XXVI. évf. | 2016. július 19. | 14. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagjainkat!
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható esemény
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg.
A következő megjelenés időpontja 2016. augusztus 23.

MISZ választmányi ülés

A MISZ összevont választmányi és elnökségi ülést tartott 2016. június 30-án, tagszervezetünknél, a Magyar Telekom Szerémi úti épületében, Budapesten. Meghívott vendég volt Parragh László, az MKIK elnöke.

1.
A választmány egyhangúlag jóváhagyta az elmúlt félévről szóló beszámolót, Szabó Gábor előterjesztésére.

2.
Szabó Gábor azt a javaslatot terjesztette elő, hogy Dobó Mátyást (Magyar Telekom) a választmány kooptálja, mivel Krascsenics Roland (Magyar Telekom) írásban lemondott választmányi tagságáról, és maga helyett Dobó Mátyást javasolta. A választmány az előterjesztést egyhangúlag megszavazta.
Dobó Mátyás ismertette az általa vezetett Product House igazgatóság felelősségi körét, feladat- és hatáskörét, a T csoport innovációval kapcsolatos vízióját, törekvéseit. Dobó Mátyás kifejezte szándékát, hogy a Magyart Telekom oldaláról továbbra is aktívan közreműködik a szövetség szakmai munkájában.

3.
Parragh László bevezetőjében megemlítette, hogy az MKIK Ipari Kollégiuma, mely az innovációs kérdésekkel foglakozik, szívesen fokozná tevékenységét azáltal, hogy erősíti az együttműködést az Innovációs Szövetséggel.
Előadásában bemutatta a német és a magyar GDP-változást 2008-tól, kiemelte, hogy az ábrán a magyar gazdaság az elmúlt 3 évben reál konvergenciát mutat. Az 1990-2010-es időszakot tekintve a GDP 13,5-szeresére emelkedett, míg a bruttó adósság 21,3-szeresére.
Ezután ismertette a 2010-ben elkezdett válságkezelés főbb lépéseit (teljesítményközpontú adórendszer, segélyezés, nyugdíjrendszer átalakítása, különadók stb.) Kiemelte pl., hogy a Munka Törvénykönyve átalakításakor hangsúlyosan figyelembe vették az MKIK véleményét. Majd bemutatta az elért gazdasági eredményeket. Ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy az elért komoly eredmények ellenére, az eddigi intézkedések nem elegendőek a tartósan fenntartható növekedéshez. A Tudás és a Gazdaság összekapcsolása lesz a kulcskérdés.

Elmondta, sok a kérdőjel az EU-támogatásokat illetően, hogy jól használjuk-e fel. Különösen a K+F+I pénzek felhasználásánál lenne mit javítani. A kormányzat felé azt kommunikálja a Kamara, hogy ne adjanak K+F+I pénz olyan projektre, melynek nincs innovációs célja. Kérdés, hogyan lehet bekapcsolni a cégeket az innovációs folyamatba, alkalmas-e az intézményrendszer, mit eredményeznek a pályázatok stb.
Megemlítette, hogy az MKIK-nak is van egy pályázata, melynek során azt vizsgálják, hogy az informatikát be lehet-e vinni az adott cég irányítás-rendszerébe. A program kb. 100 Mrd Ft-os "mozgást˝ fog eredményezni az informatikai piacon.
Ezután több példával illusztrálta, hogy milyen változásokat hoz, ill. hozhat a technológiai fejlődés.

Az előadás után Szabó Gábor elmondta, hogy az innováció, MISZ által is használt definíciója alapján, nem kérdés, hogy az innováció része-e a gazdaságnak. A felsőoktatás és a szakképzés szétválására tett kritikával kapcsolatban Szabó Gábor megjegyezte, hogy már 3 éve javasolta az EMMI-nek az üzemmérnök-képzés visszaállítását, mely annak idején jól működő rendszer volt.
Egyúttal kifejezte a MISZ készségét a felajánlott szorosabb együttműködésre.

Ürge László hangsúlyozta, hogy a természet megismerésére, azaz az alapkutatásokra is kell forrásokat fordítani. Véleményét példákkal támasztotta alá. Parragh László egyetértett a felszólalóval.

Szabó Gábor hozzátette, arra kell figyelni, hogy a különböző típusú pályázatokat (akár innovációs, akár alapkutatási) ne lehessen átcímkézni.

Ábrahám László elmondta, hogy az új fejlett országok (pl. ázsiai kistigrisek) az oktatásba fektettek először, úgy érzi, hogy Magyarországon, az eredmények ellenére, az oktatás még mindig nincs "sínen˝. Példaként hozta fel a szakképzési járulék befizetésének megváltoztatását. A vállalkozások további hátráltatója a korrupció és a bürokrácia. Kérdezte, mit tud tenni az MKIK ezeken a területeken.
Parragh László egyetértett abban, hogy késében vagyunk az oktatást illetően. Példákat hozott arra, milyen nehéz változást elérni. A régiónkat tekintve ugyanakkor a jobbak között vagyunk. A szakképzési hozzájárulás, véleménye szerint, beépült a magyar költségvetés működésébe, ezért szakmai célokra tulajdonképpen nehezen "elérhető˝. Fordulat akkor várható, ha az NGM-ben megerősödik a stratégiai tervezés.

Mondovics János elmondta, a KKV-k körében a fejlesztés dominál (nem a kutatás). Az elmúlt két évtizedben, a verbális szándékok ellenére, nem segítette elő a gazdaság politika ezt a nagyon fontos területet.
Szabó Gábor hozzátette, ősszel a MISZ vissza szeretne térni a K+F (SZTNH általi) minősítési rendszerének kérdésére, egészen pontosan az F meghatározására. Ugyanis a KKV-k által végzett fejlesztési tevékenységeket az érvényes szabályozás nagyon szigorúan ítéli meg. (Ehhez kérte az MKIK partneri együttműködését is.) Az SZTNH egyébként változtatna a gyakorlatán, ha a szabályozás megváltozna.

Keresnyei János azt tette szóvá, hogy az innovációhoz szükséges tudás és technológián kívül a tolerancia még hiányzik. Példának hozta fel az új üzleti modellekre épülő vállalkozások meg nem értését. A kreatív iparágak és az ismert innovatív szakterületek ötvözésére nagy szükség van. Elismerően szólt a Preziről, melyet nem sikerült Magyarországon tartani.

Farkas József azt a kérdést tette fel, hogy mit kellene változtatni. Az MKIK, mely a vállalkozásokat képviseli, a MISZ, mely az innovációt, hogyan tudná hatékonyan érvényre juttatni a Tudás és a Gazdaság összekapcsolását.
Parragh László elmondta, hogy a szabályozással, döntéssel foglalkozók - nem rossz szándékból - egy idő után elvesztik a kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel. Másrészt egy törvényjavaslat, az elfogadásának folyamatában, számos alkalommal kap gellert.
Szabó Gábor hozzátette, hogy a MISZ rendezvényein az államigazgatási vezetőkkel sosem alakult ki nagy vita, ebből következően nem derült ki mely területeken szükséges érvelni.

Fenyvesi László a "Legyél te is mezőgépész˝ mozgalom tapasztalatai alapján jelentette ki, hogy a fiatalságban megvan az innovatív potenciál. A nagy kérdés, hogy a kisvállalkozásoknál van-e kereslet ilyen szakemberekre. Kérdezte, hogy mit tesz az MKIK, hogy érdemi verseny legyen a felsőoktatásban.
Parragh László válaszában elmondta, hogy a Kamara egyrészt kimond olyan dolgokat, problémákat, melyet más nem mer, pl. kimondta a HÖK eltúlzott szerepét a felsőoktatásban. Hasonlóan rámutatnak a közoktatási problémákra is, a szakképzési centrumokat a Kamara javaslata alapján hozták létre, a NAV átalakítása az MKIK elvei alapján történt. Ugyanakkor számos javaslat elakad az egzisztenciális érdekeken. Másrészt részt vesznek a jogalkotásban.

Ürge László Keresnyei János egyik megjegyzésére reagált: szerinte jó, hogy a Prezi amerikai céggé nőtte ki magát, a fejlesztési központ egyébként Magyarországon maradt. Egyrészt high tech céghez itthon nem lehet találni üzletfejlesztési, sales munkatársakat, másrészt magyarországi székhelyű céggel nagyon nehéz eljutni a fejlett piacokra. Szabó Gábor hozzátette, hogy az utóbbi hasonlóan működik a tudomány világában is.

Külgazdasági Értekezlet

2016. június 24-30. között, a Mercure Budapest Buda Hotelben rendezte meg a Külgazdasági és Külügyminisztérium a 2016. évi Külgazdasági Értekezlet. Június 28-án, az ICT, K+F szekcióülésén Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke tartott előadást "Innováció és gazdasági fejlődés" címmel.

Előadásában beszámolt Magyarország innovációs helyzetéről a 2013-2015 évekre vonatkozóan, beszélt az innovációs összképről, illetve kifejtette a hazai innovációs rendszer jellemzőit. Ezen belül elmondta, hogy alacsony az innovációs intenzitás a KKV szektorban, nincs megfelelően kihasználva az akadémiai potenciál, szűk a keresztmetszet a humán erőforrásban és, hogy az előző (EU) támogatási ciklus támogatásai nem vezettek tartós eredményre.

Felelős kutatás és innováció jelentősége

2016. július 13-án, a Danubius Grand Hotel Margitszigetben került megrendezésre az Európai Bizottság Hetedik Keretprogramjából támogatott RRI Tools, felelősségteljes kutatás és innováció a társadalommal a társadalomért c. projekt keretében megvalósuló kerekasztal beszélgetés, melynek témája a "Felelős kutatás és innováció jelentősége - az "RRI Tools" c. projekt keretében kifejlesztett eszköztár" volt.

A kerekasztal beszélgetésen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Budavári László, a Nyugat-dunántúli Regionális Képviselet igazgatója vett részt.
A beszélgetésen elhangzott többek között az, hogy a MISZ az RRI legfontosabb elemei közül elsősorban a társadalmi részvétel fokozásának szükségességét és a K+F eredményekhez való nyílt hozzáférés eszköztárának bővítését látja a legfontosabbnak, amelyek hozzásegítik a vállalkozásokat a felelősségteles kutatás és innováció céljainak eléréséhez. A projekt keretében kifejlesztett eszköztár a www.rri-tools.eu hivatkozás segítségével érhető el.

XX. Országos Diákkonferencia támogatói napja

2016. július 15-én, a Komádi Táborban, Káptalanfüreden került sor a XX. Országos Diákkonferencia támogatói napjára, ahol a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató tartott előadást.

A mintegy 50 fős diák hallgatóságnak Antos László többek között beszélt:
- az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 25 évéről,
- a verseny diák résztvevői körében végzett nemzetközi felmérés eredményeiről,
- a verseny díjairól,
- a kapcsolódó nemzetközi versenyekről, fórumokról.

Hangsúlyozta, hogy tehetséges fiataloknak is szükségük van (jó értelemben vett) kapcsolatokra, melyre az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny során számos alkalommal tehetnek szert.

Harsányi István-díj pályázat

A Manager Képzés Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített, kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri munkák, kutatási munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD-disszertációk elismerésére a 2016. évre ismételten kiírta a Harsányi István-díj pályázatot.

A beadási határidőre, 2016. június 30-ig 36 pályamunka érkezett. A beérkezett munkák referálása júliusban megkezdődött. A díjak odaítélésére augusztus legvégén kerül sor. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg.

28. EU Fiatal Tudósok Versenye

A 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének döntése értelmében 2016. szeptember 16-21. között, Brüsszelben megrendezésre kerülő "28. EU Contest for Young Scientists" döntőjében az alábbi három, első helyezett pályázat képviselheti Magyarországot:
- Mutasd!- Interaktív jelnyelvet tanító és gyakorló szoftver (pályázók: Tóth Fanni és Horváth Roland)
- Mikroelektromechanikai struktúra alacsony frekvenciás hangok és rezgések érzékelésére (pályázó: Udvardi Péter)
- Egy eszköz az elmének (pályázó: Imets Tamás)

A versenyzők első szakmai felkészítését dr. Antos László, ügyvezető igazgató, és Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűrijének tagja és a delegáció vezetője tartotta, 2016. június 28-án, Szövetségünk székhelyén.

Bezárta kapuit a BME gyerekegyetem

Második alkalommal rendezte meg tagszervezetünk, a Műegyetem, BME Gyerekegyetem néven tudományos nyári táborát 8-14 éves általános iskolás gyerekek számára, felkeltendő érdeklődésüket a műszaki és a természettudományok iránt.

Idén két turnusban, összesen mintegy 700 gyermek vett részt a két hetesre duzzadt rendezvényen, és már a jövő évi táborra is csak várólistás helyek maradtak. Az első turnusban az általános iskolás 2-5. osztályos gyerekek vettek részt, míg a második szakaszban a 6-8. osztályosok.

A nyitónapon minden gyermek kézhez kapta saját csoportja órarendjét, valamint az ajándékpólót, -táskát, -tollat, -jegyzetfüzetet, a legkisebbek pedig a színezős foglalkoztatót. A program minden nap 9-kor kezdődött és 17 óráig tartott. Az előadásokon - a tavalyi programhoz hasonlóan - ismét részt vett a gyerekegyetem szimbólumává vált műegyetemi bagoly, azaz Orosz László egyetemi docens, aki felvezette az eseményeket és végigkísérte a gyermekeket az előadásokon. A BME oktatója szerint ide olyan gyerekek jönnek, akiknek kérdéseik vannak és meg akarják érteni a körülöttük lévő világot. A gyerekeknek projektfeladatot is meg kellett oldaniuk, ennek teljesítése a kisdiploma feltétele volt.

A gyerekegyetemről képes beszámoló található a gyerekegyetem.bme.hu oldalon.

KICkoff elődöntő

Június 27-én hétfőn este eldőlt, hogy kik jutottak tovább az egyik legrangosabb, teljes Kelet-Közép Európát lefedő start-up verseny, a KICkoff elődöntőjéből. Tagszervezetünk, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. által működtetett KIC InnoEnergy Accelerator HUB szervezésében, a Prezi House of Ideas-ben több mint 50 érdeklődő előtt megtartott esemény igazi showműsor volt a közönség számára. A résztvevő versenyzők a felkészítő workshopok során rengeteget fejlődtek, így igazán komoly meggyőző erővel léptek színpadra. A befektetőkből, vállalatvezetőkből, innovációs szakemberekből álló nemzetközi zsűri 2 start-upot (Fischer Zoltánt és Harvey Stewartot) juttatott a szeptember 20-án megrendezésre kerülő varsói fináléba, továbbá 3 különdíjat is kiosztott (Kókai Ákosnak, Heinfarth Thomasnak és Orosz Zsuzsannának).

A díjakat a Bay Zoltán Nonprofit Kft. képviseletében Dr. Grasselli Norbert ügyvezető igazgató, a MISZ K+F Tagozat elnöke, Maciej Majchrowitz a KIC InnoEnergy üzletfejlesztési menedzsere és Pál Kata, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Ágazati, Technológia- és Tudástranszfer Igazgatóság Igazgatója adta át.

A döntőbe jutottak harcba indulnak a 10000 eurós fődíjért és a 150000 euró összértékű KIC InnoEnergy Highway akcelerációs programba kerülésért. A nemzetközi verseny elődöntői tovább zajlanak, ezen a héten Krakkóban, jövő héten Zágrábban mérkőznek meg a helyi vállalkozók végül július közepére kialakul a döntő teljes mezőnye.

A Bay által működtetett KIC InnoEnergy Accelerator HUB folytatja a döntőbe jutott versenyzők felkészítését a megmérettetésre, a többi versenyző szakmai támogatását és mentorálását sikeres piacra lépés érdekében, de emellett már várja az új érdeklődő vállalkozások vagy vállalkozni vágyók jelentkezését is, akik őszi tréningen vehetnek majd részt.
További információk az alábbi linken.

InnoStars Accelerator program

Az EIT Health - az egyik legnagyobb egészségügyi kezdeményezés világszerte - hirdette meg az InnoStars Accelerator programot. A verseny döntőjét 2016. július elsején rendezték meg Budapesten.
Az eseményen két kategóriában osztottak díjakat:
- Az InnoStars Awards kategóriában a díjazott projektek: Pretargeted Medicine (Lodoco Clinical Kft.) és a Prelife (Prelife Kft.)
- Az Innostars GoEurope 2016 kategóriában pedig a BioPREDx (MDQuest Kft.) és a FRISBEE (Biosystems International Kft.) a nyertes.

A zsűri tagjai Valner Szabolcs (Digital Factory), Joerg Bauer (GE Hungary), Blazsevácz Péter (Philips Healthcare), Dr. Puskás Péter (McKinsey & Company) és Dr. Mogyorósi Péter (Laser Consult Kft.) voltak.

Magyar vállalati siker EU pályázatokon

Tagszervezetünk, a BioTalentum Kft. sikerrel vesz részt öt új H2020 kutatási projektben. A BioTalentum Kft új EU projektjei közül a legnagyobb szakmai kihívást a nagy léptékű EU-ToxRisk (An Integrated European "Flagship" Program Driving Mechanism-based Toxicity Testing and Risk Assessment for the 21st Century) projekt jelenti, ami 39 partnerrel, 30 millió EUR támogatásban részesült. Fő célja, hogy az állatkísérletek alternatívájaként megoldást dolgozzon ki kémiai anyagok tesztelésére.

A NABBA (Design and Development of advanced NAnomedicines to overcome Biological BArriers and to treat severe diseases), az IN3 (An integrated interdisciplinary approach to animal-free chemical and nanomaterial safety assesment), és a CaSR Biomedicine (Calcium Sensing Receptor (CaSR) Therapeutics for Calciotropic and Non-Calciotropic Diseases) projektek hálózatban megvalósuló kutatási tréning projektek, amelyek fiatal kutatók Phd-hoz jutását, karrier fejlesztését támogatja.

A BioTalentum Kft. fontosnak tartja a tudomány művelésén túl annak népszerűsítését is annak érdekében, hogy a felnövekvő generációból mind többen válasszák majd a tudományos pályát, ezzel is erősítve Magyarország gazdaságát. A SCICHALLENGE konzorcium tagjaként általános és középiskolás gyerekeknek szerveznek nemzetközi tudományos vetélkedőt. A verseny során a diákok két korcsoportban, 25 téma közül választhatnak, innovatív projektjeiket pedig népszerű közösségi oldalakra tölthetik majd fel.

FoTRRIS projekt

Az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogramjának (Horizon 2020) finanszírozásával a felelősségteljes innováció témakörében folytatnak kutatást (http://fotrris-h2020.eu). A FoTRRIS projekt célja, hogy kutatási eredményeivel és szakpolitikai javaslataival hozzájáruljon ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer jobb válaszokat adhasson korunk társadalmi és környezeti kihívásaira.

A mellékelt linken található anonim, rövid (10-15 perces) angol nyelvű kérdőív kitöltésével hozzájárulhat a kutatás sikeréhez: https://survey.aau.at/index.php/195935?lang=en

Ha a kutatás eredményeit megismerné, jelezze ezen az e-mail címen Lengyel Erzsébetnél.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Corn Oil Press Kft
Tagsorszám: | 730.
Cím: | 4150 Püspökladány, Árpád út 64.
Vezető: | Pinczés Mariann
Telefon: | 20/223-4423
E-mail: | pinczesm@grapoila.hu

Tevékenység:
A cég hidegen sajtolt olajok és maglisztek gyártásával foglalkozik elsősorban. Fő termékük a szőlőmagolaj és a szőlőmagliszt, melyeket a borászat melléktermékeinek teljes körű felhasználásával állítanak elő. A vállalat nagy hangsúlyt fordít a környezetvédelemre. Legfontosabb alapelvük, hogy ún. "zero waste" technológiával dolgoznak, mely annyit jelent, hogy nem keletkezik semmilyen hulladék a termékek előállítása során, minden alapanyagot és gyártási mellékterméket hasznosítanak. A technológia alkalmazásáért 2016-ban a XXIV. Innovációs Nagydíj átadása alkalmával elismerésben részesült, valamint elnyerték az V. Greennovációs Nagydíj Fődíját.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

27. Nemzetközi Élővilág Kutató Hét

A Schweizer Jugend Forsch szervezete 2016. június 25. és július 2. között tartotta a 27. Nemzetközi Élővilág Kutató Hetet (International Wildlife Research Week), melyen Magyarországról Rácz Gréta, a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny II. díjban részesített fiatalja vet részt, a Magyar Innovációs Szövetség ajánlásával, és a MATEHESZ támogatásával. A rendezvény helyszíne Tschierv volt, a kutatások Val Müstair területén zajlottak. Az eseményen Svájc, Németország, Málta, Olaszország Svédország, Csehország, Észtország és Portugália diákjai vettek még részt.

Rácz Gréta egy négy fős csoportban, két svájci és egy máltai fiatal társaságában vizsgált különböző méh fajokat. A kutatás fő célja az volt, hogy megtalálják a piros listán lévő Bombus alpinus faj tagjait és több adatot gyűjtsenek róla. Mivel a keresett faj a tengerszint feletti 2500-3000 méteren él, így ezen a területen kutattak.

A kutató hét során nem sikerült ugyan megtalálni a keresett fajt, viszont sok adat gyűlt össze más fajokról. A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a leggyakoribb növény az adott tájon a Gentiana acaulis /clusii, és a méhek is erre a virágra szálltak le leggyakrabban. Ennek oka az lehet, hogy ezeknek a méheknek a teste nagyobb és csak ebbe a virágba fértek bele. Annak az okát, hogy miért nem találták meg a keresett fajt nem tudták kitalálni, talán akkor kell próbálkozni, amikor a hőmérséklet alacsonyabb, hiszen ez a faj a fagypont körüli hőmérsékletben is képes repülni. A kapott eredményeket nyílt előadássorozat keretében prezentálták.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Visegrádi Szabadalmi Intézet ünnepélyes megnyitása

2016. július 1-jén a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) - mint nemzetközi kutatási és elővizsgálati szerv - megkezdte működését. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában tartott megnyitó alkalmából köszöntőt mondott Roman Kowalski, a "visegrádi négyek" soros elnökségét betöltő Lengyelország nagykövete.

Az ünnepélyes megnyitón elhangzott a VSZI igazgatótanácsa soros elnöke, Josef Kratochvíl, a Cseh Köztársaság Iparjogvédelmi Hivatala elnökének köszöntője is. Bendzsel Miklós, az Európai Szabadalmi Szervezet igazgatótanácsának alelnöke, az SZTNH korábbi elnöke rámutatott, hogy az új intézet létrehozása mérföldkő a szabadalmi oltalom történetében. A VSZI az eddigieknél előnyösebb feltételeket teremt a régió feltalálói és vállalkozásai számára a világ 148 országára kiterjedő szabadalmi együttműködési megállapodás rendszerének igénybevételére. Gárdonyi Márk, a VSZI öt évre kinevezett igazgatója elmondta, hogy az intézet a közép-európai régió feltalálói számára költséghatékony lehetőséget nyújt az oltalmi rendszer eléréséhez, a kutatási és elővizsgálati eredmények gyors kihasználásához.

A tényleges működését ezen a napon megkezdő virtuális intézet a négy visegrádi ország szabadalmi hatóságainak meglévő kapacitásaira épít. Mindez lehetőséget biztosít arra is, hogy a résztvevő országok szabadalmi bejelentői (nem különben a külhoni magyarság feltalálói) anyanyelvükön indíthassák meg a nemzetközi szabadalmi bejelentést, illetve az eljárás során felvetődő kérdésekre is anyanyelvükön kaphassanak választ. Az oltalomképességre vonatkozó "visegrádi" kutatási és vizsgálati jelentések - az igénybe vehető díjkedvezmények révén - költséghatékonyabbak lesznek a nemzetközi jogszerzés területén.

Az intézet igazgatótanácsának elnöki tisztét az együttműködés szabadalmi hatóságainak vezetői rotációs rendszerben töltik be, így 2017-ben Lubos Knoth Szlovákia, 2018-ban Alicja Adamczak Lengyelország képviseletében, akik szintén méltatták köszöntőjükben az intézet létrejöttének jelentőségét.

Jelentősen nőtt a szabadalmi bejelentések száma az első félévben

Az elmúlt év azonos időszakához képest 2016 első hat hónapjában szinte valamennyi területen jelentősen nőtt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH) kezdeményezett oltalomszerzési eljárások száma. Az egyik legnagyobb arányban a találmányaikra, műszaki megoldásaikra jogi védelmet biztosítani kívánók száma emelkedett: a szabadalmi bejelentések száma közel 35 százalékkal nőtt, míg használatiminta-oltalmat 83 százalékkal többen igényeltek, mint korábban. A növekedés a védjegy és a formatervezési minták tekintetében is számottevő, itt mintegy 27, illetve 72 százalékkal több esetben nyújtottak be kérelmet az SZTNH-nál. Fontos kiemelni, hogy az intenzívebb bejelentési és oltalomszerzési hajlandóság javarészt a hazai gazdasági szereplőkhöz kapcsolódik. Hazánk javuló gazdasági teljesítőképessége mellett az is közrejátszhat a kedvező statisztikai adatokban, hogy 2015 őszétől ismét megnyíltak azok a pályázati lehetőségek, amelyek a hazai és európai uniós források terhére támogatást biztosítanak a szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzéséhez, valamint fenntartásához.

Az SZTNH hatósági munkáját nem csupán az iparjogvédelmi területeken vették igénybe nagyobb számban az ügyfelek. 2016 első felében több mint félezer szerzői mű önkéntes műnyilvántartásba vételét kezdeményezték a hivatalnál, valamint − az operatív programok keretében pályázati úton elérhető kutatás-fejlesztési támogatásokkal összefüggésben − mintegy 550 esetben kérték a projekt kutatás-fejlesztési tartalmának minősítését. Ezen utóbbi szám az elmúlt évek adataihoz képest megsokszorozódott igénybevételt jelent e négy éves múltra visszatekintő intézményrendszer esetében. A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítését, ideértve az adóhatóság, illetve harmadik személyek számára végzett szakértői munkát is, az SZTNH elsődlegesen az itt rendelkezésre álló műszaki szakmai kapacitás és tapasztalat felhasználásával látja el.

Iparjogvédelem-intenzív szakágazatok Magyarországon

Az SZTNH első alkalommal végezte el az iparjogvédelem-intenzív szakágazatok gazdasági súlyának magyarországi felmérését. A szellemitulajdon-védelmi eszközöket aktívan alkalmazó vállalkozások és tevékenységek feltérképezése és gazdasági teljesítményeik számszerűsítése értékes információkkal szolgálhat a gazdasági szereplőknek és a politikai döntéshozóknak egyaránt. A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlyának nemzetközi módszertant alapul vevő összesítése Magyarországon már több mint egy évtizedes hagyománnyal rendelkezik, az iparjogvédelem-intenzív ágazatok hasonló vizsgálatára azonban eddig még nem került sor.

A magyarországi elemzés az SZTNH 2013. év végi adatai alapján határozta meg a hatályos oltalommal rendelkező magyar vállalkozások jellemzőit; a szabadalom-, a védjegy-, a használatiminta- és a formatervezésiminta-oltalom intenzív szakágazatokat és ezek gazdasági súlyát. Az eredmények alapján a nemzetközi felmérések során tapasztaltakkal összhangban a hazai iparjogvédelem-intenzív tevékenységek jelentős súllyal járulnak hozzá a gazdasági teljesítményhez. Az érintett magyarországi ágazatok szakterületi koncentrációja felülmúlja az Amerikai Egyesült Államokét és az Európai Unióét, azaz kevesebb szakágazat nagyobb iparjogvédelmi aktivitással van jelen a magyar gazdaságban.

Várható esemény

KIC InnoEnergy The Business Booster

2016. november 23-24-én Barcelonában kerül megrendezésre a KIC InnoEnergy The Business Booster c. rendezvénye, ahol a vendégek egy helyen találkozhatnak az InnoEnergy által finanszírozott start-up vállalkozásokkal, az innovációs projektek során létrehozott és piacra bevezetett termékekkel, az iparág képviselőivel, befektetőkkel. Kitűnő alkalom üzleti tárgyalások lebonyolítására.

További információk a rendezvényről az alábbi linken.

Tagszervezetünk, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. várja az új energetikai technológiák iránt érdeklődő befektetők és iparági vállalatok vezetőinek jelentkezését, hogy együtt kezdjenek el üzletet építeni ezen alapokon is. A részletekért a vállalkozás és képviselő neve, beosztása, elérhetősége megadásával jelentkezzenek Dervalics Ákosnál (mobil: +36-30/611-4416, e-mail: akos.dervalics@bayzoltan.hu, web: www.bayzoltan.hu).

Pályázati felhívás

Hogyan készítsünk professzionális, növekedés orientált stratégiai üzleti tervet?

Az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége, a Sanborn Capital Management és a Messzelátó Egyesület képzést szervez, 2016. szeptembertől hetente, 2017. januárig. Az első alkalom 2016. szeptember 15-én,18:00-tól a Prezi székhelyén (1065 Budapest, Nagymező utca 54-56.) kerül megrendezésre.

A képzés tizenhat, interaktív, angolul zajló, három órás ülésből fog állni. A résztvevők stratégiai üzleti tervet készítenek, melyet be kell mutatniuk egy verseny keretében szakértő befektetők előtt az utolsó ülésen. A képzés minden résztvevő számára ingyenes.

Minimum követelmények:
- négy befejezett főiskolai év;
- haladó angol nyelvtudás;
- üzleti és vállalkozói érdeklődés;
- elegendő idő a szükséges kutatáshoz a csoportmegbeszélésekre a hétvégén,
- magyar állampolgárság.

Ajánlott:
- saját üzlet vagy ötlet;
- közszolgálat;
- amerikai gimnázium, egyetem vagy valamilyen professzionális program öregdiákja.

Az interjúk az augusztus 29-i héten kezdődnek.

A regisztrációhoz önéletrajzot, motivációs levelet az alábbi e-mail címre kell küldeni: Leanworkshop2016@gmail.com legkésőbb 2016. július 31-én, 16:00-ig.
További információk az alábbi linken.

Szakirodalomfigyelő

Dana Beldiman (szerk): Innovation, Competition and Collaboration (Innováció, verseny és együttműködés) - Edward Elgar, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

Amióta verseny van a piacokon, az innováció az előbbre jutás egyik legfontosabb eszköze. Hozzá kapcsolódóan, a szellemi vagyon védelmének jogi intézményrendszere kettős célt szolgál: legfőbb rendeltetése, hogy a társadalmak érdekében mozdítsa elő az innovációs tevékenységeket, ennek eszközeként pedig ösztönző kedvezményeket biztosítson innovációs eredmények létrehozóinak/birtokosainak.

Ahogy Beldiman is írja, a fejlődés mai szintjén az innovációs munka eszköz- és erőforrás igénye előtérbe hozta a piaci szereplők közti verseny és az együttműködés ésszerű ötvözésének és az erre támaszkodó, újtípusú gazdasági kapcsolatoknak az alkalmazását. Erre szolgál a nyílt innováció, és a tudásmegosztásra támaszkodó gazdasági tevékenységi struktúrák. E változások átalakítják a szellemi vagyon védelmének szerepét is. Eredeti rendeltetése szerint azzal ösztönözte az innovációt, hogy a fejlesztőnek védett pozíciót adott a hasznosításhoz, ma már egyre inkább a tudásmegosztásnál használják csere- és "fizetőeszközként".

A nyitó tanulmányból: "Az alapvető jelenséggé a coopetition vált. A mai gazdasági környezetben mindinkább a versenytársak közötti együttműködés - ez a coopetition - az innovációk létrehozásának útja, és általában az üzleti tevékenységeké. Ez a környezet egyre erősebben megköveteli, hogy a K+F, úgyszintén a javak és szolgáltatások termelése sokoldalú technológiai hozzájárulásokra támaszkodják. A coopetition-ben megtestesül a gazdasági tevékenységek szabadsága, ahogyan azt Európai Unió Alapjogi Chartája meghatározza."

"A fejlődés eredményei életre hívták a nyílt innovációt, mint azt a környezetet, amelyben a tudás-alapú iparágak elhagyják a vertikális integráció modelljét a horizontálisért, és a saját erőforrásaik kiegészítésére a külső forrásokból származó tudásra és hozzáértésre támaszkodnak. Ez az új paradigma a kölcsönhatások új típusát igényli az innovációs folyamat résztvevői között. A cégek struktúrái alkalmazkodnak, közöttük a hagyományos választóvonalak mind képlékenyebbé válnak. A nyílt innováció új utakat teremt a tudás létrehozásában és elosztásában, lehetővé teszi több szereplő piacra lépését, és a kapcsolatok új formáit. Olyan paradigmát hoz létre, amelyben a versenyelőny nem szükségképp a tudás kizárólagosságából táplálkozik, hanem legfőképp a képességből, hogy a megfelelő tudáshoz a megfelelő időben hozzájussunk."

"A nyílt innováció nem csökkenti a szereplők képességét, hogy a fejlesztésből gazdasági hasznot húzzanak. Nyomában olyan rendszer alakul ki, amely magánjogi szerződéseket alkalmaz a szellemi vagyonból táplálkozó erőforrások elosztásában, ez pedig a tudás hatékonyabb használatára vezet, és ezzel is előre viszi az innovációt."

"A szabályok alkotói nem tudják általánosságban meghatározni, optimálisan milyen mértékű kizárólagosság illesse meg a szellemi vagyon birtokosait. Utóbbiak a konkrét esetekben sokkal jobban fel tudják becsülni, mennyiben támaszkodjanak arra a hasznosításban, és mikor kedvezőbb azt elcserélniük az üzleti partnereikkel más előnyökért."

"A coopetition különösen nagy jelentőségű - jogi szempontból is - a technológiai innovációk létrehozásánál. Az ezekben döntő szerepű tényezők, a zsugorodó termék-életciklustól a gyorsan és sokoldalúan változó technológiai környezetig, lehetetlenné teszik, hogy egy cég egymaga tudja végig vinni a teljes innovációt."

"E fejlemények megkövetelik, hogy újragondoljuk a szellemi vagyonra vonatkozó jogszabályok szerepét, hogy azok hatékonyan feleljenek meg a nyílt innováció szükségleteinek. E könyv fejezetei (további 9 - OP) kiemelik az előrelépéseket a szellemi tulajdon jogának különböző területein, amelyeket a nyitott és megosztott tudásra támaszkodó gazdasági környezet realitásai hívtak életre. Tárgyalják a tudásmegosztás különféle modelljeit, amelyek a nyílt innováció bővülő terében működnek."

Fucskár Ágnes - Fucskár József Attila: A Felvidék rejtőzködő kincsei - Alexandra Kiadó, 2016.
Dr. Osman Péter ismertetése

A megragadóan jó láttatás e művészeivel mindig élvezet járni a magyar kultúra és történelem tájait. Kitűnő albumaik sorából a közelmúltban mutattuk be a Várak Magyarországon (Hírlevél 2016/4. sz.), a Máramaros (2015/22.) és a Kárpátalja (2015/16.) c. köteteiket.

Akárcsak a korábbiakban, ennek a kötetnek is a kitűnő nyomdatechnikával készült, láttatásban felsőfokú, szép fényképek alkotják a túlnyomó részét. Kisebb változás abban tapasztalható, hogy a kísérő szövegek ezúttal valamelyest kevésbé idézik meg a látvány "lelkét", és inkább tárgyilagos, a rövid szövegek adta lehetőség szerint jól tájékoztató, a jó útikönyvek modorában szóló leírásokat és ismertetéseket kapunk. A képek közt akad néhány, amelynek látványa megkapó, de bárhol lehetne, nem a hely arcvonása. Fontos érdem viszont, hogy a kisebb méretű képek is tökéletes kifejező erejűek.

A szerzők így indítják bevezetőjüket: "A Felvidék hatalmas kincsestára a természeti értékeknek, de bővelkedik kulturális és történelmi műemlékekben is. Előző, Felvidék című albumunk után most azokon a helyszíneken kalauzoljuk az olvasót, amelyek abból kimaradtak, de fontosnak tartottuk bemutatásukat. Szeretnénk megismertetni a Felvidéket azokkal, akiknek ez a nagyszerű vidék ismeretlen, és azokkal is, akik visszatérő utazói e tájnak."

Az Alexandra ajánlója ezúttal is jó bemutatással szolgál: "Évezredek történelme vonul végig ezen a tájon, amely olyan, mint egy mesekirályság, hegycsúcsokon megülő várromokkal, kastélyokkal, vízesésekkel és barlangokkal. Ám minden szépségével és regényességével együtt valódi tájról van szó, a magyar történelem egyik legfontosabb színteréről. A fotós házaspár értő szemmel és nyitott lélekkel járta be újra ezt a vidéket, hogy megörökítsék számos felfedezésre váró csodáját: ezernyi év történelméről mesélő templomokat, hegycsúcsokon megbúvó várakat, reneszánsz kastélyokat, az itt élő sokféle nép kultúráját őrző falvakat, sötét erdőket és festményekre illő látképeket. A lapokon azok is találnak új, felfedezendő csodákat, akik bejárták már ezt a tájat."

Az album fejezetei: • Hegyentúl, Kis-Kárpátok és a Hegyalatt vidéke. - Ebben egy különleges népcsoporttal is találkozhatunk: ők a habánok, akik a vallásüldözések elől menekültek ide. "Jó iparosok, ezermesterek voltak, ezáltal hozzájárultak a gazdaság fejlődéséhez. Maguk építették jellegzetes házaikat, amit saját készítésű bútorokkal rendeztek be. A fajanszkészítés titkát akkoriban egyedül ők ismerték és magas színvonalon művelték." Szomolány várát pedig "Az egyik legmutatósabb felvidéki várkastélynak" nevezik. • Duna menti alföld (Csallóköz, Mátyusföld) • Körutazás a Vág völgyén Pöstyéntől Zsolnáig, majd vissza a Nyitra völgyén - "A XVI. századtól szokássá vált, hogy a hegyek védelmében álló várak tulajdonosai kényelmes, tágas, jól fűthető kastélyt építettek a fellegvár alatt." • Selmeci-körhegység - Garamszentbenedek bencés apátsági temploma (az apátságot I. Géza király alapította 1075-ben) "a közép-európai kora gótika egyik legszebb emléke". • Gömör-Szepesi-érchegység, az Ipoly medencéje és a Gömör-Tornai-karsztvidék • Szepesség és Sáros • A Kassai-medence és a Felvidék keleti vége.

A gazdag kincsestár helységnévmutatója kerek száz nevet tartalmaz.

Adam Zamoyski: Napóleon bukása és a bécsi kongresszus (1814-1815) - Park Kiadó, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

A Wikipediából: Zamoyski régi lengyel nemesi családból származó brit történész. A szócikk 15 történelmi könyvét sorolja, sok rangos kitüntetését, köztük magas lengyel kormánykitüntetéseket, munkásságáért kapott két Royal Society tagságát.

A történetet szükségtelen elmondani - azt próbáljuk érzékeltetni, milyen ez a hatalmas, részletes összefoglaló. A sűrű, ám élvezetesen színes elbeszélés a történészi hitelességet alátámasztó jegyzetekkel, a részletes név- és tárgymutatóval, bibliográfiával és további mellékletekkel 34 fejezetben 654 oldalt tesz ki. Az első az oroszországi vereséggel indul: "1812 december 5-én, mialatt seregének maradéka a visszavonulás utolsó fázisával küszködött, Napóleon úgy döntött, neki elege van ebből, visszatér Párizsba." Az utolsó, amelynek címe A lefékezett Európa, így zárul, elegánsan összegezve a történtek valódi jelentőségét: "Ostobaság lenne azt állítani, hogy az 1815-ös megállapodások (a bécsi kongresszus - OP) okozták a 20. század rettenetes kataklizmáit. Am ha valaki bizonygatni próbálná, hogy a kongresszushoz semmi köze mindannak, ami Oroszországban 1917 után, Olaszországban és Németországban az 1920-as, 1930-as és 1940-es években, Közép- és Dél-Európa sok részén pedig az elmúlt évszázad különböző időszakaiban történt, az minden bizonnyal nevetségessé tenné magát." Ennek alapján a könyv azzal olvasható, hogy a benne leírtak következményei, ha áttételesen is, erősen befolyásolták mai világunk alakulását.

Kiemelést érdemel Zamoyski higgadt pártatlansága. Elbeszélése bőven ad támpontokat és tényeket ahhoz, hogy az olvasó véleményt formáljon a szereplőkről, ő viszont végig hűvös tárgyilagossággal beszél. Elénk tárja a történelem e szakasza főszereplőinek emberi vonásait is, bemutatja szellemi és morális kvalitásaik minőségét, s hogyan fonódtak a hatalmi játszmáktól ágas-bogas, rendkívül bonyolult történetbe a szerelmi ügyeik, és alakították is azt.

Pár apró részlet, ízelítőül. Valamelyest a császár is ember: "»Kezdek elnehezülni, és túl kövér vagyok, nyugalmat szeretnék, és igen kimerítőnek tartom a háborúval járó utazgatást és tevékenységeket« vallotta be". A kiemelés tőlem, a meghökkentő panasz viszont Ő Császári Felségéé. Magáról pedig így beszélt az egyik legfontosabb politika-csinálónak, Metternichnek, ami sokat elárul császári tettei hajtóerejéről: "A maguk trónra született uralkodói megengedhetik maguknak, hogy hússzor legyőzzék őket, ők ez után is visszatérhetnek a fővárosaikba. Én ezt nem tehetem meg, hiszen egy parvenü katona vagyok - mondta. - A tekintélyem nem élné túl azt a napot, amikor megszűnnék erős és emiatt rettegett lenni."

Metternichről: "A saját véleménye szerint a világ fényessége volt, a folyamatosan a szeme előtt tartott tükörből visszaverődő fény őt magát is elvakította. Egója krónikusan túlfejlett volt, és kérlelhetetlenül növekedett. Állandóan arról írt (a könyvben sokszor idézett szerelmi levelezésében is - OP), mit gondolt, írt és tett, rámutatva - olykor csak önmaga kedvéért - arra, milyen ragyogó fényben tüntették fel őt e gondolatok, írások és tettek. Önimádatához félelmetes önelégültség járult, melyet külső befolyások egyáltalán nem ingathattak meg." "Metternich egyébként szorgalmas, becsületes és művelt férfiú volt, még némi humorérzékkel is megáldotta a sors. Feltűnően óvatos volt, (...) hogy soha semmibe ne keveredjék bele annyira, hogy onnan már ne tudjon visszakozni. Mindez tökéletes diplomatává és félelmetes tárgyaló féllé tette. Tudta, hogyan hitesse el másokkal, hogy az ő akaratuk érvényesül, miközben saját tempójukban terelgette őket az általa kiválasztott cél felé."

A kongresszus színhelyéről: "A város Metternich szavaival élve »egyetlen hatalmas, nagyszerű és gyönyörű bolondokházává« változott. Nemcsak az uralkodók, minisztereik és tábornokaik voltak itt, hanem feleségeik, szeretőik és különféle tányérnyalóik is."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Techmonitor.hu, 2016. június 27., hétfő
Rendszerbővítés a Richter Gedeon gyógyszergyár dorogi üzemében

Pharmaonline.hu, 2016. június 27., hétfő
Bővít a Richter

Technokrata.hu, 2016. június 27., hétfő
Ennek köszönhetően felgyorsul az itthoni gyógyszergyártás

Mnnsz.hu, 2016. június 27., hétfő
Rendszerbővítés ABB megoldásokkal a Richter Gedeon gyógyszergyár dorogi üzemében

Gazdasagiradio.hu, 2016. június 27., hétfő
Van egy jó ötleted, amivel spórolni lehet? Most pénzt érhet!

Figyelo.hu, 2016. június 27., hétfő
Három startup ingyen mehet San Franciscoba

Mediainfo.hu, 2016. június 27., hétfő
Lesz magyar csapat a Microsoft Imagine Cup döntőn

Innoportal.hu, 2016. június 27., hétfő
K+f vs Brexit: a medve és a politika nem játék

Trendfm.hu, 2016. június 27., hétfő
Van egy jó ötleted, amivel spórolni lehet? Most pénzt érhet!

Euronews.com, 2016. június 27., hétfő
Krakkó a startupokban hisz

Trend FM, 2016. június 27., hétfő
Energetikai ötletek
"...Hipersebességű mosógép, csendes szélgenerátor, mindenkinek van egy jó ötlete, hogy mivel lehet hatékonyabbá tenni az energiapiacot. Ezekre az új ötletekre vadásznak a verseny szervezői, ahol fiatal, tehetséges feltalálókat mérhetik össze tudásukat a kelet-közép-európai versenytársakkal. A tét nagy, a győztes 10 ezer eurós fődíjat, és 150 ezer euró értékű innovációs programot nyerhet. Dervalics Ákos főszervezővel, Balkó Rita beszélgetett..."

Csíki Hírlap, 2016. június 28., kedd, 10. oldal
A közmédia vendége a csíkszeredai Imets Tamás feltaláló
"...Az ifjú székelyföldi innovátor a napokban vehette át találmányáért a Magyar Tudományos Akadémián az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny egyik első díját..."

Gyógyszerészet, 2016. június 28., kedd, 371+372. oldal
HÍREK SZEGEDRŐL

Gyorplusz.hu, 2016. június 28., kedd
A győri egyetemisták már megérkeztek a londoni versenyre

Gyorplusz.hu, 2016. június 28., kedd
A győri egyetemisták már megérkeztek a londoni versenyre

Bdpst24.hu, 2016. június 28., kedd
HAT MAGYAR DIÁKCSAPAT MÉRKŐZIK MEG EURÓPA EGYIK LEGNAGYOBB ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁGI VERSENYÉN

Mfor.hu, 2016. június 28., kedd
Egymilliárd eurót fordít innovációra a Siemens

Hajdupress.hu, 2016. június 28., kedd
Londonban versenyeznek a debreceni egyetemisták

Hiros.hu, 2016. június 28., kedd
Megérkeztek a kandósok a Shell Eco-marathonra

Figyelo.hu, 2016. június 28., kedd
Magyar-lengyel startup angolul oktat

Bacsmegye.hu, 2016. június 28., kedd
A kecskeméti Kandósok már a helyszínen készülnek Európa egyik legnagyobb üzemanyag-hatékonysági versenyére

Lánchíd Rádió, Szaldó, 2016. június 28., kedd
Startupok számára indított támogatási együttműködési programot a Telenor

Somogytv.hu, 2016. június 29., szerda
Egymást segítik a cégek

Kapos.hu, 2016. június 29., szerda
Együtt könnyebb

Webradio.hu, 2016. június 29., szerda
Egyetemek nélkül nincs gazdasági fejlődés - konferencia

Tozsdeforum.hu, 2016. június 29., szerda
Egyetemek nélkül elfelejthetjük a gazdasági növekedést

Civishir.hu, 2016. június 29., szerda
Oda megy az ipar, ahol tudás van

Haon.hu, 2016. június 29., szerda
Oda megy az ipar, ahol tudás van

Autopro.hu, 2016. június 29., szerda
Rátenyerel a Siemens a fejlesztés-gombra

Erdon.ro, 2016. június 29., szerda
Oda megy az ipar, ahol tudás van

Sg.hu, 2016. június 29., szerda
Tel-Avivban alapított kutatóirodát a Bosch

Kaposvarmost.hu, 2016. június 29., szerda
Szükség van az új technológiákra, az innovációra

Kaposvarmost.hu, 2016. június 29., szerda
Együtt a fejlődésért, egységben az erő

Jarmuipar.hu, 2016. június 29., szerda
Egymilliárd eurót fordít innovációra a Siemens

Sonline.hu, 2016. június 29., szerda
Vegetáló kisvállalkozások - tőke kell és jogszabályi könnyítés

Nlcafe.hu, 2016. június 29., szerda
Magyar siker: világversenyen döntős a debreceni egyetemisták találmánya

Portfolio.hu, 2016. június 29., szerda
Egy startup már most egy komplett szakmát automatizálna

Hajdú-Bihari Napló, 2016. június 30., csütörtök, 4. oldal
Ahol tudás, ott ipar

Magyar Idők, 2016. június 30., csütörtök, 15. oldal
Hazai startupok készülnek az amerikai rendezvényre

Magyar Idők, 2016. június 30., csütörtök, 15. oldal
A vállalkozások harmada kért EU-s garanciát

Somogyi Hírlap, 2016. június 30., csütörtök, 2. oldal
Vegetáló kisvállalkozások

TechMonitor, 2016. június 30., csütörtök, 6-7. oldal
Ipar Napjai 4.0 - Sikertörténet a Budapesti Vásárközpontban

Webradio.hu, 2016. június 30., csütörtök
Állami támogatás kutatás-fejlesztésre

Nlcafe.hu, 2016. június 30., csütörtök)
Magyar siker: világversenyen döntős a debreceni egyetemisták találmánya

Index.hu, 2016. június 30., csütörtök
Világsiker kapujában a debreceni orvostanhallgatók appja

Ingatlanhirek.hu, 2016. június 30., csütörtök
Szegeden épül a jövő?

Epiteszforum.hu, 2016. június 30., csütörtök
Szegeden új fejlesztőközpont épül

Pannonnovum.hu, 2016. június 30., csütörtök
Irány pályázni, gyorsan kipörögnek a pénzek!

Magyaridok.hu, 2016. június 30., csütörtök
Hazai startupok készülnek az amerikai rendezvényre

Mediapiac.com, 2016. június 30., csütörtök
All in! - Inspiráció és innováció

Csalad.hu, 2016. június 30., csütörtök
Szükség van az egyetemi képzésekre a gazdaság fejlődéséhez

Sonline.hu, 2016. június 30., csütörtök
Vegetáló kisvállalkozások - tőke kell és jogszabályi könnyítés

Preshaz.eu, 2016. június 30., csütörtök
Informatikai vonzerő
"...A Magyar Innovációs Szövetség részvételével megalakult Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform első munkaülésére 2016. június 16-án került sor az MTA SZTAKI központi irodaépületében. A munkaülésen a MISZ képviseletében Frischmann Gábor, alelnök vett részt. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál..."

MATEHETSZ Hírlevél, 2016. június
Idén ismét lesz Kutatók éjszakája

KDRIÜ Hírlevél 2016. június
Százezrektől esnek el a vállalkozások

Magyar Idők, 2016. július 1., péntek, 11. oldal
Állami támogatás kutatás-fejlesztésre

Dél-Dunántúli Gazdaság, 2016. július 1., péntek, 11. oldal
Pécsi vállalkozók sikere: Designed 4 Business

Vásárhelyi híradó, 2016. július 1., péntek, 14. oldal
A fiatalság varázsával
"...Különleges egyéniség mutatkozik be a Térkép július 2-ai műsorában. A csíkszeredai Imets Tamás mindössze 17 éves, de már agyhullámokkal irányítható, multifunkcionális eszközével hívta fel magára a figyelmet. Az ifjú innovátor a napokban vehette át találmányáért a Magyar Tudományos Akadémián az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny egyik első díját..."

Profitline.hu, 2016. július 1., péntek
Ipar 4.0 - Terítéken a jövő

Uzletfejlesztes.hu, 2016. július 1., péntek
Terítéken a jövő: az ipari és pénzügyi folyamatok ...

Pannonnovum.hu, 2016. július 1., péntek
Startupok, irány a TechCrunch San Francisco! Július 10-ig lehet jelentkezni az InnoTrade program honlapján.

Pannonnovum.hu, 2016. július 1., péntek
MobiliseSME projekt

Digitalhungary.hu, 2016. július 2., szombat
Szegedről indul a térség innovációs megújulása

Orientpress.hu, 2016. július 2., szombat
Könnyebb lesz a feltalálóknak

Szegedma.hu, 2016. július 2., szombat
A Szegedi Tudományegyetem diákjai a zord idő ellenére is remekül szerepelnek Európa egyik legnagyobb innovációs diákversenyén

Delmagyar.hu, 2016. július 2., szombat
Shell Eco-marathon: elsőre 168 kilométert tettek meg a szegedi diákok

Hirek.prim.hu, 2016. július 2., szombat
CreativeLab: ahol az ötletek innovációvá válnak

Bitport.hu, 2016. július 2., szombat
A startupok is rárepülhetnek az Ipar 4.0 témájára

Techmonitor.hu, 2016. július 2., szombat
Prof. Dr. Réger Mihály lett az Óbudai Egyetem új rektora

Tudomanyplaza.hu, 2016. július 2., szombat
A magyarok nyitottabbak az új technológiákra

Hiros.hu, 2016. július 2., szombat
Jól nyomják a Kandósok a Shell Eco-marathon Europe-on

Eduline.hu, 2016. július 2., szombat
Újra van rektora az Óbudai Egyetemnek

MTV, 2016. július 2., szombat
20 év alatti fiatalok innovációs versenye
"...Jelnyelvet oktató szoftver, okospolc és tormacsípősség-mérő - ezek mind húsz év alatti magyar fiatalok találmánya. Az innovációkat májusban díjazták a legjobbak pedig szeptemberben nemzetközi porondon is megmérkőzhetnek. A Magyar Innovációs Szövetség immár 25 éve olyan fiatalokat keres, akik kreatívan tehetségesek, vagyis képesek arra, hogy felismerjenek valamilyen tudományos műszaki problémát, és arra legyen valamilyen ötlete a megoldást illetően. Ezért hozták létre ezt a pályázatot. Eddig összesen 370 díjat osztottak ki. A stúdió vendége Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója, Sztranovszki Lóránt és Varga János díjazottak..."

Euroastra.hu, 2016. július 3., vasárnap
CreativeLab: ahol az ötletek innovációvá válnak

Edupress.hu, 2016. július 3., vasárnap
Egyetemek nélkül nincs gazdasági fejlődés

Boon.hu, 2016. július 3., vasárnap
Ebben jobbak vagyunk az európai átlagnál

Mon.hu, 2016. július 3., vasárnap
Ebben jobbak vagyunk az európai átlagnál

Szuperinfo.hu, 2016. július 3., vasárnap
Ebben jobbak vagyunk az európai átlagnál

Gyorplusz.hu, 2016. július 3., vasárnap
Bronzérmesek lettek a győri egyetemisták Londonban

Innoportal.hu, 2016. július 3., vasárnap
Next47: egymilliárd eurót költ startupokra a Siemens

Innoportal.hu, 2016. július 3., vasárnap
Inkubátorház épült Kápolnásnyéken

Szeged.hu, 2016. július 3., vasárnap
A szegediek jól szerepelnek az innovációs versenyén

Bacsmegye.hu
Kiválóak a kecskeméti Kandósok első eredményei Londonban

Magyar Műszaki Magazin, 2016. július 4., hétfő, 10. oldal
Ipar 4.0 a HUNGEXPón

Magyar Műszaki Magazin, 2016. július 4., hétfő, 60. oldal
Tehetséges fiatalok
"...Új típusú robotok, gyakori betegségek újszerű diagnosztikai módszerei, jelnyelvi oktatóprogram - lenyűgöző, mi mindent képesek elérni a tudomány világában a tehetséges, kreatív fiatalok; ha felkeltjük érdeklődésüket, és segítséget nyújtunk számukra ötleteik megvalósításához. És a fenti csak néhány példa azon projektek, kutatómunkák és találmányok sokasága közül, amelyeket az elmúlt 25 évben láthattunk a magyar fiataloktól - tudtuk meg dr. Pakucs János szervezőbizottsági elnöktől, a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnökétől..."

Hirextra.hu, 2016. július 4., hétfő
Kiváló eredményt értek el magyar diákok

Gyorplusz.hu, 2016. július 4., hétfő
Nagy kihívás volt a londoni versenypálya - a győri pilóta is megszólalt

Autopult.hu, 2016. július 4., hétfő
A dobogóra is felállhattunk az európai Shell Eco-marathonon

Zetapress.hu, 2016. július 4., hétfő
Londoni Shell Eco-maraton

Webradio.hu, 2016. július 4., hétfő
Dobogósok lettek a győriek a Shell-Eco maraton Europe versenyen

Magyaridok.hu, 2016. július 4., hétfő
Dobogósok lettek a győriek a Shell-Eco maraton Europe versenyen

Sikerado.hu, 2016. július 4., hétfő
Harmadik helyen végeztek a győriek

Tudomany.ma.hu, 2016. július 4., hétfő
Dobogósok lettek a győriek a Shell-Eco maraton Europe versenyen

Hvg.hu, 2016. július 4., hétfő
Európa egyik legtakarékosabb autóját győri egyetemisták építették

Kisalfold.hu, 2016. július 4., hétfő
Harmadik lett a győri egyetem csapata a Shell Eco-marathonon

Pannonnovum.hu, 2016. július 4., hétfő
Világsiker kapujában a debreceni orvostanhallgatók appja

Gyartastrend.hu, 2016. július 4., hétfő
Startupokat támogató egységet hozott létre a Siemens

Csalad.hu, 2016. július 4., hétfő
1appverseny

Pannonnovum.hu, 2016. július 4., hétfő
"Innovation Deals" az innováció előtt álló akadályok leküzdéséért és a körkörös gazdaság előmozdításáért

Itextreme.hu, 2016. július 4., hétfő
CreativeLab: ahol az ötletek innovációvá válnak

Pharmaonline.hu, 2016. július 4., hétfő
Világsiker lesz belőle?

Formula.hu, 2016. július 4., hétfő
Jól szerepeltek a magyar diákok Londonban

Autoszektor.hu, 2016. július 4., hétfő
Sikeres magyar csapatok a Shell Eco-marathonon

Szegedma.hu, 2016. július 4., hétfő
Shell Eco-marathon Europe: sikeresen szerepeltek a magyar diákcsapatok

Orientpress.hu, 2016. július 4., hétfő
Dobogós magyar helyezés a londoni üzemanyag-hatékonysági diákversenyen

Hajdú-Bihari Napló, 2016. július 5., kedd, 1+7. oldal
Sikerélménnyel tértek haza

Marie Claire, 2016. július 5., kedd, 22. oldal
Hazai siker
"...A világ legnagyobb, ?ataloknak szóló innovációs versenyén (Intel ISEF) különdíjas lett Bálint Karola..."

Sg.hu, 2016. július 5., kedd
Egymilliárd euróval támogatja a Siemens a startupokat

Profit7.hu, 2016. július 5., kedd
Hamarosan felszolgálják a milliárdos pénztortát

Eco.hu, 2016. július 5., kedd
Még 2018 előtt elérhetővé válik a teljes, gazdaságfejlesztésre szánt uniós pályázati keret

Piacesprofit.hu, 2016. július 5., kedd
Biztosítékkal is készülni kell a sikeres pályázatra

Portfolio.hu, 2016. július 5., kedd
Padlógázra lépett a kormány az EU-pénzeknél

Vg.hu, 2016. július 5., kedd
Inotai András: Az iparfejlesztéshez több kell

Mediapiac.com, 2016. július 5., kedd
All in! - Intelligencia és interpretáció

Zoldtech.hu, 2016. július 5., kedd
Dobogós helyezés a Shell Eco-marathon Europe versenyen

Minuszos.hu, 2016. július 5., kedd
Siemens: egymilliárd euró startupokra

Innoportal.hu, 2016. július 5., kedd
CreativeLab: ahol az ötletek innovációvá válnak

Haon.hu, 2016. július 5., kedd
Már debreceni diákok is megízlelték Londont

Welovebudapest.com, 2016. július 5., kedd
Pulit a Holdra! - egy hónapig láthatóak a metrókocsikban a projekt plakátjai

Orientpress.hu, 2016. július 5., kedd
Hamarabb elérhetővé válnak a gazdaságfejlesztési uniós keretek

Insiderblog.hu, 2016. július 5., kedd
Ipari digitalizációval hasíthat Magyarország

Techmonitor.hu, 2016. július 6., szerda
Ipar Napjai 4.0 - Sikertörténet a Budapesti Vásárközpontban

Holvezessek.hu, 2016. július 6., szerda
A Shell Eco-marathon Europe üzemanyag-hatékonysági diákversenyen sikeresen szerepeltek a magyar diákcsapatok

Marketinginfo.hu, 2016. július 6., szerda
Okosruhák show-ja a Ericsson-tól

News4business.hu, 2016. július 6., szerda
Országszerte készülnek az okosruhák a Kutatók Éjszakájára

Zaol.hu, 2016. július 6., szerda
Az államra is számítanak - Innovációs központ létrehozását tervezik a településen

Weborvos.hu, 2016. július 6., szerda
Megállapodást kötött a műegyetem és a Richter

Pharmaonline.hu, 2016. július 6., szerda
Együttműködést kötöttek

Innoportal.hu, 2016. július 6., szerda
Dobogósok lettek a győriek a londoni Shell-Eco maraton Europe-on

Profitline.hu, 2016. július 6., szerda
Progresszív megállapodást kötött a BME és a Richter

Figyelo.hu
Kölcsönösen előnyös az ipar és az egyetemek együttműködése

Magyar Hírlap, 2016. július 7., csütörtök, 1+9. oldal
Startup cégek erősíthetik Magyarország üzleti szerepét

Magyarhirlap.hu, 2016. július 7., csütörtök
Mind több hazai feltörekvő céget "céloznak meg" külföldi befektetők

Hirek.prim.hu, 2016. július 7., csütörtök
Országszerte készülnek az okosruhák a Kutatók Éjszakájára

Kamaraonline.hu, 2016. július 7., csütörtök
Az év eleji leállás után újra felpörgött a magyar ipar

Technokrata.hu, 2016. július 7., csütörtök
Most te is elkészítheted a saját okosruhád!

Itextreme.hu, 2016. július 7., csütörtök
Országszerte készülnek az okosruhák a Kutatók Éjszakájára

Tveger.hu, 2016. július 7., csütörtök
Fókuszban a startup

Autosvilag.com, 2016. július 7., csütörtök
Shell - Dobogósok lettek a győriek a Shell-Eco maraton Europe versenyen

Orientpress.hu, 2016. július 7., csütörtök
Okosruhákban találkozik a divat és a technológia

Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2016. július 7., csütörtök
A kezdő vállalkozásokat támogató Startup Eger Programhoz kapcsolódva versenyt hirdettek Egerben

Artmagazin, 2016. július 8., péntek, 26-30. oldal
Az egyetemnek jövőkutató intézetként kellene működnie...

Hirextra.hu, 2016. július 8., péntek
Országszerte készülnek az okosruhák a Kutatók Éjszakájára

Innoportal.hu, 2016. július 8., péntek
Okosruhák készülnek a Kutatók Éjszakájára

Scmonitor.hu, 2016. július 8., péntek
Nyitottak vagyunk rá, de nem mindent értünk

U-szeged.hu, 2016. július 8., péntek
Tizennégyen kaptak Bolyai-ösztöndíjat a szegedi egyetemről

Energiagazdálkodás, 2016. július 9., szombat, 77. oldal
Kic innoenergy accelerator hub vállalkozói felkészítő program

Euroastra.hu, 2016. július 9., szombat
IoT: a harminc körüli nők többet költenének a technológiára, mint a férfiak

Innoteka.hu, 2016. július 9., szombat
Hazai forrás KFI tevékenységhez

Hirek.sk, 2016. július 10., vasárnap
Elfogadták a Pozsonyi nyilatkozatot a Régiók és Városok Európai Csúcstalálkozóján

Világgazdaság, 2016. július 11., hétfő, 8. oldal
Távol a céltól
"...Nem tud nőni a magyarországi kutatás-fejlesztés a GDP-hez képest, sőt tavaly egy kicsit csökkent is 2014-hez viszonyítva. Ez nem csoda: a kutatóhelyek és a területen foglalkoztatottak száma is visszaesett..."

Insiderblog.hu, 2016. július 11., hétfő
Okosruhák versenye Magyarországon

Vg.hu, 2016. július 11., hétfő
Egyre kevesebben dolgoznak a növekedés alapját jelentő ágazatban

Vg.hu, 2016. július 11., hétfő
Távol a céltól

Profit7.hu, 2016. július 11., hétfő
A pénz csak jön és jön, de ez sem elég
"...Noha folyamatosan nő a kutatás-fejlesztésre költött pénz ideahaza, annak mértéke mégsem elég ahhoz, hogy beindítsa a felzárkózást és elérjük uniós vállalásunkat..."

Index.hu, 2016. július 11., hétfő
Újabb kulcsszektor küzd munkaerőhiánnyal

Portfolio.hu, 2016. július 11., hétfő
Évtizedes mélyponton a kutatóhelyek száma Magyarországon

Hrportal.hu, 2016. július 11., hétfő
Nem vonzza a kutatás-fejlesztés a munkavállalókat

Digitalhungary.hu, 2016. július 11., hétfő
Kitüntetést kapott a "startupper" - interjú

Digitalhungary.hu, 2016. július 11., hétfő
Kitüntetést kapott versenyszervezőnk! - interjú

Digitalhungary.hu, 2016. július 11., hétfő
Bemutatkozik a magyar űrprogram

Orientpress.hu, 2016. július 11., hétfő
Idén is rangsorolják Közép-Európa innovatív vállalatait

Infovilag.hu, 2016. július 11., hétfő
A kezdő vállalkozásokat és a fenntartható városfejlesztést segítő pénzügyi források

Hirek.prim.hu, 2016. július 11., hétfő
Deloitte Technology Fast 50: Különdíjjal jutalmazzák a leginnovatívabb technológiát

Bitport.hu, 2016. július 11., hétfő
Tizenhetedszer áll össze a Fast 50

24.hu, 2016. július 11., hétfő
Hiába hibázol, nem hal bele senki: egy lépésre a világsikertől a magyar csapat

Jazzy Rádió, 2016. július 11., hétfő
Nem tud nőni a magyarországi kutatás-fejlesztés a GDP-hez képest, sőt tavaly egy kicsit csökkent is 2014-hez viszonyítva - írja a Világgazdaság

InfoRádió, 2016. július 11., hétfő
Évtizedes mélypont

Lánchíd Rádió, Délutáni Hírjárat, 2016. július 11., hétfő
Csökkent a kutatóhelyek és a kutatással foglalkozók száma Magyarországon

Magyar Asztalos, 2016. július 12., kedd, 61. oldal
Szellemitulajdon-védelem

Piacesprofit.hu, 2016. július 12., kedd
Megnyílt a jelentkezés a leggyorsabban fejlődő cégek versenyére

Medicalonline.hu, 2016. július 12., kedd
Távol vagyunk a K+F-céltól

It-extreme.hu, 2016. július 12., kedd
IoT: a harminc körüli nők többet költenének a technológiára, mint a férfiak

Webradio.hu, 2016. július 12., kedd
Szijjártó: kutatásra-fejlesztésre kell alapozni a magyar gazdaság növekedését

Retroradio.hu, 2016. július 12., kedd
Szijjártó: kutatásra-fejlesztésre kell alapozni a magyar gazdaság növekedését

Magyaridok.hu, 2016. július 12., kedd
Szijjártó: kutatásra-fejlesztésre kell alapozni gazdaságunk növekedését

Magyarhirlap.hu, 2016. július 12., kedd
Kutatás-fejlesztés épülő fázis jöhet a magyar gazdaságban

24.hu, 2016. július 12., kedd
Szijjártó miniszter elárulta, mire kell alapozni a gazdasági növekedést

Gondola.hu, 2016. július 12., kedd
Kutatásra-fejlesztésre kell alapozni a növekedést

Profitline.hu, 2016. július 12., kedd
A jövő a kutatás-fejlesztésé

Pecsinapilap.hu, 2016. július 12., kedd
Kutatásra-fejlesztésre kell alapozni a magyar gazdaság növekedését

Mixonline.hu, 2016. július 12., kedd
Irány a K+F

Propeller.hu, 2016. július 12., kedd
Szijjártó megszakértette az innovációt: egyre durvább kihívásokkal kell szembenézni

Hirado.hu, 2016. július 12., kedd
Kutatásra-fejlesztésre kell alapozni a magyar gazdaság növekedését Szijjártó szerint

Origo.hu, 2016. július 12., kedd
Szijjártó: Kutatás-fejlesztésre kell alapozni a gazdaság növekedését

Mon.hu, 2016. július 12., kedd
Szijjártó: kutatásra-fejlesztésre kell alapozni a magyar gazdaság növekedését

Dehir.hu, 2016. július 12., kedd
Szijjártó: a kutatásra-fejlesztésre kell alapozni a magyar gazdaság növekedését

Medicalonline.hu, 2016. július 12., kedd
"Kutatás-fejlesztésre kell alapozni a magyar gazdaság növekedését"

Piacesprofit.hu, 2016. július 12., kedd
Szijjártó: kutatásra-fejlesztésre kell alapozni a magyar gazdaság növekedését

Echotv.hu, 2016. július 12., kedd
Ipar és informatika

Vs.hu, 2016. július 12., kedd
Ezek a cégek uralják a kutatás-fejlesztést Magyarországon

Boon.hu, 2016. július 12., kedd
A Bosch 7 milliárd forintos járműipari fejlesztési projektet fejezett be Budapesten

Mon.hu, 2016. július 12., kedd
A Bosch 7 milliárd forintos járműipari fejlesztési projektet fejezett be Budapesten

Magyarhirlap.hu, 2016. július 12., kedd
A Bosch 7 milliárd forintos járműipari fejlesztési projektet fejezett be

Magyaridok.hu, 2016. július 12., kedd
A Bosch 7 milliárd forintos járműipari fejlesztési projektet fejezett be Budapesten

Gazdasag.ma.hu, 2016. július 12., kedd
A Bosch 7 milliárd forintos járműipari fejlesztési projektet fejezett be Budapesten

Hirado.hu, 2016. július 12., kedd
Hétmilliárdos fejlesztést zárt le Budapesten a Bosch

Marketinginfo.hu, 2016. július 12., kedd
Nagy Bosch fejlesztés ért véget

Vg.hu, 2016. július 12., kedd
Bosch: a Made in Hungary után itt az Invented in Hungary

Napi.hu, 2016. július 12., kedd
Óriási fejlesztési program zárult Budapesten

Webradio.hu, 2016. július 12., kedd
Jelentősen nőtt a szabadalmi bejelentések száma az első fél évben

Magyaridok.hu, 2016. július 12., kedd
Jelentősen nőtt a szabadalmi bejelentések száma az első fél évben

Gazdasag.ma.hu, 2016. július 12., kedd
Jelentősen nőtt a szabadalmi bejelentések száma az első fél évben

Privatbankar.hu, 2016. július 12., kedd
Kitaláltál valami eredetit? Ne felejtsd el levédetni!

Napi.hu, 2016. július 12., kedd
Nagyon aktívak lettek a magyar feltalálók

Portfolio.hu, 2016. július 12., kedd)
Mégis nőtt a K+F kiadások arány tavaly Magyarországon

Portfolio.hu, 2016. július 12., kedd
Mégis nőtt a K+F kiadások aránya tavaly Magyarországon

Medicalonline.hu, 2016. július 12., kedd
Távol vagyunk a K+F-céltól

Weborvos.hu, 2016. július 12., kedd
Egyre kevesebben dolgoznak a K+F ágazatban

Haon.hu, 2016. július 12., kedd
Innovációs tengely Debrecen és Nagyvárad között

Hajdupress.hu, 2016. július 12., kedd
Debrecen és Nagyvárad - együtt

Dehir.hu, 2016. július 12., kedd
Hamarosan létrejöhet a Debrecen-Nagyvárad tengely

Orientpress.hu, 2016. július 12., kedd
Új ipari korszakra készítik fel a gazdaságot

Insiderblog.hu, 2016. július 12., kedd
Merre tart a magyar k+f?

Pannonnovum.hu, 2016. július 12., kedd
Kutatás-Fejlesztés-Innováció Munkacsoport ülés Nagykanizsán

InfoRádió, 2016. július 12., kedd
A magyar gazdaság növekedését új innovációra épülő fázisba kell léptetni

InfoRádió, 2016. július 12., kedd
Szijjártó: kutatás-fejlesztésre kell alapozni a magyar gazdaság növekedését

InfoRádió, 2016. július 12., kedd
A Bosch fejlesztési projektet fejezett be Budapesten

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2016. július 12., kedd
A kutatásra, a fejlesztésre kell alapozni a magyar gazdaság növekedését Szijjártó Péter szerint

Kossuth Rádió, Krónika 16-kor, 2016. július 12., kedd
Szijjártó Péter szerint új kutatásfejlesztésre és innovációra épülő fázisba kell léptetni a magyar gazdaság növekedését

Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2016. július 12., kedd
Szijjártó Péter szerint új kutatásfejlesztésre és innovációra épülő fázisba kell léptetni a magyar gazdaság növekedését

Kossuth Rádió, Délutáni krónika, 2016. július 12., kedd
Szijjártó Péter szerint új kutatásfejlesztésre és innovációra épülő fázisba kell léptetni a magyar gazdaság növekedését

Kossuth Rádió, déli Krónika, 2016. július 12., kedd
Új fázisba lép a hazai ipari termelés és a gazdaság a következő időszakban, erről beszéltek egy fővárosi konferencián

Kossuth Rádió, esti Krónika, 2016. július 12., kedd
Új fázisba lép a hazai ipari termelés és a gazdaság a következő időszakban, erről beszéltek egy fővárosi konferencián

Kossuth Rádió, Krónika 16-kor, 2016. július 12., kedd
Hétmilliárd forintos járműipari fejlesztési projektet fejezett be a Bosch Budapesten

Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2016. július 12., kedd
Hétmilliárd forintos járműipari fejlesztési projektet fejezett be a Bosch Budapesten

MTV, Híradó délben, 2016. július 12., kedd
Szijjártó: kutatásfejlesztésre kell alapozni a magyar gazdaság növekedését

M1, Híradó M1, 2016. július 12., kedd
Új, kutatás-fejlesztésre és innovációra épülő fázisba kell léptetni a magyar gazdaság növekedését, mondta Szijjártó Péter

DUNA TV, 2016. július 12., kedd
Szijjártó: kutatásfejlesztésre kell alapozni a magyar gazdaság növekedését

EchoTV, Híradó, 2016. július 12., kedd
Innováció alapú gazdaság

Magyar Idők, 2016. július 13., szerda, 12. oldal
Új ipari korszakra kell készülni

Észak-Magyarország, 2016. július 13., szerda, 3. oldal
7 milliárdos fejlesztés

Magyar Hírlap, 2016. július 13., szerda, 9. oldal
A NAP SZÁMA 7 milliárd

Portfolio.hu, 2016. július 13., szerda
Milliárdokat ad a kormány a brüsszeli pályázat magyar nyerteseinek

Profitline.hu, 2016. július 13., szerda
7 milliárd forintos járműipari fejlesztést fejezett be a Bosch

Profitline.hu, 2016. július 13., szerda
Nőtt a szabadalmi bejelentések száma

Magyaridok.hu, 2016. július 13., szerda
Varga Mihály: a magyar gazdaságnak minél több innovatív cégre van szüksége

Webradio.hu, 2016. július 13., szerda
Varga: a magyar gazdaságnak minél több innovatív cégre van szüksége

Vg.hu, 2016. július 13., szerda
Varga: több innovatív cégre van szüksége Magyarországnak

Echotv.hu, 2016. július 13., szerda
Több innovatív cégre van szükség

Gondola.hu, 2016. július 13., szerda
Minél több innovatív cégre van szükség

Profitline.hu, 2016. július 13., szerda
Innovatív cégekre van szükség Magyarországon

Profitline.hu, 2016. július 13., szerda
Erősödik a lendület az iparban

Hirado.hu, 2016. július 13., szerda
Varga: minél több innovatív cégre van szükség

Magyarhirlap.hu, 2016. július 13., szerda
Varga Mihály: A magyar gazdaságnak minél több innovatív cégre van szüksége

Dehir.hu, 2016. július 13., szerda
A magyar gazdaságnak minél több innovatív cégre van szüksége

Hirextra.hu, 2016. július 13., szerda
7 miliárdos fejlesztés - önvezető autók

Scmonitor.hu, 2016. július 13., szerda
A Bosch 7 milliárd forintos járműipari fejlesztési projektet fejezett be Budapesten

Autopro.hu, 2016. július 13., szerda
7 milliárdos beruházást zárt eredményesen a Bosch

Autoszektor.hu, 2016. július 13., szerda
Utasbiztonságot és energiahatékonyságot fejlesztő projektet zárt a Bosch

Innoportal.hu, 2016. július 13., szerda
Nagyszabású fejlesztési projektet zárt a Bosch Budapesten

Portfolio.hu, 2016. július 13., szerda
Milliárdokat ad a kormány a brüsszeli pályázat magyar nyerteseinek

Mixonline.hu, 2016. július 13., szerda
NGM: lendületben az ipar

Minuszos.hu, 2016. július 13., szerda
Szijjártó megvilágosodott

Haon.hu, 2016. július 13., szerda
Közös kutatásokban is gondolkodnak

Hirek.ma, 2016. július 13., szerda
7 milliárd forintos járműipari fejlesztést fejezett be a Bosch

Gondola.hu, 2016. július 13., szerda
Minél több innovatív cégre van szükség

Gazdasagtv.hu, 2016. július 13., szerda
Mi magyarok az átlagnál jobban lépést tartunk a kütyükkel

Figyelo.hu, 2016. július 13., szerda
NGM: Erősödő lendület

Pannonnovum.hu, 2016. július 13., szerda
Nemzetközi együttműködés a kutatás-fejlesztési eredmények kereskedelmi hasznosításának támogatásáért

Pannonnovum.hu, 2016. július 13., szerda
Nemzetközi együttműködés a kutatás-fejlesztési eredmények kereskedelmi hasznosításának támogatásáért

Pannonnovum.hu, 2016. július 13., szerda
Csaknem 5 milliárd forintra pályázhatnak a kisvállalkozások

Pannonnovum.hu, 2016. július 13., szerda
Itt a sugárálló szupertükör, magyarok csinálták

Pannonnovum.hu, 2016. július 13., szerda
Mi az: napelemes és elektromos hajtású? A BME hajója!

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2016. július 13., szerda
A kutatás-fejlesztésre kell alapozni a magyar gazdaság növekedését Szijjártó Péter szerint

Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2016. július 13., szerda
Szijjártó Péter szerint új kutatásfejlesztésre és innovációra épülő fázisba kell léptetni a magyar gazdaság növekedését

Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2016. július 13., szerda
Hétmilliárd forintos járműipari fejlesztési projektet fejezett be a Bosch Budapesten

Kossuth Rádió, esti Krónika, 2016. július 13., szerda
A magyar gazdaságnak minél több innovatív cégre van szüksége, mondta Varga Mihály

Kossuth Rádió, Krónika 20-kor, 2016. július 13., szerda
A magyar gazdaságnak minél több innovatív cégre van szüksége, mondta Varga Mihály

InfoRádió, déli Hírek, 2016. július 13., szerda
A magyar gazdaságnak minél több innovatív cégre van szüksége, jelentette ki Varga Mihály

InfoRádió, 2016. július 13., szerda
Fejlesztéseken dolgozott a Bosch-csoport

MTV, Híradó este, 2016. július 13., szerda
Varga: egyre több innovatív cégre van szüksége a magyar gazdaságnak

ECHO TV, Hírek, 2016. július 13., szerda
A gazdaság fejlődéséhez elsősorban kezdeményező és újító vállalkozásokra van szükség, mondta Varga Mihály

Nógrád Megyei Hírlap, 2016. július 14., csütörtök, 5. oldal
Több innovatív cég kell!

Hajdú-Bihari Napló, 2016. július 14., csütörtök, 5. oldal
Közös kutatásokban is gondolkodnak

Realista.hu, 2016. július 14., csütörtök
A magyar gazdaságnak több innovatív cégre van szüksége

Euroastra.hu, 2016. július 14., csütörtök
Új projektet zárt a Bosch

Webradio.hu, 2016. július 14., csütörtök
Európai Bizottság: újra Svédország az innováció éllovasa

Feol.hu, 2016. július 14., csütörtök
Magyarország a 21. helyen áll az európai innovációs eredménytáblán

Nepszava.hu, 2016. július 14., csütörtök
Újra Svédország az innováció éllovasa - És Magyarország hol áll?

Privatbankar.hu, 2016. július 14., csütörtök
Egészen elkeserítő eredmény: mennyire innovatív a magyar?

Duol.hu, 2016. július 14., csütörtök
Magyarország a 21. helyen áll az európai innovációs eredménytáblán

Vaol.hu, 2016. július 14., csütörtök
Magyarország a 21. helyen áll az európai innovációs eredménytáblán

Zaol.hu, 2016. július 14., csütörtök
Magyarország a 21. helyen áll az európai innovációs eredménytáblán

Veol.hu, 2016. július 14., csütörtök
Magyarország a 21. helyen áll az európai innovációs eredménytáblán

Kamaraonline.hu, 2016. július 14., csütörtök
Innovációs EU-rangsor: Magyarország nincs előkelő helyen

Mmonline.hu, 2016. július 14., csütörtök
5G-ben újít az Ericsson

Portfolio.hu, 2016. július 14., csütörtök
Elárulta a kormány, kiknek engedi a milliárdos EU-támogatást

Portfolio.hu, 2016. július 14., csütörtök
Elárulta a kormány, kiknek engedi odadni a milliárdos EU-támogatást

Gyartastrend.hu, 2016. július 14., csütörtök
A jövő megatrendjeit építik a Boschnál

Karcfm.hu, 2016. július 14., csütörtök
Tükröt tart az Innovációs Hivatal?

News4business.hu, 2016. július 14., csütörtök
Együttműködik a GE és a Business Insider

Marketinginfo.hu, 2016. július 14., csütörtök
Együttműködik a GE és a Business Insider

Foter.ro, 2016. július 14., csütörtök
Nem találja ki, melyik ország az EU innovációs sereghajtója

Kossuth Rádió, reggeli Hírek, 2016. július 14., csütörtök
A magyar gazdaságnak minél több innovatív cégre van szüksége, mondta Varga Mihály

Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2016. július 14., csütörtök
A magyar gazdaságnak minél több innovatív cégre van szüksége, mondta Varga Mihály

KarcFM, Déli News, 2016. július 14., csütörtök
Szervezeti értelemben már megtörtént a megújulás a kutatás és fejlesztés terén, véli Pálinkás József

KarcFM, Hangoló, 2016. július 14., csütörtök
Új, kutatás-fejlesztésre és innovációra épülő fázisba kell léptetni a magyar gazdaság növekedését, hangzott el egy konferencián

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2016. július 14., csütörtök
Varga Mihály szerint az innovatív cégek jelenthetik a magyar gazdaság alapját

Trade magazin, 2016. július 15., péntek, 30-32. oldal
Innovációs sikerek

Trade magazin, 2016. július 15., péntek, 99-100. oldal
Innováció minden mennyiségben

Haszon Magazin, 2016. július 15., péntek, 72-73. oldal
Startup világ- Hírek és elemzések

Budapest’s Finest, 2016. július 15., péntek, 40-43. oldal
Gázgyárból Tudáspark

Bors, 2016. július 17., vasárnap, 23. oldal
Élen a svédek

Innotéka, 2016. július 15., péntek, 28. oldal
Megjelent a Start Up Guide 2016

Innotéka, 2016. július 15., péntek, 28. oldal
Hazai forrás KFI

Autopro.hu, 2016. július 15., péntek
Ez a leginnovatívabb ország Európában

Mixonline.hu, 2016. július 15., péntek
Újra Svédország az innováció éllovasa

Realista.hu, 2016. július 15., péntek
Európai Bizottság: Svédország az innováció éllovasa

Gyartastrend.hu, 2016. július 15., péntek
Újra Svédország az innováció éllovasa

Tozsdeforum.hu, 2016. július 15., péntek
Svédország verhetetlen az innovációban

Piacesprofit.hu, 2016. július 15., péntek
Svédország veri az európai mezőnyt

Uzletfejlesztes.hu, 2016. július 15., péntek
Innovációs EU-rangsor: Magyarország nincs előkelő helyen

News4business.hu, 2016. július 15., péntek
Az uniós pályázati források gyors kihelyezése a közbeszerzéseket is felpörgeti

Vaol.hu, 2016. július 15., péntek
A nagy kihívást jelentő új, londoni versenypályán is sikeresen szerepeltek a magyar diákcsapatok

Feol.hu, 2016. július 15., péntek
A nagy kihívást jelentő új, londoni versenypályán is sikeresen szerepeltek a magyar diákcsapatok

Marketinginfo.hu, 2016. július 15., péntek
Közös projektekben a Richter és a BME

Vasárnapi Bors, 2016. július 16., szombat, 23. oldal
Élen a svédek

Portfolio.hu, 2016. július 17., vasárnap
Újabb világsiker: Itt a magyar okosszemüveg

Euroastra.hu, 2016. július 17., vasárnap
Kreatív és interaktív elemekkel bármelyik diák számára vonzóvá válhat a természettudományos pálya

Figyelo.hu, 2016. július 17., vasárnap
Start-up hub lesz Lengyelország?

Euroastra.hu, 2016. július 17., vasárnap
Kreatív és interaktív elemekkel bármelyik diák számára vonzóvá válhat a természettudományos pálya

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. július 15., péntek
Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége szerint nem szabad akadályozni az innovációt
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.