XXV. évf. | 2015. december 15. | 23. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagjainkat!
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Kedves Tagintézményi Képviselőnk! Kedves Olvasónk!

Ezúton kívánunk Önnek és kedves családjának boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, szerencsés új esztendőt!


Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök,
Dr. Szabó Gábor elnök,
Dr. Antos László ügyvezető igazgató

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Hírlevél következő száma 2016. január 12-én jelenik meg.
MISZ választmányi ülés

A MISZ kibővített választmányi és elnökségi ülést tartott 2015. december 4-én, tagszervezetünknél, az Óbudai Egyetemen. Dr. Szabó Gábor, elnök megnyitója után, Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektor-helyettese köszöntötte a tagokat és beszélt az egyetemről. Elmondta, hogy elkészítik az egyetem fejlesztési tervét, melynek a középpontjában az innováció áll.

Meghívott vendég volt Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, aki, "Innovatív gazdaság" címmel tartott előadást. Elmondta, hogy Magyarország messze van attól, hogy innovatív ország legyen, de minden szempontból megvan az a lehetősége, hogy ténylegesen eljussunk egy innovatív gazdasághoz. Beszélt az összesített innovációs indexről, 2014 tekintetében. Magyarország helye annak köszönhető, hogy az exportban sok innovatív termék van, de kevés a magyar, szellemi hozzáadott érték. Cél az, hogy nagymértékben tudjuk ezt növelni. A leginnovatívabb iparágak közül Európában a járműgyártás vezet. Magyarországon a vállalati szektorban a gyógyszergyártás, utána a járműgyártás költ legtöbbet kutatás-fejlesztésre. A gyógyszergyártásban Magyarország jó helyen van, de még jobb helyre szeretne kerülni. A járműgyártás is szépen növekszik, 1-2 éven belül meg fogja haladni a K+F tevékenység a gyógyszergyártásét.

A vállalkozói mentor hálózatról elmondta, hogy itt sikeres vállalatok mutatják be, hogyan lettek sikeresek, és mit kell ahhoz elérni egy KKV-nál, hogy foglalkozzon a kutatás-fejlesztéssel. A másik fontos eszköz, hogy a nagyvállalatok bevonják a KKV-kat a kutatás-fejlesztésbe. Rendkívül fontos a kooperáció a tudásközpontokkal. Kitért arra is, hogy az országban egyenletesen alakultak ki a tudásközpontok.

Kiemelte a Jedlik Ányos-terv keretében megvalósítandó az új tesztpályák fontosságát. Elmondta, hogy ezeken olyan kutatást szeretnének végezni, amelyet jelenleg az európai próbapályákon nem lehet elvégezni (emissziós mérések, kommunikációs kérdések, automata járművek kérdései).

A választmányi ülésről készült emlékeztető teljes szövege ide kattintva olvasható.

K+F, Innováció a 21. századi Európában

2015. december 3-án, a Lurdy-házban a Piac & Profit és a BKIK első alkalommal rendezte meg a "K+F és Innováció a 21. századi Európában" című országos konferenciáját, melynek szakmai támogatója a Magyar Innovációs Szövetség volt.

Friedler Ferenc, az NKFIH általános elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy a sikerhez versenyképes innovációs rendszer kell, aminek alapja az akadémia/egyetemi háttér, a kormányzati közreműködés és a legfontosabb, a vállalatok/gazdasági szereplők részvétele. Utóbbiak nélkül az innováció nem kel életre, nem növeli a versenyképességet. Ezért fontos, hogy a pályázati konzorciumokban legyen olyan szereplő, akinek révén az innováció megvalósulhat.

A hivatal elnökhelyettese szólt arról is, hogy a hazai kutatás-fejlesztésre és innovációra a konvergenciarégióban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), a központi régióban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) kínál támogatási lehetőségeket, a pályázatokat a hivatal honlapján folyamatosan követni lehet.

Előadást tartott Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke is, "Innováció és gazdasági fejlődés" címmel. Az innováció fogalmának tisztázása után kitért Magyarország innovációs helyzetére 2013-tól 2015-ig. Többek között elmondta, hogy alacsony az innovációs intenzitás a KKV szektorban, nem megfelelően van kihasználva az akadémiai potenciál és az előző (EU) támogatási ciklus támogatásai nem vezettek tartós eredményre.

E.ON Innovációs kerekasztal-beszélgetés

2015. december 3-án, az E.ON "Innovációs kerekasztal beszélgetést" szervezett, az E.ON irodájában Budapesten, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Frischmann Gábor, MISZ alelnök tartott előadást.

Előadásában először az innováció fogalomkörét tisztázta az Oslo kézikönyvben alkalmazott fogalomrendszer alapján, majd bemutatta a MISZ küldetését, fő célkitűzéseit és eszközrendszerét, szervezetét, példákkal is illusztrálva tevékenységének néhány kulcsterületét (innováció népszerűsítése, szolgáltatások, állásfoglalások, kezdeményezések). Ezután összefoglalta a hazai innovációt támogató környezet legutóbbi fontos változásait ("Befektetés a jövőbe" stratégia elfogadása, NKFIH működésének beindulása, várható anyagi keretek), majd - figyelembe véve az E.ON nemzetközi nagyvállalati jellegét - tapasztalatai alapján elmondta, hogy egy ilyen nagyvállalat esetén mik az innovációra épített tartós üzleti siker belső feltételei.

Az előadás mindvégig interaktívan, a hallgatóság aktív részvételével zajlott.

International Visegrad Fund: 15 Years Behind, Many More Ahead

2015. december 11-én, Budapesten került megrendezésre tagszervezetünk, az Antall József Tudásközpont (AJTK) szervezésében az "International Visegrad Fund: 15 Years Behind, Many More Ahead" című konferencia, mely a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint a Nemzetközi Visegrádi Alappal együttműködésben valósult meg.

Az egynapos konferencia fókuszában a Nemzetközi Visegrádi Alap elmúlt 15 éves tevékenysége állt, kiemelt figyelmet fordítva az Alap jövőbeli céljait és perspektíváit érintő kérdésekre is. A konferencia a legfontosabb témákat érintő kerekasztal-beszélgetések segítségével kívánt teljes körű képet nyújtani a visegrádi régió, továbbá a Nyugat-Balkán és Keleti Partnerség országai számára nyújtott ösztöndíjakról és programokról, melyekkel az Alap a polgárok és intézmények közti szorosabb kapcsolat fejlesztését támogatja.

A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Jármai Károly, válaszmányi tag, a Miskolci Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese vett részt, aki kerekasztal-beszélgetést vezetett "Innováció, tudomány, oktatás" címmel. Bemutatta a MISZ We4Startup projekt magyar eredményeit és a Miskolci Egyetem hat IVF4-es projektjét. Beszéltek a CEEPUS, az ERASMUS, a TéT, a H2020 pályázati lehetőségekről is.

A jó hangulatú konferencia első napja a Külgazdasági és Külügymisztériumban zárult, ahol számos diplomatával volt lehetőség találkozni. A fogadáson dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója és dr. Jármai Károly is részt vett.

25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűriülése

2015. november 26-án lezárult a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza, melyre 78 pályázattervet küldtek be a fiatalok.

A zsűri - Prof. Vajta László vezetésével - a végleges döntést, a részletes értékelést követően, 2015. december 11-én testületileg hozta meg. A 78 pályázat közül 53 kidolgozását javasolta a második fordulóra, így összesen 79 fiatal dolgozhatja ki részletesen a pályázatát, akik közül 7-en határon túli magyar diákok. A továbbjutott pályázatok közül a legtöbb biológiai, műszaki vagy informatikai témájú.

A díjakról szóló döntés a zsűri április 27-i ülésén fog megszületni, amelyen nemcsak az összesen közel három millió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról döntenek, hanem kiválasztják azt a három pályázatot is, amelyek képviselhetik Magyarországot 2016. szeptember 16-21. között az európai döntőn, Brüsszelben. A díjazottak további nemzetközi versenyeken, tanulmányutakon is részt vehetnek (pl. fenntarthatósági olimpián, Houstonban (USA); Nobel-héten Stockholmban stb.)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Magyar Innovációs Szövetség 12 M Ft-ot nyert el a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyre.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Fürkész Holding Kft.
Tagsorszám: | 718.
Cím: | 1139 Budapest, Pap Károly utca 22/D
Vezető: | Heinbach Lívia
Telefon: | 788-2778
E-mail: | livia@furkeszholding.hu

Tevékenység:
Alapvető céljuk a szervezetfejlesztés - legyen az stratégiai, egyéni vagy csoportos készségfejlesztő, kompetenciafejlesztő program - minden képzésük illeszkedik a szervezet hosszú és rövidtávú fejlesztési céljaihoz. Minden fejlesztésük feltétele a cégre, funkcióra szabás, náluk középpontban az ember áll. Szolgáltatásaikkal igyekeznek teljes körű segítséget nyújtani a szervezeteken belül és kívül, a munkahely és a magánszféra világában is. Megítélésük szerint ez egyik leglényegesebb - ha nem leglényegesebb - alapja egy termelő vagy szolgáltató cég működésének. Cégük elsősorban eljárás-innovációs tevékenységben igyekszik segítséget nyújtani más KKV-nak, mind szervezeti működésben, mind marketingben.

Név: | DO3D Innovation Kft.
Tagsorszám: | 719.
Cím: | 5630 Békés, Táncsics utca 6/1.
Vezető: | Liszkai Tamás
Telefon: | 70/4080-076
E-mail: | hello@do3d.eu

Tevékenység:
A cég nevéhez fűződik az első hazai fejlesztésű professzionális 3D nyomtató megalkotása. Ezen "DLP" elven működő additív gyártóeszköz értékesítésén túl a cég profiljába tartozik továbbá a 3D bérnyomtatás, műszaki tervezés, tanácsadás, termékfejlesztés és 3D nyomtató alapanyag-fejlesztés, kereskedelem.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Stockholm International Youth Science Seminar

A Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Magyarországot Marton Ákos képviselte a 2015. december 4. és 11. között megrendezett Stockholm International Youth Science Seminar-on, és az azt lezáró Nobel-díj kiosztási ceremónián és banketten. Ákos a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákja.

A Nobel Alapítvány támogatásával, 1976 óta megrendezésre kerülő esemény kiemelt célja, hogy a világ minden tájáról érkező, különböző tudományterületen jeleskedő 24, 18-24 év közötti fiatal bemutatásával inspirálja a svéd diákok tudomány iránti érdeklődését, továbbá előmozdítsa a résztvevők tudományos pályáját.

A Nobel-hét keretében a fiatalok részt vehettek William Campbell, Satoshi Omura és Youyou Tu parazita ellenes terápiákat kifejlesztő professzorok sajtókonferenciáján, valamint meghallgathatták az idei Nobel-díjasok előadásait. Így Svetlana Alexievich írónő irodalmi estjét, Takaaki Kajita és Arthur McDonald, neutrínó-kutatók felfedezéseit, Tomas Lindahl, Paul Modrich és Aziz Sancar a DNS javító mechanizmusainak működését feltáró tudósok előadását, valamint Angus Deaton közgazdasági előadását.

A Nobel-díjas tudósok előadásait követően, a tudósnövendékek a stockholmi Karolinska Intézetben ismertethették projektjeiket több mint 1000 középiskolás előtt, majd posztereiket kiállítva beszélgethettek kutatásukról az érdeklődő diákokkal.

Az ifjú tehetségek látogatást tehettek a Karolinska Intézet parazitológiával foglalkozó laborjaiban, valamint az Ericsson telekommunikációs cég svéd központjában. December 9-én részt vettek egy fogadáson, ahol személyesen találkozhattak az idei és az előző évek Nobel-díjas tudósaival, valamint a világ tudóstársadalmának kiválóságaival. Másnap a stockholmi Concert Hall-ban részesei lehettek a Nobel-díj átadási ceremóniának, majd a Városházán a bankettnek.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Változik az SZTNH székhelye

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2015. december 1-je és december 10-e között eddigi székhelyéről, a Budapest, V. kerület Garibaldi u. 2. szám alatti épületből, átköltözik a Budapest, VIII. kerület II. János Pál pápa tér 7. szám alatti új székhelyére.

Az Ügyfélszolgálat és a Frecskay János Szakkönyvtár változatlan helyszínen, a Budapest, Akadémia u. 21. szám alatt várja az ügyfeleket, továbbra is a szokott nyitva tartási időben.
További információk a nyitva tartásról és az ügyfélfogadásról az alábbi linken érhetők el.

Pályázati felhívások

Pályázat a 2015. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködésben  - 24. alkalommal hirdeti meg a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további, összesen öt kategóriában díjazzuk, úgymint:
Ipari, Agrár, Környezetvédelmi Innovációs Díj, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díjai.

A legeredményesebb, 2013. január 1. után alapított startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség Startup Innovációs Díját nyeri el.
 
A díjak ünnepélyes átadására 2016. március végén kerül sor az Országházban.

A pályázaton, közvetlen jelentkezés vagy javaslat alapján, azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2015. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke professzor Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke.

Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2015-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, ill. egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett, az innováció eredetiségét, újszerűségét, társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.

A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.
Korábbi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A nevezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), maximum 10 A/4-es oldalon,
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2016. február 17. 16 óra

A pályázatokat pdf, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

DesignEuropa díj: formatervezési minták elismerése az EU-ban

Az uniós formatervezési minták jelentőségének elismerése céljából a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH), az EU-ban működő legnagyobb szellemitulajdon-ügynökség 2015. december 1-én, első ízben hirdette meg a DesignEuropa díjat.

A díjra olyan cégek és/vagy magánszemélyek pályázhatnak, amelyek/akik rendelkeznek érvényes lajstromozott közösségi formatervezési mintával (RCD). A lajstromozott közösségi formatervezési minta a BPHH által nyilvántartott egységes szellemitulajdon-jog, amely az EU 28 tagállamában érvényes.

A DesignEuropa díjat három kategóriában ítélik oda:
- Ipar (több mint 50 alkalmazottal és több mint 10 millió euró bevétellel rendelkező cégek);
- Kis- és feltörekvő vállalkozások (kevesebb mint 50 alkalmazottal és kevesebb mint 10 millió euró bevétellel rendelkező, vagy 2013. január 1-je után alapított vállalkozások),
- Lifetime Achievement (Életmű) elnevezésű különdíj.

A díjra pályázni a BPHH weboldalán keresztül lehet 2016. február 1-jétől. A nevezési feltételek, valamint a pályázóknak szóló útmutató szintén elérhető lesz ettől a naptól.

Hídépítő játék

Tagszervezetünk, a Miskolci Egyetem Oktatásának Fejlesztéséért Alapítvány a FUX ZRt-vel együtt innovációs versenyt hirdet határon túli középiskolák magyar tanulóinak "Hídépítő játék" címmel.

Az innovációs készséget fejlesztő világjátékon létre kell hozni, megadott pálya-alapok mellett, a PONTIFEX II program felhasználásával a megfelelő acél- és kábelelemekből álló hídszerkezetet, mely nem megy tönkre a járművek áthaladásakor és a legolcsóbb kivitelű (a program költséget számol).

A játék részletei és a demoprogram megtekinthetők itt és itt.

2015. december 15-től a pálya és a shareware program hozzáférhető Kota Lászlónál az A/5 I. em. 109 szobában, tel. 17-40, e-mail: altkota@uni-miskolc.hu

A középiskolának regisztrálnia kell a programkódért a honlapról letölthető űrlap kitöltésével.
Beadási határidő: 2016. február 22. 14 óra.

A legjobb pályamű egy notebook számítógépet nyer. Ünnepélyes díjátadás előreláthatólag február 26-án lesz a Miskolci Egyetemen, 10:00-kor az Egyetemi Tanácsteremben.

Szakirodalomfigyelő

Marc Kushner: A jövő építészete - 100 különleges épület - HVG Könyvek, 2015 - TED Könyvek
Dr. Osman Péter ismertetése

A hírlevél 2015/19. számában mutattuk be a TED-előadásokat, Carmine Gallo könyve segítségével. Róluk e kötet ajánlójából idézve "Inspiráló előadásokat hallhatunk a tudomány, a kultúra, a dizájn, a szórakoztatás és az üzlet világából, valamint a legkülönbözőbb globális problémákról, több mint 100 nyelven." "A TED Könyveket egy ültőhelyünkben elolvashatjuk, ahhoz viszont elég hosszúak, hogy elmélyedjünk egy-egy témakörben. A könyv általában ott folytatódik, ahol az előadás véget ér." Szellemes és főként igaz mottót tesz hozzá: "Kis könyvek, nagy gondolatok". Már kapható egy másik, ragyogó kis kötet is (méretre igazi zsebkönyvek!), amelyről majd szintén szólunk: Pico Iyer: A nyugalom művészete - Kalandozások egy helyben.

"E könyv célja, hogy többet várjunk az építészettől. Az épületek nem csupán hátteret adnak életünkhöz, hanem formálják is azt..." - indítja mondandóját Kushner. S arra, hogy az építészet sokszor alulteljesít: "Nem szükségszerű, hogy így legyen. A kezünkben van a megoldás kulcsa: egyszerűen csak magasabb elvárásokat kell támasztanunk az épületeinkkel szemben." Gazdaságilag ugyan ez ennél bonyolultabb, szakmailag viszont igen erős kijelentéssel folytatja: "Az építészet forradalma már elkezdődött. Az átlagembert soha nem érdekelte annyira ez a téma, mint manapság." Ezt mutatja be e könyve. Kiemeli: a legmodernebb technológiáknak, fényképező eszközeinknek és a közösségi médiumoknak köszönhetően az építészet nagyságrendekkel nagyobb közfigyelmet kap, mint korábban, ami alapvetően átírja a hozzá fűződő viszonyunkat, s ennek következtében az építészet szerepét és szerepfelfogását is. "Még az építészettörténészek sem tudják, mi történik pontosan, mert minden olyan gyorsan változik. Az építészet jövője tomboló szélvihar, és a kísérletezések nyomán teljesen átrendeződnek a régi, hagyományos keretek." A maga sajátos felfogásáról és ezzel a könyve mondandójáról pedig: " E könyv szerzője partnernek tekinti a nyilvánosságot az építészet területén. Úgy véli, az épületek és az alkotók felé irányuló kérdéseinkkel (igen, a szöveg olykor botlik - OP) új jövőt teremtünk, amely alapjaiban más lesz, mint a ma ismert világ."

Könyve száz építészeti alkotás felvonultatásával felettébb izgalmas körképet mutat: azok sokoldalúan tükrözik, hogy a mai építészet legjavát a technológiai fejlődés és a kreativitás egymást ösztönző szárnyalása hozza létre. Az előbbi gyorsulva bővülő lehetőségeket ad az építészeknek innovatív alkotások létrehozására, az így született igények pedig keresletet a technológiák további fejlődéséhez.

A sokatmondó fejezetcímek: • A világ végén • Régiből újat • Egészségünkre • Efemer • Formabontók • Úton • A természet lágy ölén • Menedékház kicsit másképp • Ugyanaz kicsiben • Társadalmi katalizátorok • Ugrás a jövőbe.
Kushner társ-alapítója és vezetője a legnagyobb online építészeti platformnak, az Architizer-nek. Amint írja, e kötet tartalmát "a legérdekesebb és legrelevánsabb építészeti munkákból, több mint ötezer Architizer-díjra jelölt alkotás közül választották ki. Minden földrész és rengeteg épülettípus képviselteti magát: kicsik és nagyok, konceptuálisak és megvalósultak." Mindegyikhez kapunk egy rövid összefoglalást: ezek "a kiegészítő szövegek alapos kutatások, beszélgetések és személyes tapasztalatok eredményeként születtek." Mindegyikük végén egy-egy mondat viszi tovább a gondolkodást. Kiragadva: • "A nyilvánvaló átértékelése valami teljesen újhoz vezethet." • "Az építészet rendkívüli módon képes felhasználni a leghétköznapibb anyagokat." • "Csak dizájn kérdése, és az építészet (inkább az épület - OP) több mint a részek összessége."

Az emberiség története - 22 000 év-1000 tárgy - Corvina Kiadó, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

Ahogy a tudományok egyre több, mélyrehatóbb ismeretet tárnak fel az állatvilágról, az embernek mind kevesebb olyan faji sajátossága marad, amely csak reá jellemző. Ilyen a tudatos, módszeresen fejlesztett technikákat és megoldásokat alkalmazó tárgykészítés - csak az ember képes technológiát alkotni. A nagy hozzáértéssel pattintott kőbalta az állatvilág elhagyásának egyik különösen fontos állomása volt - s nem mellesleg az első műszaki innováció. A fejlődéssel pedig jöttek a népek, civilizációk, és a tárgykultúrák, amelyek természetesen a technológiai kultúrák fejlődésével és fejlesztésével is együtt jártak.

"Az emberiség hátrahagyott tárgyai a múlt egy-egy fejezetéről beszélnek. Milyen otthonokban laktak, hogyan temetkeztek, milyen istenekben hittek? Mit, hogyan és miből ettek és ittak? Hogyan öltöztek, dolgoztak, szórakoztak, tanultak, utaztak, harcoltak és kereskedtek? Az itt szereplő 1000 tárgy megelevenedik, és mesél nekünk 22 ezer év történelméről. Ezt a páratlanul gazdag albumot lapozgatva kiderül, hogy elődeink jóval izgalmasabb és érdekesebb világban éltek, mint ahogy azt mi valaha is elképzeltük." - A Corvina tökéletesen találó ajánlójából.

E tárgyak látványosan és hitelesen különösen fontos dolgot tanítanak embervoltunkról. Jelentős részük spirituális vagy intellektuális igények kielégítésére, mások a közösségi élet funkcióinak ellátására szolgál. És már a legkorábbiak kialakítása is jól mutatja, hogy e távoli őseink intelligensen felismerték, és alkotó módon ki is aknázták a dolgok működését, az ok-okozati összefüggéseket, az anyagok tulajdonságait, a továbbiakban pedig megjelenik valami, ami csak az emberre jellemző: a puszta használati értéken túllépő, annál sokkal többet is teremtő igényesség - amely a későbbi korokban a mesterek, a legjobb iparosok megkülönböztető jegyévé vált.

Milyenek voltak a korok, népek, civilizációk? Van a krónikáknak egy fajtája, amely - akárcsak a többi, teljeskörű képet ugyan nem adhat - nagyon sokat elmond, és a hitelessége csak attól függ, mennyire vagyunk képesek fellelni és helyesen "olvasni" az elemeit. Ezt a korok, népek, civilizációk ránk maradt tárgyaiból meríthetjük. Az eszköz, használati tárgy, ékszer, műtárgy és bármi, ami emberi alkotás gyümölcse, betekintést ad, hogyan éltek akkor, milyen szükségleteik voltak, mire voltak képesek, és gyakran a gondolkodásukba, az értékrendjükbe is. Az itt bemutatott, hajdani és mai népek tárgykultúráiból, életük minden területéről merített ezer tárgy a hozzájuk csatlakozó ismertető és magyarázó szövegekkel látványos, sok elemében gyönyörű technika-, művészet- és kultúrtörténetté áll össze az idő- és a térbeli dimenziók mentén. Így vezet a kötet végig - a fejezetek címeit idézve - a korai társadalmakon, az antik civilizációkon, a középkoron, az új vallásokon és új birodalmakon, az "ipar és függetlenség" korszakán, s a gépesítés korán egészen napjainkig. Így sorakoznak benne, példálózva kiragadva, a korai civilizációk meghökkentő mívességgel kimunkált tárgyai, Stonehenge dolmenje, az etruszkok műalkotásai, a Bayeux-i kárpit, a Magna Charta, az Andok kincsei, az Agyaghadsereg, prekolumbián közép-amerikai szobrok, keleti kultúrák remekművei, reneszánsz hangszerek, műtárgyak, tudományos eszközök, és - nagyot ugorva -, a Gatling géppuska, Benz automobilja, a Boeing 747, jegyek a Beatlesre, a Casablanca plakátja, a telexgép, a Telstar műhold és az iPAD.

Az album nemcsak gazdag, hanem minden lapja gyönyörű is - de hisz’ Corvina! Olvasgatásával - teljes joggal mondja az ajánló - "Felejthetetlen utazásban lesz részünk Észak-Skandináviától a Húsvét-szigetig, a civilizáció hajnalától napjainkig, a kőbaltától az okostelefonig." S lenyűgözően bizonyítja, hogy az ember folyamatosan fejlődő alkotóképessége egyre inkább szinte mindenre képes.

Marnie Fogg: A ruha - 100 ötlet, ami örökre megváltoztatta a divatot - Corvina Kiadó, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

Az áruvilág gazdaságilag is nagyon jelentős hányadában a divat az innováció egyik erőteljes hajtóereje. Üzleti nézőpontból az egyik legzseniálisabb cselvetése azoknak, akik a gazdasági érdekeik érvényesítésére a piaci keresletet alakítják. A marketing egyik klasszikus, nagy mesterfogása új keresletet ébreszteni, és azt kielégíteni. Ezt teszi, kiemelkedő hatékonysággal, a divat - pontosabban annak alakítói, akik rendre megújítják, mi számít épp divatosnak, és gondoskodnak arról, hogy a divattal való lépéstartás, az éppen legdivatosabb termékek viselése ill. látványos használata az egyik nagyhatású presztízshordozó legyen. Ennek révén van nagy szerepe a termékváltás gyorsításában, sőt annak kierőltetésében, az új termék jövedelmezőségét pedig erőteljesen növelheti, hogy már csak az felel meg a divat éppen uralkodó követelményeinek - lefölözéses árképzéssel ebből extraprofit is születhet. Új divatot azonban csak úgy lehet teremteni, ha "a legújabb divatként" az addigiaktól jól felismerhetően eltérő termékeket dobnak piacra, vagyis erre kihegyezett termékfejlesztést kell alkalmazni. A Bevezetésből idézve: "A divatos öltözékek könyvünkben szereplő ikonikus példáit a megújítás szándéka köti össze: ez leginkább az eszközhasználat virtuozitásában, az uralkodó irányzatokkal való szembefordulásban mutatkozik meg, vagy épp a tervező egyéni látásmódjában." Az innováció itt valóban teljes körűen teljesül, hiszen a divat megújítása azzal áll elő, ha a piac kellően magas értékítélettel el is fogadja a termékfejlesztés újdonságait.

Kimagasló gazdasági jelentőségű további marketing mesterfogás a jelentős felvevőképességet adó új piacok meghódítása. Ezt látjuk diadala teljében abban, ahogyan a divat követését a társadalmak mind nagyobb részére kiterjesztik. Hajdan az udvari nemesség körében dívott, majd a hozzájuk hasonlítani, felzárkózni akaró gazdagokéban, mára pedig eljutottunk oda, hogy még a szegények is igyekeznek valahogy kiizzadni, hogy legalább a gyereknek az iskolában divatos "cuccai" legyenek, ne nézzék ki őt maguk közül a többiek.

Az új divat uralkodóvá tétele így nagy hozzáadott értéket teremt, amely a termékfejlesztés mellett két ágon is kötődik egy további szellemi munkához: a piacmegdolgozáshoz. Egyrészt, tudatosítani kell a piaccal, hogy ez az új divat. Másrészt, a piac ezt csak olyan cégektől fogadja el, amelyeket ebben meghatározónak ismer el - tehát a cégnek fel kell építeni, és folyamatosan fenntartani, fejleszteni a good-will-jét.

Az album képanyaga szó szerint bámulatos. Korok divatos öltözékeit ábrázoló híres festményeket épp úgy találunk benne, mint híres ruhák és híres emberek fényképeit - utóbbiakra példa egyebek közt Jacqueline Kennedy és Marilyn Monroe. A Corvina ajánlójából idézve - "a divattörténet 100 úttörő modelljének bemutatásán keresztül tárja fel a divat múltjának és jelenének folyamatos kölcsönhatását, nem feledkezve meg az egyes darabok későbbi újraértelmezéseiről sem. A XIX. századi európai öltözködést forradalmasító Joséphine császárné empire stílusú ruháitól kezdve Christian Dior New Look sziluettjén át Mary Quant miniruhájáig valamennyi ruhadarab a viselettörténet egy-egy mérföldköve, melyek segítségével nyomon követhető az egyes divatötletek születése, majd évszázadok alatti újjáalakulása. Feltárja a tervezők és a korszakok közötti kapcsolatokat, és lehetővé teszi, hogy az olvasó felismerje az egyes hatások jelentőségét, felfedezze az eredetiség varázsát, ugyanakkor áttekintést kapjon a divat történetéről." A Bevezetés pedig, miután röviden összegzi az album kötődését a divat kultúrtörténetéhez, így zárul: "Ezeknek és más úttörő daraboknak megalkotását követhetjük végig a következő oldalakon, hiteles képet kapva a divat évszázadainak legradikálisabb változásaitól." Jogos!

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Napló, 2015. november 30., hétfő, 14. oldal
Beszámoló "A kőszegi innovációs kutatóbázis és tudásközpont fejlesztése a Pannon Egyetem oktatási és kutatási hálózatának keretében" című projekt zárásáról

Dunaújvárosi hírlap, 2015. november 30., hétfő, 3. oldal
Tudományos képzés műhelyeinek támogatása és kutatói utánpótlás fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán

Dunaújvárosi hírlap, 2015. november 30., hétfő, 6. oldal
Virtuális egyetem az ipar versenyképességének, innovációs potenciáljának szolgálatában

Fejér Megyei Hírlap, 2015. november 30., hétfő, 3. oldal
Tudományos képzés műhelyeinek támogatása és kutatói utánpótlás fejlesztése a Dunaújvárosi Főiskolán című projektje a végéhez közelít

Heves megyei Hírlap, 2015. november 30., hétfő, 12. oldal
A Tudás-Park Eger és Térsége Tudástranszfer tevékenységeinek fejlesztése

Kisalföld, 2015. november 30., hétfő, 12. oldal
Minden második kkv pályázna európai uniós forrásra

Techmonitor Magazin, 2015. november 30., hétfő, 38-39. oldal
Kutatás-fejlesztés

Skik.hu, 2015. november 30., hétfő
Magyar Innovációs Nagydíj pályázat 2015.

Pbkik.hu, 2015. november 30., hétfő
Magyar Innovációs Nagydíj, 2015

Uzletresz.hu, 2015. november 30., hétfő
Lett egy plusz hónap az EU-pályázat beadására

Uzletresz.hu, 2015. november 30., hétfő
Online anatómiaatlasz lett a győztes ötlet

News4business.hu, 2015. november 30., hétfő
Innovatív megoldások

Innoportal.hu, 2015. november 30., hétfő
Eurostat: stagnál a kutatás-fejlesztési ráfordítás az EU-ban

Magyaridok.hu, 2015. november 30., hétfő
Megindult a tesztüzem az ipari innovációs központban Kecskeméten

Keol.hu, 2015. november 30., hétfő
Megindult a tesztüzem a kecskeméti IQ ipari innovációs központban

Kecskemetitv.hu, 2015. november 30., hétfő
Elindult a tesztüzem az IQ innovációs központban

Hirek.prim.hu, 2015. november 30., hétfő
Ericsson Garázs az 5G magyarországi előmozdítására

24.hu, 2015. november 30., hétfő
Új magyar találmány a világsiker kapujában

Zsiráf Diákmagazin, 2015. november, 10-15. oldal
Egy szelet Amerika

MATEHETSZ hírlevél, 2015. november
Átadták a Pro Progressio Alapítvány diploma és doktorandusz ösztöndíjait

Magyar Idők, 2015. december 1., kedd, 11. oldal
K+F, innováció a 21. századi Európában

Magyar Idők, 2015. december 1., kedd, 1+12. oldal
Milliárdos beruházással fejlesztik

Magyar Idők, 2015. december 1., kedd, 13. oldal
Kutatás-fejlesztés: lemaradásban Európa

Magyar Nemzet, 2015. december 1., kedd, 6. oldal
Debreceni robotok
Ahol játékos tanulókból a jövő mérnökei lesznek

Magyar Nemzet, 2015. december 1., kedd, 10. oldal
Két százalék kutatás-fejlesztésre

Kelet-Magyarország, 2015. december 1., kedd, 11. oldal
Technológiai Transzfer Központ alakulhat meg

Észak-Magyarország, 2015. december 1., kedd, 6. oldal
Három kutatási területet jelöltek ki a húsz közül

Békés Megyei Hírlap, 2015. december 1., kedd, 3. oldal
Főiskolai partner az innovációban

Petőfi Népe, 2015. december 1., kedd, 3. oldal
Elindult a tesztüzem

Beol.hu, 2015. december 1., kedd
Kutatás-fejlesztésre nyert félmilliárd forintot a Miskolci Egyetem

Baon.hu, 2015. december 1., kedd
Elindult a tesztüzem az IQ Kecskemét Ipari Innovációs Központban

Realista.hu, 2015. december 1., kedd
Megindult a tesztüzem a kecskeméti innovációs központban

Profitline.hu, 2015. december 1., kedd
Megindult a tesztüzem az ipari innovációs központban Kecskeméten

Vg.hu, 2015. december 1., kedd
Ne is álmodjunk okos városokról, amíg háromszor aszfaltoznak le egy utat?

Teol.hu, 2015. december 1., kedd
Kutatás-fejlesztésre nyert félmilliárd forintot a Miskolci Egyetem

Szon.hu, 2015. december 1., kedd
Új részecskegyorsító Debrecenben

Somogyma.hu, 2015. december 1., kedd
Megindult a tesztüzem az ipari innovációs központban Kecskeméten

Mon.hu, 2015. december 1., kedd
Debrecenben a CERN kisöccse

Ma.hu, 2015. december 1., kedd
Átadták a debreceni atommagkutató új gyorsítóját

Kecskemeti-hirhatar.hu, 2015. december 1., kedd
Megindult a tesztüzem a kecskeméti IQ ipari innovációs központban

Haon.hu, 2015. december 1., kedd
Az újraiparosítás és az innováció támogatása is a kormánycélok között van

Hajdupress.hu, 2015. december 1., kedd
Milliárdos értéket adtak át Debrecenben

Gyartastrend.hu, 2015. december 1., kedd
Tesztüzem az ipari innovációs központban Kecskeméten

Digitalhungary.hu, 2015. december 1., kedd
Jól futnak az európai startupok

Dehir.hu, 2015. december 1., kedd
Díjazták a megye száz legjelentősebb vállalkozását

Dehir.hu, 2015. december 1., kedd
A világ egyik legjobb gyorsítóközpontja lett a debreceni

Tudositok.hu, 2015. december 1., kedd
Robotokat programoznak a fehérvári diákok

Szekesfehervar.hu, 2015. december 1., kedd
Bejczy Antal Innovációs Emlékverseny - robotokat programoznak a fehérvári diákok

Profitline.hu, 2015. december 1., kedd
Egyre jobbak az európai startup cégek

Nol.hu, 2015. december 1., kedd
Okos városok: nagyon komoly kérdésre kell választ adni

Mno.hu, 2015. december 1., kedd
Új részecskegyorsítót adtak át Debrecenben

Inforadio.hu, 2015. december 1., kedd
A svájci CERN kisöccse Debrecenben

Hvg.hu, 2015. december 1., kedd
Egymilliárdnál is többért gyorsítják a debreceni részecskéket

Hvg.hu, 2015. december 1., kedd
Transzatlanti szupersztrádán száguldhatnak a magyar cégek a Szilícium-völgybe

Hvg.hu, 2015. december 1., kedd
Nincs minden veszve az európai startup fronton

Hirek.prim.hu, 2015. december 1., kedd
Egyre jobbak az európai startupok

Blog.szta.hu, 2015. december 1., kedd
Így könnyítené meg az Unió a kkv-k nemzetközi piacra lépését

Alfoldiregiomagazin.hu, 2015. december 1., kedd
Új Innovációs Központ Kecskeméten

24.hu, 2015. december 1., kedd
A Szilícium-völgyben is debütált egy magyar vállalkozás

Pannonnovum.hu, 2015. december 1., kedd
Befektetői szupercsapattal támadnak Oszkóék

Pannonnovum.hu, 2015. december 1., kedd
Hova tűntek a dobpergéssel induló magyar startupok?

ECHO TV, Híróra, 2015. december 1., kedd
214 milliárd forintos uniós pályázati keret van még nyitva a kis- és középvállalkozások számára, mondta Csepreghy Nándor

Atv, START, 2015. december 1., kedd
Uniós eljárás indulhat Magyarország ellen?

Magyar Nemzet, 2015. december 2., szerda, 5. oldal
Okosodnának a hazai városok

Hajdú-Bihari Napló, 2015. december 2., szerda, 1+3. oldal
Új készülékkel gyorsítanak

Hajdú-Bihari Napló, 2015. december 2., szerda, 5. oldal
Elismerések
"...Debreceni Egyetem Innovációs Díj 2015. évi kitüntetettjei a "Pepszin és tripszin rezisztens, hisztamináz tartalmú növényi kivonat és eljárás ennek előállítására" című munkájukért Sipka Sándor egyetemi tanár és munkatársai..."

Hajdú-Bihari Napló, 2015. december 2., szerda, 1+6+7. oldal
TOP 100: elismertük megyénk legsikeresebb vállalkozásait

Dunaújvárosi Hírlap, 2015. december 2., szerda, 6. oldal
Innovativitás, pályázatok

Magyar Idők, 2015. december 2., szerda, 1+13. oldal
Pozitív mérleggel zárjuk az uniós ciklust

Magyar Idők, 2015. december 2., szerda, 8. oldal
K+F, innováció a 21. századi Európában

Magyar Mezőgazdaság, 2015. december 2., szerda, 16. oldal
Már lehet pályázni
"...Magyar Innovációs Nagydíj pályázattal a műszaki, technológiai, gazdasági innovációt ismerik el. Az innováció szó az elmúlt években inflálódott, és mindenre használják, ami ugyan helyes, de a szövetség az értékteremtő területen vizsgálja az új műszaki, technológiai, gazdasági megoldásokat, jelentette ki Pakucs János..."

Computerworld, 2015. december 2., szerda, 8+9. oldal
Vállalatokat digitalizál

Hajdú-Bihari Napló - TOP 100 2015, 2015. december 2., szerda, 50. oldal
Technológia- és tudástranszfer a gazdasági növekedésért

Hajdú-Bihari Napló, 2015. december 2., szerda, 7. oldal
Nyitás a fiatalok felé
"...A Napló TOP 100 Klubját azzal keresték meg a Debreceni Egyetem Üzleti Innovációs Klub vezetői, hogy partnerséget szeretnének kialakítani..."

Hajdú-Bihari Napló, TOP 100 2015, 2015. december 2., szerda, 62. oldal
Szép fejlődési pálya előtt a város

Innoteka.hu, 2015. december 2., szerda
Pénzt a kutatóknak!

Innoteka.hu, 2015. december 2., szerda
Gyakorlati tudnivalók a K+F minősítésről

Innoteka.hu, 2015. december 2., szerda
A jövő atomenergiára épül
"...Az új szakemberek felvételét és betanítását a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával a Nemzeti Nukleáris Kutatási Program keretében el­indítottuk, amely mintegy harminc kutatónak ad feladatot a következő négy évben..."

Innoteka.hu, 2015. december 2., szerda
A függetlenséget meg kell őrizni
"...Milyen a viszonya az idén januárban alakult Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatallal (NKFIH), amelyik elvitte a 2014 végéig az MTA által felügyelt Országos Tudományos Kutatási Alapprogramot? - Nem vitte el, mert az OTKA sohasem volt teljesen a mienk..."

Innoteka.hu, 2015. december 2., szerda
Get in the Ring!

Innoteka.hu, 2015. december 2., szerda
Nemzetközi szabadalmi ható­ság lett a VSZI

Innoteka.hu, 2015. december 2., szerda
Pályázati felhívás
"...Magyar Innovációs Nagydíj pályázat a 2015. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére..."

Innoteka.hu, 2015. december 2., szerda
Szegedről indult a Magyar Tudomány Ünnepe

Alfoldiregiomagazin.hu, 2015. december 2., szerda
Tesztüzembe kezd az IQ Kecskemét Ipari Innovációs Központ

Uzletresz.hu, 2015. december 2., szerda
Üzleti rutinnal öt év alatt felfut a cég

Uzletresz.hu, 2015. december 2., szerda
Előnyt élveznek a kkv-k a nagyvállalatokkal szemben

Piacesprofit.hu, 2015. december 2., szerda
Jobban megéri kicsikkel kutatni

Piacesprofit.hu, 2015. december 2., szerda
Világhódító magyarok a Szilícium-völgyben

Piacesprofit.hu, 2015. december 2., szerda
A fiatalság nem a siker záloga

Portfolio.hu, 2015. december 2., szerda
Csepreghy az EU-pénzekről: nem nyithatunk kiskapukat

News4business.hu, 2015. december 2., szerda
Diák startuppereket vár a Microsoft

Hrportal.hu, 2015. december 2., szerda
Személyi jövedelemadó, társasági adó: változások 2016-tól

Erdon.ro, 2015. december 2., szerda
TudásPark: Három kutatási területet jelöltek ki a húsz közül

Autopro.hu, 2015. december 2., szerda
Több pénzt kapnak fejlesztésre a kkv-k

Profitline.hu, 2015. december 2., szerda
Érett fejjel alapítják a sikeres cégeket

Profitline.hu, 2015. december 2., szerda
Nagyobb a kutatás-fejlesztési támogatás, ha kis- és középvállalkozás végzi

Privatbankar.hu, 2015. december 2., szerda
Sikeres cégről álmodsz? Felejts el néhány sztereotípiát!

Orientpress.hu, 2015. december 2., szerda
2014-2020 között több mint 760 milliárd forint áll rendelkezésre energetikai fejlesztésekre

Orientpress.hu, 2015. december 2., szerda
A sikeres cégek alapítóinak egyharmada nő

Nrgreport.com, 2015. december 2., szerda
NFM: 2014-2020-ig 760 milliárd forint jut energetikai fejlesztésekre

Nrgreport.com, 2015. december 2., szerda
Átadták a debreceni atommagkutató új gyorsítóját

Nol.hu, 2015. december 2., szerda
NFM: energetikára lesz pénz

Index.hu, 2015. december 2., szerda
Új részecskegyorsítót adtak át Debrecenben

Index.hu, 2015. december 2., szerda
Egyáltalán nem a húszéveseké a vállalkozás világa

Hvg.hu, 2015. december 2., szerda
A legsikeresebb vezetők 40 év felettiek

Hir.ma, 2015. december 2., szerda
Nagyobb a kutatás-fejlesztési támogatás, ha kis- és középvállalkozás végzi

Greenfo.hu, 2015. december 2., szerda
Az NFM szerint energetikára lesz pénz

Gondola.hu, 2015. december 2., szerda
Pozitív mérleggel zárjuk az uniós ciklust

Figyelo.hu, 2015. december 2., szerda
Energetika: mesés összegek állnak rendelkezésre

Figyelo.hu, 2015. december 2., szerda
Világszínvonalú vállalatépítés világhódító magyaroknak a Szilícium-völgyben

Adozona.hu, 2015. december 2., szerda
Jól járnak a kkv-k. Új rendelet a K+F támogatásáról

ECHO TV, Reggeli Híradó, 2015. december 2., szerda
214 milliárd forintos uniós pályázati keret van még nyitva a kis- és középvállalkozások számára, mondta Csepreghy Nándor

ECHO TV, Déli Híradó, 2015. december 2., szerda
214 milliárd forintos uniós pályázati keret van még nyitva a kis- és középvállalkozások számára, mondta Csepreghy Nándor

Magyar Idők, 2015. december 3., csütörtök, 16. oldal
Érett nők és férfiak alapítják a sikeres vállalkozásokat

Magyar Idők, 2015. december 3., csütörtök, 16. oldal
A kis cégeket többel támogatják

Zalai Hírlap, 2015. december 3., csütörtök, 6. oldal
A foglalkoztatás vezetői

Új Néplap, 2015. december 3., csütörtök, 4. oldal
Központot hoznának létre

Figyelő, 2015. december 3., csütörtök, 50. oldal
Bástyák és rések
Szellemi tulajdonjogok

Élelmiszer, 2015. december 3., csütörtök, 30-33. oldal
Innovációk versenyfutása a polcokon

Élelmiszer, 2015. december 3., csütörtök, 34-37. oldal
Új termékek útja az ötlettől a fogyasztó kosaráig

Nógrád Megyei Hírlap, 2015. december 3., csütörtök, 2. oldal
Innováció és emlékezés találkozása

Orientpress.hu, 2015. december 3., csütörtök
Az innováció hatékonyságát kell növelni a kutatás-fejlesztésben

Innoportal.hu, 2015. december 3., csütörtök
Még mindig nem elég hatékony az innováció Magyarországon

Webradio.hu, 2015. december 3., csütörtök
Innovációs konferencia: a hatékonyságot kell növelni

Gyartastrend.hu, 2015. december 3., csütörtök
Nagyobb a K+F támogatás, ha kkv végzi

Innoportal.hu, 2015. december 3., csütörtök
Előnyben a kkv-k a kutatás-fejlesztési támogatásoknál

Profit7.hu, 2015. december 3., csütörtök
Kicsi cég, nagy támogatás

Magyaridok.hu, 2015. december 3., csütörtök
A kis cégeket többel támogatják

Mmonline.hu, 2015. december 3., csütörtök
Így adózunk jövőre

Uzletresz.hu, 2015. december 3., csütörtök
Közbeszerzés kkv-knak: megváltoztak a kiskapuk

Logisztikama.hu, 2015. december 3., csütörtök
Érett fejjel alapítják a sikeres cégeket

Magyaridok.hu, 2015. december 3., csütörtök
Érett nők és férfiak alapítják a sikeres vállalkozásokat

Hirek.prim.hu, 2015. december 3., csütörtök
Még lehet jelentkezni a Microsoft Imagine Cup Academy-re

Mmonline.hu, 2015. december 3., csütörtök
Diákcsapatokat vár a Microsoft

Infovilag.hu, 2015. december 3., csütörtök
A körforgásos gazdaság: versenyképesség, munkahelyek, fenntartható fejlődés

Pannonnovum.hu, 2015. december 3., csütörtök
Világsikert ért el újabb három magyar cég

Bankmonitor.hu, 2015. december 3., csütörtök
Sok-sok apró titok - Ez kell a sikeres vállalkozáshoz!

Piacesprofit.hu, 2015. december 3., csütörtök
Módosult az ötvenmilliárdos pályázat kiírása

Computerworld.hu, 2015. december 3., csütörtök
A BME-n az MIT módszereivel mentorálnak majd startupokat

Sonline.hu, 2015. december 3., csütörtök
KVGY: Üzleti Etikai Díj is jelzi a sikert

Energiainfo.hu, 2015. december 3., csütörtök
Energetikai fejlesztésekre 763 milliárd jut 2020-ig

Profitline.hu, 2015. december 3., csütörtök
Adócsomag 2016 - mire számíthatunk az új évtől?

Kreativ.hu, 2015. december 3., csütörtök
Bulgáriába mehet a Practify
"...A pontozó bírók Magyarország vezető befektetői és alapkezelői közül kerültek ki, az esemény fővédnöke Pálinkás József a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke volt. Utánkövetés nélkül a vállalati képzésen tanultakat csak a résztvevők 15 százaléka építi be a mindennapi gyakorlatba, ami lássuk be, nagyon alacsony arány, hiszen kevés olyan iparág van, ami 85 százalékos selejtarány mellett prosperál..."

Dehir.hu, 2015. december 3., csütörtök
Modern Városok Program: további 2 milliárd forintot kap Debrecen
"...Megállapodás szerint ezen túl 5 milliárd forintot kell biztosítani a város és az egyetem innovációs fejlesztési programjainak támogatására. A kormány támogatja az új debreceni ipari park kialakítását..."

Magyarhirlap.hu, 2015. december 3., csütörtök
"Az innováció hatékonyságát növelni kell"

Hir.ma, 2015. december 3., csütörtök
Egyre inkább üzleti prioritás az innováció

Infoter.eu, 2015. december 3., csütörtök
Az innováció hatékonyságát kell növelni a kutatás-fejlesztésben

Ado.hu, 2015. december 3., csütörtök
Egyre fontosabb a cégeknek az innováció

Pannonnovum.hu, 2015. december 3., csütörtök
Világsikert ért el újabb három magyar cég

InfoRádió, 2015. december 3., csütörtök
Ericsson garázs

Vas Népe, 2015. december 4., péntek, 6. oldal
A szellemi vagyon védelmének támogatása

Vas Népe, 2015. december 4., péntek, 6. oldal
Innovációs teljesítmények elismerése
"...A Magyar Innovációs Alapítvány 24. alkalommal hirdette meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot, ipari, agrár és környezetvédelmi kategóriákban. Emellett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is kiosztja majd díjait..."

Világgazdaság, 2015. december 4., péntek, 11. oldal
Még mindig nem kivételeznek

Petőfi Népe, 2015. december 4., péntek, 4. oldal
Az ötlettől a piaci értékesítésig

Világgazdaság, 2015. december 4., péntek, 14. oldal
Sikert hozott a repülő kerékpár
Innováció Nyolc magyar a legjobbak között

Kelet-Magyarország, 2015. december 4., péntek, 7. oldal
Kutatnak a jövőért

Innportal.hu, 2015. december 4., péntek
Egyre inkább üzleti prioritás az innováció

Piacesprofit.hu, 2015. december 4., péntek
Hatékony és eredményes - ez az igazi innováció

Insiderblog.hu, 2015. december 4., péntek
Új adók jövőre - hogyan spórolj k+f-fel?

Bitport.hu, 2015. december 4., péntek
Csökken a kockázati tőkések kockázattűrése?

Szekesfehervarinapilap.hu, 2015. december 4., péntek
Bejczy Antal Innovációs Emlékverseny - robotokat programoznak a fehérvári diákok

Hirado.hu, 2015. december 4., péntek
Hatalmasat kaszálhat igényre alapozott innovációval

Pannonnovum.hu, 2015. december 4., péntek
SZTNH általi K+F minősítés elfogadása GINOP pályázat esetében

Pannonnovum.hu, 2015. december 4., péntek
Az SZTNH csatlakozott az áruhasonlósági adatbázishoz

Pannonnovum.hu, 2015. december 4., péntek
Hatékony és eredményes - ez az igazi innováció

Pannonnovum.hu, 2015. december 4., péntek
A kreativitás nem tehetség kérdése

Pannonnovum.hu, 2015. december 4., péntek
Transzatlanti szupersztrádán száguldhatnak a magyar cégek a Szilícium-völgybe

Új Néplap, 2015. december 5., szombat, 6. oldal
Negyvenes alapítók
Eredményes céghez még kevés a fiatalos lendület

Új Dunántúli Napló, 2015. december 5., szombat, 6. oldal
Negyvenes alapítók

Tolnai Népújság, 2015. december 5., szombat, 6. oldal
Negyvenes alapítók

Somogyi Hírlap, 2015. december 5., szombat, 6. oldal)
Negyvenes alapítók

Petőfi Népe, 2015. december 5., szombat, 6. oldal
Negyvenes alapítók

Heves megyei Hírlap, 2015. december 5., szombat, 6. oldal
Negyvenes alapítók

Békés Megyei Hírlap, 2015. december 5., szombat, 6. oldal
Negyvenes alapítók

Kelet Magyarország, 2015. december 5., szombat, 8. oldal
Innováció a gyermekek lábának egészségéért

Innotéka, 2015. december 5., szombat, 2. oldal
Pénzt a kutatóknak!

Innotéka, 2015. december 5., szombat, 8. oldal
Szegedről indult a Magyar Tudomány Ünnepe

Innotéka, 2015. december 5., szombat, 21. oldal
Multik a kutatóhelyeken

Innotéka, 2015. december 5., szombat, 26. oldal
Get in the Ring!

Innotéka, 2015. december 5., szombat, 26. oldal
Nemzetközi szabadalmi hatóság lett a VSZI

Innotéka, 2015. december 5., szombat, 27. oldal
Gépészmérnök kapta idén a Jedlik Ányos-díjat

Innotéka, 2015. december 5., szombat, 30-31. oldal
Gyakorlati tudnivalók a K+F minősítésről

Élelmiszer, 2015. december 5., szombat, 30-33. oldal
Innovációk versenyfutása a polcokon

Euroastra.hu, 2015. december 6., vasárnap
Innováció Ericsson módra - 5G Magyarországon

Mno.hu, 2015. december 7., hétfő
"Nő a tudománnyal szembeni félelem"

Elelmiszer.hu, 2015. december 7., hétfő
8650 napi fogyasztási cikkből csak 18 átütő erejű innováció

Vs.hu, 2015. december 7., hétfő
Ennyi pénz megy a jó magyar ötletekre

Digit.mandiner.hu, 2015. december 7., hétfő
Európa legígéretesebb startupjai Budapesten

24.hu, 2015. december 7., hétfő
Egy új termék sikere nem a véletlenen múlik

Debreceninap.hu, 2015. december 7., hétfő
Középpontban a K+F+I ösztönzése

Népszabadság, 2015. december 8., kedd, 6. oldal
Gyűrűbe költözött az üvegbeton

IT-Business, 2015. december 8., kedd, 112-115. oldal
Ezermilliárd forintos potenciál van a szektorban

IT-Business, 2015. december 8., kedd, 20. oldal
Beszéljenek a Startupok "befektetőül

Mezőhír, 2015. december 8., kedd, 69. oldal
Innováció és fenntartható technológiák

Magyarszo.com, 2015. december 8., kedd
A tudomány jelenti a kiutat

Erdelyfm.ro, 2015. december 8., kedd
Harmadával nő a kutatásra szánt költségvetés jövőre

Webradio.hu, 2015. december 8., kedd
Újabb 300 millió euróval növeli innovációra szánt kiadásait a Siemens

Weborvospro.hu, 2015. december 8., kedd
2016 az új innovációs modellek éve lesz

Weborvos.hu, 2015. december 8., kedd
2016 az új innovációs modellek éve lesz

Autopro.hu, 2015. december 8., kedd
Eurómilliókat áldoz innovációra a Siemens

Scmonitor.hu, 2015. december 8., kedd
Újabb 300 millió euróval növeli innovációra szánt kiadásait a Siemens

Tozsdeforum.hu, 2015. december 8., kedd
Beindulnak a Siemens hengerei

Privatbankar.hu, 2015. december 8., kedd
Eléggé megy a szekér ennél a multinál

Pilisvorosvar.hu, 2015. december 8., kedd
KIÍRTÁK A XXIII. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT

Insiderblog.hu, 2015. december 8., kedd
Egyre jobbak az európai startup cégek

Kelet.hu, 2015. december 8., kedd
Szabolcsi innováció

Bumm.sk, 2015. december 8., kedd
Újabb 300 millió euróval növeli innovációra szánt kiadásait a Siemens

InfoRádió, 2015. december 8., kedd
Növeli innovációra szánt kiadásait a Siemens

Békés Megyei Hírlap, 2015. december 9., szerda, 2. oldal
Elkészült, de még nem nyílt meg
Innovációs, oktatási és közösségi központ a művelődési ház helyén

Kelet Magyarország, 2015. december 9., szerda, 6. oldal
Szabolcsi innováció

Világgazdaság, 2015. december 9., szerda, 4. oldal
Növeli innovációs kiadásait a Siemens

Magyar Mezőgazdaság, 2015. december 9., szerda, 78. oldal
A pályázat beadási határidő módosulása

Innoportal.hu, 2015. december 9., szerda
Újabb 300 millió euróval növeli innovációs büdzséjét a Siemens

Origo.hu, 2015. december 9., szerda
Villámtempóban élesedik a holdverseny

Hirek.prim.hu, 2015. december 9., szerda
Élesedik a Google Lunar XPRIZE holdversenye

24.hu, 2015. december 9., szerda
Igazi Holdversenyben van a magyar Puli

Euroastra.hu, 2015. december 9., szerda
Rátz tanár urak nélkül nincs felemelkedés - Életműdíj: eddig 112 kiváló pedagógus részesült elismerésben

Szeretlekmagyarorszag.hu, 2015. december 9., szerda
Meg kell fizetni a tudósainkat, mert senki nem jön hozzánk kutatni

Lokal.hu, 2015. december 9., szerda
Nem csak sikert, közösséget is kovácsol az ÓE

Uzletresz.hu, 2015. december 9., szerda
Százmilliós befektetést kap a magyar startup

Profitline.hu, 2015. december 9., szerda
Százmilliós befektetést kap a magyar startup, Londonba mennek

Mmonline.hu, 2015. december 9., szerda
Százmilliós befektetést kap a magyar startup

Computerworld.hu, 2015. december 9., szerda
Százmilliós befektetést kap a magyar startup

InfoRádió, 2015. december 9., szerda
A vállalati szektorban egyre nagyobb a szerepe a k+f-nek

Heti Válasz, 2015. december 10., csütörtök, 78+79+80. oldal
Startupok az adófizetők pénzéből

Magyar Hírlap, 2015. december 10., csütörtök, 8. oldal
Lehívtuk az összes brüsszeli forrást

Vg.hu, 2015. december 10., csütörtök
Zombivállalatok fogságában van Magyarország

Autopro.hu, 2015. december 10., csütörtök
Sebestyén Balázs: az innováció a legfontosabb számunkra

Szon.hu, 2015. december 10., csütörtök
Óriási az érdeklődés a nyíregyházi kötődésű feltaláló szerkezete iránt

Dehir.hu, 2015. december 10., csütörtök
Macedónok voltak kíváncsiak a debreceni ipari parkra és a reptérre

Adozona.hu, 2015. december 10., csütörtök
Ki csak feltölt, kinek be is kell vallani - hét adó

Euroastra.hu, 2015. december 10., csütörtök
Ticket to the Moon #2 - élesedik a verseny, már a második hivatalos indítási szerződés is megvan

Szegedma.hu, 2015. december 10., csütörtök
Az ELI mellé angol nyelvű iskola is kell

Szekelyhon.ro, 2015. december 10., csütörtök
Kutatóközpont nyílt a MOGYE-n

Haon.hu, 2015. december 10., csütörtök
Megéri Debrecenben kutatás-fejlesztéssel és vállalkozásban gyógyítással foglalkozni

Erdon.ro, 2015. december 10., csütörtök
Megéri Debrecenben kutatás-fejlesztéssel és vállalkozásban gyógyítással foglalkozni

Profitline.hu, 2015. december 10., csütörtök
Töretlen a hazai kockázati tőkebefektetők aktivitása

Profit7.hu, 2015. december 10., csütörtök
Továbbra is töretlen a befektetői kedv

Portfolio.hu, 2015. december 10., csütörtök
Ezek a hazai cégek kapják a legtöbb kockázati tőkét

Elemzesikozpont.hu, 2015. december 10., csütörtök
HVCA: 18 kockázati tőkebefektetés zárult 2015 harmadik negyedévében

Pannonnovum.hu, 2015. december 10., csütörtök
Ötezer milliárd forintot és kiszámítható gazdasági környezetet ígért a kormány a kkv-knak

Pannonnovum.hu, 2015. december 10., csütörtök
Egy új termék sikere nem a véletlenen múlik

Békés Megyei Hírlap, 2015. december 11., péntek, 14. oldal
A GINOP-ról

Győr Plusz, 2015. december 11., péntek, 9. oldal
Megújult az egyetem laboratóriumi épülete

Hajdú-Bihari Napló, 2015. december 11., péntek, 1+3. oldal
Maradnak a helyi adók, de lesz kedvezmény is
Megéri kutatás-fejlesztéssel és vállalkozásban gyógyítással foglalkozni.

Somogyi Hírlap, 2015. december 11., péntek, 14. oldal
Biztonságot nyújt az innováció

Vas Népe, 2015. december 11., péntek, 12. oldal
Innováció, mint átadandó tudás

Magyarhirlap.hu, 2015. december 11., péntek
Népszerű a kockázati tőke

Euroastra.hu, 2015. december 11., péntek
Töretlen a hazai kockázati tőkebefektetők aktivitása

Sg.hu, 2015. december 11., péntek
A startupokban bízik a Siemens

Magyar Nemzet, 2015. december 12., szombat, 10. oldal
A kis cégek adják a legtöbb munkát

Észak-Magyarország, 2015. december 12., szombat, 8. oldal
Az uniós átlagnál többen dolgoznak kkv-knál

Webradio.hu, 2015. december 12., szombat
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Estihirlap.hu, 2015. december 12., szombat
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Stop.hu, 2015. december 12., szombat
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Profitline.hu, 2015. december 13., vasárnap
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Magyarhirlap.hu, 2015. december 12., szombat
A világ egyik legkreatívabb városa lett Budapest

Hir6.hu, 2015. december 12., szombat
Budapest a világ egyik legkreatívabb városa

Propeller.hu, 2015. december 12., szombat
Végre egy igazi magyar siker: Budapest a világ egyik legkreatívabb városa

Figyelo.hu, 2015. december 12., szombat
Budapest a legkreatívabb városok között

Inforadio.hu, 2015. december 12., szombat
A világ egyik legkreatívabb városa Budapest

Klubradio.hu, 2015. december 12., szombat
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Mixonline.hu, 2015. december 12., szombat
Budapest, a kreatív város

Nepszava.hu, 2015. december 12., szombat
Az UNESCO elismerte Budapestet

Gondola.hu, 2015. december 12., szombat
UNESCO: Budapest a legkreatívabb városok között

Kulturport.hu, 2015. december 12., szombat
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Sztarklikk.hu, 2015. december 12., szombat
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az...

Szegedma.hu, 2015. december 12., szombat
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Mon.hu, 2015. december 12., szombat
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Hirado.hu, 2015. december 12., szombat
Budapest a világ legkreatívabb városai között

Travelo.hu, 2015. december 12., szombat
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Nol.hu, 2015. december 12., szombat
Budapest a Design Városa

Nullahategy.hu, 2015. december 12., szombat
Budapest Közép-Európa legkreatívabb városa

Player.hu, 2015. december 12., szombat
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Librarius.hu, 2015. december 12., szombat
Budapestet a világ legkreatívabb városai közé választották

Privatbankar.hu, 2015. december 12., szombat
Újabb ok, amiért imádni lehet Budapestet

Packmarket.hu, 2015. december 12., szombat
Újdonságok, innovációk

Mno.hu, 2015. december 12., szombat
Budapest a világ legkreatívabb városai között

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2015. december 12., szombat
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO, közölte a Design Terminál

IT Business, Info Tér 2015 Kiadvány, 2015. december 13., vasárnap, 20. oldal
Beszéljenek a Startupok "befektetőül"

IT Business, Info Tér 2015 Kiadvány, 2015. december 13., vasárnap, 82-85. oldal
Kulcskérdés a digitális kompetenciák fejlesztése

IT Business, Info Tér 2015 Kiadvány, 2015. december 13., vasárnap, 112-115. oldal
Ezermilliárd forintos potenciál van a szektorban
"...Mivel jó együttműködés alakult ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal (NKFIH-val), velük közösen még azt is elmondjuk egy-egy pályázónak, hogy a különböző országokban milyen igények merülnek fel", jelezte az Infotér konferencia második napján tartott előadásában Ducsai-Oláh Zsanett, az MNKH vezérigazgatója..."

Szeretlekmagyarorszag.hu, 2015. december 13., vasárnap
Budapest a világ egyik legkreatívabb városa

Gazdasagportal.hu, 2015. december 13., vasárnap
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Kulter.hu, 2015. december 13., vasárnap
Budapest a világ egyik legkreatívabb városa

Hg.hu, 2015. december 13., vasárnap
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Bevezetem.eu, 2015. december 13., vasárnap
A világ legkreatívabb városai közé választotta Budapestet az UNESCO

Civilhetes.net, 2015. december 13., vasárnap
Magyar találmányban látja a megoldást Velence polgármestere!
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.