XXVI. évf. | 2016. december 20. | 23. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható esemény
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Kedves Tagintézményi Képviselőnk! Kedves Olvasónk!

Ezúton kívánunk Önnek és kedves családjának boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, szerencsés új esztendőt!


Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök,
Dr. Szabó Gábor elnök,
Dr. Antos László ügyvezető igazgató

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Hírlevél következő száma 2017. január 10-én jelenik meg.


MISZ összevont választmányi és elnökségi ülése

A MISZ összevont választmányi és elnökségi ülést tartott 2016. dec. 14-én, tagszervezetünk, az Innomed Medical Zrt. budapesti székhelyén. Napirend előtt Dévai Endre, az Innomed elnöke és Dévényiné Rózsa Erika, vezérigazgató köszöntötte a résztvevőket.

1.
Szabó Gábor beszámolt arról, hogy dec. 14-én, a MISZ és a Kínai Befektetésösztönző Központ vezetői együttműködési szerződést írtak alá, abból a célból, hogy magyar innovatív projekteknek kínai partnereket találjanak. Ezután Szabó Gábor jóváhagyásra előterjesztette a választmánynak az előzetesen kiküldött írásos beszámolót, melyet a választmány egyhangúlag jóváhagyott.

2.
A MISZ középtávú stratégiájával kapcsolatban Szabó Gábor menetrendet terjesztett elő: egyrészt kérte a jelenlévőket, hogy fejtsék ki véleményüket a kiküldött tervezetről, másrészt a hiányzó választmányi tagokat megkérjük, hogy írják le véleményüket 2017. jan. 13-ig. Ezután Frischmann Gábor, alelnök vezetésével elkészül a stratégia tervezete, melyet még a közgyűlés előtt véleményezhet a választmány, írásban. Várhatóan 2017. febr. közepére készülhet így el a közgyűlés számára a stratégia.
A menetrenddel kapcsolatban nem volt észrevétele és más javaslata a választmány és az elnökség tagjainak.

Keresnyei János a digitalizáció és az új üzleti modellek hatásának beépítését kérte a stratégiába.
Mogyorósi Péter a nemzetközi tevékenység erőteljesebb hangsúlyozását kérte.
Bolyky János a mérnöki szakma presztízsének visszaállítását kívánja, javasolta, hogy a MISZ építse be a stratégiájába ezt a kérdést. Továbbá minden mérnökhallgató kötelezően szerezzen alapvető ismereteket a közgazdasági, pénzügyi, számviteli, szervezési, vezetési, projekt (innováció) menedzsment, marketing és jogi (iparjogvédelmi) területen. Szabó Gábor megjegyezte, hogy a javaslatnak helye van a stratégiában egy magasabb szinten, azaz, hogy az oktatás helyzetére a MISZ folyamatosan figyelni fog.

Vér Csaba észrevételezte, hogy a stratégiában ki kell térni a 2020 utáni időszakra is, amikor is EU-s források már nem lesznek. Reith János többek között hangsúlyozta: akkor van értelme stratégiát készíteni, ha meg is akarjuk valósítani. Szerinte sok olyan dolgot tartalmaz a tervezet, mely nem a MISZ hatóköre. Beszélt arról, hogy ne a brüsszeli, hanem a hazai forrásokból finanszírozza az ország az innovációt. Erről kell gondolkodnia a MISZ-nek is.
Szabó Gábor hozzátette, hogy 2004-től túl nagy szerepe van az EU-s forrásoknak, melyeket ráadásul egyenlőtlenül lehet(ett) felhasználni.

Farkas József szerint 5-6 jól megfogalmazott, mérhető célnál nem kell több a stratégiába. A többi (gondolat) eszköz csak, a megvalósításra. Szabó Gábor megjegyezte, hogy az eszközöket is tartalmaznia kell a stratégiának. Farkas József szerint fordulatot kellene elérni: ne a MISZ válaszoljon szakmai kérdésekre, rövid határidővel, hanem a saját véleményét, ügyeit vetesse napirendre.

Keresnyei János szerint a stratégia tervezetből hiányzik a küldetés, ill. a célértékek.
Reith János üdvözölte a proaktivitás előtérbe kerülését, a MISZ legyen kezdeményezőbb. Szerinte is az eszközöket tartalmaznia kell a stratégiának. Elmondta még, hogy nem az innovációs ráfordítások a fontosak, hanem az elért eredmények.

Csapody Miklós, meghívott FB-tag, üdvözölte az eddigi, döntően tartalmi észrevételeket, de hiányolta a stratégia kidolgozásának módszertanát. Korainak tartja a 2017 januári-februári határidőt, szerinte nem kell elsietni a munkát. Az összes aktív tagot, a MISZ tagságát is javasolta bevonni a tervezési munkába. A stratégiai tervezés kiindulópontja, hogy az innováció Magyarország kitörési pontja.
Szabó Gábor elmondta: a tagság meg fogja kapni a stratégia tervezetét két héttel a közgyűlés előtt, írásban. Természetesen bármelyik tag részt vehet a munkában. Továbbá fenntartotta, hogy a határidő legyen a jövő évi közgyűlés.

Ormándi Sándor, meghívott FB-elnök, megköszönte az FB kezdeményezésének felkarolását. Néhány gondolatot fejtett ki: a MISZ stratégiájának összhangban kell lennie a Kormány K+F+I stratégiájával. Minden MISZ tag számára lehetőséget kellene biztosítani a stratégia megalkotásában. Konkrét, mérhető feladatokat kell meghatározni a stratégiában, nem csak a KKV-kra koncentrálva. Meg kell fogalmazni a partnerségi viszonyokat. Szabó Gábor megismételte, a tagság meg fogja kapni a stratégia tervezetét már a közgyűlés előtt, két héttel, és bármelyik tag részt vehet a munkában is.

3.
Szabó Gábor megkérdezte a jelenlévő regionális igazgatókat, hogy kívánják-e az írásos beszámolójukat kiegészíteni. Mogyorósi Péter és Siposs István tett apróbb kiegészítéseket.

Ezután a választmány egyhangúlag tudomásul vette a beszámolókat.

MISZ-vélemény a "Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016" c. tervezetről

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy közigazgatási egyeztetés keretében, véleményezze a "Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016 c." tervezetet.

A MISZ 2016. december 9-én megküldte véleményét, melynek teljes szövege portálunk jelszóval védett részén olvasható.

S3 Közép-Európa találkozó

2016. december 8-9-én a Magyar Innovációs Szövetség küldöttsége részt vett a Zágrábban megrendezett kétnapos S3 Közép-Európa workshopon. A MISZ részéről Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes és Dr. Friedler Ferenc, elnökségi tag volt aktív résztvevője a rendezvénynek.

Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága által rendezett esemény fő célja volt a közép-európai országok (Ausztria, Bajorország, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) intelligens szakosodási stratégiái mentén való regionális partnerség elősegítése. A rendezvényen részt vettek a térség szakpolitikai döntéshozói és a tudásháromszög különböző területeinek képviselői.

Az első napon a résztvevők 7 szakterületen (Energia és környezetvédelem, Közegészségügy, gyógyszeripar és élettudományok; Agrár- és biogazdálkodás; Korszerű anyagok és nanotechnológia; Közlekedés és mobilitás; Korszerű gyártási folyamatok; Információs és kommunikációs technológia (IKT) és elektronika) cseréltek tapasztalatokat és elemezték a szakma erősségeit, lehetőségeit és kihívásait.

A rendezvény második napján minden szakterületi munkacsoport összefoglalta az adott terület jelenlegi helyzetét és jövőbeli lehetőségeit. Az Európai Bizottság bemutatta az intelligens szakosodás európai platformjait, az interregionális együttműködés támogatási lehetőségeit, illetve a résztvevők betekintést nyerhettek a Balti-tengeri gazdasági együttműködés részleteibe is.

A rendezvény zárásaként három tagállam felvállalta a legerősebb területek további képviseletét: Magyarország részéről az NKFIH nevében Monszpart Zsolt alelnök az "Ipar 4.0", Szlovénia a "Smart Grids" és az "Agro food", Csehország pedig a "Egészségipar" területén vállalt vezető szerepet. Ezen kívül Bajorország jelezte érdeklődését az autóipari szektor kooperációjának mélyítésében. A szakmai csoportok további találkozói és a konkrét tervek kidolgozása 2017 tavaszán-nyarán várható.

MISZ - CIPA stratégiai együttműködés

2016. december 14-én, a Kínai Gazdasági Minisztérium Kínai Nemzetközi Befektetésösztönző Központja (Európa) (CIPA) képviseletében Xu Yaojun, a CIPA Európa igazgatója és a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) képviseletében Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke és dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke ünnepélyes keretek között stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá annak érdekében, hogy erősítsék a kínai-magyar befektetéseket előremozdító információ cserét és a projekt alapú együttműködéseket.
A CIPA-MISZ együttműködés védnökeként az aláírási ceremónián részt vett, Hu Bifeng, a Magyar-Kínai Új Befektetők Szövetségének elnöke és Kassai Róbert miniszterelnöki megbízott, valamint Gao Yanbo, a CIPA Magyarország leköszönő, Jiao Zheng, a CIPA Magyarország következő igazgatója, illetve Dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója is.

Az aláírási ceremónia résztvevői kölcsönösen kifejezték reményüket azzal kapcsolatban, hogy a projektalapú együttműködésük eredményei a 2017-es évben Magyarországon megrendezésre kerülő VI. 16+1 Kína-KKE csúcstalálkozó idejére már láthatóvá válhatnak.
Az aláírással egyidőben együttműködő felek az operatív munka hatékonyabbá tétele érdekében közös munkacsoport felállításáról döntöttek.

K+F és Innováció − 2016

2016. december 6-án, Budapesten, a Sugár Üzletközpont, Rendezvénykomplexum, II. emeletén került megrendezésre a Piac és Profit "Fókuszban az iparági fejlesztési trendek" c. konferenciája és kiállítása, melyen a Magyar Innovációs Szövetség szakmai partner volt. A MISZ képviseletében Ábrahám László, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagja, a NI Hungary ügyvezető igazgatója tartott előadást "Az innováció helyzete az üzleti szektor szemszögéből. Kormányzati politika, kontra üzleti igények, javaslatok a szabályozók változtatására." címmel.

Előadásában kitért arra, hogy a magyar KKV-k innovációs teljesítménye messze elmarad az európai átlagtól, így fejlődésük és gazdaságosságuk is kérdéses hosszútávon. Szemléletváltás kell, be kell ruházni a jövőbe. A pályázati rendszer kitenyésztette a megélhetési innovátorok rétegét, akik csak a forrásokat szívják el és nincs valós szándékuk igazi új termék vagy szolgáltatás létrehozására. A NKFIH mai törekvései ezt már hatásosan gátolják. Több figyelem kell az oktatásra a vevői igények és trendek követésére. A piaci igényeket figyelve lehet csak sikeres innovációt végrehajtani. Kedvező helyzet, hogy az innovációra és K+F-re fordított költségek kedvezően számolhatók el az érvényes jogszabályok szerint.

Vállalkozásfejlesztési Tanács ülése

2016. december 9-én került sor a Vállalkozásfejlesztési Tanács soron következő ülésére, a Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvtártermében. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Farkas József, elnökségi tag vett részt az eseményen.

Az ülésen a fő tematika a KKV-k finanszírozása volt. A napirendek előterjesztésénél megfogalmazásra kerültek többek között, hogy óvatos növekedés tapasztalható a banki hitelezésben. A keresleti oldalon (vállalkozások részéről) legutolsók vagyunk az EU listán, így a jövőben szükséges a vállalkozások képzése, meg kell értetni és tanítani a banki és külső finanszírozásban lévő lehetőségeket, viszont a vissza nem térítendő támogatásban elsők vagyunk. A vissza nem térítendő és a nagyon olcsó hitelt ismeri és szereti a hazai kkv-k többsége, amelyek hosszú távon már nem tarthatók fenn, meg kell ismerni és alkalmazni az új tendenciákat és finanszírozási módszereket, mint a hitel és más tőketermékeket, valamint a tőzsdét.

Az Irinyi Tőkealap tervezése keretében működő cégekre ajánlatot dolgoznak majd ki, amelynek hat sarokpont a lényege; diverzifikált portfólió, kisebbségi tulajdon, reális hozamelvárás, törekvés szakmai és pénzügyi társbefektető bevonására, portfólión belüli együttműködésre törekvés-a szinergiák fejlesztése, teljes körű transzparencia.

A MISZ részéről történő hozzászólásban megerősítésre kerültek a témák aktualitása, a tájékoztatók korrekt, reális megállapításai. Minden szervezetnek személyes felelőssége van a tagvállalati kommunikációban, amely a tapasztalatok szerint nem kellő mértékű. Szükség lenne pl. központi oktató anyagokra, médiákon átívelő tájékoztatók sugározására. A kkv-kat nem szabad elítélni az óvatosságukért a hitelekkel szemben, illetve a vissza nem térítendő vagy a támogatott kamatozású hitelek előnyben részesítéséért. Gyorsítani kell az alternatív tőke bevonási lehetőségek kidolgozását és bevezetését. Esetenként szakadék tapasztalható a kormányzati szándékok pl. keleti nyitás, Dél-Amerika piacfelfedezés, valamint az Eximbank támogatási eszközei, szabályzatai között.

MISZ K+F Tagozat ülése

2016. december 12-én, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén került sor a Magyar Innovációs Szövetség Kutatás-fejlesztés Tagozatának következő ülésére.

Grasselli Norbert tagozati elnök köszöntője után, a vezető téma ezúttal az EIT Raw Materials KIC nyújtotta nemzetközi piacra lépési lehetőségek ismertetése volt. Varga Dávid a Bay Zoltán Nonprofit Kft. Tudásmenedzsment központ igazgatója elmondta, hogy az EIT Raw Materials az a mintegy 200 tagot tömörítő európai szervezet, mely Európa nyersanyagfüggőségének csökkentését tűzte ki célul, és olyan integrált partnerséget valósít meg, amely összekötik a felsőoktatást, a kutatást és az üzleti világot. Ennek keretében nem csupán pénzzel, hanem szakmai környezettel is támogatja a működő vállalatok által fejlesztett és piacra viendő technológiák befejezését és a piacra vitel lépéseit, felkarolja a nyersanyagipari start-up vállalatokat és technológiáikat, továbbá szakmai és üzleti tudást is nyújtó MSc és Phd képzéseket szervez.

A szokásokhoz híven ez alkalommal is lehetőséget nyílt a K+F tagozat tagjainak bemutatkozására.

Ezúttal az MTA vállalkozott, hogy bemutatja a tagságnak a 2009 óta futó Célzott lendület programját. Az MTA célja a programokkal a kutatóintézetek, egyetemek kutatócsoportjainak megújítása, új témák meghonosítása, kutatói mobilitás támogatása. Fontos elem, hogy képesek legyenek ezek az intézmények itthon is versenyképes fizetést, kutatási feltételeket biztosítani. A pályázati támogatás keretében jelentős infrastrukturális beruházások megvalósítása is lehetséges. Az MTA stratégiai célja, hogy hosszú távon a tudás itthon kamatozzon (anti brain-drain).

Új programként jelenik meg a "Célzott Lendület" - Kiemelkedő eredményességű alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók kategóriája: jellemzően 45 év alatti, a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló kutatásokra vállalkozó kutatók. Ebben a támogatási kategóriában - a beérkező pályázatoktól függően - várhatóan 3 kutatócsoport indítható.

26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűriülése

2016. november 28-án lezárult a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza, melyre 103 pályázattervet küldtek be a fiatalok.

A zsűri - Prof. Jakab László vezetésével - a végleges döntést, a részletes értékelést követően, 2016. december 13-án testületileg hozta meg. A 103 pályázat közül 68 kidolgozását javasolta a második fordulóra, így összesen 89 fiatal dolgozhatja ki részletesen a pályázatát, akik közül 11-en határon túli magyar diákok. A továbbjutott pályázatok közül a legtöbb fizika, kémia vagy informatikai témájú.

A díjakról szóló döntés a zsűri április végi ülésén fog megszületni, amelyen nemcsak az összesen több int 2,5 millió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról döntenek, hanem kiválasztják azt a három pályázatot is, amelyek képviselhetik Magyarországot 2017. szeptember 22-27. között az európai döntőn, Tallinnban. A díjazottak további nemzetközi versenyeken, tanulmányutakon is részt vehetnek (pl. fenntarthatósági olimpián, Houstonban (USA); Nobel-héten Stockholmban stb.)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Magyar Innovációs Szövetség 12 M Ft-ot nyert el a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyre.

Meet the scientist

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2016. december 7-én, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskolában tartotta a félév utolsó "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő előadását, ahol Dr. Kozma József, Szeged város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának elnöke és Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke köszöntötte a résztvevőket.
Az eseményen részt vett Dr. Mogyorósi Péter, a MISZ Dél-alföldi Regionális Képviselet igazgatója is. Az előadó Dr. Náfrádi Katalin, egyetemi adjunktus, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Erdőfejlődés rekonstrukció régészeti geológiai módszerekkel" címmel. Előadásában kitért a Harvardra, részletezte, hogy mi az a régészeti geológia, hogy mik a környezetrekonstrukciós lehetőségek, illetve betekintést nyújtott a terepi és laboratóriumi munkába. Az előadásokat követően a Zsiros László Róbert, a Szertár alapítója mutatott be látványos kísérleteket a diákoknak.

A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is, ahol immáron több mint 2390 ember követi a programokat.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Stockholm International Youth Science Seminar

A Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Magyarországot Udvardi Péter képviselte a 2016. december 4. és 11. között megrendezett Stockholm International Youth Science Seminar-on, és az azt lezáró Nobel-díj kiosztási ceremónián és banketten. Péter, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje, az Imperial College London diákja.

A Nobel Alapítvány támogatásával, 1976 óta megrendezésre kerülő esemény kiemelt célja, hogy a világ minden tájáról érkező, különböző tudományterületen jeleskedő 24, 18-24 éves fiatal bemutatásával inspirálja a svéd diákok tudomány iránti érdeklődését, továbbá előmozdítsa a résztvevők tudományos pályáját.

A Nobel-hét keretében a fiatalok meghallgathatták az idei Nobel-díjasok előadásait. Így Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart és Bernard L. Feringa molekuláris gépekkel kapcsolatos felfedezéseit, David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane és J. Michael Kosterlitz topológiai fázisokról szóló előadását, Yoshinori Ohsumi kutatását az autofágia működésének feltárásáról, valamint Oliver Hart és Bengt Holmström közgazdasági előadását.

A Nobel-díjas tudósok előadásait követően, a tudósnövendékek a stockholmi Karolinska Intézetben ismertethették projektjeiket több mint 1000 középiskolás előtt, majd posztereiket kiállítva beszélgethettek kutatásukról az érdeklődő diákokkal.

Az ifjú tehetségek látogatást tehettek a Karolinska Intézet biokémiával foglalkozó laborjaiban, valamint az AstraZeneca cég svéd gyárában. December 9-én részt vettek egy fogadáson, ahol személyesen találkozhattak az idei és az előző évek Nobel-díjas tudósaival, valamint a világ tudóstársadalmának kiválóságaival.

Másnap a stockholmi Concert Hall-ban részesei lehettek a Nobel-díj átadási ceremóniának, majd a Városházán a bankettnek.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

WIPI 2016: Tavaly minden oltalmi formában nőtt a bejelentések száma a világon

2016. november 23-án megjelent a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) a tavalyi iparjogvédelmi adatokat összesítő kiadványa World Intellectual Property Indicators - 2016 címmel.

A kiadvány szerint 2015-ben a világon 2,9 millió szabadalmi bejelentést tettek, 7,8%-kal többet az egy évvel korábbi értéknél. Az immáron hatodik éve növekvő mutató jelentős gyarapodása elsősorban a kínai bejelentőknek köszönhető, akik tavaly rekordmennyiségű, több mint egymillió szabadalmi bejelentést nyújtottak be (1 010 406). Kínát ebben a mutatóban az Amerikai Egyesült Államok (526 296) és Japán (454 285) követte. Ez a sorrend megegyezik a legtöbb szabadalmi bejelentést fogadó nemzeti hivatalok listájával. A kínai hivatalhoz (SIPO) érkezett kérelmek mennyisége meghaladta az 1,1 milliót, a USPTO 589 ezer, a JPO 319 ezer bejelentést kapott. Tavaly az öt legnépszerűbb szabadalmi hivatalhoz (SIPO, USPTO, JPO, KIPO, EPO) az összes bejelentés 82,5%-át nyújtották be, ezek közül csak a japán hivatal mutatója csökkent az előző évihez képest (-2,2%).

2015-ben a világ összes hivatalában tett kérelmek kétharmada hazai bejelentőkhöz kapcsolódott; Kínában ez az arány 96%, az Amerikai Egyesült Államokban 55% volt. A külföldi beadványok listáját ez utóbbi vezette 234 ezer bejelentéssel, ezt követte Japán (195,5 ezer) és Németország (102 ezer).

2015-ben a legtöbb közzétett szabadalmi bejelentés a számítógépes technológia (7,9%), a villamos berendezés (7,3%) és a digitális kommunikáció (4,9%) szakterülethez kapcsolódott.

Tavaly 1,24 millió szabadalmat adtak meg szerte a világon, 5,2%-kal többet, mint egy évvel korábban. A hivatalok listáját ebben a mutatóban a SIPO vezeti 359 ezer új szabadalommal, majd a USPTO következik 298 ezer oltalommal. Becslések szerint a világon 10,6 millió szabadalom volt hatályban, a legtöbb az Amerikai Egyesült Államokban (24,9%), Japánban (18,3%) és Kínában (13,9%).

2015-ben 6 millió védjegybejelentés történt, amelyben több mint 8,4 millió áru- és szolgáltatási osztályt jelöltek meg. A kérelmek száma egy év alatt 15,3%-kal nőtt, amely a legnagyobb mértékű gyarapodást jelenti 2000 óta. Az igények 78%-a hazai bejelentőkhöz volt köthető.

A hivatalok közül a SIPO fogadta a legtöbb védjegybejelentést (2,83 millió osztálymegjelöléssel), ezt követte a USPTO (517 ezer) és az EUIPO (366 ezer). Közel 4,4 millió védjegyet lajstromoztak (6,2 millió osztálymegjelöléssel), amely 26,6%-kal több az egy évvel korábbi adatnál.

A teljes riport és a kapcsolódó anyagok (fejezetek, adatok, ábrák) angol nyelven megtalálható a WIPO honlapján: http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4138.

A Kínai Népköztársaság Szellemi Tulajdoni Hivatala elnökhelyettesének látogatása

2016. november 28-án az SZTNH-ba látogatott a Kínai Népköztársaság Szellemi Tulajdoni Hivatalának (State Intellectual Property Office) elnökhelyettese, Gan Shaoning úr és delegációja. A találkozón a kínai fél elsősorban az SZTNH szellemitulajdon-védelmi szolgáltatásait és ezekhez kapcsolódó tapasztalatait kívánta megismerni. Emellett az SZTNH munkatársai ismertetőt kaphattak a kínai kis- és közepes vállalkozások innovációs támogatási rendszeréről.

A legfontosabb magyarok- a New Europe 100 listája szerint

A "New Europe 100" harmadik éve állítja össze a listát Közép- és Kelet-Európa legizgalmasabb embereiről és szervezeteiről, akik és amelyek valamilyen módon újítónak számítanak a régió társadalmi, politikai és üzleti területein. A listát a lengyel Res Publica nevű magazin és alapítvány, a Visegrádi Alap, valamint a Google és a Financial Times állította össze a jelentkezések alapján.

Nem meglepő módon, a listán a lengyelek vannak a legtöbben, a válogatás közel negyedét ők teszik ki. Utánuk a csehek és a szlovákok jönnek.

10 magyar is szerepel a listán, többek között: Kishonti László, a Kishonti Informatics alapítója; Bodó Péter, a kerekesszékeseknek készült Route4U navigációs app kitalálója; Robotka Zsolt, a jelnyelvet szöveggé fordító számítógépes rendszer, a SignAll létrehozója; Pethő András, a Direkt36 oknyomozó központ társalapítója és szerkesztője; Takáts Zoltán, a rákos szöveteket azonosító iKnife egyik feltalálója; Haidegger Tamás, az orvosi fertőtlenítést ellenőrző kórházi gépeket gyártó HandInScan ügyvezetője; Lábody Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának főosztályvezetője.
További információk a következő linken.

Várható esemény

Circular Economy and New Materials

Tagszervezetünk, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. megszervezi 2017. január 26-27-re a "Circular Economy and New Materials" című műhelytalálkozót.

A workshop célja, hogy a résztvevőknek bemutassa az EIT Raw Materials (a körkörös gazdaság és a nyersanyagkutatás területén működő szakmai hálózat) működési területeit, pályázati finanszírozási mechanizmusát, hazai cégek és intézetek számára elérhető pályázatait, nemzetközi fejlesztési és a nemzetközi piacra jutáshoz kapcsolódó lehetőségeit és ehhez rendelkezésre álló szakmai, technológiai, üzleti, pénzügyi erőforrásait.

Egyúttal lehetőséget biztosít a résztvevők számára projektötleteik megvitatására és fejlesztésére annak érdekében, hogy az adott ötlet fejlesztésére pénzügyi támogatást kapjon. A különböző támogatási instrumentumokról és lehetőségekről a résztvevők részletes tájékoztatást kapnak.

A workshop kiemelt tématerületei:
- kompozitok és grafén-alapú anyagok
- fémalapú könnyű fajsúlyú anyagok
- extrém kondícióknak ellenálló bevonatok és anyagok
- metallurgiai eljárások hulladékok, maradékanyagok, feldolgozására
- termék centrikus újrahasznosítás (pl.: elektromos hulladékok)
- elsődleges és másodlagos nyersanyagok fenntartható menedzsmentje az iparban
- anyagok újrahasznosítása a termék életciklus végén.

További információ és a jelentkezési lap elérhető a következő linken.

Pályázati felhívás

PÁLYÁZAT A 2016. ÉVI LEGJELENTŐSEBB INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉNY ELISMERÉSÉRE

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen -- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal együttműködve - 25. alkalommal hirdeti meg a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

A 2016. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen öt kategóriában kaphatnak díjat:
- a 2016. évi Ipari Innovációs Díj,
- a 2016. évi Agrár Innovációs Dij,
- a 2016. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj, valamint
- a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Innovációs Díja és
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja.

A legeredményesebb, 2014. január 1. után alapított innovatív, kezdő (startup) vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség "2016. év legjobb kezdő (startup) vállalkozása" díját nyeri el.

A pályázaton, közvetlen jelentkezés vagy javaslat alapján, azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2016. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A díjak ünnepélyes átadására 2017. március végén kerül sor az Országházban.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke prof. Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke.

Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2016-ban elért többleteredmény/többletárbevétel, és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
- 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
- Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), valamint arról, hogy külső (pályázati) forrás mennyibben segítette az innovációs teljesítmény elérését, összesen maximum 10 A/4-es oldalon,
- Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
- Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2017. február 15., 15 óra

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu. címre.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Szakirodalomfigyelő

Aldo Geuna, Federica Rossi (szerk.): The University and the Economy - Pathways to Growth and Economic Development, Edward Elgar, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

A könyv minden ország számára (nekünk fokozottan is) létfontosságú kérdést vizsgál: hogyan lehet a gazdaság versenyképességének javítása érdekében eredményesebbé és hatékonyabbá tenni az egyetemeken végzett fejlesztő tevékenységek eredményeinek ipari hasznosítását, hogyan bővíthető azok hozzájárulása a gazdasági fejlődéshez és növekedéshez. Ennek gazdasági és társadalmi jelentőségét nagyban növeli, hogy az iparban végzett innovációs tevékenységekhez jelentős mértékben kellenek olyan szakmai ismeretek, K+F eredmények, amelyeket - az erős K+F részlegekkel rendelkező nagyvállalatoktól eltekintve - főként az egyetemi tudásgyárakban állítanak elő, és a KKV-szféra ezekhez elsősorban az utóbbiakkal létesített tudás-transzfer segítségével juthat hozzá. Meghatározó jelentőségű ebben az is, hogy az egyetemeknek mindinkább képeseknek kell lenniük bevonni a K+F tevékenységük gazdasági hasznosítását a működési költségeik finanszírozásába, s hogy mindezek jól segítik őket abban is, hogy közelebb kerüljenek a gazdaság igényeihez, s egyben maguk felé fordítsák a gazdaság érdeklődését.

Az Elgar ebben a tudásban is az élvonalbelit adja, erős elméleti alapozással. "E könyv célja, hogy mélyreható ismereteket adjon a sokféle módra vonatkozóan, ahogyan az egyetemek hozzájárulnak a gazdasági fejlődéshez és növekedéshez. Ehhez tárgyalja az egyetemi tevékenységek és a gazdasági hozadékaik között mikró- és makroszinten létrejövő kölcsönhatásokra vonatkozó elméleteket, és naprakész kvantitatív és kvalitatív tényanyaggal támasztja alá az érvelést. Elméleti eszközöket és bizonyítékokat sorakoztat fel azoknak a csatornáknak ill, szinteknek a megvilágítására, amelyek útján és amelyeken az egyetemi tevékenységek hatást fejtenek ki a gazdasági rendszerre; ezzel alátámasztja annak elemzését, hogy melyek a jellegzetes egyetemi rendszerek erősségei és gyengéi. Jóllehet az itt felhozott példák egyes országok esettanulmányaira támaszkodnak, közvetlenül felhasználhatók más egyetemi rendszerek elemzéséhez." (Minden idézet a könyvből)

A kiadó ajánlójából: "A könyv az elvi, fogalmi és statisztikai ismeretek szilárd alapját kínálja az egyetemeknek a modern gazdaságban betöltött szerepéről szóló vitában. Segíti annak megértését is, hogy bizonyos egyetemi rendszerek miért kevésbé járulnak hozzá a gazdasághoz, mint mások. Olyan gazdasági nézőpontból vizsgálódik, amely lehetővé teszi, hogy a gazdasági magatartási modellekkel összefüggésben elemezzük az egyetemek-, továbbá az ott tanuló ill. dolgozó egyének cselekedeteit. Ilyen megközelítéssel kutatja, hogyan lehet ezeket úgy strukturálni, hogy az javítsa a hatékonyságukat és az eredményességüket. Az egyetemi oktatók, kutatók, a működés-politika alakítói és az ott dolgozó egyéb szakértők az értékes információk gazdag tárát találják itt."

A tartalomról: "Két részből áll. Az első rész három fejezete elemzést ad az egyetemi rendszerről a tudománygazdaságtan, valamint az oktatásgazdaságtan terén létrehozott legújabb elméletek fényében. Vizsgálja, hogyan hatnak az egyetemek a gazdaságra, s az erre vonatkozó nemzetközi példákat; miért van, hogy a legtöbb országban nagyrészt a kormányzat finanszírozza az egyetemeket; mi a gazdasági hozama az egyetemi oktatásba és kutatásba történő közösségi- és magánbefektetéseknek, s vajon az egyetemi kutatások hasznot húznak-e az innovációból; az egyetemek tevékenysége milyen egyéb utakon hat a cégek versenyképességére és a gazdasági teljesítményre." "A második rész három fejezete az országokból (régiókból) vett tényanyagot felhasználja specifikus kérdések vizsgálatára, mint pl. hogyan mérhető az egyetemek teljesítménye; mi a legjobb módja a kutatások finanszírozásának és az értékelésüknek; milyen csatornákon adják át az egyetemek a tudást a régióiknak.

Ron Aharoni: Ördögi körök- Az abszurd vicctől a Gödel-tételig - Typotex, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

"Egyetlen gondolat sem lehet önmaga tárgya." • "Honnan tudhatom, mire gondolok, amíg nem látom, hogy mit mondok?" • "A macska ül, tehát van" • "A végtelen az, ahol a soha meg nem történt dolgok megtörténnek." • "Tudhatja-e a gép, hogy csak gép?" (Minden idézet a könyvből.)
Kegyetlenül jó agytorna ez a könyv, különösen ajánlható fejlesztőknek és más hivatásos problémamegoldóknak! Szintúgy mindenkinek, aki szereti logikai, matematikai vagy épp filozófiai feladatokon kipróbálni, és fejleszteni is elméje erejét. Kiválóak ehhez a fő témát jelentő sajátos paradoxonok.

Az ördögi kör itt a körben forgó okfejtés, az önmagára hivatkozás logikai mechanizmusa. Ezeket a logikai csapdákat elemzi, megmutatva paradox sajátosságaikat. Úgy érdekes olvasni, hogy az ember jól végiggondolja, amit a szerző mond, és kialakítja a saját véleményét, akár az övével vagy az általa idézettekkel szemben is. Így talán kultúránk egy-egy fénylő csillagával szállunk vitába, de ettől csak még érdekesebb a dolog. S ha úgy érezzük pl., hogy Kant ontológiai bizonyításától egyszerűbb ember a falra mászik, tessék jobban igyekezni!

A felvetett problémák olykor kultúránk alapkérdéseiig is visszanyúlnak. Egy markáns példa a szabad akarat témaköréhez kapcsolódóan: "Ha Isten mindent előre lát, akkor hol a döntés szabadsága? Ha bűnösnek teremtett, vagy legalábbis nem akadályozta meg, hogy bűnt kövessek el, hogyan hibáztathat engem?"

Az ördögi körökben olykor nemcsak a logika kergeti a saját farkát és forog körbe, hanem a fejünk is. Néhol a szerző is kevesebbet segít a kelleténél. Azt írja: "A paradoxon szétválasztással való megszüntetése világosan jelzi, hogy ördögi körről volt szó." - innen csak arra kell rájönnünk, mit jelent a szétválasztás, és hogyan tegyük.

Sok AHA-élménnyel szolgál. Izgalmas, könnyűnek épp nem mondható gondolatmenet foglalkozik pl. a szabad akarat mibenlétével, itt mondja: "Ha a cselekvés és a múlt kapcsolata kikerüli a döntés folyamatát, kényszernek érzékeljük." Így kimondva már tényleg magától értetődő.

"A vizsgálódás nélküli élet nem embernek való élet" idézi Szókratésztől - nos, itt bőven találunk a logikai és a filozófiai fejtegetésekben vizsgálni valót, főként, ha azt is kutatjuk, miért érezzük olykor a magunkétól idegennek a bemutatott gondolkodásmódot, okfejtéseket. Egy példa erre: "Az ember, miközben valamiről határoz, nem tekintget hátrafelé. Mindenki tudja, hogy miközben a fejét töri, milyen autót vegyen, nem a motivációit, hanem a kocsikat kell mérlegelnie." - ám legalább ennyire igaz, hogy egy-egy döntésnél nagyon is érdemes megvizsgálnunk a motivációinkat, pl. miért is vonz a 'szuper' autó vagy egy ’elit’ kütyü megszerzése.

A tartalomról "Az ördögi kör néha annyira jól álcázza magát, hogy bedőlünk neki, és képtelenségekre jutunk. Ez az ördögi körök ördögi arca, rossz oldala. Ennek szenteljük könyvünk első részét. (...) A történet legfontosabb tanulsága, milyen fontos kilépni a körből és kívülről rálátni. Amint sikerült, rögtön feltűnik, mekkora energiapazarlás volt benne lenni. A tudományban hatalmas szerepet játszottak azok az ördögi körök, amelyeket sikerült kívülről elemezni. Néha maga a természet állít elénk körben forgó problémákat, ilyenkor is lényeges, hogy felismerjük őket. Ha egy feladat megoldhatatlan, jobb, ha legalább tudunk róla. Ez az ördögi körök jó oldala. Mély felismerésekhez vezet, ha ezt megértettük. Ez a témája könyvünk második részének. Az ördögi körök két arca nem független egymástól. A rossz és a jó oldal összefonódik, kölcsönösen áthatja egymást.

Azok kedvéért, akik mélyebbre ásnának, kiegészítettem a könyvet még néhány fejezettel a Gyakorlott hegymászóknak szóló részben, ahol rávilágítok bizonyos speciális kérdésekre, és bemutatok néhány bonyolultabb matematikai összefüggést."

Jászai Mari: Emlékirat és napló - Athenaeum Kiadó, 2016, Szépmíves Könyvek
Dr. Osman Péter ismertetése

"Ászár, 1850. febr. 24.-Bp., 1926. okt. 5.: színésznő, a legnagyobb magyar tragika. (...) Veleszületett tehetségét állandó tanulással fejlesztette. Nyelveket tanult és fordításokat is készített. Óriási hatású művész vált belőle, aki utolérhetetlen volt a tragikus szenvedély megszólaltatásában. Nagyvonalúsága mellett figyelmet fordított a legkisebb részletekre is." Magyar Színházművészeti Lexikon (http://mek.oszk.hu/02100/02139/html/ )

Ez rendre megmutatkozik az életírásában is. Elmondja, már gyerekkorában elbűvölték a könyvek, az olvasás csodája. Sokszor beszél olthatatlan tudásvágyáról, igazán nagy műveltségéről, és erős szellemi igényességéről színésznőként és emberként egyaránt. Ez kemény, gyakran lesújtó kritikákra is indítja, színészekről, színházcsinálókról, vagy épp a honi mesteremberek mihasznaságáról.
A kötet két művét tárja elénk. Emlékirat - alcíme: Életem, magam keresése. Ezt így zárja: "Mindezt hatvankét éves koromban írtam, miután tízszer belefogtam azelőtt, és tízszer elégettem, amit írtam. Hogy ki és mi vagyok, ma sem tudom." • Napló - A becsvágyó írásai. Nyitó bejegyzés dátuma 1897. március 9., az utolsóé 1925 augusztus.

Az első egyesíti az önéletrajzot, a kegyetlen élveboncolást önmagán, a személyiségén, kíméletlen kritikával és őszinteséggel, és a korrajzot mindarról, amit kutató elméjével megtapasztalt. A további idézetek innen.

"A humor a teremtés legbűvösebb adománya! Ha irigylek valamit embertársamtól, az csak a humora. És ez hiányzik belőlem teljesen. Nem csoda. Gyermekkoromban minden oly rémségesen komoly volt, mint a halál."

Gyerekkorának leírása színtiszta horror: "Félelem, reszkető állati félelem volt az egész életem. Ezzel ébredtem, ezzel mentem az iskolába, ezzel jöttem haza és ezzel feküdtem le. Mindig a veréstől féltem. Mindenért vertek." A pokol [akkori otthonát így is nevezi] bugyrai tárulnak fel, ahogy gyerekkoráról, a bánásmódról, a kíméletlen dolgoztatásáról beszél otthon és másoknál. 16 évesen katonák közé kerül a porosz-osztrák háborúba, mindennel, ami ezzel jár. 17 évesen otthonról elszökve színésznek áll, ám a folytatás két vezérmotívuma éhezés és nyomor. Környezete tanácsára egy rangos hivatalnokhoz fordul, az segíti meg - nem ingyen! A szeretője lesz, az lakást bérel neki, öltözteti, utazni viszi Hollandiába, feleségül venné, de ő a színpadnál marad, amiért a szeretője és az odahívott apja nagyon megveri.

19 évesen kitartó udvarlással férjül szerzi magának Kassai Vidor színészt, aki szerződteti segédszínésznőnek Kolozsvárra. Ott a férje mellett, aki csak kihasználja színésznőként és nőként is, három évet rettentő nyomorban él.

22 éves, amikor meghívják vendégszerepelni a Nemzetibe. Nem meri elfogadni, végül az intendáns és a színház titkára utazik hozzá Kolozsvárra, hogy megnézzék. Az első este után szerződést kap. A Nemzetiben is rengeteg galádságot kellett elviselnie, s nem csak kezdetben. Elhagyni is kényszerült, s a Vígszínházhoz szerződött, majd "a miniszterelnök, Széll Kálmán, magához hívatott, és rábeszélt, hogy menjek vissza. Rábeszélt! Holott elepedtem érte!"

Fejezzük be ezzel: "Az én életemet a színházi életem tette ki. A színház volt az életem célja, csak azért éltem, amire a színpadnak szüksége volt: a tanulásért. Csak színész voltam. Én senki sem voltam. Ezért tudtam mindenki lenni a színpadon." És az örök tragédiájából: "A pályatársaknak a színpadon kívül sohasem volt semmi mondanivalóm. Mintha ezer mérföld választott volna el tőlük, oly idegen voltam közöttük." Ám mégis "Gyönyörű élet volt az enyém, alig éltem a Földön. A tehetségem szárnyai felemeltek és vittek mámorból mámorba. Minden játékom diadal volt. (...) Ma tudom, hogy minden bennem s rajtam rendkívüli volt és kivételes."
A többit tessék elolvasni - különleges élmény és messze nem az a történet csendül ki belőle, amelyet ma, az idők távolából gondolnánk.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Magyar Műszaki Magazin, 2016. december 5., hétfő, 6. oldal
MET - INNOVÁCIÓ ÉS TEHETSÉG DÍJ A KUKÁNAK

Magyar Közlekedés, 2016. december 5., hétfő, 5. oldal
Szupervonatok fékjeit fejlesztik a gépészmérnök hallgatók
"...Elmélyíti együttműködését a Knorr-Bremse és a BME..."

Paks-Press, 2016. december 5., hétfő, 5-6. oldal
A jövő energetikai innovációit keresi az MVM Edison programja

Innoportal.hu, 2016. december 5., hétfő
Most érdemes startupokat fejlesztő műhelyeket létrehozni

Profit7.hu, 2016. december 5., hétfő
Induló cégeknek segítene? Most százmilliókat kaphat hozzá

Vs.hu, 2016. december 5., hétfő
Újabb pályázat közép-magyarországi inkubátorok alapítására

Piacesprofit.hu, 2016. december 5., hétfő
Közép-Magyarországon is lehet pályázni a pénzosztásra

Piacesprofit.hu, 2016. december 5., hétfő
Feltöltés indul!

Pestpilis.hu, 2016. december 5., hétfő
Segítséget kapnak a régió startup-fejlesztői

Innoportal.hu, 2016. december 5., hétfő
Félnek a technológiai átalakulástól a magyar cégvezetők

Mnnsz.hu, 2016. december 5., hétfő
Az energiaiparban is hódítanak a kis cégek: jön a startupok kora?

Portfolio.hu, 2016. december 5., hétfő
Az energiaiparban is hódítanak a kis cégek: jön a startupok kora?

Trendfm.hu, 2016. december 5., hétfő
Stroke-jelző eszközt fejlesztettek magyar kutatók

Innoportal.hu, 2016. december 5., hétfő
SciChallenge: tiniket segítenének tudományos életpályára

Magyarepitok.hu, 2016. december 5., hétfő
Innovációs épületekkel bővül a győri egyetem

Infoter.eu, 2016. december 5., hétfő
39 milliárd forint uniós fejlesztési forrásra pályázhatnak a kkv-k

Pecsicivil.hu, 2016. december 5., hétfő
MVM Edison Light Up! - innovációs pályázat és startup verseny

M2mzona.hu, 2016. december 5., hétfő
Stroke-előrejelző eszközt fejlesztettek magyar kutatók

Fintechradar.hu, 2016. december 5., hétfő
Új kihívója akadt Londonnak

A Jövő Gyára, 2016. december 6., kedd, 6. oldal
Innováció és Tehetség Díj a KUKA-nak

A Jövő Gyára, 2016. december 6., kedd, 7. oldal
Technológia a jövő munkahelyén

A Jövő Gyára, 2016. december 6., kedd, 26. oldal
A gondolkozó kesztyű

Világgazdaság, 2016. december 6., kedd, 1+4. oldal
Januárban indulhat a kkv-k rohama

Greenfo.hu, 2016. december 6., kedd
Smart City: mitől, és hogyan okos egy város?

Gyartastrend.hu, 2016. december 6., kedd
Kapacitásbővítő támogatásra lehet pályázni

Mnnsz.hu, 2016. december 6., kedd
A jövő energetikai innovációit keresik

Digitalhungary.hu, 2016. december 06., kedd
Innovációkkal a budapesti olimpiáért

Innoportal.hu, 2016. december 6., kedd
Innovative Women Workshop: a svéd nőknek már jó

Napidoktor.hu, 2016. december 6., kedd
Magyar találmány mentheti meg milliók életét

Webradio.hu, 2016. december 6., kedd
Az uniós szakminiszterek támogatják a Juncker-terv meghosszabbítását

Portfolio.hu, 2016. december 6., kedd
Rábólintottak a Juncker-terv folytatására

Ujszo.com, 2016. december 6., kedd
Az uniós szakminiszterek támogatják a Juncker-terv meghosszabbítását

Privatbankar.hu, 2016. december 6., kedd
Nagyra nyitják a pénzcsapot - meghosszabbítják az uniós gigaprojektet

Nepszava.hu, 2016. december 6., kedd
Juncker mögé álltak a gazdasági és pénzügyminiszterek

Mno.hu, 2016. december 6., kedd
A miniszterek támogatják az uniós stratégiai beruházási alapot

Magyar Demokrata, 2016. december 7., szerda, 6. oldal
A kutatás-fejlesztés mozgatórugó

Magyar Demokrata, 2016. december 7., szerda, 10-13. oldal
Fókuszban a hazai vállalkozások

Tolnai Népújság, 2016. december 7., szerda, 4. oldal
Megőrizni az európai uniós támogatást

Világgazdaság, 2016. december 7., szerda, 4. oldal
Meghosszabbítják és kibővítik a Juncker-tervet

Piacesprofit.hu, 2016. december 7., szerda
Támogatást is csak az kap, ami piacképes

Infovilag.hu, 2016. december 7., szerda
Négy magyar cég a techvilág legnagyobb seregszemléjén

Trademagazin.hu, 2016. december 7., szerda
CES 2017: Négy magyar cég a techvilág legnagyobb seregszemléjén

Gepnarancs.hu, 2016. december 7., szerda
CES 2017: négy magyar cég a techvilág legnagyobb seregszemléjén

Mmonline.hu, 2016. december 7., szerda
Magyarok a CES-en

Hirado.hu, 2016. december 7., szerda
Négy magyar cég lesz a techvilág legnagyobb seregszemléjén

Uzletresz.hu, 2016. december 7., szerda
Ők már biztos eljutnak a Las Vegas-i showra

Profit7.hu, 2016. december 7., szerda
Beveszik a magyarok Las Vegast

Perspective.hu, 2016. december 7., szerda
CES 2017: Négy magyar cég a techvilág legnagyobb seregszemléjén

Infovilag.hu, 2016. december 7., szerda
Négy magyar cég a techvilág legnagyobb seregszemléjén

Erdo-mezo.hu, 2016. december 7., szerda
Novemberben megalakult a Biomassza-hasznosítási Innovációs Hálózat
"...A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft. a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, a Lavina Alapítvánnyal, valamint a Pilze-Nagy Kft.-vel közreműködve Biomassza-hasznosítási Innovációs Hálózatot alapított, amelynek 2016. november 9-én tartották az indító rendezvényét Budapesten..."

Kamaraonline.hu, 2016. december 7., szerda
Modern Vállalkozások Programja: bíztatóak a félidei eredmények

Itbusiness.hu, 2016. december 7., szerda
Digitális áttörés a magyar vállalkozásoknak 2017-ben

Piacesprofit.hu, 2016. december 7., szerda
Ha van is ötletünk, más profitál belőle

Szegedma.hu, 2016. december 7., szerda
Meet the scientist Szegeden is - különleges kísérletek és előadás a Kiss Ferenc Szakképzőben
"...A Meet the scientist azt a tévhitet is szeretné eloszlatni, hogy ahhoz, hogy valaki kutatónak nevezhesse magát, a Mikulásra kell hasonlítania és hosszú ősz szakálla kell, hogy legyen. Nem ez teszi a kutatót, hanem az, hogy adott esetben fiatal kora óta érdeklődik valamely tudományág iránt. Az is célja a programnak, hogy megmutassa, hogy a tudomány igenis érdekes" - jegyezte meg a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola diákjainak Szabó Gábor rektor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke. Hozzátette, a fizika nem az Ohm-törvényről szól, egyetlen olyan fontos képlet sincs a fizikában, amit mindenkinek tudnia kellene, a MISZ elnöke szerint az egyetlen dolog, amit érdemes lenne mindenkinek ismernie, az az, hogy miként is működik a fizikai gondolkodásmód..."

Innoportal.hu, 2016. december 7., szerda
Világszám: nukleáris védettséget kutatnak az MTA-kutatóközpontjában

Piacesprofit.hu, 2016. december 7., szerda
Egy talicska pénzt tol bele Brüsszel a magyar cégekbe

Pecsinapilap.hu, 2016. december 7., szerda
Több mint ötszázmilliárd forint uniós forráshoz juthatnak a vállalkozások

Vg.hu, 2016. december 7., szerda
Több mint ötszázmilliárdos uniós forráshoz juthatnak a magyar vállakozások

News4business.hu, 2016. december 7., szerda
Életeket menthet a magyar találmány, a WIWE
"...A vállalat tavaly elnyerte a Magyar Innovációs Nagydíjat, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díját. "Másfél éves fejlesztési és engedélyeztetési munka előzte meg a WIWE debütálását, de munkatársaimmal biztosak vagyunk benne, hogy az eszköz Magyarországon és világszinten is siker lesz..."

Gyartastrend.hu, 2016. december 7., szerda
Fél évszázados hagyomány ipar 4.0-köntösben

Dehir.hu, 2016. december 7., szerda
Több mint félmilliárd forint uniós forráshoz juthatnak a magyar vállalkozások

Dehir.hu, 2016. december 7., szerda
További vállalkozásoknak teremtene helyet a debreceni önkormányzat

Privatbankar.hu, 2016. december 7., szerda
Óriási pénzesőt jelentett be a kormány - erre lehet pályázni

M2mzona.hu, 2016. december 7., szerda
CES 2017: magyar cégek a világ legnagyobb tech show-ján

Infoter.eu, 2016. december 7., szerda
Négy magyar cég lesz a techvilág legnagyobb seregszemléjén

Gyorplusz.hu, 2016. december 7., szerda
Újabb uniós forrásokhoz juthatnak a vállalkozások

Computerworld.hu, 2016. december 7., szerda
Digitálisan felkészült 1500 kkv: Modern Vállalkozások Program

168ora.hu, 2016. december 7., szerda
Miben is leszünk mi a legversenyképesebbek?

Vtvszeged.hu, 2016. december 7., szerda
Szegedi Hírek Tudósok kampányolnak
"...Látványos kísérletekkel és érdekes előadásokkal próbál kedvet csinálni a műszaki és természettudományokhoz a Magyar Innovációs Szövetség és a Fulbright Bizottság, az Egyesült Államok nagykövetségének támogatásával. A 2010-ben indult programsorozat egyik állomása a szegedi Erdészeti Szakközépiskola volt. Az ide járó diákok egyébként alapos műszaki és természettudományos képzést is kapnak..."

Hvg.hu, 2016. december 7., szerda
OXO Labs: tőkéstársak Oszkónál

Innotéka, 2016. december 8., csütörtök, 1. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj - Pályázatkiírás

Innotéka, 2016. december 8., csütörtök, 9-12. oldal
Miért fontos az agykutatás a társadalom, a gazdaság és az orvoslás számára?

Innotéka, 2016. december 8., csütörtök, 13-15. oldal
Félidőben a Nemzeti Agykutatási Program

Innotéka, 2016. december 8., csütörtök, 24. oldal
Tizenkét magyar startup a világ legjobbjai között

Innotéka, 2016. december 8., csütörtök, 25-29. oldal
InnoTrade 2.0

Innotéka, 2016. december 8., csütörtök, 38. oldal
Új kiválósági központok

Figyelő, 2016. december 8., csütörtök, 44. oldal
Üzleti motivációk és a fenntartható fejlődés

Magyar Idők, 2016. december 8., csütörtök, 15. oldal
Támogatás startupok ösztönzésére

Lokál extra XV. kerület, 2016. december 8., csütörtök, 13. oldal
Tízmilliárd forintot költ fejlesztésre a Siemens a kerületben

Üzlet és Pszichológia, 2016. december 8., csütörtök, 14-16. oldal
Az ön vállalkozása felkészült digitálisan?

Magyar Idők, 2016. december 8., csütörtök, 15. oldal
Támogatás startupok ösztönzésére

Gyártástrend Magazin, 2016. december 8., csütörtök, 40-41. oldal
Vertikális tárolás az ipar 4.0-ban

Figyelő, 2016. december 8., csütörtök, 67. oldal
Felvillanyozva!

Lokal.hu, 2016. december 8., csütörtök
Tízmilliárd forintot költ fejlesztésre a Siemens a kerületben

Linemonitor.hu, 2016. december 8., csütörtök
Az ipar 4.0 elveit egyre többen alkalmazzák a gyártásban

Kemma.hu, 2016. december 8., csütörtök
Beutatjuk az Oroszlányi Tudományos és Technológiai Parkot

Jogiforum.hu, 2016. december 8., csütörtök
Az uniós szakminiszterek támogatják a Juncker-terv meghosszabbítását - Az Európai Beruházási Alap tevékenysége mellett álltak ki a vezetők

Innoportal.hu, 2016. december 8., csütörtök
Ezért fontos az agykutatás

Kamaraonline.hu, 2016. december 8., csütörtök
Kkv-kat támogató felhőszolgáltatók 4,5 milliárd "GINOP-forintra" pályázhatnak

Hirek.prim.hu, 2016. december 8., csütörtök
CES 2017: Négy magyar cég a techvilág legnagyobb seregszemléjén

Euroastra.hu, 2016. december 8., csütörtök
537 MILLIÁRD FORINT UNIÓS FORRÁST HIRDETTEK MEG A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Pestpilis.hu, 2016. december 8., csütörtök
Több mint félezer milliárdos uniós forrás nyílik a vállalkozásoknak

Bitport.hu, 2016. december 8., csütörtök
40 milliárdos fejlesztési pénz kkv-knak

Kamaraonline.hu, 2016. december 8., csütörtök
Kkv-kat támogató felhőszolgáltatók 4,5 milliárd "GINOP-forintra" pályázhatnak

Portfolio.hu, 2016. december 8., csütörtök
Döntött a kormány: még 222 milliárdot dobnak a cégekhez

Index.hu, 2016. december 8., csütörtök
Plusz 222 milliárd hitel jut a magyar cégeknek

Hirek.prim.hu, 2016. december 8., csütörtök
CES 2017: Négy magyar cég a techvilág legnagyobb seregszemléjén

Bonline.hu, 2016. december 8., csütörtök
Négy magyar cég a CES 2017-en, a techvilág legnagyobb seregszemléjén

Kutyu.hu, 2016. december 8., csütörtök
CES 2017: Négy magyar cég a techvilág legnagyobb seregszemléjén

Innoportal.hu, 2016. december 8., csütörtök
Pálinkás József: szigorú monitoringgal is támogat az NKFIH

Magyaridok.hu, 2016. december 8., csütörtök
Támogatás startupok ösztönzésére

Trendfm.hu, 2016. december 8., csütörtök
Nonprofit cégeknek tartott versenyt az Invitech

Innoportal.hu, 2016. december 8., csütörtök
Innovációval a budapesti olimpiáért: itt vannak a digitális ötletpályázat legjobb csapatai

Dehir.hu, 2016. december 8., csütörtök
Újabb vállalkozások költözhetnek a debreceni Agrár-innovációs Parkba

Dehir.hu, 2016. december 8., csütörtök
Papp László: nagyon jelentős ipari szereplővel bővülhet Debrecen gazdasága

Greenfo.hu, 2016. december 8., csütörtök
Zöld Ipari Innováció program: az eddigi eredmények biztatóak

Pannonnovum.hu, 2016. december 8., csütörtök
Díjnyertes lett a ReWater víztisztító konténer
"...A Fővárosi Vízművek Zrt. és a Pureco Kft. közös fejlesztésű víztisztítója nyerte el a Víz Világtalálkozó Innovációs Díját..."

Vg.hu, 2016. december 8., csütörtök
Kutatás és reform a megoldás

Innoportal.hu, 2016. december 8., csütörtök
Innovációs díjat nyert egy pécsi fejlesztés

Kemma.hu, 2016. december 8., csütörtök
Beutatjuk az Oroszlányi Tudományos és Technológiai Parkot

Pannonnovum.hu, 2016. december 8., csütörtök
Ki maradéletben, ha jönnek a romboló innovátorok?

Techmonitor.hu, 2016. december 8., csütörtök
Az ipar 4.0 elveit egyre többen alkalmazzák a gyártásban

Piacesprofit.hu, 2016. december 8., csütörtök
Tovább erősödik a magyar-szlovák gazdasági kapcsolat

Itextreme.hu, 2016. december 8., csütörtök
CES 2017: Négy magyar cég a techvilág legnagyobb seregszemléjén

Szertar.com, 2016. december 8., csütörtök
Mennyit fogyaszt a házad százon?
"...Beülünk egy hatalmas termoszba, detektort építünk egy fehérvári középiskolás lánnyal, GPS műholdakat állítunk pályára, csernobili szarkofágot installálunk, átadjuk az első Nobel-díjat és megnézzük, miért nem szivárog a bőrünk. Pár gondolat a Meet the Scientist programról..."

Klubrádió, Többet ésszel, 2016. december 8., csütörtök
Beszélgetés a Meet the scientist programról Zsírós László Róberttel, a Szertár alapítójával, és interjú Abou-Abdo Tamás építésszel, a Meet the Scientist program egyik előadójával.

Trend FM, 2016. december 8., csütörtök
Nonprofit cégeknek tartott versenyt az Invitech

EchoTV, Híradó, 2016. december 8., csütörtök
Cél a versenyképesség-növelés

Magyar Hírlap, 2016. december 9., péntek, 9. oldal
Kapacitásnövelő beruházások hazai cégeknek

Nyíregyházi napló, 2016. december 9., péntek, 5. oldal
Akár hárommilliót is kaphatnak

Innoportal.hu, 2016. december 9., péntek
240 milliárd eurót fordítanának infrastruktúra-fejlesztésre és innovációra

Magyarhirlap.hu, 2016. december 9., péntek
Kapacitásnövelő beruházások hazai cégeknek

Logisztika.hu, 2016. december 9., péntek
Újra pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásaik bővítésére

Hvg.hu, 2016. december 9., péntek
Egy cseppet sem klasszikus startup-sztori fiatal vállalkozóknak

News4business.hu, 2016. december 9., péntek
Három magyar cég a térség 500 leggyorsabban növekvő vállalata között

Mediainfo.hu, 2016. december 9., péntek
Életeket menthet a magyar találmány, a WIWE

Innoportal.hu, 2016. december 9., péntek
Varga Mihály: a gazdaság versenyképességét a kutatásfejlesztés befolyásolja

Hajdupress.hu, 2016. december 9., péntek
Debrecenben megmondták, miben van a jövő

Debreceninap.hu, 2016. december 9., péntek
Szuperszámítógépekkel a fejlődésért

Pecsicivil.hu, 2016. december 9., péntek
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében / GINOP-2.1.2-8.1.4-16

Mfor.hu, 2016. december 9., péntek
Mi a leggyorsabban fejlődő magyar cég titka?

Mandiner.hu, 2016. december 9., péntek
Piac és póráz

Blog.szta.hu, 2016. december 9., péntek
Nagy összegű pályázatok vidéki kkv-k támogatására, indul a közép-magyarországi inkubátorok kiválasztása

Alumni.aok.pte.hu, 2016. december 9., péntek
Pályázat a 2016. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére

24 óra, 2016. december 10., szombat, 2. oldal
Új nevet kapott az ipari park

Techmonitor Magazin 2016. december 10., szombat, 42. oldal
Innováció és Tehetség Díj a KUKA-nak

Népszava melléklet, 2016. december 10., szombat, 2. oldal
Tudásalapú társadalmat?

Magyarszo.rs, 2016. december 11., vasárnap
Az iskolapadból Londonba
"...Óriási megtiszteltetés érte a moholi Szvoreny Viktort, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium harmadik osztályos tanulóját, aki az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen való kiváló szereplésének köszönhetően vajdasági magyar fiatalként képviselheti majd Magyarországot a jövő év júliusában Londonban megrendezendő London International Youth Science Forum elnevezésű nemzetközi tudományos konferencián..."

Palyazatihirek.eu, 2016. december 11., vasárnap
ÚJ pályázat - K+F+I tevékenységek támogatása 2017-től

Teol.hu, 2016. december 11., vasárnap
Várhatóan 361 milliós beruházás valósulhat meg a megyében

Innoportal.hu, 2016. december 11., vasárnap
Itt az ideje, hogy startup-keltetőket hozzunk létre

Innoportal.hu, 2016. december 11., vasárnap
CES 2017 innovációs díj: négy elismerés a Bosch három okos megoldásáért

Tozsdeforum.hu, 2016. december 11., vasárnap
Kis cégeknek is vonzó lehet a kockázati tőke

Tolnai Népújság, 2016. december 12., hétfő, 1-2. oldal
Sok volt a hibás pályázat

Business Next, 2016. december 12., hétfő, 24-26. oldal
Okoskütyü- dömpingtől a technológiai detoxig

Innoportal.hu, 2016. december 12., hétfő
Zöld Ipari Innováció program: bíztatóak az eredmények

Infoter.eu, 2016. december 12., hétfő
Kkv-kat támogató felhőszolgáltatók 4,5 milliárd "GINOP-forintra" pályázhatnak

Brandtrend.hu, 2016. december 12., hétfő
Három magyar cég a térség 500 vállalata között

Bitport.hu, 2016. december 12., hétfő
Az ipar 4.0 sokkal több az automatizált gyártásnál

Autopro.hu, 2016. december 12., hétfő
Az okos innovációk vonzzák a támogatásokat

Origo.hu, 2016. december 12., hétfő
Egymilliárd dollárt fektetnek be zöldenergiába a techóriások

Marketinginfo.hu, 2016. december 12., hétfő
3 magyar cég a Deloitte tech listáján

Tervlap.hu, 2016. december 12., hétfő
Jövő otthonai ötletpályázat

Socialbranding.hu, 2016. december 12., hétfő
Három magyar cég a térség 500 vállalata között

Profit7.hu, 2016. december 12., hétfő
Kimaradt az eddigi pénzosztásból? Itt a lehetőség!

Blog.szta.hu, 2016. december 12., hétfő
Jövőre 540 milliárd forint értékű uniós támogatás válik elérhetővé a kkv-k számára

Bitport.hu, 2016. december 12., hétfő
Egymilliárd dollárt dobnak össze energiakutatásra a techmogulok

Hbkik.hu, 2016. december 12., hétfő
Pályázat a 2016. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére

Zalai Hírlap, 2016. december 13., kedd, 3. oldal
Cégekről és díjakról
"...Zárt ülésen döntenek a képviselők a Zalaegerszeg Innovációs Díja és a Kultúra mecénása díj odaítéléséről..."

Radioeger.hu, 2016. december 13., kedd
Lehet pályázni a Magyar innovációs nagydíjra
"...Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen - 25. alkalommal hirdeti meg a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot. A Magyar Innovációs Alapítvány az erkölcsi és anyagi elismeréssel azokat a társaságokat, ill. vállalkozókat jutalmazza, amelyek a 2016-ban kiemelkedő üzleti hasznot értek el jelentős műszaki, gazdasági innovációs teljesítmény megvalósításával..."

Vg.hu, 2016. december 13., kedd
Bővíti támogatási rendszerét a HIPA

Webradio.hu, 2016. december 13., kedd
Bővíti támogatási rendszerét a HIPA

Piacesprofit.hu, 2016. december 13., kedd
Új támogatások fejlesztő cégeknek

Trademagazin.hu, 2016. december 13., kedd
Bővíti támogatási rendszerét a HIPA

Mixonline.hu, 2016. december 13., kedd
Bővíti támogatási rendszerét a HIPA

Mfor.hu, 2016. december 13., kedd
További támogatásokkal csábítaná a külföldi cégeket a HIPA

Sikerado.hu, 2016. december 13., kedd
Változik a befektetési rendszer

Autopro.hu, 2016. december 13., kedd
Nagyvállalatok fejlesztőközpontjait édesgetné Magyarországra a HIPA

Figyelo.hu, 2016. december 13., kedd
Bővíti támogatási rendszerét a HIPA

Portfolio.hu, 2016. december 13., kedd
Készpénzes támogatás jár az új itthoni fejlesztési központ létrehozásáért

Hirado.hu, 2016. december 13., kedd
Közel harmincmilliárd forint EU-s támogatást nyert el 39 fejlesztés

Gyartastrend.hu, 2016. december 13., kedd
39 fejlesztés nyert támogatást

Magyaridok.hu, 2016. december 13., kedd
Huszonnyolc milliárdot nyert 39 kutatás-fejlesztési pályázat

Privatbankar.hu, 2016. december 13., kedd
Van egy jó hírünk - megint lehullik egy szép adag uniós pénz

Orientpress.hu, 2016. december 13., kedd
39 fejlesztés nyert uniós támogatást

Uzletresz.hu, 2016. december 13., kedd
Dől a pénz az innovációs beruházásokba

Kamaraonline.hu, 2016. december 13., kedd
Az innovációs pályázatokat szerették idén a leginkább a vállalkozások

Tozsdeforum.hu, 2016. december 13., kedd
Innovációra költötték a kkv-k az uniós forrásokat

Profit7.hu, 2016. december 13., kedd
Az uniós pénzeket innovációra fordították a kkv-k

Profit7.hu, 2016. december 13., kedd
Több mint 500 milliárdot osztanak szét a cégek között

Portfolio.hu, 2016. december 13., kedd
Hatalmas sikert értek el magyar kutatók Brüsszelben

Portfolio.hu, 2016. december 13., kedd
23 milliárd forintnyi nagy K+F-es projektre bólintott rá a kormány

Portfolio.hu, 2016. december 13., kedd
35 milliárdos támogatással startol a 8 magyar felsőoktatási-ipari K+F-központ

Sikerado.hu, 2016. december 13., kedd
Változik a befektetési rendszer

Gyartastrend.hu, 2016. december 13., kedd
Innovációs díjat nyert a ReWater víztisztító konténer

Dehir.hu, 2016. december 13., kedd
Micsoda nap: 9 milliárd forint a Debreceni Egyetem kutatásaira

Webradio.hu, 2016. december 13., kedd
Több mint 605 millió euró támogatást ítélt 314 európai kutatónak az Európai Kutatási Tanács

Webradio.hu, 2016. december 13., kedd
Innovációs pályázatokra jutott a kkv-knak szánt uniós keret csaknem 40 százaléka az idén

Kamaraonline.hu, 2016. december 13., kedd
"Horizont 2020 Kiváló tudomány: öt nyertes Magyarországon kutat"

Infovilag.hu, 2016. december 13., kedd
Magyar kutatók európai uniós sikere

Bitport.hu, 2016. december 13., kedd
Magyarországon is lenne igény egy kiadós digitális forradalomra

Autopro.hu, 2016. december 13., kedd
Nagyvállalatok fejlesztőközpontjait édesgetné Magyarországra a HIPA

Világgazdaság, 2016. december 14., szerda, 2. oldal
Hatvanmilliárdért fejlesztenek Magyarországon a svéd vállalatok

Magyar Hírlap, 2016. december 14., szerda, 9. oldal
Tarolt az idén az innováció

Magyar Hírlap, 2016. december 14., szerda, 9. oldal
A nap száma 28 milliárd

Dunaújvárosi hírlap, 2016. december 14., szerda, 6. oldal
Milliárdok a kutatásra

Business Next, 2016. december 14., szerda, 14-15. oldal
Vállalkozz digitálisan!

Magyar Idők, 2016. december 14., szerda, 10. oldal
A kisvállalati szektor kilátásai

Magyar Mezőgazdaság, 2016. december 14., szerda, 22-23. oldal
A Tudomány Napja Szarvason

Computerworld, 2016. december 14., szerda, 16-17. oldal
Jönnek a robotok

Magyaridok.hu, 2016. december 14., szerda
A kisvállalati szektor kilátásai

Magyaridok.hu, 2016. december 14., szerda
Felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központok indulnak

Webradio.hu, 2016. december 14., szerda
NGM: 30 milliárd forintos kockázati tőkeprogram jelent meg

Mfor.hu, 2016. december 14., szerda
30 milliárd forintos kockázati tőkeprogram jelent meg

Hirado.hu, 2016. december 14., szerda
Harmincmilliárdos kockázati tőkeprogram jelent meg

Vg.hu, 2016. december 14., szerda
Milliárdos támogatások a hazai innovatív vállalkozásoknak

Vg.hu, 2016. december 14., szerda
Milliárdos támogatások a hazai innovatív vállalkozásoknak

Uzletresz.hu, 2016. december 14., szerda
Erősítik a hazai befektetői környezetet

Piacesprofit.hu, 2016. december 14., szerda
Jó ötlete van? Itt van rá 30 milliárd

Elelmiszer.hu, 2016. december 14., szerda
30 milliárd forintos keretösszeggel jelenik meg a kockázati tőkeprogram

Tozsdeforum.hu, 2016. december 14., szerda
Milliárdokkal tolják meg a kkv-k szekerét

Privatbankar.hu, 2016. december 14., szerda
Kinyitották a pénzcsapot - most itt lehet 30 milliárd forintra pályázni

Kamaraonline.hu, 2016. december 14., szerda
Tőkebefektetésre pályázhatnak az induló vagy fiatal, innovatív kkv-k

Napi.hu, 2016. december 14., szerda
Sokan vártak erre Magyarországon - jön a milliárdos pénzosztás

Delmagyar.hu, 2016. december 14., szerda
Országszerte felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központok indulnak

Kisalfold.hu, 2016. december 14., szerda
Országszerte felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központok indulnak

Webradio.hu, 2016. december 14., szerda
Országszerte felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központok indulnak

Profitline.hu, 2016. december 14., szerda
Érkeznek a felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központok

Autopro.hu, 2016. december 14., szerda
Országszerte felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központok indulnak

Gyorihir.hu, 2016. december 14., szerda
Győrben felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központ indul

Gyorplusz.hu, 2016. december 14., szerda
Kutatásfejlesztési centrum indul Győrben

Civishir.hu, 2016. december 14., szerda
Újabb milliárdok érkeznek Debrecenbe

Mon.hu, 2016. december 14., szerda
Országszerte felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központok indulnak

Boon.hu, 2016. december 14., szerda
Országszerte felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központok indulnak

Hirado.hu, 2016. december 14., szerda
Új hazai kutatásfejlesztési központok

Kaposvarmost.hu, 2016. december 14., szerda
Kaposváron is kutatásfejlesztési központ indul az egyetemen

Dehir.hu, 2016. december 14., szerda
Országszerte felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központok indulnak

Pannonnovum.hu, 2016. december 14., szerda
Egy talicska pénzt tol bele Brüsszel a magyar cégekbe

Mmonline.hu, 2016. december 14., szerda
Százmilliárdok a kkv-knak

Innoportal.hu, 2016. december 14., szerda
Spaller: a hazai kutatásfinanszírozás számos eszközzel segíti az innovatív vállalkozásokat

Infoter.eu, 2016. december 14., szerda
Innovációs pályázatokra jutott a kkv-knak szánt uniós keret csaknem 40 százaléka az idén

Insiderblog.hu, 2016. december 14., szerda
Felsőoktatási- ipari központok indulnak 27 milliárdból!

Infoter.eu, 2016. december 14., szerda
Innovációs pályázatokra jutott a kkv-knak szánt uniós keret csaknem 40 százaléka az idén

Haon.hu, 2016. december 14., szerda
Országszerte felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központok indulnak

Dehir.hu, 2016. december 14., szerda
Hatvanmillió forintot kaphat a várostól munkahelyteremtésre a National Instruments

Dehir.hu, 2016. december 14., szerda
A National Instruments kaphat először pénzt Debrecen gazdaságfejlesztési alapjából

Mno.hu, 2016. december 14., szerda
Milliárdokból kutathatnak cégek és egyetemek

Kaposvarmost.hu, 2016. december 14., szerda
Kaposváron is kutatásfejlesztési központ indul az egyetemen

Bokik.hu, 2016. december 14., szerda
25. Innovációs Nagydíj felhívás
"...A Magyar Innovációs Alapítvány az erkölcsi és anyagi elismeréssel azokat a társaságokat, ill. vállalkozókat kívánja jutalmazni, amelyek/akik a 2016.évbenkiemelkedő üzleti hasznotértek eljelentősműszaki, gazdasági innovációs teljesítmény (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) megvalósításával..."

Mmonline.hu, 2016. december 14., szerda
Már startupoknak is!
"...Öt kategóriában lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra Az Innovációs Nagydíjat kiíró Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriuma első ízben 1993. január 21-én hirdette meg az Innovációs Nagydíjat, amit ezt követően minden évben megrendeztek. Az eddigi huszonhárom pályázati felhívásra összesen beérkezett, 1065 pályaműből 959 volt megvalósult, sikeres innováció, és ezek közül 180 kapott különböző innovációs díjat..."

M1, Profit7, 2016. december 14., szerda
Összeállítás: A kkv-k és a kutatóközpontok összefogására buzdítanak a szakemberek

Észak-Magyarország, 2016. december 15., csütörtök, 3. oldal
Kutatásfejlesztési központok indulnak

Petőfi Népe, 2016. december 15., csütörtök, 1. oldal
Kutatási központ Kecskeméten is

Magyar Idők, 2016. december 15., csütörtök, 13. oldal
Harmincmilliárd forint innovatív vállalkozóknak

Magyar Idők, 2016. december 15., csütörtök, 13. oldal
Érdemes pályázni az uniós forrásokra

Magyar Idők, 2016. december 15., csütörtök, 16. oldal
Több pénz kutatásra és innovációra

Magyar Hírlap, 2016. december 15., csütörtök, 11. oldal
Kockázati tőkeprogram

IT- Business, 2016. december 15., csütörtök, 50-52. oldal
Felkészülés a nagy ugrásra

Figyelő, 2016. december 15., csütörtök, 42-44. oldal
Földmozgás
"...Legfeljebb a GINOP-on belüli 100 milliárd forintos innovációs forrásra pályázhatnak, az összesen 300 milliárdos feldolgozóipari fejlesztési csomagra nem..."

Piacesprofit.hu, 2016. december 15., csütörtök
Ennyit még sosem ért a magyar agy

Profitline.hu, 2016. december 15., csütörtök
Megjelent a Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon Kockázati Tőkeprogram

Magyarmezogazdasag.hu, 2016. december 15., csütörtök
Agrár felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központok indulnak

Euroastra.hu, 2016. december 15., csütörtök
MEGJELENT A NEMZETI TECHNOLÓGIAI ÉS SZELLEMI TULAJDON KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM

Magyaridok.hu, 2016. december 15., csütörtök
Felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központok indulnak

Magyaridok.hu, 2016. december 15., csütörtök
Több pénz kutatásra és innovációra

Magyaridok.hu, 2016. december 15., csütörtök
Harmincmilliárd forint innovatív vállalkozóknak

Magyaridok.hu, 2016. december 15., csütörtök
Érdemes pályázni az uniós forrásokra

Infogyor.hu, 2016. december 15., csütörtök
Országszerte felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési központok indulnak

Boon.hu, 2016. december 15., csütörtök
Kutatásfejlesztési központok indulnak

Mon.hu, 2016. december 15., csütörtök
Kutatásfejlesztési központok indulnak

Somogytv.hu, 2016. december 15., csütörtök
Kaposváron is indulhat kutatásfejlesztési központ

Turizmus.com, 2016. december 15., csütörtök
Érdemes pályázni az uniós forrásokra

Origo.hu, 2016. december 15., csütörtök
Jövőre is lesz Brain Bar: terítéken az időutazás

Napi.hu, 2016. december 15., csütörtök
Jövőfesztivált rendez Budapest

Napi.hu, 2016. december 15., csütörtök
Ezek ötletek akár az életünket is megváltoztathatják

Kreativ.hu, 2016. december 15., csütörtök
A Pirate Bay társalapítója is előad a jövő évi Brain Bar Budapesten

Itbusiness.hu, 2016. december 15., csütörtök
Így segítik az oktatási intézmények és a vállalkozások kapcsolatát

Innoportal.hu, 2016. december 15., csütörtök
Bővíti támogatási rendszerét a HIPA

Erdon.ro, 2016. december 15., csütörtök
Kutatásfejlesztési központok indulnak

Welovebudapest.com, 2016. december 15., csütörtök
Már megvehetjük a jegyünket a jövő évi Brain Bar Budapestre

Trendfm.hu, 2016. december 15., csütörtök
Neves szakemberek az InnoMax Díj zsűrijében

Profitline.hu, 2016. december 15., csütörtök
2016 kucsszava - az Innováció

24.hu, 2016. december 15., csütörtök
InnoMax Díj: neves szakemberek döntenek a legjobb fejlesztésekről

InfoRádió, Reggeli hírek, 2016. december 15., csütörtök
Jövőre Szeged is kap támogatást a kormánytól

Somogyi Hírlap, 2016. december 16., péntek, 1-2. oldal
Milliárdok az új egyetemi központra

Dunaújvárosi Hírlap, 2016. december 16., péntek, 13. oldal
Kutatás-fejlesztési központ

Magyar Idők, 2016. december 16., péntek, 16. oldal
Nagy lehetőséget jelent az uniós támogatás

Világgazdaság, 2016. december 16., péntek, 13. oldal
Szemléletváltás, innováció, új piacok - a jövő kihívásai

Origo.hu, 2016. december 16., péntek
Az évszázad legvonzóbb befektetéseit keresi? Figyeljen a robotokra!

Minuszos.hu, 2016. december 16., péntek
Lezárult az InnoMax Díj zsűrijében pályázati időszaka

Itbusiness.hu, 2016. december 16., péntek
Neves szakemberek az InnoMax Díj zsűrijében

Innoportal.hu, 2016. december 16., péntek
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem: innovációs központ épül Marosvásárhelyen

Sonline.hu, 2016. december 16., péntek
Négymilliárd forint a kaposvári kutatás-fejlesztési központra

Vg.hu, 2016. december 16., péntek
Szemléletváltás, innováció, új piacok, a jövő kihívásai

Zetapress.hu, 2016. december 16., péntek
MISZ-delegált Stockholmban
"...A MISZ delegáltjaként Magyarországot Udvardi Péter képviselte a december 4-e és 11-e között megrendezett Stockholm International Youth Science Seminaron, és az azt lezáró Nobel-díj kiosztási ceremónián és banketten. Péter, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1. helyezettje, az Imperial College London diákja..."

Digit.mandiner.hu, 2016. december 16., péntek
Jövőre is lesz Brain Bar Budapest

Computerworld.hu, 2016. december 16., péntek
Neves szakemberek az InnoMax Díj zsűrijében

Vg.hu, 2016. december 16., péntek
NGM: csaknem 40 milliárd forint uniós támogatást nyert el 151 fejlesztés

Elelmiszer.hu, 2016. december 16., péntek
NGM: csaknem 40 milliárd forint uniós támogatást nyert el 151 fejlesztés

Webradio.hu, 2016. december 16., péntek
NGM: csaknem 40 milliárd forint uniós támogatást nyert el 151 fejlesztés

Magyaridok.hu, 2016. december 16., péntek
Csaknem 40 milliárd forint uniós támogatást nyert el 151 fejlesztés

Kamaraonline.hu, 2016. december 16., péntek
Csaknem 40 milliárd forint uniós támogatást nyert el 151 fejlesztés

Profit7.hu, 2016. december 16., péntek
Negyvenmilliárdnyi pályázati pénzt osztottak szét

Boon.hu, 2016. december 16., péntek
NGM: csaknem 40 milliárd forint uniós támogatást nyert el 151 fejlesztés

Mon.hu, 2016. december 16., péntek
NGM: csaknem 40 milliárd forint uniós támogatást nyert el 151 fejlesztés

Tozsdeforum.hu, 2016. december 16., péntek
Negyven milliárdból fejleszthetnek a kisebb cégek

Privatbankar.hu, 2016. december 16., péntek
Ütközésig nyitották a pénzcsapot - milliárdokat adnak fejlesztésre

Somogytv.hu, 2016. december 16., péntek
Uniós támogatást nyert el 151 fejlesztés

Magyaridok.hu, 2016. december 16., péntek
Nagy lehetőséget jelent az uniós támogatás

Mmonline.hu, 2016. december 16., péntek
Neves szakemberek az InnoMax Díj zsűrijében

Techmonitor.hu, 2016. december 16., péntek
Neves szakemberek az InnoMax Díj zsűrijében

Digitalhungary.hu, 2016. december 16., péntek
Kik lesznek az innováció hazai királyai?

Itbusiness.hu, 2016. december 16., péntek
Neves szakemberek az InnoMax Díj zsűrijében

Brandtrend.hu, 2016. december 16., péntek
Neves szakemberek az InnoMax Díj zsűrijében

Minuszos.hu, 2016. december 16., péntek
Lezárult az InnoMax Díj zsűrijében pályázati időszaka

Socialbranding.hu, 2016. december 16., péntek
Neves szakemberek az InnoMax Díj zsűrijében

Innoportal.hu, 2016. december 16., péntek
Országszerte indulnak a felsőoktatási-ipari kutatásfejlesztési együttműködési központok

Sonline.hu, 2016. december 16., péntek
Négymilliárd forint a kaposvári kutatás-fejlesztési központra

Barcsihirek.hu, 2016. december 16., péntek
Kaposváron is indulhat kutatásfejlesztési központ

Itbusiness.hu, 2016. december 16., péntek
Négymilliárd innovációra

Portfolio.hu, 2016. december 16., péntek
Sokkal több pénzre lehet pályázni jövőre az innovációs alapból

Digit.mandiner.hu, 2016. december 16., péntek
Jövőre is lesz Brain Bar Budapest

Weborvos.hu, 2016. december 16., péntek
Lezárult a Richter ERNYO-13 projektje

Villtech.hu, 2016. december 16., péntek
Neves szakemberek az InnoMax Díj zsűrijében

Techmonitor.hu, 2016. december 16., péntek
Neves szakemberek az InnoMax Díj zsűrijében

Szon.hu, 2016. december 16., péntek
NGM: csaknem 40 milliárd forint uniós támogatást nyert el 151 fejlesztés

Nyirhir.com, 2016. december 16., péntek
NGM: csaknem 40 milliárd forint uniós támogatást nyert el 151 fejlesztés

Mernokkocsma.hu, 2016. december 16., péntek
Neves szakemberek az InnoMax Díj zsűrijében

Haon.hu, 2016. december 16., péntek
NGM: csaknem 40 milliárd forint uniós támogatást nyert el 151 fejlesztés

Erdon.ro, 2016. december 16., péntek
NGM: csaknem 40 milliárd forint uniós támogatást nyert el 151 fejlesztés

Recity.hu, 2016. december 16., péntek
Rekordszámú nevezés az InnoMax Díjra

Magyar Idők, 2016. december 17., szombat, 14. oldal
További támogatásokat kapnak a kkv-k

Magyar Hírlap, 2016. december 17., szombat, 10. oldal
Másfél száz beruházás

Zalai Hírlap, 2016. december 17., szombat, 1+3. oldal
Bővülő vállalkozások

Nógrád Megyei Hírlap, 2016. december 17., szombat, 8. oldal
Másfélszáz fejlesztés nyert

Vg.hu, 2016. december 17., szombat
A globális versenyképesség 21. századi tényezői

Portfolio.hu, 2016. december 17., szombat
Februárban nyílik az exportképes innovációkat támogató uniós pályázat

Innoportal.hu, 2016. december 17., szombat
Megvannak a közel negyven milliárd forint nyertesei

24.hu, 2016. december 18., vasárnap
InnoMax: a profit mellett a közérdek is fontos

Piacesprofit.hu, 2016. december 18., vasárnap
151 cégnek hozott meglepit az uniós Mikulás

Tozsdeforum.hu, 2016. december 18., vasárnap
Nyolc magyar ötlet, ami hódíthat a pénzvilágban

Innoportal.hu, 2016. december 18., vasárnap
Dől a pénz az innovációs beruházásokba

Origo.hu, 2016. december 18., vasárnap
Új kutatóközpont figyeli a déli óceánt

Palyazatihirek.eu, 2016. december 18., vasárnap
ÚJ pályázat - Exportképes innovatív termékfejlesztés támogatása

Kelet Magyarország, 2016. december 19., hétfő, 8. oldal
Innováció az "éjjellátásban"

Hajdú-Bihari Napló, 2016. december 19., hétfő, 11. oldal
Innováció az "éjjellátásban"

Észak-Magyarország, 2016. december 19., hétfő, 14. oldal
Innováció az "éjjellátásban"

Magyar Idők, 2016. december 19., hétfő, 13. oldal
Kutatás-fejlesztési centrumok létesülnek

Hajdú-Bihari Napló, 2016. december 19., hétfő, 7. oldal
Új lendület az innováció támogatásában

Innoportal.hu, 2016. december 19., hétfő
Hedonikus: vége a Richter Geredeon hároméves projektjének

Trendfm.hu, 2016. december 19., hétfő
Üzleti innovációk: a profit mellett a közérdek is fontos

Hirek.prim.hu, 2016. december 19., hétfő
A szakmai zsűri a beérkezett pályázatok 70%-át továbbjutásra javasolta

Bulvarhetes.hu, 2016. december 19., hétfő
Új kutatóközpont figyeli a déli óceánt

MATEHETSZ Hírlevél, 2016. december
Elképesztő fejlesztések fiatal magyar tehetségektől

MATEHETSZ Hírlevél, 2016. december
Magyar fiatal a 2016. évi Nobel-díj átadási rendezvényén
"...A Magyar Innovációs Szövetség 2001 óta jogosult, 18 Európai országgal együtt, egy-egy fiatalt delegálni a Nobel-díj átadási rendezvényeire. A 2016. december 4. és 11. között megrendezett Stockholm International Youth Science Seminar-on, és az azt lezáró Nobel-díj kiosztási ceremónián és banketten Udvardi Péter a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje képviselte Magyarországot..."

MATEHETSZ Hírlevél, 2016. december
Felfedezettjeink 2017

MATEHETSZ Hírlevél, 2016. december
Vállalkozz Itthon Fiatal
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.