XXV. évf. | 2015. június 30. | 13. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg.
A következő megjelenés időpontjai 2015. július 28.*

*A MISZ júl. 8-i választmányi üléséről szóló beszámoló elérhető lesz honlapunkon 2015. július 14-től.

Kibővített választmányi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség kibővített választmányi és elnökségi ülését 2015. július 8-án, 14 órakor tartja.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a legutóbbi választmányi ülés óta végzett munkáról;
2. Rákossy Balázs, NGM államtitkár előadása a 2014-2020. évi EU-s pályázati lehetőségekről.

Információs Társadalom Parlamentje

2015. június 18-19-én, az Országházban újra összeültek az információs társadalom fejlesztésében meghatározó kormányzati, civil és vállalati szereplők. Az esemény célja az volt, hogy a legszélesebb és legváltozatosabb szakmai kör mondhassa el véleményét az információs társadalom formálásában meghatározó döntéshozóknak.

Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Frischmann Gábor, alelnök vett részt. A csütörtök délelőtti plenáris ülésen elsősorban a kormányzat, a leginkább érintett állami intézmények és a legnagyobb hazai cégek képviselői fejtették ki elkötelezettségüket az információs társadalom építése mellett. Külön hangsúlyt kapott az ICT, az innováció, a szakember-utánpótlás és a humán befogadó-készség kapcsolata.

A délutáni szekcióülések közül "Az informatika térhódítása a gazdaságban" szekció érintette leginkább az innováció kérdéskörét. Néhány részlet a kerekasztal-beszélgetés iparági és állami résztvevőitől:
- "A nem innovatív cégek el fognak tűnni az ICT szegmensből."
- "Aki ebben az iparágban hosszabb távon fejlődni, növekedni akar, ki kell, hogy lépjen a nemzetközi piacra. Magyarország nem célpiac. Ezért koncentrál a támogatási rendszer is a nemzetközi kilépésre..."
- "Mik a fő hiányok a KKV-k terén? Sajnos az alapok is sokszor hiányoznak: nyelvtudás, tárgyalóképesség stb. A cél-országbeli marketing és értékesítési képességeket még lehet partnerséggel pótolni, de a megjelenés alapfeltételeit nem igazán."
- "A ma Magyarországról hiányzó 20 ezer IT szakember 600 milliárdos GDP hiányt okoz!"
- "Nincs nyersanyag az IT szakemberképzéshez. Kell kívülről is behozni képezhető tömegeket! Ez egy komplex megközelítést igényel a toborzástól kezdve a munkavállalás megkönnyítésén és támogatásán keresztül a letelepedés támogatásig."
- "Az innovációs kapacitás 70%-a a közép-magyarországi régióban van. Hogyan fogja tudni a maradék 30% hasznosan felszívni a hatalmas támogatási pénzeket?"
- "Vizsgálta már valaki a korábbi támogatások tényleges hasznosulását?"
- "A következő időszakban viszonylag jelentős lesz a visszafizetendő támogatások mértéke is. Az ehhez szükséges mechanizmusok és intézményrendszer kialakítása hosszú időt vesz igénybe."
- "A visszafizetendő támogatások komoly előnye, hogy a pályázókat felelős pályázásra és üzleti megfontolásokra kényszeríti és ezért nem "ajándék pénzként" kezelik."
- "Az oktatást - és nemcsak az IT szakemberoktatást- mindennél nagyobb prioritással kell kezelni."
- "Az innovatív ICT cégeknek "kánaán" jön, olyan mennyiségű forrás kihelyezésére várhatók a közeljövőben pályázatok."

VRIC taggyűlés

2015. június 29-én, tagszervezetünk, a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. (VRIC) veszprémi székhelyén tartott taggyűlést, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató vett részt.

A taggyűlésen elfogadták a 2015. évre szóló üzleti tervet, az FB elnökének észrevételeit is figyelembe véve. Balogh Sándor ügyvezető igazgató beszámolt az ENTUDAT c. projekt állásáról. A taggyűlés egyhangúlag döntött banki hitel felvételéről a projekt zárásának finanszírozásához, illetve az ügyvezető és az FB-tagok javadalmazásáról.

A VRIC Nonprofit Kft. eddigi tevékenységéről a www.vric.hu oldalon lehet részletes információkhoz jutni.

A MTA és az Audi Hungaria együtt fejleszti a jövő autóit

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Tudományos Akadémia és az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. 2015. június 25-én. Az együttműködés bázisaként az MTA új kutatóközpontot alapít Győrben. A Járműtechnológiai Kutatások Kiválósági Központja (J3K) a győri Széchenyi István Egyetemen jön létre, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI) és a győri egyetem közreműködésével. Az új kutatóközpont működését az MTA, az Audi Hungaria, az egyetem és Győr városa együtt biztosítja, erről külön megállapodást írtak alá.

A J3K a hazai járműipar fejlődése és fejlesztése szempontjából fontos felfedező és kísérleti kutatásokkal foglalkozik. A J3K - szakmai és tudományos profiljának kialakítása során - a legújabb irányítási és infokommunikációs technológiák, illetve a kapcsolódó matematikai módszerek kifejlesztését, az anyagtudomány jármű-technológiában megjelenő problémáinak megoldását és alkalmazását, valamint az Industrie 4.0 irányultságú termelésinformatikai alap- és alkalmazott kutatásokat kívánja fő céljai közé helyezni. Az együttműködő felek olyan új kutatási innovációs centrum létrehozására törekednek, amely a dinamikusan fejlődő hazai járműiparral együttműködni képes, nemzetközileg elismert kutatóhellyé növekedhet az elkövetkező években.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

26. Nemzetközi Élővilág Kutató Hét

A Schweizer Jugend Forsch szervezete 2015. június 20. és június 27. között tartotta a 26. Nemzetközi Élővilág Kutató Hetet (International Wildlife Research Week). Magyarországról Rozgonyi Áron, a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny III. díjban részesített fiatalja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója vehetett részt, a Magyar Innovációs Szövetség ajánlásával. A rendezvény helyszíne Valchava volt, a kutatások Val Müstair területén zajlottak. Az eseményen Svájc, Németország, Málta, Norvégia, Svédország, Csehország, Észtország és Portugália diákjai vettek még részt.

A héten a diákok 2-4 fős csoportokban dolgozhattak, egy általuk választott kutatási témán. Rozgonyi Áron egy háromfős csoportban, két svájci lány társaságában vizsgálta azt, hogy milyen rovarok és mi célból töltik meg a Gentiana clusii és Gentiana acaulis növényeket apró levelekkel, földdel, fűvel. A hangyák hosszú távú és nagy teherbírására, továbbá a felfedezett hangyafészkekre való tekintettel, a diákok végül egy hipotézist állítottak fel, mely szerint a hegyekben megtalálható hangyák töltik meg a tanulmányozott növényeket. A kapott eredményeket nyílt előadássorozat keretében prezentálták.
A fiatal tehetség kiutazását a Nemzeti Tehetség Program keretében a Tehetséghidak Program kiemelt projekt (TÁMOP 3.4.5) finanszírozta a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) koordinálásával.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szellemitulajdon-védelem és vállalati teljesítmény Európában

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) 2015. június 18-án mutatta be legújabb elemzését "Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic analysis" címmel, amely az európai vállalatok iparjogvédelmi aktivitása és gazdasági teljesítménye közötti összefüggésekre fókuszál. Az eredmények alapján a szellemi tulajdonnal rendelkező vállalkozások több egy alkalmazottra jutó bevételt generálnak, több munkaerőt foglalkoztatnak és magasabb bért fizetnek a munkavállalóiknak.

A tanulmány szerint az európai nagyvállalatok 40%-a rendelkezik szabadalommal, védjeggyel vagy formatervezésiminta-oltalommal, míg a hasonló kkv-k aránya 9%. A szellemi tulajdonnal rendelkező cégek átlagosan 547 munkavállalót alkalmaznak, vagyis közel hatszorosát a többi piaci szereplő 94 fős átlagának. A szellemi tulajdonnal bíró vállalkozások átlagosan 28%-kal több egy főre eső bevételt generálnak: az egyes oltalmi formákat tekintve ez az arány 26% a szabadalom, 29% a védjegy és 31% a formatervezésiminta-oltalom esetében. A szellemi tulajdont birtokló társaságok 20%-kal magasabb bért fizetnek alkalmazottaiknak: 41%-kal többet a szabadalmak, 23%-kal többet a formatervezésiminta-oltalmak és 19%-kal többet a védjegyek birtokosai. Amennyiben a cégek méretét vizsgáljuk, a szellemi tulajdonnal rendelkező kkv-k 32%-kal nagyobb egy főre eső bevételt generálnak, mint a többi kkv. A nagyvállalatok esetében ugyanez a mutató 4%.

A legnagyobb mértékben azok a cégek tudják növelni egy főre eső bevételeiket, amelyek védjeggyel (30%), illetve védjeggyel és formatervezésiminta-oltalommal rendelkeznek (39%). A szabadalommal rendelkező cégek ugyanannyi prémiumra képesek, mint a formatervezésiminta-oltalommal vagy szabadalommal és formatervezésiminta-oltalommal egyidejűleg bíró társaságok (15%). 16%-os profitnövekedést tapasztalhattak a mindhárom oltalommal rendelkezők, illetve 17%-os a bevétel-növekedés kapcsolható azokhoz a szervezetekhez, akik szabadalmat és védjegyet is birtokolnak.

Az ökonometriai elemzések azt mutatják, hogy 10%-os növekedés a közösségi védjegyek számában 2,8%-os, míg 10%-os nemzeti védjegynövekedés 5,2%-os egy főre eső bevétel-növekedéssel párosul. A szabadalmakra vetítve ugyanezt az európai szabadalmak számának 10%-os növekedéshez 1,8%, a nemzeti szabadalmak számában 10%-os növekedéshez 4,6% bevételgyarapodás kapcsolható. A nemzeti formatervezésiminta-oltalmak számának 10%-os emelkedése a tapasztalatok szerint egybeesik a vállalati bevétel 0,7%-os növekedésével.

Az elemzéssel kapcsolatos bővebb információ elérhető az OHIM honlapján az alábbi linken:
https://oami.europa.eu/OHIMportal/en/web/observatory/ip-contribution.

Megjelent a Start Up Guide, a kreatív startupok "Bibliája"

Az induló kreatívipari vállalkozások számára nélkülözhetetlen, naprakész kiadvánnyal jelentkezik a Magyar Formatervezési Tanács (MFT). A MFT küldetése, hogy a formakultúra eszközeivel hozzájáruljon a GDP növeléséhez és az életminőség javításához; ennek pedig szerves része a kreatívipar fiataljainak pályakezdése, a vállalkozások alapításának ösztönzése és támogatása.

Az átlátható struktúrába rendezett elektronikus jegyzet segítséget nyújt a kreatív generáció fiataljainak, végzős design- és művészeti hallgatóknak, pályakezdőknek és újrakezdőknek abban, hogy a korlátlan lehetőségeket kínáló kreatívipari-piaci környezetben érvényesülni tudjanak. A 2007-ben indult Start Up Guide idén megújult külsővel jelenik meg, de tartalma is jelentősen frissült: nemcsak a korábbi fejezetek aktualizálását tartalmazza, hanem kiegészült a közösségi finanszírozás részleteivel, belekerült az iránymutatás arra vonatkozóan, hogy egy ötletből hogyan lehet befektetői prezentáció, és kitér a Széchenyi 2020 programra is.
A Magyar Formatervezési Tanács által gondozott Start Up Guide 10. elektronikus formában (PDF) érhető el. A kiadványt minden érdeklődő ingyenesen letöltheti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapjáról.

Pályázati felhívás

Innovációs pályázati felhívás

Tavasszal a Parlamentben tagvállalatunk, a Sanatmetal Kft. kapta meg a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíjat és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díját a Vortex poliaxiális lemezrendszer kifejlesztéséért és gazdasági eredményekért. A Nagydíjjal járó egymillió forint pénzjutalmat a vállalkozás megduplázza kettőmillió forintra, és a magyar orvos-innovatőrök innovációs elképzeléseinek támogatására fordítja.

Keresik és díjazzák azon termék ötleteket a traumatológiai-, ortopédiai-, és gerincsebészeti területeken, amelyekből a fejlesztési folyamat végén nemzetközileg is értékesíthető, az innovatőrnek és a vállalkozásnak gazdasági hasznot is hozó termék születhet. A pályázat formai és szakmai követelményei, csatolandó formanyomtatványai elérhetők az alábbi linken.

Díjazás:
1. Díj: 500 000 Ft.
2. Díj: 300 000 Ft.
3. Díj: 200 000 Ft.
További jutalmak 50-150 E Ft értékben.

A beadás formája: e-mailben az innovacio@sanatmetal.hu címre, vagy postai úton a Sanatmatal Kft. Eger, Faiskola út 5. címre, ez esetben a borítékon tüntessék fel az "Innovációs pályázat" feliratot.
Beadási határidő: 2015. szeptember 15.

Elbírálási határidő: 2015. október 15.
Az elbírálást a Sanatmetal kutatás-fejlesztésben dolgozó szakemberei és orvos-tanácsadók végzik. A fejlesztendő témákban kétoldalú megállapodást kötve, konzultációs keretek közötti együttműködésben számítanak az ötletadó támogatására.

Szakirodalomfigyelő

Jason R. Rich: The Crowd Funding Services Handbook - Raising the Money You Need to Fund Your Business, Project, or Invention (A közösségi finanszírozás szolgáltatások kézikönyve - Hogyan szerezzük meg a pénzt vállalkozásunk, projektünk vagy találmányunk finanszírozásához) - Wiley, 2014
Dr. Osman Péter

Amióta világ a világ, az innovációs fejlesztés egyik legnehezebb akadálypályája a szükséges finanszírozás megszerzése. Az erre szakosodott finanszírozók - kockázati tőke, vállalatközi fejlesztőtőke befektetők, üzleti angyalok - mellett a világhálón most egy gyorsan fejlődő újabb lehetőség is megjelent: a közösségi finanszírozás.

"A közösségi finanszírozás a start-up-ok finanszírozásának új módja a hálózatos világban. Hozzá segítő szolgáltatás már sok működik az interneten, s a lehetőségek nagy választékát kínálják a törekvő vállalkozóknak."- a Wiley ajánlójából. Ehhez szolgál útmutatóként a finanszírozás terén (is) kiemelkedően jó szakkönyvekkel szolgáló kiadó e kötete. Szerzője széles látókörű szakértő: író, újságíró, 55+ könyve jelent meg, vezető lapok és magazinok közlik írásait, témái széles spektrumában szerepelnek digitális technikák, finanszírozás, közösségi finanszírozás (továbbiakban CF), elektronikus kereskedelem. Könyve a témát abszolút gyakorlatiasan tárgyalja: példákkal van tele - sikeres szakértőket mutat be, továbbá vállalkozókat, kisvállalatok vezetőit, feltalálókat, művészeket és más alkotókat, akik sikeresen használták fel a CF-t terveik megvalósítására. Egy-egy fejezetben mélyinterjúkat közöl, több CF platform vezetőivel, erre szakosodott jogászokkal, tanácsadóval, online-marketing specialistával. Felsorakoztatja így finanszírozott projektek széles spektrumát is. Utóbbiak közül sokhoz az internet linkjüket is megadja, hogy alaposabban tanulmányozhassuk azokat.

Néhány a könyvéből vett idézet mondandója velejéről:
"Az utóbbi években a CF a forrásbevonás rendkívül népszerű és életrevaló módja lett a vállalkozóknak, feltalálóknak, iparosoknak, kisvállalkozások működtetőinek, és mindenkinek, hogy gyorsan, legálisan és módszeresen tőkét szerezzenek új vállalkozás elindításához, új találmány termékké fejlesztéséhez és annak eladásához, projektek finanszírozásához. (...) A CF arról szól, hogy megszólítod az embereket, vegyenek részt a projekted finanszírozásában." Ámde: "Egy bejáratott hálózat nélkül, s a képesség nélkül, hogy hatékonyan használd az internetet a velük való kommunikációra, sokkal nehezebb sikeresen megvalósítani egy finanszírozási kampányt." E képesség elsajátítását kínálja itt.

"Létrehozni és menedzselni egy sikeres CF kampányt időt igényel, valamennyi pénzt, gondos tervezést, széleskörű kutatást, és sok kemény munkát. Ez nem elkerülhető, és nem is rövidíthető le! Ha így akarod finanszírozni a projekt elképzelésedet, a feladatok széles körét kell egyidejűleg menedzselned, egy sor intelligens döntést hoznod, és belefektetni a mindehhez szükséges időt és erőfeszítést. Csak így van esélyed a sikerre. (...) Ahogy itt felfedezed, projektek hozzád hasonló létrehozóinak ezrei érték így el, hogy különféle projektek nagy tömegéhez megszerezzék a teljes finanszírozást valamelyik népszerű CF platform használatával. E könyv célja, hogy könnyen érthető, átfogó útmutatóként szolgáljon mindenkinek, aki sikeresen végig akar vinni CF kampányt. Segít felkészülni az ezzel járó kihívásokra, legyőzni a leggyakoribb csapdákat, továbbá teljesen kimunkálni a projekt elképzelését, és megtalálni az ahhoz legalkalmasabb CF platformot."

Rich részletes áttekintést ad az interneten elérhető CF szolgáltatásokról, a sikeres forrásgyűjtő kampány indításához szükséges dokumentációról, az ehhez felmutatandó üzleti terv, továbbá pénzügyi (megtérülési) előrejelzések kidolgozásáról. Művelettervi alapossággal segít a célcsoport megválasztásában, a kapcsolatépítésben, kampány végig vitelében.

Rákay Philip: Szabadság tér 89 - A rendszerváltoztatás aktái I. - Magánkiadás, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése

"Mélységes mély a múltnak kútja" (Thomas Mann) - ami abban elmerül, akárcsak pár évtizede is, csak nagy munkával hozható ismét felszínre. A múltat azonban ismernünk kell. Ha megvalósíthatatlan igény is, hogy tanuljunk belőle, legalább azért, hogy a feltárása több tisztánlátást hozzon, s talán még valamelyes megnyugvást is.

Rendkívül kevesen voltak, még kevesebben maradtak, akiknek széltében és mélységében teljes ismeretük volt/van a ’89-estörténtekről, s még kevesebben, akiknek azok hátteréről is. Ezért van létjogosultsága az ilyen műveknek - főként, ha sok forrást vonultatnak fel, amelyek kiegészítik egymás közléseit, narratíváit, semlegesítik egymás esetleges torzításait.

Az Alexandra Kiadó ajánlójából: "A Szabadság tér '89 című televízió műsor és a belőle készült, lebilincselő történetekkel teli, több száz - eddig ritkán publikált - archív fotóval illusztrált kétrészes könyv olyan, tabunak számító témákat is kíméletlen őszinteséggel igyekszik kibeszélni, amelyeket a rendszerváltoztatás óta eltelt negyed évszázadban nem volt divat elővenni. Rákay Philip neves történészek, művészek, politikusok bevonásával dolgozza fel a kádári-diktatúra és a rendszerváltoztatás összefüggéseit, sok mindent megvilágítva és megértetve velünk a mai magyar közéletet szétfeszítő, világnézeti vitákból is." "A könyv történészek, politikusok és közéleti emberek közreműködésével eleveníti fel a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseit, valamint azok hátterét, s az adott tematika kapcsán visszatekint a diktatúra négy évtizedére is."

Az MTVA ajánlója a könyv alapjául szolgáló műsorról kiemeli, hogy az a Rendszerváltást Kutató Történeti Intézet és Archívum valamint a XX. Század Intézet szakmai támogatásával készült, és "olyan jegyzőkönyveket, egykor titkos dokumentumokat is a nézők elé tár, amelyek árnyalják a rendszerváltoztatás évének legfontosabb momentumait, és általuk összefüggéseiben érthetjük meg, mi is történt valójában." A második kötet, amely 1989 szeptemberétől 1990 májusáig tárgyalja az eseményeket, 2015. október 23-án jelenik meg.

Rákay az első kötetről az Alexandra Könyvjelző c. magazinjának adott interjújából: "A kötet 1989. január elejétől augusztus végéig - az MTI akkori napi híreiből kiindulva, kronologikus sorrendben - tárgyalja azokat az eseményeket, amelyek a rendszerváltás története szempontjából mérföldkőnek számítanak. (...) Beszélünk Kádár megbuktatásának hátteréről, foglalkozunk az Ellenzéki Kerekasztal törekvéseivel, a márciusi eseményekkel, az ellenzék szerepével, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésével, és annak előkészítésével, az MSZMP-vagyon sorsával, a Gorenje-korszakkal (emlékszünk-e még? - OP), és a Páneurópai piknikkel is. Elmeséli titkos akcióját az a nyomozó, aki 1988-ban a BM utasítására kezdte el felkutatni Nagy Imre földi maradványainak helyét. És mivel a 25 évvel ezelőtti hírek kapcsán sok minden fölsejlik a 40 évi tartó diktatúra természetrajzából, ezért a kádári világ - sok esetben máig tabunak számító - ellentmondásait is igyekszünk körüljárni."

A riporter a könyv vizuális világáról: "Amikor kézbe vesszük, egy igen rendhagyó vizuális világba csöppenünk, amely mind tartalmában, mind esztétikai megjelenésében igazi kuriózuma lehet az idei könyvpiacnak." Rákay: "Törekedtünk arra, hogy a különleges történetekhez méltó, rendkívül kifejező és a korszak speciális hangulatát megidéző illusztrációt használjunk, hogy minden tekintetben lebilincseljük az olvasót. Sok tízezerből válogatva végül több száz fotót használtunk fel. Ezek jelentős része az MTI-MTVA gigantikus, felbecsülhetetlen kulturális értékkel bíró archívumából, ill. a korszakot megörökítő kiváló fotóművészek magángyűjteményéből került elő."

Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete - Frazeológiai etimológiai szótár - Tinta Könyvkiadó, 2015
Dr. Osman Péter ismertetése
A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 27. tagja!

A nyelv használata kommunikációs eszközként létfontosságú képességünk, s nagyon sokat árt magának, aki úgy véli, azt nem kell állandóan fejlesztenie. A szó- és kifejezéskészletet ugyanakkor másoktól vesszük át, tanuljuk, nagyrészt nem is tudatosan. Ebben az a csapda, hogy aki nem tudja, pontosan milyen jelentést, árnyalatokat hordoz egy-egy szó, kifejezés, mit idéz fel az értőkben, könnyen műveletlennek mutathatja, nevetségessé teheti magát. Végül is, okos ember tartja magát ahhoz, hogy "Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul." [1], az ebben hibázókat jogos gúnnyal szólja le, mondván "Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna." [2], s szükség esetén bölcsen bevallja, hogy "Ez nekem túl magas" [3], Gyakran érzi-mondja, hogy "Hol van már a tavalyi hó." [4], hogy "A jóból is megárt a sok." [5], s ha úgy érzi, hogy nem szolgált rá, dühösen panaszolja, hogy "A szőnyeg szélére állították." Harcos realistaként vélheti, hogy "Ábrándozás az élet megrontója", beletörődő bölcsességgel pedig mondhatja, hogy "Mindennek ellen tudok állni, csak a kísértésnek nem." Erőfeszítéseit hangsúlyozni elmondja, hogy "Minden követ megmozgatott", vagy épp, ha cinikusan szól, hogy "Kis pénz - kis foci." A közéletet látva csüggedten nyugtázza, hogy "Vajúdnak a hegyek, és nevetséges egér születik.", hogy "Ár ellen nem lehet úszni.", netán felemlegeti "Augiász istállóját", s bizony, hogy "Nyomtató lónak nem kötik be a száját.". Lenézését fejezi ki azzal, hogy valaki "Nem látja a fától az erdőt.", hogy valami "fabatkát sem ér", s nem épp az együttérzés kifejezése, hogy "ordít, mint a fába szorult féreg". Ha elege van mások mellébeszéléséből, rájuk szól: "Lássuk a medvét!", szükséghelyzetben pedig tudja, hogy "Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel!".

Az már a szellemi eleganciához tartozik, hogy tudjuk, honnan, kitől származik, amit mondunk. Praktikus is, mert segíthet, hogy helyesen használjuk és a kívánt hatást érjük el vele. Lássuk csak a fentieket - mind e kötetből van. Nagyon vázlatosan: • 1: a debreceni református kollégium egy tanárának tulajdonított mondás, jelentése, hogy ne tegyük/mondjuk, amihez nem értünk • 2: A. M. S. Boethius római író, filozófus, államférfi művéből • 3: Bibliai eredetű, Zsolt 139:6 és Péld 24:7 • 4: Villon balladájából • 5: az ókor óta ismételt bölcsesség, Voltaire is használta. A többit tessék a könyvben megnézni, érdemes, akárcsak minden benne olvasható. Okozhatnak meglepetéseket is "Mi a nyelvünket, melyet ükapáinktól örököltünk, úgy beszéljük, mint a kisgyerekek. Sok mindenre nem emlékszünk. De a nyelv, rejtetten, mindenre emlékszik." - idézi Bárdosi Kosztolányi Dezső szavait, majd így folytatja: "Szótáram elsődleges célja az volt, hogy ezekre a nyelvi kincsekre emlékezzen és emlékeztessen, fellebbentse keletkezésük titkairól a fátylat."

Műve "1800 szólás, szóláshasonlat, helyzetmondat, közmondás, szállóige pontos jelentésértelmezését, stiláris minősítését, valamint eredetmagyarázatát tartalmazza, és szemléleti, kultúrtörténeti hátterét mutatja be bőséges magyar és külföldi szakirodalomra támaszkodva, irodalmi, művészettörténeti kitekintésekkel." Sok meglepetéssel szolgál szintúgy abban, hány másik nyelvben létezik a mi szólásmondásunk megfelelője, bizonyságul arra is, mennyire közös a kultúránk itt, Európában.
Bárdosi az ELTE BTK Romanisztikai Intézetének igazgatója, egyetemi tanára, nyelvész, lexikográfus, számos, az érdeklődő laikusnak is igen izgalmas mű szerzője ill. szerkesztője. A Tinta Könyvkiadónál megjelentek: www.tintakiado.hu

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Innotéka, 2015. június 12., péntek, 20. oldal
Svéd nagydíj fertőtlenítőszerért

Pannonnovum.hu, 2015. június 12., péntek
Esélye sincs a kkv szektornak a kutatás-fejlesztésre?

Pannonnovum.hu, 2015. június 12., péntek
Magyarok csinálják a zseniális drónbiciklit

Vas Népe, 2015. június 15., hétfő, 6. oldal
A sok apró ötlet visz előre

Zalai Hírlap, 2015. június 15., hétfő, 6. oldal
Építő párbeszéd

Budapestinapilap.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszert alakítottak ki a kiemelkedő kutatóknak

Pecsinapilap.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszert alakítottak ki a kiemelkedő kutatóknak

Nyiregyhazinapilap.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszert alakítottak ki a kiemelkedő kutatóknak

Orientpress.hu, 2015. június 15., hétfő
Új rendszerben pályázhatnak a kiemelkedő kutatók

Boon.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszert alakítottak ki a kiemelkedő kutatóknak

Szon.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszert alakítottak ki a kiemelkedő kutatóknak

Haon.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszert alakítottak ki a kiemelkedő kutatóknak

Mon.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszert alakítottak ki a kiemelkedő kutatóknak

Portfolio.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszer indult kiemelkedő magyarországi kutatóknak

Autopro.hu, 2015. június 15., hétfő
Pályázatot írtak ki kutatók számára

Innoteka.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszer kiemelkedő kutatóknak

Weborvos.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszer a kiemelkedő kutatóknak

Medicalonline.hu, 2015. június 15., hétfő
A kimaradt kutatókat támogatják

Stop.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszert alakított ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) kiemelkedő kutatónak - tájékoztatta a NKFI Hivatal hétfőn az MTI-t.

Inforadio.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszert alakítottak ki a kiemelkedő kutatóknak

Webradio.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszert alakítottak ki a kiemelkedő kutatóknak

Ma.hu, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszert alakítottak ki a kiemelkedő kutatóknak

Technokrata.hu, 2015. június 15., hétfő
Átadták az idei DELFIN Díjakat

Kreativ.hu, 2015. június 15., hétfő
8 startup mutatkozott be az USA-ban

Breuerpress.com, 2015. június 15., hétfő
Papp László: Debrecen elegendő forrással rendelkezik a kutatás-fejlesztés-innováció támogatására

Hir.ma, 2015. június 15., hétfő
Új pályázati rendszert alakítottak ki a kiemelkedő kutatóknak

Figyelo.hu, 2015. június 15., hétfő
Helyben épülő innovációk

Dehir.hu, 2015. június 15., hétfő
Papp László: Debrecen elsősorban vállalati innovációban gondolkodik

Karpatalja.ma, 2015. június 15., hétfő
Pályázati kiírás “Harsányi István-díj" elnyerésére

Gazdasagiradio.hu, 2015. június 15., hétfő
Sok jó projekt kaphat pénzt

Vg.hu, 2015. június 15., hétfő
Késnek a Jeremie-hitelek

Portfolio.hu, 2015. június 15., hétfő
Jön az uniós pénzeső a kkv-knak

Pannonnovum.hu, 2015. június 15., hétfő
Roadshown mondják el, hogyan kell sikeresen pályázni uniós pályázatokra

Pannonnovum.hu, 2015. június 15., hétfő
Felhőre is lesz uniós pénz

Pannonnovum.hu, 2015. június 15., hétfő
Nagy csúszás lesz tucatnyi gazdaságfejlesztési pályázatnál

Pannonnovum.hu, 2015. június 15., hétfő
Innovációs találmányok a KISS-en

InfoRádió, 2015. június 15., hétfő
Konferencia Budapesten az innovációról

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2015. június 15., hétfő
85 milliárd forint uniós pénz jut magyar vállalkozásfejlesztésre

M1, Ma reggel, 2015. június 15., hétfő
Nyolcvanöt milliárd forintra pályázhatnak a vállalkozások

M1, Híradó este, 2015. június 15., hétfő
Debrecen a következő években a régió határon átnyúló tudás- és innovációs központjává szeretne válni, mondta Papp Károly

M1, Ma este, 2015. június 15., hétfő
Két új felhívást hirdetett a kormány a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Programban

HírTV, Híradó, 2015. június 15., hétfő
Budapest ad otthont Európa legjelentősebb innováció-menedzsmenttel foglalkozó nemzetközi konferenciájának

Magyar Nemzet, 2015. június 16., kedd, 11. oldal
Új lehetőségek nyílnak

Napi Gazdaság, 2015. június 16., kedd, 13. oldal
Százmilliárdokra pályázhatnak a vállalkozások

Napi Gazdaság, 2015. június 16., kedd, 13. oldal
A magántőke bevonása segítheti a generációváltást is

Zalai Hírlap, 2015. június 16., kedd, 3. oldal
Egy jó ötlettel eljuthat Angliába

Hajdú-Bihari Napló, 2015. június 16., kedd, 1+4. oldal
A tudásra épülő gazdaság

Kisalföld, 2015. június 16., kedd, 7. oldal
Bronz a huostoni olimpiáról
"...A 8. Fenntarthatósági Olimpia hetven ország részvételével zajlott le az Egyesült Államokban. Magyarországot a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny egyik díjazottja, a soproni Széchenyi-gimnáziumban tavaly végzett Wesely Norbert - a Budapesti Műszaki Egyetem mechatronika szakos hallgatója képviselte. Houstonban több mint 400 magas színvonalú projekt közül a soproni diák "Mikrokontrolleres fűtésvezérlés" című munkája a mérnöki kategóriában bronzéremben részesült..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2015. június 16., kedd, 7. oldal
Karcsú, elegáns, innovatív

Vas Népe, 2015. június 16., kedd, 2. oldal
Felzárkóznak a kisvállalkozások?

Innoportal.hu, 2015. június 16., kedd
Milliárdokból épül ki a debreceni innovációs bázis

Profitline.hu, 2015. június 16., kedd
A Magyar Iparszövetség bízik a kis-és középvállalkozások felzárkózásában

Profitline.hu, 2015. június 16., kedd
Tudáspark alakul Debrecenben

Bitport.hu, 2015. június 16., kedd
Így tartaná itthon a kutatókat az NKFIH

Magyarhirlap.hu, 2015. június 16., kedd
Kilencszázmilliárd a vállalkozóknak

Havasok.hu, 2015. június 16., kedd
Új pályázati rendszer kiemelkedő kutatóknak

Profitline.hu, 2015. június 16., kedd
Uniós pályázatok előkészítését segítő országos rendezvénysorozat indult kedden Veszprémben

Piacesprofit.hu, 2015. június 16., kedd
Versenyre fel magyar vállalkozások

Mediapiac.com, 2015. június 16., kedd
Kihirdették az Innovation Lions döntőseit

Insiderblog.hu, 2015. június 16., kedd
Hand-in-Scan - globális piaci siker

Computerworld.hu, 2015. június 16., kedd
Angyali segítség - vagy mégsem?

Pannonnovum.hu, 2015. június 16., kedd
Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

Pannonnovum.hu, 2015. június 16., kedd
Új pályázati rendszer a kiemelkedő kutatóknak

Pannonnovum.hu, 2015. június 16., kedd
Nemzetközi szabadalmi bejelentés (PCT) elektronikus úton

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2015. június 16., kedd
Nemzetközi innovációs menedzsmenttel foglalkozó konferencia zajlik a napokban Budapesten

Világgazdaság, 2015. június 17., szerda, 1+9. oldal
Beszállítói pályázat készül

Nógrád Megyei Hírlap, 2015. június 17., szerda, 5. oldal
Milliárdos uniós támogatások

Hajdú-Bihari Napló, 2015. június 17., szerda, 4. oldal
Bíznak a kkv-k felzárkózásában

Észak-Magyarország, 2015. június 17., szerda, 1+7. oldal
Lezárult a nagyprojekt
"...Elhangzott: a projekt 2009ben indult, hosszú távú célja a Miskolci Egyetem oktatási, kutatási, innovációs, valamint külső és belső szolgáltatási infrastruktúrájának megújítása volt. kisebb hányadát..."

Dunántúli Napló, 2015. június 17., szerda, 11. oldal
Innovációs diagnózis vállalkozóknak

Új Dunántúli Napló, 2015. június 17., szerda, 11. oldal
Megújulással a fejlődő régióért

U-szeged.hu, 2015. június 17., szerda
Mit tehet a feltaláló, ha ellopták a találmányát?
"...Losoncz Áron, az üvegbeton feltalálója és Oroszi László, az irányítósávos sportcipő feltalálója a vendége az SZTE Innovációs Klubjának. A szakemberek és az érintettek arra a kérdésre keresi a választ, hogy Mit tehet a feltaláló, ha ellopták a találmányát?..."

News4business.hu, 2015. június 17., szerda
Átadták az idei DELFIN Díjakat

Digitalhungary.hu, 2015. június 17., szerda
A franciák 5 lépésből építettek startup világot

Elektronet.hu, 2015. június 17., szerda
Új pályázati rendszer kiemelkedő kutatóknak

Innova.eszakalfold.hu, 2015. június 17., szerda
Pályázati felhívás az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára

Piacesprofit.hu, 2015. június 17., szerda
Erre lesz leginkább pénz az új uniós ciklusban

Bama.hu, 2015. június 17., szerda
Innovációs diagnózis vállalkozóknak

Portfolio.hu, 2015. június 17., szerda
Mire figyeljünk a júliusban érkező kutatás-fejlesztési pályázatoknál?

Portfolio.hu, 2015. június 17., szerda
Itt a bejelentés! Átgyúrják az idei EU-s pályázatok menetrendjét

Insiderblog.hu, 2015. június 17., szerda
Új pályázat kutatóknak!

Privatbankar.hu, 2015. június 17., szerda
Óriási ötleted van és befektetőd is akad? Így üsd nyélbe életed megállapodását

Mr1-Kossuth Rádió, Ütköző, 2015. június 17., szerda
Megjelentek a 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklus első hazai pályázati lehetőségei

M1, Híradó este, 2015. június 17., szerda
Csepreghy: az uniós forrásokkal a 2020. utáni növekedés alapjait kell megteremteni

Magyar Hírlap, 2015. június 18., csütörtök, 1+10. oldal
Uniós pályázatok

Napi Gazdaság, 2015. június 18., csütörtök, 9. oldal
Jövőre érhetők el az uniós keret kedvező kölcsönei

Népszava, 2015. június 18., csütörtök, 4. oldal
Átírják a pályázati menetrendet

Világgazdaság, 2015. június 18., csütörtök, 7. oldal
Tovább nő a GE központja

Világgazdaság, 2015. június 18., csütörtök, 1+3. oldal
Csúszhatnak a Jeremie-hitelek

Világgazdaság, 2015. június 18., csütörtök, 3. oldal
Átcsúszhat jövőre a Jeremie-kölcsönök megjelenése

Fejér Megyei Hírlap, 2015. június 18., csütörtök, 6. oldal
Pályázati lendületben

Fejér Megyei Hírlap, 2015. június 18., csütörtök, 6. oldal
Projekt indul a kkv-kért

Innoportal.hu, 2015. június 18., csütörtök
Stratégiai cél a mezőgazdasági innovációk széleskörű elterjesztése

Eupalyazatiportal.hu, 2015. június 18., csütörtök
Az uniós forrásokkal a 2020 utáni növekedés alapjait kell megteremteni

Webradio.hu, 2015. június 18., csütörtök
IKT-konferencia - Pálinkás: az NKFIH feladat orientált pályázatokat vár el az innovációs forrásokért

Autopro.hu, 2015. június 18., csütörtök
Magyar innovációt Afrikának!

Mfor.hu, 2015. június 18., csütörtök
60 magyarországi beruházást hozott a HIPA

Figyelo.hu, 2015. június 18., csütörtök
Kétmilliárdos programot indít a kormány

Minap.hu, 2015. június 18., csütörtök
A közgazdászok szerint a jövő záloga az innováció

Stop.hu, 2015. június 18., csütörtök
Kiemelkedő lehetőség kapujában állunk a digitális fejlesztésekben

Piacesprofit.hu, 2015. június 18., csütörtök
Többet hozhat a dizájn mint a technológia

Kdriu.hu, 2015. június 18., csütörtök
Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

Pannonnovum.hu, 2015. június 18., csütörtök
Pályázatot írtak ki kutatók számára

Pannonnovum.hu, 2015. június 18., csütörtök
Pálinkás: így kell elköltenünk 750 milliárd forintot

Napi Gazdaság: Uniós pénzek, 2015. június 19., péntek, 13. oldal
Korábban jelennek meg a K+F pályázatok

Napi Gazdaság, 2015. június 19., péntek, 11. oldal
Innováció, helyben

Napi Gazdaság, 2015. június 19., péntek, 13. oldal
Uniós források, innováció, szellemi tulajdon

Ecolife, 2015. június 19., péntek, 10. oldal
Ecopedia
"...A startup általában az újonnan alapított, nagy növekedési potenciállal rendelkező induló vállalkozásokat jelenti, melyeket többnyire termék vagy üzletimodell-innováció jellemez. Ezek a cégek a nemzetközi piacokon való jelenlétet tűzték ki célul, tehát nem kizárólag a helyi piacra koncentrálnak. A magas növekedési potenciál alapvetően a nemzetközi piacokon értendő a startup vállalkozások esetén, így a nemzetközi skálázhatóság különösen fontos eleme a meghatározásnak..."

Ecolife, 2015. június 19., péntek, 72-76. oldal
4 sikeres nő története

Ecolife, 2015. június 19., péntek, 88-90. oldal
Példaértékű fejlesztések

Ecolife, 2015. június 19., péntek, 94-96. oldal
Betekintés a startupok világába

Veszprémi 7 nap, 2015. június 19., péntek, 3. oldal
A pályázati lehetőségekért

Veszprémi 7 nap, 2015. június 19., péntek, 4. oldal
Fórumot tartottak a vállalkozásoknak

Napló, 2015. június 19., péntek, 4. oldal
A mindennapok tudása

Délmagyarország, 2015. június 19., péntek, 4. oldal
Ellopott találmányokról
"...Az egyetem Innovációs Klubja hétfőn 18 órakor rendezi meg soron következő klubestjét a JATE Klub nagytermében. Témája, hogy mit tehet a feltaláló, ha ellopták a találmányát..."

Kreatív Magazin, 2015. június 19., péntek, 12-19. oldal
Szemlélődő tudás
"...A hetvenes-nyolcvanas években alapvetően az innováció, a termékfejlesztés volt a varázsszó, mert akkor a termelőcégek márkaépítése volt a meghatározó. Utána persze szembesültünk azzal, hogy hiába az innováció, ha a fogyasztó nem hajlandó megvenni, vagy nem úgy használja az innovációt, amire mi szeretnénk..."

Uzletresz.hu, 2015. június 19., péntek
Magyar termék lett Európa legjobb kozmetikai innovációja

Mmonline.hu, 2015. június 19., péntek
Magyar biokozmetikumokat díjaztak

Ma.hu, 2015. június 19., péntek
Világszínvonalú transzlációs kutatóközpont Debrecenben

Itbusiness.hu, 2015. június 19., péntek
Az uralkodó mutatja, az önmegvalósító gondolja, az emberközpontú féli, a professzionalista legyint rá
"...Mit lehet kezdeni a saját kutatásával, fejlesztésével, szakmai tevékenységében elfoglalt emberrel? Hogyan lehet mindezt sikerként közvetíteni kifelé, hogy ezt mások is észrevegyék?..."

Haon.hu, 2015. június 19., péntek
Molekuláris mozgást figyelnek a transzlációs központban

Erdon.ro, 2015. június 19., péntek
Debrecen lehet a gyógyszer- kutatás egyik vezető központja

Nol.hu, 2015. június 19., péntek
Ha van egy céged, de nincs márkád, vagy startup, vagy lúzer vagy

Insiderblog.hu, 2015. június 19., péntek
Lehet ám az EU-tól normális startup pénzt is kapni!

Pannonnovum.hu, 2015. június 19., péntek
Júliustól dől a pénz a vállalkozásokhoz

Pannonnovum.hu, 2015. június 19., péntek
Most ad utoljára ennyi pénzt az EU, jól kell kihasználni

Pannonnovum.hu, 2015. június 19., péntek
Ingyen megírja a pályzatot a kkv-k helyett a Magyar Iparszövetség

Pannonnovum.hu, 2015. június 19., péntek
A kormány arra int, hogy okosan gazdálkodjunk az uniós pénzekkel

Pannonnovum.hu, 2015. június 19., péntek
Az uniós támogatások lényege a kkv-k felzárkóztatása a nyugati tempóhoz

Pannonnovum.hu, 2015. június 19., péntek
1010 milliárd: ekkora összeget hoznának hazánkba a befektetők

Heves megyei Hírlap, 2015. június 20., szombat, 3. oldal
Díjazzák az újítást, az eredeti ötletet
"...Magyar Innovációs Nagydíjat és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala innovációs díját vehette át nemrégiben a Parlamentben a Vortex poliaxiális lemezrendszer kifejlesztéséért az egri Sanatmetal Kft..."

Népszabadság, Hétvége, 2015. június 20., szombat, 32. oldal
Aki a Holdra indul...
"...Hat elismerés kilenc tudósnak tizenegy országból - ez a rövid mérlege a tizedszerre kiosztott Európai Feltalálói Díjnak, melynek ünnepélyes átadására múlt héten a párizsi Tőzsdepalotában került sor. A Technikai Oscarnak is nevezett díj mára a legfontosabbá érett az innovációért adható európai jutalmak között...."

Somogyi Hírlap, 2015. június 20., szombat, 14. oldal
Széchenyi 2020

Észak-Magyarország, 2015. június 20., szombat, 5. oldal
Nemzetközi kutatás indulhat

Magyar Hírlap, 2015. június 20., szombat, 7. oldal
Mozgósítaná az EU a magánszférát

Somogyma.hu, 2015. június 20., szombat
Elkészült a világszínvonalú transzlációs kutatóközpont Debrecenben

Portfolio.hu, 2015. június 20., szombat
Tömött sorban mennek tőzsdére a cégek

Erdon.ro, 2015. június 20., szombat
Interdiszciplináris kutatói teameket hoz létre a Miskolci Egyetem

Privatbankar.hu, 2015. június 20., szombat
Világszínvonal Debrecenben - a gyógyszerkutatás fellegvára lehet?
"...Ezzel a technológiai fejlesztéssel Debrecen a közép-európai gyógyszerkutatás egyik vezető központjává válhat - mutatott rá. Bagaméry István, a MEDISO cégcsoport - amelynek tagja a ScanoMed is - ügyvezetője hozzátette: 15-20 külföldi egyetemmel állnak kapcsolatban, itthon a debreceni az első egyetem, ahol a legmodernebb kutatási eszközeiket elhelyezték, de több intézménnyel is tárgyalnak hasonló beruházásról..."

Magyarhirlap.hu, 2015. június 20., szombat
Mozgósítaná az EU a magánszférát

Bevezetem.eu, 2015. június 20., szombat
Indul a GINOP

Heol.hu, 2015. június 21., vasárnap
Díjazzák az újítást, az eredeti ötletet
"...Magyar Innovációs Nagydíjat és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala innovációs díját vehette át nemrégiben a Parlamentben a Vortex poliaxiális lemezrendszer kifejlesztéséért az egri Sanatmetal Kft..."

Szegedma.hu, 2015. június 21., vasárnap
Hétfői programajánló: történeti alkotmányosság, posztkapitalizmus, innováció
"...A hét kezdetén sem unatkozhatnak a szegediek: folytatódik a vakáció a Somogyi-könyvtárban, a történeti alkotmányosságról értekeznek a nemzetépítők, könyvklubot tartanak a Megállóban, az SZTE Innovációs Klubban pedig a találmányok védelme lesz a téma..."

Nol.hu, 2015. június 21., vasárnap
Minden kütyü vezeték nélkül fog csatlakozni a másikhoz
"...Hat elismerés kilenc tudósnak tizenegy országból - ez a rövid mérlege a tizedszerre kiosztott Európai Feltalálói Díjnak, melynek ünnepélyes átadására múlt héten a párizsi Tőzsdepalotában került sor. A technikai Oscarnak is nevezett díj mára a legfontosabbá érett az innovációért adható európai jutalmak között..."

Figyelo.hu, 2015. június 21., vasárnap
Innováció-menedzsment világkonferencia volt Budapesten

Bevezetem.eu, 2015. június 21., vasárnap
European Business Awards

ECHO TV, Déli Híradó, 2015. június 21., vasárnap
Európai uniós forrás elnyerésére biztosít hazai támogatást a felfedező kutatók számára a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Napló, 2015. június 22., hétfő, 4. oldal
Aktuális pályázatok

Bihari Napló, 2015. június 22., hétfő, 2. oldal
Konferencia: új kezdet a finanszírozásban
 "...Ezek közé tartozik egyebek mellett a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése, a KKV-k versenyképességének növelése, valamint a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése. Újdonságnak számít a nagyobb összpontosítás az eredményekre, az egyszerűsítés, a városi vetület és a társadalmi befogadás ösztönzésének nagyobb hangsúlya, valamint a gazdasági reform ösztönzése..."

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2015. június 22., hétfő, 1. oldal
A tudás versenyelőny!

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2015. június 22., hétfő, 2. oldal
Vállalkozásfejlesztési szakmai napok a Kamarában

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2015. június 22., hétfő, 3. oldal
Szélesebb lehetőségek az együttműködésre
"...A delegáció megtekintette a Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Parkot, céglátogatáson vettek részt a Trans-Sped cégcsoport központjában, és látogatói bejárást tettek a Nagyerdei Stadionban..."

Dunaujvaros.com, 2015. június 22., hétfő
Tudásparkot hoznak létre - nagy segítség a vállalkozóknak

Techmonitor.hu, 2015. június 22., hétfő
Megnyílt az első európai MakerBot Innovációs Központ

Piacesprofit.hu, 2015. június 22., hétfő
Mit adott nekünk az unió? Jó sok pénzt!

Bama.hu, 2015. június 22., hétfő
"Elengedhetetlen a gazdasági fejlődés"; véli a PTE rektora

Agrarhirek.hu, 2015. június 22., hétfő
Példátlanul magas forrásösszegű pályázat kis- és középvállalkozások számára

Magyarmezogazdasag.hu, 2015. június 22., hétfő
Indul a GINOP - előnyben a kkv-k

Insiderblog.hu, 2015. június 22., hétfő
Nemzetközi innováció-menedzsment konferencia volt Pesten

Fidelio.hu, 2015. június 22., hétfő
Két hétre New Yorkba költözött Budapest

Computerworld.hu, 2015. június 22., hétfő
Innovációs központ 3D nyomtatóknak

Orientpress.hu, 2015. június 22., hétfő
Felgyorsult az uniós pénzek kifizetése

Vg.hu, 2015. június 22., hétfő
Jócskán felgyorsult az uniós pénzek kifizetése Magyarországon

Hvg.hu, 2015. június 22., hétfő
Önti a pénzt Magyarországra az EU

Hir24.hu, 2015. június 22., hétfő
Jelentősen gyorsult az uniós pénzek kifizetése Magyarországon

InfoRádió, 2015. június 22., hétfő
Mobilos alkalmazások segítségével

Jazzy Rádió, 2015. június 22., hétfő
Budapest a Forbes start up listáján

Magyar Hírlap, 2015. június 23., kedd, 12. oldal
Használható eredmény kell
ÓRIÁSI ÖSSZEGEK FORDÍTHATÓK KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE

Napi Gazdaság, 2015. június 23., kedd, 12. oldal
Az IT-befektetés hamarabb megtérül, mint egy építkezés

Napló, 2015. június 23., kedd, 4. oldal
Büszkék lehetünk a fejlesztések eredményeire

Hajdú-Bihari Napló, 2015. június 23., kedd, 4. oldal
Leginkább a kicsiket segítik
"...A kkv-k számára legfontosabb Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban leginkább a komplex, azaz K+F aktivitást tartalmazó, munkahelyteremtő, megújuló energiaforrást hasznosító projektek részesülnek majd előnyben..."

Orientpress.hu, 2015. június 23., kedd
Pályázat az infokommunikációs szektor nyolc területére

Magyarhirlap.hu, 2015. június 23., kedd
Használható eredmény kell
Óriási összegek fordíthatók kutatás-fejlesztésre

Portfolio.hu, 2015. június 23., kedd
EU-pénzek: durva viták után erre számíthat az ország

Veol.hu, 2015. június 23., kedd
SUPER-konferencia - Magyarország az új uniós költségvetési ciklus egyik legnagyobb nettó haszonélvezője

Zaol.hu, 2015. június 23., kedd
Pályázati roadshow

Vg.hu, 2015. június 23., kedd
Egyre többet költenek kutatás-fejlesztésre a magyar vállalatok

Piacesprofit.hu, 2015. június 23., kedd
Glattfelder: Nem pénzosztás lesz

Haon.hu, 2015. június 23., kedd
Naponta hárommilliárd forintnyi fejlesztés "jön"

Hajdupress.hu, 2015. június 23., kedd
Debrecenben kiderült: jönnek a milliárdok!

Erdon.ro, 2015. június 23., kedd
Debrecenbe érkezett a sikeres uniós pályázatokat előkészítő konferencia és road show

Dehir.hu, 2015. június 23., kedd
A vállalkozások versenyképességét javítanák kamarai segítséggel

Szegedma.hu, 2015. június 23., kedd
Közel 12 ezer milliárd forint áll majd rendelkezésre a következő pályázati ciklusban

Szegedma.hu, 2015. június 23., kedd
"Az Adidas nyúlta le a szabadalmamat" - két magyar feltaláló, akitől egy-egy multinacionális cég lopta el találmányát
"...Losonczi Áron, az üvegbeton és Oroszi László az irányítósávos sportcipő feltalálója volt az SZTE Innovációs Klub hétfő esti vendége. Közös bennük az, hogy habár valami újat hoztak létre, azt elbitorolták tőlük, s csak hosszabb-rövidebb pereskedést követően sikerült megvédeni igazukat..."

Profitline.hu, 2015. június 23., kedd
A V4-es országok elemzői tettek gazdaságpolitikai javaslatokat országaiknak

Napi.hu, 2015. június 23., kedd
Kiderült, kinek adna még pénzt a kormány

Napi.hu, 2015. június 23., kedd
Minden magyar fejenként 712 ezer forint fejlesztési forrást kap az EU-tól

Profitline.hu, 2015. június 23., kedd
Hogyan lehetne versenyképesebb a hazai K+F szektor?

Privatbankar.hu, 2015. június 23., kedd
Itt a bejelentés: több uniós pénzre mehetnek rá a magyar cégek

Privatbankar.hu, 2015. június 23., kedd
Meghökkentően olcsó hitelt adnak az uniós pályázatokhoz

Pcpult.hu, 2015. június 23., kedd
Megnyílt az első európai MakerBot Innovációs Központ

Nepszava.hu, 2015. június 23., kedd
Az a gaz unió - Magyarország a nettó haszonélvezők élén

Mfor.hu, 2015. június 23., kedd
Hazánk az uniós pénzek egyik legnagyobb haszonélvezője

Magyarhirlap.hu, 2015. június 23., kedd
Deloitte: egyre többe kutatás-fejlesztésre a hazai vállalatoknál

Magyarhirlap.hu, 2015. június 23., kedd
Szigorúbb az uniós pénzosztás

Insiderblog.hu, 2015. június 23., kedd
Helyben épülő innovációk

Fn.hir24.hu, 2015. június 23., kedd
Felemás képet mutat a magyar innováció

Hg.hu, 2015. június 23., kedd
Új befektetési célpont lehet a hazai designipar?

Pannonnovum.hu, 2015. június 23., kedd
Veszélyben a szellemi tulajdon

Pannonnovum.hu, 2015. június 23., kedd
Újfajta uniós finanszírozási lehetőség a magyar cégeknek

SzTNH e-Hírek, 2015. június 23.
Megújult a Lisszaboni Megállapodás

SzTNH e-Hírek, 2015. június 23.
DESIGN VILÁGNAP 2015: DESIGN JÖVŐ IDŐBEN

SzTNH e-Hírek, 2015. június 23.
24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2015. június 23., kedd
Összeállítás: A külföldi hallgatók számának további növelését is szolgálja a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán található új informatikai labor

KlubRádió, Megbeszéljük, 2015. június 23., kedd
2014 végéig a 2007-2013-as uniós támogatási ciklus forrásainak 87%-a eljutott a pályázókhoz, jelentette be Csepreghy Nándor

M1, Híradó este, 2015. június 23., kedd
Gazdaságpolitikai javaslatokat tettek a V4-es országok elemzői

Magyar Hírlap, 2015. június 24., szerda, 9. oldal
Szigorúbb az uniós pénzosztás

Magyar Nemzet, 2015. június 24., szerda, 12. oldal
Közös tervek a növekedésre

Napi Gazdaság, 2015. június 24., szerda, 12. oldal
Üzleti tudás is szükséges az innovációs sikerekhez

Tolnai Népújság, 2015. június 24., szerda, 3. oldal
27 hónap az innováció jegyében...

Hajdú-Bihari Napló, 2015. június 24., szerda, 1+4. oldal
Minden, amit az uniós pályázásról tudni kell

Dunaújvárosi Hírlap, 2015. június 24., szerda, 6. oldal
A pénzek forrásai: pályázatok, export

Magyar Mezőgazdaság, 2015. június 24., szerda, 4. oldal
Támogatás

Észak-Magyarország: Gazdasági Iránytű, 2015. június 24., szerda, 21. oldal
Nem lehet puha pénz
"...Meghatározó évek előtt áll a magyar gazdaság az innováció szempontjából. Jó hír, hogy az Európai Unió 2014-2020 közötti költségvetési időszakában hazánk 700 milliárd forintot fordíthat erre az igen fontos területre..."

Autopro.hu, 2015. június 24., szerda
Belendült a céges kutatás-fejlesztési kedv

U-szeged.hu, 2015. június 24., szerda
Pályázati felhívás az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatások tárgyú pályázathoz

Sonline.hu, 2015. június 24., szerda
Csepreghy Nándor: az utolsó lehetőség a felzárkózásra

U-szeged.hu, 2015. június 24., szerda
A foci cipő, az üvegbeton találmányt is óvja a jó szabadalmi leírás

Digitalhungary.hu, 2015. június 24., szerda
A hiányzó láncszem: a startupok és az állam között

Magyarhirlap.hu, 2015. június 24., szerda
Folytatódnak a milliárdos fejlesztések

Feol.hu, 2015. június 24., szerda
Projekt, kkv-ért

Feol.hu, 2015. június 24., szerda
Olvassunk el mindent!
"...Megjelentek a mikro-kis- és középvállalkozások számára a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében a 2014-2020-as uniós fejlesztési időszakra kiírt első pályázatok..."

Pannonnovum.hu, 2015. június 24., szerda
Hasznos részletek, ha uniós pályázatra készül

Pannonnovum.hu, 2015. június 24., szerda
Glattfelder: Nem pénzosztás lesz

Pannonnovum.hu, 2015. június 24., szerda
Egyre többet költenek kutatás-fejlesztésre a magyar vállalatok

Pannonnovum.hu, 2015. június 24., szerda
Megjelent a Start Up Guide, a kreatív startupok "Bibliája"

Pannonnovum.hu, 2015. június 24., szerda
Több, mint 900 milliárdra lehet idén pályázni

Kossuth Rádió, 2015. június 24., szerda
Kutatás-fejlesztési források

Mr1-Kossuth Rádió, Esti Krónika, 2015. június 24., szerda
A többi között a duális képzés kiterjesztését és a kutatások fejlesztését segítő intézkedéseket is tartalmaz a felsőoktatási törvény tervezett módosítása

M1, 2015. június 24., szerda
Bővülő KKV-szektor

168 óra, 2015. június 25., csütörtök, 32+33. oldal
Merjünk nyitni
Halácsy Péter: Mindegy, ki vagy, csak a teljesítményed számít
"...Nyitottak vagyunk, Bridge Budapest, Hősök tere - legyen szó bármelyik kezdeményezésről, amely a Prezi vagy alapítói nevéhez fűződik, azt üzenik: higgyünk abban, hogy képesek vagyunk változtatni az életünkön, a környezetünkön. A befutott magyar startup társalapítója szerint be kellene látnunk, nem csak a kormány, mindannyian felelősek vagyunk azért, ami itthon történik..."

168 óra, 2015. június 25., csütörtök, 56. oldal
Innovációs fifika

Figyelő, 2015. június 25., csütörtök, 53+54. oldal
Szűkös innováció

Fejér Megyei Hírlap, 2015. június 25., csütörtök, 1. oldal
Olvassunk el mindent!
"...Megjelentek a mikro-kis- és középvállalkozások számára a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében a 2014-2020-as uniós fejlesztési időszakra kiírt első pályázatok..."

Fejér Megyei Hírlap, 2015. június 25., csütörtök, 6. oldal
Ön tudta?
"...A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program június 22-től elérhető. A piaci megjelenést célzó pályázat 50 százalékos, a július 9-től elérhető kapacitásbővítésre vonatkozó pályázat 35-50 százalékos támogatása vehető majd igénybe..."

Fejér Megyei Hírlap, 2015. június 25., csütörtök, 6. oldal
Projekt, kkv-ért

Fejér Megyei Hírlap, 2015. június 25., csütörtök, 6. oldal
Az utolsó bő uniós ciklus következik

Napló, 2015. június 25., csütörtök, 14. oldal
ZÖLD ENERGIA" - FELSŐOKTATÁSI ÁGAZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A ZÖLD GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉRE AZ ENERGETIKA TERÜLETÉN

Piacesprofit.hu, 2015. június 25., csütörtök
Így lehetne versenyképesebb a magyar agy

Profitline.hu, 2015. június 25., csütörtök
Magyarország az új uniós költségvetési ciklus egyik legnagyobb nettó haszonélvezője

Figyelo.hu, 2015. június 25., csütörtök
Szűkös innováció

Stop.hu, 2015. június 25., csütörtök
A győri egyetemen az MTA járműipari kutatóközpontot hoz létre

Portfolio.hu, 2015. június 25., csütörtök
Az élet minden területén fontos a fenntarthatóság

Magyarszo.com, 2015. június 25., csütörtök
Agrárinnovációs iroda nyílik Zentán

Innoportal.hu, 2015. június 25., csütörtök
Az MTA és az Audi együtt fejleszti a jövő autóit

Edupress.hu, 2015. június 25., csütörtök
A MTA és az Audi együtt fejleszti a jövő autóit

Autoszektor.hu, 2015. június 25., csütörtök
Új kutatóközpontot alapít Győrben az MTA az Audival

Realista.hu, 2015. június 25., csütörtök
Magyarország legnagyobb fejlesztési központja épül: Nokia Networks

Realista.hu, 2015. június 25., csütörtök
Egyre több a kutatóközpont Magyarországon

Mandiner.hu, 2015. június 25., csütörtök
Az ország legnagyobb kutatás-fejlesztési központja épül a Józsefvárosban

Inforadio.hu, 2015. június 25., csütörtök
Az ország legnagyobb kutatás-fejlesztési központját hozza létre a Nokia Networks

Inforadio.hu, 2015. június 25., csütörtök
Új kutatóközpontot létesít az MTA Győrben

Index.hu, 2015. június 25., csütörtök
Innovációval egy teljes életért: a robotika új lehetőségeket ad a fogyatékkal élőknek

Figyelo.hu, 2015. június 25., csütörtök
180 milliós biotech befektetés

Feol.hu, 2015. június 25., csütörtök
Az utolsó bő uniós ciklus következik

Eupalyazatiportal.hu, 2015. június 25., csütörtök
Most kell pályázni! Utoljára ad ennyi pénzt az EU

Corvinusradio.hu, 2015. június 25., csütörtök
Járműipari kutatóközpontot hoz létre a győri egyetemen az MTA

Computerworld.hu, 2015. június 25., csütörtök
Új irodaházba költözik a Nokia Networks

InfoRádió, 2015. június 25., csütörtök
Két éven belül megépül Magyarország legnagyobb kutatásfejlesztési központja

InfoRádió, 2015. június 25., csütörtök
Új kutatóközpontot létesít az MTA Győrben

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2015. június 25., csütörtök
Összeállítás: Ma már alapvető elvárás, hogy az egyetemeken megszerzett elméleti tudáshoz gyakorlati ismeretek párosuljanak
"...A cégek és a felsőoktatás szorosabb együttműködéséhez szükséges az innovációs pályázatok megújítása is. Erről már a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke beszélt. Pálinkás József az innovációs projektek hiányosságaira is rámutatott..."

Mr1-Kossuth Rádió, déli Krónika, 2015. június 25., csütörtök
Magyarország legnagyobb kutatás-fejlesztési központját építi meg Budapesten a Nokia két éven belül

Mr1-Kossuth Rádió, esti Krónika, 2015. június 25., csütörtök
Két éven belül megépül Magyarország legnagyobb kutatás-fejlesztési központja

Mr1-Kossuth Rádió, reggeli Hírek, 2015. június 25., csütörtök
A többi között a duális képzés kiterjesztését és a kutatások fejlesztését segítő intézkedéseket is tartalmaz a felsőoktatási törvény tervezett módosítása

Duna TV, Híróra, 2015. június 25., csütörtök
Elemzők: az innovációs beruházások tehetik tartóssá a gazdasági növekedést

Echo TV, Hiradó, 2015. június 25., csütörtök
Távlatok
Két éven belül megépül Magyarország legnagyobb kutatás-fejlesztési központja

M1, Híradó este, 2015. június 25., csütörtök
Új dimenzió nyílik a távközlésben

M1, Híradó M1, 2015. június 25., csütörtök
Két éven belül megépül Magyarország legnagyobb kutatásfejlesztési központja

M1, Híradó M1, 2015. június 25., csütörtök
Az ország egyik legmodernebb kutatásfejlesztési központját hozta létre Budapesten a Nokia Networks, mondta Szijjártó Péter

ECHO TV, Hírek, 2015. június 25., csütörtök
Két éven belül megépül Magyarország legnagyobb kutatás-fejlesztési központja, jelentette be Szijjártó Péter

ATV, Délutáni Híradó, 2015. június 25., csütörtök
A találmányok eltulajdonítására csábít a kíméletlen gazdasági verseny

ATV, Esti híradó, 2015. június 25., csütörtök
Védenék a feltalálók jogait

TV2, Tények, 2015. június 25., csütörtök
Kutatás-fejlesztés központ épül

Magyar Hírlap, 2015. június 26., péntek, 9. oldal
A NAP SZÁMA: 700 milliárd

Magyar Nemzet, 2015. június 26., péntek, 11. oldal
Az Audi összefog az Akadémiával

Népszabadság, 2015. június 26., péntek, 15. oldal
Akadémiai szinten az Audi

Világgazdaság, 2015. június 26., péntek, 16. oldal
Az innovációnak beszállítókra van szüksége

Vas Népe, 2015. június 26., péntek, 4. oldalbr /> Pannon Egyetem
"...A kőszegi innovációs kutatóbázis és tudásközpont fejlesztése a Pannon Egyetem oktatási és kutatási hálózatának keretében" című projekt indításáról..."

Kisalföld, 2015. június 26., péntek, 1+5. oldal
Akadémiai kutatóközpont lesz Győrben

Dunaújvárosi Hírlap, 2015. június 26., péntek, 2. oldal
Brüsszelben készül a "jövő campusa"

24 óra, 2015. június 26., péntek, 14. oldal
Megnyíló pályázatok

Minőség és Megbízhatóság, 2015. június 26., péntek, 220-222. oldal
Globális Innovációs Index, 2014

Világgazdaság, 2015. június 26., péntek, 16. oldal
Az innovációnak beszállítókra van szüksége

Napló, 2015. június 26., péntek, 4. oldal
Pannon Egyetem
"...A kőszegi innovációs kutatóbázis és tudásközpont fejlesztése a Pannon Egyetem oktatási és kutatási hálózatának keretében..."

Vg.hu, 2015. június 26., péntek
Az innovációnak beszállítókra van szüksége

Minuszos.hu, 2015. június 26., péntek
Költözik a Nokia Networks

Itextreme.hu, 2015. június 26., péntek
2017-ben új budapesti irodaházba költözik a Nokia Networks

Autopro.hu, 2015. június 26., péntek
J3K, avagy a jövő autója Győrben épül

Mediainfo.hu, 2015. június 26., péntek
A Corvin Sétányra költözik a Nokia

Kemma.hu, 2015. június 26., péntek
A Széchenyi Programiroda ingyenes tanácsai

Innoportal.hu, 2015. június 26., péntek
Új budapesti irodaházba költözik a Nokia Networks

Dehir.hu, 2015. június 26., péntek
Több mint egymilliárd forint juthat Debrecenben a Nagyerdei Kultúrpark korszerűsítésére
"...Debrecen olyan új keletű gazdaságfejlesztési programokat is megvalósíthat, mint a Debreceni Innovációs Program, amelyre 2,8 milliárd forint jut majd. Ebben a megfelelő technológiai transzferrel, kutatásfejlesztéssel foglalkozó mikro-, kis és közép vállalkozások vehetnek részt..."

Turizmus.com, 2015. június 26., péntek
Három hetes intenzív jelenlét az USA-ban: Pop-Up Budapest

Szegedma.hu, 2015. június 26., péntek
Szegednek több mint 33 milliárd forint jut a TOP forrásokból

Magyarhirlap.hu, 2015. június 26., péntek
Közel hetvenhárom milliárd forint fejlesztési forrás Csongrádnak

Hirek.prim.hu, 2015. június 26., péntek
Amitől versenyképes lesz egy szilícium völgyi startup a világpiacon

Gazdasagiradio.hu, 2015. június 26., péntek
Vezetőfejlesztés: tippek az üzleti sikerhez

Gazdasági Rádió, 2015. június 26., péntek
Nem akar kompromisszumokat kötni a Nokia Networks

Mr1-Kossuth Rádió, reggeli Hírek, 2015. június 26., péntek
Járműipari kutatóközpontot hoz létre a győri egyetemen a Magyar Tudományos Akadémia

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2015. június 26., péntek
Két éven belül megépül Magyarország legnagyobb kutatás-fejlesztési központja

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2015. június 26., péntek
Járműipari kutatóközpontot hoz létre Győrben a Széchenyi István Egyetemen a Magyar Tudományos Akadémia

Petőfi Népe melléklet, 2015. június 27., szombat, 14. oldal
A 2015. évi Dél-alföldi Innovációs Díj felhívása

Műszaki szemle, Technika, 2015. június 27., szombat, 5. oldal
Csatlakozott a HIPA a járműipari felsőoktatási megállapodáshoz

Vg.hu, 2015. június 27., szombat
Meghirdették a Minőség-Innováció 2015 pályázatot

Pecsma.hu, 2015. június 27., szombat
Új innovációs pályázat indul vállalkozásoknak

Pecsi-hirhatar.hu, 2015. június 27., szombat
A döntősök között a Közép-Dunántúl

Portfolio.hu, 2015. június 27., szombat
10 ember, aki a jövő Bill Gatese lehet

Napi.hu, 2015. június 27., szombat
Díjazzák a jó magyar ötleteket

Magyarszo.com, 2015. június 27., szombat
Megnyitották az agrárinnovációs irodát

Autopro.hu, 2015. június 27., szombat
A kormány a kkv-kra fókuszálna a következő években

Szegedma.hu, 2015. június 27., szombat
Előtérbe kerülnek a kkv-k a gazdaságfejlesztésben

Mno.hu, 2015. június 27., szombat
NGM: Az új időszak a kkv-kről fog szólni

Magyarhirlap.hu, 2015. június 27., szombat
NGM: Előtérben a kkv-k

Hir6.hu, 2015. június 27., szombat
73 milliárd forint fejlesztési forrást kap Csongrád megye

InfoRádió, 2015. június 27., szombat
Minőség-Innováció 2015 nemzetközi pályázat

Piacesprofit.hu, 2015. június 28., vasárnap
Kockafejeknek áll a világ

Napigazdasag.hu, 2015. június 28., vasárnap
Üzleti tudás is szükséges az innovációs sikerekhez

Napigazdasag.hu, 2015. június 28., vasárnap
Az IT-befektetés hamarabb megtérül, mint egy építkezés

Profitline.hu, 2015. június 28., vasárnap
Csaknem 73 milliárd forint fejlesztési forrást kap Csongrád megye

Inforadio.hu, 2015. június 28., vasárnap
Egy rugóra jár a legjobb vállalatok agya

Hirek.prim.hu, 2015. június 28., vasárnap
A Huawei közreműködésével hozzák létre Brüsszelben a "jövő campusát"

Euroastra.hu, 2015. június 28., vasárnap
Innováció az oktatásban: amerikai-magyar startup cég bemutatkozása a Magyar Tudományos Akadémián
"...Az iTeach.world egy amerikai - magyar fejlesztésű speciális, online tanítás/tanulás könnyítő oktatási platform. Az iTeach.world lényege a kötetlen és a világon átívelő, korlát mentes oktatás..."

Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2015. június 28., vasárnap
Kiemelt cél a kisvállalkozások támogatása

Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2015. június 28., vasárnap
Csaknem százmilliárd forint fejlesztési támogatásra pályázhatnak a feldolgozóiparban működő mikro, kis- és középvállalkozások július 1-jétől

M1, Híradó M1, 2015. június 28., vasárnap
A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése kerül előtérbe a következő uniós költségvetési ciklusban

Napi Gazdaság, 2015. június 29., hétfő, 1+4+5. oldal
Haza kell csábítani a fiatal tudósokat

Magyar Hírlap, 2015. június 29., hétfő, 11. oldal
Előtérbe kerülnek a kkv-k a gazdaságfejlesztésben

Népszava, 2015. június 29., hétfő, 13. oldal
Nem jönnek haza a magyar fiatalok

Piacesprofit.hu, 2015. június 29., hétfő
Dizájncégből is lehet startup

Infotatabanya.hu, 2015. június 29., hétfő
Gazdasági díjátadó a megyeházán

Nepszava.hu, 2015. június 29., hétfő
Nem jönnek haza a magyar fiatalok

Vezetéstudomány, 2015. 6. szám, 58-69. oldal
Innovációs kalandozások az elmélettől a stratégiáig
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.