XXIII. évf. | 2013. november 26. | 22. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ Választmányi ülés

A MISZ összevont választmányi és elnökségi ülését 2013. november 11-én, tagvállalatunk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Informatikai Épület, Oktatói Klubjában tartották. Szabó Gábor, elnök megnyitotta az ülést, utána Péceli Gábor, a BME rektora, mint házigazda, köszöntötte az ülés résztvevőit. Röviden bemutatta a BME-t, ill. szólt az egyetem négy programjáról, úgymint: Demola, ipari campus program, KKV program, nemzetközi kutatóintézeti program.

Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke, az akkreditált technológia inkubátor pályázat részleteiről beszélt. Elmondta, hogy ez a koncepció nemzetközileg bizonyított, adaptálták magyar és EU-s körülményekre. Nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező bírálóbizottság hozta meg a döntést. A nemzetközi tagok vétójoggal rendelkeztek, így azok nyertek, akik mellett egyhangúlag döntött a bizottság. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a NIH folytatni kívánják ezt a pályázati lehetőséget, további inkubátorok létrejöttével, de úgy, hogy a mostani nyertesek támogatása biztosítva legyen a további évekre is.
Szabó Gábor elmondta, hogy a nyerteseket szeretnék meghallgatni, ill. nyomon követni. 

Elsőként, Karády György az ACME Labs Kft. képviseletében mutatkozott be. Elmondta, hogy társaságuknak 4 alapítója van, akik tapasztalataikat külföldön szerezték. Személyes kapcsolatuk van Magyarországgal, így teljes mértékben elkötelezettek. A cégek, melyeket keresnek: ígéretes emberek, ötletek, csapatok, forradalmi technológiák. Olyan nemzetközi sikereket, melyek Magyarországról származnak és a nemzetközi piacra törekednek. Hozzátette, hogy 200 start-up céget néztek meg, ebből 8 nyerte el tetszésüket, 7-tel dolgoznak együtt, melyből 4-gyel formális megállapodást kötöttek. Céljuk, hogy a legjobb gyakorlatot próbálják megvalósítani. 24 lépésből álló kiválasztási folyamat alapján szelektálnak. Minden vállalatot részvényessé tesznek, kis százalékkal ugyan, de mégis pénzügyi motiváció számukra.

A következő inkubátort, az Aquincum Technológiai Inkubátort Várkonyi Attila és Szandrocha Kamilla mutatta be. Várkonyi Attila elmondta, hogy 25 éve dolgozik ebben az iparágban, 14 éve foglalkozik induló, magyar technológiai vállalkozások finanszírozásával, üzleti-menedzseri támogatásával és fejlesztésével. Fő profiljuk az információ és élettudományi technológiák. Csapatuk jól kvalifikált, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik, és ismerik a magyar sajátosságokat. Céljuk, hogy Magyarország erős start-up helyszínné váljon. A finanszírozásba - bármely szakaszban - társ-finanszírozókat is bevonnak. Londonban, Bostonban, San Franciscoban és Los Angelesben vannak tanácsadóik, akik segítséget nyújtanak a technológiai partnerség kialakításában és a nemzetközi kapcsolatokban.

Valner Szabolcs, a Digitalfactory inkubátor céget mutatta be, mely 1,5 éve működik Magyarországon. Nemzetközi, globális csapata 10 főből áll, melyből 3 fő magyar. Fő profiljuk az internetes szoftverekre építő start-up vállalkozások támogatása. Két fázisban működnek: első, az inkubátorból (ötletből piacképes termék), a második, az akcelerációból (gyors piacra jutás) áll. Úgy gondolják, hogy Magyarországról érdemes kivinni start-upokat a globális piacra. Legfontosabb a mentoring és az üzletfejlesztés: 2-5 hónapra kísérik figyelemmel a folyamatokat, ezután derül ki, hogy a cégek hány százaléka képes fennmaradni, és túljutni a mérföldköveken.

Az utolsó inkubátor az iCatapult volt, melynek képviselője Bruckner Zoltán és Takács Zsuzsanna volt. Az iCatapult egy portfólió cég, mely 2012 óta működik. Csapatuk 5 főből áll, és külföldi ügyfelek számára teremtenek befektetési lehetőségeket. Bruckner Zoltán kiemelte az iCatapult roadshowjának jelentőségét. Több mint 100 cég közül, 70 cég jelentkezett, ebből 17-et választottak ki. Folyamatosan várják az applikációkat. Jelenleg 3 céggel állnak szerződéses viszonyban.

Az előadások után kérdésekre volt lehetőség. Elsőként Ábrahám László, elnökségi tag kérdezte az inkubátorokat, melyikük tudna segíteni a ráktatással kapcsolatban egy melanóma felismerő szkenner piacra vitelében? - Mind a négy inkubátor igennel válaszolt.

Erdei Sándor elnökségi tag azt kérdezte, hogy miért nem kapott Akkreditált Technológia Inkubátor címet az a pályázó, melynek magas színvonalú volt a pályázata ugyan, de nem került be az első négybe. Válaszában Korányi László elmondta, hogy a NIH nem érezte felhatalmazva magát olyan minősítések kiállítására, melyekhez nem jár anyagi támogatás.

Mogyorósi Péter felidézte a technológiai start-up ökoszisztéma pályázat egyik feltételét, miszerint a start-up 6, ill. 12 hónapnál nem lehet régebbi. Ugyanakkor az inkubátorok piac közeli technológiákat keresnek. Kérdése: hogyan lehet ezt a két feltételt egyszerre teljesíteni? Korányi László válaszában kiemelte, hogy csak olyan technológiák alkalmasak erre, melyek megfelelően gyors forgásúak, azaz ennyi idő alatt eljuthatnak a piacra.

Farkas József két tendenciára hívta fel a figyelmet, melyet a gazdaságpolitika sugall: beszállítóvá válás, ill. start-upként hasznosítani ötleteket. Az első esetben nincsen a vállalkozásnak önállósága, a második esetben nem Magyarországon valósul meg az üzlet teljes egészében. Javaslata: olyan ösztönzés szükséges, mely a technológiák önálló, helyben megvalósuló piaci hasznosítást segíti elő.

Végezetül, Pakucs János, tiszteletbeli elnök előterjesztette a legutóbbi választmányi ülés óta elvégzett munkáról szóló beszámolót. A Választmány egyhangúlag tudomásul vette az elmúlt időszakról készült beszámolót.

EFOP-interjú

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Ernst&Young által vezetett konzorciumot bízta meg a következő 7 éves EU-s társfinanszírozású fejlesztési periódus Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) ex-ante értékelésével.

Interjúra kérték fel a Magyar Innovációs Szövetséget is. November 21-én, Ábrahám László, elnökségi tag az alábbi észrevételeket tette:
- nem domborodik ki kellő súllyal a természettudományos oktatás megerősítése, a lean és problémamegoldás módszereinek oktatása,
- gondoskodni kellene a felsőoktatás területén, hogy mindenki kaphasson gyakorlati képzést, ne csupán a jelenleg szerencsésnek mondható, kiválasztott 15%, akik bekerültek a duális képzésbe.
- fontos lenne az oktatási intézmények megfelelő IT-s fejlesztése, és hogy azokat mindenki használhassa,
- a képzett munkaerő kineveléséhez kellenek olyan projektek, mint korábban a Baross-pályázat volt, hogy cég vezette konzorciumban a kedvezményezett maga az iskola volt, és így valóban a piac számára fontos képzések fejlődtek,
- szükséges lenne a szakképzési és az innovációs járulékok felfrissítése, hogy a cégek és oktatási intézmények kapcsolata élő legyen.

Más szervezetektől is gyűjtenek be hasonló úgynevezett ex-ante véleményeket, amelyeket átadnak a minisztériumnak, hogy figyelembe vegyék azokat. Mind a végleges EFOP és a kapcsolódó vélemények később kerülnek nyilvánosságra.

Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriumi ülése

A Magyar Innovációs Alapítvány 2013. november 14-én, tagvállalatunk, az MTA TTK Enzimológiai Intézetben tartotta kuratóriumi ülését, Prof. Závodszky Péter elnök vezetésével.

Első napirendként, a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíjról dr. Antos László, titkár adott értékelést a kuratórium számára. Ezt követően a tagok megvitatták, majd kiegészítésekkel elfogadták a 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíj kiírását és lebonyolítását (versenyfelhívás, ütemezés, kommunikációs terv, bírálati rend stb.).

A kuratóriumi tagok tudomásul vették az elnök szóbeli beszámolóját az Alapítvány 2012. évi mérlegével és közhasznúsági jelentésével kapcsolatban. Az Alapítvány 2012. évi közhasznúsági melléklete ide kattintva olvasható.

A kuratórium döntött a MIA által kiírt Kamilo Feher-díjban részesült Naszlady Márton ösztöndíjáról, valamint két OTDT Innovációs Díj odaítéléséről.

Országos középtávú logisztikai stratégia

2013. november 15-én, a Nemzetgazdasági Minisztériumban (NGM) sajtótájékoztatón mutatták be a Kormány által, a közelmúltban elfogadott Középtávú Logisztikai Stratégiát. Az eseményen részt vett többek között dr. Lenner Áron Márk, az NGM belgazdaságért felelős helyettes államtitkára, Fülöp Zsolt, a Logisztikai Egyeztető Fórum soros elnöke, Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét alpolgármestere, parlamenti képviselő és dr. Bárdos Krisztina, tagvállalatunk, az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

A Középtávú Logisztikai Stratégia célja, hogy hazánk - kihasználva Európa nyugati és keleti részét összekötő szerepét - a régió logisztikai szolgáltató-központjává válhasson.
A stratégia pillérei a logisztikai ágazat legfontosabb termelési tényezőit jelenítik meg: szakértelem, infrastruktúra, kapcsolatrendszer, kutatás-fejlesztés és innováció. Ugyanakkor két terület, a közlekedési és a hírközlési hálózati infrastruktúra, külső tényezőként jelenik meg, amelyeket - noha szorosan kapcsolódnak a logisztikához - más szakpolitikák határoznak meg.

Mérnökfutam 2013

Tagszervezetünk, az IAESTE Hungary - Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete november 18-19-én szervezte meg tagvállalatunknál, az Óbudai Egyetemen, a Mérnökfutam országos mérnökversenyt, melyre 23 csapat jelentkezett.

A Mérnökfutam idén első alkalommal került megrendezésre, mely a villamosmérnök és mérnök informatikus hallgatóknak szólt. A főszervező, Cséri Balázs szerint a futam célja, hogy áthidalják a vállalatok és a mérnökhallgatók közötti szakadékot, és lehetőséget biztosítanak ismerkedésre, tapasztalatcserére.

Az online fordulót, az élő forduló követte, ahol az első napon vállalatok által kiadott feladatokat kellett megoldaniuk a csapatoknak. Másnap került sor a feladatok ellenőrzésére, prezentációkra, ezt követte a csapatok díjazása, az első a Buliii (Boros Péter, Halmi Róbert, Makra Sándor, Szabó Richárd) csapat lett.

Az eredményhirdetésen átadták még a Magyar Mérnökhallgatókért Emlékplakettet is, amelyet azon személyek kaphatnak meg, akik sokat tesznek a mérnökhallgatókért a felsőoktatásban, ill. az üzleti szférában. A díjat dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem kancellárja és Gyenes Péter, a NSN Kft. képviselője vehette át.

A szellemi tulajdon-védelem lehetőségei és gyakorlata

Tagszervezetünk, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) közös szervezésében került megrendezésre 2013. november 20-án, "A szellemi tulajdon-védelem lehetőségei és gyakorlata" c. szakmai műhelymegbeszélés Pécsett, az MTA Pécsi Területi Bizottságának Székházában.

Kocsis Tamás, a DDRIÜ ügyvezető igazgatójának köszöntőjét követően, a félnapos rendezvényen a résztvevők megismerkedhettek
- a Jedlik-tervvel (nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére);
- az egységes hatályú európai szabadalom és egységes szabadalmi bíráskodás gyakorlatával Európában; valamint
- a K+F minősítés első másfél évének tapasztalataival, az SZTNH és a Hipavilon szemszögéből.

Az SZTNH munkatársainak - dr. Németh Gábor igazgató és dr. Vass László Ádám jogi előadó - előadásait követően,
- Dobay Kata, a Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ igazgatója mutatta be az egyetem tudástranszfer gyakorlatát, majd
- Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara osztályvezetője ismertette részletesen azokat a lehetőségeket, melyek az Enterprise Europe Network segítségével szabadon igénybe vehetők.

MTA Természet-tudományi Kutatóközpont

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK) új, 21. századi technológiával felszerelt épületét avatta fel Orbán Viktor miniszterelnök és Pálinkás József, az MTA elnökeBudapesten, a lágymányosi egyetemi campuson, november 15-én. A 9,5 milliárd forintból felépült központ finanszírozásához a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap nyújtott támogatást.

Az MTA TTK új épületének öt emeletén öt kutatóintézet - a Magyar Tudományos Akadémia Anyag- és Környezetkémiai Intézete, Molekuláris Farmakológiai Intézete, Enzimológiai Intézete, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete és Szerves Kémiai Intézete - folytatja majd munkáját.

Az MTA TTK eredményeit összefoglaló kisfilm megtekintése után Keserű György Miklós, az intézmény főigazgatója beszélt a kutatók előtt az új épületben megnyíló lehetőségekről.
Az új épület átadásának alkalmából írták alá az MTA Természettudományi Kutatóközpont, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködési megállapodását is.

A magyar műszaki szaknyelv ápolása

A Magyar Tudomány Ünnepe 2013 rendezvénysorozat keretében, a magyar nyelv napja alkalmából, a MTESZ Minőségügyi Bizottsága és az SZVT Szaknyelvi Csoportja 2013. november 14-én, Budapesten, az SZVT székházában előadásokkal és kerekasztal beszélgetéssel rendezett összejövetelt tartott a magyar műszaki szaknyelv ápolásának néhány kérdéséről.

A rendezvényen elhangzottakat Ajánlás a magyar szaknyelv ápolására és fejlesztésére címen összegezték.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

EURAXESS - Voice of the Researchers

Brüsszelben, 2013. november 21-22-én rendezték meg az EURAXESS - Voice of the Researchers (Kutatók hangja) konferenciát. A tudományos tanácskozás szlogenje híven fejezte ki a rendezvény célját: hidat képezni a kutatók és az európai uniós törvényhozók között.

A mintegy 250 résztvevő többségét a tagállamokból érkező kutatók adták, akik többek között megvitatták a kutatók internacionális és interdiszciplináris mobilitásának szükségességét, a kutatói karrier perspektíváit és munkakörülményeit. Szó esett a Horizont 2020 keretprogramról, mely az Európai Unió versenyképességét hivatott elősegíteni. Ezzel összhangban a résztvevők megállapodtak a tagállamok közti egységes szabályrendszer, és egy átláthatóbb finanszírozási rendszer kialakításának fontosságában. Kiemelt kérdés volt a vízum és nyugdíjprobléma is.

A konferenciát szervező Európai Bizottság lehetőséget adott a 25. Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén helyezésben részesült két fiatal bemutatkozására is. A két meghívott egyike Zsombori Balázs, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny I., a 25. Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének III. helyezettje volt. Balázs előadásában ismertette PictoVerb nevű kommunikációt segítő projektjét, és bemutatta azt, hogy a Magyar Innovációs Szövetség hogyan támogatja a fiatal tehetségeket innovációs törekvéseik megvalósításában.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Dr. Ficsor Mihályt újraválasztották a BPHH Igazgatótanácsának elnöki tisztségében

Az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatalának (BPHH) Igazgatótanácsa 2013. november 19-én, Alicante-ban megtartott 41. ülésén ismét dr. Ficsor Mihályt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökhelyettesét választotta meg elnökéül. Az elnök megbízatása 2014. január 1-jétől kezdődően 3 évre szól.

Az Igazgatótanács a tagállamok és a Bizottság egy-egy képviselőjéből, valamint azok helyetteseiből áll. Az Igazgatótanács tanácsadói és véleményezési jogkörrel rendelkezik. Összeállítja a BPHH vezető tisztviselő jelöltjeinek listáját, a BPHH hatáskörébe tartozó ügyekben a BPHH elnöke részére tanácsot ad, továbbá véleményezi a BPHH általi vizsgálatra vonatkozó iránymutatásokat. Az Igazgatótanács a BPHH elnöke és az Európai Bizottság számára véleményt adhat, illetve tőlük tájékoztatást kérhet.

Megújult a K+F minősítés módszertani útmutatója

Tekintettel az innovációs törvény 2013. október 25-én hatályba lépett, a minősítési eljárást is érintő módosítására, valamint e jogintézmény 2012. februári bevezetése óta eltelt időszakban összegyűlt gyakorlati tapasztalatokra, módosításra és bővítésre került a kutatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani útmutatója.

A kibővített útmutató segítségével az ügyfelek tájékoztatása még szélesebb körű lehet, valamint a gyakorlati tapasztalatokra építő, a kutatás-fejlesztési tevékenység lehatárolását segítő példák hozzájárulhatnak a jövőbeni kutatás-fejlesztési projektek biztosabb megalapozásához.

Nemzeti Innovációs Hivatal

A NIH a SAFEA támogatásával szakértőket küldhet Kínába

2013. november 13-án, Pekingben Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára, és a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztosának jelenlétében, Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) megbízott elnöke, valamint Zhang Jianguo a Külföldi Szakértők Hivatalának (SAFEA) főigazgatója, miniszter-helyettes aláírta a két szervezet közti a Kínai Népköztársaságba irányuló szakember-cserére vonatkozó megállapodást.

A megállapodás értelmében egy adott feladatra a kínai cégek, intézmények által kiválasztásra kerülő magyar szakértők nemzetközi és kínai belföldi repülőjegyét, szállását, valamint napidíját a kínai partnerszervezet fedezi majd. Míg a NIH az igények közzétételére szolgáló online platform működtetésében, a lehetőség népszerűsítésében, ill. a kiutazások magyarországi adminisztratív kezelésében segít majd. A megállapodás időtartama három év.
A Külföldi Szakértők Állami Hivatala a szakember-toborzás mellett évente mintegy 50 ezer kínai kutató, cégvezető rövid távú külföldi tapasztalatszerzését segíti elő, ill. közel 5000 külföldi szakértő számára biztosítják a kínai tapasztalatcsere adminisztratív, pénzügyi hátterét.

Szakirodalom-figyelő

Ray Kurzweil: A szingularitás küszöbén - Ad Astra, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Óriási ez a könyv: az emberiség fejlődésének távlatai iránt érdeklődőnek szédítően gazdag és érdekes! A benne felvázolt, a csúcstechnológiák fejlődési prognózisára alapozott jövőkép egy kiemelkedő szakmai pozíciót betöltő innovátor - Kurzweil a Google fejlesztési igazgatója - alapos mérlegeléseire támaszkodik abban, hogy mi várható a rohamléptekkel haladó fejlődéstől. Ezt összegzi a kötet alcíme: "Amikor az emberiség meghaladja a biológiát". És egészítsük ki ezt az itt olvashatókból: Amikor a technológia újjáalkotja az embert és önmagát.

"Ray Kurzweil a legalkalmasabb személy, akit ismerek, hogy megjósolja a mesterséges intelligencia jövőjét. Lenyűgöző új könyvében olyan jövőt képzel el, melyben az információtechnológia olyan mértékben és gyorsan továbbfejlődött, hogy az emberiség képes meghaladni biológiai korlátait - elképzelhetetlen módokon változtatva meg életünket." - idézi a kiadó Bill figyelmet érdemlő Gates ajánlását.

Műve kulcsfogalmát, a szingularitást így definiálja Kurzweil: "A szingularitás egy jövőbeli korszak, melyben a technológiai változás üteme olyan gyors lesz, a hatása pedig olyan mély, hogy az emberi élet visszafordíthatatlanul átalakul." És roppant merészen jósol: "A szingularitás lehetővé fogja tenni, hogy meghaladjuk biológiai testünk és agyunk korlátait. Uralkodni fogunk a sorsunk fölött. A kezünkbe kerül a halandóságunk. Olyan sokáig élhetünk majd, amilyen sokáig csak akarunk. Teljesen érteni fogjuk az emberi gondolkodást, és hatalmas mértékben ki fogjuk terjeszteni és tágítani a hatókörét. Ennek a századnak a végére intelligenciánk nem biológiai része billiószor billiószor erősebb lesz, mint a támogatása nélküli emberi intelligencia."

Könyvéről szintúgy elmondja: "Noha nehéznek tűnhet elképzelni a jövő civilizációjának képességeit, melynek intelligenciája óriási mértékben meghaladja majd a miénket, képességünk, hogy az elménkben modelleket alkossunk a valóságról, lehetővé teszi, hogy fontos megállapításokat tegyünk biológiai gondolkodásunk és az általunk jelenleg is teremtett nem biológiai gondolkodás közelgő egybeolvadásáról. Ezt a történetet szeretném elbeszélni ebben a könyvben. A történetnek az a gondolat az alapja, hogy képesek vagyunk megérteni saját intelligenciánkat - ha úgy tetszik, hozzáférünk saját forráskódunkhoz -, illetve képesek vagyunk felülvizsgálni és kibővíteni azt."

És: "Ez a könyv amellett fog érvelni, hogy az információalapú technológiák néhány évtizeden belül fel fogják ölelni az összes emberi ismeretet és jártasságot, és végső soron elsajátítják az emberi agy mintafelismerő képességeit, problémamegoldó eszköztárát, illetve érzelmi és erkölcsi intelligenciáját is. (...) A modelljeim azt mutatják, hogy minden évtizedben megkétszerezzük a paradigmaváltás sebességét, ahogyan arra a következő fejezetben részletesen is kitérek. Így gyorsult fel a XX. század a mai fejlődési sebességre. A 2000. évi sebességgel számolva - állandó ütemben - a múlt század egésze alatt tapasztalt fejlődéshez csupán húsz évre lett volna szükség. Ezt a húszévnyi fejlődést aztán tizennégy év alatt, 2014-re ismételjük meg, majd mindössze hét év alatt ismét. Másképp kifejezve, nem százévnyi technológiai fejlődést fogunk tapasztalni a XXI. században, hanem húszezer évnyit (ismét csak a mai fejlődési sebességgel mérve), azaz ezerszer nagyobbat, mint amekkora a teljes XX. századé volt."

És "Az evolúció indirekt módon működik: az evolúció létrehozta az embereket, az emberek létrehozták a technológiát, és az emberek most egyre fejlettebb technológiával igyekeznek létrehozni a technológia új nemzedékeit. (...) A technológia teszi lehetővé a következő evolúciós lépésünk megtételét."

A többit tessék elolvasni. Érdemes!

Lee LeFever: A magyarázás művészete. Tedd érthetőbbé gondolataidat! - HVG Könyvek, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

A kezelési útmutatók egy része azért rossz, mert megfogalmazójuk nem tud magyarázni. A megbeszélések, tárgyalások - legyenek bár cégen belüliek, vagy partnerekkel, megnyerni kívánt felekkel folytatott párbeszédek - igen jelentős hányada azért fullad részben-egészben kudarcba, mert a felek nem tudják jól magyarázni javaslatuk, álláspontjuk ésszerűségét, érveik helytállóságát. Aki nem képes jól magyarázni, emiatt nagyrészt elveszíti annak lehetőségét, hogy másokra hasson, másokat maga mellé állítson, a céljainak, a javaslatai elfogadásának megnyerjen, s mindehhez hatékonyan vonultasson fel információkat és érveket. LeFever könyve erre a kiemelkedő jelentőségű készségre tanít - és igazán kitűnően: példamutatóan jól magyaráz.

"A magyarázás kreatív cselekvés, amely a tényeket érthető, informatív és megjegyezhető gondolatokká formálja." • "A magyarázatban nem a tényeken, az adatokon vagy a törvényeken (összefüggéseken - OP) van a hangsúly. A magyarázás azért művészet, mert segít belelátnunk, ezeknek mi az értelmük, milyen nézőpontból lehet a legjobban megközelíteni, valamint egyszerűbbé teszi a megértésüket és alkalmazásukat." - a könyvből.

LeFever felhívja a figyelmünket: természetesnek vesszük, hogy tudunk magyarázni, hiszen gyakran folyamodunk hozzá, ezért azt hisszük, jól csináljuk. Meg sem fordul a fejünkben, hogy fejlesszük ebbéli képességeinket, nem gondolunk rá, hogy ez a készségünk fejleszthető, amitől sikeresebbé válhatnánk. Könyvéből meggyőző képet kapunk arról is, milyen ígéretes távlatai vannak ebben a tanulásnak, milyen kifinomult és alaposan kimunkált szaktudás a magyarázás mestersége és művészete, s hogy annak igen nagy hányadát bárki elsajátíthatja. (A meggyőző képesség csúcsaihoz kellhet némi tehetség is.) Könyv, amint kiemeli, abban is segít, hogy a benne foglaltak követése során átgondoljuk, hogyan szoktunk magyarázni, miként adjuk elő a mondandónkat, s jelenítjük meg abban a gondolatainkat, a tárgyra vonatkozó tudásunkat - az innen elsajátíthatókhoz képest milyen jól magyarázunk.

Van mindennek még egy igen fontos hozadéka: ha jól akarunk magyarázni, s ehhez kellőképpen kidolgozni a mondanivalónkat, miközben felépítjük azt - például az itt elsajátíthatók szerint -, elkerülhetetlenül belebotlunk a tárgybeli tudásunk esetleges hiányosságaiba, gondolkodásunk esetleges rendezetlenségeibe, logikai hibáiba. Igen hasznos élethelyzet, hogy "Addig magyarázom, amíg magam is megértem!", mert nem csak abban segít, hogy eredményesen szóljunk másokhoz, hanem abban is, hogy jobban ismerjük, értsük azt, amiről szólunk.

Nagy tudás néhány jól megválasztott szóval jól átláthatóvá tenni a lényeget - ennek gyöngyszeme, ahogyan a szerző összegzi műve tartalmát: "A könyv a magyarázatalkotás alapvető lépéseinek megfelelően három részből áll: Tervezés, Csomagolás és Prezentáció."

A kiadó ajánlójából: "LeFever a szellemes video magyarázataival vált híressé. Különösen nagy sikert aratott az Intel, a Google, a Dropbox és a Ford termékeiről készített magyarázataival. Könyvében sokéves tapasztalatai alapján számtalan eszközt és módszert mutat be, miként tervezzük meg, "csomagoljuk" és adjuk elő mondanivalónkat, hogy valóban hatással lehessünk másokra."
Mindezt gyakorlati példák sorával tárja elénk, olyan kritikus tényezők kiemelésével, amelyekre nem is gondolnánk. Csupán egy, kritikus jelentőségű, az utóbbiakból: tudásunk átok, ha annak alapján úgy magyarázunk, mintha azt mindenki más is eleve ugyanúgy tudná.

Márai Sándor: Hallgatni akartam - Helikon Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Márai e műve - a hangneme és a benne előadott ítélkezés sarkos szókimondása szerint - minden bizonnyal élete (egyik) legnehezebb, és neki magának is legelkeserítőbb számvetése. Még más kritikáihoz képest is sokkal élesebb, fájdalmasan keserű elemző-értékelő áttekintés az ország és a nemzet egy különösen tragikus évtizedéről, s annak előzményeiről. Benne ki is lép a szokásos, elegánsan rezignált stílusából, és tőle szokatlanul nyers keménységgel bírál. J'accuse, kezdhetné Zola történelmi szavaival szinte a legtöbb gondolatmenetét. Történelmi lecke ez mindenkinek, akit érdekel, hogyan alakult Magyarország sorsa a 20 sz. első felében, majd a történtek sodrában azt követően, s hogyan szól erről egy valóban független, bölcs gondolkodó.

"Szeretném elmondani, mi történt a polgári műveltséggel (ami itt a polgári világot, s vele az egész társadalmat jelenti - OP) a tíz évben, amelynek kezdetét az osztrák függetlenség megszűntének, az anschlussnak napja jelenti." - írja bevezetőjében. "Ebben a tíz évben nem csak országok szűntek meg, bomlottak fel, hatalmi rendszerek semmisültek meg. Ebben a tíz évben megszűnt egy életforma, egy műveltség. (..) Megkísérlem feljegyezni, ahogy tudom a tényeket."

Nagyon fájdalmas szembenéznie mindazzal, ami Magyarországgal és Magyarországon történt, ami az országot a hitleri Németország szövetségében sodorta az Anschlusshoz, és tovább annak örvényébe, ami a háború után a szovjet hatalmi rendszerben következett, s legfőképp azzal, hogy mennyi végzetes hibával, mulasztással felelősek mindezért az ország uralkodó társadalmi körei, rétegei. Hosszan és hozzá méltóan kegyetlenül kritikusan beszél a revizionista törekvésekről, a magyarság jogos panaszairól is. Mindez nem egyszerűen a veszteségek feletti panasz, hanem a "meg kellett volna tenni!" és az "így nem lett volna szabad!" vádló, a magyarság iránt elkötelezett számvetése.

Különösen élesen jelenik meg ez a - személyes tapasztalatain is alapuló - beszámolójában arról, hogy milyen döbbenetesen, kártékonyan ostobán kezelte Magyarország a bécsi döntésekkel "visszatért" országrészeket és azok társadalmát, eltaszító csalódást okozva ezzel az ott élőknek. "A közigazgatási és katonai rendszer úgy rendezkedett be ezen a területen, mintha nem is haza, egy magas műveltségű, a demokrácia alapfogalmaival már megismerkedett magyar közösség életébe térne meg, hanem valamilyen gyarmati területre."

Néhány további kiragadott, kis részlet: "Természetes, hogy mint a nácik, úgy a bolsevisták is kénytelenek körömszakadtáig tagadni a polgári szerepkör jogosultságát." • "Érdem és bűntelenség, úgy tetszik, a nagy történelmi folyamatok menetrendjét nem másítják meg." • "A nemzetiszocialista, magyar nyelvű hetilapok és újságok megkezdették támadásukat a "zsidó polgárság" ellen, s a kommunista, magyar nyelvű hetilapok és újságok tíz évvel később - nagyon csekély változtatással, csaknem szó szerint - újra lenyomtatták e támadásokat, csak éppen - nem is minden esetben - elhagyták a "polgár" mellől a "zsidó" jelzőt."

Néha egy kis reményt is megenged magának: "Választ kellett találnom arra a kérdésre, van-e még valamilyen hivatása a polgárságnak Európában. Van-e még valamilyen értelme a polgári szellemiségnek? (...) Azt hiszem, a polgár még nem mondta ki az utolsó szót az emberi világban." Ezzel cseng össze: "Az újkori jobb- és baloldali forradalmak vezető jól tudták, hogy ahol hatalomhoz jutnak, az erőszak megbirkózik a tőkével - megsemmisíti azt, vagy engedelmességre kényszeríti -, de mindig marad egy ellenállási arcvonal, s ez éppen a polgári életérzés, a polgári világszemlélet arcvonala." Az utódainak jut megtapasztalni, hogyan lesz ez a továbbiakban...


Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


ITextreme.hu, 2013. november 11., hétfő
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 23. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA közreműködésével, 2013. november 6-án, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) Konferenciatermében, a Tudomány Napja alkalmából..."

OrientPress.hu, 2013. november 11., hétfő
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

Edupress.hu, 2013. november 11., hétfő
Találd fel magad!
Meghirdették a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

EduPress.hu, 2013. november 11., hétfő
Innováció és felsőoktatás a tudomány ünnepén

Metropol, 2013. november 12., kedd, 6. oldal
A verseny szorításában

Magyar Hírlap, 2013. november 12., kedd, 12. oldal
Mikroelektronikai játszóház ifjaknak
Izgalmas programokkal csábít a Startra Kész Magyarország! program
"...Robotépítéssel, 3D-s nyomtatással és mikroelektronikai játszóházzal várja a gyerekeket a Design Terminálban november 14. és 17. között..."

Magyar Nemzet, 2013. november 12., kedd, 5. oldal
Lemaradt az erkölcs a tudomány mögött
"...Vizi E. Szilveszter: A tudósnak teljes szabadságot kell adni abban, hogy próbálja megoldani a természet titkait..."

Napi Gazdaság, 2013. november 12., kedd, 7. oldal
A leginnovatívabb vállalatok között az IND
"...Az American Banker, a BankTechnology News és az IDC Financial Insight piackutató cég minden évben a pénzügyi szektor legfőbb technológiai szolgáltatóit rangsorolja a FinTech 100-as listán. A régióból az IND Group egyedüliként került fel a százas listára, de Európából is csak 19 céget minősítettek megfelelőnek a szigorú szakmai ítészek..."

Napi Gazdaság, 2013. november 12., kedd, 8. oldal
Versenybe hívták a fiatal újítókat
"...A Magyar Innovációs Szövetség idén immár huszonharmadik alkalommal hirdette meg az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt, az emberi erőforrások tárcával és az MTVA-val közösen..."

Napi Gazdaság, 2013. november 12., kedd, 8. oldal
Budapest start-up-főváros lehet

Napi Gazdaság, 2013. november 12., kedd, 8. oldal
Innovációs díjat osztottak a Dél-Alföldön

Napi Gazdaság, 2013. november 12., kedd, 8. oldal
Kutatókat ismertek el nívódíjjal
"...Idén ketten nyerték el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 1997-ben alapított Akadémiai-Szabadalmi Nívódíját

Napi Gazdaság, 2013. november 12., kedd, 8. oldal
H2020 - előtérben az innováció
"...Januárban indul a Horizont 2020, az EU k+f+i programja. A hétéves program várhatóan 70 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik majd. Bár a k+f tevékenység továbbra is fontos szerepet kap, az eddigieknél hangsúlyosabban jelenik meg az innováció támogatása, a versenyképességhez és a társadalmi-gazdasági problémák megoldásához való hozzájárulás. A program magyarországi megnyitója november 26-án lesz..."

Napi Gazdaság, 2013. november 12., kedd, 8. oldal
Mit akarnak a tudomány megrendelői?
A rövid távú gondolkodás megöli az innovációt

Napi Gazdaság, 2013. november 12., kedd, 8. oldal
Mérnöki tudástárat fejlesztenek
"...Innovatív technológiai és mérnöki tudástárat fejleszt a budapesti székhelyű CEMI Kft. stratégiai tanácsadó, összesen 247,7 millió forintból, a beruházással a vállalatok..."

Népszabadság, 2013. november 12., kedd, 2. oldal
Tudománypalota

AgroNapló.hu, 2013. november 12., kedd
Dél-Alföldi Innovációs Díjat kapott három szegedi trikálé gabona hibrid fajta

Nyelv és Tudomány Online, 2013. november 12., kedd
Meghirdettük a versenyt!
"...Mostantól hivatalosan is megkezdődött a 23. Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny jelentkezési időszaka. Nagyon várjuk innovatív ötleteiteket, találmányaitokat!..."

Világgazdaság, 2013. november 13., szerda, 7. oldal
Környezetünket építik át
Innovációhálózat Elengedhetetlenül fontos a szakmai felkészültség

GazdaságiRádió.hu, 2013. november 13., szerda
Létkérdéssé vált a kutatás-fejlesztés új pályázati ismerete

Figyelő, 2013. november 14.,csütörtök, 6. oldal
Tizennyolc éves milliomos az év leginnovatívabb vállalkozója
"...A The Wall Street Journal amerikai gazdasági lap a világ leginnovatívabb vállalkozójának választotta a technológiai szekcióban a 18 éves ausztrál származású brit Nick D’Aloisiót..."

Figyelő, 2013. november 14., csütörtök, 10+11+12+13+14+15. oldal
Hanwhából Evo
Új magyar bank
"...Lehet-e Magyarországon nyereségesen működtetni egy kicsi kereskedelmi hitelintézetet? Mészáros Csaba, az Evopro-csoport tulajdonosa műszaki jellegű üzleti sikerei után most banktulajdonosként is kipróbálja magát. Az Evobank elsősorban a hamarosan kialakítandó informatikai hátterében, a chipkártyás és modern mobilfizetési megoldásokban és a hazai exportképes kkv-kban bízik. Azt is reméli, hogy valamiképpen kihasználhatja a magyar hátterű kisbankok állami támogatásának szándékát..."

Figyelő, 2013. november 14., csütörtök, 30+31. oldal
Technikai dopping
Sportos újítások
"...A kiélezett versengést sokszor a technikai innovációk döntik el, és ennek révén új sportágak is születhetnek.

Figyelő, 2013. november 14., csütörtök, 50. oldal
Céges főváros
Startup credo
"...Az innovatív kezdő vállalkozások sokat profitálhatnak abból, ha megvalósulnak a most elfogadott startup ökoszisztéma-fejlesztési stratégia kulcselemei, például az adókönnyítések..."

Heti Válasz, 2013. november 14., csütörtök, 70+71. oldal
A tudomány megrendelői
Hogyan lesz termék a kutatásból?
"...Ahhoz, hogy egy felfedező kutatás eredményeiből az emberek életét megkönnyítő termék várék, gazdasági szereplők közreműködése is kell. Hat nagyvállalat vezetői vallanak arról, miként érvényesülnek egyszerre a tudományos és gazdasági szempontok egy-egy fejlesztés során..."

Világgazdaság, 2013. november 14., csütörtök, 1+6. oldal
Keresik az agrárstartupokat

Dunaújvárosi Hírlap Online, 2013. november 14., csütörtök
Hatékony adatok bázisai

Kanizsaújság.hu, 2013. november 14., csütörtök
Innováció - A siker receptje

Inforádió.hu, 2013. november 14., csütörtök
Kínában kötött megállapodást a Nemzeti Innovációs Hivatal

Metropol, 2013. november 15., péntek, 15. oldal
Tárt kapukkal várnak a kutatóintézetek
Program. Jövő hétfőtől péntekig tart a Kutatóhelyek tárt kapukkal programsorozat az MTA intézeteiben

Magyar Hírlap, 2013. november 15., péntek, 9. oldal
Előtérben a versenyképesség javítása

Magyar Hírlap, 2013. november 15., péntek, 9. oldal
Változó támogatási arányok
"...Ahogy korábban, úgy a 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakban is eltérő arányban juthatnak európai uniós támogatásokhoz az ország egyes régiói..."

Napi Gazdaság, 2013. november 15., péntek, 17. oldal
Sokféle módon ösztönöznék a start-upokat

Napi Gazdaság, 2013. november 15., péntek, 17. oldal
A kkv-kat is segíti a Horizont 2020

Napi Gazdaság, 2013. november 15., péntek, 17. oldal
Hamarosan indul Szegeden a lézerközpont építése

Hetek, 2013. november 15., péntek, 32+33. oldal
Miből lesz a startup?

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. november 15., péntek, 6. oldal
Hatékony adatok bázisai
INNOVÁCIÓ. Klaszterek, vállalkozások, kutatók és laboratóriumok kínálata

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. november 15., péntek, 6. oldal
Fiatal vállalkozók hete

Veszprémi 7 nap, 2013. november 15., péntek 4. oldal
Kísérlet
"...A Magyar Innovációs Szövetség szervezésében a természettudományos tantárgyakat és a műszaki pályákat népszerűsítő Tudományos-Hasznos-Emberi Roadshow-nak adott helyet keddel a Lovassy gimnázium..."

Budapest Business Journal, 2013. november 15., 12. oldal
Business incubators: starting them up for real
"...The concept of business incubation went on a victory tour from Israel and Finland where governments realized that they needed to step in to help embryonic innovative ideas turn into global economic success. Hungary strives to become a regional startup giant by playing the same card. The recent award of Accredited Technology Incubator titles could turn out to be the draft print of a bestselling story..."

Sikerado.hu, 2013. november 15., péntek
Magyar szakértők utazhatnak Pekingbe
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal csatlakozott azon szervezetek köréhez, amelyek a kínai Külföldi Szakértők Hivatalának SAFEA támogatásával szakértőket küldhetnek Kínába..."

Portfolio.hu, 2013. november 15., péntek
Londonba is elért a magyar starupok sikere

Piacesprofit.hu, 2013. november 15., péntek
Nyitva az út Kínába a magyar innovációs szakértők előtt

Napigazdasag.hu, 2013. november 15., péntek
Régiós start-up fővárossá fejlesztenék Budapestet

Napigazdasag.hu, 2013. november 15., péntek
Magyar szakértők is mehetnek Kínába

Metropol.hu, 2013. november 15., péntek
Átadták a világszínvonalú MTA-kutatóközpontot

Hvg.hu, 2013. november 15., péntek
Orbán: újra a régió éllovasa lehet Magyarország

INNO-HÍR, 2013. november 15., péntek
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 23. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA közreműködésével, 2013. november 6-án, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) Konferenciatermében, a Tudomány Napja alkalmából..."

Figyelő Online, 2013. november 15., péntek
Budapest: cél a startup világhír

Stop.hu, 2013. 11. 15., péntek
MTA TTK - Orbán Viktor: egyre több jut tudományra

Gazdasági Rádió, Délutáni monitor, 2013. november 15., péntek
Nyolc hónapja indult el a Mentor Program
"...kifejezetten a kutatás-fejlesztés, innováció területén szeretnénk a hazai tevékenységet ösztönözni, az aktivitást emelni ezen a területen..."

Magyar Hírlap, 2013. november 16., szombat, 1. oldal
Egy épület, kétszázötven labor
"...Átadták a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjának új épületét, amelyben 250 világszínvonalú laboratórium várja a kutatókat. Orbán Viktor miniszterelnök az átadáson hangsúlyozta, hogy mi nem Európa összeszerelő csarnoka akarunk lenni, hanem ki akarjuk venni a magunk részét a kutatás-fejlesztésből is..."

Magyar Nemzet, 2013. november 16., szombat, 3. oldal
Orbán: Több jut a tudományra
"...Az elmúlt három év közös erőfeszítésének köszönhetően Magyarország erősebb, és egyre több forrást tud biztosítani a tudományos életre is erről beszélt Orbán Viktor a Magyar Tudományos Akadémia új kutatóközpontjának tegnapi átadásán..."

Népszabadság, 2013. november 16., szombat, 2. oldal
Tudáscentrum 9,5 milliárdért

Hajdú-Bihari Napló, 2013. november 16., szombat, 1,3. oldal
Patinás múltja van, innovatív jövőn dolgozik
"...Debrecen. Innovációról, uniós kutatási projektekben elért eredményekről, gyógyító élelmiszerekről is szó esett a Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centrumának (AGTC) pénteki nemzetközi tudományos konferenciáján..."

Magyar Hírlap, 2013. november 16., szombat, 7. oldal
Világszínvonalú kutatóközpont várja a magyar tudósokat; Egy épület, kétszázötven labor

Magyarhirlap.hu, 2013. november 16., szombat
Világszínvonalú kutatóközpont várja a magyar tudósokat

Partyponty.hu, 2013. november 16., szombat
Fiatal Vállalkozók Hete Szegeden
"...A Fiatal Vállalkozók Hetének szegedi állomásán, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában 19-én előadást tart Papp Gergely fiatal feltaláló, a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny fődíjasa és az Intel arizonai tudományos verseny, az ISEF a harmadik helyezettje..."

Magyarhirlap.hu, 2013. november 17.
Vinnai Balázs lett az év üzletembere

Kisalfold.hu, 2013. november 17.
Ernst and Young: az IND Group alapítója lett az év üzletembere

HVG.hu, 2013. november 17.
Ő lett az év üzletembere Magyarországon

HetiVálasz.hu, 2013. november 17., vasárnap
2014-2020-ban sok minden máshogy lesz...

Blathy-bp.hu, 2013. november 17., vasárnap
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Metropol, 2013. november 18., hétfő, 3. oldal
Megnyílt az MTA TTK új épülete a fővárosban

Napi Gazdaság, 2013. november 18., hétfő, 3. oldal
Az it-szektor aratott az év üzletembere díjon

Napi Gazdaság, 2013. november 18., hétfő, 10. oldal
Kik lesznek a XXI. század munkaerő-piramisának csúcsán?

Napi Gazdaság, 2013. november 18., hétfő, 10. oldal
Európai újraiparosítás, a növekedés kulcsa
"...Az európai újraiparosítás a bizottság által kitűzött célja, hogy az ipar aránya a GDP-ben a jelenlegi 16 százalékról 2020-ig 20 százalékra emelkedjen; ehhez megadták az egyes szektorokra és technológiákra vonatkozó akcióterveket is..."

Napló, 2013. november 18., hétfő 7. oldal
Innovatív kutatások
"...A Támop-projekt célja, hogy a Pannon Egyetem kutatás + fejlesztés + innováció + oktatás kapacitása bővítésével tovább erősítse a gazdasági szereplőkkel való együttműködést, a kutatási eredmények hasznosulását..."

Dunántúli Napló, 2013. november 18., hétfő, 12. oldal
Idén is a Tudomány napján adták át az innovációs díjakat

Btl.hu - 2013. november 18., hétfő
Világcégek vezetői Budapesten
"...Olyan vezetők osztják meg a tapasztalataikat Magyarországon először, akik már hatékonyan alakítottak át néhány fős csapatot komoly szervezetté, képesek voltak a folyamatos változást sikeresen kezelni bíró vállalti kultúra kiépítésére, olyan csapatokat tudtak formálni, ahol a tanulás és az innováció a szervezeti DNS részét képezi..."

News4business.hu, 2013. november 18., hétfő
Világcégek vezetői beszélnek a hatékony cégvezetésről Budapesten

Piacesprofit.hu, 2013. november 18., hétfő
A kkv-k oldala Sikersztori: az év ígéretéből lett az év üzletembere

Kitekinto.hu, 2013. november 18., hétfő
Újabb piacok megszerzésében segítheti Chile hazánkat
"...Érdemes itt megemlíteni a 2010-ben indult Start-up Chile programot, amelyben eddig öt sikeres és innovatív magyar induló vállalkozás vett részt. A dél-amerikai ország az idei évet az "Innováció évének" kiáltotta ki..."

Nol.hu, 2013. november 18., hétfő
Véglegesítették a jövő évi adószabályokat

Promenad.hu, 2013. november 18., hétfő
Szegedi találmány forradalmasíthatja a kajak-kenu edzésprogramot

Hiradó.hu, 2013. november 18., hétfő
Megnyílt a Fiatal Vállalkozók Hete

Magyar Hírlap, 2013. november 19., kedd, 12. oldal
Lágymányos campusán a jövőt építik

Magyar Hírlap, 2013. november 19., kedd, 12. oldal
Kiváló diákok díjazása az Akadémián
Balog Zoltán: a gazdaság sikere szorosan összefügg a tudomány sikereivel

Magyar Nemzet, 2013. november 19., kedd, 4. oldal
Sikeres diákokat tüntettek ki
Balog Zoltán: Tudomány nélkül egy ország nem tud sikeres lenni

Népszabadság, 2013. november 19., kedd, 18. oldal
Energia az űrből, lelet mobilról
A Singularity University Budapesten tartotta technológiai csúcstalálkozóját

Petőfi Népe, 2013. november 19., kedd, 3. oldal
Tudomány és technológia
"...Innovációs konferenciát tartanak ma az Eötvös József Főiskolán..."

Piac és Profit, 2013. november 19. kedd, 7+8+9. oldal
Változzunk, hogy változtassunk!

Piac és Profit, 2013. november 19. kedd, 31. oldal
Hogyan változik a társasági adó 2014-ben?

Piac és Profit, 2013. november 19. kedd, 39+40+41. oldal
Ugrásra készen
"...mire számíthatnak az innovatív, növekedni vágyó, induló vagy már működő vállalkozások. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára foglalta össze a Piac & Profitnak a kormányzat elképzeléseit..."

Piac és Profit, 2013. november 19. kedd, 42. oldal
Pénzt közvetlenül Brüsszelből

Dunántúli Napló, 2013. november 19., kedd, 3. oldal
Ösztöndíjat kaptak a jól teljesítő diákok

IT-People, 2013. november 19., kedd, 17. oldal
Változtatni a mentalitáson
Magabiztosság is kell a megbízhatósághoz
"...A kutatás-fejlesztés sikere legnagyobb részben az emberen múlik, a pénz önmagában messze nem elég - mondja Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) kül- és belkapcsolati elnökhelyettese, egyben megbízott elnöke, aki Izraelben tanulmányozhatta, hogyan működik a sikeres innováció..."

HVG.hu, 2013. november 19., kedd
Lezavart a K+F pályázat, lecsúszott cégek

Zipp.hu, 2013. november 19., kedd
NGM: tudáscsere programmal erősítik a Magyarország és a Koreai Köztársaság közötti együttműködést

Erdon.ro, 2013. november 19., kedd
Szorosabb együttműködés a MÁV és a győri Széchenyi Egyetem közt

Tozsdeforum.hu, 2013. november 19., kedd
Budapest lehetne Közép-Kelet-Európa start-up fővárosa

Siofokinapilap.hu, november 19., kedd
Csepreghy: integráltabb fejlesztéseket finanszíroznak majd uniós forrásból

Nyirhir.com, 2013. november 19., kedd
Cséfalvay: 140 milliárd forint start-up programokra

Napigazdasag.hu, 2013. november 19., kedd
Kevesebb projektet finanszíroznak uniós pénzből

Napigazdasag.hu, 2013. november 19., kedd
Ennyit szánunk start-upokra

Mfor.hu, 2013. november 19., kedd
Budapesten a világ tapasztalt startup vezetői

Magyarhirlap.hu, 2013. november 19., kedd
Jut pénz a start-up programokra

Magyarhirlap.hu, 2013. november 19., kedd
Csepreghy: Integráltabb fejlesztéseket uniós forrásból

Erdon.ro, 2013. november 19., kedd
NGM: tudáscsere programmal erősítik a Magyarország és a Koreai Köztársaság közötti együttműködést

Os.mti.hu, 2013. november 19., kedd
A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület közleménye
"...Nem őszi hackertámadás okozta a szabadalmi bejelentési anyagok hozzáférhetővé válását..."

Orientpress.hu, 2013. november 19., kedd
Mélyvízbe küldik a BGF fiatal kutatóit

Nol.hu, 2013. november 19., kedd
140 milliárd forint jut a start-up programokra

Gyor.hir24.hu, 2013. november 19., kedd
Intelligens vasútállomást terveznek a győri hallgatók

Inforadio.hu, 2013. november 19., kedd
Cséfalvay: 140 milliárd forint jut a következő uniós ciklusban a start-up programokra

Napi.hu, 2013. november 19., kedd
Cséfalvay: 140 milliárd forint jut a következő uniós ciklusban a start-up programokra

Portfolio.hu, 2013. november 19., kedd
140 milliárd forint jut a következő uniós ciklusban startup programokra

Dunántúli Napló, 2013. november. 20., szerda, 6. oldal
Fiatal vállalkozók
"...A FIVOSZ, az Enterprise Europe Network pécsi irodája és a kamara szervezésében ötödször rendezik meg Pécsett a Fiatal Vállalkozók Hetét..."

Computerworld, 2013. november 20., szerda, 6+7. oldal
Stretch: tech vezetőktől - nem csak tech cégeknek
"...Budapestre gyűlnek a technológiai vállalkozások sztárjai és bennfentesei, hogy december 5-én és 6-án megismertessék a Stretch konferencia hallgatóságát vezetői tapasztalataikkal; a modern szervezetek építéséről, a munkatársak motiválásáról és a korszerű menedzsmentről vallott elképzeléseikkel..."

Computerworld,  2013. november 20., szerda, 3+18+19. oldal
Szűkös büdzsé
"...A vállalati IT-költségvetések annak ellenére sem növekednek, hogy a technológiai fejlesztések a vállalatok egy részénél a versenyképesség növekedésén keresztül bizonyosan megtérülő befektetést jelentenének..."

Népszava, 2013. november 20., szerda, 4. oldal
Rábólintott a büdzsére az Európai Parlament
"...Elfogadta az Európai Unió 2014 és 2020 közötti hétéves periódusra vonatkozó keretköltségvetését tegnap az Európai Parlament..."

HVG.hu, 2013. november 20., szerda
Lezavart a K+F pályázat, lecsúszott cégek
"...Hoppon maradt a vállalkozások egy része, holott az innovációs alap piacorientált kutatás-fejlesztések támogatására szánt keretét megduplázták..."

Erdon.ro, 2013. 2013. november 20., szerda
Cséfalvay: 140 milliárd forint jut a következő uniós ciklusban a start-up programokra

Ugyvezeto.hu, 2013. november 20., szerda
Cséfalvay: 140 milliárd forint jut a következő uniós ciklusban a start-up programokra

Tozsdeforum.hu, 2013. november 20., szerda
Elfogadták a 2014-es EU-büdzsét

Napigazdasag.hu, 2013. november 20., szerda
Örülnek a néppártiak az uniós büdzsének

Muszakiforum.hu, 2013. november 20., szerda
Csepreghy: integráltabb fejlesztéseket finanszíroznak majd uniós forrásból

Magyarhirlap.hu, 2013. november 20., szerda
Átadták a Junior Prima Díjakat
"...Tíz fiatal tudós vehette át a Junior Prima Díjat a magyar tudomány kategóriában szerdán a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) székházában..."

Estihirlap.hu, 2013. november 20., szerda
Jóváhagyta az EP az unió 2014-es költségvetését

Delmagyar.hu, 2013. november 20., szerda
Átadták a Junior Prima Díjakat tudomány kategóriában

Pannonrtv.com, 2013. november 20., szerda
Elfogadták az EU hétéves keretköltségvetését

Orientpress.hu, 2013. november 20., szerda
Végszavazás a Horizon 2020 kutatási programról
"...A képviselők csütörtökön szavaznak az EU 2014 és 2020 között futó és 70,2 milliárd eurós költségvetésből gazdálkodó új kutatási és innovációs keretprogramjáról..."

Kitekinto.hu, 2013. november 20., szerda
Megszavazták az uniós költségvetést

Hvg.hu, 2013. november 20., szerda
Kockázati tőkések, startupperek, irány Budapest!
"...A robbanásszerűen fejlődő magyar garázscégek világában már az állam is nagy gazdasági potenciált lát: az évtized végére a régió startup-fővárosaként vizionálja Budapestet..."

HVG.hu, 2013. november 20., szerda
Kockázati tőkések, startupperek, irány Budapest!

Bitport.hu, 2013. november 20., szerda
Európa gyengén teljesít az infokomos K+F-ben

Kisalfold.hu, 2013. november 20., szerda
Jóváhagyta az EP az unió 2014-es költségvetését

Veszprémi Napló Online, 2013. november 20., szerda
Új laboratórium a Pannon Egyetemen

M1, Az Este, 2013. november 20., szerda

Magyarország ma már erősebb, így egyre több forrást tud biztosítani a kultúrára, a szellemi és a tudományos életre, mondta a miniszterelnök

Magyar Hírlap, 2013. november 21., csütörtök, 2. oldal
Támadás jelei a hivatalnál
Vitatott vizsgálat a szabadalmi botrány kapcsán

Heti Válasz, 2013. november 21., csütörtök, 5. oldal
Átadták az MTA új kutatóközpontját

Magyar Hírlap, 2013. november 21., csütörtök, 11. oldal
Jóváhagyták az unió jövő évi költségvetését
"...Az unió jövő évi költségvetését tegnap elfogadta az Európai Parlament, s megszavazták az unió kohéziós, regionális fejlesztési, valamint a szociális alapjáról szóló jogszabálycsomagot is..."

Kelet-Magyarország, 2013. november 21., csütörtök, 6. oldal
Innovációs verseny középiskolásoknak

Fejér Megyei Hírlap, 2013. november 21., csütörtök, 1+6. oldal
Kevés fiatal vállalkozik

Délmagyarország, 2013. november 21., csütörtök, 8. oldal
A lézer is vonzza a hallgatókat az egyetemre
"...A tervek szerint 2015-re épül fel Szegeden az ELI-ALPS (Extreme Light Infrastructure - Attosecond Light Pulse Source/Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás)..."

Magyar Nemzet, 2013. november 21, csütörtök, 13. oldal
Hozzáférhetők az uniós pénzkeretek

Magyar Hírlap, 2013. november 21, csütörtök, 11. oldal
Jóváhagyták az unió jövő évi költségvetését

Népszava, 2013. november 21., csütörtök, 4. oldal
Visszaélés a fejlesztési pénzekkel?
"...Gyanúsan rövid idő, mindössze három nap alatt "elfogyott" egy 20 milliárd forintos keretösszegű kutatás-fejlesztési pályázat..."

168 Óra, 2013. november 21., csütörtök, 22. oldal
Azt állítja a miniszterelnök
"...(a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjának átadásakor), hogy "az épület egy korábbi totális kudarcra felhúzott sikertörténet". Mint mondta, az Akadémia egy csődbe ment, félkész romot vásárolt ki, mert "eluntuk, hogy a kommunista világ szellemházai, épülettorzói között kelljen téblábolnunk"..."

Figyelő, 2013. november 21., csütörtök 44+45. oldal
A vállalatirányítás is felhőbe vonul
ERP
"...Itthon lelassult a vállalatirányítási rendszerek elterjedése, pedig a technológia használata a felhőmegoldásoknak köszönhetően egyre praktikusabbá válik..."

Figyelő, 2013. november 21., csütörtök, 50. oldal
Az innováció a lábunk előtt hever
Lehel Zoltán az útfelújítások anomáliáiról

Tozsdeforum.hu, 2013. november 21., csütörtök
Nagyobb támogatást kaphatnak a kisebb vállalatok
"...A Parlament csütörtökön jóváhagyta az Európai Unió 2014 és 2020 közötti kutatási és innovációs keretprogramját, a Horizon 2020-at..."

Stop.hu, 2013. november 21., csütörtök
Tíz ifjú tudós örülhetett

Jazzy.hu, 2013. november 21., csütörtök
Megvannak az idei tudományos Junior Prima-díjasok

Hvg.hu, 2013. november 21., csütörtök
A (közel)jövőről: kicsit fájni fog, de aztán sokkal jobb lesz
"...Az egyetemi laboratóriumokból kijön, a munkaerőpiacra viszont beront a technológiai innováció, ami ez utóbbi területen átmenetileg rosszabb helyzetet is teremt majd..."

Sikerado.hu, 2013. november 21., csütörtök
Sikeres és kreatív magyar huszonévesek adnak elő a budapesti TEDxYouth konferencián
"...Sikeres 30 év alatti magyar fiatalok adnak elő szombaton az idei budapesti TEDxYouth konferencián a MOM Kulturális Központban, ahol a résztvevők egyebek mellett a kutatás és innováció, az oktatás, a társadalmi vállalkozás, az élményterápia és a zenei menedzsment területéről hallgathatnak meg egyedülálló történeteket..."

Sikerado.hu, 2013. november 21., csütörtök
Uniós kutatás-fejlesztési keretprogram - Gyürk András értékelése

Heol.hu, 2013. november 21., csütörtök
Horizont 2020: a világ legnagyobb kutatás-fejlesztési programja

estihirlap.hu, 2013. november 21., csütörtök,
Uniós kutatás-fejlesztési keretprogram

Edupress.hu, 2013. november 21., csütörtök
Sikeres és kreatív magyar huszonévesek a budapesti TEDxYouth konferencián

Delmagyar.hu, 2013. november 21., csütörtök
A lézer is vonzza a hallgatókat az egyetemre
"...A tervek szerint 2015-re épül fel Szegeden az ELI-ALPS (Extreme Light Infrastructure - Attosecond Light Pulse Source/Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás)..."

Veol.hu, 2013. november 21., csütörtök
Új laboratórium a Pannon Egyetemen
"...A Transzlációs Glikomika Kutatócsoport laboratóriumi helyiségeinek ünnepélyes avatását november 21-én tartották a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán Veszprémben..."

Veol.hu, 2013. november 21., csütörtök
Kiemelten fontos a kutatási munka

Orientpress.hu, 2013. november 21., csütörtök
'Együtt kitörhetünk a nihilből' - utat mutat a BioSzentandrás projekt
"...November végén vette át Párizsban Üveges Gábor polgármester az Európai Innovációs Díjat. A francia kezdeményezésű kitüntetés a hernádszentandrási közösség hároméves munkáját, egy sikeres biogazdálkodás kialakítását jutalmazta..."

Hvg.hu, 2013. november 21., csütörtök
Kiugrási lehetőség a világhír felé: magyar sikersztorik
"...Nemzetközi tőzsdéken bejegyzett cégek, világszerte elismert innovációk - számos fiatal, jellemzően még egyetemista karrierje indult a TED-konferenciák mintájára rendezett TedxYouth@Budapestről..."

Figyelo.hu, november 21., csütörtök
Az innováció a lábunk előtt hever

Nonprofit.hu, november 21., csütörtök
23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny (2013/2014-es tanév)

M1, Ma reggel, 2013. november 21., csütörtök
Üzleti ötletéért kapta meg egy magyar fiatal az Európai Innovációs és Technológiai Intézet díját

Nógrád Megyei Hírlap, 2013. november 22., péntek, 1. oldal
Holnap: Prima Gála - a díjra jelöltek listája

Napló, 2013. november 22., péntek, 2. oldal
Kiemelten fontos a kutatási munka
LENDÜLET Laboratóriumot avattak a Pannon Egyetemen

Kelet-Magyarország, 2013. november 22., péntek, 16. oldal
Huszonévesek a TEDxYouth-on

Fejér Megyei Hírlap, 2013. november 22., péntek, 6. oldal
A jövőnk záloga
"...Brüsszel, Csákvár - A napokban elfogadott új, hétéves uniós költségvetés egyik fő vesztese a kutatás-fejlesztés (K+F) területe..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. november 22., péntek, 6. oldal
A jövőnk záloga

Élet és Tudomány 2013. november 22., péntek, 1499. oldal
A tudomány megrendelői
"...A tudomány a gazdaság nélkülözhetetlen forrása, a fejlesztések alapja - ezt bizonyítják azok az eredmények, amelyekről hazai nagyvállalatok vezetői számoltak be a Magyar Tudományos Akadémia székházában, a Magyar Tudomány Ünnepe kiemelt rendezvényén..."

Világgazdaság 2013. november 22., péntek, 5. oldal
Technológiai iparban bíznak
"...Új technológiai gyártóbázis vagy K + F-központ hazánkba telepítésétől várna fellendülést a logisztikai ipar. A rendkívül gyorsan változó iparág az ellátási láncot és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó cégektől is azonnali választ kíván..."

Metropol, 2013. november 22., péntek, 11. oldal
A Lánchíd egészen Rióig ér
"...Világfórum. Vasárnaptól szerdáig tartják Rio de Janeiróban a World Science Forumot, illusztris résztvevőkkel..."
"...A Magyar Tudományos Akadémia által kezdeményezett, és a világ legbefolyásosabb tudományos világszervezeteinek közös erőfeszítéseként létrejött budapesti székhelyű tudományos világrendezvény ugyanis világ körüli útra indult, amelynek első állomása ebben a hónapban a brazil főváros..."

Magyar Hírlap, 2013. november 22., péntek, 14. oldal
Újabb riposzt a szabadalmi rés ügyében

Napi Gazdaság, 2013. november 22., péntek, 4. oldal
Megszavazta az EP a Horizont 2020-at

Napi Gazdaság, 2013. november 22., péntek, 8. oldal
Sikeres a Mentor Klub
"...Eddig nyolcvanhat mentor jelentkezett, hogy a segítse a NIH programjában részt vevő kezdő innovatív vállalkozókat és a leendő start-up cégeket. A mentoráltak legtöbbje szerint az ötletek megvalósításában és a piacra jutásban van szükségük segítségre..."

Napi Gazdaság, 2013. november 22., péntek, 8. oldal
A Volkswagen vezeti a globális k+f rangsort

The Budapest Times, 2013. november 22., péntek, 12. oldal
Science centre opened

Napi Gazdaság, 2013. november 22., péntek, 8. oldal
A versenytörvény is segít védelmezni a szellemi tulajdont
"...A kereskedelmi forgalomba kerülő termékekben megtestesülő szellemi tulajdon védelmét különböző iparjogvédelmi oltalmi formákkal lehet biztosítani. Talán legismertebb ezek közül a termék műszaki újdonságát védő szabadalom vagy az áruk, szolgáltatások azonosítására szolgáló védjegy..."

Napi Gazdaság, 2013. november 22., péntek, 8. oldal
Magyar diákot díjaztak
"...Maksay Dorottya, az EIT ICT Labs budapesti mesterképzésének és az ELTE Informatikai Karának hallgatója Homebuddy elnevezésű üzleti ötletéért (kezdeményezésének fenntartható társadalmi vállalkozássá fejlesztéséért) vehette át a díjat. A Homebuddy lehetőséget teremt az idős emberek társadalmi interakciójára és gondozására..."

Napi Gazdaság, 2013. november 22., péntek, 8. oldal
Elkészült az MTA TTK
"...Nem csupán egy új épület, hanem új kutatói szemlélet jöhet létre a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Természettudományi Kutatóközpontjának (TTK) felépítésével - mondta Pálinkás József MTA-elnök..."

Napi Gazdaság, 2013. november 22., péntek, 8. oldal
Elindult a tudás csere Koreával

Napi Gazdaság, 2013. november 22., péntek, 9. oldal
Átadták a 2013-as Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjakat

Napi Gazdaság, 2013. november 22., péntek, 9. oldal
Ma is ezt az utat választanám
"...Volk Balázs már az általános iskola első kémiaóráján tudta, vegyészmérnök lesz. Jelenleg az Egis Nyrt. kutatási főosztályának vezetője és több mint negyven szabadalmi bejelentésben társfeltalálója..."

Napi Gazdaság, 2013. november 22., péntek, 10. oldal
Magyarország is tanulhat az izraeli eredményekből
"...Bár Izraelben sem sikerült a technológiai start-upokra építve az egész gazdaságot dinamizálni, az ország világelső az egy főre jutó kockázati tőkebefektetések számában. A folyamat katalizátora a kormányzat volt..."

Napi Gazdaság, 2013. november 22., péntek, 10. oldal
Segítői hálózat a sikeres pályázáshoz
"...A Horizont 2020 uniós kutatási és innovációs keretprogramon belül több intézmény is segíti a vállalkozásokat a pályázásban, konzorciumépítésben vagy akár a projektek megvalósításában. Ilyen egyebek között a Nemzeti Kapcsolattartók hálózata..."

Napi Gazdaság, 2013. november 22., péntek, 10. oldal
Magyar innovációs szakemberek mehetnek Kínába

Világgazdaság, 2013. november 22., péntek, 5. oldal
Technológiai iparban bíznak
Alkalmazkodás Egyre nagyobb az igény a B2C-megoldásokra

Euroastra.hu, 2013. november 22., péntek
Új kutatólaboratórium nyílt a Pannon Egyetemen

Computerworld.hu, 2013. november 22., péntek
Százmilliós labort avattak Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán

Világgazdaság Online, 2013. november 22., péntek
Operatív programokhoz illeszkedő akcióterv készül

Atlatszo.hu, 2013. november 22., péntek
A magyar akadémikus életkora és tiszteletdíja

Piacesprofit.hu, 2013. november 22., péntek
Jöhet a pénz az innovatív kkv-knak!

Weborvos.hu, 2013. november 22., péntek
A világ legnagyobb kutatás-fejlesztési programja

Vg.hu, 2013. november 22., péntek
Technológiai iparban bíznak
"...Új technológiai gyártóbázis vagy K+F-központ hazánkba telepítésétől várna fellendülést a logisztikai ipar..."

Vg.hu, 2013. november 22., péntek
Operatív programokhoz illeszkedő akcióterv készül
"...A fejlett országokban a logisztikai szektor a GDP 10-17 százalékát adja, míg nálunk ez az arány hat százalék - hangzott el a kormány által a közelmúltban elfogadott Középtávú Logisztikai Stratégia bemutatásakor. Ez jelzi, hogy az ágazatnak hazánkban kiaknázható, jelentős növekedési tartalékai vannak..."

Stop.hu, 2013. november 22., péntek
Most tessék majd megnézni, mi lesz a felsőoktatásban

Paprikaradio.ro, 2013. november 22., péntek
Megnyilt a nemeszsuki kutatás-fejlesztés központ
"...Megnyitotta Kolozs megyében az új kutatás-fejlesztés központját a Bosch - írja a hotnews.ro. A K+F központban dolgozó mérnökök személygépjárművek számára olyan rendszerek fejlesztésén dolgoznak majd, amelyek parkolási, fékezési és manőverezési feladatok ellátására önállóan képesek..."

Mediapiac.com, 2013. november 22., péntek
Láthatatlan történetek a holnapi TEDxYouth@Budapesten

Kultura.hu, 2013. november 22., péntek
A tudományé a jövő Olaszországa
"...Az Olasz Kultúrintézetben november 27-én nyílik A jövő Olaszországa című kiállítás, amelyen Olaszország a tudomány, a technológiai fejlesztések valamint az innováció területén elért legjelentősebb eredményeiből láthatnak interaktív válogatást az érdeklődők..."

Kisalfold.hu, 2013. november 22., péntek
˝Váltóállítás következik a felsőoktatásban˝

Kecskemeti-hirhatar.hu, 2013. november 22., péntek
Sikeres volt a kecskeméti FIVOSZ rendezvény

Itbusiness.hu, 2013. november 22., péntek
Változtatni a mentalitáson
"...A kutatás-fejlesztés sikere legnagyobb részben az emberen múlik, a pénz önmagában messze nem elég - mondja Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) kül- és belkapcsolati elnökhelyettese, egyben megbízott elnöke, aki Izraelben tanulmányozhatta, hogyan működik a sikeres innováció..."

ECHO TV, Esti Híradó, 2013. november 22., péntek
Háromoldalú megállapodás született arról, hogy gépészmérnöki alapképzés indulhat a Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi Karán

Erdon.ro, 2013. november 22., péntek
Vasárnap kezdődik a Tudomány Világfóruma Rio de Janeiróban
"...Rio de Janeiro, 2013. november 22., péntek (MTI) - Nobel-díjas kutatók, tudományminiszterek, a világ legbefolyásosabb tudományos döntéshozóinak részvételével kezdődik meg vasárnap Rio de Janeiróban a hatodik Tudomány Világfóruma (World Science Forum, WSF)..."

Edupress.hu, 2013. november 22., péntek
A hasznosság irányába igazítják az egyetemeken, főiskolákon folyó képzést

3szek.ro, 2013. november 22., péntek
Magyar fiatalok sikersztorikkal

Portal.ghost.hu, 2013. november 22., péntek
VASÁRNAP KEZDŐDIK A TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMA RIO DE JANEIRÓBAN

Onkormanyzat.mti.hu, 2013. november 22., péntek
Nők a tudomány és a gazdaság világából
"...A Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett kerekasztal-beszélgetést Kecskemét önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen Innováció - Kreativitás - Nők a Tudomány és a Gazdaság Világából, Kecskeméti innovatív ötletek megvalósítása címmel..."

Latimoport.hu, 2013. november 22., péntek
World Science Forum: A tudomány hídja Budapest és Rio között

Kecskemetitv.hu, 2013. november 22., péntek
Női kerekasztal

Infovilag.hu, 2013. november 22., péntek
World Science Forum: a tudomány hídja Budapest és Rio között

Figyelo.hu, 2013. november 22., péntek
Tudományos híd Budapest és Rio között

Figyelo.hu, 2013. november 22., péntek
Budapest HUB
"...Elkészült a "Runway Budapest 2.0.2.0 - A Startup Credo", amely célul tűzi ki, hogy Budapest az évtized végére a régió startup központjává váljon..."

Eduline.hu, 2013. november 22., péntek
Klinghammer: váltóállítás következik a felsőoktatásban

HVG, 2013. november 23., szombat, 58+59+60. oldal
Vontatva haladók
A magyar ipar húzó- és lecsúszó ágazatai
"...Bár némiképp gyorsul, az év első kilenc hónapjában összességében stagnált a magyar ipar, amelynek teljesítménye nagy szóródást mutat. Voltaképpen a járműgyártás húzza felfelé..."

HVG, 2013. november 23., szombat, 60+61. oldal
Ötletroham
Húszmilliárdos K + F pályázat
"...Mindössze öt napig lehetett jelentkezni az idei legnagyobb kutatás-fejlesztési pályázat húszmilliárd forintos keretére..."
"...A Magyar Innovációs Szövetség tagvállalatai közül többen reklamáltak, hogy lemaradtak a pályázatról, mert az idő nem volt elegendő az anyag összeállítására, benyújtására. Nagyobb beruházásokról van szó, hiszen a kiírás 30-50 támogatott pályázatot vetít előre, vagyis a nyertesek várhatóan közelebb esnek a 450 milliós plafonhoz, mint a 40 milliós alsó határhoz. Megtámadni nem lehet az eljárást, hiszen formálisan minden rendben van: a kiírás megtörtént, a feltételek között pedig szerepelt a felfüggesztési lehetőség. Még akkor is, ha a rapid pályázaton nem a teljes termésből válogathatnak, hanem a leggyorsabbak közül hirdetnek nyertest..."
"...Arra nem volt tippje a szövetség vezetőségéből a HVG által megkérdezett tagoknak, hogy a lehetőségről honnan, miként értesültek azok a cégek, amelyek a megkurtított határidőbe belefértek..."

HVG, 2013. november 23., szombat, 64+65+66. oldal
Fejlesztés terhére
EU-források központosítása
"...A közlekedés lesz a fő vesztese az uniós pénzosztásnak a 2014-2020-as időszakban. A kormány a pályázatírást is államosítja..."

Magyar Hírlap, 2013. november 23., szombat, 12. oldal
Támadás a Szabadalmi Hivatal ellen

Magyar Nemzet, 2013. november 23., szombat, 2. oldal
Százmilliókról dönthet Kókáék családi cége
"...Kóka János egykori SZDSZ-es gazdasági miniszter felesége és Lepp Gyula közös cége olyan pályázatot nyert el, amelynek alapján a vállalkozás hatszázmillió forint fejlesztési pénz szétosztásában működhet közre. A tárca szerint a pártatlan döntéshez nem fér kétség - közölte a Pestisrácok.hu...."
"...Egy közvetlenül a pályázat benyújtása előtt alapított, referenciákkal aligha rendelkező céget, az Aquincum Technológiai Inkubátor Zrt.-t választotta ki a gazdasági minisztérium felügyelete alatt működő Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) zsűrije arra, hogy a cég közreműködjön hatszázmillió forint pályázati pénz elosztásában..."


Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2013. november 23., szombat
Kóka János családi cége dönthet hatszáz millió forintnyi fejlesztési pénz szétosztásáról, írja a pestisracok.hu

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2013. november 23., szombat
Egyre több az együttműködési megállapodás Kína és Magyarország között

HírTV, reggeli Híradó, 2013. november 23., szombat
Kóka János családi cége is közreműködhet hatszázmillió forint fejlesztési pénz szétosztásában

Vjm.hu, 2013. november 23., szombat
Gyülekeznek a tudósok Rióban

Napigazdasag.hu, 2013. november 23., szombat
Holnap kezdődik a Tudomány Világfóruma

Ma.hu, 2013. november 23., szombat
Vasárnap kezdődik a Tudomány Világfóruma

Innoportal.hu, 2013. november 23., szombat
Fiatal Vállalkozók Hete: fókuszban az önfoglalkoztatás

Hvg.hu, 2013. november 23., szombat
Láthatatlan történetek, innovatív fiatalok

Os.mti.hu, 2013. november 24., vasárnap
A Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) közleménye
"...feltalálók világszövetsége (IFIA) vezetőinek delegációja az elmúlt héten tárgyalt a világ két legjelentősebb szabadalmi hatóságának, az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) és az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (USPTO) vezetőségével..."

Orientpress.hu, 2013. november 24., vasárnap
Horizon 2020 kutatási program: támogatás a kis és az új cégeknek

Nol.hu, 2013. november 24., vasárnap
A tudomány hídja Budapest és Rio között

Inforadio.hu, 2013. november 24., vasárnap
Kezdődik a Tudomány Világfóruma Rio de Janeiróban

Euroastra.hu, 2013. november 24., vasárnap
A tudomány hídja Budapest és Rio között - világ körüli úton a World Science Forum

Hiradó.hu, 2013. november 24., vasárnap
Ma kezdődik a Tudomány Világfóruma Rióban

Magyar Hírlap, 2013. november 25., hétfő, 10. oldal
Hetvenmilliárd euró innovációra
A k+f szektor fejlesztésében a kis- és középvállalatok is szerepet kapnak

"...Jelentős összegeket fordít az Európai Unió a 2014 és 2020 közötti költségvetési ciklusban a kutatás-fejlesztés és innováció bővítésére. Jövő januárba indul el - az EU kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját a következő hét évben megalapozó - Horizont 2020 keretprogram, amelyről holnap tartanak hazánkban nemzetközi konferenciát..."

Észak-Magyarország, 2013. november 25., hétfő, 8. oldal
Az innováció a válság igazi ellenszere
Interjú: Barkóczi Istvánnal, a FUX Zrt. vezérigazgatójával

Magyarhirlap.hu, 2013. november 25., hétfő
Hetvenmilliárd euró innovációra
A K+F szektor fejlesztésében a kis- és középvállalatok is szerepet kapnak

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2013. november 25., hétfő

Print & Publishing, 2013. november, 18+19. oldal
Magyar Formatervezési Díj
Design Managment Díj

Innotéka, 2013. november, III. évfolyam, 14. oldal
Magyar-szerb tejipari kutatás és fejlesztés

Innotéka, 2013. november, III. évfolyam, 18. oldal
Új technológiák a posztgraduális képzésben

Innotéka, 2013. november, III. évfolyam, 19. oldal
Innovatív gondolkodók találkozója Budapesten

Innotéka, 2013. november, III. évfolyam, 20. oldal
Figyeljünk a jó ötletekre!
"...A sikeres startupokhoz a jó ötletek mellé sikeres csapat is kell..."

Innotéka, 2013. november, III. évfolyam, 20. oldal
Jogi klinika startup cégeknek
"...Magyarország első egyetemi IP jogi klinikája kezdi meg működését a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK) együttműködésében..."

Innotéka, 2013. november, III. évfolyam, 21. oldal
Az uniós GDP 39 százalékát az innovatív ágazatok biztosítják

Innotéka, 2013. november, III. évfolyam, 22+23+24+25. oldal
Koncentrált gazdaságélénkítés

Innotéka, 2013. november, III. évfolyam, 27. oldal
Innováció és a LivingLab

Innotéka, 2013. november, III. évfolyam, 48. oldal
Inno-anno
"...A magyar Schwarz Dávid 1897-ben megépítette merev testű léghajóját (az akkor ismert legkeményebb fémből, vékony alumíniumlemezből). Halála után tervét özvegye eladta Zeppelin grófnak, s egyes feljegyzések szerint ő ennek alapján, 1906-ban építette meg az első léghajóját..."

Új Köznevelés, 2013. november, 69. évfolyam, 9. szám, 20+21+22+23. oldal
Pálinkás József
"Iskoláink olyanok lesznek, amilyenné a tanárok és a diákok teszik!"

Népszabadság, 2013. november 23., szombat, 18. oldal
Ki mindent tud
Fókuszban az innováció és az élmény a sportmarketingesek találkozóján

Erdely.ma, 2013. november 25., hétfő
Megnyilt a nemeszsuki kutatás-fejlesztés központ

Nógrád Megyei Hírlap, 2013. november 25., hétfő, 1-2 oldal.
"Azzá leszel, amit teszel" Prima-díj 2013

Délmagyarország, 2013. november 25., hétfő, 8. oldal.
Újabb ranglistás siker
A magyar tudomány ünnepéről az SZTE rektorhelyettese
"...Minden jelentős nemzetközi rangsorban szerepel a Szegedi Tudományegyetem. A tudományos és innovációs rektorhelyettest, Varró Andrást a magyar tudomány ünnepéről, a kutatók hazai és nemzetközi megítéléséről is kérdeztük..."

Magyar Nemzet, 2013. november 25,. hétfő, 6. oldal.
Együttműködés felsőfokon
Gondolatok a kínai és a közép- és kelet-európai országok vezetőinek bukaresti találkozója elé

Várható események

Horizont 2020 Nemzeti Nyitókonferencia

A Nemzeti Innovációs Hivatal a Nemzetgazdasági Minisztériummal együttműködve, 2013. november 26-án konferenciát szervez a 2014 januárjától induló Horizont 2020 program hazai nyitányaként, a budapesti VAM Design Centerben.

Az esemény célja, hogy segítse a hazai kutatási intézmények, egyetemek, vállalkozások felkészülését az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját a következő 7 évben meghatározó Horizont 2020 programra.

A nyitókonferencia részletes programja a linkre kattintva érhető el.
A rendezvényt élőben lehet követni a Nemzeti Innovációs Hivatal honlapján, továbbá az adás később is elérhető lesz az érdeklődők számára.

Technológiai start-up cégek a Gábor Dénes-díjasok Klubjában

Időpont: 2013. november 27. szerda, 17 óra
Helyszín: Makadám Klub, 1024Budapest, Lövőház u. 37.
Az est házigazdája: Dömölki Bálint

Program

17:00
Bevezető a hazai technológiai start-up világról: Málnay Barnabás,
az MMKlaszter igazgatója, az AVEC üzletfejlesztési igazgatója
17:15
Start-upok bemutatkozása:
Langmár Péter, a Brickflow társ-alapítója és ügyvezetője
Lám István, a Tresorit társ-alapítója és ügyvezetője
Csíkos Péter, a Gravity elnöke és ügyvezetője
Halácsy Péter, a Prezi társ-alapítója és CTO-ja
17:55
Kerekasztal-beszélgetés
moderátor: Málnay Barnabás
18:25
Kérdések

Részvételi szándékát legkésőbb 2013. november 25-ig jelezze Esterházy Dóra klubtitkárnak, a gabor.denes.klub@gmail.com vagy az esterhazydora@gmail.com e-mail címeken.

Versenyképesség a fenntarthatósággal együtt

Tagszervezetünk, a Seed Alapítvány a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködésben 2013. november 28-án megrendezi a Versenyképesség és fenntarthatóság együtt? - az öko-design a megoldás?! nevezetű programot. Az esemény helyszíne: BENCZÚR 45 Retro Étterem és Rendezvényterem (1068 Budapest, Benczúr utca 45. IV. emelet).

Programok:

9.30 - 9.45
Megnyitó - Balázs Tibor (SEED Alapítvány ügyvezető igazgató)
9.45-10.00
Bevezető gondolatok - Dr. Soltész Anikó (SEED Alapítvány, a kuratórium elnöke)
10.00-10.30
Külpiacra lépés a HITA segítségével, öko-design nemzetközi projekt - Holly Sára (Nemzeti Külgazdasági Hivatal)
10.30-11.00
A formatervezett termékek kizárólagos hasznosítási engedélyének megszerzése - Babilai Ildikó (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)
11.00-11.15
Kávészünet
11.15-11.45
Zöld marketing - a piac és a környezettudatos magatartás - Szabó Szilvia (Tailor Marketing&Training)
11.45-12.30
Kihívások azonosítása és összegyűjtése a résztvevők bevonásával, moderátorok segítségével
12.30-13.30
Ebéd
13.30-13.45
Nyitó gondolatok - Dr. Bendzsel Miklós (elnök, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Formatervezési Tanács)
13.45-14.15

 
A design management szerepe a vállalkozásfejlesztésben - Ötéves a Design Management Díj - Dr. Bauer András (tanszékvezető, Marketing Tanszék, Corvinus Egyetem, a Magyar Formatervezési Tanács tagja)
14.15-15.30

 
Interaktív szakmai kerekasztal az előadók és felkért szakértők részvételével:
- Cserpes István, tulajdonos, Cserpes Sajtműhely Kft.
- Cosovan Attila DLA, ügyvezető igazgató, Co&Co Designcommunication Kft.
- dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető, MFT-tag, Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs és K+F Főosztály
- Karsai Dina, Designologist
- Viszlay Zsuzsanna, IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
- Diófási Gabriella, SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft.
+ további szakértők, illetve öko-designer tervezői csoportok képviselőinek
részvételével.
15.30-15-45
Kávészünet
15.45-16.30
Interaktív műhelymunka a résztvevők bevonásával a nap folyamán összegyűjtött
kihívások, ötletek és javaslatok megjelenítésére, moderátorok segítségével.
16.30-16.35
Zárszó és összefoglalás, Balázs Tibor (SEED Alapítvány, ügyvezető igazgató)

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, mely az alábbi linken érhető el.
További információért keresse Kiss Andreát az akiss@seed.hu e-mail címen vagy a +36 1 212 21 79 telefonszámon.

KKV-k támogatása a HORIZON2020 programban

2013. december 2-ára, tagszervezetünk, a Biotalentum Consulting ingyenes üzleti reggelit szervez.
Helyszín: Gellért Hotel, Forrás Terem

PROGRAM

8.30 - 9.00 Regisztráció, reggeli, kapcsolatépítés
9.00 - 9.10 Köszöntő: Dr. Dinnyés András, Biotalentum Kft.
9.10 - 9.40 A KKV-k pályázati szerepe, a pályázás fontossága: dr. Kazi Károly, Magyar Innovációs Szövetség
9.40 - 10.30 KKV-k lehetőségei a Horzion 2020 Programban: Ocsovszky Zsófia, Biotalentum Consulting
10.30 - 10.50 Egy gyakorlott pályázó tapasztalatai, az EU-pályázatok előnyei: Dr. Dinnyés András, Biotalentum Kft.
10.50 - 11.30 Fórum beszélgetés, kérdések-válaszok

Az üzleti reggelire korlátozott számban fogadnak el jelentkezéseket, maximum 30 fő erejéig.
Jelentkezni lehet a consulting@biotalentum.hu email-címen. Jelentkezéskor a cég nevét és elérhetőségét kell megadni.

További információ: Ocsovszky Zsófia, tel.: +36/28/526-209, mobil: +36/30/779-1866,
email: consulting@biotalentum.hu

H2020 Akadémia: Bevezetés az EU HORIZONT 2020 programba

Az InnoXperT szakértői csoport a H2020 Akadémia tréningsorozat keretében indított, első, egynapos tréningje - "Bevezetés az EU HORIZONT 2020 programba" címmel - felkészítő ismereteket ad a program jellemzőiről, összefüggéseiről más EU-s és hazai közfinanszírozású programokkal, és megalapozza a sikeres pályázást a program gyakorlati kérdéseinek megismerésével.

A tréning tematikája:
1. Kutatás és innováció támogatása az EU2020 stratégia keretében
2. Bevezetés a Horizont 2020 programba
3. A Horizont 2020 részletes bemutatása
4. A Horizont 2020 specifikumai
5. Útkeresés az EU támogatási források labirintusában
6. FP7 sikertörténetek, tapasztalatok, tanulságok

A tréning két időpontban/helyszínen kerül megrendezésre:
- 2013. december 4. (szerda), 10:00 - 16:00 óra között, Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft., 1096 Budapest, Haller u. 2.
- 2013. december 5. (csütörtök), 10:00 - 16:00 óra között, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4.

A tréning részletes tematikája, részvételi feltételei és a jelentkezési lapja a http://www.innoxpert.hu/trening-programok/ honlapról letölthető.
Jelentkezés 2013. november 28-ig az innoxpert@innoxpert.hu e-mail címen lehetséges a honlapról letöltött, kitöltött jelentkezési lap megküldésével.

Pályázati felhívás


23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny (2013/2014-es tanév)

Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1993. október 1. és 2000. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb pályamunkát beadott határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján 30 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2014. szeptember 19-24. között Varsóban, az EU által, rendezendő "Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

Mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, sehol máshol nem alkalmazott, használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, illetve konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni e-mailben 2014. január 8-án, 15 óráig beérkezően.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

Kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2014. február 10-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott pályázatok tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét 2014. május 6-án, 15 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára. Csatolni kell a bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket.

Mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése, myDAQ-os pályázat esetén milyen minőségben és milyen mélységig lett kihasználva a termék.

Egyéb tudnivaló? - A bemutatásra alkalmas pályaműveket 2014 júniusában kétnapos kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők, ill. szeptemberben is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján. Az ünnepélyes díjátadásra a júniusi kiállítás megnyitóján kerül sor.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indokolt költségek megtérítésében.

A verseny fővédnöke:
Dr. Hoffmann Rózsa, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A verseny Társ-fővédnöke:
Németh Lászlóné, miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

A Verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Telekom Nyrt., B. Braun Medical Kft., GE Hungary, Intel
Paksi Atomerőmű Zrt., Siemens Zrt., Ericsson Magyarország Kft., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., 77 Elektronika Kft., Innomed Medical Zrt., Sanatmetal Kft., Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft., NI Hungária Software és Hardware Kft., DBH Investment Zrt., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

MédiatámogatóK:
Főtámogató: MTVA
Támogató: Világgazdaság, Nyelv és Tudomány, Technika Műszaki Szemle
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.