XXV. évf. | 2015. november 17. | 21. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható események
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Elnökségi ülés

A MISZ elnöksége 2015. november 11-én tartott ülést a Szövetség székhelyén.

1.
A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót az elnökség egyhangúlag tudomásul vette.

2.
Grasselli Norbert, a Bay Zoltán Nonprofit kft. új ügyvezető igazgatója, aki vállalná a K+F Tagozat vezetését, elmondta, hogy a Bay Zoltán nkft.-nél történt vezetőváltás után a tagozat működése leállt. Írásban benyújtott koncepciójából kiemelte, hogy a kiírandó K+F pályázatok terén lenne aktív a tagozat. Továbbá a tagozat vezetőségének munkáját is áttekintené, értékelné, hogy szükséges-e változtatni.

Pakucs János kifejtette, hogy tulajdonképpen minden MISZ-tag lehetne a K+F Tagozat tagja, mert érintve van, de erre nincs szükség. Szűkebb értelemben kell a tagozati tagokat kiválasztani, összegyűjteni.
Szabó Gábor egyetértett a vezetőségi tagok munkájának értékelésével. Megjegyezte, hogy tulajdonképpen K+F Menedzsment Tagozat lenne a helyes elnevezés. Urbán László hozzátette, hogy ő is a menedzsment terület felől jutott az innováció területére.
Friedler Ferenc felhívta a tagozatvezető-jelölt figyelmét arra, hogy a koncepciójában leírt, (hivatalokkal történő) partnerségek kialakítását a szervezetek vezetőinél kell elkezdeni, ami viszont a MISZ elnökének a feladata. Szabó Gábor egyetértett a felvetéssel.
Grasselli Norbert megköszönte és elfogadta az elnökség észrevételeit.

Kersánszki Tamás, azÓbudai Egyetem irodavezetője, aki vállalná a Felsőoktatási Tagozat vezetését, kiemelte, hogy szeretné bővíteni a kialakult TTI-kört, regionális hálózatot alakítana ki, ezért további felsőoktatási intézmények innovációs v. tech-transz részlegét keresné meg a Tagozat nevében. Az EMMI-nél készült egy szakmai anyag a TTI-ket illetően, melyben néhány TTI vezető részt vett már. Ezt a kapcsolatot intézményesítené a Tagozat új vezetése. Tervezi külföldi kapcsolatok kiépítését is. Természetesen a különböző konferenciákon népszerűsítené a MISZ-t, ill. a Tagozatot, növelné a láthatóságot, megújítaná a tagozat webes felületét.

Siposs István elmondta, hogy a TTI-kör bővítését az egyetemi vezetőkön keresztül lehet elindítani. Kérdezte, hogy a regionális hálózat kiépítése nem fog-e ütközni a MISZ régóta létező reg. igazgatói hálózatával.
Szabó Gábor kifejtette, hogy nem az egyetemi vezetőknek kell részt venniük a tagozati munkában, de a tagok használhatják vezetőik kapcsolatait. A MISZ felépítése, horizontális szerkezete, integráló szerepe egyedülálló Európában, de talán a világon is. Ezért indokolt, hogy külföldön működő, általában vertikális innovációs szervezetekkel egy-egy tagozat alakítson ki kapcsolatot. A Felsőoktatási Tagozat nyugodtan végezze a tevékenységét, amennyiben valamilyen módon ütközne a kialakult MISZ reg. hálózatával, meg fogjuk oldania a problémát.
Pakucs János szerint a német TTO-k szövetségéhez hasonló tevékenységre van szükség a Tagozat esetében.
Szabó Gábor hozzátette, hogy egyablakos rendszer kell az ipar-egyetem kapcsolatok fellendítése érdekében.
Kersánszki Tamás megköszönte az elnökség észrevételeit.

Az elnökség úgy határozott, hogy támogatásáról biztosítja a jelölteket tagozati elnökké történő megválasztásukat illetően.

3.
Szabó Gábor azt javasolta az elnökségnek, hogy a regionális igazgatók szokásos beszámolója előtt Lepsényi Istvánt, az NGM új államtitkárát, aki a gazdaság-szabályozásért felelős, kérjük fel előadásra, tájékoztatóra, a választmányi ülésen.
Pakucs János egyetértett a javaslattal. Az elnökség támogatta a javaslatot.
Szabó Gábor továbbá javasolta, hogy a választmány hallgassa meg Fülöp Zsolt (ATOMKI) rövid tájékoztatóját a Science on Stage rendezvény-sorozat 2017-es, magyarországi megrendezésével kapcsolatban. Az elnökség támogatta a javaslatot.

4.
Szabó Gábor elmondta, hogy az E.ON felkérte Szövetségünket egy kerekasztal-beszélgetésre dec. 1-re v. dec. 3-ra. Mivel nem tud eleget tenni az adott időpontokban a felkérésnek, kérte az elnökségi tagokat, hogy akit érdekel, a részvétel jelezze Antos Lászlónak.
Ormándi Sándor tájékoztatta az elnökséget, arról hogy a MISZ FB ülést tartott 2015. október 15-én. Megállapították, hogy a gazdálkodás rendben folyik, és áttekintették a Fővárosi Törvényszék végzését is a MISZ változásbejegyzési ügyében.

Szabó Gábor felvetette, hogy az év eleji elnökségi ülést lehetne Szegeden tartani, amikor is bemutatnák az elnökségnek az ELI helyszínét. Az elnökség elfogadta a javaslatot.
Ehhez kapcsolódóan Thernesz Artúr javasolta, hogy az elnökség a jövőben rendszeresen tartson kihelyezett üléseket. Helyszínként javasolta is cégét, a MOL-t. Urbán László csatlakozott a javaslathoz, szívesen bemutatja az elnökségnek a Magyar Suzuki Zrt-t.

Megkezdődött a 2014/2015. évi Meet the scientist programsorozat

2015. november 4-én, Budapest XII. kerületében, a Városmajori Gimnáziumban rendezték meg a Meet the scientist program idei nyitórendezvényét.

A programot a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indította el. Célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, magyar középiskolások körében.
A program a 2015/2016 évi tanévben 2 fővárosi és 7 vidéki (pl. Pécs, Tata, Debrecen, Pannonhalma stb.) középiskolába látogat el, ahol a természettudományok és a műszaki tudományok területén dolgozó, korábbi Fulbright-ösztöndíjasok tartanak népszerűsítő előadásokat, ill. a Mobilis munkatársai mutatnak be látványos kísérleteket.

Az előadást megelőző sajtótájékoztatón Szebedy Tas, a Városmajori Gimnázium igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd pár szó erejéig az iskola egyik kiváló diákja, Király Szilvia, a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje mutatta be kutatási területét.

Ezután Edward Loo, az USA budapesti nagykövetségének helyettes misszióvezetője többek között arról beszélt, hogy az USA Nagykövetsége számára a "Meet the scientist" program a legkiemelkedőbbek közé tartozik, ezért is támogatják immár 5 éve. 2010-ben jelen volt az első előadáson is mint közkapcsolati igazgató, és örömmel látja a program fejlődését, miután visszatért Magyarországra.

Dr. Greiner István, a MISZ ált. alelnöke elmondta, hogy a technológiai innovációs tevékenység lényeges fázisaihoz kapcsolódóan, az Innovációs Szövetségnek vannak támogató, inspiráló pályázatai, rendezvényei: a "Meet the scientist" program mellett, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, a nemzetközi verseny lehetőségek fiatalok számára, a Harsányi István-díj, az Innovációs Nagydíj vállalkozások számára. Kiemelte, hogy egy Fulbright-ösztöndíjas számára előírás, hogy vissza kell térnie a hazájába.

Végezetül a XII. kerület polgármestere, Pokorni Zoltán beszélt, visszatekintett a program legelső rendezvényére, az öt évvel ezelőtti, az Arany János Gimnáziumban tartott "Meet the scientist"-re. Többek között szólt arról, hogy az ilyen jellegű rendezvényen a fiatalok olyan szakterületeket ismerhetnek meg, melyekkel nem találkoznak környezetükben. Természetesnek vesszük manapság, ha külföldön tanulnak a tehetségesek, de a visszaúton meglévő akadályokat el kell hárítanunk.
A sorozat első előadását "Útpárosítás Gráfokban" címmel tartotta meg Mészáros Gábor, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatója, közel 200 tanuló előtt. A diákok az előadásból többek között megtudhatták, hogy mindennapjainkban hol találkozhatunk a gráfokkal, valamint azt, hogy mi is az az útpárosíthatóság. Végezetül a Mobilis munkatársai mutattak be az előadás témájához kapcsolódó különleges kísérleteket.
2015. november 11-én, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiumában folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját, ahol Dr. Őri László, pécsi alpolgármester, Dobosi László, iskolaigazgató, Nagy Éva, az American Corner munkatársa és Garay Tóth János, MISZ kommunikációs igazgató köszöntötte a résztvevőket.

Az előadó Kovács Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Elméleti Fizikai Tanszék kutatója, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Hogyan lehet fénnyel tömeget mérni?" címmel tartott előadást. Előadásában kifejtette, hogy miért fontos a bolygók tömege, illetve, hogy milyen információkat is tudhatunk meg a mérésekből.

Az előadásokat követően a Mobilis munkatársai mutattak be látványos kísérleteket a diákoknak.
A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is, ahol immáron több mint 1690 ember követi a programokat.

Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriumi ülése

A Magyar Innovációs Alapítvány 2015. november 11-én tartotta kuratóriumi ülését az alapítvány székhelyén, Prof. Závodszky Péter elnökletével.

1. 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíjjal kapcsolatban Antos László, titkár számolt be a jelenlévőknek. Az innovációs díjakat ünnepélyes külsőségek közepette, az Országházban adták át az adományozók, 2015. március 26-án. A 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíjat az Országgyűlés elnöke nyújtotta át. Az NFM is csatlakozott a pályázathoz, mind támogatással, mind díjfelajánlással.
2. A kuratórium - kiegészítésekkel - egyhangúlag elfogadta a 24. Magyar Innovációs Nagydíj kiírásának szövegét, a pályázat lebonyolítási tervét, kommunikációs- és ütemtervét, a bírálati rendet, ill. bevétel-kiadási tervét. Pakucs János külön hangsúlyozta a direct mail fontosságát a meghirdetéskor. Az új pályázat meghirdetésére nov. 23-án, az MTA-n kerül sor.
3. A kuratóriumi tagok tudomásul vették a titkár szóbeli tájékoztatását az Alapítvány 2015. évi jan-szept-i gazdálkodásáról.
4. Antos László tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy készül az Innovációs Nagydíjat szimbolizáló kisplasztika 5 példányban, várhatóan nov. végére a MIA rendelkezésre áll.

Harsányi István-díjak átadása

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált közhasznú Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma 2015. évben két pályázót Harsányi István Ph.D Díjban, további 6 pályázót pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesített.

2015. november 5-én, a Pécsi Tudományegyetem Doktori Oklevélátadó Ünnepségen, Talyigás Judit, kuratóriumi tag adta át a Harsányi István PhD Díjat Balogh Gábornak"Integratív tehetségmenedzsment szempontrendszer a gazdasági felsőoktatásban" c. munkájáért.

Ugyancsak 2015. november 5-én, a Pannon Egyetem Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett ünnepségén Dr. Gaál Zoltán, kuratóriumi tag adta át a Harsányi István Hallgatói Díjat:
- Ráduly Ágnesnek, "KPI (Key Performance Indicator), Kulcsfontosságú Teljesítménymutató rendszer kidolgozása, bevezetésének lehetőségei a Bourns Inc. elektronika ipari vállalat európai elosztóinak értékelésére vonatkozóan",
- Baumgartner Jánosnak, "Üzleti folyamatok strukturális vizsgálata és több szempontú optimalizálása P-gráf módszertan alkalmazásával",
- Vozár Bálintnak, "Költség alapú FMEA fejlesztése autóipari környezetben", és
- Dobos Ágnesnek, "Folyamatok racionalizálása termék- és személyazonosító rendszerek bevezetésével egy bőrgyártó vállalatnál"
c. munkájáért.

Magyar Tudomány Ünnepe Miskolcon

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kétnapos konferenciát tartottak 2015. november 5-én és 6-án a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában. A 31-ik alkalommal megtartott Géptervezők és Termékfejlesztők Szemináriumán 68 társszerzőtől 51 előadás hangzott el, melyeknek témái a matematika, a mechanika, az anyagtudomány, a gyártástudomány, a géptervezés, a tervezéselmélet eredményeit mutatták be.

Emellett megjelentek az informatika, az ergonómia, a biológia, az orvostudományok, a pszichológia, az ipari formatervezés és a természeti analógiák kutatásának legfrissebb eredményei is. A plenáris előadás után négy szekcióban folyt a tanácskozás, az I. szekció elnöke Dr. Siposs István egyetemi docens, a Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatója volt.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Hegyesi Donát az NI Akadémia első előadásán

A jövő természettudományos szakembereiért indította útjára tagvállalatunk, az NI Hungary Kft. és az Agóra Tudományos Élményközpont az NI Akadémia előadássorozatát, Debrecenben. 2015. november 12-én, az Agóra konferenciatermében, közel 270 diák volt kíváncsi a nyitó előadásra. "A méterrúdtól Danielig, a humanoid robotig" című előadást Hegyesi Donát, a BME másodéves hallgatója, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győztese és dr. Ábrahám László, az NI Hungary Kft. ügyvezetője, MISZ elnökségi tag tartották.

Ábrahám László kiemelte, hogy nemcsak Magyarország, hanem az egész világ mérnökhiánnyal küzd. Ezért az NI debreceni leányvállalata fontos társalmi küldetésvállalásának tekinti, hogy a magyar oktatási rendszerben népszerűsítse a természettudományokat, támogassa gyakorlatközpontú alkalmazását. Előadásának célja a mérnöki és műszaki pálya megszerettetése volt.
Hegyesi Donát a bevezetőben megmutatta, hogy hol áll jelenleg a robotika, hol találkozhatunk vele a mindennapokban, illetve milyen fejlesztések, kutatások folynak e tudományterületen. A következő nagyobb egységben Daniel, a humanoid robot fejlesztési folyamatát prezentálta, a kezdeti gondolatoktól a számítógépes tervezésen át az összeszerelésig. Képekkel és videókkal szemléltette ezt a kreatív, sokoldalú fejlesztési folyamatot. A roboton keresztül megmutatta a hallgatóságnak, mit nevezünk vezérlésnek és szabályzásnak, mi a kettő közötti különbség, milyen területen használjuk az egyiket, és milyen területen a másikat. Befejezésként Donát a mérnöki munkákban rejlő lehetőségekről, kreativitásról mondott el néhány gondolatot.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Joggyakorlati változás a kiegészítő oltalmi tanúsítványok elbírálásában

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a folyamatban lévő ügyeket is érintően megváltoztatja a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa iránti bejelentések elbírálásának gyakorlatát.

A változtatást az Európai Unió Bíróságának a C-471/14. számú előzetes döntéshozatal iránti kérelem ügyében 2015. október 6-án meghozott ítélete teszi indokolttá. Az ítéletben a Bíróság a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke (1) bekezdésének értelmezése kapcsán az alábbiakat mondta ki:
A hivatkozott rendelkezésben szereplő, "az [Európai Unión] belüli forgalomba hozatalra vonatkozó első engedély keltezésének napja" fogalmat az uniós jog alapján kell értelmezni, amely alapján e fogalom a forgalomba hozatal engedélyezésére vonatkozó határozat címzett részére történő kézbesítésének napját jelenti.

Az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali ügyekben hozott ítéletei általánosan kötelező hatállyal bírnak és az uniós jogszabály értelmezését a hatálybalépésétől kezdődően írják elő. Erre tekintettel a Hivatal a továbbiakban a kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghatározásakor a releváns forgalomba hozatali engedély keltezésének napjaként az adott forgalomba hozatal engedélyezésére vonatkozó határozat címzett részére történő kézbesítésének napját fogja tekinteni - ideértve a folyamatban lévő ügyeket is, függetlenül attól, hogy a tanúsítvány iránti bejelentések bejelentési napja megelőzte-e a Bíróság ítéletét.

Amennyiben a folyamatban lévő bejelentés a forgalomba hozatali engedély kézbesítésének napját nem tartalmazza, a Hivatal a bejelentőt hiánypótlásra hívja fel.
A Bíróság ítéletének közzétételét követően benyújtott bejelentések esetében - az ítélet szerinti értelmezéssel összhangban - a bejelentési nap elismerésének feltétele, hogy a bejelentés tartalmazza a termék forgalomba hozatalát engedélyező határozat címzett részére történő kézbesítésének napját.

Földrajzi árujelzőkről szóló nemzetközi szimpózium

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közös szervezésében 2015. október 20-21. között Budapesten tartották a kétévente sorra kerülő, földrajzi árujelzőkről szóló nemzetközi szimpóziumot.

A szimpózium fórumot teremtett arra, hogy nemzetközi szakértők, az egyetemek képviselői, a földrajzi árujelzők jogosultjai, az eredetvédett termékek előállítói, valamint a kormányzati és nem-kormányzati szervezetek képviselői eszmét cseréljenek különböző szakkérdésekről. A világ minden tájáról érkező résztvevők száma megközelítette a 200 főt.
Az esemény alkalmából több prominens személyiség is ellátogatott Budapestre, többek között Francis Gurry, a WIPO főigazgatója, António Campinos, az Európai Unió védjegyekért felelős Belső Piaci Belső Piaci Harmonizációs Hivatalának elnöke és Liu Junchen, a Kínai Népköztársaság Ipari és Kereskedelmi Igazgatóságának miniszterhelyettese.

Várható események

Start-upok és új megoldások az egészségiparban

A Debreceni Egyetem Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ "Start-upok és új megoldások az egészségiparban" címmel szervez konferenciát 2015. november 17-én, a Kazánház Egyetemi Klubban (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.). A rendezvény célja az üzleti fókuszú egészségipari projektek, kutatások, ötletek, cégek megszólítása.

Program:

17:00-17:15 Hand-In-Scan, Róna Péter, alapító
17:15-17:30 Laborom, Szász Levente, alapító
17:30-17:45 DBH Seedstar, Varga-Tarr Sándor, igazgató
17:45-18:00 eHealth Software Solutions, dr. Máté Attila, ügyvezető
18:00-18:15 Pharmapromo, Balogh Judit, cégvezető
18:15-18:30 szünet
18:30-19:00 SmartHealth - Innovációs ötletverseny - zsűrizés, díjátadó
19:00- Kapcsolatépítés, fogadás

A programon a részvétel ingyenes.
További információk az alábbi linken.

K+F, Innováció a 21. századi Európában

2015. december 3-án, a Lurdy-házban, (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. I. em.) a Piac & Profit és a BKIK első alkalommal rendezi meg a "K+F és Innováció a 21. századi Európában" című országos konferenciáját, melynek szakmai támogatója a Magyar Innovációs Szövetség. Az első alkalom után minden évben összehívják az e témáért felelős kormányzati szervezeteket, intézményeket, a K+F-ben, innovációban érdekelt üzleti szereplőket, külön megszólítva a startupokat és a spin-off-okat, valamint az innovátorokat, feltalálókat, a befektetőket és az e célra rendelkezésre álló támogatások, források, pályázatok témagazdáit, információkkal, tanácsokkal rendelkezőket.

A téma nagyobb kitekintést igényel, mint Magyarország határai. Európai léptékekben teljes körű, de a befektetők és innovációt támogató környezet szempontjából még távolabbi horizontot rajzolnak meg.
Az esemény fővédnöke dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke.

Program:

8:30-9:00 Regisztráció

Délelőtt plenáris ülések
9:00-9:10 Előadók bemutatása
9:10-9:40 Nyitóbeszéd
Magyarország kutatás-fejlesztésben, innovációban elkötelezett kormányzati politikája
Előadó: dr. Pálinkás József elnök (NKFIH)
9:40-10:00 A szellemi tulajdon védelme, a K+F minősítés előnyei, a szabadalmaztatásra ösztönzés rendszere
Előadó: Dr. Bendzsel Miklós elnök, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)
10:00-10:30
Az Európai Unió K+F és innovációt támogató politikája és annak finanszírozási intézményrendszere, kiemelten a Horizont 2020 program hazai kkv-k által kihasználható forrásai.
Előadó: Wootsch Attila regionális igazgató, Ateknea Solutions Kft.
10:30-10:50
A 21. század innovációs irányai és hazai követésük.
Előadó: Vedres András főtitkár, Magyar Feltalálók Egyesülete
10:50-11:10 Kávészünet
11:10-11:30 A startupok divatjának szerepe a befektetői és finanszírozási lehetőségek bővülésében
Előadó: Vicze Gábor elnök, Magyar Spin-off és Start-up Egyesület
11:30-11:50
Befektetővonzó-e a K+F, Innováció (KFI)?. Mi kelti fel ma a befektetői, kockázati tőke érdeklődését?
Előadó: dr. Erdei Sándor, a HVCA Board tagja, Magyar Kockázati Tőke Egyesület (HVCA)
11:50-12:10 A magyar biotechnológiai fejlesztések esélyei a világpiacon és a finanszírozók körében. 
Előadó: Darvas Ferenc, a Thales Nano Zrt. alapítója, elnök-vezérigazgatója
12:10-12:30
A klaszterek és üzleti partnerségek szerepe az innovációban.
Előadó: Málnay Barnabás igazgató, Mobilitás és Multimédia Klaszter, üzletfejlesztési tanácsadó, EIT Digital
12:30-12:50
Ipari parkok a tudomány és technológia hasznosítása érdekében.
Előadó: Mórucz Norbert elnök, Ipari- Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület (IPE)
12:50-13:50 Ebédszünet
I. Terem
13:50-15:20  

Délután: workshop, fórum, panelbeszélgetés, kerekasztal
Magyar innovációs cégek nagyító alatt
Workshop

13.50-14.05
Dr. Szabó Gábor elnök, Magyar Innovációs Szövetség: A magyar innovációs képesség kiaknázásában rejlő lehetőségek és a hazai szabályozási, támogatási környezet.
14.05-14.20 Glósz Andrea ügyvezető igazgató, Glósz és Társa Pénzügyi Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Kft.: Kutatás-fejlesztés és innováció a gyakorlatban.
14.20-15.20 Innovációk, innovátorok bemutatkozása
- Adatközponti energetika holisztikus megközelítésben. Czinege Zoltán kutató-fejlesztő, Persecutor Kft. (20)
- Innovációs Program, mint technológiai transzfereszköz - Barabás Botond a NI Hungary Kft. Innovációs Programjának vezetője (10)
- Innováció és fenntarthatóság egy helyen - GreenArchive, a valódi papírmentes iroda - Hortobágyi Ágoston ügyvezető igazgató, DO-Q-MENT  Kft. (15)
Microsoft Magyarország Kft (20)

A konferencia részvételi díja 15.000 Ft+Áfa
Regisztrálni az alábbi linken lehet.
További információk és a részletes program itt található, illetve telefonon: 239-9597 vagy e-mailben:konferencia@piacesprofit.hu

Pályázati felhívás

25. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2015/2016-os tanév)

Találd fel magad!

kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1995. október 1. és 2002. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy középiskolai tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei 30 többletpontra jogosultak a felsőoktatási felvételi eljárás során.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2016. szeptember 16-21-én, Brüsszelben, az EU "Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével.
Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni e-mailben 2015. november 26-án, 14 óráig beérkezően.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2015. december 15-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott pályázatok tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét 2016. március 31-én, 14 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára. Csatolni kell a bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket.

mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése.
A pályázóknak 2016. április 11-15. között, kötelező jelleggel, max. 10 perces prezentációt kell tartaniuk.

egyéb tudnivaló? - Az ünnepélyes díjátadásra 2016 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2016 szeptemberében is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indo­kolt költségek megtérítésében, max. bruttó 50 E Ft értékben.

A verseny fővédnöke:
Czunyiné dr. Bertalan Judit, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A verseny Társ-fővédnöke:
Dr. Pálinkás József, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A projekt Nemzeti  Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

A Verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Telekom Nyrt., B. Braun Medical Kft., GE Hungary Zrt., Intel, Siemens Zrt., Ericsson Magyarország Kft., EGIS Gyógyszergyár Zrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Sanatmetal Kft., Innomed Medical Zrt., Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft., Multisoft Számítástechnikai Kft., NI Hungary Kft., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

médiatámogatóK:
Főtámogató: MTVA
Támogató: Innotéka magazin, Technika Műszaki Szemle

A pályázatok beküldése, ill. a pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Magyar Innovációs Szövetség, e-posta: innovacio@innovacio.hu
tel.: 430-3330, portál: www.innovacio.hu, (cím: 1036 Budapest, Lajos u. 103.)

Szakirodalomfigyelő

David C. Robertson, Bill Breen: Kockáról kockára - LEGO - Hogyan írta át a Lego az innováció szabályait és hódította meg a játékipart világszerte - Akadémiai Kiadó, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

Robertson a hírneves Wharton School (Pennsylvania Egyetem) gyakorlati alkalmazások professzora, innovációt és termékfejlesztést tanít hallgatóknak, MBA-kurzusokon és vezetői /tovább/képzőkön.
A Legó játékcsalád mögött álló cégnek, a LEGO Csoportnak sikerült, ami ilyen hosszú, immáron nyolc évtizedes akadálypályán rendkívül keveseknek: minden botlást és hánykolódást legyőzve, a saját tudásából sikeresen fennmaradni, a hibáit kiküszöbölni, életképes cégként újra és újra megvetni a lábát a piac élvonalában. E könyv ennek mikéntjéről, és a LEGO hosszú menetelésének fordulatairól ad igen alapos, részletes, hozzáértő elemzést. E "miként" leglényege végső soron három szóban és hozzájuk egy létfontosságú kiegészítéssel szolgáló idézetben összegezhető: folyamatos, módszeresinnováció és "Az innováció azt jelenti, hogy ezer dologra nemet mondunk." Ezt Steve Jobstól idézik a szerzők, s tudjuk, hogy Jobs ezt milyen kíméletlen következetességgel juttatta érvényre cége termékfejlesztésében. E könyv azzal is tanulságos, hogy a LEGO történetével a gyakorlatban mutatja meg, mennyi bajt és veszteséget hoz a cégre, ha nem képes ezt kellő következetességgel betartani. Elemzésekkel bizonyítja, mennyi csábítás csalogat az innovációtól remélhető lehetőségek erdejében, s mennyire bele lehet keveredni ott az ingoványba.

Robertson így beszél könyve születéséről és mondandójáról:
"A Lego Csoporttal először 2007-ben kerültem kapcsolatba, amikor az Egyesült Államokban és Európában különböző cégek innovációs törekvéseit tanulmányoztam. Összesen 56 vállalatnál végeztem felmérést, hogy megismerjem, miként menedzselik az újításokat. (...) Miután ellátogattam a Legóhoz, írtam egy esettanulmányt, reméltem, hogy fel tudom majd használni az IMD-n, abban a svájci üzleti iskolában, ahol tanítottam, majd később [az innovációról tervezett] könyvemben is. A későbbi interjúk egymás után fedték fel a Lego történetének lenyűgöző részleteit. Rájöttem, hogy a vezetőség nem egyszerűen talpra állította a vállalatot. Alapjaiban újragondolták az innováció szó jelentését és azt, hogy mihez kell vele kezdeni, nemcsak megmentették a céget, hanem új magasságokba is repítették a teljesítményét. Úgy láttam, hogy ez az esettanulmány sokkal több volt, mint az innovációmenedzsmentről szóló könyv egyik fejezete. A történetekről és a tanulságokról akár egy egész könyvet is lehetne írni: a játékról, amely közel egy évszázada emberek millióinak játszik fontos szerepet az életében szerte a világon; egy sokak által kedvelt vállalatról, amely szem elől tévesztette a vevőit és saját történetét, s emiatt majdnem lehúzta a rolót; továbbá azokról a vezetőkről, akiknek a vállalat iránt érzett szeretete és kitartása megmentette a céget a bukástól. Könyvem az innovációmenedzsment tudományos összefoglalásának indult, de a kudarcról és a talpra állásról szóló, sokkal izgalmasabb elbeszélés lett belőle." (Kiemelés tőlem - OP).
A mondandó kvintesszenciája: "Ez a könyv öt év munkájának eredménye, amelynek során a Legót tanulmányoztam, és folyamatosan elmélkedtem róla. Ahogy elmesélem a vállalat haláltusájának, figyelemre méltó újjászületésének és lenyűgöző újabb sikerének történetét, remélem, mindenki talál majd olyan példákat, amelyek utat mutathatnak ahhoz, hogy javítsa cége innovációs folyamatát. Megpróbáltam összegyűjteni a vállalat legutóbbi sikereiből és kudarcaiból leszűrhető tanulságot, hogy kockáról kockára mindenki jobb jövőt tudjon építeni saját magának és cégének."

Edward de Bono: Laterális gondolkodás - HVG Könyvek, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

A szerző a honlapján elmondja, hogy könyveit 34 nyelvre fordították le (a Nem minden fekete vagy fehér c. kötete ajánlójában a HVG Kiadó már 62 könyvét említi). 52 országba hívták meg előadást tartani. Honlapja számos országot sorol fel, amelyekben iskoláktól egyetemekig széles körben használják a könyveit és a módszereit az oktatásban, különösképp a gondolkodás tanításában. Világszerte sok nagyvállalattal dolgozott, mint pl. az IBM, a Du Pont, a Prudential, az AT&T, a British Airways, a British Coal, a japán NTT, az Ericsson, a francia Total. Az európai legnagyobbak egyike, a Siemens a teljes rendszerében terjeszti a tanait. Amikor a Microsoft a legelső marketing értekezletét tartotta az ötszáz felső vezető részvételével, nyitóelőadónak őt hívták meg.
A könyvéből idézve:

• "A laterális gondolkodás első alapelve: fel kell ismernünk, hogy a kényelmesnek tűnő domináns eszme akár akadályt is jelenthet." • "Elengedhetetlen a laterális gondolkodáshoz folyamodnunk, amikor a vertikális gondolkodással nem jutottunk eredményre." ("a "vertikális gondolkodás" kifejezést a hagyományos, logikus gondolkodási folyamatra használom" írja a továbbiakban - OP) • "Lehetséges, hogy az a legnagyobb probléma, ha első látásra nincs probléma. Gyakran a problémák megfogalmazása a legnehezebb probléma. Jelentős laterális gondolkodásbeli teljesítmény lehet rádöbbenni, hogy fel nem ismert problémákkal állunk szemben." • "Jelen könyvemben felvázolom az alapokat, bemutatom azokat a módszereket, amelyekkel azonosítható, és saját életünkben bevezethető és fejleszthető ez a készség. Ismertetem a laterális folyamat céljait és szándékait, és biztatom az olvasót, hogy lehetőségeinek tágítása érdekében rendszeresen gyakorolja a laterális gondolkodást."

Mi is a laterális gondolkodás? "A "laterális gondolkodás" elnevezést annak a gondolkodásmódnak a megnevezésére találtam ki, amelynek eredményeként a kreatív gondolkodás könnyű és természetes módszere segítségével új ötletek formálódhatnak agyunkban. A laterális gondolkodás határozottan elkülönül az általában többre értékelt logikus vagy "vertikális gondolkodástól", sőt azzal szemben áll. Attól a pillanattól, hogy kezdetét veszi intézményes oktatásunk, arra tanítanak, és azért jutalmaznak, ha logikus lépésekkel előrehaladva gondolkodunk. Kora gyermekkorunktól fejlesztik a problémamegoldó képességünket, általában adott lépések végigzongorázása, egy szisztematikus formula, vagyis a helyzet felismerése, elemzése és megoldása révén. Magától értetődőnek tűnhet, hogy e folyamat eredményeképp egyszerű és hatékony ötletek pattannak ki agyunkból - ami a laterális gondolkodás célja. Csakhogy a vertikális gondolkodás gyakran éppen hogy gátolja az ilyen ötletek megszületését. A laterális gondolkodás során egymásból nem következő lépések eredményeképp találhatunk megoldást egy problémára, vagy fedezhetünk fel valami újat, esetleg úgy, hogy más szemszögből tekintünk az adott helyzetre."

"A laterális gondolkodás egyszerűen az elme működtetésének rendhagyó, kreatívabb módja. A könyv végére érve az olvasó úgy érezheti, kapott némi csábító ízelítőt a laterális gondolkodásról, és talán eszébe jutnak esetek, amikor ezzel a módszerrel bámulatos eredményeket produkált."

"A laterális gondolkodás nem bűvös formula, amelyet egyszerre el lehet sajátítani, és onnantól kezdve a magunk hasznára fordíthatjuk. Inkább egyfajta hozzáállás, az elme szokása. Az itt bemutatott különféle technikák a laterális folyamatok tudatosítására hivatottak, nem céljuk, hogy valamiféle problémamegoldó példatárként tekintsünk rájuk. Nem lehet egyik pillanatról a másikra áttérni a vertikalitás mindenhatóságába vetett hitről a laterális gondolkodás hasznosságába vetett hitre. A laterális gondolkodás tudatosság és gyakorlás, nem pedig megvilágosodás kérdése."

Christopher Clark: Alvajárók - Hogyan menetelt háborúba 1914-ben Európa - Park Könyvkiadó, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

"A neves cambridge-i történészprofesszor új szemszögből vizsgálja a 20. század első nagy világégését: háborús konfliktusok és részletes eseménytörténet helyett azokra a bonyolult történésekre és viszonyokra összpontosít, melyek a háborút legkevésbé sem áhító, döntéshelyzetben lévő politikusokat a brutális összecsapáshoz vezették. Az eseményeket lépésről lépésre izgalmas fordulatokban elénk táró elbeszélésből, melynek helyszínei - többek közt Bécs, Berlin, Szentpétervár, London és Belgrád - már-már filmszerűen váltakoznak, megtudhatjuk, milyen kölcsönös félreértések, akaratlan jelzések és félelemmé erősödő gyanakvások vezettek ahhoz, hogy a meglévő feszültségekből világháború robbant ki." írja a Park ajánlója.

Clark a University of Cambridge egyik vezető történészprofesszora. A Wikipedia hosszan sorolja a tudományos munkájáért kapott kitüntetéseit, köztük az egyetlen német szövetségi kitüntetés, az Order of Merit of the Federal Republic of Germany tisztikeresztjét, amelyet "a német-brit kapcsolatokhoz nagyban hozzájáruló kutatásáért" kapott.

E könyve alapvető jellemzője, ahogy azt mind a The Guardian-ben, mind a Wall Street Journal-ben megjelent kritika kiemeli, hogy "Clark elutasítja, hogy egyetlen kormányzatra vagy személyre hárítsa a fő felelősséget a háborúért. Érvelése szerint Németország nem volt az egyedüli a paranoid imperializmusával. A sokkal meggyőzőbb és ijesztőbb valóság, hogy egyetlen nemzet sem akarta a háborút, hanem mindegyikük alvajáróként ment bele. Briliáns módon helyezi ezt a minden logikát nélkülöző konfliktust az 1914 előtti Európa összefüggései közé, megmutatva, hogy az akkori Európa a természetéből, adottságaiból következően instabil volt, etnikai és nacionalista erők szabdalták. Rámutat, hogy az első világháború kitörése nem egy Agatha Christie krimi, amelynek végén felfedezzük a tettest a füstölgő fegyverrel. Ebben a történetben nincs füstölgő fegyver, vagy inkább minden főszereplő kezében van egy. A háború, vonja le a következtetést, tragédia volt, nem pedig bűntény."

Hatalmas mű ez a könyv a szó minden értelmében. Óriási mozaik a korról, a viszonyokról, és a szereplőiről, amelyek belezuhantak a világháborúba, és azon át sokban hozzájárultak a csodálatos és elátkozott, "rövid" 20. század létrejöttéhez. A szarajevói merénylet kapcsán a "szerbiai kísértetek"-től indul, de olvashatunk sok egyéb közt a századvégi magyar ipari forradalomról, az olasz-török háborúról, az arab nacionalizmus fellángolásáról, az oszmán flotta brit parancsnoklásáról, haditechnika innovációkról, valamint a német gazdasági expanzióról az oszmán birodalomban. Értékét egyértelműen minősíti, hogy a The New York Times Book Review 2013-ban az év legjobb 10 könyve közé választotta.

Olyan európai világ tárul elénk e könyvből, amelynek nagy - és sokban meghatározó - részéről a legtöbben igencsak keveset tudnak. Ez pedig nem egyszerűen történelmi érdekesség, letűnt kor izgalmas helyzetképei és -értékelései, hanem sokkal inkább egy erős és nélkülözhetetlen alap ahhoz, hogy legalább valamelyest megértsük mindazt, ami azóta történt, és ma is velünk él. Clark pedig ragyogóan jól ír (a magyar kiadásban ez a fordító, Makovecz Benjamin érdeme is). Leírásai, elemzései és magyarázatai nagyon alaposak, ám sohasem érezzük túlírtaknak. Nosztalgiáknak viszont nem hagy helyet, kritikái pedig kíméletlenek. II. Vilmos német császárt pl. magyarán mondva majdhogynem futóbolondnak mutatja.
Csak egyetlen, felettébb meglepő idézet innen: "Babits Mihály 1939-ben így írt a Monarchia összeomlásáról: "most már bánjuk a veszteséget, és könnyezve vágyjuk, hogy visszatérjen, amit egykor gyűlöltünk. Függetlenek vagyunk, de ahelyett, hogy örvendeznénk, csak reszketni tudunk."".

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Észak-Magyarország, Hagyományból jövőt építünk!, 2015. november 2., hétfő, 35. oldal
Ipari parkok: innováció, fejlesztés

Vg.hu, 2015. november 2., hétfő
Több pénzt költött K+F-re Magyarország

Mmonline.hu, 2015. november 2., hétfő
Versenyeztet a Telekom

Orientpress.hu, 2015. november 2., hétfő
Széchenyi Istvánra emlékeztek a Magyar Tudomány Ünnepén

Magyaridok.hu, 2015. november 2., hétfő
Széchenyi Istvánra emlékeztek Nagycenken

Figyelo.hu, 2015. november 2., hétfő
Világelsők a magyar fejlesztők

Bitport.hu, 2015. november 2., hétfő
Fogy a kolbász a tech startupok kerítéséből

Magyar Idők, 2015. november 3., kedd, 1+13. oldal
Pest megyében is nyílnak a pályázatok

Népszabadság, 2015. november 3., kedd, 13. oldal
Inkább stop, mint start

Világgazdaság, 2015. november 3., kedd, 8. oldal
Új K+F-pályázat

Stop.hu, 2015. november 3., kedd
A magyar tudomány ünnepe - Széchenyi Istvánra emlékeztek Nagycenken

Insiderblog.hu, 2015. november 3., kedd
A magyar vállalatok növelnék a K+F ráfordításokat

Inforadio.hu, 2015. november 3., kedd
Rajta vagyunk a szuperszámítástechnika ötszázas világranglistáján

Hirek.prim.hu, 2015. november 3., kedd
A Nokia Networks támogatja a lányok technológiai oktatását

Euroastra.hu, 2015. november 3., kedd
A Nokia Networks együttműködik a Skool-lal, hogy minél több fiatal lány válasszon műszaki pályát

Uzletresz.hu, 2015. november 3., kedd
Három pályázatra érdemes most figyelni

Somogytv.hu, 2015. november 3., kedd
Mégsem lesz támogatás?

Piacesprofit.hu, 2015. november 3., kedd
Erre a három pályázatra kell most figyelnie a cégeknek

Portfolio.hu, 2015. november 3., kedd
Ez kell ahhoz, hogy ne folyjon el haszontalanul a rengeteg EU-pénz

Portfolio.hu, 2015. november 3., kedd
Ezt ne felejtsük el, ha már uniós forrást kérünk

Iranytv.hu, 2015. november 3., kedd
A legnagyobb magyarra emlékezett az MTA

Hirado.hu, 2015. november 3., kedd
Már a cégek finanszírozzák a növekvő kutatás-fejlesztést

Haon.hu, 2015. november 3., kedd
Grandiózus egészségipari fejlesztések és kutatások a Debreceni Egyetemen

Delmagyar.hu, 2015. november 3., kedd
A Knorr-Bremse fejlesztése kapta a régiós innovációs díjat

Autoszektor.hu, 2015. november 3., kedd
Végre pályázhatnak a Közép-Magyarországi régió vállalkozásai is!

Szegedma.hu, 2015. november 3., kedd
Magyar Tudomány Ünnepe Szegeden - A közérthetőség a cél

Magyaridok.hu, 2015. november 3., kedd
Pest megyében is nyílnak az uniós pályázatok

Magyaridok.hu, 2015. november 3., kedd
Debreceni Egyetem: egészségipari hálózatok uniós támogatással

Magyarhirlap.hu, 2015. november 3., kedd
Budapesten a világ vezető tudósai

Kecskemetitv.hu, 2015. november 3., kedd
Lezárult a főiskola gazdaságfejlesztési projektje

Hvg.hu, 2015. november 3., kedd
Már lehet pályázni az innovációs támogatásokra

Computerworld.hu, 2015. november 3., kedd
Világhírű startup verseny Magyarországon

Mr1-Kossuth Rádió, déli Krónika, 2015. november 3., kedd
A korábbinál nagyobb hangsúlyt kapnak a kis- és közepes vállalkozások a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban

Gazdasági Rádió, A nap vendége, 2015. november 3., kedd
Mennyire hajlandóak a fiatal vállalkozások Magyarországon maradni?

Gazdasági Rádió, A nap vendége, 2015. november 3., kedd
Mivel foglalkozik a Design Terminál?

Népszabadság, 2015. november 4., szerda, 1+6. oldal
Milliárdokból szabják át a céges tudatot

Fejér Megyei Hírlap, 2015. november 4., szerda, 8. oldal
Vállalkozói fórumok

Délmagyarország, 2015. november 4., szerda, 7. oldal
A Knorr-Bremse fejlesztése kapta az innovációs díjat

Délvilág, 2015. november 4., szerda, 7. oldal
A Knorr-Bremse fejlesztése kapta az innovációs díjat

Magyar Mezőgazdaság, 2015. november 4., szerda, 12. oldal
Okosan kell pályázni

Computerworld, 2015. november 4., szerda, 6. oldal
Lányokkal a Morgan Stanley
"...Tinédzser lányoké volt a főszerep egy októberi hétvégén a Morgan Stanley budapesti irodájában. A Skool nonprofit alapítvánnyal közösen szervezett workshop célja az volt, hogy a lányok is részeseivé váljanak a technológiai innovációk megalkotásának..."

Technokrata.hu, 2015. november 4., szerda
Startupot indítottál? Így szerezhetsz könnyen befektetőket

Innoteka.hu, 2015. november 4., szerda
Teljes pályázati portfólió

Innoteka.hu, 2015. november 4., szerda
Nem minden kezdet startup

Innoteka.hu, 2015. november 4., szerda
Kézzelfogható zsenialitás

Innoteka.hu, 2015. november 4., szerda
Ifjú tudósokat keresnek!
"...Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 25. alkalommal hirdette meg középiskolások számára az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt..."

Privatbankar.hu, 2015. november 4., szerda
Megvan a pénz, mégsem halad egy rakás uniós fejlesztés - mi lesz ebből?

Privatbankar.hu, 2015. november 4., szerda
Megint nagyot villantott a Richter: mindenkit megleptek

Nol.hu, 2015. november 4., szerda
Budapest inkább a stop, mint a startup

Mfor.hu, 2015. november 4., szerda
Mérföldkő-bevétellel verte a konszenzust a Richter

Edupress.hu, 2015. november 4., szerda
Amerikai műszaki tanulmányokat népszerűsítenek
"...Budapest XII. kerületében, a Városmajori Gimnáziumban rendezték meg a "Meet the scientist" program idei nyitórendezvényét november 4-én. A programot a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indította el. Célja a műszaki és a természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése a magyar középiskolások körében..."

Meseonline.hu, 2015. november 4., szerda
Amerikai műszaki tanulmányokat népszerűsítenek

Orientpress.hu, 2015. november 4., szerda
Megkezdődött az idei Meet the scientist programsorozat

Infovilag.hu, 2015. november 4., szerda
Gráfokról a Városmajoriban

Innoteka.hu, 2015. november 4., szerda
Megkezdődött a 2015/2016. évi Meet the scientist programsorozat

Mmonline.hu, 2015. november 4., szerda
Meet the scientist programsorozat

Zaol.hu, 2015. november 4., szerda
Gazdasági csúcstalálkozó - Lehetőségek a megye kis- és középvállalkozói számára

Technokrata.hu, 2015. november 4., szerda
Elég egy jó ötlet és megválthatod a világot!

Techmonitor.hu, 2015. november 4., szerda
Új magyar startupok születhetnek

Szakmaban.hu, 2015. november 4., szerda
Új magyar startupok születhetnek

Portfolio.hu, 2015. november 4., szerda
Kitolhatjuk a sok EU-pályázatot, de erre érdemes figyelni

Mmonline.hu, 2015. november 4., szerda
Különleges lehetőség startup-oknak

Napi.hu, 2015. november 4., szerda
Úttörő a Richter Amerikában - dübörög a kínai piac

Metropol.hu, 2015. november 4., szerda
Megnyílt a Tudomány világfóruma

Hirado.hu, 2015. november 4., szerda
A tudomány, technológia és az innováció kulcsfontosságú Ban Ki Mun szerint

Gyartastrend.hu, 2015. november 4., szerda
Elérhető forrás prototípusfejlesztésre

Edupress.hu, 2015. november 4., szerda
Egészségipari hálózatokat fejleszt a DE uniós támogatással

Breuerpress.com, 2015. november 4., szerda
Orbán Viktor a Tudomány világfóruma (World Science Forum, WSF) megnyitóján

Beol.hu, 2015. november 4., szerda
A mérnököket ünnepelték

Hirado.hu, 2015. november 4., szerda
A tudomány, technológia és az innováció kulcsfontosságú Ban Ki Mun szerint

Nol.hu, 2015. november 4., szerda
Milliárdokat költenek arra, hogy átszabják a céges tudatot

Mfor.hu, 2015. november 4., szerda
Sok pénzt kapott a Richter, de nem akarják elszórni

Magyaridok.hu, 2015. november 4., szerda
ENSZ-főtitkár: a tudomány kulcsfontosságú a fenntartható fejlődésben

Magyaridok.hu, 2015. november 4., szerda
Navracsics: szorosabb szálakat a politika és tudomány közé

Infovilag.hu, 2015. november 4., szerda
A tudomány világfóruma - migráció és munkaerőpiac

Inforadio.hu, 2015. november 4., szerda
Tudomány világfóruma - Lovász László a tudomány ösztönző erejéről

Inforadio.hu, 2015. november 4., szerda
Navracsics: szorosabb szálakat a politika és tudomány közé

Inforadio.hu, 2015. november 4., szerda
Megnyílt a Tudomány világfóruma Budapesten

Hirek.prim.hu, 2015. november 4., szerda
A startupok olimpiája Magyarországon

Eupalyazatiportal.hu, 2015. november 4., szerda
Ezt ne felejtsük el, ha forrást kérünk!

Cultura.hu, 2015. november 4., szerda
A Tudomány Világfóruma

Blog.szta.hu, 2015. november 4., szerda
Nemzetközi fejlesztői versenyt nyert a ShiwaForce magyar csapata

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2015. november 4., szerda
A korábbinál nagyobb hangsúlyt kap a kis- és közepes vállalkozások támogatása a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban

Figyelő, 2015. november 5., csütörtök, 48+49. oldal
Bolygó magyarok
EINDHOVEN ELSTARTOLT
"...Jó ötletekből és befektetőkből sem volt hiány a holland nagyváros első nemzetközi startupkonferenciáján, ahol népszerűek voltak a magyar kiállítók..."

Figyelő, 2015. november 5., csütörtök, 56. oldal
Mentőautomata magyar módra
LIFEBOT
"...A mindössze 19 éves feltaláló, a sepsiszentgyörgyi Krecht Rudolf, aki most a győri Széchenyi István Egyetemen mérnöknek tanul, lelkesen ecseteli robotja képességeit...
...A magyar LifeBot alig fél méter hosszú, 10 kilogrammos, és a Magyar Innovációs Szövetség versenyén a második helyet szerezte meg, ezzel felhívva a figyelmet az ilyen szerkezetek létjogosultságára..."

Magyar Idők, 2015. november 5., csütörtök, 10. oldal
Versenyben régiónk munkavállalói

Magyar Idők, 2015. november 5., csütörtök, 16. oldal
Célzottan keresnek befektetőt

Magyar Idők, 2015. november 5., csütörtök, 18. oldal
Innováció, nem középiskolás fokon

Békés Megyei Hírlap, 2015. november 5., csütörtök, 2. oldal
A mérnököket ünnepelték Békéscsabán

Napló, 2015. november 5., csütörtök, 4. oldal
Tréningező egyetemisták

Zalai Hírlap, 2015. november 5., csütörtök, 6. oldal
Zalai gazdasági csúcstalálkozó
Lehetőségekről a megye kkv-i számára

Piacesprofit.hu, 2015. november 5., csütörtök
Tech cégeket is vár a Design Terminál

Technokrata.hu, 2015. november 5., csütörtök
Ezt kell tenned, hogy biztosan növekedjen a céged!

Hvg.hu, 2015. november 5., csütörtök
Erre számíthat, aki kockázati tőkéből szeretne nagyra nőni

Pecsicivil.hu, 2015. november 5., csütörtök
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés / GINOP-2.1.7-15

Stop.hu, 2015. november 5., csütörtök
Szabó László: az infokommunikációs szektor maghatározó a gazdaságban

Sonline.hu, 2015. november 5., csütörtök
Még diákok a jövő üzletemberei, de már komolyan csatáznak

Haon.hu, 2015. november 5., csütörtök
Hallgatók a Napló TOP 100 Klubban
"...A Debreceni Egyetem Üzleti Innovációs Klub (DEVIK) idén januárban alakult meg azzal a céllal, hogy elősegítse az innovatív ötletek megvalósulását, összehozza az egyetem és az üzleti szféra képviselőit, valamint a hallgatók körében jó gyakorlati példákat mutasson be a vállalkozói életből merítve..."

Erdon.ro, 2015. november 5., csütörtök
Hallgatók a Napló TOP 100 Klubban

Sg.hu, 2015. november 5., csütörtök
Végre egy ütős tudományos sorozat

Pcpult.hu, 2015. november 5., csütörtök
Az Ericsson Magyarország K+F szervezete kapta az ICF díját

Mno.hu, 2015. november 5., csütörtök
Okosváros és innováció

Magyaridok.hu, 2015. november 5., csütörtök
Innováció, nem középiskolás fokon

Hirek.prim.hu, 2015. november 5., csütörtök
Kivételesen tehetséges magyar fiatalokat keresnek

Gazdasagiradio.hu, 2015. november 5., csütörtök
A Richter lehet a gyógyszeripar nagy innovátora?

Pannonnovum.hu, 2015. november 5., csütörtök
Megjelent a Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című felhívás

Pannonnovum.hu, 2015. november 5., csütörtök
Megkezdődött a 2015/2016. évi "MEET THE SCIENTIST" programsorozat

Pannonnovum.hu, 2015. november 5., csütörtök
Startup Kultúra Közösség

Pannonnovum.hu, 2015. november 5., csütörtök
SZTNH általi K+F minősítés elfogadása GINOP pályázat esetében

InfoRádió, Reggeli hírek, 2015. november 5., csütörtök
Európa elözönlés alatt áll, mondta Orbán Viktor

Metropol: Budapest, 2015. november 6., péntek, 5. oldal
Nem elég csupán célokat kitűzni

Békés Megyei Hírlap, 2015. november 6., péntek, 11. oldal
A GINOP-ról

Mmonline.hu, 2015. november 6., péntek
Gyorsít az Ericsson

Mixonline.hu, 2015. november 6., péntek
Tudomány világfóruma: ülés az innovációról

Ma.hu, 2015. november 6., péntek
Okosvárost terveznének Székesfehérváron

Innoportal.hu, 2015. november 6., péntek
Rangos díjat nyert az Ericsson Magyarország

Edupress.hu, 2015. november 6., péntek
Semmilyen korlát nem lehet akadály a tehetség számára

Dehir.hu, 2015. november 6., péntek
Ötletversennyel is csalogat a Debreceni Startup Hét

Blikk.hu, 2015. november 6., péntek
Plenáris ülést tartottak az innovációról a Tudomány világfórumán

Szekesfehervar.hu, 2015. november 6., péntek
Komplex fejlesztés az Albacompnál - átadták az Innovációs Központot

Orientpress.hu, 2015. november 6., péntek
A menekültek hozzájárulhatnak a tudományos fejlődéshez

Mno.hu, 2015. november 6., péntek
"A tudományos fejlődést segítenék a menekültek"

Magyarhirlap.hu, 2015. november 6., péntek
Az innováció szerepéről a Tudományos világfórumon

Index.hu, 2015. november 6., péntek
Nem szabadalmaztatnak a magyarok

Perspective.hu, 2015. november 6., péntek
A tudomány fontos! És az innováció is!

Hir.ma, 2015. november 6., péntek
Az innovációról tartottak plenáris ülést

Hir.ma, 2015. november 6., péntek
Pásztor János: a menekültek hozzájárulhatnak a befogadó ország tudományos fejlődéséhez

RTL II, Magyarul Balóval, 2015. november 6., péntek
Milyen kihívásokkal kell megküzdenie a Magyar Tudományos Akadémia elnökének?

M1, 2015. november 6., péntek
Budapesten tanácskozik a tudományos világfórum

Fejér Megyei Hírlap, 2015. november 7., szombat, 1+2. oldal
Milliárdos épület
"...Csaknem másfél milliárd forint beruházásával épült meg az Albacomp RI kft. innovációs központja..."

Kossuth Rádió, 2015. november 7., szombat
Tudomány Világfórum Budapesten

M1, 2015. november 6., péntek
Tudományos Világfórum Budapesten

Magyar Hírlap, 2015. november 7., szombat, 14. oldal
Jobban kell erősíteni a nők szerepét

Minuszos.hu, 2015. november 7., szombat
Az Ericsson K+F szervezete ICF díjat kapott

Elemzeskozpont.hu, 2015. november 7., szombat
Gazdaság-ipar-beruházás Átadták az Albacomp RI Kft. innovációs központját Székesfehérváron

Tudositok.hu, 2015. november 7., szombat
Másfél milliárdos fejlesztés Székesfehérváron

Mno.hu, 2015. november 7., szombat
Plenáris ülés a tudomány és a politika kapcsolatáról

Magyarhirlap.hu, 2015. november 7., szombat
Jobban kell erősíteni a nők szerepét

Inforadio.hu, 2015. november 7., szombat
Milyen legyen a tudomány és a politika viszonya?

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2015. november 7., szombat
Az innováció szerepéről és előmozdításáról tartottak plenáris ülést a Tudomány világfórumán

Stop.hu, 2015. november 8., vasárnap
A tudomány és a politika kapcsolatáról tartottak plenáris ülést

Vs.hu, 2015. november 8., vasárnap
Új lehetőség a jó magyar ötletek megvalósítására

Hvg.hu, 2015. november 8., vasárnap
Innováció és piacképesség - uniós források nagyvállalatoknak is

Hvg.hu, 2015. november 8., vasárnap
A designer és a kocka kézen fogva hódítják meg a világpiacot

Dunaujvaros.com, 2015. november 8., vasárnap
Tudomány Hete a főiskolán

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2015. november 8., vasárnap
A Szent István Egyetem alkalmazkodva a 21. századi innovációs és tudásépítő folyamatokhoz a konvergencia régióban lévő campusain is hozzá kíván járulni az oktatás- és kutatásfejlesztéshez, a kutatói utánpótlás biztosításához, valamint Békés megye tudásalapú gazdasági-társadalmi fejlődésének előmozdításához

Magyar Idők, 2015. november 9., hétfő, 15. oldal
A játékos tudás palotája

Dunaújvárosi Hírlap, 2015. november 9., hétfő, 1+3. oldal
Fókuszban a tudomány

Technokrata.hu, 2015. november 9., hétfő
Így kell motiválni: pénz járt a jó ötletért!

Technokrata.hu, 2015. november 9., hétfő
Van egy jó ötleted? Most megírhatod a siketörténeted!

Portfolio.hu, 2015. november 9., hétfő
Megüzente Brüsszel, mi kell a tartós magyar sikerhez

Piacesprofit.hu, 2015. november 9., hétfő
Németországban is versenybe szállhatunk pályázati pénzekért

Minuszos.hu, 2015. november 9., hétfő
Átadták az Albacomp RI Kft. innovációs központját

Gyartastrend.hu, 2015. november 9., hétfő
Tíz hallgatói projekt kapott támogatást

Autopro.hu, 2015. november 9., hétfő
Újabb díjat kapott a Knorr-Bremse egyik terméke

Autopro.hu, 2015. november 9., hétfő
Újabb díjat kapott a Knorr-Bremse

Vs.hu, 2015. november 9., hétfő
Cél, hogy az autóipar egyre inkább a kutatás-fejlesztésről szóljon

Psmagazin.hu, 2015. november 9., hétfő
"A Design Terminál új sikertörténetek születésében segít" - Interjú Csala Krisztinával

Mandiner.hu, 2015. november 9., hétfő
Segítő kéz, tudásmegosztás - Izrael és a világ fejlődése

Magyaridok.hu, 2015. november 9., hétfő
A játékos tudás palotája

Keol.hu, 2015. november 9., hétfő
Újabb díjat nyert el a Knorr-Bremse

Infovilag.hu, 2015. november 9., hétfő
Megkezdődött a magyar tudomány ünnepe: egy hónapig a kutatóké a szó

Figyelo.hu, 2015. november 9., hétfő
Mentőautomata magyar módra
"...A magyar LifeBot alig fél méter hosszú, 10 kilogrammos, és a Magyar Innovációs Szövetség versenyén a második helyet szerezte meg, ezzel felhívva a figyelmet az ilyen szerkezetek létjogosultságára. A robot nem indul "szépségversenyen", az alkotó első számú célja egyelőre a funkcionalitás javítása, finomabb és több irányba történő mozgás..."

Dunaujvaros.com, 2015. november 9., hétfő
Kezdetét vette a Tudomány Hete a főiskolán

Blog.szta.hu, 2015. november 9., hétfő
Új, 20 milliárd forintos pályázatból finanszírozhatják termékfejlesztésüket a KKV-k

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2015. november 9., hétfő
A Szent István Egyetem is hozzá kíván járulni az oktatás- és kutatásfejlesztéshez, a kutatói utánpótlás biztosításához, valamint Békés megye tudásalapú gazdasági-társadalmi fejlődésének előmozdításához

M1, 2015. november 9., hétfő
Tudományos Világfórum Budapesten

RTL II, Magyarul Balóval, 2015. november 9., hétfő
A Richter Gedeon Nyrt. végre a nemzetközi gyógyszergyárak élmezőnyébe került új gyógyszerének köszönhetően

Metropol, Budapest, 2015. november 10., kedd, 7. oldal
Tudomány és ipar találkozása

Innotéka, 2015. november 10., kedd, 2. oldal
Kézzelfogható zsenialitás
"...Az első öko-innovációs konferencián például kiderült, hogy "zöld-innovációs" projektekre Budapest mellett Brüsszelben is lehet pénzt szerezni. Tavaly óta a hazai cégek minden megkötés vagy engedély nélkül közvetlenül is pályázhatnak brüsszeli forrásokra..."

Innotéka, 2015. november 10., kedd, 10-13. oldal
Molekuláris ollóval szabnak
"...A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal idén kiírt pályázataiból a jövő év végére lehet pénz. Addig saját bevételekből,uniós pályázatokból, üzleti angyaloktól kapott forrásból élnek a hazai vállalkozások..."

Innotéka, 2015. november 10., kedd, 18-19. oldal
Teljes pályázati portfólió

Innotéka, 2015. november 10., kedd, 20-23. oldal
Legyen zöld, innovatív és eladható!

Innotéka, 2015. november 10., kedd, 36-37. oldal
Ifjú tudósokat keresnek!
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 25. alkalommal hirdette meg középiskolások számára az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában tartott rendezvényen a Dr. Kamilo Feher-díjat is átadták..."

Innotéka, 2015. november 10., kedd, 38. oldal
Párbeszéd
"...A tanácskozás első napján a fenntartható fejlődés, a másodikon a tudomány és az innováció kapcsolata volt a vezető téma, ezenkívül tárgyaltak a nemzetközi együttműködés kihívásairól, különös tekintettel a klímaváltozásra és a katasztrófakockázatok csökkentésére..."

Innotéka, 2015. november 10., kedd, 54-57. oldal
Nem minden kezdet startup

Mediapiac.com, 2015. november 10., kedd
Az óvatos innováció a kifizetődő

Piacesprofit.hu, 2015. november 10., kedd
20 milliárd várja a fejleszteni vágyó cégeket

Piacesprofit.hu, 2015. november 10., kedd
A cégek sem ússzák meg a hálózatosodást

Piacesprofit.hu, 2015. november 10., kedd
20 milliárd várja a fejleszteni vágyó cégeket

U-szeged.hu, 2015. november 10., kedd
Beavató előadások, kutatói díjak a Magyar Tudomány Ünnepe nyitányán

Minuszos.hu, 2015. november 10., kedd
A Siemens rendes: támogatja a hallgatókat

Marketinginfo.hu, 2015. november 10., kedd
Startupokat keresett a Generali és a Microsoft

Kultura.hu, 2015. november 10., kedd
Egy hónapig a kutatóké a szó - elindult a Magyar Tudomány Ünnepe

Edupress.hu, 2015. november 10., kedd
Új magyar startupok születhetnek a Templeton Programban

Autopro.hu, 2015. november 10., kedd
NI által gyártott high tech elektronika segítheti győzelemhez a BME FRT csapatát

Autopro.hu, 2015. november 10., kedd
Játékok és élmények a pályaorientációért

Profitline.hu, 2015. november 10., kedd
Start-upokat keresett a Generali és a Microsoft

Hvg.hu, 2015. november 10., kedd
Üzenet Brüsszelből: Így jár a legjobban Magyarország

Figyelo.hu, 2015. november 10., kedd
Bolygó magyarok

24.hu, 2015. november 10., kedd
Brüsszel megüzente, mi kell a tartós magyar sikerhez

Lánchíd Rádió, 2015. november 10., kedd
Interjú Bogsch Erikkel

Lánchíd Rádió, Szaldó, 2015. november 10., kedd
A Richter Gedeon bevezette első innovációját az amerikai piacra

Gazdasági Rádió, Délutáni monitor, 2015. november 10., kedd
November 16-a és 22-e között lesz idén a Fiatal Vállalkozók Hete

HírTV, 2015. november 10., kedd
Mennyit ér a magyar tudomány, mennyit ér a magyar tudós?

RTL KLUB, 2015. november 10., kedd
Gyógyszersiker: 17 év leltára

Zalai Hírlap, 2015. november 11., szerda, 2. oldal
Tudományos konferencia

Délmagyarország, 2015. november 11., szerda, 4. oldal
Szabadalom védi Papp Gergely hangszóróját
"...Gergő a szegedi Gábor Dénes szakközépiskolában végzett elektrotechnikusként, tavaly Kamilo Feher-díjat kapott. Eddigi egyik legnagyobb eredménye mint megírtuk (Baksról hódította meg a világot Gergely, 2013. május 27.) , hogy 2013 májusában Arizonában harmadik helyezést ért el az Intel csipgyártó cég világversenyén, az International Science and Engineering Fairen. A találmányra vonatkozó szabadalmi beadványnak az elkészítését a Magyar Innovációs Szövetség szakmailag és anyagilag támogatta..."

Trade magazin, 2015. november 11., szerda, 106. oldal
Ajtót nyitnak a magyar innovációnak

Elektronet, 2015. november 11., szerda, 8. oldal
K+F, innováció a 21. századi Európában

Új Dunántúli Napló, 2015. november 11., szerda, 11. oldal
Mérnöki pálya, a biztos választás

Délvilág, 2015. november 11., szerda, 4. oldal
Szabadalom védi Papp Gergely hangszóróját

Dunaújvárosi hírlap, 2015. november 11., szerda, 3. oldal
Zöld nap és avatás
"...Teljes fordulatszámon pörög ma a Tudományos Hét. Innováció, járműkiállítás, robotika..."

Stop.hu, 2015. november 11., szerda
Debrecenben díjátadással kezdődött meg a magyar tudomány ünnepe

Sikerado.hu, 2015. november 11., szerda
Díjakat adtak át

Sikerado.hu, 2015. november 11., szerda
"A magyar gazdaság az Európai Unió emlőin él"

Pecsma.hu, 2015. november 11., szerda
Pécsi diákok is erősíthetik a helyi gazdaságot
"...A pécsi Nagy Lajos Gimnázium is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amelynek célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése a magyar középiskolások körében. A Magyar Innovációs Szövetség 2010-ben indította el a “Meet the scientist!" elnevezésű programot a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségével közösen. Eddig összesen 56 középiskolát kerestek fel, az idei évben pedig kilenc középfokú oktatási intézmény csatlakozott a projekthez..."

Hajdupress.hu, 2015. november 11., szerda
Díjátadással kezdődött meg a tudomány ünnepe Debrecenben

Erdon.ro, 2015. november 11., szerda
A Magyar Tudomány Ünnepe városunkban

Delmagyar.hu, 2015. november 11., szerda
Szabadalom védi a szegedi fejlesztő hangszóróját
"...A találmányra vonatkozó szabadalmi beadványnak az elkészítését a Magyar Innovációs Szövetség szakmailag és anyagilag támogatta..."

Dehir.hu, 2015. november 11., szerda
Tudás érthetően: kutatásokról számolnak be Debrecenben

Szegedma.hu, 2015. november 11., szerda
Abszolút kívülállók kontra gyakorlott versenyzők - belekukkantottunk a szegedi cégvezetői pályázatokba
"...A jelenlegi uniós pályázati ciklusban a K+F+I szektorra koncentrálna, szorosan együttműködve a Szegedi Tudományegyetemmel..."

Propeller.hu, 2015. november 11., szerda
Palkovics: Több diplomás kell!

Mno.hu, 2015. november 11., szerda
Díjesővel kezdődött a magyar tudomány ünnepe

Magyarhirlap.hu, 2015. november 11., szerda
Palkovics László: A z oktatási innováció fontos eleme a duális képzés

Insiderblog.hu, 2015. november 11., szerda
NEW AGE 2 - Mégis ki lehet mögötte?
"...Ma csupán hárman kérdezték meg tőlem, hogy ki van a Get in the Ring verseny mögött? Ebből kettő tőkealapot vezet. Ha megnézitek a zsűrit és a versenyre felvonulókat, akkor megértitek a nagy érdeklődést... Az eseményt Pálinkás József, az NKFIH elnöke nyitja meg, és a zsűriben olyan potentátok foglalnak helyet, mint például az MFB vezetője, vagy a GE innovációs főnöke..."

Gyorihir.hu, 2015. november 11., szerda
Magyar Tudomány Napi rendezvény: Innováció és fenntarthatóság

Dunaujvaros.com, 2015. november 11., szerda
Innovációs nap - Miniszteri látogatás a Dunaújvárosi Főiskolán

Bitport.hu, 2015. november 11., szerda
Még négy napig jelentkezhet a Magyar Templeton Programba

Somogyma.hu, 2015. november 11., szerda
Díjátadással kezdődött meg a magyar tudomány ünnepe Debrecenben

Lánchíd Rádió, 2015. november 11., szerda
TALENTn Tehetségfórum

M1, 2015. november 11., szerda
Profit7 - Pályázat a vállalkozásoknak

Figyelő, 2015. november 12., csütörtök, 48+49. oldal
Innováció futószalagon

Figyelő, 2015. november 12., csütörtök, 65. oldal
Innovációval még hatékonyabb

Magyar Idők, 2015. november 12., csütörtök, 14. oldal
Nehezen kerül át a tudás a versenyszférába

Magyar Nemzet, 2015. november 12., csütörtök, 4. oldal
Kevesebb kutatást támogat az állam

Magyar Nemzet, 2015. november 12., csütörtök, 13. oldal
Újabb kkv-s pályázatok jelennek meg

Népszabadság, 2015. november 12., csütörtök, 13. oldal
YuMi lebontotta a kerítést
Robotika Biztonságossá vált ember és gép együttműködése

Magyar Hírlap, 2015. november 12., csütörtök, 10. oldal
Háromezermilliárd forint jön év végéig az uniós kasszából

Világgazdaság, 2015. november 12., csütörtök, 8. oldal
Hátrány lett az előny
"...Pályázat Alig jut uniós támogatás a legfejlettebb régió cégeinek..."

Zalai Hírlap, 2015. november 12., csütörtök, 2. oldal
Mi okozhatja az emberiség pusztulását?
"...Az idei szimpózium (mely a 113. alkalma volt a sorozatnak) az innováció és a fenntarthatóság kérdésével foglalkozott. Kroó Norbert előadásában kiemelte: alapvető kötelességünk, hogy az utánunk következő generációknak legalább olyan állapotban adjuk át a Földet, mint ahogy mi átvettük őseinktől..."

Zalai Hírlap, 2015. november 12., csütörtök, 4. oldal
Gazdasági találkozó
"...A zalai program témája a kutatás, fejlesztés, profit témakörében zajlik majd, illetőleg az országos és uniós források, felhasználásáról is szó esik majd..."

Új Néplap, 2015. november 12., csütörtök, 10. oldal
Az innováció volt a fő téma az ülésen

Napló, 2015. november 12., csütörtök, 1+6. oldal
Top 100: nagyot nőtt a megye
"...A Pannon Egyetem és a kamara által életre hívott Kutatás-fejlesztési és innovációs díjat is ekkor veheti át az arra érdemes vállalat..."

Hajdú-Bihari Napló, 2015. november 12., csütörtök, 1+6. oldal
Nem csak tudósoknak
"...Az MTA DAB "A tudomány támogatásért" Érmét Gregán Orsolya, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezetője nyerte, aki a tudásalapú gazdaságfejlesztést helyezte előtérbe..."

Fejér Megyei Hírlap, 2015. november 12., csütörtök, 6. oldal
Képzés a kkv-knak

Hvg, 2015. november 12., csütörtök, 87. oldal
A svéd Ericsson

Inforadio.hu, 2015. november 12., csütörtök
Kiszorulóban van az állam a hazai kutatás-fejlesztésből - lapszemle

Figyelo.hu, 2015. november 12., csütörtök
Innovációval még hatékonyabb

Figyelo.hu, 2015. november 12., csütörtök
Innováció futószalagon

Euroastra.hu, 2015. november 12., csütörtök
Az űrpuli egyre messzebb viszi a magyar tudás jó hírét

Zaol.hu, 2015. november 12., csütörtök
KKV-csúcstalálkozó, kemény kérdésekkel

Vg.hu, 2015. november 12., csütörtök
Hátrány lett az előny
"...Ezek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program már megjelent - az ország összes többi cégének szóló - felhívásainak tükörpályázatai. A cégek 60 százaléka a központi régióban működik, a gazdaságfejlesztési uniós forrásoknak mindössze 5 százaléka van nekik címezve..."

Vg.hu, 2015. november 12., csütörtök
A forrásbőség zavara

Pecsi-hirhatar.hu, 2015. november 12., csütörtök
A gazdaságfejlesztés élesztője az innováció
 "...Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma adott otthont a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fullbright Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége Meet the Scientist programjának..."

Origo.hu, 2015. november 12., csütörtök
Tokióban csaholt a magyar holdjáró

Informed.hu, 2015. november 12., csütörtök
Egészségügyi konferencia: a kutatás-fejlesztés kitörési pont lehet az ország számára

Hajdupress.hu, 2015. november 12., csütörtök
Forradalom a Debreceni Egyetemen

Mno.hu, 2015. november 12., csütörtök
Kevesebb kutatást támogat az állam

Kapos.hu, 2015. november 12., csütörtök
Pályázatokról döntött a testület

Infovilag.hu, 2015. november 12., csütörtök
Mit ér a vállalat, ha magyar? - Két ellentétes értékrend uralkodik

Mandiner.hu, 2015. november 12., csütörtök
Az Ericsson Magyarország K+F szervezete kapta az ICF díját

Hvg.hu, 2015. november 12., csütörtök
Két mohikán, akik teljesen felforgatnák a magyar üzleti életet

Hirek.prim.hu, 2015. november 12., csütörtök
Az űrpuli messze viszi a magyar tudás jó hírét

Dunaujvaros.com, 2015. november 12., csütörtök
Mozilla - Megállapodás a tudományos fejlesztés jegyében a főiskolán

Dunaujvaros.com, 2015. november 12., csütörtök
Dr. Boross Péter tart előadást a múzeumban

"...A Tudományok Hete kertében rendezték meg szerdán az Innovációs napot, amelynek fővédnöke dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke volt..."

Privatbankar.hu, 2015. november 12., csütörtök
Rengeteg pénzt adnak fejlesztésre - te is pályázhatsz!

Pannonnovum.hu, 2015. november 12., csütörtök
A kkv-kat támogatja az új közbeszerzési törvény

Pannonnovum.hu, 2015. november 12., csütörtök
Csökkentek a cégek terhei, egyszerűbben lehet pályázni

Pannonnovum.hu, 2015. november 12., csütörtök
Játékok és élmények a pályaorientációért

Pannonnovum.hu, 2015. november 12., csütörtök
Komáromi cég nyerte az EU első innovációs díját!

Pannonnovum.hu, 2015. november 12., csütörtök
A designer és a kocka kézen fogva hódítják meg a világpiacot

Pannonnovum.hu, 2015. november 12., csütörtök
Erre a három pályázatra kell most figyelnie a cégeknek

Pannonnovum.hu, 2015. november 12., csütörtök
Még idén "ellövi" a hatalmas EU-keret bő felét a kormány

Pannonnovum.hu, 2015. november 12., csütörtök
Innováció és piacképesség - uniós források nagyvállalatoknak is

MM hírlevél, 2015. november 12., csütörtök
Meet the scientist programsorozat

InfoRádió, Esti mérleg, 2015. november 12., csütörtök
Tavaly a GDP 1,4%-át fordították kutatásfejlesztési célokra Magyarországon a Deloitte jelentése szerint

Dunaújvárosi Hírlap, 2015. november 13., péntek, 1+3. oldal
Növekedési pályán

Békés Megyei Hírlap, 2015. november 13., péntek, 6. oldal
Ahol megbecsülik a vállalkozásokat

Magyar Idők, 2015. november 13., péntek, 13. oldal
Öt funkciót egyesítő "okos" köztéri oszlop

Világgazdaság, 2015. november 13., péntek, 4. oldal
Kezdő vállalkozás is esélyes innovációs EU-forrásra

Világgazdaság, 2015. november 13., péntek, 5. oldal
Okos városok, okos önkormányzatok

Békés Megyei Hírlap, 2015. november 13., péntek, 8. oldal
Okos városok, okos önkormányzatok

Népszabadság, 2015. november 13., péntek, 6. oldal
Egy oszloppal okosabb lett Budapest

Zalai Hírlap, 2015. november 13., péntek, 1+6. oldal
A megye fejlődése érdekében

Vg.hu, 2015. november 13., péntek
Kezdő vállalkozás is esélyes innovációs EU-forrásra

Pecsinapilap.hu, 2015. november 13., péntek
Őri László: innováció nélkül nincs gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés

Pecsinapilap.hu, 2015. november 13., péntek
Etikus hekker, intelligens épület és ordítóverseny a PTE MIK nyílt napján

Euroastra.hu, 2015. november 13., péntek
Egy oszloppal okosabb lett Budapest

Portfolio.hu, 2015. november 13., péntek
Újabb csavar - Ezért izgul most 3000 cég Magyarországon

Pecsma.hu, 2015. november 13., péntek
Pécs jövője a fiatalokon múlik

Medicalonline.hu, 2015. november 13., péntek
Itthon csökkent az orvostudományi kutatás varázsa

Szegedma.hu, 2015. november 13., péntek
Vadász György: fontos, hogy a kkv-szektor erősödjön

Euronews.com, 2015. november 13., péntek
Magyar találmány: só is hajtja az elektromos autót

Hirek.prim.hu, 2015. november 13., péntek
K+F és Innováció a 21. századi Európában

Gyorihir.hu, 2015. november 13., péntek
Zala megyei Gazdasági Csúcstalálkozó Nagykanizsán

Figyelo.hu, 2015. november 13., péntek
Figyelő XXXII. Medicina konferencia - pillanatképek

Pecsiujsag.hu, 2015. november 13., péntek
Őri László: Pécsnek szüksége van a helyi fiatalokra

Alfoldiregiomagazin.hu, 2015. november 13., péntek
Kudarcban rejlik az innováció

M1, 2015. november 13., péntek
Előadások a Magyar Tudomány Ünnepének

Zalai Hírlap, 2015. november 14., szombat, 9. oldal
A gazdaság lehetőségei

Magyar Idők, 2015. november 14., szombat, 12. oldal
Milliárdos pályázatok

Népszabadság, 2015. november 14., szombat, 15. oldal
Okos városok, okos önkormányzatok

Vg.hu, 2015. november 14., szombat
Parragh László: a tudást és a gazdaságot össze kell kapcsolni

Palyazatihirek.eu, 2015. november 14., szombat
Későbbre tolódik a NEMZ 15 K+F+I pályázati felhívás beadási határideje

Ma.hu, 2015. november 14., szombat
Vadász György: fontos, hogy a kkv-szektor erősödjön

Elelmiszer.hu, 2015. november 14., szombat
OKISZ elnök: fontos, hogy a kkv-szektor erősödjön

Autopro.hu, 2015. november 14., szombat
A növekedési hitelprogramban bíznak a magyar kkv-k

Profitline.hu, 2015. november 14., szombat
A tartós fenntarthatósághoz a tudást és a gazdaságot össze kell kapcsolni

Profitline.hu, 2015. november 14., szombat
Fontos, hogy a kkv-szektor erősödjön

Mno.hu, 2015. november 14., szombat
Parragh összefonná a tudást és a gazdaságot

Mfor.hu, 2015. november 14., szombat
Parragh: össze kell kötni a tudást és a gazdaságot

Portfolio.hu, 2015. november 14., szombat
Ezek a világ legnagyobb startupjai

Magyar Hírlap, 2015. november 16., hétfő, 8. oldal
Előrelépés a duális képzéssel
Össze kell kapcsolni a tudást és a gazdaságot

Magyar Nemzet, 2015. november 16., hétfő, 11. oldal
A tudás is pörgeti a gazdaságot

Somogyi Hírlap, 2015. november 16., hétfő, 2. oldal
Találj egy problémát, találj rá megoldást!
"...Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója elmondta lapunknak: a díjak csábítóak. - A legjobbak egy éven át ösztöndíjat kapnak, a korábbi legjobbak nemzetközi versenyekre, fórumokra juthattak el az Egyesült Államoktól Svájcon át Kínáig, részt vehettek a Nobel-díj átadásán is. A legjobb húsz pályázatot bemutatják a Kutatók Éjszakáján. A legjobb három az európai versengésen, Brüsszelben vehet részt. Nem adunk feladatot, azokat várjuk, akik ezt már megtalálták maguknak. November 26-ig kell egy kétoldalas kutatási tervet beadni, majd december és március között kidolgozni, amihez igény esetén anyagi támogatást és szakmai segítséget is tudnunk biztosítani. Problémamegoldó képességgel rendelkező, kreatív fiatalokat keresünk..."

Fejér Megyei Hírlap, 2015. november 16., hétfő, 1+5. oldal
Működő reformok
"...A költségvetésben a hazai K + F célú kiadások zöme a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, valamint a Magyar Tudományos Akadémia költségvetésében jelenik meg intézményi vagy programtámogatásként..."

Délmagyarország, 2015. november 16., hétfő, 10. oldal
Hatással kell lennünk a tudományra és a gazdaságra

Napló melléklet, 2015. november 16., hétfő, 8. oldal
Aktuális pályázati lehetőségek

Világgazdaság, 2015. november 16., hétfő, 4. oldal
Okos városok, okos önkormányzatok

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2015. november 16., hétfő
Innovációs ranglista - Magyarország leginnovatívabb cégei

Sonline.hu, 2015. november 16., hétfő
Felfedeztél valamilyen problémát? Oldd meg!
"...Támogatjuk a kreatív embereket - mondta Garay Tóth János, annak a Magyar Innovációs Szövetségnek a kommunikációs igazgatója..."

Portfolio.hu, 2015. november 16., hétfő
Bánják a magyar cégek, hogy nem fordítottak nagyobb figyelmet a finanszírozásra

Pharmaonline.hu, 2015. november 16., hétfő
Gyakorlatiasabb kutatókra vágynak az ipari szereplők

Pecsinapilap.hu, 2015. november 16., hétfő
Őri László: figyelnünk kell a fiatalokra

Delmagyar.hu, 2015. november 16., hétfő
Hatással kell lennünk a tudományra és a gazdaságra

Magyarmezogazdasag.hu, 2015. november 16., hétfő
Decemberben indulnak a pályázatok

Insiderblog.hu, 2015. november 16., hétfő
Get in the Ring! - világhírű startupverseny jön
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.