XXI. évf. | 2011. május 3. | 9. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívások
Várható események

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ véleménye a GOP 1.1.1-ről

2011. április 25-én, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség elküldte észrevételeit a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP 1.1.1) c. pályázati kiírás tervezetéről.

Részletek a véleményből:

"...A Pályázati Felhívás tervezete nincs összhangban a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 2011-13-as Akciótervvel, sem a támogatás minimum összegét (25 M Ft helyett 40 M Ft), sem a támogatás mértékét tekintve (80% helyett 65%). Javasoljuk az összhang megteremtését...


...Az a megkötés, hogy konzorcium csak 150 M Ft feletti projektmérettel pályázhat, a kiírás céljaival ellentétes, a kisvállalkozások számára nem teszi majd lehetővé a pályázaton történő indulást...


...A C.1. Támogatható tevékenységek köre pontban túlságosan szigorúnak tartjuk azt az elvárást, hogy ipari kutatási tevékenységre pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti év fordulónapján műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár PhD fokozatú, legalább napi 4 órában, a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja legyen, illetve ipari kutatási szolgáltatás igénybe vétele esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a feltételnek. Ipari kutatási tevékenység esetében javasoljuk ennek a feltételnek a törlését vagy a PhD fokozat helyett felsőfokú végzettség kikötését..."


A vélemény teljes szövege ide kattintva olvasható.

MISZ észrevételei az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyeréséről

2011. május 1-én, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség elküldte észrevételeit az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére szolgáló pályázati felhívás tervezetéről.

Részletek a véleményből:
"...A pályázati felhívás egyértelmű, egyszerűbb, mint a korábbi felhívások. A rövidítést nyilván megkönnyítette az, hogy nem közvetlen pénzügyi támogatások odaítéléséről van szó.
A kiírás nem segíti a nagyobb vállalati kutatóhelyek - ahol bizonyítottan alkalmazás orientált kutatási tevékenység folyik - bekapcsolódását a rendszerbe, holott értékteremtő lenne, ha a már eredményes centrumoktudnák tevékenységüket ilyen módon bővíteni, maguk köré kapcsolni kis-, közepes cégeket is. Így tudnának olyan centrumok létrejönni, melyek már nemzetközi tekintetben is versenyképesek...

...A pályázatban kitétel (B2 i) pont), hogy egy klasztertag sem lehet kettőnél több akkreditált klaszter tagja. Nagy, több karból álló egyetemek esetében ez rendkívüli megkötés, hátrányosa érinti az egyetemeket. Javasoljuk, hogy az egyetemek ne essenek ezen korlátozás alá, illetve cégek is – árbevétel elérésétől függően – lehessenek több klaszternek a tagjai...


...Túlzottnak tartjuk a kiválasztási kritériumok II/4 (KKV jelleg) pontjának korlátozását (15 KKV-nél kevesebbet tömörítő klaszterek jogosulatlanok a cím elnyerésére). Ez tovább erősíti azt a gyanút, hogy ezt a pályázatot a meglévő klaszterek közül is csak azon néhányra írták ki, melyek 15 KKV-nél többet fognak össze. Ezen szűkítés gyanúját alátámasztják az 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontokban előírt – feleslegesen sok – konkrét értékhez kötött progresszív pontszámok meghatározása is, amelyek összesítve nagy súllyal szerepelnek, így több irányból beszűkítik a lehetséges pályázók körét..."


A vélemény teljes szövege ide kattintva olvasható.

NKITT-ülés

A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács, 2011. április 19-én, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban rendkívüli ülést tartott.

A rendkívüli ülésen a résztvevők:
- megvitatták a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány nonprofit gazdasági társasággá alakulásával összefüggő új szervezeti felépítéséről szóló jelentést és a pénzügyi helyzet rendezését,
- megvitatták és elfogadták az előterjesztést a nemzetközi szervezetekben való kormányzati részvétel felülvizsgálatáról, az 50 részvételből 47-et a jövőre vonatkozólag is jóváhagytak.
A Tanács ülésén részt vett dr. Pakucs János, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke, a Tanács szavazati jogú tagja is.

Tisztségviselőnk kitüntetése

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2011. április 22-én, miniszteri dolgozószobájában nyújtotta át dr. Antos László ügyvezető igazgatónak, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést, dr. Nagy Róza közigazgatási államtitkár jelenlétében. A kitüntetés átadását követő beszélgetésen többek között a készülő innovációs stratégiáról, az Innovációs Nagydíj pályázati rendszeréről esett szó.

Manager Képzés Alapítvány kuratóriumi ülése

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált Manager Képzés Alapítvány 2011. április 28-án, Dr. Trethon Ferenc elnök vezetésével kuratóriumi ülés tartott a MISZ székhelyén.

Az ülésen a Kuratórium a 2010. évi "Harsányi István-díj" pályázatot nagyon sikeresnek értékelte. Ezután megvitatta, és módosításokkal elfogadta a 2011. évi "Harsányi István-díj" pályázati felhívását. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták az Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentését is.

Végül Dr. Sváb Péter, a Szervezési és Vezetési Tudományi Társaság elnöke tájékoztatta a kuratóriumot, hogy társaságuk az idén is támogatja a pályázatot. Az erről szóló megállapodást Dr. Trethon Ferenccel aláírták a kuratóriumi ülésen.

A pályázati felhívás teljes szövege Hírlevelünk "Pályázati Felhívások" c. rovatában olvasható.

Felsőoktatási és Tudományos Tanács

2011. április 20-i ülésén a Felsőoktatási és Tudományos Tanács elfogadta ajánlását a felsőoktatási törvény szabályozásának előkészítéséhez, "A magyar felsőoktatás szabályozásának stratégiai megalapozása" címmel.

Az ajánlás és a vezetői összefoglaló ide kattintva olvasható.

ITDH szakmai egyeztetés

2011. április 26-án, a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén az ITD Hungary (ITDH) kérésére az ITDH öt munkatársa találkozott Szövetségünk képviselőivel.

A kiküldetésre készülő szakemberek dr. Mészáros Kálmán igazgató (Üzleti Intelligencia Osztály, Beruházás-ösztönzési Igazgatóság) vezetésével, aki Dél-Afrikában, Barabás Emőke, aki Svájcban, Szabó Péter, aki Hollandiában és Székely Tamás, aki Ausztriában fog külszolgálatot teljesíteni, szakmai egyeztetést folytattak dr. Greiner István általános elnökhelyettessel és dr. Antos László ügyvezető igazgatóval.

Afrikai Regionális Üzleti Hálózat indul

SUSAN (Sub-Saharan Business Network) Afrikai Regionális Üzleti Hálózat indul ez év őszétől.

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) a Dél-Afrikai Magyar Nagykövetség külgazdasági irodájában a térség iránt érdeklődő, elsősorban kis- és középvállalatokat megcélzó üzleti hálózat beindítását tervezi. A tagság ingyenes, a tagok folyamatosan meghívót kapnak a Hálózat üzleti eseményeire (nagy többségében szektorális és regionális, videó konferencia formájú üzletember találkozókra), folyamatosan küldhetnek be és kapnak üzleti ajánlatokat, ajánlatkéréseket. A SUSAN keretében a régióban több országos Üzleti Fórumot kialakítása várható ez év őszétől, elsőként a Dél-Afrika - Magyarország Üzleti Fórum.

A Hálózatba a dora.demeter@hita.hu és kalman.meszaros.dr@gmail.com e-mail címeken lehet regisztrálni a cégnév, kapcsolattartó, honlap és e-mail cím megadásával. A Hálózat hivatalos nyelve a magyar és az angol lesz. További információ: dr. Mészáros Kálmán, tel: 473-8209.

Rendvédelmi konferencia

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, 2011. április 21-én került megrendezésre "A hazai vállalkozások lehetőségei és korlátai a hon- és rendvédelmi/rendészeti szervek technikai eszközállományának és gazdálkodásának korszerűsítésében" című konferencia.

A rendezvény előadói a Belügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium vezetői, valamint az ORFK, a Katasztrófavédelem, a Büntetés-végrehajtás, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdasági vezetői, továbbá a Magyar Védelmiipari Szövetség elnöke voltak.

A konferencia végére tervezték tagvállalatunk, a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. előadását "Hazai fejlesztésű, pilótanélküli felderítő repülőgép katasztrófa-elhárítási és rendvédelmi feladatok támogatására" címmel. A programcsúszás miatt az előadás helyett egy néhány perces videó-bejátszására jutott idő.

Zárszavában Dr. Nagy László ny. ezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke ezért is javasolta egy hasonló rendezvény megtartását, amelyben a hazai vállalkozók nagyobb hangsúlyt kapnak.

THE műszaki- és természettudományos Roadshow

2011. április 19-én, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tartotta újabb műszaki- és természettudományokat népszerűsítő roadshow-ját a THE Program. Bartók Marcell projektvezető programbemutatása után Füstös Géza a Siemens üzletfejlesztési igazgatója mutatta be a mérnöki, kutatói pályában rejlő lehetőségeket valamint bemutatta a legfontosabb Siemens innovációkat. Az előadásokat Tóth Pál(Fizibusz) látványos science-showja zárta, melynek során természettudományos kísérleteket mutatott be a diákok bevonásával.

Magyar fiatalok egy élhetőbb jövőért

2011. április 11-15. között első alkalommal került megrendezésre Hágában a World Foresight Forum, melynek célja egy tudományterületek és országok közötti együttműködő ökoszisztéma megteremtése, amely segít globális problémák megoldásában. A World Foresight Forummal egy időben rendezték meg az első Kairos European Summit-ot is, amely az innovatív, vállalkozó szellemű hallgatók által vezetett Kairos Society első olyan eseménye, amely az Egyesült Államok területén kívül került megrendezésre.

Az elmúlt években jelentős magyar sikerek születtek a Kairos Society csúcstalálkozóin; Rátai Dániel MAFITUD-tag Leonar3do és Weszl Miklós Lacerta projektje jelentős nemzetközi sajtóvisszhangot kapott, illetve díjazásban is részesült.

A konferencia jellegéből adódóan a projektek helyett a megoldásra váró problémákon voltak most a hangsúlyok, amelyek megvitatásában a Kairos Magyarország is aktívan részt vett. Szabó Balázs a Kairos Hungary vezetőségéből a fenntartható élelmiszeripari termelést megvitató fórumon elnökölt.

ITFK taggyűlés

Tagszervezetünk, az Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (ITFK Pécs) 2011. április 20-án tartotta rendes évi taggyűlését, melyen a Magyar Innovációs Szövetséget Higi Gyula, a MISZ regionális igazgatója képviselte.

A taggyűlésen megállapították, hogy a Kft. a 2010-es évet veszteséggel zárta az elmaradt pályázati kiírások miatt. A 2011. évi üzleti tervet elfogadták, és a tagok ebben az évben pozitív eredményt várnak.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A szellemi tulajdon világnapja


Az ENSZ genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszervezete 2000. évi közgyűlésén döntött arról, hogy április 26-át a világ társadalmi fejlődéséhez és haladásához meghatározó módon hozzájáruló műszaki alkotók és művészek munkásságának és eredményei védelmének szentelt világnappá nyilvánítja.

A világnap budapesti ünnepségén, 2011. április 26-án, az MTA Zenetudományi Intézetében került sor a 2011. évi Millenniumi Díjak átadására. A díjat a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke alapította a magyar millennium évében a szellemi tulajdon védelmében fontos szerepet játszó intézmények elismerésére.

Az eseményt Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke, Freund Tamás, akadémikus, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója és Roska Tamás akadémikus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékán emeritusa köszöntötte.

A Millenniumi Díjat 2011-ben dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke adta át:
- Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, díjátvevő: Batta András rektor,
- MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, díjátvevő: Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus, az intézet igazgatója,
- Typotex Elektronikus Kiadó, díjátvevő: Votisky Zsuzsa igazgató,
- 77Elektronika Műszeripari Kft., díjátvevő: Zettwitz Sándor tulajdonos-vezérigazgató.

Stratégiai megállapodás

Dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes és Dr. Bendzsel Miklós a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, 16 érdekképviseleti szervezettel írt alá a szellemitulajdon-védelmi jogszabályok előkészítése esetében alkalmazandó eljárásrendet rögzítő, ún. Stratégia Megállapodást, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában, 2011. április 26-án, a Szellemi Tulajdon világnapján.

A Stratégiai Megállapodások a jövőben biztosítani fogják, hogy a jogszabályok a szakmai tapasztalatok maradéktalan figyelembevétele mellett jöjjenek létre, ezzel megalapozva a szellemitulajdon-védelem magas szintű, egyben kiegyensúlyozott szabályozását.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Forcop Faipari Kft.
Tagsorszám: | 636.
Cím: | 7931 Pellérd, József Attila u. 22.
Honlap: | www.forcop.hu
Vezető: | Kónya János, ügyvezető
Telefon: | 20/9213-546
Telefax: | 72/587-018
E-mail: | info@forcop.hu

A Forcop Faipari Kft. tevékenysége nyílászárók fejlesztése, gyártása, műemlék környezetben.

Név: | Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
Tagsorszám: | 637.
Cím: | 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
Honlap: | www.mutf.hu
Vezető: | Prof. Dr. Hajtó János, rektor
Telefon: | 34/520-401
Telefax: | 37/520-403
E-mail: | hajto.janos@mutf.hu

Felsőoktatási tevékenység:
- gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, műszaki menedzser alapszak
- marketing mesterszak
- felsőfokú szakképzések mind a műszaki, mind a gazdasági területen
- szakirányú továbbképzések a gazdasági területen
- szakirányú továbbképzések a gazdaságtudományi területeken
- akkreditációs eljárás alatt: energetikai mérnök alapszak, (megújuló energiák szakirány), mechatronikai mérnök alapszak (lézertechnológia szakirány)
- K+F tevékenység.

Szakirodalom-figyelő

Akadémiai Online Szótárak - Akadémiai Kiadó
Dr. Osman Péter ismertetése

Mindazoknak, akik a szótár használatban már beléptek az infokommunikációs korba, azaz a hagyományos nyomtatott szótárak helyett jobban kedvelik a sokkal többre képes, számítógép segítségével kezelhetőket, a szó minden értelmében óriási lehetőségeket kínálnak az Akadémiai Kiadó internet útján elérhető online szótárai. Valóban, az "óriási" jelzőt éppúgy kiérdemli már a Kiadó www.szotar.net webhelyén található választék, mint - az elismerés hangsúlyos kifejezéseként - az a használati érték, amelyet e szótárak kínálnak a felhasználóiknak.

Az online szótáraknak igen nagy - és bővülő - választéka áll már rendelkezésre. • az angol nyelvhez tíz különféle szótár, köztük angol-magyar pénzügyi és angol-magyar műszaki is • a némethez hét, köztük német-magyar műszaki is • a franciához öt • az olaszhoz és a spanyolhoz kettő-kettő. Van továbbá: • Magyar-holland kéziszótár • Magyar értelmező kéziszótár • Idegen szavak és kifejezések szótára • Magyar szinonimaszótár • Magyar értelmező kéziszótár az e nyelvet tanulóknak. Szintén szótár struktúrában van még • A magyar helyesírás szabályai • Környezetvédelmi lexikon • Európai uniós terminológiai szótár (ez angol, német, francia, magyar négynyelvű szótár 60 szakterület kifejezéseivel. A használatukhoz természetesen külön-külön meg kell vásárolni az erre vonatkozó jogot - ugyanúgy, ahogy szótárt vásárolunk, de itt a jog csak meghatározott időre szól.

E szótárak igen fontos pozitívuma, hogy mindegyikük sok olyan többletszolgáltatást is nyújt, amelyeket a modern számítástechnika tesz lehetővé, s amelyekkel nagyon hasznosan bővülnek a használatukban rejlő lehetőségek, jelentősen gyorsabbá és hatékonyabbá válik a kezelésük, s mindezzel nagymértékben növekszik a használati értékük. Kiemelve a legfontosabb ebbéli jellemzőiket:
Valamennyi szótár közös, együttműködő rendszert alkot, és kereséskor együtt feljönnek mindazok, amelyekben találat van. (Természetesen csak azok, amelyek használati jogát a felhasználó megvásárolta.) A találati lista rögtön megmutatja azt is, hogy mely szótárakban szerepel a keresett szó vagy kifejezés. A keresésre háromféle lehetőség is van: egyszerű-, összetett- és minősítés szerinti keresés. Az összetett keresés révén különféle szókapcsolatokra lehet rákeresni, a minősítés szerintivel pedig a rendszer által felkínált kategóriák hosszú listájából választhatunk. E lista első két tagja "ácsipar" és "afrika", az utolsók "zeneművészet", "zoológia", "zulu". Mindezzel ez utóbbiak kifinomultabb, bonyolultabb keresési módok alkalmazását teszik lehetővé, így javítva a használat hatékonyságát. Törvényszerű ugyanakkor, hogy ennek ára is van: csak az képes e szótárak minden lehetőségét jól kiaknázni, aki alaposan kitanulja a kezelésüket, annak minél több fortélyát. Bátorításul azonban elmondható: az alapfunkciók kezelését igazán könnyű kiismerni, s ezzel máris jól tudjuk használni a szótárakat.
Akár írunk, akár olvasunk a számítógépen, kihasználva a modern keretprogram rugalmasságát, egy-egy egérkattintással tudunk a tulajdonképpeni munkánk és a szótárak között ide-oda ugrálni anélkül, hogy ehhez a munkát meg kellene szakítani. A talált szócikkeket, vagy részeiket pedig exportálhatjuk a szövegszerkesztőbe, ezzel írásmunkát takarítva meg.

Hasonlóképpen igen hasznos előnye e szótárrendszernek, hogy azt internet kapcsolat útján bárhonnan, bármely számítógépről elérhetjük, míg a CD-ROM szótárak értelemszerűen csak azon a gépen használhatók, amelyre feltelepítettük azokat.

Kenneth E. Clow & Donald Baack: Integrated Advertising, Promotion, and Marketing Communications - Integrált hirdetés, eladásösztönzés és marketingkommunikáció
Pearson, 2010, Global Edition, Fourt Edition
Dr. Osman Péter ismertetése

"Jogállamban a pénz a fegyver" (József Attila: Gyönyörűt láttam) - a piaci verseny fegyvertárának kiemelkedően fontos részei a hirdetés, az eladásösztönzés és a marketingkommunikáció. Ezek hathatós alkalmazásához is kell a háború három alapvető kelléke, a pénz, pénz, pénz, ám legalább annyira nélkülözhetetlen a felsőfokú szakértelem is a kezelésükben. Ehhez kínál remekül összeállított, az üzleti gyakorlatban kiválóan alkalmazható tudást ez a kötet. Hasznosságát nagyban emeli, hogy a Pearson - a felsőfokú gazdasági tan- és szakkönyvek terén a világ egyik legjobb kiadója - ezeket a könyveit úgy építi fel mind az anyagukat, mind a prezentációs módjukat és a tankönyvi eszköztárukat illetően, hogy a lehető leghatékonyabban segítsék a bennük foglaltak elsajátítását.

Hirdetés. Ma rettenetes hirdetés-zajban él mindegyikünk. Ha nem tudunk többet elérni, mint hogy a hirdetésünk egy legyen a sok között, kár reá pénzt pazarolni. A legtöbbünk - automatikus önvédelemként - már oda sem figyel a reklámokra. Valóban hatékony hirdetést kialakítani, közreadni, pozícionálni, sulykolni ma már felsőfokú felkészültséget követelő feladat, amihez a tudásunkat állandóan fejleszteni kell.

Eladásösztönzés. Szintúgy rendkívül tudás-igényes tevékenység. Józan ember tudja, hogy ingyen ebédet legfeljebb beetetés céljával adnak, s ezért eleve gyanakszik. Ha rájön, hogy túl nagy árat kérnek tőle, vagy vackot akarnak rásózni, elfordul a csábítótól, és legközelebb már akkor sem hisz neki, ha az akcióban éppen nincs is sandaság. Az elhibázott akciók így jobb esetben hatástalanok, rosszabban kontraproduktívak lesznek.

Marketingkommunikáció. Eredményességének alapvető feltétele, hogy képes legyen az üzenetét eljuttatni a célközönség tudatához, és el is fogadtatni azt - amihez az kell, hogy mind a tartalma, mind a kivitelezése szakszerű és átütő legyen. A kívánt hatás eléréshez pedig kell még egy olyan, stabilan és folyamatosan kiemelkedő összvállalati teljesítmény, amelynek lényege két szóban összegezhető: hitelesség és megbízhatóság. Nehezíti ezt, hogy a mai piaci fehérzajban messze nem elegendő hitelesnek és megbízhatónak lenni, hanem nagyon szembetűnően és még inkább hihetően annak is kell látszani, amit viszont ismét csak a kitűnően megkomponált marketingkommunikáció érhet el.

A könyv mondanivalójának központi fogalma, részeinek integrátora az integrált marketingkommunikáció (IMC). A teljes IMC terv felöleli a marketing mix valamennyi elemét: termékek, árak, elosztási módszerek, eladásösztönzés.

Az IMC-nek e könyvben alkalmazott megközelítésmódját ötszintes piramisábra szemlélteti. A legalsó szint három eleme: Cégimázs és márka menedzsment • Vásárlói magatartások • Az eladásösztönzési alkalmak elemzése. Felette: Hirdetés menedzsment • Hirdetés tervezés, elmélet, vonzerők (Appeals) • Hirdetés tervezés, üzenetek és megközelítésmódok (frameworks). Felette: Hagyományos média • E-aktív marketing • Alternatív csatornák. Felette: Adatbázis- és direktmarketing • Eladásösztönzés • PR és szponzorálás. Felette: Szabályozások és etikai kérdések • Értékelés.
Ezek egyben a kötet öt részre osztott 15 fejezetének címei és tárgyai, a részek pedig a piramis szintjeit követik.

A könyv megrendelhető a Pearson magyarországi képviselőjénél is: Csibi Erzsébet, erzsebet.csibi@pearson.com.

James Lovelock: Gaia halványuló arca - Utolsó figyelmeztetés
Akadémiai Kiadó, 2010 - Új polihisztor sorozat
Dr. Osman Péter ismertetése

Lovelock szerint az emberiség számára elodázhatatlanul eljött a paradigmaváltás kényszere az egész gazdálkodásában. Eddig abból élt és gyarapodott, hogy minden valódi elővigyázatosság, józan előrelátás nélkül kiaknázta azt a hatalmas rendszert, amelyet a természeti környezete, a Föld és a bioszféra - az "élő Föld" - alkot. Tovább ez már teljességgel tarthatatlan.

Ha elemzései helytállóak, az emberiségre kétféle sors várhat: bölcsessége szerint jut pusztulásra, vagy kerül a purgatóriumba. Még van bizonyos esély arra, hogy túlélje a valószínűleg elháríthatatlanul bekövetkező klímaváltozást, bár mindenképpen drasztikus veszteségeket kell elszenvednie, amelyek során gorombán szűkülni fognak a Föld azon területei, amelyeken megfelelő létfeltételekre talál magának. Ha eléggé bölcs, akkor e purgatóriumon át egy új, hosszú távon stabil és kedvező életminőségbe juthat. Ehhez azonban nagyon sok mai eszmével le kell számolnia, sok törekvéssel felhagynia, és minden erővel, s még inkább az erőinek értelmes használatát irányító bölcsességgel alkalmazkodnia kell az élő Földnek azokhoz a folyamataihoz és működési módjához, amelyekkel nem tud hathatósan szembeszegülni.

Mondanivalójának alapja az ő Gaia-elmélete. Tőle idézve: "Már sok tény igazolja, hogy a Föld úgy viselkedik, mint egy élő rendszer. Képes ellenállni a klímaváltozásnak, de erősítheti is azt, és amíg ezt nem vesszük számításba, addig sem megérteni, sem előre jelezni nem tudjuk a Föld viselkedését. Önhittség feltételezni, hogy tudjuk, hogyan kell megmenteni a Földet - bolygónk gondoskodik önmagáról. Mindössze annyit tehetünk, hogy megpróbáljuk megmenteni önmagunkat."
Rendszertechnikai megközelítéssel jól alátámasztott kritikáját adja azoknak a rendkívül nagy gazdasági súlyú törekvéseknek, amelyek ma a globális felmelegedés elleni védekezés, valamint a globális energiagazdálkodás hivatalos irányvonalát jelentik, és a mögöttük álló érdekeknek. Felsorakoztatja velük szemben, hogy mit kellene tenni helyettük a fennmaradásért. A megújuló forrásokat illető, alapvető jelentőségű figyelmeztetése, hogy a fenntartható jövő csak akkor biztosítható, ha ezekből az emberiség fogyasztása nem lépi túl Gaia megújuló/megújító képességeit. Az egyetlen valóban megújuló forrásunk a Napból hozzánk áramló energia. Minden másból egy adott készlettel gazdálkodunk, azt fogyasztjuk, még ha így-úgy igyekszünk is regenerálni, amit lehet és tudunk. Keményen kiáll a nukleáris energiatermelés mellett. Hangsúlyozza, hogy miután a fosszilis erőforrások kimerülőben vannak, egyetlen alternatívánk a nukleáris energia. "Elegendő mennyiségű nukleáris energia híján a Föld számos vidéke egy-két évtizeden belül a teljes szegénység állapotába csúszhat le." Lesújtó kritikával illeti az atomenergia-ellenes kampányokat, s hasonlóképpen a nagyüzemi szélenergia-termelő telepek létesítését, valamint az energetikai célú növénytermesztést.

Sommásan elítéli a globális felmelegedés elleni védekezés hivatalos alaptételeit, amelyre a világ különféle érdekcsoportjai jutottak. Nyíltan kimondja, hogy ha mai, egymással is ütköző érdekek állnak a holnapután megmentését célzó cselekvési program útjában, akkor "a háború első áldozata az igazság, és ez a klímaváltozásra is érvényes."

Mindezekkel sem a közelgő apokalipszis egzaltált prófétája, hanem kőkemény, racionális/nak ígérkező/ programot vázol fel a túléléshez szükséges tennivalókra. Olyan programot, amely nem mellesleg alapjaikban sérti a ma uralkodó érdekcsoportok érdekeit.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Élet és Tudomány, 2011. április 15., kedd, 52. oldal

Az innováció kreatív központja

Duna Tv, Heuréka! Megtaláltam!, 2011. április 18., hétfő

"...Az innovációk királya. Átadták a parlamentben a legkiemelkedőbb hazai fejlesztésnek járó Innovációs Nagydíjat. 19-ik alkalommal az elismerést egy kisállatok vizsgálatára alkalmas olyan képalkotó műszer kapta meg, amely szakmai áttörésnek számít nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi versenyben is..."

www.medicalonline.hu Hírlevél, 2011. április 19., kedd
Mentőöv az akadémiai kutatóhálózatnak

Világgazdaság, 2011. április 19., kedd, 8. oldal
A tudást nem nélkülözhetjük
A Nemzeti Innovációs Hivatal vezetője őszre ígéri az új kutatás-fejlesztési és innovációs kormánystratégia elkészítését
"...Az innováció növekvő szerepe vitathatatlan, ám a finanszírozási lehetőségek behatároltak - nyilatkozott lapunknak Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke. Szerinte ami mulasztás a jogelőd NKTH-ban történt, az a politika és a vezetők bűne..."

Világgazdaság, 2011. április 19., kedd, 8. oldal
Dupla innovációs díjat kapott az NI terméke
Az amerikai tulajdonú debreceni vállalkozás következő célja a szakmai kiválósági központ cím elnyerése

Világgazdaság, 2011. április 19., kedd, 9. oldal
Nonstop születésnap Szentesen
A válság idején csaknem 25 százalékkal növelte az innovációra, kutatás-fejlesztésre fordított forrásokat a dél-alföldi Legrand-gyár

Világgazdaság, 2011. április 19., kedd, 9. oldal
Közbeszerzés olcsóbban, jobban, gyorsabban
Rapid eljárási modell, kísérleti projektek a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzések megkönnyítésére
"...A RAPIDE projekt főbb jellemzői
- Célja: az innovatív termékek és szolgáltatások gyorsabb kereskedelmi hasznosítása útjában álló akadályok lebontása, hatékony közbeszerzési eljárások kialakítása..."

Világgazdaság, 2011. április 19., kedd, 10. oldal
Új ugrásra készül a ThalesNano
A cégcsoport spin-off vállalkozásai, a NanGenex és a Nanoform több nagy meglepetést ígérnek az idén a piacnak

Világgazdaság, 2011. április 19., kedd, 10. oldal
Konzultáció az EIT jövőjéről
Európa innovációs szükségletein kell alapulnia az EU-intézmény tevékenységének

Világgazdaság, 2011. április 19., kedd, 10. oldal
TéT: új innovációs kezdeményezés

Világgazdaság, 2011. április 19., kedd, 11. oldal
Beleszólhatunk a kiírásokba
Az Új Széchenyi-terv öt új gazdaságfejlesztést támogató pályázatát bocsátották társadalmi egyeztetésre a kkv-k számára
Megkezdődött az Új Széchenyi- terv öt gazdaságfejlesztést támogató programjának társadalmi egyeztetése.

Magyar Nemzet, 2011. április 19., kedd, 4. oldal
Romeltakarítás és stratégiaalkotás
Molnár Ágnes: Új alapokra kell helyezni a pályázati rendszert • Ez az év a felkészülés éve
"...A kutatás-fejlesztés olyan terület, amelyet méltó módon kell kezelni, e nélkül az országban nem indulhat el a gazdasági növekedés - mondta lapunknak Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, aki szerint az ország talpra állításához az innováció területén elkerülhetetlen volt a rendteremtés..."

Vas Népe, 2011. április 19., kedd, 6. oldal
Külföldi lehetőség innovátoroknak

Nógrád Megyei Hírlap, 2011. április 19., kedd, 3. oldal
Az akarat és az innováció diadala

Békés Megyei Hírlap, 2011. április 19., kedd, 4. oldal
Folytatódik a program

www.orientpress.hu, 2011. április 19., kedd
Társadalmi egyeztetésen öt gazdaságfejlesztést támogató pályázati kiírás

IT-Business, 2011. április 19., kedd, 14. oldal
Az uniós elnökség és a támogatások

www.napi.hu, 2011. április 19., kedd

Egymilliárd forint kifizetése van folyamatban

Magyar Nemzet, 2011. április 20., szerda, 6. oldal

Sok múlik a sikeres kis- és középvállalkozásokon
Megfelelő támogatás híján a legszorgalmasabb, legnagyobb tudású szakembereink hagyják majd el az országot
"...A kutatás során azt tapasztalták, hogy a helyi gazdaság növekedése ott volt a legerőteljesebb, ahol nagyon sok kis, innovatív cég működött...
...A cégek a legnagyobb problémák között a bürokráciát, a korrupciót, a külföldi cégekkel szembeni versenyhátrányt, a jelentős mértékű eladósodottságot, a környezeti kiszámíthatatlanságot és a körbetartozásokat említették...
...Nem véletlen, hogy a kkv-k innovációjának bátorítása, az innováció megkönnyítése még várat magára...
...Az Európai Innovációs Eredménytábla (European Innovation Scoreboard) legutóbbi, 2010. évi elemzése szerint hazánk a kis- és közepes vállalkozások innovációs eredményei tekintetében a vizsgált 32 ország között (a 27 EU-s ország és további 5 ország) a 31. helyre került..."

Világgazdaság, 2011. április 20., szerda, 10. oldal
Első helyre tör a biotechnológia
Magyarország az Európai Unió tíz legjobb szakmai kutatás-fejlesztési központja közé kerülhet 2020-25-re
"...Komoly törést okozhat Magyarországon a biotechnológia szárnyaló fejlődésében, hogy a kormány tavaly befagyasztotta az innovációs alap kifizetéseit. Ezzel 16 milliárd forint fejlesztési tőkétől fosztotta meg az iparágat..."

www.orientpress.hu, 2011. április 20., szerda
Űrkutatástól az óriás 3D-holografikáig - Innovációs TechShow a Millenárison

www.hirado.hu, 2011. április 20., szerda
Megvannak Magyarország leginnovatívabb találmányai

Dunántúli Napló, 2011. április 20., szerda, 12. oldal
Fontos tudás az innováció termékeinek hasznosításához

www.kisalfold.hu, 2011. április 20., szerda
Május 20-ig pályázhatnak ösztöndíjra kutató nők

Magyar Mezőgazdaság, 2011. április 20., szerda, 8. oldal
Díjazott innovációk

Világgazdaság, 2011. április 21., csütörtök, 9+10. oldal
Dinamizálhatók a kapcsolatok

Világgazdaság, 2011. április 21., csütörtök, 12. oldal
Kémiai tudásbázis alakult

Nógrád Megyei Hírlap, 2011. április 21., csütörtök, 3. oldal
Elektromobilok versengése

ELEKTRO net ONLINE, 2011. április 21., csütörtök
Fakanál és mikroszkóp: nők a tudomány világában

Figyelő, 2011. április 21-27., 23. oldal
Magyar virtuális anatómia

HVG, 2011. április 23., szombat, 47-48. oldal
Kis magyar szoftver
Hazai cégek az informatikai világpiacon
Néhány magyar szoftverfejlesztő vállalkozás nem pusztán meglovagolni, még befolyásolni is tudja a világpiaci trendeket.

Bors, 2011. április 23., szombat, 11. oldal
Új magyar innováció a digitális ajánlórendszerek területén

Piac és Profit, 2011. április, 24-26. oldal
Út a pénzhez
"...Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) vállalkozásfejlesztési pályázataiban összesen 173 milliárd forint áll a kkv-k rendelkezésére. Most is megtalálhatók a népszerű technológiafejlesztési kiírások, és teljesen új elemként megjelentek a kombinált források: a vissza nem térítendő támogatások mellé kedvezményes hiteleket is kínálnak a kkv-k számára..."

Napi Gazdaság, 2011. április 26., kedd, 9. oldal
A know-how-nak ezer arca van
"...Amikor innovációról, az általa elért sikerekről, eredményekről beszélünk, akkor nagyon nehéz utólag megállapítani, hogy valójában mi volt az a tényező, amely a siker eléréséhez a legnagyobb mértékben hozzájárult és mi az, ami a tartós piaci vezető szerepet képes biztosítani..."

Napi Gazdaság, 2011. április 26., kedd, 9. oldal
Újabb uniós pályázatok indulnak
"...Hétfőn ért véget öt újabb gazdaságfejlesztést támogató uniós pályázati kiírás társadalmi egyeztetése..."

Napi Gazdaság, 2011. április 26., kedd, 9. oldal
Már fizet az innovációs alap
"...Az innovációs alapnál a kormány azzal szembesült, hogy a pályázatok kivétel nélkül átvizsgálást igényelnek a kifizetések megkezdése előtt - mondta Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkára..."

Napi Gazdaság, 2011. április 26., kedd, 9. oldal
Egyszerűbb ügyintézést ígér a MAG Zrt.

Napi Gazdaság, 2011. április 26., kedd, 10. oldal
Az SZTNH újra Millenniumi Díjakat oszt

Napi Gazdaság, 2011. április 26., kedd, 10. oldal
A szellemi vagyongazdálkodás felelős kutatói feladat
"...Sok jelentős felfedezés a kutatás és a fejlesztés közötti sávban veszik el, az MTA KOKI célja e határ átjárhatóvá tétele..."

Napi Gazdaság, 2011. április 26., kedd, 11. oldal
Egyre közelebb van az európai szabadalom

Napi Gazdaság, 2011. április 26., kedd, 11. oldal
Újraszabályozzák az innovációs klaszter cím elnyerését

Napi Gazdaság, 2011. április 26., kedd, 11. oldal
Csodákat mutat be az Innovációs TechShow

www.naplo-online.hu, 2011. április 26., kedd
Elfolyik az innovációs pénz
"...Veszprém - A világban 30 ország kiemelkedő összeget költ innovációra, a többiek pedig, ha nem változtatnak a kutatás-fejlesztéshez (K+F) való hozzáállásukon, leszakadnak. Köztük Magyarország is - jelentette ki Pakucs János..."

Piac és Profit, 2011. április, 36. oldal
Díjazott innováció
"...Térkép alapú keresőmotor, online kertészeti tanácsadás és parkolássegítő szoftver is van az Invitel idei InnoMax-díjazottjai között..."

www.bonline.hu, 2011. április 27., szerda
Millennium Díjas innováció

Népszabadság, 2011. április 28., csütörtök, 10. oldal
Innováció
"...Hatodszor rendezik meg az alternatív közlekedési eszközök nemzetközi versenyét a Széchenyi István Egyetem hallgatói..."

SZTNH Hírlevél, 2011. április 29., péntek
Átadták a 2010. évi Innovációs Nagydíjat

Világgazdaság, 2011. április 29., péntek, 11. oldal

Bemutatkoznak a leginnovatívabb magyar találmányok

www.edupress.hu, 2011. április 29., péntek
Iskolai együttműködéseket épít az ismeretterjesztő televízió
Akár tananyag is lehet az oktatási gyermekcsatorna

Napló, 2011. április 30., szombat, 22. oldal
Innovációs konferencia

Petőfi Népe, 2011. április 30., szombat, 13. oldal
Értelmes ötletekből létrejött projektek

Kelet-Magyarország, 2011. április 30., szombat, 8. oldal
Innovációs börze a Nyíregyházi Főiskolán

Petőfi Népe, 2011. május 2., hétfő, 2. oldal
Lehet innovatív egy alkatrészgyártó beszállító?

www.inforadio.hu, 2011. május 2., hétfő

Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia tisztújító közgyűlése

Pályázati felhívás

Intel Challenge Europe 2011

Az "Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge" program részeként megrendezésre kerül az "Intel Challenge Europe 2011" Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny.

Témakörök

- félvezetők, gyártás, hardware,
- mobil és wireless,
- digitális otthon és fogyasztói elektronika,
- kiskereskedelmi és fogyasztói szoftverek,
- vállalati szoftverek és IT,
- energia- és áram-előállítás,
- nanotechnológia,
- biotechnológia.

Díjak

Regionális döntő: 1. hely: 20 000 USD, 2. hely: 10 000 USD
Világdöntő: Intel és egyéb kockázatitőke-befektetés.

Határidők 2011-ben

- május 8.: 1-3 oldalas összefoglaló beadása (elektronikusan, angolul),
- augusztus 1.: üzleti tervek és prezentáció beadása (elektronikusan, angolul),
- szeptember 20.: üzleti tervek és prezentáció beadása (elektronikusan, angolul) a két legjobb hazai csapat számára,
- szeptember 26-28.: regionális döntő Sopotban (Lengyelország) a két legjobb hazai csapat számára,
- november: világdöntő Berkeley-ben (USA), a két legjobb regionális csapat számára.

Jelentkezés: www.intelchallenge.eu/participate/
Útmutató, példák: intelchallenge.eu/resources/

A 2-4 fős csapatban legalább egy főnek felsőfokú képzésben kell részt vennie vagy az elmúlt két évben szerezte meg felsőfokú oklevelét.

Szakmai partner: Magyar Innovációs Szövetség, e-mail: innovacio@innovacio.hu, tel: 453-6572.
Médiatámogató: Világgazdaság

"Harsányi István-díj"

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2011. évre ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk
- készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagtechnológia.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2011. június 30-án, 12:00 óráig beérkezően.

Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., II. em.

A szakmai Kuratórium 2011. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2010-ben az elnyert ösztöndíjak értéke egyenként 120 000 Ft volt).
A díjak átadására ünnepélyes keretek között 2011 októberében, szakmai rendezvény keretében kerül sor. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a www.innovacio.hu c. portálon a Harsányi István-díj c. rovatból.

Várható események

V. Magyar Műszaki Értelmiség Napja

2011. május 5-én, 10 órától tartják az V. Magyar Műszaki Értelmiség Napját Kecskeméten.

10:00 | Ünnepi ülés a Katona József Színházban
Levezető elnök: Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke

Köszöntők
-
Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
- Dr. Zombor Gábor, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere

- Magyar Rektori Konferencia - Sándorné Dr. Kriszt Éva elnök
- Magyar Mérnökakadémia - Dr. Ginsztler János elnök
- Magyar Mérnöki Kamara - Rónay István ügyvezető elnök
- Magyar Innovációs Szövetség - Dr. Szabó Gábor elnök
- Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége - Dr. Veress Gábor elnök

Előadások
- A magyar innovációpolitika és a járműipar, Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár, NGM
- Alapkutatások és várható mérnöki alkalmazásai, Dr. Kroó Norbert, az MTA alelnöke
- Tudomány, mesterség, művészet és gazdaság összhangzattana a járműiparban - Szubjektív áttekintés a magyar mérnökök szerepéről 200 év járműiparában,
Dr. Michelberger Pál, az MTA rendes tagja
- Valóra válik egy vízió: az első magyar Mercedes, Frank Klein, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója
13:00 | Állófogadás (Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Aula)
14:00 | Szekcióülések (Kecskeméti Főiskola) Részletes program ide kattintva olvasható.
- Szekció I. Közlekedés (Jedlik Ányos Terem)
Prof. Dr. Palkovics László (egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, Kecskeméti Főiskola)
- Szekció II. Járműipari fejlesztések (Bolyai János Kiselőadó)
Lepsényi István (Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgató)
- Szekció III. Logisztika (Deák Ferenc Terem)
Prof. Dr. Kulcsár Béla (egyetemi tanár, BME)
18:00 | Benkó Dixieland Band koncert (Eötvös Loránd Nagyelőadó)

A Magyar Műszaki Értelmiség Napján a részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, amennyiben a rendezvény bármely részén részt kíván venni, regisztráljon a www.magyarmuszakiertelmisegnapja.kefo.hu oldalon.
A regisztrált vendégeknek a koncertre a belépés díjtalan.

Innovációs Kerekasztal

2011. május 9-én, 13 órai kezdettel, nemzetközi innovációs kerekasztalt tartanak a Visegrádi Négyek (V4) és Japán részvételével, Pozsonyban, a Külügyminisztérium Konferenciatermében, együttműködve a pozsonyi Japán Nagykövetséggel és a Kis- és Középvállalkozások Nemzeti Hivatalával.

13:00-13:10 | Szlovák külügyminiszter köszöntője
13:10-14:40 | A szekció
Innováció ma - Martin Bruncko, Kormány meghatalmazott, tudásalapú gazdaság témakörében
Témák
- az innovációs fejlesztések állapota a V4 országokban - kiindulópont és célok
- az innovációs fejlesztések állapota Japánban
14:40-14:50 | Szünet
14:50-16:20 | B szekció
Innovációs rendszerek építésének útjai - eszközök és mechanizmusok - Vladimir Buzek, SAS Fizikai Intézet vezetője
Témák
- sikeres kezdeményezések a V4 országokban és Japánban: lehetséges terjesztések?
- a siker kulcsfontosságú tényezői az innovatív rendszerek felépítésében és ajánlás a V4 országoknak (Japán példa)
- globális kihívások vs. innovációs fejlesztések forgatókönyvei a V4 országokban - a holnap innovációs növekedési modelljei (Japán, V4 példa)
16:20-17:20 | Beszélgetés
- a szándéktól a valóságig: a jelenlegi innovációs fejlesztések vizsgálata a V4 országokban, innovatív modellek teljesítményének értékelése
- értékek és szükségletek fejlesztése a V4 országokban: lehetséges útvonalak és megoldások az innovatív fejlesztésekben
Vendégek: Japán, V4-ek
17:20-17:30 | A két szekció eredményeinek áttekintése
17:30-18:30 | Frissítők

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: www.nadsme.sk/sk/content/international-innovation-board
Bővebb információ: Dr. Horváth Péter osztályvezető, Szlovák Köztársaság Nagykövetsége Gazdasági és Kereskedelmi Osztály, tel: +36-1-460-9010, e-mail: peter.horvath@mzv.sk

Kerekasztal beszélgetés a MÜTF-ön

Tagszervezetünk, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 2011. május 10-én, 9 órai kezdettel, a technológia- és tudástranszfer, valamint az innováció témájábankerekasztal beszélgetést szervez a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján (Tatabánya, Stúdium tér 1. "A" épület, Díszterem).

Program

09:00 | Klub Sorozat Megnyitó
Prof. Dr. Hajtó János rektor, MÜTF
9:10 | Köszöntő
Juhász József alelnök MKIK, elnök KEMKIK
09:30 | Innováció és technológia transzfer a Közép-Dunántúli Régióban
dr. Szépvölgyi Ákos, ügyvezető igazgató, KDRIÜ
09:50 | Innováció és technológia transzfer a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján
Orosz György, igazgató, MÜTF TT Iroda
10:10 | A sikeres innováció feltételei egy középvállalkozásban.
Willisits Vilmos, ügyvezető igazgató, Intermotor Kft.
10:30 | Kávészünet
10:45 | Innováció a táplálkozásban
Jankovszky Sándor, ügyvezető, Transmissió Kft.
11:05 | Mikro vállalkozás fejlesztésből, ipari technológia a MÜTF közreműködésével.
Boros Béla Ph.Sc., ügyvezető igazgató, KF Szerviz Kft.
11:35 | Hogyan pályázzunk a régióban sikeresen a KDOP 2011-13 pályázatain?
dr. Temesvári Balázs, ügyvezető igazgató, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
12:00 | Európai Uniós források az Új Széchenyi Tervben!
Lévai Ágnes, pályázati referens, Aditus Zrt.
12:20 | Klub ülés zárás
Dr. Zahorán Tamás, KEMKIK és Orosz György MÜTF
12:30 | Büféebéd

Részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: az euprojektek@mutf.hu e-mail címen vagy a 06-20-473-6963-as telefonszámon, 2011. május 8-ig.

Future Internet Assembly

A magyar EU elnökség K+F programja keretében, 2011. május 16-19. között Budapesten kerül sor a Future Internet Week rendezvénysorozatra, melynek kiemelkedő eseménye a Future Internet Assembly (FIA), amelyre 2011. május 17-19. között kerül sor a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) szervezésében, Budapesten, a Hotel Intercontinentalban (1052, Budapest, Apáczai Csere János utca 12-14.).

A FIA első napján, meghívott neves előadók, ipari szakemberek, az Európai Bizottság szakpolitikai kérdéseivel foglalkoznak, hogy a jövő internet kutatások miként szolgálják az EU2020 Stratégiában és a kiemelt kezdeményezéseiben (Digital Agenda, Innovation Europe) megfogalmazott célkitűzéseket. A program nyitott az érdeklődők számára, de a részvétel regisztrációhoz kötött.

A FIA második és harmadik napja hagyományos, a párhuzamos szekciókban az EU által kiemelt területeken folyó kutatás-fejlesztési tevékenységek mutatkoznak be. A két nap eseményeit szintén csak regisztrált résztvevők látogathatják, de a részvétel regisztrációs díjhoz kötött, melynek összege 150 euró.

Bővebb információ és regisztráció: www.fi-budapest.eu.

Sikeres pályázat - Lendület a fejlődéshez!

2011. május 17-én, 13:00 órai kezdettel, az AIESEC Budapesti Corvinus Egyetemi Irodája konferenciát szervez "Sikeres pályázat - Lendület a fejlődéshez!" címmel, az Apáczai Kiadó, Molnár Ferenc Termében (1085 Budapest József krt. 63.).

A konferenciára biotechnológiai (környezetvédelem, zöld technológia, élelmiszeripar), illetve vegy- és gyógyszeriparral foglalkozó kis- és középvállalkozások képviselőit várják. A rendezvény célja, hogy a résztvevők tájékoztatást nyerjenek az aktuális pályázati és finanszírozási lehetőségekről, valamint hogy az üzleti életben is alkalmazható megoldásokat kapjanak problémáikra.

A konferencián előadást tartanak többek között
- Dr. Groó Dóra, tagszervezetünk, a Tudományos és Technológiai Alapítvány ügyvezető igazgatója,
- Szüdi Gábor, a Eurostars Program nemzeti projekt koordinátora, és
- Lovász György, az ICT Európa Kft. ügyvezetője.

További információ: Papp Zsuzsanna, + 36 20/545 9600, zsuzsi.papp@aiesec.net, illetve cos.aiesec.hu oldalon.


Innováció, jólét és életminőség

2011. május 26-28. között, az oroszországi Nizsnij Novgorodban "Innováció, jólét és életminőség" címmel a TTI (Technology Innovation International) konferenciát szervez.

A konferencián előadást tartanak többek között
- Dr. Joachim Hafkesbrink, a TII elnöke "Tudomány és technológia mozgatórugója a fejlesztés" címmel,
- Prof. Roman G. Strongin elnök, Lobacsevszkij Egyetem, Nizsnij Novgorod, "Az EU-Oroszország együttműködés a tudomány, technológia és innováció" címmel, valamint
- Dr. Manuel Hallen tudomány-technológiai miniszteri tanácsadó, az EU oroszországi delegáltja, Moszkva,
- Gyulai Tamás, a szegedi DEAK Kooperációs Kutatási Non-profit Zrt. üzletfejlesztési igazgatója.

A konferencia költségtérítéses. Egy, illetve két napra történő regisztrációtól és TTI-tagságtól függően 200-500€ a részvételi díj.
Bővebb információ és részletes program: www.tii-conference2011.org
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.