XXIII. évf. | 2013. október 15. | 19. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Tudománypolitikai Stratégia (2014 - 2020)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére 2013. október 4-én a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte a közigazgatási egyeztetés alatt levő "Tudománypolitikai Stratégia (2014-2020)" elfogadásáról szóló előterjesztést.

Részletek a véleményből:

"...A stratégia rendkívül aránytalan, mivel 91 oldalból a 74-dik oldallal bezárólag a helyzetértékelés, a jelen bemutatása kap teret, és az érdemi, tényleges stratégia 17 oldalra korlátozódik. Ez minősíti a stratégia mélységét, tartalmasságát és alaposságát is..."

"...A jelenlegi stratégiában mind a helyzetértékelést, mind pedig a célokat illetően sajnos sok közös elem található a 2005-ben készített stratégiával. Ez annak a ténynek a szomorú következménye, hogy nem sikerült a 2005-ös stratégia alapján felzárkóznunk, sőt a lemaradásunk több területen még tovább nőtt..."

"...Az innovációs járulék szabályainak megváltoztatása lényegesen és mérhetően rontotta a vállalatok innovációs kezdeményező készségét, ezért javasoljuk az innovációs járulék fizetési szabályainak újragondolását és a költségvetési innovációs támogatás rendjének a korábbi törvény szellemének megfelelő módon való kialakítását..."

"...A kutatói létszám növelése nem egy eleve elrendelt cél, hanem sokkal inkább csak egy kiváló eszköz lehetne arra, hogy hazánkban a fejlődés beinduljon és felgyorsuljon. Ez azonban automatikusan a létszám megnövekedése révén nem fog bekövetkezni. Nagyon szükséges volna kijelölni azokat a konkrét feladatokat, amelyeken a jövőben ezzel a megnövelt létszámmal dolgozni fognak..."

Véleményünk teljes szövege portálunk jelszóval védett területén olvasható.

Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület

2013. szeptember 25-én, a Magyar Közlöny 157. számában kihirdették a Kormány 1669/2013. (IX. 25.) Korm. határozatát a Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület létrehozásáról.

Részletek a kormányhatározatból:

"...2. A Testület
a) állást foglal...
b) véleményezi...
c) szakmai egyeztetések lefolytatásával előkészíti a tudománypolitika kormányzati szintű operatív és stratégiai döntéseit,
d) javaslatot tesz, a Kormány részére a tudományos kutatás, a kutatás-fejlesztés és innováció jogszabályi környezetének kialakítására, módosítására, előterjesztés készítését kezdeményezi az illetékes minisztériumnál,
e) közreműködik a közfinanszírozású, tudományos kutatással, kutatás-fejlesztéssel és innovációval kapcsolatos feladatok kormányzati egyeztetésében (a költségvetés kialakításában, a megvalósítás nyomon követésében)..."

"...3. A Testület elnöke a miniszterelnök..."
"...4. A Kormány felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét a Testület társelnökének..."
"...8. A Testület és a szakértői munkacsoport működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága látja el..."
"...10. A Testület tagjai a Testületben végzett munkájukért sem díjazásban, sem pedig költségtérítésben nem részesülnek..."

TéT attaséi konzultáció

Dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója 2013. október 8-án, a MISZ székhelyén konzultált Azbej Tristannal, az Izraelbe készülő Tudományos és Technológiai (TéT) attaséval, tekintettel arra, hogy a MISZ tevékenységének és céljainak megismerése fontos része a TéT attaséi szakmai felkészülésnek.

MISZ K+F Tagozat szakértői testületi ülése

2013. október 10-én, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) székhelyén ülésezett a MISZ K+F Tagozat szakértői testülete, melyet dr. Reith János, megbízott tagozatvezető hívott össze. A szakértői testület jelen volt tagjai:
- Ormándi Sándor elnökségi tag, az MFB Invest Zrt. vezérigazgatója,
- Dr. Péceli Gábor választmányi tag, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora,
- Dr. Szőllősi István, tagvállalatunk, a Meditech Kft. ügyvezető igazgatója és
- Zeitler Balázs, tagvállalatunk, a Siemens Zrt. projekt menedzsere.

A megbeszélés célja egy olyan munkaterv összeállításának az elindítása volt, amely a tagozat munkájában részt venni szándékozó tagszervezetek számára vezetőség-választási programként is felkínálható. A testület döntött arról, hogy következő ülését október 31-én tartja.

Az ülésen részt vett dr. Papanek Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke és dr. Antos László ügyvezető igazgató is.

Dr. Kamilo Feher-díj

A Magyar Innovációs Alapítvány (MIA), a Magyar Innovációs Szövetséggel (MISZ), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (SZTNH) és a Magyar Fiatal Tudósok Társaságával (MAFITUD) együtt "Dr. Kamilo Feher-díj a Magyar Innovációs Kiválóságért" címmel első alkalommal hirdetett pályázatot MAFITUD-tagok részére.

A 2013. október 7-i pályázati határidejére összesen 5 pályázatot küldtek be a fiatalok.

A legjobb pályázatot szakemberekből álló zsűri választja ki, melynek tagjai:
- dr. Pakucs János, a MIA kurátora, a MISZ tiszteletbeli elnöke,
- dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese,
- Farkas Szabolcs, az SZTNH főosztályvezetője,
- Ivánka Gábor, a MAFITUD vezetőségi tagja.

A díjazott(ak) tudományos munkájuk elismeréseként és szakmai továbbképzésük támogatására egyszeri 1500 USD összegű ösztöndíjat, továbbá egy névre szóló "Magyar Innovációs Kiválóság Díj" díszoklevelet kapnak. A díj átadására a "Magyar Tudomány Ünnepe 2013" rendezvénysorozat keretében, a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetésén kerül sor 2013. november 6-án, az SZTNH-ban.

Pro Progressio díjátadó

Október 9-én, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Oktatói Klubjában 5. alkalommal díjazta a BME Pro Progressio Alapítványa azokat a középiskolákat, ill. pedagógusokat, akiknek diákjai kiemelkedően szerepelnek a hazai és a nemzetközi, műszaki és természettudományi tárgyakhoz kapcsolódó tanulmányi és innovációs versenyeken. Szűkebb és tágabb környezetükben ismeretterjesztő tevékenységet végeznek, ill. diákjaikat az emelt szintű érettségire ösztönzik. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár levélben gratulált a kiemelkedő teljesítményekhez.
Az elismeréseket Dr. Pakucs János, az alapítvány kuratóriumának elnöke adta át az ünnepélyes díjátadón, ahol 10 tanár és 13 középiskola részesült több mint 6 millió Ft értékben.

Az Alapítvány a BME Oktatói Klubjában, egy nappal korábban, október 8-án, Dr. Péceli Gáborral, a BME rektorával közösen, valamint a vele együttműködő vállalatok közreműködésével - Siemens, Huawei - újszerű ötleteket tartalmazó, innovációs teljesítmény növekedését elősegítő diplomamunkát készítő egyetemi hallgatókat is díjazott több mint 12 millió Ft értékben.

Intelligens szakosodás

Tagszervezetünk, a NORRIA Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. (NORRIA) a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) és a Nemzeti Innovációs Hivatallal (NIH) együttműködve "Intelligens szakosodás (RIS3) - Út a 2014-20-as Európai Uniós források hatékony felhasználása felé" címmel közös, tájékoztató konferenciával egybekötött országos műhelytalálkozó sorozatot indított el, melynek első állomását 2013. október 8-án, a miskolci Megyeháza Dísztermében tartották.

A "Nagyvállalatok mély integrációja a helyi gazdaságba és társadalomba" volt az alapgondolata a plenáris ülésnek, melynek levezető elnöke Dr. Nyiry Attila, választmányunk tagja, a NORRIA ügyvezetője volt. Előadást tartott Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán, az NGM parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára, Dr. Deák Csaba, a NIH elnökhelyettese, Gonzalez Pareja Javier, tagszervezetünk, a magyarországi Bosch csoport vezérigazgatója, Prof. Dr. Kékesi Tamás, tagszervezetünk, a Miskolci Egyetem tudományos és nemzetközi rektorhelyettese és Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is.

A plenáris ülést egy szűkebb körű műhelytalálkozó követte, melynek tematikája, kiegészítve az ülésen elhangzottakat, a "Hátrányos helyzetű térségek innovációra alapozott felzárkóztatása - a tervezés alatt álló GINOP eszközök" volt. A kerekasztal beszélgetés moderátora Dr. Nikodémus Antal, az NGM főosztályvezetője volt. A résztvevők kérdéseket fogalmaztak meg a hiányzó regionális innovációs intézményrendszerrel kapcsolatban, kétségüket fejezték ki, hogy a RIS3 nem jut-e a korábbi stratégiák sorsára, ugyanakkor örömmel üdvözölték a bejelentést, hogy a kormányzat kiemelt fejlesztési térséggé kívánja nyilvánítani Miskolc és környékét.

Szövetségünket a rendezvényen Dr. Siposs István, regionális igazgató képviselte.

K+F projekt zárult Veszprémben

Tagszervereink, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., a Pannon Egyetem, a VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. részt vett egy projektben, amely több, mint 348 M forint támogatást nyert el az "1.000 tonna/év kapacitású műanyaghulladék-krakkoló kísérleti üzem kifejlesztése" című projekt megvalósítására.

A K+F tevékenység végeredménye egy olyan rendszer, mely új technológiai megoldások kifejlesztésével minimálisra csökkenti a nagy energiatartalmú poliolefin hulladékok által okozott környezeti terhelést, sőt egyes részterületein megvalósítja a hulladékmentes újrahasznosítást. Így a hulladék fokozatosan növekvő mennyiségben értékesíthető termékké alakítható, a lerakók élettartama jelentősen növelhető, és a nagy anyagigényű termék-gyártásokhoz értékes, de a jelenleginél lényegesen olcsóbb másodnyersanyagokat lehet felhasználni.

2013. szeptember 30-án, a MOL Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában telepített kísérleti mintaüzem bemutatásával egybekötve tartották a projekt záró konferenciáját. Az üzem segítéségével egy 10.000 tonna/év kapacitású műanyaghulladék-krakkoló üzem tervezéséhez, megvalósításához és üzemeltetéséhez szükséges paramétereket határozzák meg.

A fejlesztésekről bővebb információt a muhu1000.vric.hu honlapon olvashatnak.

Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása

Tagszervezetünk, a VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. részt vesz egy projektben, amely a "Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása" című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében több, mint 259 M forint támogatást nyert.

A több mint 347 M forintos összköltségvetésű beruházásból egy új eszköz- és alkalmazáscsomag-fejlesztés készül el. A projekt keretében kiépítésre kerül egy központi adatbázis, mely a felhasználás jellegétől függően képes az adatok tárolására és tételes vagy aggregált információkat szolgáltatni a feljogosított személyeknek, szervezeteknek. A rendszer az EU stratégia alapján támogatja a kormányzat operatív, ill. statisztikai céljait, információforrás lehet a közműszolgáltató cégeknek is.

A fejlesztésekről bővebb információt a www.entudat.eu oldalon olvasható.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Sikeres regionális formatervezési minta konferencia zárult az SZTNH-ban

Sikeres regionális formatervezési minta konferenciát szervezett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) és a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) együttműködésével Budapesten, 2013. október 2-3-án.

A konferencián az SZTNH elnöke, Dr. Bendzsel Miklós mellett olyan neves előadók szólaltak fel, mint António Campinos, a BPHH elnöke, Biserka Strel, a WIPO Közép-Európáért és a Balti Államokért, valamint a Mediterrán Országokért felelős Részlegének vezetője vagy Téophile Margellos, a BPHH Fellebbviteli Tanácsának elnöke.

A kétnapos szakmai konferencia résztvevői előadásokat hallhattak a BPHH-nak és a WIPO-nak a formatervezésiminta-oltalommal és annak promóciójával kapcsolatos munkájáról, a formatervezési mintának, mint az európai innováció motorjának tudatosítását szolgáló kezdeményezésekről, valamint a magyar nemzeti és a nemzetközi formatervezésiminta-oltalmi rendszerről, beleértve a jelenleg a WIPO-ban tárgyalt új formatervezési mintaoltalmi nemzetközi szerződés tervezetét is.

António Campinos, a BPHH elnöke beszédében ismertette az Európai Szabadalmi Hivatal és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal által közösen, az Európai Bizottság támogatásával elkészített és 2013. szeptember 30-án bemutatott "A szellemitulajdon-intenzív iparágak hozzájárulása az európai gazdasági teljesítményhez és foglalkoztatáshoz" (Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe) című tanulmányt. A tanulmány a szellemitulajdon-intenzív ágazatoknak az Európai Unió egészére, valamint az egyes uniós tagállamok gazdasági és foglalkoztatási mutatóira gyakorolt hatásával foglalkozik. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon valamennyi szellemitulajdon-jogot figyelembe véve a szellemitulajdon-intenzív ágazatok az uniós átlagon felüli mértékű gazdasági súlyt mutatnak: a GDP 45,1%-át biztosítják, és a munkahelyek 27,2%-át adják.

Téophile Margellos, a BPHH Fellebbviteli Tanácsának elnöke a Fellebbviteli Tanács esetein keresztül ismertette a BPHH közösségi formatervezési mintákra vonatkozó gyakorlatát, és beszélt egyebek mellett például a Tanács közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK Rendelete szerinti "tájékozott használó" fogalmáról.

A konferencia részletes programja és az előadások itt letölthetők: http://sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo//Programme_DConf_2013okt_V12_3.pdf

Nemzeti Innovációs Hivatal

A 2014-20-as európai uniós KFI forrásainak hatékony felhasználása

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), a Nemzeti Innovációs Hivatal és a Regionális Innovációs Ügynökségek közös konferenciasorozatot indítanak Budapesten és több vidéki nagyvárosban. A konferenciasorozat előadásainak központi témája a formálódó nemzeti "intelligens specializációt szolgáló kutatási és innovációs stratégia" (RIS3), amely egy adott térség tudásalapú, a versenyelőnyöket figyelembe vevő fejlődését, fejlesztését hivatott bemutatni.

További információ a konferenciasorozat állomásairól, részletes programjáról, ill. regisztráció ide kattintva érhető le: http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/ut-2014-20-as-europai

Szakirodalom-figyelő

Joe Tidd, John Bessant: Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change - Az innováció menedzselése - Technológiai, piaci és szervezeti változások integrálása - Wiley, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

A focihoz és az innovációhoz szinte mindenki ért, legalább is így mond róla véleményt, főként a közéletben. Az üzleti gyakorlatban azonban csak igencsak kevesen képesek tartósan sikeressé tenni a cégüket, a versenyképesek között tartani azt tűzön-vízen, minden változáson át - márpedig a változások gyakorisága, intenzitása, sebessége rohamosan növekszik korunkban. A modern technika- és gazdaságtörténet tele van példákkal, hogy még a legjobb cégek is hamar hanyatlásba hullanak, ha nem menedzselik a lehető legjobban, módszeresen és folyamatosan az élvonalban maradásukat - ami viszont megvalósíthatatlan anélkül, hogy mindenkor a lehető legjobban menedzselt innovációs munkára támaszkodjanak. Ennek megvalósításához ad igen értékes segítséget a világelsők közé tartozó szakkönyvkiadó e könyve. Maga is innovatív termék, hiszen mögötte interaktív e-könyv is áll olvasóinak rendelkezésére.

Valójában már meghaladtuk a tudás-alapú gazdaságot is, és sokkal inkább alkotás-alapú gazdaságban élünk, amelyben a cégek számára a legfontosabb tudás az innováció menedzselésének tudománya. E sorsdöntő mesterség felsőfokú - ugyanakkor mindenki számára könnyen érthető - tankönyve e kötet. Öt részbe tagolt 13 fejezete módszeresen és logikusan visz végig a szükséges felkészültség elsajátításán, az innováció lényegének és jelentőségének megismerésétől addig, hogy miként ragadjuk meg a belőle nyerhető értékeket.

Szakmai értékét megnyugtató hitelességgel mutatja már egymagában az MIT menedzsment-professzorának hangsúlyosan dicsérő értékelése a 4. kiadáshoz, amelyhez más nagynevű egyetemek professzorainak hasonló véleménye társul. "Mi, akik innováció menedzsmentet tanítunk, örömmel fogadtuk e könyv első kiadását. A szakterületnek régóta szüksége volt ilyen átfogó, integrált, a gyakorlati tapasztalatokra támaszkodó műre. A tény, hogy ez már a negyedik kiadás, világosan mutatja az értékét annak, amivel hozzájárul a tudományhoz." S a töretlen siker és szakmai érték kétségtelen jele, hogy ez már az ötödik, frissített, bővített kiadás. És két további idézet a Wiley által felhozott méltatásokból, amelyek tökéletesen kifejezik, miért érdemes ezt a 680 oldalas, 13 fejezetből álló könyvet nagyon alaposan tanulmányozni.

"Magasan kiemelkedő szintézise a legfontosabb dolgoknak, amelyeket az innovációról tudunk - a szakterület legjobbjai közé tartozó szerzőktől." ? "Az innováció képessége a versenyelőny egyik legfontosabb forrása, ám az innováció menedzselése kockázatos. A szerzők világos, módszeres, integrált gondolkodási keretet adnak, amely egyaránt segíti a gyakorló menedzsereket és azokat, akik tanulják e szakmát. Könyvük naprakészen kezeli a ma kérdéseit a tudásmenedzsmentben, a hálózatok kezelésében és az új technológiák terén. Kitűnő ötvözetét adja a kutatások és a gyakorlat eredményeinek, s mindezzel valószínűleg az innováció menedzsmentjének ma kapható legjobb útmutatója."

A szerzők kiemelik: "Az innováció menedzselése olyan tudást és jártasságot követel, amelyek nagyban eltérnek az általános menedzsment felkészültségtől. Kutatások feltárták, hogy a cégek kb. 12%-a sikeres az innováció menedzselésében, és ezek fele teszi ezt tartós következetességgel." Alapelvük, hogy a sikerhez egységben kell kezelni a meghatározó területeket: kreativitás, K+F, termékfejlesztés. E kiadásban továbbfejlesztik a piaci-, a technológiai- és a szervezeti tényezők kölcsönhatásait is felölelő, integrált megközelítést. Könyvük mindehhez a gyakorlati példák, esettanulmányok, és a tanulást segítő, sokban innovatív eszközök arzenálját nyújtja.

Oliver Sacks: Az elme szeme - Akadémiai Kiadó, 2011, Az elme kerekei sorozat
Dr. Osman Péter ismertetése

Az ismert világ egyik legnagyobb csodája kétségkívül a kb. 1500 grammos szuperszerkezet, amely a koponyánkban lakik: hardverként az agyunk, funkcionális megközelítésben az elménk. Annál is inkább, mert joggal mondható: minden társadalmi, technikai és gazdasági fejlődés, amelyet az emberiség a megjelenése óta létrehozott, az elméjének terméke, amely ezzel az emberen, mint biológiai lényen túllépő, szinte határtalan és gyorsulva bővülő hatókört teremtett magánk. A tudományos kutatásnak egyik legnagyobb kihívása megismerni ezt a minden mást felülmúlóan sűrű és összetett szerkezetet, amely csak a 'hardver' tekintetében kb. 1010 neuronból és azok egymás közötti, nagyságrendekkel nagyobb számú, csatlakozásából áll, s jelentős része dinamikus fejlődésre képes.

Oliver Sacks ennek kiemelkedő kutatója: orvos, a New York University neurológia professzora. E könyvében a látásra kiható megbetegedésekből mutat be szakértő pontossággal olyan eseteket, amelyek betekintést adnak a látás és az elme kapcsolatába, megmutatva annak igen komplex voltát. Ezek az esetek a hibás működéseken át annak rendkívül kifinomult adatfeldolgozási folyamatnak egyes vetületeit mutatják, amely az agyunkban végbemegy: látás, érzékelés, értelmezés.

Sacks így vezeti fel könyve mondandóját, az eseteiből leszűrhető tanulságok velejét: "az ilyen tapasztalatok rámutatnak arra, ami az egészséges működésben gyakran rejtve marad: hogy milyen bonyolultan működik az agy, és milyen elképesztő képessége van az alkalmazkodásra és mindenféle akadályozottság legyőzésére - nem is beszélve azokról a belső tartalékokról, amelyeket (a betegek) a legtöbbünk számára szinte elképzelhetetlen neurológiai kihívásokkal (magyarán problémákkal, betegségekkel - OP) szemben mozgósítani képesek." Dokumentált példákat mutat be arra, olykor milyen hihetetlennek tűnő mértékű képesség javulásokkal tudja kompenzálni az agy más képességek elvesztését, rendeli hozzá a funkciójukat vesztett területeit más képességek támogatásához - ami a modern technikának köszönhetően már a gyakran a fiziológiai vizsgálatokkal is kimutatható.

Ki hinné például, hogy "a kompenzáció meglepő képességekkel ruházza fel az afáziásokat (beszédkészségüket vesztettek - OP) - különösen az a képességük erősödik, hogy átlássanak a színészkedő ravaszságon, a mellébeszélésen vagy hazugságon. (...) Az afáziás emberek jelentősen jobbak az érzelmekkel kapcsolatos hazugságok leleplezésében, mint azok, akiknek nincsenek nyelvi nehézségei."

A bemutatott esetekről igen plasztikus, olvasmányosan elmondott, ugyanakkor orvosilag is szakszerű leírásokat ad, követve az agyi működés romlásának, az általa okozott érzékelési problémáknak, és a romlás kompenzálásának alakulását. Utal a kimutatható agyi károsodás mibenlétére, a funkció-zavarra, de ezen túlmenő rendszertechnikai magyarázattal inkább csak érintőlegesen szolgál.
Eseteiben olyan érzékelési problémákat is megismerhetünk, amelyek létét sem hinnénk. Egyik példa erre egy felettébb különös agyműködés: alexia (olvasásképtelenség - OP) agráfia (írásképtelenség -OP) nélkül, amikor tehát írásnál nincs visszacsatolásos ellenőrzése a cselekvésnek.

Szerfelett érdekesek azok a leírásai, amelyekkel vázolja, hogy a betegek milyen mentális eszközöket, stratégiákat alakítottak ki az elvesztett képességeik legalább részleges pótlására, a megmaradtak működtetésére. Ezekben vitathatatlanul megmutatkozik agyunk létfontosságú adottsága, az önjavító képessége. Ez annál is izgalmasabb, mert visszavezet arra a klasszikus alapproblémára, hogy mennyire lehet képes egy intelligens rendszer diagnosztizálni és javítani a saját működési hibáit.

Gróf Bánffy Miklós: Egy erdélyi gróf emlékiratai - Helikon Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

"Bánffy Miklós (Kolozsvár 1973 - Budapest, 1950) író, politikus. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végezte. Különböző állami és közéleti tisztségek betöltése után, 1921-22-ben külügyminiszter volt, a 20-as évek derekán a Képzőművészeti Tanács elnöke.1926-ban visszatért Erdélybe, főszerkesztője lett az Erdélyi Helikonnak. Zene, festészet, színpadi rendezés és szépirodalom egyaránt érdekelte. Legnagyobb vállalkozása nagyszabású regénytrilógiája, az Erdélyi történet - részei: Megszámláltattál..., És híjával találtattál..., Darabokra szaggattattol..." - részlet a Magyar Irodalmi Lexikon (főszerkesztője Benedek Marcell) róla szóló szócikkéből. Későbbi pályafutásában pedig Magyarország hányattatása tükröződik.

Trilógiájáról Hegedűs Géza így ír: "A magyar arisztokrácia időszerűtlenné válását és pusztulásra ítéltségét a legjobb realista írók színvonalán ábrázolja.", róla pedig: "Bánffy bizonyos volt, hogy a rég pusztulásra ítélt arisztokráciával együtt Közép-Kelet-Európában befejeztetett a polgári álmoknak is. A fasizmust gyűlölte, a szocializmustól idegen volt..." (www.literatura.hu/irok/xxszazad/euproza/banffy.htm)

E kötetét a Helikon így mutatja be: "Az Egy erdélyi gróf emlékirataiban Bánffy Miklós visszaemlékezései, az Emlékeimből és a Huszonöt év kaptak helyet. A két memoár páratlanul izgalmas kortörténeti dokumentum, egyben kivételes szépirodalmi mű, ami rávilágít a 20. századi magyar történelem viharvert időszakának hétköznapjaira, szereplőire, s mint ilyen, hiteles képet fest a széthulló Monarchiáról, a lángba borult Európáról és Trianonról. És arról, ami utána következett... Lebilincselő és izgalmas, hiteles és őszinte - ahogy azt megszoktuk Bánffynál."

Major Zoltán, aki a kötetet sajtó alá rendezte és hatalmas jegyzetanyagát írta, egyebek közt így idézi a szerzőről egy 1921-béli sajtóvéleményből a Bánffy Miklós életútja c. utószavában: "A legnemesebb portrék egyike ... a kormányban gróf Bánffy Miklósé, aki talán nem járta ki a diplomaták iskoláját, de megtanult minden lehetőt az élet iskolájában. Nemes művészlelke a politikából sem csinálhat aljas játékot, s tökéletesen rendelkezik mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyekre egy jó külügyminiszternek szüksége van... Megvan benne a nemzeti érzéstől kezdve minden, egészen a gazdasági tudásig és érzékig. Az egyetlen nagy gazdasági eredmény, amit eddig a külfölddel szemben elértünk, a pompás földgázszerződés az angolokkal az ő műve... nemes demokráciájában igazán senki sem kételkedhetik ebben az országban."

Major írja ugyanitt Bánffyról: "Politikai tevékenységével párhuzamosan bontakozik ki szépirodalmi munkássága..." és a továbbiakban hosszan ismerteti kiemelkedő kulturális és közéleti tevékenységét. Innen idézve: "Nem mindennapi esemény szemtanúi lehettek azok, akik 1909. febr. 21-én, Kolozsváron (sic! - OP) részt vettek az Erdélyi Irodalmi Társaság felolvasóülésén, nem más tartotta székfoglalóját, mint a város és a megye hivatalban lévő főispánja, gr. Bánffy Miklós." Olvashatjuk: 1912. márciusától főszerkesztője az Erdélyi Lapoknak, ugyanebben az időben elvállalja a Nemzeti Színház és az Operaház intendánsi tisztségét, és "A Nemzeti Színház és az Operaház élén kifejtett tevékenysége széles körben ismertté és elismertté teszi a nevét. A konzervatív ízlésű közönséggel szemben kiharcolja Bartók Béla operáinak bemutatását..."

Egy örökérvényű tételnek is tekinthető idézet a miniszter Bánffytól, ugyancsak az Utószóból: "Aki felelős állásban van, az felelős a békéért és a békés fejlődésért, mert csak úgy fejlődhetünk, ha a reálpolitika és a rajongás a nemzet szolgálatára összefognak és egyetértenek"

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Üzletrész.hu, 2013. szeptember 26., csütörtök
"Ezek a lányok és fiúk mind hősök"
"...Idén tavasszal nyolc magyar tőkealap-kezelő kezelésében tíz új kockázati tőkealap kezdte meg a működését a Jeremie 3 program keretében..."

Üzletrész.hu, 2013. szeptember 28., szombat
150 Milliós befektetés a magyar fejlesztésű vénaszkennerbe

Tőzsde Fórum, 2013. szeptember 28., szombat
Biometrikus személyazonosítás - A kockázati tőkének tetszik

Napi.hu, 2013. szeptember 29., vasárnap
Magyarország a sereghajtók között - Katasztrofális képet fest az új jelentés
"...Mélyen a sereghajtók között van Magyarország az EU tagországainak összehasonlításában akár a gazdaság innovatív készségeit, akár az üzleti környezetet nézzük - derül ki az Európai Bizottság jelentéséből. Az utóbbi téren a környező országok közül csak Horvátország áll rosszabbul..."

ProfitLine.hu, 2013. szeptember 30., hétfő
Új vezető a DBH Group-nál
"...Molnár István András szeptember elejétől tölti be a DBH Group Üzleti Szolgáltatások Igazgatóságának ügyvezető igazgatói posztját..."

HRportál.hu, 2013. szeptember 30., hétfő
Új vezető a DBH Group-nál

InsiderBlog.hu, 2013. szeptember 30., hétfő
Döbbenetes új startup pályázatok - a tanácsadó szemével

InsiderBlog.hu, 2013. szeptember 30., hétfő
Vénaszkenner-fejlesztőbe fektetett az SZTA

Privátbankár.hu, 2013. szeptember 30., hétfő
150 milliót ad az állam, hogy a tenyerünk lehessen a PIN-kód

Figyelő Online, 2013. szeptember 30., hétfő
Vénaszkenner-fejlesztőbe fektetett a Széchenyi Tőkealap

ITextreme.hu, 2013. szeptember 30., hétfő
Megőrizte harmadik helyét Magyarország az EU Fiatal Tudósok Versenyének éremtáblázatán
"...Európa legjelentősebb és legrangosabb, az Unió által évente szervezett tehetség-kutató és -kiválasztó versenyét, az EU Fiatal Tudósok Versenyét az idén Prágában rendezték meg, ahol a magyar tehetségek egy III. díjat és egy különdíjat nyertek el..."

Szabad Föld Online, 2013. szeptember 30., hétfő
Harmadik helyen Magyarország!

Innoportál.hu, 2013. szeptember 30., hétfő
Megőrizte harmadik helyét Magyarország az EU Fiatal Tudósok Versenyének éremtáblázatán

Innoportál.hu, 2013. szeptember 30., hétfő
Jogi klinika indul start-upoknak

KKV Magazin, 2013. október, 10. oldal
Mérőműszert fejlesztett a Hilase Kft.

Innotéka, 2013. október, 3+4+5+6+7. oldal
Vigyázz, kész, startup!
"...Előző interjúalanyunk, Árvai Péter, egy nemzetközileg is sikeres startup vállalkozás alapítójaként ajánlotta... az élő internetes videó közvetítésekre specializálódott Ustream cég egyik alapítója, Fehér Gyula..."

Innotéka, 2013. október, 14. oldal
Startra kész a szegedi ELI építése

Innotéka, 2013. október, 14. oldal
Miskolci plazmakísérlettek

Innotéka, 2013. október, 21. oldal
Szabad jelzést kapott a Jedlik-terv

Innotéka, 2013. október, 21. oldal
Európai technológiai csúcstalálkozó Budapesten

Innotéka, 2013. október, 22+23. oldal
Szabadalmi bozótok - belépési korlátok az innovatív technológiákba

Innotéka, 2013. október, 24+25+26+27+28. oldal
Hogy a start(-up) se legyen túl nehéz
"...Pályázati pénzek piacra juttatása mellett az új régiós stratégiák ki­dolgozásában is szerepet vállalt 2013-ban a Nemzeti Innovációs Hivatal..."

Innotéka, 2013. október, 29. oldal
Dimenzióváltás a műszaki felsőoktatásban

Innotéka, 2013. október, 30+31. oldal
NI myDAQ - tenyérnyi eszköz nyolc mérőműszer tudásával a diákoknak
"...Az NI célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse a diákokkal az NI myDAQ eszközt... E célból az NI idén ismét meghirdette NI myDAQ pályázatát... eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között került sor, melyet dr. Ábrahám László, az NI debreceni gyárának ügyvezetője nyitott meg köszöntőjével, majd adta át személyesen a díjakat..."

Innotéka, 2013. október, 56. oldal
Inno-anno

Világgazdaság, 2013. október 1., kedd, 4. oldal
Még mindig sok tévhit övezi az innovatív gyógyszereket
Vizsgálatok. A gyógyszerfejlesztés világszintű kooperációt igényel, amelyben a hazai orvosok is részt vesznek

Világgazdaság, 2013. október 1., kedd, 5. oldal
Kétszázmilliárdos értékteremtés
Századvég. Elemzés az innovatív gyógyszercégek magyar nemzetgazdaságban betöltött szerepéről

IT-Business, 2013. október 1., kedd, 30+31. oldal
Szabadalom trollok
"...Több milliárd dolláros iparággá nőtte ki magát az Amerikai Egyesült Államokban a technológiai fejlesztésekkel kapcsolatos szabadalomvadászat. Az igazi nyertesek a szabadalmakat birtokló vállalatok, a vesztesek a fogyasztók és az innovatív cégek..."

IT-Business, 2013. október 1., kedd, 30. oldal
Mindenki perel mindenkit
"...Rengeteg a szabadalmuk a technológiai óriáscégeknek, nagy a verseny közöttük, így a pereskedés is gyakori közöttük..."

IT-Business, 2013. október 1., kedd, 31. oldal
Európa kicsit más
"...Európában kevés a szabadalom troll az eltérő törvényi szabályozás és az emiatt is kevés it-bejelentés miatt - tájékoztatott Dürr János, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának sajtófőnöke..."

Innoportal.hu, 2013. október 1., kedd
Nemzetközi versenyeken is bizonyított a koaxális hangszóró
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által meghirdetett 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny fődíjasát, Papp Gergelyt a Magyar Innovációs Szövetség két igen rangos nemzetközi versenyre is benevezte..."

Napi.hu, 2013. október 1., kedd
Így költene el a kormány 7000 milliárdot

Fidelio.hu, 2013. október 1., kedd
Átadták a Magyar Formatervezési Díjakat

Dunaújváros Online, 2013. október 1., kedd
Kamara: út az innovációhoz

Heves Megyei Hírlap Online, 2013. október 1., kedd
A fejlesztések, az új termékek a versenyképesség kulcsai

Magyar Nemzet, 2013. október 2., szerda, 6. oldal
Szellemi monopóliumok és Magyarország

Magyar Nemzet, 2013. október 2., szerda, 13. oldal
300 kutatónak nyújtanak munkát
"...Több mint 1,9 milliárd forintos EU-s támogatással, összesen 4 milliárd forintból bővíti debreceni központját a virtuális műszerek fejlesztésével foglalkozó National Instruments (NI)..."

Metropol, 2013. október 2., szerda, 7. oldal
Lehetőség a fiatal vállalkozóknak
Együttműködés. Kapcsolatépítésre és konzultációra ad lehetőséget a holnapi izraeli-magyar innovációs nap

INSIDERblog.hu, 2013. október 2., szerda
Magyarország idén is harmadik a fiatal tudósok versenyén

Dunaújvárosi Hírlap Online, 2013. október 2., szerda
Út a térségi innovációhoz

Tőzsde Fórum, 2013. október 2., szerda
Műhelyből gazdasági motorrá válhat az ország

HVG.hu, 2013. október 2., szerda
Magyar innováció: pénzfelvétel tenyérvéna szkennerrel

HVG.hu, 2013. október 2., szerda
Legyünk Európa gazdasági motorja!

HVG.hu, 2013. október 2., szerda
Magyar innováció: pénzfelvétel tenyérvéna szkennerrel

BUMM.sk, 2013. október 2., szerda
Alig jut pénz a tudományokra Szlovákiában

Kreatív Online, 2013. október 2., szerda
Megint innovációs versenyt hirdet a Henkel

Magyar Hírlap Online, 2013. október 2., szerda
Széleskörűen alkalmazható magyar innováció

Index.hu, 2013. október 2., szerda
Cséfalvay: Magyarország múltja szklerotikus

Menedzsment Fórum, 2013. október 2., szerda
Cséfalvay: Európa egyik műhelye lett Magyarország is

Tőzsde Fórum, 2013. október 2., szerda
Műhelyből gazdasági motorrá válhat az ország

Index.hu, 2013. október 2., szerda
Új magyar találmány a vénaszkenner

Híradó.hu, 2013. október 2., szerda
Cséfalvay: Magyarország Európa ipari magjává vált

Híradó.hu, 2013. október 2., szerda
Áder: A Víz Világtalálkozó lehetőség a magyar innovációknak

Kossuth Rádió, 2013. október 2., szerda
180 perc
"...Hatodik alkalommal ünnepelte a világ a Feltalálók Nemzetközi Napját..."

Gazdasági Rádió, 2013. október 2., szerda
A nap vendége
"...Összeállítás: Izraeli-magyar Innovációs Napot rendeznek holnap Budapesten..."

Figyelő, 2013. október 3., csütörtök, 9+10+11+12+13+14. oldal
Sziszegő pénzpumpa
"...Csökkentették létszámukat az EU-s pénzeső magyar tulajdonú legnagyobb haszonélvezői, ráadásul eredményességük romlott az elmúlt öt évben..."

Figyelő, 2013. október 3., csütörtök, 15+16. oldal
Dzsungelpénz
Homályban maradó nyertesek
"...Az uniós támogatások legnagyobb kedvezményezettjei közül többnek nem átlátható a tulajdonosi köre, egyes projektek megtérülése pedig egyelőre nyomokban sem fedezhető fel..."

Figyelő, 2013. október 3., csütörtök, 23. oldal
Út a 2014-20-as európai uniós források hatékony felhasználása felé

Figyelő, 2013. október 3., csütörtök, 30+31. oldal
Tudással növekednek
Interjú - Ilan Mor
"...Az oktatás és a tudományok kiemelt támogatása mellett a hadiipari innovációk is segítik az izraeli high-tech ipart - nyilatkozta lapunknak Izrael budapesti nagykövete..."

Heti Válasz, 2013. október 3., csütörtök, 48+49. oldal
Startra kész nemzetek
"...Az izraeli anyukák már nem azzal dicsekszenek, hogy fiuk ügyvéd vagy orvos, hanem hogy startup cége van - mondja Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal vezetője a megjelenésünk napján rendezett első Izraeli-Magyar Innovációs Nap előtt. Hogy lett Tel-Aviv a Szilícium-völgy kihívója, és lemásolhatjuk-e a sikert?..."

Világgazdaság, 2013. október 3., csütörtök, 1+2. oldal
Felráznak a startupok
"...A startupokkal megjelenik Magyarországon egy új vállalkozói réteg, amely eleve globális piaci működésben gondolkodik, gyors növekedésre és dinamikus foglalkoztatás-bővítésre képes. Többek közt ezt hangsúlyozta Cséfalvay Zoltán stratégiai államtitkár az izraeli-magyar innovációs nap alkalmából lapunknak adott nyilatkozatában..."

Világgazdaság Online, 2013. október 3., csütörtök
Felráznak a startupok

Világgazdaság, 2013. október 3., csütörtök, 2. oldal
Innovációs kuriózum a Graphisoft Parkban
"...Sokszínű program várja az első magyar-izraeli innovációs nap résztvevőit Budapesten a Graphisoft Parkban. Az egész napos rendezvény középpontjában a kétoldalú kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködés áll..."

Világgazdaság Online, 2013. október 3., csütörtök
Innovációs kuriózum a Graphisoft Parkban

Magyar Hírlap, 2013. október 3., csütörtök, 10. oldal
Újabb ajtó nyílik a vállalkozások előtt
"...A napokban jelenik meg az az ipari Kutatás-fejlesztési pályázat, amelyre magyar és izraeli cégek közösen jelentkezhetnek..."

Magyar Nemzet, 2013. október 3., csütörtök, 5. oldal
Történelmi idők
Áttörést érhet el indiai útján a kormányfő - Újdelhit érdeklik kutatóink
"...A viszony a két ország között a szereteten alapul, nem számítanak a méretek - mondta lapunknak adott interjújában Malaj Misra. India új budapesti nagykövete szerint történelmi időket élünk a kétoldalú kapcsolatokban, s nagy reményekkel várja Orbán Viktor miniszterelnök október 17-18-án esedékes indiai látogatását..."

Magyar Nemzet, 2013. október 3., csütörtök, 12. oldal
Több pénz jut kutatásra
"...Szerződést kötött az év végén záruló uniós ciklusban rendelkezésre álló 8200 milliárd forintos keretösszeg 99 százalékára a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség..."

Heti Válasz, 2013. október 3., csütörtök, 48+49. oldal
Startra kész nemzetek
Eltanulhatjuk-e az izraeli innovációt?

Napló, 2013. október 3., csütörtök, 6. oldal
Kapcsolatban Kínával
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) kínai-magyar tudományos és technológiai üzletember-találkozót szervezett a fővárosban, ahol öt ígéretes magyar projekt mutatkozhatott be a kínai partnereknek a közelmúltban..."

iS!TE.hu, 2013. október 3., csütörtök
Kutatók Éjszakáján indul be a startupgyár
"...5 sikeres projekt, 3 verseny, mintegy 300 versenyző és rengeteg jó ötlet a mérlege a Hackathon-in-a-Box egyetemi ötletverseny sorozat eddigi fordulóinak. A startup világ utánpótlás-szállítói őszre 3-4 versenyt terveznek. Az első a hétvégén startol..."

RichPoi.hu, 2013. október 3., csütörtök
Nobel-díj - Hosszú és hiábavaló is lehet a várakozás

Figyelő Online, 2013. október 3., csütörtök
Sárkányok és angyalok

MNO.hu, 2013. október 3., csütörtök
Ezt találták ki Cséfalvayék az agyelszívás ellen
"...Izraeli-magyar innovációs napot rendeznek csütörtökön, Budapesten, az egész napos tanácskozáson magyar start-up vállalkozásoknak lehetőségük nyílik megismerkedni az izraeli kutatás-fejlesztéssel..."

Breuerpress International, 2013. október 3., csütörtök
Izraeli-magyar innovációs nap kezdődött Budapesten

Világgazdaság Online, 2013. október 3., csütörtök
Izraeli-magyar innovációs nap a Graphisoft Parkban

Ma.hu, 2013. október 3., csütörtök
Izraeli-magyar innovációs napot tartanak Budapesten

Metropol.hu, 2013. október 3., csütörtök
Izraeli-magyar innovációs nap kezdődött Budapesten

Napi.hu, 2013. október 3., csütörtök
Tel-Aviv példáját követné Budapest

Bitport.hu, 2013. október 3., csütörtök
Startup sikerek: nincs királyi út

Portfolio.hu, 2013. október 3., csütörtök
Kiderült, hogyan zárkózhat fel Magyarország a Szilícium-völgyhöz

Portfolio.hu, 2013. október 3., csütörtök
Megérkeztek Brüsszelből a felszabadított milliárdok

Magyar Hírlap Online, 2013. október 3., csütörtök
Megérkezett Brüsszelből a 350 milliárd

GazdaságiRádió.hu, 2013. október 3., csütörtök
Cséfalvay: Budapest lehet a régiós start-up cégek központja

Hiradó.hu, 2013. október 3., csütörtök
7 év alatt 700 milliárd forint áramolhat a kutatás-fejlesztésbe

Hiradó.hu, 2013. október 3., csütörtök
Izraeli-magyar innovációs nap kezdődött Budapesten

M1, 2013. október 3., csütörtök
Híradó reggel
"...A magyar innováció bemutatását is lehetővé teszi a jövő héten megrendezésre kerülő budapesti Víz Világtalálkozó, mondta Áder János..."

M1, 2013. október 3., csütörtök
Híradó este
"...Több mint hétszázmilliárd forintot szán a kormány a következő uniós ciklusban kutatásfejlesztésre és innovációra..."

Kossuth Rádió, 2013. október 3., csütörtök
180 perc
"...Összeállítás: A kontinens gazdasági központjává válhat Magyarország?..."

Kossuth Rádió, 2013. október 3., csütörtök
Reggeli Hírek
"...Magyar innovációk is bemutatkozhatnak a jövő heti Víz Világtalálkozón..."

Kossuth Rádió, 2013. október 3., csütörtök
Délelőtti krónika
"...Fiatal magyar vállalkozóknak nyújt lehetőséget az első Izraeli-Magyar Innovációs Nap..."

Metropol, 2013. október 4., péntek, 7. oldal
Közös innovációs nap
"...Izraeli-magyar innovációs nap volt Budapesten, az egész napos tanácskozáson magyar start-up vállalkozásoknak nyílt lehetőségük megismerkedni az izraeli kutatás-fejlesztéssel..."

Magyar Hírlap, 2013. október 4., péntek, 9. oldal
Megduplázott pénz jut kutatásokra
Jelentős előrelépést érhetünk el az innováció terén a következő hét évben
"...Az évtized végére Budapest lehet Kelet- Közép-Európa startup fővárosa. Az ambiciózus cél megvalósulását segítheti, hogy 2014 és 2020 között az uniós keretből hétszázmilliárd forint jut kutatás-fejlesztésre..."

Magyar Hírlap Online, 2013. október 4., péntek
Megduplázott pénz jut kutatásokra

Népszabadság, 2013. október 4., péntek, 2. oldal
Üzleti sikerekre vágyó magyar fiatalok
"...Izraeli-magyar innovációs napot tartottak a budapesti Graphisoft Parkban, ahol a földközi-tengeri térség leginnovatívabb államának kutatástámogatási és üzletfejlesztési gyakorlatából adtak ízelítőt magyar fiataloknak..."

Népszava, 2013. október 4., péntek, 4. oldal
Izrael a technológiai fejlődés példája

Hajdú-Bihari Napló, 2013. október 4., péntek, 2. oldal
Innovációs nap

Észak-Magyarország, 2013. október 4., péntek, 2. oldal
Innovációs nap

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. október 4., péntek, 6. oldal
Megújuló innováció
Első klubdélután, kiemelt érdeklődéssel
"...Dunaújváros (kk) - A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara által kezdeményezett Innovációs Klub első rendezvénye sikert hozott..."

Napi Gazdaság, 2013. október 4., péntek, 12. oldal
Így költene el a kormány hétezermilliárd forintot
"...A kormányzat várhatóan novemberben nyújtja be a Partnerségi Megállapodás (PM) végleges verzióját az Európai Bizottsághoz..."

A tét 7300 milliárd forint, 2013. október 4., péntek, 17. oldal
Egyetértés az operatív programokról
"...A 2014 és 2020 között Magyarország rendelkezésére álló európai uniós források tervezéséről, felhasználásáról egyeztettek a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) budapesti ülésén..."

Élet és Tudomány, 2013. október 4., péntek, 1253. oldal
Tehetségek és tudományok a Múzeumkertben

Inno-Hír, 2013. október 4., péntek
Megőrizte harmadik helyét Magyarország az EU Fiatal Tudósok Versenyének éremtáblázatán
"...Idén Prágában rendezték meg Európa legjelentősebb és legrangosabb tehetség-kutató versenyét. A 25. EU Fiatal Tudósok Versenyen a magyar tehetségek egy III. díjat és egy különdíjat nyertek..."

Inno-Hír, 2013. október 4., péntek
Jogi klinika indul start-upoknak
"...Magyarország első egyetemi IP jogi klinikája kezdi meg működését a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar együttműködésében. Az amerikai mintára elinduló szolgáltatás keretében, a MISZ-nél jelentkező start-upok szerzői jogi (ideértve a kapcsolódó jogokat is), védjegyjogi és kereskedelmi név (ideértve a domain neveket is) tárgyú kérdéseinek megoldásához nyújtanak a hallgatók térítésmentes segítséget..."

Inno-Hír, 2013. október 4., péntek
Nemzetközi versenyeken is bizonyított a koaxális hangszóró
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által meghirdetett 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny fődíjasát, Papp Gergelyt a Magyar Innovációs Szövetség két igen rangos nemzetközi versenyre is benevezte. Tekintettel arra, hogy a külföldi versenyeket kiállítással kötötték egybe, ezért elengedhetetlen volt a fiatal által feltalált "Koaxális hangszóró elrendezés" című találmány hazai szabadalmi bejelentése..."

Innoportál.hu, 2013. október 4., péntek
Izraeli-magyar innovációs napot rendeztek Budapesten

HetiVálasz.hu, 2013. október 4., péntek
Hogyan válhat Magyarország startup-nagyhatalommá?

HVG.hu, 2013. október 4., péntek
Ismét Budapest mutatja az utat a startup világnak

HVG.hu, 2013. október 4., péntek
Izraeli mintára fejlődhet a magyar startup világ

Index.hu, 2013. október 4., péntek
Izraeli-magyar startupösszefogás

HVG.hu, 2013. október 4., péntek
Kósák nagy dobásra készülnek Debrecenben

Hajdú Online, 2013. október 4., péntek
Kósa Lajos: cél, hogy Debrecen az EU egyik innovációs központja legyen

HajdúPress.hu, 2013. október 4., péntek
Kósa Lajos 215 milliárdról beszélt! Fotók, videó!

Dehír.hu, 2013. október 4., péntek
Kósa Lajos: az a célunk, hogy Debrecen az EU egyik innovációs központja legyen

Stop.hu, 2013. október 4., péntek
Kósa Lajos a gyarmatosítók pénzéből képzeli építeni a jövőt

Hiradó.hu, 2013. október 4., péntek
Kósa: cél, hogy Debrecen az EU egyik innovációs központja legyen

Kossuth Rádió, 2013. október 4., péntek
Reggeli Hírek
"...Több mint hétszázmilliárd forintot szán a kormány a következő uniós ciklusban kutatásfejlesztésre és innovációra..."

Magyar Nemzet, 2013. október 5., szombat, 24. oldal
Szellemi védművek
"...Az egységes hatályú európai szabadalmi rendszer megítélése korántsem egységes... Megkérdeztük hát az utóbbi időszak elismerten leginnovatívabb vállalatait... Az NNG (korábbi nevén Nav N Go)... elnyerte a 2012-es Magyar Innovációs Nagydíjat... Farmgép kapta tavaly a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár Innovációs Díját... Magyar Termék Nagydíjban és a Leginnovatívabb Termék Díjban részesített 77 Elektronika Kft... Balabit, a Nemzetgazdasági Minisztérium 2012-es Ipari Innovációs Díjának nyertese..."

Magyar Nemzet, 2013. október 7., hétfő, 14. oldal
Nobel-versenyfutás
A héten hirdetik ki a díjazottakat, az esélyesekre fogadni is lehet, de nem érdemes

Népszabadság, 2013. október 7., hétfő, 6. oldal
Orbán harmadszorra vág bele
Súlytalan testületek váltották egymást
"...Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület létrehozásáról döntött a kormány. A testület elnöke a miniszterelnök, társelnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnöke..."

Népszabadság, 2013. október 7., hétfő, 13. oldal
Negyedmilliárd a legjobbaknak
Mától osztják az elismeréseket

Népszava, 2013. október 5., szombat, 1+4. oldal
Megszorítás helyett progresszió
"...Nem szabadságharcra, együttműködésre van szükség - mutattak rá a Progressive Economy Budapesten rendezett konferenciájának részvevői. A baloldal bemutatta gazdaságpolitikai alternatíváját a jobboldal megszorításaival szemben..."

NOL.hu, 2013. október 5., szombat
Lábon lőtt ország
Európa megújul


Figyelő Online, 2013. október 5., szombat
Hogyan lehet az innováció egy nemzet motorja?

Portfolio.hu, 2013. október 6., vasárnap
Miért éppen Amerika?
"...Még mindig Amerika az innováció fellegvára. Bár egyre több fejlett európai ország fektet különös hangsúlyt erre a területre, a lemaradás óriási..."

Portfolio.hu, 2013. október 6., vasárnap
Németországban is van még mit tenni
"...Nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie a német kormánynak az innovációra - vélik a ZEW szakértői..."

Piac&Profit Online, 2013. október 6., vasárnap
Oktatás nélkül fújhatod az innovációt

Piac&Profit Online, 2013. október 6., vasárnap
Mekkora gazdasági súlya van a szellemi tulajdonnak?

Hiradó.hu, 2013. október 6., vasárnap
Cséfalvay: Kelet-Közép-Európa lehet a kontinens gazdasági motorja

Kossuth Rádió, 2013. október 6., vasárnap
G7
"...Csütörtökön tartották a Nemzetgazdasági Minisztérium és az izraeli magyar nagykövetség által szervezett első izraeli-magyar innovációs napot..."

InfoRádió, 2013. október 6., vasárnap
"...Az országok energiapolitikái közötti különbségeket nem a stratégiai célok határozzák meg, hanem az, hogy a kialakított jogi környezet kedvez-e a beruházásoknak, mondta Varró László...'

Népszabadság, 2013. október 7., hétfő, 6. oldal
Orbán harmadszorra vág bele
Súlytalan testületek váltották egymást
"...Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület létrehozásáról döntött a kormány. A testület elnöke a miniszterelnök, társelnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Hasonló kezdeményezésből nem volt hiány az elmúlt húsz évben - érdemi munkában annál inkább..."

NOL.hu, 2013. október 7., hétfő
Orbán harmadszorra vág bele
Tudományirányítás: Súlytalan testületek váltották egymást


HVG.hu, 2013. október 7., hétfő
Amerikaiakkal bizniszelt Szijjártó Péter

MIX Online, 2013. október 7., hétfő
Amerikai stratégiai partnerekkel tárgyalt Szijjártó

Világgazdaság Online, 2013. október 7., hétfő
Amerikai óriásvállalatokkal tárgyalt Szijjártó Péter

ITBusiness Online, 2013. október 7., hétfő
Az adatmalackodás vége: az amerikai kormány Adat-innovációs Irodát hoz létre

ProfitLine.hu, 2013. október 7., hétfő
300 millió forint támogatás a vállalkozások számára

EuroAstra.hu, 2013. október 7., hétfő
Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj a Műcsarnokban

Hiradó.hu, 2013. október 7., hétfő
Amerikai stratégiai partnerekkel tárgyalt Szijjártó Péter

TV2.hu, 2013. október 7., hétfő
Magyarország útja a Szilícium-völgyig!

TV2, 2013. október 7., hétfő
Mokka
"...Budapesten rendezték meg az Izraeli-Magyar Innovációs Napot..."

Metropol, 2013. október 8., kedd, 14. oldal
A sejtek szállítási módjának kutatása ért orvosi Nobel-díjat

Magyar Nemzet, 2013. október 8., kedd, 1+16. oldal
Sejtkutatóké az orvosi Nobel-díj
"...A sejtek szállítórendszerének kutatásáért három tudósnak, a német Thomas C. Südhofnak, valamint az amerikai James E. Rothmannek és honfitársának, Randy W. Schekmannek ítélte idén az orvosi Nobel-díjat a svéd Karolinska Intézet. A kitüntetettek valamennyien az Egyesült Államok egyetemein dolgoznak, és felfedezéseik segítettek megérteni, hogy miként jut el sejtről sejtre vándorolva vezikulumoknak nevezett parányi csomagokban egy-egy molekula az emberi szervezet egyik pontjából a másikba..."

Világgazdaság, 2013. október 8., kedd, 1+2. oldal
Újítók befektetői függésben
"...Egészségügy Vénaszkenner, online stresszmenedzser, mesterséges sóbánya - csak néhány újdonság azok közül, amelyekben fantáziát látott és ezért befektetésre érdemesnek minősített valamelyik hazai kockázatkezelő. Az egyenként általában százmilliós nagyságrendű pénzinjekció a gyógyszercégektől független egészségügyi kutatóbázisok és spin-off cégek számára gyakorlatilag a túlélést jelenti. A kis cégek, egyetemi kutatóműhelyek szinte csak külső anyagi forrásokra támaszkodhatnak..."

Világgazdaság, 2013. október 8., kedd, 3. oldal
Magyar-izraeli kapunyitás
Innovációs nap. Szívesen lenne startupközpont Budapest
"...Izraelnek és Magyarországnak feltétlenül együtt kell működnie az innováció terén, ezzel mindkét fél nyer - ennek a meggyőződésének adott hangot Ilan Mor izraeli nagykövet a két ország első közös innovációs rendezvényén..."

Világgazdaság Online, 2013. október 8., kedd
Magyar-izraeli kapunyitás

Világgazdaság, 2013. október 8., kedd, 3. oldal
Már ötven millióan használják a Waze-t
Startuppélda. A globálisan versenyképes cég építéséhez a tudás még hiánycikk

Világgazdaság Online, 2013. október 8., kedd
Már ötven millióan használják a Waze-t

Bihari Napló, 2013. október 8., kedd, 12. oldal
Innovációk
"...Október 11-én Nagyvárad a technikai innováció központjává válik: a CG&GC HiTech Solutions cég megrendezi a BizTech elnevezésű, az év legnagyobb technológiai eseményét..."

MNO.hu, 2013. október 8., kedd
Társadalmi vita indul a kutatás-fejlesztés irányairól

MNO.hu, 2013. október 8., kedd
Tudóstársadalomra van szükség hazánkban

Világgazdaság Online, 2013. október 8., kedd
Ömlik az EU-s pénz: Másfélszeresével szárnyalhatjuk túl a rekordot
"...a kormány hat területet helyez fókuszba a következő hétéves időszakban; ezek a munkahelyteremtés, a kkv-k és a közlekedés fejlesztése, az energiahatékonyság, az innováció és a kutatás-fejlesztési (k+f) beruházások támogatása, valamint a szegénység elleni küzdelem..."

Privátbankár.hu, 2013. október 8., kedd
Százmilliárdokat öntene még a vállalkozásokra az NFÜ

Dehir.hu, 2013. október 8., kedd
Újabb rekordösszegű uniós forrást fizetne ki az NFÜ

HVG.hu, 2013. október 8., kedd
Rekordösszegű uniós fejlesztési forrást fizetne ki az NFÜ

Napi.hu, 2013. október 8., kedd
A kormány tovább pörgetné az uniós pénzosztást

PrímHírek.hu, 2013. október 8., kedd
Nem veszíthetjük el a jó ötleteket

Világgazdaság Online, 2013. október 8., kedd
Egészségügyi kutatások: kockázatosak, de van bennük fantázia
Befektetői függésben


Borsod Online, 2013. október 8., kedd
Miskolc: a fejlődés kapujában
"...Kiemelt gazdaság-fejlesztési terület lesz Miskolc, jelentette ki kedden, Miskolcon Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. A gazdaságpolitikus az "Intelligens szakosodás - út a 2014-20-as Európai Uniós források hatékony felhasználása felé" című konferencián vett részt a megyeszékhelyen..."

Figyelő Online, 2013. október 8., kedd
Nem veszíthetjük el a jó ötleteket!
"...Bár sok a jó ötlet, tízből csak egy éri meg startup vállalkozásként az első évet - mondta Cséfalvay Zoltán, a startupokat felkaroló NGM államtitkár egy egyetemi ötletversenyen..."

PC Pult Online, 2013. október 8., kedd
Nem veszíthetjük el a jó ötleteket
"...A sikeres startupokhoz a jó ötletek mellé sikeres csapat kell - ezt mutatta meg a hétvégi Hackathon-in-a-Box ötletverseny..."

ITcafé.hu, 2013. október 8., kedd
Nagy siker az egyetemi ötletverseny, a Hackathon-in-a-Box

ITBusiness Online, 2013. október 8., kedd
Hogy a jó ötletekből sikeres projekt legyen

OrientPress.hu, 2013. október 8., kedd
Hackathon: tartsuk az ötleteket idehaza

OrientPress.hu, 2013. október 8., kedd
Balog: a leglényegesebb kérdések az egyetem falai közt dőlnek el

Felsőfokon.hu, 2013. október 8., kedd
Magas szintű tudomány, mégis alacsony életszínvonal?
"...A hazai tudománypolitika tervezését és megvalósulását figyelemmel kísérve egy sor ellentmondást, súlyos szemléleti anomáliát, tévedést találhatunk. Vélhetően ezeknek is jelentős szerepe van abban, hogy minden szóbeli szándék ellenére a helyzetünk az utóbbi évtizedekben nem javul..."

ProfitLine.hu, 2013. október 8., kedd
Kevés új vállalkozást indítanak Magyarországon

InfoRádió.hu, 2013. október 8., kedd
Cséfalvay: újabb társadalmi egyeztetés az EU-magyar partnerségi megállapodásról

Hiradó.hu, 2013. október 8., kedd
Csepreghy: Idén 1500 milliárd forintot fizetne ki az NFÜ

Hiradó.hu, 2013. október 8., kedd
Cséfalvay: újabb társadalmi egyeztetés az EU-magyar partnerségi megállapodásról

Gazdasági Rádió, 2013. október 8., kedd
Esti Híradó
"...A kormány augusztus végén jóváhagyott egy nemzeti stratégiát, amely a szellemi tulajdon védelméről szól..."

Lánchíd Rádió, 2013. október 8., kedd
Szaldó
"...Mit kell tudni az Ipari Parkok Versenyképességi Díjáról?..."

Lánchíd Rádió, 2013. október 8., kedd
Esti Híradó
"...A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rekord összeget fizet ki idén az uniós pályázati forrásokból..."

Magyar Hírlap, 2013. október 9., szerda, 2. oldal
Balog a szellemi elitre háruló felelősségről
"..."A tudást átadni az egyik legnemesebb dolog, egyfajta beavatás a tudomány világába, ami túlmutat a diploma megszerzésén" - fejtette ki tegnap Balog Zoltán..."

Magyar Hírlap, 2013. október 9., szerda, 10. oldal
Rekordösszeget hívhatunk le
A jövő év elején már megjelennek az új pályázatok
"...Összesen ezerötszázmilliárd forintnyi uniós támogatást szeretne az idén kifizetni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). Ez a tavalyi összeg másfélszerese. Jövő év elején már megjelenhetnek a 2014-2020 közötti fejlesztési ciklus pályázatai is..."

Magyar Hírlap, 2013. október 9., szerda, 14. oldal
Elméleti tudósoké a fizikai Nobel-díj
"...Az isteni részecskeként is ismert Higgs-bozon létezését megjósoló Peter Higgs és Francois Englert kapta tegnap megosztva az idei fizikai Nobel- díjat. A stockholmi tudományos akadémia hivatalos indoklása szerint a tudósokat egy olyan mechanizmus felfedezéséért díjazták, amely segít megérteni a legparányibb elemi részecskék tömegének eredetét..."

Metropol, 2013. október 9., szerda, 6. oldal
Még 500 milliárdot fizetnének ki idén
Fejlesztések. Uniós forrásokból eddig 1000 milliárd forint került a pályázókhoz
"...6 területet helyez fókuszba a kormány a következő, hétéves időszakban (2014-2020). Ezek: a munkahelyteremtés, a kkv-k és a közlekedés fejlesztése, az energiahatékonyság, az innováció és a kutatás-fejlesztési (k+f) beruházások támogatása, valamint a szegénység elleni küzdelem..."

Metropol, 2013. október 9., szerda, 13. oldal
Nobel-díj
Az idei fizikai díjazással elismertté vált a Higgs-bozon létezése

Magyar Nemzet, 2013. szeptember 9., szerda, 1+11. oldal
EU-pénzek: kiszűrik a csaló pályázókat
"...Már látszanak az uniós támogatások szigorúbb ellenőrzésének első eredményei. A pályázókra és döntéshozókra is kiterjedő vizsgálatok során több feljelentés is született, és egy megvesztegető, illetve egy megvesztegetett személy már előzetes letartóztatásban várja további sorsát..."

Magyar Nemzet, 2013. október 9., szerda, 1+16. oldal
Nobel-díj a Higgs-bozon azonosításáért

Napi Gazdaság, 2013. október 9., szerda, 8. oldal
Új rendszer, régi, rossz emlékek
"...A kutatás-fejlesztés és a hozzá kapcsolódó adó-, adóalap- és járulékkedvezmények évek óta slágertémát jelentenek nemcsak a k+f beruházások tervezésénél, de az adóhatósági ellenőrzések során is. Éveken át külön iparág szakosodott arra, hogy a kedvezményekkel éljen vagy visszaéljen, így érthető, sőt támogatandó, hogy a szabályozást egyértelműbbé, átláthatóbbá és valamelyest szigorúbbá tették. A korábbi évek rossz tapasztalatai azonban mind a mai napig meghatározóak a rendszerben... Hiába tehát az alapvetően jól csengő ösztönzők, a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adóelőnyök rendszere, ha az azt alkalmazó adózó remegve várja az ellenőrzést. Hogy ez a probléma a dokumentációs kötelezettség szabályozásával megoldható-e, erősen kérdéses. Jobb esetben a jogalkotó és a jogalkalmazó céljainak összehangolása vezethet megfelelő eredményre..."

Világgazdaság, 2013. október 9., szerda, 7. oldal
A növekedés a legnagyobb kihívás
Fejlődés. A kis- és középvállalkozásoknak elsősorban a versenyképességgel van problémájuk
"...Az országos átlagnál alacsonyabb foglalkoztatottság és termelékenység nezehíti Hajdú-Bihar megye életét. Az adottságok megvannak a megyében - mondja Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki szerint hét éven belül 10 ezer új munkahelyre lenne szükség a térségben..."

Észak-Magyarország, 2013. október 9., szerda, 1+5. oldal
A fejlődés kapujában
"...A kormány tervei szerint Miskolc és környéke kiemelt gazdaság-fejlesztési terület lesz..."

Fejér Megyei Hírlap, 2013. október 9., szerda, 15. oldal
Egységes uniós kutatási térség

Fejér Megyei Hírlap, 2013. október 9., szerda, 15. oldal
Ön is szeretne versenyképes lenni?
Nyílt rendezvényt hirdet az innovációs klub

Fejér Megyei Hírlap, 2013. október 9., szerda, 16. oldal
Hatékonyság lean
"...Innovációs Klub összejövetel lesz október 10-én a Gazdaság Házában. A középpontban a lean módszer és annak lehetőségei lesznek..."

Hajdú-Bihari Napló, 2013. október 9., szerda, 4. oldal
Új lendületet adhat az önállóság ígérete
"...A versenyképesség kulcsa az infokommunikációs szektor erősítése..."

Nyelv és Tudomány Online, 2013. október 9., szerda
Neurálisháló-alapú helyesírás-ellenőrző nyert
"...2013. augusztus 1. és 6. között Mérő László, a 2013. évi 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny II. helyezettje részt vett a 28. Kínai Ifjúsági Tudományos, Technológiai és Innovációs Versenyen (CASTIC). Lászlót a Magyar Innovációs Szövetség nevezte a versenyre, és a MATEHETSZ támogatta az utazását. A magyar küldöttséget Dobre Norbert vezette..."

Nyelv és Tudomány Online, 2013. október 9., szerda
Egy nyertes pályázat: a pókerező robot
"...A tavalyi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny három első helyezettje között volt Hegyesi Donát Sándor pókerező robotja. Hegyesi Donát Sándor egy úgynevezett egy az egy elleni pókerrobotot tervezett, amelynek célja a szórakoztatás, de emellett a játékos még a saját taktikáján is csiszolhat..."

ITbrigde Online, 2013. október 9., szerda
Kérdezem: Cséfalvay Zoltán, NGM államtitkár
"...a 2014-2020 közötti időszakban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretein belül pályázatot írunk ki célzottan az egyetemi vagy akadémiai bázisú spin-off vállalkozások számára, mintegy 5 milliárd forint keretösszeggel. Ehhez kapcsolódóan, az USA-ban bevált University Challange Fundok mintájára, külön az egyetemek számára létrehozunk egy technológiai alapot 15 milliárd forinttal, ami a spin-offok működését segítheti..."

Edupress.hu, 2013. október 9., szerda
Balog tudóstársadalomra vágyik

Hír.ma, 2013. október 9., szerda
Balog: valódi tudóstársadalomra van szükség

PrímHírek.hu, 2013. október 9., szerda
Innovatív és kreatív hallgatókat díjaznak a Műegyetemen

ITextreme.hu, 2013. október 9., szerda
Átadják a 2013. évi Pro Progressio díjakat középiskolai tanároknak

Index.hu, 2013. október 9., szerda
Ezt nem hiszik el az emberek
"...Mi kell ahhoz, hogy startup-céget indítson az ember? Miért jobb a helyzet Észtországban, mint Magyarországon?..."

Computerworld Online, 2013. október 9., szerda
Erős a magyar startup utánpótlás

HVG.hu, 2013. október 9., szerda
Így pénzelik a cégeket az angyalok

Hiradó.hu, 2013. október 9., szerda
Áder: Elismerik a magyar fejlesztéseket a világban

Gazdasági Rádió, 2013. október 9., szerda
Reggeli monitor
"...A 2014-20-as uniós források hatékony felhasználásáról tartanak konferenciasorozatot Budapesten és több vidéki nagyvárosban..."

Lánchíd Rádió, 2013. október 9., szerda
Reggeli Híradó
"...A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rekord összeget fizet ki idén az uniós pályázati forrásokból..."

MTV 1, 2013. október 9., szerda
Summa
"...Összeállítás: A magyarok büszkék arra, hogy mennyi mindent adtak a világnak..."

Figyelő, 2013. október 10., csütörtök, 16+17. oldal
Kiszámítható gazdaságpolitika kell a sikerhez
Varga Mihály a versenyképességről és a gazdasági növekedésről
"...A 2008-as gazdasági válság egyértelműen megmutatta, hogy a krízis utáni világban csak azok az országok lesznek sikeresek, amelyek értékteremtő beruházásokkal tudják erősíteni gazdaságukat. Az erős, versenyképes ipari szektorral rendelkező, azt bővíteni tudó országok nem elgyengülve, hanem megerősödve kerülhetnek ki a recesszióból... A sikeres, a világpiacon is versenyképes termékeket előállító ipar a világ minden országában egyet jelent a modern, versenyképes gazdasággal, az innovatív technológiák alkalmazásával és a gazdasági növekedéssel. Kiszámítható és támogató gazdaságpolitika, világszínvonalú technológia és szakképzett munkaerő kell a gazdasági sikerhez..."

Figyelő, 2013. október 10., csütörtök, 40+41. oldal
Jégtörő magyarok
Gyorsítana az Electrolux
"...Noha Európában továbbra is visszafogott a kereslet, a csoport jelentős növekedést tervez az új piacokra és a részben nálunk kifejlesztett innovatív termékekre alapozva..."

Figyelő, 2013. október 10., csütörtök, 48+49. oldal
A kiscsirke csipogása
Antal Csaba a tőke megszerzését követő, igazi startup kihívásról

Figyelő Online, 2013. október 10., csütörtök
A kiscsirke csipogása

Metropol, 2013. október 10., csütörtök, 14. oldal
Nobel-díj a komplex kémiai rendszerek modellezéséért
"...Kémia. Martin Karplus, Michael Levitt és Arieh Warshel kapta megosztva az idei kémiai Nobel-díjat - jelentették be a Svéd Királyi Tudományos Akadémián Stockholmban..."

Metropol, 2013. október 10., csütörtök, 14. oldal
Fontos mérföldkő a magfúziós kutatásban
Fizika. A keletkező energia meghaladta az elfogyasztott mennyiségét

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. október 10., csütörtök, 6. oldal
Kreatív innováció

MNO.hu, 2013. október 10., csütörtök
A GDP 45 százaléka ezekből jön össze
"...A szellemitulajdon-intenzív iparágak hozzájárulása a GDP-hez Magyarországon 45 százalék, szemben az európai uniós 39 százalékos átlaggal, ezzel a teljesítménnyel Magyarország a harmadik helyen áll Írország és Németország után..."

Magyar Hírlap Online, 2013. október 10., csütörtök
Tudástőke-export: jól teljesítünk

Budapest Business Journal Online, 2013. október 10., csütörtök
Tempting life science: Jeremie 3 launches in October

Origo.hu, 2013. október 10., csütörtök
JEREMIE: kérdések, amelyek rendszeresen elhangzanak a tőkebevonás során (2. rész)

Hiradó.hu, 2013. október 10., csütörtök
Rekord összegű uniós forrás érkezhet az idén

Hiradó.hu, 2013. október 10., csütörtök
Cséfalvay: Fontos a tudástőke a magyar gazdaságban

Gazdasági Rádió, 2013. október 10., csütörtök
Reggeli monitor
"...Mi a szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti stratégia, a Jedlik-terv, és hogyan működik?..."

Magyar Hírlap, 2013. október 11., péntek, 10. oldal
Egyszerűsödtek a közbeszerzési eljárások
"...A kkv-kat különösen a határon átnyúló, elsősorban innovációkat tartalmazó közbeszerzéseken hozza a jelenleginél előnyösebb helyzetbe az az uniós irányelvjavaslat, amelyet a jövő év elején fogadhat el az Európai Parlament..."

Napi Gazdaság, 2013. október 11., péntek, 3. oldal
Előnyhöz jutnak a közbeszerzéseken a kkv-k
"...Az új magyar közbeszerzési törvény megteremtette a lehetőségét annak, hogy az uniós szabályok keretei között a magyar cégek, elsősorban a kkv-k, előnyösebben férjenek hozzá a közpénzek felhasználásához..."

Napi Gazdaság, 2013. október 11., péntek, 13. oldal
Önkormányzatok is pályázhatnak az Ecospinning díjra
"...Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ügyfeleink teljes fejlesztési folyamatát menedzseljük a pályázat előkészítésétől a pályázat megírásán át az önrészpótló vagy támogatást megelőlegező hitelek nyújtásáig ? mondta Lenczfalvi-Szász Gábor, az RFH vezérigazgatója..."

Napi Gazdaság, 2013. október 11., péntek, 13. oldal
A régiókra fokuszáló programsorozattal gyűjtenek ötletet
"...A héten, Miskolcon indult el az a konferenciasorozat, amely előkészíti a 2014?2020 közötti időszak uniós k+f forrásainak hatékony felhasználásához szükséges stratégia megalkotását. Az országos road show a vidéki állomások után Budapesten zárul november elején..."

Napi Gazdaság, 2013. október 11., péntek, 14. oldal
Miért fektetnek be a cégek Magyarországon?
"...Magyarország ideális helyszín azon autóipari gyártó vagy beszállító cégek számára, amelyek a költséghatékony gyártáshoz, illetve logisztikai vagy k+f központ letelepítésére helyet keresnek ? mondták a Nemzeti Külgazdasági Hivatalban..."

Napi.hu, 2013. október 11., péntek
Miért fektetnek be a cégek Magyarországon?

Világgazdaság, 2013. október 11., péntek, 16. oldal
Mutyi kontra teljesítmény
"...Élénkül a startup világ Magyarországon. Az ötletre, innovációra alapuló vállalkozások nem hierarchiában, tekintélytisztelettel működnek, nekik csak a teljesítmény, a tudás számít. A magyar társadalomban ellentétes folyamatok indultak be: politikai kapcsolatokkal, mutyizással is jól lehet boldogulni. Az összeütközés elkerülhetetlen. Vajon melyik lesz a nyertes? A gazdaság vagy a politika?... Bár egyetlen sikeres startup cég sem csodafegyver, de pár tucatnyi, szellemi tőkére, üzleti önmegvalósításra épülő sikeres vállalkozás felrázhatná a gazdaságot, és olyan növekedési impulzust adhatna, ami jót tenne a gazdaság "lelkének" is..."

Világgazdaság Online, 2013. október 11., péntek
Mutyi kontra teljesítmény

Hetek, 2013. október 11., péntek, 30+31. oldal
Közel-keleti nyitás
Cséfalvay: Start-up-központ lehet Budapest

"...A Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára az izraeli minta lemásolása mellett arra is ösztökélte az egybegyűlteket, hogy valami kifejezetten "pestit" is létrehozzanak. Ehhez 700 billiárdos befektetési alapot helyezett kilátásba a K+F számára, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szélesebb lehetőségtárát..."

Portfolio.hu, 2013. október 11., péntek
Konténerhajó, diószedés, startup - Újításból lesz növekedés

Felsőfokon.hu, 2013. október 11., péntek
Innováció: nemzetközi összehasonlítás

BrandTrend.hu, 2013. október 11., péntek
Sikeresen startolt a magyar startup az Indiegogon

HVG.hu, 2013. október 11., péntek
Az állam gazdasági előretörése akadályozza az innovációt

OrientPress.hu, 2013. október 11., péntek
Módosulnak a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények

OrientPress.hu, 2013. október 11., péntek
Előnyhöz jutnak a közbeszerzéseken a kkv-k

Figyelő Online, 2013. október 11., péntek
TOP 200 konferencia: Jön a Gazella 2.0!

ITbridge Online, 2013. október 11., péntek
Egyetemi ugródeszka
"...Egyre több felsőoktatási intézmény erősíti kapcsolatait ipari partnerekkel és azok is az intézményekkel. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) is növeli az oktatás hatékonyságát azzal, hogy a k+f-tevékenységeket a valódi iparági igényekhez igazítja..."

M1, 2013. október 11., péntek
Ma reggel
Mi a különbség a kkv-k és a start-up vállalkozások között?
"...Közös magyar-izraeli innováció, erről beszélgetünk most Korányi Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Hivatal megbízott elnökével..."

M1, 2013. október 11., péntek
Ma reggel
"...Milyen szerepet játszik a magyar gazdaságban a teljes egészében magyar innováció?..."

HVG, 2013. október 12., szombat, 42. oldal
Orvosi Nobel-díj: kis hólyagok

HVG, 2013. október 12., szombat, 42. oldal
Fizikai Nobel-díj: tömegmunka

Agrárágazat, 2013. október 12., szombat, 52+53. oldal
Növekvő érdeklődés
V. Bólyi Mezőgazdasági Nap
"...Piacközpontú gondolkodás, átgondolt fejlesztések, hatékony költséggazdálkodás, innováció, a szakmai műveltség, a vállalati tudaterősítése, a hozzáadott érték növelése és a rendezvény egyik alapgondolatához igazodva az integráció, a kölcsönösen előnyös partnerkapcsolatok gazdagítása..."

Zalai Hírlap, 2013. október 12., szombat, 3. oldal
Európa 2020 stratégia

Nyelv és Tudomány Online, 2013. október 12., szombat
Mit lehet nyerni?
"...Tudtad, hogy az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny első három helyezettje akár 20 többletpontot is kaphat a felsőoktatási felvételihez?..."

Netriport.hu, 2013. október 12., szombat
Mit lehet nyerni?

Világgazdaság Online, 2013. október 12., szombat
Czerván: újabb pályázatok nyílhatnak meg technológiafejlesztésre

Kossuth Rádió, 2013. október 13., vasárnap
G7
"...Hatékonyabb fejlesztéspolitikai rendszert szeretne a kormány a következő hét évben..."

M1, 2013. október 13., vasárnap
Több világszervezet vezetője is részt vett a Budapesti Víz Világtalálkozón

M1, 2013. október 13., vasárnap
"...A héten tartották meg a Budapesti Víz Világtalálkozót..."

Világgazdaság, 2013. október 14., hétfő, 1+2. oldal
Dán kutatóközpont Székesfehérváron
"...Felavatták a dán szivattyúspecialista, a Grundfos csoport negyedik magyarországi gyárát Székesfehérváron, ahol fejlesztőközpont is létesül. A központban akár 120 kutató mérnöknek is munkát adhatnak..."

Metropol, 2013. október 14., hétfő, 18. oldal
Innovációs elismerés

"...A Nissan Motor Co. Ltd nyerte a CEATEC Innovation Awards fődíját, a Grand Prix-t..."

Metropol, 2013. október 14., hétfő, 18. oldal
Volkswagen-innovációk

"...A Volkswagen idén ötödik alkalommal tartja meg az Innovaturnét. Az országos roadshow-n 16 autó tesztelésén keresztül mutatják be a márka innovatív technikai megoldásait..."

Népszabadság Online, 2013. október 14., hétfő
Vissza kéne térni a bevett útra
"...Muraközy László... A potenciális növekedés nem egyéb, mint ami benne rejlik a gazdaságban... Hosszú távon a tőke, a munkaerő, s egy nehezebben megragadható tényező, a tudás, az innováció határozza meg a fejlődés lehetséges ütemét..."

Tőzsde Fórum, 2013. október 14., hétfő
Akadályozza az innovációt az állam előretörése

Promenad.hu, 2013. október 14., hétfő
Áder: Magyarország ekkora dicséretet még nem kapott
"...Diplomáciai sikerként értékelte Áder János köztársasági elnök a napokban Budapesten megrendezett Víz Világtalálkozót... Magyarország az ilyen innovációk terén élen jár, ezeket terjeszteni kell, bemutatni a nagyvilágnak, és ha erre van lehetőség, üzletet is csinálni belőlük..."

Magyar Mezőgazdaság Online, 2013. október 14., hétfő
Újabb pályázatok nyílhatnak meg az év végéig technológiafejlesztésre

Provátbankár.hu, 2013. október 14., hétfő
Sosem leszünk egy Svédország, de azért sokat lehetne fejlődni
"...A szélesebben értelmezett innovációs tevékenységekben a magyar teljesítmény az európai átlag körülbelül harmada-negyede. A legnagyobb baj, hogy kevés az innovatív vállalat, kicsi a szabadalmat bevezető cégek aránya emellett nagyon alacsony azoknak a vállalatoknak a százaléka, amelyek eljutnak egy sikeres innovációig, valamint azoké, akik fejlett információs technológiát használnak..."

Bitport.hu, 2013. október 14., hétfő
Pataki Róbert: nagyvállalat is lehet jó startup-befektető

CorvinusRádió.hu, 2013. október 14., hétfő
TIJÖTTÖK! Műszaki- és Természettudományos életpályát népszerűsítő program Sopronban


Várható események

Szellemi tulajdon és értékelés

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) Enterprise Europe Network Osztálya, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2013. október 30-án "Szellemi tulajdon és értékelés - a kkv-k üzleti tervezésének támogatása" címmel rendez nemzetközi szimpóziumot és tréninget a Nemzeti Külgazdasági Hivatalban (1055 Budapest, Honvéd u. 20.).

A rendezvény alatt egy technológiaipartner-kereső információs falat állítanak fel, melyen olyan konkrét ajánlatokat szerepeltetnek technológiatranszfer-együttműködésekre, amelyek tekintetében az adott technológia már megadott szabadalommal rendelkezik, vagy már megtörtént a szabadalmi bejelentés.

Tervezett program:

9.00 - 9.15 Köszöntő
Dr. Kerekes György elnökhelyettes, HITA
9.15 - 10.00 Miért fontos a szellemi tulajdon értékelése az üzleti életben? (Online előadás)
Catarina d'Araujo IPR-tanácsadó, Európai IPR Helpdesk
10.00 - 10.30 Eszközök az innovatív kkv-k támogatására, a nemzetközi technológia- és tudástranszfer előmozdítására - a HITA Enterprise Europe Network szolgáltatásai
Mészáros Mónika Alíz főosztályvezető-helyettes, Üzletfejlesztési Főosztály, Enterprise Europe Network HITA
10.30 - 10.45 Kávészünet
10.45 - 11.45 Szabadalmak gazdasági értékelése - előnyök a vállalkozások számára
Dr. Isumo Bergmann értékelés-szakértő, PatentSight GmbH
12.00 - 12.45 Ebédszünet
12.45 - 13.30 Az egységes szabadalmi oltalom és az Egységes Szabadalmi Bíróság aktuális kérdései
Dr. Pierre Treichel jogi szakértő, Nemzetközi Jogi Főosztály, Európai Szabadalmi Hivatal
13.30 - 14.15 A szellemivagyon-értékelés mint az innovációt támogató eszköz
Káldos Péter közgazdasági szakértő, Hipavilon Nonprofit Kft.
14.15 - 15.00 Konzultáció
15.00 Zárszó

Az angol nyelvű előadások tekintetében tolmácsolás biztosított!

A szervezők kérik, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2013. október 25-ig jelezni szíveskedjen az alábbi linken történő regisztrációval: http://szellemitulajdonesertekeles.questionpro.com

Jelentkezőket a terem befogadóképessége miatt csak korlátozott számban tudnak fogadni.
További információ: dr. Gyurkovics Henrik, koordinátor, Tel.: +36-1/872-6576, Mobil: +36-30/514-0656, E-mail: henrik.gyurkovics@hita.hu, Web: www.hita.hu

Orvostechnikai Partnerközvetítő Rendezvény

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal Enterprise Europe Network Osztálya a MEDICA 2013 kiállítás idején és helyszínén nemzetközi üzletember találkozót szervez. Az immár 15 éve megrendezésre kerülő nemzetközi üzletember találkozón 2012-ben 25 országból több mint 190 szervezet vett részt.

Időpont: 2013. november 20-22.
Helyszín: Messe Dusseldorf, Hall 6, Galéria, első emelet (40474 Düsszeldorf, Németország, Messeplatz)
Jelentkezési határidő: 2013. november 6.

A rendezvényre való jelentkezés a www.b2match.eu/medica2013 honlapon keresztül történik, ahol megtekinthető az eddig már beregisztrált jelentkezők profiljai. A résztvevők előre egyeztetett időpontban folytathatnak kétoldalú tárgyalásokat, cégre szabott tárgyalási naptár alapján. A szervezők kérik, hogy a regisztráció során töltse fel technológiai profilját (ajánlat vagy igény) is!
A tárgyalások időpontjai:
- 2013. november 20.: 14.30 - 17.00
- 2013. november 21.: 11.00 - 18.00
- 2013. november 22.: 10.30 - 18.00

Tárgyalópartnerek választása: 2013. november 13.

A részvétel költsége és feltételei:
- A magyarországi cégek számára csökkentett részvételi díj: 50 EUR. A szervezők kérik, hogy a regisztráció során a "Promotion code" mezőbe írják be a "ZENIT-3" szót, így az online fizetés során nem a teljes (200 EUR) részvételi díjat kell fizetniük.
- Magyarországi start-up (2011. január 1 után alapított) cégek számára a részvételi díj: 25 EUR. Ebben az esetben a "Promotion code": ZENIT-4.
- EU tagországok számára nincs ÁFA díj, annak érdekében, hogy ezt ne számolják fel, a megfelelő rovatban adják meg adószámukat!
- A díj nem tartalmazza a kiállítási belépőjegy árát. A kiutazás és a szállás költség a résztvevőket terheli.

További információ: Szabó Eszter Anna, vezető tanácsadó, HITA Enterprise Europe Network Osztály, Tel.: +36-1/872-6625, E-mail: eszter.szabo@hita.hu, Web: http://www.b2match.eu/medica2013, www.hita.hu, www.enterpriseeurope.hu

Felkészülés a pályázásra a Horizont 2020 programban

Az Európai Unió 7. keretprogramja 2013 decemberében véget ér, a 2014 és 2020 közötti időszakban a Horizon 2020 programban folytatódik az európai együttműködésben megvalósuló K+F tevékenységek támogatása.

Tagszervezetünk, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. második felében 5 modulból álló Horizont 2020 képzéssorozatot indít az EU-s kutatásfinanszírozási pályázatok kezelésére és az erre történő felkészítésére.

Helyszín: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., 214-es terem (1116 Budapest, Fehérvári út 130.)

Tervezett program:

Időpont Regisztrációs határidő: Modul címe és tartalma
november 14. november 4. 1. modul: A Horizont 2020 mint a kutatás-támogatás kontextusa
Általános bevezető a Horizont 2020 keretprogramról; a program szerkezete, részvételi szabályai. A stratégiai programoktól a munkaprogramokon át a pályázati felhívásokig egyszerűen: az új terminológia ismertetése
november 21. november 11. 2. modul: A Horizont 2020 pillérei és a horizontális témák bemutatása
A Horizont 2020 három alappillére: Kiváló tudomány, Ipari vezető szerep, Társadalmi kihívások; Tájékoztató a 2014-2015-ös pályázati felhívásokról
november 28. november 18. 3. modul: Kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények pályázati lehetőségei a Horizont 2020-ban. A kutatói mobilitás támogatása.
december 2. november 21. 4. modul: Kis- és középvállalkozások pályázati lehetőségei a Horizont 2020-ban. A Horizont 2020 egyéb kapcsolódási pontjai.
december 5. november 23. 5/A. modul: Az "Egészségügy, demográfiai változás és jólét" témához kapcsolódó pályázati lehetőségek.
december 12. december 2. 5/B. modul: Az "Élelmiszerbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, tengeri és tengerhasznosítási kutatás és a biogazdaság" témához kapcsolódó pályázati lehetőségek.

  5/C. modul: Pályázati felhívások - igény szerinti témához kapcsolódóan
(Csak kihelyezett képzés esetén, legalább 10 résztvevővel, a megrendelővel egyeztetett időpontban és helyszínen.)

Részvételi díj: 60.000 Ft + Áfa/ modul
A MISZ tagjai számára, 10% kedvezmény biztosított.

További információ és regisztráció: Kamarás Ágnes, Tel.: +36-30/463-0552, E-mail: agnes.kamaras@bayzoltan.hu, Web: www.bayzoltan.hu/bay-hunor/hirek/felkeszules-a-palyazasra-a-horizont-2020-programban-jojjon-el-kepzesunkre

Új lehetőségek a horizonton - Horizont 2020 Nemzeti Nyitókonferencia

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Nemzetgazdasági Minisztériummal együttműködve 2013. november 26-án konferenciát szervez a 2014 januárjától induló Horizont 2020 program hazai nyitányaként, a budapesti VAM Design Centerben (1061 Budapest, Király utca 26.).

Az esemény célja, hogy segítse a hazai kutatási intézmények, egyetemek, vállalkozások felkészülését az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját a következő 7 évben meghatározó Horizont 2020 programra.

A program minden eddiginél nagyobb, mintegy 70 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. Három kezdeményezést (FP7, CIP, EIT) foglal magában, és egyszerűbb adminisztrációt, valamint új, innováció-orientált szemléletet ígér. A Horizont 2020 program kiválósági alapon, nemzetközi versenyben, közvetlenül Brüsszelből elnyerhető pályázati forrásai további lehetőségeket jelentenek a magyar intézmények számára az ugyancsak uniós költségvetésből származó, de nemzeti szinten pályáztatott regionális források mellett.

A konferencia részletes programja, ill. további információ ide kattintva olvasható:
www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/rendezvenyek/uj-lehetosegek

Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít. A képzés két napos (november 14., november 21.), 20 tanórás.

A szakvizsga időpontja: 2013. november 28.
A tanfolyam helyszíne: SZTNH (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)

A tanfolyam általános bevezetést nyújt a szellemitulajdon-védelem legfontosabb kérdéseibe, alapfokon rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire. Ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formákat (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési-mintaoltalom), azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat.

A képzés írásbeli vizsgával zárul és alapfokú iparjogvédelmi szakképesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.
A tanfolyam díja 30.000 forint.

Részvételi szándékát legkésőbb 2013. november 8-ig jelezze, az anna.szenczi@hipavilon.hu e-mail címen az alábbi adatok megadásával:
- név;
- lakcím;
- születési hely, idő;
- munkáltató megnevezése.

A részvételi díj befizetésének módja (ez történhet számla ellenében, melyet munkáltatójának küldenek, amennyiben vállalja a részvételi díj kiegyenlítését vagy átutalással a 10032000-01731842-00000000 számú számlára).

További információ: Szenczi Anna, Tel.: 06 1 474 5548, E-mail: anna.szenczi@hipavilon.hu

Pályázati felhívások

"A dinamótól Harry Potterig" c. óravázlatíró pályázat

"A dinamótól Harry Potterig" címmel óravázlatíró pályázatot hirdet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az általános és középiskolás tanárok részére. A Hivatal, a szellemi tulajdon védelmében elkötelezett együttműködő partnereivel karöltve, ezzel az óravázlatíró pályázatával egy felfedező utazásra hívja a tanárokat, hogy megismerjék, hányféleképpen van jelen a szellemi tulajdon valamilyen formában, mindennapi életünkben, és hogyan adhatóak át ezek az ismeretek az oktatási tartalmakban.

A pályázaton való részvétel egyrészt lehetőséget ad arra, hogy a téma iskolai oktatásához hasznos  anyagok (óravázlatok, feladatok) szülessenek, másrészt a pályázó pedagógusok szakmai felkészültségük mellett kreativitásukat is próbára tehetik, amit akár 100.000 Ft-os pénzjutalommal és egyéb értékes ajándékokkal díjaznak.

A pályázatra elsősorban olyan pedagógusok jelentkezését várják, akiknek tantárgyához kapcsolódnak a szellemi tulajdon témakörét érintő témák, így különösen a magyar nyelv és irodalom, informatika, művészetek (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret), erkölcstan, technika, életvitel és gyakorlat, környezetismeret, fizika, kémia, valamint történelem szakosokét, továbbá minden könyvtárpedagógusként vagy osztályfőnökként dolgozó pedagógusét.

A pályázaton való részvételhez szükséges dokumentumok:
- Részletes pályázati kiírás 
- Pályázati adatlap

A pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2013. november 17.
A pályázaton való részvételt segítő anyagok gyűjteménye az információ pedagógusoknak oldalon érhető el.

Az SZTNH a jelen pályázat keretében beküldött anyagokat vagy azok egyes részeit a szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó ismeretterjesztő tevékenysége során a jövőben fel kívánja használni a felhasználási feltételek szerint.

További információ: E-mail: pedagoguspalyazat@hiplo.gov.hu,
Web: www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/pedagoguspalyazat.html

NO-BLE ideas

A SEE program keretében 7 országából, 13 partner részvételével, 2012. október 1-én indult a "Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector" (NO-BLE ideas) projekt, melyben Magyarországról tagszervezeteink, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont (MTA ATK) és az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség járul hozzá a kétéves program sikeréhez.

A program elsődleges feladata, hogy segítséget nyújtson a fiatal feltalálóknak/innovátoroknak kutatási eredményeik elérhetővé tételében, valamint elősegíteni az alkalmazott kutatás, és az agrár-élelmiszeripari ágazat egymásra találását a fenntartható növekedés érdekében. A projekt elősegíti az ötletek vállalati szinten való alkalmazását, a vállalkozások versenyképességének növelése céljából. A projekt további céljairól bővebben a szórólapon valamint a www.innoreg.hu oldalon is olvashat.

A projektötletek egy dokumentumon kitöltésével 2013. november 30-ig nyújthatóak be, melyet ide kattintva letölthető. Az űrlap kitöltésével és a kisszs@innoreg.hu e-mail címre történő visszajuttatásával csatlakozhat a nyilvános nemzetközi adatbázishoz és hálózathoz, megismerhet más, e témával foglalkozó kutatókat, ill. befektetőket, akik kutatási eredmények, innovatív ötletek hasznosításában érdekeltek.

További információ: Kiss Zsuzsanna, Tel.:0620/999-3109, 0628/788-04
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.