XXI. évf. | 2011. április 5. | 7. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Innovációs Hivatal
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívások
Várható esemény
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

2011. március 29-én, az Országházban adták át a 2010. évi innovációs díjakat. A Himnusz elhangzása után Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg az ünnepséget, majd a résztvevőket Jakab István az Országgyűlés alelnöke köszöntötte.
"... Egyetértünk abban, hogy az a nemzet, amely adókkal kívánja prosperálóságát biztosítani olyan, mint az az ember, aki ül egy vödörben és a fogantyúnál fogva próbálja magát felemelni. Állítja egy Sir Winston Churchill-nek tulajdonított mondás. Ez a kormány, és ez a Parlament tisztában van azzal, hogy az innováció a gazdasági növekedés legfontosabb forrása. Azzal, hogy a gazdasági növekedés a fejlett országokban döntően az innovációból származik. Ennek feltétele a magas színvonalú, tudományos fejlesztő tevékenység, melynek támogatása jelentős állami erőforrásokat igényel. És itt most egy hosszú sort kezdhetnék azzal kapcsolatban, hogy milyen erőforrásokra is lenne szükség a magas szintű, tudományos, felsőfokú támogatástól kezdve a törvények átalakításáig bezárólag..."

Ezután Prof. Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke köszöntőjében többek között elmondta:
"... Az elmúlt húsz évben Magyarországon egy potenciálisan sikeres innovációs rendszer legtöbb eleme létrejött. A sikeres működés hiányának okát az összehangoltság hibáiban látom. A meglévő szervezetek, mechanizmusok, iskolák és hivatalok értéket képviselnek. A rendszer - teljesen indokolt - újragondolása nem jelentheti azt, hogy értékeket hagyjunk veszni. Egy sikeres gazdaság és azzal összhangban lévő innovációs politika végrehajtása nagyfokú körültekintést, megfontoltságot, szakértelmet, jó szervezést, közhivatalnoki alázatot és megbízható szorgalmas munkát kíván. Egy ország gazdasága, de még ezen belül az innovációs rendszere - fizikus nyelven szólva - komplex rendszernek tekinthető...
... Az Innovációs Nagydíj pályázóinak példája mutatja, hogy a kutatók, mérnökök, vállalkozók teszik a dolgukat. Sokan - nehéz körülmények között is jeles eredményeket produkálnak, mindannyiunk hasznára. Amit elvárnak az ország felelős vezetőitől az a kiszámítható, barátságos gazdasági környezet, a szolgáló hivatal, a korrekt udvarias partnerség..."
Majd Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter, mint a bírálóbizottság elnöke szólalt fel:
"... A következő hónapokban az lesz a feladatunk, hogy a politikai kormányzati és gazdaságpolitikai innováció után megalkossuk az innováció innoválásának a környezetét. Tehát, hogy hogyan lehet egy jogi és közgazdasági környezetet teremteni, beleértve az adórendszert, beleértve a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos leírási lehetőségeket, amelyek néhány év alatt ezt a területet is a fordulat felé vihetik Magyarországon...
... mint zsűritagnak, mint zsűrielnöknek az a megtisztelő feladat jutott, hogy belenézzek ebbe a tükörbe, ami a mai magyar innováció tükre. Először is láttam szép arcokat, szép pályázatokat. Okos vállalkozókat és vállalatokat. De azért az egész bizony még egy szomorú képet mutat. A fordulatnak itt van az ideje. Itt van az ideje annak is, hogy az innovációs szakma kövesse a gazdaságpolitika fordulatát. Nincs ugyanis más a tarsolyunkban..."

Ezt követően a kiemelt dicséretben részesült három pályázatot ismertette Pomezanski György.
Oklevelet adott át Pakucs János tiszteletbeli elnök, az Innovációs Nagydíj Pályázat elindítója és szervezője és Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter, a bírálóbizottság elnöke:
- Vécsi György, ügyvezető igazgatónak a (MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.) "Biogáz távhő célú hasznosítása Miskolcon" c. fejlesztéséért,
- Thaler György, termékfejlesztési igazgatónak (Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.), a Moduxin MR 35 mg-os retard tabletta, új magyar gyógyszerkészítmény előállításáért,
- Pintér Ferenc, vezérigazgatónak (ICI Interaktív Kommunikációs Zrt.) a Humánmeteorológiai szolgáltatási rendszer kifejlesztéséért.

Ezután Pomezanski György tömören ismertette a díjnyertes pályázatokat, valamint a díjak átadása után a díjátadók méltatták az adott pályázatot.
- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évi Innovációs Díjában a National Instruments Hungary Kft. részesült "A hordozható egyszemélyes laboratórium fejlesztéséért". A díjat Parragh László, elnök és Matolcsy György miniszter adta át Ábrahám László ügyvezetőnek.
- Az Iparfejlesztési Közalapítvány 2010. évi Szervezeti Innovációs Díjában szintén a National Instruments Hungary Kft. részesült, "A hordozható egyszemélyes laboratórium fejlesztéséért". A díjat Horvai György elnök és Matolcsy György miniszter adta át Ábrahám László, ügyvezetőnek.  
- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2010. évi Innovációs Díjában részesült a Ferrobeton Zrt. "Előregyártott vasbeton hídgerenda-család" kifejlesztéséért. A díjat Hajdú Judit elnökhelyettes és Matolcsy György, a zsűri elnöke adta át Juhász Péter vezérigazgatónak.
- A 2010. év "Agrár Innovációs Díját" és a 2010. év "Környezetvédelmi Innovációs Díját" a Pharmatéka Bt. nyerte el, a sertés dizentéria kialakulásának megelőzésére kifejlesztett Diarr-Stop S plus költségkímélő, hatékony készítményéért. A díjat Czerván György államtitkár és Matolcsy György a zsűri elnöke adta át, Hutás István cégvezetőnek.
- A 2010. év "Ipari Innovációs Díját" a Műszer Automatika Kft. nyerte el, Az elektronikus útátjáró-fedező berendezés" komplex rendszerének megvalósításáért. A díjat Matolcsy György adta át Horváth József igazgató, tulajdonosnak. 
- A Magyar Innovációs Szövetség 2010. évi, a legeredményesebb, újonnan alapított innovatív kisvállalkozásnak járó "Innovációs Különdíját" az AsiaNet Hungary Kft., az AS-T70 2 tengelyes Solar Tracker kifejlesztését kapta. Pakucs János, tiszteletbeli elnök, valamint Matolcsy György a zsűri elnöke Béres Attila, ügyvezető igazgatónak adta át a díjat.
Az Innovációs Nagydíjat az idei évben a MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft. nyerte el, az önálló, kutató-fejlesztő munka eredményével létrehozott NanoPET/CTTM kisállat-vizsgáló rendszerért. A Nagydíjat Schmitt Pál köztársasági elnök és Matolcsy György a zsűri elnöke átadták át Bagaméry István ügyvezető igazgatónak.

Ezután Schmitt Pál köztársasági elnök beszédében méltatta a nagydíjast, a díjazottakat és a nagydíj pályázat jelentőségét. Beszédében elhangzott:
"... Az újításokat olykor a kényszer szüli. Minden válságban, minden mélyponton kötelezően benne van a megújulás szükségszerűsége. Ma is változatos, megoldandó bajokkal, sokrétű problémákkal találjuk magunkat szembe. Még az sem mindig egyértelmű, hogy merre van az előre. Mi tekinthető tényleges haladásnak? Mi az ami valódi, fenntartható fejlődést hoz? Ilyen szerteágazó döntési helyzetben, az emberiségnek az innováció kijelöli az irányokat. Mégpedig azzal, hogy előrelép. Bizonyítja, hogy amerre elindul, az az út járható...
...A válság hatásait még nem hevertük ki rendesen, ez az innovációs hajlandóságban is meglátszik. Egész Európában. Ám a feldolgozandó trauma után már talán látszik a fény az alagút végén! Őszintén remélem, hogy Magyarország is megtalálja az útját! És őszintén remélem, hogy ebben benne lesz a magyarok találékonysága, ami az itt felsorakoztatott példákból látva sokkal több mint legenda, igen is tapasztalható valóság..."

Végül a 2009. évi innovációs nagydíjas Paksi Atomerőmű Zrt. képviselőjeként, Hamvas István vezérigazgató üdvözölte a díjazottakat.

A díjátadási ünnepséget a Duna folyosón tartott fogadás követte. A 2010. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunk portálunkról letölthető.

Elnökségi ülés

2011. április 6-án a Magyar Innovációs Szövetség elnöksége alakuló ülést tart. Napirendi pontok:
1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
2. A magyar felsőoktatás és a Széll Kálmán Terv
3. Módosított SZMSZ elfogadása
4. Választmányi ülés előkészítése
5. 2011. évi költségvetési terv
6. Egyebek

NFÜ-válasz

2011. január 31-én a Magyar Innovációs Szövetség elküldte véleményét az Új Széchenyi Terv innovációs tárgyú pályázatairól, többek között a TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR jelű, "A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül" c. pályázathoz.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az alábbiak szerint építette be Szövetségünk egyes javaslatait a pályázatokba:
MISZ: "... Az útmutató gyakorlatilag megismétli (és természetesen kiegészíti) a kiírást. Zavaró, hogy egy olyan lényeges információ, mint pl.: "Az alábbi, számozott tevékenységek mindegyike kötelező elem, amely nélkül a pályázat nem támogatható." (Útmutató C1 pont felvezető szövege), csak az útmutatóban szerepel..."
NFÜ: "... A felhívás valóban csak egy kivonata az útmutatónak, amely röviden kiemeli a pályázók számára legfontosabb információkat. Az észrevételnek megfelelően a hiányolt mondat átkerült a felhívásba is..."

MISZ: "... F4. Eljárásrend Hiányzik a kiíró/bíráló oldaláról vállalandó ütemezés..."
NFÜ: "... A vállalandó ütemezést a hivatkozott jogszabály tartalmazza. Mivel partnerség ideje alatt új eljárási jogszabályt fogadott el a Kormány, így a végleges verzió már az erre való hivatkozást fogja tartalmazni..."

MISZ: "... C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Túl sok helyen szerepelnek különböző korlátozások, így nehezen áttekinthető és ellenőrizhető a megfelelés a pályázó részéről..."
NFÜ: "... Az útmutató szerkezete nem minden esetben ad lehetőséget az összes logikai egység figyelembevételére, de törekedtünk az egyes korlátozásokat átcsoportosítani a B6-os pontba. Az útmutató szerkezete felülvizsgálat alatt van, remélhetőleg hamarosan egy minden igénynek megfelelő formával tudunk előállni..."

EU-kérdőív

Az Európai Bizottság Kutatás és Innováció Főigazgatósága a Kutatás-Fejlesztés-Innováció támogatás jogi szabályozásának átalakítását előkészítő interjú-sorozatot indított a tagországokban. A vizsgálat célja, hogy elemezze, értékelje és felülvizsgálja a támogatások működését és hatását a K+F+I keretprogram 2007-es meghirdetése óta.

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének munkatársa, Havas Attila megkeresésére a Magyar Innovációs Szövetség is kitöltötte a Főigazgatóság kérdőívét.

"Közös cél: A valódi innováció" konferencia

2011. március 31-én, a Direct-Line Kft., Dunaharasztiban "Közös cél: A valódi innováció" címmel konferenciát szervezett.

A kormányzat jelenlegi elképzeléseit dr. Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője ismertette, külön kitérve a források keletkezésének és elosztásának komplex rendszerére és a direkt és indirekt ösztönzők egyensúlyának fontosságára. Megerősítette, hogy a kormányzat innovációs koncepciójának kidolgozása júliusig befejeződik.

Dr. Hajtó János, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának rektora bemutatta azt, ahogy intézménye otthont ad és támogatja az innovációs folyamatokat, fókuszálva néhány eredeti és olcsó ötletre, megkeresve hozzá a gazdasági partnereket.

Dr. Greiner István a Magyar Innovációs Szövetség általános elnökhelyettese előadásában felvázolta az innováció ma azonosítható kritikus pontjait, mint a források visszatartása vagy zárolása, a pályázatok alacsony száma és a közvetett támogatások hiányos és bizonytalan volta. Mindezek mellett felajánlotta a Szövetség további és folyamatos segítségét az érdekelteknek mind a kommunikáció, mind a szakmai együttműködés területén.

Dr. Reith János a Direct-Line Kft. ügyvezetője helyzetleírásában kitért a hazai humán képzés problematikájára, annak aránytalanságaira és a lehetséges megoldásokra. Megfontolásra érdemes javaslatait a kormányzat, az alapkutatásban tevékenykedők és a gazdasági szféra számára elkülönítve fogalmazta meg.

Lontay Zoltán a GEA EGI Zrt. ügyvezetője a cégnél folyó innovációs munkát ismertette, elsősorban a megújuló energiatermelés területén. Lukovszki Csaba a BME égisze alatt működő Egyetemközi Távközlési és Informatikai Kooperációs Kutatási Központ (ETIKKK) tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal, mint az állami segítséggel folyó innováció egyik pozitív példáját.

Dr. Inzelt Péter, a SZTAKI igazgatója lendületes előadásban bírálta az innovációval kapcsolatos bürokratikus állami rendszereket és megoldásokat (pályázati bírálati rendszer, elszámolások, szabadság és betegállomány beszámításának kérdése...), felhívta a figyelmet mindazokra a károkra, melyek ezekből közvetve vagy közvetlenül erednek.

Az utolsó előadásban dr. Bajusz Dániel főosztályvezető, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tevékenységét ismertette az innovációval kapcsolatos K+F tevékenységek adózása és megítélése szempontjából. Elmondása szerint vizsgálatokat nem elsősorban a műszaki innováció értékelésére indítanak, hanem sokkal inkább a tanulmányok K+F tartalmának feltárására. Jelenleg ezen a területen fordulhat elő a legnagyobb mértékű visszaélés, különös tekintettel az "újraírt" tanulmányokra. A tényleges műszaki alapon realizálódó innováció esetében nem történt még félreértékelés. Ma már a bíróságok is a Frascati kézikönyv alapján dolgoznak. A NAV szakértői létszáma korlátozott, ezért örömmel fogadnak minden segítséget.

Az előadás befejeztével a Magyar Innovációs Szövetség felajánlotta szakmai támogatását a NAV számára, a részletek megbeszélésére később kerülhet sor.

Magyar Innovációs TechShow

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Mobilitás és Multimédia Klaszter (MMK) szakmai együttműködésében 2011. május 17-18. között kerül megrendezésre a "Magyar Innovációs TechShow" c. kiállítás, Budapesten, a Millenáris Parkban, amelyen Magyarország 21 leginnovatívabb XXI. századi magyar high-tech megoldását mutatják be.

A kiállítás szervezői 2011. március 30-án, Budapesten a közreműködő szakmai szervezetekkel együtt sajtótájékoztatót tartottak, ahol többek között részt vett és felszólalt dr. Nyitrai Zsolt, a NFM infokommunikációért felelős államtitkára, Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke, illetve Pukler Gábor, a Mobilitás és Multimédia Klaszter elnöke.

A Magyar Innovációs Szövetséget dr. Greiner István általános elnökhelyettes képviselte, aki szerint a makro szintű stratégiaalkotás mellett elengedhetetlen a testre szabott programok kidolgozása is. A hazai KKV-k legnagyobb hátránya, hogy ötleteik, fejlesztési eredményeik ritkán jutnak el a hazai és a nemzetközi piacokra, részben a tőke, részben a megfelelő menedzsment képességek hiánya miatt. Ezek áthidalásához új innovációs szemlélet és környezet kialakítására van szükség, amelyet önállóan a piac nem tud megoldani.

A versenykiírás ide kattintva olvasható >

Civil Fórum

A 2011. április 12-13-án megrendezésre kerülő Versenyképességi Tanács informális miniszteri üléséhez kapcsolódóan, a Nemzetgazdasági Minisztérium 2011. március 30-án egyeztetést tartott a civil szférával az Európai Bizottság magyarországi képviseletének székhelyén, Budapesten.  

A fórum célja az volt, hogy - a Lisszaboni Szerződés értelmében - a civil szervezetek részletesen megismerhessék a kormányzati törekvéseket, s ehhez javaslataikkal hozzájárulhassanak.

Az egyeztetésen Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár ismertette az áprilisi ülés programját, majd a civil szféra képviselői szólaltak meg. Dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója az egységes szabadalmi rendszerrel kapcsolatban tett fel kérdést.

Konferencia a MÜTF-ön

Az Innotárs08 és a KDInno08 program keretében "Technológiai transzfer folyamatok és lehetőségek a Közép-Dunántúli Régióban" címmel a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája és a Pannon Egyetem közös szervezésében konferenciát rendeztek Tatabányán, 2011. március 30-án.

Dr. Hajtó János rektor megnyitó beszédét követően 12 előadás hangzott el a technológiai transzfer általános helyzetéről, további feladatairól, többek között tagintézményeink, az Óbudai Egyetem és a Pannon Egyetem részéről. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Annus István választmányi tag, a VISZ társelnöke tartott előadást "A kutató- és képzőhelyek, inkubátorházak és innovációs központok szerepe az innovációs folyamatokban" címmel.

Az elhangzott előadások után innovatív kisvállalkozások konkrét eredményeket bemutató előadásai következtek, többek között az ipari szennyvizek kezelésében, a zöldenergia felhasználásának, az intelligens LED világítási rendszerek alkalmazásának tárgykörében. Prezentáció keretében került bemutatásra a MÜTF zöld referencia háza.

A Meet the scientist találkozó a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban

2011. március 23-án, a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban rendeztük meg a Meet the scientist projekt következő találkozóját. Az előadást Dr. Szendrő István, fizikus, a MikroVákuum Kft. ügyvezető igazgatója, korábbi Fulbright-ösztöndíjas tartotta meg, "Vékonyrétegek a mindennapokban - napelem, tejeszacskó, kábeltévé, bioszenzor" címmel.

Az előadásban olyan mesterségesen előállított rétegek alkalmazásáról volt szó, melyek vastagsága a mikrométeres, de sok esetben a nanométeres tartományba esik. Ezek a vékonyrétegeknek nevezett filmek jelentősen megváltoztatják azoknak az anyagoknak a tulajdonságát, amelyre ráépülnek, biztosítva ezáltal új tulajdonságú eszközök létrehozását.

A rendezvényen részt vett dr. Friedler Ferenc, a Magyar Innovációs Szövetség választmányi tagja, aki a sajtó képviselőinek is nyilatkozott.

A következő előadást 2011. április 28-án, Budapesten, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban tartja meg Kotlán Beatrix Ph.D biológus, Országos Onkológiai Intézet, Sebészi és Molekuláris Daganatpatológiai Centrum tudományos kutatásvezetője. A program honlapján (www.meetthescientist.hu) bővebb tájékoztatás, további információ olvasható a rendezvényekkel kapcsolatban, illetve letölthető az előadások anyaga is.

THE Roadshow Budapesten

2011. március 29-én, az óbudai Árpád Gimnáziumban tartotta idei második műszaki- és természettudományokat népszerűsítő Roadshow-ját a THE Program.

Deák Márton, a Puli Space Technologies munkatársa "60 év Holdkutatás - Űrszondák Kármántól napjainkig" címmel tartott előadást. Ezt követően Farkas László a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója mutatta be a mérnöki, kutatói pályában rejlő lehetőségeket és beszélt a Műegyetem képzéseiről, valamint az egyetemen zajló hallgatói életről is.

A programot a hagyományoknak megfelelően Tóth Pál (Fizibusz) látványos science-showja zárta, melynek során természettudományos kísérleteket mutatott be a diákok bevonásával.

INNOVA-segítség ÚSZT-pályázatokhoz 

Tagszervezetünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség 2011. március 11-től az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) hivatalos Információs Pontjaként mikro-, kis- és középvállalkozások, vállalatok és klaszterek számára nyújt segítséget forráshoz jutáshoz, melyet többek között eszközbeszerzésre, információs technológia fejlesztésére, piacra jutás támogatására, valamint iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre vagy kísérleti fejlesztés céljából fejlesztők bérköltségének támogatására fordíthatnak.

Pályázati tanácsadással kapcsolatos bővebb információ: az innova@eszak-alfold.hu e-mail címen illetve 06 52 880 250-es telefonszámon.

CoNfIDEKT-projekt

Új vajdasági és dél-alföldi innovációs hálózat létrehozását ünnepelték 2011. március 29-én, Szegeden: a CoNfIDEKT-projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

Az ünnepélyen és az azt követő konferencián az alapítók képviseletében
- Gyimes Ernő dékán-helyettes (SZTE Mérnöki Kar),
- Prof. Dusan Bobera dékán (Újvidéki Egyetem),
- Dr. Branislav Malagurski igazgató (szabadkai Regionális Vállalkozásfejlesztési Központ)
- Dr. Kapás Ferenc ügyvezető (DAR Nonprofit Közhasznú Kft)
volt jelen.

A projektben dolgozó szakemberek stratégiaalakítással és tapasztalatcserével igyekeznek kijelölni minél több olyan profitot hozó helyi innováció-fejlesztési módszert, amelyek kedveznek a két ország piacainak.

A résztvevők előadásokat is hallgathattak: Prof. Dr. Belina Károly, egyetemi tanár, dékán a Kecskeméti Főiskola GAMF Karáról "Mercedes és innováció: alakuló egyetemi és vállalkozói kapcsolatok" címmel tartott előadást, míg Berend Gábor az MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjától az egyetemi és vállalkozási szféra együttműködéséről, ezen belül egy konkrét nagysikerű projektjük tapasztalatairól tartott beszámolót.

Az innovációs hálózatról és a hamarosan induló tréningekről bővebb felvilágosítást az info@darkft.hu címen kérhetnek az érdeklődők.

Design és innováció

2011. március 31-én, Kecskeméten, a Tudomány és Technika Házában tartották a 2. Design és Innováció c. konferenciát.

Kiemelt előadó volt Hardin Tibbs jövőkutató, aki a gazdasági válság elemzésére és az emberi minőség előtérbe kerülésére helyezte a hangsúlyt. A vezető elemző előadásában kitért Magyarország világgazdasági lehetőségeire is.

Dr. Lakó Sándor, a konferencia főszervezője, a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Gazdaságfejlesztési Csoportjának vezetője előadásában kifejtette, hogy napjainkban az innováció fogalma egyre bővül, ma már beszélhetünk termék, eljárás, marketing és szervezeti innovációról is. Úgy is mondhatnánk, hogy az innovativitás a felhasználói értéket célzó kreativitás.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

LIYSF 2011

2011. március 28-án a Magyar Innovációs Szövetség a magyarországi British Councilal közösen Juhász Dorottyát, a 19. Ifjúsági Tudományos és Innováció Tehetségkutató Verseny díjazottját, a Debreceni Egyetem hallgatóját nevezte be a 2011. évi London International Youth Science Forumra (LIYSF), ahol minden évben közel 250 kutató diák gyűlik össze, közel 60 országból, 5 kontinensről.

Az idei LIYSF a hagyományoknak megfelelően 2011. július 27. és augusztus 10. között kerül megrendezésre.

Magyaroké az Innovact Campus Award

2011. március 29-30. között immár tizenötödik alkalommal rendezték meg a franciaországi Reims-ben az Innovact európai innovációs fórumot, és annak keretein belül az Innovact Campus Award ifjúsági innovációs üzleti-terv versenyt, amelynek döntőjében három csapat is képviselte hazánkat.

A versenyen az abszolút első díjat (3000 euró) a műegyetemi Stery-Hand projekt nyerte el (Nagy Melinda, Haidegger Tamás, Lehotsky Ákos és Szilágyi László), amelyet Haidegger Tamás mutatott be a tizenhat fős nemzetközi zsűrinek a fórumon. A csapat által megalkotott kompakt berendezés segítségével lehetőség nyílik a sebészeti bemosakodás objektív ellenőrzésére. A kézfertőtlenítőhöz kevert speciális marker anyag, UV megvilágítás és digitális képfeldolgozás révén pontosan meg tudják mutatni, hogy mely területek maradtak ki a kézfertőtlenítés során.

A másik BME-s csapat, melynek vezetője Lám István MAFITUD-tag (Lám István, Szebeni Szilveszter és Eisenberger András) egy újfajta kriptográfiai eljárásra épülő fájlmegosztó rendszert dolgozott ki, amely biztonságos adattovábbítást tesz lehetővé felhasználók között, harmadik fél bevonása nélkül. Tresorium nevű projektjükkel meghívást kaptak a Carrefour Crossroads innovációs találkozóra.

Hírek | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Elkezdődtek a kifizetések

Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszternek a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén tett bejelentésével összhangban megindultak a kifizetések a Kutatási és Innovációs Alapból a kis- és középvállalkozók számára. 214 pályaműre, 2 milliárd forint támogatási összeget utalnak át a kedvezményezetteknek.

Új Széchenyi Terv kiírásai

2011. március 24-én, Veszprémben, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági fórumán Nyikos Györgyi, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára a megújuló fejlesztéspolitika eddigi eredményeiről és az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott kormányzati törekvésekről tartott előadást.

Kifejtette, hogy az eddig megnyitott konstrukciók fogadtatása sikeresnek tekinthető. A fejlesztési programok kiírásaira március elseje óta 180 pályázat érkezett be, összesen 54 milliárd forintos támogatási igénnyel.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Elnök a NIH élén

2011. március 17-i hatállyal Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, Dr. Mészáros Györgyöt nevezte ki a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnökévé.

A Nemzeti Innovációs Hivatal a kormány innovációért felelős szerveként a hazai innováció fejlesztését célzó kezdeményezésekhez és kormányzati törekvésekhez nyújt szakmai támogatást. Részt vesz a hazai innovációs stratégia kialakításában és megvalósításában, elemző és információs bázist működtet, segíti a hazai és nemzetközi K+F együttműködések, hálózatok kialakulását, valamint képviseli Magyarországot az uniós és nemzetközi szervezetekben.

Annak érdekében, hogy a NIH sikerrel felelhessen meg az előtte álló kihívásoknak, a Hivatalnak új szerkezeti struktúrára és működési rendre van szüksége, melynek kialakítása is az új elnök hatáskörébe tartozik.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Középtávú hamisítás elleni stratégia készül

2011. március 23-án tartotta meg első ülését a 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján újjáalakított Hamisítás Elleni Nemzeti Testület. A Testület elnöke Dr. Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkár, elnökhelyettese Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.

Az állami szervekből és iparági, szakmai érdekképviseleti szervezetekből álló testület koordináló szerepet tölt be a hamisítás elleni fellépésben, tevékenysége kiterjed a jogérvényesítést érintő jogszabály-módosítások javaslatától, a nyomozóhatóságok képzésén át a lakossági felvilágosító kampányokig, oktatási programokig.

A Testület döntött arról, hogy a következő két negyedévben kidolgoz a Kormány részére egy olyan hamisítás elleni stratégiát, amely az évtized közepéig tartó időszakra határozza meg a hamisítás kínálati és keresleti oldalának a csökkentését is megcélzó cselekvési programot. Kiemelt hangsúlyt helyeznek a szellemitulajdon-védelmi ismeretek közoktatásba építésére, az interneten elkövetett jogsértések elleni fellépés hatékonyabbá tételére, valamint a fogyasztókra nézve legveszélyesebb hamisítások, így az élelmiszerhamisítás és a gyógyszerhamisítás visszaszorítására.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | Kaposvári Egyetem
Tagsorszám | 633.
Cím | 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
Honlap | www.ke.hu
Vezető | Prof. Dr. Szávai Ferenc Dsc.
Telefon | 82/505-910
Fax | 82/505-896
E-mail | rektor@ke.hu

A magyarországi felsőoktatás szerkezetének átalakításakor, az alapító jogelőd intézmények kölcsönös elhatározása alapján, azok integrációjával jött létre 2000. január 1-ével a két kart és két kutatóintézetet befogadó Kaposvári Egyetem.

A cél, hogy a felsőfokú szakképzésektől a doktori tanulmányokig az egyetem által felölelt valamennyi tudományágban használható, korszerű tudást közvetítsenek hallgatónknak. Olyan szakembereket képeznek, akik az elsajátított ismeretek birtokában megfelelnek a munkaerő-piaci elvárásoknak, bármilyen munkakörnyezetben képesek magas színvonalon ellátni a feladatukat.

Szakirodalom-figyelő


Gál Vilmos: Világkiállító magyarok - Holnap Kiadó, 2010., második, javított, bővített kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése

Könyvkiadásunk különleges gyöngyszeme ez az elegáns-szép és nagyon tartalmas kötet. Az a fajta, amelyből minél több kellene, hiszen a korábbiaknál is nagyobb szükségünk van arra, hogy az előttünk jártak minden tiszteletet megérdemlő teljesítményeiből önbecsülést meríthessünk, és ösztönzést kapjunk, általuk pedig erőt és elszántságot, hogy felküzdhessük magunkat az erős országok közé. Ez az összeállítás kiváló segítség ebben, mert arról ad áttekintést, hogyan igyekezett Magyarország megmutatni a világnak a tudása, az eredményei legjavát az egyes világkiállításokon - a rangos seregszemléken, amelyeken minden résztvevő fő célja, hogy kitűnjön a többi közül. Céljáért is, tartalmáért is nagy elismerést érdemelnek, akik létrehozták.

A korabeli, történelmi dokumentáció értékű képanyaggal gazdagon illusztrált album Magyarországnak az 1851 és 2010 közötti világkiállításokon való részvételét, sikereit mutatja be. A shanghaji részvételünkkel is bővített áttekintés azt megelőzően 26 világkiállításról, és az azokon való magyar részvételről ad igen szakszerű, ugyanakkor kifejezetten olvasmányos és sok érdekességgel szolgáló beszámolót. A szakszerűségére, és a benne foglaltak megalapozásához szükséges dokumentációkutatás alaposságára garancia, hogy a szerző a legújabb korra szakosodott történész-szakmuzeológus, és könyvéből is jól érződik, hogy kiválóan ismeri e témát.

E világkiállításokon a résztvevő országok kezdettől fogva egyaránt szerepeltek a kiemelkedő gazdasági-, tudományos-, technikai-, valamint kulturális teljesítményeikkel. Természetesen Magyarország is. Mi itt az előbbiek bemutatását emeljük ki, mivel az 1851-es londoni világkiállítással kezdődően csúcsfényeit adják az ország gazdaság- és technikatörténetének.

Az album tartalmának kiemelkedően fontos, és a mai globális versengésben még inkább aktuális tanulsága összegezhető abban, hogy a modern világban az ország iránti megbecsülés növelésére feltehetően minden másnál hathatósabb eszköz a reálszférában létrehozott legjobb, a termelőerőinek legjavát növelő eredményeinek, s azok kiemelkedő teljesítményeinek felmutatása, mivel ezek mindennél meggyőzőbben is szólnak az ország erejéről. Ez ugyanakkor nem sorolja hátrébb az ország kultúrájának felmutatását sem, hiszen magától értetődő, hogy erős gazdaság csak igen erős kultúra talaján jöhet létre. A jól megkomponált világkiállítási szereplés így többet hozhat az országnak minden művi marketing akciónál!

A szerző egy-egy fejezetben, lényegében egységes szerkezetben vázolja fel a világkiállításokat és a magyar szereplést. Bemutatja magát az eseményt, a megrendezésének főbb jellemzőit, az érdekességeit, majd, hogy a magyarok mivel és hogyan szerepeltek ott, és milyen elismeréseket arattak.
A 27 világkiállítás magyar szereplését áttekintő album a hazai gazdaságtörténet fontos és/vagy érdekes részleteinek gazdag tárháza. Különösen tanulságosak azok a részei, amelyekben megláthatjuk a gyökereit és számos szereplőjét a fellendülésnek, amely az előző századforduló előtt és után az ország gazdasági aranykorát hozta el. Így pl., hogy már az első világkiállításokon is milyen erős gazdasági- és műszaki kultúra, s milyen hatékony ilyen törekvés mutatkozott meg a magyar részvételében. Az 1855-ös párizsi világkiállításon már 143 kiállító képviselte Magyarországot, s közülük kilencvenen részesültek az ott elnyerhető kitüntetések valamelyikében, negyvenen érmet, ötvenen dicsérő oklevelet kaptak.

Ben Mezrich: Véletlenül milliárdos - Hogyan született a Facebook - Athenaeum, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Kitűnően bemutatott történet. Közvetlenül arról, hogyan nőtt ki egy informatikában zseniális - amúgy 'szocio-béna' - egyetemista részeg ötletéből viharsebességgel egy milliárd dolláros, ma is gyorsan terjeszkedő vállalkozás, ezen keresztül pedig arról, milyen beláthatatlan üzleti távlatok rejlenek a digitális világban.

Mezrich műve tényekre alapozott, azokat elbeszélő stílussal előadó fejlődéstörténet. Tucatnyi interjú, több száz forrásmunka és ezernél is több oldalnyi dokumentum alapján írta meg. Mindenekelőtt Mark Zuckerbergé, a Facebook megalkotójáé, mellette többeké, akik a kiindulástól a vállalkozás milliárdos céggé válásáig részt vettek annak fejlesztésben, menedzselésében, finanszírozásában, s magáé e vállalkozásé. Végigkísérhetjük benne, hogyan vált a Facebook korunk egyik leginkább emblematikus cégévé. Emblematikus azzal, amit néhány zseniális fickó általa elért: olyan meredeken felívelő, hihetetlen méretű üzleti sikert, amilyenre a modern informatika és infokommunikáció világán kívül aligha van példa, semmiképpen sem ilyen viharos piachódítással. S emblematikus sikertörténete korunknak azzal, hogy Marknak és fejlesztő társainak a tudása, szellemi terméke tette a Facebookot a legmodernebb tudásipar egyik zászlóshajójává, annak hasznosítása vált óriási üzleti sikerré benne.

S amire végképp csak ebben a korban van példa - itt sem sok - : pár zseniális fiatalember pusztán a tudásukkal és a számítógépeikkel, tőke és (a laptopjaiktól eltekintve) anyagi termelési tényezők nélkül tudott létrehozni és a növekedési pálya első, jelentős szakaszán végigvinni egy céget, amely onnan egyenes úton emelkedett a világsikerig. A Facebook kezdeti felfuttatása és működtetése aprópénzből történt, Mark barátja és első üzlettársa adott ehhez először ezer (!!) dollárt, majd még 16 ezret. Nagyon jellegzetes az ő története is. Az eredeti megállapodás szerint ő lett a vállalkozásuk menedzsere. A cégtől azonban, annak felnövekedése során kibuktatták, hogy a helyét átvegye egy sokkal keményebb üzletember.

A többi, történelem. Még néhány jellemző mozzanat Mezrich elmondásában:
- 2004. október: kifejlesztik az üzenőfalat, azt a közösségi kommunikációs eszközt, amilyet egyetlen más közösségi oldal sem kínált. Szintúgy kifejlesztik a csoportok alakításának eszköztárát. A maga nemében világelső internetes Obama-kampány egyik kezdete éppen egy ilyen csoport létrehozása volt (L. Yes We Did, MISZ Hírlevél, 2010/19. sz.).
- 2004. október: az új tanév kezdetén a Harvard rektora bejelentette a gólyáknak, hogy mindannyiukat megkereste a Facebookon.
- 2005. május táján: Az Accel Partners kockázatitőke-befektető 13 millió dollárt fizet részesedésért a cégben, s ezzel annak értékét mintegy 100 millió dollárra teszi.
- 2007. október: a Microsoft a Google-lal folytatott rövid, de igen nagy port felvert licitálás után 240 millió dollárt fizetett a Facebook részvényeinek 1,6 %-áért, ezzel a céget több mint 15 Md dollárra értékelte. Év végére a felhasználók száma meghaladta a 200 milliót, és hetente 5 millióval nőtt.
- 2009. a Facebook sikeresen átvészelte a recessziót, bámulatos növekedése folytatódott, felhasználóinak száma az év végére várhatóan jóval meghaladja majd a 200 milliót, s a legutóbbi jelentések szerint a cég hetente ötmillió felhasználóval gyarapszik. Mark Zuckerberg kis kollégiumi kísérletéből az internet egyik legnagyobb befolyású vállalkozása lett - sokak szerint ő minden idők legfiatalabb self-made milliárdosa, s a hajdani fura számítógépzseniből kőkemény, céltudatos üzletember.

Ljudmila Ulickaja: Elsők és utolsók - Válogatott elbeszélések - Magvető Kiadó, 2010.
Dr. Osman Péter ismertetése

Ulickaja minden bizonnyal a világszerte legismertebb orosz írónő. A nagy múltú orosz irodalomban a legtöbbünk nem is nagyon ismer más ilyen jelentős írónőt. Rangos külföldi irodalmi kitüntetéseit hosszan sorolja a Wikipedia, köztük több olaszt, több franciát, németet, kínait is. 14 kötete jelent meg, a Magvető Kiadónál ez már a nyolcadik. A MISZ Hírlevél 2009/12. számában szóltunk a nagysikerű Daniel Stein, tolmács c. művéről. 1943-ban született Baskíriában, Moszkvában nőtt fel, és a Lomonoszov Egyetemen diplomázott genetikából. Későn érő? Első novellája 1992-ben jelent meg - és gyorsan rendkívül népszerű lett. Azóta már fényes csillag a mai, ám nem modernkedő irodalom egén.

A Magvető ajánlójából idézve, aki ismeri és szereti Ulickaja regényeit, e kötetében is megtalálja mindazt, ami a világhírű orosz írónő művészi világát jellemzi: a fordulatos, helyenként bizarr cselekményt, a meghökkentő egyéni sorsokat, a szövevényes családi viszonyokat, a csipkeszerűen míves környezetábrázolást, a finom irodalmi és kultúratörténeti párhuzamokat. Az elbeszélések hősei átfogják az egész orosz társadalmat a félkegyelmű koldustól a társadalmi kiváltságokat élvező, magasan kvalifikált értelmiségiig, a világra eszmélő kisgyerektől a haldokló aggastyánig, az apácalelkületű elvált nőtől a szenvedélyes szerelemre vágyó, magányos homoszexuálisig. A történetek együttérzést váltanak ki vagy ironikusak, könnyeket fakasztanak vagy nevetésre ingerelnek, de sosem akarják megmondani az "igazságot" - a szerző az olvasóra bízza az értelmezést.

Ez nem egyszerűen novellás kötet, hanem novellafüzérek koszorúja. Az idő, a hely, a személyek közötti kapcsolat gyakran csak egy-egy utalásból, félmondatból állapítható meg, de e novella-mozaik így is szinte családregényként hat. Erőteljes sajátossága, hogy valamennyi főszereplője nő. Egy-két írást kivéve Moszkvában játszódik, egy városszéli negyedből indul a háború után. Szinte napjainkig tart a cselekmény - ami alig van. Ha színnel próbálnánk jellemezni, az a szürke: szürke benne a környezet és szürkének tűnnek az emberek, a szovjet és a mai idők kisemberei. Igazi értékét azonban az adja, hogy nem a szovjet idők és a mai orosz közállapotok kritikája, nem is politika - mindkettőt unnánk! -, hanem a valódi emberek valódi élete legjobb európai hagyomány szerint bemutatva, Ulickaja egyéni látásmódjával, stílusával. És semmi giccs, semmi bulvárstílus - olyan egyszerű az elbeszélésmódja, mint maguk a könyv szereplői, akiknek érzékenyen tükrözi a belső sokszínűségét. Együttérzés sok van benne, ítélkezés semmi.

Pár sziluett a szereplők közül: a Közép-Ázsiából hozott asszony, aki betegsége alatt is a Dawn kóros lánya további sorsának biztosításán munkálkodik; a szegény rokon, aki sorra látogatja gazdagabb rokonait pici ajándékokkal, állandóan magával hurcolt táskájában gyémánt fülbevaló rejtőzik, végül pedig agyvérzést kap és nem tudja elmondani, hol rejtegeti a vagyont, így azt vele együtt elégetik; Bronya, aki kamaszként sorra szüli a gyerekeket és nem árulja el senkinek, hogy ki az apjuk, ezért erkölcstelennek tartják - amikor pedig mindez már nem számit, 30 év után árulja el, hogy egy idős ember volt a házból, akit meg akart védeni a liliomtiprás vádjától.

Ma gyorsuló ütemben avulnak el a korábbi értékek, s csak az marad fenn - ha egyáltalán -, ami valóban örökérvényű. Mint pl. Csehov. Ulickaját a Magvető "szoknyás Csehovnak" nevezi. Nagyobb elismerés írónak aligha juthat.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


www.gentleman.hu, 2011. tavasz
Dr. Pakucs János

www.gentleman.hu, 2011. tavasz
TOP 100 Innovátor

Piac és Profit, 2011. március, 51-52. oldal
Kockázati tőkébe oltott filantrópia

"...A nagy kockázatra és nagy megtérülésre utazó kockázatitőke-modellhez hasonlóan osztogatja 36,4 milliárd dollárját a Bill & Melinda Gates Alapítvány, mely felvette a harcot korunk legnagyobb kórságaival. Azonban orvosok és kórházak helyett innovációkat támogat..."

Piac és Profit, 2011. március, 4-7. oldal
Kkv-hitel, kkv-világ

"...Innováció és turizmus
A mikro, kis- és középvállalkozások innovációs eredményeinek hasznosítását támogatja a GOP-2011-1.3.1/C és KMOP-2011-1.1.4/B kiírás. A Tudomány-Innováció Program keretében meghirdetett pályázatok célja újszerű termelési technológiák és eljárások bevezetése, valamint az innovációs eredmények iparjogvédelme..."

Piac és Profit, 2011. március, 30. oldal
Konzultáció a könnyebb hozzáférésért
"...K+F
Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményezett az EU kutatás- és innovációfinanszírozási rendszerének továbbfejlesztése érdekében..."

Világgazdaság, 2011. március 23., szerda, 3. oldal
Mészáros György az Innovációs Hivatal élén

"...Mészáros Györgyöt nevezte ki a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnökévé Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter március 17-i hatállyal..."

Világgazdaság, 2011. március 23., szerda, 6. oldal
Áttekinthetőbb pályázati rendszer

Egyszerűsödött az ügymenet, bővültek a vállalkozások számára elérhető lehetőségek


Világgazdaság, 2011. március 23., szerda, 6. oldal
Halad az Új Széchenyi-terv
Akár minimális önerő mellett is van lehetőség finanszírozási forráshoz jutni

Népszabadság, 2011. március 23., szerda, 9. oldal
Új kézben az innováció
"...Mészáros Györgyöt, a Fidesz volt fővárosi közgyűlési képviselőjét nevezte ki Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökének..."

www.profitline.hu, 2011. március 23., szerda
Fellegi 13 milliárd forintot hiányol

Világgazdaság, 2011. március 24., csütörtök, 8. oldal
Termékfejlesztést hoz Szentesre a Legrand
"...FEJLESZTÉS. Magyarországi üzemébe telepíti egyik stratégiai termékcsoportjának fejlesztését a Legrand, ez további létszámbővítésre is módot ad az innovációval foglalkozó mérnöki csapatban..."

Világgazdaság, 2011. március 24., csütörtök, 10. oldal
Energiatárolás nanocsővel
Az MTA Kémiai Kutatóközpontjának bevonásával folyik a szuperkondenzátorok európai projektje
"...Amíg egy akkumulátor feltöltéséhez órák kellenek, addig a szuperkondenzátor néhány másodperc vagy akár ezred másodperc alatt képes eltárolni vagy leadni a villamos energiát..."

Figyelő, 2011. március 24-30., 20. oldal
Kívül a pénzlaboron
Az unió tálcán kínál 1 milliárd eurót gyógyszerfejlesztések finanszírozására, magyar gyártók azonban egyelőre nem éltek a lehetőséggel.

Figyelő, 2011. március 24-30., 46-47. oldal
Testnyomtatók

Magyar Fórum, 2011. március 24., 20. oldal
Kinevezték a NIH elnökét

Barikád, 2011. március 24., csütörtök, 20. oldal
Mit tanulhatnánk Dániától?
"...A dániai "Coppenhagen Capacity" beruházási ügynökség az Európai Unió 2010. évi innovációs jelentésére (European Innovation Scoreboard, 2010.) hivatkozva arra hívja fel a figyelmet, hogy Dánia az ötödik helyről a másodikra ugrott előre a nemzetek innovációs listáján...
... Ennek egyik formája, hogy a hazai kutatási eredmények megvalósításába minél nagyobb számban vonják be a KKV szektort..."

Magyar Hírlap, 2011. március 25., péntek, Heti Múzsa, 23. oldal
Egyedülálló hazai fejlesztések az Invitel innovációs seregszemléjén
"...Az Invitel hagyományteremtő módon már második alkalommal szervezte meg a kis- és középvállalatok innovációs versenyét, az InnoMax Díjat. Az elismerést idén is olyan pályázók kapták, akik képesek voltak a saját szintjükön valami nagyot, újat, kiemelkedőt alkotni. Valamit, amit érdemes példaként állítani mások elé, amim érdemes felhívni a közvélemény figyelmét is..."

Magyar Nemzet, 2011. március 25., péntek, 6. oldal
Mérnökszemmel az Új Széchenyi-tervről

Napi Gazdaság, 2011. március 25., péntek, 10. oldal
Feltalálókat ismertek el
"...A Jedlik Ányos-díjakat március 16-án Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke adta át..."

Napi Gazdaság, 2011. március 25., péntek, 10. oldal
Innovatív vállalkozásokat díjazott az Invitel

Napi Gazdaság, 2011. március 25., péntek, 10. oldal
Kevesebb uniós forrást nyertek eddig a magyarok
"...Félidejéhez érkezett EU 7. kutatási keretprogramja, eddig alacsonyabb a magyar részvétel a korábbi arányokhoz képest - állapította meg Pálinkás József...
... A sikeres pályázatok száma nem változott lényegesen, csökkent azonban az elnyert uniós támogatások összege. Pálinkás szerint ennek három fő oka van..."

Napi Gazdaság, 2011. március 25., péntek, 10. oldal
A NIH-nek végre van elnöke
"...Lapunk korábbi információjának megfelelően (Napi Gazdaság, 2010. december 28.) a nemzetgazdasági miniszter Mészáros Györgyöt nevezte ki a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnökévé, március 17-i hatállyal...
...NKITT tagja lesz... egy, a Miniszterelnökség által felkért, a tudományos kutatással és technológiai fejlesztéssel összefüggésben kiemelkedő szakmai tudással rendelkező személy is..."

Napi Gazdaság, 2011. március 25., péntek, 11. oldal
Egymilliárd eurót spórolhatnak az európai vállalkozások
"...Az új rendszer olcsóbbá és egyszerűbbé teszi a vállalkozásoknak, hogy szabadalmaiknak európai szintű védettséget szerezzenek - jelentette ki Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára..."

Napi Gazdaság, 2011. március 25., péntek, 11. oldal
A Google fordítja az európai szabadalmakat

Napi Gazdaság, 2011. március 25., péntek, 11. oldal
Az iparjogvédelem segíti az innovációt is

Napi Gazdaság, 2011. március 25., péntek, 11. oldal
Biotechnológiai központ lenne Magyarország
"...Magyarország célja, hogy a biotechnológiában a térség vezető központja, 2020-2025-re az EU tíz legjobb biotechnológiai központja között legyen - jelentette ki Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter kedden, a Richter Gedeon Nyrt. konferenciáján..."

Napi Gazdaság, 2011. március 25., péntek, 11. oldal
Három magyar agykutató kapta az új díjat

Napi Gazdaság, 2011. március 25., péntek, 11. oldal
Középiskolásokat kérdeznek a szerzői jogról

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2011. március 25., péntek, 3. oldal
Mészáros György lett a Nemzeti innovációs Hivatal elnöke

Heves Megyei Hírlap, 2011. március 26., szombat, 2. oldal
Innováció és eladható tudás Gyöngyösről

www.nol.hu, 2011. március 26., szombat
Mire nincs pénz?
"...Legfontosabb közügyünk a tudásba való befektetés. A befektetés halasztásának -elmulasztásának negatív hatásai, ha rögtön nem is, de néhány éven belül jelentősek. A szellemi elsivatagosodás pedig nagyon nehezen visszafordítható folyamat..."

Napló, 2011. március 26., szombat, 4. oldal
Több kreativitást

www.zipp.hu, 2011. március 27., vasárnap
A Google a világ legértékesebb márkája

Közéleti Gazdasági Krónika, 2011. március 28., hétfő, 4. oldal
Magyar Innovációs Szövetség

Közéleti Gazdasági Krónika, 2011. március 28., hétfő, 4. oldal
2020-ra meg kell duplázni a kutatásra, fejlesztésre fordítható forrásokat

Napló, 2011. március 28., hétfő, 20. oldal
A szellemi tulajdonról

www.ma.hu, 2011. március 28., hétfő
A vidéki vállalkozások lehetnek az Új Széchenyi Terv nyertesei

www.mno.hu, 2011. március 28., hétfő
ÚSZT: előnyben vannak a vidéki pályázók

Világgazdaság, 2011. március 28., hétfő, 16. oldal
A maximum elérése a feladat
"...Hat éve dolgozik Brüsszelben Siegler András az EU közlekedési kutatásokért felelős igazgatójaként...
... A fejlődés szembetűnő, de mégis, ami a csatlakozás óta történt, az elmaradt attól, amit reméltünk" - mondja. A k+f forrásokért folyó európai versenyben az eredmény csak részben múlik azon, hogy a bizottság milyen feltételeket teremt..."

www.objektivhir.hu, 2011. március 28., hétfő
Megkezdődött mintegy 2 milliárd forint innovációs támogatás kifizetése

www.privatbankar.hu, 2011. március 28., hétfő
Kerekasztal alakult az elektronikai iparág lehetőségeinek kiaknázására

www.hir6.hu, 2011. március 28., hétfő
Ha pályázni akarsz, akkor tűnés Budapestről!
A fejlettebb régió cégei kevesebb pénzt kapnak

www.telepress.hu, 2011. március 29., kedd
Átadták az Innovációs díjakat: Nagydíjas lett a Mediso

www.zipp.hu, 2011. március 29., kedd
Matolcsy: stabilitásra és növekedésre van szüksége a kkv-szektornak

www.computerworld.hu, 2011. március 29., kedd
Létrejött a Nemzeti Elektronikai Kerekasztal

www.inforadio.hu, 2011. március 29., kedd
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

www.hirtv.hu, 2011. március 29., kedd
Orvosi cég kapta a Magyar Innovációs Nagydíjat

www.elektro-net.hu, 2011. március 29., kedd
Elektronikai cégek a XIX. Magyar Innovációs Nagydíj győztesei között

www.origo.hu, 2011. március 29., kedd
Orvosi berendezést fejlesztő cég kapta az idei innovációs nagydíjat

www.hirmedia.hu, 2011. március 29., kedd
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

www.frisshirek.biz, 2011. március 29., kedd
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

www.mfor.hu, 2011. március 29., kedd
A MEDISO Kft. kapta a 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíjat

www.elemzeskozpont.hu, 2011. március 29., kedd
A MEDISO Kft. kapta a 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíjat

www.hirek.animare.hu, 2011. március 29., kedd
Orvosi cég kapta a Magyar Innovációs Nagydíjat

www.hirado.hu, 2011. március 29., kedd
Átadták az Innovációs Nagydíjat

www.hirfal.hu, 2011. március 29., kedd
A MEDISO Kft. kapta a 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíjat

www.hir24.hu, 2011. március 29., kedd
Schmitt Pál "újítmányozna"

www.neofm.hu, 2011. március 29., kedd
Készül az új innovációs stratégia

www.netriport.hu, 2011. március 29., kedd
Orvosi cég kapta a Magyar Innovációs Nagydíjat

www.magyarhirlap.hu, 2011. március 29., kedd
Díjazott innováció

www.gazdasagihirado.hu, 2011. március 29., kedd
Innováció: létfontosságú információk

www.minap.hu, 2011. március 29., kedd
Innovációs díjat kapott a MIHŐ

www.hirstart.hu, 2011. március 29., kedd
Schmitt Pál ismét megszólalt: nyelvújítmányozó

www.hirekneked.hu, 2011. március 29., kedd
Átadták a Magyar Innovációs Nagydíjat

www.propeller.hu, 2011. március 29., kedd
Schmitt Pál ismét megszólalt: nyelvújítmányozó

www.propeller.hu, 2011. március 29., kedd
Innováció: létfontosságú információk

www.propeller.hu, 2011. március 29., kedd
Magyarország az EU legkreatívabb, leginnovatívabb tagjai között

Info Rádió, 2011. március 29., kedd
Magyar Innovációs Nagydíj - MEDISO Kft. kapta, immár másodszor

Duna TV, 2011. március 29., kedd
Második innovációs nagydíját vehette át a Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő Kft.

Echo Tv, 2011. március 29., kedd
Átadták a 2010-es évi Magyar Innovációs Nagydíjat. - Jakab István az Országgyűlés alelnöke, Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, Schmitt Pál köztársasági elnök

www.magyarnemzet.hu, 2011. március 29., kedd
Schmitt: Példaadó a nyertes hozzáállása + Képriport

www.mno.hu, 2011. március 29., kedd
Milliárdokhoz juthatnak a kkv-k

www.agrarhirek.hu, 2011. március 29., kedd
Sertésbetegség elleni termék nyerte a 2010-es Agrár és Környezetvédelmi Innovációs Díjat

www.propeller.hu, 2011. március 29., kedd
Innováció: létfontosságú információk

www.vilaggazdasag.hu, 2011. március 29., kedd Innováció: létfontosságú információk
"..Az innováció gyorsan változó világában a döntéshozóknak, az érdekvédelmi szervezeteknek elemi érdeke a szakmai fejlemények naprakész nyomon követése, a hazai és nemzetközi helyzet pontos ismerete - véli Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója..."

www.tozsdeforum.hu, 2011. március 29., kedd
Megalakult a Nemzeti Elektronikai Kerekasztal

Népszabadság, 2011. március 29., kedd, 13. oldal
A vállalkozó szellem előny
"...Jóllehet a formakultúra és a dizájn innovációs üzemanyag és versenyképességet alakító erő, itthon mindmáig az irigység tárgyaként vagy esztétikai kérdésként kezelik - mondja Bendzsel Miklós, a Magyar Formatervezési Tanács elnöke..."

IT-Business, 2011. március 29., kedd, 12. oldal
Innováció és megfontoltság

Világgazdaság, 2011. március 29., kedd, 2. oldal
Innováció: fontos a minél pontosabb helyzetkép

www.delmagyar.hu, 2011. március 29., kedd
Innovációs hálózat és konferencia

www.ma.hu, 2011. március 29., kedd
Schmitt, a nyelvzseni: az innováció legyen ezentúl "újítmányozás"!

www.privatbankar.hu, 2011. március 29., kedd
Innováció: nem csak mondják, fizetik is

www.mm-online.hu, 2011. március 29., kedd
Átadták az Innoviációs Nagydíjat

www.mr1-kossuth.hu, 2011. március 29., kedd
Innovációs nagydíj a kisállatok vizsgálatát könnyítő berendezésért

www.mr1-kossuth.hu, 2011. március 29., kedd
Schmitt: innováció helyett legyen újítmányozás

Dél-Magyarország, 2011. március 30., szerda, 4. oldal
Innovációs hálózat alakult

www.euroastra.hu, 2011. március 30., szerda
2011. március 29-én átadták az országházban a 2010. évi Innovációs Nagydíjat

www.hirvadasz.net, 2011. március 30., szerda
A MEDISO Kft. kapta a 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíjat

www.vilaggazdasag.hu, 2011. március 30., szerda
Magyarország az EU legkreatívabb, leginnovatívabb tagjai között

www.weborvos.hu, 2011. március 30., szerda
Innovációs díjak bizonytalan környezetben

Metropol, 2011. március 30., szerda, 7. oldal
Elkelt az innovációs díj
"...A MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft. kapta a 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíjat..."

Magyar Hírlap, 2011. március 30., szerda, 9. oldal
Díjazott innováció
"...Az új stratégiát a második fél évben terjeszti a gazdasági tárca a kormány elé...
...Harminchét pályázatból tizenegy kapott díjat különféle innovációs fejlesztésekért. A XIX., 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíjat a Mediso Orvosi Berendezésfejlesztő és Szerviz Kft. kapta..."

Magyar Nemzet, 2011. március 30., szerda, 2. oldal
Innovációs nagydíj

Napi Gazdaság, 2011. március 30., szerda, 16. oldal
Duplán ünnepelnek az innovátorok
A nap díjazása
"...A Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft. kapta a 2010-es Magyar innovációs nagydíjat, az elismerést kedden adták át. A kft. a díjat az általa kifejlesztett NanoPET/CTTM kisállat-vizsgáló rendszerért nyerte el. Idén a díjra 2011. február 9-i határidőre 37 pályázat érkezett be a szervező Magyar Innovációs Alapítvány (MIA) titkárságára. A bírálóbizottság végül 9 pályázatot választott ki és rangsorolt...
... A benyújtott pályázatok száma évről évre csökken, és rendszerint ugyanazokkal a nevekkel találkozik a zsűri - mondta Závodszky Péter, a MIA elnöke..."

Népszabadság, 2011. március 30., szerda, 9. oldal
Kétmilliárd forint innovációs támogatás

Népszabadság, 2011. március 30., szerda, 14. oldal
Világelső kisállatvizsgáló és diákbarát mérőeszköz
Innovációs díjak bizonytalan környezetben
"...Félszáz fizikus és mérnök nyolcéves munkájának eredménye az a kisállatvizsgáló rendszer, amely elnyerte a 2010-es év Innovációs Nagydíját. Az idén már tizenkilencedik alkalommal átadott elismerésre évről évre mind kevesebben pályáznak. Matolcsy György miniszter szerint innovációs mélyponton van az ország, de csak ezen a területen, mert politikai és gazdaságpolitikai téren hazánk az Európai Unió egyik leginnovatívabb állama..."

Népszava, 2011. március 30., szerda, 4. oldal
Jönnek az innovációs pályázati pénzek
"...Megindulnak a kifizetések a Kutatási és Innovációs Alapból elsősorban a forráshiányra érzékenyebb kis- és középvállalkozók számára. Még ebben a hónapban 214 pályaműre 2 milliárd forint támogatást utalnak át a kedvezményezetteknek..."

Népszava, 2011. március 30., szerda, 7. oldal
Minek nekünk?
"...Szentgyörgyi Zsuzsa, villamosmérnök...
...Igaz és megkerülhetetlen tény, hogy innováció nélkül nincs versenyképesség - iparban, élelmiszer-gazdaságban, szállításban, energetikában, kommunikációs szolgáltatásokban, de még a környezet megóvásában sem..."

Világgazdaság, 2011. március 30., szerda, 1+2. oldal
Aknamező után külpiac
A kis- és középvállalkozásokra épülnek a kormányzati célkitűzések

Világgazdaság, 2011. március 30., szerda, 2. oldal
K+f: továbbra is bizonytalanság
Az év második felére készülhet el az új nemzeti innovációs stratégia

www.techline.hu, 2011. március 30., szerda
Májusban rendezik a Magyar Innovációs TechShow-t

www.bonline.hu, 2011. március 30., szerda
Megalakult: Nemzeti Elektronikai Kerekasztal

www.bevezetem.hu, 2011. március 30., szerda
Szorosabb együttműködés indul az innovációs szereplők között a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezdeményezésében

www.computerworld.hu, 2011. március 30., szerda
Még egy hétig lehet pályázni a Magyar Innovációs Techshow-ra

www.news4business.hu, 2011. március 30., szerda
NFM Kommunikációs Főosztály: Budapest: Magyar Innovációs TechShow május 17-18 2011

Világgazdaság, 2011. március 30., szerda, 1. oldal
Hátráltatja a k+f és innovációs tevékenységet

www.hirado.hu, 2011. március 30., szerda
Fődíjat nyert egy magyar kutató Franciaországban

www.medicalonline.hu, 2011. március 30., szerda
Magyar kutató nyerte a fődíjat a fiatal tehetségek innovációs versenyén

www.magyarhirlap.hu, 2011. március 30., szerda
Fiatal magyar kutató kapta a reimsi innovációs verseny fődíját

Gazdasági Rádió, 2011. március 30., szerda
Délelőtti monitor - A MEDISO orvosi berendezés fejlesztő cég kapta a 2010-es Magyar Innovációs Nagydíjat.

Infó Rádió, 2011. március 30., szerda
Hírek - Magyar Innovációs Nagydíj

Dunaújvárosi Hírlap, 2011. március 31., csütörtök, 3. oldal
Ferrobeton: innovációs díj

24 óra, 2011. március 31., csütörtök, 2. oldal
Konferencia a MÜTF-ön kutatásról, fejlesztésről

Magyar Hírlap, 2011. március 31., csütörtök, 14. oldal
Fiatal magyar kutató kapta a reimsi innovációs verseny fődíját
"...Haidegger Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem PhD-hallgatója nyerte el a fődíjat tegnap a fiatal tehetségek innovációs versenyén a franciaországi Reimsben,.."

Népszava, 2011. március 31., csütörtök, 11. oldal
Innováció a távközlési számlázásban
"...Csaknem 100 millió forint uniós forrás felhasználásával fejlesztett új generációs árazómotor programot a hazai EuroMacc Kft. A szoftver újdonsága, hogy a felére csökkenti a számlázási folyamat hosszát és kevesebb energiát fogyaszt..."

www.pecsistop.hu, 2011. március 31., csütörtök
Schmitt Pál újra brillírozott

Világgazdaság, 2011. április 1., péntek, 15. oldal
Innováció: két évtized mérlege
"...KÖNYV. Aki érdeklődik a hazai innováció történései iránt, annak jó szívvel ajánlható az Innováció: két évtized mérlege című könyv. A Magyar Innovációs Szövetség kiadványa tanulságos olvasmány, hiszen az innováció gazdaságélénkítő hatása a megalakulás időszakában - Pakucs János alapító elnök szavaival - még sem a közvéleményben, sem az államvezetésben nem volt elismert..."

Inno-Hír: Pannon Novum Heti Hírlevele, 2011. április 1., péntek
A MEDISO Kft. kapta a 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíjat

SZTNH e-Hírek, 2011. április 1., péntek
Átadták a 2010. évi Innovációs Nagydíjat

Világgazdaság, 2011. április 1., péntek, 15. oldal
Innováció: két évtized mérlege

Magyar Hírlap, 2011. április 1., péntek, 14. oldal
Ökokocsik versenye Miskolcon

24 óra, 2011. április 1., péntek, 11. oldal
Tudásközvetítő szerep

Blikk, 2011. április 1., péntek
UV-fény derül a kéztisztaságra

www.zipmagazin.hu, 2011. április 1., péntek
Innovációs díjak

HVG, 2011. április 2., 6. oldal
Fagyponton
"...HVG, 2011. február 5., 26.
Enyhén szólva megdöbbentett olvasójuk, Ábrahám László hozzászólása. Úgy látom, nem sok fogalma van az innovációs pályázatok természetéről, ráadásul igen sértő a "megélhetési innovátorok" megjelölés használata is..."

HVG, 2011. április 2., szombat, 90. oldal
Portré
Rátai Dániel, a Leonar3Do feltalálója

www.dh-online.hu, 2011. április 2., szombat
Díjnyertes a hídgerendájuk - Csak az marad az élen, aki fejleszt

Népszabadság, 2011. április 2., szombat, 14. oldal
Haza és lemaradás
"... A meghatározó növekedéselméletek és a nemzetközi gazdaságtörténész szakma szinte egyöntetűen megegyezik abban, hogy egy nemzetgazdaság növekedési potenciálja hosszú távon nem a termelési tényezők felhalmozásának, hanem az innovációnak a függvénye. Az innováció létrehozásának és hatékony alkalmazásának képességét ugyanakkor hosszú távon az adott gazdaság humánerőforrásainak minősége és szerkezete, vagyis az adott társadalom humán tőkéje határozza meg. Az elmúlt másfél évszázadban mi erről mindig megfeledkeztünk..."

Magyar Gyáripar, 2011. 2. szám
Nem jut elég innovációra

Pályázati felhívások

Design Management Díj 2011

A díj célja, hogy bemutassa, hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes működését, és elismerje ennek kiváló példáit.

A jelölések beadási határideje: 2011. április 20. 
(postabélyegző, valamint az e-mail feladási dátuma szerint)

Bővebb információ ide kattintva, illetve a Magyar Formatervezési Tanács honlapján www.mft.org.hu.

Magyar Formatervezési Díj

A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése. Pályázati kategóriák:
- termék
- vizuális kommunikáció
- terv
- diák.

A pályázat beadási határideje: 2011. május 3. (postabélyegző szerint).
További információ ide kattintva, illetve a www.mft.org.hu honlapon.

Várható esemény

ÚSZT bemutatásának zárórendezvénye

2011. április 7-én, 17 órakor, Debrecenben, a Kölcsey Központ Nagytermében (4026 Debrecen, Hunyadi János u. 1-3.) gazdasági fórumot tartanak, ami egyben az Új Széchenyi Terv országjáró bemutatásának utolsó állomása és zárórendezvénye.

A rendezvényen részt vesz dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, aki az Új Széchenyi Tervben rejlő lehetőségekről beszél. Jelen lesz Kósa Lajos, Debrecen polgármestere és Miklóssy Ferenc, a megyei kamara elnöke és az országos kamara általános alelnöke.

A rendezvény térítésmentes, de regisztrációhoz kötött.
A jelentkezési lap ide kattintva érhető el >>

Bővebb információ: www.innova.eszak-alfold.hu
 
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.