XXVI. évf. | 2016. október 25. | 19. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség

Várható események
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ K+F tagozat ülése

2016. október 10-én, a DANUBIA IP Innovációs Tanácsadó Kft-nél került sor a Magyar Innovációs Szövetség Kutatás-fejlesztés Tagozatának ülésére. A vezető téma egy sokakat gondolkodásra késztető hazai eljárás és annak törvényi, pályázati hátterének bemutatása volt, "Idegenvezetés Frascatiban: Mit és hogyan mérnek a K+F minősítés során?˝ címmel. Az előadást Pethő Levente, a DANUBIA IP Innovációs Tanácsadó Kft. innovációs menedzsere tartotta. Az előadást követően élénk eszmecsere alakult ki arról, hogy ez a szabályozás mennyiben segítője vagy gátja az innovatív ötletek megvalósításának és piacra vitelének.

Szokásoknak megfelelően ez alkalommal is lehetőséget nyújtott a K+F tagozat a tagok bemutatkozására. A sort az Ante Innovatív Technológiák Kft. ügyvezetője dr. Harmat Péter kezdte. Érdekes előadásában mutatta be azt a piaci rést a k+f célú mérőberendezések és adatfeldolgozás piacán, ahol a cég üzleti sikereit elérte. Tudásukat elsősorban a részecskefizikai kutatóintézetekben, kísérleti reaktorokban alkalmazzák új mérési és adatfeldolgozási módszerek hardver szintű megvalósításával.

Ezt követően az Omixon Biocomputing Kft. képviseletében Bérces Attila elnök tartotta meg előadását. Cégük elsősorban transzplantációs igényeket kiszolgáló diagnosztikai technológiát fejlesztett és vitt sikerrel piacra. Előadásában a technológia rövid áttekintését követően kitért arra is, milyen hasznos szerepet játszottak a befektetők a cég fejlődésében, továbbá felhívta a figyelmet arra is, mennyire lényeges az üzlet szempontjából a piaci megjelenés optimális időpontjának kiválasztása.

FÁK Üzleti Klub nemzetközi innovációs konferencia

A "FÁK Üzleti Klub, Magyarország" és együttműködő partnere a moszkvai székhelyű nemzetközi szervezet, a "Vállalkozók és Gyáriparosok Nemzetközi Kongresszusa" és a Magyar Innovációs Szövetség - a Sberbank Magyarország Zrt, az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt, az evopro systems engineering Kft és a Hungaroseed Zrt. támogatásával -, 2016. október 14-én nemzetközi innovációs konferenciát szervezett Budapesten.

Mintegy ötven külföldi érdeklődő érkezett a volt szovjet köztársaságokból, továbbá Macedóniából, Romániából, Törökországból, az MKPP tagszervezeteinek képviseletében. Jelentős létszámú volt a hazai érdeklődés is, közel nyolcvan magyar érdeklődő regisztrált a rendezvényre.

A konferencián elsősorban a reálszféra innováció területén elért eredményeinek, magyar gyakorlatának, valamint a magyar és FÁK-országbeli cégek közötti együttműködésben feltárható lehetőségeknek, továbbá az európai-uniós (GINOP 2020) és más pályázati források ismertetése történt meg.

A rendezvényen többek között előadást tartott Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, Csutora Zsolt, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára, Vaszilij Pavlovics Tarlev, korábbi moldovai miniszterelnök, a moldovai VOSZ jelenlegi elnöke, az MKPP soros elnöke.

A konferencián a plenáris ülést követően délután, panelbeszélgetéseken bontották ki a szakemberek a különböző szakterületek témáit. A két ágazati megbeszélések egyikén, az ipari innováció csoportban Pakucs János a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke volt a moderátor. Az ipari panelbeszélgetés résztvevői - Farkas József, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagja, a Sanametal Kft. ügyvezetője, Bodnár Balázs, az evopro systems engineering Kft., Herczog Edit,a Vision and Values, Brüsszel, Jasper Miklós a Regio Compass Kft ügvezetője - az innovációk megvalósításának humán és finanszírozási tényezőit elemezték mind a magyar, mind az európai gyakorlat összefüggésében. Kiemelték az innováció során létrejövő termék piacra jutásának és juttatásának szükségességét. Kadir Bajkenov, a Kazah Munkaadók Szövetségének elnöke és Alekszej Davidovszkij, a New Technologies Business Stream cég elnöke mind az oroszországi, mind a kazahsztáni tapasztalatok alapján a jogi és szabályozási környezet elsődlegességét hangsúlyozták.
A mezőgazdasági panelbeszélgetésen is a hazai és külföldi szakemberek beszélhették meg az ágazat specifikus kérdéseket, az EU-támogatások hozzáférésének mechanizmusát, és válaszoltak a hallgatók kérdéseire.

Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform 2. plenáris munkaülése

2016. október 11-én megrendezték az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform 2. plenáris munkaülését, valamint azt követően a 7 munkacsoport alakuló ülését a SZTAKI székházában. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Frischmann Gábor, alelnök vett részt.

A plenáris ülés legfontosabb eseményei:

Az ülésen az NGM képviseletében Nikodémus Antal megerősítette, hogy a kormányzati szintű Ipar4.0 tevékenység alátámasztásához nagyon számítanak a Platform tevékenységére, és már október végére támogató stratégiai anyagra számítanak. Nagyon fontos, hogy az Ipar 4.0 tevékenységek kapcsolódjanak a digitalizálási szakpolitikákhoz, valamint az induló Munka 4.0 programhoz is.

A plenáris ülésen megválasztásra került az SZMSZ-ben lefektetett szabályok szerint a Platform elnöksége is (a választás eredményeként a választható elnökségi tagokat a Bosch, SAP, Hepenix, BME és IVSZ delegálja).

Bemutatásra került a platform honlapja is. Elérhetősége: www.i40platform.hu

Elhangzott, hogy a platform megalakulása óta már nagyon sok cég, intézmény és szervezet jelezte csatlakozási szándékát.

A plenáris ülés után az egyes munkacsoportok is megtartották alakuló ülésüket.
A munkacsoport alakuló üléseken megválasztásra került a munkacsoport vezetője, és egy SZTAKI által előzetesen kidolgozott munkacsoport-célkitűzés is megvitatásra került. E dokumentumok kivonata is megtalálható a platform honlapján. Az egyes munkacsoportok maguk határozzák meg részletes munkatervüket és munkamódszerüket, ülés- és kommunikációs rendjüket. A munkacsoportok: 
- Stratégiai munkacsoport (e munkacsoporton belül az NGM sürgős előzetes stratégia-igényének kielégítésére egy task-force csoport alakult)
- Foglalkoztatás, oktatás és tréning munkacsoport
- Jogi keretek meghatározása munkacsoport
- Ipar 4.0 (kiber-fizikai) kísérleti mintarendszerek munkacsoport
- Gyártás és logisztika munkacsoport
- Infokommunikációs Technológiák munkacsoport
- Innováció és üzleti munkacsoport.

A MISZ egyelőre két munkacsoportba jelentkezett be (Stratégiai és Innovációs munkacsoportokba), de megfelelő aktivitási szándék esetén a részvétel bővíthető.

Ipar 4.0 Munkacsoport 4. ülése

2016. október 21-én rendezték meg az Ipar 4.0 Munkacsoport 4. ülését, a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Frischmann Gábor, alelnök vett részt.

Ez az Ipar 4.0 Munkacsoport a Nemzetgazdasági Minisztérium munkáját támogatja a szükséges kormányzati döntések előkészítésében, megalapozásában.

Az ülésen bemutatásra került a Kormány elé terjesztendő Ipar 4.0 stratégia koncepció tervezete. E stratégia egyik fő feladata, hogy a most zajló, egészen új technológiai, fejlesztési, vállalkozói, innovációs szemléletet és új kutatás-ipar-kormányzat kapcsolatot igénylő ipari forradalom - szintén új szemléletet igénylő - kormányzati kezelésére tegyen javaslatot, és kialakítsa az összhangot az Ipar 4.0. Nemzeti Technológiai Platform tevékenységével, az Irinyi Tervvel, a Munka 4.0 akciótervvel,  valamint a többi kapcsolódó szakpolitikákkal és segítse az elengedhetetlen nemzetközi kapcsolódások kialakulását is.

A stratégiaalkotási koncepció bemutatása után komoly és érdemi vita alakult ki e speciális stratégia módszertani és tartalmi kérdéseiről. Több hozzászólás foglalkozott az oktatás kérdéskörével és a minden területen elengedhetetlen szemlélet és hozzáállás változás szükségességével.

A vita a munkacsoport NGM-es vezetőjének értékelése szerint komoly lépés volt egy igazán ütőképes stratégia kialakításának irányába.

Vállalkozásfejlesztési Tanács

2016. október 21-én, a Nemzetgazdasági Minisztérium Miniszteri Tárgyaló Termében tartották a Vállalkozásfejlesztési Tanács soron következő ülését, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Farkas József, elnökségi tag, KKV szakértő vett részt.

Az ülésen a KKV-k munkaerő piaci helyzete, munkaerő-fejlesztési lehetőségei témakörében többek közt a foglalkoztatási problémák, a képzés lehetőségei, a vállalkozói és pénzügyi szemléletformálás szükségessége került megvitatásra. A témakörök indokoltságát jelzik, hogy Magyarországon:
- a munkavállalók 70% (EU 67%) kkv-ban dolgozik,
- kisebb a hozzáadott érték,
- alacsonyabb a termelékenység és az innovációs képesség,
- relatíve tőkeszegénység és likviditás van.

A foglalkoztatási kérdések, képzett munkaerő, oktatás, képzés, felnőtt képzés lehetőségeire és kívánalmaira javaslatokat tettek az ülés résztvevői. A sokféle állami intézkedés mellett decemberben a kkv-k belső képzésére indul pályázat, illetve a kkv-k tulajdonosi körét nagyon is érintő generációs váltás menedzserképzési program formálódik.

MISZ FB-ülés

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) Felügyelő Bizottsága, Ormándi Sándor, FB elnök vezetésével ülést tartott 2016. október 10-én, Budapesten, a MISZ irodájában. Az ülésen jelen volt dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója.

Az ülésen megbeszélték, hogy a tavaszi közgyűlésen felvetett észrevételek és javaslatok novemberi elnökségi ülésen történő megtárgyalására milyen javaslatokkal és észrevételekkel készül az FB, majd a gazdálkodásról kapott tájékoztatóval kapcsolatosan foglalt állást a testület, kimondva, hogy a gazdálkodás tervszerű, és időarányosan megfelelő takarékos, a célokat szolgáló.

Végül az elmúlt időszakban végzett vizsgálat tapasztalatiról, azaz a Szövetség szabályzatainak aktuális helyzetéről és érvényes szerződéseinek értékeléséről hangzott el tájékoztatás és véleményezés. Az ülésen a Szövetség elkészült, és a Fővárosi Törvényszék által elfogadott, aktualizált Alapító Okiratának meglétéről is tájékoztatást kapott a testület, és megállapította, hogy a Szövetség működése törvényes és szabályos.

Taggyűlést tartott a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. (VRIC)

2016. október 6-án tartotta soron következő taggyűlését a VRIC, amelyen a Magyar Innovációs Szövetséget, mint résztulajdonost Dr. Szépvölgyi Ákos regionális igazgató képviselte.

A taggyűlés kiemelt témája volt a kft. társasági szerződésének módosítása. A technikai változtatások mellett a hatékonyabb működést segítő tartalmi módosítások is elfogadásra kerültek. Emellett a taggyűlés tárgyalta a társaság következő féléves szakmai tevékenységének irányait, amelyek közül az akkreditált klaszter tagoknak nyújtott innovációs szolgáltatások, valamint a Széchenyi2020-ból finanszírozott K+F projektek menedzselése emelhető ki.

INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. taggyűlése

2016. október 14-én, Debrecenben, a társaság székhelyén tartotta tagszervezetünk, az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. a taggyűlését, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Ábrahám László, elnökségi tag vett részt.

A taggyűlés megválasztotta a társaság új ügyvezetőjét Vámossi Gábor személyében. A jelenlegi ügyvezető, Gregán Orsolya ügyvezetői megbízatása 2016. október 31-el megszűnik, de december 31-ig a társaság alkalmazottja marad. Az INNOVA társasági szerződésének módosítása szükséges a végbement változásoknak megfelelően.

Digitális Oktatási Stratégia

A Kormány a 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját. A kormányhatározat a Magyar Közlöny 2016. október 13-i 155. számában került kihirdetésre.

A stratégia a Digitális Jólét Program keretében elkészült további stratégiákkal együtt a kormányzati portálon érhető el: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/strategiak

Várható események

Venture Capital Summit

2016. október 27-én, a BMC Budapest Music Centerben (1093 Budapest, Mátyás u. 8.) kerül megrendezésre a "Venture Capital Summit", Magyarország pénzügyi csúcskonferenciája.

Program:

8:40-9:40
Regisztráció, kávészünet, networking
9:30-9:55
A Jeremie programok gyakorlati tapasztalatai - Verő Mihály (MFB Invest)
9:55-10:20
A Corvinus Kockázati Tőke-alapkezelő szerepe a VC piacon - Lehoczki Gábor (Corvinus Kockázati Tőke)
10:20-11:00
Jeremie kerekasztal: Eszter Elemér (Portus Buda), Halász Iván (Finext), Karsai Tamás (Nemzetgazdasági Minisztérium)
11:00-11:20
Kávészünet, networking
11:15-11:35
Az SZTA első 100 befektetésének tanulságai - Csuhaj Imre (Széchenyi Kockázatitőke)
11:35-11:55
Piaci alapok és piaci befektetők. Mikor válik piaci alapúvá az ökoszisztéma - Oszkó Péter (Oxo Lab)
11:55-12:15
Társadalmi hasznosságú befektetés. Adomány vagy üzlet? - Eszter Elemér (Portus Buda)
12:15-12:30
Kockázati tőke az EU pénzügyi eszközeiből -Török József (külső szakértő, fi-compass szakértői csoport, Európai Bizottság)
12:30-13:00
Nemzetközi tőkebevonás tapasztalatai kicsiben és nagyban - Balogh Péter (NNG), Vinnai Balázs (Misys)
13:00-14:00
Ebéd
14:00-14:15
JEREMIE - elszalasztott lehetőség vagy nehéz szülés - Zsiborás Gergő (Forbes Magazin)
14:15-14:35
Korai szakaszú egészségtudományi VC befektetések Magyarországon Tánczos Péter (Euroventure)
14:35-15:15
B round lehetőségei Magyarországon. Miért van kevés? - Gerő Viktor (Central), Vitán Gábor (Venturio), Szűcs Gergely (Valor). Moderátor: Málnay Barnabás (mmklaszter)
15:15-15:30
Kávészünet, networking
15:30-15:50
Mi az, ami hiányzik a tőkepiacon Magyarországon? Intézményesített inkubáció. Befektetői kontroll(ing) a különböző fázisokban. - Berta Zsolt (London [i])
15:50-16:05
Hogyan lopjunk startupot? - Molnár Rita (AP Event)

A részvételi díj: 64 000 Ft+áfa/fő (bruttó 81 280 Ft/fő) 2016. október 27-én helyszíni készpénzes fizetéssel.

Jelentkezni az alábbi linken lehet.

További információk: Szakál Péter (tel.: 70/704-5669, e-mail: szakalpg@gmail.com), illetve az esemény honlapján.

24. MLBKT Kongresszus

Társszervezetünk, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság éves kongresszusára 2016. november 9-11. között kerül sor Siófokon, mely az ellátási lánc menedzsmenttel foglalkozó vállalati szakemberek, logisztikai, beszerzési, termelési vezetők legnagyobb hazai találkozója. A kongresszus fókuszában a technológiai innovációk és az emberi tényezők kapcsolata lesz.

Idei témák lesznek többek között:
- Hogyan teremthet egyensúlyt egy tapasztalt logisztikai vezető az ember és a technológia viszonyrendszerében?
- Hogyan tudjuk kezelni az egyre növekvő geopolitikai és üzleti kockázatokat?
- Hogyan kerülnek be az ipar 4.0-ás innovációk a vállalatok mindennapjaiba?
- Mihez kezdenek a vállalatokat működtető emberek a mindent felforgató technológiákkal?
- Valóban átveszik a logisztikusok és beszerzők feladatait a robotok és a mesterséges intelligencia?
- Milyen generációs kivívásokkal kell szembenézniük az ellátási lánc menedzsmentben dolgozó vezetőknek?

Részletes program megtekinthető az alábbi linken.

Részvételi díjak:

Belépőjegy Részvételi díj
3 napos jegy
107.000 Ft + áfa
2 napos jegy
87.000 Ft + áfa
1 napos jegy
57.000 Ft + áfa
Bankett belépő
16.000 Ft + áfa

Az árak részletesen megtekinthetők itt.
Jelentkezési határidő: 2016. november 4.

További információk: e-mail: kongresszus@logisztika.hu, tel.: 267-8740, valamint az esemény weblapján.

Tőkeakadémia 4.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) "Tőkeakadémia 4." tőkebevonási ismeretek témára fókuszáló, kiscsoportos, interaktív képzést indít 2016 novemberében, a Visegrádi Hotelben (2025 Visegrád, Rév u. 15.).

A képzés elsősorban olyan cégeknek, projektgazdáknak szól, akik az ötlet fázison már túljutottak, prototípussal vagy termékkel rendelkeznek. A cégek a 25-30 fős interaktív tréningen való részvétel során egymástól is tanulhatnak, tapasztalatot cserélhetnek. A képzés workshopjait tréner vezeti.
A résztvevőknek alkalmuk nyílik megismerni sikeres befektetési projektekben érintett vállalkozók, befektetők tapasztalatait, javaslatait. Lehetőség nyílik aktív magyar és külföldi befektetők felé közvetlen kérdéseket intézni.

Tervezett tematika:
- 2016. november 15 - november 16.: Tőkebevonási alapok, forrásbevonás, pénzügyi lehetőségek, a befektető megnyerése, üzleti tervezés, piaci pozícionálás
- 2016. november 22 - november 23.: Tőkebevonási folyamat, beruházási célzatú hazai és uniós források, cégprezentáció, exit-stratégia, start up inkubátorok

A részletes program elérhető az alábbi linken.

Részvételi díj: 55000 forint + áfa / fő.
A részvételi díj tartalmazza a teljes, 4 napos tréningen való részvétel díját, a helyszín, a teljes ellátás és a szállás (elhelyezés egyágyas szobákban) biztosításának költségeit is.

A programra jelentkezni a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével lehet.
Jelentkezési határidő: 2016. november 7.

Jelentkezéseket a hip@hipa.hu e-mail címre, vagy a programfelelősnél, Holly Sáránál várják (e-mail: sara.holly@hipa.hu, tel: 872-6584).

Vágj bele! Kezdj vállalkozni!

2016. november 16-án, 16:30-kor kerül sor a Szent István Egyetem GTK Kari Tanácstermében (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.) az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham), tagszervezetünk, a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA), a Szent István Egyetem GTK, Üzleti Tudományok Intézete Vállalatgazdasági Szakkollégium szervezésében a "Vágj bele! Kezdj vállalkozni!" c. előadásra.

Az előadás témája: Kezdőlépések saját vállalkozás létrehozásánál és KIHíVÁSOK a cég bővítésekor

Program:

16:30-16:40
Köszöntő:
Prof. Dr. Illés Bálint Csaba, egyetemi tanár, Üzleti Tudományok Intézete, Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék
Solti Előd, a Solti & Partners Consulting Kft. ügyvezető partnere, az AmCham Társaságirányítási és Átláthatósági Bizottságának tagja, üzletfejlesztési szakértő
16:40-17:05
Ötletből a "megvalósításig", hogyan? - Kiss Gergely, tulajdonos, vezérigazgató, Attrecto Zrt.
17:05-17:30
A vállalkozó története - Leskó Norbert, társalapító, MiniCRM.hu
17:30-17:45
Interaktív panelbeszélgetés a szakértőkkel
Moderátor: Solti Előd
- Czirják László, partner, iEurope Group
- Dr. Fazekas Balázs, ügyvéd, Réczicza Dentons Europe LLP
- Kiss Gergely, tulajdonos, vezérigazgató, Attrecto Zrt.
- Kozáry Vilmos, AmCham G&T Bizottság
- Leskó Norbert, társalapító, vezérigazgató, MiniCRM.hu
17:45-
Networking - Diákok, vállalkozók és szakértők kötetlen beszélgetése

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött: JELENTKEZÉS ITT

A WIPO szolgáltatásait és kezdeményezéseit bemutató vándorszeminárium

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) a WIPO szolgáltatásait és kezdeményezéseit bemutató vándorszemináriumot rendez 2016. november 16-án, a Mercure Budapest Korona Szálloda Konferenciatermében (1053 Budapest, Kecskeméti u. 14.).

A szeminárium célja annak bemutatása, hogyan lehet a különböző IP eszközökkel védeni és hasznosítani az immateriális javakat, milyen rendszerek és adatbázisok segítik a felhasználókat. A rendezvényen a részvevők ismertetőt kapnak a tevékenységét 2016. július 1-én megkezdő Visegrádi Szabadalmi Intézet működésének első tapasztalatairól is.

Munkanyelv: angol és magyar, angol-magyar, illetve magyar-angol szinkrontolmácsolás biztosított.
Részvételi díj nincs, a részvétel a rendezvényen és a büféebéden ingyenes.

A helyek korlátozott száma miatt regisztráció szükséges. Részvételi szándékát 2016. november 4-ig az attila.peteri@hipo.gov.hu e-mail címre küldött regisztrációval kell jelezni.

A rendezvény előzetes programja elérhető az alábbi linken.

Az innováció mint kitörési lehetőség

2016. november 24-én, az Aquincum Hotelben (1036, Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara konferenciát szervez a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs képességeik fejlesztése, ösztönzése céljából, "Az innováció, mint kitörési lehetőség" címmel.

Program:

9:30-9:35
Előadók bemutatása
9:35-9:45
Köszöntő
Dr. Parragh László, elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
9:45-9:55
Nyitóbeszéd
Dr. Rákossy Balázs, államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium, Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság
9:55-10:15
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatás, fejlesztés és innováció területén betöltött szerepe és feladatai
Előadó: Dr. Pálinkás József, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
10:15-11:00
A K+F minősítés gyakorlata, előnyei
Előadó: Farkas Szabolcs, elnökhelyettes, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
11:00-11:15
Kávészünet
11:15-12:00
KFI és kockázati tőke, Start-up/spin off - tapasztalatok, lehetőségek, előnyök, hátrányok
Előadó: Valner Szabolcs, igazgató, Digital Factory
12:00-13:00
Ebédszünet
13:00-16:00
Robotika
Interaktív bemutató a robottechnológiáról
KUKA Robotics Hungária Ipari Kft.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

További információk: Bozsó Gergely (tel.:474-5196, e-mail: bozso.gergely@mkik.hu), illetve az esemény honlapján.

Pályázati felhívások

26. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2016/2017- es tanév)

Találd fel magad!

Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1996. október 1. és 2003. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy középiskolai tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei 30 többletpontra jogosultak a felsőoktatási felvételi eljárás során.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2017. szeptemberében, Észtországban, az EU “Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

Mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével.
Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni e-mailben 2016. november 28-án, 15 óráig beérkezően.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

Kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2016. december 19-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott és részletes kidolgozott pályázatok leírását 2017. március 31-én, 14 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára.

Mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése.
A pályázóknak 2017. április 17-28. között, kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt kell tartaniuk. A saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket a szóbeli prezentációra kell elhozni.

Egyéb tudnivaló? - Az ünnepélyes díjátadásra 2017 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2017 szeptemberében is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indokolt költségek megtérítésében, max. bruttó 50 E Ft értékben.

A verseny fővédnöke:
Palkovics László, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A verseny társ-fővédnöke:
Dr. Pálinkás József, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A projekt a Nemzeti  Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

A verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Telekom Nyrt., B. Braun Medical Kft., GE Hungary Zrt., Ericsson Magyarország Kft., Intel, Siemens Zrt., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Sanatmetal Kft., Innomed Medical Zrt., Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft., NI Hungary Kft., evopro, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Médiatámogatók:
Főtámogató: M5 csatorna
Támogató: Innotéka magazin

TUDOK 2016/2017

A Kutató Diákok Országos Szövetsége és a Kutató Diákokért Alapítvány a 2016/17-es tanévben is meghirdeti a Tudományos Diákkörök Konferenciasorozatát (TUDOK 2016/2017). A konferencián saját, kizárólag tudományos kutatásról szóló munkával lehet elindulni, témamegkötés nélkül. A konferencián minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2016-ban szerezte, vagy 2016 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

A TUDOK 2016/2017 konferencián való induláshoz egy válogató konferencián kell előzetesen részt venni. A válogatók Magyarországon, Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban kerülnek megrendezésre. A határon túli válogatók egy helyszínen, a magyarországi válogatók három, tematikus alapon szerveződő előválogató konferencia keretében kerülnek megrendezésre. A Kárpát-medencei döntőn a magyarországi tematikus, vagy a határon túli regionális konferenciák zsűrijének döntése alapján lehet indulni. A konferenciák tervezett időpontjai és helyszínei megtekinthetők az alábbi linken.

Jelentkezni a www.kutdiak.hu oldalon lehet. A jelentkezéshez előzetes regisztráció szükséges az Online rendszerükben, amihez a honlap jobb felső sarkában a "bejelentkezés" gombra kell kattintani. Bejelentkezés után lehet a versenyekre jelentkezni a versenyjelentkezés menüpont alatt.

Jelentkezési határidő: 2016. október 31. éjfél

A konferencián csak KutDiák tagok vehetnek részt! A tagság feltételei megtekinthetők a www.kutdiak.hu oldalon.

A verseny menetéről, az absztrakt és az előadás formai követelményeiről, valamint az értékelési szempontokról az alábbi linken lehet tájékozódni.

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívása

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázaton elnyerhető díjat létesít végzős hallgatók részére.

A pályázat tartalma:
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének van szentelve. A pályázatok értékelésnél a két fajta megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, aki végigkíséri a hallgatót a dolgozat elkészítésén.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók négy kategóriában nyújthatnak be munkákat:
- szabadalom/használatiminta-oltalom,
- védjegyoltalom,
- formatervezésiminta-oltalom,
- szerzői jog,
- szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

A pályázati díj összege:
A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:
- első díj: 150 000 Ft
- második díj: 125 000 Ft
- harmadik díj: 100 000 Ft

A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók értékes könyvajándékot vehetnek át.

Határidők:
A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2016. október 24.
A diplomadíj-pályázat elkészítési határideje: 2017. február 27.

A részletes pályázati kiírás a 2017 februárjában diplomázó hallgatók részére megtalálható az alábbi linken.

Szakirodalomfigyelő

Igor Faynberg, Hui-Lan Lu, Dor Skuler: Cloud Computing - Business Trends and Technologies (Felhő-alapú számítástechnika - Üzleti trendek és technológiák) - Wiley, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

Több vonatkozásban is korunk egyik kiemelkedően nagy jelentőségű innovációja a felhő-alapú számítástechnika. Teljesen új paradigmát kínál a felhasználóknak - erről lentebb idézünk a könyvből. Ugyanakkor új kihívásokat hoz, amelyeket a kevésbé körültekintő felhasználó esetleg csak akkor ismer fel, amikor jól beleverte az orrát - jobb ezt elkerülni ezeknek a technológiáknak a megismerése révén. Egyik legfontosabb, hogy ezt használva, a saját anyagaihoz és felhőbéli eszközeihez való hozzáférése mások kezén lévő hálózatoktól és szerverektől függ. Az is megtörténhet, hogy ha valamely működési zavar miatt nincs hálózati hozzáférése, még a saját gépét sem tudja megnyitni. S ott van még annak problémája is, mennyire lehet biztonsággal védeni az állományait, azokban lévő üzleti- vagy magántitkait az illetéktelen hozzáféréstől. Végül is, így a szellemi vagyonát már csak egyetlen módon, szoftver eszközökkel tudja védeni másoktól.

A kiadó ajánlójából idézve: "E könyv átfogó bevezetést ad a felhő-alapú számítástechnikai technológiákba és azok informatikai és távközlési üzleti alkalmazásaiba. Üzleti felhasználási példákat elemez, majd vizsgálja az azok alkalmazásához szükséges technológiákat. Elemzi e mögöttes technológiák alapelveit és ismert problémáit, pl. a virtualizációt, az adatátvitelt, a hálózat-, a működés-, a biztonság és az identitás menedzsmentet. Bemutatja a bevett és a kialakulóban lévő szabványokat és azok kapcsolódásait a témákhoz. Áttekintést ad az alapfogalmakról, a mai gyakorlatról, az élvonalbeli alkalmazásokról. Nyílt forrású esettanulmányok révén átfogó bevezetést ad az életciklus menedzsmentbe. Mindhárom szerzője 20+ év K+F, üzleti és oktatási gyakorlattal bíró szakembere e rendszerek innovációs fejlesztésének."

Alapvetés a könyvből:
"A felhő-alapú számítástechnika definíciója: mindenütt jelenlévő, kényelmes, igény-szerinti hálózati hozzáférés szükség szerint konfigurálható számítástechnikai erőforrások (hálózatok, szerverek, tárolók, alkalmazások és szolgáltatások) közös állományához, amely azonnal felhasználható minimális menedzsment munkával vagy szolgáltatói beavatkozással."

"Három szolgáltatási modellje: Szoftver szolgáltatás • Platform szolgáltatás • Infrastruktúra szolgáltatás"

"Fejlődésének dialektikája: Mainframe gépek: tézis¸• PC: antitézis • Felhő-alapú: szintézis. Vállalati IT adatközpont: tézis • Nyilvános felhő: antitézis • Vállalati IT magánfelhő: szintézis"

"Új üzleti modellként írható le a legjobban, amelynek megvalósítását számos szakág tette lehetővé (a fentebb említett "mögöttes technológiák"). Forradalmi változásokat hozott az információ-technológiai- és a távközlési iparágban." Hozzátehető: szintúgy az alkalmazásokban.

A fejezetek: • A felhő-alapú számítástechnika üzleti hatása • CPU virtualizálás - "Ez a fejezet bemutatja a virtuális gép koncepcióját és a technológiát, amely azt megtestesíti" • Adathálózatok - A felhő idegrendszere • Hálózati eszközök - " Az itt leírt eszközök a modern adatközpontok építőelemei" • Felhő-alapú tárolás és a modern adatközpont struktúrája - "A Storage Area Network (SAN) arra optimalizált, hogy nagysebességű összeköttetést biztosítson tároló rendszerek között, egyúttal támogassa az erőforrások közös rendszerbe foglalását (pooling) és az építőelem-szintű (block-level) hozzáférést azokhoz." • Működés, menedzsment és hangszerelés a felhőben - "A szolgáltatás-hangszerelés a rendszer-összetevők összeállítását jelenti, hogy azok támogassák a felhő-szolgáltatókat a számítástechnikai erőforrások összerendezésében, koordinálásában és menedzselésében annak céljával, hogy felhő szolgáltatásokat nyújtsanak a felhők felhasználóinak."

Paul Johnson: Az amerikai nép története - Akadémiai Kiadó, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

A nagynevű történész e művének különös aktualitást ad, hogy az USA a modern történelmének legsajátosabb elnökválasztása előtt áll. Másrészt, igen fontos olvasata származik abból, hogy az így formálódott ország a modern innovációs eredmények messze legjelentősebb kútfője. Igen nagy hányaduk ottani K+F intézményekben születtek, onnan terjedtek szét a világba. Ott hozták létre, önmagában is innovációként, az akadémiai kutatóhelyek fejlesztési eredményeinek intézményes "piacosítását", e kutatóhelyek és az ipar szervezett együttműködését. Nagyhatású innovációként az USA építette ki elsőként a közpénzből finanszírozott katonai célú fejlesztési eredmények intézményes kiadását a polgári szférának.

A könyv hatalmas, részletes és hiteles áttekintés az USA történetéről, az első telepesektől a Clinton-adminisztrációig. Gazdasági nézőpontból megmutatja, hogyan épült fel és jutott a csúcsra az ország, amely képes volt történelmileg igen rövid idő alatt a világ elsőszámú gazdasági és technológiai hatalmává válni, és gazdasági erejével fegyveres harc nélkül legyőzni a Szovjetuniót és annak táborát.

Johnson szavával "Az USA létrehozása minden emberi vállalkozások legnagyobbika." Könyvében jól nyomon követhető, ahogy ezt az országot valóban az egymásra épülő vállalkozások történelmi léptékben rendkívül gyors, erőteljes és gyakran erőszakos láncolata hozta létre, és emelte a csúcsra. Megértjük belőle: az USA kezdettől fogva a vállalkozásra, a gazdasági építkezésre és terjeszkedésre épült, olyannyira, hogy a gondolkodásának egyik legfőbb mozgatója, a szabadság alapértékké emelése is főként azt jelenti, hogy hagyják az embert a képessége és igyekezete szerint - nem pedig külső korlátok között - megélni, gyarapodni. Ez tette a 20. században a műszaki és gazdasági innovációk messze elsőszámú létrehozójává, természetesen azzal is, hogy "a korlátlan lehetőségek hazája" sokban megérdemelt minőségével vonzza magához az elmék és a vállalkozói képességek legjobbjait. Ez is igazolja Johnson szavait: "egyetlen más nemzet története sem szolgál ilyen hatalmas tanulsággal Amerika népe és az egész emberiség számára."

Johnson az irodalmi munkásságáért megkapta a Commander of the Order of the British Empire kitüntetést, az USA-ban pedig a Presidential Medal of Freedom-ot. E könyve, 1051 oldalával, az áttekintés ívével és szélességével, a szó minden értelmében hatalmas - érdemes is kiemelni, hogy a stílusa jól követhető, kellemesen olvasmányos. A források 96 oldalas felsorolása is jól szemlélteti az anyagát alátámasztó kutatás alaposságát. Johnson hangsúlyozza azt is, hogy az USA az egyetlen olyan ország (nyilvánvalóan a mesterségesen kreáltaktól eltekintve), amelynek a létrejötte kezdettől fogva jól dokumentált, így mélységében is megismerhető.

A kiadó "az USA történetének letehetetlen és izgalmas elbeszélésének" mondja, teljes joggal. A rengeteg részlettel, az eszmék, szereplők, a mindenkori építő és romboló erők, az eredmények és kudarcok felsorakoztatásával szinte az országépítés "technológiai útmutatója", kézikönyve, s számtalan tényt és okot ad a gondolkodáshoz. A kiadó szavával "Minden benne van, amit tudni érdemes, sok meglepő és váratlan összefüggés, tény is az olvasók elé tárul, mindig olvasmányosan és nagyon egyedien tálalva, sohasem iskolásan. Külön erőssége a könyvnek a fő személyiségek plasztikus jellemrajza."

Méltó teret kap benne természetesen az amerikai gondolkodás és kultúra fejlődése is, a különféle országokból jött bevándorlók - és persze az ide hurcoltak - magukkal hozott nézeteitől és hagyományaitól a "nagy olvasztótégelyben" kialakult amerikai művészetekig.

ízelítőül csupán egy szentségtörően józan megállapítás: "Történelmi tény, hogy a legtöbb polgárháborút az az oldal veszíti el, amelyik előbb fogy ki a pénzből, s az amerikai különösen jól példázza ezt a megfigyelést."

Blaha Lujza: Életem naplója - Szépmíves Könyvek, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

ígéretes művelődéstörténeti sorozattal új kiadó lépett színre a könyvkínálatban: "a Líra Kiadói Csoport 19-20. századi emlékiratok, naplók, kultúrtörténeti munkák kiadására specializálódott Szépmíves Könyvek műhelye". Blaha Lujza naplója mellett már megjelentette Jászai Mari: Emlékirat és napló c. kötetét (hamarosan szólunk róla), Bíró-Balogh Tamás: Könyvvel üzenek néked c. művét Radnóti Miklós dedikációiról, Munkácsy Mihály: Emlékeim és Karády Katalin: Ne kérdezd, ki voltam - Egy díva emlékére c. visszaemlékezéseit.

Blaha Lujza a magyar színjátszás kiteljesedése korának egyik legismertebb és -ünnepeltebb színművésze, máig élő díszítő jelzőjével "a nemzet csalogánya". Naplója igen kellemes, érdekes olvasmány, s megragadó betekintés az akkori színészek életébe.

A Magyar színházművészeti lexikon szócikkéből (www.mek.oszk.hu): "Neve összeforrt a népszínművel. Szinte egyedülálló jelenség a színháztörténetben, hogy egy színésznő ennyire meghatározzon egy műfajt. A népszínmű mellett vezető alakja lett a hazai operett művészetnek is. Tehetsége, muzikalitása, könnyed, természetes, érzelemgazdag játéka magával ragadta a közönséget. Kortársai dicsérték humorérzékét is. Nagy szerepe volt a polgárság magyarosodásában is. 1901-ben a Nemzeti Színház örökös tagja lett."

Pályája felívelése - mai szemmel - sajátosan indult. Elmondja: 14 évesen, 1864 októberében színésznőként megismerkedett a nála 21 évvel idősebb Blaha János katonazenekari karmesterrel, aki tanítani és tanulásra ösztönözni kezdte, majd 1865. utolsó napján megkérte szüleitől a kezét. 1866. február 5-én összeházasodtak. Egymás nyelvén alig beszéltek, viszont Blaha nagy következetességgel képezte az énekes színésznő mesterségre. Élete leginkább meghatározó fordulója is hozzá kötődik. Férje 1867 júniusában Bécsbe vitte, hogy szakmai ismeretségei segítségével ottani karrierhez segítse. Blaha Lujza Bécsben jött, látták-hallották, győzött, és fényes karrier ígérete nyílt meg előtte. Ő azonban semmiképp sem volt hajlandó "német színésznővé" válni, kiharcolta a visszatérést a honi pályára.

A Kiadó ajánlójából idézve: "Primadonna volt. És sztár. A közönség kedvence. Mindenki szerette, állítólag ő is szeretett mindenkit, soha egy rossz szót nem mondott senkire. Blaha Lujza az a magyar színésznő, akinek alakját már saját kora is a legendák égboltozatába emelte s hírnevének ragyogásán a közben elmúlt idő sem haloványított szinte semmit. Naplójában életének és mesés pályafutásának történetét írja meg. Közvetlen szavakkal beszél színészi fejlődésének, sikereinek, utazásainak és három házasságának kalandos eseményeiről. Színes képet rajzol a kor pesti, sőt bécsi és párizsi társasági életéről s a divatos fürdőhelyek mulatságairól. Bensőséges humora és kitűnő megfigyelőképessége közelségünkbe hozza pályatársait, de életre kelnek a Napló lapjain a múlt század végének művészeti és társadalmi nagyságai is Jókaitól Munkácsyn keresztül egészen Türr Istvánig. Kellemes olvasmány Blaháné naplója; egy melegszívű művész-asszony vallomása a körülötte kavargó életről és a mi számára legkedvesebb: arról a tündérkastélyról, amelynek színház a neve."

Kiemelést érdemel a kötet szépsége, s hogy a napló stílusa az elejétől fogva megkapóan gördülékeny, plasztikus, érett, jó elbeszélőkészségről tanúskodik. A szerkesztőtől kapott tájékoztatás szerint "A memoár 1920-as, tehát nem a gyerek Blaha írja, hanem a visszaemlékező hölgy, ráadásul rendezgette írását, a végső szöveg is az ő hozzájárulásával jelent meg anno. A végén meg is jegyzi, hogy ami nem való kandi szemeknek, azt nem adta oda a tördelőnek vagy a szedőnek."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Gyartastrend.hu, 2016. október 10., hétfő
Digitális iparóriás lesz a GE

News4business.hu, 2016. október 10., hétfő
Digitális fejlesztési központot nyit nálunk a GE

Bitport.hu, 2016. október 10., hétfő
Magyarok bevonásával készül a GE ipari internet platformja

Hirek.prim.hu, 2016. október 10., hétfő
Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 26. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az M5 csatorna közreműködésével, 2016. október 6-án, az Ericsson K+F Központjában. Az eseményt dr. Antal Csaba, Ericsson Magyarország Kft. technológiai és innovációs igazgatója nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a középiskolás fiatalokat ösztönözni kell arra, hogy merjenek belevágni a felfedezésekbe és valósítsák meg az ötleteiket, mert most vannak a legfogékonyabb korban. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a nemrég megrendezésre került Kutatók Éjszakáján is rendkívül népszerűek voltak a MISZ által delegált fiatalok..."

Bonline.hu, 2016. október 10., hétfő
A MISZ meghirdette az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt középiskolásoknak

Moderniskola.hu, 2016. október 10., hétfő
Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

Csaladhalo.hu, 2016. október 10., hétfő
Tehetséges a gyermeke? Jelentkezzen!
"...Meghirdették a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, amelyre kreatív és tehetséges 20 év alatti fiatalok nevezhetnek megvalósításra váró ötleteikkel november 28-ig egyénileg vagy két fős csapatokban..."

Kkvplusz.hu, 2016. október 10., hétfő
Ismét InnoMax Díj: fókuszban a mindennapokat jobbá tevő fejlesztések

24.hu, 2016. október 10., hétfő
Magyar startuppal közösen hirdet versenyt a KPMG

24.hu, 2016. október 10., hétfő
Az izreali startup Kánaán a magyaroknak is kedvez

Portfolio.hu, 2016. október 10., hétfő
A gyógyszeripar húzza a hazai kutatás-fejlesztést

Jarmuipar.hu, 2016. október 10., hétfő
1 milliárdos támogatást is kaphatnak kkv-k

Jarmuipar.hu, 2016. október 10., hétfő
Az Ipar 4.0 kulcsa a rugalmas energiafelhasználás

Szon.hu, 2016. október 10., hétfő
Rómáig megy az okos tűzoltókabát
"...Idén májusban, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen az előkelő második helyezést nyerték el projektjükkel a diákok. Még március végén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kőlaposi bázisán a tűz mellett is tesztelték azt az okos tűzoltóruhát, amelyet a Bánki Donát Műszaki Szakközépiskola diákjai fejlesztettek ki. A prototípus alkalmas a hőmérséklet és a pulzus mérése mellett, több veszélyes gáz jelenlétének kimutatására is. Zsigó Zsolt és diákjai, Nagy Enikő és Sivák Levente ezúttal a római közönségnek mutatja be az általuk elgondolt és kifejlesztett védőruhát..."

Mixonline.hu, 2016. október 10., hétfő
GE digitális központot avattak Budapesten

Minuszos.hu, 2016. október 10., hétfő
Startup: magyar projektek mérkőztek meg

Itextreme.hu, 2016. október 10., hétfő
GLOBÁLIS DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI KÖZPONTOT NYIT MAGYARORSZÁGON A GE

Vs.hu, 2016. október 10., hétfő
Startupperek Semmelweis nyomdokain

Itextreme.hu, 2016. október 10., hétfő
Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

Hiros.hu, 2016. október 10., hétfő
Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

Turizmus Panoráma, 2016. október 11., kedd, 5. oldal
Startupok és digitális innováció

Innotéka, 2016. október 11., kedd, 2. oldal
BME - a biotechnológia bölcsője

Innotéka, 2016. október 11., kedd, 14. oldal
Magyar kutatók a régió élmezőnyében

Innotéka, 2016. október 11., kedd, 15. oldal
Bye-bye, startup!

Innotéka, 2016. október 11., kedd, 16-17. oldal
Első menet

Innotéka, 2016. október 11., kedd, 18. oldal
Mafitud-találkozó
"...A Ma?tudot 2005-ben alapították az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottjai Visegrádon, és tagjainak száma mára megközelíti a háromszázat. Közülük kerülnek ki azok, akik évek óta eredményesen képviselik a magyar ?atalokat az EU Fiatal Tudósok Versenyén, az Intel Tudományos Világversenyén, Környezetvédelmi Olimpiai Világversenyén, Ifjúsági Tudományos Konferenciákon Londonban, Svájcban, a NASA és az EU Űrkutatási Központjában, a CERN-ben és szerte a világon..."

KKV Magazin, 2016. október 11., kedd, 8. oldal
A felsőoktatás és a vállalatok együttműködése elengedhetetlen

KKV Magazin, 2016. október 11., kedd, 13. oldal
MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAM - már csaknem 700 vállalkozás csatlakozott

Digitalhungary.hu, 2016. október 11., kedd
Három magyar startup mutatkozhat be Lisszabonban

Kanizsaujsag.hu, 2016. október 11., kedd
Fiatalok ötleteit várják a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre

Profit7.hu, 2016. október 11., kedd
Magyar startuppal áll össze a nemzetközi óriáscég

Markamonitor.hu, 2016. október 11., kedd
Magyar cég az Airbus innovációs programjában

Mmonline.hu, 2016. október 11., kedd
Magyar cég az Airbus programjában

Techmonitor.hu, 2016. október 11., kedd
Magyar céget is kiválasztott az Airbus fél éves innovációs programjához

Profitline.hu, 2016. október 11., kedd
Magyar céget is kiválasztott az Airbus fél éves innovációs programjához

Technokrata.hu, 2016. október 11., kedd
Magyar céget karolt fel az Airbus

Airportal.hu, 2016. október 11., kedd
Airbus BizLab: Magyar okosszemüveg a biztonságos repülésért

Perspective.hu, 2016. október 11., kedd
Aero Glass - magyar cég az Airbus innovációs programjában

Brandtrend.hu, 2016. október 11., kedd
Magyar cég az Airbus programjában

Socialbranding.hu, 2016. október 11., kedd
Magyar cég az Airbus programjában

Webradio.hu, 2016. október 11., kedd
Magyosz: a magyar gyógyszeripar az Irinyi terv több célkitűzését is teljesíteni tudja

Weborvospro.hu, 2016. október 11., kedd
A magyar gyógyszeripar növelheti az ipar GDP arányát

Weborvos.hu, 2016. október 11., kedd
A magyar gyógyszeripar növelheti az ipar GDP arányát

Magyaridok.hu, 2016. október 11., kedd
A versenyképes oktatásról rendeztek konferenciát
"...A versenyképes oktatás megteremtéséről rendezett konferenciát az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham), az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden Budapesten..."

Profitline.hu, 2016. október 11., kedd
Konferencia a versenyképes oktatásról

Magyarhirlap.hu, 2016. október 11., kedd
Palkovics László: A mostani diákok kétharmada olyan munkakörben fog dolgozni, amely ma még...

Zetapress.hu, 2016. október 11., kedd
Fókuszban az oktatás

Orientpress.hu, 2016. október 11., kedd
A kormány tovább fejlesztené a gyógyszeripart

Portfolio.hu, 2016. október 11., kedd
NGM: a gyógyszergyártók példát mutatnak a magyar ipar számára

Digitalhungary.hu, 2016. október 11., kedd
Nagyot durranthat ez a magyar startup

Itcafe.hu, 2016. október 11., kedd
Egy magyar startup is bejutott a digitális városok döntősei közé

Itcafe.hu, 2016. október 11., kedd
Eredményt hirdettek az 1app 2016 mobilalkalmazás-fejlesztő versenyen

Piacesprofit.hu, 2016. október 11., kedd
Céges szabályzók helyett innovatív játékkönyv kell

Telefonguru.hu, 2016. október 11., kedd
Ők lehetnek az új hazai startup sikersztorik

Technokrata.hu, 2016. október 11., kedd
Lesz egy hét, amikor a valóságot kutatják Budapesten

Digitalhungary.hu, 2016. október 11., kedd
Három magyar startup mutatkozhat be Lisszabonban

Sunshinefm.hu, 2016. október 11., kedd
Rómáig megy a bánkisok tűzoltókabátja
"...A napokban, Rómában, egy szakkiállításon mutathatják be azt az okos tűzoltóruhát, amelyet a Bánki Donát Műszaki Szakközépiskola diákjai fejlesztettek ki a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatásával közösen. Idén májusban, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen már sikert arattak a találmánnyal: az előkelő második helyezést nyerték el projektjükkel a diákok. A prototípus alkalmas a hőmérséklet és a pulzus mérése mellett több veszélyes gáz jelenlétének kimutatására is..."

Hirado.hu, 2016. október 11., kedd
Magyar startuppal áll össze a nemzetközi óriáscég

Erdon.ro, 2016. október 11., kedd
Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

Mandiner.hu, 2016. október 11., kedd
Stadionok helyett innovációra kéne költeni

Insiderblog.hu, 2016. október 11., kedd
Ifjúsági innovációs verseny
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 26. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az M5 csatorna közreműködésével, 2016. október 6-án, az Ericsson K+F Központjában..."

Hiros.hu, 2016. október 11., kedd
Innovációs pályázat középiskolásoknak
"...A szervező a Magyar Innovációs Szövetség az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az M5 csatorna közreműködésével olyan kreatív fiatalokat keres, akik felismertek valamilyen műszaki, természettudományos problémát, és van saját ötletük a megoldásra is..."

Computerworld.hu, 2016. október 11., kedd
A mérleg két serpenyője

Autopro.hu, 2016. október 11., kedd
Ezért nem tud Németország lépést tartani a Szilícium-völggyel

Muszaki-magazin.hu, 2016. október 11., kedd
Találd fel magad!
"...Kihirdették a 26. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt. Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatika területről bármilyen tudományos munka eredményével..."

Trend FM, 2016. október 11., kedd
Az Irinyi terv több célkitűzését is teljesíteni tudja a magyar gyógyszeripar

InfoRádió, 2016. október 11., kedd
Az Irinyi tervben hangsúlyos szerepet kapott a gyógyszeripar

InfoRádió, 2016. október 11., kedd
Kiemelt fontosságú a gyógyszergyártás

Magyar Hírlap, 2016. október 12., szerda, 10. oldal
Teljesülnek az Irinyi-terv céljai

Dunaújvárosi hírlap, 2016. október 12., szerda, 6. oldal
Gyógyipar és hatása

Magyar Hírlap, 2016. október 12., szerda, 2. oldal
"Elsajátítani a tanulás képességét"

Innotéka, 2016. október 12., szerda, 14. oldal
Magyar kutatók a régió élmezőnyében

Innotéka, 2016. október 12., szerda, 18. oldal
Mafitud-találkozó
"...Szeptember elején tartották a Magyar Fiatal Tudósok Társasága (Mafitud) 15. Országos Találkozóját az Egis Tudományos és Technológiai Központjában, ahol korábbi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny fiatal versenyzői közül néhányan bemutatták nyertes fejlesztéseiket a résztvevőknek..."

Presztizs.com, 2016. október 12., szerda
Valóságkutatók hete Budapesten

Minuszos.hu, 2016. október 12., szerda
Aero Glass: magyar cég az Airbus innovációs programjában

Magyarhirlap.hu, 2016. október 12., szerda
Teljesülnek az Irinyi-terv céljai

Insiderblog.hu, 2016. október 12., szerda
A TechWeekről jelentjük!

Minuszos.hu, 2016. október 12., szerda
Aero Glass: magyar cég az Airbus innovációs programjában

Iho.hu, 2016. október 12., szerda
Okosszemüveg pilótáknak, magyar fejlesztés Airbus-segítséggel

Magyarhirlap.hu, 2016. október 12., szerda
Elsajátítani a tanulás képességét

Edupress.hu, 2016. október 12., szerda
A versenyképes oktatásról rendeztek konferenciát

Edupress.hu, 2016. október 12., szerda
Fiatalok ötleteit várják a tehetségkutató versenyen
"...Meghirdették a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, amelyre kreatív és tehetséges 20 év alatti fiatalok nevezhetnek megvalósításra váró ötleteikkel november 28-ig egyénileg vagy kétfős csapatokban..."

Chnokrata.hu, 2016. október 12., szerda
Itt megtudhatod, mit hozhat a jövőnk

Innoportal.hu, 2016. október 12., szerda
Jó lehetőség a fiatal tudósoknak a COST

Technokrata.hu, 2016. október 12., szerda
Itt megtudhatod, mit hozhat a jövőnk

Lokal.hu, 2016. október 12., szerda
Összefogtak az okos városokért

Dehir.hu, 2016. október 12., szerda
A legjobb ötletek versenyeznek hamarosan a Debreceni Egyetemen

Kanizsaujsag.hu, 2016. október 12., szerda
Digitális és energiatudatos - Fókuszban a kkv-k pályázati lehetőségei

Itextreme.hu, 2016. október 12., szerda
Magyar céget is kiválasztott az Airbus fél éves innovációs programjához

Hu.euronews.com, 2016. október 12., szerda
Startup-paradicsom Lengyelországban

Iho.hu, 2016. október 12., szerda
Okosszemüveg pilótáknak, magyar fejlesztés Airbus-segítséggel

Magyar Idők, 2016. október 13., csütörtök, 15. oldal
Világszerte érdeklődnek a sikeres hazai startupok iránt

Heti Válasz, 2016. október 13., csütörtök, 58-59. oldal
A magyar agy

Heti Válasz, 2016. október 13., csütörtök, 59. oldal
Indul az InnoMax Díj

Magyar Nemzet, 2016. október 13., csütörtök, 6. oldal
A visegrádi együttműködés gazdasági lehetőségei

Lokál extra, Békéscsaba, 2016. október 13., csütörtök, 9. oldal
Összefogtak az okos városokért

Itextreme.hu, 2016. október 13., csütörtök
Élhetőbb jövőt mutat a Smart Future Forum 2016 konferencia

Pcpult.hu, 2016. október 13., csütörtök
Élhetőbb jövőt mutat a Smart Future Forum 2016 konferencia

Webradio.hu, 2016. október 13., csütörtök
Csepreghy: az uniós források felhasználásában a visszatérítendő támogatások erősödnek

Magyaridok.hu, 2016. október 13., csütörtök
Az uniós források felhasználásában a visszatérítendő támogatások erősödnek

Hajdupress.hu, 2016. október 13., csütörtök
Félmilliárdos támogatást ígér Debrecen polgármestere

Magyaridok.hu, 2016. október 13., csütörtök
Debreceni polgármester: félmilliárdos támogatás vállalkozásoknak

Dehir.hu, 2016. október 13., csütörtök
Alaposan felkészített szakembereket kapnak a vállalatok Debrecenben

Hirek.prim.hu, 2016. október 13., csütörtök
Élhetőbb jövőt mutat a Smart Future Forum 2016 konferencia

Bonline.hu, 2016. október 13., csütörtök
Visegrádon rendezik meg a Smart Future Forum 2016 konferenciát

Mno.hu, 2016. október 13., csütörtök
A visegrádi együttműködés gazdasági lehetőségei

Vs.hu, 2016. október 13., csütörtök
Startup olimpiát rendeznek Budapesten

Index.hu, 2016. október 13., csütörtök
Csak a lényeg hiányzik hozzá, hogy startupközpont legyünk

Pannonnovum.hu, 2016. október 13., csütörtök
Novum az innovációról

Sg.hu, 2016. október 13., csütörtök
Dél-Korea - startupokkal a csebolok ellen

Pannonnovum.hu, 2016. október 13., csütörtök
Az innovációs célú közbeszerzésre hívta fel a figyelmet az NKFI Hivatal rendezvénye

Adozona.hu, 2016. október 13., csütörtök
Jogdíjkedvezmények a kutatás-fejlesztés függvényében. Példákkal

Pecsicivil.hu, 2016. október 13., csütörtök
26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs tehetségkutató verseny

Magyaridok.hu, 2016. október 13., csütörtök
Világszerte érdeklődnek a sikeres hazai startupok iránt

Magyarhirlap.hu, 2016. október 13., csütörtök
Szabó László: Magyarország a régió gazdaságilag legstabilabb országává vált

Insiderblog.hu, 2016. október 13., csütörtök
Magyar startuppal együttműködve hirdet versenyt diákoknak a KPMG

STUDIUM PRACTICUM, 2016. október 14., péntek, 22. oldal
Együttműködés
"...Újabb hosszú távú együttműködést kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Richter Gedeon Nyrt..."

Világgazdaság, 2016. október 14., péntek, 9. oldal
Kevés az innovatív vállalat hazánkban

Magyar Hírlap, 2016. október 14., péntek, 10. oldal
Áttörést remél Debrecen városa a támogatástól

Profitline.hu, 2016. október 14., péntek
Debrecen önkormányzata félmilliárd forint támogatást ad a vállalkozásoknak

Magyarhirlap.hu, 2016. október 14., péntek
Áttörést remél Debrecen városa a támogatástól

Logisztika.hu, 2016. október 14., péntek
A magyar gyógyszeripar az Irinyi terv több célkitűzését is teljesíteni tudja

Insiderblog.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar céget is kiválasztott az Airbus fél éves innovációs programjához

Eduline.hu, 2016. október 14., péntek
Ezek a diákok nagy előnnyel indulnak a 2017-es felvételin
"...A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájának nagydíjasai 30, első díjasai 20, az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen dobogós helyezést szerzők pedig 30 pluszpontot kapnak. Fontos, hogy az OKTV-, TUDOK- és SZÉTV-eredményért csak akkor kaptok többletpontokat, ha olyan tantárgyból versenyeztek, amely a kiválasztott szakon érettségi pontot adó tárgy..."

Sikerado.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar feltalálókat díjaztak

Webradio.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar díjazott a feltalálók nemzetközi innovációs vásárán Rómában

Nepszava.hu, 2016. október 14., péntek
Intelligens zubbony mentheti meg a tűzoltókat

Delmagyar.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar diákok találmányát díjazták Rómában

Kisalfold.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar diákok találmányát díjazták Rómában

Mixonline.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar startupok mutatkoztak be New Yorkban

Webradio.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar startupok mutatkoztak be New Yorkban

Profitline.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar startupok a New York-i Techweek fesztiválon

Hirado.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar startupok mutatkoztak be New Yorkban

Szegedma.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar startupok mutatkoztak be New Yorkban

Civishir.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar startupok New Yorkban

Napi.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar startupok mutatkoztak be New Yorkban

Hirek.prim.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar céget is kiválasztott az Airbus fél éves innovációs programjához

Kutyu.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar céget is kiválasztott az Airbus fél éves innovációs programjához

Bonline.hu, 2016. október 14., péntek
Fél éves innovációs programjához magyar céget is kiválasztott az Airbus

Hvg.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar céggel dolgozik együtt az Airbus

Origo.hu, 2016. október 14., péntek
Megvan, hol hibáznak a kkv-k!

Profit7.hu, 2016. október 14., péntek
Kiderült, mit rontanak el a hazai kkv-k

Napi.hu, 2016. október 14., péntek
Biológiai kutatóközpontot építtet két egyetem

Kamaraonline.hu, 2016. október 14., péntek
Nemzetközi Innovációs Konferencia, Kiállítás és Ötletbörze

Gyartastrend.hu, 2016. október 14., péntek
Okosabb lesz a jövő?

Kisalfold.hu, 2016. október 14., péntek
Modern vállalkozások programja Győrben

Magyaridok.hu, 2016. október 14., péntek
Világszerte érdeklődnek a sikeres hazai startupok iránt

Bumm.sk, 2016. október 14., péntek
Magyar startupok mutatkoztak be New Yorkban

Webradio.hu, 2016. október 14., péntek
Magyar díjazott a feltalálók nemzetközi innovációs vásárán Rómában

InfoRádió, 2016. október 14., péntek
Innomax-díj

Magyar ATV, 2016. október 14., péntek
Jelentős EU-támogatást nyertek kutatás-fejlesztési célokra

Új Néplap, 2016. október 15., szombat, 9. oldal
Magyar diákokat díjaztak

Tolnai Népújság, 2016. október 15., szombat, 9. oldal
Magyar diákokat díjaztak

Somogyi Hírlap, 2016. október 15., szombat, 9. oldal
Magyar diákokat díjaztak

Petőfi Népe, 2016. október 15., szombat, 9. oldal
Magyar diákokat díjaztak

Heves megyei Hírlap, 2016. október 15., szombat, 9. oldal
Magyar diákokat díjaztak

Békés Megyei Hírlap, 2016. október 15., szombat, 9. oldal
Magyar diákokat díjaztak

24 Óra, 2016. október 15., szombat, 9. oldal
Magyar diákokat díjaztak

Kelet Magyarország, 2016. október 15., szombat, 1. oldal
Róma: innovációs díjat kapott a védőzubbony

Bors, 2016. október 15., szombat, 12. oldal
Díjazták az újítást

Magyar Hírlap, 2016. október 15., szombat, 9. oldal
Magyar újítók találmányai a tengerentúlon

Innoportal.hu, 2016. október 15., szombat
Magyar startupok mutatkoztak be New Yorkban

Uzletresz.hu, 2016. október 15., szombat
Ezek a fejlesztések már eljutottak a tengerentúlra

Profitline.hu, 2016. október 15., szombat
Magyar feltalálókat is díjaztak a nemzetközi innovációs vásáron

Portfolio.hu, 2016. október 15., szombat
Nézd meg, kik költenek kutatás-fejlesztésre

Innoportal.hu, 2016. október 15., szombat
Magyar feltalálókat díjaztak a római nemzetközi innovációs vásáron

Ifipress.hu, 2016. október 15., szombat
Magyar diákok sikere a feltalálók nemzetközi innovációs vásárán

Csalad.hu, 2016. október 15., szombat
Ifjúsági Tudományos Tehetségkutató verseny

Magyaridok.hu, 2016. október 15., szombat
Újítani kell a lendület megtartásához

Figyelo.hu, 2016. október 15., szombat
Lassan elérjük a startupmennyországot

Somogyma.hu, 2016. október 15., szombat
Magyar startupok mutatkoztak be New Yorkban

Nrgreport.com, 2016. október 15., szombat
Robottechnológia kapta idén a MET Innováció és Tehetség Díját

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2016. október 15., szombat
Pályázat magyar-japán kooperációban folyó kutatás-fejlesztési projektek támogatására

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2016. október 15., szombat
Egyetemeknek, kutatóintézeteknek szóló H2020 konzultáció

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2016. október 15., szombat
V4 együttműködés a kutatási infrastruktúrák közös hasznosításában és a programok szakértői szempontú értékelésben

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2016. október 15., szombat
Az innovációs célú közbeszerzésre hívta fel a figyelmet az NKFI Hivatal rendezvénye

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2016. október 15., szombat
COST az európai kutatás integrációjának ösztönzéséért

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hírlevele, 2016. október 15., szombat
Látványos startup versenyt rendeznek Budapesten

MTV, 2016. október 15., szombat
Milyen szerepet tölt be a kutatás és fejlesztés a magyar gazdaság növekedésében?

Trademagazin.hu, 2016. október 16., vasárnap
Magyar startupok mutatkoztak be New Yorkban

Hirlevel.egov.hu, 2016. október 16., vasárnap
A Magyar Innovációs Szövetség észrevételei a Magyarország Digitális Startup Stratégiája vitaanyagról

MTV, 2016. október 16., vasárnap
470 milliárd forintot fordítottunk tavaly kutatásra és fejlesztésre

Fejér Megyei Hírlap, 2016. október 17., hétfő, 6. oldal
Övék lesz a jövendő

Kelet Magyarország, 2016. október 17., hétfő, 5. oldal
Önálló standot kaptak Rómában a bánkisok

Észak-Magyarország, 2016. október 17., hétfő, 6. oldal
Prima-jelöltek: Magyar Tudomány

Miskolci Napló, 2016. október 17., hétfő, 3. oldal
Új lehetőségek a kutatásban

Gyartastrend.hu, 2016. október 17., hétfő
Négymilliárd forint az ipar 4.0 elterjesztéséért

Tozsdeforum.hu, 2016. október 17., hétfő
Felrázza a kormány a vállalkozásokat

Profitline.hu, 2016. október 17., hétfő
50 milliárd forinttal indul az állami tőkealap-kezelő társaság

Figyelo.hu, 2016. október 17., hétfő
Ötven milliárd forinttal állami tőkealap-kezelő társaság indul

Webradio.hu, 2016. október 17., hétfő
Ötven milliárd forinttal állami tőkealap-kezelő társaság indul

Kamaraonline.hu, 2016. október 17., hétfő)
Ötvenmilliárd forinttal állami tőkealap-kezelő társaság indul

24.hu, 2016. október 17., hétfő
Ötven milliárd forinttal állami tőkealap-kezelő társaság indul

Magyarhirlap.hu, 2016. október 17., hétfő
Ötvenmilliárd forint kutatás-fejlesztésre és innovációra

Hvg.hu, 2016. október 17., hétfő
Ezernél is több hazai vállalkozásba szállhat be az állam

Agrotrend.hu, 2016. október 17., hétfő
Példátlan: ötvenmilliárdot kockáztatnak a stratup-okra

Vs.hu, 2016. október 17., hétfő
Ötvenmilliárd forintos lendület a magyar startupoknak

Adozona.hu, 2016. október 17., hétfő
Indul az állami tőkealap-kezelő 50 milliárd forint közpénzből

Privatbankar.hu, 2016. október 17., hétfő
Megvan a döntés: tízmilliárdokat öntenek a magyar startupokba

Origo.hu, 2016. október 17., hétfő
Állami tőkealap-kezelő indul 50 milliárddal

Portfolio.hu, 2016. október 17., hétfő
50 milliárdos pénzcsapot nyit meg az állam

Index.hu, 2016. október 17., hétfő
50 milliárdos állami tőkealap indul

Napi.hu, 2016. október 17., hétfő
Új pénzcsapot nyit meg a kormány

Lokal.hu, 2016. október 17., hétfő
Magyar startupok a világ egyik legjelentősebb technológiai eseménysorozatának New York-i állomásán

Minuszos.hu, 2016. október 17., hétfő
Magyar startupok mutatkoztak be New Yorkban

Innoportal.hu, 2016. október 17., hétfő
V4 együttműködés a kutatási infrastruktúrák közös hasznosításában és a programok szakértői szempontú értékelésben

Autopro.hu, 2016. október 17., hétfő
Szerencse kell ahhoz, hogy K+F-fel foglalkozhasson egy mérnök

Szon.hu, 2016. október 17., hétfő
Önálló standot kaptak Rómában a bánkisok

Itbusiness.hu, 2016. október 17., hétfő
Startupoknak áll a világ - Izraelben is

Dehir.hu, 2016. október 17., hétfő
Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a debreceni startup versenyre

Magyar Nemzet, 2016. október 18., kedd, 10. oldal
Milliárdokat kaphatnak a cégek

Magyar Hírlap, 2016. október 18., kedd, 9. oldal
Állami tőkealap segíti a kutatást és a fejlesztést

Magyar Hírlap, 2016. október 18., kedd, 9. oldal
Állami tőkealap segíti a kutatást és a fejlesztést

Magyarhirlap.hu, 2016. október 18., kedd
Állami tőkealap segíti a kutatást és a fejlesztést

Euroastra.hu, 2016. október 18., kedd
50 MILLIÁRD FORINTTAL INDUL AZ ÁLLAMI TŐKEALAP-KEZELŐ TÁRSASÁG

Magyaridok.hu, 2016. október 18., kedd
Ötven milliárd forinttal állami tőkealap-kezelő társaság indul

Euroastra.hu, 2016. október 18., kedd
50 MILLIÁRD FORINTTAL INDUL AZ ÁLLAMI TŐKEALAP-KEZELŐ TÁRSASÁG

Figyelo.hu, 2016. október 18., kedd
Hogyan lesz az "Innovációs Alapelvből" működő üzleti modell?

News4business.hu, 2016. október 18., kedd
Innovációs Alapelv,működő üzleti modell?

Greenfo.hu, 2016. október 18., kedd
A tudósoknak kevés a beleszólása a városok jövőjébe

Kronika.ro, 2016. október 18., kedd
Az innováció nagyot lendíthet a Székelyföld felzárkóztatásán

Vs.hu, 2016. október 18., kedd
Magyar startup az EIT Digital döntősei között

Gyartastrend.hu, 2016. október 18., kedd
Hazai támogatású k+f-projekt

Technokrata.hu, 2016. október 18., kedd
Hamarosan startol az európai CES

Hirado.hu, 2016. október 18., kedd
Tizenöt éves a National Instrument Debrecenben

Hirado.hu, 2016. október 18., kedd
Debrecenben kapacitást bővít a National Instruments

Haon.hu, 2016. október 18., kedd
Az óvodától az űrtechnikáig - Újabb milliárdos fejlesztést jelentettek be a debreceni cégnél

Hajdupress.hu, 2016. október 18., kedd
Ez király: fejleszt az NI Debrecenben

Gyartastrend.hu, 2016. október 18., kedd
5, 5 milliárd forintos fejlesztés a NI debreceni gyárában

Erdon.ro, 2016. október 18., kedd
15 éves a National Instruments Debrecenben

Edupress.hu, 2016. október 18., kedd
Háromoldalú oktatási megállapodás Debrecenben

Dehir.hu, 2016. október 18., kedd
210 új munkahely jön létre a National Instruments debreceni gyárában

Webradio.hu, 2016. október 18., kedd
Öt és fél milliárdos fejlesztés a National Instruments debreceni gyárában

Privatbankar.hu, 2016. október 18., kedd
Komoly amerikai beruházás Debrecenben - így lesz 200 új munkahely

Mfor.hu, 2016. október 18., kedd
5,5 milliárdos fejlesztés Debrecenben

Magyarhirlap.hu, 2016. október 18., kedd
Öt és fél milliárdos fejlesztés Debrecenben

M2mzona.hu, 2016. október 18., kedd
Digitális hozzávalók az okosvárosokhoz

M2mzona.hu, 2016. október 18., kedd
Prágában találkozik a régió tech-szektorának krémje

Jarmuipar.hu, 2016. október 18., kedd
210 új munkahely jön létre Debrecenben

Hvg.hu, 2016. október 18., kedd
Egy magyar ötlet megkönnyíti a pilóták munkáját, rá is repült az Airbus

Greenfo.hu, 2016. október 18., kedd
A tudósoknak kevés a beleszólása a városok jövőjébe

Figyelo.hu, 2016. október 18., kedd
Az Aquaprofit Zrt. nyerte a Provident Társadalmi Hasznosság Díját

Civishir.hu, 2016. október 18., kedd
Amerikai milliárdok gazdagítják Debrecent

Blog.szta.hu, 2016. október 18., kedd
Hogy mérhető az innovatív vállalkozások technológiai érettsége?

24.hu, 2016. október 18., kedd
Texasi cég kutatóbázist épít Debrecenben

Hrportal.hu, 2016. október 18., kedd
210 új munkahely gyártás és kutatás-fejlesztésben

Erdely.ma, 2016. október 18., kedd
Az innováció nagyot lendíthet a Székelyföld felzárkóztatásán

Kossuth Rádió, 180 perc, 2016. október 18., kedd
Állami tőkealap-kezelő társaság

InfoRádió, 2016. október 18., kedd
Hamarosan megkezdi működését a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap Kezelő Társaság

InfoRádió, 2016. október 18., kedd
Megkezdi működését a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap-kezelő Társaság

Kossuth Rádió, Délelőtti Krónika, 2016. október 18., kedd
Tőkebefektetésekkel támogatja az állam a vállalkozásokat

Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2016. október 18., kedd
Tőkebefektetésekkel támogatja az állam a vállalkozásokat

Kossuth Rádió, Esti Krónika, 2016. október 18., kedd
5,5 milliárd forintot fektet be Debrecenben a National Instruments

Kossuth Rádió, Krónika 16-kor, 2016. október 18., kedd
5,5 milliárd forintot fektet be Debrecenben a National Instruments

M1, Híradó, 2016. október 18., kedd
5,5 milliárd forintos fejlesztést hajt végre debreceni gyárában a National Instruments

ECHO TV, Esti Híradó, 2016. október 18., kedd
5,5 milliárdos fejlesztést valósít meg debreceni gyárában a National Instruments vállalat

Duna TV, Déli Híradó, 2016. október 18., kedd
5,5 milliárd forintos fejlesztést hajt végre debreceni gyárában a National Instruments

Dunaújvárosi hírlap, 2016. október 19., szerda, 6. oldal
A magyar startupok

Computerworld, 2016. október 19., szerda, 6. oldal
Tehetségkutató
"...A Magyar Innovációs Szövetség meghirdette a 2016/2017-es tanévre a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny pályázatát hazai és határon túli magyar középiskolai diákoknak. A pályázatok beadásának határideje: 2016. november 28..."

Computerworld, 2016. október 19., szerda, 6. oldal
Ismét InnoMax

Computerworld, 2016. október 19., szerda, 7. oldal
Élhetőbb jövő

Computerworld, 2016. október 19., szerda, 7. oldal
Magyar Airbus-program

Hajdú-Bihari Napló, 2016. október 19., szerda, 1+5. oldal
Kétszáz új munkahely az NI születésnapjára

Észak-Magyarország, 2016. október 19., szerda, 1+3. oldal
Vállalkozz digitálisan!

Magyar Idők, 2016. október 19., szerda, 12. oldal
Kétszáztíz fős bővítés

Magyar Hírlap, 2016. október 19., szerda, 9. oldal
Amerikai cég bővíti Debrecenben gyártási kapacitását

Autoszektor.hu, 2016. október 19., szerda
Iparági randevú forradalmi hangulatban

Digitalhungary.hu, 2016. október 19., szerda
Ezek a startupok most nagyon belenyúltak

Mmonline.hu, 2016. október 19., szerda
Startupokat segít a Microsoft és a Telenor

Debmedia.hu, 2016. október 19., szerda
Az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. nyerte a Provident Társadalmi Hasznosság Díját

Zetapress.hu, 2016. október 19., szerda
Aquaprofit a TOP 200-on

Minuszos.hu, 2016. október 19., szerda
NI: öt és fél milliárdos fejlesztés Debrecenben

Autopro.hu, 2016. október 19., szerda
15 éves jubileum, 5,5 milliárdos fejlesztés Debrecenben

News4business.hu, 2016. október 19., szerda
50 milliárd forinttal indul az Állami Tőkealap-kezelő társaság

Erdely.ma, 2016. október 19., szerda
Az innováció nagyot lendíthet a Székelyföld felzárkóztatásán

Turizmusonline.hu, 2016. október 19., szerda
Pilótákat segítő magyar alkalmazásra csapott le az Airbus

Hvg.hu, 2016. október 19., szerda
Egy magyar ötlet megkönnyíti a pilóták munkáját, rá is repült az Airbus

Civishir.hu, 2016. október 19., szerda
BrainFactory, az innovációs online ötletverseny

News4business.hu, 2016. október 19., szerda
A Smart Future Forum 2016 konferencia

Bellacafe.hu, 2016. október 19., szerda
Globális fejlesztési központot nyit Pesten a GE

Innoportal.hu, 2016. október 19., szerda
A prágai CES-re utazik a közép-európai tech szektor krémje

Bitport.hu, 2016. október 19., szerda
Startup az enterprise-ban?!

Minuszos.hu, 2016. október 19., szerda
NI: öt és fél milliárdos fejlesztés Debrecenben

Kreativ.hu, 2016. október 19., szerda

Meghosszabbított jelentkezés a Get in the Ring startupversenyen

Erdon.ro, 2016. október 19., szerda
Digitális lemaradásban vagyunk

Profitline.hu, 2016. október 19., szerda
Nagykutyák tanácskoztak az innováció jövőjéről Magyarországon

InfoRádió, déli Hírek, 2016. október 19., szerda
Mintegy ötvenmilliárd forint uniós illetve hazai forrással hamarosan megkezdi működését a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap-kezelő Társaság

MTV, 2016. október 19., szerda
Öt és fél milliárdos fejlesztés a National Instruments debreceni gyárában

M1, Profit7, 2016. október 19., szerda
Összeállítás: Október 30-áig lehet jelentkezni a Get in the Ring! nemzetközi startup versenyre

Figyelő, 2016. október 20., csütörtök, 26. oldal
Ügyfelek, munkatársak, brand - a sikeres vállalat alapjai

Figyelő, 2016. október 20., csütörtök, 28+29. oldal
Fenntarthatóság fenntartásokkal

Figyelő, 2016. október 20., csütörtök, 52-53. oldal
Menő mérnököket!

Figyelő, 2016. október 20., csütörtök, 64-66. oldal
Szuperalap ezer startupnak

Magyar Idők, 2016. október 20., csütörtök, 15. oldal
Meghosszabbított nevezési határidő
"...Az Enterprise Hungary a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával meghosszabbítja a nevezési időszakot a Get in the Ring! Budapest nemzetközi startupversenyre..."

Világgazdaság, 2016. október 20., csütörtök, 12. oldal
A startupépítés trendje a világban

168 óra, 2016. október 20., csütörtök, 20-23. oldal
Innováció nélkül, versenyképesség híján

Vg.hu, 2016. október 20., csütörtök
A startupépítés trendje a világban

Piacesprofit.hu, 2016. október 20., csütörtök
A siker titka? Hit és tudás!

Figyelo.hu, 2016. október 20., csütörtök
Szuperalap ezer startupnak

Figyelo.hu, 2016. október 20., csütörtök
Elképesztő változások

Dontwasteit.hu, 2016. október 20., csütörtök
A zöldgazdaság megvalósítására kell fordítani az eddig felhalmozott tudást

Trademagazin.hu, 2016. október 20., csütörtök
Fazekas a zöldgazdaság mellett

Elelmiszer.hu, 2016. október 20., csütörtök
A zöldgazdaság megvalósításának jelentőségéről beszélt Fazekas Sándor

Iveszpremlap.hu, 2016. október 20., csütörtök
Fazekas: a zöldgazdaság megvalósítására kell fordítani az eddig felhalmozott tudást

Agroinform.com, 2016. október 20., csütörtök
Ideje a zöldgazdaságra koncentrálni

Webradio.hu, 2016. október 20., csütörtök
Magyar vállalkozások vettek részt a Közel-Kelet legnagyobb technológiai kiállításán

Tozsdeforum.hu, 2016. október 20., csütörtök
Dubajban gyűjtöttek befektetőket magyar cégek

Dehir.hu, 2016. október 20., csütörtök
Egészségipar: hatmilliárd forinthoz jut a Debreceni Egyetem

Figyelo.hu, 2016. október 20., csütörtök
Nemzetgazdasági értékteremtés

Mnnsz.hu, 2016. október 20., csütörtök
Több tízmilliárdot kapnak a kkv-k a GINOP-ból

Napi.hu, 2016. október 20., csütörtök
Több tízmilliárdot kapnak a kkv-k a GINOP-ból

Pannonnovum.hu, 2016. október 20., csütörtök
50 milliárd forinttal indul az Állami Tőkealap-kezelő társaság

Napi.hu, 2016. október 20., csütörtök
Dübörög a startup piactér - sok magyar cég álma valósulhat meg itt

News4business.hu, 2016. október 20., csütörtök
Az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. nyerte a Provident Társadalmi Hasznosság Díját

Vg.hu, 2016. október 20., csütörtök
A startupépítés trendje a világban

Autopro.hu, 2016. október 20., csütörtök
Szemereyné Pataki Klaudia: ipar 4.0-ás várossá fejlesztjük Kecskemétet

Magyarhirlap.hu, 2016. október 20., csütörtök
Magyar innovációk nyertek el nemzetközi elismeréseket

Dunaújvárosi hírlap, 2016. október 21., péntek, 2. oldal
Magyar vállakozások részvétele

Világgazdaság, 2016. október 21., péntek, 14. oldal
Ipar 4.0 a logisztikában és a beszerzésben

Vas Népe, 2016. október 21., péntek, 1+4. oldal
Biztos út a jövőbe

Piacesprofit.hu, 2016. október 21., péntek
Még egy hétig jelentkezhet a startupok olimpiájára

Portfolio.hu, 2016. október 21., péntek
Még jobban megnyitja a pénzcsapot idén a kormány

News4business.hu, 2016. október 21., péntek
Lengyelországban terjeszkedik a Rendi

Lokal. hu, 2016. október 21., péntek
Magyar vállalkozások a közel-keleti régió legnagyobb technológiai kiállításán

Itextreme.hu, 2016. október 21., péntek
VARINEX 3D TECH DAYS az Ipar 4.0 kihívásaira hangolva

Itextreme.hu, 2016. október 21., péntek
A közép-európai tech szektor krémje a prágai CES-en

Digitalhungary.hu, 2016. október 21., péntek
Magyar startup siker: Varsóban is elindult a Rendi

Realista.hu, 2016. október 21., péntek
Bővül a National Instruments debreceni szolgáltató központja

Logisztika.hu, 2016. október 21., péntek
Új alapokon az innovatív kkv-k finanszírozása

Webradio.hu, 2016. október 22., szombat
Több pénz jut uniós gazdaságfejlesztési pályázatokra az idén

Magyaridok.hu, 2016. október 22., szombat
Több pénz jut uniós gazdaságfejlesztési pályázatokra az idén

Mixonline.hu, 2016. október 22., szombat
Több pénz jut uniós gazdaságfejlesztési pályázatokra az idén

Pecsinapilap.hu, 2016. október 22., szombat
Több pénz jut uniós gazdaságfejlesztési pályázatokra az idén

Magyarhirlap.hu, 2016. október 22., szombat
Több pénz jut uniós gazdaságfejlesztési pályázatokra

Gyorplusz.hu, 2016. október 22., szombat
Több pénz jut uniós gazdaságfejlesztési pályázatokra az idén

Vg.hu, 2016. október 22., szombat
Hetvenmilliárddal több jut idén gazdaságfejlesztési pályázatokra

Profitline.hu, 2016. október 22., szombat
Nőtt az idei gazdaságfejlesztési pályázatok keretösszege

Gazdasag.ma.hu, 2016. október 22., szombat
Több pénz jut uniós gazdaságfejlesztési pályázatokra az idén

Figyelo.hu, 2016. október 22., szombat
Hetven milliárd forinttal növelték a keretösszeget

Figyelo.hu, 2016. október 22., szombat
Startupjaink a Közel-Keleten

Oroscafe.hu, 2016. október 22., szombat
Gazdaságfejlesztés: több forrás az uniós pályázatokra

Boon.hu, 2016. október 22., szombat
Több pénz jut uniós gazdaságfejlesztési pályázatokra az idén

Mon.hu, 2016. október 22., szombat
Több pénz jut uniós gazdaságfejlesztési pályázatokra az idén

Szegedma.hu, 2016. október 22., szombat
Több pénz jut uniós gazdaságfejlesztési pályázatokra az idén

Hvg.hu, 2016. október 22., szombat
Hetven milliárd forinttal növelték a pályázható uniós pénzeket

Adozona.hu, 2016. október 22., szombat
Dől a pályázati pénz

Agroinform.com, 2016. október 22., szombat
Idén jóval nagyobb támogatást kaphatnak a vállalkozások

Iveszpremlap.hu, 2016. október 22., szombat
Több pénz jut uniós gazdaságfejlesztési pályázatokra az idén

Privatbankar.hu, 2016. október 22., szombat
Töménytelenül ömlik a pénz - vajon neked is jut belőle?

Tozsdeforum.hu, 2016. október 22., szombat
Tízmilliárdokkal több pénzt pályáztat idén a kormány

Dehir.hu, 2016. október 22., szombat
Több pénz jut uniós gazdaságfejlesztési pályázatokra az idén

Uzletfejlesztes.hu, 2016. október 23., vasárnap
Állami tőkealap-kezelő indul 50 milliárddal

Napi.hu, 2016. október 22., szombat
Pénzbőség vár a cégekre

Ma.hu, 2016. október 22., szombat
Több pénz jut uniós gazdaságfejlesztési pályázatokra az idén

Innoportal.hu, 2016. október 22., szombat
Több mint ötmilliárdos fejlesztést indít a National Instruments Debrecenben

Agroinform.com, 2016. október 23., vasárnap
Már csordogálnak a kifizetések, és még nyílhatnak pénzcsapok

Euroastra.hu, 2016. október 23., vasárnap
Innováció Jeremie után - Venture Capital Summit

Dunaújvárosi hírlap, 2016. október 24., hétfő, 6. oldal
Gazdaságfejlesztés

Magyar Idők, 2016. október 24., hétfő, 12. oldal
Növelték a fejlesztésre szánt uniós pénzkeretet

Magyar Hírlap, 2016. október 24., hétfő, 9. oldal
Kutatási, innovációs stratégia a Debreceni Egyetemen

Linemonitor.hu, 2016. október 24., hétfő
15 éves az National Instruments Magyarországon

Magyaridok.hu, 2016. október 24., hétfő
Növelték a fejlesztésre szánt uniós pénzkeretet

Figyelo.hu, 2016. október 24., hétfő
Ügyfelek, munkatársak, brand - a sikeres vállalat alapjai

Duol.hu, 2016. október 24., hétfő
Gazdaságfejlesztés:Milliárdokkal emelkednek a keretösszegek

Csalad.hu, 2016. október 24., hétfő
Demo Day London: Segítő kéz a startupot indító magyar fiataloknak
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.