XXIII. évf. | 2013. november 12. | 21. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetése

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 23. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA közreműködésével, 2013. november 6-án, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) Konferenciatermében, a Tudomány Napja alkalmából.

Házigazdaként, Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke többek között elmondta, hogy a szellemi tulajdon intenzív iparágak, ágazatok az EU-ban a GDP-hez 40%-kal, a foglalkoztatáshoz 25%-kal járulnak hozzá. Továbbá beszélt a Kamilo Feher-díj megalapításáról, ill. bemutatta Kamilo Feher, az USA-ban élő feltaláló, telekommunikációs szakember, munkásságát.

Ezután Dr. Pakucs János, a szervezőbizottság elnöke és a MISZ tiszteletbeli elnöke bejelentette a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetését, ill. feltételeit. Kiemelte, hogy főként olyan kreatív fiatalokat keresnek, akik más megközelítésből látják a megoldandó problémákat és feladatokat. A pályázatoknál az újdonságot, kreativitást és alkalmazhatóságot veszik figyelembe. (A részletes felhívás a következő linken érhető el, illetve a www.innovacio.hu portálunkon olvasható.)
Az 5 évvel ezelőtt, a National Instruments (NI) által meghirdetett myDAQ pályázat az idén beintegrálódott az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenybe. Ezért dr. Ábrahám László, az NI vezérigazgatója bemutatta a myDAQ terméket, melyre fejlesztési javaslatokat várnak középiskolásoktól.

Dr. Sipos Imre, helyettes államtitkár az EMMI nevében köszöntötte a meghívottakat, többek között az ifjúsági versenyek pályaválasztást segítő szerepéről beszélt. Kiemelte az iskolák szerepét a versenyben, és tanár-diák kapcsolatot hangsúlyozta ki.

Ezt követően dr. Bendzsel Miklós átnyújtotta Naszlady Mártonnak a Dr. Kamilo Feher-díjat, "Kockakulcs" című munkájáért. A díjat kizárólag a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának tagja kaphatja, a díjjal járó összeg azt hivatott elősegíteni, hogy a fiatal, nemzetközi téren is szabadalmaztathassa találmányát.
Az esemény végén a 2013. évben rendezett nemzetközi versenyeken sikeresen szerepelt magyar fiatalok mutatkoztak be 10-10 percben, és mutatták be munkájukat, úgymint:
- Zsombori Balázs, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny I. helyezettje és a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyének III. helyezettje,
- Szalóki Csaba, a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny III. és a 6. fenntarthatósági olimpia (I-SWEEP) III. helyezettje,
- Hegyesi Donát, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen I. díjban és a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyen különdíjban részesített pályázó.
Az eseményt fogadás zárta.

Harsányi István-díj

A Harsányi István emlékülést tartottak 2013. október 30-án, a BME Oktatói Klubjában Dr. Harsányi István születésének 100. évfordulója alkalmából, a Pro Progressio Alapítvány, a Manager Képzés Alapítvány, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, a Heller Farkas Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség szervezésében.

A rendezvény levezető elnöke Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Pro Progressio Alapítvány alapítója volt. Elsőként Dr. Péceli Gábor, a BME rektora köszöntötte a több mint 50 résztvevőt. Ezt követően Dr. Kövesi János, dékán, a BME GTK Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára röviden ismertette az 1949-ben megalakult tanszék történetét, melynek az első tanszékvezetője Harsányi István volt.

Dr. Gaál Zoltán, a Pannon Egyetem egyetemi tanára egy tanítvány szemszögéből beszélt személyes élményeiről Harsányi István professzorral kapcsolatban. Ezt az előadást egészítette ki Dr. Gyökér Irén, a BME GTK egyetemi docense munkatársi szemszögből. Dr. Dobák Miklós, a Manager Képzés Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Budapesti Corvinus Egyetem intézetigazgató egyetemi tanára a Harsányi István-díj jelentőségével kapcsolatban kiemelte, hogy a 2001-ben először kiadott Harsányi István-díjra az elmúlt évek során 403 pályázat érkezett be és 123 fiatal kapott díjat, egyénileg vagy csapatban.

A 2013. évi Harsányi István-díjakat Dr. Dobák Miklós és Dr. Pakucs János adta át az innovációmendzsment területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóknak.
Harsányi István-Ph.D. Díjat vett át:
- Bak Árpád (Szent István Egyetem, Műszaki Tudományok Doktori Iskola) "A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitásának vizsgálata" című pályázatáért,
- Uzonyi-Kecskés Judit (BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék) "Termelés szimulációs játék kiértékelésének újszerű megközelítése relatív hatékonyságvizsgálat alkalmazásával" című pályázatáért, és
- Király András (Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék) "Döntéstámogató rendszerekben alkalmazható számítási intelligencián és adatbányászaton alapuló algoritmusok" című pályázatáért.

Harsányi István-Hallgatói Díjat vett át:
- Nagy Nikolett (Pannon Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék) "Scrum módszertannal működő TransportX szoftverfejlesztési projekt kiadási folyamatának racionalizálása Kanban módszertani elemekkel" című pályázatáért,
- Dr. Keserű Barna Arnold (Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar) "Védjegyátruházás és iparjogvédelem hazai és nemzetközi viszonylatban" című pályázatáért,
- Kocsi Péter Gábor (Pannon Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék) "Projektek kockázatelemzése és érzékenységvizsgálata egy pénzügyi szolgáltatónál" című pályázatáért,
- Nyikos Annamária (Pannon Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék) "Termelési folyamat racionalizálása egy nyomdaipari vállalatnál" című pályázatáért, és
- Kurbucz Marcell Tamás (Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar) "Emberi erőforrások optimális kiválasztásának vizsgálata a projekttervezésben című pályázatáért.
- Paziczki Péter, Keresztesi Luca Éva képviseletében (Budapesti Corvinus Egyetem) "A növekedési cikluson túl: Revitalizáció egy érett szervezetben" című pályázatáért.

Az oklevelek átadását követően a díjazottak 5-5 percben ismertették pályamunkájukat.

"Tudomány és innováció" konferencia

A Pannon Egyetem 2013. november 4-én tartotta "Tudomány és innováció" című konferenciáját, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, Veszprémben.

Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke Magyarország jelenlegi innovációs helyzetét mutatta be az "Ipar és felsőoktatás együttműködése az innovációban" című előadása keretein belül. Kifejtette, hogy a magyar felsőoktatásba történő közráfordítás nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas megtérülést hoz, továbbá, hogy az innovációs tevékenység fejlesztése érdekében a jövőben a felsőoktatás és az ipar kapcsolatának erősítésére és a kis- és középvállalkozások innovációs aktivitásának növelésére lesz szükség.

Láng István, az Országos Vízügyi Igazgatóság műszaki főigazgató-helyettese "A 2013. évi dunai árvíz - Innováció az árvízvédelemben" című előadása során ismertette és értékelte az állami védvonalakon végzett feladatokat és azok tapasztalatait.
Pongrácz Ferenc, az IBM ISC Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója "IBM: 100+2 év innováció" című előadásában ismertette a vállalat eddig elért sikereit, innovációs tevékenységét.
Tálos Péter, a Foxconn vezérigazgatója "Termelés és innováció - Innováció termelőüzemben" címmel tartott előadást, melyben a Foxconn csoport innovációs gyakorlatát mutatta be.

Varga Géza, a MOL Downstream fejlesztési igazgatója "Innováció a MOL fejlesztésében" címmel tartott előadásában kitért a vállalat és a Pannon Egyetem rég múltra visszatekintő kutatási-fejlesztési együttműködésére.
Tázló József, a Cisco Systems Magyarország műszaki igazgatója "Tárgyak internete", az internet evolúciója című előadásának fókuszában az "okos tárgyak" álltak. Elmondta, hogy a "tárgyak internete" magába foglalja az információk feldolgozását és a minden eddiginél tökéletesebb döntéshozatalt és az emberiséget körülvevő világ változásaira történő azonnali reagálás lehetőségét.

Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottság kihelyezett ülése

Az Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottság 2013. november 5-én kihelyezett ülést tartott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi Épületében.

Az ülés résztvevői érdekes tájékoztatást kaptak három egyetem vezetőjétől. Előadást tartott Prof. dr. Péceli Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, Prof. dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora és Prof. dr. Jávor András, a Debreceni Egyetem rektora.

A résztvevők ismertetőt hallgathattak meg az egyetemek kutatás-fejlesztési tevékenységének meglévő és újszerű kapcsolódási lehetőségeiről, az ipari innovációs folyamatokra vonatkozóan.
Az ülés során érdekes vita alakult ki az egyetemi és vállalati közös kutatások problematikájáról, az innovációs járulék leírhatóságról, a találmányi bejelentések tulajdoni megosztásáról.
Az Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottság állandó meghívottjaként, az ülésen részt vett Dr. Pakucs János, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke is.

2014-2020-as tervezés

"Az ipar, a szolgáltatások és az innováció szerepe a versenyképességi operatív programokban - A jelenlegi pénzügyi időszak zárása és hogyan tovább?" című, a MAG Zrt által szervezett kétnapos  konferencián Monszpart Zsolt, alelnöke vett részt, a MISZ képviseletében.
A mintegy 150 fő részvételével megrendezett konferencián több tagállam képviselője bemutatta az előző támogatási időszak tanulságait, valamint a 2014-2020-as ciklusra vonatkozó terveiket. Lengyelország például a tervezett támogatások 41%-át kutatásra és innovációra, 27%-át az innovatív KKV-kra, 15%-ot a kutató intézetekre és 12%-ot a környezetvédelmi célú projektekre szán.

A GINOP hazai tervezett arányai: Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése: 28%; Tudásgazdaság fejlesztése: 18%; Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése: 18%; Infokommunikációs fejlesztések: 10%; Természeti és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül: 9%.

Svéd nagykövet fogadása

November 6-án, Diana utcai rezidenciáján Karin Olofsdotter, Svédország magyarországi nagykövete fogadást adott a Svéd-Magyar Innovációs Napok 2013. rendezvénysorozat nov. 7-i konferenciájának alkalmából.
A fogadás díszvendége Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára volt, Szövetségünket Dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Svéd-Magyar Innovációs Napok 2013

A Nemzetgazdasági Minisztérium, Svédország Nagykövetsége és a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség, valamint vezető svéd cégek által szervezett innovációs szeminárium középpontjában az innováció és a következő generáció állt.

A résztvevők többek között arra a kérdésre keresték a választ, hogyan lesz egy kreatív ötletből sikeres, a fenntartható fejlődést és a nemzetstratégiai célokat egyaránt szolgáló vállalkozás a svéd tapasztalatok figyelembe vételével.

A Nemzetgazdasági Minisztérium bemutatta a "Runway Budapest 2.0.2.0 - StartUp Credo" kiadványát. A 2014-2020-as EU tervezési és programozási ciklusban a Runway Budapest 2.0.2.0 program finanszírozására mintegy 140 Mrd Ft áll majd rendelkezésre a GINOP forrásaiból, amelynek kétharmadát visszatérítendő támogatások, pénzügyi eszközök tennék ki.

A konferencia harmadik szekciójában a Magyar Innovációs Szövetség által delegált fiatalokkal készültek villáminterjúk, melyeket kerekasztal beszélgetés követett.

"Az innovatív gondolkodás és a vállalkozó szellem meglétéhez a jó oktatási rendszer és az üzletbarát környezet a két leginkább szükséges tényező, e két területre pedig komoly hatással lehet az állam" - fejtette ki Karin Olofsdotter, Svédország budapesti nagykövete, a rendezvénysorozat egyik ötletgazdája. Svédország idén sorozatban harmadszor lett az Európai Unió leginnovatívabb tagállama. A nagykövet azt vallja, hogy a fiatalok a leginkább innovatívak és bennük van meg a képesség arra, hogy más szemszögből lássák a világot.

Intelligens szakosodás

Tagszervezetünk, a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (Pannon Novum), a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal szervezésében az "Intelligens szakosodás (RIS3*) - út a 2014-20-as Európai Uniós források hatékony felhasználása felé" című konferenciával egybekötött műhelytalálkozó sorozat harmadik állomását rendezték 2013. október 21-én, a győri Széchenyi István Egyetemen.

A rendezvényen köszöntőt mondott Magyar Dániel, a Pannon Novum ügyvezető igazgatója, majd előadást tartott, többek között Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal megbízott elnöke és Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője is. A hallgatóság kérdései, hozzászólásai után délután két szakterületre fókuszáló műhelytalálkozót rendeztek, ennek első részében a vállalkozói szemléletű meglátások kívánták összegyűjteni a moderátorok a RIS3 tervezéshez, a második részben pedig a tervezés alatt álló GINOP eszközökről kértek véleményt.

HunOR Hírlevél

Megjelent a HunOR - Brüsszeli Magyar Kutatási-fejlesztési és Innovációs Iroda 2013. októberi hírlevele, amely a K+F területére fókuszálva, az aktuális brüsszeli információkkal, pályázati lehetőségekkel és eseményekkel kívánja támogatni a magyar K+F szektort, elősegítve a Horizont 2020 időszakra való felkészülést partnereinek részére.

Néhány hír a tartalomból:
- Horizont 2020: nyílt információs nap a környezeti projektek támogatásáról
- A közlekedéskutatás uniós bajnokai: fiatal és szenior kutatók versenye
- IMI 10 - Az Innovatív Gyógyszerek Kezdeményezés újabb pályázati felhívása
- EUROGIA2020 - pályázat

A Hírlevél teljes szövege a következő linkre kattintva érhető el.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Dr. Kamilo Feher-díj

2013. október 28-án, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) székhelyén zsűriülést tartottak, melyen kiválasztották, hogy melyik pályázó kapja meg 2013-ban a Dr. Kamilo Feher-díjat, melyet a Magyar Fiatal Tudósok Társaság (MAFITUD) tagjai számára első alkalommal hirdettek meg. A zsűri tagjai voltak:
- dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Alapítvány kurátora, a MISZ tiszteletbeli elnöke,
- dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese,
- Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala főosztályvezetője,
- Ivánka Gábor, a MAFITUD vezetőségi tagja.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Az SZTNH közleménye az informatikai rendszerét ért külső támadásról

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2013. szeptember 16-án értesült a szabadalmi bejelentéseket érintő jogosulatlan adatszerzésről. Megállapította, hogy az adatszerzés rosszhiszemű, célzatos és szisztematikus belföldi informatikai támadás eredménye volt. Ezt követően haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket a további visszaélések megakadályozása, és az elkövetők felderítése érdekében: megszüntette a biztonsági rést, büntető feljelentést tett, továbbá tájékoztatta az információbiztonsági hatóságot, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot.

Az SZTNH továbbá azonosította a visszaéléssel potenciálisan érintett szabadalmi bejelentéseket. A jogosulatlan adatszerzés nem érintett "államtitoknak" minősülő bejelentést. Az informatikai támadás következtében nem jutott olyan módon nyilvánosságra az érintett szabadalmi bejelentések tartalma, amely akár a belföldi, akár a külföldi oltalomszerzést akadályozná vagy hátráltatná.
A bejelentői kockázatok kezelése és a bizonytalanságok eloszlatása céljából a hivatal közvetlenül és egyénileg megkeresi a potenciálisan érintett bejelentőket és jogi képviselőiket.

Nemzeti Innovációs Hivatal

Kutatás-fejlesztés és innováció Magyarországon

Megjelent a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Főosztályának legújabb, "Kutatás-fejlesztés és innováció Magyarországon˝ címet viselő kiadványa.

Kíváncsi arra, hogy honnan van forrás K+F-re, és mennyit költenek rá hazánkban vagy az EU-ban? Miből költenek K+F-re a vállalatok? Mekkora a külföldi vállalatok súlya a K+F-ben? Hol és hányan kutatnak Magyarországon? Hogyan hasznosul a K+F?
Ezekre és sok más kérdésre is választ kaphat az alábbi linken található kiadványból: http://kaleidoszkop.nih.gov.hu/documents/15428/38972/Kutat%C3%A1s-fejleszt%C3%A9s%20%C3%A9s%20innov%C3%A1ci%C3%B3%20Magyarorsz%C3%A1gon

BudapestHUB

A BudapestHUB munkacsoport idén szeptemberben jött létre a hazai start-up világ szereplőinek és az NGM szakértőinek részvételével, és azt a célt tűzte ki, hogy Budapest legyen az évtized végére a régió startup fővárosa.

A BudapestHUB csoport munkájának eredménye a RUNway credo, melyet 2013. november 5-én hoztak nyilvánosságra a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az "Intelligens szakosodás - Út a 2014-20-as európai uniós források hatékony felhasználása felé" című rendezvénysorozatán.
A credo innen tölthető le: Runway2.0.2.0.pdf

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Global Innovation Kft.
Tagsorszám:
| 690.
Cím: | 1105 Budapest, Előd u. 4.
Vezető: | Kovács Attila, tulajdonos ügyvezető
E-mail: | globalinnovation@t-online.hu

Tevékenység:
Bútorgyártás komfort alkatrészeinek (ülőpárna, ágymatrac) fejlesztése, piacra juttatása. Egészségügyi komfort termékek (kórházi matrac) fejlesztése, piacra juttatása.

Szakirodalom-figyelő

Mikael Krogerus - Roman Tschäppeler: 52 Változásmodell - HVG Könyvek, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

"A változás = új lehetőség, új esély, amelyet meg kell ragadni!" "A változás = új veszély, tehát óvatosan!" E kétféle hozzáállás sorsdöntő stratégiaválasztás, amely utat nyithat siker vagy bukás felé, a piacon - gazdaságban, politikában - épp úgy, mint az élet minden más területén. S mivel mindannyiunknak gyakran kell szembenéznünk változásokkal, elsőrangú fontosságú, hogy meg kell értenünk azok alaptermészetét és a lényegét, legalább is, ha sikeresen akarjuk megnyergelni azokat.

"Ez a korokon átívelő vizuális útikönyv feltérképezi és modellezi a bennünk és a körülöttünk zajló legfontosabb változásokat. Elméleti megközelítések, merész gondolatkísérletek és ötletek praktikus gyűjteménye, valódi gondolatébresztő mindazoknak, akik szeretnék megérteni és megváltoztatni a világot." - írja ajánlójában a kiadó. Merész - és többnyire jól sikerült - kísérlet az apró könyv tartalmának megformálása is Amint a szerzők kiemelik, a benne bemutatott 52 modell "természetesen csak egy válogatás. Bonyolult elméleti megközelítések leegyszerűsített összefoglalói, amelyek gondolkodásra késztetnek. (...) Szakértőkkel konzultáltunk, elméleteket tanulmányoztunk és kérdőjeleztünk meg. Szerettük volna megérteni az alapvető változásokat, ezért megpróbáltuk a legfontosabbakat feltérképezni és modellezni. Az eredmény egy korokon átívelő vizuális útikönyv lett: elméletek, merész gondolati kísérletek és ötletek praktikus gyűjteménye, amelyek alapján jobban megérthetjük a világunkat."

Az előadásmódjukról ezt mondják a Használati Útmutatóban: "Rájöttünk, ha el akarunk magyarázni valamit, le kell egyszerűsítenünk a mondanivalónkat. Senki ne várjon magasröptű értekezéseket vagy divatos infografikákat, mert a lehető legegyszerűbb módon szerettük volna elmagyarázni állandóan változó, megmagyarázhatatlannak tűnő világunkat". Nagyon kell érteni hozzá, hogy a tudni érdemes tartalom túlélje az egyszerűsítést, hogy a "magasröptű" előadásmód tagadása ne eredményezze az előadottak kiüresedését. Az eredmény nagy része itt az "elég jó" és az "valóban találó" között mozog, s ezzel a könyv prezentációs példatárként is érdekes és tanulságos - az a pár rész is, ahol talán túlzásba viszik az egyszerűsítést. Sajátosan többértelmű tételük, hogy "Nem létezik olyan, amit ne lehetne megmagyarázni."

A modelleket négy csoportba tagolják: • Milyen a világunk? • Milyen a világom? • Hogyan változtathatom meg a világomat? • Hogyan változtathatjuk meg a világunkat? "Ez a könyv egy kis szerszámosláda. A modellek mérőeszközök, csavarhúzók, kalapácsok, fúrók, vízmértékek, amelyekkel a világ felmérhető, szétszedhető, megváltoztatható és újra összerakható. Vegyük ki bármelyik modellt, hogy megérthessük a világról alkotott elképzeléseket." - írják, az elképzelések megértését illetően kissé túlzóan. Tanácsaikról meg kell jegyeznünk, hogy olykor nem minden színtiszta bölcsesség bennük.

Minden modellhez egy-egy tömör, kerek magyarázatot, miniesszét, és egy többnyire erősen vázlatos ábrát hoznak. Az esszék egy-egy idézettel zárulnak, kultúránk kiemelkedő gondolkodóitól. Az "egyszerűen a megmagyarázhatatlant" ambíciója és belső ellentmondása igen érdekes, sok hasznos ismeretet nyújtó és/vagy arra rávezető könyvet eredményezett. Tankönyvi alaposságot és részletességet ugyan nem találunk benne, a lényeg megragadásának és egyszerű felvázolásának számos egészen jól sikerült kísérletét viszont igen.
Jobb változáskezelők, változástúlélők leszünk mindezek segítségével? Annyiban bizonyosan, hogy jobban ráérzünk a változások természetének dinamikájára és sokszínűségére, a megközelítések sokféleségére, és így kissé otthonosabban mozgunk e viharos környezetben.

Richard Rhodes: Az atombomba története - Park Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

"Az atomprogramot, valahányszor megakasztotta haladását a hivatalnoki gyanakvás és kételkedés, mindig Hitler és a hadigépezete húzta ki a kátyúból." - a könyvből.

Rhodes műve a 20. századi modern fizika tudománytörténetének igen jelentős részét is elénk tárja. Közvetlen tárgya is hatalmas áttekintés. Szakmai értékéről így szól a mindig szavahihető Park Kiadó ajánlója: "Az atombomba története még ma, huszonöt évvel első megjelenése után is a legteljesebb forrásmunka, amely hallatlan részletességgel ismerteti az atomban rejtőző roppant energiák mintegy száz évvel ezelőtti felfedezésétől az első atombombák Japán elleni bevetéséig vezető eseményeket."

A mélyebb tudományos ismeretek és műszaki megoldási részletek kivételével valószínűleg szinte hiánytalanul itt sorakozik minden, ami lényeges része az atombomba történetének, és már elmondható volt a könyv megírása idején. Minden egyes részlete, a szereplők, valamint a tudományos kérdések, problémák, útkeresések és eredmények bemutatása megragadóan, marasztalóan érdekes - szívesen időzünk nála és gondolkodunk rajta. Ha meg akarnánk jegyezni mindannak a velejét, amit itt olvasunk - hát még ha a fontosabb részleteit is -, az bizony jócskán felér egy tárgy egyetemi féléves (ha a fizikai ismereteket is meg akarjuk érteni, akkor talán inkább éves) anyagának megtanulásával. Különösen így van, ha elmélyedünk a történetmondás ama részében is, hogy Rhodes a kutatásokról szólva gyakran többé-kevésbé részletesen leírja, és nemritkán valamelyest elemzi, magyarázza az azokhoz kapcsolódó kísérletes vizsgálódásokat is.

A tartalom gazdagságához említenünk kell a könyv egy különleges vonását: a terjedelmében is igen impozáns kötethez igen bőséges, 109 oldalas jegyzetanyag csatlakozik, amelyben a benne szereplő idézetek forrását, és a szakirodalmi forrásokra való utalásokat sorakoztatja fel. Ez a kiadó honlapjáról - www.parkkiado.hu - tölthető le.

Rhodes a 25. évfordulóra megjelent kiadáshoz írt előszavában, 2012-ben, azaz már látva az atomkorszak első, hányatott, fenyegetésekkel teli évtizedeit, így beszél e kutatásról és az atomfegyvert birtokló emberiségről: "Harminc éve tanulmányozom a nukleáris kutatás és az atomfegyverek történetét. E hosszas vállalkozás legfontosabb hozadéka számomra a természet ereje és mélysége iránti, félelemmel elegyes ámulat, valamint az emberiség fáradhatatlan technológiai erőfeszítéseinek bonyolultsága és fonákságai láttán érzett csodálat."

Mindezzel az egész a 20. sz. legnagyobb fegyver-innovációjának történetét vázolja fel. Amint írja, "Az atomenergia felszabadításának felfedezése - mint minden alapvető tudományos felfedezés - egyszer s mindenkorra megváltoztatta az emberiség életét. Ennek történetét beszéli el ez a könyv." Felvonultatja a modern fizika szinte teljes panteonját, emberközeli képeket adva annak legnagyobbjairól, olyan ízes részletekkel, mint a Cambridge-i Kapica-klub, és a Koppenhágában dolgozó tudósok amatőr színtársulata, ahol a színjátszók "megannyi posztdoktor". Látjuk azt is, hogy az amerikai ambíciók és az európai események sodrában hogyan ment végbe e téren az USA-ban a tudásban az ’eredeti tőkefelhalmozás’, sok vezető tudós odatelepülése, hogyan hozták létre a legmodernebb tudásnak és technológiáknak azt a ’kritikus tömegét’, amely nélkül nem születhetett volna meg az atombomba, sem atomenergia más nagyüzemi felhasználása.

És egy jellemző vonás - az itt sorakozók közül - a modern fizika szakmai környezetéről: amikor Niels Bohr a doktori disszertációját védte, "a bizottság egyik tagja kendőzetlenül kijelentette: Dániában aligha akad bárki, aki elég jártas lenne a témában ahhoz, hogy megítélje a jelölt dolgozatát."

Dr. Ulrike Becks-Malorny: Cézanne - 1839-1906 - A modernizmus előfutára - Vince Kiadó/Taschen
Dr. Osman Péter ismertetése

Az Encyclopaedia Britannica róla szóló szócikkéből idézve: "Francia festő, a poszt-impresszionisták egyik legnagyobbika, akinek munkái és eszméi nagy hatást tettek sok 20. századi művész és művészeti mozgalom esztétikai fejlődésére, különösképp a kubizmusra. Művészete, amelyet élete nagy részében félreértett és elutasított a közvélemény, az impresszionizmusból nőtt ki, és kiteljesedve, kitartó ragaszkodásával a személyes kifejezésmódhoz és a festészetnek a tárgyától független integritásához, szembeszállt a 19.századi festészet hagyományos értékeivel." A neki szentelt honlap - http://www.paul-cezanne.org/ - egyebek közt így ír: "munkássága fektette le az átmenet alapjait a 19. századi művészeti törekvésekből a 20. századi művészet új, radikálisan más világába. Nem egykönnyen utasítható el a mind Matissenak, mind Picassónak tulajdonított kijelentés: "Cézanne mindannyiunk atyja"."

Becks-Malorny kilétéről nem könnyű információt találni az interneten. Festészetet és művészettörténetet tanult. Kellemes stílusban ír, műve megbízhatóságát pedig feltétlenül garantálja világhírű eredeti kiadója, a Taschen, s hogy itt a Vince Kiadó jelentette meg.

A monográfia részletesen bemutatja Cézanne életét és - ami nála egy és ugyanaz - a küzdelmes művészi pályafutását. Mindkettőt meghatározta szerfelett autonóm gondolkodása a művészi alkotómunkájában és fejlődésében, a megalkuvás nélküli, szilárd eltökéltsége, ami - mint oly sok más nagy művész esetében is - a közvélemény és az uralkodó művészi körök elutasítását hozta rá.

A műveivel gazdagon illusztrált, nagyon szép kiállítású kötetből idézve, 31 éves korában Cézanne így összegezte művészi hitvallását, s vele a kifejezésmódjának lényegét: "Én azt festem le, amit látok és érzek, és biztosíthatom (ez levél egy vele ellenséges művészhez - OP), az érzéseim igen erősek. Ön is úgy lát és érez, ahogyan én, csakhogy nem vállal kockázatot... a Szalonnak festi képeit... Én viszont igenis vállalom a kockázatot... Van bátorságom kiállni a véleményem mellett... egyébként is, az nevet, aki utoljára nevet."

Tény, hogy ez a nevetés hosszan, túl hosszan váratott magára. Cézanne élete nagy részében a jómódú apja támogatására szorult. 35 éves korában résztvevője volt az impresszionisták első, bemutatkozó kiállításának, anyagiakban is szenvedő részese e kiállítás bukásának. "Cézanne nem vesztette el az önbizalmát, szemlátomást egyre kevesebbet törődött a nyilvánosság véleményével" - írja Becks-Malorny, ő pedig így beszél magáról, kulcsot adva kifejezésmódja megértéséhez is: "Kezdem úgy látni, hogy felülmúlom a körülöttem lévőket, és (..) a magamról alkotott jó véleményemhez csak alapos megfontolás árán jutottam. Továbbra is dolgoznom kell, de nem azért, hogy megtanuljam a képet kidolgozni az ostobák csodálatára. A dolognak ez a része, amelyet általában annyira értékelnek, csupán kézművesmunka, s minden alkotást művészietlenné és közönségessé tesz." Becks-Malorny számos ízben kiemeli, hogy Cézanne igen hosszan, olykor évekig is dolgozott a művein, és soha nem volt elégedett az eredményével. "Szüntelenül átdolgozta a képeit. (...) Ha azután úgy találta, hogy nem tudja megvalósítani azt a színharmóniát, amelyre törekedett, félbehagyta a képet, esetleg még szét is szaggatta önmaga és sikertelensége felett érzett haragjában." És, a természet megfestésében "Mielőtt hozzáfogott volna, sokáig tanulmányozta a kérdéses motívumot. Először "olvasnia" kellett benne, meg kellett értenie a lényegét, s csak ezután ragadhatott ecsetet." Művei stílusának és szerkesztésének pedig állandó jellemzője e monográfiában a "szigorú".

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


MiNap.hu, 2013. október 28., hétfő
A jövő innovációja - az innováció jövője

Infovilág.hu, 2013. október 28., hétfő
Megkettőződött a pályázatok száma - EU-támogatásból 3,6 milliárd forint

Prae.hu, 2013. október 28., hétfő
Megduplázódott a Campus Hungary pályázatok száma
"...A gyakori meghirdetésekkel a Balassi Intézet növelni kívánja a hallgatói mobilitást és elősegíteni az EU 2020 stratégiában megfogalmazott célok megvalósulását, mely szerint 2020-ra az újonnan végzett diplomásoknak EU-átlagban legalább húsz százaléka rendelkezzen valamilyen külföldön szerzett, felsőoktatáshoz kapcsolódó tanulmányi vagy képzési tapasztalattal..."

Breuerpress.hu, 2013. október 28., hétfő
Ilan Mor: A zsidó tradíció és vallás ajándéka a magyar történelemnek
"...A tavaly augusztusi megbeszélést követően a múlt hónapban is találkoztam Szabó Gáborral, az Izraeli Nagykövetség által szervezett első izraeli-magyar innovációs nap vendége volt a Magyar Innovációs Szövetség elnökeként..."

Eduline.hu, 2013. október 29., kedd
Így változnak a felvételi pontszámítás szabályai 2014-ben
"...az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 1-3. helyezésért pedig 30 többletpont adható..."

Nyest.hu, 2013. október 29., kedd
A tanárok is nyerhetnek
"...Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen nemcsak a tehetséges fiatal kutatókat, hanem felkészítő tanáraikat is díjazzuk..."

ITBusiness Online, 2013. október 29., kedd
Tréning startupoknak

Magyar Hírlap Online, 2013. október 29., kedd
Európa lemaradóban a 2020 stratégia teljesítésében

HVG.hu, 2013. október 29., kedd
Újabb pénzek folynak a startupokhoz

Világgazdaság Online, 2013. október 29., kedd
Európa 2020: Alig kerültek közelebb a kitűzött célok

Erdély Online, 2013. október 29., kedd
Európa 2020 - Alig kerültek közelebb a kitűzött célok

Erdély Online, 2013. október 29., kedd
Külügyi helyettes államtitkár: Kuvait Magyarország egyik legfontosabb partnere az Öböl-térségben

Erdély Online, 2013. október 29., kedd
NGM: Varga Mihály az orosz Állami Duma alelnökével tárgyalt
"...A két ország közötti gazdasági kapcsolatokat, különösen a tudományos-technológiai együttműködés lehetőségeit tekintette át Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Szergej Zseleznyak, az orosz Állami Duma alelnöke kedden, Budapesten..."

Magyar Online, 2013. október 29., kedd
NGM: Varga Mihály az orosz Állami Duma alelnökével tárgyalt

Borsod Online, 2013. október 29., kedd
NGM: Varga Mihály az orosz Állami Duma alelnökével tárgyalt

Szabolcs Online, 2013. október 29., kedd
NGM: Varga Mihály az orosz Állami Duma alelnökével tárgyalt

Ma.hu, 2013. október 29., kedd
Varga Mihály az orosz Állami Duma alelnökével tárgyalt

NyírHír.com, 2013. október 29., kedd
Varga Mihály az orosz Állami Duma alelnökével tárgyalt

Hiradó.hu, 2013. október 29., kedd
Varga Mihály az orosz Állami Duma alelnökével tárgyalt

Világgazdaság, 2013. október 30., szerda, 1+5. oldal
Felpörgetnék a hazai IKT-szektort
"...STRATÉGIA Jelentős változtatásokra van szükség az uniós források kihelyezésében ahhoz, hogy Európa visszanyerje versenyképességét az infokommunikációs technológiák piacán - hangzott el az Infotér konferencia sajtótájékoztatóján..."

Világgazdaság, 2013. október 30., szerda, 7. oldal
Békebeli jaffa, elefántos orrszívó
NAGYDÍJAS TERMÉKEK. Három somogyi cég került a hatvanöt idei díjazott közé
"...Az idei Magyar Termék Nagydíjon a Kiírók Tanácsának döntése alapján 65 cég 78 terméke vagy szolgáltatása érdemelte ki a minőségtanúsító elismerést, valamint a tanúsító védjegy egyéves díjmentes használatát; Somogyból három cég, az egyik megosztva..."

Magyar Hírlap, 2013. október 30., szerda, 9. oldal
Széles sávú net kell minden háztartásba

Fővárosi Hírhatár Online, 2013. október 30., szerda
Tehetségmentő mozgalom

Piac&Profit Online, 2013. október 30., szerda
Térj a lényegre - tréning startupoknak

InsiderBlog.hu, 2013. október 30., szerda
Egészségügyi K+F projekt a Magyar Telekomnál

innoteka.hu, 2013. október 30., szerda
Hogy a start(-up) se legyen túl nehéz

Világgazdaság, 2013. október 31., csütörtök, 7. oldal
Megvannak a Gazella program nyertesei

Magyar Nemzet, 2013. október 31., csütörtök, 15. oldal
Pályázat
"...Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja keretében a 2013/2014. tanévben megvalósítandó kutatási programok támogatására. A 2005 óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjának célja a természettudományos érdeklődésű, legalább 10. évfolyamos középiskolai tanulók tehetséggondozása..."

Figyelő, 2013. október 31., csütörtök, 62. oldal
Új szökellésre várnak
Az első gazella-kiírás után
"...Bár a 18 jelentkezőből csak négy kapott állami támogatásra jogosító Akkreditált Technológiai Inkubátor címet, a startup¬életbe pezsgést hozott a pályázat..."

Prím Online, 2013. október 31., csütörtök
Tudomány és innováció konferencia
"...A konferencián elhangzó előadások:
- Dr. Szabó Gábor elnök, Magyar Innovációs Szövetség
Ipar és felsőoktatás együttműködése az innovációban..."

mmonline, 2013. október 31., csütörtök
Jó hír a Richtertől

Figyelő Online, 2013. október 31., csütörtök
Nőtt a Richter profitja a harmadik negyedévben

hvg.hu, 2013. október 31., csütörtök
Hass, Alkoss, Gyarapíts...

Piac&Profit Online, 2013. október 31., csütörtök
Európa 2020: nem sokkal közelebb a célhoz

Világgazdaság Online, 2013. október 31., csütörtök
Cséfalvay: mintegy 7300 milliárd forint forrás jut fejlesztésre

OrientPress.hu, 2013. október 31., csütörtök
Cséfalvay: 7300 milliárd forintos forrás jut fejlesztésre

Klubrádió, 2013. október 31., csütörtök
Magyarország 7300 milliárd eurót kap a csúnya eurobürokratáktól

 innoteka.hu, 2013. november 1., péntek
Innovációt segítő hitelprogram indul

mr1-Kossuth Rádió - Reggeli Krónika - 2013.november 1., péntek
Csaknem 7300 milliárd forintot használhat fel fejlesztésre Magyarország a 2014-2020 közötti uniós költségvetési ciklusban, jelentette be Cséfalvay Zoltán

Magyar Hírlap, 2013. november 2., szombat, 7. oldal
Visszatérítendő támogatás üzleti fejlesztésekhez
"...Fejlesztésre a strukturális alapokból és a kohéziós alapból mintegy 7300 milliárd forint áll Magyarország rendelkezésére a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési ciklusban - közölte csütörtökön Cséfalvay Zoltán..."

Kelet-Magyarország, 2013. november 2., szombat, 2. oldal
7300 milliárd fejlesztésekre
Gazdaságfejlesztésre és innovációs projektekre jut a legtöbb pénz

HVG, 2013. november 2., szombat, 20. oldal
HASS, ALKOSS, GYARAPITS...
A kitörés útja: az innováció
Az Aschner Lipót Kör vitairata

Magyar Nemzet, 2013. november 2., szombat, 38. oldal
Irány tű

mixonline.hu, 2013. november 2., szombat
Magyar találmányok nemzetközi terepen

index.hu, 2013. november 3., vasárnap
Okosvárosoké a jövő
"...az Ericsson itt rendezte ötödször megtartott innovációs fórumát, amin éppen arról volt szó, hogyan lehetne technológiai megoldásokkal élhetőbbé tenni a nagyvárosokat, akár már a következő években...."

innoteka.hu, 2013. november 3., vasárnap
Jogi klinika startup cégeknek

NAPI Gazdaság, 2013. november 4., hétfő, 1+9+11. oldal
Optimista lett a Richter az erős negyedév után

Világgazdaság, 2013. november 4., hétfő, 1+12. oldal
Hátrány a túlszabályozás

Világgazdaság, 2013. november 4., hétfő, 4. oldal
Richter: kedvező számok

Délmagyarország, 2013. november 4., hétfő, 8. oldal
A tudomány ünnepei
"...Ezen a mai konferencián többek között Szabó Gábor akadémikus (SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport), a Szegedi Tudományegyetem rektora, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke is előadást tart a felsőoktatás, az innováció és az ipar kapcsolatáról..."

Pécsi Riport, 2013. november 4., hétfő
A II. Szentágothai Napokkal megkezdődött a Magyar Tudomány Ünnepe Pécsett

Szeged.hu, 2013. november 4., hétfő
Szegeden is egy hónapig ünnepeljük a tudományt

hir.ma, 2013. november 4., hétfő
A tudomány ünnepe - Navracsics: átfogó tudománypolitikai koncepcióra van szükség

EURO NEWS, 2013. november 4., hétfő
Válságban mentőövet jelent az innováció

Mno.hu, 2013. november 4., hétfő
Elképesztő hatalom a tudomány
"...A velünk élő, általunk változó és minket változtató tudományról szól az idei Magyar Tudomány Ünnepe - hangsúlyozta a rendezvénysorozat hétfői megnyitóján Pálinkás József, az MTA elnöke a veszprémi Pannon Egyetemen..."

edupress.hu, 2013. november 4., hétfő
A tudományt ünneplik egész novemberben

Kisalfold.hu, 2013. november 4., hétfő
A tudomány ünnepe: kiemelkedő kutatói teljesítményeket díjaztak

news4business.hu, 2013. november 4., hétfő
Svéd Kereskedelmi Kirendeltség: Svéd - Magyar Innovációs Napok

Nyírhír, 2013. november 4., hétfő
Navracsics: Átfogó tudománypolitikai koncepcióra van szükség
"...Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében arról beszélt, hogy a kampusz a szűkülő központi forrásokat saját pályázataival, projektjeivel pótolja, amihez azonban új működési modellt vezettek be, amely biztosítja a fenntarthatóságot és minőséget, így az egyetem oktató, kutató és innovációs központ is..."

Veszport.hu, 2013. november 4., hétfő
A tudomány a mindennapi élet részévé vált

delmagyar.hu, 2013. november 4., hétfő
A tudomány ünnepe: kiemelkedő kutatói teljesítményeket díjaztak

Műszaki Fórum, 2013. november 4., hétfő
A velünk élő tudomány címmel ma kezdődik A tudomány ünnepe

index.hu, 2013. november 5., kedd
Így lesz Budapest startup-főváros

mti.hu, 2013. november 5., kedd
Szegeden is egy hónapig ünnepeljük a tudományt

metropol.hu, 2013. november 5., kedd
Fókuszban az üzleti innováció

Pécsinapilap,2013. november 5., kedd
Innovációs díj és megvalósítható ötletek pályázata

Metropol, 2013. november 5., kedd, 3. oldal
70 éves korig lehetne kutatni

Metropol, 2013. november 5., kedd, 14. oldal
A tudományt ünnepeljük egész novemberben
"...Veszprém. Tegnap megkezdődött a Magyar Tudomány Ünnepének 2013. évi rendezvénysorozata..."

Metropol, 2013. november 5., kedd, 15. oldal
Fókuszban az üzleti innováció
"...Innováció. Negyedszer rendez konferenciát a témában Svédország nagykövetsége, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség és a Nemzetgazdasági Minisztérium..."

Magyar Hírlap, 2013. november 5., kedd, 9. oldal
Az iparosítás lendítheti fel az országot
"...Folytatni kell az újraiparosítás politikáját Magyarországon, jelenleg az előkelő harmadik-negyedik helyet foglaljuk el a nemzetközi rangsorban. A cél az, hogy egy-másfél éven belül hazánk legyen az az uniós állam, ahol a GDP legnagyobb aránya az ipari termelésből származik..."

Magyar Hírlap, 2013. november 5., kedd, 12. oldal
Hitelesség, pontosság és szerénység
"...Pálinkás József a magyar tudomány ünnepén arról beszélt, csak az etikus tudomány teheti jobbá az emberi közösségek életét..."

Napló, 2013. november 5., kedd, 1+2. oldal
Velünk élő tudomány

Metropol, 2013. november 5., kedd, 15. oldal
Fókuszban az üzleti innováció

Magyar Online, 2013. november 5., kedd
Pálinkás: a tudomány nem lehet öncélú

Szabolcs Online, 2013. november 5., kedd
Pálinkás: a tudomány nem lehet öncélú

Borsod Online, 2013. november 5., kedd
Pálinkás: a tudomány nem lehet öncélú

innoteka.hu, 2013. november 5., kedd
Tudomány és innováció

Superior hírek, 2013. november 5., kedd
Pálinkás: a tudomány nem lehet öncélú

mno.hu, 2013. november 5., kedd
"Nem lehet öncélú a tudomány"

kisalfold.hu, 2013. november 5., kedd
Pálinkás: a tudomány nem lehet öncélú

Szegedi Polgár Info, 2013. november 5., kedd
Szegeden is egy hónapig ünnepeljük a tudományt

hír6.hu, 2013. november 5., kedd
A tudomány nem lehet öncélú

infovilág, 2013. november 5., kedd
Velünk élő tudomány - megrendelők és kutatók - jön az önműködő autó

OrientPress, 2013. november 5., kedd
A gazdaság nélkülözhetetlen forrása a tudomány

dehir, 2013. november 5., kedd
Szilvássy: az egyetemi tudás az ipart is beindítja

Magyar Hírlap Online, 2013. november 5., kedd
A tudomány hazai megrendelői

Zipp.hu, 2013. november 5., kedd
Pálinkás: a tudomány nem lehet öncélú

Hvg.hu, 2013. november 5., kedd
Cséfalvay: Budapest 2020-ra startup főváros lehet

delmagyar.hu, 2013. november 5., kedd
Budapest 2020-ra a régió start-up fővárosa lehet

delmagyar.hu, 2013. november 5., kedd
Pálinkás: a tudomány nem lehet öncélú

Népszava Online, 2013. november 5., kedd
Orbán: a magyarokkal lehet jó üzletet kötni

inforadio.hu, 2013. november 5., kedd
Orbán Viktor: a magyarokkal lehet jó üzletet kötni

ECHO TV - Déli Híradó, 2013. november 5., kedd
Helyszíni tudósítás: Célzott kutatások a gazdaság fejlesztésben címmel tartanak nemzetközi konferenciát a Magyar Tudományos Akadémián

Metropol, november 6., szerda, 14. oldal
Az innováció gyilkosa a rövid távú gondolkodás

Napló, 2013. november 6., 6. oldal
Harsányi professzor emlékére

Magyar Hírlap, 2013. november 6., szerda, 11. oldal
A tudomány hazai megrendelői

Magyar Hírlap, 2013. november 6., szerda, 11. oldal
A tudomány hazai megrendelői
Szalontay Mihály
"...Hazánkban megvan a kellő potenciál ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni az innováció terén is folyó nemzetközi versenyben. Ehhez több pénzre, több erőfeszítésre van szükség..."

Metropol, 2013. november 6., szerda, 14. oldal
Az innováció gyilkosa a rövid távú gondolkodás
"...A konferencián részt vevő nagyvállalatok vezetői arra figyelmeztettek, hogy hosszú távú gondolkodásra, kemény munkára, az újra nyitott, de az igényekre is válaszoló, a kutatási és gazdasági célokat integráló szemléletre van szükség..."

Magyar Nemzet, 2013. november 6., szerda, 4. oldal
Százmilliók tehetséggondozásra

Népszabadság, 2013. november 6., szerda, 2. oldal
A tudomány napja

Békés Megyei Hírlap, 2013. november 6., szerda, 1+4. oldal
A tehetségműhely névjegye

EuroAstra Internet Magazin, 2013. november 6., szerda
Tudományos és gazdasági tudáskoncentráció: a tudomány megrendelői tartottak előadást az Akadémián

medicalonline, 2013. november 6., szerda
Mit várnak a tudósoktól a tudomány megrendelői?

Computerworld, 2013. november 6., szerda
Campusszá alakul a BalaBit fejlesztőközpontja

mno.hu, 2013. november 6., szerda
Ilyen még soha nem történt a magyar gazdaságban

Magyar Online, 2013. november 6., szerda
A tudomány ünnepe - Helyettes államtitkár: a tehetségkutató versenyeket befogadó iskolakultúrára van szükség

Pécsi STOP, 2013. november 6., szerda
Szellemi műhelyeket a közoktatásba - a tankönyvkáosz a múlté?

STOP, 2013. november 6., szerda
Szellemi műhelyeket a közoktatásba - a tankönyvkáosz a múlté?

Nyelv és Tudomány, 2013. november 6., szerda
Itt a hivatalos versenyfelhívás!

epresso.hu, 2013. november 6., szerda
Emmi: több versenyzési lehetőségre lenne szükség az iskolákban

Erdély Online, 2013. november 6., szerda
A tudomány ünnepe - Helyettes államtitkár: a tehetségkutató versenyeket befogadó iskolakultúrára van szükség

hwsw, 2013. november 6., szerda
Nyilvánossá teszi belsős képzéseit a BalaBit

GK-Press, 2013. november 6., szerda
A TUDOMÁNY ÜNNEPE: A TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYEKET BEFOGADÓ ISKOLAKULTÚRÁRA VAN SZÜKSÉG

m1, Ma reggel, 2013. november 6., szerda
Ifjúság - Innováció - Tudomány - tehetségkutató versenyt szervez az Innovációs Szövetség

Népszabadság, 2013. november 7., csütörtök, 2. oldal
A tudomány napja
"...Zsombori Balázs, a Stockholm International Youth Science Seminar résztvevője és a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyének III. helyezettje, Szalóki Csaba, a 6. fenntarthatósági olimpia bronzérmese, valamint Hegyesi Donát Sándor, a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyének különdíjasa a tudomány napján tartott az Ifjúság-Innováció- Tudomány című rendezvényen, ahol meghirdették a 2013/2014. évi ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt..."

Heti Válasz, 2013. november 7., csütörtök, 48+49+50+51. oldal
Fehérjék, kvantumok, korona
"...Fiatalok, magyarok és sikeresek. A Pálinkás József által 2009-ben életre hívott Lendület programban immár 79 kutatócsoport kezdhette meg a munkáját a Magyar Tudományos Akadémia intézeteiben és a magyar egyetemeken - összesen hárommilliárd forintból..."

Heti Válasz, 2013. november 7., csütörtök, 54+55. oldal
Körtét az almával
Miért lehet félrevezető a tudományértékelés?
"...Úgy lett beharangozva a Scimago-csoport idén megjelent rangsora a világ egyetemeiről és kutatóintézeteinek teljesítményéről, mintha mindenek felett álló, objektív mérce lenne. Pedig közel sem az. Betekintés a tudományértékelés visszásságaiba és trendjeibe..."

Pécsinapilap, 2013. november 7., csütörtök
Innovációt díjazott a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Piac & profit, 2013. november 7., csütörtök
Több jut majd a cégeknek az uniós pénzből

PályázatMenedzser, 2013. november 7., csütörtök
23. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

Hírposta.hu, 2013. november 7., csütörtök
Kiosztották az idei Dél-Alföldi Innovációs Díjat

promenad.hu, 2013. november 7., csütörtök
Kiosztották az idei Dél-Alföldi Innovációs Díjat

SzegedCafe, 2013. november 7., csütörtök
Buszt, fotoakusztikus műszert és szegedi tritikálét is díjaztak

Hírek - Minden Egyhelyen Itt! - Rss Tartalom, 2013. november 7., csütörtök
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

btl.hu, 2013. november 7., csütörtök
Budapest legyen a régió startup fővárosa

Figyelő Online, 2013. november 7., csütörtök
140 milliárd lesz a Runway Budapest startup programra

mno.hu, 2013. november 7., csütörtök
Így lesz a régió fővárosa Budapest

Önkormányzati Sajtószolgálat, 2013. november 7., csütörtök
A Magyar Tudomány Ünnepe (1) - Szeged és az egyetem csak együtt fejlődhet

Önkormányzati Sajtószolgálat, 2013. november 7., csütörtök
A Magyar Tudomány Ünnepe (2) - Eddig 220 milliárdnyi uniós forrás érkezett

OrientPress, 2013. november 7., csütörtök
Legyen Budapest startup-hatalom !

metropol, hu, 2013. november 7., csütörtök
Svéd-magyar innovációs nap Budapesten

mixonline.hu, 2013. november 7., csütörtök
Svéd-Magyar Innovációs Napok 2013

news4business, 2013. november 7., csütörtök
Electrolux: Innováció és a legújabb generáció

OrientPress, 2013. november 7., csütörtök
Legyen Budapest startup-hatalom!

Regio Regia, 2013. november 7., csütörtök
Innovációs verseny középiskolásoknak

Webradio.hu, 2013. november 7., csütörtök
A KORMÁNY ELFOGADTA AZ ORSZÁGOS KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIÁT

InfoRádió - Aréna - 2013. november 7., csütörtök
Az Európai Bizottság gyorsuló gazdasági növekedést és alacsonyabb hiányt vár Magyarországon

Magyar Hírlap, 2013. november 8., péntek, 9. oldal
Innovációra épülnek a sikeres cégek

Metropol, 2013. november 8., péntek, 7. oldal
A start-upok fővárosa

Délmagyarország, 2013. november 8., péntek, 4. oldal
A tudományt ünnepelték Szegeden

Magyar Hírlap, 2013. november 8., péntek, 9. oldal
Innovációra épülnek a sikeres cégek

Világgazdaság, 2013. november 8., péntek, 2. oldal
Startra kész az új keretprogram
"...Nagyszabású konferenciával készül a Nemzeti Innovációs Hivatal a Horizont 2020 magyarországi elindítására..."

Világgazdaság Online, 2013. november 8., péntek
Startra kész az új keretprogram

Világgazdaság, 2013. november 8., péntek, 2. oldal
Diáktehetségeket keresnek
"...Meghirdették a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében..."

Világgazdaság, 2013. november 8., péntek, 4. oldal
Stockholmba és Londonba hivatalosak a startupok

Világgazdaság Online, 2013. november 8., péntek
Stockholmba és Londonba hivatalosak a startupok

Világgazdaság, 2013. november 8., péntek, 4. oldal
Fórumot kaptak a tudomány megrendelői

Világgazdaság Online, 2013. november 8., péntek
Fórumot kaptak a tudomány megrendelői

Világgazdaság, 2013. november 8., péntek, 6. oldal
Idén is a Tudomány napján adták át az innovációs díjakat

Világgazdaság Online, 2013. november 8., péntek
Idén is a Tudomány napján adták át az innovációs díjakat

pafi.hu, 2013. november 8., péntek
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

innoportal.hu, 2013. november 8., péntek
Meghirdették az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

eco.hu, 2013. november 8., péntek
Idén is a Tudomány napján adták át az innovációs díjakat

eco.hu, 2013. november 8., péntek
Diáktehetségeket keresnek

Sztárold.hu, 2013. november 8., péntek
Diáktehetségeket keresnek

Pannon Novum, 2013. november 8., péntek
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

Világgazdaság Online, 2013. november 8., péntek
Diáktehetségeket keresnek

Szeged.hu, 2013. november 8., péntek
Kiosztották az idei Dél-Alföldi Innovációs Díjat

Hiradó.hu, 2013. november 8., péntek
Hétfőn indul a Kutatók a neten virtuális rendezvény

Veszprémi 7 Nap Plusz, 2013. november 8., péntek, 1,2. oldal
A velünk élő tudományról
"...Friedler Ferenc rektor házigazdaként bemutatta a Pannon Egyetemet, amely oktató, kutató és innovációs intézmény egyben...."

iroda.hu, 2013. november 8., péntek
Budapest az évtized végére a régió startup központja lehet

onkormanyzat.mti.hu, 2013. november 8., péntek
Kiosztották az idei Dél-Alföldi Innovációs Díjat

vefi.hu, 2013. november 8., péntek
Ifjúsági Innovációs Tehetségkutató Verseny

elelmiszer.hu, 2013. november 8., péntek
Létrejön a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

innoportal.hu, 2013. november 8., péntek
Az Ericssonnál már Budapest a régió innovációs központja

innoportal.hu, 2013. november 8., péntek
Meghirdették az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

magyarhirlap.hu, 2013. november 8., péntek
Újbuda milliókkal támogatja az egyetemi Startup vállalkozásokat

Innotéka, 2013. november 9., szombat, 21. oldal
Az uniós GDP 39 százalékát az innovatív ágazatok biztosítják

Innotéka, 2013. november 9., szombat, 20. oldal
Figyeljünk a jó ötletekre!
"...Az október első napjaiban a Műegyetemen szervezett Hackathon versenyén született ötletek közül a legjobbnak egy fesztiválokon hasznos alkalmazás, a SmartFest bizonyult...."

Innotéka, 2013. november 9., szombat, 27. oldal
Innováció és a LivingLab

Innotéka, 2013.november 9., szombat, 20. oldal
Jogi klinika startup cégeknek

Innotéka, 2013.november 9., szombat, 2. oldal
Új ciklus, új remény

Hajdú-Bihari Napló, 2013. november 9., szombat, 5. oldal
Tudományról, közérthető módon

hetivalasz.hu, 2013. november 9., szombat
Valóban startup fővárossá válhat Budapest?

agroinform.com, 2013. november 9., szombat
Dél-Alföldi Innovációs Díjat kapott három szegedi trikálé gabona hibrid fajta

pafi.hu, 2013. november 9., szombat
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

mixonline.hu, 2013. november 10., vasárnap
Megduplázódott a Campus Hungary pályázatok száma

mr1-Kossuth Rádió - Vasárnapi Újság, 2013. november 10., vasárnap
A tudomány megrendelői címmel rendeztek konferenciát

Magyar Nemzet, 2013. november 11., hétfő, 13. oldal
Leltár a nemzet szellemi javairól

Dunántúli Napló, 2013. november 11., hétfő, 4. oldal
Számítanak a tehetségekre
"... "Bár ma még lehetetlen megjósolni, hogyan befolyásolja majd az egyetem, a város, sőt az egész régió jövőjét a Szentágothai János Kutatóközpont, ám az bizonyos: ha ezek után nem lendül fel a tudományos élet és az innováció, akkor tényleg semmiben sem bízhatunk" - ezt írtuk tavaly nyáron, a pécsi kutatóközpont átadásakor. Nos, több mint egy évvel később egyfajta konklúziót azért vonhatunk: eszerint aggodalomra nincs ok - igaz, túlságosan elégedett hátradőlésre sem...."

Kisalföld, 2013. november 11., hétfő, 12. oldal
Felülmúlni a partner igényeit
"...Cége 2004-ben kapott innovációs díjat. A Jankovits Hidraulika Kft. az elmúlt 21 év alatt számtalan olyan rendszer kifejlesztését valósította meg, melyek dokumentációját nem lehetett a polcról leemelni..."

Petőfi Népe, 2013. november 11., hétfő, 8. oldal
Startra kész az új keretprogram

computerworld.hu, 2013. november. 11., hétfő
Benne lenni jó
"...Hazánk és a közép-kelet-európai régió számára a felemelkedést minden bizonnyal azok a szervezetek, intézmények hozzák majd el, amelyek az innováció eszközeivel járulnak hozzá, hogy minél több életképes helyi ötletből legyen piacképes termék, szolgáltatás..."

magyarmezogazdasag.hu, 2013. november. 11., hétfő
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ veszi át több állami agrárkutató feladatát

itextreme.hu, 2013. november 11., hétfő
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

itextreme.hu, 2013. november 11., hétfő
Itt az őszi Open Academy - Campusszá alakul a BalaBit fejlesztőközpontja

orientpress.hu, 2013. november 11., hétfő
Kimondott szavak
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 23. alkalommal hirdette meg középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt..."

hirekma.hu, 2013. november 11., hétfő
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

myrss.hu, 2013. november 11., hétfő
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

ahirek.hu, 2013. november 11., hétfő
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

edupress.hu, 2013. november 11., hétfő
Magyar Oktatási Hírügynökség [Találd fel magad!]

hirposta.hu, 2013. november 11., hétfő
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

elektronet.hu, 2013. november 11., hétfő
Megkezdődött a Magyar Tudomány Ünnepe

orientpress.hu, 2013. november 11., hétfő
Kimondott szavak

itextreme.hu, 2013. november 11., hétfő
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny középiskolásoknak

Várható események

Fiatal innovátorok fóruma a versenyképes jövőért

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. november 20-án rendezi meg a "Fiatal innovátorok fóruma a versenyképes jövőért" című rendezvényt, melynek keretein belül a hallgatóknak, fiatal innovátoroknak egy interaktív termelés-logisztikai szimulációs környezet kipróbálására nyílik lehetőségük.

Helyszín: Gazdaság Háza - Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székháza, Európa Klub (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.)

Program:

10.00 - 10.10 Megnyitó
Nagy István és Szántó Gábor
(Innovációs Klub, elnök és FIVOSZ megyei elnök)
10.10 - 10.30 Hogyan védjük meg találmányunkat?
Kürtössy Jenő (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
Szabadalmi Főosztály, főosztályvezető-helyettes)
10.30 - 10.50 Kezedben a kulcs! - a sikeres kezdő vállalkozáshoz
Varga János (Óbudai Egyetem, tanszéki mérnök)
10.50 - 11.05 Mitől lesz jó a pályázat?
Szabó Sándor András
(FMKIK, pályázati- és innovációs tanácsadó)
11.05 - 11.20 Fiatal, innovatív, sikeres
Jancsó Péter (JFP Trade Kft., ügyvezető)
11.20 - 11.30 Kerekasztal beszélgetés
levezető: Nagy István (Innovációs Klub, elnök)
11.30 - 12.00 Büféebéd
12.00 - 13.00 GrEta interaktív termelés - logisztikai szimuláció bemutatása és tréning
Bódis Tamás (Széchenyi István Egyetem - Közlekedésmérnöki és Logisztikai Szakkollégium, PhD hallgató)
A tréningre jelentkezni az alábbi online jelentkezési lap kitöltésével lehet.
13.00 - 13.25 Bevezető a témához: 
A Vállalkozói attitűd /Álmok és értékteremtés/Mire vállalkozz?
Grósz Ákos (FIVOSZ Fejér megyei szervezete, alelnök)
13.25 - 13.50
Vállalkozói siker hol terem?
Paulusz Zsuzsa (Alba Csavar Bt., ügyvezető)
13.50 - 14.15
A Vállalkozó szellem ereje
Molnár Csaba (AL-FA77 Kft., ügyvezető)
14.15 - 14.40
Hogyan lehet jól csinálni egy vállalkozást?
Damniczky Balázs (Damniczki Cukrászda, ügyvezető)
14.40 - 14.50
Zárás
Szántó Gábor és Nagy István (FIVOSZ, megyei elnök és Innovációs Klub, elnök)

A rendezvényen való részvétel térítésmentes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni az alábbi online jelentkezési lap kitöltésével lehet.

További információ: E-mail: innovacio@fmkik.hu

A start-upoké a jövő?

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Napi Gazdaság pénzügyi napilap és a Napi.hu üzleti hírportál "A start-upoké a jövő? - Innováció, mint kitörési pont" címmel innovációs konferenciát szervez 2013. december 4-én, a Courtyard by Marriott Budapest City Centerben (1088 Budapest, József körút 5.).

Az uniós forrásbőség és a magyar gazdaság dinamizálása idején időszerű a K+F+I áttekintése. A több évtizedes tapasztalatok alapján azok a vállalatok maradnak versenyképesek, amelyek a nehéz időkben sem hanyagolták el a fejlesztést és felkészülten várják a helyzet javulását.
Ezekben az években új szereplőként lépnek színre a start-up vállalkozások, amelyek új színt hozhatnak a magyar gazdaságba - kérdés, hogy az érvényesüléshez mire lesz szükségük.

Tervezett program:

Moderátor: Domokos László, a Napi Gazdaság lapszerkesztője.

9.00 - 9.15 Elnöki köszöntő
Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke
9.15 - 9.35
Horizon2020 - a kormány innovációs politikája
Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára
9.35 - 10.00
Innovációs ökoszisztéma
Miért érdemes a start-upokat inkubálni és mennyibe kerül mindez?
Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal megbízott elnöke
10.00 - 11.00
Magyar start-upok a világ élvonalában - panelbeszélgetés
A beszélgetés résztvevői:
- Fehér Gyula, a Ustream.tv alapítója
- Rátai Dániel, a Leonar3Do feltalálója
- Róna Péter, a Hand-in-Scan nevű találmányt megalkotó diákok által alapított Clariton Kft. ügyvezető igazgatója
- Török Gábor, a Prezi műszaki menedzsere
11.00 - 11.30
Kávészünet
11.30 - 12.00
Innovatív infokommunikációs megoldások az Invitelnél
12.00 - 12.30
Milyen pénzügyi forrásokra számíthatnak a start-upok 2014-től?
Zoltai Miklós, az Ateknea Solutions vezérigazgatója
12.30 - 13.30
Hogyan finanszírozhatóak a start-upok? - panelbeszélgetés
A beszélgetés résztvevői:
- Dr. Erdei Sándor, a MISZ elnökségi tagja, a DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója
- Horgos Lénárd, az M27 ABSOLVO ügyvezető partnere
- Molnár András, a PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese
- Zsembery Levente, az X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója
13.30 - 14.30 Ebéd

A részvétel a MISZ-tagjainak (szervezetenként 1 fő) díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az online jelentkezési lap kitöltésével lehet, legkésőbb november 22-éig.

További információ: Kovács Péter, Tel.: 20/929-6081, E-mail-cím: pkovacs@napi.hu

Pályázati felhívás

23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
(2013/2014-es tanév)


Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1993. október 1. és 2000. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb pályamunkát beadott határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján 30 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2014. szeptember 19-24. között Varsóban, az EU által, rendezendő "Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

Mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, sehol máshol nem alkalmazott, használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, illetve konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni e-mailben 2014. január 8-án, 15 óráig beérkezően.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

Kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2014. február 10-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott pályázatok tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét 2014. május 6-án, 15 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára. Csatolni kell a bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket.

Mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése, myDAQ-os pályázat esetén milyen minőségben és milyen mélységig lett kihasználva a termék.

Egyéb tudnivaló? - A bemutatásra alkalmas pályaműveket 2014 júniusában kétnapos kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők, ill. szeptemberben is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján. Az ünnepélyes díjátadásra a júniusi kiállítás megnyitóján kerül sor.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indokolt költségek megtérítésében.

A verseny fővédnöke:
Dr. Hoffmann Rózsa, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A verseny társ-fővédnöke:
Németh Lászlóné, miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

A verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Telekom Nyrt., B. Braun Medical Kft., GE Hungary, Intel
Paksi Atomerőmű Zrt., Siemens Zrt., Ericsson Magyarország Kft., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., 77 Elektronika Kft., Innomed Medical Zrt., Sanatmetal Kft., Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft., BalaBit IT Biztonságtechnikai Kft., NI Hungária Software és Hardware Kft., DBH Investment Zrt., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Médiatámogatók:
Főtámogató: MTVA
Támogató: Világgazdaság, Nyelv és Tudomány, Technika Műszaki Szemle
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.