XXV. évf. | 2015. október 20. | 19. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagjainkat!
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható események
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

"Az ötlettől az üzleti sikerig 2015" c. konferencia

Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, a Napi.hu és a Noguchi "Az ötlettől az üzleti sikerig 2015" c. innovációs konferenciáján, 2015. október 1-én, elmondta, hogy az innovációs tevékenység hatására számos iparágban sokszor csak annyi történik, hogy a piaci részesedés fennmarad, vagyis az innováció nem feltétlenül jelenti, hogy valami újat találunk ki, hanem egy újdonságból kiindulva gazdasági eredményt érünk el.

Egy erős és innovatív kkv-szektor lehet a kulcsa annak, hogy a magyar gazdaság elkerülje a jövendő gazdasági visszaeséseket. Nem pénzhiány, hanem az emberhiány a legnagyobb gond, legalábbis a kkv-szektorban. Ezért nincs innováció, K+F a magyar kkv szektorban - ezért ezt a problémát kezelni kell.

Szabó Gábor szerint az innovációs pénzek felhasználásánál hiányzik a szakmai értékelés, számonkérés. Hibás az a felfogás, hogy a pénz csinálja az innovációt, az pedig hasznosul a gazdaságban, ezért nem elégséges a pályázatok pénzügyi ellenőrzése.

Az új pályázati rendszer felépítéshez szükséges a bizalom helyreállítása, ugyanis az elmúlt években ez a bizalom a cégek részéről elfogyott. Az innováció a magyar gazdaság további fejlődésének egyetlen lehetősége, a hatékonyságnövelés forrásait kimerítette a magyar gazdaság, most már elért arra a fejlettségi szintre, amikor át kell lépnie az innovációvezérelt gazdasági növekedésbe.

Dr. Szabó Gábor teljes előadása megtekinthető az alábbi linken.

Chile és Magyarország közötti stratégiai együttműködés

2015. október 15-16-án, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az EMMI, az NKFI Hivatal és több kormányzati intézmény együttműködésében került megrendezésre egyszerre több helyszínen a "II. Magyarország - Latin-Amerika Fórum".

A rendezvény programja egy kormányzati, egy üzleti, valamint egy felsőoktatási és tudományos-kutatási panelből állt. Az üzleti panelen a Magyar Innovációs Szövetség és a Latin-amerikai Innovációs Hálózat stratégiai együttműködést kötött az innováció, a vállalkozói tevékenység és a versenyképesség területén. A megállapodást a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, Dr. Szabó Gábor, valamint az American Leader Group elnöke, Dr. Andres Benkö írták alá.

A megállapodás céljai többek között:
- Chile és Magyarország közötti stratégiai együttműködés az innováció, a vállalkozói tevékenység és a versenyképesség területén.
- A felek között növelje befektetési lehetőségeket és erősítse a beruházási tevékenységeket.
- Az együttműködés felélénkítése az innovációt ösztönző felek beszállítói között és a vállalkozók szellemi termékeinek cseréje.

Második évéhez érkezett a Horizont 2020, az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogramja

Tagszervezetünk, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (BZN) 2015. október 12-én, a Design Terminal Konferenciatermében szervezte meg a "Második évéhez érkezett a Horizont 2020, az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogramja" című konferenciáját.

A rendezvényen a magyar pályázati eredményeket és lehetőségeket a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal részéről Csuzdi Szonja ismertette, míg Dervalics Ákos (BZN) a nyertes pályázatok mellé igénybe vehető üzleti coaching szolgáltatásról tartott előadást. Élénk vitát váltott ki Kiss Antal ügyvezető Magyar Fejlesztési Központot (MFK) bemutató előadása, nem mindenki értett egyet azzal a véleménnyel, hogy minél több pályázaton célszerű elindulni. Elhangzott, hogy az MFK beindította a www.palyazatokmagyarul.eu weboldalt, ahol szinte valós időben megjelennek a legfontosabb brüsszeli pályázati információk magyar fordításban.

A konferencia keretében szervezett kerekasztal beszélgetésen dr. Kazi Károly választmányi tag képviselte a Magyar Innovációs Szövetséget. A beszélgetés keretében előkerültek az EU-s pályázással kapcsolatos nehézségek, megfogalmazódott, hogy a pályázatírás és adminisztrálás nagy szakértelmet igényel, s ezzel a vállalkozások többsége nem rendelkezik. Szóba került a szakemberhiány, az egyetemi képzés és finanszírozás gyengeségei. Javaslat hangzott el arra, hogy pályázati formában érdemes lenne támogatni a felsőfokú oktatáshoz kapcsolódó ipari képzést.

V4 memorandum

A V4 országok vezetői Prágában, 2015. október 12-én, Andrus Ansip (az Európai Bizottság alelnöke - az Egységes Digitális Piacért felelős alelnök) prágai látogatása alkalmából az innováció és a startupok fejlesztése terén régiós együttműködési megállapodást írtak alá. Magyarország részéről Íjgyártó István, a KKM államtitkára írta alá a dokumentumot.

A cseh szervezők az aláírási ceremónia előtt a V4 országokban, az innováció támogatása, startupok-at támogató rendszerek, vállalkozások helyzetének bemutatása céljából kerekasztal beszélgetést szerveztek. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Hild Imre, a Startup Kultúra Közösség paneljének vezetője vett részt a beszélgetésen.
Elhangzott többek között hogy a V4 országok szorgalmaznák egy közös kelet-közép-európai Befektetési Alap létrehozását, szorosabb együttműködést és eszmecserét az ökoszisztémák építése terén, koordinációt közös EU szintű projektek megvalósítása terén. A V4 országok legközelebb december hónap során Varsóban találkoznak, ahol folytatják a közös munkát.

FB-ülés

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) Felügyelő Bizottsága, Ormándi Sándor, FB elnök vezetésével ülést tartott 2015. október 15-én, Budapesten, a MISZ irodájában. Az ülésen jelen volt dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója.

Az FB először áttekintette ügyrendjét és néhány pontban módosította, aktualizálta azt.
Megvitatták a 2015. évi munka- és ülés-tervet, a munkamódszerek kialakítását, a munkamegosztást a feladatok elvégzése érdekében. Úgy döntöttek, hogy az elnök véglegesíti a munkatervet, az elhangzott vélemények beépítésével.
Ezután áttekintették a Szövetség gazdálkodását és pénzügyi helyzetét, megállapítván, hogy a gazdálkodás rendben folyik.
Áttekintették a Fővárosi Törvényszék végzését is a MISZ változásbejegyzési ügyében, az Alapszabály módosításával kapcsolatosan.

A magyar vállalatok növelnék a K+F ráfordításokat

2015. október 19-én adta ki a Deloitte, regionális vállalati K+F felmérésének eredményeit. A közép- és nagyvállalatok körében végzett felmérésben idén a 75 válaszadó hazai cég mellett, tíz további közép-európai ország (Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia) vállalatai vettek részt.

Néhány kiemelés a felmérés legfőbb megállapítások közül, a magyar vállalatokra vonatkozóan:
- Középtávon biztató a K+F ráfordítások várható növekedési tendenciája.
- Itthon még mindig jelentős azoknak az aránya, akik nem ismerik a K+F minősítés lehetőségeit.
- Az elkövetkező években rendelkezésre álló hazai és európai uniós forrásbőség miatt a vállalatoknak és a döntéshozóknak mindenképpen erősíteniük kell az egymás közötti konzultációt.
- A potenciális pályázók számára kifejezetten hátrányos lenne, ha a visszatérítés a projekt eredményéből származó bevétel nagyságától, vagy a felmerülésének időpontjától függne.

A teljes felmérést az alábbi linken lehet megtekinteni.

Kiemelkedő tanárokat és középiskolákat díjazott a BME Pro Progressio Alapítványa

2015. október 13-án, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a természettudományi, a műszaki és az informatika területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolákat, középiskolai tanárokat díjazta tagszervezetünk, a BME Pro Progressio Alapítványa, amelynek legfontosabb tevékenysége - a középiskolától kezdve a doktori képzésig - az innovatív gondolkodást elősegítő tehetséggondozás.

2015-ben - immár hetedik alkalommal - 10 középiskolai tanár és 14 középiskola kapta meg a Pro Progressio-díjat ünnepélyes keretek közt. A Műegyetem mellett működő Alapítvány kuratóriuma ebben az évben is olyan kiemelkedő eredményekkel rendelkező 50 év alatti tanárokat részesített elismerésben, akiknek vannak nemzetközi és hazai versenyeken sikert elért tanítványaik, tanulóik jelentős számban érettségiznek emelt szinten vagy hátrányos körülmények között oktatva végeznek példamutató oktató-nevelő munkát.

Az alapítvány az elmúlt 7 évben több mint 70 középiskolai tanárt díjazott és részesített fejenként 400.000 Ft-os díjban, illetve 90 középiskolának nyújtott több mint 25 millió Ft-os támogatást, hozzájárulva a természettudományi szakmai versenyek, bemutatók szervezéséhez, a műszaki pálya iránti érdeklődés növeléséhez.

Az elismeréseket számos vendég jelenlétében Józsa János rektor és Pakucs János, az Alapítvány kuratóriumának elnöke és Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár adták át.

További információk az alábbi linken.

DDRIÜ Nonprofit Kft. újra megnyitott

A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. új vezetéssel és új irodában ismét megnyitott, és 2015 őszétől a Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. szám alatt várja ügyfeleit. A cég ügyvezető igazgatója a közelmúltban dr. Beréti Zsolt, az irodavezető pedig Göttlinger Noémi lett.
További információk a weboldalukon: www.ddriu.hu

Hírek | Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Kft.
Tagsorszám: | 717.
Cím: | 1051 Budapest, Arany János utca 15.
Vezető: | Glósz Andrea
Telefon: | 30/992-6156
E-mail: | glosz.andrea@glosz.hu

Tevékenység:
Több mint két évtizede nyújt vállalkozások részére pénzügyi tanácsadói szolgáltatásokat. Ez alatt 3000 sikeres ügyletet valósítottak meg, mintegy 250 milliárd forint közvetítésben vettek részt, közreműködésükkel több száz munkahely létesült. Szolgáltatásaik:
- uniós támogatások, hitelek szerzése
- pénzügyi projektmenedzsment
- gazdasági tanácsadás
- innováció menedzsment
- iparjogvédelmem, szerzői jogvédelem.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szellemi Tulajdon Világszervezetének 55. üléssorozata

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) 2015. október 5-én megkezdődött közgyűlés-sorozatán Dr. Bendzsel Miklóst, az SZTNH elnökét a Madridi Unió Közgyűlésének alelnökévé, dr. Ficsor Mihályt, a Hivatal elnökhelyettesét pedig a WIPO Szerzői Jogi Szerződése Közgyűlésének elnökévé választották meg a tagállamok.


Megjelent a "Bevezetés a szerzői jogba" című jegyzet.

A "Bevezetés a szerzői jogba" című kiadvány célja, hogy az olvasót megismertesse a szerzői jog alapvető fogalmaival, így a művekkel, a szerző személyhez fűződő és vagyoni jogaival, a szerzői jog főbb korlátaival, a művek felhasználásával és a szerzői jogi jogérvényesítéssel.

A jegyzet külön hangsúlyt fektet arra, hogy segítsen eligazodni a digitális technológia és a szerzői jog kapcsolódási pontjain, mint amilyen a művek letöltése, feltöltése, a fájlcsere vagy a linkek használata. Az anyag megértését szövegbe ágyazott jogesetek, történetek és illusztrációk segítik.

Ismertető és megrendelőlap az alábbi linken.

Várható események

Horizon2020 nemzetközi üzletember találkozó

2015. november 4-én, Lettországban (Riga, Radisson Blu Hotel) kerül megrendezésre a "Horizon2020 nemzetközi üzletember találkozó" az Enterprise Europe Network szervezésében. Európai vállalkozások, egyetemek és kutatók jelentkezését várják, hiszen a rendezvény lehetőséget nyújt projektötletek megosztására, üzleti partnerkapcsolatok kiépítésére, valamint a Horizon2020, az ERASMUS+ és az EUROSTAR programokon való részvételre.

A találkozó kiváló alkalom:
- határokon átívelő üzleti kapcsolatok bővítésére,
- előre egyeztetett kétoldalú tárgyalások lefolytatására a B2B-re regisztrált résztvevőkkel,
- K+F partnerkapcsolatok kiépítésére, új projektötletek megvitatására, innovatív technológiák, know-how promócióra.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi linken lehetséges 2015. október 28-ig.

A rendezvény részletes programjáról az alábbi linken tájékozódhat.
A kiutazás és a szállás költsége a jelentkezőt terheli.

További információk az Enterprise Europe Network honlapján, vagy Szabó Eszter Annától (tel. +36-20-250-1851, email: szabo.eszter@tradehouse.hu)

"Stratégiai befektetők, cégeladás, exit - 2015"

2015. november 5-én, a Continental Hotel Zara Superior Budapestben (1074 Budapest, Dohány u. 42-44) kerül megrendezésre a "Stratégiai befektetők, cégeladás, exit - 2015" c. rendezvény társszervezetünk, a HVCA (Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület) és az M27 ABSOLVO közös szervezésében.

Hivatalos nyelv: magyar és angol (tolmácsolás nélkül)

Program:

16:00-16:10
Dr. Zsembery Levente - vezérigazgató, X-Ventures, a HVCA elnöke
Megnyitó - A stratégiai befektetők szerepe és tevékenysége Magyarországon és a régióban: hasonlóságok, különbségek, statisztikák, M&A trendek.
16:10-16:30
Horgos Lénárd - partner, M27 ABSOLVO
A stratégiai, szakmai befektetők jellemzői. Mikor és mitől lesz számukra célpont egy cég? Miért érdemes nemzetközi stratégiai befektetőkhöz fordulni? Hogyan érdemes felkészülni a befektető-keresésre?
16:30-16:55
Jean-Francois Faucher - CEO, XBS Group, Lengyelország
Befektetői motivációk, befektetési alapelvek, célpontok keresése és azonosítása. Milyen cégeket és miért pont őket keresik, milyen feltételeknek kell megfelelnie egy vállalkozásnak? Hogyan strukturálják és bonyolítják a tranzakciót, milyen eredményeket értek el akvizícióik során? Tanulságok és tanácsok első kézből egy tapasztalt nemzetközi befektetőtől.
16:55-17:20
Michael Schuster - partner, alapító, SpeedInvest, Ausztria
Sikeres kockázati- és magántőke exitek stratégiai befektetők irányába. Hogyan tervezzünk és hajtsunk végre egy exit stratégiát? Hogyan érdemes felkészülni a stratégiai befektető-keresésre? Mitől lesz sikeres az exit?
17:20-17:35
Kávészünet
17:35-17:55
Tóth Attila - vezérigazgató-helyettes, Budapesti Értéktőzsde
A tőzsde, mint potenciális exit útvonal. Kinek érdemes megfontolnia ezt az irányt? Milyen előnyei vannak a tőzsdei bevezetésnek?
17:55-18:15
Jeremi Czarnecki
Hogyan működik a nemzetközi piacon a tőkebefektetés és az exit a fashion projektek kapcsán? Hogyan érdemes felkészülni, mit keres a befektető és hogyan választ befektetési célpontot ebben az iparágban? Sok év, számos nemzetközi projekt befektetési tapasztalata a divatiparból - első kézből.
18:15-19:00
Kerekasztal beszélgetés
Hazai és nemzetközi szakértők, stratégiai- és kockázati tőke befektetők az exitről, a cégeladásról, cégfelvásárlásról, akvizícióról - tapasztalatok, érvek és ellenérvek, sikerek és kudarcok - és minden, ami az előadásokból kimaradt...

A beszélgetés résztvevői:
- Jean-Francois Faucher - CEO, XBS Group
- Mag. Andreas Reinthaler - Managing Partner, M27 Consulting Group
- Michael Schuster - partner, alapító, SpeedInvest (felkérés alatt)
- Jeremi Czarnecki (felkérés alatt)

Az eseményt kb. 19 órától informális kapcsolatépítési lehetőség és büfékóstoló követi.

Részvételi díj:
- 12500 Ft + ÁFA / fő
- Egyedi kedvezményes ár HVCA tagoknak, MISZ tagoknak, szakmai kamarai, szövetségi, klaszter és egyesületi tagoknak, befektetőknek és portfólió-cégeiknek, a szervező és támogató partnerek részére, a szervezők ügyfelei, partnerei, valamint az előadók munkavállalói és üzleti partnerei részére 8000 Ft + ÁFA / fő a regisztráció teljes időszakában.
- HVCA tagoknak: az első 10 jelentkező számára ingyenes!

Jelentkezni az alábbi linken online kitöltött és visszaküldött jelentkezési lappal, legkésőbb 2015. október 30-ig: Stratégiai befektetők, cégeladás, exit - 2015 rendezvény, 2015. november 5.

FLOW - A siker evolúciója

2015. november 9-én, a Boscolo Budapest Hotelben (1073 Budapest, Erzsébet krt. 9.) kerül megrendezésre a BDO Akadémia és a MAPI Konzult szervezésében a "FLOW: A siker evolúciója" c. konferencia.

Program:

9:30-11:00
Megnyitó
A nap házigazdái:
Gerendy Zoltán, BDO Magyarország, ügyvezető partner
Essősy Zsombor, MAPI Magyar Fejlesztési Iroda, vezérigazgató
A nap háziasszonya: Dr. Holló Márta
- 2020-as fogyasztói trendek:
Jakab Roland, Ericsson Magyarország, ügyvezető igazgató
- Homo Sapiens Urbis: Továbbgondolt városok, avagy kik és hogyan tehetik intelligensebbé a világot
Kenyeres István, vegyészmérnök, biotechnológus
- A FLOW üzletépítő ereje:
Prof. Csíkszentmihályi Mihály, pszichológus, a FLOW elmélet megalkotója
11:00-11:45
Kávészünet
11:45-12:45
Kerekasztal: A siker evolúciója
Moderál: Dr. Holló Márta
- Prof. Csíkszentmihályi Mihály, pszichológus, a FLOW elmélet megalkotója
- Jakab Roland, Ericsson Magyarország, ügyvezető igazgató
- Kenyeres István, vegyészmérnök, biotechnológus
12:45-14:00
Ebéd
14:00-15:00 1. Szekció: Akikből a jövő sikeres vezetői lesznek
dr. Juhos Andrea, vezetői coach, Lee Hecht Harrison Hungary, ügyvezető partner
Facilitátor: Drahos Gábor, MAPI Konzult, szervezetfejlesztési igazgató
2. Szekció: Üzleti siker és hatékonyság
Gerendai Károly, üzletember, a Sziget Fesztivál alapítója
Facilitátor: Hartmann Krisztina, BDO Magyarország, szervezetfejlesztő, vezetői coach
3. Szekció: A sport tanításai az üzleti életben - A Tanult Optimizmus motivációs modell
Mizsér Attila, olimpiai bajnok öttusázó, coach
Facilitátor: Dr. Lénárt Ágota, sportpszichológus
15:00-15:30
Szekciók összefoglalása
Moderál: Dr. Holló Márta
- dr. Juhos Andrea, vezetői coach, Lee Hecht Harrison Hungary, ügyvezető partner
- Gerendai Károly, üzletember, a Sziget Fesztivál alapítója
- Mizsér Attila, olimpiai bajnok öttusázó, coach
15:30-15:40
Útravaló
Dr. Holló Márta, a nap háziasszonya

Regisztráció legkésőbb 2015. október 26-ig az alábbi linken.
Részvételi díj:
- Normál ár: 65.000 Ft + áfa/ fő
- BDO partner ár: 55.000 Ft + áfa/ fő
- MAPI partner ár: 55.000 Ft + áfa/ fő

MISZ-tagok számára az első 5 jelentkezőnek MAPI partneri áron biztosítják a szervezők a részvételi díjat.
További információk az alábbi linken.

Tőkeakadémia 2.

2015. november 11-12-én, ill. november 25-26-án kerül megrendezésre a Visegrádi Hotelben (2025 Visegrád, Rév u. 15.) a "Tőkeakadémia 2." c. tőkebevonási ismeretek témára fókuszáló képzés a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) szervezésében.

A képzés célja a magyar vállalkozások forrás-, illetve tőkebevonási ismereteinek, képességeinek fejlesztése, ezen keresztül pedig a befektetéseket vonzó tulajdonságaik javítása. A szakmai ismereteket a tréner mellett meghívott hazai és külföldi szakértők, ill. a HIPA illetékes munkatársai végzik. Az előadások mellett, az M27 ABSOLVO vezető tanácsadóinak irányításával, interaktív kiscsoportos feladatok megoldása révén van lehetőség az elhangzottak gyakorlati elsajátítására. A résztvevőknek lehetőségük nyílik megismerni sikeres befektetési projektekben érintett vállalkozók, befektetők tapasztalatait, javaslatait. Továbbá aktív magyar és külföldi befektetők felé lehetőség nyílik közvetlen kérdéseket intézni.

A részletes program elérhető az alábbi linken.

Részvételi díj: 50.000 forint + áfa / fő.
A részvételi díj tartalmazza a teljes tréningen való részvétel díját, a helyszín, a teljes ellátás és a szállás (elhelyezés egyágyas szobákban) biztosításának költségeit is.

Jelentkezési határidő: 2015. október 30. A jelentkezési lap letölthető innen.

A programra jelentkezni a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével lehet a hip@hipa.hu e-mail címre vagy a programfelelősnél (Holly Sára, e-mail: sara.holly@hipa.hu, tel: 872-6584).

További információk a következő linken.

Bay Innovációs Nap

Tagszervezetünk, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. 2015. november 13-15. között megrendezi a Hotel Mercure Korona (1053 Budapest, Kecskeméti u. 14.) a Bay Innovációs Napot.

A műhelytalálkozó bemutatja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet által biztosított Tudományos és Innovációs Közösségek (KICs) innovációs szolgáltatásait és finanszírozásait. Vezető szakértők bemutatják négy különböző területről (energia, nyersanyagok, éghajlatváltozás és információs technológiák) az üzleti és innovációs rendszereket, és megmutatják, hogyan finanszírozza közvetlenül az innovatív projekteket a KICs.

A műhelytalálkozó tartalmaz interaktív elemeket, csoportmunkát és sikeres megoldásokat.
A műhelytalálkozó nyelve angol.

A részletes program elérhető az alábbi linken.

A részvételi díj: 650 euró vagy 200000 Ft/fő
Regisztrálni az online jelentkezési lap kitöltésével lehet.
További információk az alábbi linken, vagy Kovács Katalinnál (e-mail: katalin.kovacs@bayzoltan.hu, telefon: 30/9555-186).

Alapfokú szerzői jogi tanfolyam

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapfokú szerzői jogi tanfolyamot indít, melynek helyszíne az SZTNH (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.). A szellemitulajdon-védelmi képesítésekről szóló 1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján szervezett tanfolyam bemutatja a szerzői jog alapjait, részletesen tárgyalja a szerzők jogait és e jogok korlátait. A képzés kitér a szerzői művek felhasználása mellett a jogérvényesítésre, bemutatja a nemzetközi és uniós jog vonatkozó szabályait.

A képzés ideje:
1. nap: 2015. november 17., 9-17 óra között
2. nap: 2015. november 24., 9-17 óra között

Vizsga: 2015. december 1., 9-12 óra között

A képzés írásbeli vizsgával zárul és alapfokú szerzői jogi képesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.

A tanfolyam díja 30.000 forint, amely tartalmazza:
- a 20 órás képzést,
- a vizsgadíjat és
- a "Bevezetés a szerzői jogba" című jegyzetet.

Részvételi szándékát legkésőbb 2015. október 30-ig jelezze az oktatas@sztnh.gov.hu email címen az alábbi adatok megadásával: Név; Lakcím; Születési hely, idő; Anyja neve; Munkáltató megnevezése (amennyiben a munkáltató téríti a képzés díját). A részvételi díjat a tanfolyam kezdetéig átutalással kell kiegyenlíteni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú számlára.

További információk az alábbi linken, a (+361) 474-5548 telefonszámon vagy az oktatas@sztnh.gov.hu email címen.

Pályázati felhívások

25. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2015/2016-os tanév)

Találd fel magad!

kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1995. október 1. és 2002. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy középiskolai tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei 30 többletpontra jogosultak a felsőoktatási felvételi eljárás során.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2016. szeptember 16-21-én, Brüsszelben, az EU "Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével.
Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni e-mailben 2015. november 26-án, 14 óráig beérkezően.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2015. december 15-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott pályázatok tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét 2016. március 31-én, 14 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára. Csatolni kell a bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket.

mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése.
A pályázóknak 2016. április 11-15. között, kötelező jelleggel, max. 10 perces prezentációt kell tartaniuk.

egyéb tudnivaló? - Az ünnepélyes díjátadásra 2016 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2016 szeptemberében is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indo­kolt költségek megtérítésében, max. bruttó 50 E Ft értékben.

A verseny fővédnöke:
Czunyiné dr. Bertalan Judit, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A verseny Társ-fővédnöke:
Dr. Pálinkás József, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A projekt Nemzeti  Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

A Verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Telekom Nyrt., B. Braun Medical Kft., GE Hungary Zrt., Intel, Siemens Zrt., Ericsson Magyarország Kft., EGIS Gyógyszergyár Zrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Sanatmetal Kft., Innomed Medical Zrt., Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft., Multisoft Számítástechnikai Kft., NI Hungary Kft., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

médiatámogatóK:
Főtámogató: MTVA
Támogató: Innotéka magazin, Technika Műszaki Szemle

A pályázatok beküldése, ill. a pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Magyar Innovációs Szövetség, e-posta: innovacio@innovacio.hu
tel.: 430-3330, portál: www.innovacio.hu, (cím: 1036 Budapest, Lajos u. 103.)

Közöd? Van! címmel új pályázat és kvízjáték indul

Tanár szakos hallgatók részére hirdet pályázatot és kvízjátékot a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala "Közöd? Van!" címmel.

A program 2015 októberében indul, a Találd meg/ki/fel! című Facebook oldalon, ahol számtalan olyan érdekességet osztanak meg az érdeklődőkkel, amelyek segítik a pályázatra való felkészülést. Többek között szólnak a legfontosabb szellemitulajdon-védelmi fogalmakról, és azokról a témákról, amelyek a jelenleg hatályos kerettantervekben a tantárgyak részeként megjelennek. Emellett külön figyelmet szentelnek azoknak az információknak, amelyek a tanárok − mint szellemi alkotások létrehozói és szellemi tulajdon felhasználói − részére fontosak és hasznosak lehetnek.

Pályázni olyan játékkal vagy kreatív mini projekttel lehet, amely a szellemitulajdon-védelem egy kérdését dolgozza fel játékos, interaktív formában. A pályamunkák felhasználása kapcsolódhat akár egy tanórához, de egy délutáni foglalkozás vagy szakkör tevékenységéhez, esetleg osztályfőnöki óra keretén belül megvalósuló programhoz is. A pályázatokat többfős bírálóbizottság értékeli.

Díjazás:
- 150.000 Ft pénzjutalom a legjobb pályaművet benyújtó pályázónak.
- 1 db 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány a ProArt felajánlásában a legjobb szerzői jogi témát feldolgozó pályaműnek.
- 1 db 30.000 Ft értékű ajándékcsomag a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának felajánlásával.

A program ideje alatt kvízjáték is fut a pályázati oldalon, ahol egy Ipad3-at sorsolnak ki a jó megoldást beküldők között.

A részleteket a pályázati kiírás és az adatlap tartalmazza, valamint a részvételi szabályzat. További információk a tanarszakospalyazat@hipo.gov.hu email címen és az alábbi linken.

Ujvári János diplomadíj-pályázat

A pályázat tartalma:
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének van szentelve. A pályázatok értékelésnél a két fajta megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, aki végigkíséri a hallgatót a dolgozat elkészítésén.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók négy kategóriában nyújthatnak be munkákat:
- szabadalom/használatiminta-oltalom,
- védjegyoltalom,
- formatervezésiminta-oltalom,
- szerzői jog,
- szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

A pályázati díj összege:
A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:
első díj: 150 000 Ft
második díj: 125 000 Ft
harmadik díj: 100 000 Ft

A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók értékes könyvajándékot vehetnek át.

Határidők:
A pályázat jelentkezési határideje: 2015. november 5.
A diplomadíj-pályázat leadási határideje: 2016. március 1.

A 2015/2016. tanév őszi félévben végzős hallgatók pályázatainak értékelése a tanév tavaszi félévében végzős hallgatók számára kiírt pályázatokkal együtt történik. Minden hallgató 2016. augusztus 31-ig tájékoztatást kap a pályázata eredményéről.

Pályázati kiírás a 2016 februárjában diplomázó hallgatók részére.

Szakirodalomfigyelő

Tobias E. Carlisle: Deep Value: Why Activist Investors and Other Contrarians Battle for Control of Losing Corporations (Miért harcolnak aktivista befektetők és egyéb szembeszegülők a veszteséges cégek feletti uralomért) - Wiley, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

A befektetés tudományának ismerete nemcsak a befektetőknek létfontosságú - legalább annyira azoknak is, akik külső tőkét akarnak bevonni a cégükbe. Ahhoz, hogy ebben a nekik legjobb feltételeket érjék el, ismerniük kell a befektetők gondolkodásmódját, az elveket és mérlegelési megfontolásokat, amelyek a befektetési döntéseiket irányítják. Ilyen értelemben is igen értékes ismereteket kínál a Wiley Finance Series e kötete. A részvényekbe történő befektetés értékalapú megközelítéséről, továbbá egy különleges műfajáról szól, amelynél a befektető a hagyományos módozatoktól eltérő módon, csellel és erővel igyekszik elérni, hogy a részvényei jelentős hasznot hozzanak. A harc e terepét a cégek egy sajátos osztálya alkotja: azok, amelyek eszközeinek értéke számottevően meghaladja részvényeik piaci értékének összegét, könyveik mélyén a piacon meg nem mutatkozó érték - Deep Value - rejtőzik. (Az ilyen befektetés tudományát Benjamin Graham hozta létre. Korszakalkotó műve befektetőknek átdolgozott változata Az intelligens befektető - l. Hírlevél, 2012/15. sz.)

Az aktivista befektetők és az "egyéb szembeszegülők" harcmodora, hogy a modern, tőzsdei cégek egy alapvető problémáját igyekeznek haszonszerzésre kiaknázni, amelyet a szakirodalom "Megbízó ügynök probléma" elnevezéssel (is) tárgyal. Lényege, hogy a cég menedzsmentjének érdekei erősen eltérhetnek a tulajdonosokétól, s ha a részvények tulajdonlása elaprózott, a részvényeseknek nincs szavazóerejük, amellyel a menedzsment fölé kerekedhetnének, úgy az utóbbi teszi, amit akar. Ilyen helyzetben teremthet fenyegetést a számára, ha előáll olyan részvényes, aki egyedül vagy szövetségessel összeszedheti az uralomhoz szükséges szavazóerőt, s azzal kilökheti a menedzsmentet a kényelmes pozíciójából, de legalább is az utóbbira kényelmetlen beleszólási jogot szerez magának a cég ügyeinek vitelébe, beleértve annak esetleges eladását is. Az aktivista befektetés egyik legelső, híres éllovasa Carl Icahn, akinek e könyv a nyitófejezetét szenteli. Az ilyen befektetők ugyanakkor nem azonosak a híres-hírhedt "keselyű-befektetőkkel", az egészen más műfaj! (L. Hilary Rosenberg: The Vulture Investors - Hírlevél 2002.05.02.).

Carlisle a következőképp összegzi a könyve mondanivalóját: Nem azok a befektetők nyernek sokat, akik a részvénypiacon kiemelkedő cégekbe fektetnek be, hanem akik rátalálnak az ott a fentebb vázoltak szerinti alulárazottakra. Ez az alulárazottság kínálja a piaci átlagot jóval meghaladó hozam elérésének a lehetőségét. Kritikus tudnunk, hol keressük őket: a bajban lévők, a reflektorfényben nem lévők, a figyelmen kívül hagyottak, a veszteségesek, a bizonytalan jövő elé nézők között. A "deep value" stratégia szembe megy a befektetői gondolkodás fősodrával, azzal, hogy a jól menő cég egyben a jó befektetés is. Felhasználja ebben a természet és a gazdaság egyik alaptörvényét, amely a részvényárak hosszabb távú alakulásában is megmutatkozik: a visszatérést az átlaghoz.

A Wiley ajánlója joggal nevezi a kötetet gyakorlati útmutatónak, amely feltárja a cégértékelés kevéssé ismert módját is. Carlisle, a befektetés tudományának hagyományos vonulatait kardhegyére tűzve, mindezt részletesen elmagyarázza, beleértve azt is, hogyan aknázhatják ki az "aktivista befektetők" az ilyen lehetőségeket arra, hogy szövetségeseket szerezzenek és így elegendő erőt vonultassanak fel, amellyel rákényszerítik a menedzsmentet, hogy akaratuk szerint cselekedjék, vagy kellően magas áron felvásárolja a részvényeiket, s így szabaduljon a nyomástól. Erről szól a könyv tíz izgalmas tételben, tíz fejezetben.

Gallo, Carmine: TED-előadások - Az inspiráló nyilvános beszéd 9 titka - HVG Könyvek, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

A szerzőt már jól ismerjük: • Steve Jobs a prezentáció mestere (Hírlevél 2011/18. sz.) • Steve Jobs az innováció mestere (Hírlevél 2013/2. sz.) • Az Apple élmény (Hírlevél 2014/5. sz.). Írásaira tökéletesen illik a világsikert aratott gazdasági tényfeltáró könyv címe: "a kiválóság nyomában" (In search of excellence). E kötetének eredeti alcíme ezt világosan ki is fejezi: A világ legjobb elméi nyilvános beszédeinek titkai (azaz mitől kiemelkedően sikeresek az előadásaik - OP).

Az itt vizsgált beszédek TED rendezvényeken hangzottak el. A TED intézménye egy kiemelkedően sikeres innováció élvonalbeli szakmai ismeretek közreadására a legjobb előadókkal, a hatékonyságot optimálisan szolgáló technikával. A rövidítés jelentése Technology, Entertainment, Design, ezeket ötvözik nagyhatású prezentációvá. Rangos konferenciasorozatként indították, mára a világot átfogó rendszerré vált, amely a TED koncepciója és technológiája szerint szerepelteti a különféle szakterületek legjobb előadóit és témáikat. "2012. november 13-án a TED.comon közzétett előadások nézettsége elérte az 1 milliárdot, a napi oldalletöltések száma pedig már 1,5 millió körül mozog. Az előadásokat közel 100 nyelvre fordítják." - írja Gallo.

"Amíg élünk és teszünk valamit, addig lehetnek céljaink, és még bármit elérhetünk. Ne szabjunk hát gátat a saját lehetőségeinknek azzal, hogy nem tudjuk átadni a gondolatainkat" • "A legnépszerűbb TED-előadókban ugyanaz lakozik, mint ami bármely terület leghatásosabb kommunikátoraiban - nevezetesen szenvedély, megszállottság, amit muszáj megosztaniuk másokkal." - a könyvből. A "muszáj" (de csúnya!) pedig a belső indíttatást jelenti, amely maga is fontos része az előadó másokat megragadó vonzerejének.

Gallo e könyvéről: "E könyv lapjain olyan férfiakkal és nőkkel - tudósokkal, írókkal, tanítókkal, környezetvédőkkel és híres vezetőkkel - ismerkedhetünk meg, akik életük előadásával készültek és léptek színre. A TED weboldalán elérhető, több mint 1500 prezentáció mindegyike tanít nekünk valamit arról, hogyan kell előadást tartani. (...) A könyvben feltárt titkok mind a világ legnagyobb koponyáinak legfrissebb tudományos eredményein alapulnak, és valamennyi kipróbált, bevált módszer." A "titkok" magyarázataként a tanulságokat tömören összegző idézeteket is kapunk olyanoktól, akik már bizonyítottak.

És "A Steve Jobsról szóló könyvben egyetlen mesteri előadótól lehetett tanulni - ebben a könyvben a tanárunk lesz az összes." Az "összes" pedig: "Miután kielemeztem több mint 500 TED-előadást (ezek szabványosított hossza 18 perc - OP), és elbeszélgettem a legsikeresebb előadókkal, rájöttem, hogy 9 olyan elem van, amely megtalálható a legnépszerűbb TED-prezentációkban." "Ez a könyv három részből áll, mindhárom az inspiráló előadás 3-3 elemét mutatja be. A leginkább magukkal ragadó előadások mindegyike
- Érzelmes - vagyis szívhez szóló,
- Eredeti - vagyis tanít valami újat,
- Emlékezetes - vagyis úgy szól hozzám, hogy azt sosem felejtem el."

A fejezetekből meríthető eszköztárról, kitanításról: "Minden egyes fejezetben olyan konkrét technikákat is felsoroltunk, amelyeket a legnépszerűbb TED-előadók alkalmaznak, emellett pedig példák, ötletek és az előadókkal készített interjúk egészítik ki az anyagot. Az elemzett előadók nevei és az előadások egyaránt könnyen megtalálhatók a TED.com weboldalon. Ezen felül a fejezeteket teletűzdeltem ún. TED-jegyzetekkel: a konkrét tippek akár már a következő előadásunk során segítenek a megismert titkok alkalmazásában. Továbbá, minden fejezetben megvizsgáljuk a bemutatott "titok" hátteréül szolgáló tudományos magyarázatot. Bemutatjuk, miért működik és hogyan alkalmazható az adott technika."

Dr. Chris Mann (szerk.): A második világháború nagy csatái - Alexandra Kiadó 2012.
Dr. Osman Péter ismertetése


Hetven éve ért véget a történelem legnagyobb hagyományos fegyverekkel vívott - és egy korszakalkotó innovációval lezárt - háborúja. Ez a kötet a hadtörténészi megközelítést a mindenki számára jól érthető tömör elbeszéléssel ötvözve vázolja fel annak 28 legjelentősebb csatáját. Kiemelést érdemel a higgadt, politikamentes előadásmód: a történésekről és azok hátteréről ad képet, nem térve ki arra, hogy kik tekintendők a jó- és kik a rossz oldalon harcolóknak.

Az Alexandra ajánlójából idézve (mert kitűnően jellemzi a könyvet): "Az ütközet során történtek tömör leírását minden esetben a tágabb történelmi kontextus bemutatása és a következmények elemzése egészíti ki. Több mint 250 fénykép és ábra mutatja be a hadműveleteket, a katonai vezetőket és a korabeli taktikákat, a szemléletes térképek segítségével pedig, melyeken követhető a csapatok elhelyezkedése és mozgása, még könnyebben képet alkothatunk a csaták döntő mozzanatairól." A fényképeken láthatunk jellegzetes képeket a harcoló alakulatok katonáiról is; a térképek pedig a katonai hadműveleti térképek vázlatos megjelenítései.

Dr. Chris Mann munkásságát és műveit világhírű alma matere, a Royal Military Academy Sandhurst honlapja sorolja fel: A további öt szerző mindegyike hadtörténész ill. katonai szakíró.

A tartalom legjobb ismertetése minden bizonnyal az, ha felsoroljuk a kötetben leírt csatákat. Akit egyáltalán érdekel a témakör, annak mindegyikük neve ismerősen cseng, és legendás hadicselekményeket idéz fel.

Az első fejezet címe: Az első háborús évek. Felvezetője így beszél: "A háború első hadjárataiban a németek egyik győzelmüket a másik után aratták. Ügyesen vetették be az olyan új fegyvereket, mint a harckocsik és repülőgépek (természetesen nem maga az eszköz volt új, hanem nagyhatású új fejlesztések testesültek meg bennük - OP), s vadonatúj taktikáikat határozott vezetéssel kombinálták. Ezek a tényezők tették lehetővé a győzelmet olyan technikailag egyenrangú, számbeli erőfölényben lévő ellenfelekkel szemben, mint Nagy-Britannia, Franciaország vagy a Szovjetunió."
A tartalomból: • Westerplatte - "A világháború első gránátjai Westerplattéra hulltak." • Narvik - "Narvik visszafoglalása a németek első veresége volt a második világháború során." • Franciaországi hadjárat - Sedan • Angliai csata - a nagy légiháború • Ejtőernyősök Krétán - "soha többé" • Vadászat a Bismarckra - a félelmetes német csatahajó levadászása • Barbarossa hadművelet - Szovjetunió lerohanása • Leningrád blokádja

A következő fejezet: Fordul a kocka
• Pearl Harbour - "a becstelenség napja" (Day of infamy) • Midway - az anyahajók csatája • A PQ-17-es konvoj - háború a Jeges-tengeren • El-Alamein - döntő csata a sivatagban • Guadalcanal - "az első győzelem japán szárazföldi erők felett" • Sztálingrád • Harmadik harkovi csata - "a németek utolsó jelentős győzelme a keleti hadszíntéren" • Kurszk - "minden idők leghatalmasabb tankcsatája" • Imphal és Kohima - "Brit és indiai csapatok japán egységek és az angolellenes Indiai Nemzeti Hadsereg ellen" • Monte Cassino: állóháború az olaszországi előrenyomulásban

A szövetségesek győzelme
• Normandiai partraszállás • Kitörés Normandiából • Filippínó-tenger - "A teljes japán anyahajó-flotta megsemmisült." • Varsói felkelés • Market Garden hadművelet - a szövetségesek híres, kudarcba fúlt ejtőernyős hadművelete • Ardenneki offenzíva - Hitler utolsó nagy próbálkozása • Ivo Dzsima: "Az amerikai tengerészgyalogosok hősiességének emlékműve" • Berlin • Okinava: "a Japán központi szigetek megtámadásának főpróbája"

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Élet és Tudomány, 2015. október 2., péntek, 1275. oldal
Magyar különdíj az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Hajdú-Bihari Napló, Üzlet és Vállalkozás, 2015. október 5., hétfő, 21-22. oldal
Három nap, huszonegy előadó és több mint száz résztvevő
"...Sikerrel zárult a Nemzetközi Technológia Transzfer Konferencia és Fórum..."
"...a szekcióüléseken pedig a gyógyszer- élelmiszeripar és az informatika területéről hallhattak még előadásokat olyan neves szakemberektől, mint dr. Mogyorósi Péter, dr. Ábrahám László...."

Hajdú-Bihari Napló, Üzlet és Vállalkozás, 2015. október 5., hétfő, 22. oldal
Szakmai tapasztalatcsere - innováció Pécsett

Portfolio.hu, 2015. október 5., hétfő
Nagy változások az EU-pályázatoknál - Ezek az első tanulságok!

Dehir.hu, 2015. október 5., hétfő
Észak-alföldi Innovációs Díj: péntekig lehet pályázni

Pecsicivil.hu, 2015. október 5., hétfő
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések / GINOP-2.2.1-15

Pecsicivil.hu, 2015. október 5., hétfő
K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések / GINOP-2.2.1-15

Insiderblog.hu, 2015. október 5., hétfő
Magyar csapatok a "Szilícium-völgy Európába látogat" versenyen

Vg.hu, 2015. október 5., hétfő
A legkedveltebb a startup kockázati tőke

Profit7.hu, 2015. október 5., hétfő
Kreatív cégeket tőkésítene az SZTA

Műszaki szemle, Technika, 2015. október 6., kedd, 8-9. oldal
Robotrekord született a Kutatók Éjszakáján az Ericssonban
"...Végül pedig magyar Start-upok és az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győztesei is elhozták találmányaikat, a sebesülteket felderítő robottól, az exoskeleton kesztyűn és a telefonnal irányítható roboton át az elektronikus fizetés egy sajátos megoldásáig..."

Műszaki szemle, Technika, 2015. október 6., kedd, 26. oldal
Gépbeszerzés újra!
"...Hosszú várakozás után, a KKV-k külpiaci megjelenését támogató pályázati felhívást követően, 2015. június 9-én, megjelentek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) mikro-, kis és középvállalkozások termelési és egyéb kapacitásbővítését, elsősorban gépbeszerzését támogató pályázatai..."

Innotéka, 2015. október 6., kedd, 16. oldal
Szakértőket keres az NKFI Hivatal

Innotéka, 2015. október 6., kedd, 16. oldal
A Ma?tudtól a Google-ig
"...Szeptemberben tartották meg a Magyar Fiatal Tudósok Társasága (Mafi tud) 14. országos találkozóját. Az előadók és résztvevők is azok közül kerültek ki, akik valamikor díjat kaptak a Magyar Innovációs Szövetség által 1991 óta eddig kiírt huszonnégy Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyén..."

Technikamagazin.hu, 2015. október 6., kedd
24. Ifjúsági Tudományos és innovációs Tehetségkutató Verseny befejezéséről

Transpack.hu, 2015. október 6., kedd
TALÁLD FEL MAGAD! 25. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

Vg.hu, 2015. október 6., kedd
Átrajzolják a pályát

Agroinform.com, 2015. október 6., kedd
Fókuszban az aktuális pályázatok

Insiderblog.hu, 2015. október 6., kedd
Amerikai akcelerátor versenye Pozsonyban (további részletek)

Indavideo.hu, 2015. október 6., kedd
Befektetés, nem támogatás - innovációs pályázatok a gyakorlatban
"...Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) rektorának előadása a 2015. október 1-én, Az ötlettől az üzleti sikerig 2015 címmel megrendezett innovációs konferencián..."

Pbkik.hu, 2015. október 6., kedd
Innováció a piaci igényeknek megfelelően

Profitline.hu, 2015. október 6., kedd
Szaporodó befektetések, optimista startupok

Piacesprofit.hu, 2015. október 6., kedd
Pénz, de honnan? Fókuszban a 2015-ös EU - pályázati pénzek

Computerworld, 2015. október 7., szerda, 16-17. oldal
Szenzorok a lámpaoszlopokon
"...A BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéke (AUT), a British Telecom, a szintén brit Select Innovations Ltd. (EnLight), Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Pannon Pro Innovációs Kft. alkotta nemzetközi konzorciumnak 2015 és 2017 között kell felhasználnia a fejlesztési forrásokat. A Climate-KIC európai tudás- és innovációs közösség kutatási és fejlesztési projektjeinek sorába tartozó SOLSUN keretében intelligens városi infrastruktúrát alakítanak ki, a közvilágítási rendszer hasznosításával..."

U-szeged.hu, 2015. október 7., szerda
Pályázati felhívás - "Múlt - jelen - jövő a szellemi tulajdon világában"

Vg.hu, 2015. október 7., szerda
Új források a start up cégeknek

Stop.hu, 2015. október 7., szerda
Az NGM szerint továbbra is lendületben a magyar ipar

Sikerado.hu, 2015. október 7., szerda
"Lendületben a magyar ipar"

Portfolio.hu, 2015. október 7., szerda
Ha nagy lesz a tolongás, nőhet a vállalati K+F pályázat kerete

Kisalfold.hu, 2015. október 7., szerda
Üzletember találkozó Győrben: híd a kutatás és az üzlet között

Dehir.hu, 2015. október 7., szerda
Továbbra is lendületben a magyar ipar a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint

Piacespforit.hu, 2015. október 7., szerda
Van pénz a startupoknak

168ora.hu, 2015. október 7., szerda
Donát és Daniel
"...E találmányával a fiú megnyerte a Magyar Innovációs Szövetség tehetségkutató versenyét, majd a fiatal tudósok uniós versenyének különdíjasa lett. Los Angelesben, a középiskolás diákok tudományos világtalálkozóján 1800 diák vett részt..."

Index.hu, 2015. október 7., szerda
1200 milliárd sorsa dől el NKFIH irányításával

InfoRádió, 2015. október 7., szerda
Indulása óta teljesen átalakította a hivatali és a pályázati struktúráját a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

M1, 2015. október 7., szerda
Magyar innováció: új orvosi műszer Amerikában

M1, 2015. október 7., szerda
Új pályázati kiírások

Magyar Hírlap, 2015. október 8., csütörtök, 11. oldal
Több pénz jut az idén gazdaságfejlesztésre

Magyar Hírlap, 2015. október 8., csütörtök, 4. oldal
Jelentős összeg jut kutatásra és innovációra
"...Mintegy ezerkétszázmilliárd forint áll rendelkezésre 2020-ig kutatási, fejlesztési és innovációs célokra - mondta tegnap egy háttérbeszélgetésen Pálinkás József. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) elnöke aláhúzta, 2015-ben az általuk kezelt alap időarányos kifizetései tízmilliárddal bővültek 2014-hez képest, s immár meghaladják a harmincnégymilliárdot..."

Magyar Idők, 2015. október 8., csütörtök, 16. oldal
Egyszerűsítik a startupok innovációjának támogatását

Magyar Nemzet, 2015. október 8., csütörtök, 13. oldal
Több kockázatot kell vállalnunk!

Népszabadság, 2015. október 8., csütörtök, 13. oldal
Vigyázz, kész, startup!

Világgazdaság, 2015. október 8., csütörtök, 2. oldal
Források startup cégeknek

Világgazdaság, 2015. október 8., csütörtök, 1+3. oldal
Itt az új pályázati menetrend

Nógrád Megyei Hírlap, 2015. október 8., csütörtök, 1. oldal
Közös cél a térség fejlődése

Kisalföld, 2015. október 8., csütörtök, 6. oldal
Innovációs konferencia

Észak-Magyarország, 2015. október 8., csütörtök, 7. oldal
BioSzentandrás Európa legjobb innovációi közt

Metropol.hu, 2015. október 8., csütörtök
Átalakul az induló vállalkozások támogatási modellje

Innoportal.hu, 2015. október 8., csütörtök
Itt a K+F+I pályázatok Kánaánja

Magyarhirlap.hu, 2015. október 8., csütörtök
Jelentős összeg jut kutatásra és innovációra

Magyarhirlap.hu, 2015. október 8., csütörtök
Több pénz jut az idén gazdaságfejlesztésre

Hvg.hu, 2015. október 8., csütörtök
Induló cégek, figyelem: kemény pályázati terepet alakít ki a kormány

Euroastra.hu, 2015. október 8., csütörtök
A Magyar Telekom Csoport az ITU Telecom World 2015 egyik főtámogatója és kiállítója

Euroastra.hu, 2015. október 8., csütörtök
Több mint 4000 középiskolás versenyez, melyikük tud többet a pénzügyekről, a gazdaságról!

Vg.hu, 2015. október 8., csütörtök
Átírták a pályázati menetrendet

Techmonitor.hu, 2015. október 8., csütörtök
Innovatív megoldásokkal a versenyképesség megőrzéséért

Sikerado.hu, 2015. október 8., csütörtök
"El kell érni a kritikus tömeget"

Portfolio.hu, 2015. október 8., csütörtök
Gyökeres változás jön a K+F pályázatoknál - Mi a lényeg?

Portfolio.hu, 2015. október 8., csütörtök
Magyar cégek exportbővítése: hárompilléres program indul

Portfolio.hu, 2015. október 8., csütörtök
Három új pályázat is segíti a magyar startupok pezsgését

News4business.hu, 2015. október 8., csütörtök
Kolozsvár-napot tartottak a Design Terminálban

News4business.hu, 2015. október 8., csütörtök
Innováció kell az ellátási lánc menedzsmentben is

News4business.hu, 2015. október 8., csütörtök
Az okos városok fejlődése megállíthatatlan

Mmonline.hu, 2015. október 8., csütörtök
Elindult a közönségvezérelt piactér

Marketinginfo.hu, 2015. október 8., csütörtök
Innováció kell az ellátási lánc menedzsmentben is

Vs.hu, 2015. október 8., csütörtök
Sosem látott mennyiségű pénz megy a jó magyar ötletekre

Magyaridok.hu, 2015. október 8., csütörtök
Százmilliárd forintokért pályázhatnak a gazdák

Magyaridok.hu, 2015. október 8., csütörtök
Egyszerűsítik a startupok innovációjának támogatását

Kapos.hu, 2015. október 8., csütörtök
Innovációs kerekasztal Kaposváron

Figyelo.hu, 2015. október 8., csütörtök
Négy területet kell kiemelten fejleszteni

Eupalyazatiportal.hu, 2015. október 8., csütörtök
Vállalkozók figyelem: Módosították a GINOP pályázatok menetrendjét

Elteonline.hu, 2015. október 8., csütörtök
Duális képzéssel mindenki jól jár
"...Kutatás-fejlesztésre 2020-ig jelentős hazai és uniós források állnak rendelkezésre, melyeket ki kell használni úgy, hogy jobban be kell vonni a kis- és középvállalkozásokat a duális képzésbe és a kutatás-fejlesztésbe is..."

24.hu, 2015. október 8., csütörtök
A napelemes kukaprés és az uniós milliárdok - Kiszűrnék a trükkös pályázatokat

Belfoldihirek.com, 2015. október 8., csütörtök
A Magyar Innovációs Szövetség tanácskozásán a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programról is szó volt

Hkik.hu, 2015. október 8., csütörtök
Széchenyi 2020: A legfrissebb hírek a GINOP pályázatokról

Eco.hu, 2015. október 8., csütörtök
Tíz százalék feletti hozammal szállt ki három cégből a Széchenyi Tőkealap

Vs.hu, 2015. október 8., csütörtök
Kiszállt az állam három magyar cégből

Vs.hu, 2015. október 8., csütörtök
Maradhat a pénzbőség

Profiltline.hu, 2015. október 8., csütörtök
Újabb három befektetését zárta sikeresen az SZTA

Orientpress.hu, 2015. október 8., csütörtök
Sikeres az állami tulajdonú SZTA exitpolitikája

Privatbankar.hu, 2015. október 8., csütörtök
Jó üzlet volt ezekbe a cégekbe beszállni az államnak

News4business.hu, 2015. október 8., csütörtök
Deloitte: Szaporodó befektetések, optimista startupok

Pannonnovum.hu, 2015. október 8., csütörtök
Újabb pályázat innovátoroknak

Pannonnovum.hu, 2015. október 8., csütörtök
Itt a nagy lehetőség! 90 milliárdnyi új EU-s pályázat érkezett

Pannonnovum.hu, 2015. október 8., csütörtök
Ezek a fejlesztési pályázatok záporoznak majd ősszel

Pannonnovum.hu, 2015. október 8., csütörtök
Már elérhető az "Iparjog" c. pályázati (1 milliárd forint, GINOP-2.1.3-15)

InfoRádió, 2015. október 8., csütörtök
Export expressz program
"...Export expressz néven új szakmai programot indít a mikro-, kis- és közepes vállalkozások export lehetőségeinek bővítésére a Magyar Nemzeti Kereskedőház..."

Mr1-Kossuth Rádió, 180, 2015. október 8., csütörtök
Továbbra is lendületben van a magyar ipar, erről beszélt Lenner Áron Márk

Mr1-Kossuth Rádió, déli Krónika, 2015. október 8., csütörtök
Változtatni kell az adózás és az adóigazgatóság rendszerén a magyar vállalkozások visszajelzései alapján, erről beszélt Rogán Antal

Mr1-Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2015. október 8., csütörtök
Változtatni kell az adózás és az adóigazgatóság rendszerén a magyar vállalkozások visszajelzései alapján, erről beszélt Rogán Antal

KlubRádió, 2015. október 8., csütörtök
Többet ésszel - Műsor az innovációról és a lehetőségekről - Részecskefizika

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2015. október 8., csütörtök
Indulása óta teljesen átalakította a hivatali és a pályázati struktúráját a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

M1, Ma reggel, 2015. október 8., csütörtök
Tovább bővült az ipari termelés augusztusban

Petőfi Népe, 2015. október 9., péntek, 7. oldal
Export Expressz: új lendület a kkv-knak

Békés Megyei Hírlap, 2015. október 9., péntek, 14. oldal
Harminc pályázat kiírását tervezik még az idén

Békés Megyei Hírlap, 2015. október 9., péntek, 14. oldal
Két újabb pályázat kutatásra, fejlesztésre

Békés Megyei Hírlap, 2015. október 9., péntek, 14. oldal
A GINOP-ról

Hetek, 2015. október 9., péntek, 36. oldal
A jövő városai

24 Óra, 2015. október 9., péntek, 7. oldal
Export Expressz: új lendület a kkv-knak

Békés Megyei Hírlap, 2015. október 9., péntek, 7. oldal
Export Expressz: új lendület a kkv-knak

Heves megyei Hírlap, 2015. október 9., péntek, 7. oldal
Export Expressz: új lendület a kkv-knak

Somogyi Hírlap, 2015. október 9., péntek, 7. oldal
Export Expressz: új lendület a kkv-knak

Tolnai Népújság, 2015. október 9., péntek, 7. oldal
Export Expressz: új lendület a kkv-knak

Új Dunántúli Napló, 2015. október 9., péntek, 7. oldal
Export Expressz: új lendület a kkv-knak

Új Néplap, 2015. október 9., péntek, 7. oldal
Export Expressz: új lendület a kkv-knak

Paprikaradio.ro, 2015. október 9., péntek
Kolozsvár-napot tartottak a Design Terminálban

Nullahategy.hu, 2015. október 9., péntek
Tartalomhoz a forma - Kolozsvár-napot tartottak a Design Terminálban

Nol.hu, 2015. október 9., péntek
Mese a tőkéről

Foter.ro, 2015. október 9., péntek
Kolozsvár volt a főszereplő a budapesti Design Terminálban

Euroastra.hu, 2015. október 9., péntek
Még egy hétig lehet jelentkezni a Telekom innovációs versenyére!

Euroastra.hu, 2015. október 9., péntek
A Magyar Telekom Csoport az ITU Telecom World 2015 egyik főtámogatója és kiállítója

Napi.hu, 2015. október 9., péntek
Ne várd a csodát! - Így lehet sikeres a magyar agy

Minuszos.hu, 2015. október 9., péntek
Már csak egy hétig lehet jelentkezni a Telekom innovációs versenyére

Semmelweis.hu, 2015. október 9., péntek
Semmelweis Innovációs Díj 2015 - pályázati felhívás

Pecsicivil.hu, 2015. október 9., péntek
Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - kiemelkedő kutatási műhelyek programjaihoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása / GINOP-2.3.2-15

Magyaridok.hu, 2015. október 9., péntek
A versenyképességet növelő pályázatokkal ösztönzik a kutatás-fejlesztést, innovációt

Figyelo.hu, 2015. október 9., péntek
Fenntartható kutatásfinanszírozást!

Agrarszektor.hu, 2015. október 9., péntek
Garázscégből exportvállalat - Új lehetőségek a kkv-k számára

Mr1-Kossuth Rádió, reggeli Hírek, 2015. október 9., péntek
Változtatni kell az adózás és az adóigazgatóság rendszerén a magyar vállalkozások visszajelzései alapján, erről beszélt Rogán Antal

M1, Ma délelőtt, 2015. október 9., péntek
Két napos tanácskozást tartottak a V4-es országok vezetői

M1, Ma reggel, 2015. október 9., péntek
Pályázatok kutatásra, fejlesztésre: átalakul a rendszer

Hajdú-Bihari Napló, 2015. október 10., szombat, 5. oldal
Újragondolták a gyógyszerfejlesztést
"...Közös kutatásokat végez a Debreceni Egyetem és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont..."

Kelet-Magyarország, 2015. október 10., szombat, 7. oldal
Dolgos negyedszázad a megye vállalkozóiért

Magyar Idők, 2015. október 10., szombat, 4. oldal
1200 milliárd forint innovációra

Gyártástrend Magazin, 2015. október 10., szombat, 6. oldal
Robotvilágrekord született
"...Világrekord született a Roboskicc Challenge elnevezésű kezdeményezésen a Kutatók éjszakáján az Ericsson k+f-központjában Budapesten, ahol egyetlen nagyméretű vásznon több mint félezer közönség által épített firkarobot rajzolt egyszerre..."

Orientpress.hu, 2015. október 10., szombat
Pályázati konstrukciókkal ösztönzik a kutatás-fejlesztést

Keol.hu, 2015. október 10., szombat
Halszem objektívvel az IQ Kecskemét Ipari Innovációs Központ építkezésén

Napi.hu, 2015. október 11., vasárnap
Világeseményt rendez Budapest

Innoportal.hu, 2015. október 11., vasárnap
Versenyképesebb lehet a hazai innováció és kutatás-fejlesztés

Profitline.hu, 2015. október 11., vasárnap
Svájci-magyar együttműködés - miért fontos ez nekünk?

Figyelo.hu, 2015. október 11., vasárnap
Varga: a svájci-magyar együttműködésnek folytatódnia kell

Magyarhirlap.hu, 2015. október 11., vasárnap
Varga: fontos, hogy folytatódjon a svájci-magyar együttműködés

HírTV, Híradó, 2015. október 11., vasárnap
Háromezer vendég vesz részt az ENSZ egyik legfontosabb globális infokommunikációs intézményének konferenciáján

ECHO TV, Esti Híradó, 2015. október 11., vasárnap
Magyarország ásványkincsek helyett tudástőkéjét kívánja értékesíteni a világpiacon, mondta Mikola István

Magyar Hírlap, 2015. október 12., hétfő, 9. oldal
Magyar-svájci együttműködés

Vas Népe, 2015. október 12., hétfő, 6. oldal
Később indul a kutatási tender

Vas Népe, 2015. október 12., hétfő, 6. oldal
Optimisták a vasi vállalkozók

Fejér Megyei Hírlap, 2015. október 12., hétfő, 2. oldal
A jövő tudománya

Innoportal.hu, 2015. október 12., hétfő
Bővülő kilátások a svájvi-magyar gazdasági együttműködésben

Magyarhirlap.hu, 2015. október 12., hétfő
Magyar-svájci együttműködés

Hvg.hu, 2015. október 12., hétfő
Sikeres akar lenni? Egyszerűsítsen 5 lépésben!

Hvg.hu, 2015. október 12., hétfő
1000 startup csapott össze a szomszédban, magyar siker is volt

Euroastra.hu, 2015. október 12., hétfő
A Külügyminisztérium Bem téri épületében tartották a Telecom World nyitó sajtótájékoztatóját

Uzletresz.hu, 2015. október 12., hétfő
Nélkülözhetetlenek a kisvállalkozások

Uzletresz.hu, 2015. október 12., hétfő
Mikola: Hosszú távú gazdasági érdek a Telecom World sikere

Ma.hu, 2015. október 12., hétfő
Nélkülözhetetlen a kisvállalkozások szerepe az innovációban

Erdon.ro, 2015. október 12., hétfő
XXIV. Közgazdász Vándorgyűlés: "Tudás, megújulás, jövő" - a kis- és középvállalkozások versenyképessége a globalizált világban

Digitalhungary.hu, 2015. október 12., hétfő
Innovatív ország vagyunk-e még?

Delmagyar.hu, 2015. október 12., hétfő
A Vidékfejlesztési program pályázatainak listája

Breuerpress.com, 2015. október 12., hétfő
Orbán Viktor a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) Telecom World 2015 világkonferenciáján

Pcpult.hu, 2015. október 12., hétfő
A dolgok internete a CES® 2016-on

Magyarhirlap.hu, 2015. október 12., hétfő
Orbán Viktor: Közép-Európa szerepe felértékelődik a digitális gazdaságban

Infovilag.hu, 2015. október 12., hétfő
Új kiválósági pecsét a regionális kutatásfinanszírozás minőségének javításáért

Hirek.prim.hu, 2015. október 12., hétfő
Magyarország hosszú távú érdeke a Telecom World sikere

Hir.ma, 2015. október 12., hétfő
ITU-főtitkár: nélkülözhetetlen a kisvállalkozások szerepe az innovációban

Figyelo.hu, 2015. október 12., hétfő
Jobban félnek a konkurenciától, mint a startupoktól

Jazzy Rádió, Reggeli Híradó, 2015. október 12., hétfő
Jelentős nemzetközi konferencia kezdődik ma Budapesten

InfoRádió, 2015. október 12., hétfő
Közép-Európa szerepe a digitális gazdaság alakulásában

InfoRádió, 2015. október 12., hétfő
Egy magyar kutatócsoport nyerte meg azt a nemzetközi beszédtechnológiai versenyt

Kossuth Rádió, 180 perc, 2015. október 12., hétfő
Termékinnovációs verseny

Mr1-Kossuth Rádió, 180, 2015. október 12., hétfő
A Budapesti Corvinus Egyetem diákjai nyerték meg az Ecotropheliát termékinnovációs versenyt Olaszországban

Mr1-Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2015. október 12., hétfő
130 milliárd forintot fordít a kormány a következő években az infokommunikáció fejlesztésére

Duna TV, Híróra, 2015. október 12., hétfő
Orbán: Közép-Európa szerte felértékelődik a digitális gazdaságban

Echo TV, Hiradó, 2015. október 12., hétfő
E-tudás

HírTV, 2015. október 12., hétfő
Infokommunikációs konferencia Budapesten

M1, Híradó M1, 2015. október 12., hétfő
130 milliárd forintot fordít a kormány a következő években az infokommunikáció fejlesztésére

Duna TV, Esti Híradó, 2015. október 12., hétfő
130 milliárd forintot fordít a kormány a következő években az infokommunikáció fejlesztésére

ECHO TV, Déli Híradó, 2015. október 12., hétfő
Magyarország ásványkincsek helyett tudástőkéjét kívánja értékesíteni a világpiacon, mondta Mikola István

Világgazdaság, 2015. október 13., kedd, 4. oldal
Magyarország a digitális gazdaság élvonalában

Magyar Hírlap, 2015. október 13., kedd, 1+10. oldal
Milliárdokat fordíthatunk a digitális gazdaság fejlesztésére

Magyar Idők, 2015. október 13., kedd, 16. oldal
Újabb környezetkímélő magyar találmány

Magyar Idők, 2015. október 13., kedd, 1+12. oldal
Nyolcszor több pénz jut infokommunikációra

Magyar Nemzet, 2015. október 13., kedd, 9. oldal
Több pénzt kaptak a kisebb cégek

Nógrád Megyei Hírlap, 2015. október 13., kedd, 7. oldal
Az évtized innovációja

Stop.hu, 2015. október 13., kedd
Az ITU-főtitkár szerint nélkülözhetetlen a kisvállalkozások szerepe az innovációban

Metropol.hu, 2015. október 13., kedd
Startupokkal az elidegenedés ellen

Profitline.hu, 2015. október 13., kedd
A hatékony telekommunikáció növeli a lehetőségeket
"...A nagy innovációs potenciállal bíró kis- és közepes vállalatok és a fiatal tehetségek idén kiemelt figyelmet kapnak a rendezvényen..."

Magyarhirlap.hu, 2015. október 13., kedd
Nagyot fejlődött a hazai digitális piac

Euroastra.hu, 2015. október 13., kedd
Áder János köztársasági elnök a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) világkonferenciájának gálaestjén

Portfolio.hu, 2015. október 13., kedd
Már ötezren pályáztak a GINOP 631 milliárdjára

Portfolio.hu, 2015. október 13., kedd
Magyarországnak is fontos döntés született ma Brüsszelben

Portfolio.hu, 2015. október 13., kedd
Cunamiként söpör végig a technológia a pénzügyi szektoron

Uzletresz.hu, 2015. október 13., kedd
Startupdíjat osztottak Szegeden

Napi.hu, 2015. október 13., kedd
Hatalmas összegeket szán kutatásra az EU

Ma.hu, 2015. október 13., kedd
Rendkívüli migrációs tanácskozással kezdődik a Tudomány Világfóruma Budapesten
"...A tanácskozás témái között szerepelnek a nemzetközi együttműködés kihívásai a klímaváltozás és katasztrófakockázatok csökkentése terén, az utóbbi évek járványai és globális egészségügyi veszélyei, valamint a tudomány és az innováció kapcsolata is..."

Hirado.hu, 2015. október 13., kedd
Így hajítják ki az álkutatókat az innovációs pályázatokról

Hajdupress.hu, 2015. október 13., kedd
Nagy pénzekről beszéltek Debrecenben
"...Mintegy ötezer pályázat érkezett október elejéig a mikro-, kis- és középvállalkozásoktól (mkkv) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében eddig meghirdetett 631 milliárd forint forrásra..."

<Gyartastrend.hu, 2015. október 13., kedd
A fizikai és virtuális világok találkozása

Dehir.hu, 2015. október 13., kedd
Jól járhatnak a következő években a debreceni vállalkozások

Szegedma.hu, 2015. október 13., kedd
Digitális kottaolvasó, UniStart és önműködő okos ablak - díjazták a legjobb ötleteket az első szegedi Startup hétvégén

Privatbankar.hu, 2015. október 13., kedd
Lecsaptak a vállalkozások az uniós pénzekre

Orientpress.hu, 2015. október 13., kedd
Sokan pályáztak gazdaságfejlesztési forrásokra

Orientpress.hu, 2015. október 13., kedd
Áder: a hatékony telekommunikáció növeli a lehetőségeket

Mfor.hu, 2015. október 13., kedd
Már több ezer pályázat érkezett a gazdaságfejlesztési forrásokra

Magyaridok.hu, 2015. október 13., kedd
Nyolcszorosára emelkedik az infokommunikáció támogatása

Magyarhirlap.hu, 2015. október 13., kedd
"Több ezer pályázat érkezett a gazdaságfejlesztési forrásokra"

Infovilag.hu, 2015. október 13., kedd
Horizont 2020: 16 milliárd euró kutatásra és innovációra

Infovilag.hu, 2015. október 13., kedd
Tudományos világfórum Budapesten a fenntartható fejlődésről

Inforadio.hu, 2015. október 13., kedd
Migrációs tanácskozással kezdődik a Tudomány Világfóruma

Hvg.hu, 2015. október 13., kedd
Önszellőztető ablak és digitális kottaolvasó a szegedi startup hétvégén

Bitport.hu, 2015. október 13., kedd
130 milliárdot ígért Orbán Viktor az innováció támogatására

Agrarszektor.hu, 2015. október 13., kedd
Nagyot változott a helyzet - Mostantól így osztják a pénzeket

Rádió Orient, 2015. október 13., kedd
Beszélgetés dr. Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójával a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről

InfoRádió, 2015. október 13., kedd
Ötezer pályázat érkezett

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2015. október 13., kedd
130 milliárd forintot fordít a kormány a következő években az infokommunikáció fejlesztésére

Magyar Hírlap, 2015. október 14., szerda, 9. oldal
A NAP SZÁMA: 16 milliárd

Világgazdaság, 2015. október 14., szerda, 7. oldal
Idén elérhető lesz a Ginop-források harmada

Székely Hírmondó, 2015. október 14., szerda, 6. oldal
Tehetségkutató verseny
"...A Magyar Innovációs Szövetség 25. alkalommal hirdette meg határon túli magyar középiskolások számára is az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA közreműködésével..."

Kisalföld, 2015. október 14., szerda, 6. oldal
Értékes tudás korszerű laborban

Hajdú-Bihari Napló, 2015. október 14., szerda, 1+3. oldal
Debrecen példa lehet más településeknek

Piac és Profit, 2015. október 14., szerda, 22. oldal
Dizájn és innováció kéz a kézben

Piac és Profit, 2015. október 14., szerda, 28-30. oldal
Kell egy projekt, és kell egy csapat

Piac és Profit, 2015. október 14., szerda, 32. oldal
K+F, innováció a 21. századi Európában

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2015. október 14., szerda, 13-14. oldal
Fejlesztés önerőből

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2015. október 14., szerda, 15. oldal
Enterprise Europe Network

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2015. október 14., szerda, 15. oldal
Önnek is hatalmas lehetőség
KKV HÉT Egyszerre, egy időben 10 ország üzletemberei a Gazdaság Házában

Vásárhelyi híradó, 2015. október 14., szerda, 4. oldal
Innovációs tehetségkutató versenyt hirdettek
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 25. alkalommal hirdette meg - a külhoni magyar középiskolások számára is -, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt..."

Magyar Mezőgazdaság, 2015. október 14., szerda, 55. oldal
Technika és innováció

Piacesprofit.hu, 2015. október 14., szerda
Mit tegyünk, hogy pénzünknél legyünk?

Minuszos.hu, 2015. október 14., szerda
Hou Lin-csao: nélkülözhetetlen a kisvállalkozások szerepe az innovációban

Szegedma.hu, 2015. október 14., szerda
Hiába az egyetem közelsége, a Szegedi járás csak közepes versenyképességű

Euroastra.hu, 2015. október 14., szerda
Blue Seven Group: A magyar elme megoldásokat keres - és talál
"...A BlueDrop, Kék Cseppnek nevezett szakmai héten Magyarország, mint kiemelt kiállító a Blue Seven Group Nyrt. szervezésében bemutatta a vízzel kapcsolatos magyar innovációkat..."

Euroastra.hu, 2015. október 14., szerda
ITU Telekom World: Gazdaságélénkítő és társadalomfejlesztő hatása van a szélessávú internetnek

Computerworld.hu, 2015. október 14., szerda
Digitális átalakulás újratöltve

Mediatica.ro, 2015. október 14., szerda
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny a magyarországi és határontúli magyar középiskolásoknak

Mno.hu, 2015. október 14., szerda
A régió legnagyobb innovációs fórumát rendezzük meg
"...Nemzetközi és hazai szakértők, vezető politikusok és gazdasági döntéshozók részvételével rendezi meg a think.BDPST konferenciát az Antall József Tudásközpont, együttműködésben a Külgazdasági és Külügyminisztériummal és a Nemzetközi Visegrádi Alappal..."

Zaol.hu, 2015. október 14., szerda
Közös projekt a TÁMOP Program keretében

Vg.hu, 2015. október 14., szerda
A régió legnagyobb innovációs fórumát rendezi meg Magyarország

Uzletresz.hu, 2015. október 14., szerda
Ötezer pályázat érkezett október elejéig

Technokrata.hu, 2015. október 14., szerda
Mindent meg akarnak mutatni a fiatalok

Piacesprofit.hu, 2015. október 14., szerda
A jó fizetés sem elég a fiataloknak

Piacesprofit.hu, 2015. október 14., szerda
Beindultak a kicsik a pályázatokra

Nyirhir.com, 2015. október 14., szerda
Ma még jelentkezhet az Európai Feltalálói Díjra

Mmonline.hu, 2015. október 14., szerda
Hatalmas innovációs konferencia lesz Budapesten

Magyarszo.com, 2015. október 14., szerda
Kockázatvállalás, kreativitás, innováció

Investor.hu, 2015. október 14., szerda
A technológia elszaladhat a kormányok mellett

Haon.hu, 2015. október 14., szerda
“Éhesek" a pályázók, lecsaptak az uniós pénzre

Gyartastrend.hu, 2015. október 14., szerda
Innovatív környezet kreatív elméknek

Vs.hu, 2015. október 14., szerda
Néha az az igazán értékes vállalkozó, aki már elbukott egyszer

Figyelő, 2015. október 15., csütörtök, 47. oldal
Eu-pályázatok: kulcskérdés az önerő finanszírozása

Heti Válasz, 2015. október 15., csütörtök, 42-43. oldal
A fejlődés kulcsa az oktatás

Magyar Idők, 2015. október 15., csütörtök, 16. oldal
Növekszik az érdeklődés az EU-s pénzek iránt

Észak-Magyarország, 2015. október 15., csütörtök, 1+5. oldal
Miskolci siker Kínában
"...Miskolci egyetemisták is részt vettek a nemzetközi szuperszámítógépes versenyen Kínában: a 162 csapatból a legjobb 16 közé kerültek. Olyan mezőnyben sikerült a legjobbak közé bekerülni, mint például Oroszország, Amerika, Szingapúr és Thaiföld csapata. Miskolcról egy tanár és öt diák ment Kínába az egyhetes versenyre..."

Hajdú-Bihari Napló, 2015. október 15., csütörtök, 6. oldal
Minden második pályázna

Stop.hu, 2015. október 15., csütörtök
Magyarország innovációs fórumot rendez

Orientpress.hu, 2015. október 15., csütörtök
NGM: kedvez a további növekedés számára az ipari környezet

Orientpress.hu, 2015. október 15., csütörtök
Innovációs fórumot rendez Magyarország

Portfolio.hu, 2015. október 15., csütörtök
Innovációs fórumot rendez tavasszal Magyarország

U-szeged.hu, 2015. október 15., csütörtök
Együttműködési megállapodást írt alá a Givaudan Hungary Kft. és a Szegedi Tudományegyetem

Nyirhir.com, 2015. október 15., csütörtök
Újabb nemzetközi techkonferencia jön Budapestre

Mmonline.hu, 2015. október 15., csütörtök
Innovatív megoldásokat versenyeztet az Ericsson

Mediainfo.hu, 2015. október 15., csütörtök
Innovációs versenyt hirdet az Ericsson

Hajdupress.hu, 2015. október 15., csütörtök
A debreceni tudás máshol is kell

Dehir.hu, 2015. október 15., csütörtök
Papp László: az a küldetésem, hogy tovább erősítsem Debrecen pozícióit

Insiderblog.hu, 2015. október 15., csütörtök
A régió legnagyobb innovációs fórumát rendezi meg Magyarország

Hirek.prim.hu, 2015. október 15., csütörtök
Távközlési konferencia - Innovációs fórumot rendez Magyarország

Pannonnovum.hu, 2015. október 15., csütörtök
1000 startup csapott össze a szomszédban, magyar siker is volt

Pannonnovum.hu, 2015. október 15., csütörtök
Van már ingyenjegyed Barcelonán keresztül Silicon Valleybe?

SzTNH e-Hírek, 2015. október 15., csütörtök
A Visegrádi Szabadalmi Intézetet nemzetközi PCT-hatósággá jelölték ki

SzTNH e-Hírek, 2015. október 15., csütörtök
Szakdiplomáciai sikerek a Szellemi Tulajdon Világszervezetének 55. üléssorozatán

SzTNH e-Hírek, 2015. október 15., csütörtök
Megjelentek az iparjogvédelmi oltalomszerzést támogató pályázatok

SzTNH e-Hírek, 2015. október 15., csütörtök
Átadták az idei Magyar Formatervezési Díjakat és a Design Management Díjat

SzTNH e-Hírek, 2015. október 15., csütörtök
Meghirdették a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

SzTNH e-Hírek, 2015. október 15., csütörtök
Póka Károly kapta az idei Dr. Kamilo Feher-díjat

SzTNH e-Hírek, 2015. október 15., csütörtök
Megjelent a Start Up Guide, a kreatív startupok "Bibliája

KlubRádió, Műsorfolyam, 2015. október 15., csütörtök
Többet ésszel
Műsor az innovációról és a lehetőségekről - Nobel-díjasok

24 Óra, 2015. október 16., péntek, 14. oldal
Minden második kkv pályázna

Észak-Magyarország, 2015. október 16., péntek, 7. oldal
Ezentúl közösen kutatnak, fejlesztenek

Euroastra.hu, 2015. október 16., péntek
Véget ért a Telecom World 2015 Budapesten

Ma.hu, 2015. október 16., péntek
Nemzetközi minősítést kapott a debreceni tudáspark

Hajdupress.hu, 2015. október 16., péntek
Nagyon jó Debrecenben

Blikk.hu, 2015. október 16., péntek
Csaknem 3 milliárd forintból épült kutatóközpontot avattak fel Karcagon

Profitline.hu, 2015. október 16., péntek
Kutatóközpontot avattak fel Karcagon

Mfor.hu, 2015. október 16., péntek
Varga: 5216 milliárd forint értékű beruházást hajtottak végre a vállalatok

Karcagtv.hu, 2015. október 16., péntek
Újabb lépés a jövőbe

Hvg.hu, 2015. október 16., péntek
3 milliárdból kutatják Varga és Fazekas városában a PET-palackokat

Gondola.hu, 2015. október 16., péntek
A nagyvállalatok bizalmat szavaztak a magyar gazdaságnak

4024.hu, 2015. október 16., péntek
Debreceni tudás is hasznosul a kisvárdai agrárinnovációs kutatásokban

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2015. október 16., péntek
Csaknem hárommilliárd forintból épült PET palackok teljes újrahasznosítását szolgáló innovációs kutatóközpontot avattak fel a Karcagi Ipari Parkban

M1, Ma reggel, 2015. október 16., péntek
Komplex szakmai program segíti a hazai vállalkozások exportját

24 Óra, 2015. október 17., szombat, 3. oldal
Innovatív nap korszerű technológiákkal

Észak-Magyarország, 2015. október 17., szombat, 7. oldal
A kutatói pálya felé terelik a hallgatókat

Magyar Hírlap, 2015. október 17., szombat, 9. oldal
Innovációs kutatóközpontot avattak Karcagon

Magyar Idők, 2015. október 17., szombat, 13. oldal
Kutatóközpontot avattak Karcagon

Elelmiszer.hu, 2015. október 17., szombat
3 milliárd forintos PET-palack-újrahasznosító központot avattak Karcagon

Oroscafe.hu, 2015. október 17., szombat
Kodolány iskola - tudományos kutatásokra

Orientpress.hu, 2015. október 17., szombat
Varga: a nagyvállalatok is bizalmat szavaztak a magyar gazdaságnak

Teol.hu, 2015. október 18., vasárnap
Az innovációs lehetőségeket térképezték fel

Erdon.ro, 2015. október 18., vasárnap
A kutatói pálya felé terelik a hallgatókat

Greenfo.hu, 2015. október 18., vasárnap
Hungarikum: 3 milliárdból majd kiderül, mi legyen a PET-palackokkal

Eduline.hu, 2015. október 18., vasárnap
A felvételin jár többletpont a versenyeredményekért?
"...Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 pluszpont jár, az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezésért pedig 20 pont jár..."

Magyar Hírlap, 2015. október 19., hétfő, 10. oldal
Felgyorsítják a beruházásokat az uniós pénzek

Tolnai Népújság, 2015. október 19., hétfő, 2. oldal
Az innovációs lehetőségeket térképezték fel

Heves Megyei Hírlap, 2015. október 19., hétfő, 2. oldal
Kiírás előtt fel kell készülni rá

Realista.hu, 2015. október 19., hétfő
3 milliárd forintból épült kutatóközpont Karcagon

Magyarhirlap.hu, 2015. október 19., hétfő
Felgyorsítják a beruházásokat az uniós pénzek

Eduline.hu, 2015. október 19., hétfő
Durva ponthatáremelés előtt állunk: így változnak a szabályok
"...Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 pluszpont jár, az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezésért pedig 20 pont jár..."

KKV Szakmai Magazin, 2015. október, 41. oldal
A tehetséges emberek tudatosabbak is

KKV Szakmai Magazin, 2015. október, 48-50. oldal
Ömlik majd a pénz a KKV-khoz

Innotéka, 2015. október, 8. oldal
Éjszaka kutattak!

Innotéka, 2015. október, 16. oldal
Szakértőket keres az NKFI Hivatal

Innotéka, 2015. október, 16. oldal
A Mafitudtól a Google-ig

Innotéka, 2015. október, 17. oldal
ÚJ elektronikus védjegybejelentési rendszer az SZTNH-ban

Innotéka, 2015. október, 48. oldal
A számítástudomány magyar úttörője
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.