XXV. évf. | 2015. március 24. | 6. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség tisztújító közgyűlésére 2015. március 9-én került sor az Aquincum Hotel Budapestben

A közgyűlést Dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg, köszöntötte a jelenlévő tagintézmények képviselőit, a meghívott vendégeket, valamint a média képviselőit.

A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság (Higi Gyula, Szépvölgyi Ákos és dr. Mogyorósi Péter) Bizottság egyhangú megválasztása után a közgyűlés teljes egyetértésben megerősítette funkciójában a tisztújítást előkészítő Jelölőbizottságot (Pakucs János, Györgyi János, Budavári László) is. Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Garay Tóth Jánost és Antoni Györgyit.

A tisztújító közgyűlésén került sor a Magyar Innovációs Szövetség 2014. évi média díjának átadására.

A következő napirendi pontnak megfelelően Greiner István, általános elnökhelyettes, a Richter Gedeon Nyrt., kutatási igazgatója szóbeli kiegészítést tett a 2014. évi tevékenységről szóló beszámolóhoz:
"...Következetesen, megpróbáltunk mindig minden egyes olyan esetben, amikor hozzánk felkérés érkezett, vagy ha nem érkezett felkérés, de mi úgy gondoltuk, hogy meg kell szólalni, a véleményünknek, az állásfoglalásunknak hangot adni. Ez 12 alkalommal történt, azaz havonta egyszer..."
"... Ezen túlmenően 15 országos szakmai rendezvényen tartottunk előadásokat, vagy vettünk részt nyilvános vitában, midig a megfelelő reprezentációs részben képviselve a Szövetséget, amikre felkértek. 26 testületben képviseljük tagvállalataink érdekeit és véleményét állandó tagok által...."
"...a médiában pedig 447 tudósításban szerepeltünk. A Hírlevelünk címzettjei pedig két és fél ezer körül van...."

A közgyűlés szakmai részében Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke tartott előadást "Az innovációs programok megújítása Magyarországon" címmel.
Néhány kiemelés a beszédből:

"...A kutatás-fejlesztésbe és az innovációba befektetünk, nem pedig támogatjuk azt. Ezt szeretném egyfajta jelmondatként felírni az irodámba vagy valahova elé, a folyosóra és még jó néhány helyre. Tehát - még egyszer - befektetünk a kutatás-fejlesztésbe és innovációba, nem pedig támogatjuk azt..."

"...Azt kevesen említették meg, hogy mekkora felelősséget jelent az, hogy 7 év múlva, 2022-ben, amikor lezárjuk ezeket a programokat, elmondhassuk, hogy éltünk ezzel a lehetőséggel és egy fillért sem pazaroltunk el belőle. Még ennél fontosabb, hogy látszódjék az országon, hogy kutatás-fejlesztésre elköltöttünk 750 plusz legalább ötször 74, azaz 1100 milliárd forintot. Hölgyeim és Uraim! Ha 1100 milliárd hatékony befektetésének a felelősségét valaki nem érzi, akkor biztos, hogy alkalmatlan a feladatra..."

"...De erős jogosítványaink vannak, és higgyék el, élni fogok ezekkel a jogosítványokkal, hogy Magyarországon az infrastrukturális beruházások koordináltan történjenek. És ne az legyen, hogy minden jelentősebb vagy kevésbé jelentős kutató vagy labor szeretne magának egy olyan műszert, amit egy másik laborban már látott..."

"...Az innovációban ez a befektetés feltétele. (Egyébként lehet nagyon hasznos és jó befektetéseket más területeken is tenni, és erre is nagyon sok pénz rendelkezésre áll.) De ennek a forrásnak az kell, hogy legyen a célja, hogy tényleges újdonságokat tartalmazó és eladható termékek és szolgáltatások létrehozásához járuljon hozzá..."

"..én nem tudom eldönteni minden területről, hogy mi az a program, amit finanszírozni kell..."
"...kérem, hogy működjenek közre az értékelésben is. Mert ha ezt nem az ország legjobb szakértői fogják elvégezni, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy a pályázatok, a programok sem érik el a céljukat. Ennek megfelelően, létre fogok hozni egy szakérői adatbázist...."

"...konzultálni kívánok a pályázatok kiírása előtt...."
"...Azt szeretném, ha a terület képviselőitől jönne intellektuális input arra, hogy hol van Magyarországon kutatás-fejlesztési és innovációs abszorpciós képesség..."

Az előadás után rövid kérdésekre került sor, melyekre az elnök helyben reflektált.

Ezt követően Papanek Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke tett szóbeli kiegészítést a Felügyelő Bizottság beszámolójához. A bizottság átnézte a működést, és gondos vizsgálat után sem talált hiányosságot. Hangsúlyozta, hogy a Szövetség a tehetséggondozás területén, feladatán túlmenően igen komoly, hézagpótló szerepet tölt be.

A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2014. évi beszámolót, a Felügyelő Bizottság jelentését, a 2015. évi költségvetést, valamint a 2015. évi tagdíj-rendszert, és megválasztották a MISZ könyvvizsgálóját és megállapították a díjazását.

Ezt követően dr. Pakucs János, ismertette az alapszabály-módosításra vonatkozó javaslatokat. A módosítás értelmében - a formai változtatásokon túl - a felügyelő bizottsági tagok száma 4 főre emelkedik. A közgyűlés a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

A határozathozatal után következett a tisztújítás. Dr. Pakucs János, a jelölőbizottság nevében beszámolt a jelölés folyamatáról. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelöltlistát. Ezt követően került sor a titkos választásra.

A közgyűlés újabb négy évre, Dr. Szabó Gábort, a Szegedi Tudományegyetem rektorát választotta meg elnöknek.
A további megválasztott tisztségviselők:

Általános elnökhelyettes
Dr. Greiner István, k+f igazgató, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.

Alelnök
- Bolyky János Antal, ügyvezető igazgató, Triax International Üzletfejlesztési és Ingatlanhasznosítási Kft.
- Deme Gábor, igazgató, INNOMED MEDICAL Zrt.
- Frischman Gábor, vezető tanácsadó, Vialto Consulting Kft.
- Monszpart Zsolt, kancellár, Óbudai Egyetem,
- Dr. Ürge László, igazgatósági tag, ThalesNano Zrt.
- Dr. Urbán László, vezérigazgató-helyettes, Magyar Suzuki Zrt.

Elnökségi tag
- Dr. Ábrahám László cégvezető, NI Hungária Software és Hardware Kft.
- Dr. Erdei Sándor, elnök-vezérigazgató, DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
- Farkas József, ügyvezető igazgató, Sanatmetal Kft.
- Dr. Friedler Ferenc, rektor, Pannon Egyetem
- Dr. Szamosi Katalin, elnök, SBGK Ügyvédi Irodák
- Thernesz Artur, fejlesztési igazgató, MOL-TVK

Választmány
- Dr. Barkóczi István, vezérigazgató, FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
- Barsiné Pataky Etelka, elnök, Magyar Mérnöki Kamara
- Barta E. Gyula, kancellár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
- Dr. Bárdos Krisztina, ügyvezető igazgató, Iparfejlesztési Közalapítvány
- Dr. Bársony István, igazgató, MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
- Bedő Zoltán, igazgató, MTA Agrártudományi Kutatóközpont
- Béres Attila, igazgató, BORSODCHEM Zrt.
- Bíró Attila, ügyvezető igazgató, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
- Dr. Dinya László, tudományos rektorhelyettes, Károly Róbert Főiskola
- Dr. Dinnyés András, ügyvezető igazgató, Biotalentum Kft
- Dr. Dombi Viktor, irodavezető ügyvéd, Dr. Dombi Ügyvédi Iroda
- Falk György, elnök, Varinex Informatikai Zrt.
- Fülöp Gábor, ügyvezető igazgató, INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft.
- Hild Imre, vezérigazgató, iCatapult Zrt.
- Dr. Jármai Károly, stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, Miskolci Egyetem
- Dr. Kazi Károly, ügyvezető, BHE Bonn Hungary Kft.
- Keresnyei János, elnök, KIKK Kreatív Ipari Klaszter
- Dr. Keserű György Miklós, főigazgató, MTA Természettudományi Kutatóközpont
- Krascsenics Roland, igazgató, Magyar Telekom Nyrt.
- Dr. Ludvig László, igazgató, Siemens Zrt.
- Dr. Mezey Barna, rektor, Eötvös Loránd Tudományegyetem
- Dr. Nyíri Attila, ügyvezető, NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
- Pukler Gábor, ügyvezető, NOS-Szeged Kft.
- Dr. Reith János, ügyvezető igazgató, Direct-Line Kft.
- Dr. Simonyi Sándor, ügyvezető igazgató, TRIGON Electronica Kft.
- Soós István, ügyvezető, Agilord Kft.
- Dr. Vajta László, dékán, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
- Vámos Zoltán, globális műszaki vezető, GE Hungary Kft., Fényforrás Üzletág
- Vér Csaba, K+F projektmenedzser, Biokom Kft.
- Dr. Volk Balázs, hatóanyagfejlesztési igazgató, Egis Gyógyszergyár Zrt.

Felügyelő Bizottság
- Ormándi Sándor, vezető tanácsadó,ORESZ Kft.
- Dr. Csapody Miklós, tanácsadó, General Electric
- Dr. Gyulai József, elnök, Novofer Alapítvány
- Dr. Papanek Gábor, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt.

A tisztújító közgyűlést fogadás zárta.

MISZ Média Díj

A Magyar Innovációs Szövetség 2014. évi Média Díját Lentulai Krisztián, a T-Dosszié, a Lánchíd Rádió tehetségeket bemutató műsorának szerkesztő-műsorvezetője kapta. A díjat dr. Szabó Gábor elnök adta át, 2015. március 9-én, a Szövetség tisztújító közgyűlésén, Budapesten.

A hazai rádiózásban, de talán az egész médiában egyedülálló módon, 2008 óta heti rendszerességgel jelentkezik Lentulai Krisztián portréműsora, amely 50 percben mutatja be aktuális vendégeit élő műsor keretében. A hét év alatt több mint 300 alkalommal jutottak lehetőséghez azok a tehetséges fiatalok, akik jellemzően médiatámogatás nélkül teszik dolgukat, és akik leginkább először adnak nagyinterjút újságírónak. A választási szempont sosem korlátozódik néhány területre. A kutatók, feltalálók, képzőművészek, énekesek, zenészek éppúgy helyet kaphatnak, mint a sportolók, a fiatal újságírók, vagy akár egy-egy tehetségeket segítő szervezet vagy alapítvány képviselői is.

FB-ülés

2015. március 9-én, az újonnan megválasztott Felügyelő Bizottság ülést tartott, az Aquincum Szállóban. Egyetlen napirendi pontot tárgyaltak, az elnök megválasztását. Egyhangú szavazással az FB elnöke Ormándi Sándor lett.

Március 15-i kitüntetések

Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából, a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) kitüntetésben részesült Závodszky Péter, akadémikus, a MISZ elnökségének tagja, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke, az enzimműködés molekulaszerkezeti alapon történő megértésének területén a fizika elveinek és módszereinek alkalmazásával új irányt mutató eredményei, valamint jelentős tudományszervező tevékenysége elismeréseként.

Széchenyi-díjban részesült Bársony István, az MTA lev. tagja, a Magyar Innovációs Szövetség választmányi tagja, a hazai mikroelektronika, a szenzorika, ill. a mikro- és nanotechnológiai integrált rendszerek kutatásában és fejlesztésében elért kiemelkedő eredményei, valamint kimagasló intézetigazgatói munkája elismerésekén.

Az elismeréseket Áder János köztársasági elnök nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök társaságában 2015. március 15-én, az Országház Kupolatermében.

Magyar Innovációs Nagydíj zsűrijének ülése

A 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíjat az a Magyarországon bejegyzett vállalat, ill. társaság kapja, amelyik a 2014. évben a legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt valósította meg. A pályázati felhívásra 32 jelentkezés érkezett. A bírálóbizottság a formai és a tartalmi szempontokat alaposan mérlegelte. A 2015. március 10-i zsűriülésen - Dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének vezetésével - a legjobbnak ítélt 8 pályázatot titkos szavazással (pontozás) rangsorolta, döntően az elért többleteredményt figyelembe véve, és odaítélte a díjakat, valamint kiválasztotta a MISZ Startup Innovációs Díjában részesített pályázatot is.

A pályázatra a gazdaság különböző ágazataiból érkeztek, kreatív és jelentős gazdasági eredményt hozó pályamunkák. A 2014. évben pl. az orvosieszköz-gyártás, a gyógyszeripar és az informatika területén voltak kiemelkedő innovációs teljesítmények.

Az ünnepélyes díjátadásra március 26-án kerül sor az Országházban. A Nagydíjon kívül további hat innovációs díjat adnak át az illetékes miniszterek, illetve intézményvezetők.

Meet the scientist

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2015. március 11-én, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját, ahol Kisvárda polgármestere, Leleszi Tibor, és a MISZ regionális igazgatója, dr. Harangozó István köszöntötte a résztvevőket.

Az előadó Dr. Szabó Gábor, a Debreceni Egyetem, ÁOK, Sejtbiológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Kromatinszerkezet és génszabályozás" címmel tartott előadást. Előadásában kitért arra, hogy mi is az a multidrog rezisztencia, illetve beszámolt a sejtek felépítéséről is.

A tanév utolsó előadására 2015. március 19-én, a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban került sor, ahol Garay Tóth János, a MISZ kommunikációs igazgatója köszöntötte a résztvevőket.

Az előadó Dr. Szász Attila Marcell, a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. sz. Pathologiai Intézet rezidense, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Mit is csinál pontosan a patológus" címmel tartott előadást. Az előadó kifejtette, hogy miért is fontos a patológus a gyógyulásban, illetve, hogy hol találkozhatunk a mindennapok során a patológus munkájával, majd részletesen beszámolt arról, hogy mi is az a molekuláris és digitális patológia.
Az előadásokat követően a Mobilis munkatársai mutattak be látványos kísérleteket a diákoknak.
A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is, ahol immáron több mint 1570 ember követi a programokat.

Varázstorony vetélkedő

Az idén hatodik alkalommal rendezték meg a már hagyománnyá vált Varázstorony vetélkedőt az Eszterházy Károly Főiskolán, melyen a Heves Megyei Általános Iskolák 7. osztályos tanulói versenyeztek egymással.

A háromfordulós vetélkedő döntőjét 2015. március 12-én tartották. A döntőn 17 iskola 40 tanulója vett részt. A program délután Dr. Liptai Kálmán rektor megnyitójával vette kezdetét. A döntő után a diákokat és kísérőiket érdekes és izgalmas kémiai és fizikai kísérletekkel szórakozatta Dr. Murányi Zoltán, az Élelmiszer-tudományi Intézet intézetigazgatója és Zoller Gábor, a Fizika Tanszék tudományos segédmunkatársa. A vetélkedőt az Eszterházy Károly Főiskola Varázstorony egysége TÁMOP-os támogatással az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Heves Megyei Csoportjával közösen rendezte meg.
Az első három helyezett mellett különdíjakat is kaptak a diákok és felkészítő tanáraik. A díjakat a szponzorok képviselői adták át, többek között Mizser Attila, a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára, Dr. Kádár György professzor, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat főtitkárhelyettese és Ferencz Orsolya, a ZF Hungária Kft személyügyi referense. A Magyar Innovációs Szövetség Észak-magyarországi Képviselet különdíját Dr. Siposs István egyetemi docens, a Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatója adta át, aki örömét fejezte ki, hogy látja az új nemzedéket, amely átveszi a stafétát a természettudományok ápolásában. Méltatta az Eszterházy Károly Főiskola ifjúságnevelő hagyományát, mely összecseng a Magyar Innovációs Szövetség küldetésével, a tehetségkutatással, tehetséggondozással, az ifjúsági akcióprogramokkal. A vetélkedő főszervezője ez alkalommal is Dr. Vida József főiskolai tanár, a Varázstorony egységvezetője volt.

FIRST LEGO League közép-európai elődöntő

2015. március 2-án elkészült az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség kisfilmje a FIRST LEGO League közép-európai elődöntőjéről, melyet 2015. február 7-én rendezett meg a National Instruments a Virtuális Műszerezésért Alapítvány, a debreceni Agóra Tudományos Élményközpontban.

A versenyen a visegrádi országok legtehetségesebb műszaki érdeklődésű középiskolás diákjai mérték össze kreativitásukat és felkészültségüket, robotprogramozásban és az oktatás jövőjéhez kapcsolódó projektjeik prezentációjában. Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség - melynek a MISZ is alapító tagja - kisfilmjében fiatalok mutatják meg a fiataloknak, hogy a mérnöki kihívások izgalmas világa nem az egyetem elvégzése után kezdődik, hanem abba már az iskolapadban is be lehet kapcsolódni.

A kisfilm megtekinthető az alábbi linken.

INNTEK Nonprofit Kft. taggyűlése

2015. március 16-án tartotta soron következő taggyűlését tagintézményünk, az INNTEK Nonprofit Kft. Egerben, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A taggyűlést dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke, mint többségi tulajdonos képviselője vezette. Napirenden a 2014. évi beszámoló és mérleg, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelő Bizottság jelentése, valamint a Társaság 2015-ös gazdálkodási terve szerepelt.

Fülöp Gábor ügyvezető igazgató, MISZ választmányi tag beszámolt arról, hogy a társaság az elmúlt gazdasági évet pozitív eredménnyel zárta, működése kiegyensúlyozott és biztonságos. Növekedett a saját tőke összege, annak szerkezete megfelelő. Beszámolt arról, hogy a cégnek jogvitája van a NAV-val két pályázat ÁFA visszaigénylése kapcsán. Az INNTEK 2015. január 23-án a Kúriához felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, ennek eredménye később várható. Ezt a megállapítást megerősítette a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság elnöke is. Ennek szellemében készült a 2015-ös gazdálkodási terv is. Szövetségünket, mint kisebbségi tulajdonost a taggyűlésen dr. Siposs István regionális igazgató képviselte. A tulajdonosok a jelentéseket és a gazdálkodási tervet egyhangú döntéssel elfogadták.

Technológia Fejlesztési Központ Nonprofit Kft FB ülése

2015. március 3-án, a pécsi székhelyű Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Nonprofit Kft, amelynek Szövetségünk is tulajdonosa, Higi Gyula regionális igazgatót a felügyelő bizottságba választotta. A felügyelő bizottság első ülésén regionális igazgatónkat a FB elnökének választották a tagok.

Bevezetés az uniós finanszírozásba

Az Európai Unió "Bevezetés az uniós finanszírozásba" című, a 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló uniós finanszírozási lehetőségeket ismertető információs portálja részletes információt nyújt az elérhető finanszírozási lehetőségekről az igénylő szervezet típusától függően, továbbá útmutatót ad ezen lehetőségek igénybevételéhez is.

A portál az alábbi linken érhető el:http://ec.europa.eu/budget/funding/index_hu

A portál tartalma letölthető egy PDF formátumú kiadványban is (egyelőre csak angol nyelven, de idővel magyarul is) az alábbi linken.

További információk: MNKH - Enterprise Europe Network honlapján.

Magyar Innovációs Alapítvány

A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány már több mint 20 éve foglalkozik fiatal tehetségek felkutatásával, kreatív, innovatív tevékenységük támogatásával. Ösztöndíjakkal folyamatosan segíti fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját Innovációs Nagydíjban részesíti.

A Magyar Innovációs Alapítvány várja és előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatalok felkarolására, az innováció népszerűsítésére.

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor az APEH nyilatkozaton a következőket adószámot tüntessék fel: 18047929-1-41.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

PictoVerb Máltában

Zsombori Balázs, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje, a PictoVerb - a verbális kommunikációban korlátozottakat segítő programtermékével 2015. március 2-6. között Máltán járt, a program máltai nyelvű változatának elkészítése érdekében.

Balázs találkozott többek között a Mater Dei Főkórház kommunikációs terápiáért felelős tanszékének vezetőjével, fogadta őt a National Commission Persons with Disability elnöke, és személyesen mutathatta be a programot a fogyatékkal élő emberek jogaiért felelős államtitkár asszonynak. Államtitkár asszony meghívta Balázst a Máltai Egyetem Informatikai Karán megrendezésre került "Assistive Technologies for Independent Living" c. konferenciára, hogy ott is bemutassa az alkalmazását egy előadás keretében.

Ezután élő adásban mutatta be a PictoVerb-et a máltai TV-ben, illetve interjút készített vele az ország vezető napilapja, a Times of Malta, sőt ezen felül még a kormány főoldalán is felhívták a figyelmet Balázs programjára. A híradások utáni két napban már 50 máltai érintett töltötte le a PictoVerb-et.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Jedlik Ányos-díjak átadása - 2015

Hagyományosan március 15-ei nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan, 2015. március 12-én adták át a Jedlik Ányos-díjakat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. A díj a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerésére szolgál. A honoris causa Jedlik Ányos-díj adományozására kétévente kerül sor azon kiemelkedő személyiségek számára, akik közéleti tevékenységükkel, életművükkel nagyban hozzájárultak a hazai szellemitulajdon-védelmi kultúra és tudatosság fejlődéséhez.

A díjakat Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke adta át. Köszöntőt mondott Tulassay Tivadar akadémikus, az MTA elnökségének tagja, a Semmelweis Egyetem professzora, korábbi rektora.

A Jedlik Ányos-díj idei kitüntetettjei:
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/MSZH_dijak/Jedlik_dij/Jedlik_2015.html

Együttműködés az élelmiszerhamisítás ellen

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) együttműködési megállapodást kötött 2015. március 9-én, Budapesten, az élelmiszerhamisítás elleni küzdelemben való összehangolt fellépés érdekében. A szerződést a két intézmény nevében Oravecz Márton, a NÉBIH elnöke és Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) elnökhelyettese látta el kézjegyével.

A NÉBIH és az SZTNH az élelmiszerlánc-biztonság és az élelmezésbiztonság, vagyis a megfelelő minőségű és biztonságos élelmiszerrel való ellátás érdekében meghatározó feladatuknak tekintik a felelősségi körükben előforduló illegális tevékenységek mind hatékonyabb visszaszorítását.

Az együttműködésben jelentős koordináló szerep jut a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületnek. Ez a testület új tagokkal és megújult lendülettel vesz részt a jogsértések elleni hatékonyabb fellépésben. A testület titkárságát működtető SZTNH elnöke, Bendzsel Miklós a legfrissebb felmérések tükrében úgy látja: "egyre jobban tudatosul az állampolgárokban, hogy a hamisítás következtében munkahelyek szűnnek meg és a megtévesztő termékek forgalma a szervezett bűnözői körök bevételeit jelentősen növeli."

Oravecz Márton, a NÉBIH elnöke a megállapodás kapcsán úgy fogalmazott: "az együttműködés - a szemléletformáláson túl - hozzájárul a 2013-ban kidolgozott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában meghatározott célkitűzések megvalósításához is. Különösen a feketegazdaság elleni küzdelemben, valamint a magyar élelmiszerlánc-biztonság védelme és javítása érdekében tett lépéseket segítheti majd."

Együttműködés a szellemi tulajdon és a művészeti alkotások védelmében

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) együttműködési megállapodást kötött 2015. március 11-én, Budapesten, a két intézmény szempontjainak közös érvényre juttatása érdekében a kultúra, a jogalkotás, különösen a szerzői jog területén. A szerződést a két intézmény elnöke, Fekete György (MMA) és Bendzsel Miklós (SZTNH) látta el kézjegyével.

A kultúrához, a kulturális tartalmak alkotóinak védelméhez, így a szerzői joghoz kapcsolódó feladataik révén az egyes szakpolitikák készítésében és a stratégiaalkotásban, az összehangolt álláspontok kialakításában lát különösen hatékony lehetőséget a két intézmény. Közös célként fogalmazták meg a jogalkotás-előkészítésben való együttműködést annak érdekében, hogy a születendő szabályozás egyaránt megfeleljen a művészeti és szellemitulajdon-védelmi szempontoknak.

Az együttműködés fontos pillére, a művészeti akadémia és a szellemitulajdon védelméért felelős kormányhivatal közös érdeke, a legális tartalomfogyasztási lehetőségek mind szélesebb körű megismertetése. Ez kapcsolódhat egyrészt a már említett képzésekhez vagy kiállításokhoz, másrészt olyan eseményekhez is, amelyekben a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület is közreműködik.

Szakirodalomfigyelő

Nicholas Carr: Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? A sekélyesek kora - HVG Könyvek, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

Carr felettébb alapos elemzése döntős volt a 2011-es Pulitzer díjért. Annak honlapja így jellemzi: "Gondolatébresztő felderítőút az internet fizikai és kulturális következményeibe, amely a nagyon is technikai anyagot érthetővé teszi a laikus olvasóknak." Valóban, a gyakran igen kemény szakmai fejtegetéseket is jól érthetően, igen érdekes olvasmányként adja elő. Megvan hozzá felkészültsége: Master fokozat a Harvardon, írásai neves szaklapokban jelennek meg, mint a Wired, a Nature, az MIT Technology Review, 2008-ban az Encyclopaedia Britannica Szerkesztő-Tanácsadó Bizottságának tagja lett, korábban a Harvard Business Review főszerkesztője volt.

Nagyívű és sokrétű áttekintése egyértelműen arra vezet, hogy az internet gyermekei "új nép, másfajta raj" lesznek. Bizarr paradoxon: egy 352 oldalas, hatalmas és sokoldalú tényanyagot, tudósok idevágó megállapításait felvonultató, elmélyült elemzés arról, hogy az ember ma már nem olvas könyvet, s végképp nem úgy, hogy alaposan megrágná annak minden gondolatmenetét, s megpróbálná megérteni még a mögöttes összefüggéseket is. Valamelyes cáfolat is a tételére, hiszen elegendően jót és jól ír ahhoz, hogy lekötve tartsa figyelmünket és végigolvassuk a gondolatmeneteit.

A szakirodalomra támaszkodó, széleskörű áttekintéssel és alapos elemzésekkel előadott mondandójának fő üzenete: Úgy tűnik, fontos fordulóponthoz érkeztünk szellemi és kultúrtörténetünkben - két, merőben különböző gondolkodási mód közötti átmenet pillanatához. A világháló mérhetetlen gazdagságáért cserébe le kell mondanunk az eddigi gondolkodási módunkról, s arról, ahogy eddig az információkat megszereztük és befogadtuk. A lineáris elmét, amely nyugodt, koncentrált, és nem lehet elterelni a figyelmét, félrelöki egy újfajta elme, amely rövid, feldarabolt és gyakran egymásba érő adagokban akarja és kénytelen magába szívni és szabadjára engedni az információt - minél gyorsabban, annál jobb. Mindezért pedig nagy árat fizetünk, amely egyelőre beláthatatlan következményeket hoz ránk: az ismereteket csak felületesen tekintjük át, a minőséget feláldozva a mennyiségért, s hasonlóképp változik a gondolkodásunk és a tanulásunk.

Kiemeli: mindezzel sokat veszíthetünk a kreativitásunkból. Az ok agyunk meghatározó jellemzője: hogy erőforrásait fiziológiailag is az aktívan használt területeihez rendeli a kevésbé használtak rovására - olyanná válunk, ahogyan észlelünk, gondolkodunk. Így formálhat az internet bennünket a saját képére.

Carr részletesen kifejti, hogyan nyitott a Web2.0 új, rohamosan mindent magába vonzó és átformáló világot. "A hiperhivatkozások nemcsak rámutatnak a kapcsolódó vagy kiegészítő művekre, de rögtön hozzáférhetővé is teszik őket számunkra. Arra ösztönöznek bennünket, hogy bele-belekóstolgassunk különböző szövegekbe ahelyett, hogy bármelyikre is hosszabb figyelmet fordítanánk." A mindinkább a hatalmába kerítő újfajta befogadási módszer pedig újfajta, hozzá alkalmazott tartalmak előállítására készteti azok ’árusait’: "Ahogy az emberek agya ráhangolódik a webes tartalmak sokszínűségére, a médiavállalatoknak alkalmazkodniuk kell a közönség új elvárásaihoz."
S a kilátásokból: "Clive Thompson, a Wired újságírója "külső agyként" emlegeti a világhálót, amely átveszi a belső memória korábbi szerepét. "Már majdnem feladtam, hogy megerőltessem magamat, és bármire is emlékezzek, mert az információkat az interneten szinte azonnal meg tudom keresni". A The New York Times állandó cikkírója is hasonló megállapítást tesz: "Azt hittem, hogy az információs kor varázsa abban áll, hogy lehetővé teszi számunkra, hogy még többet tudjunk, de aztán rájöttem, hogy az információs kor varázsát inkább az adja, hogy megengedi nekünk, hogy kevesebbet tudjunk"."

Cságoly Ferenc: Három könyv az építészetről 3. - A tartósság - Akadémiai Kiadó, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

A Hírlevél 2014 7. számában mutattuk be Cságoly Ferenc professzor, akadémikus a laikus érdeklődőknek is kiemelkedően érdekes háromkötetes művének első részét: Három könyv az építészetről 1 - A szépség, a 2014/21. számban pedig a másodikat: - A hasznosság.

E harmadik szintúgy ragyogóan jó és tanulságos olvasmány. Cságoly leírásai és magyarázatai egyszerre kellemesen gördülékenyek, kitűnő láttató erejűek, s így ad építéstechnológiai leírásokat is. Az előzőekhez hasonlóan nagyon szép és gazdag a kötet képanyaga, tartalma pedig sokrétű: építészeti szakmai elemzések, építészet- és művészettörténet, történelem, irodalmi és filozófiai részletekkel gazdagítva. Példáit a világ és a történelem szinte minden tájáról idézi elénk, különféle korok és népek kultúráiból.

Tartósság - Cságoly professzor így beszél itt erről: "Ma az időtlenség nem szempont. Ma egy épület megtervezésének legfontosabb előkészítő fázisa a megtérülési számítás, azaz, hogy mennyi idő alatt "hozza vissza" az épület az árát. És ha már visszahozta, sőt hasznot is termelt, akkor már az a kérdés, hogy az öregedéssel a fenntartási költségei mennyire emelkednek, azaz érdemes-e egyáltalán megtartani. A mi korunkban az épület is ugyanolyan eldobható áruvá kezd válni, mint egy divatjamúlt ruhadarab vagy egy elavult műszaki cikk. De ahogyan mindig voltak, ma is vannak olyan építészek, akik képesek időtálló szellemi többlettartalmakat sűríteni alkotásaikba."

Így indítja ezt a könyvét: "A szépség és hasznosság kapcsán az építészeti alkotást mint térbeli jelenséget vizsgáltuk. A tartósságról beszélve egy új dimenzió nyílik meg számunkra: az idő."
Alapvetésül: "Ahhoz, hogy az építészeti mű tartósságáról megalapozottan tudjunk beszélni, előbb az alapfogalomhoz, azaz a tartóssághoz kellene közelebb kerülni. A fogalom általános tartalmát kell megismernünk, hogy azután az egyedi, esetünkben építészeti jelentéseket vizsgálni tudjuk. Így mindenekelőtt arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy mi vagy mik a tartósság lényegi elemei..." Ehhez elsőként a művészetekhez fordul, megállapítva, hogy ott az időtállóság forrása az alkotó tehetsége, majd: "Folytassuk építészeti példákkal. Általában mitől időtálló egy épület, és miért romlandó a másik? Miért állnak több ezer éve az egyiptomi piramisok, és miért nem fognak ilyen sokáig állni mai lakóházaink? Ezekre a kérdésekre már más a válasz, mint az előzőkre, a különbség itt nem a tehetségben rejlik (egy mai lakóház is lehet nagyon tehetséges alkotás), hanem az építőanyag mennyiségében és minőségében. A piramisok hatalmas mennyiségű, időtálló kőből épültek, a mai lakóházak zöme éppen elégséges mennyiségű és romlandóbb építőanyagokból. A lényegi különbség tehát az anyagi többletben van, az építőanyag mennyiségi és minőségi többletében." S a továbbvivő következtetése "A tartósság (egyik) lényegi kritériuma a többlet. Az a dolog marad tartós, amiben anyagi és szellemi többlet is van. Az anyagi többlet szükségessége könnyen érthető, hiszen az anyag romlandó. A szellemi többlet pedig azt eredményezi, hogy a munkába befektetett szellemi érték időben hosszan kitartva érvényesül. (...) Vizsgáljuk tehát a tartósság és az építészeti alkotások viszonyát a többlet szempontjából, mit jelent ebből a nézőpontból az anyagi többlet, és mit a szellemi?" A következtetés pedig: "az szűrhető le, hogy a legcélravezetőbb eszköz a mennyiségi és minőségi szempontok egyesítése, azaz az egyszerre sok és időtálló anyagból emelt építmények lehetnek az emberileg elérhető lehető legtartósabbak."
Tartósság - aki Cságoly e trilógiáját elolvassa, egészen bizonyosan tartós intellektuális örömet, nyitottságot és nagyon sok tartós, hasznos tudást nyer belőle.

Szabó Péter: Az Erdélyi Fejedelemség - Küzdelem a megmaradásért - Officina Kiadó, 2013.
Dr. Osman Péter ismertetése

"Kényszerből született s az új történelmi fejlemények következtében megszűnt állami képződmény volt az Erdélyi Fejedelemség. Biztosan kijelenthető: közel százötven éves állami léte nélkül a királysági rendek jogbiztonsága, a magyar nyelv és művelődés ügye csorbult volna. A főút, amelyen a magyarság a Habsburgok oldalán kereste boldogulását, a "kisegítő útvonal", az erdélyi alternatíva nélkül kátyúkkal lett volna teljes, s ilyenkor a főút előbb-utóbb járhatatlanná válik. A keletkezés és a bukás közötti időszakban az Erdélyi Fejedelemség az emberi tartás és túlélési technika, valamint a politika és a kultúra alakítása terén olyan értékeket mutatott fel, amelyekre a kontinens bármely népe büszke lehetne." - Szabó előszavából. A Libri idézi Péter Katalin, a történettudományok doktora véleményét e könyvéről: "A szerző saját logikája és koncepciója szerint írta meg könyvét. Az eredmény: sok ponton meghökkentő, friss hangulatú olvasmány."

Erdély, az elveszett Tündérkert, jórészt az Erdélyi Fejedelemségnek köszönhetően múltunk legjavának egyik legfőbb forrása, kincsestára. Ki ki döntse el magának, nem volt-e jóval több is, mint "kisegítő útvonal", hogy mivé lett volna a magyarság Erdély támasza, főként a szellemi ereje, az onnan jövő intellektuális tőke nélkül.

"Erdély maga egy kis mikrokozmosz, egy kis teljesség. Kis területen végtelenül gazdag ez a föld változó formájú hegyekben, dombokban, völgyekben, medencékben. Mindezek a kis tájak egyéni otthonok (...) szeretett jelképei magyar városoknak, régi kollégiumaikkal, ékes katedrálisaikkal, vásáraikkal, szász városoknak és falvaknak megerősített vártemplomaikkal, nagy székely falvaknak, román szórványtelepeknek, vagy sűrűn szórt, apró román falvaknak. Erdély a világban nagyon kicsiny táj. Belül azonban egy kis világ (...) Öntudatos világ volt és marad - akár független fejedelemség, akár szíve egy nagyobb országnak, áldja bár, verje bár sors keze..." - idéz az Alexandra ajánlója gróf Teleki Pál, erdélyi gyökerű neves földrajztudósunk egyik tanulmányából.
Talán mindennél jobban ragadja meg, máig is érvényesen Erdély sorsát, szerepét, s vele az itt olvashatók lényegét a könyv alcíme: Küzdelem a megmaradásért. Egy remekbeszabott jellemzés ehhez Szabó előszavából: "Erdélyt, a középkori Magyarország tartományát sok szempontból hasonlíthatjuk Svájchoz. Tarka népessége jórészt a hegy-völgyekbe húzódott, s a különböző etnikumok önkormányzati eredményeit a hatalom nem hagyhatta figyelmen kívül. Erdély vezető rendjét, a nemességet az Erdélybe vezető hágók védelméért érdemesítették a magyar királyok kiváltságokban. Az erdélyi nemesség erejét besenyő, kun, tatár, litván, török betörések, helyi lázadások edzették. Nagy Lajos ennek fejében az erdélyi jobbágyoktól szedett állami adót átengedte Erdély földesurainak. A magyar királyok jóváhagyásával, az erdélyi vajdák belátásával kiépülhettek a nemesek, a szászok, a székelyek közigazgatási, bíráskodási intézményei. Az önkormányzatok szigetei, a demokratikus ügyintézés olyan kezdeményeit tanúsították egymás mellett létezésükkel, együttműködésükkel, amelyekre Európában alig találunk példát. (...) Az Erdélyi Fejedelemség a földjén élő népek többnyire békés együttélésével, vezetőinek egyezségekre és kölcsönös engedményekre kész magatartásával bebizonyította, hogy el lehet kerülni a pusztulást, sőt gyarapítani lehet az országot. Az itt gyakorolt vallási türelem például szolgált Európa számára. Azok, akik a műveltség megszerzéséért járták Európa boldogabb, fejlettebb vidékeit, szinte kivétel nélkül hazahozták tudásukat, hogy amit kint megszereztek, honfitársaik javára váljon."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Napló, Üzlet, 2015. március 9., hétfő, 15. oldal
Élni a lehetőségekkel
Áprilisban megnyílnak az uniós pályázatok

Profitline.hu, 2015. március 9., hétfő
A közpénzek felhasználását befektetésnek kell tekinteni
"...A kutatás-fejlesztés és az innováció területén a közpénzek felhasználását befektetésnek és nem támogatásnak kell tekinteni - hangsúlyozta Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke hétfőn a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tisztújító közgyűlésén, Budapesten..."

Webradio.hu, 2015. március 9., hétfő
Pálinkás József: a közpénzek felhasználását befektetésnek kell tekinteni

Vtvszeged.hu, 2015. március 9., hétfő
Ismét Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
"...A közgyűlésen Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese a szövetség 2014. évi tevékenységéről beszámolva elmondta, hogy a műszaki-technológiai innovációra koncentráltak. Taglétszámuk némileg, 305-re csökkent. A múlt évben egyebek mellett átadták az innovációs nagydíj pályázat elismeréseit, illetve megrendezték az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt..."

Inforadio.hu, 2015. március 9., hétfő
Pálinkás: az innovációs befektetések komoly hozamot termelhetnek

Promenad.hu, 2015. március 9., hétfő
Újabb négy évre dr. Szabó Gábor a MISZ elnöke
"...Március 9-én került sor Budapesten a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2014. évet záró, tisztújító közgyűlésére, ahol a szegedi egyetem rektora, dr. Szabó Gábor - mint elnök - ismét bizalmat kapott..."

Mmonline.hu, 2015. március 9., hétfő
Pörög az innovációs verseny
"...Innovációs Projekt Verseny első fázisa. Több, mint félszáz pályamű érkezett az innovációs versenyre az ország minden részéről. A szakmai zsűri mindhárom kategóriában megnevezte az általa legígéretesebbnek talált indulókat..."

Hvg.hu, 2015. március 9., hétfő
Bemutatták a magyar fejlesztésű és magyar gyártású elektromos buszt

Gondola.hu, 2015. március 9., hétfő
Varga: Fontos a technológiai innováció

InfoRádió, 2015. március 9., hétfő
Bemutatták az Evopro elektromos buszát

InfoRádió, 2015. március 9., hétfő
A források hatékony felhasználása
"...A szakértői bázisával tud hozzájárulni a Magyar Innovációs Szövetség az innovációs források hatékony felhasználásához. Ez már nagy összeg, nagy felelősséget ró a szféra tagjaira. A szövetségnek milyen programjai vannak, amivel tudja segíteni az innovációs programok hatékony működtetését? Riport hallható Szabó Gáborral, a Magyar Innovációs Szövetség elnökével. Címkék: Pálinkás József, Európai Unió..."

Mr1-Kossuth Rádió, Krónika 16-kor, 2015. március 9., hétfő
Megújítaná a kutatásfejlesztési programot a Magyar Innovációs Szövetség

Mr1-Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2015. március 9., hétfő
A kutatásfejlesztésben felhasznált közpénz befektetés és nem támogatás, mondta Pálinkás József

Duna TV, Esti Híradó, 2015. március 9., hétfő
74,1 milliárd forint jut idén kutatásra, fejlesztésre és innovációra
"...Kutatásra, fejlesztésre és innovációra idén 74,1 milliárd forint költségvetési, a következő hét évben pedig 700 milliárd forint uniós pályázati pénz jut. Az elosztás fő szempontja a piacképesség, vagyis hogy a folyamat végén eladható szellemi termék jöjjön létre, mondta Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke az innovációs szövetség közgyűlésén..."

Duna TV, Híróra, 2015. március 9., hétfő
Következő hét évben hétszázmilliárd forint jut innovációra

Duna TV, Híróra, 2015. március 9., hétfő
Magyar fejlesztésű elektromos busz Budapesten

Magyar Hírlap, 2015. március 10., kedd, 14. oldal
ELEKTROMOS BUSZOK
MAGYARORSZÁG KÖZÉP-EURÓPA VEZETŐ ORSZÁGA LEHET AZ ELEKTROMOBILITÁSBAN

Magyar Hírlap, 2015. március 10., kedd, 1+10. oldal
KUTATÁS-FEJLESZTÉS
A közpénzek felhasználását befektetésnek kell tekinteni
"...A kutatás-fejlesztés és az innováció területén a közpénzek felhasználását befektetésnek és nem támogatásnak kell tekinteni - hangsúlyozta Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a Magyar Innovációs Szövetség tegnapi tisztújító közgyűlésén..."

Napi Gazdaság, 2015. március 10., kedd, 2. oldal
Pálinkás: a közpénzek felhasználása befektetés
"...A kutatás-fejlesztés és az innováció területén a közpénzek felhasználását befektetésnek és nem támogatásnak kell tekinteni - hangsúlyozta Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke hétfőn a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tisztújító közgyűlésén, Budapesten. Emlékeztetett: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési Innovációs Alapban (NKFI Alap) 2015-ben 74 milliárd forint, 2014-2020 között a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) kutatás-fejlesztésre, innovációra 700 milliárd forint áll rendelkezésre. Hozzátette, a források felhasználásához a hivatal kiszámítható, világos helyzetet kíván teremteni. A közgyűlésen egyébként ismét Szabó Gábort, a Szegedi Tudományegyetem rektorát választották meg elnöknek..."

Napi Gazdaság, 2015. március 10., kedd, 2. oldal
Tesztüzemben közlekednek az elektromos buszok

Délmagyarország, 2015. március 10., kedd, 5. oldal
Ismét Szabó Gábor a MISZ elnöke

Forbes magazin, 2015. március 10., kedd, 5. oldal
Közép-Európa legizgalmasabb innovációs fesztiválja
"...Design Terminál, a We Love Budapest és az Akvárium Klub 2015 nyarán életre hívja a Brain Bar Budapest inspirációs fesztivált a Magyar Telekom főtámogatásával. Céljuk olyan gazdasági fórum létrehozása, ahol tabuk és konvenciók nélkül nyílik lehetőség a közeljövőt meghatározó trendek közösségi hatásainak megvitatására..."

Itextreme.hu, 2015. március 10., kedd
Több, mint félszáz pályázat érkezett a TiJöttök! Innovációs Projekt Versenyre

Profitline.hu, 2015. március 10., kedd
Varga Mihály: legyen Magyarország Közép-Európa vezető országa az elektromobilitás terén

U-szeged.hu, 2015. március 10., kedd
Újabb 4 évre MISZ-elnöknek választották Szabó Gábort, az SZTE rektorát

Itextreme.hu, 2015. március 10., kedd
Tisztújító közgyűlés
"...2015. március 9-én került sor Budapesten, a Hotel Aquincumban a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2014. évet záró, tisztújító közgyűlésére. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke − a közgyűlés vendége - többek között arról beszélt, hogy a Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére történő kifizetések nem támogatásoknak, hanem beruházásoknak tekintendők..."

Szekesfehervar.hu, 2015. március 10., kedd
Külföldi piacokat hódíthat meg az innovatív fehérvári vállalkozás

Magyarhirlap.hu, 2015. március 10., kedd
Új szemlélet az innovációban
"...A kutatás-fejlesztés és az innováció területén a közpénzek felhasználását befektetésnek és nem támogatásnak kell tekinteni - hangsúlyozta Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a MISZ tisztújító közgyűlésén..."

Radio88.hu, 2015. március 10., kedd
Ismét Szabó Gábor a MISZ elnöke

Innoportal.hu, 2015. március 10., kedd
Újraválasztották a Magyar Innovációs Szövetség elnökét

Bama.hu, 2015. március 10., kedd
Start-up: milliók helyett elszántság

Pannonnovum.hu, 2015. március 10., kedd
Tisztújítás a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2015. március 10., kedd
A kutatás-fejlesztésben felhasznált közpénz befektetés és nem támogatás, mondta Pálinkás József

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2015. március 10., kedd
Szabó Gábort választották a Magyar Innovációs Szövetség elnökének

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2015. március 10., kedd
A kutatás-fejlesztés és az innováció területén a közpénzek felhasználását befektetésnek és nem támogatásnak kell tekinteni, hangsúlyozta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke

InfoRádió, Déli drive time, 2015. március 10., kedd
A szakértői bázisával tud hozzájárulni a Magyar Innovációs Szövetség az innovációs források hatékony felhasználásához

InfoRádió, Délelőtti híróra és közélet, 2015. március 10., kedd
A szakértői bázisával tud hozzájárulni a Magyar Innovációs Szövetség az innovációs források hatékony felhasználásához

M1, Ma reggel, 2015. március 10., kedd
Magyar fejlesztésű elektromos buszokat tesztelnek Budapesten

Világgazdaság, 2015. március 11., szerda, 1+4. oldal
Finisben a terv
"...Az uniós forrásokat egyfelől a kutatás-fejlesztés-innováció erősítésére szánt Horizont 2020 keretprogramból (2,7 milliárd), másfelől a tagállamok közötti programokat finanszírozó Európai Összekapcsolási Eszköz (CEF) keretéből (3,3 milliárd), illetve a büdzsé tartalékaiból (2 milliárd) különítik el..."

Népszabadság, 2015. március 11., szerda, 7. oldal
Innováció: látszat és valóság Inspiráló példák, nemcsak nagyvállalatoknak

Magyar Nemzet, 2015. március 11., szerda, 2. oldal
Díjat kapott a Lánchíd Rádió munkatársa
"...Kimagasló újságírói, s szerkesztői szakmai teljesítményéért és a magyar tudományos, műszaki kutatásfejlesztés, valamint innovációs eredmények bemutatásáért 2014. évi médiadíjat kapott hétfőn a Magyar Innovációs Szövetségtől Lentulai Krisztián..."

Magyar Hírlap, 2015. március 11., szerda, 11. oldal
Egyszerűbb lesz pénzhez jutni az új programban

Fejér Megyei Hírlap, Gazdasági Kalauz, 2015. március 11., szerda, 14. oldal
Kutatás és kreativitás
Új innovációs központot épít az Albacomp RI Kft.
"...A teljesen új ingatlanberuházásra, az 1,5 milliárd forint összköltségű innovációs központra csaknem 850 millió forintos uniós támogatást nyert el az Albacomp RI Kft. 2013-ban. A 4000 négyzetméter alapterületű irodaházban és gyártócsarnokban, olyan funkciók kaptak helyet, melyek a K+F célokhoz szükségesek..."

Elektronet.hu, 2015. március 11., szerda
Tisztújítás a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén
"...2015. március 9-én került sor Budapesten, a Hotel Aquincumban a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2014. évet záró, tisztújító közgyűlésére. A közgyűlés elfogadta a 2014. évről szóló beszámolót, és négy évre Dr. Szabó Gábort, a Szegedi Tudományegyetem rektorát, újraválasztotta elnöknek, míg általános elnök-helyettesnek Greiner Istvánt, a Richter Gedeon Nyrt. kutatási igazgatóját választották újra..."

Mno.hu, 2015. március 11., szerda
Médiadíjat kapott Lentulai Krisztián műsora
"...Tehetségeket bemutató műsoráért, a T-Dossziéért kapta meg a Magyar Innovációs Szövetség Média Díját Lentulai Krisztián..."

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2015. március 11., szerda
Új dalokat pengetett lantján - Vitte a prímet Pálinkás
"...A közpénzből befektetés is lehet. A kutatás-fejlesztés és az innováció területén a közpénzek felhasználását befektetésnek és nem támogatásnak kell tekinteni - hangsúlyozta Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke hétfőn a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) tisztújító közgyűlésén, Budapesten..."

Orientpress.hu, 2015. március 11., szerda
Együttműködést kötött az MMA és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2015. március 11., szerda
A felsőoktatási stratégia is terítéken volt tegnap az Országgyűlés Kulturális bizottságának ülésén
"...Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnökeként is értékelte a stratégiát. Szabó Gábor: Mi nagyon régóta a Szövetségben sürgetjük azt , hogy történjenek hatékony lépések abba az irányba, hogy az innovációs aktivitás a kkv-szektorban nőjön..."

Napi Gazdaság, 2015. március 12., csütörtök, 13. oldal
Technológiai innováció hr-alapon

Napi Gazdaság, 2015. március 12., csütörtök, 13. oldal
Az innovatív médiafigyelésben az előny

Napi Gazdaság, 2015. március 12., csütörtök, 15. oldal
Új tudományágak biztosítják a folyamatos gyógyszeripari fejlődést

Észak-Magyarország, 2015. március 12., csütörtök, 5. oldal
Folyamatosan fejlesztve fejlődnek

Népszabadság, 2015. március 12., csütörtök, 14. oldal
Innováció: látszat és valóság

Észak-Magyarország, 2015. március 12., csütörtök, 5. oldal
Folyamatosan fejlesztve fejlődnek
A piaci igények generálják az innovációs ötleteket a FUX-nál.
"...Bár a multinacionális cégek fejlődése vitathatatlanul látványos, semmiképp nem hagyhatók figyelmen kívül az itt működő kis- és középvállalkozások, hiszen jelentős foglalkoztatók a térségben, másrészt többségében magyar tulajdonú lévén hosszú távra terveznek ebben a régióban. Ráadásul a kormány zászlajára tűzte a KKV-szektor támogatását. Éppen ezért hívta meg dr. Barkóczi István, a FUX Zrt. vezérigazgatója üzemlátogatásra Csöbör Katalint, a térség fideszes országgyűlési képviselőjét, hogy bemutassa neki a közel 25 éve működő társaságot..."

Haon.hu, 2015. március 12., csütörtök
Az új pályázati rendszer

Weborvos.hu, 2015. március 12., csütörtök
Lépéskényszerben a generikusok és az innovatívok is

Orientpress.hu, 2015. március 12., csütörtök
Átadták a Jedlik Ányos-díjakat

Figyelo.hu, 2015. március 12., csütörtök
Egyre többet költ kutatás-fejlesztésre Kína

Technokrata.hu, 2015. március 12., csütörtök
Startupokat segít a Kaspersky

Privatbankar.hu, 2015. március 12., csütörtök
Újabb feladatot kapott nyolc államtitkár

Insiderblog.hu, 2015. március 12., csütörtök
Az egészségügyi innováció élén a magyar középvállalatok

Portfolio.hu, 2015. március 12., csütörtök
Jönnek az uniós pénzek - Felkészült rá az ország?

Tozsdeforum.hu, 2015. március 12., csütörtök
Ennyi uniós pénzre lehet pályázni az idén

InfoRádió, 2015. március 12., csütörtök
Innovációra 700 milliárd forint uniós forrás

Napi Gazdaság, 2015. március 13., péntek, 6. oldal
Átadták a Jedlik Ányos-díjakat

Világgazdaság, 2015. március 13., péntek, 2. oldal
Júniustól indul az EU-pályázati dömping

Bihari Napló, 2015. március 13., péntek, 20. oldal
Egyre többet költ kutatásfejlesztésre Kína

Somogyi Hírlap, 2015. március 13., péntek, 1+3. oldal
Fokozatváltás Kaposváron

Új Dunántúli Napló, 2015. március 13., péntek, 5. oldal
A pécsi acélember, akit ismer a fél világ
"...Strausz János nyerte idén a kamara innovációs díját. A vállalkozó ékes példája annak, hogy bár a régió gazdasága hullámvölgyben van, a szellemi tőke továbbra is a legnagyobb erősségünk..."

Új Dunántúli Napló, 2015. március 13., péntek, 14. oldal
Versenyképes és egyben fenntartható?

Vg.hu, 2015. március 13., péntek
Idén 830 milliárdnyi uniós forrás támogatja a gazdaságfejlesztést

Trademagazin.hu, 2015. március 13., péntek
SM 2015: épül a Berlin-Budapest startup tengely

Tozsdeforum.hu, 2015. március 13., péntek
Pályázatok és százmilliárdok gazdaságfejlesztésre

Stop.hu, 2015. március 13., péntek
A gazdaságfejlesztést az idén 830 milliárd forint uniós forrás támogatja

Portfolio.hu, 2015. március 13., péntek
Csepreghy: heteken belül jön már néhány pályázat

Piacesprofit.hu, 2015. március 13., péntek
Sok a szabály és túl kevés a szakember
"...Hazánkban a harmadik legfontosabb elvárás egy innovációt elősegítő üzleti környezet kialakítása volna; a globális eredményekben mutatkozó 30 százalékkal szemben nálunk 63 százalék várja ezt..."

Napigazdasag.hu, 2015. március 13., péntek
Ennyi gazdaságfejlesztési pénzre lehet pályázni idén

Napigazdasag.hu, 2015. március 13., péntek
A közlekedés fejlesztését szorgalmazza az NFM

Hirado.hu, 2015. március 13., péntek
NFM: lépést kell tartania Európának a globális közlekedésben

Orientpress.hu, 2015. március 13., péntek
Európa a globális közlekedési versenyben

Mmonline.hu, 2015. március 13., péntek
Startupokat segít a Kaspersky

Mmonline.hu, 2015. március 13., péntek
Ebben hisznek a vezérigazgatók
"...Hazánkban a harmadik legfontosabb elvárás egy innovációt elősegítő üzleti környezet kialakítása volna; a globális eredményekben mutatkozó 30%-kal szemben nálunk 63% várja ezt. A megkérdezett vezérigazgatók szerint a vállalatok helyzetét a versenyben leginkább a szabályozói környezet tudja gyökeresen megváltoztatni..."

Stockportal.hu, 2015. március 13., péntek
830 milliárd forint uniós forrás támogatja a gazdaságfejlesztést az idén

Mfor.hu, 2015. március 13., péntek
70 pályázattal és 830 milliárddal jön idén a GINOP

Magyarhirlap.hu, 2015. március 13., péntek
Jelentős uniós források gazdaságfejlesztésre

Hir.ma, 2015. március 13., péntek
Rákossy Balázs: 830 milliárd forint uniós forrás támogatja a gazdaságfejlesztést az idén

Figyelo.hu, 2015. március 13., péntek
Épül a Berlin-Budapest startup tengely!

Computerworld.hu, 2015. március 13., péntek
Kinek kell innovációs járulékot fizetnie?

Ado.hu, 2015. március 13., péntek
Innovációs járulék: nem akarja fizetni?

Pannonnovum.com, 2015. március 13., péntek
Idén 830 milliárdnyi uniós forrás támogatja a gazdaságfejlesztést

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2015. március 13., péntek
A következő uniós költségvetési ciklus visszaadhatja Magyarország vezető szerepét a régióban, ha jól sikerül felhasználni az uniós forrásokat

Mr1-Kossuth Rádi, reggeli Hírek, 2015. március 13., péntek
Lázár János szerint Magyarország ebben az uniós ciklusban visszaszerezheti vezető szerepét a régióban

Itextreme.hu, 2015. március 14., szombat
SM 2015: épül a Berlin-Budapest startup tengely

Bama.hu, 2015. március 14., szombat
A pécsi acélember, akit ismer a fél világ

Portfolio.hu, 2015. március 15., vasárnap
Mire tudunk majd elkölteni ennyi pénzt?
"...A kis és középvállalkozások fejlesztési céljainak támogatására a 2007-2013-as ciklushoz képest közel négyszer több uniós forrás áll majd rendelkezésre a 2014-2020-as időszakban, de nagy kérdés, hogy ezt hogyan és mire tudja majd felhasználni a vállalkozói réteg..."

Erdon.ro, 2015. március 15., vasárnap
Március 15. - Széchenyi-díj - Bársony István villamosmérnök
"...Óriási megtiszteltetés és öröm számomra a Széchenyi-díj, amely egyben a közösségi teljesítmény elismerése is. Szakterületemen, a kísérletes anyagtudományban ugyanis kevés az egyéni siker, eredményeket szinte kizárólag csapatmunkával lehet elérni - mondta az MTI-nek Bársony István villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja..."

Eduline.hu, 2015. március 15., vasárnap
Felvételi: hány pont jár az OKTV- és SZÉTV-helyezésért?
"...A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) versenyein elért nagydíjas helyezésért 30, első díjas helyezésért 20 többletpontot kaphattok, az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 20 többletpont jár, az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 1-3. helyezésért pedig 30 többletpont..."

Napi Gazdaság, 2015. március 16., hétfő, 3. oldal
Új kiírások adnak lökést a gazdaságfejlesztésnek

Napló, 2015. március 16., hétfő, 6. oldal
Kedvezőek a kilátásaink

Világgazdaság, 2015. március 16., hétfő, 12. oldal
Bizakodó cégvezetők félelmei

Hirek.prim.hu, 2015. március 16., hétfő
Egyre többet költ kutatás-fejlesztésre Kína

Vg.hu, 2015. március 16., hétfő
Bizakodó cégvezetők félelmei

Szon.hu, 2015. március 16., hétfő
Akkreditált innovációs klaszter címeket adtak át

Stop.hu, 2015. március 16., hétfő
Tizennégy klaszter nyert az Új Széchenyi Terv akkreditált innovációs klaszter pályázaton

Portfolio.hu, 2015. március 16., hétfő
Idén közel 70 gazdaságfejlesztési pályázatot hirdet meg az NGM!

Piacesprofit.hu, 2015. március 16., hétfő
Hogyan úszhatjuk meg az innovációs járulékot?

Napigazdasag.hu, 2015. március 16., hétfő
Klaszterek a flaszteren

Mediainfo.hu, 2015. március 16., hétfő
Épül a Berlin-Budapest startup tengely

Dehir.hu, 2015. március 16., hétfő
Díjat nyert több klaszter, melyeknek a Debreceni Egyetem is tagja

Realista.hu, 2015. március 16., hétfő
SM 2015: épül a Berlin-Budapest startup tengely

Infovilag.hu, 2015. március 16., hétfő
Hazánkban tevékeny öt kutató, összesen 372 kiemelkedő tudós 713 millió eurót fordíthat a legjobb ötletei megvalósítására

Hirek.prim.hu, 2015. március 16., hétfő
Magyar fejlesztés: ügyfélkiszolgálás emberi közreműködés nélkül
"...A magyar, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó Innofor-Invest Kft. féléves munkát követően egy automatizált marketing robot rendszert fejlesztett ki, amely képes az élőszavas, személyes találkozáson alapuló tájékoztatás kiváltására minden olyan környezetben, ahol eddig elengedhetetlen volt az emberi jelenlét..."

Pannonnovum.hu, 2015. március 16., hétfő
Száznál is több pályázat jön az idén

InfoRádió, 2015. március 16., hétfő
Felértékelődik a klaszterek jelentősége

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2015. március 16., hétfő
Összeállítás: 14 klaszter nyert az Új Széchenyi Terv akkreditált innovációs klaszter pályázaton

M1-Kossuth Rádió, déli Krónika, 2015. március 16., hétfő
A termelő vállalatok támogatása kulcsszerepet játszik a hosszú távú gazdaságpolitikában, mondta Varga Mihály

M1: Híradó délben, 2015. március 16., hétfő
Erősíteni kell az innovációt

M1, Híradó M1, 2015. március 16., hétfő
A kormány célja, hogy Magyarország a régió egyik innovációs központjává váljon, mondta a nemzetgazdasági miniszter

ECHO TV, Hírek, 2015. március 16., hétfő
32-re emelkedett az akkreditált innovációs klaszterek száma

Duna TV: Híróra, 2015. március 16., hétfő
Erősíteni kell az innovációt

Duna TV, 2015. március 16., hétfő
Erősíteni kell az innovációt

Magyar Hírlap, 2015. március 17., kedd, 1+10. oldal
Hetven pályázat juthat 830 milliárd forinthoz az idén
"...Összesen 2700 milliárd forint európai uniós forrás érkezik hazánkba 2020-ig a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programból..."

Magyar Hírlap, 2015. március 17., kedd, 12. oldal
Hatalmas befektetés kell a sikerhez

Magyar Nemzet, 2015. március 17., kedd, 6. oldal
Portrék tehetségekről
Lentulai Krisztián: Minden egyes interjúalany egy új történet
"...Az ember nem díjakért dolgozik, de azért jó érzés, hogy egy ilyen jelentős szervezet elismeri a munkámat, emellett komoly motivációt is ad a jövőre nézve - jelentette ki Lentulai Krisztián, a Lánchíd Rádió szerkesztő-műsorvezetője azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Innovációs Szövetség a 2014. évi médiadíjat adományozta neki..."

Napi Gazdaság, 2015. március 17., kedd, 12. oldal)
Kinevezték az operatív programok monitoring bizottságainak elnökeit

Napi Gazdaság, 2015. március 17., kedd, 12. oldal
Jelentős a potenciál a hazai biotechnológiai piacban

Napi Gazdaság, 2015. március 17., kedd, 1+2. oldal
Varga: cél, hogy hazánk legyen a régió innovációs központja

Napi Gazdaság, 2015. március 17., kedd, 13. oldal
Az egészségügyi innováció élén a magyar középvállalatok

Napi Gazdaság, 2015. március 17., kedd, 13. oldal
Sikerrel zárult a TiJöttök! verseny első szakasza

Napi Gazdaság, 2015. március 17., kedd, 13. oldal
Rekordösszeget költöttek k+f-re tavaly Kínában

Napi Gazdaság, 2015. március 17., kedd, 12. oldal
Az EB segíti a tagállamok kutatási rendszereinek megújítását

Napi Gazdaság, 2015. március 17., kedd, 12. oldal
Új, korszerű központot nyitott a 3M Budapesten

Világgazdaság, 2015. március 17., kedd, 4. oldal
Lassan nő az innováció

Észak-Magyarország, 2015. március 17., kedd, 2. oldal
Klaszterek megnevezve

Hajdú-Bihari Napló, 2015. március 17., kedd, 2. oldal
Klaszterek megnevezve

Hajdú-Bihari Napló, 2015. március 17., kedd, 7. oldal
Gyors válasz, összetett kérdésekre
Akkreditált egyetemi klaszterek ünnepelhettek hétfőn.

IT-Business, 2015. március 17., kedd, 24-27. oldal
Az egészséges vállalkozószellem

Kelet-Magyarország, 2015. március 17., kedd, 2. oldal
Klaszterek megnevezve

Mno.hu, 2015. március 17., kedd
Lentulai Krisztián: Minden egyes interjúalany egy új történet
"...Előfordul azonban az is, hogy egy szervezet, így például a Magyar Innovációs Szövetség mutat be nekem egy-egy tehetséget. A szövetségnek hét éve kiváló kapcsolata van a Lánchíd Rádióval, amely mindkét félnek előnyös. Egyrészről egy-egy találmány, diák, kutatócsoport médiafigyelmet kap, de a rádió is profitál az együttműködésből, mert nekem lesz egy jó témám az adott héten..."

Weborvos.hu, 2015. március 17., kedd
Nyertes akkreditált egyetemi klaszterek

Vg.hu, 2015. március 17., kedd
Lassan nő az innováció

Piacesprofit.hu, 2015. március 17., kedd
Mindennapi innováció

Vg.hu, 2015. március 17., kedd
NGM-államtitkár: Innováció nélkül oda jutunk, mint a váci Forte gyár

Vg.hu, 2015. március 17., kedd
Az üzleti világ Woodstockja
"...START-UP Oszkó Péter elégedett lehet: fél éve alapította az OXO cégcsoport első vállalatát, s már bekerült a hírekbe: a Liber8 start-up cég e-karkötőjének piaci karrierjét egyengetik. A "tago arc" névre keresztelt innovációs újdonság közösségi finanszírozási kampánya e hónap közepén zárul..."

Vg.hu, 2015. március 17., kedd
Pálinkás: óvatosságot a start-up inkubátorházak létrehozásánál

Vg.hu, 2015. március 17., kedd
Önvezető magyar autóvezérlés
"...Az évente 9 millió szerszámot előállító gyár 125 fős fejlesztési csapatának munkája révén kerülhetett piacra a 2009-ben Magyar Innovációs Nagydíjat elnyert Uneo pneumatikus fúrókalapács vagy a vállalat egyik sikertörténete, a Ixo akkumulátoros csavarhúzó..."

Vg.hu, 2015. március 17., kedd
Még sokat kell várni az innovációs pénzekre

Vg.hu, 2015. március 17., kedd
Kihagyott adómegtakarítási lehetőségek a K+F-tevékenységek terén

Vg.hu, 2015. március 17., kedd
Jó, ha van külföldi partner a közvetlen brüsszeli innovációs pályázatoknál

Vg.hu, 2015. március 17., kedd
A közepes fejlettség csapdájával küzd Magyarország

Vg.hu, 2015. március 17., kedd
A különadók fékezték le az innovációt

Orientpress.hu, 2015. március 17., kedd
Akkreditált innovációs klaszter címeket adtak át

Magyarhirlap.hu, 2015. március 17., kedd
Az innovációs klaszterek elismerése

Nol.hu, 2015. március 17., kedd
Glattfelder Béla a fakerékről
"...Fontos, hogy a kutatás-fejlesztési (k+f) támogatások összegét olyan léptékben határozza meg az állam, hogy a kis- és középvállalkozások is részt tudjanak venni ilyen tevékenységekben - jelentette ki Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a Világgazdaság Innováció: látszat és valóság konferenciáján..."

Computerworld.hu, 2015. március 17., kedd
Magyar startup mutatkozott be rangos fesztiválon

Pannonnovum.hu, 2015. március 17., kedd
Lassan nő az innováció

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2015. március 17., kedd
A termelő vállalatok támogatása kulcsszerepet játszik a hosszú távú gazdaságpolitikában, mondta Varga Mihály

Echo TV: Híradó, 2015. március 17., kedd
32-re emelkedett. az akkreditált innovációs klaszterek száma

Echo TV: Híradó, 2015. március 17., kedd
Átalakuló klasztertámogatás

Világgazdaság, 2015. március 18., szerda, 4. oldal
Még sokat kell várni az innovációs pénzekre

Világgazdaság, 2015. március 18., szerda, 4. oldal
A közepes fejlettség csapdájával küzd Magyarország

Világgazdaság, 2015. március 18., szerda, 4. oldal)
Az állami forrás inspiráció
NKFI Pálinkás óvatosságra int az inkubátorházakkal kapcsolatban

Világgazdaság, 2015. március 18., szerda, 4. oldal)
"Ne a fakereket találjuk fel újra"

Világgazdaság, 2015. március 18., szerda, 5. oldal
A különadók fékezték le az innovációt

Világgazdaság, 2015. március 18., szerda, 5. oldal
Vannak elérhető források

Világgazdaság, 2015. március 18., szerda, 5. oldal
Kihagyott lehetőségek
Kedvezőek a magyar adókedvezmények
"...Június és október között jelennek meg a 2014-2020-as időszak új uniós innovációs kiírásai a vállalkozások számára - emelte ki Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) elnöke a Világgazdaság konferenciáján..."

24 óra, 2015. március 18., szerda, 5. oldal
Több forrás fejlesztésre
"...Az innováció a következő időszakban a magyar gazdaság egyik faktora lesz, ám sok mindent meg kell változtatnunk, hogy ezen a területen eredményesek legyünk - mondta tegnap Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a Világgazdaság Innováció: látszat és valóság című konferenciáján..."

Békés Megyei Hírlap, 2015. március 18., szerda, 1+5. oldal
Több európai uniós forrás jut fejlesztésre

Heves megyei Hírlap, 2015. március 18., szerda, 5. oldal
Több forrás fejlesztésre

Petőfi Népe, 2015. március 18., szerda, 5. oldal
Több forrás fejlesztésre

Somogyi Hírlap, 2015. március 18., szerda, 5. oldal
Több forrás fejlesztésre

Tolnai Népújság, 2015. március 18., szerda, 5. oldal
Több forrás fejlesztésre

Új Dunántúli Napló, 2015. március 18., szerda, 5. oldal
Több forrás fejlesztésre

Új Néplap, 2015. március 18., szerda, 5. oldal
Több forrás fejlesztésre

Zalai Hírlap, 2015. március 18., szerda, 1+2. oldal
Lehetőség a kicsik számára is
"...Körkép - Újabb 500 milliárd forintos fejlesztési lehetőséghez jutnak a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, miután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) meghirdette a Növekedési Hitelprogram Plusz (NHP+) konstrukciót..."

Gyártástrend Magazin, 2015. március 18., szerda, 54. oldal
Az ipar és a tudomány találkozóhelye

Vg.hu, 2015. március 18., szerda
Vannak elérhető források

Vg.hu, 2015. március 18., szerda
Ne a fakereket találjuk fel újra

Vg.hu, 2015. március 18., szerda
Kihagyott lehetőségek

Vg.hu, 2015. március 18., szerda
Az állami forrás inspiráció

Vg.hu, 2015. március 18., szerda
Iparosítás és felzárkózás

Itbusiness.hu, 2015. március 18., szerda
Az egészséges vállalkozószellem

Boon.hu, 2015. március 18., szerda
Széchenyi-díj - Bársony István

Privatbankar.hu, 2015. március 18., szerda
Bedőlt a vállalkozásod? Van, ahol ezért jobban bíznak benned - interjú
"...Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal korábbi elnöke szerint nem csak Magyarországon nehéz a startupok sorsa, az egész kontinens lassan válaszolt a robbanásszerű változásokra. Nem csak állami, de befektetői szinten is komoly szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy az egészséges ökoszisztéma kialakuljon és versenyképes legyen például az amerikai vállalkozásokkal szemben..."

Pannonnovum.hu, 2015. március 18., szerda
Jó, ha van külföldi partner a közvetlen brüsszeli innovációs pályázatoknál

Világgazdaság, 2015. március 19., csütörtök, 3. oldal
Romló növekedési kilátások

Tozsdeforum.hu, 2015. március 19., csütörtök
A tech-szektor lett a hazai piac kedvence

Portfolio.hu, 2015. március 19., csütörtök
Magyar pénzosztás: rendszerszintű problémákat látott Brüsszel

Elelmiszer.hu, 2015. március 19., csütörtök
Innovációk és fogyasztók

Mandiner.hu, 2015. március 19., csütörtök
Miért nem tudnak előre lépni a magyar vállalkozások?

Pannonnovum.hu, 2015. március 19., csütörtök
Még sokat kell várni az innovációs pénzekre

Pannonnovum.hu, 2015. március 19., csütörtök
Pálinkás: óvatosságot a start-up inkubátorházak létrehozásánál

Pannonnovum.hu, 2015. március 19., csütörtök
A különadók fékezték le az innovációt

Mr1-Kossuth Rádió, esti Krónika, 2015. március 19., csütörtök
Új fejlesztési központot létesített a Neuzer Kft. Esztergomban
"...Glattfelder Béla, államtitkár, NGM: Általános célunk az, hogy a magyar iparban bővítsük a kutatásfejlesztés, innovációs tevékenységeket. Erre a következő időszakban egyébként évente mintegy olyan 250 milliárd forintnyi vissza nem térítendő európai uniós támogatások fognak rendelkezésre állni..."

M1, Híradó M1, 2015. március 19., csütörtök
Új fejlesztési központot létesített Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú kerékpárgyára a Neuzer Esztergomban

Duna TV, Híróra, 2015. március 19., csütörtök
Új fejlesztési központ nyílt Esztergomban

Magyar Nemzet, 2015. március 20., péntek, 1+11. oldal
A kisvállalkozásoké a jövő

Vas Népe, 2015. március 20., péntek, 6. oldal
A szakemberek utánpótlása mindenütt elsődleges
"...A kutatás-fejlesztés tekintetében viszont a vasi kamara elnöke sérelmezi, hogy amíg a vízcsapból is az innováció ösztönzése folyik, addig a kamara a korábbiaktól eltérően, saját forrásból kénytelen finanszírozni e jelentős tennivalókat..."

Zalai Hírlap melléklet, 2015. március 20., péntek, 2. oldal
Vállalkozók és a felsőoktatás

Nagykanizsai maraton, 2015. március 20., péntek, 5. oldal
Hasznos információk vállalkozóknak
Kisvállalkozói napot rendeztek a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban.

24 óra, 2015. március 20., péntek, 14. oldal
Innováció a varázsszó?

Euroastra.hu, 2015. március 20., péntek
Evopro - új úton a járműgyártás

Infocegled.hu, 2015. március 20., péntek
Meet the scientist
"...A mai napon Dr. Szász Attila Marcell, a Semmelweis Egyetem rezidense tartott előadást a gimnázium zsúfolásig megtelt dísztermében. Az előadás a "Meet the scientist" program keretében jött létre, amit az USA budapesti nagykövetsége indított útjára immár 5 évvel ezelőtt a műszaki és természettudományok, valamint a Fulbright ösztöndíj népszerűsítésére a magyar diákok körében. A programot a Magyar Innovációs Szövetség szervezte, s ebben a tanévben a mai volt az utolsó előadás. Dr. Szász A. Marcell patológusként mindennapi munkájáról, a patológia gyógyításban betöltött szerepéről mesélt. Természetesen korábbi Fulbright-ösztöndíjasként hallhattunk amerikai "kalandjairól" is, majd a diákok kérdésére válaszolt..."

Infocegled.hu, 2015. március 20., péntek
XXIII. Magyar Innovációs Nagydíj átadása

Tozsdeforum.hu, 2015. március 20., péntek
Szebben fest a magyar gazdaság

News4business.hu, 2015. március 20., péntek
Az egészségügyi innováció élén a magyar középvállalatok

Hirado.hu, 2015. március 20., péntek
HBLF-konferencia: szükség volt az nhp-ra
"...Stumpf István alkotmánybíró előadásában kifejtette, hogy az állami szerepvállalás a gazdaságban jelentős változáson ment keresztül az utóbbi időben: az államnak kiemelt szerepe van az innovációban, az állami tulajdonú cégek létrehozásában, valamint a megfelelő szabályozási, politikai és piaci környezet megteremtésében. Az innovációs beruházások a legkockázatosabbak, és ha az állam nem fektetett volna be, nem lenne például internet, érintőképernyő..."

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2015. március 20., péntek
Új fejlesztési központot létesített Magyarország legnagyobb magyar tulajdonú kerékpár gyára Esztergomban

Mr1-Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2015. március 21., szombat
Tudás-Park programot indít az egri főiskola

Miskolcihirek.com, 2015. március 22., vasárnap
Pályázati pénzből egyedi programok

Világgazdaság, 2015. március 23., hétfő, 12. oldal
Vannak Richter Gedeonok?
"...Nagy pénz, nagy gond - összegezhetnénk a kutatás+fejlesztés+innováció finanszírozásának jelenlegi helyzetét. A 2014-2020 közötti időszakban ugyanis a kormány nagy elhatározással rengeteg forrást csoportosít át erre a területre. Idén több mint 250 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást. Ennyi még soha nem jutott kutatás-fejlesztésre. Van miért örülni, de van miért aggódni is. A feladat ugyanis az, hogy az innovációt annyira felpörgessék, hogy belátható időn belül sok piacképes, korszerű terméket eredményezzen..."

Vg.hu, 2015. március 23., hétfő
Közpénzből finanszírozott egyenlőtlenség

Vg.hu, 2015. március 23., hétfő
Hol vannak a Richter Gedeonok?

Cegledipanorama.hu, 2015. március 23., hétfő
,,Találkozz tudósokkal" - előadás a gimnáziumban
"...A program második részeként Garay Tóth János kommunikációs igazgató adott tájékoztatást a Magyar Innovációs Szövetség tehetségkutató programjáról és bátorította a tanulókat, hogy bátorította a tanulókat, hogy vegyenek részt az általuk meghirdetett innovációs versenyen, hiszen itt nem csupán a megtanult ismeretek visszaadására van szükség, hanem valódi kreativitásra, s ebben a magyar fiatalok évek óta világszínvonalon teljesítenek..."

Innova hírlevél, 2015. március 23., hétfő
Innovátor, startupper és társadalmi vállalkozó képzés Debrecenben!

Innova hírlevél, 2015. március 23., hétfő
Milliárdokat tolnak a startupokba

Innova hírlevél, 2015. március 23., hétfő
Az egészségügyi innováció élén a magyar középvállalatok

Innova hírlevél, 2015. március 23., hétfő
Több mint 4000 milliárd forintos uniós forrás áll rendelkezésre a közvetlen gazdaságfejlesztésre

Innova hírlevél, 2015. március 23., hétfő
A Bizottság segíti a Tagállamokat kutatási és innovációs rendszereik megújításában

Innova hírlevél, 2015. március 23., hétfő
Női Innovátorok Európai Díja 2016

Innova hírlevél, 2015. március 23., hétfő
Az EIT KIC InnoEnergy 2015. évi felhívásai energetikai projektötletek támogatására 

Innotéka, 2015. március, 8. oldal
Tovább tart a Lendület
"... Az elmúlt hat évben közel száz "lendületes" kutatócsoport alakult a négymilliárd forint támogatásból. Mára a Lendület program a magyar tudományos élet megújításának egyik meghatározó eleme lett..."

Innotéka, 2015. március, 14. oldal
Kutatás-fejlesztés és szolgáltatás egymás mellett

Innotéka, 2015. március, 20-21. oldal
Fekete-fehér védjegyek

Innotéka, 2015. március, 29. oldal
Az NKFI Hivatal új elnök-helyettesei

Innotéka, 2015. március, 40. oldal
Szabad a légtér

Pályázati felhívás

Jelentkezz ötleteddel, startupoddal a Kairos versenyére és utazz az USA-ba!

A Kairos Society Hungary immáron harmadik alkalommal rendezi meg a Kairos CEE Venture Competition-t, a régió egyik legjelentősebb, elsősorban fiatalokra fókuszáló startup versenyét, 2015. május 8-án.

Az eddigi évektől eltérően idén a teljes CEE régióból várják a magukat megmérettetni vágyó 26 év alattiakat. A kiválasztott 8 csapat résztvevőit több alkalmas pitch training-gel készítik fel a hazai és külföldi tagokból álló szakmai zsűri előtt történő megmérettetésre.
Az esemény fődíjaként a nyertes csapat lehetőséget kap, hogy a szervezet legnagyobb, évenként Kaliforniában megrendezésre kerülő rendezvényén, a Global Summit-on is bemutathassa ötletét.

A versenyre április 10-ig várják a jelentkezéseket, az alábbi oldalon: http://kairossociety.hu/new/application.html
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, eposta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.