XXV. évf. | 2015. április 7. | 7. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

XXIII. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

2015. március 26-án, az Országházban adták át a 2014. évi innovációs díjakat. A Himnusz elhangzása után Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg az ünnepséget.
A résztvevőket először Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntötte:
"...napjainkban egy országot, egy nemzetet nem pusztán területének nagysága vagy lélekszáma, még csak nem is feltétlenül természeti vagy anyagi forrásai, hanem mindenekelőtt az emberi erőforrásai tesznek erőssé..."
"...újítási terveik, innovációs céljaik a világ élvonalába emelik a magyar tudományt, a magyar innovációs teljesítményt. A mindenkori magyar politikai osztály felelőssége és lehetősége, hogy az ország gazdasági teljesítőképességének növelésével és felelős politikával bővítse a magyar műszaki innováció pénzügyi forrásait..."
"...Akik ma itt különféle megtisztelő kitüntetésekben és díjakban részesülnek, azokról mind elmondható, hogy ötleteik megvalósítása 2014-ben számszerűen, vagyis ténylegesen javította a műszaki mutatókat, gazdasági eredményeket. Munkájuk igazi országépítő és nemzeterősítő munka volt. Gratulálunk minden díjazottnak..."

Prof. Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke köszöntőjében többek között a következőket mondta:
"...Magyarország gazdasági felzárkóztatásához, a növekedési potenciál fokozásához ugyan elsődleges a foglalkoztatási arány gyors növelése, a pénzügyi rendszer hatékonyabbá tétele, és a gazdaság fehérítése. De ezek összességében legfeljebb 3-5%-os növekedést jelenthetnek. Ez azonban csak a további lecsúszást akadályozza meg. Felzárkózást, csak a tudásalapú gazdaság, az innovatív tevékenység által biztosított versenyképesség-növekedés jelenthet..."
"...Az Innovációs Szövetségben 25 éve mondjuk lankadatlanul, hogy mi lenne a teendő. Szinte mindenki egyetért, helyesel, majd alig történik valami. S ha igen, az is ötletszerű, s előbb-utóbb elhal a legtöbb ígéretes program. Azt se hallgassuk el, történt egy s más..."
"...Az Innovációs Szövetség közgyűlésén volt szerencsénk a hivatal elnökének, Pálinkás professzor úrnak, mondhatom talán így, programját hallani. Ez a program sokunkban ébresztett reményt, hogy ha késve is, de végre történik valami, amiről 25 éve beszélünk,.."
"...A tudomány, a kultúra nem demokratikus terület. Itt a kiválóság többet ér, mint az átlagos teljesítmény. Ezen a területen nem szabad egyenletesen teríteni a javakat, és egyenletesen teríteni a figyelmet..."
"...Az elmúlt esztendőben legnagyobb hasznot eredményező, innovációs tevékenységet díjazzuk. Ez így egyszerűen hangzik, de a teljesítmény, a haszon mögött ott van az egész magyar társadalom, az oktatási rendszer, a tudomány, a kutatás-fejlesztés, az ezt befogadó társadalmi közeg, és ott van a politika is, amely ezt a tevékenységet előmozdítja, vagy hátráltatja..."
Majd Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke szólalt fel:
"...Az innovációhoz a képzelőerő mellett kell a tetterő, de kell még hozzá kezdeményező szándék, vállalkozói kedv, befektetési hajlam és támogató, válaszoló gazdasági környezet..."
"...A kutatás-fejlesztés és innováció ugyanakkor csak egy jól működő gazdaságban és társadalomban jelent, igaz ott jelentős, versenyelőnyt, növekedési potenciált, és járul hozzá a növekedéshez és a jóléthez. Ezért megkerülhetetlen a gazdaság folyamatainak megerősítése..."
"...Örömmel tapasztaltam, hogy Magyarország miniszterelnöke is úgy gondolta, eljött a tettek ideje. Ezért alakítottuk át a kutatás-fejlesztés és innováció intézményrendszerét. Az új Hivatal és Alap, mint a magyar tudományos kutatás-fejlesztés és innováció szakpolitikai és finanszírozó intézményének létrehozása azonban csak az első lépés..."
".. kiszámíthatóbb pályázati környezetet alakítsunk ki. Hogy minden területen feladatra, és nem pénzre pályázzanak a pályázók. És minden területen értelmes feladatot finanszírozzunk, és ne pénzt osszunk..."
"...Az államnak, a gazdaság szereplőinek és az egyetemi, akadémiai szférának közös és hatalmas felelőssége, ezeknek a forrásoknak koordinált, hatékony és célszerű felhasználása. A felzárkóztatásunk csak úgy lehetséges, ha az európai uniós forrásokat egyedülálló lehetőségnek, a magyar források kiegészítésének, és nem ezek alternatívájának tekintjük..."

Befejezésül Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter beszélt a résztvevőkhöz:
"...Magyarországnak tehát versenyképes, innovatív vállalati szektorra van szüksége. Ez jelenti a különbséget a növekedés és a stagnálás között. Annak érdekében, hogy a kutatási és innovációs versenyben helyt álljunk, számos egyéb intézkedés mellett, a kormány kiemelt figyelmet fordít az erre a célra rendelkezésre álló források növelésére is..."
"...Arról is őszintén kell azonban szólni, hogy az innováció területén még nem értük el azt a pozíciót, amelyet Magyarország adottságai indokolnának. Ezért az egyik legfontosabb stratégiai törekvésünk, hogy Magyarország ne csak termelési központ legyen, hanem fontos kutatási, innovációs térséggé is váljon Európában. Ezt a törekvésünket a gazdaságfejlesztés minden területén érvényesíteni kívánjuk..."
"...Kérem Önöket, fogadják a mai elismerést annak jeleként, hogy eredményeikre mindannyian büszkék vagyunk. Kívánom, hogy mindazok a kutatási eredmények és innovatív ötletek, amelyek Magyarországon megszületnek, fussanak be olyan pályát, amely hozzájárul gazdaságunk növekedéséhez..."

Kiemelt dicséretben három pályázat részesült:
- "Több területen is megjelenő innováció a Strauss Metal Kft.-nél" c. innováció,
- (""Instant Clean"/"Gyors takarítást biztosító harmadik generációs kézi porszívó kifejlesztéséért és gyártásáért" c. innováció Electrolux Lehel Kft., Jászberény),
- ""K’enni jó" zöldségkrém termékcsalád kifejlesztésért és gyártásáért" c. innováció (Univer Product Termelő és Kereskedelmi Zrt., Kecskemét).

Az oklevelet Pakucs János, tiszteletbeli elnök és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök nyújtották át.

Ezután Pomezanski György, műsorvezető,tömören ismertette a díjnyertes pályázatokat, valamint a díjak átadása után a díjátadók röviden méltatták az adott pályázatot.

- Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Agrár Innovációs Díjában a QuantisLabs Kft. részesült, a Szőlőőr rendszerért.
A díjat Rácz András, helyettes államtitkár és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke,zsűrielnök adta át, Árendás Csabának, aQuantisLabs Kft ügyvezető igazgatójának.

- Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjában a MOL. Nyrt. és a Strabag Általános Építő Kft. részesült, a gumibitumen technológia és gumibitumennel épített aszfaltút fejlesztésért.
A díjat Rácz András, helyettes államtitkár és Pálinkás József, zsűrielnök adta át Baladincz Jenőnek, a MOL termékfejlesztési vezetőjének és Németh Gyulának, a Strabag Általános Építő Kft. cégvezetőjének.

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. évi Innovációs Díjában a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. részesült, az univerzális forgóvázas darus jármű kifejlesztéséért.
A díjat Kara Ákos, államtitkár és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke adta át, Filó Gábornak, a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. ügyvezetőjének.

- Nemzetgazdasági Minisztérium 2014. évi Ipari Innovációs Díjában az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. részesült, a Bisoprolol-Amlodipin fix kombinációs tablettakifejlesztéséért.
A díjat Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke adta át, Hodász Istvánnak, az Egis Gyógyszergyár Nyrt. vezérigazgatójának.

- Magyar Innovációs Szövetség 2014. évi Startup Innovációs Díjában a másfél éve alakult Synetiq Kft. részesült a neuromarketing média kutatási technológia kifejlesztéséért, és alkalmazásáért.
A díjat Pakucs János a MISZ tiszteletbeli elnöke, az Innovációs Nagydíj pályázat szervező bizottságának elnöke, valamint Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök adta át Divák Ádámnak és Ottlik Dávidnak, a Sinetiq Kft. alapítóinak.

- Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. évi Innovációs Díjában a Sanatmetal Kft. részesült, részben a VORTEX poliaxális csontlemez rendszer kifejlesztséért, részben a cég folyamatos és magas szinvonalú szabadalmi tevékenységéért
A díjat Farkas Szabolcs, elnökhelyettes és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke adta át, Farkas Józsefnek, a Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgatójának.

- 2014. Évi Innovációs Nagydíjban az egri székhelyű Sanatmetal Kft. részesült, a VORTEX poliaxális csontlemez rendszer kifejlesztésért és gyártásáért. A cég ezzel az új, szabadalommal védett, termékcsaláddal rövid idő alatt jelentős kiemelkedő piaci részesedést szerzett, jelentős többlet bevételt és többlet nyereséget realizált
A díjat Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Pálinkás József, NKFI Hivatal elnöke, zsűrielnök adta át, Farkas Józsefnek, a Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgatójának.
Végezetül a 2013. évi innovációs nagydíjas OT Industries vezérigazgatója, Polony István üdvözölte a díjazottakat.

A díjátadási ünnepséget a Duna folyosón tartott fogadás követte. A 2014. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunk letölthető portálunkról.

24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA által, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással meghirdetett 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második szakasza lezárult. 2015. március 31-ig, a 65 továbbjutott pályázatból 55 kidolgozása fejeződött be.

A pályázók a zsűritagok előtt szóbeli prezentációkat fognak tartani 2015. április 14-17. között. A fiatalok a prototípusokat, modelleket működés közben mutatják be a zsűri tagjainak, valamint beszámolnak a tudományos kutatásaik során elért eredményeikről is.

A bírálóbizottság Prof. Ormos Pál, az MTA SZBK főigazgatójának vezetésével 2015. április 28-án, testületileg hozza meg a végleges döntést a közel 2,5 millió forintos ösztöndíjakat illetően, melynek eredményét 2015. május 12-én hozzuk nyilvánosságra. A díjazott, ill. kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2015. május 12-13. között egy kétnapos kiállításon kerülnek bemutatásra Budapesten, a Design Terminálban (1051 Budapest, Erzsébet tér 13.).

A 2015. szeptember 17-22. között, Milánóban megrendezésre kerülő 27. EU Contest for Young Scientists európai döntőben a három legjobb pályázat készítői képviselhetik majd Magyarországot.

Meet the scientist

2015 márciusában befejeződött a Meet the scientist ide tanévre szóló programja, melyet a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indított el, a műszaki és természettudományok, ill. az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése érdekében.

A projekt a 2014/2015-ös tanévben kettő fővárosi és hét vidéki középiskolába látogatott el, ahol korábbi Fulbright-ösztöndíjasok tartottak előadásokat. Az előadásokat követően a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ munkatársai mutattak be látványos kísérleteket a diákoknak.

A Meet the scientist program eredményei a 2014/2015-ös tanévben:
- 1095 diák hallgatta meg a 9 előadást,
- a YouTube-on az előadásokat 610, a kísérleteket pedig 486 alkalommal nézték meg,
- 2904 egyéni látogató nézte meg a projekt honlapját,
- a Facebook csoporthoz csatlakozottak száma 1230-ról 1712-re növekedett,
- 35 alkalommal szerepelt a sajtóban a projekt.

Aktív a program Facebook csoportja; valamint a program honlapján elérhetők az előadásokon készült felvételek, ill. az azokkal kapcsolatos sajtómegjelenések is.

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciója

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekciójának ünnepélyes díjátadására 2015. március 27-én a Millenáris Teátrumban került sor. A záró rendezvényen részt vett többek között Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, Monszpart Zsolt, az Óbudai Egyetem kancellárja, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, Prof. Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese.

Varga Mihály beszédében elmondta, hogy a műszaki értelmiségnek kiemelt szerepe van és lesz a magyar gazdaság fejlődésében, előrejutásában. Magyarországon megvan az a szellemi kapacitás, humán háttér, amely képessé teszi arra, hogy - a világgazdaságban elfoglalt arányokhoz képest is - nagyobb részt vállaljon a kutatás-fejlesztésben, innovációban és az eredmények gazdasági hasznosításában.

Tagszervezetünk, az Óbudai Egyetem 5 első helyezett, 8 második helyezett, 10 harmadik helyezett és 19 különdíjban részesült hallgatóval kiemelkedő teljesítményt tudhat maga mögött.

A díjazottak névsora az alábbi linken érhető el.

Hungarian US Trade LLC

A Hungarian US Trade LLC 2015 áprilisától megkezdi a magyar kereskedőház működtetését az Amerikai Egyesült Államokban, az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. partneri támogatásával. Az amerikai székhelyű társaság alapítói William Benkő úr, a "The American Chamber of Commerce in Hungary" (AmCham) idén leköszönt elnöke, valamint Dr. Dombi Viktor ügyvéd, a MISZ Választmányának tagja.

A New York-ban létrejövő kereskedőház célja, hogy a magyar vállalkozások Egyesült Államokban történő piacra jutását külpiaci információkkal, külkertechnikai tapasztalatokkal, állandó irodai jelenléttel, valamint az EXIM Bank támogatásával elérhető exportfinanszírozási lehetőségekkel segítse elő. E tevékenysége során a Hungarian US Trade LLC - elsősorban - az MNKH Zrt-nél regisztrált vállalkozások számára nyújt piaci képviseletet, partnerkeresési támogatást, piackutatást és igény szerint menedzsment szolgáltatást.

A prioritást élvező ágazatok sorába tartozik a mezőgazdaság és élelmiszeripar, a vegyipar, a gépipar, az ICT, a környezetipar, az egészségipar, illetőleg a mérnöki szolgáltatásokkal támogatott építőipar.

Kapcsolatfelvételhez kérjük, hogy megkeresésüket az info@hungarytrade.us címre küldjék, vagy jelen Hírlevélre hivatkozással közvetlenül hívják a +36-1-786-1771-es telefonszámot.

AIESEC

Az AIESEC egy hallgatói szervezet, közel 130 országban, és diákok cseréjével foglalkozik. Céljuk, hogy külföldi diákok tapasztalatokat szerezzenek önkéntes munka kapcsán.

Amennyiben valamelyik tagszervezetünk önkéntes diákokat szeretne foglalkoztatni 6-8 hetes időszakban Magyarországon (az önkéntes diákok fizetést nem kapnak, cserébe szállást és napi egy étkezést biztosítani kell számukra.), azok a részletekért keressék Csatlós Kárment, a Non Governmental Organisation-ért felelős koordinátort (tel.: 30/511-1946, e-mail cím: karmencsatlos10@gmail.com).

További információk a szervezetről az alábbi linken.

Magyar Innovációs Alapítvány

A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány már több mint 20 éve foglalkozik fiatal tehetségek felkutatásával, kreatív, innovatív tevékenységük támogatásával. Ösztöndíjakkal folyamatosan segíti fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját Innovációs Nagydíjban részesíti.

A Magyar Innovációs Alapítvány várja és előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatalok felkarolására, az innováció népszerűsítésére.

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor az APEH nyilatkozaton a következőket adószámot tüntessék fel: 18047929-1-41.

Helyesbítés

A Hírlevél előző számában közöltük az újonnan megválasztott MISZ elnökségi tagok névsorát is.
Thernesz Artur beosztása helyesen: vezérigazgató, Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Hegyesi Donát a "Felfedezettjeink" 2015 fődíjasa

2015. március 28-án, Budapesten, a Szent Margit Gimnáziumban, az Országos Tehetségnapon, ünnepélyes keretek között adták át a "Felfedezettjeink" 2015 pályázat díjait a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) szervezésében.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) évek óta nagy érdeklődés mellett hirdeti meg a "Felfedezettjeink" pályázatot, melynek idei újdonsága az volt, hogy a pályázóknak saját Prezi-bemutatkozást is be kellett nyújtaniuk. A felhívásra 202 jelölés érkezett, közülük a zsűri döntése értelmében hárman fődíjban, 16-an pedig különdíjban részesültek.

A három fődíjas egyike Hegyesi Donát, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje, akit a Magyar Innovációs Szövetség jelölt a díjra. Donát jelenleg egy humanoid robot elkészítésén dolgozik. A fődíjat Csermely Péter akadémikus, az NTT elnöke nyújtotta át.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Hatályba léptek a Japán Szabadalmi Hivatallal megkötött együttműködési megállapodások

2015. április 1-jén hatályba léptek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Japán Szabadalmi Hivatal, valamint a V4 országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) szellemi tulajdoni hivatalai és a Japán Szabadalmi Hivatal között 2014. szeptember 22-én, illetve 23-án megkötött együttműködési megállapodások (Memorandum of Cooperation).

A megállapodások elsődleges célja a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Patent Cooperation Treaty, PCT) szerint tevékenykedő, a kelet-közép-európai régió szabadalmi bejelentőit kiszolgáló nemzetközi kutatási és elővizsgálati szerv (Visegrádi Szabadalmi Intézet, Visegrad Patent Institute) létrehozásának és jövőbeni működésének elősegítése, valamint a japán partner nemzetközi kutatási és elővizsgálati tapasztalatainak minél szélesebb körű felhasználása. Az együttműködés kiterjed - különösen a környezetvédelem területén - az innovatívnak számító eszközök és intézkedések alkalmazása során szerzett tapasztalatok és tudás megosztására is.

Szakirodalomfigyelő

Jessica van den Bosch, Geert Duysters: Corporate Venturing - Organizing for Innovation - Szervezés innovációért - Edward Elgar, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

A Corporate Venturing (CV) korunk egyik sikeres, kifinomult megoldása a vállalati innovációra. Ma a vállalatok életképességének legfőbb záloga a gazdasági erő ötvözése a fürgeséggel az innovációban. Az győz, amelynek sok erőforrása van a fennmaradáshoz, ugyanakkor képes gyorsan reagálni a változásokra, az új lehetőségekre, ehhez innovációkat létrehozni és használatba venni. A megállapodott cégek, főként a nagyok azonban nehézkesek: a szervezeti struktúrájuk, a vezetési kultúrájuk sokkal inkább a biztonságos működést támogatja, mintsem a gyors változtatásokat, a kockázatos fejlesztési próbálkozásokat. A begyakorolt működést szolgáló erőforrásaikat inkább nem pazarolják innovációs "kalandokra". Sok belső innovációs kezdeményezésük is elvész támogatás híján. A CV lényege, hogy alkalmas keretben új vállalkozással bővíti az ilyen cégek innovációs képességeit és lehetőségeit. A szakirodalom az ilyen megoldások, keretek széles halmazát mutatja fel, s valamennyiük igazi nyer-nyer konstrukció, amely hozzásegítheti a cégeket olyan innovációs képességekhez, amelyeket a növekedésük, megcsontosodásuk során elvesztettek, s az innovációk forrását jelentő fejlesztőket, hogy kellő támogatást kapjanak az előbbiektől.

A kicsi cégeknek, s különösen az indulóknak nagy erőssége származik épp abból, hogy rugalmasak, képesek egész működésüket és szervezetüket az innovációs célkitűzésük köré fonni, ahhoz alakítani, és nincs igazán vesztenivalójuk - viszont elegendő erőforrásuk sem, ezért rászorulnak a külső támogatásra, hogy fejleszthessenek, közben életben maradjanak és megerősödhessenek. Optimális megoldás lehet a CV, amely jól alkalmazva képes egyesíteni a nagy cég erejét, gazdasági viharálló képességét, tapasztalatát és méretgazdaságosságát a kicsik kreativitásával, rugalmasságával, mozgékonyságával. Éppen ezért, amint a szerkesztők is kiemelik, mind több cég folyamodik hozzá, hogy általa erősítse létfontosságú innovációs képességeit.

Ennek két fő megvalósítási módja van. Az egyik lényegében megegyezik a kockázati tőke befektetésnek azzal a változatával, amelyet szakmai befektető azzal a céllal végez, hogy a pénzével működő cég új innovációs kompetenciákat, erőforrásokat és eredményeket fejlesszen ki, s azokat ő a saját érdekkörében hasznosíthassa. A CV e változatánál a cég a befektetésével e célra stratégiai szövetséget hoz létre innovációs partnerével. Technikai megoldásként itt olyan belső tőkealapot hoznak létre, amellyel ígéretes, innovatív cégekbe fektetnek.

A másik megvalósítási módnál belső szervezeti egységet alakítanak ki, amely maga hív életre innovatív vállalkozásokat. Ez meríthet a cégen belül felmerülő kezdeményezésekből, vagy bevonhat külső partnereket, s ötvözheti is e kettőt.

A CV hathatós eszköz a megállapodott cégek nehézkességének semlegesítésére, amely agyon nyomhatná az innovációt. Épp ezért kritikus jelentőségű minden CV esetében, hogy a nagy cég, miközben támogatást ad, tartson elegendő távolságot innovációs partnerétől, ne rontsa le annak rugalmasságát, innovációt létrehozó, úttörő szabadságát.

A szerzők hangsúlyozzák: az innovációs vállalkozás menedzselése természetéből következően nehéz, és finom kezelést igényel. Négy elemet emelnek ki, amelyek meghatározóak az erre szolgáló szervezet kialakításában. Ezek: • A modell • A portfolió • A csapat összeállítása • Az integrálás.
E kötet, gyakorlati útmutatóként, áttekintést ad nyolc cég esettanulmány szintű bemutatásával a CV-k gyakorlati kivitelezéséről, s hogy hogyan valósul meg az adott esetben a kritikus négy elem. Tíz rövid, "a legjobb gyakorlat" pontban pedig összegzi a tanulságot.

Tim Harford: Az oknyomozó közgazdász - Hogyan virágoztathatjuk fel - vagy tehetjük tönkre - egy ország gazdaságát - HVG Könyvek, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

Igen jó színvonalú felvilágosító tanfolyam makrogazdaságtanból, nagyjából ismeretterjesztő szinten: köznapi nyelven úgy előadva, hogy matematikát egyáltalán nem használ, hanem az ésszerű belátást igyekszik mozgósítani, és a megértéséhez képzettség nem kell, csak kitartó figyelem és az előadottak alapos átgondolása.

Harford itt rendkívül nehéz terepen vezeti olvasóját: válaszokat adni a makrogazdaságtan alapvető kérdéseire - "Hogyan virágoztathatjuk fel.." -, amelyekre igen sok, különféle válasz létezik, ám a gyakorlatban optimális megoldást kínáló még egy sem. A közgazdasági Nobel-díjas Paul Samuelson írja, hogy "A közgazdaságtan legalább annyira művészet marad mindig, mint amennyire tudománynak számít.", s ez köszön vissza a válaszok érvényének anomáliájában. Amiket felhoz, azok viszont nagyon is jók arra, hogy az olvasót bevezesse a közgazdasági gondolkodásba, a mérlegelésekbe, az ok-okozati összefüggések vizsgálatába, s az ráérezzen, hogyan működik ez a szakterület, és mit érdemes tőle várni.

A szerzőről. 42 éves, Master fokozatot szerzett Oxfordban közgazdaságtanból. Honlapján kiemeli a 30 nyelvre lefordított, milliós példányszámban elkelt The Undercover Economist c. könyvét, amellyel azonos című rovatot visz a Financial Times-ban, felmutatva a napi tapasztalatokhoz kötődő közgazdasági elméleteket. Ez a kötet annak a folytatása. Ugyanitt beszámol több rangos szakmai kitüntetéséről is.

Pár idézet, amelyek jól érzékeltetik, mit nyújt a könyv az olvasóinak:
"Egy nemzet jólétére aligha lehet abból következtetni, hogy a GDP-ben kifejezett hazai termék értéke mekkora...a »nagyobb« növekedést előirányzó célkitűzéseknek azt is meg kell határozniuk, mi nőjön és miért." (Alapigazság. Harford azt is kifejti, hogy a növekedés jótékony hatásának mérlegelésekor vizsgálni kell annak negatív következményeit is - pl. a környezet károsítását. - OP)

"Noha a gazdag emberek boldogabbak, mint a szegények, a gazdagabb társadalmak nem boldogabbak, mint a szegényebb társadalmak. Másképp megfogalmazva: egy 10%-os fizetésemelés boldogabbá teszi az embert. Egy 10%-os gazdasági növekedés azonban nem teszi boldogabbá a társadalmat." (Egy fejezet szól az új irányzatról, a boldogság közgazdaságtanáról.)
"A makroökonómia arról szól, ami nem látszik."

"A mikroökonómia arról a pénzről szól, amelyből kevés van a zsebünkben, a makroökonómia pedig arról a pénzről, amelyből a kormány fogyott ki. - P. J. O’Rourke" (Nem kevéssé arról is, hogyan szedi el a kormány a pénzünket, és mit kezd vele.)

"A mikroökonómia olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyekkel kapcsolatban a közgazdászok egyes esetekben tévednek, míg a makroökonómia olyanokkal, amelyekkel kapcsolatban a közgazdászok általában tévednek. - P. J. O’Rourke" (Szatirikus túlzás, de van köze a problémához.)

"Ha a nulla infláció lenne a célkitűzés, és elmaradnak attól, annak defláció lenne a vége - márpedig nagyon szeretném meggyőzni arról, hogy a defláció sokkal komolyabb probléma, mint a mérsékelt infláció." (Valóban jó magyarázatot ad.)

"A hiperinfláció tipikus esetben úgy kezdődik, hogy a hatóságoknak nincs elég pénzük egy váratlan esemény kezelésére - nem képesek tovább finanszírozni egy háború vagy valamilyen társadalmi, gazdasági felfordulás költségeit, nehézkes az adók begyűjtése, nem tudják tovább fizetni a közalkalmazottakat -, így egyetlen választásuk marad: a pénznyomtatás, majd a még több pénznyomtatás. A baj az, hogy noha a kormány a puszta levegőből is képes pénzt varázsolni, már korántsem ilyen könnyű feladat rávenni az embereket, hogy ezt a pénzt el is fogadják az általuk nyújtott szolgáltatásokért cserébe. (Harford jól elmagyarázza, hogy a papírpénz létalapja a belé és kibocsátójába vetett bizalom.)

Kerekes György: Jazz portrék 1. A kezdetektől az ötvenes évekig - T.bálint Kiadó.
Dr. Osman Péter ismertetése

"Tanúsítom, hogy a megismert anyag szakmai szempontból kifogástalan. E témában ilyen nagyszabású, alapos és részletes munka évtizedek óta nem jelent meg magyar nyelven. - Deseő Csaba, hegedűművész"- a kötetből.

A 20. század egyik ikonikus művészete a jazz, s a század felgyorsult tempójának köszönhetően - amint arra az Előszó is utal - az irányzatok csaknem akkora halmaza, mint a reneszánsztól napjainkig ívelő "klasszikus" zene. Pallai Péter előszavából idézve (aki az itt írottak szerint Kerekes György barátja és tettestársa a jazzműsor-készítésben) "Az olvasó egy trilógia első kötetét tartja a kezében. A második rész a negyvenes évek végétől napjainkig fogja elvinni az olvasót (már megjelent - OP), míg a harmadik a magyar jazzvilágról szól majd.

S jobb bemutatás aligha adható, mint az övé, amelyből pár részt idézünk:
"Kerekes György az amerikai élet sűrűjén keresztül követi a jazz fejlődéstörténetét a ragtime-tól a bebopig. (...) Ez a legendás stílusteremtők színes arcképcsarnokában bolyongó írás sokkal olvasmányosabb, mint egy száraz zeneelméleti fejtegetés vagy szociológiai értekezés, hiszen a jazzben, melynek lételeme a rögtönzés, az individuum magától értetődően óriási szerepet játszik. És ezek az emberek nem mindennapi egyéniségek. A riválisok gyakran ellentétes karakterek is voltak. A kérkedő, összeférhetetlen botrányhős és alkalmi selyemfiú, Jelly Roll Morton legalább annyit tett a nagyzenekari jazz megteremtéséért, mint a halk szavú, vegyészből zongoristává avanzsált papucsférj, Fletcher Henderson. A szóban és gesztusokban egyaránt teátrális, ékesszóló Ellingtonnak mint zenekarvezetőnek egyetlen kihívója volt: a lakonikus minimalista, az együtteseit jóformán csak a szemöldökével vezénylő Count Basie. A jazz-zongora monomániás legnagyobb virtuózának, Art Tatumnak csak egy vetélytársa lehetett volna: a nagyétkű, nagyszomjú nőfaló, Fats Waller, feltéve, ha a vendéglőasztalnál, a söntésben és a duplaágyban töltött időt is a zenére fordítja. A még Wallernél is végletesebben önpusztító Charlie Parker, a modern jazz legnagyobb figurája csak egy embert talált, aki kezdettől fogva azonos hullámhosszon volt vele: a trombitás Dizzy Gillespie-t, kinek zabolátlan bohóctermészete józan életvitellel és hibátlan üzleti érzékkel párosult. Parker 34 évet élt, Gillespie viszont 75-öt. Ilyen figurák népesítik be Kerekes György könyvét." "Nem is értem, egyáltalán hogy merészeltem ebbe belefogni" - fakadt ki egy alkalommal Kerekes György, amikor még csak félúton tartott a könyv megírásában. Én sem tudom, hogy "merészelt" Kerekes György ebbe a nagy ívű vállalkozásba belefogni, de végtelenül örülök, hogy megtette." S aki szereti a jazzt, szintúgy nagy örömét lelheti e kötetekben.

Elég az itt szereplők káprázatos névsorát idéznünk Kerekes karakteres jelzőivel, s már bennünk lüktetnek sokuk ritmusai, legendás számai. A kötet sorrendjében: • A jazz feltalálója: Jelly Roll Morton • A jazz első királya: Joe King Oliver • A kis nagy klarinétos: Sidney Bechet A jazz első géniusza: Louis Armstrong • A blues császárnője: Bessie Smith • A tragikus szenvedély: Bix Beiderbecke • A szving úttörője: Fletcher Henderson • Hedonista zseni: Thomas "Fats" Waller • A jazz hercege: Duke Ellington • A szving-király: Benny Goodman • A Gróf: Count Basie • A tenorszaxofon atyja: Coleman Hawkins • A President: Lester Young • A fájdalom énekese: Billie Holiday • A díszítőművész: Art Tatum • Az első európai jazzcsillag: Django Reinhardt (az első cigány a jazz nagyszínpadán - OP) • A magasan szárnyaló madár: Charlie "Bird" Parker • A szédült trombitás: Dizzy Gillespie • A teoretikus: Thelonious Monk.
Amit szeretünk, azt jó alaposabban is megismerni. Jazzkedvelőknek erre kitűnő ez a könyv!

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Ctv.hu, 2015. március 19., csütörtök
"Meet the scientist" Cegléden is

Ctv.hu, 2015. március 19., csütörtök
Híradó

Zalai Hírlap, 2015. március 20., péntek, 2. oldal
Oktatási innovációs díj
"...Keszthely - A Német- Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Szakképzési díját nyerte el innovációs kategóriában a "Vissza jövőbe" projekt, melyben a keszthelyi Asbóth- iskola is részt vett elektronikus tananyag fejlesztésével..."

Pannonnovum.hu, 2015. március 20., péntek
Magyar innovációs invázió San Franciscóban

Pannonnovum.hu, 2015. március 20., péntek
Akkreditált innovációs klaszter címeket adtak át

Pannonnovum.hu, 2015. március 20., péntek
Kkv-k kerültek az eurozóna élvonalába

Hirado.hu, 2015. március 23., hétfő
Szabó Gábor: Nem a versenytől félnek a magyar kutatók
"...A Magyar Innovációs Szövetség elnöke szerint más uniós tagállamok k+f-büdzséjéhez nincs értelme hasonlítani a magyart, az idei 780 milliárd forintos ráfordítás azonban jelentős növekedést jelent a korábbiakhoz képest. Szabó Gábor, az SZTE rektora kiemelte, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezelte források döntő része az iparban megvalósuló innovációkat támogatja. Elképelhetőnek tartja, hogy "lendületet kaphat" a külföldön dolgozó magyar kutatók hazacsábítása, akik nem a versenytől tartanak, hanem - mint fogalmazott - attól, hogy félidőben eltörlik a lesszabályt..."

Hirado.hu, 2015. március 23., hétfő
Hogyan szerezzen egy startup befektetőt?

Klubradio.hu, 2015. március 23., hétfő
Megnézheti a sokat vitatott Életkertet
"...A pavilonban bemutatják a magyar innováció és a magyar kreativitás értékeit is. Külön teremet szentelnek Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas orvosnak, biokémikusnak, és a kiállítás egyik látványossága lesz Bogányi Gergely zongorája is..."

Mno.hu, 2015. március 23., hétfő
Csodazongora és paprika a magyar pavilonban

Euronews.com, 2015. március 23., hétfő
Digitális fejlesztésekkel előzné a többi várost Barcelona
"...Barcelona Európa tavalyi Innovációs Fővárosa, itt rendezik a világ legnagyobb mobiltechnológiai vásárát, de Barcelona a világ élvonalába szeretne tartozni a modern városfejlesztési megoldások terén is..."

Bruxinfo.hu, 2015. március 23., hétfő
A budapesti EITI is fennakadt a parlamenti szűrőn
"...A budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as kiadásai is fennakadtak az Európai Parlament költségvetési ellenőrzési bizottságának szűrőjén. Az EITI-nek szeptemberig kell meggyőznie a képviselőket ahhoz, hogy megadják a mentesítést..."

Napi Gazdaság, 2015. március 24., kedd, 1+4+5. oldal
Az elsők között van hazánk az egészségügyi innovációban

Napi Gazdaság, 2015. március 24., kedd, 5. oldal
Élen jár az innovatív gyógyszerkutatásokban Magyarország

Napigazdasag.hu, 2015. március 24., kedd
Élen járunk innovatív gyógyszerkutatásban

Vg.hu, 2015. március 24., kedd
Idén 133 EU-s pályázati felhívás jelenik meg

Veszpremtv.hu, 2015. március 24., kedd
Pannon Növekedési Zóna
"...A Pannon Tudás Park több fontos gazdasági területen szeretne előrelépést elérni a kutatás - fejlesztés eredményeivel..."

Hirado.hu, 2015. március 24., kedd
Miniszterelnökség: 133 uniós pályázati felhívás jelenik meg az idén

Hirado.hu, 2015. március 24., kedd
Megállapította a kormány a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program idei fejlesztési kereteit

Portfolio.hu, 2015. március 24., kedd
Bejelentette a kormány a százmilliárdos pályázati menetrendet!

Portfolio.hu, 2015. március 24., kedd
Rövidesen megtudjuk az éves pályázati menetrendet!

Tozsdeforum.hu, 2015. március 24., kedd
Kihirdetés előtt az uniós pályázatok

Piacesprofit.hu, 2015. március 24., kedd
Zsigó: 300 milliárdnyi forrás jöhet az élelmiszeriparba

Piacesprofit.hu, 2015. március 24., kedd
Idén is a tech cégeket keresik a befektetők

Napi.hu, 2015. március 24., kedd
Elosztotta a gazdaságfejlesztési kereteket a kormány

Kreativ.hu, 2015. március 24., kedd
Indul a smart challenge versenyünk!

Hrportal.hu, 2015. március 24., kedd
A gazdaságban nem, de magukban bíznak a vállalatvezetők itthon
"...Az innovációt segítő üzleti környezet is mint igény merült fel a kormányzat felé (63 százalék). Magyarországon a vezérigazgatók 59 százaléka szerint az iparági szabályzói környezet változása erősen befolyásolja a versenyt és egy-egy nem várt változás képes váratlan helyzetbe sodorni a cégüket..."

Haon.hu, 2015. március 24., kedd
Oklevéllel elismert klaszterek

Gyartastrend.hu, 2015. március 24., kedd
Megfogó: műszaki innovációból bestseller?

Veol.hu, 2015. március 24., kedd
600 millió forint fejlesztésre

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2015. március 24., kedd
Az EITI is fennakadt a szabadrablás-szűrőn? - Mindenki nyugodjon le, a pénzek továbbra is jönnek-mennek

Szombathelyi7.hu, 2015. március 24., kedd
Átadták az István Lajos-díjakat
"...Az elismerést életmű és innovációs kategóriában nyerhetik el azok a Vas megyéhez és Szombathelyhez kötődő személyiségek és vállalkozások, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek..."

Orientpress.hu, 2015. március 24., kedd
133 uniós pályázati felhívás jelenik meg idén

Mfor.hu, 2015. március 24., kedd
133 uniós pályázat jelenik meg idén

Magyarhirlap.hu, 2015. március 24., kedd
Éves fejlesztési kereteket kell elfogadni

Kitekinto.hu, 2015. március 24., kedd
A budapesti EITI is fennakadt a parlamenti szűrőn

Inforadio.hu, 2015. március 24., kedd
Több mint száz uniós pályázati felhívás jelenik meg az idén

Fn.hir24.hu, 2015. március 24., kedd
A CEE Women Startup Competition keretében 11 női startup csapat mutatta be projektjét Budapesten a Prezi House of Ideas előadótermében.

Hirek.prim.hu, 2015. március 24., kedd
Hogyan szerezzen egy startup befektetőt?

Mmonline.hu, 2015. március 24., kedd
Keresik a legjobb startupokat

Innoteka.hu, 2015. március 24., kedd
Magyar győztes a Közép-Európai Női Startup Versenyen!
"...A CEE Women Startup Competition keretében 11 női startup csapat látogatott Budapestre és mutatta be projektjét március 23-án hétfőn este a Prezi House of Ideas előadótermében..."

Pannonnovum.hu, 2015. március 24., kedd
Mindennapi innováció

Pannonnovum.hu, 2015. március 24., kedd
Nyáron jönnek a vidékfejlesztési pályázatok

Kossuth Rádió, 2015. március 24., kedd
Tudás-Park program

Napi Gazdaság, 2015. március 25., szerda, 6. oldal
Közel háromezer-milliárd forintra lehet pályázni

Világgazdaság, 2015. március 25., szerda, 12. oldal
Európa digitális átalakulása

Világgazdaság, 2015. március 25., szerda, 3. oldal
Brüsszel már utalta az első előleget az új költségvetésből

Magyar Nemzet, 2015. március 25., szerda, 13. oldal
Kiderült, mennyi uniós pályázat jön

Népszabadság, 2015. március 25., szerda, 10. oldal
A politika megöli a versenyt

Népszava, 2015. március 25., szerda, 4. oldal
Indulnak az uniós pályázatok

Vas Népe, 2015. március 25., szerda, 2. oldal
Miszlivetz Ferenc és Fábián László kaptak díjat
"...Miszlivetz Ferenc és Fábián László kapták idén a Dr. István Lajos díjakat. Előbbi innovációs, míg utóbbi életműdíjban részesült..."

Hajdú-Bihari Napló, 2015. március 25., szerda, 3. oldal
Oklevéllel elismert klaszterek a sikerért

Trade magazin, 2015. március 25., szerda, 72. oldal
GfK: az innovációk ötöde válik sikeres tömegtermékké egy éven belül

Trade magazin, 2015. március 25., szerda, 87. oldal
Sikeres innovációk Európában és az USA-ban

Trade magazin, 2015. március 25., szerda, 3+96+97. oldal
Mire lehet képes a magyar gazdaság 2015-ben?

Computerworld, 2015. március 25., szerda, 13. oldal
Mentorációs program indul

Tozsdeforum.hu, 2015. március 25., szerda
Megvannak a gazdaságfejlesztésre fordítható keretek

Portfolio.hu, 2015. március 25., szerda
Fennakadt a költségvetési szűrőn egy budapesti EU-s intézmény

Pecsinapilap.hu, 2015. március 25., szerda
Műhelykonferencia Pécsett: a hatékonyság fokozása és az innováció a kulcs

Ma.hu, 2015. március 25., szerda
Megvannak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program idei fejlesztési keretei

Privatbankar.hu, 2015. március 25., szerda
Ezekre az innovációs fejlesztésekre ad pénzt a kormány

Eupalyazatiportal.hu, 2015. március 25., szerda
Most már biztos: ÁPRILISBAN jönnek az új GINOP pályázatok a vállalkozások részére

Agrarszektor.hu, 2015. március 25., szerda
Ez áttörést hozhat - Még egy dolog, amiben nagyon jók lehetnénk

Portfolio.hu, 2015. március 25., szerda
Rövidesen özönlenek az uniós agrárpályázatok is

Portfolio.hu, 2015. március 25., szerda
Itt a 750 milliárdnyi gazdaságfejlesztési pályázat menetrendje!

Pecsinapilap.hu, 2015. március 25., szerda
Zöld energiáért fogtak össze az egyetemek

Metropol.hu, 2015. március 25., szerda
Találja ki, hogy mit lát!
"...A pavilonban bemutatják a magyar innováció és a magyar kreativitás értékeit is..."

Marketinginfo.hu, 2015. március 25., szerda
K+F megállapodás: Semmelweis Egyetem és a GE

Gyartastrend.hu, 2015. március 25., szerda
Megvannak a GINOP idei fejlesztési keretei
"...kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás körébe tartozik egyebek között a vállalatok önálló, illetve együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása. A két kategóriára külön-külön 25-25 milliárd forint jut..."

Orientpress.hu, 2015. március 25., szerda
Lányok napja: növelnék a nők arányát a 'férfias szakmákban'
"...Ahogy azt Maruzsa Zoltán, a Lányok Napja 2015 fővédnöke kifejtette: Bár jogi akadályok nem korlátozzák a kutató férfiak és nők közötti egyenjogúság megvalósulását, a gyakorlatban mégis alulreprezentáltak a nők a kutatásfejlesztés és az innováció területén, ennek megszüntetéséért pedig pozitív akciók szükségesek. "Nők nélkül ugyanis nem érhetünk el átütő sikert ezen a területen sem" - tette hozzá..."

Mno.hu, 2015. március 25., szerda
Így használnák fel a forrásokat a következő öt évben

Magyarhirlap.hu, 2015. március 25., szerda
A fejlesztéspolitika feladata a foglalkoztatás és a versenyképesség javítását

Agrarszektor.hu, 2015. március 25., szerda
Jönnek az új agrárpályázatok! - Kisöprik a régi agrárpénzeket

Tozsdeforum.hu, 2015. március 25., szerda
Versenyben a startupok

Pannonnovum.hu, 2015. március 25., szerda
Magyar győztes a startup versenyen

Pannonnovum.hu, 2015. március 25., szerda
Ezekre az innovációs fejlesztésekre ad pénzt a kormány

HírTV, Híradó, 2015. március 25., szerda
A foglalkoztatás és a versenyképesség javítását egyaránt szolgálnia kell a 2014-2020-as uniós ciklus fejlesztéspolitikájának, mondta Csepreghy Nándor

Magyar Hírlap, 2015. március 26., csütörtök, 10. oldal
Pénzeső kisvállalkozásoknak
AZ IDÉN 750 MILLIÁRD JUT FEJLESZTÉSRE, INNOVÁCIÓRA

Napi Gazdaság, 2015. március 26., csütörtök, 3. oldal
A versenyképesség javítását szolgálja a fejlesztéspolitika

Népszava, 2015. március 26., csütörtök, 4. oldal
Innovációra kell a pénz

Világgazdaság, 2015. március 26., csütörtök, 5. oldal
Kezdhetik a tervezést az EU-forrásra vágyó vállalkozások

Világgazdaság, 2015. március 26., csütörtök, 5. oldal
Elsőbbség a cégeknek
Már áprilisban megjelenhetnek az első kkv-pályázatok

Napló, 2015. március 26., csütörtök, 8. oldal
Összefognak Pannóniáért
"...A Pannon Egyetem, Veszprém, Nagykanizsa és Zalaegerszeg megyei jogú város célja, hogy a fejlesztési projekt révén, az ipari szféra együttműködésével a környezetipar és energetika, az informatika és elektronika, valamint a gépipar területén tudásintenzív, hozzáadott értékkel rendelkező termékek és szolgáltatások jöjjenek létre..."

Sulinet.hu, 2015. március 26., csütörtök
Pro Progressio-díj középiskolai tanárok és középiskolák részére

Mandiner.hu, 2015. március 26., csütörtök
A Smart Vineyard az év agrárinnovációja
"...A beérkezett pályázatok alapján a Magyar Innovációs Szövetség a 2014-es év legjobb agrár innovációjának választotta a szőlőfertőzések előrejelzését lehetővé tevő precíziós szenzorhálózatot. A Magyar Innovációs Nagydíj pályázati felhívására számos jelentős pályaművet nyújtottak be különböző magyar cégek. A bírálóbizottság a gazdasági mutatók, a műszaki, gazdasági előnyök alapján választotta ki a legnagyobb jelentőségű és már az üzleti életben is sikeres innovációkat..."

Figyelo.hu, 2015. március 26., csütörtök
Átadták a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket
"...A múlt évi kiemelkedő innováció elismeréseként Kövér László házelnök, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke átadta a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket csütörtökön a Parlamentben..."

Figyelo.hu, 2015. március 26., csütörtök
Megvannak az idei Innovációs Nagydíjasok
"...A 2014. Évi Innovációs Nagydíjban az egri székhelyű Sanatmetal Kft. (Eger) részesült, a VORTEX poliaxális csontlemez rendszer kifejlesztésért és gyártásáért (képünkön a megoldás). A cég ezzel az új, szabadalommal védett termékcsaláddal rövid idő alatt kiemelkedő piaci részesedést szerzett, jelentős többlet bevételt és többlet nyereséget realizált..."

Duol.hu, 2015. március 26., csütörtök
Átadták a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Zaol.hu, 2015. március 26., csütörtök
Átadták a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Veol.hu, 2015. március 26., csütörtök
Átadták a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Boon.hu, 2015. március 26., csütörtök
Átadták a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Mon.hu, 2015. március 26., csütörtök
Átadták a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Haon.hu, 2015. március 26., csütörtök
Átadták a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Szon.hu, 2015. március 26., csütörtök
Átadták a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Vehir.hu, 2015. március 26., csütörtök
Átadták az idei Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket
"...A múlt évi kiemelkedő innováció elismeréseként Kövér László házelnök és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter átadta a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket csütörtökön a Parlamentben. Az innovációs nagydíjat és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. évi innovációs díját a Sanatmetal Kft. kapta a Vortex poliaxiális csontlemez rendszerért, amelyet a traumatológiában használnak csonttörések ellátására..."

Kormany.hu, 2015. március 26., csütörtök
Átadták a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket
"...A múlt évi kiemelkedő innováció elismeréseként Kövér László házelnök, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke átadta a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket csütörtökön a Parlamentben..."

Webradio.hu, 2015. március 26., csütörtök
Átadták a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Napi.hu, 2015. március 26., csütörtök
A legjobb magyar innovációkat díjazták

Hirado.hu, 2015. március 26., csütörtök
Átadták a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Nol.hu, 2015. március 26., csütörtök
Csontlemezt díjaztak a parlamentben
"...A Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Nagydíját - amelyet először 1993-ban adták át - idén a Sanatmetal Kft. poliaxiális csontlemezrendszere nyerte el. Az eddigi felhívásokra beérkezett 1039 pályázatból 917 volt megvalósult, sikeres innováció, ezek közül 164 kapott különböző innovációs díjat..."

Propeller.hu, 2015. március 26., csütörtök
A legjobb magyar innovációkat díjazták

Infovilag.hu, 2015. március 26., csütörtök
Sebészeti orvostechnikai eszköz kapta az Innovációs Nagydíjat

Vg.hu, 2015. március 26., csütörtök
Kezdhetik a tervezést az EU-forrásra vágyó vállalkozások

Weborvos.hu, 2015. március 26., csütörtök
Kilencedik Innovációs díját nyerte az Egis
"...Az Egis Gyógyszergyár Zrt. bisoprolol-amlodipin hatóanyagú fix kombinációs készítménye nyerte el a 2014. évi Ipari Innovációs Díjat, amelyet Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől dr. Hodász István, az Egis vezérigazgatója vett át a Parlament Főrendházi Termében..."

Hvg.hu, 2015. március 26., csütörtök
Megint az Egis vitte el az Ipari Innovációs Díjat

Vg.hu, 2015. március 26., csütörtök
Nem mindenkinek jut az új uniós forrásokból

Vg.hu, 2015. március 26., csütörtök
Csepreghy: utolsó lehetőség a mostani hétéves uniós ciklus

Vg.hu, 2015. március 26., csütörtök
Kkv-k is labdába rúghatnak az innovációs kiírásoknál

Vg.hu, 2015. március 26., csütörtök
Elsőbbség a cégeknek

Uzletresz.hu, 2015. március 26., csütörtök
Óriási elismerést söpört be a SmartVineyard
"...A Magyar Innovációs Szövetség 2014 legjobb agrár-innovációjának választotta a Szőlőőrt. Az Üzletrészen is gyakran szereplő QuantisLabs Kft. fejlesztése nemcsak hazánkban, de az egész világon egyedülálló..."

Portfolio.hu, 2015. március 26., csütörtök
EU-pályázatok: percek múlva jön a jó hír, de a kemény retorzió is

Piacesprofit.hu, 2015. március 26., csütörtök
Megjelent a GINOP idei fejlesztési kerete

Oldportal.u-szeged.hu, 2015. március 26., csütörtök
Hogyan használja fel hazánk az uniós forrásokat?

Oldportal.u-szeged.hu, 2015. március 26., csütörtök
A MOL Group az "Alma Mater Díj 2015" nyertese
"...A cég 20 K+F projekt kapcsán működik együtt a szegedi egyetemmel, melynek intézményi céljait 2013-ban 10 millió, 2014-ben 15 millió forinttal támogatta. A szervezet 2013-ban 24, míg 2014-ben 18 hallgató számára biztosított gyakornoki helyet és 5 fiatal kutatót részesített ösztöndíjban..."

Hirado.hu, 2015. március 26., csütörtök
Letették a Bionikai Innovációs Központ alapkövét Budapesten

Nol.hu, 2015. március 26., csütörtök
Csepreghy: a legkomolyabb fejlesztési lehetőség

Mno.hu, 2015. március 26., csütörtök
Letették a Bionikai Innovációs Központ alapkövét

Magyarkurir.hu, 2015. március 26., csütörtök
Letették a Bionikai Innovációs Központ alapkövét

Magyarhirlap.hu, 2015. március 26., csütörtök
Pénzeső kisvállalkozásoknak

Insiderblog.hu, 2015. március 26., csütörtök
Agrár Innovációs Díj a Szőlőőrnek
"...A Parlamentben rendezett ünnepélyes ceremónián a Földművelésügyi Minisztérium Agrár Innovációs Díját Árendás Csaba, a QuantisLabs Kft. ügyvezetője vette át a Szőlőőr / SmartVineyard rendszerért. A Szőlőőr rendszer nem csak agrár, hanem környezetvédelmi szempontból is kiemelkedő fontosságú, hiszen a permetszer-optimalizálásnak köszönhetően segít elkerülni a túlzott vegyszerhasználatot..."

News4business.hu, 2015. március 26., csütörtök
GF Social Media: Magyar győztes a Közép-Európai Női Startup Versenyen!

Uzletresz.hu, 2015. március 26., csütörtök
Ma éjfélig lehet jelentkezni a tizenötezer euróért

Inforadio.hu, 2015. március 26., csütörtök
Pálinkás József: okos innovációra van szükség

Pannonnovum.hu, 2015. március 26., csütörtök
Itt a 750 milliárdnyi gazdaságfejlesztési pályázat menetrendje!

Mr1-Kossuth Rádió. déli Krónika, 2015. március 26., csütörtök
Átadták az idei Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket
"...Egy nemzetet nem pusztán területének nagysága vagy lélekszáma, természeti és anyagi lehetőségei, hanem emberi erőforrása tesz erőssé, mondta az Országgyűlés elnöke a Magyar Innovációs Nagydíj átadóján. Kövér László úgy fogalmazott, hogy a közösségben rejlő tudományos, kulturális és politikai újítás, vagyis az innováció teljesítménye nélkül egyetlen ország sem tudja fenntarthatóvá tenni fejlődését..."

InfoRádió, 2015. március 26., csütörtök
Letették a Bionikai Innovációs Központ alapkövét

InfoRádió, 2015. március 26., csütörtök
Átadták a Magyar innovációs nagydíjat
"...A Magyar Innovációs Alapítvány elnöke szerint az innovációs szellem sem a magyar gazdaságpolitikát, sem a gazdaságot nem szövi át eléggé. Závodszky Péter erről a Magyar innovációs nagydíj ünnepélyes átadásán beszélt. Domanits András összefoglalója. Címkék: magyar nemzetgazdaság, versenyképesség, gazdaságpolitika, tudomány, kultúra..."

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2015. március 26., csütörtök
A Bionikai Innovációs Központ alapkőletételi ünnepségét ma délelőtt tartották

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2015. március 26., csütörtök
A 2020-ig tartó uniós ciklus fejlesztési politikájának a versenyképességet is szolgálnia kell

HírTV, Híradó, 2015. március 26., csütörtök
Minden egyetem sajátos küldetése a kutatás, jelentette ki Erdő Péter

Duna TV: Híróra, 2015. március 26., csütörtök
Átadták az innovációs nagydíjakat
"...Innováció nélkül elképzelhetetlen a társadalmi és gazdasági előrejutás, erről beszélt a nemzetgazdasági miniszter a 2014. évi innovációs nagydíj átadóján. Varga Mihály úgy fogalmazott, a kormány törekvése, hogy Magyarország ne csak termelési központ, hanem fontos kutatás és innovációs térség is legyen. A tárcavezető hozzátette, a végrehajtott gazdasági átalakítások meghozták az eredményt, hiszen Magyarország a leggyorsabban növekvő európai uniós államok közé lépett..."

M1, Híradó M1, 2015. március 26., csütörtök
Innováció nélkül elképzelhetetlen a társadalmi és gazdasági előrejutás, erről beszélt Varga Mihály a 2014. évi Innovációs Nagydíj átadóján.

M1, Híradó M1, 2015. március 26., csütörtök
Átadták az Innovációs Nagydíjakat

Magyar Hírlap, 2015. március 27., péntek, 9. oldal
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ
"...A Sanatmetal Kft. nyerte el a 2014-es Magyar Innovációs Nagydíjat. A vállalkozás orvosi eszközöket gyárt, a díjat a Vortex a poliaxiális csontlemezrendszerért kapta, amelyet a traumatológiában használnak csonttörések ellátására. Kövér László házelnök köszöntőjében üzenetértékűnek nevezte a díjátadó helyszínét. Az eseményen kiemelte: egy nemzetet mindenekelőtt az emberi erőforrások tesznek erőssé. Ahogy fogalmazott: a tudományos, kulturális, társadalmi és politikai újítás képessége, azaz az innováció nélkül egyetlen ország és egyetlen nemzet sem tudja fenntarthatóvá tenni fejlődését. Képünkön balról Farkas József, a Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgatója veszi át a díjat Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől és Pálinkás Józseftől, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökétől a Parlamentben..."

Magyar Hírlap, 2015. március 27., péntek, 2. oldal
Alapkőletétel
KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT ÉPÜL JÓZSEFVÁROSBAN

Magyar Nemzet, 2015. március 27., péntek, 12. oldal
Orvosi fejlesztés a győztes
Kiosztották a tavalyi év legjobb innovációinak járó díjakat
"...Csonttörések ellátására használt rendszer nyerte idén az innovációs nagydíjat és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. évi innovációs díját. A Sanatmetal Kft. által kifejlesztett Vortex poliaxiális csontlemezrendszer a traumatológusoknak lehet segítségére..."

Napi Gazdaság, 2015. március 27., péntek, 14. oldal
Áprilisban startolnak az új pályázatok

Napi Gazdaság, 2015. március 27., péntek, 5. oldal
Traumatológiai fejlesztést díjaztak
Magyar Innovációs Nagydíj
"...A múlt évi kiemelkedő innovációk elismeréseként Kövér László házelnök, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke átadta a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíjakat..."

Napi Gazdaság, 2015. március 27., péntek, 18. oldal
A rendszer már készen áll a pályázati dömping fogadására

Napi Gazdaság: Felelősségvállalás, 2015. március 27., péntek, 16. oldal
Tíz nyertes diák utazhat Bukarestbe
Citi-Junior Achievement SmartUp Challenge program

Világgazdaság, 2015. március 27., péntek, 2. oldal
A Sanatmetalé az innovációs nagydíj

Világgazdaság, 2015. március 27., péntek, 5. oldal
A kkv-k várják az EU-pénzt

Világgazdaság, 2015. március 27., péntek, 10. oldal
Innovációs díjat kapott a Mol
"...Az idei Magyar Innovációs Nagydíjon a Mol és a Strabag nyerte el a Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi környezetvédelmi innovációs díját a gumibitumen technológia és gumibitumennel épített aszfaltút fejlesztésért..."

Világgazdaság, 2015. március 27., péntek, 4. oldal
Stabilizálnák a növekedést
"...A 2014-2020 közötti uniós forrásoknak elsősorban a gazdasági növekedés stabilizálását, annak hosszú távú fenntarthatóságát, illetve a munkahelyteremtést kell szolgálnia - mondta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára a Világgazdaság EU-pályázatok: zárás előtt, nyitás után című konferenciáján..."

Világgazdaság, 2015. március 27., péntek, 4. oldal
Kkv-k is labdába rúghatnak az innovációs kiírásoknál

24 óra, 2015. március 27., péntek, 6. oldal
Nagy lehetőség ez a ciklus

24 óra, 2015. március 27., péntek, 8. oldal
Az Egis kapta az Innovációs Díjat

Veszprémi 7 nap, 2015. március 27., péntek, 5. oldal
Regionális együttműködés kezdődik
"...Pannon-Tudás-Park fejlesztésével a térségben jelen lévő felsőoktatási, önkormányzati és vállalati kapacitásokra épülő együttműködés jön létre, az innováció területén a civil szereplők bevonásával a négyes egység modell jegyében..."

Hajdú-Bihari Napló, 2015. március 27., péntek, 2. oldal
Az emberi erőforrás erőssé tesz, mondta Kövér László házelnök
"...Az innovációs nagydíjat és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. évi innovációs díját a Sanatmetal Kft. kapta a Vortex poliaxiális csontlemez rendszerért, amelyet a traumatológiában használnak csonttörések ellátására..."

Kelet.hu, 2015. március 27., péntek
Az emberi erőforrás erőssé tesz - mondta Kövér László házelnök

Eszak.hu, 2015. március 27., péntek
Az emberi erőforrás erőssé tesz - mondta Kövér László házelnök

Itextreme.hu, 2015. március 27., péntek
A Magyar Innovációs Nagydíjat március 26-án adták át az Országházban

Logisztika.hu, 2015. március 27., péntek
100 milliárd forint lesz idén gazdaságfejlesztési pályázatokra

Gyartastrend.hu, 2015. március 27., péntek
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Elelmiszer.hu, 2015. március 27., péntek
Megvan az év agrárinnovációja
"...Az utóbbi évek során a SmartVineyard /Szőlőőr rendszerrel jelentős hazai és nemzetközi technológiai sikereket elérő QuantisLabs Kft. újabb nagyobb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a beérkezett pályázatok alapján a Magyar Innovációs Szövetség a 2014-es év legjobb agrár innovációjának választotta a szőlőfertőzések előrejelzését lehetővé tevő precíziós szenzorhálózatot..."

Innoportal.hu, 2015. március 27., péntek
Átadták a 2014-es Magyar Innovációs Nagydíjat

Magyarhirlap.hu, 2015. március 27., péntek
Magyar Innovációs Nagydíj
"...A Sanatmetal Kft. nyerte el a 2014-es Magyar Innovációs Nagydíjat. A vállalkozás orvosi eszközöket gyárt, a díjat a Vortex a poliaxiális csontlemezrendszerért kapta, amelyet a traumatológiában használnak csonttörések ellátására..."

News4business.hu, 2015. március 27., péntek
Magyar Innovációs Szövetség: A Magyar Innovációs Nagydíjat március 26-án adták át az Országházban

Borespiac.hu, 2015. március 27., péntek
A Szőlőőr az év agrárinnovációja

Technokrata.hu, 2015. március 27., péntek
Íme 2014 leginnovatívabb magyar vállalata
"...A 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíjat egy magyar “nagyközepes" vállalkozás kapta, mely a bírálók szerint a 2014. évben a legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt valósította meg. A tudósokból, elismert gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság elnöke az NKFI Hivatal elnöke volt..."

Propeller.hu, 2015. március 27., péntek
Átadták a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Hbi.hu, 2015. március 27., péntek
Sanatmetál Kft.: A cégé az innovációs nagydíj

Agrarinform.com, 2015. március 27., péntek
Megvan az év agrárinnovációja!

Nkfih.gov.hu, 2015. március 27., péntek
A legkiválóbb magyar innovációkat díjazták az Országházban

Uzletresz.hu, 2015. március 27., péntek
Óriási elismerést söpört be a SmartVineyard

News4business.hu, 2015. március 27., péntek
Épül a Berlin-Budapest startup tengely

Minuszos.hu, 2015. március 27., péntek
Már épül a Bionikai Innovációs Központ

Marketinginfo.hu, 2015. március 27., péntek
Orvostechnikai eszköz ért Innovációs Nagydíjat

Hirado.hu, 2015. március 27., péntek
Kiemelt szerepet szán a műszaki értelmiségnek Varga Mihály

Szegedma.hu, 2015. március 27., péntek
Varga Mihály: a magyar gazdaság fejlődésében kiemelt szerepe lesz a műszaki értelmiségnek

Gyartastrend.hu, 2015. március 27., péntek
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Edupress.hu, 2015. március 27., péntek
Díjakat vehettek át a fiatal tudósok

Nol.hu, 2015. március 27., péntek
Magyar módszer segít kinyitni az agyat a reklámok előtt
"...A neuromarketing média kutatási technológia kifejlesztéséért a Magyar Innovációs Szövetség Start-Up Innovációs Díját idén a Synetiq Kft. nyerte el. A magyar cég érzelmi kutatásokkal segíti a videós tartalomgyártók munkáját..."

Mno.hu, 2015. március 27., péntek
Varga Mihály: Ez külön öröm

Magyarmezogazdasag.hu, 2015. március 27., péntek
Agrárinnovációk 2015-ben
"...A Magyar Innovációs Alapítvány 23. alkalommal hirdette meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot a 2014. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére..."

Magyarhirlap.hu, 2015. március 27., péntek
Alapkőletétel

Magyarhirlap.hu, 2015. március 27., péntek
Kiemelt szerep a műszaki értelmiségnek

Insiderblog.hu, 2015. március 27., péntek
Hand-in-Scan siker a Science2Business versenyen

Epulettar.hu, 2015. március 27., péntek
2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismerések

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2015. március 27., péntek
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat a Parlamentben

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2015. március 27., péntek
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjakat

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2015. március 27., péntek
A műszaki értelmiségnek kiemelt szerepe van és lesz a magyar gazdaság fejlődésében és előrejutásában, mondta Varga Mihály

Gazdasági Rádió, Reggeli monitor, 2015. március 27., péntek
Az Egis Gyógyszergyár vérnyomáscsökkentő készítménye nyerte el a tavalyi Innovációs Nagydíjat

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2015. március 27., péntek
Egy nemzetet nem csupán területének nagysága vagy lélekszáma, természeti és anyagi lehetőségei, hanem emberi erőforrása tesz erőssé, mondta Kövér László az Országgyűlés elnöke a Magyar Innovációs Nagydíj átadóján.

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2015. március 27., péntek
Letették a Bionikai Innovációs Központ alapkövét Budapesten

M1, Híradó M1, 2015. március 27., péntek
Átadták az Innovációs Nagydíjakat

Hajdú-Bihari Napló, 2015. március 28., vasárnap, 1+3. oldal
A középpontban a forrásokkal

Magyar Nemzet, 2015. március 28., vasárnap, 4. oldal
Teljesen átalakulnak a doktori iskolák
"...A nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarországon megvan az a szellemi kapacitás, humán háttér, amely képessé teszi arra, hogy - a világgazdaságban elfoglalt arányokhoz képest is - nagyobb részt vállaljon a kutatás-fejlesztésben, az innovációban és az eredmények gazdasági hasznosításában..."

Origo.hu, 2015. március 29., vasárnap
Az új innovációs törvény új fejezetet nyithat a kutatásokban

Agrarhirek.hu, 2015. március 29., vasárnap
Megvan az év agrárinnovációja!

Erdon.ro, 2015. március 29., vasárnap
Innovációs Díjat nyert a MÁV FKG Kft.

Agrarhirek.hu, 2015. március 29., vasárnap
Gazdaságfejlesztési pályázatok 2015. évi forrásterve

Mno.hu, 2015. március 29., vasárnap
Hazai innováció a porcműtéteknél

Insiderblog.hu, 2015. március 29., vasárnap
Nagyágyúk között innoválni
"...A héten az év legillusztrisebb szakmai eseményére kaptam meghívót: az idei Innovációs Nagydíj átadására a Parlamentbe, amelyet a Magyar Innovációs Szövetség szervezett. A díj patinás, immár 24 éve adják át!..."

Mr1-Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2015. március 29., vasárnap
Milyen intézkedéseket jelentett be Varga Mihály?

Metropol, 2015. március 30., hétfő, 7. oldal
Bemutatták a magyar pavilont

Világgazdaság, 2015. március 30., hétfő, 12. oldal
Zárás előtt, nyitás után
"...Sokan attól tartanak, hogy túlságosan is: a 2014-2020 közötti új EU-pályázatoknál ugyanis a forrás 60 százalékát gazdaságfejlesztésre szánják, ezen belül is a termelés és az innováció az abszolút kiemelt cél..."

Vg.hu
Zárás előtt, nyitás után

Tozsdeforum.hu, 2015. március 30., hétfő
Az ilyen vállalkozások tetszenek Vargának

Piacesprofit.hu, 2015. március 30., hétfő
Jön a pénz a kkv-knak a Bizottságtól

Piacesprofit.hu, 2015. március 30., hétfő
Jobban át kell gondolni, mire pályázunk

News4business.hu, 2015. március 30., hétfő
Környezetvédelmi innovációs díjat nyert a gumibitumen technológia
"...Magyar Innovációs Nagydíjon a MOL és a STRABAG nyerte el a Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi környezetvédelmi innovációs díját. A MOL által kifejlesztett gumibitumennel épített utakon kevesebb a kátyú, tartósabbak, és gazdaságosabb a fenntartásuk, mint a jelenleg használt utak nagy többségének..."

Mmonline.hu, 2015. március 30., hétfő
Jó helyen a magyar startup

Medicalonline.hu, 2015. március 30., hétfő
Agyfürkészettel teszik hatásosabbá a reklámokat
"...A neuromarketing média kutatási technológia kifejlesztéséért a Magyar Innovációs Szövetség Start-Up Innovációs Díját idén a Synetiq Kft. nyerte el..."

Napigazdasag.hu, 2015. március 30., hétfő
Varga: ambíciózus vállalkozásokra van szükség

Ma.hu, 2015. március 30., hétfő
Az ambíciózus vállalkozásokat preferálja Varga Mihály

Hirado.hu, 2015. március 30., hétfő
Varga szerint ambiciózus vállalkozásokra van szükség

Delmagyar.hu, 2015. március 30., hétfő
Ambíciózus vállalkozásokra van szükség"

Mno.hu, 2015. március 30., hétfő
Elbukhatják az uniós fejlesztési forrásokat

Mfor.hu, 2015. március 30., hétfő
Varga az uniós pénzek jobb felhasználását reméli

Lánchíd Rádió, 2015. március 30., hétfő
Múlt héten átadták a 2014-ik évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket

Lánchíd Rádió, 2015. március 30., hétfő
"...A telefonnál Farkas József a Sanat Metál Kft. ügyvezető igazgatója. A 2014-ik év innovációs nagydíját, a kft. kapta a poliaxiális csontlemez rendszerért..."

Lánchíd Rádió, 2015. március 30., hétfő
Gazdasági növekedés

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2015. március 30., hétfő
Varga Mihály szerint ambiciózus vállalkozásokra van szükség a gazdasági növekedéshez

InfoRádió, 2015. március 30., hétfő
Uniós források

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2015. március 30., hétfő
Optimista vállalkozásokra van szükség Magyarországon, mondta Varga Mihály

InfoRádió, Esti mérleg, 2015. március 30., hétfő
Optimista vállalkozásokra van szükség Magyarországon, mondta Varga Mihály

InfoRádió, déli Hírek, 2015. március 30., hétfő
Ambiciózus vállalkozások kellenek az országnak Varga Mihály szerint

Mr1-Kossuth Rádió, Esti Krónika, 2015. március 30., hétfő
A folyamatosan erősödő magyar gazdaság egyre jobban segíti a kis és közepes cégeket, valamint a startup vállalkozásokat

Echo TV, Hiradó, 2015. március 30., hétfő
Elismerés
"...Aktív, ambiciózus vállalkozásokra van szükség a gazdasági növekedés fenntartásához - mondta a nemzetgazdasági miniszter a "Díj a sikeres vállalkozásokért" elismerések átadásán. Márciusban a Braun Medical Kft. lett a hónap beruházója, az Unitrade Kft. pedig a hónap kis- és középvállalkozása. A hónap start up vállalkozása díjat az Intellisense Zrt. nyerte el..."

Echo TV, 2015. március 30., hétfő
Aktív, ambiciózus vállalkozásokra van szükség

M1, Ma délelőtt, 2015. március 30., hétfő
Bionikai innovációs központ alapkövét tették le a napokban katolikus egyetemeken

Magyar Hírlap, 2015. március 31., kedd, 11. oldal
Ismét díjazták a legjobbakat
VARGA MIHÁLY: A FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉSHEZ OPTIMIZMUS KELL

Világgazdaság, 2015. március 31., kedd, 5. oldal
Visszatérítendő támogatások jönnek

Kelet-Magyarország, 2015. március 31., kedd, 2. oldal
Ambiciózus vállalkozások

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2015. március 31., kedd, 1. oldal
Megjelent a GINOP 2015-re szóló ütemterve

Észak-Magyarország, 2015. március 31., kedd, 2. oldal
Ambiciózus vállalkozások

Hajdú-Bihari Napló: Üzlet és Vállalkozás, 2015. március 31., kedd, 23. oldal
Ne feledje! A határidő 2015. március 31.!

Hajdú-Bihari Napló, 2015. március 31., kedd, 2. oldal
Ambiciózus vállalkozások

Hajdú-Bihari Napló: Üzlet és Vállalkozás, 2015. március 31., kedd, 21. oldal
Megjelent a GINOP 2015-re szóló ütemterve

Kelet-Magyarország, 2015. március 31., kedd, 2. oldal
Ambiciózus vállalkozások

Haon.hu, 2015. március 31., kedd
Hegyesi Donát nyerte a "Felfedezettjeink" fődíját
"...A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács évek óta nagy érdeklődés mellett hirdeti meg a "Felfedezettjeink" pályázatot, melynek fődíját idén Hegyesi Donát, a Naplóban már első találmánya óta nyomon követett 20 éves debreceni fiatalember nyerte..."

Mon.hu, 2015. március 31., kedd
Hegyesi Donát nyerte a "Felfedezettjeink" fődíját

Szon.hu, 2015. március 31., kedd
Hegyesi Donát nyerte a "Felfedezettjeink" fődíját

Boon.hu, 2015. március 31., kedd
Hegyesi Donát nyerte a "Felfedezettjeink" fődíját

Vg.hu, 2015. március 31., kedd
A külföldi tőke miatt erős Pest megye
"...Közép-Magyarországon 256 milliárdot költöttek, vagyis a k+f költések több mint fele erre a régióra koncentrálódott..."

Teol.hu, 2015. március 31., kedd
Több forrás is rendelkezésre áll a fejlesztéshez

Napigazdasag.hu, 2015. március 31., kedd
Áprilisban startolnak az új pályázatok

Heol.hu, 2015. március 31., kedd
A Sanatmetal Kft. kapta 2014-ben a legjelentősebb innovációs díjat

Haon.hu, 2015. március 31., kedd
Fontos a kicsik támogatása

Haon.hu, 2015. március 31., kedd
Digitális fizikatanítás középiskolásoknak
"...Kifejezetten oktatási célokra kifejlesztett, 2010-ben Innovációs Nagydíjat is nyert myDAQ nyolc kulcsrakész szoftverdefiniált mérőműszer kombinációja, melynek segítségével a diákok a laboratóriumon kívül is pontos és megbízható méréseket végezhetnek..."

Gyartastrend.hu, 2015. március 31., kedd
Fizika a digitális kor szülötteinek

Orientpress.hu, 2015. március 31., kedd
Korszerű fizikai oktatás a digitális kor ifjúságának

Szegedma.hu, 2015. március 31., kedd
Alma Mater Díj: 105 volt SZTE-es hallgatót foglalkoztat a MOL Group
"...A cég 20 K+F projekt kapcsán működik együtt az egyetemmel, melynek intézményi céljait 2013-ban 10, 2014-ben 15 millió forinttal támogatta. A szervezet tavalyelőtt 24, tavaly 18 hallgató számára biztosított gyakornoki helyet és 5 fiatal kutatót részesített ösztöndíjban..."

Magyarhirlap.hu, 2015. március 31., kedd
Ismét díjazták a legjobbakat

Egerhirek.hu, 2015. március 31., kedd
A Sanatmetalé az Innovációs Nagydíj

Kecskemetitv.hu, 2015. március 31., kedd
Húsvétkor kezdődik az uniós fejlesztések nyílt napja programsorozat

SzTNH e-Hírek, 2015. március 31., kedd
Megalakul a Visegrádi Szabadalmi Intézet

SzTNH e-Hírek, 2015. március 31., kedd
A Sanatmetál kapta idén az Innovációs Nagydíjat és az SZTNH különdíját

SzTNH e-Hírek, 2015. március 31., kedd
2015. április 1-jétől módosulnak a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos illetékek

SzTNH e-Hírek, 2015. március 31., kedd
A Jedlik Ányos-díjak átadása - 2015

SzTNH e-Hírek, 2015. március 31., kedd
Moholy-Nagy Ösztöndíjas alkotások bemutatkozása

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2015. március 31., kedd
A folyamatosan erősödő magyar gazdaság egyre jobban segíti a kis és közepes cégeket, valamint a startup vállalkozásokat

Kossuth Rádió, Esti Krónika, 2015. március 31., kedd
A Magyar Innovációs Nagydíjat a Sanatmetal Kft. kapta
"...A 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíjat és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal innovációs díját a Sanatmetal Kft. kapta..."

MATEHETSZ hírlevél, 2015. március
Kitüntetés március 15-én
"...A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült Závodszky Péter..."

MATEHETSZ hírlevél, 2015. március
Felfedezettjeink - a 2015-ös díjazottak
"...Március 28-án, az Országos Tehetségnapon ünnepélyes keretek között adták át a díjakat.
Fődíjasok: Hegyesi Donát Sándor, Kellermayer Dalma Lucia és Radnai Bálint..."

Tolnai Népújság, 2015. április 1., szerda, 2. oldal
Több forrás is rendelkezésre áll a fejlesztéshez

Hajdú-Bihari Napló, 2015. április 1., szerda, 5. oldal
Hegyesi Donát mint ifjú, fődíjas felfedezett
"...Most félkész, s mintegy 40 centi a szerkezet, ami már képes statikus mozgásra, de a cél - ahogyan a prezentációmban is írtam -, hogy egy új algoritmus segítségével dinamikus mozgást végezzen majd - mondta Donát, akit a Magyar Innovációs Szövetség jelölt a pályázatra. - A pókerező robotkéz után mindenképp egy nagyobb projektre vágytam, s úgy voltam vele, ha képes voltam egy kart csinálni, miért ne csináljak egy egész robotot - tette hozzá a szintén debreceni NI által támogatott, jelenleg a műszaki egyetemen tanuló fiatalember, aki a pályázattal négy hónapnyi ösztöndíjat is nyert..."

Magyar Mezőgazdaság, 2015. április 1., szerda, 5. oldal
Díjazott pályázók, kiemelt elismerések
"...Az alapítványhoz határidőre beérkezett 32 pályázat közül a bírálóbizottság 23-at minősített 2014-ben megvalósult, eredményes és sikeres innovációnak, és a legjobb 8 pályázat közül titkos szavazással döntött a díjakról, illetve a kiemelt elismerésben részesülőkről. A Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi Agrárinnovációs Díjában a Quantis Labs Kft. részesült a Szőlőőr rendszerért..."

Délmagyarország, 2015. április 1., szerda, 2. oldal
SZTE ALMA MATER DÍJ A MOLNAK

Délvilág, 2015. április 1., szerda, 2. oldal
SZTE ALMA MATER DÍJ A MOLNAK

Hajdú-Bihari Napló, 2015. április 1., szerda, 5. oldal
Hegyesi Donát mint ifjú, fődíjas felfedezett
"...22. ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, I. díj 25th European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) Prága, III. díj Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) Los Angeles, II. díj
European Synchrotron Radiation Facility Institut Laue-Langevin Grenoble Műszaki Informatikai Verseny, I. díj..."

Napi.hu, 2015. április 1., szerda
Vége az ingyen pénz korszakának - sokan nem fognak örülni

Muszaki-magazin.hu, 2015. április 1., szerda
A Magyar Innovációs Nagydíj

Innoteka.hu, 2015. április 1., szerda
Poliaxiális csontlemezé az Innovációs Nagydíj

Innoteka.hu, 2015. április 1., szerda
Vége a mellébeszélésnek!
"...Nem magyarázkodásra, hanem világszínvonalú eredmény elérésére van szükség - szögezte le Pálinkás József atomfizikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2014. évet záró, egyben tisztújító közgyűlésén. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Hivatal elnöki tisztét is betöltő akadémikus arra a szemléletváltásra is felhívta a figyelmet, hogy a jövőben feladatra, nem pedig pénzre lehet pályázni K+F+I területen..."

Innoteka.hu, 2015. április 1., szerda
A formatervezés elismerése
"...A Magyar Formatervezési Tanács Magyar Formatervezési Díja és Design Management Díja idén is meghirdetésre kerül, mely a hazai designtevékenység elismerését szolgálja, díjazva a magas színvonalú tervezői tevékenységet, illetve a design stratégiai alkalmazását..."

Innoteka.hu, 2015. április 1., szerda
Jedlik Ányos-díjasok huszadszor
"...Három nappal március 15-ei nemzeti ünnepünk előtt adták át a Jedlik Ányos-díjakat - immár huszadik alkalommal - a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. A díjjal a kimagaslóan sikeres feltalálói és iparjogvédelmi munkát ismerik el..."

Elelmiszer.hu, 2015. április 1., szerda
Új Univer-termékcsalád innovációs sikere
"...A XXIII. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága az Univer Product Zrt.-t kiemelt elismerésben részesítette a 2014. évben megvalósított "Univer K’enni Jó zöldségkrém termékcsalád" című jelentős innovációért..."

Mmonline.hu, 2015. április 1., szerda
Még lehet pályázni az InnoMax Díjra

Itbusiness.hu, 2015. április 1., szerda
Április végéig lehet pályázni az InnoMax Díjra

Figyelo.hu, 2015. április 1., szerda
Vállalati társadalmi innováció

Figyelő, 2015. április 2., csütörtök, 63. oldal
Hodász István
"...A hazai kutatás itthoni gyártást eredményez, ezért is jelentős értéktermelője a gazdaságnak a gyógyszeripar - mondja a kilencedik innovációs díjat elnyert Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója..."

Figyelő, 2015. április 2., csütörtök, 55. oldal
Milliárdos tételek

Figyelő, 2015. április 2., csütörtök, 30+31. oldal
Ki nevet a végén?
"...UNIÓS TÁMOGATÁSOK Továbbra is az EU egyik legnagyobb haszonélvezői vagyunk, semmi nem garantálja azonban, hogy a kiosztott 1000 milliárdok..."

HVG, 2015. április 2., csütörtök, 15+16. oldal
Névszerűség
Sarkára áll az MTA?

Metropol: Budapest, 2015. április 2., csütörtök, 13. oldal
A tehetség elismerése
"...A fődíjat a debreceni illetőségű Hevesi Donát kapta, aki számos nemzetközi és hazai innovációs versenyen végzett az élmezőnyben. Célja, hogy elkészítse Danielt, a humanoid robotot..."

Heves Megyei Hírlap, 2015. április 2., csütörtök, 2. oldal
A Sanatmetal Kft. kapta 2014-ben a legjelentősebb innovációs díjat

MM hírlevél, 2015. április 2., csütörtök
A Magyar Innovációs Nagydíj

Inforadio.hu, 2015. április 2., csütörtök
Spaller Endre: nagyon jók az autóipari kilátások

Figyelo.hu, 2015. április 2., csütörtök
Hodász István

Agrarszektor.hu, 2015. április 2., csütörtök
Hogyan folytatódik a magyar agrár-startup sikersorozata?

Fix TV, 2015. április 2., csütörtök
Interjú Antos Lászlóval a 2014. évi Innovációs Nagydíjról

Békés Megyei Hírlap, 2015. április 2., csütörtök, 6. oldal
Fejlesztési projektet zárt a Knorr-Bremse
"...Mintegy 700 millió forintból fejlesztett elektronikus fékvezérlő rendszert a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel konzorciumban, amelyhez 485 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott az Új Széchenyi Terv pályázatán - közölte a vállalat...."

Heves megyei Hírlap, 2015. április 2., csütörtök, 2. oldal
A Sanatmetal Kft. kapta 2014-ben a legjelentősebb innovációs díjat
"...Egészségipar Magyar Innovációs Nagydíjat, s a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. évi innovációs díját kapta a Sanatmetal Kft. a Vortex poliaxiális csontlemez rendszeréért. Az eszközcsaláddal tavaly jelentős szakmai, piaci, gazdasági eredményeket értek el...."

Heves megyei Hírlap, 2015. április 2., csütörtök, 1. oldal
A hónap beruházója lett a B. Braun
"...Februárban a B. Braun Medical Kft. kapta a Hónap Beruházója díjat a Nemzetgazdasági Minisztériumtól..."

agrarszektor.hu - 2015. 04. 02., csütörtök
Hogyan folytatódik a magyar agrár-startup sikersorozata?
"... Az utóbbi években komoly hazai és nemzetközi technológiai sikereket elérő SmartVineyard/Szőlőőr rendszert választotta a Magyar Innovációs Szövetség a 2014 legjobb agrárinnovációjának..."

feol.hu - 2015. 04. 02., csütörtök
Változás az innovációs járulékmentességben
"...Az egyes cégek kkv minősítését tehát az innovációs járulékkötelezettség szempontjából újból el kell végezni az egyedi mutatóik alapján..."

gazdasagiradio.hu - 2015. 04. 02., csütörtök
Tovább lehet jelentkezni az InnoMax-ra


hir.ma - 2015. 04. 02., csütörtök
Innovációs együttműködés Debrecenben


magyarhirlap.hu - 2015. 04. 02., csütörtök
Még tartjuk a versenyelőnyt az autóiparban
"...
Stratégiai cél, hogy hazánk ne csak a termelésben, hanem a kutatás-fejlesztésben is központtá váljon, és ez különösen igaz az autóipar esetében - közölte tegnap Spaller Endre, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese a Portfólió által rendezett Járműipar 2015 konferencián...."

dehir.hu - 2015. 04. 02., csütörtök
Nyílt innovációs központ lesz Debrecenben
"...Az együttműködésben résztvevő szervezetek, a Debreceni Egyetem, a város önkormányzata, a hajdú-bihari kereskedelmi és iparkamara, valamint az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség a régió gazdasági versenyképességének növelése érdekében, a tudástranszfer és a kutatási-fejlesztési-innovációs (K+F+I) szolgáltatások fejlesztésére hozták létre a konzorciumot, az erről szóló megállapodást csütörtökön írták alá. ..."

edupress.hu - 2015. 04. 02., csütörtök
Innovációs együttműködés Debrecenben


haon.hu - 2015. 04. 02., csütörtök
Piacra hangolják a kutatást


mixonline.hu - 2015. 04. 02., csütörtök
Innovációs együttműködés Debrecenben


mixonline.hu - 2015. 04. 02., csütörtök
Együttműködés a Siemens és a műegyetem között

Élet és Irodalom - 2015. április 03., péntek, 8,9,10. oldal
U-kanyar Magyarországon

Forbes magazin - 2015. 04. 03., péntek, 23. oldal
Innováció és két számjegyű növekedés

Dunántúli Napló - 2015. 04. 03., péntek, 2. oldal
Budapest-Pécs
"... MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ bírálóbizottsága a pécsi Strauss Metal Kft.-t kiemelt elismerésben részesítette 2014. évi tevékenységéért. A 100 százalékos magyar családi vállalkozás ugyanis hazánk vezető páncélszekrénygyártója, több mint 500-féle saját fejlesztésű termékkel. ..."

Dunaújvárosi Hírlap - 2015. 04. 03., péntek, 13,15. oldal
Pályázati Kisokos
"... A hírlevélből is elérhetők az aktuális információk, így a második számban már helyet kaphatott az: megjelent a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázati menetrendje, mely alapján áprilisban ismételten elérhetővé válik a tavaly ősszel már nagy érdeklődéssel kísért "Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése", valamint a "Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása" című kiírás. ..."

Észak-Magyarország - 2015. 04. 03., péntek, 1,3. oldal
Takata stand az egyetemnek
"... Szintén cél, hogy az együttműködés során közös kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek is megvalósuljanak, hiszen a felsőoktatási intézmények számára egyre fontosabb az ipari-gazdasági szféra felé történő nyitás ..."

Hajdú-Bihari Napló - 2015. 04. 03., péntek, 1,3. oldal
Piacra hangolják a fejlesztést
"... Ennek értelmében a gazdaságfejlesztés motorjának számító innovációban négy kiemelt területen, a gyógyszeriparban, az élelmiszeriparban, valamint az informatika és elektronika területén készítenek befektetésösztönző stratégiát, amihez a forrást a pályázaton elnyert, csaknem 600 millió forintos támogatás biztosítja. ..."

Vas Népe - 2015. 04. 03., péntek, 13. oldal
Hasznosítási tervek: irodaház, inkubátorház, munkásszállás

Vas Népe - 2015. 04. 03., péntek, 6. oldal
Pályázati menetrend
"...A Magyar Közlönyben megjelentek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GIOP) pályázati kiírásai. A kormány meghatározta a GIOP idei fejlesztési kereteit nyolc, nevesített prioritási körben, illetve 15 nevesített kiemelt projekt által. ..."

computerworld.hu - 2015. 04. 03., péntek
Új összefogás a Siemens és a BME között

szegedma.hu - 2015. 04. 03., péntek
Óriási összeg rejlik az innovációs pályázatokban + FOTÓK
"... Óriási összeg jut majd innovációra, de támogatják a startupokat, az informatikai és energetikai fejlesztéseket, valamint a mezőgazdasági beruházások megvalósítását is..."

Pannonnovum.hu, 2015. április 3., péntek
Magyar módszer segít kinyitni az agyat a reklámok előtt
"...A neuromarketing média kutatási technológia kifejlesztéséért a Magyar Innovációs Szövetség Start-Up Innovációs Díját idén a Synetiq Kft. nyerte el. A magyar cég érzelmi kutatásokkal segíti a videós tartalomgyártók munkáját..."
Részletek »

Pályázati felhívások

Bridge Budapest Ösztöndíj

A világsiker Magyarországról is elérhető, csupán egy jó ötlet kell hozzá, önbizalom, munka és kitartás - ennek megerősítésére indított 2 éve ösztöndíjat a Bridge Budapest non-profit szervezet. A Bridge tavalyi kutatása szerint a magyar fiatalok vállalkozási kedve felemás: nőtt a kockázatvállalási hajlandóságuk, ám jövőképük pesszimista. Szerintük a siker a tudás és a teljesítmény helyett pusztán a kapcsolatokon múlik. A Bridge Budapest ösztöndíj ezen szeretne változtatni.

A Bridge ösztöndíj keretében tehetséges magyar fiataloknak nyújtanak 1 hónapos lehetőséget olyan sikeres magyar startupok főhadiszállásain mint az NNG, a Prezi vagy a Ustream. Az érdeklődők informatika, marketing, dizájn vagy sales területekre jelentkezhetnek. A kiválasztott jelentkezők megtapasztalják, milyen egy világhírű cégnél dolgozni San Franciscóban, a Távol-Keleten vagy épp Budapesten, fejlesztik kapcsolati hálójukat, és magukba szívják azt a látásmódot és hozzáállást, ami ezeket a cégeket sikeressé tette. És főleg: haza is hozzák mindezt.

Jelentkezési határidő: 2015. április 10.
További részletek és jelentkezés az alábbi linken.

Pro Progressio pályázat középiskolák részére

2015. március 3-án a Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány immár hetedik alkalommal hirdetett pályázatot magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakközépiskolák) részére két kategóriában:

A) természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó rendezvények, események szervezésének támogatása, a középiskoláknak szóló 2015. évi Pro Progressio-díj elnyerése.
A 2015/16-os tanévben megszervezésre kerülő rendezvények lehetnek iskolai, körzeti, esetleg regionális tanulmányi versenyek a természettudományok, a matematika és az informatika témaköréből, olyan kiállítások, amelyek a mérnöki szakmát mutatják be a fiataloknak, fakultatív előadások, szakkörök szervezése, ehhez szükséges kísérleti eszközök beszerzése, illetve ezek kombinációja, vagy bármilyen további ötletes megoldás a műszaki-természettudományi terület iránti figyelem felkeltésére.

B) A 2015. évi Pro Progressio tanári díj elnyerése
Olyan matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, informatika szakos fiatal tanárok támogatására, akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében, akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, és/vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken, és 2011-2014 között minél több olyan diákjuk volt, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatják tanulmányaikat.

A pályázatok díjazására összesen 10 millió Ft-ot különített el az alapítvány kuratóriuma.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. április 17.

A részletes pályázati felhívás az alábbi linken található.

Design Management Díj 2015

A Design Management Díjat a Magyar Formatervezési Tanács a designtudatos vállalatirányítás elismerésére, eredményes alkalmazásának ösztönzésére alapította 2009-ben. A díj célja, hogy bemutassa, hogyan növelheti egy szervezet hatékonyságát, versenyképességét a designtudatos szemlélet, a design alkalmazása és szakszerű menedzselése, elismerje ennek kiváló példáit.

A díj odaítélésének módja és feltételei:
A díjat jelölés alapján lehet elnyerni. A díjra - a bírálóbizottság tagjain kívül - bárki jelölést tehet (saját szervezet is jelölhető). A díjra jelölhető minden olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt: szervezet), amelynek székhelye Magyarország területén van. A díjat elnyerheti bármilyen termelő vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amelynek tevékenységében hangsúlyos szerepe van a design alkalmazásának, és amely a jelen felhívást megelőző 5 évben végzett tevékenysége során a design menedzselésének terén példamutató eredményt ért el.

Jelölni/jelentkezni a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról letölthető Jelölőlapon lehet.
A Jelölőlapokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni elektronikus levélben, vagy postai úton, egy példányban, ajánlott küldeményként. (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Formatervezési Tanács Irodája, Design Management Díj 2015, 1374 Budapest 5, Pf. 552, illetve: mfti@hipo.gov.hu, tárgy: Design Management Díj 2015)

A jelölések beadási határideje: 2015. április 22. postabélyegző, valamint az e-mail feladási dátuma szerint

Az aktuális pályázati felhívás és jelölőlap letölthető magyar, illetve angol nyelven.

Magyar Formatervezési Díj 2015

A nemzetgazdasági miniszter - a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével - immár 36. alkalommal hirdeti meg a Magyar Formatervezési Díj pályázatot.

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely három évnél nem régebbi, más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti (a szerzői- és tulajdonjog megoszlásról a pályázónak az adatlapon kell nyilatkoznia).

Pályázati kategóriák:
- Termék: kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, termékrendszerek, szolgáltatások.
- Vizuális kommunikáció: termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, webes felületeket, interaktív alkalmazásokat, média design területéhez kapcsolódó megvalósult alkotásokat is.
- Terv: kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve és termékfejlesztések, makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez tartozó tervek.
- Diák: az akkreditált felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében (BA, MA, DLA) részt vevő hallgatók által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

A pályázat beadási határideje: 2015. május 6. (postabélyegző szerint)
A dokumentációra vonatkozó részletes megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza.

A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, "Magyar Formatervezési Díj" jelöléssel ellátva, a következő címre: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Formatervezési Tanács Irodája - 1374 Budapest 5, Pf. 552

Az aktuális pályázati felhívás és jelölőlap letölthető magyar, illetve angol nyelven.
A pályázattal kapcsolatos további részletek, a korábbi évek elismertjei elérhetőek itt.
A pályázattal kapcsolatban további információ: Jankó Anna (tel.: 474-5859, e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu, facebook.com/magyarformatervezesidij)

Pályázati felhívás a 2014. évi Pro Progressio Innovációs Díj elnyerésére

A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány kuratóriuma 2011-ben, az Egyetem vezetőségének egyetértésével, alapította meg az évente egyszer kiadható Pro Progressio Innovációs Díjat. A BME legjelentősebb innovációs teljesítményeinek elismerésére szóló pályázatot negyedik alkalommal, 2015. március 16-án, hirdették meg a BME rektorával közösen.

A 2014. évi Pro Progressio Innovációs Díj elismerésre BME oktatók, kutatók vagy oktatói, kutatói csoportok, teamek pályázhatnak. Pályázni olyan 2010-2014-ben született kutatásfejlesztési, ill. innovációs eredménnyel - új termék és/vagy szolgáltatás, új eljárás - lehet, amelynek alkalmazásba vétele megtörtént, gazdasági hasznot hozott vagy hasznosítása nagyon előrehaladott állapotban van.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 11.
A részletes pályázati felhívás az alábbi linken található.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.