XXIII. évf. | 2013. június 25. | 13. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége 2013. június 12-én ülést tartott a Szövetség székhelyén.

1.
A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló írásos beszámolót kiegészítve:
- Pakucs János, tiszteletbeli elnök, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny június 10-11-i záróünnepségéről, ill. kiállításáról, valamint Papp Gergely és Szalóki Csaba, korábbi hazai díjazottak nemzetközi sikereiről,
- Antos László, ügyvezető igazgató, a május 29-i rendes közgyűlésről
tájékoztatta az elnökséget. Az elnökség tagjai a beszámolót, a kiegészítésekkel együtt, egyhangúlag elfogadták.

2.
Pakucs János, ill. a jelenlévők javaslatára a következő választmányi ülés témájául az alábbi lehetőségek merültek fel:
- Jeremie 2 tapasztalatairól szóló előadások, kerekasztal-beszélgetés a befektetési alapok vezetőivel.
- innovációs területen aktív társzervezetek (AmCham Innovációs Bizottsága, IVSZ, MKIK) elnökeinek meghívása, és közös stratégia kialakítása
- 3-4 gyorsan növekvő cég bemutatkozása, és a startup lehetőségek megvitatása
- 4-5 innovatív KKV vezetőjének meghívása és innovációs stratégiájának megismerése
- a Növekedési Hitel Program tapasztalatainak meghallgatása, ill. megvitatása az érdekelt bankok vezetőivel.
Egyúttal a tagok javasolták, hogy a választmányi ülésre 2013 szeptemberében kerüljön sor.

3.
Antos László előterjesztette a 2013. évi költségvetési tervet, melyet az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadtak.

Innováljunk, de miből? - KFI ösztönző eszközök

A Nemzeti Innovációs Hivatal 2013. június 11-12-én, a Millenáris Parkban rendezte meg az Innotrends Hungary 2013 innovációs szakkiállítást és konferenciát. Ennek részeként június 12-én szervezett, az "Innováljunk, de miből? - KFI ösztönző eszközök" c. szekcióülés felkért előadója volt Dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese.

A szekcióülést Dr. Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvetőjének előadása nyitotta meg: kitért több, a K+F stratégiában szereplő momentumra, a Gazella-program elfogadására, a Jeremie Alappal kapcsolatos programra, ill. hazánk innovációs stratégiájának összehasonlítására a lengyel és szlovák politikával. Fontosnak tartotta a számszerű célkitűzések megfogalmazását és a K+F+I tevékenységek minősítési rendszerének bevezetését. Utóbbi két téma kiemelt szerepet kapott az előadást követő kerekasztal-beszélgetésen is, ahol mind a felkért résztvevők, mind a jelenlévő nézők kritizálták a minősítési rendszer egyes elemeit, ill. az egész innovációs támogatási rendszer létét, szükségességét.

Greiner István hozzászólásában kifejtette a MISZ álláspontját, miszerint az innovációs járulék leírhatóságának megszüntetése hátrányosan érintette a ténylegesen innovatív vállalkozásokat. Ugyanakkor a MISZ nevében támogatta és megújításra alkalmasnak ítélte a hazai és külföldi szabadalom megszerzését finanszírozó pályázati lehetőséget.

Egészségügyi KFI stratégiai tervdokumentum

Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségpolitikai Főosztálya felkérte Szövetségünket, hogy az "Egészségügyi KFI stratégiai tervdokumentum" elkészítésével kapcsolatos kérdőív kitöltésével a dokumentum szakmai anyagának összeállítását segítsük. A kérdőívet Dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese küldte el június 14-én a minisztérium részére.

Részletek a kitöltött kérdőívből:

"...2.2.  Mely területeken lát gyengeségeket, felszámolandó hiányosságokat, illetve hol jelennek meg a területeket érintő veszélyek?

A területeken lévő veszélyek közül kiemelnénk a kiművelt agyak elvándorlását, a praktizáló orvosok bevonásának nehézségeit (pedig tapasztalataik elengedhetetlenek) és a legfontosabb veszély talán a kezelési sémák rigiddé válása, az átlagbetegben gondolkodás és az ettől eltérő megoldások financiális büntetése. Ma, amikor egyes országokban már a személyre szabott orvoslás is támogatott, nálunk még gyerekcipőben jár az egyéni, eltérő kezelés befogadása a társadalombiztosítási rendszerbe. Ha ezen a területen a helyzet nem változik, akkor a szakmai lemaradás behozhatatlanná fog válni. Veszélyként értékeljük továbbá, hogy a tartós forráskivonás miatt az egészségügyi ellátás tartalékai eltűntek, a minőség pedig a kívánatos szint alatt van. Ezen túlmenően a mindennapi pénzügyi gondok ellehetetlenítik, hogy bármilyen innovációs tevékenység megfelelően folyjon..."

A kitöltött kérdőív teljes szövege portálunkon ide kattintva olvasható.

Török delegáció az Innomednél

A Dialógus Platform Egyesület Törökországból fogadott június 17. és 29. között egy 10 fős üzletemberek, cégvezetők, és egyetemi tanárokból álló delegációt, akik egy Európai Unió ún. Leonardo da Vinci projekt keretében tartózkodtak Magyarországon. A tanulmányút során egyetemeket, ill. cégeket látogattak meg, hogy közelebbről megismerhessék az oktatási intézmények és az ipar együttműködését, valamint azokat az innováció és K+F területén jelentős cégeket, amelyek nemzetközi szinten is elismertek. A programok között - a MISZ közvetítésesével - szerepelt tagszervezetünk, az Innomed Medical Zrt. meglátogatása június 20-án.

Az Innomed részéről a csoportot Hegedűs Ferenc, a cég röntgen ágazatának kereskedelmi igazgatója fogadta, aki nemcsak angolul, de török nyelven is beszámolt a cégről, és a röntgen készülékekről. A cég teljes mértékben magyar, ill. saját fejlesztésű készülékeket, az orvosi igényeket figyelembe véve alakít ki. Egyúttal teljes mérnöki gárda áll rendelkezésére az innovatív fejlesztések megvalósítására. Az Innomed a delegáció számára jó például szolgált arra, hogy bemutassa, a régen is sikerrel működő vállalkozások innovatív és dinamikus gondolkodású mérnökök segítségével, sikeres, teljes mértékben hazai tulajdonú vállalkozások formájában továbbélhetnek. A török delegáció tagjai elismeréssel nyilatkoztak a cég fejlődéséről és sikeréről, amely különösen kiemelkedő.

Design Management Díj bírálóbizottsági ülés

Június 17-én, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Bauer András, elnök vezetésével ülésezett a 2013. évi Design Management Díj bírálóbizottsága, melynek munkájában részt vett dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója is.

A díjra 67 szervezetet jelöltek, melyek közül 30 nyújtott be pályázatot. A bírálóbizottság tagjai az ülést megelőzően kézhez kapták az ún. rövid esszéket. A zsűriülésen a tagok áttekintették a pályázati anyagokat, ill. azokhoz kapcsolódóan videókat néztek meg. Ezt követően 11 pályázatot választottak ki díjra esélyesnek, majd a szóbeli értékeléseket követően hozták meg döntésüket, és odaítélték a Design Management Díjat, valamint további 3 pályázatot kiemeltek.

Az elbírálás szempontjai voltak:
- A design integrációja - a design beépülése a szervezet tevékenységébe,
- Innováció - pozitív változások a szervezeten belül, amelyekben a designnak kiemelkedő szerepe volt,
- A design alkalmazása - a design alkalmazását segítő szervezeti feltételek, erőforrások, folyamatok,
- A design hatékonysága - a design alkalmazásának eredményei.

A díj átadására 2013 szeptember legvégén, a Magyar Formatervezési Díj ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül sor.

Pro Progressio Innovációs Díj

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) "Kutatóegyetemi mérföldköveink 2013" című konferenciáján, 2013. június 21-én került sor a Pro Progressio Innovációs Díj átadására.

2013-ban második alkalommal, a hallgatók és az oktatók részére meghirdetett pályázat keretében a - BME két éves kutatóegyetemi programjában született - két legjelentősebb innovációs eredményt ismerték el, összesen 2 M Ft ösztöndíj juttatásával.

A díjakat Dr. Pakucs János, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke, mint a Pro Progressio Alapítvány elnöke és Dr. Péceli Gábor, a BME rektora adták át. A pályázatot és az értékelés folyamatát Dr. Pakucs János ismertette.

A 2013. évi díjazott pályaművek:
- Tresorit - Felhő alapú rejtjelezett adattároló- és megosztó rendszer (Dr. Buttyán Levente tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens, Lám István, MAFITUD-tag, és Szebeni Szilveszter, a BME VIK Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék hallgatói)
- Pozitron emissziós tomográfia GPU klaszteren (Dr. Szirmay-Kalos László egyetemi tanár,  Dr. Szécsi László egyetemi docens, Dr. Umenhoffer Tamás egyetemi adjunktus, Tóth Balázs doktorjelölt, Magdics Milán doktorjelölt, valamennyien a BME VIK Irányítástechnika és Informatika Tanszék, Számítógépes Grafika Csoport munkatársai).

Szakmai nap Kaposváron

A Magyar Innovációs Szövetség Dél-Dunántúli Regionális Szervezete 2013. június 12-én Higi Gyula, regionális igazgató vezetésével a kaposvári Corner Étteremben rendezte soron következő találkozóját.

A rendezvény vendégeként Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere beszámolt Kaposvár városának fejlesztéseiről, a városépítő munkájáról, a város és a régió vállalkozásainak gazdasági helyzetéről is. Ezt követően Kecskés Emese, az OTP Hungaro-Projekt Kft. projektmenedzsere és munkatársa ismertette a Hungaro-Projekt tevékenységét és a cégek minősítését, ill. a pályázati lehetőségekről nyújtott segítséget.

Innovátorok konferenciája

Az innovátorok konferenciája a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében került lebonyolításra június 13-án, a székesfehérvári Gazdaság Házában. A rendezvényen Szövetségünket Dr. Szépvölgyi Ákos, regionális igazgató képviselte.

A rendezvény célja a regionális innovációs hálózat megerősítését célzó tapasztalatcsere volt. Az előadások elsősorban a felsőoktatási K+F+I tevékenység áttekintésére és az ehhez kapcsolódó együttműködésekre terjedtek ki. A felsőoktatási intézményeken túl több innovatív vállalat is képviseltette magát, ill. a témában jártas doktorandusz hallgatóknak is alkalmuk nyílt bemutatni kutatásaik eredményeit.

Ezek alapján a résztvevők betekintést nyerhettek az Európai Unió tagállamainak, s ez által Magyarország innovációs teljesítőképességének eredményeibe, az elkövetkezendő évek lehetséges forgatókönyveibe, boncolgatva többek közt a lemaradás okait, ill. mértékét.

Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma

A Szegedi Tudományegyetem K+F menedzsment konferenciát rendezett a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra Informatóriumában, 2013. június 11-én az "Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma" című, TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 számú projekt keretében.

Köszöntött mondott Dr. Farkas Richárd, egyetemi adjunktus majd előadások hangzottak el az agilis termékfejlesztés, IPTV és mobile alkalmazások, P2P megoldások és az okostelefonok, K+F vállalkozás és nemzetközi sikerek témakörben. A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter bemutatta a Refaktoring projektet az InfoPólus klaszterben. Az előadásokat állófogadás követte, a résztvevők Intelligens Mintaotthon interaktív bemutatót tekinthettek meg és részt vehettek a mobil-kommunikációs eszközök történetének kiállításán.

A rendezvényen részt vett Dr. Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója, a Laser Consult Kft. ügyvezető igazgatója is.

SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése

2013. június 19-én rendezték meg "Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával" c. projektzáró rendezvényét tagszervezetünk, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Rektori Hivatalában.

A rendezvényt Prof. Dr. Szabó Gábor, az SZTE rektora, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) elnöke nyitotta meg. Ezt követően Prof. Dr. Varró András, tudományos és innovációs rektorhelyettes, a projekt szakmai vezetője tartotta meg a projektzáró előadást. Majd kerekasztal-beszélgetések hangzottak el a következő témákban:
- "Fiatalon a nemzetközi K+F élvonalában", a moderátor Dr. Mogyorósi Péter, a Laser Consult Kft. igazgatója, a MISZ Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója volt,
- "Ipari K+F együttműködés, mint a fiatal kutatók megtartását segítő tényező", a moderátor Susányi Tamás, a DEAK Zrt. vezérigazgatója volt.

NO-BLE ideas

Délkelet-Európa 7 országából, 13 partner részvételével, 2012. október 1-én indult a “Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector" (NO-BLE ideas) projekt.
Magyarországról tagszervezeteink, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont (MTA ATK) és az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség járul hozzá a kétéves program sikeréhez, amelyet a SEE Program, valamint a Magyar Köztársaság közösen finanszíroz.

A program elsődleges feladata, hogy lehetőséget teremtsen a párbeszédre a fiatal feltalálók, valamint az ötleteket megvalósító és alkalmazó cégek és befektetők között, amely a fejlesztésére, a tudáscserére és a mobilitásra irányul az agrár-élelmiszeripari szektorban.

A program első magyarországi szakmai tanácskozását 2013. június 12-én, Martonvásáron, az MTA ATK Mezőgazdasági Intézetben tartották. A tanácskozáson résztvevőknek bemutatták a magyarországi innovációs lehetőségeket, a projekt céljait, az eddig megtett lépéseket és a közeljövő várt eredményeit. Bemutatkozott a fiatal innovátorok nemzeti központja, amit Gödöllőn hoztak létre. Végezetül bemutatták egy sikeres magyar innováció, a Pro Planta trágyázási szaktanácsadó rendszert az alapkutatástól az Innovációs Nagydíjig. A program következő tanácskozására 2013 szeptemberében kerül sor.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Google-ösztöndíj

2013. június 19-én hirdették ki a "Google Scholarship for Students with Disabilities" ösztöndíjat nyert hallgatóknak névsorát. A díjazottak között három magyar hallgató is található, közöttük Ócsvári Áron (Eötvös Loránd Tudományegyetem), MAFITUD-tag, aki a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen első helyezést ért el "Tilitoli játék" c. munkájával.

Az ösztöndíj célja, hogy az alulreprezentált diákoknak belépést nyújtson a számítástechnika területére. A fogyatékkal élő diákok akadályait szétszedve kívánják ösztönözni a nyerteseket, hogy tanulmányaikban kitűnjenek és aktív példaképpé, vezetővé válhassanak.

Nemzeti Innovációs Hivatal

KFI Tükör

Megjelent a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Tükör sorozatának második (Nők a KFI területén) és harmadik (A KFI területi jellegzetességei Magyarországon) része.

A második kötet a nők és a női esélyegyenlőség helyzetét vizsgálja a KFI területén. Az elemzés a vertikális és horizontális szegregáció jelenségeire koncentrálva elemezi a nők helyzetét a felsőoktatásban való részvétel, a pályaorientáció és a tudományos előmenetel, valamint kutatási forrásokhoz való hozzáférés szempontjából.

A harmadik részben a hazai régiók és megyék gazdasági, K+F-releváns, innovációs és ágazati jellemzőit vizsgálja, felméri a régiók innovációs potenciáljának széles aspektusát. A jelentés több olyan lényeges jelenséget tár fel, amelyek túlmutatnak a főváros és a vidék, valamint a keleti és a nyugati régiók közötti (KFI-ben is megmutatkozó) fejlettségbeli különbségek leírásán.

A KFI Tükör sorozatának anyagai a linkekre kattintva tölthetők le:
- Nők a KFI területén.PDF
Összefogalaló_Nők a KFI területén.PDF
- A KFI területi jellegzetességei Magyarországon.PDF
- Összefogalaló_A KFI területi jellegzetességei Magyarországon.PDF

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Direct-Line Kft.
Tagsorszám: | 682
Cím: | 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 14.
Honlap: | www.dldh.hu
Vezető: | Dr. Reith János, ügyvezető igazgató
Telefon: | +36 30 971 7323
E-mail: | Reith.janos@dldh.hu
Képviselő: | Dr. Kovács Zoltán, k+f üzletág vezető
Telefon: | +36 24 492 111
E-mail: | Kovacs.zoltan@dldh.hu

Tevékenység:
A cég üzleti filozófiája, megalakulása óta, az érdemi kutatás-fejlesztésen, különböző rozsdamentes termékek és azokhoz kapcsolódó technológiák racionalizálásán alapszik. A hatékony vállalati működés érdekében több olyan kutatási területen sikerült eredményeket elérniük, amelyek különböző saját termékek gyártásához és forgalmazásához vezettek.

Szakirodalom-figyelő

Roger Penrose: A császár új elméje - Számítógépek, gondolkodás és a fizika törvényei - Akadémiai Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

A Kiadó ajánlójából idézve (kissé átrendezve): "Roger Penrose, korunk egyik legnagyobb matematikai fizikusa. E könyvében úgy magyarázza el nekünk a mesterséges intelligenciát, a kvantummechanikát, a relativitáselméletet vagy a kozmológiát, mintha csak a tegnap este látott, izgalmas filmről mesélne. A laikus érdeklődőket szólítja meg, amellett, hogy a témában járatosabbaknak is érdekes olvasmányul szolgál. Szórakoztató, könnyen érthető stílusban fedi fel előttünk világunk legnagyobb rejtélyeit." Fűzzük azért hozzá: tény, hogy rendkívül érdekes és tanulságos Penrose minden itteni fejtegetése, ám könnyen érthetőnek jelentős része aligha nevezhető. Ez törvényszerű is: olyan bonyolult rendszerekről és mechanizmusokról beszél, a legvégső kérdések egyikét, az értelem mibenlétét és a mesterséges intelligencia lehetőségeit feszegetve, amelyeket nem lehet igazán egyszerűen leírni és magyarázni. Fejtegetései nagyrészt a matematika szakterületein vezetnek át. Ugyan azt ajánlja, hogy a matematikai részek átugorhatók, ám nagyon úgy tűnik, hogy ezzel sokat veszítünk, többé-kevésbé szűkített ismertetésekhez és magyarázatokhoz jutunk. A modern tudományok is egyre inkább arra a következtetésre vezetnek, hogy a matematika az a nyelv, amellyel a természet titkainak mélyére hatolhatunk, itt pedig azok sűrűjében járunk.

"Mit jelent az, hogy gondolkodni vagy érezni? Mi az ész? Létezik-e a valóságban? Ha igen, akkor funkcionálisan milyen mértékben függvénye a fizikai szerkezetnek, amelyhez társítják? Létezhet-e az efféle szerkezetektől teljesen függetlenül? Vagy az ész nem más, mint a (megfelelő) fizikai szerkezet működése? Szükséges-e, hogy a számításba jövő szerkezetek biológiai természetűek (agyak) legyenek, vagy ugyanúgy társítható az ész elektronikus berendezések egyes részeivel? Tárgya-e az ész a fizika törvényeinek? Mik is valójában a fizika törvényei? Többek között ezekkel a kérdésekkel szándékozom e könyvben foglalkozni." - ekként vezeti be Penrose a mondandóját, majd így folytatja: "Be kell majd járnunk sok egzotikus területet - olyanokat is, amelyek fontossága kétségesnek látszik -, ami komoly és sokféle erőfeszítést kíván. Meg kell vizsgálnunk a kvantumelmélet szerkezetét, alapjait és rejtélyeit és egy sor dolog alapvető sajátosságait, többek között a speciális és az általános relativitáselméletet, (...) a termodinamika második főtételét, az elektromágneses jelenségek Maxwell-féle elméletét és a newtoni mechanika alapjait. Amikor a tudat természetét és működését igyekszünk majd megérteni, fontos szerepet játszanak majd a filozófia és a pszichológia kérdései is. Természetesen vetnünk kell néhány pillantást az agy idegélettanára, továbbá a javasolt számítógépmodellekre. Képet kell alkotnunk majd a mesterséges intelligencia helyzetéről. Tudnunk kell, mi egy Turing-gép (egy matematikai konstrukció - OP), és értenünk kell a kiszámíthatóság, a Gödel-tétel és a bonyolultságelmélet jelentését. Le kell majd ásnunk a matematika alapjaihoz is (e közben bőven kapunk tudománytörténetet is - OP), sőt rá kell kérdeznünk a fizikai valóság igazi természetére.

Panaszunk igazából csak egy lehet, és az is a könyv eredeti kiadóját illeti: az óriási tudásanyagot felvonultató könyvből nagyon hiányzik egy jó tárgymutató. Mindezekkel együtt, bár a legtöbbünknek nem könnyű olvasmány, viszont nagyon érdekes, sok tudást és gondolkodnivalót ad, megéri a nem csekély szellemi erőfeszítést. Olvasója Penrose szavaival "valami igazán értékessel (több, jobb, szélesebb tudással - OP) fog visszatérni erről a kacskaringós, de remélem elbűvölő utazásról."

Csapó Katalin: Az ínyenc polgár asztalánál - 100 korabeli recepttel - Libri Könyvkiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

"Nem csak abban áll a magyar szakácsművészetnek a titka, hogy egyes ételeket milyen ízlésesen tud előállítani, hanem hogyan tálalja föl egymás után úgy, hogy az elköltött étel valósággal kívánja az utána következőt..." - Jókai Mór • "Bizonyosan ma is isznak francia pezsgőt Budapesten, hisz e portéka mindig kelendő marad, míg gazdag ínyencek és ledér nők élnek a földön." - Krúdy Gyula. A Libri ajánlójából.

Csapó Katalin - a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum munkatársa - stílusosan a kulináris élvezetek legfőbb ideológusától, Jean Anthelme Brillat-Savarin-től vett idézettel indít: "Az asztal örömeit mindegyik életkorban, minden társadalmi helyzetben, minden országban és minden nap lehet élvezni; ez az élvezet társa lehet minden egyéb gyönyörűségünknek s az utolsó, mely megmarad és vígasztal akkor, mikor a többi örömünket már elvesztettük." Folytassuk kissé az ideillő idézeteket Brillat-Savarin-től, annál is inkább, mert - amint olvashatjuk - a francia gasztrokultúra sokban ihletője volt az itt elénk táruló magyarnak, s mert ízlelgetésük a tökéletes előételhez hasonlóan jól ráhangol az itt olvashatók élvezetére: "Mondd meg, mit eszel, s megmondom, ki vagy." • "Az asztal az egyedüli hely, ahol az ember sohasem unatkozik az első órában." • "A szakács legnélkülözhetetlenebb képessége a lelkiismeretesség." • "A Teremtő, evésre kényszerítve az embert, hogy élhessen, az étvággyal kéri fel erre, és a gyönyörrel jutalmazza." • "Az állatok táplálkoznak, az ember eszik. Csak az értelmes ember tud enni."• "A főzés egyike a legrégibb tudományoknak, és az, amely a legfontosabb szolgálatot teszi nekünk a civil életben."

Az itt sorakozó száz korabeli receptből megismerhető, szerfelett vonzó étkekből kiérződik egy további alapszabály is: Bármely mívesebb étket készítesz, a legfontosabb hozzávalók a bőséges idő, a töretlen türelem, a készség a részletek aprólékos kidolgozására, és a törekvés a tökéletességre.

Ismét a Libri ajánlójából: "Képes szakácskönyvünk, Az ínyenc polgár asztalánál a világhírű magyar vendéglátás megszületését idézi fel. A színes nyomatokkal és korabeli metszetekkel gazdagon illusztrált kötet nemcsak annak jár utána, hogyan és mit ettek elődeink, de ma is megfőzhető receptekkel, tipikus menüsorokkal csábítja kísérletezésre olvasóit." Így igaz.

A kötet Csapó Katalin bevezető tanulmányával indul, amelyet a muzeológus alapossága és a szerző kellemes stílusa igen érdekes és tanulságos olvasmánnyá tesz. Tökéletesen illusztrálja azt is, hogy a gasztronómia és a hivatásos vendéglátás fejlődésének története egyben a kultúrtörténetünk jelentős szelete is. A tanulmány fejezetei: "Francia konyha, magyar ízlés" - Vázolja, hogyan tanította, ihlette meg a francia konyhaművészet a 19. században a kibontakozó magyart, és hogyan nőtt fel ez utóbbi. • "Étlapok, menülapok" - búvárkodás a 19. sz. végi pesti étlapok és menülapok között. "Stílus és gazdagság jellemzi őket külső megjelenésükben és tartalmukban egyaránt" • "Válogatás a korszak szakácskönyveiből" - köztük Dobos C. József, • Zemplényi Antónia "írónő és szerkesztő asszony" • Zilahy Ágnes, "a legismertebb szerző" • Szegedi Rézi Néni • "Emma asszony, azaz A Hét szakácskönyve" - A Hét c. újság pályázatára beküldött "reczipék" Ignotus összeállításában • "Katóka szakácskönyve" - a híres ifjúsági- és leányregény írónő, Tutsek Anna alkotása • Kugler cukrász könyve.

A receptekről Csapó kiemeli: "A mai igények előtérbe helyezésével válogattuk. Igyekeztünk olyan fogásokat keresni, amelyek nem hétköznapiak, de leírásuk könnyen érthető, és olyan alapanyagokból készülnek, amelyeket ma is beszerezhetünk."

Dale Carnegie: Hogyan szerezzünk barátokat és legyünk hatással másokra a digitális korban - HVG Könyvek, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

"Több barátot szerezhetsz két hónap alatt azzal, hogy nagyobb érdeklődést tanúsítasz mások iránt, mint két év alatt azzal, hogy megpróbálod felkelteni az emberek érdeklődését magad iránt." • "Noha az emberi érintkezési csatornák kiszélesedése nyomán minden korábbinál előnyösebb, ha járatosak vagyunk abban, hogyan bánjunk és teremtsünk kapcsolatot másokkal, nem elég, ha csak a kommunikációban vagyunk jártasak." (A "kommunikáció" itt a közlés technikáját jelenti. Carnegie e tétele azt hangsúlyozza, nem elég tudnunk, milyen technikával célszerű üzennünk, még fontosabb tudnunk, hogyan alakítsuk az üzenetünk intellektuális és érzelmi tartalmát és megjelenését, és a belőle kiérződő hozzáállásunkat. Ez amúgy mindenfajta kommunikáció alaptétele. - OP) • "Senki sem szeret céltáblává válni, akár jogos a kritika, akár nem." • "Amennyire vágyunk az elismerésre, annyira rettegünk a kritikától." - Selye János • "Amikor a kritikát arra próbáljuk felhasználni, hogy vita közben a másik fölé kerekedjünk, esetleg a saját mondanivalónkat helyezzük előtérbe vagy változást próbáljunk kicsikarni, általában két lépést teszünk hátra." • "A letolás ritkán hozza meg azt az eredményt, amit várunk. És itt nem csak a nyilvánosság előtt elhangzott szavakról van szó: éppúgy igaz a magánbeszélgetésekre is." • "Egyetlen értékes üzleti kapcsolat - legyen szó az embereiddel vagy az üzletfeleiddel fenntartott kapcsolatról - sem létezhet hosszú távon kölcsönös tisztelet nélkül." • "Az egymásra utaltságot többre kell értékelnünk, mint a függetlenséget, és meg kell értenünk, hogy a tiszteletteljes tárgyalás hosszú távon hatékonyabb, mint ha meg nem alkuvó keresztes hadjáratot folytatunk." (A "tiszteletteljes" természetesen nem a megalázkodást jelenti, hanem annak megfelelő kimutatását, hogy a másik felet őszintén becsüljük, és egyenrangúként kezeljük. A lehengerlés amúgy is rossz stratégia: a másik előbb-utóbb megpróbál kitörni belőle, és borulhat minden, amit elértünk. - OP) - idézetek a könyvből.

Carnegie a sikeres üzleti - és egyéb társas - magatartás, és az azt megalapozó hozzáállás legendás guruja. Olyannyira, hogy testes címszót kapott az Encyclopaedia Britannicában is, ami igen erős elismerése tanításai jelentőségének. A Britannica kiemeli, hogy "a pályája elején nyilvános beszédet tanított a YMCA-nél, előadásai rendkívül közkedveltté lettek, és zsúfolt házakat vonzottak. Az 1936-ban megjelent Hogyan szerezzünk barátokat és legyünk hatással másokra c. könyve óriási népszerűségével azonnal sikeressé vált. Szintúgy azt is, hogy tanításainak fő üzenete, hogy az ember magatartása sorsdöntő jelentőségű, s bárki előnyt kovácsolhat magának a hátrányából, ha jól tudja azt prezentálni. Az amerikaiaknak a siker utáni vágyakozására épített, így adott el tanácsokat, amelyek segítették az olvasóit, hogy sikeresnek érezzék magukat és talán azzá is váljanak."

E könyvéből nagyon sok hasznos elemet, megfontolást lehet tanulni a célravezető magatartási és gondolkodási stratégia kialakításához a digitális kor sajátos világában, alkalmazkodva annak meghatározó eszközeihez és kapcsolati tereihez. Lényegi vonása ugyanakkor, hogy sokban az európaitól számos vonásban eltérő amerikai mentalitáshoz igazodik. Ez azonban semmit sem von le könyve értékéből, amelynek fő erőssége, hogy a rengeteg szemléletes példával alátámasztott mondandóját, hasznos tanítását egyszerű, jól átérezhető és elfogadható alapelvekre építi fel.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Innotéka, 2013. június, 2. oldal
Média Díj 2012
"...A Magyar Innovációs Szövetség Kertész Bernadettnek, az Innotéka magazin főszerkesztőjének - az elmúlt tíz évben kifejtett kimagasló újságírói, szerkesztői szakmai teljesítményéért - ítélte a 2012. évi Média Díját..."

Innotéka, 2013. június, 8. oldal
Emelkedő pályán az Akadémia

Innotéka, 2013. június, 17. oldal
Innováció: múlt, jelen és jövő az egészségiparban

Innotéka, 2013. június, 20+21. oldal
Innováció erdőben és fában félszáz ipari szereplővel együttműködve

Innotéka, 2013. június, 22. oldal
Innovációt segítő hitelprogram indul
"...Huszonnegyedik közgyűlését tartotta május 29-én a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ). A közgyűlésen eredményekről és kudarcokról egyaránt szó esett, azzal viszont mindenki egyetértett, hogy a vállalkozások számára nagy jelentőségű a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett növekedési hitelprogram..."

Innotéka, 2013. június, 23+24+25+26+27. oldal
A szellemi tulajdon védelme - a gazdaság és a kultúra innovációs közműve

Innotéka, 2013. június, 28+29. oldal
Komoly változások az európai szabadalmaztatási rendszerben

Innotéka, 2013. június, 38. oldal
Harsányi István-díj pályázati kiírás
"...A pályázatokat 2013. június 28-án 12 óráig kell beküldeni a Magyar Innovációs Szövetség titkárságára. A kuratórium 2013. augusztus 30-áig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról..."

Innotéka, 2013. június, 48. oldal
TechShow 2013

Innotéka, 2013. június, 56. oldal
Inno-anno
Egy iskolateremtő kutató


RichPoi.hu, 2013. június 8., szombat
A rómaiak tartósabb betont készítettek, mint a mai építőanyag-ipar

Délmagyar.hu, 2013. június 10., hétfő
Fiatal feltalálókat díjaztak
Az Európai Unió 1988 óta szervezi meg hivatalosan a Fiatal Tudósok Versenyét.

"...Átadták hétfőn a fiatal diákok számára meghirdetett 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak járó díjakat: három első, négy második, három harmadik, illetve négy különdíjat ítélt oda a zsűri, és kilenc pályázatot kiemelt dicséretben részesített..."

Kisalföld.hu, 2013. június 10., hétfő
Fiatal feltalálókat díjaztak
Az Európai Unió 1988 óta szervezi meg hivatalosan a Fiatal Tudósok Versenyét.


Index.hu, 2013. június 10., hétfő
Fiatal feltalálókat díjaztak

Metropol.hu, 2013. június 10., hétfő
Fiatal feltalálókat díjaztak

Weborvos.hu, 2013. június 10., hétfő
Fiatal feltalálókat díjaztak

MNO.hu, 2013. június 10., hétfő
Fiatal feltalálókat díjaztak

Tőzsdeiskola.hu, 2013. június 10., hétfő
Fiatal feltalálókat díjaztak

Erdély Online, 2013. június 10., hétfő
Fiatal feltalálókat díjaztak

Szabolcs Online, 2013. június 10., hétfő
Fiatal feltalálókat díjaztak

Hajdú Online, 2013. június 10., hétfő
Fiatal feltalálókat díjaztak

Magyar Online, 2013. június 10., hétfő
Fiatal feltalálókat díjaztak

Nagykanizsai Hetilap Online, 2013. június 10., hétfő
Feltalálták a pókerező robotot is

Eduline.hu, 2013. június 10., hétfő
A pókerező robot is díjat ért az idei innovációs versenyen

Portfolio.hu, 2013. június 10., hétfő
Így ösztönözheti az állam az innovációt

INFOvilág.hu, 2013. június 10., hétfő
Fiatal tudóstehetségek - gátötlet árvíz idején

Hirado.hu, 2013. június 10., hétfő
Fiatal feltalálókat díjaztak

M1, 2013. június 10., hétfő
Híradó este
"...Több mint száz pályamunka érkezett az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre..."

Kossuth Rádió, 2013. június 10., hétfő
180 perc
"...Innovációs díj - diákoknak..."

Kossuth Rádió, 2013. június 10., hétfő
Késő esti Krónika
"...Átadták az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjait..."

Jazzy Rádió, 2013. június 10., hétfő
Millásreggeli
"...Milyen a kutatás-fejlesztés területének helyzete hazánkban?..."

Jazzy Rádió, 2013. június 10., hétfő
Millásreggeli
"...Holnap kezdődik az Innotrends Hungary 2013 konferencia és szakkiállítás, amelyet bárki ingyenesen meglátogathat..."

Metropol, 2013. június 11., kedd, 18. oldal
Fókuszban a magyar start-up
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal ma és holnap reggel 9-től rendezi meg a Millenárison az Innotrends Hungary 2013 Kutatás-fejlesztési és Innovációs Konferenciát és Szakkiállítást, mely mindenki számára ingyenesen látogatható. Lapunknak Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal megbízott elnöke válaszolt..."

Magyar Hírlap, 2013. június 11., kedd, 10. oldal
Mozgolódik a kutatói társadalom
"...Beindult a pezsgés a hazai innovatív vállalkozások körében, egyre több műszaki diplomás fiatal dönt úgy, hogy ötletét saját vállalkozás keretében viszi sikerre..."

Magyar Nemzet, 2013. június 11., kedd, 17. oldal
Ifjú kutatók elismerése
"...Átadták tegnap a fiatal diákok számára meghirdetett 22. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny legjobbjainak járó díjakat... A díjazott és a kiemelt dicséretben részesített pályamunkákat június 10-11-én az Akvárium klubban, valamint szeptemberben a Kutatók éjszakáján ismerheti meg a közönség... A fiatal feltalálók és kutatók számára a 22. innovációs versenyt a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával, valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA) közösen hirdette meg tavaly. A kiírásra 124 pályázó összesen 101 pályázatot adott be, ebből a zsűri javaslata alapján 59 munka készült el..."

Népszabadság, 2013. június 11., kedd, 2. oldal
Első díj a beszédet javító szoftverért
"...Egy gégemetszésen átesett, emiatt nehezen kommunikáló tanárnő életén próbált segíteni Zsombori Balázs (képünkön), aki a sajnálkozáson tovább lépve megalkotta a verbális kommunikációban akadályozottakat segítő PictoVerb nevű programot. Ezzel a szoftverrel első díjat nyert a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen - a díj mellett részt vehet idén decemberben a Nobel-díjátadó ünnepségen is, ahol bemutathatja fejlesztését..."

Metropol, 2013. június 11., kedd, 18. oldal
Fókuszban a magyar start-up

Piac és Profit, 2013. június 11., kedd, 31. oldal
Akár 8 millió forint vissza nem térítendő támogatás kkv-knak a Dunántúlon!

IT-Bridge, 2013. június 11., kedd, 34 oldal
Ducsai-Oláh Zsanett, a TiJöttök! program szakmai vezetője
"...Az Innocenter uniós támogatással programot indít a hazai egyetemi innovációs műhelyek és projektek feltérképezésére, illetve a műszaki és természettudományok népszerűsítésére..."

Nyelv és Tudomány Online, 2013. június 11., kedd
Fiatal feltalálókat díjaztak

Portfolio.hu, 2013. június 11., kedd
Ebben első helyen vagyunk egész Európában

PannonNovum.hu, 2013. június 11., kedd
22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepsége

Magyar Hírlap Online, 2013. június 11., kedd
Mozgolódik a kutatói társadalom

Metropol.hu, 2013. június 11., kedd
Fókuszban a magyar start-up

Délhír.hu, 2013. június 11., kedd
Kiváló délvidéki szereplés a legtehetségesebb magyar tudós jelöltek megmérettetésén

Dehír.hu, 2013. június 11., kedd
A debreceni diák pókerező robotja első díjas lett az innovációs versenyen

Fehérvár Online, 2013. június 11., kedd
Tehetséges fiatalok

RichPoi.hu, 2013. június 11., kedd
Fiatal és kreatív magyar feltalálókat díjaztak

Neon.hu, 2013. június 11., kedd
Fiatal feltalálók: gimis zseniket díjaztak!

OrientPress, 2013. június 11., kedd
Pályázat az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

OrientPress, 2013. június 11., kedd
Magyarország is építi innovációs ökoszisztémáját

Magyar Hírlap Online, 2013. június 11., kedd
Magyarország is építi innovációs ökoszisztémáját

Magyar Hírlap Online, 2013. június 11., kedd
Hetvenkilenc kutatócsoport a Lendületben

MNO.hu, 2013. június 11., kedd
Innováció: újabb lépések

Napi.hu, 2013. június 11., kedd
Így szerezhet pénzt egy vállalkozás - mutatjuk a lehetőségeket

Napi.hu, 2013. június 11., kedd
Miért nem jut forrás a kkv-knak?

Agrárhírek.hu, 2013. június 11., kedd
Magyarország is építi innovációs ökoszisztémáját

Index.hu, 2013. június 11., kedd
Rengeteg kutatót támogatnak

Hiradó.hu, 2013. június 11., kedd
Cséfalvay: Magyarország is építi innovációs ökoszisztémáját

M1, 2013. június 11., kedd
Ma reggel
"...Összeállítás: Átadták hétfőn a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak járó díjakat..."

M1, 2013. június 11., kedd
Ma reggel
"...Mit lehet tudni az Innovációs nagyhétről? ..."

HírTV, 2013. június 11., kedd
Híradó
"...Idén első alkalommal rendezik meg az InnoTrends kiállítást a Millenárison..."

Lánchíd Rádió, 2013. június 11., kedd
Déli híradó
"...A kutatás-fejlesztés és az innováció lehet a térség kitörési pontja..."

Kossuth Rádió, 2013. június 11., kedd
180 perc
"...Összeállítás: Tegnap osztották ki az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjait..."

Blikk, 2013. június 12., szerda, 4. oldal
Ilyenek a legújabb kütyüink!
"...Virtuális ruhapróba? Ez már nem a jövő: a Magyar Innovációs TechShow-n egy sor olyan technikai újdonság mutatkozott be, amelyek rövidesen a mindennapjaink részévé válhatnak..."

Metropol, 2013. június 12., szerda, 7. oldal
Támogatás fiatal kutatóknak
Innováció. 14 fiatal magyar kutató nyert ötéves támogatást idén
"...Ötödik alkalommal hirdette meg a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) a Lendület elnevezésű, fiatal kutatóknak szóló támogató programot. Idén több mint százan pályáztak, közülük 14-en nyertek öt évre szóló támogatást..."

Magyar Hírlap, 2013. június 12., szerda, 10. oldal
Ígéretes az együttműködés
A fejlesztésre építő, induló cégeket támogatják
"...Jól működik a kockázati tőkeprogram a fejlesztést előtérbe helyező induló vállalkozásoknál (start-up), amit az is mutat, hogy tavaly a nemzeti össztermékhez (GDP) viszonyítva a hazai cégeknél volt a legnagyobb arányú az ilyen jellegű befektetés..."

Magyar Nemzet, 2013. június 12., szerda, 4. oldal
Három nyertes a Semmelweisről
Újabb kutatócsoportok alakulnak az akadémiai Lendület program segítségével

Magyar Nemzet, 2013. június 12., szerda, 13. oldal
Innováció tartaná itthon a fiatalokat
"...Technológiai inkubátorprogramot hirdetett meg a kormány a kezdeti fázisban lévő vállalkozások támogatására. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a témában tegnap egy új, 2,1 milliárd forintos pályázatot írt ki..."

Magyar Nemzet, 2013. június 12., szerda, 14. oldal
Akadémiai díjak ifjú kutatóknak

Népszabadság, 2013. június 12., szerda, 18. oldal
A Lendület nem ragad magával

Világgazdaság, 2013. június 12., szerda, 3. oldal
A 3D-s nyomtatás tarolt az idén megrendezett TechShow-n
"...INNOVÁCIÓ. A Jeremie Programoknak köszönhetően tőke van bőven, bár nem egyenletesen oszlik el, így például továbbra is kevesen vannak a dolgukhoz értő angyal-befektetők, akiknek fontos szerepük lenne az értékláncban..."

Fejér Megyei Hírlap, 2013. június 12., szerda, 3. oldal
Tehetséges fiatalok
"...A 22. Ifjúsági és Innovációs Tehetségkutató Verseny Díjait június 10-én Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke közreműködésével adták át Budapesten, az Akvárium Klubban, ahol a díjazottak pályamunkáit is kiállították..."

Fejér Megyei Hírlap, 2013. június 12., szerda, 13. oldal
Köztünk a helye!
A holnap Innovátorai - források és ötletek
"...Székesfehérvár, Fejér megye - Innovátorok konferenciáját rendezi meg az FMKIK Innovációs Klubja 2013. június 13-án a Gazdaság Házában..."

Fejér Megyei Hírlap, 2013. június 12., szerda, 16. oldal
Ön elég innovatív?

Fejér Megyei Hírlap, 2013. június 12., szerda, 13. oldal
Köztünk a helye
A holnap Innovátorai - források és ötletek
"...Székesfehérvár, Fejér megye (kl) - Innovátorok konferenciáját rendezi meg az FMKIK Innovációs Klubja 2013. június 13-án a Gazdaság Házában..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2013. június 12., szerda, 7. oldal
Több száz cölöpön áll majd a szegedi szuperlézer

Délmagyarország, 2013. június 12., szerda, 4. oldal
Bethlenes tehetségdíj
"...Vásárhelyi sikert hozott a 22. ifjúsági és innovációs tehetségkutató verseny, amelynek díjátadója Budapesten, az Akvárium Klubban volt. Antalicz Balázs, a Bethlen Gábor Református Gimnázium tanulója második díjat vehetett át..."

Világgazdaság Online, 2013. június 12., szerda
A 3D-s nyomtatás tarolt az idén megrendezett TechShow-n

Piac&Profit Online, 2013. június 12., szerda
Kétmilliárd forrás vállalkozásoknak

ITBusiness Online, 2013. június 12., szerda
Magyarország is építi innovációs ökoszisztémáját

Figyelő Online, 2013. június 12., szerda
EU forrás startup cégeknek!

Figyelő Online, 2013. június 12., szerda
Magyar ötlet lett a második a nemzetközi versenyen

Menedzsment Fórum, 2013. június 12., szerda
E-kereskedelmi fejlesztés nyert a TechShow-n

Menedzsment Fórum, 2013. június 12., szerda
Orbánék a Densoval is megállapodtak

Élelmezésközpont.hu, 2013. június 12., szerda
Infokommunikációs fejlesztéseket díjaztak a TechShow-n

SzegedCafé.hu, 2013. június 12., szerda
Kutatás-fejlesztésről tartanak konferenciát az Agórában

Origo.hu, 2013. június 12., szerda
Magyarok találták fel a virtuális gyurmát

HVG.hu, 2013. június 12., szerda
Ezek a fejlesztések tarolhatják le a piacot

HVG.hu, 2013. június 12., szerda
Most japánokkal fogott kezet a kormány

Metropol.hu, 2013. június 12., szerda
Együttműködés a japán Denso-val

OrientPress, 2013. június 12., szerda
Együttműködési megállapodást kötött a kormány a japán Denso céggel

OrientPress, 2013. június 12., szerda
Orbán: a műszaki értelmiségnek kulcsszerepe van

OrientPress, 2013. június 12., szerda
Magyar ötlet lett a második a Telekom nemzetközi innovációs versenyén

Marketing&Média Online, 2013. június 12., szerda
Itt az újabb magyar siker

Kreatív Online, 2013. június 12., szerda
Díjaztak a Tech Show-n

Index.hu, 2013. június 12., szerda
3D nyomtatók sok színes kacattal

ITextreme.hu, 2013. június 12., szerda
Kiválasztották 2013 leginnovatívabb hazai IT fejlesztéseit

ITBusiness Online, 2013. június 12., szerda
Huszonegy új fejlesztés mutatkozott be a TechShow-n

Magyar Online, 2013. június 12., szerda
Magyar ötlet végzett a második helyen a Telekom nemzetközi innovációs versenyén

Magyar Online, 2013. június 12., szerda
Orbán: a műszaki értelmiségnek kulcsszerepe van az ország felemelkedésében

Szabolcs Online, 2013. június 12., szerda
Orbán: a műszaki értelmiségnek kulcsszerepe van az ország felemelkedésében

Borsod Online, 2013. június 12., szerda
Orbán: a műszaki értelmiségnek kulcsszerepe van az ország felemelkedésében

Hajdú Online, 2013. június 12., szerda
Orbán: a műszaki értelmiségnek kulcsszerepe van az ország felemelkedésében

Mandiner.hu, 2013. június 12., szerda
Cséfalvay: Az alapkutatásokra kell összpontosítanunk a kutatás-fejlesztés terén

PrímHírek.hu, 2013. június 12., szerda
Magyarország is építi innovációs ökoszisztémáját

Magyar Hírlap Online, 2013. június 12., szerda
Az innováció fontosságát hangsúlyozta Soros

Nyugat.hu, 2013. június 12., szerda
Dobogós bolyais diák a tehetségkutató versenyen

Polgárinfo.hu, 2013. június 12., szerda
A legtehetségesebb magyar fiatal tudós jelöltek az Akváriumban

Építészfórum.hu, 2013. június 12., szerda
Republic Group INNO 2014 ösztöndíj a leginnovatívabbaknak

Szegedma.hu, 2013. június 12., szerda
Pneumobilok és modern kütyük a Magyar Műszaki Értelmiség Napján

RádióSzombathely.hu, 2013. június 12., szerda
Szombathelyi tehetség nyert díjat

Webrádió.hu, 2013. június 12., szerda
Orbán: a műszaki értelmiségnek kulcsszerepe van az ország felemelkedésében

Klubrádió.hu, 2013. június 12., szerda
Kulcsszerepe van a műszaki értelmiségnek az ország felemelésében - Orbán

Gazdaságirádió.hu, 2013. június 12., szerda
A műszaki értelmiséget méltatta Orbán Viktor

ATV.hu, 2013. június 12., szerda
Orbán: a műszaki értelmiségnek kulcsszerepe van az ország felemelkedésében

Meteotv.hu, 2013. június 12., szerda
Fiatal feltalálókat díjaztak
"...Átadták hétfőn a fiatal diákok számára meghirdetett 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak járó díjakat: három első, négy második, három harmadik, illetve négy különdíjat ítélt oda a zsűri, és kilenc pályázatot kiemelt dicséretben részesített..."

HírTV, 2013. június 12., szerda
Reggei híradó
"...Idén első alkalommal rendezik meg az InnoTrends kiállítást a Millenárison..."

M1, 2013. június 12., szerda
Ma reggel
"...Egyesek szerint a 3D-s nyomtatás nagyobb változást hozhat az életünkbe, mint az internet..."

InfoRádió, 2013. június 12., szerda
Délelőtti mérleg
"...Már működik a kockázati tőkeprogram..."

Figyelő, 2013. június 13., csütörtök, 20. oldal
A hazai ipar zászlóshajói
AmCham-konferencia
"...a Termelés, versenyképesség, munkahelyteremtés - II. iparstratégiai és innovációs csúcs elnevezésű rendezvényen, amelyet Benkő Vilmos, az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) elnöke nyitott meg..."

Figyelő, 2013. június 13., csütörtök, 36. oldal
Elismert felfedezések
Átadták a feltalálói díjakat
"...Az USB vagy LCD feltalálóit valószínűleg igen kevesen tudnák megnevezni, és az egyre bonyolultabb fejlesztéseket végző szakemberek munkáját mind nehezebb is megérteni..."

Figyelő, 2013. június 13., csütörtök, 50. oldal
Találékony cipőgyáros
Mario Moretti Polegato
"...Az országoknak költeniük kell az innovációra, az egyetemekre - mondta lapunknak a Geox cipőgyár alapítója az európai feltalálói díj hollandiai átadásán..."

Heti Válasz, 2013. június 13., csütörtök, 48+49. oldal
Növekvő lendület
Hárommilliárd forint a fiatal tudósoknak
"...Fiatalok, magyarok és sikeresek -14 újabb tudós alakíthat kutatócsoportot a Lendület program 634 millió forintjából. A nyertesek közt van kutatóorvos, kémikus, fizikus, közgazdász, matematikus és biológus is, ketten külföldről térnek haza..."

Metropol, 2013. június 13., csütörtök, 12. oldal
3D-s nyomtatás, testközelből
"...Technológia. Vasárnapig tart a háromdimenziós nyomtatást bemutató rendezvénysorozat a Design Terminálban..."

Világgazdaság, 2013. június 13., csütörtök, 3. oldal
Innovatív állásbörze

Kisalföld, 2013. június 13., csütörtök, 3. oldal
A műszaki értelmiség ünnepelt
"..."Oda akarunk eljutni, hogy Magyarország Európa kiemelt termelői központjává váljon"..."

Délmagyarország, 2013. június 13., csütörtök, 4. oldal
Tudatos innováció

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. június 13., csütörtök, 6. oldal
Magyar erdészeti innováció

ZETApress.hu, 2013. június 13., csütörtök
Tudósjelöltek az Akváriumban

Pozitív Híradó, 2013. június 13., csütörtök
Átadták Európa új részecskefizikai központját Csillebércen

Világgazdaság Online, 2013. június 13., csütörtök
Új stratégiája van a kormánynak

Portfolio.hu, 2013. június 13., csütörtök
Új stratégiát fogadott el a kormány

Napi.hu, 2013. június 13., csütörtök
Új stratégiát fogadott el a kormány

Tőzsdefórum.hu, 2013. június 13., csütörtök
Összpontosítás az alapkutatásokra

Computerworld Online, 2013. június 13., csütörtök
Bőven akad még itthon kreativitás

OrientPress, 2013. június 13., csütörtök
Cséfalvay: az alapkutatásokra kell összpontosítania az államnak

ITmánia.hu, 2013. június 13., csütörtök
Cséfalvay: elfogadta a kormány az innovációs stratégiát

Magyar Hírlap Online, 2013. június 13., csütörtök
Elfogadta a kormány az innovációs stratégiát

Menedzsment Fórum, 2013. június 13., csütörtök
Cséfalvay: az államnak az alapkutatásokra kell összpontosítani

Menedzsment Fórum, 2013. június 13., csütörtök
Jelentősen megemelte a kormány a k+f-re szánt pénzt

Piac&Profit Online, 2013. június 13., csütörtök
Virtuális tükör és adatgyűjtő rendszer a leginnovatívabbak között

Marketinginfo.hu, 2013. június 13., csütörtök
Magyar ezüst a Telekom nemzetközi innovációs versenyén

HVG.hu, 2013. június 13., csütörtök
Itt egy remek magyar ötlet

HWSW.hu, 2013. június 13., csütörtök
TechShow: Nyert a ShopDash és a Cubilog

News4business.com, 2013. június 13., csütörtök
Nemzeti Külgazdasági Hivatal: Magyar erdészeti innováció Svédországban

Figyelő Online, 2013. június 13., csütörtök
Elismert felfedezések
ÁTADTÁK A FELTALÁLÓI DÍJAKAT


ITBusiness Online, 2013. június 13., csütörtök
Magyar ötlet lett a második a Telekom nemzetközi innovációs versenyén

MNO.hu, 2013. június 13., csütörtök
Cséfalvay: Ezt az irányt meg akarja tartani a kormány

MNO.hu, 2013. június 13., csütörtök
3D-nyomtatás: a magyarok ebben is az élre törhetnek

BITport.hu, 2013. június 13., csütörtök
Bátran nézhetnek tükörbe a hazai innovátorok

PrímHírek.hu, 2013. június 13., csütörtök
Magyar ötlet végzett a második helyen a Telekom nemzetközi innovációs versenyén

TheDebrecenSun.hu, 2013. június 13., csütörtök
Award Winner Poker Robot from Debrecen
"...The Hungarian Association for Innovation distributed more than 2,5 million Ft grants among young innovators. 124 candidates submitted 101 proposals, out of which 59 works was completed..."

Innoportál.hu, 2013. június 13., csütörtök
A PictoVerb sokféle célcsoportnak nyújthat segítséget
"...Zsombori Balázsnak a verbális kommunikációban korlátozottakat segítő programját, a PictoVerbet nagy érdeklődés övezte a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyen. A fiatal, mindössze 18 éves programfejlesztő elnyerte a jogot, hogy a Magyar Innovációs Szövetség támogatásával eljuthasson Stockholmba, az idei Nobel-díj átadó ünnepségére is..."

Mérnökbázis.hu, 2013. június 13., csütörtök
Magyar Innovációs TechShow kiállítás

HáziPatika.com, 2013. június 13., csütörtök
A jövő gyógyszereit ma fejlesztik

InfoRádió.hu, 2013. június 13., csütörtök
Cséfalvay: elfogadta a kormány az innovációs stratégiát

Kossuth Rádió, 2013. június 13., csütörtök
Késő esti Krónika
"...Átadták Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia és az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet új kutatóközpontját..."

Kossuth Rádió, 2013. június 13., csütörtök
Határok nélkül
"...Díjat nyert Kormányos Gergő és Kormányos Róbert a középiskolások ifjúsági innovációs versenyén..."

Gazdasági Rádió, 2013. június 13., csütörtök
Reggeli monitor
"...A Telekom Innovációs versenyét Berlinben tartották, a második helyezett egy magyar ötlet volt, a Cubilog..."

Blikk, 2013. június 14., péntek, 7. oldal
Átadták a CERN-házat

Magyar Hírlap, 2013. június 14., péntek, 1+14. oldal
Csúcsadatbázist avattak fel Csillebércen
"...Fölavatták az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet legmagasabb szintű adatközpontját Csillebércen. Az ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök egyebek mellett azt mondta, a kutatási és fejlesztési programok biztató jövőt ígérnek hazánknak..."

Magyar Hírlap, 2013. június 14., péntek, 10. oldal
Kiemelt szerepet kap az innováció
"..."Elfogadta a kormány az évtized végéig szóló Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiát" - mondta tegnap Cséfalvay Zoltán, a nemzetgazdasági minisztérium gazdaságstratégiáért felelős államtitkára..."

Magyar Nemzet, 2013. június 14., péntek, 13. oldal
Minden ügyet elektronikusan intézhetünk
"...Bármilyen ügyet elektronikusan is intézhetünk hét esztendő múlva, ha valóra válnak a kormányzat új informatikai programjának célkitűzései hangzott el tegnap egy szakmai konferencián..."

Magyar Nemzet, 2013. június 14., péntek, 16. oldal
Tudományos központ Budapesten
"...Két szíve van a CERN-nek, amelyek közül az egyik immár Magyarországon található fejtette ki Rolf-Dieter Heuer, a szervezet főigazgatója a Wigner Adatközpont tegnapi átadása után. Az állami támogatásból megvalósult, 8,5 milliárd forintos informatikai nagyberuházás alig több mint egy év alatt készült el..."

Napi Gazdaság, 2013. június 14., péntek, 2. oldal
Stratégia már van az innovációra

Napi Gazdaság, 2013. június 14., péntek, 6. oldal
Nem lehet szabadalmaztatni a géneket

Népszabadság, 2013. június 14., péntek, 10. oldal
A digitális állam a cél

Népszabadság, 2013. június 14., péntek, 18. oldal
CERN-központ Csillebércen

Népszava, 2013. június 14., péntek, 4. oldal
Kész az innovációs stratégia

Világgazdaság, 2013. június 14., péntek, 8. oldal
Átadták a csillebérci adatközpontot

24 Óra, 2013. június 14., péntek, 7. oldal
Átadták a csillebérci adatközpontot

Békés Megyei Hírlap, 2013. június 14., péntek, 7. oldal
Átadták a csillebérci adatközpontot

Heves Megyei Hírlap, 2013. június 14., péntek, 7. oldal
Átadták a csillebérci adatközpontot

Petőfi Népe, 2013. június 14., péntek, 7. oldal
Átadták a csillebérci adatközpontot

Somogyi Hírlap, 2013. június 14., péntek, 7. oldal
Átadták a csillebérci adatközpontot

Tolnai Népújság, 2013. június 14., péntek, 7. oldal
Átadták a csillebérci adatközpontot

Új Dunántúli Napló, 2013. június 14., péntek, 7. oldal
Átadták a csillebérci adatközpontot

Új Néplap, 2013. június 14., péntek, 7. oldal
Átadták a csillebérci adatközpontot

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. június 14., péntek, 6. oldal
Ideje már felébredni!
INNOVÁCIÓ Nem "Rambókra", csapatjátékosokra van szükség
"...Székesfehérvár, Veszprém - Kutató központot hoz létre Fehérváron egy informatikai céggel a Pannon egyetem - jelentette be a megyei kamara innovációs klubjának rendezvényén a veszprémi központú egyetem rektora..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. június 14., péntek, 6. oldal
Innovációs stratégia lesz

Fejér Megyei Hírlap, 2013. június 14., péntek, 6. oldal
Ideje már felébredni!
INNOVÁCIÓ Nem "Rambókra", csapatjátékosokra van szükség

Fejér Megyei Hírlap, 2013. június 14., péntek, 6. oldal
Innovációs stratégia lesz

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. június 14., péntek, 1+6. oldal
Ideje már felébredni!
"...Székesfehérvár, Veszprém - Kutató központot hoz létre Fehérváron egy informatikai céggel a Pannon Egyetem - jelentette be a megyei kamara innovációs klubjának rendezvényén a veszprémi központú egyetem rektora..."

Észak-Magyarország, 2013. június 14., péntek, 2. oldal
Magyar ötlet a második helyen
"...Nemzetközi szakértőkből álló zsűri választotta ki Berlinben a Telekom Nemzetközi Innovációs Verseny győzteseit... a másodikként végzett Cubilog ötletében a Magyar Telekom és a Telekom Innovation Laboratories is felkarolta, továbbgondolásra érdemesnek találta..."

Kelet-Magyarország, 2013. június 14., péntek, 2. oldal
Magyar ötlet a második helyen

Hajdú-Bihari Napló, 2013. június 14., péntek, 6. oldal
Magyar ötlet a második helyen
"...Nemzetközi szakértőkből álló zsűri választotta ki Berlinben a Telekom Nemzetközi Innovációs Verseny győzteseit. Négy kontinens 45 országából 444 ötletet nyújtottak be. A döntőben a szlovák Excalibur csapat győzedelmeskedett, a második helyezett a Cubilog Magyarországról..."

Szegedma.hu, 2013. június 14., péntek
Feltalálók ünnepe: az ELI visszatérés a Szent-Györgyi-örökséghez

Napi.hu, 2013. június 14., péntek
Stratégia már van az innovációra

ITBusiness Online, 2013. június 14., péntek
Jelentősen emelkedik a kutatás-fejlesztésre fordítandó összeg

Nyelv és Tudomány Online, 2013. június 14., péntek
Magyar ötlet az innovációs verseny élvonalában

Zugloilapok.hu, 2013. június 14., péntek
A Nobel-díj közelében egy zuglói diák
"...Ezen a héten adták át a fiatal diákok számára meghirdetett 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak járó díjakat. A rendezvényen egy zuglói diák, Zsombori Balázs találmányát első díjjal jutalmazták..."

ITCafé.hu, 2013. június 14., péntek
Kiválasztották 2013 leginnovatívabb hazai IT fejlesztéseit

SzegedMA.hu, 2013. június 14., péntek
Felelősségteljes innováció - nemzetközi projekt partnere az SZTE

Piac&Profit Online, 2013. június 14., péntek
Életpálya alapítvány
Fiatal vállalkozókat díjaztak


OrientPress, 2013. június 14., péntek
Új pályázat jelent meg a technológiai start-up ökoszisztéma építés támogatására

Kossuth Rádió, 2013. június 14., péntek
Reggeli hírek
"...A világon egyedülálló kutatóközpontot adtak át Budapesten..."

HVG, 2013. június 15., szombat, 70. oldal
Innotech: válás
"...Így 32 millió forintos alaptőkével a hetekben bejegyezték az Újbuda Andor 60. Ingatlanhasznosító Kft.-t, valamint 60,5 millió forintos alaptőkével a BME Innotech Szolgáltató Kft.-t. Utóbbi ügyvezetője Felső Gábor lett, aki már tavaly júliustól átvette az Innotech irányítását..."

PCPult Online, 2013. június 15., szombat
Kiválasztották 2013 leginnovatívabb hazai IT fejlesztéseit

RádióQ, 2013. június 16., vasárnap
Gordiusz
"...interjú Dr. Szabó Gáborral, a Magyar Innovációs Szövetség elnökével..."

Népszabadság, 2013. június 17., hétfő, 11. oldal
Marslakókra várva
"...innovációs stratégia. Bizonnyal azért nem vert különösebb hullámokat, mert nem komoly a dolog. Cséfalvay Zoltán államtitkár azt nevezte a program egyik legfontosabb célkitűzésének, hogy az évtized végére a Magyarországon kutatás-fejlesztésre fordított összeg a GDP 1,2 százalékáról 1,8 százalékra emelkedjen... A ma született bárány esetleg beveszi ezt a vágyálmot, de aki kicsit is ismeri a rendszert, tudja, hogy az képtelen ilyen ugrásra. Ezt az 1,8 százalékot mantraként ismételgeti az éppen aktuális hatalom - és nem teljesíti..."

Népszabadság, 2013. június 17., hétfő, 17. oldal
Tech, show nélkül

Világgazdaság, 2013. június 17., hétfő, 2. oldal
Díjazták a legjobb középiskolás tudósjelölteket
Tehetségkutató. A 15-20 évesek kiemelkedő pályamunkákkal lepték meg a bírálókat
"...Hálózatos szűrőeljárás a gyógyszerek mellékhatásainak kiküszöbölésére, pókerező robot, segítőprogram a verbális kommunikációban korlátozottaknak, fizikai kísérletek okostelefonnal. Ezek mind nyertes projektek - derült ki a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny eredményhirdetésén..."

Világgazdaság, 2013. június 17., hétfő, 3. oldal
Sikerrel debütált az Innotrends

Világgazdaság, 2013. június 17., hétfő, 3. oldal
Már dolgozik a CERN adatközpontja Budapesten

Világgazdaság, 2013. június 17., hétfő, 3. oldal
Hivatali packázás lenne az oltalomszerzés folyamata?
Intelmek. "Amit senki nem vehet el tőled, az a tudás" - "Amit viszont igen, az a tudásod tulajdonjoga"

Napi Gazdaság, 2013. június 17., hétfő, 3. oldal
Nem sajátíthatók ki a gének ipari célra
"...Az emberi géneket nem lehet szabadalmi védelem alá venni, ám másolataikat már igen - döntött az USA legfelsőbb bírósága..."

Népszava, 2013. június 17., hétfő, 5. oldal
Vásárlás karosszékből
"...Töretlenül növekszik a csomagküldő és internetes kereskedelem térhódítása... Szakértők szerint az üzleti modellek innovációjáé a jövő..."

Népszava.hu, 2013. június 17., hétfő
Vásárlás karosszékből

Népszabadság Online, 2013. június 17., hétfő
Tech, show nélkül
Magyar innováció: 3D, mint erőnyerő


ITExtreme.hu, 2013. június 17., hétfő
Innováció és üzlet az év legrangosabb ERP programján

Világgazdaság Online, 2013. június 17., hétfő
Tehetségkutató. A 15-20 évesek kiemelkedő pályamunkákkal lepték meg a bírálókat
Díjazták a legjobb középiskolás tudósjelölteket

"...Hálózatos szűrőeljárás a gyógyszerek mellékhatásainak kiküszöbölésére, pókerező robot, segítőprogram a verbális kommunikációban korlátozottaknak, fizikai kísérletek okostelefonnal. Ezek mind nyertes projektek - derült ki a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny eredményhirdetésén..."

Katolikus Rádió, 2013. június 17., hétfő
Reggeli riport
"...Lezárult a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második szakasza. A sorozatot a Magyar Innovációs Szövetség, az EMMI és az MTVA közreműködésével hirdették meg. Az ünnepi díjátadás után Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség elnökével Pécsi Krisztina beszélgetett..."

Napi Gazdaság, 2013. június 18., kedd, 8. oldal
Magyar ötletet is díjaztak a Telekom nemzetközi innovációs versenyén

Világgazdaság, 2013. június 18., kedd, 2. oldal
Világra szóló újdonságok
Fejlesztés Nagy ötletek, amelyek forrás nélkül nem megvalósíthatóak
"...Vadonatúj képalkotó rendszer, intelligens műtéti kés, négydimenziós anatómiai atlasz - csak néhány az utóbbi évek gyógyászatban használatos magyar fejlesztésű, egyetemi, vállalati és céges háttérrel megvalósuló újdonságai közül..."

Világgazdaság, 2013. június 18., kedd, 2. oldal
A jövő már elkezdődött
"...A Szegedi Tudományegyetem és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói vesznek részt abban a csaknem nyolcszáz millió forintos uniós finanszírozású konzorciumban, amelynek célja a környezeti és genetikai tényezők feltárása a gyulladásos és daganatos betegség kialakulásában..."

IT People, 2013. június 18., kedd, 23. oldal
Mérsékelt innovátorok vagyunk
"...A gazdaság motorja lehetne a hazai k+f+i területe, hiszen pénz van innovációra. Miért maradunk el az Európai Uniós átlagtól?..."

Medical Online, 2013. június 18., kedd
Fejleszt a magyar, ha van, aki fizeti

Napi.hu, 2013. június 18., kedd
Magyar ötletet is díjaztak a Telekom nemzetközi innovációs versenyén

Pafi.hu, 2013. június 18., kedd
Női Innovátorok Európai Díja 2014

Világgazdaság Online, 2013. június 18., kedd
Nagy ötletek, amelyek forrás nélkül nem megvalósíthatóak
Világra szóló újdonságok


Kossuth Rádió, 2013. június 18., kedd
Napközben
"...Nemrég átadták a fiatal diákok számára meghirdetett 22. Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak járó díjait..."

Új Ász, 2013. június 19., szerda, 13. oldal
Önállósodnak a kutatók
"...Tizennégy kiemelkedő teljesítményt felmutató kutató idén összesen 633,7 millió forintos támogatással alakíthat önálló kutatócsoportot akadémiai kutatóközpontokban, kutatóintézetekben és hazai egyetemeken az MTA Lendület programjának köszönhetően..."

Népszava, 2013. június 19., szerda, 9. oldal
Emberközelben a 3D-nyomtatás
"...A három évtizedes múltra visszanyúló technológia napjainkra elérhetővé vált a laikus felhasználó számára is..."

Világgazdaság, 2013. június 19., szerda, 1+11. oldal
Egyre jobban hódít a LED
"...A zöld fejlesztésű termékek kerültek előtérbe a GE Lighting magyarországi gyártásban, egyre nagyobb a hangsúly a LED-es megoldásokon is. A következő lépést a szabályozott világítástechnikai rendszerek jelentik..."

IT-Bridge, 2013. június 19., szerda, 34. oldal
Ducsai-Oláh Zsanett, a TiJöttök! program szakmai vezetője

Vas Népe, 2013. június 19., szerda, 6. oldal
Foglalkoztatás, innováció és aktivitás

Népszava Online, 2013. június 19., szerda
Stratégiai együttműködés a kanadai Linamarral

Napi.hu, 2013. június 19., szerda
Megvan a következő stratégiai partner

Privátbankár.hu, 2013. június 19., szerda
Cséfalvay figyelmeztette Kanadát és leigazolt egy céget

TőzsdeFórum.hu, 2013. június 19., szerda
Stratégiai együttműködés a Linamarral

Menedzsment Fórum, 2013. június 19., szerda
A kormány partnere lett a kanadai Linamar is

Metropol.hu, 2013. június 19., szerda
Együttműködés a kormány és a Linamar között

Népszabadság Online, 2013. június 19., szerda
Stratégiai megállapodás a Linamarral
Kanadai útja során Cséfalvay tárgyalt a BlackBerry vezetésével is


Magyar Online, 2013. június 19., szerda
Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a magyar kormány és a kanadai Linamar

Békés Megyei Hírlap Online, 2013. június 19., szerda
A kormány stratégiai megállapodást kötött a Linamarral is

Piac&Profit Online, 2013. június 19., szerda
Kkv-pályázat
Öko-innovációs programcsomag indul kkv-knak


Orient Press, 2013. június 19., szerda
Öko-innovációs programcsomag indul kkv-knak

Portfolio.hu, 2013. június 19., szerda
Nélkülözhetetlen a kutatók itthon tartása

Figyelő Online, 2013. június 19., szerda
Vitairatot tett közzé az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

Index.hu, 2013. június 19., szerda
Újra kell építeni az innovációs játszóteret

Figyelő, 2013. június 20., csütörtök, 32. oldal
Adókedvezmények nélkül
Holland beruházáspolitika
"...A tulipánok országa kozmopolita, nyelveket beszélő, kutatásban élenjáró szakemberekre és cégekre alapozva vonzza a külföldi tőkét. Ráadásul nekik a keleti nyitás is összejött..."

Figyelő, 2013. június 20., csütörtök, 36+37. oldal
Senki nem kíván spórolni a felsőoktatáson
"...Úgy vállaltam el az államtitkári pozíciót, hogy ha a felsőoktatás is megmozdul, és letesz valamit az asztalra, akkor azt következetesen képviselem - nyilatkozta a Figyelőnek Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár..."

Napi Gazdaság, 2013. június 20., csütörtök, 2. oldal
Alig fogadnak be innovatív gyógyszereket
"...Az itthoni gyógyszer-támogatási rendszer forráshiányos és nem támogatja az innovációt, fiskális szemléletű, nem hatékony - olvasható az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (IGYE) vitairatában..."

Békés Megyei Hírlap, 2013. június 20., csütörtök, 2. oldal
Megháromszorozni a bevételt
LINAMAR Stratégiai partnerség és együttműködés a cél

Vas Népe, 2013. június 20., csütörtök, 6. oldal
Év közben is választható már a kiva

Napi.hu, 2013. június 20., csütörtök
Gondok a magyar gyógyszergyártás körül

Inno-Hír, a Pannon Nóvum Heti Hírlevele, 2013. június 20., csütörtök
Elfogadták a nemzeti innovációs stratégiát

Inno-Hír, 2013. június 20., csütörtök
Újra kell építeni az innovációs játszóteret

Inno-Hír, 2013. június 20., csütörtök
Go!nno: Innovációs szolgáltatások fiatal vállalkozóknak

Kecskemeti.hirhatar.hu, 2013. június 20., csütörtök
Innováció vagy vegetálás? Előadások a kamarában

Ma.hu, 2013. június 20., csütörtök
Startupok és innováció 3D-ben

Magyar Online, 2013. június 20., csütörtök
A BME rektora szerint legalább másfél havi forrás hiányzik az egyetem költségvetéséből

Stop.hu, 2013. június 20., csütörtök
Nagy a baj a BME-n: "Jövőre már nem tud majd létezni az egyetem"

Tőzsde Fórum, 2013. június 20., csütörtök
A BME rektorának segélykiáltása

Világgazdaság Online, 2013. június 20., csütörtök
Elfogy a pénze a Műegyetemnek is

Innoportál.hu, 2013. június 20., csütörtök
Másfél havi híja van a BME költségvetésének

HVG.hu, 2013. június 20., csütörtök
BME-rektor: "ezzel a finanszírozással jövőre már nem tud létezni az egyetem"

HVG.hu, 2013. június 20., csütörtök
Magyar startupguruk egymás közt - ilyen volt az első Pioneers Unplugged

Portfolio.hu, 2013. június 20., csütörtök
BME: így jövőre már nem tud majd létezni az egyetem

Figyelő Online, 2013. június 20., csütörtök
Bajban a BME

Eduline.hu, 2013. június 20., csütörtök
BME-rektor: "jövőre így már nem tud létezni az egyetem"

Alfahir.hu, 2013. június 20., csütörtök
Működésképtelenné válhat a BME?

11.keruleti-hirhatar.hu, 2013. június 20., csütörtök
Anyagi gondokkal küzd a BME

ProfitLine.hu, 2013. június 20., csütörtök
BME - 'jövőre már nem tud majd létezni az egyetem'

Hirado.hu, 2013. június 20., csütörtök
BME: legalább másfél havi forrás hiányzik az egyetem költségvetéséből

ATV online, 2013. június 20., csütörtök
Másfél havi forrás hiányzik a BME költségvetéséből

KecskemétTv.hu, 2013. június 20., csütörtök
Innováció vagy vegetálás?

Napi Gazdaság, 2013. június 21., péntek, 10. oldal
A kapcsolatépítésen volt a hangsúly
"...Elégedetten nyilatkoztak az Innotrends Hungary 2013 konferencián és kiállításon megjelenő start-upok, mondván: megtalálták a számításukat - derül ki lapunk körkérdéséből..."

Napi Gazdaság, 2013. június 21., péntek, 10. oldal
Az innovatív it-fejlesztéseket díjazták
"...A Fitnect-3D Virtuális Tükör, az iParking, a Cubilog és a ShopDash fejlesztéseit díjazták az ország egyik legfontosabb technológiai eseményén, az idén ötödik alkalommal megrendezett Magyar Innovációs TechShow-n..."

Világgazdaság, 2013. június 21., péntek, 4. oldal
K+F: optimisták a magyar cégek
"...Egy 52 magyar céget felölelő Deloitte-felmérés szerint a válaszadók 43 százaléka azt várja, hogy cégük K+F kiadásai növekedni fognak az elkövetkező években. Ugyanez az arány hosszabb távon, 3-5 éves időszakra vizsgálva 59 százalékra növekszik..."

Világgazdaság, 2013. június 21., péntek, 6. oldal
A kutatás-fejlesztésbe csatornáznák át a különadókat

Napi Gazdaság, 2013. június 21., péntek, 11. oldal
Javítható az iparjogvédelem támogatása
"...A kkv-knak és a magánszemélyeknek a külföldi - és újabban a belföldi - szabadalmaztatással járó költségek részleges vagy esetenként teljes fedezésére hosszú évek óta valamilyen pályázati lehetőség rendelkezésre állt...
...Nem mindenki elégedett...
...Több ponton is lehetne változtatni...
...Kevés a kétmilliós támogatási limit..."

Napi Gazdaság, 2013. június 21., péntek, 4. oldal
CSR 2.0. - Kompenzáció helyett innováció a felelősségvállalásban
"...Talán éppen emiatt válik az innováció egyre inkább a CSR egyik legfőbb hajtóerejévé.
Jó példákért nem is kell messzire mennünk. Az idei évben megrendezett, az Európai Bizottság által is támogatott CSR Piac forgatag..."

Zalai Hírlap, 2013. június 21., péntek, 13. oldal
Új pályázatok, új feltételek
INNOVÁCIÓ. A kkv-k számára prioritás a jövőben, de hogyan tovább?


Minőség és megbízhatóság, 2013. június 21., péntek, 122+123. oldal
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

Minőség és megbízhatóság, 2013. június 21., péntek, 126+127. oldal
A fenntartható társadalomért és a versenyképességért
Magyar-Svéd Innovációs Napok 2013- Rendezvénysorozat Budapesten


Népszabadság, 2013. június 21., péntek, 2. oldal
Egyre nagyobb bajban a Műegyetem

Hetek.hu, 2013. június 21., péntek
Hazánk lehet Európa egyik Szilícium-völgye

Napi.hu, 2013. június 21., péntek
Nehéz helyzetbe került a Műegyetem

Magyar Online, 2013. június 21., péntek
BME-rektor: nagyon nehéz helyzetben van az egyetem

OrientPress, 2013. június 21., péntek
Gondban a Műegyetem: másfél havi pénz hiányzik

Nyelv és Tudomány Online, 2013. június 21., péntek
Működésképtelenné válhat a BME

Eduline.hu, 2013. június 21., péntek
BME-rektor: nagyon nehéz helyzetben van az egyetem

BITport.hu, 2013. június 21., péntek
Többet akarnak költeni a magyar cégek K+F-re

InnoTrend - NIH Hírlevél, 2013/13., 2013. június 21., péntek
A 16 legfontosabb dolog, amit tudnod kell a startupokról

InnoTrend - NIH Hírlevél, 2013/13., 2013. június 21., péntek
Női Innovátorok Európai Díja 2014

Klubrádió.hu, 2013. június 21., péntek
Nehéz helyzetben a BME

InfoRádió.hu, 2013. június 21., péntek
Drámai a helyzet a Műegyetemen - másfél havi pénz hiányzik

Hiradó.hu, 2013. június 21., péntek
BME-rektor: nagyon nehéz helyzetben van az egyetem

HVG, 2013. június 22., szombat, 86. oldal
Bionikai: egyetemi innováció
"...Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft. néven, 3 millió forintos jegyzett tőkével hozott létre céget a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem... A cég egy Bionikai Ipari Innovációs Park létrehozására alakult, s ehhez az állam a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapon keresztül 5 milliárd forint keretösszegű támogatást ad..."

Magyar Elektronika, 2013. június 22., szombat, 59. oldal
Stratégiai megállapodást írt alá a kormány és a Siemens

Napi.hu, 2013. június 22., szombat
Cséfalvay a Szilíciumvölgyben épít hidat a magyar kkv-knak

Népszabadság Online, 2013. június 22., szombat
Cséfalvay hidat építget a Szilíciumvölgyben

Zipp.hu, 2013. június 22., szombat
Cséfalvay a magyar startupok lehetőségeinek bővítéséről tárgyalt a Szilíciumvölgyben

MNO.hu, 2013. június 22., szombat
Híd épül Magyarország és a Szilícium-völgy között

Portfolio.hu, 2013. június 22., szombat
Cséfalvay a Szilícium-völgyben népszerűsítette Magyarországot

Menedzsment Fórum, 2013. június 22., szombat
Magyar startupokat hoznának helyzetbe a Szilíciumvölgyben

ProfitLine.hu, 2013. június 22., szombat
Cséfalvay a magyar startupok lehetőségeinek bővítéséről tárgyalt a Szilíciumvölgyben

Hiradó.hu, 2013. június 22., szombat
Cséfalvay a magyar startupok lehetőségeinek bővítéséről tárgyalt

Lánchíd Rádió, 2013. június 22., szombat
Déli Híradó
"...Cséfalvay Zoltán a magyar lehetőségek bővítéséről tárgyalt a Szilícium-völgyben..."

EchoTV, 2013. június 23., vasárnap
Fejlesztés és fejlődés
"...Nemzeti Innovációs Hivatal Kaleidoszkop Rendszerének bemutatása..."

Piac&Profit Online, 2013. június 24., hétfő
Kutatás-fejlesztésre szívesen költenének a cégek

Várható események

Kutatási eredmények üzleti hasznosítása

Tagszervezetünk, a Laser Consult Kft. “Commercialization of research results in Hungary, Slovakia, Czech Republic and Poland" címmel kutatási eredmények üzleti hasznosításáról szóló műhelytalálkozót szervez, amely a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásában kerül megrendezésre.

Helyszín: Hotel Annabella (8230 Balatonfüred, Deák Ferenc utca 25.)
Időpont: 2013. július 2-3.
A rendezvény előadásai magyarul, míg a külföldi partnereink előadásai angolul hangzanak el tolmácsolás nélkül

Tervezett program:

2013. július 2.

9.00 - 9.10 Köszöntő és a program áttekintése
Mogyorósi Péter (Laser Consult Kft., Szeged, Magyarország)
9.10 - 10.40
Innovációs alapismeretek
Mogyorósi Péter (Laser Consult Kft., Szeged, Magyarország)
10.40 - 11.00 Kávészünet
11.00 - 12.00 Szellemi tulajdon menedzsment és védelem
Martin Grof (Technológia Transzfer Iroda, Szlovák Tudományos Akadémia és Technológia Intézet, Pozsony, Szlovákia)
12.00 - 13.00 Ebédszünet
13.00 - 15.30 Kutatási eredmények üzleti hasznosítása/ Szellemi tulajdon lehetőségei/ Technológia transzfer jelentősége
Mogyorósi Péter (Laser Consult Kft., Szeged, Magyarország)

2013. július 3.

9.00 - 10.30 Ipar - Egyetem együttműködés
Mogyorósi Péter (Laser Consult Kft., Szeged, Magyarország)
10.30 - 10.45
Kávészünet
10.45 - 11.45
Tudásalapú vállalkozások irányítása
Jiří Herinek (Palacky Egyetem Tudomány és Technológia Park, Olomouc, Csehország)
11.45 - 12.45 Ebédszünet
12.45 - 14.15
Innovációs KKV-k finanszírozása
Mogyorósi Péter (Laser Consult Kft., Szeged, Magyarország)
14.15 - 14.30 Elköszönés, záró gondolatok

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A rendezvényen ebéd és kávé szünet biztosított. Kérjük, részvételi szándékát és szállásigényét jelezze a laserconsult@laserconsult.hu e-mail címen legkésőbb 2013. június 27-ig.

További információ: Maróti László, Tel.: +36 30 450-3321, Web: www.laserconsult.hu, E-mail címek: maroti.laszlo@laserconsult.hu és laserconsult@t-online.hu

FP7 Emberek - Marie Curie egyéni ösztöndíjak

Az EU 7. Keretprogram Marie Curie egyéni ösztöndíjak témában a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) konzultációt szervez azon pályázók részére, akik 2013. augusztus 14-i határidővel szeretnék benyújtani IEF, IOF vagy IIF pályázatukat.

Időpont: 2013. július 3., szerda, 10:30-13:30 óra
Helyszín: NIH (1061 Budapest, Andrássy út 12. I. emelet, Fehér terem)

A konzultációt vezeti: Jeney Nóra, Mobilitás NCP.
A konzultáción való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők kérik, részvételét jelezze 2013. július 2-ig:

Online regisztráció és további információ: Führer Zsuzsanna, E-mail: Zsuzsanna.Fuhrer@nih.gov.hu, Web: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/rendezvenyek/fp7-emberek-marie-curie

TII nyári egyetem Splitben

2013. szeptember 9-13. között, Splitben rendezi meg a Technology Innovation International (TII) 2013. évi nyári egyetemét, melynek házigazdája a Spliti Egyetem Technológia Transzfer Irodája.

A nyári egyetem programja és oktatói:
- Tárgyalási készségek és a megegyezés művészete, Henning Sejer Jakobsen, Dán Technológiai Intézet (Dánia)
- Üzlet létrehozása a technológiai lehetőségekért (gyakorlati hídépítés az üzlet és a tudomány között), Max Nielsen, MaxInno (Dánia)
- Hogyan csináljunk piaci sikert a kutatási eredményekből: a kutató szerepe a vállalkozói gazdaságban, Salvador Pastor, Facilmente (E)
- Az ötlettől az üzlet létrehozásáig - a valós potenciál értékelése, Raphaël Cohen, Getratex (Svájc)
- Problémamegoldás és fenntartható üzlet fejlesztése interaktív gondolatokkal, Guido Giebens, Antrim (Belgium)

A tanfolyam ára TII tagok részére 1190 euró, amely tartalmazza a tandíjat, a tananyagokat, frissítőket és ebédet minden napra.
További információ és a regisztráció lap elérhető a http://www.tii.org/index2.php?sm=tii_en-8-upcoming_events&cat=5&idnews=201304190001 c. oldalon.

Innovation Excellence 2013

2013. október 24-25. között Amszterdamban, Hollandiában hetedik alkalommal rendezi meg az Axiom Group az "Innovation Excellence" c. konferenciát, a Magyar Innovációs Szövetség szakmai partnerségével.

Többek között a következő esettanulmányokat lehet meghallgatni:
- Ügyfélkapcsolatok erősítése az innovatív utazáson keresztül (Deutsche Post DHL)
- A szervezet integrálása az innovációs programokon keresztül (Philips)
- Innovációs utazás: az Edison modelltől a dinamikus innovációs modellekig (Transocean)
- Stratégiai innováció: azonosítás és jövőbeli közös érték fejlesztése (Unilever)
- "Hozd el az ötleted" (NETAS)
- Termékek tervezése és terjesztése a weben, alapelvek (Etsy)
- A nagy adatok használata hogyan alakította át a StubHub-t (StubHub)
- Nyílt innováció a szolgáltatásban (Air France-KLM)
- Személyek és folyamat vezérelt innováció (BiR&D)
- A kávé újrafelfedezése és szerepe a fogyasztónál (DE Master Blenders)
- Kiindulás az ügyfelek meghallgatásából: eszközök és módszerek (Schneider Electric)

További információ: Margaret Vasquez, operatív menedzser, Tel.: +34 93 396 7840, Fax: +34 93 451 8966, E-mail: margaretv@axiomgroupe.com, Web: http://axiomgroupe.com/index.php?opt=conferences&see=55

Pályázati felhívások

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából, magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Ezért az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2013. évre, Harsányi István születésének centenáriumára, ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk
készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagtechnológia.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2013. június 28-án, 12.00 óráig beérkezően.
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet

A Kuratórium 2013. augusztus 30-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2012-ben az elnyert ösztöndíjak összege 120 000, ill. 150 000 Ft volt). 

A díjakat ünnepélyes keretek között 2013 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László, titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.

ITU innovációs verseny

A Nemzetközi Telekommunikációs Unió (ITU) harmadjára hirdette meg innovációs versenyét, melyre 18 és 26 év közötti fiatal tehetségek jelentkezését várják.

A pályázóknak valamilyen infokommunikációs technológiát kell használniuk, és olyan innovatív koncepcióval vagy már létező startuppal kell jelentkezniük, mely megoldást jelent pl.:
- a fiatal migránsok munkakörülményeinek javítása,
- az idősek bevonása a digitális világba,
- természeti katasztrófák előrejelzése,
- a közlekedésbiztonság javítása, ill.
- személyes adatok védelme
témakörében.

A döntőbe jutottak meghívást kapnak az ITU Telecom World 2013-ra, melyet 2013. november 19-22. között tartanak Bangkokban. Itt nem csak magas rangú delegáltakkal (miniszterek, CEO-k, akadémikusok) való kapcsolatépítésre, de több napos, interaktív workshopokon a szociális vállalkozás elindításához szükséges tudás megszerzésére, és akár 10 000 svájci frankos díjra is alkalom nyílik. További egy éven keresztül pedig megfelelő tudással és kapcsolati hálóval rendelkező mentorok segítenek a helyes úton.

Nevezési határidő: 2013. június 30.
További információ: Sipos Regina, Tel.: +41 22 730 6362, E-mail: regina.sipos@itu.int, Web: http://world2013.itu.int/event/innovation/

Minőség - Innováció 2013 Díj

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség finn minőségügyi partnerszervezete (Excellence Finland) 2007-ben indította útjára a Minőség-Innováció c. pályázatát. Finnország sikeres kezdeményezéséhez azóta csatlakozott: Svédország, Lettország, Észtország, idei évtől Csehország és Magyarország.

A Minőség - Innováció Díj pályázat hazai bevezetésével, ill. meghirdetésével az EOQ MNB alapvető célja a hazai versenyképesség növelése a minőség fejlesztését szolgáló innováció ösztönzésével.

A pályázatok beadási ideje: 2013. szeptember 30.

Pályázói kategóriák és nevezési díjak:
- kis-és középvállalkozások (150 euro+ÁFA)
- nagyvállalatok (400 euró+ÁFA)
- mikro-vállalkozások (nincs nevezési díj!)
- közszféra és non-profit szervezetek (250 euró+ÁFA)
- potenciális innovációk (a fenti kategóriákba sorolás szerinti nevezési díjjal).

Kategóriánként egy nemzeti győztes kerül kiválasztásra, akik közül egy nyerheti el az év "Innovációk innovációja" nemzetközi díjat.
Új kategóriák tavaly óta: a felelős innovációk és potenciális felelős innovációk kategóriák. Ez utóbbi kategóriákban az elbírálás nemzetközi hatáskörben van.

A díjkiosztó gálára hagyományosan novemberben, Helsinkiben, a részvevő országok magas szintű vezetőinek, diplomatáinak jelenlétében kerül sor. Továbbá valamennyi győztes meghívást kap bemutatkozó előadás tartására a következő évben megrendezésre kerülő "Kiválóság Oázisa" nemzetközi innovációs szemináriumon.

A pályázatok benyújtása elektronikus felületen keresztül (http://www.laatukeskus.fi/palvelut/2012-quality-innovation-year-competition) vagy a pályázati formanyomtatvány (doc) kitöltésével és e-mailben való megküldésével (innovations@laatukeskus.fi) lehetséges.
Pályázati feltételek és további információ: EOQ MNB titkársága, Tel.: +36 1/212 8803, E-mail: info@eoq.hu, Web: www.eoq.hu/inno.htm
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.