XXIII. évf. | 2013. február 5. | 3. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Jedlik-terv

A "Jedlik-terv: nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére, 2013-2016" c. anyagot társadalmi véleményezésre bocsátották. A tervezettel kapcsolatban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának felkérésére Szövetségünk is kialakította véleményét, amelyet január 31-én megküldött a Hivatalnak.

Részletek a véleményből:

"...egy ilyen hosszú dokumentumot nem szabadna stratégiának hívni, mivel a közel 200 oldalas törzsanyag és a 49 oldalas melléklet meghaladják egy stratégiaként kezelhető, áttekinthető anyag terjedelmét..."

"...A tervezetből ugyanakkor annak magyarázata sem olvasható ki egyértelműen, hogy a szellemi tulajdonjogra vonatkozó védelem megszerzésének, illetőleg a jogvédelmi eszközök kiterjesztésének fokozása önmagában valóban alkalmas-e nemzetgazdasági fordulat elérésére. Másképp megfogalmazva tehát a szellemi tulajdonjog hatékonyabb védelme szükséges, de feltételezhetően nem elégséges feltétele a tervezet által középtávon kitűzött nemzetgazdasági céloknak..."

"...A Jedlik terv 4 fő alappilléren nyugszik... Helyesnek tartjuk, hogy ez tükröződik az anyag releváns fejezeteinek terjedelmében..."

"...Habár az Egységes Hatályú Európai Szabadalom jelen dokumentumban mint pozitív példa jelenik meg, hadd emlékeztessünk itt arra, hogy a hozzá szorosan kapcsolódó bíráskodási rendszer jelentős problémákat fog okozni a hazai szellemi tulajdonnal "érintett" gazdasági egységeknél, így ezek kezelése, vagy legalább azok megfontolása is meg kéne jelenjen a stratégiában..."

"...Üdvözöljük, hogy a cselekvési program követéséhez korrekt, mérhető, mennyiségi értékeket is tartalmazó mérőszámok kerültek kijelölésre, mivel ezek ellenőrzése minden kétséget kizáróan mutatja majd a stratégiai célok elérésének valószínűségét. Ugyanilyen pozitívnak ítéljük meg a szabadalmi ügyvivők képzésére és továbbképzésére vonatkozó részt is..."

A véleményünk teljes szövege portálunkon ide kattintva olvasható.

Magyar Innovációs Alapítvány (adószám: 18047929-1-41)

A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány már több mint tizennyolc éve foglalkozik fiatal tehetségek felkutatásával, kreatív, innovatív tevékenységük támogatásával. Ösztöndíjakkal folyamatosan segíti fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját Innovációs Nagydíjban részesíti.

A Magyar Innovációs Alapítvány várja és előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatalok felkarolására, az innováció népszerűsítésére.

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor a NAV részére kedvezményezettnek a következőket tüntessék fel:
Magyar Innovációs Alapítvány, adószám: 18047929-1-41.

Átalakult az IFKA

Tagszervezetünk, az Iparfejlesztési Közalapítvány (IFKA) közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról az 1125/2011. (IV. 28.) kormányhatározat döntött.

Az átalakítási folyamat befejeződött, így ettől az évtől a közalapítvány feladatainak ellátását, közalapítványi céljainak megvalósítását az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság veszi át. Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. a közalapítvány általános jogutódja (cégjegyzékszáma: 01-09-980439, adószáma: 23833904-2-42). A feladatok, jogok és kötelezettségek tekintetében a működés jogfolytonos.

A társaság ügyvezető igazgatója: Dr. Bárdos Krisztina. A társaságság szervezetének belső felépítése változatlan.

Innovációs díj

Tagszerveztünk, a Debreceni Egyetem Napján, 2013. február 2-án ítélte oda az ötezer eurós innovációs utalványt a nemzetközi zsűri annak a legötletesebbnek bizonyult innovatív elképzelésnek, amelyet a Smartvineyard - a Szőlőőr tervének köszönhetően Árendás Csaba vehetett át, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen mérnök-informatikusként végzett 2005-ben, majd az EPFL Swiss Federal Institute of Technology - Lausanne Egyetemen mesterfokozatot szerzett telekommunikációs rendszerek tervezéséből.

A Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer Irodája 2012 novemberében írta ki a pályázatot, melynek keretében a Central Europe Programme által támogatott FORT projekt keretében nemzetközi zsűri kilenc pályamunkát értékelt.
A nyertes pályázó a Tudás- és Technológia Transzfer Iroda közvetítésével fogja felhasználni az ötezer eurós utalványt prototípus fejlesztésére, üzleti modell kidolgozására, terméktesztelésre, minőségellenőrzésre, vagy más, az innováció piaci bevezetését elősegítő szolgáltatás igénybe vételére.

Innovációs partnerkereső adatbázis

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal Enterprise Europe Network adatbázist hozott létre.
Az adatbázis egyrészt az innovatív kis- és középvállalkozások, másrészt a kutatóintézetek és egyetemek technológiai ajánlatait, ill. igényeit tartalmazza. Az adatbázis célja, hogy hozzásegítse az innovatív szervezeteket új piacok és/vagy fejlesztő partnerek felkutatásához, valamint elérhetővé tegye számukra a legújabb technológiákat.

Az adatbázisba angol nyelvű adatlap kitöltésével lehet bekerülni.
Aki rendszeres értesítést kíván kapni az innovatív technológiai újdonságokról, regisztrálhat az Automatikus innovációs partnerkereső hírlevélre is.

Részletes információk: www.enterpriseeurope.hu/szolgaltatasaink/innovacios-partnerkereso-adatbazis

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Intel ISEF 2013

Phoenixben, Arizona államban rendezik meg idén május 12-17. között az Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) c. versenyt. Az Intel ISEF célja, hogy elismerje és díjazza a világ legélesebb elméjű középiskolai fiataljait, és tudományos és technológiai ismereteik további tökéletesítésére buzdítsa őket. Az Intel ISEF az egyes országokban rendezett tudományos versenyek olimpiája.

A többlépcsős selejtező versenyek alapján ma már mintegy 1500 fiatalt (közel 1000 projekt) hívnak meg a rendezvényre az USA összes államából, valamint további 70 országból, melynek fiataljai 1995 óta vesznek részt a versenyen.

A Magyar Innovációs Szövetség az Intel ISEF-re Papp Gergelyt nevezte, aki a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen fődíjban részesült "Rezonanciális-tölcsérű neodym hangszóró" című munkájával. Papp Gergelynek nagyobb érzékenységet, jobb hangminőséget, valamint jóval nagyobb hangnyomást sikerült elérnie új típusú hangszórójával, a frekvencia átvitele is sokkal szélesebb a szokásosnál.

I-SWEEEP 2013

70 országból, közel 440 projekt részvételével idén májusban is megrendezik Houstonban, Texas államban az I-SWEEEP International Science Olympiad c. nemzetközi ifjúsági tudományos versenyt.

A 2008-ban első alkalommal megrendezett verseny küldetése, hogy felkeltse az érdeklődést a fenntarthatósággal kapcsolatos problémák iránt. A versenyen két korcsoportban és három kategóriában indulhatnak a 9-12 osztályos középiskolás fiatalok. A három kategória: az energia, a mérnöki tervezés és a környezet, melyek mindegyikében korcsoportonként arany, ezüst és bronz érmet ítélnek oda.

A Magyar Innovációs Szövetség a versenyre benevezte Szalóki Csabát, aki a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen II. helyezést ért el, "Lapgát" című munkájával.
A horganyzott lemezből készíthető, egyszerű kivitelezésű lapgát szerkezetéből adódóan viseli el a hidrosztatikai nyomás által kifejtett feszültséget, gyorsan szétnyitható, könnyen szállítható és mozgatható szerkezet, használata speciális képesítést sem igényel.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

WIPO kérdőív a formatervezési mintaoltalomról

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 2012-ben megjelentetett kérdőíve a formatervezési mintaoltalmi rendszerekkel kapcsolatban ismét megnyílt a válaszadók előtt. A Védjegy, Design és Földrajzi Árujelzőkkel foglalkozó Állandó Bizottság (SCT) napirendjén már több éve szerepel a formatervezési mintaoltalmi eljárások alaki szabályainak lehetséges harmonizálása.

A folyamat részeként az SCT felkérte a WIPO-t, hogy állítson össze a harmonizáció lehetséges hatásait elemző tanulmányt, amelynek egyik fontos forrása a rendszer használói számára készült kérdőív, amely a következő linkre kattintva elérhető.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Jelentés készült a hazai k+f infrastruktúra helyzetéről

A Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére a NEKIFUT projekt Irányító Testülete és szakértői csoportja jelentést készített, mely a nemzetközi tudományos trendekkel párhuzamban a magyar kutatás-fejlesztési infrastruktúra-ellátottságát és fejlesztendő területeit vizsgálja. A NEKIFUT projekt a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) koordinálásában valósul meg.

A NEKIFUT projekt két fő célja a hazai kutatási infrastruktúrák felmérése, számba vétele, valamint a szükséges fejlesztési irányok meghatározása volt. Utóbbi dokumentumot a NEKIFUT szakértői csoportja alulról építkező, széleskörű szakmai konzultációkra támaszkodva készítette el. A jelentés tényekkel, elemzésekkel alátámasztva tesz javaslatot arra, hogy 2013-14-ben milyen célokkal, preferenciákkal, stratégiai irányokkal lenne célszerű egy vagy több pályázatot indítani a hazai kutatási infrastruktúra érdemi fejlesztése érdekében.
A NIH a projekt szakértőivel közösen 2012. szeptember 28. és október 4. között a fönti munkához kapcsolódóan on-line kérdőíves felmérést végzett több ezer hazai kutatót, szakembert megkeresve. A felmérésben résztvevők együttműködését és értékes véleményét a Hivatal ezúton is köszöni.

Szakirodalom-figyelő

Marshall McLuhan - Quentin Fiore: Médiamasszázs - Egy rakás hatás - Typotex, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

Ha valaki egzakt módon és egyértelműen elmondja, pontosan mi olvasható e könyvben, az valószínűleg erősen leegyszerűsítve látja - netán nem egészen érti - az egészet, a szerzők olykor féktelenül szabad asszociációit és megjelenítési módjait. Inkább csak az vázolható fel, többé-kevésbé közelítőleg, hogy milyen gondolatokra indít a könyv, milyen képet közvetít a mai világról. Nagyjából úgy, ahogyan Picasso vagy Salvador Dalí műveinek jó része.

Ezt a világot már régen nem a hűvös ráció irányítja, ha tette valaha is. A modern média nyelve sem illeszkedik valamilyen józan, világosan érthető rendbe - amint maga a világ sem, amelyet igen jelentős részben félelmetes hatékonysággal alakít, másrészt tükröz is. Talán nem túlzás, sem tévedés azt mondanunk, hogy minderről csak a szürrealisták legjobbjait idéző ábrázolásmód tud reális jellemzést adni - ahogyan ez a könyv is teszi. A média azonban a gazdasági munkában is alapvető eszköz, közeg - mindenképpen érteni kell és kezelni tudni.

Masszázs? A fülszöveg elmondja, hogyan született ez a különös cím, angolul többszörös értelmű, elegáns szójáték. Tény, hogy a szakszerű masszázs jót tesz testnek és léleknek. Ezt tenné velünk ma a média? Annyiban bizonyosan, hogy állandóan érezteti velünk: szellemileg mindig csúcsformában kell lennünk, éles szemmel és elmével figyelve, kutatva, mikor akarnak megvezetni, kínáljanak bár általa fogkrémet, kormányzatot, vagy bármit e kettő között. Ám hányszor érezzük inkább úgy, hogy korlátlanul alakíthatóvá igyekszik gyúrni a gondolkodásunkat, s ez ellen kell mozgósítanunk minden képességünket. Így is, úgy is, a "nagy rakás hatás" folyamatosan aktivizálja szellemi képességeinket, pezsdíti gondolataink keringését - amint a jó masszázs a testet.

Tény az is, hogy ha a média meg akar felelni a feladatainak, akkor eszközeiben - üzeneteiben és azok hordozóiban - túl kell lépnie a megszokottak kereteit. Ma már gyakorlatilag minden megszólalásának marketing töltete és rendeltetése /is/ van. Erre vezetett, hogy olyan gondolat- és véleményformáló, befolyásoló erővé vált, amit a mindenütt, mindenben működő marketing felhasználói és alkalmazói ki nem hagynának céljaik elérésében. S hogy a működéséhez pénz, pénz és pénz kell, az pedig esetében legfőképp a marketingtől jöhet. Annak kommunikációs munkáját viszont igencsak karakteres kettősség jellemzi. Stratégiai alapját a célközönség iránti empátiának kell alkotnia. A célközönség megszólítását, az annak szánt üzenet hordozását szolgáló eszköztárnak viszont minél inkább újszerűnek, kiugrónak, a már megszokottaktól s így megkopottaktól markánsan különbözőnek, s ilyeténként rendhagyónak kell lennie, hogy kellőképen hatásos legyen. Ne feledjük: a marketingkommunikációban is működik egyfajta entrópia-elv: erőteljes beavatkozások a zaj mindinkább benő mindent, a részévé válik az üzenetek tömege, és ez elfedi a mondandójukat. Ebből kell Odysseus furfangosságával, Picasso és Dalí minden konvenciót sutba vágó marketing zsenijével kiemelkedniük azoknak, akik hatni, érvényesülni akarnak.

McLuhan a modern kommunikáció elméletével foglalkozó kanadai filozófus volt. Ő alkotta meg "a médium maga az üzenet" elvét, a "globális falu" fogalmát, és az ezekhez kapcsolódó elméleteket. A mindig korrekt, megbízható Typotextől idézve: "Amikor először gyűjtötték egybe McLuhan profetikus kijelentéseit az elektronizált információs kor életéről, meglepetéssel tapasztalták, hogy megfigyelései négy évtized elteltével is milyen zavarba ejtően tiszták, mennyire meghökkentően pontosak és időszerűek." Ebből született e rendhagyó kötet rendhagyó korunkról.

Dr. David B. Agus: A betegségek kora lejárt - Athenaeum Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

"E könyv írásakor három cél vezérelt: (1) egy olyan új egészségügyi modellt ismertetni, amely drámai módon megváltoztatja az ön emberi testre vonatkozó nézeteit; (2) megmutatni, hogyan alkalmazhatja ezt a modellt megfelelően kiválasztott stratégiák és gyakorlati módszerek segítségével a saját életében; és (3) olyan, megdöbbentő, már ma is rendelkezésre álló orvosi módszerekre felhívni a figyelmet, melyek segíthetnek elérni azt az életminőséget és élettartamot, amelyet megérdemel." - így beszél a szerző e művéről.

Dr. Agus amerikai orvos, a rákkutató. A Wikipedia hosszan sorolja "hosszú és fordulatos" pályafutása állomásait és eredményeit (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Agus). Az e kötetben szereplő bemutatása is kiemeli, hogy a Világgazdasági Fórum genetikáért felelős tanácsának az elnöke.

"A könyv központi tétele az, hogy mi mindannyian - függetlenül attól, hogy tagjai vagyunk-e az egész-ségügyi közösségnek, vagy sem - évtizedeken át helytelenül gondolkodtunk az egészségről és a szervezetünkről. Arra törekedtünk, hogy a szervezetre és az azt gyötrő rendellenességekre vonatkozó ismereteinket egyetlen dologra egyszerűsítsük le." - írja. "Ez a fajta rövidlátás messzire vitt minket attól az alapvető nézőponttól, amellyel ebben a könyvben foglalkozni fogunk, és amely nemcsak azt fogja megváltoztatni, ahogyan önmagunkra vigyázunk, hanem azt is, milyen irányban kutassunk a kezelések - és egyes esetekben gyógymódok - következő nemzedéke után."

Szemléletváltás, új alapvető nézőpont elfogadása - amit Dr. Agus felvet, az bizony forradalmi változást jelenthet. E könyv olvasóinak is szembe kell nézniük ezzel. Rendkívül érdekes, amit mond, maga a téma mindenképpen figyelemre méltó, és mindaz, ami itt olvasható, nagyban tágítja a laikus látókörét. Csak azt nem tudjuk biztonsággal megítélni, mennyi ebből az inkább csak remélt lehetőség egy betegségmentes, és ezért sokkal jobb életre, és mennyi, ami az általa kínált forradalmi paradigmaváltással ténylegesen is megvalósítható. Viszont elgondolkodni mindezen nagyon is érdemes - márcsak azért is, mert mire végig gondoljuk mindazt, amit elmond, ill. felvet, sokkal tudatosabban fogjuk kezelni a saját életvitelünket, az egészségünk megőrzésének kérdéseit.

"Állításaim lehetnek vakmerők, kihívók és agresszívek, de nem akarnak egy kaptafára húzni mindenkit - írja -. Minden embernek meg kell tanulnia, hogyan dolgozza fel a ma rendelkezésünkre álló adatokat, és neki kell kitalálnia, hogy számára mi a legjobb, és azt miként kell alkalmazni. (Erősen kérdésesnek tűnik, hogy ez, szó szerint értelmezve, életvezetési irányelvnek csupán maximalista, vagy inkább irreális. A továbbiakból már inkább az bontakozik ki, hogy e könyv inkább a nagyközönség elé tárt, ám elsősorban a szakmai köröknek vitairat. Kiáltvány abban az értelemben, hogy felhívja a nagyközönséget: lássa meg, hogy sokkal többet is kaphatna a gyógyászattól és a betegségmegelőzéstől, és igényelje is ezt - OP) [...] Célom az, hogy kifejtsek néhány gondolatot, amelyet az emberek fontolóra vehetnek és megvitathatnak. [...] Ez segít megteremteni azt a kontextust, amelyre oly égető szükségünk van ahhoz, hogy mindenkit jobban lehessen gyógyítani. Végső soron ez segít kigyomlálni a szükségtelen tévedéseket, a bizalmatlanságot és tudatlanságot, amely eltorlaszolja az utat az optimista célhoz, oda, ahol a betegségek kora lejárt."

Angol-magyar szótár + net + e-szótár és Magyar-angol szótár + net + e-szótár ÚJ KIADÁS - Akadémiai Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

A preferenciáink magunk vagyunk. Létezni sem tudnék számítógép nélkül, jogszabályt is lehetőleg azon olvasok, de irodalmat képernyőn olvasni nem szeretek. Sokan vannak hasonlóképp, amint szintúgy sokan szívesebben használják a hagyományos, nyomtatott szótárakat. Aki pedig számítógépen futót használ, nyomban rászorul a hagyományos szótárakra, amint karnyújtásnyinál jobban eltávolodik a gépétől. A hagyományos szótáraknak tehát ma is fontos szerepük van.

Az Akadémiai Kiadó most jelentetett meg két kitűnő, "nagyszótár kategóriájú" szótárt, a legendás "Országh" Angol-magyar és Magyar-angol nagyszótárak frissen korszerűsített változatát. A sokatmondó jellemzők, a kiadó közléséből:
Angol-magyar: oldalszám: 1180; Magyar-angol: oldalszám: 1063. Mindkettő formátuma B5, azaz kisebbek a klasszikus nagyszótáraknál.
Mindkettő új, 2012-es szerkesztésű. Egyenként 1 500 000 szótári adatot tartalmaznak, a korábbiakhoz képest új szócikkekkel. A magyar-angol szótár címszavainak száma 60 ezer, a szókapcsolatok (azaz kifejezések, idiómák és példamondatok) száma mintegy 40 ezer. Újdonsága, hogy 300 nyelvi tanács található a szótár szövegeiben. Függelékei: • Földrajzi nevek • Számok - tőszámnevek, sorszámnevek, törtszámok Fontosabb mértékegységek • Pénzrendszer - brit és USA • Idő - az órával kapcsolatos kifejezések, időpontok, napszakok, a hét, az év, keltezés • Üdvözlések és udvariassági formulák • Levélírás - hivatalos, üzleti, magánlevél, email és fax, boríték címzése, CV címszavai brit és USA változatban • Kötő- és töltelékszavak • Rendhagyó főnevek • Rendhagyó igék.

Az angol-magyar szótár több mint 61 500 címszót és 40 ezer szókapcsolatot tartalmaz. A Kiadó újdonságként emeli ki a címszóként felvett - egybeírt, különírt vagy kötőjeles - összetételek gazdagságát, továbbá, hogy külön szócikkeket alkotnak az egyes szófajok, ami áttekinthetőbbé teszi a szótár szó- és kifejezésanyagát.

Szintúgy kiemeli mindkettőhöz, hogy a szótárak mögött korszerű szótárműhely áll, (W3Cszabvány szerinti) XMLalapú szótáradatbázis, s bennük a kiadó kollektív tudását képző 185 éves szótárszerkesztési tudás és tapasztalat testesül meg. A szótárakban található kiejtési átíráson túl, az eredeti brit kiejtés is meghallgatható a www.szótár.net weboldalon, amely a kötetekben található regisztrációs számmal a regisztrációtól számított 24 hónap elteltéig ingyen használható. A hang nem gépi, hanem emberi hang, valódi, kulturált brit kiejtéssel.

Ugyancsak ezzel a regisztrációs számmal e weboldalról letölthetők a szótárak háttéradatbázisként használható e-dictionary változatai Kindle™ és PocketBook™ ekönyv olvasókra. Ezek az olvasók rendelkeznek olyan beépített funkcióval, amely szótárak használatát teszik lehetővé olvasás közben, egy felugró ablakban - buborék - jelenítve meg a kiválasztott szóhoz tartozó szócikket. Az e-dictionary változatok egyenként közel 30.000 szócikket tartalmaznak, a kis méretre (buborékra) optimalizált tartalommal, és több mint 140 ezer szótári adatot. Fontos szolgáltatás, hogy - mivel a szövegekben gyakran nem a szavak szótári alakjai szerepelnek - a Kiadó angol és magyar toldalékkezeléssel látta el e-szótárait. Kiemeli: ez a magyar nyelv esetében teljesen egyedülálló, eddig sem a Pocketbook, sem a Kindle olvasók esetén nem találkoztak hasonlóval.
Külön megvásárolható alkalmazások találhatók a megfelelő webáruházban: mobil/tablet (Android és iOs). Az elérhető tartalmak: http://www.szotar.net/mobil/desktop.php

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Agrárágazat, 2013. január 21., hétfő, 72. oldal
Mi fán terem az innováció?
"...A kapcsolatot a termelés és a kutatás között az innováció teremti meg. Az innovációban a kutatási eredményekből pénz hozzáadásával megmutatjuk, hogy a kutatási eredmény felhasználásával, hogyan lehet pénzt, hasznot termelni. Ekkor állítjuk elő a terméket, becsomagoljuk, beszerezzük a szükséges engedélyeket, megszervezzük a gyártást, az eladást. Az innováció eredménye a termék, az engedélyek, a szabadalom, a prototípus, az üzleti terv és a titok, hogy hogyan lesz a befektetésből nyereség... Az innováció nem azonos a tudományos kutatással, hamarosan talán külön szakmává is válik..."

Agronapló.hu, 2013. január 21., hétfő
Innovációs nagydíj pályázat
"...Idén 21. alkalommal teszi közzé a Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot a Magyar Innovációs Alapítvány..."

Heves Hírlap Online, 2013. január 21., hétfő
Sokat tettek a megye gazdaságáért
"...A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) gazdasági évnyitóján adták át a 2012. évi kamarai díjakat. Farkas József, a Sanatmetal Kft. ügyvezetője a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Emlékplakettjét kapta... Folytatom... a tevékenységemet a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagjaként - fogalmazott a díj átvétele után..."

BitPort.hu, 2013. január 21., hétfő
Benépesül a Wigner Adatközpont

Piac&Profit Online, 2013. január 21., hétfő
Díjazzák az újdonságokat!

InfoRádió, 2013. január 21., hétfő
Hírek
"...Újabb multinacionális céggel, ezúttal az indiai Tata Magyarországi Fióktelepével kötött stratégiai megállapodást a kormány... Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár szerint... A versenyképesség fenntartásához pedig folyamatos megújulásra, innovációra van szükség..."

ATV, 2013. január 21., hétfő
Híradó
"...Aláírták a kormány és a Tata stratégiai együttműködési megállapodását... Szijjártó Péter szerint... A versenyképesség fenntartásához folyamatos megújulásra, innovációra van szükség, ehhez pedig ez a megállapodás is hozzájárul..."

EchoTv, 2013. január 21., hétfő
Híradó
"...Szolgáltatásfejlesztés, innováció és kutatásfejlesztés, valamint képzési együttműködés. Többek között ezeket tartalmazza az a stratégiai megállapodás, amelyet ma írt alá a Tata Consultancy Services és a magyar kormány..."

Új Ász, 2013. január 22., kedd, 13. oldal
CERN-központ Csillabércen
Felavatták az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, vagyis a CERN együttműködésében Csillebércen megvalósuló adatközpont első géptermét..."

Magyar Hírlap, 2013. január 22., kedd, 10. oldal
A Tata is a kormány partnere

Magyar Hírlap, 2013. január 22., kedd, 12. oldal
Új korszakba léptünk a tudományos adatok hazai feldolgozásában
"...Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) együttműködésében felavatták a Csillebércen megvalósuló Wigner Adatközpont első géptermét. Az adatfeldolgozás új korszakát jelentő, világszínvonalú létesítmény a következő két évtizedben alapvető fontosságú lesz hazánk nemzetközi kutatási és kutatás-fejlesztési projektekben való részvétele szempontjából..."

Magyar Nemzet, 2013. január 22., kedd, 17. oldal
Felavatták a csillebérci adatközpontot
"...Átadták tegnap az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, azaz a CERN együttműködésében Csillebércen megvalósuló Wigner Adatközpont első géptermét..."

Világgazdaság, 2013. január 22., kedd, 12. oldal
A technológia és a foglalkoztatás kihívásai
"...Hogyan reagáljanak a gazdaságpolitika irányítói a foglalkoztatással - és utóbb a jövedelmek és a vagyon elosztásával - kapcsolatos újabb és bonyolult kihívásokra? A legújabb kutatások számos érdekességet feltártak azzal kapcsolatban, hogy a gazdasági struktúrák fejlődése miként befolyásolja a foglalkoztatást..."

Népszava, 2013. január 22., kedd, 5. oldal
Jó multi lett az indiai Tatából

IT Business, 2013. január 22., kedd, 7. oldal
IBM: szabadalomrekorder.
"...Az IBM bejelentette, hogy rekordszámú, 6478 darab találmányra kapott szabadalmi oltalmat 2012-ben, ezzel ismét - huszadszor - első helyen végzett az Egyesült Államokban bejegyzett találmányok listáján..."

Vas Népe, 2013. január 22., kedd, 6. oldal
Innovációs teljesítmények
"...A napokban közzétette a Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot a Magyar Innovációs Alapítvány. A kiemelkedő teljesítményeket további hat kategóriában is elismerik az Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara innovációs díjaival..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2013. január 22., kedd, 6. oldal
Aláírták az együttműködési megállapodást
"...Szijjártó Péter szerint ez a megállapodás bizonyítja, hogy Magyarország 21. századi mércével mérve is versenyképes ország. A versenyképesség fenntartásához folyamatos megújulásra, innovációra van szükség, ehhez pedig a TCS-sel kötött megállapodás is hozzájárul..."

Index.hu, 2013. január 22., kedd
607 milliárd a költségvetés hiánya

Index.hu, 2013. január 22., kedd
680 millió eurót oszt szét az EU tudósok között

Ma.hu, 2013. január 22., kedd
Uniós támogatásban részesülnek
Két magyar kutató nyert az Advanced Grants elnevezésű pályázaton


HVG.hu, 2013. január 22., kedd
Az izraeli kreativitás veri a világot

Délmagyar.hu, 2013. január 22., kedd
Modern felfedező vagy? Pályázz!
Közeleg a XXI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

"...A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2012. évben kiemelkedő műszaki, technológiai, gazdasági innovációs teljesítménnyel jelentős üzleti hasznot értek el. A Magyar Innovációs Nagydíjat a 2012. évben nyújtott legkiemelkedőbb innovációs teljesítményért ítélik oda..."

Webrádió.hu, 2013. január 22., kedd
Két új tudományos szakdiplomata dolgozhat a brüsszeli EU-képviseleten

Jazzy Rádió, 2013. január 22., kedd
Beszélgetés
"...Szabó Eszter, GE Healthcare Magyarország, kommunikációs igazgató... Miként hat a válság az innovációra? Furcsa mód a cégek inkább bezárkóznak..."

Metropol, 2013. január 23., szerda, 8. oldal
Egyedülálló térkép az emberi testről
"...Anatómia. Hamarosan a közoktatásban is elérhető lesz a magyar fejlesztésű 4D-s oktatóprogram..."

HetiVálasz.hu, 2013. január 23., szerda
Magyarországra "érkezik" a CERN

Kisalföld.hu, 2013. január 23., szerda
Jelentkezz! Innovációs kiállítás és találmányi vásár lesz a győri egyetemen

National Geographic Magyarország Online, 2013. január 23., szerda
Élvonalbeli magyar fejlesztés

EduPress.hu, 2013. január 23., szerda
Gazdasági szereplőkkel egyeztetnek a rektorok

Hiradó.hu, 2013. január 23., szerda
Két magyar kutató részesül uniós támogatásban

MTV.hu, 2013. január 23., szerda
22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs tehetségkutató Verseny
"...A Ma reggel vendége Antos László igazgató, Magyar Innovációs Szövetség, Berta Dénes diák, a tavalyi év egyik győztese és Köpenczei Gergő diák..."

MTV, 2013. január 23., szerda
Riport
"...Lezárult a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza január 18-án. Antos László igazgató (Magyar Innovációs Szövetség), Berta Dénes diák, Köpenczei Gergő diák..."

Világgazdaság, 2013. január 24., csütörtök, 11. oldal
Ki tette tönkre a magyar ipart?
"...A kutatás-fejlesztés értéke kérdéses..."

Heti Válasz, 2013. január 24., csütörtök, 9. oldal
CERN-avatás
"...Felavatták az első géptermet az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) új, budapesti számítógépes centrumában, a Wigner Adatközpontban..."

Heti Válasz, 2013. január 24., csütörtök, 55. oldal
A Rubik-kockától a purhabflakonig
"..."A hosszú távú fejlődéshez vízióra van szükség, nem elég a pillanatnyi érdekekkel foglalkozni, látni kell, hogy merre tart a vállalat" - vallja a fröccsöntött műanyag alkatrészeket gyártó Mikropakk Kft. ügyvezetője, Fazekas Gábor..."

Tolnai Népújság, 2013. január 24., csütörtök, 4. oldal
Még két hétig pályázhatnak a cégek
"...Közeleg a XXI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje..."

Tolnai Népújság, 2013. január 24., csütörtök, 11. oldal
Kuti Lívia az Év reménységei között
"...Lívia, a Magyar Innovációs Szövetség 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyén szerepelt sikerrel. Évek óta rendszeresen megméreti magát különféle informatika versenyeken..."

Figyelő, 2013. január 24., csütörtök, 38. oldal
Teljes széllel előre!
Hajózási innovációk
"...Főként a vízi szállítás még olcsóbbá tételére koncentrálnak az új fejlesztések..."

OrientPress, 2013. január 24., csütörtök
Közeleg a XXI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje
"...Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány által, a 2012. évre kiírt Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje hamarosan, 2013. február 6., 12:00 órakor lejár..."

Tolnai Népújság Online, 2013. január 24., csütörtök
Kuti Lívia az Év reménységei között
"...Lívia, a Magyar Innovációs Szövetség 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyén szerepelt sikerrel..."

Budapest Business Journal, 2013. január 25. - február 7., 7. oldal
Innovation showing signs of global anxiety

Új Ász, 2013. január 25., péntek, 3. oldal
Milliárdok egyetemnek
"...SZEGED - Bő kétmilliárd forintra számíthat a Szegedi Tudományegyetem abból a 10 milliárdos keretből, amelyet a kiemelt és kutatóegyetemek többlettámogatására szán a kormány. Ezzel együtt a mérleg másik serpenyőjében továbbra is ott van egy 4,2 milliárdos elvonás - olvasható a Szegedcafe.hu-n..."

Magyar Nemzet, 2013. január 25., péntek, 12. oldal
Ha nincsenek üzemek, mérnök sem kell
"...Mivel kevesebb a hazai fejlesztésű termék, egyre kevesebb megbízást kapnak az ipartól a műszaki felsőoktatás intézményei. Így folyamatosan csökken a műszaki hallgatókhoz áramló tudás és anyagi forrás is - állítja Mészáros Csaba, az MKIK innovációs tagozatának a múlt év végén megválasztott új elnöke..."

Napi Gazdaság, 2013. január 25., péntek, 9. oldal
Sok fiatal szállt versenybe
"...A Magyar Innovációs Szövetség tavaly ősszel immár huszonkettedik alkalommal hirdette meg az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt. A 2013. január 7-i határidőre összesen 126 - 1992. október 1. és 1999. augusztus 31. között született-fiatal száz pályázatot küldött be..."

Napi Gazdaság, 2013. január 25., péntek, 9. oldal
Jól áll a CERN budapesti adatközpontja

Napi Gazdaság, 2013. január 25., péntek, 9. oldal
A cégvezetők hisznek az innovációban
"...Az üzleti vezetők világszerte továbbra is stratégiai prioritásnak tekintik az innovációt, ugyanakkor minden harmadik aggódik amiatt, hogy cége meg tudja-e őrizni versenyelőnyét..."

Napi Gazdaság, 2013. január 25., péntek, 9. oldal
A védjegyek használatáról
"...A védjegyoltalom alapján a védjegy jogosultjának gazdasági tevékenysége körében kizárólagos joga van a védjegy használatára, beleértve a használat engedélyezésének jogát..."

Napi Gazdaság, 2013. január 25., péntek, 9. oldal
Elnök nélkül is működik a NIH
"...A 2012. december 31-ével elnök nélkül maradt Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) szervezeti és működési szabályzatát (szmsz) módosította a szervezetet felügyelő nemzetgazdasági miniszter 2013. január 22-től. Így az új szabályok szerint amennyiben az elnöki tisztség nincs betöltve, a szervezet első emberét a kül- és belkapcsolati elnökhelyettes helyettesíti (e posztot jelenleg Korányi László tölti be)..."

Napi Gazdaság, 2013. január 25., péntek, 9. oldal
Kutatókat ösztönöznek
"...Újabb oktató-kutatói pályázatokat hirdettek meg a TÁMOP-4.2.4. A/1 és A/2 Nemzeti kiválóság program keretében, az ösztöndíjak összege elérheti a havi egymillió forintot..."

Világgazdaság, 2013. január 25., péntek, 5. oldal
Márciusban startol az új kfi-stratégia
Több pénz Magyarországon 300-400 milliárd forint juthat kutatásra és innovációra 2014-2020 között
"...Az EU kiemelten kezeli a kutatás-fejlesztést és az innovációt 2014-től, s erre már most el kell kezdeni a felkészülést mindenkinek - véli Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára..."

Világgazdaság, 2013. január 25., péntek, 5. oldal
Világkarrierre készül a Leonar3Do
"...Siker. A Leonar3Do másodszor szerepelt termékeivel a világ legnagyobb szórakoztató elektronikai vásárán (CES) Las Vegasban..."

Világgazdaság, 2013. január 25., péntek, 5. oldal
Szolgáltatás induló cégeknek
Go!nno A NIH interaktív programmal nyújt támogatást
"...Ingyenes interaktív szolgáltatásokkal segíti az induló, fiatal innovatív vállalkozásokat a Nemzeti Innovációs Hivatal..."

Világgazdaság, 2013. január 25., péntek, 5. oldal
Az informatika a legnépszerűbb
"...Az informatika és a biotechnológia a legnépszerűbb a fiatal tudósjelöltek körében, erről tanúskodnak a Magyar Innovációs Szövetség 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyére beérkezett pályázatok. A verseny végeredményét május végén teszik közzé..."

Világgazdaság, 2013. január 25., péntek, 5. oldal
Ünnep a Wigner Adatközpontban

Világgazdaság, 2013. január 25., péntek, 5. oldal
Amerikai innovációs versenyfelhívás

Új Dunántúli Napló, 2013. január 25., péntek, 15. oldal
Építsen az innovativitásra!

Kelet-Magyarország, 2013. január 25., péntek, 11. oldal
Kijár az elismerés is a hasznot hozó újításért, ötletért

Inno-Hír, 2013. január 25., péntek
PÁLYÁZAT A 2012. ÉVI LEGJELENTŐSEBB INNOVÁCIÓ ELISMERÉSÉRE!
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közösen - 21. alkalommal teszi közzé a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot..."

Világgazdaság Online, 2013. január 25., péntek
Az informatika a legnépszerűbb
"...Az informatika és a biotechnológia a legnépszerűbb a fiatal tudósjelöltek körében, erről tanúskodnak a Magyar Innovációs Szövetség 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyére beérkezett pályázatok..."

Világgazdaság Online, 2013. január 25., péntek
Go!nno A NIH interaktív programmal nyújt támogatást
Szolgáltatás induló cégeknek


Világgazdaság Online, 2013. január 25., péntek
Több pénz Magyarországon 300-400 milliárd forint juthat kutatásra és innovációra 2014-2020 között
Márciusban startol az új kfi-stratégia


Világgazdaság Online, 2013. január 25., péntek
Ünnep a Wigner Adatközpontban

Világgazdaság Online, 2013. január 25., péntek
Amerikai innovációs versenyfelhívás

MNO.hu, 2013. január 25., péntek
Ha nincsenek üzemek, mérnök sem kell

Hiradó.hu, 2013. január 25., péntek
A kormány hétfőn köt stratégiai megállapodást a Nokia Siemens Networks Kft.-vel

Gazdasági Rádió, 2013. január 25., péntek
Hírek
"...Kutatás - fejlesztés - innováció..."

OrientPress, 2013. január 27., vasárnap
Megújuló energia-laborokat nyitott az Óbudai Egyetem

Kanizsaújság.hu, 2013. január 27., vasárnap
IV. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmány Vásár

Népszabadság, 2013. január 28., hétfő, 10. oldal
Húsz éve vezeti a toplistát az IBM
"...Az IBM immár huszadik éve vezeti a szabadalmi bejegyzések alapján felállított listát az Egyesült Államokban..."

Délmagyarország, 2013. január 28., hétfő,, 9.oldal
Innovációs verseny
"...AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL (EPO) ALAPÍTÁSÁNAK 40. EVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL versenyt hirdet főiskolai és egyetemi hallgatók részére..."

Zalai Hírlap, 2013. január 28., hétfő,, 6.oldal
KKV szektornak az innovációról

Index.hu, 2013. január 28., hétfő
Matolcsy nem kapott nokiás dobozt

MNO.hu, 2013. január 28., hétfő
Feltételrendszerének javítására nyert uniós forrást az egyetem

MNO.hu, 2013. január 28., hétfő
Matolcsy nem adta fel az egymillió új munkahely tervét

Hajdú Online, 2013. január 28., hétfő
Debreceni Egyetem: Kutatás-fejlesztés uniós pályázati forrásból

Gazdasági Rádió, 2013., január 28., hétfő
Hírek
"...A gazdasági tárca vezetője szerint a kormány olyan vállalatcsoportokkal köt stratégiai megállapodást, amelyekkel egyszerre tudják a foglalkoztatást bővíteni, és segíteni Magyarország innovációs kreatív központtá emelkedését..."

Echo TV, 2013., január 28., hétfő
Echo tv hírek
"...Az újabb stratégiai megállapodás aláírásakor a nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: hazánk legnagyobb értéke az innováció és a megújulás kell, hogy legyen..."

ATV, 2013., január 28., hétfő
Híradó

"...a kormány nevében újabb stratégiai megállapodást kötött, ezúttal a Nokia-Siemens cégcsoport hazai leányvállalatával..."

ATV, 2013., január 28., hétfő
Egyenes beszéd
"...Matolcsy György azt mondta, hogy a kormány olyan cégcsoportokkal kötött és köt a jövőben is stratégiai megállapodásokat, amelyekkel egyszerre tudja bővíteni a foglalkoztatást, segíteni Magyarország innovációs és kreatív központtá emelkedését..."

Blikk, 2013. január 29., kedd, 1. oldal
Újfajta Nobel-díjak
"...SANGHAJ - A Nobel-díjjal nem jutalmazott területek számára alapított egy tajvani milliárdos alternatív díjat. A biogyógyszerészet, a fenntartható fejlődés, a Kína-tanulmányok és a jogállamiság terén is adható lesz elismerés..."

Magyar Hírlap, 2013. január 29., kedd, 9. oldal
Közös stratégia a Nokiával
Megduplázná a gazdaság teljesítményét a kormány
"...A magyar bruttó hazai terméket 2025-ig meg kell kétszerezni - mondta Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapesten, amikor a kormány nevében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Nokia Siemens Networks Kft.-vel..."

Magyar Nemzet, 2013. január 29., kedd, 11. oldal
Megduplázná a honi gazdaságot Matolcsy
Az MTA kísérleti orvostani kutatóintézetének munkatársai a kezdetektől részt vesznek a munkában, modellezik az idegsejteket
"...A mostani szerződéssel ugyanis hármas célt ér el a kormány. Olyan technológiai partnerhez jut, amely saját területén a világ második legfejlettebb vállalkozása, innovatív, s így benne jelentős szellemi tőke összpontosul. Ez egybeesik a kormány azon elképzelésével, amely szerint a magyar szellemi tudás hasznosításával lehet kitörni a jelenlegi válságból, s egyben erősíteni a gazdaság versenyképességét..."

Magyar Nemzet, 2013. január 29., kedd, 15. oldal
Uniós agykutatás az MTA tudósaival
"...Az emberi agy működésének pontosabb megértését célozza az Emberi agy projekt (Human Brain Project, HBP), amelynek kezdetét tegnap jelentette be az Európai Bizottság - tudatta lapunkkal a Magyar Tudományos Akadémia..."

Magyar Nemzet, 2013. január 29., kedd, 17. oldal
Többmilliárdos kutatás
"...Csaknem hárommilliárd forint, európai forrásokból támogatott kutatás-fejlesztési pályázatot nyert a Debreceni Egyetem közölte Fábián István rektor. A pénzt a világ kutatóelitje érdeklődésének homlokterébe tartozó tudományos problémák megoldására kívánják felhasználni..."

Népszabadság, 2013. január 29., kedd, Jótett, 2. oldal
Szerethető tudományok
Tehetséggondozás A tematikus program a pályaválasztásban is segít
"...Ezt a címet viselte a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 5színVILÁG című tavalyi programsorozata. Az öt különböző téma köré szerveződött találkozók elsődleges célja a hátrányos helyzetű felső tagozatosok iskolán kívüli tehetségfejlesztése volt. A megvalósításhoz az IBM nyújtott szakmai, önkéntes és anyagi segítséget..."

Hajdú-Bihari Napló, 2013. január 29., kedd, 8. oldal
Kutatásokra kaptak forrást
"...Öt kutatócsoport összesen közel 3 milliárd forintnyi támogatást nyert a kutatás - fejlesztés feltételrendszerének javítására a Debreceni Egyetemen..."

OrientPress, 2013. január 29., kedd
Új pályázati felhívás kiegészítés a Magyar - Francia TéT programhoz

Innoportal.hu, 2013. január 29., kedd
Megvannak a 22. Innovációs Tehetségkutató Verseny első körös továbbjutói
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az MTVA által a 2012/2013-as tanévre meghirdetett 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny bírálóbizottsága döntött a továbbjutó innovatív tervekről..."

MNO.hu, 2013. január 29., kedd
Innovációs verseny: 20 százalékkal több pályázat érkezett be
"...A 101 pályázat közül a zsűri 72 kidolgozását javasolta, a második fordulóra így összesen 97 fiatal dolgozhatja ki részletesen a pályázatát, akik közül 18-at határon túli magyar diákok készítettek. A továbbjutott pályázatok közül a legtöbb biológiai, műszaki vagy informatikai témájú..."

MNO.hu, 2013. január 29., kedd
Ezen múlik, milyen lesz Magyarország 2020-ban

Hír24.hu, 2013. január 29., kedd
Keresik a legjobb fejlesztéseket

ITcafé.hu, 2013. január 29., kedd
A kormány és a Nokia Siemens Networks stratégiai megállapodást kötott

Vas Népe Online, 2013. január 29., kedd
A gazdaságfejlesztés sarokköve az innováció

Observer.hu, 2013. január 29., kedd
Új vezető a Bosch Budapesti Fejlesztési Központ élén

Echo TV, 2013. január 29., kedd
Echo tv hírek
"...Az újabb stratégiai megállapodás aláírásakor a nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: hazánk legnagyobb értéke az innováció és a megújulás kell, hogy legyen..."

Délmagyarország, 2013. január 30., szerda, 5. oldal
Szegedi továbbjutók az innovációs versenyen
"...Több mint száz pályázat érkezett a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre: az első fordulóból 71-en jutottak tovább. - Három Csongrád megyei diák is bekerült a második körbe a 19 fős bírálóbizottság döntése alapján. A Szegedi Tudományegyetem zentai hallgatóitól is kaptunk pályaműveket, amelyek szintén továbbjutottak - mondta Garay Tóth János..."

Új Dunántúli Napló, 2013. január 30., szerda, 10. oldal
Innovációs lehetőségek kamarai projektekkel

Új Dunántúli Napló, 2013. január 30., szerda, 10. oldal
Innovációs díj és pályázat

Vas Népe, 2013. január 30., szerda, 1. oldal
Ötpercenként egy innováció
"...A mostaninál jóval több fejlesztésre lenne szükség Szombathely (kit) - Vas megyében is kevés vállalkozó gondolkodik [innovációban]..."

Vas Népe, 2013. január 30., szerda, 6. oldal
Innovációs börze
"...Szombathely (kit) - A kamara és az innovációs ügynökség szakmai napján a forrásokról alapinformációkat és befektetői kapcsolatokat is szerezhettek a vállalkozók..."

Computerworld-Számítástechnika, 2013. január 30., szerda, 14+15+16. oldal
Öt érzék: kognitív rendszerek
A JÖVŐ PROCESSZORTECHNOLÓGIÁI
"...Az IBM kutatói szerint a számítógépek öt éven belül képessé válnak arra, hogy hozzánk hasonlóan öt érzék - látás, hallás, tapintás, szaglás és ízlelés - útján szerezzenek információt környezetükről..."

Hajdú Online, 2013. január 30., szerda
Járműipari anyagfejlesztésben működnek együtt felsőoktatási intézmények

InfoRádió.hu, 2013. január 30., szerda
Orbán: A gazdasági eredmények sikertörténetet jelentenek

KossuthRádió.hu, 2013. január 30., szerda
Tér-Idő-előzetes: Innováció, kutatás, fejlesztés

Figyelő, 2013. január 31., csütörtök, 39. oldal
Egészségipar - egészséges ipar
Innovációs klaszter
"...Hagyományos magyar iparág a gyógyszeripar. Egy másik hagyományos magyar iparág a diagnosztikus eszközöké. Külön-külön is versenyképesek nagyvállalati szinten..."

Figyelő, 2013. január 31., csütörtök, 42+43. oldal
Fejlesztések a felhők felett
Olcsóbb és biztonságosabb repülés
"...A válság szaggatta légiipar a biztonsági kutatások mellett a költségcsökkentést helyezi a fejlesztés középpontjába..."

Heti Válasz, 2013. január 31., csütörtök, 40. oldal
Egymillió városlakó hiányzik
Ahol üzletre váltható a tudás
"...Az ókori Athéntől Rómáig, a középkori Firenzétől Párizsig, a mai Londontól New Yorkig az új tudás, az innováció a városokban született meg..."

Új Dunántúli Napló, 2013. január 31., csütörtök, 11. oldal
Egyszerűsödik a közeljövőben a kkv-k számára a tőkebevonás
"...Egyszerűsödik a közeljövőben a kkv-k számára a tőkebevonás Európa számára az innováció az egyik hajtóerő a versenyképesség és növekedés érdekében. Azonban a növekedni akaró fiatal és innovatív kkv-k problémákkal szembesülnek, amikor külső forrás bevonására van szükségük..."

HVG.hu, 2013. január 31., csütörtök
Matolcsy: egymillió városlakó hiányzik Magyarországon

HVG.hu, 2013. január 31., csütörtök
Ismét van magyar cég az európai Top10-ben
Európa 10 legjobb vállalkozása közé sorolták a Biofilter Környezetvédelmi Zrt.-t az European Business Awards "Az Év Vállalkozója" díjának rangsorában.


MNO.hu, 2013. január 31., csütörtök
A magyar felsőoktatás és kutatás stratégiai kérdései

Gazdaságirádió.hu, 2013. január 31., csütörtök
Az uniós pénzek nagyrésze gazdaságfejlesztésre fog jutni

Hirado.hu, 2013. január 31., csütörtök
NGM: módosult az ipari parkokra vonatkozó kormányrendelet

Népszabadság, 2013. február 1., péntek, 18. oldal
Elektronkövetés fényimpulzusokkal
"...idén pedig Krausz Ferenc kísérleti fizikusnak, a németországi Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatójának ítélték oda (megosztva) a természettudományos kategóriában a nemzetközi Fejszál király-díjat. Az arab Nobel-díjnak is nevezett elismerést, amely 200 ezer dollárral, azaz mintegy 44 millió forintos összeggel jár..."

Világgazdaság, 2013. február 1., péntek, 5. oldal
Egyszerűsödik a közeljövőben a kkv-k számára a tőkebevonás
"...Európa számára az innováció az egyik hajtóerő a versenyképesség és növekedés érdekében. Azonban a növekedni akaró fiatal és innovatív kkv-k problémákkal szembesülnek, amikor külső forrás bevonására van szükségük. Az EVLIA projekt ezen probléma feloldására keresi a megoldást..."

Világgazdaság, 2013. február 1., péntek, 5. oldal
Közös érdekek mentén szerveződnek a régió gépipari cégei
Klaszter Együttes beszerzésben, fejlesztésekben, szakképzési reformban gondolkodnak a szervezet tagjai

Világgazdaság, 2013. február 1., péntek, 16. oldal
Milyen siker az ilyen siker?
"...Tudják mi a különbség egy üzletember és egy politikus között? Az előbbi akkor sem dicsekszik, ha van mire, míg a másik akkor is ezt teszi, ha inkább csöndben kéne maradnia. Az őszinteség mindkét esetben hiánycikk. Különböző okokból..."

Élet és Irodalom, 2013. február 1., péntek, 7. oldal
"Nincs haszontalan tudás"

Mandiner.hu, 2013. február 1., péntek
Orbán Viktor a gyógyszeripar képviselőivel egyeztetett

KlubRádió.hu, 2013. február 1., péntek
Orbán francia multival barátkozott

Gazdaságirádió.hu, 2013. február 1., péntek
Újabb gyógyszercéggel tárgyalt a miniszterelnök

Hiradó.hu, 2013. február 1., péntek
Keresik az ország legjobb matek- és fizikatanárait

Petőfi Népe, 2013. február 2., szombat, 13. oldal
Innovációs nagydíjra lehet február 6-áig pályázni
"...A MAGYAR Innovációs Alapítvány huszonegyedik alkalommal meghirdeti a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát..."

Magyar Hírlap, 2013. február 2., szombat, 8. oldal
Francia gyógyszercéggel tárgyalt a kormányfő
"...Kutatás-fejlesztés Jean-Philippe Setával, a francia Servier független gyógyszeripari csoport nemzetközi vezetőjével tárgyalt tegnap Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten..."

Népszabadság, 2013. február 2., szombat, 17. oldal
Anne Glover: A GMO-t ne vessük el
Tudománypolitika - Európa "főtudósa" Budapesten

"...Meg akartam érteni a magyar tudományos élet működését, szerveződését, erősségeit, és különösen a jórészt történelmi függetlenségének köszönhetően meglepően nagy társadalmi bizalmat élvező Magyar Tudományos Akadémiára voltam kíváncsi..."

Kelet-Magyarország, 2013. február 2., szombat, 2. oldal
Megyénk az ország erőtartaléka
"...Mindezt szolgálja a képzett megye koncepciója, a rugalmas szakképzési, felsőoktatási és innovációs környezet kialakítása, ahol elsődleges, hogy a megye gazdasági igényének megfelelő, képzett munkaerő rendelkezésre álljon..."

Kisalföld, 2013. február 2., szombat, 6. oldal
Változást sürget a kamara
"...Dr. Székely Csaba... a politika és a felsőoktatás között mindig voltak konfliktusok, ugyanakkor az állam, a gazdaság szereplői és a tudomány közös célja, hogy leküzdje az innováció akadályait..."

PrímHírek.hu, 2013. február 2., szombat
Keresik az ország legjobb matematika- és fizikatanárait

Origo.hu, 2013. február 2., szombat
Magyarország innovatívabb, mint Kína

MiNap Online, 2013. február 2., szombat
Együttműködés a mérnökképzésben

Metropol, 2013. február 4., hétfő, 16. oldal
Befektetés a jövőbe
"...Két napon át a magyar tudomány eredményeivel ismerkedett Anne Glover (57) biokémia-professzor, az Európai Bizottság elnökének főtanácsadója. Az EU "első számú tudósának" fontos célja, hogy az unióban minden kormánynak legyen az innováció ügyeivel foglalkozó tanácsadója, és ők a döntések meghozatalakor hálózatba szerveződve képviseljék a legfrissebb kutatások által megerősített álláspontot..."

Petőfi Népe, 2013. február 4., hétfő, 13. oldal
Ki tette tönkre a magyar ipart?
"...azok, akik idejöttek, azok is komoly szemrehányásokat viseltek el miatta saját hazájukban. A kutatás - fejlesztés értéke kérdéses..."

Hajdú-Bihari Napló, 2013. február 4., hétfő, 6. oldal
Az ötlettől a kész technológiáig
"...A Debreceni Egyetem Napján, szombaton ítélte oda az ötezer eurós innovációs utalványt a nemzetközi zsűri annak a legötletesebbnek bizonyult innovatív elképzelésnek, amelyet Árendás Csaba vehetett át a Smartvineyard - a Szőlőőr tervének köszönhetően..."

KKV magazin, 17. oldal
Magyar INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázat felhívás

Várható események

Interdiszciplináris kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése

Az ELTE Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében közel 370 millió Ft-os uniós támogatást nyert el interdiszciplináris kutatás-fejlesztési infrastruktúra-fejlesztésre. A pályázat szakmai záró konferenciáját 2013. február 7-én tartják, az ELTE TTK-n (Pázmány Péter sétány 1/C. Déli Tömb, fsz. 805. Fejér Lipót előadóterem)

Tervezett program:

9.45 - 10.00 Köszöntő - Prof. Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora
10.00 - 10.10 Megnyitó - Prof. Dr. Surján Péter, TTK dékán
10.10 - 10.50 Projektzáró szakmai előadások
Levezető elnök: Prof. Dr. Papp Gábor projektmenedzser

- Innováció és stratégia
Előadó: Dr. Greiner István általános elnökhelyettes, Magyar Innovációs Szövetség

- A KMOP 4.2.1/B-10-2011-0002 pályázat szakmai célrendszerének bemutatása
Előadó: Prof. Dr. Matkó János szakmai vezető
10.50 - 11.10 Megvalósult KMOP részprojektek vezetői bemutatása:

- A Földtudományi kutatás-fejlesztési alprogram bemutatása
Előadó: Dr. Szabó Csaba

- Archeometriai Laboratórium a Régészeti Intézetben
Előadó: Dr. Siklósi Zsuzsanna

- Oktatási-kutatási infrastruktúra fejlesztése az Informatikai Karon
Előadó: Dr. Győrffy János
11.20 - 11.30 Rövid kávészünet
11.30 Gyülekező (805. szemináriumi terem előtt)
11.30 - 13.10 Laboratóriumi látogatások

- Kármán Környezeti Áramlások Laboratórium a TTK Fizikai Intézetben
(Északi Tömb, 2. emelet 133-134 szoba.)
A bemutató vezeti: Dr. Jánosi Imre

- ROA Spektrometria Laboratórium a Szerves Kémiai Tanszéken
(Északi Tömb 5. emelet 108 szoba)
A bemutatót vezeti: Dr. Vass Elemér

- Térképtudományi Tanszék Laboratóriuma
(Északi Tömb 7. emelet 7.54. szoba) 
A bemutatót vezeti: Dr. Szekerka József

- Genomikai Laboratórium a Mikrobiológiai Tanszéken
(Déli Tömb 6. emelet 711. szoba)
A bemutató vezeti: Prof. Dr. Márialigeti Károly
13.10 - 13.15 A konferencia értékelése és zárása
Levezető elnök: Prof. Dr. Papp Gábor
13.15 - Állófogadás

A szervezők kérik, hogy részvételi szándékát Faragó Enikőnél, az eniko@caesar.elte.hu e-mail címen szíveskedjenek jelezni.

Az innováció finanszírozása

Magyar Innovációs Szövetség, tagszervezetünk, a HVCA és az M27 ABSOLVO közös rendezvényt szervez, mely az innovációhoz kapcsolódó finanszírozási kérdéseket járja körbe, különös tekintettel a kockázati tőkebevonásra.

Időpont: 2013. február 14., csütörtök
Helyszín: Hotel President (1054 Budapest, Hold utca 3-5.)
Rendezvény hivatalos nyelve: magyar

A rendezvényen hasznos, gyakorlati tanácsokkal várjuk:
- azon innovatív cégeket, akik felismerték, hogy további fejlődésükhöz tőkére van szükségük;
- azon cégvezetőket, akik fontosnak tartják K+F tevékenységüket és érdekli őket, hogy a befektetők miben látnak értéket;
- azon projektgazdákat, akik "seed" fázisban vannak és tudni szeretnék hogyan fog működni a Jeremie 2-es magvető modell;
- azon cégeket, melyek még nem kezdték meg a termékfejlesztést, de mindig is ott lapultak ötleteik a fiókban és csupán a forrás hiányzott a világsikerhez;
- valamint természetesen mindazon cégeket, akik tőkebevonás előtt állnak, így minden jó tanácsnak örülnek.

Tervezett program:

9.00 - 9.15 Dr. Szabó Gábor - elnök, Magyar Innovációs Szövetség
Megnyitó - Hogy alakul 2013-ban az innováció finanszírozása? Mi lesz a legnagyobb kihívás a cégeknek? Ez változik a startup-ok, az innovatív KKV-k, ill. a nagyvállalkozások esetében?
9.15 - 9.35 Central-Fund Zrt.
A Jeremie 2-es ún. magvető tőkealap bemutatása, valamint a cégek felé irányuló elvárások és igények ismertetése.
9.35 - 9.55 Horgos Lénárd - ügyvezető partner, M27 ABSOLVO
Árazás, finanszírozás fázisainak bemutatása, jó tanácsok a felkészüléshez és befektetői tárgyalásokhoz.
9.55 - 10.10 Brad Feld - managing director, Foundry Group Venture Capital (to be confirmed)
videó interjú: az amerikai befektető jó tanácsai az innovatív magyar vállalkozások számára.
10.10 - Moderátor: Zsembery Levente, a HVCA Oktatási Bizottságának elnöke; Vezérigazgató, Biggeorge’s-NV Equity Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
A panelbeszélgetés résztvevői:
- Dr. Lendvai Zsófia, Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie
- Gaál Csaba, Core Venture Zrt.
- Györkő Zoltán, Balabit IT
- Central-Fund Zrt.
- Horgos Lénárd, M27 ABSOLVO

A rendezvényen az Enterprise Europe Network kiállítóként vesz részt.

Részvételi díj:
- 10 000 Ft + ÁFA per fő
- 50%-os kedvezményes részvételi díj érvényes (5 000 Ft + ÁFA per fő): Magyar Innovációs Szövetség tagszervezeteinek, kamarai és szakmai szövetségek, klaszterek tagjainak, valamint az előadó cégek, szervezetek üzleti partnereinek. (Kérjük, jelentkezési lapján ezt jelezze!)
- HVCA tagoknak (cégenként 1 fő részére) a rendezvényen való részvétel ingyenes, ám regisztrációhoz kötött.

Jelentkezni 2013. február 11-ig az alábbi linkre kattintva lehet.
A regisztrációt minden esetben visszaigazolják, egyúttal elküldik a részvételi díj befizetéséhez szükséges információkat. A befizetésről a megadott cégnévre kiállított számlát postán küldik el.

iGen - Innovatív Generáció Pályakezdő Innovációs Program

A Kreater Társadalmi Innovációs Ügynökség elindítja az Innovatív Generáció (iGen) Pályakezdő Innovációs Programját, amely gyakornoki program, képzés és inkubáció egyben. A január 20-án meghirdetett iGen pályázati felhívásra február 11-ig várják az érdeklődők jelentkezését a márciusban induló, első csoportba.

Az iGen egy hibrid program: 3 hónapon át képzést nyújt, és gyakornoki lehetőséget biztosít, a harmadik hónapot követően pedig a sikeresen üzlettársakat és társadalmi innovációs projektet találó pályakezdők résztulajdonosként dolgozhatnak egy induló (startup) vállalkozásban. A pályakezdő startupok elindulását mentorként a Kreater, valamint partnereinek szakértői támogatják.

A programban való részvételre minden 18-30 éves pályázhat - elsősorban felsőbb éves hallgatóknak, szabad kapacitással bíró pályakezdőknek és pálya-újrakezdőknek szánják, akik saját ötleteikből szeretnének megélni, és azok megvalósításáért készek fejlődni és dolgozni.
A jelentkezés feltételeiként nincsenek végzettség vagy érdeklődés szerinti megkötések. Az iGen programban való részvétel ingyenes.

További információ: www.innovativgeneracio.hu, facebook.com/innovativgeneracio, E-mail: igen@kreater.hu, Telefon: +36-70/6255568

Egyetemi állásbörze

Tagszervezetünk, az Óbudai Egyetemen idén 15. alkalommal rendezi meg a Magyar Mérnökhallgatók Egyesületének Helyi Bizottsága szervezésében az egyetemi állásbörzét.

A rendezvényen nemcsak az Óbudai Egyetem több ezer hallgatója vehet részt, hanem az ország bármely más műszaki jellegű felsőoktatási intézményéből is várják a rendezők a végzős, ill. alsóbb éves hallgatókat.

Az állásbörzét két helyszínen két egymást követő napon rendezik: február 19-én a Tavaszmező utcai G épületben (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.), míg február 20-án, Óbudán, a Bécsi úti Neumann János épületben (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.).

A rendezvényen számos kiállító jelenik meg az egyetem képzési profiljához igazodó állásajánlatokkal.
További információ az http://allasborze.uni-obuda.hu/ weboldalon érhető el.

IDC Predictions 2013 Üzleti Találkozó

A Magyar Innovációs Szövetség szakmai partnerségével az IDC Magyarország második alkalommal szervezi meg "IDC Predictions 2013" üzleti vacsoráját, melynek célközönsége a vállalatok döntéshozói pozícióban levő vezetői.

Időpont: 2013. március 7., csütörtök
Helyszín: Sofitel Lánchíd***** - Bálterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 2.)

Az IDC 2013-as Predictions rendezvényén a következő témákat vesszük górcső alá:
- a jelen gazdasági környezet sajátosságai és középtávú kitekintés
- az innováció jelentősége a kihívásokkal teli gazdasági időszakban
- az IT katalizátor szerepe az innováció és az üzleti agilitás tekintetében
- az új generációs technológiák (felhő, közösségi alkalmazások, nagy adat, mobilitás) által képvisel értékek
- az üzleti és technológiai stratégiák összehangolásának fontossága
- előrejelzések és kulcsfontosságú teljesítmény indikátorok (KPIs) nevesítése a hatékony innovációs folyamat és a technológiák fejlesztése érdekében

Tervezett program

17.00 - 17.10 Prof. Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnökének köszöntője
17.10 - 17.30 Hogyan lehet az innováció a gazdasági fejlődés motorja?
Prof. Dr. Mellár Tamás, közgazdász, egyetemi tanár
17.30 - 18.00 IDC Top 10 Predictions 2013
Steven Frantzen, az IDC Közép-Európáért felelős alelnöke, kutatási igazgató
18.00 - 18.15 Kávészünet és kapcsolatépítési lehetőség
18.15 - 18.30 A HP jövőbetekintő előadása
Gonda Gábor, vezérigazgató, HP Magyarország
18.30 - 18.45 Mobilalkalmazások vállalati környezetben
a Samsung jövőbetekintő előadása
18.45 - 19.00 Jövőbetekintő partneri előadás III.
19.00 - 19.30 Interaktív panelbeszélgetés az összes előadó részvételével és összegző gondolatok
19.30 - 22.00
Informális kapcsolatépítési lehetőség és büfévacsora

A rendezvényen való részvétel a nem technológiai és tanácsadó cégek munkatársai számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Regisztráció és további információk ide kattintva érhetők el.
További információ: Üveges Szabolcs (E-mail: suveges@idc.com, Mobil: +3620/967-448).

Pályázati felhívások

Pályázat a 2012. évi legjelentősebb innováció elismerésére!

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közösen - 21. alkalommal teszi közzé a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is díjazzák: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2007 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját nyeri el.
A díjak ünnepélyes átadására 2013. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2012. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

Az elbírálás során a 2012-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, egyéb műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát is értékelik, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát.
A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon,
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2013. február 6., 12 óra

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzetgazdasági miniszter.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma nevében: Prof. Závodszky Péter

Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj Pályázat

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület 2012.december 12-én hivatalosan megalapította a Gran Prize díjalapot, amely bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmazza a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés,- fejlesztés és oktatás területéről évi egy alkalommal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 28.

A pályázat tartalmi követelményei:
- személyes szakmai önéletrajz,
- a pályamű pontos leírása, előnyeivel, különös tekintettel annak újdonságtartalmára, maximum 10 oldal, csatolt dokumentumok nélkül,
- kiegészítő dokumentumok, amelyek kapcsolódnak a pályamű és a pályázat megítéléséhez.

A benyújtott pályaművek a Gran Prize díjbizottság által felkért szakmai szervezetek jelöltjeivel együtt kerülnek elbírálásra.
A pályázat benyújtásának helye Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület: 1121 Budapest, Ágnes út 21. A.

Pályázati kiírásról és további információkról bővebben: tel.: +36-30/970-8433, e-mail: swechamb@hu.inter.net, honlap: www.swedishchamber.hu

Egyetemisták európai innovációs versenye

Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) alapításának 40. évfordulója alkalmából versenyt hirdet főiskolai és egyetemi hallgatók részére.

A megmérettetésre bármely 18. életévét betöltött egyetemi, főiskolai hallgató jelentkezhet.
Részvételi díj nincs, regisztrálni 2013. január 14-től, 2013. március 15-ig lehet.

A szabadalmi dokumentáció világának megismerésére, különös tekintettel a zöld technológiákra és a fenntartható fejlődésnek a népszerűsítésére nyújt lehetőséget az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) egyetemistáknak hirdetett versenye.
Olyan kutatási projektet kell kidolgozniuk a verseny résztvevőinek, amely további K+F tevékenység tárgya lehet, és megfelel a részletes kiírásban szereplő feltételeknek.

Bővebb információ: Dürr János, kommunikációs főtanácsadó, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Elnökségi Kabinet, telefonszám: +36-1/474-5953, +36-30/466-5908; e-mail: janos.durr@hipo.gov.hu.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.