XXIII. évf. | 2013. december 17. | 23. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható esemény
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Kedves Tagintézményi Képviselőnk! Kedves Olvasónk!

Ezúton kívánunk Önnek és kedves családjának boldog karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag, szerencsés új esztendőt!

Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök,
Dr. Szabó Gábor elnök,
Dr. Antos László ügyvezető igazgató

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Hírlevél következő száma 2014. január 14-én jelenik meg.


Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 3.0 verziója

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kérésére 2013. nov. 14-én a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verziójának tervezetét.

Részletek a véleményből:

"...A GINOP-program tervezete 210 oldal terjedelmű, ezért nehezen tekinthető át. Tele van ismétlésekkel és szinte használhatatlan a tartalomjegyzék, mert rengeteg az ismétlődő kifejezés..."

"...A 2. pontban, a Prioritási tengelyek leírása c. részben, helyesen határozzák meg a prioritási tengelyeket, mint például a vállalkozások versenyképességének javítása, a tudásgazdaság fejlesztése, infokommunikációs fejlesztések, természeti és kulturális erőforrások megőrzése, de a hét prioritás túlbonyolított. A tartalmi leírásoknál látszik, hogy ugyanazok a gondolatok térnek vissza mindegyik prioritásban, amely indikálja az egyszerűsítés, összevonás igényét..."

"...A folyó üzemeltetési költségek problémakörével milyen módon kíván megbirkózni kormányzat a 2014-2020-as ciklusban? Javasoljuk az erre a kérdésre adott válasszal kiegészíteni a Program tervezetet..."

"...A program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Véleményünk szerint a foglalkoztatási ráta növelése nem cél, hanem egy következménye az egészséges gazdasági növekedésnek. A foglalkoztatás mindenáron történő növelése már az 1990-es évek előtti időszakban (akkor teljes foglalkoztatás néven) felbecsülhetetlen anyagi és morális károkat okozott az országnak..."

"...A 3. bekezdésben megfogalmazódik a kkv-kon belüli további fókuszálás, ágazati, területi, célcsoport és téma szerint. Összességében annyi alfókuszálás van, hogy értelmetlen a stratégiai anyag, és szem elől téveszti az első pontban megfogalmazott három célt..."

"...Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy jelentős különbséget kell tenni az olyan külföldi tulajdonú K+F központok között, melyeknek van hazai gyártóbázisa, és amelynek nincs. Ez utóbbit nem tartanánk a preferált megoldások között, mivel ez csak a szellemi eredmény olcsó exportját jelenti, míg előbbi a hozzáadott érték keletkeztetési helyét is Magyarországon tartja..."

"...A 2. prioritás tekintetében mindenképpen jelentősen javasoljuk megemelni a számításaink szerinti 540 milliárd Ft-os keretösszeget (amit még a nemzeti finanszírozás forrása, magán forrás esetén, tovább szűkíthet 460 milliárd Ft-ra) legalább 800-1000 milliárd Ft-ra..."

"...A második szakasz pénzügyi hátterét a 2014-2020-as költségvetési időszakban a GINOP forrásai biztosíthatják." Ez a nagyságrend (összköltsége nettó 24,3 milliárd forint) komoly veszély a többi programra nézve, elviheti adott évekre a támogatás meghatározó volumenét. Javasoljuk ezt átgondolni, és a megfelelő biztosítékokat beépíteni annak érdekében, hogy a GINOP egyéb célkitűzéseinek finanszírozására mindenképpen maradjon forrás a nagy projektek mellett..."

Véleményünk teljes szövege az Állásfoglalásoknál olvasható.

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kérésére 2013. nov. 14-én a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezetét.

Részletek a véleményből:

"...Összességében elmondható, hogy a beavatkozási irányok alapjában véve megfelelőek, azonban hangsúlyosságuk az Operatív Programban nem mindig megfelelő, és így a támogatások könnyen célt téveszthetnek. Többek között a természettudományok oktatásának teljes reformja szükséges. Olyan kompetenciákat kell oktatni, amelyek segítik a diákok későbbi sikerességét, úgymint: munkafegyelem, a munkához való hozzáállás, a probléma-megoldás, a kommunikáció és a vevőközpontúság..."

"...A feladatok megvalósításához kapcsolódóan vannak mérőszámok, ill. mérhető értékelések megfogalmazva. Arról viszont nincs szó, hogy "mi van, ha a tervszámok nem teljesülnek?", a menet közbeni beavatkozás és újratervezés esetleges lehetőségeiről és irányairól sincs szó. Megkerülhetetlen a célkitűzéseink folyamatos értékelése (átértékelése) és a tennivalók annak megfelelő adaptálása..."

Véleményünk teljes szövege az Állásfoglalásoknál olvasható.

K+F adóalap-kedvezmény

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítását 2013. november 29-én fogadta el a parlament.

A módosítás értelmében lehetővé válik, hogy az adózó a kapcsolt vállalkozása tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költsége alapján megállapított adóalap csökkentő tétellel csökkentse az adózás előtti eredményét. A rendelkezés alkalmazásának feltétele, hogy kutatás-fejlesztési tevékenység kapcsolódjon az adózó és kapcsolt vállalkozása vállalkozási, bevételszerző tevékenységéhez, valamint, hogy az adózó rendelkezzen a kapcsolt vállalkozás nyilatkozatával, amely tartalmazza a kapcsolt vállalkozás adóévi saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenysége közvetlen költségének összegét, valamint az összegre tekintettel az adózó által érvényesíthető összeget.

Az elfogadott törvénymódosítás teljes szövegét az Országgyűlés honlapján lehet megtekinteni.

A XXII. Magyar Innovációs Nagydíj meghirdetése

A Magyar Innovációs Klub találkozójára 2013. november 28-án került sor, az innovációs nagydíjas NNG Kft. székhelyén. A találkozót Szombathelyi Péter, NNG operációs igazgató nyitotta meg, Dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök vezette le.

Elsőként Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium, parlamenti és gazdaságstratégiáért fellelős államtitkár beszélt az Innovációs Nagydíj jelentőségéről. Azok a vállalatok, amelyek az elmúlt időszakban az innovációs díjakat elnyerték a magyar gazdaság húzóerői. Szükség van olyan vállalati csoportokra, amelyek gyors növekedésre, a globális piacokon való terjeszkedésre is képesek, valamint a foglalkoztatásban is nagy szerepet játszanak. Erre a vállalatoknak a 6%-a képes. Az államtitkár elmondta, hogy 2014. január 1-től a Kutatási Technológia és Innovációs Alap kezelése a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kerül, így mind az uniós, mind hazai források menedzselése egy kézben lesz.

Ezután Dr. Pakucs János beszélt az előző évek innovációs nagydíj pályázatainak eredményeiről, majd közzétette a 22. alkalommal kiírt 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot (A felhívás teljes szövege portálunkon a www.innovacio.hu/nagydij linken, illetve Hírlevelünk pályázati felhívások rovatában is olvasható.) Ezt követően a 2012. évi innovációs díjat nyert vállalkozások mutatták be innovációikat.

A 2012. évi innovációs nagydíjat elnyert NNG Kft vezérigazgatója, Balogh Péter kiemelte, hogy az innovációs nagydíjas "iGO Automative" navigációs szoftver termék a hozzáadott értéken túl, nagyszerű felhasználói élményt, barátságos műszaki megoldást és vizuális élményt nyújt. Nemzetközi téren elismert és forgalmazott termék, mégis magyar siker sztori. A navigációs szoftvernek szinte teljes lefedettsége van, több mint 130 országban használható. Évente mintegy 100 új szakembert vesznek fel, és 2014-re is keresnek ugyanennyi munkatársat. Mint szoftvercég figyelik az eseményeket és követőiket, fejlesztik és újítják folyamatosan a szoftvert, az igényeknek megfelelően.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi Innovációs Díjban részesült a Mikropakk Műanyag és Fémfeldolgozó Kft. A vállalkozás ügyvezető igazgatója, Fazekas Gábor elmondta, hogy rengeteg fejlesztésük közül a díjazott kétkomponensű PUR-habokhoz kifejlesztett MikaTech membrán rendszer egy kisebb fejlesztés volt. Része egy olyan iparági csomagnak, amely érdekes lehet a jövőben. A termékek fejlesztése során két lépéssel a versenytársak előtt járnak, így amikor egy adott terméket bemutatnak, akkor már a harmadik generációján dolgoznak valójában. Kutatás-fejlesztésre a teljes árbevétel 6%-át költik.

A Jágerprod Kft, a Magyar Innovációs Szövetség 2012. évi, a legeredményesebb, újonnan alapított innovatív kisvállalkozásnak járó Innovációs Különdíjban részesült a kültéri nagyelosztó szekrények termékfejlesztéséért. Csatári László, ügyvezető igazgató elmondta, hogy a tokozatokat a világ 18 országában használják, közöttük Magyarországon is. Az innovációs díj elnyerése óta két szabadalmat jelentettek be, melyek nemzetközi fázisban vannak. Ezeket a termékeket újra tudják hasznosítani, amelyeknek a műszaki tartalma meghaladja az új termékek minőségét is. A cégvezetés mutatja az irányt, de az a fontos, ami mögötte van: képzett és kvalifikált szakemberek és munkatársak.

A Klub programja kötetlen beszélgetéssel és fogadással zárult.

Innováció és fenntarthatóság

2013. november 27-én, az AXA Biztosító Zrt. budapesti központjában a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara (MFKI) "Innováció és fenntarthatóság" címmel konferenciát rendezett. Az évente megrendezett esemény apropója hagyományosan az MFKI két stratégiai kezdeményezésének, az Egészség és a Környezet Chartának a megünneplése volt.

Az esemény megnyitóját Laurent Poiron, az MFKI elnöke, Roland Galharague, Franciaország magyarországi nagykövete, Turóczy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára és Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke tartotta. A felszólalók kitértek a francia cégek nagyfokú felelősségvállalására, illetve a magyar gazdaságban játszott szerepükre, kiemelték a gazdasági válság kedvezőtlen hatását az innovációra és a kutatás-fejlesztésre, valamint szót ejtettek a magyar kormány és az Európai Unió jövőbeni tervezett K+F forrásbővítéséről.
Ezt követően összesen 5 MFKI tagvállalat (a házigazda AXA, a Servier, az Egis, a Legrand és az Accor) mutatta be a jövőt szolgáló, innovatív kezdeményezéseit. Rajtuk kívül a Dalkia Energia és a Michelin volt a konferencia szakmai támogatója.

Zárásként összesen 8 új aláíró csatlakozott a két Chartához: Arkema, Artelia, Axéréal, Bán S. Szabó & Partners, Delta Plus Magyarország, Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt., Konica Minolta Magyarország, TMF Magyarország.

"A start-upoké a jövő? - Innováció, mint kitörési pont"

2013. december 4-én, a Courtyard by Marriott Budapest City Center-ben a Napi Gazdaság megszervezte "A start-upoké a jövő?" c. konferenciát. Dr. Greiner Istvánt, a Magyar Innovációs Szövetség általános elnökhelyettesét kérték fel a nyitó beszédre, aki elmondta, hogy az innováció jelenléte Magyarországon a legkisebb cégektől a multinacionális vállalatokig jelen kell, hogy legyen. Ezért a cél az, hogy az országban egy innovációbarát környezet jöjjön létre. A start-upok-nál komoly változás ment végbe az elmúlt időszakban, nem csak számszerűen nőttek, hanem a kormányzatnál is a középpontba kerültek. Greiner elmondta azt is, hogy bár a MISZ nem üzleti angyal, de igyekszik segíteni a kezdő cégeket.

Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára szerint a cél az, hogy az eddiginél is magasabb hozzáadott értékű termelés legyen az elterjedt. A szakember pozitívumként említette, hogy a kockázati tőkések, az üzleti angyalok, a start-up szakemberek és az NGM támogatásával létrejött a BudapestHUB munkacsoport, amelynek a fő célja, hogy az évtized végére a világ 20 legnagyobb start-up központja közé tartozzon a magyar főváros.

A következő hétéves uniós költségvetési időszakban, 2014 és 2020 között mintegy 700 milliárd forint jut majd az innovációra a közös forrásokból, ez egészül ki évente mintegy 50 milliárdnyi saját forrással. Így évente körülbelül 150 milliárdnyi forrás kerülhet a cégekhez, és jövőre már az uniós pénzek mellett a hazai források is az NGM koordinációjába kerülnek, illetve az adózási területen is könnyítésre van kilátás.

Cséfalvay elmondta még, hogy elindítottak egy technológiai inkubátor pályázatot, s a következő év első negyedévében megjelenik várhatóan egy új pályázat is, mely az egyetemekből kinövő innovatív magyar cégeket támogatná.

Exportérett környezetvédelmi technológiák fejlesztési lehetőségei

2013. december 5-én, a REC - Regionális Környezetvédelmi Központban, Szentendrén, Környezetipari Export Klaszter (KEXPORT) és a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) "Exportérett innovatív technológiák fejlesztési lehetőségei" címmel 2. Környezetvédelmi Innovációs és Kooperációs Napot szervezett.

A szakmai szemináriumon előadást tartott többek között Monszpart Zsolt alelnök is, aki beszámolt a MISZ tevékenységéről, a környezetvédelmi innovációs projektekről, kiemelkedő példákról, valamint az EU Horizon 2020 program célkitűzéseiről, pénzügyi kereteiről.

Üzleti reggeli a Horizon2020-ról

Tagvállalatunk, a BioTalentum Kft. konzultációs üzletága, a BioTalentum Consulting 2013. december 2-án, a Gellért Hotelben üzleti reggelin látta vendégül az Európai Unió hamarosan induló új keretprogramja iránt érdeklődő vállalkozások és szervezetek képviselőit. A rendezvényen bemutatásra kerültek a Horizon2020 program kiemelten a KKV-k számára nyújtott lehetőségei.

A program során Dr. Dinnyés András, a BioTalentum Kft. ügyvezetője egy gyakorlott pályázó szemszögéből összefoglalta az EU pályázatok előnyeit. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Kazi Károly, választmányi tag bemutatta a magyar KKV-k pályázati szerepét és eredményességét, hangsúlyozta a pályázás szerepét és fontosságát a vállalkozások életében. Ezután Ocsovszky Zsófia, a Biotalentum Consulting üzletág vezetője részletes tájékoztatást nyújtott a KKV-k számára megnyíló új lehetőségeiről a Horzion2020 Programban.

Elhangzott, hogy az Európai Unió a következő támogatási időszakban kiemelten fontosnak tartja a KKV-k támogatását, ezért áttekinthetőbbé tette nemcsak a programszerkezetet, de a szabályokat is, ezzel számolva fel a bürokratikus akadályok nagy részét. Csökkenni fog az EU-s pályázatokkal járó papírmunka, az elszámolások, a költségvetés és az ellenőrzés rendszere pedig áttekinthetőbbé válik, valamint csökkentik az elbírálás és szerződéskötés között eltelt időt annak érdekében, hogy a támogatottak mihamarabb megkezdhessék projektjüket.

Az üzleti reggeli tartalmas fórumbeszélgetéssel zárult, amelyen a vendégek választ kaphattak a vállalkozásuk pályázati lehetőségeit érintő kérdéseikre.

További lehetőségekkel, pályázati kiírásokkal kapcsolatban, valamint személyre szabott tanácsadásért Ocsovszky Zsófiához lehet fordulni. T.: 30/779-1866 vagy zsofia.ocsovszky@biotalentum.hu

Horizont 2020

2013. november 26-án, a Nemzeti Innovációs Hivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium megszervezte a Horizont 2020 konferenciát. A NIH honlapjáról az ott elhangzott előadások letölthetőek.

Kiemelten fontosnak tartjuk Wolfgang Burtscher (Deputy Director General for DG Research and Innovation, European Commission) előadását, mely kiváló összefoglaló a 2014-2020-as időszak K+F+I tervezett céljairól és forrásairól.

Szakértőket keres az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóság felhívást tett közzé: független szakértőket/értékelőket keres az EU keretprogramjába, a Horizon 2020-ra.

A szakértők szerepe, hogy segítsék a kutatási és innovációs feladatokat, beleértve a pályázatok értékelését, a projektek felülvizsgálatát, és figyelemmel kísérjék a programokat. Az Európai Bizottság keresi azokat a szakértőket, akik:
- (nyugdíjas) sikeres vállalkozók és/vagy szakértői az innovációs menedzsmentnek,
- nagy tapasztalattal rendelkező egyéni vállalkozók, akik járatosak az ígéretes kutatás és fejlesztés folyamataiban,
- technológiához-értő üzleti bennfentesek,
- innovációs folyamatok vezetői, akik meg tudják ítélni, hogy mi az, ami működőképes lesz a piacon és mi az, ami nem
- felsővezetők, akik irányítani tudják egy vállalat üzleti folyamatait, a gyártástól a marketingen át az eladásig
- üzleti angyalok, kockázati tőkések és pénzügyi szakértők, akik felismerik a jó üzleti lehetőséget
- globális piaci megfigyelők és innovációs vezetők, akik elkötelezettek a KKV iránt.

Az Európai Bizottság nem szabott határidőt, de javasolja a minél előbbi jelentkezést, mivel a Horizont 2020 program első ülései 2014 elején várhatóak.
További információért látogasson el az Európai Bizottság oldalára.

The Global Round Table

December elején a Global Round Table kiadta nyilatkozatát a közép- és délkelet-európai doktori képzésről. A Global Round Table c. rendezvényt november 15-én, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartották, ahol 14 országból, a politika, a gazdaság és a tudomány területéről érkező 30 résztvevő a PhD-programokról folytatott eszmecserét, különböző szempontok alapján.

A doktori képzés legnagyobb problémái, hogy a programok a különböző országokban különböző elvárások elé állítják a doktoranduszokat. Éppen ezért fontos lenne az egyetemek közti együttműködés erősítése és közös képzések indítása Európán belül és kívül egyaránt.

A résztvevők véleménye szerint, ha a javaslatokat végrehajtják, akkor elősegítik a régió emberi erőforrásainak hatékonyabb kihasználtságát.

TiJöttök!

2013. november 26-án, a 12 állomásból álló "TiJöttök!" program hetedik vidéki rendezvényének adott otthont a Pannon Egyetem, Veszprémben. Az Európai Unió támogatásával létrejött program 2014. februárig a hazai egyetemek, főiskolák tudományos életének bemutatásával kívánja vonzóvá tenni a műszaki- és természettudományos életpályákat. A roadshow-n bemutatkozik egy tudományos- és egy vállalati kutató, valamint egy innovatív vállalkozó is, akiknek a hallgatók személyesen is feltehetik kérdéseiket. Veszprémben előadást tartott Dr. Horváth Krisztián tudományos kutató, a Pannon Egyetem egyetemi adjunktusa, Dr. Holló András, a MOL Termék Tudásközpont vezetője, és Györkő Zoltán, a Balabit Kft. ügyvezetője.

A jövő év februárjáig Kaposvár, Pécs, Gyöngyös, Eger és Miskolc felsőoktatási intézményeit érintik még a programok.

A "TiJöttök!" program sikere érdekében a szervezők arra kérik a fenti városokban tudományos munkát végző fiatalokat és felsőoktatási intézményeket, hogy osszák meg eredményeiket és mutassák meg magukat az egész országnak a www.tijottok.hu honlapon található adatlapok feltöltésével.

SZJA 1%

A Magyar Innovációs Alapítvány részére 150 00 Ft került befizetésre 2012-ben az SZJA 1%-ának közcélú felhasználásra felajánlott összegéből. Ez az összeg a Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriumának határozata értelmében a 20 év alatti tehetséges fiatalok részére ösztöndíj, ill. kutatási támogatásként került felhasználásra.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Stockholm International Youth Science Seminar

A Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Magyarországot Zsombori Balázs, MAFITUD-tag képviselte a 2013. december 4. és 11. között megrendezett Stockholm International Youth Science Seminar-on, és az azt lezáró Nobel-díj kiosztási ceremónián és banketten. Zsombori Balázs a 22. Ifjúsági Innovációs Verseny I., valamint a 25. Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének III. helyezettje volt "PictoVerb - A verbális kommunikációban korlátozottakat segítő programtermék" c. pályamunkájával.

A Nobel Alapítvány támogatásával, 1976 óta megrendezésre kerülő esemény kiemelt célja, hogy a világ minden tájáról érkező, különböző tudományterületen jeleskedő 24, 18-24 éves fiatal bemutatásával inspirálja a svéd diákok tudomány iránti érdeklődését, továbbá előmozdítsa a résztvevők tudományos előrelépését.

A Nobel-hét keretében a fiatalok meghallgatták az idei Nobel-díjasok előadásait Alice Munro irodalmi estjét, James Rothman, Randy Schekman, és Thomas Südhof orvostudományi Nobel-díjasok sajtókonferenciáját, François Englert és Peter Higgs fizika előadását, valamint Martin Karplus, Michael Levitt és Arieh Warshel kémia előadását.

A Nobel-díjas tudósok előadásait követően, a tudósnövendékek is az Aula Magna színpadára léphettek, és közel 1000 középiskolás, illetve a svéd TV élő közvetítése előtt ismertették projektjeiket. Zsombori Balázst arra is kiválasztották, hogy a stockholmi Királyi Műszaki Egyetem hallgatóinak is előadást tartson alkalmazásáról.

Az ifjú tehetségek látogatást tehettek a Nobel Múzeumban, a Karolinska Intézet csúcstechnológiát használó laborjaiban, valamint a Holmen Paper nevű papírgyárban. December 9-én részt vettek egy fogadáson, ahol személyesen találkozhattak az idei és az előző évek Nobel-díjas tudósaival, valamint a világ tudóstársadalmának kiválóságaival. Másnap a stockholmi Concert Hall-ban részesei lehettek a Nobel-díj átadási ceremóniának, majd a Városházán a bankettnek.

Bordás Ádám Siemens-díja

2013. november 27-én tartotta hagyományos ügyfélrendezvényét tagvállalatunk, a Siemens Zrt, mely ebben az évben a vállalat sokszínűségére és egyik legfontosabb értékére, a munkatársaira fókuszált. A Szépművészeti Múzeum termeiben rendezett gálán a Siemens által támogatott alapítványok és civil szervezetek is bemutatkoztak, valamint elismerésben részesültek a fiatal tehetségek is.

Emlékplakettet kaptak azok a diákok, akik az év során a vállalat versenyein, pályázatain szerepeltek eredményesen. Elismerést vehetett át Dale A. Martin elnök-vezérigazgatótól a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen Siemens Junior Díjban részesült Bordás Ádám is.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Dr. Ficsor Mihály ismételten elnök

A WIPO-nak, a földrajzi árujelzők oltalmával foglalkozó, Lisszaboni Megállapodás fejlesztésére létrejött munkacsoportja, 2013. december 2-6. között tartotta nyolcadik ülését Genfben. A korábbi ülésekhez hasonlóan a Munkacsoport egyhangúlag, immáron nyolcadik alkalommal dr. Ficsor Mihályt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökhelyettesét választotta meg a Munkacsoport elnökének, helyetteseinek az iráni Behzad Saberi-t és a grúz Ana Gobechia-t választották.

Együttműködés a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával

Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke és Vass László, tagszervezetünk, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, rektora a 2013. december 2-án az egri Kepes György Művészeti Központban rendezett "Művészet és technikai civilizáció" című konferencia keretében a gazdaság- és társadalomtudományi, a művészeti, művészetközvetítő-, valamint a formatervező-képzés szellemitulajdon-védelmi támogatása tárgyában együttműködési megállapodást írt alá.

Az együttműködés célja olyan képzési, pályázatszervezési, infrastrukturális fejlesztések és szakmai programok megvalósítása, amelyek a főiskola oktatói és hallgatói közösségeinek iparjogvédelmi és szerzői jogi jártasságát növelik. A megállapodásnak kiterjed a főiskola képzési programjának támogatására, a hallgatók szakmai fejlődésének elősegítésére Budapest regionális design-központtá válásának előmozdításáért.

Mindezek érdekében már a következő tanévtől meghirdetik a Kommunikációs és Művészeti Kar közreműködésével "A szellemi tulajdon védelme"c . tantárgyat mind az alap-, mind a mesterképzésben részt vevő, diplomázó hallgatók körében, az SZTNH ugyanakkor a szellemitulajdon-védelmi tárgyú szakdolgozatok támogatására az Ujvári János diplomadíj-pályázat keretében pályázatot ír ki.

Szellemitulajdon-védelmi óravázlatíró pályázat

2013. november 17-ig hetvenhárom pályamű érkezett be magyar nyelv és irodalom, dráma, informatika, ének-zene, környezetismeret, etika, fizika, kémia, történelem és osztályfőnöki órák keretében történő szellemitulajdon-védelmi tartalmak feldolgozására, de volt példa idegen nyelvi óra keretében való ismeretátadási javaslatra is.

A pályázat eredményeként beérkezett óravázlatok az SZTNH és a HENT honlapján elérhetőek lesznek december 10-től. Példákkal, ötletekkel, jó gyakorlatokkal fognak szolgálni a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak, szemléltetve, hogyan érdemes szellemitulajdon-védelmi tartalmakat beépíteni a tanórák anyagaiba.

A pályázat célja az volt, hogy a szeptembertől életbe lépett új kerettantervekben dedikáltan megjelenő legfontosabb szellemitulajdon-védelmi témák feldolgozására ösztönözze a közoktatásban dolgozó pedagógusokat. Pályázni lehetett lényegében bármilyen óra keretén belül, illetve könyvtárhasználathoz kapcsolódóan, egy vagy több komplett óra anyagával, ami tartalmazta az óravázlatot, az óra levezetését segítő instrukciókat és a szükséges kiegészítő anyagokat.

Frecskay János Szakkönyvtárának nyitva tartása

Az SZTNH Frecskay János Szakkönyvtárának nyitva tartása a karácsonyi ünnepek körül az alábbiak szerint alakul:
- december 20., péntek, nyitva tartás: 9-11 óráig
- december 21., szombat, nyitva tartás: 9-11 óráig
- december 23-án az Ügyfélszolgálat és a Szakkönyvtár zárva tart
- december 30-án és 31-én a Szakkönyvtár zárva tart
- december 30-án és 31-én az Ügyfélszolgálat 9-13 óráig nyitva tart, az önkéntes műnyilvántartásba vétel és az expressz szűrés szünetel

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | X-Holding Vagyonkezelő Zrt
Tagsorszám: | 691.
Cím: | 9021 Győr, Szent István út 10/A.
Vezető: | Sáhó László, vezérigazgató
Telefon: | +3630-9360-258
Fax: |: 96/520-251
E-mail: | saho.laszlo@xholding.hu

Tevékenység:
X-Holding Vagyonkezelő Zrt alapvető tevékenysége a vagyonkezelés, így az üzleti élet különböző területein rendelkezik befektetésekkel. Nagy hangsúlyt fordítanak új és innovatív társaságok támogatására.

Név: | GRÁNIT Bank Zrt
Tagsorszám: | 692.
Cím: | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.
Telefon: | +361-235-5992
Vezető: | Hegedüs Éva, alelnök-vezérigazgató
E-mail: | hegedus.eva@granitbank.hu
Képviselő: Siklós Jenő, vezérigazgató-helyettes
E-mail: | siklos.jeno@granitbank.hu

Tevékenység: A GRÁNIT Bank Zrt kereskedelmi banki tevékenységet folytat.

Szakirodalom-figyelő

Arthur Keown, John Martin, J. Petty: Foundations of Finance - The Logic and Practice of Financial Management (A pénzügyek alapjai - A pénzügyi menedzsment logikája és gyakorlata) - Global Edition 8th Edition - Pearson, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

"A pénzügyek tanulmányozása azokra a döntésekre összpontosít, amelyek a költséghatékonyság növelésével emelik a cég értékét. Ebben a könyvben a tanulás "költséghatékonyságát" igyekszünk növelni: a pénzügyi menedzsmentet úgy mutatjuk be, hogy a tanulást a lehető leghatékonyabbá és eredményesebbé tegyük. Ennek érdekében lépésről-lépésre vezetünk végig minden új fogalmon és problémán."

Így vezetik fel a szerzők e könyvüket. Nagyon sok, nélkülözhetetlen tudás meríthető belőle, amely kulcsfontosságú a piaci versenyképesség megőrzésében és javításában. Míg 50-60 éve a cégek finanszírozása még viszonylag egyszerű tudomány volt, a mai gazdaságban a mindenkori élvonalbeli szaktudás mellett a pénz vált a második legfontosabb termelési tényezővé, s a pénzügyi menedzsmentet gyorsan bővülő felsőfokú ismereteket követelő szakterületté fejlesztették. Ennek igen alapos és részletes, a megértést és elsajátítást sok speciális eszközzel segítő tankönyve ez az 552 oldalas, a sikeres üzleti gyakorlatot bemutató kötet, amelynek hasznosságát kiadója röviden így jellemzi: "segíti a tanulókat, hogy megértsék a logikát, amely a finanszírozást hajtja, és ezzel - nem pedig képletek bemagolásával - képessé teszi őket, hogy átlássák az egésznek a lényegét."

A szerzők szerint a pénzügyi menedzser döntéseit és azok logikáját öt egyszerű alapelv irányítja. Kiemelik: míg ezek megértése nem igényel pénzügyi szaktudást, megértésük elengedhetetlen a pénzügyek megértéséhez, s jóllehet egyszerűnek tűnnek, ezek adják a mozgatóerejét mindennek, amiből a finanszírozás összetevődik - amiről e könyv szól -, és egybefonják az elveket és technikákat, amelyeket bemutat. Ezek az alapelvek következők: • A cash flow az, ami igazán fontos • A pénznek időértéke van (minél távolabbi a jövőben, annál kevesebbet ér ma - OP) • A kockázatvállalás megköveteli a jutalmát (csak akkor kockáztatunk, ha ezzel többet nyerhetünk, finanszírozásnál ezt szolgálja a kockázati prémium - OP) • A piaci árak rendszerint helyesek (alapvető kérdés, ez igaz-e - OP) • Az érdekütközések megbízó-ügynök problémákat okoznak (tipikus erre a tulajdonosok és a menedzsment konfliktusa - OP).

A kötet 16 fejezetét öt részbe tagolták. Ezek: • A pénzügyi menedzsment hatóköre és környezete - benne: Pénzügyi menedzsment és a cég; Pénzügyi piacok és a befektetési banki rendszer; Pénzügyi jelentések áttekintése; Pénzügyi jelentések elemzése • A pénzügyi vagyonelemek értékelése - Diszkontált cash-flow elemzés; Kockázatelemzés; Kamatlábak, kötvényértékelés; Tőkeértékelés; A tőke haszonáldozat-költsége • Befektetés hosszú lejáratú vagyonelemekbe - Tőkebefektetési döntések elemzése • Tőkeszerkezet és osztalékpolitika - Hitelből történő finanszírozás és tőkeszerkezet politika; Kifizetési politika • Forgótőke menedzsment és nemzetközi vállalatfinanszírozás - Pénzügyi prognózis készítés és tervezés; A cég likviditásának menedzselése; Nemzetközi vállalatfinanszírozás.

Az interneten egy további fejezet is elérhető: Forgóeszközökbe történő rövid lejáratú befektetés menedzselése

A Pearson a világ egyik legjobb felsőfokú gazdasági szakkönyvkiadója. E kötetét is úgy alakították ki és olyan elemekkel - példák, gyakorló és ellenőrző feladatok, összegzések, mini esettanulmányok - szerelték fel, hogy a lehető leghatékonyabbá tegye a benne foglaltak elsajátítását. Kiemelést érdemlő jellemző továbbá, hogy a könyv az etikát a teljes témakörben kulcstényezőként kezeli, és bemutatja, hogy etikai válaszutak mindenütt megjelennek a finanszírozásban.

Érdeklődés: Csibi Erzsébet, Pearson Education Magyarország, erzsebet.csibi@pearson.com

Az év természetfotói - Magyarország 2013 - Alexandra Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Becsüljük meg a kincseinket, mert fogynak, riasztó sebességgel. Különösen érvényes ez a természeti környezetünkre. Értékeljük a könyveket, amilyen ez a gyönyörű album is, amelyek felkeltik vagy erősítik bennünk a természet szeretetét, mert csak a természetet szerető és megbecsülő ember igazán kultúrember, s mert az élő természet, az egészséges, fennmaradásra és fejlődésre képes bioszféra minden bizonnyal a legértékesebb örökség, amelyet az utódainkra hagyhatunk. Sok elkövetett hibát, bűnt tehetünk többé-kevésbé jóvá utólag, ha igazán akarjuk, ám a természeti környezetünk pusztítását legfeljebb csak egy határig, s ez is egyre szűkebb. A gazdasági és a technikai fejlődésben eljutottunk odáig, hogy a bioszféra fennmaradása rajtunk múlik, odáig viszont nem - és aligha is fogunk -, hogy ha elpusztítjuk, ne pusztuljunk vele. Sajnos odáig sem, hogy átérezzük: nincs nagyobb érték, sem nélkülözhetetlenebb a bennünket körülvevő életnél. Mindezekért nagyon is becsüljük meg az immár 21 éves "Az év természetfotósa" pályázatot, amely évente elénk tárja e lenyűgöző - és kiemelkedő erkölcsi értékű - műfaj magyar fotósainak legjobb alkotásait. Igazán megérdemli, amint azok is, akik életre hívták és éltetik, s közreadják az így született remekeket.

A naturArt - Magyar Természetfotósok Szövetsége elnöke, Radisics Milán írja ajánlójában: "A fotózás talán legösszetettebb ága a természetfényképezés. Magyar képviselői már sok éve a világ élvonalába tartoznak. A naturArt - Magyar Természetfotósok Szövetsége által megszervezett GDF SUEZ - Az Év Természetfotósa 2013 című pályázaton kiváló profi és amatőr fotósaink csaknem négyezer képe mérettetett meg. Ezek közül válogatta ki a zsűri a legjobbakat, melyekből e kötet lapjain nyújtunk át válogatást olvasóinknak. Az év természetfotói Magyarország 2013 azonban több mint fotóalbum, hiszen a pályázat legjobb 123 képének alkotóitól megtudhatjuk műveik születésének történetét, sőt azt is, milyen eszközökkel készültek ezek a fotográfiák. Így a kötet egyúttal segédkönyv is lehet azok számára, akik kedvet kaptak a természetfotózáshoz, vagy éppen még magasabb színvonalon szeretnék űzni ezt a csodálatos szakmát. Reméljük, olvasóink is ugyanakkora örömmel lapozgatják ezt a könyvet, mint ahogyan a benne szereplő alkotók a képeiket készítették!"

A 2008. évi pályázat képeinek legjavát bemutató kötet bevezetőjében írta Novák László fotóművész, a zsűri elnöke: "A természetfotó lényegét le lehet írni szavakkal, de egy hatásos kép mondanivalójához már a legjobb toll is kevésnek bizonyul." Az itt sorakozó fényképek mindegyike tanúsítja szavainak igazát. Róluk kivétel nélkül elmondható, hogy minden bizonnyal még azokat is csodálattal töltik el, akiknek talán kevesebb érzékük van a természet szépségei iránt.

A pályázatot, amelynek "abszolút győztesei" Az Év Természetfotósa 2013; Az Év Ifjú Természetfotósa 2013 és Az Év Természetfotója címek elnyerői, 14 kategóriában hirdették meg, ezek egyben az album témakörei is: • Kezünkben a Föld • A madarak viselkedése • Az emlősök viselkedése • Az állatok viselkedése • Állatok és környezetük • Az állatok szemtől szemben • Növények és gombák • Kompozíció, forma és kísérletezés • Tájak • Élet a vízfelszín alatt • Napnyugtától napkeltéig • Fekete-fehér természetfotók • A természet féktelen energiái, zabolátlan erők. • Ifjúsági kategória.

A zsűri 307 pályázó 3822 pályaműve közül a legjobbakként 58 fotóművész 123 alkotását választotta ki kiállításon történő bemutatásra - ezek sorakoznak ebben a különlegesen elegáns, briliáns nyomdatechnikával gyönyörűvé varázsolt albumban.

Váncsa István szakácskönyve - Ezeregy+ recept - bővített kiadás - Vince Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Messze több is ez, mint egy kiemelkedően jó szakácskönyv. Olyan élményt ad, amit ez a műfaj többnyire nem szokott: megérezzük benne, hogy a finom ételek elkészítése is lehet legalább akkora élvezet, mint az elfogyasztásuk. Az ilyen könyveiből kisugárzó életérzés szerint Váncsa nem mesterszakács - bár a míves receptjei és technológiai leírásai, valamint a felsorakoztatott vonzó étkei szerint annak is kétségkívül kiváló -, hanem a szó legjobb, eredeti jelentése szerinti amatőr: olyan, aki szereti, amit tesz, élvezetből műveli azt. Veszélyes is ez a könyv: az ételnek látszó gyári készítmények és a "gyorskaják" világában felerősíti az olvasóban az igényt, hogy nemesebb étkekkel kényeztesse magát és szeretteit, hogy az étkezése sokkal több legyen, mint puszta üzemanyag-felvétel.

Sokkal több, szellemileg jóval értékesebb azért is, mert ez a méltán "gasztro-intellektuális"-nak nevezhető mű sok érdekes betekintést ad az étkeknek, azok készítőinek és fogyasztóinak világába, az étkek kultúrtörténetébe, s mert mindezt Váncsa igen szórakoztató stílusában, remek fanyar humorával adja elő. Ha díjaznák a világ legszórakoztatóbb szakácskönyvét, ez bizonyára esélyes lenne a fődíjra. S Váncsa a leírásaihoz, fejtegetéseihez egy rendkívül szerteágazó, óriási tudásanyag ismeretére támaszkodó műveltségből idéz ide - bőséggel - magyarázó-színesítő elemeket, amelyekkel a találkozás önmagában is élvezetes, legalább is annak, aki az ínye mellett az elméjét is szereti kényeztetni, s a lehető legjobb kondícióban tartani.

Váncsa "főz" és közben mesél, színesen, érdekesen. Könyvében így nagyon rokonszenvesen ötvöződnek a homo sapiens és a homo ludens szívünknek kedves vonásai. Ezért habozás nélkül ajánlható bárki olyannak is, akinek ugyan esze ágában sincs valaha fakanalat ragadni, esetleg nem is különösebben barátja a míves, netán egzotikus ínyencségeknek, viszont kellőképpen tudja értékelni és élvezni a szellemes előadásmódot, és a műértő táplálkozáshoz kapcsolódó ezerféle kisebb-nagyobb ismeretmorzsa felvonultatását, s szívesen gyarapítja a műveltségét.

A maga nemében ez életmű is. A kiadótól idézve, "Váncsa István szakácskönyvének új, bővített kiadásában negyven év munkája van". Nem is akármilyen: a receptek és leírások tanúsága szerint szinte a világ minden tájáról gyűjti az étek-remekeket és elkészítésük mesterfogásait, és, amint elmondja, teszi ezt jellegzetesen úgy, hogy a kedvére való megtapasztalás után, a tett színhelyén, a séftől kéri el azokat. Ezek mellé sorakoznak itt azok a konyhaművészeti remekek, amelyeket a szerző az előbbiek ihletésére maga alkotott meg. Könyve így - ismét idézünk - "Hatalmas receptanyagot, 1125 különleges, kivételesen finom receptet tartalmaz, miközben a konyhaművészeti ismeretek valóságos enciklopédiája: minden benne van, amit a gasztronómiáról egyáltalán tudni érdemes. Szó esik benne a világegyetem létezését meghatározó fizikai állandók és a marhafarok különös, misztikus kapcsolatáról, a rákok víz alatti hetvenkedésének matematikai vonatkozásait leíró Rayleigh-Plesset típusú egyenletekről, a polip hátborzongatóan fejlett intelligenciájáról, a konyhaművészet történeti, filozófiai, művészeti hátteréről, arról, mi köze a leves főzésnek a hadművészethez, a magyar lakodalmas birkának Belső-Ázsiához, a töltött káposztának Perzsiához, ki volt Prométheusz, és egészen pontosan mennyire volt részeg akkor, amikor hazavitte a tüzet."

Receptjeinek közös vonása a kifinomult ízlés és igényesség, szóljanak bár parasztos, vagy arisztokratikusan túlfinomult étekről. Így asztali örömért mindig fordulhatunk hozzájuk, csak ne akkor, midőn pénztárcánkban kong rosszkedvünk tele.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Szellemitulajdon.hu, 2013. november 20.,szerda
Interjú Hegyesi Donát Sándorral, a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyének különdíjasával, a Pókerező robot fejlesztőjével

Magyarhirlap.hu, 2013. november 25., hétfő
Fókuszban a fenntarthatóság és a tudomány kapcsolata

Marketinginfo.hu, 2013. november 25., hétfő
Félmilliárd forinttal támogat öt hazai egyetemet a Mol
"...Az erről szóló stratégiai megállapodást szerdán, Budapesten írták alá az olajtársaság irányítói, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem vezetői..."

Piacesprofit.hu, 2013. november 25., hétfő
Erre a pályázatra vártak a fővárosi cégek!
"...Akár 50 százalékos támogatás nyerhető a mai naptól beadható pályázaton mikro-, kis- és középvállalkozások számára komplex vállalati technológiai fejlesztésre Közép-Magyarországon..."

Godolloi-hirek.hu, 2013. november 25., hétfő
Beadható a komplex fejlesztési pályázat

Esemenymenedzser.hu, 2013. november 25., hétfő
Versenyképesség és fenntarthatóság együtt? Az öko-design a megoldás?!

Erdon.ro, 2013. november 25., hétfő
Kecskeméten megbecsülik a női munkavállalókat
"...A Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett kerekasztal-beszélgetést Kecskemét önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen Innováció - Kreativitás - Nők a Tudomány és a Gazdaság Világából, Kecskeméti innovatív ötletek megvalósítása címmel..."

Edupress.hu, 2013. november 25., hétfő
III. Regionális Innovációs Expo az Edutus Főiskolán

Delmagyar.hu, 2013. november 25., hétfő
SZTE: újabb ranglistás siker
"...Szeged - Minden jelentős nemzetközi rangsorban szerepel a Szegedi Tudományegyetem..."

Os.mti.hu, 2013. november 25., hétfő
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közleménye (1. rész)
"...A SMART Pont az innovatív és kreatív, fiatal, mikro-, kis- és középvállalkozások létrejöttét, fejlődését és hosszú távú fenntarthatóságát segíti, az ötlet megszületésétől az üzleti terv elkészítésén át a vállalkozás kezdeti lépéseinek megtételéig..."

Hir.ma, 2013. november 25., hétfő
Tudomány Világfóruma - A fenntarthatóság és a tudomány kapcsolatát vizsgálja az idei rendezvény

Vallalkozoi.negyed.hu, 2013. november 25., hétfő
Százmilliós EU-pénzeket bukhatnak el cégek
"...Közvetlenül az indulás előtt átírták egy ötmilliárdos uniós pályázat felhívását, és irreálisan rövidre vágták az előkészítésre rendelkezésre álló időt. Aki már megírta a saját pályázatát, kezdheti újra, de ha nem elég gyors, akkor magas pontszámmal sem lesz esélye..."

Teol.hu, 2013. november 26., kedd
A jól informált, tőkeerős vállalkozó lehet sikeres
"...Aki információval rendelkezik, az versenyképes, ezért fontos, hogy a tőke mellett megfelelő tudása is legyen egy vállalkozónak - e gondolat jegyében rendezett innovációs partnertalálkozókat a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara..."

Hirmondo.ro, november 26., kedd
Női (fel)találmányok

Napi Gazdaság, 2013. november 26., kedd, 2. oldal
Hiányzik vidékről az innovációs infrastruktúra

Napi Gazdaság, 2013. november. 26., 11. oldal
Széchenyi-terv
"...Pályázati támogatással megvalósuló biotechnológiai kutatás-fejlesztés a Richter Gedeon Nyrt.-ben Új gyógyszerhatóanyagokat kutat és fejleszt a Richter..."

Napi Gazdaság, 2013. november 26., kedd, 15. oldal
Végéhez ért az infokommunikációs kutatás-fejlesztési ernyőprojekt

Tolnai Népújság, november 26., kedd, 2. oldal
A jól informált, tőkeerős vállalkozó lehet sikeres

Székely Hírmondó, 2013. november 26., kedd, 9. oldal
Női (fel)találmányok

Vg.hu, 2013. november 26., kedd
December 11-én jönnek az első EU-pályázatok
"...Harminc százalékkal nő az EU kutatás-fejlesztésre és innovációra előirányzott támogatási kerete - jelentette be Cséfalvay Zoltán, az NGM államtitkára..."

Tozsdeforum.hu, 2013. november 26., kedd
Hetven milliárd euró jut innovációra
"...Harminc százalékkal több, összesen 70 milliárd euró jut innovációra a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a Horizont 2020 elnevezésű kutatás-fejlesztési keretprogramban..."

Szekesfehervarinapilap.hu, 2013. november 26., kedd
30 százalékkal több pénz jut innovációra az uniós Horizont programban

Sg.hu, 2013. november 26., kedd
Fontosabb az ár a szellemi tulajdonjogoknál
"...Az európai polgárok ugyan elismerik a szellemi tulajdon fontosságát, ugyanakkor bizonyos esetekben annak megsértését is elfogadhatónak tartják - olvasható abban a kutatásban, melyet a Szellemi Tulajdoni Jogsértések Európai Megfigyelőközpontja készített..."

Portfolio.hu, 2013. november 26., kedd
Milliárdokkal az innovációért
"...2014 januárjától indul a Horizont 2020 program, mely az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innováció területén mutatkozó versenyhátrányt igyekszik orvosolni a következő tervezési időszakban..."

Nyirhir.com, 2013. november 26., kedd
Kutatás: az európaiak ellentmondásosan viszonyulnak a szellemi tulajdonhoz

Nyirhir.com, 2013. november 26., kedd
Cséfalvay: 70 milliárd euró innovációra

Napi.hu, 2013. november 26., kedd
Több pénz jut a magyar ötletek támogatására

Itextreme.hu, 2013. november 26., kedd
Média a startupokért
"...X Faktor indul a startup világban a szaksajtó és a szakmai bloggerek közreműködésével. A szűkös sajtónyilvánosságot kapó induló vállalkozásokat kívánja segíteni a kezdeményezés..."

Hirextra.hu, 2013. november 26., kedd
Több jut fejlesztésekre

Richpoi.com, 2013. november 26., kedd
"Okospont" nyílt fiatal vállalkozóknak Budapesten
"...A budapesti központ az innovatív és kreatív, fiatal, mikro-, kis- és középvállalkozások létrejöttét, fejlődését és hosszú távú fenntarthatóságát segíti, az ötlet megszületésétől az üzleti terv elkészítésén át a vállalkozás kezdeti lépéseinek megtételéig..."

Hirado.hu, 2013. november 26., kedd
Cséfalvay: 70 milliárd euró innovációra

Erdon.ro, 2013. november 26., kedd
Cséfalvay: 30 százalékkal több pénz jut innovációra az uniós Horizont programban

Elelmiszer.hu, 2013. november 26., kedd
Innovációs és újrahasznosító központ épül Karcagon
"...A 2,85 milliárd forint értékű kutatási bázis várhatóan jövő augusztus-szeptemberben kezdi meg a tevékenységét..."

Biovonal.hu, 2013. november 26., kedd
A fenntarthatóság és a tudomány kapcsolatát vizsgálja az idei WSF rendezvény
"...Az MTA által az MTI-hez hétfőn eljuttatott, angol nyelvű beszédben Pálinkás József kiemelte, hogy az elmúlt két évben egyértelművé vált a fenntarthatóság kérdésének rendkívüli fontossága..."

Alternativenergia.hu, 2013. november 26., kedd
Pályázat zöld fejlesztéseknek: Nevezzen a III. Greennovációs Nagydíjra!

Pecsicivil.hu, 2013. november 26., kedd
23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Kulturpont.hu, 2013. november 26., kedd
23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Orientpress.hu, 2013. november 26., kedd
Újító uniós program az innováció horizontján

Orientpress.hu, 2013. november 26., kedd
Az európaiak ellentmondásosan viszonyulnak a szellemi tulajdon fontosságához

Onkormanyzat.mti.hu, 2013. november 26., kedd
Okospont nyílt fiatal vállalkozóknak - fókuszban az innováció és a kreativitás

Mno.hu, 2013. november 26., kedd
70 milliárd forinttal több jut erre
"...Harminc százalékkal több, összesen 70 milliárd euró jut innovációra a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a Horizont 2020 elnevezésű kutatás-fejlesztési keretprogramban..."

Minap.hu, 2013. november 26., kedd
Takata - meghatározó jelentőségű az egyetem életében is
"...Az egyetem első embere elmondta azt is, a vállalat képviselői miskolci látogatásaik során elismeréssel szóltak az egyetemen folyó oktatói és kutatói munka magas színvonaláról, valamint a laborok és műhelycsarnokok műszerezettségéről..."

Kisalfold.hu, 2013. november 26., kedd
"Zöldolimpiát" szeretne rendezni Győr és "okos várossá" akar válni
"...Győr első magyar városként kíván csatlakozni a Smart-programhoz. A tervek szerint 2017-re megvalósulhat a kisalföldi "Zöldolimpia"..."

Figyelo.hu, 2013. november 26., kedd
Budapesten a világ tapasztalt startup vezetői

Figyelo.hu, 2013. november 26., kedd
30 százalékkal több pénz jut innovációra

Duol.hu, 2013. november 26., kedd
A világ legnagyobb innovációs programja

OrientPress.hu, 2013. november 26., kedd
Újító uniós program az innováció horizontján

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2013. november 26., kedd
Harminc százalékkal több pénz jut innovációra a következő uniós ciklusban, mondta Cséfalvay Zoltán

InfoRádió - Műsorfolyam, 2013.november 26., kedd
Műsorfolyam Délelőtti híróra és közélet
"...2014 és 2020 között a Magyarország részére eljutó 7300 milliárd forintos uniós támogatások 10 százaléka kutatás-fejlesztésre fordítható..."

InfoRádió, 2013. november 26., kedd
Műsorfolyam Déli Drive Time
"...30 százalékkal több, összesen 70 milliárd euró jut innovációra 2014/2020-as uniós költségvetési időszakban a Horizont 2020 elnevezésű keretprogramban..."

InfoRádió, Aréna, 2013. november 26., kedd
Az Európai Parlament múlt héten elfogadta a 2014-2020 közötti uniós költségvetést

Gazdasági Rádió, A nap vendége, 2013. november 26., kedd
Mi a húzóágazatok szerepe a magyar gazdaságban?

Gazdasági Rádió, Kivonat, 2013. november 26.,kedd
Kivonat Hírek
"...Az új hétéves Európai Uniós költségvetési ciklusban Magyarország mintegy 700 milliárd forintot fordíthat közvetlenül a kutatás és fejlesztési szektor támogatására..."

HírTV, Híradó, 2013. november 26., kedd
Összesen hetvenmilliárd euró jut innovációra a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban

Magyar Hírlap, 2013. november 27., szerda, 9. oldal
Indul a Horizont 2020
"...Jelentős többlettámogatást fordíthat Magyarország kutatás-fejlesztésre és innovációra 2014 és 2020 között - jelentette ki tegnap Cséfalvay Zoltán..."

Napi Gazdaság, 2013. november 27., szerda, 6. oldal
Jobban muzsikálnak az európai kkv-k

Világgazdaság, 2013. november 27., szerda, 4. oldal
Hasznos lehet a partnerség
Stratégia A nemzetközi piacon nem elég a jó termék
"...Kétféle indíttatásból foglalkoznak a cégek a nemzetközivé válás gondolatával: az esélyesebbek innovatív termékeiknek, szolgáltatásaiknak keresnek nagyobb piacot, mások az itthon beszűkült lehetőségeik miatt menekülnének külföldre - mondja Kautny Alexander, a Business Provider Group nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadója..."

Világgazdaság, 2013. november 27., szerda, 5. oldal
December 11-én jönnek az első EU-pályázatok

Dunaújvárosi Hírlap, november 27., 6. oldal
A világ legnagyobb innovációs programja
Az unió 2014-től 79 milliárd eurót szán kutatás-fejlesztésre
"...Dunaújváros (kk) - Második szakmai délutánját tartotta tegnap a városi kamara által szervezett Innovációs Klub, ismét érdekes programmal..."

Napi Gazdaság, 2013. november 27., 1, 3. oldal
Innovációkkal javulhat a francia-magyar gazdasági kapcsolat
"...A fenntartható fejlesztések rejtik a legnagyobb potenciált a magyar-francia gazdasági kapcsolatokban - mondta a Napi Gazdaságnak Roland Galharague, Franciaország magyarországi nagykövete..."

Tozsdeforum.hu, 2013. november 27., szerda
MKIK gazdaságunk kulcsszereplője
"...Parragh László, az MKIK elnöke elmondta, hogy a kormánnyal kötött megállapodások egyebek között makrogazdasági kérdéseket, a magyar gazdaság versenyképességét, a kormány és a gazdaság közötti párbeszéd helyreállítását érintették..."

Teol.hu, 2013. november 27., szerda
Tudásközpont lesz a legénységi laktanyából

Nyirhir.com, 2013. november 27., szerda
Brazíliában tárgyalt Szijjártó Péter
"...Tájékoztatott arról is, hogy megbeszélést folytatott Jacob Palisszal, a Brazil Tudományos Akadémia elnökével a magyar-brazil technológiai együttműködés elmélyítéséről..."

Mmonline.hu, 2013. november 27., szerda
Magyar siker az online bankolásban
"...A hazai Microsec Zrt. elsőként fejlesztett ki egy olyan elektronikus aláírás alapú technológiát, amellyel a legmagasabb szinten szavatolható az online bankolás és a pénzügyi tranzakciók biztonsága..."

Magyarhirlap.hu ,2013. november 27., szerda
Kiemelt partnernek tekinti a kormány az MKIK-t

Klubradio.hu, 2013. november 27., szerda
"A gazdaság alapvetően jó pályán mozog" - Parragh László

Itbusiness.hu, 2013. november 27., szerda
Elektronikus aláírás védi majd a pénzünket

Erdon.ro, 2013. november 27., szerda
WSF - Szijjártó Péter technológiai és tudományos témákról tárgyalt Brazíliában

Erdon.ro, 2013. november 27., szerda
Turóczy László: a kormány tudás alapú felzárkóztatást akar

Erdon.ro, 2013. november 27., szerda
Giró-Szász: a kormány kiemelt partnernek tekinti az MKIK-t

Profitline.huProfitline.hu, 2013. november 27., szerda
A kormány tudás alapú felzárkóztatást akar

Profitline.hu, 2013. november 27., szerda
Magyar vállalkozás teszi biztonságossá az online bankolást

Orientpress.hu, 2013. november 27., szerda
Ismét GE-ösztöndíj a tehetséges egyetemistáknak
"...Az évi 1500 euró ösztöndíjat biztosító két éves programra öt magyar egyetem másodéves hallgatói jelentkezhetnek. A közgazdasági, menedzsment, mérnöki vagy műszaki területen tanuló magyar egyetemisták 2013. december 16-ig adhatják be jelentkezésüket..."

Privatbankar.hu, 2013. november 27., szerda
Körbeudvarolta egymást a kormány és az iparkamara

Hetivalasz.hu, 2013. november 27., szerda
A fejlődés horizontja
"...A következő uniós tervezési időszak részeként 2014 januárjában indul a Horizont 2020 program, mely a kutatás-fejlesztés és innováció területének erősítését célozza..."

Mmonline.hu, 2013. november 27., szerda
Kétszázmilliós fejlesztés Budapesten

Hvg.hu, 2013. november 27., szerda
E-mail olvasás egy kacsintásra? Ez lesz 2014 slágere
"...A tech világ már gőzerővel készül a legfrissebb digitális trendeket bemutató szupershow-ra, a CES-re. Óriáscégek feltörekvő startupokkal karöltve január elején mutatják be a világnak legújabb innovációikat..."

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2013.november 27., szerda
Korányi László kijelentette, hogy az eddiginél több sikeres magyar pályázót szeretnének

Gazdasági Rádió, Reggeli monitor, 2013.november 27., szerda
Összeállítás: A Nemzeti Innovációs Hivatal és a Nemzetgazdasági Minisztérium nemzetközi konferenciát tartott a januártól induló Horizont 2020 program keretében

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2013. november 27., szerda
Helyszíni tudósítás: Véget ér hamarosan a World Science Forum

M1, Az Este, 2013. november 27., szerda
Összeállítás: Parragh László szerint Magyarország olyan helyzetben van, amikor már hosszútávú gazdaságpolitikában gondolkodhat

InfoRádió , 2013. november 27., szerda
Reggelinfo
"...30 százalékkal több, összesen 70 milliárd euro jut innovációra a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a Horizont 2020 program keretében..."

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2013. november 27., szerda
Nőtt tavaly a kutatás-fejlesztésre fordított összeg az előző évhez képest

HírTV, reggeli Híradó, 2013. november 27., szerda
Harminc százalékkal több több euró jut innovációra a következő uniós költségvetési időszakban a Horizont 2020 nevű kutatás-fejlesztési keretprogramban

Figyelő, 2013. november 28., 38-39. oldal
Ha kimarad, lemarad!
Válaszúton a vállalati informatika
"...A nagy céges adatvagyon újszerű kezelése hatalmas versenyelőnyt jelent, ha megtalálják a kiaknázás módját. Ezt is támogathatják a jövő évtől a korábbi két és félszeresére ugró uniós innovációs pénzek..."

Magyar Nemzet, 2013. november 28., csütörtök, 13. oldal
Parragh: Jó az irány

Metropol, 2013. november 28., csütörtök, 16. oldal
A tudomány jövőt formáló ereje
"...Világfórum. A kutatási eredmények és a tudománydiplomácia jövőformáló szerepéről tanácskoztak Rióban..."

Metropol, 2013. november 28., csütörtök, 11. oldal
70
"...Milliárd euró jut innovációra a 2014-2020as uniós költségvetési időszakban a Horizont 2020 elnevezésű kutatás-fejlesztési keretprogramban, ez 30 százalékkal több a tavalyinál..."

Heti Válasz, 2013. november 28., csütörtök, 5. oldal
70

Népszabadság, 2013. november 28., csütörtök, 2. oldal
Többet ad az EU K+F-re
"...A november 21-én elfogadott új uniós költségvetésben mintegy 730 milliárd forintnyi uniós forrást kap Magyarország innovációra a 2014- 2020-as időszakban..."

Somogyi Hírlap 2013. november 28., csütörtök, 5. oldal
Jönnek az első EU-pályázatok
"...HORIZONT 2020 Az Európai Bizottság felhívásai 2014-15-re szólnak..."

Hirek.prim.hu, 2013. november 28., csütörtök
Magyar vállalkozás teszi biztonságossá az online bankolást

Napi.hu, 2013. november 28., csütörtök
Lezárult a Mol százhalombattai innovációs projektje

Napi.hu, 2013. november 28., csütörtök
Cséfalvay: egy kézbe kerülnek az innovációs források
"...Jövő év elejétől a Nemzetgazdasági Minisztérium kezeli a kutatás-fejlesztésre és innovációra szolgáló uniós és nemzeti forrásokat is - mondta a Magyar Innovációs Klub rendezvényén Cséfalvay Zoltán, az NGM parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára, csütörtökön Budapesten..."

Magyarhírlap.hu, 2013. november 28., csütörtök
Cséfalvay: Egy kézbe kerülnek az innovációs források
"...Jövő év elejétől a Nemzetgazdasági Minisztérium kezeli a kutatás-fejlesztésre és innovációra szolgáló uniós és nemzeti forrásokat is - mondta a Magyar Innovációs Klub rendezvényén Cséfalvay Zoltán, az NGM parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára, csütörtökön Budapesten...

Hirado.hu, 2013. november 28., csütörtök
Cséfalvay: Egy kézbe kerülnek az innovációs források

Mixonline.hu, 2013. november 28., csütörtök
Lezárult a Mol százhalombattai K+F+I projektje

Magyarhirlap.hu, 2013. november 28., csütörtök
Zárónyilatkozat elfogadásával ért véget a WSF

Ma.hu, 2013. november 28., csütörtök
Zárónyilatkozattal ért véget a 6. Tudomány Világfóruma

Pafi.hu, 2013. november 28., csütörtök
23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Nol.hu, 2013. november 28., csütörtök
Európai fellegvárunk
"...Amit ma Európában és szerte a világon a magyar műszaki értelmiség nagy eredményeként tartanak számon, annak többsége olyan mérnökök keze nyomát őrzi, akik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről, illetve jogelődjéről indultak el..."

Innoportal.hu, 2013. november 28., csütörtök
Biológiai szuperlabort fejlesztett a HM EI

Erdon.ro, 2013. november 28., csütörtök
WSF - Zárónyilatkozattal ért véget a Tudomány Világfóruma

Erdon.ro, 2013. november 28., csütörtök
Katonai és polgári védelmi feladatokra is alkalmazható biolabort fejlesztett a HM háttércége

Edupress.hu, 2013. november 28., csütörtök
50 millióból népszerűsítik a műszaki és természettudományos pályát

Agroline.hu, 2013. november 28., csütörtök
Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat 22. alkalommal

Orientpress.hu, 2013. november 28., csütörtök
Tudományos együttműködésről tárgyalt Brazíliában Szíjjártó

Mno.hu, 2013. november 28., csütörtök
Magyar terméket tettek világtermékké
"...Öt pontban fogalmazta meg ajánlásait a nemzetközi tudósközösség a Rio de Janeiróban helyi idő szerint szerdán befejeződött hatodik Tudomány Világfórumán (WSF)..."

Infovilag.hu, 2013. november 28., csütörtök
Huszonkettedszer is: innovációs nagydíjpályázat

Pannonnovum.hu, 2013. november 28., csütörtök
Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat 22. alkalommal

Infovilag.hu, 2013. november 28., csütörtök
A fenntartható fejlődés szolgálatában ? zárónyilatkozat elfogadásával ért véget a WSF

Hirek.prim.hu, 2013. november 28., csütörtök
Megvannak az InnoApps verseny győztesei
"...Fiatal fejlesztők mutatták be innovatív alkalmazásaikat az InnoApps versenyen, amelynek célja, hogy a közösségi bevonást elősegítő mobilalkalmazások fejlesztését ösztönözze..."

Figyelo.hu, 2013. november 28., csütörtök
Egy kézbe kerülnek az innovációs források

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2013. november 28., csütörtök
Mit mutatnak a friss foglalkoztatási adatok?

M1, Ma reggel, 2013. november 28., csütörtök
Sikeresek voltak a kormánynak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött megállapodásai, jelentette ki a kormányszóvivő

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2013. november 28., csütörtök
Európai innovációs díjat nyert Hernádszentandrás

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2013. november 28., csütörtök
Jövő év elejétől a Nemzetgazdasági Minisztérium kezeli a kutatásfejlesztésre és innovációra szolgáló uniós és nemzeti forrásokat

InfoRádió, déli Híradó, 2013. november 28., csütörtök
Jövő évtől a Nemzetgazdasági Minisztérium kezeli a kutatás-fejlesztésre és innovációra szolgáló uniós és nemzeti forrásokat

ECHO TV, Esti Híradó, 2013. november 28., csütörtök
A világon egyedülálló, a legnagyobb biztonsági fokozattal rendelkező mobil biológiai labort fejlesztett ki a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

Atv, Délutáni Híradó, 2013. november 28., csütörtök
Mobil biolabort fejlesztett ki a Honvédelmi Minisztérium részvénytársaságának közreműködésével létrehozott konzorcium

Petőfi Népe, 2013. november 29., péntek, 7. oldal
Egymilliárd forintból fejlesztették ki a biolabort

Vas Népe melléklet 2013. november 29., péntek, 3. oldal
Kirajzolódnak a következő hét év uniós támogatásainak programjai

Világgazdaság, 2013. november 29., péntek, 7. oldal
Az NGM-nél a k+f források is

Világgazdaság, 2013. november 29., péntek, 9. oldal
Budapest 2020-ra startupfőváros lehet?

Világgazdaság, 2013. november 29., péntek, 10. oldal
23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny (2013/2014-es tanév)

Napi Gazdaság 2013. november 29., péntek, 19. oldal
Jóval több pénz jut az innovációra Európa-szerte

Napi Gazdaság 2013. november 29., péntek, 19. oldal
Egy kézbe kerülnek a k+f+i források

Napi Gazdaság 2013. november 29., péntek, 19. oldal
Bojár Gábor: Az innovációt a verseny teremti meg

Napi Gazdaság 2013. november 29., péntek, 19. oldal
Ellentmondásos a szellemi tulajdon megítélése

Hetek, 2013. november 29., péntek, 38-39. oldal
Újra kellene találnunk magunkat
Harminc év alatt tizedére csökkent a magyar szabadalmak száma
"...A világon a találmányok száma egyre nő, a magyar szabadalmak száma azonban a rendszerváltás óta minden évben folyamatosan csökken. Ez egyúttal a prosperitás csökkenését is mutatja - állítja Verdes András, a Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) főtitkára..."

Vg.hu, 2013. november 29., péntek
Budapest 2020-ra startupfőváros lehet?

Vg.hu, 2013. november 29., péntek
Az NGM-nél a k+f források is

Szabadsag.ro, 2013. november 29., péntek
Összefogás az informatikai innovációért

Mmonline.hu -, 2013. november 29., péntek
Megvannak a győztes alkalmazások

Itbusiness.hu, 2013. november 29., péntek
Kihirdették az InnoApps verseny győzteseit

Atv.hu, 2013. november 29., péntek
Mobil biolabor: Kína és Oroszország is érdeklődik a magyar fejlesztés iránt

Innoteka.hu, 2013. november 29., péntek
Pályázat a legkiemelkedőbb innováció elismerésére
"...Idén 22. alkalommal tette közzé a XXII. Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát, a Magyar Innovációs Alapítvány a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együtt november végén..."

Agraragazat.hu, 2013. november 29., péntek
Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat 22. alkalommal

Vg.hu, 2013. november 29., péntek
Bővülhetnek a tudásközpontok

Pecsma.hu, 2013. november 29., péntek
Kutatások: 700 milliárd jut

Origo.hu, 2013. november 29., péntek
A gépszem lett az év kütyüje
"...A látást részben visszaadó mesterséges retina mellett űrszonda, 3D-nyomtatott cipő, és a világ legjobb elektromos csavarhúzója is bekerült 2013 legjobb fejlesztései közé..."

Origo.hu, 2013. november 29., péntek
Elektronikus aláírással előzik meg az online bankolók elleni bűncselekményeket?
"...Óriási előrelépés lehet az online pénzügyi tranzakciók biztonsága és a törvénytisztelő felhasználók jogbiztonsága szempontjából a Microsec Zrt. azon fejlesztése, amely révén sms helyett elektronikus aláírás védi majd a pénzünket..."

Narancsjuice.hu, 2013. november 29., péntek
A fejlesztések időszaka jön Magyarországon

Napigazdasag.hu, 2013. november 29., péntek
700 milliárd mehet K+F-re

Mixonline.hu, 2013. november 29., péntek
Cséfalvay: a fejlesztések időszaka jön

Mixonline.hu, 2013. november 29., péntek
Jönnek a szemmel vezérelt okoskütyük
"...A hi-tech világ krémje gőzerővel készül a legfrissebb digitális trendeket bemutató szupershow-ra, a CES-re. Óriáscégek feltörekvő startupok-kal karöltve január elején mutatják be a világnak a boszorkánykonyháikban kifőzött innovációikat..."

Klubradio.hu, 2013. november 29., péntek
A fejlesztések időszaka jön Magyarországon - Cséfalvay

Erdon.ro, 2013. november 29., péntek
Cséfalvay: a fejlesztések időszaka jön Magyarországon

Dehir.hu, 2013. november 29., péntek
Gazdaságfejlesztésre lehet majd a legtöbb pénzt kérni az EU-tól

Bevezetem.hu, 2013. november 29., péntek
Innováció fiataloktól fiataloknak
"...Kihirdették az InnoApps verseny győzteseit..."

Vallalkozoi.negyed.hu, 2013. november 29., péntek
Az uniós pénzek tizede megy majd kutatás-fejlesztésre

Szegedma.hu, 2013. november 29., péntek
Két nap, két program Szegeden a tehetségekért + FOTÓK
"...A középiskolás tehetségek felkarolása, mentorálása, Szegedre csábítása, illetve Magyarországon tartása a célja annak a két tehetséggondozó kezdeményezésnek, melyekről közös sajtótájékoztatón számoltak be a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány vezetői, képviselői..."

Itcafe.hu, 2013. november 29., péntek
Kihirdették az InnoApps verseny győzteseit

Infovilag.hu, 2013. november 29., péntek
CES 2014: jöhetnek a szemmel vezérelt okoseszközök

Eupalyazatiportal.hu, 2013. november 29., péntek
Új üzemegységet épített a Pharmatéka
"...A több mint 42 millió forint összköltségű projekttel teret kapott a Pharmatéka Bt. új gyártási és K+F tevékenysége is..."

Figyelo.hu, 2013. november 29., péntek
Fejlesztések időszaka jön Magyarországon

Délmagyarország, 2013. november 30., 2. oldal
A piaristák nyerték a Szent-Györgyi versenyt
"...Magyarország, a Vajdaság és Temesvár 16 középiskolájának 23 csapata versengett a szegedi egyetem Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyén tegnap..."

Stop.hu, 2013. november 30., szombat
Na de most már tényleg beindul a fejlődés
"...A fejlesztések időszaka jön Magyarországon, a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban az uniós források mintegy 10 százalékát, hozzávetőleg 700 milliárd forintot kíván a kormány kutatás-fejlesztésre fordítani..."

Nyirhir.com, 2013. november 30., szombat
A magyar gazdaság húzóágazatává válhat a kreatívipar
"...Kreatív innovációs és tudáspark épül a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen csaknem 11 milliárd forintból két ütemben..."

Napigazdasag.hu, 2013. november 30., szombat
A magyar gazdaság húzóágazatává válhat a kreatívipar

Magyarhirlap.hu, 2013. november 30., szombat
Kiemelt támogatás a kreatíviparnak

Kaposvarhirado.hu, 2013. november 30., szombat
Kiemelten támogatják a nemzeti kreatívipart

Bumm.sk, 2013. november 30., szombat
A magyar kormány a kreatívipart támogatja

Hirado.hu, 2013. november 30., szombat
Nemzetközi kutatások a Pázmányon
"...Nemzetközi jelentőségű tudományos kutatásokat végeznek európai uniós források felhasználásával a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az Új Széchenyi Terv támogatásával- közölte az intézmény az MTI-vel..."

Erdon.ro, 2013. november 30., szombat
Nemzetközi kutatások a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen az Új Széchenyi Terv támogatásával

Mno.hu, 2013. november 30., szombat
A rákot is kutatják majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

Piac és Profit, 2013. november, 31. oldal
Hogyan változik a társasági adó 2014-ben
"...Bővül a kutatás-fejlesztési tevékenységek és a beruházások apropóján igénybe vehető adóalap-, illetve az adókedvezmények köre..."

Piac és Profit, 2013. november, 39-41. oldal
Ugrásra készen
"...Kíváncsiak voltunk, hogy mire számíthatnak az innovatív, növekedni vágyó, induló vagy már működő vállalkozások. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára foglalta össze a Piac & Profitnak a kormányzat elképzeléseit..."

KKV szakmai magazin, 2013. november, 46-47. oldal
Végzetes lehet a túl gyors siker
"...Nem mindig jó, ha egy ígéretes vállalkozás túl gyorsan halad. Súlyos gondok lehetnek belőle. Most egy ilyen tanulságos esetről számolunk be a BBC nyomán..."

KKV szakmai magazin, 2013. november, 48-49. oldal
Újabb milliárdok keresik a helyüket
"...Mintegy 25 milliárd forint kihelyezhető tőkével elindult a kockázati tőkealapok és szakmai szervezetek összefogására épülő, az induló vállalkozásokat segítő AVEC akcelerátor program..."

Tehetseg.hu, 2013. november
Elindult a Tehetséghidak Program III. képzési üteme
"...A Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok intézményei, valamint bármely tehetséggondozást végző intézmény munkatársai 2013. november 18-ától nyújthat be pályázatot...

Tehetseg.hu, 2013. november
Csermely Péter újabb rangos nemzetközi díjat kapott
"...Az 1976-ban alapított világszervezet, a World Council for Gifted and Talented Children története során először díjazott magyar kutatót Csermely Péter professzor személyében..."

Vasárnap Reggel, 2013. december 1., vasárnap, 5. oldal
Induló munkacsoportokat támogat a Lendület

Vasárnap Reggel, 2013. december 1., vasárnap, 5. oldal
Aki egyszer elmegy, nehezen tér vissza
"...Az agyelszívás szó az angol "brain drain" kifejezésből ered, és arra a jelenségre utal, amikor a szakemberek, tudósok a hazájukban megszerzett képzettséget egy másik országban..."

Itextreme.hu 2013. december 1., vasárnap
Magyar vállalkozás teszi biztonságossá az online bankolást

Itextreme.hu 2013. december 1., vasárnap
Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat 22. alkalommal

Itextreme.hu 2013. december 1., vasárnap
Innováció fiataloktól fiataloknak: kihirdették az InnoApps verseny győzteseit

Hir6.hu2013. december 1., vasárnap
A gazdaság húzóágazatává válhat a kreatívipar

Jazzy Rádió, Reggeli Híradó, 2013. december 1., vasárnap
Soha nem jutott még a mostanihoz hasonló kormányzati forrás és figyelem a nemzeti kreatív ipar támogatására

Civishir.hu, 2013. december 1., vasárnap
A debreceni fiú, aki nyerésre áll
"...Ön meg tudna verni egy robotot? TÁG-os gimnazista fejlesztette..."

Világgazdaság, 2013. december 2., hétfő, 3. oldal
Egy kicsit több figyelem
"...A Legrand-csoport fontosnak tartja az innovációt. Ezt bizonyítja, hogy az idén két számjegyűen növekvő árbevételének 4-5 százalékát fordítja kutatás-fejlesztésre..."

Magyar Hírlap, 2013. december 2., hétfő, 12. oldal
A nemzeti kreatívipar a gazdaság húzóágazata lehet

Magyar Nemzet, 2013. december 2., hétfő, 14. oldal
Kiemelt ügy lett a kreatívipar

Wikitech.hu, 2013. december 2., hétfő
Az InnoApps verseny győztesei

Hirtukor.hu, 2013. december 2., hétfő
Támogatott innováció a MOL-nál
"...2013-12-02 - Több mint 340 millió forint vissza nem térítendő támogatásból megvalósított kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I) projektet zárt a MOL Nyrt. százhalombattai telephelyén..."

Uzletresz.hu, 2013. december 2., hétfő
Fejlesztések a Dél-Alföldön
"...A most záruló uniós költségvetési ciklussal összehasonlítva több és hatékonyabb fejlesztés valósulhat meg 2014 és 2020 között a dél-alföldi régióban - jelentette ki Csepreghy Nándor kiemelt fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár Szegeden..."

Stop.hu, 2013. december 2., hétfő
Uniós pénzből tolnák a Dél-Alföldet

Siofokinapilap.hu, 2013. december 2., hétfő
A korábbinál hatékonyabb fejlesztések valósulhatnak meg a Dél-Alföldön

Kultura.hu, 2013. december 2., hétfő
Kiemelt kormányzati cél a nemzeti kreatívipar támogatása

Hirado.hu, 2013. december 2., hétfő
Hatalmas delegáció élén érkezett Kínába Cameron

Hirado.hu, 2013. december 2., hétfő
Hatékonyabb fejlesztésekre számít Csepreghy

Estihirlap.hu, 2013. december 2., hétfő
Hatalmas delegáció élén érkezett Kínába a brit miniszterelnök

Erdon.ro, 2013. december 2., hétfő
Mit kaphat tőlünk Japán?
Mit adhatnak a magyarok Japánnak? - Interjú Kovács Lajossal, a Nagisz Zrt. elnök-vezérigazgatójával

Delmagyar.hu, 2013. december 2., hétfő
Több pénzt szánnak a vállalkozásoknak

Szegedma.hu, 2013. december 2., hétfő
Csepreghy: hatékonyabbá válik az uniós források elosztása

Orientpress.hu, 2013. december 2., hétfő
Csepreghy: Több és hatékonyabb fejlesztés lesz a Dél-Alföldön

Kecskemetitv.hu, 2013. december 2., hétfő
Hatékony fejlesztések a Dél-Alföldön

Hir6.hu, 2013. december 2., hétfő
Hatékonyabb fejlesztések valósulhatnak meg a Dél-Alföldön

Figyelo.hu, 2013. december 2., hétfő
Startup inkubátorok: a negyedik
"...Az ACME (ejtsd: ekmi) Labs a Nemzeti Innovációs Hivatal Gazella pályázatának nyertes inkubátora szerint lehetséges Magyarországról is nyugati színvonalú technológiai vállalatokat építeni..."

Mr1-Kossuth Rádió, Krónika 16-kor, 2013. december 2., hétfő
"...Állampolgáronként 712 ezer forint uniós fejlesztési forrás jut Magyarországra 2014 és 2020 között..."

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2013. december 2., hétfő
A kisvállalkozások külpiacra jutását segíti az Eximbank és ebbe a tevékenysége illeszkedik a Nemzeti Innovációs Hivatallal kötött megállapodás is, mondta Nátrán Roland

ECHO TV, Analízis, 2013. december 2., hétfő
Hogyan lehetne a fiatalokat is vállalkozásokra sarkalni?

Magyar Nemzet, 2013. december 3., kedd, 6. oldal
Támogatandó fejlesztési programok
"...A fogyatékosság hátrányának leküzdése a technológiai innováció motorja lehet..."

Napi Gazdaság, 2013. december 3., kedd, 3. oldal
Az EXIM segítheti a start-up vállalkozások piacra jutását

Napi Gazdaság, 2013. december 3., kedd, 16. oldal
Nem hagyja magát a Rubik-kocka gyártója
"...Háborút indít a Rubik-kocka hivatalos magyar gyártója a játék kínai hamisítói ellen. Átalakítják a szerkezetét, miáltal saját igényekhez igazítható a legendás játék..."

Világgazdaság, 2013. december 3., kedd, 1+7. oldal
Lélegeztetőre kapcsolt cégek
"...Felmérés PTE : a versenyképtelen kkv-k támogatása nem segítség, hanem pazarlás..."
"...A magyarországi cégek mindössze 16,9 százaléka hajtott végre valamilyen innovációt, harmaduknál nem volt termék vagy technológiai fejlesztés - derül ki a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Közgazdaságtudományi Karának felméréséből..."
"...A cégek gondjai nem szűkíthetők le a pénzügyi források hiányára, s nem javítható helyzetük több hitel vagy ingyenes pályázati forrás biztosításával, ami lélegeztetőgépen tartja a versenyképtelen vállalkozásokat is - derült ki a PTE felmérésből..."

Világgazdaság, 2013. december 3., kedd, 6. oldal
A kutatás-fejlesztést is finanszírozza az EXIM

Délmagyarország, 2013. december 3., kedd, 3. oldal
Több pénz a cégeknek
"...A következő hét évben itthon a vállalkozások beruházásainak jut az uniós fejlesztési források 60 százaléka - mondta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára a 2014-től 2020-ig tartó időszakról tartott szegedi fórum előtt..."

Kelet-Magyarország, 2013. december 3., kedd, 56-57. oldal
Az eddiginél is több Európai Unió-s forrás jut a vidéknek

Haszon Magazin, 2013. december 3., kedd. 47-49. oldal
Így adózunk 2014-ben

Gazdasagtv.hu, 2013. december 3., kedd
Budapest 6 év alatt régiós startup központ lenne

Vg.hu, 2013. december 3., kedd
A kutatás-fejlesztést is finanszírozza az EXIM

Vg.hu, 2013. december 3., kedd
Lélegeztetőgépen tartott vállalkozások

Vg.hu, 2013. december 3., kedd
Átadták a Huawei új logisztikai központját

Vg.hu, 2013. december 3., kedd
Feleakkora az árbevétel ott, ahol nem innovatív a cég

Vg.hu, 2013. december 3., kedd
Egyszerűbb lesz EU-s pénzhez jutni
"...A 2004 és 2006 közötti uniós ciklusban a minisztériumok dönthettek a források elosztásáról, míg 2007 és 2013 között ez egy központi koordináció mentén zajlott - mondta a Világgazdaság konferenciáján Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára..."

Vg.hu, 2013. december 3., kedd
Alig fejlesztenek a kis cégek
"...Elengedhetetlen a kis marzzsal való finanszírozás a kkv-k számára, de nem elegendő. Tudás, képesség, készség is kell az alapproblémák kezelésre - mondta Bedő Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa a VG konferenciáján..."

Szekesfehervarinapilap.hu, 2013. december 3., kedd
Budapest 6 év alatt régiós startup központ lenne

Nyirhir.com, 2013. december 3., kedd
Sencsentől Biatorbágyig: így épült fel a kínai óriás

Nyirhir.com, 2013. december 3., kedd
Cséfalvay Zoltán: kompromisszum született az EU-ban

Napigazdasag.hu, 2013. december 3., kedd
Orbán: Aki mer, az nyer
Átadták a Huawei európai logisztikai központját Biatorbágyon, idővel még innovációs központ is létesülhet Magyarországon.

Napi.hu, 2013. december 3., kedd
Az energiaárak alakításáról vitázott Cséfalvay Brüsszelben

Hirado.hu, 2013. december 3., kedd
Sencsentől Biatorbágyig: így épült fel a kínai óriás

Privatbankar.hu 2013. december 3., kedd
Van pénz fejlesztésre!

Pecsicivil, 2013. december 3., kedd
XXII. Magyar Innovációs Nagydíj

Mno.hu, 2013. december 3., kedd
Támogatandó fejlesztési programok

Mno.hu, 2013. december 3., kedd
Nagy-Britannia már nem "nagy ország"

Mno.hu, 2013. december 3., kedd
Orbán Viktor megnevezte a talpon maradás titkát

Mno.hu, 2013. december 3., kedd
Fenntartásait fogalmazta meg Magyarország

Itcafe.hu, 2013. december 3., kedd
A kormányfő avatta fel a Huawei új logisztikai központját

Hvg.hu, 2013. december 3., kedd
Elkaptunk néhány kínaiul kiejtett Orbánt

Hirek.prim.hu, 2013. december 3., kedd
A Huawei második legnagyobb európai ellátó bázisa Biatorbágyon

Hir.ma, 2013. december 3., kedd
Átadták a Huawei regionális logisztikai központját Biatorbágyon

Gondola.hu, 2013. december 3., kedd
Orbán: Csak az nem üzletel Kínával, aki becsukja a szemét

Hetivalasz.hu, 2013. december 3., kedd
"Radikális technológiai váltásokat csak radikálisan lehet elmagyarázni"
"...November közepén a Zeneakadémia adott otthont a világ egyik legfontosabb tudományos fórumának, a többek között a NASA és a Google által gründolt Singularity Egyetem első európai "exponenciális technológiai" csúcstalálkozójának (Summit Europe). A rendezvény két magyar szervezőjét, Szabó Csabát és Bognár Botondot Budapest előnyeiről, húsnyomtatásról, exoskeletonokról és a technológia gőgjéről kérdeztük..."

HírTV, Híradó, 2013. december 3., kedd
"...A miniszterelnök szerint csak olyan ország válhat sikeressé a válság után, amelyik nyitott Kínára és a kínai cégekre..."

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2013. december 3., kedd
"...A kis- és közepes vállalkozások jelenéről, jövőjéről, valamint a siker feltételeiről egyeztetnek a résztvevők az Innen szép nyerni! elnevezésű konferencián..."

InfoRádió, Esti mérleg, 2013. december 3., kedd
"...Orbán Viktor azt szeretné, ha a Huawei az innovációs központját is Magyarországra hozná..."

InfoRádió - Délelőtti mérleg, 2013. december 3., kedd
"...A kisvállalkozások külpiacra jutását segíti az Eximbank és ebbe a tevékenysége illeszkedik a Nemzeti Innovációs Hivatallal kötött megállapodás is, mondta Nátrán Roland..."

Magyar Hírlap, 2013. december 4., szerda, 1+9. oldal
Huawei-központ épült Biatorbágyon

Magyar Hírlap, 2013. december 4., szerda, 9. oldal
Ismét a régió éllovasai lehetünk
"...Csepreghy Nándor: Hatékonyan kell felhasználni az európai uniós támogatást..."
A jelenlegi centralizált intézményrendszer helyett nagyobb szerephez jutnak a helyi döntéshozók a fejlesztési célú uniós források elköltésénél a következő költségvetési ciklusban..."

Világgazdaság, 2013. december 4., szerda, 1+2. oldal
Állami ösztönzés új piacok felé
"...Konferencia Az új ciklusban 2000 milliárdot költhetnek a kkv-k fejlesztésére..."

Világgazdaság, 2013. december 4., szerda, 2. oldal
Azt lehet innovációnak nevezni, ami profitot hoz
"...Kerekasztal "Egy 50 négyzetméteres nyúl ólból indult a vállalkozásunk, most már 700 munkatársuk van több telephelyen" - mondta tegnap a Karsai Műanyagtechnikai Holding Zrt. elnöke..."

Világgazdaság, 2013. december 4., szerda, 2. oldal
A nem innovatív cégeknek feleannyi az árbevétele
"...Kutatás-fejlesztés a gyógyszergyártás, a vegyipar és az ICT lehet a kitörési pont a magyar cégeknek..."

Világgazdaság, 2013. december 4., szerda, 5. oldal
Tovább fejleszt Magyarországon a Huawei

Magyar Demokrata, 2013. december 4., szerda, 26-27. oldal
Kína szép
"...Három évvel a "keleti nyitás" politikájának kihirdetése után a magyar példa ragadósnak bizonyult. Mára közép- és kelet-európai országok egymással versenyezve küzdenek Kína kegyeiért..."

Napi Gazdaság, 2013. december 4., szerda, 16. oldal
Hetven országot lát el a Huawei az új központjából

Marketing és Media 2013. december 4., szerda, 32. oldal
Az innovatív informatika segít ebben
Világsikerű startupot alapítana?
"...A jó ötletet természetesen nem lehet megspórolni, de a legmodernebb IT-technológia, az elő? zethető informatikai szolgáltatások az induló vállalkozásoknak is könnyen, beruházás nélkül elérhetők..."

Metropol, 2013. december 4., szerda, 6. oldal
Orbán: Már keleti szelek is fújnak

Magyar Nemzet, 2013. december 4., szerda, 13. oldal
Eredményes a keleti nyitás

Észak-Magyarország melléklet, 2013. december 4., szerda, 2. oldal
Konferencia az innovációról
"...Az innováció több mint pusztán egy eredményes K+F tevékenység..."

Vg.hu, 2013. december 4., szerda
A nem innovatív cégeknek feleannyi az árbevétele
"...Kutatás-fejlesztés A gyógyszergyártás, a vegyipar és az ICT lehet a kitörési pont a magyar cégeknek. "Amelyik cég nem innovatív, annak feleannyi az árbevétele - hangoztatta a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) főosztályvezetője a Világgazdaság Innen szép nyerni elnevezésű, a kkv-k jelenéről, jövőjéről és a siker..."

Richpoi.com, 2013. december 4., szerda
Átadták a Huawei regionális logisztikai központját Biatorbágyon

Mno.hu, 2013. december 4., szerda
2014-től minden megváltozik
"...Az uniós források 10 százalékát, mintegy 700 milliárd forintot fordítanak közvetlenül kutatás-fejlesztésre 2014-2020 között - mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért felelős államtitkára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szerdai országos innovációs konferenciáján Budapesten..."

Magyarhírlap.hu, 2013. december 4., szerda
Az uniós pénzek tizede mehet K+F-re

Figyelo.hu, 2013. december 4., szerda
Cséfalvay: az uniós források 10 százaléka jut kutatás-fejlesztésre

Figyelo.hu, 2013. december 4., szerda
Befejeződött GE Hungary 1,4 milliárdos K+F projektje

Napi.hu, 2013. december 4., szerda
Adókönnyítésről beszélt az NGM államtitkára
"...Évi mintegy 150 milliárd forint juthat a magyar ötletek támogatására, de a közeljövőben várhatóan adózási kedvezményeket is kaphatnak a start upok - derült ki a Napi.hu "A start-upoké a jövő? - Innováció, mint kitörési pont" elnevezésű konferenciáján..."

Hrportal.hu, 2013. december 4., szerda
Logisztikai központot adott át a Huawei Biatorbágyon

Vg.hu, 2013. december 4., szerda
Azt lehet innovációnak nevezni, ami profitot hoz

Nyirhir.com, 2013. december 4., szerda
A GE Hungary lezárta 1,4 milliárd forintból megvalósított K+F projektjét

Napi.hu, 2013. december 4., szerda
Hol a kiút a halálvögyből?

Energiainfo.hu, 2013. december 4., szerda
1,4 milliárdos K+F projektet zárt le a GE

Agroinform.com, 2013. december 4., szerda
Kiírták a XXII. Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát

Privatbankar.hu, 2013. december 4., szerda
Óránként 139 milliót költhetünk kutatás-fejlesztésre 7 évig

Piac&Profit Online, 2013. december 4., szerda
Pályázat a 2013. évi legjelentősebb innováció elismerésére!

Inforadio.hu, 2013. december 4., szerda
A trendforduló évének tartja az ideit a nemzetgazdasági miniszter - a nap hírei

InfoRádió, Reggeli hírek, 2013. december 4., szerda
Orbán Viktor tovább bővítené a kínai-magyar gazdasági kapcsolatokat

Gazdasági Rádió, Reggeli monitor, 2013. december 4., szerda
Összeállítás: Eddig harmincöt Magyarországon működő nagyvállalattal kötött stratégiai partneri megállapodást a kormány

Lánchíd Rádió, Esti Híradó,, 2013. december 4., szerda
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett konferencián többek között arra keresték a választ, hogy hogyan lesz a legendás magyar kreativitásból több magyar termék és több munkahely

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2013. december 4., szerda
Helyszíni tudósítás: A kormányzat kiemelt célja, hogy minél szélesebb körben jusson forrás a magyar ötletek támogatására

Gazdasági Rádió, A nap vendége, 2013. december 4., szerda
Milyen tényezőktől függ a gazdaság növekedése?

Gazdasági Rádió, A nap vendége, 2013. december 4., szerda
Magyar szempontból mi várható a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési időszakban?

Atv, Déli Híradó, 2013. december 4., szerda
Helyszíni tudósítás: 2020-ra Budapest szeretne lenni Közép-Kelet-Európa startup-fővárosa, mondta Cséfalvay Zoltán

Napi Gazdaság, 2013. december 5., csütörtök, 3. oldal
Sikeres k+f a GE Hungarynél
"...A kitűzött céloknak megfelelően valósította meg radiológiai képalkotó berendezések és szoftverek, valamint új világítástechnikai termékek kutatásfejlesztését a GE Hungary Kft. egy, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával megvalósított program keretében..."

Világgazdaság, 2013. december 5., csütörtök, 11. oldal
A GE lezárta K+F projektjét

Figyelő, 2013. december 5., csütörtök, 18-19. oldal
Adokból kapok
Uniós pénzek
"...Ömlik a pénz a következő hét évben a vállalkozásoknak az uniós forrásokból. A most jövő pénzügyi ciklusban 46 ezer cég kaphat pénzt a jelenleginél könnyebb feltételekkel..."

Magyar Nemzet, 2013. december 5., csütörtök, 13. oldal
Adókönnyítés a start-upoknak

Észak-Magyarország - 2013. december 5., csütörtök, 2. oldal
10%
"...Az uniós források 10 százalékát, mintegy 700 milliárd forintot fordítanak közvetlenül kutatás-fejlesztésre 2014-2020 között - mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára konferencián..."

Heti Válasz, 2013. december 5., csütörtök, 50. oldal
Pályázni csak pontosan, szépen
Fontos a szabályos és ütemszerű teljesítés
"...Az idén záruló uniós fejlesztési időszak támogatásainak megszerzése nemcsak a sikeres pályázatokon, hanem a hatékonyan megvalósított projekteken és ezek precíz adminisztrációján is múlik - vallja Bindics Judit, az EY államigazgatási üzletágának igazgatója..."

Agroinform.com, 2013. december 5., csütörtök
Pályázat a 2013. évi legjelentősebb innováció elismerésére!

Jászság Online, 2013. december 5., csütörtök
Magyar Innovációs Nagydíj

Vg.hu, 2013. december 5., csütörtök
A GE lezárta K+F projektjét

Itextreme.hu, 2013. december 5., csütörtök
Sikeresen lezárta világszínvonalú hazai K+F projektjét a GE Hungary

Elemzeskozpont.hu, 2013. december 5., csütörtök
Cséfalvay Zoltán: A startupoké a jövő!

Wikitech.hu, 2013. december 5., csütörtök
Sikeresen lezárta világszínvonalú hazai K+F projektjét a GE Hungary

Vg.hu, 2013. december 5., csütörtök
Varga: helyesnek bizonyult a magyar kormány döntése

MNO.hu, 2013. december 5., csütörtök
Varga: Helyesen döntött a kormány

Portfolio.hu, 2013. december 5., csütörtök
A Jeremie program hatékony kkv-fejlesztő eszköz

Uzletresz.hu, 2013. december 5., csütörtök
Felturbózza a kkv-kat a Jeremie

Napi.hu, 2013. december 5., csütörtök
Fónagy: sikeres a Jeremie program

Profitline.hu, 2013. december 5., csütörtök
Fónagy: a Jeremie program hatékony kkv-fejlesztő eszköz

Üzletresz.hu, 2013. december 5., csütörtök
Felturbózza a kkv-kat a Jeremie

Portfolio.hu, 2013. december 5., csütörtök
A Jeremie program hatékony kkv-fejlesztő eszköz

M1, Híradó este, 2013. december 5., csütörtök
Jó döntés volt a kormány részéről, hogy stratégiai megállapodásokat köt, mert ezzel nyernek a nemzetközi nagy cégek, a magyar kis- és középvállalkozások, a munkavállalók és nyer a magyar gazdaság, mondta el a nemzetgazdasági miniszter Szigetszentmiklóson

HírTV, Híradó, 2013. december 5., csütörtök
2020-ra Magyarország lehet Kelet-Közép-Európa startup fővárosa, mondta Cséfalvay Zoltán

HírTV, Híradó, 2013. december 5., csütörtök
Stratégiai megállapodást írt alá a kormány a Schneider Electric-kel

Echo TV, Déli Híradó, 2013. december 5., csütörtök
Stratégiai megállapodást kötött a kormány a Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.-vel

MR1, Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2013. december 5., csütörtök
Az uniós források tíz százalékát fordítják közvetlenül kutatás-fejlesztésre 2014 és 2020 között, mondta Cséfalvay Zoltán

MR1, Kossuth Rádió, Késő Esti Krónika, 2013. december 5., csütörtök
Jó döntés volt a kormány részéről, hogy stratégiai megállapodásokat köt, mert ezzel nyernek a nemzetközi nagy cégek, a magyar kis- és középvállalkozások, mondta a nemzetgazdasági miniszter

Inforádió.hu, 2013. december 5., csütörtök
Varga Mihály: helyes kormányzati döntés volt a stratégiai megállapodások megkötése

Hiradó.hu, 2013. december 5., csütörtök
Varga: Helyes kormányzati döntés volt a stratégiai megállapodások megkötése

Napi Gazdaság, 2013. december 6., péntek, 3. oldal
Az innovációra alapozna a kormány
"...Helyesnek bizonyult a magyar kormány tavalyi döntése, amellyel új szintre emelte az országban működő nagyvállalatokkal való együttműködését..."

Napi Gazdaság, 2013. december 6., péntek, 6-7. oldal
"A magyar Jeremie-program best practice az Európai Unióban"
"...Sikerült "megtanítani" a piacot a kockázati tőkére - emelte ki a Magyar Vállalkozásfinanszírozási (MV) Zrt. eredményeinek egyikét Vingelman József, az MV Zrt. vezérigazgatója. A szakember gyorsabb uniós engedélyezési eljárásra számít a következő költségvetési ciklusban..."

Világgazdaság, 2013. december 6., péntek, 11. oldal
Találd fel magad!
23. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2013/2014-es tanév)

Magyar Hírlap, 2013. december 6., péntek, 9. oldal
Csábító lehetőségek hazánkban

Magyar Hírlap, 2013. december 6., péntek, 9. oldal
További megállapodások nagyvállalatokkal

Magyar Nemzet, 2013. december 6., péntek, 14. oldal
Öt és fél ezer új munkahely
"...Magyarországon jelen lévő nemzetközi nagyvállalatok adják a bruttó hozzáadott érték 25, a beruházások 27 és a teljes export 70 százalékát. - A munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés hajtómotorja egyaránt az innováció, ezért is örvendetes, hogy a francia Schneider Electric a kutatás-fejlesztési-tevékenységébe kész bevonni a magyar kutatóközpontokat..."

Szabad Föld, 2013. december 6., péntek, 5.oldal
16,9 százalék
"...A magyar cégek közül csupán ennyien fejlesztették vállalkozásukat, vagyis a cégek 82,9 százalékánál nem volt termék- vagy technológiai fejlesztés ez derül ki a Pécsi Tudományegyetem felméréséből..."

Haszon Agrár Magazin, 2013. december 6., péntek, 40. oldal
Felhívás nemzetközi innovációs versenyre

Innotéka, 2013. december 6., péntek, 8. oldal
A tudomány nem lehet öncélú
"...Javier González Pareja, a magyarországi Bosch-csoport vezetője szerint a jól képzett szakemberek mellett kiszámítható gazdasági és társadalmi környezet is kell, mert a rövid távú gondolkodás az innováció gyilkosa..."

Innotéka, 2013. december 6., péntek, 9+10+11+12+13. oldal
Lendületes hat esztendő az Akadémián
"...Reményeim szerint a most létrejött Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület január körül elkezdi az ezzel kapcsolatos érdemi munkát. Eredmény lehet, ha ez a testület a jelenlegi, koordinálatlannak tűnő forráselosztást koordináltabbá teszi..."

Innotéka, 2013. december 6., péntek, 19. oldal
Innovatív városok kerestetnek

Innotéka, 2013. december 6., péntek, 20-21. oldal
Hogyan válhat startup fővárossá Budapest?

Innotéka, 2013. december 6., péntek, 22-23. oldal
Inkubátorba kerülhetnek a hazai Gazellák
"...A téma nemcsak azért időszerű, mert a fejlett világban amolyan megváltóként tekintenek a folyamatosan új ötletekkel jelentkező startupokra, hanem mert a 2013 nyarán elfogadott Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 szerint a következő hét évben több mint ezer magyar innovatív startup cég kap jelentős támogatást az induláshoz..."

Innotéka, 2013. december 6., péntek, 24-25. oldal
StartUP Sajtóklub
"...Sorozatteremtőnek szánt kezdeményezés indult novemberen magyar médiumok bevonásával. Az esemény célja, hogy minden hónapban bemutassanak hat hazai startup vállalkozást..."

Innotéka, 2013. december 6., péntek, 42-43. oldal
A negyedik ipari forradalom
"...A National Instruments (NI) 2013-ban is megrendezte szakmai konferenciáját, ahol frissítéseket, új fejlesztéseket mutattak be, és az érdeklődök betekintést nyerhettek a vállalat jövőképébe is..."

Innotéka, 2013. december 6., péntek, 48. oldal
Inno-anno
"...Pecz Samu tervei alapján épült a Műegyetem könyvtára..."

Magyar Építéstechnika, 2013. december 6., péntek, 8. oldal
Út A Tudományhoz - Pályázat
"...Természettudományok, műszaki tudományok és matematika területén bármilyen kutatási, innovációs témával pályázhatnak tanárok és a velük közös kutatómunkában részt venni szándékozó diákok..."

Transpack, 2013. december 8., kedd, 12. oldal
Pályázati aktualitások
"...E havi cikkünkben egy megjelenés előtt álló, korábbról már ismert jogcímmel a "Komplex vállalati technológta-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára" (KMOP'20l3-l.2A/B) című tervezett pályázati kiírással ismertetjük meg a kedves olvasókat..."

EuroAstra.hu, 2013. december 6., péntek
Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Schneider Electric és Magyarország kormánya

Figyelő Online, 2013. december 6., péntek
Ömleni fog a pénz a következő hét évben

OrientPress.hu, 2013. december 6., péntek
Díjazzák az idei év legjelentősebb innovációját
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együtt - 22. alkalommal teszi közzé a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot..."

News4business.hu, 2013. december 6., péntek
Schneider Electric: Stratégiai megállapodást írt alá a Schneider Electric és a kormány

Piacesprofit.hu, 2013. december 6., péntek
Pályázat a 2013. évi legjelentősebb innováció elismerésére!

"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együtt - 22. alkalommal teszi közzé a Magyar innovációs Nagydíj pályázatot..."

MNO.hu, 2013. december 6., péntek
Újabb nagy hal jön Budapestre

Figyelo.hu, 2013. december 6., péntek
Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat

Eupalyazatiportal.hu, 2013. december 6., péntek
Nemzetközi kutatások a Pázmányon

Piacesprofit.hu, 2013. december 6., péntek
Díjazták a legdinamikusabban fejlődő kkv-kat

Észak-Magyarország, 2013. december 7., szombat, 5. oldal
Mindig a nagy ötlet hozza az üzleti sikert
"...Interjú: Vinnai Balázzsal, a miskolci IND Group alapítójával, ügyvezetőjével..."

Atlatszo.hu, 2013. december 7., szombat
Mi születik a romokon? - Bay Zoltán Intézetek

PrímHírek.hu, 2013. december 7., szombat
Élőben közvetítik a Lean Startup Conference-t

OrientPress.hu, 2013. december 7., szombat
Tehetségkutató verseny tudományokban jártas fiataloknak

Piacesprofit.hu, 2013. december 7., szombat
Így legyen sikeres innovátor!

TranzIT.hu, 2013. december 8., vasárnap
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

Világgazdaság Online, 2013. december 8., vasárnap
Három munkanap alatt 62,5 milliárdos igény a 20 milliárdos pályázatra
"...A Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása nevű pályázatra összesen 62,5 milliárd forint értékű támogatási igényt nyújtottak be a 20 milliárd forintos keretre pár nap alatt, így hamarosan fel is függesztették a kiírást..."

Mr1-Kossuth Rádió, G7, 2013.december 8., vasárnap
Összeállítás: Országos Innovációs Konferenciát tartottak Budapesten
"...Szereplők: Parragh László, elnök, MKIK; Deák Csaba, stratégiai elnökhelyettes, NIH; Németh Gábor, igazgató, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala..."

Mr1-Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2013.december 8., vasárnap
Magyarország nyert az eddigi stratégiai megállapodásokkal, ez hangzott el a Nemzeti Érdek című konferencián

Magyar Nemzet, 2013. december 9., hétfő, 5. oldal
Itthon is labort kap az onkokés
"...A napokban írtak alá szándéknyilatkozatot arról, hogy a jövőben az MTA kutatóhálózatán belül létrehoznak egy laboratóriumot, ahol folytatódnak az onkokés feltalálója által elkezdett kutatások..."

Napi Gazdaság, 2013. december 9., hétfő, 8. oldal
Budapestről is lehet globális sikert elérni
"...Egy globálisan is sikeres vállalkozás felépítése miatt nem feltétlenül kell elköltözni Budapestről - derült ki a Napi Gazdaság és a Napi.hu innovációs konferenciáján. A dolgozók motiválására az a legjobb eszköz, ha sikerül megfelelő víziót megfogalmazni..."

Napi Gazdaság, 2013. december 9., hétfő, 8. oldal
A tudás nálunk növekszik
Díjazzuk az innovációt!
"...Az InnoMax azokról a hazai újítókról szól, akik képesek ezt az inspiráló tudást az üzleti életben hasznosítani..."

Világgazdaság, 2013. december 9., hétfő, 12. oldal
Okostojások
"...Ha az ember betekintett már a startupok kissé ezoterikus világába, hajlamos szkepszissel figyelni a nagy világmegváltó ötleteket, amelyek sokszor csak azért születnek, hogy valamelyik kockázatitőke-alapból kiszedjenek egy kis pénzt..."

Heves Megyei Hírlap, 2013. december 9., hétfő, 4. oldal
A folyamatos fejlesztés és innováció jelenti a jövőt
"...DETKI KEKSZ KFT. A termékek egyre népszerűbbek, már Európa több országában és a tengerentúlon is elérhetők..."
"...A cég az elmúlt évtizedek alatt folyamatos fejlődésen ment keresztül. Mind forgalmát, mind gyártási kapacitását tekintve jelentős növekedést sikerült elérnie, és mára a hazai édesipar egyik meghatározó szereplőjévé vált. A Detki Keksz Kft. idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját..."

Délmagyarország, 2013. december 9., 13. oldal
Alkalmazott kutatási irányok

Tranzitonline.eu, 2013. december 9., hétfő
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

Vg.hu, 2013. december 9., hétfő
Három munkanap alatt 62,5 milliárdos igény a 20 milliárdos pályázatra
"...A Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása nevű pályázatra összesen 62,5 milliárd forint értékű támogatási igényt nyújtottak be a 20 milliárd forintos keretre pár nap alatt, így hamarosan fel is függesztették a kiírást..."

Magyarhirlap.hu, 2013. december 9., hétfő
Kutatás-fejlszetésben is együttműködnek a V4-ek

Inforadio.hu, 2013. december 9., hétfő
Közös V4 - nyilatkozat a fokozott együttműködésről az Európai Kutatási Térségben

Hirado.hu, 2013. december 9., hétfő
Közös nyilatkozatot fogadtak el a V4-ek

Hirek.sk, 2013. december 9., hétfő
Együttműködnek a V4-ek az Európai Kutatási Térségben

Richpoi.com, 2013. december 9., hétfő
Nőtt az adómentes juttatások köre - Íme a lehetőségek!

Tozsdeforum.hu, 2013. december 9., hétfő
V4-ek együtt az innovációért

Delmagyar.hu, 2013. december 9., hétfő
Alkalmazott kutatási irányok
"...A nanotechnológia térhódításához járul hozzá kutatásaival Dékány Imre akadémikus, akit a SZAB elnökeként is kérdeztünk a tudomány és az ipar kapcsolatáról, a publikációs kötelezettség és a finanszírozás összefüggéseiről..."

Radiocluj.ro, 2013. december 9., hétfő
Innováció és kreativitás a tudományban
"...A Romániai Magyar Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetségének jól megszokott, kötöttségek nélküli konferenciáját idéntől felváltotta egy tematikus találkozó: Innováció és kreativitás a tudományban..."

Nyirhir.com, 2013. december 9., hétfő
Közös nyilatkozatot fogadtak el a V4-ek

Mr1-Kossuth Rádió, Délutáni krónika, 2013. december 9., hétfő
A közép- és kelet-európai régió tudományos kitörési lehetőségeit vitatták meg a Visegrádi négyek budapesti találkozóján a szakminiszterek

Mr1-Kossuth Rádió, esti Krónika, 2013. december 9., hétfő
Közös nyilatkozatot írtak alá a visegrádi országok fokozott együttműködéséről az Európai Kutatási Térségben

Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2013. december 9., hétfő
Több évtizedes hiányosságokat pótolhat a hazai kutatás-fejlesztés, ha sikerül végre itthon tartani a találmányokat

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2013. december 9., hétfő
Közös nyilatkozatot írtak alá a visegrádi országok fokozott együttműködéséről az európai kutatási térségben, a négy ország kutatásfejlesztési és innovációs miniszterei

ECHO TV. Napi Aktuális, 2013. december 9., hétfő
Közös nyilatkozatot írtak alá a V4-ek fokozott együttműködéséről az európai kutatási térségben
"... Stratégiai központtá válhatna a közép-keleteurópai régió. Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia. A visegrádi országok, a gazdaságfejlesztés több területén közös álláspontot képviselnek, így Brüsszelhez is közös érdekek mentén fordulnak. A magyar elnökség szervezésében, a visegrádi négyek budapesti találkozóján, miniszterek vitatják meg a régió kitörési pontjait, a kutatás-fejlesztés és az innováció területén..."

ECHO TV, Esti Híradó, 2013. december 9., hétfő
Közös nyilatkozatot írtak alá a V4-ek fokozott együttműködéséről az európai kutatási térségben

M1, Híradó este, 2013. december 9., hétfő
Összehangolják a jövőben a Visegrádi négyek a kutatás-fejlesztési terveiket, erről írtak alá közös nyilatkozatot

Magyar Nemzet, 2013. december 10., kedd, 12. oldal
Gazdasági fordulat előtt áll a régió
"...Közös nyilatkozatot írtak alá tegnap a visegrádi országok (V4) kutatásért és innovációért felelős miniszterei. Eszerint a következő időszakban szorosabbra fűzik az együttműködést az Európai Kutatási Térségben, miniszteri, kutatói és vállalati szinten is tapasztalatot cserélnek a különböző programokról..."

Fejér Megyei Hírlap, 2013. december 10., kedd, 4. oldal
Innovációs együttműködés
"...December 11-én, szerdán 14 órától rendezik meg a Baross zárókonferenciát az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztályának szervezésében..."

Világgazdaság, 2013. december 10., kedd, 2. oldal
Új intelligens vállalati jogi szolgáltató rendszer
"...Jelentős jogi vállalatirányítási innovációt tartalmazó informatikai rendszerrel lépett a magyar és nemzetközi nagyvállalati piacra az iLex Systems Zrt..."

Világgazdaság, 2013. december 10., kedd, 4. oldal
A bevétel ötödét fejlesztésre fordítja a vállalkozás
"...A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara Bács-Kiskun Megyei Innovációs Díjat adományozott a jánoshalmi Renner Bt. cégvezetőjének, Renner Tibornak a napokban tartott évzáró küldöttgyűlés keretében Kecskeméten..."

Vg.hu, 2013. december 10., kedd
A bevétel ötödét fejlesztésre fordítja a vállalkozás

Vg.hu, 2013. december 10., kedd
Újabb kutatóközpontot létesít Magyarországon a GE

Adozona.hu, 2013. december 10., kedd
Így változnak a társasági adó szabályai

Szeretlekmagyarorszag.hu, 2013. december 10., kedd
Sikeres magyar vállalkozások - a Bridge-generáció

Portfolio.hu, 2013. december 10., kedd
Brutális háború indult meg a startupokért Európában
"...Európában a kormányok keresik azokat a lehetőségeket, amelyek képesek a jövőben magasabb gazdasági növekedést biztosítani, a közelmúltban ennek megfelelően felértékelődött a gyorsasan növekvő startupok piaca..."

Pecsinapilap.hu, 2013. december 10., kedd
Év végi adózási határidők tíz nap múlva

Pecsinapilap.hu, 2013. december 10., kedd
A kormány támogatja a kutatás-fejlesztés erősítését

Nyirhir.com, 2013. december 10., kedd
A kormány támogatja a globális k+f erősítését
"...Az innovációs alapból 19 milliárd forinttal segít 8 nagyvállalatot - jelentette be az NGM államtitkára egy budapesti V4-tanácskozás előtt..."

HVG.hu, 2013. december 10., kedd
Élesedik az innovációs verseny a visegrádi országok között

Mno.hu, 2013. december 10., kedd
19 milliárd jut nyolc nagyvállalatnak
"...Tavaly Magyarországon a kutatás-fejlesztésre a GDP 1,3 százalékát fordították és ennek kétharmadát vállalatok adták - mondta el Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára kedden a V4-ek kutatás-fejlesztési infrastruktúrájának összehangolásáról szóló tanácskozást megelőző sajtótájékoztatón Budapesten..."

Magyarhírlap.hu, 2013. december 10., kedd
Cséfalvay: A kormány támogatja a kutatás-fejlesztés erősítését

Zipp.hu, 2013. december 10., kedd
Cséfalvay: a kormány támogatja a kutatás-fejlesztés erősítését

Muszakiforum.hu, 2013. december 10., kedd
A V4-ek közös nyilatkozatot fogadtak el a fokozott együttműködésről

Mixonline.hu, 2013. december 10., kedd
Innovációra 19 milliárd forint

Heol.hu, 2013. december 10., kedd
A legjobb, leginnovatívabb fiatal vállalkozókat keresik
"...Az egész országból, sőt, a határon túlról is várják a fiatal vállalkozókat a jövő évi Junior Expora..."

Alon.hu, 2013. december 10., kedd
Együttműködési megállapodás Kőszeg, az ISES Alapítvány és a Pannon Egyetem között

Vaol.hu, 2013. december 10., kedd
Együttműködnek a Pannon Egyetemmel

Nol.hu, 2013. december 10., kedd
Kutatóközpontot bővít a GE

Zegtv.hu, 2013. december 10., kedd
Előtérben az innováció
"...A megyei kereskedelmi és iparkamara rendezvényén elhangzott: az európai források 60 százaléka gazdaságfejlesztésre jut, és azoknak van jó esélyük, akik innovációban gondolkodnak. A fórumon bemutatták a legsikeresebb cégek működési titkait, a pályázati tapasztalatokat, valamint a számviteli és pénzügyi tudnivalókat..."

Mr1-Kossuth Rádió, déli Krónika, 2013. december 10., kedd
19 milliárd forinttal támogat nyolc nagyvállalatot a kormány az innovációs alapból

Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2013. december 10., kedd
Napjainkban az ipari termelés mellett egyre nagyobb szerepet kap az innováció

ECHO TV - Esti Híradó, 2013. december 10., kedd
A magyar kormány az innovációs alapból 19 milliárd forinttal támogat nyolc nagyvállalatot

Napi Gazdaság, 2013. december 11., szerda, 8. oldal
Középpontban a kis- és középvállalkozások
"...Végéhez közeledik a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklus dokumentumainak, az új operatív programoknak a társadalmi vitája. A kilenc országos és a hét regionális fórumon, valamint a külön erre a célra létrehozott kormányzati információs honlapon keresztül több ezer hasznos véleményt és kritikát fogalmaztak meg az állampolgárok..."

Napi Gazdaság, 2013. december 11., szerda, 1-2. oldal
Adóbevételek: eva, tao kipipálva, kata, kiva takarékon

Vas Népe, 2013. december 11., szerda, 1-2. oldal
Együttműködnek a Pannonnal

Napló, 2013. december 11., szerda, 2. oldal
Egyetemi terjeszkedés

The Explorer , 2013. december 11., szerda, 30. oldal
Magyar fenntarthatósági csúcs:
A felelős gondolkodók konferenciája

Magyar Mezőgazdaság, 2013. december 45., szerda, 30. oldal
Bioinnovációs Központ Keszthelyen, a Georgikonon
"...Keszthelyen, a Pannon Egyetem Georgikon Karán új oktató - kutató - szolgáltató központtal, a Bioinnovációs Központtal bővül Európa legrégebbi rendszeres mezőgazdasági felsőoktatási intézménye, a 216 éve alapított Georgikon..."

Napi.hu, 2013. december 11., szerda
Megnyílnak a milliárdok a magyar ötletek támogatására
"...Megjelentek a Horizont 2020 első pályázati kiírásai, a program során műszaki, tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs projekteket támogatnak 2014 és 2020 között..."

Tozsdeforum.hu, 2013. december 11., szerda
Akcióba lendült Horizont 2020

Nyirhir.com, 2013. december 11., szerda
Horizont 2020: közzétették az első pályázati felhívásokat

Nlcafe.hu, 2013. december 11., szerda
Bemutatjuk: az év legjobb informatikai ötlete

Napigazdasag.hu, 2013. december 11., szerda
Eurómilliárdok innovációra

Napigazdasag.hu, 2013. december 11., szerda
2014-2020-as uniós fejlesztési ciklus: középpontban a kkv-k

Edupress.hu, 2013. december 11., szerda
Együttműködési megállapodást kötött a Pannon Egyetem és Kőszeg

Szeged.hir24.hu, 2013. december 11., szerda
Év Példaképe lehet a fényáteresztő beton alkotója
"...Csongrád megyéből Losonczi Áron építészmérnökre, az "üvegbeton" feltalálójára lehet voksolni. Az utóbbi évek legjelentősebb találmányai között tartják számon a fényáteresztő betont, melyet cége, a Litracon Kft. fejleszt és értékesít. A forradalmi "üvegbetont" egyre szélesebb körben használják az építészetben, emellett a magyar innováció szimbóluma is lett..."

Orientpress.hu, 2013. december 11., szerda
Együttműködési megállapodást írt alá Kőszeg városa és a Pannon Egyetem

Nol.hu, 2013. december 11., szerda
Horizont 2020 - megjelentek az első pályázatok

Nih.gov.hu, 2013. december 11., szerda
Megjelentek az első Horizont 2020 pályázati kiírások

Hirek.prim.hu, 2013. december 11., szerda
GE tervezőversenyén hatodik lett a magyar induló

Figyelo.hu, 2013. december 11., szerda
Közzétette első pályázati felhívásait az Európai Bizottság

Figyelo.hu, 2013. december 11., szerda
Brüsszeli lehetőségek: 22 milliárdnyi EU-s forrás vár gazdára

Feol.hu, 2013. december 11., szerda
Innováció a városok, intézmények, a vállalkozások életében

Vg.hu, 2013. december 11., szerda
Vevők lennének magyar kkv-k piacképes termékeire

Agroinform.hu, 2013. december 11., szerda
A magyar mezőgazdaság innovációs teljesítménye gyenge

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2013. december 11., szerda
Napjainkban az ipari termelés mellett egyre nagyobb szerepet kap az innováció

KlubRádió, Déli hírek, 2013. december 11., szerda
Helyszíni tudósítás: Összesen hetvenmilliárd euróra lehet a következő hét évben pályázni az Európai Unió kutatás-fejlesztési programja keretében

Gazdasági Rádió, Reggeli monitor, 2013. december 11., szerda
Magyarországon az export termékek húsz százaléka high-tech termék
"...Magyarországon az exporttermékek húsz százaléka high tech termék - ezt mondta a Gazdasági Rádónak a gazdaság stratégiájáért felelős államtitkár. Ebben a szegmensben Magyarország világviszonylatban is az élmezőnyben van, azonban a GDP-arányos kutatás-fejlesztési ráfordítás még elmarad az európai átlagtól. A magyar kormány a felzárkózás céljából az innovációs alapból 19 milliárd forinttal támogat majd nyolc nagyvállalatot..."

Katolikus Rádió, Heuréka, 2013. december 11., szerda
Interjú dr. Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójával

HírTV, Híradó. 2013. december 11., szerda
Az átlátható, költséghatékony és jól működő egészségügyi rendszer kialakítását segíti a General Electric legújabb magyarországi beruházása

Figyelő, 2013. december 12., 16-17. oldal
Kis pénz, nagy foci
Az izraeli gazdasági csoda
"...Együtt él a piaci igényekkel a felsőoktatás és a gazdaságpolitika. A közel-keleti ország jó példa arra, hogy miként lehet sikertörténet a vállalkozás-fejlesztés..."

Figyelő, 2013. december 12., 48-49. oldal
Lehetőségek horizontja
"...Brüsszeli pályázatok kicsiknek is A kutatás-fejlesztés mellett bármely más, innovációt igénylő projekttel is érdemes közvetlenül az Európai Uniót megkeresni, hiszen közel 22 ezer milliárd forintnyi EU-forrás vár gazdára..."

Haszon, 2013. december, 36-38. oldal
Vénaszenzor
A világsiker küszöbén
"...A vénaszenzor lehet a legújabb magyar világsiker. Az évek óta tartó fejlesztés most jutott el arra a szintre, hogy komoly kockázati tőkét is kapott, így nemsokára a világpiacon robbanthat..."

Haszon, 2013. december, 47-49. oldal
Így adózunk 2014-ben
"...További K+F kedvezmény..."
"...A kutatás-fejlesztéssel is foglalkozó cégek számára lesz fontos ez a módosítás: a cég akkor is elszámolhatja a kutatás-fejlesztésre fordított költségeket, ha azt nem saját maga végzi, hanem kapcsolt vállalkozásban. Ez akár azt is lehetővé teszi, hogy egy vállalat - az átláthatóbb működés érdekében - kutatás-fejlesztési tevékenységét kiszervezze kapcsolt vállalkozásba..."

Napi Gazdaság, 2013. december 12., csütörtök, 1+3. oldal
Szoftverfejlesztőt hoz az országba a GE
"...Közel kétszáz mérnök dolgozik majd a GE egészségügyi informatikai programjában, a fejlesztés összesen 11 milliárd forintból valósul meg. Magyarország a GE szolgáltató központjáért is versenyben van..."

Világgazdaság, 2013. december 12., csütörtök, 5. oldal
Horizont 2020: az első pályázatok
"...Közzétette első pályázati felhívásait az Európai Bizottság a Horizont 2020 program keretében, amelynek célja a műszaki, tudományos, kutatás-fejlesztési, innovációs projektek uniós támogatása a 2014 és 2020 közötti költségvetési időszakban..."

Magyar Nemzet, 2013. december 12., csütörtök, 13. oldal
Megjelentek az első pályázatok

Népszabadság, 2013. december 12., csütörtök, 13. oldal
"Rá kell hangolódni"
A kkv-kban van a bankok bővülésének lehetősége

Népszabadság, 2013. december 12., csütörtök, 18. oldal
Keresik a Prezi utódait
Tehetségverbuválás a Kibuban
"...Ötletrohamot remél egyetemistáktól és végzett diplomásoktól hazánk híres nonprofit innovációs inkubátorháza, a Magyar Telekom által 2007-ben alapított Kitchen Budapest, bennfenteseknek Kibu..."

Kelet-Magyarország, 2013. december 12., csütörtök, 8. oldal
Kevesebb a program, célzottabb a tervezés
"...Az Európai Unió következő, 2014-2020-as költségvetési ciklusának - a magyar fejlesztési, vállalkozási lehetőségeknek is irányt adó pályázati célrendszeréről, irányelveiről Lőrincz Krisztián, a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. fejlesztési igazgatója adott tájékoztatást..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. december 12., csütörtök, 6. oldal
Új kihívások szolgálatában
Innováció a városok, intézmények, a vállalkozások életében
"...Tegnap a Hiemer-házban tartották meg a Baross Gábor Zárókonferenciát. Ahol kiderült, közel ötszáz innovációs ötlet, gondolat született meg a program keretében..."

Bihari Napló, 2013. december 12., csütörtök, 1, 3. oldal
Elkészült a mechatronikai laboratórium

Vg.hu, 2013. december 12., csütörtök
Horizont 2020: az első pályázatok

Magyarszo.com, 2013. december 12., csütörtök
Uniós pályázat - nem csupán a tagállamok részére
"...Bemutatták a Horizont 2020 elnevezésű projektumot a Tartományi Képviselőházban..."

Insiderblog.hu, 2013. december 12., csütörtök
Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat

Insiderblog.hu, 2013. december 12., csütörtök
2020!

Figyelo.hu, 2013. december 12., csütörtök
15 millióért már érdemes Brüsszelbe menni
"...A kutatás-fejlesztés mellett bármely más, innovációt igénylő projekttel is érdemes közvetlenül Brüsszelt megkeresni, hiszen közel 22 ezer milliárd forintnyi EU forrás vár gazdára, és akár már 15 millió forintos támogatás is kérhető lesz egy ötlet megvalósíthatóságának validálására..."

Innoteka.hu, 2013. december 12., csütörtök
Sikeres tehetséggondozás
"...Közel egy időben hirdették meg a 22. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot és a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt. Mindkettő létrejöttében meghatározó szerepet játszott Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, akit a két verseny múltjáról, jelenéről és jövőjéről kérdeztünk..."

Figyelo.hu, 2013. december 12., csütörtök
Lehetőségek horizontja
Brüsszeli pályázatok kicsiknek is
"...A kutatás-fejlesztés mellett bármely más, innovációt igénylő projekttel is érdemes közvetlenül az Európai Uniót megkeresni, hiszen közel 22 ezer milliárd forintnyi EU-forrás vár gazdára..."

Magyarhirlap.hu, 2013. december 12., csütörtök
A kormány elkötelezett a kkv-szektor fejlesztése mellett

Hetivalasz.hu, 2013. december 12., csütörtök
Innovációs hírek

Tozsdeforum.hu, 2013. december 12., csütörtök
A kkv-szektorra figyel a kormány

Piacesprofit.hu, 2013. december 12., csütörtök
Megjöttek a kitöltő programok a gazella-programhoz

Piacesprofit.hu, 2013. december 12., csütörtök
Horizon 2020 - Már lehet pályázni!

Piacesprofit.hu, 2013. december 12., csütörtök
Így használja ki az adóelőnyöket

News4business.hu, 2013. december 12., csütörtök
Deloitte: hogyan éljük túl az adóév végét?

Napigazdasag.hu, 2013. december 12., csütörtök
Az izraeli befektetési kapcsolatokat erősítette Szijjártó

Napigazdasag.hu, 2013. december 12., csütörtök
Ipari parkokat díjaztak

Hir.ma, 2013. december 12., csütörtök
Átadták az ipari parkok versenyképességi díjait

Napi.hu, 2013. december 12., csütörtök
Izraelbe látogatott Szijjártó

Fn.hir24.hu, 2013. december 12., csütörtök
Az ünnepi teendőkhöz az adózást is írja fel!

Magyarhirlap.hu, 2013. december 12., csütörtök
Izrael: Erősödő befektetési kapcsolatok

Fisz.hu, 2013. december 12., csütörtök
TALÁLD FEL MAGAD!
23. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

Itextreme.hu, 2013. december 12., csütörtök
A legizgalmasabb globális kihívásra keres választ az elmúlt évek legjelentősebb hazai kutatás-fejlesztési projektjével a GE Healthcare

Biovonal.hu, 2013. december 12., csütörtök
Közzétette első pályázati felhívásait a Horizont 2020-ról az Európai Bizottság

Agrarhirek.hu, 2013. december 12., csütörtök
Megjelent az Erasmus+ útmutató, 1,8 milliárd eurós keret 2014-re

Agrarhirek.hu, 2013. december 12., csütörtök
Megjelent az Erasmus+ útmutató, 1,8 milliárd eurós keret 2014-re

Privatbankar.hu, 2013. december 12., csütörtök
BÚÉK! Így készítsd fel céged a 2014-es adóévre!

Ado.hu, 2013. december 12., csütörtök
Hogyan éljük túl az adóév végét?

Nol.hu, 2013. december 12., csütörtök
Keresik a Prezi utódait

Infovilag.hu, 2013. december 12., csütörtök
Magyar középiskolás is részt vehetett a Nobel-díj kiosztási ceremónián
"...Zsombori Balázs 17 éves középiskolást delegálta a Magyar Innovációs Szövetség a december 4-11. között megrendezett stockholmi nemzetközi ifjúsági tudományos szemináriumra, valamint az azt lezáró Nobel-díj kiosztási ceremóniára és bankettre..."

Felsőfokon.hu, 2013. december 12., csütörtök
Az innovációs törvény a NAV által újraértelmezve

Mr1-Kossuth Rádió, Délutáni krónika, 2013. december 12., csütörtök
Vízipari, mezőgazdasági, gyógyszeripari és kutatásfejlesztési együttműködésekről tárgyalt Izraelben Szijjártó Péter

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2013. december 12., csütörtök
A Magyarország és Izrael közötti befektetési és innovációs kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Tel-Avivban Szijjártó Péter

InfoRádió, Esti mérleg, 2013. december 12., csütörtök
Magyarország és Izrael közötti befektetési és innovációs kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Tel-Avivban Szijjártó Péter

M1, Híradó este, 2013. december 12., csütörtök
Vízipari, mezőgazdasági, gyógyszeripari és kutatásfejlesztési együttműködésekről tárgyalt Izraelben Szijjártó Péter

Super TV2, Tények, 2013. december 12., csütörtök
Víz és gyógyszeripari, mezőgazdasági és kutat-fejlesztési együttműködésről is egyeztetett Izraelben Szijjártó Péter

Duna TV, Esti Híradó, 2013. december 12., csütörtök
Vízipari, mezőgazdasági, gyógyszeripari és kutatásfejlesztési együttműködésekről tárgyalt Izraelben Szijjártó Péter

ECHO TV, Esti Híradó, 2013. december 12., csütörtök
A Magyarország és Izrael közötti befektetési és innovációs kapcsolatok erősítéséről egyeztetett Szijjártó Péter

Atv, Délutáni Híradó, 2013. december 12., csütörtök
A Magyarország és Izrael közötti befektetési és innovációs kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Tel-Avivban Szijjártó Péter

Magyar Hírlap, 2013. december 13., péntek, 10. oldal
Versenyképesek az ipari parkjaink
Ezekben a létesítményekben négyezer cég működik, 180 ezer ember dolgozik
"...Másodszor adták át tegnap az Ipari Parkok Versenyképességi Díj elismeréseket, amelyre tíz pályázat érkezett. A hazai ipari parkokban jelenleg négyezer vállalkozás működik, amelyek 180 ezer munkavállalót foglalkoztatnak..."

Magyar Nemzet, 2013. december 13., péntek, 11. oldal
Megerősödő befektetői kapcsolatok
"...A Magyarország és Izrael közötti befektetési és innovációs kapcsolatok erősítéséről tárgyalt tegnap Tel-Avivban Szijjártó Péter..."

Napi Gazdaság, 2013. december 13., péntek, 11. oldal
Tel-Aviv, a startupok városa

Napi Gazdaság, 2013. december 13., péntek, 22. oldal
Érdemes a kutatás-fejlesztésbe fektetni
"...A költséghatékony, munkaerő-intenzív és magas szintű termelésnek köszönhetően a nagy autógyártók felismerték Magyarország előnyeit. Fontos lenne azonban, hogy a multinacionális vállalatok a gyárak mellett lokális kutatási-fejlesztési centereket alapítsanak - mondta Armin Krug a PwC Magyarország Könyvvizsgálati üzletágának cégtársa..."

Világgazdaság, 2013. december 13., péntek, 8. oldal
Visegrádi 4-ek: felgyorsítják a kreatív tudáscsereberét
"...Budapesti döntések Tíz lépés a k+f+i együttműködésben - közös irodát is létrehoznak a Szilícium-völgyben..."
"...Áttörést hozhatnak a visegrádi országok (V4-ek) kutatás- fejlesztési és innovációs (k+f+i) együttműködésében a minap Budapesten született döntések - véli Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) megbízott elnöke..."

Dunántúli Napló, 2013. december 13., péntek, 8. oldal
Visegrádi 4-ek: felgyorsítják a kreatív tudáscsereberét

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. december 13., péntek, 2. oldal
A Nobel-díjak átadásán
"...Zsombori Balázs 17 éves középiskolást, az idei Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győztesét delegálta a Magyar Innovációs Szövetség a stockholmi Nemzetközi Ifjúsági Tudományos Szemináriumra, valamint a Nobel-díjak átadásának ünnepségére..."

Elektronet, 2013. december 13., péntek, 46. oldal
Magyar innovációs Nagydíj-pályázat 22. alkalommal

Wikitech.hu, 2013. december 13., péntek
Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat

Vg.hu, 2013. december 13., péntek
Visegrádi 4-ek: felgyorsítják a kreatív tudáscsereberét

Raktaram.hu, 2013. december 13., péntek
Jól teljesítenek a magyar ipari parkok

Promenad.hu, 2013. december 13., péntek
Magyar középiskolás az idei Nobel-díj kiosztási ceremóniára

Hajdú Online, 2013. december 13., péntek
A kőbalta is innováció volt
"...Magyarország harapófogóban van: felülről a prosperáló, tőkeerős, hatékonyan működő országok szorongatják; alulról pedig a feltörekvők, ahol kemény munkafegyelemmel, precízen, olykor nevetséges bérekért dolgozó, alacsony életszínvonallal rendelkező emberek termelnek. Ha nem akarunk az utóbbiakhoz tartozni - mint például Kína -, hanem inkább Nyugat-Európa felé haladnánk, akkor az innováción keresztül vezethet az út - jelentette ki dr. Ábrahám László..."

Zetapress.hu, 2013. december 13., péntek
Balázs a Nobel-díjátadón

Mno.hu, 2013. december 13., péntek
Magyar diák a Nobel-díj-átadón

Neon.hu, 2013. december 13., péntek
Egy magyar középiskolást is meghívtak a Nobel-díj átadójára!

Itbusiness.hu, 2013. december 13., péntek
Magyar középiskolás a Nobel-díj átadóján

Hrportal.hu, 2013. december 13., péntek
Magyar középiskolás a Nobel-díjak átadásán

Csaladinet.hu, 2013. december 13., péntek
Egy magyar középiskolás is jelen lehetett a Nobel-díjak átadásán

Metropol.hu, 2013. december 13., péntek
Feltörekvő magyar vállalkozások Moszkvában
"...Feltörekvő, fiatal magyar vállalkozások mutatkoztak be fejlesztéseikkel pénteken a Balassi Intézet Moszkvai Magyar Kulturális és Tudományos Információs Központjában..."

Innoportal.hu, 2013. december 13., péntek
Magyar szakemberek fejlesztik az új ipari internetet
"...Több mint 11 milliárd forint (48 millió dollár) befektetéssel valósul meg a világon egyedülálló egészségügyi informatikai rendszer, amelynek célja a döntéshozatali folyamat megkönnyítése és az egészségügyi ellátórendszer hatékonyabbá tétele..:"

Mr1-Kossuth Rádió, Délelőtti Krónika, 2013. december 13., péntek
Vízipari, mezőgazdasági, gyógyszeripari és kutatás-fejlesztési együttműködésekről tárgyalt Szijjártó Péter Izraelben

ECHO TV, Reggeli Híradó, 2013. december 13., péntek
A Magyarország és Izrael közötti befektetési és innovációs kapcsolatok erősítéséről egyeztetett Szijjártó Péter

Duna TV, Közbeszéd, 2013. december 13., péntek
Egy 17 éves középiskolást delegált a Magyar Innovációs Szövetség a stockholmi Nemzetközi Ifjúsági Tudományos Szemináriumra

Népszabadság Online, 2013. december 14., szombat
Félretájékoztatták a kormányt?
Atom: Százmilliárdos bukás lehet a paksi beruházás


Magyar Nemzet, 2013. december 14., szombat, 17. oldal
Szuperszámítógépet hoznak Debrecenbe

Magyar Nemzet, 2013. december 14., szombat, 32. oldal
Bedrótozás
"...Az IBM és a Pannon Egyetem konzorciuma 1,8 milliárd forintos költségvetéssel közös projektet tervez, amelynek segítségével sok tekintetben "felokosíthatják" városainkat..."

Kelet-Magyarország, 2013. december 14., szombat, 6. oldal
Befektetés központú a Nyíregyházi Ipari Park
"...A pályázatot az Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesület hirdette meg az Iparfejlesztési Közalapítvány szakmai támogatásával az ipari parkok vonzóvá tétele mellett a versenyképesség erősítésére..."

Heves Megyei Hírlap, 2013. december 14., szombat, 7. oldal
Töménytelen pénz jön az EU-ból
Hazai fejlesztések, a programok 97 százalékát uniós forrásokból fogják finanszírozni
"...Jövőre közel 2000 milliárd forintos tétel szerepel a büdzsé tervezetében az uniós fejlesztések címszó alatt. 2014-től, a 2020-ig terjedő uniós pénzügyi ciklusban új programok lesznek az uniós támogatásokra..."

Dunántúli Napló, 2013. december 14., szombat, 1, 7. oldal
Kétezermilliárd forint uniós fejlesztésekre
"...Budapest Uniós fejlesztések címszó alatt 1959 milliárd forint kiadás szerepel a jövő évi költségvetés tervezetében. Ebből mintegy 1546 milliárd, ami az EU-tól érkezik bevételként, s ehhez az állam még mintegy 412,9 milliárd támogatást ad hozzá. A közel 2000 milliárdos összeg az idei évhez képest mintegy 522 milliárd forinttal magasabb összeg. A hazai fejlesztések mintegy 97 százalékát uniós forrásokból finanszírozzák. Jövőre alapvetően a tárcák felelnek majd a rendelkezésre álló források elosztásáért..."

Békés Megyei Hírlap, 2013. december 14., szombat, 1, 7. oldal
Ömlik a pénz az Európai Unióból

Moderniskola.hu, 2013. december 14., szombat
Magyar középiskolás az idei Nobel-díj kiosztási ceremóniára

Nyest.hu, 2013. december 14., szombat
Mit keres egy magyar középiskolás a Nobel-díj átadásán?

Ma.hu, 2013. december 14., szombat
Ma is vannak elismerésre méltó magyar találmányok

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2013. december 14., szombat
A kormány támogatja a globális k+f erősítését

Erdely.ma, 2013. december 14., szombat
Magyar középiskolás a Nobel-díjak átadásán

Alfahir.hu, 2013. december 14., szombat
Magyar vállalkozások mutatkoztak be Moszkvában

Vjm.hu, 2013. december 15., vasárnap
17 éves magyar fiú a Nobel-díj átadáson

Vg.hu, 2013. december 15., vasárnap
Magyar startupok Moszkvában

Tozsdeforum.hu, 2013. december 15., vasárnap
Most gondold át az adózásodat, még spórolhatsz is

Stop.hu, 2013. december 15., vasárnap
Egy kis év végi adózás

Napigazdasag.hu, 2013. december 15., vasárnap
Egyszerűsítéssel sok adót spórolhatnak a cégek

Hirhatar.hu, 2013. december 15., vasárnap
A Nobel-díjak átadásán egy magyar középiskolás is jelen lehetett

Hirado.hu, 2013. december 15., vasárnap
Jönnek az adóváltozások: erre érdemes figyelni

Vs.hu, 2013. december 15., vasárnap
Adócsökkentési trükkök legálisan

Hir6.hu, 2013. december 15., vasárnap
Jönnek az adóváltozások

Világgazdaság, 2013. december 16., hétfő, 1, 3. oldal
EU-források
"...Van rá lehetőség, hogy a startup vállalkozások európai uniós forráshoz jussanak - mondja Wolfgang Burtscher, az EU főigazgató-helyettese..."

Világgazdaság, 2013. december 16., hétfő, 3. oldal
Külön kategóriát kaptak startupok az innovációs díjversenyen
"...Jövő év február 5-ig lehet pályázni az innovációs díjra (www.innovacio.hu). Mint Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke bejelentette: az év legjelentősebb innovációját elismerő 2013. évi Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket az eddigi öt kategóriában is díjazzák..."

Világgazdaság, 2013. december 16., hétfő, 3. oldal
Első felhívások Brüsszelből
Lehetőségek Tizenkét kiemelt területen juthatnak EU-forráshoz a pályázók
"...Elsőre több száz kutatás- fejlesztési és innovációs felhívást hirdetett meg az Európai Bizottság, több mint 15 milliárd euróra lehet pályázni a Horizont 2020 keretében 2014-2015-ben. Az új keretprogramról Wolfgang Burtscher, az EU főigazgató- helyettese nyilatkozott lapunknak..."

Világgazdaság, 2013. december 16., hétfő, 3. oldal
Láncreakció verseny középiskolásoknak
"...A budapesti Szent Margit Gimnázium csapata nyerte a Láncreakció Tudományos Versenyt, amit októberben hirdetett meg a BASF és a Magyar Kémikusok Egyesülete. Magyarországon..."

Világgazdaság, 2013. december 16., hétfő, 4. oldal
INTERREG IVC: KNOW-HUB innovatív kompetenciák

Világgazdaság, 2013. december 16., hétfő, 4. oldal
A cégek segítséget kapnak
Mentorprogram A NIH szolgáltatását mind többen veszik igénybe

Világgazdaság, 2013. december 16., hétfő, 4. oldal
Az innovatív tudás ünnepe Észak-Alföldön
"...Az Észak-Alföld régióban minden évben az innováció területén dolgozó legkiemelkedőbb vállalkozások fejlesztéseit innovációs díjjal jutalmazzák. A díjakat idén a Magyar Tudomány Ünnepe elnevezésű rendezvényen adták át 2013. november 11-én..."

Vas Népe, 2013. december 16., hétfő, 6. oldal
Hamarosan itt az adófeltöltés ideje

Vg.hu, 2013. december 16., hétfő
Külön kategóriát kaptak startupok az innovációs díjversenyen

Vg.hu, 2013. december 16., hétfő
Az innovatív tudás ünnepe Észak-Alföldön
"...Az Észak-Alföld régióban minden évben az innováció területén dolgozó legkiemelkedőbb vállalkozások fejlesztéseit innovációs díjjal jutalmazzák. A díjakat idén a Magyar Tudomány Ünnepe elnevezésű rendezvényen adták át 2013. november 11-én..."

Vg.hu, 2013. december 16., hétfő
A cégek segítséget kapnak

Uzletresz.hu, 2013. december 16., hétfő
Magyar találmányok melegítettek be Moszkvában

Uzletresz.hu, 2013. december 16., hétfő
Fontos teendők az adóév végére

Adozona.hu, 2013. december 16., hétfő
Még nem késő csökkenteni az adóalapot!

Ado.hu, 2013. december 16., hétfő
A hét kérdése: társasági adón kívül van más feltöltési kötelezettség?

Napi.hu, 2013. december 16., hétfő
Így költene el a magyar sikerszektor 600 milliárdot

Innoportal.hu, 2013. december 16., hétfő
Meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Hrportal.hu, 2013. december 16., hétfő
Ezek a teendők év végén

Pozitivnap.hu, 2013. december 16., hétfő
Egy magyar középiskolás a Nobel-díjak átadásán

Figyelo.hu, 2013. december 16., hétfő
Ezüstérmes magyar startup Varsóban

Várható esemény

HORIZON 2020 CONNECTIONS

2014. január 22-én, Pozsonyban a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Enterprise Europe Network Osztálya "HORIZON 2020 CONNECTIONS" c. nemzetközi partnerközvetítő rendezvényt szervez.

A program célja nemzetközi K+F konzorciumok alakítása, közös HORIZON 2020 pályázatok elősegítése. A BIC Bratislava Enterprise Europe Network és más szlovák szervezetek, valamint különböző Enterprise Europe Network irodák szervezésében zajló partnerközvetítő rendezvény nyitott minden szakterület számára, amelyen pályázati felhívások jelennek meg.

A résztvevők előzetesen feltöltik az online katalógusba projekt ötleteiket, profiljaikat, majd szintén online tárgyalópartnereket választanak. A rendezvény előtt pár nappal megkapják személyre szóló előzetes tárgyalási menetrendjüket. A partnerközvetítő rendezvényen a résztvevők reggel 9 órától kezdődő regisztrációt követően megkapják a végleges tárgyalási menetrendjeiket, ezután 10-15 óráig az előre szervezett kétoldalú találkozók lebonyolítására kerül sor.
A profilok feltöltésének és a programra jelentkezésnek a határideje 2014. január 15, melyre itt lehet regisztrálni. A részvétel térítésmentes.

Pályázati felhívás

23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
(2013/2014-es tanév)


Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1993. október 1. és 2000. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb pályamunkát beadott határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján 30 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2014. szeptember 19-24. között Varsóban, az EU által, rendezendő "Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

Mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, sehol máshol nem alkalmazott, használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, illetve konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni e-mailben 2014. január 8-án, 15 óráig beérkezően.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

Kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2014. február 10-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott pályázatok tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét 2014. május 6-án, 15 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára. Csatolni kell a bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket.

Mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése, myDAQ-os pályázat esetén milyen minőségben és milyen mélységig lett kihasználva a termék.

Egyéb tudnivaló? - A bemutatásra alkalmas pályaműveket 2014 júniusában kétnapos kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők, ill. szeptemberben is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján. Az ünnepélyes díjátadásra a júniusi kiállítás megnyitóján kerül sor.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indokolt költségek megtérítésében.

A verseny fővédnöke:
Dr. Hoffmann Rózsa, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A verseny Társ-fővédnöke:
Németh Lászlóné, miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

A Verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Telekom Nyrt., B. Braun Medical Kft., GE Hungary, Intel
Paksi Atomerőmű Zrt., Siemens Zrt., Ericsson Magyarország Kft., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., 77 Elektronika Kft., Innomed Medical Zrt., Sanatmetal Kft., Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft., NI Hungária Software és Hardware Kft., DBH Investment Zrt., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

MédiatámogatóK:
Főtámogató: MTVA
Támogató: Világgazdaság, Nyelv és Tudomány, Technika Műszaki Szemle
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.