XXIII. évf. | 2013. április 2. | 7. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

XXI. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

2013. március 21-én, az Országházban adták át a 2012. évi innovációs díjakat. A Himnusz elhangzása után Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg az ünnepséget.
A résztvevőket Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntötte:
"...Amikor innovációs nagydíjat adunk át, e ház falai között, akkor azt magától értetődő természetességgel tesszük. Ez a nemzet életéhez döntő módon hozzájáruló közösség, a mindennapi életünket és a magyar gazdaságot megújító innovációs ipar résztvevőjének ünnepe. Egyszersmind nemzeti ügy, mindannyiunk közös ünnepe...
...Az életünket, úgy a nemzet életét, úgy a vállaltokét, mint személyes életünket a praktikus kérdések megoldása viszi előrébb. A jövőt megtalálni nagyjából annyit jelent, felelni a mindennapok kérdéseire, megoldani a hétköznapi problémákat, megtalálni azokat az ösvényeket, amelyeken napról-napra járni lehet. Persze gyakran érünk olyan árokhoz, amin nem lehet átkelni sok apró lépéssel, és valóban egy nagy ugrásra, szükség esetén komoly hídépítésre van szükség. Ez az Önök küldetése. Ma nem csak kitűnő ötleteket, nagyszerű dolgokat, nagy távlatokat nyitó álmokat és kreatív terveket ünneplünk, hanem kész és sikeres termékeket, amelyek a maguk területén valóban megfordítják a dolgok menetét..."

Prof. Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke köszöntőjében többek között elmondta:
"...Ez az esemény a kreatív, dolgos és hasznos emberekre irányítja a figyelmet. A kiírás világosan fogalmaz, az elmúlt esztendőben legnagyobb hasznot eredményező innovációs tevékenységet díjazzuk. E teljesítmény, a haszon mögött ott van az egész magyar társadalom, az oktatási rendszer, a tudomány, a K+F, az ezt befogadó társadalmi közeg és ott van a politika is, amely ezt a tevékenységet előmozdítja, vagy hátráltatja...
...Végletesen megosztott, érdekek, és érzelmek által erősen motivált közéletükben nagy szükség van legalább néhány olyan alapértékre, amelyekben teljes vagy meghatározó konszenzus és együttműködés kialakítására van lehetőség. A tudásalapú társadalom megerősítése, a kutatás-fejlesztés és az innováció előmozdítása ilyen terület lehetne. Ezekben az ügyekben a magyar közélet szereplői között viszonylagos egyetértés van, ami kiinduló pont lehet további nemzetstratégiai kérdések konszenzuson alapuló kezeléséhez...
...Az Innovációs Nagydíj átadási ünnepsége jó alkalom arra, hogy ismert, tudott, de a gyakorlatban nem hasznosított igazságokat ismét felemlítsük. 20 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy ma is az lesz az elsődleges feladatunk, hogy a politikai döntéshozókat újra és újra figyelmeztessük a stabilitás és a kiszámíthatóság fontosságára..."

Majd Cséfalvay Zoltán, államtitkár a miniszterelnök képviseletében szólalt fel:
"...Magyarországon éppúgy szükség van sikeres, induló kisvállalkozásokra, ha úgy tetszik start-up vállalkozásokra, új egy-egy ötletből vállalkozássá és termékké fejlődő ötletekre. És a másik oldalról szükség van azokra a nagyvállalatokra is, amelyek képesek egyébként ezeket az ötleteket nagy sorozatban, nagy piacok felé eljuttatni...
...Az 50 leginnovatívabb ország ranglistáján Magyarország a 26. helyen áll. És talán még ennél, a finanszírozás tekintetében sokkal érdekesebb az a ranglista, amely azt mutatja, hogy mennyi a kockázati tőke aránya a GDP-hez. Nos, Európában nézve, Svédország, Dánia, Finnország és az Egyesült Királyság után Magyarországon az 5. legmagasabb. Ezek a számok azért jelzik azt is, hogy a globális versenyben miként tudunk helyt állni...
...2010-ről 2011-re az EU átlagában a K+F ráfordítás GDP arányosan a 2010-es 2,01%-ról 2,03%-ra emelkedett, gyakorlatilag stagnál. Ezzel szemben 2011-ben Magyarországon a GDP arányos K+F ráfordítás az elmúlt két évtizedben a legmagasabb szintre emelkedett, a GDP arányában 1,2%-ra. És az előzetes információink és számításaink szerint 2012-ben ez a szám ennél talán egy kicsivel még magasabb is lesz...
...Külön öröm számomra, hogy az innovációs politika kialakításánál a szakmai szövetségek komoly partnerei a magyar kormányzatnak, így a Magyar Innovációs Szövetség is..."

Ezt követően a kiemelt dicséretben részesült három pályázatot sorolta fel Pomezanski György.
Oklevelet adott át Pakucs János, tiszteletbeli elnök és Cséfalvay Zoltán államtitkár, a zsűrielnök képviseletében:
- Szilágyi László, ügyvezető igazgatónak (Gabonakutató Közhasznú Nonprofit Kft, Szeged) "A gabonafélék, az olajosnövények és a szója természetes biológiai alapjainak fejlesztése és hasznosítása" c. innovációért,
- Bozóki Zoltán, ügyvezető igazgatónak (Hilase Fejlesztő, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Szeged), Szabó Gábor, rektornak (Szegedi Tudományegyetem) Fasimon Sándor, MOL csoport vezérigazgató-helyettesnek (MOL Nyrt.) és Lak István, K+F igazgatónak (Videoton Holding Zrt.) "A földgáz kénhidrogén- és vízgőztartalmát mérő lézeres fotoakusztikus elvű műszer kifejlesztése és piacra vitele" c. innovációért,
- Győri Imre, ügyvezető igazgatónak (Magyarmet Finomöntöde Bt., Bicske) "Magyar siker az angol vizeken" c. innovációért.

Ezután Pomezanski György tömören ismertette a díjnyertes pályázatokat, valamint a díjak átadása után a díjátadók röviden méltatták az adott pályázatot.
- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi Innovációs Díjában a Mikropakk Műanyag- és Fémfeldolgozó Kft. részesült a kétkomponensű PUR-habokhoz kifejlesztett MikaTech membrán rendszerért. A díjat Mészáros Csaba, az MKIK Kutatásfejlesztés- és Innovációs Kollégium elnöke és Cséfalvay Zoltán, államtitkár, a zsűrielnök képviseletében adta át Fazekas Gábor, ügyvezető igazgatónak.
- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. évi Innovációs Díjában a GRP Plasticorr Kft. részesült a műgyanta alapú Plastimol® PR javító bilincs kifejlesztésért, gázvezetékek hibahelyeinek javítása és rehabilitációja céljából. A díjat Hajdú Judit, elnökhelyettes és Cséfalvay Zoltán, államtitkár adta át Kajtár Vilmos, ügyvezető igazgatónak.
- A 2012. évi Agrár Innovációs Díjban (VM) a Farmgép Kft. részesült új, korszerű permetezőgépek kifejlesztéséért. A díjat Budai Gyula, államtitkár és Cséfalvay Zoltán, államtitkár adta át Gyökös Zsolt, ügyvezetőnek.
- A 2012. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban (VM) a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. részesült víztakarékos, öntözési és halászati fejlesztéseiért. A díjat Budai Gyula, államtitkár és Cséfalvay Zoltán, államtitkár adta át Ádám János, vezérigazgatónak.
- A 2012. évi Ipari Innovációs Díjban (NGM) és az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi Szervezeti Innovációs Díjában a BalaBit IT Biztonságtechnikai Kft. részesült a tevékenység-felügyeleti eszközök új generációjának kifejlesztéséért. A díjat Cséfalvay Zoltán, államtitkár és Bárdos Krisztina, ügyvezető igazgató asszony adta át Györkő Zoltán, ügyvezető igazgatónak.
- A Magyar Innovációs Szövetség 2012. évi, a legeredményesebb, újonnan alapított innovatív kisvállalkozásnak járó Innovációs Különdíjában a Jáger Prod Kft. részesült a kültéri nagyelosztó szekrények termékfejlesztéséért. A díjat Pakucs János, tiszteletbeli elnök, valamint Cséfalvay Zoltán, államtitkár adta át Csatári László, ügyvezetőnek.
- Az Innovációs Nagydíjat az idei évben az NNG Kft. nyerte el az "iGO Automotive" navigációs szoftvertermékért. A Nagydíjat Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Cséfalvay Zoltán államtitkár adta át Balogh Péter, ügyvezető igazgatónak.
Végül a 2011. évi innovációs nagydíjas EGIS Gyógyszergyár Nyrt. képviselőjeként, Hodász István vezérigazgató köszöntötte a díjazottakat, majd Szentgyörgyi Albert tanácsát adta útravalóul: "Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el. Tartsd nyitva a szemed, az apró részleteket is vedd észre, és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve."

A díjátadási ünnepséget a Duna folyosón tartott fogadás követte. A 2012. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunk letölthető portálunkról.

Új Kormányhatározat a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról

Megjelent a magyar Közlöny 44. számában a 1132/2013. (III. 14.) Korm. határozata "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról szóló 1036/2013. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról", amely a korábbi pályázatok helyébe, az újonnan (2013-ban) meghirdetendő pályázatokat tartalmazza, összesen 24,9 milliárd Ft értékben:
- technológiai start-up ökoszisztéma építés;
keretösszeg: 2,1 milliárd Ft
- versenyképességi szerződések - K+F kapacitásfejlesztési alprogram;
keretösszeg: 2,0 milliárd Ft
- piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban;
keretösszeg: 10,0 milliárd Ft
- nemzetközi programokba való bekapcsolódás támogatása;
keretösszeg: 2,0 milliárd Ft
- K+F+I ernyőpályázat egyes, a Kormánnyal Stratégiai Megállapodást kötő vállalkozások számára
keretösszeg: 8,8 milliárd Ft.

Nemzeti Reform Program 2013

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) március 26-án, az NGM épületében partnerségi konferenciát szervezett, amelyen a 2013. évi Nemzeti Reform Program tervezett intézkedéseit mutatták be.

Az Európa 2020 stratégiához az egyes tagállamoknak a stratégia megvalósítását szolgáló éves programokat kell készíteniük, a 2013. évit idén április közepéig kell benyújtani az Európai Bizottság részére. A programban a stratégia nemzeti célkitűzéseinek teljesítését célzó, az adott évre tervezett intézkedések kerültek bemutatásra.

Szövetségünket a konferencián dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Befektetés a jövőbe

2013. március 27-én kaptunk választ a Szövetségünk által, 2012. december 4-én, a "Befektetés a jövőbe - Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020" c. tervezetről kialakított véleményünkre.

A Cséfalvay Zoltán, NGM államtitkár és Korányi László, NIH elnökhelyettes által aláírt levélben általánosan összegezve ismertetik, hogy a stratégia egyes fejezeteihez kapcsolódva milyen kiegészítéseket, javaslatokat vettek figyelembe. Ezek közé azonban Szövetségünk véleményéből egy sem került be.

Országos Tehetségnap

A köztársasági elnök felesége, Herczegh Anita asszony fővédnökségével megrendezett Országos Tehetségnap idén március 23-án, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban került megrendezésre. Az ünnepséget a Tehetséglabirintus program gazdagította, melynek 10 állomásán öt hátrányos helyzetű térségéből érkezett mintegy 160 tehetséges fiatal próbálhatta ki képességeit. Az Országos Tehetségnap egyben az Új Széchenyi Terv kiemelt projektjeként megvalósuló Tehetséghidak Program nyitórendezvénye is volt.

Az esemény keretében átadták a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) "Felfedezettjeink 2013", valamint az Aegon Magyarország "Érd el a célodat!" díját. Kinevezték a Magyar Tehetség Nagykövete cím új birtokosait, továbbá átadták a Tehetségek Szolgálatáért elismeréseket is.

A Tehetségek Szolgálatáért 2013. évi díját Riba Nikolett, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) menedzsere, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny titkára is megkapta. A díjazottat dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke méltatta, az oklevelet, ill. a díjjal járó ezüst érmet és arany kitűzőt Prof. dr. Csermely Péter, az NTT elnöke és Prof. dr. Szendrő Péter, az NTT alelnöke, a Kitüntetési Bizottság elnöke adta át.


Meet the scientist

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2013. március 20-án, a budapesti Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskolában folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját.

Az előadó Kiss Attila, okl. geológus mérnök, okl. geodéziai szakmérnök, környezetvédelmi tanácsadó, a Márványhegy Környezetvédelmi és Mérnöki Szakértő Bt. ügyvezető igazgatója, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Földtudományok a mindennapokban" címmel tartott előadást. Előadásában bemutatta hogyan kapcsolódik össze a geológia, a környezetvédelem és a matematika. Felvázolta az egyes szakterületeket, mint például talajmechanika, talajtan és geofizika.

A körút következő állomása 2013. március 27-én, a budapesti Nagy László Általános Iskola és Gimnáziumban volt, ahol Juhász Lajosné, Pesterzsébet alpolgármestere is köszöntötte a megjelenteket.
Az előadó Dr. Murányi Dávid, PhD, a Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának muzeológusa, tudományos kutatója, ill. kurátora, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Taxonómia - a tudományág, amely csak annyit kérdez: mi ez?" címmel tartott előadást.

A diákok az új fajok felbukkanásról, a taxonómus terepi gyűjtőmunkájáról akusztikai elemekkel kísért előadást hallgathattak meg. Megtudhatták mit jelent pontosan az élőlények egyed feletti egységeinek identitása.

Az előadásokat követően a Csodák Palotája munkatársa mutatott be látványos kísérleteket a diákoknak.

A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is.

COMINPRO-projekt

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programja keretében, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és a Temesvári Politechnika Egyetem (UPT) által, COMINPRO címmel megvalósított projekt eredményeiről záró műhelytalálkozót szerveztünk Szegeden, 2013. március 20-án, az MTA SZAB Székházban.

Dr. Mogyorósi Péter, MISZ Dél-Alföldi Régió igazgatója, a COMINPRO-projekt magyar vezetője előadásában tájékoztatást adott a MISZ tevékenységéről, működéséről, kitért a projektben megvalósított feladatokra, célokra és szakmai követelményeire. Csongrád megyében felmérték több mint 13 kutatási intézmény K+F+I tevékenységét, és az üzleti hasznosítás lehetőségeit. Beszélt a két megye együttműködési lehetőségeiről. A projekt legfontosabb eredményének a megyék K+F+I-re vonatkozó magyar, angol nyelven létrejött szakmai adatbázisát tartotta.

Prof. Radu Vasiu, az UPT professzora, a COMINPRO-projekt román vezetője a temesvári egyetemeken folyó kutatásokról számolt be, szorgalmazta, hogy minél több együttműködés alakuljon ki a Csongrád megyei kutatóhelyek és a Temes megyei egyetemi kutatóközpontok között.
Ezt követően, 2013. március 27-én az UPT szervezésében rendezték meg a COMINPRO-projekt temesvári nemzetközi műhelytalálkozóját. Az UPT munkatársai, Dr. Diana Andone és Dr. Marian Bucos, bemutatták a projektet és a megvalósítás során elért eredményeket. A MISZ képviseletében Dr. Mogyorósi Péter tartott előadást az elkészült tanulmányokról és a kutatási eredmények piaci hasznosításának lehetőségeiről.
A rendezvény második részében Csongrád megyei felsőoktatási és kutatóintézetek ismertették kutatási tevékenységeiket, illetve Temes megyei klaszterek mutatkoztak be.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Átadták az idei Jedlik Ányos-díjakat

Hagyományosan március 15-ei nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan, 2013. március 13-án adták át a Jedlik Ányos-díjakat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (SZTNH). A díjakat Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke nyújtotta át. Köszöntőt mondott Dudits Dénes akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke.

A díj a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerésére szolgál. A Jedlik Ányos-díj kitüntetettjei 2013-ban:
- Dr. Bacher Vilmos
- Dr. Beke Béla Ferenc
- Dr. Faludi Gábor
- Dr. Szépvölgyi János
- Dr. Török Ferenc.

A honoris causa Jedlik Ányos-díj adományozására kétévente kerül sor azon kiemelkedő személyiségek számára, akik közéleti tevékenységükkel, életművükkel nagyban hozzájárultak a hazai szellemitulajdon-védelmi kultúra és tudatosság fejlődéséhez. Honoris causa Jedlik Ányos-díjban részesült Dr. Gyulai József.

Együttműködési megállapodás

2013. március 25-én, Herenden együttműködési megállapodást írt alá dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Magyar Formatervezési Tanácsnak az elnöke és Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója.

Ez az első alkalom, hogy az üzleti szféra jeles képviselője ösztöndíj felajánlásával, konkrét tervezési feladat kiírásával részt vesz a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj Pályázatban. A magyar design kultúra világhírű képviselőjeként számon tartott porcelánmanufaktúra a pályázóktól Herendi porcelánból, hagyományos és XXI. századi jegyeket ötvöző, stílusteremtő étkészletek tervezését várja.

Az ösztöndíj pályázat legfőbb célja a fiatal tehetségek önálló alkotói munkájának és szakmai fejlődésének segítésével továbberősíteni a hazai kreatív ipart, melynek ágazatai a bruttó hozzáadott érték 7,85%-át, valamint a bruttó kibocsátás 11%-át adják. A pályázat nyertesei a korábbinál magasabb ösztöndíjban (havi 150 E Ft) részesülnek, összesen 6 hónapon keresztül, melynek végén kiállítás keretében mutatják be munkájuk eredményeit. A pályázatra jelentkezhet minden fiatal, szakirányú diplomával rendelkező tervező-, ill. iparművész, aki Magyarország területén folytat alkotói tevékenységet.

Ottlik Géza Emlékkiállítás

Újranyitott a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) centenáriumi emlékkiállítása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának Konferenciatermében (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), 2013. március 25-én. A kiállítás 2013. április 10-ig, munkanapokon 10-18 óráig ingyenesen látogatható.

Az Ottlik Géza születésének 100. évfordulójára rendezett kiállítást 2012. május és 2013. január között látogathatta a nagyközönség a PIM-ben. A tárlat elsősorban fényképek, képzőművészeti alkotások és személyes dokumentumok segítségével mutatja be az író életművét, pályájának főbb állomásait.

Oltalomi idő növekedése

A 2013. évi XVI. törvény a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról több technikai jellegű módosítás mellett a 2011/77/EU irányelvnek megfelelően ötven évről hetven évre növelte a hangfelvételben rögzített előadóművészi teljesítmények védelmi idejét.

Továbbá egységesítette a több szerzős szöveges zeneművek védelmi idejének számítását az Európai Unióban, elrendezve azon művek sorsát, amelyek zenéje vagy szövege már nem lenne védett a zeneszerzőre és a dalszövegíróra vonatkozó eltérő védelmi idő miatt.

Európai Védjegy és Mintaoltalmi Hálózat

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapjára felkerült az Európai Védjegy és Mintaoltalmi Hálózat logója és a hálózat honlapjának elérhetőségét biztosító link.

A hálózat számos olyan rendszert működtet, ill. közös gyakorlatot dolgoz ki, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a védjegyekkel és a formatervezési mintákkal foglalkozó nemzeti, regionális és uniós szervek a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtsák a felhasználóknak.
A portálon a védjegyek és formatervezési minták kutatását, a védjegyek osztályozását, továbbá a minőségi szabványok harmonizációját és a hivatali vizsgálatot támogató eszközök találhatók. Az eszközök használatát a résztvevő hivatalok köre, ezek adatbázisainak működése befolyásolhatja, így előfordulhat, hogy a keresett információ még nem található meg.

Szakirodalom-figyelő

Kotler Philip, Kevin Lane Keller: Marketingmenedzsment - Akadémiai Kiadó, 2012, - 14. kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése

Sokféle csúcstechnológiát alakítottak ki a 20. sz., s különösen annak második fele során, de a gazdaságilag legnagyobb hatásúak egyike kétségtelenül a marketing. A piaci versenyben ma már egyáltalán nem az győz, aki a jobb vagy kedvezőbb ár/érték arányú árucikket kínálja, hanem aki jobb marketinggel cserkészi be a vevőit, annak segítségével hatékonyabban tudja meggyőzni azokat, hogy az ő árucikkeit érdemes megvásárolniuk.

Az árutermelésben a termelékenység robbanásszerű növekedésével, a vele bővülő kínálat marketing indíttatású szegmentálásával és differenciálódásával az áruvilág mára valójában áttekinthetetlenné és kiismerhetetlenné vált. Az új igények felkeltését szolgáló innovációk eredményeként ismeretlen új anyagok, valamint gyakran áttekinthetetlenül bonyolult és/vagy merőben ismeretlen új terméktípusok jelennek meg a piacon, s a legtöbb esetben valójában fogalmunk sincs, mit is vásárolunk, csak azt tudjuk, mit mondanak róla. Fogkefétől és mosóportól a csúcskategóriás infokommunikációs csodakütyükig és azokon is túl, már nem gyártani kunszt, hanem nyereségesen eladni, és ehhez a legjobban eladhatót kifejleszteni és termelni. Kétely nélkül kijelenthető, hogy az árbevétel és a haszon létrehozásában a marketing szerepe ma már nagyjából összemérhető a marxi értelemben vett árutermelésével, s nemritkán felül is múlja azt - ehhez azonban nélkülözhetetlen a marketingmenedzsment lehető legjobb alkalmazása.

Kétség nem férhet ahhoz, hogy marketing tudományában Kotler a legnagyobb - legalább is, ami magának e tudásnak a publikálását, terjesztését, marketingjét, és a menedzsment tudományok legfontosabbjai közé emelését illeti. Kétségkívül ő a legnagyobb a marketing használati értékének kommunikálásában. Művei világos, mindenki számára jól érthető ismereteket közölnek a marketing lényegéről, az alkalmazásának létjogosultságáról, és mindarról, amivel a marketing koncepció érvényre juttatása, és a gyorsan fejlődő, terebélyesedő marketing eszköztár felhasználása segítheti a vállalatokat abban, hogy javíthassák az árutermelő tevékenységük és a piaci munkájuk eredményességét. Az egymást követő művei mindig jó összegzését adják e tudomány legújabb állásának, és az előzőekhez képest mindig tartalmaznak új, vagy a korábbiaknál korszerűbb felfogásban előadott elemeket is. Ez a kötete is kétségkívül ilyen, kiemelkedő hasznosságát pedig egyértelműen mutatja, hogy szerfelett kevés szakkönyv jut el a 14. kiadásához. Szakmai értékéhez emeljük ki: angol eredetijét a világ egyik legjobb felsőfokú szak- és tankönyvkiadója, a Pearson jelentette meg, és 2012-ben, azaz e kötet valóban a legfrissebb tudást összegzi. A szerzők előszavából idézve: "a mű átdolgozásának elsődleges célja az volt, hogy a lehető legátfogóbb, legaktuálisabb és legpraktikusabb MBA marketingtankönyv szülessen meg. Ahol kellett, a szöveget új anyaggal egészítettük ki, a régit aktualizáltuk, míg a mára idejétmúlt vagy fölösleges részeket töröltük." A könyv különösen fontos jellemzője az is, hogy a 8 részre tagolt 22 fejezetében található hatalmas, szerteágazó és mélyreható tudásanyagot úgy adja elő, hogy azzal a lehető leghatékonyabbá tegye az egyéni tanulást is, s hogy a kötet kiváló kézikönyvként is szolgáljon.

Részei: • A marketingmenedzsment értelmezése • Marketinginformációk elemzése • Kapcsolatépítés a vevőkkel • Erős márkák építése • Piaci ajánlatok kialakítása • Értékközvetítés • Értékkommunikáció • A hosszú távú sikeres növekedés eszközei.

Stephan Fennel: Motorkerékpárok képekben - Alexandra Kiadó 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

A motorkerékpárok legjobbjai kétségkívül ott vannak a 20. század technikai civilizációjának ikonjai között. Megérdemelten, hiszen e járművek típusainak java a mind magasabbra törő, folyamatos és módszeres műszaki-, ergonómiai- és formatervezési innovációk eredménye. Ezzel, és a hamar kiterebélyesedő használati módjaikkal a motorkerékpárok története karakteres része a 20. század technika- és kultúrtörténetének. Megkapóan jó áttekintést ad erről ez a kiemelkedően szép és érdekes album, 350-nél több, technika- és kordokumentáció értékű fotóval, valamint kitűnő, olvasmányos, rengeteg részlettel gazdag történetmondással, leírásokkal, ismertetésekkel. Részeinek és fejezeteinek sokatmondó címei:

1817 - 1913 Egy sikertörténet kezdetei: • A futókeréktől a Reitwagenig • Az amerikai korszak // 1914 - 1945 Mozgalmas évek: • Amerika felfedezi önmagát • A kis (háború előtti) csoda // 1946 - 1990 Harc a világpiacért: • Az NSU és a gazdasági csoda • A brit birodalom tündöklése és bukása • A négy távol-keleti óriás // 1991-től napjainkig A modern motorkerékpár • Európa magához tér • Technológia és életstílus // Motoros kultusz - A közlekedéstől az életérzésig • Érdekességek a motorosok világából • Motorkerékpár minden célra • Úton a nagyvilágban • Hollywood és a motorkerékpár.
Láthatjuk belőle is: különös jószág a motorkerékpár, sokféle szerepkörben használjuk. Idézzük ide az első fejezet nyitó mondatát: "A 19. századig az emberek, ha gyorsan akartak eljutni egyik helyről a másikra, kizárólag lovon közlekedtek. 1817-ben azután Karl Drais Mannheimban feltalált egy olyan kocsit, amely nem négy, hanem mindössze két, egymás mögött elhelyezett keréken gurult. Ezzel minden idők egyik legnagyobb sikertörténete vette kezdetét." (Ez volt a Draisine, a modern kétkerekű közlekedési eszközök őse - OP)

Tagadhatatlan, hogy a motorkerékpár részben autópótlékként is szolgál. azok számára, akiknek anyagi lehetőségei nem engedik meg az autótartást. Sőt, az előszóból idézve "A motorkerékpár - főleg kedvező árfekvése miatt - már az automobil elterjedése előtt megkezdte a széles néptömegek mobilizálását, különösen az Egyesült Államokban." (Ismerős minta: Európában feltalálják, ám az innováció gazdaságilag sokkal nehezebb része, a nagyüzemi termékké fejlesztés és a széleskörű használatba vitel az USA-ban valósul meg. - OP). Igaz, a történet folytatása: "A vásárlóerő fokozatos növekedésével viszont a négykerekűek hamar az élre törtek." Nyugodtan hozzátehetjük azonban, hogy ez csak részben, a gépjárművek tömeges használatát tekintve helytálló. A kezdeteket követően, amint e járművek fejlesztése erőteljesen szárnyalni kezdett, az ilyen felhasználásuk csak a szerepkörük és történetük kisebb, és jelentéktelenebb részét tette ki - márcsak azért is, mert a jobb motorkerékpárok ára és presztizs-értéke már régóta vetekszik az olcsóbb autókéval.
A motorkerékpár a műszaki és az alkalmazástechnikai fejlesztések eredményeként gyorsan vált igen jelentős hányadban a saját jogán, a maga sajátos érdemeinek köszönhetően sikeres közlekedési, sport, hobbi eszközzé. A modern motorokra maradéktalanul érvényes, hogy a megbecsülésük és a piaci értékük túlnyomó hányadát a bennük megtestesülő szellemi teljesítmény adja. Tény, hogy mindennek a nélkülözhetetlen alapja az erős, strapabíró, megbízhatóan működő gép, és a jó vezetést és utazást biztosító ergonómiai kialakítás. Megbecsült járművekké azonban ezek mellett a tiszteletet, sokakban csodálatot kiváltó külső, valamint a típust övező good-will teszi. Az előbbit nyilvánvalóan a tervezés és a formatervezés jól összehangolt együttese teremti meg - amint azt itt is láthatjuk.

Márai Sándor: Boros könyv - Helikon Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

Márai egyaránt mestere a szépirodalomnak és a - nála az írásai gondolati minőségében és irodalmi színvonalában semmivel sem szegényesebb vagy felületesebb - publicisztikának, a regénynek, a novellának, s az apró, gyakran briliánsként csillogó karcolatoknak. Művei java részét illetően így, jelen- és nem múlt időben. Aki a gondolkodáshoz társat, segítőt keres, egy mélységesen tiszta humanistát, akivel jó összehangolódni, annak mindig ott van Márai.

"Márai Sándornak számos önálló írása van a borról, ilyen a már klasszikussá vált Magyar borok című, de az olyan híres műveiben, mint a Füves könyv vagy a Szindbád hazamegy vagy a Teljes Napló is sok helyütt előbukkan. Mint egy olyan téma, mely elválaszthatatlan Márai Sándortól íróként és emberként egyaránt. A Boros könyv a Helikon Kiadó gondozásában egy új sorozat részeként jelenik meg, melyben Márai életbölcsességeit olvashatjuk. A sorozat köteteit Kő Boldizsár csodálatos illusztrációi díszítik." - írja a Helikon ajánlója. Tegyük hozzá: a mai, hajszolt, időhiánytól szorongatott világban roppant célszerű ez a kis karcsú, elegáns kötet, hiszen rövid írások sorakoznak benne, s így akár bele belekapkodva, breviáriumszerűen is olvasgatható. Ha néhány perc csöndes nyugalmat keresünk, s képesek vagyunk elmélyedni valamelyik írásában, megtaláljuk. Harsogó vidámságot ugyan soha, de szelíd, nemegyszer rezignált humort nem oly ritkán. Rózsaszínt soha, az élet színeit annál inkább.

"A vörösbor nem tűri a magányos ivót. Cimbora kell hozzá, vidám történetek, régi nóták, asszonyokra emlékeztetőek, kártya és muzsika... A vörösbortól eszedbe jut, hogy novemberben, Rómában, a Borghese park fakoronái között, növekvő mahagóni színű foltokban terjed az ősz, és alkonyatkor sok-sok harang zúg..."- írta irodalmunk egy másik, sajátos karakterű, nagy alakja, Rejtő Jenő a legfanyarabb humorú művében, a Csontbrigádban. Márai e kis válogatás-kötetében pedig már a fejezetcímek is különleges hangulatokat ígérnek: • "Nagy különbség az is, hogy valaki időmérték vagy űrmérték szerint fogyasztja a bort" • "A bornak illata van, mint az ifjúság emlékének" • "Szüretkor megdobban az ország szíve"• "...a borhoz kegyelem is kell" • "A rizling olyan a magyar borok között, mint a közhely az emberi gondolkodásban: összeköti az emberi dolgok mélyebb értelmét"

Az írásokban nemritkán megmutatkozik az a régi, komótos világ, sok-sok Krúdy jelenetnek is világa, amikor még - úgy mondják, úgy hisszük - akkurátusan megadták a dolgok módját. Íme: "A bort nem lehet másképp inni, mint kancsóból. A bor, amelyet üvegben tálalnak, nem ital, hanem csemege." (Napló, 1954). Valahogy ebbe illik a következő profán tétele is: "minden turisztika végső célja ugyanis nem a bérc, hanem a kocsma, ahol a turista leül enni és inni." (Uzsonnabor). S egy sor, amely összecseng Rejtő fentebbi szavaival: "Nem a bor volt jó, hanem a borozás." Másrészt viszont: "A jó kocsma - ahol nem adnak enni, csak tiszta bort mérnek - azt pótolja számomra, ami a középkorban a szellemi ember számára a klauzúra lehetett: a magányos és komoly elmélkedés helye ez."

Márai kissé talán szokatlanabb, könnyed oldala: "Két napon át semmi bor. Nagyszerűen érzem magam. Kitűnő dolog nem inni bort. Csak egy jobb van, bort inni." (Napló 1951). S valahogy a "pályám bére égető, mint Nessus vére" visszhangzik a következőkben: "Bor nélkül nem lehet írni. De borosan sem lehet írni. Csak révületben és önkívületben lehet írni, de józanon."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Hajdú Online, 2013. március 18. hétfő
Nemzetközi tudományos fesztivál Debrecenben

Vas Népe, 2013. március 19., kedd, 6. oldal
Pályázni lehet a részvételre
"...Megyei körkép (kit) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal pályázati úton biztosít lehetőséget innovatív energetikai projektek bemutatkozására az idei RENEXPO kiállításon, a két szervezet közös innovációs szigetén. Pályázni a kiíró szervezetek honlapjain elérhető jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével lehet március 22-éig..."

Délmagyarország, Délvilág, 2013. március 19., kedd, 4. oldal
Műhelytalálkozó
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) műhelytalálkozót szervez magyar és angol nyelvű előadásokkal a COMINPRO projekt végrehajtásáról, eredményeiről, határon átnyúló együttműködési lehetőségeiről szerdán 9 órától az MTA SZAB-székházban (Somogyi utca 7.). Az innovációs eredmények hasznosítása területén megvalósult projektet a Temesvári Politechnika Egyetemmel együttműködve dolgozta ki a MISZ..."

Délmagyar.hu, 2013. március 19., kedd
Innovációs nap a szegedi egyetemen. Íme a program!

Kossuth Rádió, 2013. március 19., kedd
"...Mezőgazdaság, gyógyszeripar a leggyakrabban előforduló kifejezések. Egy üzleti és politikai delegáció éppen a napokban tárgyal Jordániában. Megszólal Korányi László, elnök, a Nemzeti Innovációs Hivatal..."

MTV, 2013. március 19., kedd
Riport
"...Kuvaiti befektetések Magyarországon és általában a keleti nyitás politikája. Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal vezetője..."

MTV, 2013. március 19., kedd
Riport
"...Aktívabbak lettek az ellenséges hírszerző szervezetek hazánkban az innováció fejlődésével - állítják a szakemberek. Az ilyen kémektől szinte senki sincs biztonságban. Ormós Zoltán internetjogász, infokommunikációs szakjogász..."

Magyar Hírlap, 2013. március 20., szerda, 10. oldal
Díj a befektetőknek
"...Kiosztotta tegnap a tavalyi év kiemelkedő beruházóinak járó, az Év Befektetője díjakat a Nemzeti Külgazdasági Hivatal..."

Világgazdaság, 2013. március 20., szerda, 4. oldal
Új technika a vállalkozókért
SZÁMÍTÁSTECHNIKA A Somogy Informatika bővítette tevékenységi körét
"...A látványos tempóban fejlődő számítástechnika egyértelmű jelzéseket ad a kkv-szektornak. Kizárólag azok a vállalkozások maradnak a felszínen, ahol teljes erőbedobással dolgoznak, s az előremutató elgondolásokat rögtön átültetik a gyakorlatba..."

Szegedma.hu, 2013. március 20., szerda
Temes és Csongrád megyei kutatóhelyek fogtak össze
"...A Magyar Innovációs Szövetség záró műhelytalálkozót szervezett Szegeden, 2013. március 20-án a COMINPRO projekt végrehajtásáról, eredményeiről, határon átnyúló együttműködési lehetőségekről..."

Délmagyar.hu, 2013. március 20., szerda
Két Nobel-díjast lát vendégül az egyetem Szegeden

Élelmiszer Online, 2013. március 20., szerda
Idén 8 cég kapta meg a Grennovációs Nagydíjat

Heti Válasz, 2013. március 21., csütörtök, 49. oldal
A kreativitás inkubátora
Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ a Józsefvárosban
"...Az országban egyedülálló kezdeményezésként H13 néven Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központot hozott létre Józsefváros önkormányzata, hogy tudást és inspirációt adjon kezdő vállalkozások elindításához, illetve a már működők fejlesztéséhez..."

Napi Gazdaság, 2013. március 21., csütörtök, 9. oldal
A gyenge forinton nyerhet a Richter és az Egis

Délmagyarország, 2013. március 21., csütörtök, 9. oldal
Enterprise Europe Network - Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
"...663 magyar vállalkozás számára készült céges profil, amelyek bekerültek a nemzetközi, illetve innovációs partnerkereső adatbázisukba..."

Kelet-Magyarország, 2013. március 21., csütörtök, 4. oldal
Innovatívak a Bánkisok
"...Az innovációs kiállításon több olyan modellt kiállítottak, melyekkel a Bánki Donát Műszaki Középiskola diákjai különféle országos versenyeken értek el komoly eredményeket..."

Promenad.hu, 2013. március 21., csütörtök
Együttműködés a Temes és Csongrád megyei egyetemek között
"...A Magyar Innovációs Szövetség záró műhelytalálkozót szervezett Szegeden, március 20-án a projekt végrehajtásáról, eredményeiről, határon átnyúló együttműködési lehetőségekről..."

Pressitt.com, 2013. március 21., csütörtök
Az NNG nyerte el a XXI. Magyar Innovációs Nagydíjat
"...Az Innovációs Nagydíjjal járó pénzjutalmat, a jövő innovátorai iránti elkötelezettségét kifejezendő, az NNG a BME Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpontjának ajánlotta fel..."

Infogyőr.hu, 2013. március 21., csütörtök
Átadták a 2012. évi Magyar Innováció Nagydíj elismeréseket
"...Balogh Péter, az NNG Kft. vezérigazgatója (k) kezében tartja a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíjat, amelyet Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől (b) vett át a Parlamentben 2013. március 21-én..."

MNO.hu, 2013. március 21., csütörtök
A kiemelkedő innovációs teljesítményeket díjazták
"...Az ünnepségen Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a bírálóbizottság elnöke rámutatott arra, hogy a versenyképesség egyik legfontosabb eszköze a kutatás-fejlesztés-innováció, amely a válságból kivezető utat is jelentheti. Magyarország a globális versenyben sikeres a kutatás-fejlesztés-innovációban, a magyar export 20 százaléka magas hozzáadott értékű termék, és ez az arány térségi összehasonlításban a legmagasabb..."

Figyelő.hu, 2013. március 21., csütörtök
Az NNG Kft. kapta Magyar Innovációs Nagydíjat
"...A múlt évi kiemelkedő innováció elismeréseként átadták a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket csütörtökön a Parlamentben..."

Agráruinó.hu, 2013. március 21., csütörtök
Magyar Innováció Nagydíj: Díjazottak között a Farmgép Kft. és a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
"...A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. évi Környezetvédelmi Innovációs Díját vette át a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. víztakarékos, öntözési és halászati fejlesztéseiért. A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. évi Agrár Innovációs Díját kapta a debreceni Farmgép Kft. új, korszerű permetezőgépek kifejlesztéséért..."

Promenad.hu, 2013. március 21., csütörtök
Együttműködés a Temes és Csongrád megyei egyetemek között
"...A Magyar Innovációs Szövetség záró műhelytalálkozót szervezett Szegeden, március 20-án a projekt végrehajtásáról, eredményeiről, határon átnyúló együttműködési lehetőségekről..."

Innotéka Online, 2013. március 21., csütörtök
Temes és Csongrád megyei egyetemek és kutatóintézetek közötti együttműködés
"...A Magyar Innovációs Szövetség záró műhelytalálkozót szervezett Szegeden, 2013. március 20-án a COMINPRO projekt végrehajtásáról, eredményeiről, határon átnyúló együttműködési lehetőségekről..."

Napi Online, 2013. március 21., csütörtök
Erre költenék az uniós pénzt a következő hét évben

HVG Online, 2013. március 21., csütörtök
Az iGO Automotive kapta a Magyar Innovációs Nagydíjat
"...A Magyar Innovációs Nagydíjat az NNG Kft. kapta az "iGO Automotive" navigációs szoftvertermékért, az elismerést Kövér László házelnök és Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára adta át Balogh Péter vezérigazgatónak..."

Népszabadság Online, 2013. március 21., csütörtök
Innovációs Nagydíj csúcsnavigációért
"...Az évente egyszer átadott Nagydíj az elmúlt időszakban a gazdasági élet egyik legjelentősebb elismerése lett. A pályázati felhívásra érkezett 28 jelentkezés közül választották ki a legjobbakat. A 2012. évben az informatika és az agrárgazdaság területén voltak jelentős innovációs teljesítmények..."

Épülettár.hu, 2013. március 21., csütörtök
Átadták a 2012. évi Magyar Innováció Nagydíj elismeréseket
"...A múlt évi kiemelkedő innováció elismeréseként átadták a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket csütörtökön a Parlamentben..."

Délmagyar.hu, 2013. március 21., csütörtök
Robotot is díjaztak az egyetem innovációs napján

Inforvilág.hu, 2013. március 21., csütörtök
Navigációs szoftver kapta az innovációs nagydíjat
"...Az idén is az Országházában adták át a Magyar Innovációs Nagydíjat; a nyertes az NNG Kft. Az általa kifejlesztett iGO Automotive navigációs szoftver korszerű megoldást kínál az autóipar szereplői számára, hogy ne csak a csúcskategóriás, hanem az olcsóbb járművekbe is kiváló minőségű navigációs alkalmazásokat építhessenek be a gyártók..."

Hiradó.hu, 2013. március 21., csütörtök
Döntött a kormány az operatív programok prioritásairól

Hiradó.hu, 2013. március 21., csütörtök
Bajnai: Tudásalapú társadalomra és innovációra van szükség

Hiradó.hu, 2013. március 21., csütörtök
Átadták a 2012. évi Magyar Innováció Nagydíj elismeréseket
"...A múlt évi kiemelkedő innováció elismeréseként átadták a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket csütörtökön a Parlamentben. A Magyar Innovációs Nagydíjat az NNG Kft. kapta az "iGO Automotive" navigációs szoftvertermékért, az elismerést Kövér László házelnök és Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára adta át Balogh Péter vezérigazgatónak..."

Kossuth Rádió, 2013. március 21., csütörtök
Krónika
"...Innovációs nagydíjakat adtak át a parlamentben. Az átadón Szabó Gábor, az Innovációs Szövetség elnöke azt hangsúlyozta, ötletet, ügyes találmányt nem tartanak innovációnak, csak akkor, ha gazdasági bevételt, hasznot is hozott..."

Infó Rádió, 2013. március 21., csütörtök
Hírek
"...Az NNG Kft. kapta a Magyar Innovációs Nagydíjat az "iGO Automotive" navigációs szoftvertermékért. Az elismerést átadó Kövér László házelnök kiemelte: az innovációban élenjárók ünneplése a nemzet közös ügye..."

Echo Tv, 2013. március 21., csütörtök
Átadták a 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíjat
"...Závodszky Péter a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke, Cséfalvay Zoltán Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, Kövér László a Parlament elnöke, Balogh Péter a NNG Kft. vezérigazgatója..."

Magyar Hírlap, 2013. március 22., péntek, 11. oldal
Nemzeti ügyünk az innováció
Készül a hosszú távú stratégia, cél a k+f ráfordítások növelése
"...Az innovatív szemléletmód egy ország versenyképességének motorja, hazánk pedig jóval a régiós versenytársai előtt jár ezen a területen - hangzott el tegnap a XXI. Nemzeti Innovációs Nagydíj átadása kapcsán a Parlamentben..."

Magyar Hírlap, 2013. március 22., péntek, 11. oldal
Átadták a parlamentben az innovációs nagydíjat
"...Egy nemzet csak akkor tud önállóan fejlődni, ha az élet számos területének legjobb szakemberei folyamatosan a fejlesztéseken, innovatív megoldásokon dolgoznak - mondta tegnap Kövér László, az Országgyűlés elnöke a XXI. Nemzeti Innovációs Nagydíj átadási ünnepségén..."

Magyar Nemzet, 2013. március 22., péntek, 17. oldal
Átadták az Innovációs díjakat
"...A múlt évi kiemelkedő innováció elismeréseként átadták a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíjat tegnap a Parlamentben - jelentette az MTI. A Magyar Innovációs Nagydíjat az NNG Kft kapta az ,iGO Automotive' navigációs szoftvertermékért, az elismerést Kövér László házelnök és Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára adta át Balogh Péter vezérigazgatónak Kővér László köszöntőjében kiemelte: az innovációban élen járók ünneplése a nemzet közős ügye. ,A tudás, az innováció nemcsak gazdasági, hanem demokráciakérdés is..."

Napi Gazdaság, 2013. március 22., péntek, 10. oldal
Díjat osztott a Magyar Innovációs Szövetség
"...A 2012-es Magyar Innovációs Nagydíjat az NNG Kft. kapta az iG0 Automotive navigációs szoftvertermékért - adta hírül a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)..."

Napi Gazdaság, 2013. március 22., péntek, 10. oldal
Magyar EITI-s projekt indul
"...Nemzetközi informatikai kutatási program indult Budapesten egymilliárd forint támogatásból - adta hírül a fejlesztést koordináló EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont..."

Napi Gazdaság, 2013. március 22., péntek, 10. oldal
Intelligenssé tennék a régiókat
"...Március végéig tart a Magyarország és a régiók intelligens szakosodási stratégiájáról (S3) szóló, 17 rendezvényből álló konzultációsorozat, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felkérésére a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és a regionális innovációs ügynökségek közösen hirdettek meg..."

Napi Gazdaság, 2013. március 22., péntek, 10. oldal
Megnyílhat Kuvait a magyar agyak előtt
"...A magyar kutató-fejlesztő és innovációs (k+f+i) cégek számára komoly kitörési lehetőséget jelent bekapcsolódni az Öböl menti országokban, köztük Kuvaitban a nemzeti fejlesztési tervek megvalósításába..."

Napi Gazdaság, 2013. március 22., péntek, 10. oldal
Így kell Amerikát meghódítani
"...A magyar cégek és akár a néhány fős vállalkozások előtt is nyitva álla világpiac. Ha ezt nem a Prezi.com társalapítója, Halácsy Péter mondaná, lehet, hogy kételkednénk. A szakember az Invitel InnoMax Díj zsűritagjaként is beszélt az innováció és az újító gondolatok erejéről.
"Nincs kész recept, de nagy titok sincs" - vallja Halácsy Péter. Szerinte prezentációs szoftverük sikere azon alapszik, hogy már a kezdetektől nagyban gondolkodtak és a globális piacra terveztek..."

Napi Gazdaság, 2013. március 22., péntek, 10. oldal
InnoMax Díj: közeleg az eredményhirdetés
"...A Prezi.com társalapítója idén először tagja az Invitel InnoMax Díj zsűrijének. Az üzleti innovációs pályázatra március 10-ig lehetett jelentkezni. A díjkiosztó gálát március 28-án tartják..."

Napi Gazdaság, 2013. március 22., péntek, 11. oldal
Idén hatan kaptak Jedlik Ányos-díjat

Napi Gazdaság, 2013. március 22., péntek, 11. oldal
Lehet-e egy magatartással több jogszabályt is sérteni?
"...A jogosultnak az adott termékre volt térbeli védjegye, amely a terméktérben ábrázolta. A termék külső megjelenését csak ritkán szokták védjegyoltalomban létesíteni, mert erre nagyon szigorú kizárási feltételek vannak..."

Napi Gazdaság, 2013. március 22., péntek, 11. oldal
A kiválóságra építenének
"...Kontinensünk gyarapodását gátolják a térségei között, a kutatások és az innováció területén megmutatkozó egyenlőtlenségek, ezért itt az ideje, hogy Nyugat-Európa lépéseket tegyen a kelet-európai országok tudományossága érdekében - mondta Peter Gruss, a Max Planck Társaság (MPG) elnöke..."

Napi Gazdaság, 2013. március 22., péntek, 11. oldal
Jobban figyelnek a szellemi tulajdonra
"...Az MTA felbecsülhetetlen értékű szellemi vagyona az akadémiai vagyon legfőbb eleme - állapította meg Pálinkás József elnök..."

Napi Gazdaság, 2013. március 22., péntek, 11. oldal
Vonzóak a technológiai cégek
"...Magyarországon 2012-ben a vállalati fúziók és felvásárlások (M&A) piacán a technológiai szektorban a tranzakciók 17 százaléka történt (15 tranzakció), míg a közép-és kelet-európai országokban ez az arány csupán 8 száza lék volt - derül ki az Ernst &Young (E&Y) felméréséből..."

Napi Gazdaság, 2013. március 22., péntek, Mecénások klubja, 3. oldal
Greennovációs Nagydíjat kapott az Unilever

Világgazdaság, 2013. március 22., péntek, 2. oldal
Innovációs nagydíj hazai cégeknek
"...A XXI. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága kiemelt elismerésben részesítette a Mol, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a Videoton Holding Zrt. és a Hilase Kft a földgáz kénhidrogén- és vízgőztartalmát mérő lézeres fotoakusztikus műszerről szóló pályázatát..."

Világgazdaság, 2013. március 22., péntek, 6. oldal
Izraeltől tanuljuk az innovációt
EGYÜTTMŰKÖDÉS A két ország szeptemberben közös start-up fórumot rendez Budapesten
"...Közös magyar-izraeli innovációs napot rendeznek szeptemberben Budapesten. Az esemény célja, hogy a feltörekvő innovatív vállalkozások, vagyis a start-up cégek elterjedése terén a világ egyik vezető országának számító Izraelből érkező szakemberek megismertessék azokat az eszközöket, módszereket, amelyekkel elő lehet segíteni a hazai start-up tevékenység fejlesztését..."

Világgazdaság, 2013. március 22., péntek, 6. oldal
Az izraeli modell titka
"...A kutatás-fejlesztésre fordított kiadások GDP-hez viszonyított aránya Izraelben a legmagasabb világon, a költések túlnyomó részét az üzleti szféra fedezi. A 2011-es adatok szerint Izrael a GDP 4,2 százalékát költi k+f-re (hazánkban ez az arány 1,2 százalék)..."

Népszava, 2013. március 22., péntek, 11. oldal
A legjobb ötleteket keresi a Telekom
"...A Magyar Telekom a Deutsche Telekommal együttműködve keresi a legkiemelkedőbb hazai ötleteket a február végén meghirdetett nemzetközi innovációs versenye, a Telekom Innovation Contest keretében..."

Délmagyarország, 2013. március 22., péntek, 5. oldal
Magyar-román program
"...Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködés Programja 2007-2013 keretében, Temes és Csongrád megye K+F+I tevékenységének vizsgálatával COMINPRO címmel közös projektet valósított meg az innovációs eredmények hasznosítása területén a Temesvári Politechnika Elvetem és a Magvar Innovációs Szövetség (MISZ)..."

Délmagyarország, 2013. március 22., péntek, 5. oldal
Robotot is díjaztak
"...Előadások, kiállítások és bemutatók voltak tegnap az egyetem rektori hivatalának épületében és a TIK-ben az SZTE innovációs tevékenységéről. Idén másodszorra tartottak innovációs napot..."

Petőfi Népe, 2013. március 22., péntek, 6. oldal
Innovációs nagydíj hazai cégeknek

Békés Megyei Hírlap, 2013. március 22., péntek, 6. oldal
Innovációs nagydíj hazai cégeknek

MNO.hu, 2013. március 22., péntek
Átadták a Parlamentben az innovációs nagydíjat
"...Egy nemzet csak akkor tud önállóan fejlődni, ha az élet számos területének legjobb szakemberei folyamatosan a fejlesztéseken, innovatív megoldásokon dolgoznak - mondta tegnap Kövér László, az Országgyűlés elnöke a XXI. Nemzeti Innovációs Nagydíj átadási ünnepségén..."

MNO.hu, 2013. március 22., péntek
Nemzeti ügyünk az innováció
"...Az innovatív szemléletmód egy ország versenyképességének motorja, hazánk pedig jóval a régiós versenytársai előtt jár ezen a területen - hangzott el tegnap a XXI. Nemzeti Innovációs Nagydíj átadása kapcsán a Parlamentben..."

Világgazdaság Online, 2013. március 22., péntek
Innovációs nagydíj hazai cégeknek
"...A XXI. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága kiemelt elismerésben részesítette a Mol, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a Videoton Holding Zrt. és a Hilase Kft a földgáz kénhidrogén- és vízgőztartalmát mérő lézeres fotoakusztikus műszerről szóló pályázatát..."

Piac&Profit Online, 2013. március 22., péntek
Induló vállalkozások
Lean menedzsment segítheti a startup vállalkozásokat


Piac&Profit Online, 2013. március 22., péntek
Átadták az Innovációs Nagydíjakat
"...Balogh Péter, a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíjat elnyert izraeli-magyar kooperációban indult NNG Kft. vezérigazgatója az MTI-nek elmondta: a mostani magas elismerés legjobb példája annak, hogy a kiemelkedő tehetségű munkatársakat összegyűjtve, minden szabályt betartva is lehet Magyarországról komoly sikereket elérni nemzetközi szinten..."

Promenad.hu, 2013. március 22., péntek
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat
"...A 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíjat az a Magyarországon bejegyzett vállalat kapta, amelyik a 2012. évben a legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt valósította meg. A tudósokból, elismert gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság elnöke ebben az évben is a gazdaságért, ill. az innovációs területért felelős miniszter volt..."

Business Online, 2013. március 22., péntek
Az NNG nyerte el a XXI. Magyar Innovációs Nagydíjat
"...A navigációs szoftvereiről ismert, nemzetközileg is sikeres NNG Kft. nyerte el idén a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Nagydíját..."

Székesfehérvár Online, 2013. március 22., péntek
Innovációs elismerés a Videoton többségi tulajdonú Hilase Kft-nek
"...A XXI. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága kiemelt elismerésben részesítette a Hilase Kft. földgáz kénhidrogén- és vízgőztartalmát mérő lézeres fotoakusztikus műszerről szóló pályázatát. A díjazott mérőműszert a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és MOL közös szabadalma alapján a Hilase Kft. és Videoton Holding Zrt. fejlesztette ki..."

Szegedma.hu, 2013. március 22., péntek
Innovációs elismerés a MOL és az SZTE fejlesztésének
"...A XXI. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottságának elismeréseit március 21-én a Parlamentben Kövér László házelnök és Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára adta át..."

Edupress.hu, 2013. március 22., péntek
Stratégiai megállapodást kötött a Pázmány és a Pannon Egyetem

ITextreme, 2013. március 22., péntek
Az NNG nyerte el a XXI. Magyar Innovációs Nagydíjat
"...Az NNG alapító vezérigazgatója, Balogh Péter a Parlamentben vehette át a XXI. Magyar Innovációs Nagydíjat március 21-én, mellyel a zsűri a vállalat autóipari navigációs szoftverét honorálta..."

ITextreme, 2013. március 22., péntek
A BalaBit kapta a Nemzetgazdasági Minisztérium Ipari Innovációs Díját
"...2013. március 21-én az Országházban adták át a XXI. Magyar Innovációs Nagydíj kitűntetéseit. A Magyar Innovációs Szövetség által 1992-ben alapított díjat nyolc kategóriában ítélték oda a leginnovatívabb magyar vállalkozásoknak. Az egyedülálló IT biztonsági megoldásairól ismert BalaBit IT Security a Shell Control Box névre keresztelt tevékenység-felügyeleti eszközének kifejlesztésével két kategóriában is a legjobbnak bizonyult..."

BITport.hu, 2013. március 22., péntek
Innovációs díj a BalaBitnek és az NNG-nek
"...A Magyar Innovációs Nagydíjat több mint húsz éve, 1991-ben hozta létre a Magyar Innovációs Szövetség. A minden évben egyszer kiadott díjjal olyan Magyarországon bejegyzett társaság kaphatja meg, amely a díj odaítélését megelőző évben nagy jelentős innovációt valósított meg és annak segítségével kiemelkedő hasznot is elért..."

Richpoi.com, 2013. március 22., péntek
Tudományos kalandra hívják a diákokat a kémia világába

GazdaságiRádió.hu, 2013. március 22., péntek
Körvonalazódnak a kedvezményezettjei az uniós pénzeknek

Kossuth Rádió, 2013. március 22., péntek
180 perc
"...21. alkalommal adták át az Innovációs Nagydíjakat a Parlamentben. Az átadón kiemelték, a modern gazdaság legfontosabb hajtóereje az innováció. A 2014. és 2020. közötti időszakban minimum 400 milliárd forintot költhet kutatásfejlesztésre..."

Gazdasági Rádió, 2013. március 22., péntek
"...A MASZAT műhold fejlesztéséről. Vendég: Dr. Deák Csaba a Nemzeti Innováció Hivatal stratégiai elnök-helyettese és Horváth Gyula egyetemi adjunktus a BME-ről..."

Echo Tv, 2013. március 22., csütörtök
Átadták a 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíjat

MTV 1, 2013. március 22., csütörtök
M1 - Reggeli híradó
"...Átadták a 2012. évi Magyar Innováció Nagydíj elismeréseket. A Magyar Innovációs Nagydíjat az NNG Kft. kapta egy navigációs szoftvertermékért. Az elismerést az Országgyűlés elnöke adta át. Kövér László köszöntőjében azt mondta: az innovációban élenjárók ünneplése a nemzet közös ügye. Hozzátette: a tudás, az innováció nemcsak gazdasági, hanem demokrácia kérdés is..."

HVG, 2013. március 23., szombat, 51+52+53+54. oldal
Felfutás előtt
Kis- és középvállalkozások a felhőben
"...Rövid időn belül megtöbbszöröződhet a felhőalapú számítástechnikai megoldásokat alkalmazó magyar kis- és középvállalkozások száma. Jelenleg a kis cégek három százaléka él ezzel a lehetőséggel, a gyorsabb növekedés fő akadálya az ismeretek hiánya..."

HVG, 2013. március 23., szombat, 54+55+56+57+58. oldal
Sok kicsi...
"...A Start-up Chile címen futó kezdeményezés nem kisebb célt tűzött maga elé, mint azt, hogy Dél-Amerika Szilícium-völgyét hozza létre a gyors felfutással kecsegtető új társaságoknak adott kedvezményekkel..."

Magyar Hírlap, 2013. március 23., szombat, 7. oldal
Programozott pénzköltés
"...Döntött a kormány azokról a programokról, amelyekre 2014-től használhatjuk fel az uniós pénzeket. Kiemelt szerepet kap a gazdaságfejlesztés, valamint az innováció és a kutatás-fejlesztés. A tervet jóvá kell hagynia az Európai Bizottságnak..."

Magyar Nemzet, 2013. március 23., szombat, 33. oldal
Sokismeretlenes egyenlet
"...A Magyar Spin-off és Start-up Egyesület definíciója szerint a start-up alatt olyan induló, tudásintenzív (tehát tudásra épülő) vállalkozást értünk, amely kis tőke- és munkabefektetéssel is gyors növekedést produkál... A kezdő vállalkozó először azokat tudja meggyőzni, akik ismerik és bíznak benne... A "Fools" jelzi, hogy ilyenkor nem mindig a józan megfontolás játssza a legfontosabb szerepet. Egy start-up addig start-up, amíg nem tudja eltartani önmagát..."

Hajdú-Bihari Napló, 2013. március 23., szombat, 7+8. oldal
Kutatókat díjaz az egyetem

Napló, 2013. március 23., szombat, 5. oldal
Együttműködés egyetemek közt
"...A Pannon Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem összehangolja oktatási, kutatási és innovációs tevékenységét, a tehetségkutatási és -gondozási tevékenységet, együttműködnek például a doktori iskolák (közös kutatások, témakiírások), tananyagok fejlesztése, nagy számítás igényű kutatások terén, közösen szerveznek tudományos diákköri konferenciát..."

Tolnai Népújság, 2013. március 23., szombat, 1. oldal
Innovációs díjat kapott a Dalmandi Zrt.
"...A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjában részesült a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt., öntözési és halászati fejlesztéseiért. A cég a debreceni egyetemmel közös fejlesztésben vett részt..."

PrímHírek.hu, 2013. március 23., szombat
A BalaBit kapta a Nemzetgazdasági Minisztérium Ipari Innovációs Díját

Insiderblog.hu, 2013. március 24., vasárnap
Lézeres gázmérő is nyert az innovációs díjat
"...A díjazott mérőműszert a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és MOL közös szabadalma alapján a Hilase Kft. és Videoton Holding Zrt. fejlesztette ki..."

Hiradó.hu, 2013. március 24., vasárnap
Navigációs rendszer nyerte az Innovációs Nagydíjat
"...A nemzetközi sikerű navigációs rendszer alkotóinak Kövér László házelnök adta át a XXI. Magyar Innovációs Nagydíjat..."

KossuthRádió.hu, 2013. március 24., vasárnap
Kövér László: a magyar innováció a világ élvonalában
"...Molnár Pál interjúja a Magyar Innovációs Nagydíj átadójával, Kövér Lászlóval és a díjnyertes fejlesztő csapat vezetőjével, Balogh Péterrel..."

Kossuth Rádió, 2013. március 24., vasárnap
Vasárnapi Újság
"...A világ vevő a magyar elme sikeres alkotásaira. Csak merni kell, nagyot gondolni és merni kell megvalósítani. Kövér László házelnök a nemzetközi hírű navigációs rendszer alkotóinak adta át a 21. innovációs nagydíjat..."

Gazdasági Rádió, 2013. március 24., vasárnap
"...A kormány szerint komoly kitörési lehetőséget jelent bekapcsolódni az Öböl-menti országokban, így Kuvaitban is a nemzeti fejlesztési tervek megvalósításába..."

Magyar Nemzet, 2013. március 25., hétfő, 13. oldal
Újabb kutatási program indul
"...Európai uniós támogatással a szuper-számítógépes kutatást segítő program indult a debreceni, a pécsi és a szegedi egyetemen a Nemzeti Információs Infrastruktúra FejIesztési Intézet részvételével..."

Magyar Nemzet, 2013. március 25., hétfő, 13. oldal
Rangos verseny várja a fejlesztőket
"...Március utolsó napjáig várja a jelentkezőket nemzetközi innovációs versenyére, a Telekom Innovation Contestre a Deutsche Telekom. A berlini megméretés hazai indulóit a Magyar Telekom választja ki. Egyéni versenyzők és csapatok nevezését várják..."

Napi Gazdaság, 2013. március 25., hétfő, 8. oldal
A Magyar Telekom keresi a legjobb ötleteket

Napi Gazdaság, 2013. március 25., hétfő, 8. oldal
Infokommunikációs kutatás-fejlesztési ernyőprojektek indultak

Napi Gazdaság, 2013. március 25., hétfő, 8. oldal
DELFIN díjra pályázhatnak a felelősen működő magyar vállalatok
"...A Magyar Telekom Nyrt. idén is díjazza a fenntarthatóság terén kiemelkedő szerepet vállalókat. Ettől az évtől azonban a díjra nemcsak a Telekom saját beszállítói, hanem bármely Magyarországon működő vállalkozás pályázhat. A DELFIN díjat (Díj egy ELkötelezett, Fenntartható, Innovatív Nemzedékért) olyan cégeknek ítéli oda a Telekom, amelyeknek a működési szemléletük − egy a fenntarthatóság irányába mutató, megvalósított projekt vagy program által − példaértékű..."

Népszabadság, 2013. március 25., hétfő, 10. oldal
Garázscégből iparági vezető
Navigációs szoftvere vezette csúcsra az NNG Kft.-t
"...Az NNG története 2004-ben kezdődött, a kis garázscég 2006-ban a Ce- Bit kiállításon került a figyelem középpontjába az iGo My Way szoftverrel, amely bármilyen kézi navigációs eszközre telepíthető volt, elfért egy memóriakártyán..."

Délmagyarország, 2013. március 25., hétfő, 3. oldal
Díjjal jutalmazták az innovációt
"...A 2012. év legjelentősebb hazai innovációs teljesítményéért járó Magyar Innovációs Nagydíjat csütörtökön adták át az Országházban, a rendezvényen szegedi cégek is elismerésben részesültek..."

ITbusiness.hu, 2013. március 25., hétfő
Innovációs díjat nyert az NNG navigációs megoldása
"...Az NNG Kft. nyerte el idén a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Nagydíját. Az elismerést a vállalat autógyártók számára kifejlesztett iGO Automotive megoldása kapta, amely lehetőséget kínál az autóipar szereplői számára arra, hogy ne csak a csúcs-, hanem az alacsony kategóriás járműveikbe is gyárilag beépített navigációs alkalmazások kerüljenek..."

Mediatica.hu, 2013. március 25., hétfő
Kövér László: a magyar innováció a világ élvonalában - hallgassa meg az interjút!
"...Molnár Pál interjúja a Magyar Innovációs Nagydíj átadójával, Kövér Lászlóval és a díjnyertes fejlesztő csapat vezetőjével, Balogh Péterrel..."

Új Ász, 2013. március 26., kedd, 13. oldal
Filléres magyar robot
"...Kevesebb mint ötezer forintból épített egyszerű szerkezetű, guruló, akadálykerülő robotot Kecsenovity Egon, a Szegedi Tudományegyetem harmadéves anyagmérnök hallgatója, akinek munkáját az intézmény 2013-as innovációs versenyén díjazták..."

Magyar Hírlap, 2013. március 26., kedd, 2. oldal
Tehetségeket támogató programkeret
"...Több mint kétmilliárd forint jut idén tehetséggondozásra és a tehetségek kibontakozását segítő projektekre..."

Magyar Nemzet, 2013. március 26., kedd, 6. oldal
Iparpolitika nélkül nincs gazdasági felzárkózás
"...A kormányprogramnak tekinthető Új Széchenyi/terv szerint alapvető cél a hazai autóbuszgyártás K+F+I kapacitásának és képességének visszaállítása... a pályázatot úgy írták ki, hogy azon a hazai gyártók nem tudnak részt venni... Ugyanis amit ma a statisztika magyar iparnak mér, az 70-80 százalékban (a járműiparban még magasabb arányban) külföldi tulajdonú vállalatoknak végzett bérmunka, amelynek sem a nyeresége, sem a benne megtestesülő tudás (a K+F+I) nem magyar tulajdon. Ez egyrészt nagymértékben kiszolgáltatottá teszi hazánkat... Amit viszont itt és most tehetünk, az az Új Széchenyi-terv prioritásainak a gyakorlatba ültetése például úgy, hogy a koncepcióalkotási és a finanszírozási készséget egy szervezetbe egyesítjük. Valamikor létezett az országban egy Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, amely képes volt a műszaki fejlesztések koordinálására és finanszírozására, valami hasonló most is létrehozható lenne... Ha ezt felismertük, akkor bizonyára nem fog előfordulni, hogy úgy írjanak ki tendereket, hogy azokon pont a hazai vállalkozások ne tudjanak részt venni..."

Napi Gazdaság, 2013. március 26., kedd, 1+9+10. oldal
Tízmilliárdot kereshet az Egis Amerikában
"...Elszállt a remény: az Egis várhatóan nem szállíthatja az Egyesült Államokba a Crestor nevű koleszterinszint-csökkentőhöz hasonló gyógyszerét. Kudarcról azonban nincs szó, hiszen a társaság tízmilliárd forint körüli egyszeri bevételre számíthat..."

Világgazdaság, 2013. március 26., kedd, 4. oldal
Kkv-kat díjazott az E.ON
Minőség Jól teljesítettek a hazai tulajdonú beszállítók

Népszabadság, 2013. március 26., kedd, Jótett 1. oldal
Díj a felelősen működő magyar vállalatoknak
"...A Magyar Telekom idén is díjazza a fenntarthatóság terén kiemelkedő szerepet vállaló cégeket..."

Világgazdaság, 2013. március 26., kedd, 16. oldal
Többéves pénzügyi keret: a jövőnk a tét
"...A többéves pénzügyi keret hétévente kivételes lehetőséget jelent az Európai Unió számára, hogy megállapodjon a jövő prioritásairól. A cél, hogy a következő évek uniós költségvetései előnyökkel járjanak az európai vállalkozások, civilszervezetek, kutatók és diákok számára..."

Fejér Megyei Hírlap, 2013. március 26., kedd, 6. oldal
Új szemlélet kellene

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. március 26., kedd, 6. oldal
Új szemlélet kellene

Napló, 2013. március 26., kedd, 7. oldal
Népszerűsíthetik a képzéseiket
"...Csaknem százötvenmillió forintot nyert a Pannon Egyetem egy Támop-pályázaton, melynek célja az intézmény kutatási eredményeinek bemutatása, a képzések népszerűsítése..."

HVG.hu, 2013. március 26., kedd
Uniós jelentés: hátul kullog Magyarország az innovációban

Infovilág.hu, 2013. március 26., kedd
Bécs - Európa leginnovatívabb városa

Innoportál, 2013. március 26., kedd
Műhelytalálkozóval zárult a Cominpro projekt

GazdaságiRádió.hu, 2013. március 26., kedd
MAVIR-elnöklet alatt az innovációs klaszter

InfoRádió.hu, 2013. március 26., kedd
Csaba László: Már látni kéne a növekedés jeleit

Hiradó.hu, 2013. március 26., kedd
EB: az unió egyre innovatívabb

MTV 1, 2013. március 26., kedd
Riport
"...Országos tudományos diákköri konferenciát tartanak Szegeden, ahol Nobel-díjas vendégek is részt vesznek..."

Magyar Hírlap, 2013. március 27., szerda, 2. oldal
Szemereyné Pataki Klaudia Matolcsy helyén
"...Szemereyné Pataki Klaudia, aki a járműipari képzéssel és kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos..."

Napi Gazdaság, 2013. március 27., szerda, 3. oldal
Kínai óriáscég települhet Borsod megyébe

Népszabadság, 2013. március 27., szerda, 18. oldal
A világítótoronytól a katéterig
Világpiacra vezető ötletek
"...Svédország ma is kiemelkedik Európában a GDP-ből kutatásra-fejlesztésre fordított összegek terén, ami Katarina Bjelke, a svéd oktatási minisztérium kutatásért felelős főigazgatója szerint a magáncégek a válság hatására kisebb hozzájárulása miatt valamivel kevesebb, mint korábban, így "csak" 3,25-3,3 százalék körül mozog (Ez az érték 2011-ben hazánk esetében 1,2 százalék volt)..."

Metropol, 2013. március 27., szerda, 11. oldal
Plasztik
Szép újvilág
"...Habár az elfogadóhelyek számát tekintve Magyarország még jó tízéves lemaradásban van a nyugati országokhoz képest, az innováció területén azonban már fel tud mutatni egy-két olyan példát, amelyet Európában mi valósítottunk meg először..."

Délmagyarország, 2013. március 27., szerda, 7. oldal
Ezüstérmes lett az 5000 forintos robot
"...A motor 1600 forintba, a legolcsóbb alkatrész 2 forintba kerül Kecsenovity Egon akadálykerülő robotján, amely a Szegedi Tudományegyetem innovációs versenyén idén második helyet ért el..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. március 27., szerda, 6. oldal
Új szemlélet kellene
"...A magyarországi Regionális Innovációs Ügynökségek a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére és a Nemzeti Innovációs Hivatal koordinálásában készítik el a magyar régiók intelligens szakosodási stratégiáit a 2014-2020 közötti időszakra..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2013. március 27., szerda, 7. oldal
Akadálykerülő robot ötezer forintból

Délmagyar.hu, 2013. március 27., szerda
Ezüstérmes lett az 5000 forintos robot

HVG.hu, 2013. március 27., szerda
Európai startup nagyhatalommá válhat Magyarország

Kitekintő.hu, 2013. március 27., szerda
Mutatjuk a listát: nem szerepelt jól Magyarország

Index.hu, 2013. március 27., szerda
E&Y: Az árversenytől félnek igazán a cégek

Index.hu, 2013. március 27., szerda
Magyar garázscégből navigációs óriás
"...Magyar Innovációs Nagydíjat kapott az iGO navigációs szoftver fejlesztője, az NNG. Az alig kilencéves cég a világ vezető autógyártóival dolgozik együtt, hogy az olcsóbb autókban is legyen beépített navigáció..."

Figyelő, 2013. március 28., csütörtök, 21+22+23. oldal
EU: jugoszláv vagy csehszlovák típusú válás?
"...Ha Európa képtelen a szolidaritáson alapuló közös adósságkezelésre, akkor a szétesés vár rá - jósolja az amerikai közgazdászprofesszor... A tudomány, a technológia legújabb piaci alapon létrehozott vívmányait segítsék mielőbb beépíteni a mindennapok életébe, csaknem korlátlanul támogassák az ország totális megújításában fantáziát látó nagy- és kistőkét..."

Figyelő, 2013. március 28., csütörtök, 30+31. oldal
Megkésett hullámok
Szegedi szuperlézer

Figyelő, 2013. március 28., csütörtök, 64. oldal
Britek a fenntartható fejlődésért
"...A fenntartható fejlődés nem opció, hanem üzleti cél - hangzott el a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért és a brit nagykövetség közös üzleti reggelijén..."

Metropol, 2013. március 28., csütörtök, 19. oldal
Több képzési és kutatói partner
"...Az Információs Technológiai kar már korábban megkapta a kutatói minősítést. A Pázmánynak a két legjelentősebb partnerintézménye a képzés és a kutatás terén a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetem és az egyesült államokbeli Notre Dame Egyetem, továbbá a Semmelweis Egyetemmel közösen egy Bionikai Ipari Innovációs Park létrehozása is zajlik..."

Népszabadság, 2013. március 28., csütörtök, 4. oldal
A Pázmány a hátsó sorokban

Magyar Narancs, 2013. március 28., csütörtök, 7. oldal
BARKÁCSROBOT
"...Kevesebb mint ötezer forintból épített egyszerű szerkezetű akadálykerülő robotot Kecsenovity Egon, a Szegedi Tudományegyetem harmadéves anyagmérnök hallgatója, akinek munkáját az intézmény 2013-as innovációs versenyén díjazták..."

Krónika.hu, 2013. március 28., csütörtök
Innováció: Románia sereghajtó

Műszaki Magazin Online, 2013. március 28., csütörtök
Innovációs Nagydíj átadás
"...A március 21-én az Országházban tartott átadón az Innovációs Nagydíjat az NNG Kft. kapta a múlt évi kiemelkedő innováció elismeréseként, az "iGO Automotive" navigációs szoftverért..."

Marketinginfo.hu, 2013. március 28., csütörtök
A legtöbb lehetőség az innovációban rejlik a cégek számára

Bitport.hu, 2013. március 28., csütörtök
Dokumentumkezelő rendszer kkv-knak - szolgáltatásként

Népszava.hu, 2013. március 28., csütörtök
Navracsics: újra kell fogalmaznunk a biztonsággal kapcsolatos fogalmainkat

Ma.hu, 2013. március 28., csütörtök
Újra kell fogalmaznunk a biztonsággal kapcsolatos fogalmainkat

Szabolcs Online, 2013. március 28., csütörtök
Navracsics: újra kell fogalmaznunk a biztonsággal kapcsolatos fogalmainkat

Hajdú Online, 2013. március 28., csütörtök
Navracsics: újra kell fogalmaznunk a biztonsággal kapcsolatos fogalmainkat

Hiradó.hu, 2013. március 28., csütörtök
Egymilliárdos környezetvédelmi innovációs projekt Enyingen

Magyar Nemzet, 2013. március 29., péntek, 16. oldal
Terv a szellemi tulajdon védelméért
Dunai szabadalmi intézet létrehozását szorgalmazzák 2014-re a Jedlik Ányos nevét viselő program készítői
"...Magyarországon még soha nem készült átfogó stratégia a hazai szellemi tulajdon védelmére. Ezt a hiányt hivatott pótolni a Jedlik Ányos-terv, amely túl van a társadalmi vitán, és rövidesen a kormány elé kerül - tájékoztatott Dürr János, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának kommunikációs főtanácsadója..."

Világgazdaság, 2013. március 29., péntek, 2. oldal
Az innovációt díjazta az Invitel

Világgazdaság, 2013. március 29., péntek, 2. oldal
Kitörést jelenthet a távközlési piac
Kontakt Elektro Jelentős innovációt képviselnek a cég üzemanyagcelláinak prototípusai

Világgazdaság, 2013. március 29., péntek, 6. oldal
Piacra kerülnek a fejlesztések

Világgazdaság, 2013. március 29., péntek, 11. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj
"...A XXI. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes eredményhirdetését 2013. március 21-én tartották az Országházban. A 2012. Évi Innovációs Nagydíjban az NNG Kft. részesült az "iGO Automotive" navigációs szoftvertermékért..."

Napi Gazdaság, 2013. március 29., péntek, 4. oldal
A személyes innovációkat karolja fel a Microsoft
"...A negyedik helyezést érte el idén az Aon Hewitt és az AIESEC által összeállított legvonzóbb munkáltatók listáján a Microsoft Magyarország Kft., miután tavaly (2003, 2005 és 2008 után) negyedszer is elnyerte a Legjobb munkahely címet a vállalat, illetve az it-telekommunikáció iparág különdíjasa is lett..."

Élet és Irodalom, 2013. március 29., péntek, 3+4. oldal
Magyarország csendes
"...Eric Hoffer mondta: "Amerikát nem a nagy gondolatok vitték előre, hanem az értelmes munka". Az pedig ma nem más, mint: oktatás, kutatás, technológia, innováció - és egész biztosan nem az egyetemek elsorvasztása, lebutított oktatáson kiképzett szakmunkások tömege, a tenni képes, alkotó ember korai nyugdíjazása, na meg az új munkaszolgálat: a közmunka..."

Észak-Magyarország, 2013. március 29., péntek, 6. oldal
Formálódó régiós stratégia

HVG, 2013. március 30., szombat, 48+50. oldal
Játékpénz
Átvilágított innovációs alap
"...Közel ötmilliárd forint kártérítést követel a Genetic Immunity Kft. kutatócég a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. Ez az innovációs alap jegelésének egyik méretes mellékterméke..."

KKV Magazin, 2013. április, 9. oldal
Vezérigazgatói felmérés
"...vezérigazgatói felmérésében megkérdezettek, akik új termékek bevezetésével és a belföldi picai részesedés növelésével akarják fejleszteni cégeiket..."

Várható események

Innováció - kicsiben és nagyban
Konferencia a technikai, technológiai, s üzleti innovációról

A Világgazdaság, a Magyar Innovációs Szövetség szakmai partnerségével, április 9-én megrendezi "Innováció - kicsiben és nagyban" című konferenciáját, amelynek célja, az innováció témakör körbejárása kormányzati előadókkal, gyakorló nagy és kis innovátorokkal.

Helyszín: Danubius Hotel Gellért (1111. Budapest, Szent Gellért tér 1.)

Tervezett program:

9.05 - 9.35 Befektetés a jövőbe - kormányprogram az innováció gyorsítására
Cséfalvay Zoltán államtitkár, NGM
9.40 - 10.00 Hogyan preferálja az EU az innovációt? (pályázatok, lehetőségek)
Csepreghy Nándor helyettes államtitkár, NFM
10.05 - 10.25 Állam és innováció: fék vagy katalizátor
Bojár Gábor, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatótanácsának tagja
10.25 - 10.45 Nem mind innováció, ami annak látszik (Az első év tapasztalatai)
Németh Gábor igazgató, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (felkérés alatt)
10.45 - 11.45 Kerekasztal: Mi így csináljuk: a legnagyobb K+F+I cégvezetők javaslatai az innováció gyorsítására
1. Bogsch Erik vezérigazgató, Richter Gedeon Gyógyszergyár
2. Károlyi László vezérigazgató, Legrand Hungary
3. Ablonczy Balázs igazgató, SAP Hungary

 
11.45 - 12.05 Kávészünet
   
12.10 - 13.10 Kockázati tőke: a Jeremie 1. záróéve: pénz nem maradhat a kasszában!
1. Bruckner Zoltán befektetési igazgató, Prímus Capital
2. Molnár András igazgató, PortfoLion
3. Zsembery Levente vezérigazgató, Biggeorge’s-NV Equity
13.15 - 13.30 Start-up dömping Magyarországon - sok új kis cég, innovatív megoldásokkal - mi lesz velük?
13.30 - 14.00 Mi így csináltuk (Sikeres start-upok tanácsai)
14.00 Zárszó

Részvételi díj:
- Világgazdaság előfizetőknek 16 000 Ft + ÁFA
- nem előfizetőknek 20 000 Ft + ÁFA, MISZ tagjai részére 20% kedvezmény biztosított

A szervezők kérik, hogy a kitöltött jelentkezési lapot az 1/489-1169-es faxszámra, vagy a konferencia@vg.hu e-mail címre visszaküldeni szíveskedjenek.

További információ: Moharos Andrea, szervezési projektvezető, Tel.: 1/489-1115, E-mail: andrea.moharos@vg.hu, Zöld Újság Zrt. - VILÁGGAZDASÁG (1122. Budapest, Városmajor u. 12-14.)

Innovációs kerekasztal-beszélgetés

Tagszervezetünk, az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) 2013. április 9-én IKT Innovációs kerekasztal-beszélgetést szervez a Benczúr Hotelben (1068 Budapest, Benczúr utca 35.).

A kerekasztal-beszélgetés célja a közép-magyarországi információs és kommunikációs technológiai (IKT) ipari vállalkozások (kis- és közepes vállalattól egészen a nagyvállalatokig), egyetemek, kutatóintézetek, politikai döntéshozók közötti kapcsolatok erősítése az "intelligens szakosodás" eszmerendszerén keresztül, valamint az információs és kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó ismeretanyag terjesztése.

A kerekasztal-beszélgetés plenáris szekciójában a Microsoft Corporation brüsszeli irodája, a Nemzeti Innovációs Hivatal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a GE Hungary Kft., az ELI-HU Nonprofit Kft. vezetése mutatják be, hogyan járulnak hozzá K+F+I eredményeik saját iparáguk, ill. más, kapcsolódó iparágak hosszú távú összehangolt fejlesztéséhez.
Ezt követően az Equinox Consulting Kft. vezetésével moderált kerekasztal-beszélgetés tartanak, amely során bemutatkoznak az INTERREG IV C program keretében támogatott európai intelligens szakosodást célzó projektek hazai partnerei, közel 30 európai régió 50 partnerszervezetének erőfeszítéseit áttekintve.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs űrlap az alábbi linken érhető el: http://ifka.hu/ifka2/form/bordwiis/urlap_bordwiis.php

További információ: Kovács Henriett, E-mail: kovacs.henriett@ifka.hu

PTE Innovációs Nap

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Innovációs Napot szervez 2013. április 10-én, a PTE Szentágothai János Kutatóközpontban (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.). Az előadások mellett a PTE találmányokat és innovatív kutatásokat mutat be interaktív kiállítás keretében.

Tervezett program:

09.00 - 09.30 Díjátadó - "Feltaláló születik!" Innovatív hallgatói ötletpályázat
09.30 - 10.00 Sajtótájékoztató
10.00 - 10.15
Köszöntő
Prof. Dr. Bódis József, rektor
10:15 - 10:45
Izrael - Egy startra kész nemzet
Ilan Mor, Izrael Állam Magyarországi Nagykövete
   
Innovatív kutatások a Pécsi Tudományegyetemen:
10.45 - 11.15
Miniatürizáció az orvosi diagnosztikában
Prof. Dr. Kovács L. Gábor, akadémikus egyetemi tanár, Laboratóriumi Medicina Intézet
11.15 - 11.45
Idegrendszeri kórmechanizmusok vizsgálata nagy térerejű MR képalkotással
Prof. Dr. Dóczi Tamás akadémikus egyetemi tanár, Idegsebészeti Klinika
11.45 - 12.15
Kávészünet
   
Innovatív vállalkozói sikerek Magyarországról:
12.15 - 12.45 A vasaló nem attól meleg, mert a ruhához dörzsölik
Kürti Sándor, Kürt Zrt. alapító
12.45 - 13.15
Sebészeti szimulátorok, interaktív térhatású képrekonstrukció helye az orvosképzésben
Dr. Balogh Attila idegsebész, Országos Idegsebészeti Intézet, 4D Anatomy alapító
13.15 - 14.00 Ebéd
   
Kísérő programok:
9.00 - 15.00
Innovatív kutatások és találmányok a Pécsi Tudományegyetemen - interaktív kiállítás
9.00 - 15.00 Lego interaktív játszóasztal
9.00 - 13.30 Kvíz játék

A rendezvény ingyenes, de a konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a következő linken lehet, legkésőbb 2013. április 4-ig.

MIE közgyűlés

Tagszervezetünk, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) 2013. április 16-án, 13:00 órától tartja közgyűlését a Budapesti Ügyvédi Kamara Protokolltermében (1055 Budapest, Szalay u. 7.).

A közgyűlés keretében Dr. Peták István, a KPS Orvosi Biotechnológiai és Egészségügyi Szolgáltató Kft. tudományos igazgatója "Mit tehet a műszaki innováció a daganatos betegek sikeresebb célzott kezelése érdekében?" címmel tart előadást.

További információ a MIE honlapján olvasható.

Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít.

A tanfolyam helyszíne: SZTNH (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)
A képzés két napos (2013. május 8. és 2013. május 15.), 20 tanórás.
A szakvizsga időpontja: 2013. május 22.

Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet alapján szervezett tanfolyam általános bevezetést nyújt a szellemitulajdon-védelem legfontosabb kérdéseibe, alapfokon rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire. Ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formákat (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési-mintaoltalom), azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat.

A képzés írásbeli vizsgával zárul és alapfokú iparjogvédelmi szakképesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.

A tanfolyam díja 30 000 forint.
A részvételi szándékot legkésőbb 2013. április 29-ig az anna.szenczi@hipavilon.hu e-mail címen lehet jelezni az alábbi adatok megadásával:
- név;
- lakcím;
- születési hely, idő;
- munkáltató megnevezése.

A részvételi díj befizetése történhet számla ellenében, melyet munkáltatójának küldenek, amennyiben vállalja a részvételi díj kiegyenlítését vagy átutalással a 10032000-01731842-00000000 számú számlára.
További információk: a +36 1 474 5548 telefonszámon vagy a fenti e-mail címen.

Pályázati felhívás

"A jövő útjain"

Tagszervezetünk, MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. és a GYSEV Zrt., együttműködésben a Leonar3Do International Zrt.-vel és a VSOFT Communications Kft.-vel, valamint a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum és tagszervezetünk, a Széchenyi István Egyetem szakmai támogatásával, nemzetközi rajz-, járműdesign és járműdekorációs pályázatot hirdet.
Pályázati kategóriák:
1. A jövő járműve - Milyen járművekkel közlekedünk majd 20-25 év múlva?
2. A jövő közlekedése - Hogyan képzeled el a jövő közlekedési rendszereit, városi közlekedését?
3. Járműdekoráció virtuális modelleken és / vagy rajzban.
(2013. április 20. után hozzáférhetővé teszik 1-es kategóriában addig beérkezett 3D-s modelleket)
Alkalmazható technikák:
- Rajz és festés, kisplasztikák (kézi alkotótechnikák)
- 2D-s számítógépes alkotótechnikák
- Leonar3Do - 3D-s rajzolás, tervezés és kivitelezés
Korcsoportok:
- kisgyermek (8 éves korig)
- gyermek (8-14 év között)
- 14 év feletti fiatalok és felnőttek

A pályamunkák leadási határideje: 2013. május 15. (szerda) 17.00 óra

A beküldött pályamunkákból - szakmai zsűri válogatása után - a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ kiállítást rendez. A pályamunkákra a GYSEV állomásain, a Facebook-on, a pályázatot hirdetők weboldalain is lehet szavazni.
A kiállítás megnyitója: 2013. június 22., helyszíne: Mobilis Interaktív Kiállítási Központ (9062 Győr, Vásárhelyi Pál utca 66.)

Az együttműködő partnerekkel alkotónapokat szerveznek a városok vasútállomásain, ahol megismerkedhetnek a Leonar3Do 3D-s alkotási technikákkal, a VSoft újdonságaival, a Mobilis látványos kísérleteivel és a GYSEV vasúttörténeti érdekességeivel:
- 2013. április 4. (csütörtök) 9.00 - 14.00 Győr
- 2013. április 5. (péntek) 9.00 - 16.00 Budapest Keleti
- 2013. április 16. (kedd) 9.30 - 12.00 Kapuvár
- 2013. április 16. (kedd) 14.00 - 16.30 Csorna
- 2013. április 17. (szerda) 10.00 - 13.00 Szombathely
- 2013. április 18. (csütörtök) 10.00 - 13.00 Sopron

A részletes pályázati kiírást és jelentkezési lap ide kattintva elérhető.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.