XXI. évf. | 2011. február 22. | 4. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Nemzeti Innovációs Hivatal
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívások
Várható esemény
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség 2010. évi tisztújító közgyűlése

Időpont: 2011. március 4., 8:15 óra
Helyszín: Hotel Ramada Plaza Budapest (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.)

Program

8:15-től Regisztráció
9:00 Megnyitó - Szabó Gábor, elnök
- Mandátumvizsgáló- és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
- Jelölőbizottság megerősítése
- Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
- Levezető elnök megválasztása
9:10 A levezető elnök elfoglalja a helyét és bejelenti a Magyar Innovációs Szövetség 2010. évi média díjának átadását
9:15 A Magyar Innovációs Szövetség 2011. évi tevékenységéről szóló értékelés szóbeli kiegészítése
Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes
9:25 A magyar K+F+I támogatási rendszer működésére vonatkozó tervek
Fellegi Tamás miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
9:50 Kérdések, válaszok
10:20 20 éves a Magyar Innovációs Szövetség
Szabó Gábor, elnök
10:30 Felügyelőbizottság jelentése
Papanek Gábor, FB-elnök
10:35 Hozzászólások
10:45 Határozathozatal az éves beszámolóról és az FB-jelentésről
10:50 Javaslat az Alapszabály-módosításra, a tagdíjrendszerre
Pakucs János, tiszteletbeli elnök
11:00 Határozathozatal
11:05 Tisztújítás menetrendjének ismertetése
11:10 Jelölőbizottság jelentése
Pakucs János
11:25 Választás
11:30 Ebéd
12:15 Szavazatszámláló bizottság jelentése
12:20 Új elnök zárszava


Nemzeti Intézkedési Terv véleményezése

Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán államtitkár felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte az Európa 2020 Stratégia hazai végrehajtását megalapozó Nemzeti Intézkedési Terv tervezetét:

"...Milyen általános alapelveket tart fontosnak/szükségesnek a NIT megvalósításához?
- általános társadalmi konszenzus megteremtése, hogy a többség egyetértő félként, pártállástól függetlenül haladjon a közösen elfogadott cél irányába, és azon belül tegye meg a maga részéről elvárható maximumot;
- gyorsaság;
- a minisztériumok szintjéről alacsonyabb egységekre történő lebontás;
- célokat elősegítő elvárás minden pl. pályázati célkitűzésben..."

...Ön, vagy a szervezet, amelyet képvisel, milyen lehetőséget lát arra, hogy hozzájáruljon a célkitűzések eléréséhez, az intézkedések megvalósításához? Ön szerint milyen közreműködésre számíthat a Kormány a társadalmi, gazdasági élet szereplőtől?
A Magyar Innovációs Szövetség segíthet abban, hogy az innováció növelésére irányuló szándékot konkrét javaslatokkal megalapozza - a jelen anyagban levő javaslatok erre nem túl alkalmasak: homályos pl. az anyagban az innovációt segítő "középtávon tervezett keresleti oldali ösztönzés".

A foglalkoztatás növelése, az innováció, energiahatékonyság, oktatás, szegénységben élők számának csökkentése kiváló és azonos célkitűzések a vállalkozások vagy a vállalkozásokat szervezők céljaival így a társadalom és az érintett szereplők érdekei maximálisan egyeznek. A Kormány számíthat a gazdasági élet szereplőinek közreműködésére. A támogatottságot segíti, ha az intézkedések minél gyorsabbam, dinamikusan megjelennek. A kivárás, általánosság csökkentheti a támogatottság mértékét..."

A vélemény teljes szövege itt olvasható >

Nemzeti konzultáció a Keretprogramról

A 2014-ben elindításra kerülő új kutatási keretprogrammal kapcsolatos európai szintű tervezés elkezdődött. Annak érdekében, hogy Magyarország szakmailag kellően megalapozott álláspontot képviseljen a 8. Keretprogram előkészítését célzó tárgyalások során, a Nemzetgazdasági Minisztérium nemzeti konzultációt kezdeményez.

Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán parlamenti és gazdaságstratégiai államtitkár felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy segítse a minisztérium munkáját egy online kérdőív kitöltésével. Kérjük tagszervezeteinket, hogy amennyiben érintettek a keretprogramokat illetően, töltsék ki a kérdőívet, amely elérhető a www.nih.gov.hu, illetve a www.ngm.gov.hu oldalakról. Felhasználónév: keretprogram, Jelszó: konzultacio.

Az online felület 2011. március 31-ig érhető el.

XIX. Magyar Innovációs Nagydíj

A 2011. február 9-i határidőig a XIX. Magyar Innovációs Nagydíjra 37 jelentkezés érkezett.

A zsűri ülésre 2011. március 3-án kerül sor. A bírálóbizottság elnöke a nemzetgazdasági miniszter. Minden jelentkezést két-két zsűritag - indokolt esetben szakértők bevonásával - részletesen is tanulmányoz, és a következő szempontok szerint értékeli:
- 2010-ben elért többleteredmény vagy többletárbevétel és más műszaki, gazdasági előnyök,
- eredetiség, újszerűség,
- társadalmi hasznosság.

Ezt követően a zsűri a formai és tartalmi szempontokat alaposan mérlegelve, a referáló két zsűritag javaslata alapján egyszerű, többségi döntéssel, kiválasztja az adott évben innovációs eredményt elért jelentkezőket, továbbá javaslatot tesznek azokra, melyeket a legsikeresebbnek tartanak. A legjobb innovációkat a zsűri, további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás) rangsorolja a fent említett három értékelési szempont szerint.

Az ünnepélyes díjátadásra március 29-én kerül sor az Országházban, a Nagydíjat dr. Schmitt Pál, köztársasági elnök nyújtja majd át. A díjátadáson további hét innovációs díjat adnak át az illetékes miniszterek, illetve intézményvezetők. Az ünnepségen előzetes regisztrációt követően meghívóval lehet részt venni.

Egyeztetés az Intellel

2011. február 9-én, Szövetségünk székhelyén dr. Antos László ügyvezető igazgató megbeszélést folytatott Michał Dżoga-val, az Intel közép-kelet európai tudományos menedzserével.

A megbeszélés tárgyát képezte a 2011. március 9-12. között, Londonban megrendezésre kerülő Intel Educator Academy, ahol Magyarországot háromfős delegáció képviseli. A konferencia résztvevői tudományos területen oktatók, véleményvezérek, tudományos versenyek szervezői, az oktatás- és tudománypolitika képviselői.

Az Intel továbbra is támogatásáról biztosította a Magyar Innovációs Szövetség által kiválasztott, az amerikai Intel ISEF tudományos olimpiára utazó delegációt. A felek egyeztettek az Intel Novatech.com Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyről is, melynek hazai szervezője a Magyar Innovációs Szövetség.

Meet the scientist projekt Budapesten

2011. február 16-án, a budapesti Szent István Gimnáziumban rendeztük meg a Meet the scientist program soron következő találkozását. Az előadást Dr. Kasza Tamás, az SAP Kft. fejlesztője, korábbi Fulbright-ösztöndíjas tartotta meg, "Vezetéknélküli érzékelő hálózatok" címmel.
Az előadás az informatikai hálózatok világába kalauzolta a hallgatóságot. Néhány alapfogalom mellett felvázolta az épületen belüli vezeték nélküli érzékelő hálózatok koncepcióját és kihívásait. A hallgatók bepillantást nyerhettek az előadó Florida Institute of Technologyn, Fulbright-ösztöndíjasként folytatott tevékenységébe, eredményeibe.

A következő előadást március 1-én 10 órától, Egerben, a Dobó István Gimnáziumban tartja meg Karátson Dávid, az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. A program honlapján (www.meetthescientist.hu) bővebb tájékoztatás, további információk olvashatók a rendezvényekkel kapcsolatban, illetve letölthető az előadások anyaga is.

Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2011

2011. február 18-án, a Budapesti Gazdasági Főiskolán került sor a Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2011 első szervezőbizottsági megbeszélésére.

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2011 évi megrendezését a Magyar Rektori Konferencia vállalta. A megrendezésben az operatív tevékenységet a rektori konferencia Műszaki Tudományok Bizottsága végzi, a korábbi szervezőbizottsággal együttműködve.

Az ülésen véglegesítették többek között a rendezvény időpontját, összeállították a rendezvény programtervezetét, kialakították a szervezőbizottság munkamegosztását.
A Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László ügyvezető igazgató képviselte.

Tehetséggondozás a Pannon Egyetem Mérnöki Karán

Tagszervezetünk, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara elkötelezett a tehetséggondozás mellett. Ennek jegyében 2010 őszétől tehetséggondozó program keretében támogatják a műszaki és természettudományok iránt érdeklődő középiskolás diákokat, az alábbi programokkal:
- Kutatási lehetőséget biztosítanak 12-13. évfolyamos diákok részére (témavezetés, laborhasználat stb.).
- "Hívd meg a Mérnöki Kart az iskoládba!" program keretében a Mérnöki Kar professzorai, kutatói ismeretterjesztő előadást tartanak tudományterületük érdekes és új eredményeiről. A témajavaslatok és az előadások aktuális listája a http://felvi.mk.uni-pannon.hu oldalon érhető el.
- 2011. március 25-26-án kerül megrendezésre a Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia. Három kategóriában várják a diákok jelentkezését: saját kutatómunka bemutatása, feladatmegoldó verseny (fizika és/vagy kémia), junior mérnökverseny. További információk a http://diakkonferencia.mk.uni-pannon.hu oldalon.
- Nyári egyetem középiskolásoknak. A hatnapos nyári tábor célja a középiskolás korosztály természettudományos és műszaki érdeklődésének felkeltése és ismereteinek bővítése. A színes és sokrétű, a diákok aktív részvételével zajló programok között kulturális és sportrendezvények is szerepelnek. A gyakorlati foglalkozásokat és bemutatókat PhD-hallgatók tartják; a résztvevők érdekes tudományos ismeretterjesztő előadásokat hallgathatnak az egyetem neves professzoraitól. További információk a http://nyariegyetem.mk.uni-pannon.hu oldalon.

Évindító üzleti találkozó

A DEAK Kooperációs Kutatási és Non-profit Zrt., együttműködve a Szegedi Tudományegyetemmel és a MTA Szegedi Biológiai Kutató Központjával "Évindító üzleti találkozó" címmel szakmai rendezvényt szervezett a "Multidiszciplináris kutatás-fejlesztés a DEAK KKK folytatásában" című, GOP-1.1.2-07/1-2008-0007 számú projekt keretében 2011. február 10-én, Szegeden.

A rendezvény célja az volt, hogy rávilágítson az innováció jelentőségére, a tudományos kutatás-fejlesztések és az ipari partnerek között fennálló kölcsönös egymásrautaltságra, illetve hogy bemutassa mindazokat az eredményeket, amelyek a DEAK Zrt. "Multidiszciplináris kutatás-fejlesztés a DEAK KKK folytatásában" című projektjének keretében eddig keletkeztek és kitekintést adjon a projekt lezárását követően a jövőben lehetséges K+F tevékenységek lehetőségeiről. A konferenciát a SZTE rektor-helyettese, Dr. Rácz Béla nyitotta meg.

Előadást tartottak többek között Dr. Buzás Norbert a Szegedi Tudomány Egyetem, innovációs igazgatója, Dr. Kemény Lajos, Dr. Kovács Kornél, Dr. Fehér Attila, Dr. Z. Karvalics László a DEAK Zrt. divízióvezetői, Dr. Ferenc Rudolf divízióvezető helyettes.
A szakmai rendezvényen részt vett a Laser Consult Kft. ügyvezető igazgatója Dr. Mogyorósi Péter, aki egyben a Magyar Innovációs Szövetség Dél- Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is.

Talentum Akadémiai és Művészeti Díj

Nemzetközi tudományos és művészeti körökben is kiemelkedő fiatal tudósok és művész vehette át az idei Talentum Díjakat 2011. február 11-én, a Közép-Európai Tehetségkutató Alapítvány díjátadó ünnepségén, a Magyar Tudományos Akadémián. Hetényi Csaba vegyész, Dr. Fekete Andrea orvos, Cseke Ákos filozófus, és Lóth Balázs Andor filmrendező büszkélkedhet a fejenként 20 000 euróval járó elismeréssel. A díjakat Kenyeres Sándor alapító és dr. Pálinkás József kuratóriumi elnök adta át.

A Közép-Európai Tehetségkutató Alapítványt Kenyeres Sándor üzletember hozta létre 2002-ben: magánvagyonából 100 000 eurót biztosított az alapító okiratban rögzített célok megvalósítására.

Az Alapítvány célja a régió kimagasló szellemű és kreativitású fiatal tudósainak, kutatóinak, szakembereinek támogatása, a kiemelkedő társadalmi hasznosságot hordozó programok, tudományos és kulturális teljesítmények elismerése.

Gazdaságilag Hatékony Tudástranszfer

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kara "Gazdaságilag Hatékony Tudástranszfer" c. szakmai műhelykonferenciát tartott, 2011. február 16-án, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán.

Dr. Prószéky Gábor, az egyetem innovációs dékán-helyettese a konferencia kapcsán kiemelte, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán több olyan biotechnológiai-információtechnológiai kutatás-fejlesztési projekt folyik, amelynek végén nagy eséllyel alakulhatnak meg olyan kisvállalkozások, melyek a munka eredményeit a gyakorlatba, az ipar számára ültetik át.

A konferencia egyik szakmai kerekasztalában részt vevő kockázati befektetők szerint, a gazdaságilag hatékony tudástranszferhez nagy szükség van hozzáértő, speciálisan felkészült menedzserek képzésére, s a befektetések egyik legfőbb gátja ennek hiánya.

A sikeres tudástranszfer stratégia nem csak a gazdaság számára produkál eredményeket, új forrásokat, hanem eddig nem realizált bevételt is jelent az alulfinanszírozott kutatói rétegnek, s az egyetemek hírnevét is erősíti, felhelyezi őket az üzleti szempontból is sikeres egyetemek térképére.

Magyar Védjegy Egyesület tisztújító közgyűlése

2011. február 14-én került sor a Magyar Védjegy Egyesület tisztújító közgyűlésére a Művészetek Palotájában. A közgyűlésen részt vett Dr. Bendzsel Miklós a Szellemi Tulajdonvédelem Nemzeti Hivatalának elnöke is.
Előadást tartott Katrina Burchell az UNILEVER N.V. Védjegyosztályának vezetője, "Prioritások és preferenciák a védjegyjogi jogtanácsosok számára" címmel.

A közgyűlés érvényes szavazással a Magyar Védjegy Egyesület tiszteletbeli elnökévé választotta Dr. Szentpéteri Ádámot, aki 14 évig látta el az Egyesület elnöki tisztségét. Ismételten alelnöki tisztség betöltésére hatalmazta fel a szavazás eredménye Dr. Szamosi Katalint, Bándy Tamásnét, Dr. Mikófalvi Gábort és Lantos Mihályt, új alelnökként Dr. Gonda Imre is az Elnökség tagja lett. Az Egyesület ügyvezető elnökévé Gláser Tamást választotta a közgyűlés, aki az alapítástól főtitkára volt a Magyar Védjegy Egyesületnek.

Innováció-finanszírozási Barométer

Tagvállalatunk, az Alma Consulting Group hatodik alkalommal jelentette meg Innováció-finanszírozási Barométerét, öt ország (Franciaország, Németország, Spanyolország, Portugália és Egyesült Királyság) 819 különböző méretű cégének válaszai alapján. A felmérés szerint az európai vállalatok a válságból való kiút egyik kulcselemeként tekintenek a kutatás-fejlesztésre.

A megkérdezett cégek 77 százaléka rendelkezik világosan megfogalmazott K+F stratégiával, és túlnyomó többségük 2007 és 2009 között, szigorú gazdálkodás mellett is növelte, vagy szinten tartotta az innovációra fordított kiadásait. Ennek kapcsán 68 százalékuk vett igénybe kutatás-fejlesztési adókedvezményeket és 58 százalék részesült közvetlen állami vagy közösségi támogatásban.

A felmérés teljes szövege olvasható angol nyelven:
http://www.almacg.fr/fileadmin/uploads/docs/2011_01_04_Innovation_Financing_Barometer_-_final_ve

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ


Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat, híreket teszi közzé:

"Új Széchenyi Terv tudomány - innováció és a KMOP KKV fejlesztési pályázatai"

2011. február 25-én az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ (mint az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. és az Enterprise Europe Network tagja) információs napot szervez a "Új Széchenyi Terv tudomány - innováció és a KMOP KKV fejlesztési pályázatai" témában.

2011. febr. 15-én jelentek meg végleges formában a március 1-től, az Új Széchenyi Terv keretében benyújtható pályázati kiírások. Több pályázati támogatási lehetőség elérhető, melyek többek között az innovációt és kutatásfejlesztéseket ösztönzik és támogatják a vállalkozásfejlesztést. A rendezvény elő szeretné segíteni, hogy ezeken minél sikeresebben vegyenek részt a pályázók. Olyan szakemberektől kaphatnak információkat, akiknek döntő szerepük volt a pályázatok összeállításában.

A rendezvényre kis- és középvállalkozások, kutatóintézeti és egyetemi munkatársak jelentkezését várják, akik forráslehetőségekhez szeretnének jutni az Új Széchenyi Terv pályázatai segítségével, illetve pályázatíró szervezeteket.

A rendezvény programja, a részvételi feltételek és egyéb információk az INNOSTART honlapján elérhetők: http://www.innostart.hu/node/244

A rendezvénnyel kapcsolatban bővebb információ kérhető:
- Szegner Erzsébet projektmenedzser (tel.: 1/382-1511)
- Kozma Ibolya titkárságvezető (tel.: 1/382-1505)

International B2B Software Days

Az International B2B Software Days konferencia és üzletember-találkozó keretében érdekes előadások mellett - Gartner Europe, Ikarus stb. - kétoldalú megbeszélésekre és kompetenciaközpontok, illetve cégek látogatására nyílik lehetősége a résztvevőknek 2011. március 30-31-én, Bécsben.

A rendezvénynek köszönhetően a részvevők innovatív közép-európai szervezetekkel találkozhatnak, üzleti, technológiai és kutatási együttműködésekről egyeztethetnek.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációkor kérjük, töltse fel együttműködési profilját, amelyeket online közzéteszünk és népszerűsítünk. www.b2match.eu/softwaredays

Határidők:
Regisztráció: 2011. március 20.
Tárgyalópartnerek választása: 2011. március 23.

A regisztrációkor kérik, hogy a Support Office kérdésnél a HU-Innostart lehetőséget válasszák (ez szükséges ahhoz, hogy a profilját validálhassa az INNOSTART munkatársa és a rendezvényen való részvételét elősegítse).

Bővebb információ az INNOSTART-nál: Heilingbrunner Klára: 06-20-591-41-19, hklara@innostart.hu.

Országos Biomassza Klaszter közgyűlés

Az Országos Biomassza Klaszter - melynek működését az INNOSTART koordinálja - 2011. február 3-án megtartotta éves rendes közgyűlését az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány székhelyén (1116 Budapest Fehérvári út 130.).

A közgyűlés megtárgyalta többek között a 2010. évi beszámolót, javaslatok születtek az Országos Biomassza Klaszter 2011. évi szakmai tevékenységére, bemutatkozott Innostart új menedzsmentje, egyeztettek a 2011. évi bizottság- és elnökválasztás részleteiről.

Az Országos Biomassza Klaszter a 2011. évre a következő terveket fogalmazta meg:
- ifjúság nevelése,
- információ közvetítése,
- vízió megfogalmazása a Klaszter számára,
- a tagság bővítése vállalkozókkal, mezőgazdasági cégekkel, ifjúsági tagozat kialakítása.

2011. évre az Országos Biomassza Klaszter jelenlévő tagjai egyhangú szavazással megszavazzák Bizottsági tagnak az eddigi tagokat, melyek:
Bányai István, Dr. Kohlheb Norbert, Dr. Unk Jánosné, Vaszkó Gábor, elnöknek pedig Dr. Bai Attilát.

Dr. Bai Attila, a Klaszter Bizottság elnöke indítványozta Bányai Ervin, a Klaszter legaktívabb tagjának a Bizottságba való felvételét. A jelenlévő tagok egyhangúlag megszavazták Bányai Ervin Róbertet Bizottsági tagnak.

Pályázatírás az INNOSTART-nál

Az INNOSTART - eddigi évekhez hasonlóan - jelenleg is teljes körű szolgáltatást nyújt az ötletgenerálástól kezdve a hazai- és nemzetközi pályázat elkészítésén keresztül - igény esetén - egészen a projekt sikeres megvalósításig, vagyis a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséig, melyben 16 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Működése óta az INNOSTART közel 70 hazai- és nemzetközi pályázatban vett részt - közreműködőként, illetve koordinátorként - és zárt le sikeresen, saját maga és megbízói részére több milliárd Ft értékben nyert el pályázati forrásokat.

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett pályázatok elkészítését is vállalja.

Pályázatírással kapcsolatos további információ kapható az INNOSTART-nál:
- Hazai pályázatok esetében: Szegner Erzsébet (projektmenedzser) tel.: 1/382-1511;
- Nemzetközi pályázatok esetében: Szabó Eszter (projektmenedzser) tel.: 1/382-1503.

Irodák az INNOSTART-ban

Az INNOSTART Üzleti és Innovációs Parkban irodák, raktárnak használható helyiségek kedvezményes áron bérelhetők. Az Innovációs Parkba történő betelepedők számára a napi működéshez szükséges különböző alap- és emelt színtű szolgáltatást tud biztosítani az innováció területén már 16 éve aktívan tevékenykedő INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány, aki az ingatlant üzemelteti.

Az innovációs park jól megközelíthető helyen, Budapest XI. kerületében található.
Címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 130.

További információ: Sallai Zoltán (INNOSTART) tel.: 20/436-0914; +36/1/382-1502

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Új általános elnökhelyettes a Nemzeti Innovációs Hivatalban

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2011. január 29-i hatállyal Dr. Erdő Sándort nevezte ki a Nemzeti Innovációs Hivatal általános elnökhelyettesének.

Dr. Erdő Sándor általános elnökhelyettesként a tudomány-, technológia- és innovációpolitika területén folyó, uniós és nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos szakmai tevékenység irányításáért felel. Ezek közül kiemelt jelentőségűek az Európai Unió Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjában, az Európai Kutatási Térség fejlesztése érdekében, valamint az EUREKA - Európai piacorientált K+F együttműködés terén végzett feladatok. Prioritást élvez a két- és többoldalú kormányközi tudományos és technológiai egyezmények előkészítésében, megkötésében való részvétel.
Az általános elnökhelyettes feladatai közé tartozik továbbá a tudományos és technológiapolitikai tevékenység szakmai irányítása is.

Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) koordinálásával, a kutatók körében NEKIFUT-ként ismert (Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv) projekt keretében széles körű szakértői munkára támaszkodva elkészült a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter, amelyet bárki megtekinthet és böngészhet a https://regiszter.nekifut.hu/ internetes oldalon.

A regisztert azokkal a legjelentősebb hazai kutatási infrastruktúrákkal indítja el a NIH, melyek szolgáltatásai más kutatóhelyeken dolgozó kutatók, fejlesztők által is igénybe vehetők. A regiszter működése során folyamatosan frissülni és bővülni fog. A regiszternek köszönhetően a kutatási infrastruktúrák átláthatóbbak lesznek, és azokat (kutatási létesítményeket, nagy értékű műszereket, génbankokat, adatbázisokat, stb.) könnyen megtalálják a potenciális felhasználók.

Bővebb információ a regiszterrel kapcsolatban, a kommunikacio@nih.gov.hu e-mail címen, vagy a 484-2893-as telefonszámon.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

VIVACE-program

A már több éves múltra visszatekintő VIVACE-program keretében kilenc megyei és két városi kereskedelmi és iparkamarában, valamint öt nagy egyetemi városban, az úgynevezett PATLIB-központokban folytatódik 2011-ben is a szellemitulajdon-védelmi információs pontok (infopontok) működése. Az érdeklődők naprakész iparjogvédelmi és szerzői jogi információkat, tájékoztató kiadványokat kaphatnak az infopontokban, ahol a szakképzett munkatársak tanácsadással és az elektronikus adatbázisokban történő keresés támogatásával is rendelkezésükre állnak. A bonyolultabb problémák megoldásában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának munkatársai nyújtanak segítséget az infopontokon dolgozó kollégáknak.

Az egyes kamarák, illetve PATLIB-központok honlapjai elérhetők a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjának (www.sztnh.gov.hu) REGIONÁLIS INFOPONTOK alcíméről is.

A program keretében az év folyamán számos rendezvényre kerül sor, amelyeken az érdeklődők egyaránt megismerkedhetnek a szellemitulajdon-védelem alapfogalmaival és a szakterület legújabb eredményeivel, továbbá az esetleges jogszabályváltozásokkal is.
A VIVACE-programban részt vesz tagszervezetünk, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány is, amely a szellemitulajdon-védelmi ismereteknek a családi- és kisvállalkozások körében való elterjesztésében működik közre.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft.
Tagsorszám | 629.
Cím | 1085 Budapest, Üllői út 26.
Honlap | www.palyazat-sote.hu
Vezető | Dr. Pörzse Gábor, ügyvezető
Telefon, fax | 459-1589
E-mail | innov@palyazat-sote.hu

A Kft. küldetése a Közép-Magyarországi régió innovatív tevékenységeinek előmozdítása, az élettudományi iparág növekedésének és fejlődésének elősegítése a pályázati források hatékonyabb kiaknázásán keresztül. A Kft. célja, hogy nagymértékben fokozza és eredményesebbé tegye a Semmelwis Egyetem és az egyetem környezetében működő cégek hazai és uniós pályázatokban való részvételét. Főbb tevékenységek: hazai és nemzetközi pályázat-figyelés, pályázati tanácsadás, tájékoztatás, pályázatírás, koordináció és projektmenedzsment, szakértői és egyéb koordinációs tevékenység.

Név | Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány
Tagsorszám | 630.
Cím | 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77.
Honlap | www.humanexchange.hu
Vezető | Dr. habil. Juhász Gábor, Ph.D.
Telefax | 82/511-580
E-mail | info@humanexchange.hu

Az alapítvány fő tevékenységi területei a társadalomtudományi-, humán kutatás-fejlesztési és munkaerő-piaci vizsgálatok tervezése, szervezése és lebonyolítása; szakmai/tudományos publikációs-, ill. kiadói tevékenységek folytatása (Humán Innovációs Szemle/Human Innovation Review nemzetközi szakfolyóirat szerkesztése és tervezése), szervezeti- és hálózati innovációt eredményező intervenciók, komplex emberi erőforrás-gazdálkodási rendszerek és alrendszerek bevezetése, funkciók menedzselése üzleti szervezetek, civil/nonprofit szereplők és költségvetési intézmények megbízásából. Képzési/oktatási- és differenciált emberi erőforrás-fejlesztési akciók (pl. tréningek) magas szintű kivitelezése, tanácsadó/szakértői feladatok ellátása.

Név | Gadget Hungary Kft.
Tagsorszám | 631.
Cím | 1155 Budapest, Rákos út 249.
Honlap | www.gadgetexpo.net
Vezető | Bujdosó Gergely, ügyvezető
Telefax | 30/709-0909
E-mail | gergely.bujdoso@gadgethungary.com

Fő tevékenységi területek: távközlés, szórakoztató elektronika kis- és nagykereskedelem, cégképviselet, értékesítés-ösztönzés, kiállítás- és rendezvényszervezés.

Név | Noesis Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Tagsorszám | 632.
Cím | 1075 Budapest, Károly krt. 5 C. ép. 3/7
Honlap | www.noesis.hu
Vezető | Katona Krisztián, ügyvezető
Telefax | 70/312-2951
E-mail | info@noesis.hu

A Noesis Innovációs Központ Közhasznú Nonprofit Kft. független szakmai műhely, amely tudományos, műszaki kutatás-fejlesztés, illetve a vállalati innováció széles spektrumában kínál szolgáltatásokat a vállalatok számára.

Saját állandó kutatói bázisunk három területen végez kutatásokat, illetve nyújt innovációs szolgáltatásokat:
- Szervezet- és HR fejlesztés,
- Piackutatás, marketing és egyéb humán, illetve társadalomtudományi kutatások,
- Energetikai, környezetvédelmi fejlesztések, kutatások.

Együttműködő partnereink segítségével az informatikai fejlesztések, a műszaki és természettudományos innováció terén tudunk fejlesztési projekteket kivitelezni.
Társaságunk teljes körű szolgáltatásokat nyújt az igények felmérésétől, a kutatások megtervezésén és lebonyolításán át, a fejlesztések finanszírozását érintő tanácsadó tevékenységekig. Szervezetünk elkötelezett a kutatás-fejlesztés irányába, non-profit jelleggel működik. Gazdasági tevékenységből származó bevételeinkből alapkutatások támogatásával, kutatói ösztöndíjakkal, tudományos tapasztalatcserékkel, információáramlást elősegítő programok támogatásával segítjük elő a magyar tudományos-innovációs kapacitások bővülését.

Szakirodalom-figyelő

Michael Gibbert: Strategy Making in a Crisis (Stratégia kimunkálása válság idején) - Edward Elgar, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Igencsak aktuális témát választott Gibbert. Nagyon úgy tűnik, hogy az egymást követő válságok mindaddig súlyosan ránehezednek a globális gazdaságra, amíg abban valamilyen gyökeresen új paradigma nem vergődik érvényre. Így pedig várhatóan a legjobb esetben is évtizedekig lesz létfontosságú tudás, hogyan munkáljunk ki életképességet biztosító stratégiákat válság idejére. Ehhez kínál e könyvében általa kidolgozott új eszközt, módszertani segítséget, és az alkalmazásához sok okos, önmagában is hasznosan kamatoztatható gondolatot.

A mondanivalójának megalapozásában és kifejtésében azt az akadémikus megközelítési módot követi, hogy a kiindulásait, megállapításait és következtetéseit összevezeti más szerzőkével, s így e könyvében bőséggel alkalmaz hivatkozásokat és idézeteket. Így e könyve a témakör szakirodalmának alapos felsorakoztatásával is igen hasznos útmutatóul szolgál.

Kutatásai őt arra a szilárd meggyőződésre vezették, hogy a probléma feltárása is, a megoldás is képzelőerőt igényel.
A problémakör elméleti és gyakorlati hátterének mérlegelése alapján egy koncepcionális és szintúgy módszertani keretet ajánl ahhoz, hogy képzelőerőre támaszkodva alkossunk stratégiát válság idejére - ez a stratégia-alkotó mátrix. Megmutatja, hogy a képzelőerőre támaszkodó stratégiaalkotás azokat a formális folyamatokat érinti, amelyek a vállalati és/vagy gazdasági egységi szinten megvalósítandó stratégia kimunkálásához vezetnek. A stratégiaalkotást ebben olyan folyamatként tekinti, amely mind a csúcs-, mind a középszintű menedzsmentet felöleli. Végezetül, és e tanulmány céljában a legfontosabbként, a stratégiaalkotást úgy kezeli, hogy az magában foglalja mind a stratégia alkotás folyamatának, mind a stratégia tartalmának a fejlesztési lehetőségeit.
Az eddig vázoltak szerint épül fel a stratégiaalkotáshoz a szerző által javasolt keret mátrix struktúrája. Azt módszeresen vezeti le a stratégia kutatás két fő vonulatából, a stratégiai folyamatnak és a stratégia tartalomnak a kutatásából. A mátrix egyik dimenzióját a folyamatkutatás adja. Ennek három alaplépését mérlegelésnek, megértésnek és megvalósításnak nevezi. A másik dimenziót a tartalom kutatásból veszi. Ezt a három alap mozdítónak, s szintúgy három képzeletnek nevezi. Ezek: Az ipari szervezeti megközelítés - ebben érvényesül a leíró képzelet  az erőforrás-alapú megközelítés - kreatív képzelet A "dynamic capability" megközelítés - kihívó képzelet.E két dimenzió összerendezésével alakul ki, háromszor hármas mátrixként a tanulmányban javasolt elméleti keret.

A tanulmány nagy fejezetét teszi ki annak bemutatása, hogyan építi fel egyenként az előzőekben vázolt "három képzeletet" a bemutatott három lépésben. A következő nagy fejezet a gyakorlat próbáját adja. Sokatmondó címe A három képzelet a gyakorlatban - ebben Gibbert ezeket az integrált keretet alkotó tételeket vizsgáztatja egy vállalati esettanulmányon, hogy válaszokat kapjunk a következőkre: Mi a "három képzelet" viszonylagos jelentősége a képzelőerőre támaszkodó stratégiaalkotásban Mi abban a szerepe és jelentősége a lépések sorba rendezésének.

Az egész tanulmánynak igen erős elméleti irányultsága is van. Gibbert gondolatmenetei elemzései, következtetései azonban szintúgy tele vannak igen hasznos megállapításokkal, felvetésekkel, útmutatással a gazdasági élet terepén végzett gyakorlati munkához.

Nicholas A. Christakis & James H. Fowler: Kapcsolatok hálójában - Mire képesek a közösségi hálózatok, és hogy alakítják sorsunkat - Typotex, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Ez szó szerint a világlátásunkat formáló új felismerések könyve, olyanoké, amelyek sokat segíthetnek a stratégiáink sikeres alakításában is, ha okosak vagyunk. A megbízhatóságát illetően kiemelést érdemel, hogy Nicholas A. Christakis a kimagaslóan rangos Harvard Egyetem szociológia professzora, és 2009-ben felkerült a Time magazinnak a világ száz legbefolyásosabb emberét felsoroló listájára.
A mindig megbízható Typotex ajánlójából idézve, "A Kapcsolatok hálójában fenekestül felforgatja az eddigi elképzeléseinket a közösségekről és kapcsolatokról. Új paradigmát állít fel a társadalmi hálózatok ideáinkat, érzelmeinket, egészségünket, szokásainkat és politikai nézeteinket befolyásoló erejéről." A szerzők pedig így összegzik: "Könyvünk az emberek közötti kötelékekről szól, arról, hogy ezek a kötelékek miként befolyásolják szexuális életünket, egészségi állapotunkat, a politikát, a pénzt, az evolúciót, vagy éppen a technológiát. Ha meg akarjuk érteni önmagunkat, akkor meg kell értenünk a közöttünk lévő kapcsolatokat." Ez utóbbi mondatnak a könyvben foglaltak új, szerfelett fontos dimenziót is adnak: megmutatják, hogyan befolyásolhatják ezek a kapcsolatok a gondolkodásunkat, a magatartásunkat, egész valónkat, s különösképp a helyzetünket és a viszonyainkat a világban, méghozzá úgy, hogy ennek részben-egészben nem is vagyunk tudatában. Szintúgy sorsdöntő tanulsága, hogy ha meg akarjuk érteni a társadalom ill. a közösségek működését azok bármely szintjén, ehhez nélkülözhetetlen megértenünk a bennük működő kapcsolatokat.

A könyv nagyon alapos szakmai anyagot sorakoztat fel és rengeteg ismerettel szolgál arra vonatkozóan, hogy milyen bonyolult, nemegyszer mennyire váratlan és akaratunktól független ezeknek a kapcsolati hálóknak mind a szerkezete, mind pedig a működése. Az itt leírtak igen sokat segítenek abban is, hogy megértsük, miért hathatnak ránk akár igen számottevően az ismerőseink olyan ismerősei, akikkel nincsenek is közvetlen kapcsolataink, vagy éppen miért nem lesz soha lehetséges megbízhatóan előre látni a tőzsdei, és általában a piaci árfolyamok alakulását, és általában miért nem lehet biztonsággal előre kiszámítani a tömeg magatartását. A mai kapcsolati hálók hatalmát pedig tökéletesen jellemezhetjük egy parafrázissal. Brecht találó mondása volt, hogy mi egy bankrablás egy bankalapításhoz képest. Ma ez úgy fokozható, hogy mi a bennünket beburkoló összes elektro- és hagyományos szmog a kapcsolati hálókban terjedő eszme- és értékrend-szmoghoz képest. Innen is könnyen megérthető, hogy e hálók terjesztő képessége nagyban lerontja az emberek ellenálló képességét - így azok világában gyakran már nem a véleményvezér teremti a véleményt, hanem maguk a hálók a véleményvezért.

Olyan tényekre is felhívja a figyelmet, amelyek egyáltalán nem nyilvánvalóak, sőt akár szemben állnak a köznapi gondolkodás következtetéseivel. Ezek megmutatják és magyarázzák, hogyan terjedhetnek a hálókban magatartási formák, társadalmi normák, valamint a szónak mind a közvetlen, mind a közvetett értelme szerinti fertőzések és járványok, ide értve a gazdasági élet szereplőinek viselkedését is. A legfőbb tanulsága, hogy bármit is akarunk elérni az emberek körében, a társadalom működésének szervezésétől a gazdaságon át a saját helyzetünk és lehetőségeink menedzseléséig, mindezeket figyelembe véve célszerű tervezni, cselekedni, és támaszkodni a kapcsolati hálókra az alkalmazott stratégiákban és eszközökben.

Jan Bor & Errit Petersma: Képes filozófiatörténet - A gondolat képzelőereje - Typotex Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Életre szóló könyv. Ha törekszünk felfogni, megérteni mindazt, amit elmond, s a magunk számára tovább is szőni az elénk táruló gondolatokat és felismeréseket, szinte egy életen át lehet olvasgatni, hiszen a szó minden értelemében óriási anyag van benne: az emberiség egyetemes civilizációjának filozófiatörténete. És egész életünkön át hasznát vehetjük a belőle meríthető tudásnak, műveltségnek, az innen tanulható gondolkodási képességnek és -készségnek. Mindezek által, mindezeken túl pedig elsajátíthatunk általa egy olyan különösen fontos minőséget, amely rohamosan fogyni látszik e szép mai világunkban (s vele fogy a civilizációnk megújuló képessége): a szellemi igényességet, a dolgok lényegének megismerésére és megértésére törő gondolkodás szeretetét és képességét.

Ez a 400 oldalba sűrített áttekintés is megragadó bizonysága annak, milyen csodálatos tudomány a filozófia: az ember szellemi alkotásainak egyik legmagasabb vonulata, amely segít megérteni a világot, úgyszintén önmagunkat, segít megtalálni a helyünket az életben, és irányfényeket és támaszokat ad a mindezekről való gondolkodáshoz. Amint olvashatjuk, a filozófia huszonöt évszázaddal ezelőtt született meg; s szinte egyszerre bukkant fel az ókori Görögországban, Indiában és Kínában. A filozófusok a kezdetektől fogva igyekeztek racionális magyarázatot adni a világról: érvekkel alátámasztott, logikailag következetes elméleteket nyújtani arról, ami körülvesz minket. S nekünk, laikusoknak bizonyára ez a legfontosabb, amit tőlük eltanulhatunk: a módszeres gondolkodásra törekvés, az elemzés elsődlegessége a dolgok - s köztük önmagunk - megismerésében, s hogy támaszkodni kell, akár velük vitatkozva is, az előttünk jártak eredményeire.

400 oldalon természetesen csak az egyetemes filozófia univerzumának legfőbb jellemzőit, irányzatait, iskoláit lehet valamelyest bemutatni, a legkiemelkedőbb filozófusok közül néhánynak a munkásságából valamit felvillantani. Panaszunk itt csupán egy lehet, az is csak az eredeti, holland kiadóra: nagyon hiányzik e kötetből egy jó tárgymutató.

Alapos filozófiai műveltséget ez az összeállítás nem adhat, de ráérezhetünk belőle ennek az univerzumnak a nagyságára, szépségére, jelentőségére, meríthetünk belőle viszonylag jó tájékozottságot, s főként közelebb kerülhetünk a nagyra - mert megismerésre - törő gondolkodás világához. S aki fogékony a szellemi értékek megbecsülésére, abba ez biztosan felkelti - vagy tovább erősíti - a filozófia szeretetét. Művüket a szerzők így jellemzik: Kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy a filozófia történetét közérthető, befogadható nyelven ismertessük meg a szélesebb olvasóközönséggel. A képanyag a történeti, társadalmi kontextus megismerését kívánja elősegíteni, de egyúttal az egyes korszakok tudományos, művészeti és vallási aspektusairól is igyekszik képet nyújtani. A könyv kilenc fejezetből áll, a gondolkodás történetét az ókortól, Indiától és Kínától egészen napjainkig tekinti át. Az egyes fejezetek elején a tágabb értelemben vett kontextust áttekintő részek állnak. Emellett szó esik az egyes korokra, kultúrákra jellemző filozófiák sajátosságairól is. A főszöveget az illusztrációk mellett a legfontosabb filozófusok életrajzai, idézetei egészítik ki.

Az illusztrációk: e kötet egyben egy csodálatos, gazdag és a szó minden értelmében sokszínű kultúrtörténeti képtár is. Szerfelett kellemes pihentetőül, s megragadó élményként is szolgál e képek nézegetése.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Modern Iskola, 2011. január 31., hétfő, 32. oldal
Az innováció diszkrét bája 

www.hvg.hu, 2011. február 7., hétfő
Kell-e félnünk a nagy, gonosz kínai sárkánytól?

"...Az Innovatív Unió gondolatáról a Magyar Innovációs Szövetség elnökét, Szabó Gábort, a Szegedi Egyetem rektorát kérdezte az Euraktív...
...A professzor elmondta: a Liszaboni Stratégia célkitűzése az volt, hogy az Európai Uniót a világ legdinamikusabban növekvő tudásalapú gazdaságává tegye. Ehhez például célul tűzték ki, hogy kutatásfejlesztésre a GDP legalább 3 százalékát fordítsák a tagállamok. Ezzel szemben a meghirdetést követő évben csökkent a GDP-arányos ráfordítás a tagállamok többségében...
...Szabó Gábort kifejtette, hogy ha hosszútávon és stabilan fenn lehetne tartani évi 10-15 százalékos K+F ráfordítás-növekedési ütemet, akkor Magyarország is sokat profitálhatna a kezdeményezésből..."

www.tudomany.ma.hu, 2011. február 9., péntek
Csak magyarul, de elkészült a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter 

www.medicalonline.hu, 2011. február 9., péntek
Elkészült a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter

Kossuth Rádió, 2011. február 10., csütörtök
"Esti beszélgetés - kultúráról" - beszélgetés az Innostart innovaciót oktató jatekfilmjéről 

Napi Gazdaság, 2011. február 10., csütörtök, 16. oldal
A NIH számba vette a kutatási infrastruktúrát
A nap regisztere

Népszabadság, 2011. február 10., csütörtök, 14. oldal
Regiszter van, pénz nincs
Felemás fejlemény a K+F szektorban

Magyar Nemzet, 2011. február 10., csütörtök, 10. oldal
SZÉCHENYI TERV

Magyar Nemzet, 2011. február 10., csütörtök, 13. oldal
Megerősítésre vár a kutatás - fejlesztés

Népszabadság (NA), 2011. február 10., csütörtök, 14. oldal
Regiszter van, pénz nincs
Felemás fejlemény a K+F szektorban

Világgazdaság, 2011. február 10., csütörtök, 1. oldal
Óriási a várakozás

Műszaki Magazin, 2011. február 11., péntek
Lezárult a jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny első fordulója

Műszaki Magazin, 2011. február 11., péntek, 8. oldal
Gábor Dénes Díj 2010

Világgazdaság, 2011. február 11., péntek, 2. oldal
Konzultáció - döntés után
A Befektetői Tanácsot csak azutánra hívta össze Matolcsy, hogy a kormány döntött a reformcsomagról

Nyíregyházi Napló, 2011. február 11., péntek, 2. oldal
Új pályázati lehetőségek

www.hvg.hu, 2011. február 12., szombat
Döntött a kormány a stabilitási tartalékról

www.metropol.hu, 2011. február 12., szombat
Megvan, honnan lesz a 250 milliárd tartalék

www.index.hu, 2011. február 12., szombat
Állami alapokat kurtít a stabilitási tartalék

www.hirado.hu, 2011. február 12., szombat
Döntött a kormány a stabilitási alapról


www.piacesprofit.hu, 2011. február 12., szombat
Még az Apehtől elvesznek 13 milliárdot

www.fn.hu, 2011. február 12., szombat
Megvannak Matolcsy milliárdjai

www.origo.hu, 2011. február 12., szombat
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 250 milliárdos csomag legnagyobb vesztese

www.atv.hu, 2011. február 12., szombat

Stabilitási tartalék: 187 milliárd forintot zárol a kormány

www.inforadio.hu, 2011. február 12., szombat
Döntött a kormány a stabilitási tartalék létrehozásáról

www.ma.hu, 2011. február 12., szombat
Döntött a kormány a stabilitási tartalék létrehozásáról

www.kisalfold.hu, 2011. február 12., szombat
Döntött a kormány a stabilitási tartalék létrehozásáról

www.dunatv.hu, 2011. február 12., szombat
Döntött a kormány a stabilitási tartalékról

www.ingatlanmenedzser.hu, 2011. február 12., szombat
Matolcsy zárolta a minisztériumok 187 milliárdját

www.echotv.hu, 2011. február 12., szombat
250 milliárdos csomagról döntött a kormány

www.privatbankar.hu, 2011. február 12., szombat
Már meg is van Matolcsy 250 milliárdja

www.stop.hu, 2011. február 12., szombat
Itt a kormány "sarclistája"

www.mfor.hu, 2011. február 12., szombat

Döntött a kormány a 250 milliárdos tartalék részleteiről

www.nepszava.hu, 2011. február 12., szombat
Kiderül kikkel fizettetik meg a 250 milliárdos tartalékot


www.mr1-kossuth.hu, 2011. február 12., szombat
A minisztériumoknak 187 milliárd forintot kell zárolniuk

Népszava, 2011. február 12., szombat, 2. oldal
Pálinkás továbbra sem a filozófusokat védi

"...Kiáll a filozófusok elszámoltatása mellett Pálinkás József - derül ki abból a válaszból, amelyet az Akadémia elnöke Stevan Harnad, az MTA külső tagja, Robert Evans, az MTA tiszteleti tagja, valamint a januárt 28-i nyílt levél aláírói számára küldött..."

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2011. február 12., szombat, 5. oldal
Elkészült a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter

www.gazdasagiradio.hu, 2011. február 12., szombat
Íme a 250 milliárdos stabilitási tartalékalap részletei

www.gondola.hu, 2011. február 13., vasárnap
Döntött a kormány a stabilitási tartalék létrehozásáról

www.hirextra.hu, 2011. február 13., vasárnap
250 milliárdos tartalék - de miből?

www.baon.hu, 2011. február 13., vasárnap

Döntött a kormány a stabilitási tartalék létrehozásáról

www.beol.hu, 2011. február 13., vasárnap
Döntött a kormány a stabilitási tartalék létrehozásáról

www.barikad.hu, 2011. február 13., vasárnap
Megszorítások a minisztériumoknál: Döntött a kormány a stabilitási tartalék létrehozásáról


Vasárnap Reggel, 2011. február 13., vasárnap, 2. oldal
A minisztériumok újabb megszorító csomagot kaptak Matolcsytól

"...a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnál elvont 9 és a Nemzeti Kulturális Alapnál zárolt 1 milliárd forintból...."

www.magyarhirlap.hu, 2011. február 14., hétfő
250 milliárdot tesz tartalékba a kormány

Világgazdaság, 2011. február 14., hétfő, 2. oldal
Nagy előny kis ráfordítással
Az ország pozícióján kutatással és innovációval lehetne a legkisebb ráfordítással a legnagyobb mértékben javítani - mondta a Világgazdaságnak a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke.

Világgazdaság, 2011. február 14., hétfő, 4. oldal
Indulhat a szegedi lézerprojekt
Magyarországnak mielőbb be kell nyújtani az európai uniós támogatást igénylő pályázatot Brüsszelnek

Világgazdaság, 2011. február 14., hétfő, 4. oldal
Fordulat a finanszírozásban
Közös stratégiai keret készül az uniós programokra

"...Kezdeményezés. Az Európai Bizottság 2011. május 20-ig nyilvános konzultáció keretében kér észrevételeket, javaslatokat az EU kutatás- és innovációfinanszírozási rendszerének továbbfejlesztéséhez..."

Világgazdaság, 2011. február 14., hétfő, 4. oldal
Innovatív ötletek a jövőért
Az ökológiai alapú gazdaság lehet a megoldás a válságra

Világgazdaság, 2011. február 14., hétfő, 5. oldal
Csábító program a tudomány
Az EU 7. keretprogramjának kísérleti projektje európai városokban népszerűsítette a kutatási eredményeket

Világgazdaság, 2011. február 14., hétfő, 5. oldal
ÚSZT: pályázati lehetőségek
Március 1-jétől adhatók be az új támogatási kérelmek

"...Keretek. A teljes előirányzott keretre, több mint 72 milliárd forint európai uniós és hazai forrásra lehet pályázni 2011. március 1-jétől az Új Széchenyi-terv (ÚSZT) tudomány-fejlesztés és innováció (k+f+i) területén..."

Világgazdaság, 2011. február 14., hétfő, 5. oldal
Felmérés a k+f+i piacról
A vállalkozások adottságait és terveit összegzi a vizsgálat

"..Mérleg. Országos felmérés készül a magyarországi kutatás-fejlesztési és innovációs (k+f+i) kapacitásokról..."

www.logsped.hu, 2011. február 14., hétfő
Stabilitási tartalék

www.hir3.hu, 2011. február 14., hétfő
Döntött a kormány a stabilitási tartalék létrehozásáról

www.hirportal.hu, 2011. február 14., hétfő
Indulhat a szegedi lézerprojekt

www.baon.hu, 2011. február 14., hétfő

Indulhat a szegedi lézerprojekt

Magyar Nemzet, 2011. február 14., hétfő, 12. oldal
Gyors forrásmegosztás

Napló, 2011. február 14., hétfő, 17. oldal
Széchenyi Terv
Már indul az új pályázati ciklus - Átcsoportosított források

www.hirtv.net, 2011. február 14., hétfő
A kutatás-fejlesztés lehet a versenyképesség javulásának kulcsa

www.orientpress.net, 2011. február 14., hétfő
Országos Innovációs Napot tart az ELTE

www.orientpress.net, 2011. február 15., kedd
Több, mint 530 millió forintos uniós támogatás az innovációs központoknak

www.vilaggazdasag.hu, 2011. február 15., kedd

Felmérés a k+f+i piacról

Észak-Magyarország, 2011. február 15., kedd, 2. oldal
Március 1-től várt ötletek
Új Széchenyi Terv: itt a 77, összesen 510 milliárd forintnyi újabb pályázat.

www.zipp.hu, 2011. február 15., kedd
Veszélyben a feltalálók és a találmányok

Népszabadság (NA), 2011. február 15., kedd, 5. oldal
Kifogták a szelet az energiavitorlából

www.magyarnemzet.com, 2011. február 16., szerda
Innovációs Napot tart az ELTE

Exit, 2011. február 16., szerda, 72. oldal
Az innováció ünnepe az ELTE-n

www.zetapress.hu, 2011. február 16., szerda
Nagydíjátadás márciusban

www.inforadio.hu, 2011. február 16., szerda
Pokorni Zoltán: A felsőoktatásban "fölös kapacitások" jöttek létre

www.napi.hu, 2011. február 16., szerda
Ez a baj a magyar gazdasággal - itt van Matolcsyék elemzése

www.euroastra.info, 2011. február 17., csütörtök
XIX. Magyar Innovációs Nagydíj

Magyar Hírlap, 2011. február 17., csütörtök, 14. oldal
ELTE-campus: innovációs nap konferenciával
Diploma. Után miként hasznosulhatnak az egyetemi ismeretek és kutatások?

Magyar Hírlap, 2011. február 17., csütörtök, 9. oldal
Alternatíva és remény

Népszabadság, 2011. február 17., csütörtök, 4. oldal
Pálinkás marad MTA-elnök
Úgy tűnik, roppant elégedettek az akadémikusok az MTA vezetésével, hiszen valamennyi, jelenlegi vezető kihívó nélkül indul a májusi választáson. Az egyetlen kivétel Kroó Norbert alelnök - ő viszont már nem lenne újraválasztható.

Heti Válasz, 2011. február 17., csütörtök, 45. oldal
Új páyázati lehetőségek nyílnak

"...72,67 milliárd forint uniós és hazai forrásra lehet pályázni márciustól az új Széchenyi-terv keretében tudományfejlesztés és innováció területén. Magyarország kutatás-fejlesztésre a bruttó hazai termék alig egy százalékát fordítja, miközben az unió átlagos mutatója 1,9 százalék..."

Heti Válasz, 2011. február 17., csütörtök, 4. oldal
Zárolta a kormány a tartalékokat

Figyelő, 2011. február 17., csütörtök, 7. oldal
ÚSZT: márciustól új uniós pályázatok

Magyar Nemzet, 2011. február 18., péntek, 6. oldal
Innovációnk a számok tükrében
A válság idején több ország is növelte beruházásait; Magyarországon ezzel ellentétben pénzkivonás történt

Szabad Föld, 2011. február 18., péntek, 31. oldal
Kóstoltunk egy kis hazait

Magyar Nemzet, 2011. február 18., péntek, 6. oldal
Innovációnk a számok tükrében

Dél-Magyaroszág, 2011. február 18., péntek, 9. oldal
Innováció lehet a gazdaság motorja

Zalai Hírlap, 2011. február 18., péntek, 12. oldal
Innovációs nap vállalkozóknak

Heves Megyei Hírlap, 2011. február 18., péntek, 14. oldal
Tudás nélkül nem lehet értéket alkotni

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2011. február 18., péntek, 5. oldal
A kisebb cégek innovációját is támogatja az Új Széchenyi Terv

www.zipp.hu, 2011. február 18., péntek
Az év találmánya és innovációs értékelések

www.orientpress.hu, 2011. február 18., péntek
Intézményi változás a Kutatás-Fejlesztés-Innováció területén

Veszprémi 7 Nap Plusz, 2011. február 18., péntek, 6. oldal
Veszprémi világújdonság

Infó Rádió, Vállalati Percek, 2011. február 18., péntek

"Barack Obama ... találkozott a 12 legnagyobb amerikai technológiai vállalat vezetőjével"

www.delmagyar.hu, 2011. február 18., péntek
Innováció lehet a gazdaság motorja

ww.orientpress.hu, 2011. február 18., péntek
Megújulóenergia képzések indulnak egy hazai főiskolán

Tolnai Népújság, 2011. február 19., szombat, 1. oldal
Álmából ébred a gazdaság

Észak-Magyarország, 2011. február 19., szombat, 6. oldal
Innovációról a Károly Róbert Főiskolán

Nógrád Megyei Hírlap, 2011. február 19., szombat, 3. oldal
Innováció a Károly Róbert Főiskolán

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2011. február 19., szombat, 1. oldal
Megújuló energiaés lézertechnológiai képzés a tatabányai főiskolán

www.kapcsolat.hu, 2011. február 19., szombat
Előadó- és vitaülés az innováció és a gazdaság helyzetéről

Vasárnapi Hírek, 2011. február 20., vasárnap, 18. oldal
Az innováció ünnepe

www.kapcsolat.hu, 2011. február 20., vasárnap
Az innovációról

www.prim.hu, 2011. február 20., vasárnap
Obama látogatása az Intelnél

www.kitekinto.hu, 2011. február 20., vasárnap
A feltalálókat segítené Brüsszel

Világgazdaság, 2011. február 21., hétfő, 6. oldal
Az innováció hasznosítása

Új Néplap, 2011. február 21., hétfő, 4. oldal
Itt a Széchenyi-terv új hulláma

www.greenfo.hu, 2011. február 21., hétfő
ELTE Innovativ Kutatója díj átadása

www.greenfo.hu, 2011. február 21., hétfő
Meddig fékezi még a kormány a gazdaság motorját?

www.itextreme.hu, 2011. február 21., hétfő
Felpörgetheti a gazdaságot az egyetemi innováció?

www.elektro-net.hu, 2011. február 21., hétfő
38 jelentkező a XIX. Magyar Innovációs Nagydíjra


Pályázati felhívások

Új Széchenyi Terv

Az Új Széchenyi Terv uniós pályázatainak társadalmi vitája január 31-én zárult. Ezt követően, február 10-én 77 pályázat jelent meg közel 510 milliárd forint keretösszeggel. A pályázatok hat fejlesztési programon belül érhetőek el. A kiírásokra március 1-jétől lehet benyújtani a pályázatokat, az alábbi programok keretében:

- Vállalkozásfejlesztési Program (mikrovállalkozások fejlesztésére, vállalati klaszterek támogatására, technológia fejlesztésre és munkahelyi képzésekre),
- Foglalkoztatási Program (hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása, a munkaerőpiacra hátrányokkal érkezők esélyeinek javítására),
- Zöldgazdaság-fejlesztés Program (épületenergetikai fejlesztésekre, települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzésére, megújuló energiafelhasználás növelésére, vagy a távhő-szektor energetikai korszerűsítésére),
- Tudomány-Innováció Program (vállalatok komplex technológiájának támogatására, képzés- és tartalomfejlesztésre, innovációs eredmények hasznosításának támogatására (kkv-k részére), a felsőoktatás minőségének javítására, valamint az akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatására),
- Gyógyító Magyarország - Egészség Program (turisztikai, valamint egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére, turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozására
- Közlekedésfejlesztési Program (logisztikai központok és szolgáltatások, kerékpárforgalmi hálózatok, településeket összekötő utak, 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére, közúti elérhetőség javítására, közutak rekonstrukciójára).

További információ: http://ujszechenyiterv.gov.hu/palyazatok

Richter Témapályázat 2011.

Tagszervezetünk, a Richter Gedeon Nyrt. pályázati felhívást tesz közzé meghatározott tudományos kutatási tevékenységek támogatására. A pályázat célja a kutatók gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációinak felkarolása, és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítése. 

A pályázat tárgya: gyógyszercélpont azonosítására, validálására szolgáló kutatási javaslat és megvalósítási terv kidolgozása.

A pályázat kétfordulós, az első forduló beérkezési határideje: 2011. március 16.

Bővebb információ: Társaság Innovációs és Pályázati Iroda: tel.:+36 1 432-6464, e-mail: innovacio@richter.hu. A pályázati felhívás megtalálható: http://www.richter.hu/HU/Pages/temapaly20110214.aspx oldalon.

Várható esemény

Hannoveri Vásár 2011

2011. április 4-8. között kerül megrendezésre a Hannoveri Vásár.

A Hannoveri Vásár idei programjában 13 nemzetközi szakvásár nyitja meg egyszerre kapuit, ahol a kiállító cégek bemutathatják az olyan intelligens megoldásaikat, amelyek célja a költségcsökkentés, a folyamatok hatékonyságának optimalizálása az értékteremtési lánc minden szakaszában. A Vásár fő témakörei az ipari automatizálás, energiák, erőátvitel és vezérlés, ipari tervezés és ellátás, kutatás és technológia.

A Magyar Innovációs Szövetség tagjai számára a Deutsche Messe AG ingyenes belépőjegyeket ajánlott fel. Ingyenes jegyigénylés: http://www.hannovermesse.de/promo2011?mqxpw, előzetes regisztráció és a jegyrendelés nyomkövetése: www.hannovermesse.de/complimentarytickets oldalon.

Bővebb információ: Weyer Szilvia, Tel: +49 30 8973791-17, Fax: +49 30 8973791-55, weyer@tema.de.
 
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.