XXV. évf. | 2015. július 28. | 14. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Várható események
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg.
A következő megjelenés időpontjai 2015. augusztus 25.

MISZ választmányi ülés

A MISZ összevont választmányi és elnökségi ülést tartott 2015. július 8-án, tagszervezetünknél, a DBH Groupnál, az Infopark D Épületében. Meghívott vendég volt Rákossy Balázs, NGM államtitkár, aki a gazdaságfejlesztési innovációs programról beszélt. Ez a 2014 és 2020 közötti uniós fejlesztési ciklus egyik legnagyobb operatív programja, mely több mint 2700 milliárd forinttal rendelkezik. A K+F+I területen belül a legmagasabb a rendelkezésre álló forrás, különösen ha a 2007-2013-as időszakkal hasonlítjuk össze.

Szoros együttműködési és több szereplős modellt mutatott be, melynek alapján a 2014-20 közötti időszakban a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban az innovációra és a K+F-re pénzeket fognak pályáztatni, és a szükséges helyekre eljuttatni. Kifejtette, hogy milyen rendben fog zajlani a pályázatok kiírása és felhívása, illetve hogy ez a rendszer milyen új szereplőket és új együttműködést eredményez.
Tovább

MISZ-válasz a "Kiemelt ágazatok kiválasztási módszertana" c. kérdőívre

A Nemzetgazdasági Minisztérium felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy válaszolja meg a Hétfa Elemző Központ által készítendő "Kiemelt ágazatok kiválasztási módszertana" című tanulmánnyal kapcsolatos kérdőívet, melyet a MISZ július 24-én megküldött a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Részletek a kérdőívből:

Önök szerint melyik ágazatok érdemelnének kiemelt figyelmet az uniós források felhasználása során és miért?
"...A legtöbb figyelmet a magas hozzáadott szellemi terméket megtestesítő, számítástechnikai, informatikai támogatással működő ágazatokra kellene fordítani..."

"...Magyarország kiváló természeti adottságai miatt kiemelt figyelmet kellene fordítani az élelmiszertermelésre és -feldolgozásra..."

"...Magyarországon megfelelő adottságokkal rendelkezik, s hosszú távon versenyképes javak előállítására alkalmas a gépipar, ezen belül a mezőgazdasági gépipar, a gyógyszeripar, ill. a vízgazdálkodás..."

Mit jelent az értelmezésükben az, ha egy ágazat kiemelt, vagy preferált gazdaságpolitikai szempontból?
"...Az ágazat értéktermelési folyamata végig biztosított. Kezdve a megfelelő mennyiségű és minőségű szakember-képzéssel/továbbképzéssel; a folyamat finanszírozásához szükséges pénzügyi eszközök reális megtérülést biztosítva elérhetőek; a gazdasági szabályozók erre az ágazatra 3-5 év távlatában tervezhetőek (nem változnak évente váratlanul), a piac működik - mind a hazai, mind a nemzetközi viszonylatban - (vagy a nem működés következményei valamilyen módon kezelve vannak)..."

Milyen elemeket érdemes megerősíteni vagy épp átgondolni a magyar gazdaságpolitika intézkedései, intézményi vagy jogszabályi keretei közül?
"...Mindenekelőtt az adók és a járulékok rendszerének egyszerűsítése jelenthetne akár a GDP-növekedésben is kimutatható eredményt. Az adópolitika fő célja ne a túl-méretes költségvetés igényeinek a kielégítése legyen, hanem a gazdaságszabályozó szerep is megjelenhessen. Az intézkedéseknek, a ma már makrogazdasági szinten is kimutatható veszteségeket okozó korrupció háttérbeszorítását is kellene, hogy célozzák..."

"...A K+F+I szabályozási környezetet javasoljuk megvizsgálni, különös tekintettel az innovációs járulék területét érintő adókedvezményi kérdéskörre. (A 2012 előtt fennálló innovációs járulék újbóli felhasználhatósága egy szigorúbb és transzparensebb működési rendszer szerint.)..."

Milyen külföldi példákat tartanak követendőnek az ágazatpolitika és az uniós források összehangolása során?
"...Svédországban, a mezőgazdaságban állami segítséggel átállították a termelési szerkezetet, ezzel igazodtak az EU támogatási struktúrájához. (Korábban nettó gabona exportőrből EU-s tagságuk után kertészeti zöldség/veteményes, munka intenzív termékek termelőivé váltak.)..."
"...Franciaország, Németország igen sikeres abban, hogyan biztosítson a hazai ipari szereplőknek kedvező lehetőségeket. Követendő Ausztria, Finnország példája is..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

Ipari Park Tanács ülés

2015. július 2-án, a Nemzetgazdasági Minisztériumba hívták össze az Ipari Park Tanács soron következő ülését. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Bolyky János Antal, alelnök vett részt. Az ülést dr. Szép-Tüske Rita, az Ipari és Építésgazdasági Főosztály főosztályvezetője, az Ipari Park Tanács elnökhelyettese vezette.

Az Ipari Park Tanács elnökhelyettesének köszöntőjét követően megtárgyalásra kerültek az alábbi pontok:

- OBO Ipari Park területbővítési kérelme;
- Pécs Déli Ipari Park területbővítési kérelme;
- Barcikai Ipari Park területbővítési kérelme;
- Ebes Községi Önkormányzat "ipari park" címpályázatának elbírálása;
- Sümeg Város Önkormányzat "ipari park" címpályázatának elbírálása;
- Nyíradony Vagyonkezelő Kft. "tudományos és technológiai park" címpályázatának elbírálása;
- Ajkai Főnix Park Kft. "ipari park" cím viselés átadás-átvételi kérelmének elbírálása.

A kérelmeket, ill. pályázatokat a Tanács elfogadta.

Ezt követően a Tanács az ipari parkok által szolgáltatott adattartalmak felülvizsgálatával, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az ipari parki menedzsmentek és az ipari parkokba települt vállalkozások felelősségének, jogainak és kötelességeinek, az elmaradások lehetséges szankcionálásának ebből a szempontból való áttekintésével foglakozott.

A következőkben a Tanács az Ipari Park címet jogalap nélkül használók elleni fellépés lehetőségeit határozta meg.
Ezt követően a Tanács az ipari parkokról szóló 297/2011.(XII.22.) Korm. rendelet módosításának tervezetét vitatta meg.

Végül, az Egyebek napirendi pont keretében a Tanács tájékoztatót hallgatott meg az inkubátorházak fejlesztésére vonatkozó, tervezett pályázatok kiírásának megalapozásával kapcsolatban folyó kérdőíves adatgyűjtésről.

Startup Kultúra Közösség

A Magyar Innovációs Szövetség kezdeményezésére 2014. március 31-én elindult a Startup Kultúra Közösség c. csoport a Facebookon, melynek már több mint 2000 tagja van. A Közösség egyik feladata, hogy biztosítsa a kapcsolatot a magyarországi startup közösség és a MISZ tagsága között.

Feladata továbbá:
- ajánlások megfogalmazása és véleményalkotás a startup közösséget és az innovációt érintő ügyekben.
- kapcsolattartás és együttműködés kialakítása az üzleti angyal közösség szereplőivel.
- aktív együttműködés a jelenlegi startup közösség szereplőivel, rendezvényekkel és eseményekkel a nemzetközi normáknak megfelelő, haladó startup kultúra terjesztése és támogatása.

A MISZ tagvállalatai, ill. olvasói számos fontos feltöltött anyagot olvashatnak a Startup Kultúra Közösség oldalán: https://www.facebook.com/groups/startupkultura/

Harsányi István-díj pályázat

A Manager Képzés Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített, kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri munkák, kutatási munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD-disszertációk elismerésére a 2015. évre ismételten kiírta a Harsányi István-díj pályázatot.

A beadási határidőre, 2015. június 30-ig 20 pályamunka érkezett. A beérkezett munkák referálása júliusban megkezdődött. A díjak odaítélésére augusztus legvégén kerül sor. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg.

A Harsányi István-díj pályázat kiemelt szakmai együttműködő partnere a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács.

Design Management Díj

2015. június 30-án, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának konferenciatermében dr. Bauer András, elnök vezetésével ülésezett a 2015. évi Design Management Díj bírálóbizottsága, melynek munkájában részt vett dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója is.

Az idei évben 29 jelölt nyújtotta be pályázati anyagát. A bírálóbizottság tagjai az ülést megelőzően kézhez kapták az ún. rövid esszéket. A zsűriülésen a tagok áttekintették a pályázati anyagokat, a nyomdai és digitális mellékleteket. Ezt követően mindenki javaslatot tett a díjra esélyesekre, majd a szóbeli értékeléseket követően hozták meg döntésüket, és odaítélték a Design Management Díjat, valamint további 4 pályázatot kiemeltek.

Az elbírálás szempontjai voltak:
- a design integrációja - a design beépülése a szervezet tevékenységébe,
- innováció - pozitív változások a szervezeten belül, amelyekben a designnak kiemelkedő szerepe volt,
- a design alkalmazása - a design alkalmazását segítő szervezeti feltételek, erőforrások, folyamatok,
- a design hatékonysága - a design alkalmazásának eredményei.

A díj átadására 2015. október 2-án, a Magyar Formatervezési Díj ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül sor.

XIX. Országos Diákkonferencia és kutatótábor támogatói napja

2015. július 17-én, Káptalanfüreden a Kutató Diákokért Alapítvány megrendezte a XIX. Országos Diákkonferencia és Kutatótábor ún. támogatói napját, melyen Dr. Kasza Tamás, a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében beszélt az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről.

Többek között szólt az idei, 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny bírálati folyamatáról és a tapasztalatokról, kiemelve azokat a szempontokat és irányelveket, amiket a zsűri tagjai egyenként és az egyes szakbizottságokban is követtek. A tapasztalatok alapján iránymutatást adott a kutatótáborban résztvevő tehetséges diákoknak a leendő és további sikeres pályázatok elkészítéséhez. A tartalmi szempontokon túlmenően számos apró részlet és utalás is elhangzott, amely egy jó ötlettel, illetve pályázattal kapcsolatban elvárható.

Kasza Tamás kiemelte, hogy az innovatív ötletek általában további ötleteket generálnak, egyfajta lavinaszerű "flow" folyamat beindítása történhet. Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, a konkrét pénz díjak mellett remek lehetőségeket ad, hogy a fiatalok visszajelzéseket kapjanak az ötletekről, azok megvalósíthatóságáról. A díjazottak esetében a következő lépcsőfokot a sikeres nemzetközi szereplés jelentheti, melynek előfeltétele a megbízható nyelvtudás és megfelelő szintű kommunikációs készség.
A jó hangulatú motiváló előadást rövid kérdés-válasz és beszélgetés követte.

Gyerekegyetem 2015

Tagszervezeteink, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Pro Progressio Alapítvány első alkalommal szervezett koncentrált, de játékos elemeket is tartalmazó egyhetes nyári foglalkozást általános iskolás gyermekeknek, melynek során a résztvevők belekóstolhattak az egyetemista életbe, a tábor végén "oklevél" is igazolta az elvégzett munkát. A 2015. június 29. és július 3. között tartott táborban, melynek elnevezése BME Gyerekegyetem, 300 általános iskolás gyermek vett részt.

A BME Gyerekegyetemen a résztvevők öt nap alatt 9 egyetemi előadást hallgattak meg, 18 különböző szeminárium és több játékos program, illetve látványos kísérlet keretében ismerkedtek a természettudományokkal. A BME Gyerekegyetem résztvevői július 1-jén abba a robotprogramozási tevékenységbe is belekóstolhattak a National Instruments mentorai segítségével, melynek révén a júniusban lezárult tanévben is már több mint 1000 diák sajátíthatta el játékosan az algoritmikus gondolkodás alapjait.

A különleges tábort, melyre a férőhelyek két nap alatt elkeltek, számos vállalat is támogatta, többen közülük szakmai programmal is. További információk, az előadások és a szemináriumok listája az alábbi linken érhető el.

Amerikai Egyesült Államok Függetlenségének Napja

2015. július 2-án, az USA nagykövet rezidenciáján, az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 239. évfordulója alkalmából a nagykövetség fogadást rendezett, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Antos László ügyvezető igazgató is részt vett.

Dr. Borsos János (1936-2015)

79. évében elhunyt Dr. Borsos János, a Debreceni  Egyetem professzor emeritusa, aki élete során aktív, tevékeny munkát folytatott mint agrármérnök, mint menedzser és mint  innovációs szakember.

Az Agrárkutató Intézmények Országos Szövetségének több éven át elnöke volt, és ebben a tisztségében a Magyar Innovációs Szövetséggel szoros partneri viszonyt, szakmai kapcsolatot épített ki. Borsos János 1994-től a Magyar Innovációs Szövetség által kiírt Magyar Innovációs Nagydíj bíráló-bizottságának tagja volt. Fáradhatatlanul és lelkesen végezte ezen önkéntes tevékenyégét 17 éven keresztül. Halála nagy veszteség mindnyájunk számára.

Megállapodás az SAP és az Óbudai Egyetem között

2015. június 29-én stratégiai megállapodást kötött tagszervezetünk, az Óbudai Egyetem és az SAP Hungary Kft. Az elképzelések szerint megnyitják gyakorlati helyszínül az SAP hazai fejlesztési központját az egyetemi hallgatók számára. Az informatika iránt érdeklődőknek továbbá műhelytalálkozókat szerveznek, ahol többek közt hatékony munkakereséssel, legújabb üzleti trendekkel, és aktuális SAP álláshirdetésekkel tudnak megismerkedni az egyetemisták. A szoftvercég egyúttal lehetőséget ad, hogy ipari, nagyüzemi tapasztalatokra tudjanak szert tenni az oktatók, és saját szakembereit szintén biztosítja a magas szintű oktatás fenntartásához.

Az egyetem és az SAP közös innovációs projekteket is megvalósítana az informatika legnépszerűbb területein, úgy mint a big data, a mobilitás, a felhő, a felhasználói élmény és a dolgok internete (IoT).

A két fél a több éve meglévő, szoros kapcsolatát helyezte magasabb szintre e szerződéssel. Az Óbudai Egyetem tagja az SAP University Alliances Programnak. Ennek keretében szakszerű, a legmodernebb SAP oktatás zajlik az intézményben, és a hallgatóknak lehetőségük van olyan globális versenyeken, nemzetközi konferenciákon, vállalkozásösztönző programban részt venni, amelyeket a világ legnagyobb üzleti szoftvercége szervez.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

B. Kiss Bálint a brüsszeli Nemzetközi Tudományos Expón

2015. július 20-án, B. Kiss Bálint, a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje részt vett a MILSET 2015 rendezvényén, ahol a Belga Televízió brüsszeli híradóját Bálint standjának bemutatásával vezette fel.

Bálint bemutatott eszköze az Apa Board ARM mikroprocesszor kísérletező és tanulási eszköz továbbfejlesztett változata. A híradó megtekinthető az alábbi linken.

Várható események

TechInnovation 2015

2015. szeptember 22-23. között kerül megrendezésre Szingapúrban a "TechInnovation 2015" c. esemény, hogy összekapcsolja az új technológiákat és üzleti vállalkozókkal.
Idén két feltörekvő technológia, a robotika és a funkcionális nyomtatás kerül középpontba.

Előadást tart többek között Greg McNeil, a Flextronics Innovation Labs alelnöke, Chew Ker Yee, a Wangi Industrial Pte Ltd alelnöke, Dr. James Bauly, az DSM marketing igazgatója, valamint Tan Kia Tong, az OSIM International Kft. technológia vezetője.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
További információk az alábbi linken.

Innovative Science for Successful Business - Nemzetközi Partnerkereső Nap

2015. szeptember 29-én, Ausztriában (Graz, Hotel Das Weitzer) a stájer és karintiai egyetemek, valamint a grazi Enterprise Europe Network közös szervezésében megrendezésre kerül az "Innovative Science for Successful Business" - Nemzetközi Partnerkereső Nap. Célja, hogy erősítse az innovatív vállalkozások és az egyetemi kutatócsoportok közötti kapcsolatot. A résztvevők bemutathatják legújabb kutatási eredményeiket, és kétoldalú tárgyalásokat is folytathatnak. A szervezők minden szektorból várják a jelentkezőket.

Határidők:
- Regisztráció: 2015. szeptember 14.
Rövid előadás/Poszter:
- 2015. szeptember 7. - együttműködési profil beküldése
- 2015. szeptember 24. - előadás elküldése
Kétoldalú találkozók (B2B):
- 2015. szeptember 18. - együttműködési profil beküldése
- 2015. szeptember 21. - tárgyalópartnerek kiválasztása

Regisztráció: https://www.b2match.eu/partneringday2015

Részvételi díj:
- Egyetemek részére: ingyenes
Cégek és egyéb kutató intézetek részére:
- 2015. szeptember 1. előtt: 90 EUR (online fizetés)
- 2015. szeptember 1. után: 200 EUR (online fizetés)

További információk az alábbi linken.

Pályázati felhívás

Fiatal Innovátorok Versenye - Egykártyás Kihívás

Az ITU Telecom World Fiatal Innovátorok Versenye és az Intel keresi azokat az innovatív gondolkodású vállalkozókat, akik tudják, hogyan alkalmazzák a legújabb generációs egykártyás számítógépeket és vezérlőket, társadalmi ügyekben.

A két győztes meghívást kap, hogy csatlakozzon az ITU Telecom World 2015 rendezvényéhez, Budapesten, 2015. október 12-15. között. Beszámolhatnak az ötleteikről, műhelymunkákon vehetnek részt, egy éves folyamatos mentorálásban részesülnek, és kezdő finanszírozást nyernek.
Különleges díjként a legjobb öt megoldásnak az Intel segít a prototípus elkészítésében és az ötleteik elindításában.
Nevezési határidő: 2015. szeptember 8.

A Fiatal Innovátorok Versenye (Young Innovators Competition) hivatalos Facebook oldalán, vagy a verseny honlapján további részletek is találhatóak.

Szakirodalomfigyelő

Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir: A szűkösség pszichológiája - Miért jelent sokat, amiből kevesebb van? - HVG Könyvek, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

"A szűkösségnek saját logikája van, amely minden mást felülír."- a könyvből.
Megragadó könyv a döntéselmélet egy fontos szegmenséről, elménk működése valós varázsainak újabb vizsgálatairól, a kutatások új felfedezéseiről. Izgalmas és felettébb divatos téma, meglehetősen csúszós talaj - fontos, mennyire kompetens, aki szól róla. A Kiadó ismertetőjéből: "Sendhil Mullainathan a Harvard Egyetem közgazdaság-tudományi professzora és a MacArthur Alapítvány "zseni ösztöndíjasa". Számos kutatást folytatott a viselkedési közgazdaságtan és a fejlesztési közgazdaságtan területén. Eldar Shafir a Princeton Egyetem William Stewart Tod-díjas pszichológiaprofesszora. Kognitív tudományok, ítélet- és döntéshozatali eljárások, valamint viselkedési közgazdaságtani területen folytat kutatásokat." Ez, ugyebár, eléggé meggyőző.
Egy méltatás e művükről: "Sendhil Mullainathan és Eldar Shafir sztárok a saját tudományterületükön, ha pedig ők ketten összefognak, abból valami egészen rendkívüli születik: egybegyúrják a szigorúan tudományos kutatások során szerzett adatokat az emberi viselkedéssel kapcsolatban szerzett tapasztalataikkal." - Daniel Kahneman, közgazdasági Nobel-díjas pszichológus, a Gyors és lassú gondolkodás írója. Könyvét 2012-ben adta ki a HVG Könyvek.

A szerzők a jó oktatók alaposságával, és lehetőség szerinti könnyed előadásmódjával fejtik ki mondandójukat. Hétköznapi példákon, a napi életből vett döntési helyzeteken, és a szűkösség azokra gyakorolt hatásain mutatják be mondandójukat, igen részletesen, és úgy, hogy mindenki megértse. Könyvük üzenetét jól érzékelteti e két idézet:

Az elsőt a szűkösség két dimenziójának bemutatása vezeti fel: egy idő- és egy pénzhiányban szenvedő ember problémája. "A szűkösség az ő problémáiknál tehát sokkal összetettebb, sőt mintha a társadalmi problémák nagy része mögött is ez húzódna meg. Úgy tűnik, a kulturális, gazdasági és politikai helyzet különbözősége ellenére, a szűkösség mindenütt jelen van. Elképzelhető, hogy a szűkösségnek van egy általános logikája, amely egyformán alkalmazható a legkülönbözőbb helyzetek megértésére? Erre szerettünk volna választ kapni."

És "Könyvünkkel egy "kialakulóban lévő tudományt" szeretnénk bemutatni. Arra keressük a választ, milyen pszichológiai alapja lehet a szűkösségnek, és miképpen használhatjuk fel a szűkösséggel megszerzett tudásunkat különböző társadalmi és viselkedési jelenségek megértésére. (Nekünk, laikus olvasóknak ugyanakkor többet, és a magunk számára még fontosabbat is ad: segít megérteni, hogy mit tesz velünk a szűkösség - ami a különféle erőforrásainkban mindegyikünk életében többé-kevésbé gyakran megjelenik -, hogyan befolyásolja a döntéseinket és a magatartásunkat, nemritkán úgy, hogy annak nem is vagyunk tudatában. Segít jobban érteni önmagunkat, s szintúgy azokat, akikkel kapcsolatban állunk. - OP) A könyv nagy része egyetemi kutatásokra olyan eredeti kutatásokra épít, amelyeket a lehető legkülönbözőbb helyszíneken - egyetemi laboratóriumoktól és bevásárlóközpontoktól kezdve ingyenkonyhákon keresztül az indiai cukornádültetvényekig - folytattak. A legújabb bizonyítékokat felhasználva bontjuk ki elméletünket, és ezekre támaszkodva javaslunk egy teljesen új megközelítést. Állításaink igen sok különböző tudományterület eredményein alapulnak, a kognitív tudománytól a modern közgazdaság-tudományig. Mindent elkövettünk, hogy az egész könyv, még a legszárazabb szakmai részek is, mindenki számára emészthetőek legyenek. Igyekszünk példákkal és anekdotákkal fűszerezni mondanivalónkat."

Mire túl vagyunk mindhárom részen - A szűkösségen alapuló gondolkodásmód • A szűkösség  szűkösséget teremt • Kitörés a szűkösségből -, látjuk, hogy mindez igen jól sikerült és nagyon sok hasznosat tanultunk.

Csiffáry Gabriella: Szétrajzás - Híres magyar emigránsok kézikönyve - Corvina, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

"Kötetünk az elmúlt évszázad magyar emigráns értelmiségének kíván emléket állítani. (..) Voltak, akik politikai okokból, s voltak, akik a jobb élet reményében hagyták el az országot. Gyűjteményünkben a nagyvilágba szétrajzó írók, színészek, művészek, filmes szakemberek és tudósok emlékeznek vissza eredetükre, felmenőikre, gyermekkorukra, iskolai éveikre, s mindarra, ami az anyaországhoz kötötte őket. Vallomásukat életükhöz fűződő dokumentumokkal és fényképekkel tesszük hitelesebbé és árnyaltabbá." - a Corvina ajánlójából. Onnan a szerzőről: "Csiffáry Gabriella Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa több évtizede kutatja és publikálja a magyar szellemi élet jeles képviselőinek írásos emlékeit. Eddig megjelent tizenhárom kötetének történeti forrásanyaga jórészt közgyűjteményekben lévő hagyatékok és feltáratlan kéziratos anyagokból került ki." A Talán eltűnök hirtelen - Magyar politikusok, művészek, tudósok búcsúszavai c. kötetéről a Hírlevél 2008/23. számában szóltunk.

Felettébb bonyolult választ keresni arra, mit veszít és mit nyer egy ország azzal, ha legjobbjainak egy része külföldön keresi a kibontakozás, a siker lehetőségét. Végtelenül tragikus viszont, ha ezt kényszerből teszik. E kötet is igen sok okot ad arra, hogy ezen elgondolkodjunk. Csiffáry így beszél róla interjújában "A száműzetés, az emigráció témája régóta foglalkoztat, hiszen Magyarország történelme számtalanszor szolgáltatott okot arra, hogy emberek ezrei, sőt százezrei mondjanak örökre búcsút ennek az országnak. Az emigrációs lét tragikuma, és az azzal járó egzisztenciális és szellemi kiszolgáltatottság érzése kitörölhetetlenül beleépült a nemzeti tudatunkba, mely társadalmunk lelki állapotához is hozzájárul. (...) Ez a téma tehát permanensen jelen van a gondolataimban, ezért évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy mementóként szeretnék emléket állítani történelmünk talán legviharosabb századának, a múlt évszázad magyar emigránsainak." A kötet előszavában pedig elmondja, hogy a benne szereplő források önmagukban is egyedülállóak, mert sajátos lenyomatai a magyar történelmi múltnak, hozzájárulnak különböző kultúráinak, társadalmi és szellemi arculatának rekonstruálásához.

A fejezetek: • Írók • Színészek • Filmes alkotók • Alkotóművészek • Zenészek • Tudósok. Itt a legutóbbiakat emeljük ki. Összesen 18 tudós tömör bemutatása olvasható.

Goldmark Péter Károly, mérnök, fizikus, feltaláló. Nagyon kivonatosan: a CBS-nél 1940-ben megvalósította az első színes adást. 1948-ban szabadalmaztatta a PVC-alapú mikrobarázdás hanglemezt. A nevéhez fűződik a televíziós kép rögzítési technikájának kidolgozása, s alapvető fejlesztések a kábeltévés rendszerek és a műholdas technikák létrehozásában.

Kerényi Károly, klasszika-filológus, vallástörténész, egyetemi tanár. Ő, Fejtő Ferenc és a közgazdasági Nobel-díjas Harsányi János, nem tartoznak a műszaki alkotók közé.

Bíró László Józsefet a golyóstoll feltalálójaként ismerik. Sokan talán innen tudják meg, hogy más fejlesztései is voltak: kb. 100 találmányára kapott szabadalmat, az automata sebességváltóra kapottat a General Motors vásárolta meg.

Galamb József Henry Forddal az autógyártás világra szóló innovációját hozta létre.

Lénárd Fülöp Nobel-díjas teljesítményére a politikai tévelygése vet súlyos árnyékot.
A többi név mindegyike káprázatos, jól ismert és magasan kiemelkedő tudományos teljesítményt idéz: Kármán Tódor, Szent-Györgyi Albert, Szilárd Leó, Gábor Dénes, Bay Zoltán, Teller Ede, Wigner Jenő, Békésy György, Neumann János, Hevesy György, Oláh György.

Bill Bryson: Egyik lábam itt... - Utazások Európában - Akadémiai Kiadó, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

Egy meglehetősen különleges értelmiségi meglehetősen különleges útinaplója. A kiadó ajánlóját idézve "Bryson, az útikönyvírás fenegyereke, ebben az új kötetben sajátos humorával Európát veszi górcső alá. Vállára kapja hátizsákját, belekapaszkodik a tárcájába, és Hammerfestből, a kontinens legészakibb városából leutazik egész Isztambulig, Ázsia kapujáig."

Bryson polihisztor e szó legjobb, reneszánsz értelmében. A Wikipedia elmondja róla, hogy igen sikeres humoros útikönyvek szerzője, ugyanakkor könyvei vannak az angol nyelvről és a tudományról. Itt is szóltunk a Bajos szavak - Angol nyelvhasználat, avagy minden, amivel a szerző nem igazán volt tisztában egészen a közelmúltig c. könyvéről (Hírlevél 2014/19. sz.). A Csaknem minden rövid története c. tudománytörténeti műve elnyerte a Royal Society népszerű tudományos műveknek és a tudományt a fiatalokhoz közel vivő műveknek adott díját (Aventis Prize), továbbá az EU legmagasabb irodalmi kitüntetését (Descartes Prize). Számos rangos díj birtokosa. 2006-ban irodalmi munkásságáért megkapta a Brit Birodalom Rendje kitüntetést, 2013-ban első nem-britként a Royal Society tiszteletbeli tagjává választották. Az Akadémiai Kiadónál eddig megjelent könyvei: Otthon - A magánélet rövid története • Shakespeare - Az egész világ színház • Bajos szavak. Saját honlapján 24 műve sorakozik: http://www.billbryson.co.uk/index.php/books/

Látásmódját színesíti, hogy első 22 évét mély-Amerikában, Iowában töltötte, ezután költözött az Egyesült Királyságba, ahol egy pszichiátriai kórházban vállalt munkát. Igen mozgalmas életpályát futott be, amelynek során egyebek közt a Durham Egyetem kancellárja lett, ahol a kiemelkedő teljesítményéért később róla nevezték el annak fő könyvtárát, 2012-ben pedig a King's College London a tiszteletbeli doktorává avatta, mint "az Egyesült Királyság legkeresettebb non-fiction szerzője, elismert tudomány népszerűsítő, történész és író."

Emlékek nyomában is járt: "Első ízben 1972-ben jöttem Európába, soványan, félénken, egyedül. (...) Négy hónapig utazgattam a kontinensen (elbeszélése szerint meglehetősen hippi módon - OP), magamban álmélkodva jártam Angliában és Írországban, Skandináviában, Németországban, Svájcban, Ausztriában és Olaszországban. Életem legboldogabb nyara volt."

Ha különös gonddal válogatjuk a jelzőket, úgy mindenekelőtt ez nem útikönyv, hanem útirajz - nem kalauzként szolgál európai kalandozásokhoz, sokkal inkább egy Európát szinte hagyományos kalandozóként bejáró kultúrember reflexiói a helyekről, ahol járt, az emberekről, akikkel találkozott. Persze roppant hasznos információk garmadát is kínálja. Egy gyöngyszem: "Norvégiában a csapos a törvény értelmében nem adhat új italt, amíg el nem fogyasztottuk a régit." A Bulgáriából Isztambulba vezető útjáról úgy szól, hogy azt inkább nem is idézzük. Könyve leginkább felettébb laza, és nagyon szubjektív. (Lazasága nagynéha talán kicsit erőltetettnek is érződik.)

Kis ízelítő, a nyitányból: "Télvíz idején Hammerfest busszal harminchat órás utat jelent Oslóból, bár hogy miért akarna épeszű ember éppen télen odautazni, az érdekes kérdés. Én egyrészt az északi fényt akartam látni, másrészt régóta élt bennem az a beteges vágy, hogy megízeljem, milyen lehet az élet egy ilyen távoli és baljós helyen. Amikor angliai otthonomban üldögéltem, egy pohár whiskyvel és egy térképpel a kezemben, még remek ötletnek tűnt. Most viszont, ahogy Oslo szürke, december végi latyakjában tocsogtam, kezdtem kételkedni a vállalkozás okosságában. Az elejétől fogva semmi sem smakkolt."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Portfolio.hu, 2015. június 28., vasárnap
Ebbe önti a pénzét a világ leggazdagabb embere
"...A hírek szerint Bill Gates megduplázná a kutatás-fejlesztésbe fektetett pénzének összegét. A következő öt évben a világ leggazdagabb embere 2 milliárd dollárt fektetne be innovatív zöld technológiákba, hogy ezzel is felvegye a harcot a klímaváltozás ellen..."

Napigazdasag.hu, 2015. június 29., hétfő
Lovász László: Haza kell csábítani a fiatal tudósokat

Mmonline.hu, 2015. június 29., hétfő
Magyar egyetemmel szövetkezik az SAP

Innoportal.hu, 2015. június 29., hétfő
Kínai közreműködéssel hozzák létre Brüsszelben a "jövő campusát"
"...Az egyezmény értelmében a Proximus és a Huawei közösen hozza létre és helyezi üzembe az 5G-s technológián alapuló úgynevezett Tudás és Innovációs Központot, amely az elképzelések szerint a 21. század infokommunikációs technológiájának összes eredményét és legkorszerűbb közvetítő eszközeit felhasználva alapjaiban változtatja meg, illetve szélesíti ki a hagyományos könyvtár fogalmát..."

Gyartastrend.hu, 2015. június 29., hétfő
Megalakul a jövő campusa Brüsszelben

168ora.hu, 2015. június 29., hétfő
Merjünk nyitni
"...Nyitottak vagyunk, Bridge Budapest, Hősök tere - legyen szó bármelyik kezdeményezésről, amely a Prezi vagy alapítói nevéhez fűződik, azt üzenik: higgyünk abban, hogy képesek vagyunk változtatni az életünkön, a környezetünkön. A befutott magyar startup társalapítója szerint be kellene látnunk, nem csak a kormány, mindannyian felelősek vagyunk azért, ami itthon történik..."

Pcpult.hu, 2015. június 29., hétfő
Együttműködési megállapodás az SAP és az Óbudai Egyetem között

Infovilag.hu, 2015. június 29., hétfő
Együttműködik az SAP és az Óbudai Egyetem

Hirek.prim.hu, 2015. június 29., hétfő
Stratégiai partnerséget kötött az Óbudai Egyetem és az SAP

Gazdasagiradio.hu, 2015. június 29., hétfő
Egyre jobb a magyar K+F szektor

Autopro.hu, 2015. június 29., hétfő
A zöld kutatásokat támogatja a világ leggazdagabb embere

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2015. június 29., hétfő
Isten pénze: Jeremi Alap - Startupok, figyelem!

Pannonnovum.hu, 2015. június 29., hétfő
Katás céggel nyertél EU-s pénzt? Ezt jó tudni?

Pannonnovum.hu, 2015. június 29., hétfő
Fejenként 712 ezer forintra pályázhatunk - 2700 milliárd forint érkezik

Pannonnovum.hu, 2015. június 29., hétfő
Ebbe önti a pénzét a világ leggazdagabb embere

Pannonnovum.hu, 2015. június 29., hétfő
Ezek az uniós pályázatok jönnek hamarosan

Pannonnovum.hu, 2015. június 29., hétfő
Előtérbe kerülnek a kkv-k a gazdaságfejlesztésben

Gazdasági Rádió, 2015. június 29., hétfő
Egyre jobb a magyar K+F szektor

Észak-Magyarország, 2015. június 30., kedd, 16. oldal
Széchenyi 2020

Szabadság, 2015. június 30., kedd, 4. oldal
Ötletverseny Tusványoson idén is: fejlődési lehetőség
"...A rendezvény másik tavalyi győztese az kolozsvári Project Wipe vakoknak tervez olyan szemüveget, amellyel könnyebben tájékozódhatnak. 2014-ben a legnagyobb román innovációs verseny - a How to Web - innovációs fődíját szerezték meg. 2015-ben a legjobb hat közé kerültek a Singularity University CEE versenyén. A verseny 2014-es résztvevője volt a Shoptsie csapata, amely ma már több száz sikeres webshopnak biztosít platformot, s egy prágai inkubátorba is meghívást nyertek nemrégiben..."

Minuszos.hu, 2015. június 30., kedd, 16. oldal
Mostantól stratégiai partnerek az SAP és az Óbudai Egyetem

Innoportal.hu, 2015. június 30., kedd, 16. oldal
Harap a pannon puma: egy százalék felett a k+f ráfordítás

Profitline.hu, 2015. június 30., kedd
Jó helyezést ért el Magyarország a változási képességet mérő indexben
"...Az alindexek közül Magyarország a gazdaság nyitottságát és diverzifikáltságát, valamint az innováció és k+f terén mutatott teljesítményét tekintve szerepel különösen jól..."

Privatbankar.hu, 2015. június 30., kedd
Itt a bizonyíték: Magyarország képes megváltozni

Millasreggeli.hu, 2015. június 30., kedd
Változási képességben jók vagyunk

Mno.hu, 2015. június 30., kedd
Így növekszik tovább a magyar gazdaság
"...Ezért az a cél, hogy a gazdasági növekedés újabb forrásait keressék meg; itt szóba jön az informatika, a kutatás-fejlesztés, innováció, és az alternatív energiafelhasználás - fejtette ki Varga Mihály..."

Magyarhirlap.hu, 2015. június 30., kedd
Szita: milliárdokat hozhat Kaposvárnak a Tudás-park

Keol.hu, 2015. június 30., kedd
Tudás-Park: Kecskeméten a kutatás-fejlesztésé a jövő

Kapos.hu, 2015. június 30., kedd
Közösen a fejlődésért

Inforadio.hu, 2015. június 30., kedd
Varga: a beruházások és az uniós források hatékonyabb felhasználása támogathatja a növekedést

Epiteszforum.hu, 2015. június 30., kedd
Épül a Corvin Sétány új irodaháza
"...Az új központ ad majd helyet a Nokia Networks Globális Technológiai Központnak, és ezzel az ország egyik legnagyobb informatikai és telekommunikációs K+F központja lesz..."

Kossuth Rádió, 2015. június 30., kedd
Agrárinnovációs iroda nyílt Zentán

Mr1-Kossuth Rádió, Délutáni krónika, 2015. június 30., kedd
Veszprém és Debrecen után Egerbe ért az uniós pályázatokat bemutató road show

MATEHETSZ hírlevél, 2015. június
Átadták az Ericsson-díjakat
"...A matematika és a fizika népszerűsítéséért és a tehetségek gondozásáért nyolcan részsültek az elismerésben..."

Napi Gazdaság, 2015. július 1., szerda, 1+11. oldal
Százmilliárddal emelik az idei pályázati keretet

Napi Gazdaság, 2015. július 1., szerda, 10. oldal
Idén nyáron kezdődik az új uniós pályázati ciklus

Somogyi Hírlap, 2015. július 1., szerda, 3. oldal
Az igényekhez szabnák a kutatást

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2015. július 1., szerda, 1. oldal
Vállalkozói Fejlesztési Központ - Új intézmény az induló és kisvállalkozások szolgálatában

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2015. július 1., szerda, 2. oldal
Vállalkozásfejlesztési szakmai napok

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2015. július 1., szerda, 2. oldal
A megyei Tudás-Park

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2015. július 1., szerda, 3. oldal
Kamarai eredmények a gazdaságfejlesztés, innováció terén 2014-ben

Somogyma.hu, 2015. július 1., szerda
Milliárdokat hozhat Kaposvárnak a Tudás-park

Napigazdasag.hu, 2015. július 1., szerda
Százmilliárddal emelik az idei pályázati keretet

Napi.hu, 2015. július 1., szerda
Százmilliárd forinttal nő a GINOP idei fejlesztési kerete

Metropol.hu, 2015. július 1., szerda
Magyarország előkelő helyen a nemzetközi változásképességi rangsorban

Itextreme.hu, 2015. július 1., szerda
Együttműködési megállapodás az SAP és az Óbudai Egyetem között

Orientpress.hu, 2015. július 1., szerda
Jó helyezést ért el Magyarország a változási képességet mérő indexben

Portfolio.hu, 2015. július 1., szerda
Itt a bejelentés: 100 milliárddal több pénzt hirdet meg idén a kormány

Portfolio.hu, 2015. július 1., szerda
95 milliárdos befektetés - Valaki nagyon jól járt itthon

Piacesprofit.hu, 2015. július 1., szerda
Változásban jók vagyunk!

U-szeged.hu, 2015. július 1., szerda
Új találmányokra ösztönöz az innovációs díj?

Napigazdasag.hu, 2015. július 1., szerda
Innovációs központ lehet Debrecen

Napigazdasag.hu, 2015. július 1., szerda
Idén nyáron kezdődik az új uniós pályázati ciklus

Hrportal.hu, 2015. július 1., szerda
Jól kezeli a változásokat Magyarország egy tanulmány szerint

Haon.hu, 2015. július 1., szerda
Országos innovációs központtá tennék Debrecent

Hajdupress.hu, 2015. július 1., szerda
Innovációs együttműködési megállapodás Debrecenben: fotók, videó

Erdon.ro, 2015. július 1., szerda
Országos innovációs központtá tennék Debrecent

Delmagyar.hu, 2015. július 1., szerda
Ujhelyi: kinyitjuk Brüsszel kapuit a szegedi tudásközpont előtt

Dehir.hu, 2015. július 1., szerda
Történelmi összefogás: Debrecenben fejleszthetik ki a jövő autóit

Dehir.hu, 2015. július 1., szerda
A tudás Debrecenben is milliárdokat termelhet

Autopro.hu, 2015. július 1., szerda
100 milliárd forinttal nő az idei uniós gazdaságfejlesztési keret

Autopro.hu, 2015. július 1., szerda
Tovább erősít kutatás-fejlesztésben Kecskemét

Privatbankar.hu, 2015. július 1., szerda
Újabb uniós pályázatok jönnek - ezekre készülj!

Orientpress.hu, 2015. július 1., szerda
Együttműködés született Debrecen iparfejlesztéséért

Mfor.hu, 2015. július 1., szerda
18 új pályázatot ígért nyárra Rákossy
"...Százmilliárd forinttal megemeli a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP) ez évre tervezett fejlesztési keretét a kormány, így 830 milliárd forint helyett 930 milliárd forintnyi európai uniós támogatásra pályázhatnak idén a vállalkozások..."

Insiderblog.hu, 2015. július 1., szerda
Shy, azaz Turcsán "Petőfi" Tamás parlamenti Startup "nemzeti dala"

Hvg.hu, 2015. július 1., szerda
Uniós támogatások: százmilliárdot emel a kormány

Computerworld.hu, 2015. július 1., szerda
Debrecen elkötelezett az innováció mellett

Lokal.hu, 2015. július 1., szerda
Céggel szövetkezett az Óbudai Egyetem

Gazdasagiportal.hu, 2015. július 1., szerda
Jelentősen nőttek a kockázatitőke-befektetések az első negyedévben Magyarországon

Bbj.hu, 2015. július 1., szerda
Report: Venture capital fund investments up 56% in Q1

Hvg.hu, 2015. július 1., szerda
Szabadulnak a pénztől a kockázati tőkések

Webradio.hu, 2015. július 1., szerda
Jelentősen nőttek a kockázatitőke-befektetések az első negyedévben Magyarországon

Privatbankar.hu, 2015. július 1., szerda
Az idő szorít, a pénzt pedig szórni kell - még mindig öntik a pénzt a vállalkozásokba

Privatbankar.hu, 2015. július 1., szerda
Hova folynak a Jeremie-pénzek? Amiről senki sem beszél

M1, Ma délelőtt, 2015. július 1., szerda
Innovációs megállapodási szerződést írt ma alá Debrecen

Atv, Késő esti híradó, 2015. július 1., szerda
Több elektronikában, távközlésben, energetikában érintett világcég írt alá együttműködési megállapodást Debrecenben

Magyar Nemzet, 2015. július 2., csütörtök, 12. oldal
Növekszik az uniós fejlesztési keret

Napi Gazdaság, 2015. július 2., csütörtök, 4. oldal
Innovációs központ lehet Debrecen

Népszava, 2015. július 2., csütörtök, 2. oldal
Brüsszeli egyeztetés a lézerközpontról

Figyelő, 2015. július 2., csütörtök, 57+58. oldal
Új izraeli startupváros

Figyelő, 2015. július 2., csütörtök, 40+41. oldal
Agyas innovációk

Zalai Hírlap, 2015. július 2., csütörtök, 6. oldal
Pályázati roadshow

Fejér Megyei Hírlap, 2015. július 2., csütörtök, 6. oldal
Projekt, kkv-ért

Délmagyarország, 2015. július 2., csütörtök, 2. oldal
A szegedi lézeres központról Brüsszelben

Délvilág, 2015. július 2., csütörtök, 2. oldal
A szegedi lézeres központról Brüsszelben

Hajdú-Bihari Napló, 2015. július 2., csütörtök, 1+4. oldal
Az innováció kerül a fókuszba

Haszon Magazin, 2015. július 2., csütörtök, 28. oldal
Startupok révén újulna meg a Német Vasút

168 óra, 2015. július 2., csütörtök, 20-22. oldal
A kreatív falu

Figyelo.hu, 2015. július 2., csütörtök
Új izraeli startupváros

Figyelo.hu, 2015. július 2., csütörtök
Agyas innovációk

Innoteka.hu, 2015. július 2., csütörtök
Újabb magyar diák a Nemzetközi Élővilág Kutató Héten
"...A 26. Nemzetközi Élővilág Kutató Hét a Svájci Alpokban elnevezésű, Schweizer Jugend Forscht által 1989 óta szervezett rendezvényen 24 kiválasztott középiskolás fiatal vehet részt minden évben. Magyarországról eddig összesen nyolc fiatal utazhatott ki a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) delegáltjaként a Nemzeti Tehetség Program keretében a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) koordinálásával..."

Vg.hu, 2015. július 2., csütörtök
Több mint 2, 8 milliárdos kutatóközpont Karcagon

Vg.hu, 2015. július 2., csütörtök
Csak a BME 113 sikeres projektre kapott EU-s támogatást

Vg.hu, 2015. július 2., csütörtök
Kockázati tőke: jól kezdte az idei évet a magyar piac

Techmonitor.hu, 2015. július 2., csütörtök
Kutatás-fejlesztés uniós forrásokkal

Piacesprofit.hu, 2015. július 2., csütörtök
Innovációra lesz pénz

Napigazdasag.hu, 2015. július 2., csütörtök
Másfélezer k+f pályázat nyert támogatást

Portfolio.hu, 2015. július 2., csütörtök
Középmezőnyben végzett Magyarország az uniós K+F pályázatoknál

Magyarszo.com, 2015. július 2., csütörtök
A forradalmi innováció ösztönzéssel veszi kezdetét

Haon.hu, 2015. július 2., csütörtök
Elérhető a GINOP két pályázatának online kitöltő programja

Gyartastrend.hu, 2015. július 2., csütörtök
Jó helyezést értünk el a változási képességben

Gyartastrend.hu, 2015. július 2., csütörtök
A Műegyetem volt a legsikeresebb magyar pályázó

Edupress.hu, 2015. július 2., csütörtök
Rovarok életét figyelhették meg a nemzetközi program diákjai
"...Magyarországról eddig összesen nyolc fiatal utazhatott ki a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) delegáltjaként. Az idei Nemzetközi Élővilág Kutató Hét rendezvényt 2015. június 21. és június 28. között a Svájci Nemzeti Parkban, Valchavában rendezték meg..."
Autopro.hu, 2015. július 2., csütörtök
Már elérhető a GINOP két pályázatának online kitöltő programja

Turizmus.com, 2015. július 2., csütörtök
Megjelent a GINOP két kitöltőprogramja

Realista.hu, 2015. július 2., csütörtök
Kutatóközpontot adtak át a Karcagi Ipari Parkban

Portfolio.hu, 2015. július 2., csütörtök
Nevetségesen alacsony kamatokkal segítjük az EU-pénzek lehívását

Profitline.hu, 2015. július 2., csütörtök
Kutatás-fejlesztés uniós forrásokkal - új időszak kezdődik

Privatbankar.hu, 2015. július 2., csütörtök
Ha szeretnél a pénzesőből, kezdj el tájékozódni!

Orientpress.hu, 2015. július 2., csütörtök
Magyarország 16. a kutatás-fejlesztési források lehívásában

Mfor.hu, 2015. július 2., csütörtök
Nem hívtunk le túl sok innovációs forrást

Mfor.hu, 2015. július 2., csütörtök
Itt vannak a GINOP kitöltőprogramjai

Hir.ma, 2015. július 2., csütörtök
Több mint 2, 8 milliárd forintból épült kutatóközpontot adtak át Karcagon

Computerworld.hu, 2015. július 2., csütörtök
Merészebb K+F projektek kellenek

Profitline.hu, 2015. július 2., csütörtök
Kimagasló magántőke-befektetéssel indult 2015 első negyedéve

Hirek.prim.hu, 2015. július 2., csütörtök
Új vezérigazgató az iCatapult élén

Computerworld.hu, 2015. július 2., csütörtök
Berta Zsolt vezeti tovább az iCatapultot

Pannonnovum.hu, 2015. július 2., csütörtök
Tovább erősít kutatás-fejlesztésben Kecskemét

Pannonnovum.hu, 2015. július 2., csütörtök
100 milliárd forinttal nő az idei uniós gazdaságfejlesztési keret

Pannonnovum.hu, 2015. július 2., csütörtök
Innovációs pályázati felhívás

Napi Gazdaság, 2015. július 3., péntek, 11. oldal
Sikeresen zárta hazánk az uniós K+F programot

Népszabadság, 2015. július 3., péntek, 3. oldal
Sok pályázat, kevés pénz

Békés Megyei Hírlap, 2015. július 3., péntek, 12. oldal
Konferencia a fejlesztésekről

24 Óra, 2015. július 3., péntek, 14. oldal
Példát mutató cégek
"...A múlt héten adtunk hírt arról, hogy kik kapták meg a Komárom- Esztergom Megye Gazdaságáért Díjakat a megyei önkormányzattól. Most bemutatjuk a kilenc elismerésben részesülő vállalkozást..."

Vas Népe, 2015. július 3., péntek, 11. oldal
SUPER roadshow

Szegedma.hu, 2015. július 3., péntek
Akár a Csongrád megyei vállalkozások is megjelenhetnek a külpiacon

Iszolnok.hu, 2015. július 3., péntek
Karcagon kutatják a PET palackokat

Euroastra.hu, 2015. július 3., péntek
Növekedést hoz a felhő a közép-kelet-európai startupoknak

Veol.hu, 2015. július 3., péntek
Interjú Gelencsér Andrással, a Pannon Egyetem új rektorával

Trademagazin.hu, 2015. július 3., péntek
Másfélezer magyar innovációs projekt nyert uniós támogatást

Piacesprofit.hu, 2015. július 3., péntek
Még több pénz lesz a GINOP-ban

News4business.hu, 2015. július 3., péntek
Jó helyezést ért el Magyarország a változási képességet mérő indexben

Napigazdasag.hu, 2015. július 3., péntek
Sikeresen zárta hazánk az uniós K+F programot

Innoportal.hu, 2015. július 3., péntek
Napi jó hír: zöld kutatóközpont épült Karcagon

Innoportal.hu, 2015. július 3., péntek
Debrecenben komolyan veszik az innovációt

Hrportal.hu, 2015. július 3., péntek
Kutatás-fejlesztés uniós forrásokkal - új időszak kezdődik

Hirado.hu, 2015. július 3., péntek
Friedler Ferenc a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese

Elelmiszer.hu, 2015. július 3., péntek
A PET-palackok újrahasznosítását célzó kutatóközpontot adtak át Karcagon

Autopro.hu, 2015. július 3., péntek
Nem áll le az innovatív pörgés Debrecenben

168ora.hu, 2015. július 3., péntek
A kreatív falu

Resourceinfo.hu, 2015. július 3., péntek
Kutatóközpontot adtak át a Karcagi Ipari Parkban

Profitline.hu, 2015. július 3., péntek
A miniszterelnök Friedler Ferencet nevezte ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesévé

Privatbankar.hu, 2015. július 3., péntek
Készülj! Jönnek az uniós pályázatok

Nol.hu, 2015. július 3., péntek
Sok pályázat, kevés pénz

Webradio.hu, 2015. július 3., péntek
A miniszterelnök Friedler Ferencet nevezte ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesévé

Hirado.hu, 2015. július 3., péntek
Friedler Ferenc a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese

Ma.hu, 2015. július 3., péntek
Friedler Ferenc lett a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese

Pannonnovum.hu, 2015. július 3., péntek
Július 9-től 2 pályázati lehetőség!

Pannonnovum.hu, 2015. július 3., péntek
Csepreghy: 2020 után megszűnik a mostani fejlesztéspolitikai rendszer

Pannonnovum.hu, 2015. július 3., péntek
Innovációra lesz pénz

Pannonnovum.hu, 2015. július 3., péntek
Már kitöltőprogram is van a GINOP pályázatokhoz

InfoRádió, 2015. július 3., péntek
Emeli az idei évre tervezett Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretösszegét a kormány

Nógrád Megyei Hírlap, 2015. július 4., szombat, 10. oldal
Új szerepben a megye az európai uniós fejlesztésekben

Hajdú-Bihari Napló, 2015. július 4., szombat, 1+3. oldal
A nagyvállalatoknak nincs uniós támogatás

Piacesprofit.hu, 2015. július 4., szombat
Betegeknek segít a magyar startup

Veol.hu, 2015. július 5., vasárnap
Hidegen sajtolt arany

Napi Gazdaság, 2015. július 6., hétfő, 15. oldal
Innovatív megoldásokkal is lehet a közt szolgálni

Napi Gazdaság, 2015. július 6., hétfő, 12. oldal
Nem elkölteni, befektetni kell az uniós forrásokat

Napló, 2015. július 6., hétfő, 1+12. oldal
Tóth László

Itextreme.hu, 2015. július 6., hétfő
Növekedést hoz a felhő a közép-kelet-európai startupoknak

Itextreme.hu, 2015. július 6., hétfő
Újabb magyar résztvevő a 26. Nemzetközi Élővilág Kutató Héten, Svájcban
"...Magyarországról eddig összesen nyolc fiatal utazhatott ki a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) delegáltjaként. Az idei Nemzetközi Élővilág Kutató Hét 2015. június 21. és június 28. között a Svájci Nemzeti Parkban, Valchavában került megrendezésre..."

Gyartastrend.hu, 2015. július 6., hétfő
Kinevezték az NKFI Hivatal elnökhelyettesét

Zaol.hu, 2015. július 6., hétfő
Év végéig 133 pályázat - Ebben a 7 évben fel kell készülni az önfinanszírozásra

Uzletresz.hu, 2015. július 6., hétfő
Elhunyt a magyar startupközösség meghatározó alakja
"...Tragikus hirtelenséggel elhunyt Záboji B. Péter, aki sokat tett a hazai startupközösség és vállalkozói mentalitás fejlesztéséért. A magyar állam 2014-ben Magyar Érdemrend Lovagkereszttel tüntette ki..."

Napigazdasag.hu, 2015. július 6., hétfő
Nem elkölteni, befektetni kell az uniós forrásokat

Napigazdasag.hu, 2015. július 6., hétfő
Innovatív megoldásokkal is lehet a közt szolgálni

Kreativ.hu, 2015. július 6., hétfő
Megtartották a 3. KIBU Demo Day-t
"...Idén harmadjára rendezték meg a népszerű KIBU Demo Day -t, ami a Kitchen Budapest (KIBU) innovációs labor showcase estje. Az eseményen többek között az ötlet- és startupinkubátorként is működő kreatív labor legfrissebb projektjei mutatkoztak be, programok szerinti osztásban..."

Autopro.hu, 2015. július 6., hétfő
Elindult a visszaszámlálás, 80 milliárd forint a tét

Tudomanyplaza.hu, 2015. július 6., hétfő
Tudosók képzése nyitott innovációs programmal
"...Elindult a világ első, tudósok képzését célzó nyitott innovációs programja a bécsi "Lab for Open Innovation in Science" elnevezésű továbbképzési program..."

Orientpress.hu, 2015. július 6., hétfő
Csepreghy: július 9-től lehet pályázni eszközfejlesztésre, gépbeszerzésre

Mfor.hu, 2015. július 6., hétfő
Csütörtöktől lehet pályzni a 80 milliárdos GINOP forrásra

Magyarhirlap.hu, 2015. július 6., hétfő
Eszközfejlesztésre, gépbeszerzésre lehet pályázni

Fn.hir24.hu, 2015. július 6., hétfő
80 milliárd forintra lehet pályázni hamarosan

Epiteszforum.hu, 2015. július 6., hétfő
A Design jövő időben programsoron jártunk - Design Világnap 2015

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2015. július 6., hétfő
Emeli az idei évre tervezett Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretösszegét a kormány

ECHO TV, Esti Híradó, 2015. július 6., hétfő
A hatvanadik stratégiai partnerségi megállapodást kötötte meg a magyar kormány
"...Kétszázmilliárd forintot a vidékfejlesztési program forrásaiból, százmilliárd forintot pedig a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programból..."

Duna TV, Híróra, 2015. július 6., hétfő
Csütörtöktől lehet pályázni eszközfejlesztésre, gépbeszerzésre

Magyar Hírlap, 2015. július 7., kedd, 1+10. oldal
Új uniós pályázat

Magyar Nemzet, 2015. július 7., kedd, 10. oldal
Ginop: Újabb 80 milliárd

Zalai Hírlap, 2015. július 7., kedd, 1-2. oldal
A GINOP-forrásokról

Kisalföld, 2015. július 7., kedd, 5. oldal
Gépbeszerzésre pályázhatnak

Termékmix, 2015. július 7., kedd, 22-24. oldal
Kívül - belül innováció

IT- Business, 2015. július 7., kedd, 31. oldal
Ledolgozni a versenyhátrányt

IT Behaviour, 2015. július 7., kedd, 14-17. oldal
Fog pénzt hozni a designipar

News4business.hu, 2015. július 7., kedd
Együttműködés a hazai innovációért

Zaol.hu, 2015. július 7., kedd
Fórum az új uniós pályázati időszakról

Zalamedia.hu, 2015. július 7., kedd
GINOP: Július 9-től lehet pályázni

Delmagyar.hu, 2015. július 7., kedd
KKV-k: 800 ezer új munkahely 12 ezer milliárd forintból
"...A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központjában tartott előadáson Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár elmondta: a vállalkozókat főleg a gazdaságfejlesztési-innovációs és a településfejlesztési operatív program érdekli. A kormány az érkező 12 ezer milliárd forintos uniós fejlesztési forrás 60 százalékát ezeknek a programoknak a támogatására szánja, a fent maradó 40 százalékot az állam használja fel különböző fejlesztésekre..."

Vs.hu, 2015. július 7., kedd
Kormánykézben az egyetemek kutatási stratégiája, aggódnak a jogvédők

Szegedma.hu, 2015. július 7., kedd
Befektetés a jövőbe - 12 ezer milliárd forinttal a fenntartható gazdaságért

Magyarhirlap.hu, 2015. július 7., kedd
Nyolcvanmilliárd forintra pályázhatnak a vállalkozások

Insiderblog.hu, 2015. július 7., kedd
Három magyar cég került be tavaly Európa legjobbjai közé

Blog.szta.hu, 2015. július 7., kedd
Hogyan lett a kockázati tőke a hazai kreatívipar gondolkodásának szerves része?

Minuszos.hu, 2015. július 7., kedd
Kockatőke-befektetések: még mindig megéri az informatikába invesztálni

Mno.hu, 2015. július 7., kedd
Elhunyt Záboji Péter, a hazai startup-szcéna mentora

Bitport.hu, 2015. július 7., kedd
Miért ér többet az Amerikából érkező dollár a startupoknak?

Pannonnovum.hu, 2015. július 7., kedd
Ilyen az ideális GINOP pályázó

Pannonnovum.hu, 2015. július 7., kedd
80 milliárd forintra lehet pályázni hamarosan

Pannonnovum.hu, 2015. július 7., kedd
Pénzszűke jön a bőség után?

Pannonnovum.hu, 2015. július 7., kedd
Már látszik a Jeremie-hatás

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2015. július 7., kedd
Holnaptól lehet pályázni eszközfejlesztésre, gépbeszerzésre

Mr1-Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2015. július 7., kedd
Június elején indult a Miniszterelnökség super roadshow-ja, melynek mostani állomása Szeged

M1, Híradó M1, 2015. július 7., kedd
Százmilliárd forintos pályázat nyílik meg csütörtökön, amely a vállalkozások fejlődését segíti majd, mondta Glattfelder Béla

Zalai Hírlap, 2015. július 8., szerda, 1-2. oldal
Az újabb uniós célokról

Délmagyarország, 2015. július 8., szerda, 3. oldal
7000 milliárd forintot kapnak a vállalkozások

Délvilág, 2015. július 8., szerda, 3. oldal
7000 milliárd forintot kapnak a vállalkozások

Vg.hu, 2015. július 8., szerda
Jönnek a netes pályázatok

Innoportal.hu, 2015. július 8., szerda
Kisvállalkozások figyelem! Új GINOP-források nyílnak meg csütörtökön

Zaol.hu, 2015. július 8., szerda
Új uniós ciklus - Békebeli hangulat a cél

Szabadelvu-lap.hu, 2015. július 8., szerda
A kreatív ipar egy kitörési pont Magyarország számára

Piacesprofit.hu, 2015. július 8., szerda
Itt vannak az első nagy tömegpályázatok: 85 milliárdból bővíthetnek a kkv-k

News4business.hu, 2015. július 8., szerda
Innovációval lehet versenyképesebb a magyar agrárium

Mmonline.hu, 2015. július 8., szerda
Milliárdokat kapnak a kkv-k

Haon.hu, 2015. július 8., szerda
Rengeteg pénz nyertek kutatás-fejlesztésre a magyar pályázatok

Edupress.hu, 2015. július 8., szerda
Értéket és tőkét teremteni a felsőoktatásban és a tudományban
"...Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke szerint a tudósok közötti párbeszéd mindig is hozzájárult a diplomáciai kapcsolatok elmélyítéséhez..."
Szekesfehervar.hu, 2015. július 8., szerda
GINOP - 85 milliárdból bővíthetnek a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások

Profitline.hu, 2015. július 8., szerda
Indulnak a tömegpályázatok: 85 milliárdból bővíthetnek a kkv-k

Insiderblog.hu, 2015. július 8., szerda
Megnyílt az első európai MakerBot Innovációs Központ

Hvg.hu, 2015. július 8., szerda
85 milliárdot költhetnek el a vállalkozások

Fn.hir24.hu, 2015. július 8., szerda
6000 dollárt gyűjtött egy magyar kkv az ötlete megvalósítására

Hvg.hu, 2015. július 8., szerda
Magyar pénzügyi cápából lett az amerikai startup világ mentora

Pannonnovum.hu, 2015. július 8., szerda
85 milliárdot költhetnek el a vállalkozások

Pannonnovum.hu, 2015. július 8., szerda
Vállalkozásfejlesztési roadshow

ECHO TV, Esti Híradó, 2015. július 8., szerda
Július 7-én és 8-án érkezett meg Szegedre a Sikeres Uniós Pályázatokat Előkészítő Rendezvénysorozat

Echo TV, Hiradó, 2015. július 8., szerda
Fejlesztések

Figyelő, 2015. július 9., csütörtök, 44+45. oldal
A felmondási idő alatt vagyunk innovatívak

Magyar Hírlap, 2015. július 9., csütörtök, 1+10. oldal
85 milliárd
"...85 milliárd forintnyi pályázati forrást nyitott a nemzetgazdasági minisztérium, és az idén összesen 2263 mil liárd kifizetését tervezi a tárca..."

Napi Gazdaság, 2015. július 9., csütörtök, 16. oldal
Eldördült a startpisztoly, indulnak a kkv-k pályázatai

Zalai Hírlap, 2015. július 9., csütörtök, 1+3. oldal
Új uniós ciklus

Hajdú-Bihari Napló, 2015. július 9., csütörtök, 4. oldal
Fontos a hozzáadott érték

Fejér Megyei Hírlap, 2015. július 9., csütörtök, 6. oldal
Projekt, kkv-ért

Fejér Megyei Hírlap, 2015. július 9., csütörtök, 6. oldal
Uniós pénzt indul!

Műszaki szemle, Technika, 2015. július 9., csütörtök, 5. oldal
TiJöttök innovációs projektverseny

Műszaki szemle, Technika, 2015. július 9., csütörtök, 33. oldal
Gépbeszerzés újra! - Megjelentek az eszközbeszerzést támogató pályázati felhívások

Műszaki szemle, Technika, 2015. július 9., csütörtök, 34-35. oldal
MTA-stratégiák az ezredfordulón

Vg.hu, 2015. július 9., csütörtök
Mától pályázhatnak a kkv-k kapacitásbővítésre

Piacesprofit.hu, 2015. július 9., csütörtök
Indulnak az uniós pályázatok! Mire figyeljünk?

Ma.hu, 2015. július 9., csütörtök
A kis- és középvállalkozások mától pályázhatnak kapacitásbővítésre

Szegedma.hu, 2015. július 9., csütörtök
Kiírták a Dél-alföldi Innovációs Díj 2015. évi pályázatát

Szegedma.hu, 2015. július 9., csütörtök
A kis- és középvállalkozások mától pályázhatnak kapacitásbővítésre

Mfor.hu, 2015. július 9., csütörtök
Mától pályázhatnak a kiscégek

Magyarhirlap.hu, 2015. július 9., csütörtök
Többet költ a kormány fejlesztésekre

Iszolnok.hu, 2015. július 9., csütörtök
A kis- és középvállalkozások mától pályázhatnak kapacitásbővítésre

Feol.hu, 2015. július 9., csütörtök
Itt vannak végre az első nagy tömegpályázatok

Weborvos.hu, 2015. július 9., csütörtök
Lesz alkalmazott tudományok egyeteme is

Mixonline.hu, 2015. július 9., csütörtök
A vállalkozások mától pályázhatnak kapacitásbővítésre

Metropol.hu, 2015. július 9., csütörtök
Mától pályázhatnak kapacitásbővítésre a kkv-k

Mediainfo.hu, 2015. július 9., csütörtök
Üzleti appok magyar győztese

Hrportal.hu, 2015. július 9., csütörtök
Csütörtöktől indultak az uniós pályázatok

Gyartastrend.hu, 2015. július 9., csütörtök
Vonzóbb a tudás megszerzése a magasabb fizetésnél?

Gyartastrend.hu, 2015. július 9., csütörtök
Magyar dizájn a világban

Elelmiszer.hu, 2015. július 9., csütörtök
Csütörtöktől pályázhatnak kapacitásbővítésre a kkv-k

Edupress.hu, 2015. július 9., csütörtök
Stratégiai megállapodást kötött az SZTE a MediKlaszterrel
"...Innovációs és oktatási tevékenységben, kutatás-fejlesztési programokban működik együtt a jövőben a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók "Akkreditált Innovációs" Klaszter (MediKlaszter)..."

Profitline.hu, 2015. július 9., csütörtök
Vonzóbb lehet a tudás megszerzése, mint a magasabb fizetés?

Privatbankar.hu, 2015. július 9., csütörtök
Indulnak a pályázatok: 85 milliárdot öntenek a magyar cégekre

Orientpress.hu, 2015. július 9., csütörtök
Együttműködést írt alá a Szegei Tudományegyetem a MediKlaszter

Orientpress.hu, 2015. július 9., csütörtök
A kis- és középvállalkozások mától pályázhatnak kapacitásbővítésre

Nol.hu, 2015. július 9., csütörtök
Kis- és középvállalkozások előtt kapuk nyílnak meg

Mno.hu, 2015. július 9., csütörtök
Most örülhet az a vállalkozás, amelyik fejleszt

Magyarhirlap.hu, 2015. július 9., csütörtök
Többet költ a kormány fejlesztésekre

Figyelo.hu, 2015. július 9., csütörtök
Magyar lett a legjobb üzleti app

Bevezetem.eu, 2015. július 9., csütörtök
Itt vannak az első nagy tömegpályázatok, 85 milliárdból bővíthetnek a kkv-k

Innoteka.hu, 2015. július 9., csütörtök
15. Harsányi István-díj pályázat
"...A Manager Képzés Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség, az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített, kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri munkák, kutatási munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD-disszertációk elismerésére 2015-re immáron 15. alkalommal írta ki a Harsányi István-díj pályázatot, melyre húsz pályamunka érkezett a június 30-i beadási határidőig..."

Napigazdasag.hu, 2015. július 9., csütörtök
Eldördült a startpisztoly, indulnak a kkv-k pályázatai

Pannonnovum.hu, 2015. július 9., csütörtök
Indulnak az uniós pályázatok! Mire figyeljünk?

Pannonnovum.hu, 2015. július 9., csütörtök
Űrkutatás, öngyógyítás: intelligens anyagokat vizsgáltak debreceni kutatók

Pannonnovum.hu, 2015. július 9., csütörtök
Másfélezer magyar innovációs projekt nyert uniós támogatást

InfoRádió, 2015. július 9., csütörtök
Emelik a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretösszegét

Mr1-Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2015. július 9., csütörtök
85 milliárd forint európai uniós támogatásra pályázhatnak fejlesztésre a kis- és közepes vállalkozások

M1, Híradó este, 2015. július 9., csütörtök
Nyolcvanöt milliárd forintra lehet pályázni

Napló, 2015. július 10., péntek, 2. oldal
Elnökhelyettesi kinevezés
"...A miniszterelnök Friedler Ferencet nevezte ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettesévé, az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben jelent meg..."

Fejér Megyei Hírlap, 2015. július 10., péntek, 6. oldal
Állami hivatal a rektornak

Zalaegerszegi 7 Nap, 2015. július 10., péntek, 1+6+7. oldal
Az új pályázati rendszer partnerként kezeli a vállalkozásokat

News4business.hu, 2015. július 10., péntek
Vonzóbb lehet a tudás megszerzése, mint a magasabb fizetés?

Insiderblog.hu, 2015. július 10., péntek
Kínai vállalatok: globális terjeszkedés innováció útján

Euroastra.hu, 2015. július 10., péntek
Magyar fejlesztés nyerte a Deutsche Telekom idei Üzleti appok versenyének fődíját

Uzletresz.hu, 2015. július 10., péntek
Ezért dől be a cégek 40 százaléka az első évben

Szon.hu, 2015. július 10., péntek
Támogatják a szabad vállalkozásokat

Piacesprofit.hu, 2015. július 10., péntek
Plusz húszmilliárd a szabad vállalkozási zónákra

Piacesprofit.hu, 2015. július 10., péntek
A tudás a fontos, nem a fizetés?

U-szeged.hu, 2015. július 10., péntek
Stratégiai megállapodást kötött az SZTE és az NI Hungary Kft.

U-szeged.hu, 2015. július 10., péntek
Közös kutatások és pályázatok - stratégiai megállapodást kötött az SZTE a MediKlaszterrel

News4business.hu, 2015. július 10., péntek
Kutatás-fejlesztés uniós forrásokkal – új időszak kezdődik

Marketinginfo.hu, 2015. július 10., péntek
Vonzóbb a tudás megszerzése, mint a magasabb fizetés?

Napi.hu, 2015. július 10., péntek
Ennek nem fog örülni az EU - távolabb került Magyarország az ígéretétől

Szombathelyi7.hu, 2015. július 10., péntek
Sikeres Uniós Pályázatokat Előkészítő Rendezvénysorozat

Szegedma.hu, 2015. július 10., péntek
Hardvergyártóval működik együtt az SZTE - a halászlé adja az újabb ötleteket

Profitline.hu, 2015. július 10., péntek
Nagy az igény a szabad vállalkozási zónákban megvalósítható beruházásokra

Mfor.hu, 2015. július 10., péntek
Már több 10 milliárdnyi a pályázati igény a szabad vállalkozási zónákban

Magyarhirlap.hu, 2015. július 10., péntek
Növelik a szabad vállalkozási zónák beruházásaira szánt támogatások keretösszegét

Hvg.hu, 2015. július 10., péntek
A bukdácsoló vállalkozások segítségére sietnek

Mr1-Kossuth Rádió, reggeli Hírek, 2015. július 10., péntek
85 milliárd forint uniós pályázati forrás nyílt meg a vállalkozások számára

Mr1-Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2015. július 10., péntek
Óriási az érdeklődés a kis- és középvállalkozások számára kiírt gazdaságfejlesztési pályázatok iránt

M1, Ma este, 2015. július 10., péntek
Jövő héttől lehet jelentkezni a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázataira

Népszabadság, 2015. július 11., szombat, 1+6. oldal
Elképzelésekből bőven kijutott, de mégsem váltunk nagyhatalommá

Napi Gazdaság, 2015. július 11., szombat, 12. oldal
Kelendő pályázatok

Petőfi Népe, 2015. július 11., szombat, 2. oldal
A nagyobb vállalkozások sincsenek kizárva

Nógrád Megyei Hírlap, 2015. július 11., szombat, 2. oldal
Sikeresen pályáztak

Kelet-Magyarország, 2015. július 11., szombat, 1+4. oldal
Milliárdok csábítják a pályázókat

Észak-Magyarország, 2015. július 11., szombat, 11. oldal
Több mint tízmilliárd pályázati igény a szabad vállalkozási zónákra

Magyar Nemzet, 2015. július 11., szombat, 10. oldal
Tízmilliárdos támogatási igény a szabad vállalkozási zónákban

Stop.hu, 2015. július 11., szombat
Glattfelder szerint több mint tízmilliárd forintnyi pályázati igény érkezett be a szabad vállalkozási zónákban megvalósítható beruházásokra

Baon.hu, 2015. július 11., szombat
A nagyobb vállalkozások sincsenek kizárva a rendszerből

Pecsicivil.hu, 2015. július 11., szombat
Lab for Open Innovation in Science - Elindult a világ első, tudósok képzését célzó Nyitott innovációs programja

Nol.hu, 2015. július 11., szombat
Így nem lettünk nagyhatalom

Vg.hu, 2015. július 12., vasárnap
Közel öt százalékkal emelkedtek tavaly a k+f ráfordítások

Sikerado.hu, 2015. július 12., vasárnap
Többet költünk kutatás-fejlesztésre

Pecsma.hu, 2015. július 12., vasárnap
Kutatás-fejlesztésben jók vagyunk

Hirado.hu, 2015. július 12., vasárnap
Kutatás-fejlesztésre tavaly közel 440 milliárd forintot fordítottak

Blikk.hu, 2015. július 12., vasárnap
4,6 százalékkal emelkedtek tavaly a k+f ráfordítások

Autopro.hu, 2015. július 12., vasárnap
Többet költenek k+f-re a vállalkozások

Szegedma.hu, 2015. július 12., vasárnap
KSH: 4,6 százalékkal emelkedtek tavaly a k+f ráfordítások

Privatbankar.hu, 2015. július 12., vasárnap
Még a végén utolérjük Európát ebben is

Mno.hu, 2015. július 12., vasárnap
440 milliárdot fordítottak kutatás-fejlesztésre

Mfor.hu, 2015. július 12., vasárnap
Többet költöttünk tavaly K+F-re

Magyarhirlap.hu, 2015. július 12., vasárnap
Egyre több pénz jut kutatásra és fejlesztésre

Magyarhirlap.hu, 2015. július 12., vasárnap
Emelkedtek tavaly a k+f ráfordítások

Figyelo.hu, 2015. július 12., vasárnap
K+f: a jó vagy a rossz hírt mondjuk előbb?

InfoRádió, 2015. július 12., vasárnap
Kutatás-fejlesztés

Magyar Hírlap, 2015. július 13., hétfő, 11. oldal
Egyre több pénz jut kutatásra és fejlesztésre

Magyar Hírlap, 2015. július 13., hétfő, 9. oldal
Startup cégeké a jövő

Magyar Nemzet, 2015. július 11., szombat, 10. oldal
Tízmilliárdos támogatási igény a szabad vállalkozási zónákban

Magyar Nemzet, 2015. július 13., hétfő, 12. oldal
A cégek egyre többet költenek K+F-re

Napi Gazdaság, 2015. július 13., hétfő, 2. oldal
Kutatás-fejlesztés: emelkedő ráfordítások

Világgazdaság, 2015. július 13., hétfő, 4. oldal
Kutatásra a GDP két százaléka se jut

Világgazdaság, 2015. július 13., hétfő, 3. oldal
Őszi konferenciák a Világgazdasággal!

Napló, 2015. július 13., hétfő, 12. oldal
Elismerés az olajért
"...Magyar Innovációs Nagydíjat nem nyerte el, de a Gyógyhatású étrend-kiegészítő olajok témájú pályázatát további 17 pályázattal együtt a 2011. évben megvalósult sikeres innovációként a zsűri elismerésben részesítette..."

Delmagyar.hu, 2015. július 13., hétfő
Amit a várható innovációs K+F pályázatokról tudni kell

Mfor.hu, 2015. július 13., hétfő
A beruházások, az iparfejlesztés és a növekedés Magyarországon

Szekesfehervar.hu, 2015. július 13., hétfő
Duális képzésről szóló megállapodást kötött az Alcoa és az Óbudai Egyetem


Atv.hu, 2015. július 13., hétfő
Glattfelder: a kormány fellép a zárva tartást kijátszókkal szemben
"...2020-ig mintegy 2700 milliárd forintnyi uniós támogatás lesz elérhető túlnyomó részt a mikro, kis- és középvállalkozások számára a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében...."

Gyartastrend.hu, 2015. július 13., hétfő
10 milliárd forint pályázati igény érkezett a beruházásokra


Gyartastrend.hu, 2015. július 13., hétfő
Együttműködik az SZTE és az NI

InfoRádió, Déli Hírek, 2015. július 13., hétfő
Több pénzt fordítottak tavaly a vállalkozások kutatás-fejlesztésre


InfoRádió, 2015. július 13., hétfő
KSH-adatok
"...Kutatás-fejlesztésre tavaly nemzetgazdasági szinten közel 440 milliárd forintot, a bruttó hazai termék 1,38 százalékát fordították, így 2013-hoz viszonyítva a folyó áron számított növekedés 4,6 százalékos volt..."

InfoRádió, 2015. július 13., hétfő
Több pénzt jutott k+f-re

Atv, START, 2015. július 13., hétfő
2020-ig a Gazdasági Innováció Operatív Programban 2700 milliárd forintnyi támogatás lesz elérhető a magyar vállalkozások számára


Napi Gazdaság, 2015. július 14., kedd, 16. oldal
Akik az innovációba fektetnek
"...Az autóipar robbanásszerű fejlődése nemcsak a közlekedést és az autózás élményét alakítja át gyökeresen, hanem az autóipari vállalatok, beszállítók és technológia cégek kilátásait is...."

Népszabadság, 2015. július 14., kedd,13. oldal
Magyarok másznak a ranglétrán
"...Jelenleg az Európai Bizottságban négy hon? társunk dolgozik igazgatói beosztásban - többek között a kutatás-fejlesztés, a pénzügyek és a kommunikáció területén -, kettő a tagállamközi tanács főtitkárságán, egy-egy az Európai Parlamentben, az Európai Központi Bankban és az Európai Külügyi Szolgálatnál (EKSZ). ..."

Világgazdaság, 2015. július 14., kedd, 12. oldal
Nem jó csodabogárnak lenni
"...Csupa olyan cég, amelyeknél az innováció meghatározó, vagyis a gondolatok szabad áramlása, az elfogadó-befogadó légkör feltétele a sikernek. AHOGY A PREZI alapítója fogalmazott: ennek a gondolkodásnak köszönhető, hogy munkatársaiknak nem kell otthon hagyniuk a személyiségük egy részét...."

Innotéka, 2015. július 14., kedd, 15. oldal
Kockázati tőke és állami befektetés

"...Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) vezetője szerint az idén mintegy 75-80 milliárd forintból gazdálkodó NKFIH az értékteremtő befektetések katalizátora lenne, amihez partnerek lehetnek a kutatás-fejlesztés és innováció szereplői, valamint a globálisan is versenyképes vállalatok..."

Innotéka, 2015. július 14., kedd, 16-20. oldal
Rezgésmentes alapon az ELI-ALPS

"...Mekkora összegből gazdálkodhatnak? - Az építkezés első fázisában 30 milliárd forint körüli támogatási összeggel gazdálkodhatott a nonprofit kft., április közepén aztán az is kiderült, hogy a beruházás második fázisára mintegy 40 milliárd forintos kerettel számolhatunk a Gazdaságfejlesztési- és Innovációs Operatív Program keretében..."

Innotéka, 2015. július 14., kedd, 23. oldal
"...Idén Budapest adott otthont Európa legjelentősebb, innovációmenedzsmenttel foglalkozó nemzetközi seregszemléjének. Barcelona, Helsinki és Dublin után júniusban három napon keresztül a szakma ?gyelme hazánkra fókuszált..."

Pecsinapilap.hu, 2015. július 14., kedd
Új dékán a PTE Közgazdaságtudományi Karának élén


Piacesprofit.hu, 2015. július 14., kedd
Ezért jó a felhő a startupoknak


Piacesprofit.hu, 2015. július 14., kedd
K+F pénzek: lehetett volna több is


Gondola.hu - 2015. július 14., kedd
Hat év alatt hétszázezer forint uniós támogatás fejenként
"...Elmondta, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó operatív programok közül a legjelentősebb a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív (GINOP) Program, amelyben több mint 2700 milliárd forint szerepel gazdaságfejlesztésre, versenyképesség növelésre, iparfejlesztésre, alapvetően kis- és középvállalkozások támogatására..."

Hir.ma, 2015. július 14., kedd
SUPER - Magyarország az uniós támogatások egyik fő haszonélvezője
"...Elmondta, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó operatív programok közül a legjelentősebb a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív (GINOP) Program, amelyben több mint 2700 milliárd forint szerepel gazdaságfejlesztésre, versenyképesség növelésre, iparfejlesztésre, alapvetően kis- és középvállalkozások támogatására...."
Magyarhirlap.hu, 2015. július 14., kedd
Magyarország az unió egyik fő haszonélvezője marad


Magyarhirlap.hu, 2015. július 14., kedd
Haszonélvezője az EU-s pénznek Magyarország


Mfor.hu, 2015. július 14., kedd
Ömlik majd ránk az uniós pénz


Orientpress.hu, 2015. július 14., kedd
Magyarország az uniós támogatások egyik fő haszonélvezője marad


Profitline.hu, 2015. július 14., kedd
Magyarország az uniós támogatások egyik fő haszonélvezője


Alon.hu, 2015. július 14., kedd
Uniós konferencia volt Szombathelyen


Delmagyar.hu, 2015. július 14., kedd
Széchenyi 2020: új pályázati lehetőségek


Innoportal.hu, 2015. július 14., kedd
Magyarország a középmezőnyben az uniós K+F források megszerzésében


Szon.hu, 2015. július 14., kedd
Tudományos emlékülést rendeztek a kisvárdai kutatók tiszteletére


Transindex.ro, 2015. július 14., kedd
Egy sepsiszentgyörgyi végzős, aki életmentő robotokat épít

"...Krecht Rudolf, a Székely Mikó Kollégium frissen leérettségizett diákja a Baltagul és Ion biflázása közben feltalált egy robotot, amivel innovációs díjat nyert. Na jó, nem egészen így történt. De az tény, hogy három év kemény munkája után egy LifeBot nevű, távvezérlésű életmentő robot prototípussal második díjat nyert a Magyar Innovációs Szövetség tehetségkutató versenyén..."

Magyar Hírlap, 2015. július 15., szerda, 10. oldal
Haszonélvezője az EU-s pénznek Magyarország
"...A brüsszeli támogatásokat tekintve Magyarország a következő hét évben is az Európai Unió egyik legnagyobb haszonélvezője marad - mondta Szűcs Tamás, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője a Sikeres Uniós Pályázatokat Előkészítő Rendezvénysorozat (SUPER) konferenciáján..."

Napi Gazdaság, 2015. július 15., szerda, 16. oldal
Közösségi finanszírozás magyar startupoknak
"...Népszerű forrásbevonási mód a közösségi finanszírozás az európai és amerikai startupok körében, de magyar cégek is próbálkoznak. A sikeresek általában hazai csapattal, de nemzetközi piacra terveztek, vagy pedig valamilyen társadalmi, politikai témát valósítottak meg..."

Napi Gazdaság, 2015. július 15., szerda, 16. oldal
Tudásközpontot hoznak létre a kis cégeknek


Napi Gazdaság, 2015. július 15., szerda, 13. oldal
A magyar ipar a leggyorsabban növekvők között van Európában


Magyar Demokrata, 2015. július 15., szerda, 49. oldal
Gyakorlatorientált kutatás-fejlesztés
"...Erősödött a külföldi tulajdonú cégek K+F-tevékenysége is, ami azt mutatja, hogy az innovációs kutatások az elméleti síkról egyre inkább a gyakorlatban is hasznosítható területek felé tolódnak. A szaktudás felértékelődését mutatja, hogy tavaly 3,6 százalékkal nőtt a kutatók létszáma..."

Magyar Mezőgazdaság, 2015. július 15., szerda, 5. oldal
Megállapodás a versenyképességért
"...Jelezte, hogy az élelmiszeripar a következő öt évben 300 milliárd forint fejlesztési támogatást kap: 200 milliárd forintot a vidékfejlesztési program forrásaiból, 100 milliárdot pedig a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP). Az Alföldi Tej Kft. az elmúlt tíz évben 6 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre, a cég az ország tejtermelésének 26 százalékát adja..."

Demokrata, 2015. július 15., szerda, 20-21. oldal
Mérnökök százai kellenek

Demokrata, 2015. július 15., szerda, 49. oldal
Gyakorlatorientált kutatás-fejlesztés

Hajdú-Bihari Napló, 2015. július 15., szerda, 7. oldal
In memoriam dr. Borsos János
"....DEBRECEN. 2015. július 5-én, életének 79. évében örökre eltávozott közülünk dr. Borsos János egyetemi tanár, professor emeritus, a tudós, a kutató, a tudományszervező, doktori iskola alapító tagja, hallgatók tudományos vezetője, a Debreceni Akadémiai Bizottság volt főtitkára, az Agrárkutató Intézmények Országos Szövetségének elnöke, a Dohány Terméktanács korábbi titkára, a Dohánykutató és Minőségfejlesztő Intézet főigazgatója, a Magyar Dohányújság egykori felelős szerkesztője...."

Euroastra.hu, 2015. július 15., szerda
Startup.Coach - találkozóhely induló cégeknek


Feol.hu, 2015. július 15., szerda
Projekt, kkv-ért


Figyelo.hu, 2015. július 15., szerda
Nemzeti hendikep
"...Az egyik patinás hazai élelmiszer-ipari társaság vezetője így szembesült pár napja azzal, hogy cége is végleg kimarad a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a szektorra pántlikázott mintegy százmilliárd forintos pályázati forrásából. Pedig könnyen lehet! Mint kiderült, a 2014-20-as uniós pénzügyi időszakban a hatékonyságjavító beruházásoknál megint nulla forint támogatásra számíthatnak a nagy élelmiszer-ipari cégek...."

Elelmiszer.hu, 2015. július 15., szerda
Nemzetközi innováció Orosházáról


Tv2.hu, 2015. július 15., szerda
Kis- és középvállalkozásokat segítenek az uniós pályázatok


Piacesprofit.hu, 2015. július 15., szerda
Az innováció sikerkovácsai


Uzletresz.hu, 2015. július 15., szerda
Virtuális startuprandevú

"...Mindezek mellett összekapcsolja az innovációs ökoszisztéma jelenleg szigetszerűen működő szereplőit - hangzott el a szerdai sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták az új intelligens vállalkozói hálózatot..."

Origo.hu, 2015. július 15., szerda
2018-ban hozhat áttörést a magyar kutatás


Mr1-Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2015. július 15., szerda
A 2020-ig tartó új uniós ciklusban a források döntő többségét Magyarországon gazdaságfejlesztésre fordítják


M1, Híradó, 2015. július 15., szerda
A 2020-ig tartó új uniós ciklusban a tervek szerint a források döntő többségét gazdaságfejlesztésre költi majd a kormány


Tv2, Mokka, 2015. július 15., szerda
Elindult a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program


Fejér Megyei Hírlap, 2015. július 16., csütörtök, 6. oldal
Projekt, kkv-ért

Hajdú-Bihari Napló, 2015. július 16., csütörtök, 6. oldal
Vállalkozói Fejlesztési Központ
"...A műhelybeszélgetés alkalmával a vállalkozások az agrár-élelmiszeripari termékek innovációja, marketingje és az agrár-élelmiszeripari vállalkozói együttműködési lehetőségekről értekezhettek, oszthatták meg tapasztalataikat. A program keretében Nagyváradon is jelentős, a vállalkozások működését segítő fejlesztés fejeződik be a közeljövőben..."

Eduline.hu, 2015. július 16.
Ilyenek lesznek a pontszámítási szabályok a 2015-ös felvételin
"...Az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 20 többletpont jár, az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 1-3. helyezésért pedig 30 többletpontot kaphattok..."

Hir6.hu, 2015. július 16., csütörtök
MTA-TE megállapodás sporttudományos együttműködésről

Hirek.prim.hu, 2015. július 16., csütörtök
Startup.Coach: találkozóhely induló cégeknek

Digitalhungary.hu, 2015. július 16., csütörtök
Mi is az innovatív vállalkozás?

Gyartastrend.hu, 2015. július 16., csütörtök
Robotok az oktatásban
"...Hegyesi Donát számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült az elmúlt években a tudományos versenyeken, a Fiatal Tudósok különdíjától kezdve megkapta az Intel International Science and Engineering Fair-díját Los Angelesben, helyezést ért el a European Union Contest for Young Scientisten Prágában, de a hazai Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen is első helyezést ért el. Hegyesi Donát szerint a versenyek feltétlenül szükségesek egy saját vállalkozás beindításához, amiben Erdei Péter, a Codie elnevezésű oktatórobot fejlesztőcsapatának a képviselője is egyetért, szerinte többek között a díjak segítenek a startupoknak abban, hogy validálni tudják magukat a befektetők előtt..."

Mmonline.hu, 2015. július 16., csütörtök
Áttörés: új műsor a GE-től a NatGeo-n

Mmonline.hu, 2015. július 16., csütörtök
Találkahely startupoknak

Sikerado.hu, 2015. július 16., csütörtök
Sikerült megállapodni
"...A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezető kutatóhelye és a Testnevelési Egyetem (TE) hosszú távú kutatásfejlesztési és innovációs együttműködési megállapodást kötött..."

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2015. július 16., csütörtök
A 2020-ig tartó uniós ciklusban a fejlesztési források döntő többségét Magyarországon gazdaságfejlesztésre fordítják

Világgazdaság, 2015. július 17., péntek, 10. oldal
Virtuális találkahely segíti az innovatív kezdő vállalkozásokat


Napi Gazdaság, 2015. július 17., péntek, 1+4. oldal
Palkovics László
"...Az államtitkár szólt arról is, hogy a kutatás-fejlesztés hatékonyabbá tételét szolgáló intézkedéscsomagról is egyeztetnek az illetékes szervezetekkel, valamint több kormányrendeletet pontosítanak, illetve módosítanak a nemrég elfogadott törvényi változások miatt...."

Világgazdaság, 2015. július 17., péntek, 10. oldal
Virtuális találkahely segíti az innovatív kezdő vállalkozásokat


Hetek, 2015. július 17., péntek, 29. oldal
Eteted a sejteket?
"...Szeptemberben Milánóban rendezik meg 27. alkalommal a Fiatal Tudósok Európai Uniós Versenyét. Itt méreti meg magát a 17 éves Király Szilvia, aki nemrégiben elnyerte a hazai Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny egyik első díját. A Városmajori Gimnázium tanulója egy kutatócsoport tagjaként iskola mellett azon dolgozik, hogy őssejtek segítségével ereket építsen..."

Szabad Föld, 2015. július 17., péntek, 16. oldal
Szaporodó kérdőjelek
"...A másik rész, a 100 milliárdnyi forrás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) része, erre elméletileg pályázhatnak a középméretű - 50-250 főt foglalkoztató - cégek. De itt is sok a bizonytalanság: ma sem tudjuk, hogy miként juthatnak a beígért 100 milliárdos forráshoz, miközben néhány hete már megjelentek az első GINOP-os pályázatok, bár azok az élelmiszer-ipari cégek többségére nem vonatkoznak..."

Kisalföld, 2015. július 17., péntek, 7. oldal
Fiatalokat jutalmaztak
"...A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara az Innováció Fidelissima-projekt keretében hirdetett hallgatói pályázatot, A jövő szakemberei az innováció szolgálatában címmel...."

Nógrád Megyei Hírlap, 2015. július 17., péntek, 5. oldal
Gazdálkodók, kutatók figyelem!


Vas Népe, 2015. július 17., péntek, 1+6. oldal
Sikeresek a sikerről

"...Sikertörténetekből, tejből és blogból meríthettek motivációt az érdeklődök vállalkozásukhoz. Jó ötlet, erős hit és szakértelem: ha ez a három megvan, belevághatunk a vállalkozásba...."

Biztositasiszemle.hu, 2015. július 17., péntek
Biztosítási innováció: számos próbálkozás zajlik a piacon


Technokrata.hu, 2015. július 17., péntek
5G: Élen az Ericsson


Weborvos.hu, 2015. július 17., péntek
MTA-TE megállapodás az együttműködésről


Magyarhirlap.hu, 2015. július 17., péntek
Kiemelkedő a pályázási kedv a kkv-k körében

Magyarhirlap.hu, 2015. július 17., péntek
Népszerűek az uniós pályázatok

Mfor.hu - 2015. július 17., péntek
OTP: uniós forrás nélkül alig lenne kkv-s beruházás

Profitline.hu, 2015. július 17., péntek
Kiemelkedő a pályázási kedv a kkv-k körében az OTP felmérése szerint

Agrarhirek.hu, 2015. július 17., péntek
Az EU innovációs fókuszcsoportokat indít gazdálkodóknak és kutatóknak

Autopro.hu, 2015. július 17., péntek
Tízből kilenc kkv pályázna

Kisalfold.hu, 2015. július 17., péntek
Fiatalokat jutalmaztak a kamarában

News4business.hu, 2015. július 17., péntek
Startup.Coach - találkozóhely induló cégeknek

Piacesprofit.hu, 2015. július 17., péntek
Tolonganak az uniós pénzekért

Stop.hu, 2015. július 17., péntek
Az OTP felmérése szerint kiemelkedő a pályázási kedv a kkv-k körében

Vg.hu, 2015. július 17., péntek
Lelkesen pályáznak a kkv-k az uniós forrásokra

Naplo.hu, 2015. július 17., péntek
Az Ady-gimnázium ifjú feltalálója
"...Interjú: Rácz Grétával, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny II. helyezettjével Az Ady-gimnázium ifjú feltalálója Gréti és az akvapóniás rendszere Rácz Gréta találmánya megkönnyíti az emberek hétköznapi életét. A fiatalokat találmányok készítésére, kutatások és fejlesztések végzésére ösztönözik a természettudományos, műszaki, környezetvédelmi és egyéb területeken a Magyar Innovációs Szövetség Ifjúsági Tehetségkutató Versenyén..."

Magyar Hírlap, 2015. július 18., szombat, 9. oldal
Népszerűek az uniós pályázatok

Napi Gazdaság, 2015. július 18., szombat, 11. oldal
Sorban állnak a vállalatok az uniós pályázati pénzekért


Magyar Hírlap - 2015. július 18., szombat
Népszerűek az uniós pályázatok
"...Mint ismert, néhány napja jelent meg a június elején meghirdetett, kifejezetten a kkv-kat célzó első két Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP-) pályázat kitöltőprogramja, így ténylegesen benyújthatják pályázataikat a vállalkozások..."

Hajdú-Bihari Napló, 2015. július 18., szombat, 8. oldal
Az Ady-gimnázium ifjú feltalálója
"...A fiatalokat találmányok készítésére, kutatások és fejlesztések végzésére ösztönözik a természettudományos, műszaki, környezetvédelmi és egyéb területeken a Magyar Innovációs Szövetség Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyén. A pályázaton részt vett iskolánk 10. A osztályos tanulója, Rácz Gréta is, akinek a találmánya megkönnyíti az emberek hétköznapi életét..."

Design.hu, 2015. július 18., szombat
Design Világnap 2015 kerekasztalbeszélgetés

Gondola.hu, 2015. július 18., szombat
Így lehet Magyarország vonzó befektetési célpont
"...A tudás két forrását, az oktatást, valamint a kutatás-fejlesztés-innovációt gazdaságközelivé kell tenni ahhoz, hogy Magyarország igazán vonzó befektetési célpont legyen, ezáltal növekedjen a hozzáadott érték, emelkedjenek a jövedelmek, gyarapodjon a társadalom..."

Hirado.hu, 2015. július 18., szombat
Így lehet Magyarország igazán vonzó befektetési célpont

Orientpress.hu, 2015. július 18., szombat
Parragh: gazdaságközelivé kell tenni a tudást

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2015. július 18., szombat
Innováció! Mukoggy! Mukoggy!

Erdon.ro, 2015. 2015. július 18., szombat
Parragh László: a tudást gazdaságközelivé kell tenni

Magyarszo.com, 2015. július 18., szombat
Átfogó intézményrendszerre van szükség
"...A startup vállalkozásokat fontos támogatni, mert magas innovációs kapacitással rendelkeznek és képesek a nemzetközi piacokon fennmaradni. A stratégia tartalmazza a versenyképes tudás biztosítását, ebből a célból szeretnénk bevezetni választható tantárgyként a vállalkozási ismereteket a középiskolákba és a felsőoktatási intézményekbe...."

Sikerado.hu, 2015. július 18., szombat
"A tudást gazdaságközelivé kell tenni"


Vg.hu, 2015. július 18., szombat
A gazdaság és a tudás kapcsolatát szorosabbra kell fűzni


Divany.hu, 2015. július 19., vasárnap
Nézzen feltörekvő magyar művészeket Bécs felett!

Gazdasagportal.hu, 2015. július 19., vasárnap
A tudást gazdaságközelivé kell tenni

Hirek.prim.hu, 2015. július 19., vasárnap
Tudományos-technológiai dokumentumfilm-sorozatot indít a GE

Szegedi-hirhatar.hu, 2015. július 19., vasárnap
Sorban áll a kkv-szektor az uniós pályázati pénzekért
"...A kormányzat által március végén elfogadott, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról hozott kormányhatározat szerint az idei GINOP pályázatok finanszírozására összesen több mint 300 milliárd forintot különítettek el..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2015. július 20., hétfő, 15. oldal
Ausztrál kutatók sikere

Insiderblog.hu, 2015. július 20., hétfő
Újabb magyar vállalkozás mutatkozhat be Izraelben

Somogyma.hu, 2015. július 20., hétfő
EU források: kiemelkedő pályázati kedv a korábbi nyertes kkv-k között

Profitline.hu, 2015. július 20., hétfő
A Széchenyi Tőkealap portfóliócégeinek közel 80%-a innovatív

Itextreme.hu, 2015. július 20., hétfő
15. Harsányi István-díj pályázat

Itextreme.hu, 2015. július 20., hétfő
Közös kutatás-fejlesztés a méréstechnika és a szoftverfejlesztés területén

Mediainfo.hu, 2015. július 20., hétfő
Virtuális találkozóhely jött létre induló cégeknek

News4business.hu, 2015. július 20., hétfő
Tízből hat vállalkozás növelni tudta árbevételét 2014-ben

Profession.hu, 2015. július 20., hétfő
Egyre több szakmunkás tud elhelyezkedni
"...A tudás két forrását, az oktatást, valamint a kutatás-fejlesztés-innovációt gazdaság-közelivé kell tenni..."

Pannonnovum.hu, 2015. július 20., hétfő
Tízből kilenc kkv pályázna

Agrárágazat, 2015. július 21., kedd, 14-17. oldal
Pályázati aktualitások
"...Két új, a mikro-, kis és középvállalkozások (kkv) versenyképességét és fejlesztését támogató felhívás jelent meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében, összesen 85 milliárd forint értékben. A nem mezőgazdasági mikro-, kis és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére kiírt felhívás 65 milliárd forintos keretösszegéből lehetőség nyílik modern eszközés gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a versenyképesség feltételeinek megteremtésére és fenntartására..."

Agrárágazat, 2015. július 21., kedd, 18. oldal
Mi vár a magyar gazdaságra?


Eupalyazatiportal.hu, 2015. július 21., kedd
Nagy az érdeklődés az új kapacitásbővítést támogató mikro, kis-és középvállalkozások számára kiírt pályázat iránt!

Magyarhirlap.hu, 2015. július 21., kedd
Sikeres a Siemens és a BME K+F projektje


Nol.hu, 2015. július 21., kedd
Pénzért tárulnak az EU kapui


Profitline.hu, 2015. július 21., kedd
Gyógyszerkutatásban és -gyártásban működik együtt az SZTE és a Goodwill Pharma Kft.


Profitline.hu, 2015. július 21., kedd
Jelentős eredmények a Siemens és a BME közös K+F projektjében


Gyartastrend.hu, 2015. július 21., kedd
Eredményesen zárult a Siemens és a BME k+f projektje


Innoportal.hu, 2015. július 21., kedd
Együtt kutat és fejleszt a Goodwill Pharma a szegedi egyetemmel


Innoportal.hu, 2015. július 21., kedd
Lezárult a Siemens és a BME közös innovációs projektje


Villtech.hu, 2015. július 21., kedd
Jelentős eredménnyel zárult a Siemens és a BME közös K+F projektje


Edupress.hu, 2015. július 21., kedd
Közösen kutatott a Siemens és a BME

Webradio.hu, 2015. július 21., kedd
Jelentős eredmények a Siemens és a BME közös K+F projektjében


Techmonitor.hu, 2015. július 21., kedd
Jelentős eredménnyel zárult a Siemens és a BME közös K+F projektje


Itbusiness.hu, 2015. július 21., kedd
Fog pénzt hozni a designipar


Pannonnovum.hu, 2015. július 21., kedd
Parragh: gazdaságközelivé kell tenni a tudást


Pannonnovum.hu, 2015. július 21., kedd
Indul az új EU-s kapacitásbővítő pályázaton? Ezt érdemes tudnia!


InfoRádió, 2015. július 21., kedd
Jelentős eredménnyel zárult a kutatás-fejlesztési projekt


Délmagyarország, 2015. július 22., szerda, 7. oldal
Együttműködnek a gyógyszergyártásban
"...Az SZTE és a Goodwill Pharma Kft. együttműködik a kutatás- fejlesztés és innováció területén, projektötleteket gyűjtenek. Figyelik a közös kutatási és innovációs, valamint oktatási projektekhez bevonható támogatásokat és finanszírozási lehetőségeket, és közös pályázatokat nyújtanak be..."

Délvilág, 2015. július 22., szerda, 7. oldal
Együttműködnek a gyógyszergyártásban

Autopro.hu, 2015. július 22., szerda
Elektromos autók töltéséről kutatott a Siemens és a BME


Elektronet.hu, 2015. július 22., szerda
Jelentős eredmények a Siemens és a BME közös K+F projektjében


Magyarszo.com, 2015. július 22., szerda
Új fejezet nyílhat az egészségiparban a szerb-magyar együttműködés nyomán

Gyartastrend.hu, 2015. július 22., szerda
"Érdekes lenne Jedlik Ányos fejével gondolkodni"

Pannonrtv.com, 2015. július 22., szerda
Közzétették a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiáját
 "..."Ezen ismeretek híján kevesen kezdenek el vállalkozni, félnek a vállalkozástól, márpedig a stratégia olyan irányelveket fogalmaz meg, amelyek a Start Up nevű vállalkozásoknak a beindítását javasolják, tehát nemzetközi piacokra való termelést, innovatív termelést, illetve a termelésnek az innováción alapuló szervezését." A már meglévő, határon átnyúló gazdasági vagy vállalkozói kapcsolatok jó kiindulópontot jelenthetnek a kezdő vállalkozók számára is..."

Keol.hu, 2015. július 22., szerda
Open: amivel Európa elé állunk
"...Lehet szó akár kis-, akár nagyléptékű projektekről, mindazonáltal engedélyezni kell, hogy szakértők hajtsák végre ezeket, valamint biztosítani kell a pénzügyi, anyagi és technikai jellegű támogatást is; • innováció-képessé tenni az ifjúsági szektort, hogy új lehetőség legyen a fiatalok számára a foglalkoztatáshoz és a részvételhez helyi, regionális, hazai és nemzetközi szinten is..."

Euronews.com, 2015. július 22., szerda
Szeptemberben indul az uniós befektetési terv

Erdelyfm.ro, 2015. július 22., szerda
15 milliárd lejt szán kutatásokra Románia a következő 5 évben

Computerworld.hu, 2015. július 22., szerda
Lányok az informatikában - Tusnádfürdőn is

Bitport.hu, 2015. július 22., szerda
Felejtsük el az IKT-t, beszéljünk inkább digitális gazdaságról!

Alfoldiregiomagazin.hu, 2015. július 22., szerda
OPEN: AMIVEL EURÓPA ELÉ ÁLLUNK

M1, 2015. július 22., szerda
Hatalmas az érdeklődés a GINOP pályázataira

M1, 2015. július 22., szerda
Szerbia és Magyarország egészségipari együttműködésének lehetőségeiről tárgyaltak Szolnokon

M1, Híradó este, 2015. július 22., szerda
Új fejezet nyílhat a magyar-szerb gyógyászati együttműködésben

Napi Gazdaság, 2015. július 23., csütörtök, 16. oldal
Tanulás és együttműködés a hatékonyságjavítás kulcsa

Napi Gazdaság, 2015. július 23., csütörtök, 16. oldal
Örömmel újra pályáznának a kkv-k

Napi Gazdaság, 2015. július 23., csütörtök, 13. oldal
EU-s pénzek: módosítana a kormány

Hajdú-Bihari Napló, 2015. július 23., csütörtök, 4. oldal
Vállalkozói Fejlesztési Központ

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2015. július 23., csütörtök, 2. oldal
Vállalkozásfejlesztési szakmai napok - néhány résztvevő szemével

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2015. július 23., csütörtök, 2. oldal
Szakmai út az innováció szolgálatában

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2015. július 23., csütörtök, 2. oldal
Ehhez bezzeg van eszed!

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2015. július 23., csütörtök, 4. oldal
Női Innovátorok Európai Díja 2016 - Horizont 2020 pályázat

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2015. július 23., csütörtök, 4. oldal
Piacra lépés támogatása

Székely Hírmondó, 2015. július 23., csütörtök, 5. oldal
Pénz kutatásokra
"...A kormány tegnap elfogadta a 2015 és 2020 közötti kutatási, fejlesztési és innovációs országos tervet. Eszerint az ipar és a beruházók részéről a biokémiai, az információs-technológiai, az energetikai, környezetvédelmi, illetve az öko-nano technológiás kutatások számítanak prioritásnak..."

Székely Hírmondó, 2015. július 23., csütörtök, 14. oldal
Tusványos 26

Holvezessek.hu, 2015. július 23., csütörtök
Jelentős eredménnyel zárult a Siemens és a BME közös kutatás-fejlesztés projektje

Hirmondo.ro, 2015. július 23., csütörtök
Első nap Tusványoson
"...A 2007-2013-as periódusban a romániai bankok vállalkozásellenes politikát folytattak, a kis- és középvállalkozóknak még azt az önrészt sem biztosították, amivel lehívhatták volna a Bukarestben "heverő" európai uniós pénzeket..."

Hirmondo.ro, 2015. július 23., csütörtök
Tusványos 26

Napigazdasag.hu, 2015. július 23., csütörtök
Örömmel újra pályáznának a kkv-k

Napigazdasag.hu, 2015. július 23., csütörtök
EU-s pénzek: módosítana a kormány

Szabadujsag.com, 2015. július 23., csütörtök
Varga Mihály Tusványoson: növekedési pályán a magyar gazdaság

Sikerado.hu, 2015. július 23., csütörtök
"Növekedési pályára állt a magyar gazdaság"

Klubradio.hu, 2015. július 23., csütörtök
Növekedési pályán a magyar gazdaság - Varga

Kecskemeti-hirhatar.hu
Open: amivel Európa elé állunk

Atv.hu, 2015. július 23., csütörtök
Varga Mihály: működnek a reformok

Tudositok.hu, 2015. július 23., csütörtök
Ülésezett az Egészségipari-Gyógyszeripari munkacsoport - szerb-magyar együttműködés

Hvg.hu, 2015. július 23., csütörtök
Egy liberális Tusnádfürdőn

Gepnarancs.hu, 2015. július 23., csütörtök
Varga Mihály szerint működnek a reformok

Figyelo.hu, 2015. július 23., csütörtök
Magasabb fizetést ígért Varga Mihály

Erdely.ma, 2015. július 23., csütörtök
Tusványos - Varga Mihály: növekedési pályán a magyar gazdaság, működnek a reformok

Computerworld.hu, 2015. július 23., csütörtök
Megszüntetheti az erdélyi magyarságon lévő nyomást az innováció

Pannonnovum.hu, 2015. július 23., csütörtök
Nyolc hónapja hiába vár több száz pályázó - Mikor lesz eredmény?

Pannonnovum.hu, 2015. július 23., csütörtök
Elektromos autók töltéséről kutatott a Siemens és a BME

Napi Gazdaság, 2015. július 24., péntek, 10. oldal
A Tusványos-Brüsszel-tengely

Világgazdaság, 2015. július 24., péntek, 2. oldal
Nem siet a kormány a kiírással
EU-pályázatok 900 milliárd fölé emelkedik a gazdaságfejlesztési források idei összege

Nógrád Megyei Hírlap, 2015. július 24., péntek, 5. oldal
"Működnek a reformok"

Szabadság, 2015. július 24., péntek, 1+4. oldal
Tusványosi előadások és programok

Szabadsag.ro, 2015. július 24., péntek
Varga Mihály: növekedési pályán a magyar gazdaság

Hajdupress.hu, 2015. július 24., péntek
Ehhez bezzeg van eszed! - INNOVA agyüzem indult

Promenad.hu, 2015. július 24., péntek
Az FM is támogatja az egységes Kárpát-medencei gazdaságfejlesztést

Stop.hu, 2015. július 24., péntek
Az NI debreceni nyitott laboratóriumában CERN-kutatók is dolgoznak

Napigazdasag.hu, 2015. július 24., péntek
A Tusványos-Brüsszel-tengely

Hajdupress.hu, 2015. július 24., péntek
CERN-kutatók is dolgoznak az NI debreceni nyitott laboratóriumában

Gyartastrend.hu, 2015. július 24., péntek
Az NI Science Parkban tervezik a részecskegyorsítók új generációját

Beol.hu, 2015. július 24., péntek
Tizenkilenc településen valósul meg mintaprogram
"...Az egyik a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), erre 2733 milliárd forint használható fel a foglalkoztatás bővítésére, az új vállalkozások számának növelésére. Térségünkben a mezőgazdasági programok népszerűek, a településvezetők a háztáji gazdálkodásban látják a lehetőséget..."

Beol.hu, 2015. július 24., péntek
Kiváló lehetőség a dél-békésieknek

Autopro.hu, 2015. július 24., péntek
Részecskefizikusok az NI laborjában

Pestisracok.hu, 2015. július 24., péntek
Tojásfestő robot - ilyen is van Tusványoson

Computerworld.hu, 2015. július 24., péntek
Okos város támogatás a BME-nek

Computerworld.hu, 2015. július 24., péntek
DebreCERN kutatói

KlubRádió, Megbeszéljük, 2015. július 24., péntek
Bojár Gábor is beszédet mondott a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban

Napi Gazdaság, 2015. július 25., szombat, 1+13. oldal
Egymilliárd euró a közigazgatásra

Vg.hu, 2015. július 25., szombat
Nem siet a kormány a kiírással

Napigazdasag.hu, 2015. július 25., szombat
Egymilliárd euró fordítható a közigazgatás fejlesztésére

Dehir.hu, 2015. július 25., szombat
Egymilliárd euró fordítható a hazai közigazgatás fejlesztésére

Iszolnok.hu, 2015. július 25., szombat
Új fejezet nyílhat az egészségiparban a szerb-magyar együttműködés nyomán

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2015. július 25., szombat
Napokon belül megjelenhet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program idei évre szóló fejlesztési keretének módosított változata

Napi Gazdaság, 2015. július 27., hétfő, 15. oldal
Jubilált az Eureka
"...Európa egyik vezető kutatás-fejlesztési és innovációs nemzetközi együttműködése, az Eureka nemrég volt 30 éves..."

Napi Gazdaság, 2015. július 27., hétfő, 1+11. oldal
Bíznak a jövőben, bővítenének a kisvállalatok

Népszabadság, 2015. július 27., hétfő, 13. oldal
Okosan csenget egy kicsit
Innováció A magyar fejlesztésű ShokaBell a biciklilopást is jelzi

Békés Megyei Hírlap, 2015. július 27., hétfő, 1+4. oldal
Több százan a programban

Napigazdasag.hu, 2015. július 27., hétfő
Kisvállalati roham az uniós pénzekért

Napi.hu, 2015. július 27., hétfő
Imádják ezt a lehetőséget a magyar cégek

Napi.hu, 2015. július 27., hétfő
Jelentős az érdeklődés a kapacitásbővítési pályázatok iránt

Dehir.hu, 2015. július 27., hétfő
Már ezerhatszáz hazai vállalkozás pályázott június óta

Privatbankar.hu, 2015. július 27., hétfő
Megrohanták az uniós kasszát a magyar cégek

Mfor.hu, 2015. július 27., hétfő
Már 1600 vállalkozás pályázott június óta

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. II. negyedév, 2. oldal
Visegrádi Szabadalmi Intézet - újabb fontos lépések

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. II. negyedév, 2. oldal
Az Innovációs Unió 2015. évi országrangsora

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. II. negyedév, 3. oldal
Szellemitulajdon-védelem és vállalati teljesítmény Európában

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. II. negyedév, 4. oldal
A szellemi tulajdon világnapja - 2015

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. II. negyedév, 4. oldal
24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2015. II. negyedév, 7. oldal
Megjelent a Start-up Guide 10
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.