XXIII. évf. | 2013. január 22. | 2. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

2013-ban is folytatódik a "Meet the scientist"

A Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2013. február 6-án, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban folytatja a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját, ahol Dr. Iván Kristóf, biomérnök tart előadást.

A program célja a műszaki és természettudományok, ill. az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése a magyar középiskolások körében.

2013-ban összesen 20 iskolába szervezünk programot, ahol először egy-egy korábbi Fulbright-ösztöndíjas tart népszerűsítő előadást élenjáró tudományos területéről, majd ezt egy szintén fél órás blokk követi, melyben látványos kísérleteket mutatunk be a diákoknak, a Csodák Palotája közreműködésével.

A 2010 novemberében indult program az elmúlt években országszerte 28 középiskolába látogatott el, amelynek során:
- 2360 diák hallgatta meg az előadásokat,
- 5826 alkalommal nézték meg az előadásokat a YouTube-on,
- 4915 egyéni látogató nézte meg a projekt honlapját, és
- 102 alkalommal szerepelt a sajtóban a projekt.

A www.meetthescientist.hu oldalon bővebb tájékoztatás, további információk találhatók, ill. letölthetőek az előadások anyagai is. Aktív a program Facebook csoportja is.

innovacio.hu

Szövetségünk innovációs portálját (innovacio.hu) az elmúlt évben közel 43 000 egyéni látogató nézte meg, akik hozzávetőleg 67 GB adatot töltöttek le. A legtöbb látogató (4803 fő) novemberben jelentkezett be, míg a legtöbb adatot májusban töltötték le az érdeklődők.

Wigner Adatközpont első gépterme

2013. január 18-án felavatták tagvállaltunk, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) együttműködésében, Csillebércen megvalósuló Wigner Adatközpont első géptermét, Szász Domokos, az MTA alelnöke, Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettese, Frederick Hemmer, a CERN IT-igazgatója, Vályi-Nagy Vilmos, kormányzati informatikáért felelős államtitkár, valamint Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere jelenlétében.
A nyitóbeszédet Lévai Péter, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója tartotta.

Az Adatközpontban elhelyezett számítógépekkel a következő néhány évben a természettudomány egyik legintenzívebben kutatott témáját, az elemi részecskék tömegéért felelős Higgs-bozon tulajdonságait vizsgálják a kutatók. A genfi szervezettel való együttműködést a jövőben kiegészíti az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontja által vállalt misszió is, miszerint további, nagy számításigényű, nemzetközi kutatásokhoz szükséges számításokat is elvégeznek majd az idetelepített számítógépeken.

Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló COMPLEXIM projekt eddigi 3 jelentési időszaka sikeresen zárult. A projektet a Magyar Innovációs Szövetség részéről a Dél-alföldi Képviselet valósítja meg.

A projekt eddigi tevékenységei során feltérképezték a Csongrád és Bács-Kiskun megyében található, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, innovatív KKV-kat, felsőoktatási intézményeket és kutatóhelyeket. Ezen szervezetek körében online kérdőíves felmérést végeztek, ill. a kiválasztott szervezetekkel interjú készült, amelynek során felmérték az adott cég jelenlegi K+F tevékenysége és a kutatási eredményeik ipari hasznosításának módját. Az összegyűjtött információk alapján személyre szabott jelentések készültek a kutatási eredmények jövőbeli még jobb hasznosíthatósága érdekében.
Emellett készült egy tájékoztató dokumentum technológia transzfer tevékenységhez, amelynek elsődleges célja volt, hogy bemutassa mindazokat a jelenleg elérhető és használható legmodernebb technológia transzfer információ-megosztó rendszereket, adatbázisokat, melyek a leghatékonyabban segíthetik elő a sikeres technológia transzfer tevékenységeket.

A projekt 2013. április 30-ig tart. Jelenleg a projekt során megvalósuló tréningek előkészítése zajlik. A projektben szintén részt vevő Szegedi Tudományegyetem és az Újvidéki Egyetem által kifejlesztett tananyag alapján tréningek valósulnak meg a határ mindkét oldalán. A január végén - február elején megvalósuló 3 napos tréning során a szerb oktatók képzésére kerül sor, majd 3 alkalommal 2 napos tréningek szerveznek a szerb hallgatók, oktatók, ill. KKV-k innováció menedzsmenttel és technológia-transzferrel kapcsolatos ismereteinek bővítésére. Magyar oldalon pedig egy 2 napos képzés során szerezhetnek új ismereteket a magyar hallgatók, oktatók és KKV-k.

Évköszöntő Miskolcon

Immár 12. alkalommal tartotta hagyományos évköszöntő összejövetelét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon, a Kamara Szentpáli Termében.

Az évköszöntőkre minden évben meghívja a Kamara a régió gazdaságáért felelősséget érző partnerei - vállalatok, vállalkozók, önkormányzatok, egyetem és kutatóintézetek, intézmények, köztük Szövetségünk - képviselőit, valamint parlamenti és önkormányzati képviselőket, politikusokat. Az idén első ízben vettek részt a rendezvényen a megújult járási hivatalok vezetői is. A megjelenteket, mint házigazda, köszöntötte Bihall Tamás, a Kamara elnöke, továbbá dr. Mengyi Roland miniszteri biztos, Demeter Ervin kormánymegbízott, dr. Kriza Ákos Miskolc város polgármestere és dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora, Szövetségünk Választmányának tagja. A köszöntőkből kicsengett, hogy a mögöttünk és előttünk álló nehéz időkben csak akkor maradhatunk talpon, ha a gazdaság, a politika, az oktatás szereplői a régió érdekeit szem előtt tartva pártállástól függetlenül képesek a párbeszédre, az összefogásra.

A rendezvényen Szövetségünket Választmányunk több tagja, közöttük dr. Barkóczi István, dr. Nyiry Attila és dr. Siposs István regionális igazgató is képviselte.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Társadalmi véleményezés - Jedlik-terv, 2013-2016

A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet értelmében a Jedlik-terv tervezetét társadalmi véleményezésre bocsátották.

A szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti - szakpolitikai - stratégia (Jedlik-terv) tervezete, valamint annak mellékletei és függeléke a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) honlapján és az összkormányzati portálon hozzáférhetőek.
Az SZTNH kéri, hogy amennyiben a tervezetre vonatkozóan észrevételük van, azt legkésőbb 2013. január 31-ig küldjék el elektronikusan az sztnh@hipo.gov.hu e-mail címre.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
Tagsorszám: | 668.
Cím: | 1148 Budapest, Nagy Lajos kir. útja 1-9.
Honlap: | www.bkf.hu
Vezető: | Dr. habil. Vass László CSc., rektor
Telefon: | +36-20/366-5011
Telefax: | 273-3099
E-mail: | rektor@bkf.hu
Képviselő: | Dr. Pupek Emese, általános rektorhelyettes
Telefon: | +36-20/772-6059
Telefax: | 273-3099
E-mail: | epupek@bkf.hu

Tevékenység:
A BKF a legnagyobb magyar felsőoktatási magánintézmény, amely felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mesterképzést és szakirányú továbbképzést folytat. Két kara a Heller Farkas Gazdaságtudományi és Turisztikai Kar és a Kommunikációs és Művészeti Kar. Kiemelkedő képességfejlesztő programjuk az országban egyedülálló tréningrendszer, melyben félévente minden hallgató részt vesz. A tréningek, a személyes kontaktus, az intenzív képzés célja, hogy a hallgató kreatív módon viszonyuljon a megoldandó problémához. Hallgatóik a szakmai versenyek és a projekt-munka mellett tehetségműhelyekben is szakmai tapasztalatokat szereznek. A kreativitás mindenütt jelen van az oktatási módszerekben, az alkotva tanuló hallgatókban, a tanárok és munkatársak szemléletében és a mindent átfogó, támogató légkörben.

Szakirodalom-figyelő

Bruce Kingma (ed): Academic Entrepreneurship And Community Engagement - Scholarship in Action and the Syracuse Miracle - Edward Elgar, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

A címet a megfelelő, bevett magyar kifejezések híján csak körülírni lehet. Nézzük inkább a lényeget. A könyv három részbe sorolt 11 tanulmánya az egyetemek és közösségek közötti kölcsönösen előnyös együttműködés díjnyertes, tehát igen sikeresnek értékelt modelljét mutatja be. A modellt - elnevezése Scholarship in Action - a New York állambeli Syracuse Egyetemen dolgozták ki. Az Egyetem Elnök-Kancellárja itt mutatja be: http://www.syr.edu/chancellor/speeches/Baylor_final.pdf

Lényege olyan együttműködés létrehozása az egyetem és a közösség között, amellyel együtt él, ami segíti a közösséget a társadalmi, a gazdasági és a környezet-megóvási fejlődésben, a világszerte jelentkező nehézségek leküzdésében, és segíti az egyetemet, oktatóit, kutatóit, hallgatóit, jobban megismerni a valós igényeket, és jobban felkészülni az azoknak való megfelelésre.

A címbéli Community engagement is olyan fogalom, amelyre szavunk (még) nincs, a wikipedia pedig így magyarázza: http://en.wikipedia.org/wiki/Community_engagement. Legjobban talán abban összegezhető, hogy a helyi civil közösség elkötelezett törekvése a felemelkedésre. Ezzel találkozhatnak, kölcsönös haszonnal és minden bizonnyal a szinergiából születő, gyakran számottevő többlet hozadékkal az egyetem törekvései, hogy vállalkozó tevékenységekkel is bevételre tegyen szert, ugyanakkor hasznos legyen a partnereinek, s hogy mindezt felhasználja arra is, hogy az oktatóit és hallgatóit vállalkozási ismeretekkel és tapasztalatokkal ruházza fel.

Az említett Elnök-Kancellár erről egyebek közt így beszélt: E városban a Syracuse Egyetem kritikus intézmény lehet a közösség felemelkedésének megvalósításában. Teljesen világos, milyen fontos lehet a felsőoktatási közösségi küldetése a virágzó jövő megteremtésében. Mélyen elkötelezettek vagyunk a helyi célok megvalósítása iránt, a fenntartható környezettől az oktatásig; ebben sok partnerrel együttműködéseket hozunk létre a nagy projektekhez kapcsolódva, amelyek felölelik az egyetemet, a hallgatókat, s egybefonják a tanulást, az oktatókat és a polgárok elkötelezettségét.
Az ilyen programok növekvő fontosságát, és a sikeres megvalósításuk példaértékét mindnyájan jól ismerjük. Nem az a kérdés, szükség van-e reájuk, hanem hogy hogyan lehet az adott társadalmi-gazdasági környezetben, és az azt megvalósító egyetem adottságainak keretei között a lehető legjobban megvalósítani és kiaknázni azokat. Ebben segíthetnek az itt olvashatók.

Az Előszó kiemeli: a tanulmányokban bemutatott kutatások fókuszában a fenntartható egyetem-közösség vállalkozói társulás áll, valamint az ebből született "Syracuse Csoda", a közösségben végbement átalakulás, amelyet e társulás teremtett meg a társadalmi, környezeti és gazdasági fejlődés előmozdításával. Szintúgy e tanulmányok tárgya az így elért eredmények kutatása és értékelése. Valamennyi fejezetet az Egyetem egy-egy kulcsszerepet betöltő vezető tudósa írta, aki részt vett a közösséggel létrehozott társulásban. A fejezetek alapját a technológiai vállalkozásokra, a közösségi részvételre és elkötelezettségre, valamint az oktatásnak a vállalkozáshoz kötődő új modelljeire irányuló kutatás adja.
Az első rész központi témái: innovatív programok a technológiában, a technológia transzferben, és a hallgatók technológiai vállalkozásaiban. A másodiké: innovatív és vállalkozói programok, amelyek megnyerték a szóban forgó közösséget. A harmadiké az új oktatási modellek, továbbá néhány különleges, és kiemelkedően nagy szociális jelentőségű alkalmazás.

Carmine Gallo: Steve Jobs az innováció mestere - Hogyan legyünk őrülten sikeresek - HVG Könyvek, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

Alkotásai hosszú sorát és kiemelkedő, szó szerint korszakalkotó jelentőségüket tekintve Jobs talán az ezredvég legjelentősebb teremtője. A MISZ Hírlevél 2011/18. számában mutattuk be Jeffrey S. Young - William L. Simon: Steve Jobs és az Apple sikertörténete c. művét, a 2012/5. számban Walter Isaacson remek, Steve Jobs c. könyvét.

Gallo, újságíróból lett vezetéstudományi guru, ezzel már a második könyvében elemzi Jobs kivételes vezetői és alkotó képességének titkát. Az elsőben - Steve Jobs a prezentáció mestere - Hogyan legyünk őrülten hatásos előadók (MISZ Hírlevél 2011/6. sz.) - Jobs ellenállhatatlan erejű prezentációs tudásának bemutatatására összpontosított. Ezt az újabbat Jobs szó szerint világformáló innovációs teljesítménye elemzésének szenteli.

Hiteles forrásokból származó információk és vélemények felvonultatásával, hét alapvető irányelvre vezeti vissza Jobs vezetői és alkotói gondolkodását, sikerének forrását. Mindegyikről két-két fejezet szól: az első bemutatja, hogy a szóban forgó elv követése milyen szerepet játszott Jobs sikerében (talán pontosabb lenne azt mondanunk, hogy Jobs sikere mennyiben vezethető vissza arra), a második, hogyan mutatkozik meg ennek az elvnek a követése más szakemberek, vezetők, vállalkozók eredményességében. (Ez utóbbiak sokszínűségére jellemző, hogy találkozunk ezek sorában egyebek közt az utóbbi évtizedek egyik legérdekesebb kereskedelmi innovációjával, a világsikert aratott Starbucks kávézólánccal is.) Mondandója, könyvéből idézve, így összegezhető: "Bennünk mekkora a teljesítőképesség? Mit tudnánk elérni az üzleti életben megfelelő rálátással és inspirációval? Milyen magasságokba repülne karrierünk, ha Steve Jobs segítené a döntéseinket? Mit tenne Steve? (Az egész könyv abban igyekszik segíteni, hogy rájöjjünk: az adott helyzetben, feladatban, problémával mit tenne Steve Jobs, hogyan győzedelmeskedne, s persze hogyan győzhetnénk mi az ő példáját követve. - OP) Járjunk utána!"

Ha a könyv egyetlen, jól kiválasztott bekezdésével próbáljuk jellemezni Jobs káprázatos vezetői teljesítményének a titkát, valószínűleg ez illik ide a leginkább: "Az Apple-nél több ezer alkalmazott dolgozik, akik nem mondják: "Ez lehetetlen", hanem: "Még nem feltétlenül tudjuk, hogyan, de megcsináljuk." Jobs a kezdetektől dolgozott azon, hogy kialakuljon ez a mentalitás."

Gallo maga írja: "Az irányelvek megalkotásában (az összegzés, megfogalmazás inkább helyénvaló szóhasználat lenne - OP) segítettek Jobs megnyilatkozásai élete utolsó három évtizedéből, az egykori Apple-alkalmazottak beszámolói, a vállalattal évtizedek óta foglalkozó szakértők, valamint számos olyan felső vezető, kis- és középvállalkozó, oktató, aki annak az egyszerű kérdésnek a feltevéséből nyert inspirációt, hogy "Mit tenne Steve?""
Innen átengedjük a könyvet az Olvasónak: élvezze a felfedezés örömét, merüljön el Jobs páratlan világában. "Hiszek abban, hogy a Steve Jobs-élmény megvalósítható a saját vállalkozásunkban, karrierünkben és életünkben, ha megértjük azt a hét irányelvet, ami őt mozgatta." - írja Gallo. Ennek maradéktalan elérésére ugyan ne tegyük fel az életünket, de tényleg sokat tanulhatunk a Mágustól. "A könyvben található hét irányelv (ötvözve a sok-sok bemutatott példával, megfontolással - OP) rá fog vezetni, hogy másképp gondolkodjunk a karrierünkről, a cégünkről, a vevőinkről és a termékeinkről." S a "másképp" itt valóban annak ígéretét hordozza, hogy jobban, hatékonyabban, remélhetően sikeresebben.

Gauri Shankar Gupta: Az élet rejtélyeinek feltárása - Modern tudomány és ősi bölcsesség - Vaszishta Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

Bármennyire is becsüljük mindazt az eredményt, amelyet a nyugati tudomány létrehozott, az intelligens gondolkodás egyik legfontosabb parancsa, hogy legyünk nyitottak más kultúrák tudományának megismerésére. Aki ad a szellemi eleganciájára - és még inkább az így nyerhető tanulságokért -, tájékozottnak kell lennie abban, hogy más, fejlett szellemiségű civilizációk hogyan kezelték/kezelik a létnek, a világnak és önmagunk megismerésének azokat az alapvető ismeretelméleti kérdéseit, amelyekkel a miénk is keményen küszködik, és mire jutottak velük. Ostoba hiba lenne úgy ítélnünk, hogy a messze legmagasabb technikai fejlettségünk, valamint a vélelmeink szerint messze legfejlettebb bölcseletünk és tudományunk alapján nincs mit tanulnunk tőlük, és számunkra már érdektelen, hogy mire jutottak. Hiszen még a műszaki tudományok terén sem tudtuk megoldani minden teljesítményük titkát...

A miénktől sokban eltérő gondolkodási paradigmák és az emberi szellem azok keretében kifejlődött intellektuális világai között fejlettségében az egyik legkiemelkedőbb a hinduk ősi védikus bölcsessége. Maga a véda szó azt jelenti, "tudás", s az európai bölcselet és tudomány már évszázadok óta nagy érdeklődéssel kutatja az ősi India spirituális és intellektuális tudásának kincsestárát.

Az indiai védikus tudás Magyarországon történő megismertetésére létrejött Vaszishta Kiadó egy különösen érdekes könyvvel kínál betekintést ebbe a nekünk időben, térben távoli és a gondolkodásmódunk fő vonalától is többé-kevésbé eltérő alapállású tudományba. Szerzője maga is különleges. Business Management-ből Masters fokozata van, és tudományos pályafutása során számos magas kitüntetést kapott. Folyékonyan beszél angolul, franciául és spanyolul. 1981 óta dolgozik az indiai külszolgálatban, jelenleg India magyarországi és bosznia-hercegovinai nagykövete. E 404 oldalas könyvében a nyugati tudomány eredményeit és kérdőjeleit veti össze az ősi görög és indiai tanításokkal, sok idézetet is felvonultatva az utóbbiakból.

A Bevezetésben számos alapvető és ma is végső válaszra váró kérdést vet fel, majd ezt írja: "Jelen könyv az őseink által hátrahagyott bölcsességek, valamint a modern tudomány felfedezéseinek összehasonlításával próbál választ találni a fentebb feltett kérdésekre. E kérdések tudományos magyarázatainak gerincét a manapság széles körben elfogadott tudományos elméletek adják, az ősi tanítások magját pedig az ősi indiai, védikus, valamint az ókori görög szövegekben található bölcsességek. E két alappillér összehasonlító elemzésével próbálok fényt deríteni a teremtés rejtélyeire, az emberi élet céljára, miközben az ősi tanítások gazdagsága és időszerűsége is felszínre kerül."

Könyve fejezetei: I. rész: A nagyléptékű dolgokról: • A világegyetem eredete • Az üres tér ereje • Az egyetemes rend • Az egyetemes energia • A fejlődés eszméje • Az egészség és az orvostudomány
II. rész: Az emberi lény: • Ki vagyok én? • Az elme és az értelem • A dharma fogalma • A karma törvénye • A májá tudománya • A boldogsághoz vezető ösvény

Mindezek során azon is igencsak elgondolkodhatunk, vajon miként jutottak el a régiek ilyen szellemi magasságokba, ilyen hatalmas ismeretelméleti, bölcseleti és tudományos teljesítményekre - és miért rekedtek meg. Az indiaiakról ebben még sokkal kevesebbet tudunk, mint a görögökről. Tudjuk viszont, hogy hamarosan ők lehetnek a világ harmadik legerősebb szuperhatalma.
Megvilágosodást ne várjunk e könyvtől. Nagyon sok figyelemre méltó gondolatot, és kitűnő szellemi gyakorlatokat viszont kapunk benne, általa.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Piac és Profit, 2013. január, 40+41+42+43. oldal
A hit sikert terem
"...A garázsvállalkozás minden jellemzőjével rendelkeznek: két fiatal, kikerülve az egyetemről céget alapít, és tíz év alatt nemzetközileg ismer informatikai biztonsági szoftverfejlesztő vállalattá nőnek. Egyszerűnek látszó sikertörténet, mégis csak keveseknek sikerül..."

Haszon, 2013. január, 6. oldal
Olcsóbb egységes szabadalom
"...Elfogadta az Európai Parlament az európai szabadalomról szóló rendeletet. Így várhatóan 2014. január 1-től lehet majd kérvényt beadni egységes szabadalmi oltalomért..."

CHIP, 2013. január, 18-19. oldal
Az új valuta: szabadalom
"...Az IT-szektorban az az úr, aki a szabadalmi jogok birtokosa..."

PC World, 2013. január, 33. oldal
Techóriások: elég volt a nagy nulla szabadalmakból
"...A piaci szereplők, politikusok és szakértők szerint az Egyesült Államok szabadalmi rendszere többek közt a "szabadalomtroll" vállalkozások egyre nagyobb térnyerése miatt a tönk szélére került..."

Innotéka, III. évf., 2013. január, 3+4+5+6+7. oldal
A Teremtő és a tudomány

Innotéka, III. évf., 2013. január, 8. oldal
Kiváló eredmények "lendületes" kutatóktól
"...A 2009-bebindított lendület programnak köszönhetően eddig 65 csoport jöhetett létre a hazai kutatóhelyeken - 39 akadémiai intézetben dolgozik, 26 valamelyik egyetemen..."

Innotéka, III. évf., 2013. január, 10+11. oldal
Lendületes munka az Enzimológián

Innotéka, III. évf., 2013. január, 10. oldal
Régi-új vezetők a kutatóközpontok élén

Innotéka, III. évf., 2013. január, 10. oldal
Kész a szegedi szuperlézer dokumentációja

Innotéka, III. évf., 2013. január, 23. oldal
Újra meghirdették az Innovációs Nagydíjat
"...Huszonegyedik alkalommal hirdette meg a Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon nemzeti Hivatalával közösen - a Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot..."

Innotéka, III. évf., 2013. január, 24. oldal
Gábor Dénes-díj kutatóknak, innovátoroknak

Innotéka, III. évf., 2013. január, 39+40+41
Öt újítás, mely megváltoztathatja a világot

Innotéka, III. évf., 2013. január, 42+43+44+45. oldal
A licencdíj nélküli világ

Innotéka, III. évf., 2013. január, 48. oldal
Inno-anno

Élet és Tudomány, XVIII. évfolyam, 1. szám, 2013. január 4., péntek, 27. oldal
22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny pályázati felhívása

Insiderblog.hu, 2013. január 4., péntek
Az 5. elem, avagy innováció és startupok
"...Ki volt Steve Jobs mentora? És mi a startup-ok alapításának ötödik faktora? (a nemzetköziség - tőke - tudás - ekoszisztéma mellett) - Antos László, Innovációs Szövetség és jómagam cikke, amely a Magyar Ipari És Környezetvédelmi Magazin részére készült..."

Napi Gazdaság, 2013. január 7., hétfő, 3. oldal
Pályázat a 2012. évi legjelentősebb innováció elismerésére!
"...XXI. Magyar Innovációs Nagydíj..."

Hír24.hu, 2013. január 7. hétfő
A kis cégek is reflektorfénybe kerülhetnek

MenedzsmentFórom.hu, 2013. január 7. hétfő
Mire is szerződik a kormány a stratégiai partnerekkel?

Magyar Hírlap, 2013. január 8., kedd, 9. oldal
Versenyben az idővel
"...A jelek szerint minden területen támogatni fogják az innovációt, és beköszönt a komplex beruházások kora, amikor a vállalkozásfejlesztés, a területfejlesztés vagy akár a társadalmi megújulás feladatait egy koncepció keretében valósítják meg a kölcsönhatások figyelembevételével..."

Napi Gazdaság, 2013. január 8., kedd, 6. oldal
Sokkszerű ösztönzésre készül Japán
"...kiszivárgott, hogy a pénzügyminisztérium 100 milliárd jen hitelt nyújtana a vállalatoknak technológiai innovációra, azzal a kikötéssel, hogy a cégek további 50 milliárddal megfejelik az összeget..."

Szabadidő Magazin Online, 2013. január 8., kedd
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
"...100 pályamű hazai és határontúli középiskolákból. A fiatal tudós jelöltek körében az informatika iránt van a legnagyobb érdeklődés..."

Innoportál.hu, 2013. január 8., kedd
Az informatika a legnépszerűbb a fiatal tudósjelöltek körében
"...A Magyar Innovációs Szövetség, az EMMI és az MTVA által a 2012/2013-as tanévre, 20 év alatti magyar fiatalok számára - az EU országaiban minden évben megrendezett “Contest for Young Scientists" versenysorozat részeként - meghirdetett 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza lezárult..."

OrientPress, 2013. január 8., kedd
Komoly presztízst hozhat a Dunai Szabadalmi Intézet megalakulása

OrientPress, 2013. január 8., kedd
NGM: 84 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás

Világgazdaság Online, 2013. január 8., kedd
Kiderült, hogy mekkora volt tavaly a költségvetés hiánya

GazdaságiRádió.hu, 2013. január 8., kedd
Beértek a kormány kiigazító intézkedései

ATV, 2013. január 8., kedd
Híradó
"...Az ellenzéki egyeztetések a jövő hetekben is folytatódnak, akkor lesz szó egyebek mellett az innovációról, a kis- és középvállalkozások helyzetéről, illetve a közteherviselésről is..."

Magyar Hírlap, 2013. január 9., szerda, 3. oldal
Hiány, hiánytalanul
"...Ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, az innovációnak, a szerkezeti megújulásnak és nem utolsósorban a nemzetközi környezetnek is javulnia kellene..."

Népszabadság, 2013. január 9., szerda, 5. oldal
Nehéz évek várnak az új kormányra is
"...A gazdaságpolitikai tárgyalások szintén folytatódnak: részben az innováció, a zöldfordulat, a fejlesztő állam és a fenntartható fejlődés témaköreiben..."

Napi Gazdaság, 2013. január 9., szerda, 7. oldal
A több éve tartó válság ellenére hihetetlenül jó évet zártak az informatikai társaságok
"...Már-már mesésen jó évet zárt az informatikai ipar Magyarországon - derül ki a körkérdésünkre adott válaszokból..."

Népszava Online, 2013. január 9., szerda
Európai Bizottság: több vállalkozó kell

Metropol.hu, 2013. január 9., szerda
Magasabb ösztöndíj a doktoranduszoknak

Gazdaság.ma.hu, 2013. január 9., szerda
Emmi: januártól magasabb ösztöndíjat kapnak a doktoranduszok

Ma.hu, 2013. január 9., szerda
Európai Bizottság: több vállalkozó kell

Belföldihírek.com, 2013. január 9., szerda
2012-ben a magyar-kínai kapcsolatok rendkívül aktívak voltak

Klubrádió.hu, 2013. január 9., szerda
Januártól magasabb ösztöndíjat kapnak a doktoranduszok

Gazdaságirádió.hu, 2013. január 9., szerda
Januártól magasabb ösztöndíjat kapnak a doktoranduszok

Hiradó.hu, 2013. január 9., szerda
Amerikai innovációs versenyen lehet indulni Magyarországon

ATV, 2013. január 9., szerda
Híradó
"...Az oktatási államtitkárság azt hangsúlyozta, hogy a kutatás-fejlesztés helyzetének meghatározásában nagy szerepe van a doktori képzésnek, így annak minősége hatással van az ország fejlődésére és a társadalom anyagi, szellemi jólétére is..."

Figyelő, 2013. január 10., csütörtök, 27. oldal
Mi 30? Mi mennyi?
"...Varga György a kormány által kötött stratégiai megállapodásokról..."

Heti Válasz, 2013. január 10., csütörtök, 46+47. oldal
Made in Hungary
"...Balassi Intézet... A főigazgató ugyanakkor aláhúzza: egy-egy innovációval kapcsolatban a fogyasztók egyre kevésbé tartják fontosnak, hogy az értékes gondolat hol született meg, a minőség viszont mindig számít. A magyar kreativitás ezért is segítheti kulturális ambícióinkat..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2013. január 10., csütörtök, 6. oldal
Magasabb ösztöndíj a doktoranduszoknak

Vas Népe, 2013. január 10., csütörtök, 6. oldal
Ugranának a gazellák
"...Vas megyében alig találni kutatóintézetet. Az innovációs ügynökség törekvéseinek is köszönhetően a K+F mutatók azonban mégis jobbak, mint az előző években..."

Vas Népe Online, 2013., január 10., csütörtök
Lendület Vas megye innovációjának

EduPress.hu, 2013., január 10., csütörtök
Magasabb ösztöndíjat kapnak a doktoranduszok

Informatika&Tudomány Online, 2013. január 10., csütörtök
Az excentrikus individualisták otthona a Szilícium-völgy

Ma.hu, 2013. január 10., csütörtök
200 oldalnyi észrevétel érkezett hozzá
Január végére elkészül a nemzeti kutatás-fejlesztési stratégia


InfoRádió.hu, 2013. január 10., csütörtök
Több pénz jut tehetséggondozásra

Hiradó.hu, 2013. január 10., csütörtök
Január végére elkészül a nemzeti kutatás-fejlesztési stratégia

ATV, 2013. január 10., csütörtök
Híradó
"...Hoffmann Rózsa szerint a legfontosabb társadalmi cél, hogy fejlődjön az emberek életminősége, az ország színvonala, a gazdaság teljesítménye, javuljon a kutatás, az innováció és jobb országban élhessünk..."

Klub Rádió, 2013. január 10., csütörtök
Többet ésszel
"...2012. december 20-án adták át a Parlamentben a Gábor Dénes nevével fémjelzett díjakat..."

Budapest Business Journal, 2013. január 11-24., 16. oldal
Discovering new paths for R&D

Napi Gazdaság, 2013. január 11., péntek, 10. oldal
Kétmilliárd forintot nyert a Synergon
"...Kétmilliárd forinthoz jut a Synergon a GOP "Innovációs és technológiai parkok fejlesztése" pályázata keretében - közölte a társaság. A cég adatparkjának építése ennek köszönhetően már idén elkezdődhet..."

Népszabadság, 2013. január 11., péntek, 10. oldal
Adatközpont EU-s forrásból

Világgazdaság, 2013. január 11., péntek, 2. oldal
Szabadalmi háború: a termékbetiltás nem megoldás
"...Az Egyesült Államokban a jogsértő másolók legfeljebb pénzügyi bírságra számíthatnak a jövőben..."

Világgazdaság, 2013. január 11., péntek, 5. oldal
Új információs csatorna segíti az innovációk érvényesülését
"...A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával Innovatív projektet indít dél-dunántúli vállalkozások számára..."

Világgazdaság, 2013. január 11., péntek, 11. oldal
Pályázat a 2012. évi legjelentősebb innováció elismerésére!
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közösen 21. alkalommal teszi közzé..."

Fejér Megyei Hírlap, 2013. január 11., péntek, 6. oldal
Sokakat érdekel az innovációs stratégia

Hajdu-Bihari Napló, 2013. január 11., péntek, 22. oldal
A munkaerőpiac legkeresettebbjei: a mérnökök

Élelmiszer Online, 2013. január 11., péntek
Kié lesz a Greennovációs Nagydíj?

Népszava Online, 2013. január 11., péntek
Stratégiai megállapodást kötött a kormány és az IBM Magyarország Kft.
"...Az aláírási ünnepségen Cséfalvay Zoltán azt mondta, a megállapodás az innováció mellett a partnerség, a szakképzés és a beszállítók témakörét öleli fel..."

Metropol.hu, 2013. január 11., péntek
Stratégiai megállapodást kötött a kormány és az IBM Magyarország Kft.

Hírextra.hu, 2013. január 11., péntek
Kell a számítógép
Stratégiai megállapodást kötött a magyar kormány és az IBM Magyarország Kft. pénteken Budapesten


Kisalföld.hu, 2013. január 11., péntek
Stratégiai megállapodást kötött a kormány és az IBM Magyarország

Belföld.ma.hu, 2013. január 11., péntek
77 éve Magyarországon
Stratégiai partner lett az IBM Magyarország is


MNO.hu, 2013. január 11., péntek
Cséfalvay kritikus tömegeket teremtene

Magyar Hírlap Online, 2013. január 11., péntek
Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány

Népszabadság Online, 2013. január 11., péntek
Beállt a sorba az IBM: újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány

MIXOnline, 2013. január 11., péntek
Az IBM is társult a kormánnyal

ATV.hu, 2013. január 11., péntek
Az IBM-mel is stratégiai megállapodást kötött a kormány

FehárvárRádió.hu, 2013. január 11., péntek
Január végére kész a fejlesztési stratégia

InfoRádió.hu, 2013. január 11., péntek
Stratégiai megállapodást kötött a kormány és az IBM Magyarország

InfoRádió.hu, 2013. január 11., péntek
Gazdaságélénkítő csomag Japánban

Info Rádió, 2013. január 11., péntek
Hírek
"...Stratégiai megállapodást kötött a magyar kormány és az IBM Magyarország Kft..."

Kossuth Rádió, 2013. január 11., péntek
Krónika
"...Újabb világcéggel, az IBM-el kötött stratégiai megállapodást a kormány..."

MTV 1, 2013. január 11., péntek
Híradó délben
"...Stratégiai megállapodást kötött a kormány és az IBM Magyarország Kft..."

ATV, 2013. január 11., péntek
Start
"...Róna Péter közgazdász: - Az egész nemzetközi verseny arról szól, hogy ki képes szellemi értéket, azaz magasabb hozzáadott értéket összerakni, előállítani, és termelni, és ki képes azokat a képességeket kialakítani a társadalmában, amelyek a magasabb hozzáadott érték termeléséhez hozzájárulnak. Kutatás-fejlesztés, az önálló gondolkodás, az alkotóképesség..."

Magyar Hírlap, 2013. január 12., szombat, 8. oldal
A kormány partnere lett az IBM is
"...Stratégiai megállapodást kötött a magyar kormány és az IBM Magyarország Kft. tegnap Budapesten. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára hangsúlyozta, a cég innovációs tevékenysége sok ponton találkozik a magyar gazdaságpolitika törekvéseivel..."

Magyar Hírlap, 2013. január 12., szombat, 9. oldal
Mély válságból keresi a kiutat Japán
"...A keretet a tervek szerint infrastrukturális közberuházásokra, a kis- és középvállalati szektor hitelhez jutásának támogatására, az innováció elősegítésére, a 2011-es földrengés és cunami utáni újjáépítés gyorsítására költik majd..."

Magyar Nemzet, 2013. január 12., szombat, 13. oldal
Már az IBM is partner

Népszabadság, 2013. január 12., szombat, 10. oldal
Az IBM is stratégiai partner

Népszava, 2013. január 12., szombat, 5. oldal
Az IBM a tizenegyedik stratégiai partner

Népszava, 2013. január 12., szombat, 8. oldal
Elfogadták a japán élénkítő csomagot

Észak-Magyarország, 2013. január 12., szombat, 3. oldal
Inkubátorház és üzleti park nyílt

Észak-Magyarország, 2013. január 12., szombat, 6. oldal
Meg kell állítani a gazdasági leszakadást
"...Bajnai Gordon a jó minőségű, kvalifikált embereket alkalmazó munkahelyet, a minőségi oktatást nevezte fontos megtartó erőnek és egyben ipartelepítő tényezőnek is. Olyan klaszter- és innovációs politikát tart megvalósíthatónak, ami olyan gazdasági környezetet alakít ki, amelyből nem akar senki elmenni..."

Új Dunántúli Napló, 2013. január 12., szombat, 6. oldal
Stratégiai szövetségben az IBM Magyarországgal

Délmagyarország, 2013. január 12., szombat, 6. oldal
Stratégiai megállapodás

Népszava Online, 2013. január 12., szombat
Elfogadták a japán gazdaságélénkítő csomagot

Délmagyar.hu, 2013. január 12., szombat
A zalaegerszegi Pernix Pharma 24 országba szállít gyógyszereket

Kárpátinfo.hu, 2013. január 12., szombat
Európai Bizottság: több vállalkozó kell

Népszava Online, 2013. január 12., szombat
Az IBM a tizenegyedik stratégiai partner

EuroAstra.hu, 2013. január 12., szombat
Stratégiai megállapodást kötött a magyar kormány és az IBM Magyarországi Kft.

Kitekintő.hu, 2013. január 12., szombat
Nem fejlesztettek a válság idején a magyar cégek

Echo TV, 2013. január 12., szombat
Echo tv hírek
"...Stratégiai megállapodást kötött a magyar kormány és az IBM Magyarország Kft..."

MTV 1, 2013. január 12., szombat
M1 - Reggeli híradó
"...Stratégiai megállapodást kötött a magyar kormány és az IBM Magyarország Kft..."

MTV 2, 2013. január 12., szombat
Híradó M2
"...Stratégiai megállapodást kötött a magyar kormány és az IBM Magyarország Kft..."

InfoRádió, 2013. január 12., szombat
Hírek
"...Cséfalvay Zoltán az InfoRádiónak azt mondta: a megállapodás az innováció mellett a partnerség, a szakképzés és a beszállítók témakörét érinti. Emlékeztetett arra, hogy az IBM világszerte több mint 400 ezer, többségében magasan képzett szakembernek ad munkát..."

Blikk, 2013. január 13., vasárnap, 30. oldal
Csodák márpedig igenis léteznek
Mégpedig Izraelben, pontosabban az izraeli gazdaságban
"...Nem áruljuk el: kéretik elolvasni a szöveget, amelyből kiderül, a pénzügyi, fizikai akadályok leküzdésére elegendő a szellemi tőke, a merészség, az ötletesség és a letörhetetlen lelkesedés. Mindehhez persze hozzájárult Izraelnek a bevándorlással, a kutatás-fejlesztéssel és a sorkatonasággal kapcsolatos politikája is..."

EuroAstra, 2013. január 13., vasárnap
Megújuló energiaforrásokat kutató laboratóriumok az Óbudai Egyetemen

Iroda.hu, 2013. január 13., péntek
Elkészül végre a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia

Klub Rádió, 2013. január 13., vasárnap
Többet ésszel!
"...2012. december 20-án adták át a Parlamentben a Gábor Dénes nevével fémjelzett díjakat..."

Gazdasági Rádió, 2013. január 13., vasárnap
"...Az Invitel újból meghirdette az InnoMax innovációs pályázatot, melyre február végéig jelentkezhetnek a cégek..."

Magyar Nemzet, 2013. január 14., hétfő, 12. oldal
Bérmunkából él az innováció díjas
"...Európa 21 országában, valamint Libanonban, Kuvaitban és Ausztráliában is forgalmazzák a zalaegerszegi Pernix Pharma készítményeit - mondta a tisztán magyar tulajdonú társaság ügyvezetője..."

Népszava, 2013. január 14., hétfő, 4. oldal
Gyógyszerek Zalából a világba

Világgazdaság, 2013. január 14., hétfő, 6. oldal
Az IBM is a stratégiai partnerek között

Zalai Hírlap, 2013. január 14., hétfő, 6. oldal
Segítenék a "gazellákat"

Zalai Hírlap, 2013. január 14., hétfő, 12. oldal
Információs nap vállalkozóknak
"...Vállalkozói információs napot rendez a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ, illetve a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány csütörtökön..."

Új Dunántúli Napló, 2013. január 14., hétfő, 1+2. oldal
Legyen végre városfejlesztési rangsor Pécsett!
"...Jóval nagyobb szerepet kellene kapjon az egyetemi innováció és a turizmus, amely a helyi értékek fejlesztésén kell alapuljon, függetlenül a turizmus mikéntjétől (egészség, kulturális, öko stb.)..."

Vas Népe, 2013. január 14., hétfő, 5. oldal
Könnyebben és hatékonyabban
"...A stratégia hosszú távra szól, 2020-ig fogalmazták meg a céljaikat, és határozták meg a konkrét feladatokat az infrastruktúra, képzés, kutatás-fejlesztés, kis és középvállalkozások fejlesztése, a társadalmi környezet területén..."

ITExtreme.hu, 2013. január 14., hétfő
Stratégiai megállapodást kötött a magyar kormány és az IBM Magyarországi Kft.

Index.hu, 2013. január 14., hétfő
Szijjártó: Magyarország a megoldás Európának

Népszava.hu, 2013. január 14., hétfő
Szijjártó: megteremtette a kormány a gazdasági növekedés lehetőségét

Kárpátinfo.net, 2013. január 14., hétfő
Szijjártó szerint minden adott a gazdasági növekedéshez

BelföldiHírek.com, 2013. január 14., hétfő
Az IBM innovációs tevékenysége sok helyen egyezik a magyar gazdaságpolitika törekvéseivel

GazdaságiRádió.hu, 2013. január 14., hétfő
Szijjártó: 2013-ban növekedhet az ország

MTV 1, 2013. január 14., hétfő
Aranymetszés
"...Világhírű magyar innováció, mely egyediségét a magyar hagyományokkal keveredő szecessziós mintakincsnek köszönheti, valamint a különleges technikának, mellyel készül. Ez a halasi csipke..."

Magyar Nemzet, 2013. január 15., kedd, 15. oldal
Megújult a Leoner3Do
"...Kiválóan szerepelt a magyar csúcstechnológia Las Vegasban..."

IT-Bridge, 2013. január 15., kedd, 9. oldal
Hallgatói ötletből innováció
"...Magyarországon csupán az elmúlt néhány évben kezdtük el kitalálni, mi az, hogy "inkubáció" vagy "innováció". S azt is, milyen törvényi szabályozást kell köré kialakítani. Ez is a hazai startup világ..."

Kelet-Magyarország, 2013. január 15., kedd, 14. oldal
A vállalkozásfejlesztés aktualitásai terítéken

Napló, 2013. január 15., kedd, 7. oldal
Egyetemi kurzusok
"...A Jean Monnet program célkitűzése: a kiválóságra törekvés ösztönzése az oktatás, kutatás és közös eszmecsere, a közös európai gondolkodás területén az európai integrációhoz kapcsolódó témakörökben. Kurzusokat a Pannon Egyetemen is tartanak..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2013. január 15., kedd, 6. oldal
Szijjártó: lehetőség a gazdasági növekedésre
"...Kifejtette: a kormány a stratégiai együttműködési megállapodásokban arra koncentrál, hogy a partnercégek kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységében együtt tudjon működni, ezáltal a regionális fejlesztéseket Magyarországra lehessen hozni..."

Délmagyar.hu, 2013. január 15., kedd
Stratégiai megállapodást kötött a kormány és az IBM Magyarország

Computerworld Számítástechnika, 2013. január 16., szerda, 3+9+10+11. oldal
VÁLTOZÁSOK ÉVE AZ INFORMATIKÁBAN
"...a vállalatvezetők is kezdik felismerni, hogy a gazdasági bizonytalanság körülményei között gyorsan változó piaci feltételek, valamint a technológiai innováció hatására ugyancsak átformálódó felhasználói igények és szokások miatt a gazdasági szervezeteknek is az eddigiektől eltérő módon kell majd használniuk az informatikát..."

Computerworld Számítástechnika, 2013. január 16., szerda, 3+17+18. oldal
K+F+I TEVÉKENYSÉG A FELSŐOKTATÁSBAN
"...Mivel a minőségi felsőoktatás és minőségi kutatás egymás nélkül elképzelhetetlen, az egyetemi oktatás és kutatás finanszírozását egységben kell kezelni..."

Computerworld Számítástechnika, 2013. január 16., szerda, 3+19. oldal
A SIKER FEJBEN DŐL EL - A KUTATÁS-FEJLESZTÉS NEM ÁLLHAT LE

Computerworld Számítástechnika, 2013. január 16., szerda, 3+20. oldal
INNOVÁCIO ÉS KUTATÁS NEM LÉTEZIK MEGFELELŐ SZAKEMBEREK NÉLKÜL

Fejér Megyei Hírlap, 2013. január 16., szerda, 13. oldal
Innováció!
"...Az " innováció kreatív rombolás". Romboljon máshol, de nálunk építsen! A mi dolgunk tehát a tudatos használata. Erről is szól a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Stratégia 2020..."

Fejér Megyei Hírlap, 2013. január 16., szerda, 13+14. oldal
Kilábalás a válságból
"...Január végére elkészülhet a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia..."

Fejér Megyei Hírlap, 2013. január 16., szerda, 14. oldal
Együtt, az az innováció

Zalai Hírlap, 2013. január 16., szerda, 11. oldal
Inkubátorház épül az ipari parkban

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. január 16., szerda, 15. oldal
Üzletfejlesztés karnyújtásra
"...HÁLÓZAT Enterprise Europe Network... fontos szolgáltatási terület az innováció és a fejlesztések támogatása. E téren nemzetközi projektpartnereket kutatunk fel, hazai és EU-s források megszerzésére vonatkozó információkat nyújtunk, pályázatírási technikákról tartunk képzéseket, tréningeket..."

Dehír.hu, 2013. január 16., szerda
Kétmilliárd forintra pályázhatnak a hazai start-up cégek

MR1-Kossuth Rádió, 2013. január 16., szerda
Napközben
"...Az Innomax díj kiosztói szeretnénk megmutatni, hogy az innovatív, kreatív üzleti gondolkodás a válság közepette is létezik Magyarországon..."

Figyelő, 2013. január 17., csütörtök, 36+37. oldal
Rájuk építhetünk
Építőipari innovációk

Figyelő, 2013. január 17., csütörtök, 48+49. oldal
Milyen válság?
Világszínvonalú diagnosztika
"...Létrejöttét részben az importkorlátozásnak köszönheti, de ma már árbevételének nagyobb részét exportból szerzi az elmúlt években is folyamatosan növekvő 77 Elektronika Kft., a Figyelő feltörekvő céges listájának 93. helyezettje..."

Figyelő, 2013. január 17., csütörtök, 55+56+57+58. oldal
Ötletgazda pénzes partnert keres
"...Turcsán Tamás úgy látja: jó megvalósítással még egy közepes innovációt is sikerre lehet vinni, ellenkező esetben viszont a világ legzseniálisabb ötlete is hamar elvérzik - vagy rövidesen valaki más valósítja meg..."

168 Óra, 2013. január 17., csütörtök, 46+47. oldal
Merre tart Abe?
"...a japán történelemben soha nem ismert összeget, akár 150 milliárd dollárt is hajlandó "beinjekciózni" a gazdaságba, elsősorban a korhadt infrastruktúra felújítására és fejlesztésére, de emellett innovációra, kis- és közepes vállalkozások támogatására, sőt olyan intézkedésekre is, amelyek megállítják a népességfogyást..."

SZTNH e-Hírek, 2013. január 17., csütörtök
XXI. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat
"...A Magyar Innovációs Szövetség felhívása a 2012. évi legjelentősebb innováció elismerésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 6., 12 óra..."

SZTNH e-Hírek, 2013. január 17., csütörtök
A 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetése

Index.hu, 2013. január 17., csütörtök
Az állam lett a sláger a cégek körében
"...Bár az üzleti vezetők továbbra is stratégiai prioritásnak tekintik az innovációt, minden harmadik aggódik amiatt, hogy cége meg tudja-e őrizni versenyelőnyét a gyorsabb iramot diktáló, globalizáltabb, erőforráskorlátokkal küzdő környezetben, derül ki a GE csütörtökön közölt felméréséből..."

MarketingInfo.hu, 2013. január 17., csütörtök
GE: az üzleti vezetőknél továbbra is prioritás az innováció

Piac&Profit Online, 2013. január 17., csütörtök
Új lehetőségeket keresnek a cégvezetők

Műszaki Magazin Hírlevél, 2013. január 17., csütörtök
Fiatal tudósok
"...A fiatal tudósjelöltek körében az informatika iránt van a legnagyobb érdeklődés. Lezárult a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny I. szakasza..."

HVG.hu, 2013. január 17., csütörtök
A cégvezetők a piacvédelmet szorgalmazzák

Hiradó.hu, 2013. január 17., csütörtök
GE: az üzleti vezetők szerint prioritás az innováció

Kossuth Rádió, 2013. január 17., csütörtök
Napközben
"...Interjú Monszpart Zsolttal, a Magyar Innovációs Szövetség alelnökével..."

Kossuth Rádió, 2013. január 17., csütörtök
"...Kutatás, fejlesztés 2012 a fejlesztés éve volt, 20-30 éve nem volt ilyen jelentős fejlesztés a Magyar Tudományos Akadémia kutató hálózatában..."

Gazdasági Rádió, 2013. január 17., csütörtök
Hírek
"...Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára szerint nagy sikereket értek el a bizalom megteremtésében és a kapcsolatépítésben az arab országokkal az elmúlt két évben... Az együttműködés fő területei az infrastrukturális fejlesztések, a mezőgazdaság és a kutatás - fejlesztés lehetnek - közölte Szijjártó Péter..."

MTV1, 2013. január 17., csütörtök
Híradó este
"...Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-arab tagozatának elnökségi ülésén. Az együttműködés fő területei az infrastrukturális fejlesztések, a mezőgazdaság és a kutatás - fejlesztés lehetnek..."

MTV2, 2013. január 17., csütörtök
Híradó este
"...Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-arab tagozatának elnökségi ülésén. Az együttműködés fő területei az infrastrukturális fejlesztések, a mezőgazdaság és a kutatás - fejlesztés lehetnek..."

Magyar Hírlap, 2013. január 18., péntek, 10. oldal
Erősödő arab kapcsolatok

Petőfi Népe, 2013. január 18., péntek, 8. oldal
Kitörési pont az arab világ

Magyar Nemzet, 2013. január 18., péntek, 13. oldal
Három terület az arab világ fókuszában

Magyar Nemzet, 2013. január 18., péntek, 6. oldal
Ők mentik meg Európa gazdaságát
"...Az Európai Bizottság január 9-én Vállalkozás 2020 akcióterv (Entrepreneurship 2020 Action Plan) címmel vállalkozásfejlesztési programot jelentetett meg, amelyben megfogalmazta mind az EU-szervezetek, mind pedig a nemzetállamok feladatait az európai vállalkozási szellem újraélesztésében..."

Napi Gazdaság, 2013. január 18., péntek, 3. oldal
Tudatosan fejlesztenék a szellemi tulajdont

Világgazdaság, 2013. január 18., péntek, 1+7. oldal
Brüsszel másra költené a pénzt

Világgazdaság, 2013. január 18., péntek, 5. oldal
Hazai termék fejlesztésére hív az új kezdeményezés
"...Hazai terméket fejlesszünk! - ez a célkitűzése a Baranyából indult új kezdeményezésnek. Kapcsolatépítés a hazai kutatói-ipari együttműködések születése érdekében, országos kutatói-ipari innovációs bázist épít, és internetes felületet készít a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara..."

Világgazdaság, 2013. január 18., péntek, 15. oldal
Innovatív szakembereket keresnek

Fejér Megyei Hírlap, 2013. január 18., péntek, 6. oldal
Innovatív vállalkozást keresnek

Új Dunántúli Napló, 2013. január 18., péntek, 13. oldal
Hazai termék fejlesztésére hív az új kezdeményezés

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. január 18., péntek, 6. oldal
Innovatív vállalkozást keresnek

Hetek, 2013. január 18., péntek, 30+31. oldal
Parancsra nincs innováció

Petőfi Népe, 2013. január 18., péntek, 5. oldal
A tudásgazdaság fejlesztése kitörési pont
"...Lehet-e vitatni, hogy a német gazdaság a legerősebb, legsikeresebb Európában? Ennek a munkára, innovációra épülő gazdaságnak meghatározó eleme a kötelező tagságú kamara..."

INNO-HÍR, 2013. január 18., péntek
Az informatika a legnépszerűbb a fiatal tudósjelöltek körében
"...Lezárult a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza..."

Világgazdaság Online, 2013. január 18., péntek
Kitörési pont az arab világ

Világgazdaság Online, 2013. január 18., péntek
Innovatív szakembereket keresnek

Világgazdaság Online, 2013. január 19., szombat
Brüsszel másra költené a pénzt

Agroinform.hu, 2013. január 19., szombat
Ismét lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Hírek.ma, 2013. január 19., szombat
Az Orbán-kormány és a kutatás-fejlesztés: az innováció közgépesítése

Hírt TV, 2013. január 19., szombat
"...Cséfalvay Zoltán gazdaságstratégiai államtitkár... 2014-2020 között az uniós források 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani, a kis- és középvállalkozásokra, a húzóágazatokra, az innovációra helyezve a hangsúlyt..."

Greenfo.hu, 2013. január 20., vasárnap
Az innováció közgépesítése

KlubRádió.hu, 2013. január 20., vasárnap
"A gazdaságba kell forgatni az uniós támogatásokat" - Parragh László

GazdaságiRádió.hu, 2013. január 20., vasárnap
Uniós pénzek: a visszatérítendő támogatások irányába

Lánchíd Rádió, 2013. január 20., vasárnap
Lánchíd Rádió hírek
"...A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyetért azzal a kormányzati törekvéssel, hogy az európai uniós források jelentős részét a gazdaságba kell forgatni - mondta Parragh László..."

Gazdasági Rádió, 2013. január 20., vasárnap
Hírek
"...Parragh László kifejtette, hogy a 2014-20-ig tartó fejlesztési ciklusban a gazdaság versenyképességének javítására, a beszállítói hálózat erősítésére, az innovációra, az infrastruktúrafejlesztésre lehetne és kellene a forrásokat felhasználni..."

Magyar Hírlap, 2013. január 21., hétfő, 9. oldal
Túl sok a haszonélvező
"...Parragh László kifejtette, a következő fejlesztési ciklusban a magyar gazdaság versenyképességének javítása, a beszállítói hálózat erősítése, az innováció, az infrastruktúra-fejlesztés célokra lehetne és kellene az uniós forrásokat felhasználni..."

Magyar Hírlap, 2013. január 21., hétfő, 13. oldal
A fejlődés titka az új ötletek szabad cseréje

Népszava, 2013. január 21., hétfő, 4. oldal
Egyszerűbb rendszert sürget a kamara

Vas Népe, 2013. január 21., hétfő, 6. oldal
Tanácskozás az innovációs forrásokról, szolgáltatásokról

Vas Népe, 2013. január 21., hétfő, 6. oldal
Idehaza alig volt fejlesztés
A legkevésbé innovatív államok közé tartozik Magyarország

Várható események

ENSZ-HITA üzleti fórum

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)-Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) együttműködés keretében a HITA lehetőséget teremt a magyar vállalkozások számára, hogy az ENSZ beszerzési rendszerében helyezzék el termékeiket, szolgáltatásaikat.

A 2012. szeptember 18-ai beszerzési szemináriumot követően a HITA üzleti fórumot szervez 2013. február 14-én Bécsben, az ENSZ székházában (1400 Vienna, Wagramer str. 5., Vienna International Centre).
A rendezvényen való részvétel ingyenes. Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal lehet.
Jelentkezési határidő: 2013. február 5.

A rendezvény során a helyi partnerek egy rövid bemutatót tartanak az aktuális lehetőségekről, majd a magyar üzleti delegáció minden tagja közvetlen lehetőséget kap bemutatkozni a nemzetközi szervezet vezető beszerzőinek egy 10 perces angol nyelvű tárgyalás keretében. Az ENSZ Globális Beszerzési Igazgatóság képviselőin kívül várhatóan több ENSZ társszervezet beszerzési vezetői is jelen lesznek a rendezvényen (pl.: IAEA, UNIDO, CTBTO).
A szervezők kérik, hogy amennyiben szándékoznak a közeljövőben ENSZ beszállítóvá válni és még nem regisztráltak a www.ungm.org honlapon, tegyék meg azt, mivel ez az alapfeltétele annak, hogy értesüljenek a felhívásokról és pályázni tudjanak.

Sikeres K+F+I Európában

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) Enterprise Europe Network Osztálya tisztelettel meghívja a 2013. március 7-8-án, Düsszeldorfban tartandó "Sikeres K+F+I Európában" c. 5. európai partnerközvetítő rendezvényre.

Helyszín: Németország, Düsszeldorf, Airport Congress Center
Jelentkezési határidő: 2013. február 22.
Regisztráció: www.frp.nrw.de/network

A rendezvény célja a nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítése, közös pályázatok elősegítése, ill. felkészülési lehetőség a HORIZON 2020 K+F+I programra.

Célszektorok: információtechnológia (ICT), energia, nanotechnológia és anyagtudomány, egészségügy, fenntartható gazdaság, bio-alapú gazdaság, ill. Marie Sklodowska-Curie pályázatok.

Az üzletember találkozón való részvétel költsége: 70 EUR/2 nap (1 napra 55 EUR) ÁFÁ-val együtt, a projekt ötlet bemutatására kiválasztott résztvevők számára ingyenes.
A kiutazás és a szállás költsége a jelentkezőt terheli.

További információ: Szabó Eszter Anna, vezető tanácsadó, HITA Enterprise Europe Network Osztály, Tel.: +36-1/872-6625, E-mail: eszter.szabo@hita.hu, www.hita.hu,
www.enterpriseeurope.hu

Európai Innovációs Verseny

Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) alapításának 40. évfordulója alkalmából versenyt hirdet főiskolai és egyetemi hallgatók részére. A verseny célja, hogy az egyetemek és tanulóik számára lehetőséget nyújtson a szabadalmi dokumentáció világának megismerésére, különös tekintettel a zöld technológiákra és a fenntartható fejlődésre.

A versenyre bármely 18. életévét betöltött egyetemi, főiskolai hallgató jelentkezhet. Részvételi díj nincs.
A verseny résztvevőinek olyan kutatási projektet kell kidolgozniuk, amely további K+F tevékenység tárgya lehet, és megfelel a részletes kiírásban szereplő feltételeknek.

A versenyre 2013. január 14-től 2013. március 15-ig lehet regisztrálni.
Bővebb információ: Dürr János, kommunikációs főtanácsadó, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Elnökségi Kabinet, Tel.: +36-1/474-5953, +36-30/466-5908; E-mail: janos.durr@hipo.gov.hu.

Képzési program technológia-transzfer területen

Tagszervezetünk, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség egyik sikerrel futó nemzetközi projektje a KBB-trans (Knowledge for Business in Border regions) projekt, amely a Leonardo da Vinci "Élethosszig tanulás" Programjában valósul meg 9 partner összefogásával.

A projekt célja egy már jól működő technológia-transzfer képzési program kiterjesztése, hogy a résztvevők a tréning során megszerzett tudásukat fel tudják használni vállalkozásuk versenyképességének növekedése érdekében vagy éppen KKV számára tudjanak szakmai támogatást nyújtani.

A tréningek időpontjai és helyszínei:
- 2013. február 27., Szombathely
- 2013. március 7., Maribor, Szlovénia
- 2013. március 12., Székesfehérvár
- 2012. március 14., Grác, Ausztria
- 2012. március 20., Leibnitz, Ausztria

(A székesfehérvári oktatáson kívül a tréningek angol nyelven folynak.)

A tréningek során 9 nemzetközi és 2 nemzeti modul kerül feldolgozásra olyan témákban, mint tudástranszfer, technológia menedzsment, üzleti modellek vagy termék és szolgáltatás disszemináció.

Bővebb információ: Vidovenyecz Anett, felelős projekt menedzser, e-mail: anett.vidov@kdriu.hu, www.kbb-trans.eu.

InnoKlinika tréning - újabb időpontok

Tagszervezetünk, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 4 alkalomból álló tréningsorozatot szervez, amelynek keretében a vállalkozások, kutatók, feltalálók gyakorlati információkat, kérdéseikre szakmai válaszokat kapnak. Cél a tudásbővítés és az innovációs képesség - az ötlettől a piacra jutásig tartó innovációs folyamat - hatékonyságának növelése.

A négy tréninget 13.00-17.00 közötti időtartamban, moduláris rendszerben, az alábbi témában tartják:
1. 2013. február 22.
Kreativitás és innováció egy vállalkozás mindennapjaiban
Előadó: dr. Jarjabka Ákos
2. 2013. március 1.
Start-up és spin-off vállalkozás alapítása, menedzselése, innovációs bróker tevékenység
Előadó: Weiner János
3. 2013. március 5.
Szellemi eszköz menedzsment/audit: mennyit tudunk ebből forintosítani?
Előadó: Keresnyei János, Csobot Zita
4. 2013. március 8.
Szellemi tulajdonvédelem a gyakorlatban
Előadó: Dr. Liber Noémi, Dobay Kata

A tréningeken a részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
A szervezők kérik, hogy mindegyik tréningre külön jelentkezzen.
Minden további információ, és a jelentkezési lapok ide kattintva olvasható.

Iparjogvédelmi tanfolyam

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 60 tanórás középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít.

A tanfolyam rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire, ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési-mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásait, azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat.

Helyszín: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
Az előadások időpontjai: 2013. március 7., 14., 21., 28., április 4., 11., 18., 25., május 9. (10 - 16 óra között)

A középfokú iparjogvédelmi szakvizsgára május 16-án kerül sor.
A képzés írásbeli és szóbeli vizsgával zárul, és középfokú iparjogvédelmi szakképesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.

A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam részvételi díja: 80 000 Ft/fő.
A részvételi díj befizetésének módja történhet számla ellenében, melyet munkáltatójának küldenek, amennyiben a munkáltató vállalja a részvételi díj kiegyenlítését vagy átutalással a 10032000-01731842-00000000 számú számlára.

Részvételi szándékát 2013. február 22-ig jelezze az anna.szenczi@hipavilon.hu e-mail címen az alábbi adatok megadásával:
- Név;
- Lakcím;
- Születési hely, idő;
- Munkáltató megnevezése, címe.

További információ a +36-1/474-5548 telefonszámon vagy a fenti e-mail címen.

Euro China Business Meeting 2013

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) idén is szakmai utat szervez a Harbinban, megrendezésre kerülő Euro China Business Meeting 2013 fórumra, 2013. június 14-21. között.

A látogatás célja kölcsönös befektetési és kereskedelmi partnerek feltérképezése. Ehhez nyújt segítséget a meghívó kínai partner, előzetes igény felmérés alapján B2B találkozók szervezésével, két városban Liaoyuanban és Harbinban.

A kiállítással egybekötött fórumon várhatóan több mint 400 kínai cég lesz jelen: a gépipar, járműipar, elektronikai, vasúti berendezések, napenergia, informatika, környezet-technológia és az innovációs fejlesztés, gyógyszeripar, vegyipar, faipar és élelmiszeripar területéről. Továbbá logisztikai szolgáltatók és turisztikai cégek is képviseltetik magukat a nagyszabású eseményen.

A kínai fél által ajánlott csomag ára 500 EUR, további költségek: Budapest-Peking-Budapest repülőjegy + kínai vízum költség (Január 17-i árfolyamon ez az összeg 165 000 HUF/fő, a helyek függvényében.).

A szervezők kérik, hogy részvételi szándékát a jelentkezési lapon legkésőbb 2013. február 15-ig szíveskedjen jelezni.
További információ: Borosné Bartha Terézia, nemzetközi igazgató, MGYOSZ, e-mail: boros@mgyosz.hu, tel.: 474-2046

Erasmus - Fiatal Vállalkozók Program

Tagszervezetünk, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség, a MISZ Közép-dunántúli Regionális képviseletével együttműködve 2011-ben kezdte el az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak projekt lebonyolítását.

A program keretén belül fiatal vállalkozók 1-6 hónapos időtartamra utazhatnak más uniós országba (költségeik teljes megtérítése mellett), ahol kis- és középvállalkozások szaktudással rendelkező alkalmazottai nyújtanak segítséget nekik ahhoz, hogy innovatív ötleteiket megvalósítsák, és visszaérkezésük után saját vállalkozásukat továbbfejleszthessék, vagy elindíthassák.

A program - amelynek előző szakaszát 2013. januárban lezárták - következő köre február 1-jével indul, amelyre továbbra is várják az önálló ötlettel rendelkező fiatal vállalkozók, vagy leendő vállalkozók jelentkezését.

A tavalyi évben öt pályázónak tudtak támogatást nyújtani.
A részvétel feltételeiről további információk kaphatók Tóth Erika projektmenedzsertől, az erika.toth@kdriu.hu e-mail címen.

Pályázati felhívások

Pályázat a 2012. évi legjelentősebb innováció elismerésére!

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közösen - 21. alkalommal teszi közzé a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is díjazzák: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2007 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját nyeri el.
A díjak ünnepélyes átadására 2013. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2012. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

Az elbírálás során a 2012-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, egyéb műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát is értékelik, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát.
A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon,
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2013. február 6., 12 óra

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzetgazdasági miniszter.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma nevében: Prof. Závodszky Péter

ISPIM-Wiley Innovációs Menedzsment Disszertáció Díj 2013

A következő generáció ösztönzésére az ISPIM and John Wiley & Sons pályázatot hirdet olyan személyek részére, akik 2012-ben fejezték be doktori tanulmányaikat innovációs menedzsment területén.
A legjobb disszertáció szerzője 1500 eurós, a második és a harmadik helyezett 500 eurós pénznyereményben részesül.

A pályázatok elbírálásának kritériumai:
1. Hatás (30%)
2. Innováció (25%)
3. Tudományos igényesség (20%)
4. Kommunikáció (20%)

A pályázat beadási határideje: 2013. január 31.
A részletes pályázati felhívás ide kattintva olvasható. További információ: conference@ispim.org.

Pályázati felhívás TéT attaséi álláshelyek betöltésére

A Nemzeti Innovációs Hivatal, a Külügyminisztériummal egyetértésben pályázatot hirdet a következő tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata álláshelyek betöltésére:
- Berlin,
- London,
- Tel-Aviv,
- Tokió,
- Washington.

A részletes pályázati felhívás elérhető az alábbi címen: www.nih.gov.hu/tet-attase-felhivas
A külszolgálat tervezett kezdete: 2013. II-III. n. év.
A külszolgálat várható időtartama: 4 év

A pályázatokat 2013. február 1. 12:00-ig várják a tetattasek@nih.gov.hu címen, a részletes pályázati felhívásban megadott feltételeknek megfelelően.

Pályázat internetes honlap megvalósítására

Tagszervezetünk, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) pályázatot ír ki vállalkozások saját internetes oldalának fejlesztésére. A pályázatra innovatív tevékenységet végző, dél-dunántúli székhellyel vagy telephellyel működő egyéni, mikrovállalkozások és KKV-k jelentkezhetnek.

Öt nyertes pályázó részére bruttó 200 000 Ft értékű webfejlesztési keretet biztosítanak, amelyet webhely audit és elemzési feladatok elvégzésére lehet felhasználni. Új honlap esetén van lehetőség a design alapvető elemeinek elkészíttetésére is.
A feladat elvégzésében a kamara által kiválasztott tanácsadó cégek segítenek a nyertes pályázónak optimalizálással, tanácsadással, szükség esetén tényleges fejlesztéssel.

Pályázatok beérkezési határideje: 2013. február 4. 12.00 óra
Beadás módja: kizárólag az inno@pbkik.hu címre, elektronikusan

A részletes pályázati kiírás ide kattintva letölthető.
További információ: Rabb Szabolcs, innovációs osztályvezető, e-mail: szrabb@pbkik.hu, tel: 72/507-118; ill. Hamar László, projekt menedzser, E-mail: hamar@pbkik.hu, tel.: 72/507-187
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.