XXVI. évf. | 2016. február 9. | 3. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagjainkat!
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható esemény
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ K+F Tagozati ülés

A Magyar Innovációs Szövetség Kutatás-fejlesztési Tagozatának soron következő ülésére 2016. február 22-én, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (1116 Budapest, Kondorfa utca 1.), 214-es tárgyalójában kerül sor.

Napirend:

16:00-16:10 Köszöntő - Dr. Grasselli Norbert tagozati elnök (Bay)
16:10-16:20
Innovációs pályázatok - Dr. Friedler Ferenc NKFIH elnökhelyettes (NKFIH)
16:20-16:50
Kérdések-hozzászólások
16:50-17:00
Direct-Line Kft. K+F tevékenységének bemutatása - Dr. Reith János (Direct-Line)
17:00-17:10
Az innovatív termékfejlesztést elősegítő módszerek - Soós István (Agilord Kft)
17:10-17:20
National Instruments Hungary Kft. bemutatása - Dr. Ábrahám László (NI Hungary)
17:20-17:30
Innovációs Kutató Központ bemutatása (Pénzügykutató Zrt.) - Csonka László (IKU)
17:30-18:00
2016-os K+F tagozat működésének megvitatása

További információ: Grasselli Norbert (e-mail: norbert.grasselli@bayzoltan.hu)

Minőség, innováció, iparfejlesztés

2016. január 27-én, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. megrendezte a "Minőség, innováció, iparfejlesztés" c. szimpóziumát, az ÉMI Innovációs Parkban, Szentendrén.

Előadott, többek között, dr. Friedler Ferenc, az NKFIH elnökhelyettese is "Intelligens szakosodás és az innováció piaci hasznosítása. A támogató KFI pályázati lehetőségek bemutatása˝ címmel.

A szimpózium keretén belül a hazai iparfejlesztés prioritásairól szóló kerekasztal beszélgetésre is sor került. Vitaindító prezentációt tartott Kersten Bachmann, TAKATA Safety Systems Hungary Kft. ügyvezető igazgatója "Iparfejlesztés rekordgyorsasággal: a TAKATA magyarországi projektjének sikertényezői" címmel.

A vitán részt vett dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, az NKFIH Innovációs Testületének elnöke és Erdei Sándor, elnökségi tagunk is.

Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése

Tagszervezetünk, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány felkérést kapott a Nemzetgazdasági Minisztériumtól arra, hogy egy kutatás, illetve egy módszertani fejlesztés elvégzésével segítse a jelenleg előkészítés alatt lévő GINOP 1.1.2. ("Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése") című pályázati kiírást.

A módszertani javaslatok egyik fontos eleme a minősítési és kiválasztási szempontrendszer, illetve folyamat, amelynek segítségével az inkubátorházak kiválasztása, finanszírozása és nyomon követése megtörténhet. A legfontosabb definíciók megvitatására és rögzítésére, valamint a minősítési és kiválasztási szempontrendszer fő elemeinek és logikájának kijelölésére 2016. január 27-én, Budapesten műhely találkozót szerveztek, melyen a Magyar Innovációs Szövetséget Budavári László, a Nyugat-dunántúli Regionális Képviselet igazgatója képviselte.

Asztanai Szak-világkiállítás Kazahsztánban

2016. február 2-án, a Nemzetgazdasági Minisztériumban, Kárteszi Nándor miniszteri biztos és dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója áttekintették az együttműködési lehetőségeket Magyarország 2017. évi Asztanai Szak-világkiállításon (EXPO) való részvételének előkészítésével kapcsolatban. A magyar megjelenéssel kapcsolatban kiemelt cél Magyarország innovatív szerepének hangsúlyozása.

Startup Europe Week rendezvény Székesfehérváron

2016-ban először került megrendezésre a Startup Europe Week (SEW) nemzetközi rendezvény. A február 1-5. között, több mint negyven ország 200 városának részvételével megvalósult programsorozat célja kettős volt. Egyrészt a helyi szereplőknek kívánt információkat nyújtani arról, hogy régiójukban innovatív ötleteik megvalósítására milyen szolgáltatásokat tudnak igénybe venni. Másrészt segíteni kívánta a különböző európai régiók közötti ilyen irányú együttműködést.

A programsorozat két magyarországi helyszíne között szerepelt Székesfehérvár, ahol 2016. február 3-án került megrendezésre a SEW helyi programja.

A rendezvény (az INNOSKART IKT Klaszter szervezésében) mintegy 30 vállalkozás és számos szolgáltató részvételéve zajlott. A Magyar Innovációs Szövetséget Dr. Szépvölgyi Ákos, regionális igazgató képviselte, aki előadásában ismertette a MISZ és helyi együttműködő szervezetei tevékenyégét, szolgáltatásait.

Felelősségteljes Kutatás és Innováció

Tagszervezetünk, a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. által gesztorált "Felelősségteljes Kutatás és Innováció (Responsible Research and Innovation - RRI)˝ c. európai projekt a kutatás, az oktatás, a politikai döntéshozatal, a civil szféra, valamint az ipari és üzleti élet szereplői számára fogalmazza meg, kinek mit jelent a felelősségteljes kutatás és innováció (RRI) gondolata.

A projekt keretében Európa szerte lebonyolított irányított panelbeszélgetéseken, valamennyi érintett csoport bevonásával keresik az ígéretes gyakorlatokat, az akadályozó tényezőket, valamint az egyes szereplők által megfogalmazott igényeket, annak érdekében, hogy a Horizon 2020 Keretprogram meghatározó gondolata egyre nagyobb teret nyerhessen Európában.

A havi rendszerességgel megjelenő RRI hírlevélnek megjelent a 8. sz. hírlevele, melyből betekintést nyerhetnek a témában megjelent legutóbbi publikációkba, valamint tájékozódhatnak a közeljövő várható kiemelt hazai és nemzetközi eseményeiről, rendezvényeiről. A projektben a Magyar Innovációs Szövetség, mint disszeminációs partner vesz részt.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft.
Tagsorszám: | 721.
Cím: | 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Vezető: | Lehrner Lóránt Ferenc
Telefon: | 30/939-9010
E-mail: | lorant.lehrner@eli-alps.hu

Tevékenység:
Az Extreme Light Infrastructure (ELI) projekt szerves része az európai kutatási nagyberendezések tervezett, ill. épülő azon generációjának, amelyet az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma (ESFRI) fog össze. Az ELI a világ első olyan létesítménye lesz, amely a fény és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatát minden eddiginél nagyobb intenzitások mellett teszi lehetővé, akár az úgynevezett ultra-relativisztikus tartományban is. Az ELI az első, nagyteljesítményű lézereken alapuló nagy civil kutatói létesítmény, amely európai együttműködéssel és a nemzetközi tudományos közösség részvételével jön létre. A három lézeres kutatóközpontot Magyarország, a Cseh Köztársaság és Románia azonos időben, közös koordinációval és egyeztetett kutatási stratégiával hozza létre. Ezek sorrendben az ELI attoszekundumos, beamline- és fotonukleáris kutatási központjai.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Swiss Talent Forum 2016

2016. január 28. és január 31. között, Thun városában, Svájcban, immár 5. alkalommal került megrendezésre a Swiss Talent Forum, melynek témája idén a Big Data volt.

A Swiss Talent Forumnak, amelyet a Svájci Fiatalok a Tudományban Alapítvány szervez, az a célja, hogy a 17-22 éves korosztály tehetséges fiataljai megoszthassák egymással és szakemberekkel a gondolataikat, és emellett magas rangú tudományos, üzleti és politikai szakemberektől tanulhassanak.

Az idei esemény 70 résztvevője 14 országból érkezett, Magyarországot Molnár Janka Sára, a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny III. díjasa képviselhette.
A fiatalok önálló projekteken dolgoztak, külön csoportokban; Molnár Janka Sára és társai a katasztrófák elkerülésének lehetőségeit vizsgálta a Big Data segítségével. Csoportjuk a járványok elkerülésének lehetséges verziót vizsgálta. Munkájuk során egy olyan elméleti megoldást dolgoztak ki, mely segítségével a járványok közeledte előre jelezhető, terjedése megakadályozható, elkerülhető. Jan. 31-én, a többi csoporthoz hasonlóan, egy 10 perces, látványos előadásban mutatták be munkájukat.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Módosult az Iparjog (GINOP-2.1.3-15) című pályázat

2016. január 11-én módosult a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett GINOP-2.1.3-15 kódszámú pályázat. A módosítások keretében - több technikai jellegű változtatás mellett - meghatározásra került a szellemivagyon-értékelés fogalma, bővült a nem hiánypótoltatható szempontok listája és megjelentek a szellemivagyon-értékeléssel kapcsolatos tevékenység megvalósításának feltételei. A módosítás a költségvetési szervek, illetve intézményeik támogatási gyakoriságát is érinti.

A "Önerő" pontnak megfelelően (3.8) a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. A "Támogatást igénylők köre" pontban (4.1) rögzítésre került, hogy a szellemi vagyon értékelésével kapcsolatos tevékenység megvalósítása esetén mely feltételeknek kell a támogatást igénylőknek megfelelnie. A "Támogatásban nem részesíthetők köre" pontban (4.2) rögzítésre került, hogy költségvetési szervek, valamint költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei adott naptári éven belül többször is részesülhetnek támogatásban a Felhívás 3.1. II. pontjában (Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek) felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan. Változott a "Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok" pont (4.4.1), a támogatást igénylőnek a GOP 1-es prioritási keretében támogatásban részesült, projektjének záró elszámolását szükséges benyújtania a jogosultsági kritérium teljesítéséhez.

Az "Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos költségek" pontba (5.5.2) költségkorlátok kerültek beépítésre. Az elszámolható költségek köre a "Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek" pontban (5.5.3) kiegészült a számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet is végző gazdálkodó szervezet által nyújtott szakértői szolgáltatás költségével. Meghatározásra került a szellemivagyon-értékelés fogalma.

A pályázati kiírás elérhető az alábbi honlapon: www.palyazat.gov.hu

Várható esemény

KIC INNOENERGY ACCELERATOR HUB vállalkozói felkészítő program

A KIC INNOENERGY ACCELERATOR HUB vállalkozói felkészítő programja a KIC InnoEnergy és a Bay Zoltán Nonprofit Kft. közti 5 éve tartó együttműködés bővítéseként jött létre. A programmal a különböző iparágakban keletkező, az energiaköltségek csökkentését és/vagy a CO2 kibocsátást csökkentő és/vagy az energiaellátó rendszerek biztonságát növelő technológiák, ilyen terméket fejleszteni kívánó, újonnan induló vállalkozások üzleti életképességét kívánják növelni.

2016 tavaszán az alábbi városokban és időpontokban lehet találkozni a szervezőkkel, jelentkezés a linkekre kattintva lehetséges:
MISKOLC: 2016. február 18.
GYŐR: 2016. február 23.
SZEGED: 2016. március 2.
PÉCS: 2016. március 9.
BUDAPEST: 2016. március 24.

Tavasszal a jelentkezők közül kiválasztott legkiválóbb 10-12 vállalkozó csapat vesz részt egy ingyenes 3 napos üzleti és prezentációs tréningen, ezt követően mentor segítségével készül fel a KIC InnoEnergy Highway® programban való részvételre, nemzetközi befektetők és vevők meggyőzésére. Idén szeptemberben pedig versenyre kelhetnek számos más európai energetikai startup vállalkozással, a több százezer eurós díjakért.

Kapcsolat: Dervalics Ákos, innovációs szolgáltatások vezető (e-mail: innoenergy@bayzoltan.hu, www.bayenergy.hu), további információk a KIC InnoEnergy Highway® programról elérhető az alábbi linken.

Pályázati felhívások

Pályázat a 2015. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködésben - 24. alkalommal hirdeti meg a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további, összesen öt kategóriában díjazzuk, úgymint:
Ipari, Agrár, Környezetvédelmi Innovációs Díj, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díjai.

A legeredményesebb, 2013. január 1. után alapított startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség Startup Innovációs Díját nyeri el.
 
A díjak ünnepélyes átadására 2016. március végén kerül sor az Országházban.

A pályázaton, közvetlen jelentkezés vagy javaslat alapján, azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2015. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke professzor Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke.

Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2015-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, ill. egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), maximum 10 A/4-es oldalon,
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2016. február 17. 16 óra

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Megjelent a Széchenyi 2020 keretében a "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című (VEKOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás, melynek keretében a közép-magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozások pályázhatnak kutatás-fejlesztési célú projektjeik támogatására.

A felhívás célja a közép-magyarországi vállalkozások kutatás-fejlesztési tevékenységének növelése, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. Ennek érdekében a vállalati ipari kutatás, kísérleti fejlesztés, illetve innovációs tevékenységek kerülnek támogatásra állami társfinanszírozással. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne kizárólag a Közép-magyarországi régió területe. A maximum támogatás összege 500 millió Ft; a tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.

Hasonlóan a GINOP 2.1.1-15 jelű pályázathoz, a pályázó kérheti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától (SZTNH), hogy minősítse a támogatandó projektet abból a szempontból, hogy a projekt keretében végzett tevékenységek kutatás-fejlesztésnek tekinthetők-e; továbbá meghatározza kérelemre a projekt ipari kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységeinek arányát is. Az SZTNH minősítés továbbra is opcionálisan kérhető, azonban a támogató általi tartalmi ellenőrzés során az SZTNH által minősített tevékenységek típusa automatikusan elfogadásra kerül.

A pályázat 2016. február 29-től nyújtható be, részletes kiírás megtalálható az alábbi linken.

Richter témapályázat

Tagszervezetünk, a Richter Gedeon Nyrt. 2016. február 16-án ismételten pályázatot tesz közzé, melynek célja a Richterben folyó kutatási tevékenységhez kapcsolható gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációk felkarolása, és a kutatási eredmények gyakorlati megvalósításának elősegítése.

A pályázat kétfordulós, a második fordulóban meghívásos, pénzdíjas jellegű. Az előpályázatra, mely az első forduló, csak egy rövid (max. 4 oldal terjedelmű) témajavaslatot várnak, egy már futó, kezdeti eredményeket felmutatni tudó projektről. Az első fordulóban benyújtott pályaművek közül kerül kiválasztásra az a maximum 15 téma javaslat, melynek részletes kidolgozására a pályázókkal megbízási szerződést kötnek. A részletes megvalósítási tervek értékelése után születik döntés a maximum 4 db támogatandó pályázatról.

Az előpályázat beadási határideje 2016. március 17. csütörtök.
A pályázati kiírás teljes anyaga a kiírás napjától olvasható a Richter Gedeon Nyrt honlapján www.richter.hu a K+F pályázataink között.

Megjelent az Innovációs voucher (GINOP-2.1.4-15) felhívás

Megjelent a GINOP-2.1.4-15 kódjelű, "Innovációs voucher" elnevezésű K+F pályázat. A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett felhívás célja egyrészt a mikro-, kis- és középvállalkozások bevonása az innovációs láncba, másrészt a voucher segítségével igénybe vett K+F+I szolgáltatások révén a vállalkozások K+F+I tevékenységének intenzitásának fokozása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió forint, maximum 20 millió forint. A felhívás keretében elszámolásra kerülő költség/költségtételek semmilyen egyéb uniós, illetve hazai forrásból nem kerülhetnek elszámolásra.  A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Az egyes pályázók maximum 75 %-os támogatási igénnyel nyújthatnak be pályázatot.

A területi korlátozás értelmében nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2018. március 20-ig lehetséges.
A pályázati kiírás elérhető az alábbi honlapon: www.palyazat.gov.hu

KIC InnoEnergy Call for innovation projects

Tagszervezetünk, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. a KIC InnoEnergy magyarországi együttműködő partnereként felhívást tesz közzé azon vállalatok számára, melyek a fenntartható energiagazdálkodást elősegítő versenyképes terméket kívánnak fejleszteni és nemzetközi piacra vinni.

A programhoz csatlakozó vállalatok, kutatóintézetek számára a KIC InnoEnergy biztosítja a szükséges környezetet (partnerek, finanszírozás stb.), hogy véglegesítse a termékét vagy szolgáltatását, hogy sikeresen elindítsa azt a nemzetközi piacon. A Bay Zoltán Nonprofit Kft. a KIC InnoEnergy-vel együttműködve, nagy hangsúlyt fektet a végső fejlesztési fázisban lévő termékek és szolgáltatások piaci validálására. Azon projektekkel lehet csatlakozni, ahol a termék műszaki értelemben már bizonyítottan megvalósítható, például létezik már prototípus, vagy laboratóriumban igazolt a funkcionális működése. A KIC InnoEnergy az üzleti modelltől függően akár több százezer EUR mértékű finanszírozást is nyújt a projektekhez, befektetésként. A projekt végrehajtása legalább 2 európai ország összesen legalább 3 partnere együttműködésében történik, melyek közül legalább az egyik kereskedelmi tevékenységet kell, hogy ellásson.

Beadási határidő: 2016. április 4. A benyújtásban, konzorcium szervezésében a Bay Zoltán Nonprofit Kft. felajánlja együttműködését. További részletek az alábbi linken. Kapcsolat: Dervalics Ákos (30/611-4416; innoenergy@bayzoltan.hu)

Szakirodalomfigyelő

Mike Rother: Toyota-kata - Hogyan ösztönözzük munkatársainkat fejlődésre, alkalmazkodásra és kiváló eredményekre? - HVG Könyvek, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

A szakirodalomból régóta tudjuk, hogy a modern japán ipar igen ügyesen használja fel a japán emberek hagyományos fegyelmét és a korábbi feudális kötődés mai változatát a munkaadóik iránt: alkalmazottaik különösen fontos feladatává teszik, hogy minden tudásukkal és találékonyságukkal segítsék javítani a termelési folyamatok eredményességét és hatékonyságát. Rother, aki mind az USA-ban, mind Németországban a terület elismert szakértője, régóta kutatja és publikálja a Toyota sajátos, sikeres módszereinek titkát. Itt azt mutatja be, milyen speciális és átfogó rendszert alakított ki a cég arra, hogy a dolgozóit módszeresen ösztönözze a cég teljesítményének és piaci versenyképességének folytonos javítására - ez a Toyota-kata. Eredményességét a cég sikerei kétséget kizáróan igazolják, ezért e könyv hasznos útmutatója annak, mit tanulhatnak a cégek e téren a Toyotától.

"A Toyotánál régóta úgy vélik, hogy a problémamegoldás és a stabil folyamatok kiépítésének képessége az egyik olyan tényező, amely biztosítja a cég versenyelőnyét. A vállalat intellektuális tőkéje mérhetetlen, hiszen az összes munkatársnak az a feladata, hogy megoldja a munkahelyén felvetődő problémákat." "Nem az a vállalat jut előnyhöz, amelyik modern technikákat alkalmaz, hanem az, amelyik felismeri a változásokat, és ki tudja dolgozni a hozzájuk illő megoldásokat." Ezek lényegében a teljes mondanivaló kulcsmondataiként is tekinthetők. (Minden idézet a könyvből.)

"Régóta tudjuk, hogy a Toyota valamiért képes túlszárnyalni a többi vállalatot a fejlődésben, és mostanra rá is jöttünk, hogy a titok nyitja a menedzsmentmódszer. (...) A Toyota sikerének titka hogyan valósítja meg a folyamatos fejlesztést és alkalmazkodást az egész vállalat szintjén. (...) Eddig hiányzott, hogy bepillanthassunk a gyáróriás színfalai mögé, és világosan elmagyarázza valaki az ott dolgozók viselkedési rutinját és annak oktatását. A Toyota-kata ezt az űrt tölti be: azáltal, hogy bemutatja ezeket a tényezőket, kinyitja azt az ajtót, amely mögött a Toyota gyakorlata fejlődik és működik. Ez a könyv jellemzően két olyan gondolkodási, illetve magatartásmódot tár fel, amelyeket a Toyotánál nap mint nap gyakorolnak. Japánban az ilyen rutinokat katának nevezik. Nem láthatók, nem jelennek meg a leírásokban, és sok időbe telik, mire egyáltalán felismeri őket az ember. Pedig ezeken alapul a Toyota vezetése és menedzsmentje. Ezt a két katát a cég minden munkatársának megtanítják, és nagyrészt ezeknek köszönhető, hogy a vállalat ilyen könnyen tud alkalmazkodni és fejlődni. Ha meg akarjuk érteni a Toyotát, és utánozni szeretnénk a sikerét, akkor inkább a katákat kell tanulmányoznunk, nem pedig a vállalat technikáit és elveit. A Toyota a mi menedzsmentstílusunktól annyira eltérő okokból használja ezeket a katákat, hogy talán nem is értjük meg azonnal, sőt észre sem vesszük, mi a lényegük. De amint felfogjuk, miként alkalmazza a Toyota a könyvben bemutatott két módszert, valószínűleg mi is tovább tudunk majd fejlődni. Az itt tárgyalt katákat nem lehet azonnal és gyorsan megérteni, de előbb-utóbb minden világossá válik." (A könyv olvasása során mindenképp! - OP)
A "know-how" különösen értékes részei: "A Toyotánál a fejlesztés és a vezetés egy és ugyanaz. A vállalat nagyrészt a III. részben bemutatott fejlesztési kata segítségével menedzseli folyamatait és munkatársait a mindennapokban." és "A módszernek lehetőség szerint inkább tényeken, mint véleményeken kell alapulnia, más szóval személytelennek kell lennie. A fejlesztés módszere akkor is állandó marad, ha az aktuális vezető távozik. A vállalat minden munkatársa a módszer szerint dolgozik, akárki is a főnök az adott időszakban."

Weinschenk, Susan: A meggyőzés tudománya - Hogyan érjük el, hogy mások azt tegyék, amit szeretnénk? - HVG Könyvek, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

Felettébb érdekes könyv! Alapértelmezése szerint felsőfokú ismeretterjesztő mű: tudományos igénnyel és alapossággal, ám ugyanakkor mindenki számára könnyen érthető előadásmóddal vezet be "a meggyőzés tudományába", pontosabban a mások meggyőzésére használható stratégiákba és technikákba. A kiadó ajánlójából idézve:
"Mindannyian szeretnénk érvényesíteni az akaratunkat. Ahelyett, hogy a meg-szokott taktikáinkat alkalmaznánk, amelyek vagy működnek (vagy sem), fordítsuk inkább a javunkra a pszichológia és az agykutatás eredményeit, és ösztönözzünk másokat arra, hogy megtegyék - sőt meg akarják tenni - azt, amit szeretnénk. Ebben a könyvben megismerkedhetünk az embereket motiváló hét hajtóerővel, az ezekkel kapcsolatos kutatásokkal és a kiaknázásukra alkalmas konkrét stratégiákkal."

Ugyanonnan: "Harmincöt éves pályafutása során üzleti szituációkban alkalmazta az emberi viselkedés pszichológiai kutatásának eredményeit. Számos könyv szerzője, világszerte népszerű előadó, a Fortune magazin 1000-es listáján szereplő vállalatok, oktatási intézmények, kormányszervezetek és non-profit szervezetek tanácsadója. (...) E könyve mondandójában a hangsúly a gyakorlati alkalmazásokhoz kapcsolódó magyarázatokon és megfontolásokon van, és többé-kevésbé csak az összefüggések és a hatásmechanizmusok megértéséhez szükséges mértékben folyamodik a mélyebb szociológiai és pszichológiai ismeretekhez."

A témakörből eleve következik, hogy az így kínált tudás felettébb hasznos és izgalmas. Nagyon is elénk tolakszik továbbá két különleges olvasata:
- Mindez egyúttal a manipuláció mesterkurzusa is. A szerző maga is kifejti, mindez mennyiben jelent manipulációt;
- A frontvonal túloldaláról nézve, szintúgy a manipuláció elleni védekezés mesterkurzusa - hiszen ha megismerjük a meggyőzés tudományát, annak segítségével felismerhetjük, mikor és hogyan alkalmazzák azt arra, hogy rávegyenek bennünket valamire, netán jól rászedjenek.

Egy karakteres, igen bölcs tanács az itt kínálkozó nagyon sokból: "Kérjünk többet, mint amennyit szeretnénk! Ha visszautasítanak, kérjük azt, amit ténylegesen akarunk!" Üzleti szerződések létrehozásánál ez igen hasznos stratégia lehet.

Weischenk e könyvéről: Ki tud bánni az emberekkel, és képes elérni, hogy azt tegyék, amit szeretne? Aki olyan tippeket és technikákat alkalmaz, amelyeket másoktól lesett el vagy maga kísérletezett ki, lefogadom, hogy körülbelül olyan sikeres e téren, mint én voltam a konyhában, mielőtt tanulmányozni kezdtem a főzés tudományát: néha működnek a stratégiák, máskor nem. Mi lenne, ha megismerkednénk az emberek meggyőzésének tudományával? Ha alkalmazni tudnánk egy konkrét személlyel vagy csoporttal kapcsolatban, és így érvényesíthetnénk az akaratunkat. Nem kellene többé találgatnunk, milyen stratégiát alkalmazzunk, hanem tudnánk. Ehhez nyújt segítséget ez a könyv. (...) Bemutatja azt a hét alapvető késztetést, amelyek az embereket motiválják: • az összetartozás vágya • szokások • a történetek hatalma • jutalmak és büntetések • ösztönök • tudásvágy • érzékcsalódások. A könyvben szó lesz ezekről a hajtóerőkről, a velük kapcsolatos kutatási eredményekről és a kiaknázásuk konkrét stratégiáiról."
Kiemelést érdemel, hogy a felépítése kitűnő szerkesztői munka: a hivatásos oktató szerző láthatóan mesterien kezeli, hogyan tegye a tagolás segítségével is igen jól áttekinthetővé és befogadhatóvá mondandója részleteit. A fejezeteken belül azokat rövid, önmagukban is kerek részekre - alfejezetekre - bontja, ezeket pedig alcímekkel még tovább tagolja. Mind az előbbieket, mind az utóbbiakat frappáns az onnan elsajátítható tudnivalók magját kiemelő címekkel indítja, s az egyes alfejezeteket "stratégiának" nevezett, tömören összegzett tanácsokkal, útmutatásokkal zárja le.

Az év természetfotói Magyarország 2015 - Alexandra Kiadó 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

Elemi ösztön: magasra tornyosuló gyönyörű hattyú fenséges pózban védi kicsinyeit a Balaton vízén, a "gazdi"’ pedig tőle a riadt kis kutyusát - "egyetlen expozíció, egy meg nem ismételhető pillanatról, amit soha többé nem akarok átélni." • Mit akarsz?: meghökkent madár néz vissza a hókupacon egy hevesen támadó fekete rigóra, mindkettőt megkapóan kiemeli a fehér háttér • Fast food: lebegve táplálkozó kolibri - "A szemmel követhetetlenül gyors szárnymozdulatait csak a vakufénnyel "megfagyasztott" fotón csodálhatjuk meg." • Sebbel-lobbal: ilyen fejű madár nincs is! - ám mégiscsak egy búbos banka, röptében csodálatosan lekapva • Tűzijáték: vidra mama kicsinyeivel a vízen, köröttük mintha apró rakéták tucatjai repülnének fel - a felvert vízcseppek vakufénnyel megvilágítva. "Ezt a fotózást kétéves előkészületi munka, lesépítés és kísérletezés előzte meg." • Gladiátorok: ennivalóért harcoló rókák - "A harc hevében - ami gyors és elég intenzív volt - sikerült megörökítenem azt a pillanatot, amikor a megtámadott róka szájából szó szerint kirepült a zsákmány." • Párbaj: sejtelmes homályú mély-zöldesbarna környezetben két bika harcol összeakasztott aganccsal • Csúcsformában: bőgő gímszarvas bika-király - fantasy-filmbe illő jelenet! • Kimerülésig: békák násza - két hihetetlenül kifejező "arc". • A holló birodalma: apró, kemény madár-sziluett a Bihar-hegység klasszikus kínai vízfestményt idéző tája felett • Golden eye:aranyszínű karcsú, hegyes csőr, aranykarikás szem a mély feketeségben - fekete rigó • Gyöngybagoly a mocsár felett: "A naplemente varázslatos órája, amikor a mocsár elcsendesedik, és a nappal éjszakába fordul. A gyöngybagoly, az éj csendes vadásza, megkezdi szokásos körútját."• Rejtekadó: színes erdő egy klasszikus meséből - Képek, s az idézetekben az alkotók szavai a kötetből.

A képek legfőbb mestere - a "modelljeik" alkotójaként - maga a Természet, bár némelyikük kifejezésmódja absztraktba hajlik. A pályázatról így ír Fáth Péter, a naturArt - Magyar Természetfotósok Szövetsége elnöke: "A pályázat egyre népszerűbb, és idén 3410 kép érkezett itthonról ill. külföldről. Az idei pályázat legnagyobb eredményének azt tartjuk, hogy a bemutatott 102 kép már 62 szerző alkotása. Ez azt jelenti, hogy még a legjobbak sem tudnak néhány képnél többet a "döntőbe", a kiállításra bejuttatni" - vagyis, hogy ilyen sok tehetséges fotóst vonz a pályázat. Szavait a felvonultatott képek szó szerint ragyogóan igazolják. Az említett képeket mutatja be az album: a díjazott alkotások mellett valamennyi fotót, amelyek a pályázathoz kapcsolódóan a Magyar Természettudományi Múzeumban megrendezett hagyományos kiállításon szerepelhettek.

E képek csodás látványait a fotósok tehetségén túl a technika remekeinek is köszönhetjük. Fáth írja: "A fotózás technikája hihetetlenül gyorsan fejlődik. Ma már egy-egy digitális fényképezőgépben olyan teljesítményű számítógépek vannak, amelyek nem is olyan régen még egy egész szobát töltöttek meg. A filmes korszakban elképzelhetetlen fényviszonyok között tudunk ma már értékelhető felvételeket készíteni, és a korszerű objektívtervezés is számos új "csodát" produkál." Ám "az embernél [még] nincs mi csodálatosabb": folytatva Fáth szavait, "A természetfotózásban azonban mégsem a legmodernebb technika, használója tudja a legjobb képet készíteni, hanem az, aki a legjobban ismeri a természetet."
"A természetfotós pályázatoknak mindig a hihetetlen sokszínűség a legnagyobb vonzereje." írja bevezetőjében a zsűri elnöke, Dr Kalotás Zsolt. Ez, az ezerszínű szépség, és a természeti életformák és -módok hihetetlen változatossága (és persze a fotósok mesteri tudása) teszik feledhetetlenné e képeket.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Piacesprofit.hu, 2016. január 25., hétfő
Új termékek fejlesztésére lehet pályázni

Portfolio.hu, 2016. január 25., hétfő
A 7 milliárdos K+F pályázatok részletei

Portfolio.hu, 2016. január 25., hétfő
Brutálisan túligényelték a népszerű EU-s pályázatot

Zoldtech.hu, 2016. január 25., hétfő
V. Greenovációs nagydíj

Portfolio.hu, 2016. január 25., hétfő
Brutálisan túligényelték a népszerű EU-s pályázatot

Gyartastrend.hu, 2016. január 25., hétfő
Hamarosan lejár az innovációs nagydíj pályázat beadási határideje

Hvg.hu, 2016. január 25., hétfő
A rutinos róka vagy a becsvágyó fiatal viszi sikerre a céget?

Eupalyazatiportal.hu, 2016. január 25., hétfő
VEKOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Magyar Hírlap, 2016. január 26., kedd, 10. oldal
Hatalmas túljegyzés
"...BRÜSSZELI FORRÁS 270 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett az ötvenmilliárd forintos keretösszegű, GINOP 2.1.1-15 kódszámú vállalati K+F+I (kutatás-fejlesztésinnovációs) pályázatra. Ez hatalmas túljegyzést jelent. A túligénylés ügyében az Irányító Hatóság dönt majd. A gazdasági rovatot támogatja az Erzsébet-utalvány Plusz. *(BG)..."

Piacesprofit.hu, 2016. január 26., kedd
Uniós pénzből fejleszt? Van egy jó hírünk

Portfolio.hu, 2016. január 26., kedd
Itt a mérleg! Ennyit segítenek Európán K+F milliárdok

Portfolio.hu, 2016. január 26., kedd
Ennyit segítenek Európán a K+F milliárdok

Infovilag.hu, 2016. január 26., kedd
Magyar fejlesztés: a világ első biometrikus hívástitkosító alkalmazása

Profit7.hu, 2016. január 26., kedd
Erre a pénzhalomra volt szüksége az ötletéhez

Vs.hu, 2016. január 26., kedd
Itt a várt pályázat a fővárosi startupoknak

U-szeged.hu, 2016. január 26., kedd
Innovációs díjat hirdet a Szegedi Tudományegyetem

Szegedma.hu, 2016. január 26., kedd
Az ELI projekt hozhatja el az európai kutatás és innováció robbanásszerű fejlődését

Semmelweis.hu, 2016. január 26., kedd
Átadták az Innovációs Díjakat a Semmelweis Egyetemen

Műszaki Magazin, 2016. január 26., kedd
Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat

InfoRádió, 2016. január 26., kedd
Innovációs nap

Lánchíd Rádió, 2016. január 26., kedd
Február 17-ig lehet jelentkezni a Magyar Innovációs Nagydíjra
Interjú dr. Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójával és Farkas Józseffel, a Sanatmetal vezetőjével

Lánchíd Rádió, Szaldó, 2016. január 26., kedd
Olyan termékek születési, forgalmazási és fogyasztási helye kellene, hogy legyen Magyarország, amelyek ötletet, innovációt tartalmaznak és hasznot hoznak az előállítóiknak

ECHO TV, Híróra, 2016. január 26., kedd
18 és 25 év közötti fiatalok vállalkozóvá válását elősegítő programot indít a kormány

Atv, Déli Híradó, 2016. január 26., kedd
Helyszíni tudósítás: Az ipar megerősítési és felfuttatása, valamint a kis- és közepes vállalkozások megerősítése a célja a Nemzetgazdasági Minisztériumnak

Magyar Hírlap, 2016. január 27., szerda, 1+9+10. oldal
Többszörös túljelentkezés a brüsszeli támogatásokra

Magyar Mezőgazdaság, 2016. január 27., szerda, 99. oldal
Innovációs díj

Élet és Tudomány, 2016. január 27., szerda, 134+135. oldal
VITÁK KERESZTTÜZÉBEN
"...Pálinkás József a tudományos eredmények hozzáféréséről..."

Magyarhirlap.hu, 2016. január 27., szerda
Tolongás a brüsszeli forrásokért

Feol.hu, 2016. január 27., szerda
Csak az új termékekkel kapcsolódhatnak a kkv-k a beszállítói láncba

Civilhetes.net, 2016. január 27., szerda
Itt vannak az új EU-s pályázatok - Sok munkahely jön létre

Napi.hu, 2016. január 27., szerda
Itt vannak az új EU-s pályázatok - Sok munkahely jön létre

Infovilag.hu, 2016. január 27., szerda
Jó 70 milliárd euró árbevétel - a növekedés motorja: az innováció és a hálózatba kapcsoltság

Szekesfehervar.hu, 2016. január 27., szerda
Startup Europe Week Székesfehérváron

Kanizsaujsag.hu, 2016. január 27., szerda
Kedvező adóváltozások, növekvő pályázati lehetőségek

Piacesprofit.hu, 2016. január 27., szerda
Itt vannak az idei uniós pályázatok - lehet készülni!

Szegedma.hu, 2016. január 27., szerda
Csongrád megye polgármesterei értekeztek az uniós fejlesztésekről

Pestisracok.hu, 2016. január 27., szerda
Két magyar pályázat kapott fődíjat a Minőség-Innováció nemzetközi versenyen

Pannonnovum.hu, 2016. január 27., szerda
Kísérletbazár - TechTogether Junior 2016.

Pannonnovum.hu, 2016. január 27., szerda
500 millió forint támogatás a kezdéshez

Pannonnovum.hu, 2016. január 27., szerda
Az ezermilliárd forintot is meghaladja a GINOP 2016-os keretösszege

Pannonnovum.hu, 2016. január 27., szerda
Közeleg a 24. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Pannonnovum.hu, 2016. január 27., szerda
Idejében érdemes benyújtani az innovációs pályázatokat

ECHO TV, Reggeli Híradó, 2016. január 27., szerda
18 és 25 év közötti fiatalok vállalkozóvá válását elősegítő programot indít a kormány

Figyelő, 2016. január 28., csütörtök, 32-33. oldal
Mitől lesz hatékonyabb a tudomány?

Népszabadság, 2016. január 28., csütörtök, 13. oldal
Új lehetőség hazai kutatóknak

Vas Népe, 2016. január 28., csütörtök, 6. oldal
A jövő útja az innováció

Dunaújvárosi hírlap, 2016. január 28., csütörtök, 6. oldal
A jövő útja az innováció

Magyar Nemzet, 2016. január 28., csütörtök, 13. oldal
Jut EU-s pénz a vidéknek és a kis cégeknek

Fejér Megyei Hírlap, 2016. január 28., csütörtök, 6. oldal
Kihívás és lehetőség
"...Javítani kell a magyar vállalkozások hatékonyságát..."

Autó Magazin, 2016. január 28., csütörtök, 98. oldal
Kóstoló a jövőből

Szegedma.hu, 2016. január 28., csütörtök
Vidékfejlesztés - indul a pályázati dömping, 1300 milliárd sorsa a tét

Hirado.hu, 2016. január 28., csütörtök
Kacsintással lehet klikkelni a magyar találmánnyal

Figyelo.hu, 2016. január 28., csütörtök
Mitől lesz hatékonyabb a tudomány?

Szegedma.hu, 2016. január 28., csütörtök
Vidékfejlesztés - indul a pályázati dömping, 1300 milliárd sorsa a tét

Portfolio.hu, 2016. január 28., csütörtök
Lesz-e Magyarországon igazi fejlődés EU-pénzből?

Piacesprofit.hu, 2016. január 28., csütörtök
Itt a lista! Ezek a pályázatok jelennek meg az idén

Pannonnovum.hu, 2016. január 28., csütörtök
Kinyomozták: ezért bukott meg Európa legsikeresebb Kickstarter-projektje

Kossuth Rádió, Ütköző, 2016. január 28., csütörtök
Hogyan osztaná ki az uniós forrásokat a kormány a közeljövőben?

24 Óra, 2016. január 29., péntek, 14. oldal
Hódít a szuperlézer

Győr Plusz, 2016. január 29., péntek, 19. oldal
Pályázni, míg nem késő!

Világgazdaság, 2016. január 29., péntek, 10. oldal
Több százmilliárdos keretemelés

Innoteka.hu, 2016. január 29., péntek
Új versenypályázati portfólió

Innoteka.hu, 2016. január 29., péntek
Ugródeszka az innovatív startupoknak

Innoteka.hu, 2016. január 29., péntek
Felkerülni az innovációs térképre

Innoteka.hu, 2016. január 29., péntek
Egy innovatív intézmény

Innoteka.hu, 2016. január 29., péntek
A molekulától a betegig, a felfedező kutatásoktól az innovációig

Innoteka.hu, 2016. január 29., péntek
Továbbjutó ifjú tudósok
"...A szakmai zsűri a beérkezett pályázatok közel 70 százalékát továbbjutásra javasolta, így összesen 79 fiatal versenyez a közel három millió forint összegű ösztöndíjakért, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. A pályázatok közül a legtöbb műszaki vagy informatikai témájú..."

Portfolio.hu, 2016. január 29., péntek
Uniós K+F pályázaton indultál? - Ezeket mindenképpen tudni kell

Innoportal.hu, 2016. január 29., péntek
Az ezermilliárd forintot is meghaladja a GINOP 2016-os keretösszege

Magyarhirlap.hu, 2016. január 29., péntek
Fontos a k+f a mezőgazdaság versenyképességének biztosításához

Webradio.hu, 2016. január 29., péntek
A magyar mezőgazdaság versenyképességének biztosításához szükséges a kutatás-fejlesztés

Szegedma.hu, 2016. január 29., péntek
Fazekas Sándor: a mezőgazdaság versenyképességének megőrzéséhez kutatás-fejlesztés szükséges

Mon.hu, 2016. január 29., péntek
Fazekas Sándor: a mezőgazdaság versenyképességének megőrzéséhez kutatás-fejlesztés szükséges

Webradio.hu, 2016. január 29., péntek
Fazekas Sándor: a mezőgazdaság versenyképességének megőrzéséhez kutatás-fejlesztés szükséges

Stop.hu, 2016. január 29., péntek
Fazekas Sándor: a mezőgazdaság versenyképességének megőrzéséhez kutatás-fejlesztés szükséges

Magyaridok.hu, 2016. január 29., péntek
Az állam a mezőgazdaságban is támogatja a kutatás-fejlesztést

Profitline.hu, 2016. január 29., péntek
Minden gazdasági területen szükséges az újító szellem

Agroinform.com, 2016. január 29., péntek
A kutatás-fejlesztés fontos a mezőgazdaság versenyképességének megőrzéséhez

Profitline.hu, 2016. január 29., péntek
Változik a kockázati környezet a vállalkozások körül

Orientpress.hu, 2016. január 29., péntek
79 fiatal tudományos pályázata a döntőben
"...A Magyar Innovációs Szövetség, az EMMI és az MTVA által meghirdetett 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen összesen 79 fiatal versenyez a közel három millió forint összegű ösztöndíjakért. A szakmai zsűri a beérkezett pályázatok közel 70%-át továbbjutásra javasolta, melyek közül a legtöbb műszaki vagy informatikai témájú..."

Agroinform.com, 2016. január 29., péntek
Pályázati lehetőségek az agráriumban - konferencia

Agroinform.com, 2016. január 29., péntek
Az uniós pályázatok esztendeje

Vg.hu, 2016. január 29., péntek
Több százmilliárdos keretemelés

Lánchíd Rádió, 2016. január 29., péntek
A telefonnál Parragh László

EchoTV, Híradó, 2016. január 29., péntek
12 ezer milliárd forintot kap a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban Magyarország

Magyar Idők, 2016. január 30., szombat, 16. oldal
Fazekas: Innováció kell a fejlődéshez

Vas Népe, 2016. január 30., szombat, 1-2. oldal
Helyi mérnökök találmánya

Kelet-Magyarország, 2016. január 30., szombat, 1+5. oldal
Remek ötlet és okos találmány

Délmagyarország, 2016. január 30., szombat, 3. oldal
Túl kicsik a vállalkozások

Innotéka, 2016. január 30., szombat, B3. oldal
Pályázat a 2015. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére!

Innotéka, 2016. január 30., szombat, 9-13. oldal
Hálózatok világában élünk

Innotéka, 2016. január 30., szombat, 14. oldal
A molekulától a betegig, a felfedező kutatásoktól az innovációig

Innotéka, 2016. január 30., szombat, 17. oldal
Akik feltalálták a jövőt

Innotéka, 2016. január 30., szombat, 18-22. oldal
Új versenypályázati portfólió
"...Mint ismeretes, az NKFI Hivatal átvette az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Iroda és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) feladatait, továbbá kezeli a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapot is. A Hivatal tavalyi költségvetése 6,9 milliárd forint volt, amelynek egy részét a nemzetközi tudományos szervezetekben való részvétel kötelezettségei, egyebek közt a tagdíjak és a 78 milliárd forint költségvetésű NKFI Alap kezelésével kapcsolatos költségek tették ki..."

Innotéka, 2016. január 30., szombat, 24. oldal

Mentori hálózat IKT startupoknak

Innotéka, 2016. január 30., szombat, 25. oldal
Felkerülni az innovációs térképre

Innotéka, 2016. január 30., szombat, 27. oldal
Egy innovatív intézmény

Innotéka, 2016. január 30., szombat, 40-41. oldal
Ugródeszka az innovatív startupoknak

Magyaridok.hu, 2016. január 30., szombat
Fazekas Sándor: Innováció kell a fejlődéshez

Mixonline.hu, 2016. január 30., szombat
Európai technológiai fejlesztések

Delmagyar.hu, 2016. január 30., szombat
Túl kicsik a vállalkozások

InfoRádió, 2016. január 30., szombat
Kutatás-fejlesztésre és az innovációra van szükség

Dunaújvárosi Hírlap, 2016. február 1., hétfő, 6. oldal
Induló vállalkozások

Webradio.hu, 2016. február 1., hétfő
NGM: két új uniós pályázatra nyújtható be támogatási kérelem

Orientpress.hu, 2016. február 1., hétfő
NGM: két új uniós pályázatra nyújtható be támogatási kérelem

Magyaridok.hu, 2016. február 1., hétfő
NGM: két új uniós pályázatra nyújtható be támogatási kérelem

Figyelo.hu, 2016. február 1., hétfő
Két új uniós pályázatra nyújtható be támogatási kérelem

Adozona.hu, 2016. február 1., hétfő
Új pályázatok szakképzésre és infokommunikációs együttműködésre

Privatbankar.hu, 2016. február 1., hétfő
Felkészülni - most nekik hullik az uniós pénzeső

Profit7.hu, 2016. február 1., hétfő
Újabb pénzhalom az asztalon

Piacesprofit.hu, 2016. február 1., hétfő
Új pályázatok nyíltak meg a GINOP-ban és a VEKOP-ban

Atv, START, 2016. február 1., hétfő
Milyen helyzetben vannak a mai fiatalok?

A Jövő Gyára, 2016. február 2., kedd, 50. oldal
A kutatás-fejlesztési projektek buktatóiról

Világgazdaság, 2016. február 2., kedd, 8. oldal
Két új uniós pályázatra nyújtható be kérelem

Magyar Hírlap, 2016. február 2., kedd, 10. oldal
Újabb európai uniós pályázatok jelentek meg

Portfolio.hu, 2016. február 2., kedd
Újabb világraszóló magyar sikertörténet született

Piacesprofit.hu, 2016. február 2., kedd
80 milliárdnyi pályázati forrás elérhető!

Magyar Mezőgazdaság, 2016. február 3., szerda, 19-21. oldal
Tudomány a gyakorlat szolgálatában

Piac és Profit, 2016. február 3., szerda, 14-15. oldal
Határtalan kihívások

Piac és Profit, 2016. február 3., szerda, 51-52. oldal
Mibe fektessünk 2016-ban?

Piac és Profit, 2016. február 3., szerda, 54. oldal
Sok pénznél jobb a több!

Hajdú-Bihari Napló, 2016. február 3., szerda, 6. oldal
Értékelték a cívisvárosi diákok újító ötleteit

Haon.hu, 2016. február 3., szerda
Értékelték a debreceni diákok újító ötleteit
"...Debreceni diákok pályázata is továbbjutott a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első rostáján. A hetvennyolc nevezett innovatív projektből ötvenhármat javasolt megvalósíthatónak a huszonegy fős bírálóbizottság Prof. Vajta László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja vezetésével..."

Erdon.ro, 2016. február 3., szerda
Értékelték a debreceni diákok újító ötleteit

Webradio.hu, 2016. február 3., szerda
A nap száma 16,2 milliárd

Uzletresz.hu, 2016. február 3., szerda
Akár 30 milliót is elnyerhetnek a kkv-k

Index.hu, 2016. február 3., szerda
Gyakornokot venne fel? Az NGM támogatja

Portfolio.hu, 2016. február 3., szerda
Teljesen megújítanák a magyar K+F+I rendszert

Alternativenergia.hu, 2016. február 3., szerda
V. Greennovációs Nagydíj - A környezettudatosabb gazdaságért

Zoldtech.hu, 2016. február 3., szerda
V. Greennovációs Nagydíj - A környezettudatosabb gazdaságért

Uzletresz.hu, 2016. február 3., szerda
Akár 30 milliót is elnyerhetnek a kkv-k

Szekesfehervar.hu, 2016. február 3., szerda
Vállalkozások körforgása - Startup Europe Week Fehérváron

Orientpress.hu, 2016. február 3., szerda
Vállalatokat tehet tönkre a hét fő bűn

Magyar Nemzet, 2016. február 4., csütörtök, 11. oldal
Megvan a terv a 2048 milliárdra

Promenad.hu, 2016. február 4., csütörtök
87 milliárd forintnyi uniós pályázat

Webradio.hu, 2016. február 4., csütörtök
A kkv-k versenyképességéhez szükséges az erős nemzetközi kapcsolat

Hir3.hu, 2016. február 4., csütörtök
A kkv-k versenyképességéhez szükséges az erős nemzetközi kapcsolat

Vg.hu, 2016. február 4., csütörtök
Jó nemzetközi kapcsolatok kellenek a kis cégeknek

Elemzeskozpont.hu, 2016. február 4., csütörtök
A kkv-k versenyképességéhez szükséges az erős nemzetközi kapcsolat

Portfolio.hu, 2016. február 4., csütörtök
Jön a nagy uniós pályázati dömping!

Piacesprofit.hu, 2016. február 4., csütörtök
Aki nem exportált, az nem is fejlesztett

Hirado.hu, 2016. február 4., csütörtök
Több ezer magyar vállalja a kísérleti nyúl szerepét

Elemzeskozpont.hu, 2016. február 4., csütörtök
A kkv-k versenyképességéhez szükséges az erős nemzetközi kapcsolat

Pannonnovum.hu, 2016. február 4., csütörtök
A szakmai zsűri a beérkezett pályázatok közel 70%-át továbbjutásra javasolta
"...Összesen 79 fiatal versenyez a közel három millió forint összegű ösztöndíjakért, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. A pályázatok közül a legtöbb műszaki vagy informatikai témájú..."

Pannonnovum.hu, 2016. február 4., csütörtök
Ennyit segítenek Európán a K+F milliárdok

Pannonnovum.hu, 2016. február 4., csütörtök
Fontos a k+f a mezőgazdaság versenyképességének biztosításához

Pannonnovum.hu, 2016. február 4., csütörtök
A’Design Award & Competition

Pannonnovum.hu, 2016. február 4., csütörtök
DesignEuropa díj: formatervezési minták elismerése az EU-ban

Magyar Hírlap, 2016. február 5., péntek, 9. oldal
Fontosak a kapcsolatok

Elemzeskozpont.hu, 2016. február 5., péntek
NGM: hatmilliárd forint ipari parkok fejlesztésére

Napi.hu, 2016. február 5., péntek
Uniós pénzre pályázhatnak az ipari parkok

Napi.hu, 2016. február 5., péntek
Ötmilliárdra pályázhatnak a közép-magyarországi kkv-k

Index.hu, 2016. február 5., péntek
Egy csomó pénzből fejlesztünk ipari parkokat

Portfolio.hu, 2016. február 5., péntek
Belengették a 6 milliárdos ipari parki EU-s pályázatot

Metropol.hu, 2016. február 5., péntek
Új pályázat k+f+i tevékenység támogatására

Klubradio.hu, 2016. február 5., péntek
Hatmilliárd ipari parkok fejlesztésére - NGM

Gazdasag.ma.hu, 2016. február 5., péntek
Hatmilliárd forint jut ipari parkok fejlesztésére

Figyelo.hu, 2016. február 5., péntek
Hatmilliárdos keret nyílt az ipari parkoknak

Origo.hu, 2016. február 5., péntek
Ötvenmilliárd forintra pályázhatnak az ipari parkok

Mfor.hu, 2016. február 5., péntek
6 milliárd jut az ipari parkok fejlesztésére

Mixonline.hu, 2016. február 5., péntek
Hatmilliárd forint ipari parkokra

Elelmiszer.hu, 2016. február 5., péntek
Kkv-k: erős nemzetközi kapcsolatrendszer kell a versenyképesség megőrzéséhez

Uzletresz.hu, 2016. február 5., péntek
Erős nemzetközi kapcsolat kell a versenyképességhez

Ma.hu, 2016. február 5., péntek
Hatmilliárd forint jut ipari parkok fejlesztésére

Magyarhirlap.hu, 2016. február 5., péntek
Hat milliárd jut ipari parkok fejlesztésére

Euronews.com, 2016. február 5., péntek
A közbeszerzés jó lehetőség a kkv-knak

Kossuth Rádió, Esti Krónika, 2016. február 5., péntek
Összesen 56 milliárd forintot használhatnak fel a hazai ipari parkok fejlesztésre ebben az évben

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2016. február 5., péntek
Hatmilliárd forint forrásra pályázhatnak az idén a magántulajdonban lévő ipari parkok

MTV, Híradó este, 2016. február 5., péntek
Hét és fél százalékkal nőtt az ipari termelés 2015-ben

Duna TV, Híróra, 2016. február 5., péntek
Hét és fél százalékkal nőtt az ipari termelés 2015-ben

Magyar Idők, 2016. február 6., szombat, 12. oldal
Milliárdok ipari parkok fejlesztésére

Magyar Hírlap, 2016. február 6., szombat, 8. oldal
Támogatásra pályázhatnak ipari parkok

Hajdú-Bihari Napló, 2016. február 6., szombat, 6. oldal
Elismerésben részesült a Határ úti ipari park

Magyar Hírlap, 2016. február 6., szombat, 9. oldal
A kutatás-fejlesztést ösztönzi az új pályázat

Hajdú-Bihari Napló, 2016. február 6., szombat, 6. oldal
Elismerésben részesült a Határ úti ipari park

Magyar Hírlap, 2016. február 6., szombat, 9. oldal
A kutatás-fejlesztést ösztönzi az új pályázat

Kelet-Magyarország, 2016. február 6., szombat, 2. oldal
Hatmilliárd az ipari parkoknak

Elektronet, 2016. február 6., szombat, 4. oldal
K+F+I a 21. Századi európában

Elektronet, 2016. február 6., szombat, 46. oldal
70% továbbjutot
"...Összesen 79 fiatal versenyez a közel 3 millió forint összegű ösztöndíjakért a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen..."

Magyarhirlap.hu, 2016. február 6., szombat
Támogatásra pályázhatnak ipari parkok

Mixonline.hu, 2016. február 6., szombat
Új pályázat érhető el

Magyarhirlap.hu, 2016. február 6., szombat
Támogatásra pályázhatnak ipari parkok

Mixonline.hu, 2016. február 6., szombat
Új pályázat érhető el

Uzletfejlesztes.hu, 2016. február 6., szombat
Az igazán nagy sikerhez át kell lépni egy határt

Somogyma.hu, 2016. február 6., szombat
Új pályázat érhető el a közép-magyarországi vállalatok k+f+i tevékenységének támogatására

Somogyma.hu, 2016. február 6., szombat
NGM: hatmilliárd forint ipari parkok fejlesztésére

Privatbankar.hu, 2016. február 6., szombat
Végre ezeknek cégeknek is jut támogatás

InfoRádió, 2016. február 6., szombat
6 milliárd forint forrásra pályázhatnak

MTV, 2016. február 6., szombat
Hogyan hatnak a gazdaságra az idei uniós pályázatok?

MTV, 2016. február 6., szombat
Hogyan hatnak a gazdaságra az idei uniós pályázatok?

Minap.hu, 2016. február 7., vasárnap
Fejlődhetnek az ipari parkok - milliárdok fejlesztésre

Magyar-logisztika.hu, 2016. február 7., vasárnap
Dőlnek a milliárdok az ipari parkokba

Gazdasag.ma.hu, 2016. február 7., vasárnap
Új pályázat érhető el a közép-magyarországi vállalatok k+f+i tevékenységének támogatására

Innoportal.hu, 2016. február 7., vasárnap
Ötmilliárd forint a közép-magyarországi vállalatok k+f+i tevékenységének támogatására

Innoportal.hu, 2016. február 7., vasárnap
Végre Kooperatív Innovációs és Képző Központ létesül Dunaújvárosban

Dehir.hu, 2016. február 7., vasárnap
A debreceni ipari park már a technológiai forradalomra fejleszt

Hvg.hu, 2016. február 7., vasárnap
Félmilliárdos támogatást is kaphatnak a fejlesztő cégek

Figyelo.hu, 2016. február 7., vasárnap
Újabb EU-s pénzcsap nyílik meg

Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2016. február 7., vasárnap
Akár félmilliárd forintot is kaphatnak a közép-magyarországi cégek egy kutatásfejlesztésre és innovációra kiírt pályázaton

Hajdú-Bihari Napló, 2016. február 8., hétfő, 7. oldal
Kapcsolatokat kell szerezniük

Hvg.hu, 2016. február 8., hétfő
Másfél milliárdra is pályázhatnak mezőgazdasági kkv-k

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. IV. negyedév, 1. oldal
Új helyre költözött az SZTNH

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. IV. negyedév, 2. oldal
Lezárult az Európai Uniós védjegyreform

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. IV. negyedév, 3. oldal
Díjátadások a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. IV. negyedév, 4. oldal
Huszonnegyedik alkalommal került kiírásra a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. IV. negyedév, 4. oldal
Gábor Dénes-díj
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.