XXV. évf. | 2015. február 24. | 4. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagjainkat!
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Magyar Innovációs Szövetség 2014. évi, tisztújító közgyűlése

A Magyar Innovációs Szövetség 2014. évi, tisztújító közgyűlését
2015. március 9-én, 9:15 órai kezdettel tartjuk, az Aquincum Hotel Budapestben
(1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.).

Program:

9:15-10:00 Regisztráció
10:00-10:10 Megnyitó: Szabó Gábor, elnök
- Mandátumvizsgáló- és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
- Jelölőbizottság megerősítése
- Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
10:10-10:15 A Magyar Innovációs Szövetség 2014. évi média díjának átadása
10:15-10:25 A Magyar Innovációs Szövetség 2014. évi tevékenységéről szóló értékelés szóbeli kiegészítése: Greiner István, általános elnökhelyettes
10:25-10:50
Az innovációs programok megújítása Magyarországon:
Pálinkás József elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
10:50-11:20
Kérdések, válaszok
11:20-11:25 Felügyelő Bizottság jelentése: Papanek Gábor, FB-elnök
11:25-11:30 Hozzászólások
11:30-11:40 Határozathozatal:
- az éves beszámolóról, az FB-jelentésről, a 2015. évi költségvetésről
- a 2015. évi tagdíjról
- a könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról
11:40-11:45 Javaslat az Alapszabály-módosításra: Pakucs János, tiszteletbeli elnök
11:45-11:50 Határozathozatal
11:50-12:10 Tisztújítás menetrendjének ismertetése
 
Jelölő Bizottság jelentése: Pakucs János
12:10-12:35
Elnök, alelnökök, FB-tagok megválasztása
12:35-12:40 Szavazatszámláló Bizottság jelentése
12:40-13:10 Elnökségi tagok megválasztása
13:10-13:15 Szavazatszámláló Bizottság jelentése
13:15-13:20 Választmányi tagok megválasztása
13:20- Ebéd
13:50- Ebéd közben a Szavazatszámláló Bizottság jelentése és a megválasztott új elnök pohárköszöntője

A közgyűlésen csak meghívóval lehet részt venni.

23. Magyar Innovációs Nagydíj

A 2015. február 17-i határidőig 32 jelentkezés érkezett a 23. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatra.

A zsűriülésre 2015. március elején kerül sor. A bírálóbizottság elnöke Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke. Minden jelentkezést két vagy három zsűritag - indokolt esetben szakértők bevonásával - részletesen is tanulmányoz, és a következő szempontok szerint értékeli:
- 2014-ben elért többleteredmény vagy többlet-árbevétel és más műszaki, gazdasági előnyök,
- eredetiség, újszerűség,
- társadalmi hasznosság.

Ezt követően a zsűri, a formai és tartalmi szempontokat alaposan mérlegelve, a referáló két vagy három zsűritag javaslata alapján egyszerű, többségi döntéssel, kiválasztja az adott évben innovációs eredményt elért jelentkezőket, továbbá javaslatot tesznek azokra, melyeket a legsikeresebbnek tartanak. A legjobb innovációkat a zsűri, további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás) rangsorolja a fent említett három értékelési szempont szerint.

Az ünnepélyes díjátadásra március 26-án kerül sor az Országház Főrendiházi Termében. A Nagydíjon kívül további innovációs díjakat adnak át az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők. Az ünnepségen előzetes regisztrációt követően meghívóval lehet részt venni.

Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum ülése

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum február 16-i ülésén Novák Katalin család- és ifjúságért felelős államtitkár (EMMI) vezetésével a résztvevők megvitatták és pozitív javaslatokkal kiegészítették azt a kormány előterjesztés- és határozat tervezetet, mely a Nemzeti Tehetség Program 2015-2016 évi cselekvési programját, ennek egyes alpontjait és indikátorait taglalta.

A cselekvési program 3 fő pillére:
1. a hazai és a határon túli tehetséges fiatalok támogatása;
2. a hazai és határon túli tehetséggondozó személyek, közösségek, szervezetek támogatása;
3. a Nemzeti Tehetség Program megvalósításának segítése, szakmai, intézményi és információs rendszerének továbbfejlesztése.

A Fórum megbeszélésén dr. Závodszky Péter professzort Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke képviselte.

XX. Logisztikai Konferencia és Fórum 2015

2015. február 19-én és 20-án rendezte meg a Magyar Logisztikai Egyesület Budapesten a "Belépő a jövőbe" Innováció és Logisztika c. XX. Logisztikai Konferenciát és Fórumot, melyen dr. Greiner István, a Magyar Innovációs Szövetség ált. elnökhelyettese "A hazai innováció és a MISZ" címmel tartott plenáris előadást.

Az előadásában többek között elmondta, hogy hazánk a jelenlegi 7 éves ciklusban rendkívüli lehetőség előtt áll az innovációs pénzek felhasználása szempontjából. A rendelkezésre álló összegnek a leghasznosabb felhasználása akkor képzelhető el, ha tudatosan megvizsgáljuk, hogy Magyarország reálisan milyen területeken érhet el innovációs sikereket és ezekre fókuszálva osztjuk el a forrásokat.

Nehezen megválaszolható kérdés, hogy vajon van-e az országban ekkora befektetést hasznosan felszívni képes innováció, illetve, hogy azok ezzel a forrással meddig juthatnak el, hogyan hasznosulhat az. Nem elég azonban a pénzt jól allokálni, szükséges egy olyan környezet és felsőoktatás megteremtése is, amely hosszú távon biztosítja a folyamatos innovációt, megújulást. Természetesen a központi pénzeken túl a gazdasági szektor befektetése a K+F területre is kulcsfontosságú, csak így érhető el 2020-ra a tervezet 1,8%-os GDP arányos ráfordítás.

IP Jogi klinika indult start-upoknak

Magyarország első egyetemi IP jogi klinikája 2015 februárjától folytatja működését a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK) együttműködésében.

Az amerikai mintára elindult szolgáltatás keretében, a MISZ-nél jelentkező startupok szerzői jogi (pl. szoftver), védjegyjogi (védjegykutatás) és kereskedelmi név (ideértve a domain neveket is) tárgyú kérdéseinek megoldásához nyújtanak a hallgatók térítésmentes segítséget. A hallgatók és a felelős oktató üzleti titoktartási nyilatkozatot tesznek. Folyamatban levő jogvitát (hatósági vagy bírósági ügyet) érintő kérdésekben a hallgatók nem nyújtanak jogi segítséget.

A startup akkor kérhet jogi segítséget, ha képviselője írásba foglalt nyilatkozatot tesz, és megküldi a MISZ-nek, melyet az visszaigazol. A nyilatkozat portálunkról a MISZ/Szolgáltatások almenüből tölthető le. A vállalkozás elektronikus levélben kérhet a tények leírása és kérdések feltétele útján jogi segítségnyújtást.

Üzleti Logika szakkör

2015. február 17-én, a budapesti Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában, a kidolgozandó projektek kiválasztásával folytatódott az "Üzleti Logika" című szakkör.
Miután a fiatalok négy csapatot alakítottak, maguk között kiválasztották azt a projektet, melyet a 3 fős zsűrinek (Nagy Bandor, Hild Imre, dr. Antos László) bemutattak. A négy rövid előadásból három nyerte el a zsűri jóváhagyását, a negyedik csapat új projektet keres.
A szakkör gazdája a MATEHETSZ Innovációs Bizottsága. A szakkör célja, hogy a 18 kiválasztott, műszaki természettudományos területen kreatív fiatal üzleti gondolkodásmódját, üzleti logikájának kifejlődését előmozdítsa.

Az "Altana" német vállalatcsoport megbízásából készült tanulmány

Az ipar területén dolgozó vállalkozások gazdasági sikeressége a német menedzserek véleménye szerint erősen összefügg innovációs képességükkel. Egy 1-től 10-ig tartó skálán az innovációk hatását átlagosan 8, 7 ponttal értékelték. Továbbá a német ipari szereplők egyharmada ebben az évben ilyen irányú kiadásaira magasabb összeget tervezett be, mint az előző esztendőkben. Ez a fő eredménye a kémiai ipar területén működő német "Altana" vállalatcsoport megbízásából készült tanulmánynak.

11 intézkedés közül, amik bizonyíthatóan fontosak az innovációk támogatása szempontjából, a vevői igényekre való összpontosítás a legelterjedtebb a megkérdezettek körében. 55%-uk elemzi következetesen célcsoportja elvárásait az új termékek kifejlesztése előtt.

A részletes beszámoló az alábbi linken olvasható.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | H.T.M. Osztrák Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Tagsorszám: | 709.
Cím: | 8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 88.
Vezető: | Egerszegi Zoltán
Telefon: | 22/517-100
E-mail: | office@htm-alba.hu

Tevékenység:
Fröccsöntő szerszámok, kivágó-, mélyhúzó szerszámok, kokilla, öntőszerszámok gyártása. Nehezen megmunkálható szuperötvözetű alkatrészek megmunkálása az energia ipar számára.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít A képzés kétnapos, 20 tanórás, melynek helyszíne az SZTNH (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)

Időpont:
1. nap: 2015. március 25., szerda
2. nap: 2015. április 1., szerda
A szakvizsga időpontja: 2015. április 8., szerda

A szellemitulajdon-védelmi képesítésekről szóló 1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján szervezett tanfolyam általános bevezetést nyújt a szellemitulajdon-védelem legfontosabb kérdéseibe, rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire. Ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formákat (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési-mintaoltalom), azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat. A képzés írásbeli vizsgával zárul és alapfokú iparjogvédelmi képesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.

A tanfolyam díja 30.000 forint.

Részletes információk az alábbi linken.

Részvételi szándékát 2015. március 18-ig az anna.szenczi@hipavilon.hu e-mail címen jelezze.

Szakirodalomfigyelő

Svoboda Vilmos: A Zsolnay gyár iparkrónikája - a szerző kiadása
Dr. Osman Péter ismertetése

Dr. Svoboda Vilmos nagyon figyelemreméltó könyvet írt: a Zsolnay gyár iparkrónikája a hazai ipari innováció egyik igen karakteres története. Műve szakértői megítélés szerint is hiánypótló, mivel mérnöki szemlélettel, még inkább az ott végzett sok évtizedes mérnöki munka adta kivételes helyismerettel és rálátással korábban senki sem írta meg a gyár ipartörténetét. Az irodalomban a legtöbb esetben a művészeti értékű műtárgyak, vagy a gyáralapító munkásságának áttekintése kapcsán esik szó róla.

Svoboda egészen kivételes alapról indulva alkotta meg e krónikát: "egyrészt a fellelhető műszaki dokumentációt rejtő dokumentumok átvizsgálásával", másrészt azzal a tudással, amelyet a Zsolnay gyárban eltöltött, összesen 37 éves szilikátipari és műszaki fejlesztési mérnöki gyakorlata tett szakmailag széleskörűvé és megbízhatóvá. Könyvét olvasva, arra gondolunk: bárcsak a régi, jól megérdemelt dicsőségünk más zászlóshajóiról, Európa- vagy épp világhírű gyárainkról is készülne ilyen értékmentő összefoglalás. Orion, MOM, Gamma, Tungsram, Ganz-művek, Telefongyár, Standard és mások - van mire emlékezni.

A Zsolnay gyár tevékenysége a honi ipari innováció egyik nagy vonulata. Iparunk első, és mindmáig legsikeresebb fellendülésével indult, s ama felettébb kevesek egyike, amelyekre majd’ 150 év óta büszkék lehetünk, és neve ma is fennen ragyog a világ legjobbjai között a művészi a porcelán-dísztárgy készítésben. Már honi lexikonjaink öregapja, a Pallas is terjedelmes szócikket szentel Zsolnay Vilmosnak, a "hírneves műiparosnak" és gyárának. A Pallas az innováció fogalmát ugyan nem ismerhette, ám kiemeli, hogy a gyárat Zsolnay sikeres újításai tették naggyá. Amint írja, a gyár "egészen önálló és új irányt követett. 1873-ban a bécsi kiállításon gyártmányai nagy feltűnést keltettek és Zsolnay Vilmos, az alapító-vezető a Ferenc József-rend lovagkeresztjét kapta. Az 1878-as Párizsi Világkiállításon pedig valódi diadalt aratott, a nagy arany-érmet és a becsületrendet kapta." A Zsolnay porcelán azóta is, ma is az ipari teljesítmény csodája, amelynek előállítását és egyre újabb szépségekké fejlesztését a magasszínvonalú technika teszi lehetővé. Sajátos honi viszonyainkban a Zsolnay-gyár is megjárta a maga poklait, de dísztárgyainak diadalútja töretlen: világhír, díjak és a gyűjtők odaadó lelkesedése kíséri, a gyárat pedig még az Encyclopaedia Britannica legújabb kiadása is megemlíti.

Amint e könyvből is megtudhatjuk, a tündéri szépséggé égetett anyag csillogó művészete csupán az egyik - természetesen az igazán látványos és szépségével ellenállhatatlanul vonzó - termékvonala a gyárnak, más, igen fontos termékcsaládok mellett. Svoboda bemutatja a durvakerámiai samottos termékcsaládokat (samott, kőagyag, pyrogránit vegyipari és építészeti felhasználású termékeket), valamint a finomkerámiai gyártmánycsaládokat, amelyek között a porcelánedények és dísztárgyak mellett ott vannak a technikai- és az elektrotechnikai porcelánok, valamint a fal- és padló-burkolólapok is.

Innováció: amint olvashatjuk, "Zsolnay Vilmos és leszármazottainak iparpolitikája tanulságos lehet a gyári szerkezetátalakítások tekintetében. Zsolnay Vilmos iparteremtő képessége az, amely őt a XIX. században Pécs legnagyobb iparosai sorába emelte." A könyv hosszan sorolja iparfejlesztéseinek súlyponti elemeit, amelyek a gyárát elindították valódi nagyság útján, s amelyeket utódai továbbvittek. Így született a fémmázas kerámiagyártás is - az eozinmáz, Zsolnay ragyogó, máig sikeres innovációja a kiemelkedő tudós Wartha Vince közreműködésével.
E krónikában egy gyári magaskultúra tökéletes ismerete és elkötelezett tisztelete találkozik egy mérnök alaposságával és precizitásával, s mindezt 200 kép gazdagítja - ez teszi igazán hasznos, jó olvasmánnyá.

David Wootton: Az egek kémlelője. Galileo Galilei élete - General Press Könyvkiadó, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

Hatalmas áttekintés egy gazdag életműről, s egy korról, amelyben oly küzdelmesen kezdett megszületni az újkor tudománya. S ami különösen fontos: hiteles történészi élet- és korrajz, az igényes olvasónak szánt szakmai alapossággal.

Galilei a modern tudomány hajnalának egyik kiemelkedő alakja. Az Encyclopaedia Britannica friss DVD kiadásából (l. Hírlevél 2015/2. sz.) "természetfilozófus, csillagász és matematikus, aki alapvetően hozzájárult a tudományok fejlődéséhez és a tudományos vizsgálati módszer kifejlesztéséhez. Kiállása, hogy a természet könyvét a matematika nyelvén írták, a természetfilozófiát az addigi verbális, kvalitatív leírásból matematika-alapúvá tette, amelyben a kísérletezés lett a felfedezések elismert módszere. Felfedezései a távcső használatával forradalmasították a csillagászatot..." - s tegyük hozzá, az európai gondolkodást. Ez utóbbival vonta magára az Inkvizíció haragját.

David Wootton a University of York történelemprofesszora. Annak honlapjáról idézve:" szakterülete az angolul beszélő országok, továbbá Olasz- és Franciaország tudomány- és kultúrtörténete az 1500-1800 korszakban. Oxfordban és Cambridge-ben tanult, és a Yorki Egyetem előtt négy brit és négy kanadai egyetemen tanított státuszban, vendégelőadóként pedig az USA-ban." E művét így jellemzi a General Press ajánlója: "David Wootton provokatív és mélyenszántó könyvében sajátos módon rajzolja meg Galileo Galilei portréját. Különös figyelmet szentel az apró részleteknek, vallatóra fogja a régi szövegeket, mintegy kihallgatva a mester és tanítványai közti eszmecseréket, gyakran a sorok között olvasva-kutatva az információmorzsák után. Nem csupán a közismert tudományos eredményeket vagy a csillagász életútját tárja elénk, hanem a tévedések, a félreértések, a Galileit övező hamis mítoszok tisztázására is törekszik. Úgy mutatja be a tudóst, hogy annak emberi hibáit, gyengeségeit sem titkolja el. Az egek kémlelője sok szempontból hiánypótló munka, amely utazásra invitál minket a tizenhatodik és tizenhetedik század Itáliájába, ahol végigkísérhetjük egy nagy hatású tudós életútját, a hírnév megszerzésére irányuló törekvéseit, sikereit, kudarcait. Képzeletben pedig megpillanthatjuk a négyszáz évvel ezelőtti itáliai égboltot, amelyet Galilei oly kitartóan kémlelt távcsövén át."

Galilei valószínűleg "emberibb", mint azok, akik az életüket is adták a tudományos meggyőződésükért. Kompromisszum, meghunyászkodás, majd óvatos visszatérés az eszméihez - Wootton igen alapos vizsgálódással és elmélyült elemzéssel igyekszik megmutatni ennek a lélektani vetületét is. Amint írja róla: "Ezekhez a forradalmi újításokhoz termékeny és tántoríthatatlan fantáziára van szükség. és csak akkor érthetjük meg őt, ha a benső világát is megismerjük, nem csak azt, ahogyan a külső világot magyarázta.

Sarkosan és merészen fogalmazza meg Galilei tudományos értékelését: "Galilei volt az első modern tudós (...) Tudományos műszerek generációját alkotta meg (...) Ö, aki az új Arkhimédész szerepére vágyott, szinte véletlenül fedezte fel eközben a természet megismerésének új módját, a kísérleti módszert, lefektetve ezzel a mai tudomány alapjait. Ám előbb meg kellett fogalmaznia és védenie egy számunkra magától értetődőnek és alapvetőnek tűnő fogalmat: a tény fogalmát."
S epilógusként, ugyancsak a könyvből: "Idővel a katolikus egyház is kénytelen-kelletlen fejet hajtott a tudományos forradalom előtt, amelynek kezdeteit Galilei munkássága fémjelezte: a Párbeszédek első legális újrakiadására 1744-ben került sor, bár a kötetben még kinyomtatták a könyv elleni 1633-as ítéletet, és Galilei esküjének szövegét is, amelyben megtagadja nézeteit."

Jens Priewe: A borokról könnyedén - Minden, amit a szőlőről és a borról tudni kell - M-érték Kiadó 2014.
Dr. Osman Péter ismertetése

"Bor esetében a "jó" és a "rossz" jelző nem erkölcsi kérdés, hanem a minőségé, vagy még inkább a jellegé. A jellegtől és a minőségtől függ az ár. Ugyanakkor egy viszonylag olcsó bor is lehet jó. Csak az a bosszantó, hogy a valóban jó bor nem ízlik mindenkinek, a rossz viszont sokaknak." - a könyvből. A címe így persze a szokott itteni túlzás. A német eredeti egyszerűen: Alapfokú tanfolyam borról. Annak pedig igen jó.

A modern kor egyik érdekes vetülete a bor gazdaságtörténete. A nedűre, amely sok évezred óta értékes árucikk, mára nagy, és nagyon mozgalmas iparág épült fel. A globalizáció és a legmodernebb technológiák lehetőségeit kiaknázva, hatalmas és növekvő termékválasztékkal, amely a hitvány tömegtermékektől a méregdrága italokig ível, s amelyek előállításában ugyanúgy ott vannak a hagyományos módszerek, a legmodernebb és folyamatosan fejlődő csúcstechnológiás gyártási eljárások, és a legkeresettebb luxusárucikkek mai forrásai, a modern kézműves termékek.

A bort is csak az tudja igazán élvezni, aki értőn nyúl hozzá. Kifizetődő tehát némi jártasságot szerezni e téren. Mellette pedig igen érdekes is a világa, amely a szőlőtermeléstől odáig ível, hogy értsük, értékeljük, és így jobban élvezzük a poharunk tartalmát. Ehhez kínál ismereteket ez a kötet. Szerzője nagyon is komoly szakértője a témának - amint az Alexandra ajánlója írja, Németország egyik legjelesebb borászati szakírója. Az olvasó maga is tapasztalja, hogy Priewe a leírásaiban és a magyarázataiban mesterien ötvözi a lényegre törő, pontos és tömör fogalmazást, a pár szóval is sokat mondó magyarázatokat a könnyen érthető, élvezetesen érdekes előadásmóddal.

Az ajánlót idézve, e kötet "mindazokhoz szól, akiknek örömet szerez a bor. Minden tájékoztatást megad, ami a bor élvezetéhez kell, és amit a borok iránt érdeklődők tudni szeretnének, illetve amire a már haladó borfogyasztók kíváncsiak lehetnek. ("Mindent" nem, de igen sokat - OP) Tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat a bor helyes tárolásáról, a különféle szőlőfajták tulajdonságairól, a szőlészet és borászat biológiájáról, valamint a bortermelés trükkjeiről. De megtudhatjuk azt is, mik azok a másodlagos és harmadlagos aromák, és mi az a húsz fogalom, amit okvetlenül ismernünk kell ahhoz, hogy megértsük a borszakértőket. Számtalan fénykép és ábra is segíti a tájékozódást."

A meglepetések már ott csúcsosodnak, hogy milyen különleges növény a szőlő. "Valamennyi növény közül a szőlőtőke képes a legtöbb cukrot összegyűjteni. Éppen ezért készül a bor hétezer éve elsősorban szőlőből. A szőlőtőke ugyanakkor igénytelen is. Ahol más növények éhen halnának, a szőlő fejlett gyökereinek segítségével kinyeri a talaj mélyéből, amit a felszín nem adhat meg - vizet, ásványi anyagokat." Tudjuk, vízszegény talajon akár 30 méterre is lehatolnak a gyökerei.

Fejezetei: • Az első találkozás - Mit árul el a címke, az ár, az eredet és a csomagolás • Általános tudnivalók - A legfontosabb fogalmak, történelmi adatok és meghatározások • Szőlészet - Egy szokatlan növény biológiája: szőlőfajták, a szőlőtőke, a szőlő anatómiája • A szőlőhegy - A minőség kulcsa: a szőlőhegy és az ott végzett munka • Munkák a borospincében - Hogyan lesz a mustból bor? Munkálatok, hordók és hagyományok • Bortermelő országok és vidékek - A világ legfontosabb bortermelő országainak erősségei, gyengéi és különlegességei (az is csúcsteljesítmény, ahogy új bortermő területeket létesítenek szerte a nagyvilágban, s ahogy azok csúcsra törnek a piacokon - OP) • Gyakorlati tudnivalók - Hogyan bánjunk okosan ezzel az érzékeny termékkel • A bor és az érzékszervek - Megszagolni, megízlelni és beszélni róla, avagy hogyan váljunk ínyencből borszakértővé.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Weborvos.hu, 2015. február 9., hétfő
Új Richter témapályázat 2015

Piacesprofit.hu, 2015. február 9., hétfő
Kereskedelmi startupok kerestetnek

Dehir.hu, 2015. február 9., hétfő
Gazdaságfejlesztés: megalakult a Debreceni Startup Kerekasztal

Vg.hu, 2015. február 9., hétfő
Cséfalvay: reformokat sürget az OECD Magyarországon
"...Ezek közül a nagykövet kiemelte a humántőkét, egy hatékonyabb felsőfokú oktatás és szakképzés kialakítását, az aktív munkaerő-piaci eszközök alkalmazását, valamint az innovációt és kutatásfejlesztést. A kiadvány bevezető tanulmányában megállapította, hogy az OECD tagállamaiban 2013 után a 2011-2012-es időszakhoz viszonyítva lassult a reformtevékenység, ám még így is magasabb, mint az azt megelőző, a globális pénzügyi válságot közvetlenül követő években (2009-2010) volt..."

Insiderblog.hu, 2015. február 9., hétfő
Hogyan dobbants Helsinkiből egészen a Szilícium-völgyig?
"...Február 23-án immár 5. alkalommal rendezi meg helyi szelekciós coaching napját a finn Startup Sauna akcelerátor program..."

Magyarhirlap.hu, 2015. február 9., hétfő
Hazánk a reformok éllovasa lett

Napi Gazdaság, 2015. február 10., kedd, 1-3. oldal
Milliárdok az innovatív cégeknek

Világgazdaság, 2015. február 10., kedd, 7. oldal
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot (x)

Magyar Nemzet, 2015. február 10., kedd, 9. oldal
További reformok kellenek

Innotéka, 2015. február 10., kedd, 3-7. oldal
Akinek kikapcsolódás az élet
"..."Egy külföldi építőnek egy magyar megrendelés elsősorban üzlet, nekünk küldetés, elkötelezettség" - vallja Varga Mihály, a KÉSZ-csoport alapítója, akit előző nyilatkozónk, Tóth Attila ajánlott figyelmünkbe. A hazai szörfszövetség elnökének is megválasztott örökmozgó mérnök szerint jó minőségű anyagból vétek rossz minőségű terméket előállítani..."

Innotéka, 2015. február 10., kedd, 8. oldal
Újabb magyar műholdak

Innotéka, 2015. február 10., kedd, 17. oldal
Létrejött az új innovációs hivatal

Innotéka, 2015. február 10., kedd, 38. oldal
Töltés!

Hirado.hu, 2015. február 10., kedd
Száz helyre is juthat az SZTA 12 milliárdjából

Metropol.hu, 2015. február 10., kedd
Száz helyre is juthat a Széchenyi Tőkealap

Magyarhirlap.hu, 2015. február 10., kedd
Tizenkét milliárdos támogatás az év végéig

Piacesprofit.hu, 2015. február 10., kedd
Már most lépni kell az adóelőnyhöz

Erdon.ro, 2015. február 10., kedd
Közlemény - Duális informatikus képzés a Miskolci Egyetemen

Boon.hu, 2015. február 10., kedd
Duális informatikus képzés a Miskolci Egyetemen

Realista.hu, 2015. február 10., kedd
Baross Pál is előad a svéd-magyar fenntarthatósági fórumon
"...A HuGBC elnöke lesz az egyik fő előadója a Swedish-Hungarian Smart Forum 2015 című rendezvénynek. 2010 óta a Svéd Nagykövetség, a Business Sweden és a vezető svéd vállalatok számos szemináriumot szerveztek az innováció és fenntarthatóság témájában..."

Ado.hu, 2015. február 10., kedd
Innovációs járulék: kedvezmények 2015-től

Pecsicivil.hu, 2015. február 10., kedd
Docler Holding Új Generáció - Gábor Dénes ösztöndíj 2015

Insiderblog.hu, 2015. február 10., kedd
BRÉKING - Prezi Premier
"...A Prezi, a felhőalapú prezentációs szoftver, amely különegessége, hogy segít az előadóknak érthetőbben előadni a történetüket, ma mutatta be új, történetmesélő alkalmazását. A Nutshell fényképek, videok és animációk összevonásával készít rövid, megosztható videóüzeneteket..."

Pannonnovum.hu, 2015. február 10., kedd
Hogyan lesz a jó ötletből sikersztori? - minden kiderül a startupokról az év első Okostelefon Akadémiáján

Pannonnovum.hu, 2015. február 10., kedd
Ott a pénz, de nincs kinek adni

Pannonnovum.hu, 2015. február 10., kedd
Minden hazai vállalkozás indulhat az InnoMax Díjért

Pannonnovum.hu, 2015. február 10., kedd
A Jeremie alapok adták meg a kezdőrúgást a kockázati tőkének

Napi Gazdaság, 2015. február 11., szerda, 11. oldal
Még lehet pályázni a TiJöttök! innovációs projektversenyre

Napi Gazdaság, 2015. február 11., szerda, 1+7. oldal
Több milliárd k+f-pénz marad az államnál

Zalai Hírlap, 2015. február 11., szerda, 4. oldal
A műszaki pálya a biztos jövő

Zalai Hírlap, 2015. február 11., szerda, 6. oldal
A greennováció díja

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2015. február 11., szerda, 13+15. oldal
Szigor és könnyítés
"...Az EU2020 stratégia egyik kiemelt célja az intelligens növekedés, a tudáson és innováción alapuló gazdasági szerkezet kialakításához. Ehhez kapcsolódóan mi azt vállaltuk, hogy legalább másfélszerezzük a GDP arányos K+F ráfordításokat..."

Fejér Megyei Hírlap: Gazdasági Kalauz, 2015. február 11., szerda, 14. oldal
Díjat kapott a KJF
"...Budapest - Európai Innovációs Díjat kapott a Kodolányi János Főiskola. Az intézmény rektora, Dr. Szabó Péter vehette át a "Minőség Innováció 2014." nemzetközi innovációs díjat a PIQ & Lead; Felsőoktatási Képzési Modell elismeréseként..."

Somogyi Hírlap, 2015. február 11., szerda, 12. oldal
A műszaki pálya a biztos jövő (x)

Vas Népe, 2015. február 11., szerda, 4. oldal
A műszaki pálya a biztos jövő (x)

Piacesprofit.hu, 2015. február 11., szerda
Volt egy kis könnyítés is az idei adócsomagban

Napigazdasag.hu, 2015. február 11., szerda
Még lehet pályázni a TiJöttök! innovációs projektversenyre

Stop.hu, 2015. február 11., szerda
Ifjú űrkutatók: Budapestre!
"...A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) Egyesült Innovációs és Tudásközpont, valamint a Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) szervezésében megvalósuló konferencia időszerűségét Magyarország Európai Űrügynökséghez történő csatlakozásából adódó bővülő lehetőségei, valamint ezzel párhuzamosan a Műegyetemen folyó űrtevékenységek közös megjelenésének igénye adja..."

Hirado.hu, 2015. február 11., szerda
Nemzetközi ifjúsági űrkutatási konferencia Budapesten

Index.hu, 2015. február 11., szerda
Űrkonferenciát szervez a BME

Computerworld.hu, 2015. február 11., szerda
"Mi, magyar cégek vagyunk azok, akik előreviszik az ország gazdaságát"
"...Szeretnék a cégemmel továbbra is jó példát mutatni ezen a piacon, szakmailag elkötelezetten, etikusan és az innovációk terén is élen járni. Nagyon büszke vagyok, hogy megkaptuk az Üzleti Etika díjat és a Magyar Termék Nagydíjat is. Fáradhatatlanul megyünk előre, mert mi, magyar cégek vagyunk azok, akik előreviszik az ország gazdaságát..."

Blog.szta.hu, 2015. február 11., szerda
Kockázati tőke: melyek voltak az MNB elemzésének legfontosabb megállapításai?

INNOVA Hírlevél, 2015. február 11., szerda
Nemzetközi kkv-találkozó február végén 

INNOVA Hírlevél, 2015. február 11., szerda
Indiai üzleti fórum

INNOVA Hírlevél, 2015. február 11., szerda
Megkezdte munkáját a Nemzeti Kutatási, Fejlesztés és Innovációs Hivatal

INNOVA Hírlevél, 2015. február 11., szerda
Milliárdoktól esnek el a magyar vállalkozások tájékozatlanságuk miatt

INNOVA Hírlevél, 2015. február 11., szerda
TiJöttök! Innovációs Projektverseny 2015 - Pályázati felhívás

INNOVA Hírlevél, 2015. február 11., szerda
Nyitott FIWARE Accelerator pályázatok innovatív vállalkozásoknak

INNOVA Hírlevél, 2015. február 11., szerda
Lehet már pályázni a "Gyorsított innováció" uniós pályázati rendszerben

Figyelő, 2015. február 12., csütörtök, 63. oldal
Frédéric Ollier
"...A molekuláris diagnosztika évek óta lehetővé teszi a célzott terápiát, ám annak érdekében, hogy a betegek hozzájussanak a szükséges gyógyszerhez, magyar kutatók egy nemzetközi bioinformációs rendszert fejlesztettek ki - mondja a hetekben alapított Oncompass Medicine nemzetközi cégcsoport vezérigazgatója..."

Magyar Hírlap, 2015. február 12., csütörtök, 4. oldal
Ifjúsági konferencia az űrkutatásról

Magyar Narancs, 2015. február 12., csütörtök, 27. oldal
Épül az ITER
"...A Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor (ITER) olyan nemzetközi kutatási-fejlesztési megaprojekt, melynek célja a világ eddigi legnagyobb kísérleti termonukleáris energiatermelő egysége, egy afféle "megatokamak" megépítése..."

Világgazdaság, 2015. február 12., csütörtök, 12. oldal
Innováció újratöltve
"...Az elmúlt hónapokban feszült figyelem övezte, hogy mikor és pontosan milyen felhasználással jelennek meg a hazai gazdaságfejlesztés alapköveiként funkcionáló, 2014-2020-as fejlesztési ciklus uniós forrásai..."

Fejér Megyei Hírlap, 2015. február 12., csütörtök, 6. oldal
Környezet és innováció

Heti Válasz, 2015. február 12., csütörtök, 40-42. oldal
"A Richter európai multi lett"

Kelet-Magyarország, 2015. február 12., csütörtök, 11. oldal
Mérik a megtérülési időt és a hatékonyságot
"...A HAJDU Ipari Parkban európai uniós finanszírozással, tavaly ősszel átadott Szolgáltató és Innovációs Központ új szolgáltatással rukkolt elő, ami érdekes lehet a megyénkben élő vállalkozók és cégek, de akár a magánszemélyek számára is..."

Vg.hu, 2015. február 12., csütörtök
Innováció újratöltve

Origo.hu, 2015. február 12., csütörtök
Duális szakképzés, munkahely már egyetem alatt
"...Az együttműködés nem újkeletű itt, vannak már ennek hagyományai. 2005-ben például Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék alapult az egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán, vagyis az együttműködés a kutatás-fejlesztés mellett már az egyetemi oktatás szintjén is megjelent. Így nem egy olyan fiatalt is megtarthatott Borsod, aki igen távolról jött Miskolcra tanulni..."

Itextreme.hu, 2015. február 12., csütörtök
Valentin napi meglepetés: Égreszóló, földönjáró ajándék a Pulival
"...Nemzetközi Energia Innovációs Fórumon, majd a Vírus Klub estjén tart előadást Dr. Pacher Tibor fizikus, a Puli Space alapítója. Február 26-án a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemen a Kreatív Magyar Elme - Magyarok a Világűrben című esemény meghívott vendégeként vesz részt a Puli..."

Sikerado.hu, 2015. február 12., csütörtök
Könyv határon túli fiatal magyar kutatók eredményeiről

Piacesprofit.hu, 2015. február 12., csütörtök
Így lehet spórolni a társasági adón

Hirado.hu, 2015. február 12., csütörtök
Határon túli fiatal magyar kutatók eredményeit mutatják be pénteken

Mno.hu, 2015. február 12., csütörtök
Határon túli magyar kutatók eredményeit mutatják be

Mno.hu, 2015. február 12., csütörtök
Budapestre jönnek a világ ifjú űrkutatói

Magyarhirlap.hu, 2015. február 12., csütörtök
Ifjúsági konferencia az űrkutatásról

Pecsicivil.hu, 2015. február 12., csütörtök
Jövő Hősei Tudományos Verseny
"...A Jövő Hősei Tudományos Versenyen a jövő fiatal újítóit keresi a kiíró, akik képesek a tudomány innovációit kreatívan alkalmazni egy környezetbarát megoldás megvalósítására..."

Pannonnovum.hu, 2015. február 12., csütörtök
Erre vár a teljes magyar pályázati szakma, megtudtuk a menetrendet

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2015. február 12., csütörtök
Összeállítás: a kormány várakozása szerint az idei évben a vállalkozások harmincmilliárd forintot igényelnek majd vissza adójukból kutatásfejlesztés miatt

Kossuth Rádió, 180 perc, 2015. február 12., csütörtök
K+F adókedvezmény

Katolikus Rádió, Hírtükör, 180 perc, 2015. február 12., csütörtök
A Vajdaságból, Szlovákiából, Romániából, valamint Kárpátaljáról származó fiatal magyar kutatók tudományos eredményeit összegző könyvbemutatót rendez a Magyar Doktorandusz közösség

Dunaújvárosi Hírlap, 2015. február 13., péntek, 6. oldal
Környezet és innováció

Zalaegerszegi 7 Nap, 2015. február 13., péntek, 1+5. oldal
Informatikai labort adtak át

Vas Népe, 2015. február 13., péntek, 2. oldal
A gyártást segíti a kutatás

Vas Népe, 2015. február 13., péntek, 6. oldal
Gyökeres változások várhatók
"...Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozói Központ, valamint a Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség összefogása egyebek között a szféra kulcsszereplőinek, illetve a települési önkormányzatoknak nyújt majd segítséget abban, hogy a következő tíz esztendőben, lendületes gazdasági fejlődést felmutatva, európai szinten is versenyképessé válhasson a megye..."

Piac és Profit, 2015. február 13., péntek, 21. oldal
Élen a nemzetközi innovációban

Piac és Profit, 2015. február 13., péntek, 21. oldal
Magyar cégek Las Vegasban
"...Három innovatív magyar fejlesztőműhely is megmutatta magát januárban a CES kiállításon, ahol a piacvezető nagyvállalatoktól a feltörekvő startupokig a digitális iparág legfontosabb szereplői a nagyvilág elé tárják a jövőt meghatározó innovációikat minden évben..."

Piac és Profit, 2015. február 13., péntek, 33. oldal
Az innovatív

Stop.hu, 2015. február 13., péntek
Határon túli fiatal magyar kutatók eredményeit mutatják be

Hirek.sk, 2015. február 13., péntek
Határon túli fiatal magyar kutatók eredményeit mutatják be Budapesten

Privatbankar.hu, 2015. február 13., péntek
Startup nemzet és a magyarok? A kettő még nem ugyanaz

Privatbankar.hu, 2015. február 13., péntek
Melyik a legnagyobb startup nemzet? Van még mit tanulnunk

Figyelo.hu, 2015. február 13., péntek
Új innovációs központot épít az Albacomp

Vg.hu, 2015. február 13., péntek
Öt magyar operatív programot hagyott jóvá az Európai Bizottság

Tozsdeforum.hu, 2015. február 13., péntek
Megnyílhatnak végre az uniós pénzcsapok

Szakszervezetek.hu, 2015. február 13., péntek
Magyar operatív programokat hagyott jóvá az Európai Bizottság

Portfolio.hu, 2015. február 13., péntek
Itt a nagy hír! Dőlhetnek az uniós milliárdok

Sikerado.hu, 2015. február 13., péntek
Új innovációs központ épül

Pecsma.hu, 2015. február 13., péntek
20 milliárd euró érkezik Magyarországra

Origo.hu, 2015. február 13., péntek
20 milliárd eurót kapunk az EU-tól

Nyirhir.com, 2015. február 13., péntek
Új innovációs központot épít az Albacomp RI Kft. Székesfehérváron

Napigazdasag.hu, 2015. február 13., péntek
Építkezik az Albacomp

Metropol.hu, 2015. február 13., péntek
Új innovációs központot épít az Albacomp

Napigazdasag.hu, 2015. február 13., péntek
Így kaphatunk 20 milliárd eurót

Napi.hu, 2015. február 13., péntek
Magyar fejlesztési csomagot fogadott el az EB - eurómilliárdok jönnek

Ma.hu, 2015. február 13., péntek
20 milliárd euró: ennyit kérhetünk le magyar operatív programokra

Erdon.ro, 2015. február 13., péntek
Innovátor, startupper és társadalmi vállalkozó képzés Debrecenben

Agrarhirek.hu, 2015. február 13., péntek
Itt a nagy hír! Dőlhetnek az uniós milliárdok

Vs.hu, 2015. február 13., péntek
Újabb hatezer milliárd forintnyi fejlesztést fizet az EU

Vs.hu, 2015. február 13., péntek
Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar pénzek elköltését

Privatbankar.hu, 2015. február 13., péntek
Sietni kell az uniós pályázatokkal - Brüsszel elveheti a pénzt!

Privatbankar.hu, 2015. február 13., péntek
Húszmilliárd eurót már biztosan kapunk Brüsszeltől

Nepszava.hu, 2015. február 13., péntek
Húszmilliárd euró áramlik az EU-ból magyarországi fejlesztésekre

Mfor.hu, 2015. február 13., péntek
5 operatív programunkra bólintott rá Brüsszel

Infovilag.hu, 2015. február 13., péntek
A magyar gazdaság fellendítése: 8,8 milliárd eurós beruházási programot fogadott el az Európai Bizottság

Inforadio.hu, 2015. február 13., péntek
Magyar operatív programokat hagyott jóvá az Európai Bizottság

Index.hu, 2015. február 13., péntek
Na akkor megint megnyílhat a pénzcsap

Hvg.hu, 2015. február 13., péntek
Magyarországnak 20 milliárd eurós pénzcsapot nyitott meg ma az EU

Bruxinfo.hu, 2015. február 13., péntek
Elfogadták a legnagyobb magyar és EU-s operatív programot

Blog.szta.hu, 2015. február 13., péntek
Startup-e a fodrász?

Insiderblog.hu, 2015. február 13., péntek
Bréking nyúz: Máris hatalmas siker a magyar high-tech karkötő!

Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2015. február 13., péntek
Négyezer négyzetméteren új innovációs központot épít az Albacomp Rendszerintegrációs Kft. Székesfehérváron

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2015. február 13., péntek
Öt magyar operatív program támogatását hagyta jóvá az Európai Bizottság

ECHO TV, Hírek, 2015. február 13., péntek
Több mint húszmilliárd eurós fejlesztés valósulhat meg Magyarországon, miután öt magyar operatív program támogatását hagyta jóvá az Európai Bizottság

Népszava, 2015. február 14., szombat, 4. oldal
Brüsszel jóváhagyta az Operatív Programokat

24 óra, 2015. február 14., szombat, 8. oldal
Rábólintott az Európai Bizottság, jöhet a pénz

Stop.hu, 2015. február 14., szombat
Brüsszelből ömlik a pénz

Pecsi-hirhatar.hu, 2015. február 14., szombat
Uniós források beruházásra

Kitekinto.hu, 2015. február 14., szombat
EU - Magyarország: pénz áll a házhoz

Inforadio.hu, 2015. február 14., szombat
Magyarországon fut az EU legnagyobb gazdaságfejlesztési beruházási programja

Hirek.prim.hu, 2015. február 14., szombat
Égreszóló, földönjáró ajándék a Pulival

Stop.hu, 2015. február 15., vasárnap
Jöhetnek az uniós pénzek

Innoportal.hu, 2015. február 15., vasárnap
Óriási siker a magyar high-tech karkötő

Napi Gazdaság, 2015. február 16., hétfő, 3. oldal
Húszmilliárd euróra mondott igent Brüsszel

Napi Gazdaság, 2015. február 16., hétfő, 7. oldal
Megterhelheti a költségvetést az uniós támogatások kifizetése

Világgazdaság, 2015. február 16., hétfő, 4. oldal
Több operatív programot jóváhagyott Brüsszel

Világgazdaság, 2015. február 16., hétfő, 7. oldal
Innovációs központot épít az Albacomp RI

Hajdú-Bihari Napló, 2015. február 16., hétfő, 3. oldal
Már dolgozó startupperekkel ülnek le

Bitport.hu, 2015. február 16., hétfő
Másfél milliárdért épít új K+F központot az Albacomp

Magyarhirlap.hu, 2015. február 16., hétfő
Nagyon jelentős összegek érkeznek az uniótól

Tozsdeforum.hu, 2015. február 16., hétfő
Indulnak az uniós pályázatok

Szon.hu, 2015. február 16., hétfő
Államtitkár: 6700 milliárd forintnyi uniós támogatás lehívása előtt nyílt meg az út

Portfolio.hu, 2015. február 16., hétfő
32 milliárdért hirdetett meg pályázatokat a kormány!

Piacesprofit.hu, 2015. február 16., hétfő
Nem minden induló vállalkozás startup - de akkor mi az?

Piacesprofit.hu, 2015. február 16., hétfő
Nyílik az uniós pénzeszsák

Pharmaonline.hu, 2015. február 16., hétfő
Kutatói pályázat a Richtertől

Napi.hu, 2015. február 16., hétfő
Az EU újabb 6700 milliárd forintot adhat hazánknak

Ma.hu, 2015. február 16., hétfő
6700 milliárd forintnyi uniós támogatás lehívása előtt nyílt meg az út

Privatbankar.hu, 2015. február 16., hétfő
Jönnek az uniós milliárdok

Privatbankar.hu, 2015. február 16., hétfő
Itt vannak a friss kiírások: mire lehet most pénzt nyerni Brüsszeltől?

Medicalonline.hu, 2015. február 16., hétfő
Szegedi sikerek
"...A Szegedi Biológiai Központ és az European Molecular Biology Labolatory (EMBL) által közösen beadott pályázatban közreműködő partnerek egymást erősítve dolgoznak - mutatja be a Horizon 2020 Teaming programjában elért magyar siker hátterét Kemény Lajos, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese az egyetemi honlapon..."

Erdon.ro, 2015. február 16., hétfő
Már dolgozó startupperekkel ülnek le

Realista.hu, 2015. február 16., hétfő
Innovációs központ Székesfehérváron

Hirek.prim.hu, 2015. február 16., hétfő
Új innovációs központot épít az Albacomp Székesfehérváron

Figyelo.hu, 2015. február 16., hétfő
Hatalmas mennyiségű pénz ömlik Magyarországra

Pecsiujsag.hu, 2015. február 16., hétfő
Szabad a pálya: 6700 milliárd forintnyi euró hívható le

Pannonnovum.hu, 2015. február 16., hétfő
Nem minden induló vállalkozás startup - de akkor mi az?

Pannonnovum.hu, 2015. február 16., hétfő
Itt a nagy hír! Dőlhetnek az uniós milliárdok

Pannonnovum.hu, 2015. február 16., hétfő
Hatalmas összeg mozdulhat meg a brüsszeli döntés hatására

Duna TV, Közbeszéd, 2015. február 16., hétfő
Újabb öt magyar operatív programot hagyott jóvá Brüsszel

Napi Gazdaság, 2015. február 17., kedd, 1+14. oldal
Kiszámíthatóság kell a k+f támogatások odaítélésében
"...Az Európai Kutatási Tanács kiválósági programjának hátránya, hogy az összegből a projektnek helyet adó ország tudományos munkatársait megillető fizetés adható..."

Világgazdaság, 2015. február 17., kedd, 1+3. oldal
EU-pénz brüsszeli igennel

Napi Gazdaság, 2015. február 17., kedd, 3. oldal
Márciusban indul az uniós pályázati dömping
"...A következő két-három hónapban több száz milliárd forint értékben jelennek meg a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklus pályázatai..."

Napi Gazdaság, 2015. február 17., kedd, 14. oldal
Kiszámíthatóság kell a k+f támogatások odaítélésében
"...Az igazi hatékonyságnövelés záloga az alapkutatások, az alkalmazott kutatások, valamint az innováció koordinált, szakpolitikai stratégiai alapú finanszírozása. Felszámolhatjuk a pályázati töredezettséget, a párhuzamosságokat, csökkenhet az adminisztráció. További pozitívum, hogy az inspiráló hazai kutatás-fejlesztési és innovációs környezet kialakításáért..."

Napi Gazdaság, 2015. február 17., kedd, 15. oldal
Díjazzák a kimagasló teljesítményt
"...Ma délelőtt jár le a Magyar Innovációs Nagydíj jelentkezési határideje. A kiírásra olyan Magyarországon bejegyzett vállalkozások nevezhetnek, amelyek tavaly kiemelkedő innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítésével) jelentős üzleti hasznot értek el..."

Napi Gazdaság, 2015. február 17., kedd, 15. oldal
Minden hazai vállalkozás indulhat az InnoMax Díjért

Napi Gazdaság, 2015. február 17., kedd, 15. oldal
Új központot épít az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.

Napi Gazdaság, 2015. február 17., kedd, 15. oldal
Akkreditált Innovációs Klaszter címet nyertek el

Napi Gazdaság, 2015. február 17., kedd, 15. oldal
Sok kis cég kikerül a kötelezettek köréből
Innovációs járulék
"...Az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató vagy az éves nettó 10 millió euró árbevételt vagy mérlegfőösszeget el nem érő cégek mikro vagy kisvállalkozásnak minősülnek, így nem kell megfizetniük az innovációs járulékot..."

Világgazdaság, 2015. február 17., kedd, 3. oldal
Márciustól jöhetnek az új EU-pályázatok
"...a pályázati felhívások megjelenésének előfeltétele, hogy megalakuljanak a monitoring bizottságok, amelyek megtárgyalják a felhívásokat, és jóváhagyják azok szempontrendszereit. A monitoring bizottságokat a szaktárcák keretében működő irányító hatóságok fogják felállítani, elnöküket pedig a kormányfő nevezi majd ki..."
"...A Brüsszelben már jóváhagyott operatív programok (OP) keretösszegei
(milliárd forint, zárójelben az EU-ból érkező támogatás, illetve a hazai társfinanszírozás összege)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP: 2733 (2398 + 335)..."

Világgazdaság, 2015. február 17., kedd, 12. oldal
Innováció vagy stagnálás
"...A cégek megújulásának, az életkörülmények fejlesztésének előmozdításában általánosságban véve az innováció játszik kulcsszerepet..."
"...A kormányzatoknak is stratégiai gondolkodást kell meghonosítaniuk abban a tekintetben, hogy a beruházásaik fókuszát a tárgyi eszközök infrastruktúrájáról (például utak, épületek) a nem tárgyi eszközök (például oktatás, kutatás, fejlesztés) felé kell átállítaniuk..."
"...A kormányok számára az innováció egy egzisztenciális kérdés. Csak azok tudnak a változás motorjai lenni a világban, amelyek ösztönzik az innovációt. Ezek a kormányok sosem öregszenek meg..."

Magyar Hírlap, 2015. február 17., kedd, 1+3+9. oldal
6700 milliárd forint európai uniós támogatást kap Magyarország
"...1231 milliárd forint területfejlesztésre fordítható..."
"...Rögzíthetjük azt is, hogy a mostani globális világban a gazdaság és a társadalom versenyképessége döntően a kutatás-fejlesztésre, az innovációra és a tanulásra alapul..."

Népszabadság, 2015. február 17., kedd, 1+7. oldal
Jöhet a pénz, már hat operatív program kapott uniós jóváhagyást

Zalai Hírlap, 2015. február 17., kedd, 3. oldal
Eszközökre, kutatásra 250 millió

Portfolio.hu, 2015. február 17., kedd
Mennyit nyernek a kkv-k a duális képzéssel?

Vg.hu, 2015. február 17., kedd
Innováció vagy stagnálás

Napigazdasag.hu, 2015. február 17., kedd
Márciusban indul a pályázati dömping

Agrarhirek.hu, 2015. február 17., kedd
Eldőlt: márciusban indul a pályázati nagyüzem

Ado.hu, 2015. február 17., kedd
Megszabadulhat az innovációs járuléktól

Tozsdeforum.hu, 2015. február 17., kedd
Versenyképességjavító pályázat vállalkozásoknak

Portfolio.hu, 2015. február 17., kedd
Készül az informatikai ágazat a milliárdos EU-s pályázatra

Napi.hu, 2015. február 17., kedd
Egymilliárd juthat az informatikai kkv-knak

Mmonline.hu, 2015. február 17., kedd
Így juthatnak pénzhez az informatikai vállalkozások

Innoportal.hu, 2015. február 17., kedd
Új innovációs központot épít az Albacomp RI Kft. Székesfehérváron

Hirado.hu, 2015. február 17., kedd
Brit és magyar biotechnológiai vállalatoknak szerveztek konferenciát Budapesten

Hirado.hu, 2015. február 17., kedd
Magyarok fejlesztettek virtuális zenestúdiót
"...A projekt célja egy innovatív infokommunikációs kutatás-fejlesztésre épülő online zenei szolgáltatás kialakítása volt. A társaság tervei szerint legkorábban 2015 második felétől elérhető a play2gether web alapú szolgáltatás, amelyhez a felhasználóknak csupán web böngészőre (jelen pillanatban csak a Google Chrome böngészőt támogatja a prototípus) és szélessávú internet kapcsolatra lesz szükségük, mivel az alapszolgáltatás ingyenes..."

Metropol.hu, 2015. február 17., kedd
Virtuális zenestúdiót fejlesztett egy magyar vállalat

Erdon.ro, 2015. február 17., kedd
Virtuális zenestúdiót, koncert- és próbatermet fejlesztett egy magyar vállalat

Edupress.hu, 2015. február 17., kedd
Kiemelt figyelmet kap a felsőoktatási kutatások támogatása

Magyarhirlap.hu, 2015. február 17., kedd
Közel hétezermilliárd forint hat programra

Magyarhirlap.hu, 2015. február 17., kedd
Hatékony a duális munkaerőképzés

Infovilag.hu, 2015. február 17., kedd
EU-pénzből innovációs forrás informatikai vállalkozásoknak

Inforadio.hu, 2015. február 17., kedd
Magyar Evopro-buszokat gyárthatnak Moszkvában

Figyelo.hu, 2015. február 17., kedd
Hatmilliárdos fejlesztés a Tevánál

Epiteszforum.hu, 2015. február 17., kedd
Svéd-Magyar Innovációs Fórum 2015.

Bitport.hu, 2015. február 17., kedd
Egymilliárd forint k+f pénzre pályázhatnak IT-cégek

Kisalfold.hu, 2015. február 17., kedd
Új pályázatok jelentek meg 32 milliárdért!

Pannonnovum.hu, 2015. február 17., kedd
Mentorprogram - Pályázati felhívás
"...A Design Terminál ismét várja azoknak a kreatívipari vállalkozásoknak a jelentkezését, akik üzletfejlesztési, márkaépítési és szabadalmi jogi területen is felkészülten szeretnének a nemzetközi piacra lépni..."

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2015. február 17., kedd
Összesen 6700 milliárd forintnyi uniós támogatás lehívása előtt nyílt meg az út

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2015. február 17., kedd
Összesen 6700 milliárd forint uniós támogatást lehet lehívni a 2014-2020-as költségvetési időszakban

M1, Ma reggel, 2015. február 17., kedd
Az Európai Bizottság rábólintott a tíz benyújtott magyar operatív programból hatra

Napi Gazdaság, 2015. február 18., szerda, 7. oldal
Budapest sem marad fejlesztések nélkül

Népszava, 2015. február 18., szerda, 4. oldal
Angol-magyar kutatói együttműködés
"...A következő években a kutatás-fejlesztés és az innováció lehet a gazdasági növekedés motorja Közép-Európában, amihez mintegy 150 millió..."

Napigazdasag.hu, 2015. február 18., szerda
Magyar buszokat gyárthatnak Moszkvában

Itextreme.hu, 2015. február 18., szerda
Az Intel "konfliktus-mentes" termékek előállítását célzó törekvései

Hirado.hu, 2015. február 18., szerda
Evopro-buszokat gyárthatnak Moszkvában

Mfor.hu, 2015. február 18., szerda
Magyar Evopro-buszokat gyárthatnak az orosz fővárosban

Euroastra.hu, 2015. február 18., szerda
Élvonalban a magyar és brit innovációs együttműködés

Vg.hu, 2015. február 18., szerda
Innováció: látszat és valóság

Tozsdeforum.hu, 2015. február 18., szerda
Nézzük hova megy a 4000 milliárd forintos uniós forrás

Technokrata.hu, 2015. február 18., szerda
Élvonalban a magyar és brit innovációs együttműködés

Origo.hu, 2015. február 18., szerda
Magyarország 4000 milliárd forintot kap gazdaságfejlesztésre

Napigazdasag.hu, 2015. február 18., szerda
Gazdaságfejlesztésre 4 ezer milliárdot ad az unió

Minuszos.hu, 2015. február 18., szerda
Egymilliárdos innovációs forrásra nyílt meg

Hirado.hu, 2015. február 18., szerda
4000 milliárd forintos uniós forrás gazdaságfejlesztésre

Privatbankar.hu, 2015. február 18., szerda
Sose láttunk ennyi pénzt: mindjárt dőlnek az uniós milliárdok

Orientpress.hu, 2015. február 18., szerda
Több mint 4000 milliárdot kapunk gazdaságfejlesztésre

Mno.hu, 2015. február 18., szerda
Magyar buszokat gyárthatnak Moszkvában

Millasreggeli.hu, 2015. február 18., szerda
Lehet kaszálni!

Hirek.prim.hu, 2015. február 18., szerda
Újra innovációs forráshoz jutnak az informatikai vállalkozások

Fn.hir24.hu, 2015. február 18., szerda
Uniós milliárdokból pörgetjük a gazdaságot

Figyelo.hu, 2015. február 18., szerda
Több mint 4000 milliárd gazdaságfejlesztésre

Figyelo.hu, 2015. február 18., szerda
Magyar Evopro-buszokat gyárthatnak az orosz fővárosban

Computerworld.hu, 2015. február 18., szerda
Innovációs forrás IT-vállalatoknak

Alfahir.hu, 2015. február 18., szerda
Magyarok gyártanak buszt Moszkvának

Hvg.hu, 2015. február 18., szerda
Matolcsyék a kockázatosabb kkv-kat is hitelezni kezdik

Zegtv.hu, 2015. február 18., szerda
1, 8 milliárd forintos versenyképességi program indul a Nyugat-Dunántúlon

Insiderblog.hu, 2015. február 18., szerda
Budapest HUB után itt a Debrecen "HUB"
"...Az EDC Debrecen Város és Gazdaságfejlesztési Központ kezdeményezésére megalakult a Debreceni Startup kerekasztal, amelyet Póser Zoltán, az EDC Debrecen vezetője jelentett be 2015. február 9-én a Debreceni Technológia és Startup meetupon!...

Pannonnovum.hu, 2015. február 18., szerda
Új pályázatok jelentek meg 32 milliárdért!

Pannonnovum.hu, 2015. február 18., szerda
Óriási siker a magyar high-tech karkötő

Pannonnovum.hu, 2015. február 18., szerda
1, 8 milliárd forintos versenyképességi program indul a Nyugat-Dunántúlon

Figyelő, 2015. február 19., csütörtök, 30+31. oldal
'Vezess új utakra'
"...A visegrádi országok (V4), Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia a hasonló múlt, a tervgazdaság öröksége ellenére fontos különbségekkel kezdték a piacgazdasági átalakulást, és azóta is inkább az eltérések erősödtek..."

Magyar Hírlap, 2015. február 19., csütörtök, 1+11. oldal
Pénzt hoznak az operatív programok
"...Fókuszban az újraiparosítás, gazdaságfejlesztésre 4000 milliárd, pályázatok tavasztól
Elfogadták az operatív programokat
TÖBB MINT NÉGYEZERMILLIÁRD FORINTNYI UNIÓS FORRÁS ÁLL RENDELKEZÉSRE A GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉRE - TAVASSZAL KIÍRJÁK A PÁLYÁZATOKAT..."

Magyar Hírlap, 2015. február 19., csütörtök, 15. oldal
Megújulhat a hatéves Lendület
LOVÁSZ LÁSZLÓ: AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSOKAT IS TÁMOGATNI SZERETNÉNK

Napi Gazdaság, 2015. február 19., csütörtök, 8. oldal
Az innováció Dávidjai és a hálózati Góliátok

Népszabadság, 2015. február 19., csütörtök, 14. oldal
Búvármobil és szuperbringa
Innováció
"...Háromdimenziós nyomtatóval készült kerékpárváz, vízbe merítve is működő mobiltelefon, mesterséges hasnyálmirigy - e találmányokat a budapesti brit nagykövetség innovációs konferenciáján vonultatták fel..."

Heti Válasz, 2015. február 19., csütörtök, 48-49. oldal
Ötlet, tudás, innováció
"...Megvan az újbudai hallgatói startup pályázat győztese. Az egyetemisták körében meghirdetett programra harmincnyolc csapat pályázott. Az önkormányzat saját üzlet alapítására ösztönzi a kerületben élő és tanuló fiatalokat..."

Heti Válasz, 2015. február 19., csütörtök, 65. oldal
Tudósnevelde

Délmagyarország, 2015. február 19., csütörtök, 1+2. oldal
Nincsenek veszélyes késésben a lézeres központ építői

Délvilág, 2015. február 19., csütörtök, 1+2. oldal
Nincsenek veszélyes késésben a lézeres központ építői

Figyelo.hu, 2015. február 19., csütörtök
"Vezess új utakra"
"...A különbözőképpen összeállított nemzetközi innovációs rangsorokban is viszonylag távol vannak egymástól. A lengyel gazdaság 2009 és 2013 között a legmagasabb növekedési ütemet érte el a V4-csoportban..."

Ado.hu, 2015. február 19., csütörtök
Számít a cégméret az adózásban

News4business.hu, 2015. február 19., csütörtök
Magyar operatív programokat hagyott jóvá az Európai Bizottság

News4business.hu, 2015. február 19., csütörtök
Új innovációs központot épít az Albacomp RI Kft. Székesfehérváron

Napigazdasag.hu, 2015. február 19., csütörtök
Rászáll az egyéni vállalkozókra az adóhatóság

Innoportal.hu, 2015. február 19., csütörtök
Moszkvában is gyártanak majd magyar Evopro-buszokat

Innoportal.hu, 2015. február 19., csütörtök
A brit és magyar biotechnológiai közös útjai

Elemzeskozpont.hu, 2015. február 19., csütörtök
Több mint 4000 milliárd forintos uniós forrás áll rendelkezésre a közvetlen gazdaságfejlesztésre

Realista.hu, 2015. február 19., csütörtök
Tavasztól milliárdokból fejleszthetünk

Nol.hu, 2015. február 19., csütörtök
Nyomtatható bicikli és 1600-zal repesztő rakétaautó

Fn.hir24.hu, 2015. február 19., csütörtök
A startupok is rákattantak az energetikára

Vs.hu, 2015. február 19., csütörtök
Magyarország a garázscégek országa

Pannonnovum.hu, 2015. február 19., csütörtök
Matolcsyék a kockázatosabb kkv-kat is hitelezni kezdik

Jazzy Rádió, 2015. február 19., csütörtök
MTA: megújulhat a Lendület program

Kelet-Magyarország, 2015. február 20., péntek, 11. oldal
Brüsszel: zöld jelzés a három programnak

Pecsicivil.hu, 2015. február 20., péntek
Versenyképes IKT szektor fejlesztése / GOP-2015-3.3.4
"...A pályázati kiírás célja, hogy az IKT, vagy informatikai témájú K+F+I projekteket fejlesztő kis- és középvállalkozások nemzetközi piaci lehetőségei bővüljenek, és az Európai Unió Horizont 2020 programjában való aktív részvételük növekedjen..."

Uzletresz.hu, 2015. február 20., péntek
Pályázati pénzből fejlesztett mobilfizetési alkalmazást Kóka János cége
"...A mostani projektet jegyző Cellum Global Innovációs és Szolgáltató Zrt. tulajdonosai között ott találjuk az OTP Kockázati Tőkealapot is, amelynek egyik felsővezetője tavaly nyárig Oszkó Péter volt..."

Mediainfo.hu, 2015. február 20., péntek
Mobilfizetést támogató alkalmazásokat fejlesztettek

Ma.hu, 2015. február 20., péntek
QR- és vonalkód leolvasása nélküli fizetési alkalmazást fejlesztettek

Isite.hu, 2015. február 20., péntek
Innovációs forrás IT-vállalatoknak

Elelmiszer.hu, 2015. február 20., péntek
79 milliárd euró logisztikai innovációra
"...Európa lemaradt az innovációs kapacitások kihasználásának világméretű versenyében - mondta Skultéty Tamás, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. igazgatója..."

Dehir.hu, 2015. február 20., péntek
Csepreghy Nándor: megszabadulnak a bürökráciától a vállalkozások

Magyarkurir.hu, 2015. február 20., péntek
Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja és a PPKE együttműködése

Figyelo.hu, 2015. február 20., péntek
A mobilfizetést támogató alkalmazásokat fejlesztett a Cellum

Figyelo.hu, 2015. február 20., péntek
Forradalmian új, mobil fizetési megoldás a biztosítási piacon

Insiderblog.hu, 2015. február 20., péntek
Ismét Smart City Lab Budapest!

Magyar Hírlap, 2015. február 21., szombat, 9. oldal
Hatalmas fejlesztések adják a lendületet

Népszava, SZÉP SZÓ, 2015. február 21., szombat, 17. oldal
Oktatás, kutatás, felzárkózás

Nepszava.hu, 2015. február 21., szombat
Oktatás, kutatás, felzárkózás

Magyarhirlap.hu, 2015. február 21., szombat
Hatalmas fejlesztések adják a lendületet

Napigazdasag.hu, 2015. február 22., vasárnap
Távolságmérőt csinál a mobilokból egy magyar cég
"...A Profitrade 90 Kft. és a BME-Infokom Innovátor Nonprofit Kft. konzorciuma egykamerás optikai távolságmérő technológia kutatását és erre épülő okostelefonos alkalmazások fejlesztését valósította meg közel 273,25 millió forintból, a konzorcium a projekthez közel 196,1 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert..."

Vg.hu, 2015. február 22., vasárnap
Egykamerás optikai távolságmérőt fejlesztett egy magyar cég

Tozsdeforum.hu, 2015. február 22., vasárnap
Már távolságot is mérhetünk majd az okostelefonunkkal

Stop.hu, 2015. február 22., vasárnap
Optikai távolságmérőt fejlesztett a magyar cég

Sg.hu, 2015. február 22., vasárnap
Távolságmérés mobiltelefon-kamerával

Privatbankar.hu, 2015. február 22., vasárnap
Okostelefonra fejlesztett alkalmazást egy magyar cég

Sikerado.hu, 2015. február 22., vasárnap
Új magyar fejlesztés

Hirek.prim.hu, 2015. február 22., vasárnap
Egykamerás optikai távolságmérő okostelefonra

Duol.hu, 2015. február 22., vasárnap
A zsenik köztünk élnek - A tehetség nem a fán terem, tudni kell kibontakoztatni
"...Székesfehérvár - Két eltérő személyiség, más-más tudományterület, de nem kell sokáig keresni a közös nevezőt: Fehérvár büszkeségei, Molnár Janka Sára és Angyal Péter fiatal koruk ellenére is már nagyon sok mindent letettek az asztalra..."
"...Az innovációs verseny óta nagyon sok minden történt velem - kezdte Janka - jelenleg már hat detektorom van. Van egy fő kutatásom, amit 2012-ben kezdtem el és a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetében csinálom. Most már odáig jutott a kutatásom, hogy lehet mutogatni, nagyon látványos..."

Hvg.hu, 2015. február 22., vasárnap
Hogyan lehet Magyarországról nemzetközileg sikeres tech céget csinálni?

Világgazdaság, 2015. február 23., hétfő, 4. oldal
Innováció: látszat és valóság Inspiráló példák, nemcsak nagyvállalatoknak

Világgazdaság, 2015. február 23., hétfő, 6. oldal
K+F kapcsolattal erősít az MVM

Világgazdaság, 2015. február 23., hétfő, 12. oldal
Ziccer, de még nem gól
"...HA VALAKINEK az innováció fogalmát kell megmagyaráznia, szinte biztos, hogy az infokommunikációs- technológiai (ikt) iparágból vett példákkal igyekszik abszolválni a feladatot. Az ikt-eszközök és megoldások (kütyük és szolgáltatások) megújulása és megújítási képessége - vagyis az a hatásuk, amit az életünkre gyakorolnak - valóban mindenki számára átélhető..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2015. február 23., hétfő, 4. oldal
Innovációs címet nyert el

Kisalföld, 2015. február 23., hétfő, 7. oldal
Szabadalmakat hozott a kutatás

KKV Szakmai Magazin, 2015. január-február, 27. oldal
Támogatott részvétel kkv-knak Hannoverben

Várható események

ELTE Innovációs Nap 2015.

2015. február 26-án, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., Lágymányos, Északi Tömb, Gömb Aula) kerül megrendezésre az "ELTE Innovációs Nap 2015." c. esemény

Program:

9:00-9:30 Kávészünettel egybekötött érkezés, regisztráció
9:30-9:35 Köszöntő: Frei Zsolt tudományos, kutatás-szervezési és innovációs ügyek rektorhelyettese

I. szekció
Elnök: Antos László, ügyvezető igazgató, Magyar Innovációs Szövetség
K+F+I támogatási lehetőségek a felsőoktatásban

9:35-9:40 Szekcióelnöki köszöntő
9:40-9:50
Palkovics László, felsőoktatásért felelős államtitkár, EMMI
9:50-10:00
Pálinkás József, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
10:00-10:10
Duda Ernő elnök, Magyar Biotechnológia Szövetség, vezérigazgató, Solvo Zrt.: Innovációpolitika a vállalkozások szemszögéből
10:10-10:20 Karsai Tamás, gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, NGM, pályázati kiírások a Konvergencia régióban
10:20-10:30
Kalocsai Kornél főosztályvezető, NGM, pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban
10:30-10:40 Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár, Miniszterelnökség
10:40-10:50 Kérdések-válaszok
10:50-11:20 Kávészünet

II. szekció
Elnök: Antoni Györgyi igazgató, ELTE PIK
Az innováció szerepe a Horizon 2020 és az Erasmus+ programokban

11:20-11:25 Szekcióelnöki köszöntő
11:25-11:35 Csuzdi Szonja, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal: az innováció szerepe a Horizon2020-ban
11:35-11:45 Bokodi Szabolcs, Tempus Közalapítvány: innovációs szempontok az Erasmus+-ban
11:45-11:55 Kérdések, válaszok
11:55-12:20 ELTE Innovatív Kutatója Díj átadója, a kutató rövid beszéde
12:20-12:35 ELTE doktorandusz kisfilm pályázat eredményhirdetése
12:35-13:35 Ebédszünet

III. szekció
Elnök: Antoni Györgyi igazgató, ELTE PIK
Társadalmi innováció

13:35-13:40 Szekcióelnöki köszöntő
13:40- Társadalmi innovációs projektek bemutatkozása, kerekasztal-beszélgetés

A rendezvényen poszterkiállításon és standokon megtekinthetők az ELTE partnerei, ill. kutatási eredményei.

További információk: Antoni Györgyi (antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu)

V. Országimázs Konferencia - Nemzeti Értékeink: Sport és Tudomány

2015. március 5-én kerül megrendezésre tagszervezetünk, az Antall József Tudásközpont által az V. Országimázs Konferencia, amelynek helyszíne a Bálna Budapest Konferenciaterme (1093 Budapest, Fővám tér 11-12.) lesz.

Az V. Országimázs Konferencia nemzeti értékeinket, ezen belül is a sport és a tudomány világát helyezi a középpontba. Fontosnak tartják, hogy a magyar állampolgárok pozitívan értékeljék hazánkat, és azonosulni tudjanak az országképpel, ezért két olyan területet választottak, amelyek kivételes nemzetösszetartó erővel bírnak, és eredményeikre minden magyar büszke lehet.

Kiegészítő programként magyar pályakezdő tervezők mutatják be az Országimázs Konferenciára készült, egyedi kollekcióikat a nagyközönségnek. Kiadásra és bemutatásra kerül továbbá a kimondottan fiataloknak készült USE-IT Budapest térkép is.

Program:

10:00-10:30 KONFERENCIA MEGNYITÓ
- Dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter és a Hungarikum Bizottság elnöke
- Antall Péter, az Antall József Tudásközpont igazgatója
- Bán Teodóra, a BFTK ügyvezetője
10:30-12:30 Kerekasztal-beszélgetés
SPORT
Bevezető előadás: Mezős Balázs, a BFTK urbanisztikai divízióvezetője
- Benedek Tibor, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
- Dr. Baráth Etele, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke
- Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
- Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta elnöke
- Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke
12:30-13:30 Ebédszünet (állófogadás)
13:30-15:30 Kerekasztal-beszélgetés
TUDOMÁNY
- Íjgyártó István, kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár
- Dr. Szigeti Gyula Péter, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatás-fejlesztési elnökhelyettese
- Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
- Dr. Csermely Péter, a Magyar Tehetségsegítő Tanács elnöke
- Dr. Pacher Tibor, a Puli Space Technologies alapítója

Kiegészítő programok: USE-IT Budapest térkép bemutatása

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött: www.ajtk.hu/regisztracio
További információk az alábbi linken.

Innováció: látszat és valóság - Inspiráló példák, nemcsak nagyvállalatoknak

2015. március 17-én, a Hotel Novotel Budapest Centrumban (1088 Budapest, Rákóczi út 43-45) kerül megrendezésre az "Innováció: látszat és valóság - Inspiráló példák, nemcsak nagyvállalatoknak" c. konferencia a Világgazdaság szervezésében.

Sok innovációs siker és legalább ennyi kudarc jellemzi a magyar gazdaságot. Elvileg agyakban, kreativitásban, ötletekben nem állunk rosszul. Mégis felemás a helyzet. A konferencián a helyzetfelmérésen kívül inspiráló vállalati sikertörténetek is lesznek, jelezve, ha egyiknek sikerült, másoknak is bejöhet.

Tervezett program:

8:30-9:00 Regisztráció
9:05-9:30 A gazdasági növekedés feltételei
Glattfelder Béla államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium (felkérés alatt)
9:35-10:05
Egy kézben a K+F+I irányítása Magyarországon
Pálinkás József elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
10:10-11:00
Panelbeszélgetés: Ettől lesz eredményesebb az innováció - ahogy a nagyok látják
Károlyi László vezérigazgató, Legrand
Mártha Imre, operatív főigazgató, Invitel
Richter, Bosch
11:05-11:30
Innovációs verseny a világban: ki nevet a végén?
Török Ádám akadémikus, az MTA főtitkára
11:35-11:55 Kávészünet
12:00-12:15
Milliárdos veszteségek, kihagyott adózási lehetőségek
Békés Balázs magyarországi és közép-kelet-európai régiós vezető, Ryan
12:20-12:35 Minden ami innováció - kkv-k innovatív fejlesztési lehetőségei hazai és uniós forrásokból
Harsányi Gábor ügyvezető igazgató, GoodWill Consulting

Inspiráló vállalati megoldások:
12:40-13:00
Innovációs forradalom a járműgyártásban (kompozit megoldások)
Mészáros Csaba elnök, Evopro
13:30-13:55 Hogyan tovább? A Jeremie-programok tanulságai
Oszkó Péter, az Oxo Labs tulajdonosa

A regisztráció díja:
- early bird (érvényes: 2015.03.06-ig) és előfizetők, ill. MISZ-tagok részvételi díja: 11.900 Ft + ÁFA
- teljes ár: 14.900 Ft + ÁFA

A jelentkezési lap letölthető az alábbi linken.

További információk: Haraszti Márta (tel.: 30/515-7045,
e-mail: marta.haraszti@partner.mediaworks.hu) vagy a Világgazdaság honlapján.

Pályázati felhívás

Richter Témapályázat - 2015

Tagszervezetünk, a Richter Gedeon Nyrt. kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé már megkezdett, és korai eredményeket is felmutatni képes tudományos kutatási tevékenység támogatására. A pályázat első körben nyílt jellegű, a második fordulóban meghívásos és pénzdíjas.

A pályázat célja: a Richter Gedeon Nyrt. Közép-Európa gyógyszerkutatásában kimagasló originális kutatási tevékenysége részeként, - a Richterben folyó kutatási tevékenységhez kapcsolható - gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációk felkarolására, és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítésére írja ki a pályázatot.

Előpályázat benyújtásának határideje: 2015. március 17.
További információk, a Richter Témapályázat részletes pályázati kiírása és a mellékletek letölthetőek az alábbi honlapról.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, eposta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.