XXII. évf. | 2012. augusztus 7. | 15. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg. A következő megjelenés időpontjai: 2012. szeptember 4.

Innovatív start-up cégek létrehozása

Szövetségünk augusztus 3-án véleményezte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által társadalmi egyeztetésre bocsátott "A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával (DAOP-1.3.1, ÉAOP-1.1.3, ÉMOP-1.3.1, NYDOP-1.1.1/C)" c. pályázati felhívás tervezetét.

Részletek a véleményből:

"...Összességében úgy látjuk, hogy nem reális a kiírás, noha a szándék jó, csak ehhez kevés a rendelkezésre álló összeg, s mindemellett nagyon meg van kötve a vállalkozó keze a pályázati pénz elköltésében..."

"...A "C.3. Elszámolható költségek" közt nem szerepel a pályázó magánszemély vagy egyéni vállalkozó munkabérének költsége. Javasoljuk, hogy kerüljön be az elszámolható költségek közé max. 4 hónapra, max. 300 000 Ft-os bérköltség elszámolásának a lehetősége..."

"...A "C.7.2. Projekt területi korlátozása" nem rendelkezik arról, hogy az igénybevett szolgáltatásokat bármelyik régióból igénybe lehet-e venni. Javasoljuk, hogy az egyértelműség érdekében szerepeljen a pályázati felhívásban az, hogy a pályázó a különböző szolgáltatásokat az ország bármely régiójában székhellyel rendelkező tanácsadótól is igénybe veheti..."

"...A "C.7.3. Egyéb speciális feltételek" közt szereplő kötelező vállalás nem engedélyezi a gazdasági társaság (GFO 113, GFO 212) létrehozását. Javasoljuk a Korlátolt Felelősségű Társaságok és Betéti Társaságok létrehozásának engedélyezését, akár úgy is, hogy a támogatásban nem részesülő egyéb alapító tagok szavazati és tőke aránya 25%-nál nem lehet nagyobb..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon ide kattintva olvasható.

Ipari Park Tanács ülése

A Nemzetgazdasági Minisztérium Erdésztermében, 2012. július 16-án, dr. Lenner Áron Márk, az Ipari Park Tanács (IPT) elnökhelyettesének vezetésével tartotta negyedik ülését az IPT, melyen Szövetségünket dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

A tanács megvitatta az NFÜ NYDOP egyik pályázati felhívását, melynek kapcsán javaslatot tesz a gazdasági miniszternek, hogy forduljon az NFÜ-höz az ipari park cím jelenleg hatályos meghatározásának a pályázatokban történő átvezetését illetően.

Ezt követően a tanácstagok 7 ipari park ellenőrzésének tapasztalatait hallgatták meg. Egy-két gyengébben teljesítő park - a tanács egyetértésével - 1 év türelmi időt kapott.
Az ipari park portál létrehozásának előkészületei tovább folynak, az elnökhelyettes tájékoztatója szerint.

KFI Ágazati Stratégiai Fehér Könyv

Készülnek a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Ágazati Stratégiai Fehér Könyvei (KFI ÁSFK), melynek célja, hogy bemutassa a hazai és nemzetközi trendeket, ill. célkitűzéseket, kitörési pontokat fogalmazzon meg.

A könyvek elkészítésére munkabizottságokat állítottak fel, melyek tagjai a NIH munkatársain túl az érintett államigazgatási szervek szakértői, valamint tudományos és szakmai szervezetek szakértői. Szövetségünk, felkérésre, már tavasszal delegált szakértőket a bizottságokba.
Az Energetika-környezetvédelem Ágazati KFI Munkabizottsága albizottságokban folytatja munkáját. A Környezetvédelem Munkabizottság munkájába Szövetségünk Kenyeres Istvánt, Szövetségünk választmányi tagját, az Organica Környezettechnológiák Zrt. vezérigazgatóját delegálta.

Dr. Lippényi Tivadar (1949-2012)

64. évében váratlanul elhunyt dr. Lippényi Tivadar, aki élete során aktív, tevékeny munkát folytatott, mint gépészmérnök, innováció politikus, vállalkozási menedzser.

A Magyar Innovációs Szövetségben Lippényi Tivadar 1995 és 2004 között tagozatvezetőként tevékenykedett, és tagja volt az elnökségnek is. 1995 és 1999 között az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ ügyvezető igazgatója, 2004 és 2010 között pedig a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökhelyettes volt.
Lippényi Tivadar temetését 2012. július 16-án tartották.

Természettudományos ÖnképzőKöri Mozgalom (TÖK)

A Magyar TÖK Mozgalomhoz csatlakozott tehetséges középiskolás fiatalok részére szervezett nyári táborokon, Viszneken és Hódmezővásárhelyen Roy J. Glauberrel, a Harvard egyetem Nobel-díjas fizika professzorával találkozhattak a résztvevők, a diákokon kívül tanárok, tudósok és szülők. Glauber professzor előadásaiban kiemelte, hogy középiskolás diákkorában maga is épített rádiót és távcsövet, hangsúlyozva az önképzőkörök és más hasonló tanulócsoportok fontosságát.

A viszneki táborban július 12-14. között, 18 előadást hallgathattak meg a diákok a matematika és a természettudományok különböző területeiről. Glauber professzor a diákelőadások után könyvjutalmat dedikált és adott át a gyöngyösi Berze Nagy János és az egri Dobó István Gimnázium legaktívabb diákjai számára: annak a Részecskés Kártyajáték c. könyvnek egy-egy példányát, amely a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen kiemelt dicséretben részesült.

A hódmezővásárhelyi táborban mintegy 100-120 érdeklődő hallgatott meg előadásokat, ahova július 18-án látogatott el a Nobel-díjas professzor. A megjelenteket több protokoll személy is köszöntötte, többek között Dr. Kószó Péter, a város alpolgármestere. A program végén a Németh László TÖK legaktívabb és legsikeresebb diákjai, valamint annak tanár patrónusa, Szittyai István könyvjutalmat vehettek át, a viszneki táborhoz hasonlóan.

Bővített szolgáltatás

A Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a 2012/15-ös számtól kezdve bővített szolgáltatással jelentkezik: a Sajtószemle rovatban felsorolt online cikkek teljes szövege a címre kattintva olvasható.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

24. EU Fiatal Tudósok Versenye

A 2012. szeptember 21-26. között, Pozsonyban megrendezésre kerülő "24. EU Contest for Young Scientists" döntőjében Papp Gergely, Hollós Ádám és Ludmány Balázs képviselheti Magyarországot a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének döntése értelmében.

A versenyzők második szakmai felkészítését Ivánka Gábor, a verseny zsűrijének tagja és Balassi Márton István, a 22. EU Fiatal Tudósok Versenyének első helyezettje tartotta, 2012. július 19-én, Szövetségünk székhelyén.
A foglalkozás során a fiatalok bemutatták posztertervüket, továbbá angol nyelven foglalták össze projektjüket, végül a verseny hangulatát szimuláló kérdésekre válaszoltak és értékelték egymás teljesítményét.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új nemzeti védjegy-bejelentési űrlap

Elkészült a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) papír alapú nemzeti védjegy-bejelentési űrlapjának új változata. Az SZTNH a korábbi űrlap felülvizsgálata során a célszerűség és áttekinthetőség kritériumait tartotta szem előtt. A kitöltést ezentúl egy kétoldalas útmutató is segíti az egyértelműség kedvéért. Mivel az új űrlap használatával az alaki hibák többsége kiküszöbölhető, az SZTNH kéri ügyfeleit, hogy papír alapú védjegybejelentéseiket ennek használatával nyújtsák be. Az elektronikus bejelentések nyomtatványa érdemben nem változott, mindössze az árujegyzék rész bővült egy nyilatkozattételi résszel.

Az új űrlap elérhető a Hivatal honlapján az "Űrlapok" menüpont alatt, vagy letölthető innen.

Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. szeptember 26-án középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít. A képzés 60 tanórás.
Az előadások időpontjai: szeptember 26., október 3., 10., 17., 24., 31., november 7., 14., 21.; 10 és 16 óra között.
A középfokú iparjogvédelmi szakvizsgára november 28-án kerül sor.
Helyszín: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
Részvételi díj: 80.000 Ft/fő.

Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet alapján szervezett tanfolyam rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire, ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési-mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásait, azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat.

A képzés írásbeli és szóbeli vizsgával zárul és középfokú iparjogvédelmi szakképesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.

További információ: Dr. Gács János, promóciós tanácsadó, HIPAvilon Kft., Tel.: 1/474-5504

Szakirodalom-figyelő

Benjamin Graham: Az intelligens befektető - Gyakorlati tanácsok befektetőknek - Jason Zweig kommentárjaival aktualizált, új kiadás - T.bálint Könyvkiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

"Egyértelműen a legjobb könyv, amit a befektetésről valaha írtak." Warren Buffet (És ő az egyetlen a világ leggazdagabbjai között, aki tisztán tőzsdei befektetésekkel szerezte a vagyonát. - OP) • "Hiszem, hogy egy könyv, amely több generáción át bizonyítja eredetiségét, népszerűségét és nem utolsósorban hasznosságát, alapműnek tekinthető. Az intelligens befektető című kötetet ebbe a kategóriába sorolom." Csányi Sándor (OTP) - Idézetek a könyvből.

"Graham írta, hogy a pénzügyi befektetés akkor a legintelligensebb, ha a leginkább céltudatos és módszeres - e kijelentését Warren Buffett a befektetésről valaha is leírt legfontosabb tételnek tekinti." - Wikipedia

A világhírű McGraw-Hill szakkönyv kiadó 2000-ben reprintként adta közre Grahamnak a tanítványával, majd a Columbia Business School-on munkatársával, David Doddal írt Security Analysis (Értékpapír elemzés) c. művének eredeti, 1934-es kiadását. A fülszöveg szerint "ezzel a könyvvel kezdődött az értékpapír piaci befektetés tudománya."

"Több mint egymillió eladott kemény-kötésű példány" írta a papírkötésű változat megjelentetésekor a világelsők közé tartozó HarperCollins. Igen kevés gazdasági szakkönyv érhetett el ilyen rekordot. Sikerét magyarázza, hogy Graham a tőkepiaci befektetés alapvetően új, szakszerűen megalapozott iskoláját teremtette meg: az értékalapú befektetés (találóbb lenne az értékalapú kiválasztás - OP) koncepcióját, és hozzá az ún. fundamentális elemzés tudományát. Dodd-dal írt alapművéről így szól itt a nagy szakmai tekintélyű pénzügyi újságíró Jason Zweig: "Graham nem csupán egy volt a valaha élt legjobb befektetők között; ő volt minden idők legnagyobb gyakorlati befektetési gondolkodója. Graham előtt a vagyonkezelők egy középkori céhhez hasonlóan viselkedtek, akiket elsődlegesen a babona, a tippelés és a misztikus rituálék irányítottak. Graham Security Analysis c. tankönyve volt az, amely modern szakmává alakította át ezt az elavult világot."

Ez a könyv annak a nagyközönség számára készített, szakmailag cseppet sem alacsonyabb színvonalú, a híres pénzügytörténeti szakíró Peter L. Bernstein Grahamról szóló értékeléséből idézve (Tőkepiaci elméletek - A modern Wall Street születése - Corvina Kiadó, 2011.; Hírlevél 12/2. sz.) "közérthetőbb" változata. Ismét Zweig szavaival "Az intelligens befektető volt a legelső olyan mű, amely az egyéni befektető számára bemutatta a pénzügyi sikerhez elengedhetetlen érzelmi alapot és elemzőeszközöket. Mindörökre a legjobb könyv marad, amely a nagyközönségnek szól a befektetésről."

Természetesen ez sem a biztosan nyereséget hozó befektetés kulcsát kínálja. Ilyen kulcs nincs, és részben gyakorlati, részben elvi okok folytán soha nem is lesz. Annak viszont nagyon is megvan az értelme és haszna, hogy a befektető igyekezzék a lehető legjobb tudással felszerelkezni a stratégiái és az értékelései kialakításához. Erre éppen Buffett a legmeggyőzőbb példa. Tudni kell még, hogy vannak Grahaméval versengő iskolák is. A két legfontosabb a történeti mintázatok ismétlődésére építő ún. technikai elemzés, valamint az aktív portfólió kezelés. Graham ki is emeli, hogy e műve nem azoknak szól, akik aktívan kereskednek a piacon.
Húsz fejezet a részvényekbe és kötvényekbe történő befektetésről, mindegyik Zweig aktualizáló kommentárjával, továbbá hét szakmai függelék összesen 517 oldalon. Vele - Zweig szavával - "biztosak lehetünk abban, hogy sokkal intelligensebb befektető válik belőlünk".

Sir Ken Robinson & Lou Aronica: Az alkotó elem - Fedezd fel, mire születtél, és minden megváltozik - HVG Könyvek, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

A Hírlevél 2012/14. számában mutattuk be a szerző Az alkotó tér c. művét (HVG Könyvek, 2011), amelyet "számos értelemben e műve a természetes kiegészítőjének" mond.

E könyve korunk egyik legfontosabb gazdasági tényezőjéről szól. Tudás-alapú gazdaságról beszélünk, de a cégek és országok verseny- és jövedelemtermelő képessége egyre inkább egy még magasabb, minőségileg többet követelő szinten, az alkotóképességeik versenyében dől el. Az alkotóképesség ugyanakkor rendkívül kényes adottságunk: külső, és bennünk lakozó, ill. belőlünk származó feltételek garmadája befolyásolja, kibontakozik-e, s ha igen, milyen módon, mivé fejlődik, milyen irányultságokat vesz fel, s hogyan válhat hasznára másoknak és magunknak. A természetéből következik, hogy kritikus jelentőségű lehet mindebben a módszeres és szakszerű tehetséggondozás, másrészt viszont az is, ha a lappangó, vagy többé-kevésbé már meg is nyilvánult tehetséggel megáldott ember környezete így-úgy gátolja a kibontakozását - akár csak olyan légkör fenntartásával is, amelyben az nem is gondol ilyen felemelkedésre, vagy megijed annak esetleges következményeitől. "Fedezd fel, mire születtél, és minden megváltozik" - ez az alcím ugyan így reklámízű túlzás, az viszont kétségkívül igaz, hogy ha az ember felfedezi magában a tehetséget és vele a lehetőséget, amely az életét kiteljesítheti, akkor sok minden, talán valóban minden megváltozhat a számára. Hogyan következhet ez be, miként érhetjük el, hogyan éljünk vele, és miként segíthetnek ebben a mentorok - ez központi témája és kiemelkedően értékes útmutatása e könyvnek.

Szinte végtelen a területek sora, amelyen az alkotóképesség megmutathatja magát, s magának eme adottságnak a sajátos természete, karaktere is szerfelett sokféle lehet. Robinson az alkotó elem természetét kutatva sok területről sok kiemelkedő alkotót mutat be, akiknek - amint mondja - közös vonása, hogy olyasmit tesznek, amit szeretnek, s közben teljesen átadják magukat e tevékenységnek. Szavait idézve "Másként érzékelik az idő múlását, úgy érzik, intenzívebben élnek (és aki megtapasztalta, tudja, hogy ez így is van! - OP), összeszedettebbek, erősebbek, mint máskor. Amikor valaki alkotó elemében van, úgy érzi, felfedezi valódi önmagát, megtudja, kicsoda is valójában, és hogy igazából mit kell kezdenie az életével." Példák hosszú, sokszínű sora mutatja be az alkotó tehetség kibontakozását, érvényesülését, valamint a mentorok sorsformáló szerepét ebben.

Mondandóját így vezeti fel: "ebben a könyvben részletesen megvizsgáljuk az alkotó elem fő jellemzőit. Elemezni fogjuk azoknak az embereknek a tulajdonságait, akik megtalálták alkotó elemüket, szemügyre vesszük azokat a körülményeket és feltételeket, amelyek közelebb visznek ehhez, és azonosítjuk az elrettentő tényezőket, amelyek megnehezítik az alkotó elem felfedezését. Megismerkedünk olyanokkal, akik megtalálták útjukat, olyanokkal, akik mások számára kövezik ki az utat, szervezetekkel, amelyek úttörő szerepet játszanak, és intézményekkel, amelyek utat tévesztettek. Ezzel a könyvvel az a célom, hogy világossá tegyek olyan fogalmakat, amelyekre intuitív módon talán már többen ráéreztek, továbbá szeretnék mindenkit arra ösztönözni, hogy fedezze fel alkotó elemét önmaga számára, és ugyanebben másokat is segítsen. Remélem, hogy munkámmal hozzájárulhatok ahhoz, hogy új módon tekintsünk a saját lehetőségeinkre - és a környezetünkben élőkéire."
Aki elolvassa, tanúsíthatja: mindez szerfelett érdekes és tanulságos művé állt össze.

Kosztolányi Dezső: Látjátok, feleim - Tarandus Kiadó, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

"Kötetünkbe Kosztolányi Dezsőnek azokat a tanulmányait, esszéit gyűjtöttük egybe, amelyek klasszikus magyar költők, elbeszélők, drámaírók műveivel foglalkoznak, nagyokkal és kisebbekkel egyaránt - Balassi Bálinttól Makai Emilig." - mondja a Tarandus ajánlója. És Kosztolányi megragadóan, lebilincselően érdekesen tud írni. Ez persze közhely, akárcsak az, hogy pompás látvány a napfelkelte. Ettől még bűbájos élmény nézni a felragyogását, és elbűvölő olvasni ezt a könyvet. És időutazás is: Kosztolányi a maga korának a maitól sokban eltérő lelkületével és gondolkodásmódjával mutatja be irodalmunk sok jeles, illetve mára már többé-kevésbé elfeledett alakját. Egyik igen karakteres mondata például: "Mindenki, aki magyarnak született, s így akarva, nem akarva vállalja szenvedésünket, kárpótlást kap azáltal, hogy Arany Jánost eredetiben olvashatja." Óh igen, és óh, jaj, nem egészen. Az igenhez nem kell magyarázat, ám ott a nem is - mert bizony kell valamelyes szellemi alap ahhoz, hogy rezonáljunk Arany János gondolataira.

Ismét a Tarandustól: "Ebben a kötetben csaknem negyven magyar íróról, költőről írt tanulmányait kapja kézhez az olvasó. Némi túlzással azt mondhatjuk: egy kis magyar irodalomtörténet vázát olvashatjuk. Kosztolányi páratlan leleménnyel talál rá a vizsgált életmű lényeges mozzanataira, az irodalmi alkotásról, a művészet bonyolult titkairól mindig érzékletesen beszél, jelzői felejthetetlenül megvilágítanak egy-egy verset vagy regényt, tanulmányainak szerkezete mindig tiszta, világos, nyelve gazdag, elegáns, előadásmódja természetes."

"Az írás mágia" - idéztük Márai Sándor szavait Mágia c. kötetéről szóló írásunkban (MISZ Hírlevél 2012/14. sz.) A mágia nem csupán magasszintű technika, zseniális trükk, hanem a képzeletünk, a gondolataink megragadásának művészete. Ilyen mágia valósul meg az itt sorakozó portrék zömében. Az életművet, amelyet az író létrehozott, olykor már az érdeklődésünktől távolabbinak érezzük, viszont az író emberi vonásai és a mögötte felsejlő kor megkapóan érdekesek. Önkényesen kiragadott példaként, ilyen ragyogó gyöngyszem az Eötvös Károlyt bemutató írás. Okvetlenül tessenek elolvasni, s talán ezzel is kezdeni. Még több kedvet csinál az egészhez.

Pázmány Péterről így ír: "Tollán forró tinta csordogál, kalamárisában pedig tűz van, égi szikra, de a pokol kénköves lángja is. Ő a magyar próza atyja és törvényhozója, öntudatos stílusművész. Az első, aki egy ember lüktető gondolatait ágyazza a magyar prózába. Ha őt forgatom, nem érzem a nyelvújítás szükségességét..."

Bessenyei Györgytől idézi: "Európának tudománya, vallása, manérja, szokása, társalkodása, kereskedése azt cselekszik együtt, hogy a benne élő emberi nemzet egy nemzetséggé változzon." S a folytatás egy mára többélűvé vált mondat: "Amit Párizsban írnak, Budán olvassák."

Sajátosan találó filozófia Kosztolányitól, Apor Péter kapcsán: "A maradi azt tartja, hogy ami van, az rossz, és csak az a jó, ami volt. A haladó azt tartja, hogy ami van, az rossz, és csak az a jó, ami lesz. (...) Úgy látszik, a jelent csak a bölcs képes teljesen megérteni."

Merész értékelése Kazinczy Ferencről: "Nagy, maradandó alkotások nélkül is óriási. Nincs remekműve. Élete a remekmű."
Katona József kapcsán, a maga koráról, amelyet "siető századnak" nevez: "Nehéz olyan mondatot leírni, mely a mai termelés lázában, a gondolatok és érzések e gyorsfutó versenyében csak száz másodpercig is él. Nehéz olyan könyvet piacra vetni, mely az egyre dagadó papírzuhatagban nem kallódik el azonnal." Szerencsénkre, az ő tehetségével ez ragyogóan sikerült.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Innotéka, 2012. július, 8+9. oldal
Lendületesen kutatnak a fiatalok
"...Negyedik alkalommal osztották ki a fiatal kutatók hazatérését, illetve itthon tartását segítő Lendület Fiatal Kutatói Program forrásait a sikeresen pályázók között. Idén harminchét kutató nyert, közülük heten e programnak köszönhetően térnek haza..."

Innotéka, 2012. július, 11. oldal
Akadémiai segítség a természettudományos kerettanterv kidolgozásához
"...A Magyar Tudományos Akadémián június elején jelentették be, hogy a testület is részt vesz a nemzeti alaptanterv tantárgyi tartalmainak és a természettudományi ismeretek hatékony ismeretátadási módszereinek kidolgozásában..."

Innotéka, 2012. július, 25. oldal
Díjeső kreatív, innovatív tizenéveseknek
"...Több mint 2,5 millió forint ösztöndíjat osztott ki a Magyar Innovációs Szövetség a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak június 11-én, a Csodák Palotájában..."

Innotéka, 2012. július, 26+27. oldal
A Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012

Innotéka, 2012. július, 28+29. oldal
Mérföldkövek a kutatás területén
"...A Műegyetem letette a voksát a kiválóság mellett, és kész mindent megtenni azért, hogy az egyetemi képzés és kutatás minél magasabb színvonalú legyen - foglalta össze a Kutatóegyetemi mérföldköveink 2012 című konferencia elsődleges üzenetet dr. Péceli Gábor, az intézmény rektora..."

Innotéka, 2012. július, 30. oldal
Racionális kutatásokkal a sikerért
"...A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja a kutatás-fejlesztés területén lezajlott szemléletváltást és az elért eredményeket összegezte..."

Innotéka, 2012. július, 31. oldal
Tehetséggondozás a Pécsi Tudományegyetemen

Innotéka, 2012. július, 32+33. oldal
Technológiatranszfer és szellemi tulajdonjogok átadásának adminisztratív szabályai

Innotéka, 2012. július, 50+51+52+53. oldal
Szervezeti innováció

Innotéka, 2012. július, 56. oldal
Inno-anno
"...Dulovits Jenő találmánya, a Duflex fényképezőgép nem legenda volt. E készülékkel is feliratkoztunk az innovatív gyártmányokat előállítók közé..."

Manager Magazin, 2012. július-augusztus, 28-32. oldal
A high-techben is ott vannak a kínaiak
"...KÍNAI TERJESZKEDÉS Egyre több iparágban jelentenek valódi konkurenciát a nagy nyugati cégeknek a kínai high-tech vállalatok - egyikük éppen Magyarországról kiindulva hódítja meg Európát..."

Piac és Profit, 2012. július, 32. oldal
Befulladt kutatás-fejlesztés
INNOVÁCIÓS ALAP - KMR-12
"...Június 18-án módosult a piacorientált kutatás fejlesztési tevékenység támogatása érdekében kiírt pályázat kitöltőprogramja. A GOP-2011-1.1.1 kódszámú pályázati felhívásban történt adminisztratív jellegű módosításról is értesülhetett az, aki történetesen aznap ellenőrizte az NFÜ honlapját..."

Piac és Profit, 2012. július, 35. oldal
Győzött az internet
"...Az econet consultants európai tanácsadó cég az Európai Parlament által meghirdetett innovációs verseny "Vállalkozásfejlesztés újszerű, internetes technológiák használatával" kategóriájának nyertese lett..."

Piac és Profit, 2012. július, 35-37. oldal
3F az induláshoz
"...Az innovatív startupok jobb helyzetben vannak. Egyre több kockázati tőketársaság, üzleti angyal keresi, hogy hová fektethetné be a tőkéjét..."

Piac és Profit, 2012. július, 45. oldal
Tehetségkutatás huszonegyedszer
"...Huszonnyolc diáknak nyújtott át oklevelet teljesítményük elismeréseképpen a szaktekintélyekből álló, 18 tagú zsűri a Magyar Innovációs Szövetség által immár 21. alkalommal megrendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen, amelynek fővédnöke Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár volt..."

Magyar Gyáripar, 2012. július, 13+14+15. oldal
Ipari Parkok: felpörögnek, szakosodnak

"...Új gondolatokra nyitott közösség vezetését vette át Fekete Roland lassan egy éve, amikor megválasztották az ipari parkok egyesületének elnökévé..."

Magyar Gyáripar, 2012. július, 16+17. oldal
Kiszámítható, tervezhető
K+F támogatási rendszert várnak a vállalkozások


PC World, 2012. július 9., hétfő, 12. oldal
A kínai ICT jövője
Uniformizált innováció
"...A szabadalmak 2011-ben Dél-Koreát és az Európai Uniót meghaladó, Japánt és az Egyesült Államokat megközelítő száma megtévesztő; a kvótarendszer megköveteli a vállalatoktól, hogy évente bizonyos mennyiségű szabadalmi kérelmet beadjanak, tehát a mennyiség a minőség rovására megy..."

OrientPress, 2012. július 9., hétfő
Új innovációs pályázati döntések 24 hónap után


Index.hu, 2012. július 9., hétfő
Az EB rekordösszeget fordít a kutatásra

"... Az uniós támogatásokért folyó magas színvonalú verseny biztosítja, hogy az adófizetők szűkös pénzét a legjobb és a legtöbb értéket jelentő projektekbe fektessék" - jegyezte meg beszédében Geoghegan-Quinn..."

Népszava Online, 2012. július 9., hétfő
Agresszív kismalacnak titulálták az oktatási államtitkárságot

"...Miközben a miniszterelnök a rádióban arról beszél, hogy a magyaroknak senki nem parancsol, háborog Balczó, pedig dehogynem, mindjárt jön az IMF, és újabb megszorításokat ír elő. Pedig ehelyett a kis- és középvállalkozásokat, az innovációs műhelyeket kellene támogatni, és keletre nyitni a külkereskedelmet..."

Népszava Online, 2012. július 9., hétfő
Rekordösszeget szán jövőre a kutatások támogatására az Európai Bizottság


Kitekintő.hu, 2012. július 9., hétfő
Több milliárd eurót lehet nyerni


Ma.hu, 2012. július 9., hétfő
Európai Bizottság. rekordösszeg kutatásokra


Délmagyar.hu, 2012. július 9., hétfő
Rekordösszeg a kutatások támogatására


Erdély.ma, 2012. július 9., hétfő
Kutatásfejlesztési pályázatokat ír ki az Európai Bizottság


Medical Online, 2012. július 9., hétfő
Rekordösszeget szán a kutatások támogatására Európa


Vg.hu, 2012. július 9., hétfő
Keddtől lehet jelentkezni 8,1 milliárd euróra


Infó Rádió, 2012. július 9., hétfő
Hírek
"...EB - 8,1 milliárd euróval támogatják a kutatás-fejlesztést jövőre..."

Infó Rádió, 2012. július 9., hétfő
Hírek
"...10 millió euróval indulhat 2013 őszétől a Duna Régió Kutatási és Innovációs Alap - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára..."

Gazdasági Rádió Online, 2012. július 9., hétfő
210 ezres foglakoztatás-bővítés az unióban

"...Az Európai Bizottság jövőre összességében rekordösszeggel, 8,1 milliárd euróval fogja támogatni a kutatási tevékenységet az Európai Unióban..."

Népszabadság, 2012. július 10., kedd, 11. oldal
Egérút

Magyar Hírlap, 2012. július 10., kedd, 12. oldal
Rekordösszeget fordítanak a kutatások támogatására
"...Az Európai Bizottság jövőre összességében rekordösszeggel, 8,1 milliárd euróval támogatja a kutatási tevékenységet az Európai Unióban..."

Világgazdaság, 2012. július 10., kedd, 6. oldal
Cséfalvay: EU-s pénz kutatás-fejlesztésre

Kisalföld, 2012. július 10., kedd, 6. oldal
Duna-stratégia
"...A tagállami 5 millió eurós hozzájáruláshoz az Európai Bizottság ugyancsak 5 millió eurót tesz hozzá, ezzel indul a Duna Régió Kutatási és Innovációs Alap 2013 őszétől - nyilatkozta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára tegnap..."

IT-Business, 2012. július 10., kedd, 6. oldal
Sakk-MMATT

Észak-Magyarország, 2012. július 10., kedd, 4. oldal
Szövetkeztek az egyetemek
Szorosabbra fűzi kapcsolatát a Miskolci Egyetem a két kassai egyetemmel
"...A hazai felsőoktatásban eddig példa nélküli együttműködés fő célja a közös tudáscentrum kialakítása, valamint az európai oktatási, kutatási térséghez történő mielőbbi csatlakozás..."

Hajdú-Bihari Napló, 2012. július 10., kedd, 1. oldal
Az "életmentő mobil" alkalmazás nyert
"...Jump! Alkoss kiugrót! Pályázatot hirdetett a Teva Gyógyszergyár Zrt. és az egyetem. A program kilenc hónappal ezelőtt indult, kifejezetten a Debreceni Egyetem hallgatóinak írták ki: olyan kreatív, innovatív ötleteket vártak, amelyek kifejezetten a 18-30 éves korosztály életminőségének javulását szolgálják..."

MNO.hu, 2012. július 10., kedd
Hippokratész a XXI. században
Szegedi orvosok a nemzetközi génterápiás kutatások élvonalában

"...Szegedi kutatók konzorciuma nyerte el a közelmúltban az Európai Unió Innovatív Medicina gyógyszerkutatási versenyét, bekerülve ezzel a nemzetközi génterápiás kutatások élvonalába..."

IT Business Online, 2012. július 10., kedd
Sakk-MMATT

"...Innovációs klaszterek pályázataitól hangos ma a média. Múlt héten az Alliance Informatikai és Innovációs Klaszter hat tagja indította el egy mobilkommunikációra épülő oktatástámogató szoftver fejlesztési projektjét..."

Magyar Hírlap, 2012. július 10., kedd
Rekordösszeget fordítanak a kutatások támogatására


Piac&Profit Online, 2012. július 10., kedd
Így teremt munkahelyet az unió

"...Az Európai Bizottság bejelentette a hetedik keretprogramon belüli utolsó, minden eddiginél nagyobb, kutatási projektekre irányuló pályázati felhívását..."

168Óra Online, 2012. július 10., kedd
Boldogtalan ország

"...Fontos kiemelni: ők Európa leginnovatívabb államai is. Ahol többet fektettek be az oktatásba, munkaerőképzésbe, ott a válság nem jár együtt tömeges egzisztenciális csőddel. Az innováció jóval alacsonyabb Olaszországban, Görögországban is..."

Délmagyar.hu, 2012. július 10., kedd
A válság szüli a találékonyságot

"...Szeged - Einstein szerint a válság a legnagyobb áldás, amely megeshet az emberekkel, hiszen a válság fejlődéssel jár. A válság szüli a találékonyságot. A válságban sorra mennek tönkre a nagy- és kisvállalkozások egyaránt..."

Infó Rádió, 2012. július 10., kedd
Hírek
"...10 millió euróval indulhat 2013 őszétől a Duna Régió Kutatási és Innovációs Alap. A tagállami 5 millió eurós hozzájáruláshoz az Európai Bizottság ugyanennyit tesz hozzá..."

Infó Rádió, 2012. július 10., kedd
Hírek
"...Támogatta az Európai Parlament kulturális és oktatási bizottsága a néppárti Bagó Zoltán módosító javaslatát, így a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet költségvetését az Európai Bizottság javasolta szintre emelik a 2014 és 2020 közötti időszakban..."

Világgazdaság, 2012. július 11., szerda, 4. oldal
A gazdaság képes az öngyógyításra, ha hagyják
"...Tapasztalataink szerint ezeket az egyébként tőkeerős, innovációképes cégeket rendkívüli módon hátráltatja, visszafogja az a kiszámíthatatlan, tervezhetetlen gazdaság- és adópolitika, ami gyakorlatilag a rendszerváltás óta jellemző Magyarországra..."

Világgazdaság, 2012. július 11., szerda, 10. oldal
Új pályázat innovatív vállalkozásoknak
"...Az MTA Debreceni Területi Bizottsága (DAB), a Hajdú-Bihar, a Szabolcs- Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség a napokban közös pályázatot hirdetett a régió kis- és középvállalkozásai számára..."

Computerworld-Számítástechnika, 2012. július 11., szerda, 5. oldal
Innovációs díjat alapított az IFS

Computerworld-Számítástechnika, 2012. július 11., szerda, 20+21+22. oldal
Mi lesz veled, IKT iparág?
GYÚRÓS TIBOR-DÍJ 2012

VG.hu, 2012. július 11., szerda
Új pályázat innovatív vállalkozásoknak


Figyelő, 2012. július 12., csütörtök, 28+29. oldal
Van keresnivalójuk
"...A cég éves rendszeres nagy fejlesztői konferenciáján, az I/0 2012-n kiderült, hogy még hosszú évek tucatnyi nagy innovációját követően sem látszanak a fáradtság jelei a Google-nél..."

Figyelő, 2012. július 12., csütörtök, 48+49. oldal
Tovagyűrűző hatások
"...A befektetést követő két évben 10-20 új munkahelyet teremtenek a tőkéhez juttatott vállalkozások - mondta lapunknak Csuhaj V. Imre, az uniós pénzeket kihelyező Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója..."

Magyar Nemzet, 2012. július 12., csütörtök, 12. oldal
Még sehol a Szilícium-völgy
"...Tavaly év elején még a magyar kormánnyal közös társaságról álmodtak a Talentis-program vezetői, amiből egyelőre semmi sem lett. Az ügyet felügyelő fejlesztési miniszter lemondása odázhatta el a kormányzati döntést, a felek azonban nem nyilatkoznak..."

EduPress, 2012. július 12., csütörtök
Az egyetemi média képviselői találkoznak a Hegyalja fesztiválon

"...A beszélgetésen részt vesz Kuti János, a Bánki Donát Szakkollégium igazgatója, Deák Márton, a Puli Space Technologies kutatója, Kiss Balázs, a Szent István Egyetem Lesz Rádiójának igazgatója, illetve Burus Tünde, a Magyar Fiatal Tudósok Társasága vezetőségi tagja..."

IT-Business online, 2012. július 12., csütörtök
Jól szerepeltek Sidney-ben a magyar junior fejlesztők

"...A harmadik helyet szerezte meg a magyar Turtle Games csapat a Sydney-ben megtartott Imagine Cup technológiai versenyen, az okostelefonokra történő játékfejlesztés kategóriájában..."

HVG.hu, 2012. július 12., csütörtök
Magyar mobilos játékot díjazott a Microsoft


Hiradó.hu, 2012. július 12., csütörtök
Magyar kutató kapta az információelmélet legmagasabb rangú kitüntetését


Nagykanizsai Maraton, 2012. július 13., péntek, 2. oldal
Nagykanizsai cég termékei hamarosan az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet laboratóriumában?

Veszprémi 7 nap, 2012. július 13., péntek, 3. oldal
Bővített a Continental
"...Közel hárommilliárd forintos bővítést hajtott végre a Continental veszprémi üzemében, a múlt héten átadott fejlesztéssel 150 mérnöki és fizikai munkahelyet teremtettek a városban... Az együttműködés fontosságáról beszélt dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora, majd pedig a szakemberképzés, az innováció és a vidékfejlesztés jelentőségére hívta fel a figyelmet..."

Inno-Hír, 2012. július 13., péntek
Több mint 2,5 millió forint ösztöndíj a legtehetségesebb fiataloknak

"...A 20 év alatti tudósjelöltek kiválasztása, a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny keretében, 2012 május végén megtörtént. Több mint 2,5 millió forint összegű ösztöndíjak odaítéléséről döntött az elismert tudósokból, egyetemi tanárokból és gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság..."

Hirado.hu, 2012. július 13., péntek
Harmadik helyezett lett a magyar csapat a Microsoft Imagine Cupon

"...Az előkelő harmadik helyet szerezte meg a magyar Turtle Games csapat a Sydney-ben zajlott Imagine Cup technológiai versenyén az okostelefonokra történő játékfejlesztés kategóriájában..."

Délmagyarország, 2012. július 14., szombat, 13. oldal
Bokszolnak, fociznak a robotok

Új Néplap, 2012. július 14., szombat, 4. oldal
Tehetségének nincs gátja
"...Csaba egy országos megméretésen, méghozzá az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen ért el szép eredményt. Találmányával második lett..."

Minőség és Megbízhatóság, 2012. július 16., hétfő, 123. oldal
Minőség, innováció, versenyképesség

Metropol, 2012. július 16., hétfő, 11. oldal
Együttműködés magyar egyetemek és autóipari cégek között
"...A hazánkban példátlan összefogás célja a járműipari képzés és a K+F+I (kutatásfejlesztés- innováció) összehangolt, gazdasághoz igazodó fejlesztése..."

Portfolio.hu, 2012. július 16., hétfő
Simor: be kell foltozni a 2013-as büdzsét (2.)

"...A magyar gazdaság potenciális növekedését közben több tényező rombolja, ilyen:... az elmaradó beruházások, az elmaradó innováció és a szellemi tőke leépülése..."

Index.hu, 2012. július 16., hétfő
Simor: Rombol a kiszámíthatatlan kormány

"...Rombolja a gazdasági növekedést, ha a szabályozói környezet kiszámíthatatlan, ha elmaradnak a beruházások, a szellemi tőke leépül, elmarad az innováció..."

HVG.hu, 2012. július 16., hétfő
A következő tíz évben nem lesz a világban növekedés

"...Emellett a jelenlegi finanszírozási kamatszinteken szinte esélyünk sincs a kilábalásra és az innováció felpörgetésére..."

Zalai Hírlap, 2012. július 17., kedd, 5. oldal
Házasság az erőműben
"...Zalai és vasi cégvezetők ismerkedtek az innováció egyik európai központjával. Stájerországban hatalmas összegeket költenek kutatás-fejlesztésre..."

IT-Business, 2012. július 17., kedd, 6. oldal
Közösségi tudományos palota
"...A harmadik generációs modern oktatás elve szerint össze kell kapcsolni az ipart, a kormányzatot és az egyetemi szférát..."

Dunaújvárosi Hírlap Online, 2012. július 17., kedd
Dr. András István: ''Megküzdünk minden forintért''

"...Dunaújváros - Egyik legfőbb célkitűzésünk, hogy az Alkalmazott Kutatások Főiskolájává váljunk..."

Jogifórum.hu, 2012. július 17., kedd
Mi történik az EU-ban ezen a héten?

"...A héten a Bizottság az uniós innováció fellendítésére tesz javaslatokat..."

Agrár Hírek, 2012. július 17., kedd
Az Európai Bizottság a kutatás és innováció egységes piacának útjában álló akadályok felszámolására készül


Hiradó.hu, 2012. július 17., kedd
Orbán: Új gazdasági modellt épít a kormány

"...Az MKIK elnöke szólt arról, hogy a magyar gazdaság versenyképessége javult az elmúlt két évben, amihez többi között hozzájárult a makroadatok javulása, a vállalati munka és a kormányzati munka hatékonyságának növelése, ugyanakkor kedvezőtlenül hatott a magas adóteher, az uniós források felhasználásának nem megfelelő kihasználása, az innováció alacsony szintje..."

Magyar Hírlap, 2012. július 18., szerda, 10. oldal
Milliókat hoz a dolgozók ötletbörzéje
"...Százmillió eurós nagyságrendben érnek el megtakarításokat a német óriáscégek az alkalmazottaiktól származó ötletek megvalósításával..."

Kelet-Magyarország, 2012. július 18., szerda, 16. oldal
Az ötletekkel spórolnak sokat
"...A Handelsblatt című üzleti lap keddi beszámolója szerint a Continental autóipari beszállítónál 2011-ben 120 millió euróval csökkentették a költségeket a dolgozók innovációi révén. Világszerte 126 telephelyen összesen 310 ezer ötletet próbáltak ki..."

Hajdú-Bihari Napló, 2012. július 18., szerda, 2. oldal
Parragh: gyorsítani kell!

Hajdú-Bihari Napló, 2012. július 18., szerda, 16. oldal
Az ötletekkel spórolnak sokat

Bihari Napló, 2012. július 18., szerda, 12. oldal
Dolgozók innovációi

Magyar Hírlap Online, 2012. július 18., szerda
Milliókat hoz a dolgozók ötletbörzéje


Medical Online, 2012. július 18., szerda
Az EU pénzzel vág utat a nyilvánosságnak


Kitekintő.hu, 2012. július 18., szerda
Európai gondolkodást szeretne az EU az innovációban

"...A tagállami kutatási rendszerek hatékonyabbá tételével, a határokon átnyúló innovációs projektek ösztönzésével, valamint nyitottabb és átláthatóbb személyzeti politikával adna lökést az Európai Bizottság az Európai Kutatási Térség kialakításának, amelynek a korábbi uniós vállalások szerint 2014-re kell megvalósulnia..."

HVG.hu, 2012. július 18., szerda
Kétszázmilliót kap Orbántól a Rubik-kockáról szóló kiállítás

"...A vándorkiállítás mellett egy új múzeum is épülhet a Rubik-kocka tematikájával. Fürjes Balázs kormánybiztos korábban azt mondta, hogy a magyar szellemi teljesítményeket bemutató, Rubik-kockára emlékeztető múzeum megépítése 2014-ben kezdődhet, és 2017-re fejeződhet be..."

Index.hu, 2012. július 18., szerda
Szabad tudományos információk az EU-ban

"...A jövőben jobban hozzáférhetnek a kutatók és a nyilvánosság az Európában elért tudományos információkhoz az Európai Bizottság kedden Brüsszelben bejelentett intézkedéseinek köszönhetően..."

Kossuth Rádió, 2012. július 18., szerda
180 perc
"...A kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerve a Nemzeti Innovációs Hivatal, melynek elsődleges feladata a hazai innováció eredményeinek terjesztése..."

Figyelő, 2012. július 19., csütörtök, 38. oldal
Az idén többen fizetik
"...A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrását 2012-ben már kizárólag az innovációs járulék adja, amelyet a vállalatok a nettó korrigált árbevételük után fizetnek be, mértéke 0,3 százalék..."

Figyelő, 2012. július 19., csütörtök, 38+39. oldal
Kiéhezett régió
Innovációs forrásszűke Közép-Magyarországon
"...Egyre nehezebben jutnak kutatás-fejlesztési támogatásokhoz a közép-magyarországi vállalatok. Bár az idén az innovációs alapból két év szünet után újra hirdettek pályázatot a kutatócégeknek, a keret villámgyorsan ki is merült..."

Zalai Hírlap, 2011. július 19., csütörtök, 11. oldal
Nyolcmillió a milliárdok reményében

Informatika&Tudomány Online, 2012. július 19., csütörtök
A Google kifogyott az ötletekből?

"...Azonban az innovációba a legnagyobb összegeket az Amazon fekteti be, a Google pedig időközben egyszerűen kifogyott az ötletekből..."

MR1 - Kossuth Rádió, 2012. július 19., csütörtök
Napközben
"...interjú: Benkovics Péterrel a fiatalkori innovációról..."

Magyar Hírlap, 2012. július 20., péntek, 13. oldal
Amerikából indulhat
"...A tervek szerint az egyesült államokbeli Jersey Cityben, a Liberty Science Centerben indul útjára a Rubik-vándorkiállítás 2014-ben - mondta Rubik Ernő feltaláló..."

Zalai Hírlap, 2012. július 20., péntek, 14. oldal
Tanulmányút Olaszországba

Napló, 2012. július 20., péntek, 3. oldal
Ismerkedő látogatáson
Megyénkben töltötte napját Jonathan Knott brit nagykövet
"...Mint mondta, megyénkben kevés a brit befektető, támogatná, ha erősítenék részvételüket. Jonathan Knott az együttműködést a kutatás - fejlesztés - innováció, a zöld technológia, valamint az idegenforgalom terén tudja elképzelni..."

Hajdú-Bihari Napló, 2012. július 20., péntek, 7. oldal
Hatszintes üzleti központot építenek
"...Debrecen... csütörtökön egy hatszintes, 7300 négyzetméteres innovációs központ alapkövét tették le a gyár területén..."

Rolling Tons, 2012. július 20., péntek, 18+19. oldal
Középpontban a fejlődés
"...A kutatás - fejlesztés területén dolgozó mérnökök száma 160 fővel 860-ra emelkedett, így a Budapesti Fejlesztési Központ, amely a Bosch gépjármű-technológiai innovációjának egyik jelentős bázisa, már hétszáz fejlesztőmérnököt foglalkoztat, további száz mérnököt alkalmaz a Bosch miskolci kéziszerszámgyárában és hatvanat a miskolci autóipari egységében..."

Piac&profit Online, 2012. július 20., péntek
Fiatal vállalkozók - 3F az induláshoz

"...Az innovatív startupok jobb helyzetben vannak. Egyre több kockázati tőketársaság, üzleti angyal keresi, hogy hová fektethetné be a tőkéjét. A két finanszírozási forma között az alapvető különbség az, hogy míg a kockázati tőke és befektetési alapok projektoldalról közelítik meg a vállalkozást, az üzleti angyal elsősorban az emberbe fektet be, és egyben mentorként is megjelenik..."

EduPress Online, 2012. július 20., péntek
Csökkent a keretszám, nőhet a pluszpontok szerepe

"...Többletpont szerezhető emellett a versenyeredményekért:... az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyért pedig húsz többletpontot adnak azoknak, aki minimum harmadik helyezést értek el..."

Szabolcs Online, 2012. július 21., szombat
Ha kedd, akkor ponthatár

"...Többletpont szerezhető emellett a versenyeredményekért:... az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyért pedig húsz többletpontot adnak azoknak, aki minimum harmadik helyezést értek el..."

Gazdasági Rádió Online, 2012. július 21., szombat
Belátták, hogy csak a fővárosi cégek tudnak pénzt felszívni

"...A kormány július 10-i határidővel lezárta a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 2011-2013. évi akciótervében szereplő Komplex vállalati technológia fejlesztés kombinált hitelgaranciával című konstrukcióját, és az ott felszabaduló 550 millió forintot még ebben az évben felhasználhatóvá tette..."

Kelet-Magyarország, 2012. július 22., vasárnap, 1. oldal
Kedden ugrik a majom a vízbe
"...Többletpont szerezhető emellett a versenyeredményekért:... az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyért pedig húsz többletpontot adnak azoknak, aki minimum harmadik helyezést értek el..."

Vasnépe.hu, 2012. július 22., vasárnap
Csillagda a Hegyháton

"...Hegyhátsál - A csillagászat népszerűsítését, tudományos kutatást, ismeretterjesztési célokat szolgál a frissen felavatott csillagvizsgáló..."

Agro Napló, 2012. július 23., hétfő, 91. oldal
"A Parlamentben átvenni egy ilyen díjat, felemelő érzés!"
"... Hódmezővásárhelyen beszélgettünk Dudás János ügyvezető igazgatóval és Vranovics Károly értékesítési menedzserrel eredményeikről, az eddig megtett útról..."

VG.hu, 2012. július 23., hétfő
Óriási lett a júniusi költségvetési hiány - Mi történt?

"...Ezen felül a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2011. évi bevételeit növelte a költségvetési támogatás, amely támogatás nyújtására a szabályozás változásából adódóan idén már nem került sor..."

Napi.hu, 2012. július 23., hétfő
Csökkent a hiány - az adóbevételek segítettek

"...A kiadások közül a Nemzeti Foglalkoztatási Alap álláskeresési ellátások kiadásai és egyéb kiadásai, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kiadásai teljesültek alacsonyabb összegben az előző év azonos hónapjához képest..."

Szeged.hír24.hu, 2012. július 23., hétfő
Labort adományoztak a Szegedi Tudományegyetemnek


MiNap Online, 2012. július 23., hétfő
Holnap este eldől a jelentkezők sorsa

"...az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyért pedig húsz többletpontot adnak azoknak, aki minimum harmadik helyezést értek el..."

Észak-Magyarország, 2012. július 24., kedd, 4. oldal
Hazai klasztersiker

Közép-Európa Polgár Info Online, 2012. július 24., kedd
Négy magyar csapat az innovációs verseny középdöntőjében

"...Az egyetemista fiatalok üzleti, innovációs tevékenységét elősegítő nemzetközi versenyen a középdöntőbe jutott 62 csapat között négy magyar pályázat is szerepel... Az európai verseny magyarországi partnere a Magyar Innovációs Szövetség..."

Délmagyar.hu, 2012. július 24., szerda
Világszínvonalú labort kapott az SZTE


Business Online, 2012. július 24., szerda
Innováció gyorsítósávban

"...Egy magyar cég által tervezett informatikai rendszer segítségével akár 30-40 százalékkal felgyorsítható a termékfejlesztés, miközben minimálisra csökkenthető az erőforrások pazarlása..."

Magyar Nemzet, 2012. július 25., szerda, 4. oldal
Mérnökpalánták a Forma-1 előszobájában
Amíg riválisaiknak pénze van, ők leleményesek

Napi Gazdaság, 2012. július 25., szerda, 7. oldal
Nyitott kérdések az adózásban - Mennyi a közös nevező?
"...a 2012. január 1-jétől hatályos definíciók általános értelmezése alapján nem egyértelmű a megrendelt kutatás-fejlesztések - vagy, ahogy a törvényi definíciókban előfordul: fizetett kutatás-fejlesztés - adójogi kezelése. Kérdéses ugyanis, hogy ezek is a saját tevékenységi körben végzett k+f-be tartoznak-e..."

Napi Gazdaság, 2012. július 25., szerda, 16. oldal
Bojár Gábor is bekerült az EITI igazgatótanácsába
"...Az Európai Bizottság (EB) kinevezte július 31-ével a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EITI) igazgatótanácsának (it) 12 új tagját, köztük Bojár Gábort, a Graphisoft SE elnökét..."

Magyar Hírlap, 2012. július 25., szerda, 10. oldal
Magyar tanácstag
"...Kinevezték a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) igazgatótanácsának tizenkét új tagját, köztük a magyar Bojár Gábort, a Graphisoft elnökét..."

Világgazdaság, 2012. július 25., szerda, 1+3. oldal
Lemaradóban a magyar cégek
"...A nyugati országokban széles körben használt innovációk közül néhányat már a magyar vállalatok is alkalmaznak, egyes területeken azonban többéves a lemaradásunk..."

Délmagyarország, 2012.július 25., szerda, 5. oldal
Világszínvonalú labort kapott az SZTE
"...60 millió forint értékű polietilén labort, eszközöket ajándékozott a Szegedi Tudományegyetemnek a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt..."

Új Dunántúli Napló, 2012.július 25., szerda, 3. oldal
Sokmilliós lett a veszteség

Computerworld Számítástechnika, 2012. július 25., szerda, 3+22. oldal
TÁVOLSÁGTARTÓK ÉS ZÁRKÓZOTTAK?
"...Ha megváltoztatnák hozzáállásukat, az IT-vezetők óriási hatással lehetnének cégük életére... De életük egy jelentős része rejtve van, mivel nem beszélik meg problémáikat, nem teszik közzé tudásukat, és az ebből fakadó innováció sem jön létre a cég életében..."

Magyar Hírlap Online, 2012. július 25., szerda
Magyar tanácstag


Magyar Hírlap Online, 2012. július 25., szerda
RÉTVÁRI BENCE: KÜLÖNÖSEN FONTOS A TEHETSÉGEK TÁMOGATÁSA


Metropol.hu, 2012. július 25., szerda
Új gyógyszeripari innovációs központ

"...Az együttműködési képesség fontosságát hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök szerdán Debrecenben, amikor felavatta a város, a helyi iparkamara és a Richter Gedeon Nyrt. együttműködésével, 6 milliárd forintos beruházás eredményeként létrejött Pharmapolis Gyógyszeripari Tudományos Parkot..."

OrientPress, 2012. július 25., szerda
Informális belügyi nap Nicosiában

"...Az Európai Unió Tanácsa ciprusi elnökségének szervezésében informális belügyminiszteri ülésre került sor 2012. július 23-án Nicosiában. ...A napirenden az alábbi témák szerepeltek: ... 3. A biztonsági ipar kihívásai - kutatás és fejlesztés a biztonság területén..."

Ma.hu, 2012. július 25., szerda
Gyógyszeripari innováció
Áder: az együttműködés európai érték


Computerworld Online, 2012. július 25., szerda
Tanácsokkal és befektetésekkel segíti a startupokat a Colabs

"...Az innovatív megoldásokat fejlesztő kezdő vállalkozások augusztus 21-ig jelentkezhetnek a Colabs idén ősszel induló Seed programjába. A legígéretesebb hazai projektek két- és hatmillió forint közötti kezdő befektetéssel támogatják..."

Vehír.hu, 2012. július 25., szerda
Emelkedtek a ponthatárok

"...A Pannon Egyetem három fontos feladatának nevezte meg dr. Friedler Ferenc a gazdaság és a társadalmi igényeknek megfelelő szakemberképzést, az innovációs folyamatok erősítését, valamint a vidékfejlesztést..."

Observer Online, 2012. július 25., szerda
Három év alatt több mint 65 millió forintos Bosch támogatás

"...Gödöllő - Július 24-én, kedden, három évre szóló együttműködési szerződést kötött a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft., a gödöllői Szent István Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem..."

Origo.hu, 2012. július 25., szerda
Most lesz a leggyorsabb a víz az olimpián

"...A tradicionális sportágak többsége ma már csak távolról olyan, mint régen: szintetikus futópályák, high-tech hullámelnyelő medencék és tudósok által kifejlesztett teniszpályák várják a versenyzőket..."

Gazdasági Rádió Online, 2012. július 25., szerda
Áder: Az együttműködés európai érték


Hirado.hu, 2012. július 25., szerda
Áder: Az együttműködés európai érték

"...A köztársasági elnök szerint összefogással olyan jelentős eredmények születhetnek, mint a Debrecenben szerdán átadott gyógyszeripari innovációs központ..."

Metropol, 2012. július 26., csütörtök, 18. oldal
Új gyógyszerészeti kutatólabor Debrecenben 10 500 m2-en

Magyar Hírlap, 2012. július 26., csütörtök, 3. oldal
Hazánk az "agyelszívás" egyik legnagyobb áldozata
"...Rétvári Bence államtitkár (képünkön) tegnap, az ösztöndíjat bejelentő tájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy hazánk a tizenkilencedik század vége óta az egyik legnagyobb áldozata az "agyelszívásnak", ezért ma különösen fontos a tehetségek támogatása..."

Magyar Hírlap, 2012. július 26., csütörtök, 10. oldal
Az innovációé a jövő
"...Felavatták a Pharmapolis Gyógyszeripari Tudományos Parkot Debrecenben, a Richter Gedeon Nyrt. és a helyi iparkamara beruházását..."

Magyar Nemzet, 2012. július 26., csütörtök, 4. oldal
Ösztöndíjak a tehetségek támogatására

Magyar Nemzet, 2012. július 26., csütörtök, 12. oldal
Tudásparkot avatott Áder
Napi Gazdaság, 2012. július 26., csütörtök, 2. oldal
Pénzhez juthatnak az induló vállalkozások
"...Induló innovatív vállalkozások augusztus 21-ig jelentkezhetnek- a főként it-cégeket segítő - Colabs őszi Seed Programjába, amelynek keretében a legígéretesebb hazai projektek 2 és 6 millió forint közötti kezdő befektetést, emellett komplex fejlesztést és mentorálást kapnak..."

Napi Gazdaság, 2012. július 26., csütörtök, 7. oldal
Gyorsan keres kivitelezőt az MTA új kutatóközpontja

Népszabadság, 2012. július 26., csütörtök, 16. oldal
Szélerőmű-okosítás
Magyar fejlesztés teszi hatékonyabbá az energiatermelést

Magyar Narancs, 2012. július 26., csütörtök, 7. oldal
NYÍLT HOZZÁFÉRÉS
"...A jövőben jobban hozzáférhetnek a kutatók és a nyilvánosság az Európában elért tudományos információkhoz az Európai Bizottság kedden Brüsszelben bejelentett intézkedéseinek köszönhetően..."

Napi Gazdaság, 2012. július 27., péntek, 10. oldal
Az ötletmenedzsmentre építenek a német cégek
"...Százmillió eurós nagyságrendben érnek el megtakarítást német óriáscégek az alkalmazottaktól származó ötletek megvalósításával..."

Napi Gazdaság, 2012. július 27., péntek, 11. oldal
Új innovációs pályázatok indultak a közelmúltban
"...Június végén három új, vállalati innovációt támogató pályázatot jelentetett meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ). Két kiírás a nagyobb szervezeteknek szól, a beszállítói programok elnevezésű pályázat azonban a kis- és középvállalkozásokat érdekelheti..."

Napi Gazdaság, 2012. július 27., péntek, 11. oldal
Kiszámítható rendszert várnak a cégek
"...A magyarországi vállalatok szerint elsősorban a szabályozói környezet kiszámíthatósága és a hosszú távú tervezhetőség az alapja a megfelelő k+f tevékenység folytatásának..."

Napi Gazdaság, 2012. július 27., péntek, 11. oldal
Nyilvánossá teszik a tudományos információkat az EU-ban
"...Az EB szeretné elérni, hogy 2016-ra a közfinanszírozású kutatásokból származó cikkek 60 százaléka nyílt hozzáférésű legyen, ezért 2014-től az uniós finanszírozású tudományos publikációkat nyilvánossá kell tenni, és ugyanezt javasolja a testület az EU-tagállamok kormányainak is..."

Napi Gazdaság, 2012. július 27., péntek, 11. oldal
Gyorsul a régiós együttműködés
"...A tagállami 5 millió eurós hozzájáruláshoz az Európai Bizottság (EB) ugyancsak 5 millió eurót tesz hozzá, ezzel indul a Duna Régió Kutatási és Innovációs Alap (DRRIF) 2013 őszétől - mondta el Cséfalvay Zoltán..."

Napi Gazdaság, 2012. július 27., péntek, 11. oldal
Rekordösszeg jut jövőre a kutatások támogatására
"...Az Európai Bizottság (EB) jövőre rekordösszeggel, 8,1 milliárd euróval támogatja a kutatási tevékenységet az Európai Unióban - jelentette be Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos..."

Napi Gazdaság, 2012. július 27., péntek, 11. oldal
Az innováció elősegítése az egyetemen
"...Az egyetemi kutatáshasznosítás kapcsán viszonylag ritkán merül fel, hogy vajon a gazdasági hiányosságokon kívül az emberi tényezők, a kutatók vállalkozási hajlandósága milyen irányba befolyásolja a folyamatokat..."

HVG.hu, 2012. július 27., péntek
Magyar fejlesztésű csapokkal működhetnek az olaj- és gázvezetékek


Erdély.ma.hu, 2012. július 27., péntek
Tusványos - Meddig tart a gazdasági válság?

"...Némileg derűlátóbb hangot ütött meg Nátrán Roland... Elsősorban bizalmi válságról van szó jelenleg, ebből kikászálódni pedig csak gazdasági teljesítménnyel lehet. Példaként említette, hogy az innováció, az energetikai fejlesztés lehet a krízisből kivezető utak egyike..."

IT-Business Online, 2012. július 27., péntek
Kínai tőkésekkel hozná össze a magyar innovatív vállalakozásokat a NIH


HVG, 2012. július 28., szombat, 45. oldal
Nyitott könyv
"...Meginogni látszik Európában a tudományos folyóiratok monopóliuma a közpénzekből folytatott kutatási eredmények közzétételében. A múlt héten a brit kormány és az Európai Bizottság is bejelentette, hogy hamarosan áttérnek a szabad hozzáférés rendszerére..."

24 Óra, 2012. július 28., szombat, 4. oldal
Felavatták a kutatóközpontot
"...A hatmilliárd forintból megvalósult, 50 százalékban európai uniós forrásból finanszírozott beruházás a hazai gyógyszeripari kutatás-fejlesztésben érdekelt kis- és középvállalkozásoknak teremt világszínvonalú infrastrukturális hátteret..."

Magyar Nemzet, 2012. július 30., hétfő, Városról városra, 8. oldal
Tudományos alapokon
"...Nemcsak autógyárak, de valódi autóipari tudásközpontok jöttek létre az utóbbi évtizedben Magyarországon..."

Világgazdaság, 2012. július 30., hétfő, 16. oldal
Sikertörténet válság idején
"...Kisvállalkozói finanszírozásról sikertörténetet írni válság idején nem kis feladat. A magyarországi kockázatitőke- iparág azonban ezt megoldotta. Aktivitását tekintve nem csak a régiós átlagot, de az európait is meghaladta tavaly a befektetések GDP-re vetített összege alapján..."

Index.hu, 2012. július 30., hétfő
Túl drága az atomenergia

"...A nukleáris energia annyira költségessé vált a többi energiaforráshoz képest, hogy "nagyon nehéz" megindokolni miért van rá egyáltalán szükség a General Electric vezérigazgatója szerint... Szerinte az elvárások tényleg erősítik az innovációt, főleg ha előre lehet tudni, hogy milyen kihívásokat kell megoldani.

Népszabadság, 2012. július 31., kedd, 16. oldal
Majd ha magától parkol az autó!
"...Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte az elmúlt hetekben az Intel@Research kutatóközpont, ahol az alkalmazott technológiák fejlesztése konkrét szolgáltatások formájában ölt testet..."

Magyar Hírlap, 2012. július 31., kedd, 4. oldal
Kis Norbert: A felsőoktatás fenntarthatatlanná vált
"...Számos szempontot kell mérlegelni: nemcsak a jelentkezési, bemeneti arányokat, hanem a diplomák értékét a diplomás pályakövetési rendszer alapján, a regionális missziót, amelyet egy - egy intézmény felvállal, s nem utolsósorban a kutatás - fejlesztés és innováció területén felmutatott eredményeket..."

Magyar Hírlap Online, 2012. július 31., kedd
Csak a minőségbe szabad befektetni

"...Kis Norbert helyettes államtitkár szerint a felsőoktatás fokozatos bővülése eljutott addig a pontig, hogy fenntarthatatlanná vált..."

Vehir.hu, 2012. július 31., kedd
Közgyűlési határozatok

"...Első napirendi pont: Döntés a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. Önkormányzati tulajdonú üzletrészének értékesítésre történő kijelöléséről..."

Biztonságpiac.hu, 2012. július 31., kedd
Világsiker küszöbén a Metapay

"...Az idei nagyon komoly innovációnk az, amit a világon először csinált meg valaki, hogy mi ugyanazon a hardveren, ugyanazon a szolgáltatási felületen az OTP-vel való együttműködés segítségével elfogadunk bármilyen Mastercard PayPass, illetve Maestro Paypass kártyát fizetéskor. Azaz idén nem kell feltétlenül fesztiválkártyával rendelkeznie az ügyfélnek..."

Orient Press, 2012. július 31., kedd
Az EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel és partneri közreműködés támogatásáról


Infovilág.hu, 2012. július 31., kedd
A jó prof jó professzorok között szeret lenni

"...kiváló professzorok és hallgatók közös munkájával kell egyensúlyban tartani az oktatás, a kutatás és az innováció folyamatait. Dr. Friedler Ferenc a veszprémi Pannon Egyetem fő feladatának tekinti, hogy a hallgatókat a diploma megszerzésén túl sikeres szakmai pályára készítse fel..."

Technika Műszaki Szemle, 2012. július 31., kedd, 2. oldal
Innovatív tizenévesek díjazása
"...Több mint 2,5 millió forint ösztöndíjat osztott ki a Magyar Innovációs Szövetség az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny legjobbjainak június 11-én..."

Technika Műszaki Szemle, 2012. július 31., kedd, 3. oldal
Új fejlődési pályán a Ganz EEG
"...Termékeik többsége innovatív berendezés, egyikkel, az új kettős beömlésű hegesztett házú erőművi szivattyúval Innovációs Nagydíjat nyertek..."

Technika Műszaki Szemle, 2012. július 31., kedd, 3. oldal
Kiemelkedő innovációk a Műegyetemen

Technika Műszaki Szemle, 2012. július 31., kedd, 19. oldal
Új piaci szereplő az innováció intézményrendszerében

Indóház, 2012. augusztus 1., szerda, 31. oldal
IC+ projekt Szolnokon
"...Javában folyik a MÁV Gépészet Zrt. szolnoki járműjavítójában a nemzetközi közlekedésre alkalmas, 200 kilométer per órás megengedett sebességű, belföldi intercity vasúti kocsik összeszerelése..."

Képmás, 2012. augusztus 1., szerda, 92. oldal
Innovációs Techshow

Békés Megyei Hírlap, 2012. augusztus 1., szerda, 10. oldal
Európai színvonalú infrastruktúra

Figyelő, 2012. augusztus 2-8., 24-25. oldal
Vágás előtt
"...Az új finanszírozási rendszer - a Figyelő információi szerint - hárompillérű lesz... A harmadik pillér egy "kiválósági" támogatás lesz, extra pénz, amelyet azonban csak a kiemelt, kutatóegyetemi címmel rendelkező intézmények kapnak meg..."

Figyelő, 2012. augusztus 2-8., 30. oldal
A hazait preferálnák
"...Az állami források apadását az elmúlt időszakban a külföldi források mellett az üzleti szféra kutatási kiadásai némiképp ellensúlyozták, utóbbiak öt év alatt nominálértékben megduplázódtak..."

Figyelő, 2012. augusztus 2-8., 28+29+30+31. oldal
Forrás után kutatnak
"...A magyar tudományos világ forráselosztási rendszere megérett egy átfogó újragondolásra. Annál is inkább, mert nemzetközi összehasonlításban egyre gyengébb az ország teljesítménye..."

Figyelő, 2012. augusztus 2-8., 29. oldal
Lassú egységesedés
"...Az akadémiai kutatóhálózat költségmegtakarítást eredményező egységesedése meglehetősen lassan megy végbe. A status quo fenntartása ugyanis sokak érdeke, így a nemzetközi szinten is sikeresebb kutatásokra koncentrálás és a tevékenység szűkítése egyelőre tabutémának számít..."

Figyelő, 2012. augusztus 2-8., 29. oldal
Megbízható kollégák
"...Az alapkutatások támogatásáért felelős OTKA szubjektív pénzelosztási rendszerében a tudományterületeknél jellemzően olyan emberek bírálnak és szavaznak, akik maguk is aktívan kutatnak, és érdekeltek bizonyos kutatási projektekben..."

Figyelő, 2012. augusztus 2-8., 52. oldal
Mit tehet a sejt?
"...A két egyetemista elindította a szabadalmi bejegyzést, és benevezett az Intel Business Challenge nemzetközi üzleti versenyre is, ahol a magyar fordulót már sikerrel vették, és remélhetőleg készülhetnek az októberi európai döntőre. A verseny követelményeinek megfelelően részletes üzleti tervet kell kidolgozniuk a FormCell hasznosítására..."

Magyar Nemzet, 2012. augusztus 2., csütörtök, 1+3. oldal
Kutatói támogatás a kormány terveiben

Elektor-Net Online,2012. augusztus 2., csütörtök
Partnerség az innovációban

"...A National Instruments megnyitotta első európai innovációs laboratóriumát, NI Innovation Lab néven a Kolozsvári Műszaki Egyetemen..."

Világgazdaság, 2012. augusztus 3., péntek, 10. oldal
Klaszterbe tömörülve alkalmazkodnak a kihívásokhoz

Világgazdaság, 2012. augusztus 3., péntek, 16. oldal
Nyakkendő helyett overall?
"...Az egyetemek ettől az évtől elestek a korábban vállalati innovációs járulékokból finanszírozott kutatásoktól is. Közben már azt is tudni, hogy a mostani forráselvonások után jövőre újabb 15 százalékot, azaz 23 milliárd forintot vonnak ki az ágazatból..."

Magyar Hírlap, 2012. augusztus 3., péntek, 2. oldal
Csak a minőséggel lehet kitörni az egyetemeken
"...Friedler Ferenc egyetemi tanár, a Pannon Egyetem rektora... minden tevékenységünket - oktatás, kutatás és innováció - a külső minőségi igényekhez kell igazítani. Ez úgy valósulhat meg, ha ez a három tevékenység egyenrangú módon és egymást erősítve jelenik meg az egyetem működésében..."

Napi Gazdaság, 2012. augusztus 3., péntek, 9. oldal
Uniós források hajtják az iparipark-fejlesztéseket
"...Az innováció erősítése mellett a nehéz helyzetű térségekben elsődleges szempont az ipari parkok fejlesztésénél a szolgáltatások korszerűsítése és munkahelyek teremtése. Karcagon például ökopark épül..."

Népszabadság, 2012. augusztus 3., péntek, 12. oldal
A technológiafaktor
"...Magyarország és általában a szocialista tábor éppen a technológiai fejlődésben vérzett ki a Nyugattal szemben vállalt felzárkózási versenyben... Alapjaikat nélkülözik azok a törekvések is, amelyek az innovációt kérik számon a magyar gazdaságban. Innováció ritkán pattan ki olyanok fejéből, akik messze távol állnak a legfejlettebb kutatási-technológiai környezettől. Vannak mégis ilyenek, nálunk is szép számmal..."

NOL.hu, 2012. augusztus 3., péntek
A technológiafaktor


PécsiStop.hu, 2012. augusztus 3., péntek
Mészáros György csiszolatlan gyémántjai


Világgazdaság Online, 2012. augusztus 3., péntek
Dél-dunántúli projektek külföldre


Pécsi Napilap Online, 2012. augusztus 3., péntek
Dél-dunántúli projektek is eljuthatnak külföldre


Kisalföld, 2012. augusztus 4., szombat, 12. oldal
Bokszolnak, fociznak a robotok
"...a Budapesten megrendezett Magyar Innovációs TechShow-n bebizonyosodott, hogy igen: a startupok nemzetközi seregszemléjének egyik leglátványosabb standjánál két 30 centiméteres droid csépelte egymást több meneten keresztül..."

Napló, 2012. augusztus 4., szombat, 17+19. oldal
Elismerés a kamarától
"...A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara széleskörű együttműködést valósít meg a veszprémi Pannon Egyetemmel..."

Új Néplap, 2012. augusztus 4., szombat, 3. oldal
A megalapozott jövő nem a szerencsén múlik

Hajdú-Bihari Napló, 2012. augusztus 4., szombat, 8. oldal
Van még pénz, lehetne pályázni!
"...Az Új Széchenyi Terv keretében leginkább a Vállalkozásfejlesztési Program konstrukciói állnak a kkv-k rendelkezésére, de a Tudomány- Innováció Programban is megtalálhatók kifejezetten e szektor számára kiírt pályázatok..."

Klub Rádió, 2012. augusztus 5., vasárnap
Hírek
"...Pro Progresszio Innovációs-díjjal díjazták a labor egy csipen, és a nanoszerkezetű bevonatok előállítására képes elektrosztatikus eljárást..."

Világgazdaság Online, 2012. augusztus 6., vasárnap
Matolcsy szerint javult a kkv-k helyzete


Magyar Hírlap, 2012. augusztus 6., hétfő, 10. oldal
Fontos a vállalkozói középosztály szerepe
"...A magyar gazdaság fejlesztésében érdekelt és azért érdemben tenni is képes vállalkozói középosztály kialakításának feladata változatlanul megoldásra vár, és fontosabb, mint valaha - mondta lapunknak Essősy Zsombor, a Magyarok a Piacon Klub nemrégiben megválasztott elnöke..."

24 Óra, 2012. augusztus 6., hétfő, 4. oldal
Klaszterbe tömörülve alkalmazkodnak a kihívásokhoz

Magyar Hírlap Online, 2012. augusztus 6., hétfő
Fontos a vállalkozói középosztály szerepe


Várható események

Az innováció finanszírozása

A Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (HVCA) és az M27 ABSOLVO közös rendezvényt szervez "Az Innováció finanszírozása" címmel.

Időpont: 2012. szeptember 6., 9:00-11:00
Helyszín: Hotel President (1054 Budapest, Hold utca 3-5.)

A rendezvény a következő témákat dolgozza fel:
- az innováció fogalma, a szabadalomkutatás és mindezek szerepe
- a szerzői jog védelme, ennek fontossága, kiváltképp külföldön
- finanszírozási mix a termékfejlesztésben (támogatások, tőkebevonás)
- a tőke szerepe és helye az innovációs folyamatban, milyen elvárásoknak kell megfelelniük a cégeknek

Az előadások után egy 30-40 perces kerekasztal beszélgetés keretében - a résztvevők kérdéseivel kiegészítve - olyan cégek és piaci szereplők szólalnak meg, melyek korábban sikeresen hajtottak végre innovációs fejlesztést, melyhez támogatást vagy kockázati tőkét is bevontak, vagy részt vettek ilyen típusú tranzakcióban.

Részvételi díj:
- 10 000 Ft + ÁFA/fő
- 50%-os kedvezményes részvételi díj érvényes (5 000 Ft + ÁFA/fő) a Magyar Innovációs Szövetség tagjai, tagszervezetei, valamint kamarai és szakmai szövetségek, klaszterek tagjainak. (A jelentkezési lapján ezt kérjük, hogy jelezze!)

Jelentkezését 2012. szeptember 3-ig várjuk a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével a rendezveny@m27.hu címre.

További információ »

Kanadai Kereskedelmi Misszió

Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara 2012. október 9-19. között üzleti utat szervez Kanadába.

A program célja többek között a magyarországi kis- és közép vállalkozások fejlesztésének lehetősége a kanadai piacon. Egy átlagos üzleti út lehetőségeivel szemben itt egyetlen út során 40 világgazdasági régió vállalataival, valamint 7 kanadai kereskedelmi kamara 2-3000 tagvállalata közül van lehetőség olyan előminősített partnerekkel találkozni, akik készen állnak arra, hogy új együttműködési lehetőségeket tárjanak fel.

Az Európai Unió és Kanada között hamarosan aláírásra kerülő Szabadkereskedelmi Egyezmény kiváló lehetőséget fog biztosítani a magyarországi cégek részére a kanadai piacra lépéshez.

A programban való részvétel a Kamara tagjai részére biztosított, de természetesen tagság kiváltásával bármely üzleti partner is részt vehet az utazáson.

Részvételi díj:
- 2012. augusztus 1 - szeptember 15. között beérkezett regisztráció, illetve 50% előleg befizetés esetén a részvételi díj: 6.900,- CAD/fő
- 2012. augusztus 31-ig történő 100%-os részvételi díj megfizetése esetén további 20% kedvezmény biztosított.

A program díja a következőket tartalmazza:
- repülőjegy: Budapest - Winnipeg - Toronto - Budapest
- szállás: Winnipeg, Toronto
- utazás: a programban szereplő valamennyi helyszín között
- belépőjegy: Winnipeg, Centrallia konferencia
- étkezés: egyes esetekben biztosítva

Program:
- Üzleti kapcsolat közvetítő rendezvény: 3 nap, 600 cég, 40 gazdasági régió
- Üzleti rendezvények Ontarióban: Toronto, Cambridge, Ajax-Pickering.
- Utazás a Niagara-vízeséshez és a festői szépségű Niagara-on-the-Lake városába.

További információ: Báll Bernadett, telefon: 1/328-5074, e-mail: bernadett.ball@ccch.hu, web: www.ccch.hu/box/trade-mission

Tudomány és kommunikáció

2012. szeptember 4-7. között Nancy-ban, Franciaországban rendezi meg konferenciáját a Lorraine Egyetem (Nancy) "Tudomány és kommunikáció: Nemzetközi perspektívák, problémák és stratégiák" címmel.

A konferencia célja, hogy párbeszédre nyíljon lehetősége azoknak, akik közvetlenül érintettek a tudás termelésében és azoknak, akiknek erkölcsi, politikai és gazdasági kérdésekkel kapcsolatos kutatásokat és annak eredményeit ugyanolyan fontosnak tekintik, mint az elért tudást.

Öt területet érintenek a konferencián:
- a tudományos kommunikáció sajátossága az egyetemeken és kutatóközpontokban
- politika tekintettel a tudományos kommunikációra
- együttműködésben végzett munka és partnerség
- a tudományos kommunikáció célközönsége
- új eszközök, új gyakorlatok.

További információ, ill. a konferencia részletes programja: jhc2012@nancy-universite.fr és www.jhc2012.eu

Innováció - vállalkozói csúcstalálkozó 2012

A frankfurti FAZ-Intézet több partnerével együtt szeptember 13-án, Hannoverben tartja az "Innováció - vállalkozói csúcstalálkozó 2012" elnevezésű rendezvényét.

Tervezett program:

9.00 - 9.20 Köszöntő
David McAllister, Alsó-Szászország miniszterelnöke
9.20 - 9.40 Vitaindító előadás "Ipar 4.0 - Németország mint az elektromos közlekedés és a megújuló energia piacvezetője"
Prof. Dr. Henning Kagermann, elnök, Német Tudományos Akadémia (felkérés alatt)
9. 40 - 11.00 Nyitó plenáris ülés "E-innováció: energia, mobilitás, hatékonyság "
- David McAllister, Alsó-Szászország miniszterelnöke
- Prof. Dr. Henning Kagermann, elnök, Német Tudományos Akadémia (felkérés alatt)
- Dr. Martin Sonnenschein, közép-európai ügyvezető igazgató, A.T. Kearney Kft.
- Otto Wassermann, a Felügyelőbizottság elnöke, Otto Wassermann Zrt.

Moderátor:
Holger Appel, szerkesztő, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Markus Garn, szerkesztő, innovációs menedzser, F.A.Z.-Intézet Kft.
11.00 - 11.15 Átmenet az innovációs előnyökre
11.15 - 12.15
1. Szakasz:
- Üzleti modellek a jövő mobilitásaira
- Folyamatok és emberek - Üzleti szervezet 2020-ban
- A tudás piacot teremt: sikeresen szervezni a tudástranszfert
   
12.15 - 13.30 Ebéd és innovációs piactér
   
13.30 - 14.30 2. Szakasz:
- Az energiahatékonyság sikertényezője: A versenyképesség megerősítése - A jövő biztosítása
- Innovációs dugó: lehetőségek és kihívások az egészségügyben
- A jövő üzeme
   
14.30 - 15.00 Kávészünet és innovációs piactér
   
15.00 - 16.00 3. Szakasz:
- Hálózativezetés - Mit jelent ez a menedzsment számára?
- Klaszterek és hálózatok - fejlődés együttműködés által
- A világ 2030-ban: Megatrendek meglátása - megértése - használata
- Női generációk
16.00 - 16.15 Átmenet a következtetésekhez
16.15 - 16.35 Vitaindító
Jörg Bode, gazdasági, munkaügyi és közlekedési miniszter, Alsó-Szászország
16.35 - 17.15 Vitaindító
Dr. Bertrand Piccard, a Solar Impulse napenergiás repülőgép projekt kezdeményezője (felkérés alatt)
17.15 - Búcsú parti

A programmal kapcsolatban további információ és regisztráció a következő linken érhető el: www.innovationsgipfel.de

Találkozó a szociális innovációért

2012. október 24-25. között rendezi meg a European Network of Foundations for Social Economy (PEFONDES) a "Meeting for Social Innovation" c. rendezvényét.

Helyszín: 1040 Brüsszel, Belliard út 101., JDE 51-es terem

A találkozó keretében lehetővé válik a vonatkozó európai magán- és állami érdekeltek számára, hogy kicseréljék a legjobb gyakorlatokat a szociális innováció terén, és új partneri kapcsolatok induljanak el a transzregionális és transznacionális projektek révén.

A jelentkezési lapot, amely ide kattintva letölthető, 2012. szeptember 24-ig a pefonders@pv.be e-mail címre kell elküldeni.

További információ »

Pán-európai Szellemi Tulajdonjogok Csúcstalálkozója

2004 óta minden második évben a Premier Cercle™ megszervezi a Pán-európai Szellemi Tulajdonjogok Csúcstalálkozóját. A rendezvényen 2010-ben 56 orszából több, mint 700 szakember vett részt.

2012-ben december 6-7. között, Brüsszelben rendezi a csúcstalálkozót a Premier Cercle™, szabadalmak témában. Ezt követően a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal támogatásával 2012. december 10-11. között Alicanteben, Spanyolországban, védjegyek témában tartják meg a csúcstalálkozót.

További információ a www.ipsummit.info oldalon található.

5. ISPIM tanácskozás

Az 5. International Society for Professional Innovation Management c. tanácskozást (ISPIM) 2012. december 9-12. között rendezik meg, Szöulban, Koreában "Az innováció ösztönzése: kihívások kezelése, tudomány és technológia" címmel.

A rendezvényre, melynek házigazdája a KISTEP (Korea Institute of Science & Technology Evaluation and Planning), várhatóan 35 országból közel 200 innovációs szakértő látogat el.

További információ »

Őszi vállalkozói kurzus

Az Egyesült Államok Nagykövetsége, a Sanborn Capital Management és a Semmelweis Innovations vállalkozói kurzust szervez stratégiai üzleti terv írás elsajátítására, ill. befektető-szerzésre.
Helyszín: Semmelweis Innovations (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
Időpont: 2012. október 4 - 2013. február 7.

Edward H. Sanborn IV (Sanborn Capital Management) vezeti kurzust, mely 15, interaktív, három órás angol nyelvű ülésből áll, melynek előadói lesznek többek között: Fodor Péter (FINEXT Startup), Árvai Péter (Prezi.com) és Alpek István (Primus Capital).

Minimum követelmények:
- négy befejezett főiskolai év
- magas szintű angol nyelvtudás
- üzleti és vállalkozói érdeklődés
- elegendő idő a szükséges kutatás és csoport-megbeszélések számára
- magyar állampolgárság.

Elvártak:
- saját üzlet vagy üzleti ötlet
- közösségi szolgálat
- USA egyetemi vagy más szakmai programban részt vett.

A kurzus minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes.

A jelentkezéshez a szervezők kérik, hogy önéletrajzát és motivációs levelét StrategicBPAC@gmail.com e-mail címre küldje el augusztus 22., 17.00 óráig.

További információ: Frehr Ágnes, koordinátor, tel: +36-1-475-4013, honlap: www.semmelweisinnovations.com

Pályázati felhívások

Kutatók Éjszakája 2012
Felhívás partnerintézményi csatlakozásra

Egész Európában egy napon, 2012. szeptember 28-án tartják az európai Kutatók Éjszakáját. Az egész éjszakás, az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló fesztivál-jellegű eseménysorozat célja a kutatói életpálya és a tudomány népszerűsítése a fiatalok körében, valamint a tudomány közelítése a társadalomhoz. 2012-ben is a Tempus Közalapítvány az egyik koordinátora a magyarországi rendezvényeknek, melyek során 40 felsőoktatási intézménnyel és kutatóintézettel működik együtt, 26 város több mint 50 helyszínén országszerte, közel 1500 izgalmas programmal várva a közönséget.

Az eseményhez kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány várja az önfinanszírozó partnerként az eseményhez csatlakozni kívánó intézmények (kutató laboratórium, felsőoktatási intézmény stb.) jelentkezését.

Az érdeklődő intézmények jelentkezési határideje: augusztus 20.

A jelentkezés, az intézmény rövid bemutatásával és vázlatos, interaktív programokról szóló terv elküldésével, Borsosné Polónyi Orsolyánál az orsolya.polonyi@tpf.hu e-mail címen lehetséges.

A szervezőknek csak olyan intézmények jelentkezését és olyan programterveket áll módjukban elfogadni, amelyek profilja illeszkedik a rendezvény koncepciójához.

További információ: www.tka.hu, www.kutatokejszakaja.hu

Zöld Irodával Európába

A KÖVET Egyesület Zöld Iroda Programja keretében hatodik alkalommal hirdeti meg a Zöld Iroda Versenyt, amelynek célja a környezet- és emberbarát irodai működés népszerűsítése.

A versenyben részt vehet minden olyan vállalat, hivatal, intézmény, iskola, civil szervezet, ahol irodai munka folyik. Indulhatnak a már környezetbarát módon üzemeltetett irodák és azok is, amelyek a közeljövőben tervezik az áttérést a zöldebb működésre. A versenyre jelentkező szervezeteket szektor szerint (for profit, illetve nonprofit/intézmény), valamint méretük alapján (irodai munkatársi létszám) is megkülönböztetik a szervezők.

Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 14.

Az értékelés folyamán a KÖVET Egyesület Zöld Iroda-szakértői helyszíni audit keretében is megvizsgálják a zöldülő irodák teljesítményét és eredményeit, majd nyilvános szempontrendszer alapján független szakmai zsűri választja ki a győzteseket.

2013 áprilisában a Zöld Iroda Napon adják át a 2013 Legtöbbet Zöldült Irodája, 2013 Legzöldebb Irodája c. díjakat, ill. a zsűri különdíját, melyek tárgyjutalmakat jelentenek.

A hazai díjazottak továbbjutnak a 2013-as Európai Zöld Iroda Versenyre, mert a megmérettetés része a KÖVET által koordinált NEGOSE (Network for Green Office Standardization in the EU) elnevezésű, Európai Unió által támogatott Európai Zöld Iroda Projektnek, amelybe 6 ország 7 civil szervezete kapcsolódott be. A Zöld Iroda Napon plakátkiállítást szerveznek a versenyzők legjobb intézkedéseiről, amelyet katalógusba rendezve ki is adják azokat. Minden versenyző felkerül a www.zoldiroda.hu oldalra.

További információ és jelentkezés: Povodör Artúr, KÖVET Egyesület, www.zoldiroda.hu,
e-mail: povodor@kovet.hu, telefon: 1/472-2290
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.