyamat jól működjön, de a segítségüket kértem sokszor, és az együttműködésüket kérem most is, hogy minden fillérre úgy tekintsenek, mint ha ez az Önök magán forrásai lennének.

"...Olyan rendszert kell működtetnünk, amely nem enged sem a középszernek, nem enged semmilyen lobby érdeknek, és ebben a házban mondom, itt a Felsőházban, nem lehet politikai befolyás sem..."
"...Ezeknek a fejlesztéseknek és ezeknek a finanszírozhatóságoknak összhangban kell lennie Magyarország gazdaságpolitikájával és Magyarország társadalompolitikájával. Nem egyszerű feladatok ezek, és nagyon gyakran megkérdezik, hogy miért nem támogattuk ezt a nagyszerű ötletet. Minden nagyszerű ötletet nem lehet támogatni, de ha összhangot tudunk teremteni a kutatás-fejlesztési politikai, a gazdaságfejlesztési politika és mindezt egy társadalompolitika, egy világos társadalompolitika szempontjai szerint rendezzük el, és tisztességesen járunk el a források odaítélésénél, akkor azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 5-7 évben jelentőset léphetünk előre..."
Kiemelt dicséretben három pályázat részesült:
- "WebDP - Gyors és flexibilis banki alkalmazásfejlesztés a költséghatékonyság érdekében" c. innováció (ApPello Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest),
- "ENWT technológia" c. innováció (VízTEC Víztechnológiai Zrt., EMVIR Nonprofit Kft., Eötvös József Főiskola, Budapest),
- "Koextrúziós eljárással történő alginátbevonat" c. innováció (PICK Szeged Zrt., Szeged).

Az oklevelet Pakucs János, tiszteletbeli elnök és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök nyújtották át.

Ezután Kocsis-M. Brigitta, műsorvezető (Duna TV Novum című tudományos magazin szerkesztő-műsorvezetője), tömören ismertette a díjnyertes pályázatokat. A díjak átadása után a díjátadók néhány percben méltatták az adott pályázatot.
- Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi Agrár Innovációs Díjában az Univer Product Termelő és Kereskedelmi Zrt. részesült, a csípős fűszerpaprika nemesítési programjáért.

A díjat V. Németh Zsolt, államtitkár és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke,zsűrielnök adta át, Palotás Gábor, az Univer Product Termelő és Kereskedelmi Zrt. stratégiai és fejlesztési igazgatójának.
- Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjában az Aquaprofit Zrt. részesült, az arzén tartalmú vizek tisztítására, több lépcsős előoxidációval és ózonos oxidáció segítségével, kidolgozott eljárásért és berendezésért.
A díjat V. Németh Zsolt, államtitkár és Pálinkás József, zsűrielnök adta át Udud Péter, az Aquaprofit Zrt. vezérigazgatójának.
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Fejlesztési Innovációs Díjában a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. részesült, a komplex vészhelyzeti kommunikációs rendszerért.
A díjat Fónagy János, államtitkár és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke adta át, Kazi Károly, a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. ügyvezető igazgatójának.
- Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. évi Ipari Innovációs Díjában az Aluinvent Zrt. részesült, az alumíniumhab gyártástechnológiájának kifejlesztéséért és az alumíniumhab termékek piacosításáért.
A díjat Lepsényi István, államtitkár és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke adta át, Dr. Babcsán Norbert, az Aluinvent Zrt. technológiai igazgatójának.
- Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2015. évi Innovációs Díjában a DAK Acélszerkezeti Kft. részesült, a biztonságos acél közúti visszatartó rendszer megalkotásáért.
A díjat Bendzsel Miklós, elnök és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke adta át, Tarány Gábor, a DAK Acélszerkezeti Kft. ügyvezető igazgatójának.
- Magyar Innovációs Szövetség 2015. évi Startup Innovációs Díjában az Arenim Technologies részesült, a CryptTalk hívástitkosító szolgáltatásért.
A díjat Pakucs János a MISZ tiszteletbeli elnöke, az Innovációs Nagydíj pályázat szervező bizottságának elnöke, valamint Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök adta át Kun Szabolcs, az Arenim Technologies ügyvezetőjének.
- 2015. Évi Innovációs Nagydíjban az evopro Innovation Kft. és az evopro systems engineering Kft. részesült, az eRDM - dinamikus vasúti terhelésmérő és diagnosztikai rendszerért.
A díjat Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Pálinkás József, NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök adta át, Dr. Szepessy Zsolt Szabolcs, Bodnár Balázs, az evopro Innovation Kft., ill. az evopro systems engineering Kft. ügyvezetőjének, valamint Mészáros Csaba, az evopro csoport tulajdonos elnökének.

Végezetül a 2014. évi innovációs nagydíjas Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgatója, Farkas József üdvözölte a díjazottakat.

A díjátadási ünnepséget a Duna folyosón tartott fogadás követte. A 2015. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunk letölthető portálunkról.

25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA által, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással meghirdetett 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második szakasza lezárult. 2016. március 31-ig, az 53 továbbjutott pályázatból 46 kidolgozása fejeződött be.

A pályázók a zsűritagok előtt szóbeli prezentációkat fognak tartani 2016. április 20-22. között. A fiatalok a prototípusokat, modelleket működés közben mutatják be a zsűri tagjainak, valamint beszámolnak a tudományos kutatásaik során elért eredményeikről is.

A bírálóbizottság Prof. Vajta László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dékánjának vezetésével 2016. április 27-én, testületileg hozza meg a végleges döntést a közel 2,5 millió forintos ösztöndíjakat illetően, melynek eredményét 2016. május 25-én hozzuk nyilvánosságra. A díjazott, ill. kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkákat 2016. május 25-én, a kiállításon mutatjuk be a Magyar Tudományos Akadémián (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.).

Genius Loci Díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért díj

A "Genius Loci Díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért" díj célja, hogy értékelje és elismerje a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein működő üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak a tehetségek támogatása érdekében tett erőfeszítéseit. Az elismerést 2015-ben adományozta első ízben a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ), melynek a MISZ alapító tagja.

A pályázati felhívásra 19 jelentkezés érkezett. A bírálóbizottság a pályázatokat az alábbi szempontok szerint pontozta, előzetesen:
- a jelölt együttműködés mennyiben szól ténylegesen tehetséggondozásról,
- a jelölt vállalat erőfeszítése mennyiben mutat túl a saját közvetlen üzleti érdekben kifejtett promóciós és marketing tevékenységen,
- az együttműködés volumene, intenzitása, hosszú távú hatása,
- a jó gyakorlat újszerűsége és/vagy példa értékű ereje.

A 2016. március 29-i zsűriülésen a legjobbnak ítélt 12 pályázatot választották ki. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Antos László ügyvezető igazgató vett részt a zsűrizésben.

A díjátadó gálára április 16-án kerül sor.

INNTEK Nonprofit Kft. taggyűlés

2016. március 22-én tartotta soron következő taggyűlését tagintézményünk, az INNTEK Nonprofit Kft. Egerben. A taggyűlést dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke, mint többségi tulajdonos képviselője vezette. Napirenden a 2015. évi beszámoló és mérleg, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelő Bizottság jelentése, a társaság 2016-os gazdálkodási terve, valamint a tisztújítás kérdése szerepelt.

Fülöp Gábor ügyvezető igazgató szóbeli kiegészítésében kiemelte, s ezt a Felügyelő Bizottság elnöke és a könyvvizsgáló is megerősítette, hogy az elmúlt esztendőt pozitív mérleggel zárták, a cég működése továbbra is kiegyensúlyozott és biztonságos. A felhalmozott nyereséget a cég fejlesztésére fordítják, a telephelyen felújításokat, modernizációt hajtanak végre. A tisztségviselők mandátumának lejárata ugyan csak jövőre esedékes, a folytonosság biztosítása érdekében dr. Bánhidy Péter javaslatára ügyvezető igazgatónak 3 évre továbbra is Fülöp Gábort bízták meg, és a Felügyelő Bizottság tagjait is felkérték tevékenységük folytatására, akik a felkérést elfogadták. Szövetségünket, mint kisebbségi tulajdonost a taggyűlésen dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.

INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. taggyűlése

2016. március 30-án, Debrecenben, a társaság székhelyén tartotta tagszervezetünk, az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. taggyűlését, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Ábrahám László, elnökségi tag vett részt.

A taggyűlésen megtárgyalták többek között, hogy a pályázati lehetőségek beszűkülése és a feltételek szigorodása nagy kihívás elé állítja az INNOVA-t. A 2015-os éve kb. 14 M Ft eredménnyel zárult, de végleges számok csak az évet lezáró taggyűlésen lesznek elérhetők.
Ügyvezető váltás lesz az év első felében, várhatóan az egyetem egy másik Kft-jének ügyvezetője fogja vezetni az INNOVA-t is.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | ÁMEI Zrt.
Tagsorszám: | 723.
Cím: | 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Vezető: | Thernesz Artur
Telefon: | 0623/889-830
E-mail: | athernesz@amei.hu

Tevékenység:
Akkreditált szénhidrogén ipari és környezeti vizsgálatok, terméktanúsítás.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal névváltozása

2016. március 23. napjával a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal neve hivatalosan Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO; EUSZTNH) névre változik. Ugyanezen időponttól a "közösségi védjegy" kifejezés helyébe az "európai uniós védjegy" kifejezés lép.

Az elektronikus kommunikáció tekintetében március 23-tól a hivatali e-mail címek name.surname@euipo.europa.eu címre változnak, azonban a jelenlegi e-mail címek, name.surname@euipo.europa.eu még hónapokon keresztül az új e-mail címekkel együtt párhuzamosan használhatók.

Március 23. napjától az EUIPO honlapja, az e-business alkalmazások, a díj kalkulátorok és az online eszközök címe is frissítésre kerül. A jelenlegi www.oami.europa.eu honlap címe automatikusan átirányításra kerül az új www.euipo.europa.eu címre.

További információk: az EUIPO web section oldalán.

Várható események

Innováció az egész világ

2016. április 14-én, a Courtyard Budapest City Centerben (1088 Budapest József krt. 5.) kerül megrendezésre a Világgazdaság szervezésében az "Innováció az egész világ" című konferencia.

8:30-9:00
Regisztráció
9:05-9:30
Hogyan segítsük a hazai innovációt? - Szigeti Gyula Péter elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
9:35-9:55
A növekedés feltétele az innováció - Lepsényi István államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
10:00-10:40
Panelbeszélgetés: Nagy innováció, nagy üzlet? - Dale A. Martin elnök-vezérigazgató, Siemens; Niklós László igazgató, Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.; Beke Zsuzsanna PR és Kormányzati Kapcsolatok vezető, Richter Gedeon NyRt.
10:45-11:00
Innotrade: ugródeszka startupoknak - Ducsai-Oláh Zsanett vezérigazgató, Magyar Nemzeti Kereskedőház
11:05-11:20
Innovációs befektetések: Kockázatos, de megéri - Csuhaj V. Imre elnök-vezérigazgató, Széchenyi Tőkealap-kezelő
11:25-11:50
Kávészünet

11:55-12:10

Fizetési innovációk (mobil, e-kereskedelem, új generációs módozatok) - Szetnics László, regionális mobil üzletfejlesztési vezető, MasterCard
12:15-13:00
Panelbeszélgetés: Sok kicsi sokra megy - startupok innovációja - Csillag Péter ügyvezető, Starschema Kft.; Slezák Tamás vezérigazgató, Moveo Zrt. (további résztvevők felkérés alatt)
13:05-14:00
Panelbeszélgetés: Aki kimarad, lemarad (Dübörög a IV. ipari forradalom) - Ablonczy Balázs ügyvezető igazgató, SAP Hungary; Horváth Krisztina ügyvezető igazgató, Cisco Magyarország; Benedek Péter vezérigazgató, IBM Magyarország
14:00-
Ebéd

A részvételi díj az Innovációs Szövetség tagjai számára (early bird kedvezmény): 24.900 Ft+Áfa
A jelentkezési lap elérhető az alábbi linken. A Megjegyzés rovatba írja be "Innovációs Szövetség partnerkedvezmény".

További információk az alábbi linken, illetve Torma Tibornál (tel.: 460-2534. e-mail: tibor.torma@mediaworks.hu).

Magyar-Kazah Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság 5. ülésszaka

Magyar-Kazah Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság (KKB) következő, 5. ülésszakára 2016. május 3-5. között, Asztanában kerül sor. A KKB magyar társelnöke Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, partnere Jerbolat Doszajev, a Kazah Köztársaság nemzetgazdasági minisztere. A kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együttműködés további elmélyítése, a vállalatok közötti közvetlen kapcsolatok élénkítése érdekében a KKB 5. ülésszakának keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium fontosnak tartja egy magyar-kazah üzleti fórum és üzletember-találkozó megtartását.

Az üzletember delegációt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi, ezért a kétoldalú együttműködési lehetőségek felmérését követően, amennyiben érdekeltek a kazah üzleti kapcsolatok kialakításában, továbbfejlesztésében, részvételi szándékukról szíveskedjenek tájékoztatni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát (Leimeter Ilona, e-mail: leimeter.ilona@mkik.hu, tel.: +361/474-5147), másolatban pedig a Nemzetgazdasági Minisztériumot (ngkf@ngm.gov.hu).

Tőkeakadémia 3.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) "Tőkeakadémia 3." tőkebevonási ismeretek témára fókuszáló, kiscsoportos, interaktív képzést indít 2016. május 31-én, a Visegrádi Hotelben (2025 Visegrád, Rév u. 15.).

A képzés elsősorban olyan cégeknek, projektgazdáknak szól, akik az ötlet fázison már túljutottak, prototípussal vagy termékkel rendelkeznek. A cégek a 25-30 fős interaktív tréningen való részvétel során egymástól is tanulhatnak, tapasztalatot cserélhetnek. A képzés workshopjait tréner vezeti. A szakmai ismereteket a tréner mellett meghívott hazai és külföldi szakértők, ill. a HIPA illetékes munkatársai végzik.

Az előadások mellett, az M27 ABSOLVO vezető tanácsadóinak irányításával, kiscsoportos feladatok megoldása révén van lehetőség az elhangzottak gyakorlati elsajátítására. A résztvevőknek alkalmuk nyílik megismerni sikeres befektetési projektekben érintett vállalkozók, befektetők tapasztalatait, javaslatait. Lehetőség nyílik aktív magyar és külföldi befektetők felé közvetlen kérdéseket intézni.

Tervezett tematika:
- 2016. május 31. - június 1.: Tőkebevonási alapok, forrásbevonás, pénzügyi lehetőségek, a befektető megnyerése, üzleti tervezés, piaci pozícionálás
- 2016. június 14-15.: Tőkebevonási folyamat, beruházási célzatú hazai és uniós források, cégprezentáció, exit-stratégia
A részletes program elérhető az alábbi linken.

Részvételi díj: 55000 forint + áfa / fő.
A részvételi díj tartalmazza a teljes, 4 napos tréningen való részvétel díját, a helyszín, a teljes ellátás és a szállás (elhelyezés egyágyas szobákban) biztosításának költségeit is.

A programra jelentkezni a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével lehet.
Jelentkezési határidő: 2016. május 20.

Jelentkezésüket a hip@hipa.hu e-mail címre, vagy a programfelelősnél, Holly Sáránál várják (e-mail: sara.holly@hipa.hu, tel: 872-6584).

HVCA éves konferencia

Tagszervezetünk, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület 2016-ban immáron 18. alkalommal rendezi meg a HVCA éves konferenciáját "CEE Private Equity, Venture Capital and Corporate Finance" címmel, ahol a Magyar Innovációs Szövetség együttműködő partner.

Az idei évben a konferencia fő előadója Mr. Joseph Andrew, Global Chairman, a Dentons Jogi Irodától. A rendezvény 2016. június 8-án, a Hotel Sofitel Lánchíd Budapestben (1051 Budapest, Széchenyi István tér 2.) kerül megrendezésre.

A részletes program elérhető az alábbi linken.

A MISZ tagjainak 10%-os kedvezményt biztosítanánk a belépőjegy árából.
További információk: Pintér Ibolya (tel.: 475-0924, mobil: 30/411-8152, e-mail: ibolya.pinter@hvca.hu; web: www.hvca.hu)

Szakirodalomfigyelő

John Coates: A félszerzet órája - A kockázatvállalás biológiája a pénzpiacokon - Typotex, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

Kockázatvállalás a pénzpiacokon: jóllehet a célja kétségkívül a haszonszerzés, nélküle a külső tőkét kereső cégek igen nagy hányada sem jutna finanszírozáshoz. Így kapcsolódik a pénzpiaci befektetés a fejlesztéshez, segíti a kockázatvállalás - a haszon reményében - a nagy növekedési potenciálú cégek és fejlesztések sikerre jutását. Különösen jelentős szerepet kap e tekintetben annak az elvnek az érvényesülésénél, hogy a recesszió mélyén kell új fejlesztésekbe fektetni.

"John Coates neurobiológus egykori sikeres Wall Street-i kereskedőként betekintést enged az üzleti fellendülés és a csőd biológiájába. Egy kereskedői csoport történetén keresztül bemutatja, miként alakul át egymásba az eufória, a stressz és a depresszió kockázatvállalás hatására; milyen lényegi kapcsolat áll fenn siker, félelemérzet és főleg a fiatalabb férfiak nemi hormonjai között. A csoport tagjait az egyre komolyabb rizikó más emberekké változtatja. Ezt nevezi a szerző a félszerzet órájának. Rendkívül spekulatív és nagyon eredeti könyv, amely bemutatja, hogyan járul hozzá az ember biológiája az irracionális bőség és a pesszimizmus váltakozó ciklusaihoz, hogyan ingatja meg a bankokat és a világgazdaságot - és hogy ezt a rendszert hogyan lehet megnyugtatni biológiai alapelvek alkalmazásával." - a Typotex ajánlójából.

Coates e könyvéről "Ebben a könyvben Scott és Logan - Martin és Gwen - (két jelzálogfedezetű kötvényekkel foglalkozó kereskedő - OP) történetét fogom elmesélni, valamint egy tőzsdeteremnyi mellékszereplőét, amint valamennyiüket magával ragadja egy árfolyamemelkedés árhulláma, majd az azt követő hanyatlás. Történetük két szálon fut majd: az egyik azt fogja megmutatni, hogyan viselkednek a kereskedők a felszínen - hogyan keresnek pénzt és miképp veszítik el azt; miképp válnak euforikussá vagy stresszessé, ahogyan a szerencséjük változik; hogyan tesznek szert rendkívüli jutalékokra -, míg a másik a viselkedésük mélyén megbúvó testi folyamatokat írja le. A két szál ugyanakkor egybefonódik és egyetlen közös történetté áll össze. És ha egységükben szemléljük őket, látni fogjuk, miképp forr össze a kockázatot vállalók életében az agy és a test tevékenysége életük fontos pillanataiban. Utunk során felfedezzük majd a tudattalanul működő agyi áramköröket, és azt, hogy ezek az áramkörök mennyire közvetlenül kapcsolódnak a testhez; ezáltal jobban meg fogjuk érteni, hogyan lehetséges, hogy ezek az emberek olyannyira gyorsan képesek reagálni a piaci eseményekre, hogy a tudatuk nem bír lépést tartani velük; és miképp merítenek a testük jelzéseiből - a legendás zsigeri érzésekből -, hogy ezáltal optimalizálni tudják a kockázatvállalásukat."

Róla a University of Cambridge Judge Business School honlapján olvasható, hogy a testület idegtudományokkal és pénzügyekkel foglalkozó tagja. "Korábban a Goldman Sachs-nál (a legnagyobb pályákon játszó cég - OP) derivatívákkal kereskedett, és a Deutsche Bank ottani kereskedőrészlegét vitte. Technikákat fejlesztett ki értékelésre és speciális kereskedési és arbitrázs ügyletekre. Most a kockázatvállalás és a stressz biológiáját kutatja. (Talán nem oly elrugaszkodott dolog őt a pályája alapján a rablóból lett kriminálpszichológushoz hasonlítani -OP) A félszerzet órája c. könyvét a Financial Times/Goldman Sachs Az év üzleti könyve díjának szűkített listájára választották. A kockázatvállalásra vonatkozó kutatásai érdeklődést vonzottak üzleti-, gyógyászati-, katonai- és élsport körökből. A Foreign Policy folyóirat az év legbefolyásosabb gondolkodói között nevezte meg. (2012-ben - OP)"
Coates a döntéshozó rendszerünk vezérléséhez hozzárendeli a testünk biokémiáját is, megsokszorozva ezzel annak összetettségét. Hogyan viszi ezt az eddig vázoltakon túl tovább? Megközelítése és magyarázatai igencsak tanulságosak.

Patkós András: Az elbűvölt fizikus - Válogatott írások - Typotex, 2015
Dr. Osman Péter

A szerző, a részecskefizika és a kozmológia neves kutatója, egyetemi tanár, akadémikus, s felsőfokon műveli a téren a tudományos ismeretterjesztést. Joggal mondja e könyve tárgyáról, a fizikáról - amelyet a tanulmányai itt a kezdetektől a mai eredményekig követnek -, hogy "Elbűvöl az emberi értelem, amely világunk sokféleségét egységes fizikai gyökerekhez vezeti vissza. Remélem, hogy válogatott írásaim kellő türelemmel és elszántsággal felvértezett olvasóját is lenyűgözi ez a varázslatos hatékonyság."

Könyve segít ráérezni: a fizika az intellektuális csodák birodalma mind a felfedezéseivel, mind a folyamatosan fejlődő módszereivel, amelyek segítenek megismerni a világot. Nélküle vakon és bénán botorkálnánk: nem értenénk, mi miért történik az anyagi világban, semmit, aminek magyarázatával a fizika által feltárt törvények szolgálnak, és nem lennének tudatosan kifejlesztett eszközeink sem, amelyek létrehozásához e törvények ismerete kell - kezdve akár egy összetett csigasorral. Tény, hogy már a klasszikus fizika is túlnyomó részt a matematika nyelvén írható csak le, s ez igen sokaknak többé-kevésbé megnehezíti a megértését.

A fizikát lehet nem szeretni, mert megfelelő képzettség nélkül olykor nehezen érthető, és mert ahogyan halad előre, mind bonyolultabb, s már a képzelőerőnket is meghaladja. Tény, hogy lényegében mindaz a tudás, amellyel ma a világegyetemről, az atomi- és a szubatomi világról rendelkezünk, a matematika segítségével jött létre, és legfeljebb egy része önthető szavakba. Megáll viszont, hogy a fizikát nem szeretni ostobaság, és bármennyit értünk meg, vagy akárcsak sejtünk meg általa a világból, az mind tiszta haszon.

Saját területünket tekintve, a műszaki tudásunk nagy és nélkülözhetetlen részét a fizika adja, s e tudás segít hozzá az új eszközök kifejlesztéséhez, általuk az innovációhoz a technikában és a gazdaságban. Nemrég senki sem hitte volna, hogy a modern fizika 'extrém' felfedezéseinek, mint a relativitás-elmélet, a kvantumfizika, komoly gyakorlati jelentősége lesz, hogy a legmodernebb gazdaság alapjaivá is válnak. Mai eszközeink egyik meghatározó részét azonban csak e tudományok eredményeinek segítségével lehetett kifejleszteni.

A fizika tanulása a gondolkodásmód elsajátításaként is a műszaki tudományok iskolájának bevezetője, s kiemelést érdemel, hogy nemcsak a modern élet- és társadalomtudományok támaszkodnak mindinkább matematikai alapra, hanem az igen távoli szakterületen, a modern pénz- és tőkepiaci innovációkban is a fejlesztők jelentős része fizikusok közül kerül ki. (L. Emanuel Derman: My Life as a Quant - Hírlevél, 2005/11. sz.)

A könyv nem könnyű olvasmány, ám a hozzáértőknek intellektuális csemege, ismereteik frissítője, bővítője, a többieket pedig segíti, hogy legalább valamennyit megtudjanak - ki-ki igyekezete szerint - ebből az alapvető tudományról, s a helyéről a civilizációnkban.

Fejezetcímek, ízelítőül: • A vákuum életre kel • Rejtőzködő szimmetriák nyomában • Neutrínók és a téridő szimmetriái • Entrópia, Planck, Univerzum • Küzdelem az Entrópiával • A kvantumtudatos élet • Kvantumbiológia: az emberboldogítás leendő tudománya? • Tudományos kutatás - az igazság kutatása? • A tudomány és az iskola • Az együttműködés hiánya - a hazai természettudományi tanárképzés csődje.

E tanulmányok a fizika olvasmányos - bár gyakran a teljes megértéshez elméleti tudást is követelő - tudománytörténetévé állnak össze. Egyik különösen vonzó gondolati vonala, hogy benne az olvasó "Élvezi majd a kortárs világirodalom azon közkedvelt szerzőinek gondolatait, akiknek a modern fizika mélyen emberi üzeneteket sugall". S ha érdeklődése ráveszi, együtt gondolkodhat a szerzővel a kutatás nagy kérdéseiről.

Merényi György: Zsolnay építészeti kerámia az Osztrák-Magyar Monarchia korában - Vince Kiadó, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

Nagyon kevés olyan cég van a magyar gazdaság- és ipartörténetben, amelyre majd' 150 év óta büszkék lehetünk. Ilyen a pécsi Zsolnay gyár, amely tankönyvi példája lehet a kiemelkedően magas hozzáadott érték elállításának, méghozzá úgy, hogy ennek fő alkotóeleme a szellemi érték. A Zsolnay termékek fő összetevői az agyag, a bevonó- és színezőanyag, az alkalmazott művészet és az innováció. Termékvonalait kezdettől fogva technológia-alapú művészettel alkották meg, amelynek gerincét az egymásra épülő innovációk adják, ezekkel vívta ki újra és újra a termékei kiemelkedő rangját és értékét.

Az elegáns kötet a honi ipar- és gazdaságtörténet fontos szeletét mutatja be. A Zsolnay gyár méltó reprezentánsa, egyik zászlóshajója a korszaknak, midőn Magyarország a kiegyezést követően nekilendült, hogy gyorsuló ütemben megteremtse a magaskultúráját, korszerű iparát és gazdaságát, és ezekkel lépjen ki a fejlett világ színpadára; s megteremtette a magyar alkotó szellem kimagasló hírét és rangját, amelynek a Zsolnay alkotói is méltó részesei. E kötet a gyár történetének tudományos alaposságú feltárására támaszkodó. alapos történetírással, szakmai elemzéssel, és gyönyörű, gazdag képanyaggal mutatja be a gyár e korszakát, és szerepét az építészetben - hogy milyen sokban és sokféleképp járultak hozzá az építészeti remeklésekhez a Zsolnay-gyár termékei.

A könyvről és szerzőjéről, a kiadótól: "A Zsolnay építészeti kerámiára koncentráló, másfél évtizednyi anyaggyűjtés során alapos betekintést nyert a Zsolnay-gyár dokumentációjába, kutatott levéltárakban, konzultált az örökösökkel és a kiváló szakértő-kollégákkal. Mindezen túl felkereste a helyszíneket, ahol sok száz fotót készített, amelyek nem csupán a dokumentálást szolgálták: a kötetben közölt Merényi-felvételek a részletek iránti érzékenységet, az egyéni látásmódot és a szenvedélyes érdeklődést egyaránt tükrözik. E kutatómunka eredménye e kötet, amely nem csupán átfogó, összegző tanulmány, hanem vizuális élményt nyújtó körkép a korszak jelentős építészeti örökségéről."

Pár vonás, a gyár honlapjáról:
"A Zsolnay fogalommá vált. Misztikum lengi körül a Zsolnay márkanevet, pedig a titok nem titok. Egyszerűen csak 161 éves tradíciót, egyedi gyártástechnológiákat, innovatív kezdeményezéseket, művészi érzéket, kifinomult szaktudást, kiváló minőséget, utánozhatatlan gondosságot, örök értéket jelent. Mindez együttesen egy varázslatos, megismételhetetlen világot teremt, amelyet az egész világ ismer és elismer. Hosszú története során mindig tudott kora számára valami újat és meghatározót mondani. Mind technológiai megoldásokban mind pedig a művészi kivitelezésben úttörő szerepet játszott, magához vonzotta az adott kor neves tudósait, művészeit, építészeit. Ennek köszönhetően olyan hírneves alkotók vettek részt a gyár munkájában, mint pl. Rippl-Rónai József, Martyn Ferenc, Victor Vasarely, Lechner Ödön és még sokan mások.

A sikertörténet Zsolnay Vilmossal, a legnagyobb magyar fazekassal kezdődött, aki nem sajnálta az időt, pénzt, fáradtságot annak érdekében, hogy mindig valami újat, formabontót teremtsen. (Kiemelés tőlem - OP) Korának legkiválóbb szakembereit, művészeit, építészeit gyűjtötte maga köré és a közös kezdeményezések, a közös munka meghozta gyümölcsét. Kreatív alkotókészségüknek köszönheti megszületését a Zsolnay porcelán, az eosin és a pirogránit is. (...) Neves építészek (Lechner Ödön, Komor Marcell) látták meg a nagy lehetőséget a fagyálló Zsolnay pirogránit épületkerámia alkalmazásában, a Zsolnay gyárral szorosan együttműködve határozták meg a 19. század végi magyar szecessziós építészet színes mesevilágát."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Objektivhir.hu, 2016. március 21., hétfő
Magyar siker a nemzetközi robotprogramozási versenyen

Hirado.hu, 2016. március 21., hétfő
Magyar siker a robotprogramozási versenyen

Portfolio.hu, 2016. március 21., hétfő
Négy területen tenni kell a fenntartható magyar növekedésért

Mmonline.hu, 2016. március 21., hétfő
Összefogott a GE és a MOME

Euroastra.hu, 2016. március 21., hétfő
"Ha elbuktál, állj fel gyorsan és indíts újat!"

Szekesfehervar.hu, 2016. március 21., hétfő
Az Albacomppal kötött partnerségi megállapodást az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara

Elektrotechnika, 2016. március 22., kedd, 34. oldal
A 2015. évi Gábor Dénes-díjak átadása

Elektrotechnika, 2016. március 22., kedd, 36. oldal
Siker útján a MODULO? - a magyar buszgyártás

Világgazdaság, 2016. március 22., kedd, 1. oldal
InnovácIó az egész világ

Képmás, 2016. március 22., kedd, 86+87. oldal
MODULO környezetbarát magyar buszokat a városokba

Itcafe.hu, 2016. március 22., kedd
Elhunyt az Intel legnagyobb magyarja

Bitport.hu, 2016. március 22., kedd
Meghalt az Intel magyar legendája

Hwsw.hu, 2016. március 22., kedd
Meghalt Andy Grove

Infovilag.hu, 2016. március 22., kedd
Elhunyt a mikroprocesszor atyja, a Szilícium-völgy császára

Nol.hu, 2016. március 22., kedd
Meghalt Andy Grove, a magyar, aki nagy céggé tette az Intelt

Tudositok.hu, 2016. március 22., kedd
Újabb stratégiai megállapodás a városban

Weborvos.hu, 2016. március 22., kedd
Magyarországon is lehet versenyképes a kutatás

Pharmaonline.hu, 2016. március 22., kedd
A Richter, a Pécsi Tudományegyetem és Pécs városa

Kisalfold.hu, 2016. március 22., kedd
Jelnyelvet írtak az internetre
"...A Mutasd! interaktív jelnyelvtanuló és -gyakorló alkalmazás, aminek segítségével bárki elsajátíthatja a magyar jelnyelv alapjait. Két kilencedikes széchenyis diák fejlesztette ki a szoftvert; Roland és Fanni több mint egy éve dolgozik a programon..."
"...A héten kapták meg a meghívót az Országházban március 31-én tartandó Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadójára..."

Digitalhungary.hu, 2016. március 22., kedd
Született Gróf Andrásként, elhunyt Andy Grove-ként

Profitline.hu, 2016. március 22., kedd
A Pécsi Tudományegyetemmel bővíti kutatás-fejlesztését a Richter

Pecsiujsag.hu, 2016. március 22., kedd
Bővíti kutatás-fejlesztési együttműködését a PTE, a pécsi önkormányzat és a Richter

Pecsinapilap.hu, 2016. március 22., kedd
Még szorosabbra fűzi kapcsolatát a PTE és a Richter

Új Dunántúli Napló, 2016. március 23., szerda, 11. oldal
Ötletből sikeres üzletet!

Népszabadság, 2016. március 23., szerda, 7. oldal
Elvesztette atyját a Szilíciumvölgy

Magyar Idők, 2016. március 23., szerda, 14. oldal
Uniós pénz fejlesztésre

Magyar Közlekedés, 2016. március 23., szerda, 1+6. oldal
Párizsban járt a Modulo

Világgazdaság, 2016. március 23., szerda, 11. oldal
Innováció az egész világ

Népszabadság, 2016. március 23., szerda, 11. oldal
Innováció az egész világ

News4business.hu, 2016. március 23., szerda
Az idén 250 milliárd forint jut kutatás-fejlesztésre

Baranyanet.hu, 2016. március 23., szerda
Még szorosabbra fűzi kapcsolatát a Richter a PTE-vel és Pécs városával

Figyelo.hu, 2016. március 23., szerda
Helyben tartja a tudást a PTE és a Richter megállapodása

Bama.hu, 2016. március 23., szerda
Együttműködik a PTE a gyógyszergyárral

Innoportal.hu, 2016. március 23., szerda
Megújítják a PTE és a Richter kutatás-fejlesztési együttműködését

Elelmiszer.hu, 2016. március 23., szerda
"Újabb kutatóbázis kerül fel a tudományos térképre"

Magyarkozlekedes.hu, 2016. március 23., szerda
Párizsban járt a Modulo

Lanchidradio.hu, 2016. március 23., szerda
Nem program, hanem ész kell a gazdaságfejlesztéshez

Nlcafe.hu, 2016. március 23., szerda
Nők akik megváltoztatják a világot - Újra magyar kutatónőt díjaznak Párizsban

Somogyma.hu, 2016. március 23., szerda
Bővíti kutatás-fejlesztési együttműködését a PTE, a pécsi önkormányzat és a Richter

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2016. március 23., szerda
Az ön cége innovatív? Innovációs Audit és INNDEX

InfoRádió, 2016. március 23., szerda
Várhatóan idén kiírják az összes pályázatot

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2016. március 23., szerda
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal idén kiírja az összes pályázatot és várhatóan 2017 folyamán elbírálja azokat, mondta Pálinkás József

Magyar Nemzet, 2016. március 24., csütörtök, 11. oldal
Feszes terv gazdaságfejlesztésre

HVG, 2016. március 24., csütörtök, 51-54. oldal
A forrásbőség zavarai

HVG, 2016. március 24., csütörtök, 61-62. oldal
Csata előtt
Veszteglő brüsszeli pénzek

Világgazdaság, 2016. március 24., csütörtök, 1+11. oldal
Innováció az egész világ

Figyelo.hu, 2016. március 24., csütörtök
A fiatalok nem akarnak vállalkozni

Hirek.prim.hu, 2016. március 24., csütörtök
SMART 2016: nemzetközi innovációs expót rendeznek Magyarországon

Bonline.hu, 2016. március 24., csütörtök
SMART 2016: nemzetközi innovációs expót rendeznek Magyarországon

Kutyu.hu, 2016. március 24., csütörtök
SMART 2016: nemzetközi innovációs expót rendeznek Magyarországon

Profitline.hu, 2016. március 24., csütörtök
SMART 2016: Nemzetközi innovációs expót rendeznek Magyarországon

Mmonline.hu, 2016. március 24., csütörtök
Nemzetközi innovációs expó Budapesten

Mediainfo.hu, 2016. március 24., csütörtök
SMART 2016: innovációs konferencia májusban

Marketinginfo.hu, 2016. március 24., csütörtök
SMART 2016: innovációs konferencia májusban

Weborvospro.hu, 2016. március 24., csütörtök
Együttműködik a PTE a Richterrel

Weborvos.hu, 2016. március 24., csütörtök
Együttműködik a PTE a Richterrel

Mediapiac.com, 2016. március 24., csütörtök
Megkutatjuk a kutatókat - töltsd ki a kérdőívet!

Vs.hu, 2016. március 24., csütörtök
Közvetlenül San Franciscóból segítené a startupokat az állam

Portfolio.hu, 2016. március 24., csütörtök
Hatalmas összeggel száll be az UniCredit FinTech startupokba

Semmelweis.hu, 2016. március 24., csütörtök
A Felfedezettjeink 2016 fődíjasa Huszár N. István

Insiderblog.hu, 2016. március 24., csütörtök
Irány Bécs! Ingyen mehetnek magyar cégek a régiós seregszemlére

Eupalyazatiportal.hu, 2016. március 24., csütörtök
Új portál segíti a Horizont 2020 pályázókat

KlubRádió, 2016. március 24., csütörtök
Technológiai fejlődés

InfoRádió, 2016. március 24., csütörtök
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal idén kiírja az összes pályázatot

HVG KR Plusz, 2016. március 25., péntek, 36-37. oldal
Lehet-e Budapest startupfőváros?

HVG KR Plusz, 2016. március 25., péntek, 182-183. oldal
Jól kiegészítjük egymást...

Világgazdaság, 2016. március 25., péntek, 12. oldal
Innováció az egész világ

Népszabadság, 2016. március 25., péntek, 5. oldal
Innováció az egész világ

Magyar Közlekedés, 2016. március 25., péntek, 1+6. oldal
Párizsban járt a Modulo

Piacesprofit.hu, 2016. március 25., péntek
Óriási esély a magyar agy: ha tudunk élni a lehetőséggel

Ma.hu, 2016. március 25., péntek
Mintegy 25 milliárd forint uniós fejlesztési forrást ítéltek oda

Esemenymenedzser.hu, 2016. március 25., péntek
Pénz, de honnan? Fókuszban az EU-pályázati pénzek, 2016. április 7.

Profitline.hu, 2016. március 25., péntek
25 milliárd forint uniós fejlesztési forrásról döntöttek

Magyaridok.hu, 2016. március 25., péntek
NGM: mintegy 25 milliárd forint uniós fejlesztési forrást ítéltek oda

Inforadio.hu, 2016. március 25., péntek
NGM: mintegy 25 milliárd forint uniós fejlesztési forrásról döntöttek

Vg.hu, 2016. március 25., péntek
A fiatal tehetségekben bíznak a vezetők

Technokrata.hu, 2016. március 25., péntek
Szebb jövő elé néznek a hazai startupperek

Szabadujsag.com, 2016. március 25., péntek
Milyen lesz a jövő Európája?

Stop.hu, 2016. március 25., péntek
Mintegy 25 milliárd forint uniós fejlesztési forrást ítéltek oda

Portfolio.hu, 2016. március 25., péntek
Egy hónappal kitolták az innovációs pályázat egyik határidejét

Portfolio.hu, 2016. március 25., péntek
Újabb 25 milliárd forintnyi GINOP-nyertest hirdettek

Minuszos.hu, 2016. március 25., péntek
SMART 2016: nemzetközi innovációs expó lesz Magyarországon

Erdon.ro, 2016. március 25., péntek
Nem semmi! Intelligens védőkabátot fejlesztenek a szabolcsi tűzoltóknak
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyre ezzel a fejlesztésükkel neveztek.

Elelmiszer.hu, 2016. március 25., péntek
25 milliárdot ítéltek oda 5 GINOP pályázat keretében

Digitalhungary.hu, 2016. március 25., péntek
Magyar startupok, figyelem!

Autopro.hu, 2016. március 25., péntek
Ábrahám László: a jövő tehetségeit keressük

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2016. március 25., péntek
Magyar startupok, figyelem! - Innotrade, innovációs seregszemle!

Privatbankar.hu, 2016. március 25., péntek
Összesen 25 milliárdot osztottak ki a magyar vállalkozásoknak

Orientpress.hu, 2016. március 25., péntek
NGM: 25 milliárdos uniós pályázat segíti a kkv-kat

Magyarhirlap.hu, 2016. március 25., péntek
Huszonöt milliárd forint uniós fejlesztési forrás a GINOP keretében

Figyelo.hu, 2016. március 25., péntek
25 milliárd forint talált gazdára

Computerworld.hu, 2016. március 25., péntek
Startupokra épül a magyarországi innováció

Magyar Hírlap, 2016. március 26., szombat, 7. oldal
A nap száma 25,3 milliárd

Új Néplap, 2016. március 26., szombat, 9. oldal
Innováció az egész világ

Tolnai Népújság, 2016. március 26., szombat, 9. oldal
Innováció az egész világ

Dunántúli Napló, 2016. március 26., szombat, 9. oldal
Innováció az egész világ a technológiai forradalmat üzleti innovációk követik

24 óra, 2016. március 26., szombat, 9. oldal
Innováció az egész világ

Szeretlekmagyarorszag.hu, 2016. március 26., szombat
Óriási sikerük van a sötétben világító növényeknek
"...Az első Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Verseny második helyezettje volt 1991-ben egy biztonsági ülésrendszerrel. Tizenegy, az építőiparban ledolgozott év után, azon gondolkodott, hogy kiszáll a mókuskerékből..."

Ma.hu, 2016. március 26., szombat
Intelligens tűzoltóruhát fejlesztettek nyíregyházi középiskolások
"...Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyre ezzel a fejlesztésükkel neveztek..."

Mno.hu, 2016. március 26., szombat
Magyar diákok fejlesztenek okoskabátot
"...Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre ezzel a fejlesztésükkel neveztek..."

Hvg.hu, 2016. március 26., szombat
Magyar diákok fejlesztenek intelligens védőkabátot
"...Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyre ezzel a fejlesztésükkel neveztek..."

Eduline.hu, 2016. március 26., szombat
Intelligens védőkabátot fejlesztettek magyar diákok
"...Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyre ezzel a fejlesztésükkel neveztek..."

Sunshinefm.hu, 2016. március 28., hétfő
Intelligens védőkabátot fejlesztenek
"...Zsigó Zsolt és diákjai, Nagy Enikő és Sivák Levente több ízben már a rendvédelmi szerveknek különböző ötletes fejlesztésekkel álltak elő, így sokaknak ismerősen csenghet a nevük. A napokban tálcatűz mellett tesztelték és finomították a prototípust, ahol Leskovics Zoltán tű. alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő is jelen volt. A megyei igazgatóság évek óta jó kapcsolatot ápol az oktatási intézménnyel, így a fiatalok az új ötletükkel a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyre ezzel a fejlesztésükkel neveztek - tudatta a katsztrófavédelem..."

888.hu, 2016. március 28., hétfő
Startupokon alapul a magyar innováció

Petőfi Népe, 2016. március 29., kedd, 7. oldal
Európai uniós források: egy letiltás, egy pozitív döntés

24 Óra, 2016. március 29., kedd, 7. oldal
Európai uniós források: egy letiltás, egy pozitív döntés

Békés Megyei Hírlap, 2016. március 29., kedd, 1+7. oldal
Egy kifizetés letiltva

Új Néplap, 2016. március 29., kedd, 1+7. oldal
Kifizetés letiltva

Heves megyei Hírlap, 2016. március 29., kedd, 1+7. oldal
Egy letiltás, egy pozitív döntés

Kelet Magyarország, 2016. március 29., kedd, 5. oldal
Intelligens védőkabátot fejlesztenek a bánkis diákok
"...A napokban tesztelték az okos tűzoltóruhát, és inomítottak a prototípuson. A bánkis diákok az okoskabáttal neveztek a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyre..."

Magyar Idők, 2016. március 29., kedd, 12. oldal
Segítik a foglalkoztatást az uniós pályázatok

Népszabadság, 2016. március 29., kedd, 5. oldal
Innováció az egész világ

Szekesfehervar.hu, 2016. március 29., kedd
Pályázati lehetőségek kkv-knak - tájékoztatók a Gazdaság Házában

Computerworld.hu, 2016. március 29., kedd
Több mint 100 előadóval jön a SMART 2016

Pannonnovum.hu, 2016. március 29., kedd
Uniós pénzből okítják a magyar startupokat

Gyorplusz.hu, 2016. március 29., kedd
VII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár

Pcworld.hu, 2016. március 29., kedd
Több mint 100 előadóval jön a SMART 2016

Trademagazin.hu, 2016. március 29., kedd
Pályázati felhívás a Sirha Budapest Innovációs termékversenyére

Palyazatihirek.eu, 2016. március 29., kedd
25 milliárd Ft támogatást ítéltek oda 5 GINOP pályázat keretében

Marieclaire.hu, 2016. március 29., kedd
Fiatal magyar kutatónő is L’Oréal díjazottjai között!

Pannonnovum.hu, 2016. március 29., kedd
Uniós pénzből okítják a magyar startupokat

Pannonnovum.hu, 2016. március 29., kedd
Ipar 4.0: futószalagon hozná az üzletet hazánkba a brit járműipar

Pannonnovum.hu, 2016. március 29., kedd
Tehetségek kibontakoztatásához keresünk együttműködést Kaliforniában

Insiderblog.hu, 2016. március 29., kedd
Irány Bécs! Belépő a Pioneers-re!

SzTNH e-Hírek 2016. március 29.
Megnyílt a Magyar Formatervezési Díj 2016 pályázati lehetőség

SzTNH e-Hírek 2016. március 29.
Módosult az Innovációs voucher című felhívás

SzTNH e-Hírek 2016. március 29.
Jedlik Ányos-díjak átadása - 2016

SzTNH e-Hírek 2016. március 29.
Együttműködési megállapodás az MTA és SZTNH között

SzTNH e-Hírek 2016. március 29.
44. Genfi Nemzetközi Találmányi Kiállítás

SzTNH e-Hírek 2016. március 29.
Újabb rekordok az európai szabadalmak számában

Magyar Nemzet, 2016. március 30., szerda, 12. oldal
A startupoké a jövő

Békés Megyei Hírlap, 2016. március 30., szerda, 7. oldal
Innováció az egész világ

Világgazdaság, 2016. március 30., szerda, 9. oldal
Innováció az egész világ

Mixonline.hu, 2016. március 30., szerda
Debreceni polgármester: a gazdaságfejlesztés az innovációra épül

Innoportal.hu, 2016. március 30., szerda
Az innováció a debreceni gazdaságfejlesztés alapja

Elemzeskozpont.hu, 2016. március 30., szerda
A gazdaságfejlesztés az innovációra épül

Bestfm.hu, 2016. március 30., szerda
Bővíti debreceni gyárát a Richter Gedeon

Mon.hu, 2016. március 30., szerda
A biotechnológiára épít a Richter Debrecenben

Dehir.hu, 2016. március 30., szerda
Papp László: a Richter a debreceni gazdaság egyik ékköve

Scmonitor.hu, 2016. március 30., szerda
A Bosch az "Év K+F beruházója"

Techmonitor.hu, 2016. március 30., szerda
A Bosch az "Év K+F beruházója"

Infovilag.hu, 2016. március 30., szerda
"Az év K+F beruházója" - csaknem 1500 mérnök a Bosch Budapesti Fejlesztő Központjában

Miskolcihirek.com, 2016. március 30., szerda
Terrorvédelmi anyagot fejlesztett ki az Aluinvent Zrt.

Mon.hu, 2016. március 30., szerda
NFM miniszteri biztos: európai léptékben kell gondolkodni az uniós pályázatoknál

Pannonnovum.hu, 2016. március 30., szerda
Felelősségteljes kutatás és innováció

Iranytv.hu, 2016. március 30., szerda
Terrorvédelmi anyagot fejlesztett ki az Aluinvent Zrt.

Haon.hu, 2016. március 30., szerda
A biotechnológiára épít a Richter az új debreceni beruházással

Hajdupress.hu, 2016. március 30., szerda
Papp László: a gazdaságfejlesztés az innovációra épül

Elemzeskozpont.hu, 2016. március 30., szerda
A gazdaságfejlesztés az innovációra épül

Kossuth Rádió, esti Krónika, 2016. március 30., szerda
A kormány ötmilliárd forinttal támogatja a Richter debreceni beruházását

Kossuth Rádió, Krónika 16-kor, 2016. március 30., szerda
A 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklus innovációs kihívásairól és lehetőségeiről tanácskoznak Gyöngyösön

Magyar Hírlap, 2016. március 31., csütörtök, 10. oldal
Bővíti üzemét Debrecenben a Richter-gyár

Hajdú-Bihari Napló, 2016. március 31., csütörtök, 1+6. oldal
Biotechnológiai üzem épül

Figyelő, 2016. március 31., csütörtök, 49-51. oldal
Texasi tech trendek

Webradio.hu, 2016. március 31., csütörtök
Az evopro csoport kapta a 2015-ös Innovációs Nagydíjat
"...Az evopro csoport kapta a 2015-ös Innovációs Nagydíjat, az elismerések átadása előtt Kövér László, az Országgyűlés elnöke azt hangsúlyozta: Magyarország az elmúlt esztendőkben eredményes gazdaságpolitikai fordulatot valósított meg..."

Tozsdeforum.hu, 2016. március 31., csütörtök
Díjjal ismerték el az evopro munkásságát
"...Az evopro csoport kapta a 2015-ös Innovációs Nagydíjat..."

Origo.hu, 2016. március 31., csütörtök
Díjat kapott a betiltásra számító magyar fejlesztés
"...Csütörtökön a Parlamentben rendezett ünnepségen adták át az Innovációs Nagydíjat és egyéb fejlesztői elismeréseket..."

Hirpress.hu, 2016. március 31., csütörtök
Díjat kapott a betiltásra számító magyar fejlesztés
"...Csütörtökön a Parlamentben rendezett ünnepségen adták át az Innovációs Nagydíjat és egyéb fejlesztői elismeréseket..."

Zetapress.hu, 2016. március 31., csütörtök
Nagydíjak a Parlamentben
"...A Magyar Innovációs Nagydíjat ma adták át az Országházban. A 2015. évi Magyar Innovációs Nagydíj mellett további hat innovációs díjat adtak át a Felsőházi teremben.A bírálók elsősorban a gazdasági mutatók 2015-ben, a hasznosítás során elért többleteredmény vagy többlet-árbevétel alapján választották ki a legnagyobb jelentőségű sikeres innovációkat..."

Metropol.hu, 2016. március 31., csütörtök
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

Innoportal.hu, 2016. március 31., csütörtök
Az evopro kapta azinnovációs nagydíjat

Autopro.hu, 2016. március 31., csütörtök
Az evopro kapta az Innovációs Nagydíjat

Infovilag.hu, 2016. március 31., csütörtök
Innovációs nagydíjak a biztonságért
"...Kortünet, hogy az idén a Magyar Innovációs Nagydíj hét díjazottjai közül öt valamilyen biztonságjavító teljesítményért kapta az elismerést. Összesen 22 pályázat érkezett, amit némileg kevesellt Pálinkás József, a bíráló bizottság elnöke, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke..."

Magyarhirlap.hu, 2016. március 31., csütörtök)
Az evopro csoport kapta az Innovációs Nagydíjat

Webradio.hu, 2016. március 31., csütörtök
Az evopro csoport kapta az Innovációs Nagydíjat

Profit7.hu, 2016. március 31., csütörtök
Robbanás ellen is véd ez a magyar találmány
"...Ipari Innovációs Díjat kapott ma az a felsőzsolcai magyar cég, amelynek innovatív terméke jelentősen csökkenti a robbanási energiát, megvédve az embereket és a nagy értékű infrastruktúrát is. Az ALUHAB-ot nem csak betonépületekre lehet alkalmazni, hanem tömegközlekedési és páncélozott személyvédelmi járművek robbanásvédelmére is..."

444.hu, 2016. március 31., csütörtök
Miközben éppen be akarják tiltani az alkalmazásukat, Kövér László innovációs díjjal tüntette ki a CryptTalk fejlesztőit

Agroinform.com, 2016. március 31., csütörtök
Agrár Innovációs Díjat ért a csípős paprika
"...Kövér László, az Országgyűlés elnöke csütörtökön adta át a parlamentben az idei innovációs díjakat..."

Duol.hu, 2016. március 31., csütörtök
Szakmai elismerésben részesült Tarány Gábor
"...Csütörtökön Budapesten, az Országház Felsőházi Termében a Magyar Innováció Napja alkalmából szakmai elismerésben részesült a dunaújvárosi DAK Acélszerkezeti Kft..."

Iho.hu, 2016. március 31., csütörtök
Innovációs Nagydíjat kapott az Evopro

Portfolio.hu, 2016. március 31., csütörtök
11 magyar cégnek osztottak ma innovációs díjakat
"...Összesen 11 cég kapott ma innovációs tevékenységéért díjakat Országházban, amely eseményen kiosztották a 2015. évi Magyar Innovációs Nagydíjat is. Utóbbit az EVOPRO Csoporthoz tartozó két magyar közepes vállalkozás kapta. A tudósokból, elismert gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság elnöke az NKFI Hivatal elnöke volt..."

Webradio.hu, 2016. március 31., csütörtök)
Több mint hatmilliárdos fejlesztési projektcsomag Nyíregyházán

Stop.hu, 2016. március 31., csütörtök
Nyíregyházán több mint hatmilliárdos fejlesztési projektcsomagról döntöttek

Mixonline.hu, 2016. március 31., csütörtök
Hatmilliárdos fejlesztés Nyíregyházán

Mon.hu, 2016. március 31., csütörtök
Több mint hatmilliárdos fejlesztési projektcsomag Nyíregyházán

Weborvospro.hu, 2016. március 31., csütörtök
Több mint hatmilliárdos fejlesztés Nyíregyházán

Weborvos.hu, 2016. március 31., csütörtök
Több mint hatmilliárdos fejlesztés Nyíregyházán

Technokrata.hu, 2016. március 31., csütörtök
Élménydúsabbá teszi a labdajátékokat az új magyar alkalmazás
"...Smart Squash - egy "játékos" fejlesztés lett az Ericsson Budapesti innovációs garázsának első projektje..."

Mmonline.hu, 2016. március 31., csütörtök
Játékos fejlesztés az Ericssontól

Webradio.hu, 2016. március 31., csütörtök
Elindult az Ericsson budapesti innovációs garázsának első projektje

Kamaraonline.hu, 2016. március 31., csütörtök
"Felokosított" fallabda pályával támogatják a sportolók edzését

Metropol.hu, 2016. március 31., csütörtök
Elindult az Ericsson budapesti innovációs garázsának első projektje

Ado.hu, 2016. március 31., csütörtök
A legfontosabb technológiai trendek 2016-ban

Bonline.hu, 2016. március 31., csütörtök
Deloitte előrejelzés: jön a VR, rogyadozik a TV, még ne temessük a PC-t

Profit7.hu, 2016. március 31., csütörtök
Lerohanja az emberiséget egy másik világ

Privatbankar.hu, 2016. március 31., csütörtök
Változások készülnek - felforgatja az életünket a technológia

Edupress.hu, 2016. március 31., csütörtök
Telephelyet hoz létre Salgótarjánban az Óbudai Egyetem

Eduline.hu, 2016. március 31., csütörtök
Nógrád megye sem marad felsőoktatás nélkül

Csalad.hu, 2016. március 31., csütörtök
Ismét lesz egyetemi képzés Salgótarjánban

Webradio.hu, 2016. március 31., csütörtök
Együttműködés az Irinyi-terv stratégiai céljainak támogatására

Innoportal.hu, 2016. március 31., csütörtök
Díjat kapott kutatás-fejlesztési beruházásaiért a Bosch

Index.hu, 2016. március 31., csütörtök)
Betilthatják a kitüntetett, magyar appot

Hvg.hu, 2016. március 31., csütörtök
Kövér László az imént méltatta az alkalmazást, amit éppen be akarnak tiltani

Infovilag.hu, 2016. március 31., csütörtök
Hívástitkosító szolgáltatás: Startup Innovációs Díj

Figyelo.hu, 2016. március 31., csütörtök
Mielőtt végleg elmennek
"...Sok tehetség van Magyarországon, ám komoly kihívás a diplomások alacsony száma és a végzősök tömeges elvándorlása - mondta lapunknak az Európai Bizottság kutatásért és innovációért felelős főigazgatója, aki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal meghívására látogatott a think-BDPST konferenciára fővárosunkba..."

Propeller.hu, 2016. március 31., csütörtök
Kövér László épp az imént méltatta az alkalmazást, amit amúgy be akarnak tiltani

Farmit.hu, 2016. március 31., csütörtök
Átadták a Földművelésügyi Minisztérium Agrár - és Környezetvédelmi Innovációs Díját

Ujbuda.hu, 2016. március 31., csütörtök
Az újbudai evopro csoport kapta a 2015-ös Innovációs Nagydíjat

Vs.hu, 2016. március 31., csütörtök
Így látják a magyar innovációt a szakemberek

Magyarhirlap.hu, 2016. március 31., csütörtök
Bővíti üzemét Debrecenben a Richter-gyár

Digitalhungary.hu, 2016. március 31., csütörtök
Startupokon alapul a magyarországi innováció

Keol.hu, 2016. március 31., csütörtök
Az Univer nyerte el a XXIV. Magyar Innovációs Nagydíj Agrár Innovációs Díját

Hir.ma, 2016. március 31., csütörtök
Együttműködés az Irinyi-terv stratégiai céljainak támogatására

24.hu, 2016. március 31., csütörtök
Betilthat egy magyar találmányt a kormány

Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2016. március 31., csütörtök
Átadták a Magyar Innovációs díjakat

Kossuth Rádió, Délutáni krónika, 2016. március 31., csütörtök
Átadták a 2015-ös Magyar Innovációs Díjakat

Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2016. március 31., csütörtök
Átadták a 2015-ös Innovációs Díjakat

InfoRádió, 2016. március 31., csütörtök
Az innováció jelentősége

InfoRádió, 2016. március 31., csütörtök
Uniós források

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2016. március 31., csütörtök
Az evopro csoport kapta a 2015-ös Innovációs Nagydíjat

Kossuth Rádió, 180 perc, 2016. március 31., csütörtök
XV. Nemzetközi Tudományos Napok

DUNA TV, 2016. március 31., csütörtök
Átadták a Magyar Innovációs díjakat
"...A nagydíjat idén egy vasúti terhelésmérő rendszer kifejlesztéséért az Evopro Innovation Kft. kapta. Ezen kívül öt kategóriában adtak át elismeréseket. Díjazták a szellemi tulajdon, a nemzeti fejlesztés, a környezetvédelmi innovációs, az ipari és az agrárterületek kiemelkedő teljesítményeit. Az átadón Kövér László, az Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott: Magyarországnak gazdasági erejétől telhetően többet kell fordítani tudományos kutatásokra, fejlesztésekre és műszaki tudományos felsőoktatásra...."

MTV, 2016. március 31., csütörtök
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

MTV, Híradó este, 2016. március 31., csütörtök
Átadták a magyar innovációs díjakat

RTL KLUB, Híradó, 2016. március 31., csütörtök
Kitüntették, majd lehet, hogy betiltják
"...Kövér László jelenlétében, innovációs díjjal tüntették ki a Parlamentben azt a céget, amelynek nemzetközileg is elismert termékét éppen most akarja betiltani a kormány, ha terrorveszély fenyeget..."

ECHO TV, Híróra, 2016. március 31., csütörtök
A kutatás-fejlesztés és az innováció is kiemelt szerepet kap a kormány új iparstratégiájában

ECHO TV, Híróra, 2016. március 31., csütörtök
Átadták a 2015-ös Magyar Innovációs Nagydíjat

Magyar Hírlap, 2016. április 1., péntek, 9. oldal
Összefogás az Irinyi-tervért

Világgazdaság, 2016. április 1., péntek, 9. oldal
Az Evopro-csoport kapta az Innovációs Nagydíjat
"...A cégcsoport az eRDM dinamikus vasúti terhelési rendszer kifejlesztéséért részesült a nagydíjban. Az eseményen átadták a Földművelésügyi Minisztérium Agrárinnovációs Díját, valamint a szaktárca Környezetvédelmi Innovációs Díját is. Előbbit az Univer Product Zrt. kapta a csípős fűszerpaprika nemesítési programjáért, utóbbit pedig az Aquaprofit Zrt. érdemelte ki azért az eljárásért, amellyel hatékonyan lehet az arzéntartalmú vizet ivóvízzé alakítani. Az Ipari Innovációs Díjat az Aluinvent Zrt. alumíniumhab gyártási technológiája érdemelte ki, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Innovációs Díját pedig a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. nyerte egy komplex vészhelyzeti kommunikációs rendszer kifejlesztéséért. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díját a DAK Acélszerkezeti Kft. kapta. A Magyar Innovációs Szövetség Startup Innovációs Díjában az Arenim Technologies részesült a CryptTalk hívástitkosító szolgáltatás kifejlesztéséért..."

Magyar Hírlap, 2016. április 1., péntek, 9. oldal
Az alkotóerő mint innovációs befektetés
"...Hazánk elérte a stabil növekedési pályát, és elindult azon az úton, amelyen a gazdaságot a magyarok munkájával állítják talpra - mondta többek között Kövér László házelnök a Parlamentben a 2015-ös Innovációs Nagydíj átadásán. Kiemelte: az országnak arra van lehetősége, hogy abból fektessen be többet, amiből a magyaroknak több van, mint pénzből: szellemi alkotóerőből. A díjazottak olyan alkotásokat hoztak létre, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarország versenyképesebb legyen és a modern világban megállja a helyét - közölte Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke. Teljesítménye elismeréseként a 2015-ös Innovációs Nagydíjat az evopro csoport az eRDM dinamikus vasúti terhelési rendszer kifejlesztéséért kapta..."

Zalai Hírlap, 2016. április 1., péntek, 6. oldal
Környezetvédelmi elismerés
"...A szakemberekből álló bírálóbizottság a gazdasági mutatók alapján választotta ki a legsikeresebb innovációkat. A díjátadón Kövér László, az Országgyűlés elnöke is jelen volt. Környezetvédelmi Innovációs Díjával a minisztérium idén a nagykanizsai kötődésű Aquaprofit Zrt. munkáját ismerte el, az arzéntartalmú vizek tisztítására többlépcsős előoxidációval és ózonos oxidáció segítségével kidolgozott eljárásáért, illetve berendezéséért..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2016. április 1., péntek, 2. oldal
Telephelyet létesít az Óbudai Egyetem Salgótarjánban

Fejér Megyei Hírlap, 2016. április 1., péntek, 1+6. oldal
Hatalmas segítség a diákoknak

Fejér Megyei Hírlap, 2016. április 1., péntek, 15. oldal
A sikeres pályázatírás eszközei

Népszabadság, 2016. április 1., péntek, 15. oldal
Innováció az egész világ

Magyarhirlap.hu, 2016. április 1., péntek
Az alkotóerő mint innovációs befektetés

Magyarhirlap.hu, 2016. április 1., péntek
Összefogás az Irinyi-tervért

Euroastra.hu, 2016. április 1., péntek
Hívástitkosító szolgáltatás kapta a Startup Innovációs Díjat

Vg.hu, 2016. április 1., péntek
Az Evopro-csoport kapta az Innovációs Nagydíjat

Portfolio.hu, 2016. április 1., péntek
Súlyos figyelmeztetés a Szilícium-völgynek

Piacesprofit.hu, 2016. április 1., péntek
Uniós pénz a kormány nélkül? Lehetséges!

Ma.hu, 2016. április 1., péntek
Elindult az Ericsson budapesti innovációs garázsának első projektje

Magyarmezogazdasag.hu, 2016. április 1., péntek
Az FM is díjazta az innovációt
"...Két, a Földművelésügyi Minisztériumhoz kapcsolódó kategóriában is osztottak ki az újszerűséget jutalmazó díjakat a már hagyományos innovációs díjátadón csütörtökön. A kitüntetés átadó ünnepségén, amelyet az Országház Felsőházi termében rendeztek meg, a szaktárca Agrárinnovációs Díját az Univer Product Zrt. kapta a csípős fűszerpaprika nemesítési programjáért, amelynek eredményeképp az Erős Pistánál is csípősebb Haragos Pista termékcsaládot alkották meg..."

Hirek.prim.hu, 2016. április 1., péntek
Smart Squash - egy "játékos" fejlesztés lett az Ericsson Budapesti innovációs garázsának első projektje

Hir.ma, 2016. április 1., péntek
Az NGM egyenletesebb iparszerkezet kialakítására törekszik

Figyelo.hu, 2016. április 1., péntek
Nők, akik megváltoztatják a világot

444.hu, 2016. április 1., péntek
A kormány büntetné a "titkosított kommunikációt" használókat

Kemkik.hu, 2016. április 1., péntek
Kiosztották a 2015. évi Magyar Innovációs Nagydíjat

Bacsmegye.hu, 2016. április 1., péntek
A csípős fűszerpaprika nyerte az Agrár Innovációs Díjat

Elelmiszer.hu, 2016. április 1., péntek
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat a Parlamentben

Agrarunio.hu, 2016. április 1., péntek
Átadták a Földművelésügyi Minisztérium Agrár - és Környezetvédelmi Innovációs Díját

Bitport.hu, 2016. április 1., péntek
Börtön járna a titkosító alkalmazások használatáért?

Orientpress.hu, 2016. április 1., péntek
Fűszerpaprika nemesítési program és arzén tartalmú vizek tisztítása is díjat kapott

Itcafe.hu, 2016. április 1., péntek
Akár börtönbe is küldhetik, aki titkosítást használ

Privatbankar.hu, 2016. április 1., péntek
Megvannak a leginnovatívabb magyar cégek - betilthatják az egyik díjazottat

Brandtrend.hu, 2016. április 1., péntek
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

Socialbranding.hu, 2016. április 1., péntek
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

Marketinginfo.hu, 2016. április 1., péntek
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

Kanizsaujsag.hu, 2016. április 1., péntek
Az Aquaprofit Zrt. nyerte a Környezetvédelmi Innovációs Díjat

Magyaridok.hu, 2016. április 1., péntek
Az NGM egyenletesebb iparszerkezet kialakítására törekszik

Webradio.hu, 2016. április 1., péntek
Az NGM egyenletesebb iparszerkezet kialakítására törekszik

Profitline.hu, 2016. április 1., péntek
Az NGM egyenletesebb iparszerkezet kialakítására törekszik

Alfahir.hu, 2016. április 1., péntek
Az NGM egyenletesebb iparszerkezet kialakítására törekszik

Hirado.hu, 2016. április 1., péntek
NGM: innováció nélkül nem megy

Dehir.hu, 2016. április 1., péntek
A szaktárca egyenletesebb iparszerkezet kialakítására törekszik

Napidroid.hu, 2016. április 1., péntek
Diákok mérettethetik meg alkalmazásaikat az 1app mobilalkalmazás-fejlesztő versenyen

Profitline.hu, 2016. április 1., péntek
1app mobilalkalmazás-fejlesztő verseny indul diákoknak

Medicalonline.hu, 2016. április 1., péntek
Az életeket mentő magyar szabadalom

Weborvospro.hu, 2016. április 1., péntek
Lenyúlná az állam az év innovációját?

168ora.hu, 2016. április 1., péntek
Lenyúlná az állam az év innovációját?

Index.hu, 2016. április 1., péntek
Lenyúlná az állam az év innovációját?

Hirpress.hu, 2016. április 1., péntek
A kormányjavaslat szerint akár börtönbe is küldhetik, aki titkosítást használ

Napi.hu, 2016. április 1., péntek
A startupokon múlik a magyar innováció

Portfolio.hu, 2016. április 1., péntek
Hatalmas innovációs pályázat nyílt meg Közép-Magyarországon

News4business.hu, 2016. április 1., péntek
A kormány nem állhat a technológiai fejlődés útjába

Mixonline.hu, 2016. április 1., péntek
NGM: egyenletesebb iparszerkezet

Gyartastrend.hu, 2016. április 1., péntek
Magyar vállalatok az ipar 4.0-ban

Erdon.ro, 2016. április 1., péntek
Átadták a Díj a sikeres vállalkozásokért január-februári elismeréseit

Nol.hu, 2016. április 1., péntek
Az Orbán-kormány megcsinálná, amit csak Észak-Korea mert

Computerworld.hu, 2016. április 1., péntek
CeBIT 2016: kiállítás a dolgok internetén

24.hu, 2016. április 1., péntek
Az év magyar innovátorát verné át az állam

Közéleti Gazdasági Krónika Videómagazin, 2016. április 1., péntek
24. Magyar Innovációs Nagydíj átadása - Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Közéleti Gazdasági Krónika Videómagazin, 2016. április 1., péntek
24. Magyar Innovációs Nagydíj - Závodszky Péter, Magyar Innovációs Alapítvány elnöke

Közéleti Gazdasági Krónika Videómagazin, 2016. április 1., péntek
24. Magyar Innovációs Nagydíj - Pálinkás József, NKFI Hivatal elnöke

Közéleti Gazdasági Krónika Videómagazin, 2016. április 1., péntek
24. Magyar Innovációs Nagydíj - a NFM Innovációs díjának átadása

Közéleti Gazdasági Krónika Videómagazin, 2016. április 1., péntek
24. Magyar Innovációs Nagydíjat átveszik az Evopro Innovation Kft. vezetői - Kövér László, házelnök laudációja

Közéleti Gazdasági Krónika Videómagazin, 2016. április 1., péntek
24. Magyar Innovációs Nagydíj - a tavalyi nagydíjas, Farkas József köszöntő szavai

Kossuth Rádió, 180 perc, 2016. április 1., péntek
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

InfoRádió, 2016. április 1., péntek
Átadták a 2015-ös Magyar Innovációs díjakat

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2016. április 1., péntek
Az evopro csoport kapta a 2015-ös Innovációs Nagydíjat

MTV, Ma reggel, 2016. április 1., péntek
Együttműködés az Irinyi terv stratégiai céljainak támogatására

Magyar Nemzet, 2016. április 2., szombat, 2. oldal
Visszaélés a szellemi tulajdonnal?

Tolnai Népújság, 2016. április 2., szombat, 2. oldal
Leginkább a kkv-szektort kellene fejleszteni

Elle, 2016. április 2., szombat, 72-75. oldal
Tech nők

Népszabadság, 2016. április 2., szombat, 1-2. oldal
Csak Észak-Koreában van ilyen - mondja a szakértő

Népszabadság, 2016. április 2., szombat, 15. oldal
Innováció az egész világ

Computerworld.hu, 2016. április 2., szombat
Mobilapp-fejlesztő verseny diákoknak

Eduline.hu, 2016. április 2., szombat
Alkalmazásfejlesztői versenyt rendez a BME, középiskolásokat is várnak

Hirado.hu, 2016. április 2., szombat
Diákok jelentkezhetnek az 1app mobilalkalmazás-fejlesztő versenyre

InfoRádió, 2016. április 2., szombat
Vállalatok és Piacok
"...Az Evopro Csoport kapta a 2015-ös Innovációs Nagydíjat egy vasúti terhelési rendszer kifejlesztéséért. Szereplők: Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség..."

Hirpress.hu, 2016. április 3., vasárnap
Lenyúlná az állam az év innovációját

Feol.hu, 2016. április 3., vasárnap
Az életeket mentő szabadalom (videóval) - Interjú Tarány Gáborral
"...Dunaújváros - Csütörtökön a Magyar Innováció Napján a DAK Acélszerkezeti Kft. ügyvezető igazgatója, Tarány Gábor vehette át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2015. évi Innovációs Díját..."

Duol.hu, 2016. április 3., vasárnap
Az életeket mentő szabadalom (videóval) - Interjú Tarány Gáborral

Vaol.hu, 2016. április 3., vasárnap
Az életeket mentő szabadalom (videóval) - Interjú Tarány Gáborral

Zaol.hu, 2016. április 3., vasárnap
Az életeket mentő szabadalom (videóval) - Interjú Tarány Gáborral

Veol.hu, 2016. április 3., vasárnap
Az életeket mentő szabadalom (videóval) - Interjú Tarány Gáborral

Kamaszpanasz.hu, 2016. április 3., vasárnap
Nevezz saját mobilalkalmazással!

Minuszos.hu, 2016. április 3., vasárnap
Elismerték az evopro, a BHE Bonn Hungary, és az Arenim Technologies innovációit

Brandtrend.hu, 2016. április 3., vasárnap
Smart Squash - egy "játékos" fejlesztés

Socialbranding.hu, 2016. április 3., vasárnap
Smart Squash - egy "játékos" fejlesztés

Uzletfejlesztes.hu, 2016. április 3., vasárnap
A startupokon múlik a magyar innováció

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2016. április 3., vasárnap
Trendek, megatrendek, előrejelzések, üzletfejlesztési irányok - Egyre inkább üzleti prioritás az innováció

Dunaújvárosi hírlap, 2016. április 4., hétfő, 6. oldal
Az életeket mentő szabadalom

Kelet Magyarország, 2016. április 4., hétfő, 8. oldal
1app: a fiatal fejlesztők az idén is versenybe szállnak

Észak-Magyarország, 2016. április 4., hétfő, 14. oldal
1app: a fiatal fejlesztők az idén is versenybe szállnak

Hajdú-Bihari Napló, 2016. április 4., hétfő, 14. oldal
1app: a fiatal fejlesztők az idén is versenybe szállnak

Új Dunántúli Napló, 2016. április 4., hétfő, 15. oldal
Start-up világ épül Pécsett Az én sztorim is szokásosan

Kelet-Magyarország, 2016. április 4., hétfő, 8. oldal
Magyarországon készül az első okossportpálya

Világgazdaság, 2016. április 4., hétfő, 11. oldal
Innováció az egész világ

Népszabadság, 2016. április 4., hétfő, 13. oldal
Nincs kulcsuk a titkainkhoz
"...Magyar Innovációs Szövetség StartUp Innovációs Díján túl (amelyet a Parlamentben Kövér Lászlótól és Pálinkás József akadémikustól, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökétől vettek át) többek között beválasztották a világ 40 legígéretesebb mobiltechnológiai cége közé, a Forbes pedig tavaly a világ három vezető hívástitkosító megoldása közé sorolta a szoftverüket..."

Népszabadság, 2016. április 4., hétfő, 13. oldal
Okossquash

Népszabadság, 2016. április 4., hétfő, 15. oldal
Innováció az egész világ

Magyar Nemzet, 2016. április 4., hétfő, 8. oldal
A negyedik ipari forradalom ideje

Mmonline.hu, 2016. április 4., hétfő
Mobilalkalmazás-fejlesztő verseny diákoknak

Insiderblog.hu, 2016. április 4., hétfő
SMART 2016: Nemzetközi innovációs expót rendeznek Magyarországon

Hirek.prim.hu, 2016. április 4., hétfő
Magyar szoftverfejlesztők előtt nyit kaput a Zebra

INNOVA 2016. március havi hírlevél
A pályázatok buktatói

INNOVA 2016. március havi hírlevél
Idén 250 milliárd forint jut a kutatás és fejlesztés ösztönzésére

INNOVA 2016. március havi hírlevél
A Jeremie vége felpörgetheti a felvásárlásokat

INNOVA 2016. március havi hírlevél
Hogyan mérik egy ország innovációs képességeit?

INNOVA 2016. március havi hírlevél
Elindult a Kutatási és Innovációs Obszervatórium és a H2020 Szakpolitikai Támogató Eszköz közös honlapja

INNOVA 2016. március havi hírlevél
Innovációs járulék új szabályai

INNOVA 2016. március havi hírlevél
Az NKFIA PD_16 pályázati felhívás: perspektivikus ösztönző a kutatói életpálya kezdetén

INNOVA 2016. március havi hírlevél
Startupok és innováció Budapesten

INNOVA 2016. március havi hírlevél
Új lehetőség startupoknak
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.