XXI. évf. | 2011. február 8. | 3. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új tag
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívás
Várható események
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

Elnökségi ülés

2011. január 26-án, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi ülést tartott, tagszervezetünk, az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány székhelyén. 

A napirendi pontokat megelőzően Balassi Márton István, Horváth Dávid, Sugár Krisztina, Simon Dávid Szabolcs és Kajtár Máté a "Magyar Köztársaság elnökének érmét˝ vehették át Szabó Gábor elnök és Pakucs János, tiszteletbeli elnöktől. A tehetséges fiatalokat a 2010-es évben, nemzetközi ifjúsági tudományos versenyeken elért eredményeik alapján Dr. Schmitt Pál, köztársasági elnök személyesen fogadta a Sándor-palotában tavaly októberben. A "Magyar Köztársaság elnökének érme" egy újonnan alapított díj, s a köztársasági elnök úr Szövetségünket kérte meg az érmek átadására.

1.
Az elnökség tudomásul vette, és egyhangúlag elfogadta a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról, ill. jelentősebb eseményekről szóló - Antos László és Szabó Gábor által szóban is kiegészített - írásos beszámolót. Letöltés/megnyitás (.doc) >

2.
Az elnökség megvitatta a 2010. évről szóló beszámolót. A 2010. évi gazdálkodással kapcsolatban Greiner István, Gyulai József és Thernesz Artur tett fel kérdéseket, melyekre Antos László válaszolt. Az elnökség a beszámolót egyhangúlag elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy néhány formai módosítást át kell vezetni.

3.
Pakucs János ismertette az írásban előterjesztett alapszabály módosításának tervezetét. Ennek lényege, hogy az általános elnökhelyettes szerepét (képviseleti jog, helyettesítési jog) megerősítse. Hozzászólók: Szabó Gábor, Greiner István, Polgárné Májer Ildikó, Závodszky Péter, Antos László
Az elnökség az előterjesztett alapszabály-módosítással egyetértett.

4.
Szabó Gábor tájékoztatta az elnökséget, hogy a tisztújító közgyűlésre Fellegi Tamás miniszter meghívását tervezi, az időpont-egyeztetés folyamatban van. A közgyűlés előreláthatólag a 2011. febr. 28-val kezdődő héten lesz. Hozzászólók: Pakucs János, Greiner István.

5.
Szabó Gábor beszámolt a Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról, ill. annak 2010. dec. 17-i alakuló üléséről.

6.
Szabó Gábor javasolta, hogy Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkár és Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség Greiner Istvánt delegálja a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületbe. A javaslatot az elnökség egyhangúlag támogatta.

7.
Az elnökség döntött arról is, hogy a Magyar Innovációs Szövetség 2010. évi Média Díjában ki részesüljön.

MISZ vélemény az ÚSZT innovációs tárgyú pályázatairól

2011. január 31-én a Magyar Innovációs Szövetség, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérésére elkészítette véleményét az Új Széchenyi Terv innovációs tárgyú pályázatairól.

A Szövetség a Központi útmutató mellett, nyolc pályázathoz tett javaslatot:
- A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)
- Mikrovállalkozások fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/M és KMOP-2010-1.2.1/M)
- Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás támogatása (GOP 2.1.3)
- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (GOP-2011-2.1.1/B, KMOP-2011-1.2.1/B )
- Mikro-, kis és középvállalkozások technológia fejlesztés  (GOP 2.1.1.A, KMOP 1.2.1.A)
- Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére (GOP 1.3.1.C, KMOP 1.1.4.B)
- Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása
- Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása  (GOP 1.3.1.A, KMOP 1.1.4.A)

A vélemény teljes szövege ide kattintva olvasható: http://innovacio.hu/2a_hu.php.

Találkozó az EU szakértőivel

2011. január 24-én, a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén, az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóságának képviseletében, az EU2020 stratégia vonatkozó részeinek Magyarországért felelős szakértőjeként Magai Ágnes és Adrian Pascu, a Kutatás és Innováció Főigazgatóság szakértője megbeszélést folytatott dr. Szabó Gábor elnök, dr. Greiner István elnökségi tag és dr. Antos László ügyvezető igazgatóval.

A Bizottság képviselői a Magyar Innovációs Szövetség képviselőivel elsősorban azért találkoztak, hogy megismerjék a Szövetség véleményét a K+F+I területén lévő kihívásokról, problémákról, lehetőségekről, szakpolitikákról.

A látogatás fő célja az ipari versenyképességről szóló bizottsági szolgálati munkadokumentumban közzétett információk kiegészítése volt. Emellett az EU2020 stratégia végrehajtását megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv K+F+I-t érintő fejezetére is kitértek.

Európai Versenyképességi jelentés 2010

Az Európai Bizottság Vállalkozáspolitika és Ipar Főigazgatósága 1997 óta adja ki a tagországok versenyképességét vizsgáló éves jelentését.

A 2010-es versenyképességi jelentést (European Competitiveness Report 2010) 2011. január 25-én mutatták be külföldi és magyar szakértők Budapesten, az MTA Világgazdasági Kutatóintézetében. A rendezvényt az Európai Bizottság Vállalkozáspolitika és Ipar Főigazgatósága, az Európai Bizottság Budapesti Képviselete, a jelentést készítő konzorcium vezetője, a bécsi WIFO (Gazdaságkutató Intézet), valamint a konzorcium tagja, a Világgazdasági Kutatóintézet (VKI) szervezte.

A rendezvény első részében előadást tartottak többek között Viola Groebner, a Főigazgatóság igazgatója, Michael Peneder, a 2010-es jelentést készítő projekt vezetője, Mats Marcusson, Magai Ágnes (Európai Bizottság) és a VKI részéről Szanyi Miklós, Szalavetz Andrea.

Bővebb információ >

A 2010-es versenyképességi jelentés nyomtatott formában titkárságunkon rendelkezésre áll.

Elfogadott intézkedések az EU-ban

2011. január 24-én az Európai Bizottság három fontos, azonnal hatályba lépő intézkedést fogadott el a kutatási programokkal kapcsolatban. A három intézkedés:
- az általános személyi költségek számításának módosítása
- választható átalány kifizetések biztosítása a KKV-k tulajdonosai számára
- egy új munkacsoport létrehozása a következetlenségek megszűntetése érdekében.

Bővebb információ >

Innovatív Unió 2010-es eredménytáblája

2011. február 1-én, Brüsszelben nyilvánosságra hozták az Innovatív Unió 2010-es eredménytábláját (2010 Innovation Union Scoreboard, IUS).
A 25 kutatási és innovációs mutatón alapuló 2010. évi eredménytábla az Európai Unió 27 tagállamára, valamint Horvátországra, Szerbiára, Törökországra, Izlandra, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságra, Norvégiára és Svájcra terjed ki. A mutatók három fő csoportba sorolhatók:
- "Potenciál", vagyis az innovációt lehetővé tevő, legfontosabb tényezők (emberi erőforrások, finanszírozás és támogatás, nyitott, kiváló és vonzó kutatási rendszerek);
- "Vállalati tevékenységek", vagyis az európai vállalatok innovációs tevékenységeinek mértékét jelző mutatók (vállalati beruházások, kapcsolatépítés és vállalkozói szellem, szellemi tulajdon); valamint
- "Eredmények", azaz a gazdaság egészére gyakorolt jótékony hatásokat jelző mutatók (innovátorok, gazdasági hatások).

Az összesített uniós értékelésben teljesítménye alapján Dánia, Finnország, Németország és Svédország került a vezető csoportba, Magyarország a 21. az uniós tagállamok sorában.

A jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első fordulója

A Magyar Innovációs Szövetség, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Duna TV Zrt. által, a 2010/2011-es tanévre, a 15 és 20 év közötti korosztály számára - az Európai Unió országaiban minden évben megrendezett Ifjú Tudósok Versenye részeként - meghirdetett 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza lezárult.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással megvalósuló projektre összesen 91 pályázat érkezett 113 fiataltól. A bírálóbizottság Prof. Ormos Pál, az MTA Biológiai SZBK Biofizikai Intézet főigazgatója vezetésével az alábbi szempontok szerint értékelte a beadott témajavaslatokat:
- eredeti, újszerű-e,
- tudományos szempontból megalapozott-e,
- megvalósítható-e 2011. május 4-ig,
- a pályázó alkalmas-e a kidolgozásra,
- a várható eredmény hasznosítható-e.

A zsűri a végleges döntést, részletes értékelést követően 2011. január 25-én, testületileg hozta meg. A zsűri - többségi szavazással - 60 pályázatot (összesen 74 pályázó) fogadott el, illetve javasolta a részletes kidolgozását. Az eredmény innovációs portálunkon (www.innovacio.hu) is megtekinthető.

Néhány érdekes adat a továbbjutottakról:

A pályázatok célkitűzés szerinti megoszlása
A pályázók megoszlása iskola szerint
A pályázók megoszlása lakhelyük szerint
Az elfogadott pályázatokat 2011. május 4-ig kell részletesen kidolgozniuk a fiataloknak. A végső döntésre a zsűri május végi ülésén kerül sor, amelyen nemcsak a közel hárommillió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról döntenek, hanem kiválasztják azt a három pályázatot is, amelyek képviselhetik Magyarországot 2011. szeptember 23-28. között az európai döntőn, Helsinkiben.

A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok ezen kívül számos nemzetközi rendezvényen vehetnek részt, többek között a tudományos versenyek olimpiáján az USA-ban (INTEL ISEF), a Stockholm International Youth Science Seminaron, illetve a Nobel-díj átadási ünnepségen. Ezenkívül a London International Youth Science Forumon, az International Sustainable World Project Olympiadon Houstonban, a China Adolescent Science & Technology Innovation Contesten c. versenyen, a svájci International Wild Life Research Week-en, továbbá a számítástechnikai projektet kidolgozó pályázók közül 1 lány és 1 fiú, a Google zürichi központjába látogathat.

A Meet the scientist program rendezvénye a budapesti Ady Endre Gimnáziumban

2011. február 2-án, a budapesti Ady Endre Gimnáziumban rendeztük meg a Meet the scientist program újabb találkozását. Az előadást Dr. Botos Barbara, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hazai Klímapolitikai Osztályának vezetője, korábbi Fulbright-ösztöndíjas tartotta meg, "Miért éppen Alaszka, azaz hol van a világ közepe?" címmel.

Alaszka az Amerikai Egyesült Államokhoz 49. államként csatlakozott, területét tekintve az első, népesség és népsűrűség szerint az utolsó az államok között. Alaszka látószögéből a világtérkép jelentősen átrajzolódik. A világon egyre nagyobb az igény arra, hogy megismerjék a különböző országok bennszülöttjeinek tudásbázisát. A mai kor embere azt gondolja, hogy az igazi fejlődés útja a primitív boldogságtól és szegénységtől a modernkori gazdagság és elszigeteltség felé vezet. Ezt a téves felfogást az előadás alapjaiban kérdőjelezte meg, miközben a kisfilmes összeállítás egy ismeretlen, távoli és rendkívül gazdag természeti és kulturális világ értékeit és szépségét tárt a hallgatóság elé.
A következő előadást 2011. február 16-án, 13:30-tól, Budapesten, a Szent István Gimnáziumban tartja meg Dr. Kasza Tamás, az SAP Labs Hungary informatikus kutatója. A program honlapján (www.meetthescientist.hu) bővebb tájékoztatás, további információk olvashatók a rendezvényekkel kapcsolatban, illetve letölthetők az előző előadások anyagai is.

Felsőoktatási tagozat nemzetközi kitekintése

2011. január 23-30. között Antoni Györgyi a  felsőoktatási tagozat elnöke látogatást tett a berlini Humboldt és Freie egyetemeken. A látogatás célja a két említett egyetem innovációs tevékenységének és a jó gyakorlatok megismerése volt.

Mindkét intézményben kormányzatilag támogatott program keretében jelentős törekvések zajlanak a kutatási eredményeket hasznosító vállalkozásba történő kiszervezése érdekében. A program egyrészt munkahelyteremtő szándékkal, másrészt a kutatási eredmények minél jelentősebb arányban történő hasznosítása érdekében indult 5 évvel ezelőtt. Mindkét egyetemen már az alapképzés alatt számos üzleti, vállalkozástani kurzus is áll választhatóan a hallgatók rendelkezésére.

ITFK FB-ülés Pécsen

Tagszervezetünk, az Innovációs és Technológiai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (ITFK) 2011. január 20-án tartotta Felügyelő Bizottsági ülését.

Az ülésen a Felügyelő Bizottság elnökének ismételten Higi Gyulát, a MISZ regionális igazgatóját választották meg.

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat, híreket teszi közzé:

Az Új Széchenyi Terv keretében elindultak a "Kombinált mikrohitel" című konstrukciók

A Vállalkozásfejlesztési Program keretében meghirdetésre került a kombinált mikrohitelek közvetítésére szolgáló pályázat.

A pályázati kiírás célja mikrohitel közvetítők kiválasztása, amelyek a 2011. március 1-én meghirdetésre kerülő mikrovállalkozások számára indítandó pályázatokkal kapcsolódik majd össze.

A kombinált mikrohitel program keretében a mikrovállalkozások 10% önerő felmutatása mellett egyablakos rendszerben (a kiválasztott mikrofinanszírozó szervezeteknél), egyszerűsített eljárással igényelhetnek egyszerre vissza nem térítendő támogatást és a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt.

Így a mikrovállalkozás által megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, mikrofinanszírozók által nyújtandó kedvezményes kamatozású hitelből és saját forrásból tevődik össze. A projekt keretében eszközbeszerzésre, informatikai fejlesztésekre, ingatlanvásárlásra és -beruházásra van lehetőség.

Jelen pályázatra pénzügyi vállalkozások, illetve megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok jelentkezhetnek. A pályázatok benyújtására 2011. január 17-től van lehetőség.
http://ujszechenyiterv.gov.hu/az_uj_szechenyi_terv_kereteben_elindultak_ a_kombinalt_mikrohitel_cimu_konstrukciok

Megújult a telefonos menürendszer

Az NFÜ megújult telefonos menürendszere elérhető a 06-40-638-638-as információs kék számon. A telefonszám tárcsázása után, a sorok elején található számok egymás utáni lenyomásával juthat el az Új Széchenyi Terv programjaival kapcsolatos információkhoz.

http://ujszechenyiterv.gov.hu/megujult_a_telefonos_menurendszer

DigiBIC projekt

2010. december elején útjára indult az EBN (Európai Üzleti és Innovációs Központok Hálózata) koordinálásával és az INNOSTART Alapítvány részvételével a DigiBIC projekt, azzal a misszióval, hogy összehozza az európai kutatás, innováció, ipar és finanszírozás fő szereplőit annak céljából, hogy a digitális és kreatív iparágakban optimalizálják a kis- és középvállalkozások által hozzáférhető technológiákat és támogatási eszközöket.  A projekt egyik fő eredményeként létrejön egy fenntartható, európai kreatív ipar hálózat, amely elsődleges feladata a digitális és kreatív szektorok fejlődésének elősegítése lesz.

A projekt megvalósítása során létrejövő DigiBIC platform egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy a kreatív ipar által megfogalmazott igényeket és szükségleteket párosítsa meglévő kutatási és fejlesztési eredményekkel, megoldásokkal, ezáltal válaszolva az ipari végfelhasználók által tapasztalt kihívásokra és lehetőségekre. A platform alkalmas lesz kutatási ötletek, technológiák, jó gyakorlatok bemutatására, valamint arra, hogy az iparági szereplők kapcsolatot építsenek ki egymással és közös megoldásokat dolgozzanak ki az új kihívásokra.

A projekt előrehaladásával és a projekt szolgáltatásaival kapcsolatban (különös tekintettel a kreatív iparban érdekelt szereplők részvételi lehetőségeire) a hírlevél rendszeres időközönként beszámol.

Pályázatkészítés az INNOSTART-nál

Az INNOSTART - eddigi évekhez hasonlóan - jelenleg is teljes körű szolgáltatást nyújt az ötletgenerálástól kezdve a hazai- és nemzetközi pályázat elkészítésén keresztül - igény esetén -  egészen a projekt sikeres megvalósításig, vagyis a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséig, melyben 16 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Működése óta az INNOSTART közel 70 hazai- és nemzetközi pályázatban vett részt - közreműködőként, illetve koordinátorként - és zárt le sikeresen, saját maga és megbízói részére több milliárd Ft értékben nyert el pályázati forrásokat.

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett pályázatok elkészítését is vállalja.

Pályázatírással kapcsolatos további információ kapható az INNOSTART-nál:
- Hazai pályázatok esetében: Szegner Erzsébet (projektmenedzser) tel.: 1/382-1511;
- Nemzetközi pályázatok esetében: Jónás Dénes (projektmenedzser) tel.: 1/382-1509;
Szabó Eszter (projektmenedzser) tel.: 1/382-1503.

Az INNOSTART Üzleti és Innovációs Parkban irodák, raktárnak használható helyiségek kedvezményes áron bérelhetők. Az Innovációs Parkba történő betelepedők számára a napi működéshez szükséges különböző alap- és emelt színtű szolgáltatást tud biztosítani az innováció területén már 16 éve aktívan tevékenykedő INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány, aki az ingatlant üzemelteti.

Az innovációs park jól megközelíthető helyen, Budapest XI. kerületében található.
Címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 130.

További információ: Sallai Zoltán (INNOSTART) tel.: 20/436-0914; +36/1/382-1502

Hírek | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Óriási érdeklődés az Új Széchenyi Tervet bemutató körúton

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kezdeményezésére megvalósuló Új Széchenyi Tervet bemutató körúton az első hét rendezvényen több mint ezer érdeklődő kísérte figyelemmel a gazdasági élénkülés beindítását célzó pályázati rendszer ismertetését, a kidolgozást végző szakemberek előadásait.

Az országjáró körút célja az Új Széchenyi Terv bemutatása mellett a szakmai konzultáció elősegítése is. A rendezvényeken a vállalkozók elmondhatják véleményüket és észrevételeiket a meghirdetni tervezett pályázatokról, így azok megjelenhetnek a soron következő kiírásokban. 

Az Új Széchenyi Terv következő pályázati kiírásai márciusban jelennek meg.

Az Új Széchenyi Terv honlapját -  www.ujszechenyiterv.gov.hu - több mint 170 ezren keresték fel, közel másfél millió oldalletöltés történt a január 14-i indulás óta. Nagyon népszerű a Pályázati kézikönyv is, az első sorozat elfogyott, hamarosan kezdődik az utánnyomás.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

SZTNH sajtótájékoztató

Az SZTNH székházában január 27-én a hivatal elnöke, Dr. Bendzsel Miklós nagy érdeklődés mellett tartott sajtótájékoztatót. Többek között elmondta, hogy:
- a hivatal fokozatosan fejleszti a hatósági eljárások elektronikus ügyintézési rendszerét. E rendszeren keresztül az ügyfeleknek lehetősége van szabadalmi, védjegy-, használatiminta-, formatervezésiminta-oltalmi bejelentések, megújítási kérelmek, európai szabadalom hatályosítása iránti kérelmek, valamint az árva mű felhasználásának engedélyezésére vonatkozó beadvány elektronikus benyújtására, amely lehetőséggel az ügyfelek az elmúlt évben 381 esetben éltek.
- a hivatal folytatta elektronikus tájékoztatási szolgáltatásainak továbbfejlesztését. Ennek keretében 2010 első félévében megvalósult a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő elektronikus kiadványként történő rendelkezésre bocsátása. A hivatalos kiadvány, az ún. E-közlöny 2010 júliusától automatikus előállításban készül el a belső elektronikus ügyviteli rendszer adatai alapján, jelentősen lerövidült átfutási idővel, csökkentett élőmunka ráfordítás mellett.
- az ügyfelek általános megelégedésére a védjegybejelentések meghirdetéséig terjedő időszak az előző évi 3,6 hónapról 3,3 hónapra csökkent, míg a védjegy lajstromozására irányuló eljárás teljes átfutási ideje - a meghirdetést követő három hónapot és a kutatási jelentés kiküldésétől számított egy hónapos időtartamot is beleszámítva - az előző évi 8 hónapról 7 hónapra tovább csökkent.
- a szabadalmi engedélyezési eljárás gyorsított lefolytatásának további lehetőségét szolgálja a japán, az osztrák és a finn hivatallal, valamint 2010-ben az USA hivatalával kötött kétoldalú megállapodásokon alapuló ún. "Szabadalmi Gyorsforgalmi Hálózat" (Patent Prosecution Highway, PPH-) projekt is. Egyazon találmányra több országban oltalmat szerezni kívánó bejelentők számára válik lehetővé a szabadalom gyorsabb megszerzése.

A sajtótájékoztató teljes háttéranyaga letölthető a hivatal honlapjáról: www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/Sajtotajekoztato_merleg_2011_1.pdf 

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | OTP Hungaro-Projekt Pénzügyi Műszaki-Gazdasági
Tanácsadó és Szervező Kft.

Tagsorszám | 628.
Cím | 1134 Budapest, Dévi u. 26-28.
Honlap | www.otphp.hu
Vezető | Boros Áron
Telefon | 412-3520
Fax | 238-0981
E-mail | boros.aron@otphp.hu

Az OTP Hungaro-Projekt Kft. tanácsadói tevékenységével és szolgáltatásaival elsősorban az európai uniós forrásokból rendelkezésre álló támogatások hatékony felhasználását kívánja elősegíteni önkormányzati és vállalati ügyfelei körében. Főbb tevékenységi területeink a projektgenerálási, pályázat- és tanulmánykészítési, projektfinanszírozási és projektmenedzsment-szolgáltatások, valamint az ezeket kiegészítő oktatási, információs és publikációs tevékenységek.
Az OTP Hungaro-Projekt Kft. elsősorban projektfejlesztő, pályázatkészítő és projektmenedzsment-cég. Kiegészítő tevékenységként komoly hangsúlyt helyezünk a projektjeink teljes finanszírozási struktúrájához kapcsolódó tanácsadásra. A tevékenységünk során a vissza nem térítendő források mellett hitel- és tőkeági finanszírozási lehetőségeket is tudunk ügyfeleink részére ajánlani.

Szakirodalom-figyelő

Encyclopaedia Britannica 2011 Ultimate Edition - DVD-ROM
Dr. Osman Péter ismertetése

A MISZ Hírlevél 2010/5. sz. számában mutattuk be részletesen az európai kultúra és a modern informatika közös csodájának, az Encyclopaedia Britannica egész kis könyvtárrá bővített, számítógépre telepíthető DVD változatának 2010-es kiadását. Most megjelent az újabb, frissített és bővített 2011-es kiadás. A benne foglalt hatalmas tudás- és eszközrendszer bemutatását itt nem ismételjük, csak az új kiadás legfontosabb jellemzőit vázoljuk fel.

Mint mindegyik elődje, az anyagának és szolgáltatásainak gazdagságával ez is túlszárnyalja az előző kiadást, és természetesen sok frissítést is tartalmaz, kiterjesztve immár a 2010-es év fontos eseményeire, szereplőire és új tudásanyagára, valamint a korábbi kiadásban foglaltak frissítéseire is.
Hatalmas szerzőgárda, 4300 szakértő hozta létre. Ez ismét felveti, és meg is válaszolja a ma már megkerülhetetlen kérdést: mi értelme, létjogosultsága van az ilyen enciklopédiáknak, amikor rendelkezésünkre áll a világháló, a szinte kozmikus méretű és gyorsulva táguló információhalmazával? A válasz, a létjogosultság a benne foglalt információ- és tudásanyag megbízhatóságában van. Ma használatos kifejezéssel az Encyclopaedia Britannica kiadásainak létrehozásában szigorú minőségbiztosítás érvényesül, szócikkeit a téma szakértői, tudósai, nemegyszer Nobel-díjasai írják. Így azok a tudomány éppen érvényes lehetőségei szerint megbízhatóak, és annak legfrissebb állását adják. Emellett nem csekély előnye, hogy a keresett válaszokért nem kell a világháló végtelen vadászmezőit pásztázni, s válogatni a találatok között.

Tartalmának legfőbb mutatóiból:
A teljes rendszer óriási mérete több mint 62 millió szó, 30 ezernél több multimédiás ábrázolás, kép, videó, hangzóanyag és animáció, 166 ezer internet link, egyebek közt folyóirat cikkekhez.
A jól bevált, háromosztatú, korcsoportos felépítést találjuk benne. Ebben az Encyclopadia Britannicát, a középiskolásoknak, egyetemistáknak és felnőtteknek, több mint 90 ezer szócikkel a 32 kötetes nyomtatott kiadásból. A Britannica Student Encyclopediát a 10-14 éves korosztálynak, több mint 16 ezer szócikkel, az iskolai tananyaghoz illeszkedve. A Britannica Elementary Encyclopediát a 6-10 éveseknek, 2900-nál több szócikkel - ennek fontos rendeltetése az is, hogy a gyerekekbe beleplántálja a tudástárak használatának szokását és gyakorlatát.

Az Évkönyvek sorozata kiegészült a 2009-es évvel, és összesen 11968 szócikke van a tudományok, a politika, a közélet, a kultúra, a sport és más területek világából.
A Merriam-Webster szótár-rendszer főiskolai, valamint diák angol értelmező szótárai és szinonima szótárai összesen 405 ezer értelmező definíciót, szinonimát és antonimát kínálnak. A rendszerhez angol-spanyol és spanyol-angol szótárak is csatlakoznak, amelyek egy egérkattintással hozzák a másik nyelv megfelelőjét.

Az intelligens Világatlasz-rendszerben most több mint 2900 térkép található, összekapcsolva óriási adattárral és szakcikkekkel országokról, gazdaságokról, kultúrákról, nemzeti statisztikákról.
Természetesen most is tartalmazza a Tematikus időrendi táblák sokrétű rendszerét, szintúgy a válogatást nagy klasszikusoknak a Britannica a korábbi kiadásaiban található írásaiból, a Hősök és gazfickók a világtörténelemben válogatást 600-nál több életrajzzal, és mindazokat a tanuláshoz, gyakorláshoz és szórakozáshoz rendeltetett szolgáltatásokat, amelyeket az előző kiadás kapcsán bemutattunk.
Igen tetemes feladat felfedezni az egész tartalmát, viszont egyben gyönyörű, izgalmas és főként szerfelett hasznos kaland is.

Mark Schumann & Libby Sartain: Tehetségmágnesek - A kiválóakat vonzó vállalati márka felépítése - HVG Könyvek, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

"Minden olyan vállalatnak, amely az élre akar törni, olyan marketingcentrikus szervezetet kell kiépítenie, amely ugyanolyan agresszíven teremt márkahűséget a dolgozók között, mint ahogy a fogyasztók között." "Régen a dolgozót kielégítették a hosszú távú kompenzációk, a mai munkaerő azonban azonnali kielégülésre vágyik, és nem túl kitartó. A márkahűséget, különösen a munkáltatói márkához való hűséget tehát ki kell vívni." Idézetek a könyvből.

Erről a műről teljes joggal mondható, hogy a legújabb korunk egyik vadonatúj, igen aktuális és fontos gazdasági témájának igen alapos szakkönyve. Témáját egy-két évtizede még tudományos fantasztikus műnek tekintettük volna, ma viszont az minden valószínűség szerint kulcs a legjobb vállalatok versenyképességének megtartásához - vagy mindinkább azzá válhat.

E legújabb korban kőkemény szegmentálódás megy végbe a munka világában, a munkavállalók körében. Az egyik szegmensben azok vannak, akiknek a munkaereje - ma már inkább a munkavégzésre szolgáló felkészültsége - tömegárú, akikből a kínálat meghaladja a keresletet, és örülhetnek, ha munkát és főként érte fizetést kapnak. Ők azok, akiket a technológiai fejlődés mindinkább kiszorít a foglalkoztatásból. A másik, sokkal szűkebb szegmens a munkavállalók legjaváé, azoké, akik a nagyon erős szakmai felkészültségükkel - tudásukkal, tapasztalatukkal, kreativitásukkal, a szakmai fejlődési képességükkel - a legfejlettebb technológiák mellett is nélkülözhetetlenek az élvonalbeli, vagy oda törekvő vállalatok számára. Belőlük a kereslet haladja meg a kínálatot, a fejlődés őket teszi mind keresettebbé. Az ő megszerzésüket és megtartásukat célozza az az új vállalati tudás, amelynek ez a mű igen jó tankönyvéül szolgál. Amint a szerzők összegzik, könyvük arról szól, hogyan lehet az eredményesség jegyében megszerezni, megtartani és motiválni a rátermett embereket a hozzájuk leginkább illő munka elvégzéséhez.

Ez utóbbiakat a szerzők így jellemzik: a munka új fogyasztója, aki úgy keres munkahelyet, mint ahogy terméket, vagy szolgáltatást rendel. Fogyasztóként ellenőrzi, számára vállalhatók-e annak a helynek az erkölcsi értékei, ahol vásárol (ez a munkahelyet jelenti - OP). Tudja, hogy bármikor lecserélheti a terméket (vagyis az állását - OP) és újat találhat. Még a legjobb tehetségmárkával rendelkező cégeknél is mindig az előrelépésre gondol és folyamatosan nyitott az új lehetőségekre a cégen belül és kívül. Mindehhez pedig fő eszköze az internet, ahol a lehetőségek és az azokra vonatkozó információk után kutat. Ő már nem CV küldéssel ajánlkozik, hanem a profilját adja meg internetes portálon, vagy éppen YouTube videón jeleníti meg a bemutatkozását. Sohasem áll le a munkakereséssel, és a munkáltatóját és az állását is úgy választja, hogy az jól mutasson a munkavállalói profiljában. És apró, de igen jellemző vonás: az ilyen munkavállaló a munkahelyén "türelmetlen lesz, ha az email postafiókja nem készül el az első napján, vagy a laptopján még bütykölni kell"!!

A szerzők részletesen vázolják ezeknek az újfajta munkavállalóknak a munkájukkal és a munkáltatójukkal szembeni elvárásait, és a cégeknek, amelyeknek szükségük van rájuk, mindezzel számolniuk kell.
Amit a cégek újfajta márkáiról, főként a tehetségmárkáról elmondanak, abban mintha helyenként lenne némi kis misztifikáció is. Viszont a könyvük valóban kitűnő, részletes, sok gyakorlati példával alátámasztott útmutató ehhez a - joggal mondható - újfajta HR szakmához, s mindahhoz, amit a cégeknek ehhez tudniuk és tenniük kell.

Irene M. Pepperberg: Alex meg én - Vince Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése

Igazán rendkívüli felfedezés értékű olvasmányt kínál ez a könyv. Egy három évtizedes kutatásról szól, amely egy papagáj kommunikációs és kognitív képességeit térképezte fel, s a papagájról, Alexről, amelyről e kutatás felfedezései alapján a halálakor ilyen nekrológok születtek a média csúcsain: "Alex, az afrikai szürkepapagáj, akinek több esze volt, mint egy átlagos amerikai elnöknek, 31 éves korában elhunyt." írta az igen rangos brit Guardian. Alex képei megjelentek a CNN adásában, a Time magazinban, szólt róla a New York Times - sőt, egy hét alatt háromszor is! -, a Nemzeti Közszolgálati Rádió, az ABC tévécsatorna kiemelkedően hosszú időt szentelt a halálhírének a reggeli hírműsorában, a CBS egyik hírműsora pedig, hosszabban szólt az életéről és halálról, mint a világ vezető politikai híreiről. A nagytekintélyű brit Nature azt írta, hogy Pepperberg és Alex "megváltoztatták az emberek vélekedését az állatok mentális képességeiről" S talán a legnagyobb közéleti elismerés: az Economist, amelyben minden héten egy-egy igen jelentős személy nekrológja jelenik meg, a 2007. szept. 20-i nekrológjában Alexet méltatta. Amint írta "A kutatás végére Alex egy ötéves gyermek intelligenciájával rendelkezett, de még nem érte el képességeinek határát."

Ezt mindenkinek érdemes elolvasnia. Szokott gondolkodásunkkal, beidegződéseinkkel egyszerűen hihetetlen, ami benne áll, viszont kétség sem férhet ahhoz, hogy mindez hiteles. Újfent be kell tehát látnunk, hogy " Több dolgok vannak földön és égen, Horatio, mintsem bölcselmetek álmodni képes.", s attól, hogy valami hihetetlen, még ostoba és főként különösen kártékony hiba azt elutasítani. Az innovációs projektek megítélésének is igen gyakori buktatója, hogy nagy gondolkodási nyitottságot igényelnek, mert az alapjukat alkotó újdonságról nehéz elhinni, hogy valódi, ha pedig az, akkor hogy lehet, hogy eddig senki nem jött rá.

Pepperberg három évtizedes szívós és valóban hősies kutatómunkáról ad számot benne, amelynek során "menet közben" kellett kifejlesztenie annak módszereit is, hiszen nem kevesebbre tört, mint hogy megértse, és napvilágra is hozza, mi zajlik egy ilyen papagáj - az ő szavával dióbélnyi - agyában, s mennyiben fejleszthetők tanítással annak képességei. És valóban hősies kutatómunkát valósított meg, mert az eredményeiért, sőt a kutatói tevékenységének fenntartásáért is sok-sok éven át meg kellett harcolnia az elutasítással, amelyet a hivatalos tudomány témájával szemben hirdetett. ". Az újítónak harcos ellensége mindenki, aki a régi szabályok haszonélvezője" (Macchiavelli), Pepperberg eredményei pedig a maga területén a hivatalos tudomány dogmáit, állásának helytálló voltát cáfolták.
Könyve végén így összegzi Alex képességeit és teljesítményét, amelyek jelentős részét az a kutatás során tanulta meg: "Rengeteg határvonalat át kellett helyeznünk (a tudományos gondolkodásban - OP). A madarak nem tudnak tárgyakat megnevezni - mondták. Alex tudta. Na jó, de általánosítani nem képesek. Alex tudott. Rendben, de akkor sem képesek megtanulni a fogalmakat. Alex képes volt rá. No igen, de az "azonos" és "különböző" közötti viszonyt bizonyosan képtelenek megérteni. Alex képes volt erre is."

A könyv során lépésről lépésre kibontakozik előttünk, hogyan nyilvánult meg és fejlődött Alex kommunikációs és kognitív (magyarán gondolkodási) képessége. És igen, felfedezés értékű, amit olvasunk, hiszen olyan magas szintű kapcsolatot mutat be ember és madár között, amelyről azt hinnénk, hogy az utóbbi képtelen rá. Az már csak ráadás, hogy az egész igen kellemes olvasmány.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Mérnök Újság, 2011. január
Gábor Dénes-díjas alkotók

www.mno.hu, 2011. január 24., hétfő
Az innovációig ívelő pályázati konstrukciókat alakítanak ki

www.zetapress.hu, 2011. január 24., hétfő
Tudomány a fejlődésért

www.orientpress.hu, 2011. január 24., hétfő
A tudományos élet támogatása nélkül nem lehet sikeres fejlesztéspolitika

Népszabadság, 2011. január 25., kedd, 13. oldal
Lehet-e egy kutatónak karrierje itthon?
Akiben van spiritusz, elmegy, akiben még több van, haza is jön

Világgazdaság, 2011. január 25., kedd, 2. oldal
Egyeztetés a fejlesztéspolitikáról

"...Az innováció csak akkor lehet a gazdasági növekedés forrása, a tudomány és a kutatás pedig akkor válhat kitörési ponttá, ha a fejlesztési forrásokat hatékonyabban és világos alapelvek mentén használja fel az ország - értett egyet tegnapi találkozóján Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitikai államtitkára és Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke..."

Világgazdaság, 2011. január 25., kedd, 5. oldal
Egyszerűsítéssel ösztönzik a k+f-et

"...DÖNTÉS. Azonnali hatállyal életbe léptek azok az intézkedések, amelyeket az Európai Bizottság fogadott el tegnap annak érdekében, hogy a legjobb kutatók és a leginnovatívabb vállalkozások, különösen a kkv-k számára vonzóbbá és egyszerűbbé tegye a részvételt az EU hetedik kutatási keretprogramjában..."

IT-Business, 2011. január 25., kedd, 10. oldal
Innováció a növekedésért

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2011. január 25., kedd, 5. oldal
E&Y: erősödő piaci versenyre számítanak a vállalkozások

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2011. január 25., kedd, 5. oldal
Megjelentek az operatív programok akciótervei

www.magyarhirlap.hu, 2011. január 25., kedd
Hatékonyabb lesz a pénzek felhasználása

www.hirextra.hu, 2011. január 25., kedd
Páinkás: az MTA örömmel együttműködik

www.hrportal.hu, 2011. január 25., kedd
Hogyan tehető sikerszakmává a kutatói munka?

www.demokrata.hu, 2011. január 25., kedd
A tudományos élet támogatása nélkül nem lehet sikeres fejlesztéspolitika

www.hirextra.hu, 2011. január 26., szerda
Tudományos világelsőségre törne Obama

www.kitekinto.hu, 2011. január 26., szerda
Csökkentenék a KKV-k terheit

Magyar Nemzet, 2011. január 27., csütörtök, 8. oldal
Innovációt sürget Obama
Kína és India felemelkedése miatt fokozná a versenyképességet az amerikai elnök

168 Óra, 2011. január 27., csütörtök, 13-17. oldal
Tudósaink védelmében

"...A jobboldal lejárató hadjáratot indított liberális filozófusok ellen. A támadássorozatot a Magyar Nemzet kezdte: a kutatás-fejlesztésre szánt pályázati közpénzek "lenyúlásával" vádoltak meg több tudóst, köztük Heller Ágnest, Radnóti Sándort, Gábor Györgyöt, Geréby Györgyöt, Vajda Mihályt..."

Magyar Narancs, 2011. január 27., csütörtök, 10-13. oldal
Mintha könyvből
Lejárató kampány filozófusok ellen

"...Hat kutatási pályázat számára megítélt 2004-es és 2005-ös támogatások ügyét tárgyalja két hete a Magyar Nemzet. Három kormánybiztosi büntetőfeljelentés után ideje megnézni, mi igaz alap állításaiból és beállításaiból..."

Világgazdaság, 2011. január 27., csütörtök,  8. oldal
Lepsényi István az év menedzsere

Hajdú-Bihari Napló, 2011. január 27., csütörtök, 19. oldal
Vállalkozás és innováció

Hajdú-Bihari Napló, 2011. január 27., csütörtök, 20. oldal
Ipari parkok a megyeszékhelyen

Fejér M.Hírlap, 2011. január 27., csütörtök, 6. oldal
A támogatás kevés

Napi Gazdaság, 2011. január 28., péntek, 10. oldal
Bárki lehet társadalmi innovátor
A mindennapokban keletkező társadalmi innovációk megmentésére és továbbfejlesztésére dolgozott ki rendszert a Kreater Társadalmi Innovációs Labor.

Napi Gazdaság, 2011. január 28., péntek, 10. oldal
Még jobban védik a szellemi tulajdont

"...A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) fontos feladata annak garantálása, hogy a szellemi tulajdon védelmének eszközeit megfelelően használják az országkép formálásához és a jellegzetes magyar termékek hírnevének megóvásához - jelentette ki Bendzsel Miklós, a hivatal elnöke bemutatkozó tájékoztatóján..."

Napi Gazdaság, 2011. január 28., péntek, 10. oldal
A kormány a szuperlézer mellett áll

"...A kabinet az Új Széchenyi terv keretében támogatja a Szegeden megvalósuló szuperlézerprogramot - mondta a közelmúltban Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára..."

Napi Gazdaság, 2011. január 28., péntek, 11. oldal
Itthon tartják a kutatókat

"...Az idén harmadik alkalommal hirdette meg Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke a Lendület programot kimagasló teljesítményű fiatal kutatók számára..."

Napi Gazdaság, 2011. január 28., péntek, 11. oldal
Az ÚSZT az innovációban is a kkv-kat részesíti előnyben

"...Az Új Széchenyi terv (ÚSZT) tudomány-innováció programja (tip) olyan magyar gazdasági társadalmi modell megvalósítását támogatja, amelyben a nemzetközi léptékű ipari vállalati innováció a következő tíz évben egyre növekvő mértékben teret nyerve a gazdaság növekedési pályájának motorja lesz...
... A tudomány-innováció program fő céljai
Az ország versenyképességének növelése
A magasabb szellemi hozzáadott értéket biztosító munkahelyek létrehozása és bővítése
A fenntartható gazdasági, társadalmi fejlődés biztosítása
A lakosság életminőségének javítása..."

Napi Gazdaság, 2011. január 28., péntek, 11. oldal
Még várják a legjobb innovációkat

"...A Magyar Innovációs Alapítvány a nemzetgazdasági és az agrártárcával, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen immár tizenkilencedik alkalommal hirdette meg a Magyar Innovációs Nagydíjat..."

Népszava, 2011. január 28., péntek, 4. oldal
Középpontban az innováció

"...Külön napirendi pontként, kellő súllyal szerepel majd az innováció ügye a jövő héten pénteken sorra kerülő európai uniós állam- és kormányfői találkozó témái között - közölte Cséfalvay Zoltán..."

Világgazdaság, 2011. január 28., péntek, 1+2. oldal
Előrelépés jöhet szabványügyben

Békés Megyei Hírlap, 2011. január 28., péntek, 2. oldal
A népszerűtlen tudomány

"...Hasonlóak a tapasztalatai a Magyar Innovációs Szövetségnek is. A szövetség több programot is szervez diákoknak, ilyen a THE (tudományos, hasznos, emberi) és a Meet the Scientist, amely keretében Fulbrightösztöndíjas fiatal magyar tudósokkal találkozhatnak a középiskolások. A szövetség fent van a facebookon is, a csoportnak 10 ezer tagja van, ami ugyancsak azt jelzi, ha felkeltik a fiatalok figyelmét, odafigyelnek a természettudományokra. " Nincsenek kísérletek az órákon, hiányoznak a szaktanárok " sorolta a tudományok iránti lanyhuló érdeklődés lehetséges okait dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója..."

www.itbusiness.hu, 2011. január 28., péntek
Innováció a növekedésért

Info rádió, 2011. január 28., péntek

"...A magyar elnökség innovációs és versenyképességi programját mutatta be Brüsszelben a nemzetgazdasági tárca stratégiai államtitkára..."

Heves Megyei Hírlap, 2011. január 29., szombat, 14. oldal
Modern tudomány, megújuló gazdaság

www.vg.hu, 2011. január 30., vasárnap
Cséfalvay: Megszűnik a korrupció a pályázatoknál

Világgazdaság, 2011. január 31., hétfő, 2. oldal
Városok a tudományért

Mérlegen az EU innovatív projektje Birminghamben
"...A városok és a tudomány hatékony kommunikációját szolgálja az Európai Unió 7. keretprogramjának kezdeményezése, amelyhez Magyarországról az Innova Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség csatlakozott..."

Magyar Hírlap, 2011. január 31., hétfő, 11. oldal
Hatékonyabb lesz az innováció támogatása

"...A kutatás-fejlesztés és az innováció területén olyan intézményi és új feladatmegosztási rendszer jött létre, amely a források felhasználását hatékonnyá, míg a felelősségi jogköröket egyértelművé teszi - jelentette ki Cséfalvay Zoltán..."

Zalai Hírlap, 2011. január 31., hétfő, 3. oldal
Az innováció lehet a kapcsolat alapja

Petőfi Népe, 2011. január 31., hétfő, 12. oldal
Feltalálók, újítók számára írtak ki pályázatot

www.zetapress.hu, 2011. január 31., hétfő
Elég a sárdobálásból!

www.index.hu, 2011. január 31., hétfő
Az akadémia tiszteleti tagjai is a filozófusok védelmére keltek

Magyar Installateur, 2011. január 31., hétfő
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére

www.magyarhirlap.hu, 2011. február 1., kedd
Pálinkás József kijavítaná a torz rendszert

Marketing&Média - Hírlevél, 2011. február 1., kedd
Keresik a legkiemelkedőbb újítókat

Magyar Hírlap, 2011. február 1., kedd, 4. oldal
Pálinkás József kijavítaná a torz rendszert

"...Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak..."

Magyar Hírlap, 2011. február 1., kedd, 14. oldal
Szabadalom plusz ötletgazdálkodás
Cél, hogy a tanulók és a munkanélküliek is részt vehessenek az innovációban
A magyar "agy" messze földön híres. Számos magyar találmány van.

"..."Ma a szabadalmi rendszer nem tölti be azt a feladatot, amelyre szükség volna. A magyar feltalálókat ösztönözni kellene az alkotásra, hogy világszínvonalú eredmények jöhessenek létre, méghozzá a hazai kis- és közepes vállalkozások égisze alatt. Ehelyett a szabadalmi rendszer a globális nagyvállalatokat segíti, a szabadalmak az ő versenyeszközeik lesznek..."

Népszava, 2011. február 1., kedd, 1+3. oldal
Rászólt a jobboldali sajtóra az MTA elnöke

TransPack, 2011. február 1., kedd, 22. oldal
Innovációban még sokat kell javulnunk

www.gyartastrend.hu, 2011. február 1., kedd
Virtuális intézmény, valós tevékenység

Világgazdaság, 2011. február 2., szerda, 1. oldal
Kiszámítható szabályozási környezet

www.marketinginfo.hu, 2011. február 2., szerda
Találmányok helyett újítások
12 ország ezer vállalatvezetője szerint korunk legjelentősebb innovációi sokkal inkább az emberi szükségletek kielégítését célzó újítások lesznek, semmint a legnagyobb profitot hozó találmányok.

www.mno.hu, 2011. február 2., szerda
Továbbra is lemaradásban van az unió az innováció területén

www.euroastra.info, 2011. február 2., szerda
A jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első fordulója

www.hvg.hu, 2011. február 2., szerda
Fagyponton
Leállt az innováció támogatása
Kutató-fejlesztő kisvállalkozások és akadémiai intézetek működését egyaránt ellehetetleníti, hogy tavaly nyáron a kormány befagyasztotta az innovációs alapot, és a zárlatot azóta sem oldotta fel.

168 Óra, 2011. február 2., szerda, 22-23. oldal
Tehetségek és ötletek
Az innovációs gazdaság

"...Feltalálók menedzselésével, találmányuknak a fejlesztésével és külföldi értékesítésével foglalkozik a VaIDeal Innovációs Zrt. A cég vezérigazgatója, Polgárné Májer Ildikó állítja: az innovatív vállalkozások lehetnének a hazai gazdaság mozgatórugói. Csakhogy az állam nem fordít kellő figyelmet a magyar tehetségekre, ötleteikre..."

Chip, 2011. február 2., szerda, 94. oldal
Átkozott innováció

Marketing&Média - Hírlevél, 2011. február 3., csütörtök
Keresik a legkiemelkedőbb újítókat

Napi Gazdaság, 2011. február 3., csütörtök, 4. oldal
Működni is meg kell tanítani a cégeket az innovációhoz
Javítani kellene a magyar cégek innovációs hajlandóságát, ez azonban egyáltalán nem egyszerű feladat - túl a kevés forráson.

Világgazdaság, 2011. február 3., csütörtök, 2. oldal
Innovációs riadó az EU-ban
Svédország az első, Magyarország a 21. a 2010-es listán - meg kell erősíteni a pénzügyi hátteret

"...Meglepetés a hazai vállalkozói innovációs képességek alacsony pontszáma, de jó hírnek számít gazdasági hatásainak kedvező megítélése Magyarország esetében - kommentálta lapunknak Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai államtitkára az Innovatív Unió 2010-es eredménytábláját (2010 Innovation Union Scoreboard, IUS)..."

Heti Válasz, 2010. február 3., csütörtök, 6. oldal
A tudás hatalma

"...A korábbi kutatástámogatás logikátlanságát jól tükrözik a filozófuspályázatok ügyében felmerült visszaélési vádak - mondja Pálinkás József. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke arról is beszél lapunknak, milyen szerepe volt a most kritizált pályázati rendszer kiépítésében..."

Magyar Hírlap, 2010. február 3., csütörtök, 14. oldal
Új etapjához ért az innovációs tehetségkutató

www.euroastra.hu, 2010. február 3., csütörtök
A jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első fordulója

www.vilaggazdasag.hu, 2011. február 3., csütörtök
Innovációs riadó az EU-ban

"...Nem a helyezésünk, az évek óta tartó sodródás látszik a ránk vonatkozó mutatószámokon, aminek négy-öt év múlva az lehet a következménye, hogy a velünk egy csoportban lévők és a mögöttünk állók a gyorsabb növekedésükkel lekörözik Magyarországot - figyelmeztetett Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke..."

www.hirmedia.hu, 2011. február 3., csütörtök
A jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első fordulója

www.trademagazin.hu, 2011. február 3., csütörtök
Van mit javítanunk az innováció terén

IVSZ hírlevél, 2011/5, 2010. február 4., péntek
Magyar Innovációs Nagydíj

Napi Gazdaság, 2011. február 4., péntek, 1+3. oldal
Kis projektek nyerhetnek idén innovációval az ÚSZT keretében

"...Az Új Széchenyi terv keretében többségében már márciustól elérhető támogatásokat új felfogásban osztják, szakítva a korábbi gyakorlattal, inkább a kisebb fejlesztéseket részesítik előnyben. A korábban "mostohagyermeknek" számító k+f erősebb figyelmet kap. Idén jóval több forrás lesz, jóval több vállalkozás számára..."

Napi Gazdaság, 2011. február 4., péntek, 3. oldal
Innovációs napot tart az ELTE

Világgazdaság, 2011. február 4., péntek, 4. oldal
Sűrű az EU-csúcs programja
Az energia és az innováció mellett az eurózóna adósságválságáról is szól a tanácskozás

Magyar Nemzet. 2011. február 4., péntek, 16. oldal
A szélesre tárt kapuk egyeteme A "győri tudomány" mindenkié

Népszabadság (NA), 2011. február 4., péntek, 12. oldal
Energiától duzzadó innovatív csúcs

Dél-Magyaroszág, 2011. február 4., péntek, 7. oldal
Az egyetem is gazdasági tényező

Észak-Magyarország, 2011. február 4., péntek, 4. oldal
A technológiai innovációval új és jobb életminőséget teremtünk az embereknek

Fejér M.Hírlap, 2011. február 4., péntek, 2. oldal
Közös európai célok

www.index.hu, 2011. február 4., péntek
Innovációval főként a kisprojektek nyerhetnek pénzt a Széchenyi tervből

Echo Tv, 2011. február 4., péntek
Energiapolitikáról és az innovációról tanácskozott ma az Európai Bizottság Brüsszelben.

HVG, 2011. február 5., szombat, 56-58. oldal
Fagyponton
Leállt az innováció támogatása
Kutató-fejlesztő kisvállalkozások és akadémiai intézetek működését egyaránt ellehetetleníti, hogy tavaly nyáron a kormány befagyasztotta az innovációs alapot, és a zárlatot azóta sem oldotta fel.

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2011. február 5., szombat, 5. oldal
Akár ötezer innovációs pályázat is nyerhet az ÚSZT-ben

www.inforadio.hu, 2011. február 5., szombat
Baráth Etele: A Magyarországot ért vádak nagy része hamis

Népszabadság, 2011. február 5., szombat, 1+11. oldal
Stabilizációs alapozás
A kormány az idén 250 milliárd forintot tartalékolna nehezebb időkre

"...Az energia és az innováció egyébként szintén nyomasztó témájának szentelték az állam és kormányfők a pénteki egynapos csúcstalálkozót, amelyet az új uniós játékszabályok szerint az Európai Tanács soros elnöke, Herman Van Rompuy hívott össze..."

Hír tv, GyógyHír, 2011. február 6., vasárnap
Innováció, azaz fejlesztés: a siker záloga

Duna Tv, Heuréka, 2011. február 7., hétfő
Interjú dr. Antos Lászlóval a Magyar Innovációs Nagydíjjal kapcsolatban

Magyar Nemzet, 2011. február 7., hétfő, 12. oldal
Utat vágna az EU a szabályok erdejében

Dunántúli Napló, 2011. február 7., hétfő, 12. oldal
Műszaki oktatás biztos háttérrel
TUDÁS Ma a legfontosabb a piacképes, magas színvonalú műszaki képzés

Fejér M.Hírlap, 2011. február 7., hétfő, 1. oldal
A tudós Kalmár Gergely

www.orientpress.hu, 2011. február 7., hétfő
Innováció a középpontban

www.kozigpress.hu, 2011. február 7., hétfő
Innováció a középpontban

www.privatbankar.hu, 2011. február 7., hétfő
EU-elnökség: központban az innováció


Pályázati felhívás

Milleniumi Technológiai Díj 2012

A finnországi Technológiai Akadémia 2011. július 31-ig várja a jelöléseket a 2012-es Milleniumi Technológiai Díjra. 2012 nyarán ötödik alkalommal ítélik oda a díjat egy olyan technológiai újítás számára, amely jelentősen javítja az emberi élet minőségét és támogatja a fenntartható fejlődést.

A jelöléseket tudományos társaságok, egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok és szervezetek adhatnak be, a jelöltek saját magukat nem jelölhetik. A díjat olyan személyek, két vagy három fős kutatócsoportok kaphatják meg, akinek a munkája döntő szerepet játszott új technológiai fejlesztés vagy innováció során.

A jelölteket egy nemzetközi felvételi bizottság bírálja. A kiválasztás bejelentése 2012 tavaszán történik, a végső döntést a finn Technológiai Akadémia Igazgatósága hozza, a díjátadó ünnepi ceremóniára Helsinkiben, 2012-ben kerül sor.

Bővebb információ a díjról és a nemzetközi kiválasztó bizottságról: www.millenniumprize.fi.

Várható események

Szakirányú továbbképzés a BKF-en

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) 2011. februártól új, diplomás szakirányú továbbképzést indít, a Magyar Innovációs Szövetséggel együttműködve.

Beiratkozási feltétel: bármely, a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben szerzett diploma. Megszerezhető végzettség neve: Vállalkozásvezető

Bővebb információ az alábbi linken érhető el:
http://tovabb.bkf.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/vallalkozasvezeto

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán február 10-én, nyílt napon találkozhat a Vállalkozásvezető szakok vezetőivel és tájékozódhat az oktatás részleteiről.
Jelentkezni lehet a http://bkf.hu/nyiltnap-diplomas címen.

Innovációs Nap 2011

2011. február 23-án, szerdán az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központja "Innovációs Nap 2011" címmel innovációs napot szervez, az ELTE Lágymányos, Északi Tömb Gömb Aulában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.).

Tervezett program:

9:30-9:35 | Köszöntő, Keszei Ernő rektorhelyettes

I. szekció
Elnök: Antos László, MISZ
Az egyetemi és akadémiai kutatás közép- és hosszú távú jövője - gondolatébresztő
9:35-9:40 | szekcióelnöki köszöntő
9:40-9:50 | Pálinkás József elnök, Magyar Tudományos Akadémia: "A felfedező kutatások szerepe az ország innovációs rendszerében"
9:50-10:00 | Szabó Gábor rektor, Szegedi Tudományegyetem: Gondolatébresztő
10:00-10:10 | Szilvássy Zoltán stratégiai rektorhelyettes, Debreceni Egyetem: "Alapkutatástól a hármas hélix innovációs szerkezetig. Tapasztalatok Debrecenben."
10:10-10:20 | Cséfalvay Zoltán államtitkár, NGM: Innováció + Unió= Innovációs Unió?
10:20-10:30 | Dux László helyettes államtitkár, NEFMI
10:30-10:40 | Vadász István elnökhelyettes, Nemzeti Innovációs Hivatal (volt NKTH): "A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) küldetése, jövőbeni feladatai és lehetőségei"
10:40-11:10 | kávészünet

II. szekció
Elnök: Antoni Györgyi, igazgató, ELTE PIK
11:10-11:15 | a szekcióelnök és Kalina Gergő EHÖK elnök köszöntője
11:15-11:25 | "ELTE Innovatív Kutatója˝ díjátadó
11:25-11:40 | Az ELTE-n és a BME-n meghirdetett Hallgatói Innovációs Pályázat bemutatása, eredményhirdetés
11:40-11:50 | Az ELTE valamint a BME I. helyezettjének projekt bemutatkozója 5-5 percben
11:50-12:00 | Az ELTE valamint a BME II. helyezettjének projekt bemutatkozója 5-5 percben
12:00-12:10 | Az ELTE valamint a BME III. helyezettjének projekt bemutatkozója 5-5 percben
12:10-12:30 | "ELTE Innováció fája" ültetés
12:30-13:30 | ebédszünet

III. szekció
Elnök: Antoni Györgyi, igazgató, ELTE PIK
13:30-14:30 | kötetlen beszélgetés a hallgatókkal és a rendezvénnyel kapcsolatban, valamint az ELTE PIK technológiatranszfer szolgáltatásairól, kérdések-válaszok
14:30- | "Neked pörög a dob" c. innovációról szóló oktatófilm vetítése, utána eszmecsere a filmről

További információ: Jokán Anita, ELTE, Rektori Hivatal, Pályázati és Innovációs Központ, Tel: +36-1-485-5246, Email: jokan.anita@rekthiv.elte.hu.

Attraktív és konvergens K+F programok KKVk számára - a jövő vagy utópia? konferencia

2011. február 24-én kerül megrendezésre Budapesten, a Mariott Courtyard Hotelben (1088 Budapest, József krt. 5.) az Attraktív és konvergens K+F programok KKVk számára - a jövő vagy utópia? című nemzetközi konferencia, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének szervezésében.

A konferencia keretében bemutatásra kerülnek az európai kutatási, technológiafejlesztési és innovációs (K+F+I) programok megvalósítása során szerzett tapasztalatok, csakúgy, mint a KKVk körében a részvétel (vagy annak megkísérlése) során tapasztalt kihívások. A rendezvény végső célja, hogy olyan intézkedések illetve ajánlások fogalmazódjanak meg, amelyek segíthetik a KKVk számára megfelelőbb és vonzóbb programok kialakítását.

A konferenciát követően kerül megrendezésre a KKV szakértők Európai Paneljének (European Experts Panel on SMEs) soron következő, harmadik ülése. A panel tagjai a MAPEER SME konzorciummal közösen a fent említett intézkedések és ajánlások kidolgozásán és véglegesítésén dolgoznak. A szervezők várják a KKV-k képviseletét ellátó szervezet képviselőinek jelentkezését, akik szívesen részt vennének a panel munkájában. Részvételi szándék jelzése: secretariat_sme_panel@ivsz.hu e-mail címen.

A rendezvény munkanyelve: angol. A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek határideje 2011. február 18. Regisztráció és bővebb információ: www.mapeer-sme.eu.

FIDIBE-projekt

2011. február 24-én, nemzetközi szemináriumot tartanak az innovatív vállalkozási parkokról Budapesten, a Millenáris Park "Fogadó" Épületében (1024 Budapest, Fény u. 20-22). Az eseményt mintegy 150 hazai és nemzetközi szakember számára rendezi a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. neves hazai és nemzetközi előadók bevonásával. 

A szeminárium különleges lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők az idevágó EU-s, osztrák, olasz, horvát és magyar stratégiákat megismerjék, amellett, hogy a legjobb hazai és európai példákból tanuljanak interaktív módon.

A szeminárium hivatalos nyelve angol, ugyanakkor a szervezők a plenáris részeken szinkrontolmácsolás biztosítanak, de lesz egy magyar nyelvű szekció is. A részvétel - beleértve a fogyasztást is - ingyenes.

A szemináriumról további információ és részletes program: https://docs.google.com/document/d/1YWM2H4kmHjxl3kn6i8l2x6GWfnABMtk8br_ yj3MZc0Q/edit?hl=en&authkey=CM-z84gK# illetve a http://www.fidibe.com/ oldalakon.

Tehetséggondozás a természettudományban

A Magyar Géniusz Program és a Debreceni Egyetem közös szervezésében, a Debreceni Egyetem Regionális Tehetségpontjának szakmai támogatásával, 2011. február 26-án, 10 órától, a Debreceni Egyetemen (Debrecen, Egyetem tér 1. (Főépület)) "Tehetséggondozás a természettudományban" c. Géniusz konferencia kerül megrendezésre.

A rendezvényen előadást tartanak többek között Csépe Valéria, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese és Somogyi Béla, Debrecen város alpolgármestere.

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, 2011. február 19-ig.
Bővebb információ és regisztráció: http://geniuszportal.hu/jelentkezesi-lap-20110226

Hannoveri CeBIT 2011

A CeBIT az infokommunikációs technológiák területén a legkiemelkedőbb nemzetközi szakkiállítás Európában, amelyet évente szerveznek Hannoverben, idén 2011. március 1-5. között.

Az Deutsche Messe jóvoltából az előzetesen regisztráló érdeklődők ingyenes látogató jegyhez juthatnak, az alábbi linken történt regisztráció után:
www.cebit.de/en/footer-navigation/information-about-complimentary-ticket-e-tickets-and-ticket-registration

Látogatói társalgót is működtetnek az Információs Központban, a résztvevők számára ingyenesen. A helyszín kiváló lehetőség, üzleti partnertalálkozókra, pihenésre, az aktuális nemzetközi sajtó, frissítők és munkaállomások elérhetőek.

Bővebb információ: Inga Becker, Deutsche Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Tel: +49 511 89-3135 7; Fax: +49 511 89-3955 0; Inga.Becker@messe.de.

8. Innovációs Fórum

Az Innovációs Menedzsment Platform 8. alkalommal szervez innovációs fórumot 2011. március 30-án és 31-én Bécsben.

A különböző szakterületek előadásainak középpontjában a legjobb gyakorlatok, esettanulmányok és az új innovációs menedzsment témák állnak, bemutatva, hogy a profik, valamint a kezdő vállalkozások és szervezetek az innovációs menedzsment témát különböző mértékben kezelik.

A 32 előadás és a szeminárium főbb programja:
- DI Johann Marihart, az Alsó-Ausztriai Iparegyesület elnöke: Megnyitó
- Prof. Dr. Oliver Gassmann, St. Galleni Egyetem: Innovatív művészet és tudomány a gyakorlatban
- Doz. Dr. Michael Heiss, Siemens: Az innováció nyitottsága
- Felix Thun-Hohenstein, 3M Alpine Region (Ausztia és Svájc): Innovációs kultúra - Álom vagy valóság?
- Ing. Mag. Gernot Schleiss, Mayr-Melnhof Karton: Költségvezető - Ellentmondásban van a költség és az innováció?
- DI Dr. Martin Peruzzi, Msc, voestalpine Stahl Gmbh - Vásárlói hűség a voestalpine Stahl-nál
- Prof. Dr. Jens Leker, Westfáliai Münster Wilhelms Egyetem: Innovációs menedzsment - Kockázatok felismerése, lehetőségek kihasználása

A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. Február 28-ig történő jelentkezés esetén 10% kedvezmény jár a részvételi díjból. A programmal kapcsolatban további információ a www.pfi.or.at/forum linken olvasható.

RENEXPOR az EU elnökség jegyében

2011. május 5-7. között, Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban szervezik az V. RENEXPOR Central Europe nemzetközi kiállítás és konferenciát, a megújuló energiáról és az energiahatékonyságról. 

2011-ben a következő témákban szerveznek konferenciákat a RENEXPO-n: biogáz, biomassza, geotermia, napenergia, smart grid, smart metering, épületautomatizáció, e-mobilitás.

A Magyar Innovációs Szövetség tagjai ingyenes, kiállításra szóló belépőjegyhez juthatnak, ha a következő oldalon regisztrálják magukat: http://eregistrator.hu/registration.php?ltid=LU&idid=A&prid=RNB11&lngid=hu&bl= www.renexpo-budapest.com&mode1=K&c=0&pid=00200174&egyeb1=Pszakmai

További információk a kiállításról és a konferenciákról: tel: 06-1-213-4240,
e-mail: hungary@reeco.hu, illetve a www.renexpo.hu oldalon.
 
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.