XXI. évf. | 2011. március 8. | 5. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívás
Várható események
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség 2010. évi, jubileumi, tisztújító közgyűlésére 2011. március 4-én került sor a Hotel Ramada Plaza Budapestben

A közgyűlést Dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg, köszöntötte a jelenlévő tagintézmények képviselőit, a meghívott vendégeket, a közgyűlés előadóit, valamint a média képviselőit.
A Mandátumvizsgáló Bizottság (dr. Antos László, Szépvölgyi Ákos és dr. Mogyorósi Péter) és a Szavazatszámláló Bizottság egyhangú megválasztása (Budavári László, dr. Harangozó István, Higi Gyula) után a közgyűlés teljes egyetértésben megerősítette funkciójában a tisztújítást előkészítő Jelölőbizottságot (Pakucs János, Györgyi János, dr. Siposs István) is. Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag megválasztotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Garay Tóth Jánost és dr. Inzelt Pétert, valamint a tisztújítás levezető elnökének dr. Pakucs Jánost.

A Szövetség 2010. évet lezáró jubileumi, tisztújító közgyűlésén került sor a Magyar Innovációs Szövetség 2010. évi média díjának átadására.

A következő napirendi pontnak megfelelően Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója szóbeli kiegészítést tett a 2010. évi tevékenységről szóló beszámolóhoz. Ismertette, hogyan kezelte az EU 2010-ben az innováció fontosságát, bemutatta a tagállamok kutatási és innovációs teljesítményét és azt, hogy mi történt hazánkban. A 2010. év legfontosabb eseményei közül kitért a fiatalok által elért nemzetközi tudományos sikerekre, valamint a Szövetség által elért érdekérvényesítő tevékenységre. Végezetül a Szövetség nevében azt tanácsolta a kormányzatnak: "Használja ki az innováció adta lehetőségeket, mert az a gazdasági növekedés motorja. Nem mi irányítjuk a szelet, de mi át tudjuk állítani a vitorlákat!".

A közgyűlés szakmai részében Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter tartott előadást "A magyar K+F+I támogatási rendszer teljes megújítása" címmel. Hangsúlyozta, hogy teljesen új kormányzati struktúrát kívánnak bevezetni, melyben a feladatok újraelosztásán keresztül az eddigi bonyolult szabályozási környezetet is meg kívánják szüntetni. A magyar K+F+I támogatási rendszerének teljes megújításának folyamatába be kívánják vonni a szakmai szervezeteket.

A források és felhasználások körében is jelentős változtatások várhatók, melyek közül kiemelendő a 2011. június 30-ig kialakításra kerülő új K+F+I egycsatornás finanszírozási rendszer. A tudomány és innováció támogatására az Új Széchenyi Terv pályázataiban csak az idén több mint 72 milliárd forint áll rendelkezésre, 2013-ig pedig mintegy 200 milliárd forinttal lehet számolni. A Talentis Program és a szegedi ELI projektek kapcsán pedig komoly térségi innovációs koncepcióra és befolyásra lehet számítani.

A pénzügyi kényszerpálya, a zárolások és a forrás allokáció sajnos a Kutatási és Innovációs Alapot is érinti. Ugyanakkor a nemzeti fejlesztési miniszter bejelentette, hogy a kifizetési igények átvizsgálása után tizenöt munkanapon belül megindítják a kifizetéseket 214 kezdeményezett részére, összességében 2 milliárd Ft értékben.

Fellegi Tamás zárszavában elmondta: "Ahogy ezt jeleztem Önöknek, szent meggyőződésem, hogy az Önök támogatása, részvétele, aktivitása nélkül nem lehet, nem szabad, nem tudjuk megoldani ezeket a problémákat. Tehát nagyon szoros együttműködésre törekszünk az Innovációs Szövetséggel a jövőben, mind a rendszer újjáépítése, mind az új rendszer kialakítása, mind pedig a mostani helyzet kezelése szempontjából, nyilvánvaló, hogy ott, ahol ezt meg tudjuk tenni - tehát nem pusztán állami, kormányzati aktusról van szó, hanem mérlegelésről, szakmai szempontok érvényesítéséről -, ott jelentős mértékben támaszkodni kívánunk az Innovációs Szövetség részvételére. Akár a pénzügyi elosztás területén is, megjegyzem, ahol a rangsorolásban komoly szerepe lehet az Innovációs Szövetségnek is..."

Az előadás után rövid kérdésekre került sor, melyekre a miniszter helyben reflektált.

Ezt követően Szabó Gábor, elnök visszaemlékezett a Szövetség elmúlt 20 éves munkájára, eredményeire. Bemutatta az erre az alkalomra készült színes, összefoglaló jubileumi könyvet is, melyet a résztvevők távozáskor kaptak meg. A Magyar Innovációs Szövetség 1990. december 14-i alakuló ülésén is részt vett személyek közül 11 fő jelen volt az idei, jubileumi közgyűlésen is. 

Ezt követően Papanek Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke tett szóbeli kiegészítést a Felügyelő Bizottság beszámolójához. A bizottság átnézte a gazdálkodást, és gondos vizsgálat után sem talált hiányosságot. Hangsúlyozta, hogy a Szövetség a tehetséggondozás területén, feladatán túlmenően igen komoly, hézagpótló szerepet tölt be.
A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2010. évi beszámolót és a Felügyelő Bizottság jelentését.

Ezt követően dr. Pakucs János, mint levezető elnök ismertette az alapszabály-módosításra vonatkozó javaslatokat. A módosítás értelmében a Szövetség általános elnökhelyettesének hatásköre és joga kibővül, a közgyűlés által választott választmányi tagok száma 30 főre, az elnökségi tagok száma pedig 6 főre emelkedik. A közgyűlés a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
Továbbá egyhangúlag szavazott arról is, hogy maradjon a 2010. évben elfogadott tagdíjrendszer.

A határozathozatal után következett a tisztújítás. Dr. Pakucs János, a jelölőbizottság nevében beszámolt a jelölés folyamatáról. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelöltlistát. Ezt követően került sor a titkos választásra.
A közgyűlés újabb négy évre, Dr. Szabó Gábort, a Szegedi Tudományegyetem rektorát választotta meg elnöknek.
A további megválasztott tisztségviselők:

Általános elnök-helyettes
Dr. Greiner István, kutatási igazgatóhelyettes, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.

Alelnök
- Bolyky János Antal, vezérigazgató, COVENT Tőke Befektető Zrt.
- Deme Gábor, igazgató, INNOMED MEDICAL Zrt.
- Frischman Gábor, vezető tanácsadó, Vialto Consulting Kft.
- Monszpart Zsolt, vezérigazgató, MÁV-START Zrt.
- Dr. Ürge László, vezérigazgató, ThalesNano Zrt.
- Tzvetkov Julián, vezérigazgató, Elan SBI Capital Partners Zrt.           

Elnökségi tag
- Dr. Ábrahám László cégvezető, NI Hungária Software és Hardware Kft.
- Dr. Erdei Sándor, elnök-vezérigazgató, DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
- Farkas József, ügyvezető igazgató, Sanatmetal Kft.
- Ormándi Sándor, vezérigazgató, MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
- Dr. Pörzse Gábor, pályázati és innovációs igazgató, Semmelweis Egyetem
- Thernesz Artur, fejlesztési igazgató, MOL Nyrt.

Választmány
- Dr. Barkóczi István, vezérigazgató, FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
- Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
- Dr. Bárdos Krisztina, ügyvezető igazgató, Iparfejlesztési Közalapítvány
- Dr. Bársony István, igazgató, MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet
- Bedő Zoltán, igazgató, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete
- Dr. Bérczi István, vezérigazgatói tanácsadó, MOL Nyrt.
- Dr. Buzás Norbert, innovációs igazgató, Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Innovációs Igazgatóság
- Dr. Dinya László, tudományos rektorhelyettes, Károly Róbert Főiskola
- Falk György, elnök, Varinex Informatikai Zrt.
- Dr. Fábián István, rektor, Debreceni Egyetem
- Dr. Friedler Ferenc, dékán, Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
- Dr. Gábriel Róbert, rektor, Pécsi Tudományegyetem
- Dr. Hegedűs Lajos, vezérigazgató, TEVA Gyógyszergyár Zrt.
- Dr. Kazi Károly, ügyvezető, BHE Bonn Hungary Kft.
- Kenyeres István, vezérigazgató, Organica Környezettechnológiák Zrt.
- Lepsényi István, vezérigazgató, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
- Dr. Ludvig László, igazgató, Siemens Zrt.
- Dr. Mezey Barna, rektor, Eötvös Loránd Tudományegyetem
- Dr. Molnár Béla, ügyvezető igazgató, 3DHISTECH Kft.
- Dr. Nyíri Attila, ügyvezető, NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
- Dr. Palkovics László, fejlesztési igazgató, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
- Dr. Patkó Gyula, rektor, Miskolci Egyetem
- Dr. Péceli Gábor, rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem<
- Pukler Gábor, innovációs és üzletfejlesztési igazgató, Magyar Telekom Nyrt.
- Dr. Rudas Imre, rektor, Óbudai Egyetem
- Dr. Simig Gyula, kutatási igazgató, Egis Gyógyszergyár Nyrt.
- Dr. Simonyi Sándor, ügyvezető igazgató, TRIGON Electronica Kft.
- Szentmiklóssy László, környezetvédelmi és biztonságtechnikai igazgató, Borsodchem Nyrt.
- Vámos Zoltán, globális műszaki vezető, GE Hungary Kft., Fényforrás Üzletág
- Vér Csaba, K+F projektmenedzser, Biokom Kft.

Felügyelő Bizottság
- Dr. Csapody Miklós, tanácsadó, General Electric>
- Dr. Gyulai József, elnök, Novofer Alapítvány
- Dr. Papanek Gábor, ügyvezető igazgató, GKI Gazdaságkutató Zrt.

A jubileumi, tisztújító közgyűlést fogadás zárta.

MISZ Média Díj

A Magyar Innovációs Szövetség 2010. évi Média Díját Kocsi Margit, a Világgazdaság újságírója kapta. A díjat dr. Szabó Gábor elnök adta át, 2011. március 4-én, a Szövetség tisztújító közgyűlésén, Budapesten.

A Világgazdaság rendszeresen jelentet meg mellékletet innovációs témakörben. Ismerteti a nemzetközileg kiemelkedő hazai kutatásokat, kutatási eredményeket, azok gazdasági/piaci hasznosulását, a nemzetközi projektekben való magyar közreműködéseket.

Ez a kezdeményezés a lap újságíró munkatársának, Kocsi Margitnak köszönhető, aki az innovációs melléklet beindítója, szerkesztője, cikkírója. Csak a múlt évben közel 30 oldalon jelent meg a Világgazdaságban az innovációs melléklet, s ez - az előzetes tervek szerint - az idén is folytatódik. Mindebben döntő szerepe van, ill. lesz Kocsi Margitnak. Cikkei szakértelemről tanúskodnak, magas színvonalon megírt elemzések.

Innováció 1990-2010

A 20 éves Magyar Innovációs Szövetség a 2010. évi tisztújító közgyűlésére jelentette meg jubileumi könyvét "Innováció 1990-2010" címmel, mely egy reprezentatív, sok képpel, grafikonnal illusztrált kiadvány. A könyv üzenete többek között, hogy Magyarországon - a nehézségek ellenére is - végeznek sikeres, innovációs tevékenységet. A 110 oldalas kiadvány összefoglalja a Szövetség elmúlt húsz éves tevékenységét, eredményeit, ill. felsorolja tagszervezeteit.

Szövetségünk, minden tagja számára egy példányt átad, ill. eljuttat. Lehetőség van további példány igénylésére is, melyet Szövetségünk titkárságán vagy postai utánvéttel lehet átvenni.
Más érdeklődőknek is lehetőségük van hozzájutni a könyvhöz, melyet utánvéttel tudunk megküldeni, illetve személyes átvételt biztosítunk Szövetségünk titkárságán, a 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. sz. alatti irodában, munkanapokon 8:30-16:30 között.

5. ELTE Innovációs Nap

2011. február 23-án immár ötödik alkalommal rendeztek Innovációs Napot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.

Keszei Ernő rektorhelyettes köszöntőjét követően, Pálinkás József az MTA elnöke előadásában kiegyensúlyozott kutatási és innovációs pályázati rendszer létrehozását szorgalmazta, kulcsfontosságúnak minősítette a kutatóintézetek és a kutatás-intenzív egyetemek szerepét az innovatív szemléletű szakemberek foglalkoztatásában és utánpótlásában. Dr. Szabó Gábor Szövetségünk elnöke, a Szegedi Tudományegyetem rektora, átgondolt és hatékonyan működő szisztémát sürgetett, hozzátéve: tisztában kell lenni azzal, hogy mi érdemes a támogatásra.

Dux László a Nemzeti Erőforrás Minisztérium helyettes államtitkára arra figyelmeztetett, hogy a kutatási infrastruktúrát viszonylag rövid időn belül is elő lehet teremteni, de azokat pótolni, akik azt működtetik, akár egy emberöltőbe is beletelhet. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese többek között az iparral való együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Cséfalvay Zoltán a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára az innovációs szakadékok veszélyére hívta fel a figyelmet. A Nemzeti Innovációs Hivatal elnökhelyettese Vadász István, a K+F irányítás új rendszeréről beszélt. 
A szekcióelnök Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója volt.
Az egész napos konferencia ünnepélyes eseményekben is bővelkedett. A rendezvény keretén belül került sor az ELTE Innovatív Kutatója Díj átadására, a hallgatói innovációs pályázat eredményhirdetésére. A díjazottak közösen ültették el az innováció fáját a lágymányosi campus parkjában. A programokat jótékonysági könyvgyűjtő akció is színesítette.

Szabadalomkutatás

A jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második fordulójába jutott versenyzői részére - amennyiben ezt a választott témájuk indokolttá tette - Szövetségünk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közösen szabadalomkutatást szervezett. 

A látogatásra 2011. február 21-én és február 23-án került sor a Szabadalmi Tárban, ahol a résztvevő 20 fiatal versenyző tájékoztatást kapott a különböző jogvédelmi formákról és önálló szabadalomkutatást végezhettek Takács Lászlóné, az SZTNH munkatársa segítő felügyelete mellett. A versenyzőket Riba Nikolett, Szövetségünk marketing menedzsere, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny titkára kísérte el a látogatásra.

A Meet the scientist projekt rendezvénye az egri Dobó István Gimnáziumban

2011. március 1-én, az egri Dobó István Gimnáziumban rendeztük meg a Meet the scientist program következő találkozóját. Az előadást Karátson Dávid, az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, korábbi Fulbright-ösztöndíjas tartotta meg, "Vulkánkitörések, vulkánveszélyek" címmel.

Ha a vulkáni talajokra, a számos céllal felhasználható lávakőzetekre, tufákra, vulkáni ásványokra, a vulkáni működéshez kapcsolódó ércekre gondolunk, vagy a földtörténeti régmúlt, sőt közelmúlt kitöréseinek éghajlat-módosító szerepére, elmondhatjuk, hogy a vulkánok környezetre gyakorolt közvetlen és közvetett hatásai szinte valamennyi tudományterületet, sőt a mezőgazdaság, az ipar, a társadalom egészét érintik.

A rendezvényen részt vett dr. Siposs István, a Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatója, aki a sajtó képviselőinek nyilatkozott is Szövetségünk tehetségkutató, tudományos ismeretterjesztő és a műszaki-, természettudományi életpálya felé orientáló programjairól.

A következő előadást 2011. március 23-án 13:40-től Veszprémben, a Lovassy László Gimnáziumban tartja meg Szendrő István, a MikroVákuum Kft. ügyvezető igazgatója. A program honlapján (www.meetthescientist.hu) bővebb tájékoztatás, további információ olvasható a rendezvényekkel kapcsolatban, illetve letölthető az előadások anyaga is.

Half time - Highway konferencia

2011. február 24-25-én, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal, tagszervezetünk, a Tudományos és Technológiai Alapítvány közreműködésével "Half time - Highway - A 7. Keretprogram félidei értékelése különböző perspektívákból" címmel kétnapos konferenciát szervezett Budapesten. 

A konferencia három kiemelt témája az EU új tagországainak (EU12) keretprogramban való szereplésének problémái, az ipari szereplők - elsősorban a kis- és közepes vállalkozások - keretprogramban való részvételének megerősítése, valamint a 7. Keretprogram hatékony megvalósításának feltételei, az adminisztrációs eljárások egyszerűsítése volt.

Az előadók között szerepelt
- Prof. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára, a magyar soros elnökség idején a Versenyképességi Tanács elnöke,
- Wolfgang Burtscher, az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának főigazgató-helyettese,
- Prof. Rolf Annerberg, a 7. Keretprogram félidei értékelését elkészítő szakértői csoport elnöke,
- Prof. Iain Begg, a szakértői csoport raportőre, valamint
- Prof. Kroó Norbert, az MTA alelnöke.

A konferencia egyhangú konklúziója, hogy a 7. Kutatási Keretprogramot, az EU legnagyobb, világviszonylatban is kiemelkedő jelentőségű, egységes stratégia mentén kialakított kutatás-fejlesztési programját minél vonzóbbá és könnyen hozzáférhetővé kell tenni az európai kutatói közösségek, vállalkozások, valamint a keretprogramban alulreprezentált tagállamok pályázói számára. A tanácskozás eredményei és a megfogalmazott javaslatok elősegítik a 2011. márciusi Versenyképességi Tanács tárgyalásainak sikerességét.

Kiállítás megnyitó és Galamb József Emlékülés

Tagintézményünk, az Óbudai Egyetem Népszínház utcai épületében február 28-án rangos eseményekre került sor: a történelmi épület I. emeleti aulájában végleges otthonra lelt az első budapesti tudomány-művészet galéria, a "BÁNKI DONÁT GALÉRIA-UNIVERSITAS ART-INDUSTRIEL", és megnyílt a rangos hazai, valamint külföldi művészek alkotásait bemutató "A modern magyar művészet és ipari kultúra tegnap és ma nemzetközi kontextusban" című kiállítás.

A megjelenteket a házigazdaként Dr. Horváth Sándor, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja köszöntötte. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy egy mérnökképző intézményben a szűken vett szakmai ismeretek közvetítésén túl a hallgatóságot komplex hatások érjék, és ebben a művészetek fontos szerepet tölthetnek be.

A kiállításon jelentős, világhírű művészek mellett az európai és latin-amerikai művészekkel egyenrangú magyar kortársművészek szerepelnek: többek között Ézsiás István, a Kossuth-díjas Bak Imre, Fajó János, Hencze Tamás.

A galéria átadását és a kiállítás megnyitóját követően kezdődött a nagy, kreatív, alkotó előd, a XX. század autójának tervezője, Galamb József születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés.

Dialógus Tanári Konferencia

Több mint 170 középiskolai és egyetemi oktató, üzleti és állami szereplő vett részt tagszervezetünk, a MOL által szervezett "Dialógus Tanári Konferencia - Dialógus a Természettudományos Képzés Fejlesztéséért" című konferencián, február 21-én, Budapesten, a Novotel Hotelben. Az eseményt Dr. Pálinkás József, az MTA elnöke nyitotta meg, aki egyben az esemény védnöke is volt.

A konferencián a köz- és versenyszféra szereplői, illetve a természettudomány területén dolgozó szakemberek szólaltak fel, illetve tehetséges fiatalok nyilvános kerekasztal-beszélgetésen osztották meg sikerük titkát a közönséggel.

A résztvevők a délután megrendezett műhelymunkák keretében 5 kérdésre, 10 csoportban keresték a válaszokat. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetséget Bartók Marcell, a THE Program projektvezetője képviselte, aki "A gazdaság szereplőinek részvétele a természettudomány-tanulás és a természettudományos pályák népszerűsítésében, a felkészítés minőségének javításában. A felelősségvállalás jelentősége és lehetséges formái" címet viselő munkacsoport munkájában vett részt.

Európai díjat nyert az iziSHOP eTicket elektronikus jegyrendszer

2011. március 1-én Európa egyik legrangosabb infokommunikációs díját, a European Seal of e-Excellence arany plakettját nyerte tagszervezetünk, a Hedz Magyarország Kft. az általa kifejlesztett iziSHOP eTicket újgenerációs elektronikus jegyrendszer megoldásáért, Hannoverben.

A European Seal of e-Excellence díjai 2003 óta évente kerülnek kiosztásra Európa legnagyobb infokommunikációs technológiai vásárán, a CeBIT-en. Az iziSHOP eTicket szolgáltatásaival az utasoknak nincs szükség többé pénztári sorbanállásra, mivel a jegyek és bérletek hagyományos jegypénztárak mellett mobiltelefonokon és az interneten is megvásárolhatók, amellyel a cég 2009-ben, a Magyar Innovációs Szövetség Különdíját is megkapta.

INNOVA Taggyűlés

Tagszervezetünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. február 22-én tartotta Debrecenben a 2011-es év első taggyűlését. A taggyűlésen minden tulajdonos megjelent, köztük a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Harangozó István, regionális igazgató is.

A taggyűlésen megtárgyalták a társaság 2011. évi szakmai és pénzügyi feladataival kapcsolatos előterjesztést, a társasági szerződés szükségessé vált rendelkezéseinek módosítását. A megjelentek az előterjesztéseket - egyhangúlag - elfogadták.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Kairos Summit csúcstalálkozó

2011. február 25-26. között harmadik alkalommal rendezték meg New Yorkban a Kairos Society csúcstalálkozóját, ahová a világ 100 leginnovatívabb egyetemi hallgatóját hívták meg. Hazánkat öt fiatal képviselte, többek között Kajtár Máté, MAFITUD-tag.

Az első napon az ENSZ székházában hallgathattak a fiatalok előadásokat, így pl. Thomas Goetz (WIRED magazin), illetve Peter Diamandis (X-prize Foundation) előadásait. Délután a Millenium Broadway Hotelben voltak kerekasztal beszélgetések számos témában.

A második nap a New York-i tőzsde épületében a 100 legjobb fiatal közül 50 a hatalmas kijelzők alatt állíthatott ki, így Kajtár Máté is, akinek a munkáját a látogatók óriási érdeklődéssel fogadták.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Megújuló elektronikus szolgáltatások az SZTNH-ban

Végéhez közeledik az a többéves fejlesztés, amellyel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) - az ÚMFT Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében - megújuló elektronikus szolgáltatásokat bocsát ügyfelei rendelkezésére. Az új szolgáltatások a következő területeken jelennek meg:
- automatikusan előállított, elektronikus közlöny (e-közlöny)
- online elérésű, elektronikus közhitelű nyilvántartás (e-nyilvántartás)
- elektronikus kutatási felület (e-kutatás)
- elektronikus iratbetekintő felület (e-iratbetekintés)
- elektronikus lajstromkivonat előállítása és küldése az ügyfelek felé (e-lajstrom)
- elektronikus kommunikáció kialakítása az ügyfelek és a Hivatal között (e-ügyintézés).

Az e-közlöny már 2010 júliusától hozzáférhetővé vált a hivatal honlapján keresztül, az e-nyilvántartás és az e-iratbetekintés 2011. március 1-jétől található meg a honlapon. Szintén ez utóbbi időponttól kezdődően lehet elektronikus úton lajstromkivonatot kérni (e-lajstrom), amelyet a hivatal elektronikus úton bocsát a kérés benyújtójának a rendelkezésére. Törvény által meghatározott esetekben 2011. március 1-től lehetőség van az ügyfelek és a hivatal között elektronikus kommunikációra is (e-ügyintézés).

Az SZTNH fejlesztési tervei szerint a kutatási célokat 2001. április 26. óta szolgáló, online hozzáférésű, PIPACS elnevezésű adatbázis csak addig fogja az ügyfelek igényeit szolgálni, míg - előreláthatóan ez év közepén - meg nem jelenik a Hivatal honlapján az ezt kiváltó, modern technológiára épülő, új keresési lehetőség, az ún. e-kutatás.

Szakirodalom-figyelő

Angol-magyar műszaki és tudományos szótár - Akadémiai Online Szótárak
Akadémiai Kiadó, 2009í
Dr. Osman Péter ismertetése


Az Akadémiai Kiadó az online szótárai rendszerében is elérhetővé tette a kétkötetes Angol-magyar műszaki és tudományos szótárát, amely a nagy szakszótár kategóriába tartozik, több mint 215 ezer címszót és kifejezést, 342 ezer magyar jelentést tartalmaz, és 80 szakterület szókincsét öleli fel. Az 1992-es kiadás utánnyomása, így az azóta végbement fejlődés új szókincsét nem tartalmazhatja. Online használatához jogosultság kell, amely vásárlással szerezhető meg, meghatározott időre.

Az Akadémiai Kiadó internet útján elérhető online szótárai a szó minden értelmében óriási lehetőségeket kínálnak. Az "óriási" jelzőt éppúgy kiérdemli már e szótáraknak a Kiadó www.szotar.net webhelyén található nagy és bővülő választéka, mint - az elismerés hangsúlyos kifejezéseként - az a használati érték, amelyet e szótárak kínálnak a felhasználóiknak.

A választék: az angol nyelvhez 10 különféle szótár, köztük angol-magyar pénzügyi és angol-magyar műszaki is a némethez 7, köztük német-magyar műszaki is a franciához 5 az olaszhoz és a spanyolhoz 2-2 Magyar-holland kéziszótár van továbbá Magyar értelmező kéziszótár Idegen szavak és kifejezések szótára Magyar szinonimaszótár Magyar értelmező kéziszótár az e nyelvet tanulóknak továbbá, szintén szótár struktúrában A magyar helyesírás szabályai Környezetvédelmi lexikon Európai uniós terminológiai szótár (ez angol, német, francia, magyar négynyelvű szótár 60 szakterület kifejezéseivel.

E szótárak igen fontos pozitívuma, hogy mindegyikük sok olyan többletszolgáltatást is nyújt, amelyeket a modern számítástechnika tesz lehetővé, s amelyekkel nagyon hasznosan bővülnek a szótárak használatában rejlő lehetőségek, jelentősen gyorsabbá és hatékonyabbá válik a kezelésük, s mindezzel nagymértékben növekszik a használati értékük. Kiemelve a legfontosabb ebbéli jellemzőiket:
Valamennyi szótár közös, együttműködő rendszert alkot: együtt indíthatók, együtt futnak, és kereséskor együtt feljönnek mindazok, amelyekben találat van. (A felhasználó nézőpontjából ez természetesen csak azokra érvényes, amelyek használati jogát megvásárolta.) A találati lista rögtön megmutatja azt is, hogy mely szótárakban szerepel a keresett szó vagy kifejezés. A keresésre háromféle lehetőség is van: egyszerű-, összetett- és minősítés szerinti keresés. Az összetett keresés révén különféle szókapcsolatokra lehet rákeresni, a minősítés szerinti kereséssel pedig a rendszer által felkínált kategóriák hosszú listájából választhatunk. E lista első két tagja "ácsipar" és "afrika", az utolsók "vulgáris" "walesi", "zeneművészet", "zoológia", "zulu". Mindezzel ez utóbbiak kifinomultabb, bonyolultabb keresési módok alkalmazását teszik lehetővé, így javítva a használat hatékonyságát. Törvényszerű ugyanakkor, hogy ennek ára is van: csak az képes e szótárak minden lehetőségét jól kiaknázni, aki alaposan kitanulja a kezelésüket, annak minél több fortélyát. Bátorításul azonban bízvást elmondható: az alapfunkciók kezelését igazán könnyű kiismerni, s ezzel máris jól tudjuk használni a szótárakat.

Akár írunk, akár olvasunk a számítógépen, kihasználva a modern keretprogram rugalmasságát, egy-egy egérkattintással tudunk a tulajdonképpeni munkánk és a szótárak között ide-oda ugrálni anélkül, hogy ehhez a munkát meg kellene szakítani. A talált szócikkeket, vagy részeiket pedig exportálhatjuk a szövegszerkesztőbe, ezzel írásmunkát takarítva meg.

Markus Kallifatides, Sophie Nachemson-Ekwall, Sven-Erik Sjöstrand
Corporate Governance In Modern Financial Capitalism
Old Mutual's Hostile Takeover of Skandia,
Cégkormányzás a modern pénz-alapú kapitalizmusban - A Skandia ellenséges felvásárlása az Old Mutual által
Edward Elgar, 2010

Dr. Osman Péter ismertetése

"Ez a dolgok lényegének kitűnő feltárásában bővelkedő könyv a cégkormányzás mai folyamatára összpontosít, és azokat a feltételeket vizsgálja, amelyek az eredményes cégkormányzáshoz és - ellenőrzéshez kellenek a 21. századi globalizált és pénz-alapúvá tett gazdaságokban. Átfogó és sokoldalú elemzését adja egy határokon átnyúlva megvalósított ellenséges cégfelvásárlás folyamatának, leírja az abban résztvevő, illetve érintett szereplőket, intézményeket és az eseményeket - mindezzel pedig vizsgálja és meg is kérdőjelezi a cégkormányzás és -ellenőrzés jelenlegi formáit, mind nemzeti, mind globális nézőpontból." Így mutatja be a világelsők közé tartozó gazdasági szakkönyvkiadó e könyvét.

Az kettős olvasatú. Akiket érdekel az ellenséges felvásárlások mai működésmódja, azoknak igen alapos, és a finom részletekig hatoló elemzést nyújtó esettanulmányként szolgál. Sokkal szélesebb olvasókör számára kritikus jelentőségű viszont mindaz, amit a mai pénz-alapú kapitalizmusról elmond, hiszen az határozza meg - elháríthatatlan erővel - a gazdaságok működését és viszonyait a mikrótól a makro szintig, s kihat mindenre és mindenkire, ami és aki része vagy érintettje e gazdaságoknak.

A pénzügyek gazdasága mára kétségkívül fölébe kerekedett a reálgazdaságnak. A gazdaságok legnagyobb befolyású szereplői a befektetők lettek, makroszinten épp úgy, mint a külső finanszírozást felhasználó cégek szintjén. A pénz-alapú kapitalizmus sajátosságainak ismerete így az alapvető tudnivalók közé lépett elő. Az ellenséges felvásárlás történetének és tanulságainak megismerését meg is hagyjuk az érdeklődőknek, és itt a pénz-alapú kapitalizmus bemutatásáról adunk valamelyes képet.

A gazdasági állapotok és viszonyok forrása itt a pénzügyi indítékok, pénzpiacok, pénzügyi intézmények és -szereplők növekvő szerepe a hazai és a nemzetközi gazdaságok műveleteiben. Jellemzői a hatalmas hitelexpanzió; a kamatlábak volatilitása; a derivatívák és egyéb pénzpiaci eszközök kereskedésének robbanásszerű növekedése; a pénzügyi szektorban foglalkoztatottak növekvő száma és kivételes jövedelmei; az eszköz áraknak a spekulációkból következő extrém ingadozásai és amplitúdói; a megfoghatatlan kockázatok és a moral hazard széles terítése (amik elkülönítik a döntéshozókat és a kockázatvállalások haszonélvezőit azoktól, akik megfizetik annak árát).

A cégfinanszírozásban meghatározó jellemzői a mind bonyolultabb és kifinomultabb pénzpiacok, a globálisan aktív intézményi befektetők és befektetési bankok behatolása a cégek feletti ellenőrzés korábban meglehetősen zárt nemzeti piacaira. E befektetőket a pénzpiac ésszerűségi megfontolásai vezérlik, a részvényesi érték középpontba állításával. A globális piacon versenyeznek a tőkéért, és a globális pályán választják ki a befektetéseikhez a vállalatokat. Utóbbiakat a szerint, hogy tőlük olyan stratégia követését várják, amely rövidtávon felfelé hajtja azok részvényeinek árfolyamát, s ezzel a befektetéseik hozamát. Ez erőteljesen arra befolyásolja a befektetést kereső cégeket, hogy ehhez illesszék a célrendszerüket és a pénzügyeik kezelését.

Íme, ez tehát dióhéjban a mindannyiunkat felölelő és többé-kevésbé megkerülhetetlenül befolyásoló erőtér, amelyben az ellenséges felvásárlás végbement. Kezdődjék a játék! - a könyv lapjain kibontakoztatva, elemezve, magyarázva, értékelve.

Henrik Eberle, Matthias Uhl (közreadók): A Hitler-dosszié - Park Könyvkiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése

Ártó hatását, és annak még ki tudja továbbra is meddig romboló következményeit tekintve, Hitler minden bizonnyal a XX. század legpusztítóbb szereplője volt. Árnyéka ma is itt sötétlik világunkon, torzítja a gondolkodás tereit, és nem enged betekintést azok bizonyos, igencsak fontos részeibe, kérdésköreibe. Európa nagy részét pokollá tevő rezsimjének emléke ma is legyőzhetetlennek mutatkozó és meghatározó jelentőségű félelmeket éltet sokakban, gyilkos ékeket verve az emberek közé. Ezért kell tudnunk ma is, hogy ki volt, milyen volt ő.

Hitlerhez különös viszony fűzte a század másik csúcsdémonát, a hozzá hasonlóan a semmiből jött, teljhatalmú, a /világ/uralomért semmilyen gaztettől vissza nem riadó, gyászos diktátort, Sztálint. Sztálin kétség kívül csodálta Hitlert, és számos jel szerint szívesen igázta volna le vele kart-karba öltve a világot, ahogy azt tették Lengyelországgal is. E kötet pedig idézi Hitler véleményét róla: "Ha Churchill sakál, akkor Sztálin tigris." S végső soron Sztálin sokat is köszönhetett neki, bár a népével rettenetes árat is fizettetett ezért. A világhatalomért folyó küzdelem állította kényszerűen a nyugati hatalmakat a Szovjetunió oldalára, és az utóbbi ebből a harcból tudott a vezető nagyhatalmak egyikeként kiemelkedni, számos ország megkérdőjelezhetetlen uraként, és a fél világra kiterjedő befolyással. A Hitler-rezsim nélkül talán a nyugati értelmiség jelentős és igen befolyásos hányada is kevésbé szegődik a Szovjetunió buzgó hívévé.

Hitlerről könyvek, tanulmányok hatalmas tömege született, köztük igazán kiválóak is. Ez a kötet azonban egészen különleges és egyedülálló. A benne közreadott anyagot kifejezetten Sztálin részére készítették, hogy a legjobb közelképet adja neki a Führerről, ám - amint a közreadók elmondják - bizonyos öncenzúrázással, figyelemmel Sztálin nézeteire, gondolkodásmódjára, elvárásaira, s a rettegésre, hogy ki ne vívják a haragját. E Hitler-dosszié tartalma ugyanis, amint a címlapján is áll: "A szovjet titkosrendőrség (NKVD) iratanyaga J. V. Sztálin részére. Készült Hitler személyi adjutánsának, Otto Günschének és inasának, Heinz Lingének 1948-49-es moszkvai kihallgatási jegyzőkönyvei alapján.". (Linge valójában Hitler személyi szolgálatának főnöke volt - OP).

A közreadók előszavából idézve: "A Hitler-dossziéval a maga nemében páratlan dokumentum jött létre. A szovjet belföldi titkosszolgálat szerzői kollektívája két SS-Sturmbannführer anyagára (azaz a fent említett két tiszt fogságban tett vallomására - OP) támaszkodva négy éven keresztül addig dolgozott Hitler életrajzán, amíg sikerült azt megbízójuk olvasási szokásaihoz igazítani. (A 'megbízó' Sztálin, az 'olvasási szokásai'-nak való megfelelésről pedig fentebb szóltunk - OP) Az egykori pártarchívum aktájának szövege nem csupán számos, eddig ismeretlen részletet tartalmaz Hitler politikájáról és hadvezetéséről, hanem kendőzetlenül bemutatja azt is, hogyan zajlott az élet Hitler környezetében. Ezen túlmenően a dokumentum a lehető leghatásosabban tükrözi azt a párharcot, amelyet a nagynémet Birodalom Führere vívott azzal a férfival, aki egy ideig azt hitte, megosztozhat vele Európán, és aki aztán egy gyilkos, emberéletek millióit követelő viadalban legyőzte őt. A Hitler-dosszié mintegy a párlatát nyújtja Hitler és Sztálin szembenállásának..."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Magyar Gyáripar, 2011. 1. szám
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére

Duna TV, Hattól nyolcig, 2011. február 21., hétfő

"...ötödik alkalommal rendezi meg az Országos Innovációs Napját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem..."

HírTV, Paletta, 2011. február 21., hétfő
"...A tudomány tornya épül az ELTE Innovációs Napján, amelyet ötödik alkalommal rendeznek meg. - Országos Innovációs Nap..."

Napi Gazdaság, 2011. február 22., kedd, 2. oldal
Másfél hónap után módosítják a büdzsét

"...A kormány javaslata szerint milliárdos összegeket kell a bíróságoknak (3,6 milliárdot), illetve a tudományos akadémiának (1,4 milliárdot) zárolnia..."

Computerworld Számítástechnika, 2011. február 22., kedd, 22. oldal
Középpontban az innováció
 
Zalai Hírlap, 2011. február 22., kedd, 6. oldal
Elindult a gazdasági roadshow

Vas Népe, 2011. február 22., kedd, 6. oldal
Holnap országos innovációs nap

Új Néplap, 2011. február 22., kedd, 3. oldal
Innováció a gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán

 
www.kozigpress.hu, 2011. február 22., kedd
Schmidt Csaba: a fejlődés kulcsa az innováció

Magyar Hírlap, 2011. február 23., szerda, 10. oldal
Aránytalanság a K+F uniós támogatásában

"...Jelentős lépéseket kell tenni az innováció és a kutatás-fejlesztés (K+F) területén az Európai Unióban ahhoz, hogy a tagállamok versenyképessége megmaradjon a globális piacon...
...A magyar pályázók 2007 és 2010 között a 7. keretprogramból összesen 34,6 milliárd forint (125,9 millió euró) támogatást nyertek el...
... Cséfalvay Zoltán lapunknak elmondta: hazánk a gazdasági súlyának megfelelő arányban részesült a támogatásokban..."

Népszabadság, 2011. február 23., szerda, 11. oldal
Komoly beruházásra készül Magyarországon a Huawei

"...Ötéves program keretében 75, műszaki területen tanuló diák támogatását jelenti be ma Philip Jang, a kínai Huawei technológiai vállalat globális igazgatója és Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár, valamint Gao Jian, a Kínai Népköztársaság nagykövete..."

Népszabadság, 2011. február 23., szerda, 14. oldal
Félidős keretprogram értékelés

"...Félidőhöz érkezett az unió közös kutatási programja, a 2007- ben indult, hat évre szóló 7. keretprogram, melynek eddigi eredményeit egy holnap kezdődő kétnapos konferencián értékelik Budapesten...
...Az adatokból kiderül,...a régiek szerezték meg a pénzek 94,9 százalékát, míg a 12 új tagállam mindössze 5,1 százalékra tett szert..."

Világgazdaság, 2011. február 23., szerda, 5. oldal
A Magyar Innovációs Szövetség 2010. évi tisztújító közgyűlése

"...Időpont: 2011. március 4., 8:15 óra
Helyszín: Hotel Ramada Plaza Budapest
(1036 Budapest, Árpád Fejedelem útja 94.)
A közgyűlés nyilvános.
Részvételi szándékát, kérjük, jelezze titkárságunkon.
e-posta: innovacio@innovacio.hu, fax: 240-5625, tel.: 453-6572..."

HVG, 2011. február 23., szerda, 6. oldal
Fagyponton

"...Végre szélesebb körű nyilvánosságot kapott az az áldatlan állapot, amit a társaságok által fizetett innovációs járulékból származó innovációs alap tavaly nyári befagyasztása okoz. A kifizetési stop megkötött szerződésekre is vonatkozik, tehát nemcsak arról van szó, hogy az alap forrásaira a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nem köti meg a nyertes pályázókkal az új támogatási szerződéseket, hanem szerződésszegő módon, egyetlen tollvonással leállt minden támogatás folyósítása. VOLONCS GYÖRGY, (BUDAPEST)...
...Az innováció kell, és kell hozzá állami finanszírozás is, de csak azokat kellene finanszírozni, akik valóban eredményesek voltak és lesznek is...
... legyen végre zárt az innovációs lánc, azaz eladható termék és/vagy szolgáltatás szülessen a kutatás végén. ÁBRAHÁM LÁSZLÓ, (DEBRECEN)."

www.mr1-kossuth.hu, 2011. február 23., szerda
Országos innovációs nap az ELTE-n

www.pbkik.hu, 2011. február 23., szerda
A Magyar Innovációs Szövetség 2010. évi tisztújító közgyűlése

Világgazdaság, 2011. február 24., csütörtök, 11. oldal
Olcsóbb, jobb napelemek
Magyar részvétel európai uniós projektekben

"...ALAPKUTATÁS. A technológiák és anyagok fejlesztésével jobb hatásfokú, gazdaságosabb napelemek gyártását segítheti elő az Európai Unió támogatásával a múlt év végén zárult High- Ef és az ez év végéig befejeződő RodSol projekt..."

Figyelő, 2011. február 24. - március 2., 24-29. oldal
A tudásvölgy legendája

"...Hét éve indult el a Mammut bevásárlóközponttal milliárdossá lett Kenyeres Sándor által megálmodott Talentis-program. A többezer milliárdos innovációs óriásprojekt egyelőre alig több egy rendkívül elegáns köntösbe bújtatott ingatlanfejlesztésnél. A "high-tech" és a "hozzáadott érték" hívószavak révén a projekt fejlesztői élvezik a környékbeli önkormányzatok támogatását, a múlt héten pedig már az állammal is közős cég alapításáról írtak alá szándéknyilatkozatot. Kérdés, ez mire lesz elég..."

Figyelő, 2011. február 24. - március 2., 14. oldal
Újracsomagolás, gyorsítva

Figyelő, 2011. február 24. - március 2., 28+29. oldal
Európai tudásparkok

www.elektro-net.hu, 2011. február 24., csütörtök
Magyarországon keresi a jövő innovatív vezetőit a Huawei

Hajdú-Bihari Napló, 2011. február 24., csütörtök, 17. oldal
Akár 5000 innovációs pályázat is nyerhet

Hajdú-Bihari Napló, 2011. február 24., csütörtök, 20. oldal
NI informatikai részleg - világszínvonalú fejlesztések, világszínvonalú karrier

www.origo.hu, 2011. február 24., csütörtök
Egyre csak híznak a szikárnak ígért minisztériumok

www.minap.hu, 2011. február 24., csütörtök
Menedzserek, ha találkoznak

www.karpatinfo.net, 2011. február 24., csütörtök
Működik a kisvállalkozói intézkedéscsomag az unióban az EU-bizottság szerint

www.metropol.hu, 2011. február 24., csütörtök
Vállalati ösztöndíjak

www.kronika.ro, 2011. február 24., csütörtök
Támogatás a kkv-knak

www.index.hu, 2011. február 24., csütörtök
Internetes játékkal ösztönzik kutatói pályára a fiatalokat

www.hrportal.hu, 2011. február 24., csütörtök
"A humán erőforrásokon áll vagy bukik a helyzet"

Napi Gazdaság, 2011. február 25., péntek, 9. oldal
Új stratégia kell az ipari parkoknak

"...Az ipari parkok fejlődéséhez hálózatosodásra, a klaszterekre és a cégek, illetve a k+f intézmények közötti szoros együttműködésre van szükség..."

Napi Gazdaság, 2011. február 25., péntek, 18. oldal
Elindulhat végre az uniós szabadalmi rendszer

"...Nagy többséggel megszavazta az Európai Parlament (EP) a közelmúltban, hogy az érdekelt tagállamok úgynevezett megerősített együttműködési eljárással kialakítsák a közös uniós szabadalmi rendszert."

Napi Gazdaság, 2011. február 25., péntek, 18. oldal
Összevonnák az EU innovációs programjait

"...Az Európai Bizottság az innováció támogatásához és a kutatásokhoz kapcsolódó bürokrácia csökkentését tervezi; a közvetlen cél az, hogy a jelenleg négy párhuzamosan futó innovációs támogatási rendszert összevonják és jobban célzottá tegyék..."

Napi Gazdaság, 2011. február 25., péntek, 18. oldal
Évről évre népszerűbb a Széchenyi Futam

Napi Gazdaság, 2011. február 25., péntek, 19. oldal
Milliárdokat hozhat az ötletmenedzsment

"...Eurómilliókat takaríthatnak meg a vállalatok a legegyszerűbb dolgozói innovációk alkalmazásával is, az ezek becsatornázására létrehozott rendszerek több száz százalékos megtérülést is elérhetnek - mondta lapunknak Markus Hilken, az SAP Hungary Kft. támogatási igazgatója...
...a leginnovatívabb ötletek a munkafolyamatokhoz legközelebb álló emberektől származnak..."

Napi Gazdaság, 2011. február 25., péntek, 19. oldal
Lendületben a 77 Elektronika Kft.

"...A folyamatos innovációnak és a folytatódó külföldi terjeszkedésnek köszönhetően a gazdasági válság ellenére is csaknem 10 százalékkal, 9,3 milliárd forintra nőtt a száz százalékban magyar tulajdonú high-tech vállalkozás, a 77 Elektronika Kft. árbevétele 2010-ben...
...A vállalkozás az indulása óta eltelt huszonöt évben az innovációt és az állandó minőséget tartotta fő alapelvnek, évről évre az árbevétel 8-9 százalékát forgatja vissza a fejlesztésbe..."

Napi Gazdaság, 2011. február 25., péntek, 19. oldal
Budapesten adják át az Európai Díjat

"...Az Európai Feltalálói Díjat (European Inventor Award 2011) az idén Budapesten, május 19-én adják át - jelentette be az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO)...
...A zsűri tagjai a találmányokat az innováció, a gazdasági siker és társadalmi haszon szerint ítélik meg. Idén 140 találmányt választottak ki, közülük öt volt magyar..."

Napi Gazdaság, 2011. február 25., péntek, 19. oldal
Sok az ötlet a Xeroxnál

Napi Gazdaság, 2011. február 25., péntek, 19. oldal
Gyorsan nyomtat a Pannon Egyetem

"...A világon egyedülálló intelligens nyomtatót hozott forgalomba az OWN-X Kft., melyhez az elektronikus egységeket és az intelligenciát biztosító szoftver fejlesztését a Pannon Egyetem műszaki informatikai karának munkatársai végezték..."

www.napi.hu, 2011. február 25., péntek
Mi a baj a magyar kutatókkal?


Világgazdaság, 2011. február 25., péntek, 5. oldal
Új tagállamok nagy hátrányban
Reformfolyamat előtt az Európai Unió kutatás-fejlesztési keretprogramja is

"...a 2004- től csatlakozott tagországok (EU12) 5,1 százalékkal részesedtek a 2007-13-as 59 milliárd eurós keret eddig odaítélt részéből...
...Magyarország esetében az elnyert támogatások összege elmarad az uniós átlagtól, megfelel hazánk EU-n belül jelenleg képviselt gazdasági súlyának..."

Zalai Hírlap, 2011. február 25., péntek, 6. oldal
Innovációs információk vállalkozóknak

Fejér Megyei Hírlap, 2011. február 25., péntek, 6. oldal
Innováció minden szinten szükséges

Élet és Irodalom, 2011. február 25., péntek, 8. oldal
Az oktatói-kutatói életpálya és az egyetemek

www.privatbankar.hu, 2011. február 25., péntek
Probálják vonzóvá tenni a K+F programokat

HVG, 2011. február 26., szombat, 7. oldal
Fagyponton

www.inforadio.hu, 2011. február 26., szombat
Cséfalvay Zoltán: megéri a befektetés a kutatás-fejlesztés-innováció területén

www.zipp.hu, 2011. február 27., vasárnap
Márciustól 200 milliárd gazdaságfejlesztési forrásra lehet pályázni


Napi Gazdaság, 2011. február 28., hétfő, 7. oldal
Keddtől várják a pályázatokat
A GOP gondol a kutatás-fejlesztésre is
"...Március elsejétől mintegy 200 milliárd forintos keretre lehet beadni újabb gazdaságfejlesztési pályázatokat vállalkozásfejlesztésre, kutatás-fejlesztésre (k+f) és az üzleti környezet javítására, ebből 100 milliárd forint kifejezetten mikro-, kis- és középvállalkozásoknak szól..."

Világgazdaság, 2011. február 28., hétfő, 3. oldal
Nem érzik a fontosságukat
Egységes szabadalmi rendszer készül, a k+f támogatása a régió versenyképessége miatt is fontos
"...Harmincmilliárd eurót takarítanak meg évente az EUtagállamok a régió generikus gyógyszereinek felhasználásával, ezért az iparágat meg kell óvni a kínai és indiai importtól. Pár éven belül lejár számos biológiai készítmény szavatossága, a hazai cégek milliárdos beruházásokkal készülnek azok másolatainak gyártására..."

Világgazdaság, 2011. február 28., hétfő, 3. oldal
Megnyitja a kormány a zöldpénzek csapjait
"...Közel 130 milliárd forintra pályázhatnak önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok és civilszervezetek március elejétől az Új Széchenyi-terv zöldgazdaság-fejlesztési fejezetében - jelentette be Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár..."

Magyar Hírlap, 2011. február 28., hétfő, 7. oldal
Az innováció ösztönzése a fejlődés igazi záloga
A siker útjai
"...A magyar gyógyszeriparnak és az Egisnek kiemelkedő szerepe kell, hogy legyen az innovatív Magyarország megteremtésében - állítja dr. Hodász István, az Egis vezérigazgatója. A vállalat továbbra is fontosnak tartja, hogy miközben árbevételének kétharmadát külföldön termeli meg, nyereségének 94 százalékát Magyarországon forgassa vissza..."

Magyar Hírlap, 2011. február 28., hétfő, 11. oldal
Folyamatos fejlesztés és megújulás
A siker útjai. A sikeres gyártóvállalat: Electrolux Lehel

Magyar Hírlap, 2011. február 28., hétfő, 11. oldal
77 Elektronika: egy budapesti családi vállalkozás, amelyik 72 országba exportál
A siker útjai
"...Tavaly ugyanis - a folyamatos innovációnak és a folytatódó külföldi terjeszkedésnek köszönhetően - a gazdasági válság ellenére is közel tíz százalékkal, 9,3 milliárd forintra nőtt a száz százalékban hazai tulajdonú high-tech vállalkozás árbevétele...
... A siker kulcsát szerintük az innováció és az állandó, megbízható minőség jelenti: minden évben az árbevételünk 8-9 százalékát forgatják vissza fejlesztéseikbe, így a gazdasági válság ellenére is növekedni tudtak..."

Magyar Hírlap, 2011. február 28., hétfő, 10. oldal
Kétszázmilliárd pályázati pénz cégeknek

Népszava, 2011. február 28., hétfő, 4. oldal
Új pályázatok indulnak holnaptól

Békés Megyei Hírlap, 2011. február 28., hétfő, 8. oldal
Pályázatok: százmilliárd forint a kkv-knak

Új Néplap, 2011. február 28., hétfő, 6. oldal
Pályázatok: százmilliárd forint a kkv-knak

www.magyarhirlap.hu, 2011. február 28., hétfő
77 Elektronika: egy budapesti családi vállalkozás, amelyik 72 országba exportál

www.magyarhirlap.hu, 2011. február 28., hétfő
Az innováció ösztönzése a fejlődés igazi záloga

www.nepszava.hu, 2011. február 28., hétfő
Újabb ÚSZT-pályázatok

Tolnai Népújság, 2011. február 28., hétfő, 6. oldal
Pályázatok: százmilliárd forint a kkv-knak

Számítástechnika, 2011. március 1., kedd, 6. oldal
Új innovációs központ

Heves Megyei Hírlap, 2011. március 1., kedd, 4. oldal
Egerben is bemutatkozik a Meet the scientist

www.tozsdeforum.hu, 2011. március 1., kedd
Sajátságos fizetési megoldások: európai díjat nyert a hazai szoftvercég

www.gazdasagiradio.hu, 2011. március 2., szerda
Európai díj a magyar eTicketnek, amit itthon alig használnak

www.gondola.hu, 2011. március 2., szerda
Számonkérések és válaszok

www.fmh.hu, 2011. március 2., szerda
Mi hátráltathatja a vállalkozások fejlődését?

24 óra, 2011. március 2., szerda, 2. oldal
Hét területen kínálkozik pályázati lehetőség

Dél-Magyarország, 2011. március 2., szerda, 3. oldal
Rangos díjat nyert a szegedi Hedz Kft.

www.hirextra.hu, 2011. március 2., szerda
Egy magyar honlap világsikere

www.orientpress.hu, 2011. március 2., szerda
Üzlet-orientált innovációs politikára van szüksége az EU-nak

www.delmagyar.hu, 2011. március 2., szerda
Innovízió

Népszava, 2011. március 3., csütörtök, 1. oldal
Megint a vállalkozók zsebében matat Matolcsy

Napi Gazdaság, 2011. március 3., csütörtök, 5. oldal
Európai díjat nyert az iziSHOP
"...Európa egyik legrangosabb infokommunikációs díját, a European Seal of e-Excellence arany plakettjét nyerte a Hedz Magyarország Kft. az általa kifejlesztett iziSHOP eTicket új generációs elektronikus jegyrendszer-megoldásáért. Az elismerést a hannoveri CeBIT-en adták át a 2009-ben már a Magyar Innovációs Nagydíj Különdíját is megnyerő szolgáltatás kifejlesztőinek..."

Világgazdaság, 2011. március 3., csütörtök, 7. oldal
Díjazott hazai kkv-fejlesztések

www.napi.hu, 2011. március 3., csütörtök
Pályázati tanácsadó hálózatot épít a kormány

Világgazdaság, 2011. március 4., péntek, 2. oldal
Mennyire innovatívak a magyar cégek?
"...FELMÉRÉSSTART. Az OTP Bankcsoport kezdeményezésére izgalmas innovációs vállalkozás indult útjára a hitelintézet, az OTP Hungaro-Projekt tanácsadó cég, a Portfolion Kockázati Tőkealap-kezelő, a Magyar Innovációs Szövetség és a Világgazdaság szakmai támogatásával..."

Világgazdaság, 2011. március 4., péntek, 16. oldal
Kátyúban az EU-innováció
"...Miközben lépten-nyomon hirdeti az Európai Unió, hogy elsőbbséget biztosít a növekedéshez és munkahelyteremtéshez nélkülözhetetlen innovációnak, félő, hogy képtelen túllépni saját rossz beidegződésein. A tétovázásnak Európa végzetes lemaradása lehet a következménye..."

Népszabadság, 2011. március 4., péntek, 12. oldal
Széchenyi tanácsadói hálózat épül

Zalai Hírlap, 2011. március 4., péntek, 5. oldal
A Széchenyi-terv pályázatairól

Fejér M.Hírlap, 2011. március 4., péntek, 13. oldal
Innovációs seregszemle

Heves Megyei Hírlap, 2011. március 4., péntek, 3. oldal
Az Egyesült Államokban is tanulhatnak a diákok

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2011. március 4., péntek, 5. oldal
Internetes játékkal ösztönzik kutatói pályára a fiatalokat

www.origo.hu, 2011. március 4., péntek
A magyar találmány is versenyben van az európai innovációs díjért

www.gondola.hu, 2011. március 4., péntek
Innovációs díj: magyar jelölt a döntőben

www.itbusiness.hu, 2011. március 4., péntek
Maximális innováció

www.vilaggazdasag.hu, 2011. március 4., péntek
Díjat kapott lapunk munkatársa

www.propeller.hu, 2011. március 4., péntek
Fellegi: 15 munkanapon belül megindul a K+F+I támogatások kifizetése

www.penzcentrum.hu, 2011. március 4., péntek
Fellegi: 15 munkanapon belül megindul a K+F+I támogatások kifizetése

www.propeller.hu, 2011. március 4., péntek
Díjat kapott lapunk munkatársa

www.metropol.hu, 2011. március 4., péntek
Fellegi: az innovációs alapból 13 milliárd hiányzik

www.mfor.hu, 2011. március 4., péntek
Fellegi Tamás: az innovációs alapból 13 milliárd hiányzik a kötelezettség teljesítéséhez

www.gazdasagiradio.hu, 2011. március 4., péntek
Fellegi: 13 milliárd hiányzik az innovációs alapból

www.vilaggazdasag.hu, 2011. március 4., péntek
Mennyire innovatívak a magyar cégek?

www.heol.hu, 2011. március 4., péntek
Az Egyesült Államokban is tanulhatnak a diákok

www.zetapress.hu, 2011. március 4., péntek
Aquincumi közgyűlés

www.magyarhirlap.hu, 2011. március 4., péntek
Forráshiánnyal küzd az innováció

www.fn.hu, 2011. március 4., péntek
Fellegi: hiányzik 13 milliárd

www.onkormanyzat.mti.hu, 2011. március 4., péntek
Tisztújítás a Magyar Innovációs Szövetség jubileumi közgyűlésén - dr. Szabó Gábor az elnök ismét

www.mr1-kossuth.hu, 2011. március 4., péntek
Pénzügyi kényszerpályán az innováció támogatása

www.profitline.hu, 2011. március 4., péntek
Az innovációs alapból 13 milliárd hiányzik a kötelezettség teljesítéséhez

MR1 - Krónika, 2011. március 4., péntek
MISZ Közgyűlés

www.telepress.hu, 2011. március 4., péntek
Budapest: Átalakulóban a kutatás-fejlesztésre és innovációra fordítható támogatások rendszere

Magyar Hírlap, 2011. március 5., szombat, 9. oldal
Forráshiánnyal küzd az innováció

www.megyeiinfo.hu, 2011. március 5., szombat
Szabó Gábor továbbra is az innovációs szövetség élén

Magyar Nemzet, 2011. március 5., szombat, 12. oldal
Lyukas az Innovációs Alap
Népszabadság, 2011. március 5., szombat, 10. oldal
Nincs pénz innovációra

www.mno.hu, 2011. március 5., szombat
Kétmilliárd forintot osztanak szét hamarosan az első körben

www.mno.hu, 2011. március 5., szombat
Ismét Szabó Gábor vezeti az innovációs szövetséget

www.nol.hu, 2011. március 5., szombat
Nincs pénz innovációra

www.szegedma.hu, 2011. március 5., szombat
Továbbra is Szabó Gábor az Innovációs Szövetség élén

www.lanchidradio.hu, 2011. március 5., szombat
Ismét Szabó Gábor az Innovációs Szövetség élén

www.haon.hu, 2011. március 5., szombat
Továbbra is Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke

www.euroastra.hu, 2011. március 5., szombat
Tisztújítás a Magyar Innovációs Szövetség jubileumi közgyűlésén

www.mon.hu, 2011. március 5., szombat
Továbbra is Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke

www.hirmedia.hu, 2011. március 5., szombat
Tisztújítás a Magyar Innovációs Szövetség jubileumi közgyűlésén

www.bekescsaba.hir6.hu, 2011. március 5., szombat
Szabó Gábor továbbra is az innovációs szövetség élén

www.szon.hu, 2011. március 5., szombat
Továbbra is Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke

www.piacesprofit.hu, 2011. március 5., szombat
Kkv-hitel: párbeszédre ítélve

www.promenad.hu, 2011. március 6., vasárnap
Továbbra is Szabó Gábor az innovációs szövetség élén

Info rádió, 2011. március 6., vasárnap
Összesen 13 Mrd forint hiányzik az Innovációs Alap terhére vállalt tavalyi és idei kötelezettség pénzügyi fedezetéből

www.weborvos.hu, 2011. március 7., hétfő
Vizsgálat és kifizetés az Innovációs Alapnál

www.euroastra.hu, 2011. március 7., hétfő
Átalakulóban a kutatás-fejlesztésre és innovációra fordítható támogatások rendszere

Világgazdaság, 2011. március 7., hétfő, 3. oldal
Indul a kifizetés az innovációs alapnál

Világgazdaság, 2011. március 7., hétfő, 3. oldal
Díjat kapott lapunk munkatársa

www.mno.hu, 2011. március 7., hétfő
Nők a tudományban: mi a helyzet?

www.elektro-net.hu, 2011. március 7., hétfő
Tisztújítás a Magyar Innovációs Szövetség jubileumi közgyűlésén

www.kulfold.ma.hu, 2011. március 7., hétfő
Tudományos karrier nőknek?

www.fn.hu, 2011. március 7., hétfő
A tudomány a nők előtt is nyitva áll

Pályázati felhívás

Future Internet Award

Az EU által támogatott ceFIMS (Coordination of the European Future Internet forum of Member States) projekt pályázatot hirdetett a Future Internet Award - "Jövő internet díja" elnyerésére.

A díjra olyan innovatív termékekkel, szolgáltatásokkal lehet nevezni, amelyek várhatóan jelentős hatással bírnak a jövő internetes területein. A díjat a nemzetközi bíráló bizottság hathavonta ítéli oda a jövő internet innovatív termékeinek/szolgáltatásainak jó mintájául szolgáló, legígéretesebb kezdeményezéseknek.

A jövő internet díj széles körű európai elismerést jelent, elnyerése feltüntethető a nyertes szolgáltatáson/terméken, ennek reklámozására használható. Emellett a díj nyertese kristályüveg plakettben részesül, amelyen a nyertes téma megnevezése, illetve a díj elnyerésének dátuma szerepel.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. március 25.
A díj átadására a budapesti Future Internet Assembly utolsó napján, 2011. május 19-én kerül sor.
A pályázati felhívás, és a pályázati űrlap ide kattintva letölthető.
Bővebb információ: www.cefims.eu

Várható események

EuróPa Innovációs menedzsment képzés

Tagszervezetünk, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karral együttműködve, akkreditált EuróPa Innovációs menedzsment képzést szervez.

A gyakorlatorientált akkreditált tanfolyam célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az innovációval kapcsolatos alapfogalmakat, képesek legyenek hatékonyan megoldani a saját innovációs projektjük során fellépő problémákat, átfogó elméleti és gyakorlati tudást szerezzenek az innovációs projektek megvalósításáról, a projekt lezárásáig, a kitűzött költségkeret és a határidő figyelembevételével.

A képzés 8 egymást követő pénteki napon kerül megrendezésre. A vizsgát sikeresen teljesítők részére a PTE KTK akkreditált oklevelet állít ki.

Kezdés: 2011. március 18. péntek
Képzés helyszíne: Kaposvár, Somogy-Flandria Inkubátorház, Ond vezér utca 1.
Regisztrációs díj: 10 000 Ft + ÁFA, mely magában foglalja a tananyag és az oklevél kiállításának költségét.

A képzés témái:
- az innovációval kapcsolatos alapfogalmak megismerése, bevezetés,
- iparjogvédelem,
- tudástranszfer, technológia intenzív vállalkozások, spin-offok,
- innovációs projektek üzleti tervezése, piaci és technológiai trendek, klaszterek,
- innováció-finanszírozás formái, hitellehetőségek, pályázati források,
- innovációs marketing,
- közbeszerzés,
- pályázati praktikák.

A jelentkezéseket az innovacio@ddriu.hu címre várják 2011. március 11-ig. Bővebb felvilágosítás a 72/511-676-os telefonszámon kérhető, Kiss Milán, projekt menedzsertől.

EU FP Akadémia

Tagszervezetünk, a TéT Alapítvány, mint a nemzetközi K+F projektek elismert szakértője folytatja tréningsorozatát annak érdekében, hogy minél több magyar pályázó nyerjen támogatást az
Európai Unió 7. Kutatási Keretprogramjában (FP7).

Az FP Akadémia 2011 tavaszi szemesztere a következő modulokat kínálja:

2011. március 24. | Ismerjük meg az EU 7. Keretprogram pénzügyi szabályait!
2011. április 7. | Felzárkózunk vagy lemaradunk? Felkészülés a 7. Keretprogram "Kutatási potenciál" pályázatára
2011. április 28. | Az EU 7. Keretprogram projektek menedzselésének adminisztratív és pénzügyi tudnivaló
2011. május 12. | Kutatás-fejlesztés nélkül nem megy; KKV-k támogatása termék,
technológia és szolgáltatás fejlesztéséhez a 7. Keretprogramban
2011. május 26. | Let's talk EU 7th Framework Programme!

A tréningek kiscsoportosak és gyakorlat orientáltak. Az egyes modulokat külön-külön vagy sorozatban is látogatni lehet. A tréningek anyaga és az előadás módja igazodik a jelentkezők igényeihez és tudásszintjéhez. A résztvevők kézhez kapják a tananyagot és egyéb háttéranyagokat.

Egy modul ára 48.000 Ft + ÁFA / résztvevő. A 4 részvételre jogosító bérlet ára: 160 000 Ft +
ÁFA. A bérletet egy intézmény bármely munkatársa felhasználhatja a 2011 tavaszi szemeszter során a fenti tanfolyamokon.
Bővebb információ és regisztráció: www.tetalap.hu

XXI. Vezérigazgató Találkozó

A XXI. Vezérigazgató Találkozót 2011. március 30-április 1. között szervezi meg a Central European Business Centre Sárváron, a Spirit Hotelben.

A találkozó kiváló alkalom, hogy a gazdasági élet kiemelkedő szakemberei elgondolkodjanak Európa problémáin és kilátásain, és persze arra is, hogy hazánk társadalmi és gazdasági helyzetét európai kontextusban vizsgálják meg.

Előadók lesznek többek között
- Dávid Péter ügyvezető igazgató, AmCham
- Gulyás Gergely Fidesz parlamenti képviselő, frakcióvezető-helyettes
- György László ügyvezető igazgató, Cisco Systems Magyarország Kft.
- Mosonyi György vezérigazgató, MOL Nyrt.
- Schmidt Pál vezérigazgató, Magyar Posta Zrt.
- Zsámboki Gábor vezérigazgató, Állami Nyomda Nyrt.

A találkozó külföldi előadói lesznek többek között:
- Harry van Dorenmalen elnök, IBM Europe
- Constantin Vayenas fejlődő-piac kutatási vezető, UBS AG
- Enrique Rueda-Sabater feltörekvő piacok stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója, Cisco Systems

Az előadások mellett 15 kiemelt kerekasztal-beszélgetés foglalkozik a magyar gazdaság egyes ágazatait érintő aktuális kérdésekkel, így résztvevők még interaktívabban vehetnek részt a konferencia munkájában.

Jelentkezési lap és további információ: www.cebc.hu.

Innováció és együttműködés konferencia

Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Regionális Tudományos Bizottsága és
az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete "Innováció és együttműködés - a kapcsolathálózatok innovációra gyakorolt hatása" címmel könyvbemutatóval egybekötött tudományos konferenciát szervez 2011. április 14-én, csütörtökön, 10:00 órai kezdettel, az MTA Székház, Kistermében, Budapesten. (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)

Program
10:00 - 10:15 | Köszöntő
Dr. Lengyel Imre és Dr. Lados Mihály intézetvezető
MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
10:15 - 11:30 | Plenáris ülés
10:15 - 10:40 | A magyar kormány innovációs politikája
Dr. Cséfalvay Zoltán, stratégiai államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
10:40 - 11:05 | Tudományos hálózatok, agglomeráció és gazdasági növekedés
Dr. Varga Attila, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem
11:05 - 11:30
|
Innováció és regionalizmus, regionális innováció
Dr. Rechnitzer János, tudományos tanácsadó,
MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet,
rektor-helyettes, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
11:30 - 11:45 | Kávészünet
11:45 - 13:25
| A NETINNOV kutatási projekt eredményeinek bemutatása
11:45 - 12:25
| A hazai vállalkozások innovációs tevékenysége
Dr. Grosz András, tudományos munkatárs,
MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
12:25 - 13:05 | Vállalati együttműködési kapcsolatok és innováció
Dr. Csizmadia Zoltán, tudományos munkatárs,
MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
13:05 - 13:30 | Stratégiai szövetségek Magyarországon
Dr. Baráth Gabriella, tudományos munkatárs,
MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
13:30 - 13:40 | Könyvbemutató
13:40 - 14:00 | Kérdések, vita, zárás

A kutatásról bővebb információ: http://w3.nyuti.rkk.hu/netinnov/index.htm.
A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
További információ, a részvételi szándék jelzése (legkésőbb 2010. április 10-ig): Dr. Grosz András, tudományos munkatárs, tel: +36 96 516 578, e-mail: grosza@rkk.hu.
 
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.