XXIII. évf. | 2013. január 8. | 1. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Kedves Tagintézményi Képviselőnk!
Kedves Olvasónk!

Ezúton is köszönjük a nagyszámú karácsonyi és újévi jókívánságokat!
A Magyar Innovációs Szövetség nevében ismételten kívánunk nyugodt és eredményekben gazdag 2013. évet!

Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök, Dr. Szabó Gábor elnök,
Dr. Antos László ügyvezető igazgató

Ipari parkok

A Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére Szövetségünk december 19-én kialakította véleményét a közigazgatási egyeztetésre küldött, az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról c. előterjesztés tervezetéről, amelyet megküldött Dr. Nagy Róza közigazgatási államtitkár asszony részére.

Részletek a véleményből:

"...kétséges, hogy a pályázó ezekben a nehéz gazdasági években vállalja azt, hogy a pályázat elnyerésétől számított 5. év végére a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma az ipari parkok esetében együttesen legalább 350 fő lesz, míg a tudományos és technológiai park esetében együttesen legalább 150 fő lesz... A meglévő parkoknál ez a létszámcsökkentés segíthet, de újakat nem fog ösztönözni..."

"...A támogatási rendszer normatíváinak az összeállítása és a pályázatok értékelése során különbséget kell tenni a zöldmezős és barnamezős ipari parkok között, ezen utóbbiak sajátosságaira szabott preferenciarendszer működtetésével..."

"...Bár nem érinti az előterjesztés, mégis fontosnak tartjuk elmondani azt, hogy az ipari parkokban meg kellene szüntetni vagy jelentős mértékben mérsékelni, a beépítetlen (külterületi) ingatlanok után fizetendő telekadót. Tovább jelentősen csökkenteni kellene az építményadót, ha már az iparűzési adó kivezetése nem történik meg..."

Véleményünk teljes szövege portálunk jelszóval védett területén olvasható.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet

A Magyar Innovációs Szövetség november 29-én észrevételezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kezdeményezett "A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet" tervezetét.

Részletek az észrevételből:
"...A Magyar Innovációs Szövetség a nagyobb ösztönzés érdekében kezdeményezi, hogy a rendelettervezet... szövegét... módosítsák:..."
"...az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 40 többletpontra..."

A kormányrendelet végleges változata [423/2012. (XII. 29.)] a Magyar Közlöny 2012. december 29-én megjelent, 183. számában olvasható.

Részlet a rendeletből:
"...21. § (1) A jelentkező a következő jogcímeken, a 6. § (2) bekezdés e) pontja szerint a felvételi eljárás során... h) az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 többletpontra... jogosult..."

Kormány határozat a 2014-2020 közötti EU-s fejlesztési forrásokról

A december 17-i Magyar Közlönyben megjelent az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat "A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról" címmel.

Részlet a határozatból:

"... A Kormány...
5. döntött arról, hogy az operatív programokhoz kapcsolódó irányító hatósági funkciók az ágazati szakpolitikákért felelős tárcákhoz kerülnek az 1. számú mellékletben meghatározott szerkezetben, és ennek érdekében felkéri a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, az emberi erőforrások minisztere és a vidékfejlesztési miniszter bevonásával tegyen javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére az irányító hatóságok és a programok lebonyolítását támogató intézményrendszeri keretek felállításának módjára, felelősségi rendjére és ütemezésére vonatkozóan,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, az emberi erőforrás minisztere és a vidékfejlesztési miniszter bevonásával
Határidő: 2013. január 31..."

A 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza

A Magyar Innovációs Szövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA által a 2012/2013-es tanévre, a 14 és 20 év közötti korosztály számára meghirdetett 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza lezárult.

A 2013. január 7-i határidőre összesen 99 pályázatot küldtek be a fiatalok.

A bírálóbizottság Prof. Ormos Pál akadémikus, az MTA SZBK főigazgatója vezetésével az alábbi szempontok szerint értékeli a beadott témajavaslatokat:
- a probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása,
- a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke,
- az eredmények ésszerű és világos értelmezése,
- megvalósítható-e 2013. május 3-ig,
- a pályázó alkalmas-e a kidolgozásra.

A zsűri a végleges döntést, a részletes értékelést követően, 2013. január 22-én testületileg hozza meg.

A díjakról szóló döntés a zsűri május végi ülésén fog megszületni, amelyen nemcsak az összesen közel három millió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról döntenek, hanem kiválasztják azt a három pályázatot is, amelyek képviselhetik Magyarországot 2013. szeptember 17-22. között az európai döntőn, Prágában. A díjazottak további nemzetközi versenyeken, tanulmányutakon is részt vehetnek (pl. fenntarthatósági olimpián, Houstonban (USA); Nobel-héten Stockholmban; ill. a Google zürichi központjában stb.)

Kármán Tódor-díjak

2012. december 18-án adták át a 2012. évi Kármán Tódor-díjakat Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A díjátadáson a MISZ több tisztségviselője is jelen volt.

2000-ben, az Oktatási Minisztérium által alapított Kármán Tódor-díj a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő szakmai közreműködésért és jelentős természetbeni, ill. anyagi támogatásért, a gazdasági élet szereplőinek, természetes és jogi személyeknek adományozható.

Az ünnepségen Dr. Hoffmann Rózsa, államtitkár asszony és a Kármán Tódor-díj szakmai kuratóriumának elnöke, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke Dr. Pakucs János köszöntötték a megjelenteket, és adták át a díjakat.

2012. évi Kármán Tódor-díjat vett át:
- Varga Zoltán, vállalkozó
- Dr. Kaáli Géza, professzor
- a Direct-Line Kft. nevében dr. Reith János ügyvezető igazgató
- a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. nevében Oroszváry László fejlesztési igazgató
- a Hód-Mezőgazda Zrt. nevében Antal Gábor vezérigazgató.

A díjátadáson közreműködött Hullan Zsuzsa, a Vígszínház művésze.

Gábor Dénes-díjak átadása

2012. december 20-án átadták az Országgyűlés Főrendiházi Termében a Gábor Dénes-díjakat. Az ünnepségen beszédet mondott Dr. Kövér László, az Országgyűlési elnöke, Jamrik Péter, a díjat alapító NOVOFER Alapítvány alapítójának képviselője és Prof. Gyulai József, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke is.

MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díjat adott át Dr. Kövér László, Baji Csaba az MVM csoport elnök-vezérigazgatója és Prof. Gyulai József
- Dr. Dán András villamosmérnök, az MTA doktora, a BME Villamos Energetika Tanszék egyetemi tanára, ill.
- Dr. Imecs Mária villamosmérnök, egyetemi tanár, a Kolozsvári Műszaki Egyetem mérnök-professzora részére.

Gábor Dénes-díjban részesült
- Ifj. Duda Ernő menedzser, címzetes egyetemi docens, a SOLVO Biotechnológiai Zrt. elnök-vezérigazgatója,
- Dr. Katona Tamás János mérnök-hőfizikus, az MTA doktora, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tudományos tanácsadója,
- Dr. Peták István orvos, az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája, Pathobiokémiai Munkacsoport tudományos főmunkatársa, a KPS orvosi biotechnológiai vállalkozás alapítója és szakmai vezetője,
- Dr. Tóth Magdolna kertészmérnök, az MTA doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcstermő Növények Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, és
- Dr. Vígh László vegyész, címzetes egyetemi tanár, akadémikus, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézet kutatóprofesszora.

A díjakat Horváth Attila Imre az NFM helyettes államtitkára, V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Dr. Pálinkás József MTA elnök, Dr. Bendzsel Miklós SZTNH elnök, Dr. Deák Csaba NIH elnökhelyettes és Prof. Gyulai József nyújtotta át.

“DOCLER Holding Új Generáció" Gábor Dénes-díjban részesült Rátai Dániel informatikus, feltaláló, a 3D for All Számítástechnikai Fejlesztő Kft. általános fejlesztésvezetője. A díjat Dr. Bendzsel Miklós SZTNH elnök, Nemes Tamás a Docler Holding kommunikációs igazgatója és Prof. Gyulai József kuratóriumi elnök adta át.

In Memoriam Gábor Dénes elismerést vehetett át Dr. Bendzsel Miklóstól és Prof. Gyulai Józseftől Dr. Csermely Péter biokémikus, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetének egyetemi tanára.
A BME és a NOVOFER Alapítvány által alapított "Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj"-at vehetett át Sik Dávid, a BME informatikus-mérnök hallgatója Dr. Péceli Gábor BME rektor és Prof. Gyulai Józseftől.

Órásmesterség régen és ma

Tagszervezetünk, az Óbudai Egyetem, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fórumával együttműködve, december 18-án rendezte meg az "Órásmesterség régen és ma" c. programját. A Fórumon többek között előadást tartott Becsei Áron, aki az Óbudai Egyetem jogelődjén végzett.

Első, utazó órája, a Tourbillon No. 1, másfél éves munka eredményeként született meg. Ezt követően alkotta meg a Minature Zappler órát, majd az első BEXEI tourbillion karórát, a PRIMUS-t. 2005-ben a Svájci Független Órakészítők Akadémiája felvette tagjelöltjei; majd a Tourbillon No. 2. bemutatását követően, 2009-ben az akadémiai tagok közé választották, egyetlen magyarként.

KKV magazin

Tagszervezetünk, az Intermark Kft. 2012 őszétől havilapot indított útra "KKV - Kis és Középvállalkozások Lapja" címmel.
A KKV szakmai magazin a KKV-kat érintő aktuális híreket, döntésükben segítséget és versenyelőnyt jelentő információkat dolgozza fel az egyes rovatok szerint: Pénzügy; Adó, tb, jogszabályok; HR; Ingatlan; IT; Autó; Pályázatok; ill. Marketing.
Pozitív példákon keresztül mutatja meg, milyen út vezet a sikerhez, és bárki által követhető mintákat ad. A magazinról és a szolgáltatásokról bővebb információkat a kkvplusz.hu oldalon találnak.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

7/24 órás automata érkeztető-készülék a beadványok fogadására

2013. január 3-tól a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a hagyományos "Iktató" mellett a Garibaldi utca 2. és az Akadémia utca 21. alatti egységeiben automata érkeztető-készüléken keresztül is fogad beadványokat hatósági ügyekben.

Az automata érkeztető-készülékeken keresztül benyújtott iratok beérkezésének napja az iratok készülékben való elhelyezésének napja, amelyet a készülék által kiadott érkeztető-cédula igazol.

A Garibaldi utca 2. alatt található készüléken keresztül 0-24 óráig, az Akadémia utca 21. alatt elhelyezett készüléken keresztül az Ügyfélszolgálati Osztály nyitvatartási idejében adhatók le beadványok.

Az Iktató nyitvatartási idejében az iratok leadhatók személyesen is, személyes konzultációra pedig az Ügyfélszolgálati Osztályon nyitvatartási időben, az iratok benyújtását megelőzően van lehetőség.
Az említett szervezeti egységek nyitvatartási idején kívül az iratok kizárólag a Garibaldi utca 2. alatt elhelyezett automata érkeztető-készüléken keresztül nyújthatók be.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Slot Consulting Kft.
Tagsorszám: | 667.
Cím: | 1185 Budapest, Nagyszőlős utca 12.
Honlap: | www.slotconsulting.eu
Vezető: | Gurály Helén, ügyvezető igazgató
Telefon: | +36-1/290-3498
E-mail: | helenguraly@slotconsulting.hu
Képviselő: | Gurály Roland, üzletfejlesztési igazgató
Telefon: | +36-20/989-2126
E-mail: | rolandguraly@slotconsulting.hu

Tevékenység:
A Slot Consulting Kft. alapvetően légiközlekedési és repülőipai kutatás-fejlesztéssel foglalkozik. Számos FP7 projektben vett részt, több projektet koordináltak, koordinálnak. Területek: kutatás-szervezés, repülőtér kutatás, repülés-informatika. Emellett saját fejlesztési projektjeik is vannak.
A cég másik két tevékenységit területe a tanácsadás és a járat-kiszolgálás.

Szakirodalom-figyelő

Philip Fisher: Közönséges részvények - rendkívüli profitok - és egyéb írások - T.bálint Kiadó, 2012, Befektetések klasszikusai sorozat
Dr. Osman Péter ismertetése

Kezdjük a legfontosabbakkal. • Nincs, és elvileg sem lehetséges olyan módszer, stratégia, amely biztosan és tartósan nyereségessé tenné a tőzsdei befektetéseket. Kellő hozzáértéssel többé-kevésbé növelhető azok eredményessége, de ennél többet nem adhatnak. • A részvényekbe történő befektetési döntéseket megalapozó tudománynak két fő iskolája van: a fundamentális- és a technikai elemzés. Az előbbi a cég belső értékeit vizsgálja, az utóbbi a tőzsdei árak alakulásának menetéből igyekszik következtetéseket levonni a továbbiakra nézve. • A befektetési portfoliók kezelésében szintén két fő iskola emelkedik ki. Az egyik az aktív portfoliókezelés, ahol a befektető igyekszik a piac alakulásának megfelelően folyamatosan optimalizálni a portfoliójának összetételét. A másik szerint miután nagyon alapos mérlegeléssel összeválogattuk a portfolió elemeit, a piac állandó változásaitól meg nem rettenve, hosszan ki kell tartani, kivárva a portfolió értékének jelentős megnövekedését. (Ez az alapstratégiája a világ legsikeresebb tőzsdei befektetőjének, Warren Buffetnek is, s a fő vonala annak is, amit Fisher könyve tanít.)

Ha nincs is biztosan üdvözítő módszer, stratégia, a tőzsdei befektetéseknek igen komoly szaktudománya alakult ki. A részvénypiac tekintetében az első nagy lépést a terület máig egyik legnagyobb alakjának, Benjamin Graham David Doddal írt Security Analysis c., 1934-ben megjelent műve jelentette (l. Az intelligens befektető - Gyakorlati tanácsok befektetőknek - T.bálint Könyvkiadó, 2011 - MISZ Hírlevél 2012/15. sz.). Benne az értékalapú befektetés, azaz a fundamentális elemzés tudományát hozta létre. Hasonlóképp alapmű Philip A. Fisher először 1958-ban megjelent Közönséges részvények - rendkívüli profitok c. könyve, amelyhez itt két további műve is csatlakozik. Sokatmondó, hogy ez volt az első befektetési témájú könyv, amely a New York Times sikerlistájára került. Fisher az értékalapú befektetés speciális ágára szakosodott: nagy növekedési képességű cégekre.

A kiadó ajánlójából idézve "Fisher minden idők legbefolyásosabb befektetői közé tartozik. A modern befektetés elmélet egyik úttörőjeként tartják számon, több mint ötven éve napvilágot látott befektetési filozófiáját korunk pénzügyi szakemberei nemcsak tanulmányozzák és alkalmazzák, hanem sokan közülük "szentírásnak" is tekintik. E könyve mind a mai napig kihagyhatatlan alapműnek számít." Ezt támasztja alá Warren Buffett is: "Fishert a Közönséges részvények - rendkívüli profitok elolvasása után kerestem fel... Találkozásunkkor az ember és az ötletei egyaránt lenyűgöztek. Ha Phil módszereinek alkalmazásával mélyrehatóan megértjük a vállalatok és az üzlet működését, intelligens befektetési döntéseket hozhatunk." és "15 %-ban Fisher, 85 %-ban Benjamin Graham vagyok."

Az itt felsorakoztatott tudás gyakorlati használati értékét előszavában olyan befektetési szakember elemzi és tanúsítja, aki mindenkinél jobban ismeri Fisher tanítását - részben mert a fia, s még inkább, mert arra alapozta a saját, kiemelkedően sikeres befektetői karrierjét, s a Forbes magazin rovatvezetőjeként is igen alaposan megismerte és értékelte a szakirodalmat. Akit érdekel a téma, előszavából meggyőződhet arról, hogy ezt a könyvet feltétlenül érdemes elolvasni, sőt rendszeresen tanulmányozni is, s hogy úgy ad igen hasznos módszert a befektetéshez, hogy az nagyrészt a józan észre épül. Fő tankönyvként a címadó művet ajánlja. A másik kettő - A konzervatív befektetők nyugodt álma és az Egy befektetési filozófia kialakulása - az abban foglaltak hasznos kiegészítése.

London - Történelem, Építészet, Természet, Múzeumok, Londoni élet művészszemmel - Corvina Kiadó, 2012, kulturális útikönyvek sorozat
Dr. Osman Péter ismertetése

Londonnal nem lehet betelni - és nem lehet teljesen kiismerni sem, hogy ne tartogatna még számtalan további meglepetést. Londonban mindig csodálatos barangolni - főként úgy, hogy a kevésbé ismerős részeken vezetőnkül szolgál egy nagyon jó útikönyv (mint ez!).

Londonnal az a végtelenül nagy baj, hogy turistaként soha sincs belőle elég, az ottlét kurta - vagy mindenképpen annak érződő - ideje mindig jóval kevesebbet enged látni, megismerni, megélni, mint szeretnénk. Ezért is folyamodik az ember útikönyvekhez, hogy segítsenek növelni a városnézésre rendelkezésre álló idő kihasználásának hatékonyságát. Segítsenek tájékozódni, hogy mi mindent láthatunk; előre megtudni a látnivalókról annyit, hogy ennek alapján kiválaszthassuk közülük a nekünk leginkább vonzóakat; segítsenek könnyen megtalálni ezeket, és még úgy optimalizálni is az útvonalainkat, hogy minél több látnivaló férjen beléjük; és minél hathatósabban segítsenek abban, ami nélkül nagyrészt kárba veszne mindez: hogy értsük is, amit látunk.

Ha az ember nem szeret egyedül kalandozni, akkor nagyon fontos, hogy legyen jó partner. De akár egyedül, akár társsal igyekszik élvezni egy várost, döntő jelentőségű, hogy ehhez legyen jó útikönyve. Amilyen ez...

A mindig megbízható, élvonalbeli kiadót idézve: "a Corvina kulturális útikönyvei azoknak szólnak, akik utazásaik során elsősorban egy város kultúrájára, kulturális életére, kulturális örökségére, történetére, építészetére, múzeumaira kíváncsiak. Ezek a könyvek egy enciklopédia tudásanyagával, megbízhatóságával és világos szerkezetével segítik az olvasót, hogy könnyen megtalálja, amit keres. A gazdag képanyag elénk varázsolja a várost: a maguk nemében páratlan fotók és ragyogó illusztrációk érthetőbbé, élményszerűvé teszik a szövegeket, amelyeket a legjobb szakemberek írtak a város történetéről, növény- és állatvilágáról, a párizsi élet sajátosságairól, az építészeti emlékekről, a múzeumokról és műremekekről. Külön érdekessége a kulturális útikönyveknek, hogy írók és festők szemével is láttatják az adott várost. Ismeretátadás és gyönyörködtetés - olyan páros ez, ami megmozgatja a képzeletet, felkelti a vágyat a város felfedezésére.

Aki ismeri Londont, és olvasgatja ezt a kötetet, két fontos tényt tanúsíthat. Az egyik, hogy hiteles, jó és jól láttató leírásokat, ismertetéseket ad. A másik, hogy bármennyit is tudunk Londonról, a legtöbbünk számára sok új ismerettel, meglepetéssel szolgál.
Meg kell adni: ahogy belelapozunk, a szerkezetével, az okos, szikár magyarázó szövegeivel és hatalmas képanyagával ez a kötet sokkal inkább emlékeztet egy nagy szaktudással a végsőkig finomított kisenciklopédiára, mint egy hagyományos ’bédekkerre’ (nem is a szokásos, útvonalak vagy városrészek szerinti vezetést nyújtja). Kiemelkedő nevezetességekről szól, azokat írja le többnyire csak pár rövid mondattal, s fest hozzájuk történelmi háttereket, helyszínek hangulatait. Tartalma tematikus fejezetekre oszlik: • Történelem • Építészet - időrendben, és olyan alfejezetekkel, mint Egyházi építészet, Kulturális épületek, Kereskedelmi épületek, Hidak • Természet • Múzeumok (ez inkább csak egy válogatás azok kincseiből, jó áttekintést nem ad, és nem szól a bámulatos Imperial War Museumról) • Londoni élet - benne pl. A királyi család, A Királyi Gárda, ünnepek, színházak. Nagyon jó a London az írók szemével c. fejezete, s néhány kitűnő festményt és remek magyarázó szövegeket találunk a London a festők szemével c. fejezetben.

Napsütötte Szakácskönyv és Fűszeres Szakácskönyv - Tericum Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

"A Teremtő arra kötelezte az embert, hogy léte fenntartása céljából egyen, erre étvággyal ösztönzi, és az élvezettel jutalmazza." A Tericum két új szakácskönyve - szépséges és kitűnő útmutatója a kulináris művészetben - segít abban, hogy ilyen élvezetekkel bőségesen jutalmazzuk magunkat és a szeretteinket.

Az első szerzői Frances és Edward Mayes - amerikai házaspár, akik egy kis toszkán hegyi falucskában egy régi házból csodálatos második otthont teremtettek maguknak, élni a klasszikus toszkán vidéki életet (már amennyi megmaradt belőle). Aki ezt megteszi, az nyilvánvalóan igen bölcs, és érti, szereti az emberséges létet. Ez a bölcsesség, egészséges életszeretet, és a belőlük táplálkozó derűs kedély megragadóan sugárzik e könyvükből is, amely a Tericumnál immár az ötödik a toszkán élet szépségeiről, egyszerű, mégis oly kifinomult mindennapi örömeiről. (Szép Toszkána: MISZ Hírlevél 2005/4., Mindennapok Toszkánában: MISZ Hírlevél 2011/14.) Utóbbiak háttere előtt itt két vonulat kínálja a fentebb idézett élvezetet: több mint 150 recept ellenállhatatlanul vonzó étkekről, valamint megragadóan hangulatos kis jegyzetek, leírások eme ételek elkészítésének, és - a belőlük meríthető örömöket felfokozó - toszkán szokások szerinti elfogyasztásának gyönyörűségeiről, hangulatfestéssel, olykor apró toszkán életképekkel. Amint a szerzők írják, ezzel a könyvükkel egyrészt a toszkán ételek széles választékát, másrészt a toszkán konyhát átjáró életörömet igyekeznek továbbadni - és ez itt valóban kiválóan sikerült is. "A legtöbb recept egyszerű - az a néhány, amelyik nem, viszont szórakoztató. Ezek igazi toszkán ételek..." olvashatjuk. Az elkészítésükhöz persze többnyire kell egy jól felszerelt éléskamra - de milyen varázsos már a cím is: "A tésztakészítés művészete", vagy éppen e bevezetés: "Lassan és könnyedén - a lassú tűzön főzött ragú a tradicionális toszkán étel kvintesszenciája."

Előadásukban már a hozzávalók beszerzése is élmény, hiszen a vásárlás kedves találkozásokhoz vezet, a helybéliekkel barátokként is rendszeresen megajándékozzák egymást, emellett maguk is termesztenek, gyűjtögetnek - mindezzel, s a kölcsönös meghívásokkal kitárul előttünk a toszkán élet. Szintúgy az étkek elfogyasztásának leírásánál: ahhoz arrafelé mindig hangulatos baráti társaság dukál, és ők jó kedvvel mesélnek erről is. Elbűvölő képekkel illusztrált könyvük tartalma úgy épül fel, akár egy hagyományos toszkán vacsora: előételekkel indul és a fogásokat a desszertek zárják le.

Fűszeres szakácskönyv. Egy fiatalember könyve, aki hivatásául választotta a fűszeres étkekkel való remeklést, és beutazta a világot, hogy kitanulja ennek mesterségét, megismerje sok ország karakteres receptjeit - amint írja: "megismerni a különböző földrészek fűszereit, és megtudni róluk mindent, amit csak lehet." E tudása legjavát sűrítette a kötetbe, amelynek ígéretes alcíme "Gyorsan elkészíthető, izgalmas, egzotikus receptek csupán 5 fűszer felhasználásával.", és amely a szerző szavával "csodaszép fűszerkalandot" kínál nekünk. A már 9 országban kiadott, étvágygerjesztő fényképekkel gazdagon feldíszített könyv száznál több csábító recepttel, kis kommentárokkal, számos fűszer részletesebb bemutatásával és fűszermutatóval szolgál - ínycsiklandó utazással a világ és ízletes ennivalói körül. A kíváncsi ínyenceket gyönyörködtető étkek hét fejezetben tárulnak elénk: • Levesek és saláták • Szárnyasok • Húsok • Halak és tengeri herkentyűk • Vegetáriánus ételek • Rizs és tészta • Desszertek és italok.

Bon appétit!

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Haszon, 2012. december, 40+41. oldal
Jól megfigyelt VILÁGSIKER

Magyar Gyáripar, 2012. december, 3+4+5. oldal
MGYOSZ-elemzés: kitörési pont az innováció
"..Először jelent meg az MGYOSZ Gazdasági helyzetkép című kiadványa. Novemberben a makrogazdasági megállapításokat ismertettük, most a munkaerő-piaci fejlemények s az innováció kerül terítékre..."

Új Dunántúli Napló, 2012. december 10., hétfő, 3. oldal
Te mit gondolsz erről?
Kötetlenül Szakmai beszélgetések az "Inno-Kocsmában"

24 Óra, 2012. december 11., kedd, 7. oldal
Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány

Békés Megyei Hírlap, 2012. december 11., kedd, 7. oldal
Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány

Heves Megyei Hírlap, 2012. december 11., kedd, 7. oldal
Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány

Petőfi Népe, 2012. december 11., kedd, 7. oldal
Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány

Somogyi Hírlap, 2012. december 11., kedd, 7. oldal
Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány

Tolnai Népújság, 2012. december 11., kedd, 7. oldal
Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány

Új Dunántúli Napló, 2012. december 11., kedd, 7. oldal
Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány

Új Néplap, 2012. december 11., kedd, 7. oldal
Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány

Észak-Magyarország, 2012. december 11., kedd, 2. oldal
GE-kormány együttműködés

Hajdú-Bihari Napló, 2012. december 11., kedd, 2. oldal
GE-kormány együttműködés

Kelet-Magyarország, 2012. december 11., kedd, 2. oldal
GE-kormány együttműködés

Progresszív Magazin, 2012. december 17., hétfő, 7. oldal
Új üzemet avattak Albertirsán
"...a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatja a társaságnak azt a szándékát, hogy Karcagon, a helyi ipari parkban egy éven belül létrehozza PETpalackok élelmiszeripari célú újrahasznosításának magyarországi innovációs bázisát..."

Pályázatok.org, 2012. december 17., hétfő
XXI. Magyar Innovációs Nagydíj
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közösen - 21. alkalommal teszi közzé a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot..."

PrímHírek.hu, 2012. december 17., hétfő
A SAS új K+F részleggel erősít a csalás elleni küzdelemben

Origo.hu, 2012. december 17., hétfő
A GVH bővítené a kis- és középvállalkozások versenyjogi ismereteit

Informatika&Tudomány Online, 2012. december 17., hétfő
Las Vegasban, a CES-en próbál szerencsét a Leonar3do

Portfolio.hu, 2012. december 17., hétfő
Újabb stratégiai megállapodást kötött ma a kormány

Metropol.hu, 2012. december 17., hétfő
Stratégiai megállapodás a Stadlerrel

Ma.hu, 2012. december 17., hétfő
Együttműködési megállapodás
A Stadler az újabb stratégiai partner


InfoRádió.hu, 2012. december 17., hétfő
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a kormány és a Stadler

GazdaságiRádió.hu, 2012. december 17., hétfő
3,5 milliárd forintot hoz az újabb stratégiai partner

GazdaságiRádió.hu, 2012. december 17., hétfő
A sterilizálást forradalmasítja egy magyar találmány

Gazdasági Rádió, 2012. december 17., hétfő
Hírek
"...A sterilizálást forradalmasítja egy magyar találmány. (Balázs László, GE innovációs vezetője)..."

MTV 1, 2012. december 17., hétfő
Hétfő este
"...Szijjártó Péter, külügyi és külgazdasági államtitkár, Miniszterelnökség:... a Stadler esetében... együttműködünk abban, hogy a cégek minél több regionális fejlesztést ide tudjanak hozni Magyarországra. A második, hogy együttműködünk abban, hogy közös programok és egyéb módokon minél több magyar kis- és közepes vállalkozás kerüljön be ezeknek a cégeknek a beszállítói hálózatába. Együttműködünk a kutatásfejlesztés és innovációs területen..."

Napi Gazdaság, 2012. december 18., kedd, 3. oldal
A Stadlerrel is megállapodott a kormány
"...A gyártó vizsgálja annak lehetőségét is, hogy kutatási-fejlesztési, illetve innovációs tevékenységet hozzon Magyarországra..."

Napi Gazdaság, 2012. december 18., kedd, 6. oldal
Merkel korlátozná a szociális kiadásokat az EU-ban?
"...Nem állította ugyan azt, hogy a szociális kiadásokra bevezetett plafon lenne a versenyképesség erősítésének egyik alapvető eszköze, de az európai társadalom elöregedésével kapcsolatban, illetve a szociális és a k+f kiadások szembeállításával célzást tett erre..."

Napi Gazdaság, Innováció - Lendület 2012 Melléklet, 2012. december 18., kedd, 54+55+56. oldal
A k+f profitálhat a Jeremie-tőkeprogramokból
"...A hazai helyzetet azonban bonyolítja, hogy a magyar kkv-k nem érik el a komolyabb tőkealapok érzékenységi szintjét - a befektetett tőkeminimum túl sok a magyar cégek számára..."

Világgazdaság, 2012. december 18., kedd, 3. oldal
Uniós szabályozás miatt drágulhat az internet
"...Hatóságilag szabályozott díjakkal késztetné innovációra a legnagyobb távközlési szolgáltatókat az Európai Unió..."

Világgazdaság, 2012. december 18., kedd, 16. oldal
Az elektromos autózás Magyarországon
"...Hosszú távú célként pedig kitűzhető a fenntartható piaci modell biztosítása, a kutatás-fejlesztés és az irányított marketing is..."

Kelet-Magyarország, 2012. december 18., kedd, 8. oldal
A közműadót árstop mellett kell kigazdálkodni
"...Novemberben Észak-alföldi Innovációs Díjat kapott a Nyírségvíz a gyógyszermaradványok eltávolítására alkalmas szennyvíztisztítási technológia kidolgozásáért..."

Vas Népe, 2012. december 18., kedd, 6. oldal
Érdemes betartani az adózási határidőket

Új Dunántúli Napló, 2012. december 18., kedd, 7. oldal
Uniós szabályozás miatt drágulhat az internet

Erdély.ma, 2012. december 18., kedd
Nemzetközi természettudományi versenyt nyertek nagyváradi gimnazisták

STOP.hu, 2012. december 18., kedd
Minden adottságunk megvan a szörnyű probléma kezeléséhez

Portfolio.hu, 2012. december 18., kedd
Szavaztak: változnak a K+F szabályok

Mediainfo.hu, 2012. december 18., kedd
Új elnök a Mobilitás és Multimédia Klaszternél

Menedzsment Fórum, 2012. december 18., kedd
Új elnök a Mobilitás és Multimédia Klaszter élén

Bitport.hu, 2012. december 18., kedd
Új elnököt választott a MMKlaszter

Bitport.hu, 2012. december 18., kedd
Másodszor utazik Las Vegasba a Leonar3Do

Fn.hir24.hu, 2012. december 18., kedd
Karácsony előtt még adózni is kell!

ADÓnet.hu, 2012. december 18., kedd
Csütörtökön három adózási határidő is lejár

HVG Online, 2012. december 18., kedd
Erre figyeljen az adófeltöltés előtt!

HetiVálasz.hu, 2012. december 18., kedd
Csütörtökön három adózási határidő is lejár

Magyar Hírlap Online, 2012. december 18., kedd
Adóbevallás: hármas határidő közeleg

Népszava.hu, 2012. december 18., kedd
Csütörtökön három adózási határidő is lejár

Világgazdaság Online, 2012. december 18., kedd
Figyelmeztetett a NAV: Csütörtökön három adózási határidő is lejár

Napi Online, 2012. december 18., kedd
Csütörtökön fontos adózási határidő jár le

Metropol.hu, 2012. december 18., kedd
Három adózási határidő is lejár

Ma.hu, 2012. december 18., kedd
Három adózási határidő is lejár csütörtökön

Origo.hu, 2012. december 18., kedd
600 ezer céget érint december 20.

Hiradó.hu, 2012. december 18., kedd
Lejár három adóhatáridő!

GazdaságiRádió.hu, 2012. december 18., kedd
Két napon belül újabb fizetési kötelezettségek

Népszabadság, 2012. december 19., szerda, 12. oldal
Kimaradtam az egyeztetésből

Világgazdaság, 2012. december 19., szerda, 4. oldal
Új technológiával újra él a ComGenex

Világgazdaság, 2012. december 19., szerda, 4. oldal
Népszerű a Kaleidoszkóp
NIH Innovációs szolgáltatások vállalkozásoknak

Világgazdaság, 2012. december 19., szerda, 4. oldal
Új lehetőségek, új esélyek
Pályázat - Ismét díjazza a legjobb vállalkozásokat
"...Meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot a kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel rendelkező magyar vállalkozások részére. A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány immár 21. alkalommal tette közzé a felhívást..."

Világgazdaság, 2012. december 19., szerda, 5. oldal
Hat új KIC-társulást tervez az EIT
"...Három-három új tudományos és innovációs közösség (KIC) létrehozását tervezi az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2014-ben és 2018-ban, innováció az egészséges életmód és aktív időskor szolgálatában; nyersanyagok; a jövő élelmiszerei; városi mobilitás; magas hozzáadott értéket előállító gyártás; intelligens és biztonságos társadalmak tematikával..."

Világgazdaság, 2012. december 19., szerda, 5. oldal
Halmozza a díjakat a Hand-in-Scan csapat
"...A budapesti Műegyetemről indult Hand-in-Scan csapat nyerte az EIB Institute első alkalommal megrendezésre került Social Innovation Tournament versenyét Luxemburgban..."

Világgazdaság, 2012. december 19., szerda, 5. oldal
Új alapok a kockázati tőkepiacon
"...Jeremie II. További 41 milliárd forint visszatérítendő forráshoz juthatnak a vállalkozások
Jó hír az innovatív cégeknek, hogy január közepétől tíz új alap kezdi meg működését Magyarországon az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok keretében..."

Világgazdaság, 2012. december 19., szerda, 5. oldal
Az önfertőtlenítő padló csak a kezdet
Piacra viszik a sterilizáló eljárásokat és termékeket a fejlesztők
"...Nanotechnológiai eljárásra épülő, komplex sterilizáló rendszert fejlesztett ki a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a Nanocolltech és a GE Hungary közösen..."

Világgazdaság, 2012. december 19., szerda, 5. oldal
3D technológiával tör világhírre a Leonar3do

Világgazdaság, 2012. december 19., szerda, 6. oldal
Intézményi partneri együttműködés
"...Oktatási, kutatási és innovációs feladataik közös megvalósítására szerződést kötött az MTA Természettudományi Kutatóközpontja és a Pannon Egyetem..."

Világgazdaság, 2012. december 19., szerda, 6. oldal
Szabadalmi lépésváltás az EU-ban
"...Esély - Az európai innovációs hatékonyság javítása Magyarországnak is érdeke..."

Világgazdaság, 2012. december 19., szerda, 6. oldal
Az amerikaiak még mindig verhetetlenek
"...A szakemberek szerint további érdekesség az autóipar innovációs szerepének látványos növekedése: az idén a tavalyi háromról hétre emelkedett az ágazatot képviselő vállalatok száma a listán..."

Világgazdaság, 2012. december 19., szerda, 16. oldal
Stratégiai megállapodások

Fejér Megyei Hírlap, 2012. december 19., szerda, 13+15. oldal
Stratégia tervezés indul
"...A kamara járuljon hozzá a vállalkozói szféra innovációs képességének és tevékenységének erősítéséhez..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. december 19., szerda, 14. oldal
Jó gyakorlatot keresnek a vállalkozásoknál
"...Az innovációs akadémia eredményeként megalakult a KMKIK keretei között a megyei innovációs klub..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. december 19., szerda, 14. oldal
A tudás tőke, óvni kell
"...Az innovációs akadémia vendége volt Dr. Botos Viktor, a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője..."

Fejér Megyei Hírlap, 2012. december 19., szerda, 14. oldal
Innovációs akadémia

Fejér Megyei Hírlap, 2012. december 19., szerda, 14. oldal
Középpontban az innováció

Dunaújvárosi Hírlap, 2012. december 19., szerda, 14. oldal
Középpontban az innováció

Kelet-Magyarország, 2012. december 19., szerda, 1. oldal
Itt a nyakunkon a hármas határidő

Észak-Magyarország, 2012. december 19., szerda, 20. oldal
Megyei KKV-k biztos bázison

Hajdú-Bihari Napló, 2012. december 19., szerda, 1+3. oldal
Tudományos élménypark 2014 tavaszára

Kőbánya info, 2012. december 19., szerda, 5. oldal
Régi problémák megoldását kezdték meg
"...Kovács Róbert, a X. kerület polgármestere... Erős a törekvés az ipar átstrukturálására, a hagyományos nehézipart felválthatja a kutatásfejlesztés és az innováció..."

Világgazdaság Online, 2012. december 19., szerda
Pályázat Ismét díjazza a legjobb vállalkozásokat
Új lehetőségek, új esélyek


Világgazdaság Online, 2012. december 19., szerda
A kormány nyugtatja a gyógyszergyártókat

Világgazdaság Online, 2012. december 19., szerda
További 41 milliárd forint visszatérítendő forráshoz juthatnak a vállalkozások

HVG Online, 2012. december 19., szerda
Figyelem: holnap adófeltöltési határidő!

168Óra Online, 2012. december 19., szerda
A HÖOK még karácsony előtt kész tárgyalni

HVG Online, 2012. december 19., szerda
Még karácsony előtt tárgyalna a HÖOK Baloggal

HVG Online, 2012. december 19., szerda
Százmilliókat dob még idén a kormány saját kedvenceinek

Hir24.hu, 2012. december 19., szerda
A HÖOK még karácsony előtt kész tárgyalni

Index.hu, 2012. december 19., szerda
A HÖOK még karácsony előtt tárgyalna

Nol.hu, 2012. december 19., szerda
Kimaradtam az egyeztetésből

Origo.hu, 2012. december 19., szerda
Mit kapnak a jó multik Orbántól?

IT-Extreme.hu, 2012. december 19., szerda
Új elnök a Mobilitás és Multimédia Klaszter élén

InfoRádió.hu, 2012. december 19., szerda
A hallgatók karácsony előtt készek tárgyalni

Hiradó.hu, 2012. december 19., szerda
Vonzóvá tenné a kutatói életpályát a kormány

Kossuth Rádió, 2012. december 19., szerda
Kossuth - Krónika
"...Tudományos ösztöndíjrendszer lesz hozzáférhető kutatási, innovációs továbbképzéshez a Nemzeti Kiválóság programban, amelynek összkerete 5,5 milliárd forint..."

Figyelő, 2012. december 20., csütörtök, 34+35+36+37+38+39. oldal
Bölcsek köre
"...Zettwitz Sándor: Egység nélkül nem megy... Kitörési pont az innováció és az oktatás lehet, a jövőben erre kell fektetni a fő hangsúlyt. Magyarországon a k+f költések mértéke nem éri el a GDP 2 százalékát. Vállalatunk esetében az árbevétel 7-8 százalékát fordítjuk e célra, ennek tudható be, hogy az utóbbi három-négy évben a cég árbevétele 40 százalékkal nőtt..."

Figyelő, 2012. december 20., csütörtök, 60+61+62. oldal
Letértek a királyi útról
Sikeres kutató vállalkozók
"...A válság ellenére számos hazai kutatócég működik eredményesen. Az uniós támogatásoknak és a külföldi kapcsolatoknak köszönhetően itthon aknázhatók ki a kutatások eredményei, és munkahelyek keletkeznek magasan képzett szakemberek számára... A nagy gyógyszergyárak ugyanis nem tudnak olyan gyorsan reagálni a robbanásszerű változásokra, mint az innovatív kisvállalkozások, így a biotech cégek szerepe felértékelődött..."

Figyelő, 2012. december 20., csütörtök, 68+69. oldal
Szakmailag hozzáértő kormányzatot!
"...Miért tudnák ők jobban? Hogy saját területemről, az informatikáról beszéljek, kutatás-fejlesztést tekintve az unión belül informatikában jobb a versenyhelyzetünk, mint más iparágakban..."

Magyar Hírlap, 2012. december 20., csütörtök, 9. oldal
Lejár több adózási határidő

Népszava, 2012. december 20., csütörtök, 5. oldal
Kata, kiva és társaik

Népszabadság, 2012. december 20., csütörtök, 4. oldal
Visszatértek a keretszámok
"...A kormány nem figyelt arra a közleményre sem, amelyet a Magyar Rektori Konferencia adott ki pár napja. Ebben tényekkel alátámasztva hívták fel a figyelmet arra, hogy a "nemzet sikerességének egyik záloga a jó felsőoktatás", ahová megéri befektetni, és ahonnan gazdasági szempontokat mérlegelve sem éri meg pénzt kivonni. Megjegyezzük: az Orbán-kormány két év alatt legalább 80 milliárdot vont ki erről a területről. (A kivont tételek között található a szakképzési és innovációs járulék megszűnése is.)..."

Magyar Nemzet, 2012. december 20., csütörtök, 6. oldal
Ki védi meg a magyar felsőoktatást?

Népszava.hu, 2012. december 20., csütörtök
Kata, kiva és társaik

EuroAstra.hu, 2012. december 20., csütörtök
Öt újítás, mely öt éven belül megváltoztatja a világot

Belföldihírek.com, 2012. december 20., csütörtök
A szakképzés erősítését és a beszállítók számának növelését tűzte ki célul a kormány és a Tesco

Világgazdaság Online, 2012. december 20., csütörtök
Visszatérnek a keretszámokhoz?

NOL.hu, 2012. december 20., csütörtök
Kitüntetett újítók

Figyelő Online, 2012. december 20., csütörtök
Átadták az MVM Gábor Dénes Energetikai Nemzeti Díjakat

Informatika&Tudomány Online, 2012. december 20., csütörtök
Gábor Dénes-díjjal ismerték el hét tudós munkáját

Magyar Hírlap Online, 2012. december 20., csütörtök
Átadták az idei Gábor Dénes-díjakat

Metropol.hu, 2012. december 20., csütörtök
Gábor Dénes-díj hét tudósnak

InfoRádió.hu, 2012. december 20., csütörtök
Gábor Dénes-díjjal ismerték el hét tudós munkáját

HVCA e-hírek, 2012. december 20., csütörtök
Pályázat a 2012. évi legjelentősebb innováció elismerésére!
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közösen - 21. alkalommal teszi közzé a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot..."

Klub Rádió, 2012. december 20., csütörtök
"...Az eljárás lényege, hogy olyan nanorészecskéket juttatnak a felületre, amelyek fény hatására lebontják a szerves anyagokat, így a vírusokat és baktériumokat is. - Buzás Norbert kutatás-fejlesztési és innovációs igazgatója, SZTE..."

Magyar Hírlap, 2012. december 21., péntek, 10. oldal
A tudományt ünnepelték
"..."Hazánk nem az óriási nyersanyagbázisairól vagy az erős hadseregéről híres. Magyarország előnye a zseniális elmékben, a tehetséges kutatókban, fejlesztőkben mutatkozik meg" - fogalmazott a Gábor Dénes-díjat átadó ünnepséget megnyitó beszédében Kövér László, az Országgyűlés elnöke..."

Napi Gazdaság, 2012. december 21., péntek, 8. oldal
Milyen gazdasági környezetre számíthatunk a jövő évben?
"...A belépési korlátok oldására, az innováció növelésére, a teljesítményalapú kiválasztásra és a növekedés ösztönzésére van szükség a kkv-szektor felemeléséhez − véli Fürjes Balázs, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója..."

Világgazdaság, 2012. december 21., péntek, 11. oldal
Verje nagy dobra a fejlesztéseit!
"...Az Invitel negyedjére hirdette meg üzleti innovációs pályázatát, az InnoMax Díjat. A versenyre február végéig nevezhetnek a vállalkozások. Az indulók között ott lesz az E.N.S. informatikai kutató és fejlesztő cég is..."

Kisalföld, 2012. december 21., péntek, 6. oldal
A felfedezések háza - mindennap(i) tudomány

Zalai Hírlap, 2012. december 21., péntek, 14. oldal
Kamarai innovátor kerestetik

MedicalOnline, 2012. december 21., péntek
Öt lépés, mely messze vihet

Origo.hu, 2012. december 21., péntek
Inkubátorház épül Keszthelyen

MNO.hu, 2012. december 21., péntek
Jelentős többletforrásban részesül jövőre a felsőoktatás

MNO.hu, 2012. december 21., péntek
Hét magyar tudós kapott díjat

Kárpatinfo.net, 2012. december 21., péntek
Hét tudós kapott Gábor Dénes-díjat

Weborvos.hu, 2012. december 21., péntek
Gyógyászati Kutatóközpont létesül Balatonfüreden

HVG.hu, 2012. december 21., péntek
“A jövő már nem az, mint ami régen volt"

HVG, 2012. december 22., szombat, 55. oldal
Február 13. Magyar műhold

Zalai Hírlap, 2012. december 22., szombat, 11. oldal
NAGYKANIZSAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
"...Dr. Polay József kamaránk elnöke a vállalkozások helyzetéről, valamint a közösen megvalósítandó stratégiai és operatív feladatokról adott áttekintést, különös tekintettel az innováció fontosságára..."

Világgazdaság Online, 2012. december 22., szombat
Karácsonyi k+f ajándék Kínából - "A mérnökök országának"

Origo.hu, 2012. december 22., szombat
Egy magyar multivezér, aki mellett életre kel az úri világ

Délmagyar.hu, 2012. december 23., vasárnap
Felfedező kutatások Szegeden - feszegetjük a határokat

Piac&Profit Online, 2012. december 24., hétfő
A folyamatos alkalmazkodás a kulcs a válságban

MNO.hu, 2012. december 24., hétfő
Több százezer magyar élete a tét

Kitekintő.hu, 2012. december 24., hétfő
Nyelvi nehézségek az európai szabadalom körül

Népszava Online, 2012. december 24., hétfő
Előremenekülés a jövőbe

Hungarian.cri.cn, 2012. december 24., hétfő
Nem innovatívak a kínai vállalkozások

Kanizsaújság.hu, 2012. december 25., kedd
Inkubátorház épül pályázati segítséggel Keszthelyen

HetiVálasz.hu, 2012. december 27., csütörtök
Küszöbön a magyar siker: díjat is érhet a felfedezés
Tudományos nagyhatalom leszünk?


MNO.hu, 2012. december 27., csütörtök
Fejlesztések egy hatékony és emberbarát államért

Kitekintő.hu, 2012. december 27., csütörtök
A közös költségvetés lehetőségei, avagy problémái

Informatika&Tudomány Online, 2012. december 27., csütörtök
Csak másolnak a kínai magánvállalatok

HVG.hu, 2012. december 27., csütörtök
A Nagy Kaland: üzemidő-hosszabbítás Pakson

Klub Rádió, 2012. december 27., csütörtök
Többet ésszel
"...2012. december 20-án adták át a Parlamentben a Gábor Dénes nevével fémjelzett díjakat..."

Magyar Hírlap, 2012. december 28., péntek, 7. oldal
The West and the Rest
"...Hiába tartja egy ország kontroll alatt a költségvetési hiányát és államadósságát, ha minden pénzét szociális kiadásokra költi, és semmit sem fordít az innováció támogatására, akkor rontja vállalatai esélyeit a globális piaci versenyben..."

Népszabadság, 2012. december 28., péntek, 12. oldal
Zavaros gondolatok

Napi Gazdaság, 2012. december 28., péntek, 18. oldal
Nanotechnológiás sterilizáló készült
"...Nanotechnológiai eljárásra épülő, komplex sterilizáló rendszert fejlesztett ki a Szegedi Tudományegyetem, a Nanocolltech Kft. és a GE Hungary Kft. részvételével létrejött konzorcium..."

Napi Gazdaság, 2012. december 28., péntek, 18. oldal
Kínai megállapodást kötött a NIH

Napi Gazdaság, 2012. december 28., péntek, 18. oldal
Lézerügyben gyorsít a kormány

Napi Gazdaság, 2012. december 28., péntek, 18. oldal
Átadták az idei Gábor Dénes-díjakat

Napi Gazdaság, 2012. december 28., péntek, 19. oldal
Újradíjazzák a piacképes innovációkat
"...A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány kiírta a Magyar innovációs nagydíj pályázatát immár huszonegyedik alkalommal..."

Napi Gazdaság, 2012. december 28., péntek, 19. oldal
A felfutó EITI sok lehetőséget jelent
"...A 2014-2020 közötti Horizon 2020 keretprogramon belül az eddigi tízszeresére emelkedik a budapesti központú EITI költségvetése. Ez komoly lehetőséget jelent a magyar kutatás-fejlesztésnek (k+f), a kkv-szektornak és a nagyvállalatoknak egyaránt..."

Napi Gazdaság, 2012. december 28., péntek, 19. oldal
Az innováció sok bevételt hoz
"...A Pannon Egyetem (PE) - Veszprém és a Közép-Dunántúl legjelentősebb felsőoktatási intézménye - azon kevés egyetem közé tartozik, amely bevételeinek többsége nem az állami finanszírozásból származik, hanem saját projektekből..."

Napi Gazdaság, 2012. december 28., péntek, 19. oldal
Indulhat az egységes uniós szabadalom

Nógrád Megyei Hírlap, 2012. december 28., péntek, 5. oldal
A tudás a gazdaság motorja

Napi Gazdaság, 2012. december 28., péntek
Újra díjazzák a piacképes innovációkat
"...A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány kiírta a Magyar innovációs nagydíj pályázatát immár huszonegyedik alkalommal..."

Napi Gazdaság, 2012. december 28., péntek
Az innováció sok bevétel hoz

Metropol.hu, 2012. december 28., péntek
Pálinkás József: 2012 a fejlesztések éve volt

Index.hu, 2012. december 28., péntek
Pálinkás: 2012 a fejlesztések éve volt

OrientPress.hu, 2012. december 28., péntek
A 13-as lehet a gazdaság szerencseszáma?

Magyar Hírlap, 2012. december 29., szombat, 1+7. oldal
Nem kell sietni az IMF - egyezséggel
"...Szerkezeti megújulásra, beruházásokra, innovációra lenne szükség, és nem utolsósorban a nemzetközi környezetnek is javulnia kellene a gazdasági növekedés beindulásához. Pusztán költségvetési intézkedésektől ez nem várható - mondta lapunknak Csaba László közgazdászprofesszor..."

Népszabadság, 2012. december 29., szombat, Szilveszter, 2+3. oldal
Tviszt, amíg dől a lé
"...Az idei év hazai tőzsde sztoriját itthon észre sem vettük, pedig világszenzáció a Richter skizofrénia elleni szere..."

Délmagyar.hu, 2012. december 29., szombat, 5.oldal
Gábor Dénes-díjat kapott Vigh László és ifj. Duda Ernő

Délvilág, 2012. december 29., szombat, 5.oldal
Gábor Dénes-díjat kapott Vigh László és ifj. Duda Ernő

Délmagyar.hu, 2012. december 29., szombat
Gábor Dénes-díjat kapott Vigh László és ifj. Duda Ernő

Klub Rádió, 2012. december 30., vasárnap
Többet ésszel
"...2012. december 20-án adták át a Parlamentben a Gábor Dénes nevével fémjelzett díjakat..."

Új Dunántúli Napló, 2012. december 31., hétfő, 13. oldal
Nagyobb figyelmet kapnak a kkv-k

Agrárágazat, 2012. december 31., hétfő, 4+5. oldal
Lapzártától lapzártáig
"...Az összeg megemelése azért várható, mert az unió a következő költségvetési időszakban az eddiginél is hathatósabban kívánja támogatni a kutatás-fejlesztést és az innovációt, továbbá az ismeretek átadását..."

Agrárágazat, 2012. december 31., hétfő, 34+36. oldal
Sikeres a mezőgép oktatás, kutatás és innováció!

MNO.hu, 2012. december 31., hétfő
2012: A hazai dizájn nagy durranásai

Magyar Ipari és Környezetvédelmi Magazin, Magyar Innovációs Nagydíj - Jubileumi szám, XI. évf. 2012, 2. oldal
Pakucs János: az alapítástól napjainkig

Magyar Ipari és Környezetvédelmi Magazin, Magyar Innovációs Nagydíj - Jubileumi szám, XI. évf. 2012, 3. oldal
Az Egisé a 2011-es Innovációs Nagydíj

Magyar Ipari és Környezetvédelmi Magazin, Magyar Innovációs Nagydíj - Jubileumi szám, XI. évf. 2012, 4. oldal
Pályázat 2012

Magyar Ipari és Környezetvédelmi Magazin, Magyar Innovációs Nagydíj - Jubileumi szám, XI. évf. 2012, 5. oldal
Kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia

Magyar Ipari és Környezetvédelmi Magazin, Magyar Innovációs Nagydíj - Jubileumi szám, XI. évf. 2012, 6. oldal
Versenyképes-e a hazai innováció?

Magyar Ipari és Környezetvédelmi Magazin, Magyar Innovációs Nagydíj - Jubileumi szám, XI. évf. 2012, 13. oldal
Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny

Magyar Ipari és Környezetvédelmi Magazin, Magyar Innovációs Nagydíj - Jubileumi szám, XI. évf. 2012, 22+23. oldal
Az innováció és a startup világ
"...Tehát az ötödik faktor arról szól, hogy a kialakuló innovatív vállalkozói rendszer saját magát táplálja, az egyik innovációs generáció elősegíti (például mentorálassal, tőkével) a következő generáció színre lépését. A hazai startup világ térnyerésekor nem árt az ötödik tényezőt is szem előtt tartani..."

Magyar Ipari és Környezetvédelmi Magazin, Magyar Innovációs Nagydíj - Jubileumi szám, XI. évf. 2012, 24+25+26+27+28+29+30+31. oldal
Innovációs Díjat elnyert termékek és gyártók

Magyar Hírlap, 2013. január 2., szerda, 6. oldal
Radikális fordulatot ígér a diktátor
"...Kim Dzsong Un a politika mellett a gazdaságban is komoly fordulatot szeretne látni, és - a mezőgazdaságra, valamint a könnyűiparra támaszkodva, a K+F és a technológiai szektor felfuttatásával - "gazdasági óriássá" tenné államát..."

Népszabadság, 2013. január 2., szerda, 18. oldal
Az elmúlt év izéi
"...Ha a válságnak az a definíciója, hogy ilyenkor a technológiai cégek rágyúrnak az innovációra, és a jövőre készülve ontják magukból az új korszakot nyitó fejlesztéseket, akkor a most búcsúzó esztendő gyakorlatilag válságmentes volt..."

Népszava, 2013. január 2., szerda, 8. oldal
Óvatos jóslatok 2013-ra
"...Nem lehet tovább odázni az iskolaügyben, az egészségügyben, a közigazgatásban és más területeken a felhalmozódott problémák megoldását - jelentette ki újévi beszédében a szlovák államfő. Ivan Gasparovic szerint Szlovákia nemzetközi versenyképessége akkor növekedhet, ha növelik a tudományok, a gazdaság és az innováció teljesítőképességét..."

Délmagyarország, 2013. január 2., szerda, 8. oldal
Innovációs tehetségkutató
"...HAVI 10-30 EZER FORINTOS ÖSZTÖNDÍJAT IS NYERHETNEK A 22. TUDOMÁNYOS TEHETSÉGKUTATÓ GYŐZTESEI. Minden 1992. október 1. és 1999. augusztus 31. között született fiatal a 22. tudományos és innovációs tehetségkutató versenyre 2013. január 7-éig jelentkezhet..."

Délvilág, 2013. január 2., szerda, 8. oldal
Innovációs tehetségkutató
"...Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei ösztöndíjat, a felsőoktatási intézményekbe jelentkezve - ottani döntés alapján - 20 többletpontot kaphatnak, és bemutatkozhatnak az európai döntőn, ahol további értékes pénzes különdíjakat (3500-7000 euró) lehet nyerni. További információ: http://innovacio.hu/..."

Magyar Demokrata, 2013. január 2., szerda, 40+41. oldal
Új év, kétéves problémák

Piac és Profit, 2013. január 2., szerda, 27. oldal
Egy rég elfeledett ötlet is hozhat sikert

Piac és Profit, 2013. január 2., szerda, 54+55. oldal
Gondolkodj dizájnul!

Nykom.com, 2013. január 2., szerda
Ifjú feltalálókat és tudósjelölteket keresnek
"...A Magyar Innovációs Szövetség 22. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA közreműködésével..."

Népszava Online, 2013. január 2., szerda
Veszélyezteti a tudomány jövőjét a közalkalmazottak kényszernyugdíjazása

Népszabadság, 2013. január 3., csütörtök, 14. oldal
Bekerülni nehéz, kiesni könnyű
"...A multik várják a magyar beszállítókat, de csak, ha megfelelnek a szigorú elvárásoknak..."

Világgazdaság, 2013. január 3., csütörtök, 5. oldal
Nyolc százalék feletti növekedést várnak
"...A kínai gazdaság az idén minden bizonnyal 8 százalék felett gyarapszik... A gazdaság azóta kimozdult a mélypontról a gyors szerkezeti átalakulás, az innováció és a piac önstabilizáló mechanizmusainak hatására..."

Kisalföld, 2013. január 3., csütörtök, 2. oldal
"Veszélyben a tudomány"
"...A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (Tudosz) szerint veszélyezteti a magyar tudomány jelenét és jövőjét a nyugdíjas korú közalkalmazottak és kormányzati dolgozók nyugdíjba küldése..."

Fejér Megyei Hírlap, 2013. január 3., csütörtök, 2. oldal
A nyugdíjazások miatt aggódnak

OrientPress, 2013. január 3., csütörtök
Ifjú feltalálókat és tudósjelölteket keresnek
"...A Magyar Innovációs Szövetség 22. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA közreműködésével..."

Piac&Profit Online, 2013. január 3., csütörtök
Fiatal feltalálók kerestetnek!
"...Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai és matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató- vagy fejlesztő-, illetve tudományos munka eredményével..."

Felsőfokon.hu, 2013. január 3., csütörtök
Fiatal feltalálók pályázatait várják...
"...A részletes felhívás és további információk a www.innovacio.hu weboldalon olvashatók..."

Hírekma.hu, 2013. január 3., csütörtök
Ifjú feltalálókat és tudósjelölteket keresnek
"...A Magyar Innovációs Szövetség 22. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA közreműködésével..."

NOL.hu, 2013. január 3., csütörtök
Bekerülni nehéz, kiesni könnyű

Marketinginfo.hu, 2013. január 3., csütörtök
Az innováció kulcskérdés a nagy márkák számára

Innotéka.hu, 2013. január 3. csütörtök
Régi-új vezetők a kutatóközpontok élén

Figyelő, 2013. január 4., péntek, 9+10+11+12+13+14+15. oldal
Hozam? Csak kockázattal!
"...A Richter a topajánlat..."

Figyelő, 2013. január 4., péntek, 34+35+36. oldal
HELY A NAP ALATT
"...Külgazdasági Hivatal befektetés ösztönzési és kereskedelemfejlesztési együttműködési megállapodást írt alá társszervezetével, az ApexBrasillal, és több szándéknyilatkozat született az oktatás, az innováció, illetve a mezőgazdaság területén is..."

Világgazdaság, 2013. január 4., péntek, 6. oldal
"Versenytársak vagyunk"
Magyosz Nyolc kisebb gyógyszergyártó próbál talpon maradni
"...A kilencvenes években a nagy hazai gyógyszergyárakból nőttek ki, mára egy-egy termékükkel azok konkurenciái lettek a magyar gyógyszeripari kis- és középvállalatok..."

Élet és Irodalom, 2013. január 4., péntek, 12. oldal
Befektetés hogyanis?
"...A világgazdasági versenyben helytálló és az innovációs teljesítményük szerint éllovas országokban a XXI. század innovációpolitikáját az jellemzi, hogy az innovációs szemlélet valamennyi szakpolitikát áthatja..."

Vas Népe, 2013. január 4., péntek, 6. oldal
Ifjú feltalálók pályázhatnak
"...A Magyar Innovációs Szövetség 22. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA közreműködésével..."

InfoVeszprém.hu, 2013. január 4., péntek
Ifjú feltalálókat és tudósjelölteket keresnek
"...A Magyar Innovációs Szövetség 22. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA közreműködésével..."

InfoGyőr.hu, 2013. január 4., péntek
Ifjú feltalálókat és tudósjelölteket keresnek
"...A rendezvény fővédnöke Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár, az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkára, társ-fővédnöke Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter. Pályázati határidő: 2013. január 7..."

InfoSárvár.hu, 2013. január 4., péntek
Ifjú feltalálókat és tudósjelölteket keresnek
"...A Magyar Innovációs Szövetség 22. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA közreműködésével..."

Metropol.hu, 2013. január 4., péntek
Gyógyszergyártó kapott innovációs díjat

Ma.hu, 2013. január 4., péntek
Gyógyszergyártó és nemzetközi fuvarozó kapta Zalaegerszeg Innovációs Díját

Informatika&Tudomány Online, 2013. január 4., péntek
A Szilícium-völgy nem csak a lehetőségek hazája

MiNap Online, 2013. január 4., péntek
Bosch: sikeres miskolci fejlesztések

MarketingInfo.hu, 2013. január 4., péntek
Kutatás-Fejlesztés: szigorított az Unilever

Lánchíd Rádió, 2013. január 4., péntek
Hírek
"...Kiosztották Zalaegerszeg innovációs díjait..."

Hiradó.hu, 2013. január 4., péntek
Kiosztották Zalaegerszeg Innovációs Díját

Magyar Nemzet, 2013. január 5., szombat, 10. oldal
Eltörlik az adót Amerikában?
"...minap publikált tudományos összeállítás, amely főleg tekintélyes kutatóintézetek - többek között a NASA, a massachusettsi technológiai intézet (MIT), az ENSZ Környezetvédelmi Programjának munkatársai - által a közeli és a távoli jövőre jósolt technikai újításokat, társadalomtudományi változásokat foglal össze..."

Magyar Hírlap, 2013. január 5., szombat, 8. oldal
Hiánycikk a mérnökember
"...Szükség van rá, hogy megszerettessük a fiatalokkal a természettudományokat, a mérnökökre ugyanis világszerte nagy igény mutatkozik. A tudományos életpálya idehaza számos nehézséggel van kikövezve, ugyanakkor az igazán tehetséges és elszánt szakemberek itthon is megtalálhatják a számításukat...."

Vasárnapi Hírek, 2013. január 6., vasárnap, 7. oldal
Folytatódik az ellenállás
"...Ráadásul minél nagyobb a befektetés, annál nagyobb a hozam. Ennek oka, hogy a felsőoktatás, az innováció és a kultúra motorja, ami gazdasági növekedéssel és fizikailag egészségesebb, esélyegyenlőség szempontjából kiegyenlítettebb társadalommal is együtt jár..."

Vasárnapi Hírek, 2013. január 6., vasárnap, 12. oldal
Menni vagy maradni?
"...A válságban az érintett polgárok, államok közös munkálkodása enyhítheti a gondokat. Ezekben az években az oktatás, a tudományos kutatás, fejlesztés kiemelkedő jelentőségű, út a mielőbbi kilábalás felé..."

Origo.hu, 2013. január 6., vasárnap
Sötétben szívják ki a pénzt az oktatásból

Kitekintő.hu, 2013. január 6., vasárnap
Újra kukorékolna a gall kakas

Új Néplap Online, 2013. január 6., vasárnap
Egy bekötőút nagy segítség lenne

Kossuth Rádió, 2013. január 7., hétfő
"...Európai innováció budapesti székhellyel. Nemzetközi hálózatban működő tudományos és innovációs kisközösségek üzleti alapon. Korányi László a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökhelyettese..."

Világgazdaság, 2013. január 7., hétfő, 8. oldal
Újra feléledt a nyugdíjvita
"...Az intézkedéssel szemben számos szakmai szervezet tiltakozott. Az egészségügyi dolgozókon kívül a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (Tudosz) is aggályainak adott hangot..."

Napló, 2013. január 7., hétfő, 6. oldal
Ötlet van, befektető sajnos még nincs

Észak-Magyarország, 2013. január 7., hétfő, 5. oldal
A Károly Róbert Főiskola hírei: rektorváltás a KRF élén

Portfolio.hu, 2013. január 7., hétfő
Az IBM lehet a kormány következő stratégiai partnere

MarketingInfo.hu, 2013. január 7., hétfő
A dizájn kulcskérdés az IT innovációban

Hiradó.hu, 2013. január 7., hétfő
Napi Gazdaság: itt az újabb stratégiai partnerségről szóló szerződés

The Budapest Times, 2012. december 14. - 2013. január 10., 3. oldal
GE, Microsoft join sign-up

Várható események

38. Műegyetemi Állásbörze

2013. március 6-án és 7-én, tagszervezetünk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem K épületében rendezik meg a tavaszi Műegyetemi Állásbörzét.

A Műegyetemi Állásbörze a legnagyobb és legrangosabb hazai állásbörzeként, a mérnöki végzettségen túl, a gazdasági, pénzügyi, informatikai és természettudományi diplomát szerző álláskeresők és az őket alkalmazni kívánó munkaadók kapcsolatfelvételét, hatékony találkozási lehetőségét teremti meg.

Amit a szervezők kínálnak a résztvevő cégek számára:
- 8 000-10 000 frissdiplomás, diploma előtt álló vagy néhány éves szakmai tapasztalattal rendelkező fiatal látogatót,
- elsősorban mérnöki, műszaki, gazdasági, média, ill. informatikai végzettségű álláskeresőket,
- állást vagy szakmai gyakorlati lehetőséget célirányosan kereső látogatókat.

Amennyiben már a tavaszi szezonban megrendelik őszi Műegyetemi Állásbörze részvételüket is, úgy hűségcsomagot és kedvezményt biztosítanak a szervezők. A részletek:
- Kiállítói tájékoztató: a Műegyetemi Állásbörze részletes ismertetője
- Megrendelőlap: szolgáltatásaink és áraink
- Általános Szerződési Feltételek

Résztevő szervezetek jelentkezési határideje: 2012. február 5.
Bővebb információ és jelentkezés: Tranger Tímea, BME Diákközpont Karrier Iroda, junior tanácsadó, tel: 463-1191

7. Egyetemi startup konferencia

A National Council of Entrepreneurial Tech Transfer (NCET2) egyetemi startup konferenciát szervez a "Társasági kockázati tőke és az egyetemi startupok: egy nyitott innovációs paradigma" témában.

Időpont: 2013. március 20-23.
Helyszín: Washington Convention Center (Washington, DC)

Évente az egyetemek 35 Mrd dollárt kapnak a szövetségi kormánytól, hogy élvonalbeli kutatást folytassanak, amelyből az egyetemek 600 startup céget hoznak létre minden évben. Ebben az évben a konferencián bemutatják a 100 legjobb egyetem startupot.

További információ, ill. regisztráció ide kattintva olvasható.

Pályázati felhívások

Pályázat a 2012. évi legjelentősebb innováció elismerésére!

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közösen - 21. alkalommal teszi közzé a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is díjazzák: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2007 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját nyeri el.
A díjak ünnepélyes átadására 2013. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2012. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

Az elbírálás során a 2012-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, egyéb műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát is értékelik, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát.
A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon,
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2013. február 6., 12 óra

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzetgazdasági miniszter.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma nevében: Prof. Závodszky Péter

11. Innovact Campus Awards

Az Innovact (Reims, 2013. március 26-27.) innovációs szakvásár szervezői az Európai Bizottság támogatásával ebben az évben is meghirdetik a fiatal tehetségek innovációs versenyét, amin az EU-tagországok diákjai vehetnek részt. Az "elődöntőbe" bejutott egyéni vagy csapatot alkotó pályázóknak módjuk lesz arra, hogy projektüket (amely tervezési fázisban, fejlesztés alatt álló vagy már elindított termék vagy tevékenység lehet) bemutathassák az Innovact látogatóinak és a zsűri tagjainak. A pályázatok értékelésénél a legfontosabb szempontok: eredetiség, kreativitás, újszerűség, és természetesen a megvalósíthatóság.

Az első díj 5000 euró, a második és harmadik helyezett egyaránt 1500-1500 eurót kap. A döntősök részvételéről a szervezők gondoskodnak (vállalják az utazási és szállásköltséget), a résztvevők pedig mintegy 20 ország kétezer szakmai látogatója és közel kétszáz fiatal innovatív vállalkozás képviselői előtt mutatkozhatnak be. Az ünnepélyes díjátadó március 27-én lesz.

Jelentkezési határidő: 2013. január 28.
Jelentkezni angol vagy francia űrlapok kitöltésével lehet, amelyet kizárólag elektronikus úton kell eljuttatni a következő címre: olivia.timone@ICA-2013.com
További információ: Olivia Timone, tel.: +330/1555-00415,
e-mail: olivia.timone@ICA-2013.com, web: www.innovact.com
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.