XXIII. évf. | 2013. szeptember 3. | 16. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható esemény
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

"Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú pályázat

A Magyar Innovációs Szövetség a KTIA-ból finanszírozandó, a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú pályázat újragondolásának szükségességéről állásfoglalást adott ki július 31-én. Korányi László, megbízott elnök augusztus 8-án e-mailben küldte el a Nemzeti Innovációs Hivatal néhány reflexióját, válaszul állásfoglalásunkra (A NIH válasza portálunkon ide kattintva olvasható). Részletek a válaszból:
"...Összefoglalásképpen a következőket szeretnénk leszögezni:
A pályázati kiírásokat ("Technológiai start-up ökoszisztéma építés" és az "Akkreditált Technológia Inkubátor" cím elnyerése) számos szakmai egyeztetés előzte meg a hazai start-up ökoszisztéma fontos szereplőivel és a kiírások megjelenését szokatlanul nagy várakozás övezte. A kiírások megjelenésével kapcsolatban számunkra is meglepő módon nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a mérvadó start-up-os körökből..."

"...Természetesen voltak hasznos kritikai észrevételek is, ezek alapján az elírásokat, pontatlan fogalmazásokat menetközben javítjuk. Ugyanakkor szeretnénk megnyugtatni a pályázat iránt érdeklődőket, hogy azt nem fogjuk visszavonni, a jelen kiírást érdemben nem fogjuk átdolgozni, újragondolni. Ugyanakkor a jelen pályázat tapasztalatait hasznosítani fogjuk az inkubátor program tervezett folytatásában..."

Szövetségünk augusztus 21-én megküldte véleményét a NIH reflexióira (Válaszunk portálunkon ide kattintva olvasható). Részletek a válaszból:
"...Az inkubátorprogram, ill. a start-up ökoszisztéma építésének legutóbb bejelentett folytatását örömmel üdvözöljük. További támogatási összegek biztosítása - melyet egyébként régóta szorgalmazunk - még aktuálisabbá teszi a szóban forgó pályázati kiírás jelentős tartalmi átdolgozását..."

"...Kétség nem férhet ahhoz, hogy a szingapúri és izraeli technológia inkubátor modellek, valamint a Finn Vigo akcelerátor a világ legjobb példái közül valók. Egyetértünk abban, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy implementálni tudjuk a világban már jól működő innovációs modelleket. Ugyanakkor a MISZ júl. 31-i állásfoglalása nem az említett modelleket kritizálta, hanem a közreadott pályázati felhívás szövegét..."

A különböző vélemények egyeztetésére a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, Cséfalvay Zoltán, meghívására aug. 28-án közös megbeszélést tartottak az NGM, a MISZ és a NIH vezetői, az NGM-ben. A pályázattal kapcsolatban több módosításban egyetértettek a felek. A MISZ további felvetéseit (a pályázat finanszírozás modellje, biztosítékok, fenntartási kötelezettség stb.) pedig a NIH megvizsgálja, és a lehetőségeknek megfelelően módosítja a kiírást. A felek továbbá újra megerősítették, hogy a start-up ökoszisztéma építésének támogatását folytatni kell.

Egészségügyi ágazati szakpolitikai stratégia

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kérésére, augusztus 14-én a Magyra Innovációs Szövetség kialakította véleményét az "Egészségügyi ágazati szakpolitikai stratégia: Egészséges Magyarország 2014-2020, Egészségügyi Kutatás, Fejlesztés és Innováció fejezet" 2013. júliusi vázlatáról.

Részletek a véleményből:

"...Számos elem, mint például az oktatás minőségének javítása, innováció képes vagy sikeres orvostechnikai kkv-k támogatása, nagyvállalatok szerepének biztosítása stb. csak impliciten, ha egyáltalán, jelenik meg, és az indikátorok között egy sem releváns ezekre az akciókra. Az indikátorok döntő része alapkutatás centrikus, talán azért, mert azt könnyebb-egyszerűbb mérni, ugyanakkor a gazdasági hatékonyság szempontjából ezek távoli lefutású eredményességet jelenthetnek csak..."

"...az oktató-gyógyító rendszerben született ötletek, kidolgozottabb elképzelések piaci megjelenéséhez szükséges spin off aktivitás alacsony, ritka és alig vagy nem támogatott. A vállalkozássá válás folyamatára kevés a jó gyakorlat, példa, támogató környezete hiányzik, holott itt sokkal fontosabb a jelenléte, mint a gazdaság más területein..."

"...nem csak a döntési mechanizmusokat kell egyszerűsíteni a pályázati rendszerben, hanem az értékelési és ellenőrzési módszereket is, ezzel növelve vonzó képességüket a kevésbé gyakorlott vagy éppen új pályázók irányába..."

"...Ne könnyen és élvezetesen kapjanak egy diplomát a külföldiek, hanem megfelelő tudás megszerzését ismerjük el a diplomával, még ha ezért a hallgatóknak áldozatot is kell néha hozni (pl. tanulni)..."

Véleményünk teljes szövege portálunk jelszóval védett területén olvasható.

Operatív Programok 2.0

A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal felkérésére, augusztus 15-én a Magyra Innovációs Szövetség kialakította véleményét a "Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2.0" rövid verzióiról.

Részletek a GINOP-pal kapcsolatos véleményünkből:

"...Örömmel fogadtuk a GINOP tervezetének véleményezési lehetőségét. A tervezetben felsorolt célok elég általánosak ahhoz, hogy alapul szolgálhassanak egy jó pályázati rendszer működéséhez, amennyiben később értelmes tartalommal kitöltik ezeket. Ugyanakkor rendkívül sok forrásra lenne szükség..."

"...a KKV-k önálló K+F+I tevékenységének pályázati úton történő támogatása csak csepp a tengerben, amennyiben a közgazdasági és pénzügyi szabályozó rendszer (adók, illetékek, járulékok, bürokrácia terhei stb.) stabilitása, kiszámíthatósága és nemzetközi versenyképessége nem alkot megfelelő hátteret a KKV-knak a hosszú távú K+F+I megvalósításához. A jelenlegi szabályozó rendszer nem megfelelő ehhez..."

"...Javasoljuk, hogy a tervezet, illetve az OP térjen ki az innováció menedzsmentre, mely az K+F+I tevékenységeket összefogná és alkalmat teremtene arra, hogy az innovációs folyamat különböző fázisában résztvevő szereplők egymásra találjanak..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon ide kattintva olvasható.

Részletek a VEKOP-pal kapcsolatos véleményből:

"...Magyarországon ma a K+F+I szektor megerősödése előtt álló legnagyobb akadály a kapacitások szűkössége, mind a kutatói létszám, mind az infrastruktúra területén, valamint a fejlesztés fogalmi megítélésének bizonytalansága, a fejlesztői háttér bevonásának (pénzügyi) korlátai..."

"...Véleményünk szerint a 3. intézkedésnek tartalmaznia kéne a kutatóintézetek mellett a fejlesztési központokat is - ezek hatása a kutatás irányára és a kutatási eredmények hasznosítására elengedhetetlen..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon ide kattintva olvasható.

Kormányhatározat

Augusztus 15-én, a Magyar Közlöny 136. számában kihirdették a Kormány 1545/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatát "Az európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának módjáról".

Részletek a kormányhatározatból:

"...A Kormány..."
"...1. döntött arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben a 2007-2013-as irányító hatósági funkciókat ellátó egyes szervezeti egységek keretein belül Tervezési Támogatási Munkaszervezet kerül létrehozásra..."
"...4. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségben, az Irányító Hatóságok keretein belül kialakításra kerülő Tervezési Támogatási Munkaszervezetek bevonásával dolgozzák fel a társadalmi egyeztetés során beérkező észrevételeket, és bocsássák azt a 2014-2020-as operatív programok tervezéséért felelős nemzetgazdasági miniszter rendelkezésére..."
"...6. döntött arról, hogy a regionális fejlesztési ügynökségek 2014. január 1-től a területileg érintett megyei önkormányzatok irányítása alá kerülnek..."

Állami kitüntetések

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a köztársasági elnök által adományozott kitüntetéseket adott át. A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét (polgári tagozat) vehette át Palkovics László, a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Innovációs Szövetség választmányi tagja. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének (polgári tagozat) kitüntetésben részesült dr. Ábrahám László, a National Instruments Europe Kft. ügyvezetője, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagja.

Elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége ülést tart 2013. szeptember 11-én. Napirendi pontok:
1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
2. K+F Tagozat vezetőjének bemutatkozása
3. Választmányi ülés előkészítése
4. SZMSZ módosítása
5. 2013 első felének gazdálkodási helyzete
6. Egyebek

Búcsú fogadás

Timothy A. Betts, az USA budapesti nagykövetsége képviseletvezető-helyettesének tiszteletére augusztus 22-én, a Bimbó úti rezidencián búcsú fogadást rendeztek, és bemutatták André Goodfriend-t, az új képviseletvezető-helyettest. A fogadáson meghívott vendégként Szövetségünket dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Harsányi István-díj

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált, továbbá a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Pro Progressio Alapítvány által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma 2013. augusztus 29-én tartotta bírálóbizottsági ülését a MISZ székhelyén, melyen kiértékelték a Harsányi István-díjra beérkezett pályamunkákat.

A pályázat a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók innovációs menedzsment ismereteinek bővítését és tudományos szintű feldolgozását hivatott díjazni.

A kuratórium tagjai, hat szempont alapján -
- a hazai és a külföldi szakirodalom felhasználása;
- a pályázat szerkezeti felépítése;
- a pályázó egyéni tevékenyégére visszavezethető megállapítások;
- a pályamunkában szereplő javaslatok, különös tekintettel a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjára;
- a dolgozat nyelvezete, stílusa, külalakja, ábrái;
- a pályázat innovációval való kapcsolata -,

előzetesen írásban értékelték a pályázatokat, majd az eredmények megvitatása után a bírálóbizottság a beérkezett 41 magas színvonalú pályázat közül 9 pályázatot részesített díjazásban. Közülük 3 pályázó Harsányi István Ph.D. Díjban, további 6 pályázó pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesült.

Az egyszeri, 150 000 Ft-os, ill. 100 000 Ft-os ösztöndíjjal járó Harsányi-díjak átadására októberben, Harsányi István születésének 100. évfordulójára megemlékező rendezvényen kerül sor.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

"A hazai startup ökoszisztéma"

Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) 12. országos találkozóját 2013. szeptember 13-án tartja, a Makadám Mérnök Klubban (1024 Budapest, Lövőház u. 37.). A levezető elnök: dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója.

Program:

16.00 - 16.05 Köszöntő:
Dr. Szabó Gábor, elnök
16.05 - 16.10
Ivánka Gábor, vezetőségi tag: a MAFITUD elmúlt évi tevékenysége
16.10 - 16.15 Gilyén András, a 2006. évi EU döntő különdíjasa: Köztársasági elnöki ösztöndíjjal Cambridge-ben
16.15 - 16.20 Varga Róbert, a 15. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottja: Ösztöndíjjal a CERN-ben
16.20 - 16.25 Guta Gábor, a 2000. évi EU döntő III. helyezettjének és különdíjasának bemutatkozása
16.25 - 16.35
Kérdések, hozzászólások

Szakmai program

16.35 - 16.40
Bevezető:
dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök
16.40 - 16.55
Miskolczy Csaba, alapító, Startup Undergrund: Hazai startup közösség fejlődése, új kihívások
16.55 - 17.05 Kérdések, hozzászólások
17.05 - 17.20 Györkő Zoltán, ügyvezető igazgató, BalaBit IT Biztonságtechnikai Kft.: A kollégiumból a globális piacra?
17.20 - 17.30
Kérdések, hozzászólások
17.30 - 17.40
Lám István, MAFITUD-tag, a Tresorit Kft. alapító-ügyvezető igazgatója: Tresorit sztori
17.40 - 17.50
Kérdések, hozzászólások
17.50 - Fogadás

A találkozót, melyen MAFITUD-tagok, ill. meghívott vendégek vehetnek csak részt, vacsora követi.

28. Kínai Ifjúsági Tudományos, Technológiai és Innovációs Verseny

2013. augusztus 1-6. között Mérő László MAFITUD-tag, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen második díjban részesített, "Neurális haló alapú helyesírás-ellenőrző" című munkájával részt vett a 28. Kínai Ifjúsági Tudományos, Technológiai és Innovációs Versenyen (CASTIC). A fiatalt tanára, Dobre Norbert kísérte el.

A kiállítással egybekötött verseny Kína Jiangsu tartományában zajlott, Nanjingban. A versenyen több száz diák vett részt Kína minden részéből, a külföldi fiatalok - vendégként - 23 projektet mutattak be.
A magyar résztvevők nevezését a Magyar Innovációs Szövetség, míg útiköltségüket a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége biztosította.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Kormány elfogadta a Jedlik-tervet

A Kormány 2013. augusztus 14-i ülésén elfogadta a szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti stratégiát, és határozott a végrehajtásával összefüggő feladatokról.

A Jedlik-terv az első olyan átfogó kormányzati stratégia Magyarországon, amely a szellemi tulajdont helyezi a középpontjába. A stratégia a 2013-tól 2016-ig terjedő időszakra szól, és a szellemi tulajdon védelme területén középtávú célkitűzéseket rögzít.

A Jedlik-terv több mint negyven cselekvési irány mentén, százat is meghaladó számú intézkedést ír elő. Mindezt négy fő pillérbe rendezi: iparjogvédelemmel a nemzetgazdaság felemelkedéséért; szerzői joggal a kreatív iparágak és a kultúra fellendítéséért; a nemzetpolitika és egyes kormányzati szakpolitikák szolgálata a szellemi tulajdon eszköztárával; a szellemi tulajdoni intézményi teljesítőképesség fokozása. E célok megvalósítását fogja előmozdítani a szellemi tulajdon védelmének nemzeti fejlesztési programja, amelyről külön előterjesztés készül.

A Jedlik Ányosról elnevezett nemzeti szakpolitikai stratégia itt olvasható: http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/Jedlik-terv.pdf

Szabadalmi bejelentésből származtatott használati mintaoltalmi bejelentések

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által a továbbiakban követett - a hatályos jogszabályi rendelkezések szövegével összhangban álló - joggyakorlat értelmében a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) pontjának második fordulata alapján csak a szabadalmi bejelentés elutasítása esetén lehet az engedélyezési eljárást lezáró döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapig használati mintaoltalmi bejelentést származtatni (azaz a bejelentés visszavonása vagy visszavontnak tekintése esetén nem).

Ha a bejelentő az SZTNH felhívására nem válaszol, az előírt díjat határidőben nem fizeti meg, ill. az érdemi vizsgálatot időben nem kéri, az oltalmi igény megszűnése nem az SZTNH mérlegelésén múlik, hanem törvény határozza meg annak bekövetkeztét - a bejelentő pedig tisztában lehet azzal, hogy mulasztása miatt a bejelentési eljárás sikertelen lesz. Abban az esetben azonban, ha az SZTNH az anyagi jogi oltalomképességi feltételek hiánya miatt nem találja megalapozottnak az oltalmi igényt, a bejelentő csak a bejelentést elutasító határozat kézhezvételével értesül arról, hogy törekvése a szabadalmi oltalom megszerzésére nem vezetett eredményre. Ez indokolja, hogy ilyen esetben a származtatásra - a többi megszűnési módtól eltérően - rendelkezésre álljon a szabadalmi engedélyezési eljárás lezárultát követő 3 hónapos határidő.

Nemzeti Innovációs Hivatal

Nyílt Napok a CERN-ben

A genfi székhelyű Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a CERN, Nyílt Napokat tart 2013. szeptember 28-29-én, 8 órától 20 óráig.

Az "Our Universe is Yours" mottójú rendezvény alkalmával a látogatók találkozhatnak kutatókkal és mérnökökkel, felfedezhetik a laboratóriumokat, a kísérleti helyszíneket, valamint a gyorsítókat a világ legnagyobb részecskefizikai kutatóintézetében. Az érdeklődők, a felszínen mintegy 40 helyszínen nyerhetnek bepillantást olyan, a világ élvonalába tartozó kísérletekbe, mint pl. az antianyag előállítása. Mélyen a föld alatt pedig a látogatók szeme elé tárulnak a Nagy Hadron Ütköztető, az LHC legfontosabb detektorai és kísérletei.

A CERN látogatása ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Egy személy legfeljebb csak négy elektronikus jegyet igényelhet, s a jegyek egy adott nap meghatározott időszakára lesznek érvényesek. 

További információ: Németh Vilmos, CERN, ipari kapcsolattartó, E-mail: vilmos.nemeth@nih.gov.hu; Web: http://opendays2013.web.cern.ch/.

Startup.TE - Videosorozat startup cégekről

A Nemzeti Innovációs Hivatal Startup.te 5 részes videó-sorozatában a startup-világ szereplői vallanak arról, miért jó vállalkozni, az őket segítő iparági szereplők, mentorok mondják el véleményüket a startup világra jellemző ökoszisztémáról, ill. adnak hasznos tanácsokat.

A filmek megtekinthetők a Hivatal honlapján: http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/video-radioriportok/video-radioriportok

TéT attasék kezdték meg munkájukat

Új tudományos és technológiai (TéT) attasék kezdték meg munkájukat Magyarország nagykövetségein: Dobi-Rózsa Anikó, Londonban, Murányi Béla és Szilágyi László Brüsszelben. A TéT attaséi rendszer a kormányzat kutatási és technológia-fejlesztési törekvéseivel összhangban a magyar tudományos és innovációs közösség egészének érdekében működik.

A TéT attasé tevékenysége kiterjed a természettudományos kutatás, a műszaki tudományok, a technológia- és termékfejlesztés, valamint az innováció területének nemzetközi képviseletére. Az attaséknak egyszerre kell szolgálniuk a magyar tudományos kutatás és tudományszervezés intézményeit és a teljes magyar kutatóközösséget, emellett kapcsolatot ápolnak Magyarország legfontosabb tudományos partnereivel.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | DDN NEXUS Kft.
Tagsorszám: | 686
Cím: | 2119 Pécel, Károli Gáspár u. 14.
Vezető: | Debreczeny Balázs, ügyvezető igazgató
Telefon: | +36 30 777 1938
E-mail: | balazsdebreczeny@gmail.com
Vezető: | Nagy Sándor, ügyvezető igazgató
Telefon: | +36 30 960 0301
E-mail: | ddnnexus.kft@chello.hu
Képviselő: | Debreczeny Csaba, innovációs, üzletfejlesztési igazgató
Telefon: | +36 20 340 7454, +491 609 092 1830
E-mail: | csabadebreczeny@gmail.com

Tevékenység:
Felületkezelés, építőipari al- és fővállalkozás. Többek között erős fókusz diverzifikált üzletágak kifejlesztésére (pl. megújuló energiaforrások telepítése, hatékony hulladék víz managment stb.)

Név: | Innovation and Technology Management Hungary Kft.
Tagsorszám: | 687
Cím: | 1224 Budapest, Damjanich u. 100.
Vezető: | Weszl Miklós, ügyvezető igazgató
Telefon: | +36 30 560 3193
E-mail: | miklos.weszl@gmail.com

Tevékenység:
Az Innovation and Technology Management Hungary Kft. (ITM) tudomány-marketing és tanácsadói cégként indult. Időközben saját kutatás-fejlesztésbe kezdett orvostechnikai eszközök terén.

Név: | Eurotrenton Kft.
Tagsorszám: | 688
Cím: | 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Honlap: | www.eurotrenton.com
Vezető: | Stern Péter, ügyvezető
Telefon: | +36 30 511 0401
E-mail: | peter.stern@eurotrenton.com 
Vezető: | Rikk János, főmérnök
Telefon: | +36 1 794 8490
E-mail: | janos.rikk@eurotrenton.com

Tevékenység:
Az Eurotrenton Kft. egy - a magasszintű technológiák alkalmazásához szükséges tudás megszerzését, elsődlegesen fontosnak tartó - kutató-fejlesztő kisvállalat. Kutatás-fejlesztési tevékenységét a 2010. év második felében kezdte meg, amikor is célul tűzte ki a magyarországi mérnöki tudás újrahasznosítását a tisztítás-technológia és az üzembiztonság területén. A kezdeti időkben az ipari tisztítás-technológia - és azon belül a nagy ipari rendszerek leállás nélküli tisztíthatósága - állt a vállalati fejlesztések fókuszában. Ekkor kezdődött el az első saját fejlesztésű technológiájának kutatása, mely a földalatti csővezeték hálózatok sérült szakaszainak bontás nélküli rekonstrukciós munkálataihoz biztosít magas szintű technológiát. Az Eurotrenton Kft. különböző ipari tisztítás-technológiai rendszerek kifejlesztése mellett kötelezte el magát, mivel a globális problémák között első helyen szereplő túlnépesedésre adandó ipari válaszok, hosszútávon biztosítanak kutatási témát és piacot egyaránt.

Szakirodalom-figyelő

Rolf Dobelli: Gondolj bele, hogy ne ess bele! - A hétköznapi gondolkodás 52 csapdája - Akadémiai Kiadó, 2013 - Az elme kerekei sorozat
Dr. Osman Péter ismertetése

Szerfelett hasznos könyv. Olyan ismeretek garmadával szolgál, amelyekben a saját hibáinkra, gondolkodásunk, magatartásunk stratégiai botlásainak okaira döbbenhetünk rá - ami nem épp felhőtlenül üdítő élmény (végül is ki szereti látni a tökéletlenségeit?), viszont roppant sokat adhat ahhoz, hogy sikeresebbek legyünk, és ne magunk okozzuk a kudarcainkat.

Az egyik legnagyobb jelentőségű rendszertechnikai probléma, mennyire lehet képes egy rendszer feltárni és kijavítani a saját működési hibáit. Ez ránk, az egész szellemi működésünkre is érvényes. Ráadásul, elménk - ha tetszik, a lelkünk - úgy van behangolva, hogy igyekszik leplezni a szellemi működésünk gyengeségeit. Ám ez az öndiagnosztizáló képesség mindannyiunknál a sikeresség elengedhetetlen feltétele, ezért állandóan fejlesztenünk kell. Intelligens ember tudja, hogy ehhez igen sokat tanulhatunk másoktól. Erre szolgál Dobelli műve is azzal, hogy segít feltárni és javítani a gondolkodásunk hibás működését. Segít, de csak annyira, amennyire okosan és /ön/kritikusan használjuk. Aki nem akar szembenézni a hibáival, kézbe se vegye! Aki kész receptet keres, az se!

Dobelli, amint írja, üzletemberként először csak a maga védelmére kezdte elemezni, feltérképezni a jellegzetes gondolkodási hibákat: "hogy ne veszítsem el könnyelműen a vagyonomat, listát kezdtem vezetni a különféle gondolkodási hibákról, jegyzetekkel és személyes anekdotákkal kiegészítve. Hamarosan észrevettem, hogy a lista nemcsak a pénzügyi befektetések terén vált hasznomra, hanem az üzleti és a magánéletben is. A gondolkodási hibákról való tudás nyugodtabbá és megfontoltabbá tett: idejében felismertem gondolkodásom csapdáit, és el tudtam hárítani őket." Megtapasztalta azt is, milyen előnyhöz jut azáltal, ha felismeri mások ilyen hibáit.

Könyvében 52 ilyen típushibát tárgyal, könnyed, példálózó, csevegő előadásban. Az ezeket elemző 52, gondosan, elegánsan kimunkált miniesszéjével ez a kötet a válogatott - és valószínűleg a legjellemzőbb - önámításaink közérthetően megfogalmazott kisenciklopédiája. Bennük megláthatjuk sok rutinszerűen használt gondolkodási-, azt követő magatartási sémánk gyengeségeit, diszfunkcióit is, amelyek legtöbbjéről nem is tudjuk, hogy bennünk, ellenünk munkálnak.

S ha nem tetszik, amit látunk e tükörben, hát épp arra való, hogy ne tessék, de akkor is lássuk meg, hogy min kellene változtatnunk. 52 mentális csapda érzékletes leírása, amely segít felismerni, ki ki mennyire botladozik bennük, és tud- akar-e szabadulni tőlük.

Megértjük belőle, hogy sokkal gyorsabb - főként az utóbbi évszázadokban - a társadalmi kapcsolatok, mechanizmusok fejlődése, mint ahogy az agyunkban az evolúció beágyazta "szoftverek" ahhoz alkalmazkodni tudnak. Tudjuk például, mit tesz a csordaösztön - bár kevésbé köztudott, milyen nagy szerepe van korunk egyik legfontosabb gazdasági harcterén, a mai pénzvilágban is. Dobelli elmondja, hogy az evolúciós múltunkból hoztuk magunkkal a csoporthoz való gyors, automatikus igazodás ösztönét. Ilyenkor nem a döntési helyzetet ismerjük fel, hanem a többiek döntését, és ösztönösen követjük őket.

Szeretjük az önbecsülésünk megerősítését, ám nem az ellene szólókat. Ezért "A megerősítési torzítás valamennyi gondolkodási hiba atyja: az új információkat hajlamosak vagyunk úgy értelmezni, hogy összhangban legyenek a meglévő elméleteinkkel, világnézetünkkel és meggyőződéseinkkel. Azokat az új információkat, amelyek ellentmondanak meglévő nézeteinknek (nevezzük cáfoló bizonyítékoknak), kiszűri az agyunk. Ez nagyon veszélyes."
Akárcsak a bemutatott 52 csapda szinte mindegyike.

Daniel Pink: Eladni emberi dolog - Meglepő igazságok mások meggyőzéséről - HVG Könyvek, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

"Mások meggyőzésének egyik leghatékonyabb módja, ha olyan kihívásokra mutatunk rá, amelyekről nem is tudták, hogy szembe kell velük nézniük. "Naponta több mint 15 millió amerikai azzal keresi a kenyerét, hogy másokat vásárlásra ösztönöz." "Filozófiánk szerint mindenki, akivel az ügyfél kapcsolatba kerül, gyakorlatilag értékesítő is egyben." (Pink ezt egy cégvezetőtől idézi. Valójában ez olyan alapigazság, amelynek meghatározónak kell/ene/ lennie minden cég, és bármely más, emberekkel dolgozó szervezet stratégiájában, a dolgozóival szembeni elvárásukban. Ha csak ezt az egyet megjegyezzük, már sokat kaptunk e könyvtől. - OP) "A munkaköröket összevonó vállalatok világában és a kiszámíthatatlanul változó gazdasági környezetben a különböző készségek elkülönítése hátrányokkal jár, a rugalmasság viszont kifizetődő. Manapság a munkavállalóknak naponta át kell lépniük feladatkörük határait. (...) Miközben a feladatkörök közötti átjárhatóság egyre elterjedtebb, úgy tűnik, hogy általános feladattá válik mások meggyőzése." ("Mások meggyőzése": e könyv értelmezésében ez eladásnak számít. Cégen belül ez a részlegek és az emberek közötti együttműködések létrehozásának és finomhangolásának egyik fő eszköze. - OP)

"Amikor a hallgatóság is kreatív alkotónak érzi magát a folyamatban, a visszautasítás esélye gyakorlatilag a nullára csökken." (A "folyamat" itt egy előadott javaslat megtárgyalása, a "hallgatóság" pedig a döntéshozók. És igen, így kell egy kreatív javaslatot ügyes elővezetés segítségével a szó minden értelmében eladni! - OP) "Amikor mások meggyőzéséről van szó, a kérdések hatékonyabbak a kijelentéseknél." (Feltéve, hogy a kérdéseinkkel olyan gondolkodásra, mérlegelésre tudjuk indítani a "másokat", hogy arra a következtetésre jussanak, amelyet érvényre akarunk juttatni. Ez valóban sokkal hatékonyabb, mint elvárni, hogy fogadják el, amit nekik mondunk. - OP)

"Akár tetszik, akár nem, valahol mind értékesítők vagyunk." Ez a könyv egész mondandójának talpköve. E tételt támasztja alá, hogy Pink bevezeti a "nem eladásra irányuló értékesítés" fogalmát, amelybe lényegében minden, valamely célra irányuló meggyőzést besorol, s ezzel teszi azt átfogóvá. Ez egyáltalán nem új felfedezés - ellenkezőleg, valójában ott munkál minden esetben, midőn másokkal kapcsolatban valamit el akarunk érni. Nem mellesleg, az innovációs munkának is alapvető része eladhatóvá tenni és eladni az azt megtestesítő dolgot a célközönségnek! Azért valóban sokkal hasznosabb felismerés, mint a híres "Mindannyian prózában beszélünk.", mert logikusan elvezet oda, hogy ha már teszük, tegyük a lehető legjobban, s tanuljunk hozzá minél több hasznosat! S mert Pink maga is profi értékesítő, ez logikusan azzal folytatódik, hogy itt van ehhez ez a könyve, lehet tanulni belőle! Tényleg lehet - ha nem is korszakalkotóan nagy dolgokat, de nagyon sok végiggondolásra érdemeset. Könyve elsősorban nem azzal hasznos - és tényleg igen hasznos! -, hogy meglepő és váratlan igazságok sorára vezet rá, hanem olyanokra, amelyekre magunktól is rájöhettünk volna, ha elég sokat dolgozunk rajta, de nem tettük, most viszont készen kapjuk azokat.

Igen jól összeszedett és megformált könyv, a tanítását alátámasztó rengeteg gyakorlati példával és az élet sűrűjében dolgozó gyakorló szakemberektől, valamint neves kutatóktól vett idézetekkel, tanulságokkal útmutatásokkal. Pink ragyogóan tudja, hogyan kell eladni, és hogyan szóljon erről könnyen befogadhatóan és meggyőzően - hiszen az egyik legmagasabb szinten gyakorolta az eladás művészetét: évekig Al Gore alelnök vezető beszédírója volt.

Gracza György: A nevető Magyarország - Népi fortélyok és úri hunczutságok - I. kötet - Helikon Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

"Krónikás adomák, fortélyos történetek, dzsentri úrhatnámság, szalonok és kávéházak pletykái, bírósági és színházi csacskaságok, tárczák és beszélyek. A nevető Magyarország kora sikerkönyve volt, de üzenete, értéke mit sem változott az eltelt száz esztendő alatt: a történetek ma is elevenen hatnak, a kötet ékes bizonyítéka annak, hogy a humor örök." - írja a Helikon ajánlója. A legfontosabb megjegyzésünk, hogy ez az összeállítás valóban kitűnő, szórakoztató olvasmány. Jellegét, sokszínűségét igen jól adja vissza az 1901-es kiadás - amely alapján készült - alcíme: Egyetemes adomagyűjtemény.

Hogy ezek az adomák ma is elevenen hatnak-e? Nagyon igen, és valamelyest nem. Nagyon igen, mert úgy idéznek elénk egy hajdanvolt világot, mintha a szemünk előtt játszódna le a jelenet, és meg is ragadja az érdeklődésünket, hogy akkor így éltek, így gondolkodtak az emberek. Stílusosan, vegyük a humor definícióját a kor remekbe szabott egyetemes tudástárából, minden hazai lexikonok öreganyjából A Pallas Nagy Lexikonából: "A humor a kedély nevetése, mely mig megpirongat, egyszersmind megbocsát; mig gáncsol: tanít és javít, a fulánkot rögtön kiszedi és a sebekre irt önt. A H. fenséges, jólelkü, melegszivü ócsárlás, oly stilus, mely ellentétekben világítja meg az életet, az embereket, a problemákat." Mindaz, amit itt olvasunk, így mutatja be azt a régi-régi országot, amelyben eleink éltek. És nagyon igen, mert ma már ugyan igencsak távolinak hat az a világ, a mai életstílusunkhoz képest - merjük kimondani - a felszínen meglehetős ódivatúnak, ám kicsit is belegondolva meglepően sok közös vonást fedezünk fel az akkoriak és a maiak között. És talán egy kicsit mégsem - csak annyiban, ahogyan az Encyclopaedia Britannica definiálja a humort: "a legegyszerűbben úgy határozható meg, hogy nevetésre ingerlő stimuláció". Igaz, ma is nagyon változó, hogy kit mi fakaszt önfeledt kacajra, de nem ígérhetjük, hogy az itt szereplő írások zöme ilyen lesz. Érdekes: mindegyik. Ha használhatunk ilyen ódivatú szót, úgy bájos: szinte mindegyik. A kötetből kibontakozó képsort pedig talán egy korábbi, csodálatos magyar film címe írhatja le a legjobban: Régi idők mozija.

Az első fejezet - Krónikás adomák - némi kettős jelentést is ad a könyv címének: a nagyvilágba is szerteágazó tartalma azt sugallja, hogy min nevettek akkoriban a magyarok.
A valóban életteli adomák, jelenetek érdemeként azt is mondhatjuk: íme egy időutazás, hogy milyen volt az élet a régi időkben, midőn csak az újságok és a szálló pletykák jelentették a tömegkommunikációt, nézelődés-kukucskálás a mozit, hogyan éltek az emberek plázák, televízió, internet, twitter, mobil és vásárlási őrület nélkül. Biztos, hogy sokkal lassabban, sokban kényelmetlenebbül, de vajon sokkal kevésbé boldogan is?

Gracza Györgyről (1856-1908) a fülszövegből is tudható, hogy író és történetíró volt, írásai az Új Idők, a Független Polgár és a Családi Kör lapokban jelentek meg, később a Budapest című képes politikai lap munkatársa lett. Tagja volt a Tolnai Világtörténete szerkesztőbizottságának. A nevető Magyarország kötethez 1887-ben, Follinus Emillel karöltve gyűjtötte össze korának mulatságos anekdotáit. Ez számos kiadást ért meg, és az irodalmi anekdoták szerint ez volt az egyik első sikerkönyv a Monarchia idején.

A tematikus fejezetcímek: A dzsentri - adomák a magyar köznemesség életéből; Papramorgó - papi adomák; Budapesti élet; A színfalak mögül; Csöppek - orvosi adomák; Ahol az igazságot mérik - adomák a bíróság köréből és az ügyvédi életből; A kaszárnyából; Szemita világ; A társaságból.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.

Technika Műszaki Szemle, 2013/7. szám, 3. oldal
Forráshiány a Műegyetemen
"...Legalább másfél havi fenntartói forrás hiányzik a MBE rendes működéséhez - jelentette be Péceli Gábor rektor június végén..."

Technika Műszaki Szemle, 2013/7. szám, 4. oldal
24. MISZ közgyűlés
"...Május 29-én tartották meg a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 24. közgyűlését, amelyen Szabó Gábor elnök eredményekről és kudarcokról egyaránt beszámolt a 2012. év értékelésekor, illetve jelentősnek ítélte meg a vállalkozások számára a Magyar nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett növekedési programot..."

Technika Műszaki Szemle, 2013/7. szám, 5. oldal
EU_USA szabadalmi megállapodás
"...Az Egyesült Államok és az EU közötti szabadalmi megállapodást írták alá július 17-én..."

Technika Műszaki Szemle Online
A Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalása a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú pályázat újragondolásának szükségességéről
"...Az NFÜ közzétette a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú, a Kutatási és Technológiai Alap finanszírozásával megvalósuló pályázatot, valamint közzétételre került az "Akkreditált Technológia Inkubátor" cím elnyerésére kiírt pályázat, anélkül, hogy előzetesen társadalmi/szakmai egyeztetésre bocsátották volna a tervezeteket..."

Hamu és Gyémánt, 2013. nyár, Szintézis, 90+91+92+93+94+95+96+97+98. oldal
Tehetség-befektetők
Csermely Péter és Somlai-Fischer Ádám találkozása

PC World, 2013. július, 19. oldal
Az újmagyar szuperhangszóró
"...Nagy világcégek is érdeklődnek a fiatal feltaláló, Papp Gergely hangszórója iránt, mellyel 2012-ben elnyerte az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny fődíját..."

Haszon, 2013. július-augusztus, 36+37. oldal
Biztos alapokon a biztonság
"...A BalaBit IT Security Kft. sztorijából kiderül, hogyan sikerült a válság dacára is évről évre 30 százalékos növekedést elérniük. És világszerte ügyfeleket megnyerni: bankokat, kormányszerveket, mobilcégeket - de még a Facebookot is..."

Innotéka, 2013. augusztus-szeptember, 3+4+5+6+7. oldal
Egy jó ötlet itthon is sikerre vihető
"...Árvai Péter társaival Budapesten, a Nagymező utcában építi a világ egyik legígéretesebb informatikai cégét, a Prezit..."

Innotéka, 2013. augusztus-szeptember, 9. oldal
WIGNER Adatközpont: a tudomány szolgálatában
"...Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, azaz a CERN és az MTA WIGNER Fizikai Kutatóközpont között létrejött egyezség alapján a magyar szakemberek arra vállalkoztak, hogy Csillebércen létrehoznak egy élvonalbeli adatfeldolgozó központot..."

Innotéka, 2013. augusztus-szeptember, 18. oldal
Magyar startup siker Londonban

Innotéka, 2013. augusztus-szeptember, 18. oldal
Konzorcium a vízügyi ágazat K+F stratégiájának újraalkotására

Innotéka, 2013. augusztus-szeptember, 18. oldal
Támogatás a magyar-indiai együttműködéshez
"...Új pályázat jelent meg a magyar-indiai K+F+I együttműködési programban való magyar részvétel támogatására - tájékoztatta lapunkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)..."

Innotéka, 2013. augusztus-szeptember, 35. oldal
Segítség innovatív kezdő vállalkozásoknak
"...A tervek szerint három-négy inkubátor és mintegy 20-22 startup vállalkozás támogatására lesz elegendő az a 2,1 milliárd forintnyi forrás, amely a hazai startup ökoszisztéma további erősödését szolgálja - hívta fel a figyelmet a legújabb pályázati lehetőségre Korányi László..."

MR1 Kossuth Rádió, 2013. augusztus 4., vasárnap
Európai idő: Innovációra van, és lesz is pénz

Világgazdaság, 2013. augusztus 6., kedd, 1+5. oldal
Ugródeszka a kicsiknek
"...Inkubáció Kétszintű pályázaton, az inkubátorokon keresztül juttat 2,1 milliárdot az állam a start-up szférához, hogy nemzetközi szinten is exportképes, jól jövedelmező cégekké neveljék a jó ötletből kiinduló garázsvállalkozásokat... Állami inkubátorpályázattal tennék sikeressé, és egyben tartanák itthon az ígéretes, de még induló technológiai vállalkozásokat. A 2,1 milliárdos, kétszintű pályázat iránt akkora az érdeklődés, hogy a lebonyolító NIH máris pótlólagos forrásokat keres..."

Magyar Hírlap, 2013. augusztus 6., kedd, 9. oldal
Tartós bővülés kell a felzárkózáshoz
Három-négy százalékos gazdasági növekedésre lenne szükség húsz-huszonöt éven keresztül ahhoz, hogy beérjük az EU átlagát
"...Közép-, de hosszabb távon is az uniós átlagnál kétszer gyorsabban kellene növekednie Magyarországnak ahhoz, hogy behozzuk a lemaradásunkat - mondták lapunknak közgazdászok..."

Petőfi népe, 2013. augusztus 6., kedd, 6. oldal
Hárommilliárd forint e-egészségügyi fejlesztésre

Tolnai Népújság, 2013. augusztus 6., kedd, 5. oldal
Hordozórakéta a start-upoknak

Világgazdaság Online, 2013. augusztus 6., kedd
Hárommilliárd forint e-egészségügyi fejlesztésre

Világgazdaság Online, 2013. augusztus 6., kedd
Hordozórakéta a start-upoknak

Figyelő Online, 2013. augusztus 6., kedd
A tudástőke megtartása - Van-e visszaút?

HVG Online, 2013. augusztus 6., kedd
Az állam is beszáll a startupok finanszírozásába

HWSW Online Informatikai Hírmagazin, 2013. augusztus 6., kedd
Budapesten is fertőz a startup méreg

Magyar Hírlap, 2013. augusztus 7., szerda, 1+4. oldal
Klinghammer: Emelni kell a ponthatárokat
"...Pont annak a fiatalnak nem érdeke, hogy felsőoktatási hallgató legyen, aki ennyire alacsony tudásszinttel kerül be" - mondta a lapunknak adott interjúban Klinghammer István... A készülő felsőoktatási stratégia kapcsán Klinghammer István beszélt a minőséget képviselő nemzeti tudományegyetemekről, a felsőoktatási szakképzések bázisát jelentő közösségi főiskolákról és a kancellárokról is..."

Pécsi Napilap Online, 2013. augusztus 7., szerda
Pécsi egyetem is milliókra pályázhat

Innoportál Online, 2013. augusztus 7., szerda
Nemzetközi tervpályázat és utazó kiállítás a Rubik-kocka 40. születésnapjára

IT Business Online, 2013. augusztus 7., szerda
Több mint 35 milliárdnyi innovációs támogatás

Orientpress Online, 2013. augusztus 7., szerda
Már 23 klaszter büszkélkedhet ÚSZT-akkreditációval

News4business Online, 2013. augusztus 7., szerda
Az ABB kutatási pályázatot hirdet egyetemek számára

TKZ Attorneys Online, 2013. augusztus 7., szerda
A piac igényli a startup ökoszisztéma fejlesztésére kiírt pályázat módosítását

Figyelő, 2013. augusztus 8., csütörtök, 47. oldal
Muszáj Amerikától tanulni!
Weszl Miklós a tengerentúli befektetők jelentőségéről
"...Az amerikai és a magyar befektetési kultúrák közötti különbségek... sokszor lehetetlenné teszik a közös projektek megvalósulását, illetve második körös finanszírozás bevonását amerikai vagy más külföldi invesztoroktól. A legfontosabb érv, amiért érdemes lehet amerikai befektetőt bevonni akár már egy korai fázisú startupba, az az iparág-specifikus szakmai tapasztalat, amely jelenleg hiánycikk Magyarországon..."

Figyelő Online, 2013. augusztus 8., csütörtök
Muszáj Amerikától tanulni!
Weszl Miklós a tengerentúli befektetők jelentőségéről


Figyelő, 2013. augusztus 8., csütörtök, 50+51. oldal
Külföldre kacsint
UNORTODOX STARTUP

Figyelő, 2013. augusztus 8., csütörtök, 52+53+54+55. oldal
Ismeretlen sikersztorik
"...Exkluzív Jeremie-gyorsmérleg. A Figyelő utánajárt, melyek a legsikeresebbek az első Jeremie-kör eddigi befektetései közül a 2012-es mérlegadatok alapján. E szerint eddig nem feltétlenül a leginnovatívabb cégek jelentették a legjobb üzletet. Kiderült az is, hogy bár már csak öt hónap van hátra a program eredeti kihelyezési időszakából, az elkölthető tőke mintegy felét kötötték csak le, még kevesebb részét fizették ki..."

Figyelő, 2013. augusztus 8., csütörtök, 57. oldal
Beruház a Bosch

Pozitív Hírek, 2013. augusztus 8., csütörtök
Nemzetközi tervpályázat és utazó kiállítás a Rubik-kocka 40. születésnapjára

Pozitív Hírek, 2013. augusztus 8., csütörtök
Magyar ezüstérmes a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián!

Piac és profit Online, 2013. augusztus 8., csütörtök
Nehezen indulnak új utakra a kkv-k

Kultúra.hu, 2013. augusztus 8., csütörtök
Együttműködik a Sziget és a Rubik-projekt

Inforádió Online, 2013. augusztus 8., csütörtök
Tavaly fordította a legtöbb pénzt kutatásra és fejlesztésre Magyarország

Magyar Nemzet, 2013. augusztus 9., péntek, 4. oldal
Magyar kutatók az élvonalban
"...A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem stent munkacsoportja olyan eszközt fejlesztett ki, amellyel javítható a szív, az agyi erek és a végtagok keringése. A kutatóműhely jelentős eredményeket ért el az érszűkületeket csökkentő stentek vizsgálata és fejlesztése terén, és készen áll arra, hogy elindítsa az eszközök hazai gyártását..."

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 9., péntek, 16. oldal
Új TÁMOP kutatási program indult a Mérnöki Karon

Élet és Tudomány, 2013. augusztus 9., péntek, 1019. oldal
Magyar kutatók is részesültek a Starting Grants támogatásban

Social Times Online, 2013. augusztus 9., péntek
NIH: Gazella válasz 2.
"...A Gazella pályázat kapcsán élénk vita alakult ki az Insider blogon. Legutóbb a Magyar Innovációs Szövetség foglalt állást, amire megjött a Nemzeti Innovációs Hivatal válasza..."

Insider Blog, 2013. augusztus 9., péntek
NIH: Gazella válasz 2.

HVCA Média Szemle, 2013. augusztus 9. péntek
Átírnák a startup pályázatot
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) a Kutatási és Technológiai Alap finanszírozásával megvalósuló “Technológiai start-up ökoszisztéma építés" című pályázat átírását javasolja a kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek..."

Inno Trend - NIH Hírlevél, 2013. augusztus 9., péntek
2,1 milliárd forintos állami támogatás az ígéretes magyar vállalkozásoknak

Inno Trend - NIH Hírlevél, 2013. augusztus 9., péntek
Startup.TE - Videosorozat startup cégekről

Inno Trend - NIH Hírlevél, 2013. augusztus 9., péntek
A Jövő Mérnökei 2013 - nemzetközi fórum

Inno Trend - NIH Hírlevél, 2013. augusztus 9., péntek
Francia biotechnológiai verseny Start-up cégeknek

Inno Trend - NIH Hírlevél, 2013. augusztus 9., péntek
Az EU 400 millió euróval segíti 287 fiatal kutató munkáját az alapkutatás terén

Inno-Hír, Pannon Novum Heti Hírlevele, 2013. augusztus 9., péntek
Innovation Excellence 2013 Amszterdamban

Inno-Hír, Pannon Novum Heti Hírlevele, 2013. augusztus 9., péntek
Nemzetközi tervpályázat és utazó kiállítás a Rubik-kocka 40. születésnapjára

Inno-Hír, Pannon Novum Heti Hírlevele, 2013. augusztus 9., péntek
Az állam is beszáll a startupok finanszírozásába

Népszabadság, 2013. augusztus 10., szombat, 4. oldal
Rendelések Londonból és Isztambulból
Külföldi magánbefektető érdeklődik a magyar találmány iránt

Népszabadság, 2013. augusztus 10., szombat, 4. oldal
3D-s alkotás mindenkinek
"...Viszonylag csendesebb időszak után nagy dobásra készül Rátai Dániel cége, a Leonar3Do International Zrt..."

Délmagyarország, Délvilág, 2013. augusztus 10., szombat, 3. oldal
Ősszel elkezdik az építkezést
MINDEN ENGEDÉLY MEGVAN A SZEGEDI LÉZERKÖZPONTHOZ

Pécsi Hírhatár Online, 2013. augusztus 10., szombat
Határon átnyúló kutatási program

Turizmus Online, 2013. augusztus 11., vasárnap
Programsorozat a tudomány, a technológia és az innováció jegyében

Kossuth Rádió, 2013. augusztus 11., vasárnap
Vasárnapi Újság
"...Hazánkban a szellemi alkotásokat állami részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a korábbi szabadalmi hivatal védi, a civil Magyarország részéről pedig egy új szervezet, a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület kínál segítséget az alkotások megvédéséhez..."

Napi.hu, 2013. augusztus 12., hétfő
Fontos változás az uniós pályázatoknál

Hajdú Online, 2013. augusztus 12., hétfő
Újabb forrásbevonási terv a NIH a magyar start-up ökoszisztéma élénkítésére
"...A “Technológiai start-up ökoszisztéma építés" című pályázat iránt megmutatkozó érdeklődés miatt újabb források bevonását tervezi a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)... A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) azért javasolta a Kutatási és Technológiai Alap finanszírozásával megvalósuló “Technológiai start-up ökoszisztéma építés" című pályázat átírását, mert szerintük a kiírásban az alprogramok koncepcionálisan kiforratlanok, elnagyoltak, belső ellentmondásokat tartalmaznak..."

Borsod Online, 2013. augusztus 12., hétfő
Újabb forrásbevonási terv a NIH a magyar start-up ökoszisztéma élénkítésére

Magyar Online, 2013. augusztus 12., hétfő
Újabb forrásbevonási terv a NIH a magyar start-up ökoszisztéma élénkítésére

Piac&Profit Online, 2013. augusztus 12., hétfő
Átdolgozás helyett újabb pénz a startup-pályázatra

Computerworld Online, 2013. augusztus 12., hétfő
Újabb támogatás a magyar startupoknak
"...A közlemény szerint a pályázatnak a Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalásában javasolt újragondolása vagy lényegi átdolgozása mellett semmilyen szakmai érv nem szól. E helyett döntött a NIH a források növeléséről... A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) azért javasolta a Kutatási és Technológiai Alap finanszírozásával megvalósuló "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" című pályázat átírását, mert szerintük a kiírásban az alprogramok koncepcionálisan kiforratlanok, elnagyoltak, belső ellentmondásokat tartalmaznak..."

Tőzsde Fórum, 2013. augusztus 12., hétfő
Kedveznének a start-up vállalkozásoknak

Informatika&Tudomány Online, 2013. augusztus 12., hétfő
Pályázat a magyar start-up cégeknek

Élelmezésközpont.hu, 2013. augusztus 12., hétfő
Átdolgozás helyett újabb források bevonását tervezi a Nemzeti Innovációs Hivatal, 08-12

Tőzsdeiskola.hu, 2013. augusztus 12., hétfő
Újabb forrásbevonási terv a NIH a magyar start-up ökoszisztéma élénkítésére

Medical Online, 2013. augusztus 12., hétfő
Ismét meghirdetik a Gábor Dénes-díjat

Magyar Hírlap, 2013. augusztus 13., kedd, 10. oldal
Kétmilliárdos pályázat vállalkozóknak
"...Újabb források bevonását tervezi a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a magyar start-up ökoszisztéma élénkítésére..."

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 13., kedd, 2. oldal
Felemelik a start-up pályázat keretét
"...A nagy érdeklődés miatt újabb források bevonását tervezi a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a Technológiai start-up ökoszisztéma-építés című pályázat finanszírozására - jelentette az MTI..."

Népszabadság, 2013. augusztus 13., kedd, 6. oldal
Klinghammer lehet a nyerő
Készül az intézményi finanszírozás átfogó szabályozása
"..."Az ősz folyamán elkészül a felsőoktatási intézmények finanszírozásának átfogó szabályozása - olvasható a kormányportálon Maruzsa Zoltán közleménye..."

Világgazdaság Online, 2013. augusztus 13., kedd
Újabb források a start-upokért

PannonNovum.hu, 2013. augusztus 13., kedd
Újabb forrásbevonási terv a NIH a magyar start-up ökoszisztéma élénkítésére

ElektroNet, 2013. augusztus 13., kedd
Átdolgozás helyett újabb források bevonása

Magyar Nemzet, 2013. augusztus 14., szerda, 8. oldal
Győzködik Brüsszelt
"...Izrael részt kíván venni az Európai Unió által indított Horizon 2020 kutatás-fejlesztési programban, ezért technikai jellegű tárgyalásokat kezd az országközösséggel, amely azonban nemrég kinyilvánította, hogy a megszállt területeken végzett munkáért nem adhat támogatást..."

Magyar Nemzet, 2013. augusztus 14., szerda, 13. oldal
Szabadalmi invázió fenyeget
Nehéz helyzetbe hozhatja a magyar cégeket az új európai uniós szabályrendszer
"...Kicsinyre zsugorodhatnak a honi vállalkozási szféra lehetőségei az új uniós szabadalmi szabályok nyomán. Elképzelhető ugyanis, hogy hamarosan tízezrével öntik el a magyar piacot a külföldi szabadalmak, így előfordulhat: az újításon dolgozó hazai szereplők amellett, hogy hiába fektettek fejlesztésbe, akár perrel is számolhatnak..."

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 14., szerda, 8. oldal
Gazdaságélénkítő üzleti inkubáció indul a NIH támogatásával
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal közreműködésével folytatódik az induló, k+f-alapú vállalkozások támogatása. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Technológiai start-up ökoszisztéma építése című pályázatának négy alprogramjában összesen 2,1 milliárd forint áll rendelkezésre a tudásintenzív vállalkozások működésének beindítására - nyilatkozta lapunknak Korányi László, a hivatal megbízott elnöke..."

Világgazdaság, 2013. augusztus 14., szerda, 5. oldal
Élénkítik a start-up ökoszisztémát
"...Át dolgozás helyett újabb források bevonását tervezi a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a magyar start-up ökoszisztéma élénkítése érdekében..."

Világgazdaság, 2013. augusztus 14., szerda, 5. oldal
Élénkítik a start-up ökoszisztémát

Világgazdaság Online, 2013. augusztus 14., szerda
Élénkítik a start-up ökoszisztémát

Világgazdaság, 2013. augusztus 14., szerda, 9. oldal
Megvalósul a Rubik-kocka formáját idéző múzeum!

Délmagyar.hu, 2013. augusztus 14., szerda
Lézerközpont: újabb mérföldkő

IT Café.hu, 2013. augusztus 14., szerda
Már lehet nevezni az idei Gábor Dénes-díjakra

HetiVálasz.hu, 2013. augusztus 14., szerda
Újabb források bevonását tervezi a Nemzeti Innovációs Hivatal

RichPoi.hu, 2013. augusztus 14., szerda
Startra kész a szegedi lézerközpont építése + képek

InfoRádió.hu, 2013. augusztus 14., szerda,
Átdolgozás helyett újabb források bevonását tervezi a Nemzeti Innovációs Hivatal a magyar start-up ökoszisztéma élénkítése érdekében

Figyelő, 2013. augusztus 15., csütörtök, 20+21. oldal
Az egyetemek és az ipar összefogása

Figyelő Online, 2013. augusztus 15., csütörtök
Az egyetemek és az ipar összefogása

Figyelő, 2013. augusztus 15., csütörtök, 54. oldal
Tanórák a távolból
OnlineTanterem.hu
"...Negyedéve működik, de máris többtucatnyi ügyfelet szerzett komplex webes oktatófelületével egy startup..."

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 15., csütörtök, 16. oldal
Kezdődhet a szegedi ELI lézerközpont építése

Népszabadság, 2013. augusztus 15., csütörtök, 14. oldal
Szeged várja a lézereket

NOL.hu, 2013. augusztus 15., csütörtök
Szeged várja a lézereket

Világgazdaság, 2013. augusztus 15., csütörtök, 5. oldal
Startra kész a szegedi lézerközpont építése

Magyar Hírlap, 2013. augusztus 15., csütörtök, 3. oldal
Alakul a hivatalok korrupciótérképe
"...Pontosabbá vált a közszféra korrupciós veszélyeit tartalmazó térkép az Állami Számvevőszék felmérése után, amely azt mutatja, hogy a közintézményekben hol kell jobban odafigyelni a korrupciós kockázatokra - mondta Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára..."

Magyar Fórum, 2013. augusztus 15., csütörtök, 5. oldal
Nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére
Célunk: minél több tudományos, technológiai és kulturális eredmény, jöjjön létre Magyarországon
"...Jedlik-terv néven elkészült a 2013 és 2016 közti időszakra szóló, szellemi tulajdon védelmi nemzeti stratégia, amely négy pillérre épül. A negyedik pillér a szellemi tulajdont védő intézményrendszerrel foglalkozik. Kormányzati szinten ez a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) hatáskörébe tartozik, de a központi szerepet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) tölti be. A Jedlik-terv stratégiai céljainak megvalósítására csak a szellemi tulajdon védelmére szolgáló hazai intézményrendszer megerősítése és dinamizálása mellett mutatkozhat esély..."

Hajdú-Bihari Napló, 2013. augusztus 15., csütörtök, 5. oldal
Újjáépül a magyarországi agrárkutatás
"..Integrált agrárkutató-hálózat kialakításáról döntött a kormány. A magyar mezőgazdaság versenyképességének egyik záloga a korszerű tudás, a kutatás-fejlesztés eredményeinek minél szélesebb körű alkalmazása és az innováció térhódítása..."

Hajdú-Bihari Napló Online, 2013. augusztus 15., csütörtök
Újjáépül a magyarországi agrárkutatás

MNO.hu, 2013. augusztus 15., csütörtök
Újabb milliárdok a hazai start-upoknak

Figyelő Online, 2013. augusztus 15., csütörtök
Nagyobbat ugrik a gazella
"...A Magyar Innovációs Szövetség több helyen publikált állásfoglalásában javasolt újragondolás vagy lényegi átdolgozás mellett semmilyen szakmai érv nem szól, éppen ezért szeretnénk megnyugtatni a pályázatban érdekelteket, hogy minden kockázat nélkül folytathatják pályázati előkészületeiket..."

HVG.hu, 2013. augusztus 15., csütörtök
"Startup vagyok, felhasználókat akarok"

Gazdasági Rádió, 2013. augusztus 15., csütörtök
Még több pénz magyar start-up cégekre

GazdaságiRádió.hu, 2013. augusztus 15., csütörtök
Még több pénz magyar start-up cégekre

Magyar Hírlap, 2013. augusztus 16., péntek, 7. oldal
Sarkosan fogalmazva
"...Mindig érdekeltek a tudomány és a technika eredményei, a feltalálók és találmányaik sorsa... Joviális igazgatóm azzal torkolt le, hogy Arany Jánosnak sem volt magnója, mégis megtanult angolul. A lényeg az, hogy át kell gondosan tekinteni, milyen magyar találmányok vannak kész vagy félig kész állapotban, és segítséget kell nyújtani az erre érdemes feltalálóknak (igen, közpénzből!), mert ez a támogatás busás haszonnal kecsegtet még akkor is, ha nem mindegyik találmány nyer aranyérmet... A kutatóintézeteket is támogatni kell, hátha feltalálnak valamit, de a már létező találmányok hasznosítása legalább ilyen sürgető, mert minden erre fordított millió milliárdokat hozhat a közös konyhára. Ehhez nem kell feltalálni a spanyolviaszt..."

Világgazdaság, 2013. augusztus 16., péntek, 16. oldal
Mennyit ér az ember?
Egy gazdaság versenyképessége az emberi tudástól, innovációtól is függ. De lehet-e kreatív egy frusztrált ember, aki a gazdasági-társadalmi fejlemények hatására közönyössé, kiábrándulttá vált?
"...Az OECD nemrégiben összeállította és nyilvánosságra hozta a Better Life Indexet, azaz az életszínvonal- és közérzeti mutatót. Magyarország a huszonkilencedik helyen végzett. A listán harminchat ország szerepelt..."

Világgazdaság Online, 2013. augusztus 16., péntek
Mennyit ér az ember?
Egy gazdaság versenyképessége az emberi tudástól, innovációtól is függ. De lehet-e kreatív egy frusztrált ember, aki a gazdasági-társadalmi fejlemények hatására közönyössé, kiábrándulttá vált?


Világgazdaság Online, 2013. augusztus 16., péntek
Példakép. A vállalkozások kapcsolatrendszert is kapnak a növekedés menedzseléséhez
Kockázati tőke: aki mer, az nyer


OrientPress, 2013. augusztus 16., péntek
Még több pénz magyar start-up cégekre

Világgazdaság Online, 2013. augusztus 17., szombat
Sokszázmilliós támogatás az MTA konzorciumának

Vasárnapi Hírek, 2013. augusztus 18., vasárnap, 10. oldal
Nem néznek hülyének
"...az elkövetkezendő évtizedekben a szolgáltató, technológiai cégek jelentik majd a jövőipart... a magyarok, ugyanúgy, mint a svédek és az amerikaiak, képesek versenyezni: jó ötlettel, kemény munkával és némi szerencsével. Ha képesek lennénk elhitetni a fiatalokkal, hogy ők is képesek ebbe a küzdelembe beleszólni, Budapesten is lehet multit alapítani, akkor itt is születnének ilyen vállalkozások..."

Hiradó.hu, 2013. augusztus 18., vasárnap
Bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóház épül jövőre

Magyar Nemzet, 2013. augusztus 19., hétfő, 12. oldal
Egy kézben erősödik az agrárkutatás
"...Nemrégiben a tárca már arról számolhatott be, hogy a kormány integrált agrárkutató-hálózat kialakításáról döntött. A kutatóintézeteket a Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá rendelik, így az agrárkutatás széttagoltsága csökken, valamint hatékonyabb, eredményesebb és a jelenleginél lényegesen magasabb színvonalú rendszer jön létre..."

Magyar Nemzet, 2013. augusztus 19., hétfő, 12. oldal
Az MTA már ésszerűsített
"...A korábban szétaprózott, negyven önálló jogi szervezetből álló hálózat megújításának eredményeként, az összevonások után tíz kutatóközpont és öt kutatóintézet működik az Akadémia égisze alatt..."

Szeged.hír24, 2013. augusztus 19., hétfő
Jövő Hídja-Természettudományos kiállítás a SZIN nulladik napján

Szeged.hír24, 2013. augusztus 20., kedd
Jövő Hídja a SZIN-en, képekben

HírTV, 2013. augusztus 20., kedd
Híradó21
"...Szegeden megnyílt a Jövő Hídja - Természettudományos kiállítás..."

Metropol, 2013. augusztus 21., szerda, 16. oldal
Kutatóház épül jövőre
"...A Millenniumi Városközpont és a lágymányosi egyetemi campus közelében épül fel jövőre a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) új bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóháza..."

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 21., szerda, 7. oldal
A 3D-s nyomtatás megváltoztathatja az elektronikai ipart

Új Néplap, 2013. augusztus 21., szerda, 4. oldal
Újabb sikereket ért el dolgozatával
"...Kovács Miklós, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium diákja "Az Ecsehalom komplex földrajzi és kultúrtörténeti vizsgálata" című dolgozatára kapott első díjat, s jutalmul nyáron egy kutatótáborban vehetett részt a Balatonnál. Ugyanezzel a pályázatával a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen pedig dicséretben részesült..."

IT People, 2013. augusztus 21., szerda, 6. oldal
Zöld utat kapott a szegedi lézerközpont

IT People, 2013. augusztus 21., szerda, 11. oldal
A legjobb kedvcsináló az érdekes munka
Nagy lehetőségek feltárása
"...A dolgozókat a legjobban a munka egyedisége, érdekessége és a nemzetközi piac ígérete motiválja. Ugyanez jelenti a megtartó erőt is , és biztosítja a feszültségmentes légkört - vallja Fehér István, a mesterséges intelligenciával foglalkozó kutató-fejlesztő cég, az Xdroid Kft . ügyvezetője..."

Világgazdaság Online, 2013. augusztus 21., szerda
Idén is megrendezték a Jövő Hídját

Délmagyar.hu, 2013. augusztus 21., szerda
Már ötfős vállalkozások is gondolkodhatnak tőkebevonásban

HVG.hu, 2013. augusztus 21., szerda
Állami és önkormányzati alkalmazottakat tüntetett ki Varga Mihály
"...Varga Mihály javaslata alapján a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést... tevékenységének elismeréseként, Palkovics László, a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi tanára kapta. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült... dr. Ábrahám László, a National Instruments Europe Kft. ügyvezetője..."

Hiradó.hu, 2013. augusztus 21., szerda
Kitüntetéseket adott át a nemzetgazdasági miniszter

Inforádió.hu, 2013. augusztus 21., szerda
Sikeres a Jövő Hídja

Figyelő, 2013. augusztus 22., csütörtök, 34+35. oldal
Ami a mérges madarak mögött van
Interjú - Kalle Kaivola
"...Miután néhány cég befut, fontos, hogy azok alapítói üzleti angyalként karoljanak fel újabb projekteket. Ebben nemcsak a pénzügyi befektetés fontos, hanem a szaktudásuk és a tapasztalatuk, a globális piac ismerete..."

Figyelő Online, 2013. augusztus 22., csütörtök
Ami a mérges madarak mögött van
Interjú - Kalle Kaivola


Figyelő, 2013. augusztus 22., csütörtök, 36+37. oldal
Nyomtass bármit!
Térbeli nyomtatás
"...Túlzás nélkül egész iparágakat forradalmasíthat a 3D-s nyomtatás, amely a villámgyors innováció révén rakétasebességgel fejlődik..."

Figyelő Online, 2013. augusztus 22., csütörtök
Nyomtass bármit!
Térbeli nyomtatás


Figyelő, 2013. augusztus 22., csütörtök, 50+51. oldal
Tükör által világosan
Vezetői hozzáadott értékek
"...Többet kell kockáztatniuk a válság óta folyamatosan változó környezetben a nagy cégek első embereinek, akik a célok elérését egyebek mellett a munkatársak kreativitásának felszabadítása révén remélik elérni..."

Figyelő, 2013. augusztus 22., csütörtök
Tükör által világosan
Vezetői hozzáadott értékek


Figyelő, 2013. augusztus 22., csütörtök, 56. oldal
Palackba zárt milliárdok
Zsugorítás házilag, magyar találmánnyal
"...PET-palackok visszagyűjtésére és újrahasznosítására talált egyedi módot a Budafilter-94 Kft..."

Figyelő, 2013. augusztus 22., csütörtök
Palackba zárt milliárdok
Zsugorítás házilag, magyar találmánnyal


Világgazdaság, 2013. augusztus 22., csütörtök, 11. oldal
Jövő Hídja rendezvények sikeres start-up vállalkozásokkal

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 22., csütörtök, 3. oldal
Néhány napig játék volt a tudomány
"...Országos szintű rendezvénnyé bővült a Jövő hídja bemutató, amelynek célja, hogy felkeltse az érdeklődést a pályaválasztás előtt álló fiatalokban műszaki teljesítmények, az innováció, illetve természettudományos kutatások iránt..."

Magyar Demokrata, 2013. augusztus 21., szerda, 39. oldal
Indul a lézerközpont építés
"...Minden engedélyt megkapott, így ősszel megkezdődhet a szegedi lézerközpont építése..."

Tolnai Népújság, 2013. augusztus 22., csütörtök, 3. oldal
Komplex tehetséggondozás kiváló, ötletes programokkal

Tolnai Népújság Online, 2013. augusztus 22., csütörtök
Komplex tehetséggondozás kiváló, ötletes programokkal

Hír24.hu, 2013. augusztus 22., csütörtök
Újabb milliárdokra pályázhatnak a hazai startupok

Insider Blog, 2013. augusztus 22., csütörtök
MISZ vélemény - 2. rész
"...Az inkubátorprogram, ill. a start-up ökoszisztéma építésének legutóbb bejelentett folytatását örömmel üdvözöljük. További támogatási összegek biztosítása - melyet egyébként régóta szorgalmazunk - még aktuálisabbá teszi a szóban forgó pályázati kiírás jelentős tartalmi átdolgozását..."

Index.hu, 2013. augusztus 22., csütörtök
Egyre több a szabadon elérhető publikáció

HRportál.hu, 2013. augusztus 22., csütörtök
Újabb milliárdokra pályázhatnak a hazai startupok
"...A nemrég megjelent állami inkubátorprogram hatalmas érdeklődést keltett a hazai innovatív vállalkozások körében. Épp ezért a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) jelenleg pótlólagos források bevonását tervezi..."

Bors, 2013. augusztus 23., péntek, 4. oldal
Ben ötleteire vevő a világ
"...Legfiatalabb magyarként kapta meg a nemzetközi Red Dot-díjat. Kőrös Benedeket hívja a nagyvilág, de a 22 éves formatervező mégsem akarja elhagyni az országot. Új találmányával, a lépegető rollerrel is idehaza száguldana..."

Metropol, 2013. augusztus 23., péntek, 8+9. oldal
Házat, csontot készít a 3D-s nyomtató
Technológia. Az ipar, az orvostudomány és a művészek is felfedezték maguknak a 3D-s nyomtatást
"...Falk György a Metropolnak elmondta: többségében kutatással-fejlesztéssel foglalkozó cégek veszik igénybe a szolgáltatásaikat..."

Metropol.hu, 2013. augusztus 23., péntek
Házat, csontot készít a 3D-s nyomtató
Technológia. Az ipar, az orvostudomány és a művészek is felfedezték maguknak a 3D-s nyomtatást


Hetek, 2013. augusztus 23., péntek, 18+19+20+21. oldal
Startra készen
Interjú Saul Singer start-up krónikással

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 23., péntek, 12. oldal
Kiben lát lehetőséget az állam?
A teljesen állami tulajdonú Széchenyi Tőkealap-Kezelő (SZTA) Zrt. eddig 17 vállalatba fektetett be uniós pénzt, a nyertesek többsége a közép-magyarországi régióból került ki.
"...A többi kockázati tőketársaságtól eltérően az SZTA nem a startupok között keresi a befektetési célpontjait, hanem leginkább a hagyományos iparágakra koncentrál, ezek közül is a többéves múltra visszatekintő, termelő és szolgáltató cégek jelentik a fő célpontot..."

Napi.hu, 2013. augusztus 23., péntek
Kiben lát lehetőséget az állam?

ITextreme.hu, 2013. augusztus 23., péntek
Magyar startup-al dolgozik együtt a Telenor

Világgazdaság Online, 2013. augusztus 23., péntek
Kiderült, hogy miért szállt el júliusban a költségvetési hiány
"...a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap... idei kiadása is nagyobb összegben teljesült..."

Piac&Profit Online, 2013. augusztus 25., vasárnap
Lehetetlennek tűnt, mégis sikeres: tudomány és üzlet együtt

Kossuth Rádió, 2013. augusztus 25., vasárnap
G7
"...Támogatást ad az állam a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének támogatása keretében a kezességvállalási díjakhoz..."

Népszabadság, 2013. augusztus 27., kedd, Jótett, 4. oldal
Norvég Alap - új pályázatok
"...Az új támogatási ciklus első pályázati felhívásait a Zöld ipari innováció, valamint a Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés elnevezésű programokra írták ki..."

Felsőfokon.hu, 2013. augusztus 27., kedd
A korrupció is akadályozza az innovációt

Gazdaságirádió.hu, 2013. augusztus 27., kedd
Megint átmehettek a Jövő Hídján a fiatalok

Világgazdaság, 2013. augusztus 28., szerda, 12. oldal
Vág az eszünk
"...Nagyra értékeljük az egyéni teljesítményt, de a kollektív tudás erejét rendre alábecsüljük. A szociológusok már régóta tudják, ideje megtanulnunk nekünk is: több ember mindig okosabb, mint egy..."

Metropol, 2013. augusztus 28., szerda, 18. oldal
Jelentős magyar fejlesztés
Szív. A ritmuszavarok alatt kevésbé hatékonyan pumpálja a vért a testünkben
"...A betegség feltérképezésére és eredményes, költséghatékony vizsgálatára, valamint kezelésére magyar mérnökök és orvoskutatók vezetésével új, integrált valós idejű képalkotó technológiát fejlesztett ki a GE Healthcare budaörsi kutató-fejlesztő központja és a Szegedi Tudományegyetem Kardiológiai Központja..."

MNO.hu, 2013. augusztus 28., szerda
"Ez jelenti az igazi megoldást"
"...Most az a legfontosabb, hogy Magyarország a magasabb hozzáadott értékű termelés felé mozduljon el, ennek egyik útja... a kutatás-fejlesztés és innováció, amire az elmúlt évben a GDP 1,3 százalékát költöttük, ez 20 éve a legmagasabb érték a válság ellenére..."

MNO.hu, 2013. augusztus 28., szerda
1400 milliárd érkezhet hazánkba
"...A vidékfejlesztés finanszírozására... Forrásokat szeretnénk ugyanis bevonni erre a területre például a szociális és gazdaságfejlesztési innovációs, valamint a regionális fejlesztési alapból is..."

Magyar Hírlap Online, 2013. augusztus 28., szerda
1,5 ezer milliárd forinthoz jut az agrárium

Agrárszektor.hu, 2013. augusztus 28., szerda
1400 milliárdnyi uniós pénzt oszthat szét a kormány

OrientPress.hu, 2013. augusztus 28., szerda
Uniós költségvetés: jól jár az agrár-és vidékfejlesztés

OrientPress.hu, 2013. augusztus 28., szerda
A 2014-2020 közötti EU-források felhasználásáról egyeztettek
"...Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke jelezte: a tematikus célkitűzésekkel és a forrásallokációval a tudományos oldal egyetért, a megújuló energia részarányának 15 százalékra történő emelése kapcsán azonban vannak kételyei, ugyanakkor itt is fontos szerepet játszhat a kutatás-fejlesztés és az innováció..."

TőzsdeFórum.hu, 2013. augusztus 28., szerda
A tét 7300 milliárd forint

Élelmezésközpont.hu, 2013. augusztus 28., szerda
Uniós támogatásból bővíti szolgáltatásait a NIH

Sulinet.hu, 2013. augusztus 28., szerda
Zsombori Balázs és a PictoVerb

Élelmezésközpont.hu, 2013. augusztus 28., szerda
Egészségipari innovációs klaszter jött létre a Magyar Biotechnológiai Szövetség közreműködésével

Élelmezésközpont.hu, 2013. augusztus 28., szerda
Cséfalvay: a válság megoldásához egyszerre kell pénzügyi stabilitás és reformok

Siófoki Napilap Online, 2013. augusztus 28., szerda
A válság megoldásához egyszerre kell pénzügyi stabilitás és reformok

ATV.hu, 2013. augusztus 28., szerda
Cséfalvay: pénzügyi stabilitás és reform kell

Hiradó.hu, 2013. augusztus 28., szerda
Uniós támogatásból bővíti szolgáltatásait a NIH

KlubRádió.hu, 2013. augusztus 28., szerda
Megy az osztozkodás
"...A 2014 és 2020 között Magyarország rendelkezésére álló európai uniós források tervezéséről, felhasználásáról egyeztettek a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT)..."

InfoRádió, 2013. augusztus 28., szerda
Délutáni mérleg
"...A válság megoldásához a pénzügyi stabilitás megteremtése mellett strukturális reformok véghezvitelére is szükség van..."

EchoTV, 2013. augusztus 28., szerda
Hírek
"...A világgazdasági válság igazi megoldásához a pénzügyi stabilitás elérésével párhuzamosan véghezvitt reformokon át vezet az út, jelentette ki Cséfalvay Zoltán..."

Figyelő, 2013. augusztus 29., csütörtök, 45. oldal
Közeleg a határidő: Pályázat start-up gyorsítóknak

Figyelő, 2013. augusztus 29., csütörtök, 54+55. oldal
Amerika másra tanít
Miskolczy Csaba a startupok tengerentúli lehetőségeiről
"...Nem muszáj Amerikába szaladni? Nem, mert eleve ott kell elkezdeni! Véleményem szerint ugyanis jelentős félreértések élnek itthon az amerikai befektetési kultúrával kapcsolatban!..."

Figyelő, 2013. augusztus 29., csütörtök, 11. oldal
A világ felsőoktatásának legjobb 3%-ában a Pécsi Tudományegyetem!

Heti Válasz, 2013. augusztus 29., csütörtök, 10. oldal
A világ felsőoktatásának legjobb 3%-ában a Pécsi Tudományegyetem!

Heti Válasz, 2013. augusztus 29., csütörtök, 15. oldal
Érvre érv
"...Az unió óriási hibája a túlszabályozás, ami szerintem az európai mentalitás bürokratikus félreértelmezéséből fakad. Mindig akkor tudtunk megújulni, amikor hagytuk elszabadulni az innovációt és a kreativitást. Ha mindent centiméterben, kilóban, literben kell mérni, akkor ez korlátok közé szorítja a gondolkodást..."

Magyar Narancs, 2013. augusztus 29., csütörtök, 7. oldal
Nyílt forráskódú tudomány
"...Világszerte egyre több kutatási anyagot tesznek szabadon hozzáférhetővé a kutatók az érdeklődők számára, ami hatékonyabbá teheti a tudományos és innovációs tevékenységeket - mutatott rá a publikált tudományos dokumentumok nyílt hozzáférését vizsgáló, szerdán közzétett tanulmány..."

Magyar Hírlap, 2013. augusztus 29., csütörtök, 10. oldal
Sikeresen kezeli hazánk a válságot
"...Most az a legfontosabb, hogy az ország a magasabb hozzáadott értékű termelés felé mozduljon el. "Ennek egyik útja a globális hálózatokba való erősebb bekapcsolódás, ebben az ország versenyképes a régiós országok között. A másik a kutatás-fejlesztés és innováció..."

STOP.hu, 2013. augusztus 29., csütörtök
Elvileg minden szép és jó
"...A 2014 és 2020 között Magyarország rendelkezésére álló európai uniós források tervezéséről, felhasználásáról egyeztettek a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) budapesti ülésén..."

Index.hu, 2013. augusztus 29., csütörtök
Nem lesz többé szoftverszabadalom

InforMed.hu, 2013. augusztus 29., csütörtök
Egészségipari innovációs klaszter jött létre

Hiradó.hu, 2013. augusztus 29., csütörtök
Egészségipari innovációs klaszter alakult

Piac és Profit online, 2013. augusztus 29., csütörtök
Termékfelismerős mobilfizetési rendszert fejleszt egy magyar cég

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, 8. oldal
Még több juthat a start-upoknak
"...A Technológiai start-up ökoszisztéma építés című pályázat iránt megmutatkozó érdeklődés miatt újabb források bevonását tervezi a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)... A hivatal, ahogy eddig is, ezután is nyitott az innováció területén működő minden partnerével folytatott együttgondolkodásra, párbeszédre - írta a NIH. Augusztus 21-én a MISZ korábbi kritikáját részletesebben megfogalmazta és ötoldalas véleményben javasolta a pályázati kiírás jelentős tartalmi átdolgozását..."

Napi.hu, 2013. augusztus 30., péntek
Még több juthat a start-upoknak

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, 8. oldal
Melyek a világ leginnovatívabb cégei?
"...A Forbes magazin immár harmadik éve közöl listát a világ 100 leginnovatívabb vállalkozásáról..."

Napi.hu, 2013. augusztus 30., péntek
Melyek a világ leginnovatívabb cégei?

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, 8. oldal
Bővíti szolgáltatásait a NIH
"...Megújítja belső folyamatait, egyszerűsíti ügymenetét és bővíti szolgáltatásai körét a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében elnyert 238 millió forintos uniós támogatásból..."

Napi.hu, 2013. augusztus 30., péntek
Bővíti szolgáltatásait a NIH

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, 8. oldal
Egészségipari klaszter indul
"...Az egészségiparban működő kis- és közepes vállalkozások fejlődését segítő innovációs klaszter jött létre a Magyar Biotechnológiai Szövetség közreműködésével Szegeden..."

Napi.hu, 2013. augusztus 30., péntek
Egészségipari klaszter indul

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, 8. oldal
Már megvan az új MTA-épület helye
"...A Millenniumi Városközpont és a lágymányosi egyetemi campus közelében épül fel jövőre a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) új bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóháza..."

Napi.hu, 2013. augusztus 30., péntek
Már megvan az új MTA-épület helye

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, 9. oldal
Méréstechnikai fejlesztéseket támogatnak
"...Összesen 472 millió forintot nyert el az Új generációs neutronos vizsgálóberendezések komponenseinek fejlesztése című projekthez a Mirrotron Kft., az MTA Természettudományi Kutatóközpont és az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont alkotta konzorcium..."

Napi.hu, 2013. augusztus 30., péntek
Méréstechnikai fejlesztéseket támogatnak

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, 9. oldal
Országossá nőtt a Jövő hídja
"...Augusztus 20-án Szegeden és Debrecenben is megtartották a Jövő hídja elnevezésű rendezvénysorozatot..."

Napi.hu, 2013. augusztus 30., péntek
Országossá nőtt a Jövő hídja

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, 9. oldal
Egyre több kutatási anyag publikus

Napi.hu, 2013. augusztus 30., péntek
Egyre több kutatási anyag publikus

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, 9. oldal
Újra megnyílnak a kutatóintézetek
"...Szeptember utolsó péntekén ismét megszervezik a Kutatók éjszakáját. A tömegeket megmozgató rendezvény népszerűsége töretlen, tavaly országosan mintegy 70 ezer látogató tekintette meg az ismeretterjesztő programokat s idén is ennyi embert várnak a szervezők..."

Napi.hu, 2013. augusztus 30., péntek
Újra megnyílnak a kutatóintézetek

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, 9. oldal
A nem lajstromozott megjelöléseknél is érdemes figyelni
"...A hatályos magyar védjegytörvény a védjegyek jogosultjai számára kötelességként előírja, hogy legkésőbb a védjegy lajstromozásától számított öt év elteltével a védjegyet a jogosultnak használnia kell..."

Napi.hu, 2013. augusztus 30., péntek
A nem lajstromozott megjelöléseknél is érdemes figyelni

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, Mecénások Klubja, 1. oldal
Mit jelent a szociális innováció?
"...Fókuszban a gyerekek... Innovatív programok... Esélypontok?..."

Napi.hu, 2013. augusztus 30., péntek
Mit jelent a szociális innováció?

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, Mecénások Klubja, 4. oldal
Új ismereteket közvetít a Richter a diákoknak
"...A "Richter" név hallatán ma már nem kizárólag egy gyógyszeripari tevékenységet folytató cégre kell gondolnunk, hanem egy "brand"-re, ez pedig túlmutat azon, hogy a cég pusztán piaci szereplőként definiálja magát. A Richter, mint "brand" fogalmába bele kell értenünk a cég 110 éves múltját, erős gazdasági szerepét, nagyfoglalkoztatói voltát, innováció- és tudáscentrikus működési modelljét, etikusságon alapuló piaci viselkedését, továbbá globális jelenlétét és tradicionális értékrendjét is..."
Mit jelent a THE?
"...A cég és a középiskolák együttműködése a "THE" szervezet által valósult meg. A THE név a "Tudományos Hasznos Emberi" szavakat rejti magában, a szervezetről pedig azt kell tudni, hogy a Magyar Innovációs Szövetség és a The Hyperion Group közös kezdeményezéseként jött létre azzal a céllal, hogy a fiatalok, elsősorban a középiskolások körében népszerűsítse a műszaki és természettudományokat..."

Napi.hu, 2013. augusztus 30., péntek
Új ismereteket közvetít a Richter a diákoknak

Világgazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, 4. oldal
Sok megbízást hozott az új műszer
"...A Hilase Kft. az Új Széchenyi Terv GOP Programja pályázatán 38,587 millió forint támogatást nyert el, amit saját forrásból 17,336 millió forinttal egészített ki. A pénzből kifejlesztett, nagypontosságú, kénhidrogén tartalom mérő műszerrel többszörözte bevételeit és nemzetközi elismertségre tett szert. A műszer továbbfejlesztésével a cég elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség különdíját..."

Világgazdaság Online, 2013. augusztus 30., péntek
Sok megbízást hozott az új műszer

Világgazdaság, 2013. augusztus 30., péntek, 5. oldal
Adatbázist készítenek a pályázatírókról
"...A Pécs-Baranyai kereskedelmi és iparkamara adatbázist készít, mely segítségével támogatja a pályázatírókat és a pályázni szándékozó vállalkozásokat. A PBKIK innovációs osztályától sok vállalkozás kér segítséget pályázatírással kapcsolatosan..."

Világgazdaság Online, 2013. augusztus 30., péntek
Adatbázist készítenek a pályázatírókról

Tolnai Népújság, 2013. augusztus 30., péntek, 1+5. oldal
Elismerték példaértékű tehetséggondozásukat
"...Több megyei kitüntetettje is van a "Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért" díjnak, amelyet szerdán este adtak át a jutalmazottaknak a Nemzeti Színházban..."

Hiradó.hu, 2013. augusztus 30., péntek
Országos szakmai börze és új helyszín a Kutatók Éjszakáján

Magyar Nemzet, 2013. augusztus 31., szombat, 33. oldal
Feltalálják magukat
A Moszkva melletti Szkolkovóban épül

"...Miért nem tört be az orosz mikrocsip a világpiacra? Mert nem fért ki a gyárkapun - tartotta magát évtizedekig a vicc. Ma már aligha állja meg a helyét: orosz politikusok 2010-ben az amerikai Szilícium-völgy analógiájára olyan innovációs várost terveztek, amely Oroszország modernizációjának egyik pillére lesz. Szkolkovo azóta több találmánnyal is büszkélkedhet, de nem kerülték el a botrányok sem..."

Népszabadság, 2013. augusztus 31., szombat, Hétvége, 4+5. oldal
Sajtószabadság a világháló szorításában

"...Fellelkesült a napokban Máire Geoghegan- Quinn innovációs-tudományos uniós biztos. Azt mondta: "Az európai adófizető ne fizessen kétszer a közfinanszírozásból végzett kutatásért". Ezzel (is) indokolta, hogy a 2020-ig szóló uniós keretprogram támogatásával készülő összes tudományos publikációnál követelmény az ingyenes online elérés..."

Észak-Magyarország, 2013. augusztus 31., szombat
A Fux Zrt. jó két évtizede bizonyít

Pannon Novum online, 2013. szeptember 1., vasárnap
Innovation Excellence 2013 Amszterdamban

Innoportál, 2013. szeptember 1., vasárnap
Hilase: világszinten tudjuk mérni a kénhidrogént
"...A Hilase Kft. által kifejlesztett nagypontosságú, kénhidrogén tartalmat mérő műszerrel megtöbbszörözte bevételeit és nemzetközi elismertségre tett szert. A műszer továbbfejlesztésével a Hilase Kft. 2013-ban elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség különdíját..."

Biztonságpiac online, 2013. szeptember 1., vasárnap
Hilase: ilyen a biztonságos kénhidrogén-mérés

Orient Press, 2013. szeptember 2., hétfő
Szeptemberben ismét Kutatók Éjszakája


Várható esemény

HVCA ROADSHOW

Tagszervezetünk, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (HVCA) "Kockázati tőkebefektetések nyújtotta lehetőségek" c. rendezvényt szervez, melynek célja, hogy a vállalkozók közvetlen közelről ismerhessék meg a kockázati tőkebefektetők céljait és várakozásait.

Időpont: 2013. szeptember 19., 10.00 - 14.00
Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.)

Az esemény előadói között kockázati tőkét bevont Csongrád megyei vállalkozások, ill. Magyarországon aktív kockázati tőke befektetők kapnak helyet. A vállalkozóknak lehetőségük lesz a rendezvényen a befektetőkkel személyesen is találkozni, konzultálni.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi linkre kattintva lehet.

A kockázati tőkéről és a tőkebevonás folyamatáról a "Tőkebevonási kalauz" c. kiadványból tájékozódhat, amelyet az alábbi linken érhető el: http://www.hvca.hu/wp-content/uploads/2013/01/Tokebevonasi-kalauz-2012.pdf

Pályázati felhívások

Ötletverseny az agrár- és élelmiszer szektorban

Tagszervezetünk, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség nemzetközi együttműködés keretében "Ötletverseny az agrár- és élelmiszer szektorban" c. versenyt hirdetett.

Az Ötletverseny olyan projekteket támogat, melyek segítik az agrár-élelmiszeripari innováció fejlesztéséhez, ill. a szektor területén megjelenő akadályok elhárítását, mint:
- az innovációs kultúra hiánya;
- a humán erőforrás szakmai ismereteinek alacsony színvonala,
- az ellátási lánc vertikális széttagoltsága,
- a helyi klaszterek gyengesége,
- hozzáférési akadályok a technológiai innovációhoz;
- a kínált minőségi termékek elismertségének hiánya.

A legjobb pályázati ötlet, megvalósítása során, díjmentes támogatásban részesül, melyet 2 fő független szakértő végez, akik a mentorálást a díjazottak kiválasztását követően 2014. április 30-ig látják el.

A versenyre pályázhatnak: az agrár-élelmiszeripari ágazat területén működő mikro-, kis-és középvállalkozások (KKV-k), valamint konzorciumi tagként az agrár-élelmiszeripari KKV-k mellett:
- kutatóközpontok és egyetemek;
- egyesületek, üzleti támogató központok,
- a felsoroltaktól eltérő gazdasági ágazathoz tartozó kis-és középvállalkozások, melyek ugyanakkor szorosan kapcsolódnak az agrár-élelmiszeripari szektorhoz (pl. ICT fejlesztők, agrár-élelmiszeripari gyártók stb.).

A jelentkezések beadási határideje 2013. szeptember 16., 12.00 óra (helyi idő szerint).

További részletek és jelentkezés: http://ddriu.hu/htmls/ddriu.html?ID=476

Középpontban az INNOVÁCIÓ

Tagszervezetünk, a Dél Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (DDRIÜ) innovációs ötletpályázatot hirdetett "Középpontban az INNOVÁCIÓ"címmel azok részére, akik:
- bemutatnák innovatív ötletüket egy szakértői zsűri és az üzleti élet szereplői előtt,
- szeretnék megvalósítani ötletüket, termékké alakítaná a találmányukat vagy
- külföldi partnert keresnek vállalkozásukhoz.

A pályázók köre: hallgatók, doktoranduszok, kutatók, kutatócsoportok, vállalkozók, klaszterek, feltalálók.

A legjobb pályamunkát 5 000 € értékben innovációs utalvánnyal díjazzák. Külön elismerésben részesül a leginnovatívabb ötlet, a legpiacképesebb pályázat, valamint a legjobban kidolgozott projektötlet is. (Az utalvány nem pénzbeli támogatást jelent, hanem bizonyos szolgáltatások igénybevételére jogosítja a pályázót a meghatározott határértékig, a költségeket a DDRIÜ finanszírozza.)

A kitöltött pályázati űrlapot és a nyilatkozatokat 2013. szeptember 30-ig a rita.temesvari@ddriu.hu címre kell elküldeni.

A beérkezett pályaművek az előértékelést követően, a 2013. október 10-i döntőn egy tizenöt perces prezentációval mutathatók be, szakavatott zsűri előtt. A döntő megrendezésére a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottság Székházának Zsolnay Termében (Pécs, Jurisics M. u. 44.) kerül sor.

További információ: Temesvári Rita, szervező, Tel.: +36 72 511 676, E-mail: rita.temesvari@ddriu.hu, Web: http://ddriu.hu/htmls/?ID=480

Gábor Dénes-díj 2013

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek, ill. szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék GÁBOR DÉNES-díjra, ill. külhoni fokozatára azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik a műszaki szakterületen:
- kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
- jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
- megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
- személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.

A Gábor Dénes-díj külhoni fokozatát a kiírás feltételeinek megfelelő, határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak ítéli oda a NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma.

A díjak odaítéléséről a Kuratórium dönt. A kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. Nem lehet jelölő vagy ajánló a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának vagy felügyelő bizottságának elnöke vagy tagja, az elbírálást segítő szakmai bizottság tagja, a jelölttel családi vagy alárendeltségi kapcsolatban álló személy.
A díjak személyre szólnak, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díjak csak egyszer nyerhetők el és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet, és a felterjesztéskor még nem töltötte be az 55. életévét.

A Kuratórium fenntartja magának a jogot arra, hogy a tárgyévet megelőző évek jelöltje számára is adományozzon díjat, amennyiben a jelölt a tárgyévi felhívás minden kritériumának megfelel és a jelölők, valamint az ajánlók a kuratórium ez irányú megkeresése során fenntartják korábbi javaslatukat.

Gábor Dénes-díjak és speciális feltételek:
I. A Kuratórium az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes-díjat adományoz a jelöltek közül kiválasztott, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező alkotónak, valamint a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, magyarul tudó alkotónak.
A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a Magyarország határain túli (ezen a magyarság értendő a világban) magyar szakmai, valamint civil szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetői is.
II. A Kuratórium az elmúlt 5 évben az informatikai/infokommunikációs szakterületen folytatott, kiemelkedően eredményes teljesítmény elismeréseként "DOCLER Holding Új Generáció" Gábor Dénes-díjat adományoz egy, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező, az adományozás évében 36. életévét be nem töltött (1977. december 31. után született) fiatal (kutató, mérnök, feltaláló) alkotónak. A díjhoz a további alkotó munkára ösztönző kutatási vagy tanulmányi ösztöndíj is kapcsolódik.

A jelölés (előterjesztés) megkívánt tartalma, ill. a jelöléssel, ajánlással és elbírálással kapcsolatos valamennyi dokumentum nyelve a magyar; a részletes tudnivalók ide kattintva elérhetők.

A jelölést (előterjesztést) mind elektronikusan (alapitvany@novofer.hu), mind papíralapon (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) be kell nyújtani.
Az elektronikus jelölés beküldési, a papíralapú jelölés postára adási határideje 2013. október 10.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2013. december vége.

A díjazottak személyét a díjátadást követően a NOVOFER Alapítvány honlapján és a szaksajtóban is nyilvánosságra hozza.

További felvilágosítás: Bárány Emese, sajtómunkatárs, E-mail: alapitvany@novofer.hu, Tel.: 1/319-8913, Mobil: 30/4848-004; ill. Kosztolányi Tamás, titkár, E-mail: alapitvany@novofer.hu

Dr. Gyulai József, a kuratórium elnöke
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.