XXV. évf. | 2015. június 2. | 11. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Köszöntjük új tagjainkat!
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Várható események
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ elnökségi ülés

A MISZ alakuló elnökségi ülését 2015. május 27-én, budapesti székhelyén tartotta, Szabó Gábor, elnök vezetésével.

Először az elnökségi tagok néhány percben bemutatkoztak, valamint az ülés állandó meghívottjai is. A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.

A 2015. júniusi választmányi ülésre meghívandó szakmai vendégre, ill. témára három javaslat hangzott el. Az elnökség, diszkusszió után, úgy döntött, hogy Rákossy Balázst, az NGM államtitkárát (GINOP-pályázatok) fogja meghívni, ill. felkérni.

MISZ-vélemény az Oslo kézikönyv felülvizsgálatával kapcsolatban

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy töltse ki az Oslo kézikönyv felülvizsgálatával kapcsolatos kérdőívet, melyet a MISZ május 19-én megküldött a Hivatalnak. Részletek a kérdőívből:

"...The Oslo Manuael extremely focuses on "high" sciences. There is no definite support for the so called "adaptive development". The development plays no role, everything is turning around R&I and not around R&D&I. Many SMEs do "adaptive development" and the share of them is large enough to regard their activities..."

"...Proposals for changes to be introduced as recommendations in order to improve the data collection and reporting activity (relying on the experience gathered from past surveys): The share of SMEs is around 50-55% in the economy, therefore the inclusion of the results of R&D&I is more than required in the form of "adaptive development"..."

"...New populations to be surveyed in order to measure their innovation activities. Should the scope of innovation statistics be extended beyond business enterprises (e.g. to public or non-profit institutions, individuals, etc.)? If yes, please, give some examples and explain why and how the scope of the Oslo Manual should be extended: Yes, sure. Some examples: universities, research and development institutions..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

Vélemény-kérés az egészségügyi kutatás fejlesztését szolgáló projekthez

A Horizont 2020 program által támogatott, tagszervezetünk, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. részvételével zajló DanuBalt projekt Magyarországon is felmérést végez online kérdőív formájában arról, hogyan lehet áthidalni a Balti-tengeri makrorégió és a Duna makrorégió között, az egészségügyi kutatások és innováció területén tapasztalható különbségeket, kiválasztani a leghatékonyabb innováció-ösztönzőket, és megteremteni a Strukturális alapok és az EU Horizont 2020 programja közötti összhangot.

A kérdőívezést a Health ClusterNet nevű brit szervezet kutatója, Jonathan Watson vezeti, aki a jonathan@healthclusternet.eu email címen közvetlenül is elérhető. A kérdőívek összegyűjtésében és az eredmények feldolgozásában a Bay Zoltán Nonprofit Kft. is részt vesz, mint a DanuBalt projekt magyar partnere. A kérdőíveket név nélkül gyűjtik, és csak az összesített adatokat használja fel a konzorcium a további kutatás-támogatási tevékenységek előkészítésére.

A kérdőív itt tölthető ki, 2015. június közepéig: https://www.surveymonkey.com/s/GC28QBR, angol nyelvű és a kitöltése 20-25 percet vehet igénybe.
A felmérés eredményeit június végén, Budapesten megvitatják, amelyre várnak minden kérdőív kitöltőt, illetve a projekt honlapjáról (www.danubalt.eu) is letölthetők lesznek az eredmények. A vitára a katalin.kurucz@bayzoltan.hu email címen lehet jelentkezni.

INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. üzleti évet lezáró taggyűlése

2015. május 28-án, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. megtartotta Debrecenben a 2014-es üzleti évet lezáró taggyűlését.

A taggyűlésen a Szolnoki Főiskola képviselője nem jelent meg, a többi tulajdonos igen, köztük a MISZ képviseletében Dr. Harangozó István, regionális igazgató, így a taggyűlés határozatképes volt. A megjelentek az előterjesztéseket, viták után - egyhangúlag - elfogadták.

Az INNOVA 2014 elején kialakult vezetői változások (február 28-ig Dr. Grasselli Norbert, majd május 31-ig Berde Ágnes Barbara, június 1-től Gregán Orsolya vezette) miatt nem volt képes kellően átgondolt üzleti tervet kialakítani, és az elfogadott tervben foglaltakat csak részben tudta teljesíteni. Így jelentős veszteséggel zárta a 2014-es évet.

Gregán Orsolya ügyvezetése alatt stabilizálódott a társaság tevékenysége, a személyi változások révén új szemlélet is került a cégbe. Miután a projekt-tevékenységek pénzügyi elszámolására a jövőben új előírások vonatkoznak, így várható, hogy a társaság tevékenységének értékelése az eddigieknél komplexebb megközelítést igényel.
A társaság tulajdonosi struktúrájának átrendeződésével kapcsolatos folyamatokról is kaptak tájékoztatást a tagok.

"GRAN PRIZE" Interdiszciplináris Díj

Dr. Noszticzius Zoltán, a BME Széchenyi-díjas professzor emeritusa és egyben a SOLUMIUM Kft. ügyvezetője nyerte el idén a Gran Prize Díjat. A SOLUMIUM egy nagy hatékonyságú és környezetbarát fertőtlenítőszer, amely segíthet az antibiotikum-rezisztencia globális problémájának megoldásában is. Az alapító döntése alapján a Gran Prize nyertesének a pénznyereményen túl Ann Lundin svéd képzőművész és Szász Károly kerámia- és üvegművész által tervezett és készített Gran Prize szobor került átadásra, az ünnepélyes díjátadón május 20-án, a Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület székhelyén.

A Testület 2012 októberében határozta el, hogy az általános emberi életminőség javítására irányuló szellemi teljesítmények ösztönzésére díjat hoz létre. A GRAN PRIZE Díj kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés, fejlesztés és oktatás területéről, évente egy alkalommal.

További információk az alábbi linken.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Testnevelési Egyetem
Tagsorszám: | 715.
Cím: | 1123 Budapest, Alkotás utca 44.
Vezető: | Mocsai Lajos
Telefon: | 487-9200
E-mail: | mocsai.lajos@tf.hu

Tevékenység:
A TF az utóbbi évtizedben, a tudomány területén dinamikus fejlődésen esett át, aminek egyik eklatáns mutatója a doktori iskolában tanuló diákok létszáma, valamint a nemzetközi és hazai publikációk száma és minősége. A TF-en jelenleg hét professzor rendelkezik az MTA doktora címmel. Munkájuk - a háromfokozatú oktatási rendszerben - garancia a magas szintű tudományos képzésre. Képzéseikben az egyik fő cél a modern, tudományos gondolkodás kialakítása, melyhez a hatékonyan működő, színvonalasan felszerelt laboratóriumaik nagy segítséget nyújtanak. A TF kiterjedt, jól működő nemzetközi tudományos kapcsolatokkal rendelkezik, melynek köszönhetően külföldi hallgatók dolgoznak laborjaikban. Kutató Központjaik:
- Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ
- Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ
- Sport- és Természettudományi Kutató Központ.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Megújult a Lisszaboni Megállapodás

2015. május 21-én sikerrel zárult az eredet-megjelölések oltalma és nemzetközi lajstromozásáról szóló Lisszaboni Megállapodás felülvizsgálatára összehívott diplomáciai értekezet Genfben.

A hat éven át tartó előkészítés során a munkacsoport kettős célkitűzést követett, az új tagok belépését ösztönző modernizálás mellett olyan tervezetet kellett kidolgozni, amely megőrzi az eredeti megállapodás alapvető értékeit is. A diplomáciai értekezlet elé terjesztett javaslat az eredet-megjelölések mellett a földrajzi árujelzők nemzetközi oltalmát is lehetővé tette, megnyitotta a rendszert a kormányközi szervezetek, mint például az EU, csatlakozása előtt, továbbá olyan új rugalmas megoldásokat tartalmaz, mint például a határon átnyúló területek földrajzi árujelzőinek kettő vagy több állam közös bejelentése alapján történő oltalmazását.

Az értekezletet komoly érdeklődés követte, 114 ország és kormányközi szervezet delegációinak részvételével zajlott.

Magyar szakmadiplomáciai siker, hogy a Main Committee I. elnökének Dr. Ficsor Mihályt, az SZTNH jogi elnökhelyettesét választották, akinek irányításával a bizottság intenzív és hosszas tárgyalások eredményeképpen sikerrel tudott megoldást találni a még nyitott, de egyben legérzékenyebb szakmai kérdésekre. A Drafting Committee elnökhelyettesének dr. Gonda Imre főosztályvezető-helyettest választották.

Kiemelésre érdemes, hogy a záró nyilatkozataikban a jelenlegi rendszerben nem tag Oroszország, Kína, Svájc és számos fejlődő állam, továbbá az Európai Unió pozitív üzeneteket fogalmaztak meg, felvetve az új megállapodáshoz történő csatlakozás lehetőségét.
A diplomáciai értekezlet dokumentumai az alábbi linken, míg a diplomáciai értekezletről készült fényképfelvételek az alábbi címen érhetőek el.

Várható események

NKFIH Információs Nap

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) Információs napot rendez 2015. június 9-én az európai Szén- és Acélipari Kutatási Alap (RFCS) 2015. évi pályázati felhívásai kapcsán a Nemzeti KFI Hivatal Nagytermében (1061 Budapest, Andrássy út 12.).

10:00-10:15
Megnyitó - NKFIH elnökhelyettesi köszöntő
10:15-10:30
Az RFCS bemutatása, főbb tudnivalók - Lorencz Kinga, RFCS Nemzeti Kapcsolattartó, COSCO Programbizottsági Tag
10:30-10:45
A pályázati előkészítés és a bírálás folyamata - Hámorné Dr Vidó Mária, RFCS Taácsadói Csoport Tag, Szén téma terület
10: 45-11:00
Egy nemzetközi szenes projekt - SECOAL hazai résztvevője, Grasselli Norbert, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettese
11:00-11:15
Diszkusszió, kérdések
11:15-11:30
Kávészünet
11:30-12:00
Acélipari projektek hazai részvétellel - Móger Róbert, ISD DUNAFERR DUNAI VASMŰ ZRT.
12:00-12:15
Összefoglalás, egyéb tematikus pályázatok, kitekintés
12: 15-12:30
Euréka klaszter programok: EUROGIA és Metallurgy Europe bemutatása - Mészáros Gergely, Nemzeti Projekt Koordinátor, NKFIH
12:30
Diszkusszió, kérdések

A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Kérjük, legkésőbb 2015. június 5-ig küldje el regisztrációját Lorencz Kinga (kinga.lorencz@nkfih.gov.hu) e-mail címére.

Fókuszban a Műegyetem és az ipar együttműködése 2015

2015. június 24-én, a BME Q épületében (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület Simonyi terem) kerül megrendezésre a "Fókuszban a Műegyetem és az ipar együttműködése 2015" c. konferencia.

A rendezvényen a Műegyetem és az ipar együttműködésének eddigi jó gyakorlatairól számolnak be, és feltárják az együttműködések új, az eddigiekhez képest hatékonyabb kereteit.

Tervezett program

9:00- 9:30 Regisztráció
9:30-10:30
Plenáris szekció I.
- Rektori köszöntő
- Pálinkás József, a NKFIH elnöke: Kutatás-fejlesztési és innovációs programok 2014-20
- Palkovics László, az EMMI államtitkára: A "Fokozatváltás" cél- és eszközrendszere
10:30-11:00 Kávészünet, sajtótájékoztató
11:00-12:45
Plenáris szekció II.
- A szekció keretében a Műegyetem kiemelt kutatási területeinek (fenntartható energetika, járműtechnika, közlekedés és logisztika, biotechnológia, egészség- és környezetvédelem, nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány, intelligens környezetek és e-technológiák, katasztrófa-megelőzés: korszerű mérnöki módszerek) vezetői tárják fel az eddigi jó gyakorlatokat, ill. azokat a lehetőségeket, amelyeket a Műegyetem 8 karán és mintegy 80 tanszékén egyidejűleg rendelkezésre álló szerteágazó szakmaiság és kapacitás az új megközelítésben kínál.
- Zárszó
12:45-14:00 Büféebéd

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
További információk az alábbi honlapon.

Pályázati felhívás

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló tehetséges hallgatók kiválasztását és menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Ezért az Alapítvány Kuratóriuma a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2015. évben ismételten pályázatot ír ki, 35 év alatti fiatalok részére. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk
készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (pl. tanszékvezetői) ajánlása és (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése.
Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2015. június 30-án, 14:00 óráig beérkezően.
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet

A Kuratórium - mely külső szakértőket, vállalatvezetőket is bevonhat a döntésbe - 2015. szeptember elejéig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról két kategóriában:
- PhD-munkák, ill.
- egyéb munkák (Bsc, BA,Msc, MBA).

Az egyszeri ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2014-ben az elnyert ösztöndíjak összege 150 000, ill. 120 000 Ft volt).
A díjakat ünnepélyes keretek között 2015 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.

Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma

Pályázat támogatói:
Pro Progressio Alapítvány
SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ
Heller Farkas Alapítvány
Együttműködő szakmai partner: Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács

Szakirodalomfigyelő

Abdul Azim Islahi: History Of Islamic Economic Thought - Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis (Az iszlám közgazdasági gondolkodás története - A muszlim tudósok hozzájárulásai a közgazdasági gondolkodáshoz és elemzéshez) - Edward Elgar, a King Abdulaziz University Iszlám Közgazdasági Intézetével együttműködve, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

"Ez az egyedülálló könyv kiemeli a muszlim tudósok hozzájárulásait a közgazdasági gondolkodáshoz a történelem során. Ez olyan témakör, amely viszonylag kevés figyelmet kapott a közgazdaságtan fő áramlatában. Islahi megmutatja a különféle utakat, amelyeken a muszlim eszmék eljutottak Nyugat-Európába, befolyásolva ott a tudósokat, és segítve a modern közgazdaságtan eszméi és elméletei alapjainak kialakítását." - az Elgar ajánlójából.

"Ez a könyv válasz arra a törekvésre, hogy közös alapot találjunk a civilizációk közötti párbeszédre a közgazdaságtan terén. Ehhez dokumentálja a sokdimenziós kapcsolatokat és hatásokat az iszlám civilizáció és a középkori Európa kultúrája között, különös tekintettel a közgazdasági gondolkodásra. Ez még a szakterület érintettjei tekintetében is nagyrészt felfedezésre és elismerésre vár." - az Intézet Dékánjának előszavából.

A szerző így vezeti fel e könyvét: "Ez a tanulmány a 15. századig vizsgálja és elemzi a muszlim tudósok közgazdasági eszméit. Igyekszik meghatározni a szerepüket a közgazdaságtan fő áramlatának fejlődésében, és feltárni a hatásukat a skolasztikusokra és a merkantilistákra."
Tény, hogy a középkori Európa az arab tudomány közvetítésével jutott hozzá ókori görög szellemi örökségének jelentős részéhez. Islahi írja e könyvéről: "Tárgyalja a különféle csatornákat, amelyeken a muszlim tudósok eszméi elérték Nyugat-Európát, és kapocsként szolgáltak a görög filozófusok és a skolasztikus közgazdászok között." Könyvében megmutatja, hogyan befolyásolták a muszlim közgazdasági gondolkodás eszméi ez utóbbiakat, s ez annál is többet ad az érdeklődőknek, mert amint írja "A közgazdasági gondolkodás történészei kezdettől fogva figyelmen kívül hagyták a muszlim tudósok hozzájárulását e tárgyhoz."

A kötet felépítéséről: "Az iszlám közgazdasági gondolkodás fejlődésének három nagy szakaszát különbözteti meg: a kialakulás szakaszát, a fordításét, valamint a visszafordításét és átvitelét. (A második a görögöktőli átvételre és arabra fordításra, a harmadik az arabról latinra fordításra és európai "exportra" utal. - OP) Mindegyik szakasznak bemutatja a természetét és a jellemzőit, s felmutatja a jellemző tudósait."

A tárgyról: "Az iszlám közgazdasági gondolkodás története a Koránig és a Szunnáig nyúlik vissza. A Korán, mint Isten a Prófétának felfedett tanítása, és a Szunna, mint az ő gyakorlati útmutatásai és magyarázatai, számos közgazdasági tanítást és különféle feltételekhez alkalmazható elveket tartalmaznak. A muszlim tudósok kiindulópontként elfogadták a Korán és a Szunna közgazdasági tanításait (kezdetben azok voltak kizárólagos irányfényeik - OP), és az ésszerűséget alkalmazták a változó történelmi és gazdasági körülmények között felmerülő problémák megoldására. Nem haboztak meríteni más népek tapasztalataiból. Ez a folyamat az egész iszlám történelem során működött."

A könyv rengeteg tanulságos, érdekes ténnyel, megállapítással szolgál. Megtudjuk, hogy az iszlám első követői nagyrészt kereskedelemmel foglalkozók voltak, akiknek a gondolkodásában eleve fontos szerepet játszottak a gazdasági kérdések. Meglepő tény, hogy e közgazdasági gondolkodás kezdettől, a Prófétától eredően, versenypiac párti volt. Az iszlám tanításai tükrében kevésbé meglepő, hogy ehhez a társadalmi igazságosság erős igénye járult. És sokat elmond az akkori iszlám kultúra színvonaláról, hogy gondolkodóik olyan alapkérdésekkel foglalkoztak, mint pl. az érték-, a határhaszon-, a munkaérték-elmélet, a kereslet-kínálat törvénye, a piaci árak alakulása és az árszabályozás, és még hosszan sorolhatnánk.

Angol Nagyszótár Android és Spanyol Szótár Android - Akadémiai Kiadó, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

A címek mögött két-két szótár áll: magyar-angol és angol-magyar nagyszótárak, valamint spanyol-magyar és magyar-spanyol kéziszótárak. Ez a munkát jelentősen könnyítő innovációk új sorozata: a táblagépeken és okostelefonokon használható elektronikus szótárak. Az Akadémiai Kiadó mindhárom mobil operációs rendszerhez (iOS, Android, Windows) kínálja a mobil szótárait, itt két androidost mutatunk be. Fontos tudni, hogy a mobil alkalmazás nem jelenti a szótárak anyagának szűkítését: azok az online szótárak teljes anyagát tartalmazzák!

Veszélyes jószágok ezek a szótárak: erősen addiktívak. Használatuk annyira egyszerű és olyan hatékonyan segíti a szótárazást, hogy aki egyszer megszokta, nehezen mondana le róla. Ráadásul, ezek a mobilszótárak visszahozzák a régi szép időket, amikor az elektronikus szótárak rezidens programként működtek a saját gépünkön, így bármikor használhattuk őket internet kapcsolat nélkül is, és nem járt le a jogosultságunk, nem kellett egy idő után fizetnünk annak megújításáért. Ezek is ilyenek, ami nagy előny, a modern eszközökön pedig nem okoz problémát a memória-szükségletük.

Kiemelést érdemel, hogy a Kiadó ingyenes kipróbálási lehetőséget kínál. Hírleveléből idézve: "Termékenként havonta 1 alkalommal 2 órán keresztül ingyen ismerkedhet a kiadó szótáraival." Okos húzás: aki kipróbálja és szótárhasználó, nehezen fog ellenállni a csábításnak.
A legfontosabbak természetesen a funkció-jellemzőik. A Kiadó ismertetőiből idézzük a legfontosabbakat:
- Magyar-angol nagyszótár - a legnagyobb méretű általános szókincset tartalmazó ilyen szótár Magyarországon. Adatai: 120 ezer címszó • 200 ezer kifejezés • 60 szakterület szókincse a jogtudománytól az informatikán át a közgazdaságtanig • bőséges nyelvtani információk (beleértve az igeragozási táblázatokat! - OP) • fontos szókapcsolatok, kifejezések és példák • C szint (azaz tartalmazza a felsőfokú nyelvvizsga szótár-anyagát - OP).
- Angol-magyar nagyszótár - a legnagyobb méretű általános szókincset tartalmazó ilyen szótár Magyarországon. Adatai megegyeznek a Magyar-angoléval. A rendhagyó igéknél részletesen megadja azok ragozását.

A két szótár funkció-teljesítése: • könnyen kezelhető felület • áttekinthető, jól strukturált szócikkek • kedvenc szócikkek mentése • előzmények mentése • toldalékos alakok keresése.
- Spanyol-magyar kéziszótár - általános kéziszótár, B szint, közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek, fordítóknak (sajátos módon sem spanyol-magyar, sem magyar-spanyol nagyszótárt nem adtak ki eddig - OP). 54 000 címszó és példa. Kiemelést érdemel, hogy a rendhagyó igék szócikkei részletesen megadják azok ragozását. A "Szótárhasználati tudnivalók" pedig egyebek közt részletesen bemutatja a címszókészletet és annak sajátosságait, a szócikkek felépítését.
- Magyar-spanyol kéziszótár - általános kéziszótár, B szint, közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülőknek, fordítóknak. 50 ezer címszó és példa. A szótár Függeléke részletes igeragozási táblázatokat és ismertetőket tartalmaz, tartalmazza a három típusú igeragozás teljes bemutatását, a rendhagyó igék ragozásának áttekintését a szótárban szereplő valamennyi rendhagyó ige felsorolásával és azok ragozás-típusával.

Mindkét szótár-rendszernél a szócikkek szavaira koppintva feljön az azokhoz tartozó teljes szócikk, azaz az angol-magyarból a magyar-angol szócikkei és viszont, a spanyolnál hasonlóképp.
Az angol szótárnál "olyan eszközre van szükség, mely belső sd-kártyát tartalmaz, legalább 230 MB szabad hellyel." A spanyolnál a hasonló követelmény 45 MB szabad hely.

Ruzsa György: Az ikonfestészet lexikona - Corvina Kiadó, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

A klasszikus európai művészet egyik nagy csodája az ikonfestészet. Nem kell vallásosnak lennünk, járatosnak sem a vallásban, hogy meglássuk benne a szépség csodálatos kincsestárát. Akinek kételye lenne ez iránt, gyorsan kaphat megragadó és lenyűgöző választ: csak bele kell lapoznia e kötet második részébe, amelyben 182 ikon egész oldalas, színes képe sorakozik a Corvinától megszokott kitűnő képminőségben. Más lapra tartozik, hogy az ősforrás, a hatalomgyakorlási technikákat mesteri szintre fejlesztő Bizánc kezén a művészet egyik alapvető rendeltetése volt, hogy /tömeg/kommunikációs eszközként szolgáljon: közvetítse a hit tanait, s ezzel formálja az egyházi és a világi hatalom érdekei szerint az emberek gondolkodását.

Az Encyclopaedia Britannica 2015-ös DVD kiadása (l. Hírlevél 2015/2.) címszavából: "A keleti keresztény hagyományban az ikon szent személyek vagy események megjelenítése festményen, mozaikon vagy fán. A 8.-9. századi képrombolási viták után a Keleti Egyház megfogalmazta a tiszteletüket illető alaptételét: Minthogy Isten Jézus személyében anyagi formát öltött, ezért meg is jeleníthető képeken. (...) A klasszikus bizánci és ortodox hagyományban az ikonográfia nem realista, hanem szimbolikus művészet, s rendeltetése, hogy vonallal és színnel kifejezze az egyház teológiai tanítását."

E lexikon ikon szócikke egyebek közt Nagy Szent Baszileioszt idézi (róla is van terjedelmes szócikk): "rövid meghatározása szerint az ikon lényege: "Amit a szentbeszéd mond a fülnek, azt mutatja meg csendben az ikon.""

Ruzsa György a bevezetésében idézettel indít, amely kitűnően érezteti az ikon különleges természetét: "Az ikont fényre festik - s ezzel (...) kimondtam az ikonfestészet ontológiájának lényegét. Az ikonfestészeti hagyománynak leginkább megfelelő fény aranyozással készül, tehát nem szín, hanem a fény, maga a tiszta fény. Más szóval, az ikon minden képe az aranyló kegyelem tengerében létezik; az isteni fény áradatától körülfogva. Az isteni fény ölében »élünk, mozgunk és vagyunk« (Ap-Csel 17, 28.), ez alkotja az igazi realitás terét. És ez magyarázza, miért normatív az arany fénye az ikon szempontjából: mindenféle festék a földhöz közelítené az ikont, és tompítaná benne a jelenést. (...) Az ikonfestés, e szemlélhető ontológia, az isteni teremtés alapvető fokozatait ismétli meg: az abszolút semmitől az Új Jeruzsálemig, a szent teremtményig." És "E kötet lapozgatásakor legyen mindig előttünk Jevgenyij Trubeckoj herceg (róla is terjedelmes szócikk szól - OP) egyszerű, ám a lényeget jól megragadó kifejezése, mely szerint az ikonfestészet "színekben való elmélkedés"." S e lexikonról: "Arra törekedtünk, hogy a szokásos lexikonokhoz képest kevésbé száraz, olvasmányosabb legyen, ám mindenképpen pontosságra törekedve igyekeztünk tisztázni a fogalmakat, vitatott terminológiai kérdéseket."

A szerzőről tudni érdemes: művészettörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora - a kötet fülszövegében dióhéjban bemutatott pályája is bizonyítja, hogy e szakterület kitűnően felkészült, elismert tudósa.
A kötetben a szokásos tömörebb lexikon szócikkek mellett számos nagyobb, esszé-értékű elemzés és áttekintés is olvasható - így pl. "ikon és avantgárd", "ikon és hagyomány", "ikon és kánon", "ikon és költészet", "ikon és széppróza", "ikon és szimbolizmus". Az ikonfestészet fogalmai, technikái, nagy alakjai és alkotásai mellett a laikusokat segítő magyarázatokat is bőven ad, egészen olyan - meglepően fontos jelentéseket kifejtő - szócikkekig, mint "szakáll" és "ujjtartások".

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Somogyi Hírlap, 2015. május 18., hétfő, 3. oldal
Másfél milliárdos plusz az egyetemnek

Új Dunántúli Napló, 2015. május 18., hétfő, 3. oldal
Milliárdokat kap a pécsi egyetem

Délmagyarország, 2015. május 18., hétfő, 4. oldal
TEHETSÉGES DIÁKOK
"...Bálint Karola, a csongrádi Batsányi-gimnázium végzős diákja harmadik díjat kapott az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyben egy tabletre vagy okostelefonra telepíthető, a bevásárlást megkönnyítő program készítéséért. A szegedi Déri Miksa tagintézmény tanulója, Király Móric az épületen belüli gyalogosforgalom-méréssel foglalkozó pályamunkájáért kapott dicséretet..."

Délvilág, 2015. május 18., hétfő, 4. oldal
TEHETSÉGES DIÁKOK

Figyelo.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Szon.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Mon.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Haon.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Boon.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Orientpress.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Profitline.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Havasok.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Eduline.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is ott volt a világ legnagyobb tudományos versenyén

Stop.hu, 2015. május 18., hétfő
A világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén magyar diák is részt vett

Delmagyar.hu, 2015. május 18., hétfő
Rozsnyik Szabolcs is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Blikk.hu, 2015. május 18., hétfő
Tudós fiatalok versenyeztek

Salgotarjaninapilap.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Budapestinapilap.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Pecsinapilap.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Siofokinapilap.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Nyiregyhazinapilap.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Nagykanizsainapilap.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Szegedinapilap.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Edupress.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Prae.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is részt vett a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Ma.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák is indult a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Hvg.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar gimis is indult az Intel tehetségkutatóján

Technokrata.hu, 2015. május 18., hétfő
20 milliót nyert a győztes az Intel versenyén

Mese.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar diák a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Vg.hu, 2015. május 18., hétfő
Magyar szoftvercsoda Amerikában

Origo.hu, 2015. május 18., hétfő
Pénzt hozott, a bevándorlókat pedig vinné Debrecenből Orbán
"...Ötmilliárd forintot kap a város innovációs fejlesztésre, a debreceni főpályaudvar fejlesztésére 21 milliárd forintot ítéltek meg, korszerűsítik a Debrecen-Püspökladány vasútvonalat, hogy 160 km-es sebességgel tudjanak menni rajta a vonatok, erre 16 milliárdot kap a város. 21 milliád forintból korszerűsítik a debreceni Nagyállomást, ahol intermodális közösségi közlekedési központot hoznak létre..."

Szon.hu, 2015. május 18., hétfő
Parragh: az uniós forrásokért össze kell fognia a helyi politikának és a helyi gazdaságnak

Stop.hu, 2015. május 18., hétfő
Össze kell fognia a helyi politikának és a helyi gazdaságnak az uniós forrásokért

Somogytv.hu, 2015. május 18., hétfő
Parragh: ez kellene a sikeresebb uniós pénzköltéshez

Napigazdasag.hu, 2015. május 18., hétfő
Parragh összefogásra buzdít az eu-s pénzekért

Pecsma.hu, 2015. május 18., hétfő
Kíváncsi rá, hogy Debrecennek mit ígért Orbán?

Napigazdasag.hu, 2015. május 18., hétfő
Egyetemisták találták fel a távvezérlésű gyógyszeradagolót
"...Fiatal, 18-20 éves tehetségeket jutalmazott a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) találmányaikért, amelyeket a Design Centerben mutattak be, Budapesten. A helyezettek egyebek között a részecske detektor, elektromos gyógyszeradagoló és új kézprotézis prototípusát alkották meg. Pakucs János, a MISZ alapító elnöke a Napi Gazdaságnak elmondta, a központi költségvetés és az unió is tízmilliárdokkal támogatja a kutatás-fejlesztés-innováció hármasát..."

Minuszos.hu, 2015. május 18., hétfő
Sikeresen mutattak be egy új magyar innovációvédelmi szoftvert

Hir24.hu, 2015. május 18., hétfő
Szórta a pénzt Orbán Debrecenben, de menekültet nem akar látni

Haon.hu, 2015. május 18., hétfő
Orbán Viktor: Debrecen sokat tehet hozzá az ország sikeréhez

Erdon.ro, 2015. május 18., hétfő
Orbán Viktor: Debrecen sokat tehet hozzá az ország sikeréhez

Edupress.hu, 2015. május 18., hétfő
Pál Csaba biológus nyerte az idei Bolyai-díjat

Breuerpress.com, 2015. május 18., hétfő
Orbán Viktor miniszterelnök és Papp László, Debrecen polgármestere együttműködési megállapodást írt alá

Bekesifi.hu, 2015. május 18., hétfő
Intel ISEF, a középiskolás tudományos tehetségkutató

Szegedma.hu, 2015. május 18., hétfő
Orbán: a kormány sikertörténetként tekint Debrecenre

Propeller.hu, 2015. május 18., hétfő
Orbán szerint Debrecen sokat tehet hozzá az ország sikeréhez

Profitline.hu, 2015. május 18., hétfő
Az uniós forrásokért össze kell fognia a helyi politikának és a helyi gazdaságnak

Privatbankar.hu, 2015. május 18., hétfő
Öntik Orbánék a pénzt a cívisvárosba - megállapodott Debrecen és a kormány

Oroscafe.hu, 2015. május 18., hétfő
Fejlesztenél? Tájékozódj! GINOP road-show állomás Orosházán

Mfor.hu, 2015. május 18., hétfő
Tízmilliárdokból fejlesztik Debrecent

Mfor.hu, 2015. május 18., hétfő
Parragh: össze kell fogni az uniós források felhasználásánál

Magyarhirlap.hu, 2015. május 18., hétfő
Debrecen a sikeres Magyarország zászlóshajója

Hvg.hu, 2015. május 18., hétfő
Orbán valamire ötmilliárdot ad Debrecennek, de a menekülttábort bezárná

Hirek.prim.hu, 2015. május 18., hétfő
Minden eddiginél több díjazott és nyeremény az Invitel InnoMax pályázatán

Gondola.hu, 2015. május 18., hétfő
Orbán Viktor mit gondol Debrecenről?

444.hu, 2015. május 18., hétfő
Orbán: Nem fejleszteni, bezárni kell a debreceni menekülttábort

Alfahir.hu, 2015. május 18., hétfő
Elképesztő, miket találnak fel a tizenéves tudósok
"...A 19 éves diák a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium végzőse, kutatásait a Szegedi Tudományegyetemen végezte. Munkájával vett részt a Magyar Innovációs Szövetség által meghirdetett 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen, ahol kiválasztották, hogy Magyarországot képviselje az idei ISEF-en a "Többfalú szén nanocső kompozitok fotokémiai tulajdonságainak vizsgálata" című munkájával..."

Mr1-Kossuth Rádió, Délutáni krónika, 2015. május 18., hétfő
Innovációra ötmilliárd forintot ad a kormány Debrecennek

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2015. május 18., hétfő
Több tízmilliárd forintot kap Debrecen fejlesztésekre, jelentette be Orbán Viktor

Mr1-Kossuth Rádió, Délutáni krónika, 2015. május 18., hétfő
A kormány sikertörténetként tekint Debrecenre, mondta Orbán Viktor

M1, Híradó M1, 2015. május 18., hétfő
A kormány sikertörténetként tekint Debrecenre, mondta a miniszterelnök

M1, Híradó M1, 2015. május 18., hétfő
Együttműködési megállapodást kötött a kormány a Debreceni Önkormányzattal

Gazdasági Rádió, Reggeli monitor, 2015. május 18., hétfő
Hatodik alkalommal osztották ki az Invitel InnoMax Díjakat

ECHO TV, Hírek, 2015. május 18., hétfő
A kormány sikertörténetként tekint Debrecenre, jelentette ki Orbán Viktor
"...A kormányfő közölte, létrehoznak egy innovációs központot, egy angol nyelvű iskolát, fejlesztik a Debreceni főpályaudvart és a repülőteret, valamint új ipari park is épül..."

HírTV, Híradó, 2015. május 18., hétfő
Komoly fejlesztési ígéreteket tett Debrecenben Orbán Viktor

Napi Gazdaság, 2015. május 19., kedd, 1+9. oldal
Százmilliárdokból
"...Ugyancsak a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program forrásaiból ?nanszírozzák a Fiatalok vállalkozóvá válását támogató pályázatot is, ami az Ifjúsági garanciaprogram részeként, elsősorban a 18-25 év közötti álláskereső ?atalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani a hat kevésbé fejlett régióban..."

Napi Gazdaság, 2015. május 19., kedd, 14. oldal
Intelligens életszervezés kell a jövő nemzedéknek

Népszava, 2015. május 19., kedd, 2. oldal
Uniós vita az alapkutatásokról

Népszava, 2015. május 19., kedd, 3. oldal
A kormányfő Debrecenben is ígérgetett

Nógrád Megyei Hírlap, 2015. május 19., kedd, 5. oldal
A kormány sikertörténetként tekint Debrecenre

Hajdú-Bihari Napló, 2015. május 19., kedd, 8. oldal
Nyolcvanegy projektet támogatnak
"...Az egészségtudományi, egészségipari innovációs környezet fejlesztésére 1 milliárd forintot, a speciális infrastruktúra-fejlesztésre és eszközbeszerzésre pedig 3,46 milliárdot különítettek el..."

Hajdú-Bihari Napló, 2015. május 19., kedd, 1+3. oldal

Mögöttünk a kormány

Stop.hu, 2015. május 19., kedd
A kormány sikertörténetként tekint Debrecenre

Piacesprofit.hu, 2015. május 19., kedd
Ezekre a határidőkre jó lesz ügyelni

Dehir.hu, 2015. május 19., kedd
Orbán Viktor: európai nagyvárost csinálunk Debrecenből

Nepszava.hu, 2015. május 19., kedd
A kormányfő Debrecenben is ígérgetett

Computerworld.hu, 2015. május 19., kedd
IT mint innováció és transzformáció


Figyelo.hu - 2015. 2015. május 19., kedd
Van egy szektor, ami ellenáll a válságnak

"...A recesszió jelentette fenyegetés erőteljesen ösztönözte az innovációt, a társadalom pedig kezdi megtanulni, hogy hogyan takarékoskodhat a rendelkezésre álló erőforrásokkal" - fogalmazott.

Gazdasagiradio.hu, 2015. május 19., kedd
Mennyit fejlődött a hazai kkv-szektor az innováció terén?


Magyarhirlap.hu, 2015. május 19., kedd
"Debrecen sikertörténet, zászlóshajó"

"...Mint folytatta, ötmilliárdos új innovációs fejlesztések indulnak, huszonegymilliárd forintból épül meg az intermodális közlekedési csomópont, az integrált busz-, és vonatpályaudvar. Tizenhatmilliárdból újítják meg a Debrecen és Püspökladány közötti vasútvonalat..."

Autopro.hu, 2015. május 19., kedd
Hallgatók kötelezővé tennék a mérnökversenyeket

Boon.hu, 2015. május 19., kedd
Majd’ százmilliárdnyi forrás
"...Adjon meg egy érvényes email címet. - Az én hatáskörömben az elsődleges cél a kormányzati stratégiához illeszkedően Magyarország újraiparosítása, a teljes foglalkoztatottság megteremtése, a képzések, a munkaerő-piaci beavatkozások, az innováció, a tudásgazdaság erősítése. Remélhetőleg az új uniós tervezési ciklusban elérhető források e téren jól tudnak hasznosulni - jelentette ki Karsai Tamás, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a Miskolci Egyetemen tartott előadása előtt kedden..."

Itextreme.hu, 2015. május 19., kedd
Zentai magyar diák is részt vett az Intel ISEF-en, a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén


Kreativ.hu, 2015. május 19., kedd
Kisvállalkozásokat díjazott a UPC


News4business.hu, 2015. május 19., kedd
Innovatív kisvállalkozásokat díjazott a UPC

Zoldtech.hu, 2015. május 19., kedd
Nagy iramban közelítünk Európához elektromobilitás terén

Gazdasági Rádió, 2015. május 19., kedd
Egészségügy uniós forráslehetőségei


Gazdasági Rádió, 2015. május 19., kedd
Idén már iskolákat is díjazott az Invitel


InfoRádió, 2015. május 19., kedd
Több tízmilliárd forintot kap Debrecen különböző fejlesztésekre

Kossuth Rádió, 180 perc, 2015. május 19., kedd
Együttműködési megállapodás

ECHO TV, Reggeli Híradó, 2015. május 19., kedd
A kormány sikertörténetként tekint Debrecenre, jelentette ki Orbán Viktor

Észak-Magyarország, 2015. május 20., szerda, 1. oldal
A Miskolci Egyetemnek több mint 2 milliárd jut

Észak-Magyarország, 2015. május 20., szerda, 3. oldal
Majd' százmilliárdnyi forrás

IT-Business, 2015. május 20., szerda, 27. oldal
Innovációval nemzetközi piacra

Kelet-Magyarország, 2015. május 20., szerda, 8. oldal
Ösztöndíjat nyerhetnek
"...A Manager Képzés Alapítvány az idén is pályázatot ír ki a Harsányi István-díj elnyeréséért. Az alapítvány célja elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természettudományi felsőfokú intézményekben alap- és mesterfokú, valamint a PhD-képzés keretében tanuló, 35 év alatti, tehetséges hallgatók menedzsmentismereteinek bővítése. A pályázatok az alábbi szakterületeken adhatók be: szellemitulajdon-védelem, tudás-, minőség-, humán-, kutatás-fejlesztési, innovációs, informatikai, környezetvédelmi menedzsment, valamint az innováció támogatási formái és szerepe a vállalkozásokban..."

Kisalföld, 2015. május 20., szerda, 9. oldal
Területtel csábítják a beruházásokat

Világgazdaság, 2015. május 20., szerda, 1,3. oldal
Vonzó lett az egészségipar
"...Az innovatív egészségügyi szolgáltatások, de különösen a gyógyszeripari és biotechnológiai kutatás-fejlesztés Magyarországon is egyre vonzóbb célpontja a tőkebefektetéseknek. A Magyar Kockázati- és Magántőke egyesület (HVCA) adatai szerint 2014-ben 107 befektetésen keresztül 96 vállalat összesen több mint 55,1 milliárd forint összértékű kockázati- és magántőke-befektetésben részesült..."

Dunántúli Napló, 2015. május 20., szerda, 6. oldal
Innovatív vállalkozás - az enyém is?

"...Az érdeklődők tavaly már megismerhették a Németországban kidolgozott InnoKenn módszertant és szoftvert, melyek egy egyszerű kérdőív segítségével elemzik a vállalkozások innovációs képességének "soft“ elemeit, és mutatnak rá a fejlesztendő területekre. Pénteken részletes bemutatásra kerülnek az InnoKenn módszer hazai tapasztalatai..."

Dunántúli Napló, 2015. május 20., szerda, 6. oldal
Saját munkaerő gyakornokokból
"...A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) a magyar gazdaság növekedését szolgálja. A program első számú prioritása a vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése..."

Észak-Magyarország, 2015. május 20., szerda, 3. oldal
Majd’ százmilliárdnyi forrás


Kelet-Magyarország, 2015. május 20., szerda, 8. oldal
Ösztöndíjat nyerhetnek

"...A Manager Képzés Alapítvány az idén is pályázatot ír ki a Harsányi István-díj elnyeréséért. Az alapítvány célja elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természettudományi felsőfokú intézményekben alap és mesterfokú, valamint a PhD-képzés keretében tanuló, 35 év alatti, tehetséges hallgatók menedzsmentismereteinek bővítése..."

Vas Népe, 2015. május 20., szerda, 1,3. oldal
Példátlan központ jött létre


Új Dunántúli Napló, 2015. május 20., szerda, 6. oldal
Innovációs ötletek, fejlesztések

Új Dunántúli Napló, 2015. május 20., szerda, 6. oldal
Saját munkaerő gyakornokokból

Új Dunántúli Napló, 2015. május 20., szerda, 6. oldal
Innovatív vállalkozás - az enyém is?

Vas Népe, 2015. május 20., szerda, 1+3. oldal
Példátlan központ jött létre

Metropol.hu, 2015. május 20., szerda
Kutatások a jövőnkért


Piacesprofit.hu, 2015. május 20., szerda
Másfél éve erre várunk! Megjelent az első GINOP pályázat!

Mmonline.hu, 2015. május 20., szerda
Különleges show Budapesten
"...2015. május 26-án a jövő magyar találmányait tekinthetik meg az érdeklődők a hetedik Magyar Innovációs TechShow-n..."

Minuszos.hu, 2015. május 20., szerda
Kanadai diákok taroltak az Intel ISEF-en

Boon.hu, 2015. május 20., szerda
Gazdaságfejlesztés 2020-ig

Blikk.hu, 2015. május 20., szerda
Korunk legismertebb gondolkodói vitáznak Budapesten
"...A rendezvény főbb témái között a nagyvárosok, a vállalkozások, a tanulás, az egészség és az innováció jövőjét meghatározó trendek és dilemmák szerepelnek..."

Vs.hu, 2015. május 20., szerda
Világhírű gondolkodókkal fog vitázni Zimbardo Budapesten

Orientpress.hu, 2015. május 20., szerda
Magyar találmány segítheti az Ebola elleni védekezést

Insiderblog.hu, 2015. május 20., szerda

Magyar fejlesztők indulhatnak a világhír felé

Figyelo.hu, 2015. május 20., szerda
Erre költenek 200 milliárdot Orbánék

Feol.hu, 2015. május 20., szerda
Projekt indul a kkv-kért

Ado.hu, 2015. május 20., szerda
Így kalkuláld a tao-t
"...Amennyiben a fenti lehetőségek a társaságnál nem jöhetnek számításba, de rendelkezik belföldön kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységet végző kapcsolt vállalkozással, érdemes egyeztetést kezdeményezni a kapcsolt vállalkozással arról, hogy átengedi-e számára saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségére tekintettel a társasági adó (tao) törvény 7. § (1) bekezdésének t) pontja szerint megállapított összeg egy részét, vagy egészét..."

Mr1-Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2015. május 20., szerda
A kutatásfejlesztés a magyar kis- és közepes vállalkozások bővülésének záloga

M1, 2015. május 20., szerda
Fiatal tudósok versenye
"...Téma, hogy mivel foglalkoznak ifjú magyar feltalálókés miért fontos egy olyan természettudományi verseny, amelyre még a határon túlról is érkeztek pályázatok. Az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyen középiskolás diákok saját maguk által készített műszaki találmányokat és természettudományos újításokat mutattak be. A felhívásra 112 pályázat érkezett, ebből 65 készült el a zsűri javaslatára..."

M1, 2015. május 20., szerda
Műszaki találmányok és természettudományos újítások

"...Az ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyen középiskolás diákok saját maguk által készített műszaki találmányokat és természettudományos újításokat mutattak be..."

M1, 2015. május 20., szerda
A kutatás fejlesztés a magyar KKV-k bővülésének záloga

Világgazdaság, 2015. május 21., csütörtök, 6. oldal
Fordulópontnál a startup-piac

Figyelő, 2015. május 21., csütörtök, 36-37. oldal
Megújuló innováció Budapesti nyertesek

Figyelő, 2015. május 21., csütörtök, 52. oldal
Jó kockázati tőkés-e az állam?

Napi Gazdaság, 2015. május 21., csütörtök, 10. oldal
Uniós pályázatokra várnak a cégek

Napi Gazdaság, 2015. május 21., csütörtök, 12. oldal
Fókuszban a gazdaságfejlesztés

Fejér Megyei Hírlap, 2015. május 21., csütörtök, 6. oldal
Projekt indul a kkv-kért

Zalai Hírlap, 2015. május 21., csütörtök, 6. oldal
Startupok bemutatkozása

Metropol, 2015. május 21., csütörtök, 5. oldal
Kutatások a jövőnkért

Figyelo.hu, 2015. május 21., csütörtök
Megújuló innováció Budapesti nyertesek
"...Az egyetlen magyar székhelyű európai uniós hivatal, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) díjátadóján a fenntartható gazdaságot segítő ötleteket értékelték a minap. Kontinensünk alapkutatási eredményekben igen jól teljesít, ezekből azonban kisebb eséllyel születik piacképes termék vagy szolgáltatás, mint az Egyesült Államokban..."

Euroastra.hu, 2015. május 21., csütörtök
Brain Bar Budapest - a technológia, a városok és a gazdaság jövőjéről

Bevezetem.eu, 2015. május 21., csütörtök
Zentai magyar diák is részt vett az Intel ISEF-en, a világ legnagyobb ifjúsági tudományos versenyén

Vg.hu, 2015. május 21., csütörtök
Fordulópontnál a startup-piac

Portfolio.hu, 2015. május 21., csütörtök
Megjelent az egyik nagyon várt kkv-pályázat!

Portfolio.hu, 2015. május 21., csütörtök
Most már kiszállnának a kockázati tőkések a cégekből

Magyarszo.com, 2015. május 21., csütörtök
A fiatalokra és az innovációra fektetik a hangsúlyt

Erdon.ro, 2015. május 21., csütörtök
Világsztárok adnak elő Budapesten

Blikk.hu, 2015. május 21., csütörtök
Startup-sztárparádé az idei Innovációs TechShow-n

Bama.hu, 2015. május 21., csütörtök
Innovatív vállalkozás az enyém is?

Bama.hu, 2015. május 21., csütörtök
Innovációs ötletek, fejlesztések

Stockportal.hu, 2015. május 21., csütörtök
Merre tart a kockázati tőkepiac 2015-ben?

Hvg.hu, 2015. május 21., csütörtök
Majdnem egy hónapot késett, de itt van - az egyik kkv fejlesztési pályázat

Hvg.hu, 2015. május 21., csütörtök
Cégvezetők figyelem! Indul a pénzfolyam!

Hg.hu, 2015. május 21., csütörtök
Brain Bar Budapest: Világsztárok adnak elő Budapesten

Hellotrend.hu, 2015. május 21., csütörtök
Brain Bar Budapest - egy új, egyedülálló nemzetközi fesztivál

Gondola.hu, 2015. május 21., csütörtök
Fókuszban a gazdaságfejlesztés

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2015. május 21., csütörtök
A kutatásfejlesztés a magyar kis- és közepes vállalkozások bővülésének záloga

ECHO TV, Hírek, 2015. május 21., csütörtök
A kis- és középvállalkozásokat támogatja majd az új közbeszerzési törvény, mondta a közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkár

Napi Gazdaság, 2015. május 22., péntek, 13. oldal
A paksi atomerőmű a tudomány partnere

Székely Hírmondó, 2015. május 22., péntek, 9. oldal
Krecht Rudolf, a mikós feltaláló
"...A Magyar Innovációs Szövetség által meghirdetett verseny célja az volt, hogy kiválasszák azokat a fiatalokat, akik innovatív tevékenységgel foglalkoznak. Több mint 100 pályázat érkezett be az első fordulóba, ebből a hatvan legjobbnak ítélt jutott tovább a döntőbe. - Egy távvezérlésű életmentő robotot készítettem, amelyik katasztrófahelyzetek után képes megkeresni az áldozatokat, és szükség esetén injekciót is be tud adni..."

Portfolio.hu, 2015. május 22., péntek
Rákossy: még 780 milliárd forintnyi pályázatot írunk ki idén

Vg.hu, 2015. május 22., péntek
Új uniós pályázat jelent meg kkv-knak

Siofokinapilap.hu, 2015. május 22., péntek
Közeledik a társaságiadó-bevallás benyújtásának határideje

Pecsinapilap.hu, 2015. május 22., péntek
Közeledik a társaságiadó-bevallás benyújtásának határideje

Hirmondo.ro, 2015. május 22., péntek
Krecht Rudolf, a mikós feltaláló
"...A sepsiszentgyörgyi Krecht Rudolf nyerte el a Magyar Innovációs Szövetség által meghirdetett 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második díját és a legjobb külföldi pályázó különdíját is neki ítélték..."

Dehir.hu, 2015. május 22., péntek
Új, versenyképességet támogató uniós pályázat jelent meg kkv-knak

Autopro.hu, 2015. május 22., péntek
5 milliárdért versenyezhetnek a fejlődni vágyó vállalkozások

3szek.ro, 2015. május 22., péntek
Feltaláló diák nemzetközi sikere
"...Második díjjal tért haza a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről Krecht Rudolf, a Székely Mikó Kollégium XII.-es diákja..."

Semmelweis.hu, 2015. május 22., péntek
Innovációs díjat kapott Király Szilvia, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika középiskolás kutatója
"...Húsz középiskolást díjaztak az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen, ahol három másik fiatallal együtt Király Szilvia, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Őssejt Laboratóriumának fiatal kutatója is első helyen végzett. A díjazottak képviselik Magyarországot szeptemberben a kutató diákok 27. uniós versenyén, ahol Király Szilvia "Építsünk ereket őssejtekből" című pályázatát mutathatja majd be..."

Inforadio.hu, 2015. május 22., péntek
Új uniós pályázat jelent meg kkv-knak

Videk.ma, 2015. május 22., péntek
Új uniós pályázat jelent meg kkv-knak

Stop.hu, 2015. május 22., péntek
A kkv-knak új uniós pályázat jelent meg

Origo.hu, 2015. május 22., péntek
Mindjárt itt a TechShow

Kreativ.hu, 2015. május 22., péntek
Idén is jön az Innovációs Techshow

Iranytv.hu, 2015. május 22., péntek
Gazdaságfejlesztés 2020-ig

Vs.hu, 2015. május 22., péntek
Sztártudósok fejtik meg a jövő nagy feladványait Budapesten

Profitline.hu, 2015. május 22., péntek
Új uniós pályázat jelent meg kkv-knak

Privatbankar.hu, 2015. május 22., péntek
Végre itt egy uniós pályázat

Mfor.hu, 2015. május 22., péntek
5 milliárdos forrás nyílik meg a vállalkozások számára

Insiderblog.hu, 2015. május 22., péntek
Így nyerj könnyen EU-s pénzt startupodnak!

Gazdasagiradio.hu, 2015. május 22., péntek
Te mivel váltanád meg a világot?
"...Idén hetedik alkalommal rendezik meg a Magyar Innovációs TechShow-t (angol rövidítésével HITS-et), ahol a digitális ipar hazai újdonságait és legizgalmasabb fejlesztéseit ismerhetik meg az érdeklődők..."

Epiteszforum.hu, 2015. május 22., péntek
Világsztárok vitáznak a jövőnkről: Brain Bar Budapest fesztivál

Adozona.hu, 2015. május 22., péntek
Vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a kkv-k

Pannonnovum.hu, 2015. május 22., péntek
Rákossy: még 780 milliárd forintnyi pályázatot írunk ki idén

InfoRádió, 2015. május 22., péntek
Megjelent a pályázat

M1, 2015. május 22., péntek
Ifjú feltalálók
"...Részecskék mérése detektor segítségével, őssejtből létrehozott erek és mentőrobotok. Nem egy újfajta fantasy film kellékei, hanem tizenéves kutatók találmányai, akiket a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen díjaztak..."

ECHO TV, Reggeli Híradó, 2015. május 22., péntek
A kis- és középvállalkozásokat támogatja majd az új közbeszerzési törvény, mondta Császár Dániel Gergely

Nők Lapja Psziché, 2015. május 23., vasárnap, 66. oldal
Rémálom eltörölve!
"...Budapesten zajlott a 4. Global Impact Competition regionális innovációs verseny..."

U-szeged.hu, 2015. május 23., vasárnap
Ismét Szegeden a Bolyai-díj: Pál Csaba biológus stratégiai játékai

Erdon.ro, 2015. május 23., vasárnap
Tehéngyomor PH-szonda, víztakarékos zuhanyozást segítő app, térkép alkalmazás kerekesszékeseknek - Jön az idei TechShow!

Oroscafe.hu, 2015. május 23., vasárnap
Több ezer milliárd forint gazdaságfejlesztésre

Műszaki szemle, Technika, 2015. május 24., hétfő, 4. oldal
Új EU innovációs támogatási eszköz

Műszaki szemle, Technika, 2015. május 24., hétfő, 9. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj, 2014
"...A 2014. évi Innovációs Nagydíjban és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a 2014. évi Innovációs Díjában a Sanametal Kft. részesült a traumatológiai sebészek által a csonttörések ellátására kifejlesztett Vortex poliaxiális csontlemez rendszerért..."

Magyar Elektronika, 2015. május 24., hétfő, 49. oldal
Tovább bővül a Siemens és a BME együttműködése

Profitline.hu, 2015. május 24., hétfő
Pályázat: kis- és középvállalkozások százai növelhetik exportbevételeiket

Mno.hu, 2015. május 24., hétfő
Az idei év legütősebb fesztiválja lesz a Brain Bar Budapest

Figyelo.hu, 2015. május 24., hétfő
Áttörés! Tech-újítások, amik megváltoztatják hétköznapjainkat

Sikerado.hu, 2015. május 25., kedd
Indul a Magyar Innovációs TechShow

Portfolio.hu, 2015. május 25., kedd
Így pörgetjük fel a magyar exportot az EU pénzén

Minuszos.hu, 2015. május 25., kedd
Tehénmentő megoldással jön az idei TechShow

Blikk.hu, 2015. május 25., kedd
Magyar Innovációs TechShow az Akvárium Klubban

Privatbankar.hu, 2015. május 25., kedd
A magyarok között lehet a következő Tesla-vezér?

Inforadio.hu, 2015. május 25., kedd
Okoszuhanyfej és agyszenzorokkal vezérelhető csocsó az Akváriumban

Bevezetem.eu, 2015. május 25., kedd
Világsztárok adnak elő Budapesten

Napi Gazdaság, 2015. május 26., kedd, 13. oldal
Győri egyetemisták sikere ökoautózásban

Világgazdaság, 2015. május 26., kedd, 5. oldal
Uniós pénzzel segítik a kis magyar cégek piacra jutását

Blikk, 2015. május 26., kedd, 6. oldal
Harmadik lett a villanyautó

Hajdú-Bihari Napló, 2015. május 26., kedd, 3. oldal
Növekedési pályára állhatunk

Bevezetem.eu, 2015. május 26., kedd
Kis- és középvállalkozások százai növelhetik exportbevételeiket

Vg.hu, 2015. május 26., kedd
A CODIE vitte el a techshow fődíját
"...Kihirdették a ma tartott budapesti Magyar Innovációs Techshow díjazottjait. A leghatásosabb bemutatkozás kategóriáját az újszerű és életközeli nyelvoktató alkalmazást fejlesztő Xeropan nyerte. A közönségnek a világ első kerekesszékes útvonaltervezője, a Route4U tetszett a leginkább..."

Piacesprofit.hu, 2015. május 26., kedd
Tízből egy cég éli túl az első évet

Mmonline.hu, 2015. május 26., kedd
Új lehetőség hazai vállalkozásoknak

Kulturpart.hu, 2015. május 26., kedd
Világraszóló vita Budapest legújabb bárjában

Hrportal.hu, 2015. május 26., kedd
A kezdő vállalkozások tizede éli túl az első évet

Privatbankar.hu, 2015. május 26., kedd
Hol tartunk? Ennyi uniós pénz vár még arra, hogy elköltsük

Hirek.prim.hu, 2015. május 26., kedd
Innovációs TechShow az Akvárium Klubban

Fn.hir24.hu, 2015. május 26., kedd
Céghalál: a vállalkozások tizede éli túl az első évet

Napi.hu, 2015. május 26., kedd
Ez az egyik legígéretesebb induló magyar cég most

Gazdasagiradio.hu, 2015. május 26., kedd
Kedv vagy kényszer? Sokat költhetnek még a kockázati tőkések

Pannonnovum.hu, 2015. május 26., kedd
Határidő előtt fizette ki a Miniszterelnökség az uniós forrásokat

InfoRádió, 2015. május 26., kedd
Magyar Innovációs TechShow

Magyar Mezőgazdaság, 2015. május 27., szerda, 4. oldal
Fiatal tehetségek a Design Terminálban
"...A Magyar Innovációs Szövetség a 2014- 2015. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak - nyilvános eredményhirdetést követően - több mint 2,5 millió forint ösztöndíjat osztott ki május 12-én, a Design Terminálban..."

Kecskeméti lapok, 2015. május 27., szerda, 2. oldal
Letették az IQ Ipari Innovációs Központ alapkövét

Computerworld, 2015. május 27., szerda, 3+9+10. oldal
Hogyan lehet az informatikai biztonság az innováció motorja?

Hirek.prim.hu, 2015. május 27., szerda
A Codie-t választották a legígéretesebb induló vállalkozásának a TechShow-n

Vg.hu, 2015. május 27., szerda
Európai Bizottság: Elkészült a 2016-os uniós költségvetés javaslata
"...A bizottság közleménye kiemeli, hogy a 2016-os uniós büdzsé csaknem fele a növekedésösztönzést szolgálja, az ideinél 30 százalékkal többet, 18 milliárd eurót irányoz elő a felsőoktatási diákcserét finanszírozó Erasmus+ programra, tovább 11,6 százalékkal többet, 10 milliárd eurót a kutatás-fejlesztés és az innováció előmozdítására, az uniós gazdáknak pedig 42,86 milliárd eurót szán..."

Uzletresz.hu, 2015. május 27., szerda
Játékrobotos startup lett a legmenőbb vállalkozás

Portfolio.hu, 2015. május 27., szerda
Felfedte terveit Brüsszel: ennyi pénzből kell kijönnie az EU-nak

Origo.hu, 2015. május 27., szerda
Innovációs garázs nyílik Budapesten

Mmonline.hu, 2015. május 27., szerda
Megvan a legígéretesebb induló vállalkozás

Mmonline.hu, 2015. május 27., szerda
Innovációs "Garázst" alapítanak Budapesten

Minuszos.hu, 2015. május 27., szerda
A Codie a legígéretesebb

Innoportal.hu, 2015. május 27., szerda
Innovációs "Garázst" nyit az Ericsson Budapesten

Hwsw.hu, 2015. május 27., szerda
A Codie az idei legígéretesebb magyar innováció

Haon.hu, 2015. május 27., szerda
A tudás versenyelőny
"...A Debreceni Egyetem, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. "Tudás-Park kialakítása Debrecenben a gyógyszeripar, az élelmiszeripar és az informatika és elektronika kiemelt területén" című közös pályázatával több mint 580 millió forintot nyert a régió K+F+I tevékenységének és gazdasági versenyképességének erősítésére..."

Erdon.ro, 2015. május 27., szerda
Bemutatta a 2016-os uniós költségvetés javaslatát az Európai Bizottság

Erdon.ro, 2015. május 27., szerda
A Codie-t választották a legígéretesebb induló vállalkozásának a TechShow-n

Dehir.hu, 2015. május 27., szerda
Egyetemi tudás, vállalati potenciál: tudáspark a debreceni régió fejlődéséért

Realista.hu, 2015. május 27., szerda
Az Ericsson innovációs labort épít Budapesten

Privatbankar.hu, 2015. május 27., szerda
Így költekezne az EU jövőre - megjött a költségvetési tervezet

Nol.hu, 2015. május 27., szerda
Itt a EB uniós költségvetési javaslata

Mno.hu, 2015. május 27., szerda
Megnéztük a következő magyar világsikert

Infovilag.hu, 2015. május 27., szerda
"Innovációs garázst" alapít az Ericsson Budapesten

Infovilag.hu, 2015. május 27., szerda
Az EU 2016. évi költségvetési tervezete - munkahelyek, növekedés, migráció, versenyképesség

Hvg.hu, 2015. május 27., szerda
Ha nem tudja, mi az a Codie, már nem tart sokáig

Hir.ma, 2015. május 27., szerda
Bemutatta a 2016-os uniós költségvetés javaslatát az Európai Bizottság

Fn.hir24.hu, 2015. május 27., szerda
Drámai fejlődés a kisvállalati szektorban

Figyelo.hu, 2015. május 27., szerda
TechShow 2015 - a játékok diadala

Figyelo.hu, 2015. május 27., szerda
Az álam és a tőke találkozása
"...Ezt követően Pálinkás József beszél a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal képviseletében az állam befektetői részvállalásáról innovatív vállalkozásokba. Dr. Oszkó Péter, a Portfolion Zrt. vezérigazgatója az év eddigi trendjeit és történéseit fogja elemezni, illetve kitér a jelenlegi helyzetben a befektetők és a vállalkozók számára kínálkozó lehetőségekre is..."

Feol.hu, 2015. május 27., szerda
K+F: amire nincs pénz, de van megoldás

Computerworld.hu, 2015. május 27., szerda
Robotprogramozó app lett a legjobb

Pannonnovum.hu, 2015. május 27., szerda
Megcsúszhatott az esélyes, lazítanak az EU-s pályázaton (2.)

Hajdú-Bihari Napló, 2015. május 28., csütörtök, 1+6. oldal
Innovációs központtá válhat Debrecen

Fejér Megyei Hírlap, 2015. május 28., csütörtök, 6. oldal
Projekt indul a kkv-kért

Fejér Megyei Hírlap, 2015. május 28., csütörtök, 6. oldal
K+F: amire nincs pénz, de van megoldás

Heti Válasz, 2015. május 28., csütörtök, 32-33. oldal
Uber alles
"...A május 26-án rendezett Magyar Innovációs Techshow-n bemutatott újdonságok között volt a Route4u, mely a kerekes székes közlekedést segíti a felhasználók által generált térképekkel, valamint a Beerides, mely az utazások során a reptéren hagyott autók hasznosítását segíti elő..."

Napi.hu, 2015. május 28., csütörtök
Ezt várja Brüsszel a magyar kormánytól - rengeteg pénzről van szó

Itextreme.hu, 2015. május 28., csütörtök
Az Ericsson nyitott Innovációs "Garázst" alapít Budapesten

Itextreme.hu, 2015. május 28., csütörtök
A játékok diadala - a Codie lett 2015 legígéretesebb magyar innovációja

Pcpult.hu, 2015. május 28., csütörtök
A játékok diadala - a Codie lett 2015 legígéretesebb magyar innovációja

Napigazdasag.hu, 2015. május 28., csütörtök
Még többet akar tudni a gazdaságról az MKIK

Kreativ.hu, 2015. május 28., csütörtök
Ezek a Techshow idei díjazottjai

Privatbankar.hu, 2015. május 28., csütörtök
Fejlesztené a vállalkozását? Ezekre ad pénzt az EU

Gondola.hu, 2015. május 28., csütörtök
Még többet akar tudni a gazdaságról a kamara

Tozsdeforum.hu, 2015. május 28., csütörtök
A volt görög miniszterelnök is felszólal Budapesten

Hir.ma.hu, 2015. május 28., csütörtök
Papandreu korábbi görög miniszterelnök tart előadást Budapesten

Blikk.hu, 2015. május 28., csütörtök
Papandreu tart előadást Budapesten

Portfolio.hu, 2015. május 28., csütörtök
A görög cégeket veszik idén

Pannonnovum.hu, 2015. május 28., csütörtök
Ha nem tudja, mi az a Codie, már nem tart sokáig

InfoRádió, 2015. május 28., csütörtök
Innovációs garázs

Jazzy Rádió, 2015. május 28., csütörtök
Elkészült az EU jövő évi költségvetési tervezete

Világgazdaság, 2015. május 29., péntek, 8. oldal
Programozás robottal, 3D nyomtatás néhány ujjal

Vas Népe, 2015. május 29., péntek, 6. oldal
Új uniós pályázatok

Vas Népe, 2015. május 29., péntek, 15. oldal
Iparfejlesztés és innováció

Zalai Hírlap, 2015. május 29., péntek, 4. oldal
Iparfejlesztés és innováció

Fejér Megyei Hírlap, 2015. május 29., péntek, 13. oldal
Iparfejlesztés és innováció

Fejér Megyei Hírlap, 2015. május 29., péntek, 13. oldal
Ösztönzik a befektetést

Békés Megyei Hírlap, 2015. május 29., péntek, 14. oldal
Az uniós források értünk vannak

Békés Megyei Hírlap, 2015. május 29., péntek, 15. oldal
Fejenként hétszázezer

Napló, 2015. május 29., péntek, 13. oldal
Iparfejlesztés és innováció

Élelmiszer, 2015. május 29., péntek, 12. oldal
8 milliárd
"...Megszülettek az első jogerős támogatói döntések a 2014-2020 közötti Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) tavaly októberben meghirdetett pályázatain. A két felhívás keretében első körben összesen 107 vállalkozás közel 4 milliárd forint uniós támogatást nyert el..."

Magyar Hírlap, 2015. május 29., péntek, 13. oldal
Fejleszteni a sokszínű hagyományt

Profitline.hu, 2015. május 29., péntek
Papandreu korábbi görög miniszterelnök tart előadást Budapesten

Vajma.info, 2015. május 29., péntek
A vajdasági fiatal, aki Magyarországot képviselte Pittsburghben

U-szeged.hu, 2015. május 29., péntek
"Az SZTE utcára viszi a tudományt" az Ünnepi Könyvhét idején

Nyugat.hu, 2015. május 29., péntek
Százmilliárd forintból fejlesztenének a térségben

Minuszos.hu, 2015. május 29., péntek
Innovációs "Garázs" indul Budapesten

Hrportal.hu, 2015. május 29., péntek
Az idei legígéretesebb innováció

Erdon.ro, 2015. május 29., péntek
Szép fejlődési pálya előtt a város
"...Szeretnénk Debrecent az ország innovációs központjává tenni, mi több, ezt nemzetközi szintre emelni. Ehhez megvannak a külföldi kapcsolataink - jelentette ki a polgármester. - Debrecen gazdasága már most is több lábon áll..."

Psmagazin.hu, 2015. május 29., péntek
Brain Bar Budapest - a technológia, a városok és a gazdaság jövőjéről

Magyarhirlap.hu, 2015. május 29., péntek
Fejleszteni a sokszínű hagyományt

Agrarszektor.hu, 2015. május 29., péntek
Megvan, mire lehet pályázni - Ezekre fizetnének

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. május 29., péntek
Milyen hatása lehet a dolgok internetének a kis- és középvállalkozásokra?

M1, 2015. május 29., péntek
Magyar siker az üzemanyag hatékonysági és innovációs versenyen

Petőfi Népe, 2015. május 30., szombat, 13. oldal
Várják a kiírásokat

Petőfi Népe, 2015. május 30., szombat, 13. oldal
Milliárdok a cégek innovációs fejlesztésére

Itbusiness.hu, 2015. május 30., szombat
Innovációval nemzetközi piacra

Szon.hu, 2015. május 31., vasárnap
Az ötliteres alkalmazás

Nyest.hu, 2015. május 31., vasárnap
Farobotot minden gyerek kezébe!

Boon.hu, 2015. május 31., vasárnap
Az ötliteres alkalmazás

Figyelo.hu, 2015. május 31., vasárnap
Innovációval hódítanak a kínai vállalatok

Metropol: Budapest, 2015. június 1., hétfő, 10. oldal
Magyar siker Rotterdamban

Magyar Nemzet, 2015. június 1., hétfő, 13. oldal
Garázsba költözhet az innováció

Magyar Nemzet, 2015. június 1., hétfő, 8. oldal
Versenyképesség: gyenge láncszemek, nagy szakadások

Napi Gazdaság, 2015. június 1., hétfő, 14. oldal
Csepreghy: Hatékonyabban használjuk fel az uniós pénzeket

Napigazdasag.hu, 2015. június 1., hétfő
Csepreghy: Hatékonyabban használjuk fel az uniós pénzeket

Privatbankar.hu, 2015. június 1., hétfő
Ezeknek a cégeknek adna közel 3000 milliárdot a Miniszterelnökség

Fn.hir24.hu, 2015. június 1., hétfő
A szerda a kockázati tőkepiac napja lesz
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.