XXVI. évf. | 2016. március 8. | 5. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható esemény
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ-vélemény az Ipar 4.0 stratégiai dokumentum kidolgozásához

2016. február 15-én, Dr. Lenner Áron Márk, belgazdaságért felelős helyettes államtitkár felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget is, hogy fejtse ki véleményét arról, hogy Magyarországnak milyen alapvetésekből kell kiindulnia és milyen irányt kell megcéloznia az Ipar4.0 c. folyamatot illetően.

Részletek a MISZ-véleményből:

"...Az informatika és különösen az automatizálási technológia konvergenciája az, amely az Ipar 4.0 alapjául szolgál...A közvetlenségnek és azonnaliságnak köszönhetően a gyártók dinamikusabbá tehetik az erőforrásigények tervezését, áttérhetnek az igény szerinti energia-, és nyersanyag-ellátásra..."

"...A m2m és IoT témakörben, az innovációs ökoszisztémát előre helyezve, szerintünk egy fontos tényező lehet az, hogy a különböző eszközök nyílt, jól dokumentált (és nem utolsósorban hatékony) kommunikációs protokollokat tudnak-e használni. Ez növeli a versenyt és növeli a vásárlók bizalmát is, mivel nem csak egyetlen cégtől függnek. A stratégiában fontos cél lenne, hogy csak olyan termékeket támogasson, amelyeknél a protokoll legalább 2 különböző formában (bináris és szöveg-alapú) is elérhető, szabadon használható..."

"...A jelenleginél sokkal nagyobb "összekötöttség" és "automatizálás" hatalmas lehetőséget jelent az ipar hatékonyabbá tétele terén, viszont fel kell készülni egy sor új vagy erősödő kihívásra:
- sokkal nagyobb "technológiai" kiszolgáltatottságot jelenthet a cégek jelentős részének - ennek csökkentése/kezelése illetve "elviselése" újszerű feladat szinte minden területen,
- még inkább megoszthatja a "képes" és "nem képes" rétegeit a társadalomnak - hatalmas feladat előtt áll az oktatás és a net-szociális felzárkóztató terület,
- még tovább erősödik az informatikus hiány..."

"...Minden nagyszabású változást az oktatás területén lehet és kell megalapozni. Talán itt remélhetjük a legnagyobb nyitottságot minden olyan újdonságszámba menő informatikai és más műszaki fejlesztés számára, amely a jövőben a hétköznapok technológiáját adja majd...
...Fontos lenne továbbá, hogy a Kormány elősegítse a nagyvállalatok és magyar KKV szektor közötti együttműködést az Ipar 4.0 minél sokrétűbb alkalmazásának ösztönzése céljából..."

"...Az ipar 4.0 célkitűzéseinek a teljesítése azt kívánná, hogy a szakpolitika felkészült, a fejlődés iránt elkötelezett, az ország érdekeit értő és képviselni képes vezetőket bízzon meg. Az informatika, a digitális technológia természetéből fakadóan áttörést csak úgy lehet elérni, ha megvan az a központi akarat, amely képes a ma nagyon sokrétű érdekszerkezetet egy irányba terelni..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

Ipar 4.0 szakmai munkacsoport

2016. március 4-én, a Nemzetgazdasági Minisztériumban került megrendezésre az Ipar 4.0 szakmai munkacsoport nyitó megbeszélése, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Frischmann Gábor, alelnök vett részt. A megbeszélésen kb. 40-en voltak, az NGM és NFM, az egyetemek, kutatóhelyek, nagy magyarországi kutató-fejlesztő bázissal rendelkező ICT cégek, szakmai szervezetek stb. képviseletében.

A megbeszélést Lepsényi István gazdaságfejlesztési és szabályozási államtitkár nyitotta meg. Kiemelte, hogy az Ipar 4.0 tulajdonképpen az Irinyi-terv kiemelt ágazatai feletti horizontális stratégiának tekinthető. Alapvető célja a most beinduló munkának (és munkacsoportnak), hogy úgy tudjuk kialakítani a digitalizációra építő új ipari forradalom hazai feltételrendszerét, hogy ki tudjuk használni a mindenre kierjedő digitalizálásban és hálózatosodásban rejlő lehetőségeket. Ehhez sürgősen rendezni kell az Ipar 4.0 fogalmát magát, és meg kell határozni, hogy kinek mit kell tennie azért, hogy ne követők vagy elszenvedők, hanem haszonélvezői legyünk. Ez a most alakuló munkacsoport fő feladata.

Ezután ismertetésre kerültek a beérkezett előzetes írásos hozzászólások (köztük a MISZ véleménye is). Az írásos vélemények, majd hozzászólások alapján körvonalazódott, hogy mi mindennel kell foglalkozni ahhoz, hogy a teljes ipar átdigitalizálódását (átinformatizálódását) jól, mint lehetőséget tudjuk kezelni, és a kérdésben élenjáró nagyvállalatok mellett a hazai kkv-k is kihasználhassák előnyeit. A munka során e tennivalók pontosan azonosításra és strukturálásra fognak kerülni.

Előzetesen is kimondható azonban, hogy a sikeres Ipar 4.0 programban a kommunikációs infrastruktúrák további bővítése mellet nagyon komolyan kell foglalkozni az informatikai biztonsági, szellemi/szerzői jogi, szabványosítási kérdésekkel, a társadalmi kihatásokkal, az alapfoktól kezdve a legmagasabb egyetemi oktatási kérdésekkel, a különböző szereplők közötti együttműködés kérdéseivel, a digitális startup-ok és innovációk támogatásával stb. Az egész kérdéskör megfelelő kommunikációja is elengedhetetlen, tudatosítva a teljes gyártó és szolgáltató "iparban", hogy "aki kimarad - lemarad".

Frischmann Gábor hozzászólásában - többek között kiemelte -, hogy az innováció központi kérdése az egész új "ipari" forradalomnak, és a Magyar Innovációs Szövetség ezért is kész aktívan tevékenykedni a munkacsoportban.

MISZ K+F Tagozat ülése

Idei első ülését, 2016. február 22-én tartotta a K+F Tagozat a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft székhelyén, Budapesten. A délutáni ülés nyitó előadását Pálinkás József NKFIH elnök képviseletében Friedler Ferenc elnökhelyettes tartotta, aki beszámolt a K+F versenypályázatok aktuális helyzetéről és a Hivatal munkájáról. Az előadást követően kérdésekre válaszolt a Hivatal elnökhelyettese.

Az ülés második részében négy tagvállalat mutatkozott be: a Direct-Line Kft. legújabb fejlesztéseit mutatta be köztéri bútorok, jármű meghajtások és informatika területén. A National Instruments Hungary Kft. a Debrecenben működő nyitott labor működését ismertette. Az Agilord Kft. új szervezeti innovációs megközelítéseket és az adatbányászat, adatpredikció területén végzett munkájáról számolt be. Az Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató Zrt.) legújabb felméréseit, tanulmányit mutatta be. A bemutatkozókat élénk eszmecsere kísérte.
A tagozat utolsó napirendi pontként meghatározta a következő féléves működési rendjét. A tagozat ülését Dr. Grasselli Norbert, a Magyar Innovációs Szövetség tagozati elnöke vezette.

Digitális gazdaság

2016. február 25-én, a Berlini Magyar Nagykövetségen rendezték meg a "Digitális gazdaság" c. találkozót, mintegy 70 résztvevővel. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Vajta László, választmányi tag, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja tartott előadást.

A rendezvény felkért előadói sorában először Dr. Pana Petra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdaságért felelős helyettes államtitkára ismertette a magyar digitális agenda pilléreit, különös hangsúlyt fektetve egyebek között a Magyar Telekom által, a digitalizáció terén elért országos eredményekre (4G coverage, nagy sebességű internet).

Bernd-Wolfgang Weismann, a Szövetségi Gazdasági és Energetikai Minisztérium (BMWi) digitális agendáért felelős főosztályvezetője kiemelte, hogy nem csak az uniós keretű, hanem a bilaterális egyeztetetéseket is rendkívül fontosnak tartják. Eddig csak Franciaországgal tartottak hasonló egyeztetést, így nagyon üdvözlendő, hogy Magyarország önmaga kezdeményezte a kooperációt a német kormánnyal.

Elisabeth Kotthaus, az Európai Bizottság berlini képviselete politikai osztályának vezetője előadásában ismertette az Európai Bizottság által bemutatott DESI-index eredményeit. Fontos megállapítás volt, hogy bár a lakosság 65%-a vásárol online, ugyanakkor a kis- és középvállalatok csupán 14%-a ad el az interneten keresztül, és ezeknek pedig csak a fele határon átnyúló jelleggel. A rendezvény első paneljében az államigazgatás oldaláról járták körül a digitalizáció területét.

A rendezvény második pódiumbeszélgetésében gazdasági szövetségek és egyetemi szakemberek vettek részt: Vajta László a felsőoktatási intézményeknek a digitális átalakulásban betöltött szerepéről osztotta meg gondolatait a rendezvény résztvevőivel. Felhívta a figyelmet arra, hogy az emberiség egyre hatalmasabb mennyiségű adatokat állít elő, egyre modernebb és hatékonyabb infokommunikációs eszközöket alkot. Az a kérdés, hogy az oktatási- és képző intézmények, hogyan lesznek képesek ezzel a felgyorsult irammal tartani a lépést, és kiképezni a létrehozásukhoz, működtetésükhöz és alkalmazásukhoz értő szakembereket.

Szakpolitika Támogatási Eszköz

2016. február 25-én, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete székhelyén, Budapesten tartották az Európai Bizottság által létrehozott Szakpolitika Támogatási Eszköz (H2020 Policy Support Facility, PSF) nemzeti K+F+I rendszer teljes értékelésről szóló szakpolitikai beszélgetést, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes vett részt.

Az eseményen Greiner István hangsúlyozta, hogy a hazai K+F+I rendszer egyik jelentős problémájának nem a rendelkezésre álló eszközöket, nem is a források mértékét vagy szétosztási politikáját tartja, hanem sokkal inkább a nemzetközi együttműködések alacsony számát és a szakember utánpótlás hiányát. Természetesen, ez nem azt jelenti, hogy előbbiek terén ne lenne javítani való, sokkal inkább azt, hogy a felsőoktatásban, a természettudományos szakokon végzettek száma és minősége nem elégíti ki a hazai ipar igényeit, elsősorban a kutató fejlesztő státuszok tekintetében. Fontos kiemelni, hogy az ország méreteiből is adódóan fejleszteni kell a nemzetközi együttműködésben végzett K+F+I tevékenységeket, mivel a projektek objektív értékelése és hatékony végig vitele ilyen korlátozott létszámú szakmai közösségben nehezen érhető el. A tőkeigény tekintetében jelentős előnyben vannak a korlátozott vagy minimális befektetést igénylő K+F+I tevékenységek (ezek elsősorban IT területre esnek), melyek esetében nem a pénzügyi, sokkal inkább a szellemi potenciált maximalizáló segítségre van szükség.

A jelenlévő kis-, közép és nagyvállalkozások vezetői szintén megosztották gondolataikat a jelen helyzetről, melyben további jelentős problémaként a források elosztásának rendszerét jelölték meg. Meglepő módon volt olyan kisvállalkozás is, mely a pályázati ellenőrzési rendszer szigorítását is felvetette, a közvélekedéssel vélhetően ellentétesen.

A Peer Review panel záró értékelésekor megköszönte a kapott információkat és biztosította a résztvevőket arról, hogy a panel későbbiekben elkészülő jelentésében fel fogja használni a kapott információkat.

OECD HEInnovate kutatás szakértői kerekasztal-beszélgetés

2016. február 29-én, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Klubteremében, az OECD, az Európai Bizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Tempus Közalapítvány megrendezte az "OECD HEInnovate kutatás szakértői kerekasztal-beszélgetést", melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Ábrahám László, elnökségi tag vett részt.

A beszélgetésen az alábbi témákról esett szó:
- mi az egyetem szerepe,
- az egyetem hogyan segíti a K+F tevékenységet,
- az egyetem hogyan serkenti az új vállalkozások beindítását.
Ezen témákra, kérdésekre válaszoltak a résztvevők. Többször elhangzott, hogy az egyetemek alulfinanszírozottsága sok anomáliát szül, mint például az oktatók pályaelhagyása, az alacsony színvonalú oktatás, a magas hallgatói lemorzsolódás, illetve kevés az igazi, üzleti szempontból hasznosítható K+F aktivitás.

Meet the scientist

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2016. február 24-én, a Németh László Gimnáziumban folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját, ahol Garay Tóth János, a MISZ kommunikációs igazgatója, Kis-Tót Vincéné, tankerületi referens és Godóné Bóta Éva, Angyalföld köznevelési referense, valamint Varga Attila, a Németh László Gimnáziumban igazgatója köszöntötte a résztvevőket.

Az előadó Alföldi Zoltán, a Pannon Egyetem kutatója, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Genetikailag módosított szervezetek (GMO-k)?" címmel tartott előadást. Előadásában kitért arra, hogy mi is az a DNS, beszélt a genetikai módosításról és annak módszereiről, illetve betekintést nyújtott a genetikailag módosított növények kialakulásába és helyzetébe is. Az előadásokat követően a Mobilis munkatársai mutattak be látványos kísérleteket a diákoknak.
A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is, ahol immáron több mint 1980 ember követi a programokat.

Zsűri találkozók

2016. február 23-a és március 3-a között megszerveztük a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második szakmai interjúit.

Az interjúkon az 53 továbbjutott pályázat készítője, összesen 79 pályázó vehetett részt. A konzultáció célja az volt, hogy a 21 fős zsűri tagjai már munka közben is betekintést nyerjenek a pályázatokba, és személyesen is megismerkedjenek a pályázatok készítőivel. A kész pályamunkák beadási határideje 2016. március 31-e, míg a végső értékelésre árpilis második felében kerül majd sor.

A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2016 májusában, egy kétnapos kiállítás keretében nyilvános bemutatásra kerülnek Budapesten, illetve szeptemberben is megtekinthetőek lesznek a Kutatók Éjszakáján.

Felelősségteljes kutatás és innováció (RRI) program

2016. március 7-től mindenki számára elérhetővé válik az RRI Tools projekt keretében kifejlesztett Eszköztár. A Horizon 2020 program témákon átívelő gondolataként az Európai Bizottság által is ösztönzött Felelősségteljes kutatás és innováció (angol nevén: Responsible Research and Innovation (RRI)).

Az RRI legfontosabb törekvése, hogy a jelen idők nagy kihívásaira - úgy mint a befogadó és biztonságos társadalmak létrejötte, a fenntartható közlekedési módok támogatása, a tiszta energia és hatékony erőforrás gazdálkodás biztosítása, a globális szegénység kezelése, illetőleg az egészség és jólét megteremtése - irányítsa a résztvevők figyelmét, és elősegítse az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést Európában. Az RRI egy új és fejlődő gondolat, amelynek megvalósításához működő, valós eszközök kellenek.

A 2014-ben 30 európai ország részvételével elindult RRI Tools projekt keretében most elkészülő Eszköztár egy digitális platform, amely több mint 350 eszközt tartalmaz, és a világ minden tájáról elérhető jó gyakorlatokat, részvételen alapuló technikákat, projekteket és szakirodalmat gyűjt össze azzal a céllal, hogy elősegítse az érintett felek együttműködését, iránymutatást adjon, valamint szakmai háttérként szolgáljon az egyes szervezetek önértékeléséhez és képzési igényeihez.

Előbbihez kapcsolódóan az Eszköztár kiemelkedő része lesz az ún. önértékelő eszköz (angol nevén: self-assessment tool), amely azzal a céllal került kifejlesztésre, hogy a kutatás és innováció szereplői - egy egyszerű kérdőív kitöltésével - saját maguk értékelhessék tevékenységüket.

Az Eszköztár az alábbi honlapon lesz elérhető: www.rri-tools.eu

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

I-SWEEEP

A 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje, Terék Viktor az "Új energiatakarékos eljárás az üvegházi kultúrnövények szabályozott környezetének optimalizálására" c. pályamunkájával 2016. április 26. és május 1. között, Houstonban megrendezendő "8. International Sustainable World Project Olympiad (I-SWEEEP)" döntőjében képviselheti Magyarországot.

A versenyző, ill. kísérőtanára szakmai felkészítését dr. Antos László, ügyvezető igazgatója tartotta, 2016. február 25-én, Szövetségünk székhelyén.

Intel International Science and Engineering Fair 2016

A 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazott fiataljai, Király Szilvia és Bálint Karola, 2016. május 8-13. között, Phoenixben (Arizona) megrendezendő Intel International Science and Engineering Fair-en (tudományos versenyek olimpiája) képviselhetik Magyarországot.

A versenyzők második szakmai felkészítését Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűrijének tagja, a delegáció vezetője tartotta, 2016. március 4-én, Szövetségünk székhelyén.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Frecskay János Szakkönyvtár és az Ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Frecskay János Szakkönyvtára és az Ügyfélszolgálata március 9-én, szerdán 10-13 óráig tart nyitva.

A március 15-i munkarend változáshoz kapcsolódóan a nyitvatartási rend az alábbiak szerint módosul. Az Ügyfélszolgálat és a Frecskay János Szakkönyvtár:
- március 4-én, pénteken 9-13 óráig,
- március 5-én, szombaton 9-11 óráig tart nyitva.
Március 14-én és 15-én zárva tart.

Várható esemény

Beruházás az innovációba

2016. április 27-29. között kerül megrendezésre Barcelonában a Technology Innovation International (TII) konferenciája" Beruházás az innovációba" címmel.

A konferencia előadásait nyilvános felhívás alapján választják ki, inspiráló vitaindító címekkel és dinamikus, interaktív szekciókkal. Amellett, hogy remek kapcsolatépítési lehetőségek lesznek, a résztvevők egy kis ízelítőt kaphatnak a helyi kultúrából, és felfedezhetik a fogadó ország néhány innovációs központját.

A részvételi díj az előadóknak 250 euró, TII tagoknak 350 euró, nem tagoknak euró Euro.
Regisztrálni az alábbi linken lehet.

További információk és részletes program »

Szakirodalomfigyelő

Jack D. Schwager: A piac varázslói - Beszélgetéseim top traderekkel - T.bálint Könyvkiadó, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

"Tanulni a legjobbaktól kell" - ezt kínálja a kiadó Befektetések Klasszikusai sorozata, amelynek ez a legújabb, ötödik darabja. (Az előzőekről a hírlevél 2012/15., 2013/1., 2014/2. és 2015/8. számaiban szóltunk.)

Schwager, amint leírja, árutőzsdei elemzőként kezdte, belekóstolt a kereskedésbe, így szerzett tapasztalatokat és indíttatást e mesterség alapos kiismeréséhez. Mára elismert befektetési szakember, s számos könyve gazdagítja a tőzsdei befektetések szakirodalmát.

A fülszövegből: "Egyetlen szerző - sem élő, sem holt- nem büszkélkedhet a piaci spekulációról mint hivatásról készített ilyen gazdag és értékes feljegyzésekkel, ill. dokumentációval, mint Jack Schwager. (Vigyázat - a spekuláns nem negatív besorolás, ahogy azt valaha tanították nekünk! Pusztán olyan kereskedőket jelöl, akik az árfolyam jövőbeni változásához fűzött várakozásuk alapján kötnek üzletet, s akik nélkül a tőzsde nem is tudna működni. - OP) Az elmúlt 25 év közel 60 beszélgetésének leiratából született a Market Wizards sorozat négy kötete, amelyek közül ez az első. Jack Schwagernek hála bepillanthatunk a részvény-, kamat-, deviza- és határidős piacok legnagyobb spekulánsainak elméjébe, beülhetünk a dolgozószobájukba, megismerhetjük saját történetüket és megismerhetjük sikerük titkát." (Ez utóbbit azért ne vegyük egészen készpénznek! - OP). A Wikipedia hosszan sorolja könyveit, s kiemeli háromkötetes sorozatát, amely egyaránt tárgyalja a technikai- és a fundamentális elemzést.

E művéről, a kiadói ajánlóból: "Mi különbözteti meg az elképesztően sikeres piaci kereskedőket - a piac varázslóit - a hétköznapi traderektől? Milyen közös jellemvonásaik vannak? Mit tanulhat az átlagkereskedő azoktól, akik rendkívül szigorú kockázatkezeléssel évtizedeken keresztül kimagasló hozamot értek el? A piaci legendákkal készített interjúiban Jack Schwager ezekre a kérdésekre keresett választ."

"Lenyűgöző történeteket olvashatunk ebben a könyvben (...) A maga módján mindegyik interjúalany hihetetlen sikert aratott." - írja Schwager, joggal, az előszavában. Az elmondottak pedig nemcsak azokat segítik, akik maguk is kereskedni akarnak ezen a különleges piacon, hanem mindenkit, aki betekintést akar annak működésébe, megérteni, hogy mi áll annak misztikuma mögött.

Arra persze senki se számítson, hogy Schwager és a kiemelkedően sikeres interjúalanyai végre felfedik a Nagy Titkot, a tudást, amelynek ismerete hozzásegít, hogy biztosan sikeresek legyünk a tőzsdén. Ilyen tudás egyszerűen nincs, és a tőzsde legbenső lényegéből következően nem is létezhet. Különféle iskolák léteznek viszont arra nézvést, hogy mi lehet a tartósan sikeres tőzsdei stratégia vezérelve. Schwager is felhozza a nagy ellentétpárokat, jelesül a technikai elemzést a fundamentális elemzéssel szemben, a 'gyorsreagálású' aktív portfoliókezelést a kivárással szemben.

Saját kereskedői próbálkozásáról és e könyvéről mondja: "Úgy érzem, hogy meglévő piaci ismereteimmel és tapasztalataimmal sokkal jobban kellett volna teljesítenem. Azt kérdeztem magamtól: "Miért tudtam egy tízezer dollár alatti számlát kétszer is több mint a tízszeresére növelni, és miért nem tudtam a százezrest tovább gyarapítani, nemhogy megtöbbszörözni?" Részben épp az a vágy ösztönzött e könyv megírására, hogy választ kapjak e kérdésre. Meg akartam kérdezni azokat a kereskedőket, akiknek már sikerült: mi a sikerük kulcsa? Milyen szemlélettel közelítik meg a piacokat? Milyen szabályokat követnek? Mik voltak a kezdeti tapasztalataik? Milyen tanácsokat adnának a többi kereskedőnek?

18 interjú, bennük a kiemelkedő sikerük által igazolt kereskedők tudása, tapasztalata, szemléletmódja egy olyan szakterületet illetően, amelyen nem létezik abszolút igazság.

Henry Kissinger: Világrend - Antall József Tudásközpont, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

"Amit ma világrendnek nevezünk, azt Nyugat-Európában találták ki csaknem négyszáz évvel ezelőtt, a németországi Vesztfália tartományban rendezett békekonferencián [1648], anélkül, hogy bevonták volna a többi kontinenst és civilizációt, vagy egyáltalán tudomást vettek volna a létezésükről." - a könyvből.

Kissinger a 20. század második felének egyik legkiemelkedőbb geostratégája, politikai elemzője és politika-csinálója. A kiadó ajánlójából: "Legújabb könyvében a 21. század sürgető történelmi kihívására keresi a választ: hogyan lehet az ideológiai szélsőségek, az ütköző történeti víziók és a gyorsuló technicizálódás világában közös, a békét biztosító világrendet kialakítani? Merre tartunk? A nyugati világ fölé kerekedik-e a gazdaságilag erősödő kelet? Ha igen, mindez békés folyamat lesz-e? E kérdések megválaszolásához a szerző kétezer év történetén kalauzol át, hogy elérkezzen a mai, változóban lévő világrend-koncepcióig, majd könyve utolsó harmadában a következő fél évszázad várható kihívásait is felvázolja. A kötet amerikai megjelenése óta eltelt rövid idő máris az ő jóslatait látszik igazolni..."

Könyve kötelező olvasmány mindenkinek, aki érteni akarja - már amennyire egyáltalán lehet -, miként működik a világunk, miként halad előre, és milyen utat járt be idáig.
"Napjaink legsúlyosabb nemzetközi problémáját a világrend koncepciójának a válsága jelenti." - így összegzi új könyve fő mondandóját. Benne a múltat a jelen magyarázataként kezeli, ekként ad képet és értékelést róla. Valódi, nagysúlyú geopolitikai csatákban, vezénylő posztokon edződött politológusként higgadtan és érezhető elfogultság nélkül emeli ki, és jellemzi a legfontosabb vonásokat - érdekes, jó olvasmányként. Napjaink vizsgálatánál már olykor mintha kiérződne a vezető amerikai politikus értékrendje.

A modern világrend origójának a vesztfáliai béke által kimunkált nemzetközi rendet tekinti, s ahhoz viszonyítja a változásokat is. Az így kialakult viszonyok jellemzését Lord Palmerstontól idézi, s ebben mai világunk alapelvére is ráismerünk: "Nincsenek örök szövetségeseink, de állandó ellenségeink sem. Ami örök és állandó, azok a mi érdekeink, s nekünk az a kötelességünk, hogy az érdekeinket tartsuk szem előtt."

Gondolatmenetének fő tételei, a fejezetek címével: • Európa: a pluralisztikus nemzetközi rend (a fejlődés ívének bemutatása itt a francia forradalom következményeivel zárul) • A hatalmi egyensúlyra épülő európai rendszer - és e rend végnapjai ("A Szovjetunió szétesésével a világ bizonyos értelemben többpólusúvá vált, és Európa is nekilátott megteremteni a saját önálló identitását.") • Az iszlamizmus és a Közel-Kelet - egy megbomlott világrend (Abszolút aktuális részei ennek "Az arab tavasz és a szíriai kataklizma", valamint a nyugati típusú állam válsága) • Az Egyesült Államok és Irán: a rend eltérő értelmezései • Ázsia sokszínűsége • Egy ázsiai rend felé: konfrontáció vagy partnerség (Egy másfélmilliárdos kérdőjel: Kína! l. hozzá Kissinger Kínáról c. könyvét, AJTK, 2014) • "Az egész emberiségért cselekedni": az USA és az amerikai világrend-koncepció • Egyesült Államok: a Janus-arcú szuperhatalom • Technológia, egyensúly és emberi tudatosság (Benne "Kibertechnológia és a világrend" és "Külpolitika a digitális korban") • A nemzetközi rend evolúciója - merre tartunk?

Egy kulcsmondat: "Az USA számára a világrend megteremtésének szándéka kétszintű jelenség: az egyetemes alapelvek tiszteletét párosítania kell más térségek történelmének és kultúrájának elismerésével." A kardinális kérdések ebben: mi kapjon elsőbbséget; kik mondhatják ki a globális közösség számára, melyek az egyetemes alapelvek, és mi teremti meg azok egyetemes érvényességét? Kissinger válaszai ott vannak a kötetben.

Mary Warner Marien: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete - Typotex
Dr. Osman Péter ismertetése

A fényképezés a modern infokommunikációs eszközeinknek köszönhetően mára a legszélesebb körben űzött népi "sporttá" vált. Az áttörést egy nagy innováció hozta el: a telefonjainkba, majd a magunkkal hordható táblagépeinkbe bekerült a fényképező funkció, s ezzel szinte mindenkinek állandóan a keze ügyében a fotózás lehetősége. Így a felvételek készítése mindaddig nem kerül semmibe, amíg megelégszenek a képek megjelenítésével egy másik modern eszközön, a képernyőn - mindezzel a fényképezés kedvelői olyan lehetőségek közé kerültek, amilyenekről elődeik nem is álmodhattak (más kérdés, hogy az igényes eszköztár ma is igencsak drága).

A fényképezés a kezdeteitől fogva a technika és a kultúra egyik nagy találkozása - ahogyan ezt az album is megragadóan szemlélteti a képeivel és az ismertetéseivel. A technika tette lehetővé a létrejöttét, teremtett és teremt ma is mind fejlettebb eszköztárat a látvány egyre jobb - finomabb, részletesebb, valósághűbb - megörökítéséhez és rögzítéséhez.

A fotográfia abszolút innovatív műfaj: a technika fejleszti folyamatosan a fényképezés eszköztárát, s az így teszi mindinkább lehetővé, hogy a fényképész az eszközök teljesítményének korlátaitól nem béklyózva mind többet adhasson a világ feltárásában és megmutatásában, s szabadon szárnyaljon a mondanivalójának kiteljesítésében. Itt láthatjuk, hogy egyszerű, a mából visszatekintve nagyon kezdetleges fényképezőgéppel is lehet nagyot alkotni, csodálatos fényképeket létrehozni, s hogy minél többre képes az eszköztár, annál jobban segíti az alkotót a dokumentációs-, a tudományos- és a művészi munkában, mondandójának finoman kimunkált, hatásos kifejezésében.

A mindig korrekt Typotex ajánlójából idézve, e kötet "az eddigi legteljesebb összefoglalás a kezdetektől napjainkig, szerzője fotótörténeti kánont alkotott. Közel 600 kép ismerteti meg az olvasót a fotózás történetével a művészet és technika, a szociográfia és divat, a háború és természetfotózás szemszögéből. (...) Közelképet kaphatunk azokról az emblematikus fotósokról is, akik egyéni szemléletükkel, technikai újításaikkal váltak e végtelen történet szereplőivé. E mozaik számtalan kockája a fotográfia teljes történetévé áll össze, melyet a kultúra lencséjén át szemlélhetünk."

Hatalmas ez az áttekintés! Akit igazán érdekel a fényképezés technika- és kultúrtörténete - utóbbi egyben az így megmutatott világ kultúrtörténetének és történelmének is egy sokatmondó szelete -, az szinte kimeríthetetlen intellektuális kincsestárat talál benne.

Az album hat részbe tagolva 14 fejezetet vonultat fel. E részek: • A fényképezés kétszeres feltalálása • A fényképészet térhódítása Benne egyebek közt: A népszerű fényképészet és a művészet céljai; Fényképész társaságok, kiadványok és csereklubok; A társadalmi világ képi megjelenítése; Háború és fényképészet; A fényképészet és a társadalomtudományok • A fényképészet és a modern kor Tömegmédia és tömegpiacok; A modern élet; A tudomány és a fényképészet; A fényképészet, a társadalomtudomány és az expedíciók; Háború és forradalom • Új látásmód A művészet és a tömegmédiumok kora; A társadalomtudomány, a társadalmi változások és a fényképezőgép; A dokumentarizmus gyökerei; A II. világháború • A kultúra lencséjén át A Nyugat és a hidegháború; Technológia és média a háború utáni Amerikában; • Konvergenciák Globalizmus, technológia és társadalmi változás; A társadalmi érdeklődés kategóriái; A politika külleme; A posztmodern látásmód; Az új társadalmi dokumentarizmus; A posztmodernizmus vége; A huszonegyedik század felé; A jelenben élő múlt; A pillanat médiuma; A fényképészet gyakorlata és a globalizáció; Tudomány és társadalom; Képernyők és platformok.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Webradio.hu, 2016. február 22., hétfő
Debreceni polgármester: stabilitás és fejlesztés a városi költségvetés tervezetében

Magyaridok.hu, 2016. február 22., hétfő
Stabilitás és fejlesztés szerepel Debrecen költségvetés tervezetében

Magyarhirlap.hu, 2016. február 22., hétfő
Debrecen stabil és fejlődik

Hvg.hu, 2016. február 22., hétfő
Nagy dobásra készülnek Debrecenben a reptér mellett

Hirek.prim.hu, 2016. február 22., hétfő
Magyar találmány debütál sikerrel az MWC-n

Bonline.hu, 2016. február 22., hétfő
Magyar találmány debütál sikerrel az MWC-n

Kutyu.hu, 2016. február 22., hétfő
Magyar találmány debütál sikerrel az MWC-n

Technokrata.hu, 2016. február 22., hétfő
Erre büszkék lehetünk: egy magyar fejlesztés is ott van az MWC-n!

Pcworld.hu, 2016. február 22., hétfő
Milliók életét mentheti meg a magyar fejlesztésű WIWE

Magyaridok.hu, 2016. február 22., hétfő
Kiemelt támogatás kutatás-fejlesztésre

Uzletfejlesztes.hu, 2016. február 22., hétfő
Kiemelt támogatás kutatás-fejlesztésre

News4business.hu, 2016. február 22., hétfő
Hétmilliárd forint kutatói kezdeményezésű témapályázatokra

Portfolio.hu, 2016. február 22., hétfő
160 milliárdot ad a magyar büdzsé K+F célokra

Profit7.hu, 2016. február 22., hétfő
Szegedi cég került az uniós elitbe

Portfolio.hu, 2016. február 22., hétfő)
Újabb magyar cég került fel a világ élvonalába

Vg.hu, 2016. február 22., hétfő
Dől az uniós pénz?

Agronaplo.hu, 2016. február 22., hétfő
Pénz, de honnan? Fókuszban az EU-pályázati pénzek - Észak-Alföld

Digitalhungary.hu, 2016. február 22., hétfő
Budapest lehet a régió innovációs fővárosa

Computerworld.hu, 2016. február 22., hétfő
Milliók életét mentheti meg a magyar fejlesztésű WIWE

Metropol, 2016. február 23., kedd, 7. oldal
Budapest lesz a régió innovációs fővárosa

Manager Magazin, 2016. február 23., kedd, 10-11. oldal
Kockáztatnak, nyernek, veszítenek

Innoportal.hu, 2016. február 23., kedd
A Mobil Világkongresszus magyar kiállítói

Mmonline.hu, 2016. február 23., kedd
Magyar vállalatokat díjaztak Mumbai-ban

Mediainfo.hu, 2016. február 23., kedd
Magyarok a barcelonai Mobil világkongresszuson

Mmonline.hu, 2016. február 23., kedd
Magyar találmány az MWC-n

24.hu, 2016. február 23., kedd
Magyar találmány a siker kapujában

Profitline.hu, 2016. február 23., kedd
Magyar találmány debütál sikerrel a Mobile World Congress rendezvényen

Weborvos.hu, 2016. február 23., kedd
Megfigyelés és megelőzés a mobillal

Agrarszektor.hu, 2016. február 23., kedd
Regula vagy lehetőség? - Kinyíltak az uniós pénzcsapok

Innoportal.hu, 2016. február 23., kedd
Csúcstechnológiát telepít Debrecenbe a National Instruments

Kossuth Rádió, Ütköző, 2016. február 23., kedd
Két héttel ezelőtt fogadta el Nemzetgazdasági Minisztérium által beterjesztett iparstratégiát a kormány

Piacesprofit.hu, 2016. február 24., szerda
Több pénzt pumpálnak a legnépszerűbb pályázatokba

Piacesprofit.hu, 2016. február 24., szerda
Innoválj, és nyerj!

Insiderblog.hu, 2016. február 24., szerda
Magyar orvosi fejlesztés - a siker kapujában?

Webradio.hu, 2016. február 24., szerda
Tizenegy milliárd forintot fektetett 85 hazai vállalkozásba a Széchenyi Tőkealap

Privatbankar.hu, 2016. február 24., szerda
Milliárdok a hazai cégeknek: miben lát fantáziát az állam alapkezelője?

Orientpress.hu, 2016. február 24., szerda
Tizenegy milliárd forintot fektetett 85 hazai vállalkozásba a Széchenyi Tőkealap

Stop.hu, 2016. február 24., szerda
A Széchenyi Tőkealap tizenegy milliárd forintot fektetett 85 hazai vállalkozásba

Innoportal.hu, 2016. február 24., szerda
Milliárdokat fektetett innovatív cégekbe a Széchenyi Tőkealap

Uzletresz.hu, 2016. február 24., szerda
Minden sikerült a Széchenyi Tőkealapnak, amit akart

Profitline.hu, 2016. február 24., szerda
Így jutott 11 milliárd forint 85 kis- és középvállalkozásnak

Eco.hu, 2016. február 24., szerda
Eddig 85 hazai kkv jutott 11 milliárd forint tőkéhez az SZTA-n keresztül

Profit7.hu, 2016. február 24., szerda
Rengeteg vállalkozást indított el az SZTA

Tozsdeforum.hu, 2016. február 24., szerda
Van igény a kockázati tőkére Magyarországon

Mixonline.hu, 2016. február 24., szerda
Bővül a nagykanizsai ipari park

Webradio.hu, 2016. február 24., szerda
Jelentősen bővülhet a nagykanizsai ipari park

Magyaridok.hu, 2016. február 24., szerda
Jelentősen bővülhet a nagykanizsai ipari park

Stop.hu, 2016. február 24., szerda
A nagykanizsai ipari park jelentősen bővülhet

Kanizsaujsag.hu, 2016. február 24., szerda
Jelentősen bővülhet a nagykanizsai ipari park

Scmonitor.hu, 2016. február 24., szerda
Jelentősen bővülhet a nagykanizsai ipari park

Figyelo.hu, 2016. február 24., szerda)
Jelentős bővülés elé néz a nagykanizsai ipari park

Autopro.hu, 2016. február 24., szerda
Vonzza a beruházásokat a nagykanizsai ipari park

Markamonitor.hu, 2016. február 24., szerda
Magyar találmány debütál a Mobile World Congress-en

Gyogyhir.hu, 2016. február 24., szerda
A bőr elváltozásai, bőrvédelem - Magyar találmány debütál a Mobile World Congress rendezvényen

Digitalhungary.hu, 2016. február 24., szerda
Ezt keresed, ha te is üzleti angyal vagy

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2016. február 24., szerda
Hétfőn kezdődött és csütörtökön zárul Barcelonában a Mobile World Congress

Petőfi Rádió, 2016. február 24., szerda
A kormány mintegy 2,5 milliárd forintos pályázati összeget biztosít a nagykanizsai ipari park bővítésére

Magyar Idők, 2016. február 25., csütörtök, 15. oldal
Bővítik és korszerűsítik a nagykanizsai ipari parkot

Magyar Idők, 2016. február 25., csütörtök, 15. oldal
Töretlen a kereslet a kockázati tőke iránt

Magyar Nemzet, 2016. február 25., csütörtök, 11. oldal
Milliárdok a kkv-knak

Lokál XVII. kerület, 2016. február 25., csütörtök, 13. oldal
Nemzetközi díjat nyert a mátyásföldi buszcsalád
Pecsicivil.hu, 2016. február 25., csütörtök
National Instruments Hungary Innovációs Program

Insiderblog.hu, 2016. február 25., csütörtök
Öt éves a Széchenyi Tőkealap

Euroastra.hu, 2016. február 25., csütörtök
A Széchenyi Tőkealap elérte öt évvel ezelőtt kitűzött összes célját

Mediainfo.hu, 2016. február 25., csütörtök
Google pályázaton nyert a Népszabadság innovációja

Brandtrend.hu, 2016. február 25., csütörtök
15,5 milliót kapott a fejlesztési program

24.hu, 2016. február 25., csütörtök
Pénzt kap a Népszabadság a Google-tól

Kreativ.hu, 2016. február 25., csütörtök
Google pályázaton nyert a Nol.hu

Socialbranding.hu, 2016. február 25., csütörtök
15,5 milliót kapott a fejlesztési program

Nol.hu, 2016. február 25., csütörtök
Minden nézőpontból győzött a Népszabadság Online

Mmonline.hu, 2016. február 25., csütörtök
Eurómilliók a Google-től

Pannonnovum.hu, 2016. február 25., csütörtök
160 milliárdot ad a magyar büdzsé K+F célokra

Pannonnovum.hu, 2016. február 25., csütörtök
Magyar kkv pályázói siker: ICT4LIFE

Portfolio.hu, 2016. február 25., csütörtök
Bezárják az egyik népszerű K+F-es pályázat kapuit

Portfolio.hu, 2016. február 25., csütörtök
Mégsem függesztik fel a népszerű K+F-pályázatot!

Gazdasag.ma.hu, 2016. február 25., csütörtök
Tizenegy milliárd forintot fektetett 85 hazai vállalkozásba a Széchenyi Tőkealap

Magyaridok.hu, 2016. február 25., csütörtök
Töretlen a kereslet a kockázati tőke iránt

Magyaridok.hu, 2016. február 25., csütörtök
Bővítik és korszerűsítik a nagykanizsai ipari parkot

Pannonnovum.hu, 2016. február 25., csütörtök
Újabb magyar cég került fel a világ élvonalába

Nlcafe.hu, 2016. február 25., csütörtök
Magyar női startup mutatkozik be Amerikában

Uzletfejlesztes.hu, 2016. február 25., csütörtök
1,5 millió dolláros befektetést kapott egy magyar startup, a JayStack

Somogytv.hu, 2016. február 25., csütörtök
Fejlődik a hazai gazdaság

News4business.hu, 2016. február 25., csütörtök
Csúcstechnológiát telepít Debrecenbe a National Instruments

Ma.hu, 2016. február 25., csütörtök
Tizenegy milliárd forintot fektetett 85 hazai vállalkozásba a Széchenyi Tőkealap

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2016. február 25., csütörtök
Ma zárul Barcelonában a Mobile World Congress

Vas Népe, 2016. február 26., péntek, 6. oldal
Horizont 2020 kkv-eszköz: 45 innovatív vállalkozás jut finanszírozáshoz

Magyar Nemzet, 2016. február 26., péntek, 11. oldal
Újabb EU-s pályázatot függesztettek fel

24 Óra, 2016. február 26., péntek, 1. oldal
Fontos a jó innováció

Hetek, 2016. február 26., péntek, 36-37. oldal
Add elő magad!

Transpack, 2016. február 26., péntek, 8-9. oldal
Pályázati aktualitások

Vg.hu, 2016. február 26., péntek
Befelé fordultak a magyar cégek

Portfolio.hu, 2016. február 26., péntek
80 milliárd forintról döntött a kormány
"...A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból közel 80 milliárd forintot szánnak a hazai innovációra, a kutatási témapályázatok támogatására és a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására. A feladat felelőse a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal elnöke. Az idén összesen 13 pályázatot terveznek meghirdetni..."

Portfolio.hu, 2016. február 26., péntek
Minden az EU-pályázatokról a TOP döntéshozóktól

Magyarmezogazdasag.hu, 2016. február 26., péntek
Az EIP-AGRI két új innovációs fókuszcsoportot indít gazdálkodóknak és kutatóknak

Navigátor, 2016. február 27., szombat, 8. oldal
Iránymutató innováció az Ipar 4.0 jegyében

Agroinform.com, 2016. február 27., szombat
Nagyobb hangsúlyt kap az agráriumban a kutatás-fejlesztés és az innováció

Agronaplo.hu, 2016. február 27., szombat
Az EIP-AGRI két új innovációs fókuszcsoportot indít gazdálkodóknak és kutatóknak

Petőfi Népe, 2016. február 27., szombat, 13. oldal
Tavaszi-nyári pályázati dömping várható!

Uzletfejlesztes.hu, 2016. február 28., vasárnap
Nagyobb hangsúlyt kap az agráriumban a kutatás-fejlesztés és az innováció

ECHO TV, Hírek, 2016. február 28., vasárnap
Technológiai fejlesztésekre, illetve innovációra ír ki pályázatot márciustól a Földművelésügyi Minisztérium

Napló melléklet, 2016. február 29., hétfő, II. oldal
Segítik a versenyképességet

Napló melléklet, 2016. február 29., hétfő, IV. oldal
Aktuális pályázatok vállalkozók számára

Magyar Nemzet, 2016. február 29., hétfő, 13. oldal
Előtérben az innováció

Uzletfejlesztes.hu, 2016. február 29., hétfő
Európai startupok Amerikából nézve

Webradio.hu, 2016. február 29., hétfő
Varga: a nagyvállalati beruházás-támogatási program további lendületet ad a sikeres hazai cégeknek

Stop.hu, 2016. február 29., hétfő
Varga szerint a nagyvállalati beruházás-támogatási program további lendületet ad a sikeres hazai cégeknek

Orientpress.hu, 2016. február 29., hétfő
Varga: a nagyvállalati beruházás-támogatási program további lendületet ad

Mfor.hu, 2016. február 29., hétfő
Varga szerint a nagyvállalatok támogatása is megtérül

Elemzeskozpont.hu, 2016. február 29., hétfő
Varga: a nagyvállalati beruházás-támogatási program további lendületet ad a sikeres hazai cégeknek

Portfolio.hu, 2016. február 29., hétfő
Brutális túljegyzés várható a ma záruló EU-s pályázaton

Portfolio.hu, 2016. február 29., hétfő
Minden az EU-pályázatokról a vezető döntéshozóktól

Portfolio.hu, 2016. február 29., hétfő
Erre figyelj oda, ha uniós pénzt szeretnél a népszerű pályázatokon!

Mmonline.hu, 2016. február 29., hétfő
Megdöbbentő tények az MWC-ről

Vs.hu, 2016. február 29., hétfő
Pénzt, közvetlenül az EU-tól

Uzletfejlesztes.hu, 2016. február 29., hétfő
Európai startupok Amerikából nézve

Stop.hu, 2016. február 29., hétfő
Varga szerint a nagyvállalati beruházás-támogatási program további lendületet ad a sikeres hazai cégeknek

Digitalhungary.hu, 2016. február 29., hétfő
Magyar találmány debütált a Mobile World Congress-en

SzTNH e-Hírek 2016. február 29., hétfő
Megjelent az Ujvári János diplomadíj-pályázat 2015/2016 tanév tavaszi félévének kiírása

SzTNH e-Hírek 2016. február 29., hétfő
Közép-magyarországi vállalkozások is kérhetik az SZTNH minősítését az új VEKOP 2.1.1-15 jelű pályázathoz

SzTNH e-Hírek 2016. február 29., hétfő
Megjelent az Innovációs voucher (GINOP 2.1.4-15) felhívás

SzTNH e-Hírek 2016. február 29., hétfő
Módosult az Iparjog (GINOP 2.1.3-15) című pályázat

SzTNH e-Hírek 2016. február 29., hétfő
Start up guide - 2015

MATEHETSZ hírlevél, 2016. február
Díjazzuk a tehetségek támogatóit!

MATEHETSZ hírlevél, 2016. február
4 milliárd forinttal támogatja a kormány a Nemzeti Tehetség Programot

MATEHETSZ hírlevél, 2016. február
Tavasszal új felhívások a tehetséggondozás területén

A Jövő Gyára, 2016. március 1., kedd, 29-30. oldal
Ipar 4.0 - Ami előrevisz

IT-Business, 2016. március 1., kedd, 16-17. oldal
Meglovagolni az innovációt

Kapos.hu, 2016. március 1., kedd
Aki nem pályázik, lemarad

Piacesprofit.hu, 2016. március 1., kedd
Van egy jó ötlete? Már reklámügynökség is pénzelné
"...Legalább 10 millió eurós támogatást oszt szét a Publicis reklám- és PR-multi 90 startupcég között, melyeket egy évig mentorálna is. Hogy miért? Mert szüksége van az innovatív ötletekre..."

Hirado.hu, 2016. március 1., kedd
Tapasztalatszerzés fizetésért: milliókat kaphatnak a vállalkozások

Uzletfejlesztes.hu, 2016. március 1., kedd
Isten pénze: konzultáció az Innovációs Hivatalban

Élelmiszer, 2016. március 2., szerda, 16+17+18. oldal
Márkaépítés: innováció, elemzések, marketing

Trade Magazin, 2016. március 2., szerda, 7. oldal
Márkák, innováció, bizalom

Innoportal.hu, 2016. március 2., szerda
Megjelent az “innovációs voucher" pályázat

Hirek.prim.hu, 2016. március 2., szerda
Go Ignite, az első globális felhívás a startupok támogatására

Bonline.hu, 2016. március 2., szerda
Go Ignite, az első globális felhívás a startupok támogatására

Markamonitor.hu, 2016. március 2., szerda
Startupokat támogatnak a telco-cégek

Mmonline.hu, 2016. március 2., szerda
Új lehetőség startupoknak

Zetapress.hu, 2016. március 2., szerda
Svéd diáksarok a Műegyetemen

Innoportal.hu, 2016. március 2., szerda
Inspiráló skandináv munkasarkot adtak át a Műegyetemen

Innoportal.hu, 2016. március 2., szerda
Innovációs támogatásra pályázhatnak közép-magyarországi cégek

Uzletfejlesztes.hu, 2016. március 2., szerda
Robottanácsadók és startupok forgatják fel a magyar biztosítókat?

Magyarszo.com, 2016. március 2., szerda
A város támogatja a fiatal feltalálókat

Blog.szta.hu, 2016. március 2., szerda
Hogyan mérik egy ország innovációs képességeit?

InfoRádió, déli Hírek, 2016. március 2., szerda
Az Irinyi-terv megteremti a magyar gazdaság növekedésének alapjait

M1, Profit7, 2016. március 2., szerda
A kutatás-fejlesztéssel és a mezőgazdasággal foglalkozó kkv-k lehetnek az idei év nyertesei

ECHO TV, Déli Híradó, 2016. március 2., szerda
A gazdaság hosszútávú növekedésének alapjait teremti meg Magyarország új iparstratégiája, az Irinyi-terv, mondta Varga Mihály

Szekesfehervar.hu, 2016. március 3., csütörtök
Az Echo Innovációs Műhely a segítők segítője Fejér megyében

Magyarhirlap.hu, 2016. március 3., csütörtök
A tartós növekedést szolgálja az Irinyi-terv

Inforadio.hu, 2016. március 3., csütörtök
Startupokat támogatnak távközlési szolgáltatók

Brandtrend.hu, 2016. március 3., csütörtök
Innovációs szövetséget hívnak életre

Euroastra.hu, 2016. március 3., csütörtök
A Deutsche Telekom, az Orange, a Singtel és a Telefónica "Go Ignite" néven innovációs szövetséget hívnak életre

Ado.hu, 2016. március 3., csütörtök
Innovációs járulék új szabályai - I. rész

Webradio.hu, 2016. március 3., csütörtök
Startupokat támogatnak távközlési szolgáltatók nemzetközi összefogásban

Mon.hu, 2016. március 3., csütörtök
Startupokat támogatnak távközlési szolgáltatók nemzetközi összefogásban

Vs.hu, 2016. március 3., csütörtök
Nagy lehetőséghez juthat öt startup

Alfahir.hu, 2016. március 3., csütörtök
Startupokat támogatnának a multik - Tartsd közel az ellenséget?

Stop.hu, 2016. március 3., csütörtök
Nemzetközi összefogásban startupokat támogatnak távközlési szolgáltatók

Sikerado.hu, 2016. március 3., csütörtök
Startupokat támogatnak távközlési szolgáltatók nemzetközi összefogásban

Inforadio.hu, 2016. március 3., csütörtök
Startupokat támogatnak távközlési szolgáltatók

Innoportal.hu, 2016. március 3., csütörtök
Startupokat támogatnak a távközlési óriások

Magyarhirlap.hu, 2016. március 3., csütörtök
Startupokat támogató nemzetközi program indul

Profitline.hu, 2016. március 3., csütörtök
Telefoncégek összefogása, a cél: startup-ok támogatása

Figyelo.hu, 2016. március 3., csütörtök
Mamutok fogtak össze a startupokért

Hrportal.hu, 2016. március 3., csütörtök
Startupokat támogatnak távközlési szolgáltatók

Tozsdeforum.hu, 2016. március 3., csütörtök
Startupokat segítenek a tech-óriások

Elemzeskozpont.hu, 2016. március 3., csütörtök
Startupokat támogatnak távközlési szolgáltatók nemzetközi összefogásban

Gazdasagportal.hu, 2016. március 3., csütörtök
Startupokat támogatnak távközlési szolgáltatók nemzetközi összefogásban

Brandtrend.hu, 2016. március 3., csütörtök
Innovációs szövetséget hívnak életre

Mediainfo.hu, 2016. március 3., csütörtök
A Go Ignite az első globális felhívás a startupok támogatására

Marketinginfo.hu, 2016. március 3., csütörtök
A Go Ignite az első globális felhívás a startupok támogatására

Euroastra.hu, 2016. március 3., csütörtök
A Deutsche Telekom, az Orange, a Singtel és a Telefónica "Go Ignite" néven innovációs szövetséget hívnak életre

Gazdasagiradio.hu, 2016. március 3., csütörtök
Ezzel nyit a startupok felé a Telekom

Uzletfejlesztes.hu, 2016. március 3., csütörtök
Új lehetőség startupoknak

Pannonnovum.hu, 2016. március 3., csütörtök
Vonzza a beruházásokat a nagykanizsai ipari park

Pannonnovum.hu, 2016. március 3., csütörtök
Nagyobb hangsúlyt kap az agráriumban a kutatás-fejlesztés és az innováció

Pannonnovum.hu, 2016. március 3., csütörtök
Drónokról szólt az idei BeeSmarter verseny

Pannonnovum.hu, 2016. március 3., csütörtök
15 milliárd forintot ad az állam a magyar nagyvállalatoknak

Origo.hu, 2016. március 3., csütörtök
Ádáz harc a techvilágban: ez a 8 legdurvább csatatér
"...Több vezető tech-vállalat piaci pozíciója is megremeghet, ahogy startupcégek és rivális vállalatok új piacokon próbálják megvetni a lábukat. Az online videójátékoktól az elektromos autókon át az űrutazásig több területen is kiéleződhet a verseny..."

Forrasradio.hu, 2016. március 3., csütörtök
Irinyi-terv: hét kiemelt területe van az új iparstratégiának

Piacesprofit.hu, 2016. március 3., csütörtök
Innovatív ötlettel irány a világpiac

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2016. március 3., csütörtök
Összeállítás: Az Irinyi-terv célja, hogy megteremtse a magyar gazdaság hosszú távú növekedésének hajtóerejét, mondta Varga Mihály

Fejér Megyei Hírlap, 2016. március 4., péntek, 6. oldal
Az innovatív kezdő cégeket támogatják

Új Dunántúli Napló, 2016. március 4., péntek, 14. oldal
A Pécs Holding is részese volt a sikernek

Minőség és Megbízhatóság, 2016. március 4., péntek, 51-59. oldal
Minőség és innováció

Minőség és Megbízhatóság, 2016. március 4., péntek, 60-67. oldal
Technológiai innovációk - társadalmi következmények

Világgazdaság, 2016. március 4., péntek, 3. oldal
Március 8-án kezdődik a think.BDPST innovációs konferencia!

Tozsdeforum.hu, 2016. március 4., péntek
Veszélyben a magyar vállalatok

Hrportal.hu, 2016. március 4., péntek
Zűrzavar a magyar vállalatvezetők fejében

Technokrata.hu, 2016. március 4., péntek
Ismersz valakit akinek startupja van? Oszd meg vele ezt a hírt!

Hvg.hu, 2016. március 4., péntek
Magyar startupokat is felkarolna a MasterCard

Piacesprofit.hu, 2016. március 4., péntek
Innovatív ötlettel irány a világpiac

Innoteka.hu, 2016. március 4., péntek
Megújult a MISZ K+F tagozata
"...Kiszámítható és átlátható pályázati finanszírozási rendszert akar létrehozni a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - tudtuk meg a Magyar Innovációs Szövetség K+F tagozatának februári taggyűlésén, ahol Friedler Ferenc, az NKFIH elnökhelyettese volt a meghívott vendég..."

Innoteka.hu, 2016. március 4., péntek
think.BDPST

Itbusiness.hu, 2016. március 4., péntek
Meglovagolni az innovációt

Heves megyei Hírlap, 2016. március 5., szombat, 1+2. oldal
Tehetség és innováció

Magyar Idők, 2016. március 5., szombat, 13. oldal
A régió innovációs és kutatási központjává válhatna Magyarország

Innotéka, 2016. március 5., szombat, 17. oldal
think.BDPST

Innotéka, 2016. március 5., szombat, 20+21+22. oldal
Digitális jövő: fenyegetés vagy lehetőség?

Innotéka, 2016. március 5., szombat, 27-31. oldal
"Vétek lenne, ha ebből kimaradnánk"

Innotéka, 2016. március 5., szombat, 32. oldal
Innovációk a háztartásban

Innotéka, 2016. március 5., szombat, 17. oldal
Folyamatos innováció

Népszava, 2016. március 5., szombat, 4. oldal
Erőltetett iparosítás

Heol.hu, 2016. március 5., szombat
Fiatal vállalkozók mutatkoznak be a Junior Expon

Heol.hu, 2016. március 5., szombat
Fiatal vállalkozók mutatkoznak be a Junior Expon

Nepszava.hu, 2016. március 5., szombat
Erőltetett iparosítás

Civilhetes.net, 2016. március 5., szombat
Erőltetett iparosítás

Tozsdeforum.hu, 2016. március 5., szombat
Kiemelkedő lehetőség a hazai startupoknak

ECHO TV, Gazdafórum, 2016. március 5., szombat
Összeállítás: Technológiai fejlesztésekre, illetve innovációra ír ki pályázatot márciustól a Földművelésügyi Minisztérium

Adozona.hu, 2016. március 6., vasárnap
Ezeken múlik, hogy kapcsoltak-e a vállalkozások

Heol.hu, 2016. március 6., vasárnap
Junior Expo: amerikai tanulmányútra mehet a legjobb

Magyaridok.hu, 2016. március 6., vasárnap
A régió innovációs és kutatási központjává válhatna Magyarország

Magyar Idők, 2016. március 7., hétfő, 10. oldal
Irányt mutat az Irinyi-terv

Magyar Idők, 2016. március 7., hétfő, 15. oldal)
Globális startupháló alakulhat

Világgazdaság, 2016. március 7., hétfő, 3. oldal
Néhány nap múlva megnyitja kapuit a visegrádi régió legnagyobb innovációs eseménye!

TV13.hu, 2016. március 7., hétfő
Interjú dr. Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójával a "Meet the Scientist" programsorozattal kapcsolatban

Vezetéstudomány, 2016. 2. szám, 45-52. oldal
Az egyetemi vállalkozói ökoszisztémába ágyazott közösségi finanszírozás
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.