XXVI. évf. | 2016. február 23. | 4. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség

Várható események
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

24. Magyar Innovációs Nagydíj

A 2016. február 17-i határidőig 22 jelentkezés érkezett a 24. Magyar Innovációs Nagydíj felhívásra.

A zsűriülésre 2016. március elején kerül sor. A bírálóbizottság elnöke Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke. Minden jelentkezést három zsűritag - indokolt esetben szakértők bevonásával - részletesen is tanulmányoz, és a következő szempontok szerint értékeli:
- 2015-ben elért többleteredmény vagy többlet-árbevétel és más műszaki, gazdasági előnyök,
- eredetiség, újszerűség,
- társadalmi hasznosság.

Ezt követően a zsűri, a formai és tartalmi szempontokat alaposan mérlegelve, a referáló három zsűritag javaslata alapján egyszerű, többségi döntéssel, kiválasztja az adott évben innovációs eredményt elért jelentkezőket, továbbá javaslatot tesznek azokra, melyeket a legsikeresebbnek tartanak. A legjobb innovációkat a zsűri, további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás) rangsorolja a fent említett három értékelési szempont szerint.

Az ünnepélyes díjátadásra március 31-én kerül sor az Országház Főrendiházi Termében. A Nagydíjat Kövér László, az Országgyűlés elnöke adja át. A Nagydíjon kívül további innovációs díjakat adnak át az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők. Az ünnepségen névre szóló meghívóval lehet részt venni.

Ipar4.0

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bevonásával, együttműködve a magyarországi ipar és szolgáltató szektor vállalkozásaival, létre kíván hozni egy olyan Ipar4.0 nevű platformot, amelynek végső célja egy konszenzuson alapuló közös, stratégiai jellegű dokumentum kidolgozása. 2016. február 15-én, a Nemzetgazdasági Minisztériumban találkozót tartottak a fent említett témáról több mint 50 résztvevővel, a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató volt jelen.

Lepsényi István, NGM államtitkár bevezetője után az első előadó, Daniel Prekel (Robert Bosch Kft.), aki 9 éve Magyarországon dolgozik, kifejtette, hogy a magyar munkaerőnek kimondottan jó esélyei vannak az Ipar4.0 gyártási rendszerek alkalmazásában.
Kárpáti Zoltán (Leopoly) arról beszélt, hogyan fogja átalakítani a gyártást a 3D-s nyomtatás, első lépésben hibrid megoldásokkal. Jeránek Tamás (Siemens Zrt.) áttekintette az eddigi tapasztalatokat és beszélt a tendenciákról.

Dr. Monostori László (SZTAKI) bemutatta a hallgatóságnak, hogy különböző nemzetközi, ill. hazai (vállalati) együttműködéseknek köszönhetően Magyarország lépést tart az Ipar4.0 technológiákkal. Dr. Kelemen Csaba (NFM) pedig biztosította a hallgatóságot, hogy egy nyelven beszél az államigazgatás és a vállalkozói, technológiai szféra.

Az előadásokat követően dr. Ábrahám László (NI) és dr. Reith János (Direct-Line Kft.) szólalt fel.

Ipari Park Tanács ülés

2016. február 10-én az Ipari Park Tanács ülést tartott a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár, az Ipari Park Tanács elnöke helyett távollétében dr. Szép-Tüske Rita főosztályvezető asszony köszöntötte a jelenlévőket és nyitotta meg az ülést.

A főosztályvezető asszony röviden ismertette a SZÁKOM Nonprofit Kft. "Tudományos és technológia park" cím pályázatát, melyet a Tanács egyhangúlag elfogadott. A Ferihegy Környezetvédelmi és Innovációs Kft. és a N.N.E.I NAKHLA Nemzetközi Export-Import Kft. "ipari park" cím viselés átadás-átvételére vonatkozó, 2015. december 10-i kérelmének a Tanács 1 tartózkodás mellett helyt adott.

A Hódmezővásárhelyi Ipari Park, ill. a Debreceni Regionális Innovációs és Technológiai Park területbővítési kérelmet a Tanács egyhangúlag elfogadta.

FÁK Üzleti Klub Magyarország

A FÁK Üzleti Klub Magyarország és együttműködő partnere a moszkvai székhelyű nemzetközi szervezet, a Vállalkozók és Iparosok Nemzetközi Kongresszusa (orosz rövidítéssel: MKPP) - a VOSZ és a Magyar Innovációs Szövetség támogatásával, részvételével - 2016. május 30-án, Budapesten "Az innováció a magyar vállalkozások felzárkózásának lehetősége, illetve a FÁK országokban működő innovációs vállalkozások és a magyar vállalatok együttműködési lehetőségei az innováció területén" c. témában tervez konferenciát szervezni.

Az MKPP orosz székhelyű, de az európai és ázsiai kontinens 26 országának nemzeti tagszervezeteit foglalja magában, beleértve a volt szovjet tagköztársaságokat is. Az MKPP a FÁK Üzleti Klub és a VOSZ együttműködő partnere, és két éve már bonyolítottak le Budapesten egy sikeres üzletember találkozót.

A konferencián elsősorban a reálszféra innováció területén elért eredményeit, magyar gyakorlatát, valamint a magyar és FÁK-országbeli cégek közötti együttműködésben feltárható lehetőségeket, továbbá az európai-uniós és más pályázati forrásokat tervezik bemutatni.
Az üzleti-innovációs fórum célja a magyar technológiai export pozíciók erősítése a FÁK piacokon, emellett a fórum elősegítheti a szellemi és direkt tőkeimport mobilizálását is a FÁK országokból az állami és privát szférából.

Előzetes jelzések alapján, mintegy harminc külföldi érdeklődő érkezne. Kérjük tagszervezeteinket, partnereinket, hogy előzetes részvételi szándékukat jelezni szíveskedjenek a FÁK Üzleti Klub cisclubp@t-online.hu e-mail címére, 2016. március 15-ig.

Létrejött a hatodik "Tudományos és Technológiai Park"

"Tudományos és Technológiai Park" címet nyert el az "Ipari Park" címmel rendelkező DIPA Kft. Tagszövetségünk, az Ipari Parkok Egyesülete (IPE) szakmai támogatásával kialakított fejlesztési koncepció a betelepült vállalkozások együttműködésére, a Debreceni és a Miskolci Egyetemmel kialakított duális képzési modellre, a parkban folyó magas hozzáadott értékű K+F+I tevékenységre, valamint a technológiaintenzív vállalatok és start-upok jövőbeni betelepítésére épül.

Mórucz Norbert, az IPE elnöke kiemelte: 2016 végéig az IPE szakmai támogatásával a "Tudományos és Technológia Park Rendszer", mint önálló gazdaságfejlesztési eszköz, országos relációban eléri optimális méretét. A "Tudományos és Technológiai Park" címmel rendelkező ipari park száma a harmadik negyedévre eléri a másfél tucatot.

AYMING - Az Alma Consulting Group új neve

2016. február 17-től, tagszervezetünk, az Alma Consulting Group és a Lowendalmasai egyesülésével új nemzetközi tanácsadó cégcsoport jött létre, melynek neve: Ayming.

Az Ayming szakértői immáron 14 országban, négy fő szakterületen nyújtanak stratégiai és operatív tanácsadást: emberi erőforrások, operatív költségek (beszerzés, forgótőke, ellátási lánc), adók és innovatív tevékenységek. A közel 1500 fős cégcsoport 2015-ben 173 millió euró árbevételt realizált.

Részletes információk az alábbi linken.

Várható események

XXI. Logisztikai konferencia és fórum 2016

A Magyar Logisztikai Egyesület 2016. február 25-26-án tartja a 21. alkalommal megrendezésre kerülő Logisztikai Konferencia és Fórum c. rendezvényét, melynek témája az ellátási lánc biztonsággal kapcsolatos aktualitások. Az esemény helyszíne a Hotel Hungaria City Center (1074. Budapest, Rákóczi út 90.).

Program:

2016. február 25.
Plenáris ülés:

09:00-09:10
Megnyitó - Dr. Doór Zoltán - a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke
Levezető elnök: Dr. Doór Zoltán a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke
09:10-09:30 Dr. Becsey Zsolt László, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - közlekedésért
felelős helyettes államtitkár - NFM logisztikával kapcsolatos eredményei, 2016. évi tervek
09:30-09:50 Dr. Kovács Gyula, Miniszterelnökség - miniszterelnök megbízott tanácsadója - A közúti fuvarozás versenyképességét szolgáló kormányzati intézkedések eredményei
09:50-10:20 Földi László - titkosszolgálati szakértő - A biztonságpolitikai kockázatok hatása a gazdaságban
10:20-10:50 Zala Mihály vezérőrnagy, információbiztonsági szakértő,
a Manware Informatikai Kft. tulajdonosa - Az adatvédelem fontossága a logisztikában
10:50-11:20 Dr. habil Horváth Attila alezredes Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tanszékvezetője - NKE kutatási eredményei a biztonságos ellátási lánc területén
11:20-11:50 Kávészünet

2016. február 26.
Plenáris ülés:

09:00-09:10
Megnyitó - Dr. Doór Zoltán - Magyar Logisztikai Egyesület elnöke
Levezető elnök: Dr. Doór Zoltán Magyar Logisztikai Egyesület elnöke
09:10-09:35
Német Ferenc - Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezete országos elnök - A Kamara szerepe, tevékenysége az ellátási lánc biztonsága érdekében
09:35-10:05
Garai Tímea - Sectran Kft. ügyvezető - DIDb-gk vezető nyilvántartás jelentősége
10:05-10:45
Sven Bosch - DB Schenker Németország biztonsági igazgató - Rakományok szállításával, CMR okmányokkal kapcsolatos manipulációk feltárása, megelőzése
10:45-11:15
Dr. Vásárhelyi Árpád - SCHENKER Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. - ügyvezető igazgató
11:15-11:45
Kávészünet

A részletes program és a délutáni szekció ülések programja megtekinthető itt.
További információk az alábbi honlapon, e-mailben: mle@mle.hu, vagy telefonáljon a +36-1/484-6407 számon.

12. Csungkingi Hi-Tech Kiállítás és Vásár

A csungkingi kormány felügyelete alá tartozó Tudomány- és Technológia Bizottság égisze alatt működő "Chongqing Hi-Tech Fair and China International Exhibition of Military & Civil Technologies" (Csungkingi Hi-Tech Kiállítás és Vásár) Szervező Bizottsága meghívta Magyarországot, hogy a kétévente egyszer, ebben az évben 12. alkalommal, április 21-24. között megrendezésre kerülő rendezvény fővendége legyen, egyben ezen alkalomból vendégül látja a magyar főkonzulátus által Csungkingban szervezett Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvényt.

Csungking Délnyugat-Kína fontos kereskedelmi, logisztikai és pénzügyi központja, termelőbázisa. Kínán belül elsősorban jármű- és gépgyártásban, elektronikai cikkek előállításában rendelkezik kiemelkedő pozicíóval.
Fontos körülmény, hogy ez év januárjában a helyi kormányzat stratégiai tervében Csungking további fejlődésének kulcsaként jelölte meg az innovációt, a fenntarthatóságot és a zöld technológiák alkalmazását mind a város- és vidékfejlesztésben (smart city), az ipari termelésben és a lakosság életminőségének fejlesztésében, így különös tekintettel a városszervezésre, illetve a közlekedés- és ivóvízellátás fejlesztésére

A szervező bizottság a magyar kiállítók számára ingyenesen biztosítja a standot és a stand dekorációját is, illetve vállalta, hogy találkozókat szervez a helyi vezetőkkel, cégekkel, szervezetekkel. Továbbá a szervező bizottság 5 kiállító számára biztosítja a repülőjegyet Csungkingba és vissza, és a rendezvény időtartama alatt a szállást, illetve a helyi közlekedést.

Jelentkezni legkésőbb 2016. március 4-ig, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet.
A kitöltött jelentkezési lapot Hadady Farkas Balázs külgazdasági attasénak az alábbi e-mail címre fhadady@mfa.gov.hu (másolatban: trade.ckg@ mfa.gov.hu) kell elküldeni.

Pályázati felhívások

Genius Loci Díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért díj

A "Genius Loci Díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért" díj célja, hogy értékelje és elismerje a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein működő üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak a tehetségek támogatása érdekében tett erőfeszítéseit. Az elismerést 2015-ben adományozta első ízben a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ).

A Genius Loci Díjat 2016-ban második alkalommal nyerhetik el azok a vállalatok és vállalkozók, amelyeket/akiket a tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok, illetve a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a MATEHETSZ tagjai / tagszervezetei jelölnek, és a felkért zsűri döntése alapján bekerülnek a 12 díjazott közé.

A jelölés módjáról és a díjazással kapcsolatos tudnivalókról az alábbi linken olvashat: Genius Loci díj 2016

Jelölni az alábbi linken elérhető online jelölőlap kitöltésével lehet 2016. március 7. éjfélig: Online jelölő lap

A díjátadó gálára április 16-án kerül sor.
További információk: Balaskó Judit (e-mail: balasko.judit@tehetseg.hu)

Magyar-izraeli ipari kutatás-fejlesztési co-funding együttműködési pályázat

A pályázatok benyújtása 2016. május 2-ig lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

A pályázati felhívás célja:
A pályázat célja a hazai partnerek támogatása olyan magyar-izraeli együttműködésben megvalósuló KFI projektekben, amelyek eredményeként a magánszektorban új vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre, az alábbi fókusztémákon belül:
- fenntartható és tiszta technológiák (Sustainable and clean technologies)
- mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiák (Bio-Agro - agriculture and food technologies)
- infokommunikáció (ICT)
- biotechnológia és orvosi műszerek (Biotech and medical devices).

A közös projektet mindkét országban azonos tartalommal, a partnerrel egyeztetve kell benyújtani. Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem fogadhatók el. Mivel az együttműködést kétoldalú EUREKA projektként is jóvá kell hagyni, a projektjavaslatot mindkét fél a saját nemzeti EUREKA Irodájához angol nyelven kitöltött EUREKA projekt adatlapon is benyújtja, amely az adott fél pályázati anyagához csatolandó.

A támogatás egyéb fő feltételei:
- A pályázónak a projekt futamideje alatt az alábbi háromból legalább két kötelező vállalást teljesítenie kell: (a) új termék/technológia/szolgáltatás/prototípus létrehozásában való közreműködés, (b) nemzetközi publikáció megjelentetése, (c) nemzetközi konferencián vagy kiállításon való részvétel.
- A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatás összegével csökkentett részével, mint önerővel rendelkeznie kell.
- A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.

Az igényelhető támogatás mértéke:
Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseihez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen 310,93 millió forint keretösszeget biztosít. Pályázónként 20-70 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatás intenzitása a projekt jellegétől és a pályázói körtől függően változik.

További információk az alábbi linken, illetve Azbej Tristan, TéT-attasé, Magyarország Izraeli Nagykövetsége (Tel: (+972) 3 545 6676, e-mail: tazbej@mfa.gov.hu)

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívása

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázaton elnyerhető díjat létesít végzős hallgatók részére.

A pályázat tartalma:
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének van szentelve. A pályázatok értékelésnél a két fajta megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, aki végigkíséri a hallgatót a dolgozat elkészítésén.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók négy kategóriában nyújthatnak be munkákat:
- szabadalom/használatiminta-oltalom,
- védjegyoltalom,
- formatervezésiminta-oltalom,
- szerzői jog,
- szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

A pályázati díj összege:
A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:
- első díj: 150 000 Ft
- második díj: 125 000 Ft
- harmadik díj: 100 000 Ft

A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók értékes könyvajándékot vehetnek át.

Határidők:
A pályázat jelentkezési határideje: 2016. március 22.
A diplomadíj-pályázat leadási határideje: 2016. július 19.

A részletes pályázati kiírás a 2016 júniusában diplomázó hallgatók részére megtalálható az alábbi linken.

Innovatív üzleti megoldások

Egy nagy szervezet programot indított startupokat részére. A programban kiválasztott startupok akár 75000 dollárt kaphatnak a teszteléshez és a megoldások validálására. A sikeres megoldásokat, a kiíró szervezettel együtt lehet hasznosítani, hozzáférve vevőköréhez Ázsiától, Afrikáig.

A részletes kiírás megtalálható az alábbi linken.

Szakirodalomfigyelő

Satish Nambisan (szerk.): Embracing Entrepreneurship Across Disciplines - Ideas and Insights from Engineering, Science, Medicine and Arts (A tudományágakon átnyúló vállalkozásokról. Eszmék, bölcs meglátások a mérnöki munkából, a tudományból, az orvostudományból és a művészetekből) - Edward Elgar, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

"Egyedülálló eszmék, bölcs meglátások és témák különböző tudományágakból - a mérnöki munkától a művészetekig, a dizájnig és a zenéig -, amelyek gazdagíthatják az entrepreneurship-re vonatkozó tudásunkat. (E fogalom többes jelentése magyarul csak körülírható). E kötet szerteágazó összeállítást kínál az entrepreneurship különféle ágazatainak tudósaitól és oktatóitól, hogy előmozdítsa a tudomány- és szakmai ágazatokon átívelő vállalkozói gondolkodást. Esettanulmányokkal és példákkal gazdagon illusztrálva mutatja be az alapvető témákat és koncepciókat, innovatív programokat és gyakorlatokat vonultat fel, mindezzel lehetőséget kínál a legjobb gyakorlatok és tudás átvételére." - a kiadó ajánlójából

Tartalmát, pontosabban annak szakmai alapjait így mutatja be Nambisan: "Az elmúlt évtized során az entrepreneurship kutatása messze túllépett a hagyományos honán, a gazdasági felsőoktatáson. Olyan szakterületek tudósai és oktatói fordultak nagy érdeklődéssel felé, mint a mérnöki tudományok, a gyógyászat, egészségügy, tudomány, művészetek, zene, dizájn és építészet, és felmutatták a képességüket, hogy hozzájáruljanak e tárgyhoz a maguk különleges rálátásával és felismeréseivel. Az így született új fogalmak - "engineering entrepreneurship", "dizájn entrepreneurship", "élettudományok entrepreneurship" "egészségügyi entrepreneurship" és "művészeti entrepreneurship" - és az e szakágak felsőoktatásában és kutatásában létrejött tudományos közösségek mutatják a tudomány gyors fejlődését e téren. Mindez igen jelentős lehetőséget kínál arra, hogy integrálják a különféle területeken megvalósuló entrepreneurship-re vonatkozó értékes eszméket és felismeréseket, s hogy azok egymást is előremozdítsák."

Az élvonalbeli kiadó e kötete az így felhalmozott új, gazdaságilag is kiemelkedő jelentőségű tudásanyagból ad összeállítást Nambisan alapos bevezetőjével és kilenc tanulmány felsorakoztatásával. Szerzőinek munkásságát a kötet fő vonalakban bemutatja, bizonyságul, hogy mindegyikük a témájának hiteles szakértője. Nambisanról tudni érdemes, hogy a University of Wisconsin-Milwaukee entrepreneurship és technológia-menedzsment professzora, s ugyanott a gépészmérnöki tudományok professzora.

A tanulmányok azt tárgyalják, hogyan működik az entrepreneurship a hagyományoson messze túleső ágazatokban. A vizsgálódások és elemzések tudományos alaposságúak, az eredményeik pedig igen hasznos betekintéssel és tanulságokkal szolgálnak a gyakorló vállalkozóknak is, különösképpen azoknak, akik új lehetőségeket, még többé-kevésbé kiaknázatlan üzleti területeket keresnek, akik ezekre kívánnak belépni, vagy eredményesebbé tenni a már ott folytatott tevékenységüket.

Jellemző példaként, pár szóval bemutatjuk az egyik fejezetet. Címe: "Fizika entrepreneurship: egy fejlődés a technológia által hajtottól a piac által húzott felé." "A fizikára támaszkodó entrepreneurship fontos szerepet játszik az innovációban és az amerikai ipar átalakításában lényegében a gazdaság minden területén. Ezt sokéves kutatásaink igazolják." A fejezet bemutatja a vonatkozó főbb megállapításokat, majd áttér annak mélyreható tárgyalására, ki is a fizikus-vállalkozó. A következő hosszabb vizsgálódás indítása: "Vállalkozó-gén vagy tanult magatartás". Utána "Technológia által hajtott vállalkozók - milyenek és miért?", majd "A piac által húzott vállalkozók". S következik a nagy feladat: "Fizikusokat felkészíteni a vállalkozásra."

Laszlo Bock: A Google titok - Irányítsd és éld az életed - Tippek a világcég alelnökétől - Bookline, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

Az ikonikus cégek és cégépítők-vezetők a modern idők igen fontos szereplői. Közülük is kiemelkedni látszik a Google és az Apple - legalább is a köréjük font kultusz nagyságával és a sikerük titkát elemző könyvek számával. Köztük van azonban egy igen markáns különbség. A 2015/22. számban szóltunk a Google csúcsvezetőinek GOOGLE - Így vezetünk mi c. könyvéről (HVG Könyvek, 2015.) Ott is kiemeltük, hogy a Google diadalmenetét beindító legnagyobb, minden más sikerükhöz is nélkülözhetetlen innováció maga a cég volt, annak minden hagyományos alapelvtől és megfontolástól célzatosan és merészen elszakadó felépítésével, szervezeti és működési rendjével. Nála az elismerések és a siker titkát kutató elemzések középpontjában a céget meghatározó modus operandi áll. Az Apple-t is a következetesen egymásra épített innovációk emelték a siker csúcsaira, azonban a figyelem keresőfénye ott elsősorban nem a cég egyedülálló sajátosságaira, hanem Steve Jobs személyére összpontosul.

Az innovációs munkával győztes cégek meghatározó jellemzője, hogy a legfontosabb vagyonuk, versenyképességük fenntartásának kulcsa az intellektuális tőkéjük, s ebben az embereik alkotókészsége és tudása még a szervezetben felhalmozott tudásnál is fontosabb. Ez teszi különösen figyelemre méltóvá Bock e könyvét. Ő 2006 óta a Google humánpolitikai vezetője. A Wikipediából: "Amióta a Google-nél van, a cég a világ különböző helyein 30-nál is többször kapta meg "A legjobb munkahely" minősítést (amint Bock írja, "Mióta beléptem a vállalathoz, a Fortune magazin korábban soha nem látott módon öt ízben választotta meg az USA Legjobb Munkahelyének"), és száznál többször "A legjobb munkaadó" díjat, 2010-ben pedig a HR Resources Magazine őt nevezte meg "Az év legjobb humánpolitikai vezetője"-ként." Mindez eléggé fényesen igazolja a könyvéből meríthetők értékét.

"Ez a könyv arról szól, miként gondolkodunk a munkatársainkról, mi mindent tanultunk az elmúlt 15 évben." - írja Bock. (Innentől valamennyi idézet a könyvből van.) "Mindenki azt szeretné tudni, hogyan működtetjük a Google-t, mi a titkunk. Miben rejlik a Google szellemisége? Honnan jönnek az újító ötletek? Tényleg mindenki azzal foglalkozhat a munkaideje 20%-ában, amihez kedve van?" (Ez utóbbi a Google egyik korai innovációja, amellyel a dolgozóinak kreativitását igyekszik szabadjára engedni. - OP) "Még alkalmazottaink is sokszor csodálkoznak, miért teszünk valamit éppen így vagy amúgy. Minek fordítunk annyi időt új emberek keresésére és felvételére? Miért épp ezeket a juttatásokat kínáljuk, nem másokat? A Google-titok választ próbál adni ezekre a kérdésekre."

"A Google-nél nemigen vannak szabálykönyvek, előírások - ez a könyv tehát nem a "hivatalos irányvonalról" íródott. Az én személyes értelmezésemet tartalmazza arról, hogy mitől és hogyan működik a Google." "Nem ismerjük mi sem az összes megoldást - tettünk azonban néhány meglepő felfedezést arról, hogy miként lehet a megfelelő embereket a legkönnyebben megtalálni; és miként lehet a szabadság kreatív és örömteli környezetében elérni, hogy fejlődjenek és a cégnél maradjanak." "A siker titka, vagyis az, ahogyan a Google az emberekkel bánik, mindenhol megismételhető. Nem minden cég engedheti meg magának, hogy az olyan juttatásokat, mint az ingyenétkezés átvegye, de azt, amitől a Google olyan nagyszerű, mindenki le tudja másolni."

A fejezetcímekből, ízelítőül: • Miért a toborzás a legfontosabb személyi ügy minden szervezetben? • Hogyan alakult ki a Google "önmásoló tehetséggenerátora"? • A legjobb lehetőségeket az abszolút legrosszabb és a legjobb munkatársak jelentik • Hadd igazgassák az ápoltak a tébolydát! • A tanulni is tudó intézmény kialakítása • Bérezésben az igazságtalan az igazságos.

Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila: Várak Magyarországon - Alexandra Kiadó 2015.
Dr. Osman Péter ismertetése

A kitűnő pécsi fotósházaspár e kötete ezúttal is a történelmünk és a kultúránk olyan kincseit tárja elénk, amelyeket nagy kár lenne nem ismernünk. Az Alexandra ajánlójából idézve, "Ez a páratlan könyv több mint 220 káprázatos fotóval mutatja be Magyarország 70 legkülönlegesebb várát." A belőle megismerhetőket is igen jól ragadja meg az ajánló: "Várkastélyok, püspökvárak, templomvárak: olyan épületek, melyek mindig megállásra és ámulatra késztetik szemlélőiket. Minden vár korlenyomat, hiszen az adott időszak ízlését, kultúráját, történelmi eseményeit tükrözi, ezért megismerésükkel nélkülözhetetlen tudásra tehetünk szert. Ugyanakkor minden vár utazás is, elvarázsol minket térben és időben, elfeledett történetekről mesél, tanít, szórakoztat és gyönyörködtet." Vele így történelmi örökségünk egyik kincstárában nézelődhetünk. S méltán hozzátehető: a kötet megragadóan jó, a szerzőktől már megszokott kiemelkedő mesterségbeli tudással készült fényképeinek nagy része e "vártúrán" túlmenően elbűvölően hangulatos-szép tájképekként is gyönyörködtetnek.

Nemrég mutattuk be a szerzők két másik, hasonlóképp kitűnő albumát: Máramaros - Kalandozás egy vadregényesen zord vidéken (Alexandra Kiadó, 2015 - Hírlevél 2015/22. sz.) és Kárpátalja - Hegyek, erdők, vizek - egy csodálatos és sokszínű táj felfedezése (Alexandra Kiadó, 2015 - 2015/16. sz.). Ott mondtuk, és tökéletesen illik ide is: Fényképezni is, okosan--emberségesen szólni is nagyon tud e két alkotó. Albumaik nagy részét - ezét is - felsőfokú dicséretet érdemlő fényképek teszik ki, s ezekkel és a kísérő szövegekkel mintaszerűen jó, nagyon kellemes útikönyvek. Érezhetően igen alaposan ismerik, amiről szólnak, és ugyanolyan kitűnően bánnak a szavakkal, mint a kamerával - életteli ismertetéseket adnak (amennyire a terjedelem engedi egy kötetben, ahol a képek a főszereplők), megidézve a helyszín szellemét, hangulatát. Sem a képeikben, sem a szövegeikben nem érzünk semmi mesterkéltet - tiszták, természetesek, tökéletesen szerethetőek. Ma nagy jelentőségű a brand (azaz márka) - joggal mondható jobbnál-jobb köteteik soráról, hogy a Fucskár a kiemelkedően jó táj- és néprajzi albumok megbízható brandja.

Sajátos innovációkat testesít meg a várépítészet. Az építészet fejlődése az igény-hajtotta innovációk láncolata: az embereknek szükségük volt a mind jobban védett terekre, majd szintúgy a közösségi lét épített színtereire, s ehhez minden lehetőt létrehoztak, amit a technika állása és annak fejlesztése engedett. Az ember azonban törzsi szerveződésű ragadozóként szocializálódott (s ennek következményei máig is kísérik). A letelepedett civilizációk megjelenésétől kezdődően új innovációs kényszert hozott egyrészt a verseny az ostromtechnikák és az erődítmények - várak, vártemplomok, várkastélyok is - ellenállóképessége között, másrészt az igény a hatalom nagyságának építészeti eszközökkel történő kimutatására. Ennek eredményeit testesítik meg az itt látható építmények is.
Ilyen áttekintést kínál a kitűnő pécsi fotósházaspár e kötete, amelyben több mint 220, technikailag és művészileg egyaránt csúcsminőségű fényképpel "70 magyarországi várat, várkastélyt, püspökvárat és templomvárat" mutatnak be. Mesterien illusztrált, elegáns kiállítású köteteik erőssége, hogy egyaránt kiválóan kezelik a kamerát és a látnivalót ismertető, magyarázó, annak történelmi, kulturális és helytörténeti hátterét felvázoló leírásokat.

Albumuk elsősorban e honi építmények megismerésének kalauzaként szolgál. A kitűnő felvételek viszont az építészeti megoldásaikról is igen sokat elmondanak az érdeklődőnek.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Objektivhir.hu, 2016. február 8., hétfő
Határon átnyúló képzési és innovációs törekvések

Haon.hu, 2016. február 8., hétfő
A sok energetikai fejlesztéssel mindenki jól jár

Mandiner.hu, 2016. február 8., hétfő
Uniós források újratöltve - Miben változtak a fejlesztéspolitika keretei és miben nem?

Infovilag.hu, 2016. február 8., hétfő
Lovász László: tovább kell növelni az Akadémia súlyát a nemzetközi tudományban

Zalai Hírlap, 2016. február 9., kedd, 1+3. oldal
Kapós a zalai mérnök

Zalai Hírlap, 2016. február 9., kedd, 12. oldal
Fontos az uniós pénz

Világgazdaság, 2016. február 9., kedd
24. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat

Privatbankar.hu, 2016. február 9., kedd
Nagyot kaszált a Richter: jól megy a magyar gyógyszercégnek

Portfolio.hu, 2016. február 9., kedd
A rubel sem tudta megállítani a Richtert

Webradio.hu, 2016. február 9., kedd
Parragh László: az uniós pályázatok tükrözik a gazdaság elvárásait

Autopro.hu, 2016. február 9., kedd
Parragh László: nem élünk eléggé innovációs potenciálunkkal

Hirado.hu, 2016. február 9., kedd
Parragh László: az uniós pályázatok a gazdaság elvárásait tükrözik

Portfolio.hu, 2016. február 9., kedd
K+F forráselosztások változtatását javasolja Parragh

Portfolio.hu, 2016. február 9., kedd
Tényleg csak a valódi újításra lehet K+F-es pályázati pénzt nyerni

Uzletfejlesztes.hu, 2016. február 9., kedd
A leginnovatívabbak keressük

Vs.hu, 2016. február 9., kedd
Itt egy új uniós jelentés Magyarországról

Napi.hu, 2016. február 9., kedd
Csupa rossz hír jött a Richtertől

Innoportal.hu, 2016. február 9., kedd
Új labort építenek az egerszegi mérnökhallgatóknak

24.hu, 2016. február 9., kedd
Varga: példát mutatnak a megújulásra kész vállalkozások

24.hu, 2016. február 9., kedd
Varga: 2 százalék alatti lehet a hiány

Lánchíd Rádió, 2016. február 9., kedd
Két magyar pályázat kapott fődíjat a Minőség-Innováció versenyen

InfoRádió, 2016. február 9., kedd
Március végéig kell beadni a pályázatokat a 25. Ifjúsági Innovációs és Tudományos Tehetségkutató Versenyre
"...Március 31-éig kell beadni a pályázatokat a 25. Ifjúsági Innovációs és Tudományos Tehetségkutató Versenyre, mondta el a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezetője. Kaputa Júlia beszélt Antos Lászlóval..."
"...Az Ifjúsági Innovációs és Tudományos Verseny a legtöbb versenytől eltérően nem feladatmegoldó verseny, hanem úgynevezett projekt verseny, ami azt jelenti, hogy a fiatalok, itt 15 és 20 év közötti fiatalokról van szó, saját maguk találhatják ki, hogy mivel akarnak foglalkozni a természetes, műszaki, informatikai, környezetvédelmi területeken..."

MTV, Ma reggel, 2016. február 9., kedd
MKIK: jelentősen javult az üzleti bizalom Magyarországon

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2016. február 10., szerda, 15. oldal
Érdemes megtanulni!
GINOP Elérhető és induló pályázatok

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2016. február 10., szerda, 15. oldal
Az uniós kutatás támogatása

Népszabadság, 2016. február 10., szerda, 1. oldal
Tudás

Magyar Műszaki Magazin, 2016. február 10., szerda, 46-48. oldal
Húszezer újdonság

Világgazdaság, 2016. február 10., szerda
24. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat

Nol.hu, 2016. február 10., szerda
Tudás
"...Az elmúlt években pluszteherként kellett cipelni a gyógyszergyári különadókat, s nem segített az sem, hogy az innovációt is főleg kommunikációs szinten támogatta a mindenkori állam. De ez sem volt akadály a tudás előtt. Richter Gedeon árva gyerekként egy patikából indulva építette fel vállalatát..."

Figyelo.hu, 2016. február 10., szerda
Budapest lesz a régió innovációs fővárosa

Feol.hu, 2016. február 10., szerda
Az innováció fővárosa

888.hu, 2016. február 10., szerda
700 milliárdért Budapestre csábítanák Európa kreatívjait

Napi.hu, 2016. február 10., szerda
Márciusban az innováció fővárosa lesz Budapest

Uzletresz.hu, 2016. február 10., szerda
Hordozható terminált kapnak a kisvállalatok

Uzletresz.hu, 2016. február 10., szerda
Tanítani kéne a feltörekvő cégek önállóságát

Kronika.ro, 2016. február 10., szerda
Hitel beruházásra, innovációra, kkv-ra

Hirmondo.ro, 2016. február 10., szerda
Gazdasági konferencia: startupok, üzleti angyalok, kapcsolatépítők

Autopro.hu, 2016. február 10., szerda
Autóipari innovátorokat díjazott a kormány

Portfolio.hu, 2016. február 10., szerda
Még 60 milliárdnyi kapacitásbővítési EU-pályázat jön a cégeknek

Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2016. február 10., szerda
Innováció és kutatás-fejlesztés lesz a témája think.BDPST konferenciának

InfoRádió, Esti mérleg, 2016. február 10., szerda
Március 8-án kezdődik a think.BDPST konferencia

M1, Híradó este, 2016. február 10., szerda
Innováció és kutatás-fejlesztés lesz a témája az első think.BDPST konferenciának

Magyar Idők, 2016. február 11., csütörtök, 15. oldal
Magyar innovátorok világszabadalmát díjazták

Vas Népe, 2016. február 11., csütörtök, 3. oldal
Listázták a hazai ipari parkokat

Fejér Megyei Hírlap, 2016. február 11., csütörtök, 6. oldal
Az innováció fővárosa

Magyar Nemzet, 2016. február 11., csütörtök, 12. oldal
Az innováció fővárosa

Gyártástrend Magazin, 2016. február 11., csütörtök, 12-15. oldal
Nők a?biotechnológiában

Stop.hu, 2016. február 11., csütörtök
Magyarország régiós innovációs konferenciát rendez

Elemzeskozpont.hu, 2016. február 11., csütörtök
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország

Profitline.hu, 2016. február 11., csütörtök
Jelentés a magyar KKV-szektor sikertényezőiről

Inforadio.hu, 2016. február 11., csütörtök
Magyarország 700 milliárd forintot költ innovációra 2020-ig

Gazdasagportal.hu, 2016. február 11., csütörtök
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország

Figyelo.hu, 2016. február 11., csütörtök
A megmaradó kérdés
"...Budapest lesz a régió innovációs fővárosa Szektorok összefogásával rendezi meg Magyarország a think.BDPST régiós innovációs konferenciát március 8. és 10. között..."

Figyelo.hu, 2016. február 11., csütörtök
Tárcacsaták az uniós pénzekért

Webradio.hu, 2016. február 11., csütörtök
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország

Mon.hu, 2016. február 11., csütörtök
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország

Profitline.hu, 2016. február 11., csütörtök
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország

Magyaridok.hu, 2016. február 11., csütörtök
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország

Sikerado.hu, 2016. február 11., csütörtök
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország

Mixonline.hu, 2016. február 11., csütörtök
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország

Orientpress.hu, 2016. február 11., csütörtök
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország

Gazdasagportal.hu, 2016. február 11., csütörtök
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország

Innoportal.hu, 2016. február 11., csütörtök
think.BDPST: nemzetközi innovációs konferenciát rendeznek Budapesten

Innoportal.hu, 2016. február 11., csütörtök
Regionális képzési és kutatási konzorcium alakult Mezőtúron

Elemzeskozpont.hu, 2016. február 11., csütörtök
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország

Profit7.hu, 2016. február 11., csütörtök
Végre nem kell messzire menni a nemzetközi innovációért

Portfolio.hu, 2016. február 11., csütörtök
Ki nem találnád, hogy milyen főváros lesz Budapest

Profitline.hu, 2016. február 11., csütörtök
Jelentés a magyar KKV-szektor sikertényezőiről

News4business.hu, 2016. február 11., csütörtök
Jelentés a magyar KKV-szektor sikertényezőiről

Tozsdeforum.hu, 2016. február 11., csütörtök
Észre sem veszed, és kimaradsz a versenyből!

Orientpress.hu, 2016. február 11., csütörtök
Magyarország 700 milliárd forintot költ innovációra 2020-ig

Portfolio.hu, 2016. február 11., csütörtök
Három héttel kitolták az egyik K+F pályázat első beadási határidejét

Magyaridok.hu, 2016. február 11., csütörtök
Magyar innovátorok világszabadalmát díjazták

Vs.hu, 2016. február 11., csütörtök
Legóval alakítható gyermek robotkar nyerte az innovációs fődíjat

Pannonnovum.hu, 2016. február 11., csütörtök
Újabb világraszóló magyar sikertörténet született

Pannonnovum.hu, 2016. február 11., csütörtök
A közbeszerzés jó lehetőség a kkv-knak

Pannonnovum.hu, 2016. február 11., csütörtök
Parragh László: nem élünk eléggé innovációs potenciálunkkal

InfoRádió, 2016. február 11., csütörtök
A közép-európai régió fejlesztése

InfoRádió, Reggeli hírek, 2016. február 11., csütörtök
Március 8-a és 10-e között rendezik meg a Think Budapest konferenciát

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2016. február 11., csütörtök
Március 8-a és 10-e között rendezik meg a think.BDPST konferenciát

Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2016. február 11., csütörtök
Innováció és kutatásfejlesztés lesz a témája az első think.BDPST konferenciának

Kossuth Rádió, Krónika 20-kor, 2016. február 11., csütörtök
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország március 8-10. között

ECHO TV, Déli Híradó, 2016. február 11., csütörtök
Szorosabbra fűzné az üzleti, a kormányzati és a civil szféra közötti régiós együttműködést az innováció és a kutatás-fejlesztés területén egy konferencia

Békés Megyei Hírlap, 2016. február 12., péntek, 14. oldal
A GINOP-ról

Békés Megyei Hírlap, 2016. február 12., péntek, 14. oldal
Fontos a nemzetközi kapcsolat
Ez is kell a kis- és középvállalkozások versenyképességéhez

Piac és Profit, 2016. február 12., péntek, 42-45. oldal
Etikus innovátorok

Piac és Profit, 2016. február 12., péntek, 51-52. oldal
Mibe fektessünk 2016-ban?

Vas Népe, 2016. február 12., péntek, 6. oldal
Bemutatkozási lehetőség az Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásáron

Piac és Profit, 2016. február 12., péntek, 54. oldal
Sok pénznél jobb a több!

Békés Megyei Hírlap, 2016. február 12., péntek, 14. oldal
Fontos a nemzetközi kapcsolat

Trade magazin, 2016. február 12., péntek, 84. oldal
Sok innovációból kevés az átütő erejű

Magyar Hírlap, 2016. február 12., péntek, 11. oldal
Módosul a K+F pályázati határidő

Magyar Hírlap, 2016. február 12., péntek, 11. oldal
Budapest lesz az innovációs főváros

Insiderblog.hu, 2016. február 12., péntek
Így nyertek a Big datával

Webradio.hu, 2016. február 12., péntek
Lepsényi István: át kell állni az innovációvezérelt gazdaságra

Figyelo.hu, 2016. február 12., péntek
Az innovációvezért gazdaság az új kulcsszó

Webradio.hu, 2016. február 12., péntek
NGM-államtitkár: át kell állni az innováció vezérelt gazdaságra

Stop.hu, 2016. február 12., péntek
Az NGM-államtitkár szerint át kell állni az innováció vezérelt gazdaságra

Mixonline.hu, 2016. február 12., péntek
Átállni az innováció vezérelt gazdaságra

Gazdasag.ma.hu, 2016. február 12., péntek
NGM-államtitkár: át kell állni az innováció vezérelt gazdaságra

Mfor.hu, 2016. február 12., péntek
Az innováció vezérelte gazdaság felé menne az NGM

Magyaridok.hu, 2016. február 12., péntek
NGM-államtitkár: át kell állni az innováció vezérelt gazdaságra

Gazdasagportal.hu, 2016. február 12., péntek
NGM-államtitkár: át kell állni az innováció vezérelt gazdaságra

Magyarhirlap.hu, 2016. február 12., péntek
Elfogadta a kormány az Irinyi tervet

Profit7.hu, 2016. február 12., péntek)
Ez a kormány terve a gazdasággal 2020-ig

Privatbankar.hu, 2016. február 12., péntek
Ezzel a fejlesztéssel lesz felturbózva a magyar gazdaság

Napi.hu, 2016. február 12., péntek
Bejelentették az új magyar iparstratégiát

Portfolio.hu, 2016. február 12., péntek
Bejelentették az új magyar iparstratégiát

Orientpress.hu, 2016. február 12., péntek
Együttműködés a digitalizáció megértésére, hasznosítására

Mandiner.hu, 2016. február 12., péntek
A digitalizáció hatásait kutatja az MTA és az IVSZ

Gazdasag.ma.hu, 2016. február 12., péntek
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország

Uzletfejlesztes.hu, 2016. február 12., péntek
Budapest lesz a régió innovációs fővárosa

Piacesprofit.hu, 2016. február 12., péntek
Öt mocskos igazság a vállalkozókról

Digitalhungary.hu, 2016. február 12., péntek
Budapest lesz a régió innovációs fővárosa

Delmagyar.hu, 2016. február 12., péntek
Nobel-díjas vezeti a szegedi tehetséggondozó központot

Eupalyazatiportal.hu, 2016. február 12., péntek
Vállalatok K+F+I tevékenység támogatása a Közép-Magyarországi Régióban VEKOP-2.1.1-15

Eupalyazatiportal.hu, 2016. február 12., péntek
Új Pályázat Pest-Megye számára - Kutatás-Fejlesztés-Infrastruktúra támogatás

24.hu, 2016. február 12., péntek
Sikertippek kkv-knak - megvan, hol kellene erősíteni

InfoRádió, 2016. február 12., péntek
Ipari teljesítmény

Kossuth Rádió, 180 perc, 2016. február 12., péntek
Összeállítás: A Pécsi Tudományegyetem 24 milliárd forint kormányzati támogatásra számíthat 2019-ig

Magyar Idők, 2016. február 13., szombat, 13. oldal
Hét ágazatot emel ki az újraiparosítási terv

Délmagyarország, 2016. február 13., szombat, 1+7. oldal
Nobel-díjas vezeti a tehetséggondozó központot

Magyaridok.hu, 2016. február 13., szombat
Hét ágazatot emel ki az újraiparosítási terv

Faktor.hu, 2016. február 13., szombat
Pálinkás József - magyar siker is a szenzációs felfedezés

Magro.hu, 2016. február 13., szombat
Új ösztöndíjpályázat a fenntarthatóság jegyében

Piacesprofit.hu, 2016. február 13., szombat
2016: határtalan kihívások

Privatbankar.hu, 2016. február 13., szombat
Vállalkoznál? Gondold át, hogy mibe kezdesz!

Orientpress.hu, 2016. február 13., szombat
Több mint kétmilliárd forint a jövő magyar kutatóinak képzésére

Magyar Hírlap, 2016. február 15., hétfő, 1+10. oldal
Magyar példa: erős ipar a cél az Európai Unió egészében

Webradio.hu, 2016. február 15., hétfő
Hétmilliárd forint kutatói kezdeményezésű témapályázatokra

Gyorplusz.hu, 2016. február 15., hétfő
Hétmilliárd forint kutatói kezdeményezésű témapályázatokra

Orientpress.hu, 2016. február 15., hétfő
Hétmilliárd forint kutatói kezdeményezésű témapályázatokra

Innoportal.hu, 2016. február 15., hétfő
NKFIH: hétmilliárd forint kutatói témapályázatokra

Mon.hu, 2016. február 15., hétfő
Hétmilliárd forint kutatói kezdeményezésű témapályázatokra

Boon.hu, 2016. február 15., hétfő
Hétmilliárd forint kutatói kezdeményezésű témapályázatokra

Szegedma.hu, 2016. február 15., hétfő
Hétmilliárd forint kutatói kezdeményezésű témapályázatokra

Alfahir.hu, 2016. február 15., hétfő
Hétmilliárddal támogatják a kutatási programokat

Vs.hu, 2016. február 15., hétfő
Folytatódik a pályázati dömping

Napi.hu, 2016. február 15., hétfő
Új gazdára vár hét milliárd forint

Portfolio.hu, 2016. február 15., hétfő
Havi 1 millióra pályázhatnak mától a magyar és külföldi kutatók

Portfolio.hu, 2016. február 15., hétfő
Öt héttel több idő van a fontos K+F-pályázat beadására

Trademagazin.hu, 2016. február 15., hétfő
Át kell állnunk az innováció vezérelt gazdaságra

Gyartastrend.hu, 2016. február 15., hétfő
NGM: hét ágazat lehet az ipari fejlődés motorja

Gazdasagiradio.hu, 2016. február 15., hétfő
Mertek nagyot álmodni: így teljesítene a magyar ipar 2020-ban

Portfolio.hu, 2016. február 15., hétfő
Öt héttel több idő van a fontos K+F-pályázat beadására

Napi.hu, 2016. február 15., hétfő
Új gazdára vár hét milliárd forint

Edupress.hu, 2016. február 15., hétfő
Milliárdok a jövő magyar kutatóinak képzésére

Valasz.hu, 2016. február 15., hétfő
Mire fordítsunk kétezermilliárd forintnyi uniós pénzt idén?

Orientpress.hu, 2016. február 15., hétfő
Hétmilliárd forint kutatói kezdeményezésű témapályázatokra

Trend FM, 2016. február 15., hétfő
Fenntartható pályán az ipar fejlődése

Katolikus Rádió, Ténykérdés, 2016. február 15., hétfő
Interjú a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről dr. Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójával

Magyar Hírlap, 2016. február 16., kedd, 9. oldal
Hétmilliárd forintos pályázat jelent meg kutatásra

Fejér Megyei Hírlap, 2016. február 16., kedd, 2. oldal
Hétmilliárd kutatási programokra

Weborvos.hu, 2016. február 16., kedd
Hétmilliárd kutatói témapályázatokra

Pharmaonline.hu, 2016. február 16., kedd
Hétmilliárdra pályázhatnak

Figyelo.hu, 2016. február 16., kedd
Jó világ jön a kkv-knak

Orientpress.hu, 2016. február 16., kedd
Uniós pályázatoktól várják a kkv-k a fejlesztés lehetőségét

Profit7.hu, 2016. február 16., kedd
Sok mindenre hajlandóak lennének a kkv-k egy pályázatért

Agroinform.com, 2016. február 16., kedd
A hazai kkv vezetők alig várják a pályázati kiírásokat

Privatbankar.hu, 2016. február 16., kedd
Mikor jönnek? Már nagyon várják az uniós pályázatokat a hazai cégek

Tozsdeforum.hu, 2016. február 16., kedd
Sok mindent megtennének egy uniós pályázatért a cégek

Uzletresz.hu, 2016. február 16., kedd
Dől a forrás a kkv-knak

Portfolio.hu, 2016. február 16., kedd
Felpörgetnék beruházásaikat a cégek, ha gyorsan jönnének az EU-pályázatok

Weborvospro.hu, 2016. február 16., kedd
Hétmilliárd kutatói témapályázatokra

Origo.hu, 2016. február 16., kedd
7 milliárdos keretösszegben lehet pályázni

Pannonnovum.hu, 2016. február 16., kedd
Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra

Autopro.hu, 2016. február 16., kedd
Hétmilliárdos keretből lendülhetnek fel a kutatások

Pannonnovum.hu, 2016. február 16., kedd
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
"...A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felhívása magyar intézmények részvételét támogatja a nemzetközi együttműködésben megvalósuló EUREKA projektekben a részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával..."

Bonline.hu, 2016. február 16., kedd
Hosszabbítás a Greennovációs Nagydíjon!

Weborvos.hu, 2016. február 16., kedd
Hosszabbítás a Greennovációs Nagydíjon!

Profit7.hu, 2016. február 16., kedd
Nyerjen azzal, hogy zöld a cége!

Pannonnovum.hu, 2016. február 16., kedd
A forrásbőség zavarában?

Innoportal.hu, 2016. február 16., kedd
A bőség zavara a k+f+i pályázatokban?

Portfolio.hu, 2016. február 16., kedd
Megszédítette a rengeteg uniós pénz a pályázókat

Pannonnovum.hu, 2016. február 16., kedd
Felhívás: VII. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár

Pannonnovum.hu, 2016. február 16., kedd
Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra

Pannonnovum.hu, 2016. február 16., kedd
Viharfelhők a Szilícium-völgy felet

Pannonnovum.hu, 2016. február 16., kedd
Régiós innovációs konferenciát rendez Magyarország

Uzletfejlesztes.hu, 2016. február 16., kedd
Át kell állnunk az innováció vezérelt gazdaságra

Figyelo.hu, 2016. február 16., kedd
Amerika visszainteget

24.hu, 2016. február 16., kedd
Uniós pályázatok: tűkön ülnek a kkv-k

Vs.hu, 2016. február 16., kedd
Új irányba nyitott a Design Terminal

Technokrata.hu, 2016. február 16., kedd
Ismerd meg az üzleti angyalokat: rajtuk is múlhat egy vállalkozás sikere!

Vs.hu, 2016. február 16., kedd
Ki kell adnia az MFB-nek a nyertes startup-pályázatok adatait

Magyar Hírlap, 2016. február 17., szerda, 10. oldal
Ugrásra készek a kisebb cégek

Socialbranding.hu, 2016. február 17., szerda
Magyar startup Amerikában

Innoportal.hu, 2016. február 17., szerda
Iparstratégia: az innováció lehet a gazdaság motorja

Magyarhirlap.hu, 2016. február 17., szerda
Ugrásra készek a kisebb cégek

Insiderblog.hu, 2016. február 17., szerda
Energiahatékonysági kutatásokra nyertek uniós pénzeket magyar kutatók

Webradio.hu, 2016. február 17., szerda
Időszakosan felfüggesztenek három GINOP-pályázatot

Kanizsaujsag.hu, 2016. február 17., szerda
Időszakosan felfüggesztenek három GINOP-pályázatot

Gyorplusz.hu, 2016. február 17., szerda
Időszakosan felfüggesztenek három GINOP-pályázatot

Autopro.hu, 2016. február 17., szerda
Három GINOP-pályázatot függesztenek fel

Hvg.hu, 2016. február 17., szerda
Felfüggesztenek három uniós pályázatot

Hvg.hu, 2016. február 17., szerda
Aktivizálnák a hazai angyal befektetőket

Uzletresz.hu, 2016. február 17., szerda
Befektetői közösség alakult a hazai startupokkért

Privatbankar.hu, 2016. február 17., szerda
Felfüggesztettek három uniós pályázatot

Elemzeskozpont.hu, 2016. február 17., szerda
Időszakosan felfüggesztenek három GINOP-pályázatot

24.hu, 2016. február 17., szerda
Uniós pályázatok: tűkön ülnek a kkv-k

Napi.hu, 2016. február 17., szerda
Felfüggesztenek három EU-pályázatot

Portfolio.hu, 2016. február 17., szerda
Felfüggesztenek három uniós pályázatot!

Innoportal.hu, 2016. február 17., szerda
Nemzetközi innovációs díjat nyert a magyar kompozit busz

Figyelo.hu, 2016. február 17., szerda
Nemzetközi innovációs díjat nyert a kompozit busz

Webradio.hu, 2016. február 17., szerda
Nemzetközi innovációs díjat nyert a Modulo buszcsalád

Sikerado.hu, 2016. február 17., szerda
Kétszázmilliárdos fejlesztési terv Debrecenben

Gyartastrend.hu, 2016. február 17., szerda
Nemzetközi innovációs díjat nyert a Modulo buszcsalád

Sikerado.hu, 2016. február 17., szerda
Díjazták a Modulót

Brandtrend.hu, 2016. február 17., szerda
Magyar startup Amerikában

Mmonline.hu, 2016. február 17., szerda
Magyar startup a legjobbak között Amerikában

Profit7.hu, 2016. február 17., szerda)
Szívbajos? Mindent megmutat az új magyar találmány
"...A Sanatmetal vezetői szerint nem lehet szívbajos, aki egy gyorsan fejlődő ágazatban innovációba kezd, hiszen még a jó ötleteknek is hamar lejárhat a szavatossága, a terjeszkedéskor azonban már nem szabad kapkodni, minden célországra alaposan átgondolt marketingterv kell..."

Epiteszforum.hu, 2016. február 17., szerda
City of design: város és innováció

Innoportal.hu, 2016. február 17., szerda
Iparstratégia: az innováció lehet a gazdaság motorja

Haon.hu, 2016. február 17., szerda
Időszakosan felfüggesztenek három GINOP-pályázatot

Magyar Nemzet, 2016. február 18., csütörtök, 12. oldal
Magyar busz nyert rangos díjat
"...A Modulo buszcsalád elnyerte a JEC innovációs díját önhordó, moduláris felépítésű kompozitvázának köszönhetően, amelyet a magyar Evopro tervezett és az orosz Kompozitok Nanotechnológiai Központja gyárt..."

Magyar Idők, 2016. február 18., csütörtök, 12. oldal
Bővített innovációs bázis

Magyar Idők, 2016. február 18., csütörtök, 15. oldal
Nemzetközi innovációs díjat nyert a magyar busz

Magyar Idők, 2016. február 18., csütörtök, 16. oldal
Kutatói pályázatok

Dunaújvárosi hírlap, 2016. február 18., csütörtök, 6. oldal
Felfüggesztett három pályázat

Vas Népe, 2016. február 18., csütörtök, 6. oldal
Felfüggesztenek három pályázatot

Fejér Megyei Hírlap, 2016. február 18., csütörtök, 6. oldal
TUDTA ÖN?

Napló, 2016. február 18., csütörtök, 6. oldal
Felfüggesztenek három pályázatot

Supply Chain Monitor, 2016. február 18., csütörtök, 14-17. oldal
Élénkítő innovációk

Figyelő, 2016. február 18., csütörtök, 26. oldal
Think.BDPST

Figyelő, 2016. február 18., csütörtök, 67. oldal
Budapest lesz a régió innovációs fővárosa

Innoportal.hu, 2016. február 18., csütörtök
Átmenetileg felfüggesztenek három GINOP-pályázatot

Elelmiszer.hu, 2016. február 18., csütörtök
Felülvizsgálnak három GINOP pályázatot

Pecsicivil.hu, 2016. február 18., csütörtök
Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra / K_16

Mno.hu, 2016. február 18., csütörtök
Innováció

Turizmusonline.hu, 2016. február 18., csütörtök
Felfüggesztenek három GINOP-pályázatot

Autopro.hu, 2016. február 18., csütörtök
Elzárják egy időre a pályázati pénzcsapot

Uzletresz.hu, 2016. február 18., csütörtök
Felfüggesztenek három pályázatot

Piacesprofit.hu, 2016. február 18., csütörtök
Felfüggesztik a legnépszerűbb kkv pályázatokat

Pannonnovum.hu, 2016. február 18., csütörtök
Időszakosan felfüggesztésre kerülnek egyes GINOP felhívások

Portfolio.hu, 2016. február 18., csütörtök
Nem kell megijedni, tavasszal újranyílnak a bezárt EU-pályázatok

Bonline.hu, 2016. február 18., csütörtök
A vállalatok szerint a felhő gyorsítja az innovációt

Orientpress.hu, 2016. február 18., csütörtök
A felhő gyorsítja az innovációt

Magyaridok.hu, 2016. február 18., csütörtök
Nemzetközi innovációs díjat nyert a magyar busz

Agronaplo.hu, 2016. február 18., csütörtök
Az uniós pályázatok beindíthatják a kkv beruházásokat

Piacesprofit.hu, 2016. február 18., csütörtök
Az uniós pénzekre ácsingóznak

Techmonitor.hu, 2016. február 18., csütörtök
Ipar 4.0 a gyakorlatban

Uzletresz.hu, 2016. február 18., csütörtök
Sydneytől Kaliforniáig - 1,5 millió dollár a magyar startupnak

U-szeged.hu, 2016. február 18., csütörtök
Kemény Lajos rektorhelyettes a "heuréka élményről" és az innovációról

Hirtv.hu, 2016. február 18., csütörtök
Innováció

Mernokkocsma.hu, 2016. február 18., csütörtök
Ipar 4.0 a gyakorlatban

Vs.hu, 2016. február 18., csütörtök
Így juthat ki egy magyar startup az egyik legjobb inkubátorházba

Videk.ma, 2016. február 18., csütörtök
Valami baj van? - Időszakosan felfüggesztenek három GINOP-pályázatot

Logisztika.hu, 2016. február 18., csütörtök
Időszakosan felfüggesztik a logisztikai szolgáltatóközpontok fejlesztésére kiírt GINOP-pályázatot

Hirek.prim.hu, 2016. február 18., csütörtök
A vállalatok szerint a felhő gyorsítja az innovációt

InfoRádió, 2016. február 18., csütörtök
Nemzetközi innovációs díjat nyert a Modulo buszcsalád

Békés Megyei Hírlap, 2016. február 19., péntek, 14. oldal
A GINOP-ról

Világgazdaság, 2016. február 19., péntek, 10. oldal
Több pénz lesz az új pályázatokban

AgroFórum, 2016. február 19., péntek, 66-68. oldal
Az alkotó ember legértékesebb nemzeti kincsünk...
Gábor Dénes-díj 2015

AgroFórum, 2016. február 19., péntek
Ahová áramolhat idén a kockázati tőke

News4business.hu, 2016. február 19., péntek
Az uniós pályázatok beindíthatják a kkv beruházásokat

Portfolio.hu, 2016. február 19., péntek
Itt az első két úttörő gazdaságfejlesztési pályázat eredménye

Portfolio.hu, 2016. február 19., péntek
Ők rúghatnak labdába a felsőoktatási-ipari EU-s pályázaton

Mmonline.hu, 2016. február 19., péntek
Megvannak a leginnovatívabb cégek

Autopro.hu, 2016. február 19., péntek
Hazai fejlesztésű busz nemzetközi sikere

Napi.hu, 2016. február 19., péntek
Erre kér százmilliárdokat a kormány az EU-tól

Hirado.hu, 2016. február 19., péntek
Az NFC-technológia tesztezközeinek gyártó és tudásközpontja lesz a National Instruments Debrecenben

Hajdupress.hu, 2016. február 19., péntek
30 milliárdos technológia jön Debrecenbe

Dehir.hu, 2016. február 19., péntek
30 milliárd forint értékű csúcstechnológiát telepít Debrecenbe az NI

Autopro.hu, 2016. február 19., péntek
Az okoseszközökben látja a jövőt az NI

Nol.hu, 2016. február 19., péntek
Kell az unió pénze

Nol.hu, 2016. február 19., péntek
Debrecenbe visznek 30 milliárdot

Nepszava.hu, 2016. február 19., péntek
Csúcstechnológia Debrecenbe

Magyarhirlap.hu, 2016. február 19., péntek
Csúcstechnológiát telepít Debrecenbe a National Instruments

HírTV, Híradó, 2016. február 19., péntek
Harmincmilliárd forint értékben megvásárolt csúcstechnológiát telepít debreceni gyárába a National Instruments Hungary Kft.

Magyar Hírlap, 2016. február 20., szombat, 8. oldal
Módosították a pályázati feltételeket
"...Változott a gazdaságfejlesztésre szóló kiírás keretösszege, fő kedvezményezettek a kisvállalkozások..."

Magyar Idők, 2016. február 20., szombat, 32. oldal
Kitörési pont
Szellemi toborzás a szegedi szuperlézerhez

Nógrád Megyei Hírlap, 2016. február 20., szombat, 7. oldal
Csúcstechnológiát telepítenek Debrecenbe

Hajdú-Bihari Napló, 2016. február 20., szombat, 1+6. oldal
Tudást állítanak a gazdaság szolgálatába

Haon.hu, 2016. február 20., szombat
"Szerintem Debrecenben most van egy szerencsés csillagzat"

Magyarhirlap.hu, 2016. február 20., szombat
Módosították a pályázati feltételeket

Kossuth Rádió, esti Krónika, 2016. február 20., szombat
Önmagukat vezető, robotautó modellek versenyeznek a Budapesti Műszaki Egyetemen

U-szeged.hu, 2016. február 21., vasárnap
Tudásigényes ágazatok fejlesztése: lezárult a több mint félmilliárdos projekt

U-szeged.hu, 2016. február 21., vasárnap
Tanácskozás az SZTE és ipari partnerei között

Szeged.hu, 2016. február 21., vasárnap
Együttműködési megállapodást írt alá a Givaudan Hungary Kft. és a Szegedi Tudományegyetem

U-szeged.hu, 2016. február 21., vasárnap
Együttműködési megállapodást írt alá a Givaudan Hungary Kft. és a Szegedi Tudományegyetem

Magyar-logisztika.hu, 2016. február 21., vasárnap
Bajok három GINOP-pályázati programmal

U-szeged.hu, 2016. február 21., vasárnap
Tapasztalatok és lehetőségek a Horizon 2020 programban

U-szeged.hu, 2016. február 21., vasárnap
"Mérlegen az eddigi tapasztalatok és a jövőbeni lehetőségek" - Horizon 2020 szakmai konferenciát szervez a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatós

Magyaridok.hu, 2016. február 21., vasárnap
Kitörési pont
"...Szabó Gábor rektor szerint ennek a tudományos nagyberendezésnek önmagában nincs nagy gazdasági hatása egy 160 ezres város életére. Akkor lesz, ha a tervezett tudományos park is megvalósul. A Tisza-parti "Szilícium-völgy" első épületének a tervei elkészültek..."

Pecsicivil.hu, 2016. február 21., vasárnap
Kutatói kezdeményezésű témapályázat / K_16

Világgazdaság, 2016. február 22., hétfő, 1+8. oldal
Dől az uniós pénz

Magyar Idők, 2016. február 22., hétfő, 5. oldal
Kiemelt támogatás kutatás-fejlesztésre

Világgazdaság, 2016. február 22., hétfő, 5. oldal
Tervszerűen halad a Richter

Navigátor, 2016. február 22., hétfő, 8. oldal
Iránymutató innováció az Ipar 4.0 jegyében

Vg.hu, 2016. február 22., hétfő
Tervszerűen halad a Richter

News4business.hu, 2016. február 22., hétfő
Hétmilliárd forint kutatói kezdeményezésű témapályázatokra

Magyaridok.hu, 2016. február 22., hétfő
Kiemelt támogatás kutatás-fejlesztésre

Insiderblog.hu, 2016. február 22., hétfő
Médiapiaci adatbázist fejlesztő magyar startup mutatkozik be Amerikában
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.