XXIII. évf. | 2013. augusztus 6. | 15. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívás
Várható események



Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg.
A következő megjelenés időpontja 2013. szeptember 3.

Technológiai start-up ökoszisztéma építése

A Magyar Innovációs Szövetség - tagvállalatai kérésére - állásfoglalást adott ki július 31-én, a KTIA-ból finanszírozandó, a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú pályázat újragondolásának szükségességéről.

Részletek az állásfoglalásból:
"...Számos esetben hiányoljuk a pályázat piackonformitását és azon elemeket, amelyek az innováció piaci implementálását támogatnák. Meg kell állapítanunk, hogy nincs olyan eleme a kiírásnak, amely elfogadható színvonalú lenne..."
"...Kiemelkedően fontosnak tartjuk és támogatjuk az induló vállalkozások támogatására vonatkozó pályáztatási szándékot, hiszen ezzel hiánypótló kezdeményezés indulhat el...˝
"...Kritikai észrevételeink üzenete, hogy a jelenlegi kiírást, teljesen újra kell gondolni és újra kell írni..."

"...szükséges lenne olyan kiírás is, mely az akcelerátor/inkubátor rendszerektől függetlenül célozza a start-upok támogatását...."
"... nem életszerű az, hogy a pályázat alapvetően utófinanszírozású, még ha mérföldkövenként is történik a folyósítás..."
"...Véleményünk szerint szakmailag elhibázott feltételezés, hogy a start-up vállalkozások számára a legelső kiemelt lépés a szabadalmi jogok megszerzése lenne..."
"...A start-upok ökoszisztémájára általánosan jellemző, hogy olyan fiatalok kezdenek vállalkozásba, akiknek nincs sokéves alkalmazotti múltja, így anyagi tartalékokkal egyáltalán nem rendelkeznek..." "...Ezért nem életszerű elvárni a start-upoktól, hogy a kiírásban meghatározott biztosítékokkal rendelkezzenek..."

"...Ezenkívül a "túltőkésítés" másik problematikája, hogy az innovációt "elszakítja" a piaci körülményektől, a túl nagy támogatási összeg révén a start-up nincs ösztönözve a piaci körülményekkel történő szembesülésre...˝
"...Az I-es alprogramra az állam (pontosabban az állam kijelölt szerve, a Nemzeti Innovációs Hivatal) akkreditációja után lehet pályázni, mely jelentős piacszűkítést jelent, és komoly visszaélésekre ad lehetőséget, és önmagában nem garantálja az innovatív vállalkozások kialakulását. A kétlépcsős pályázati forma (külön az ATI cím elnyerésére, és külön a technológiai inkubátor felállítására) egyébként is bonyolult és fölösleges..."
"...A pályázatok értékeléséhez megadott szempontok ("Igen/nem") nem tartalmaznak semmilyen súlyozást vagy más érdemi értékelést lehetővé tevő szempontrendszert, amely azt eredményezheti, hogy pusztán formai értékelések születhetnek..."

Állásfoglalásunk teljes szövege portálunkon ide kattintva olvasható.

A miniszterelnökséghez került az NFÜ

A Magyar Közlöny 2013. július 15-i, 121. számában jelent meg a Kormány 273/2013. (VII. 15.) Kormány rendelete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról. Ennek értelmében az ügynökség aminiszterelnök irányítása alatt működő központi hivatalként működik 2013. augusztus 1-től.

A 128. számban megjelent 1480/2013. (VII. 26.) Korm. határozat értelmében a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - 2013. augusztus 1. napjától 2014. május 31. napjáig - a miniszterelnök dr. Lázár Jánost kormánybiztossá nevezte ki.

Országos Diákkonferencia

Július 19-én rendezte meg a Kutató Diákokért Alapítvány a káptalanfüredi XVII. Országos Diákkonferencia szponzornapját. Szeifert Viktória, a Kutató Diákokért Alapítvány elnökének meghívására Szövetségünket dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte, aki beszélt a fiataloknak Szász Endre képzőművész által kidolgozott innovatív technológiákról, az új kutatási eredmények és a hasznosítás kapcsolatáról, pl. J. Watt és M. Boulton példáján. Továbbá kiosztotta a résztvevőknek a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny végeredményét tartalmazó kiadványt.

HVCA Jogi Bizottság

Tagszervezetünk, a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület (HVCA) újjá szervezi Jogi Bizottságát, melynek első ülését július 30-án, az Ernst&Young budapesti irodájában tartották. Szövetségünket az ülésen Dr. Dombi Viktor, szakértő képviselte.

A jogi bizottság ülésén bemutatkozott Tüske Balázs újonnan választott elnök, aki egyben ismertette a következő egy évben elérni kívánt főbb célkitűzéseit. Ezek között szerepelt a HVCA európai szintű megfelelőjének számító EVCA egyesülettel történő szorosabb együttműködés, továbbá az iparági javaslatcsomag frissítése mellett a kormányzati kapcsolatok és kommunikáció minőségének javítása is. A MISZ képviselője kérte, hogy a bizottság dolgozza ki a startup és inkubátor rendszert érintő pályázati kiírásokkal kapcsolatos szakmai álláspontját és tegyen a kívánatosnak tartott kritériumokkal kapcsolatban javaslatot az NFÜ-nek, a Miniszterelnökségnek és az NGM-nek.

Az ülésen résztvevők megállapodtak abban, hogy írásban jelölik meg, hogy mely albizottságok, munkacsoportok munkájában kívánnak részt venni. A jogi bizottság soron következő ülésére 2013. augusztus 27-én kerül sor.

Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 5 éves évfordulója

Tagszervezetünk, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) 2008 júliusában kezdte meg működését. Az eltelt 5 év alatt a DDRIÜ által kezdeményezett, mentorált és menedzselt innovációs projektek értéke meghaladja a 1,5 milliárd forintot. A hazai pályázatok mellett az Ügynökség 7 nemzetközi projektje révén 18 európai ország 63 szervezetével működött és működik együtt, 2 sikeres klaszteralapításban vett részt, szakmai képzései ez idáig több mint 150 fő vállalkozó és kutató vehetett részt, továbbá a szakmai és népszerűsítő 11 kiadványai több mint 3200 példányban jelentek meg.

Az ügynökség a MISZ Dél-dunántúli képviseletének közreműködésével 2008-ban megalapította a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Díjat, melyet 2009 és 2011 között mintegy 20 vállalat, fiatal kutató és elismert szaktekintély vehetett át.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

25. EU Fiatal Tudósok Versenye

A 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének döntése értelmében a 2013. szeptember 20-25. között, Prágában megrendezésre kerülő "25. EU Contest for Young Scientists" döntőjében az alábbi három, első helyezett pályázat képviselheti Magyarországot:
- Hogyan segíthetnek a fehérjék hálózatai kis mellékhatású gyógyszerek kifejlesztésében? (pályázó: Perez-Lopez Áron Ricardo)
- Pókerező robot (pályázó: Hegyesi Donát Sándor)
- PictoVerb - A verbális kommunikációban korlátozottakat segítő programtermék (pályázó: Zsombori Balázs)

A versenyzők első szakmai felkészítését Ivánka Gábor, a verseny zsűrijének tagja, a delegáció vezetője, valamint dr. Antos László, ügyvezető igazgató tartotta, 2013. július 31-én, Szövetségünk székhelyén. A megbeszélésen a fiatalok által készítendő poszterről, illetve a kiállítással kapcsolatos feladatokról, a zsűrizésről esett szó.

Nemzeti Innovációs Hivatal

238 milliós fejlesztés a NIH-ben

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében megvalósuló "Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására" című pályázaton elnyert 238 millió forintos támogatásból megújítja belső folyamatait, egyszerűsíti ügymenetét, és bővíti a Hivatal által nyújtott szolgáltatások körét.

Az elnyert támogatásból a NIH informatikai eszközparkja is megújul. A fejlesztésekkel bevezetésre kerülő elektronikus dokumentumkezelés, mely célul tűzi ki a papírmentes ügymenetet, "best practice"-ként szolgálhat a többi közigazgatási szerv számára mindamellett, hogy a NIH képes lesz csatlakozni a Magyar Államkincstár által üzemeltetett intézményi könyvelési modulhoz is.

A Kazah Köztársaság államtitkárának látogatása a NIH-ben

2013. július 16-án a Nemzeti Innovációs Hivatalba (NIH) látogatott Beibut B. Atamkulov, a Kazah Köztársaság Ipari és Új Technológiák Minisztériumának államtitkára, akit a találkozóra elkísért őexcellenciája Nurbakh Rustemov, a Kazah Köztársaság budapesti rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. 

A látogatáson Atamkulov ismertette minisztériuma és államtitkársága feladatait és célkitűzéseit. Beszélt országának hatalmas nyersanyagkészletéről, a K+F tevékenységek ösztönzésének formáiról, az állami támogatások mértékéről, a kedvező adózási környezetről és a befektetési lehetőségekről.

A vendégeket Korányi László, a NIH elnökhelyettese fogadta, aki a hivatal tevékenységéről, feladatairól és célkitűzéseiről adott tájékoztatást.
A vendégeket különösen érdekelte a TéT attaséi hálózat működése, és részletesebb tájékoztatást kértek. A felek kiemelték és egyetértettek abban, hogy nagyon fontos a K+F tevékenységre fordított állami és más befektetői támogatások monitorozása. A felek megállapodtak abban, hogy kölcsönös erőfeszítéseket tesznek a NIH és a PARASAT Holding között aláírt együttműködési szándéknyilatkozat tartalommal való feltöltésére.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | BalaBit IT Biztonságtechnikai Kft.
Tagsorszám: | 683
Cím: | 1117 Budapest, Alíz utca 2. OG II. ép. I. em.
Honlap: | www.balabit.hu
Vezető: | Györkő Zoltán, ügyvezető igazgató
Telefon: | +36 1 398 6700
E-mail: | gyorko.zoltan@balabit.hu

Tevékenység:
A BalaBit a világ egyik vezető IT-biztonsági szoftverfejlesztő vállalata a magas jogosultságú felhasználók monitorozása, a loggyűjtés és -tárolás, valamint a proxy technológián alapuló tűzfal megoldások területén. Innovatív technológiai megoldásaival a külső és belső fenyegetések megelőzésében, valamint az IT-biztonsági és megfelelőségi előírások betartásában támogatja ügyfeleit.
A teljes mértékben magyar tulajdonú BalaBit 2009-ben felkerült az EMEA régió leggyorsabban növekvő vállalatait tartalmazó Deloitte Technology Fast 500 listára. A vállalat képviselettel rendelkezik Franciaországban, Németországban, Oroszországban és az Egyesült Államokban, ügyfelei és partnerei világszerte valamennyi lakott kontinensen megtalálhatók.

Név: | LEG Magyarország Zrt.
Tagsorszám: | 684
Cím: | 1054 Budapest, Tüköry utca 5. 4. em. 10.
Honlap: | www.leg.eu
Vezető: | Kovács György, igazgatóság elnöke
Telefon: | +36 1 439 0650
E-mail: | kovacs.gyorgy@leg.eu
Képviselő: Kincse Szabolcs, főszerkesztő
Telefon: | +36 20 851 8384
E-mail: | kincse@nyest.hu

Tevékenység:
A Language Experts (LEG Magyarország Zrt.) innovatív dokumentummenedzsment megoldásokat nyújt elsősorban multinacionális megrendelők számára. Kimondott specialitása a sok nyelvről sok nyelvre történő dokumentumfordítás. Az alkalmazott technológiai megoldásoknak köszönhetően időarányosan jelentős megtakarításokat biztosít olyan ügyfelek számára, mint pl. a Suzuki, a Honda vagy az Alpine.
A Language Experts médiarészlegének terméke, egyben a cég CSR-programjának központi eleme a Nyelv és Tudomány - nyest.hu, a nyelvvel, kommunikációval, újtechnológiákkal, nyelvtörténettel, nyelvpolitikával foglalkozó tudományos hírportál. A négy éve működő portált havonta háromszázezren olvassák, a médiapiac elismert szereplőjévé nőtte ki magát.

Név: | Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület
Tagsorszám: | 685
Cím: | 1054 Budapest, Garibaldi u. 3.
Honlap: | www.mszte.com
Vezető: | Pintz György, elnök
Telefon: | +36 1 458 3353
Képviselő: dr. Medve Georgina, titkár
Telefon: | +36 458 3353
E-mail: | info@mszte.com

Tevékenység: műszaki fejlesztők, K+F+I szakemberek szellemi tulajdonvédelmi információval való ellátása és versenyelőnyhöz való juttatása, újra-feltalálások megelőzése, versenytárs-figyelés, Innovációs Nap szervezése, hamisítások leleplezése, bitorlás esetén jogsegély.

Szakirodalom-figyelő

Richard Branson: A Virgin-sztori - TranzPress Kft., 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

Branson könyvéből minden idők egyik legnagyobb ívű, pár évtized alatt megvalósult gazdasági sikertörténete áll elénk. Követhetjük hihetetlenül merész birodalomépítő munkáját, amellyel a semmiből indulva, egy 17 éves korában maga alapította kis diáklap bázisáról elrugaszkodva, létrehozta a hatalmas és felettébb összetett cégcsoportját, természetesen rengeteg merész húzás, küzdelem és szinte végtelen kitartás árán, mind magasabbra emelkedve a sikerek és a kudarcok hányattatásain. Cégcsoportját a TranzPress ajánlója így jellemzi: "A Virgin Group napjaink legkiterjedtebb globális üzletcsoportja, mely jelen van a zenei piactól a vasúti- és légiforgalmi üzletágakon át a banki és egészségügyi szektorokig. A Virgin úttörő ezentúl az űrkutatásban, valamint a megújuló energiák és a klímakutatás területein is." Kimagasló teljesítményeinek rangos elismerése, hogy neki önálló, terjedelmes - 463 szó - szócikket szentel az Encyclopaedia Britannica is.

Bizonyára eretnek, ám valószínűleg helytálló mondanunk (és ez érződik könyvében is): a közönséges adrenalinfüggő kétszázzal száguldozik, ernyővel/kötéllel mélybe ugrik, s hasonló őrültségeket művel, ám az extraklasszis cégeket alapít és az üzleti élet csúcsaira hajszolja fel azokat, húzásaival és harcaival gyakori rémületbe kergetve, ám sikerre vezetve a keze alatt dolgozó, kevésbé merész lelkeket.

Branson itt elénk tárt története és teljesítménye egy alapvető vonásban markánsan eltér a digitális kor legnagyobb cégépítőitől. A Microsoft, az Apple, a Google, az Amazon ma már egyértelműen korszakalkotónak minősülő innovációkból indultak, és azt tovább vivő innovációk szárnyán emelkedtek mind magasabbra. Velük szemben a Virgin cégek felemelkedése valójában a birodalomépítés klasszikus modellje: akvizíciókra is támaszkodó és az így bevett cégeket a nagy egészbe integráló szerves fejlesztés, szükség szerint a teljes katasztrófát is kísértő merészséggel, rengeteg munkával, szívós kitartással, kreativitással, de nem forradalmi innovációra alapozva. S mindazok alapján, amit elért, és ahogyan elérte, ahogy a legnagyobb vezetők módján a vízióját követte és tűzön-vízen át megvalósította, talán nem alaptalan állítás, hogy Branson, ha egészen más pályát futott is be, korunk legkülönlegesebb és egyik legsikeresebb extraklasszis birodalomépítőjével állítható párhuzamba: Steve Jobs-szal.

A Britannica kiemeli, hogy Branson közismert a hírverésben végrehajtott bravúrjairól. Könyve is a maga nemében kétségtelenül mestermű, bravúr. Megragadó alapossággal beszéli el pályafutása részleteit, a vakmerő gazdasági kalandjai, harcai, hódításai mellett szintúgy a nemegyszer csaknem szó szerint nyaktörő kalandjait óceánon és a levegőben. Mivel mindez jelentős részben a szórakoztató iparban játszódik, sztárok sora is feltűnik benne, nem kevés valóban bennfentes részlettel fűszerezve. Elbeszélése meghatározó jellemzőjének érezzük a szinte teljes nyíltságot, leplezetlen őszinteséget is, amely betekintést ad a hagyományosnak gyakran nagyon nem nevezhető gondolkodásmódjába. Íme, egy részlet erről: "az első találkozás után fél perccel bárkiről eldöntöm, szimpatikus-e vagy sem. Ugyanez a helyzet az üzleti ajánlatokkal: harminc másodperc kell, hogy tudjam, érdekel-e vagy sem. Általában az ösztöneimre hallgatok, semmint hogy hosszas elemzésekbe bonyolódjak (...) A számok, statisztikák nem az én világom, mert úgy érzem, bárhogy el lehet azokat torzítani, csakhogy alátámasszunk vele valamit." És: "Engem az éltet, ha állandóan elsőre lehetetlennek tűnő, óriási kihívások elé állítom magam, és megpróbálom leküzdeni azokat."
Kisebb kaliberű embert ez meg is ölné. A Branson-Jobs-osztályút kiemelkedően naggyá teszi.

Benedek Elek: Édes anyaföldem! - Helikon Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

"Higgyétek el nekem, nincs rossz föld, csak rossz gazda." - idézet a könyvből.

"A magyar nemzet ezeréves életének legszomorúbb tavaszán fogtam e könyv írásába: az első fejezetek egy-két keserű kiszólását ez magyarázza. Azzal az érzéssel ültem íróasztalomhoz, hogy e könyv írói pályám utolsó könyve lesz - halálom után, ha nyilvánosságra kerül. (...) Az ország színe előtt róhatom le régi adósságomat ama nép iránt, amely ezer évig őrizte, védte a keleti határt, s jutalma: "honját a hazában" nem leli... Úgy állítom ország színe elé a székely népet, amilyennek gyermekifjúságomtól életem alkonyáig láttam: erényeit nem túlzom, hibáit el nem titkolom. Gyermekifjú koromban e népnek élete kedves, mosolygós idill, férfikorom és főként életem alkonyának idején - dráma. Lélekrendítő dráma. A népem élete is, az enyém is. Az olvasó választhat hajlandósága szerint a két könyvre nőtt történet közül: idill az egyik, dráma a másik. Ám jólesnék, ha amazt nem mosolyogná le, emettől nem riadna vissza." írja önéletrajzi könyve 1920. szeptember végén kelt bevezetőjében Benedek Elek. A Helikon ajánlója pedig elmondja, amit a könyvet olvasva magunk is nagy élvezettel tapasztalunk: "A gazdag írói életút egyetlen regénye páratlanul izgalmas olvasmány Erdélyről, gyerekkorról, a század eleji Budapestről, írók és szalonok titkairól, képviselőházi vitákról, nem utolsó sorban pedig a szülőföldről és a székely néplélekről."

A Magyar Életrajzi Lexikon szócikkéből: "Benedek Elek (Kisbacon, 1859. - Kisbacon, 1929.): Bp.-en végezte a bölcsészetet. Újságíró lett, a Budapesti Hírlap és más lapok munkatársa. 1887-től 1892-ig országgyűlési képviselő. Képviselőházi beszédeiben az ifjúsági irodalommal, a népköltészet és a népnyelv, valamint a közoktatás kérdéseivel foglalkozott. 1921-től Kisbaconban élt haláláig. Mint meseíró a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője. Ifjúsági írásaival, szerkesztői működésével az élen járó pedagógusok között foglal helyet."

E műve a klasszikus, ízes, komótos történetmesélés remeke - egyszerű, természetes stílus, bármi mesterkélt dramatizálás nélkül, hiszen amit elmond, az maga a nagybetűs Dráma: Benedek Elek és népének története. Szép, csendes szavú e történetmondás, és mivel az életről szól, székelyek és magyarországiak életéről, felcsillan benne olykor némi szelíd humor, s nem kevés a szomorkás, nemritkán a keserű részlet.

Az első kötet a székelyföldi ifjúságának és ifjúsága székely világának a legjobb irodalmi szépségű krónikája. Idilli világot mutat - innen visszatekintve tündérkert a maga módján -, ám dehogy is rózsaszínt. Az életért, a fennmaradásért, a családért, gyerekeikért keményen küzdő emberek világát, amelyet igen rokonszenvessé tesz az abban uralkodó romlatlan tisztesség, a közösség rendje, a természetből élő emberek kemény, bölcs életvitele, a családok összetartása.

A második kötet az "ifjú" Budapesten indul - ide érkezik a székely legényke 1877-ben, hogy egyetemen tanuljon, és írói próbálkozásokat tegyen. "A magyar irodalomból csak egyetlen ember él: Jókai. Ha ugyan egyedül abból." - írja a visszaemlékezés. És látjuk, ahogyan Benedek az otthonról hozott szívóssággal bekapcsolódik a szárnyait bontogató magyar újságírásba, s vele ível felfelé. Az otthonról hozott normák tartják egyenesben a pezsgő-fejlődő nagyváros táplálta ambícióit és közéleti tevékenységét - ez teszi nagyon érdekessé és hitelessé a képet, amelyet az akkori Budapestről és a közéletről fest.
Kapcsolatait a szülőföldjével és a családjával mindvégig nagy becsben tartja, s élete utolsó nyolc évére vissza is települ oda - így, szintúgy első kézből írja le nekünk a világ ottani alakulását.

Sally Bedell Smith: Erzsébet, a királynő - Egy modern uralkodó élete - Alexandra Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

A 20. századi civilizációnk egyik legkülönlegesebb szegletébe visz az Alexandra e kitűnő könyve: II. Erzsébet brit királynő életéről és a hazájában, valamint a nagyvilágban betöltött szerepéről ad részletes, igen bensőséges, ugyanakkor elegánsan mértéktartó képet. Belőle azt is megérthetjük, hogy a szerepe messze nem brit belügy, hiszen - nem kevéssé az ő mesteri uralkodói teljesítményének elismeréseként is - országok tucatjai csatlakoztak önként a Nemzetközösséghez, sokuk elfogadva a királynőt az államfőjükként.

"A csillogás és a szóbeszéd ködén át vajon mennyire alkothatunk pontos képet a világ leghíresebb (és minden bizonnyal legfontosabb - OP) uralkodójáról? Az Erzsébet, a királynő II. Erzsébet minden részletében hiteles, nagy gonddal, mégis olvasmányosan és szórakoztatóan megírt életrajza. (...) A neves életrajzíró számtalan interjúra és korábban sosem idézett dokumentumra támaszkodik, hogy megismertessen annak a királynőnek nyilvános és magánéletével, aki páratlan tekintéllyel, tapintattal és eleganciával vezette át hazáját és a Nemzetközösséget az elmúlt hatvan év minden háborúján és zűrzavarán." - az Alexandra ajánlójából.

"II. Erzsébet életében nincs olyan pillanat, amikor ne lenne királynő; ez egyedülállóvá teszi a helyzetét, és befolyásolja a körötte élők viselkedését, beleértve a családtagokat is. Nincs se útlevele, se vezetői engedélye; nem szavazhat és tanúskodhat a bíróságon; a hitét sem változtathatja anglikánról római katolikusra. Miután a nemzet egységét jelképezi, és nem idegenítheti el magától az alattvalóit, minden esetben kivétel nélkül semlegesnek kell maradnia - nem csupán a politikában, de olyan látszólag ártatlan kérdésekben is, mint a kedvenc színe, zeneszáma vagy televíziós műsora. Ennek ellenére nagyon határozott preferenciákkal bír, amelyek néha napvilágra is kerülnek." "Akik a tényleges hatalmat gyakorolják - a kormányfőként funkcionáló miniszterelnökök -, a választások eredményének függvényében jönnek-mennek, a királynő azonban mindig az állam feje marad. A kormányfői hatalomnak talán nincs birtokában, de egyfajta negatív hatalomnak annál inkább: amíg ő a helyén van, egyetlen miniszterelnök sem lehet első számú vezető. (...) Emellett pozitív hatalmat is gyakorol: "jogot a konzultációra, jogot az ösztönzésre, jogot a figyelmeztetésre". A nyilvánosság előtt a tulajdon példájával gyakorol befolyást, amikor magasra teszi a mércét a szolgálat és hazafiasság terén; amikor jutalmazza az eredményeket; amikor híven végrehajtja kötelességeit. Tizedik (!! - OP) miniszterelnöke, Tony Blair nevezte őt "az egység jelképének egy bizonytalan világban... egyszerűen a legkülönb britnek."" - idézetek a szerző előszavából.

Bedell Smith egyebek közt így összegzi, mit ad könyve az olvasónak: "II Erzsébet történetének lényege, hogy mihez kezdett a neki adott élettel (szintúgy a hatalmával, és hogyan nőtt fel az utóbbihoz - OP). Tudni akartam, hogy jellemének, személyiségének és neveltetésének mely elemei segítették e rendkívüli feladata végrehajtásában. Ki ő, milyenek a napjai? Hogyan tanulta meg, mit mondjon a politikusoknak és államfőknek, a szénbányászoknak és a professzoroknak? Hogyan tekint a vezetés kötelmére; változott-e a megközelítése, s ha igen, mennyiben? Hogyan őrizte meg a lelki békéjét és alapvető értékeit (amit a sors és a /nagy/politika messze emberfeletti feladattá tett a számára - OP) Hogyan tudja még élete alkonyán is megőrizni a rábízott monarchia egyensúlyát és lendületét?"
Nem bulvárkönyv: remekbe szabott, lebilincselően olvasmányos, nagyívű mű egy kivételes emberi nagyságról, s történelemformáló szerepéről.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.

Innotéka, 2013. július, 9+10+11+12+13. oldal
Akit az agy békén nem hagy
"...Ne felejtsük el: ha nincs magas színvonalú eredeti kutatási eredmény, innováció sincs. Ez nem úgy megy, hogy középszerből olyan innovációt csinálok, amivel lehagyjuk a Samsungot vagy az Apple-t..."

Innotéka, 2013. július, 14. oldal
A CERN agyának fele Budapesten

Innotéka, 2013. július, 16. oldal
Tudós diákokat ismertek el az Akadémián

Innotéka, 2013. július, 17. oldal
Brüsszelben a szegedi szuperlézer pályázati anyaga

Innotéka, 2013. július, 18. oldal
Fiatal feltalálókat díjaztak
"...Június közepén adták át a fiatal diákok számára meghirdetett 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny elismeréseit. A legjobbak közül hárman első, négyen második, hárman harmadik díjat vehettek át..."

Innotéka, 2013. július, 48. oldal
Inno-Anno
Holdfogók

"...Magyarországon a második világháború végén már a János-hegyről Székesfehérvárig lehetett repülőgépeket megfigyelni. A magyarországi kísérletekhez Bay csoportja készítette el a berendezéseket..."

KölcseyTV, 2013. július 5., péntek
Víg-Kend
Interjú Szabó Lóránttal, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második helyezettjével

Hiradó.hu, 2013. július 8., hétfő
Varga Mihály: A kkv-k exportját kell idén segíteni

Napi Gazdaság, 2013. július 9., kedd, 3. oldal
Startol a Bridge Budapest
"...A Bridge Budapest Egyesület az elmúlt hetekben 186 jelentkezőből választotta ki a program első nyerteseit, akik San Franciscóban és Bostonban tölthetnek el 1-3 hónapot az egyesület alapító cégei, a Ustream, a LogMein és a Prezi ottani vállalkozásainál..."

Világgazdaság, 2013. július 9., kedd, 6. oldal
Négymilliárd euró biotechnológiára

Világgazdaság, 2013. július 9., kedd, 11. oldal
Kéz helyett szürkeállomány
Kamara. Erősítenék a brit-magyar kapcsolatokat
"...Magyarországnak a "kéz" helyett egyre inkább a "szürkeállományt" kell eladnia - mondta el lapunknak Tóth Vazul, a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara új elnöke..."

Világgazdaság Online, 2013. július 9., kedd
A kéz helyett a szürkeállományt kell eladnia Magyarországnak

Világgazdaság, 2013. július 9., kedd, 12. oldal
A stratégia megvan, a tetteken a sor
"...Elkészült Magyarország kkv-stratégiája. Ez önmagában véve is üdvözlendő, hiszen annak ellenére, hogy a foglalkoztatásban a szektor részesedése magas, a kis- és középvállalatok nemzetközi, európai, de még régiós összehasonlításban is kevésbé veszik ki részüket a GDP-előállításból vagy az exportból. A stratégia is felsorolja a problémákat, amelyekkel ezek a vállalatok szembesülnek: menedzsment-képességek és kapacitások hiánya, nyelvismeret, finanszírozási nehézségek stb. Vajon sikerül ezeken úrrá lenni?..."

Edupress.hu, 2013. július 9., kedd
683 millióból fejlesztette doktori iskoláit a BME

OrientPress, 2013. július 9., kedd
A hazai vállalatok fele újratárgyalná hitelszerződéseit

Világgazdaság Online, 2013. július 9., kedd
Dübörög a Kutatás-fejlesztés Magyarországon

HVG.hu, 2013. július 9., kedd
Dől az uniós pénz a kkv-khoz

Magyar Hírlap Online, 2013. július 9., kedd
A cégek egyharmada fejlesztene

MNO.hu, 2013. július 9., kedd
Elfogadta az Európai Bizottság a magyar javaslatot

Pécsi Napilap Online, 2013. július 9., kedd
Cséfalvay: elfogadta az EB a 2014-2020 közötti uniós források tervezésére vonatkozó magyar javaslatot

Siófoki Napilap Online, 2013. július 9., kedd
Cséfalvay: elfogadta az EB a 2014-2020 közötti uniós források tervezésére vonatkozó magyar javaslatot

OrientPress, 2013. július 9., kedd
Uniós források: az EB elfogadta a magyar javaslatot

Szabolcs Online, 2013. július 9., kedd
Cséfalvay: elfogadta az EB a 2014-2020 közötti uniós források tervezésére vonatkozó magyar javaslatot

Magyar Online, 2013. július 9., kedd
Cséfalvay: elfogadta az EB a 2014-2020 közötti uniós források tervezésére vonatkozó magyar javaslatot

GazdaságiRádió.hu, 2013. július 9., kedd
Jelentősen javultak a kkv-k várakozásai

Hiradó.hu, 2013. július 9., kedd
K&H: nagyot javultak a kkv-k várakozásai

Napi Gazdaság, 2013. július 10., szerda, 2. oldal
Változás előtt áll az uniós pénzek felhasználása
"...Optimális esetben már az év vége előtt megjelenhetnek az első pályázatok, amelyeket a 2014 és 2020 közötti uniós forrásokból írnának ki... a kkv-k versenyképességének javítására 1100 milliárdot... az eddigi duplája, közel 700 milliárd forint jutna a kutatás-fejlesztés, illetve innováció támogatására is..."

Napi Gazdaság, 2013. július 10., szerda, 3. oldal
A cégek fele újratárgyalná hitelszerződését

Magyar Hírlap, 2013. július 10., szerda, 1+9. oldal
Magyar javaslatra bólintott rá az EU
"...Elfogadta a következő uniós fejlesztési időszakra szóló magyar javaslatokat az Európai Bizottság - jelentette be Cséfalvay Zoltán, a gazdasági tárca államtitkára. Az egyik fő célkitűzés a foglalkoztatás növelése, erre ezerkétszázmilliárd forintot különítenek el. A kisvállalatok versenyképességének javítására ezeregyszáz, közlekedésfejlesztésre kilencszázmilliárd forint jut. Az energiahatékonysági beruházásokat nyolcszáz, a kutatás-fejlesztést hétszázmilliárd forinttal ösztönöznék. Változik a pályáztatás módja, jön a visszatérítendő, kedvezményes hitelkonstrukció, vagy garanciaalapot hoznak létre..."

Magyar Hírlap, 2013. július 10., szerda, 9. oldal
Több elhalasztott hazai beruházás is lendületet vehet

Világgazdaság, 2013. július 10., szerda, 5. oldal
Brüsszelben a hazai EU-források felhasználási terve

Világgazdaság Online, 2013. július 10., szerda
Brüsszelben a magyar EU-források felhasználási terve

Békés Megyei Hírlap, 2013. július 10., szerda, 5. oldal
Brüsszelben a hazai EU-források felhasználási terve

Heves Megyei Hírlap, 2013. július 10., szerda, 5. oldal
Brüsszelben a hazai EU-források felhasználási terve

Petőfi Népe, 2013. július 10., szerda, 5. oldal
Brüsszelben a hazai EU-források felhasználási terve

Magyar Demokrata, 2013. július 10., szerda, 42. oldal
Negyedszázados csúcson a kutatás-fejlesztés
"...364 milliárd forintot fordított Magyarország tavaly kutatás-fejlesztésre. Az összeg a GDP 1,29 százalékának felel meg, ami 1990 óta nem látott magas arányt jelent. 2011-ben a GDP 1,20, 2010-ben 1,16 százalékát költöttük kutatás-fejlesztésre..."

Világgazdaság Online, 2013. július 10., szerda
Pályázat és vizsgálat: új elképzelések a kkv-szektorban

Magyar Hírlap Online, 2013. július 10., szerda
Stratégiai megállapodás az Ericssonnal

Magyar Hírlap Online, 2013. július 10., szerda
Gazdaságfejlesztésre költhetjük a legtöbb európai uniós forrást

Piac&Profit Online, 2013. július 10., szerda
Mire lesz uniós pénz a következő ciklusban?

HVG.hu, 2013. július 10., szerda
Most az Ericssonnal ráz kezet Varga

HVG.hu, 2013. július 10., szerda
A vállalatok fele enyhítené hitelkondícióit

Napi.hu, 2013. július 10., szerda
További fejlesztéseket hoz Magyarországra az Ericsson

Napi.hu, 2013. július 10., szerda
Itt az újabb stratégiai megállapodás

OrientPress, 2013. július 10., szerda
Stratégiai partner lett az Ericsson is

Népszabadság Online, 2013. július 10., szerda
Bővíti kutatás-fejlesztési tevékenységét az Ericsson

Siófoki Napilap Online, 2013. július 10., szerda
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és az Ericsson Magyarország

Szegedi Napilap Online, 2013. július 10., szerda
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és az Ericsson Magyarország

HetiVálasz.hu, 2013. július 10., szerda
Stratégiai megállapodást köt a kormány és az Ericsson Magyarország

ITcafé.hu, 2013. július 10., szerda
Az Ericssonnal is stratégiai megállapodást kötött a magyar kormány

MNO.hu, 2013. július 10., szerda
Az Ericsson is már hazánk stratégiai partnere

MNO.hu, 2013. július 10., szerda
Az Ericsson a legújabb stratégiai partner

MNO.hu, 2013. július 10., szerda
Nem állnak meg: újabb munkahelyek jönnek létre

Metropol.hu, 2013. július 10., szerda
Stratégiai együttműködési megállapodás az Ericssonnal

Figyelő Online, 2013. július 10., szerda
Összeborult az Ericsson és a kormány

MenedzsmentFórum.hu, 2013. július 10., szerda
Megállapodott a kormány és az Ericsson

Szabolcs Online, 2013. július 10., szerda
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és az Ericsson Magyarország

Borsod Online, 2013. július 10., szerda
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és az Ericsson Magyarország

Hajdú Online, 2013. július 10., szerda
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és az Ericsson Magyarország

Hiradó.hu, 2013. július 10., szerda
Stratégiai megállapodást köt a kormány és az Ericsson

ATV.hu, 2013. július 10., szerda
Újabb stratégiai megállapodás: az Ericsson következik a sorban

ATV, 2013. július 10., szerda
Déli Híradó
Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány az Ericssonnal..."

RTL II, 2013. július 10., szerda
Híradó
"...További fejlesztéseket és újabb munkahelyeket ígér az Ericsson, derült ki a kormány és az informatikai cég közötti stratégiai megállapodás aláírásakor..."

EchoTV, 2013. július 10., szerda
Hírek
"...Stratégiai megállapodást kötött a kormány és az Ericsson Magyarország..."

Kossuth Rádió, 2013. július 10., szerda
Reggeli Krónika
"...Stratégiai együttműködési megállapodást köt ma a kormány és az Ericsson..."

Kossuth Rádió, 2013. július 10., szerda
Késő esti Krónika
"...Hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodást írt alá Varga Mihály az Ericssonnal..."

Gazdasági Rádió, 2013. július 10., szerda
Reggeli monitor
"...Elfogadta az Európai Bizottság a 2014-2020-as időszak uniós pénzeinek felhasználásával kapcsolatos előzetes magyar terveket..."

Figyelő, 2013. július 11., csütörtök, 28+29. oldal
Helyben végzett szolgáltatásexport
"...Egy új hatóanyag előállítása az alapkutatástól a gyógyszerként történő forgalmazásig legalább 10 év, befektetésigénye 200 és 2500 milliárd forint között van. Az innovatív gyógyszeripar által Magyarországra hozott kutatások összértéke évi 50-54 milliárd forint..."

Heti Válasz, 2013. július 11., csütörtök, 50+51. oldal
Gyárat a nappaliba!
Forradalom küszöbén a 3D nyomtatás

Magyar Hírlap, 2013. július 11., csütörtök, 9. oldal
Partner az Ericsson is
A cég további fejlesztéseket indít és új munkahelyeket teremt

Magyar Nemzet, 2013. július 11., csütörtök, 11. oldal
Az Ericsson is stratégiai partner

Népszava, 2013. július 11., csütörtök, 5. oldal
Már az Ericsson is a kormány barátja

Világgazdaság, 2013. július 11., csütörtök, 1. oldal
Stratégiai partner lett az Ericsson

Világgazdaság, 2013. július 11., csütörtök, 3. oldal
Magyar vezető az Ericssonnál
"...Július 1-jétől Éry Gábor (48) az Ericsson Magyarország vezérigazgatója és a vállalat igazgatóságának az elnöke..."

Világgazdaság, 2013. július 11., csütörtök, 11. oldal
Fókuszban a kutatás-fejlesztés
"...Az 1990-ben alapított Ericsson Magyarország jelenleg mintegy 1700 főt foglalkoztat, közülük 1200-an a cég kutatás-fejlesztési részlegénél dolgoznak, míg ötszázan mérnöki szolgáltatási és üzletfejlesztési tevékenységet végeznek..."

Világgazdaság, 2013. július 11., csütörtök, 6. oldal
A projektfeladatokra épít a Pannon Egyetem
"...Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora... Alapjaiban alakítottuk át egyetemünket. Az új struktúra támogatja az oktatás, a kutatás és az innováció egyenrangú működését intézményen belül és versenyképességünket intézményen kívül..."

Zuglói Lapok, XXIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM, 2013. július 11., csütörtök, 10. oldal
Segítség a kommunikációban akadályozottaknak

Zuglói Lapok, XXIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM, 2013. július 11., csütörtök, 10. oldal
Keretprogram tanároknak és diákoknak
"...A Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 11. évfolyamos tanulója Mérő Bálint diáktársával egy iskolai tanulást segítő keretrendszert dolgozott ki, amellyel harmadik helyezést értek el 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen..."

OrientPress, 2013. július 11., csütörtök
Domokos: csak a kockázatvállalás lendíti fel a gazdaságot

BITport.hu, 2013. július 11., csütörtök
Felhős és big data fejlesztéseket is hoz az Ericsson Magyarországra

Tőzsdefórum.hu, 2013. július 11., csütörtök
Megállapodott a kormány és az Ericsson Magyarország

EuroAstra.hu, 2013. július 11., csütörtök
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és az Ericsson Magyarország

Piac&Profit Online, 2013. július 11., csütörtök
Ezek lehetnek a növekedés motorjai a fogyasztói piacokon

Napi.hu, 2013. július 11., csütörtök
Így pörgetik majd a gazdaságot az uniós pénzek

Magyar Hírlap Online, 2013. július 11., csütörtök
Varga: négyezermilliárd gazdaságfejlesztésre

HVG.hu, 2013. július 11., csütörtök
Varga: 2014-től a gazdaságfejlesztési programok kapnak prioritást

MNO.hu, 2013. július 11., csütörtök
Ez mindent eldönthet Magyarországon

Hír.ma, 2013. július 11., csütörtök
Varga Mihály: jelentős lehetőséghez jut az ország az uniós gazdaságfejlesztési támogatásokkal

Stop.hu, 2013. július 11., csütörtök
Varga már tudja, hova kerülnek az uniós pénzek

Agrárhírek.hu, 2013. július 11., csütörtök
Az uniós regionális politika prioritásai és menetrendje

MenedzsmentFórum.hu, 2013. július 11., csütörtök
Varga: 7 ezermilliárd jut gazdaságélénkítésre 2014-től

Hiradó.hu, 2013. július 11., csütörtök
Varga: Komoly lehetőség az uniós gazdaságfejlesztési támogatás

HírTV, 2013. július 11., csütörtök
Híradó
"...A következő hét éves uniós költségvetési ciklusban gazdaságfejlesztésre költik majd a Magyarországra érkező források hatvan százalékát..."

EchoTV, 2013. július 11., csütörtök
Reggeli Híradó
"...Stratégiai megállapodást kötött a kormány és az Ericsson Magyarország..."

EchoTV, 2013. július 11., csütörtök
Hírek
"...Jelentős lehetőséghez jut az ország az uniós gazdaságfejlesztési támogatások révén, közölte Varga Mihály..."

Kossuth Rádió, 2013. július 11., csütörtök
Reggeli Hírek
Hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodást írt alá Varga Mihály az Ericssonnal..."

Lánchíd Rádió, 2013. július 11., csütörtök
Déli Híradó
"...Társadalmi egyeztetés indul a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programról..."

Gazdasági Rádió, 2013. július 11., csütörtök
Reggeli monitor
"...Stratégiai partnerségi megállapodást köt a kormány az Ericsson Magyarország Kft.-vel..."

Napi Gazdaság, 2013. július 12., péntek, 3. oldal
Uniós ezermilliárdok jutnak gazdaságfejlesztésre
"...Foglalkoztatás-bővítésre mintegy 1200, kkv-fejlesztésre 1100, közlekedésfejlesztésre 900, energiahatékonyságra 800, kutatás-fejlesztésre pedig 200 milliárd forint juthat a 2014 és 2020 között rendelkezésre álló uniós támogatásokból..."

Kelet-Magyarország, 2013. július 12., péntek, 2. oldal
Egy forint hármat mozdít
"...Varga Mihály: jelentős lehetőséghez jut az ország az uniós gazdaságfejlesztési támogatásokkal..."

HVG.hu, 2013. július 12., péntek
Orbán nagy átalakítási tervét legyűrte Brüsszel és a józan ész

Szabolcs Online, 2013. július 12., péntek
A CERN magyar szemmel

Hajdú Online, 2013. július 12., péntek
A CERN magyar szemmel

Borsod Online, 2013. július 12., péntek
A CERN magyar szemmel

Délmagyar.hu, 2013. július 12., péntek
Háromdimenziós nyomtatás - a jövő már a jelen

Piac&Profit Online, 2013. július 12., péntek
Magic Magyars - francia lap méltatja a magyar innovációt

Hiradó.hu, 2013. július 12., péntek
Először üléseztek a Duna régió parlamenti elnökei

HírTV, 2013. július 12., péntek
Reggeli híradó
"...A következő hétéves uniós költségvetési ciklusban gazdaságfejlesztésre költik majd a Magyarországra érkező források hatvan százalékát..."

HVG, 2013. július 13., szombat, 51+52+53+54. oldal
Egy kis segítség a barátoktól
A kormány stratégiai megállapodásai
"...Az egyenlőknél is egyenlőbbek azok a multik, amelyekkel a kormány partnerségi megállapodást köt. A gazdasági növekedést azonban nem lehet pusztán efféle dokumentumokkal beindítani..."

HVG.hu, 2013. július 13., szombat
A kormány stratégiai megállapodásai: baráti segítség

Erdély.ma, 2013. július 13., szombat
Papíron nincs kutatás-fejlesztés

MNO.hu, 2013. július 14., vasárnap
Elképesztő teljesítmény: a térségben mindenkit lenyomtunk

Népszabadság, 2013. július 15., hétfő, 13. oldal
Szellemtulajdon
"...Éppen csak elkezdődött, máris leállt a szerzők kifizetése..."

Napló, 2013. július 15., hétfő, 6. oldal
Norvégiai lehetőség
"...Az idei évben először nyílnak meg olyan pályázati jogcímek a Zöld-ipari Innováció Program keretében, amelyek révén a vállalkozói szektor is részesülhet a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból..."

Délmagyarország, 2013. július 15., hétfő, 3. oldal
Lézerkutatás - lakossági fórummal

Világgazdaság, 2013. július 15., hétfő, 1+5. oldal
Kevesebb lehet a támogatás
"...A nagyvállalatok számára a 2014-2020-as időszakban szűkül annak a lehetősége az EU-ban, hogy regionális állami támogatást kapjanak beruházásaik finanszírozására. Várhatóan hazánkban a fővárosban egyáltalán nem juthatnak majd ilyen támogatáshoz a cégek, míg Pest megyében csak új létesítmény létrehozására vagy a tevékenység diverzifikálására kaphatják azt..."

Portfolio.hu, 2013. július 15., hétfő
Így irányítják majd az uniós pénzek osztását
"...A jövőben a miniszterelnök irányítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (NFÜ), aki ezt a feladatot a Miniszterelnökséget vezető államtitkár útján látja el..."

Piac&Profit Online, 2013. július 15., hétfő
Románia: Fókuszban a K+F infrastruktúra-fejlesztés és a klaszterek

Insider Blog, 2013. július 15., hétfő
Fejlődik a Tresorit
"...Azt javaslom tehát, hogy ha valaki spin-off vagy startup vállalkozásra adja a fejét, egyelőre ne is gondolkozzon az egyetemmel közös cégben. Egy induló vállalkozásnál ugyanis az időfaktor nagyon sokat számít - mutat rá Lám István..."

Pannonnovum, 2013. július 15., hétfő
Innovation Excellence 2013 Amszterdamban
"...2013. október 24-25. között Amszterdamban, Hollandiában hetedik alkalommal rendezi meg az Axiom Group az "Innovation Excellence" c. konferenciát, a Magyar Innovációs Szövetség szakmai partnerségével..."

HVG.hu, 2013. július 15., hétfő
120 k+f munkahelyet teremtenek Magyarországon

Hiradó.hu, 2013. július 15., hétfő
Magyarországon az Eva Group európai kutató-fejlesztő központja

Hiradó.hu, 2013. július 15., hétfő
Szeptemberben nyílt napok a CERN-ben

Metropol, 2013. július 16., kedd, 7. oldal
Bárki megtekintheti a nagy gyorsítót
Az isteni részecske. Nyílt napok Genfben, "A mi világunk a tiétek" címmel

Magyar Hírlap, 2013. július 16., kedd, 9. oldal
Az egyiptomi K+F központ hazánkba jön
"...Magyarországon hozza létre európai kutató-fejlesztő központját az egyiptomi Eva Group, az észak-afrikai és a közel- keleti térség vezető gyógyszeripari és kozmetikai vállalatcsoportja - jelentette be Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár tegnap. Az egyiptomi cég 120 új állást teremt ezáltal hazánkban..."

Magyar Hírlap Online, 2013. július 16., kedd
Az egyiptomi K+F központ hazánkba jön

Magyar Nemzet, 2013. július 16., kedd, 12. oldal
Hazánkban fejleszt az Eva

Napi Gazdaság, 2013. július 16., kedd, 3. oldal
Egyiptomi befektető érkezik

Népszava, 2013. július 16., kedd, 4. oldal
Kutatóközpontot hoz az egyiptomi EVA

Világgazdaság, 2013. július 16., kedd, 3. oldal
Magyarországon kutat az Eva-csoport

Világgazdaság Online, 2013. július 16., kedd
Magyarországon kutat az Eva csoport

Napló, 2013. július 16., kedd, 3. oldal
Tehetségek tábora
"...Balatonalmádi. Sólyom László volt köztársasági elnök, akadémikus előadásával nyílt meg tegnap a Kutató Diákok Országos Szövetsége által Káptalanfüreden tizenhetedik alkalommal megrendezett nyári tábor..."

Veszprémi Napló Online, 2013. július 16., kedd
Kutató diákok tábora nyílt meg

Piac&Profit Online, 2013. július 16., kedd
A vállalkozások külpiaci megjelenéshez konkrét állami támogatás kell

Fn.Hír24.hu, 2013. július 16., kedd
Az EU szelleme a magyar szellemi tulajdonon

Napi Gazdaság, 2013. július 17., szerda, 8. oldal
Az utóbbi időben megjelent fontosabb gazdasági jellegű jogszabályok

Napi Gazdaság, 2013. július 17., szerda, 8. oldal
Önálló fejezetet kapott a szellemi tulajdon megsértése

Figyelő, 2013. július 18., csütörtök, 9+10+11+12. oldal
Van-e visszaút?
A tudástőke megtartása
"...Mintegy 335 ezer honfitársunk él tartósan külföldön; legjobbjaink hazacsábítására milliárdokat áldoz a kormány. Ám a külföldön élő magyar tehetségek számára elsősorban a kiszámítható gazdasági környezet és egy hatékonyan működő állam jelentene vonzerőt. A hazai tudástőke itthon tartása a gazdaság fejlődése szempontjából is egyre égetőbb kérdéssé válik - lapunk ezért is szervezi e téma köré idei, októberi Top 200 konferenciáját..."

Heti Válasz, 2013. július 18., csütörtök, 49. oldal
A DNS-molekulától a Naprendszerig
Kutatási központtá fejlődhet Ferencváros
"...A természettudományok elsajátításához ad segítséget a Leövey Klára Gimnázium új tudományos laborja. Az interaktív létesítményben tizenhét iskola diákjai és tanárai használhatják a legmodernebb térbeli modellező-berendezéseket és mikroszkópokat..."

Hajdú-Bihari Napló, 2013. július 18., csütörtök, 4. oldal
Meghosszabbították a beadási határidőt
"..."Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása" című pályázat beadási határidejét 2013. december 31-re módosították..."

Hajdú-Bihari Napló, 2013. július 18., csütörtök, 4. oldal
Innováció, energiahatékonyság

Észak-Magyarország, 2013. július 18., csütörtök, 3. oldal
Technológiai park létesül: hidat építenek a tudás és a termelés közé

Magyar Fórum, 2013. július 18., csütörtök, 4. oldal
1300 milliárd forint fordítható a vidékfejlesztési célok megvalósítására

Borsod Online, 2013. július 18., csütörtök
Technológiai park létesül: hidat építenek a tudás és a termelés közé

MNO.hu, 2013. július 18., csütörtök
Ezek alapján tervezi a jövő évi költségvetést az NGM

MNO.hu, 2013. július 18., csütörtök
Jedlik-terv: nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelméről

Borsod Online, 2013. július 18., csütörtök
Az NGM 2,8 százalékos inflációval és 2,7 százalékos hiánnyal számol a jövő évi büdzsé tervezésénél

Szabolcs Online, 2013. július 18., csütörtök
Az NGM 2,8 százalékos inflációval és 2,7 százalékos hiánnyal számol a jövő évi büdzsé tervezésénél

Hajdú Online, 2013. július 18., csütörtök
Az NGM 2,8 százalékos inflációval és 2,7 százalékos hiánnyal számol a jövő évi büdzsé tervezésénél

Népszabadság Online, 2013. július 18., csütörtök
2,8 százalékos inflációt vár az NGM jövőre

OrientPress, 2013. július 18., csütörtök
Támogatás a Magyar-indiai K+F+I együttműködési programban való részvételhez

Világgazdaság Online, 2013. július 18., csütörtök
Ezt várja az NGM 2014-re - itt a költségvetés első tervezési adatai

Index.hu, 2013. július 18., csütörtök
Osztogatás és megszorítás sem lesz?

ATV, 2013. július 18., csütörtök
Déli híradó
"...Jeruzsálem azzal fenyeget, hogy kilép az Európai Unió kiemelt innovációs projektjéből, válaszul az uniós bojkottra..."

Hiradó.hu, 2013. július 18., csütörtök
Izrael kiléphet az EU projektjéből, ha maradnak az új irányelvek

Hiradó.hu, 2013. július 18., csütörtök
NGM: 2,8 százalékos infláció és 2,7 százalékos hiány várható

TV2.hu, 2013. július 18., csütörtök
Második helyen végeztek a magyarok a berlini innovációs versenyen

InfoRádió.hu, 2013. július 18., csütörtök
Költségvetés - Az NGM 2,8 százalékos inflációval és 2,7 százalékos hiánnyal számol

Lánchíd Rádió, 2013. július 18., csütörtök
Reggeli Híradó
"...Elkészült a 2013-2016-as időszakra vonatkozó szellemi tulajdonvédelmi nemzeti stratégia..."

Új Ász, 2013. július 19., péntek, 4. oldal
Világsiker a magyar Jedi-kés
"...Maradéktalanul eltávolított minden rákos sejtet az eddigi műtétek során a Takáts Zoltán magyar kutató által feltalált intelligens sebészkés, amely az operáció közben folyamatosan tájékoztatja az orvost, hogy az érintett szövet rákos vagy egészséges..."

Magyar Nemzet, 2013. július 19., péntek, 1+16. oldal
Büszkék a britek a magyar onkokésre
"...Források híján nem hazánkból indulhat világhódító útjára Takáts Zoltán találmánya..."

Népszabadság, 2013. július 19., péntek, 14. oldal
Külföldön vág, de nekünk fáj
Nyugaton bizonyít a Magyarországon kifejlesztett onkokés

"...Magyar innovációs sikeren ámul a világ, csak éppen nem tud róla: a nemzetközi tudományos sajtóban vezető hír lett a magyar ötletből Magyarországon kifejlesztett, onkokésnek nevezett műtéti és diagnosztikai eszközről a Science Translational Medicine-ben megjelent publikáció - csak éppen az maradt ki a híradások zöméből, hogy a fejlesztés Magyarországhoz kötődik..."

Népszabadság Online, 2013. július 19., péntek
Külföldön vág, de nekünk fáj

Napi Gazdaság, 2013. július 19., péntek, 1+3. oldal
Stabilnak érzi a régiót a GE
"...A következő húsz év feladata a világgazdasági folyamatokba való aktív, tudatos bekapcsolódás lesz a régió országai számára. Az innováció fejlesztése ebben kiemelt szerepet fog játszani - mondta a Napi Gazdaságnak Peter Stracar, a GE Közép- és Kelet-Európáért felelős vezérigazgatója..."

Népszabadság, 2013. július 19., péntek, 5. oldal
Csak a rezsicsökkentés hat?
"..."Az elmúlt fél év csak megerősített egy a magyar választók általános értékhierarchiájáról korábban is ismert tényt: nemcsak nyugati, de régiós összevetésben is jóval fogékonyabbak vagyunk a materiális, mindennapos megélhetési problémákkal összefüggő, mint az emberjogi vagy korrupcióellenes hívószavakra" - így értékelte a helyzetet Filippov Gábor..."

Napi Gazdaság, 2013. július 19., péntek, 5. oldal
Növekvő inflációval készül a 2014-es büdzsé
"...A Nukleáris Alapnak - az alap természetéből adódóan - többletet kell terveznie, ennek minimális mértékét 19,6 milliárd forintban szabta meg az NGM tervezési körirata... a Kutatás Technológiai és Innovációs Alapnál (5 milliárd)..."

Napi Gazdaság, 2013. július 19., péntek, 14. oldal
Ősszel indul a lézerközpont építése
"...Szabó Gábor... A központ fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez mintegy kétszáz jól képzett fizikusra, mérnökre, informatikusra lesz szükség. Ennek érdekében az SZTE más felsőoktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel összefogva három új szakirányt indít, s a beruházás hírére elkezdtek "hazaszállingózni" a Magyarországon végzett, majd külföldre került fiatalok is..."

Napi Gazdaság, 2013. július 19., péntek, 14. oldal
Az innovációt segítik
"...Akkreditált technológiai inkubátor (ATI) cím elnyerésére hirdetett pályázatot a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH). Cél a nemzetközi piacokon is versenyképes, magyar vagy akár a környező országokban elért kutatás-fejlesztési (k+f) eredményeken alapuló start-up vállalkozások felépítését, az azokban végzett k+f célú projektek sikeres befejezését segítő és tőkebefektetést is vállaló technológiai inkubátorok kiválasztása, akkreditálása..."

Napi Gazdaság, 2013. július 19., péntek, 15. oldal
Sokat költenének innovációra a franciák
"...Tízéves állami beruházási programot jelentett be Jean-Marc Ayrault francia miniszterelnök mintegy 12 milliárd euró (3516 milliárd forint) értékben innovációs és környezetvédelmi projektek finanszírozására. Ebből az egyetemek 3,6 milliárd eurót kapnak kutatás-fejlesztésre, 1,7 milliárd euró pedig az iparfejlesztést szolgálja. A programot az állami részesedéssel rendelkező nagyvállalatok tulajdonrészének eladásából finanszírozza a kormány..."

Napi Gazdaság, 2013. július 19., péntek, 15. oldal
Új támogatás indul a biotechnológiai fejlesztésekre
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal szervezésében július 4-én rendezték meg a BRIDGE (Biobased and Renewables Industries for Development and Growth in Europe) biotechnológiai információs napot a köz-és a magánszféra közötti partnerség kezdeményezésről. A 2014-től induló kezdeményezés keretében hét év alatt 3,8 milliárd eurót fordítanak ipari biotechnológia alapú fejlesztésekre: 1 milliárdot a Horizon2020 keretprogram keretében..."

Napi Gazdaság, 2013. július 19., péntek, 15. oldal
Változik a szabályozás
"...Több ponton változik a szerzői jogi és a szabadalmi törvény is..."

Napi Gazdaság, 2013. július 19., péntek, 15. oldal
Kína számít a magyarokra
"...A program egyik célja, hogy a k+f-ben erős magyar vállalkozások találjanak kínai gyártó partnert..."

Új Néplap, 2013. július 19., péntek, 3+6. oldal
Élni kellene az innovációval

Világgazdaság, 2013. július 19., péntek, 5. oldal
Bemutatásuk előtt levédik az innovációkat

Világgazdaság Online, 2013. július 19., péntek
Bemutatásuk előtt levédik az innovációkat

Világgazdaság, 2013. július 19., péntek, 6. oldal
Az innováció több, mint lehetőség
Példakép. Magyarországon egyre több vállalkozás a fejlesztésnek köszönheti felfutását
"...Szemmel láthatóan egyre több az olyan cég Magyarországon, amely az innovációnak köszönheti felfutását. Ugyanakkor sokan még mindig forráshiányra panaszkodnak, miközben az állam szerint kevés a befektetésre érett vállalkozás és a magánszféra többet is áldozhatna innovációra. Mi az igazság?... Többek közt erre kínál megoldást az a pályázat, ami technológiai inkubátorok/akcelerátorok segítségével erősíti a startup ökoszisztéma fejlesztését és a technológiai ötletektől a nemzetközi piacon megjelenni képes fázisba juttatja el az induló vállalkozásokat..."

Világgazdaság Online, 2013. július 19., péntek
Az innováció több, mint lehetőség

MNO.hu, 2013. július 19., péntek
Technológiai Parkot hoznak létre Borsodban

Kelet-Magyarország, 2013. július 20., szombat, 2. oldal
Gondolatok a felsőoktatásról
"...egyetemeken tanuló hallgatóink mintegy 60 százaléka; az ezekben az intézményekben működő kutatócsoportok pedig döntő módon járulnak hozzá a magyar tudományos és innovációs eredményekhez..."

Magyar Nemzet, 2013. július 20., szombat, 26. oldal
Biológiai monopoly
"...Az amerikai legfelsőbb bíróság minapi ítéletében kimondta, hogy Amerikában nem lehet szabadalmaztatni a természetben is előforduló emberi géneket..."

Dunántúli Napló, 2013. július 20., szombat, 12. oldal
Bemutatásuk előtt levédik az innovációkat

Hírek.sk, 2013. július 20., szombat
Fiatal magyar kutatók kapnak nagy összegű támogatást

Hiradó.hu, 2013. július 20., szombat
Fiatal magyar tudósokat is támogat az Európai Kutatási Tanács

OrientPress.hu, 2013. július 21., vasárnap
Eddig 17 céget támogatott az állami tőkealap

Napi.hu, 2013. július 21., vasárnap
Ők kapják az államtól a milliárdokat - mutatjuk a részleteket

Magyar Hírlap, 2013. július 22., hétfő, 10. oldal
A célt látjuk, az utat még nem
Nagyobb hangsúlyt helyezne az innovációs stratégiában az oktatásra, a képzésre a szakmai szövetség
"...A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére megalakult az a munkacsoport, amelynek az a feladata, hogy új adózásbeli kedvezményeket dolgozzon ki a kutatás-fejlesztési tevékenység ösztönzésére. A testület munkájában részt vesz a Magyar Innovációs Szövetség is, amelynek elnöke, Szabó Gábor lapunknak elmondta: az innovációs stratégia célkitűzéseivel egyetértenek, de a megvalósítás útja kevésbé látható..."

Magyar Hírlap Online, 2013. július 22., hétfő
A célt látjuk, az utat még nem
"...A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére megalakult az a munkacsoport, amelynek az a feladata, hogy új adózásbeli kedvezményeket dolgozzon ki a kutatás-fejlesztési tevékenység ösztönzésére. A testület munkájában részt vesz a Magyar Innovációs Szövetség is, amelynek elnöke, Szabó Gábor lapunknak elmondta: az innovációs stratégia célkitűzéseivel egyetértenek, de a megvalósítás útja kevésbé látható..."

Chemical&Engineering News, 2013. július 22., hétfő, 18-19. oldal
NO PLACE LIKE HOME
Retooled ComInnex rejoins a CHEMISTRY NETWORK that is the brainchild of a Hungarian entrepreneur

Mária Rádió - Hit és tudás, 2013. július 22., hétfő
Interjú Zsombori Balázzsal, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny győztesével és konzulensével, Czigléczky Gáborral

HVG.hu, 2013. július 22., hétfő
Biztos a kínai modell fekszik Magyarországnak?

Ingatlanhírek Online, 2013. július 22., hétfő
Milliárdokból fejleszt a TEVA

Hajdupress Online, 2013. július 22., hétfő
Gigantikus fejlesztés a TEVA debreceni gyárában!

Inno-Hír, Pannon Nóvum Heti hírlevele / EU-s hírek, 2013. július 22., hétfő
Fiatal magyar tudósokat is támogat az Európai Kutatási Tanács

Inno-Hír, Pannon Nóvum Heti hírlevele / Az innováció világából, 2013. július 23., kedd
Támogatás a Magyar-indiai K+F+I együttműködési programban való részvételhez

Inno-Hír, Pannon Nóvum Heti hírlevele / Az innováció világából, 2013. július 23., kedd
Az innováció több, mint lehetőség

Inno-Hír, Pannon Nóvum Heti hírlevele / Az innováció világából, 2013. július 23., kedd
A nyílt innováció eredményei és lehetőségei a Nyugat-Dunántúlon

Insider blog, 2013. július 23., kedd
Mi a fontosabb Amerikába menet, a vízum vagy a befektető?
"...Weszl Miklós, a Magyar Innovációs Szövetség projektmenedzserének amerikai beszámolóját közöljük..."

Social Times Online, 2013. július 23., kedd
Mi a fontosabb Amerikába menet, a vízum vagy a befektető?

Piac és Profit Online, 2013. július 23., kedd
Magyar startup siker a Bloomberg befektetői fórumán

HR portál, 2013. július 23., kedd
Két fiatal magyar kutatót támogat az EU

Világgazdaság, 2013. július 24., szerda, 2. oldal
Komplex technológiai fejlesztés a TEVA-nál
"...Ez év végéig 1,8 milliárd forintos beruházással komplex technológiai fejlesztés valósul meg a TEVA Gyógyszergyár Zrt. debreceni gyárában, amelyhez a cég 361 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében..."

Világgazdaság Online, 2013. július 24., szerda
Komplex technológiai fejlesztés a TEVA-nál

Világgazdaság, 2013. július 24., szerda, 2. oldal
Világszínvonalú k+f projekten dolgozik a B. Braun Medical Kft.
"...A dialízis-technológia fejlesztése, korszerű, újgenerációs művese-eszközök gyors és költséghatékony fejlesztése a célja a B. Braun Medical Kft. több mint 452 millió forint összköltségű projektjének, amelyhez csaknem 152 millió forintos támogatást nyújt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap..."

Világgazdaság Online, 2013. július 24., szerda
Világszínvonalú k+f projekten dolgozik a B. Braun Medical Kft.

Computerworld-Számítástechnika, 2013. július 24., szerda, 8+9+10. oldal
Egy profi adatközpont a tudomány szolgálatában
"...A CERN@WIGNER projekt hosszú távú kutatástámogatási együttműködést alapoz meg a CERN és Magyarország között, s ezzel a következő évtized fejlesztéseit meghatározó, új európai kutatási informatikai trend élére helyezi hazánkat..."

Figyelő Online, 2013. július 24., szerda
Komplex technológiai fejlesztés a Tevánál

Figyelő, 2013. július 25., csütörtök, 36+37. oldal
Orbánnál a kasszakulcs
Pénzosztási átszervezés
"...Uniós 1000 milliárdok elvesztésétől tart a kormány, ezért vette át maga a kormányfő a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítását, a pénzt ugyanis kiosztották, ám lassan halad a projektek megvalósítása - értesült fideszes parlamenti körökből a Figyelő... 700 milliárd forint jut k+f-re és innovációra, ami a mostani forrás kétszerese. A nemzetgazdasági tárca mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az NFM kap tervezési, pályáztatási és kifizetési jogosultságokat..."

Figyelő, 2013. július 25., csütörtök
Nem muszáj Amerikába szaladni
"...Zsembery Levente, az X-Ventures vezetőjének vélemény-cikke a magyar startupok tengerentúli esélyeiről, a kockázati-tőkések döntési szempontjairól..."

Vas Népe, 2013. július 25., csütörtök
Kutatás, innováció és fejlesztés

Magyar Gyáripar, LIII. évfolyam, 2013. 6. szám, 3+4+5. oldal
SIKERGYANÚ MAGYARORSZÁGON
"...Az új növekedési hitelprogramról és a magyar gazdaság elott álló növekedési pályáról is beszélt Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Csúcstalálkozók az MGYOSZ-ban rendezvényen..."

Magyar Gyáripar, LIII. évfolyam, 2013. 6. szám, 11+12. oldal
Innovációval válságálló maradt a MIKROPAKK

Magyar Gyáripar, LIII. évfolyam, 2013. 6. szám, 20+21. oldal
Cséfalvay: Elfogadta az EB a 2014-2020 közötti források tervezésére vonatkozó javaslatunkat
"...Kutatás-fejlesztésre és innovációra több mint 700 milliárd forint lesz várhatóan, ez a jelenlegi kétszerese..."

Magyar Gyáripar, LIII. évfolyam, 2013. 6. szám, 21. oldal
Európai Unió: 22 milliárd euró az innovációra

eMagyarország Centrum Hírlevél, 2013/15. szám, 2013. július 25., csütörtök
Életen át tartó tanulás - Leonardo da Vinci Mobilitás program

Napi.hu, 2013.. július 25., csütörtök
Így lehet egy jó ötletből pénzt csinálni - mutatjuk a példákat

HVG.hu, 2013.. július 25., csütörtök
Így lehet meghatározni, hogy mekkora piacon szakíthat egy startup

Napi Gazdaság, 2013. július 26., péntek, 3. oldal
Agrárkutató hálózatot alakítanak ki
"...Integrált agrárkutató-hálózat kialakításáról döntött a kormány, az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg. A határozat értelmében szeptember elsejéig az állami agrár-élelmiszeripari kutatóintézetek a miniszter által kijelölt vidékfejlesztési minisztériumi költségvetési szervhez mint tulajdonosi joggyakorlóhoz kerülnek..."

Napi Gazdaság, 2013. július 26., péntek, Mecénások Klubja, 4. oldal
Delfin díjak a Telekomtól
"...A fenntarthatóságot állítja a figyelem középpontjába az immár hatodik alkalommal átadott Delfin díj. A Magyar Telekom által alapított elismerésben idén már nemcsak a cég beszállítói, de minden hazai vállalat részesülhetett, már ha sikeresen vette a megmérettetést. A "Megvalósult innováció a fenntarthatóság érdekében" kategóriában az Interpower megoldása végzett az élen..."

Zuglói Lapok, 2013. július 26., péntek
Nobel-díj átadásra megy a fiatal zuglói feltaláló
"...Zsombori Balázs jött, látott és győzött. A zuglói diák először vett részt a legfontosabb hazai seregszemlének számító 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen, amelyen PictoVerb nevű programjával nemcsak az első díjat, de a Nobel-díj átadáson való bemutatkozás lehetőségét is kiérdemelte..."

Inno-Hír, Pannon Nóvum Heti hírlevele / Rendezvények, 2013. július 26., péntek
Innovation Excellence 2013 Amszterdamban
"...2013. október 24-25. között Amszterdamban, Hollandiában hetedik alkalommal rendezi meg az Axiom Group az "Innovation Excellence" c. konferenciát, a Magyar Innovációs Szövetség szakmai partnerségével..."

Szabadföld Online, 2013. július 26., péntek
Januártól integrálják az agrárkutató bázisokat

InsiderBlog.hu, 2013. július 26., péntek
Uniós alapok jöhetnek hozzánk!

Petőfi Népe, 2013. július 27., szombat, 5. oldal
Agrárkutató- hálózatot hoznak létre az év végéig

Magyar Mezőgazdaság Online, 2013. július 27., szombat
Agrárkutató-hálózat jön létre

ATV Online, 2013. július 27., szombat
A Miniszterelnökséghez kerül az NFÜ felügyelete

Híradó Online, 2013. július 27., szombat
Átkerül az NFÜ felügyelete a Miniszterelnökséghez

168 óra Online, 2013. július 27., szombat
A Miniszterelnökség felügyeli az NFÜ-t

MNO.hu, 2013. július 27., szombat
A Miniszterelnökség irányítása alá kerül az NFÜ

Népszava Online, 2013. július 27., szombat
Lázár kezében az NFÜ is

NOL.hu, 2013. július 27., szombat
Lázár János nyerte az uniós pénzeket is

HVG online, 2013. július 27., szombat
A Miniszterelnökség felügyeli az NFÜ-t

Ma.hu - Belföld, 2013. július 27., szombat
A Miniszterelnökséghez kerül az NFÜ felügyelete

Kurir Online, 2013. július 27., szombat
Lázár János kerül az NFÜ élére

Metropol Online, 2013. július 27., szombat
Változások augusztustól

Orientpress.hu, 2013. július 27., szombat
Jövő hónaptól a Miniszterelnökség felügyeli az NFÜ-t

InsiderBlog.hu, 2013. július 27., szombat
Az oktatás és a kutatás az innováció hajtómotorja

EuroAstra Internet Magazin, 2013. július 28., vasárnap
Az MFA világszabadalma alapján fejleszt napelemgyártást egy hazai Kft.

Trade Magazin Online, 2013. július 28., vasárnap
Agrárkutató-hálózatot hoz létre a kormány

Napi Gazdaság, 2013. július 29., hétfő, 5. oldal
Már nem az olcsó munkaerő a versenyképesség kulcsa
"...Már kevésbé fontosak a globális versenyben az olyan, a menedzsment által befolyásolható termelési tényezők, mint a munkaerő költsége, ennél jóval többet nyom a latban egy beruházási helyszín kiválasztásakor az innovációs környezet és az adórendszer - állapítja meg a Deloitte..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. július 29., hétfő, 6. oldal
Agrár- kutatások hálózatban

Pozitív Hírek, 2013. július 29., hétfő
Az egész világon forradalmasítja a sebészetet a magyar találmány

Promenád Online, 2013. július 29., hétfő
Jogszabályváltozások augusztus 1-től
A Miniszterelnökség felügyeli az NFÜ-t
"...A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felügyelete átkerül a Miniszterelnökséghez a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól augusztus elsején..."

Üzleti innovációs blog, 2013. július 29., hétfő
Hass, alkoss, gyarapíts - Erre költötte a pénzed a Pharmatéka

Profitline.hu, 2013. július 29., hétfő
Új magyar fejlesztés a mezőgazdaságban

Piac és profit Online, 2013. július 29., hétfő
Elsejétől kézivezérléssel irányítja az uniós forrásokat a kormány

Magyar Nemzet, 2013. július 30., kedd, 6. oldal
Svájci elemzés a versenyképességről

Népszabadság, 2013. július 30., kedd, Jótett, 3. oldal
Átadták a DELFIN díjakat
"...Június végén, a XIV. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetésen adták át a Magyar Telekom által alapított DELFIN díjat (Díj egy ELkötelezett, Fenntartható, Innovatív Nemzedékért)..."

Kelet-Magyarország, 2013. július 30., kedd, 6. oldal
Átszerveződő agrárkutatás

Piac és profit, 2013. július 30., kedd, 6+7+8+9. oldal
A siker fejlesztői

Magyar Hírlap Online, 2013. július 30., kedd
Októberre készül el az Egis K+F beruházása

MNO.hu, 2013. július 30., kedd
Októberre készül el a többmilliárdos budapesti beruházás

Metropol, 2013. július 31., szerda, 8. oldal
Nagyszabású fejlesztési beruházás
"...Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. megújult K+F stratégiájának középpontjában a legmodernebb technológiákat alkalmazó fejlesztési területek állnak. Most 4,6 milliárd forintos beruházással erősíti generikus hatóanyag-technológiai kutatását és kísérleti fejlesztését az alapításának századik évfordulóját idén ünneplő cég..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. július 31., szerda, 6. oldal
Repülőrajtot vehet több cég

Vas Népe, 2013. július 31., szerda, 6. oldal
Nagyszabású beruházás

Profitline.hu, 2013. július 31., szerda
Az Egis 4,6 milliárdos budapesti beruházása októberre készül el

Medical Online, 2013. július 31. szerda
Októberben indul az Egis új fejlesztőközpontja

Metropol.hu, 2013. július 31., szerda
Nagyszabású fejlesztési beruházás

MNO.hu, 2013. július 31., szerda
Mindkét fél jelentősen profitálhat a megállapodásból

Figyelő Online, 2013. július 31., szerda
Az Egis 4,6 milliárdos budapesti beruházása októberre készül el

Figyelő Online, 2013. július 31., szerda
Összeborult a kormány és a Bosch-csoport

Borsod Online, 2013. július 31., szerda
Stratégiai megállapodást kötött a kormány és a Bosch-csoport

NOL.hu, 2013. július 31., szerda
Bosch jármű-technológiai fejlesztő bázis Kőbányán

Orient Press, 2013. július 31., szerda
Stratégiai megállapodást kötött a kormány és a Bosch-csoport

Fn.hír24.hu, 2013. július 31., szerda
Itt a kormány újabb multi barátja

Magyar Hírlap Online, 2013. július 31., szerda
Kutatás-fejlesztés EU-s pénzből

Napi.hu, 2013. július 31., szerda
Átírná a pályázatot az innovációs szövetség
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) a Kutatási és Technológiai Alap finanszírozásával megvalósuló "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" című pályázat átírását javasolja a kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek. A szövetség az MTI-hez szerdán eljuttatott állásfoglalásában úgy véli, a már megjelent kiírást az innováció piaci átültetésének támogatása érdekében át kellene dolgozni. Erre még van idő, mert a pályázat több alprogramjára 2013. december 2-tól nyújtható be jelentkezés - hívta fel a figyelmet a szövetség..."

Origo.hu, 2013. július 31., szerda
Máshogy kérnék a pénzt a magyar garázscégeknek
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) a Kutatási és Technológiai Alap finanszírozásával megvalósuló "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" című pályázat átírását javasolja a kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek..."

Esti Hírlap Online, 2013. július 31., szerda
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja

Erdély Online, 2013. július 31., szerda
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja

Nagykanizsai Napilap Online, 2013. július 31., szerda
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja

Siófoki Napilap Online, 2013. július 31., szerda
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja

Szegedi Napilap Online, 2013. július 31., szerda
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja

Pécsi Napilap Online, 2013. július 31., szerda
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja>

Budapesti Napilap Online, 2013. július 31., szerda
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja

KlubRádió.hu, 2013. július 31., szerda
Újabb multival kötött szövetséget a kormány

mr1-Kossuth Rádió, 2013. július 31., szerda
Esti Krónika
"...Újabb stratégiai megállapodást kötött ma a kormány, ezúttal a Bosch-sal..."

Hirado.hu, 2013. július 31., szerda
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja

Hirado.hu, 2013. július 31., szerda
Stratégiai partner a Bosch is

Hírpercek.hu, 2013. július 31., szerda
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja

Hírek.me, 2013. július 31., szerda
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja

Sztárold.hu, 2013. július 31., szerda
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja

Pénzportál.hu, 2013. július 31., szerda
Átírná a pályázatot az innovációs szövetség

Zöld Ipar Magazin Online, 2013. július 31., szerda
A Magyar Innovációs Szövetség a start-up ökoszisztéma építéséről

Tőzsdehírek Online, 2013.- július 31., szerda
Átírná a pályázatot az innovációs szövetség

ATV.hu, 2013. július 31., szerda
Start upok Magyarországon: vonzzák a befektetőket

M1, 2013. július 31., szerda
Híradó délben
"...Stratégiai megállapodást írt alá a kormány a Bosch cégcsoporttal, valamint átadták a cég magyarországi új központi bázisának első épületét is..."

M1, 2013. július 31., szerda
Híradó este
"...Újabb stratégiai megállapodást kötött ma a kormány, ezúttal a Bosch-sal..."

Duna TV, 2013. július 31., szerda
Déli Híradó
"...Stratégiai megállapodást írt alá a kormány a Bosch cégcsoporttal, valamint átadták a cég magyarországi új központi bázisának első épületét is..."

Duna TV, 2013. július 31., szerda
Esti Híradó
"...Újabb stratégiai megállapodást kötött ma a kormány, ezúttal a Bosch-sal..."

ECHO TV, 2013. július 31., szerda
Napi Aktuális
"...Összeállítás: Milyen eredményei lehetnek a kormány által megkötött stratégiai megállapodásoknak?..."

OTKA Magazin, A hónap kutatója, 2013. augusztus
Krízis és adaptáció - Csermely Péter
"...Azonban a kutatási eredmények és a csoportom rendkívül érdeklődő, ifjú tagjai (mint az Innovációs Szövetség 2013-as versenyét egy hálózatos projekttel 15 éves korában megnyerő Perez Lopez Áron Ricardo..."

Figyelő, 2013. augusztus 1., csütörtök, 44+45. oldal
Állami alapozás
Gyorsítás pályázati pénzből
"...Sikeres külföldi minták inspirálták az új hazai inkubációs rendszert, amely hiánypótló minta lehet a kis sikercégek kinevelésében..."

Figyelő, 2013. augusztus 1., csütörtök, 45. oldal
Többszörös túljelentkezés
"...A Figyelő rengeteg piaci szereplőt kérdezett arról, szándékában áll-e indulni a NIH inkubációs Gazella pályázatán..."

Napi Gazdaság, 2013. augusztus 1., csütörtök, 2. oldal
Megnyitotta új központját a Bosch
"...Átadta új budapesti fejlesztési központját a Bosch, a társaság összesen 30 milliárd forintot ruház be a létesítménybe..."

Világgazdaság, 2013. augusztus 1., csütörtök, 3. oldal
A Bosch is aláírt az Orbán-kormánnyal

Észak-Magyarország, 2013. augusztus 1., csütörtök, 1. oldal
Új központba költözött a Bosch

PrímHírek.hu, 2013. augusztus 1., csütörtök
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja

HVG.hu, 2013. augusztus 1., csütörtök
Kutatóközpont Pécsen: nemhogy az EU-ban, a világon sincs még ilyen

Magyar Hírlap Online, 2013. augusztus 1., csütörtök
Világelső kutatóközpont alakult Pécsett

MNO.hu, 2013. augusztus 1., csütörtök
Világelső Pécs: vírusokkal ölnék a baktériumokat

Dunántúli Napló Online, 2013. augusztus 1., csütörtök
Világújdonságok a pécsi terápiás központban

Tolnai Népújság Online, 2013. augusztus 1., csütörtök
Világújdonságok a pécsi terápiás központban

PécsiStop.hu, 2013. augusztus 1., csütörtök
Egyedülálló kutatóközpont kezdte meg működését Pécsen

Pécsi Hírhatár Online, 2013. augusztus 1., csütörtök
Egyedülálló kutatóközpont Pécsett

Index.hu, 2013. augusztus 1., csütörtök
Kínában terjeszkedik a Richter

Prim Online, 2013. augusztus 1., csütörtök
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja

HírTv, 2013. augusztus 1., csütörtök
Reggeli Híradó
"...Stratégiai megállapodást kötött a kormány és a Bosch cégcsoport..."

M1, 2013. augusztus 1., csütörtök
Híradó reggel
"...Stratégiai megállapodást írt alá a kormány a Bosch cégcsoporttal..."

Piac&Profit Online, 2013. augusztus 2., péntek
Átírnák a startup pályázatot
"...A szövetség állásfoglalásában úgy véli, a már megjelent kiírást az innováció piaci átültetésének támogatása érdekében át kellene dolgozni. Erre még van idő, mert a pályázat több alprogramjára 2013. december 2-tól nyújtható be jelentkezés - hívta fel a figyelmet a szövetség..."

HVG.hu, 2013. augusztus 2., péntek
Elég volt a nagyvállalatok uralmából?

ElektroNet Online, 2013. augusztus 2., péntek
A "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú pályázat buktatói a MISz szerint

Inno-Hír, Pannon Nóvum Heti hírlevele / Rendezvények, 2013. augusztus 2., péntek
Innovation Excellence 2013 Amszterdamban

Inno-Hír, Pannon Nóvum Heti hírlevele / Az innováció világából, 2013. augusztus 2., péntek
Agrárkutató-hálózat jön létre

Hírszemle.net, 2013. augusztus 2., péntek
Átírnák a startup pályázatot

FxTrader.hu, 2013. augusztus 2., péntek
Átírnák a startup pályázatot

Hírcsatorna.com, 2013. augusztus 2., péntek
Átírnák a startup pályázatot

Magyarországon.hu, 2013. augusztus 2., péntek
Átírnák a startup pályázatot

Hírek.ws, 2013. augusztus 2., péntek
Átírnák a startup pályázatot

Hírmédia.hu, 2013. augusztus 2., péntek
Átírnák a startup pályázatot

InsiderBlog.hu, 2013. augusztus 2., péntek
Uniós startup finanszírozás
"...A Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalása a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú pályázat újragondolásának szükségességéről..."

Figyelő Online, 2013. augusztus 2., péntek
Visszaesett az Egis nyeresége

Portfolio.hu, 2013. augusztus 2., péntek
Jókora csalódást okozott az Egis

Világgazdaság Online, 2013. augusztus 2. péntek
Kellemes meglepetés a Richtertől

News4business online, 2013. augusztus 2. péntek
Nanoszerkezetek: nemzetközi együttműködésben kutat az MTA TTK

MTV Esély c. műsor, 2013. augusztus 2., péntek
Interjú Zsombori Balázzsal, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny egyik győztesével

Magyar Hírlap, 2013. augusztus 3., szombat, 7. oldal
Rekordmértékű a tőkebeáramlás

HVG, 2013. augusztus 3., szombat, 47. oldal
Pécsiközgáz - Innovációban erősek vagyunk!

Euroastra Online, 2013. augusztus 3., szombat
Komplex technológiai innováció a patikákban az Új Széchenyi Terv segítségével

Pannon Nóvum Online, 2013. augusztus 4., vasárnap
Az innovációs szövetség a technológiai start-up pályázat átírását javasolja

Észak-Magyarország, 2013. augusztus 5., hétfő, 5. oldal
Hosszú távra terveznek
Harmincmilliárd forintból épít új magyarországi központot a Bosch


KKV szakmai magazin, II. évf. 8-9. szám, 2013. augusztus-szeptember, 54-55. oldal
Párterápia
"...Magyarország az innovatív ötletek külföldön is elismert hazája, ahol százmilliárd forintnál is többre tehető a befektetési lehetőségeket kereső kockázati tőke összege, mégis..."

Pályázati felhívás

Biotechnológiai verseny start-up cégeknek

A francia Genopole Bioklaszter, a Kutatási, a Környezetvédelmi, az Ipari Minisztérium, valamint a Chimex és a Bongrain támogatásával hirdet start-up cégeknek versenyt, melynek célja, hogy a fiatal innovatív cégek segítséget kapjanak projektjük megvalósítása során.

A versenyre első sorban a környezetvédelmi (sárga biotechnológia), ipari (fehér biotechnológia) és mezőgazdasági (zöld biotechnológia) célú innovációval jelentkezhetnek azon projekttulajdonosok, akik 3 évnél nem régebben alapították cégüket, vagy most szándékoznak céget alapítani.

Beadási határidő: 2013. szeptember 27. 16:00.

Az első helyezett 30 000 € pénzdíjat, és további 60 ezer €-nyi szolgáltatást kap (fél éves bérleti díj a Genopole területén, szakmai, pályázati tanácsadás és együttműködési lehetőség a Genopole Klaszter tagcégeivel, piackutatás a Tech2Market cégtől, projekt szakértői tanácsadás az Ernst&Young-tól). További 45 ezer € értékben pedig egy vagy két különdíj is kiosztásra kerül.

Már a nevezéshez is szándéknyilatkozat szükséges, melyben a cég vállalja, hogy díjazás esetén a Genopole működési helyén, Evry-Corbeil-ben (Evry, Franciaország) képviseletet hoz létre.

Az első fordulóban kiválasztásra kerülő cégek részvételi lehetőséget kapnak 2013. november 7-8-án megrendezésre kerülő Genopole szemináriumon. A díjkiosztó ceremóniára a december 4-i Pollutec környezetvédelmi és energetikai szakkiállításon és vásáron kerül sor Villepinte-ben.

Bővebb információ és a pályázati felhívás elérhető az alábbi linken: http://www.genopole.fr/Competition-for-Biotech-Startups.html

Várható események

Koreai-Magyar Technológiai Nap

Tagintézményünk, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete (TTK MFA) és a Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) közös szervezésében második alkalommal tartják meg a "Koreai-Magyar Technológiai Nap" c. rendezvényt szeptember 12-én, az MTA TTK MFA Tanácstermében (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33., 26-os épület, 1. emelet).

A rendezvény célja a hazai K+F+I eredmények koreai üzleti hasznosítási lehetőségeinek feltárása, egyebek között gyógyszerkutatási, vegyipari, anyagtudományi, nukleáris, autóipari és elektronikai területeken.

A Technológiai Napra várják a kutatóhelyeket és vállalatokat. A találkozó tematikájának összeállításához bemutatkozó anyagok küldését várják. Az angol nyelvű ismertető szöveg címszavakban terjedjen ki az üzletileg hasznosítható K+F eredmény, ipari termék leírására, kereskedelmi ajánlatra, egyéb - együttműködésben megvalósítani kívánt - projektjavaslatokra, maximum 1 oldal terjedelemben. Az ajánlaton kérik a kapcsolattartó nevét, e-mail címét és telefonszámát is feltüntetni.

Beküldési határidő a szakolczai@mfa.kfki.hu címre: 2013. augusztus 16.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
További információ: Szakolczai Krisztina, Tel.:+361/392-2222/3362, E-mail: szakolczai@mfa.kfki.hu

Izraeli-magyar innovációs nap

Izrael Állam Magyarországi Nagykövetsége, a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen, idén első alkalommal rendezi meg 2013. október 3-án, a Graphisoft Parkban a "1st Israel - Hungary Innovation Day" c. eseményt.

A rendezvényen a magyar start-up cégeknek bemutatják  a különböző izraeli együttműködési  lehetőségeket. Továbbá vezető izraeli high-tech szakemberek és startup vállalkozások mutatják be és vitatják meg, hogyan lehet létrehozni egy egészséges innovációs ökoszisztéma szilárd alapjait.

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezési szándékát szeptember 1-jéig küldje el az innovationday2013@budapest.mfa.gov.il címre. A szervezők a regisztrációt követően küldik el a személyre szóló meghívót a részletes programmal együtt.

ÖKOINDUSTRIA 2013

Tagszervezetünk, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége harmadik alkalommal rendezi meg az "ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítást" szeptember 25-27. között, a SYMA Rendezvényközpontban (1146 Budapest, Dózsa György út 1.).
A rendezvény fővédnöke: Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára.

Az ÖKOINDUSTRIA 2013 tematikája magában foglalja a megújuló energia, az energiahatékonyság, az ökoépítészet, a klímavédelem, a hulladék, a másodnyersanyagok, a hulladékból készült termékek, a vízvédelem, talajvédelem, a biotechnológiák, a levegővédelem, a zaj és rezgésvédelem témakörét.

A szakkiállítást környezetvédelmi konferenciák kísérik:

szept. 25., de. Nemzetközi üzletember találkozó a HITA rendezésében
szept. 25., du. Visegrádi országok (V4) konferencia környezetvédelmi együttműködésről
szept. 25., du. Megelőzés, újrahasználat c. konferencia
szept. 26. Lengyel Nap a Lengyel Nagykövetség szervezésében
szept. 26. Az egyedi szennyvízkezelés gyakorlata: múlt, jelen, jövő c. konferencia - ESZKE Munkacsoport
szept. 26. Termolízis Konferenciát szervez a gödöllői Szent István Egyetem
szept. 26. Zöld szervezetek-zöld üzletek: üzleti - civil vitanap a HUMUSZ és a KSZGYSZ közös szervezésében
szept. 27.
SWFM-QF Nemzetközi Projekt konferenciáját szervezi a gödöllői Szent István Egyetem

További információ: Czibók Ágnes, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, Tel.: +361 350 7274, E-mail: kszgysz@kszgysz.hu, Web: www.okoindustria.hu  
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.