XXVI. évf. | 2016. január 12. | 1. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagjainkat!
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Kedves Tagintézményi Képviselőnk!
Kedves Olvasónk!

Ezúton is köszönjük a nagyszámú karácsonyi és újévi jókívánságokat!

A Magyar Innovációs Szövetség nevében ismételten kívánunk nyugodt és eredményekben gazdag 2016. évet!

Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök,
Dr. Szabó Gábor elnök,
Dr. Antos László ügyvezető igazgató

MISZ-vélemény "A használatiminta-oltalmi szabályozás felülvizsgálatának irányairól" szóló kérdőívvel kapcsolatban

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy válaszolja meg "A használatiminta-oltalmi szabályozás felülvizsgálatának irányairól" szóló kérdőívet, melyet a MISZ december 21-én megküldött a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának. Részletek a kérdőívből:

"...1.1. A vegyi termékekre való kiterjesztés nehezen kivitelezhető, mivel a feltalálói lépés megállapítása ezen termékek esetén nem nyilvánvaló. Az e kritériumnak való - és az oltalmat indokló - megfelelés olyan mélységű vizsgálatot és mérlegelést igényelne, amely már igen közel áll a szabadalmi szintű oltalomnál alkalmazotthoz..."

"...2.1. Változatlanul szükség van a feltalálói tevékenység kétféle megfogalmazására. Mint ahogy a szabadalom és a használati mintaoltalomban részesülő, innovatív tevékenységben megvalósuló alkotás is különböző, az azt létrehozó személyeket sem szabad azonos kategóriába tennünk..."

"...2.2. A fentiek alapján nem javasolt a törvényszövegben a zsinórmérték kiigazítása és különösen problémásnak tartanánk, ha a törvényszöveg meghatározná, hogy ki értelmezhető mesterségben járatos személynek. Ez ugyanis mindig az eset körülményeitől függ, és nem javasolt egy olyan kodifikációs megoldás, amely a műszaki területen a személy tudásszintjét rögzítené..."

"...5.3. A büntetőjogi fenyegetettség fenntartásának megmaradását javasoljuk, mert a szellemi alkotások teljes köréből nem célszerű bármelyik elemet is "kivenni" és ahhoz kevesebb jogkövetkezményt fűzni. Az "iparjogvédelmi jogok megsértése" tényállás alóli mentesülés kihathat a többi idetartozó szellemi alkotásra is..."

"...6.1. Szükségesnek tartjuk az elavult alaki szabályzat módosítását. A főigénypont megfogalmazásának követelményeit a szabadalmi törvényben leírtakhoz kellene igazítani..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

Ipari Park Tanács ülés

2015. december 15-én, a Nemzetgazdasági Minisztériumba hívták össze az Ipari Park Tanács soron következő ülését. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Bolyky János Antal alelnök vett részt.

Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár, az Ipari Park Tanács elnöke helyett távollétében dr. Szép-Tüske Rita főosztályvezető asszony köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta az ülést. Első napirendi pontként a főosztályvezető asszony röviden ismertette az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII.22.) kormányrendelet 2016. január 1-jén hatályba lépő módosításait, melyekről az Ipari és Építésgazdasági Főosztály rövid összefoglalót készít, és azt megküldi a tanács tagjainak.

Második napirendi pontként megtárgyalásra került az Ajkai Főnix Park Kft. "Ipari park" cím megszerzésére vonatkozó pályázata, melyet a tanács ellenszavazat nélkül elfogadott. Harmadik napirendi pontként került megtárgyalásra Siklós Város Önkormányzata. "Ipari park" cím megszerzésére vonatkozó pályázata. Janzsó Tamás, az Önkormányzati Ipari Parkok Szövetségének elnöke jelezte, hogy részt vett a pályázat elkészítésben, ezért az érintettségére tekintettel tartózkodik a szavazáson. A pályázatot a tanács többi tagja egyhangúan elfogadta.

Új regionális igazgató Észak-Alföldön

A Magyar Innovációs Szövetség elnöke, Dr. Szabó Gábor 2016. januártól Völgyiné Nadabán Mártát kérte fel az Észak-alföldi Regionális Képviselet igazgatójának.

Völgyiné Nadabán Márta közgazdászként végzett a Szolnoki Főiskolán, majd a Debreceni Egyetemen is. 2008 óta rész-, majd főállású vállalkozóként dolgozik hazai és brüsszeli innovációs és kutatási projektek vezetőjeként, pályázati értékelőként, H2020 trénerként. Ezzel részben párhuzamosan 2008 júniusától 2014 októberéig az Észak-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség igazgatóhelyettese volt, valamint 5 évig KKV-k technológia-transzferével foglalkozott. Ennek kapcsán széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkezik a régió innovációban és kutatásfejlesztésben érintett szereplőivel.

Elődje, Dr. Harangozó István több mint 20 évig látta el az Észak-alföldi Regionális Képviselet vezetését, ezúton is köszönetünket fejezzük ki kitartó és lelkes munkájáért.

Dél-dunántúli Regionális Képviselet találkozója

A MISZ Dél-dunántúli Regionális Képviselet találkozóján, 2015. december 14-én, Páva Zsolt Pécs Megye Jogú Város Polgármestere vett részt, és a város által biztosított lehetőségekről tájékoztatta a régió tagszervezeteit, egy vacsora keretében. A találkozón 19 tag volt jelen. A polgármester ismertette a város terveit, melyben a vállalkozások segítését kiemelt fontosságúnak tekintik.

Kérdésekre válaszolva megígérte, hogy fokozottan fog figyelni arra, hogy lehetőség szerint az itt adózó kis- és közép-vállalkozók kapják a várostól a megbízásokat. Keresnyei János, a Kreatív Klaszter vezetőjének kérdésére ígéretet tett, ha a régió tagszervezetei elindítanak egy projektet a város érdekében, akkor a városvezetés figyel arra, hogy a projekt ne kerüljön mellőzésre. A találkozón jelen volt Dr. Kovács L. Gábor, a Szent-Györgyi Albert Kutató Központ igazgatója is, aki ismertette az eddigi eredményeiket és vázolta a következő időszak terveit.

A találkozót Higi Gyula, a Dél-dunántúli Regionális Képviselet igazgatója szervezte.

MISZ K+F Tagozat ülése

2015. december 15-én tartotta a MISZ K+F tagozata ülését, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. budapesti székhelyén. Ezt megelőzően a MISZ elnöksége Dr. Grasselli Norbertet ajánlotta a K+F tagozat vezetőjének.

A K+F Tagozat ülése Dr. Grasselli Norbert bemutatkozásával és a Tagozat szerepvállalásával kapcsolatos elképzeléseinek ismertetésével kezdődött. A felvállalandó feladatok közt szerepel a részvétel a k+f támogatások pozícionálása terén kialakítandó egyeztetésekben, továbbá az alkalmazott kutatási tanácsadói/szakértői testületekben. A K+F tagozat segíteni kívánja a pályázókat a támogatások hátterének és a támogatói céloknak jobb megértésében, egyfajta szemléletformálás formájában, mely nem a pályázatírók által hangsúlyozott apró, de fontos technikai részletek elemzése.

A Tagozat munkájához stratégiai partnerségben kíván együttműködni a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal, az Irányító Hatóságok vezetőivel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, az akadémiai és egyetemi szektor szereplőivel, klasztervezetőkkel. A tagozat a szemléletformáló szerepvállalása kapcsán 2016-ban konferenciát is kíván szervezni.

A MISZ K+F Tagozat tagjai ezt követően egyhangú szavazással megválasztotta Dr. Grasselli Norbertet a Tagozat vezetőjének.

A tagozati ülés zárásaként a technológiák nemzetközi piacra vitele került terítékre. Dervalics Ákos beszélt a Bay Zoltán Nonprofit Kft. által képviselt KIC InnoEnergy nemzetközi hálózat nyújtotta lehetőségekről.

A tagozati ülést dr. Antos László a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója vezette le.

Új vezetője van a MISZ Felsőoktatási Tagozatának

2016. január 6-án, az Óbudai Egyetemen a MISZ Felsőoktatási Tagozata új vezetőt választott. A tagok egyhangú szavazatával Kersánszki Tamás lett az új tagozatvezető.

Kersánszki Tamás az Óbudai Egyetem Pályázati és Technológia Transzfer osztályvezetője, több mint 7 éve foglalkozik kutatás, fejlesztés és innovációs menedzsmenttel. Tudás- és technológia-transzfer, pályázat-, projekt- és portfólió-menedzsment feladatok lát el az egyetemen. Kutatási területe tudásmenedzsment rendszerek és azok alkalmazása a felsőoktatásban. Az új tagozatvezető a felsőoktatási Technológia Transzfer Irodák hálózatának tagja.

Szakmai programjában kiemelte, hogy a tagozatnak továbbra képviselnie kell a felsőoktatás, kutatóműhelyek fejlesztési céljait, és elő kell segítenie a felsőoktatás és az ipar különböző szinteken történő együttműködését. Szorosabb kapcsolat kialakítását tervezi az EMMI Felsőoktatási Államtitkárságával, a HIPA-val, az NKFIH-val és mindazon állami és nem állami szervezetekkel, melyek hatással vannak a felsőoktatásra, gazdaság-fejlesztésre és közvetlenül befolyásolják az innovációs folyamatokat. Kifejtette, hogy a nemzetközi és belföldi rendezvényeken határozottan képviselni szeretné a MISZ és a Felsőoktatási Tagozat álláspontját, a közvetlen kommunikáció elősegítése érdekében online információs felületet kerül kialakításra a közeljövőben.

A tagozati ülést dr. Antos László a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója vezette le.

Gábor Dénes-díj átadása

2015. december 17-én, a Parlamentben ünnepélyes keretek között immáron 27. alkalommal átadták a Novofer Alapítvány által alapított Gábor Dénes-díjakat.

Gábor Dénes-díjat kapott Kazi Károly villamosmérnök, a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. ügyvezetője, a MISZ Választmányának tagja, a magyar elektronikai ipar fejlesztésében végzett sokirányú szakmai- és társadalmi tevékenységéért.
További Gábor Dénes-díjazottak:
- Kistelegdi István építészmérnök, a Pécsi Tudományegyetem tanára,
- Merkely Béla Péter szakorvos, a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának elnöke,
- Charaf Hassan villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) docense,
- Mészáros Csaba villamosmérnök, az Evopro Holding Zrt. vállalat alapítója,
- Hangody László orvos, akadémikus, a Semmelweis Egyetem tanára,
- Lacza Zsombor ortopéd-traumatológus.

A kuratórium döntése alapján a Gábor Dénes-díj külhoni fokozatában részesült Kiss László István Kanadában élő gépészmérnök a magyar tudomány és kultúra nemzetközi elismertetésében nyújtott kiemelkedő tevékenységéért, a komplex kutatási szemlélettel végzett, több kontinensen eredményesen alkalmazott multi-diszciplináris fejlesztési eredményeiért.

In Memoriam Gábor Dénes-díjban részesült:
- Ginsztler János gépészmérnök, a Magyar Mérnökakadémia ügyvezető elnöke,
- Mesterházy Ákos agrármérnök, a szegedi Gabonakutató Közhasznú Kft. kutató professzora és tudományos tanácsadója,
- Varjú György villamosmérnök, a BME professor emeritusa is.

A Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjban idén Várszegi Kristóf, a BME hallgatója részesült.

Az elismeréseket Kövér László, az Országgyűlés eknöke és Gyulai József, kuratóriumi elnök mellett, Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztérium államtitkára, V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára, Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke és Józsa János, a BME rektora adta át.

Szabadalomkutatás

A 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második fordulójába jutott versenyzői részére - amennyiben ezt a választott témájuk indokolttá tette - Szövetségünk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (SZTNH) közösen szabadalomkutatást szervezett.

A látogatásra 2016. január 7-én és január 8-án került sor az SZTNH-ban, ahol a 20 fiatal versenyző tájékoztatást kapott a különböző jogvédelmi formákról és önálló szabadalomkutatást végezhettek Takács Lászlóné, az SZTNH munkatársa segítő felügyelete mellett. A versenyzőket Síró Bianka, Szövetségünk marketing menedzsere, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny titkára kísérte el a látogatásra.

Deloitte Vállalati K+F Jelentés 2015

Megjelent a Deloitte 2015-ös Vállalati K+F Jelentése, amely a hazai vállalatok K+F tevékenységeinek megvalósítását befolyásoló tényezőket vizsgálja. A közép- és nagyvállalatok körében végzett regionális felmérésben idén az 75 válaszadó hazai cég mellett már tíz további közép-európai ország vállalatai vettek részt (Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia).

A felmérés főbb megállapításai
- Tavaly óta nem változtak a vállalatok K+F ráfordítások növelésére vonatkozó döntéseit befolyásoló legfontosabb külső tényezők: többféle támogatási lehetőség biztosítása (75%) és megfelelően képzett és tapasztalt kutatók rendelkezésre állása (71%).
- A közép-európai vállalatok jellemzően a K+F befektetések növelését tervezik 2014-hez képest rövid és hosszú távon egyaránt, a helyzet azonban minden országban más.
- A közép-európai régió országai leggyakrabban vállalati titoktartási szabályzattal védik know-how-jukat (67%), védjegyeiket (38%) illetve szabadalmaikat és használati mintaoltalmaikat (37%). A védelem legkevésbé elterjedt módja a formatervezési mintaoltalom. Az eredmények a tavalyiakkal összehasonlíthatók.
- A vállalatoknak majdnem egyharmada (32%) a K+F támogatási rendszer legnagyobb problémájának azoknak a tevékenységeknek az azonosítását találja, amelyek kutatás-fejlesztésnek minősülnek, és jogosultak a támogatásra vagy adókedvezményre. A vállalatok negyede (27%) mondta, hogy a legnagyobb gond a támogatások és adókedvezmények megítélése körüli bizonytalanság az adó- és egyéb hatóságok részéről. Ebből az a következtetés is levonható, hogy a K+F támogatási rendszer egyre kevésbé egyértelmű.
- A vállalatok 66%-a dolgozik együtt kutatóintézetekkel, erősítve az üzleti és tudományos élet együttműködését. Továbbra is nagyon népszerű és kívánatos azonban az egyetemekkel/kutatóintézetekkel való együttműködés.

A teljes jelentés elérhető az alábbi linken.

Köszöntjük új tagjainkat!

Tagsorszám: | 720.
Cím: | 4225 Debrecen, Szirom utca 19.
Vezető: | Völgyiné Nadabán Márta, egyéni vállalkozó
Telefon: | 30/387-0421
E-mail: | marta.nadaban@gmail.com

Tevékenység:
Völgyiné Nadabán Márta jelenleg egyéni vállalkozóként egy H2020 projektnek a vezető menedzsere, valamint innováció- és gazdaságfejlesztés, és innovatív városfejlesztés területén dolgozik, mint tanácsadó és értékelő. Munkájával elsősorban kutatókat, innovatív vállalkozásokat, valamint önkormányzatokat segít. Ezt megelőzően 7 évig az Észak-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség igazgatóhelyettese volt.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Techfest 2015

Hegyesi Donát, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győztese meghívást kapott Ázsia legnagyobb tudományos és technikai fesztiváljára, a Techfestre, amelyre tagvállalatunk, a National Instruments támogatásával jutott ki. A fesztivált az Indian Institute of Technology Bombay nevű egyetem rendezte, amely India egyik legjobb technológiai egyeteme.

Donát 2016. december 26-28. között 20 másik kiállító mellett mutathatta be új projektjét, Danielt, a Humanoid Robotot. A reggeltől estig teltházas kiállítás nyitott volt, így a számos egyetemistán és oktatón kívül rendkívül sokan jöttek más területekről.
Több kiállító is saját fejlesztésű humanoid robottal érkezett, voltak köztük néhányan, akik előrébb jártak a fejlesztésben Donátnál, így a fiatal kutató1-2 hasznos praktikát is megismerhetett. Ezen kívül voltak még drónok, ipari robotkarok, 3D nyomtatott fúró, mikrorobotok és sakkgépek is.

Swiss Talent Forum 2016

2016. január 28. és január 31. között, Thun városában, Svájcban, immár 5. alkalommal került megrendezésre a Swiss Talent Forum, melynek témája idén a Big Data.

A Swiss Talent Forumnak, amelyet a Svájci Fiatalok a Tudományban Alapítvány szervez, az a célja, hogy a 17-22 éves korosztály tehetséges fiataljai megoszthassák egymással és szakemberekkel a gondolataikat egy kiválasztott témában, és emellett magas rangú tudományos, üzleti és politikai szakemberektől tanulhassanak.

A Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Molnár Janka Sára, a Teleki Blanka Gimnázium végzős hallgatója, a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny III. díjasa vesz részt a fórumon.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elérhetősége

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala új székhelye 1081 Budapest II. János Pál pápa tér 7. szám. Ezen a címen félfogadási időben intézhető fontosabb ügyek: beadványok leadása az iktatóban és 7/24 órában automata érkeztető készüléken, lajstromkivonatok kiadása, személyes konzultáció a hatósági főosztályok ügyintézőivel.

Az Ügyfélszolgálat és a Frecskay János Szakkönyvtár változatlan helyszínen, a 1054 Budapest, Akadémia u. 21. alatt várja az ügyfeleket a szokott félfogadási időben. Ezen a címen elérhető fontosabb szolgáltatások: általános szellemitulajdon-védelmi tájékoztatás, önkéntes műnyilvántartás, expressz védjegyszűrés, beadványok leadása félfogadási időben automata érkeztető készüléken, könyvtári szolgáltatások, iparjogvédelmi dokumentációs szolgáltatások, támogatott iparjogvédelmi kutatás.

További információk az alábbi linken.

Lezárult a védjegyreform

Az európai uniós védjegyrendszer megreformálására irányuló jogalkotási folyamat lezárásaként az Európai Parlament 2015. december 15-én jóváhagyta a Védjegy Irányelv és a Védjegy Rendelet átdolgozott, illetve módosított szövegeit.

A közösségi védjegyreform célkitűzései között szerepel az üzleti innováció feltételeinek javítása, valamint a védjegyoltalom hatékonyabbá tétele a hamisítványok - köztük az Unió területén áthaladó hamisított tranzitáruk - elleni küzdelem szempontjából. A módosított rendelkezések az európai és a nemzeti védjegyek duális, egymást kiegészítő párhuzamos rendszerének fenntartása mellett korszerűsítik, továbbfejlesztik és a korábbiakhoz képest jóval nagyobb mértékben harmonizálják a tagállami és az uniós védjegyeljárásokra vonatkozó szabályokat.

Az Irányelv átdolgozott szövege számos kérdés tekintetében eltérést, újítást jelent a védjegyeljárások jelenlegi hazai szabályozásához képest, így az Irányelvben foglaltaknak a nemzeti jogba történő átültetése szükségessé teszi a vonatkozó hazai jogszabályok megfelelő módosítását.

Ülést tartott a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) Igazgatótanácsa

A Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) Igazgatótanácsa 2015. december 14-én hétfőn tartotta meg első ülését Magyarország genfi Állandó Képviseletén. A VSZI Igazgatótanácsa a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló Megállapodás Szerződő Államai - a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Magyarország és a Szlovák Köztársaság - által kinevezett tagokból és helyettes tagokból áll.

Az ülést megelőzően a visegrádi országok illetékes hatóságai az iparjogvédelmi hivatalok elnökeit nevezték ki a VSZI Igazgatótanácsának tagjaivá. Az első igazgatótanácsi ülésen, valamennyi hivatali elnök részt vett és tevékenyen járult hozzá ahhoz, hogy a kormányközi szervezet hivatalos megalakulását követően döntés születhessen a legfontosabb kérdésekben. Az Igazgatótanács egyhangúlag elfogadta eljárási szabályzatát.

Egyetértés alakult ki az Igazgatótanács elnöki tisztségének betöltéséről, amely a következő négy évben az alábbiak szerint alakul:
- Josef Kratochvíl, a Cseh Köztársaság képviselője 2015. december 14. és 2016. december 31. között;
- Ľuboš Knoth, a Szlovák Köztársaság képviselője 2017. január 1. és december 31. között;
- Alicja Adamczak, a Lengyel Köztársaság képviselője 2018. január 1. és december 31. között;
- Dr. Bendzsel Miklós, Magyarország képviselője pedig 2019. január 1. és december 31. között vezeti majd elnökként a testület munkáját.

Az Igazgatótanács - Magyarország előterjesztését elfogadva - dr. Gárdonyi Márk Nándort nevezte ki a VSZI igazgatójának. A kinevezés a 2015. december 15-től 2016. június 30-ig terjedő időszakra szól. Az Igazgatótanács a VSZI-megállapodáshoz tartozó végrehajtási szabályzat tervezetének szövegéről is intenzív tárgyalásokat folytatott.

Az ülés lezárását követően került sor a VSZI és a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája közötti megállapodás aláírására. E megállapodás rögzíti azokat a feltételeket, amelyek alapján a VSZI a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzetközi kutatási és nemzetközi elővizsgálati szervként járhat el. A megállapodást 2016 első negyedévében teszik közzé.

Változnak a nemzetközi szabadalmi bejelentések

2016. január 1-től ismét módosulnak a nemzetközi szabadalmi (PCT) bejelentésekkel kapcsolatos illetékek. A nemzetközi bejelentési illetékek és az elektronikus bejelentéshez kapcsolódó díjkedvezmények összege csökken, az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) és a Szellemi Tulajdon Szövetségi Szolgálata (Rospatent) mint nemzetközi kutatási hatóság számára fizetendő nemzetközi kutatási illetékek összeg pedig nő.

Az illetékek forintban meghatározott összege változásának szabályait és rendjét a PCT Közgyűlés által elfogadott, az egyes díjak egyenértékének meghatározására vonatkozó Irányelv (Directives of the PCT Assembly Relating to the Establishment of Equivalent Amounts of Certain Fees) rögzíti.

Ezen Irányelv (4) bekezdésének megfelelően a WIPO főigazgatója - az érintett hivatalokkal folytatott konzultációt követően - minden évben meghatározza a nemzetközi bejelentési, kezelési, kutatási és kiegészítő kutatási illetékek nemzeti devizákban meghatározott összegeit a svájci frankban, illetve egyéb pénznemben (esetünkben orosz rubelben és euróban) meghatározott illetékek és a nemzeti devizáknak az adott év októberének első hétfőjét megelőző napon érvényes árfolyamai alapján.

A WIPO főigazgatója a fenti Irányelv rendelkezéseivel összhangban döntött az érintett illetékek forintban meghatározott új összegeiről is.

A nemzetközi bejelentési illeték 380800 Ft-ra, 30 oldal felett oldalanként 4300 Ft-ra csökken, míg az elektronikus bejelentéshez kapcsolódó díjkedvezmények a PCT Végrehajtási Szabályzata mellékletét képező Illetéktáblázat 4(b) pontja esetében 57300 Ft-ra, a 4(c) pontja tekintetében pedig 85900 Ft-ra mérséklődnek.

A kutatási illeték 585.800 Ft-ra emelkedik az ESZH kutatóhatóságként történő megjelölése esetén. Ugyanennek a díjnak az összege 29100 Ft a Rospatent esetében, ha a bejelentés nyelve orosz, és 120900 Ft, ha a bejelentés nyelve angol.

A fenti illetékek változását és az illetékek pontos összegét a WIPO 2015. november 26-án tette közzé hivatalos lapjában (PCT Gazette, Official Notices, Fees Payable Under the PCT, 190-196. oldalai).

Pályázati felhívások

Pályázat a 2015. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködésben - 24. alkalommal hirdeti meg a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további, összesen öt kategóriában díjazzuk, úgymint:
Ipari, Agrár, Környezetvédelmi Innovációs Díj, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díjai.

A legeredményesebb, 2013. január 1. után alapított startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség Startup Innovációs Díját nyeri el.
 
A díjak ünnepélyes átadására 2016. március végén kerül sor az Országházban.

A pályázaton, közvetlen jelentkezés vagy javaslat alapján, azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2015. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke professzor Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke.

Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2015-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, ill. egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), maximum 10 A/4-es oldalon,
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2016. február 17. 16 óra

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Fenntartható energetika, fenntartható innováció

Tagszervezetünk, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. a KIC InnoEnergy tagjaként keresi mindazon vállalkozókat, melyek innovatív fejlesztési projekttel rendelkeznek, és határozott céljuk a határainkon túl értékesíteni a fejlesztendő termékeket, szolgáltatásokat.

A Bay Zoltán Nonprofit Kft. felismerve az új üzlet indításával kapcsolatos kihívásokat, a KIC InnoEnergy közreműködésével számos olyan szakmai támogatást, egyéni készségfejlesztést, és szolgáltatást nyújt, ami a pályázó innovációját nemzetközi sikerhez segíti hozzá.
A KIC InnoEnergy nemzetközi hálózata révén a pályázó:
- mintegy 160 tagból álló partneri hálózathoz kap elérést, mely támogatja a terméke, szolgáltatása nemzetközi piacokra szánt fejlesztését,
- befektetési forrásokat kap a projektje megvalósításához,
- segítséget kap a piaci igények azonosításához és a jövőbeli vevők megszerzéséhez,
- rövidebb idő alatt juttatja piacra innovatív ötleteit.

További részletek az alábbi linken érhetők el.

A KIC InnoEnergy befektetésével és szakmai támogatásával megvalósuló projektek a fenntartható energiaellátást szolgálják és az alábbi területekről kerülnek ki:
- tiszta szén technológiák
- energiatárolás
- energiahatékonyság
- kémiai energiaforrások
- megújuló energiaforrások
- intelligens és hatékony épületek, városok
- intelligens energiahálózatok
- nukleáris és megújuló energiaforrások fenntartható együttélése.

Call for Innovation Proposals 2016: Online előadás a jelentkezés folyamatáról 2016. január 29-én 13.00 órától. Az előadásra regisztrálni itt lehet.

Projektekkel 2016. április 4-ig lehet pályázni. A jelentkezési dokumentáció összeállításához a Bay Zoltán Nonprofit Kft. segítséget nyújt. Kapcsolat: akos.dervalics@bayzoltan.hu

KIC InnoEnergy Accelerator HUB - új vállalkozások felkészítő programja

KIC InnoEnergy - Bay Zoltán Nonprofit Kft közti 5 éve tartó együttműködés bővítése a szóban forgó program meghirdetése. Az egyes iparágakban keletkező, az energiaköltségek csökkentését és/vagy a CO2 kibocsátást csökkentő és/vagy az energiaellátó rendszerek biztonságát növelő technológiák, ilyen terméket fejleszteni kívánó újonnan induló vállalkozások üzleti élet-képességét kívánják növelni.

Az ideális résztvevő alapvető érdeke összhangban a célokkal, hogy bekapcsolódhasson a KIC InnoEnergy Highway® programba, felkészüljön a nemzetközi piacra lépésre, szükség esetén a befektető meggyőzésére.
Várják azon vállalkozók jelentkezését, akik
- fel kívánnak készülni a nemzetközi piacra lépésre mind technológiai, mind üzleti, mind a csapat, mind nyelvtudás tekintetében,
- rendelkeznek már legalább egy prototípussal, deszkamodellel, ami bizonyítja a technológia működőképességét,
- rendelkeznek világos üzleti elképzeléssel, hogyan kívánnak a technológiájukkal pénzt keresni,
- igénylik a Highway® program szolgáltatásait,
- hajlandók a cégbe befektető társakat fogadni.

A jelentkezők kiválasztása kiválósági alapon történik, az üzleti elképzelések bemutatására személyes meggyőzés keretében kínálnak lehetőséget. Jelentkezni határidő nélkül, bármikor lehet. Az első kiválasztáson átesett vállalkozók üzleti és prezentációs tréningen vesznek részt. Az ezt elvégző vállalkozók bemutatkoznak a KIC InnoEnergy üzletfejlesztési csapata előtt. Azok a vállalkozók, akik képesek meggyőzni a befektető szemléletű döntéshozókat, szerződéses ajánlatot kapnak, és tárgyalásokat követő megállapodás után részt vesznek a KIC InnoEnergy Highway® programban. Itt a cél az első nemzetközi vevő elérése, az üzleti modell nemzetközi validálása. A bizonyított üzleti modell birtokában a nemzetközi terjeszkedéshez további források bevonására lesz lehetőség a program keretében.

Jelentkezni rövid összefoglaló megküldésével lehet, mely tartalmazza, a prototípus és a leendő innovatív termék bemutatását, továbbá azt, hogy mi a megcélzott üzleti probléma, mely célcsoport rendelkezik ezzel az üzleti problémával és miért oly fontos ezt a problémát megoldani. Kapcsolat:akos.dervalics@bayzoltan.hu

Szakirodalomfigyelő

David B. Audretsch, Christopher S. Hayter, Albert N. Link (szerk.): Concise Guide to Entrepreneurship, Technology and Innovation (Kézikönyv Vállalkozáshoz, Technológiához és Innovációhoz)- Edward Elgar, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

Kézikönyv, amelyet jó mindig a kezünk ügyében tartani. 45 fejezete az entrepreneurship többes (magyarul csak körülírható) jelentésének megfelelően a vállalkozások, a vállalkozói tevékenységek és azok gazdaságban betöltött szerepe (a továbbiakban entrepreneurship) 45 kulcsfontosságú témakörét bontja ki. A felépítésük azonos: bevezetés, pár oldalas érdemi kifejtés, záró következtetések, irodalomjegyzék - mindezekkel jól szolgál kisenciklopédiájaként is e mára rendkívül szélessé és kiemelkedően fontossá növekedett témakörnek.

A bevezető kiemeli: "A '90-es éveket a teljesen új iparágakat teremtő vállalkozók tették - a Nobel-díjas Joseph Stiglitz szavaival - Amerika legsikeresebb évtizedévé. Ez fordította a tudósok, s szintúgy a kormányzati és az ipari vezetők figyelmét az entrepreneurship és annak gazdasági szerepe felé. Az utóbbi két évtizedben a tudósok igen jelentős mennyiségű tudást hoztak létre, válaszul az igényekre, hogy jobban megértsük azt, és a viszonyát a technológiához és az innovációhoz. E kötet tömör és koherens áttekintést kínál a vonatkozó kutatások legfontosabb és legújabb eredményeiről."
Tapasztaljuk, hogy az entrepreneurship napjainkban mindenütt jelen van, s gyakran kiemelkedő szerepet tölt be - olyan sok módon és területen, olyan sokféle megvalósulásban, hogy nehéz megismerni minden vetületét, s azok fő vonásait. Ezért igen kevesen lesznek, akik itt ne találnának nekik még új, megismerésre igencsak érdemes részeket. Ismereteink bővítése e területen nagyon is gyakorlati értékű: segít megismerni - vagy alaposabban megérteni - az e téren folyó gazdasági tevékenységeket és azok eszköztárát, s ezzel új lehetőségeket is feltár a vállalkozók és a vállalkozni szándékozók előtt, valódi "technológia átvételt" kínál. Meghatározó jelentőségű, hogy a kötet felsorakoztatja valamennyi fejezet szerzőinek (összesen 51-en vannak) szakmai bemutatását, akik a témakörök egyetemi tanárai, oktatói, szakértői, tehát a magyarázatuk szakmai értéke aligha kétséges.

Némi ízelítő a témakörökből, belőlük vett idézetekkel:
- Academic Entrepreneurship - "Új utak létrehozása csak az entrepreneurship egyik dimenziója. Ami végül is igazán számít, hogy azok mire vezetnek. Az akadémiai (azaz felsőoktatási - OP) környezetben megvalósuló entrepreneurship átalakítja a tudomány, az egyetem és a társadalom közötti viszony egész természetét."
- Backdoor Entrepreneurship - "Ez a fejezet rávilágít, hogy bizonyos tudósok jelentős gazdasági értéket vonnak ki maguknak olyan eredményekből, amelyeket a kutatóintézeti munkájuk során hoztak létre, akár nonprofit egyetemen, kormányzati kutatóhelyen, vagy nyereségérdekelt vállalatnál. A következtetések nézeteket és módozatokat kínálnak a tudósoknak, hogy az alkalmazotti státusuk aláásása nélkül vihessék piacra a felfedezéseiket."
- Kultúra és innováció - "E kötet minden tanulmányát összeköti a meggyőződés, hogy az innováció és az entrepreneurship a gazdasági növekedés és a versenyképesség erős támaszai. Ez a fejezet a kultúrának ezekre kifejtett kritikus hatását elemzi."
Az Entrepreneurship meghatározói:
- A vállalkozói gén nyomában
- Disruptive technology
- Vállalkozói kivásárlások
- Vállalkozói kockázat és bizonytalanság - "Általánosan elfogadott, hogy az innováció a kreatív rombolás (l. J. A. Schumpeter - OP) folyamata útján jön létre, s azt vállalkozói tevékenység hajtja.
Ám az entrepreneurship társítása a kockázattal és a bizonytalansággal nehezebben megragadható, mint az elsőre tűnik, és tudósok vitatják, vajon ez utóbbiak elsőrendű fontosságúak-e a vállalkozás folyamatának megértésében."
- Inkubátorok és gyorsítók
- Entrepreneurship a közszférában.

Edward Rutherfurd: Párizs - Egy város fényei és árnyai - Alexandra Kiadó, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

Aligha van még egy város, amelyhez annyi, a nagyszerűségét és egyedülálló különlegességét kiemelő képzet kötődik, mint Párizs. "A fény városa", ahol ez egyaránt jelenti a humanista szellem világát és a modernség nagyszerűségét; "a forradalom városa" - a brutális, terrorba torkolló modern forradalom prototípusáé; a "parvenü" császárság városa; és persze a kultúra és a mindig megújuló művészetek és irodalom egyik legfontosabb és legtermékenyebb fővárosa. Az európai gondolkodásban Párizs már régóta messze több mint egy város: fogalom, amelyben nem kevéssé idealizálva ott tündököl minden, amit az európai kultúra neki köszönhet vagy neki tulajdonít. Párizs szerelmese lenni sokaknak ma is hozzátartozik a szellemi eleganciához, Párizst nem szeretni pedig nyílt szentségtörés.

Rutherfurd sok évszázadon átívelő, hatalmas tablóban érzékelteti e város gazdag és fordulatos történelmét. Krónikája kezdetét Szép Fülöp máglyái világítják be, amelyek az európai történelem talán legtitokzatosabb hatalmi szervezetének, a Templomos Rendnek a leverését és - ami a királynak legalább olyan fontos volt - kirablását kísérték, az utolsó dátuma pedig az ugyancsak emblematikus 1968. Záró mondatai összegzésként, Párizs tömör jellemzéseként is tekinthetők: "A férfi az Eiffel-toronyra mutatott. - Mindig másmilyennek tűnik az a torony. A fénnyel változik, mint azokon az impresszionista festményeken. Tudja, mint amikor ugyanazt festették különböző fényviszonyok mellett. Mindig ugyanazt, és mégis mást. Vasból van, mégis oly törékenynek tűnik. Elpusztíthatatlan az a torony. Akár egy csatahajó, minden vihart átvészel." Valóban, a Fluctuat nec mergitur ("Hánykolódik, de el nem süllyed") sok évszázada Párizs jelmondata.

Megragadóan jó olvasmány ez a könyv mindenkinek, akit érdekel a történelem, és a nagy összefüggéseken és mozgásokon túl szeret bepillantást kapni annak mindennapjaiba, a különféle társadalmi státusú szereplőinek életébe. Rutherforddal ott járunk a különböző korok Párizsának mozgalmas utcáin. Az Alexandra ajánlójából idézve: "Minden városnak megvan a maga élettörténete [amely] a benne lakók sorsának kusza szövedékéből áll össze. Fokozottan igaz ez egy olyan városra, amely alapítása óta az európai kultúra és civilizáció középpontjában áll. Rutherfurd eposzi igényű nagyregényében Párizs életét meséli el, mégpedig néhány család évszázadokon átívelő történetének megrajzolásával. Találkozunk itt konzervatív, arisztokrata dinasztiával és kétkezi, forradalmi eszméket valló munkáscsaláddal csakúgy, mint a város gazdasági vérkeringését biztosító polgári és üldözött zsidó famíliával. A generációk sorsa úgy fonódik össze, mintha az egymást váltó nemzedékek az előző feladatot folytatnák, vagy éppen az ősök átkát szenvednék el. Egyvalami mégis összetartja ezt a sokféle sorsot, a világ úgy hívja: PÁRIZS. Rutherfurd lenyűgöző tablójának szemlélése közben végigkövethetjük a Fény Városának viharos történelmét, de mindig a felemelkedő vagy éppen elbukó emberi sorsok fénytörésében." Kiemelést érdemel, hogy a kultúrtörténet mellett sok kitűnő technikatörténeti részlettel is szolgál.

Egy érdekes kötődés. Az Alexandra Könyvjelző recenziójából: "Különös műfajt alkot Rutherfurd, ugyanis műve nem útleírás, de nem is történelmi regény, hanem ezeknek valami olyan sajátos ötvözete, amelyet város-életrajzként lehetne leginkább definiálni. A városrajz hagyománya nem ismeretlen az európai irodalomtörténetben. John Ruskin 1853-as, Velence kövei című nagyszabású műve tekinthető a műfaj ősének." Ruskin, a viktoriánus kor vezető művészetkritikusa és szociális gondolkodója, a műszaki rajz készítés mestere is volt, s az ipari kapitalizmus kritikusaként egyik szellemi atyja az Arts and Crafts mozgalomnak, amelyből az ipari formatervezés kinőtt.

Kaiser Ottó: A magyar népművészet 1000 csodája - Alexandra Kiadó, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

Kaiser Ottót jól ismerjük. A Hírlevél 2014/17. számában mutattuk be A magyarországi templomok művészete c. gyönyörű albumát, a 2007/17. számban a Magyarország 1000 csodája c., és a 2005/11.számban a Zsolnay c., hasonlóképp megragadóan szép és emlékezetes köteteit - mindhármat az Alexandra jelentette meg.

A népművészet a kultúra egyik legfontosabb, különleges kincsestára. Sajátossá teszi, hogy alkotásainak fogantatása túlnyomó részt a hétköznapi élet tárgykultúrájából, a köznapi emberek természetes esztétikai igényeiből, s a közösségi életük tárgyi környezetének megteremtéséből és szépítéséből következik. A tárgyak, építmények, bútorok, eszközök, ruházatok és hasonlók használati értéke felől kiindulva teszik azokat teljesebbé a művészi kialakítás többletével. A népművészetben, akárcsak az antik felfogásban, szerves egységben él és működik együtt a magas színvonalú mesterség, amely gyakran maga is alkotó, és a művészet. Ezért is tökéletesen találó, ahogyan Kaiser e kötetét jellemzi: "Olyan élményszerűen fényképezett, tág tematikájú leltár, amely emléket állít annak a falusi magyar világnak, amelyben gyönyörűséges rendje volt minden tevékenységnek. Az asszonyok tudták, hogyan kell vásznat szőni, a felmenőket elsiratni, a férfiak tudtak szerszámot faragni, házat építeni. Az emberek harmóniában voltak saját teremtett környezetükkel."

Őt a Magyarország 1000 csodája "e különös közép-kelet-európai táj megszállott képírójának" nevezi. Akár azt, akár ez újabb bámulatos albumot nézve-olvasva egyértelmű, hogy ha ilyen a megszállottság és annak hozadéka, akkor nagyon sok ilyesfajta megszállottat szeretnénk a világunkba.

Az Alexandra ajánlója tőle idézi e kötetéről: "A könyvhöz az egész Kárpát-medencéből gyűjtöttük az anyagot, gyakran átlépve a jelenlegi országhatárainkat, hogy egy-egy néprajzi tájegységet a lehető legteljesebben mutassunk be. A sok évszázados gyökerű népművészet ugyanis nem volt tekintettel a kényszerű történelmi változásokra: nem követte a politikai-földrajzi határokat. Hat ország több száz településén jártunk. Évekig voltunk úton, bekopogtunk házakhoz, bejártuk a skanzeneket, bekéredzkedtünk udvarokba, megpihentünk csűrökben, önfeledten doboltuk a ritmust a táncházakban és szégyenlősen táncra perdültünk magunk is, ha éppen nem figyelt senki ránk egy-egy esti mulatságon. Nemcsak a tárgyi emlékek hihetetlenül gazdag világával ismerkedtünk: néztük az arcokat, a mozdulatokat, lejegyeztük a jellemző ételek receptjeit. Közben egyre telhetetlenebbek lettünk. Hiába hordtuk haza a képeket szőttesekről, faragásokról, kerámiákról, ahogy haladtunk előre az időben újra meg újra azt gondoltuk: nincs elég megörökített csipke, mézeskalács vagy kályhacsempe a birtokunkban. Így aztán mindegyik utolsó út után következett még egy utolsó utáni utolsó, mert népművészetünk felmérhetetlenül gazdag. Befejezni lehetetlen volt a gyűjtőmunkát, csak abbahagyni lehetett."

A gazdag, tüneményes képanyag méltó kiegészítői a leírások, magyarázó szövegek. Helytörténet, néprajz kicsiben és átfogóbb léptékben - mindegyiket élmény olvasni. Olykor meglepő is: "Amikor Mária Terézia rendeletileg megtagadta a követ és a téglát a reformáció híveitől (ha illett volna is, nem tudtam, és ez igencsak goromba), akkor a tákosiak fából és sárból építettek maguknak templomot (1766), amelynek paticsfalai már 250 éve állnak." Íme kényszeren felülkerekedő népi innováció!
Mi a művészet? Sokszor kerülünk szembe 'alkotásokkal', amelyeknél nem tudjuk: kizökkent az idő, vagy mi estünk ki belőle. Az ilyen, "tiszta forrást" mutató áttekintések legalább is kapaszkodóval, szilárd viszonyítási alappal szolgálnak. Valahogy úgy, ahogy a Bartók, Kodály gyűjtötte népzene, midőn szembekerülünk egy "Concerto három macskára és vasfazékra"-szerű alkotással.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Webradio.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy: létre kell hozni a Kárpát-medencei innovációs térséget!

Nol.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy megmondta, mit kell létre hozni

Hvg.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy nagyszerű homályos ötlettel állt elő

Dehir.hu, 2015. december 14., hétfő
Innovációs térség kell a Kárpát-medencében a jegybankelnök szerint

444.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy: Budapest már egy pezsgő innovációs központ

Magyaridok.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy: létre kell hozni a Kárpát-medencei innovációs térséget!

Stop.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy szerint létre kell hozni a Kárpát-medencei innovációs térséget

Profitline.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy: létre kell hozni a Kárpát-medencei innovációs térséget!

Magyarhirlap.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy György: Létre kell hozni a Kárpát-medencei innovációs térséget

Magyarhirlap.hu, 2015. december 14., hétfő
Növelné hazánk a direkt uniós források lehívását

Figyelo.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy újra nagyban gondolkodik

Lokal.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy: létre kell hozni a Kárpát-medencei innovációs térséget!

Hirado.hu, 2015. december 14., hétfő
Kárpát-medencei innovációs térséget akar Matolcsy

Civilhetes.net, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy György: Létre kell hozni a Kárpát-medencei innovációs térséget

Tozsdeforum.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy nagyra törő terveket dédelget

Orientpress.hu, 2015. december 14., hétfő
Kárpát-medencei innovációs térség létrehozását szorgalmazza Matolcsy

Elemzeskozpont.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy: létre kell hozni a Kárpát-medencei innovációs térséget!

Privatbankar.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy: változások jönnek a bankok és a kkv-k életében

Vs.hu, 2015. december 14., hétfő
Hiába rángatják Pálinkás József zakójának ujját a rektorok

Vs.hu, 2015. december 14., hétfő
Jut még pénz a startupoknak

Trademagazin.hu, 2015. december 14., hétfő
A kkv-k harmada uniós pályázatból finanszírozná beruházásait

Stop.hu, 2015. december 14., hétfő
Uniós pályázatból finanszírozná beruházásait a kkv-k harmada

Orientpress.hu, 2015. december 14., hétfő
A kkv-k harmada uniós pályázatból finanszírozná beruházásait

Mmixonline.hu, 2015. december 14., hétfő
A kkv-k pályázatra várnak

Sikerado.hu, 2015. december 14., hétfő
Érdekli-e a kkv-kat az uniós támogatás?

Hirado.hu, 2015. december 14., hétfő
A kkv-k harmada uniós pályázatból finanszírozná beruházásait

Webradio.hu, 2015. december 14., hétfő
A kkv-k harmada uniós pályázatból finanszírozná beruházásait

Szegedma.hu, 2015. december 14., hétfő
A kkv-k harmada uniós pályázatból finanszírozná beruházásait

Tv2.hu, 2015. december 14., hétfő
Mire kell a kicsiknek és a közepeseknek a brüsszeli pénz?

Gazdasagportal.hu, 2015. december 14., hétfő
A kkv-k harmada uniós pályázatból finanszírozná beruházásait

Napi.hu, 2015. december 14., hétfő
Mire vágynak valójában a kkv-k?

Nepszava.hu, 2015. december 14., hétfő
Lázár: a kormány megmentette az uniós forrásokat

Promenad.hu, 2015. december 14., hétfő
Lázár: sikeres a záruló fejlesztési ciklus

Mmonline.hu, 2015. december 14., hétfő
Különleges elismerés Budapestnek

Mandiner.hu, 2015. december 14., hétfő
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Kultura.hu, 2015. december 14., hétfő
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Brandtrend.hu, 2015. december 14., hétfő
A világ legkreatívabb városai között

Epiteszforum.hu, 2015. december 14., hétfő
Budapest a világ legkreatívabb városai között

Webradio.hu, 2015. december 14., hétfő
NGM: felhívás startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő mentori hálózat kialakítására

Elemzeskozpont.hu, 2015. december 14., hétfő
NGM: felhívás startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő mentori hálózat kialakítására

Stop.hu, 2015. december 14., hétfő
Uniós pályázatból finanszírozná beruházásait a kkv-k harmada

Stop.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy szerint létre kell hozni a Kárpát-medencei innovációs térséget

Portfolio.hu, 2015. december 14., hétfő
Mindenki megmenekülne a szigortól, aki november 1. előtt kért EU-s pénzt

Ma.hu, 2015. december 14., hétfő
Hússzorosára növelné a direkt uniós források lehívását Magyarország

Iranytv.hu, 2015. december 14., hétfő
Jelentősen növelné a direkt uniós források lehívását Magyarország

Hirek.sk, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy: létre kell hozni a Kárpát-medencei innovációs térséget!

Bama.hu, 2015. december 14., hétfő
Pincétől padlásig átvizsgálják a pécsi Tudásközpontot

Insiderblog.hu, 2015. december 14., hétfő
Breaking news: 2,5 milliárd forint IKT startup cégek nemzetközi piacra lépésére

Inforadio.hu, 2015. december 14., hétfő
Seszták: jóval több direkt uniós forrás jöhet

444.hu, 2015. december 14., hétfő
Matolcsy: Budapest már egy pezsgő innovációs központ

Kossuth Rádió, Krónika 16-kor, 2015. december 14., hétfő
A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a Kárpát-medencei innovációs térség létrehozása biztosíthatja a térség további megfelelő fejlődését 

Magyar Nemzet, 2015. december 15., kedd, 10. oldal
Startupok segítése a cél

Magyar Idők, 2015. december 15., kedd, 14. oldal
Fenntartható a növekedés

Magyar Hírlap, 2015. december 15., kedd, 9. oldal
Az ipari cégek a leginkább aktívak
"...A kis és közepes társaságok harmada legalább egy pályázatot nyújtana be..."

Magyar Hírlap, 2015. december 15., kedd, 9. oldal
Sikertörténet lett a reformokból

Kelet-Magyarország, 2015. december 15., kedd, 1+4. oldal
Brüsszeli biztos: széles látókör

Orientpress.hu, 2015. december 15., kedd, 9. oldal
2,5 milliárd forint infokommunikációs fejlesztésre

Orientpress.hu, 2015. december 15., kedd, 9. oldal
Aktív szerepet vállalunk az uniós agrárkutatási és innovációs programban

Magyarhirlap.hu, 2015. december 15., kedd, 9. oldal
Az ipari cégek a leginkább aktívak

Uzletfejlesztes.hu, 2015. december 15., kedd
Startup cégeket segítő mentori hálózat

Orientpress.hu, 2015. december 15., kedd
2,5 milliárd forint infokommunikációs fejlesztésre

Bitport.hu, 2015. december 15., kedd
2,5 milliárdból tolnák meg az informatikai startupokat

Minuszos.hu, 2015. december 15., kedd
Két és fél milliárdból lesz mentorhálózat

Kanizsaujsag.hu, 2015. december 15.,
Seszták: jelentősen növelné a direkt uniós források lehívását Magyarország

Scmonitor.hu, 2015. december 15., kedd
Jelentősen növelné a direkt uniós források lehívását Magyarország

Portfolio.hu, 2015. december 15., kedd
Hússzor több EU-s pénzt akarunk elhozni Brüsszelből

Piacesprofit.hu, 2015. december 15., kedd
Innovációmenedzsment A-tól Z-ig

Portfolio.hu, 2015. december 15., kedd
Így kaphatnak uniós pénzt jövőre a nagyvállalatok

Portfolio.hu, 2015. december 15., kedd
Gyorsan kiszórtunk tízmilliárdokat, míg mások átgondolták a dolgot

Piacesprofit.hu, 2015. december 15., kedd
Az innovációs evolúció fontos láncszeme az NI Nyitott Laborja

Brandtrend.hu, 2015. december 15., kedd
Innováció és üzleti megtérülés

Elelmiszer.hu, 2015. december 15., kedd
Uniós forrásokból fejlesztene a kkv-k harmada

Kreativ.hu, 2015. december 15., kedd
2,5 milliárd forint az IKT startupoknak

Itbusiness.hu, 2015. december 15., kedd
Beszéljenek a Startupok "befektetőül"

Vs.hu, 2015. december 15., kedd
Csúszik az egyik legnépszerűbb pályázat

Vaol.hu, 2015. december 15., kedd
Új kutatási intézmény és felsőoktatási campus indul Kőszegen

Minap.hu, 2015. december 15., kedd
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Magyaridok.hu, 2015. december 15., kedd
Fenntartható a növekedés

Insiderblog.hu, 2015. december 15., kedd
A kreatív beltér - mi ideális egy startup-nak?

Bitport.hu, 2015. december 15., kedd
2,5 milliárdból tolnák meg az informatikai startupokat

News4business.hu, 2015. december 15., kedd
HVCA: Töretlen a hazai kockázati tőkebefektetők aktivitása

Brandtrend.hu, 2015. december 15., kedd
Innováció és üzleti megtérülés

InfoRádió, 2015. december 15., kedd
Mentori hálózat

M1, Ma reggel, 2015. december 15., kedd
Németországi képzésen vett részt 18 magyar fiatal

ECHO TV, Napi Aktuális, 2015. december 15., kedd
Magyarország már csaknem teljes egészében felhasználta az előző hétéves uniós költségvetési ciklusban rendelkezésre álló keretet, nyilatkozta Csepreghy Nándor

Magyar Nemzet, 2015. december 16., szerda, 11. oldal
Van elég pénz a startupok erősítésére

A polgármester, 2015. december 16., szerda, 16. oldal
Okos város, okos otthon

Zalai Hírlap, 2015. december 16., szerda, 5. oldal
Vezetik a pályázókat
A közvetlen brüsszeli források lehívását segíti a kormány

A polgármester, 2015. december 16., szerda, 16. oldal
A győri vállalkozások támogatásáért
Innováció - kompetencia központ épült

Piac és Profit, 2015. december 16., szerda, 16-18. oldal
Innoválj, és nyerj!

Piac és Profit, 2015. december 16., szerda, 22. oldal
Innovációmenedzsment A-tól Z-ig

Piac és Profit, 2015. december 16., szerda, 23. oldal
Az innovációs evolúció fontos láncszeme

Magyar Mezőgazdaság, 2015. december 16., szerda, 34-45. oldal
Ebben az évben írtuk I.
"...A Magyar Innovációs Alapítvány a huszonharmadik alkalommal hirdette meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot. Az alapítványhoz határidőre beérkezett 32 pályázat közül a bírálóbizottság 23-at minősített 2014-ben megvalósult, eredményes és sikeres innovációnak, és a legjobb 8 pályázat közül titkos szavazással döntött a díjakról, illetve a kiemelt elismerésben részesülőkről..."

Magyar Demokrata, 2015. december 16., szerda, 62. oldal
Budapest: kreatív város

Zaol.hu, 2015. december 16., szerda
A közvetlen brüsszeli források lehívását segíti a kormány

Gyorihir.hu, 2015. december 16., szerda
Felhívás startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő mentori hálózat kialakítására

Napi.hu, 2015. december 16., szerda
Jó hírt kaptak a támogatásra pályázók

Tozsdeforum.hu, 2015. december 16., szerda
Hova lesz érdemes tenni a pénzünket jövőre?

Portfolio.hu, 2015. december 16., szerda
Ezekre a befektetésekre szavaznak a profik 2016-ban

Technokrata.hu, 2015. december 16., szerda
Ha nincs ez az eszköz, elbukna egy fontos kutatás

Kapos.hu, 2015. december 16., szerda
Kamarai elismerés a kiválóságért

Somogytv.hu, 2015. december 16., szerda
Díjazták a somogyi cégeket

Gyorplusz.hu, 2015. december 16., szerda
Jelentősen bővült a Széchenyi István Egyetem K+F eszközállománya

Gyorplusz.hu, 2015. december 16., szerda
Jelentősen bővült az egyetem eszközállománya

Kecskemetitv.hu, 2015. december 16., szerda
TOP 100 - Kecskemét kiemelkedően fejlődik

Napi.hu, 2015. december 16., szerda
A magyar furfangra építene egy új kezdeményezés
"...Budapest is felkerül a nemzetközi stratégiai konferenciák térképére: jövő márciusban a főváros rendezi meg a V4 országok legjelentősebb innovációs fórumát. A think.BDPST konferencia célja, a régió legnevesebb politikai, oktatási és tudományos, valamint gazdasági szereplőinek összekötése..."

Piacesprofit.hu, 2015. december 16., szerda
Innovatív építőipar a fenntarthatóságért

Piacesprofit.hu, 2015. december 16., szerda
Mikrohullámú megoldások az alagúttól az űrig

Ma.hu, 2015. december 16., szerda
Egyre jobbak az európai startup cégek

Vg.hu, 2015. december 16., szerda
Amerikába megy a magyar informatikai cég

Hajdú-Bihari Napló, 2015. december 17., csütörtök, 23. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj - Pályázati felhívás
"...A Magyar Innovációs Alapítvány 24. alkalommal hirdeti meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot együttműködve a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával..."

Fejér Megyei Hírlap, 2015. december 17., csütörtök, 6. oldal
Innovációs Nagydíj pályázat
"...Meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot. A beadási határidő: 2016. február 17. 16 óra..."

AgrárUnió, 2015. december 17., csütörtök, 60-61. oldal
Az innováció a siker titka

Petőfi Népe, 2015. december 17., csütörtök, 2. oldal
Segítség a fiataloknak!

Figyelő, 2015. december 17., csütörtök, 61-63. oldal
Az óév technológiai trendjei

Figyelő, 2015. december 17., csütörtök, 70-72. oldal
Több szaktudás kellene

Figyelo.hu, 2015. december 17., csütörtök
Több szaktudás kellene
"...Jelenleg versenyképes Magyarország és a hazai kkv-k, de hogy ez így is maradjon, nagyon oda kell figyelni a képzésre s a k+f-hez szükséges tudás megszerzésére..."

Vg.hu, 2015. december 17., csütörtök, 70-72. oldal
Hatalmas lökést adhat a régió fejlődésének az innováció

Pecsinapilap.hu, 2015. december 17., csütörtök
Gábor Dénes-díjas a pécsi Kistelegdi István

Inforadio.hu, 2015. december 17., csütörtök
Átadták a Gábor Dénes-díjakat
"...Kazi Károly villamosmérnök, a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. ügyvezetője a magyar elektronikai ipar fejlesztésében végzett sokirányú szakmai- és társadalmi tevékenységéért vehetett át kitüntetést. Mészáros Csaba villamosmérnököt a magyar kutató-fejlesztő és gyártó-termelő kapacitások fejlesztésében végzett sikeres innovatív szervezői tevékenységéért, valamint a több országban is sikeres Evopro Holding Zrt. vállalat létrehozásáért díjazták..."

Tudomany.ma.hu, 2015. december 17., csütörtök
Újabb tizenegy kutató vehetett át Gábor Dénes-díjat az Országházban

Vg.hu, 2015. december 17., csütörtök
Hatalmas lökést adhat a régió fejlődésének az innováció

Profit7.hu, 2015. december 17., csütörtök
Világhírű szakemberek titkait lesheti el Budapesten

Sikerado.hu, 2015. december 17., csütörtök
Új inkubátorház épült Miskolcon

Piacesprofit.hu, 2015. december 17., csütörtök
Mentorhálózat épül a startupoknak

Piacesprofit.hu, 2015. december 17., csütörtök
Akik háztartás helyett multit vezetnek

Ma.hu, 2015. december 17., csütörtök
Újabb tizenegy kutató vehetett át Gábor Dénes-díjat az Országházban

Innoteka.hu, 2015. december 17., csütörtök
Ismét Innovációs Nagydíj pályázat!
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együtt - 24. alkalommal hirdette meg a Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot..."

Dehir.hu, 2015. december 17., csütörtök
Adókedvezménnyel csábítanának újabb vállalkozásokat Debrecenbe

Nepszava.hu, 2015. december 17., csütörtök
Ők tizenegyen vehettek át Gábor Dénes-díjat az Országházban

Infovilag.hu, 2015. december 17., csütörtök
A tudósnemzedékek kapták az idén a Gábor Dénes-díjakat

Magyaridok.hu, 2015. december 17., csütörtök
Inkubátorház és innovációs központ létesült Miskolcon

Hvg.hu, 2015. december 17., csütörtök
Oszkó Péter: Gazdaság - túl a látszaton

Hvg.hu, 2015. december 17., csütörtök
A Corvinus hallgatói is bedolgoznak a Design Terminál mentorprogramjába

Pannonnovum.hu, 2015. december 17., csütörtök
Több munkát adnak a magyar kkv-k, mint külföldön

Pannonnovum.hu, 2015. december 17., csütörtök
Kisvállalkozásoknak mobilalkalmazás? És hogyan?

Pannonnovum.hu, 2015. december 17., csütörtök
600 milliárdra lehet pályázni még idén

Győr Plusz, 2015. december 18., péntek, 8. oldal
Jelentősen bővült az egyetem K+F eszközállománya

Heves megyei Hírlap, 2015. december 18., péntek, 12. oldal
Új kutatási területek nyíltak

Vas Népe, 2015. december 18., péntek, 6. oldal
A motiváltság, a nyelvismeret és a versenyképes tudás a döntő
"...Hiányoznak az olyan innovációs és kutatóműhelyek, ahonnan a kezdő vállalkozók fejlődésnek indulhatnak, a megrendültek pedig új erőre kaphatnak..."

Népszabadság, 2015. december 18., péntek, 15. oldal
Átadták a Gábor Dénes-díjakat
"...A kuratórium döntése alapján díjat kapott még Kistelegdi István építészmérnök, Merkely Béla Péter kardiológus, belgyógyász szakorvos, Charaf Hassan, Kazi Károly, Mészáros Csaba villamosmérnökök, Mesterházy Ákos agrármérnök, Hangody László ortopéd sebész, Lacza Zsombor ortopéd traumatológus, Ginsztler János gépészmérnök és Varjú György villamosmérnök. Várszegi Kristóf, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója tudományos diákköri ösztöndíjban részesült..."

Magyar Nemzet, 2015. december 18., péntek, 17. oldal
A tudományt nem lehet karanténba zárni

Pecsinapilap.hu, 2015. december 18., péntek
Gábor Dénes-díjas a pécsi Kistelegdi István

Marketinginfo.hu, 2015. december 18., péntek
Partnerséget kötött a Corvinus és a Design Terminál

Realista.hu, 2015. december 18., péntek
Innovációs központ létesült Miskolcon egy régi irodaházban

Magyaridok.hu, 2015. december 18., péntek
Inkubátorház és innovációs központ létesült Miskolcon

Profitline.hu, 2015. december 18., péntek
Mi várható a fejlett piacokon jövőre?

Piacesprofit.hu, 2015. december 18., péntek
Felpörgethet minket az innováció

Uzletfejlesztes.hu, 2015. december 18., péntek
Startup! Mukoggy! Mukoggy!

Portfolio.hu, 2015. december 18., péntek
EU-s pályázaton indultál? - Több százmilliós karácsonyi ajándék érkezett!

Innoportal.hu, 2015. december 18., péntek
Átadták az idei Gábor Dénes-díjakat

Gyartastrend.hu, 2015. december 18., péntek
11 kutató kapott Gábor Dénes-díjat

Edupress.hu, 2015. december 18., péntek
Kutatókat díjaztak az Országházban

Magyarhirlap.hu, 2015. december 18., péntek
Parragh László: össze kell kapcsolni tudást és a gazdaságot

Magyarhirlap.hu, 2015. december 18., péntek
Átadták a Díj a sikeres vállalkozásokért elismeréseket

Somogyi Hírlap, 2015. december 19., szombat, 4. oldal
A kamara elismerte az év somogyi vállalkozóit

Petőfi Népe, 2015. december 19., szombat, 13. oldal
Milyen pályázatokra számíthatnak a vállalkozók?

Kelet-Magyarország, 2015. december 19., szombat, 1+5. oldal
A második legtöbb forrás

Dunántúli Napló, 2015. december 19., szombat, 1+3. oldal
Fiatal tehetség az év embere

Tozsdeforum.hu, 2015. december 19., szombat
Az alulértékelt vállalatokban a jövő?

Uzletfejlesztes.hu, 2015. december 19., szombat
Hatalmas lökést adhat a régió fejlődésének az innováció
"...A visegrádi országok együttesen használhatják ki leginkább a kutatás-fejlesztésben és az innovációban rejlő lehetőségeket - hangzott el a think. BDPST konferenciát szervező Antall József Tudásközpont (AJTK), a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM), a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az IBM sajtóbeszélgetésén. Hatalmas lökést adhat a régió fejlődésének az innováció..."

Stop.hu, 2015. december 19., szombat
A Díj a sikeres vállalkozásokért elismeréseket átadták

Profitline.hu, 2015. december 19., szombat
Átadták a Díj a sikeres vállalkozásokért elismeréseket

Gondola.hu, 2015. december 19., szombat
Innováció - központban a tudásgazdasággal

Szon.hu, 2015. december 19., szombat
Élünk a lehetőséggel? - Izgalmas lesz a megye 2016-os éve!

Euroastra.hu, 2015. december 20., vasárnap
Hatalmas lökést adhat a régió fejlődésének az innováció

Uzletfejlesztes.hu, 2015. december 20., vasárnap
Trendek, megatrendek, előrejelzések, üzletfejleszt...

Világgazdaság, 2015. december 21., hétfő, 1+9. oldal
Újabb 65 milliárd forint válik elérhetővé

Napló melléklet, 2015. december 21., hétfő, 2. oldal
Aktuális pályázatok

Vg.hu, 2015. december 21., hétfő
Újabb 65 milliárd forint EU-s pénz válik elérhetővé

News4business.hu, 2015. december 21., hétfő
Partnerséget kötött a Corvinus és a Design Terminál

Vg.hu, 2015. december 21., hétfő
Újabb 65 milliárd forint EU-s pénz válik elérhetővé

Orientpress.hu, 2015. december 21., hétfő
Újabb 65 milliárd forint EU-s pénz válik elérhetővé

Portfolio.hu, 2015. december 21., hétfő
Újra átírja az NGM a fontos pályázati menetrendet

Portfolio.hu, 2015. december 21., hétfő
Itt a nyári gazdaságfejlesztési pályázat első nyertesei!


Uh.ro, 2015. december 21., hétfő
Több mint kétezer lej repült a pályára
"...A PictoVerb nevű alkalmazást 2014-ben fejlesztette ki Zsombori Balázs, az akkor még csak 17 éves feltaláló, aki ezzel első helyezést ért el az Ifjúsági Tudományos és Innovációs versenyen. A PictoVerb egy androidos alkalmazás, rendszere piktogramokat, rajzos ábrákat alakít nyelvtanilag helyes mondatokká, majd felolvassa ezeket..."

Webradio.hu, 2015. december 22., kedd
NGM: 57,5 milliárd forint támogatásról döntöttek decemberben a GINOP-ban

"...Decemberben 399 projekt nyert el európai uniós fejlesztési támogatást összesen 57,5 milliárd forint értékben a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) két népszerű pályázati felhívásának keretében - tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára kedden az MTI-t...."

Stop.hu, 2015. december 22., kedd
A GINOP-ban 57,5 milliárd forint támogatásról döntöttek decemberben

Figyelo.hu, 2015. december 22., kedd
Közel hatvanmilliárd forint talált gazdára

Propeller.hu, 2015. december 22., kedd
57,5 milliárdot szórtak ki a KKV-knak állítólag decemberben

Magyarhirlap.hu, 2015. december 22., kedd
Decemberben 60 milliárd forintos támogatásról döntöttek


Magyarhirlap.hu, 2015. december 22., kedd
Beindult a brüsszeli gépezet


Uzletresz.hu, 2015. december 22., kedd
57,5 milliárdot már megnyertek a vállalkozások

Piacesprofit.hu, 2015. december 22., kedd
Lesz, aki még idén pénzhez jut

Figyelo.hu, 2015. december 22., kedd
Jön még egy kis pénzeső?

"...További 30-40 milliárd forintos uniós támogatásról születhet döntés még az idén, miután a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) szeptemberben zárult második fordulója és a kisebb összegű támogatások kiértékelése még folyamatban van - mondta Karsai Tamás, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára..."

Gyorplusz.hu, 2015. december 22., kedd
NGM: további 30-40 milliárd forintos uniós támogatás várható az év végéig

Trademagazin.hu, 2015. december 22., kedd
NGM: további 30-40 milliárd forintos uniós támogatás várható az év végéig

Inforadio.hu, 2015. december 22., kedd
NGM: további 30-40 milliárd forintos uniós támogatás várható az év végéig

Stop.hu, 2015. december 22., kedd
Az NGM szerint további 30-40 milliárd forintos uniós támogatás várható az év végéig

Somogyma.hu, 2015. december 22., kedd
NGM: további 30-40 milliárd forintos uniós támogatás várható az év végéig

Klubradio.hu, 2015. december 22., kedd
Több tízmilliárdos uniós támogatás várható az év végéig

Uzletresz.hu, 2015. december 22., kedd
30-40 milliárdról még idén döntenek

Privatbankar.hu, 2015. december 22., kedd
Uniós milliárdok: ekkora pénzeső várható szilveszterig

Dehir.hu, 2015. december 22., kedd
Még 30-40 milliárd forintos uniós támogatás érkezhet Magyarországra az év végéig

Napi.hu, 2015. december 22., kedd
Újabb csaknem hatvanmilliárdról döntöttek

Index.hu, 2015. december 22., kedd
Ömlik az EU-s pénz a cégekhez

Portfolio.hu, 2015. december 22., kedd
Többen indulhatnak az egyik K+F pályázaton


Innoteka.hu, 2015. december 22., kedd
Akik feltalálták a jövőt
"...2015 decemberében immáron 27. alkalommal adták át a Novofer Alapítvány által 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díja..."

Portfolio.hu, 2015. december 22., kedd
Felére esett éven belül az Innovációs Alap kötelezettségvállalása

Eduline.hu, 2015. december 22., kedd
Fantasztikus találmányok kerültek ki az egyetemekről idén


Zalamedia.hu, 2015. december 22., kedd
Fejlődő gazdaság, fejlődő város

Piacesprofit.hu, 2015. december 22., kedd
Lesz, aki még idén pénzhez jut

Turizmus.com, 2015. december 22., kedd
NGM: 57,5 milliárd forint támogatásról döntöttek decemberben a GINOP-ban

Szegedma.hu, 2015. december 22., kedd
További 30-40 milliárd forintos uniós támogatás várható az év végéig

Insiderblog.hu, 2015. december 22., kedd
Átalakuló magyar innováció finanszírozás

Vg.hu, 2015. december 22., kedd
Öt hónapos haladék a Jeremie-alapkezelőknek

Lánchíd Rádió, 2015. december 22., kedd
30-40 milliárd forintos uniós támogatás várható


MTV, Ma reggel, 2015. december 22., kedd
A GINOP keretében újabb négyszáz projekt jutott hozzá uniós fejlesztési támogatáshoz

"...Komoly uniós forrásokhoz juthatnak hazai vállalkozások. a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program két népszerű pályázati felhívásának keretében közel 400 projekt nyert el Európai Uniós fejlesztési támogatást összesen 57,5 milliárd forint értékben..."

M1, Ma reggel, 2015. december 22., kedd
Komoly uniós forrásokhoz juthatnak hazai vállalkozások

Magyar Nemzet, 2015. december 23., szerda, 12. oldal
Újabb EU-s támogatások jöhetnek

Fejér Megyei Hírlap, 2015. december 23., szerda, 6. oldal
További támogatások


Magyar Idők, 2015. december 23., szerda, 11. oldal
Év végéig döntenek százmilliárd forintról

Magyar Hírlap, 2015. december 23., szerda, 9. oldal
Több száz cég részesülhet támogatásban

"...Decemberben több száz projekt nyert el európai uniós fejlesztési támogatást 120 milliárd forint összértékben. A pályázatok eddig 250 milliárd forintnyi beruházási hullámhoz járulhatnak hozzá 2016-ban..."

Magyar Hírlap, 2015. december 23., szerda, 9. oldal
Az eddigieknél kedvezőbb kiírások

Magyarhirlap.hu, 2015. december 23., szerda
Az eddigieknél kedvezőbb kiírások

Portfolio.hu, 2015. december 23., szerda
Itt a 25 milliárdos lehetőség az egyetemi kutatóközpontoknak!

Insiderblog.hu, 2015. december 23., szerda
Mikor jut a Puli a Holdra?

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2015. december 23., szerda
Decemberben 399 projekt nyert el európai uniós fejlesztési támogatást

Magyar Építéstechnika, 2015. december 24., csütörtök, 2. oldal
Egy hónap "haladék" az eu-s pályázatok beadására!

Magyar Építéstechnika, 2015. december 24., csütörtök, 5. oldal
Tesztüzem Kecskemét legújabb ipari innovációs központjában

Magyar Építéstechnika, 2015. december 24., csütörtök, 8. oldal
Nyolc magyar az innovatívak európai listáján

Magyar Hírlap, 2015. december 24., csütörtök, 16. oldal
Futószalagon jönnek a vidékfejlesztési pályázatok, év elején több kiírás várható

Stop.hu, 2015. december 24., csütörtök
A Robert Bosch Kft. kutatás-fejlesztési támogatást kap

Portfolio.hu, 2015. december 24., csütörtök
Milliárdokat osztogat az ünnepek előtt a kormány

Napi.hu, 2015. december 24., csütörtök
Ismét támogatást kap a magyar Bosch

Mno.hu, 2015. december 24., csütörtök
Komoly kutatási pénzt kap a Robert Bosch Kft.

Magyarhirlap.hu, 2015. december 24., csütörtök
Futószalagon jönnek a vidékfejlesztési pályázatok, év elején több kiírás várható

Index.hu, 2015. december 24., csütörtök
Ötmilliárddal tolja meg a kormány a Boscht

24.hu, 2015. december 24., csütörtök
Ötmilliárd forintot kap a Bosch a kormánytól

Somogyma.hu, 2015. december 25., péntek
Kutatás-fejlesztési támogatást kap a Robert Bosch Kft.

Profitline.hu, 2015. december 25., péntek
Kutatás-fejlesztési támogatást kap a Robert Bosch Kft.

Autopro.hu, 2015. december 25., péntek
5,37 milliárdos csomag került a Bosch karácsonyfája alá


Magyaridok.hu, 2015. december 26., szombat
Robot: teljes egészében a gép írta a cikket

Figyelo.hu, 2015. december 26., szombat
Mi kell ahhoz, hogy a kkv-szektor lehessen a növekedés motorja?

Kisalföld, 2015. december 28., hétfő, 6. oldal
Egyetemi fejlesztés hatmilliárdból

"...Megvalósulhat a Széchenyi Egyetem évek óta tervezett fejlesztési centruma, a posta mögötti területen áll majd az új épület. Az intézmény erre a célra 6,4 milliárd forint egyedi támogatást kap az államtól. A beruházással elkezdődhetnek Győrben a hibrid járművekkel kapcsolatos fejlesztések - világszínvonalon. ..."

Profitline.hu, 2015. december 28., hétfő
Tizenegy kkv-t segíthet több tízmillió forintos támogatáshoz egy magyar startup-mentor

"...A tájékoztatás szerint a fejlesztőcég összesen több mint 100 innovatív ötletet vizsgált és 18 vállalkozással kezdeményezett tárgyalást, ezek közül szeptemberig 7 kkv már beadott 12 pályázatot, az év végéig pedig 4 cég 6 pályázatot készül beadni a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal Gazella programjához...."

Stop.hu, 2015. december 28., hétfő
Egy magyar startup-mentor tizenegy kkv-t segíthet több tízmillió forintos támogatáshoz

Gazdasag.ma.hu, 2015. december 28., hétfő
Tizenegy kkv-t segíthet több tízmillió forintos támogatáshoz egy magyar startup-mentor

Vg.hu, 2015. december 28., hétfő
Tizenegy kis magyar cég kapott nagy támogatásokat

Webradio.hu, 2015. december 28., hétfő
Tizenegy kkv-t segíthet több tízmillió forintos támogatáshoz egy magyar startup-mentor

Hirado.hu, 2015. december 28., hétfő
Mentor segíthet a magyar startupok-nak
"...Az iCatapult vállalkozásonként 60-120 millió forintos támogatást tud nyújtani jövőre. ..."

Hvg.hu, 2015. december 28., hétfő
Akár 210 millió támogatáshoz is juthat tizenegy kkv


Hvg.hu, 2015. december 28., hétfő
Ezért Izrael a pénzügyi technológiák fellegvára

Figyelo.hu, 2015. december 28., hétfő
Tizenegy gazella kész az ugrásra


Figyelo.hu, 2015. december 28., hétfő
Önprogramozás

24.hu, 2015. december 28., hétfő
Támogatási lehetőség innovatív kisvállalkozásoknak

Napi.hu, 2015. december 28., hétfő
Még újév előtt tucatnyi magyar startupot karol fel az iCatapult

Gazdasagiradio.hu, 2015. december 28., hétfő
2015 újdonságokban gazdag év volt a technikai szektor számára

Profit7.hu, 2015. december 28., hétfő
Volt startup, nincs startup

"...A startupokról a legtöbb embernek a kreativitás, az innováció és a gyors növekedés jut eszébe, ugyanakkor idén is volt olyan példa a nemzetközi porondokon, amikor a nagy reménykedést még nagyobb bukás követte. A leggyakoribb problémája ezeknek a cégeknek szinte minden esetben egy irányba mutat: nem sikerült elegendő tőkét bevonni a szükséges bővüléshez, de az sem feltétlenül garancia, ha elismert szakember áll a projekt mögött...."

Agrarszektor.hu, 2015. december 28., hétfő
Ez az egy gyenge pontunk van, de az nagyon fájó

"...Élelmiszeriparunk a magyar mezőgazdaság gyenge pontjának tekinthető, miközben a szektor belföldi és külföldi piaci lehetőségei bővülnek - állítja elemzésében Fórián Zoltán, a Takarékbank Agrár Központjának vezető agrárszakértője. Ezért az új Vidékfejlesztési Programban (VP), illetve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) az ágazat támogatására szánt 300 milliárd forint hatékony felhasználása nemcsak az élelmiszeripar, hanem a hazai agrárium egészét tekintve is kulcsfontosságú...."

Piacesprofit.hu, 2015. december 28., hétfő
Végre kaptak valamit a várakozó cégek


Ma.hu, 2015. december 28., hétfő
Tizenegy kkv-t segíthet több tízmillió forintos támogatáshoz egy magyar startup-mentor

Trend FM, 2015. december 28., hétfő
Újdonságokban gazdag év volt

"...A részvényindexek azonban nem hozták a startupokba és innovációkba vetett reményeket..."

Új Néplap, 2015. december 29., kedd, 8. oldal
Zoomolásra épített világsiker

"...Alig több mint hat év alatt három magyar férfi ötlete nyomán, tudatos cég- és csapatépítésük eredményeként olyan, a nemzetközi piacon is meghatározó vállalkozás jött létre, melynek értéke többszázmillió dollárban mérhető. A Prezit ma már igazi világsikerként tartják számon, melyben befektetők sora mellett Barack Obama amerikai elnök is fantáziát látott...."

24 óra, 2015. december 29., kedd, 1+8. oldal
Startupok világsikere

Magyar Hírlap, 2015. december 29., kedd, 9. oldal
A nap száma 151 milliárd

Észak-Magyarország, 2015. december 29., kedd, 2. oldalíbr /> 151 milliárd

Innoportal.hu, 2015. december 29., kedd
iCatapult: százmilliós támogatáshoz juthat egy tucat innovatív kkv

Autopro.hu, 2015. december 29., kedd
Tizenegy kkv-t segíthet támogatáshoz egy magyar startup-mentor

Orientpress.hu, 2015. december 29., kedd
Sikeres befektetési lehetőségek jövőre is

Stop.hu, 2015. december 29., kedd
A Széchenyi Tőkealap már csaknem 11 milliárd forintot helyezett ki

Profitline.hu, 2015. december 29., kedd
A Széchenyi Tőkealap már csaknem 11 milliárd forintot helyezett ki

Profitline.hu, 2015. december 29., kedd
2020 végéig befektetésre kész a Széchenyi Tőkealap

Profitline.hu, 2015. december 29., kedd
A Széchenyi Tőkealap ismét milliókat fektetne hazai cégekbe

24 óra, 2015. december 30., szerda, 4. oldal
Innováció és fejlesztés

Műszaki szemle, Technika, 2015. december 30., szerda, 2. oldal
Magyar innovátorok a New Europe 100 listán

Műszaki szemle, Technika, 2015. december 30., szerda, 2. oldal
Innomine: Irány a Szilicium-völgy!

Jövő Gyára, 2015. december 30., szerda, 50. oldal
A kutatás-fejlesztési projektek buktatóiról

Világgazdaság, 2015. december 30., szerda, 1+7. oldal
Nyolcmilliárdos pályázati kifizetés

Webradio.hu, 2015. december 30., szerda
Vadász György: 2016 a kis- és középvállalkozások éve lesz
"...Az európai uniós források adta lehetőségek hatékony felhasználásával 2016 a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) éve lesz - mondta Vadász György, a Magyar Iparszövetség (OKISZ) ügyvezető elnöke az MTI-nek..."

Estihirlap.hu, 2015. december 30., szerda
Vadász György: 2016 a kis- és középvállalkozások éve lesz

Stop.hu, 2015. december 30., szerda
Vadász György úgy véli, hogy 2016 a kis- és középvállalkozások éve lesz

Vg.hu, 2015. december 30., szerda
Vadász György: 2016 a kis- és középvállalkozások éve lesz

Vg.hu, 2015. december 30., szerda
Hatezren pályáztak eddig a 2014-2020-as EU-pénzekre

Magyarhirlap.hu, 2015. december 30., szerda
2016 a kis- és középvállalkozások éve lesz

Orientpress.hu, 2015. december 30., szerda
2016 a kis- és középvállalkozások éve lesz

Profitline.hu, 2015. december 30., szerda
2016 a kis- és középvállalkozások éve lesz

Profit7.hu, 2015. december 30., szerda
A kkv-k éve lehet 2016

Autopro.hu, 2015. december 30., szerda
2016 a kis- és középvállalkozások éve lesz?

Hirado.hu, 2015. december 30., szerda
Vadász György: 2016 a kis- és középvállalkozások éve lesz

Elemzeskozpont.hu, 2015. december 30., szerda
Vadász György: 2016 a kis- és középvállalkozások éve lesz

Napi.hu, 2015. december 30., szerda
A kkv-k éve lesz 2016?

Vg.hu, 2015. december 30., szerda
Hatezren pályáztak eddig a 2014-2020-as EU-pénzekre

Privatbankar.hu, 2015. december 30., szerda
Óriási pénzeső - még akad megszerezhető uniós támogatás

Portfolio.hu, 2015. december 30., szerda
Már 300 milliárdnál jár a megítélt új EU-támogatások összege

24.hu, 2015. december 30., szerda
Adócsomag 2016 - mire számíthatunk az új évtől?

Civilhetes.net, 2015. december 30., szerda
Adócsomag 2016 - Ezekre számíthatunk az új évben!

Inforadio.hu, 2015. december 30., szerda
Vadász György: 2016 a kis- és középvállalkozások éve lesz

Petőfi Rádió, 2015. december 30., szerda
Az Európai Uniós források hatékony felhasználásával 2016. a kis- és középvállalkozások éve lesz

Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2015. december 30., szerda
Az uniós források hatékony felhasználásával 2016 a kis- és közepes vállalkozások éve lesz, mondta Vadász György

Kossuth Rádió, 180 perc, 2015. december 30., szerda
Csaknem két éve indította el a kormány a Nemzeti Agykutatási Programot

Jazzy Rádió, 2015. december 30., szerda
KKV rovat - a vonalban Mészáros László

Magyar Hírlap, 2015. december 31., csütörtök, 8. oldal
A nap száma 296 milliárd

Fejér Megyei Hírlap, 2015. december 31., csütörtök, 11. oldal
Az iparosok bíznak

Magyar Idők, 2015. december 31., csütörtök, 16. oldal
A kisebb társaságok éve lesz 2016 az iparszövetség szerint

Magyar Hírlap, 2015. december 31., csütörtök, 8. oldal
A nap száma 296 milliárd

Insiderblog.hu, 2015. december 31., csütörtök
iCatapult: Ugrásra kész Gazellák

Insiderblog.hu, 2015. december 31., csütörtök
Innovációs Nagydíj Pályázat - startupoknak is!
"...Innovációs Nagydíj Pályázat - startupoknak is! Te vagy a legjobb? Nem kaptál még díjat az Országházban? Jelentkezz az Innovációs Nagydíj Pályázatra: 2016. február 17. 16 óra a határidő..."

Vg.hu, 2015. december 31., csütörtök
Nem népszerű a magyar kkv-k körében a külső tőkebevonás

Profitline.hu, 2015. december 31., csütörtök
Nem szívesen vonnak be külső tőkét a kkv-k

Uzletresz.hu, 2015. december 31., csütörtök
Ezek voltak az év legnagyobb magyar startupos dobásai

MATEHETSZ hírlevél, 2015. december
Legyen része az Európai Tehetségtámogató Hálózatnak!

MATEHETSZ hírlevél, 2015. december
Felfedezettjeink 2016

Zsiráf Diákmagazin, 2015. december, 6-9. oldal
Diákok a gyógyszerhamisítás ellen

Magyaridok.hu, 2016. január 1., péntek
A kisebb társaságok éve lesz 2016 az iparszövetség szerint

Gondola.hu, 2016. január 1., péntek
A kisebb társaságok éve lesz 2016

Bevezetem.eu, 2016. január 1., péntek
Tizenegy kkv-t segíthet több tízmillió forintos támogatáshoz egy magyar startup-mentor

Szeretlekmagyarorszag.hu, 2016. január 1., péntek
5 zseniális magyar találmány 2015-ből

Portfolio.hu, 2016. január 2., szombat
Uniós pénzek: 2016 lehet az igazi áttörés Magyarországnak (2.)

Erdon.ro, 2016. január 3., vasárnap
A versenyképes tudás gazdasági igény

Boon.hu, 2016. január 3., vasárnap
A versenyképes tudás gazdasági igény

Autoszektor.hu, 2016. január 3., vasárnap
Tradíció és innováció

Insiderblog.hu, 2016. január 3., vasárnap
Bréking: itt az új inkubátor pályázat!

Magyar Idők, 2016. január 4., hétfő, 1+11. oldal
Uniós pályázati dömping

Világgazdaság, 2016. január 4., hétfő, 8. oldal
A nagyoknak is jut támogatás

Szabadság, 2016. január 4., hétfő, 8. oldal
Ne adózzanak a kutatók!

Origo.hu, 2016. január 4., hétfő
Valóságos lett a kéz is a virtuális térben

Magyaridok.hu, 2016. január 4., hétfő
Pályázati dömping jöhet az év elején

Agroinform.com, 2016. január 4., hétfő
Tucatjával érkeznek a pályázatok

Portfolio.hu, 2016. január 4., hétfő
Felfüggesztik az 50 milliárdos vállalati K+F+I pályázatot!

Epiteszforum.hu, 2016. január 4., hétfő
Think outside the box

Vg.hu, 2016. január 4., hétfő
A nagyoknak is jut támogatás

Vg.hu, 2016. január 4., hétfő
Vadász: a kkv-szektor erősítést érdemel

Mandiner.hu, 2016. január 4., hétfő
Drónok, virtuális valóság, intelligens város

Vs.hu, 2016. január 4., hétfő
Egyre több befektető fordul az afrikai startupok felé

Eduline.hu, 2016. január 4., hétfő
Ilyenek a pontszámítási szabályok a 2016-os felvételin
"...Az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 20 többletpont jár, az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 1-3. helyezésért pedig 30 többletpontot kaphattok..."

Sikerado.hu, 2016. január 4., hétfő
"A kkv-szektor erősítést érdemel"

Piacesprofit.hu, 2016. január 4., hétfő
Több mint 150 milliárdos pályázat indul

Digitalhungary.hu, 2016. január 4., hétfő
6,5 milliárd az új inkubátoroknak

Autopro.hu, 2016. január 4., hétfő
A kkv szektor többet érdemel

Profitline.hu, 2016. január 4., hétfő
Pozitív fókuszban a KKV szektor

Mfor.hu, 2016. január 4., hétfő
A kkv-szektor erősítést érdemel Vadász György szerint

Figyelo.hu, 2016. január 4., hétfő
Szuper lehetőségek előtt a kkv-szektor

Eupalyazatiportal.hu, 2016. január 4., hétfő
GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher

Eupalyazatiportal.hu, 2016. január 4., hétfő
A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás felfüggesztése

Elteonline.hu, 2016. január 4., hétfő
Pontszámítási szabályok a 2016-os felvételin
"...Az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 20 többletpont jár, az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 1-3. helyezésért pedig 30 többletpontot kaphattok. Továbbá 30 többletpont jár az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezésért, ha a szakiránynak megfelelően tanultok tovább, és a szakmai vizsga egésze alól felmentést kaptatok..."

News4business.hu, 2016. január 4., hétfő
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.: 2020 végéig befektetésre kész a Széchenyi Tőkealap

M1, Ma reggel, 2016. január 4., hétfő
2016 a hazai kis- és középvállalkozások éve lehet

Székely Hírmondó, 2016. január 5., kedd, 5. oldal
Adómentesség kutatóknak

Marketing és Média, 2016. január 5., kedd, 8. oldal
Kevés az átütő erejű innováció

Orientpress.hu, 2016. január 5., kedd
Megjelent az Innovációs voucher című felhívás

Napi.hu, 2016. január 5., kedd
Másképp osztanák az uniós pénzt - folytatják, de változtatnak

Autopro.hu, 2016. január 5., kedd
Aki ügyes, 230 milliárd forintból fejleszthet

Figyelo.hu, 2016. január 5., kedd
Itt az új K+F pályázat!

Humanpolitika.hu, 2016. január 5., kedd
A vállalati kutatásfejlesztés támogatására január 11-éig lehet pályázni

Webradio.hu, 2016. január 5., kedd
A vállalati kutatásfejlesztés támogatására január 11-éig lehet pályázni

Tozsdeforum.hu, 2016. január 5., kedd
Lezárják a kutatás-fejlesztési pályázatokat

Profit7.hu, 2016. január 5., kedd
Iparkodjon, ha K+F forrásra pályázna

Uzletresz.hu, 2016. január 5., kedd
Eldőlt: folytatják a Jeremie-t

Uzletresz.hu, 2016. január 5., kedd
3 milliárdos keretösszegű pályázat jelent meg

Uzletresz.hu, 2016. január 5., kedd
Felfüggesztik az 50 milliárdos pályázatot

Portfolio.hu, 2016. január 5., kedd
Egy ajtó bezárult, de egy újabb kinyílt a K+F területén

Palyazatihirek.eu, 2016. január 5., kedd
3 milliárd forint keretösszegű támogatás K+F+I tanácsadás igénybevételére

Palyazatihirek.eu, 2016. január 5., kedd
Felfüggesztik a vállalatok K+F+I tevékenységét támogató felhívást

Esemenymenedzser.hu, 2016. január 5., kedd
Pénz, de honnan? Fókuszban az EU-pályázati pénzek, 2016. február 4.

Edupress.hu, 2016. január 5., kedd
Jó fizetés, biztos karrier - Mit adhat az informatikai pálya?

Vs.hu, 2016. január 5., kedd
Új inkubátorokat hozna létre az állam

Hir6.hu, 2016. január 5., kedd
Február közepétől lehet pályázni

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2016. január 5., kedd
150 milliárd forint értékben hirdetett meg pályázatokat a Miniszterelnökség

ECHO TV, Híróra, 2016. január 5., kedd
Kis Miklós Zsolt szerint a 2007-2013-as uniós programozási időszakot sikeresen zárták

Transpack, 2016. január 6., szerda, 26. oldal
Magyar fejlesztéssel az élvonalban

Világgazdaság, 2016. január 6., szerda, 5. oldal
Felfüggesztenek egy K+F-pályázatot

Világgazdaság, 2016. január 6., szerda, 8. oldal
Innovációs voucher kicsiknek

Vg.hu, 2016. január 6., szerda
Innovációs voucher kicsiknek

Innoportal.hu, 2016. január 6., szerda
Felfüggesztik a GINOP vállalati k+f támogatási pályázatok befogadását

Mandiner.hu, 2016. január 6., szerda
Még lehet pályázni a vállalati kutatásfejlesztés támogatására

Portfolio.hu, 2016. január 6., szerda
Pénzt nyertél GINOP-pályázaton? - Erre nagyon oda kell figyelni

Marketinginfo.hu, 2016. január 6., szerda
A legkreatívabb városok közt van Budapest

Gyartastrend.hu, 2016. január 6., szerda
Idén is lehet pályázni a Greennovációs Nagydíjra

Elelmiszer.hu, 2016. január 6., szerda
Itt az ötödik Greennovációs Nagydíj!

Vs.hu, 2016. január 6., szerda
Eddig lehet pályázni vállalati kutatásfejlesztésre

Promenad.hu, 2016. január 6., szerda
Február közepétől lehet pályázni

Profitline.hu, 2016. január 6., szerda
Január 11 - ez a határideje a K+F fejlesztés támogatási pályázatoknak

Mandiner.hu, 2016. január 6., szerda
Még lehet pályázni a vállalati kutatásfejlesztés támogatására

Stop.hu, 2016. január 6., szerda
A vállalati kutatásfejlesztés támogatására január 11-éig lehet pályázni

Profitline.hu, 2016. január 6., szerda
Január 11 - ez a határideje a K+F fejlesztés támogatási pályázatoknak

Innoportal.hu, 2016. január 6., szerda
Felfüggesztik a GINOP vállalati k+f támogatási pályázatok befogadását

Profit7.hu, 2016. január 6., szerda
Építsen startup központot uniós pénzből

Magyaridok.hu, 2016. január 6., szerda
Indulhatnak a fejlesztések

Turizmusonline.hu, 2016. január 6., szerda
Itt az ötödik Greennovációs Nagydíj!

Privatbankar.hu, 2016. január 6., szerda
Készüljünk fel: 1200 milliárd forinttal csökkenhet az uniós támogatások összege tavalyhoz képest

InfoRádió, 2016. január 6., szerda
Január 11-ig lehet pályázni támogatásra

Világgazdaság, 2016. január 7., csütörtök, 9. oldal
Rávetették magukat a vállalkozások az uniós forrásokra

Figyelő, 2016. január 7., csütörtök, 46-51. oldal
Innovatív ígéretek

Magyar Nemzet, 2016. január 7., csütörtök, 13. oldal
Uniós pénzesővel rajtol az új esztendő

Vg.hu, 2016. január 7., csütörtök
Rávetették magukat a vállalkozások az uniós forrásokra

Insiderblog.hu, 2016. január 7., csütörtök
think.BDPST - merre tart az innováció?

Uzletresz.hu, 2016. január 7., csütörtök
Vegasban mutatkozik be két magyar vállalkozás

Stop.hu, 2016. január 7., csütörtök
Az amerikai innovációs kiállításon két magyar vállalkozás mutatkozik be

Mixonline.hu, 2016. január 7., csütörtök
Magyar startupok Las Vegasban

Metropol.hu, 2016. január 7., csütörtök
Két magyar vállalkozás a CES-en

Ma.hu, 2016. január 7., csütörtök
Két magyar vállalkozás mutatkozik be az amerikai innovációs kiállításon

Figyelo.hu, 2016. január 7., csütörtök
Nincs CES a magyar agyak nélkül

Faktor.hu, 2016. január 7., csütörtök
CES 2016: először vesz részt magyar vállalkozás a kiállításon

Innoportal.hu, 2016. január 7., csütörtök
Két magyar cég is megmutatja magát a CES-en

Webradio.hu, 2016. január 7., csütörtök
Két magyar vállalkozás mutatkozik be az amerikai innovációs kiállításon

Szegedma.hu, 2016. január 7., csütörtök
Két magyar vállalkozás mutatkozik be az amerikai innovációs kiállításon

Faktor.hu, 2016. január 7., csütörtök
CES 2016: először vesz részt magyar vállalkozás a kiállításon

Pannonnovum.hu, 2016. január 7., csütörtök
Megjelent az Innovációs voucher című felhívás

Pannonnovum.hu, 2016. január 7., csütörtök
Megjelent az Innovációs ökoszisztéma építését támogató felhívás

Pannonnovum.hu, 2016. január 7., csütörtök
FIEK: új pályázati felhívás ígéretes vállalati-egyetemi kutatásfejlesztési programok megvalósítására

Pannonnovum.hu, 2016. január 7., csütörtök
Felpörgethet minket az innováció

Pannonnovum.hu, 2016. január 7., csütörtök
Támogatási lehetőség innovatív kisvállalkozásoknak

Vas Népe, 2016. január 8., péntek, 6. oldal
Új GINOP pályázat

24 óra, 2016. január 8., péntek, 14. oldal
A kicsiknek nehezebb

Szabad Föld, 2016. január 8., péntek, 16. oldal
Pályázhatnak a kicsik

Szabad Föld, 2016. január 8., péntek, 1+25. oldal
Vagyonokat fialó ötletek

Magyar Műszaki Magazin, 2016. január 8., péntek, 40-41. oldal
3D Nyomtatás Fórum 2015
"...A 3D nyomtatott alkatrészek mellett emberi szövetekről és űrtechnológiáról is szó volt a VARINEX Zrt. 3D Nyomtatás Fórumán..."

Profit7.hu, 2016. január 8., péntek
Van egy újító ötlete? Itt van hozzá 20 millió!

Bitport.hu, 2016. január 8., péntek
Úgy tűnik, hogy meguntuk a fene nagy innovációt

Technokrata.hu, 2016. január 8., péntek
Már önvezető autók programozásáról tanulnak a BME-n

Lokal.hu, 2016. január 8., péntek
Két magyar vállalkozás mutatkozik be az amerikai innovációs kiállításon

Gyartastrend.hu, 2016. január 8., péntek
Két magyar vállalkozás mutatkozik be a CES-en

Vs.hu, 2016. január 8., péntek
Magyar startup stand lesz a CES-en

Kutyu.hu, 2016. január 8., péntek
CES 2016: új korszakba lép a digitális televíziós sugárzás

Euronews.com, 2016. január 8., péntek
Technológiai segítség kkv-knak

Hirek.prim.hu, 2016. január 8., péntek
Kiber-fizikai rendszereket tudnak megvédeni a BME hallgatói

Epiteszforum.hu, 2016. január 8., péntek
"Lételemünk az innováció" - Tomas Rosak

Blog.szta.hu, 2016. január 8., péntek
Fellendítené cége innovációs tevékenységét? Ez a 3 milliárd forintos pályázat önnek szól!

M1, Ma délelőtt, 2016. január 8., péntek
Két magyar startup vállalkozás mutatkozott be az Amerikai Innovációs Kiállításon

M1, Summa, 2016. január 8., péntek
Miért kiemelten fontos az innováció az egyes országok számára?

Új Néplap, 2016. január 9., szombat, 11. oldal
Céget épít, közvéleményt formál
"...Hogyan kezdődött a Prezi-sztori, amely korai, svédországi innovációs sikerei után mára a nemzetközi startup szférában is ismertté tette a nevét? Egyáltalán mi is az a Prezi?..."

Magyar Idők, 2016. január 9., szombat, 16. oldal
Az okosautók vitték a prímet a Las Vegas-i elektronikai kiállításon

Napi.hu, 2016. január 9., szombat
Így lobbiznak Brüsszelben - nem gondolná, mennyien élnek ebből

Portfolio.hu, 2016. január 9., szombat
Itt a lista! Ezek a beruházások kapták a legtöbb EU-s pénzt

MTV, 2016. január 9., szombat,
Miért fontos az innováció?

Hirado.hu, 2016. január 10., vasárnap
Harminchárom tudós, mérnök kap tudományos és technikai Oscar-díjat

Atv.hu, 2016. január 10., vasárnap
Idén 33 mérnök kap tudományos és technikai Oscar-díjat

Nol.hu, 2016. január 10., vasárnap
Ez vezetheti ki Szegedet a mély gödörből
"...Szabó Gábor akadémikus, második ciklusban a Szegedi Tudományegyetem rektora, aki maga is lézerfizikával foglalkozik, nemzetközi szabadalmak tulajdonosa, és nagyon jelentős szerepe volt abban, hogy a lézeres kutatóközpont Szegedre került, azt mondja: európai kísérlet az ELI abból a szempontból is, hogy kevésbé fejlett térségek gazdaságát meg lehet-e mozdítani innovációs, kutatás-fejlesztési projekteken keresztül. A lézeres kutatóközpontot az unió a felzárkóztatásra szolgáló kohéziós alapból finanszírozza. Ebből a keretből egyszerű infrastruktúrákat, autópályát, szennyvíztisztítót szokás támogatni - de a tapasztalatok szerint egyáltalán nem biztos, hogy az a legeredményesebb megoldás..."

Faktor.hu, 2016. január 10., vasárnap
Harminchárom tudós, mérnök kap Oscar-díjat

Magyaridok.hu, 2016. január 10., vasárnap
Az okosautók vitték a prímet a Las Vegas-i elektronikai kiállításon

Agrárium, 2016. január 11., hétfő, 20-21. oldal
"Ne gondoljuk túl az innovációt!"

Világgazdaság, 2016. január 11., hétfő, 8. oldal
Megháromszorozott pénzügyi keret
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.