XXVI. évf. | 2016. november 22. | 21. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség

Várható esemény
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ elnökségi ülés

A MISZ elnöksége ülést tartott 2016. november 16-án, tagszervezetünk, a NI Hungary Kft. budapesti irodájában.

1. A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót először Antos László, ügyvezető igazgató egészítette ki azzal, hogy nov. 16-án folytatódott a MISZ Meet the scientist programja. Szabó Gábor, elnök beszámolt arról, hogy az MKIK elnöksége alakuló ülést tartott, melyen ő is részt vett mint elnökségi tag.
Az elnökség a beszámolót, a kiegészítésekkel együtt, egyhangúlag elfogadta.

2. Antos László tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a Vállalkozás-fejlesztési Tanács a 2004. évi KKV-król szóló törvény keretében jött létre, és részt vesz a vállalkozás-fejlesztési stratégia kialakításában. Monszpart Zsolt javaslatára a MISZ kérte, hogy bekapcsolódhasson a Tanács munkájába, melynek az NGM helyt adott, ill. javasolta a törvényhozónak, hogy a MISZ legyen állandó meghívott.
A MISZ a Tanácsba Farkas Józsefet delegálta, aki elmondta, hogy az első ülésen, melyen részt vett, a KKV-k munkaerőpiaci helyzete került megvitatásra. Megjegyezte, nagyon korrekt elemző anyag készült az ülésre az államtitkárok részéről, nemzetközi kitekintéssel. Megemlítette, hogy decemberben a KKV-k belső képzésére, ill. innovációs menedzser képzésre pályázat indul.
Monszpart Zsolt hozzátette, hogy a Tanács révén előbb juthatunk releváns információkhoz a kormányzati tervekről.

3. A Felügyelőbizottság nevében Ormándi Sándor gondolatokat vetett fel a 2015. évi FB-jelentés kapcsán, melyet 5 pontban csoportosított.
1. pont: hogyan akar a MISZ reagálni a kormányzati, gazdasági változásokra, azaz a környezeti átrendeződésre. 2. pont: érdemes-e új tagozatok létrehozásáról beszélni (pl. innovációs menedzsment), valamint arról, hogy ezen tagozatok kialakíthatnak-e egyfajta funkcionális irányt, szolgáltatást. 3. pont: nagyobb költségvetéssel a MISZ több helyen tudna jelen lenni, ezáltal többen megismerhetnék az általunk végzett munkát, azaz kell-e növelni a bevételt? 4. pont: a vagyongazdálkodásra tért ki, és érdeklődött az elnökség tagjaitól az üzletrészek kezelésével kapcsolatban. 5. pont: kiemelte a MISZ megújulásának fontosságát, valamint felvetette egy erre vonatkozó stratégia kialakítását.

Bolyky János elmondta, hogy a meglévő lendület ellenére, örül az FB felvetéseinek, melyek olyan fajsúlyú kérdések, hogy mindenki írásban fejtse ki véleményét.
Szamosi Katalin is üdvözölte a Felügyelőbizottság felvetéseit.

Szabó Gábor véleménye szerint a felsorolt 5 pont közül a MISZ stratégiájának kialakítása a lényeges pont, mellyel kellene foglalkozni. Ez lehetne a következő Választmányi ülés témája is. Ehhez létre kellene hozni egy gondolatébresztő anyagot, amelyre a választmányi tagok reagálni tudnak. Amennyiben ebből létrejön egy értékes anyag, úgy a közgyűlés elé lehetne vinni a témát. Ormándi Sándor egyetértett a javaslattal.

Gyulai József szerint a manapság preferált cégeket kellene meggyőzni az innováció fontosságáról, ill. a MISZ-be felvenni.

4. Antos László elmondta, hogy új elnöke lesz az SZTNH-nak, a MISZ szakmai partnerének. A következő választmányi ülésre azonban sajnos még nem tudjuk meghívni, mert a három jelölt közül még nincs döntés.
Szabó Gábor javasolta, hogy a következő választmányi ülésen a regionális beszámolókon kívül a stratégiával kapcsolatos gondolatébresztő anyag kerüljön napirendre. A javaslatot az elnökség elfogadta.

5. Farkas József tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a Sanatmetal nov. 23-án sajtótájékoztatót tart az MTA-n, ahol is bemutatják a cég által fejlesztett mini EKG készüléket.

Bolyky János, aki az Ipari Park Tanácsban képviseli a MISZ-t, elmondta, hogy elkészült egy nagyon jó összefoglaló, egy vezetői anyag az ipari parkok helyzetéről. Elmondta 120 Mrd Ft-ra lehet pályázni a közeli jövőben.

Monszpart Zsolt informálta az elnökséget arról, hogy mintegy nyolcmilliárd forinttal támogatja az Európai Bizottság két új magyar kiválósági központ létrehozását, köszönhetően az EU Horizont 2020 "Teaming" elnevezésű programjának. A nyertes konzorciumok az NKFIH-tól kaptak segítséget.

Megkezdődött a 2016/2017. évi Meet the scientist programsorozat

2016. november 16-án, Budapest IX. kerületében, a Leövey Klára Gimnáziumban rendeztük meg a Meet the scientist program őszi nyitórendezvényét.

A programot a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indította el. Célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, magyar középiskolások körében.
A program a 2016/2017 első félévében 1 fővárosi és 3 vidéki (pl. Székesfehérvár, Csongrád, Szeged) középiskolába látogat el, ahol a természettudományok és a műszaki tudományok területén dolgozó, korábbi Fulbright-ösztöndíjasok tartanak népszerűsítő előadásokat, ill. különböző előadók mutatnak be látványos kísérleteket.

A nyitórendezvényen köszöntőt mondott Dr. Bácskai János IX. kerületi polgármestere, dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség képviselője, Christopher Machin, az Amerikai Nagykövetség kulturális attaséja és az iskola igazgatónője, Sebőkné Orosz Katalin is. Az eseményen jelen volt még a Magyar Fulbright Bizottságtól Dr. Brückner Huba.

A sorozat első előadását Dr. Nagy Márton, az ELTE Atomfizika Tanszék kutatója tartotta, "Az ősanyag nyomában: Nehézionfizikai kutatások Long Island-en" címmel. Az előadó betekintést nyújtott a részecskefizikába, beszámolt a Fulbright-ösztöndíjáról, melyet a Brookhaven National Laboratory-ban töltött, és kitért arra, hogy mi is az a PHENIX kísérlet
Végezetül a Csatári László Öveges József-díjas, Ericsson díjas fizika-informatika-ábrázoló geometria szakos tanár mutatott be az előadás témájához kapcsolódó különleges kísérleteket.

A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is, ahol immáron több mint 2000 ember követi a programokat.

Smart City Hungary 2016

A Napi.hu és a Noguchi Porter Novelli 2016. november 9-én, "Smart City Hungary 2016" címmel okosváros-konferenciát szervezett. A konferencián Frischmann Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke felkért előadóként előadást tartott "Smart City - Smart SME KKV innovációs lehetőségek" címmel.

Az előadás első részében - kiindulva az "Okos Város" Lechner Tudásközpont definíciójából, mely szerint: "egy várost akkor nevezünk okosnak, ha fenntartható gazdasági fejlődését a hagyományos és digitális infrastruktúrába, humán és társadalmi tőkébe való kiegyensúlyozott befektetés révén, az érintett közösség érdekeltjeinek bevonásával, aktív részvételével, környezettudatos módon éri el" - az "okos vállalkozás" ismérvei kerültek összefoglalásra. Egy vállalkozás stabil működésének alapfeltétele, hogy üzletileg életképes legyen, technikai szempontból haladjon a korral és a tudásra építsen.

Az okos városi innovációs tevékenység négyes partnerségre épül, amely magában foglalja a kormányzat (önkormányzat), a gazdaság, a tudomány és a civil szféra (városlakók) képviselőit. Egy okos városi innovációs öko-szisztémában a nagyok és kicsik egyaránt megtalálják helyüket.

Az előadás következő részében bemutatásra kerültek az okos városi innováció fő lehetőség területei. A nagyon sokféle okos városi innovációs lehetőség alapvetően a digitalizáció (a technológiai fejlődés), perszonalizáció (személyhez szabott kiszolgálás), lokalizáció (helyi alapanyagok, energia, termékek, szolgáltatások) és kommunalizáció (közösségivé válás) mint egyértelmű horizontális trendek és a kiterjesztett városi funkciók / szolgáltatások / működés mátrixának metszéspontjaiban jelentkezik. A Lechner Tudásközpont példatárában gyakorlatilag minden ilyen területre találhatók megvalósult vagy megvalósítás alatt álló példák is.
Az előadás záró részében Frischmann Gábor röviden bemutatta a Magyar Innovációs Szövetséget is a mintegy 150 résztvevőnek.

Regional Digital Summit

2016. november 17-18-án, a budapesti Millenáris adott otthont a "Regional Digital Summit" nevű rendezvénynek, mely a V4 országok, illetve Ausztria és Németország vonatkozásában tekintették át a digitális autó, digitális társadalom és digitális gazdaság kihívásait.

A konferenciát Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta meg, majd sor került több megállapodás aláírására is. A kormányok közötti együttműködésről szóló megállapodást Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter látta el kézjegyével.
Készült megállapodás a nemzeti startup szervezetek együttműködéséről is, melyet a Magyar Innovációs Szövetség részéről Hild Imre, a Startup Panel vezetője írt alá. A dokumentumot a részt vevő országok képviseletében az Austrian Startups, a Czechinvest, a German Startups Association, a Startup Poland, illetve szlovák részről a SAPIE (Slovak Alliance for the Innovative Economy) vezetői írták alá.
A startup szervezetek vezetői az esemény keretében zártkörű megbeszélést is tartottak. Megállapodtak, hogy együttműködésükben elsősorban a startupok, vállalkozók regionális kommunikációjára, illetve nemzetközi ún. best practice-k átvételére fognak koncentrálni.

Ipari Park Tanács ülése

2016. november 9-én, a Nemzetgazdasági Minisztériumban dr. Szép-Tüske Rita főosztályvezető asszony elnökletével ülést tartott az Ipari Park Tanács. Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetséget Bolyky János Antal alelnök, a Tanács tagja képviselte.

Az ülésen Oroszlány Város Önkormányzata és Szentgotthárd Város Önkormányzata személyes képviselője útján mutatták be "Tudományos és Technológia Park" pályázatukat, melyet a tanács vita után elfogadott. Ugyancsak elfogadták a Seregélyesi Ipari Park Kft. által benyújtott "Ipari Park" pályázatot, és támogatták Csongrád Város Önkormányzata területbővítési kérelmét is.

Mórucz Norbert, az IPE elnöke, javasolta, hogy a tudományos és technológiai park területei funkciójuknak megfelelően (pl. kutatás, képzés, laboratóriumi tesztüzem) egy településen belül földrajzilag elkülönülhessenek. Ezzel kapcsolatban dr. Szép-Tüske Rita ígéretet tett arra, hogy felveszi a kapcsolatot a pályázati kiírásokért felelős főosztállyal és jelzi az IPE felvetését.

A Tanács ezenkívül megtárgyalta az ipari parkok tevékenységéről szóló 2016. évi beszámolót, továbbá az "Ipari Park" pályázat és "Tudományos és Technológia Park" címpályázat kiírását is, mellyel kapcsolatban több észrevétel hangzott el.

Startup Hét Debrecen 2016

2016. november 14-től rendezték meg - a Magyar Innovációs Szövetség támogatásával - Debrecenben a Start-Up Hetet. A programsorozata két fő részre oszlott: főprogramokra és kísérő programokra, amelyek során számos induló és már sikeres startup mutatkozott be, illetve vett részt a startup versenyen.

November 14-én a DebTech Meetup került megrendezésre, amely az immár több évre visszanyúlóan szervezi az informatika és startup vállalkozás témakörében havi meetup-jait, melynek mostani témája a banki technológiák és a fintech kapcsolata, illetve egymásrautaltsága volt.

A november 15-i teltházas rendezvényt a Debreceni Üzleti Innovációs Klub szervezte, melynek első felében tematikusan eltervezett, az Ötlettől a megvalósulásig vezető utat végig bemutató, 10 perces előadásokat hallhattak az elsősorban egyetemista vendégek. Az üzleti terv milyenségéről Hild Imre beszélt, képviselve a Magyar Innovációs Szövetség Startup Paneljét.
A Startup stand-up keretében három ötletet mutattak be a versenyzők: a szavazást egy induló online vállalkozások számára tervezett inkubátorprogram nyerte. A program második részében a Singularity University mutatkozott be. Herdon István hozta létre Debrecenben az első magyarországi SingularityU chapter-t, melynek keretében meghívta az egyik vezéregyéniséget, a jövőkutató és jövőgondolkozó David Orban-t, aki nagyon inspiráló előadását tartott az evolúció, a jövő és a társadalom szerepéről a kutatásokban és a globális fejlődésben.

November 16-án a Debreceni Egyetem szervezésében a SmartHealth Meetup eseményen az egészségipari innovációk kaptak helyet. A fő előadás a GE Healthcare-től hangzott el, valamint három debreceni egészségiparhoz kötődő startup mutatkozott be: az RF Anatomy, a Prelife és az InSimu Patient.

November 17-én a Get in the Ring! nemzetközi startupverseny budapesti döntője előtt a debreceni fordulója volt soron. A debreceni ötletversenyen 8 csapat mérettette meg magát a magyarországi startup közösségből ismert szakmai zsűri előtt. A nyertes Kazai Péter lett.

November 18-án a záró napon a Business&Beer tematikus és a 110 vendéggel együtt jó hangulatú kerekasztal beszélgetése volt soron, fókuszálva a debreceni startupokra.
A Startup Hét mellett számos kísérő program került megszervezésre a civil szervezetek bevonásával: Debreceni Startup Kerekasztal, DebrecenHUB, Rés Egyesület, DEVIK üzleti innovációs klub, TEDxDebrecenUniversity, Team Academy Debrecen. A kísérő rendezvények sorába tagvállalatunk, a National Instruments is bekapcsolódott annak bemutatásával, hogy egy nagyvállalati innovációs program (Óvodától a startup-okig) hogyan segítheti a startup ökoszisztéma fejlődését Debrecenben.

Harsányi István-díjak átadása

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált közhasznú Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma 2016. évben 3 pályázót Harsányi István Ph.D Díjban, további 3 pályázót pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesített.

2016. november 9-én, a Pécsi Tudományegyetemen, a rektor és a dékánok jelenlétében, a doktori oklevélátadó ünnepségen, Talyigás Judit kuratóriumi tag adta át a Harsányi István Hallgatói Díjat Horgas Karinának, "Tanári szakdolgozat portfólió" c. disszertációjáért.

2016. november 16-án, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kari Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes megnyitóján Szintay István kuratóriumi tag adta át a Harsányi István Hallgatói Díjat Hajdu Évának, "Klaszterszolgáltatás fejlesztés egy hazai innovatív klaszterszervezet vizsgálatain keresztül" c. szakdolgozatáért.

Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriumi ülése

A Magyar Innovációs Alapítvány 2016. november 18-án, a MTA Természettudományi Kutatóközpontban tartotta kuratóriumi ülését, Prof. Závodszky Péter elnök vezetésével.

Első napirendként, a 2015. évi Magyar Innovációs Nagydíjról dr. Antos László, titkár adott értékelést a kuratórium számára, melyet diszkusszió követett. Ezután a tagok megvitatták, majd kiegészítésekkel elfogadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj kiírását és lebonyolítását (versenyfelhívás, ütemezés, kommunikációs terv, bírálati rend stb.).

Közel 8 milliárd forint uniós támogatással jöhet létre két új magyar kutatási központ

Mintegy nyolcmilliárd forinttal (26 millió euró) támogatja az Európai Bizottság két új magyar kiválósági központ létrehozását a termelésinformatika és termelésirányítás, valamint a molekuláris orvostudományok területén, köszönhetően az Európai Unió Horizont 2020 "Teaming" elnevezésű programjának. E program célja kiválósági központok kialakítása vezető európai intézmények támogatásával azokban az országokban, melyek KFI teljesítménye nem éri el az európai élvonalét.

A magyar konzorciumok nemzetközileg is elismert kutatóközpontokkal is együttműködnek. A termelésinformatikai és termelésirányítási programban a német Fraunhofer Társaság, az orvostudományi projektben az európai élettani kutatások integrálásában élenjáró németországi Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) segíti a központok felállítását, működését és adja át a legjobb nemzetközi gyakorlatokat.

A 27 országból benyújtott 169 pályázat közül az Európai Bizottság az első lépcsőben 31 konzorciumot hívott meg, hogy üzleti tervet készítsen és nyújtson be a kiválósági központok kialakítására és működtetésére. A 31 közül - a kétlépcsős kiválasztási folyamat végén - mindössze tíz győztest hirdettek, ezért egyedülálló siker, hogy közülük kettőt magyar vezetésű konzorcium jegyez.

Bővebb információ az NKFIH honlapján érhető el: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/ket-magyar-kutatasi

Várható esemény

K+F és Innováció - 2016

2016. december 6-án, Budapesten, a Sugár Üzletközpont, Rendezvénykomplexum, II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.) kerül megrendezésre a Piac és Profit "Fókuszban az iparági fejlesztési trendek" c. konferenciája és kiállítása, melyen a Magyar Innovációs Szövetség szakmai partner.

Program:

9:00-9:30
Nyitóelőadás
A magyarországi kutatási és innovációs rendszer jellemzői. K+F stratégiánk. Az EU-ajánlásai. Pályázatok a jövőben.
Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
9:30-10:00
Az innováció helyzete az üzleti szektor szemszögéből. Kormányzati politika, kontra üzleti igények, javaslatok a szabályozók változtatására.
Ábrahám László, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagja, a NI Hungary ügyvezető igazgatója
10:00-10:25
A szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti szakpolitikai stratégia végrehajtásának aktualitásai. A K+F-minősítés előnyei. A szellemi tulajdon védelmének fontossága.
Németh Gábor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Tájékoztatási és Innovációtámogatási Főosztályának igazgatója
10:25-10:45
Az Európai Unió K+F politikája, előnyeinek kiaknázása. Mire számíthatnak a fejlesztők, innovátorok az Európai Uniótól?
Kiss Kornél, az Ateknea Solutions Hungary üzletfejlesztési igazgatója
10:45-11:10
Kávészünet

K+F+I trendek
11:10-11:30
Biotechnológiai trendek
Ürge László, a DBH Group igazgatósági tagja, a EuropeBio Emerging Enterprise Board tagja
11:30-11:50
Infotech, infokommunikációs trendek
Frischmann Gábor, a Vialto Consulting vezető tanácsadója
11:50-12:10
Robotika trendek
Mészáros István ügyvezető igazgató, Robot-X Hungary Kft.
12:10-12:30
Gyógyszeripari trendek
Leitner György vezérigazgató, Affidea Diagnosztika (felkérés alatt)
12:30-12:50
Az elektronikai ipar trendjei
Kazi Károly ügyvezető igazgató, BHE Bonn Hungary, Magyarországi Elektronikai Társaság

A konferencia részvételi díja 15.000 Ft+Áfa, regisztrálni itt lehet.

További információk és részletes program megtekinthető az alábbi linken.

Pályázati felhívás

26. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2016/2017- es tanév)

Találd fel magad!

Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1996. október 1. és 2003. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy középiskolai tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei 30 többletpontra jogosultak a felsőoktatási felvételi eljárás során.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2017. szeptemberében, Észtországban, az EU “Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

Mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével.
Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni e-mailben 2016. november 28-án, 15 óráig beérkezően.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

Kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2016. december 19-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott és részletes kidolgozott pályázatok leírását 2017. március 31-én, 14 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára.

Mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése.
A pályázóknak 2017. április 17-28. között, kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt kell tartaniuk. A saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket a szóbeli prezentációra kell elhozni.

Egyéb tudnivaló? - Az ünnepélyes díjátadásra 2017 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2017 szeptemberében is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indokolt költségek megtérítésében, max. bruttó 50 E Ft értékben.

A verseny fővédnöke:
Palkovics László, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A verseny társ-fővédnöke:
Dr. Pálinkás József, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

A verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Telekom Nyrt., B. Braun Medical Kft., GE Hungary Zrt., Ericsson Magyarország Kft., Intel, Siemens Zrt., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Sanatmetal Kft., Innomed Medical Zrt., Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft., NI Hungary Kft., evopro, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Médiatámogatók:
Főtámogató: M5 csatorna
Támogató: Innotéka magazin

Szakirodalomfigyelő

Michele Wucker: A szürke rinocérosz - Athenaeum Kiadó, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

E nem is kicsiny válságkezelési útmutató szerzője amerikai, kommentátor, politikai elemző, szakterülete a világgazdaság és a válságok előrejelzése. 2007-ben Guggenheim Fellowship díjat kapott - azt évente olyan, már nem pályakezdőknek adják, akik kiemelkedő tehetséget tanúsítottak a tudományos teljesítményre. Kitüntetettjei sorában számos Nobel- és Pulitzer-díjas is található. A »szürke rinocérosz« koncepcióját a Világgazdasági Fórum 2013-as davosi éves összejövetelén adta elő. (A Wikipediából)

Ő így ír a honlapján: "A könyv választ keres arra, miért sokkal gyakoribb a vezetők körében a probléma felismerésnél és a helyes reagálásnál, hogy figyelmen kívül hagyják a nagyon is előre látható fenyegetéseket; ha pedig megértjük a "miérteket", mennyivel jobb lenne kezelnünk a tornyosuló válságokat, mint tagadnunk azok létét."

A jelenségről "A »szürke rinocérosz« egy valószínűsíthető és fenyegető veszély: olyasmi, amit látnunk kellene, hogy közeledik, mint egy kéttonnás rinocéroszt, amely szarvát ránk szegezve felkészül a támadásra. (...) Már a méretéből adódóan észre kellene vennünk. Azt hihetné az ember, hogy egy ilyen hatalmas fenyegetés kellő figyelmet kap, ám éppen ellenkezőleg..." (Minden idézet innentől a könyvből.) Wucker tézise ehhez: az ilyen problémák állandó jelenléte bizonyítja, hogy képtelenek vagyunk hatékonyan fellépni ellenük, ezért nem tudjuk vagy inkább nem akarjuk felismerni a nyilvánvalót, a nagyon valószínűsíthető és nagy hatású veszélyeket, jóllehet tehetnénk ellenük. Így "Államfők, vezérigazgatók, és szervezetek, akárcsak mi mindnyájan, gyakran rosszabbul kezelik a szürke rinocéroszokat, mint a látszólag semmiből előtűnő, váratlan kríziseket. Ez hatalmas és veszélyes jelentőséggel bír a vezetők számára, akik sebezhetők az olyan fenyegetésekkel szemben, amelyek érkezését látniuk kellene, mégis képtelenek rá, hogy időben felismerjék, és lépjenek ellenük."

"A legtöbb szürke rinocérosznál nem az a hiba, hogy a figyelmeztető jelzések túlságosan gyengék, hanem hogy az emberek úgy döntenek, nem figyelnek rájuk, a rendszerek pedig bátorítják vagy elfogadják a reakció hiányát. Ám alapszabály, hogy ha egy fenyegetés elég nyilvánvaló ahhoz, hogy egy értelmes ember észrevegye, akkor szürke rinocéroszról van szó."

Egyik nyitó példája az eltagadott problémák 2008. előtt talán legmegrázóbb robbanása, az Enron-botrány. "Az Enron összeomlása nagyban hasonlít a hétköznapok során kibontakozó olyan eseményekre, amelyekkel a biztos veszéllyel szembesülő emberek szoktak találkozni: egyszerűen nem akarunk tudomást venni róluk. Nem tesszük fel azokat a kérdéseket, amelyekre nem akarjuk tudni a választ, mert nem akarunk a tudás következményeivel foglalkozni."

A diagnózis pedig: "Még ha fel is ismerjük egy nyilvánvaló és valós veszély jelenlétét, a politikai és pénzügyi rendszerünkbe beágyazott, torz ösztönzők - a rövid távú gondolkodásra fektetett túlzott hangsúly, a források helytelen elosztása, a rosszul felmért kockázati tényezők - gyakran mind a helyes döntés, tehát a veszély elkerülése ellen szólnak. Következésképpen a világ legjobban megalkotott figyelmeztető rendszereire sem számíthatunk abban, hogy a vészharangot megkongatva rábírják vezetőinket: tegyék, amit tenniük kell. Ha be is ismerjük a veszély jelenlétét, nagyon gyakran csak akkor cselekszünk, amikor már teljesen a nyakunkon van a fenyegetés, vagy bizonyos esetekben, amikor már túlságosan is késő."

"A szürke rinocérosz fenyegetések fő paradoxona: ha túlságosan hamar kezdünk egy fenyegetéssel foglalkozni, amely éppen csak megjelent, meg van kötve a kezünk (nehéz elfogadtatni a nagyobb ráfordításokat - OP); ha akkor kezdjük kezelni, amikor hozzáférünk a szükséges erőforrásokhoz, az összeg csillagászati lesz, akár a probléma hatását kell csökkenteni, akár a helyreállítást végezzük."

Csíkszentmihályi Mihály, William Damon, Howard Gardner - Jó munka - Amikor a kiválóság és az etika találkozik - Libri Könyvkiadó, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

Korunk egyik kulcskérdéséről szól e könyv. A gazdaságra - és azon keresztül a társadalomra - mindenütt és mindenhonnan zúduló sokféle szorítás nyomán/okán egyre inkább érezhető, hogy az etika követelményeinek betartása háttérbe szorul a profitszerzéssel szemben, hasonlóképp a kiválóságra törekvés is, hacsak az nem hoz jelentős profitra váltható versenyelőnyt. Ez ugyan nagyon is rövidtávú szemlélet, ám erősen következik a társadalmak és gazdasági környezetük mai követelményeiből. A szakirodalomban viszont erősödnek az állásfoglalások, amelyek szerint a megmaradásban kritikus szerepe lehet annak, hogy a kiválóság és az etika meghatározó tényezővé váljon a munkában, hogy az utóbbi minél szélesebb körben azzá fejlődjék, amit e könyv szerzői "jó munkának" neveznek.

"Az emberi lény valójában kétszeresen programozott arra, hogy lelki kényszert érezzen a hasznosságra: egyszer a gének által, egyszer pedig a társadalmi elvárások által." • "Még van egy fontos jele annak, vajon jó munkát végez-e az ember. A jó munka közben jól érezzük magunkat. Kevés dolog olyan élvezetes az életben, mint amikor egy nehéz feladatra koncentrálunk, minden szakértelmünket felhasználva, tudva, mi a teendőnk. Ellentétben a közvélekedéssel, ezek a rendkívül élvezetes pillanatok gyakrabban fordulnak elő munkavégzés során, mint a szabadidőnkben." (Minden idézet a könyvből.)

Csíkszentmihályi a boldogság és kreativitás egyik legismertebb nemzetközi kutatója. Damon "fejlődéslélektan kutató, szociális és erkölcsi kérdésekre összpontosít. Gardner "a kognitív pszichológia művelője, különböző szakterületek alkotóit és vezetőit vizsgálta."

"Jó munka" A Bevezetőből: "A szerzők központi kérdése úgy hangzik: miként végezhető jó munka a gáncsoló körülmények ellenére. De mit is értünk »jó munka« alatt? Nem könnyű definiálni a fogalmat, hiszen érthetünk ez alatt egyszerűen minőségileg megfelelő teljesítést, gondolhatunk a közjó érdekében végzett etikus, előrevivő tevékenységre, és tekinthetjük a kérdést az egyén nézőpontjából, amikor a jó munka egyszerűen az élvezettel és sikerrel végzett munkát jelenti. A szerzők azonban magasra teszik a lécet, mert a jó munka alatt mindhárom szempont egyidejű teljesülését értik."

A könyvet eredményező közös kutatás "Mindhárman már jó ideje a magas szintű teljesítmény, és a szociális felelősségérzet, a kiválóság és az erkölcs közötti kapcsolat mibenlétét vizsgáltuk. Ahogy nézeteink egybeforrtak, rátaláltunk a »jó munka« (good work) fogalomra. Végül úgy döntöttünk, arra összpontosítunk, mit is jelent a »jó munka« végzése - kiváló minőségű, társadalmilag felelősségteljes munka egy folyamatosan változó világban."
"Az első két terület, melyeket mélységében kívántunk megvizsgálni, a genetika és a média volt - két szakma, melynek művelői azért viaskodnak, hogy egy különösen gyorsan változó korban a legmagasabb minőségű, társadalmilag felelősségteljes munkát végezhessék. Alapvető megközelítésünk: számos újságíróval és vezető genetikus szakemberrel mélyinterjúkat készítettünk. A mai napig szakmai birodalmanként már jóval több mint száz személyt kérdeztünk meg, köztük 40 középkorút és 20 fiatalt."
Mindenütt "A jó munkát veszélyeztető erők stresszt jelentenek majdnem mindenkinek, a villanyszerelőtől a patikusig, a tanártól a bíróig. A gyors technológiai újítások, az új tulajdonosi formák és mind a termelők, mind a fogyasztók részéről jelentkező társadalmi elvárások mindannyiunknak megnehezítik a tudástartomány, a társadalom és saját rendszerünk értékeinek megfelelő munkavégzést. (...) Három fejlődési terület nehezedik nyomásként a szakmák széles skálájára: Prométheuszi technológia • Tulajdonjog és információmegosztás • Elsekélyesedés"

Roger Crowley: 1453 - Konstantinápoly utolsó nagy ostroma - Park Könyvkiadó, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

1453 tavaszán nagyot fordult a világ: az oszmán törökök valóra váltották a régi iszlám álmot: Konstantinápolynak, a keresztény Bizánc ezeréves fővárosának elfoglalását.

"A huszonegy éves Mehmed szultán könyörtelen, ám újító, lobbanékony, ám sokoldalú és mindenekelőtt fáradhatatlan uralkodóként lép elénk e magával ragadó, üde és eleven könyv lapjairól - méltó utódja Nagy Sándornak és a római császároknak, akiket legalább annyira csodált, mint bármelyik muszlim hőst." a Sunday Times-ból idézi a Park. S a könyv nagy meglepetéssel szolgál a történelem e szeletében kevésbé járatosaknak a szultán és a hadserege kimagasló felkészültségének bemutatásával.

Mehmed 'védjegye' - győzelmének kulcsa - Crowley szavaival: "Titokban és nagyratörően kitalált, nagyfokú precizitással és hozzáértéssel, sok találékonysággal kimunkált, villámgyorsan megvalósított művelet." Fiatal korától módszeresen tanulmányozta a hadtörténelmet. Nemcsak uralta, hanem személyesen vezette is a hadi felkészülést és a hadműveleteket, nagy innovációs képességgel a logisztikában épp úgy, mint az ostromhoz rekordidő alatt megépített új, erős vár megtervezésében és felépítésében, szintúgy a tüzérségi és a flotta műveletekben. "Mehmed hadellátásszervezői lángelméje szavatolta, hogy anyag és munkáskéz a megfelelő pillanatban és nagy mennyiségben rendelkezésre álljon ahhoz, hogy a cél a lehető leggyorsabban teljesüljön." (minden hivatkozás nélküli idézet a könyvből - OP) Logisztikai zsenialitása meghatározó volt a hosszan elhúzódó ostromban, amely a szinte bevehetetlen Konstantinápoly szó szerinti megtöréséhez vezetett.

Hadseregét nagy eltökéltséggel és következetességgel tette a világ legerősebbjévé. "Egyetlen fegyveres sereg sem tudott annyira hathatósan fenntartani egy ostromot, mint az oszmánok. Bármelyik nyugati hadseregnél jobban elsajátították a tábori élet alapszabályait." "A mélyreható tervezés az oszmán hadigépezet védjegyének számított." "Gyorsan tanultak. Bámulatosan fogékonyak voltak az új eljárásokra, ügyesen olvasztották be a szakképzett keresztényeket a hadseregeikbe:"

Kritikus eleme volt az ostromnak a nagy haditechnikai innováció, a nehéztüzérségi támadás. "Az oszmánoknak hamar vérükké vált az ágyúkészítés gyakorlata. Az 1440-es évekre elsajátították azt az egyedülálló képességet, hogy rögtönzött öntödékben a csatatéren készítsenek középméretű ágyúcsöveket. Ez rendkívüli rugalmasságot biztosított ostromháború esetén."

A már sok ostromot kiállt Konstantinápoly viszont a még erős védművei között már csak halovány árnyéka volt hajdani önmagának. "Ezer éven át Konstantinápoly »a város« volt: mesésen gazdag, fenséges, félelmetes. Egymaga letörte a korai arab lelkesedést a Szent Háborúért, amikor a muszlim harcosok második hulláma előtört az ázsiai sztyeppékről végső céljukként Konstantinápoly megszerzésével. A város állandó fenyegetés alatt élt, ezer év alatt átlagosan negyven évente vészelt át ostromokat." - írja Crowley könyve honlapján. II. Mehmed idejére azonban "A birodalomnak volt nagyadmirálisa, de hajóhada nem, volt fővezére, de katonája alig. Konstantin gyakorlatilag hatalom nélküli császár volt." Lenyűgöző ugyanakkor, milyen elszántsággal és önfeláldozással küzdöttek a védői az óriási túlerőben lévő ostromlókkal, és megdöbbentő, milyen kevés segítséget kaptak a keresztény világtól.

Mehmed pedig, aki az ostromban az ázsiai uralkodók könyörtelenségével küldte katonái tömegeit a halálba, a győzelem után "hozzáfogott egy olyan sokkultúrájú város megteremtéséhez, amelyben minden polgárnak vannak bizonyos jogai." Bizánc bukása pedig Mehmed keze alatt "megszabadította a várost az elszegényedéstől, az elszigeteltségtől és az elromosodástól, az visszanyerte régi lendületét és erejét, gazdag és kultúrákat vegyítő város lett."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Turizmus Panoráma, 2016. november 7., hétfő, 5. oldal
Startupok és digitális innováció

Ecolounge.hu, 2016. november 7., hétfő
InnoMax Díj - fókuszban a mindennapokat jobbá tevő fejlesztések

Tisztajovo.hu, 2016. november 7., hétfő
Ismét indul az InnoMax Díj - fókuszban a mindennapokat jobbá tevő fejlesztések

Szegedma.hu, 2016. november 7., hétfő
Magyar Tudomány Ünnepe - A magyar kutatók megérdemlik az ünneplést + FOTÓK

Vehir.hu, 2016. november 7., hétfő
Átadták az év kutatója díjakat

Zoldtech.hu, 2016. november 7., hétfő
Smart Future Forum 2016 beszámoló

Profitline.hu, 2016. november 7., hétfő
5 pont, ahol bukhatod a vállalatod pályázatait

Vilagvege2012.hu, 2016. november 7., hétfő
Ismét indul az InnoMax Díj - fókuszban a mindennapokat jobbá tevő fejlesztések

Radioeger.hu, 2016. november 7., hétfő
Tudás és Innováció a XXI. század gazdaságában

Orientpress.hu, 2016. november 7., hétfő
Új tehetséggondozó modell az ELTE-n

Hir6.hu, 2016. november 7., hétfő
Ketten kapták meg a Dél-Alföldi Innovációs Díjat

Blog.szta.hu, 2016. november 7., hétfő
Sikert sikerre halmoznak az SZTA portfóliócégei

Portfolio.hu, 2016. november 7., hétfő
Érik a következő magyar tech-sikersztori

Petőfi Népe, 2016. november 8., kedd, 1. oldal
Átadták az innovációs díjat

Magyar Hírlap, 2016. november 8., kedd, 8. oldal
Díjat hozott a víz és a medicina
SIKERES ÖTLETEKKEL ÁLLTAK ELŐ A BME IFJÚ DIÁKJAI

Magyar Hírlap, 2016. november 8., kedd, 11. oldal
Ipar 4.0: ágazatok új kezdeményezése

Techmonitor Magazin, 2016. november 8., kedd, 36-37. oldal
Az ipar 4.0 elveit egyre többen alkalmazzák a gyártásban

Techmonitor Magazin, 2016. november 8., kedd, 41. oldal
15 éves az National Instruments Magyarországon

Innoteka.hu, 2016. november 8., kedd
Találd fel magad!
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) október elején 26. alkalommal hirdette meg középiskolások számára az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt a 2016/2017-es tanévre..."

Innoteka.hu, 2016. november 8., kedd
Irány kelet!

Innoteka.hu, 2016. november 8., kedd
Csípik őket

Hirado.hu, 2016. november 8., kedd
NGM: át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Magyarhirlap.hu, 2016. november 8., kedd
Díjat hozott a víz és a medicina

Insiderblog.hu, 2016. november 8., kedd
Egyedülálló innováció-menedzsment platformot tesztelhetnek az SZTA portfóliócégei

Autopro.hu, 2016. november 8., kedd
Urbán László: a Magyar Suzuki a beszállítói nélkül nem értelmezhető

Webradio.hu, 2016. november 8., kedd
ÁSZ: szabálytalanságok az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. vagyongazdálkodásában

Medicalonline.hu, 2016. november 8., kedd
Szabálytalanságok az ELI-HU vagyongazdálkodásában

Szegedma.hu, 2016. november 8., kedd
ÁSZ: szabálytalanságok az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. vagyongazdálkodásában

Scmonitor.hu, 2016. november 8., kedd
Innovatív kezdeményezések támogatása

Kamaraonline.hu, 2016. november 8., kedd
Milliós támogatás a BME hallgatóinak a Siemenstől

Gyartastrend.hu, 2016. november 8., kedd
A BME-s diákok legjobb projektjeit támogatják

Autopro.hu, 2016. november 8., kedd
Két és félmillió forintot kaptak a Siemenstől a BME hallgatói

Gazdasag.ma.hu, 2016. november 8., kedd
A Magnus Aircraft és Koszó József építész kapta a Dél-Alföldi Innovációs Díjat

Hir6.hu, 2016. november 8., kedd
Ketten kapták meg a Dél-Alföldi Innovációs Díjat

Vasarhely24.com, 2016. november 8., kedd
Koszó József építész és a Magnus Aircraft kapta a Dél-Alföldi Innovációs Díjat

Magyarepitok.hu, 2016. november 8., kedd
Robbantásos alapozási technológia nyert innovációs díjat

Pecsma.hu, 2016. november 8., kedd
Új kutatás Pécsett

Hirek.prim.hu, 2016. november 8., kedd
Az ELTE és az informatikai ipar összefogása a jövő tehetségeiért

Bonline.hu, 2016. november 8., kedd
Ösztöndíjprogramot indít az ELTE az informatikai ipar élen járó cégeivel

Minuszos.hu, 2016. november 8., kedd
Az ELTE és az informatikai ipar összefogása a jövő tehetségeiért

Hirado.hu, 2016. november 8., kedd
NGM: át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Techmonitor.hu, 2016. november 8., kedd
Ahol az innováció kapja a főszerepet

Portfolio.hu, 2016. november 8., kedd
Gigantikus kockázati tőkealap indul Európában

Piacesprofit.hu, 2016. november 8., kedd
Az árbevételben is látszik, ha innovatív a cég

Mernokkocsma.hu, 2016. november 8., kedd
Ahol az innováció kapja a főszerepet

Kornye.hu, 2016. november 8., kedd
Vállalkozások figyelmébe!

Tolnai Népújság, 2016. november 9., szerda, 1+6. oldal
A tudomány hónapja

Észak-Magyarország, 2016. november 9., szerda, 11. oldal
Kiemelkedően sikeres tanév után - kiemelkedően sikeres tanév előtt a Lévayban

Innotéka, 2016. november 9., szerda, 22. oldal
Startupok olimpiája Budapesten

Innotéka, 2016. november 9., szerda, 18. oldal
Találd fel magad!

Innotéka, 2016. november 9., szerda, 15-17. oldal
A KFI-t politikai prioritássá kell tenni, ez Európa jövője

Innotéka, 2016. november 9., szerda, 20-21. oldal
Irány kelet!

TechMonitor, 2016. november 09., szerda, 36-37. oldal
Az ipar 4.0 elveit egyre többen alkalmazzák a gyártásban

TechMonitor, 2016. november 09., szerda, 41. oldal
15 éves az National Instruments Magyarországon

Eduline.hu, 2016. november 9., szerda
Az EU segíti leginkább a fiatal gyakornokokat a kis- és középvállalkozásoknál

Figyelo.hu, 2016. november 9., szerda
Az Innovációs szövetség az MFB-NKFIH szuperalapról
"...A 30+20 milliárdos állami startup-támogató MFB-NKFIH szuperalapról ezt gondolja a Magyar Innovációs Szövetség. Az alábbi írásban ismertetjük a MISZ állásfoglalását a hivatalos nevén Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram (GINOP-8.1.3/A-16) c. tervezetével kapcsolatban..."

Veol.hu, 2016. november 9., szerda
A TOP100 Veszprém megyében

Webradio.hu, 2016. november 9., szerda
Bemutatták a Veszprém megye 300 vezető vállalkozását ismertető kiadványt

News4business.hu, 2016. november 9., szerda
Tovább nőtt a Vas megyei TOP 100 vállalkozás nettó árbevétele

Bacsmegye.hu, 2016. november 9., szerda
Dél-Alföldi Innovációs Díjat nyert a Magnus Aircraft

Napi.hu, 2016. november 9., szerda
Lesz-e valaha okos Budapest?

Napi.hu, 2016. november 9., szerda
Ön elég okos egy okos városhoz?

Innoteka.hu, 2016. november 9., szerda
Startupok olimpiája Budapesten

Pannonnovum.hu, 2016. november 9., szerda
26. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2016/2017- es tanév)

News4business.hu, 2016. november 9., szerda
Az ELTE és az informatikai ipar összefogása a jövő tehetségeiért

Szegedma.hu, 2016. november 9., szerda
Jövő év elején költöznek az ELI munkatársai a lézerközpontba

Portfolio.hu, 2016. november 9., szerda
56 milliárd forintnyi visszacsorgó EU-pénzt osztott el a kormány

Jogiforum.hu, 2016. november 9., szerda
Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft. vizsgálata - Az Állami Számvevőszék megállapításai

Pannonnovum.hu, 2016. november 9., szerda
Állami program indul a startupoknak

Zetapress.hu, 2016. november 9., szerda
Innováció a Műegyetemen

Pannonnovum.hu, 2016. november 9., szerda
Ezért bukják a magyar vállalatok az uniós pénzeket

Sg.hu, 2016. november 9., szerda
Lisszabon a világ startup-fővárosává válna

Pannonnovum.hu, 2016. november 9., szerda
Itt az idő, amikor életünk tudományos-fantasztikus fikcióvá válik

Pannonnovum.hu, 2016. november 9., szerda
Vágj bele! Kezdj vállalkozni!

Pannonnovum.hu, 2016. november 9., szerda
Kiterjesztenék a startup és kkv adókedvezményeket

Brandtrend.hu, 2016. november 9., szerda
Három magyar startup Las Vegas-ban

Techmonitor.hu, 2016. november 9., szerda
Ipar 4.0 magyar nyelven

Eduline.hu, 2016. november 9., szerda
Az EU segíti leginkább a fiatal gyakornokokat a kis- és középvállalkozásoknál

Dontwasteit.hu, 2016. november 9., szerda
Ismét indul az InnoMax Díj - fókuszban a mindennapokat jobbá tevő fejlesztések

Origo.hu, 2016. november 9., szerda
A Szilícium-völgyet sokkolta Trump győzelme

Hajdupress.hu, 2016. november 9., szerda
Mi a pálya? - Nagyon kellenek a műszaki szakemberek

Dehir.hu, 2016. november 9., szerda
Diákokat csábítanának műszaki pályára Debrecenben is

M2mzona.hu, 2016. november 9., szerda
Mozgó hidak és okoshajók Amszterdamban

Insiderblog.hu, 2016. november 9., szerda
Karcos válemény az MFB-NKFIH szuperalapról
"...30+20 milliárdos állami startup-támogató MFB-NKFIH szuperalapról ezt gondolja a Magyar Innovációs Szövetség. A Magyar Innovációs Szövetség véleménye a Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram (GINOP-8.1.3/A-16) c. tervezetről: A termékleírás rendkívül sok paramétert meg kíván határozni (finaszírozás mértéke, formája, futamideje, értékelése stb.)..."

Hirek.prim.hu, 2016. november 9., szerda
Mától lehet pályázni a Google új felhívására, magyar fejlesztéseket is várnak

Napló, 2016. november 10., csütörtök, 1+6. oldal
Lendületben a megye

Haszon Magazin, 2016. november 10., csütörtök, 54. oldal
Lengyelország nyitott a startupokra

Haszon Magazin, 2016. november 10., csütörtök, 55. oldal
Készülj a startup bokszmeccsre!

Gyártástrend Magazin, 2016. november 10., csütörtök, 3. oldal
Utópia, disztópia vagy a jelen?

Hajdupress.hu, 2016. november 10., csütörtök
Jön a debreceni Startup Hét! Íme a program

Dehir.hu, 2016. november 10., csütörtök
Startup-hetet szerveznek Debrecenben

Euroastra.hu, 2016. november 10., csütörtök
Pro Progressio Alapítványi díjak 2016-ban

Eduline.hu, 2016. november 10., csütörtök
Így változik a felvételi pontszámítás 2017-ben: itt az összes infó a pluszpontokról
"...A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájának nagydíjasai 30, első díjasai 20, az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen dobogós helyezést szerzők pedig 30 pluszpontot kapnak..."

Csalad.hu, 2016. november 10., csütörtök
Így számolják majd a felvételihez szükséges pontokat jövőre
"...A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájának nagydíjasai 30, első díjasai 20, az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen dobogós helyezést szerzők pedig 30 pluszpontot kapnak..."

Weborvos.hu, 2016. november 10., csütörtök
Agykutatási pályázatban megelőztük Amerikát

Hirado.hu, 2016. november 10., csütörtök
MTA-konferencia a Nemzeti Agykutatási Programról

Medicalonline.hu, 2016. november 10., csütörtök
Félidőben a Nemzeti Agykutatási Program

Webradio.hu, 2016. november 10., csütörtök
MTA-konferencia a Nemzeti Agykutatási Programról

Hajdupress.hu, 2016. november 10., csütörtök
Jön a debreceni Startup Hét! Íme a program

Dehir.hu, 2016. november 10., csütörtök
Startup-hetet szerveznek Debrecenben

Civishir.hu, 2016. november 10., csütörtök
Ötlet- és startup versenyt rendeznek Debrecenben

Inforadio.hu, 2016. november 10., csütörtök
Jelentős eredményeket hozott a Nemzeti Agykutatási Program

Dehir.hu, 2016. november 10., csütörtök
Zöld utat kapott Debrecen új ipari parkja, utat is építenek a pénzből - térképpel

Kamaraonline.hu, 2016. november 10., csütörtök
"GINOP-kerekasztal" Balatonfüreden

Pannonnovum.hu, 2016. november 10., csütörtök
NGM: át kell állni az innováció-vezérelt gazdaságra

Pannonnovum.hu, 2016. november 10., csütörtök
A Magnus Aircraft és Koszó József építész kapta a Dél-Alföldi Innovációs Díjat

Pannonnovum.hu, 2016. november 10., csütörtök
Három magyar startup Las Vegas-ban

Pannonnovum.hu, 2016. november 10., csütörtök
Eddig kellett várni a következő magyar tech-sikersztorira

Euroastra.hu, 2016. november 10., csütörtök
Pro Progressio Alapítványi díjak 2016-ban

News4business.hu, 2016. november 10., csütörtök
A Richter minimális árbevétel-növekedésre számít euróban az idén

Innoportal.hu, 2016. november 10., csütörtök
Átadták a Pro Progressio idei díjait

Jnsz.hu, 2016. november 10., csütörtök
Tudományos konferenciát szervez az Egyetem

Hir.ma, 2016. november 10., csütörtök
MTA-konferencia a Nemzeti Agykutatási Programról

Hir.ma, 2016. november 10., csütörtök
MTA-konferencia a Nemzeti Agykutatási Programról (2. rész)

Infovilag.hu, 2016. november 10., csütörtök
Összefogott az ELTE és az informatikai ipar a jövő tehetségeiért

Autopro.hu, 2016. november 10., csütörtök
Autóipari vállalatok finanszírozzák az ELTE legjobb informatikushallgatóinak tanulását

InfoRádió, 2016. november 10., csütörtök
Eredményesen működik a Nemzeti Agykutatási Program

Kossuth Rádió, Napközben, 2016. november 10., csütörtök
"...A Magyar Innovációs Szövetség rendezésében megkezdődött a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, melynek célja a tehetségkutatás mellett a tudományágak népszerűsítése. A telefonvonal túlsó végén Jakab László professzor, a Budapesti Műszaki Egyetem dékánja, a bírálóbizottság elnöke és Antos László főszervező, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezetője..."

Színes Ász, 2016. november 11., péntek, 13. oldal
Világelsők lehetünk a meteorvadászatban

Nógrád Megyei Hírlap, 2016. november 11., péntek, 1. oldal
Díj a tehetségeknek

168 óra, 2016. november 11., péntek, 66. oldal
Nyílt levél Lovász Lászlónak

Szabadság, 2016. november 11., péntek, 7. oldal
Kolozsvár újabb "innovációs" sikere

Dehir.hu, 2016. november 11., péntek
Egy hét, amikor Debrecenbe költözik a Szilícium-völgy

Ng.hu, 2016. november 11., péntek
A Nemzeti Agykutatási Program eredményei

Gondola.hu, 2016. november 11., péntek
Tudomány és Parlament - a Nemzeti Agykutatási Program eredményei

Informed.hu, 2016. november 11., péntek
MTA-konferencia a Nemzeti Agykutatási Programról

Jarmuipar.hu, 2016. november 11., péntek
Járműipari cégek is támogatják az informatikus hallgatókat

Innoteka.hu, 2016. november 11., péntek
MISZ vélemény
"...A Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram (GINOP-8.1.3/A-16) tervezetével kapcsolatban a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) véleményt formált a társadalmi egyezetés keretében..."

Autopro.hu, 2016. november 11., péntek
Díjat kapott a Bosch

Haon.hu, 2016. november 11., péntek
"Debrecenbe költözik a Szilícium-völgy"

Hajdupress.hu, 2016. november 11., péntek
Indul a Startup hét Debrecenben

Erdon.ro, 2016. november 11., péntek
"Debrecenbe költözik a Szilícium-völgy"

Edupress.hu, 2016. november 11., péntek
Palkovics: alkalmazható tudásra van szükség

Dehir.hu, 2016. november 11., péntek
Egy hét, amikor Debrecenbe költözik a Szilícium-völgy

Euronews.com, 2016. november 11., péntek
Startup segíti a kisboltosokat

Hiros.hu, 2016. november 11., péntek
A technológiai fejlődés okozhat gondot a magyar autóiparnak

Gondola.hu, 2016. november 11., péntek
Tudomány és Parlament - a Nemzeti Agykutatási Program eredményei

MTV, Ma reggel, 2016. november 11., péntek
Magyar-brit tudományos együttműködés

MTV, Ma reggel, 2016. november 11., péntek
Az idén 220 milliárd forint áll rendelkezésre, tudományra, kutatásra és innovációra

ECHO TV, Napi Aktuális, Ma reggel, 2016. november 11., péntek
A magyar vállalkozók háromnegyede negyven év feletti, ez az arány vészjósló a szektor jövőjére nézve, így látja a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

Magyar Nemzet, 2016. november 12., szombat, 6. oldal
Európai uniós milliókra várnak a hazai vállalkozók

Hajdú-Bihari Napló, 2016. november 12., szombat, 3. oldal
Vállalkozóvá válásra ösztönözik a fiatalokat

Hajdú-Bihari Napló, 2016. november 12., szombat, 1+3. oldal
Szilícium-völgy egy hétre

Ifipress.hu, 2016. november 12., szombat
Az ELTE és az informatikai ipar összefogása a jövő tehetségeiért

Vehir.hu, 2016. november 12., szombat
Csúcstechnológiai fejlesztéssel segíthetik az élelmiszeripart a Pannon Egyetemen

Vehir.hu, 2016. november 13., vasárnap
Innovációból jeles

Vs.hu, 2016. november 13., vasárnap
Befektetőkből és szakemberekből is hiány van a startup szférában

Kamaraonline.hu, 2016. november 13., vasárnap
Meglepő eredmények az innovációs kutatásokban II.

Euroastra.hu, 2016. november 13., vasárnap
3. Magyar Jövő Internet Konferencia MJIK 2016

Bumm.sk, 2016. november 13., vasárnap
A szlovákiai startupok harmadát nők indították

Vs.hu, 2016. november 13., vasárnap
Nincs olyan, hogy magyar startup

Vs.hu, 2016. november 13., vasárnap
Befektetőkből és szakemberekből is hiány van a startup szférában

HírTV, Híradó, 2016. november 13., vasárnap
Jogsértő trükkel osztogatta az innovációra szánt uniós támogatást egy kormányközeli pénzügyi alap

Magyar Nemzet, 2016. november 14., hétfő, 4. oldal
Milliárdokat ígérnek a tehetségeknek

Magyar Hírlap, 2016. november 14., hétfő, 1+10. oldal
Kapkodnak és sokszor felületesek a pályázók

Kanizsa Újság, 2016. november 14., hétfő, 4. oldal
Bővülő szolgáltatások, fejlődő ipari park, növekvő foglalkoztatás

Innotéka, 2016. november 14., hétfő, 15-17. oldal
A KFI-t politikai prioritássá kell tenni, ez Európa jövője

Innotéka, 2016. november 14., hétfő, 18. oldal
Találd fel magad!
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) október elején 26. alkalommal hirdette meg középiskolások számára az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt a 2016/2017-es tanévre..."

Innotéka, 2016. november 14., hétfő, 20-21. oldal
Irány kelet!

Innotéka, 2016. november 14., hétfő, 22. oldal
Startupok olimpiája Budapesten

Pecsma.hu, 2016. november 14., hétfő
A tehetségek köztünk vannak

Hrportal.hu, 2016. november 14., hétfő
EU-s támogatások pályakezdőknek

Szegedma.hu, 2016. november 14., hétfő
Az országos átlag felett teljesít Csongrád megye az EU-s források felhasználásában

Szegedma.hu, 2016. november 14., hétfő
A Magnus Aircraft hibrid gépeken dolgozik

Kamaraonline.hu, 2016. november 14., hétfő
Zsembery Levente: Csak nyitott, növekedésre képes cégek lehetnek igazán sikeresek

Origo.hu, 2016. november 14., hétfő
8 milliárd forintos uniós támogatással épül két magyar kutatási központ

Webradio.hu, 2016. november 14., hétfő
Mintegy 8 milliárd forint uniós támogatással jöhet létre két új magyar kutatási központ

Mmonline.hu, 2016. november 14., hétfő
Uniós milliárdok hazai kutatóközpontokra

Medicalonline.hu, 2016. november 14., hétfő
8 milliárdos támogatás két új magyar kutatási központnak

Forrasradio.hu, 2016. november 14., hétfő
Mintegy 8 milliárd forint uniós támogatással jöhet létre két új magyar kutatási központ

Minap.hu, 2016. november 14., hétfő
Mintegy 8 milliárd forint uniós támogatással jöhet létre két új magyar kutatási központ

Vg.hu, 2016. november 14., hétfő
Nyolcmilliárdos támogatást nyújt az Európai Bizottság

Hirextra.hu, 2016. november 14., hétfő
Némi pénz a kutatásnak

Magyaridok.hu, 2016. november 14., hétfő
Mintegy 8 milliárd forint uniós támogatás két új magyar kutatási központnak

Profitline.hu, 2016. november 14., hétfő
Közel 8 milliárd forint uniós támogatással jöhet létre két új magyar kutatási központ

Figyelo.hu, 2016. november 14., hétfő
Több milliárd forint uniós támogatással jöhet létre két új magyar kutatási központ

Inforadio.hu, 2016. november 14., hétfő
Két új kutatási központ jöhet létre Magyarországon

Weborvos.hu, 2016. november 14., hétfő
Uniós támogatással jöhet létre két új kutatási központ

Mixonline.hu, 2016. november 14., hétfő
Molekuláris Biológiai Kutatóközpont uniós támogatással

Adozona.hu, 2016. november 14., hétfő
8 milliárd forintos uniós támogatás két új magyar kutatási központnak

Hirado.hu, 2016. november 14., hétfő
Uniós támogatással jöhet létre két új magyar kutatási központ

Privatbankar.hu, 2016. november 14., hétfő
Forradalmi kutatásra ad sok pénzt az EU

24.hu, 2016. november 14., hétfő
Magyar siker: miénk lett a nagy uniós pénz

Piacesprofit.hu, 2016. november 14., hétfő
Dupla magyar siker az uniós élmezőnyben

Mno.hu, 2016. november 14., hétfő
Magyar siker az orvostudományban és az informatikában

Portfolio.hu, 2016. november 14., hétfő
Ez tényleg magyar siker: Brüsszelből hoztunk el pénzeket mások elől

Index.hu, 2016. november 14., hétfő
Brüsszel nyolcmilliárdot önt a magyar kutatás-fejlesztésbe

Napi.hu, 2016. november 14., hétfő
Magyarországon is kutatnák a rák ellenszerét

Brandtrend.hu, 2016. november 14., hétfő
45 ország, 444 ötlet

Socialbranding.hu, 2016. november 14., hétfő
45 ország, 444 ötlet

Kamaraonline.hu, 2016. november 14., hétfő
"Horvátország várja a Magyarokat": konferencia a BKIK-ban

Penzcentrum.hu, 2016. november 14., hétfő
Győrben rendezték a Get in the Ring! versenyt

Innoportal.hu, 2016. november 14., hétfő
Kockázati tőkeprogramot véleményezett a MISZ
"...A Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram(GINOP-8.1.3/A-16) tervezetével kapcsolatbana Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) véleményt formálta társadalmi egyezetés időszakában..."

Somogytv.hu, 2016. november 14., hétfő
Két somogyi Pro Progressio díjas

Dehir.hu, 2016. november 14., hétfő
Új magyar ötletek a világhírnév kapujában

Magyarhirlap.hu, 2016. november 14., hétfő
Gyakran felületesek a hazai pályázók

Magyarhirlap.hu, 2016. november 14., hétfő
Novák Katalin: Nem általánosságban kell beszélni a fiatalokról

Uzletresz.hu, 2016. november 14., hétfő
Egymillió magyaron segíthet ez az alkalmazás

U-szeged.hu, 2016. november 14., hétfő
"Elkötelezettség a kiválóságért" díjas lett az SZTE az egyetem napi ünnepségen

Itextreme.hu, 2016. november 14., hétfő
Átadták a 2016. évi Pro Progressio díjakat a műszaki és természettudományi képzés népszerűsítéséért

Hirtv.hu, 2016. november 14., hétfő
Szigorítják a kutatás-fejlesztési pályázatok ellenőrzését

Gyorplusz.hu, 2016. november 14., hétfő
Átadták az Új Nemzedék Központ által idén alapított Új Nemzedék díjat hétfőn Budapesten, az elismerést a Sakkozzuk ki! akciócsoport nyerte el.

Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2016. november 14., hétfő
Magyar pályázatok nyertek

Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2016. november 14., hétfő
Két magyar pályázat is nyert az Európai Unió Horizont 2020 kutatási kiválósági programján

Kossuth Rádió, Esti Krónika, 2016. november 14., hétfő
Két magyar pályázat is nyert az Európai Unió Horizont 2020 kutatási kiválósági programján

KarcFM, Hangoló, 2016. november 14., hétfő
Egyre több magyar innováció is megjelenik a nyugati határ mentén

EchoTV, Híradó, 2016. november 14., hétfő
Két új kutatási központ

Echo Tv, Hírek, 2016. november 14., hétfő
Mintegy nyolcmilliárd forint uniós támogatással két új magyar kutatási központ jön létre, mondta Pálinkás József

Echo TV, Esti Híradó, 2016. november 14., hétfő
A fiatalokat megszólító, innovatív és közösségépítő kezdeményezéseket díjazott az Emberi Erőforrások Minisztériuma

MTV, Híradó délben, 2016. november 14., hétfő
Európai Kiválóság verseny

DUNA TV, 2016. november 14., hétfő
Európai Kiválóság verseny

RTL Klub, Esti híradó, 2016. november 14., hétfő
Csaknem nyolcmilliárd forintos uniós támogatást nyertek kutatócentrumok létrehozására magyar kutatási konzorciumok

HírTV, Híradó, 2016. november 14., hétfő
Jogsértő trükkel osztogatta az innovációra szánt uniós támogatást egy kormányközeli pénzügyi alap

HírTV, Híradó, 2016. november 14., hétfő
Két magyar projekt is nyert az Európai Unió kutatás-fejlesztési programján

M1, Híradó M1, 2016. november 14., hétfő
Magyarország szerepelt a legjobban az úgynevezett európai kiválóság versenyében

Magyar Idők, 2016. november 15., kedd, 14. oldal
Kutatási központok uniós pénzből

Magyar Hírlap, 2016. november 15., kedd, 8. oldal
Ismét jól szerepeltek a hazai kutatók

Kelet Magyarország, 2016. november 15., kedd, 1+3. oldal
Több lesz a kreativitás, az innováció és a játék

Nógrád Megyei Hírlap, 2016. november 15., kedd, 5. oldal
Két új magyar kutatási központ

Szabadság, 2016. november 15., kedd, 5. oldal
Vállalkozói készségfejlesztés a K+-ban

Itextreme.hu, 2016. november 15., kedd
Új mobilalkalmazás segíti a cukorbetegeket

Hajdupress.hu, 2016. november 15., kedd
Sikertörténet kezdődhet, debreceni főszereppel

Magyarhirlap.hu, 2016. november 15., kedd
Ismét jól szerepeltek a hazai kutatók

Webradio.hu, 2016. november 15., kedd
Lepsényi István: az internet-gazdaság alapjaiban alakítja át az ipari gyártási rendszereket

Mfor.hu, 2016. november 15., kedd
Lepsényi István: az internet-gazdaság új modelleket hoz

Inforadio.hu, 2016. november 15., kedd
Lepsényi István: technológiai korszakváltás időszakát éljük

Magyaridok.hu, 2016. november 15., kedd
Az internet-gazdaság alapjaiban alakítja át az ipari gyártási rendszereket

Innoportal.hu, 2016. november 15., kedd
Két új magyar kutatási központ jön létre

Gyartastrend.hu, 2016. november 15., kedd
Két új magyar kutatási központ jöhet létre

Minuszos.hu, 2016. november 15., kedd
Kutatni fogják a termelésinformatikát

U-szeged.hu, 2016. november 15., kedd
Az SZTE részvételével alakul Szegeden molekuláris orvostudományi kiválósági központ

U-szeged.hu, 2016. november 15., kedd
Molekuláris orvostudományi kiválósági központ alakul Szegeden

Szegedma.hu, 2016. november 15., kedd
Az SZTE részvételével alakul Szegeden molekuláris orvostudományi kiválósági központ

Szabadidomagazin.hu, 2016. november 15., kedd
Pro Progressio díj

Inforadio.hu, 2016. november 15., kedd
Bogsch: még felkészültebb szakembereket kellene képezni

Dehir.hu, 2016. november 15., kedd
Szerdán osztják ki az Észak-Alföldi Innovációs Díjakat

Profit7.hu, 2016. november 15., kedd
Most kell kivágni a szeletet a startup-tortából

News4business.hu, 2016. november 15., kedd
Átadták a Minőség-Innováció 2016 pályázat elismeréseit

3szek.ro, 2016. november 15., kedd
Háromszékiek a Fizikavalkádon

Sláger FM, 2016. november 15., kedd
Két új kutatási központ jöhet létre

InfoRádió, 2016. november 15., kedd
Két új magyar kutatási központ jöhet létre

InfoRádió, Reggeli hírek, 2016. november 15., kedd
Mintegy nyolcmilliárd forint uniós támogatással két új magyar kutatási központ jöhet létre

InfoRádió, Aréna, 2016. november 15., kedd
Hogyan szerepel a Richter Gedeon Nyrt. a kutatás-fejlesztésben?

Petőfi Rádió, 2016. november 15., kedd
Két magyar pályázat is nyert az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási Kiválósági Programján

Class FM, 2016. november 15., kedd
Komoly lehetőségeket lát a magyar kutatás fejlesztésben Brüsszel

Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2016. november 15., kedd
Két magyar pályázat is nyert az Európai Unió Horizont 2020 kutatási kiválósági programján

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2016. november 15., kedd
Új technológiai korszakváltás időszakát éljük, véli Lepsényi István

MTV, Ma reggel, 2016. november 15., kedd
Mintegy 8 milliárd forint uniós támogatással jöhet létre két új magyar kutatási központ

HírTV, Híradó, 2016. november 15., kedd
Két magyar projekt is nyert az Európai Unió kutatás-fejlesztési programján

HírTV, Híradó, 2016. november 15., kedd
Jelentős szigorítást szorgalmaz a kutatás-fejlesztési pályázatok ellenőrzésében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

Magyar Nemzet, 2016. november 16., szerda, 11. oldal
Magyarország a legfejletlenebb a visegrádiak közül

Hajdú-Bihari Napló, 2016. november 16., szerda, 1+3. oldal
Biotechnológiában lép nagyot előre az egyetem

Dunaújvárosi Hírlap, 2016. november 16., szerda, 6. oldal
Ipar: itt a 4.0 változat!

Piac és Profit, 2016. november 16., szerda, 6-7. oldal
Növekvő források

Piac és Profit, 2016. november 16., szerda, 11. oldal
Piac és Profit konferencia

Magyar Mezőgazdaság, 2016. november 16., szerda, 12-13. oldal
A Dél-Alföld tudásközpontja

Haszon Magazin, 2016. november 16., szerda, 52-55. oldal
Startup világ - Itt tanulnak a jövő startupperei

Magyar Mezőgazdaság, 2016. november 16., szerda, 12-13. oldal
A Dél-Alföld tudásközpontja

Infoesztergom.hu, 2016. november 16., szerda
Kémiatanárokat díjazott a Richter

Autoszektor.hu, 2016. november 16., szerda
Az internet-gazdaság alapjaiban alakítja át az ipari gyártási rendszereket

Magyaridok.hu, 2016. november 16., szerda
Mikrobiológiai kutatásokat segítő központot alakítanak ki Szegeden

Sikerado.hu, 2016. november 16., szerda
Új központot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen

Weborvospro.hu, 2016. november 16., szerda
Fejleszthetik a szegedi mikrobiológiai gyűjtményt

Weborvos.hu, 2016. november 16., szerda
Fejleszthetik a szegedi mikrobiológiai gyűjtményt

Medicalonline.hu, 2016. november 16., szerda
Mikrobiológiai kutatásokat segítő központ Szegeden

Webradio.hu, 2016. november 16., szerda
Mikrobiológiai kutatásokat segítő központot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen

Hirado.hu, 2016. november 16., szerda
Mikrobiológiai kutatásokat segítő központot alakítanak ki Szegeden

Vasarhely24.com, 2016. november 16., szerda
Szeged lehet a mikrobiológiai kutatások Magyarországi fellegvára

Szegedma.hu, 2016. november 16., szerda
Mikorbiális génbankhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési centrumot alakítanak ki az SZTE-n

Trademagazin.hu, 2016. november 16., szerda
A fiatalokat könnyebb elérni "cool, trendi, innovatív" fogyasztói elismerésekkel

Marketinginfo.hu, 2016. november 16., szerda
A fiatalokat könnyebb elérni trendi elismerésekkel

Szekesfehervar.hu, 2016. november 16., szerda
Fiatal Vállalkozók Hete - a digitalizáció megkerülhetetlen

Sonline.hu, 2016. november 16., szerda
Kiváló somogyi tehetséggondozókat díjaztak
"...A természettudományi, a műszaki és az informatika területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolákat, középiskolai tanárokat díjazta a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Pro Progressio Alapítványa..."

Kanizsaujsag.hu, 2016. november 16., szerda
Ismét fejleszt a Pannon Egyetem

Agrotrend.hu, 2016. november 16., szerda
Csúcstechnológiai fejlesztéssel segíthetik az élelmiszeripart a Pannon Egyetemen

Haon.hu, 2016. november 16., szerda
Díjak találtak gazdára a tudomány debreceni ünnepén

Haon.hu, 2016. november 16., szerda
Fókuszban a technológiai fejlesztések

Haon.hu, 2016. november 16., szerda
Elképesztő precizitással folynak az élelmiszerbiztonsági kutatások Debrecenben

Hvg.hu, 2016. november 16., szerda
600 km/h-ról tessék lefékezni: szupervonatokat megállító fékeket fejlesztenek a BME hallgatói

Gyorplusz.hu, 2016. november 16., szerda)
Vállalkozás, karrierépítés, pénzkeresés: a jó üzlet titkai egy helyen!

Feol.hu, 2016. november 16., szerda
Innovációs folyamatok a versenyképesség jegyében

Mno.hu, 2016. november 16., szerda
Magyarország a legfejletlenebb a visegrádiak között

Semmelweis.hu, 2016. november 16., szerda
Molekuláris orvostudományi központ jön létre a Semmelweis Egyetem közreműködésével

Piacesprofit.hu, 2016. november 16., szerda
A 11. korong - avagy a fenntarthatatlanság okai

It-extreme.hu, 2016. november 16., szerda
Mit gondolnak a cégvezetők a digitális forradalomról?

Hirtv.hu, 2016. november 16., szerda
Jeremie

Gyorplusz.hu, 2016. november 16., szerda
Vállalkozás, karrierépítés, pénzkeresés: a jó üzlet titkai egy helyen!

Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2016. november 16., szerda
Új technológiai korszakváltás időszakát éljük, amelyik alapjaiban alakítja át az ipart, erről beszélt a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára

InfoRádió, 2016. november 16., szerda
2015-ös kutatás-fejlesztési adatok

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2016. november 16., szerda
Új technológiai korszakváltás időszakát éljük, véli Lepsényi István

Hajdú-Bihari Napló, 2016. november 17., csütörtök, 5. oldal
Akadémia: fókuszban a technológiai fejlesztések

Új Dunántúli Napló, 2016. november 17., csütörtök, 1+11. oldal
Egyedülálló a 3D-centrum

Új Néplap, 2016. november 17., csütörtök, 2. oldal
Innovációs díjat kapott a berényi cég

Fejér Megyei Hírlap, 2016. november 17., csütörtök, 1+6. oldal
Generációváltás előtt

Figyelő, 2016. november 17., csütörtök, 32. oldal
Versenyképes innováció

Figyelő, 2016. november 17., csütörtök, 28+29. oldal
Az értékteremtés értéke

Figyelő, 2016. november 17., csütörtök, 36. oldal
Nemzetközi háttérrel támogatott innováció

Figyelő, 2016. november 17., csütörtök, 38. oldal
Kutatással az életért - 25 év

Somogyi Hírlap, 2016. november 17., csütörtök, 5. oldal
Tehetséget gondozók

TermékMix, 2016. november 17., csütörtök, 6. oldal
Vállalkozás-innováció

Figyelo.hu, 2016. november 17., csütörtök
Versenyképes innováció

Webradio.hu, 2016. november 17., csütörtök
A Juncker-terv 154 milliárd eurót mozgósíthatott eddig az EU tagállamaiban

Magyaridok.hu, 2016. november 17., csütörtök
A Juncker-terv 154 milliárd eurót mozgósíthatott eddig az EU tagállamaiban

Magyarhirlap.hu, 2016. november 17., csütörtök
A Juncker-terv 154 milliárd eurót mozgósíthatott

Mno.hu, 2016. november 17., csütörtök
154 milliárd eurót mozgatott meg a Juncker-terv

Kamaraonline.hu, 2016. november 17., csütörtök
A Juncker-terv 154 milliárd eurót mozgósíthatott

Gazdasag.ma.hu, 2016. november 17., csütörtök
A Juncker-terv 154 milliárd eurót mozgósíthatott eddig az EU tagállamaiban

Parameter.sk, 2016. november 17., csütörtök
A Juncker-terv 154 milliárd eurót mozgósíthatott eddig az EU tagállamaiban

Profit7.hu, 2016. november 17., csütörtök
Óriási pénzeket mozgatott meg az uniós kkv-program

Tozsdeforum.hu, 2016. november 17., csütörtök
Még több pluszpénzt oszt szét az EU

Privatbankar.hu, 2016. november 17., csütörtök
Indul a pénzeső - több száz milliárdot oszt ki az EU

Elemzeskozpont.hu, 2016. november 17., csütörtök
A Juncker-terv 154 milliárd eurót mozgósíthatott eddig az EU tagállamaiban

Napi.hu, 2016. november 17., csütörtök
Rengetek pénzt öntöttek a kkv-kba

Szoljon.hu, 2016. november 17., csütörtök
Díjazták a céget a lehallgatás elleni rendszerért

Pannonnovum.hu, 2016. november 17., csütörtök
Két magyar kutatási kezdeményezés a tíz nyertes európai kiválósági program között

Origo.hu, 2016. november 17., csütörtök
Csak a kiválóság teheti versenyképessé a kutatást és az innovációt

Origo.hu, 2016. november 17., csütörtök
Áttörést hozott a demenciakutatásban egy mobiljáték

U-szeged.hu, 2016. november 17., csütörtök
Mikrobiális génbankhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési centrumot alakítanak ki az SZTE-n

Magyarmezogazdasag.hu, 2016. november 17., csütörtök
A mikrobákat kutatják

Pannonnovum.hu, 2016. november 17., csütörtök
Pálinkás József: az okos város feltételezi az egész város működésének átgondolását (Smart City Hungary 2016 konferencia)

Pannonnovum.hu, 2016. november 17., csütörtök
50 milliárd forinttal indul az Állami Tőkealap-kezelő társaság

Trendfm.hu, 2016. november 17., csütörtök
Már jóval korábban lehetségessé válik a demencia felismerése és kezelése

Kutyu.hu, 2016. november 17., csütörtök
A Telekom mobiljátéka áttörést hozott a demenciakutatás területén!

Pannonnovum.hu, 2016. november 17., csütörtök
Globális pályázat női startupoknak

Pannonnovum.hu, 2016. november 17., csütörtök
A szlovákiai startupok harmadát nők indították

InfoRádió, 2016. november 17., csütörtök
154 milliárd eurót mozgósíthatott az Európai Stratégiai Beruházási Alap

InfoRádió, 2016. november 17., csütörtök
Regionális Digitális Konferencia Budapesten

Magyar Hírlap, 2016. november 18., péntek, 10. oldal
Százmilliárdos mozgás

Délmagyarország, 2016. november 18., péntek, 6. oldal
Szegedi génbankban vizsgálják majd a mikrobákat

Kelet Magyarország, 2016. november 18., péntek, 1+5. oldal
Tudományünnepet ültek a TIT-székházban

Supply Chain Monitor, 2016. november 18., péntek, 7. oldal
Innovatív gyártóüzem épül

Energiagazdálkodás, 2016. november 18., péntek, 16. oldal
Gábor Dénes Díj 2016

Logisztika.hu, 2016. november 18., péntek
Új technológiai korszakváltás időszakát éljük

Jarmuipar.hu, 2016. november 18., péntek
Innovációs hatalmi pozícióra tör Magyarország

Insiderblog.hu, 2016. november 18., péntek
A lehetséges tízből két projektet magyarok nyertek meg az EU pályázatán

Euroastra.hu, 2016. november 18., péntek
A Neuroscience 2016 konferencián bejelentették: a Deutsche Telekom mobiljátéka áttörést hozott a demenciakutatás területén

News4business.hu, 2016. november 18., péntek
Mintegy 8 milliárd forint uniós támogatással jöhet létre két új magyar kutatási központ

Mediainfo.hu, 2016. november 18., péntek
Több magyar a régió újítóit felvonultató New Europe 100-as listán

Hirado.hu, 2016. november 18., péntek
A fiatal generációk sikerei meghatározzák egy ország jövőjét

Digitalhungary.hu, 2016. november 18., péntek
A vállalatok ezek miatt bukják el a pályázatokat

Socialbranding.hu, 2016. november 18., péntek
Áttörés a demenciakutatás területén

Orientpress.hu, 2016. november 18., péntek
Tudomány ünnepe Szolnokon

Mno.hu, 2016. november 18., péntek
A kormány lefeküdt Brüsszelnek az uniós pénzekért

M1, Híradó M1, 2016. november 18., péntek
Önvezető autók, robotok és az okos városok is bemutatkoztak a budapesti Regionális Digitális Csúcstalálkozó második napján

24 óra, 2016. november 19., szombat, 14. oldal
Kémiatanárokat díjazott a Richter

Vasárnapi Hírek, 2016. november 19., szombat, 1+18+19. oldal
Okosodó városok

Színes Ász, 2016. november 19., szombat, 19. oldal
Tudatos és sikeres stratégia az informatika világában

Innoportal.hu, 2016. november 19., szombat
Új ösztöndíjat alapítottak az ELTE informatikus hallgatóinak

Dehir.hu, 2016. november 19., szombat
Látványosan kommunikálnak: díjat nyert a debreceni cég

Agrotrend.hu, 2016. november 19., szombat
Meghátrált a kormány, jöhetnek az EU-pénzek

Magyarhirlap.hu, 2016. november 19., szombat
Fő cél a versenyképesség növelése

Portfolio.hu, 2016. november 20., vasárnap
28 milliárdnak örülhetnek a kutatási konzorciumok

Világgazdaság, 2016. november 21., hétfő, 7. oldal
Jöhet az EU-pénz

Kelet-Magyarország, 2016. november 21., hétfő, 4. oldal
Panyola rubintja Innovációs Díjat kapott

Euroastra.info, 2016. november 21., hétfő
Megkezdődött a 2016/2017. évi Meet the scientist programsorozat
"...2016. november 16-án, Budapest IX. kerületében, a Leövey Klára Gimnáziumban rendeztük meg a Meet the scientist program idei nyitórendezvényét. A programot a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indította el. Célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, magyar középiskolások körében..."

Penzcentrum.hu, 2016. november 21., hétfő
Get in the Ring Budapest!

News4business.hu, 2016. november 21., hétfő
Lepsényi István: az internet-gazdaság alapjaiban alakítja át az ipari gyártási rendszereket

Magyarhirlap.hu, 2016. november 21., hétfő
Rejtély, hogy a magyar cégek miért állnak meg a középvállalati méretnél

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2016. III. negyedév, 1. oldal
Megjelent a 2016. évi globális Innovációs index

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2016. III. negyedév, 2. oldal
Jelentősen nőtt a szabadalmi bejelentések száma az első félévben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2016. III. negyedév, 3. oldal
Lezárult az Ujvári János Diplomadíj-pályázat 2015/2016

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2016. III. negyedév, 5. oldal
Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj 2016

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2016. III. negyedév, 8. oldal
Találd fel magad!
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 26. alkalommal hirdette meg középiskolások számára az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt..."
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.