XXIII. évf. | 2013. február 19. | 4. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Egységes Szabadalmi Bíróság

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium EU és Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Helyettes Államtitkárság közigazgatási egyeztetés keretében megküldte Szövetségünknek az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormány-előterjesztés tervezetet. A Magyar Innovációs Szövetség február 5-én válaszolt dr. Kiszely Katalin, helyettes államtitkár asszonynak:
"A megküldött kormány-előterjesztést a Magyar Innovációs Szövetség tudomásul veszi.
Hivatkozva a 11. oldal 2. és a 12. oldal 3. bekezdésében (hatásvizsgálati lap) leírtakra, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kormányzatnak minden lehetőséget meg kell ragadnia, hogy a magyar cégek szereplését az ESZB előtt megkönnyítse, azokon az elképzeléseken túl is, melyek már az előterjesztésben szerepelnek. Ezzel kapcsolatban a Magyar Innovációs Szövetség természetesen felajánlja közreműködését."

MISZ elnökségi ülés

2013. február 6-án, tagvállalatunknál, a DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-nél ülésezett a MISZ elnöksége. Tagvállalatunk képviselője, Bózsik András igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd röviden ismertette a cég szolgáltatásait. Ezt követően Greiner István, általános elnökhelyettes nyitotta meg az ülést.

1.
A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló beszámolót kiegészítve:
- Antos László, a Jedlik-tervről készült MISZ-vélemény kialakításáról,
- Greiner István, a február 6-i "Meet the scientist" nyitóelőadásáról,
- Pakucs János, az innovációs stratégia újabb szövegváltozatáról (amelyben egyetlen ponton sem vették figyelembe a MISZ korábbi szövegváltozatra adott véleményét)
tájékoztatta az elnökséget.

Az elnökség a beszámolót, a kiegészítésekkel együtt, egyhangúlag elfogadta.

2.
Antos László az éves beszámoló kapcsán tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a MISZ 2012. évi gazdálkodásáról kiküldött táblázat az időközben beérkezett bizonylatok miatt kicsit módosult, de a bevétel, szerény mértékben, így is meghaladta a kiadásokat.
Az elnökség az éves beszámolót, a kiegészítéssel együtt, egyhangúlag elfogadta.

3.
Az Innovációs Marketing Tagozat és az Innovatív KKV Tagozat összevonását tárgyalta az elnökség, hozzászólt: Závodszky Péter, Greiner István, Pakucs János, Tzvetkov Julián. A hozzászólások után az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy az Innovációs Marketing Tagozatot és az Innovatív KKV Tagozatot összevonja, és az új tagozat vezetésével Cseh Ildikót egy évre megbízza.

Az elnökség továbbá egyhangúlag döntött arról, hogy a Nonprofit Tagozatot megszünteti.

A K+F Tagozattal kapcsolatban, a hozzászólások után (Pakucs J. és Závodszky P.), az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a K+F Tagozatot újjászervezi. Első lépésként az elnökség felkérte Závodszky Pétert, hogy Antos Lászlóval együtt tegyen javaslatot a lehetséges tagozati elnökre.

A MISZ Logisztikai Tagozat alapításával kapcsolatos előterjesztéshez Pakucs J. szólt hozzá támogatólag: többek között elmondta, hogy Mondovics János (az előterjesztő) nagyon aktív, a MISZ számára készített már szakvéleményt is, mely nagyon magas színvonalú volt. Hozzászóltak: Greiner I., Deme G., Gyulai J., Farkas J., Bolyky J.
Az elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy alakuljon meg a Logisztikai Tagozat a benyújtott koncepció alapján, melynek vezetésével egy évre Mondovics János mérnököt, főiskolai docenst, a Bonitat Kft. ügyvezetőjét bízza meg.

Az elnökség - vita nélkül - egyhangúlag elfogadta a regionális igazgatók 2012. évi beszámolóit.

4.
Az elnökség egyhangúlag eldöntötte, hogy a közgyűlést 2013. április második felére hívja össze, a szakmai előadót az innovációt érintő adó- és pénzügyi témában kéri fel.

5.
Az SZTHN elnökének felkérésére az elnökség (egy tartózkodás mellett) úgy döntött, hogy az Iparjogvédelmi Szakértői Testületbe Greiner István, általános elnökhelyettest javasolja. Hozzászólók voltak: Bolyky J., Pakucs J., Greiner I.

XXI. Magyar Innovációs Nagydíj

A 2013. február 6-i határidőig 28 jelentkezés érkezett a XXI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatra.

A zsűriülésre 2013. február 21-én kerül sor. A bírálóbizottság elnöke a nemzetgazdasági miniszter. Minden jelentkezést két vagy három zsűritag - indokolt esetben szakértők bevonásával - részletesen is tanulmányoz, és a következő szempontok szerint értékeli:
- 2012-ben elért többleteredmény vagy többlet-árbevétel és más műszaki, gazdasági előnyök,
- eredetiség, újszerűség,
- társadalmi hasznosság.

Ezt követően a zsűri, a formai és tartalmi szempontokat alaposan mérlegelve, a referáló két vagy három zsűritag javaslata alapján egyszerű, többségi döntéssel, kiválasztja az adott évben innovációs eredményt elért jelentkezőket, továbbá javaslatot tesznek azokra, melyeket a legsikeresebbnek tartanak. A legjobb innovációkat a zsűri, további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás) rangsorolja a fent említett három értékelési szempont szerint.

Az ünnepélyes díjátadásra március végén kerül sor az Országház Főrendiházi Termében. A Nagydíjon kívül további hét innovációs díjat adnak át az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők. Az ünnepségen előzetes regisztrációt követően meghívóval lehet részt venni.

Folytatódik a "Meet the scientist"

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2013. február 6-án, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját.

A sorozat első előadását "Orvosi diagnosztika tenyérnyi eszközökön" címmel Dr. Iván Kristóf, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar docense tartotta meg, több mint 100 gimnazista előtt. A diákok az előadásból többek között megtudhatták, hogy mi az a miniatűr vízvezetékezés, mennyi kórházi diagnosztikai eszköz fér el egy tenyérben, hogyan áramlanak a folyadékok rendezetten. Ezt egy szintén fél órás blokk követte, melyben Lipták Gábor, a Csodák Palotája munkatársa mutatott be látványos kísérleteket a diákoknak.
Az első előadást megelőző sajtótájékoztatón jelentettük be a program folytatását. Barlay Bence, a gimnázium igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Többek között beszélt a 100 éves középiskola neves diákjairól, valamint híres oktatóiról is, mint például Endrédy Vendelről. Megemlítette, hogy a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium rendelkezett az országban a legmodernebb szertárral, az iskola átadásakor.

Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy milyen szimbolikus értéke és jelentősége van egy ilyen tudománynépszerűsítő rendezvénynek, ill. mennyire fontos feladat a középiskolai reál oktatás.
Dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese bemutatta a szövetség tudománynépszerűsítő ("Meet the scientist", THE Tudományos Hasznos Emberi program), tehetségkutató (Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny) és tehetséggondozó (MAFITUD) tevékenységét.

A sajtótájékoztatón részt vett Frehr Ágnes, az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének alumni koordinátora is.

A tudomány-népszerűsítő körút 2013. február 13-án, a szegedi SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban folytatódott, ahol Bagyinka Csaba, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet tudományos tanácsadója "Rend és rendezetlenség a természetben, avagy hogyan lesz csíkos a zebra és pöttyös a katica?" címmel tartott előadást.

Az előadás áttekintést nyújtott az élővilágban fellelhető szervezetekről, amelyek mintákat alkotva megkülönböztetik a különféle állatokat és növényeket. Az emberiség is kísérleteket tett az alkotásaik során ezeknek a formáknak az utánzására.
Az előadást követően a Csodák Palotája munkatársa mutatott be látványos kísérleteket a diákoknak.

A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is.

Interdiszciplináris kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése

Tagszervezetünkön, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) 2013. február 7-én tartották a Közép-magyarországi Operatív Program "Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése, valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTE-n" c. pályázat záró konferenciáját.

A rendezvényen Dr. Mezey Barna rektor köszöntőjét Dr. Keszei Ernő tudományos és innovációs rektorhelyettes tolmácsolta, majd Dr. Surján Péter a Természettudományi Kar dékánja nyitotta meg a konferenciát.
Először Polgár Éva, a pályázatot kiíró ESZA Nonprofit Kft. programigazgató-helyettese foglalta össze a pályázat történetét és főbb jellemzőit az ESZA szemszögében. Utána Dr. Greiner István, Szövetségünk általános elnökhelyettese tartott előadást "Innováció és stratégia" címmel, melyben nemzetközi összehasonlításban mutatta be az innovációt, ill. a Szövetség terveit, majd a készülő nemzeti innovációs stratégiát elemezte.

A blokkot Dr. Matkó János, szakmai vezető zárta a szakmai célrendszer bemutatásával, majd a pályázat keretében történt egy-egy beruházás ismertetése következett, és végül laborlátogatások zárták az eseményt.

Az innováció finanszírozása

A Magyar Innovációs Szövetség, a HVCA és az M27 ABSOLVO  közös rendezvényt szervezett február 14-én, a budapesti Hotel Presidentben, amelynek kulcsfontosságú kérdésköre volt, hogy az innováció hogyan kapcsolható a kockázati tőke piachoz, hogyan finanszírozhatóak a fejlesztések, valamint a kockázati tőke milyen feltételekkel és mikor kapcsolódhat be az innovációba.

A rendezvényt Dr. Szabó Gábor, Szövetségünk elnöke nyitotta meg, aki előadásában rávilágított, hogy a KKV-k innovációjának fejlesztése kulcsszerepet jelenthet a válságból való kilábaláshoz. Előadásában elmondta: ma Magyarországon tíz és tizenötezer közé tehető azoknak a kis- és középvállalkozásoknak a száma, ahol egyáltalán nincs innováció. Ha ezen nem tudunk radikálisan változtatni, akkor az ország fejlődését ez nagyon korlátozni fogja. Jelenleg uniós viszonylatban közepes szintű innovátorok vagyunk, tehát van lehetőség a továbblépésre.

A megnyitót követően Gerő Viktor, a Conor Fund partnere összegezte, hogy mire kell figyelnie egy start-up vállalkozásnak, hogyan lehet sikeresen tőkét bevonnia. Ezután Czirják László, az iEurope Capital ügyvezető partnere rámutatott, hogy mind a befektetések, mind a kockázati tőke alapok számát tekintve le van maradva az EU az USA-hoz képest. Majd Horgos Lénárd, az M27 ABSOLVO ügyvezető partnere konkrét gyakorlati tanácsokat adott azoknak a vállalkozásoknak, melyek akár pályázati forrást, akár kockázati tőkét szeretnének igénybe venni.

Az előadásokat panelbeszélgetés követte, melynek moderátora Zsembery Levente, a HVCA Oktatási Bizottságának elnöke, a Biggerorge’s NV Equity Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója volt. A beszélgetőpartnerek között foglalt helyet Dr. Lendvai Zsófia (Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie), Gaál Csaba (Core Venture Zrt.), Györkő Zoltán (Balabit IT), Gerő Viktor (Conor Fund), Dr. Erdős Attila (Velgene Kft.), valamint Horgos Lénárd (M27 ABSOLVO).
A rendezvényen az Enterprise Europe Network kiállítóként vett részt.

Vállalkozási Műhely

Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az USA magyarországi nagykövete nyitotta meg február 7-én az Amerikai Nagykövetség Vállalkozási Műhelyének Üzleti Terv Versenyét, amelyet négy és fél hónapig tartó, heti üléseket követően rendeztek meg a Semmelweis Egyetemen. A nagykövet asszony többek között kiemelte, hogy az Egyesült Államok legfontosabb céljai közé tartozik, hogy ösztönözze a vállalkozói szellemet mindenhol a világon. A műhely vezetője Edward H. Sanborn IV volt.

Az üzleti tervek és a prezentációk alapján, a hat tagú, kockázatitőke-befektetőkből álló zsűri a SpeakerArt csapatot választotta győztesnek. A zsűrin kívül a közönség is szavazott arról, hogy mely vállalkozásba fektetnének be a legnagyobb valószínűséggel. A SpeakerArt csapatnak sikerült a közönségszavazást is megnyernie. A győztes csapat olyan design hangszórókkal pályázott, amelyek a cserélhető vásznaik miatt bármilyen modern enteriőrbe könnyedén illeszkednek.

A tavalyi vállalkozási műhely egyik projektje sem kapott ugyan külső finanszírozást, viszont a volt hallgatók közül azóta már hétnek van saját üzlete.

INNOVA taggyűlés

Tagszervezetünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. február 11-én tartotta Debrecenben a 2013-as év első taggyűlését, amelyen Szövetségünket, mint tulajdonost dr. Harangozó István, regionális igazgató képviselte.

A taggyűlésen többek között:
- megválasztották a felügyelőbizottság három, új tagját, akiknek a jelölése a tulajdonosok közötti megegyezés alapján történt,
- a felsőoktatási intézményeket érintő, kisebbségi részesedéssel működő gazdasági társaságokban való részvétel kapcsán vita alakult ki, az egyeztetett vélemény megfogalmazását az első számú vezetőkre bízták,
- a megjelentek egyetértettek abban, hogy megérett az idő az INNOVA tevékenysége legfontosabb célkitűzéseinek újragondolására, különös tekintettel a tulajdonosok megváltozott működési feltételeire.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Változás az SZTNH térítéses szolgáltatásaival kapcsolatban

2013. február 4-étől a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) Ügyfélszolgálati Osztálya személyes tájékoztatás keretében - nyitvatartási időben, szó-megjelölésekre - helyben végez védjegy-hasonlósági vizsgálatot térítés ellenében.

Amennyiben a védjegy-hasonlósági vizsgálatot nem szó, szóösszetétel, jelmondat, betű/szám, hanem egyéb típusú (ábrás, térbeli, hang stb.) megjelölések vonatkozásában kérik, vagy a szolgáltatást nem a személyes tájékoztatás keretében igénylik, illetőleg szabadalmazhatósági véleményt, jogérvényességi kutatást vagy szabadalomtisztasági kutatást kívánnak megrendelni, az ügyfelek a Hipavilon Nonprofit Kft.-hez fordulhatnak.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Új TéT attasék

Két új tudományos és technológiai (TéT) attasé kezdte meg munkáját Magyarország párizsi, ill. pekingi nagykövetségén. Franciaországban Szántó Szilvia, Kínában Dr. Hosszú Hortenzia szolgálja a magyar tudományos kutatás és tudományszervezés intézményeit és a teljes magyar kutatóközösséget, amellett, hogy kapcsolatot ápolnak Magyarország legfontosabb tudományos partnereivel.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | BIOPOLUS Intézet Zrt.
Tagsorszám: | 669.
Cím: | Graphisoft Park, 1031 Budapest Záhony utca 7.
Honlap: | www.biopolus.org
Vezető: | Kenyeres István, vezérigazgató
Telefon: | +36-30/466-3582
E-mail: | istvan.kenyeres@biopolus.org
Képviselő: | Boros Judit, termék-rendszer tervező
Telefon: | +36-30/558-2295
E-mail: | judit.boros@biopolus.org

Tevékenység:
A BIOPOLUS Intézet Zrt. víztechnológiai- és biotechnológiai kutatás-fejlesztéssel foglalkozik.

Szakirodalom-figyelő

Bőgel György: Terepszemle - Tanulmányok és feljegyzések az infokommunikációs világról - Typotex, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

Világ 3.0: már ebben élünk. Világ 3.0, amelyben a gazdasági- és a társadalmi életnek, s szintúgy a személyes életeknek mind nagyobb része az infokommunikációs térben zajlik, és a legtöbben már nem tudnák nélkülözni a mai infokommunikáció adta lehetőségeket. Világ 3.0, amelyben látványos és - legalább is egyelőre - gyorsuló ütemben tolódik át a lét mind több cselekménye az infokommunikációs térbe, a hétköznapi cikkek megvásárlásától a leghatalmasabb ország elnökválasztási kampányáig, a kulturális fogyasztástól és a személyes kapcsolatok építésétől és gondozásától az infokommunikáció útján megvalósuló távmunkáig és -szolgáltatásig, gyógyítástól a hadviselésig. Világ 3.0, amelyben új vállalatok - gyakran robbanásszerű felfutással - az infokommunikációs térben, új lehetőségek megteremtésével és kiaknázásával foglalják el a gazdasági élet csúcsait. Természetesen ebben a világban is az egyik legfőbb meghatározó tényező a pénz. Hiszen egyrészt nélkülözhetetlen eszköze a fejlesztésnek, a termelésnek, s a piaci terepmunkának, másrészt pedig a nyereség és a hatalom a két fő hajtóereje azoknak, akik e világot pénztulajdonosokként a befektetéseikkel, árutermelőkként a termékeikkel és szolgáltatásaikkal működtetik, és folyamatosan fejlesztik, újrateremtik, és mindennek részeként és eszközeként - a szerző szavait idézve - "rendkívül innovatív, beérett iparággá tették az infokommunikációs szektort, amelynek termékei és szolgáltatásai szinte mindenütt megjelennek és mindent megváltoztatnak". E világ gazdaságtanába ad értő, elemző, szerfelett tanulságos betekintést ez a kötet.

Bőgel György a Közép-Európai Egyetem Business School menedzsment professzora. Ennek - a tárgyához méltóan némileg rendhagyó, innovatív - könyvének az első részében négy tanulmánya szerepel, azt követő kétharmada pedig a szerző blogbejegyzéseiből ad sokszínű, izgalmas válogatást, amelyek - a Typotex ajánlójából idézve - "elsősorban a diákjainak szólnak az informatikai cégek működésének közgazdasági vonatkozásairól, valamint sok olyan témát érint, ami ehhez még kapcsolódik, például vezetéselméletet, informatikai eszközöket, az informatika felhasználásai területeit." Ezeknek mind a szakmai értékét, mind az érdekességét jelentősen tovább növeli, hogy, amint Bőgel írja: "annak érdekében, hogy elevenebbé tegyük, néhány kiváló elméleti és gyakorlati szakembert arra kértünk, hogy írjanak pár soros kommentárokat (internetes nyelven "kommenteket" az őket leginkább érdeklő bejegyzésekhez: helyeselhetnek, kiegészíthetnek vagy vitatkozhatnak, ahogy jónak látják".
A négy tanulmány sokatmondó címei: • A schumpeteri kreatív rombolás módjai az infokommunikációs iparban - "Miként megy végbe az új megjelenése és a régi kiszorítása a gyakorlatban, milyen jellegzetes mintákat követ a fejlődés" és "Az infokommunikáció terén a kreatív rombolás kétféle módon is jelentkezik: egyrészt magán a szektoron belül, másrészt a szektor újdonságai és más szektorok termékei és szolgáltatásai között, amikor egy infokommunikációs termék kiszorít egy egészen másfajta terméket vagy vállalkozást." • Az informatikai felhők gazdaságtana: üzleti modellek versenye az informatikában - "A technikai fejlődés új üzleti modell elterjedését teszi lehetővé az infokommunikációs piacon, amely versenyezni kezd az addig megszokottal." • Az adatrobbanás mint közgazdasági jelenség - "A hatalmas adattömegek megjelenése a közgazdaságtudomány számára ugyanolyan kihívást és lehetőséget jelent, mint a természettudományok területén." • Párhuzamos technológiai és szervezeti innováció.

Michael Dörflinger: Oldtimerek képekben - Alexandra Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

"Amikor a 19. század végén megépítették az első automobilokat, páratlan diadalmenet vette kezdetét." írja az Alexandra ajánlója. Valóban, az autó egyike azoknak az innovációknak, amelyek a legnagyobb hatással voltak a múlt század gazdasági és társadalmi világának kialakulására és annak egész fejlődésére. Ez több érdekes és tanulságos olvasatot is ad ennek az elegáns-szép kötetnek.

Az autó minden bizonnyal a 20. század legemblematikusabb iparcikke. Ezek a folyamatos innovációk eredményeként rendre megújuló, és mindinkább differenciálódó járművek a nagyüzemi gyártásuk kezdetétől olyan szerepet töltenek be a társadalomban és a gazdaságban, amely teljes joggal minősíthető korszakalkotónak. Az autó kezdettől fogva műszaki csoda, fejlesztéseivel a technika mindenkori élvonalának megtestesítője. Nagyon hamar nélkülözhetetlen közlekedési és szállítási eszközzé vált, kiemelkedően látványos életmód- és sporteszközzé, és a presztízs kimagasló felmutatójává mind a tulajdonosa, mind a gyártója számára. Mindezzel átformálta a gazdaság és a társadalom életét is. Típusainak fejlesztésében pedig gyorsan meghatározó szerepet kapott a marketing fogantatású funkció- és választékbővítés.

Értékelésében érdekes kérdés, voltaképpen Amerika csinálta-e meg az autót, vagy inkább az autó a modern Amerikát. Még érdekesebb, hogy mindkettő igaz. Az automobilt ugyan Európában találták fel, gazdaságilag életképes ipari termékként, közlekedési eszközként viszont az autó Amerikában indult el világhódító útjára, ott érte el először azt a piaci sikert, ott dolgozták ki az iparszerű előállításához szükséges termelési kultúrának azokat az alapjait és eredményeit, amelyekre alapozva Európa, majd később az egész világ is belevágott az autógyártásba. Amerika mutatta meg elsőként a világnak, hogy létezik, ill. megteremthető az autók iránti tömeges kereslet, ami Európa számára is bizonyította, hogy a nagyüzemi autógyártás sikeres ágazattá válhat. Amerika teremtette meg elsőként a népautó koncepcióját, és keltette fel viszonylag széles rétegekben az igényt, hogy autójuk legyen.

A nagyüzemi autógyártás az egyik legerősebb húzóágazat. Azzá teszi az igen nagy és sokrétű alkatrész és részegység igénye, amely beszállítóknak ad munkát, s ösztönzi azokat is folyamatos fejlesztésre, innovációra. Húzóágazat abban is, hogy az autók használata mindenkor magasszínvonalú és folyamatosan fejlesztett logisztikai- és szerviztámogatást igényel. Az autó hatalmas és töretlen népszerűsége, vonzereje pedig versenyre, és ezzel szolgáltatásaik állandó fejlesztésére, jobbítására kényszeríti az egyéb szállító- valamint szállítóeszközöket gyártó ágazatokat.

Ez a több mint 400 dokumentáció-értékű, nagy többségükben színes fotóval illusztrált kötet, amely - a szerzőt idézve - "az egész földkerekség régi autóinak világát mutatja be", így messze többet is ad a leghíresebb, 30 évnél idősebb modellek ismertetésénél. Az autók fejlődésének és környezetének, továbbá a fejlesztések útkereséseinek áttekintésével, számos emblematikus fejlesztő megidézésével, apró korrajzaival és gazdag háttér-információ anyagával, sokatmondó, gyakran enciklopédikus szócikk értékű leírásaival, és ragyogóan jó képeivel kitűnő, olvasmányos technika-, gazdaság- és kultúrtörténettel is szolgál. Fejezetei: • Az autó - Egy ötlet sikertörténete • Olcsó és kompakt - A kisautók meghódítják az utakat • Ranghoz illő járművel az úton - A közép- és felső kategória • Luxus négy keréken - Egyéniség és klasszis • A férfiak nagy álma - Sportkocsik a világ minden tájáról • A youngtimerek - Új generáció az előzősávban.

Majtényi György: K-vonal - Uralmi elit és luxus a szocializmusban - Libri Könyvkiadó / Nyitott Könyvműhely
Dr. Osman Péter ismertetése

"Nem, ez a harc még nem a végső, / de összefogni most sem árthat, / bólint fejével elenyésző / többsége a többségi pártnak..." Ki emlékszik még e sorokra, Baranyi Ferenc nagy port felvert Népszerűtlen balladájára, amely épp az MSZMP 1985-ös kongresszusa előtt jelent meg? És ki mennyit tud még, hogyan formálta és élte itt a maga sajátos világát az "élvonala" az "elenyésző többsége a többségi pártnak"? Igazán tanulságos ezt ismerni, több okból is. Részben azért, mert igencsak jellemzi magát az itt sok évtizedig fennállott "létező szocializmust", hogy az uralmat gyakorló elitjei miben és mennyiben valósították meg maguknak a luxust - amelynek tartalma és mértéke a köreiken belül egyértelműen státusszimbólumot is jelentett, s amelybe igyekeztek minél kevesebb betekintést engedni az istenadta népnek. No, nem szemérmességből, netán jó ízlés okán, hanem sokkal inkább politikai megfontolásból. És nagyon sokat elmond az is, ha azt, hogy mi is jelentette a kívánatos és elérhető luxust a hatalom csúcsán lévőknek akkor, összehasonlítjuk a mai gazdagok luxusával.

Majtényi történész, a Magyar Országos Levéltár munkatársa, 2004-től osztályvezetője. Könyve nagyon alapos, rengeteg érdekes részlettel gazdag szociográfia, tudományos igénnyel és alapossággal elkészített áttekintés az életstílusról és az azt körülvevő normarendszerről, amelyet - korabeli kifejezéssel - "a munkásosztály élcsapatának" és az általuk megvalósított állami berendezkedésnek a vezetői maguknak létrehoztak. Ennek tükrében igen karakteresen megmutatkozik maga a kor, a társadalom és - ami különösen izgalmas és tanulságos - az "élcsapat" belső hatalmi rendje.

A kiadó ajánlója kiemeli, hogy a könyv hiánypótló társadalomtörténeti munka, és "huszadik századi történelmünk egy mostanáig ismeretlen fejezetét beszéli el." Ez utóbbihoz megjegyzésül kívánkozik, hogy még vannak, akik sokat megéltek, láttak, hallottak, megsejtettek az itt leírtakból. Akiknek viszont nincs a korról alaposabb ismeretük, azok számára valóban lebilincselő - és egyáltalán nem valamiféle könnyed, pletykálkodó - olvasmánnyal és igen jó korrajzokkal szolgál Majtényi könyve. Erényeként kiemelést érdemel, hogy sok fontos és érdekes szereplő tömör életrajzát is felsorakoztatja.

Egy sokértelmű - és ezért talányos - kulcsmondat a szerző Utószavából: "Ez a könyv a kommunista pártvezetőkről szól, akik megismerték és ápolták a hagyományt, a Horthy kori elit szokásait, és to-vábbadták mindazt, amit ebből az örökségből átmenthettek."

Magáról a K-vonalról, amely a rendszerre jellemző kapcsolati tőke egyik meghatározó jelentőségű intézménye, s egyben a hatalom csúcsán lévőknek és azok belső köreinek (csatlósainak) egyik különösen fontos státusszimbóluma is volt: "Az ötvenes években, ha valakinek az irodájában közvetlen városi vonal volt, az már önmagában is rangot jelentett. A legfelsőbb vezetők irodáit és lakásait emellett "K"-vonallal látták el, amelyen keresztül a vidéki párt-, tanácsi-, vállalati vezetőkkel és a rendőrséggel is kapcsolatot lehetett teremteni." A K-vonalnak persze Budapesten is ugyanilyen szerepe és jelentősége volt. Igen komoly előnyt - a szoros összetartozás garanciáját - jelentett, ha valaki a saját K-vonaláról tudta felhívni a számára éppen fontos elvtársakat.

Korrajz és kórkép. Amikor minden az államé volt, indulásul minden magánvagyont elkoboztak, mire pályázhattak, mit szerezhettek maguknak a mindenható párt felső vezetői és a rendszer kulcsemberei, hogyan működött szoros elvtársi testvériségük, s milyenné tette mindez a rendszerüket.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Gazdasági Ablak, VII. évfolyam, 1. szám, 3. oldal
Innovációs nagydíjra lehet február 6-áig pályázni
"...A Magyar Innovációs Alapítvány huszonegyedik alkalommal meghirdeti a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát..."

Innotéka, II. évf., 2013. február, 3+4+5+6+7. oldal
Nem az akadémiai szék, az új felfedezés a cél!

Innotéka, II. évf., 2013. február, 8. oldal
Jövő épül az Akadémián

Innotéka, II. évf., 2013. február, 9. oldal
Mit ér a mezőgazdaság tudomány nélkül?

Innotéka, II. évf., 2013. február, 18+19+20+21. oldal
Rendszerváltás az innovációs intézményrendszerben
"...2014-2020-ra szóló Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia... A tervezet érthető módon hosszú távú, lelkesítő célokat tűz ki, amivel önmagában nincs is semmi probléma. A legfőbb gond szerintünk abból adódik, hogy amikor ezekhez a célokhoz eszközöket rendel, egyszerűen hiányzik a stratégia erőforrásainak a számszerűsítése. Mert nagyszerű dolog azt olvasni, hogy az évtized végéig a kutatás-fejlesztési ráfordítások a GDP 1,8 százalékára növekednek a jelenlegi 1,2 százalékról, de arra nincs válasz, hogyan fogjuk mindezt elérni..."

Innotéka, II. évf., 2013. február, 48. oldal
Inno-anno

Innotéka Online, 2013. február
A licencdíj nélküli világ

Kossuth rádió, 2013. február 4., hétfő
Ütköző
"...Hónapok óta készül a magyar kormány innovációs stratégiája és hamarosan döntés születik a 70 oldalas dokumentumról, amelynek elemei között szerepel az, hogy minél gyorsabban a gazdaság rendelkezésére álljanak a tudomány eredményei, de az is, hogy külföldi fejlesztő cégek telepedjenek meg Magyarországon... A műsor vendége Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal kül- és belkapcsolati elnökhelyettese; Monszpart Zsolt, az Innovációs Szövetség alelnöke..."

Napi Gazdaság, 2013. február 5., kedd, 1+9+11. oldal
Áremelkedés jöhet a Richternél
"...Érdekesség, hogy az elemzők az üzemi eredmény esetében is csökkenést várnak, ami mögött ugyanakkor a k+f költségek felfutása állhatott, ez viszont akár pozitív is lehet, ismervén a cég két új termékéhez kapcsolódó regisztrációs beadványokat..."

Napi Gazdaság, 2013. február 5., kedd, 5. oldal
A versenyképességhez autonóm egyetemek kellenek
"...Az európai kormányok sokkal többet tehetnének egyetemeik kutatási és oktatási gyakorlatának modernizálása, így az egységes európai gazdaság fellendítése érdekében - állapította meg Jo Ritzen, a holland felsőoktatási intézet professzora, volt oktatási miniszter az Empower European Universities (EEU) szervezet és a maastrichti egyetem UNU-MERIT innováció és technológia kutatócsoportjának közös kutatásában..."

Napi Gazdaság, 2013. február 5., kedd, 1+4+5. oldal
Túlélő üzemmódban az oktatás
Egyetemi autonómia vs. gazdasági versenyképesség
"...Egy nemrég nyilvánosságra hozott nemzetközi tanulmány szerint ugyanakkor azokban az országokban, ahol a felsőoktatási intézmények tényleges autonómiát élveznek, virágzik a nemzetgazdaság, nő a versenyképesség és sikeres innovatív beruházások zajlanak..."

Metropol Országos, 2013. február 5., kedd, 1+7. oldal
Az idegkutatás a sikersztorink
"...Az EU "első számú tudósának" fontos célja, hogy az unióban minden kormánynak legyen az innováció ügyeivel foglalkozó tanácsadója, és ők a döntések meghozatalakor hálózatba szerveződve képviseljék a legfrissebb kutatások által megerősített álláspontot..."

Innoportál.hu, 2013. február 5., kedd
Papp Gergely utazik idén a tudományos versenyek olimpiájára
"...A Magyar Innovációs Szövetség idén Papp Gergelyt nevezte az Intel ISEF-re: a fiatal feltaláló a tavalyi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen fődíjat nyert rezonanciális-tölcsérű neodym hangszórójával. Az audio berendezés nagyobb érzékenységet, jobb hangminőséget, valamint jóval nagyobb hangnyomást biztosít, mint a hagyományos hangszórók..."

Világgazdaság, 2013. február 6., szerda, 12. oldal
Kettős mérce?
"...HA TEHÁT lenne nálunk sok-sok versenyképes vállalkozás, komoly technikai innovációk és stabil profitkilátások, akkor a fellendüléshez valóban csak a pénz hiányozna, amely megolajozná a gazdasági gépezet működését. De sajnos nem ez a helyzet..."

Világgazdaság melléklet, 2013. február 6., szerda, 5. oldal
ÁLLÍTSUK MEG AZ ÖREGEDÉST!
"...TEDx-előadásán a kiemelkedő, eredményes tehetség és az innováció megtalálásáról, annak fenntartásáról, valamint a folyamatban részt vevő vezetők szerepéről beszél majd..."

Világgazdaság melléklet, 2013. február 6., szerda, 8. oldal
ÍGY CSATLAKOZTAK A TED-HEZ A VILÁG LEGNAGYOBB CÉGEI

HVG.hu, 2013. február 6., szerda
"El a kezekkel" - a magyarok is beleszóltak az uniós vitába

Borsod Online, 2013. február 6., szerda
Megkezdődött a 2013-as Meet the Scientist programsorozat
"...Tíz vidéki és budapesti középiskolában tartanak közérthető előadást természettudományok és műszaki tudományok területén dolgozó, korábbi Fulbright-ösztöndíjas kutatók a Meet the Scientist elnevezésű programsorozatban, amely szerdán vette kezdetét a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban..."

Magyarországon.hu, 2013. február 6., szerda
Megkezdődött a Meet the Scientist program
"...Tíz középiskolában tartanak előadást természettudományok és műszaki tudományok területén dolgozó, korábbi Fulbright-ösztöndíjas kutatók a programsorozatban..."

Nyírhír.hu, 2013. február 6., szerda
Megkezdődött a Meet the Scientist program
"...Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere megtiszteltetésnek nevezte, hogy a rendezvénysorozat a kerület iskolájában indul útjára. Kitért arra, hogy a rendezvénysorozat találkozik a kormányzat elképzelésével, miszerint a természettudományos és a mérnökképzés erősítésére van szükség..."

RichPoi.hu, 2013. február 6., szerda
Megkezdődött a 2013-as Meet the Scientist programsorozat
"...Barlay Bence, az első előadásnak helyet adó gimnázium igazgatója kiemelte: az újbudai iskola századik születésnapját ünnepli a 2012/213-as tanévben. "Ez az évforduló egybeesik iskolánkban egyfajta megújulással" - mondta, amelynek keretében kiszélesítik a természettudományos oktatást..."

Kultúrport.hu, 2013. február 6., szerda
Amerikai tanulmányi lehetőségeket népszerűsít
Megkezdődött a 2013-as Meet the Scientist programsorozat

"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Egyesület, az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége és a Külügyminisztérium által szervezett program ünnepélyes nyitóelőadását Iván Kristóf, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának Bolyai János kutatási ösztöndíjas egyetemi docense tartotta..."

ZETApress, 2013. február 6., szerda
Fulbright Újbudán
"...A Villányi úti Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban rendezték meg ma a Meet the scientist program idei nyitórendezvényét. A programot a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indította el. Célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, magyar középiskolások körében..."

Rádió88.hu, 2013. február 6., szerda
Meet the Scientist program
"...Tíz vidéki és budapesti középiskolában tartanak közérthető természettudományos és műszaki előadásokat korábbi Fulbright-ösztöndíjas kutatók a most induló Meet the Scientist programban.
Greiner István, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke elmondta: a sorozat célja, hogy megmutassák a diákoknak, milyen érdekesek a természet- és a mérnöki tudományok és milyen gazdag perspektívája van a kutatóknak..."

Hiradó.hu, 2013. február 6., szerda
Megkezdődött a Meet the Scientist program
"...Tíz vidéki és budapesti középiskolában tartanak közérthető előadást természettudományok és műszaki tudományok területén dolgozó, korábbi Fulbright-ösztöndíjas kutatók a Meet the Scientist elnevezésű programsorozatban. A program szerdán vette kezdetét a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban..."

Napi Gazdaság, 2013. február 7., csütörtök, 1. oldal
Magyarország elszipkázza az it-cégeket Szlovákiából?
"..."Magyarország alacsony adóival csalogatja a szlovák it-üzletágat" címmel jelent meg cikk tegnap a Hospodárske Noviny szlovák gazdasági napilapban. Az írás arra figyelmeztet, hogy az informatikai iparág Szlovákiában tevékenykedő képviselőinek vonzóbb lehet néhány más ország, elsősorban Magyarország, miután a Fico-kormány idén 19-ről 23 százalékra emelte a társasági adót és magasabbak a járulékok is..."

Figyelő, 2013. február 7., csütörtök, 59. oldal
Új vezető a Boschnál

Magyar Narancs, 2013. február 7., csütörtök, 11+12. oldal
A jobbnál is jobb
Változik az uniós támogatások elosztása
"...A vállalkozások termelőkapacitásának bővítésére (gépbeszerzés, informatikai fejlesztés stb.), az innovációra vagy az üzleti, piaci tanácsadásra fordított támogatás eleve ellentmondásos tevékenység, hiszen az nem is nagyon különbözik az unióban amúgy szigorúan tiltott versenytorzító állami támogatástól..."

Magyar Narancs, 2013. február 7., csütörtök, 17. oldal
Kettős kötés
"...A felsőoktatási kerekasztal ülése utáni hivatalos közleményben többek közt ez áll: "Mind az oktatás, mind a kutatás - fejlesztés terén szükségesnek tartja (az MKIK - a szerk.), hogy az egyetemek, főiskolák és a vállalatok - beleértve a kkv-szektort - között a jelenleginél szorosabb, operatív kapcsolat jöjjön létre..."

Magyar Narancs, 2013. február 7., 25+26. oldal
Oszd meg, és uralkodjatok!
Ki volt és mit akart Aaron Swartz (1986-2013)
"...Az internetes innováció fő alakítói ritkán csukják be maguk mögött rendesen, udvariasan az ajtót. Steve Jobs halála alig több mint egy éve a tőzsdepiacokat rázta meg, Aaron Swartz távozása viszont egészen másfajta földindulást váltott ki..."

Metropol Országos, 2013. február 7., csütörtök, 6. oldal
Csökkenhetnek az uniós pénzek
"...Ugyanakkor Rompuy javasolni fogja, hogy a tagállamok bővítsék a kutatási és fejlesztési, illetve az innovációs és oktatási kiadásaikat..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2013. február 7., csütörtök, 3. oldal
Most még más utakon járunk
"...A minőségi oktatás fontosságát számos kutatás, statisztika alátámasztja. Ez garantálja a beruházók számára azt, hogy kiváló szakemberek kerüljenek a munkaerőpiacra..."

Szegedcafé.hu, 2013. február 7., csütörtök
Szegeden is találkozhatunk Fulbright-ösztöndíjas kutatóval
"...Az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban február 13-án, 14 óra 15 perctől Bagyinka Csaba biofizikus, az MTA doktora, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet munkatársa tart előadást..."

Újbuda.hu, 2013. február 7., csütörtök
Legyél te is tudós!
"...A tudós pálya ma nem elég trendi - véli Greiner István a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, aki régóta azon dolgozik, hogy népszerűbbé tegye a természettudományos és műszaki pályát a magyar fiatalok körében. Néhány éve ezért indult el a "Meet the scientist" program is, amely a középiskolákba viszi el az amerikai álmot az Egyesült Államokat megjárt ösztöndíjasokon keresztül..."

Edupress.hu, 2013. február 7., csütörtök
Elindult a Meet the scientist program
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indította el a Meet the scientist programot, melynek nyitórendezvényét a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban rendezték meg február 6-án..."

Innotéka Online, 2013. február 7., csütörtök
A 2013 évi Meet the scientist program nyitórendezvénye
"...Az előadást megelőző sajtótájékoztatón Barlay Bence, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Többek között beszélt a 100 éves középiskola neves diákjairól, valamint híres oktatóiról is, mint például Endrédy Vendelről. Megemlítette, hogy a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium rendelkezett az országban a legmodernebb szertárral, az iskola átadásakor..."

HVG.hu, 2013. február 7., csütörtök
Cséfalvay: a hiánycél miatt nem lesz választási költségvetés

Klubrádió.hu, 2013. február 7., csütörtök
Rózsaszínben látja a világot Cséfalvay

Klubrádió.hu, 2013. február 7., csütörtök
Az a baj, hogy egy célt tűzött ki a kormány

Világgazdaság, 2013. február 8., péntek, 12. oldal
Vállalkozóként más a világ
"...A mai fiatalok többször fognak foglalkozást váltani, mint szüleik egész életükben állást - hangzott el a héten egy startup találkozón. A résztvevők zömmel huszonévesek voltak, akik bátorítást, impulzusokat vártak a már befutott vállalkozásoktól..."

STOP.hu, 2013. február 8., péntek
Herczog Edit: Nem tátonghatnak lyukak az Unió költségvetésén

Népszava Online, 2013. február 8., péntek
Hét évre szóló uniós költségvetés

Index.hu, 2013. február 8., péntek
Jó lett a magyaroknak az EU-s alku

Index.hu, 2013. február 8., péntek
Ezrek panaszkodnak az uniós pénzosztásra

Kárpátinfo.net, 2013. február 8., péntek
Gyűlnek az éhes országok az EU-torta fölött

Metropol.hu, 2013. február 8., péntek
Megújul a magyar-izraeli közös gazdasági bizottság

Hiradó.hu, 2013. február 8., péntek
Elfogadták az EU keretköltségvetést a tagállamok

Infó Rádió, 2013. február 8., péntek
Hírek
"...Varga Éva, az államtitkár sajtófőnöke elmondta: az államtitkár tájékoztatást adott a cégvezetőknek a magyar gazdaságpolitika fő irányairól, valamint a kormány kutatásfejlesztést és innovációt támogató döntéseiről..."

ATV, 2013. február 8., péntek
Híradó
"...Az államtitkár tájékoztatást adott a magyar gazdaságpolitika fő irányairól, valamint a kormány kutatásfejlesztést és innovációt támogató döntéseiről. Szijjártó Péter elmondta, hogy 600 millió dollár az éves kereskedelmi forgalom a két ország között..."

Népszabadság, 2013. február 9., szombat, 21+23. oldal
A hanyatlás holtpontján
"...A globális válság a hozzánk hasonló félperifériás országokat sújtja legerősebben. A kutatás - fejlesztés megvan nélkülünk, az összeszerelő rabszolgamunkára pedig tömegével áll glédában a miénknél olcsóbb munkaerő Ázsiában és Afrikában..."

Észak-Magyarország, 2013. február 9., szombat, 2. oldal
Nem tökéletes, de jó alap
"...A tárgyalásokat értékelve Herman Van Rompuy elmondta: leginkább ahhoz az elvhez ragaszkodott, hogy "nem adhatjuk fel az oktatásba, innovációba és növekedésbe történt befektetéseinket"..."

Kelet-Magyarország, 2013. február 9., szombat, 2. oldal
Nem tökéletes, de jó alap

Hajdú-Bihari Napló, 2013. február 9., szombat, 2. oldal
Megállapodás született
"...A tárgyalásokat értékelve Herman Van Rompuy elmondta: leginkább ahhoz az elvhez ragaszkodott, hogy "nem adhatjuk fel az oktatásba, innovációba és növekedésbe történt befektetéseinket"..."

HVG, 2013. február 9., szombat, 57+58+59+60. oldal
Reményfutam
Kutatóegyetemi kérdőjelek
"...Tízmilliárd forint jut a kutató- és kiemelt felsőoktatási intézményeknek, ez a pénz azonban aligha oldja meg az elbocsátásokra kényszerülő egyetemek problémáit..."

Inforádió.hu, 2013. február 9., szombat
Az uniós pénzekért még sokat kell dolgozni a kormányfő szerint - a nap hírei

Vasárnapi Hírek, 2013. február 10., vasárnap, 17. oldal
Túlélő dobozkánk
"...Épp szerdán lesz egy éve, hogy az Európai Űrügynökség (ESA) vadonatúj Vega hordozórakétája Francia Guyanából a világűrbe juttatta az első magyar fejlesztésű műholdat..."

Világgazdaság, 2013. február 11., hétfő, 8. oldal
Újra tanfolyamot hirdetett a HITA

Világgazdaság, 2013. február 11., hétfő, 16. oldal
Változóban az innovációs világtérkép: Ázsia fölfelé tart?
"...Erőteljes a globális növekedés a kutatás és fejlesztés területén; az ütem mind a kormányzati, mind a magánbefektetések terén sokkal gyorsabb a korábban meghatározó észak-amerikai, európai és japán központokon kívül. Mindazonáltal tévedés lenne, ha a kínai - és általában az ázsiai - innovációs előretörés Európát fenyegető veszélynek tekintenénk. A K+F kiadásokat tekintve a hét világelső - az USA, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Japán, Kína és Dél-Korea - adja a globális költés 71 százalékát. Kína, amely az USA után a második helyezett a listán, annyit költ K+F-re, mint Németország, Franciaország és Olaszország együtt..."

Petőfi Népe, 2013. február 11., hétfő, 5. oldal
Augusztusig van pénz a kasszában
"...A múlt évtől kezdődően a vállalatok nem utalhatják szakképzési támogatásukat a felsőoktatási intézményekhez. Kutatásfejlesztési feladatokra is kevesebb a megbízás, hiszen a vállalatok innovációs alapjából nem támogathatnak bennünket..."

HVG.hu, 2013. február 11., hétfő
Szegedi diák megy az amerikai tudományos versenyre
"...Papp Gergely szegedi középiskolást nevezte a Magyar Innovációs Szövetség az amerikai ifjúsági tudományos világversenyre (ISEF), amelyet Arizona államban rendeznek május 12. és 17. között..."

Világgazdaság Online, 2013. február 11., hétfő
Változóban az innovációs világtérkép: Ázsia fölfelé tart?

Index.hu, 2013. február 11., hétfő
A Prezi a magyarok Nokiája

Élelmiszer Online, 2013. február 11., hétfő
Óriáscég lett, és világsikerré vált a magyar Prezi

Innotéka Online, 2013. február 11., hétfő
Intel ISEF 2013
"...A Magyar Innovációs Szövetség a 2013. évi Intel ISEF-re Papp Gergelyt nevezte, aki a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen "Rezonanciális-tölcsérű neodym hangszóró" című munkájával fődíjban részesült, az EU Fiatal Tudósok Versenyén Pozsonyban pedig elnyerte az egyik legjelentősebb díjat, a Szlovák Szabadalmi Hivatal 2000 eurós különdíját..."

Önkormányzati Sajtószolgálat, 2013. február 11., hétfő
Szegedi diák az amerikai tudományos versenyen
"...Az Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) elnevezésű verseny a tudományos és műszaki versenyek olimpiája. A többlépcsős selejtezők alapján mintegy 1500 középiskolás fiatalt hívnak meg a rendezvényre az Egyesült Államokból és további 70 országból..."

Zipp.hu, 2013. február 11., hétfő
Szegedi diák megy az amerikai tudományos versenyre

Propeller.hu, 2013. február 11., hétfő
Magyar diák tarolhatja le Arizonát
"...Papp Gergely szegedi középiskolást nevezte a Magyar Innovációs Szövetség az amerikai ifjúsági tudományos világversenyre (ISEF), amelyet Arizona államban rendeznek május 12. és 17. között..."

PécsiNapilap.hu, 2013. február 11., hétfő
Szegedi diák megy az amerikai tudományos versenyre

InfoVilág.hu, 2013. február 11., hétfő
Intel ISEF 2013: Papp Gergely képviseli hazánkat
"...A Magyar Innovációs Szövetség a 2013. évi Intel ISEF-re Papp Gergelyt nevezte, aki a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen "Rezonanciális-tölcsérű neodym hangszóró" című munkájával fődíjban részesült..."

Szeged.hu, 2013. február 11., hétfő
Szegedi diák az amerikai tudományos versenyen

Hír6.hu, 2013. február 11., hétfő
Világversenyen mutathatja be hangszóróját a szegedi diák
"...Papp Gergely szegedi középiskolást nevezte a Magyar Innovációs Szövetség az amerikai ifjúsági tudományos világversenyre (ISEF), amelyet Arizona államban rendeznek május 12. és 17. között..."

Népszava Online, 2013. február 11., hétfő
Bajnai: a végén egy kicsit szépített a kormány

Menedzsment Fórum, 2013. február 11., hétfő
FAZ: a Prezi több mint 100 millió dollárt érhet

GazdaságiRádió.hu, 2013. február 11., hétfő
Kép mentése másként; több mint 100 millió dollárt érhet a Prezi

Webrádió.hu, 2013. február 11., hétfő
Szegedi diák megy az amerikai tudományos versenyre

Hiradó.hu, 2013. február 11., hétfő
Szegedi diák megy az amerikai tudományos versenyre
"...Papp Gergely szegedi középiskolást nevezte a Magyar Innovációs Szövetség az amerikai ifjúsági tudományos világversenyre (ISEF), amelyet Arizona államban rendeznek május 12. és 17. között..."

Metropol, 2013. február 12., kedd, 3. oldal
Tarlós István a Puli irányítóközpontjában
Holdprojekt. A csapat tagjai Budapestről irányítják a sivatagba szállított holdjárót

Metropol, 2013. február 12., kedd, 8-9. oldal
Agrár- és informatikusképzés: a felsőoktatási paletta két végét képviselik ma hazánkban
Lehetőségek. IT-szakemberből kevés van, az agráriumban szűkösek a lehetőségek
"...A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának dékánhelyettesétől azt is megtudtuk... Az egyetemünkön több K+F központ is működik, melyek céges igényeket szolgálnak ki. Emellett a kooperációs képzésekben részt vevő hallgatók már diákéveik alatt hosszabb időt tölthetnek el egy-egy vállalatnál gyakornokként..."

Délmagyarország, 2013. február 12., kedd, 5. oldal
Szegedi diák az amerikai műszaki olimpián
"...Papp Gergely szegedi ötödéves elektrotechnikust nevezte a Magyar Innovációs Szövetség az amerikai ifjúsági tudományos világversenyre, amelyet Arizona államban rendeznek május 12. és 17. között..."

IT-Bridge, 2013. február 12., kedd, 12. oldal
Egy éve
"...Három hónapra tervezték, de már egy éve működik (tavaly február 12-én lőtték fel) az első, magyar, teljes műhold. Természetesen már készül a Masat-2 is..."

IT-Bridge, 2013. február 12., kedd, 22+23. oldal
Üzletemberek a startupvilágban
"...Úgy tűnik, komoly esély nyílt arra, hogy több ötletből váljon sikeres vállalkozás. Ami eddig történt: számtalan jó projekt jött létre, ígéretes ötlet lendült túl a kezdeti fázison, lelkes csapat kóstolt bele a startup-szemléletbe..."

Délmagyar.hu, 2013. február 12., kedd
Szegedi diák az amerikai műszaki olimpián
"...Felülmúlhatatlan élmény, hogy kijutottam az amerikai versenyre. Már az is óriási dolog volt, hogy Pozsonyban én képviselhettem Magyarországot. Elhatároztam, hogy jól megtanulok angolul, most is ezen dolgozom - mondta lapunknak Gergely, aki ezúttal jobban "ráfekszik" a tudományos munkára is..."

Szegedma.hu, 2013. február 12., kedd
A Ságvári gimnáziumban népszerűsítik a természettudományokat
"...A rendezvényt Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatója nyitja meg. Bemutatkozik egy fiatal feltaláló is, Papp Gergely - a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézményének diákja -, akit a MISZ benevezett az idei tudományos, műszaki versenyek olimpiájára, melyet Arizonában rendeznek..."

Eletro-net, 2013. február 12., kedd
Hangszóróval indul a magyar versenyző a fiatalok műszaki olimpiáján
"...Papp Gergelyt nevezte a Magyar Innovációs Szövetség a május 12-17. között Phoenixben, Arizona államban megrendezésre kerülő Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) versenyre, mely a tudományos, műszaki versenyek olimpiája..."

National Geographic Magyarország, 2013. február 12., kedd
Újítás a hangszórók világában
"...Papp Gergely a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézményének diákja. A 21. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyen Rezonanciális-tölcsérű neodym hangszóró című munkájával fődíjban részesült, az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén Pozsonyban pedig elnyerte a Szlovák Szabadalmi Hivatal különdíját..."

MNO.hu, 2013. február 12., kedd
Orbán: Ez nagyon komoly lehetőség

Hajdú Online, 2013. február 12., kedd
Jó üzenet a kiváló és kutatóegyetemi cím

HVG.hu, 2013. február 12., kedd
Erre költi a kiemelt státusszal járó pénzt a Debreceni Egyetem

Menedzsment Fórum, 2013. február 12., kedd
Cséfalvay: intelligens rendszereket épít ki Magyarország

Arcátlan.com, 2013. február 12., kedd
A Magyar Innovációs Szövetség közleménye
"...A Magyar Innovációs Szövetség a 2013. évi Intel ISEF-re Papp Gergelyt nevezte, aki a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen "Rezonanciális-tölcsérű neodym hangszóró" című munkájával fődíjban részesült, az EU Fiatal Tudósok Versenyén Pozsonyban pedig elnyerte az egyik legjelentősebb díjat, a Szlovák Szabadalmi Hivatal 2000 eurós különdíját..."

News4business.hu, 2013. február 12., kedd
MTI: A Magyar Innovációs Szövetség közleménye
"...Phoenixben, Arizona államban rendezik meg idén májusban az Intel International Science and Engineering Fair c. versenyt, mely a tudományos, műszaki versenyek olimpiája..."

Edupress.hu, 2013. február 12., kedd
Magyar diák is részt vesz a tudományos versenyek olimpiáján
"...A Magyar Innovációs Szövetség Papp Gergelyt nevezte a megméretésre..."

Echo TV, 2013. február 12., kedd
Fejlesztés és fejlődés
"...Innováció, fejlesztés és kutatás fontossága. - Deme Gáborral, a Magyar Innovációs Szövetség alelnökével és Farkas Józseffel, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagjával..."

Újbuda, 2013. február 13., szerda, 3. oldal
Legyél te is Tudós!
"...A tudós pálya ma nem elég trendi - véli Greiner István, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) alelnöke, aki régóta azon dolgozik, hogy népszerűbbé tegye a természettudományos és műszaki pályát a magyar fiatalok körében. Néhány éve indult el a "Meet the scientist" program is, amely a középiskolákba viszi el az amerikai álmot az Egyesült Államokat megjárt ösztöndíjasokon keresztül..."

Metropol, 2013. február 13., szerda, 19. oldal
Kutatás
"...Az energiaellátó és -hasznosító rendszerek korszerűsítésének lehetőségét kutatja a Pannon Egyetem az Új Széchenyi Terv mintegy 800 millió forintos támogatásával az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásában..."

Napi Gazdaság, 2013. február 13., szerda, 2. oldal
Az importfüggőséget csökkentené az ásványvagyon cselekvési terv
"...Véleményezhető a hazai ásványvagyon hasznosításának cselekvési terve, a nemzeti energiastratégiához kapcsolódó tematikus dokumentum egyik alapvetése, hogy Magyarország energiahordozókban nem szegény ország..."

Népszava, 2013. február 13., szerda, 5. oldal
Innovatív gazdaság a cél
Energiapolitikai kérdésekről is egyeztetett az ellenzék

Világgazdaság, 2013. február 13., szerda, 4. oldal
A Szolnoki Főiskola a piacra képez
EGYÜTTMŰKÖDÉS Kizárólag a kereslet és kínálat mechanizmusaira bízni az oktatást azonban nem érdemes
"...Oktatás nélkül nincs fejlődő és hosszú távon fenntartható termelés szolgáltatás - legalábbis Túróczi Imre, a jelentős forrásmegvonással sújtott Szolnoki Főiskola rektora szerint..."

Népszabadság, 2013. február 13., szerda, 9. oldal
Igazítani a kiigazításon
"...A számos gyenge tényező közé sorolta az intézményi stabilitás kérdését, a szabályozási környezetet, a hitelezés lassulását, a munkapiacok továbbra sem kellő rugalmasságát, az innovációs képességet..."

Új Néplap, 2013. február 13., szerda, 5. oldal
A Szolnoki Főiskola a piacra képez

Fejér Megyei Hírlap, 2013. február 13., szerda, 13. oldal
Tervek az innovációs klubban

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. február 13., szerda, 13. oldal
Tervek az innovációs klubban

Hajdú-Bihari Napló, 2013. február 13., szerda, 8. oldal
Jó üzenet a kiváló és kutatóegyetemi cím

Heves Megyei Hírlap, 2013. február 13., szerda, 3. oldal
Együttműködne a kamara és a Miskolci Egyetem
"...A két szervezet az oktatásban és az innovációban szeretné szorosabbra fűzni kapcsolatát..."

Médiainfo.hu, 2013. február 13., szerda
100 millió dollárt érhet a Prezi

Szegedma.hu, 2013. február 13., szerda
Robbantottak és gázokat inhaláltak a Ságvári gimnáziumban
"...A természettudományokat népszerűsítő “Meet the scientist" előadássorozat ezúttal a szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium diákjaihoz látogatott el..."

Hajdú Online, 2013. február 13., szerda
Vidéken folytatódott a Meet the Scientist programsorozat
"...A rendezvénysorozat első vidéki helyszínén, a szegedi Ságvári gimnáziumban Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) regionális igazgatója elmondta, a programot a MISZ, a Magyar Fulbright Bizottság és az USA nagykövetsége indította el 2010 őszén azzal a szándékkal, hogy a diákok a tantermitől eltérő körülmények között is találkozhassanak a tudománnyal..."

Szegedcafé.hu, 2013. február 13., szerda
Meet the Scientist: a káosz nem rendetlenség
"...Az idei tudományos, műszaki versenyek olimpiáján hazánkat képviselő Papp Gergely is részt vett a Meet the scientist elnevezésű program szegedi nyitóelőadásán, amelyet Bagyinka Csaba a MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának munkatársa tartott az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumában szerda délután..."

SzegedTv.hu, 2013. február 13., szerda
A természet- és műszaki tudományok népszerűsítése
"...A programot, a világon elsőként Magyarországon, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége és az USA Külügyminisztériuma indította el kísérleti jelleggel. Eddig 30 középiskolából csaknem 2500 diák vett részt az előadásokon..."

Délmagyar.hu, 2013. február 13., szerda
Hogyan lesz csíkos a zebra?
"...Rend és rendezetlenség a természetben címmel tartott vetítéses előadást Bagyinka Csaba, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója. Arra próbált magyarázatot adni fotókkal, videókkal, elemzésekkel, hogyan lesz csíkos a zebra és pöttyös a katica..."

Innoportál.hu, 2013. február 13., szerda
Vidéken folytatódott a Meet the Scientist programsorozat
"...Folytatódik a műszaki és természettudományokat népszerűsítő Meet the Scientist (Találkozz a természettudóssal) programsorozat, amely előadásain a középiskolások egykori Fulbright-ösztöndíjas kutatókkal és szakterületükkel ismerkedhetnek meg..."

Magyar Nemzet, 2013. február 14., csütörtök, 8. oldal
Obama gazdasági receptje
"...Állami beavatkozást és munkahelyteremtést sürget az amerikai elnök
A csúcstechnológiájú ipar fejlődésének érdekében az elnök három új ipari innovációs intézet beindítását jelentette be, valamint hangsúlyozta a megújulóenergia-források alkalmazásának fontosságát..."

Napi Gazdaság, 2013. február 14., csütörtök, 2. oldal
Segítséget kapnak a startup cégek
"...Startup vállalkozásoknak szóló üzleti és technológiai fejlesztő programot jelentett be az iCatapult üzleti és technológiai fejlesztő központ. A cél, hogy a hazai induló technológiai vállalkozások sikeresen lépjenek ki a nemzetközi piacra..."

Figyelő, 2013. február 14., csütörtök, 53. oldal
Tesztelik a magyar holdjárót
"...A Puli Space Technologies Kft. a 30 millió dolláros összdíjazású Google Lunar X Prize-ra jelentkezett, és a versenykiírás szerint 2015 végéig kell működő járművet égi szomszédunkra juttatni..."

Heti Válasz, 2013. február 14., csütörtök, 31. oldal
Új konzervatív modellek
"...a jóléti állam reformjával érték el: sikeres nyugdíjreformot, oktatási és egészségügyi reformot hajtottak végre. Közben növelték az innovációs rendszer hatékonyságát. A nagy skandináv vállalatok a globális versenyben kicsivé váltak, de közben tömegével alakultak kis innovatív cégek, melyek globális rést találtak maguknak..."

Heti Válasz, 2013. február 14., csütörtök, 33. oldal
Kutatásokra költött a Richter
"...Tavaly 50,49 milliárd forint konszolidált adózott eredményt ért el a Richter... A kutatás-fejlesztésre tavaly közel 39 milliárd forintot fordított a társaság, ez az összeg 35 százalékkal magasabb a 2011-eshez képest. A kutatási tevékenység eredményeképp a cég 2012-ben vezette be a piacra a méhmióma kezelésére kifejlesztett..."

Magyar Narancs, 2013. február 14., csütörtök, 18+19+20+21. oldal
Elvonási tünetek
Újabb két téveszme a felsőoktatásról
1. "Spórolni kell a felsőoktatáson: az állami pénzt magánpénzzel kell helyettesíteni."
"...Amellett, hogy 2011-ben eltörölték a szakképzési támogatást és az innovációs járulékot, évről évre látványosan olvadt le a költségvetés Egyetemek és főiskolák c. fejezetében szereplő összeg is..."

Délmagyarország, 2013. február 14., csütörtök, 7. oldal
Hogyan lesz csíkos a zebra?
"...Eddig közel 2500 diák hallgatta az előadásokat szerte az országban, idén tavasszal 10 iskolát céloznak meg. Bemutatkozott Papp Gergely, az SZMKKSZI Gábor Dénes Tagintézményének ötödéves diákja..."

Napi Online, 2013. február 14., csütörtök
Ötletszegények a magyar kiscégek - ezért nincs befektető?
"...a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA), a Magyar Innovációs Szövetség és az M27 Absolvo az "Innováció finanszírozása" elnevezésű konferenciáján... Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke. Az innovációt tekintve hazánk a középmezőny végén tartózkodik az európai rangsorban, pedig a legtöbb mutatók tekintetében az átlaghoz közelítünk, azonban a kis és középvállalati szektor eredményeit tekintve jelentős a lemaradása az országnak..."

MNO.hu, 2013. február 14., csütörtök
Innováció: több mint 400 milliárdot pumpálnak bele

Népszava.hu, 2013. február 14., csütörtök
Francia cégek vezetőivel tárgyalt Szijjártó

Ma.hu, 2013. február 14., csütörtök
Mentorprogramot indított a Nemzeti Innovációs Hivatal

Ma.hu, 2013. február 14., csütörtök
Cséfalvay: a következő 7 évben legalább 410 milliárd jut innovációra

Portfolio.hu, 2013. február 14., csütörtök
Százmilliárdok jutnak majd itthon az innováció támogatására

HVG.hu, 2013. február 14., csütörtök
Startupok: hat magyar innováció a HiTechTesten

InfoRádió.hu, 2013. február 14., csütörtök
Ennyi jut innovációra az uniós költségvetésből

Hiradó.hu, 2013. február 14., csütörtök
Mentorprogramot indított a Nemzeti Innovációs Hivatal

Hiradó.hu, 2013. február 14., csütörtök
Cséfalvay: legalább 410 milliárd forint jut innovációra

Gazdasági Rádió, 2013. február 14., csütörtök
Hírek
"...Az Európai Unió következő hétéves költségvetéséből legalább 410 milliárd forintnyi támogatás jut Magyarországon az innováció és kutatás - fejlesztés közvetlen támogatására - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért felelős államtitkára..."

InfoRádió, 2013. február 14., csütörtök
Nemzeti Innovációs Hivatal: innovatív kezdő vállalkozások mentori rendszerét indították el

InfoRádió, 2013. február 14., csütörtök
Hírek
"...Legalább 410 milliárd forintnyi támogatás jut Magyarországon az innováció és kutatás - fejlesztés közvetlen támogatására a következő hét éves uniós költségvetésből..."

Lánchíd Rádió, 2013. február 14., csütörtök
Riport
"...Mentorprogramot indított a Nemzeti Innovációs Hivatal a fiatal innovatív vállalkozások fejlődésének elősegítésére.

ATV, 2013. február 14., csütörtök
Híradó
"...Az eddig megalkotott hangszóróknál sokkal alacsonyabb és sokkal magasabb hangtartományra képes az a hangszóró, amelyet egy 20 éves szegedi fiú, Papp Gergely álmodott és alkotott meg. A szabadalmaztatott találmányát teljesen az általa kitalált, vagy tovább fejlesztett alkatrészekből építette meg. A hangszóró annyira egyedi és annyira rendkívüli, hogy a Magyar Innovációs Szövetség a májusban Arizonában megrendezésre kerülő világversenyre Gergőt és találmányát nevezte és ő képviselheti Magyarországot..."

Magyar Hírlap, 2013. február 15., péntek, 10. oldal
Fejlesztés és fejlődés lehetősége cégeknek mentorok segítségével

Világgazdaság, 2013. február 15., péntek, 7. oldal
Mentorok segítik a vállalkozásokat
Start Egyre többen érdeklődnek az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások iránt
"...Valóban sikeres vállalkozásokat szeretne nevelni a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH), ennek elérésére indította el mentorálási programját... a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia egyik célkitűzéséhez kapcsolódik, amely ezer új innovatív vállalkozás életre segítésével és megerősítésével számol 2020-ra Magyarországon..."

Világgazdaság, 2013. február 15., péntek, 16. oldal
Nyertünk vagy vesztettünk az új EU-büdzsével?
"...beindulhatnak a közlekedési és energiahálózatokat összekötő új projektek, létrejön az ifjúsági munkanélküliség visszaszorítását célzó kezdeményezés, több forrás jut innovációra és oktatásra..."

Napi Gazdaság, 2013. február 15., péntek, 7. oldal
Építőipari tudásközpont nyílt Budapesten
"...Párizs és Bécs után Budapesten is építőipari innovációs tudásközpontot nyitott 13, az építőanyag-ipar területén működő magyarországi cég..."

Népszava, 2013. február 15., péntek, 4. oldal
Skandináv sikerekről vizionál Matolcsy
"...Az új konzervatív modell kisebb állami újraelosztással, alacsonyabb adókkal, kisebb államadóssággal és költségvetési deficittel működik, miközben megtartja a magas versenyképességet, az erős társadalmi tőkét, a nők teljes foglalkoztatását, a magas színvonalú oktatást és erős innovációt..."

Népszabadság, 2013. február 15., péntek, 12. oldal
A jövő költségvetése
"...A kiemelt fontosságú kezdeményezések, például a hallgatók és tanárok számára kidolgozott csereprogram, az "Erasmus mindenkinek" vagy a kontinens legnagyobb kutatási és innovációs programja, a "Horizont 2020" költségvetése is emelkedik..."

Délmagyarország, 2013. február 15., péntek, 6. oldal
Magyar-szerb együttműködés
"...Dr. Feketéné dr. Fényi Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője sajtótájékoztatón elmondta: a két ország a gyógyszeripar, az orvosi műszerek gyártása, a kutatás, fejlesztés területén működik együtt a jövőben..."

Kisalföld, 2013. február 15., péntek, 3. oldal
Mentorprogram
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) mentorprogramot indított fiatal innovatív vállalkozások fejlődésének elősegítésére - jelentette be Deák Csaba, a NIH stratégiai elnökhelyettese csütörtökön, Budapesten..."

Új Dunántúli Napló, 2013. február 15., péntek, 13. oldal
Új információs csatorna segíti az innovációk érvényesülését

Vas Népe, 2013. február 15., péntek, 6. oldal
Újabb forrás és tanácsadás

Napló, 2013. február 15., péntek, 6. oldal
Egyetem főiskolával társulna
"...Az elmúlt esztendő végén a bajai Eötvös József Főiskola szenátusa szándéknyilatkozatot fogadott el a veszprémi székhelyű Pannon Egyetemhez való csatlakozásról..."

Tolnai Népújság, 2013. február 15., péntek, 5. oldal
Minden, ami megtudható az innovációról

Propeller.hu, 2013. február 15., péntek
Magyar csodatalálmány tarolhat Amerikában
"...A hangszóró annyira egyedi és annyira rendkívüli, hogy a Magyar Innovációs Szövetség a májusban, Arizonában megrendezésre kerülő világversenyre Gergőt és találmányát nevezte és ő képviselheti Magyarországot..."

Promenad.hu, 2013. február 15., péntek
Magyar csodatalálmány tarolhat Amerikában - Videóval!
"...Az eddig megalkotott hangszóróknál sokkal alacsonyabb és sokkal magasabb hangtartományra képes az a hangszóró, amelyet egy 20 éves szegedi fiú, Papp Gergely álmodott és alkotott meg. A szabadalmaztatott találmányát teljesen az általa kitalált, vagy tovább fejlesztett alkatrészekből építette meg..."

Piac&Profit Online, 2013. február 15., péntek
Hiányoznak az újító hazai cégek - Pénz lenne az ötletekre
Innováció: jelentős elmaradások a kkv-knál
"...A forrásra, az innováció finanszírozására ezen a területen különösen nagy szükség lenne. Miként azt Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke az eseményen ismertette..."

Piac&Profit Online, 2013. február 15., péntek
Innováció: a régió lemaradt az élenjáróktól

Piac&Profit Online, 2013. február 15., péntek
Mentorprogram fiatal vállalkozásoknak

Ma.hu, 2013. február 15., péntek
Stratégiai megállapodást kötött a kormány és a National Instruments

Délmagyar.hu, 2013. február 15., péntek
Stratégiai megállapodást kötött a kormány a National Instruments vállalattal

Népszava.hu, 2013. február 15., péntek
Skandináv sikerekről vizionál Matolcsy

Portfolio.hu, 2013. február 15., péntek
Már készíti az újabb nagy programját a kormány

Stop.hu, 2013. február 15., péntek
410 milliárdot költhetünk kutatás-fejlesztésre

Index.hu, 2013. február 15., péntek
A vállalatok is kivonulhatnak a felsőoktatásból

Inno-Hír, 2013. február 15., péntek
Szegedi diák megy az amerikai tudományos versenyre
"...Papp Gergely szegedi középiskolást nevezte a Magyar Innovációs Szövetség az amerikai ifjúsági tudományos világversenyre (ISEF), amelyet Arizona Államban rendeznek május 12. és 17. között..."

Bankweb.hu, 2013. február 15., péntek
Kell az innováció
"...Jelenleg uniós viszonylatban közepes szintű innovátorok vagyunk, tehát van lehetőség a fejlődésre." - mondta Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, a Szegedi Tudományegyetem rektora, aki úgy látja, a KKV-k innovációjának fejlesztése kulcsszerepet jelenthet a válságból való kilábalásához..."

Figyelő Online, 2013. február 15., péntek
Stratégiai megállapodást kötött a kormány és a National Instruments

HVG.hu, 2013. február 15., péntek
Megkötötte 15. stratégiai megállapodását a kormány

HVG.hu, 2013. február 15., péntek
Intelligencióval az innovációkért

EchoTv.hu, 2013. február 15., péntek
Magyar csodatalálmány tarolhat Amerikában
"...A szabadalmaztatott találmányát teljesen az általa kitalált, vagy tovább fejlesztett alkatrészekből építette meg. A hangszóró annyira egyedi és annyira rendkívüli, hogy a Magyar Innovációs Szövetség a májusban Arizonában megrendezésre kerülő világversenyre Gergőt és találmányát nevezte és ő képviselheti Magyarországot..."

InfoRádió.hu, 2013. február 15., péntek
Stratégiai megállapodást kötött a kormány és a National Instruments

GazdaságiRádió.hu, 2013. február 15., péntek
Stabil környezetet ígért a kormány új stratégiai partnerének

Lánchíd Rádió, 2013. február 15., péntek
Lánchíd Rádió hírek
"...Stratégiai megállapodást kötött a kormány és a National Instruments Hungary Kft..."

Gazdasági Rádió, 2013. február 15., péntek
Hírek
"...A magyar kormány tizenötödikként a National Instruments vállalattal kötött stratégiai megállapodást..."

Gazdasági Rádió, 2013. február 15., péntek
Hírek
"...Mentor programot indított fiatal innovatív vállalkozások támogatására a Nemzeti Innovációs Hivatal..."

Magyar Hírlap, 2013. február 16., szombat, 2. oldal
A kabinet helyett az élet alakít
"...A rektoroktól azt hallani, súlyos elvonásokat szenvedtek el az intézmények az utóbbi években... Klinghammer István... ötvenhétmilliárd forint jut célzott támogatásokra, s további tízmilliárdot fordít a kormány kiválósági alapon kutatási feladatokra..."

Magyar Hírlap, 2013. február 16., szombat, 7. oldal
Alakul a reformprogram
A leendő felsőoktatási államtitkár lapunknak azt mondta, olyan morális kérdésben, mint a hallgatói szerződés, nem dönthet az unió
"...2013. évi aktualizált Nemzeti Reform Programot... további intézkedések előkészítését írja elő a dokumentum a kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások növelésének, a szegénység visszaszorításának, a közigazgatás korszerűsítésének területén is..."

Magyar Hírlap, 2013. február 16., szombat, 9. oldal
A National Instruments is a kormány partnere
"...Tizenötödikként a mérés- és irányításautomatizálás területén piacvezető National Instruments (NI) vállalattal kötött stratégiai megállapodást a kormány. A partnerségi szerződést az NI Hungary Kft. debreceni székhelyén írta alá tegnap Cséfalvay Zoltán, a gazdasági tárca államtitkára és Ábrahám László, az NI Hungary Kft. ügyvezetője..."

Magyar Nemzet, 2013. február 16., szombat, 11. oldal
Stratégiai megállapodás Debrecenben

Népszabadság, 2013. február 16., szombat, 10. oldal
Üzembejárás és együttműködés

Népszava, 2013. február 16., szombat, 5. oldal
Újabb "jó multikat" avat a kormány

Hajdú-Bihari Napló, 2013. február 16., szombat, 7. oldal
Amerikai vendég a cívisvárosban
"...A nagykövet lát potenciált a gazdasági kapcsolatok bővítésére, úgy véli, van hajlandóság innovációra, kreativitásra..."

Hajdú-Bihari Napló, 2013. február 16., szombat, 6. oldal
Tudomány és fejlesztés minden érdeklődőnek

Infó Rádió, 2013. február 16., szombat
Hírek
"...Stratégiai megállapodást kötött a mérés- és irányítás-automatizálás területén piacvezető National Instruments Hungary Kft-vel a kormány..."

Infó Rádió, 2013. február 16., szombat
Hírek
"...Legalább 410 milliárd forintnyi támogatás jut Magyarországon az innováció és kutatás - fejlesztés közvetlen támogatására a következő hét éves uniós költségvetésből..."

PrímHírek.hu, 2013. február 16., szombat
HITA: virtuális híd kötötte össze Párizst és Budapestet

Piac&Profit Online, 2013. február 16., szombat
Innováció: a régió lemaradt az élenjáróktól

Metropol.hu, 2013. február 16., szombat
Stratégiai megállapodást kötött a kormány és a National Instruments

Délmagyar.hu, 2013. február 17., vasárnap
Magyar-szerb együttműködés Hódmezővásárhelyen

TVszombathely.hu, 2013. február 17., vasárnap
Szombathelyi diák az idei Ifjúsági Bolyai Pályázat egyik díjazottja
"...Mérő László, a Bolyai Gimnázium végzős tanulója az idegrendszer működésével kapcsolatos informatikai kutatásával nyerte el a rangos elismerést..."

EchoTV, 2013. február 17., vasárnap
Fejlesztés és Fejlődés
"...Deme Gábor és Farkas József (Magyar Innovációs Szövetség) Téma: Milyen fontos az innováció, a kutatás? Az innováció szükséges és elkerülhetetlen. Milyen fontos a fejlesztés?..."

Világgazdaság, 2013. február 18., hétfő, 3. oldal
Mérnökkarokat támogat a Grundfos

Világgazdaság, 2013. február 18., hétfő, 4. oldal
Az innovációé a jövő a régióban
Befektetőbarát környezetet és átlátható pályázati rendszert szeretne az AmCham
"...A versenyképesség érdekében prioritást kell biztosítani a kutatás-fejlesztésnek és innovációnak (k+f+i), az európai uniós forrásokat célszerű erre fordítani 2014-től, miután az előirányzott közösségi keret nem emelkedik a várt mértékben - közölte Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) "Innováció - egyedül nem megy" címmel szervezett kerekasztal-beszélgetésén..."

Világgazdaság, 2013. február 18., hétfő, 4. oldal
Fontos a hatékony iparjogvédelem
Június végéig lehet kérni támogatást az oltalomszerzéshez
"...Egy-egy kutatás-fejlesztési (k+f) projekt eredménye szerencsés esetben olyan szellemi alkotás, amely megfelelő jogi védelméről is gondoskodni kell - véli Németh Gábor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) illetékes főoszályvezetője..."

Világgazdaság, 2013. február 18., hétfő, 4. oldal
Ismét lehet pályázni a DHL innovációs díjra

Világgazdaság, 2013. február 18., hétfő, 4. oldal
IPARJOG_12 pályázat
"...Az Új Széchenyi Tervben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. november 9-én meghirdette az IPARJOG_ 12 pályázatot, amelynek keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzéséhez és fenntartásához..."

Világgazdaság, 2013. február 18., hétfő, 5. oldal
Európai innovatív vállalkozások: Magyarország az utolsó harmadban
"...Felmérés Németországban (79,3), Luxemburgban (68,1) és Belgiumban (60,9) van a legtöbb innovatív vállalkozás Európában, s 60 százalék körüli mutatójával alig marad le tőlük Írország, Portugália és Svédország. Az ipar és a szolgáltatások terén Magyarországon 31,1 százalékos az innovatív vállalkozások aránya..."

Nyernek a magyar kutatók, Világgazdaság, 2013. február 18., hétfő, 5. oldal
Növelni kell az új EU-tagok versenyképességét
"...Csodaszámba megy, hogy 44 magyar, zömében fiatal tudós nyert támogatást az Európai Kutatási Tanácstól, ez rekord a térségben - nyilatkozta lapunknak Kroó Norbert, a nagy tekintélyű tudományos testület tagja..."

Világgazdaság, 2013. február 18., hétfő, 5. oldal
Új program vállalkozóknak
Mentorálás Segíti az innovatív cégeket a NIH

Világgazdaság, 2013. február 18., hétfő, 5. oldal
C3 Atelier: építőipari tudásközpont Budapesten

Világgazdaság, 2013. február 18., hétfő, 5. oldal
Működő pénz kell a sikerhez
"...A vállalkozások fejlesztéseinek legjobb értékmérője a tőkevonzó képesség és a munkahelyteremtés. Az előbbi nem csak a kutatás-fejlesztési, hanem konkrétan az innovatív potenciált és piacképességet is minősíti..."

Kelet-Magyarország, 2013. február 18., hétfő, 14. oldal
Innovációs délutánok kezdődnek el a főiskolán

Hajdú-Bihari Napló, 2013. február 18., hétfő, 7. oldal
Nálunk is ingyenesek lettek
"...A hallgatók, tanárok, kutatók akár a budapesti IBM központban is kipróbálhatják a tesztkörnyezeteket. "Az innováció ma az egyetemeken és a köréjük szerveződő tudásközpontokban születik, kitűnő kutatók, jól képzett szakemberek, tehetséges hallgatók munkája eredményeként, Academic Initiatives programunkkal őket igyekszünk segíteni"..."

EuroAstra.hu, 2013. február 18., hétfő
Techinnov 2013 - Virtuális híd Párizs és Budapest között

Piac&Profit Online, 2013. február 18., hétfő
A cégek több mint fele már bővítést tervez az idén a világban
"...Magyarország az innovációt tekintve az alsó-közép mezőnybe tartozik Európában. A kis- és közepes vállalkozásoknál azonban jelentős elmaradások vannak, jó eredményeket a jellemzően külföldi tulajdonú nagyvállalatoknál tudunk felmutatni - mondta el Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke egy az innováció hazai finanszírozásáról szóló konferencián..."

Várható események

A kockázatvállalás és az új vállalkozások előmozdítása

A BPM GOSPEL projekt kapcsán a Magyar Közgazdasági Társaság és az Amerikai Kereskedelmi Kamara közreműködésével "A kockázatvállalás és az új vállalkozások előmozdítása - az innovációs és vállalatirányítási készségek fejlesztésével" címmel konferenciát szervez Dr. Roóz József, rektor emeritus és Iványos János, BPM-GOSPEL projekt-koordinátor.

Időpont: 2013. február 25., hétfő
Helyszín: Budapesti Gazdasági Főiskola Lotz-terme (1055 Budapest, Markó utca 29-31.)

Tervezett program:

9.15 - 9.30 Köszöntő
Dr. Éva Sándorné Kriszt Éva, BGF rektora
9.30 - 10.00 Vitaindító előadás: Innovációs kihívások Magyarországon
Dr. Deák Csaba, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökhelyettese
10.00 - 10.40 Európai szintű megközelítés a tudás-háromszög (kutatás, oktatás és vállalkozás) lehetőségeinek kiaknázására a vállalkozási készségek fejlesztéséhez
Tim Mertens, Deputy Head of Unit Resources at the European Institute of Innovation and Technology
10.40 - 11.20 Az üzleti igényeket megcélzó képzési és minősítési programok támogatása
Michael Reiner, President of the European Certification and Qualification Association
11.20 - 11.40 Kávészünet
11.40 - 12.20 Az innovációs javaslatokkal kapcsolatos szakértelem az igazgatósági szintű döntések meghozatalához
Dr. Kazár Péter, AMCHAM Hungary, Governance, Integrity and Entrepreneurship Committee
12.20 - 13.00 Az irányítási képesesség fejlesztése az innovatív szervezetek üzleti sikerességének támogatására
Iványos János, BPM-GOSPEL projekt koordinátor
13.00 - 13.40 Ebédszünet
13.40 - 14.20 ECQA által minősített "Innovation Manager" képzések és tanúsítások
Martin Neumann, Manager Innovation Services at Kolbenschmidt Pierburg AG
14.20 - 15.00 Informatikai eszközök az innovációs és vállalatirányítási folyamatok támogatására és felmérésére
Dr. Oliver Hammrich, Method Park AG and Emmanouil Thalassinos, ISCN Group
15.00 - A konferencia zárása

A konferencia angol nyelvű (tolmácsolás nélkül).
További információ és regisztráció: www.conference2013.ia-manager.org

ELTE Innovációs Nap 2013

Tagintézményünk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központja ELTE Innovációs Nap 2013 címmel konferenciát szervez, melynek célja az egyetemen keletkezett tudás és alapkutatások gyakorlati életben való hasznosításra ösztönzése; az egyetemen dolgozó és hallgató kutatók egymás közti, és a vállalati szférával való kapcsolatainak elősegítése, erősítése, ill. kiterjesztése.

A konferencia időpontja: 2013. február 26., kedd 9.00-15.00
Helyszín: ELTE Lágymányosi Kampusz Északi Tömb, Gömb Aula
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.

Tervezett program:

9.30 - 9.35 rektori köszöntő, Dr. Mezey Barna rektor
   
I. szekció Elnök: Antoni Györgyi igazgató, ELTE PIK, a MISZ Felsőoktatási Tagozat elnöke
Hogyan tovább? A felsőoktatási kutatás jövője
9.35 - 9.40 szekcióelnöki köszöntő
9.40 - 9.50 Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium: "Innováció- Partnerség- Versenyképesség"
9.50 - 10.00 Dr. Klinghammer István egyetemi tanár, az ELTE korábbi rektora:
"Innováció az ELTE-n"
10.00 - 10.10 Dr. Deák Csaba elnökhelyettes, Nemzeti Innovációs Hivatal: "Partnerség a növekedésért - intenzív tudásáramlás"
10.10 - 10.20 Fonyó Attila osztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma: "Felsőoktatási K+F támogatások"
10.20 - 10.30 Dr. Fábián István a Debreceni Egyetem rektora, az MRK Egyetemi Tagozatának elnöke: "Az egyetem mint az innováció motorja"
10.30 - 10.40 kérdések-válaszok
10.40 - 11.00 kávészünet
   
II. szekció Elnök: Dr. Keszei Ernő rektorhelyettes, ELTE
K+F értékelés, szellemi eszközmenedzsment, Europe Direct bemutatkozás, díjátadók
11.00 - 11.05 szekcióelnöki köszöntő
11.05 - 11.15 Dr. Németh Gábor igazgató, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala: "K+F értékelés"
11.15 - 11.25 Keresnyei János ügyvezető igazgató, Riglersystem Európa Kft.: "Szellemi eszközmenedzsment"
11.25 - 11.35 Szoboszlai Gábor, ELTE Pályázati és Innovációs Központ: "Europe Direct bemutatkozás"
11.35 - 11.45 kérdések, válaszok
11.45 - 12.10 ELTE Innovatív Kutatója díj átadója, a kutató rövid beszéde
12.10 - 12.35 ELTE Hallgatói ötletpályázat eredményhirdetése, az első 3 helyezett ötletének rövid bemutatása
12.35 - 13.35 ebédszünet
   
III. szekció Elnök: Antoni Györgyi igazgató, ELTE PIK
Eredmények, tapasztalatok megosztása a felsőoktatási technológiatranszfer partnerekkel TÁMOP 4.2.1/09/1/KMR-2009-0001 számú "Együttműködés, Lehetőség, Tudáshasznosítás, ELTE" projektzáró konferencia MISZ, TTI találkozó
13.35 - 13.40 szekcióelnöki köszöntő
13.40 - 13.50 Antoni Györgyi, ELTE PIK: TÁMOP eredmények, tapasztalatok
13.50 - 14.00 Varga Attila, ELTE PIK: tudástérkép bemutatása
14.00 - kötetlen beszélgetés a résztvevőkkel a rendezvénnyel, valamint a hazai technológiatranszfer jövőjével kapcsolatban, TTI találkozó

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők kérik, hogy részvételi szándékát jelezze a regisztrációs űrlap kitöltésével, melyet a jokan.anita@rekthiv.elte.hu e-mail címre tud visszaküldeni 2013. február 22-ig.
Amennyiben autóval érkezik (behajtás a Rákóczi híd felőli bejáraton), a szervezők kérik, hogy a regisztrációs lapon feltétlenül tüntesse fel a személygépkocsi típusát és rendszámát, ellenkező esetben a parkolást nem tudják megoldani. A sorompónál be kell mondani, hogy az Innovációs Napra jött.

További információ: Jokán Anita, tel.: 411-65-00/3156, 06-30-548-7190

Újra INNOVACT kiállítás Franciaországban

A reims-i kereskedelmi kamara 2013. március 26-27-én rendezi meg az INNOVACT (www.innovact.com) kiállítást, amely innovatív tevékenységet végző vállalkozások számára lehetőséget kínál új üzleti kapcsolatok kialakítására lehetséges befektetőkkel és potenciális üzleti partnerekkel.

A részvételi díj: 300 EURO + ÁFA/résztvevő, amely tartalmazza:
- 2 napos részvételt kiállítóként a magyar delegáció standján
- szállást 2 éjszakára (2013. március 25. és 26.)
- ebédet a kiállítás területén (2013. március 26. és 27.)
- részvételt a gálavacsorán március 26-án
- szervezési költségeket.

Jelentkezési határidő: 2013. február 22.

Bővebb információ: Huszár Dorottya, e-mail: dorottya.huszar@ccifh.hu, tel: +361/317-8268.

Pályázati felhívások

Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében megjelent a "Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása" című pályázat. A konstrukció célja a szellemi alkotások hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása. Az Új Széchenyi Terv felhívására maximum 600 ezer, ill. 2 millió forint nyerhető el, többek között találmányok szabadalmaztatására.

A felhívás 200 millió forint keretösszeggel kerül kiírásra. Hazai iparjogvédelmi tevékenység esetén maximum 600 ezer forint, míg külföldi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos pályázat esetében legfeljebb 2 millió forint támogatás ítélhető oda.

Pályázatok benyújtása 2012. december 10-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2013. június 30-ig lehetséges.

A pályázatok könnyített eljárással kerülnek elbírálásra és új elemként támogathatók a szabadalmak megelőző előkészítési költségei is.

További információ: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tel. (kék szám): 06-40/638-638,
e-mail: nfu@nfu.gov.hu, web: www.nfu.hu/doc/3799

Ujvári János diplomadíj-pályázati felhívás

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának fokozására egyedi hallgatói díjat létesített.

A pályázaton a 2012/13 tanévben felsőfokú alap- és mesterképzésben tanulmányokat folytató, végzős hallgatók vehetnek részt.

A pályázati jelentkezés határideje: 2013. február 25.
A diplomadíj-pályázat leadási határideje: 2013. június 29.

A pályázat abban segíti a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megvizsgálják szellemitulajdon-védelmi szempontból. A hallgatók a pályázatírás közben megismerik a szellemitulajdon-védelem alapjait, betekintést kapnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe, és olyan tudásra tesznek szert, amit a későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is hasznosíthatnak. A pályázat írásához az SZTNH térítésmentes képzést és szakmai támogatást biztosít.

A pályázat tartalma:
A végzős hallgató a választott diplomamunka-, ill. szakdolgozati témájának meghatározott szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel minimum 10 oldal terjedelemben. A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató alapfokon átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát újdonság, oltalmazhatóság, ill. hasznosíthatóság szempontjából.

A pályázat versenyeztetésen alapul. A hallgatók négy kategória egyikében pályázhatnak:
1. szabadalom/használatiminta-oltalom,
2. védjegyoltalom,
3. formatervezésiminta-oltalom,
4. szerzői jog.

A négy meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra.
Első díj kategóriánként: 150 000 Ft
Második díj kategóriánként: 125 000 Ft
Harmadik díj kategóriánként: 100 000 Ft

A pályázat részletes tartalmáról bővebb információ található az SZTNH honlapján:
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.