XXV. évf. | 2015. április 21. | 8. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség

Új tagjaink
Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
Várható eseményekHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ-vélemény a "Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről" szóló előterjesztésről

2015. március 31-én, dr. Nemessányi Zoltán nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős helyettes államtitkár felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy véleményezze a "Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről" szóló előterjesztést, ezért a MISZ április 10-ére kialakította véleményét. Részletek az állásfoglalásból:

"...A Magyar Innovációs Szövetség támogatja a Visegrádi Szabadalmi Intézet (VSZI) létrejöttét, azt gondoljuk, hogy jó volt a kezdeményezés és az eredmény is az. Különösen előnyös a magyar nyelv használatának lehetősége, mely elsősorban a KKV-k érdekeit szolgálja..."

"...Az Egységes Szabadalmi Egyezmény (ESZE) új rendszere számos aggályt vetett fel, különösen a magyar feltalálók, kis- és középvállalkozások részéről..."

"...A VSZI-ben részes országok, reményeink szerint csak az elsők, és ez a lista bővülni fog. Különösen javasoljuk Romániával a szellemi tulajdon diplomácia szorosabbá tételét, hogy az ottani magyar nyelvű feltalálók is bekapcsolódhassanak a magyar nyelv használatának lehetőségébe..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

Szakértői konzultáció a GINOP forrásokról

2015. április 9-én, Nemzetgazdasági Minisztériumban került megrendezésre a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) forrásainak várható felhasználásáról szóló vizsgálat eredményeit összegző találkozó. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Monszpart Zsolt alelnök vett részt az eseményen.

A HÉTFA Kutatóintézet, a NGM megbízásából azt vizsgálta, mennyire felkészült a gazdaság és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer a GINOP vissza nem térítendő forrásainak sikeres felhasználására, illetve milyen lépések segítenék, hogy a támogatások minél gördülékenyebben jussanak el a gazdaságba. A GINOP 11 témaköréből egyre, a feldolgozó iparra fókuszáltak a tanulmány készítői, ezen belül is a KKV-kra.

A tanulmány megállapításait szóban ismertették, melyekkel többen nem értettek egyet. A tanulmányírók tapasztalata szerint nincs szükség az intézményrendszer változtatására, az adminisztráció nehézkességét megszokták, és megtanultak vele élni a pályázók, a finanszírozás megoldatlansága csak a 3. helyen jelent meg az akadályok sorában. Az EU által Magyarországra "kényszerített" korlátok között kell a GINOP jövőbeli szabályainak az optimumot megtalálnia.
A megbeszélés a K+F+I témakört érdemben nem érintette.

Top 12 startup a V4 országokból a Szilícium-völgyben

A We4startups a visegrádi országoknak egy közösen indított kísérleti projektje, amely bemutatja a legjobb 12 startup jelentkezőt a régióból 2015. április 21-23-a között, a Szilícium-völgyben. We4startups gazdái a Szlovák Kutatási-fejlesztési Tevékenységi Szervezet (SOVVA), a StartupYard (CZ), a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), valamint a lengyel Lewiatan Szövetség.

A projekt célja, hogy a V4 országok körében elősegítse az együttműködést, felhívják a nemzetközi figyelmet a visegrádi startup ökoszisztémára, és megnyissák az utat a V4 országok számára a Szilícium-völgybe.

Az áprilisi eseményen a startupok lehetőséget kapnak, hogy bemutassák az adottságaikat az innováció Mekkájában, és inspirációt merítsenek az olyan cégek sikertörténeteiből, mint a Facebook, Google, vagy akár az Airbnb. A háromnapos program április 23-án fog lezáródni, a helyi közösségi befektetők és vállalkozók ülésével.

A részletes program az alábbi linken tekinthető meg.

További információk a We4startups honlapján.

24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szekcióülései

2015. április 14-e és április 17-e között a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén tartották a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny bírálóbizottsági szekcióinak üléseit.

A szervezőbizottság a pályázatokat öt szekcióba osztotta be:
- biológia, biokémia (szekciófelelős: Prof. Dr. Ormos Pál),
- környezet, egyéb (szekciófelelős: Pomezanski György),
- fizika, matematika (szekciófelelős: dr. Friedler Ferenc),
- mechatronika, gépészet (szekciófelelős: Bolyky János Antal) és
- informatika (szekciófelelős: Vajta László).

Az egyes szekcióba sorolt pályázóknak a szekció-zsűri előtt, kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt kellett tartania, majd öt percben kérdésekre kellett válaszolnia. Ezt követően a zsűritagok pontozták a pályázatokat, ill. felállították a sorrendet.

A zsűri 2015. április 28-án hozza meg végleges döntését a díjakról.
A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2015. május 12-13-án, kétnapos kiállítás keretében nyilvános bemutatásra kerülnek Budapesten, a Design Terminálban, illetve szeptemberben is megtekinthetőek lesznek a Kutatók éjszakáján.

2014. évi befektetési jelentés

Tagszövetségünk, a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület elkészítette a 2014. évi befektetési jelentését a magyarországi kockázati tőkére és a magántőkére vonatkozóan, a megadott és a nyilvános adatok alapján.

A 2014. évi befektetési jelentés az alábbi linken olvasható.

Genius Loci Díjak

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) Genius Loci Díjjal ismerte el azokat a cégeket, amelyek aktívan támogatják a hazai tehetséggondozás ügyét. A díjat, Czakó Zsolt grafikusművész alkotását, az idei évben 16 vállalkozás képviselője vehette át április 18-án, Budapesten. A díjazottak ide kattintva olvashatók.

A zsűri tagjai voltak: Veiszer Alinda újságíró, a Magyar Tehetség Nagykövete, Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója, Havass Miklós, a SZÁMALK alapító elnöke, Reményi Csaba, az ORACLE Hungary ügyvezető igazgatója és Szendrő Péter, a MATEHETSZ elnökségi tagja.

A díjakat Bajor Péter, a MATEHETSZ ügyv. elnöke, Havass Miklós, a SZÁMALK alapító elnöke, Reményi Csaba, az Oracle Magyarország vezérigazgatója és Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség t. elnöke, a MATEHETSZ alelnöke adta át.

Országos Fizikatanári Ankét

Százhatvan kolléga előtt mutatták be pályázataikat 2015. március 29-én, Hévízen, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és tagszervezetünk, a NI Hungary Kft. által közösen meghirdetett Fizikatanári myDAQ pályázat nyertesei az Országos Fizikatanári Ankéton.

A feladat olyan kísérletsorozatok kidolgozása volt szenzorok és a National Instruments myDAQ nevű mérőeszköze segítségével, amelyek a kísérleti adatok rögzítésével és digitális leképezésével egy, a hagyományosnál vonzóbb tanulási módot kínálnak a modern technológiával együtt felnövekvő generációnak.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLVII. küldöttgyűlése

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) XLVII. küldöttgyűlését 2015. április 9-én tartotta Miskolcon, a Népkerti Vigadó Étteremben. A küldöttgyűlésen Bihall Tamás elnök köszöntő szavai után Demeter Ervin kormánymegbízott "Versenyképes gazdasághoz versenyképes közigazgatás kell" vezérmondattal a kormányhivatal 2015 április 1-én életbelépett szervezeti változásait mutatta be, majd dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a magyar gazdaság helyzetét és a kormányzati szervek és a Kamara együttműködését pozitívan értékelte. Bihall Tamás a BOKIK 2014-es írásos beszámolójához és a 2015. évi munkatervéhez és költségvetéséhez, Kuzmi István az Ellenőrző Bizottság beszámolójához, dr. Tulipán Péter pedig a 15 éves Békéltető Testület beszámolójához tett szóbeli kiegészítést.

A szóbeli kiegészítések után a küldöttgyűlés megtárgyalta és határozatában elfogadta a BOKIK 2014. évi tevékenységéről és költségvetési tervének teljesüléséről szóló beszámolót, az Ellenőrző Bizottság, az Etikai Bizottság jelentését, és tudomásul vette a Békéltető Testület beszámolóját. Határozatban elfogadták a BOKIK 2015. évi munkatervét és költségvetési tervét. Elfogadták az Alapszabály, a Szervezeti és működési szabályzat módosítását.
A küldöttgyűlésen a Magyar Innovációs Szövetség Választmányának több tagja is részt vett: dr. Barkóczy István, dr. Jármai Károly, és a MISZ képviseletében meghívott vendégként dr. Siposs István, regionális igazgató.

Magyar Innovációs Alapítvány

A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány már több mint 20 éve foglalkozik fiatal tehetségek felkutatásával, kreatív, innovatív tevékenységük támogatásával. Ösztöndíjakkal folyamatosan segíti fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját Innovációs Nagydíjban részesíti.

A Magyar Innovációs Alapítvány várja és előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatalok felkarolására, az innováció népszerűsítésére.

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor az APEH nyilatkozaton az adószámot tüntessék fel: 18047929-1-41.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Pro Progressio Alapítvány
Tagsorszám: | 711.
Cím: | 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Vezető: | Pakucs János
Telefon: | 30/962-0062
E-mail: | pakucsj@otindustries.hu

Tevékenység:
A BME és a vele együttműködő intézményekben a tehetséggondozás és az innováció támogatása, a Műegyetem történeti örökségének ápolása, középiskolások és középiskolai tanárok elismerése.

Név: | PÉTER IMPEX Kft.
Tagsorszám: | 712.
Cím: | 6000 Kecskemét, Alkony utca 29.
Vezető: | Péter Zoltán
Telefon: | 20/946-8906
E-mail: | info@solarkollektor.hu

Tevékenység:
A Kft. Magyarországon bejegyzett szabadalmuk alapján kifejlesztette és kis szériás sorozatgyártásban elindította a "SOLARKOLLEKTOR" megnevezésű napkollektor gyártást. Tőkeerős partner esetén, érdekeltek a nagyszériás gyártásban, külföldi forgalmazásban is, ill. a technológiát értékesítenék is.

Szakirodalomfigyelő

Eliezer Manor: From Start-up to Smart-up - The Israeli Experience with Hi-Tech Entrepreneurship and Venture Capital as International Leverage
A start-up-tól a feltörekvő okos cégig - Az izraeli tapasztalat a csúcstechnológiai vállalkozással és a kockázati tőkével a nemzetközi üzleti kapcsolatok előmozdítóiként, Shirat Enetrprises Ltd, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése


"A világban a hatalmat többé nem a katonai erő, hanem a gazdasági állóképesség határozza meg." • "Bármit is csinálsz, én tudom jobban tenni." - Manor jellemzése a ’80-as évek elején az induló izraeli csúcstechnológiai ágazat fiatal vállalkozóiról • "Hadd mondjam, mi, izraeliek miben hibáztatjuk Mózest. Negyven évig vezetett bennünket a sivatagban, csak hogy a Közép-Kelet arra a helyére vigyen, amelynek nincs olaja. - Golda Meir" • "A felfedezés lényege, hogy azt látjuk, amit mindenki más is, és úgy gondolkodunk, ahogyan senki más. - Szent-Györgyi Albert" • "A legnagyobb kockázat, ha nem vállalunk kockázatot. Egy gyorsan változó világban az egyetlen biztos út a kudarcba a kockázatvállalás kerülése. - Mark Zuckerberg" - idézetek a fejezetek mottóiból.

A szerző maga is kockázati tőkés, csúcstechnológiai fejlesztésre, annak hasznosítására és technológia transzferre szakosodott cég vezetője. Fizikából doktorált. Korábbi és mai tevékenységei Izraelben, az USA-ban, Európában, Ázsiában és Ausztráliában felölelik az ilyen vállalkozások létrehozásának és kibontakozatásának minden területét, beleértve a kockázatitőke-befektetést, az üzleti angyal tevékenységet, a technológiai- és az üzleti inkubátorokat, a vállalatközi fejlesztőtőke befektetést, és a csúcstechnológiai start-upok tőzsdei bevezetését. Tevékeny részese volt a világ legcélratörőbb komplex high-tech vállalkozásfejlesztési infrastruktúrája - az izraeli - létrehozásának, az ezt segítő állami szerepvállalásnak, az abba tartozó intézmények (pl. amerikai-izraeli technológiai inkubátor) működtetésének. Jelenleg egyik vezetője izraeli és kínai cégek közös programjának, amely Kínában végez vállalkozásfejlesztési tevékenységet izraeli technológiai és üzleti technológiák és know-how-k átültetésével. Könyvében tehát a csúcstechnológiák fejlesztése és hasznosítása terén vezetőként is kiemelkedően sikeres szakember ad a lehető legrövidebben és legvilágosabban megfogalmazott, ugyanakkor tökéletesen szakszerű összegzést tudása és tapasztalatai legjaváról.

Könyve olyan élvonalbeli, a szóban forgó szakterület minden szegmensét átfogó, az üzleti élet sűrűjében személyesen szerzett tudást és tapasztalatot igyekszik átadni, amilyennel nem nagyon sokan rendelkeznek. Ezzel a globalizáció legpozitívabb, árnyoldalak nélküli elemébe illeszkedik: az élvonalbeli tudás elterjesztésébe. Előszavában írja: "Meggyőződésem, hogy az erőforrások megsokszorozását szolgáló, számos területet felölelő, határokon átívelő együttműködések létrehozását a jövőben mind általánosabban használják fel az országok gazdasági céljainak elérésére, és sok ország fedezi fel, hogy a nemzetközi együttműködés a csúcstechnológiákban a fejlődésük erőteljes segítőjévé válik. Könyvem igyekszik tömör, látványos összegzését adni az izraeli csúcstechnológiai és kockázati tőke iparágak kiemelkedő felfutása mögött álló történetnek, s az ebből meríthető tanulságoknak. A Kína és Izrael közötti együttműködést a csúcstechnológiai erőforrás-sokszorozás példájaként mutatja be. Kiemeli a legfontosabb szereplő, a csúcstechnológiai vállalkozó hozzájárulását is."

Tartalmában kitűnő szakkönyv, előadásmódja viszont igen egyedi: mellőzve minden veretes előadásmódot, "szakkönyvi stílust", mondandóját egy-egy oldalon címszavak alá rendezett párszavas irányelvekben, velős tételekben foglalja össze, gyakran idézetekkel Konfuciustól Mark Zuckerbergig. A magyarázatokat egészoldalas karikatúrák egészítik ki.

Edwin Lefèvre: Egy spekuláns feljegyzései - T.bálint Könyvkiadó, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

A kötet a Befektetések klasszikusai sorozatban jelent meg. A legnagyobb nevek sorakoznak benne. Benjamin Graham: Az intelligens befektető - Gyakorlati tanácsok befektetőknek (l. Hírlevél 2012/15. sz.), Philip Fisher: Közönséges részvények - rendkívüli profitok - és egyéb írások (2013/1. sz.), Lawrence A. Cunningham (szerk.): Warren Buffett jelenti - Leckék befektetőknek és vállalatvezetőknek (2014/2. sz.)

Ez a könyv minden idők egyik legsikeresebbnek tartott tőzsdei spekulánsának pályafutását mondja el, és ad ezzel bőséges betekintést a szakmai klasszikus mesterfogásaiba. Tegyük rögtön helyre: a tőzsdei spekulánsok nem lenézendő szereplői a piacnak. Ellenkezőleg, nélkülük nem lenne tőzsde, márpedig fejlett gazdaságban az adja a jelentősebb cégek számára a külső finanszírozás egyik legfontosabb forrását. A tőzsde likviditását viszont nagyrészt a spekulációs befektetők biztosítják, akik haszon reményében vásárolják meg a cégek részvényeit, s juttatják így azokat tőkéhez. A korábbi ideológia szerint a spekuláns azért megvetendő, mert munka nélkül szerzi a hasznát - e könyv viszont nemcsak kimondja, de a történettel is megmutatja, hogy: "A spekuláció kemény, és emberpróbáló vállalkozás, egy spekulánsnak állandóan munkában kell lennie - különben nem lesz munkája."

Az egyes szám első személyben írt életrajz főszereplője Jesse Livermore, akinek itt olvasható története - a fordító előszavából idézve - "a XX. század első harmadának legizgalmasabb spekuláns karrierje. (Megkockáztatjuk: azóta is talán csak Warren Buffett-é ér fel vele. -OP) Hatalmas "kaszák", hatalmas bukások. Az egyetlen ismert spekuláns, aki négyszer veszített el mesés vagyont - majd négyszer szerezte vissza." És "Az újságíró Lefèvre a könyv megírása előtt hosszú heteken át beszélgetett Livermore-ral. Olyannyira sikerült hőse bőrébe bújni, hogy máig tartja magát a hiedelem, miszerint a könyvet nem is Lefèvre, hanem maga a "nagy J. L." írta."

E kötet megragadóan izgalmas és tanulságos olvasmány mindenkinek, akit érdekel a klasszikus tőzsdei spekuláció világa, vagy éppen a 20. század elejének Amerikája. Színes, érdekes és főként minden részletében hiteles betekintést ad mindkettőbe. S különlegesen érdekes azzal is, ahogy bemutatja egy nyilvánvalóan kivételes tehetséggel született amerikai kölyök útját onnan, hogy 14 éves korában tőzsdei árfolyamok alakulásának számait kellett felírnia egy fogadóiroda táblájára, amitől kezdve, a sikereiből és a bukásaiból (főképp az utóbbiakból) lassanként tanulva, teljesen autodidakta módon e szakma csúcsára küzdötte fel magát.

"Hosszú ideig tart, amíg a hibáink feladta összes leckét megtanuljuk. A mondás szerint mindennek két oldala van. De csak egyetlen oldala van a piacnak, és ez nem a bika-oldal vagy a medve oldal, hanem a helyes oldal. Ezt az általános alapelvet tovább tartott biztosan elsajátítanom, mint a spekulációs játék számtalan más, finomabb technikáját." S az "elsajátítás" itt azt jelenti, hogy - amint azt részletesen olvashatjuk - fokozatosan maga következtette ki a hasznos tanulságokat, fejlesztette tudását és "harci" technikáját.
Hangsúlyosan emeli ki, hogy sohasem maguk a veszteségek zavarták igazán, hanem az, ha azokat a saját elkövetett hibái idézték elő. És "Én nem engedem, hogy a tulajdonom, vagy a tulajdonlási vágyam irányítson. Sosem vitatkozom a piaccal. Haragudni a piacra, mert váratlanul vagy akár teljesen oktalanul ellened ment - olyan, mintha a tüdődet okolnád a tüdőgyulladásért." "Nem várhatjuk el a szalagtól (az árfolyamok alakulásának kijelzőjétől - OP), hogy kiselőadást tartson. Ha a szalag azt mondja, hogy kiszállni!, akkor nincs értelme nyomatékosabb felszólításra várni." "Csak akkor tudom, hogy tévedek, ha veszítek. És csak akkor van igazam, ha nyerek. Ez a spekuláció."

Márai Sándor: San Gennaro vére - Helikon Kiadó, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

A Hírlevél 2014/8. számában mutattuk be a Helikon Itália életérzés c. kötetét, amely Márai műveiből ad tematikus válogatást. Annak bevezető tanulmánya mondja: "Márai hol önszántából vándor e tájon (1948-ig), hol idegenként, kényszerből tartózkodik itt - igaz, az emigráció idejében választása nem véletlenül esett erre az országra. Az olasz városokhoz való kapcsolódásban ott vannak élete valóságos kötődései: Firenze ifjúkora átmeneti szállása több hónapra, Nápoly a legemberségesebb helyek egyike, az európai kultúra bölcsője..." Ebben a kötetben már köztük élő emigránsként beszél a nápolyi kisemberek életéről. Itt már nem utazóként, kissé kívülről szemléli azok világát, hanem köztük, velük együtt élő emigránsként, akit e különös státus - emigráns - már közéjük sorolt.

Márai itt kristálytiszta látleletet ad arról, mi hajtotta emigrációba. Az "erőszakos rendszerek"-ről szólva (náci, kommunista) írja: "egy jó név, aki a tetejébe jó szakember is, többet ér mármint nekik - OP), ha csendesen otthon marad, elvonul, ártatlanul morog a rendszerre. Az ilyen ember többet ér a náciknak vagy a kommunistáknak, mint egy mártír vagy egy száműzött." S meg is magyarázza: az ilyen ember léte azt demonstrálja, hogy bár ellenük van, mégsem bántották, nem űzték el - tehát nem is lehetnek annyira rosszak. Így lesz az ilyenekből, Márai roppant találó szavával, "szellemi fügefalevél". S éppen ezért "Hogy miért ment el hazájából ez az ember, ha nem bántották? ... Nehéz kérdés. Talán éppen ezért. Talán megértette egy napon, hogy el kell mennie, mert ha marad, az ártalmatlan ellenzéki szerepében többet használ a kommunistáknak, mint ha közéjük áll." Szép tiszta magyarázat, s Márai egész élete a tanúbizonyság arra, hogy igaz - hogy inkább az emigránsok nehéz sorsát, hideg otthontalanságát, gyökértelen sodródását választotta, mint - sok pályatársához hasonlóan - a megalkuvást.

1950-től élt Olaszországban, Nápolynak e kötetben megénekelt elővárosában. Az akkori olasz viszonyokat leginkább a nagy olasz neorealista filmekből ismerjük (már aki). Márai is a nagyon szegények közé visz el, de egy nagy különbséggel: azok a filmek /osztály/harcos kiállással arról szóltak, hogy az embereknek nem lenne szabad ilyen rosszul élniük, Márai viszont az irántuk érezhető szeretettel, szinte békés derűvel ábrázolja a világukat. Nagyon különös képet fest a nápolyi szegények életéről. Tény, hogy nem ismerjük annak a világnak a viszonyait - kivéve a keveseket, akik járatosak az akkori szociográfiákban -, mai szemmel viszont döbbenetes nyomorról számol be. Szintúgy döbbenetes, hogy azok az emberek milyen természetesnek fogadták azt el. Az itt elénk táruló világuk nem roncstársadalom, hanem nagyon is életteli, a maga különös módján egész jól működő. Annyira beleszoktak a nincstelenségbe - vagy soha nem is ismertek mást -, hogy valamilyen derűs nyugalommal élik azt meg. Tüdővészes, angolkóros, szurtos gyerekek a mindennapjainak szereplői - "A gyermekek mindig angolkórosak, a legtöbbször tüdőbetegek is..." -, és szélsőségesen nincstelen felnőttek, akik meghökkentő, békés kiegyensúlyozottsággal élik nyomorúságos életüket, Márai szavával "az általános reménytelenséget". Felettébb érdekes része az összképnek a nápolyiak különös, pragmatikus vallásossága. Márai nagy megértéssel beszél a templomaikhoz fűződő sajátos viszonyukról, a szentjeikkel bonyolított sajátos üzletkötéseikről.

Az elbeszélés a kötet derekán nagyot vált. Az addigi életkép a történet szereplői - egy emigráns pár - kapcsán/ürügyén átadja helyét a filozófia klasszikus előadásmódjának: párbeszédek fejtegetések emigránsokról és arról, ami azzá tette őket.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.

Pannonnovum.hu, 2015. március 30., hétfő
Magyar ötletből jön a valóban okos telefonálás

Pannonnovum.hu, 2015. március 31., kedd
90 milliárdnyi pályázati pénz lesz elérhető

Pannonnovum.hu, 2015. március 31., kedd
Jön a pénz a kkv-knak a Bizottságtól

Pannonnovum.hu, 2015. április 2., csütörtök
A Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázat 1. fázisának újabb magyar eredményei

Pannonnovum.hu, 2015. április 2., csütörtök
Kkv-k is labdába rúghatnak az innovációs kiírásoknál

Pannonnovum.hu, 2015. április 2., csütörtök
Az új innovációs törvény új fejezetet nyithat a kutatásokban

Pannonnovum.hu, 2015. április 2., csütörtök
Női Innovátorok Európai Díja 2016

Pannonnovum.hu, 2015. április 2., csütörtök
Magyar módszer segít kinyitni az agyat a reklámok előtt
"...A neuromarketing média kutatási technológia kifejlesztéséért a Magyar Innovációs Szövetség Start-Up Innovációs Díját idén a Synetiq Kft. nyerte el. A magyar cég érzelmi kutatásokkal segíti a videós tartalomgyártók munkáját..."

Dunaújvárosi Hírlap, Gazdasági tükör, 2015. április 3., péntek, 14. oldal
A kollégák tudása a fő potenciál

Dunaújvárosi Hírlap, Gazdasági tükör, 2015. április 3., péntek, 13+15. oldal
Pályázati Kisokos

Dunaújvárosi hírlap, 2015. április 3., péntek, 2. oldal
A közös munkáról
"...Székesfehérvár (tr) - Fejér megyében az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület pályázata nyerte el az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Civil Információs Centrum (CIC) címet, így továbbra is minisztériumi támogatással végezhetik megkezdett munkájukat..."

Fejér Megyei Hírlap, 2015. április 3., péntek, 2. oldal
Együtt a civilekkel

Hajdú-Bihari Napló, 2015. április 3., péntek, 1+3. oldal
Piacra hangolják a fejlesztést
"...Az Innova Nonprofit Kft. ügyvezetője, Gregán Orsolya szerint legfontosabb feladatuk lesz, hogy a 2020-ig tartó uniós ciklusban minél több pályázat eléréséhez segítsék a konzorcium tagjait..."

Új Dunántúli Napló, 2015. április 3., péntek, 2. oldal
Budapest-Pécs - A XXIII. Magyar Innovációs Nagydíj
"...A XXIII. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága a pécsi Strauss Metal Kft.-t kiemelt elismerésben részesítette 2014. évi tevékenységéért. A 100 százalékos magyar családi vállalkozás ugyanis hazánk vezető páncélszekrénygyártója, több mint 500-féle saját fejlesztésű termékkel..."

Vas Népe, Vasi gazdaság, 2015. április 3., péntek, 6. oldal
Pályázati menetrend

Vg.hu, 2015. április 3., péntek
Két infokommunikációs pályázati kiírás is elérhető

Tozsdeforum.hu, 2015. április 3., péntek
Újabb uniós pályázatokra lehet jelentkezni

Tozsdeforum.hu, 2015. április 3., péntek
Szorosabbra fűzi kapcsolatát a BME és a Siemens
"...Ennek érdekében a meglévő K+F együttműködések és ingyenes szoftverek biztosítása mellett a Siemens Zrt. az idei évben 6 millió forint értékű támogatást nyújt az egyetemnek. A támogatást többek között kutatás-fejlesztési és diákprojektek infrastruktúrájának fejlesztésére, illetve ösztöndíjakra és hallgatói szakmai kezdeményezésekre adja a vállalat..."

Portfolio.hu, 2015. április 3., péntek
Két informatikai pályázattal indult az április

Napigazdasag.hu, 2015. április 3., péntek
Újabb együttműködés a Siemens és a műegyetem között

Napi.hu, 2015. április 3., péntek
Két új pályázat nyílt az uniós pénzekből

Mmonline.hu, 2015. április 3., péntek
Így segít a Siemens

Minuszos.hu, 2015. április 3., péntek
Hatmillióval támogatja a Siemens a BME-t

Autopro.hu, 2015. április 3., péntek
Pályázatot írtak ki a kkv-k informatikai korszerűsítésére

Mfor.hu, 2015. április 3., péntek
EU-s pályázatok: infokommunikációs kiírás jelent meg

Magyar Hírlap, 2015. április 4., szombat, 8. oldal
Elérhető pályázatok

Szegedma.hu, 2015. április 4., szombat
Óriási forrás jut az innovációra a következő EU-s fejlesztési ciklusban

Profitline.hu, 2015. április 4., szombat
Megjelent két infokommunikációs pályázati kiírás

ECHO TV Hírek, 2015. április 4., szombat
Nagyjából 12 ezer milliárd forint áll rendelkezésre a következő európai uniós költségvetési időszakban, közölte Csepreghy Nándor

Új Ember, 2015. április 5., vasárnap, 2. oldal
Letették a bionikai központ alapkövét

Hirek.prim.hu, 2015. április 5., vasárnap
Milliárdokat lehet nyerni infokommunikációs pályázaton

Piacesprofit.hu, 2015. április 6., hétfő
Magyarok veszik az ígéretes magyar cégeket

Itextreme.hu, 2015. április 6., hétfő
Az intelligens kábel
"...Az innovációs folyamat széles körű disszeminációját és a publikációs tevékenységet a Révai Digitális Kiadó segíti. A kutatás finanszírozását a VLG Kábelkereskedelmi Kft. saját forrásain kívül a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásai egészítették ki..."

Napi.hu, 2015. április 6., hétfő
Veszélyben a kitűzött cél? - Így áll Magyarország az uniós összehasonlításban

Napi Gazdaság, 2015. április 7., kedd, 15. oldal
Budapestre jönnek a világ startupszakértői
"...Nagyszabású vállalkozói konferenciát hoz Budapestre a Startup AddVenture 2015 Kelet-Európa Turné keretében április 18-án a CCC startups, amelynek együttműködő partnere a Design Terminál, az iEurope és a Traction Tribe..."

Kisalföld, 2015. április 7., kedd, 5. oldal
Érdekelnek az újdonságok?
"...Szeretnéd megismerni a Széchenyi István Egyetem és a régió legújabb FEJLESZTÉSI eredményeit és INNOVÁCIÓIT?..."

Hajdú-Bihari Napló, 2015. április 7., kedd, 15. oldal
Mindent megtesznek a kkv-k fejlődéséért

Profitline.hu, 2015. április 7., kedd
High-tech csodák készülnek a Pázmányon

Keol.hu, 2015. április 7., kedd
Új Univer-termékcsalád sikere a XXIII. Innovációs Nagydíjon

Piacesprofit.hu, 2015. április 7., kedd
Mit lehet elrontani a társasági adóbevallásban?

Haon.hu, 2015. április 7., kedd
Mindent megtesznek a kkv-k fejlődéséért

Orientpress.hu, 2015. április 7., kedd
High-tech csodák készülnek a Pázmányon

Pannonnovum.hu, 2015. április 7., kedd
Tippek a sikeres 2015-ös pályázatokhoz

Pannonnovum.hu, 2015. április 7., kedd
Megjelent két infokommunikációs pályázati kiírás

Heves Megyei Hírlap, 2015. április 8., szerda, 1+4. oldal
Innovációért kaptak díjakat
"...Díj a gyógyítás segítéséért SANATMETAL Történelmet írt az Egerben működő orvostechnikai gyártó Az egri Sanatmetal Kft. kapta a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíjat és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala innovációs díját is. Ezzel történelmet írt a vállalat, hiszen eddig még nem fordult elő, hogy mindkét díjat egy időben ugyanaz a cég kapja meg..."

Békés Megyei Hírlap, 2015. április 8., szerda, 2. oldal
Befigyel az ipari kémkedés
"...Védi ön a kutatási, fejlesztési, innovációs eredményeit, technológiáit? Egy békéscsabai tanácskozáson került terítékre ez a téma..."

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2015. április 8., szerda, 15. oldal
Európai lehetőségek, magyar esélyek

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2015. április 8., szerda, 15. oldal
Pályázat Gyorsított innovációra

Fejér Megyei Hírlap: Gazdasági Kalauz, 2015. április 8., szerda, 16. oldal
HORIZON 2020 és GINOP

Tozsdeforum.hu, 2015. április 8., szerda
Startup főváros lehetne Budapest

U-szeged.hu, 2015. április 8., szerda
Elkezdődött az SZTE-n a XXXII. OTDK Agrártudományi szekciója

Napigazdasag.hu, 2015. április 8., szerda
Beindulhat az európai startup piac

Minuszos.hu, 2015. április 8., szerda
Az IVSZ-szel szövetkezett a Semmelweis Egyetem

Mediainfo.hu, 2015. április 8., szerda
Dentsu: innováció és marketing kell a startupoknak

Ma.hu, 2015. április 8., szerda
Az európai beruházási alap forrásainak elosztásáról tárgyalt a gazdasági bizottság

Hirado.hu, 2015. április 8., szerda
High-tech csodák készülnek a Pázmányon

Sg.hu, 2015. április 8., szerda
Alakul az európai startup-színtér

Profitline.hu, 2015. április 8., szerda
A startup iparág fejlődését támogató környezet formálódik Európában

Magyarmezogazdasag.hu, 2015. április 8., szerda
Tantárgy lett a precíziós szőlészet a Georgikon karon
"...A magyar fejlesztésű, nemzetközileg is elismert SmartVineyard / Szőlőőr rendszert a Magyar Innovációs Szövetség az 2014-es év agrárinnovációjának választotta..."

Btl.hu, 2015. április 8., szerda
Európában épül az új Szilícium Völgy?

Jazzy Rádió, 2015. április 8., szerda
Magyar sikerek a Horizon 2020-ban

Népszabadság, 2015. április 9., csütörtök, 11. oldal
Magas IQ a hosszú élet titka

168 óra, 2015. április 9., csütörtök, 38+39+40+4. oldal
Processzorok és professzorok

Figyelő, 2015. április 9., csütörtök, 22+23. oldal
A felzárkózási alternatíva

Kisalföld, 2015. április 9., csütörtök, 4. oldal
Egymást is megismerik a cégek
"...Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár hatodik alkalommal jelent meg a városban, lehetőséget adva a régió kis- és középvállalkozásainak, nagyvállalatainak termékeik és fejlesztéseik bemutatására..."

Trade magazin, 2015. április 9., csütörtök, 81. oldal
Integrált lesz a szőlészeti-borászati ágazat
"...E célból hozta létre a minisztérium 2014 januárjában a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központot (NAIK), amely a badacsonyi és a kecskeméti, valamint további 5 kutatóintézet bevonásával 300 kutató munkájához biztosít stabil hátteret..."

Trade magazin, 2015. április 9., csütörtök, 108. oldal
Lezárult a TiJöttök! innovációs verseny első szakasza

Trade magazin, 2015. április 9., csütörtök, 108. oldal
Idén 830 milliárd forint uniós forrás jut a gazdaságfejlesztésre

Pharmaonline.hu, 2015. április 9., csütörtök
Kombinációért adták az Ipari Innovációs Díjat
"...Az Egis Gyógyszergyár Zrt. bisoprolol-amlodipin hatóanyagú fix kombinációs készítménye nyerte el a 2014. évi Ipari Innovációs Díjat. A hazai gyógyszergyárak közül az Egis részesült a legtöbbször, idén immár kilencedik alkalommal innovációs díj elismerésben, ezen belül ötöt - köztük egy Innovációs Nagydíjat - szív- és érrendszerre ható gyógyszer fejlesztéséért nyert el..."

Agroinform.com, 2015. április 9., csütörtök
A precíziós szőlészet már tantárgy az egyetemen
"...A magyar fejlesztésű, nemzetközileg is elismert SmartVineyard / Szőlőőr rendszert a Magyar Innovációs Szövetség az 2014-es év agrárinnovációjának választotta..."

Vg.hu, 2015. április 9., csütörtök
Sikeres évet zárt a hazai kockázati- és magántőkepiac

Stop.hu, 2015. április 9., csütörtök
A magyar kockázati- és magántőkepiac tavaly sikeres évet zárt

Portfolio.hu, 2015. április 9., csütörtök
Csak április második felében jön a két fontos kkv-pályázat! (2.)

Portfolio.hu, 2015. április 9., csütörtök
Éles fordulat a hazai kockázatitőke-piacon

Mmonline.hu, 2015. április 9., csütörtök
Ide áramlott a kockázati- és magántőke

Privatbankar.hu, 2015. április 9., csütörtök
Így öntik a kockázati tőkét a magyar cégekre

Sikerado.hu, 2015. április 9., csütörtök
Sikeres évet zárt a magyar kockázati- és magántőkepiac

Webradio.hu, 2015. április 9., csütörtök
Sikeres évet zárt a magyar kockázati- és magántőkepiac tavaly

Stockportal.hu, 2015. április 9., csütörtök
Sikeres évet zárt a magyar kockázati- és magántőkepiac tavaly

Somogytv.hu, 2015. április 9., csütörtök
Sikeres évet zárt a magyar kockázati- és magántőkepiac tavaly

Kreativ.hu, 2015. április 9., csütörtök
Nyolc fiatal vállalkozás mehet New Yorkba
"...Idén a fesztivál díszvendége Magyarország lesz. 8 nyertes vállalkozás egy-egy csapattagot delegálhat a Northside Innovation-re, mely évről évre a legígéretesebb startupokat és a digitális iparág legjelentősebb szereplőit gyűjti össze, hogy népszerűsítse a vállalkozói szemléletet és bemutassa az innovatív fejlesztéseket..."

Profitline.hu, 2015. április 9., csütörtök
Nyolc fiatal magyar vállalkozás utazhat New York-ba

Hirado.hu, 2015. április 9., csütörtök
Sikeres évet zárt a magyar kockázati és magántőke piaca tavaly

Nol.hu, 2015. április 9., csütörtök
Magas IQ a hosszú élet titka

Nol.hu, 2015. április 9., csütörtök
A kokások a startupokat szerették

Orientpress.hu, 2015. április 9., csütörtök
Sikeres évet zárt a hazai kockázati- és magántőkepiac

Kreativ.hu, 2015. április 9., csütörtök
Osztrák startup nyerte a CEE Lift Off!-ot
"...Az elveszett tárgyak, háziállatok és emberek felkutatására specializálódott osztrák Locca! nyerte meg a régió egyik legnagyobb startup versenyét, a CEE Lift Off!-ot. Az SM 2015 konferencia során megrendezett nemzetközi esemény végső győztese 15 000 eurós finanszírozásban részesül, valamint a budapesti Loffice falai között vehet részt az OXO Labs féléves akcelerátor programjában..."

Heol.hu, 2015. április 9., csütörtök
Történelmet írt az egri orvostechnikai gyártó
"...Az egri Sanatmetal Kft. kapta a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíjat és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala innovációs díjat is. Eddig még nem fordult elő, hogy mindkét díjat egy időben ugyanaz a cég kapja meg..."

Figyelo.hu, 2015. április 9., csütörtök
Közel 55 milliárdnyi tőke hazai cégeknek

Pannonnovum.hu, 2015. április 9., csütörtök
Női Innovátorok Európai Díja 2016

Pannonnovum.hu, 2015. április 9., csütörtök
Élénk érdeklődés a regionális innovációs kiállításon

Pannonnovum.hu, 2015. április 9., csütörtök
Mérje fel vállalkozása innovációs teljesítményét!

Pannonnovum.hu, 2015. április 9., csütörtök
Magyar Formatervezési Díj 2015

Kossuth Rádió, 2015. április 9., csütörtök
Szőlőőr rendszer
"...A Szőlőőr rendszer pontos adatok szolgáltatásával segíti a gazdákat a kármegelőzésben. Idén egy olyan berendezés kapta a hazai innovációs díjat, amely útmutatást ad a gazdáknak, hogy mikor érdemes permetezni..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2015. április 10., péntek, 6. oldal
Térségünkben Magyarország Szingapúr legfontosabb gazdasági partnere
"...A már meglévő tudományos együttműködés erősítésére jó alapot ad a Pálinkás József vezetésével nemrég létrejött Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal..."

Szabad Föld, 2015. április 10., péntek, 16. oldal
Az év agrárinnovációja
"...Az idén a QuantisLabs Kft. SmartVineyard/ Szőlőőr számítógépes rendszere nyerte el az Év Agrárinnovációja díjat hazánkban..."

Magyar Hírlap, 2015. április 10., péntek, 1+5. oldal
Garantált biztonsággal várjuk a befektetőket
"...A már meglévő tudományos együttműködés erősítésére jó alapot ad a Pálinkás József vezetésével nemrég létrejött Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fűzte hozzá, a közös kutatási témák között említve az orvosi, gyógyszerészeti és informatikai területet..."

Nyíregyházi napló, 2015. április 10., péntek, 8. oldal
Innovációs- és állásbörze a főiskolán

Veszport.hu, 2015. április 10., péntek
Részben verseny, részben konferencia
"...Friedler Ferenc, a Veszprémi Pannon Egyetem rektora köszöntötte és hangsúlyozta, hogy egy ország gazdasági fejlődését mindig az innováció fejlettsége határozza meg. Ennek alapjait az egyetemi hallgatók tudományos tevékenysége segítheti elő és a sikeres pályakezdéshez szükség van az ilyen konferenciákra..."

Magyarszo.com, 2015. április 10., péntek
A térségben Magyarország a városállam legfontosabb gazdasági partnere
"...A már meglévő tudományos együttműködés erősítésére jó alapot ad a Pálinkás József vezetésével nemrég létrejött Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - fűzte hozzá, a közös kutatási témák között említve az orvosi, gyógyszerészeti, informatikai területeket. Magyarországnak az élelmiszer-ipari exportban adódhatnak lehetőségek Szingapúrban, de a magas színvonalú elektronikai eszközök is piacot találhatnak a dél-ázsiai városállamban..."

Hvg.hu, 2015. április 10., péntek
Ha elvesztett valamit, így majd megtalálja - sőt többet el sem fogja veszíteni

Elelmiszer.hu, 2015. április 10., péntek
Kiosztottuk a Greennovációs Nagydíjat!
"...Az Innovációs ötletek, projektek között a Clean Way Kft. "Innovatív hulladékgazdálkodási rendszer, Magyarország területén végzett építési beruházások során keletkező másodnyersanyagok és hulladékok hasznosítására" című projektje vitte el a pálmát..."

Heol.hu, 2015. április 11., szombat
Elkezdődött a tudományos utánpótlás seregszemléje

Piacesprofit.hu, 2015. április 11., szombat
Nyolc magyar vállalkozás menni Amerika

Duna World, 2015. április 11., szombat
Innovációs Nagydíjat nyert az Egis
"...1993 óta minden évben meghirdetik az Innovációs Nagydíj pályázatot. Ezen olyan vállalatok indulhatnak, akik a megelőző évben nagy jelentőségű innovációt valósítottak meg. A díjakat mindig az Országházban adják át a sajtó, köztük természetesen a Novum stábja jelenlétében. Az eddigi nagydíjasok között olyan nagyágyúkat találunk, mint az Egis, a Richter, a Kürt, a Rába vagy a műsorunkban is bemutatott 77 Elektronika. Immár közéjük tartozik a 2014-es nagydíjas Sanatmetal gyógyászati segédeszközöket gyártó cég is..."

Euroastra.hu, 2015. április 12., vasárnap
Vállalkozásra biztatják a fiatal tudósokat

Kisalföld, 2015. április 13., hétfő, 4. oldal
Az Audi (újabb) lendületet hozhat a Széchenyinek?
"...A Magyar Tudományos Akadémia a győri egyetemmel és az Audival karöltve támogatná a régióban a kiemelkedő kutatókat, tehetségeket..."

Minuszos.hu, 2015. április 13., hétfő
Egy erősebb a startup kultúra Európában

Innoportal.hu, 2015. április 13., hétfő
Konferencia: fókuszban a biztonsági innováció

Autopro.hu, 2015. április 13., hétfő
Az Audival szövetkezne az MTA a mérnöki utánpótlásért
"...A látogatás fő célja olyan lehetőség keresése volt, amelynek keretében a helyi egyetem, az akadémia és az Audi Hungaria együtt tud működni a jövőben, az alapkutatástól az innovációig. Az akadémiának számos olyan programja van, ami ehhez jó alapot biztosíthat. A Kiválóság Program komoly potenciált rejt e téren, de a Lendület Program alkalmazott irányba történő kiterjesztése is szóba jött a felek tárgyalásán, amennyiben a finanszírozásban a járműipar is részt venne..."

Kisalfold.hu, 2015. április 13., hétfő
Az Audi (újabb) lendületet hozhat a Széchenyinek?

Privatbankar.hu, 2015. április 13., hétfő
Nyakon önt minket Brüsszel egy nagy adag pénzzel

Profitline.hu, 2015. április 13., hétfő
Vállalkozásra biztatják a fiatal tudósokat

Biztonsagpiac.hu, 2015. április 13., hétfő
Konferencia: fókuszban a biztonsági innováció

Insiderblog.hu, 2015. április 13., hétfő
Egymilliárd Brüsszelből, nulla részesedésért!

Techmonitor.hu, 2015. április 13., hétfő
Átadták a szaúdi Sherbiny cégcsoport mérnöki és innovációs központját Gödöllőn

Mernokkocsma.hu, 2015. április 13., hétfő
Átadták a szaúdi Sherbiny cégcsoport mérnöki és innovációs központját Gödöllőn

Mfor.hu, 2015. április 13., hétfő
Dől a K+F pénz

Hir.ma, 2015. április 13., hétfő
Pálinkás József: 750 milliárd forint uniós forrás érkezik 2020-ig kutatás-fejlesztésre

Echotv.hu, 2015. április 13., hétfő
Innováció

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2015. április 13., hétfő
Egyre erősebb a startup kultúra Európában

M1, 2015. április 13., hétfő
Kutatási megállapodás

Echo TV, Híradó, 2015. április 13., hétfő
Innováció
"...Magyarországra 2020-ig jelentős forrás, a tervek szerint 750 milliárd forint érkezik közvetlenül innovációra és kutatásra - hangsúlyozta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vezetője. Jelenleg már zajlik a szegedi lézerközpont építése 36 milliárd forintból. A teljes projekt 2016-ra készül el és 64 milliárd forintba kerül majd..."

ECHO TV, Hírek, 2015. április 13., hétfő
Magyarországra 2020-ig jelentős forrás érkezik közvetlenül innovációra és kutatásra, hangsúlyozta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vezetője

Magyar Hírlap, 2015. április 14., kedd, 1+12. oldal
Százmilliárdok jutnak itthon fejlesztésekre és kutatásokra

Magyar Nemzet, 2015. április 14., kedd, 10. oldal
Óriási összegek innovációra

Napi Gazdaság, 2015. április 14., kedd, 2. oldal
Új innovációs központ nyílt Gödöllőn

Napi Gazdaság, 2015. április 14., kedd, 6. oldal
Megvan a pénz a szegedi szuperlézerre

Petőfi Népe, 2015. április 14., kedd, 6. oldal
Pálinkás József
"...Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vezetője tegnap közölte, hogy Magyarországra 2020-ig a tervek szerint 750 milliárd forint érkezik közvetlenül innovációra, kutatásra, fejlesztésre..."

Kelet-Magyarország, 2015. április 14., kedd, 6. oldal
Ismét innovációs- és állásbörze a főiskolán

Délmagyarország, 2015. április 14., kedd, 2. oldal
36 milliárd a szegedi lézerberendezésekre

Békés Megyei Hírlap, 2015. április 14., kedd, 2. oldal
Innovációs díjat kapott egy gyulai cég

Playboy, 2015. április 14., kedd, 92-97. oldal
Észrevétlen innovációk
"...A reptérre megy? Taxit vagy Ubert hív? mobilon vagy Viberen? útközben SMS-t pötyög a barátnőjének, vagy a Whatsapp a barátja? Hotelben száll meg vagy magáningatlant bérel a kiruccanás idejére? az elmúlt tíz évben start-upként induló vállalkozások és online szolgáltatások közül néhány észrevétlenül írta át hétköznapjainkat, átalakította utazási, kommunikációs, tévézési és zenehallgatási szokásainkat. ők a szokásforradalmárok..."

24 Óra, 2015. április 14., kedd, 6. oldal
750 milliárd forint
"...Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal vezetője tegnap közölte, hogy Magyarországra 2020-ig a tervek szerint 750 milliárd forint érkezik közvetlenül innovációra, kutatásra, fejlesztésre. Az első kiírások tervezése megtörtént, az első kiírás a GINOP-ban már megjelent a szegedi szuperlézer projektre, amelynek kerete 36 milliárd forint....

Békés Megyei Hírlap, 2015. április 14., kedd, 6. oldal
750 milliárd forint

Délvilág, 2015. április 14., kedd, 2. oldal
36 milliárd a szegedi lézerberendezésekre

Heves megyei Hírlap, 2015. április 14., kedd, 6. oldal
750 milliárd forint

Petőfi Népe, 2015. április 14., kedd, 6. oldal
750 milliárd forint

Somogyi Hírlap, 2015. április 14., kedd, 6. oldal
750 milliárd forint

Tolnai Népújság, 2015. április 14., kedd, 6. oldal
750 milliárd forint

Új Dunántúli Napló, 2015. április 14., kedd, 6. oldal
750 milliárd forint

Új Néplap, 2015. április 14., kedd, 6. oldal
750 milliárd forint

Világgazdaság, 2015. április 15., szerda, 8. oldal
Berepülő uniós fejlesztés

Székely Hírmondó, 2015. április 14., kedd, 6. oldal
Innováció és versenyképesség

Promenad.hu, 2015. április 14., kedd
Uniós tízmilliárdokból épül a szegedi lézeres nagyprojekt

Mno.hu, 2015. április 14., kedd
Mintegy 750 milliárd forint érkezik kutatásfejlesztésre

Mno.hu, 2015. április 14., kedd
Szegeden lesz a világ egyik legmodernebb kutatóintézete

News4business.hu, 2015. április 14., kedd
Innovációs Díjat nyert a MÁV FKG Kft.
"...A MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. kapta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. évi Innovációs Díját..."

Kultura.hu, 2015. április 14., kedd
Álmokat tervezne a Regionális Innovációs Verseny győztese
"...A Singularity University Cee negyedik alkalommal rendezte meg regionális innovációs versenyét, a Global Impact Competitiont, melynek döntője Budapesten zajlott. A versenysorozat célja olyan projektek felkutatása, melyek az exponenciálisan fejlődő technológiák segítségével legalább egymillió ember életét teszik jobbá a közép-kelet-európai régióban..."

Hvg.hu, 2015. április 14., kedd
Brüsszeli milliárdokból fejleszthetnek magyar innovatív vállalkozások

Gondola.hu, 2015. április 14., kedd
Magyarország az egyik leggyorsabban fejlődő ipari ország

InfoRádió, 2015. április 14., kedd
Kutatás-fejlesztés

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2015. április 14., kedd
Kutatásfejlesztés

Mr1-Kossuth Rádió, Délelőtti Krónika, 2015. április 14., kedd
Kutatás-fejlesztésre és innovációra 750 milliárd forint uniós támogatást, hazai forrásból pedig további 500 milliárd forintot fordít a kormány 2020-ig, erősítette meg Pálinkás József

M1, Ma reggel, 2015. április 14., kedd
Uniós támogatás innovációra

M1, Ma reggel, 2015. április 14., kedd
750 milliárdos uniós forrás a hazai kutatás-fejlesztésre

Echo TV, Hiradó, 2015. április 14., kedd
Innováció

Super TV2, Tények, 2015. április 14., kedd
Különleges találmányokat mutattak be egy győri kiállításon

Pannon Novum, 2015. április 14., kedd
750 milliárd forint uniós forrás érkezik 2020-ig kutatás-fejlesztésre

Pannon Novum, 2015. április 14., kedd
40 milliárd forint még a gazdáját keresi - Ki lesz a nyertes?


Napi Gazdaság, 2015. április 15., szerda, 1+4+5. oldal
Uniós forrásokat csapolna meg a söripar

Heves megyei Hírlap, 2015. április 15., szerda, 2. oldal
Energetikában is, informatikában is képes újat nyújtani az egri főiskola
"...Pályázat Márciusban indult és október végéig fejeződik be az Eszterházy Főiskola az egri önkormányzat és a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös, félmilliárd forintos Tudás- Park projektje. A cél olyan innovációs együttműködések kialakítása, amik révén fellendülhet Eger és térségének gazdasága..."

Kelet-Magyarország, 2015. április 15., szerda, 1+3. oldal
Állást kínáltak a fiataloknak
"...Egy felsőoktatási intézmény ma már nemcsak oktat, képez, feladata az is, hogy megteremtse a kapcsolatot a munka világával, az innovációval és a fejlesztésekkel. A Nyíregyházi Főiskola is sokféleképpen szolgáltat, igyekszik elősegíteni a hallgatók elhelyezkedését, növelni a munkaerő-piaci kompetenciájukat..."

Kisalföld, 2015. április 15., szerda, 4. oldal
Uniós támogatás magyar kisvállalkozásoknak

Ado.hu, 2015. április 15., szerda
Az innovációs járulék lényege 7 pontban

Itbusiness.hu, 2015. április 15., szerda
Ismét startup-őrület lesz Budapesten

Magyar ATV: Esti híradó, 2015. április 15., szerda
Gondok a pályázatok körül

Figyelő, 2015. április 16., csütörtök, 24. oldal
Innováció fejlesztéspolitikai kontextusban

Figyelő, 2015. április 16., csütörtök, 26+27. oldal
Középvállalkozások alkonya Magyarországon

Metropol: Budapest, 2015. április 16., csütörtök, 13. oldal
Százmilliárdok kutatás-fejlesztésre

Metropol: Budapest, 2015. április 16., csütörtök, 3. oldal
EU-s források felfüggesztve

Napi Gazdaság, 2015. április 16., csütörtök, 5. oldal
Felfüggesztette Brüsszel a gazdaságfejlesztési támogatások kifizetését

Népszabadság, 2015. április 16., csütörtök, 1+6. oldal
Felfüggesztette 700 milliárd forint folyósítását az Európai Bizottság

Népszava, 2015. április 16., csütörtök, 4. oldal
Brüsszel elzárta a pénzcsapot

Színes Ász, 2015. április 16., csütörtök, 2. oldal
Megjött az újabb pofon Brüsszelből

Világgazdaság, 2015. április 16., csütörtök, 1. oldal
Szabálytalanság vagy visszaélés?

Észak-Magyarország, 2015. április 16., csütörtök, 7. oldal
Innováció: most milliárdokat "érhet"
"...Azért, hogy az innovációs forrásokhoz hozzájussunk, és a pénz valóban fejlődést teremtsen, magunknak is tenni kell érte. Ezért hívtuk össze dr. Barkóczi István, a FUX Zrt. vezérigazgatója, és egyben a megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) innovációs bizottságának elnöke kezdeményezésére egy kerekasztal-beszélgetésre megyénk leginnovatívabb cégei közül néhánynak a vezetőit, alapítóit, vagy ahogy egyikük megfogalmazta: innovátorait..."

Délmagyarország, 2015. április 16., csütörtök, 8. oldal
Hamarosan nyílnak a GINOP pályázati források

Delmagyar.hu, 2015. április 16., csütörtök
Hamarosan nyílnak a GINOP pályázati források

Vg.hu, 2015. április 16., csütörtök
Sorra buknak el a magyar pénzek Brüsszelben

Elemzeskozpont.hu, 2015. április 16., csütörtök
Az innovációs járulék lényege 7 pontban

Magyarmezogazdasag.hu, 2015. április 16., csütörtök
Újra együtt a Föld napja és a Tudmányfesztivál
"...A rendezvényen bemutatkoznak a TiJöttök Innovációs Projekt Verseny versenyzői..."

Figyelo.hu, 2015. április 16., csütörtök
Innováció fejlesztéspolitikai kontextusban

Euroastra.hu, 2015. április 16., csütörtök
IV. Greennovációs pályázat

Euroastra.hu, 2015. április 16., csütörtök
IV. Global Impact Competition

hg.hu - 2015. 2015. április 16., csütörtök
High-tech csodák a Pázmányon, Európa második legnagyobb bionikai kutatócsapatától
"... A résztvevők részletesen megismerkedhetnek többek közt a PPKE ITK kutatási projektjeivel, a 2014-2020 közötti innovációval és kutatás-fejlesztéseivel, a technológiai transzferrel, és olyan sikeres vállalkozásokkal is, amelyek a kar laborjaiból nőtték ki magukat. ..."

hg.hu - 2015. április 16., csütörtök
Nyolc fiatal magyar vállalkozás utazhat New Yorkba
"... A rendezvény egyhetes programjában az innováció, a kreatívipar, a film, a zene és a kortárs művészetek legizgalmasabb képviselőit mutatja be. Idén a fesztivál díszvendége Magyarország lesz. ..."

Pafi.hu, 2015. április 16., csütörtök
Design Management Díj 2015


mr1-Kossuth Rádió - déli Krónika - 2015.04.16.
Egyre több japán vállalat választja Magyarországot termelési központjaként, mondta Magyar Levente

"... A japán vállalatok talán minden más nemzetiségű vállalatoknál nagyobb arányban hoznak Magyarországra olyan technológiákat, amelyek gyakorlatilag Magyarországot egyfajta innovációs és technológiai fellegvárrá teszik ..."

Délmagyarország, 2015. április 16., csütörtök, 8. oldal
Hamarosan nyílnak a GINOP pályázati források

Várjuk önt is programjainkra!

Délmagyarország, 2015. április 16., csütörtök, 8. oldal

Délvilág, 2015. április 16., csütörtök, 8. oldal
Hamarosan nyílnak a GINOP pályázati források


Délvilág, 2015. április 16., csütörtök, 8. oldal
Várjuk önt is programjainkra!

Észak-Magyarország, 2015. április 16., csütörtök, 7. oldal
Innováció: most milliárdokat 'érhet'

Észak-Magyarország, 2015. április 16., csütörtök, 5. oldal
Az Innováció a Bocskaiban' című pályázat keretében


InfoRádió, 2015. április 16., csütörtök
A telekom iparág innovatív és nagyon változatos


Pannon Novum, 2015. április 16., csütörtök
Nagy számú innovációs pályázat a Central Europe Program első felhívásán


euroastra.hu - 2015. április 17., péntek
Kínai nyelven is elérhető a CryptTalk hívástitkosító szolgáltatás

"...A CryptTalk legfrissebb elismerései alapján az Arenim Technologies a 2014-es Innovációs Tech Show leginnovatívabb cége, a kelet-közép-európai régió legjobb pénzügyi-technológiai (Fintech) startupja, valamint a régió legjobb fejlesztői csapata. ..."

Napi Gazdaság, 2015. április 17., péntek, 14. oldal
A 'könnyű' hívószó az építőiparban

Napi Gazdaság, 2015. április 17., péntek, 6. oldal
Célegyenesben az új közbeszerzési törvény


Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. I. negyedév, 1. oldal
Megalakult a Visegrádi Szabadalmi Intézet

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. I. negyedév, 1. oldal
Megkezdte működését az Egységes Szabadalmi Bíróság Budapesti Bíróképző Központja

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. I. negyedév, 2. oldal
Bendzsel Miklós az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. I. negyedév, 5. oldal
A Jedlik Ányos-díjak átadása - 2015

Innotéka, 2015. április, 15. oldal
Jedlik Ányos-díjasok huszadszor

Innotéka, 2015. április, 16. oldal
Poliaxiális csontlemezé az Innovációs Nagydíj

Innotéka, 2015. április, 17-19. oldal
Vége a mellébeszélésnek!
"...Nem magyarázkodásra, hanem világszínvonalú eredmény elérésére van szükség - szögezte le Pálinkás József atomfizikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2014. évet záró, egyben tisztújító közgyűlésén..."
"...A Magyar Innovációs Szövetség a szakértői bázisával tud hozzá­járulni az innovációs források hatékony felhasználásához, és felajánlja segítségét" - reagált az előadáson elhangzottakra Szabó Gábor, a szervezet elnöke, aki emlékeztetett arra, hogy éppen az innovációs politika távolodott el tőlük, nem pedig fordítva..."

Innotéka, 2015. április, 54. oldal
Stratégiai partnerség

Észak-Magyarország, 2015. április 17., péntek, 14. oldal
Agyi képalkotás


M1, 2015. április 17., péntek
Lendületben a magyar kutatás és innováció

Zalaegerszegi 7 Nap - 2015. április 17., péntek, 1,6,7. oldal
Jelentős infrastrukturális fejlesztések
"..ha ezt betelepülni szándékozó befektető kéri, akkor Zalaszentivánról bekötjük a vasúti iparvágányt, közművekkel, utakkal és energiatakarékos napelemteleppel látjuk el a területet, valamint kutatás-fejlesztési és innovációs bázist hozunk létre..."

orientpress.hu - 2015. április 17., péntek
Támogatják az egyetemi, üzleti és kutatói szféra együttműködését
"... A sajtótájékoztatót megelőzően a biztosoknak az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) igazgatójának vezetésével mutatták be az intézet támogatásával megvalósult innovációs, vállalkozási és startup projekteket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen található Demola laborban. ..."

uzleti-innovacio.blog.hu - 2015. április 17., péntek
Singularity University CEE, Global Impact Competition: jöhet az Emlékmás

ma.hu - 2015. április 17., péntek
EU-biztosok: az egyetemi, üzleti és kutatói szféra együttműködését kell támogatni

objektivhir.hu - 2015. április 17., péntek
Dél-koreai Innovációs és Üzleti Fórum 70 érdeklődő cég részvételével
"... A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal), a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH), a Korea Institute For Advancement of Technology (KIAT), a Korea International Trade Association (KITA) és a Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) közös szervezésében, 20 dél-koreai és 50 magyar cég részvételével eredményes innovációs és üzleti fórumot tartottak ..."

stop.hu - 2015. április 17., péntek
Támogatni kell az egyetemi, üzleti és kutatói szféra együttműködését

tozsdeforum.hu - 2015. április 17., péntek
Dél-Korea a magyar kkv-k lehetősége?
"... Jim Gun Hjong dél-koreai nagykövet, Te Hi Vu dél-koreai kereskedelmi, ipari és energiaügyi államtitkár, Ducsai-Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. vezérigazgatója, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Pálinkás József, a hivatal elnöke és Jung Gvan Kim, a Koreai Nemzetközi Kereskedelmi Társaság alelnöke (balról jobbraj) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalban megrendezett magyar-koreai technológiai és üzleti fórumon 2015. április 17-én..."

ECHO TV - Hírek - 2015. április 17., péntek
A Koreai Köztársaságnak fontos szerepe lehet abban, hogy négyszeresére növelje hazánk az exportképes magyar kis- és középvállalkozások számát, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter

ECHO TV - Hírek - 2015. április 17., péntek
Az egyetemi, üzleti és kutatói szféra együttműködését kell támogatni a kutatás-fejlesztés területén, jelentette ki Navracsics Tibor

InfoRádió - Esti mérleg - 2015. április 17., péntek
A 2009-ben elindult Jeremie-programok komoly hatással voltak a hazai kockázati tőkepiacra

InfoRádió - Műsorfolyam - 2015. április 17., péntek
Műsorfolyam Délutáni híróra és közélet
"...A már most is jelentős koreai befektetések további bővülésére számít Pálinkás József, hangzott el a magyar-koreai üzleti fórumon..."

m1 - Híradó M1 - 2015. április 17., péntek
Dél-Koreának fontos szerepe lehet abban, hogy emelkedjen az exportképes magyar kis- és közepes vállalkozások száma, mondta Szijjártó Péter
"...Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke szerint egyre intenzívebb az együttműködés a két ország kutatói és fejlesztői között azóta, hogy 2010-ben Dél-Korea Magyarországon kezdte el kiépíteni tudományos kutatásainak európai hídfőállását. ..."

m1 - Híradó M1 - 2015. április 17., péntek
Erősítené gazdasági együttműködését Magyarország és Dél-Korea

mr1-Kossuth Rádió - reggeli Hírek - 2015. április 17., péntek
Az Európai Bizottság a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 42 ezer projektjéből hatot kifogásolt, erről beszélt Lázár János

TeleTrader.com, 2015. április 17., péntek
Press Invitation: Top Startups From the Heart of Europe Pitching to Silicon Valley Investors

promotedstories.com, 2015. április 17., péntek
Press Invitation: Top Startups From the Heart of Europe Pitching to Silicon Valley Investors

TMCnet.com, 2015. április 17., péntek
Press Invitation: Top Startups From the Heart of Europe Pitching to Silicon Valley Investors

ibm-news.tmcnet.com, 2015. április 17., péntek
Press Invitation: Top Startups From the Heart of Europe Pitching to Silicon Valley Investors

finance.yahoo.com, 2015. április 17., péntek
Press Invitation: Top Startups From the Heart of Europe Pitching to Silicon Valley Investors


sectorpublishingintelligence.co.uk, 2015. április 17., péntek
Press Invitation: Top Startups From the Heart of Europe Pitching to Silicon Valley Investors

in.finance.yahoo.com, 2015. április 17., péntek
Press Invitation: Top Startups From the Heart of Europe Pitching to Silicon Valley Investors

Freshnews.com, 2015. április 17., péntek
Press Invitation: Top Startups From the Heart of Europe Pitching to Silicon Valley Investors

advfn.com, 2015. április 17., péntek
Press Invitation: Top Startups From the Heart of Europe Pitching to Silicon Valley Investors

companyspotlight.com, 2015. április 17., péntek
Press Invitation: Top Startups From the Heart of Europe Pitching to Silicon Valley Investors

FinanzNachrichten.de, 2015. április 17., péntek
Press Invitation: Top Startups From the Heart of Europe Pitching to Silicon Valley Investors

Businesswire.com, 2015. április 17., péntek
Press Invitation: Top Startups From the Heart of Europe Pitching to Silicon Valley Investors

Vasárnapi Hírek - 2015. április 18., szombat, 1,15. oldal
Alkalmatlanság vagy bűncselekmény?
"... A bizottság egy elemzés során reprezentatív mintát vett a Gazdasági Operatív Program első három célkitűzése - kutatás-fejlesztés és innováció, vállalkozásfejlesztés, üzleti környezet fejlesztése - keretében jóváhagyott pályázatokból. A vizsgálat során arra jutottak, hogy a rendszer rosszul működik: az 55 vizsgált projektből 16 elbukott, ami 29 százalékos arány. ..."

Transpack - 2015. április 18., szombat, 106,108,109. oldal
Már be is léptünk a jövőbe

"... Európa lemaradt az innovációs kapacitások kihasználásának világméretű versenyében, egyes területeken csak az 5-6. helyért küzd a többi földrésszel szemben mondta Skultéty Tamás, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. igazgatója. ..."

Transpack - 2015. április 18., szombat, 6,8,9. oldal
Pályázati aktualitások
"... A foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése, melyre 7 db pályázattal 130 milliárd Ft jut; 6. prioritás: az oktatás és képzés témaköre, segítséget nyújtva 44 milliárd forintnyi támogatással (4 db felhívás)..."

figyelo.hu - 2015. április 18., szombat
GMO - újabb ütközőpont Amerikával
"...Fontosnak ítélték a magyar diákok amerikai, illetve az amerikai diákok magyarországi tanulmányait lehetővé tevő ösztöndíj-lehetőségek teljes körű kihasználását és kiemelték, hogy a Fulbright ösztöndíj magyar pályázók rendelkezésre álló keretét minden évben sikerül kitölteni. ..."

tozsdeforum.hu - 2015. április 18., szombat
Összeült Colleen Bell és Fazekas
"... Egyetértettek a kutatói együttműködés továbbfejlesztésének szükségességében, külön is értékelték a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ eredményeit..."

Cívishír.hu, 2015. április 19., vasárnap
A hely szelleme Debrecenben lakik

hir3.hu - 2015. április 19., vasárnap
Design Terminál: nyolc fiatal magyar vállalkozás vehet részt az amerikai Northside innovációs fesztiválon

privatbankar.hu - 2015. április 19., vasárnap
Így juttathatod ki a céged az egyik legnépszerűbb techfesztre

autopro.hu - 2015. április 19., vasárnap
Állami támogatással fejleszt buszokat az evopro
"... Az evopro systems engineering Kft. által vezetett k+f projekt neves hazai vállalati és intézményi összefogással valósul meg és rendszerszintű megközelítést alkalmaz: azaz a járművet, az infrastruktúrát, és az üzemeltetést egységként kezeli. ..."

pecsma.hu - 2015. április 19., vasárnap
Jön a magyar önjáró trolibusz

tozsdeforum.hu - 2015. április 19., vasárnap
Nyolc startup kap lehetőséget a Design Termináltól

vasarnapihirek.hu - 2015 április 19., vasárnap
Alkalmatlanság vagy bűncselekmény?
"... A bizottság egy elemzés során reprezentatív mintát vett a Gazdasági Operatív Program első három célkitűzése - kutatás-fejlesztés és innováció, vállalkozásfejlesztés, üzleti környezet fejlesztése - keretében jóváhagyott pályázatokból. A vizsgálat során arra jutottak, hogy a rendszer rosszul működik: az 55 vizsgált projektből 16 elbukott, ami 29 százalékos arány. ..."

vg.hu - 2015. április 19., vasárnap
Nyolc fiatal magyar vállalkozás az amerikai innovációs fesztiválon

Magyar Nemzet - 2015. április 20., hétfő, 12. oldal
Nyolc induló vállalkozás kaphat esélyt

Vas Népe - 2015. április 20., hétfő, 1,13. oldal
Élvonalbeli kutatási feladatokra is lesz lehetőség


szegedma.hu - 2015. április 20., hétfő
Intelligens Régió: Vállalkozók figyelem, még áprilisban jöhetnek GINOP felhívások!
"... Szakértői konzultációt hirdetett a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a HÉTFA Kutatóintézet, melyen a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) forrásainak leendő felhasználásáról tanácskoztak..."

blikk.hu - 2015. április 20., hétfő
Magyar vállalkozások vehet részt az amerikai innovációs fesztiválon

pecsinapilap.hu - 2015. április 20., hétfő
Kinek kell innovációs járulékot fizetnie?


Várható események

24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
díjátadási és kiállítás megnyitó ünnepsége

A Magyar Innovációs Szövetség által, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és az MTVA-val közösen meghirdetett 2014/2015. évi
24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
díjátadási és kiállítás megnyitó ünnepségének
Időpontja:2015. május 12-én, 11:00
Helyszíne: Design Terminál (1051 Budapest, Erzsébet tér 13.)

Köszöntőt mond és a díjak átadásában közreműködik Czunyiné dr. Bertalan Judit, az EMMI államtitkára, a Verseny fővédnöke, illetve Pálinkás József, az NKTI Hivatal elnöke, a Verseny társvédnöke.

A 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb, leglátványosabb pályamunkáit az érdeklődők május 12-én, 10:00 és 18:00, május 13-án 10:00 és 16:00 óra között tekinthetik meg ugyanitt.

A projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.
A részvétel térítésmentes, előzetes bejelentkezés és további információ az innovacio@innovacio.hu e.mail címen vagy a 430-3330 tel. számon.

Vágj bele! Kezdj vállalkozni!

2015. április 23-án, 16 órakor kerül sor a Budapesti Gazdasági Főiskola Aulájában (1055 Budapest, Markó utca 29-31.) az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham), tagszervezetünk, a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA), a BGF PSZK Továbbképzési és Szakképzési Központ és a Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás Szakosztály szervezésében a "Vágj bele! Kezdj vállalkozni!" c. előadásra.

Az előadás témája: Kezdőlépések saját vállalkozás létrehozásánál és kihívások a cég bővítésekor.

Program:
16:00-16:05 Köszöntő - Solti Előd, a Solti & Partners Consulting Kft. ügyvezető partnere, az AmCham Társaságirányítási és Átláthatósági Bizottságának tagja
16:05-16:30 Ötletből a "megvalósításig", hogyan? - Limbacher Tivadar, a "Ma este Színház!" társalapítója és ügyvezetője
16:30-16:55 A vállalkozó története - Prekopcsák Zoltán, társalapító, Radoop; VP - BigData, RapidMiner
16:55-17:45 Interaktív panelbeszélgetés a szakértőkkel
Moderátor: Solti Előd
- Berta Zsolt, Oktatási Bizottság Elnöke, HVCA
- Dr. Budai Judit, partner, Szecskay Ügyvédi Iroda
- Czirják László, partner, iEurope Group
- Limbacher Tivadar, társalapító és ügyvezető, "Ma este Színház!"
- Prekopcsák Zoltán, társalapító, Radoop; VP - BigData, RapidMiner
17:45- Networking - Diákok, vállalkozók és szakértők kötetlen beszélgetése

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött: JELENTKEZÉS ITT

További információk az alábbi linken.

Szakmai Rendezvény a Szellemi Tulajdon Világnapja Tiszteletére 2015

2015. április 27-én, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (1054 Budapest Garibaldi u. 2, földszinti előadóterem), a LES Magyarország Egyesület, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Védjegy Egyesület és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület közösen rendezi meg a "Szakmai Rendezvény a Szellemi Tulajdon Világnapja Tiszteletére 2015" c.előadássorozatot.

Program:

09:00-09:05 Megnyitó és a megjelentek köszöntése
dr. Ficsor Mihály, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökhelyettese
09:05-09:45 A térbeli védjegyekkel kapcsolatos újabb fejlemények:
a Magyar Védjegy Egyesület részéről dr. Lukácsi Péter ügyvéd, az S.B.G.K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodák partnere
09:45-09:50 Kérdések, hozzászólások
09:50-10:30 Egy bitorlási ügy tanulságai: szabadalombitorlás, megsemmisítési eljárás, jellegbitorlás és ezekkel kapcsolatos polgári jogi igények érvényesítése:
a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület részéről (MIE) dr. Harangozó Gábor szabadalmi ügyvivő, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda partnere
10:30-10:35 Kérdések, hozzászólások
10:35-11:00 Kávészünet
11:00-11:40 Néhány aktuális gondolat a licencszerződésekről.
Védjegy - licencszerződések tapasztalatai az új Ptk. hatályba lépése óta Licencszerződések az új európai szabadalmi rendszerben:
A LES Magyarország Egyesület részéről Hennelné dr. Komor Ildikó ügyvéd és dr. Szakács Eszter ügyvéd a Sár és Társai Ügyvédi Iroda partnere
11:40-11:45 Kérdések, hozzászólások
11:45-12:25 A szellemitulajdon-védelmi képzés helyzete és a jövője az SZTNH-ban:
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részéről Dr. Németh Gábor igazgató, az SZTNH Innovációs Főosztályának vezetője
12:25-12:30 Kérdések, hozzászólások

A részvételi szándékot e-mailen (bene@danubia.hu) vagy a 411-8718-as telefonszámon legkésőbb 2015. április 22-ig kell jelezni.

Kreatív Magyar Elme - Formabontó Tervezőink

A Kreatív Magyar Elme következő programjában 2015. május 6-án, az Antall József Tudásközpontban (1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.) "Formabontó Tervezőink" címmel bemutatják a legígéretesebb magyar találmányokat és feltalálóikat, ezúttal a formatervezés világából.

Vendégük lesz Várkonyi Péter, aki a világhírű GÖMBÖC egyik feltalálójaként egy megoldatlan matematikai problémára talált választ. A GÖMBÖC az első ismert homogén test, amelynek két egyensúlyi pontja van, így bárhogy tesszük le, ugyanabba a helyzetébe tér vissza.

Előadást tart továbbá Hüttl Sarolta, aki csapatával az Ivócsap projekt keretében egy olyan műszaki berendezést fejlesztett ki, amellyel bármely tűzcsap egyetlen gombnyomással ivókúttá alakítható. A praktikus urbanisztikai megoldás a Design Terminál "Smart City Lab 2014" pályázatának egyik győztese.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrációs: www.ajtk.hu/regisztracio

További információ: www.facebook.com/events/896319733762577/
Kreatív Magyar Elme: https://www.facebook.com/kreativmagyarelme

InnoTown innovációs konferencia

2015. május 20-21-én rendezik meg az InnoTown innovációs konferenciát, a norvégiai Ålesund városában.

Programok május 20-án:

12:30-13:40 Megnyitó
13:40-13:55 Pellegrino Riccardi
13:55-14:35 Richard Seymour: Micsoda szép érzés
14:35-15:00 Jack Andraka: A technológia, mint a változás katalizátora
15:00-15:50 Szünet/kapcsolatépítés
15:50-16:20 RenéRedzepi: A NOMA története
16:20-17:00 Mark Pollock: Küldetésem gyorsított eljárással gyógyítani a bénulást
17:00 A konferencia vége
17:30-19:30 Nyitott ház a Quality Hotel Waterfrontban
19:30- Vacsora/parti

Programok május 21-én:

09:30-09:40 Megnyitó
09:40-10:25 Todd Reichert és Cameron Robertson: Álmodozások - Akkor csináljuk a lehetetlent
10:25-10:50 Szünet
10:50-11:45 Rasmus Ankersen: Éhség a paradicsomban: Hogy lehet megmenteni a sikert a kudarctól
11:45-12:25
Rachel Botsman: A valuta az új gazdasági bizalom
12:25-13:45 Ebéd
13:45-14:40 Hans Rosling: Ne ess pánikba - Tények, hogy átformáljuk a világnézeted

Regisztráció: http://www.innotown.com/registration

A regisztráció díja: NOK 12800 + Áfa
További információ: http://www.innotown.com/

Az ötlettől az üzleti sikerig

2015. május 27-én, a Gundel Étterem Erzsébet Királyné Báltermében (1146 Budapest, Állatkerti körút 4.) kerül megrendezésre az innovációs konferencia.

A Napi.hu és a Noguchi innovációs fóruma az uniós, az állami és a magánforrások elérésének ismertetése mellett igyekszik több, a világpiacon is sikeres magyar feltalálót, vállalkozót bemutatni, akik beszámolnak arról, hogyan képesek érvényesülni, működésük során milyen nehézségekkel küzdöttek meg - eredményesen.

Moderátor:
- Domokos László, a Napi.hu hírigazgató-helyettes
- Leszák Tamás, a Noguchi Porter Novelli munkatársa, szakújságíró

Tervezett program, felkért előadók:

09.00-09.05 Köszöntő
Korányi G. Tamás, a Napi.hu főszerkesztője
09:05-09:35 Gazdaságpolitika és innovációs stratégia
Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke
09:35-10:00 Befektetés, nem támogatás - innovációs pályázatok a gyakorlatban
Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
10:00-10:20 Innováció és a szellemi jogok védelme a startup-kultusz közepette
Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának elnökhelyettese
10:20-11:00 Az okos városoké a jövő? - panelbeszélgetés
A beszélgetés résztvevői:
- Lánszki Regő városépítész, a Design Terminál szakmai tanácsadója
- Koltai Zoltán, a GE Lighting Európa, Közel-Kelet, Afrika régió LED-technológia vezetője
- Prikk János, az IBM Magyarországi Kft. Energiaipari üzletág szektorvezetője
11:00-11:30 Kávészünet
11:30-11:50 Pályázatok, tudnivalók, lehetőségek
Zsigmondné dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár
11:50-12:10 A startup-világ és ami mögötte van - avagy mi alapján döntenek a befektetők?
Oszkó Péter, az OXO Labs alapítója, vezetője
12:10-12:30 Kockázati tőke és finanszírozás
Bányai András, az EY Technológiai szektorban zajló tranzakciókért felelős menedzsere
12:30-13:30 A hazai start-upok lehetőségei - hogyan kerülhetünk a világ élvonalába?
A beszélgetés résztvevői:
- Anka Márton, a LogMeln alapítója
- Bányai András, az EY Technológiai szektorban zajló tranzakciókért felelős menedzsere
- Oszkó Péter, az OXO Labs alapítója, vezetője
- Zsembery Levente, az X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület elnöke
13:30-14:30 Ebéd

Az első 20 jelentkező MISZ-tag számára ingyenes a részvétel.
További információk: Kovács Péter (e-mail: pkovacs@napi.hu, telefon: 20/929-6081)

HORIZON2020 projekt-partnerkereső nemzetközi üzletember találkozó

2015. június 11-én immár második alkalommal kerül megrendezésre Csehországban, Ostravában (VŠB-Technical University of Ostrava) a HORIZON2020 projekt-partnerkereső nemzetközi üzletember találkozó.

Jelentkezési határidő: 2015. május 15.
Regisztráció: https://b2bharmo.com/OSTRAVA2015/

Szakmai területek: biotechnológia, környezetvédelem, energiahatékony épületek, élelmiszerbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdészet, e-mobilitás, egészségügy, ICT, nanotechnológia, biztonságtechnika, szállítmányozás.

Az üzletember találkozón való részvétel térítésmentes, a 20 perces tárgyalási időtartamot figyelembe véve, max. 15 tárgyalásra van lehetőség.

További információk: Szabó Eszter Anna (Mobil: 20/250-1851, e-mail: szabo.eszter@tradehouse.hu, vagy web: www.enterpriseeurope.hu)
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.