XXIII. évf. | 2013. május 28. | 11. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Ifjúsági verseny díjátadó és kiállítás

A 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny bírálóbizottsága 2013. május 15-én, a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén megtartotta ülését. A bizottság a beérkezett 59 pályázatot egyenként megvitatta, s a testületileg meghozott döntés értelmében 10 pályázat díjazásban, 4 pályázó különdíjban, 9 pályamunka kiemelt dicséretben, további 37 dolgozat pedig dicséretben részesült.

A díjazott, ill. kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák egy kétnapos kiállításon kerülnek bemutatásra június 10-11-én, 10:00 és 18:00 között. A verseny díjátadási és a kiállítás megnyitó ünnepségére 2013. június 10-én, 11:00 órakor kerül sor Budapesten, az Akvárium Klubban (1051 Budapest, Erzsébet tér).

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjait Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, ill. a verseny társszervezője, az EMMI nevében Siposs Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár adja át. A díjak átadásában közreműködnek még a díjat felajánló szervezetek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Puskás Tivadar Közalapítvány, a Magyar Telekom Nyrt., a Google, a Siemens Zrt., az Ericsson Magyarország Kft., az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., az Innomed Medical Zrt., az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége vezetői is.

MNB szakmai konzultáció

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakmai konzultációt tartott május 16-án, a Miskolci Egyetemen. Szövetségünket Farkas József, elnökségi tag képviselte.

Matolcsy György, jegybankelnök "Monetáris politika és növekedés" címmel tartott előadást, melyben körvonalazta a magyar gazdaság első eredményeit és az MNB megváltozott szerepét. Előadásában bemutatta a Növekedési Hitelprogramot és annak céljait, így a kis- és középvállalkozások hitelezésének lehetőségeit. Tájékoztatást kapott a hallgatóság a KKV-k támogatására szánt keretösszegek felhasználásáról, eljárásrendjéről is. Kiemelten foglalkoztak Észak-Magyarország kitörési lehetőségeivel.

Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) elfogadta a Magyar Innovációs Alapítvány (MIA) jelentkezését a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum, nem kormányzati szervezeteket képviselő tagjainak jelöltállító rendszerébe.

A Kormány a tehetséggondozással összefüggő kormányzati feladatok segítésére hozta létre 2009-ben a tanácsadó, döntés-előkészítő, koordináló és értékelő testületként a Fórumot, melynek elnöke az oktatásért felelős miniszter megbízása alapján: Dr. Hoffmann Rózsa, köznevelésért felelős államtitkár.

2013. május 23-án, az OFI székhelyén tartották a választást, melynek eredményeként a tagok közé választották 2 évre Prof. Závodszky Pétert, a MIA elnökét. A Kormány tagjain kívül a civil szervezetek további képviselői:
- Bajzák Erzsébet Eszter nővér, a Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet igazgatója (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége),
- Kormos Dénes, Magyar Tehetséggondozó Társaság választmányi tagja, ill.
- Ember Csaba, Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke.

Középtávú Logisztikai Stratégia

2013. május 13-án, a budapesti Benczúr Hotelben rendezte a Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) és az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft (IFKA) a Középtávú Logisztikai Stratégia szakmai fórumát és vitanapját. A Magyar Innovációs Szövetség Logisztikai Tagozatából Lukovich Gábor és Mondovics János vettek részt az eseményen.

A vitanap célja az volt, hogy a logisztikai stratégia gerincét adó cél- és eszközrendszer, valamint az összevont akciótervek kialakítása során valamennyi érintett szereplő érveit és javaslatait figyelembe tudják venni a stratégia fejlesztői. A középtávú logisztikai stratégia előkészítése 2011. augusztus közepe óta folyamatos. A stratégia-előkészítő munka az IFKA szakmai koordinálásával, a LEF bevonásával, számos szakértő, köztük a Befektetői Tanács tagjainak felkérésével zajlik.

A szakmai vitanap plenáris szekciója keretében Dr. Lenner Áron Márk, helyettes államtitkár köszöntőjét követően szakmai előadások következtek. Prof. Dr. Chikán Attila, az MLBKT társelnöke áttekintést nyújtott a korábbi logisztikai stratégiák célkitűzéseiről és az eredményekről. Ezt követően Dr. Bárdos Krisztina, az IFKA ügyvezető igazgatója értékelte a stratégia kialakításának folyamatát a jelenlegi készültségi állapot alapján, valamint a vitanap szerepét a logisztikai ipar összefogásában és együttműködésében. Majd Dr. Ludányi Arnold szakértő mutatta be a készülő stratégia felépítését és pillérszerkezetét.

A plenáris szekció zárásaként a fő beavatkozási területekre vonatkozó összevont akcióterv részleteit mutatták be, majd Déri András, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság elnökségi tagjának moderálásával szakmai vitát rendeztek a stratégia véleményezése és pontosítása érdekében. A vitanap elnöki tisztét a LEF soros elnöke, Fülöp Zsolt látta el.

Logisztikai Egyeztető Fórum

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) hivatalosan kérte felvételét a Logisztikai Egyeztető Fórumba (LEF), annak korábbi megkeresésére.

A LEF elnöksége soros ülésén, május 21-én, megszavazta a MISZ tagságát. Ezt követően, a tagfelvételről szóló hivatalos értesítés alapján fogja a MISZ kijelölni a Logisztikai Tagozatból a LEF elnökségi ülésein résztvevő tagot.

Herceghalmi találkozó

Május 23-án, a herceghalmi Talentis Businessparkban rendezték a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamarájának félnapos közös rendezvényét, melyen mintegy 40 érdekelt KKV képviselői vettek részt

A rendezvény témája a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) bemutatása, továbbá az Improve3, KKV-k számára kifejlesztett komplex szolgáltatások, valamint sikeres innovációk és finanszírozási lehetőségek bemutatása volt.

A rendezvényen a MISZ részéről Deme Gábor, alelnök vett részt, aki előadásában bemutatta a MISZ tevékenységét, azon belül is a folyamatban levő társadalmi egyeztetésekben a MISZ szerepét és állásfoglalásait, valamint a fiatalság innováció iránti fogékonyságát növelő eszközöket.

Magyar Innovációs TechShow 2013

A Mobilitás és Multimédia Klaszter 2013. június 11-én rendezi meg a Magyar Innovációs TechShow 2013 kiállítást, amelyen Magyarország 21 legizgalmasabb high-tech megoldását mutatja be az Akvárium Klubban (1051 Budapest, Erzsébet tér 14.).

A fejlesztéseket a "Keressük Magyarország következő high-tech világsikereit" elnevezésű nyílt pályázású verseny résztvevői közül egy független szakmai zsűri választotta ki. Szövetségünket a zsűriben Falk György, választmányi tag képviselte. A zsűri tagjai előre megadott szempontok (újdonságtartalom, bemutathatóság, üzleti potenciál) alapján pontoztak, ezt követően május 21-én, testületileg hozták meg döntésüket.

Tudománynépszerűsítő programok

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és a The Hyperion Group Kft. kiemelt szakmai együttműködésével tagvállalatunk, az INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében országszerte indulnak tudománynépszerűsítő programok, amelyek az Új Széchényi Terv keretében az Európai Unió és magyar állam támogatásával valósulnak meg.

A programok sikeres megvalósítása érdekében széleskörű szakmai együttműködést alakítanak ki a szervezők, melynek egyik fontos állomásaként május 2-án megalakult a programok Szakmai Tanácsadói Testülete, melynek elnöke dr. Antos László lett.

A TáMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0041 azonosítószámú, "THE Felsőoktatási Roadshow és interaktív tudományos platform megvalósítása" címmel elnyert pályázat keretében valósul meg a "TiJöttök! Műszaki és természettudományos életpályát népszerűsítő program". A rendezvénysorozat indulását 2013. május 7-én, a NIH-ben sajtótájékoztatón jelentették be, amelyen Szövetségünk képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató is felszólalt.
Dr. Cséfalvay Zoltán, parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár fővédnökségével megvalósuló program a magyar felsőoktatás tudományos és innovációs eredményeinek ismertetésén, ill. a sikeres fiatalok bemutatásán keresztül kívánja népszerűsíteni, hogy műszaki- és természettudományos végzettséggel a fiatalok milyen sokszínű és változatos életpályák közül választhatnak. Ennek érdekében létrehozták a www.tijottok.hu interaktív internetes portált, ill. egy 12 állomásos felsőoktatási roadshow-t valósítanak meg.
A TáMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0042 azonosítószámú, "Tudományok Hídja a konvergencia régiók felsőoktatási pólusaiban" címmel elnyert pályázat keretében megvalósuló "Jövő Hídja 2013" projekt révén kibővül a "Jövő Hídja a Lánchídon" című program, így idén Budapest mellett Szegeden Győrben, és Debrecenben is megszervezik.
Az eseménysorozat célja a műszaki és természettudományok, a kutatói és mérnöki életpálya népszerűsítése a társadalom, és elsősorban a pályaválasztás előtt álló fiatalok körében. A rendezvényeken számos tehetséges és sikeres fiatal mutatkozik be, bizonyítva, hogy kellő kitartással, szorgalommal, céltudatossággal már fiatal korban is komoly eredményeket lehet elérni. A Jövő Hídja részletes programja elérhető a www.jovohidja.hu internetes oldalon.
A sorozat első állomását Győrben tartották meg május 1-jén, ahol megrendezték az alternatív hajtású járművek futamát, ill. látványos innovációkkal, találmányokkal, tudományos érdekességekkel találkozhattak az érdeklődők.

Magyar-Amerikai Fulbright Bizottság fogadása

2013. május 23-án, a Dunaföldvár nevű hajón a Magyar-Amerikai Fulbright Bizottság búcsú fogadást tartott a hazautazó amerikai ösztöndíjasok és az Egyesült államokba kiutazó magyar ösztöndíjasok tiszteletére. Dr. Jókay Károly, a Bizottság ügyvezető igazgatójának meghívására a rendezvényen részt vett Szövetségünk képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató is.

INNOVA taggyűlés

Tagszervezetünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs ügynökség Nonprofit Kft. 2013. május 23-án tartotta Debrecenben a 2012-es üzleti évet lezáró taggyűlését, melyen a MISZ képviseletében Dr. Harangozó István, regionális igazgató volt jelen.

Az önkormányzatok képviselője szóban tájékoztatta az ügyvezetőt, hogy az előterjesztéseket az illetékes testületek megtárgyalták és elfogadták.
A megjelentek megállapították és nagyra értékelték, hogy a társaság képes dinamikusan növelni nemcsak a tevékenységi körét, hanem a "piaci tevékenységek" bevételeit is. Sajnálatos, hogy a lezárt pályázati tevékenységek pénzügyi elszámolása jelentősen késik, többek között a nemzeti és EU-s pályázatok esetén is. A legrégebbi elfogadott, lezárt és ki nem fizetett pályázat lezárása 2011 novemberében történt. A likviditási gondok megoldására a társaság áthidaló hitel felvételére kényszerül.

VRIC taggyűlés

2013. május 23-án, veszprémi székhelyén tartotta a 2012. évi beszámoló taggyűlését tagszervezetünk, a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. (VRIC), melyben szövetségünk is tulajdonrésszel rendelkezik.

A VRIC a 2012-es gazdasági évben közhasznú és vállalkozási tevékenységéből egyaránt produkált bevételt. Az üzleti évet a 1 394 000 Ft tervezettel szemben 906 000 Ft mérlegeredménnyel zárta, melyből a vállalkozási eredmény 2 347 000 Ft nyereség, a közhasznú eredmény -1 441 000 Ft. A beszámolót és a 2013-as tervet a taggyűlés elfogadta.

A pályázati tevékenység tervezetét elfogadták a tagok, és sikeres pályázat esetén a szerződés ügyvezető általi aláírását engedélyezték. A tulajdonosok képviselői a vállalkozási tevékenység bővítését, eredményesebbé tételét szorgalmazták, egyúttal megtárgyalták és elfogadták a VRIC "Szellemi tulajdon szabályzat" és a "Cafeteria szabályzat" c. dokumentumokat.

A VRIC Nonprofit Kft. eddigi tevékenységéről a http://www.vric.hu oldalon lehet részletes információkhoz jutni.

Öveges Fizikaverseny

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) 2013-ban, 22. alkalommal rendezte meg az Öveges József Fizikaversenyt május 24-26. között, Győrben.

A verseny a 14 éves korosztály legtehetségesebb tanulóinak ad lehetőséget a megmérettetésre. A háromfordulós verseny az egész ország területét lefedi. Ugyanakkor a határon túl, a fizikát magyarul tanulók is indulhatnak a versenyen. Idén az első fordulóban 1069, a másodikban 543, és a döntőn 66 tanuló vett részt, általános iskolából 298 és középiskolából 1215 versenyző nevezett be.

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) idén is elvállalta a verseny társadalmi fővédnökének szerepét. Ennek keretében a záróünnepségen Budavári László, a MISZ regionális igazgatója három különdíjat is átadott a győri Városháza Dísztermében.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Egy héten belül két nemzetközi díj az USA-ból

2013. május 17-én, az arizonai Phoenixben megrendezett 64. Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen (Intel ISEF) Papp Gergely; május 12-én, Houstonban (Texas), a 6. fenntarthatósági olimpián (I-SWEEEP) Szalóki Csaba ért el harmadik helyezést. Mindketten a tavalyi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért helyezésük alapján indulhattak az USA-ban.

Az Intel ISEF-re közel 1600 középiskolást hívtak meg az USA-ból, és további 70 országból. A kiállítással egybekötött döntőn közel ezer tudós, mérnök és matematikus személyes interjúk során győződik meg a versenyzők felkészültségéről, és alakítják ki a végleges sorrendet.
Papp Gergely egyedi kialakítású hangszóró mágnes-kört épített. Ezáltal nagyobb érzékenységet, jobb hangminőséget, valamint jóval nagyobb hangnyomást sikerült elérnie. A hangszóró minden egyes alkatrésze (pille, membrán, perem, tekercs, kosár stb.) saját tervezésű, egyedi kialakítású.
A fiatalt Ivánka Gábor, szabadalmi ügyvivő, a hazai verseny egyik zsűritagja készítette fel és kísérte el a versenyre.

Az I-SWEEEP-en szintén 70 országból kiválasztott közel 600 diák állított ki, ahol Szalóki Csaba "Lapgát" című munkájával szerepelt.
A Magyar Innovációs Szövetség 2013. június 10-11-én, az Akvárium Klubban a két fiatalon kívül bemutatja az idei Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legtehetségesebb fiataljait, akik közül kerülnek ki a következő évi nemzetközi versenyeken szereplő fiatalok.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szellemitulajdon-védelmi konferencia

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala VIVACE 2013 programja keretében sikeres szellemitulajdon-védelmi konferenciának adott otthont május 15-én, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA).

Az elhangzott előadások diái, valamint a rendezvényről készült képek megtekinthetők a HITA Enterprise Europe Network honlapján.

Nyári nyitvatartási idő

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának Ügyfélszolgálata és a Frecskay János Szakkönyvtár 2013. június 3. és augusztus 30. között az szerdai napokon 13-16 óráig tart nyitva.

Nemzeti Innovációs Hivatal

Pekingi Nemzetközi Technológiai Transzfer Kongresszus

2013. április 25-27. között, Pekingben rendezték meg a Nemzetközi Technológiai Transzfer Kongresszust (International Technology Transfer Congress). A kongresszus 2013. évi tematikája a "Beyond the Borders: Drive Innovation to Win" volt.

Korányi László, a Nemzeti Innováció Hivatal kül- és belkapcsolati elnökhelyettese a konferencián egyetlen külföldi kiemelt vendégként mondhatta el nyitóbeszédét a konferencia résztvevőinek.
Ezek után került sor az első plenáris kerekasztal-beszélgetésre, amelynek címe az "Innovatív technológiák trendjeinek hatása a világ iparára" volt. A kerekasztal-beszélgetésen Korányi Lászlón kívül az Amerikai Inkubátorszövetség vezetője, az Ontario University innovációs intézetének professzora, valamint a több izraeli technológiai inkubátort is üzemeltető Trendlines Group vezetője vett részt. A panelbeszélgetést az egyik legsikeresebb pekingi technológia transzfer iroda vezető partnere moderálta.

A kongresszuson közel 1500 helyi és 500 nemzetközi résztvevő volt jelen, ill. 40 vendégelőadót fogadtak 30 országból. A résztvevőknek plenáris ülések mellett lehetőségük nyílt a partnerkereső fórumokon is részt venni. A konferencia alatt 28 kiemelt projekt került aláírásra 51 milliárd jüan értékben (1 836 milliárd Forint). Emellett ezer nemzetközi projektpartner találkozó megszervezésére került sor.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | LOG-AQUA Bt.
Tagsorszám: | 678
Cím: | 4031 Debrecen, Gyolcsos u. 5.
Honlap: | www.log-aqua.hu
Vezető: | Seress László, üzletvezető
Telefon: | +36 52 536 670, +36 30 370 8599
E-mail: | seresslaszlo@t-online.hu

Tevékenység:
Logisztikai tanácsadás: beszerzés, raktározás, gyártásellátás, BPR, ERP kiválasztás, levezetés.
Környezetvédelmi tanácsadás.

Név: | RT 5 Taxi Holding Kft.
Tagsorszám: | 679
Cím: | 1097 Budapest, Kálmán körút 12-14.
Honlap: | www.radiotaxi.hu
Vezető: | Horváth Csaba, üzletvezető
Telefon: | +36 30 1 880 3701
E-mail: | horvathcsaba@radiotaxi.co.hu
Képviselő: | Forró Barbara, pénzügyi vezető
Telefon: | +36 1 880 3703
E-mail: | forrobarbara@radiotaxi.co.hu

Tevékenység:
Taxis fuvarszervezés szerződött partnereknek.

Szakirodalom-figyelő

Brad Feld, Jason Mendelson: Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist (Kockázati tőke befektetési megállapodások: Legyél okosabb, fifikásabb az ügyvédednél és a kockázati tőkésednél) - John Wiley and Sons, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

A kockázati tőkéről már régóta sokat hallunk, ám azok többsége, akiknek szükségük lehet a kockázati tőkések pénzére, érdemben még mindig viszonylag keveset tud róla. Számukra különösen hasznos lehet ez a könyv, már amikor a tőke bevonás e lehetőségét mérlegelik, s még inkább, midőn ahhoz kívánnak folyamodni. Szintúgy azoknak is, akiknek bármi egyéb dolguk lehet a vállalkozásfinanszírozás e fontos, ám egyszerűnek nem mondható módjával.

A világelsők közé tartozó, mindig megbízható kiadó így jellemzi e kötetét: "A kockázati tőke arénája összetett és versengéssel teli tér (hiszen cégek versengenek a befektetésért, és befektetők a legjobb cégekért, továbbá a forrásokért - OP), ez a könyv pedig segít megismerni és megérteni, mi kell ahhoz, hogy sikerre jussunk benne." és "Elénk tárja a kockázati tőke egész ökoszisztémáját, beleértve azokat is, akik ebbe az iparágba fektetik a pénzüket." (A kockázati tőke cégek pénzügyi közvetítő szerepet töltenek be a pénztulajdonosok és a tőkebefektetést kereső cégek között: az előbbiektől gyűjtenek forrást, amit azok a megfelelő hozam reményében adnak a kezükre - OP).

A fülszövegéből idézve: "akár tapasztalt vállalkozó vagy, akár most törekszel azzá válni, jó hasznát veheted azoknak az éleslátó megállapításoknak, amelyek e könyvben sorakoznak az elejétől a végéig. A Financial Times pedig így szól róla: "józan, gyakorlatias tanácsokat kínál ahhoz, hogyan kezeljük az ügyvédeket és a kockázati tőkéseket, hogy a magunk és a cégünk számára legjobb döntéseket hozzuk." (FT.com, 30th January 2012)

"Kockázati tőke befektetési ügyletek százaiban vettünk részt" írják a szerzők tudásuk forrásáról. Feld 20+ éve vállalkozó és kockázati tőke befektető korai szakaszban lévő cégekbe. Mendelsonnal közös kockázati tőke cége információtechnológiai-, internet- és induló szoftver cégekbe fektet. Utóbbinak befektetőként, cégvezetőként és fejlesztőként 10+ év gyakorlata van kockázati tőkével és technológiai ágazatokkal. Korábban vállalati és értékpapír joggal foglalkozott, összpontosítva induló vállalatok képviseletére magántőke befektetési és tőzsdei finanszírozási ügyletekben, valamint cégfelvásárlási és összeolvadási ügyletekre. Könyvük tehát mélyreható szakmai ismeretek és igen gazdag harctéri tapasztalatok ötvözetére támaszkodva kínál a gyakorlatban jól használható segítséget a cégeknek a kockázati tőke bevonási ügyleteik megvalósításához.

A vezérfonal gerince az ún. term sheet-nek, azaz a leendő megállapodás meghatározó feltételei részletes dokumentumának áttekintése - a kockázati tőkés ezen keresztül tárgyal és állapodik meg a céggel, amelybe befektet. Sokatmondó, hogy rövid bevezető fejezetük A term sheet tudománya címet kapta. Az egész könyv legfőképp arra szolgál, hogy segítsen a vállalkozóknak felkészülni a megállapodás - nekik szó szerint sorsdöntő - gazdasági és jogi tartalmát jelentő részletek tárgyalására, a kockázati tőkével való, számukra optimális megegyezés elérésére.

Az első fejezet bemutatja a kockázati tőke ügyletek résztvevőit: vállalkozó, kockázati tőkés, üzleti angyal, szindikált kockázati tőke, ügyvéd, mentor. A következő címe-tárgya: Hogyan szerezzünk pénzt. Utána négy fejezet tárgyalja a term sheet áttekintését, gazdasági-, cégkormányzási- és egyéb feltételeit. A további fejezetek témái között pedig kapcsolódó kulcsfontosságú kérdéskörök találhatók, pl. a kockázati tőke alapok működése, tárgyalási taktikák, a tőkebevonás helyes módja, szándéklevelek, jogi tudnivalók.

Peter Hessler: Kína országútjain - Az újjászülető birodalom mindennapjai - Park Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Kiváló könyv a világ hamarosan elsőszámú gazdasági hatalmáról!

Hessler 1996-tól két évet töltött Kínában a Békehadtesttel, azóta újságíróként dolgozik ott, egyebek közt a Wall Street Journal, a Boston Globe, a National Geographic és a The New Yorker számára. Ez a harmadik könyve Kínáról. Benne a mindennapi emberek életének bemutatása révén, a velük való találkozásokkal ad közelképet a mai helyzetről, "cseppekben a tenger" módján segít a talajszinten belelátni, hogyan él, működik, gazdálkodik, alakul ez a birodalom. Kínaiul beszél, így valóban tud kommunikálni azokkal, akik révén ismerkedik az országgal.

Íme néhány részlet, amelyek igen jellemzőek mind e beszámolójára, mind pedig magára a mai Kínára: • "Ha későn érkezett is Kína a gyorsforgalmi utak világába (az első autópályát 1988-ban adták át), a tervek szerint 2020-ra hosszabb autópálya-hálózata lesz, mint az Egyesült Államoknak." (Ez pedig, ha megvalósul, kétségkívül szimbolikus jelentőségűnek is tekinthető! - OP) • "Kínában sehol sem annyira kézzelfogható a nehéz történelmi örökség, mint éppen vidéken - legalább is politikai szemszögből." • "A vidéki tulajdonszerkezetben különösen igazságtalan módon ötvöződik a régi és az új, a kommunista és a kapitalista elv. A haszon egyének zsebébe vándorol, de a kockázatot a közösség vállalja: a helyi káderek megtollasodnak a földeladásokból, míg a parasztokat ellehetetlenítik a körülmények." • "A kommunista párt egyik erőssége, hogy Kína-szerte képes tökéletesen összehangolni a kampányait. (Közéjük értve nagyon is a párt modernizációs törekvéseit és akcióit! - OP) (...) És a vezetés azzal is pontosan tisztában van, mekkora jelentőséggel bír a helyi hatalom egy döntően még mindig vidéki berendezkedésű országban. Egy Pekingben kiadott rendelkezésnek azonnal a települések tízezreihez kell eljutnia, mert tudvalevő, hogy a falusiak politikai látóköre csak a falujuk határáig terjed." (Kiemelés tőlem - OP) • "Ebben az országban, ahol milliók vándorolnak vidékről városba, és válnak gazdálkodóból üzletemberré, a déli Csöcsiang tartomány szülöttei képviselik a parasztból lett vállalkozó prototípusát. (Hessler be is mutat karakteres példákat. - OP) (...) A vencsoui vállalkozók csaknem 80%-ának kilencosztályosnál alacsonyabb az iskolai végzettsége. Valahogy mégis működik, és bizonyos iparcikkek gyártásában meghatározóvá vált a város. Például itt készül ma a világ öngyújtóinak 70%-a. A vencsoui gazdaságot 90%-ban a magánszektor működteti." • "Az egy termékre szakosodott települések sajátos modellje nagyban hozzájárult Csöcsiang tartomány sikeréhez. Ma minden tartomány közül Csöcsiangban a legmagasabb az egy főre jutó jövedelem, városban és vidéken egyaránt." (Ez a sajátos modell legfőképp abban áll, hogy egy-egy település egyetlen termék, olykor csak valamilyen alkatrész előállítására szakosodott, igazi, ’monokultúrás’ módon, minden üzemében azt gyártják. - OP)
Ami roppant fontos: az egész könyvből érezzük, hogy Hessler őszintén és elfogulatlanul igyekszik megismerni és megismertetni e különleges birodalmat, kozmetikázatlanul mutatva erőforrásait és gyengéit. A jövő várható alakulását illetően ebből a két legfontosabb tanulság: • A helyi szintektől kezdve a kormányzat hatékonyságáig az ország számtalan problémával küzd - öröklöttekkel, a rendkívül gyors, drasztikus változások anomáliáival, és az elszabaduló/vad/kapitalizmus rendkívül korrozív hatásaival. • A szerfelett leleményes, rugalmas és törekvő helyi kezdeményezésektől a központi akaratig, roppant erős az ország fejlődési potenciálja, és nagy valószínűséggel átsegíti a nehézségeken.

Armand Puig i Tarrech: Gaudí és a Sagrada Familia - Typotex, 2013 Képfilozófiák sorozat
Dr. Osman Péter ismertetése

"Először: ő a legkatalánabb katalán. Másodszor: a legzseniálisabb építész, valamennyi lehetséges megoldás kitalálója, kimeríthetetlen teremtő, mindig eredeti, ősi és logikus, persze a saját világában. Harmadszor: ő az az építész, aki mindenkinél "vallásosabb" és "hívőbb" házakat és székesegyházakat épített - a hitet még alkotásainak szerkezetéről is le lehet olvasni." Gabriele Fahr-Becker idézi a Barcelonában tanult uruguayi művész és művészetelméleti tudós Joaquim Torres Garcia szavait Gaudíról, a Vince Kiadó nagy stílusok sorozatában megjelent átfogó művében, a Szecesszió c. kötetében (Vince Kiadó/Könemann, 2004).

A Typotex írja e kötet ajánlójában: "Gaudí fő műve, Spanyolország leglátogatottabb turisztikai látványossága a ma már bazilikává szentelt Sagrada Família, befejezetlen építészeti csoda. "Az ügyfelemnek nem sietős" - viccelődött Gaudí, és valóban, az optimista tervek szerint halálának centenáriumára, 2026-ra elkészül a Szent Család engesztelő temploma, Európa legnagyobb bazilikája. Gaudí életének utolsó évtizedeiben minden kreatív energiáját ennek a munkának szentelte."

Puig i Tàrrech, maga is katalán, - írja itt a bevezetőjében: "A Sagrada Familiában a köveknek ereje van, és mint Montserrat esetében is elmondható, lehetetlen kitalálni, hol végződik a turizmus és hol kezdődik a zarándoklat. Gaudí azt jósolta, hogy a világ minden sarkából jönnek majd emberek, hogy megnézzék az általa épített bazilikát, és igaza lett. Tisztában volt azzal, hogy egyedülálló dolgot alkotott, méghozzá nem a különlegessége vagy az "eredetisége", hanem a mélysége miatt. (...) Lehetséges, hogy az odalátogató semmit sem ért az európai keresztény kultúrából, amelyből a Sagrada Familia építkezik, mégis megtapasztalja azt az erőt és értelmet, amelyet a bazilika sugároz látogatói lelke felé". Szavai tökéletesen jellemzik mind Gaudí e főművét, mind a spirituális megközelítést, amellyel azt a szerző elemzi. Utóbbinak Puig i Tààrrechmegkérdőjelezhetetlen szaktekintélye, hiszen a 60 éves szerző Katalónia Teológiai Fakultásán az Új Testamentum professzora.

Tudjuk, amióta az ember képes látványos épületeket emelni, azok tömegkommunikációs célokat is szolgálnak. Első alkotásaival máris megkezdődött a szakrális építészet, amely egyaránt szolgált vallási és társadalompolitikai célokat, s ezeknek az építményeknek köszönhetjük kulturális örökségünk jelentős hányadát. A különböző korok urai/nagyjai építészeti alkotásokkal igyekeztek megjeleníteni és hirdetni az erejüket, kifejezni fennhatóságukat, vagy éppen azon hatalmak nagyságát, amelyek helytartóiként uralkodtak, és biztosítani helyüket az örökkévalóságban. A katedrális mai is a kőbe öltöztetett tömegkommunikáció, kőben megtestesített misztérium - akár hitnek emelik, akár, az újabb korban, a pénznek. Gaudíról minden bizonnyal elmondható, hogy ő az utolsó nagy "hagyományos" katedrálisépítő, s a maga korában a technológia egyik legnagyobb mestere.

Puig i Tàrrech könyve méltó módon, elmélyült alapossággal és részletességgel mutatja be az európai építészet eme egyik legkülönlegesebb csodáját, s végig vezet annak mind építészeti jellemzőin, mind spirituális mondanivalóján. Tökéletesen találó fejezetcíme: "Az isteni kinyilatkozás ihlette építészet" az egész kötet tárgyát jól jellemzi. Amint írja, Gaudí "építészeti formába öntötte Isten teremtésének munkáját". Könyve természetesen azoknak adja a legtöbbet, akik e templom egészének és rendkívül gazdagon sorakozó részleteinek a szakrális jelentését is meg akarják ismerni, de kiváló segítséget kínál azoknak is, akiket csupán az építészeti remekmű érdekel.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Magyar Nemzet, 2013. május 13., hétfő, 6. oldal
Ha nem indulnak be a gazdaság motorjai

A sikertörténetekhez szükség van a köz érdekének elkötelezett szakértelmére
"...Az innováció egy találó magyar kifejezését javasolja Antos László a Magyar Innovációs Szövetségtől: "újdonságművelés". Gazdaságunknak ez a hiátusa, az újdonságművelés hiánya bizonyosan nem a tehetség, újító szellem hiányára vezethető issza. A hiátusért sokkal inkább a gazdaságpolitikai gyakorlat felel..."

Napi Gazdaság, 2013. május 14., kedd, 5. oldal
Csak a szerkezeti reformokban bízhat a régió
"...A reformoknak ki kellene terjedniük az egészségügyi ellátásra, a nyugdíjrendszerre, a munkaerőpiacra, az innovációra és a szociális ellátórendszerekre..."

Népszabadság, 2013. május 14., kedd, Üzletmenet, 2. oldal
Szövetkező informatikusok
"...Együttműködési megállapodást írtak alá az ELTE Informatikai Kar alapításának 10. évfordulója alkalmából szervezett múlt heti konferencián az EIT ICT Labs (az EU informatikai tudásközössége) budapesti központja és hazai informatikai középvállalatok..."

Világgazdaság, 2013.május 14., kedd, 1+12. oldal
Kié a gén?

Népszabadság Online, 2013. május 14., kedd
Varga-csomag: jaj a kultúrának, itt a második lépcső!

Origo.hu, 2013. május 14., kedd
Balog Zoltánnak fáj nagyon a Varga-csomag

Index.hu, 2013. május 14., kedd
Így szorít meg a Varga-csomag

Portfolio.hu, 2013. május 14., kedd
Megjelent a Varga-csomag - Ki jár a legrosszabbul?

Világgazdaság Online, 2013. május 14., kedd
Megjelentek a Varga-csomag részletei

HVG.hu, 2013. május 14., kedd
Így lép életbe a Varga-csomag

Ma.hu, 2013. május 14., kedd
Összesen 68,9 milliárd forint
Közzétette a fejezeti zárolások összetételét az NGM


Borsod Online, 2013. május 14., kedd
Pénzügyi intézkedések - Az NGM közzétette a fejezeti zárolások összetételét

Hajdú Online, 2013. május 14., kedd
Pénzügyi intézkedések - Az NGM közzétette a fejezeti zárolások összetételét

Délmagyar.hu, 2013. május 14., kedd
Az NGM közzétette a fejezeti zárolások összetételét

Kisalföld.hu, 2013. május 14., kedd
Az NGM közzétette a fejezeti zárolások összetételét

ATV.hu, 2013. május 14., kedd
Közzétették, kiket érintenek leginkább a kormány zárolásai

Hiradó.hu, 2013. május 14., kedd
Közzétette a fejezeti zárolások összetételét az NGM

GazdaságiRádió.hu, 2013. május 14., kedd
Ezek a tételek lesznek zárolva

InfoRádió.hu, 2013. május 14., kedd
Az EMMI-nél zárolják a legtöbbet

KlubRádió.hu, 2013. május 14., kedd
Az NGM közzétette a zárolásokat

DunaTv, 2013. május 14., kedd
Hírek
"...Szijjártó Péter: - Összegyűjtjük azokat a magyar vállalatokat, akik kutatás - fejlesztés és innováció területén a legjobb teljesítményt nyújtják. Megújuló energiák, élettudományok, informatika, és telekommunikáció területén. Ezek iránt nagyon nagy a kereslet az arab országokban..."

MTV1, 2013. május 14., kedd
Híradó
"...Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár, Miniszterelnökség: - Összegyűjtjük azokat a magyar vállalatokat, akik kutatás - fejlesztés és innováció területén a legjobb teljesítményt nyújtják megújuló energiák, élettudományok, informatika és telekommunikáció területén, mert ezek iránt nagyon nagy a kereslet az arab országokban..."

Népszabadság, 2013. május 15., szerda, 1. oldal
Jön a lobbi a stadionokért
A kultúra és a kutatás-fejlesztés áldozza a legtöbbet a hiánycélért

Népszabadság, 2013. május 15., szerda, 12. oldal
Jó ötletek várják a pénzt
Épületfelügyelettől az ultrakönnyű összehajtható elektromos robogóig
"...Az Európai Bizottság évente készített országrangsora (Innovation Union Scoreboard) szerint hazánk innovációs teljesítménye összességében csupán a tizenkilencedik a vén kontinensen. Igaz, négy éve a 23. helyen szerénykedtünk..."

Népszabadság, 2013. május 15., szerda, 12. oldal
Nem látják meg a lehetőséget az innovációban
"...Bár a magyar kormány sikerpropagandát épített a 2014-2020 közötti uniós költségvetés tárgyalási eredményei köré, nem nevezhetjük sikeresnek azt a büdzsét, amely nem ismeri fel, hogy innováció és kutatásfejlesztés nélkül Európa nem fog kilábalni a válságból, nem lesz növekedés és nem lesznek új munkahelyek..."

Világgazdaság, 2013. május 15., szerda, 2. oldal
Középpontban az innováció
Innotrends Hungary 2013

Magyar Hírlap, 2013. május 15., szerda, 9. oldal
Kiderült, hogy hol és mennyit zárolnak
"...A Nemzeti Földalapnál például egymilliárdos, míg a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnál ötmilliárd forintnyi a csökkentés..."

Népszava, 2013. május 15., szerda, 1+4. oldal
Varga-csomag: vesztes a kultúra és a kutatás

Világgazdaság, 2013. május 15., szerda, 1+5. oldal
Az Emmi a fő vesztes
"...Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kell a legtöbbet zárolnia a Vargacsomag értelmében. Az állami beruházások felfüggesztésére pedig az egyes tárcáknak javaslatokat kell benyújtaniuk..."

Kisalföld, 2013. május 15., szerda, 2. oldal
Kibontották a Varga-csomagot

Fejér Megyei Hírlap, 2013. május 15., szerda, 11. oldal
A kutatás-fejlesztés az alkuk vesztese?

Magyar Demokrata, 2013. május 15., szerda, 40. oldal
Sosem elég
"...Beszélni kell az angyalcsinálókról, akik tehetséges fiatalok találmányait abortálták el úgy, hogy az innovációs kitörési lehetőségeinket átkényszerítették idegen országokba. A rendszeres és bevett sarcokról a távfűtő műveknél, közlekedési vállalatoknál..."

Elektronet.hu, 2013. május 15., szerda
Lezárult a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második szakasza
"...A Magyar Innovációs Szövetség, az EMMI és az MTVA közreműködésével meghirdetett verseny keretében kiválasztott fiatalok mutatkoznak be az Akvárium Klubban..."

OrinetPress.hu, 2013. május 15., szerda
Az üzleti élet hét főbűne

Marketinginfo.hu, 2013. május 15., szerda
Innováció: sok az új termék, kevés az új ötlet

Figyelő, 2013. május 16., csütörtök, 10+11+12. oldal
Agyvárosok
Versenyben a szürkeállományért

Figyelő, 2013. május 16., csütörtök, 51. oldal
Középpontban az innováció
Innotrends Hungary 2013
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) június 11-12. között Innotrends Hungary 2013 elnevezésű konferenciát és szakkiállítást tart. Elsősorban a magyarországi innovációs ökoszisztéma szereplőit várják a rendezvényen, ahol a start-up vállalkozásoktól a multinacionális nagyvállalatokon át egészen a kis- és középvállalkozásokig mindenki számára kínálnak érdekes programokat..."

Magyar Nemzet, 2013. május 16., csütörtök, 4. oldal
Új kutatások üzenete
"...A víz egyszerre jelent ellátási kérdést, gazdasági és ipari problémát, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi és ma már nemzetbiztonsági kérdést is - jelentette ki áder János köztársasági elnök a tegnap kezdődött Multidiszciplináris vízkonferencián, Budapesten..."

Világgazdaság, 2013. május 16., csütörtök, 12. oldal
A kínai e-kereskedelmi forradalom
Richard Cooper, Richard Dobbs
"...Ha a technológiai innováció központjait kell megnevezni, elsőként valószínűleg a Szilícium-völgy, Seattle és Szöul jut eszünkbe, az Amazon, az Apple, a Facebook, a Google, az Intel, a Microsoft és a Samsung főhadiszállásai. Az utóbbi időben a legnagyobb kínai online kereskedő, az Alibaba központjának helyet adó Hangcsou is felsorakozott az amerikai és dél-koreai központok mellé. A hangcsungi innovációk meghatározhatják a kapcsolódó iparágak fejlődésének irányát is..."

Heti Válasz, 2013. május 16., csütörtök, 47. oldal
A túlélés nem elég
"...A hazai vállalatok hosszú távú sikere leginkább átgondolt tervezés, ügyfélfókusz és technikai innováció kérdése - derül ki a PwC Magyarország idén tavasszal közreadott, hazai vállalatok vezérigazgatóival készített felméréséből..."

Népszabadság, 2013. május 16., csütörtök, 11. oldal
Magyar innováció

Supply Chain Monitor, 2013. május 16., csütörtök, 6+7. oldal
JELENTŐS NÖVEKEDÉS 2012-BEN
"...A Bosch az idei üzleti évben is növekedéssel számol, és tovább erősíti K+F tevékenységét Magyarországon..."

Népszabadság Online, 2013. május 16., csütörtök
Magyar innováció

HVG.hu, 2013. május 16., csütörtök
Varga megdicsérte a német befektetőket

Magyar Hírlap Online, 2013. május 16., csütörtök
Húsz milliárdot fektettek be a németek

Borsod Online, 2013. május 16., csütörtök
Varga Mihály: Németország Magyarország elsőszámú külföldi befektetője

Szabolcs Online, 2013. május 16., csütörtök
Varga Mihály: Németország Magyarország elsőszámú külföldi befektetője

Hajdú Online, 2013. május 16., csütörtök
Varga Mihály: Németország Magyarország elsőszámú külföldi befektetője

InfoRádió.hu, 2013. május 16., csütörtök
Varga Mihály: Németország Magyarország elsőszámú külföldi befektetője

Hiradó.hu, 2013. május 16., csütörtök
Cséfalvay: A tartós növekedéshez erős fejlesztéspolitikára van szükség

Népszabadság, 2013. május 17., péntek, 9. oldal
Matolcsy messzire ment
"...Csizmadia Norbert... Magyarországon a stratégia a termelő beruházásokra épít,... kutatás-fejlesztésre... Ezenkívül persze a helyi gazdaságok, valamint a kkv-k fejlesztésére, az oktatásra - a felsorolásból alig maradt ki terület..."

Zalai Hírlap, 2013. május 17., péntek, 13. oldal
Átadták a kamarai díjakat
"...Ezenkívül olyan területeket kell bővíteni, amelyben szegényebb volt a térség, mint a kutatás - fejlesztés, innováció mondta többek között a polgármester..."

Zalai Hírlap, 2013. május 17., péntek, 14. oldal
Eco-lnnovation
"...Az öko- innováció célja, hogy megváltoztassa a fogyasztási és termelési szokásokat, csökkentse az emberiség környezetterhelését..."

Délmagyar.hu, 2013. május 17., péntek
Húszéves szegedi diák sikere Arizonába

Origo.hu, 2013. május 17., péntek
Húszéves magyar diák győzelme Arizonában

News4business.hu, 2013. május 17., péntek
MMKlaszter: Júniusban Budapest lesz az innováció fővárosa

Insiderblog.hu, 2013. május 17., péntek
Júniusban Budapest lesz az innováció fővárosa

Origo.hu, 2013. május 17., péntek
Varga Mihály nyer, a józan ész veszít

Ma.hu, 2013. május 17., péntek
Varga Mihály: az új magyar gazdasági modell erősen kapcsolódik a némethez

Magyar Hírlap, 2013. május 18., szombat, 8. oldal
Előtérben a gazdaságfejlesztés

HVG, 2013. május 18., szombat, 21+22. oldal
Tudományos kapitalizmus
MTA-átalakítások
"...Többmilliárdos állami ingatlanbiznisz lehetősége sejlik fel, miután az MTA intézményeinek kiköltöztetésével megürül a tudóstársaság budavári ingatlana..."

Metropol.hu, 2013. május 19., vasárnap
Magyar díjazott az ISEF nemzetközi tudományos versenyen
"...Papp Gergely szegedi diák is díjat kapott a világ legnagyobb, fiataloknak szóló tudományos és innovációs versenyén (ISEF - Intel International Science and Engineering Fair), amelyen saját készítésű hangszórójával indult..."

HVG.hu, 2013. május 19., vasárnap
Magyar diák aratott óriási sikert Amerikában
"...Az ISEF a tudományos és műszaki versenyek diákolimpiája, amelyre többlépcsős selejtezők alapján hívják meg a tehetséges fiatalokat..."

Ma.hu, 2013. május 19., vasárnap
Nemzetközi tudományos és innovációs verseny: magyar siker Phoenixben
"...A szegedi diák az Engineering: Electrical and Mechanical kategória 3. helyezését és ezzel együtt 1000 dolláros ösztöndíjat nyert el. Az ISEF a tudományos és műszaki versenyek diákolimpiája, amelyre többlépcsős selejtezők alapján hívják meg a tehetséges fiatalokat..."

Borsod Online, 2013. május 19., vasárnap
Magyar diák sikere az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen
"...Papp Gergely Rezonanciális-tölcsérű neodym hangszóró című munkájával a 21. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyen fődíjban részesült, az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén Pozsonyban pedig elnyerte a Szlovák Szabadalmi Hivatal különdíját..."

Hajdú Online, 2013. május 19., vasárnap
Magyar diák sikere az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen

Szabolcs Online, 2013. május 19., vasárnap
Magyar diák sikere az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen

Népszava Online, 2013. május 19., vasárnap
Magyar siker az ISEF nemzetközi tudományos versenyen

Alfahír.hu, 2013. május 19., vasárnap
Magyar diák sikere az ISEF nemzetközi innovációs versenyen

Szegedma.hu, 2013. május 19., vasárnap
Harmadik helyezést ért el a világversenyen a szegedi diák

Karpatinfo.net, 2013. május 19., vasárnap
Hangszóróval hallatja hangját

Ma.hu, 2013. május 19., vasárnap
Hangszóróval indult
Nemzetközi tudományos és innovációs verseny: magyar siker Phoenixben


VajdaságMA.info, 2013. május 19., vasárnap
Magyar diák sikere az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen

HelyiTéma.hu, 2013. május 19., vasárnap
Papp Gergely hangszórója volt a legjobb

Most.444.hu, 2013. május 19., vasárnap
Papp Gergelyt kitüntették Arizonában

SzegedOnline.net, 2013. május 19., vasárnap
Nemzetközi díjat kapott a fiatal szegedi tudós-feltaláló

SzegedCafé.hu, 2013. május 19., vasárnap
Nemzetközi díjat kapott a fiatal szegedi tudós-feltaláló

Szögedöm.hu, 2013. május 19., vasárnap
Magyar diák sikere az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen

Webrádió.hu, 2013. május 19., vasárnap
Magyar diák sikere az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen

Hiradó.hu, 2013. május 19., vasárnap
Magyar diák sikere az ISEF versenyen

Kossuth Rádió, 2013. május 19., vasárnap
"...Egy szegedi diák is díjat kapott a világ legnagyobb fiataloknak szóló tudományos és innovációs versenyén.

Infó Rádió, 2013. május 19., vasárnap
Hírek
"...Papp Gergely szegedi diák is díjat kapott a világ legnagyobb, fiataloknak szóló tudományos és innovációs versenyén. Az általa kifejlesztett hangszóró egyebek mellett nagyobb érzékenységet, jobb hangminőséget, szélesebb frekvencia átvitelt tesz lehetővé, mint az eddigiek..."

News4business.hu, 2013. május 20., hétfő
MMKlaszter: Júniusban Budapest lesz az innováció fővárosa

PrímHírek.hu, 2013. május 20., hétfő
Magyar siker az Intel ISEF-en

PrímHírek.hu, 2013. május 20., hétfő
Magyar diák sikere az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen

Epresso.hu, 2013. május 20., hétfő
Szegedi tudományos siker Arizonában

Szeged.hu, 2013. május 20., hétfő
Szegedi diák sikere egy tudományos versenyen

Magyar Nemzet, 2013. május 21., kedd, 16. oldal
Szegedi diák is díjat nyert Phoenixben
"...Papp Gergely Rezonanciális-tölcsérű neodym hangszóró című munkájával a 21. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyen fődíjban részesült..."

Napi Gazdaság, 2013. május 21., kedd, 8. oldal
Start-up-fogalomtár (A-K)

Infovilág.hu, 2013. május 21., kedd
Magyar fiatalok a tudományos-technikai élbolyban
"...Az arizonai Phoenixben május 16-án megrendezett 64. nemzetközi tudományos és innovációs versenyen (Intel ISEF) Papp Gergely, május 12-én Houstonban (Texas), a 6. fenntarthatósági olimpián (I-SWEEEP) Szalóki Csaba ért el harmadik helyezést. Mindketten a tavalyi ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató vetélkedőn elért helyezésük alapján versenyezhettek az USA-ban..."

MarketingInfo.hu, 2013. május 21., kedd
Egymást érik az innovációs rendezvények júniusban Budapesten

ElektroNet Online, 2013. május 21., kedd
Az innováció hazai és európai aktualitásai

Kárpátalja.hu, 2013. május 21., kedd
Magyar diák sikere az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen

Innoportál.hu, 2013. május 21., kedd
Nemzetközi díjakat nyertek a fiatal magyar tudósok
"...A Magyar Innovációs Szövetség 2013. június 10-11-én, az Akvárium Klubban a két fiatalon kívül bemutatja az idei Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legtehetségesebb fiataljait, akik közül kerülnek ki a következő évi nemzetközi versenyeken szereplő fiatalok..."

EduPress.hu, 2013. május 21., kedd
A Pannon Egyetemet támogatja a Siemens

Városi TV Szeged Online, 2013. május 21., kedd
Papp Gergely 1000 dolláros ösztöndíjat nyert

DunaTV, 2013. május 21., kedd
Híradó
"...Újabb nagyvállalattal, ezúttal a Sanofi gyógyszeripari céggel kötött stratégiai partnerségi megállapodást a kormány..."

MTV1, 2013. május 21., kedd
Híradó
"...Újabb nagyvállalattal, a Sanofi gyógyszeripari céggel kötött stratégiai megállapodást a kormány..."

Világgazdaság, 2013. május 22., szerda, 16. oldal
A rövid távú problémák és a hosszú távú növekedés
"...Az EU vezetői határozott fellépést ígértek, eredmény azonban egyelőre nem látható. MASODSZOR, A kutatás és fejlesztés (K+F) inkább prociklikus, a cégek sokkal kevesebbet fordítanak erre a gazdaság visszaesése idején - különösen, ha a kilábalás távolinak tűnik..."

Magyar Demokrata, 2013. május 22., szerda, 36+37. oldal
És megint megszorítás: Varga 1.0

Fejér Megyei Hírlap, 2013. május 22., szerda, 14. oldal
Innováció és üzletfejlesztés

Dunaújvárosi Hírlap, 2013. május 22., szerda, 14. oldal
Innováció és üzletfejlesztés

Innotéka Online, 2013. május 22., szerda
Két nemzetközi díj az USA-ból magyar fiataloknak
"...2013. május 17-én, az arizonai Phoenixben megrendezett 64. Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen (Intel ISEF) Papp Gergely, május 12-én, Houstonban (Texas), a 6. fenntarthatósági olimpián (I-SWEEEP) Szalóki Csaba ért el harmadik helyezést. Mindketten a tavalyi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért helyezésük alapján indulhattak az USA-ban..."

Marketing&Média Online, 2013. május 22., szerda
Az innováció fővárosa lesz Budapest

Tehetséghidak.hu, 2013. május 22., szerda
Két nemzetközi díjat nyertek magyar fiatalok az USA-ban

Szabadidő magazin Online, 2013. május 22., szerda
Magyar fiatalok tudományos sikerei

HVG.hu, 2013. május 22., szerda
Budapest a startup nyári fővárosa

Index.hu, 2013. május 22., szerda
Jön a Metapay-szezon

Zöld Ipar Magazin Online, 2013. május 22., szerda
Magyar fiatalok a tudományos, technikai élmezőnyben

HírTV, 2013. május 22., szerda
"...Nehezen jutnak el az innovációs fejlesztések a piacra. A Nemzeti Innovációs Hivatal ezért júniusban szakkiállítást rendez..."

Info Rádió, 2013. május 22., szerda
Nemzeti Innovációs Hivatal - kutatás-fejlesztési kiállítás, konferencia lesz Budapesten

Figyelő, 2013. május 23., csütörtök, 56. oldal
óriásmonitor kicsiben
Magyar okosszemüveg

Magyar Hírlap, 2013. május 23., csütörtök, 11. oldal
Az innovatív vállalkozások építik a jövőt
"...Egy nagyon speciális nyersanyagkincse van Magyarországnak, ami nem az olaj, a földgáz vagy a vasérc, mi szürkeállományban vagyunk gazdagok... az Innotrends Hungary 2013 konferencia és szakkiállítás..."

168 óra, 2013. május 23., csütörtök, 12+13. oldal
A GDP úgy nő, hogy csökken
"...Hányadik "csomagnál" tartunk? Meddig lehet még a szociális, oktatási, egészségügyi területet szorítani? Hogy lesz itt tudásalapú társadalom, ha nincs innováció, nincs kutatás-fejlesztés?..."

24 óra, 2013. május 23., csütörtök, 1+2. oldal
A fejlődés náluk életmód

Origo.hu, 2013. május 23., csütörtök
Magyar diák fejlesztette ki a jövő hangszóróját
"...Tavaly megnyertem a Magyar Innovációs Szövetség versenyét, pedig ezt megelőzően 21 éven át nem ítéltek oda senkinek fődíjat. Utána kimehettem Pozsonyba, az európai bajnokságra, ahol megnyertem a szabadalmi hivatal, a Slovakian Patent Office különdíját..."

ITBusiness Online, 2013. május 23., csütörtök
Konferencia a hazai KFI élet szereplőivel

ITextreme.hu, 2013. május 23., csütörtök
Júniusban Budapest lesz az innováció fővárosa

Figyelő Online, 2013. május 23., csütörtök
Magyar innováció és a Big Data

Hiradó.hu, 2013. május 23., csütörtök
Deloitte: számos, adózással kapcsolatos feladat vár a vállalkozásokra

MTV.hu, 2013. május 23., csütörtök
Magyar Fiatalok sikere a legnagyobb nemzetközi tudományos versenyeken
"...A Ma reggel vendégei Antos László ügyvezető igazgató, Magyar Innovációs Szövetség, Szalóki Csaba díjazott, I-SWEEEP és Papp Gergely díjazott, Intel ISEF..."

Napi Gazdaság, 2013. május 24., péntek, 3. oldal
A vezetőknek kell példát mutatniuk
"...Az NNG nyerte el Az év irodája 2012 címet, idén pedig a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs nagydíját..."

Napi Gazdaság, 2013. május 24., péntek, Mecénások Klubja, 1. oldal
Messzehangzó pályázatot hirdet a Novofer
"...A jövő napjaink fiataljainak kezében van, ezért fontos a társadalom számára, hogy a tehetségeknek ne pusztán lehetőségük legyen megmutatni kreatív elképzeléseiket, de innovatív gondolataikat el is ismerjék..."

Fejér Megyei Hírlap, 2013. május 24., péntek, 6. oldal
Újabb fontos adóhatáridő közeleg

Inno-Hír, 2013. május 24., péntek
Magyar diák sikere az ISEF nemzetközi tudományos és innovációs versenyen

Délmagyarország, 2013. május 25., szombat, 9. oldal
Tudós lesz a következő magyar űrhajós

Délvilág, 2013. május 25., szombat, 9. oldal
Tudós lesz a következő magyar űrhajós

Magyarelme.hu, 2013. május 25., szombat
Új hangszóró (Papp Gergely)

Figyelő Online, 2013. május 25., szombat
Ingyenesen látogatható innovációs kiállítás lesz Budapesten

PrímHírek.hu, 2013. május 25., szombat
Innovációs kiállítást és konferenciát rendeznek Budapesten

Szabolcs Online, 2013. május 25., szombat
Innovációs kiállítást és konferenciát rendeznek Budapesten

Borsod Online, 2013. május 25., szombat
Innovációs kiállítást és konferenciát rendeznek Budapesten

Hajdú Online, 2013. május 25., szombat
Innovációs kiállítást és konferenciát rendeznek Budapesten

TőzsdeFórum.hu, 2013. május 25., szombat
Innovációs kiállítás és konferencia

Hiradó.hu, 2013. május 25., szombat
Innovációs kiállítást és konferenciát rendeznek Budapesten

Népszabadság Online, 2013. május 26., vasárnap
Bolyai-díj: Agykutatóé az elismerés

Index.hu, 2013. május 26., vasárnap
Agykutatóé a Bolyai-díj

Népszava Online, 2013. május 26., vasárnap
Nusser Zoltán agykutató a 2013. évi Bolyai-díjas

Gazdaságirádió.hu, 2013. május 26., vasárnap
Megvannak a Gran Prize díjazottjai

Inforádió.hu, 2013. május 26., vasárnap
Nusser Zoltán kapta a Bolyai-díjat

Hiradó.hu, 2013. május 26., vasárnap
Ma adják át a Bolyai-díjat

Napi Gazdaság, 2013. május 27., hétfő, 16. oldal
Fontosabb a pénznél a kapcsolati tőke
"...Az Innotrends Hungary 2013 konferencián és szakkiállításon való megjelenés a NIH révén 30 start-up számára is megnyithat eddig zárt kapukat - a lehetőségről három cégvezető nyilatkozott a Napi Gazdaságnak..."

Napi Gazdaság, 2013. május 27., hétfő, 16. oldal
Aki számít, ott lesz
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs (k+f+i) élet szakmai partnereinek közreműködésével és több mint 70 kiállítóval 2013. június 11-12-én Innotrends Hungary 2013 elnevezéssel konferenciát és szakkiállítást tart Budapesten, a Millenáris Parkban..."

Napi Gazdaság, 2013. május 27., hétfő, 16. oldal
Prototípus
Az innovációs folyamat szakasza, amely viszonylag fejlett szinten mutatja be a megvalósítandó termék működését. Olyan eredeti modell, amelyet úgy szerkesztenek, hogy tartalmazza..."

Napi Gazdaság, 2013. május 27., hétfő, 16. oldal
Spin-off cég
"...Új gazdálkodó szervezet, amelyet (1) közfinanszírozású kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény kutatói vagy oktatói besorolású alkalmazottja alapított; (2) technológiáját licenceljárás keretében közfinanszírozású kutatóintézettől vagy felsőoktatási intézménytől szerezte; (3) közfinanszírozású kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény tőkerészesedéssel alapított..."

Napi Gazdaság, 2013. május 27., hétfő, 16. oldal
Tudásközpont
"...Egyetemek, vállalkozások és más, tudományos kutatással vagy innovációval foglalkozó szervezetek együttműködése fokuszált k+f és innovációs feladatok végrehajtására..."

Napi Gazdaság, 2013. május 27., hétfő, 16. oldal
Üzleti inkubáció
"...Olyan tevékenység, amely az induló (technológiaorientált) vállalatoknak nagyobb esélyt biztosít a fennmaradásra..."

Metropol, 2013. május 27., hétfő, 12+13. oldal
A Bolyai-díjat Nusser Zoltán agykutató kapta meg idén

Népszabadság, 2013. május 27., hétfő, 2. oldal
Agykutatóé az elismerés
"...A díj olyan magyar állampolgárságú vagy magyar származású személynek adományozható, aki nemzetközi szinten is kimagasló eredményt ért el a tudományos kutatás, fejlesztés, utánpótlás-nevelés területén..."

Népszabadság, 2013. május 27., hétfő, 8. oldal
Presztízscsaták tudományos alapon

Népszabadság, 2013. május 27., hétfő, 14. oldal
"Ha nem kell, kivándorlok"
"...Korszakalkotó felfedezés - így minősíti saját találmányát a szabadbatytyáni Hortobágyi János. Azt állítja, az általa kifejlesztett új konstrukciós Next Generation (NG) motor a jelenlegi belső égésű motorokhoz képest 50 százalékkal nagyobb hatásfokkal működtethető..."

Népszava, 2013. május 27., hétfő, 7. oldal
Jóléti állam és gazdaság
"...Dél-Európában pusztán a bérköltségek és jóléti kiadások leszorítása nem vezet jobb versenyképességhez, versenyképességének fellendítéséhez; ahhoz egyfajta képzési és innovációs forradalomra van szükség..."

Magyar Hírlap, 2013. május 27., hétfő, 1+10. oldal
Stabilizáló szerepe van a pénzügyi lazításnak
"...a reálgazdasági hatása is egyre kisebb, mivel a pénz, a tőke inkább keresi magának a rövid idő alatt piacon elérhető extrahozamot, mintsem hogy a hosszú távon megtérülést jelentő beruházások és innovációk, kutatások felé áramolna..."

Délmagyar.hu, 2013. május 27., hétfő
Baksról hódította meg a világot Gergely
Szeged - Papp Gergely harmadik helyezést ért el a tudományos versenyek Oscar-díjának tartott ISEF-en.


Új Köznevelés, 69. évfolyam, 3. szám, 25. oldal
Innovatív jövőkép
"...A magyar Innovációs Szövetség (MISZ) célja, hogy felhívja a figyelmet a gazdaság számára kiemelkedően fontos fejlesztésekre és azok gyakorlati alkalmazásának jelentőségére. Kiváló lehetőségeket biztosítanak a fiatal tehetségek számára. A szövetség működéséről dr. Antos László ügyvezető igazgatót kérdeztük..."

Új Köznevelés, 69. évfolyam, 3. szám, 26+27. oldal
A diák elszántsága és a pedagógus türelme
"...Balassi Márton és Horváth Dávid 2008-ban, középiskolai diákként kezdtek foglalkozni Természet a képernyőn! című projektjükkel... folyamatosan fejlesztve számos versenyen és konferencián vettek részt, többek között képviselték hazánkat 2010-ben az Európai Unió fiatal tudósok Versenyén, ahonnan I. díjjal tértek haza..."

Várható események

Innotrends Hungary 2013

A Nemzeti Innovációs Hivatal a hazai KFI élet szakmai partnereinek közreműködésével 2013. június 11-12-én Innotrends Hungary 2013 elnevezésű szakkiállítást és konferenciát szervez.

Helyszín: Millenáris Park (1024 Budapest, Fény utca 20-22)

A szakkiállításon 64, különböző szakterületről érkező kiállító, köztük 30 start-up cég vesz részt standjaikkal.

A nemzetközi konferencia plenáris szakaszában hazai és európai uniós döntéshozók és szakpolitikusok, innovációs tevékenységet végző cégek vezetői, tekintélyes tudományos műhelyek képviselői számolnak be az európai innováció-politika fejlődési irányairól, az új pénzügyi-tervezési időszak formálódó feltételrendszeréről, a magyar Nemzeti KFI Stratégia társadalmi fogadtatásáról.
Dr. Greiner István, Szövetségünk általános elnökhelyettese, az "Innováljunk, de miből? - KFI ösztönző eszközök" c. kerekasztal-beszélgetésen vesz részt.

A rendezvényre való belépés díjtalan minden látogató számára! A szervezők kérik, ha részt kíván venni a rendezvényen, regisztráljon.
Regisztráció és további információ: http://www.nih.gov.hu/innotrends

Felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít 2013. szeptember 12-én.

Helyszín: SZTNH (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)

Képzési díj: 120 000 Ft/félév
A képzés 3 féléves, 270 tanórás.

A tanfolyam során a hallgatók megismerkednek az iparjogvédelem gazdasági és jogi alapjaival, az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásaival, a szerzői- és versenyjoggal, a vállalkozások iparjogvédelmi feladataival, az innováció-menedzsment fontosságával, bírósági eljárással iparjogvédelmi ügyekben és perekben, valamint kutatási gyakorlatokat végeznek az iparjogvédelmi adatbázisokban.

Jelentkezés: legkésőbb 2013. július 2-ig az anna.szenczi@hipavilon.hu e-mail címen, az alábbi adatok megadásával: név; lakcím; születési hely és idő; munkáltató megnevezése és címe.

További információk: Szenczi Anna, SZTNH, Tel.: +36 1 474 5548, Web: http://sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/hirdetes_felsofok_2013szeptember.pdf

Bécsi nemzetközi konferencia a TTI-politikai értékelésről

2013. november 14-15-én, a bécsi Tech Gate Vienna-ban (1220 Bécs, Donau-City-Straße 1.) rendezik meg az "International STI Policy Evaluation Conference - New Horizons/New Challenges: evaluation of STI policies, instruments and organisation" c. konferenciát.

A fórum lehetőséget nyújt az értékelőknek, kutatóknak, kutatási vezetőknek, hatóságoknak, politikai döntéshozóknak, hogy megvitassák a TTI-politika kihívásait és az értékelésre gyakorolt hatásait.

A jelentkezési határidő: 2013. május 31.
További információ és részletes program ide kattintva olvasható.

Pályázati felhívás

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából, magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Ezért az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2013. évre, Harsányi István születésének centenáriumára, ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk
készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagtechnológia.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2013. június 28-án, 12.00 óráig beérkezően.
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet

A Kuratórium 2013. augusztus 30-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2012-ben az elnyert ösztöndíjak összege 120 000, ill. 150 000 Ft volt). 

A díjakat ünnepélyes keretek között 2013 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László, titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.