XXVI. évf. | 2016. január 26. | 2. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Várható esemény
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ elnökségi ülés

2016. január 20-án, a Szegedi Tudományegyetemen tartotta ülését a MISZ elnöksége. Az ülést megelőzően Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyv. ig. szervezésében az elnökség tagjai bejárták az ELI helyszínét, és tájékoztatást kaptak az épülő komplexumról.

Napirend előtt Dr. Szabó Gábor röviden bemutatta a Szegedi Tudományegyetemet.

1. A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló beszámolót az elnökség egyhangúlag jóváhagyta.

2. Az elnökség vita nélkül, egyhangúlag elfogadta a 2015. évi tevékenységről szóló (szakmai és gazdasági) beszámolót, melyet esetlegesen még kiegészíthetnek az elnökségi tagok, írásban.

3. Az elnökség egyhangúlag támogatta az Alapszabályban - tagszervezetünk, a Dombi Ügyvédi Iroda által javasolt - azon módosításokat, melyet a Fővárosi Törvényszék 2015. július 23-i hiánypótló végzése tett szükségessé.
Závodszky Péter javasolta, hogy az elnökség tagjai legyenek tagjai a választmánynak, mert szerinte jelenleg az elnökség alá van rendelve a választmánynak. Az elnökség, vita után, 7 nem, 1 igen és 1 tartózkodás mellett, úgy határozott, hogy nem fogadja el a módosítási javaslatot.

4. Az elnökség, különböző javaslatokat mérlegelve, úgy döntött, hogy Lázár János, minisztert kéri fel a MISZ 2015. közgyűlésének szakmai programjára.

5. Ábrahám László tájékoztatta az elnökséget arról, hogy beszélt a Debreceni Egyetem rektorával, aki elmondta, hogy meg akarják venni a MISZ 5%-os tulajdonrészét az Innova Nonprofit Kft-ben, és egyetemi techtranszfer szervezetként működtetnék. Szabó Gábor elmondta, hogy meg is kaptuk írásban a vételi szándékot, és kérdezte, hogy milyen jövője lehet a Kft-nek.
Pakucs János kifejtette, hogy azért járult hozzá a MISZ kisebbségi részesedésekkel a techtranszfer szervezetek alapításához, hogy erősítse a pozícióját az adott régióban, erősítse az innovációs kezdeményezéseket. Ezek nem pénzügyi, hanem stratégiai befektetések. Azt javasolta, hogy a MISZ maradjon tulajdonos. Harangozó István elmondta, hogy az Innova (így az alapítók, pl. a MISZ) eredeti célja a régió innovációs életének gerjesztése, előmozdítása volt.
Szabó Gábor javaslatára az elnökség, vita után, úgy döntött, hogy tájékozódik, informálódik még az ügyben, és a későbbiekben fog dönteni a vételi szándékról.

6. Pakucs János kérdezte Szabó Gábort, hogy a Szegedi Tudományegyetemen hogyan, milyen rendszerben működik az innovációs (techtranszfer) iroda, mert számos felsőoktatási intézményben akadozik, nem működik ez a tevékenység.
Szabó Gábor kifejtette, hogy a tud. rektor helyettesen keresztül a rektor felügyeli az irodát, mely szakmailag egységes, nincs külön pályázati iroda. Kezdettől fogva kiemelt figyelmet fordít az iroda működésére. A cégek az irodán keresztül találhatnak maguknak alkalmas technológiát, ill. partnert. Amennyiben az iroda eljut valamilyen szerződéskötésig, akkor természetesen a kancellár aláírása is szükséges. A rektor és a kancellár együttműködése elengedhetetlen, de nem csak ezen a területen.

Magyarországi start-up vállalkozások

2016. január 15-én a Lengyel Köztársaság Nagykövetsége kérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy nyújtson szakmai segítséget a Lengyel Fejlesztési Minisztérium számára egy összeállítás készítéséhez a magyarországi start-up vállalkozásokról.

A MISZ jan. 19-re elküldte válaszait, melyet Hild Imre, a Startup Kultúra Közösség panel vezetője alakított ki, ill. dr. Antos László egészített ki szóban.

Pre-Peer Review workshop

2016. január 21-én, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalban került megrendezésre a "Pre-Peer Review workshop". A programon a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök, Dr. Szabó Gábor, elnök, dr. Greiner István, általános elnökhelyettes és Dr. Ábrahám László, elnökségi tag vett részt.

Pálinkás József, az NKFIH elnöke, köszöntője után, Csuzdi Szonja, főosztályvezető bemutatta a Pre-Peer Review jelentést, valamint a kérdőíven alapuló KFI önértékelés célját.
Ezt követően a résztvevők a Peer Review fókuszterületekhez kapcsolódó alábbi kérdéseket vitatták meg:
1. K+I irányítás, finanszírozás és szakpolitika alkotás
2. Humánerőforrás biztosítása a kutatásban és innovációban
3. Egyetemi-ipari együttműködések, technológia-transzfer és a vállalkozói szellem
4. Az innováció keretfeltételei az üzleti szektorban.

FB-ülés

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) Felügyelő Bizottsága, Ormándi Sándor, FB elnök vezetésével ülést tartott 2016. január 13-án, Budapesten, a MISZ irodájában. Az ülésen jelen volt dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója.
A felügyelőbizottság az ülésen megtárgyalta a MISZ 2015. évről szóló beszámolójára vonatkozó FB-jelentés elkészítésének menetét.

Zsűri találkozók

2016. január 14-e és 21-e között megszerveztük a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szakmai interjúit.

Az interjúkon az 53 továbbjutott pályázat készítője, összesen 79 pályázó vehetett részt. A konzultáció célja az volt, hogy a 21 fős zsűri tagjai már munka közben is betekintést nyerjenek a pályázatokba, és személyesen is megismerkedjenek a pályázatok készítőivel. A kész pályamunkák beadási határideje 2016. március 31-e, míg a végső értékelésre árpilis második felében kerül majd sor.

A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2016 májusában, egy kétnapos kiállítás keretében nyilvános bemutatásra kerülnek Budapesten, illetve szeptemberben is megtekinthetőek lesznek a Kutatók Éjszakáján.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Intel International Science and Engineering Fair2016

A 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazott fiataljai, Király Szilvia és Bálint Karola, 2016. május 8-13. között, Phoenixben (Arizona) megrendezendő Intel International Science and Engineering Fair-en (tudományos versenyek olimpiája) képviselhetik Magyarországot.

A versenyzők első szakmai felkészítését dr. Antos László, ügyvezető igazgató és Ivánka Gábor, a verseny zsűrijének tagja, a delegáció vezetője tartotta, 2016. január 14-én, Szövetségünk székhelyén.

Várható esemény

Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam indul

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít 2016. március 23-án. A képzés 60 tanórás, melynek a helyszíne az SZTNH (1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 3., földszinti oktatóterem).

A szellemitulajdon-védelmi képesítésekről szóló 1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján szervezett tanfolyam rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire, ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési-mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásait, azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat. A képzés írásbeli és szóbeli vizsgával zárul és középfokú iparjogvédelmi képesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.

A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam részvételi díja 80.000 Ft, amely tartalmazza:
- a 60 órás képzést,
- a vizsgadíjat és
- az Iparjogvédelem című tankönyvet.

Részvételi szándékát március 4-ig jelezze az oktatas@sztnh.gov.hu e-mail címen az alábbi adatok megadásával:
Név;
Lakcím;
Születési hely, idő;
Anyja neve;
Munkáltató megnevezése, címe (amennyiben a munkáltató téríti a képzési díjat).

A részvételi díjat a tanfolyam kezdetéig át kell utalni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú számlára.

További információk a +361/474-5548 telefonszámon vagy az oktatas@sztnh.gov.hu email címen, vagy az alábbi linken.

Pályázati felhívások

Pályázat a 2015. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködésben - 24. alkalommal hirdeti meg a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további, összesen öt kategóriában díjazzuk, úgymint:
Ipari, Agrár, Környezetvédelmi Innovációs Díj, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díjai.

A legeredményesebb, 2013. január 1. után alapított startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség Startup Innovációs Díját nyeri el.
 
A díjak ünnepélyes átadására 2016. március végén kerül sor az Országházban.

A pályázaton, közvetlen jelentkezés vagy javaslat alapján, azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2015. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke professzor Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke.

Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2015-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, ill. egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), maximum 10 A/4-es oldalon,
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2016. február 17. 16 óra

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

A’Design Award & Competition

Az A’Design Award & Competition a világ legnagyobb zsűrizett design versenye, amelyet évente, nemzetközi szinten szerveznek. A versenyre nevezett munkákat egy befolyásos zsűri bírálja el névtelenül, melyet tapasztalt akadémikusok, a sajtó prominens képviselői, és széles körben elismert szakemberek alkotnak.

Az A’Design Award & Competition célja, hogy világszerte ösztönözze a dizájnereket, cégeket és márkákat, hogy azok jobb minőségű termékekkel és projektekkel szolgálják a társadalom érdekeit. Az A’Design Award & Competition sarkallja és megjutalmazza a kreativitást, az eredeti ötleteket és elgondolásokat az összes iparágban. A versenyen az utóbbi 10 évben alkotott munkákat fogadják el.

A nevezéseket 2016. február 28-áig fogadják, az eredményeket pedig 2016. április 15-én teszik közzé.
Nevezni az alábbi linken, további információk itt találhatóak.

Szakirodalomfigyelő

Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory Bernarda, Alan Smith, Trish Papadakos: Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want - (Érték Ajánlat Tervezése - Hogyan hozzunk létre a fogyasztók igényeinek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat) - Wiley, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

Kitűnő gyakorlópálya fejlesztési stratégia és módszerek alakításához! Módszeres útmutatást, hogyan alakítsuk ki a termékeink és szolgáltatásaink kínálatát úgy, hogy az a lehető legjobban találkozzék a megcélzott fogyasztók/felhasználók igényeivel. Amint hangsúlyozza is, ez segít hozzá, hogy gazdaságilag tartósan a legeredményesebb legyen a cég árutermelő tevékenysége. Mondandója voltaképp egy napjainknak megfelelően, mesterien felturbózott, magas hatékonyságot kínáló módszertana a jó öreg értéktervezésnek. Határozottan mai viszont az ajánlott megközelítés. A Tervezés fejezet Honnan induljunk pontja így beszél: "Az általános hittel ellentétben, az érték ajánlatoknak nem kell mindig a fogyasztót alapul véve indulniuk. Viszont mindig arra kell jutniuk, hogy megfelelően kezeljék a feladatokat, a nehézségeket és a nyereségeket, amelyek fontosak a felhasználók számára." Ez egybevág Steve Jobsnak az Apple sikere által igazolt koncepciójával: A mi dolgunk, hogy csodás dolgokat fejlesszünk, a felhasználóé, hogy megszeresse azokat. Nem feltétlenül kell azt kínálni, amit a felhasználó vár, ám olyat kell, amibe beleszeret.

"Az érték ajánlat azokat az előnyöket írja le, amelyeket a fogyasztók a termékeinktől és szolgáltatásainktól várhatnak." (Mindegyik idézet a könyvből.) Ebbe itt ugyanúgy beletartozik a fejlesztési tervcél, mint az annak megalapozását, finomítását, továbbfejlesztését szolgáló piackutatásban alkalmazott megjelenítés. Végső megtestesülése maga az árucikk, amely a funkciói révén értéket jelent a felhasználónak.

"A könyv segít megbirkózni minden üzleti vállalkozás alapvető kihívásával: olyan termékeket és szolgáltatásokat létrehozni, amelyek vonzerejének a fogyasztók nem tudnak ellenállni. Egyszerűbbé teszi az érték ajánlatok megtervezésének és tesztelésének komplex folyamatát, kiküszöböli a feltevések és megérzések alkalmazását."

"Az olyan értékajánlatok létrehozása, amelyek megfelelnek a felhasználók feladatokkal, nehézségekkel és nyereségekkel kapcsolatos igényeinek, sokkal inkább folyamatos iterációs munka a prototípusok tervezése és azok tesztelése között, mintsem egyirányú haladás. A cél itt a lehető leggyorsabban tesztelni az elképzeléseket, hogy az így szerzett tapasztalatok és tanulságok alapján jobb terveket készítsünk, s azok tesztelésével lépjünk tovább."

Megmutatja, hogy az ajánlatok (megoldások) kimunkálásának három dimenzióban is jól kell teljesítenie. Sor- és időrendben az első olyan megoldást kell kialakítani, célszerűség szerint több változatban is, amely a "tervezőasztalon" vizsgálva jól megfelel a felhasználó feladatainak, problémáinak, és hozza neki a nyereséget. Második dimenzió a piac: hogyan fogadják azt a potenciális felhasználók, eléggé vonzó értéket látnak-e benne. A harmadik "a bank": hogyan illeszthető a megoldás olyan üzleti modellbe, amely kellőképp jövedelmező a cég számára.

A könyv előadásmódja erősen újszerű, ezért kezdetben szokatlan, ám hamar ráérzünk a logikájára. Onnan kezdve kifejezetten jól segíti az előadottak hatékony elsajátítását. Három kulcselemre épül: erősen leegyszerűsített, sarkított vizuális szemléltetés, azzal ötvözött, hatásosan poentírozott, átütően rövid, tömör, egyszerű szövegek egymásutánjából kibontakozó mondandó, benne kulcsszavak sűrű alkalmazása. Bölcsen gyakorlatias - pl. ne készítsünk az útkereséshez kifinomult prototípusokat, mert azokat már nehezen vetjük el. Sajátossága, hogy nem enged előreszaladni az olvasásban - a mondandó mindig az addigiakra támaszkodik.

Susan Fowler: Motiváció magasabb szinten - Fejlődés, hatékonyság, elköteleződés - HVG Könyvek, 2015
Dr. Osman Péter

A cégek erőforrásai között az embereik a legérzékenyebbek a kezelés minőségére. A tartós siker nélkülözhetetlen eszköze ezért azt elérni, hogy akarjanak a legjobb tudásuk szerint dolgozni - ennek eszköze a motiválás. A könyv fő mondanivalója, hogy a motiválás tanulható. Ehhez szolgál részletes, alapos - és érdekes - kitanítással. Eredeti címe kifejezőbb: "Miért nem működik az emberek motiválása... és mi az, aminek révén működik. A vezetés, felvillanyozás és megnyerés új tudománya." (Utóbbi kettő a vezetés eszközeként - OP)

Fowler így összegzi műve célját: "Ez a könyv olyan vezetőknek szól, akikben van elég erő, hogy megkérdőjelezzék a hagyományos meggyőződéseket és a bevett gyakorlatot; továbbá akik felismerik, hogy az idejétmúlt motivációs módszerek leszívják az emberek energiáját, kreativitását, jóllétét és testi-lelki egészségét; valamint azoknak, akik olyan munkahelyet akarnak teremteni, ahol az emberek gyarapodnak. Kötetünk azoknak szól, akik egy praktikus, mégis tisztességes módszer után áhítoznak, amellyel egyrészt tartós eredményeket érhetnek el, másrészt a legtöbbet hozhatják ki a munkatársaikból - és a legjobbat nyújthatják nekik."

Kompetenciáját illetően, a HVG ajánlójából idézve: "Fowler, a vezetés témakörével foglalkozó kutatói és tanácsadói pályafutása során több mint harmincévnyi tapasztalatot gyűjtött a világ több tucat országában. A The Ken Blanchard Companies "Optimális Motiváció" termékcsoportjának vezető fejlesztője, valamint a szervezet legkiválóbb önmenedzsmentre és személyes felhatalmazásra oktató programjának, a Situational Self Leadershipnek (helyzet-függő önmenedzsment) a megalkotója. Ken Blanchard három sikerkönyve, köztük a Vezetés magasabb szinten társszerzője."

Blanchard, a világhírű vezetés-guru így szól előszavában e könyvről: "Az évek során megtanultuk, miként figyelmeztessük a munkahelyi vezetőket: a vezetés nem olyasmi, amit az embereinkkel szemben teszünk, hanem olyasmi, amit velük együtt csinálunk. E könyv egyik legnagyobb erénye, hogy elgondolkodtat arról, mit is jelent a munkahelyi vezetés a vezetőnek - és munkatársainak."

Fowler kiemeli: "A motiválás a vezetői feladat egyik legalapvetőbb, ugyanakkor legzavarosabb és leginkább félreértett aspektusa. Vannak vezetők, akik nem veszik észre, mi a hatásos és mi a hatástalan, kontraproduktív módszereket alkalmaznak, és közben meggyőződésük, hogy helyesen járnak el." Hangsúlyozza: Az emberek motiválása sohasem működik erőltetés révén, és a motiváció tudománya a három pszichológiai szükségletük kezelésére támaszkodik - ezek az autonómia, a valahová tartozás (kötődés) és a kompetencia. Kritikus jelentőségű ebben, hogy csak az képes másokat motiválni, rávezetni őket, hogy optimális motiváltsággal tegyék a dolgukat, aki maga is kellőképp motivált ebben. A vezetőknek ehhez meg kell tanulniuk a feladatukhoz optimalizálni a saját motivációjukat.

A közgazdaságtanhoz hasonlóan a menedzsmenttudomány is erősen nyit az új megközelítések és új értékek feltárása felé. Sok elemében e kötet is ebbe a vonalba tartozik. "A kutatók csak nemrég jöttek rá arra, hogy mitől lesznek az emberek elkötelezettek és aktívak. Felfedezték, hogy a passzivitáson, az aktív passzivitáson és az aktivitáson túl létezik egy magasabb szintű aktivitás. Ezt nevezik dolgozói szenvedélynek (employee work passion). Az az alkalmazott, akiben megvan ez a szenvedély, ezt az öt pozitív szándékot mutatja:
- Az alapvető elvárások felett teljesít.
- Teljes erőbedobással dolgozik a szervezet érdekében.
- Támogatja a szervezetet és annak vezetését a szervezeten kívül is.
- Önzetlenül viselkedik valamennyi érdekelt féllel.
- A szervezetnél marad."
Ezek a vállalati siker nélkülözhetetlen tényezői. Hogyan érhető ez el? Ezt is tanítja e könyv.

Hajdu Anita: Utamaro szépségei - Vince Kiadó, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

A 2010-es karácsonyi könyvvásár egyik legnagyobb, legkülönlegesebb szenzációja volt a Vince gyönyörű albuma: Hirosige - Edo száz nevezetes látképe (Hírlevél 2010/23. sz.). Aki addig nem volt híve a klasszikus japán festészetnek, ennek hatására biztosan azzá vált. Hasonlóképp megragadó a Kölnben élő festőművésznő e gyönyörű kiállítású kötete, amelyben 50 akvarellje látható Utamaro fametszetei nyomán. Az akvarell légies szépsége még tüneményesebbé teszi - és a mai ízléshez is közelebb hozza - a japán művészet e csodáit. A képekhez a szerző azok mondandójának és hangulatának megértését segítő, igen jó, apró magyarázatokat fűz.

Kitagava Utamaro (1753?-1806) a japán fametszés és festészet "lebegő világ" stílusának egyik legelismertebb mestere volt. Hajdu Anita igen tartalmas és érdekes bevezetőjéből idézve: "A tizennyolcadik század a japán fametszőkultúra fénykora. A vége felé a fametszés technikája már rendkívül kifinomult, különösen a többszínű nyomás tökéletesítésének köszönhetően. Az erősödő városi polgárság körében megnőtt az érdeklődés a könnyen hozzáférhető nyomatok iránt, annál is inkább, mivel ezek főleg a "lebegő világ" híres színészeit és hírhedt szépségeit örökítették meg. Az igénnyel ugrásszerűen megnőtt a kiadók száma; az ő feladatkörükbe tartozott a művészek alkalmazása, továbbá a nyomatok kiviteleztetése, forgalmazása. (Hittük volna, hogy az internet előtti modern viszonyokhoz képest is ilyen fejlett volt ez az iparág az évszázadokkal korábbi japánban? - OP) Az egyik legnevesebb kiadó foglalkoztatta vezető művészként több évig Utamarót is, akinek tehetsége már kora gyermekkorában megnyilvánult. Pályafutását színdarabok címlapjának tervezésével (az ő idejében lett a kabuki színház igen népszerű), könyvillusztrációkkal, plakátok, művészi albumok készítésével kezdte, míg fokozatosan rá nem talált saját, jellegzetes műfajára: gyönyörű nők fél alakos ábrázolására. Ezzel új fejezet nyílt a japán fametszet tematikájában, mivel a korábbi erősen idealizált egészalakos ábrázolás nem nyújtott lehetőséget a modellek karakterének és kedélyállapotának kibontakoztatására - ezt csak Utamaro volt képes különleges bravúrral, néhány egyszerű vonal segítségével elérni. Az ő hölgyei boldogok, szomorúak, cinikusak, intrikusak, pajkosak, finomkodók, aggályosak, fennhéjázok. Metszetein megtalálható a lelki rezzenések és kedélyállapotok széles skálája. Ezeket esetenként sorozatban is megjelenítette; legismertebbek a "12 óra a Vigalmi Negyedben", "Tanulmányok a Női Fiziognómiáról", "Gyűjtemény a Legismertebb Szépségekről"."

Az itt sorakozó karakterekről: "Utamaro Edóban, Japán akkori fővárosában, az ottani vigalmi negyed közelében élt, valószínű, hogy képeinek nőalakjai is javarészt onnan származnak. Néhány metszetének címe is az ott élő híres szépségek nevét viseli. Azonban nem csak az említett hölgyeket választotta modellként; találunk nála számos ábrázolást egyszerű dolgozó nőkről is; a nagymosást végző lánykát, a krumplit pucoló konyhalányt, a fodrásznőt, a parasztasszonyt, sőt a legalacsonyabb rangú utcalányt is érdemesnek találta a megörökítésre, nem egyszer természetes környezetükben, így a képek az utókor számára kordokumentumként is értékesek. Számos metszetben örökítette meg az anya, és gyermeke közötti viszonyt is - ezekből az ábrázolásokból végtelen gyöngédség árad. Nem hallgathatjuk el szemérmesen az ún. sunga képeket, amik a fametszetek  nem kis hányadát képezik. Ebben a műfajban leghíresebb a "Párna- könyv" című albuma. A korszellemnek megfelelően a nemi aktus többé-kevésbé kendőzetlen ábrázolásáról van szó, ami az ő idejében rend- kívül népszerű volt. Ezeknek egy szelídebb változatát e kötetben is megtalálja az olvasó."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Vg.hu, 2016. január 11., hétfő
Egyre több felhívás között válogathatnak a vállalkozások

Vg.hu, 2016. január 11., hétfő
Megháromszorozott pénzügyi keret

Piacesprofit.hu, 2016. január 11., hétfő
Hárommilliárd innovatív kkv-knak

Computerworld.hu, 2016. január 11., hétfő
CES-összefoglaló: ez történt a múlt héten Vegasban

Sonline.hu, 2016. január 11., hétfő
Gödörben: az uniós pénzek is a gazdagabb vidékekre mennek

PCWorld, 2016. január 12., kedd, 80-83. oldal
Európa a Szilícium-völgy árnyékában

Uzletresz.hu, 2016. január 12., kedd
Pályázat induló vállalkozásoknak

Sonline.hu, 2016. január 12., kedd
Gödörben: az uniós pénzek is a gazdagabb vidékekre mennek

Hirmondo.ro, 2016. január 12., kedd
Sikeres évet zártunk!

Delmagyar.hu, 2016. január 12., kedd
80 milliárd eurós támogatást osztanak szét

Agroinform.com, 2016. január 12., kedd
A gazdagabb országrészek szippantják fel az uniós pénzeket

Pannonnovum.hu, 2016. január 12., kedd
Tájékoztató Fórum a GINOP pályázati kiírásairól

Kossuth Rádió, Napközben, 2016. január 12., kedd
Milyen kérdések merülhetnek fel a szabadalmakkal kapcsolatban?
"...Szereplők: Farkas Szabolcs, műszaki elnökhelyettes, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala; Losonczi Áron, építészmérnök; Haidegger Tamás, alapító, Hand-in-Scan; Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség..."

Computerworld, 2016. január 13., szerda, 5. oldal
Tavaly Magyarországon
"...Jövőbemutató témaválasztással indítjuk az évet: idei első számunkban egyebek mellett a startupvilágnak szenteltük figyelmünket..."

Computerworld, 2016. január 13., szerda, 8-9. oldal
Előre a jövőbe

Demokrata, 2016. január 13., szerda, 58-61. oldal
A holnap elkezdődött

Nógrád Megyei Hírlap, 2016. január 13., szerda, 7. oldal
Tudósok Oscar-díja

Piacesprofit.hu, 2016. január 13., szerda
Felügyeleti díj, HIPA és illetékek: amire érdemes figyelni

Inforadio.hu, 2016. január 13., szerda
NGM: benyújthatóak a prototípusfejlesztési pályázatok

Stop.hu, 2016. január 13., szerda
Benyújthatóak a pályázatok a prototípusfejlesztésre és forgalombahozatalra

Retroradio.hu, 2016. január 13., szerda
Benyújthatóak a pályázatok a prototípusfejlesztésre és forgalombahozatalra

Figyelo.hu, 2016. január 13., szerda
Új lehetőségek a vállalkozásoknak

Inforadio.hu, 2016. január 13., szerda
NGM: benyújthatóak a prototípusfejlesztési pályázatok

Orientpress.hu, 2016. január 13., szerda
Benyújthatóak a pályázatok a prototípusfejlesztésre és forgalombahozatalra

Autopro.hu, 2016. január 13., szerda
Húszmilliárdos hátszél prototípusok fejlesztéséhez

Adozona.hu, 2016. január 13., szerda
Milliárdok kkv-knak - támogatják a szellemi értéket

Webradio.hu, 2016. január 13., szerda
NGM: benyújthatóak a pályázatok a prototípusfejlesztésre és forgalombahozatalra

Uzletresz.hu, 2016. január 13., szerda
Csak prototípust kell készíteni, és dől a lé

Privatbankar.hu, 2016. január 13., szerda
Bombajó techötleted van, de egy filléred sincs? Ennyit ad az állam prototípusra

Piacesprofit.hu, 2016. január 13., szerda
Lehet a pályázni prototípusfejlesztésre és forgalombahozatalra

Napi.hu, 2016. január 13., szerda
Új támogatásra pályázhatnak a kkv-k

Portfolio.hu, 2016. január 13., szerda
Már kérhető az EU-támogatás a prototípusfejlesztésre

Portfolio.hu, 2016. január 13., szerda
Már 340 milliárdnyi EU-s pénzt kötöttek le az új ciklusban

Computerworld.hu, 2016. január 13., szerda
Startupok tavaly Magyarországon

Kreativ.hu, 2016. január 13., szerda
Idén is lesz Greennovációs Nagydíj

Elelmiszer.hu, 2016. január 13., szerda
Ötéves terv: kutatás a gazdaságok fejlesztési irányairól

Pecsicivil.hu, 2016. január 13., szerda
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése / GINOP-2.3.4-15

Magyarmezogazdasag.hu, 2016. január 13., szerda
Jönnek az uniós milliárdok

InfoRádió, 2016. január 13., szerda
Benyújthatják támogatási kérelmeiket a kkv-k is

Kelet Magyarország, 2016. január 14., csütörtök, 5. oldal
Közös kutatás az egészségért

Magyar Idők, 2016. január 14., csütörtök, 15. oldal
Többmilliárdos kutatási programok indulnak

Magyar Idők, 2016. január 14., csütörtök, 15. oldal
Támogatják a fejlesztést

Vas Népe, 2016. január 14., csütörtök, 6. oldal
A kkv-k éve lesz

Magyar Idők, 2016. január 14., csütörtök, 15. oldal
Támogatják a fejlesztést

Figyelő, 2016. január 14., csütörtök, 45. oldal
Pályázat
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködésben - 24. alkalommal hirdeti meg a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT..."

Figyelő, 2016. január 14., csütörtök, 67. oldal
Nincs CES magyar agyak nélkül

Szabadfold.hu, 2016. január 14., csütörtök
Vagyonokat fialó ötletek

Civilhetes.net, 2016. január 14., csütörtök
Sok pénzhez juthatnak magyar agyak

Magyaridok.hu, 2016. január 14., csütörtök
Partnerség programban

Magyarhirlap.hu, 2016. január 14., csütörtök
Több mint harminckétmilliárd az Európai Innovációs Partnerség programban

Profitline.hu, 2016. január 14., csütörtök
32 milliárd innovációra

Webradio.hu, 2016. január 14., csütörtök
Több mint 32 milliárd forint forrás nyílik meg az Európai Innovációs Partnerség programban

Mon.hu, 2016. január 14., csütörtök
Több mint 32 milliárd forint forrás nyílik meg az Európai Innovációs Partnerség programban

Privatbankar.hu, 2016. január 14., csütörtök
Örülhetnek a gazdák - ömlenek a milliárdok

Napi.hu, 2016. január 14., csütörtök
Sok pénzhez juthatnak magyar agyak

Portfolio.hu, 2016. január 14., csütörtök
Bő 32 milliárdnyi pályázat jön az Európai Innovációs Partnerség programban

Orientpress.hu, 2016. január 14., csütörtök
Világító virágokat alkottak a magyar fejlesztők

Figyelo.hu, 2016. január 14., csütörtök
Itt van amire vágytál, a világító ágyt... khm, virág

News4business.hu, 2016. január 14., csütörtök
Magyar világszabadalom a virágpiacon

Hirado.hu, 2016. január 14., csütörtök
Világító virágokat alkottak a magyar fejlesztők

Profitline.hu, 2016. január 14., csütörtök
Sikeres tőkebefektetést zárt a HandInScan

Profitline.hu, 2016. január 14., csütörtök
Rekordösszegű hitel a KKV szektornak

Gyartastrend.hu, 2016. január 14., csütörtök
Ismét tőkét kapott a HandInScan

Turizmusonline.hu, 2016. január 14., csütörtök
Számos pályázatra hívja fel a figyelmet a FATOSZ

Medicalonline.hu, 2016. január 14., csütörtök
Greennovációs Nagydíj, ötödször

Pharmaonline.hu, 2016. január 14., csütörtök
Greennovációs Nagydíj, ötödször

Uzletfejlesztes.hu, 2016. január 14., csütörtök
Benyújthatóak a pályázatok a prototípusfejlesztésre

Magyaridok.hu, 2016. január 14., csütörtök
Többmilliárdos kutatási programok indulnak

Magyaridok.hu, 2016. január 14., csütörtök
Támogatják a fejlesztést

Origo.hu, 2016. január 14., csütörtök
27 ezer vállalkozás kapott a 1425 milliárdból

Autopro.hu, 2016. január 14., csütörtök
29 milliárd forint hitel jutott a kkv-knak az Európai Beruházási Banktól

Szabadsag.ro, 2016. január 14., csütörtök
Rekordösszegben finanszírozott tavaly az Európai Beruházási Bank

Euroastra.hu, 2016. január 14., csütörtök
Kutatási alapprogramok ellenőrzését zárta le az ÁSZ

Computerworld.hu, 2016. január 14., csütörtök
Fotelből meghódítani Amerikát

Pannonnovum.hu, 2016. január 14., csütörtök
Két magyar vállalkozás mutatkozik be az amerikai innovációs kiállításon

Pannonnovum.hu, 2016. január 14., csütörtök
Húszmilliárdos hátszél prototípusok fejlesztéséhez

Pannonnovum.hu, 2016. január 14., csütörtök
Sikeres tőkebefektetést zárt a HandInScan

Pannonnovum.hu, 2016. január 14., csütörtök
Úgy tűnik, hogy meguntuk a fene nagy innovációt

Pannonnovum.hu, 2016. január 14., csütörtök
Újabb ötmilliárdra csaphatnak le kkv-k

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2016. január 14., csütörtök
Szabályos volt az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok működése

Békés Megyei Hírlap, 2016. január 15., péntek, 14. oldal
A GINOP-ról

Heves megyei Hírlap, 2016. január 15., péntek, 1+3. oldal
A tudáson múlik a jövő

Kelet Magyarország, 2016. január 15., péntek, 2. oldal
Több mint 32 milliárdos forrás nyílik meg

Hajdú-Bihari Napló, 2016. január 15., péntek, 2. oldal
Több mint 32 milliárdos forrás nyílik meg

Észak-Magyarország, 2016. január 15., péntek, 2. oldal
Több mint 32 milliárdos forrás nyílik meg

Polgármester, 2016. január 15., péntek, 16. oldal
A győri vállalkozások támogatásáért

Világgazdaság, 2016. január 15., péntek, 5. oldal
A GE az óceán partjára költözik

Magyar Hírlap, 2016. január 15., péntek, 9. oldal
A nap száma 26,7 ezer milliárd

Innoportal.hu, 2016. január 15., péntek
Sikeres tőkebefektetést zárt a HandInScan

Figyelo.hu, 2016. január 15., péntek
Sikeres tőkebefektetést zárt a HandInScan

24.hu, 2016. január 15., péntek
A kórházi fertőzésekkel száll szembe a magyar fejlesztő cég

Magyarhirlap.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Gondola.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Webradio.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Faktor.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Szegedma.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Hirado.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Duol.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Vaol.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Feol.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Zaol.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Veol.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Belfold.ma.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Napi.hu, 2016. január 15., péntek
Sikeres tőkebevonás az újító hazai cégnél

Piacesprofit.hu, 2016. január 15., péntek
32 milliárd innovatív gazdáknak

Agroinform.com, 2016. január 15., péntek
32 milliárd innovatív gazdáknak

Innoportal.hu, 2016. január 15., péntek
Dőlni fog a pénz az EurópaiInnovációs Partnerség programban

Uzletfejlesztes.hu, 2016. január 15., péntek
Bő 32 milliárdnyi pályázat jön az Európai Innováci...

Magyarmezogazdasag.hu, 2016. január 15., péntek
Európai Innovációs Partnerségi hálózat hazánkban is

News4business.hu, 2016. január 15., péntek
Milyen gazdasági változásokat hozhat 2016?

Piacesprofit.hu, 2016. január 15., péntek
V. Greennovációs Nagydíj - A környezettudatosabb gazdaságért

Computerworld.hu, 2016. január 15., péntek
Európai startupok Amerikából nézve

Innovacio.gyor.hu, 2016. január 15., péntek
Tájékoztató Fórum a GINOP pályázati kiírásairól

Computerworld.hu, 2016. január 15., péntek
Fotelből meghódítani Amerikát

Digitalhungary.hu, 2016. január 15., péntek
411 milliót kapott a HandInScan

Dehir.hu, 2016. január 15., péntek
Macedónok győzték le a debrecenieket a startupok olimpiáján

Szegedma.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Semmelweis.hu, 2016. január 15., péntek
Innovációs Nap

Pecsicivil.hu, 2016. január 15., péntek
Hosszú távú felsőoktatási-ipari együttműködést támogató szervezet kialakítása - Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése / GINOP-2.3.4-15

Magyarhirlap.hu, 2016. január 15., péntek
Átadták az Év Példaképe díjakat

Insiderblog.hu, 2016. január 15., péntek
400 millió a HandInScan-nek!

Magyar Nemzet, 2016. január 16., szombat, 2. oldal
Díj a példaképnek

Magyar Hírlap, 2016. január 16., szombat, 7. oldal
Feszes tempóban, de végrehajtható a brüsszeli támogatások szétosztása

Elemzeskozpont.hu, 2016. január 16., szombat
Átadták az Év Példaképe díjakat

Uzletfejlesztes.hu, 2016. január 16., szombat
Sikeres tőkebevonás az újító hazai cégnél

Estihirlap.hu, 2016. január 16., szombat
Kockázati tőkével nemzetközi piacokra tör a kézfertőtlenítő eszközöket gyártó HandInScan

Stop.hu, 2016. január 16., szombat
Kockázati tőkével nemzetközi piacokra tör a kézfertőtlenítő eszközöket gyártó HandInScan

Webradio.hu, 2016. január 16., szombat
Kockázati tőkével nemzetközi piacokra tör a kézfertőtlenítő eszközöket gyártó HandInScan

Elemzeskozpont.hu, 2016. január 16., szombat
Kockázati tőkével nemzetközi piacokra tör a kézfertőtlenítő eszközöket gyártó HandInScan

Retroradio.hu, 2016. január 16., szombat
Átadták az Év Példaképe díjakat

Mon.hu, 2016. január 16., szombat
Átadták az Év Példaképe díjakat

Estihirlap.hu, 2016. január 16., szombat
Átadták az Év Példaképe díjakat

Mixonline.hu, 2016. január 16., szombat
Átadták az Év Példaképe díjakat

Innoportal.hu, 2016. január 16., szombat
Kersánszkit választották meg a MISZ Felsőoktatási Tagozata vezetőjének
"...Az Óbudai Egyetemen a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) Felsőoktatási Tagozata új vezetőt választott. A tagok egyhangú szavazatával Kersánszki Tamás lett az új tagozatvezető..."

Agrarszektor.hu, 2016. január 16., szombat
Fejlesztene? - Ezekből a milliárdokból megteheti

Magyarhirlap.hu, 2016. január 16., szombat
Feszes tempóban, de végrehajtható a brüsszeli támogatások szétosztása

Portfolio.hu, 2016. január 17., vasárnap
Berobbant a Juncker-terv, magyar kkv-k százai is érezni fogják

Profitline.hu, 2016. január 17., vasárnap
Egy magyar eszköz, amely életeket menthet
"...A vállalat tavaly elnyerte a Magyar Innovációs Nagydíjat, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díját. Azok, akik az Indiegogo-n támogatják a projektet early bird kedvezménnyel és válaszható színekben hamarabb is hozzájuthatnak a készülékhez, ehhez a minimum támogatási összeg 149 dollár..."

Insiderblog.hu, 2016. január 17., vasárnap
Sziget a semmibe? - inkubációs pályázat

Innoportal.hu, 2016. január 17., vasárnap
Több mint 32 milliárd forint forrás nyílik meg az Európai Innovációs Partnerség programban

Bruxinfo.hu, 2016. január 17., vasárnap
Másfél ezer hazai kkv profitálhat első körben a Juncker-tervből

MTV, 2016. január 17., vasárnap
Idén is kihirdették az Év Példaképét

Zalai Hírlap, 2016. január 18., hétfő, 6. oldal
Harmincéves a Joint Venture Szövetség

Vas Népe, 2016. január 18., hétfő, 2. oldal
Erősíteni szeretnék a kis- és középvállalkozásokat

Fejér Megyei Hírlap, 2016. január 18., hétfő, 6. oldal
A JVSZ-re mindig lehet számítani

Dunaújvárosi hírlap, 2016. január 18., hétfő, 6. oldal
A JVSZ-re mindig lehet számítani

Origo.hu, 2016. január 18., hétfő
Eurómilliárdok jönnek, működik Juncker csodafegyvere

Innoportal.hu, 2016. január 18., hétfő
Az innovációs verseny dimenzióit is érintette a GVH 4 milliárdos büntetése

Dehir.hu, 2016. január 18., hétfő
Startup vállalkozásokat is támogató új pályázatok jelennek meg

Webradio.hu, 2016. január 18., hétfő
NGM: a társadalmi célú, illetve a startup vállalkozásokat támogató új pályázatok jelennek meg

Webradio.hu, 2016. január 18., hétfő
NGM: a társadalmi célú, illetve a startup vállalkozásokat támogató új pályázatok nyílnak meg

Stop.hu, 2016. január 18., hétfő
A társadalmi célú, illetve a startup vállalkozásokat támogató új pályázatok jelennek meg

Trademagazin.hu, 2016. január 18., hétfő
NGM: a társadalmi célú, illetve a startup vállalkozásokat támogató új pályázatok jelennek meg

Humanpolitika.hu, 2016. január 18., hétfő
A társadalmi célú, illetve a startup vállalkozásokat támogató új pályázatok jelennek meg

Figyelo.hu, 2016. január 18., hétfő
Társadalom és startup: új pályázatok jelentek meg

Profitline.hu, 2016. január 18., hétfő
3, 8 millárnyi támogatási pénz. Ön is érintett?

Magyarhirlap.hu, 2016. január 18., hétfő
Startupokat támogató új pályázatokat írt ki az NGM

Hirado.hu, 2016. január 18., hétfő
Társadalmi célú és startup vállalkozásokat támogató új pályázatok nyílnak meg

Uzletresz.hu, 2016. január 18., hétfő
3,8 milliárdos pályázatok jelentek meg

Uzletresz.hu, 2016. január 18., hétfő
Magyarok a legjobb kelet-európai startupok között

Privatbankar.hu, 2016. január 18., hétfő
Nem csak a cégek, a mentorok is milliárdokat kaphatnak

Piacesprofit.hu, 2016. január 18., hétfő
3,8 milliárdos GINOP pályázatok nyíltak meg

Elemzeskozpont.hu, 2016. január 18., hétfő
NGM: a társadalmi célú, illetve a startup vállalkozásokat támogató új pályázatok jelennek meg

Elelmiszer.hu, 2016. január 18., hétfő
Négymilliárd forint logisztikai fejlesztésekre

Tozsdeforum.hu, 2016. január 18., hétfő
Dömpingfejlesztések jöhetnek az új pályázatokkal

Profit7.hu, 2016. január 18., hétfő
Hamarosan ránk omlik a pénzlavina

Realista.hu, 2016. január 18., hétfő
Több milliárd forint logisztikai fejlesztésekre és startupokra

Orientpress.hu, 2016. január 18., hétfő
Négy milliárd forint jut logisztikai fejlesztésekre

Piacesprofit.hu, 2016. január 18., hétfő
Nem csak a nyerteseknek segít a pályázat

Turizmusonline.hu, 2016. január 18., hétfő
Elkezdődött a pályázati dömping

Uzletresz.hu, 2016. január 18., hétfő
Tavaszi turbóstart a versenyszférában

Faktor.hu, 2016. január 18., hétfő
3,8 milliárd a startupoknak és a társadalmi vállalkozásoknak

Innoportal.hu, 2016. január 18., hétfő
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program: húszmilliárd áll rendelkezésre

Innoportal.hu, 2016. január 18., hétfő
1,4 milliárd forint volt az IC+ innovációs fejlesztési projekt összköltsége

Portfolio.hu, 2016. január 18., hétfő
Csak hárman indulhatnak a ma megnyílt két GINOP-pályázaton

Napi.hu, 2016. január 18., hétfő
Civilek, startupok figyelem! - Új pályázatok nyílnak meg

Index.hu, 2016. január 18., hétfő
Társadalmi vállalkozások és startupok pályázhatnak 3,8 milliárdra

Portfolio.hu, 2016. január 18., hétfő
Négymilliárd forint logisztikai fejlesztésre

Portfolio.hu, 2016. január 18., hétfő
Csak hárman indulhatnak a ma megnyílt két GINOP-pályázaton

Hrportal.hu, 2016. január 18., hétfő
Vannak együttműködési lehetőségei a leszakadó rétegeknek és a startupoknak

Kitekinto.hu, 2016. január 18., hétfő
Magyar cégek is nyerhetnek Brüsszel új tervével

Eupalyazatiportal.hu, 2016. január 18., hétfő
NGM: a társadalmi célú, illetve a startup vállalkozásokat támogató új pályázatok nyílnak meg

Eupalyazatiportal.hu, 2016. január 18., hétfő
Megjelentek a Zöld ipari innováció program pályázati felhívásai

Bitport.hu, 2016. január 18., hétfő
66 milliárd dollárból épül az ellen-Szilícium-völgy

InfoRádió, 2016. január 18., hétfő
Pályázati felhívás

Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2016. január 18., hétfő
Új pályázatok nyíltak meg társadalmi célú vállalkozások ösztönzésére, valamint az infokommunikációs és távközlési startup vállalkozások segítésére, jelentette be Rákossy Balázs

Magyar Idők, 2016. január 19., kedd, 14. oldal
A sikerpályázatokat várják a cégek

Világgazdaság, 2016. január 19., kedd, 12. oldal
Fenntarthatatlan helyzet

Magyar Hírlap, 2016. január 19., kedd, 9. oldal)
Feltörekvő cégek kiemelt szerepben

Magyar Idők, 2016. január 19., kedd, 12. oldal
Újabb pályázatok

Világgazdaság, 2016. január 19., kedd, 8. oldal
Közel négymilliárdnyi pályázat nyílt meg

Nógrád Megyei Hírlap, 2016. január 19., kedd, 4. oldal
A Károly Róbert Főiskola egyetemi tanáráé az innovációs díj

Szabadság, 2016. január 19., kedd, 1+6+7. oldal
Prioritások 2016-ban: közszállítás, innovációs város, ifjúsági negyed

Minuszos.hu, 2016. január 19., kedd
NGM: startup vállalkozásokat támogató új pályázatok nyílnak meg

Profitline.hu, 2016. január 19., kedd
Ringbe szálltak a legjobb kelet-európai startupok

Magyaridok.hu, 2016. január 19., kedd
A sikerpályázatokat várják a cégek

Insiderblog.hu, 2016. január 19., kedd
100 ezer dollárra hajt az életmentő magyar startup!
"...A vállalat tavaly elnyerte a Magyar Innovációs Nagydíjat, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díját..."

Eupalyazatiportal.hu, 2016. január 19., kedd
Megjelent a GINOP 2016-os menetrendje

Elelmiszer.hu, 2016. január 19., kedd
Több mint 1000 milliárd forint a GINOP 2016-os keretösszege

Orientpress.hu, 2016. január 19., kedd
Ezermilliárd felett van a GINOP idei keretösszege

Adozona.hu, 2016. január 19., kedd
Dől az uniós pénz a vállalkozásokhoz

Piacesprofit.hu, 2016. január 19., kedd
Ezekben a pályázatokban több pénz lesz az idén

Szegedma.hu, 2016. január 19., kedd
Meghaladja az ezer milliárd forintot a GINOP idei keretösszege

Tozsdeforum.hu, 2016. január 19., kedd
Ezer milliárd forintból fejlődhet a gazdaság

Mfor.hu, 2016. január 19., kedd
Meghaladja az ezer milliárd forintot a GINOP idei keretösszege

Trademagazin.hu, 2016. január 19., kedd
Meghaladja az ezer milliárd forintot a GINOP idei keretösszege

Webradio.hu, 2016. január 19., kedd
Meghaladja az ezer milliárd forintot a GINOP idei keretösszege

Autopro.hu, 2016. január 19., kedd
Nagyon sok pénzt kell elkölteniük a kkv-knak

Privatbankar.hu, 2016. január 19., kedd
Dőlnek az uniós milliárdok: mire jut idén több pénz?

Turizmus.com, 2016. január 19., kedd
Meghaladja az ezer milliárd forintot a GINOP idei keretösszege

Innoportal.hu, 2016. január 19., kedd
Hoyer: Európának az innovációba, az innovációba és még több innovációba kell befektetnie

Portfolio.hu, 2016. január 19., kedd
Elárulta a kormány 1230 milliárd forint sorsát!

Trademagazin.hu, 2016. január 19., kedd
A Magyar Nemzeti Kereskedőház két céget jutatott ki Las Vegasba, egy innovatív technológiákat bemutató kiállításra

Stop.hu, 2016. január 19., kedd
Két céget jutatott ki Las Vegasba a Magyar Nemzeti Kereskedőház

Figyelo.hu, 2016. január 19., kedd
Magyar cégek a legnagyobbak között

Webradio.hu, 2016. január 19., kedd
A Magyar Nemzeti Kereskedőház két céget jutatott ki Las Vegasba, egy innovatív technológiákat bemutató kiállításra

Mon.hu, 2016. január 19., kedd
A Magyar Nemzeti Kereskedőház két céget jutatott ki Las Vegasba, egy innovatív technológiákat bemutató kiállításra

Tozsdeforum.hu, 2016. január 19., kedd
Amerikában próbálhattak szerencsét a startupok

Hirado.hu, 2016. január 19., kedd
Két startupot küldtünk ki Los Angelesbe

Uzletresz.hu, 2016. január 19., kedd
A külügy intézménye két céget is eljuttatott Las Vegasig

Gazdasagportal.hu, 2016. január 19., kedd
A Magyar Nemzeti Kereskedőház két céget jutatott ki Las Vegasba, egy innovatív technológiákat bemutató kiállításra

Elemzeskozpont.hu, 2016. január 19., kedd
A Magyar Nemzeti Kereskedőház két céget jutatott ki Las Vegasba, egy innovatív technológiákat bemutató kiállításra

Profit7.hu, 2016. január 19., kedd
Bevették a magyarok Las Vegast

Orientpress.hu, 2016. január 19., kedd
Pályázatok a Zöld Ipari Innováció Program keretében

Magyarmezogazdasag.hu, 2016. január 19., kedd
Újra indul a Zöld Ipari Innováció Program

Agroinform.com, 2016. január 19., kedd
Újraindul a Zöld Ipari Innováció program

Minuszos.hu, 2016. január 19., kedd
NGM: startup vállalkozásokat támogató új pályázatok nyílnak meg

Vs.hu, 2016. január 19., kedd
Tovább dől a pénz a startupoknak

Realista.hu, 2016. január 19., kedd
A Microsoft innovációs laborja San Franciscóban

Innoportal.hu, 2016. január 19., kedd
JVSZ: a cél az innováció kultúrájának terjesztése

Tozsdeforum.hu, 2016. január 19., kedd
Svéd-kínai együttműködés a szabadalmi védelemért

Profitline.hu, 2016. január 19., kedd
Ringbe szálltak a legjobb kelet-európai startupok

Hrportal.hu, 2016. január 19., kedd
Vannak együttműködési lehetőségei a leszakadó rétegeknek és a startupoknak

Autopro.hu, 2016. január 19., kedd
Nagyon sok pénzt kell elkölteniük a kkv-knak

Pecsicivil.hu, 2016. január 19., kedd
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása / EUREKA_15

Pecsicivil.hu, 2016. január 19., kedd
Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) / GINOP-2.1.5-15

Magyaridok.hu, 2016. január 19., kedd
A Magyar Nemzeti Kereskedőház két céget juttatott ki Las Vegasba

Logisztika.com, 2016. január 19., kedd
Több milliárd forint logisztikai fejlesztésekre és startupokra

Adozona.hu, 2016. január 19., kedd
Dől az uniós pénz a vállalkozásokhoz

M1, Ma reggel, 2016. január 19., kedd
A Magyar Nemzeti Kereskedőház útjára indította startup programját

MTV, 2016. január 19., kedd
A Magyar Nemzeti Kereskedőház két céget juttatott ki Las Vegasba

Fejér Megyei Hírlap, 2016. január 20., szerda, 13+15. oldal
Innovációs Fórum indul

Fejér Megyei Hírlap, 2016. január 20., szerda, 15. oldal
Innováció a fókuszban

Magyar Hírlap, 2016. január 20., szerda, 11. oldal
Újabb uniós pályázat nyílt meg

Népszabadság, 2016. január 20., szerda, 7. oldal
Ezermilliárdos a keret

Magyar Idők, 2016. január 20., szerda, 11. oldal
Megjelent az idei pályázatok menetrendje

Világgazdaság, 2016. január 20., szerda, 8. oldal
Ezermilliárd gazdaságfejlesztésre

Magyar Mezőgazdaság, 2016. január 20., szerda, 5. oldal
Európai Innovációs Partnerségi hálózat hazánkban is

Palyazatihirek.eu, 2016. január 20., szerda
Elfogadta a kormány a GINOP 2016-os keretösszegét - itt a pályázati menetrend!

Profitline.hu, 2016. január 20., szerda
Az innováció támogatása újabb 1000 milliárddal

Profitline.hu, 2016. január 20., szerda
Két startup is Las Vegasban bizonyíthat

Magyarhirlap.hu, 2016. január 20., szerda
Újabb uniós pályázat nyílt meg

Innoteka.hu, 2016. január 20., szerda
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat felhívása

Stop.hu, 2016. január 20., szerda
Meghaladja az ezer milliárd forintot a GINOP idei keretösszege

Profitline.hu, 2016. január 20., szerda
Az innováció támogatása újabb 1000 milliárddal

Magyaridok.hu, 2016. január 20., szerda
Megjelent az idei pályázatok menetrendje

Innoportal.hu, 2016. január 20., szerda
NGM: startup vállalkozásokat támogató új pályázatok nyílnak meg

Profit7.hu, 2016. január 20., szerda
Nincs mit tenni, ebből pénzeső lesz

Vous.hu, 2016. január 20., szerda
Tudtátok? Ezekért is pluszpontok járnak a felvételin
"...Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 pont..."

168ora.hu, 2016. január 20., szerda
Uniós pénzek: jó-e nekünk, ha gyorsan lehívjuk?

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. január 20., szerda
Két magyar startup cég is bemutatkozott a CES 2016 technológiai és innovációs kiállításon Las Vegasban

Világgazdaság, 2016. január 21., csütörtök, 8. oldal
Idén félezermilliárd forint lesz elérhető

Vg.hu, 2016. január 21., csütörtök
Idén félezermilliárd forint lesz elérhető

Innoportal.hu, 2016. január 21., csütörtök
Már megint keresik az elmúlt év legjelentősebb innovációs teljesítményeit
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködésben - 24. alkalommal hirdeti meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot..."

Orientpress.hu, 2016. január 21., csütörtök
Ötödik alkalommal Greennovációs Nagydíj verseny

Vg.hu, 2016. január 21., csütörtök
Idén félezermilliárd forint lesz elérhető

Portfolio.hu, 2016. január 21., csütörtök
Óriási kihívás volt a kormánynak az EU-támogatások elmaradása

Portfolio.hu, 2016. január 21., csütörtök
800 milliárdnyi vidékfejlesztési pályázat nyílik meg idén

Portfolio.hu, 2016. január 21., csütörtök
Tavaszra kigyógyul a betegségekből az új EU-s pályázati rendszer

Orientpress.hu, 2016. január 21., csütörtök
NGM: meghozták az első támogatási döntéseket a kkv-k kapacitásbővítő beruházásainak felhívásánál

Magyarhirlap.hu, 2016. január 21., csütörtök
Közel hétszáz fejlesztés indulhat a kkv szektorban

Hirado.hu, 2016. január 21., csütörtök
Beindult a kkv-k fejlesztése

Hirado.hu, 2016. január 21., csütörtök
Vidékfejlesztési Program: több mint 800 milliárdra pályázhatnak a gazdálkodók

Beol.hu, 2016. január 21., csütörtök
Egyenlőtlen hátrányok a kutatásban

Agroinform.com, 2016. január 21., csütörtök
Elfogadták a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretét

Napi.hu, 2016. január 21., csütörtök
Újabb nyolcszáz milliárd forintra lehet pályázni

Profitline.hu, 2016. január 21., csütörtök
Megvan a vidékfejlesztési keret: 800 milliárd

Nol.hu, 2016. január 21., csütörtök
Orbán döntött, 800 milliárd forint jut vidékfejlesztésre

Hvg.hu, 2016. január 21., csütörtök
Egy csomó uniós pénzt vett fel a nagy semmire

Pannonnovum.hu, 2016. január 21., csütörtök
Hárommilliárd innovatív kkv-knak

Pannonnovum.hu, 2016. január 21., csütörtök
Lehet pályázni prototípusfejlesztésre és forgalombahozatalra

Pannonnovum.hu, 2016. január 21., csütörtök
Több mint 32 milliárd forint forrás nyílik meg az Európai Innovációs Partnerség programban

Pannonnovum.hu, 2016. január 21., csütörtök
Fotelből meghódítani Amerikát

24 Óra, 2016. január 22., péntek, 14. oldal
Plusz ezermilliárd pályázatokra

24 Óra, 2016. január 22., péntek, 14. oldal
Pályázatokra várva

Világgazdaság, 2016. január 22., péntek, 13. oldal
Jönnek az uniós hitelek

Magyar Idők, 2016. január 22., péntek, 5. oldal
Robotautó-fejlesztőket fognak képezni
"...Palkovics László a Magyar Időknek kifejtette: mindkét egyetem egy-egy, ehhez kapcsolódó mesterképzést indít, a szükséges tanterveket elkészítették, az állam pedig biztosítja a kutatás-fejlesztéshez elengedhetetlen anyagi forrásokat. A fenti tudományos együttműködést a témával foglalkozó cégek vetették fel, akik megjelölték azt is, hogy milyen szakemberekre van szükségük..."

Magyar Idők, 2016. január 22., péntek, 12. oldal
Új testület az uniós pénzek koordinálására

Vas Népe, 2016. január 22., péntek, 6. oldal
Nagy összegű GINOP pályázatok

Világgazdaság, 2016. január 22., péntek, 13. oldal
Együttműködésre ösztönöznek

Békés Megyei Hírlap, 2016. január 22., péntek, 1+4. oldal
Vállalkozói kutatások

Békés Megyei Hírlap, 2016. január 22., péntek, 2. oldal
Területi, egyenlőtlen hátrányok a kutatásban

Elektronet.hu, 2016. január 22., péntek
Közeleg a 24. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje!

Piacesprofit.hu, 2016. január 22., péntek
Közeleg a határidő!
"...Az Innovációs Nagydíjon kívül, összesen hat innovációs díj kerül átadásra az Országházban, azon társaságok között, melyek 2016. február 17-ig beadják pályázatukat..."

Vg.hu, 2016. január 22., péntek
Együttműködésre ösztönöznek

Promenad.hu, 2016. január 22., péntek
Elfogadta a kormány a fejlesztési keretet

Insiderblog.hu, 2016. január 22., péntek
Ne feledjétek: az Innovációs Nagydíj járhat startupnak is!

Magyaridok.hu, 2016. január 22., péntek
Új testület az uniós pénzek koordinálására

Orientpress.hu, 2016. január 22., péntek
Közeleg a 24. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Vs.hu, 2016. január 22., péntek
Keresik a legjobb magyar ötletet

Elelmiszer.hu, 2016. január 22., péntek
NGM: meghozták a kkv-k kapacitásbővítését támogató első döntéseket

Vg.hu, 2016. január 22., péntek
Együttműködésre ösztönöznek

Palyazatihirek.eu, 2016. január 22., péntek
ÚJ - Első innovációs pályázat Budapesten és Pest megyében!

Itbusiness.hu, 2016. január 22., péntek
Célkeresztbe kerülnek a kisvállalkozások

Digitalhungary.hu, 2016. január 22., péntek
Az egyik legsikeresebb hazai starup-céget vette meg az IBM

Digitalhungary.hu, 2016. január 22., péntek
A jövőkutatók szerint erre pörögnek idén a digitális bennszülöttek

Portfolio.hu, 2016. január 22., péntek
Budapesti kutatók és cégek, figyelem: itt a nagy lehetőség!

Mno.hu, 2016. január 22., péntek
A pályázati pénzek éltetik a kutatásokat

Figyelo.hu, 2016. január 22., péntek
Hazai startup-sikervállalatot vett az IBM

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2016. január 22., péntek
Nem lehet összeszerelő-üzem Magyarország, ezért kell fejleszteni a kutatás-fejlesztést

Magyar Idők, 2016. január 23., szombat, 12. oldal
Várják a pályázatokat

Kisalföld, 2016. január 23., szombat, 5. oldal
Innovációs pályázat

Világgazdaság, 2016. január 23., szombat, 13. oldal
Együttműködésre ösztönöznek

Békés Megyei Hírlap, 2016. január 23., szombat, 14. oldal
Cégek pályázhatnak

Fejér Megyei Hírlap, 2016. január 23., szombat, 5. oldal
Innovációs Fórum indul

Promenad.hu, 2016. január 23., szombat
Közeleg a határidő
"...Az Innovációs Nagydíjon kívül, összesen hat innovációs díj kerül átadásra az Országházban, azon társaságok között, melyek 2016. február 17-ig beadják pályázatukat..."

Gyorplusz.hu, 2016. január 23., szombat
Pályázni, míg nem késő! - mi kell a sikeres k+f+i projektekhez?

Feol.hu, 2016. január 23., szombat
Tudományért "szőráldozat"
"...Friss hír róluk, hogy éppen a héten jutottak tovább innovatív ötleteikkel (pontos részleteket babonából egyelőre nem árulnak el) az idei Tudományos Ifjúsági Innovációs Tehetségkutató Versenyen. Közben végzős gimnazisták, érettségi előtt. Közben készülnek a CERN-be, mert ott is forgatni fognak egy tudományos kis videót..."

Fejér Megyei Hírlap, 2016. január 24., vasárnap, 4. oldal
Tudományért "szőráldozat"
"...Ha valaki be tudja bizonyítani, hogy a fizika igenis érdekes, akkor ők biztosan. Négy lelkes fiatal, akik videócsatornán "tolják" az arcunkba a jobbnál érdekesebb kísérleteket. Friss hír róluk, hogy éppen a héten jutottak tovább innovatív ötleteikkel (pontos részleteket babonából egyelőre nem árulnak el) az idei Tudományos Ifjúsági Innovációs Tehetségkutató Versenyen. Szóval ők négyen - Molnár Janka Sára, Boldizsár Bálint, Kiss Benjamin, Pesti Donát, azaz a TudÁShow csapata - eléggé elfoglaltak..."

Agrarszektor.hu, 2016. január 24., vasárnap
Erre eddig nem volt példa - Magasabb sebességre kapcsolhatunk?

Innoteka.hu, 2016. január 24., vasárnap
Mentori hálózat IKT startupoknak

Magyarmezogazdasag.hu, 2016. január 24., vasárnap
Közeleg a 24. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Dunaújvárosi hírlap, 2016. január 25., hétfő, 4. oldal
Innovációs Fórum alakul

Heves megyei Hírlap, 2016. január 25., hétfő, 4. oldal
GOP-ból: 36 milliárd forint

Magyar Hírlap, 2016. január 25., hétfő, 1+9. oldal
Mikrofinanszírozás

Hajdú-Bihari Napló, 2016. január 25., hétfő, 4. oldal
6 kategóriában hirdettek díjat a 24. Magyar Innovációs Nagydíjon, amelyre február 17-ig lehet jelentkezni pályázattal.

Heves Megyei Hírlap, 2016. január 25., hétfő, 4. oldal
GOP-ból: 36 milliárd forint

Euroastra.hu, 2016. január 25., hétfő
Közeleg a 24. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Boon.hu, 2016. január 25., hétfő
Innovációs díj: jelentkezés február 26-ig

Szon.hu, 2016. január 25., hétfő
Innovációs díj: jelentkezés február 26-ig

Haon.hu, 2016. január 25., hétfő
Innovációs díj: jelentkezés február 26-ig

Mon.hu, 2016. január 25., hétfő
Innovációs díj: jelentkezés február 26-ig

Digitalhungary.hu, 2016. január 25., hétfő
Ha innovációs guru vagy, ez a te híred
"...Az Innovációs Nagydíjon kívül, összesen hat innovációs díj kerül átadásra az Országházban, azon társaságok között, melyek 2016. február 17-ig beadják pályázatukat..."

Insiderblog.hu, 2016. január 25., hétfő
Az idősebb cégalapítók cégei jobban teljesítenek

INNOVA 2016. január havi hírlevél
Magyar startup ökoszisztéma: a legfontosabb trendek 2015-ben

INNOVA 2016. január havi hírlevél
Eldőlt: folytatják a Jeremie-t

INNOVA 2016. január havi hírlevél
Országos start az induló innovatív vállalkozások ösztönzésére

INNOVA 2016. január havi hírlevél
Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)

INNOVA 2016. január havi hírlevél
Megjelent az Innovációs voucher című felhívás

INNOVA 2016. január havi hírlevél
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.