XXV. évf. | 2015. október 6. | 18. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható események
Pályázati felhívások
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 25. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA közreműködésével, 2015. szeptember 30-án, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) Konferenciatermében.

Elsőként dr. Pakucs János, a szervezőbizottság elnöke és a MISZ tiszteletbeli elnöke köszöntötte a vendégeket és bejelentette a jubileumi, 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetését, ill. feltételeit. Kiemelte, hogy főként olyan kreatív fiatalokat keresnek, akik felismertek valamilyen műszaki, természettudományos problémát, és van saját ötletük a megoldásra is. Hozzátette, hogy a fiatalok ne takarékoskodjanak a tudás hasznosításával, mert ez az egyetlen dolog, amely nem kopik el. (A részletes felhívás a következő linken érhető el, illetve a www.innovacio.hu portálunkon olvasható.)

Ezt követően Dr. Pálinkás József, társfővédnök, az NKFI Hivatal elnöke képviseletében Friedler Ferenc, elnökhelyettes tartotta meg bevezető előadását. Beszélt arról mi szükséges a szakmai karrierhez. A (diplomás) fiatalok legyenek motiváltak, tudjanak csapatban dolgozni, beszéljenek jól angolul és legyenek műveltek. Ezen a versenyen a fiatalok egy nagyon fontos hatodik tényezőt tudnak kifejleszteni, mégpedig a kreativitást.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, államtitkár, a Verseny fővédnöke képviseletében Sipos Imre, helyettes államtitkár az EMMI nevében köszöntötte a meghívottakat, és az ifjúsági versenyek szerepéről beszélt az elmúlt 25 évben. Kiemelte, hogy verseny találkozási pontja a köznevelésnek, tudásnak, nyelvismeretnek, kreativitásnak. Ezenkívül a személyiségnek, a kitartásnak, kommunikációnak és az énképnek. Remélhetőleg találkozási pontja lesz a továbbiakban is a tehetségnek, a pályaválasztásnak és a karriernek is. El kell érni, hogy minél több oktatási intézmény csatlakozzon.

Az esemény második felében Ivánka Gábor, zsűritag bemutatta a következő négy, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen korábban díjazott fiatalt, akik 5-5 percben beszéltek sikereikről, és bemutatták munkájukat:
- Király Szilvia (Építsünk ereket őssejtekből)
- Bálint Karola (ShopMap, avagy tablet a bevásárlókocsin)
- Perez-Lopez Áron Ricardo (A fehérjék hálózatai kis mellékhatású gyógyszerek kifejlesztésében)
- Pázmándi Zsolt Péter (Részecskék mérése TPC detektor segítségével).

Ezt követően dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke átnyújtotta Póka Károlynak a Dr. Kamilo Feher-díjat, "Exoskeleton kesztyű" című munkájáért. A díjat kizárólag az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyek díjazottjai kaphatják, a díjjal járó összeg azt hivatott elősegíteni, hogy a fiatal, nemzetközi téren is szabadalmaztathassa találmányát.
Zárszavában Dr. Bendzsel Miklós elmondta, hogy a tehetség segítésére és a tehetséggondozásra van a legnagyobb szükség Magyarországon.
A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

MISZ elnökségi ülés

A MISZ elnöksége ülést tartott 2015. szeptember 23-án, a Szövetség székhelyén.

1. A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót először Antos László, ügyv. igazgató egészítette ki: beszámolt arról, hogy a Felsőoktatási Tagozat vezetője, megváltozott munkaköre miatt, lemondott. Antoni Györgyi utódjául Kersánszki Tamást ajánlotta az Óbudai Egyetemről, akit támogat Monszpart Zsolt alelnök is. Antos László, aki személyesen is beszélt a jelölttel, javasolta, hogy a következő elnökségi ülésen hallgassák meg Kersánszki Tamást, amit az elnökség elfogadott.
Pakucs János, tiszteletbeli elnök elmondta, hogy a szeptemberi milánói EU Fiatal Tudósok Versenyén a különdíjat az egyik magyar fiú, Pázmándi Zsolt Péter, hozta el.

Az elnökség a beszámolót, a kiegészítésekkel együtt, egyhangúlag elfogadta.

2.
Pakucs János beszámolt arról, hogy Pálinkás József 9 embert kért fel az NKFIH Innovációs Testületbe. Ebben a Testületben van rajta kívül a MISZ-elnökségből Ábrahám László és Greiner István is.

Ezután Ábrahám László elmondta, hogy megkapták a pályázati koncepciókat, összegyűjtötték a véleményeket, de a végleges kiírásban az észrevételei nem köszöntek vissza. Példaként felhozta azt a javaslatát, hogy egy kapcsolt vállalkozás árbevétele ne számítson hozzá az árbevételhez.

Pakucs János azzal egészítette ki a véleményt, hogy az egész hivatal alakul, formálódik. Vita folyik a hazai innovációs források feletti tényleges döntések ügyében arról, hogyan fognak történni a pályázati elbírálások. Elmondta, hogy az Ábrahám László által említett pályázati kiírást többször átbeszélték. Az észrevételek alapján összeállt egy anyag az NKFIH részéről, amely a testület álláspontját tételesen tartalmazza. Az Iparjog c. pályázatot az NGM Irányító Hatóság fogja intézni teljes mértékben. A vállalati K+F pályázatra várhatóan több száz beérkezendő pályázatot mechanikusan lepontozzák, majd egy döntőbizottság elé kerülnek, ahol érdemben nem tudnak majd változtatni a sorrenden.

Az infrastruktúra pályázattal kapcsolatban kizárólagos döntése lesz az NKFIH-nak. A hivatal egy szakpolitikai véleményt alakít ki a jelentkezők anyagairól. A vélemény visszamegy a pályázóhoz, aki ezzel beadja pályázatát az Irányító Hatósághoz. Annyi szakpolitikai vélemény lesz pozitív, amennyi pályázatot az Irányító Hatóság át tud engedni. Megemlítette, hogy a versenyképességi és stratégiai műhelyek pályázatoknál, melyeket kiad az NGM a közeljövőben, szintén az infrastruktúra pályázathoz hasonló döntési mechanizmus lesz. Az NKFIH elnöke az Innovációs Testülettel közösen választja majd ki a szakértőket és a döntőbizottságot is, akik a szakpolitikai véleményeket kialakítják, ill. sorrendbe teszik.

Greiner István elmondta, hogy véleménye szerint az Innovációs Testület mint csapat jó. A testület lehetőséget kapott, hogy hozzászóljanak a GINOP-pályázatokhoz, de az észrevételekből túl sok nem került be a végleges anyagokba.

Friedler Ferenc hozzátette, jelenleg az EU olyan értékelési rendszert alkalmaz, mely mechanikus, melyet bárki el tud végezni. Az EUTAF adminisztrátori típusú értékelési rendszer. Azért jó ez a szakpolitikai vélemény, mert egyértelműen látszik, hogy melyik pályázat igen, melyik nem, figyelembe tudja venni a nemzeti stratégiát. A Felsőoktatási-ipari központ c. GINOP pályázatnál az a fontos, hogy értéket teremtsünk. Az a fontos, hogy az ipart szolgálja a pályázat. Az ipar fejtse ki markánsan a véleményét az egyetemeken.

Szabó Gábor két dolgot fűzött hozzá. Az első, van-e a hivatalnak olyan kapacitása, hogy technikai dolgokról tudjanak vitázni az EUTAF-fal és az NGM egyéb szervezeteivel. Sokszor arról van szó, hogy elolvasnak egy EU-s jogszabályt és azt igazságként hirdetik, holott nem az. A második, a világszínvonalú kutatás, vagy az ilyen típusú kapacitás ritkán fordul elő az egyetemeken. De nem csak ezek támogathatók. Az legyen a kritérium, hogy egy olyan projektet, amelynek a végeredménye még elvileg sem vihető ki a világpiacra azt a magyar innovációs rendszer ne támogassa. Adott iparágnak a nemzetközi színvonal környékét kell megcélozni, de nem kell unikálisnak lennie.

Erdei Sándor elmondta, hogy a DBH-nak van 10 innovatív befektetése, 17 szabadalom (10 cég). Ezek a cégek nem mernek pályázni, mert nem gondolják, hogy nyernek. Szabó Gábor hozzátette, hogy természetesen tudja, ha elveszett a bizalom, akkor azt nehéz visszaszerezni. Szeretné elhinni, hogy ez valóban egy másik rendszer. A bizalmatlansággal meg kell küzdeni.

Farkas József hozzáfűzte, hogy ők egy tipikus közép-vállalkozás. A létező KKV-knak nincs annyi ötlete, innovációs témája, amely végigviszi ezeket a folyamatokat. Saját példáján keresztül látja így, szerinte lejjebb kell adni a KKV-k pályázati kritériumait.

Pakucs János hozzátette, hogy ebben az évben 7 innovációs pályázat került kiírásra az Innovációs Alap terhére 17,5 milliárd forint értékben, a GINOP kiírások után. A részletek megtalálhatók a hivatal honlapján. Greiner István megjegyezte, hogy 70 milliárd forint van az Innovációs Alapban, de ebből már sok le van kötve.

Greiner István véleménye szerint, amit elvárnak a hivatalban az Innovációs Testülettől, azt tudják teljesíteni, kicsit többet is próbáltak tenni, mint amennyit elvárnak. Az igazi visszaigazolás az lesz, ha ezeknek látjuk a nyomát a pályázatokban véleményeknek. Ebben a testületben megjelennek a  "sarkos" vélemények is, másrészt jelen vannak interdiszciplináris területek is.

Csapody Miklós, visszatérve a KKV-kra, elmondta, ennek a folyamatnak két résztvevője van: aki kapja, és aki adja a pénzt. A hivatal részéről elindult egy pozitív folyamat. Egy KKV vezetőnek kötelessége a kormányzat által megindított folyamatot támogatni, így sikeressé téve a KKV-t. Az egyik oldal kezdeményezésére a másik reagál, ez a KKV-k érdeke. Eltúlzott a korrupció veszélye.

Greiner István hozzátette, hogy racionális döntést kell minden KKV-nak hozni. Harangozó István feltette kérdését, miszerint honnan tudják a KKV-k, hogy jó döntést hoznak. A hivatalnak lenne dolga a bizalom helyreállításában. Szamosi Katalin elmondta, hogy az Iparjog pályázatnál a reggel letöltött anyag estére már aktualitását vesztette. A feltételrendszer nagyon bonyolult.

3.
A 2015. év első hét hónapjára vonatkozó gazdálkodási kimutatást az elnökség egyhangúlag elfogadta.

4.
Greiner István tájékoztatta az elnökséget arról, hogy törzskönyvezték az USA-ban a Richter originális, skizofrénia elleni gyógyszerét, mely ipartörténeti jelentőségű.

"Innováció az egyetemeken? - Az Unió támogatásával most sokkal jobban megéri a cégeknek!"

A Joint Venture Szövetség (JVSZ) EU Bizottságának, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) együttműködésével, "Innováció az egyetemeken? - Az Unió támogatásával most sokkal jobban megéri a cégeknek!" címmel megrendezett konferenciájára 2015. szeptember 28-án került sor a Novotel Budapest Centrumban.

A JVSZ újonnan megválasztott elnöke, Tálos Péter köszöntőjében hangsúlyozta, a hazai gazdaság jelenlegi, átlagosan két százalékos szinten megragadt növekedési potenciálja lényegében csak az innováció segítségével növelhető tovább, márpedig ebben kulcsfontosságú szerepet játszanak a hazai tudástőke kiemelt letéteményesei: az egyetemek.

Magyarország nem képes elérni versenyképességi potenciáljának maximumát hatékonyabb innováció-menedzsment nélkül, helyezte perspektívába a jelenlegi helyzetet dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke. "Jelenleg valahol a hatékonyság-vezérelt és az innováció-vezérelt állapotok között vagyunk, kérdés át tudunk-e lépni utóbbiba" - utalt a World Economic Forum metodikájára Szabó Gábor. A MISZ elnöke azonban figyelmeztetett, az innováció fogalma nem szinonimája az újnak, gazdasági szempontból is csak az tekinthető innovációnak, amely végül konkrét termék, vagy más gazdasági erő formájában realizálódik. Pillanatnyilag a hazai akadémiai szektor kifejezetten jól teljesít nemzetközi összevetésekben is: átlagosan feleakkora forrásból képes azonos mértékű tudományos eredményeket produkálni, mint más országok. Ugyanakkor komoly hiányosság, hogy ezek az eredmények jellemző módon nem jelennek meg a gazdaságban, az okok pedig elsősorban a vállalati-akadémiai együttműködések milyenségében keresendők.
Az esemény gerincét adó előadásában a kormány KFI-ösztönzési stratégiájában bekövetkező alapvető fordulatról számolt be Dr. Pálinkás József. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnökének elmondása szerint az elmúlt évek innovációs támogatásai igen lesújtó tanulságokkal szolgáltak: a támogatott projektek eredményei csak a legritkább esetekben kerültek ténylegesen hasznosításra, nemzetközi szinten pedig nem voltak versenyképesnek nevezhetők. Jellemzően a fejlesztések mértéke nem állt arányban a befektetett forrással sem, a pályázók jelentős része csak könnyebben megszerezhető forrást látott a lehetőségben valódi innovációs cél nélkül. A tapasztalatokból okulva az új támogatási ciklusban jelentősen átalakul a pályázati rendszer, egyfelől minden eddiginél bővebb források állnak rendelkezésre (GINOP: 257,3 milliárd forint; VEKOP: 13 milliárd forint, NKFI Alap: 28,4 milliárd forint), másfelől az eddigi forrásorientált megközelítésről feladatorientált irányba mozdul el.

A kerekasztal beszélgetés tanulságai szerint a felsőoktatási szektor is változatos kihívásokkal küzd, melyek már intézményenként is igen eltérő arcot mutatnak: míg például Barta-Eke Gyula, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kancellárja az együttműködések hatékonyabb menedzselésének igényéről számolt be, addig dr. Zeller Gyula, a Pécsi Tudományegyetem stratégiai és kapcsolati rektorhelyettesének elmondása szerint az intézménynek a helyi gazdaságföldrajzi sajátosságok miatt gyakorlatilag proaktívan utána kell mennie a potenciális együttműködő feleknek. Dr. Dőry Tibor, a Széchenyi István Egyetem docense szerint az elvárhatónál kevesebb együttműködés elsődleges oka a bizalom hiánya. Ennek fokozatos megteremtése aktiválhatná nem csupán a nagyvállalati szférát, de egyfajta célzott sajátos "sales" tevékenységgel, az egyes folyamatokat elmagyarázva, leegyszerűsítve, intézményesítve akár a KKV-k is bevonhatóvá válnának.

Dr. Pálinkás József hozzátette, az NKFI távlati célja egyfajta innovációs központok létrehozása, melyek gerincét az egyetemi-vállalati együttműködések adnák, és amikhez sajátos beszállítói szerepkörben a KKV-szektor tagjai is csatlakozni tudnának. Ez azonban csak úgy válhat realitássá, hogy a jelenlegi innovációs szféra szereplői alkalmazkodnak a megváltozott, célorientált innovációs környezethez.

Kutatók Éjszakája az Ericssonban

A Kutatók Éjszakája idei programjaira 2015. szeptember 25-én került sor, többek között a Science Parkban, az Ericsson Kutatás-fejlesztési Központjában, ahol a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb pályamunkáival is megismerkedhettek a látogatók. A kiállítás helyszínt az Ericsson Magyarország Kft., mint a Kutatók Éjszakája nagyvállalati partnere és az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny egyik szponzora biztosította.

Az ifjúsági verseny tizenéves fiataljai poszterek, prototípusok és egyéb szemléltető eszközök segítségével mutatták be pályamunkáikat, többek között egy robotot, mely képes a sebesültek felderítésére, egy exoskeleton kesztyűt, és egy kis helyen is leszállni tudó kompakt helikoptert.
Továbbá az érdeklődök belemélyedhettek, a növénytermesztés és a haltenyésztés, bevásárló lista-készítő alkalmazás, egy sokszálas kamra, hangfájból készített kotta és az ösztrogének 2- és 4- hidroxilációs útjainak kvantumkémiai vizsgálatának rejtelmeibe is.

A résztvevők ezen kívül megismerhették a 27. EU Fiatal Tudósok Versenyének döntőjében is szerepelt magyar fiatalok munkáit: új energiatakarékos eljárás az üvegházi kultúrnövények szabályozott környezetének optimalizálására, GyroMouse távvezérlőt, és erekből épített őssejtek eljárást.
A résztvevők láthatták az idei milánói EU Fiatal Tudósok Versenyének döntőjében különdíjat kapott magyar fiatal, Pázmándi Zsolt Péter "Részecskék mérése TPC detektor segítségével" c. munkáját is.

A fiatal tehetségekre közel ezer látogató volt kíváncsi.

Dr. Kamilo Feher-díj

A Magyar Innovációs Alapítvány (MIA), a Magyar Innovációs Szövetséggel (MISZ), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (SZTNH) és a Magyar Fiatal Tudósok Társaságával (MAFITUD) együtt "Dr. Kamilo Feher-díj a Magyar Innovációs Kiválóságért" címmel 3. alkalommal hirdetett pályázatot MAFITUD-tagok részére.

A 2015. szeptember 15-i pályázati határidejére összesen 4 pályázatot küldtek be a fiatalok. A legjobb pályázatot szept. 25-én, szakemberekből álló zsűri választotta ki, melynek tagjai voltak:
- dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese,
- Kürtössy Jenő, az SZTNH Szabadalmi Főosztályának főosztályvezető-helyettese
- Ivánka Gábor, MAFITUD-vezető.

A díjazott tudományos munkája elismeréseként és szakmai továbbképzése támogatására egyszeri 1500 USD összegű ösztöndíjat, továbbá egy névre szóló "Magyar Innovációs Kiválóság Díj" díszoklevelet kap. A díj átadására a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetésén került sor 2015. szeptember 30-án, az SZTNH-ban.

Harsányi István-díjak átadása

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált közhasznú Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma 2015. évben két pályázót Harsányi István Ph.D Díjban, további 6 pályázót pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesített. A díjak átadására a díjazottak felsőfokú intézményeiben kerül sor.

2015. szeptember 24-én, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar kari tanácsülésén, Dr. Pakucs János, kuratóriumi tag adta át a Harsányi István PhD Díjat Sándor Zsoltnak. A díjazott öt percben ismertette "A közúti közlekedés integrált információrendszerének modellezése, a működési jellemzők befolyásolása" c. pályaművét.
A többi díjazott oklevelének átadására későbbi időpontban kerül sor.

Innovációs teljesítmények elismerése és "székfoglaló" a Műegyetemen

2015. szeptember 21-én, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. évi legkiemelkedőbb innovációs eredményeit elismerő okleveleket adott át Józsa János rektor és a díjat alapító Pro Progressio Alapítvány elnöke, Pakucs János a pályázaton nyertes két kutatócsoport vezetőjének. Az 1-1 millió forintos díjat az egészségtámogató komponensekben gazdag malomipari őrlemény, valamint egy új alkalmazás- és szolgáltatásfejlesztési informatika keretrendszer nyerte el.

A díjakat a több mint 100 év után megújuló, a Központi Épület építészeti arculatához illeszkedő, de a mai formatervezési elvárásoknak megfelelő székekkel berendezett Díszteremben adták át.

További információk az alábbi linken.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Magyar Formatervezési Díj 2015 és Design Management Díj 2015

2015. szeptember 24-én adták át az Iparművészeti Múzeumban az innovatív tervezői és designtudatos vállalati kultúráról tanúskodó Magyar Formatervezési Díjakat és a Design Management Díjat.

Magyar Formatervezési Díjas lett termék kategóriában a London LED Lantern, amely letisztult formavilágú, és korszerű, energiatakarékos LED-es közvilágítást tesz lehetővé.
Búcsút int a nyeklő-nyakló kerti műanyagbútorok világának Kerékgyártó András Biela nevű kül- és beltéri székcsaládja, amely szintén termék kategóriában kapott elismerést. Megosztott termék díjban részesült a hazai fejlesztésű, orvostechnológiai innováció, a Hand-In-Scan kézhigiéniai rendszer (amelynek alkotói a magyarországi díjkiosztó másnapján Szingapúrban átvehették az egyik legrangosabb formatervezési díjat, a red dot-ot), valamint a Luminari Glass üvegburkolat termékcsalád, melynek legfontosabb jellemzője az átláthatóságra épülő változtathatóság.

A terv kategóriában Németh Szabolcs Wor.my nevű, multifunkcionális horgászbotja, vizuális kommunikáció kategóriában "A grill művészete"  című kötet kapta az elismerést, diák kategóriában pedig a magyar járműipar, a távolsági vasúti közlekedés újraéledését elősegítő Stella Orientis, egy nagysebességű magyar expresszvonat.

A Design Management Díj idén a Hello Wood-ot, azt a társadalmilag felelősen gondolkodó alkotócsoportként indult szervezetet illeti, amely a designra a siker zálogaként tekint. A díj a designt a vállalatirányításba példaértékűen beépítő hazai intézményeket, vállalatokat mutatja be immár 2009 óta. A Design Management Díjhoz kapcsolódó kiállításon a díjazott mellett négy kiállítási jogot nyert szervezetet is kimagasló designmenedzsment tevékenysége okán reflektorfénybe emelt a bizottság, így a Borecet Kft-t, a Laposa Birtok Kft-t, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot és a Liszt Ferenc Zeneakadémiát.

A Magyar Formatervezési Díjjakkal és Design Management Díjjal elismert, illetve a kiállítási jogot nyert pályaművek megtekinthetőek az Iparművészeti Múzeumban (1091 Budapest, Üllői út 33-37., nyitvatartás: K-V: 10:00 - 18:00). A tárlat 2015. szeptember 25. és november 15. között várja a látogatókat. A bemutató a Home Sweet Home és a Kollektív képzelet - Ibero-amerikai designbiennálé (BID14) kiállításokkal együtt a Design Hét Budapest része.

Várható események

A HENT és az SZTNH programja az Art Market Budapesten

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az Art Market Budapest szakmai partnereként ebben az esztendőben is részt vesz a budapesti kortárs képzőművészeti vásár szakmai programjának kialakításában és lebonyolításában. 2015. október 9-én szervezésükben előbb két előadás hangzik el, majd egy kerekasztalon foglalkoznak az azokban felvetett kérdésekkel a Millenáris D. Épületében (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20., Inside Art terem, földszint.).

Program:

15:00-15:50
A Beltracchi-ügy és tanulságai - Kristian Grüning, a Berlini Rendőr-főkapitányság bűnügyi tanácsosa, "A Beltracchi-ügyés tanulságai" című könyv társszerzője
Konzultáció
15:50-16:20
Műtárgyhamisítási ügyek Magyarországon a büntető igazságszolgáltatásban - dr. Kármán Gabriella, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa, a HENT Műtárgyhamisítás Elleni Munkacsoportjának vezetője
Konzultáció
16:20-16:30
Szünet
16:30-
Kerekasztal
Résztvevők:
- Kristian Grüning, a Berlini Rendőr-főkapitányság bűnügyi tanácsosa, "A  Beltracchi-ügy és tanulságai" című könyv társszerzője
- dr. Kármán Gabriella, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa, a HENT Műtárgyhamisítás Elleni Munkacsoportjának vezetője
- Kieselbach Tamás művészettörténész, galériatulajdonos, műgyűjtő
- Werner Tammen galériatulajdonos, a Berlini Galériák Tartományi Szövetségének elnöke
- Vukán Béla rendőr alezredes, a Nemzeti Nyomozó Iroda műkincsvédelmi alosztályának vezetője

Moderátor: dr. Emőd Péter művészeti újságíró, a HENT Műtárgyhamisítás Elleni Munkacsoportjának tagja

A vásár és annak szakmai programja, az Inside Art díjmentesen látogatható.
További információk az alábbi linken.

Innovációs Klub - Bomlasztó innováció

2015. október 12-én kerül megrendezésre az Ericsson K+F Központjában (1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.) az Innovációs Klub rendezvénysorozat következő eseménye, a "Bomlasztó innováció, Innovációs játék - Okos otthon" c. fórum, a Business Sweden, az Ericsson, az Electrolux és a Sigma Technology szervezésében.

Program:

15:00-15:10
Köszöntő: Niclas Trouvé és Jakab Roland, Ericsson Magyarország
15:10-15:30
Vitaindító beszédek: Albrecht Sándor, kutatási igazgató, Ericsson és Johan Thornadtsson, alelnök, Sigma Technology
15:30-15:40
Kávészünet
15:40-18:00
Innovációs játék - Okos otthon
18:00-18:15
A játék eredménye, eredményhirdetés
18:15-18:40
Svéd táncelőadás: "Black Box Theater"
18:40-19:00
Záró megjegyzés a szervezőktől, pontfelhasználás a nyereményekre, hálózatépítés

A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött, melyet az alábbi linken vagy az innovationdays@business-sweden.se e-mail címen, legkésőbb 2015. október 7-ig lehet megtenni.

Horizont 2020, az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogram

Tagszervezetünk, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (BZN) 2015. október 12-én, a Design Terminal Konferenciatermében (1051 Budapest, Erzsébet tér 13.) szervezi meg konferenciáját, "Horizont 2020, az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogramja" címmel.

Tervezett program:

09:30-09:40
Köszöntő: Dr. Grasselli Norbert, ügyvezető igazgató, Bay Zoltán Nonprofit Kft.
09:40-10:10
A Horizont 2020 kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogram. Magyar pályázati eredmények és lehetőségek: Csuzdi Szonja, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal)
10:10-10:30
Üzleti coaching a nyertes Horizont 2020 vállalati pályázatok mellé: Dervalics Ákos, innovációs szolgáltatások vezető, Bay Zoltán Nonprofit Kft.
10:30-10:50
Kávészünet
10:50-11:10
Horizont 2020 pályázati tapasztalatok a logisztika és gyártástechnológia területén: István Zsolt, osztályvezető, Logisztikai Rendszerek Osztály, BZN
11:10-11:30
Az aktív idősödés és az infokommunikáció területén elérhető uniós pályázati program által nyújtott lehetőségek: Vass Dezső, vezető kutató, Intelligens Rendszerek Divízió, BZN
11:30-11:50
Nemzetközi együttműködések a tudománypolitikában: Molnár Ádám, osztályvezető, BZN
11:50-13:00
Kerekasztal-beszélgetés: Oktatás, kutatás, innováció - a Horizont 2020 kínálta lehetőségek a tudásháromszögben: Dr. Szmolenszky Ágnes (BZN), Böszörményi-Nagy Gergely (Design Terminal), Magyarosi Zita (Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.), Dr. Németh Géza (BME-TMIT), Dankó Zoltán (Erlang Solutions), Kazi Károly (Magyar Innovációs Szövetség)
Moderáció: Kálomista Imre (BZN)
13:00-14:30
Büféebéd, networking

További információk: Kálomista Imre (telefon: +36-30/234-2148, e-mail: imre.kalomista@bayzoltan.hu)

KIC InnoEnergy Accelerator HUB iroda megnyitó

2015. október 15., csütörtök 10 órától 13 óráig kerül megrendezésre a Design Terminálban (1051 Budapest, Erzsébet tér 13.), tagszervezetünk, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. és a KIC InnoEnergy SE által szervezett KIC InnoEnergy Accelerator HUB iroda megnyitó ünnepség és sajtótájékoztató. Az alapító felek célja az innovatív termékkel rendelkező vállalkozások támogatása az üzleti modell fejlesztésén keresztül a nemzetközi piacra lépés érdekében.

Az együttműködés a KIC InnoEnergy Highway® üzleti ösztönző programjára és energetikai piacon képviselt nemzetközi partner hálózatára, továbbá a Bay Zoltán Nonprofit Kft.-nek az ipari innovációs szolgáltatások és fejlesztések terén elfoglalt szerepére és partneri hálózatára épül.

Az eseményen felszólalnak Dr. Grasselli Norbert Bay Zoltán Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató; Christo Balinow, KIC InnoEnergy SE Outreach Development Manager; Dervalics Ákos, KIC InnoEnergy Accelerator HUB vezető.

Az előadásokat büféebéd zárja. Az angol nyelvű előadáshoz tolmácsolást biztosítanak. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
További információk az innoenergy@bayzoltan.hu e-mail címen.

Sikeres K+I Európában - 7. Európai partnerközvetítő rendezvény

Az MNKH - Enterprise Europe Network szervezésében 2015. november 5-6-án Düsseldorfban (Van der Valk Airporthotel) kerül megrendezésre a "Sikeres K+I Európában - 7. Európai partnerközvetítő rendezvény", mely kiváló lehetőség a HORIZON 2020 program pályázataihoz megfelelő partnerek megismerésére.

Jelentkezési határidő (projektötletek bemutatására): 2015. október 22.
Regisztráció: www.zenit.de/networking

A fő szervezők választják ki, hogy ki kap lehetőséget projekt ötlet bemutatására a párhuzamos tematikus panelekben. Projekt ötlet nélkül is lehet jelentkezni, amennyiben más projekthez kívánnak csatlakozni.

Célszektorok: Információtechnológia (ICT), energia, nanotechnológia és anyagtudomány, egészségügy, fenntartható gazdaság, Marie Sklodowska-Curie pályázatok, KKV-eszköz, Fast Trackto Innovation

Az üzletember találkozón való részvétel költsége:
A részvételi díj 120 EUR/2 nap/fő (1 napra 95 EUR) ÁFÁ-val együtt, a projekt ötlet bemutatására kiválasztott résztvevők számára ingyenes. A kiutazás és a szállás költsége a jelentkezőt terheli.
További információ az alábbi linken, illetve Szabó Eszter Annánál (tel. +36-20-250-1851, email: szabo.eszter@tradehouse.hu)

Pályázati felhívások

25. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2015/2016-os tanév)

Találd fel magad!

kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1995. október 1. és 2002. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy középiskolai tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei 30 többletpontra jogosultak a felsőoktatási felvételi eljárás során.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2016. szeptember 16-21-én, Brüsszelben, az EU "Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével.
Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni e-mailben 2015. november 26-án, 14 óráig beérkezően.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2015. december 15-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott pályázatok tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét 2016. március 31-én, 14 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára. Csatolni kell a bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket.

mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése.
A pályázóknak 2016. április 11-15. között, kötelező jelleggel, max. 10 perces prezentációt kell tartaniuk.

egyéb tudnivaló? - Az ünnepélyes díjátadásra 2016 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2016 szeptemberében is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indo­kolt költségek megtérítésében, max. bruttó 50 E Ft értékben.

A verseny fővédnöke:
Czunyiné dr. Bertalan Judit, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A verseny Társ-fővédnöke:
Dr. Pálinkás József, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

A projekt Nemzeti  Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

A Verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Telekom Nyrt., B. Braun Medical Kft., GE Hungary Zrt., Intel, Siemens Zrt., Ericsson Magyarország Kft., EGIS Gyógyszergyár Zrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Sanatmetal Kft., Innomed Medical Zrt., Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft., Multisoft Számítástechnikai Kft., NI Hungary Kft., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

médiatámogatóK:
Főtámogató: MTVA
Támogató: Innotéka magazin, Technika Műszaki Szemle

A pályázatok beküldése, ill. a pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Magyar Innovációs Szövetség, e-posta: innovacio@innovacio.hu
tel.: 430-3330, portál: www.innovacio.hu, (cím: 1036 Budapest, Lajos u. 103.)

Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (NEMZ_15)

A pályázat célja: a pályázat a nemzetközi együttműködésekben való részvételhez szükséges hazai forrás biztosításával elősegíti magyarországi szereplők bekapcsolódását az alábbi, részben az EU Horizont 2020 keretprogram költségvetéséből, részben a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozott közös programokba és kezdeményezésekbe.

Kiíró: NKFIH

Pályázók köre:
- a Magyarországon székhellyel rendelkező vállalkozások
- az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások Magyarországon bejegyzett fióktelepei
- jogi személyiséggel rendelkező non-profitszervezetek, költségvetési szervek és jogi személyiséggel rendelkező intézményeik (EUROSTARS pályázatok esetében kizárólag gazdasági társasággal konzorciumban)

Beadási határidő: 2015.11.15.
Bővebb információ: http://nkfih.gov.hu/

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága - GINOP-2.3.2-15

A pályázat célja: a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg.

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Pályázók köre:
- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
- egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,
- állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok

Beadási határidő: 2015.11.16-tól 2017.11.15-ig
Bővebb információ: http://palyazat.gov.hu/

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések - GINOP-2.2.1-15

A pályázat célja: a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából.

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Pályázók köre:
- mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok (a)
- főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok
- főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok, amelyek megfelelnek az a) pontban részletezett négy feltételnek ÉS a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt társasági adóbevallásukban szereplő K+F ráfordításainak összege eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át;
- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló2014. LXXVI. törvény szerinti kutatóhelynek minősülnek;
- egyházi felsőoktatási intézmények.

Beadási határidő: 2015.11.30-tól 2017.11.30-ig
Bővebb információ: http://palyazat.gov.hu/

Szakirodalomfigyelő

Frederic S. Mishkin & Stanley G. Eakins: Financial Markets and Institutions (Pénzügyi Piacok és Intézmények) - Pearson, 2016, 8th, Global Edition
Dr. Osman Péter ismertetése


Kiemelkedően nagy szakmai értékű áttekintést nyújtó (tartalomjegyzékkel együtt 704 A/4 oldalas) szak- és tankönyv korunk gazdaságának egyik létfontosságú - s egyik legforróbb - területének megértéséhez és az ismeretek gyakorlati alkalmazásához. Kiadója az egyetemi és a posztgraduális tankönyvek specialistája, így a könyv előadásmódja a lehető legjobban segíti az egyéni tanulást is. Kiemelést érdemel, hogy a kifejtésekben, magyarázatokban matematikai apparátus csak ritkán jelenik meg.

A tartalom fő fejezetei: • Bevezetés • A pénzügyi piacokra vonatkozó alapismeretek • A pénzügyi intézményekre vonatkozó alapismeretek • Központi bankok és a monetáris politika megvalósítása • Pénzügyi piacok • A pénzügyi intézmények iparága • A pénzügyi intézmények menedzsmentje. A tartalomhoz három további fejezet csatlakozik a könyv weboldalán: • Pénzügyi válságok a fejlődő piac gazdaságaiban • Takarék- és hitelszövetkezetek • Pénzügyi cégek. Találhatók még ott függelékek a nyomtatott fejezetekhez, valamint a tanulást segítő eszközök és kiegészítők.

A továbbiakat a mindig megbízható Pearson ajánlójából idézzük:
A kiemelkedően sikeres szerzők e könyve gyakorlati bevezető napjaink pénzügyi piacai és intézményei változó világának megértéséhez. Alapelvekre támaszkodó, átfogó gondolkodási keretet ad a tanuláshoz, majd a gyakorló szakember nézőpontjából, tényleges gazdasági helyzeteken vizsgálja a bemutatott modelleket. Az így végigvitt elemzésekkel az olvasó fejleszti azt a kritikai gondolkodási-, valamint probléma-megoldó képességeit is, amelyek szükségesek a tényleges feladatai megoldásához a szakmai karrierjében.

Az alapelvek között van: • Az aszimmetrikus információ kérdésköre (megbízó-ügynök probléma) • Érdekütközések • Tranzakciós költségek • Kereslet és kínálat • Az eszköz-piac egyensúlya • A hatékony piacok problematikája.

Az egész tartalom kialakítása a tanultaknak a tényleges üzleti életben történő felhasználását szolgálja. Egyebek közt
• Esettanulmányok mutatják be, hogyan alkalmazható az itt tanulható elemző módszer a tényleges gazdasági helyzetek megértésére. Ezt szolgálják az "Olvassuk a Wall Street Journalt" és a "Pénzügyi hírek követése" elemző-sorozatok is. • Speciális esettanulmányok mutatnak be a való életből vett problémákat, amilyeneket a pénzügyi intézmények menedzsereinek kell megoldaniuk. (Ez pedig segít megérteni ezeknek az intézményeknek a működését - OP) • Betétek sorozata a FED példáján mutatja be a jegybanki rendszer működését. • "Globális" betétek sorozata foglalkozik a nemzetközi vonatkozásokkal. • "e-pénzügyek" sorozata tárja elénk, hogyan hatnak a technológia változásai a pénzügyi piacokra és intézményekre. • "Érdekütközések" sorozat vázolja fel az érdekütközéseket a különféle pénzügyi szolgáltató ágazatokban • Mini esettanulmányok emelnek ki drámai epizódokat a történelemből, ill. mutatják be az elmélet alkalmazását a tényleges adatokra.

Néhány a további jellemzőkből:
• A fejezetek bevezetői vázolják, mire vezeti az az olvasót, miért fontosak a témái, és hogyan kapcsolódnak azok a könyv más témáihoz • Numerikus példák mutatják be a pénzügyi alkalmazásokat • Összegző táblázatok segítik az anyag áttekintését • A fejezetek végén összegzések sorolják fel a főbb pontokat, valamint az ott definiált kulcsszavakat és -fogalmakat • A fejezetek végén kérdések vezetnek a tanultak átismétlésére, alkalmazására; számítási feladatok pedig az ilyen készségeiket fejlesztik • "Internetes gyakorlatok" fejlesztik a készséget az információszerzésre online forrásokból, továbbá online eszközök felhasználására a tanuláshoz.

E 2016-osként jelölt kiadást a pénzügyi piacokra és -intézményekre, valamint a monetáris politikára vonatkozó legfrissebb szakanyag felvonultatása teszi még hasznosabbá.
Érdeklődni lehet: erzsebet.csibi@pearson.com

Kaszás György: Reklámcsinálás - A kis adrenalinjáték - HVG Könyvek, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

A könyv könyörtelen őszinteséggel és nagy hozzáértéssel, sok-sok bennfentes információval, élveboncolással tárja elénk ezt az igen nagyhatású szakmát, amelynek tevékenysége és termékei jelentősen befolyásolják az életünket (sokkal erősebben is, mint szeretnénk), s nélkülözhetetlenek a gazdaságban. Az első kérdés itt, hogyan kerül a reklámcsinálás erre az asztalra, miféle szakmai közünk van hozzá. Igencsak sok. Abból következően is, hogy a gazdasági életben az innovációs fejlesztések csak akkor eredményesek, ha az azokat megtestesítő árucikkeket sikerül megfelelő áron és mennyiségben értékesíteni a piacon. Eleve ezért áll az innovációs fejlesztés folyamata két fő tevékenységi ágból, amelyek - az őket alkotó tevékenységsorok - egymással igen szoros kölcsönhatásban vannak, egymást át- meg átfonják. Ezek egyike az ún. ipari felkészítés, míg a másik a kereskedelmi felkészítés. Itt az utóbbi a fontos. A kereskedelmi felkészítés hivatott az innovációs fejlesztés eredményét megtestesítő árucikket piacképessé, ezen túlmenően pedig minél kelendőbbé, minél kedvezőbb feltételekkel értékesíthetővé tenni. Ennek fontos eszköze a reklámozás.

Szélesebben nézve, általános érvényű a piacon, hogy gyártani bármit könnyű, eladni viszont annál nehezebb. Szinte már nincs árucikk, amelynek értékalkotó tényezői közt ne a legfontosabbak egyike lenne a marketing. Annak viszont továbbra is egyik legerősebb eszköze a reklámozás.
Kaszás régóta a hazai reklámszakma nagy alakja. Kétségtelennek tűnik, hogy e felettébb kíméletlen diagnózisát a József Attila versében megfogalmazottak hatják át: "Érted haragszom én, nem ellened, (...) erősitsen az én haragom, dehogy is bántson, kedves."

Amint előszavában írja: "Ez a könyv a mesterségek egyikéről, a reklámcsinálásról szól,
• amely a pénzügyi válság miatt végveszélybe került;
• amely manapság egyre több identitásproblémával küzd;
• amelyben a csúcsmenedzserek tegnapelőtti munkamódszereikkel szeretnének holnapután is a székükben ülni;
• amely nélkül nincs gazdaság;
• amely nélkül nincs más mesterség;
• amelyből mégis szakmán kívüli hatalmak szivattyúzzák ki a pénzt;
• ahonnan a dolgozók fele menekülne, ha lenne hová;
• amelyet én - bármilyen hihetetlen - mégis vonzónak találok."
Igencsak ütős helyzetértékelése a honi viszonyokról: "Ha én politikus lennék, felfognám, hogy a hatalmam megőrzéséhez gazdasági eredményekre is szükségem van, azokhoz pedig elengedhetetlen a reklám. Vagyis, nem ebből a szakmából nyúlnám le a pénzt. Ismerném Gladstone egyik híres mondását, miszerint "reklám nélkül eddig csak a pénzverdéknek sikerült pénzt csinálniuk". De azzal is tisztában lennék, hogy pénz nélkül viszont még a pénzverdéknek sem sikerül reklámot készíteniük." • "Ha én ügyfél lennék, megkeresném azt az alkotót/teamet - és nem szükségszerűen ügynökséget! -, aki/amely érti a szakmáját, és érti az én üzletem lényegét, aki/amely tehetséges és bivalyerősen motivált. Velük dolgoznék. Közben pedig állandóan szem előtt tartanám, hogy ha nem fizetek, nem szolgáltatni, csak áltatni fognak." • "Ha én art direktor és/vagy szövegíró lennék, csak olyan reklámot adnék ki a kezemből, amelyet a családom körében is nyugodtan megnézhetnék. Ellenkező esetben inkább kórboncnoknak állnék." • "Ha én egy marketingkommunikációs orgánum munkatársa lennék, erős szakmai kritikákkal küzdenék a színvonaljavulásért, mert egyrészt az lenne a kötelességem, és mert az átlagos, vacak reklámoktól rosszindulatú, kék, sárga, zöld pörsenéseim lennének, és kiverne a víz." • "Ha én az átlagos, manapság elfogadott reklámszínvonal lennék, naphosszat kiabálnék, hogy: Segíííítsééééég! Emeljen fel valakiiiiiiii!".

Timothy Snyder: A vörös herceg - Egy Habsburg főherceg titkos életei - Park Kiadó, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

Fél évszázadon átívelő történet, megragadóan izgalmas, mozgalmas, és döbbenetes fordulatokkal teli, akárcsak a könyv igaz főszereplőjének, a 20. század első fele Közép-Kelet-Európájának a sorsa. A "boldog békeidők" csalóka idilljéből, a Habsburg-ház magasából indul, és egy nyugat-ukrajnai szovjet börtönben ér véget. Igencsak jól jellemzi a szerző - a Yale Egyetem történészprofesszora - köszönetnyilvánításának első mondata: "Habsburg Vilmos valószínűtlenül kalandos vándorútjáról (életéről - OP) húsznál több európai levéltárban, tizenkét nyelven maradtak fenn írott források."

A legnagyobb online könyváruház, az Amazon így zárja ajánlóját: "Az Európa csillogó fővárosaiban és véres csataterein, extravagáns síparadicsomokban és nyirkos börtöncellákban játszódó történetével A vörös herceg Európa történelmének egy rendkívüli pillanatát ragadja meg, amelyben a múlt régi rendje utat nyitott egy meghatározatlan jövőnek, és amelyben minden, még az identitás is, prédává vált."

Igen jó összegzést ad a Park Kiadó ajánlója: "Habsburg Vilmos a Habsburg főhercegek udvari felségjeleit, később egy párizsi emigráns egyszerű öltönyét viselte, és időnként frakkot öltött. Bár álma, hogy Ukrajna királya legyen, az első világháborút követően szertefoszlott, ő mégse adta fel, s szinte bármire hajlandó volt, hogy célját elérje: a német imperialisták szövetségese lett, dühödt osztrák monarchista, a fasizmus lelkes támogatója, majd Hitler elszánt ellensége, s végül a sztálini rezsimről jelentő kém. Egy kijevi börtönben hunyt el 1948-ban. A vörös hercegben Timothy Snyder neves amerikai történész emlékezetes portrét rajzol egy férfiról, akiben a 20. századi Európa számos ellentmondása öltött testet. A lenyűgöző életrajzot mozgalmas korképpel ötvöző könyv mélyen elgondolkodtat a személyes és nemzeti identitások változékonyságáról." Idézi a The Telegraph kritikáját is: "Egy letűnt világ megkapó ábrázolása... Remekmű." - a történelem iránt érdeklődő olvasó ezzel bizonyára egyet fog érteni.

Aki nem igazán járatos e világ különféle részleteiben, bugyraiban, igencsak meglepődhet sok részleten. Csupán kettőt hozunk itt fel:
Szembe megy mindennel, amit tudni vélünk, ám Snyder sok egyéb közt elmondja, hogy Hitler és Himmler az elfoglalt Lengyelországban nem tudták véghez vinni Vilmos lengyel rokonai birtokainak teljes elkobzását - megakadtak a helyi bürokrácián.

A másikat egy idézettel: "Miközben a szovjet megszállók arra bíztatták az ukránokat, hogy kezdeményezzenek vidéken osztályharcot, Kelet-Galiciába megérkezett Alice: a földbirtokosnő, svéd nemesasszony, egymás után két lengyel arisztokrata felesége (a második volt Vilmos lengyellé vált bátyja - OP), második házassága révén Habsburg. Ám, akárcsak húsz évvel korábban, a helyi ukránok most is a jó szomszédot látták benne, és nem akarták bántani."

"Vilmos álma": A történet induló szála, hogy apja, Habsburg István főherceg a monarchia realitásait megítélve életcéljának választotta, hogy Lengyelország királya legyen. Két fiát is így nevelte, ám Vilmos más nemzeti identitást és vele más, a birodalomból létrehozandó országot választott magának, hogy annak lehessen uralkodója: Ukrajnát. Magasan induló, s csúf mélységekbe is süllyedő életpályájának ez adott kezdeti lendületet, célt, amelyért éveken át következetesen dolgozott is - a maga módján. Egy karakteres pillanatkép ukrajnai felemelkedéséből, egy ukrán ezredestől: "Nem akármilyen találkozás volt: erőtől duzzadó fiaink, megannyi jellegzetes marcona ukrán arc, és közöttük bukkant fel a főherceg ábrázata, ezé a nyúlánk, bajusztalan fiatalemberé, aki osztrák egyenruhája alatt ukrán inget viselt." (az ing módszeresen épített ukrán identitásának kinyilvánításaként szolgált - OP).

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Heves megyei Hírlap, 2015. szeptember 21., hétfő, 4. oldal
Innovációs fórum az iparkamarában

Turizmusonline.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Egerben nem ér véget a fejlesztések sora

Minuszos.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
A Telecom World-re mehetnek a legjobb hazai startupok

Innoportal.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Duplájára kell növelni a zöldenergia-felhasználást 2020-ig

Delmagyar.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Nem a kicsiknek szólnak a mostani uniós kiírások

Agroinform.com, 2015. szeptember 21., hétfő
Térdig gázolunk a technológiai forradalomban

Pcpult.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
HITS@ITU: megnyílnak a nemzetközi vizek a hazai startupok előtt

Mfor.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Van még mit tennünk zöldenergia-fronton
 "...Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésben kulcsfontosságú szerepe lehet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) energiagazdálkodási pályázatainak, amelyek összességében 308 milliárd forinttal járulnak hozzá a célok megvalósításához. Ehhez társulnak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) energetikai kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) pályázatai, illetve a vállalkozások energetikai pályázatai, valamint a Terület- és Település-fejlesztési Operatív Programnak (TOP) a kevésbé fejlett régiók megújuló energiafelhasználását ösztönző felhívásai..."

Magyarhirlap.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Lemaradásban a zöldenergia-felhasználásban Magyarország

Nrgreport.com, 2015. szeptember 21., hétfő
Zöldenergia: öt év alatt duplázni kell

Hvg.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Eddig nem siettünk, így ennek is rohanás lehet a vége

M2mzona.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Úton a világpiac felé - Fókuszban a hazai startupok

Euronews.com, 2015. szeptember 21., hétfő
Szavazás: ki nyerje az EU új innovációs díját?

Greenfo.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Zöldenergiában is az EU végén - jön a fejetlen kapkodás?

Profit7.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Hazánk a befektetők célpontja

Portfolio.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Bankok nélkül nem megy: így osztja szét a kormány az új EU-pénzeket

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Novembertől fogadják a pályázatokat

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Különdíj az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Innovációs konferencia

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 21., hétfő
Gábor Dénes-díj felterjesztési felhívás 2015

Világgazdaság, 2015. szeptember 22., kedd, 1+3. oldal
Vállalkozói roham az uniós pénzért

Vas Népe, 2015. szeptember 22., kedd, 1+6. oldal
Időben kell pályázni

Új Néplap, 2015. szeptember 22., kedd, 3. oldal
Tizenkétmilliárd nyerhető el

Magyar Hírlap, 2015. szeptember 22., kedd, 1+10. oldal
Uniós elosztópontok

Magyar Hírlap, 2015. szeptember 22., kedd, 10. oldal
Duplázni kell a zöldenergiánál

Vg.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Vállalkozói roham uniós forrásokért

Kisalfold.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Megrohamozták a vállalkozók az uniós pénzeket

Delmagyar.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Megrohamozták a vállalkozók az uniós pénzeket

Promenad.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Különdíjat kapott a magyar fiatal
"...A 25 ezer, 15-20 év közötti európai fiatalból kiválasztott EU-döntősök között Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 2014/2015. évben megrendezett 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny négy első díjas pályázatának készítője képviselte. A magyar delegációt Ivánka Gábor, bírálóbizottsági tag vezette..."

Privatbankar.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Ráugrottak cégek az uniós pénzekre: máris fel kellett függeszteni egy pályázatot

Magyarhirlap.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Duplázni kell a zöldenergiánál

Magyarhirlap.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Jönnek az uniós forráselosztó pontok

It-extreme.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Különdíj Pázmándi Zsolt Péter-nek az EU Fiatal Tudósok Versenyén
"...Európa legjelentősebb és legrangosabb, az Unió által évente szervezett tehetség-kutató és -kiválasztó versenyét, az EU Fiatal Tudósok Versenyét az idén szeptember 17. és 21. között Milánóban rendezték meg, ahol az egyik magyar fiatal megkapta a különdíjat..."

Hvg.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Rávetették magukat a magyar cégek az uniós prédára - 2 év helyett 2 hónap után zárták el a pénzcsapot

Euroastra.hu, 2015. szeptember 22., kedd
2020-ra a duplázás Magyarország célja a zöldenergia-felhasználásban

24.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Két hónap alatt legeltek le a vállalkozások egy uniós forrást

Veol.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Ön tudta? Vállalkozói kisokos

Uzletresz.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Kimerült az uniós keret

Szon.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Kutatók éjszakája - Rekordkísérlet, interaktív lézershow és kísérletek a programok között

Metropol.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Algakészítés, interaktív lézershow, titkosítás és kísérletek

Elelmiszer.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Vállalkozói roham uniós forrásokért

Orientpress.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Vállalkozói roham az uniós forrásokért

Orientpress.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Magyar fiatal kitüntetése az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Nol.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Orbánékat a megújuló energiák felhasználásában is sürgeti az idő

Insiderblog.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Mesterséges intelligencia, kódoló lányok és Mérő László Extremisztánból

Hirek.prim.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Megnyílnak a nemzetközi vizek a hazai startupok előtt

Hirek.prim.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Különdíj az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Computerworld.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Találkozás a csúcson

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Kutatók éjszakája 2015

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 22., kedd
A tudomány a médiában ma luxusnak számít

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Két magyar startup is szóhoz jutott Izraelben

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Startupok - érdemes vállalkozni

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Horizont2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram 2016-2017. évi munkaprogram tervezetek

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 22., kedd
Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatására

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 22., kedd
X. INNOTECH Innovációs Konferencia

Mr1-Kossuth Rádió, esti Krónika, 2015. szeptember 22., kedd
Konferenciát tartott a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Világgazdaság, 2015. szeptember 23., szerda, 3. oldal
Késnek az uniós pályázatok

Világgazdaság, 2015. szeptember 23., szerda, 1+3. oldal
Késésben az uniós pályázatok

Csíki Hírlap, 2015. szeptember 23., szerda, 2. oldal
Székelyföldi IT&C és Innovációs Konferencia

Dunaújvárosi hírlap, 2015. szeptember 23., szerda, 1+6. oldal
Hasznos tanácsok, újító megoldások

Vg.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Késnek az uniós pályázatok

Dehir.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Komoly késésben vannak az uniós pályázatok

3szek.ro, 2015. szeptember 23., szerda
Az innováció a versenyképesség motorja (Szerminárium)

Vs.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Csúsznak az uniós pályázatok

Hvg.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Komoly késésben vannak az uniós pályázatok

Vilagvege2012.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Duplájára kell növelni a zöldenergia-felhasználást 2020-ra

Szekelyhon.ro, 2015. szeptember 23., szerda
Támogatják az innovatív kezdeményezéseket

News4business.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Együttműködik a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Károli Gáspár Református Egyetem

Itbusiness.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Le a lángossal: támad a ring
"...Lendvai Ádám számára nem ismeretlen az innovációs és startup piac, hiszen a sikeres Perfurmance mobilalkalmazását januárban adta el a The Flagrance Shop brit cégnek 500 000 fontért. Állítólag ezt az összeget fektette be a Budapest Bakering startjába..."

Elelmiszer.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Jelentős késés az uniós pályázatok kiírásánál

Privatbankar.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Hol vannak már az új uniós pályázatok?

Orientpress.hu, 2015. szeptember 23., szerda
NGM: elindult a Duna Transznacionális Program

Mfor.hu, 2015. szeptember 23., szerda
70 milliárd forintért kerülünk szorosabb kapcsolatban a Duna országaival

Magyarhirlap.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Hamarosan készül a fejlesztési koncepció

Infovilag.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Kutatók éjszakája: tizedszer - csodák karnyújtásnyira - drónbicikli, firkáló robotok

Inforadio.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Már idén elérhető lesz a támogatások harmada

Hirek.prim.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Kutatók éjszakája - Rekordkísérlet, interaktív lézershow és kísérletek a programok között

Feol.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Már idén elérhető lesz a GINOP támogatások harmada

Erdely.ma, 2015. szeptember 23., szerda
Tájékoztató kis- és közepes vállalkozásoknak Csíkszeredában

Innoteka.hu, 2015. szeptember 23., szerda
Különdíj az EU Fiatal Tudósok Versenyén
"...A díjazott fiatal pályázata, a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny leglátványosabb pályamunkáival együtt, szept. 25-én megtekinthető lesz a Kutatók éjszakáján, az Ericsson Magyarország Kutatás-fejlesztési Központjában (1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.)..."

Szellemitulajdon.hu, 2015. szeptember 23., szerda
EU Fiatal Tudósok Versenye 27. alkalommal

Heti Válasz, 2015. szeptember 24., csütörtök, 6. oldal
A siker pirulája
"...Először törzskönyvezett magyar orvosságot az amerikai gyógyszer-ügyi hatóság. A Richter Gedeon világraszóló pszichiátriai pirulájáról Bogsch Erik vezérigazgatót kérdeztük..."

Magyar Hírlap, 2015. szeptember 24., csütörtök, 10. oldal
Év végéig elérhető a GINOP-támogatások harmada

Zalai Hírlap, 2015. szeptember 24., csütörtök, 6. oldal
A magyar sikerekért

Új Néplap, 2015. szeptember 24., csütörtök, 10. oldal
Kutatók Éjszakája a Károly Róbert Főiskolán

Fejér Megyei Hírlap, 2015. szeptember 24., csütörtök, 6. oldal
Uniós források várnak

Dunaújvárosi Hírlap, 2015. szeptember 24., csütörtök, 6. oldal
Idén elérhető támogatás

Dunaújvárosi hírlap, 2015. szeptember 24., csütörtök, 6. oldal
A magyar sikerekért

Mfor.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Rákossy: idén elérhető lesz a GINOP támogatások harmada

Design.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
A design az innováció arca

Vg.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Fővárosi cég is labdába rúghat GINOP-os pályázatokon

Vg.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Rákossy Balázs: Idén 56 pályázat jelenik meg a GINOP-ban

Teol.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Több mint ezer 25 év alatti kaphat támogatást

Portfolio.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Kemény üzenet jött az uniós K+F-pályázatra készülőknek

Nyirhir.com, 2015. szeptember 24., csütörtök
Megvalósult fejlesztési célok után járna csak a pályázati pénz

Hrportal.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
K+F támogatás: vállalni kell a létszámbővítést

Elelmiszer.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
A folyó támogatási ciklus GINOP-keretösszegének harmada már idén elérhető lesz

Szegedma.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Glattfelder: szigorodnak a K+F támogatás feltételei

Pecsicivil.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny

Pecsicivil.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Kultúraközi Innováció Díj

Palyazat.gov.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Módosul a beadási határidő a vállalatok K+F+I tevékenységét támogató felhívás esetében

Mfor.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Visszafizettethetik a K+F támogatást

Hir6.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
900 milliárdra pályázhatnak a kkv-k

Figyelo.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Richter Gedeon - Évszázados felelősséggel az egészségért

Eupalyazatiportal.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Még idén elérhető lesz a GINOP támogatások harmada!

Ado.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Szigorodnak a K+F támogatások

24.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Kutatás-fejlesztés: kiszűrnék a trükközéseket

24.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Késhetnek a cégek Jeremie-hitelei?

Uzletresz.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Zúgolódnak a pénzügyi vállalkozások

Profitline.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Késhetnek a kkv-k Jeremie-hitelei?

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 24., csütörtök
Megnyílt a Technics Playground Robotikai Oktatóközpont Győrben

InfoRádió, 2015. szeptember 24., csütörtök
Még az idén elérhető lesz a program összegének harmada

Magyar Idők, 2015. szeptember 25., péntek, 1+11. oldal
Kifizették az uniós keret száz százalékát

Magyar Idők, 2015. szeptember 25., péntek, 5. oldal
Mérnökhiány a magyar vállalkozásoknál

Magyar Nemzet, 2015. szeptember 25., péntek, 12. oldal
ÚJ CSARNOKOT ÉPÍTETT A GE VERESEGYHÁZON

Világgazdaság, 2015. szeptember 25., péntek, 5. oldal
Fővárosi cég is labdába rúghat ginopos pályázatokon

Tolnai Népújság, 2015. szeptember 25., péntek, 6. oldal
Ki kell menni versengeni

Heves Megyei Hírlap, 2015. szeptember 25., péntek, 3. oldal
Innováció a jövőért

Észak-Magyarország, 2015. szeptember 25., péntek, 13. oldal
K+F: szigorodó feltételekkel

Békés Megyei Hírlap, 2015. szeptember 25., péntek, 14. oldal
Megerősítik a vállalkozásokat

Békés Megyei Hírlap, 2015. szeptember 25., péntek, 14. oldal
A GINOP-ról

Műszaki szemle, Technika, 2015. szeptember 25., péntek, 1+11. oldal
Kifizették az uniós keret száz százalékát

Műszaki szemle, Technika, 2015. szeptember 25., péntek, 16. oldal
Gábor Dénes-díj felterjesztési felhívás 2015

Műszaki szemle, Technika, 2015. szeptember 25., péntek, 22. oldal
Gépbeszerzés újra! - Megjelentek az eszközbeszerzést támogató pályázati felhívások

Műszaki szemle, Technika, 2015. szeptember 25., péntek, 35. oldal
Növekvő szabadalmi és licencia-bevételek

Dunaújvárosi Hírlap melléklet, 2015. szeptember 25., péntek, 13-14. oldal
Vállalkozók várnak, pályázatok késnek

Dunaújvárosi Hírlap melléklet, 2015. szeptember 25., péntek, 13+15. oldal
Összeértek a szálak

24 Óra, 2015. szeptember 25., péntek, 6. oldal
Ki kell menni versengeni

Békés Megyei Hírlap, 2015. szeptember 25., péntek, 6. oldal
Ki kell menni versengeni

Heves megyei Hírlap, 2015. szeptember 25., péntek, 6. oldal
Ki kell menni versengeni

Petőfi Népe, 2015. szeptember 25., péntek, 6. oldal
Ki kell menni versengeni

Somogyi Hírlap, 2015. szeptember 25., péntek, 6. oldal
Ki kell menni versengeni

Új Dunántúli Napló, 2015. szeptember 25., péntek, 6. oldal
Ki kell menni versengeni

Új Néplap, 2015. szeptember 25., péntek, 6. oldal
Ki kell menni versengeni

Somogyma.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Átadták a Magyar Formatervezési és Design Management Díjakat

Napi.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Ennek nem fog örülni - csúszik az egyik legnépszerűbb pályázat

Kisalfold.hu, 2015. szeptember 25., péntek
NGM: innovációs központtá válhat Magyarország

Erdely.tv, 2015. szeptember 25., péntek
PÁLYÁZÁSI LEHETŐSÉGEK

Dehir.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Uniós források: innovációs központtá válhat Magyarország

Realista.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Innovációs központ lehet Magyarország

Mfor.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Glattfelder: innovációs központtá válhat Magyarország

Mandiner.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Így lehetnének versenyképesebbek a hazai vállalkozások

Magyaridok.hu, 2015. szeptember 25., péntek
NGM: innovációs központtá válhat Magyarország

Kecskemetitv.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Akik megérdemelték a kitüntetéseket

Iszolnok.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Innovációs központtá válhat Magyarország

Euroastra.hu, 2015. szeptember 25., péntek
IDÉN A ROBOTOK DÖNTENEK REKORDOT az Ericssonban a Kutatók Éjszakáján

Epulettar.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Magyar Formatervezési és Design Management Díjak 2015

Vg.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Növekedési stratégia Európa számára

Uzletresz.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Várni kell a támogatási kérelmek leadásával

Stop.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Glattfelder: szigorodnak a K+F támogatás feltételei

Stop.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Az NGM szerint innovációs központtá válhat Magyarország

Palyazatihirek.eu, 2015. szeptember 25., péntek
Már idén elérhető lesz a GINOP támogatások harmada

Portfolio.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Csúszik több, nagy összegű fontos uniós pályázat

Metropol.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Innovációs központtá válhat Magyarország

Innoportal.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Glattfelder: innovációs központtá válhat Magyarország

Heol.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Innováció a jövőért

Gyartastrend.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Több mint 150 innováció a virtuális kiállításon

Erdon.ro, 2015. szeptember 25., péntek
Tudomány a katedrán túl - Kutatók Éjszakája

Autoszektor.hu, 2015. szeptember 25., péntek
A GE felavatta kibővült Aviation-üzemét Veresegyházon

Privatbankar.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Pályázott a céged? Módosítottak egy GINOP-határidőt

Orientpress.hu, 2015. szeptember 25., péntek
NGM: innovációs központtá válhat Magyarország

Mno.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Innovációs központ lehet Magyarország

Mfor.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Kiaknázatlan euró milliárdok a vállalkozások finanszírozására

Magyaridok.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Kifizették az összes európai uniós forrást

Epiteszforum.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Átadták a 2015-ös Magyar Formatervezési és Design Management Díjat

Epiteszforum.hu, 2015. szeptember 25., péntek
A legkiválóbb fiatalok - Young Talent Architecture Prize

Cultura.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Újra Kutatók Éjszakája!

Mandiner.hu, 2015. szeptember 25., péntek
Így lehetnének versenyképesebbek a hazai vállalkozások

InfoRádió, 2015. szeptember 25., péntek
Design Hét

InfoRádió, 2015. szeptember 25., péntek
Innovációs központtá válhat Magyarország

Magyar Hírlap, 2015. szeptember 26., szombat, 13. oldal
Elkezdődött a Design Hét

Magyar Hírlap, 2015. szeptember 26., szombat, 8. oldal
Módosulnak a pályázatoknál az időpontok

Magyar Idők, 2015. szeptember 26., szombat, 1+12. oldal
Megnyitotta Brüsszel a pénzcsapot

Magyar Idők, 2015. szeptember 26., szombat, 16. oldal
Drónokkal a fenntartható termelésért

Magyar Nemzet, 2015. szeptember 26., szombat, 9. oldal
Nukleáris kutatási program indul

Népszabadság, 2015. szeptember 26., szombat, 11. oldal
Szép doboz a kéznek
"...A Hand-in-Scan kézhigiéniai szkenner formatervéért a Magyar Formatervezési Díjat csütörtökön Budapesten kapták meg, péntek hajnalban Szingapúrban pedig a Red Dot díjat vették át..."

Tolnai Népújság, 2015. szeptember 26., szombat, 4. oldal
Az első felhívások október végén várhatók

Petőfi Népe, 2015. szeptember 26., szombat, 13. oldal
A kis- és közép-vállalkozások várják a pályázatokat

Kelet-Magyarország, 2015. szeptember 26., szombat, 14. oldal
Zöld út az ifjú tehetségnek
"...A személyiségfejlesztés, nyelvtanulási lehetőség, pályaválasztási tanácsadás, külföldi utazások, ösztöndíjak, pénzügyi, vállalkozói és start-up-képzések mellett a projekt lehetővé teszi, hogy a fiatalok részt vegyenek országos és nemzetközi tehetségnapokon, ellátogathassanak innovációs és kutatólaboratóriumokba. A Junior Templeton Fellow-k segítséget kapnak tudományos kutatásaikhoz, írásaik, ötleteik terjesztéséhez, tudományos cikkek, írások publikálásához..."

Piacesprofit.hu, 2015. szeptember 26., szombat
Érződik a kreatív forradalom

Kecskemeti-hirhatar.hu, 2015. szeptember 26., szombat
Robotokkal versenyeztek a kecskeméti főiskolások

Dehir.hu, 2015. szeptember 26., szombat
Megnyílhat a pénzcsap: az unió feloldotta a kifizetési tilalmat

Nol.hu, 2015. szeptember 26., szombat
Kézhigiéniai szkennerrel tarolt a dizájnstúdió

Magyaridok.hu, 2015. szeptember 26., szombat
Megnyitotta Brüsszel a pénzcsapot

Magyaridok.hu, 2015. szeptember 26., szombat
Drónokkal a fenntartható termelésért

Magyarhirlap.hu, 2015. szeptember 26., szombat
Módosulnak a pályázatoknál az időpontok

Keol.hu, 2015. szeptember 26., szombat
A GIXER csapat nyerte a robotversenyt a kecskeméti Kutatók Éjszakáján

Hg.hu, 2015. szeptember 26., szombat
Magyar expresszvonat és a horgászok svájci bicskája: íme 2015 legjobb magyar formái!

Design.hu, 2015. szeptember 26., szombat
Design Hét programajánló

Techmonitor Magazin, 2015. szeptember 27., vasárnap, 6-7. oldal
K-Düsseldorf - Fókuszban az innováció

Teol.hu, 2015. szeptember 27., vasárnap
Célegyenesben a pályázati felhívások

Semmelweis.hu, 2015. szeptember 27., vasárnap
Pályázati felhívás a 2015. évi Semmelweis Innovációs Díj elnyerésére

Inforadio.hu, 2015. szeptember 27., vasárnap
Mobilalkalmazás segíti az autisták kommunikációját
 "...Az egyik ilyen applikáció két éve indult, és képeket alakít hangos mondatokká, ezzel könnyíti meg a felhasználó kommunikációját - mondta az InfoRádiónak Zsombori Balázs fejlesztő, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs verseny két évvel ezelőtti nyertese. Amikor elkezdtem az alkalmazás készítését, egy kedves ismerősöm elvesztette a hangját. Utánanéztem, hogy milyen magyar nyelvű segédeszközök állnak a rendelkezésre, amelyek segíthetnek, és megdöbbenve vettem tudomásul, hogy semmilyen..."

Eupalyazatiportal.hu, 2015. szeptember 27., vasárnap
Módosul a beadási határidő a vállalatok K+F+I tevékenységét támogató felhívás esetében

Magyar Idők, 2015. szeptember 28., hétfő, 10. oldal
Hogyan növekedjünk fenntarthatóan? Innovációval!

Világgazdaság, 2015. szeptember 28., hétfő, 1+2. oldal
Az EU megnyitotta a pénzcsapot

Piacesprofit.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Innovációhoz nem kell labor

Nyest.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Kihez forduljak?
"...2015. szeptember 25-én, a Kutatók Éjszakája programjainak keretében eredményt hirdettek az első közigazgatási mobilalkalmazás-fejlesztő versenyen, amelyet a BME Mobil Innovációs Központ a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács szakmai együttműködésével az 1app programsorozat keretében rendezett meg..."

Hirek.prim.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Robotrekord született a Kutatók Éjszakáján az Ericssonban
"...Végül pedig magyar Start-upok és az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győztesei is elhozták találmányaikat, a sebesülteket felderítő robottól, az exoskeleton kesztyűn és a telefonnal irányítható roboton át az elektronikus fizetés egy sajátos megoldásáig..."

Vg.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Újabb félmilliárd euró hitelt nyújt az Európai Beruházási Bank Magyarországnak

Vg.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Ötvenmilliárdos pályázatokat hirdetnek meg

Uzletresz.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Labor nélkül is lehet fejleszteni

Uzletresz.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Nagy lehetőség a startupoknak a budapesti verseny

Somogyma.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Kutatók éjszakája - Világrekord született az Ericsson kutatóintézetében

Portfolio.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Pálinkás: ma érkezik egy újabb 50 milliárdos uniós K+F-pályázat

Piacesprofit.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Október végétől lehet pályázni az ötvenmilliárdos K+F keretre

Piacesprofit.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
157 milliárdos hitelsegítség az uniós forrásokhoz

Palyazatihirek.eu, 2015. szeptember 28., hétfő
Módosul a beadási idő első napja a vállalatok K+F+I tevékenységét támogató felhívás esetében

Origo.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Magyarország félmilliárd euró hitelt vesz föl

News4business.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Gravity: újabb potenciális világsiker a láthatáron

Mmonline.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Robotrekord az Ericssonnal
"...Végül pedig magyar Start-upok és az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győztesei is elhozták találmányaikat, a sebesülteket felderítő robottól, az exoskeleton kesztyűn és a telefonnal irányítható roboton át az elektronikus fizetés egy sajátos megoldásáig..."

Metropol.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Világrekord született az Ericsson kutatóintézetében

Innoportal.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Kutatók éjszakája 2015: sikerült a világrekord az Ericssonnál

Hirado.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Pályázattal ösztönzik a k+f terén az együttműködéseket

Hirado.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Nem elég versenyképes az innováció

Delmagyar.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Ötszáz firkarobot rajzolt a Roboskicc Challenge-en

Blikk.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Világrekord született az Ericsson kutatóintézetében

Beol.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Tudás-park: konferencia a Szent István Egyetemen

Alternativenergia.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Győrben rendezik a Okos Jövő Fórum 2015 konferenciát és szakkiállítást

Szegedma.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Keddi programajánló: Őszi Kulturális Fesztivál, Innovációs Klub Est

Privatbankar.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Megnyitják a pénzcsapot - így lehet szakítani az EU-s támogatásokból

Orientpress.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Pálinkás: a napokban megjelenik a K+F versenyképességi együttműködések pályázat

Orientpress.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Tudás-park az iparágak fejlesztéséért Békéscsabán

Magyarhirlap.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Pálinkás József: A versenyképes nemzeti innovációs rendszerhez világszínvonalú háttér kell

M2mzona.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Innovációk az egészségügyben

Librarius.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Firkarobotok állítottak fel világrekordot a Kutatók éjszakáján

Insiderblog.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Design és innováció kéz a kézben

Euronews.com, 2015. szeptember 28., hétfő
Kis és középvállalkozások - sok kicsi sokra megy?

Index.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Rekordot döntöttek a firkarobotok Budapesten

Epiteszforum.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Red Dot Design és Formatervezési díjat is nyert a Flying Objects

Innoteka.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Találd fel magad!
"...25. Ifjúsági tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny felhívás (2015/2016-os tanév)..."

Eco.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Kevesebbet fektettek be a kockázatitőke-alapok

Mfor.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
2,6 milliárd forint kockázatitőke áramlott a cégekhez tavasszal

News4business.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
HVCA: 17 kockázatitőke-befektetés zárult 2015 második negyedévében

Profitline.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
17 kockázatitőke-befektetés zárult 2015 második negyedévében

Stop.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
2015 második negyedévében 17 kockázatitőke-befektetés zárult

Portfolio.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Apad a kockázati tőke Magyarországon

Piacesprofit.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
JEREMIE: most kezdődik a hajrá

Privatbankar.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Közel hárommilliárdon osztozik 17 cég

Webradio.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
HVCA: 17 kockázatitőke-befektetés zárult 2015 második negyedévében

Uzletresz.hu, 2015. szeptember 28., hétfő
Enyhén csökkent a befektetések száma

InfoRádió, 2015. szeptember 28., hétfő
Világrekord született a Kutatók éjszakáján

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2015. szeptember 28., hétfő
1,9 milliárd forintos nemzeti kutatási program indul az MTA Energiatudományi Kutatóközpont vezetésével

Echo TV, Híradó, 2015. szeptember 28., hétfő
Innováció
"...A Magyar Innovációs Szövetség elnöke rámutatott: Magyarország válaszút előtt áll. Szabó Gábor szerint hazánk vagy beragad a hatékonyságvezérelt szakaszba, vagy át tud lépni az innovációvezéreltbe..."

Echo TV, Esti Híradó, 2015. szeptember 28., hétfő
A napokban várható a K+F versenyképességi együttműködések pályázati felhívásának megjelenése

RTL Klub, Magyarul Balóval, 2015. szeptember 28., hétfő
Hogyan lehet gondozni a tehetségeket?

Magyar Hírlap, 2015. szeptember 29., kedd, 11. oldal
Újabb uniós pályázatokat írnak ki ma

Magyar Hírlap, 2015. szeptember 29., kedd, 12. oldal
Firkarobotok rajzottak Budapesten

Magyar Hírlap, 2015. szeptember 29., kedd, 1+9. oldal
Félmilliárd eurós hitel önrész-finanszírozáshoz

Világgazdaság, 2015. szeptember 29., kedd, 12. oldal
Digitális trendek, amelyek átalakítják a világot

Világgazdaság, 2015. szeptember 29., kedd, 1+4. oldal
Uniós pénzek: gyorsít az MFB

Világgazdaság, 2015. szeptember 29., kedd, 2. oldal
Újabb pályázatok a Ginopban

Világgazdaság, 2015. szeptember 29., kedd, 4. oldal
Újabb hitelt kap a kormány az uniós finanszírozáshoz

Nógrád Megyei Hírlap, 2015. szeptember 29., kedd, 9. oldal
Kutatók éjszakája

Békés Megyei Hírlap, 2015. szeptember 29., kedd, 1+2. oldal
A Tudás-Park a helyi adottságokra épül

Népszabadság melléklet, 2015. szeptember 29., kedd, 3. oldal
Szakadatlan innováció

Vg.hu, 2015. szeptember 29., kedd
EU-pénzek: gyorsít az MFB

Stop.hu, 2015. szeptember 29., kedd
A napokban jelenik meg a K+F versenyképességi együttműködések pályázat

Innoportal.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Magyar innovációk a velencei vízszakmai héten

Magyarhirlap.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Újabb uniós pályázatokat írnak ki ma

Magyarhirlap.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Firkarobotok rajzottak Budapesten

Design.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Magyar Formatervezési Díj 2015

Polusonline.com, 2015. szeptember 29., kedd
A napokban jelenik meg a K+F pályázat

Vg.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Az év végéig 900 milliárd forintnál is nagyobb támogatásra lehet pályázni

Uzletresz.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Milliárdokhoz juthatunk, és nem is tudunk róla

Uzletresz.hu, 2015. szeptember 29., kedd
74 milliárddal nőtt a pályázati keret

Stop.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Újraindult a felfüggesztett uniós pénzek kifizetése

Ringmagazin.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Nőtt a GINOP támogatási keret mintegy 74 milliárd forinttal

Portfolio.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Csepreghy: 210 milliárd forint zúdulhat most Magyarországra

Portfolio.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Még 400 milliárdnyi gazdaságfejlesztési pályázat jön idén!

Piacesprofit.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Kinyitotta a pénzcsapot Brüsszel

Piacesprofit.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Hetvenmilliárddal több lesz idén a GINOP-ban

Origo.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Újranyitja az EU a százmilliárdos pénzcsapot

Napi.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Több uniós pénzt költhet a kormány

Kisalfold.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Újraindult a felfüggesztett EU-s pénzek kifizetése

Itextreme.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Robotrekord született a Kutatók Éjszakáján az Ericssonban

Delmagyar.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Újraindult a felfüggesztett EU-s pénzek kifizetése

Dehir.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Nagy lökést kaphatnak a hajdú-bihari vállalkozások

Dehir.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Csepreghy Nándor: újraindult a felfüggesztett uniós pénzek kifizetése

Atv.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Csepreghy: újraindult a felfüggesztett uniós pénzek kifizetése

Szegedma.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Hasznosítható projektekkel kapaszkodna fel a szegedi egyetem

Privatbankar.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Újra fizet az EU - potyognak a milliárdok

Privatbankar.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Indul a pénzeső - közel ezermilliárd vár a cégekre

Palyazat.gov.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Megjelent a K+F versenyképességi és kiválósági együttműködéseket támogató felhívás

Palyazat.gov.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Megjelent a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága című felhívás

Millasreggeli.hu, 2015. szeptember 29., kedd
8-9 óra: Hozz pénzt Brüsszelből

Index.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Csepreghy: Újra küldi a felfüggesztett pénzeket az EU

Agrarszektor.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Forradalmi lehetőségek - Fókuszban a Horizont 2020

24.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Újranyitotta az unió a csapot: feloldották a felfüggesztést

Bbj.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Venture capital funds in Hungary invest HUF 2.6 bln in Q2

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Új elektronikus védjegybejelentési rendszer az SZTNH-ban

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Uniós pénzek: nem akárkinek

Pannonnovum.hu, 2015. szeptember 29., kedd
Az innováció csodákra képes a munkahelyeken

KlubRádió, 2015. szeptember 29., kedd
Vállalkozók Klubja

M1, 2015. szeptember 29., kedd
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
"...Magyarország ne csak termelési, hanem innovációs központ is legyen. Ezt hangsúlyozza a kormány és ezt segíti mostantól egy újabb verseny is. Fábián Barna vendége Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója. Olyan 14 és 20 év közötti fiatalok jelentkezését várják a programra, akik valamilyen természettudományos, műszaki, matematikai, környezetvédelmi problémát felismertek, az megragadta a figyelmüket és meg is akarják ezt oldani, illetve képesek a megoldás véghezvitelére..."

M1, Híradó M1, 2015. szeptember 29., kedd
Feloldotta az Európai Bizottság a kifizetések felfüggesztését a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

Duna TV, Déli Híradó, 2015. szeptember 29., kedd
Feloldotta az Európai Bizottság a kifizetések felfüggesztését a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

Duna TV, Esti Híradó, 2015. szeptember 29., kedd
Feloldotta az Európai Bizottság a kifizetések felfüggesztését a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

Demokrata, 2015. szeptember 30., szerda, 41. oldal
Gazdaságfejlesztés a közbeszerzéseknél

Magyar Hírlap, 2015. szeptember 30., szerda, 1+10. oldal
Újranyílnak hazánknak a brüsszeli pénzcsapok

Magyar Idők, 2015. szeptember 30., szerda, 12. oldal
Október elején jönnek az uniós milliárdok

Metropol, 2015. szeptember 30., szerda, 7. oldal
A korrupció és az innováció

Világgazdaság, 2015. szeptember 30., szerda, 2. oldal
Nőtt a Ginop idei keretösszege

Világgazdaság, 2015. szeptember 30., szerda, 4. oldal
Csúcsra járatott kifizetések

Világgazdaság, 2015. szeptember 30., szerda, 1+4. oldal
Engedékenyebb Brüsszel

Világgazdaság, 2015. szeptember 30., szerda, 1+12. oldal
Romló magyar versenyképesség

Észak-Magyarország, 2015. szeptember 30., szerda, 7. oldal
Tudománydömping a KRF-en! - tízedik éve

Észak-Magyarország, 2015. szeptember 30., szerda, 14. oldal
Széchenyi 2020

Dunántúli Napló, 2015. szeptember 30., szerda, 4. oldal
Jó példa a vállalkozóknak

Dunántúli Napló, 2015. szeptember 30., szerda, 4. oldal
Innováció: Tudás-Park Projekt

Dunántúli Napló, 2015. szeptember 30., szerda, 4. oldal
K+F: fontos nyitás a piac felé

Dunántúli Napló, 2015. szeptember 30., szerda, 6. oldal
A pécsi egyetem számára is szédítő lehetőségeket rejt a 3D

Bihari Napló, 2015. szeptember 30., szerda, 4. oldal
Vállalkozók vidéki munkanélküliekből

Békés Megyei Hírlap, 2015. szeptember 30., szerda, 10. oldal
Központavató
"...A Türr István Képző és Kutató Intézet Mezőkovácsházi Innovációs, Oktatási és Közösségi Központjának átadó projektrendezvénye sikeresen lezajlott a napokban..."

Magyar Nemzet, 2015. szeptember 30., szerda, 13. oldal
Újranyitotta a pénzcsapot Brüsszel

Vg.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Lecsúszott Magyarország a versenyképességi rangsorban

Metropol.hu, 2015. szeptember 30., szerda
A korrupció és az innováció

Elelmiszer.hu, 2015. szeptember 30., szerda
900 milliárd forint fölé ugrott a GINOP-keret

Magyarhirlap.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Újra áramlik pénz Brüsszelből

Euroastra.hu, 2015. szeptember 30., szerda
A 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny befejeződött

Innoteka.hu, 2015. szeptember 30., szerda
A Magyar Innovációs Szövetség sajtóközleménye
A 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny befejezéséről

Vg.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Csúcsra járatott kifizetések

Uzletresz.hu, 2015. szeptember 30., szerda
90 milliárd forintos keret nyílt innovációra

Uzletresz.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Mozgalmas ősz vár a vállalkozókra

Turizmusonline.hu, 2015. szeptember 30., szerda
900 milliárd forint fölé ugrott a GINOP-keret

Refradio.eu, 2015. szeptember 30., szerda
Meghirdették a 25. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt
"...A tehetséget nem csak keresni és kiválasztani kell, hanem a fiatalt végig kell kísérni tanulmányai során - mondta Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke a 25. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny meghirdetésén. Pakucs János elmondta, a 20 év alatti fiatalok számára hirdetett verseny jelentősen eltér az ismert tanulmányi versenyektől abban, hogy a fiataloknak maguknak kell a megoldandó feladatot kitalálni, majd arra választ adni..."

Portfolio.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Már 160 milliárd forintnyi K+F+I pályázat "pörög" - Mi a háttér?

Portfolio.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Ezek a fejlesztési pályázatok záporoznak majd ősszel

Portfolio.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Itt a nagy lehetőség! 90 milliárdnyi új EU-s pályázat érkezett

Piacesprofit.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Újabb pályázat innovátoroknak

Piacesprofit.hu, 2015. szeptember 30., szerda
50 milliárdos pályázatot írtak ki

Pecsma.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Csaknem húsz millió a vállalkozóknak

Palyazatihirek.eu, 2015. szeptember 30., szerda
Két újabb pályázat jelent meg kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzésére

Palyazatihirek.eu, 2015. szeptember 30., szerda
Nőtt a GINOP éves támogatási kerete

U-szeged.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Tanácskozás az SZTE és ipari partnerei között

U-szeged.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Fókuszban a szakmai gyakorlat az SZTE Őszi Állásbörzéjén

Hirado.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Meghirdették a 25. ifjúsági tudományos innovációs versenyt

Gyartastrend.hu, 2015. szeptember 30., szerda
30 új GINOP pályázat várható még 2015-ben

Autopro.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Most érdemes kutatni, fejleszteni

Autopro.hu, 2015. szeptember 30., szerda
902 milliárd forintos keretet kapott a GINOP

Profitline.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Megemelték a GINOP idei keretét 902 milliárd forintra

Privatbankar.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Itt van két új uniós pályázat - 90 milliárd forint vár elköltésre

Orientpress.hu, 2015. szeptember 30., szerda
90 milliárd forint kutatásfejlesztési együttműködés ösztönzésére

Mfor.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Befejeződött a környezetbarát buszok fejlesztése

Mfor.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Új K+F pályázatok jelentek meg

Magyaridok.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Október elején jönnek az uniós milliárdok

Hvg.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Még idén 900 milliárdot szórnak szét a vállalkozások között

Napi.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Tovább romlott a magyar versenyképesség

Hir.ma, 2015. szeptember 30., szerda
Magyarország a 63. helyen áll a World Economic Forum versenyképességi listáján

Eupalyazatiportal.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Megnövelték a vállalkozásoknak szánt éves támogatási keretet!

Ado.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Visszacsúszott a WEF rangsorában hazánk

Mmonline.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Magyar díjazott az EU Fiatal Tudósok Versenyén

Elektronet.hu, 2015. szeptember 30., szerda
A Kutatók éjszakáján fejeződött be a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
"...A hazai versenyen kiemelkedően szerepelt tehetséges fiatalok számos nemzetközi rendezvényen vettek részt és értek el kimagasló sikereket, többek között az EU Fiatal Tudósok Versenyén, a fenntarthatósági olimpián az USA-ban (I-SWEEEP), ill. a Nobel-díj átadási ünnepségen..."

Webradio.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Meghirdették a 25. ifjúsági tudományos innovációs versenyt

Orientpress.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Meghirdették a 25. ifjúsági tudományos innovációs versenyt

Meseonline.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Várják a fiatal kutatók, feltalálók jelentkezését

Szellemitulajdon.hu, 2015. szeptember 30., szerda
EU Fiatal Tudósok Versenye 27. alkalommal - 2015, Milánó

Sztnh.gov.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Póka Károly kapta az idei Dr. Kamilo Feher-díjat
"...A díjat Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség Ifjúsági, Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyének meghirdetéséhez  kapcsolódó rendezvényen adta át szeptember 30-án, szerdán Budapesten Póka Károlynak. A díjazott az Exoskeleton fejlesztéséért érdemelte ki az elismerést..."

Promenad.hu, 2015. szeptember 30., szerda
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

InfoRádió, 2015. szeptember 30., szerda
Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny
"...25. alkalommal hirdetik meg az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt. November 26-ig várja a fiatalok pályázatát a Magyar Innovációs Szövetség valamilyen műszaki vagy természettudományos probléma megoldására. Gál Ildikó kérdezte Antos Lászlót, a szervezet ügyvezető igazgatóját..."

Mr1-Kossuth Rádió, Délutáni krónika, 2015. szeptember 30., szerda
Helyszíni tudósítás: Idén 25. alkalommal hirdette meg tehetségkutató versenyét a fiatalok számára a Magyar Innovációs Szövetség

Mr1-Kossuth Rádió, Napközben, 2015. szeptember 30., szerda
Hogyan tarthatjuk itthon a tehetséges fiatalokat?

Atv, esti Híradó, 2015. szeptember 30., szerda
Győrben két éve kezdődött a város technológiai fejlesztése

Echo TV, Híradó, 2015. szeptember 30., szerda
Tehetségkutatás
"...Immár 25. alkalommal hirdették meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyt. A megmérettetésen egyedi innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, valamint tudományos munka eredményével jelentkezhetnek a 20 év alatti diákok. A korábbi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy évente nyolc-tíz olyan diák van, aki 17-18 éves korában már egyetemi doktori színvonalú munkával rendelkezik..."

M1, Híradó este, 2015. szeptember 30., szerda
Ismét meghirdették az ifjúsági innovációs és tehetségkutató versenyt
"...Ismét keresik a húsz év alatti fiatalokat. Kezdődik a huszonötödik ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny. A legjobbak többletpontokat kapnak a felsőoktatási felvételin, és jövőre részt vehetnek az európai döntőn is Brüsszelben..."

MATEHETSZ hírlevél, 2015. szeptember
Tehetség szabadon

Világgazdaság, 2015. október 1., csütörtök, 2. oldal
Pályázati dömping zúdul az országra

Világgazdaság, 2015. október 1., csütörtök, 4. oldal
Magyarország visszaesett a rangsorban

Magyar Hírlap, 2015. október 1., csütörtök, 15. oldal
Kreatív ötletek a tehetségek felkarolásáért
"...A tehetséget nemcsak keresni és kiválasztani kell, hanem a fiatalt végig kell kísérni tanulmányai során - mondta Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetésén tegnap Budapesten. A húsz év alattiak számára hirdetett megméretés jelentősen eltér a tanulmányi versenyektől abban, hogy itt az indulóknak maguknak kell a megoldandó feladatot kitalálni, majd arra választ adni. A közös nevező pedig a kreativitás, az újszerűség, a gyakorlati használhatóság..."

Magyar Hírlap, 2015. október 1., csütörtök, 11. oldal
Többletpénz a vállalkozások támogatására

Magyar Idők, 2015. október 1., csütörtök, 16. oldal
Összefogásra ösztönöznek a kutatásban

Magyar Idők, 2015. október 1., csütörtök, 16. oldal
Elkészültek a magyar tervezésű elektromos buszok

Magyar Idők, 2015. október 1., csütörtök, 11. oldal
Pályázatok futószalagon

Magyar Nemzet, 2015. október 1., csütörtök, 11. oldal
Milliárdok jönnek kutatás-fejlesztésre

Népszava, 2015. október 1., csütörtök, 1+4. oldal
Tovább romlik versenyképességünk

Figyelő, 2015. október 1., csütörtök, 27-28. oldal
Rekordszinten a pénzlehívás

168 óra, 2015. október 1., csütörtök, 42-43. oldal
Donát és Daniel
Hegyesi Donát nagyszabású robotfejlesztő terveit egy amerikai multinacionális cég támogatja.
"...A fiatalember Debrecenben született, és gyerekkorától arra készül, hogy valami különlegeset alkosson. Már általános iskolában kitűnt programozótehetségével. Mivel imád pókerezni is, létrehozott egy pókerező robotot. A gép elkészült, és szinte verhetetlen a pókerasztalnál. Alumíniumkarjaival pakolgatja a zsetonokat, közben gondolkodik: elemzi ellenfele játékát, kombinál, kiszámolja, mennyivel érdemes emelni a tétet. Donát is kihívta egy pókerpartira, de kikapott saját robotjától. E találmányával a fiú megnyerte a Magyar Innovációs Szövetség tehetségkutató versenyét, majd a fiatal tudósok uniós versenyének különdíjasa lett..."

Villtech.hu, 2015. október 1., csütörtök
GE Innovációs Verseny

Technokrata.hu, 2015. október 1., csütörtök
Jól járunk ezzel az együttműködéssel

Stop.hu, 2015. október 1., csütörtök
Varga Mihály szerint fontos a német cégek visszajelzése

Jogiforum.hu, 2015. október 1., csütörtök
Újraindult a felfüggesztett uniós pénzek kifizetése - Várhatóan október elején teljesíti a kifizetéseket az EU

Totalcar.hu, 2015. október 1., csütörtök
Ez nem fog kormolni, nem fog szétrohadni - Evopro projektzáró

Promenad.hu, 2015. október 1., csütörtök
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

Nepszava.hu, 2015. október 1., csütörtök
Egyre csak romlik a versenyképességünk

Magyarhirlap.hu, 2015. október 1., csütörtök
Többletpénz a vállalkozások támogatására

Magyarhirlap.hu, 2015. október 1., csütörtök
Kreatív ötletek a tehetségek felkarolásáért

Hvg.hu, 2015. október 1., csütörtök
Magyar cég zsebelte be a design szakma Oscar-díját

Vg.hu, 2015. október 1., csütörtök
Pályázati dömping zúdul az országra

Ringmagazin.hu, 2015. október 1., csütörtök
Két újabb pályázat jelent meg kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzésére

Portfolio.hu, 2015. október 1., csütörtök
Itt egy rakás EU-pénz, de hogyan tudjuk lehívni?

Portfolio.hu, 2015. október 1., csütörtök
Vitályos Eszter: még 100 új uniós pályázat jön idén

Palyazatihirek.eu, 2015. október 1., csütörtök
A versenyképes innovációs rendszer alapja az együttműködés

Napi.hu, 2015. október 1., csütörtök
Az EU források torzítanak, az uniós pályázatok büdösek

Innoportal.hu, 2015. október 1., csütörtök
Beszámoló a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny befejezéséről

Hirado.hu, 2015. október 1., csütörtök
Pálinkás József: a versenyképes innovációs rendszer alapja az együttműködés

Privatbankar.hu, 2015. október 1., csütörtök
Uniós pályázatok: fontos feladatot kapott ez a bank

Palyazat.gov.hu, 2015. október 1., csütörtök
Módosult a vállalatok K+F+I tevékenységét támogató felhívás

Magyaridok.hu, 2015. október 1., csütörtök
Elkészültek a magyar tervezésű elektromos buszok

Magyaridok.hu, 2015. október 1., csütörtök
Megint Svájc gazdasága a legversenyképesebb

Magyaridok.hu, 2015. október 1., csütörtök
Pályázatok futószalagon

Magyaridok.hu, 2015. október 1., csütörtök
Összefogásra ösztönöznek a kutatásban

Pannonnovum.hu, 2015. október 1., csütörtök
Módosul a beadási határidő és a felhívás szövege a vállalatok K+F+I tevékenységét támogató felhívás esetében

Pannonnovum.hu, 2015. október 1., csütörtök
Oszkó Péter: nem kell több adrenalin a startupoknak

Duna TV, Reggeli híradó, 2015. október 1., csütörtök
Kezdődik a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2015. október 1., csütörtök
25. alkalommal hirdetik meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

M1, Híradó M1, 2015. október 1., csütörtök
Kezdődik a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Székely Hírmondó, 2015. október 2., péntek, 8. oldal
Fiatal feltaláló Budapesten
"...Krecht Rudolf, a megyeszékhelyi Székely Mikó Kollégium idén érettségizett diákja is meghívót kapott a budapesti Ericson K+F Központban szervezett Kutatók Éjszakája rendezvényre..."

Délmagyarország, 2015. október 2., péntek, 4. oldal
Fiatal tehetségek pályázhatnak
"...Középiskolásoknak hirdetett tudományos és innovációs versenyt a Magyar Innovációs Szövetség. A legjobbak képviselik hazánkat a nemzetközi versenyeken, Nobel-díj-átadáson, tudományos ifjúsági konferenciákon..."

Stop.hu, 2015. október 2., péntek
Pálinkás József szerint a versenyképes innovációs rendszer alapja az együttműködés

Hirmondo.ro, 2015. október 2., péntek
Fiatal feltaláló Budapesten
"...A fiatal feltaláló azt a távvezérlésű életmentő robotját mutatta be, amellyel idén megnyerte a Magyar Innovációs Szövetség által meghirdetett 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második díját, és a legjobb külföldi pályázó különdíját..."

Hvg.hu, 2015. október 2., péntek
Vér és veríték - aki nagyot akar alkotni a kreatív- és designiparban, erre készüljön

Portfolio.hu, 2015. október 2., péntek
Tényleg jócskán átírták az első vállalati K+F+I pályázatot

Portfolio.hu, 2015. október 2., péntek
Eltolták a 20 milliárdos K+F-pályázat nyitását is

Ujbuda.hu, 2015. október 2., péntek
Különdíj az EU Fiatal Tudósok Versenyén
"...Idén Milánóban rendezték meg az Európai Unió által évente szervezett EU Fiatal Tudósok Versenyét, ahol a Mechatronika Szakközépiskola végzős diákja, Pázmándi Zsolt Péter különdíjat kapott..."

Sonline.hu, 2015. október 2., péntek
Pályázati aktivitás kell a pénzhez

Piacesprofit.hu, 2015. október 2., péntek
Milyen fényes lesz a jövő az irodákban?

Palyazatihirek.eu, 2015. október 2., péntek
Módosult a vállalatok K+F+I tevékenységét támogató felhívás

Hajdupress.hu, 2015. október 2., péntek
Jó ötletért palacsinta jár
"...A Debreceni Egyetemi Napokon, október 5-7. között folytatódik az Agyüzem innovációs ötletpályázat, amit a Campus és Zamat fesztiválokon ismerhetett meg a közönség..."

Vs.hu, 2015. október 2., péntek
Kormányzati pénzosztás: így támogatják a jó magyar ötleteket

Elteonline.hu, 2015. október 2., péntek
Figyelem, kedves fiatal feltalálók!
"...Akár harmincezer forintos ösztöndíjat is nyerhettek a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. Olyan 20 év alatti tehetséges fiatalokat keresnek, akik 1995. október 1. és 2002. augusztus 31. között születettek, és még nem kezdték meg felsőoktatási tanulmányaikat. A versenyre várják határon túli magyar fiatalok jelentkezését is. Valamilyen egyedi műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, matematikai innovatív alkotással, találmánnyal, kutató- vagy fejlesztő-, illetve tudományos munka eredményével lehet indulni..."

Pannonnovum.hu, 2015. október 2., péntek
A 6 legjobb közé választott egy német-magyar egyetemistát az Electrolux

Pannonnovum.hu, 2015. október 2., péntek
A Horizont 2020 program KKV fejlesztési eszköz pályázat 1. fázisának újabb magyar eredményei

M1, 2015. október 2., péntek
Minden tudás magazin
"...Innovációs verseny. Ifjú tudósoknak hirdettek tehetségkutatót. Bárki jelentkezhet saját találmányával..."

Magyar Idők, 2015. október 3., szombat, 10. oldal
Innováció és információ a növekedés szolgálatában

Somogyi Hírlap, 2015. október 3., szombat, 3. oldal
Pályázati aktivitás kell a pénzhez

Elektronet, 2015. október 3., szombat, 8. oldal
A Magyar Fiatal Tudósok Társaságának 14. országos találkozója
"...Volk Balázs, az EGIS egyik igazgatója, aki az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny korábbi díjazottja volt, és dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. Volk Balázs kie melte, hogy az EGIS büszke arra, hogy kilencszer nyert el innovációs díjat a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat keretében..."

Magyaridok.hu, 2015. október 3., szombat
Innováció és információ a növekedés szolgálatában

Figyelo.hu, 2015. október 3., szombat
Évszázados jelenléttel a világpiacon

Delmagyar.hu, 2015. október 4., vasárnap
Módosult a pályázati határidő

Vs.hu, 2015. október 4., vasárnap
Lázár János kitaposná a pénzt az Európai Unióból
 "...Kutatás-fejlesztésre nem az állam, hanem az Európai Unió ad 50 milliárd forintot a következő két évben a vállalatoknak. Becslések szerint a vissza nem térítendő támogatásra minimum 50, maximum 1000 cég is jelentkezhet október 30-tól..."

Figyelo.hu, 2015. október 4., vasárnap
Magyarok a "Szilícium-völgy Európába látogat" versenyen

Napló, 2015. október 5., hétfő, 6. oldal
Ön tudta?
"...A kisvállalkozások mentesülnek az innovációsjárulék-fizetési kötelezettség alól..."

Insiderblog.hu, 2015. október 5., hétfő, 6. oldal
Magyar csapatok a "Szilícium-völgy Európába látogat" versenyen
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.