XXVI. évf. | 2016. június 28. | 13. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható események
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg.
A következő megjelenés időpontjai 2016. július 19.

MISZ választmányi és elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség kibővített választmányi és elnökségi ülést tart 2016. június 30-án, 13 órától. Az ülés meghívott vendége Parragh László, az MKIK elnöke, aki a duális képzésről tart előadást.

MISZ-vélemény a "Fehér Könyv a nemzeti adatpolitikáról˝ c. anyagról

2016. június 9-én, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget is, hogy fejtse ki véleményét a "Fehér Könyv a nemzeti adatpolitikáról˝ c. anyagról. A MISZ 2016. június 15-én megküldte véleményét a Miniszterelnökségnek.

Részletek a MISZ-véleményből:

"...A téma rendkívül fontos, a gazdasági növekedésben meghatározó szerepe van. Magyarország más EU-országokhoz képest késésben van a Nyilvános Adat (Open Data), az adatkezelés nyilvánossá tétele megfelelően ösztönző feltételeinek kialakításában..."

"...Az "adatipar" a nemzet egésze szempontjából akkor tekinthető hasznosnak, ha eredményei beépülnek a kormányzat és államigazgatás működésébe (jobb kormányzás, jobb önkormányzás, jobb közigazgatás stb....), a gazdasági életbe (pl. a befektetési/ipari/mezőgazdasági, idegenforgalmi, szolgáltatási stb. döntéshozatalba), a közszolgáltatásokba (oktatás, egészségügy stb....) és az egész társadalmi közéletbe..."

"...Az Európai Bizottság tanulmánya ("Creating Value through Open Data" - "A study on the Impact of Reuse of Public Data Resources") többek között az alábbi ajánlásokat tartalmazza.
1, Az adatok nyilvánossá tétele költség-, és haszonelemzését még folytatni kell. Vagy egy minimális haszonnal bíró, vagy egy ingyenes költségmodell kidolgozása szükséges.
2, A kormányzati portáloknak nyomon kell követniük az adat újra-felhasználókat (letöltőket), milyen formátumban töltik le az adatokat, mennyit, hányszor stb.
3, Visszajelzést kell gyűjteni az adat újra-felhasználóktól a portál használhatóságáról.
4, A kormányzatnak tanulmányban célszerű felmérnie a versenyszféra adat szükségletét. 
5, Motiválni és képezni kell az adat újra-felhasználókat, a hatékonyságuk növelése érdekében.
Célszerű lenne ezeket az ajánlásokat a Fehér Könyvben a javasolt intézkedések között tételesen megfogalmazva viszontlátni..."

"...A finn Pénzügyminisztérium egy 2015 márciusában publikált "The Impact of open data - a preliminary study" című tanulmányában többek között megfogalmazza, hogy a nyilvános adatokhoz való hozzáférés biztosításának egyik igen fontos előfeltétele: ki kell dolgozni egy modellt, amely ellenőrzi és értékeli a közadatok megnyitása folyamatát, ill. a köz számára megnyitott adatokat. Figyelmet kell fordítani a fogyasztók, ill. a cégek szempontjából az adatok használhatóságára, hasznosságára. A kormányzati szereplők adatszolgáltatását értékelhetik is az adat újra-felhasználók. Fontos, hogy a megfelelő módszerekkel a kormányzat terjessze a közadatok hatékony újra-hasznosítását, ismertesse széles körben a legjobb gyakorlatokat.
Javasoljuk ezekkel a szempontokkal a Fehér Könyvben megfogalmazottakat kiegészíteni..."

"...A 29. oldal jobb alsó utolsó bekezdéséhez: valóban fontosak az egyes felsorolt adatcsoportok, de kicsit merésznek érezzük, hogy kimondja itt az anyag, hogy mely adatcsoportok rendelkeznek a legnagyobb piaci értékkel. Ez is függ ugyanis egy adott ország egyes szektorainak, adat-igények fejlettségétől stb..."

"...30. oldal első bekezdéséhez: Ha az adminisztratív terhek csökkenése a nemzeti adatpolitika legjelentősebb hatása, akkor ezt nem itt kellene kimondani először, hanem már a vezetői összefoglalóban. Az viszont valószínűnek érezhető, hogy a jelenlegi szétszabdalt, sok manuális és "félautomatikus" közigazgatási adatmenedzselést/adatkezelést tartalmazó rendszerben legalább 5000 fővel többen tevékenykednek, mint egy jól szervezett, belső interoperabilitást biztosító közigazgatásban kellene..."

"...A 31. és 32. oldalon megfogalmazott cselekvések részletes kidolgozásához is örömmel ad a Magyar Innovációs Szövetség majd kiegészítő véleményt, javaslatot..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

"Lessons learned" - Korai fázisú startup cégek inkubációja

2016. június 20-án a Digital Factory Zrt. közreműködésével megrendezésre került a "Lessons learned" - Korai fázisú startup cégek inkubációja elnevezésű konferencia, Budapesten, az Akváriumban.

A programot Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a hazai forrásból finanszírozott pályázati kiírásokat lényegesen egyszerűbbé tették, és a korábbi évekhez képes sokkal több forrás áll rendelkezésre kutatásfejlesztési pályázatokra. Ezekhez viszont igazán innovatív projektekre és megalapozott költségvetésekre van szükség.

Valner Szabolcs, a Digital Factory Zrt. vezérigazgatója beszédében kitért arra, hogy az inkubátorok segítenek sikeresebbé tenni a kezdő vállalkozásokat, és jelentősen lerövidítik az útkeresés, validálás idejét. Az elmúlt 3 évben inkubált 32 projekt tapasztalatai alapján maga a modell működik. A következő időszakban tovább fejleszthető a startup-inkubáció módszertana azzal, hogy az inkubátorok, befektetők és a különböző tudományterületek műhelyei jól összehangolt, nemzetközileg is versenyképes projektterveken dolgoznak együtt.

A konferencián megrendezésre került beszélgetéseken az innovációs ökoszisztéma négy fő területének képviselőit ültették egy kerekasztalhoz:
- befektetők: Zsembery Levente (X-Ventures, Magyar Kockázati Tőke Egyesület Elnök), Lehoczki Gábor (Corvinus), Halász Iván (Finext), Tánczos Péter (Euroventures)
- egyetemek: Dr. Greiner István (a Magyar Innovációs Szövetség általános elnökhelyettese), Weibel Balázs (Moow.farm Kft), Bagó Péter (Pécsi Tudományegyetem), Dr. Bálint L. Bálint (QuantBio Kft), Dr. Bene Tamás (Debreceni Egyetem)
- inkubátorok, accelerátorok: Duda Ernő (Aquincum), Málnay Barnabás (WS Cofounder), Valner Szabolcs (Digital Factory)
- startupok: Terray Tamás (iMind.eu, Budapest New Tech Meetup alapítója), Langmár Péter (Lab.Coop), Kozmann György (WIWE).

A kerekasztal-beszéletéseket Valner Szabolcs, ill. Hild Imre vezette.

Mindenki egyetértett abban, hogy az ökoszisztéma jelentős mértékben javult az elmúlt években. Sokkal tapasztaltabbak lettek a vállalkozók, valamint tapasztalatot szerzett több inkubátor is, és sikeresnek bizonyultak azon projektek is, ahol az állami pénz magánbefektetéssel társult. A következő időszakkal kapcsolatban közös elvárás volt, hogy az egyetemi tudás hasznosulása gyorsabbá váljék. A kerekasztal megbeszélések során a résztvevők megosztották az elmúlt években megtanult "sikertényezőket" is.

A konferencián a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök és dr. Antos László, ügyvezető igazgató is részt vett.

Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform

A május 6-án, a Magyar Innovációs Szövetség részvételével megalakult Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform első munkaülésére 2016. június 16-án került sor az MTA SZTAKI központi irodaépületében. A munkaülésen a MISZ képviseletében Frischmann Gábor, alelnök vett részt.

Az esemény alapvető célja a platform gyakorlati működésének előkészítése volt. Ennek megfelelően a munkaülés fő napirendi pontjai az alábbiak voltak:
- a platform tagjainak bemutatkozása, elvárásaik ismertetése,
- a platform működési szabályzatának (SZMSZ) megvitatása,
- az induláskor megalakítandó munkacsoportok megbeszélése,
- következő lépések megbeszélése.

A közel 50 bemutatkozó (KKV-tól kezdve multinacionális nagyvállalatokig, egyetemek, szakmai szervezetek) tag az Ipar 4.0-val szemben az alábbi elvárásokat fogalmazta meg:
- versenyképesség növelése
- hatékonyság növelése
- új piacok szerzése
- emberi munka körülményeinek megváltozása
- technológiák alkalmazása
   - automatizálás, robotika
   - nagy adattömeg feldolgozása (BigData)
   - internet of Things (IoT) technológiák
   - szenzortechnológiák
   - felhő alapú számítás (Cloud)
   - folyamatok digitalizációja
   - vertikális és horizontális integráció.

A platformmal kapcsolatban az elvárások az alábbiakban foglalhatók össze:
- EU (H2020, INTERREG, stb.) és hazai pályázati monitorozás
- networking és lobby tevékenység
- szakmai tanulmányok és stratégiai programok készítése
- partnerkeresés (pl. GINOP 2.1.4 voucher program keretében)
- tematikus műhelytalálkozók
- munkacsoportok működtetése (jogi, szabványosítási, munkaügyi, adózási, K+F+I stb.)
- tudás és tapasztalat megosztás.

A platform működésével kapcsolatban Nikodémus Antal (NGM főosztályvezető) elmondta, hogy az NGM is működteti az Ipar 4.0 munkacsoportját, amelynek fő feladata a témával kapcsolatos gazdaságpolitika formálása, és természetesen a Platform működésének támogatása.

Közgyűlési jegyzőkönyv

A Magyar Innovációs Szövetség 2016. április 15-én megtartott, XXVII. rendes közgyűlésének, a hangrögzítés alapján készült jegyzőkönyve olvasható portálunkon a MISZ/Közgyűlések c. almenüben.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Megjelent az SZTNH legújabb kiadványa

Az SZTNH ötödik alkalommal végezte el a magyarországi szerzői jogi ágazatok súlyának felmérését. Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Office, WIPO) által kialakított egységes módszertan alapján készült elemzés lehetővé teszi az összehasonlítást mind a korábbi hazai, mind a nemzetközi eredményekkel.

Mely tevékenységek tartoznak a szerzői jogi ágazatok csoportjába?
Hogyan mérhető ezek gazdasági teljesítménye? Mekkora súlyt képviselnek a magyarországi GDP-ben és foglalkoztatásban? Teljesítményükkel hogyan szerepelnek más hazai nemzetgazdasági ágakkal összehasonlítva, valamint nemzetközi összevetésben? Ezek a szektorok képesek voltak-e sikeresen kiheverni a gazdasági válság kedvezőtlen hatásait? Melyek a magyar kreatív tevékenységek fejlődési irányai?

Többek között ezekre a kérdésekre is megadja a választ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának június közepén megjelenő kiadványa "Szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 5." címmel.

Jelen tanulmányban a 2013. tárgyévi eredményeket a 2011. évi adatokkal összehasonlító elemzés elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy a 2008-ban kirobbant válságnak a kreatív tevékenységekre gyakorolt negatív hatásai átmenetiek voltak-e, azaz a vizsgált időszakban visszatért-e a válság előtti növekvő tendencia vagy tartós következményként folytatódott a legutóbbi kutatás során tapasztalt visszaesés.

A könyv megvásárolható az SZTNH Ügyfélszolgálatán (1054 Budapest, Akadémiai u. 21.) vagy megrendelhető az alábbi linken.

Felfüggesztették a "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című pályázatot

A rendelkezésre álló keretösszeg kimerülésére való tekintettel 2016. június 16. napjával felfüggesztésre került a "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című (VEKOP-2.1.1.-15 kódszámú) pályázat.

Várható események

A Visegrádi Szabadalmi Intézet ünnepélyes megnyitása

2016. július 1-jén, a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) mint nemzetközi kutatási szerv és nemzetközi elővizsgálati szerv megkezdi működését. Ebből az alkalomból ünnepélyes megnyitóra kerül sor 2016. július 1-én, 11:00 órai kezdettel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának székhelyén (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.).

Az ünnepélyes megnyitón beszédet mond Josef Kratochvíl, a VSZ Igazgatótanácsának elnöke, a Cseh Köztársaság Iparjogvédelmi Hivatalának elnöke, Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke, valamint Dr. Gárdonyi Márk, a VSZI igazgatója.

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Az eseményen a MISZ tagok számára jelentkezési sorrendben biztosítanak helyet.

Jelentkezni Kincses Ágnesnél az agnes.kincses@hipo.gov.hu e-mail címen lehetséges.

Biogazdasági szakpolitikai konferencia

2016. július 19-én és 20-án, a Danubius Hotel Gellértben (1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.) kerül megrendezésre az Európai Unió és a Duna-régió országainak kutatási és innovációs együttműködésével foglalkozó, biogazdaság témájú, az államigazgatás, a gazdaság és a tudomány szereplőit megszólító szakpolitikai konferencia.

A rendezvény az Európai Bizottság és az osztrák ZSI (Zentrum für Soziale Innovation) által 609497 sz. alatt megkötött "International Cooperation Network for the Danube Region" (danube-inco.net/) projekt egyik mérföldköve. A rendezvény felelőse a projekt hazai résztvevője, tagszervezetünk, a Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont (www.rcisd.eu).

A projektben történő hazai részvétel a magyar agrárkutatás és innováció nemzetközi lehetőségeinek kibontakozása szempontjából jelentős. Az a cél, hogy a 2014-ben kezdődött finanszírozási időszakban a Horizont 2020 keretprogramból minél több forrást tudjon bevonni az ország a kutatás-fejlesztési tevékenység támogatására nemzetközi együttműködések által.

A konferenciát követően kerül sor a projekt 4. klaszterépítő szemináriumára, melynek keretében a régióból 20 fiatal kutató és innovációs szakember úti- és szállásköltségét az RCISD téríti.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A konferencia és a klaszterépítő szeminárium programterve megtalálható az alábbi linken.

2016 Taipei Int'l Invention Show & Technomart

2016. szeptember 29. és október 1. között kerül megrendezésre a "2016 Taipei Int'l Invention Show & Technomart" c. esemény a Taipei World Trade Centre-ben, Tajvanban.

A kiállítók előnyei:
- utazási költségek és szállás költségek támogatása;
- ingyenes stand;
- ingyenes internet használat;
- ingyenes kínai-angol tolmács.

Minimális követelmények:
- a bemutatandó technológia lehetőleg innovatív/fenntartható energiához kapcsolódik,
- egy vagy több kézzelfogható prototípus vagy termék és poszter,
- előadás a Technomart szemináriumon.

A részvétel - a regisztrációt követően - jóváhagyás tárgya.

A regisztráció határideje 2016. július 15.
További információk az eseményről elérhetők az alábbi linken, illetve letölthető innen.

Járműmérnöki és Járműipari Konferencia 2016

2016. november 17-18-án, a Miskolci Egyetem kerül megrendezésre a "Járműmérnöki és Járműipari Konferencia". A döntően hazai résztvevők számára rendezendő konferencia célja, hogy összekapcsolja az egyetemi oktatókat, kutatókat és hallgatókat, valamint az ipari szakembereket, kutatókat, fejlesztőket és gyártókat, mind a járműmérnöki oktatás, mind a kutatás és a gyártás területén.

A konferencia fő témakörei:
- tervezés
- gyártás
- gazdaságosság
- oktatás.

Várják az előadók jelentkezését. A konferencia nyelve magyar.

Időtábla

Esemény

Kezdete

Vége

Absztrakt leadása

2016. május 27.

2016 augusztus 19.

Absztrakt elfogadása

 

2016 augusztus 31.

Teljes cikk leadása

2016. augusztus 31.

2016. szeptember 12.

Teljes cikk elfogadása

 

2016. szeptember 23.


A cikkek megjelentetése
Az elfogadott angol nyelven írt tudományos cikkek a konferencia-kiadványban jelennek meg a CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group gondozásában, mely a Scopus által indexelt. A 2015-ös CRC Press/Balkema katalógusok elérhetők az ISSUU-n: issuu.com/crcpress/docs/ A megjelenéshez a részvételi díj befizetése és a szerzői jogok átadása szükséges. Egy regisztrált résztvevő maximum 2 cikket adhat le. A konferencia kiadványt minden regisztrált résztvevő megkapja. A magyar nyelven írt cikkek a GÉP című folyóiratban jelennek meg (www.gepujsag.hu/index.php/hu/) (elsődlegesen cégeknek).

Részvételi díj: 78000 Ft + ÁFA, mely tartalmazza a szervezési költségeket, a kiadványt, 2 ebéd és egy fogadás költségeit. Befizetés az előadóknak 2016. május 27-től 2016. szeptember 30-ig.

Az absztrakt terjedelme maximum 1 oldal, a teljes cikk terjedelme 4-6 oldal. A cikkek leadása a honlapon keresztül, elektronikusan történik. Minden cikket független bírálók lektorálnak.

További információk: Dr. Jármai Károlytól (jk2016@uni-miskolc.hu), valamint a konferencia honlapján.

Pályázati felhívás

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló tehetséges hallgatók kiválasztását és menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.
- Ezért az Alapítvány Kuratóriuma a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2016. évben ismételten pályázatot ír ki, 35 év alatti fiatalok részére. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk
- készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment,
- tudás menedzsment,
- minőség menedzsment,
- humán erőforrás menedzsment,
- kutatás-fejlesztés, innovációs menedzsment,
- informatika menedzsment,
- környezetvédelem menedzsment,
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.
- A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (pl. tanszékvezetői) ajánlása és (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése.
- Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2016. június 30-án, 14:00 óráig beérkezően.
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet

A Kuratórium - mely külső szakértőket, vállalatvezetőket is bevonhat a döntésbe - 2016. szeptember elejéig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról két kategóriában:
- PhD-munkák, ill.
- egyéb munkák (Bsc, BA,Msc, MBA, TDK).

Az egyszeri ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2015-ben az elnyert ösztöndíjak összege 150 000, ill. 120 000 Ft volt).
A díjakat ünnepélyes keretek között 2016 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.

Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma

Pályázat támogatói:
Pro Progressio Alapítvány
Heller Farkas Alapítvány
Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézete

Szakirodalomfigyelő

Szentgyörgyi Zsuzsa: A Sziget - Ötvenéves az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete - Typotex, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

2014-ben ünnepelte - s ünnepeltük mind, akiknek fontos a hazai szellemi élet - az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete, a hírneves SZTAKI alapításának 50. évfordulóját. Ipar- és tudománytörténetünkben a SZTAKI az egyik legfényesebb csillag, s az volt akkor is, midőn - vízözönökkel korábban - számos nagynevű kutató-fejlesztő intézet működött e honban. Tevékenységét fénylő nevek hosszú sora fémjelzi - közülük páran e kötetben is megszólalnak, másokról itt olvashatunk -, s ha vannak, akikre már kevésbé emlékeznek, ez az utókor szomorú vesztesége. Jó, hogy ez a könyv segít tudni róluk - megérdemlik, mi pedig gazdagabbak és büszkébbek lehetünk e tudással.

Sajátos idők fejlesztési élcsapata volt az itteni elődeivel együtt. Nem sokkal korábban az itt is mindent meghatározó nagyhatalom még burzsoá áltudománynak nyilvánította a kibernetikát, majd ugyan művelésbe vette maga is, ám a legtitkosabb katonai fejlesztései részeként. Ez adja meg igazán a jelentőségét annak, amit Vámos Tibor akadémikus, a SZTAKI talán legismertebb atyja és vezetője így fogalmazott meg a történetet felidéző fejezete címeként: "Emberarcú automatizálási és számítástudományi intézet". Az "emberarcú" pedig, ahogyan azt a SZTAKI egész története példázza, szinonimája a nyitottságra törekvőnek is.

A kötet címe a benne kibontakozó visszaemlékezés egyik vezérmotívumára utal, amelyet így foglal össze Szentgyörgyi előszava: "A SZTAKI nem egyszerűen egy kutatóintézet volt, hanem egy meglehetősen zordon anyagi és szellemi javakkal gazdálkodó, többnyire kemény parancsokkal irányított társadalmi közeg sekély vizekkel körülvett szigetecskéje, ahol nem csupán kedvező körülményeket teremtettek meg a Sziget vezetői a nyugalmas tudományos kutatói munkához, hanem a szellem szabadságát is."

Az egész korszakot jól jellemzi, ahogy Vámos Tibor - Szentgyörgyi vele folytatott interjújában - a SZTAKI előtörténetéről, annak politikai és a világ technológiai fejlődéséhez kötődő kereteiről elmondja, hogy ""Az Automatizálási Kutatóintézet 1964-es koncepciója határozta meg a fél évszázad működési és munkamódszerbeli, szellemi útját. Arra a gondolatra épült, hogy az automatizálás a műszaki haladás alapirányzata, amely a maga elméleti és gyakorlati eszközrendszerével egyre átfogóbb rendszereket hoz létre."  "Itt egyszerre zajlott magyarországi és nemzetközi mozgás. Bizonyos mértékig ezek a mozgások tektonikussá váltak, tehát hagyományos területeket választottak szét, hagyományos gondolkodásokat szakítottak szét. Ennek a szükségét ismertük föl és ezek a szükségletek párosultak az akkori, fiatalkori ambícióinkkal. Az intézetek alapítását és a kutatás előtérbe kerülését természetesen az a jelszó is erősítette, hogy a tudomány termelőerővé válik. Ez annak a fölismerése volt, hogy a szellemi munkának már más a szerepe ebben a korszakban. Általános divat volt ez akkor, és egy sor intézet alakult meg vagy fejlődött nagyot ebben a periódusban."

A visszaemlékezések is egyaránt szólnak a SZTAKI-ról és a korról - hogyan határozta meg az Intézet munkáját évtizedekig a sajátos erőtér: a szakembereinek törekvései, tenni akarása, másrészt a politika által uralt intézményi és szakirányítási keretek, és a népgazdaság, amelyben működnie kellett. Vámos: "Lehet azon vitatkozni, hogy az ipar nem volt képes befogadni ezeket az eredményeket, de az is lehet, hogy nem voltak olyan állapotban, amiből ipari termék készülhetett volna. (...) Végeredményben az új technológiáknak nem volt meg az igazi igénye sem ebben a rendszerben. Maga a bürokratikus szisztéma, ami a KGST-t és az azt domináló országokat uralta, nem passzolt össze azzal a szárnyaló elképzeléssel, ami a világban az új technológiákat kíséri és ami feltétele ennek."

Chris Anderson, David Sally: Számháború - Miért van minden másképp a fociban, mint ahogy gondoltad? - Akadémiai Kiadó, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

Különleges könyv, felettébb tanulságos és érdekes olvasmány az emberek két csoportjának: akik kedvelik a focit, és akik nem, viszont érdekli őket a tudás hatalma és innovatív alkalmazásai.
A Kiadó ajánlójából idézve: "A témában alapműnek számító könyv a futball meglepő, rejtett összefüggéseit tárja elénk, kedvenc játékunk radikálisan új megközelítését kínálva. Elolvasása után másképpen fogunk tekinteni a focira, mint korábban." Ez a "radikálisan új megközelítés" a statisztikai elemzés, ami - lássuk be - nem sokak kedvenc foglalatossága. Ám teljes joggal mondható: e könyv igencsak ütős meglepetéssel szolgál azoknak is, akiket ugyan hidegen hagy a bőr rugdosásával vívott küzdelem varázsa (vagy épp színjátéka), viszont érdekel, hogy mennyi lehetőséget ad a betekintésre a dolgok felszíne alá, a kulisszák mögé ez a legtöbbeknek idegen eszköz: a statisztikai elemzés. A példa a foci, ám látva, hogy mi mindent képesek feltárni róla is az adatok és azok jól megkonstruált összefüggései, könnyű belátni, hogy amiről elegendő adat szerezhető, annak igencsak kevés titka maradhat rejtve.

Az elemzés szakmai komolyságához Chris Andersonról, a Wikipediából: "Író és vállalkozó. Pályájának első hat évében két tudományos folyóirat, a Nature és a Science szerkesztője. 1994-gyel kezdődően hét évig a The Economist-nél töltött be különböző posztokat, a technológia szakterület szerkesztőjétől a US Business szerkesztőjéig, London, Hong Kong és New York állomáshelyekkel. 2001-2012-ig a Wired főszerkesztője. (A nagyhírű Wired arra fókuszál, hogyan befolyásolják az új technológiák a kultúrát, a gazdaságot és a politikát - OP). 2006-ban jelent meg a Hosszú farok c. könyve (Magyarul HVG Könyvek, 2006 - ebben részletesen bemutatta, milyen forradalmi átalakulást hoznak a digitális technológiák az árukínálatban és a kereskedelemben. - OP). 2007 májusában a Time Magazin az év 100 kiemelkedő gondolkodója között nevezte meg." A Kreátorok - Az új ipari forradalom mesterei c. könyvéről a Hírlevél 2013/18. számában szóltunk.

A könyvet kiválóan jellemzi az alábbi részlet, s belőle kiviláglik az is, mennyivel többet is ad ez a módszer, mint a legnépszerűbb mai gladiátor-show elemzését.
"Időtlen idők óta négy szó uralja a labdarúgást: Mindig is így csinálták. Ez a csodálatos játék nyakig ül a hagyományokban. Ez a csodálatos játék ezer szállal kötődik saját dogmáihoz, közhelyeihez, hiedelmeihez és hitvallásaihoz. Ezt a csodálatos játékot olyan emberek irányítják, akik nem szeretnék, ha kívülállók kérdőjeleznék meg hozzáértésüket, akik tudják, hogy csak az a nézőpont a helyes, ahonnan ők szemlélik a játékot. Nem akarják, hogy valaki az orruk alá dörgölje: több mint egy évszázada figyelmen kívül hagynak valamit. Létezik olyan tudás, amely nincs a birtokukban. Az, hogy valamit mindig is így csináltak, még nem jelenti azt, hogy így is kell csinálni. (Vigyázat, a látszat csal: itt nem a tudomány elefántcsonttornyairól beszélnek! - OP)

Ez a csodálatos játék szándékosan dugja homokba a fejét. Ez a csodálatos játék megérett a változásra. És ennek a változásnak a középpontjában a számok állnak. A számok kérdőjelezik meg a konvenciókat, rúgnak fel normákat, írnak át gyakorlatokat, és semmisítenek meg hiedelmeket. A számok segítségével új megvilágításba kerül minden, és úgy nézhetünk erre a játékra, ahogyan még soha." (Kiemelések tőlem - OP)

Mindez azt jelenti, és a könyv azt mutatja be részletesen, sok példával, hogy a matematikára támaszkodó elemzés olyan új megértéshez és ennek révén a tények olyan megismeréséhez segít hozzá, amire nélküle nem voltunk képesek - ahogy az történik szinte mindenütt, a nanovilágtól a világmindenségig és a társadalom működéséig.

Gellér Katalin: A magyar szimbolizmus - Corvina Kiadó, 2016
Dr. Osman Péter ismertetése

A Stílusok - Korszakok sorozat legújabb kötete. Egyetlen szóval jellemezve: kitűnő! Kissé bővebben: kitűnő, nagyon érdekes és tanulságos, és a benne látható 98 színes és fekete-fehér reprodukcióval gyönyörű szép.

A Corvina ajánlóját idézve, "A könyv a 19. század végén kialakuló új művészeti irányzat, a szimbolizmus magyarországi történetét vizsgálja. Részletesen bemutatja, melyek voltak az irányzat jellemző vonásai, és miképp jelent meg a szimbolizmus a magyar képzőművészetben is. Pontos képet kapunk arról, hogyan vélekedtek a hazai művészek és kritikusok róla, majd az egyes kiemelkedő magyar mesterek munkáiban hogyan mutatkozott meg hatása; olyan nagyszerű alkotók életművében találkozhatunk ugyanis szimbolista vonásokkal, mint Mednyánszky László, Csontváry Kosztka Tivadar, Gulácsy Lajos, Nagy Sándor, Körösfői-Kriesch Aladár vagy Rippl-Rónai József. Náluk is kiemelt témává vált - a szimbolizmus jelentős külföldi mestereihez hasonlóan - a mítoszok idézése, a halál misztériumának kutatása, az élet és a művészet forrásához és az életfához való zarándoklat, egy tökéletesebb világ utáni vágyódás, amelyek az irányzat legjellemzőbb vonásainak számítanak. A kor divatos életfilozófiái és misztikus tanai jelentős hatást gyakoroltak az ő alkotásaikra is, amelyekkel beírták nevüket a magyar művészettörténetbe."

"Mi a szimbolizmus" - erre keres választ az első fejezet, mélyenszántó filozófiai és művészettörténeti elemzéssel. Sok közelítést hoz fel, vagyis egy telitalálatot sem, ami viszont csak érdekesebbé teszi mindezt. Stéphane Mallarmé meghatározása, akit Gellér "a szimbolizmus pápájának" nevez: "A tárgyak pontos megörökítése, másolása helyett olyan művészet létrehozása a cél, amely sűrítetten magában foglal egy adott lelkiállapotot. (...) Nem a dolgot kell festeni, hanem a hatást, amit a dolog kelt." Charles Baudelaire következő szavait "a szimbolisták alkotó módszerének központi elveként" állítja elénk: "Ahogy a távoli visszhangok egyberingnak / valami titkos és mély egység tengerén, /mely, mint az éjszaka, oly nagy és mint a fény, / egymásba csendül a szín és a hang s az illat."

A közelítésekből: "A szimbolizmus jellemzője a homályos, a bizonytalan, az elmosódott, (...) a műveket áthatja a zeneiség (...) a szimbolizmussal foglalkozó kézikönyvek többsége a legfőbb témák közé sorolja az emberi életnek a természeti rítusoknak, a kozmosszal való kapcsolatnak az időtlenség közegébe emelt ábrázolását, az álmok és víziók megjelenítéseit, valamint a kollektív mítoszok megújítását." Kissé megfoghatatlan? Aki ezt nehezményezi, találjon egy tiszta, zárt, egyszerű meghatározást egyik legismertebb, ide is illő fogalmunkra: "szép"!

Vajon lesz-e az embernek e tanulmány elolvasása után világos képe a szimbolizmusról és annak magyar vonulatáról? Képessé válik-e ráismerni a stílusra, ahogy ráismerünk a nagy stílusok karakteres megjelenéseire a romántól a szecesszióig? A válasz alighanem mindkettőre nemleges. Viszont csodálatos művészek és remek alkotások hosszú sorát ismerheti meg itt, vagy élvezheti az újbóli találkozást velük, esetleg új ismeretekkel is gazdagodva róluk. Aki járatlanabb e téren, rácsodálkozhat, milyen gazdag volt alkotókban és szellemi útkeresésben a honi művészvilág, s e művészek mennyi gondolati és kifejezésmódbeli invencióval keresték mondandójuk kiteljesítésének és megfogalmazásának lehetőségeit. Házi használatra levonhatunk mindebből egy felettébb eretnek, ám igaz következtetést: a művészet alkotásai rendkívül sokféleképp lehetnek csodálatosak, s ha a találkozásoknál nem találjuk a közös nevezőt, hát ez legyen a legnagyobb baj, fő, hogy értékes élményt adnak.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Origo.hu, 2016. június 13., hétfő
Az Ön gyereke is vezethet holdjárót!
"...A Google Ground inspiráló környezetében egy öt délelőttön át tartó élménydús program során többek között a csillagászat és az űrtan alapjaival és a Google Lunar XPRIZE versenyében csaholó Puli holdjáró prototípusával is közeli ismeretséget köthetnek a Puli Space űrkadét kurzusának résztvevői..."

Androbit.org, 2016. június 13., hétfő
Szerezz jogsit holdjáróra!

Hjb.hu, 2016. június 13., hétfő
Szerezz jogsit holdjáróra!

Hirek.prim.hu, 2016. június 13., hétfő
Rover jogsi űrkadétoknak

Bonline.hu, 2016. június 13., hétfő
Rover jogsi űrkadétoknak

444.hu, 2016. június 13., hétfő
Szeretnél egy rover jogsit?

Moderniskola.hu, 2016. június 13., hétfő)
Rover jogsi űrkadétoknak - tinédzsereket várnak a Google Groundra egy különleges képzésre!

Ado.hu, 2016. június 13., hétfő
Sokan fizettek innovációs járulékot hiába

Gazdasagiradio.hu, 2016. június 13., hétfő
Innovációs járulék: ha már befizette, kérje vissza!

Technokrata.hu, 2016. június 13., hétfő
Íme 3 magyar cég, akiknek fontos a jövőnk

Itextreme.hu, 2016. június 13., hétfő
Átadták az idei DELFIN Díjakat

Innoportal.hu, 2016. június 13., hétfő
A fenntarthatóságot díjazta a Telekom

Mediapiac.com, 2016. június 13., hétfő
Átadták az idei DELFIN Díjakat

Mno.hu, 2016. június 13., hétfő
Nem ér véget négy év múlva az uniós pénzeső?

Civilhetes.net, 2016. június 13., hétfő
Nem ér véget négy év múlva az uniós pénzeső?

Alternativenergia.hu, 2016. június 13., hétfő
Világsiker küszöbén egy magyar találmány

Uzletfejlesztes.hu, 2016. június 13., hétfő
A Prezin túl is van élet: íme 6 magyar startup

Trendfm.hu, 2016. június 13., hétfő
Innovációs járulék: ha már befizette, kérje vissza!

Magyaridok.hu, 2016. június 13., hétfő
Ipari parkok és üzleti hálózatok

Insiderblog.hu, 2016. június 13., hétfő
Az EIT Digital startup versenyt hirdet

MTV, 2016. június 13., hétfő
Minden Tudás magazinműsor
"Tudományos tehetségkutató. Húsz évesnél fiatalabb kutatók innovációit díjazták a Magyar Tudományos Akadémián. Interjú dr. Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójával és Udvardi Péterrel, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettjével..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2016. június 14., kedd, 6. oldal
Magyar Feltalálók Napja

Piacesprofit.hu, 2016. június 14., kedd
Jön már a pénz a közép-magyarországi cégeknek is

Portfolio.hu, 2016. június 14., kedd
Még több pénzt rejtett el a kormány az EU-pályázatok nyerteseinek

Hirek.prim.hu, 2016. június 14., kedd
A GE bővíti Ipari Internetbe fektetett beruházását az európai ipar digitalizálásának ösztönzésére

Bonline.hu, 2016. június 14., kedd
A GE bővíti Ipari Internetbe fektetett beruházását az európai ipar digitalizálásának ösztönzésére

Esemenymenedzser.hu, 2016. június 14., kedd
Világsiker küszöbén egy magyar találmány

Portfolio.hu, 2016. június 14., kedd
Romlásba döntik Magyaroszágot az EU-támogatások

Piacesprofit.hu, 2016. június 14., kedd
Jön már a pénz a közép-magyarországi cégeknek is

Esemenymenedzser.hu, 2016. június 14., kedd
Világsiker küszöbén egy magyar találmány

Dehir.hu, 2016. június 14., kedd
"Hiszünk Debrecenben": nagyon fontos bejelentéseket tett Papp László
"...Ipari park mellett, a város felé egy üzleti innovációs parkot alakítanak ki. A polgármester arról beszélt, amikor megvalósítják a terveket, ez a terület lesz majd a város fő ipari központja..."

Lánchíd Rádió, 2016. június 14., kedd
Király Szilvia őssejtkutatási projektje
"...Magyarország idén két diáklányt küldött ki az Egyesült Államokba az Intel International Science and Engineering Fair nevű versenyre, a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottjait. Azaz Bálint Karolát, aki egy ShopMap nevű alkalmazással indult, amely a bevásárlást könnyíti meg, illetve Király Szilviát, aki őssejtkutatással foglalkozik, és a kutatásának lényege, hogy ereket hozzon létre őssejtekből. A Kalauz vendége Király Szilvia őssejtkutató..."

Lánchíd Rádió, Délutáni Hírjárat, 2016. június 14., kedd
Egy mai fórumon az hangzott el, hogy át kellene alakítani a pályázati források felhasználását, mert nem megfelelő helyre kerülnek az uniós pályázati pénzek

Magyar ATV, Esti híradó, 2016. június 14., kedd
Több tér a kutatásnak

Világgazdaság, 2016. június 15., szerda, 1+9. oldal
Mehet a 100 százalék
"...Eddig a plafon 50 százalék, kutatás-fejlesztés esetében 75 százalék volt, mostantól azonban 100 százalékos előfinanszírozásra is rástartolhatnak a költségvetési szervek, a helyi önkormányzatok, a köztestületek és az állami cégek is, ha a kincstárnál vezetik a számlájukat..."

Fejér Megyei Hírlap, 2016. június 15., szerda, 6. oldal
Az uniós forrásokról

Piac és Profit, 2016. június 15., szerda, 25-27.oldal
Pénz van, kérdés, mire megy el

Piac és Profit, 2016. június 15., szerda, 33-35.oldal
A növekedés nehézségei

Origo.hu, 2016. június 15., szerda
Az egész uniós támogatást megkaphatják előlegként a vállalkozások

Brandtrend.hu, 2016. június 15., szerda
Átadták az idei DELFIN Díjakat

Humanpolitika.hu, 2016. június 15., szerda
Több műszaki, informatikai szakemberre lenne szükség

Webradio.hu, 2016. június 15., szerda
Palkovics: több műszaki, informatikai szakemberre lenne szükség

Profitline.hu, 2016. június 15., szerda
Több informatikai szakember kell

24.hu, 2016. június 15., szerda
Lovász: cél, hogy a fiataloknak képük legyen a modern világról
"...Az MTA elnöke arról beszélt: szükség van természettudományi szaktárgyakra..."

Mon.hu, 2016. június 15., szerda
Palkovics: több műszaki, informatikai szakemberre lenne szükség

Boon.hu, 2016. június 15., szerda
Palkovics: több műszaki, informatikai szakemberre lenne szükség

Autopro.hu, 2016. június 15., szerda
Összeomlás szélén állna a magyar járműipar?
"...Az oktatók, tudományos intézmények és a politikai döntéshozók felelőssége, hogy felkészítse a fiatalokat a holnap kihívásaira - emelte ki, hozzátéve: fontos, hogy a diákok megszerzett tudást alkalmazni is tudják..."

Tozsdeforum.hu, 2016. június 15., szerda
Így lehetne még jobb az oktatás
"...Palkovics szerint több műszaki, informatikai szakemberre lenne szükség..."

Hirado.hu, 2016. június 15., szerda
MTA-elnök: kellenek a természettudományi szaktárgyak

Civishir.hu, 2016. június 15., szerda
Agrár-startup nyerte meg a DELFIN Díjat

Hirextra.hu, 2016. június 15., szerda
Agrár-startup nyert DELFIN Díjat

Tozsdeforum.hu, 2016. június 15., szerda
Díjat kapott a magyar agrár-startup

Hvg.hu, 2016. június 15., szerda
Agrár-startup nyerte a DELFIN Díjat

Vaol.hu, 2016. június 15., szerda
A fő cél a munkahelyteremtés - Tizenkétezer milliárd forint fejlesztési forrást hívhatunk le 2020-ig

Magyarhirlap.hu, 2016. június 15., szerda
Palkovics László: tudatosítani kell, hogy mérnöknek lenni jó dolog

Magyarhirlap.hu, 2016. június 15., szerda
Tudatosítani kell, hogy mérnöknek lenni jó dolog

Magyarmezogazdasag.hu, 2016. június 15., szerda
Nők az agrárinnovációban

Agronaplo.hu, 2016. június 15., szerda
Komoly szerepet játszanak a nők az agrárinnovációban

Mmonline.hu, 2016. június 15., szerda
Rekordszámú nevezés az innovációs versenyen

Szon.hu, 2016. június 15., szerda
Palkovics: több műszaki, informatikai szakemberre lenne szükség

Magyarszo.com, 2016. június 15., szerda
Tudomány Klub Magyarkanizsán

Kreativ.hu, 2016. június 15., szerda
Kis startupperek nagy dobása a Telenornál

Privatbankar.hu, 2016. június 15., szerda
Komoly újítás az uniós pályázatoknál: előre odaadnak egy kalap pénzt

Pecsicivil.hu, 2016. június 15., szerda
Nyílt Innovációs Kihívás 2016

Orientpress.hu, 2016. június 15., szerda
Több műszaki szakemberre lenne szükség

Orientpress.hu, 2016. június 15., szerda
Palkovics: több műszaki szakemberre lenne szükség

Orientpress.hu, 2016. június 15., szerda
Duplájára nőtt az uniós támogatási előleg

Mno.hu, 2016. június 15., szerda
Startupokat karol föl a hazai mobilszolgáltató

Mno.hu, 2016. június 15., szerda
Nem értik, miért csökken a reáltárgyak száma

Insiderblog.hu, 2016. június 15., szerda
Innovációs pályázat hazai cégeknek!

Gazdasagportal.hu, 2016. június 15., szerda
Agrár-startup nyert DELFIN Díjat

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2016. június 15., szerda
Egy szakmai fórum résztvevői szerint Magyarországnak át kellene alakítania az uniós pályázati források belső felhasználását

HírTV, Híradó21, 2016. június 15., szerda
Ígéretes kezdő vállalkozásokat támogató programot indít az egyik hazai mobilszolgáltató

HírTV, Híradó, 2016. június 15., szerda
Több mérnököt, informatikust és természettudóst látna az egyetemeken az oktatási államtitkár

HírTV, 2016. június 15., szerda
Start-upokat támogat a Telenor

ECHO TV, Híróra, 2016. június 15., szerda
El kell érni, hogy többen jelentkezzenek műszaki, természettudományos és informatikai képzésekre, mondta Palkovics László

Magyar Nemzet, 2016. június 16., csütörtök, 4. oldal
Palkovics ragaszkodik az őszi reformhoz

Magyar Hírlap, 2016. június 16., csütörtök, 2. oldal
Több műszaki szakember kellene
"...Palkovics László: nőtt a felsőoktatásba vetett bizalom, de a természettudományos szakokon még mindig túl kevés a hallgató..."

Világgazdaság, 2016. június 16., csütörtök, 12. oldal
Az innováció önmagában nem elég

Vas Népe, 2016. június 16., csütörtök, 1-2. oldal
Az uniós pályázatokról

Új Néplap, 2016. június 16., csütörtök, 1+7. oldal
Lazítottak egyet a pályázatokon

Heves Megyei Hírlap, 2016. június 16., csütörtök, 7. oldal
Lazított egyet a kormány

24 óra, 2016. június 16., csütörtök, 1+7. oldal
Lazítottak a pályázatokon

Figyelő, 2016. június 16., csütörtök, 52-53. oldal
Károkat okoznak!
"...MÉSZÁROS CSABA | Ha kiszervezett járatüzemeltetéssel oldják meg a 3-as metró pótlását, egyetlen magyar gyártású busz sem lesz - mondta lapunknak a Fővárosi Közgyűlés ezt tartalmazó döntése után a MabiBus résztulajdonosa, az elektromos Modulo buszokat fejlesztő Evopro-csoport tulajdonos-vezérigazgatója..."
"...Valóban nyertünk több pályázaton is, de mindegyik fejlesztésünknek lett vevője is, nem csak elköltöttük a forrást. Sőt, az egyikkel innovációs nagydíjat is kiérdemeltünk!..."

Figyelő, 2016. június 16., csütörtök, 67. oldal
Girl Power az innovációban is

Figyelő, 2016. június 16., csütörtök, 56-57. oldal
Csak tech és más semmi

168 óra, 2016. június 16., csütörtök, 23-25. oldal
Innovatív hatalom koncentráció

Vg.hu, 2016. június 16., csütörtök
Az innováció önmagában nem elég

Szegedma.hu, 2016. június 16., csütörtök
Befektetés a jövőbe - 300 milliárdos komplex programmal fejlődő pályára állítható Szeged

Mno.hu, 2016. június 16., csütörtök
Palkovics ragaszkodik az őszi reformhoz

Magyarhirlap.hu, 2016. június 16., csütörtök
Több műszaki szakember kellene

Biztonsagportal.hu, 2016. június 16., csütörtök
A biztonság lehet az innováció és a növekedés alappillére

HírTV, Híradó, 2016. június 16., csütörtök
Több mérnököt, informatikust és természettudóst látna az egyetemeken az oktatási államtitkár

HírTV, Híradó, 2016. június 16., csütörtök
Ígéretes kezdő vállalkozásokat támogató programot indít az egyik hazai mobilszolgáltató

Itcafe.hu, 2016. június 16., csütörtök
A magyarok rákattannak az új kütyükre

Mmonline.hu, 2016. június 16., csütörtök
Imádjuk a kütyüket

Hirado.hu, 2016. június 16., csütörtök
Kütyü? Mobil? Jobbak kattanunk az átlagnál

Bonline.hu, 2016. június 16., csütörtök
Ebben jobbak vagyunk az európai átlagnál: a magyarok rákattannak az új kütyükre

Hirek.prim.hu, 2016. június 16., csütörtök
Ebben jobbak vagyunk az európai átlagnál: a magyarok rákattannak az új kütyükre

Technokrata.hu, 2016. június 16., csütörtök
Hiába drágák, imádjuk az új kütyüket

Bdpst24.hu, 2016. június 16., csütörtök
Ebben jobbak vagyunk az európai átlagnál: a magyarok rákattannak az új kütyükre

Vg.hu, 2016. június 16., csütörtök
Rajonganak a magyarok az új kütyükért

Kamaraonline.hu, 2016. június 16., csütörtök
A magyar nők jobban élvezik az új kütyük előnyeit

Webradio.hu, 2016. június 16., csütörtök
A magyarok nyitottabbak az új technológiákra az európai átlagnál egy felmérés szerint

Vehir.hu, 2016. június 16., csütörtök
A magyarok nyitottabbak az új technológiákra az európai átlagnál egy felmérés szerint

Innoportal.hu, 2016. június 16., csütörtök
A magyarok nyitottabbak az új technológiákra, mint az átlag európai

Profitline.hu, 2016. június 16., csütörtök
Nyitottak a magyarok az új technológiákra

Alfoldiregiomagazin.hu, 2016. június 16., csütörtök
A magyarok nyitottabbak az új technológiákra az európai átlagnál egy felmérés szerint

Sikerado.hu, 2016. június 16., csütörtök
Mi, magyarok imádjuk az új kütyüket és megoldásokat

Szegedma.hu, 2016. június 16., csütörtök
A magyarok nyitottabbak az új technológiákra az európai átlagnál egy felmérés szerint

Mon.hu, 2016. június 16., csütörtök
A magyarok nyitottabbak az új technológiákra az európai átlagnál egy felmérés szerint

Csalad.hu, 2016. június 16., csütörtök
A magyarok nyitottak a technológiára

Sunshinefm.hu, 2016. június 16., csütörtök
Kiderült: rajongunk az új kütyükért

Penzcentrum.hu, 2016. június 16., csütörtök
Érdeklik a technológiai innovációk a magyarokat

Pcpult.hu, 2016. június 16., csütörtök
A Telenor új programmal segíti a magyar startupokat a nemzetközi növekedésben

Brandtrend.hu, 2016. június 16., csütörtök
Új programmal segítik a startupokat

Marketinginfo.hu, 2016. június 16., csüt
Startupokat támogat a Telenor

Socialbranding.hu, 2016. június 16., csütörtök
Új programmal segítik a startupokat

Noihirek.hu, 2016. június 16., csütörtök
Új programmal segíti a kezdő magyar vállalkozásokat a Telenor

Webradio.hu, 2016. június 16., csütörtök
A Telenor egyenként 150 millió forint értékű programmal támogat 5 magyar startupot

Profitline.hu, 2016. június 16., csütörtök
A Telenor 5 magyar startupot támogat

Figyelo.hu, 2016. június 16., csütörtök
Startupokat hozna helyzetbe a Telenor

Alfoldiregiomagazin.hu, 2016. június 16., csütörtök
A Telenor egyenként 150 millió forint értékű programmal támogat 5 magyar startupot

Webradio.hu, 2016. június 16., csütörtök
Megalakult a BME tudásközpontjának debreceni kutatócsoportja

Haon.hu, 2016. június 16., csütörtök
BME-tudásközpont Debrecenben: együttműködnek az ország legjobb és legnagyobb egyetemei

Civishir.hu, 2016. június 16., csütörtök
Magyarország legjobb egyetemei működnek együtt

Gondola.hu, 2016. június 16., csütörtök
Parragh: nélkülözhetetlen a digitális technikák oktatása

Mon.hu, 2016. június 16., csütörtök
IKT-konferencia - Parragh: nélkülözhetetlen a digitális technikák oktatása

Kamaraonline.hu, 2016. június 16., csütörtök)
Parragh: nélkülözhetetlen a digitális technikák oktatása

Kreativ.hu, 2016. június 16., csütörtök
180 jelentkező a CIB Bank innovációs versenyén

Mno.hu, 2016. június 16., csütörtök
Kevés uniós pénz jut a közép-magyarországi régiónak

Mno.hu, 2016. június 16., csütörtök
Mostohagyerek a főváros

Pannonnovum.hu, 2016. június 16., csütörtök
Újabb magyar agrár start-up siker: a precíziós terményszárításé a jövő

Pannonnovum.hu, 2016. június 16., csütörtök
Innovatív magyar márkák

Biztonsagportal.hu, 2016. június 16., csütörtök
A biztonság lehet az innováció és a növekedés alappillére

Szegedma.hu, 2016. június 16., csütörtök
Befektetés a jövőbe - 300 milliárdos komplex programmal fejlődő pályára állítható Szeged

Minuszos.hu, 2016. június 16., csütörtök
Már Palkovics szerint is több műszaki, informatikai szakemberre lenne szükség

Hrportal.hu, 2016. június 16., csütörtök
Kevés a mérnök: már az államtitkár is elismeri, hogy baj van az oktatással

Hegyvidekujsag.eu, 2016. június 16., csütörtök
Világhírű lett a hegyvidéki tini tudós
"...Egy évvel ezelőtt beszélgettünk, amikor megnyerted a Magyar Innovációs Szövetség Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyét. Már akkor feltűnt, hogy az orvostudomány iránti elkötelezettséged több, mint egy kamaszkori fellángolás, de nem gondoltam volna, hogy néhány hónap múlva a világ is fejet hajt a tudásod előtt..."

Hajdupress.hu, 2016. június 16., csütörtök
Kutatócsoport jött létre Debrecenben

Erdon.ro, 2016. június 16., csütörtök
IKT-konferencia - Parragh: nélkülözhetetlen a digitális technikák oktatása

Szegedma.hu, 2016. június 16., csütörtök
A magyarok nyitottabbak az új technológiákra az európai átlagnál egy felmérés szerint

Socialbranding.hu, 2016. június 16., csütörtök
Új programmal segítik a startupokat

M2mzona.hu, 2016. június 16., csütörtök
Hódítanak az okoskütyük Magyarországon

Hir.ma, 2016. június 16., csütörtök
Megalakult a BME tudásközpontjának debreceni kutatócsoportja

Gazdasagportal.hu, 2016. június 16., csütörtök
A Telenor egyenként 150 millió forint értékű programmal támogat 5 magyar startupot

24.hu, 2016. június 16., csütörtök
Startupoknak indít fejlesztőprogramot a Telenor, akár 10 milliós befektetéssel

Bitport.hu, 2016. június 16., csütörtök
150 millióval támogat startupokat a Telenor

Tozsdeforum.hu, 2016. június 16., csütörtök
Ennyi pénz zúdult eddig a magyar startupokra

Webradio.hu, 2016. június 16., csütörtök
Mintegy 3,8 milliárd forint értékben fektettek be kockázati tőkét az első negyedévben

Profitline.hu, 2016. június 16., csütörtök
3,8 milliárd forintos kockázati tőkebefektetés az első negyedévben

InfoRádió, 2016. június 16., csütörtök
Innovációs díj

Kossuth Rádió, Napközben, 2016. június 16., csütörtök
Ablakon bedobott pénz program - környezetvédelem

Kossuth Rádió, 180 perc, 2016. június 16., csütörtök
A természettudományos tantárgyak oktatásának helyzetét vitatták meg tegnap a Magyar Tudományos Akadémia egyik ülésén

HírTV, Híradó, 2016. június 16., csütörtök
Ígéretes kezdő vállalkozásokat támogató programot indít az egyik hazai mobilszolgáltató

Magyar Idők, 2016. június 17., péntek, 2. oldal
Kutatócsoport Debrecenben

Hajdú-Bihari Napló, 2016. június 17., péntek, 1+5. oldal
Segíthetik az életünket

Népszabadság, 2016. június 17., péntek, 13. oldal
Gyorsítósáv jó ötleteknek

Telefonguru.hu, 2016. június 17., péntek
Jobbak vagyunk az európai átlagnál: a magyarok rákattannak az új kütyükre

Sg.hu, 2016. június 17., péntek
A magyarokat az átlagnál jobban érdeklik a technikai újdonságok

Hirextra.hu, 2016. június 17., péntek
Ebben jobbak a magyarok: szeretjük az új kütyüket

Sworld.hu, 2016. június 17., péntek
A magyarok rákattannak az új kütyükre

Origo.hu, 2016. június 17., péntek
A magyarok nyitottabbak, mint az európai átlag

Uzletfejlesztes.hu, 2016. június 17., péntek
A magyarok nyitottabbak a technológiai újdonságok ...

Minuszos.hu, 2016. június 17., péntek
A magyarok nyitottak, de az információk értelmezése nehezen megy

Nol.hu, 2016. június 17., péntek
Kütyüfüggők a magyarok, és nem akarnak leszokni

Bestfm.hu, 2016. június 17., péntek
Együtt kutat a BME és a Debreceni Egyetem

Breuerpress.com, 2016. június 17., péntek
Két nagy egyetem segít Debrecennek, hogy kulturális főváros legyen

Dehir.hu, 2016. június 17., péntek
Két nagy egyetem segít Debrecennek, hogy kulturális főváros legyen

Minuszos.hu, 2016. június 17., péntek
IKT-konferencia: Parragh szerint nélkülözhetetlen a digitális technikák oktatása

Mediapiac.com, 2016. június 17., péntek
Új programmal segít a Telenor

Uzletresz.hu, 2016. június 17., péntek
Először tolja meg nagyvállalat a hazai startupokat

Sikerado.hu, 2016. június 17., péntek
Magyar startupokat támogat a Telenor

Piacesprofit.hu, 2016. június 17., péntek
Rákattannak a kütyükre a magyar csajok

Innoportal.hu, 2016. június 17., péntek
Öt magyar startupot karol fel a Telenor

Digitalhungary.hu, 2016. június 17., péntek
150 millió forint vár öt startupra

Nol.hu, 2016. június 17., péntek
Kütyüfüggők a magyarok, és nem akarnak leszokni

Nol.hu, 2016. június 17., péntek
Gyorsítósáv jó ötleteknek

Autopro.hu, 2016. június 17., péntek
Milliókat oszt szét a Telenor

Gazdasagiradio.hu, 2016. június 17., péntek
Óriási visszaesés a kockázati tőkebefektetéseknél

Vg.hu, 2016. június 17., péntek
Taroltak a startupok

Minuszos.hu, 2016. június 17., péntek
Kockázati tőke: egyre kisebb a befektetési kedv

Piacesprofit.hu, 2016. június 17., péntek
Startupoknak áll a világ: hozzájuk megy a pénz

Portfolio.hu, 2016. június 17., péntek
Idén már közel 4 milliárdot kaptak a hazai startupok

Médiapiac, 2016. június 18., szombat, 42+44. oldal
Made in Hungary

Vasárnapi Blikk, 2016. június 18., szombat, 7. oldal
Kattanunk a kütyükre

168ora.hu, 2016. június 18., szombat
Innovatív hatalomkoncentráció
"...Pálinkás József: Több a pénz, mint az ötlet..."

Investor.hu, 2016. június 18., szombat
A vállalatok pusztítják a gazdaságot

Tozsdeforum.hu, 2016. június 19., vasárnap
Megőrülünk az új kütyükért

Euroastra.hu, 2016. június 19., vasárnap
A magyarok rákattannak az új kütyükre

Hvg.hu, 2016. június 19., vasárnap
Hatmilliárdra pályázhatnak a társadalmi vállalkozások

Dunaújvárosi hírlap, 2016. június 20., hétfő, 6. oldal
Fejlesztőink versenye

Hajdú-Bihari Napló, 2016. június 20., hétfő, 14. oldal
Ebben jobbak vagyunk az európai átlagnál

Észak-Magyarország, 2016. június 20., hétfő, 14. oldal
Ebben jobbak vagyunk az európai átlagnál

Magyar Hírlap, 2016. június 20., hétfő, 10. oldal
A kutatás-fejlesztés több céget érdekel, mint eddig bármikor

Fejér Megyei Hírlap, 2016. június 20., hétfő, 6. oldal
Ismét kiírták a pályázatot innovációra

Magyarhirlap.hu, 2016. június 20., hétfő
A kutatás-fejlesztés több céget érdekel, mint eddig bármikor

Webradio.hu, 2016. június 20., hétfő
NGM: Dél-Korea fontos partner lehet a k+f tevékenység ösztönzésében

Magyaridok.hu, 2016. június 20., hétfő
NGM: Dél-Korea fontos partner lehet a k+f tevékenység ösztönzésében

Androbit.org, 2016. június 20., hétfő
150 milliós start-up akcelerátor programot indít a Telenor

Androbit.org, 2016. június 20., hétfő
150 milliós startup akcelerátor programot indít a Telenor

Digitalhungary.hu, 2016. június 20., hétfő
Innováció és IoT: a világ legkiválóbb koponyáit várják

M2mzona.hu, 2016. június 20., hétfő
A viselhető technológia is növelheti a profitot

InfoRádió, 2016. június 20., hétfő
Öt magyar digitális startupot támogat a Telenor új programja

InfoRádió, 2016. június 20., hétfő
A Telenor innovációs projektje

Kossuth Rádió, 180 perc, 2016. június 20., hétfő
30 éves a Joint Venture Szövetség

Fejér Megyei Hírlap, 2016. június 21., kedd, 15. oldal
Rákattanunk a kütyükre

Marie Claire, 2016. június 21., kedd, 22. oldal
HAZAI SIKER
"...A világ legnagyobb, fiataloknak szóló innovációs versenyén (Intel ISEF) különdíjas lett Bálint Karola. A csongrádi Batsányi János Gimnázium végzőse ShopMap projektjével az Oracle Academy különdíját nyerte el. A ShopMap alkalmazás megkönnyíti a bevásárlást, segít például az áruházon belüli tájékozódásban, mutatja az útvonalat, amelyet követve a leggyorsabban gyűjthetjük be a termékeket..."

Népszabadság, 2016. június 21., kedd, 5. oldal
Német cégek a magyar innovációért

Mediainfo.hu, 2016. június 21., kedd
Derűlátók a felhőtechnológiát használó kkv-k

Minuszos.hu, 2016. június 21., kedd
A Telenor ráhajt a magyar startupokra

Kreativ.hu, 2016. június 21., kedd
A Whitereport tanácsai Amerikában bemutatkozó start-up-oknak

Hrportal.hu, 2016. június 21., kedd
Miért olyan nehéz a fiatal programozókkal?

Bonline.hu, 2016. június 22., szerda
Forradalmi megoldások a kickoff verseny magyar elődöntősei között

Hirek.prim.hu, 2016. június 22., szerda
Forradalmi megoldások a kickoff verseny magyar elődöntősei között

Technokrata.hu, 2016. június 22., szerda
Ezen az eseményen olyasmiket láthatsz, amitől eláll a lélegzeted!

Uzletfejlesztes.hu, 2016. június 22., szerda
KICkoff Verseny - Magyarország

Mmonline.hu, 2016. június 22., szerda
Forradalmi megoldások az innovációs versenyen

Innoportal.hu, 2016. június 22., szerda
Hipersebességű mosógép, forradalmi hőszigetelés és néma szélgenerátor a KICkoff-elődöntőben

Figyelo.hu, 2016. június 22., szerda
Hipergyors mosogép a szélgenerátor ellen

Uzletresz.hu, 2016. június 22., szerda
Hipersebességű mosógép forradalmasíthatja a mosást

Piacesprofit.hu, 2016. június 22., szerda
Hipermosógép és néma szélgenerátor is bemutatkozik

Mediapiac.com, 2016. június 22., szerda
Több mint százan jelentkeztek a KICkoff Versenyre

Piacesprofit.hu, 2016. június 22., szerda
Irány pályázni, gyorsan kipörögnek a pénzek!

Bitport.hu, 2016. június 22., szerda
A Szilícium-völgyben is az európai startupokra fogadnak

Magyarmezogazdasag.hu, 2016. június 22., szerda
Innováció nélkül nincs fejlődés

M2mzona.hu, 2016. június 22., szerda
Felpörgetett K+F: trendek az okosvilágban

Insiderblog.hu, 2016. június 22., szerda
Hipermosógép, néma szélgenerátor és sziegelési újdonság versenyez

Blog.szta.hu, 2016. június 22., szerda
Startupja, innovatív vállalkozása van? Ezeket a dátumokat jegyezze fel!

Piacesprofit.hu, 2016. június 23., csütörtök
Startup naptár: ahol meg kell jelenni

Turizmusonline.hu, 2016. június 23., csütörtök
Elektromos autóval indulnak a világversenyen a debreceni diákok

Delmagyar.hu, 2016. június 23., csütörtök
Megnyílnak a pályázati források

Pannonnovum.hu, 2016. június 23., csütörtök
Az innováció önmagában nem elég

Pannonnovum.hu, 2016. június 23., csütörtök
Innovatív hatalomkoncentráció

Hup.hu, 2016. június 23., csütörtök
A modern vállalkozások programja tárt karokkal várja a szabad szoftvereket

Telefonguru.hu, 2016. június 23., csütörtök
A Telenor új programmal segíti a magyar startupokat

Magyarszo.com, 2016. június 23., csütörtök
Szabadkai innovátorokat díjaztak

Digitalhungary.hu, 2016. június 23., csütörtök
A magyarok megőrülnek a kütyükért

Euroastra.hu, 2016. június 24., péntek
Sugárálló magyar szupertükörrel jobbak lehetnek az anyagtudomány, az űrkutatás és az egészségügy eszközei

Origo.hu, 2016. június 24., péntek
A brexit a techpiacot is komolyan megrázhatja

Mmonline.hu, 2016. június 24., péntek
Magyar csapat a Imagine Cup döntőjében

Innoportal.hu, 2016. június 24., péntek
A magyar InSimu is bejutott a Microsoft Imagine Cup döntőjébe

Trendfm.hu, 2016. június 24., péntek
Az ipari forradalom feszített tempót diktál a cégeknek

Radioeger.hu, 2016. június 24., péntek
A K+F területén veszteség várható

Hvg.hu, 2016. június 24., péntek
Nagy lökést adhat az orvosok felkészítésének egy új magyar megoldás

Figyelo.hu, 2016. június 24., péntek
"Versenyképességi fordulatra van szükség"

24.hu, 2016. június 24., péntek
Az új ipari forradalom feszített tempót diktál a cégeknek

Piac és Profit, 2016. június 25., szombat, 33-35. oldal
A növekedés nehézségei

Népszabadság Hétvége melléklet, 2016. június 25., szombat, 10. oldal
Ismeretlen feltalálóink

Magyar Elektronika, 2016. június 25., szombat, 34-35. oldal
Az "IPAR NAPJAI - 2016" után

Minuszos.hu, 2016. június 25., szombat
Az InSimu is ott lesz a Microsoft Imagine Cup döntőjében

Magyarszo.com, 2016. június 25., szombat
Indíts saját vállalkozást!

Magyarszo.com, 2016. június 25., szombat
Vállalkozói kerekasztalt tartottak Zentán

Hirek.prim.hu, 2016. június 25., szombat
35 csapat, köztük a magyar InSimu is bejutott a Microsoft Imagine Cup döntőjébe!

Hir.ma, 2016. június 25., szombat
Több mint 500 millió forintból létesült inkubátorház Kápolnásnyéken

Figyelo.hu, 2016. június 25., szombat
Öszázmillióból épül meg az inkubátorház

Faktor.hu, 2016. június 25., szombat
Több mint 500 millió forintból létesítettek inkubátorházat

Elomagazin.com, 2016. június 25., szombat
Ebben jobbak vagyunk az európai átlagnál: a magyarok rákattannak az új kütyükre

Nol.hu, 2016. június 26., vasárnap
Ismeretlen feltalálóink

Hvg.hu, 2016. június 26., vasárnap
Állítólag nem urizálás az 500 millióból épült inkubátorház Kápolnásnyéken

24.hu, 2016. június 26., vasárnap
Mi lesz a brit tudósokkal a Brexit után?

Techmonitor Magazin, 2016. június 27., hétfő, 6-7 oldal.
Ipar Napjai 4.0 - Sikertörténet a Budapesti Vásárközpontban

Pharmaonline.hu, 2016. június 27., hétfő
Bővít a Richter

Insiderblog.hu, 2016. június 27., hétfő
Magyar csapata a Microsoft Imagine Cup döntőjében!

Eduline.hu, 2016. június 27., hétfő
A kilépés miatt a kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás területén jelentős veszteség érheti Nagy-Britanniát

INNOVA 2016. június havi hírlevél
Pálinkás József: a hazai és brüsszeli források összehangolt és hatékony felhasználásával lehet fenntartható a KFI rendszerünk

INNOVA 2016. június havi hírlevél
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása - VÁLLALATI KFI_16

INNOVA 2016. június havi hírlevél
Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása a magyar-szlovén relációban (TÉT_16_SI)

INNOVA 2016. június havi hírlevél
Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés támogatása, a magyar-horvát relációban (TÉT_16_HR)

INNOVA 2016. június havi hírlevél
250 ezer euró összdíjazású startup versenyt hirdet az EIT Digital

INNOVA 2016. június havi hírlevél
KICkoff startup vállalkozói verseny

INNOVA 2016. június havi hírlevél
Telenor Accelerate: 3 hónapos akcelerátor programot indít a Telenor

KDRIÜ Hírlevél 2016. június
Innováció és közbeszerzés

KDRIÜ Hírlevél 2016. június
Új pályázatok: 100% előleg is igényelhető lesz!
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.