XXIII. évf. | 2013. április 16. | 8. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Intelligens szakosodási stratégiák

A magyarországi Regionális Innovációs Ügynökségek hálózata, a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) koordinálásában készítik el a magyar régiók intelligens szakosodási stratégiáit. A készülő dokumentumok, a nemzeti intelligens stratégiával együtt, előzetes feltételei annak, hogy Magyarország az EU Strukturális Alapokból innovációs, kutatási és fejlesztési célokra támogatási forrásokhoz jusson.

2013. március 26-án felkérés érkezett Szövetségünkhöz, hogy a "Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020" c. tervezetéhez kapcsolódóan konkrét javaslatainknak és véleményünknek megküldésével a társadalmi egyeztetésben vegyünk részt. Szövetségünk 2013. április 4-én kialakította véleményét, amelyet megküldött Dr. Deák Csaba, a NIH stratégiai elnökhelyettesének részére. Részletek a véleményből:
"...Önmagában - mint általános következtetéssel - a két kiemelt KMR prioritással és a három horizontális prioritással egyetértünk, de a három horizontális prioritás véleményünk szerint alapvetően nem lehet KMR specifikus..."
"...A tervezet egyébként elnagyolt, túl hosszú, terjengős, tudományoskodó, és túl sok adatot idéz. Korábbi stratégiákban szereplő országos célokat másol, vetít rá a közép-magyarországi régióra, és érdemben nem foglalkozik Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiájával..."

"...Nagyon hiányzik az anyagból az, hogy a KKV-k kiemelten a réspiacokon lehetnek eredményesek. A réspiacok jellemzője, hogy nem a fő fejlesztési irányokba esnek, hanem kifejezetten azon kívül. Azaz olyan területekre, amelyekbe a nagyvállalatok nem vágnak bele, mert a réspiac szűk számukra. Viszont sok KKV a sok réspiacon eredményesen működve fellendíthetné a régiót (országot), és jelentősen növelhetné a foglalkoztatottságot..."

"...A teljes K+F ráfordítás növekedési aránya (4. mutató) még a K+F területen dolgozó kutató-fejlesztők számának (1., 2. mutató) növekedési arányát sem éri el. Véleményünk szerint ennél sokkal nagyobb arányú ráfordítás-növekedés támaszthatja csak alá a kitűzött célok elérésének esélyét.
Javasoljuk ellenőrizni, hogy 2011-ben a KMR-ben valóban csak 68-an, illetve 521-en dolgoztak-e tudásintenzív feldolgozóipari, illetve szolgáltató vállalatnál..."

A Nyugat-Dunántúl Intelligens Szakosodási Stratégiáról Budavári László, a MISZ regionális igazgatója, az Észak-Alföld Intelligens Szakosodási Stratégáról Dr. Harangozó István, a MISZ regionális igazgató alakított ki írásos véleményt.
Mindhárom vélemény portálunkon ide kattintva olvasható.

Társadalmi egyeztetés az Észak-Alföldön

Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség 2013. április 4-én, Debrecenben a régió  intelligens szakosodási stratégiájáról rendezett társadalmi egyeztetést, ahol közel 30 fő széles körben reprezentálta a régió gazdaságfejlesztésben és KFI-ben érdekelt szereplőit: a résztvevők között élelmiszeripari mikrovállalkozás és ipari park vezetője éppúgy jelen volt, mint a Magyar Innovációs Szövetség Észak-Alföldi vezetője, vagy a régió innovációs motorjának számító Debreceni Egyetem stratégiai vezetői.

A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről dr. Borsi Balázs tartott előadást a következő tervezési időszak finanszírozásának aktualitásairól, melyet Hlács András, a Nemzeti Innovációs Hivatal vezető tanácsosának előadása követett a RIS3 folyamat európai beágyazottságáról és módszertanáról. Az Észak-Alföld Régió intelligens szakosodási stratégiájának fő elemeit: a régiós prioritások, a javaslatokat a regionális és nemzeti irányítási struktúrára, a kiemelt projektet és az eszközrendszert, Völgyiné Nadabán Márta, az INNOVA igazgatóhelyettese mutatta be.

A Közép-Dunántúl Intelligens Szakosodási Stratégája (RIS3)

A RIS3 Stratégia készítése során, az érdekeltek lehető legszélesebb körének bevonása érdekében, a  Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) 2013.március 7-én és március 25-én, Székesfehérváron, összesen mintegy 70 fő részvételével szakmai műhelytalálkozót rendezett, ahol a meghívottak, és a régió innovációs szereplői megismertethették álláspontjukat a készítőkkel. A RIS3 Stratégia április elejére készült el, mely a Nemzeti Intelligens Szakosodás Alapú Stratégia (S3) részét képezi majd, s melynek véglegesítése 2013. október 31-ig várható.

A Közép-Dunántúli Régió S3 stratégiája az alábbi linkről letölthető.

Észak-magyarországi Régió RIS3 stratégiája

A régió intelligens szakosodási stratégiájával kapcsolatban (RIS3) több fórumra és munkabizottsági ülésre került sor. A stratégia készítésébe bevont szakemberek - Szövetségünk részéről Dr. Siposs István regionális igazgató - az előkészítő anyagok összeállításával, a személyes interjúkon való részvétellel, a munkabizottságokban való tevékeny közreműködéssel és értékes észrevételekkel segítették a munkát.

A RIS3-hoz kapcsolódó rendezvénysorozat zárására 2013. március 28-án, Miskolcon, a BOKIK székházában került sor. A záró műhelytalálkozón
- a Borsod-Abaúj-Zemplén (B.A.Z.) megyei területfejlesztési koncepcióról, és gazdasági fókuszpontjairól Török Zoltán, a B.A.Z. megyei Önkormányzat osztályvezetője;
- a 2014-2020-as uniós programozási időszak regionális tervezési feladatairól Széni Nándor, a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség tervezési és stratégiai tanácsadója;
- az innovációs stratégiák helyzetéről, szerepéről a 2014-2020-as EU tervezési időszak regionális forrásokhoz jutásában, valamint az intelligens szakosodás kérdéséről Pecze Máté, a NIH referense tartott előadást.

Végezetül Dr. Nyiry Attila, a NORRIA ügyvezetője, Választmányunk tagja ismertette a Nógrád és Heves megyei területfejlesztési koncepciók lényegi elemeit, majd áttekintette a regionális innovációs stratégia társadalmi egyeztetési változatát, és kitért ennek kapcsolódására a megyei koncepciókhoz.
A stratégia végső változatát a Nemzeti Innovációs Hivatalnak küldték meg.

Energetikai K+F+I cselekvési terv

Magyarország energetikai K+F+I cselekvési tervének kidolgozásához, Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klíma- és energiaügyért felelős államtitkárának megbízása alapján felkérés érkezett április 4-én Szövetségünkhöz.

A cselekvési terv tervezési folyamatának elemeként kérdőíves felmérés keretében kérdezik meg az energetikához kötődő területeken dolgozó szakemberek véleményét és javaslatait. A megkeresésre Szövetségünk részéről a kérdőívet Dr. Bérczi István, választmányi tag töltötte ki.

Középtávú logisztikai stratégia

A Kormány a Nemzeti Együttműködés Programjában és az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban, a logisztika ipar versenyképességének megőrzése és fokozása érdekében az 1157/2013 (III.28.) számú kormányhatározatában felkérte a nemzetgazdasági minisztert a magyar logisztikai ipar középtávú stratégiájának elkészítésére a logisztikai ágazat szakmai szövetségeivel, valamint tagintézményünk, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve.

Magyar-szerb innovációs együttműködési program

2013. április 8-án, Szegeden záró konferencián értékelték az EU által támogatott, magyar-szerb, határon átnyúló program COMPLEXIM c. innovációs projektet a megvalósító magyar-szerb szervezetek: tagszervezetünk, a Szegedi Tudományegyetem és az Újvidéki Egyetem, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és az Újvidéki Üzleti Inkubátor.

A COMPLEXIM projekt 2011. november 1-én kezdődött és 2013. április 30-án fejeződik be; teljes költsége 158.060 euró, ebből 85% EU támogatás. A projekt célja a Csongrád és Bács-Kiskun megyei, ill. vajdasági K+F+I orientált vállalkozások és K+F intézmények között határon is átnyúló együttműködés erősítése, továbbá az innováció-menedzsmenttel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok megosztása. Kiválasztottak 11 magyar (két megyét érintő) és 14 szerb KKV, ill. 2-2 K+F szervezetet, amelyek számára testre szabott javaslatok, technológiai transzfer adatbázisok létesítése és finanszírozói lehetőségek fogalmazódtak meg a sikeres technológia transzfer, ill. K+F tevékenységek folytatása érdekében.

A COMPLEXIM projekt vezetője, Dr. Dragon Kukolj az Újvidéki Egyetem professzora záróbeszédében kifejtette, hogy a projekt legnagyobb értéke, hogy több mint 200 innovációs létesítményt mértek fel, elkészültek a transzferekre vonatkozó programok, üzleti tervek és új szakmai kapcsolatok születtek. Dr. Mogyorósi Péter, a MISZ regionális igazgatója, a projekt magyar vezetője szerint a legfontosabb eredmények többek között: az innovatív vállalkozásokra vonatkozó adatbázisok, az innováció menedzsment képzési anyagok és módszerek kidolgozása; a kutatási eredmények hasznosítása, amely segíti a határ két oldalán lévő KKV-k együttműködését.

Klíma-innovációs startup program

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), tagszervezetünk, a DBH Investment és a Climate-KIC magyarországi (RIC Central Hungary) szervezete 2013. április 9-én, a DBH Greenpointban sajtótájékoztatón hirdette meg a "Klíma-innovációs startup program"-ot.
Az ötletpályázatra azon innovációs képességgel bíró és társadalmi tudatosságot hordozó ötleteket és startupokat várják, amelyek képesek jelentős társadalmi hatást kifejteni.

A sajtótájékoztatón dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója, Zentkó László, a RIC koordinátora, Horváth Imre, a DBH Investment munkatársa, ill. Miskolczy Csaba, a SUU alapítója ismertette és hirdette meg a Klíma-innovációs startup programot, amely ötletpályázattal indul.
A legjobb ötletek április 27-én és 28-án műhelytalálkozón vehetnek rész, ill. díjazásban. A program további részletei a Várható események c. rovatban, ill. a MISZ honlapján olvashatók.

Global Innovation Exchange

A "Global Innovation Exchange - GIX" program keretében 2013. május 6-10 között, a Szilícium-völgyben rendezik meg a "San Francisco Bay Area Roadshow" című rendezvényt.

Szövetségük, a roadshow magyar partner szervezeteként, 2013. április 5-én, a MISZ székhelyén megbeszélést, ill. az amerikai partner részvételével SKYPE konferenciát szervezett. Ennek keretében a 7 kiválasztott magyar startup képviselői a befektetői körút részleteiről és a személyre szabott paraméterekről egyeztettek. A MISZ-t dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Meet the scientist

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2013. április 3-án, a budapesti Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját.

Az előadás előtt Benkő Vilmos, az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke és Brückner Huba (Magyar Fulbright Bizottság) köszöntötte a fiatalokat.

Az előadó Pintz János, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Néhány híres probléma a prím számokról" címmel tartott előadást. Előadásában bemutatta többek között, hogy melyik lehet a matematika legrégebbi, máig is megoldatlan problémája.
A tavaszi félév utolsó tudomány-népszerűsítő állomása 2013. április 10-én a püspökladányi
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban volt, ahol Dombi Imréné, Püspökladány polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A rendezvényen részt vett Pappné Gyulai Katalin, a debreceni tankerület igazgató asszonya is. Ezt követően Dr. Ábrahám László, a MISZ elnökségi tagja bemutatta a szövetség tudománynépszerűsítő ("Meet the scientist"), tehetségkutató (Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny) és tehetséggondozó (MAFITUD) tevékenységét.
Az előadó Dr. Lente Gábor, a Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék egyetemi docense, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Kémiai mítoszok" címmel tartott előadást.
A diákok a legnagyobb félreértéseken alapuló kémiai történetekbe és azok létrejöttének okaiba nyertek betekintést. Többek között megtudhatták mi a különbség a szilikon és a szilícium között, és vajon tényleg csak a természetes anyagok lehetnek jók és egészségesek.

Az előadásokat követően a Csodák Palotája munkatársai mutatottak be látványos kísérleteket a diákoknak.
A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is, amelynek a tavaszi félév alatt több, mint a kétszeresére nőtt a népszerűsége.

Szakmai interjúk

2013. március 25-e és április 11-e között megszerveztük a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szakmai interjúit.

Az interjúkon a 72 továbbjutott pályázat készítője, összesen 97 pályázó vehetett részt. A szervezőbizottság a pályázatok témája szerint osztotta be a fiatalokat, így a zsűritagok mindegyike 4-8 pályamunka kidolgozását személyesen is figyelemmel kíséri.

A konzultáció célja az volt, hogy a 19 fős zsűri tagjai már előzetesen is betekintést nyerjenek a pályázatokba, munka közben és személyesen is megismerkedjenek a pályázatok készítőivel. A kész pályamunkák beadási határideje 2013. május 3-a, míg a végső értékelésre május második felében kerül majd sor.

A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2013. júniusában egy kétnapos kiállítás keretében nyilvános bemutatásra kerülnek Budapesten, illetve szeptemberben is megtekinthetőek lesznek a Kutatók éjszakáján.

RENEXPO® kiállítás

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal pályázati úton biztosít lehetőséget innovatív energetikai projektek bemutatkozására az idei RENEXPO® kiállításon. A nyilvános pályázatra elsősorban feltalálók, kis- és középvállalkozások, innovációs szervezetek és egyesületek nyújthatták be a kiállítás profiljába illeszkedő (megújuló energia, energiahatékonyság) termékeiket és szolgáltatásaikat március 26-áig.

Szövetségünket is felkérték, hogy vegyen részt a pályázati zsűri munkájában, melyre dr. Bérczi István, választmányi tagot delegáltuk. Az elbírálás során a zsűri az ötlet technológiai és gazdasági életképességét, megvalósíthatóságát és a megvalósításban eddig elért eredményeket vizsgálta.

A hazai fejlesztők, feltalálók, kutatók számára megnyitott kiírásra harminchat értékes pályamunka érkezett be, amelyek közül tizenkét terméket, szolgáltatást választottak ki a kiállítási részvételre. A kiválasztott projektek a RENEXPO standjain és a kapcsolódó szakmai fórumokon mutatkozhatnak be a nagyközönség és a lehetséges befektetők előtt 2013. április 25-27. között, a budapesti SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központban.

Küldöttgyűlés Miskolcon

2013. április 3-án tartotta Miskolcon, a Népkerti Vigadóban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) XLIII. Küldöttgyűlését, melyen Szövetségünket meghívott vendégként dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.

Bihall Tamás elnök köszöntő szavai után az első blokkban szakmai előadások hangzottak el. A magyar gazdaság helyzetéről, jövőjéről dr. Palócz Éva, a KOPINT-TÁRKI vezérigazgatója; a regionális, megyei szintű nyomasztó problémákról és a kitörési pontokról Bihall Tamás, a BOKIK elnöke; az innovációs stratégiai kihívásokról dr. Imre József, a NIH főosztályvezetője beszélt.

A második blokkban a Kamara, az Etikai-, a Felügyelő- és a Békéltető Bizottság elnökei szóbeli kiegészítést fűztek az írásban szétküldött beszámolókhoz, majd ezek elfogadásáról határozati javaslatokban szavazott a küldöttgyűlés. A 2013. évi munkaterv és költségvetés ismertetése után a küldöttek azt is egyhangúlag elfogadták. Végül az Egyebek napirendi pontban az "Álláskereső iránytű" című magyar-szlovák-román és ukrán közös projektről hangzott el ismertető.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Tresorit sajtótájékoztató

2013. április 10-én, a budapesti Kaptárban tartott sajtótájékoztatót a Tresorit Kft, amelyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató vett részt.

A Tresorit egy titkosított, felhőalapú tárhely és fájlmegosztó szolgáltatás, melyet egy hazai kriptográfusokból álló csapat fejleszt. Megosztható titkosítását a csapat fiatal alapítói fejlesztették ki tagszervezetünk, a Műszaki Egyetem CrySyS Laboratóriumában, egy nemzetközileg elismert IT biztonsági kutatóintézetben.

A magyar IT-biztonsági startup, a Tresorit ügyvezető igazgatója Lám István, a 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazott versenyzője, MAFITUD-tag.
A cég annyira bízik felhőalapú tároló és megosztó szolgáltatásában, hogy a sajtótájékoztatón felhívást tettek közzé: április 15-étől kezdve 10 000 dolláros pénzdíjat ajánlanak fel annak a hackernek, aki egy biztonsági megoldásukkal védett "trezorból" kihozza az ott rejtett dokumentumot.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Módosultak a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények

A Magyar Közlöny 2013. március 19-i, 46. számában jelent meg a 2013. évi XVI. törvény a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról.

A legfontosabb módosítások a következők:
- A törvényben szereplő szerzői jogi tárgyú módosítások elsősorban uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálnak. Az előadóművészek alkotó hozzájárulásának társadalmilag elismert fontosságát tükrözi tehát ez a jogharmonizációs kötelezettségből fakadó módosítás, amely a hangfelvételben rögzített előadóművészi teljesítmények ötvenéves védelmi idejét a szerzőkével azonos szintre, hetven évre emeli. Így megfelelő szintű védelemhez juthatnak azok az idős művészek is, akik fiatal korukban kezdték a karrierjüket. A módosítás emellett bevezet egy speciális felmondási jogot is, amelynek funkciója, hogy azok az előadóművészek, akik kizárólagos jogaikat a hangfelvétel-előállítókra ruházták át, ténylegesen részesüljenek a védelmi idő meghosszabbításának előnyeiből. Az irányelv-módosítás uniós szinten egységesíti a többszerzős szöveges zeneművek védelmi idejének számítását is.
- A törvény az ügyvédi hivatás szabályozásához illeszti a szabadalmi ügyvivőkre vonatkozó egyes rendelkezéseket (például a titoktartási kötelezettség szabályait), valamint kiegészíti a szabadalmi ügyvivők által ellátható szerzői jogi feladatok körét az adatbázisok védelmére és az önkéntes műnyilvántartásokra vonatkozó eljárásokkal. A törvény áttekinthetőbbé teszi az ügyvivői tevékenység végzéséhez szükséges képzettségre vonatkozó szabályokat, példálózó jelleggel felsorolva azokat a természettudományi tárgyú képesítéseket, amelyek az ügyvivői tevékenység végzéséhez és az ügyvivőjelöltként történő működéshez szükségesek.
- A törvény az iparjogvédelmi törvényekben számos kodifikációs és technikai korrekciót végez el, másfelől deregulációs szükségleteknek is eleget tesz.
- A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosításai között fontos elem az együttes és a tanúsító védjegyekre vonatkozó szabályok egyszerűsítését, az átláthatóbb jogalkalmazást és életszerűbb használati feltételeket hozó kiigazítás. A nemzetközi védjegybejelentésekkel kapcsolatos ügyintézést hivatott egyszerűsíteni az ezzel kapcsolatos egyes kérelmek elektronikus benyújtását lehetővé tevő módosítás.

A törvény rendelkezései főszabályként 2013. április 1-jén léptek hatályba. Későbbi hatálybalépés - 2013. november 1-je - vonatkozik a védelmi idő irányelv módosításából fakadó új szabályokra, valamint 2014. január 1-jével lép hatályba a nemzetközi védjegybejelentés elektronikus megtételét, ill. egyes ezzel kapcsolatos további kérelmek elektronikus benyújthatóságát lehetővé tevő szabály.

Patent Prosecution Highway

Közös, "Patent Prosecution Highway" (PPH) projektre vonatkozó megállapodást írt alá március 20-án, Münchenben Maria Leonor Trindade, a Portugál Nemzeti Iparjogvédelmi Intézet elnök asszonya és Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke.

A PPH lényege, hogy a bejelentőknek lehetősége nyílik a szabadalmak gyorsabb és hatékonyabb megszerzésére azáltal, hogy mindkét hivatal számára lehetővé teszi, hogy a másik hivatal által korábban elvégzett munkát hasznosítsa, és ezzel elkerülje annak megismétlését.
A PPH megállapodások értelmében az a bejelentő, akinek a bejelentésében foglalt legalább egy igénypont vonatkozásában kedvező döntést hoz az egyik ország nemzeti hatósága, a vizsgálat gyorsított lefolytatását kérheti a másik ország hivatalához benyújtott - a korábbi bejelentésnek megfelelő - bejelentése tekintetében.

Ezzel a megállapodással az SZTNH immár a hatódik kétoldalú PPH megállapodás részesévé vált. Az első PPH megállapodást a Japán Szabadalmi Hivatallal kötötte meg a Hivatal, amelyet az Osztrák Szabadalmi Hivatallal, a Finn Szabadalmi és Lajstromozási Nemzeti Hivatallal, az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalával, valamint a Koreai Szellemitulajdon-védelmi Hivatallal kötött egyezmények követtek.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Az Európai Bizottság on-line kérdőíve és e-learning kurzusa

Az Európai Bizottság (EB) és az SME4RTDI elnevezésű EU FP7 projekt egy olyan innovációs platform előkészítésén dolgozik, amely a KKV-k számára útmutatóval szolgál az innovációs lánc valamennyi szakaszában.

Az által, hogy a magyar KKV-k részt vesznek a Bizottság felmérésében, nagyban hozzájárulnak az platform létrehozásához és a fejlesztéséhez szükséges információk naprakészen tartásához. Egyúttal lehetőségük lesz részt venni a platform innovációs kurzusain.

Az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el az angol nyelvű on-line kérdőív:
http://survey.sme4rtdi.eu/index.php?sid=91179&lang=en

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Jáger Prod Kft.
Tagsorszám: | 671
Cím: | 8248 Nemesvámos, Dózsa György utca 1.
Honlap: | www.jagerprod.hu
Vezető: | Csatári László, ügyvezető igazgató
Telefon: | +36-88/265-191
E-mail: | csatari@csatariplast.hu

Tevékenység:
Villamosipari termékgyártás.
Ezen belül villamos tokozatok, mérőszekrények, távközlési- és kapcsolószekrények, kültéri villamos nagyelosztó szekrények gyártása és összeszerelése.

Név: | Farmgép Fejlesztő és Gépgyártó Kft.
Tagsorszám: | 672.
Cím: | 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.
Honlap: | www.farmgep.hu
Vezető: | Gyökös Barna, ügyvezető
Telefon: | +36 52 454 120; +36 20 936 4007
E-mail: | gyokos.barna@farmgep.hu

Tevékenység:
Mezőgazdasági növényvédőgép gyártása, kommunális permetezőgép gyártás (vasút és útpadka gyomírtás), egyedi adagolórendszerek fejlesztése.

Név: | G&G Társai Kft.
Tagsorszám: | 673
Cím: | 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai utca 13.
Honlap: | www.allvanyellenorzes.hu
Vezető: | Gulyás Tamás, ügyvezető
Telefon: | +36-70/333-0172
E-mail: | gulyas.tamas@allvanyellenorzes.hu

Tevékenység:
Építőipari állványrendszerek MSZ 17177 nemzeti szabvány szerinti munkabiztonság célú ellenőrzése, melyet hatályos jogszabályok kötelezően írnak elő.

Név: | Mikropakk Műanyag- és Fémfeldolgozó Kft.
Tagsorszám: | 674
Cím: | 1106 Budapest, Jászberényi út 82.
Honlap: | www.mikropakk.hu
Vezető: | Fazekas Gábor, ügyvezető
Telefon: | +36 1 260 5521
E-mail: | fazekas@mikropakk.hu
Képviselő: | Csendes Zsuzsanna, titkárságvezető
Telefon: | +36 1 260 5618/ 114
E-mail: | csendes@mikropakk.hu

Tevékenység:
Műanyag fröccsöntéssel készült termékek (standard záróelemek és kupakok, komplett innovatív csomagolási rendszerek, valamint műszaki műanyagokból készült precíziós alkatrészek) gyártása és szerelése. A vállalkozás folytat saját K+F+I tevékenységet. Jellemzője, hogy a gyártmányfejlesztés, gyártástervezés, a szerszámtervezés, valamint a fröccsöntés és az eseteges másodlagos munkálatok (összeszerelés, ultrahangos hegesztés) egy cégen belül valósul meg.

Szakirodalom-figyelő

J. Richard Gott és Robert J. Vanderbei: Az univerzum feltérképezése - Méretek a kozmoszban - Geographia Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

Szó szerint bámulatba ejtő könyvet jelentetett meg a természettudományos ismeretterjesztés legjobbja, a National Geographic Society "magyar hangja", a Geographia Kiadó. Tartalmában, előadásmódjában, a benne felsorakoztatott legmodernebb tudással és tudománytörténeti visszatekintéssel kétségkívül méltó a tárgyához, életünknek a szó mind közvetlen, mind átvitt értelmében legnagyobb csodájához, a fenséges és - legyünk őszinték - köznapi ésszel, képzelettel megfoghatatlan univerzumhoz.

Az emberiség legnagyobb kalandjának, amelyet tudománynak hívunk, minden bizonnyal a leghősiesebb fejezetei közé tartozik a Földön túli világ, az univerzum megismerése, feltérképezése, és vele a keletkezésének és a fejlődéstörténetének kutatása. Kiemelkedően hősies, hiszen a kutatások tárgya itt túlnyomó részt messze kívül esik a fizikai megtapasztalás lehetőségeinek határain, s az embernek az elméje és a tudomány erejével kell felülkerekednie e lehetőségek hiányán. A kutatóknak itt szinte leküzdhetetlen nehézségekkel kell szembeszállniuk a megismerésért: az ismeretek megszerzésében, és szintúgy a feltevések, elméletek ellenőrzésében csak rendkívül korlátozott mértékben tudnak támaszkodni a közvetlen tapasztalatszerzésre, ezért itt talán minden más kutatási területnél nagyobb mértékben kell folyamodniuk a tudományos gondolkodásban, az elemzésekben és következtetésekben rejlő kapaszkodók kiaknázásához. És mégis, amint Gott is elmondja, már az ókorban, az akkori tudósok nem is csak nagyon jelentős csillagászati megfigyeléseket tettek, hanem azokból úgyszintén igen becsülendő következtetésekre jutottak - pusztán az elméjük erejével.

A dolog vad iróniája, hogy minél jobban behatolunk az univerzum titkaiba, annál nehezebb a témában gyakorlatlan ésszel felfogni a megszerzett ismereteket, és még inkább nehéz a laikus számára érthetően előadni azokat. Nekünk, kívülállóknak szomorú igazság, hogy az univerzumra vonatkozó korszerű tudás nagy hányada csak a felsőfokú matematika eszköztárának felhasználásával szerezhető meg, és valamennyire is egzakt módon csak azzal adható elő. Úgy leírni, magyarázni ezeket a dolgokat, hogy mi is megértsük - ehhez a téma tökéletes ismeretén túl még kiváló előadói készség is kell. E kiemelkedő szakmai és intellektuális értékű kötet két szerzője mindezekkel a képességekkel bőven rendelkezik.

J. Richard Gott, aki a szövegét írta, a Princeton Egyetem asztrofizikai professzora. Az Egyetem honlapjáról idézve, neves kutatója a kozmológiának és az általános relativitáselméletnek. Több rangos szakmai kitüntetést is kapott, köztük az Egyetem elnökének "A Kiváló Tanításért Díját." Sok évig zsűrielnöke volt a Westinghouse és az Intel Tudományos Tehetségkutatójának. Egzakt megoldásokat fedezett fel Einstein mezőegyenleteire, s ezek egyike szerint megtörténhet az időutazás a múltba.

A kozmosz káprázatos fényképeinek képtárát a kötet a Princeton Egyetem professzorának, Robert J. Vanderbei-nek a felvételeivel vonultatja fel. Tanult mestersége szerint ő az Egyetem Operációkutatási és Pénzügyi Eszköz-tervezési tanszékének vezetője, s tagja az Asztrofizikai Tanszéknek is. Gott így beszél róla: "Vanderbei ráadásul amatőr csillagász is. A kertjéből készített, az égbolt különböző objektumait ábrázoló fotói vetekednek a nagy obszervatóriumok felvételeivel is." A bámulatos csillagászati felvételei jóval többet is adnak, mint a hűvös tudást: segítenek átélni a csillagos égboltnak azokat a lenyűgöző látványait, amelyek ilyen segítség nélkül mindörökre rejtve maradnának előlünk.

Encyclopaedia Britannica 2013 Ultimate Edition - DVD-ROM
Dr. Osman Péter ismertetése


Lépést tartani a haladással - az Encyclopaedia Britannica DVD-könyvtár évente megjelenő új kiadásai ezt kétségkívül igen jól megvalósítják. Az évente frissített kiadások az általános tudásbázisok legjobbjainak egyikét kínálják. Különösen figyelemre méltó, hogy ez a jelenlegi, az informatika révén határtalan hozzáférési lehetőségeket kínáló korban is maradéktalanul igaz. A kulcsszó és a kulcstény ebben a tartalom megbízhatóságát adó minőségbiztosítás. A már két és fél évszázada létező, módszeresen fejlesztett és frissített Encyclopaedia Britannica alaprendeltetése változatlan: általános enciklopédiaként mindig a tudományok és művészetek átfogó és minél inkább naprakész és kiemelkedően megbízható ismerettárául szolgál. Ezt nyújtják a DVD kiadásai is, az informatikai csúcstechnológiákban rejlő lehetőségekkel kiteljesítve. S ez a gazdag tartalma szerint nem is annyira mini multimédiás könyvtár a minőségbiztosításnak is remeke: amint kiadója írja az ajánlójában, több mint 4300 szakértő közreműködésével készült. Büszkén hirdeti, hogy a szócikkeket a legjobbakból válogatott szakértők készítik, köztük számos Nobel-díjas is, és erre alapozva teljes joggal emeli ki, hogy e DVD-könyvtár felbecsülhetetlen szellemi értékű az egész család számára, s a Britannica márka garancia arra, hogy a benne található információk megbízhatóak.

"Az egész család számára": a lemezen három könyvtár található, három korcsoportnak: • Encyclopædia Britannica középiskolásoknak, egyetemistáknak és felnőtteknek, 82 ezernél több szócikkel a 32 kötetes nyomtatott kiadásból • Britannica Diák Könyvtár 16.500+ szócikkel, az iskolai tárgyakhoz és témakörökhöz illesztve • Britannica Alapfokú 3 ezernél több szócikkel a kicsiknek, "hogy megszokják a könyvtárakban való keresést".

Ha ma a reklám azzal kínálja árucikkét, hogy "új" vagy "megújult", tudható, hogy semmi előnyét nem tudja felmutatni a korábbiakhoz képest. Ezzel szemben a "Britannica" évente megjelenő új kiadását valóban naprakészre frissítik (már amennyire ez lehetséges), s így az tényleg a mindenkori végső változat. Ezért a valóságnak megfelelő e kiadás mottója, amely szerint "minden korábbinál többet ad, beleértve mélyenszántó új vagy frissített szócikkeket, amelyek a haladás mai élvonaláról tájékoztatnak, hogy kevesebb időt kelljen a kutatásra fordítania, és ezzel több jusson a tanulásra."

A DVD teljes tartalmát röviden bemutatni képtelenség - felfedezni pedig hosszú, izgalmas órák, sőt sokkal inkább napok munkája és szórakozása. Csak néhány tárgykör és mutatószám a tartalmáról:
- 13.000-nál több kutatható esemény az Évkönyvekben tudományról, politikáról, sportokról és sok másról;
- Tematikus időrendi táblák sokrétű rendszere;
- Két teljes értelmező szótár- és tezaurusz rendszer, összesen 405 ezer definícióval, szinonimával és antonimával;
- Spanyol-angol szótár;
- Intelligens Világatlasz-rendszer több mint 2.900 térképpel, összekapcsolva szakcikkekkel országokról, gazdaságokról, kultúrákról, nemzeti statisztikákról;
- Válogatás nagy klasszikusoknak a Britannica a korábbi kiadásaiban található írásaiból;
- Britannica életrajzok: nagy elmék, hősök és zsiványok, a világ vezető személyiségei;
- Britannica klasszikusok - válogatás korábbi kiadások szócikkeiből;
- 166 ezernél több, a szerkesztők által kiválasztott internet link videók és magazinok ezreihez, s velük a kiegészítő információk nagy tömegéhez;
- 38 ezernél több kép, videó, hang és animáció a multimédiás prezentációkban;
- A tájékozódást és tanulást segítő számítógépes eszköztár virtuális jegyzetek készítésével, online játékokkal, otthoni munka helpdeskkel.

Marton Levente: Konyhanyelv - Aréna 2000 Könyvkiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

"Milyen ételekkel foglalkozik a kötetben? - Talán nem is az a lényeges, hogy milyen ételekkel, hanem inkább az, hogy miként foglalkozom velük a Konyhanyelvben. Az ételeknek múltjuk van, történelem, nemzet, kultúra és vallás húzódik meg bennük, ezt igyekszem felszínre hozni, kibontani, és kissé megfűszerezni a rám jellemző iróniával. Ezekhez persze remek ételek is kellenek, amelyeket régóta ismerünk, mégis alig tudunk róluk valamit. Saját receptjeimhez pedig saját történeteket teremtek.

Melyik konyha áll a legközelebb önhöz? - A "politikailag korrekt" válasz az lenne, hogy mindegyik, a trendi válasz pedig az, hogy a thai. Ám egyik sem lenne az én válaszom, mivel az európai konyhák elkötelezett híve vagyok. A kikerülhetetlen francia konyha mellett az olasz a kedvenc, a magyar konyhának pedig értelem- és érzelem­szerűen a rabja vagyok. Annak a magyar konyhának, amelyik most ébredezik 70 éves álmából." - részlet a Metropol.hu 2011. április 15-i számából, az e kötet megjelenése okán a szerzővel készített interjúból.

"Mondogatják azt is, hogy manapság boldog-boldogtalan szakácskönyveket ír. Nem igaz. Tapasztalataim szerint inkább a boldogok írnak szakácskönyveket. Olvasni őket pedig jó gyógyszer boldogtalanság ellen." - írja Marton a kötet Tányérköszöntő c. bevezetőjében. Hogy ez mennyire igaz, az bizony a kérdéses könyv minőségétől függ. Az övé kétségkívül igen kellemes olvasmány. És még egy részlet a Tányérköszöntőből: "ha egy ételről többet tudunk, mint annak puszta nevét, akkor talán jobban tiszteljük, és nem próbáljuk másodrendű alapanyagokból összedobni." Tisztelni az ételt - sokaknak talán meglepő ez a fogalom, pedig igazából az alapja a kulináris élvezeteknek, akár az étkek míves elkészítése, akár azok élvezetadó elfogyasztása van műsoron. E könyv szinte minden sorából kiérződik ennek lényege: megbecsülni az ételt is, magunkat is azzal, hogy megadjuk a módját mindkettőnek. Manapság sajnos ez mind ritkább, főként a hétköznapokban - amelyeket pedig éppen egy élvezetes étkezés emelhetne ki a szürkeségből. Ilyen élvezetek garmadát kínálja ez a gyönyörűen illusztrált kötet, amely az ínyencségek receptjei és a sikeres elkészítésüket segítő tanácsok mellé a szerző szellemes kommentárjait és apró "/gasztro/kulturális" karcolatait kínálja körítésül. Róla említsük meg, kissé talán meglepő adalékként, hogy - amint itt írja - az ELTE történelem-politikaelmélet szakán tanult.
Íme egy kis vegyes ízelítő a kötetből: • "Jobb, mint egy nászéjszaka - Libamáj Tatin őszibarackkal" és "A nászéjszakákkal ellentétben a libamájevés korlátlanul ismételhető, amennyiben bírjuk bugyellárissal." • "A tömbben kapható, pizzamozzarellának hívott emberiségellenes bűncselekményt soha, semmilyen körülmények között ne használjuk fel, mert ez a tett nem évül el." • "Ropogós tésztaágyon krémes-hagymás töltelék, benne itt-ott markos szalonnadarabokkal, amely sikítva öleli keblére a hideg bort-sört. Kegyetlenül jó." • "A töltött káposzta szeretete az egyik legfontosabb nemzet-összekovácsoló erő, ugyanakkor az elkészítési módok elsőbbsége közötti viták során akár polgárháborús állapotok is előállhatnak. A töltött káposztának ugyanis, mint általában a nagy nemzeti eledeleknek, nincs egységes receptje." • "A paradicsom csodálatos zöldség, noha erre kóstolható bizonyítékot többnyire csak Magyarország határain túl találhatunk. Különösen akkor, ha olasz, horvát, dél-francia vagy éppen erdélyi tájakon kóborolva tévedünk be egy piacra, a paradicsomos stand elé, ahol pillanatok alatt romba dől bennünk mindaz, amit eddig a paradicsomról tudtunk."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Innotéka Online, 2013. március 20., csütörtök
Design Management Díj 2013

Innotéka Online, 2013. március 20., csütörtök
Magyar Formatervezési Díj 2013

Computerworld-Számítástechnika, 2013. március 27., szerda, 20+21. oldal
Távközlés, IT, e-health, energia és mások
"...Magyarországon az elmúlt évben dinamikusan bővült a mobilinternet-használat, az uniós tagállamok között mégsem állunk túl jó helyen. Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom elnök-vezérigazgatója nyilatkozott lapunknak..."

Magyar Mezőgazdaság, 2013. március 27., szerda, 5. oldal
Díjazott agrárium és informatika
"...Az elmúlt héten az Országházban ismerték el a tavalyi év innovációban kiemelkedőt nyújtó vállalkozásait. A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. évi Környezetvédelmi Innovációs Díját a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. víztakarékos öntözési és halászati fejlesztéseiért, Agrárinnovációs Díját pedig új, korszerű permetezőgépek kifejlesztéséért a debreceni Farmgép Kft. kapta..."

Heves Megyei Hírlap, 2013. március 29., péntek, 6. oldal
Az innovációt díjazta az Invitel

Veszprémi 7 nap, 2013. március 29., péntek, 3. oldal
Stratégiai együttműködés
"...A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pannon Egyetem közötti oktatási, kutatási és innovációs tevékenység fejlesztése és összehangolása érdekében stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá az intézmények vezetői múlt héten Veszprémben..."

Medical Online, 2013. március 29., péntek
Innováció: Magyarország a harmadik kalapba került

Petőfi Népe, 2013. március 30., szombat, 13. oldal
A kamara megyei innovációs adatbázist készít el

PrímHírek Online, 2013. március 30., szombat
Vizuális étlap nyerte a startup versenyt

Technika Műszaki Szemle, 2013. március 31., vasárnap, 6. oldal
EIT ICT Labs csomópont Budapesten

Technika Műszaki Szemle, 2013. március 31., vasárnap, 6. oldal
Siemens-BME együttműködési megállapodás

Technika Műszaki Szemle, 2013. március 31., vasárnap, 9. oldal
21. Magyar Innovációs Nagydíj, 2012
"...A 2012. évi innovációs tevékenység elismeréseként március 21-én a Parlament Főrendiházi Termében átadták a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által alapított és a Magyar Innovációs Alapítvány által meghirdetett, az elmúlt évben nagy jelentőségű, kiemelkedő hasznot hozó innovációt megvalósító, Magyarországon bejegyzett társaságokat díjazó 21. Magyar Innovációs Nagydíj kitüntetéseket..."

Technika Műszaki Szemle, 2013. március 31., vasárnap, 11. oldal
EU innovációs helyzetkép

Erdély Online, 2013. március 31., vasárnap
Innováció hasznosítást segítő magyar-román program valósult meg
"...Eredményesen zárult az innováció hasznosítását elősegítő magyar-román közös projekt a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és a Temesvári Politechnika Egyetem együttműködésében..."

Új magyar szó Online, 2013. március 31., vasárnap
Innováció hasznosítást segítő magyar-román program valósult meg

Elemzésközpont.hu, 2013. március 31., vasárnap
Innováció hasznosítást segítő magyar-román program valósult meg

Borsod Online, 2013. március 31., vasárnap
Innováció hasznosítást segítő magyar-román program valósult meg
"...A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programban megvalósított, COMINPRO nevet viselő program költsége magyar oldalon 29 040 eurót, román részről 20 095 eurót tett ki, amelyet az Európai Unió Magyarország esetében 95 százalékban, Románia tekintetében 98 százalékban támogatott - mondta Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség dél-alföldi régiójának igazgatója, a projekt magyar vezetője..."

Hajdú Online, 2013. március 31., vasárnap
Innováció hasznosítást segítő magyar-román program valósult meg
"...A projekt részeként interjúkat készítettek a magyar és román kutatókkal, és az eredmények üzleti hasznosítására személyre szabott tanácsot dolgoztak ki. Ezenkívül általános információs dokumentumot jelentettek meg azokról a nemzetközi adatbázisokról, amelyekből kutatás-fejlesztéshez szükséges információkat lehet nyerni - közölte a magyar projekt vezetője..."

Figyelő Online, 2013. március 31., vasárnap
Magyar és román kutatóhelyek működhetnek együtt
"...A 2012. április elején indult és 2013. március 31-én befejeződött projekt keretében felmérték Temes és Csongrád megye felsőoktatási intézményeinek, kutatóhelyeinek tevékenységét, ebből adatbázist képeztek, majd javaslatot dolgoztak ki az együttműködési lehetőségekre. Az adatbázis nyilvános, így nemcsak az érintettek, hanem cégek is tudnak tájékozódni belőle arról, hogy milyen kutatások zajlanak, és hol lehetne együttműködést kialakítani - tájékoztatott Mogyorósi Péter..."

Propeller.hu, 2013. március 31., vasárnap
Összefognak a kutatók
"...Eredményesen zárult az innováció hasznosítását elősegítő magyar-román közös projekt a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és a Temesvári Politechnika Egyetem együttműködésében - közölte a MISZ..."

STOP.hu, 2013. március 31., vasárnap
Összefognak a kutatók

Innotéka, II. évf., 2013. április, 2. oldal
Milyen lesz a jövőnk?
"...dolgos, alkotó, teremtő s egymás mellett békésen megférő magyarokra van szükségünk, és szerencsére vannak ilyenek, nem is kis számban közöttünk" - üzente Závodszky Péter professzor. Az Innovációs Nagydíj valóban arra példa, hogy kreatív, dolgos és hasznos emberek is munkálkodnak itthon..."

Innotéka, II. évf., 2013. április, 7. oldal
Átadták az Akadémiai Ifjúsági Díjakat

Innotéka, II. évf., 2013. április, 14. oldal
Új szellemitulajdon-politika az Akadémián

Innotéka, II. évf., 2013. április, 15. oldal
Minőségi tudás és technológia a Pannon Egyetemen

Innotéka, II. évf., 2013. április, 16. oldal
Kimászni a gödörből

Innotéka, II. évf., 2013. április, 18. oldal
Innovációs Nagydíj csúcsnavigációért
"...A 2012. év legjelentősebb hazai innovációs teljesítményéért járó Magyar Innovációs Nagydíjat március 21-én az Országházban adták át. A Nagydíj (bronz kisplasztika és jelentős pénzjutalom) az elmúlt időszakban a gazdasági élet egyik legrangosabb elismerése lett..."

Innotéka, II. évf., 2013. április, 19. oldal
Átadták az idei Jedlik Ányos-díjakat

Innotéka, II. évf., 2013. április, 30. oldal
8200 milliárd nyomában - az utolsó roham

Innotéka, II. évf., 2013. április, 48. oldal
Inno-anno

Délmagyar.hu, 2013. április 1., hétfő
A tudomány jövője, a jövő tudósai

Magyar Hírlap, 2013. április 2., kedd, 12. oldal
Pálinkás József előadása a Belgiumi Magyar Tudósklubban
"...Sokkal aktívabban, szervezettebben szeretnénk bekapcsolni a külföldön élő magyar kutatókat a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestületi munkájába és a kutatóhálózat programjaiba - hangsúlyozta Pálinkás József a Belgiumi Magyar Tudósklub megalakulása alkalmából..."

Népszabadság, 2013. április 2., kedd, 3. oldal
Fontos csatát veszített el a gyógyszeripar

Világgazdaság, 2013. április 2., kedd, 5. oldal
Hatodik alkalommal nyerték el az "Az év beszállítója" címet
Fajsz A japán autógyár vezetése a lehetséges 100 pontból 95,7-et adott a magyar cégnek

Világgazdaság, 2013. április 2., kedd, 9. oldal
Perek és médiaössztűz az Apple ellen Kínában
A szerzői jogok megsértésével is vádolják az amerikai óriáscéget

Fejér Megyei Hírlap, 2013. április 2., kedd, 1+6. oldal
Uniós pénz kell a "kicsiknek"
"...Önálló pénzügyi forrásokat igényelnek az innovatív mikro-, kis- és középvállalkozások..."

IT-Business, 2013. április 2., kedd, 6. oldal
NNG: rangos elismerés.
"...Az NNG nyerte el idén a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Nagydíját. Az elismerést a vállalat autógyártók számára kifejlesztett iGO Automotive megoldása kapta..."

IT-Business, 2013. április 2., kedd, 12. oldal
Működtetés helyett innováció
"...Nem az informatikára, hanem az innovációra kell helyeznie a hangsúlyt annak a cio-nak, aki a jövőben is sikeres akar maradni..."

Innoportál.hu, 2013. április 2., kedd
"Nem csak akkor kell a gázra lépni, ha baj van" // interjú Balogh Péterrel
"...Az idei Innovációs Nagydíjat az NNG Kft. nyerte el az "iGO Automotive" navigációs szoftvertermékért. Az általuk kifejlesztett új navigációs szoftver lehetőséget kínál arra, hogy egyre több járműbe, minden felszereltségi szinten minőségi, gyárilag beépített navigációs alkalmazások kerüljenek..."

Mediatica.ro, 2013. április 2., kedd
Innováció hasznosítást segítő magyar-román program
"...Általános információs dokumentumot jelentettek meg azokról a nemzetközi adatbázisokról, amelyekből kutatás-fejlesztéshez szükséges információkat lehet nyerni..."

Gazdasági Rádió, 2013. április 2., kedd
Hírek
"...Az innováció kínálja a legtöbb lehetőséget és az árverseny jelenti a legnagyobb kockázatot a cégek számára - derül ki az Ernst & Young felméréséből..."

Magyar Nemzet, 2013. április 3., szerda, 4. oldal
Minden gyerek fizikusnak születik
"...A tudomány jövőjét a diákok jelentik - fogalmazott Bert Sakmann Nobel-díjas német fiziológusprofesszor azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a XXXL Országos Tudományos Diákköri Konferencia orvos- és egészségtudományi szekciójának döntője alkalmából tartottak "A tudomány jövője, a jövő tudománya" címmel tegnap Szegeden. Papp Balázs biológus kapta az újonnan alapított Szent-Györgyi Talentum Díjat..."

Népszabadság, 2013. április 3., szerda, 13. oldal
"Az értelem határai tágíthatók"
"...Csapó Benő professzor szerint katasztrofális a bolognai rendszer, mert gátolja a versenyt
Tanács István Nem kell hozzá nyersanyag, a tudás a legtisztább termék, amelyet a legdrágábban lehet eladni - állítja a Népszabadságnak adott interjújában Csapó Benő, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének professzora..."

Világgazdaság, 2013. április 3., szerda, 12. oldal
Negyvenes kirobbanó formában
"...Negyven éve indult hódító útjára a mobiltelefónia, a kezdeteket egy egykilós, méregdrága készülék jelentette. A jövő mobilját kétirányú videokapcsolat kialakítására alkalmas karóraként, apró, hangvezérléses kitűzőként, vagy virtuális világot megjelenítő lencsékkel felszerelt szemüvegként is elképzelhetjük..."

Zalai Hírlap, 2013. április 3., szerda, 6. oldal
Közel 750 millió forint támogatás
"...A zalaegerszegi projekt a kormány által kiemeltnek nyilvánított járműipari központ oktatási, képzési, kutatás-fejlesztési és innovációs feltételrendszerét teremti meg, valamint a szakemberellátást biztosítja..."

Magyar Mezőgazdaság, 2013. április 3., szerda, 5. oldal
Innováció a gyakorlatban

Magyar Mezőgazdaság, 2013. április 3., szerda, 18+19. oldal
Díjazott agrárium és informatika
"...A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. évi Környezetvédelmi Innovációs Díját a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. víztakarékos, öntözési és halászati fejlesztéseiért, míg Agrár Innovációs Díját a debreceni Farmgép Kft. új, korszerű permetezőgépek kifejlesztéséért kapta..."

News4business.hu, 2013. április 3., szerda
Comforce Zrt.: Új vezető a Comforce Zrt-nél
"...A vállalat eredményeit legutóbb a XXI. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága részesítette elismerésben a megvalósított "Cloud Contact Center" c. jelentős innovációért..."

Piac&Profit Online, 2013. április 3., szerda
Az innováció bárhol jó stratégia

Gazdaság.ma.hu, 2013. április 3., szerda
VM: még több figyelmet kell fordítani az innovációra

Hiradó.hu, 2013. április 3., szerda
VM: még több figyelmet kell fordítani a szakemberképzésre és az innovációra

Figyelő, 2013. április 4., csütörtök, 32+33. oldal
Mutasd magad, megmondom, ki vagy
"...A teljes azonosítási idő is összesen 1-3 másodperc, szemben például a szem adatainak 10-15 másodperces leolvasási idejével. A technológia a Nemzeti Innovációs Hivatalban már működik, és várhatóan Törökországban az állampolgárok hivatalos okmányügyintézése során is bevezetik..."

Figyelő, 2013. április 4., csütörtök, 58. oldal
Kiosztották az InnoMax-díjakat
"...Okostelefon-alkalmazás a hosszabb életért, közösségi térinformatika a kevesebb dugóért, és 550 GPS-szel felszerelt távolsági busz a szerethetőbb tömegközlekedésért - többek között ezek az innovációk kapták meg az idén az Invitel InnoMax díját..."

Világgazdaság, 2013. április 4., csütörtök, 4. oldal
Külföldön is otthon vannak
Jövő Az Optigép és a Linamar is bemutatkozott a nyitrai gépkiállításon
"...Két Békés megyei cég, a békési Optigép Kft. és a Linamar Hungary Nyrt. Oros Divízió is bemutatkozott nemrégiben a nyitrai mezőgazdasági gépkiállításon. A mezőgazdasági gépgyártás ma dinamikusan növekvő ipari szegmens..."

Fejér Megyei Hírlap, 2013. április 4., csütörtök, 2. oldal
Közel 750 milliós siker
"...Az oktatásnak, a képzésnek, a kutatás-fejlesztésnek és az innovációnak biztosítására, valamint a szakemberigény kielégítésére nyújtottak be közös pályázatot a zalaegerszegi felsőoktatási intézmények..."

Zalai Hírlap, 2013. április 4., csütörtök, 1+3. oldal
Közel 750 milliós siker

Vas Népe, 2013. április 4., csütörtök, 6. oldal
Bemutatkozó találmányok
"...A győri Széchenyi István Egyetemen április 10-én rendezik meg a IV. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítást és Találmányi Vásárt..."

Népszava Online, 2013. április 4., csütörtök
Cséfalvay: sikerült megteremteni az egészséges növekedés alapjait

Innoportál.hu, 2013. április 4., csütörtök
Ismét megrendezik a Startup Underground konferenciát

Napi.hu, 2013. április 4., csütörtök
Itt a meglepetés: újabb milliárdok a kiscégeknek

Havariapress.hu, 2013. április 4., csütörtök
Környezetkímélő technológiai fejlesztés a Bosch-nál

EduPress.hu, 2013. április 4., csütörtök
Több százmilliós támogatás zalaegerszegi felsőoktatási intézményeknek

Index.hu, 2013. április 4., csütörtök
Magyar döntős a NASA és Google versenyén

Piac&Profit Online, 2013. április 4., csütörtök
Magyar projekt az amerikai innovációs verseny döntőjében

Tudomány.ma.hu, 2013. április 4., csütörtök
Amerikai innovációs verseny - Magyar projekt a döntőben!

Hiradó.hu, 2013. április 4., csütörtök
Magyar projekt az amerikai innovációs verseny döntőjében

MusicFM, 2013. április 4., csütörtök
Hírek
"...Magyar projekt is bejutott egy amerikai innovációs verseny döntőjébe..."

Infó Rádió, 2013. április 4., csütörtök
Hírek
"...A Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára a magyar-német üzleti fórumon egyebek között arról beszélt, hogy Magyarország a következő 7 éves uniós költségvetési ciklusban a strukturális alapokból rá jutó 23 milliárd euró 60 százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítja, ezen belül a kis- és közepes vállalkozások erősítésére, az innovációra és a foglalkoztatásra koncentrálnak..."

Magyar Hírlap, 2013. április 5., péntek, 10. oldal
Nagy lehetőség előtt a hazai ICT-fejlesztések
"...Elmondása szerint a Nemzeti Innovációs Hivatal célja, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció minél hatékonyabb legyen Magyarországon, minél több új, innovatív termék kerüljön ki a nemzetközi piacokra..."

Világgazdaság, 2013. április 5., péntek, 16. oldal
Mennyire innovatívak a magyar vállalatok?

Világgazdaság, 2013. április 5., péntek, 11. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj
"...A XXI. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes eredményhirdetését 2013. március 21-én tartották az Országházban. A 2012. Évi Innovációs Nagydíjban az NNG Kft. részesült az "iGO Automotive" navigációs szoftvertermékért..."

Győri Plusz, 2013. április 5., péntek, 19. oldal
Regionális Innovációs és Találmányi kiállítás

Népszava Online, 2013. április 5., péntek
A Bosch tovább építi új központi bázisát Budapesten

Karpatinfo.net, 2013. április 5., péntek
3,4 milliárd eurót kap vidékfejlesztésre Magyarország

Medical Online, 2013. április 5., péntek
Innovátorok versenye: tbc-vel, cukorbajjal, kerekesszékkel

Metropol.hu, 2013. április 5., péntek
Tovább építi új központi bázisát a Bosch Budapesten

PrímHírek.hu, 2013. április 5., péntek
Magyar projekt is bekerült az amerikai innovációs verseny döntőjébe

PrímHírek.hu, 2013. április 5., péntek
Popkulturális játék lett a legjobb magyar diák startup vállalkozás!

Inforádió.hu, 2013. április 5., péntek
A Bosch tovább építi új központi bázisát Budapesten

Kossuth Rádió, 2013. április 5., péntek
Krónika
"...A Bosch központi bázisának építése újabb ütemhez érkezett... Ez az épület ad majd helyet a Bosch gépjármű technológiai fejlesztések innovációs bázisának

Infó Rádió, 2013. április 5., péntek
Hírek
"...Cséfalvay Zoltán a magyar-német üzleti fórumon egyebek között arról beszélt, hogy Magyarország a következő 7 éves uniós költségvetési ciklusban a strukturális alapokból rá jutó 23 milliárd euró 60 százalékát közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítja, ezen belül a kis- és közepes vállalkozások erősítésére, az innovációra és a foglalkoztatásra..."

HVG, 2013. április 6., szombat, 72+73. oldal
Ezer nap a millenniumi ígérethez
"...Az átfogó program bebizonyította, hogy a pontosan meghatározott globális fejlődési célok alapvető változást idézhetnek elő. Képesek mozgósítani, egyesíteni és inspirálni. Innovációt indíthatnak el, és megváltoztathatják a világot..."

Hajdú-Bihari Napló, 2013. április 6., szombat, 5. oldal
3,4 milliárd euró jöhet a vidék fejlesztésére

EuroAstra.hu, 2013. április 6., szombat
Megvan a legjobb magyar diák startup vállalkozása

Vasárnap Reggel, 2013. április 7., vasárnap, 5. oldal
Magyar projekt az amerikai innovációs verseny döntőjében
"...Egy magyar projekt is bejutott a NASA és Google által alapított amerikai egyetem, a Singularity University közép-kelet és dél-kelet európai innovációs versenyének döntőjébe..."

Vasárnap Reggel, 2013. április 7., vasárnap, 8. oldal
Negyvenes, kirobbanó formában
"...Mobiltelefon. A '90-es évektől gyorsult fel a technológia fejlődése, a jövő az internetes kommunikációé..."

Új Dunántúli Napló, 2013. április 7., vasárnap, 5. oldal
Magyar projekt az amerikai innovációs verseny döntőjében

Kelet-Magyarország, 2013. április 7., vasárnap, 5. oldal
Magyar projekt az amerikai innovációs verseny döntőjében

EuroAstra.hu, 2013. április 7., vasárnap
Bosch alapkőletétel: harmincmilliárdos beruházás

Portfolio.hu, 2013. április 7., vasárnap
Ismét pályázhatnak a zöldenergetikai cégek

Karpatinfo.net, 2013. április 7., vasárnap
Magyar döntős a NASA és Google versenyén

Gazdasági Rádió, 2013. április 7., vasárnap
"...Az innováció kínálja a legtöbb lehetőséget és az árverseny jelenti a legnagyobb kockázatot a cégek számára - derül ki az Ernst & Young felméréséből..."

Napi Gazdaság, 2013. április 8., hétfő, 3. oldal
Folytatódik a Bosch harmincmilliárdos fejlesztése

Piac&Profit, 2013. április 8., hétfő, 8+9. oldal
Tessék belépni, belépni, csatlakozni, részt venni!
"...Az "Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére" című (AIK-2011 kódszámú) pályázat még elérhető, a beadási határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbították..."

Piac&Profit, 2013. április 8., hétfő, 10+11. oldal
Ipari park: megéri betérni?
"...Pedig a parkok a lehetőségek széles tárházát kínálják akár szolgáltatásaik terén, akár innovációs kezdeményezések vagy pályázati együttműködések inkubátoraiként. A helyzet azonban távolról sem olyan rózsás, mint hihetnénk..."

Piac&Profit, 2013. április 8., hétfő, 28+29. oldal
Mire jó az üzleti modell?

Piac&Profit, 2013. április 8., hétfő, 30. oldal
A reális üzleti modell 7 pontja

Piac&Profit, 2013. április 8., hétfő, 34. oldal
VÁLLALATI TANÁCSADÁS
"...Sokszor hallhattuk mostanában, hogy az erősödő piaci versenyben kiugrási lehetőség a kkv-k számára az üzletmenet hatékonyságának javítása, az innováció vagy az új piacok elérése. A nagyobb volumenű változások fejlesztést igényelnek..."

Népszava Online, 2013. április 8., hétfő
12 magyar energetikai újítás a RENEXPO-n

Gazdaság.ma.hu, 2013. április 8., hétfő
Fejlesztők, feltalálók, kutatók
Tizenkét hazai energetikai innováció a RENEXPO-n


Szegedma.hu, 2013. április 8., hétfő
Határon átnyúló tudástranszfer Újvidék és Szeged partnerségében
"...A program résztvevői az Újvidéki Egyetem mellett a Magyar Innovációs Szövetség, a Szegedi Tudományegyetem és az Újvidéki Inkubátorház voltak. A projekt célja a két ország közötti innovációs együttműködés elősegítése volt az innovatív vállalatok szervezeti kapcsolatainak támogatásával..."

Délmagyar.hu, 2013. április 8., hétfő
Innovációs együttműködés Szerbiával
"...Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Régiójának igazgatója elmondta, mindkét oldalon adatbázisok készültek, amelyek közös kutatási projektek kialakítását teszik lehetővé. Személyre szabott javaslatokat fogalmaztak meg vállalkozásoknak, munkatréningeket tartottak, és létrehoztak egy információs csomagot, amelyet később bárki hasznosíthat..."

Hungarokamion.hu, 2013. április 8., hétfő
Az NNG nyerte el a XXI. Magyar Innovációs Nagydíjat
"...A navigációs szoftvereiről ismert, nemzetközileg is sikeres NNG Kft. nyerte idén a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Nagydíját..."

VajdaságMa, 2013. április 8., hétfő
Magyar-szerb innovációs együttműködés
"...A Magyar Innovációs Szövetség partnerként vesz részt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló, az innováció menedzsment és technológia-transzfer témájú, COMPLEXIM (Complex Cross-Border Knowledge Transfer Activities for Innovation Management) című projektben, amely három hét múlva véget ér..."

ITBusiness Online, 2013. április 8., hétfő
Működtetés helyett innováció

Városi Televízió Szeged Online, 2013. április 8., hétfő
Határon átnyúló uniós projekt
"...A határ két oldalán lévő innovatív vállalkozásokat akarja összehozni az a határon átnyúló uniós projekt, amelynek keretében a Magyar Innovációs Szövetség és az Újvidéki Egyetem dolgozott közösen..."

Gazdasági Rádió, 2013. április 8., hétfő
Hírek
"...Tizenkét hazai energetikai innováció mutatkozik be a RENEXPO kiállításon, ami a hónap végén lesz..."

Hiradó.hu, 2013. április 8., hétfő
Hazai energetikai innovációk mutatkoznak be

Világgazdaság, 2013. április 9., kedd, 3. oldal
A befektetők várják a jó ötleteket
Jövőkép Magyarország innovációban megszerezheti a térségben a vezető helyet
"...Magyarország áttörést hajthat végre és megszerezheti a vezető helyet az innováció terén a kelet-közép-európai régióban 2014 és 2020 között - nyilatkozta lapunknak a Világgazdaság mai konferenciája alkalmából Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára..."

Világgazdaság, 2013. április 9., kedd, 3. oldal
Innovációs alap: kormánydöntés az idei pályázati kiírásokról
"...Jóváhagyta a kormány a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervét 2013- ra. Ez jó hír az innovatív vállalkozásoknak, azoknak, akik az alap támogatásával szeretnék megvalósítani kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) elképzeléseiket..."

Világgazdaság, 2013. április 9., kedd, 3. oldal
Fék vagy katalizátor?
"...Két rendkívül fontos van, ahol az állam szerepe nélkülözhetetlen, és ami nélkül nincs innováció: a piaci verseny tisztaságának biztosítása és az oktatás. Innovációra ugyanis semmi sem tudhat jobban ösztönözni, mint a piaci verseny, az innovatív szellem pedig az iskolában születik..."

Világgazdaság, 2013. április 9., kedd, 4. oldal
Határ menti összefogás az innovációért
"...Közös munka Fontosnak tartja a határ menti együttműködéseket a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) - ezt bizonyítják azok a projektek, amelyek a dél-alföldi régióban valósultak meg a szervezet regionális irodájának aktív közreműködésével. Mogyorósi Péter fizikus, az iroda igazgatója..."

Világgazdaság, 2013. április 9., kedd, 4. oldal
Magyar projekt is van a döntőben

Világgazdaság, 2013. április 9., kedd, 4. oldal
Korányi László az új magyar CERN-elnök

Világgazdaság, 2013. április 9., kedd, 4. oldal
Budapest után Rióban lesz a világfórum
"...Tudománydiplomácia November 24-27-én Rio de Janeiróban tartják a következő tudományos világfórumot..."

Világgazdaság, 2013. április 9., kedd, 5. oldal
Ernyőprojekt megvalósítása zajlik a Magyar Telekomnál

Világgazdaság, 2013. április 9., kedd, 5. oldal
Innovációs verseny: csaknem félezer jelentkező
"...A Magyar Telekom a Deutsche Telekommal együttműködve innovációs versenyt hirdetett egyéni pályázók, diákok, csapatok és startup-ok részére..."

Világgazdaság, 2013. április 9., kedd, 6. oldal
Az NNG bizonyult a legjobbnak
Elismerés Idén 21. alkalommal díjazták az év legkiválóbb innovációit Magyarországon
"...Navigációs szoftver, víztakarékos öntözési és halászati megoldások, korszerű permetezőgépek, bilincs gázvezetékek javítására és rehabilitációjára. Íme, néhány példa 2012 legjobb innovációi közül, ezeket ünnepelték a parlamentben március 21-én..."

Világgazdaság, 2013. április 9., kedd, 6. oldal
Hisztopatológia: Hogyan lesz az exportból innováció?
"...A piac reagálása a döntő egy-egy innovatív vállalkozás felfutásánál. Dr. Szekeres Györggyel, a Hisztopatológia Kft. ügyvezető igazgatójával ezúttal arról beszélgettünk, hogy miként hasznosítják piaci sikereiket cégük fejlesztése érdekében..."

IT-Bridge, 2013. április 9., kedd, 8. oldal
Erdélyi Szilícium-völgy
"...Nem fura, hogy a kolozsvári műszaki egyetemek ugyanolyan problémákkal küzdenek, mint mondjuk, a budapestiek? A felsőoktatás ott is, mint nálunk, képtelen megfelelő számú programozót, informatikust kinyomni magából. Pedig vannak fejlesztési tervek..."

IT-Bridge, 2013. április 9., kedd, 14+15. oldal
Fejlesztve kitörni, kitörve fejleszteni
Mellár Tamás közgazdász, egyetemi tanár (PTE Közgazdaságtudományi Kar)
"...Nagy szerep vár az egyetemekre a humántőke-termelésben és az innovációban. A korábbi modell mechanikusan szétválasztotta a kutatást és az oktatást, az új modell pedig még nem nagyon látható. A kényszer azonban kikövetel(het)i a három lábon állást, azaz az oktatás és a kutatás mellé felzárkózhat vállalkozás is..."

IT-Bridge, 2013. április 9., kedd, 16+17+18+19. oldal
Mész vagy maradsz?
"...Kettősség jellemzi a hallgatókat a felsőoktatásban - és közoktatásban - tervezett változások miatt. Van, aki inkább bevállalja a röghöz kötést vagy a hiteleket, hogy itthon tanulhasson, és van, aki a változások miatt inkább külföldi kihívásokat keres. Súlyos, hogy egyre inkább az emigráció irányába billen a mérleg nyelve..."

IT-Bridge, 2013. április 9., kedd, 28. oldal
Az iskola elhagyó

IT-Bridge, 2013. április 9., kedd, 30. oldal
Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának dékánja
"...Európában már több helyen folyó mesterképzést indított el Magyarországon az ELTE és a BME az EIT ICT Labs-szel közösen..."

Magyar Hírlap, 2013. április 9., kedd, 12. oldal
Városi szélturbina és energiahatékony gyorsház a RENEXPO-n

Paks-Press, 2013. április 9., kedd, 1. oldal
Tizenkét hazai energetikai innováció mutatkozhat be a RENEXPO kiállításon

Elektronet, 2013. április 9., kedd, 8. oldal
ÉRDEMES LESZ KILÁTOGATNI A RENEXPORA

Elektronet, 2013. április 9., kedd, 10. oldal
AZ ITU ISMÉT MEGHIRDETTE A "YOUNG INNOVATORS COMPETITION"-T

Elektronet, 2013. április 9., kedd, 11. oldal
INFORMATIKAI CÉGEK TAROLTAK A XXI. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJON
"...Az ünnepséget Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg, majd Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke tartotta meg beszédét. Őt Kövér László, az Országgyűlés elnöke követte, aki beszédében kiemelte a magyar fejlesztések fontosságát, hiszen elsősorban az innovatív szellemi termékek piacra vitelével nőhet a magyar gazdaság..."

IT- Bridge, 2013. április 9., kedd, 4. oldal
Megkérdeztük
"...Nagy szerep vár az egyetemekre a humántőke-termelésben és az innovációban. A korábbi modell mechanikusan szétválasztotta a kutatást és az oktatást, az új modell pedig még nem nagyon látható. A kényszer azonban kikövetel(het)i a három lábon állást, azaz az oktatás és a kutatás mellé felzárkózhat vállalkozás is..."

IT- Bridge, 2013. április 9., kedd, 6+7. oldal
BUDAPESTRŐL A VILÁGHÍRIG
"...Úgy gondolhatták a start-up versenyként is szolgáló konferencia szervezői, hogy a közelmúlt négy ikonikus magyar start-upjának négy ikonikus társalapítója igazán tudhatja, hogyan kell sikerre vinni egy induló vállalkozást. Halácsi Péter (Prezi), Fehér Gyula (Ustream), Balogh Péter (NNG) és Anka Márton (LogMeIn) nem először beszélt arról, hogy milyen kihívásokkal jár egy magyar start-up felépítése, de így együtt, egy színpadon még soha nem szerepeltek..."

IT- Bridge, 2013. április 9., kedd, 14+15. oldal
FEJLESZTVE KITÖRNI, KITÖRVE FEJLESZTENI

Délmagyarország, 2013. április 9., kedd, 5. oldal
Innovációs együttműködés

Minőség és Megbízhatóság, 2013. április 9., kedd, 73+74+75+76+77. oldal
Átadták a 2012. évi Gábor Dénes díjakat

Agrárágazat, 2013. április 9., kedd, 22+23. oldal
Jedlik Ányos-díjjal ismerték el a nemesítői munkát

SzegedCafé.hu, 2013. április 9., kedd
A tudástranszfer már működik Szeged és Szerbia között
"...Mogyorósi Péter, a projekt menedzsere a sajtótájékoztatón elmondta: a projekt eredményeként olyan kutatói és vállalkozói adatbázisokat hoztak létre, amik később az innovációs együttműködést segítik, emellett pedig tananyagok kifejlesztésével, tréningprogramokkal és úgynevezett pilot programok megvalósításával foglalkoztak az elmúlt öt hónapban..."

Világgazdaság Online, 2013. április 9., kedd
Határ menti összefogás az innovációért
"...Fontosnak tartja a határ menti együttműködéseket a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) - ezt bizonyítják azok a projektek, amelyek a dél-alföldi régióban valósultak meg a szervezet regionális irodájának aktív közreműködésével..."

Világgazdaság Online, 2013. április 9., kedd
Innovációs alap: kormánydöntés az idei pályázati kiírásokról

Világgazdaság Online, 2013. április 9., kedd
Bogsch: A jogkövető magatartásnak nincs meg a megfelelő kultúrája

Világgazdaság Online, 2013. április 9., kedd
Kapósak az innovatív vállalkozások

Kárpátinfo.net, 2013. április 9., kedd
Magyar-szerb innovációs együttműködés
"...A Magyar Innovációs Szövetség partnerként vesz részt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló, az innováció menedzsment és technológia-transzfer témájú, COMPLEXIM (Complex Cross-Border Knowledge Transfer Activities for Innovation Management) című projektben, amely három hét múlva véget ér..."

Hajdú Online, 2013. április 9., kedd
Meghirdették az innovációs ötletversenyt klíma témában
"...Ötletversenyt hirdetett klíma témakörben magyar induló vállalkozásoknak az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) éghajlatváltozással foglalkozó tudományos és innovációs társulásának (KIC) magyarországi szervezete, valamint a Magyar Innovációs Szövetség..."

Erdély Online, 2013. április 9., kedd
Meghirdették az innovációs ötletversenyt klíma témában

Szabolcs Online, 2013. április 9., kedd
Meghirdették az innovációs ötletversenyt klíma témában

Magyar Online, 2013. április 9., kedd
Meghirdették az innovációs ötletversenyt klíma témában

Borsod Online, 2013. április 9., kedd
Meghirdették az innovációs ötletversenyt klíma témában

TőzsdeIskola.hu, 2013. április 9., kedd
Meghirdették az innovációs ötletversenyt klíma témában

PrímHírek.hu, 2013. április 9., kedd
Háromszáz millió forint összköltségű K+F projektet indított a BalaBit

ITExtreme.hu, 2013. április 9., kedd
A felhasználói szokások naplózására indított K+F projektet a BalaBit

Ma.hu, 2013. április 9., kedd
A kis- és nagyvállalatokra egyaránt szükség van
Cséfalvay: fontos az innováció a válságból való kilábalásban


Gazdaságirádió.hu, 2013. április 9., kedd
A magyar kkv-k gyenge pontjai a németek szemében

Inforádió.hu, 2013. április 9., kedd
Vízzel kapcsolatos magyar innovációk

InfoRádió, 2013. április 9., kedd
Tartalom
"...Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal - energetikai innováció bemutatására pályázat..."

InfoRádió, 2013. április 9., kedd
Hírek
"...A katonai és a civil életben egyaránt hasznosítható fejlesztéseken is dolgozik a honvédség - közölte a honvédelmi miniszter. Hende Csaba az Országgyűlés Innovációs és fejlesztési eseti bizottsága előtt példaként említette, hogy magyar és svéd szakemberek közösen olyan anyag létrehozásán dolgoznak, amelynek segítségével a radarok számára láthatatlanná lehet tenni vadászrepülőket..."

ATV, 2013. április 9., kedd
Híradó
"...A válságból való kilábalás egyik eszköze lehet az innováció támogatása Cséfalvay Zoltán szerint..."

Kossuth Rádió, 2013. április 9., kedd
Krónika
"...A válságból való kilábalás fontos eszközének nevezte az innovációt, vagyis a kutatásfejlesztést a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, Cséfalvay Zoltán egy budapesti szakmai konferencián..."

Világgazdaság, 2013. április 10., szerda, 1+4+5. oldal
Innováció kicsiben és nagyban
"...Innovációban régiós vezető szerepre kell felkészíteni az országot, ez 2020-ra elérhető - vélekedett Cséfalvay Zoltán stratégiai államtitkár a Világgazdaság tegnapi konferenciáján..."

Világgazdaság, 2013. április 10., szerda, 4. oldal
Nem minden innováció, ami annak látszik
"...Minősítésmérleg Nem nagyobb a visszaélés az innovációs járulékkal, mint más adókedvezményekkel - jelentette be a Világgazdaság konferenciáján Németh Gábor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) illetékes igazgatója..."

Magyar Mezőgazdaság, 2013. április 10., szerda, 26. oldal
Piacosodó egyetemi tudás
"...Nyílt innovációs szakmai napot tartottak a Debreceni Egyetemen.

Metropol Országos, 2013. április 10., szerda, 17. oldal
Kiállítótér
Nyáron lesz a start-up vállalkozások seregszemléje
"...Országos szakkiállítást és konferenciát szervez a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) június 11-12-én a start-up vállalkozások számára a Millenáris Parkban. Az Innotrends Hungary 2013 elnevezésű nagyszabású rendezvényre pedig kiállítóként nevezhetnek a hazai, kutatás-fejlesztésre és innovációra alapuló start-up vállalkozások..."

Kisalföld, 2013. április 10., szerda, 3. oldal
Ötletverseny
"...Ötletversenyt hirdetett klíma témakörben magyar induló vállalkozásoknak az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) éghajlatváltozással foglalkozó tudományos és innovációs társulásának (KIC) magyarországi szervezete, valamint a Magyar Innovációs Szövetség..."

Fejér Megyei Hírlap, 2013. április 10., szerda, 15. oldal
Innováció helyzete: sok a tennivaló
"...Az európai uniós országok többsége egyre jobb eredményeket ér el az innováció előmozdításában, néhány tagállam azonban nem tesz elegendő erőfeszítéseket, ezért kezd lemaradni a többiektől - mutat rá a most elkészült éves kutatási és innovációs eredménytábla. A kisvállalkozások kulcsfontosságú szerepet töltenek be az innováció szempontjából..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. április 10., szerda, 15. oldal
Innováció helyzete: sok a tennivaló

Zalai Hírlap, 2013. április 10., szerda, 6. oldal
Innováció helyzete: sok a tennivaló

Kisalföld.hu, 2013. április 10., szerda
Innováció a Nyugat-Dunántúlról: tegyen virtuális sétát a piramisokban

ITBusiness Online, 2013. április 10., szerda
Harminc start-up vállalkozás térítésmentesen állíthat ki

Zalai Hírlap Online, 2013. április 10., szerda
Innovációs vetélkedő fiataloknak Nagykanizsán

EuroAstra.hu, 2013. április 10., szerda
Klíma-innovációs startup program indul 2013 áprilisában

EuroAstra.org, 2013. április 10., szerda
Klíma-innovációs startup program indul 2013 áprilisában

EuroAstra.info, 2013. április 10., szerda
Klíma-innovációs startup program indul 2013 áprilisában

EuroAstra.hu, 2013. április 10., szerda
Bionika - egy forradalmian új iparág itthoni születése

Innotéka Online, 2013. április 10., szerda
Innovációs ötletverseny klíma témában

Innoportál.hu, 2013. április 10., szerda
Innovációs ötletversenyt hirdettek Budapesten

Portfolio.hu, 2013. április 10., szerda
Innovációs ötletverseny indult: fókuszban a klíma
"...Ötletversenyt hirdetett klíma témakörben magyar induló vállalkozásoknak az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) éghajlatváltozással foglalkozó tudományos és innovációs társulásának (KIC) magyarországi szervezete, valamint a Magyar Innovációs Szövetség..."

Index.hu, 2013. április 10., szerda
A videojátéknak van helye a tudományban

InfoRádió, 2013. április 10., szerda
Hírek
"...A katonai és a civil életben egyaránt hasznosítható fejlesztéseken is dolgozik a honvédség - közölte a honvédelmi miniszter. Hende Csaba az Országgyűlés Innovációs és fejlesztési eseti bizottsága előtt a Magyar Honvédség háttérintézményeiben folyó fejlesztésekről számolt be..."

Magyar Hírlap, 2013. április 11., csütörtök, 4. oldal
Magyar lopakodó technika
"..."Nemcsak hadiipari, hanem a civilek életét megkönnyítő fejlesztéseken is dolgoznak a Magyar Honvédség háttérintézményeiben" - mondta tegnap Hende Csaba. A honvédelmi miniszter az Országgyűlés innovációs és fejlesztési eseti bizottságának ülésén beszámolt a hazai drónokról is..."

Figyelő, 2013. április 11., csütörtök, 56. oldal
HISZ AZ INFORMATIKAI PIAC LEHETŐSÉGEIBEN
"...Simon Attila úgy véli, Magyarország az informatikai innováció terén jelentős potenciállal rendelkezik..."

Zalai Hírlap, 2013. április 11., csütörtök, 16. oldal
Mi az innováció?

Somogyi Hírlap, 2013. április 11., csütörtök, 1+2. oldal
Tudósjelöltek seregszemléje Kaposváron

Index.hu, 2013. április 11., csütörtök
Világszínvonalú hazai k+f projekten dolgozik a GE Hungary

Index.hu, 2013. április 11., csütörtök
Új eszközökön dolgozik a GE Hungary

Délmagyar.hu, 2013. április 11., csütörtök
Szegedi geotermikus fűtési fejlesztésbe kezdett az egyetem

PrímHírek.hu, 2013. április 11., csütörtök
45 ország 444 ötlete verseng a Telekom Innovációs Versenyén

BOOM.sk, 2013. április 11., csütörtök
20 milliós adókedvezményt kap a Continental

Szabolcs Online, 2013. április 11., csütörtök
Hárommilliárdos uniós támogatást nyert el a Debreceni Egyetem

Hajdú Online, 2013. április 11., csütörtök
Hárommilliárdos uniós támogatást nyert el a Debreceni Egyetem

Borsod Online, 2013. április 11., csütörtök
Hárommilliárdos uniós támogatást nyert el a Debreceni Egyetem

Pannonnovum.hu, 2013. április 11., csütörtök
Meghirdették az innovációs ötletversenyt klíma témában
"...Ötletversenyt hirdetett klíma témakörben magyar induló vállalkozásoknak az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) éghajlatváltozással foglalkozó tudományos és innovációs társulásának (KIC) magyarországi szervezete, valamint a Magyar Innovációs Szövetség..."

Piac&Profit Online, 2013. április 11., csütörtök
Innovációs ötletverseny induló vállalkozásoknak!

Webrádió.hu, 2013. április 11., csütörtök
Orvos-diganosztikai és világítástechnikai fejlesztések a GE Hungarynél

Napi Gazdaság, 2013. április 12., péntek, 16. oldal
Induló vállalkozásokat mutat be a NIH
"...Magyar, kutatás-fejlesztésre és innovációra alapuló startup vállalkozásoknak írt ki pályázatot a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a június 11-12. között megrendezendő Innotrends Hungary 2013 konferencián és szakkiállításon kiállítóként való részvételre..."

Világgazdaság, 2013. április 12., péntek, 2. oldal
Ötmilliárdért új üzemet és labort épít Kecskeméten a Knorr-Bremse

Világgazdaság, 2013. április 12., péntek, 4. oldal
A sikeres kisvállalkozások titka
"...A nemzetközi piacokra nyitott kkv-k jobban teljesítenek a kizárólag helyi üzleteket kötő társaiknál
A 2-5 éve alapított kkv-k 82 százaléka van jelen a nemzetközi piacokon, és nyitottak a globális innovációkra - állapította meg a DHL Express 12 országra kiterjedő kutatása. Ebben a nemzetközi jelenlét előnyeit és a globalizációban rejlő üzleti sikerek lehetőségeit vizsgálta..."

Világgazdaság, 2013. április 12., péntek, 6. oldal
Logisztikai tagozat az innovációs szövetségben
"...A tagozat a magyar logisztikai kultúra intenzív fejlesztési eszközrendszere számára szeretne kedvezőbb feltételrendszert elérni, harmonizálva az EU RDI programjának várhatóan 2014-ben induló projektjeivel..."

Világgazdaság, 2013. április 12., péntek, 9. oldal
Prezi-siker a kamarai innovációs palettán
"...A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával több innovatív kezdeményezést indított útjára a közelmúltban..."

Hetek, 2013. április 12., péntek, 42. oldal
Folyamatos innováció

Hajdú-Bihari Napló, 2013. április 12., péntek, 1+15. oldal
Egyetemek együtt nyertek
"...Három pályázattal mintegy hárommilliárd forintnyi uniós forrást nyert a Debreceni Egyetem. Ebből a következő két évben megújítja szervezetét, működését; bővül a zöldenergia-ipar tudásbázis, élelmiszer-ágazati kutatóközpont jön létre, és kialakítanak egy új élelmiszervédjegy-hálózatot is. Az utóbbi kettőben több intézmény működik együtt..."

Tolnai Népújság, 2013. április 12., péntek, 1. oldal
Szekszárdon járt tegnap az izraeli nagykövet
"...Beszélt arról is, hogy szívesen átadnák a mezőgazdasági tapasztalataikat például a vízgazdálkodás, az innováció terén..."

EuroAstra.hu, 2013. április 12., péntek
Bevándorló innováció

Piac&Profit Online, 2013. április 12., péntek
Pályázatot hirdet innovatív vállalkozásoknak a NIH

HVG, 2013. április 13., szombat, 21. oldal
Egészség, kevesebb dugó, szerethetőbb közösségi közlekedés
"...Kiosztották az Invitel InnoMax-díjakat: közösségi érdekek és innovatív technológia..."

Piac&Profit Online, 2013. április 14., vasárnap
K+F+I ernyőprojektek támogatása / ERNYO_13

MTVA - Kossuth Rádió, 180 perc, 2013. április 15., hétfő
Meet the scientist..., Startup Undergrand...interjú dr. Antos Lászlóval

Várható események

Klíma-innovációs startup program

A Climate-KIC magyarországi (RIC Central Hungary) szervezete és a Magyar Innovációs Szövetség április 9-én ötletpályázatot hirdetett, amelyre várja azon innovációs képességgel bíró és társadalmi tudatosságot hordozó ötleteket és startupokat, amelyek képesek jelentős társadalmi hatást kifejteni.

A társadalmi hatás az adott innováció esetében többek között lehet:
- az életkörnyezet minőségét jelentősen növelő innováció;
- környezettudatosságot erősítő kezdeményezés;
- ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátást csökkentő megoldás és innováció;
- urbanizációs fejlődést támogató "smart" alkalmazás.

A Climate-KIC által nyújtott támogatás:
- díjmentes részvétel a 6 hónapos inkubációs programban, amely tartalmazza többek között az üzleti terv, és prezentációs anyagok közös elkészítését, üzleti partnerközvetítést
- Climate-KIC által szervezett nemzetközi képzési programokon való részvétel
- Climate-KIC nemzetközi eseményein való megjelenés, mint pl.: Innovation Festival, Venture Competition
- a legjobb pályázatok 100-100 ezer forintos díjat kapnak.

A pályázatra jelentkezni április 18-án éjfélig lehet az alábbi jelentkezési lap kitöltésével.
A beküldött projektek közül szakmai zsűri válogatja ki a legjobbakat, akiket meghívnak a kétnapos műhelytalálkozóra, amelyet a DBH KoWerk (Kéthly Anna tér 1.) épületében rendeznek meg. Tervezett program:

2013. április 27.

09.00 - 09.10 Házigazda köszöntője: Benkő Vilmos, DBH
09.10 - 09.20 Előadás: Zentkó László, Climate-KIC
09.20 - 09.40 Előadás: Györkő Zoltán, BalaBit IT Biztonságtechnikai Kft.
09.40 - 09.50 Hétvégi program ismertetése
10.00 - 12.00 Nevező programok 10-10 perces bemutatkozása
12.00 - 13.00 Értékelés, programkiválasztás
13.00 - 14.00 Ebédszünet és kapcsolatépítés
14.00 - 15.00 1. feladat: csapatok felállítása, szereposztás
15.00 - 16.00 2. feladat: termék és konkurencia

2013. április 28.

10.00 - 11.00 3. Feladat: piac és üzleti modell
11.00 - 12.00 4. feladat: megvalósítás, piacra lépés és/vagy befektető keresés
12.00 - 13.00 Coacherek bemutatkozó előadásai - közülük választanak a csapatok
13.00 - 14.00 Coaching
14.00 - 15.00 Felkészülés a prezentációra
15.00 - 15.30 Szünet
15.30 - 17.00 Prezentáció a zsűri előtt
17.00 - 18.00 Eredményhirdetés, amely alapján a legjobbak bekerülnek a Climate-Kic inkubáció II-be

A szakmai zsűri tagjai:
- Antos László, Magyar Innovációs Szövetség
- Berecz József, DBH Investment
- Fürjes Balázs, NEGOS Zrt.
- Kovács Zoltán, MyCorporation Inkubation Kft.
- Szluha Dénes, Kairos Tőkealap
- Török József, Széchenyi Tőkealap

További információ: http://klimainnovacio.hu/

Üzleti és innovációs partnerkereső és szellemitulajdon-védelmi műhelytalálkozó

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)-Enterprise Europe Network (EEN) üzleti és innovációs partnerkereső, szellemitulajdon-védelmi műhelytalálkozót szervez 2013. április 23-án, a Nemzeti Külgazdasági Hivatalban (1055 Budapest, Honvéd utca 20.).

Tervezett program:

10.00 - 10.15 Köszöntő, a HITA bemutatása - A kis- és közép-vállalkozások nemzetközi piacra jutásának segítése
Mészáros Mónika Alíz - főosztályvezető-helyettes, EEN osztályvezető, HITA
10.15 - 12.00 Interaktív partnerkereső műhelytalálkozó
Papp Andrea Aida - innovációs tanácsadó, EEN Osztály, HITA
12.00 - 12.45 Ebéd
12.45 - 13.00 EU IPR Helpdesk szolgáltatásai KKV-knak
Dr. Gyurkovics Henrik - koordinátor, EEN Osztály, HITA
13.00 - 13.15 HIPAvilon bemutatása
Dr. Botos Viktor - ügyvezető igazgató, HIPAvilon Nonprofit Kft.
13.15 - 16.00 Interaktív szellemi tulajdonvédelmi workshop
Dr. Gács János - promóciós tanácsadó, HIPAvilon Nonprofit Kft.

Részvételi szándékát a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével (andrea.papp@hita.hu) jelezze 2013. április 19. (péntek), 10.00 óráig.

További információ: Papp Andrea Aida, E-mail: andrea.papp@hita.hu, Tel.: 06-30-460-6452, web: http://hita.hu/Content.aspx?ContentID=0bf2741e-0f1b-4014-a676-e3089c1ba8e0

Világbank - HITA üzleti fórum

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) Technológia Projekt Export rendezvény sorozatának következő állomásaként 2013. április 24-én, a HITA (1055 Budapest, Honvéd utca 20.) épületében üzleti fórumot tartanak a Világbank és az EU Bizottság felelős szakértői részvételével, akik első kézből tájékoztatnak a nemzetközi gazdaságfejlesztési projektekbe való bekapcsolódási lehetőségekről.

Tervezett program:

10:00 - 10:15 Köszöntő
Bödőcs Róbert, HITA igazgató
10:15 - 11:15 Üzletelni a Világbank-csoporttal (Világbank, Nemzetközi Pénzügyi Társaság - IFC, Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség - MIGA)
Gilles Garcia, menedzser, Enterprise Outreach Services, Világbank
11:15 - 12:15 Fejlesztési együttműködési lehetőségek az EU Európai Bizottságának EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóságával (DEVCO) - 2014-2020
Agneta Lindquist, közbeszerzési specialista
12:15 - 12:35 Kérdések és válaszok
12:35 - 13:05 Kapcsolatépítési ebéd
13:05 - 13:20 Panel beszélgetés - Nemzetközi pénzügyi vélemények a magyar érintettek lehetőségeiről
13:20 - 15:30

13:20 - 14:00
A) Nemzetközi pénzügyi beszélgetések (az ütemterv a rendezvényen lesz elérhető)
B) Hogyan nyerjen nemzetközi pénzügyi támogatási szerződéseket - A szabályok és a tiltások: gyakorlati útmutatás
Spiros Voyaditis, PFD Group vezérigazgatója (nyitott internetes szeminárium Washingtonból)

A rendezvény során a jelentkezők lehetőséget kapnak a nemzetközi szervezetek képviselőivel egy 10 perces négyszemközti tárgyalásra (angolul).

A konferencia nyelve angol, tolmácsolást nem biztosítanak. Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal 2013. április 19-ig lehet. A rendezvényen való részvétel ingyenes.

További információ: Markocsány Gábor, HITA, Tel: +36 1 872 6601, E-mail: gabor.markocsany@hita.hu, Web: www.hita.hu

Pályázati felhívások

Pályázat innovatív ötletek megvalósítására

A Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer Iroda (DE TTI) szervezésében meghirdetett FORT pályázat (amelyet a MISZ 6. Hírlevelében is közöltünk) beadási határideje módosult.

Az új beadási határidő: 2013. április 21.

További információ: DE TTI

Nemzetközi IMP³rove Díj pályázat

Az IMP³rove Akadémia április 22-éig meghosszabbította a Nemzetközi IMP³rove Díj pályázat beadási határidejét. A díj célja, hogy fórumot biztosítsanak azon kis-és középvállalkozásokról, amelyek kiemelkedő nyereséget tanúsítottak kimagasló innováció menedzsment területen.

A díjra azon KKV-k pályázhatnak, melyek az alábbi kritériumoknak megfelelnek:
- for-profit szervezet;
- legalább 5 éve van jelen az üzleti életben (2008. március 1. előtt alapították meg jogilag); ill.
- kevesebb, mint 1000 alkalmazottal rendelkezik.

Ebben az évben, az IMP³rove Díjat május 22-én, Izmirben adják át, az International Network for SMEs (INSME) éves konferenciáján, amit az IZAK, az Izmir fejlesztési ügynökség szervez. A nyertes cégek képviselői fogják megkapni az IMP³rove Díj trófeáját és az IMP³rove Díj bizonyítványát, valamint a díj nyertesét bemutatják a médiában és a díj weblapján is.

A részletes pályázati felhívás és további információ ide kattintva olvasható.

DigiBIC Díj

A DigiBIC projekt - mely a digitális és a kreatív ipar fejlesztéseinek a kkv-k körében történő elterjesztését tűzte ki céljául - útjára indította a DigiBIC Díjat.

A Díj elsősorban olyan együttműködéseket keres, melyek a kreatív iparon belül kutatóintézetek és kkv-k bevonásával valósultak meg. A Díj nyertesei pénzjutalomban részesülnek, ill. térítésmentesen részt vehetnek az EBN (European Business and Innovation Centre Network) éves kongresszusán, melyre 2013. május 29. és 31. között kerül sor Derry-ben, az Egyesült Királyságban.

A pályázat beadási határideje: 2013. április 18.

További információ (pályázati felhívás és feltételek) és jelentkezés a DigiBIC Díjra ezen az oldalon érhető el. Pályázni egy online űrlap kitöltésével lehet.

Amennyiben saját fejlesztésű technológiáját még nem szeretné megmérettetni a verseny keretein belül, de megismertetni, terjesztetni, esetleg továbbfejleszteni igen, projektünk segítségével ezt is megteheti a fenti linken. A már feltöltött technológiákat itt tekintheti meg.

További információ: Tvergyák Klaudia, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., Tel.: +36-1/463-0533, E-mail: klaudia.tvergyak@bayzoltan.hu, Web: www.bayzoltan.hu

Innotrends Hungary 2013

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) 2013. június 11-12. között, a budapesti Millenáris Parkban rendezi meg az "Innotrends Hungary 2013" c. konferenciát és szakkiállítást, amelyhez kapcsolódóan április 9-én pályázati felhívást tett közzé a hazai, K+F+I alapuló start-up vállalkozások kiállítóként való részvételére, iparágtól függetlenül.

A nyílt pályázaton az innovatív és kezdő vállalkozásokat támogató szervezetek szakértőiből álló bizottság értékeli és rangsorolja a projekteket, amelyek közül az első 30 hazai vállalkozás nyer térítésmentes kiállítói helyet a K+F+I területén általuk megvalósuló innovatív ötletek, termékek és szolgáltatások bemutatására.

Pályázni a NIH honlapján elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehet 2013. április 24. (szerda), 12.00 óráig. A kiválasztott start-up vállalkozásokat 2013. május 7-ig értesítik.

A pályázatok értékelésének főbb szempontjai:
- az ötlet technológiai újszerűsége,
- gazdasági és piaci megvalósíthatósága,
- az ötlet hatása más technológiai területre,
- az ötlet társadalmi hasznosulása, hasznossága,
- eddig elért eredmények.

További információ: www.nih.gov.hu/innovacios-szolgaltatasok/kfi-szakiallitason-valo

ValóraVáltók

Az Életpálya Alapítvány huszadik éve hirdeti meg "ValóraVáltók - Keressük 2013. legígéretesebb fiatal vállalkozóját!" c. üzletiterv-író versenyét, amelynek célja, hogy segítse a 18-35 éves fiatalokat tudatos és fenntartható vállalkozások alapításában és működtetésében.

A versenyre olyan vállalkozó szellemű fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnék szakmai ismereteiket bővíteni, tapasztalatot gyűjteni, kapcsolati hálójukat bővíteni, valamint készek megmérettetni üzleti ötletüket egy szakmai zsűri előtt, és akár a valós életben vállalkozva is.

A válogatók alatt a jelentkezők lehetőséget kapnak, hogy szakértők segítségével dolgozzák ki üzleti modelljüket és készítsék el üzleti tervüket. A pályázaton üzleti terv beadásával lehet elindulni. A tíz legígéretesebb ötlet gazdái a döntőbe jutnak, ahol mentorok támogatásával készülhetnek fel a megmérettetésre: befektetők, elismert vállalkozók előtt prezentálhatják az üzleti ötletüket.

A verseny nyertese 500 ezer forintos pénzdíjat kap, további összesen 3 millió forint értékben nem pénzbeli támogatást, ún. business start csomagot osztanak szét a döntősök között, amely tartalmaz többek között irodabérletet, könyvelést, cégalapítást, honlap- és arculatkészítést, tréningeken való részvételt, egyéni mentorálást.

Jelentkezni lehet 2013. május 2-ig a www.eletpalya.hu/fiataloknak/verseny oldalon, ill. további információ a www.facebook.com/eletpalya.alapitvany található.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.