XXI. évf. | 2011. március 22. | 6. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívás
Várható események
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

Az NFÜ válasza Szövetségünknek

2011. január 14-én, a Magyar Innovációs Szövetség levélben fordult a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökéhez, Petykó Zoltánhoz, a fejlesztési tárgyú GOP és KMOP pályázatok elszámolásával kapcsolatos szabadság és betegállomány kérdéskörét illetően.

2011. március 7-én Szövetségünk Siba Ignáctól, a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság főosztályvezetőjétől választ kapott levelére, melyből idézünk:
"...A betegszabadság - amelynek első 15 napját a munkáltató fizeti - illetve a szabadság, a projekt hatókörén kívül esnek, ez az időszak alatt a projekttel összefüggésben nem történik tényleges munkavégzés, ezek a költségek a vállalkozás működési finanszírozású kiadásai, amelyek az operatív program keretében nem elszámolhatóak..."

A válasz teljes szövege itt olvasható >>

Nemzeti Elektronikai Kerekasztal

2011. március 10-én tartotta első megbeszélését a Nemzeti Elektronikai Kerekasztal (NEK) Budapesten, az Ericsson Magyarország irodaházában. A NEK létrehozását az Informatikai Vállalkozások Szövetsége kezdeményezte, és felkérte csatlakozásra a Magyar Innovációs Szövetséget, melyet a megbeszélésen Solymosi János szakértőnk képviselt.

A NEK célja valamennyi, az elektronikai iparban tevékenykedő szervezet közös asztalhoz ültetése, hogy a saját szempontok tiszteletben tartása mellett megtalálhassák a közös nevezőt és együtt nagyobb erővel képviselhessék az ágazat érdekeit a közéletben és a kormányzati munkában egyaránt.  

A kerekasztal résztvevői "A hazai elektronikai ipar jelentősége és erősítésének feladatai" című állásfoglalást előzetesen véleményezhették (MISZ vélemény: www.innovacio.hu/2a_hu.php).

A megbeszélésen a MISZ az alábbi javaslatokat tette:
1) A dokumentumokban mindenképpen legyen kellően kihangsúlyozva, hogy az elektronika stratégiai ágazat, a nemzetgazdaság fejlődésének egyik motorja. Ezen belül is vannak az EU által már az FP7-ben is preferenciaként kezelt területek, mint pld. a "defence" és "space". Az FP8-ban ezek még hangsúlyosabbak lesznek. Fejlett hazai elektronikai ipar nélkül hazánk nem tud eredményesen bekapcsolódni az európai high-tech munkamegosztásba.
2) Meg kell erősíteni a hazai tulajdonú vagy érdekeltségű, termékfejlesztéssel és gyártással is foglalkozó intézmények, cégek, tipikusan KKV-k helyzetét és lehetőségeit. Ők teremtik meg a legtöbb munkahelyet, olyan munkahelyeket, melyek hosszú távon az országban maradnak, nem függenek a multik beszállítói politikájától. Legalább azt a támogatást és kedvezményeket meg kell kapniuk, mint amit a betelepült multik megkapnak, sőt némi pozitív diszkrimináció dinamikus fejlődést tudna eredményezni.
3) A fentiek képezzék az önálló nemzeti iparpolitika részét.

Tisztségviselőink kitüntetése

2011. március 15-i, állami ünnepünk alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke által, a nemzetgazdasági miniszter javaslatára (a Magyar Innovációs Szövetség kezdeményezésére),
- Bolyky János Antal, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült, az innováció-finanszírozás új intézményrendszere fejlesztésében, valamint a társadalmi tehetség-gondozásban vállalt kiemelkedő tevékenységéért,
- dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült, a 20 éves Magyar Innovációs Szövetség működtetésében, tevékenységeiben, valamint az innovációbarát gazdasági környezet érdekében folytatott szakmai munkájának elismeréséért.

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, március 11-én, a Nemzetgazdasági Minisztériumban, dolgozószobájában nyújtotta át Bolyky János Antalnak a kitüntetést.
Dr. Antos László - külföldi szakmai útja miatt - egy későbbi időpontban veszi át az elismerést.

XIX. Magyar Innovációs Nagydíj

A XIX. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat ünnepélyes díjátadására 2011. március 29-én, 11 órakor kerül sor az Országház Főrendiházi Termében.

Az ünnepségen részt vesz és a Magyar Innovációs Nagydíjat átadja, dr. Schmitt Pál, köztársasági elnök, továbbá köszöntőt mond Kövér László, házelnök.

Az ünnepségen az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők közreműködésével kerül átadásra még a 2010. évi
- Ipari Innovációs Díj,
- Agrár Innovációs Díj,
- Környezetvédelmi Innovációs Díj,
- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja,
- a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díja,
- a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíja
- az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezeti Innovációs Díja.

A XIX. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága március elején döntött a beérkezett 37 pályázatról. Minden pályázatot két-két zsűritag - indokolt esetben szakértők bevonásával - részletesen is tanulmányozott. A zsűri a formai és tartalmi szempontokat alaposan mérlegelve kiválasztotta azt a 9 innovációt, melyet a legsikeresebbnek tartott. Ezeket a zsűri, további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás) rangsorolta, és odaítélte a díjakat.

Az ünnepélyes díjátadáson és az azt követő fogadáson névre szóló meghívóval lehet részt venni.

Intel Educator Academy

2011. március 9-12. között, Londonban, a Crown Plaza Docklands Hotelben rendezték meg az Intel Educator Academy-t. A résztvevők tudományos területen oktatók, véleményvezérek, tudományos versenyek szervezői, az oktatás- és tudománypolitika jeles képviselői voltak Európa, Közel-Kelet és Afrika országaiból, összesen 81 fő.

A konferencián előadást tartott többek között
- Mai Cahalane, az írországi BT Young Scientist & Technology Exhibition vezetője,
- Prof. Derek Bell, a Wellcome Trust oktatási vezetője,
- Martin Curley, az írországi Intel Labs Europe, Intel Corporation igazgatója,
- Paul Jackson, az Engineering UK vezérigazgatója stb.

A Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója képviselte, aki előadásában az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny elmúlt 20 évének tapasztalatait, hazai és nemzetközi eredményeit, sikereit ismertette a résztvevőkkel.

Az akadémia résztvevői meglátogatták a 3 napos "The Big Bang˝ tudomány-technológiai kiállítást is, melynek keretében a brit ifjúsági tudományos és innovációs verseny legjobbjai is kiállítottak. A kiállítást közel ötvenezren látogatták meg.

A kiállítással egybekötött ifjúsági verseny ünnepélyes díjátadójára, mintegy 600 fő részvételével,  március 11-én került sor.

Budapesti ajánlások a 8. keretprogramhoz

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal, tagszervezetünk, a Tudományos és Technológiai Alapítvány közreműködésével "Half time - Highway - A 7. Keretprogram félidei értékelése különböző perspektívákból" címmel Budapesten tartott EU-konferencia az alábbi ajánlásokat fogalmazta meg a 8. keretprogramhoz:
- speciális akciók kellenek a keretprogramban alulreprezentált tagállamok részvételének javítására
- szükség van a nemzeti stratégiák megerősítésére, különös tekintettel a nagyléptékű nemzetközi együttműködési programokban való részvételre
- jobban ki kell használni a keretprogramok és a strukturális alapok közötti szinergiákat
- a 8. keretprogramnak az EU2020 stratégiát kell követnie, témáiban meg kell felelnie a nagy társadalmi kihívásoknak, továbbra is a kiválóságon szükséges alapulnia, figyelembe kell vennie a tagállamok különbözőségét
- erőfeszítéseket kell tenni az ipari - különösen a kis- és középvállalkozói - részvétel erősítésére, valamint a kutatási irányvonal megerősítése mellett az innováció és a piacorientált megközelítés fokozottabb támogatására
- további lépésekre van szükség a program vonzóbbá tétele érdekében, és azért, hogy megkönnyítsék a pályázást a potenciális pályázók számára.

THE Középiskolás Roadshow Budapesten

2010. március 5-én a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnáziumban tartotta az idei félév első Roadshowját a THE Program.

A diáknap keretében tartott roadshown több mint 70 diák vett részt, ahol Burus Tünde, a THE program munkatársa programismertetése után Deák Márton, a Puli Space munkatársa "60 év Holdkutatás - Űrszondák Kármántól napjainkig" címmel tartott előadása következett, majd a programot Tóth Pát (Fizibusz) fizikai kísérletei zárták.

INNTEK Taggyűlés

2011. március 18-án tartotta taggyűlését tagintézményünk, az INNTEK Nonprofit Kft., Egerben. A taggyűlést dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke, mint többségi tulajdonos képviselője vezette.

Napirenden a 2010. évi beszámoló és mérleg, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelő Bizottság jelentése, valamint a Társaság 2011-es gazdálkodási terve szerepelt. Fülöp Gábor ügyvezető igazgató megállapította, hogy bár fennállása óta először zárta  - a gazdasági válság miatt -  negatív eredménnyel a cég az elmúlt esztendőt, működése továbbra is kiegyensúlyozott és biztonságos.

Szövetségünket, mint kisebbségi tulajdonost a taggyűlésen dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

9. Innovact Campus Awards döntő

2011. március 29-30. között a franciaországi Reims-ben rendezik a 15. Innovact Fórumot, melynek keretében sor kerül a 9. Innovact Campus Awards döntőjére, melyre fiatal egyetemisták, kutatók, vállalkozók jelentkezhettek.

A pályázatok értékelésénél a legfontosabb szempontok voltak: eredetiség, kreativitás, újszerűség - és természetesen a megvalósíthatóság. Az első díj 3000 euró, a második és harmadik helyezett egyaránt 1500-1500 eurót kap.

A döntőbe 30 csapat jutott tovább, melyből három csapat magyarországi. Lám István, MAFITUD-tag az egyik magyar csapat vezetője. "Biztonságos közösségi tárolási protokoll (SCSP)" című munkájukkal egy teljesen elosztott, moduláris felépítésű protokollt készítettek, mely támogatja a globális vagy magán megosztást az interneten.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Jedlik Ányos-díjak

2011. március 16-án adták át Budapesten, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában a Jedlik Ányos-díjakat.

Az idei díjazottak:
- Almási Gyula őrnagy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Szellemi Tulajdonjog-védelmi Osztályának osztályvezetője,
- Kecskeméthy Géza okleveles gépészmérnök, a Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft. alapító tulajdonosa és ügyvezető igazgatója,
- Lantos Mihály okl. villamosmérnök, gazdasági mérnök, magyar és európai szabadalmi és védjegyügyvivő, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. ügyvezető igazgatója,
- Dr. Mátyus László egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete Biomatematikai Tanszékének tanszékvezető professzora,
- Vilmos András okl. közgazdász, a SafePay Systems Kft. ügyvezető igazgatója.

A díjakat dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke nyújotta át.

Szakirodalom-figyelő

Mészáros Ernő: Környezettudomány - Akadémiai Lexikonok sorozat - Akadémiai Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

A környezettudomány napjainkra gyorsan növekvő és közvetlen gyakorlati jelentőségű tudományággá vált, amelynek fontosságát végzetes hiba nem felismerni. Semmi túlzás sincs abban, hogy ez alaptudomány a fenntartható élethez, még inkább a fenntartható gazdasághoz, s hogy mindannak az ismerete, amivel foglalkozik, szükséges de nem elégséges feltétele annak, hogy az emberiségnek egyáltalán lehessen jövője ezen a bolygón. "Nem elégséges", mert e tudás nélkülözhetetlen, de ugyanúgy az is, hogy az ember annak birtokában valóban úgy éljen a Föld erőforrásaival, hogy őrizze, védje, s ne élje fel azokat.

Tárgya az ismert világ egyik leginkább összetett és bonyolult rendszere, amelyet e jellemzőkben csak az "élő Föld" rendszere, valamint emberi társadalom szárnyal túl. Az emberiségnek ebben a rendszerben kell fenntartania magát, méghozzá egy rendkívül éles, nehezen létrehozható, ugyanakkor szó szerint létfontosságú kompromisszum folyamatos megvalósításával. E kompromisszum egyik oldala, hogy mind többet kell kihoznia abból magának, hogy fedezni tudja a létszámában /egyelőre/ gyorsan szaporodó emberiség szükségleteit, s ésszerű mértékben kielégítse annak növekvő igényeit is. Másik oldala viszont, hogy mindezzel ne tegye tönkre, ne is csökkentse érdemben e rendszer azon adottságait és képességeit, amelyek a bioszféra létalapját, s annak révén magának az emberiségnek is az alapvető létfeltételeit biztosítják.

A környezettudomány tárgyát tehát olyan tényezőkre vonatkozó ismeretek alkotják, amelyek már nem is csak az emberiség életminőségét befolyásolják mind nagyobb mértékben, hanem a modern civilizáció fejlődési lehetőségeinek, életkilátásainak, sőt a bioszféra fenntarthatóságának egészét is. Ezek az ismeretek stratégiai jelentőségűekké váltak abban is, hogy értsük, mit teszünk a környezettünkkel, és mit tesznek annak jegyében velünk. Emblematikus témakör ebben a globális felmelegedés. Arra már agresszíven terjeszkedő, sok milliárd dolláros iparág épült, óriási áldozatokat követelve a veszély elhárítása jegyében, miközben még nincs is egyértelmű, döntő súlyú bizonyíték arra, hogy mi lehet az optimális stratégia, amelyet követnünk kellene.

A környezettudomány nélkülözhetetlen, semmi mással sem helyettesíthető alap a környezetvédelemhez. Az utóbbi maga is beavatkozás a rendszerbe, márpedig bármiféle ilyen beavatkozás csak akkor végezhető eredményesen és főként hatékonyan, ha kellően alaposan ismerjük a rendszer egészét, szintúgy azokat az elemeit, amelyekhez hozzányúlunk, s természetesen az összefüggéseket is, amelyek révén a beavatkozás hatása a rendszert érintheti. (Az Akadémiai lexikonok sorozat Környezetvédelem kötetéről a MISZ Hírlevél 2008/16. számában szóltunk.)

Mindezekhez szolgál ismeretekkel ez a lexikon. A szerző kiemeli: még a világnyelveken is hiánycikkek az olyan lexikonok, amelyek tudományos, ugyanakkor közérthető ismertetéseit adják a környezettudománnyal kapcsolatos legfontosabb fogalmaknak, ez a kötet pedig éppen ilyen. 1500 címszava a földi környezet működésével, az ember által arra gyakorolt hatásokkal, az ember és környezete kapcsolatával foglalkozik. Anyaga felöleli a földtudományok, a hidrológia, a limnológia, a meteorológia, az oceanológia, az ökológia, a talajtan, a kémia, a fizika és a környezetvédelem környezettudományi szempontból fontos fogalmait és eszközeit is. A főbb fogalmakat és folyamatokat ábrák, képek és táblázatok is magyarázzák.

Carmine Gallo: Steve Jobs a prezentáció mestere - Hogyan legyünk őrülten hatásos előadók - HVG Könyvek, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Gallo műve a kommunikáció, közelebbről pedig az azt szolgáló prezentáció kiemelkedően jó tankönyve. Magas szakmai minőségét egyértelműen jelzi, hogy eredetijét a világ egyik legjobb szakkönyvkiadója, a McGraw-Hill jelentette meg, ugyancsak 2010-ben.

Ma már a kommunikáció a minden. Szinte korlátlanul képes olyannak láttatni a világot, amilyennek csak feladatul kapta. Az emberek mind nagyobb hányadába mindinkább a média és az egyéb /tömeg/kommunikációk vésik bele, hogy mik is az ő céljaik és szükségleteik, s honnan várják azok kielégítését, legyen szó bár fogyasztási cikkről, életvitelről, szerepmodellről, világnézetről, vagy éppen az érdekeikről és azok képviseletéről. És soha ne feledjük: a kommunikáció mindig üzenet közvetítése, az üzenet megjelenítésének pedig a prezentáció az eszköze. Az üzenet csak akkor érheti el a célját, ha a szó minden értelmében kitűnő a prezentációja, ha viszont rosszul prezentáljuk, abból csak rossz, azaz hatástalan vagy éppen kontraproduktív kommunikáció születhet.

Minden bizonnyal az is kommunikációs fogás, ahogy a szerző a mondandóját Steve Jobs kiemelkedő kommunikációs tudásának bemutatásaként adja elő. Jobs valóban mágusa a meggyőzésnek. (L. Steve Jobs és az Apple - MISz Hírlevél - 2010/7) Világraszóló eredményeiben döntő szerepe volt a kommunikációs és a prezentációs képességeinek is, hiszen gondolatai, céltudatossága, törekvése, hite, elszántsága, minden meggyőző képessége csak azáltal érvényesülhetnek, hogy képes mindezeket kellőképpen - azaz lenyűgözően és ellenállhatatlanul - előadni. Ezért tökéletes választás arra, hogy Gallo az ő nevéhez kötve adjon itt valóban szerfelett jó kitanítást a prezentáció mesterfogásairól. Ez voltaképpen szintúgy prezentációs fogás: Jobs sikereivel hitelesíti a mondanivalóját, amely a tartalmát illetően igazából nem is szorulna ilyen hitelesítésre. Elég végiggondolni, és rájövünk, hogy az bölcs és hasznos.

"Könyvem elsőként mutatja be azt, hogyan adjunk elő úgy, mint Steve Jobs. Az Apple vezérigazgatóját manapság a világ legizgalmasabb előadójának tartják. (A dolgok természetéből következik, hogy világ legizgalmasabb előadójának azt tartják, akit a leghatásosabban prezentálnaka világ legizgalmasabb előadójaként! - OP) Ez a könyv azokat a lépéseket veszi sorra, ahogyan ő is felkészül az előadásaira. A legjobb az egészben az, hogy bárki el tudja sajátítani ezeket a technikákat, hogy már a következő előadása is jobban sikerüljön." E mondat tökéletes: nem ígéri, hogy a könyv Jobs magasságába emeli a képességeinket - ha ezt tenné, hiteltelen lenne. Azt viszont joggal állítja, hogy a benne leírt fogásokat mindenki eltanulhatja, és eredményesen hasznosíthatja.

A kommunikáció legfőbb szabálya, hogy nem az számít, mit akarunk üzenni, hanem csak az, hogy a befogadó mit olvas ki az üzenetünkből, és hogyan értelmezi azt. Ebben döntő jelentőségű, hogy meg tudjuk ragadni, és az egész közlés - a teljes prezentáció - során meg is tartani a célközönség figyelmét. Gallo írja Jobs előadásairól: "Jobs mestere annak, hogy megfogjon egy egyébként unalmas izét, például egy elektronikus kütyükből összerakott szerkezetet, és magával ragadóan drámai sztorit gyártson köréje. Csak egészen kevés vezető képes erre."

A könyvnek nincs olyan része, amely ne érdemelné meg, hogy itt ismertessük, ne lenne nagyon tanulságos. Azonban már csak annyit mondhatunk, hogy aki nem olvassa el, az sokat veszít, és meg is érdemli.

Kolos Réka (szerk.): Móricz Zsigmonddal Budapesten - Riportalbum a 20. század első évtizedeiből - Holnap Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

E karcsú, elegáns riportalbum az ismeretek és a korszak karakterét megidéző gondolatok kincsestára, amelyekből ma is sokat meríthetünk. Az értékes művek kiadásáért elismerést érdemlő Holnap Kiadó igen jól jellemzi: "Móricz újságcikkein keresztül bejárhatjuk a 20. századi Budapest utcáit, és a fényképek segítségével belepillanthatunk a századelő fejlődő, modernizálódó Budapestjének mindennapi életébe. Az író hiteles történetei, tudósításai során nem egyszer aktuális problémákra ismerhet az olvasó."

Két egyenrangú főszereplője Budapest, és az író, aki a klasszikus publicisztika legjobb hagyományai szerint beszél róla. "Meg fogom rajzolni a mai Budapest képét. Mozaik lesz ez az írás és a következő cikkeim." E szavakkal vezeti be a parlament 1923. december 3-i üléséről írt riportját, amely az első az időrendbe sorolt kötetben, és további 32 követi.

Szinte bárhol olvasunk bele, olyan mondatok ragadják meg a szemünket, amelyek ma is íródhattak volna. Egy példa az Apponyit hallgattam c. írásból: "a történelem csak annyiban tényező az életben, amennyire fegyvernek használhatják egymás ellen a harcos felek." Egy másik a Tavasz az Angyalföldön c. riport Mi kellene? fejezetéből: "Nem segély, kérem, nem segély... Nem az kell az embernek. Az kell, hogy a tőke adjon munkát..." Ma is érvényes, hibátlan gazdaságpolitikai koncepció a Világkikötő Csepelen c. riportból "ennek az országnak termelnie kell. Termelni roppant tömeget, s nemes terményeket (Móricz itt agrártermelésről beszél - OP), mert minél kisebb egy kert, annál drágábbat kell belőle kihozni, hogy hasznos legyen."

Mennyi kultúra kell egy országnak? Beszélgetés gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszterrel - minden bizonnyal ez az írás szolgál a legtöbb mának szóló tanulsággal, s mutat jó utat valódi jobbító szándéknak. Szinte minden szavát betéve kellene tudnunk és követnünk. Íme, néhány részlete: "Ma a tömegművelés többé nem luxus, hanem egy elsőrendű közszükséglet. (Hol van az a nyár... - OP) S ha mi inferióris helyzetbe kerülünk Európával szemben, annak fő oka az lesz, hogy az iskoláink alacsony nívójúak. Az írás-olvasás-számolás ma már nem elég. Nyolcmillió magyarból egymillió felnőtt analfabéta van: ezzel a néppel nem bírjuk az európai versenyképességet. Nekünk egy általános szakműveltségre való készséget kell megteremtenünk. (Ma, a tudásalapú gazdaság korában még sokkal inkább, s már messze nem csak Európával kell versenyeznünk, hanem sokban még Bangladessel is - OP) [...] Mire van szükségünk? Arra, hogy az irodalom, tudomány, a kormányzat, a bíróságok, a társadalom legkülönbözőbb faktorai elsőrangúak legyenek; az európai mértéket feltétlenül megüssék. Ha azt egy szociális fejlesztés útján akarom elérni, az nagyon sok pénzbe kerül, de a pedagógia útján keresztülvihető. Felállítottunk egy katasztert, hogy milyen specialistákra van szüksége az országnak a legközelebbi évtizedekben, s most ki akarjuk termelni a szükséges embereket. Szükségünk van pár ezer elsőrangú szakemberre, akik ezt az országot rendbe szedjék és előrevigyék. A legjavát kiküldjük külföldre s ott is a legkitűnőbb tanárokhoz.
Azoknak, akik 10-15 év múlva állnak az ország élén, sokkal kellemesebb helyzetük lesz, mint nekünk: lesznek embereik. [..] A kultúrpolitika egy hosszú lejáratú váltó; célja, hogy a jövőnek legyenek szakemberei. [..] Minden ötezer lakosú városnak meg kell kapnia a maga polgári iskoláját, mert ez szelektálja ki tovább a tehetséganyagot."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Magyar Elektronika, 2011. február 28., hétfő, 29. oldal
Megnyílt Budapesten a National Instruments Európai Rendszermérnöki Kiválósági Központja
 
Magyar Hírlap, 2011. március 5., szombat, 9. oldal
Forráshiánnyal küzd az innováció
Az ötletek, kutatások, fejlesztések nagy része nemcsak a kevés pénz miatt hiúsul meg, hanem azért is, mert nincs elég szakember

"...Napokon belül megkaphatják a Kutatási és Innovációs Alapból a támogatási pénzeket a forráshiányra érzékenyebb kis- és közepes vállalkozások, ám 2011-ben mintegy tizenhárom- milliárd forintnyi kötelezettségvállalást nem fizetnek ki. Ez a pénz ugyanis hiányzik az alapból - közölte Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Innovációs Szövetség tisztújító közgyűlésén...."
 
Magyar Hírlap, 2011. március 5., szombat, 9. oldal
Magyar idegtudósok sikere Dániában

"...Három magyar idegtudós kapta idén az egymillió euró, azaz mintegy 273 millió forintnyi összdíjazású "Agy-díjat" (The Brain Prize) - jelentették be Dániában. Buzsáki György, Freund Tamás és Somogyi Péter a memóriafolyamatokban kulcsszerepet játszó agyi ideghálózatok feltárásáért veheti át a kitüntetést..."
 
Magyar Nemzet, 2011. március 5., szombat, 1+16. oldal
Nemzetközi Agy-díj magyar kutatóknak

"...Magyar kutatók nyerték el a dán alapítású Agy-díjat. Buzsáki György, Freund Tamás és Somogyi Péter munkássága a bizottság indokolása alapján megtestesíti a magyar tudomány hagyományosan kiemelkedő színvonalát. Egyikük szerint nem jöhetett volna jobbkor a nemzetközi elismerés..."

Magyar Nemzet, 2011. március 5., szombat, 12. oldal
Lyukas az Innovációs Alap

"...Hiányzik 13 milliárd forint az Innovációs Alap terhére vállalt 2010. és 2011. évi mintegy 50 milliárd forint kötelezettség pénzügyi fedezetéből - mondta tegnap Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) küldöttgyűlésén..."

Népszabadság, 2011. március 5., szombat, 1+5. oldal
Agy díjas magyar agyak
Buzsáki György, Freund Tamás és Somogyi Péter nemzetközi sikere
 
Népszabadság, 2011. március 5., szombat, 10. oldal
Nincs pénz innovációra

"...Június végéig kialakul a kutatásfejlesztés- innováció új finanszírozási rendszere, de az még több mint kétséges, hogy a korábbi években megítélt támogatások eljutnak-e a nyertesekhez. Tizenhárommilliárd forint ugyanis hiányzik a rendszerből..."

Világgazdaság, 2011. március 7., hétfő, 3. oldal
Díjat kapott lapunk munkatársa

"...A Világgazdaság munkatársa, Kocsi Margit kapta a Magyar Innovációs Szövetség média- díját..."
 
Világgazdaság, 2011. március 7., hétfő, 3. oldal
Indul a kifizetés az innovációs alapnál

"...Mérleg. Az innovációs alap 214 kedvezményezettje 15 napon belül megkapja a számára megítélt támogatást. Összesen 2 milliárd forint kifizetésére tett ígéretet Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter...
... Értésre adta, hogy 2011-ben a költségvetési törvény alapján új kötelezettségvállalás csak szűk körben engedélyezett, jelenleg 13 milliárd forint hiányzik a 2010-11-es vállalások teljesítéséhez..."

www.edupress.hu, 2011. március 7., hétfő
Ismét Szabó Gábort választották a MISZ elnökének
 
Progresszív, 2011. március 7., hétfő, 17. oldal
Innováció? Igen, kell!
 
www.agroinform.com, 2011. március 8., kedd
Átalakulóban a kutatás-fejlesztésre és innovációra fordítható támogatások rendszere

IT-Business, 2011. március 8., kedd, 10. oldal
Innovátorok a középpontban
 
www.orientpress.hu, 2011. március 8., kedd
Növelni kell a kutatás-fejlesztésre fordított összegeket
 
Klub Rádió, 2011. március 9., szerda
Visszatartaná a kormány a pénzt az Innovációs Alapban

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2011. március 9., szerda, 11. oldal
Neelie Kroes: a tehetséges nők hatalmas kihasználatlan forrást jelentenek
 
Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2011. március 9., szerda, 5. oldal
Fellegi: az innovációs alapból 13 milliárd hiányzik a kötelezettség teljesítéséhez

Infó Rádió, 2011. március 9., szerda
Az innovációs pályázati rendszer átalakítását szorgalmazta az elszámoltatási kormánybiztos.
 
www.mno.hu, 2011. március 9., szerda
A kutatási stratégia tétje Európa versenyképessége

www.klubradio.hu, 2011. március 9., szerda
Felfüggesztetné az innovációs pályázati pénzek kifizetését Budai
 
www.privatbankar.hu, 2011. március 9., szerda
Hihetetlen, hogy nincs még európai szabadalom
 
www.gazdasagiradio.hu, 2011. március 9., szerda
Befagyasztanák az innovációs alapot egy AIDS-tapasz miatt
 
www.bonline.hu, 2011. március 9., szerda
Egyre kevesebb a nő a technológia világában

www.mfor.hu, 2011. március 9., szerda
Cséfalvay: a kutatási és innovációs EU-politikában most a versenyképesség a tét
 
www.logportal.hu, 2011. március 9., szerda
Több női vezető, nagyobb kiegyensúlyozottság
 
www.tozsdeforum.hu, 2011. március 9., szerda
Három hónap alatt épül fel a devecseri lakópark

"...Egy éve a Parlamentben a Magyar Innovációs Nagydíj díjátadó ünnepségen vette át a Wienerberger a kitüntetést a POROTHERM Profi DRYFIX technológiáért, az októberi iszapkatasztrófa károsultjai pedig máris hasznát veszik az új fejlesztésnek..."

Infó Rádió, 2011. március 10., csütörtök
Kulcsfontosságúnak tartják a kutatási és innovációs stratégiát Európa versenyképességének javításához az uniós tagállamok miniszterei
 
Metropol, 2011. március 10., csütörtök, 8. oldal
Új műszerek az egyetemen

"...KUTATÁS. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika (MOGI) tanszékén új infravörös kutatólaboratórium létesült egy közhasznú egyesület támogatásával..."

Magyar Hírlap, 2011. március 10., csütörtök, 14. oldal
Idegen szemmel: kreatív szellem és önkéntesség

"...A vállalkozói elhivatottsághoz vezető utat és törekvéseik valóra váltásának módját mutatták be hazánkban a Your Big Year innovációs világverseny győztesei. Világ körüli előadáskörútjuk magyarországi állomásán a tavaly novemberi liverpooli döntőbe bekerült Szabó Dániel volt a program egyik projektmenedzsere..."

Napi Gazdaság, 2011. március 10., csütörtök, 16. oldal
Új vezetőt választottak a szegedi ELI program élére
A nap kinevezése

"...Lehrner Lórántot választották meg az Extreme Light Infrastructure (ELI) európai uniós program projektcég új ügyvezetőjének az ELI-HU Nonprofit Kft. legutóbbi taggyűlésén - adta hírül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium..."

Népszabadság, 2011. március 10., csütörtök, 11. oldal
Sziszifuszi szövegezés
Egységesített szabadalmi eljárás lesz az Európai Unióban
 
Népszava, 2011. március 10., csütörtök, 16. oldal
Vezetőváltás a szegedi lézerközpont élén

"...Lemondott a szegedi lézerközpont-projektcégének, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezetéséről Lippényi Tivadar..."

Világgazdaság, 2011. március 10., csütörtök, 1+7. oldal
Még több fejlesztőt vár az Ericsson

"...További 150 fővel nőhet az Ericsson magyarországi fejlesztői bázisa, ahol már ma is több mint ezren dolgoznak. A bővítés tervét a svéd konszern Budapestre látogató első embere, Hans Vestberg jelenti be...
"...Egyre kevesebb a jól képzett mérnök
Továbbra is a műszaki szakemberek hiányával küszködik a hazai elektronikai ipar. Ez közvetlen kihatással van a magyar gazdaság teljesítményére, mivel az iparág - 5,3 százalékkal - a bruttó hazai termék (GDP) legnagyobb egyedi hozzájárulója..."

Heti Válasz, 2011. március 10., csütörtök, 6. oldal
Agyas magyarok

"...Három magyar tudós kapta az Agy díjat (The Brain Prize) a dán Grete Lundbeck Európai Agykutatási Alapítványtól. Freund Tamás, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója szerint a magyar tudomány ismét reflektorfénybe került..."

www.inforadio.hu, 2011. március 10., csütörtök
Fellegi Tamás: Magyarországnak vissza kell szereznie a versenyképességi előnyeit
 
www.gazdasagiradio.hu, 2011. március 10., csütörtök
EU-elnökség: létrehozzák az egységes európai szabadalmat
 
www.mno.hu, 2011. március 10., csütörtök
Engedélyezték az egységes európai szabadalom létrehozását
 
www.metropol.hu, 2011. március 10., csütörtök
Lesz egységes európai szabadalom
 
www.mno.hu, 2011. március 10., csütörtök
Az Ericsson 1650 főre növeli magyarországi bázisának létszámát
 
www.tozsdeforum.hu, 2011. március 10., csütörtök
A válság sem fogott ki az innovatív cégeken
                   
www.hirextra.hu, 2011. március 10., csütörtök
Magyar lökés az európai innovációnak?

www.karpatinfo.net, 2011. március 10., csütörtök
EU-elnökség - Cséfalvay: a kutatási és innovációs politikában a versenyképesség a tét
 
www.orientpress.hu, 2011. március 10., csütörtök
Az innovatív cégek a válságban is stabilak maradtak
 
www.nonprofit.hu, 2011. március 11., péntek
A nemzeti kormány nem kér a civil kontrollból

www.bitport.hu, 2011. március 11., péntek, 5. oldal
Magyarország új Neumannjait keresik
 
Napi Gazdaság, 2011. március 11., péntek, 5. oldal
Szabad a szabadalom az EU-ban

"...Az EU tagországainak versenyképességi ügyekért felelős miniszterei megállapodtak, hogy 25 tagállam úgynevezett megerősített együttműködés keretében létrehozza az egységes európai szabadalmi rendszert - jelentette be a tárcavezetők brüsszeli ülésén elnöklő Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára..."
 
Napi Gazdaság, 2011. március 11., péntek, 24. oldal
Bővít az Ericsson budapesti központjában
A nap bővítése

"...A svéd Ericsson rendkívül elégedett magyarországi érdekeltségével, ezért döntött úgy, hogy 150 magasan képzett mérnökkel bővíti a kutató-fejlesztő központban foglalkoztatottak számát - jelentette be Johan Wibergh, az Ericsson-csoport alelnöke tegnap..."
 
Népszabadság, 2011. március 11., péntek, 9. oldal
Indulhat az egységes uniós szabadalom
 
Népszabadság, 2011. március 11., péntek, 10. oldal
Magyarország a fejlesztéseiről is híres lehet
Az Ericsson elnöke szerint a távközlési innováció sokat hoz az országok gazdaságának
 
Népszabadság, 2011. március 11., péntek, 10. oldal
Agyakat keres az Ericsson
A svéd távközlési cég 150 kutató mérnökkel bővíti magyar központját

"...Újabb százötven magasan képzett mérnököt vesz fel kutatás- fejlesztési központjába az Ericsson, s ezzel a legnagyobb hazai K+F céggé válik. A csúcsvezetők tegnap találkoztak a miniszterelnökkel és több miniszterrel is. A bővítésért sok ország versenyzett: a vállalat alelnöke szerint a hazai humán tőke volt a döntő..."

Népszabadság, 2011. március 11., péntek, 10. oldal
Több szakmai szervezet nem kívánt az ügyben megszólalni...

"...Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke...
...Szerinte nem szerencsés, ha nem lesznek szakmailag felkészült tagjai a bírálóbizottságoknak. Hozzátette: az NFÜ-ben és a közreműködő szervezetekben is vannak felkészült emberek, akik biztosíthatják a megfelelő bírálatot. Hozzátette, talán fontosabb, hogy a monitoringbizottságokba kerüljenek be a civil és a szakmai szervezetek képviselői..."

Népszava, 2011. március 11., péntek, 4. oldal
Fellegi szerint nem lesz tandíj
 
www.c-press.hu, 2011. március 11., péntek
A nemzeti kormány nem kér a civil kontrollból

Világgazdaság, 2011. március 11., péntek, 4. oldal
Egységes szabadalmi rendszer jöhet
 
Népszabadság, 2011. március 11., péntek, 9. oldal
A nemzeti kormány nem kér a civil kontrollból
A pályázatok bírálóbizottságaiból kizárták a nem állami tagokat
 
Győri Közélet, 2011. március 12., szombat, 10. oldal
Az innováció ünnepe a győri egyetemen

www.nol.hu, 2011. március 14., hétfő
Akik leszakították az alacsonyan lógó gyümölcsöt
 
www.mno.hu, 2011. március 15., kedd
Nemzetgazdasági Minisztérium

"...Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült:
Bolyky János Antal, a COVENT Tőke Befektető Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke Az innováció-finanszírozás új intézményrendszere fejlesztésében, valamint a társadalmi tehetséggondozásban vállalt kiemelkedő tevékenységéért...

...Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült:
dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója. A 20 éves Magyar Innovációs Szövetség működtetésében, tevékenységeiben, valamint az innovációbarát gazdasági környezet érdekében folytatott szakmai munkájának elismeréséért..."


www.nol.hu, 2011. március 17., csütörtök
A gazdaság szétszerelt motorja
 
Népszabadság, 2011. március 17., csütörtök, 15. oldal
A gazdaság szétszerelt motorja

"...Az innováció képesség és az innovációs teljesítmény egy ország gazdaságának és társadalmi állapotának megközelítően hű tükre. Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) tudomány- innováció programja ...olyan gazdasági- társadalmi modell megvalósítását támogatja, amelyben a nemzetközi léptékű ipari vállalati innováció... a gazdasági növekedésnek motorja lesz...
...Az elmúlt tíz hónap történései is inkább adnak okot a borúlátásra, mint a bizakodásra...
...Elképzelhető, hogy emiatt fejlesztőbázisok mennek tönkre" - jelentette ki Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, a szervezet március 4-én tartott közgyűlésén..."

Figyelő, 2011. március 17-23., 9. oldal
Sinisa Krajnovic

"...Bár Magyarországon erős a kínai konkurencia, az Ericsson bízik benne, hogy tartani tudja a pozícióit - mondja a svéd gyökerű cég vezérigazgató-helyettese, a K+F központ vezetője...
...Mi folyamatosan veszünk fel diplomás szakembereket, és természetesen nem tennénk, ha nem hinnénk a magyar mérnökök tudásában. Elégedettek vagyunk, de meg kell jegyeznem: ebben nagy szerepe van annak, hogy szorosan együttműködünk a felsőoktatási intézményekkel..."
 
Figyelő, 2011. március 17-23., 42+43. oldal
K+F mínusz

"...Csökkenti a sanofi-aventis/Chinoín a kutatói létszámát. A lépésnek nincs köze az iparági adócsomaghoz, de ha a K+F kedvezmény eltűnne, akkor az a tervezett bővítésnek gátja lehet...
...Viehbacher nem kevesebbre vállalkozott, minthogy ... francia nemzeti büszkeségből, tabukat döntve, komplex egészségipari szolgáltatót farag...
... az itteni 300 fős fejlesztőgárda "nettó" 23 fővel csökken..."

Magyar Fórum, 2011. március 17., 20. oldal
Több pénzt az agykutatáshoz

"...Az Agy-díj egyértelműen kedvez az országimázsnak...
...Három magyar idegtudós kapta az első alkalommal kiosztott, 1 millió euró összdíjazású Agy-díjat (The Brain Prize)..."

www.edupress.hu, 2011. március 17.
Friedler Ferencet választották a Pannon Egyetem rektorává
 
www.euroastra.hu, 2011. március 18., péntek
Mexikói tapasztalatok

HVG, 2011. március 19., szombat, 86. oldal
Szuperlézer: Vezetőcsere
 
Magyar Nemzet, 2011. március 19., szombat, 5. oldal
Agykutatás: befektetés a jövőbe

Vasárnap Reggel, 2011. március 20., vasárnap, 6. oldal
Hárommilliárd forint az ifjú generációnak kutatásokra és fejlesztésre

"...A SEMMELWEIS EGYETEM a Modern orvostudományi technologiák fejlesztésére a kutatóegyetemi címhez társuló forrásként 3 milliárd forintot kapott a következő három évre pályázat keretében..."

www.kitekinto.hu, 2011. március 20., vasárnap
Fiatal vállalkozók kaphatnak hatalmas segítséget
 
Világgazdaság, 2011. március 21., hétfő, 1+7. oldal
Beruház Miskolcon a Bosch csoport

"...A világcég ugyanakkor folyamatosan növeli a k+f területre fordított összeget is Magyarországon, és a 2009-es 36,3 millió eurót követően az elmúlt évben 46,1 milliót szántak erre a területre..."

Világgazdaság, 2011. március 21., hétfő, 5. oldal
Innováció: biztos kulcs a jövőhöz

"...Mit csinál Budapesten az EIT? Április 14-én konferencián ad számot eddigi munkájáról és terveiről az EU új intézménye...
..."Szeretnénk, ha az Európai Innovációs és Technológiai Intézet a kiválóság védjegyévé fejlődne, az EIT címke garanciát jelentene a kiemelkedő minőségre kontinensünkön és a világban." Ezt hangsúlyozta lapunknak adott nyilatkozatában Ronald de Bruin, az intézet beindításának irányítója, aki tavaly ambiciózus tervekkel érkezett Budapestre..."

Világgazdaság, 2011. március 21., hétfő, 5. oldal
A jobb teljesítmény rajtunk is múlik

"...Az EU kutatás-fejlesztési és innovációs jövőjéről Budapesten tanácskoztak a tagállamok és Brüsszel szakértői..."

Világgazdaság, 2011. március 21., hétfő, 6. oldal
Rendhagyó kémiaóra mindenkinek

"...Szerethető, szórakoztató tudományként mutatja be a kémiát a felnövekvő generációknak a most indult magyar fejlesztésű portál, a Chemgeneration.com..."

Világgazdaság, 2011. március 21., hétfő, 6. oldal
Esélyegyenlőség a tudós nőknek
 
www.itbusiness.hu, 2011. március 21., hétfő
Szabó Gábor


Pályázati felhívás

MOL 'freshhh2011' on-line verseny diákoknak

Idén is megrendezésre kerül a 'freshhh2011' elnevezésű, on-line nemzetközi vetélkedő, tagszervezetünk, a MOL szervezésében.  A játék az olaj- és gáziparra fókuszál, jellegében főként műszaki orientációjú. A verseny nyelve angol.

A vetélkedő össznyereménye 20 000 EUR. A végzősöknek lehetőség nyílik a MOL-csoport 'growww2011' Friss Diplomás Programjába való bekerülésre.

Regisztrációs határidő: 2011. március 28.
Háromfős csapatok jelentkezését várják a www.freshhh.net oldalon.

Várható események

Közös cél: a valódi innováció

2011. március 31-én "Közös cél: a valódi innováció" címmel konferenciát szervez a Direct-Line Kft., a cég székhelyén (Dunaharaszti, Jedlik Á. u. 14.).

Program

10:00-10:10 | Köszöntő
Dr. Reith János, ügyvezető, Direct-Line Kft.
10:10-10:40 | A körvonalazódó K+F+I koncepció új hangsúlyai
Dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium
10:40-11:10 | Innovációs folyamatok problémái és megoldásai
Prof. Dr. Hajtó János, rektor, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
11:10-11:30 | Kávészünet
11:30-12:00 | Tapasztalatok és javaslatok a hazai innovációval kapcsolatban
Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes, Magyar Innovációs Szövetség
12:00-12:30 | Az innováció egy termelő vállalkozás szemszögéből
Dr. Reith János, ügyvezető, Direct-Line Kft.
12:30-13:00 | A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén
Lontay Zoltán, irodavezető, GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt.
13:00-13:45 | Ebéd
13:45-14:15 | Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról
Lukovszki Csaba, K+F projekt menedzser, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Egyetemközi Távközlési és Informatikai Kooperációs Kutatási Központ
14:15-14:45 | Hazai K+F a kutatóhelyek szemszögéből
Dr. Inzelt Péter, igazgató, Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézet
14:45-15:15 | A K+F tevékenység adóztatása és adózása, különös tekintettel az adóelőnyök
igénybevételében rejlő ellenőrzési kockázatokra
Dr. Bajusz Dániel, főosztályvezető, Nemzeti Adó- és Vámhivatal
15:15-15:45 | Összefoglalás, javaslatok
Dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium

További információ: www.direct-line.hu oldalon, vagy a 06-24-492-111 telefonszámon.

Egy nyitott és versenyképes gazdaság felé

2011. április 5-én, az Európai Bizottság Közös Kutatóközponja (Joint Research Centre - JRC) együtt a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) és a Nemzeti Innovációs Hivatallal (NIH) európai uniós elnökségi konferenciát szervez "Towards an open and competitive economy - Examining the roots of innovation" címmel a Magyar Tudományos Akadémián (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

A konferencián előadóként részt vesznek többek között:
- Cséfalvay Zoltán, parlamenti és stratégiai államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium,
- Dominique Ristori, főigazgató, Közösségi Kutatóközpont, Európai Bizottság,
- Erdő Sándor, általános elnökhelyettes, Nemzeti Innovációs Hivatal,
- Palkovics László, stratégiai rektorhelyettes, Kecskeméti Főiskola,
- Ronald de Brun, megbízott igazgató, Európai Innovációs és Technológiai Intézet.

A konferencia nyelve: angol.

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek határideje: 2011. március 25.: http://www.nih.gov.hu/english/eu-presidency-events/registration-5-april

Bővebb információ: Márkus Eszter, JRC NCP, nemzetközi referens, Nemzeti Innovációs Hivatal, tel: 06 1 484- 2889, e-mail: eszter.markus@nih.gov.hu.

Képzés a 7. Keretprogram új résztvevői számára

A 7. Keretprogramba újonnan bekapcsolódók számára szervez képzést április 6-án a 7. Keretprogram által támogatott "Fit for Health" (www.fitforhealth.eu) projekt, a Hotel Novotel Budapest Danube-ben, (1027 Budapest, Bem Rakpart 33-34.).

A rendezvényen a 7. Keretprogram széles körű áttekintését kínálják, a projektpartnerek kiválasztásától a jogi és pénzügyi alapismeretekig. A tréning vállalatoknak, kutató intézeteknek, egyetemeknek, kórházaknak és egyéb, az egészségügy, élettudományok, genomika és biotechnológia területén dolgozó szakembereknek nyújt hasznos információkat. A képzés előadói a terület nemzetközi szakértői. Az előadások nyelve angol, mely tökéletesen igazodik a résztvevők tárgyi ismereteihez.

A képzés ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött.  A részvételi helyek száma korlátozott, a regisztráció a maximális létszám elérésével, vagy legkésőbb 2011. április 1-én zárul.

Bővebb információ és az online regisztrációs felület a projekt honlapján érhető el: www.fitforhealth.eu

Nemzetközi üzletember találkozó Torinóban

2011. április 12-én, az Agrofood Innovation Days keretében, "szemtől-szembeni" üzletember találkozót szerveznek Torinóban.
Fő területek:
- bio-alapú élelmiszerek és alapanyagok,
- élelmiszer feldolgozás, csomagolás, tartósítás,
- élelmiszer-biztonság és nyomon követés,
- melléktermékek és környezeti fenntarthatóság,
- plenáris ülések.

Az üzletember találkozó munkanyelve angol. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztráció határideje 2011. március 25.
A személyes találkozók online kiválasztása 2011. március 26.-április 4. között történik, majd a kétoldalú találkozók április 12-én 12:30-18:00 között zajlanak.

További információk: http://www.b2match.eu/foodinnodays oldalon.

Amennyiben érdeklődik, de nem tud személyesen részt venni a rendezvényen, egy minimális sokszorosítási díj (kb. 5000 Ft) ellenében tagszervezetünk, a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány képviseli az Ön vállalkozását. Részletek, további információ, illetve regisztráció a 06-42-414-188-as telefonszámon, vagy a primomeu@chello.hu e-mail címen.

Pályázatok, közbeszerzések, fejlesztési adókedvezmények, finanszírozási megoldások

A Menedzsment Fórum konferenciát tart "Pályázatok, közbeszerzések, fejlesztési adókedvezmények, finanszírozási megoldások" címmel, 2011. április 14-én (csütörtök), 13 órától az Actor Hotel Business-ben, Budapesten.

A tartalomból:
- az Új Széchenyi Terv és az új pályázati rendszer,
- az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programja,
- az EU-s pályázatok és a közbeszerzések,
- vállalkozások fejlesztési adókedvezményei,
- finanszírozási megoldások.

Részvételi díj: 23 000 Ft + áfa
A Menedzsment Fórum a Magyar Innovációs Szövetség tagjai részére 10% kedvezményt biztosít a részvételi díjból. Az egyedi kedvezmények a jelentkezési lapon érvényesíthetők.

Részletes információ: http://konferenciak.mfor.hu/54.html oldalon.

V. Magyar Műszaki Értelmiség Napja

2010. május 5-én, 10 órától tartják az V. Magyar Műszaki Értelmiség Napját Kecskeméten.

Tervezett program:

10:00 | Köszöntők (Katona József Színház)
Sándorné Dr. Kriszt Éva, az MRK elnöke
Magyar Köztársaság elnöke
kormány képviselője
civil szervezetek vezetői
11:45-12:10 | Dr. Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke
12:10-12:35 | Dr. Michelberger Pál professzor, MTA
12:35-13:00 | Frank Klein ügyvezető igazgató, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
13:00 | Állófogadás (Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Aula)
14:00 | Szekcióülések (Kecskeméti Főiskola)
Szekció I. Közlekedés (Jedlik Ányos Terem)
Dr. Palkovics László (Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.)
Szekció II. Járműipari fejlesztések (Bolyai János Kiselőadó)
Lepsényi István (Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.)
Szekció III. Logisztika (Deák Ferenc Terem)
Dr. Kulcsár Béla (BME Közlekedésmérnöki Kar)
  | Benkó Dixieland Band koncert (Eötvös Loránd Nagyelőadó)
(Nyilvános, külsőknek belépőjegyes!)

További információ: Szabó Lászlóné, Kecskeméti Főiskola, Rektori Hivatal, Tel: 76/501-960, E-mail: szabone.aniko@rh.kefo.hu.

Magyar Innovációs Techshow kiállítás

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Mobilitás és Multimédia Klaszter (MMK) szakmai együttműködésében 2011. május 17-18. között kerül megrendezésre a "Magyar Innovációs TechShow" elnevezésű innovációs kiállítás, Budapesten, a Millenáris Parkban, amelyen Magyarország 21 leginnovatívabb XXI. századi magyar high-tech megoldását mutatják be. A kiállításon megtekinthető 21 megoldást a "Keressük Magyarország Új Neumannjait!" elnevezésű versenyen pályázók közül egy független szakmai zsűri választja ki.

A "Keressük Magyarország Új Neumannjait!" elnevezésű versenyre azokkal a high-tech megoldásokkal lehet nevezni, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelnek:
- infokommunikációs technológiákra épülő, nemzetközi szintű újdonságtartalommal rendelkező high-tech megoldások elsősorban az egészségipar, a zöld gazdaság, vagy a kreatív iparágak terén.
- az infokommunikációs technológiákra épülő high-tech megoldás legalább bemutatható és működő prototípus állapotban van.
- az infokommunikációs technológiákra épülő high-tech megoldást az elmúlt 1-3 évben fejlesztették ki.

A nevezési határidő: 2011. április 8., 17.00 óra.
A nevezéseket PDF formátumban a techshow@nfm.gov.hu e-mail címre várják a szervezők.

Bővebb információ és a felhívás teljes szövege itt olvasható (.pdf) >>

WIRE2011 - Európai Innovatív Régiók Hete 2011

2011. június 7-9. között kerül megrendezésre Debrecenben, a Kölcsey Központban (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.) az Európai Innovatív Régiók Hete 2011 (Week of Innovative Regions in Europe 2011) elnevezésű elnökségi konferencia az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség szervezésében.

A konferencia napjaink aktuális kutatás-fejlesztési és innovációt érintő kérdéseit vizsgálja: 
- Képesek a régiók a kutatásra és innovációra szánt erőforrásokat sokkal hatékonyabban, egymást kiegészítve felhasználni?
- Az EU 2020 stratégiában ajánlott úgynevezett "intelligens specializáció" (smart specialization) stratégiát követve, hogyan lehet a kutatási infrastruktúrák adta lehetőségeket maximálisan kihasználni?
- Milyen szerepe van a regionális kutatási infrastruktúráknak a klaszterek fejlesztésében, a regionális innovációs rendszerekben és a hálózatokban?
- A regionális kutatási infrastruktúrák hogyan járulnak hozzá a regionális gazdasági fejlődéshez, illetve a kutatási-fejlesztési és innovációs teljesítmény javításához?
Milyen eszközök segítik a nagy kutatási infrastruktúrákhoz a hozzáférési lehetőséget? 


A konferencia keretében 25 régió/klaszter/kutatási infrastruktúra egy kiállításon mutathatja be regionális klasztereik és kutatási infrastruktúráik közötti együttműködések területén elért jó gyakorlataikat, eredményeiket.

Bővebb információ és a regisztráció elérhető a www.wire2011.eu honlapon, illetve az info@wire2011.eu e-mail címen.

FP7 Midterm Evaluation Konferencia

2011. június 16-17-én, Budapesten, a Danubius Hotel Helia-ban (1133 Budapest, Kárpát utca 62-64.), "FP7 Midterm Evaluation" címmel konferenciát tartanak az Europa Media Non-profit Kft. szervezésében.

A rendezvény a 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram közbenső értékelésének eredményeitmutatja be, a program legeredményesebb résztvevőinek és szakértőinek bevonásával.

Az interaktív esemény során a jelenlévők lehetőséget kapnak a különböző témakörök megvitatására:
- Az első napon, a program időközi értékelésének eredményei kerülnek napirendre, melynek során kerekasztal beszélgetés ad teret a felmerülő kérdéseknek. Ezt követően a kis- és középvállalkozásokat, valamint az értékelési folyamatokat érintő témakörök kerülnek megvitatásra.
- Az esemény második napján a 7. Keretprogram pénzügyi és jogi vonatkozásainak megvitatása mellett, a programban való részvétel sikeréhez adnak gyakorlati tanácsokat a meghívott előadók.

Bővebb információ: http://www.eutrainingsite.com/fp7midterm, illetve Europa Media Non-profit Kft.-nél, Tel: 06-1-4533801, Fax: +36 1 436 9038, www.europamedia.org.
 
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.