XXI. évf. | 2011. december 20. | 23. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható esemény
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

INNOVÁCIÓ - NÖVEKEDÉS

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége és választmánya december 14-i ülésén döntött a tudomány- technológia- és innováció (TTI) politika feladatairól szóló állásfoglalás kiadásáról, melynek szövegét december 19-én véglegesítette. A dokumentumot az alábbiakban adjuk közre:

INNOVÁCIÓ - NÖVEKEDÉS

2010. február 24-én, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése a fenti címmel fogadott el állásfoglalást. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy az azóta eltelt időszakban az állásfoglalás nem vesztette érvényét, ezért az alábbiakban - néhány kiegészítéssel - újra közzétesszük. Véleményünk közreadását különösen indokolja, hogy az innováció kiemelt nemzet-felemelkedési szerepére vonatkozó kormányzati megnyilvánulások és a gyakorlati lépések sajnos nincsenek összhangban. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a válság, a megfelelő tudomány- technológia- és innováció (TTI) politika hiányában, felgyorsítja többek között az innováció humán erőforrásának csökkenését, növeli az innovációs eredmények elmaradását, mely probléma - a gazdasági hatások miatt - az egész társadalmat érinti. Ha az ország a jól képzett K+F szakembereit elveszti, nem lesz képes arra sem, hogy az EU Horizon 2020 programjában 2014-től jelentősen megnövekedő K+F forrásokból megfelelően részesüljön, és így akár nettó befizetőkké válhatunk.

2014 végéig az adottságainkra épülő, hatékony TTI politika végrehajtása, az új értékeket létrehozó, originális termékekre és szolgáltatásokra épülő hazai vállalatok (innovatív középvállalkozások) megerősítése, és így a magas hozzáadott értéket tartalmazó szellemi export önmagában mintegy 1,5-2%-os nemzetgazdasági növekedést generálhat. Kiszolgáló és bedolgozó országból csak így válhatunk ismét válságtűrő és innovációs alapon növekedő, tudásalapú gazdasággá.

A legfontosabb célkitűzés, hogy öt éven belül a gazdasági növekedés, az innovációt, ill. az innovatív vállalkozásokat középpontba állító gazdaságpolitika révén, érje el vagy haladja meg Magyarországon az EU-országok átlagát. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlen, hogy az ország K+F ráfordítása 2015 végére - folyamatos évi 0,1-0,2 százalékpontos növekedéssel - a GDP 1,5-2%-ára növekedjen. Ugyanezen időszak alatt az összesített innovációs mutató alapján mért innovációs teljesítmény érje el az EU-átlagot, a következő öt évben pedig az EU országok felső harmadába kerüljön.

A fenti célok eléréséhez olyan TTI politikára van szükség, amely
- kijelöli azokat a prioritásokat, gazdasági ágazatokat, ill. egyéb réspiaci területeket, sikeres innovatív vállalatokat, amelyek K+F+I tevékenységének kiemelt ösztönzésével az egész gazdaság húzóerejévé válhatnak,
- kiemelten, komplex módon támogatja a jelentős piaci potenciállal rendelkező, magyar (piac közeli stádiumban lévő) fejlesztési eredmények hasznosulását és piacra jutását,
- folyamatos szakmai ellenőrzéssel mind a K+F ráfordítások felhasználását, mind a keretében megvalósított intézkedések eredményét, ill. hatását értékeli, és visszacsatolást biztosít a megfelelő vezetési szintekre,
- a K+F pályázati kiírások, a pályázatok döntési, szerződéskötési, monitoring, finanszírozási és pénzügyi elszámolási rendszere jelentős egyszerűsítésével ütemezhetővé válva és a bizalmi elvre épülve, bürokráciamentessé teszi az egész folyamatot,
- a döntések előkészítésénél, ill. meghozatalánál a teljes nyilvánosság és a személyes felelősségvállalás érvényesülését biztosítja,
- stabil, a vertikális irányítást és a horizontális koordinációt is biztosító intézményrendszert épít ki.

Az innovációs folyamatok lényege a folyamatosság, ezért a TTI politikával kapcsolatos intézkedéseket csak úgy szabad bevezetni, hogy azok a már beindult és ésszerűen tovább vihető folyamatokat, projekteket ne késleltessék vagy szakítsák meg. Egy új TTI fejlesztés-politikai program intézkedéseinek azonnali érvényesítése döntő jelentőségű lépés az új esélyek megragadásában.

Budapest, 2011. december 19.

Magyar Innovációs Szövetség elnöksége és választmánya


Kedves Tagintézményi Képviselőnk!
Kedves Olvasónk!

Ezúton kívánunk Önnek és kedves családjának boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, szerencsés új évet!

Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök, Dr. Szabó Gábor elnök,
Dr. Antos László ügyvezető igazgató

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Hírlevél következő száma 2012. január 10-én jelenik meg.

MISZ összevont választmányi és elnökségi ülés

2011. december 14-én, a MISZ budapesti székhelyén tartott összevont ülést a választmány és az elnökség.

1.
Dr. Szabó Gábor elnök köszöntötte a megjelenteket, majd előterjesztette a legutóbbi választmányi ülés óta elvégzett munkáról szóló beszámolót. A Választmány egyhangúlag tudomásul vette az elmúlt időszakról készült beszámolót.

2.
Szabó Gábor elmondta, hogy a 2010. évi februári közgyűlésen kiadott MISZ-állásfoglalás sajnos továbbra is aktuális. Az elnökség javasolta, hogy a TTI politika feladatairól adjon ki a MISZ állásfoglalást, a tavaly februári anyagot kiegészítve. Az előterjesztett szöveget az elnök két kiegészítéssel javasolta elfogadni. Pakucs János egyetértett az elnökkel, és javasolta, hogy az állásfoglalás december 19-re készüljön el. A választmány és az elnökség egyhangúlag támogatta a javaslatokat.

3.
Ezután a regionális igazgatók (Siposs István, Harangozó István, Mogyorósi Péter, Higi Gyula, Budavári László) beszámolói következtek. Siposs István kiemelte, hogy megtörtént a régióban az innovatív vállalkozások adatfelvétele. Harangozó István ismertette, hogy sajnos megszűnt az Innovációs Munkabizottság a régióban, s a helyette létrejött Gazdaságfejlesztési Bizottság nem működik megfelelően. Mogyorósi Péter elmondta, hogy a régióban két, határon átnyúló (szerb-magyar és magyar-román) pályázatot is sikerült elnyerniük, melynek szakmai koordinálását a MISZ fogja végezni. Higi Gyula kiemelte, hogy a MISZ régióbeli tagjai rendszeresen találkoznak, s a közös vacsorákon számos szakmai meghívott vett részt 2011-ben is. Budavári László beszámolt 3 innovációs központ létrehozásáról a régióban. Polgárné Májer Ildikó regionális igazgató egészségi állapota miatt nem tudott beszámolni.
A Választmány egyhangúlag elfogadta a regionális igazgatók beszámolóit. Ugyanakkor kérte, hogy Szépvölgyi Ákos beszámolóját nyújtsa be írásban.

4.
Szabó Gábor bevezetőjében elmondta, hogy a Horizon 2020 szerint a Kohéziós Alap azon szegmense, mely K+F+I-re költhető, 2014-től lesz elérhető. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek olyan regionális szervezetek, melyek indulhatnak a pályázatokon.
A "Regionális Innovációs Ügynökségek (RIÜ) tevékenysége és helyzete" címmel Szépvölgyi Ákos és Harangozó István készített összeállítást a választmányi ülésre, melyért az elnök köszönetét fejezte ki. A dokumentumról, ill. a RIÜ-k jövőjéről tíz hozzászóló fejtette ki véleményét. Szabó Gábor javasolta, hogy a MISZ-elnökség felkérésére alakuljon munkacsoport a regionális igazgatók és a RIÜ-vezetők részvételével egy szakmai javaslat kidolgozására, a 2014-től elérhető K+F+I EU-forrásokra vonatkozóan.
A javaslatot a választmány egyhangúlag elfogadta, döntöttek arról is, hogy az anyag a 2012. évi közgyűlésre készüljön el.

5.
Szabó Gábor ismertette a december 13-án tárgyalt felsőoktatási törvény koncepcióját, mely alapján a 2012/2013. tanév végéig végzettek részére akkor is kiadható a diploma, ha nem rendelkeznek nyelvvizsgával. Amennyiben ez a törvényjavaslat így elfogadásra kerül, annak negatív üzenete lesz a munkáltatók felé, ezért a MISZ nevében is tiltakozott már.

A jubileumi, XX. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat meghirdetése

Az elmúlt 19 évben innovációs díjat nyert társaságok által létrehozott Magyar Innovációs Klub találkozójára december 12-én került sor a Symbol Budapest, Klubtermében. A találkozót Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök nyitotta meg és vezette le.

Először a 2010. évi innovációs díjat nyert vállalkozások mutatták be cégük innovációs tevékenységét. A bemutatkozások egy rövid, 3 perces, a díjazott vállalatot bemutató kisfilmmel kezdődtek, majd a filmekhez 3-3 percben tettek szóbeli kiegészítést a cégvezetők.

Bagaméry István a 2010. évi nagydíjas MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft.
ügyvezető igazgatója több nehézséget is említett, mint pl. a növekvő magasan képzett műszaki szakember hiánya, illetve a Kínából importált alkotóelemek növekvő ára. Ezek ellenére az innovációban látják a kiutat, s a cégvezető elmondása alapján a szervezet a következő két évben még piacvezető fog maradni a kisállat-vizsgáló rendszerek területen.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2010. évi Ipari Innovációs Díját a Műszer Automatika Kft. nyerte el "Az elektronikus útátjáró-fedező berendezés" komplex rendszerének megvalósításáért. A díjátadás után eltelt időszakról Horváth József, igazgató, tulajdonos számolt be. Az elért eredményeken kívül megemlítette, bíznak benne, hogy a nemzetközi piacok mellett a hazai piacon is sikereket fognak elérni.

A Ferrobeton Zrt. képviseletében Vass Zoltán, vezérigazgató adott kiegészítést. A vállalat az "Előregyártott vasbeton hídgerenda-család" kifejlesztéséért részesült a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2010. évi különdíjában. Az előadó beszámolt arról is, hogy bár a termék nem egy könnyen szállítható "eszköz", a cégvezetés az exportot tervezi.

Az MKIK 2010. évi Innovációs Díját és az Iparfejlesztési Közalapítvány 2010. évi Szervezeti Innovációs Díját is elnyerő NI Hungary Software és Hardware Gyártó Kft. képviseletében Dr. Ábrahám László ügyvezető beszélt. Hangsúlyozta, hogy a hordozható egyszemélyes laboratórium, a myDAQ termék iránti érdeklődés és népszerűség a díjátadás óta is folyamatosan növekszik. A bevételek jelentős része exportból származik, a terméket a hazai egyetemek sajnos nem tudják megfizetni.

A díjazott szervezeteket bemutatató rész utolsó előadója Dr. Hutás István, a Pharmatéka Bt. cégvezetője volt, aki büszkén említette, hogy a Diarr-Stop S Plus termék kifejlesztéséért az Agrár-, és a Környezetvédelmi Innovációs Díjat is megkapták. Ismertette, hogy a magas takarmány és alacsony húsárak miatt a termék iránti kereslet sajnos megtorpant, de ennek ellenére hazai és export eladásaikat is növelni tudták.

Ezután Pakucs János a szervezőbizottság elnöke beszélt az előző évek Innovációs Nagydíj Pályázatainak eredményeiről. Kiemelte: az innovációs díjat nyert szervezetek összesítéséből kiderül, a díj nem a nagyvállalatok privilégiuma. Ezt követően közzétette a jubileumi, XX. alkalommal kiírt 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot. (A felhívás teljes szövege portálunkon a www.innovacio.hu/nagydij linken, illetve Hírlevelünk Pályázati felhívások rovatában is olvasható.)

Végezetül pedig a nemzetgazdasági miniszter, mint az Innovációs Nagydíj Bizottság elnöke képviseletében Csizmadia Norbert gazdaság-tervezésért felelős helyettes államtitkár adott rövid áttekintést a hazai innováció támogatási rendszeréről, valamint a pályázati lehetőségekről.

A klub programja kötetlen beszélgetéssel és fogadással zárult. A klubülésen részt vettek Szövetségünk vezető tisztségviselői is.

Egyeztetés a 2012-es innovációs pályázatokról

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) újabb vállalati konzultációt szervezett Budapesten, az NGM Könyvtárában december 15-én, a 2012-es új, nagyvállalati innovációs pályázati lehetőségekről. Cséfalvay Zoltán államtitkár tájékoztatást adott arról, hogy két nagyvállalati pályázatra a forrás 13,5 Mrd Ft 2012-ben. A meghívott vállalati vezetők további pontosító javaslatokat adtak a nagyvállalati pályázatokhoz. A szövegezés a jövő héten lezárul, a pályázatok várhatóan február 15-vel jelennek majd meg. (Ezen felül esetleg további 5-15 Mrd Ft elkülöníthető innováció finanszírozására a költségvetés most készülő növekedési tervében.)

Cséfalvay Zoltán államtitkár úr állítása szerint a NAV és az NGM adatok azt igazolják, hogy a 20-22 Mrd-os járulék-befizetésből csupán 10-12 Mrd Ft "ment jó helyre", a többi ún. "kamu tanulmányokra".
A MISZ képviseletében Monszpart Zsolt alelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a 2010 nyarán publikált Ernst and Young/GKI tanulmány nem támasztja alá az innovációs járulék szabálytalan leírásának ilyen nagy mértékét. Az NGM illetékesei a rendelkezésükre álló - és a MISZ-nek át nem adható - adatokra hivatkozva megvédték álláspontjukat.

Elhangzott még továbbá, hogy a MAG Zrt. az NGM felügyelete alá kerül, a Parlament erről december 14-én döntött.

Duna Makro Régió Stratégia - Projekt Értékelő Bizottság

Szövetségünk felkérést kapott Barsiné Pataky Etelka kormánybiztostól, hogy az EU Duna Régió Makro Stratégia (DMRS) Projekt Értékelő Bizottság (PÉB) munkájában két szakemberrel vegyünk részt.

"A tudás alapú társadalom" területre Deme Gábort, a MISZ alelnökét, "Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés" terület képviseletére pedig Greiner Istvánt, a MISZ általános elnökhelyettesét delegáltuk.

A PÉB célja a DMRS keretében megvalósítandó új, hazai projektek értékelése és döntéshozatal a projekt hazai, illetve nemzetközi szinten történő további képviseletéről és támogató levél kiadásáról. A PÉB munkájában többek között a DMRS 11 prioritás területének képviselői, valamint az NFÜ, Budapest képviselői vesznek részt.

Az ötlettől az üzleti sikerig

A Napi Gazdaság, a Magyar Innovációs Szövetség és az MGYOSZ közös fórumát "Az ötlettől az üzleti sikerig" címmel 2011. december 14-én, a Corinthia Grand Hotel Royalban rendezték meg.

A konferenciát Korányi G. Tamás, a Napi Gazdaság főszerkesztője nyitotta meg.
Bevezető előadásában Szabó Gábor, a MISZ elnöke felhívta a figyelmet a rendelkezésre álló pénzügyi források optimális felhasználására. Emellett azonban különös figyelmet javasolt az innovációs emberi erőforrások megóvására. Bírálta az érvényben lévő közbeszerzési szabályokat, mert nem segítik az innovációs folyamatot, ezért reformra lenne szükség.

Pálinkás József, az MTA elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a felfedező kutatások eredményességéhez stabil környezetre van szükség, emellett az igazán fontos kérdés, hogy miként tudnak a fiatal kutatók időben kilépni az iparba, termelésbe vagy szolgáltatásba, és hogyan tudják ott hasznosítani megszerzett tapasztalataikat és gondolkodásmódjukat.

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: a hazai vállalati k+f-költések felét a gyógyszeripar adja, miközben a termelő szférában egyedül a gyógyszeripar fizet különadót. A gyógyszeripar és a többi iparág közötti alapvető különbség, hogy előbbi esetén akár 10-15 évbe is telhet egy-egy új termék kifejlesztése, ami egyúttal nagyobb kockázatokat is jelent. Amíg a hazai gyógyszeripar 2010-ben 60 milliárd forintot fordított k+f-re, az ezzel kapcsolatos összes nemzetgazdasági haszon közel 200 milliárd forint.

Dr. Cséfalvay Zoltán a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára az innovációs stratégia kapcsán leszögezte: a cél, hogy az ország 2020-ra a GDP-arányos k+f ráfordítását 1,8 százalékra növelje a mai 1,14 százalékról. Megítélése szerint tarthatatlan volt a KTIA eddigi működés rendje, amelyben az államnak is befizetési kötelezettsége volt, de 2010 előtt nem tette hozzá az alaphoz megígért forrásokat.
Az Európai Unióban a kutatás-fejlesztés-innováció szakterületre a 2014-2020-as ciklusban a mostani 53 milliárd euró helyett folyó áron számítva 87 milliárd euró jut majd a Horizont 2020 c. program keretében. A növekvő forrásokhoz kapcsolódik még közel 60 milliárd euró, amelyet a strukturális alapokból lehet elérni. Ennek kapcsán az államtitkár megjegyezte: míg a kohéziós és strukturális források az országokra "dedikálva" járnak, az innovációs pénz elérésének egy szempontja van, ez pedig a kiválóság; a források megszerzéséért egész Európa versenybe száll.

Róna Péter, az Alma Consulting Grup K+F projektvezetője a 7. Innovációs Barométer eredményeiről számolt be. A magyarországi felmérés a Magyar Innovációs Szövetséggel együttműködve valósult meg.

A fórumon előadást tartott még többek között:
- Hajdú Judit, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnökhelyettese
- Sebők Katalin, a Nemzeti Innovációs Hivatal főosztályvezetője
- Jakabné Baján Ilona, a Tempus Közalapítvány programkoordinátora
- Hartyányi Mária, a Promt -G Számítástechnikai Oktatóközpont Igazgatója
- Dr Szirmai Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a Spin-off Klub vezetője
- Illés Anikó, MAG Zrt. osztályvezetője
- Árva András, az MKB bank főosztályvezetője
- Oszkó Péter, a PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója, volt pénzügyminiszter.

A konferencia kerekasztal beszélgetéssel zárult, melyen Árva András, Oszkó Péter, Rátai Dániel és dr. Szirmai Péter vett részt. A konferencia részletes videó felvételei a www.napi.hu/konferencia weboldalról elérhetőek.

Innováció-finanszírozási Barométer

Tagvállalatunk, az Alma Consulting Group hetedik alkalommal jelentette meg Innováció-finanszírozási Barométerét, kilenc európai ország (Belgium, Csehország, Franciaország, Németország, Magyarország, Lengyelország, Portugália, Spanyolország és Nagy-Britannia), 2041 vállalat válaszai alapján. A felmérés rávilágít a különböző adókedvezmények használatára is, vizsgálja a vállalatokra, a K+F foglalkoztatásra és a K+F kiadásokra gyakorolt hatásaikat. A magyarországi felmérés a Magyar Innovációs Szövetséggel való partneri együttműködésben valósult meg.

Az állami források továbbra is meghatározó szerepet játszanak a vállalatok innovációs projektjeinek finanszírozásában, melynek csak 34%-át képezik olyan egyéb eszközök, mint a részvénytőke vagy a bankhitelek. A vállalatok 45%-ának a megfelelő pénzügyi lehetőségek felkutatása a fő kihívás, megelőzve az innovációk védelmét (29%) vagy az innovációs emberi erőforrás menedzselését (35%).

A K+F adókedvezmény a leggyakrabban igénybe vett finanszírozási forma (53%). Magyarországon ez az arány jóval alacsonyabb (36%), megfelel a közép-európai átlagnak (37% alatt), mindez részben azzal magyarázható, hogy a K+F közvetett támogatások rövidebb múltra tekintenek vissza a régióban. Nagy-Britanniában, Franciaországban vagy Belgiumban ez az első számú finanszírozás, a cégek 65%-a él vele.

A 2011-ben K+F adókedvezményt igénybe vevő európai vállalatok 62%-a (a magyar cégek 46%-a) növelte a forgalomba hozott újításainak számát, 49%-a (a magyar cégek 39%-a) pedig a K+F terén foglalkoztatott munkaerő állományát. Az innovatív vállalatok 74%-a bizalommal tekint a jövőbe, az elmúlt három évben 39%-uk szinten tartotta, 48%-uk növelte a K+F kiadásait. Az elkövetkező 12 hónapban 46%-uk tervezi a K+F munkaerő bővítését.

A 7. Innovációs Barométerről bővebb információ található az Alma Consulting Group Magyarország Kft. honlapján és az alábbi linken található.

USA budapesti nagykövetének fogadása

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete, Eleni Tsakopoulos Kounalakis 2011. december 7-én ünnepi fogadást adott Budapesten, a KOGART Házban, ahol a SAN FRANCISCÓTÓL WOODSTOCKIG - Az amerikai rockplakát aranykora 1965-1971 c. kiállítást is megtekintették a meghívottak. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetséget Dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

MEET THE SCIENTIST

A MEET THE SCIENTIST program következő előadására 2011. december 8-án, a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban került sor. Az előadó Dr. Röst Gergely, az MTA-SZTE Analízis és Sztochasztika Kutatócsoport tudományos munkatársa, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Matematikával a járványok ellen" címmel tartott előadást.

Kevéssé közismert, de a matematikai módszerek használatának több száz éves hagyománya van a járványtanban. Az előadás áttekintette, hogyan lehet például kiszámolni, hányan betegedhetnek meg egy járvány során, vagy hány embert kell beoltani ahhoz, hogy elkerülhető legyen a járvány. Megismerkedtek a diákok néhány alapfogalommal, mint a reprodukciós szám, közösségi immunitás és a járványtan dinamikus alapmodellje.
A tudomány-népszerűsítő körút 2011. december 13-án a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban folytatódott, ahol Dr. Kovács M. Gábor, az ELTE Növényszervezettani Tanszék adjunktusa, korábbi Fulbright-ösztöndíjas tartott előadást "Rejtőzködő sokszínűség: földalatti gomba-növény érdekközösségek" címmel.

Az előadás során többek között arra kerestek válaszokat, hogy mi a hasonlóság a Kalahári és az ausztrál sivatag őslakosainak mindennapjaiban, mi a közös egy észak-amerikai repülőmókus és egy ausztrál kistermetű erszényes étkezési szokásaiban, vagy egyáltalán lehet-e kapcsolat egy desszert neve és egy rendszertani hiba között. A direkt és indirekt kapcsolatokat egy változatos, meglepetéssel és újdonsággal szolgáló élőlénycsoport jelenti.

Az előadások után a Csodák Palotája munkatársa mindkét helyszínen érdekes, az előadáshoz kapcsolódó kísérleteket mutatott be.

THE roadshow a budapesti Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban

2011. december 5-én a MISZ Tudományos Hasznos Emberi programja tudomány-népszerűsítő rendezvényének a budapesti Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban adott otthont, tagintézményünk, a Siemens kiemelt közreműködésével.

Bartók Marcell, projektvezető program-bemutatása után Füstös Géza (Siemens) "Innovatív technológiák mindennapi használatra" címmel tartott előadást. Ezt követően Kuti János(Óbudai Egyetem) "Hallgatói innovációk az Óbudai Egyetemen" című előadása következett, ahol bemutatásra került a világrekorder tésztahíd építő mérnök csapat, valamint a hallgatók által épített alternatív hajtású versenyautó is.

A rendezvényt Kovács Norbert (Csodák Palotája) látványos fizika-showja zárta. A kísérletekbe a diákok is becsatlakoztak és számos kérdést tettek fel a rendezvény után is az előadóknak.

Kármán Tódor-díjak

2011. december 16-án adták át a 2011. évi Kármán Tódor-díjakat Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

A 10/2000 (VI:8.) OM rendelettel alapított Kármán Tódor-díj a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő munkáért, a gazdasági élet szereplőinek, természetes és jogi személyeknek adományozható. Egy évben maximum öt díj adható ki.

Az ünnepségen Dr. Réthelyi Miklós miniszter köszöntötte a díjazottakat, és külön kiemelte az oktatás és a gazdasági még szorosabb kapcsolatának szükségességét.

A Kármán Tódor-díj szakmai kuratóriumának elnöke Pakucs János, aki Szövetségünk tiszteletbeli elnöke, kiemelte, hogy a 2011. évi Kármán Tódor-díjazottak, jelentős szellemi és anyagi hozzájárulással - kivétel nélkül - a hazai műszaki és természettudományos képzést, oktatást, kutatást támogatták. A díjak méltatásánál külön-külön kiemelte a díjazottak elkötelezettségét a hazai szakember képzés színvonalának és minőségének javítása terén.

A 2011-es Kármán Tódor-díj kitüntetettjei:
- Dr. Charles Simonyi
- Ericsson Magyarország Kft.
- MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
- Pro Progressio Alapítvány
- National Instruments - NI Hungary Kft., Dr. Ábrahám László Csaba ügyvezető

A díjakat Dr. Réthelyi Miklós miniszter és Dr. Dux László felsőoktatási helyettes államtitkár adták át. A díjátadáson jelen volt Jávor András, NEFMI közigazgatási államtitkára is.

Gábor Dénes-díjak átadása

2011. december 16-án átadták az Országgyűlés Főrendiházi Termében a Gábor Dénes-díjakat. Az ünnepségen beszédet mondott Dr. Kövér László országgyűlési elnök, Dr. Réthelyi Miklós miniszter és a díjat alapító Jamrik Péter vezérigazgató is.

A mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerését célozza a Gábor Dénes-díj. Megalapítóinak szándéka egyben a technológiai innováció, a műszaki/mérnöki kutatómunka, az ember által teremtett gépek és létrehozott anyagi konstrukciók iránti társadalmi figyelem és elismerés felkeltése és megerősítése volt.

A NOVOFER Alapítvány kuratóriumi döntése alapján Gábor Dénes-díjban részesült
- Dr. Imre Sándor villamosmérnök, a műszaki tudomány doktora, a BME Híradástechnikai Tanszék habilitált tanszékvezető egyetemi tanára,
- Dr. Jereb László villamosmérnök, habilitált egyetemi tanár, az MTA doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar dékánja, az Informatikai és Gazdasági Intézet igazgatója,
- Dr. Simig Gyula vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, habilitált egyetemi magántanár, az EGIS Gyógyszergyár nyugalmazott kutatási igazgatója (MISZ Választmányának tagja), a díjakat Dr. Réthelyi Miklós miniszter és Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök adták át, továbbá
- Dr. Harsányi Gábor villamosmérnök, az MTA doktora, habilitált egyetemi tanár, a BME Elektronikai Technológia Tanszék tanszékvezetője, a díjat Dr. Fónagy János államtitkár és Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök adta át,
- Losonczi Áron okleveles építészmérnök, a Litracon Kft. cégvezetője,
a díjat Dr. Fónagy János államtitkár és Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök adta át,
- Dr. Matuz János agrármérnök, mezőgazdasági genetikus szakmérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Gabona Kutató Kft. kutatási igazgatói tanácsadója, a Szegedi Tudományegyetem professzora, a díjat Dr. Kövér László országgyűlési elnök és Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök adta át,
- Dr. Molnár József villamosmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa, az MTA Atommagkutató Intézet igazgató-helyettese, a díjat Dr. Pálinkás József MTA elnök és Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök adta át.

Gábor Dénes-életműdíjban Dr. Szántay Csaba vegyészmérnök, akadémikus, egyetemi tanár, a Magyar Feltalálók Egyesületének elnöke részesült. A díjat Dr. Pálinkás József MTA elnök és Dr. Gyulai József kuratóriumi elnök adta át.

In Memoriam Gábor Dénes oklevelet kapott Dr. Gyulai József kuratóriumi elnöktől:
- Garay Tóth János, a Magyar Innovációs Szövetség kommunikációs igazgatójának részére, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának élén közel két évtizeden keresztül folytatott mindazon áldozatos tevékenységéért, mellyel hozzájárult az alapítványi célok valóra váltásához, a hazai és nemzetközi Gábor Dénes-díj presztízsének növeléséhez, az Alapítvány fennmaradásához és eredményes működéséhez.
- Dr. Németh József címzetes egyetemi tanár, technikatörténész részére, a Gábor Dénes-i örökség ápolását segítő több évtizedes tevékenységéért, a megvalósítás során tanúsított önzetlen közreműködéséért.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a NOVOFER Alapítvány által alapított "Gábor Dénes TudományosDiákköri Ösztöndíj"-at Török Gergely Tihamér hallgató kapta Dr. Lovas Antal dékántól és Dr. Gyulai József kuratóriumi elnöktől.

Innováció és gazdaságfejlesztés

A Regionális Innovációs Ügynökség Hálózat (RIÜNET) "Innováció és gazdaságfejlesztés" címmel országos konferenciát tartott 2011. december 8-án, Gödöllőn, a Szent István Egyetem Aulájában. Révai András, a RIÜNET soros elnökének köszöntője után Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán, a  Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkár és Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó tartott előadást az innováció, a regionalizmus és a gazdaság aktuális kérdéseiről. Ezt követően regionális sikertörténetek és legjobb gyakorlatok bemutatása következett, ahol dr. Siposs István és dr. Szépvölgyi Ákos, Szövetségünk regionális igazgatói is előadtak.

A konferencia záróeseményeként a Nemzeti Innovációs Hivatal képviselője, Sebők Katalin főosztályvezető és a RIÜ-k igazgatói: dr. Molnár István, Kocsis Tamás, Révai András, dr. Grasselli Norbert, dr. Szépvölgyi Ákos, dr. Nyiry Attila és Magyar Dániel együttműködési megállapodást írtak alá.

Délután zártkörű megbeszélést tartottak a RIÜ-k vezetői a RIÜNET hálózat előtt álló feladatokról.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Stockholm International Youth Science Seminar

A Magyar Innovációs Szövetség a 2011. december 4. és 11. között megrendezett Stockholm International Youth Science Seminar-ra és az azt lezáró Nobel-díj kiosztási ceremóniára és bankettre Biró Enikő, MAFITUD-tagot delegálta. Biró Enikő "Új terápiás lehetőség vizsgálata sclerosis multiplexben" című pályamunkájával ért el első helyezést a 2010/2011 évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen.

19 országból 24, 17-22 év közötti fiatal vehetett részt a szemináriumon pl. az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Dél-Afrikából, Ázsiából, és természetesen Európa több országából.

A Nobel-hét keretében a fiatalok meghallgathatták az idei Nobel-díjasok előadásait:
- Tomas Tranströmer irodalmi estjét,
- Bruce A. Beutler, Jules A. Hoffmann (és Ralph M. Steinman) orvostudományi Nobel-díjasok sajtó konferenciáját,
- Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt, Adam G. Riess fizika előadását,
- valamint Daniel Shechtman kémia előadását.

Ezenkívül ellátogathattak a Nobel Múzeumba, a Karolinska Institute-ba, az Astra Zeneca stockholmi gyógyszergyárába, és a helyi Természettudományi Múzeumba is.

A fiatalok is megtartották előadásaikat a svéd természettudományi tagozatos gimnáziumok tanulóinak. A nap során kb. 400 diák fordult meg az előadóteremben, a prezentációk mellett egyéni beszélgetésre is volt lehetőség.

A legnagyobb megtiszteltetés azonban mégis az utolsó két este volt. December 9-én részt vettek egy fogadáson minden idei és néhány korábbi Nobel-díjas társaságában, ahol lehetőségük nyílt a díjazottakkal való beszélgetésre is.
December 10-én pedig a stockholmi Concert Hall-ban részesei lehettek a Nobel-díj kiosztási ceremóniának, majd a Városházán a bankettnek.

A képen Daniel Shechtman-nal, az idei kémiai Nobel-díjassal látható Biró Enikő.

MAFITUD-tag Sopron Ifjú Tehetsége

2011. december 14-én, a soproni és Sopron környéki népszavazás 90. évfordulóján, a Hűség Napján, ünnepi ülés keretében adták át Sopron város legrangosabb elismeréseit a Soproni Városháza Dísztermében.

A város hagyományaihoz híven azok a személyek, közösségek kaphatnak elismerést, akik Sopron város hagyományainak, kultúrájának, megőrzéséért és ápolásáért, a város közigazgatásáért, szociális és egészségügyi ellátásáért, oktatásáért és sportjáért, tudományos és gazdasági életének fejlesztéséért maradandót alkottak és alkotnak.

Dr. Fodor Tamás polgármestertől, dr. Simon István és Abdai Géza alpolgármesterektől "Sopron Ifjú Tehetsége" díjat vehetett át Erdélyi Soma, MAFITUD-tag.

Erdélyi Soma a 2010/2011. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen első helyezettje. Lipécz Ádámmal közösen alkották meg a Medical Pocket Assistant rendszert, mely egy telefonos elsősegély-segédprogram. Ezt megelőzően a 2010/2009. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen a HidRoBot megalkotásával, Kovács Dániellel harmadik helyezést, a 2009/2008. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen Nickl Istvánnal Intelligens duplo nevű pályázatukkal második helyezést ért el.

65. Magyar Örökség-díj

2011. december 17-én átadták a 65. Magyar Örökség-díjat a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.

A díj célja, hogy felmutassa azokat az értékeket, amelyek a múltban és a jelenben is hozzájárultak, hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, gazdagításához: a valódi szellemi, kulturális, tudományos, gazdasági értékek felismeréséhez, ami megalapozza a jövőt. A kitüntetettek egy oklevelet kapnak és egy - a magyar Szent Koronát ábrázoló - aranyjelvényt.

A díjátadási ünnepséget Hámori József professzor, a Magyar Örökség-díj Bírálóbizottságának elnöke nyitotta meg. Magyar Örökség-díjban részesült többek között Rátai Dániel MAFITUD-tag is, akit Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke méltatott. Rátai Dániel a díjat világhírű találmánya, a Leonar3Do megalkotásáért kapta, hogy azzal bekerüljön a "Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumába".

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

Dr. Ficsor Mihály maradt az elnök

A WIPO földrajzi árujelzők oltalmával foglalkozó, a Lisszaboni Megállapodás fejlesztésére létrejött Munkacsoportja 2011. december 12-16. között Genfben tartotta negyedik ülését. A Munkacsoport - az előző három üléséhez hasonlóan - egyhangúlag dr. Ficsor Mihályt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökhelyettesét választotta meg a Munkacsoport elnökének.

Új mediációs szolgáltatás

Az Európai Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatala (OHIM) a jogvitás ügyek békés rendezése céljából új mediációs szolgáltatást vezetett be. A felek megegyezésén alapuló vitarendezés keretében az ügyfelek szakképzett és minősítéssel rendelkező mediátorok szolgáltatásait tudják igénybe venni.

További részletes információ az alábbi oldalon érhető el:
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/mediation.en.do

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Riglersystem Európa Kft.
Tagsorszám:
| 644.
Cím: | 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Honlap: | www.riglersystem.com
Vezető: | Csobot Zita ügyvezető, Csatári Zoltán projektmenedzser
E-mail: | zita.csobot@riglersystem.com, zoltan.csatari@riglersystem.com

A Riglersystem Európa Kft. (RSEU Kft.) 2011 februárjában alakult a Riglersystem Szellemi Eszköz Menedzsment Rendszer Kultúra és Technológia (továbbiakban: RS Rendszer) bevezetése és széleskörű alkalmazása céljából Magyarországon és Európa már országaiban.
A vállalkozás küldetése, hogy rendszerével tegye általánossá a szellemi eszköz menedzsment kultúrát, segítse elő a szellemi alkotások tényleges hasznosulását. Céljuk, hogy a K + F orientált technológiai vállalkozásokban, az egyetemeken, a gazdaságfejlesztő intézményekben, a tőkebefektető szervezetekben kerüljön az RS Rendszer bevezetésre és hasznosításra. Az RSEU Kft. a szellemi eszköz menedzsment létrehozásához, fenntartásához és annak sikeres alkalmazásához licenc megállapodás keretében biztosítja az RS Rendszert: metodológiát, technológiát és tudástartalmat. A licencvevő szervezet a megszerkesztett RS SZEM Kapacitást a stratégiai és üzleti céljainak megfelelően hasznosítja.

Szakirodalom-figyelő

M. F. Khan & Mario Porzio (szerk.): Islamic Banking And Finance In The European Union - A Challenge (Iszlám bankolás és finanszírozás az Európai Unióban - Egy kihívás)- Edward Elgar, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Napjainkban már a Föld népességének ötöde tartozik az iszlámhoz. Már milliós számban élnek a nyugati világ országaiban is, nő a részarányuk a lakosságban, s a jelentőségük a gazdasági életben. Olyan nagy a súlyuk és még inkább a potenciáljuk a globális világban, hogy az egyetlen működőképes modus vivendi az ésszerű együttélés. Ehhez viszont mindenekelőtt ismerni és érteni kell őket és a világuk működési elveit. Maradéktalanul érvényes ez a pénzügyekre is, hiszen - ez a kötet is adatok sorával bizonyítja - az iszlám pénzügyi vállalkozások növekvő szerepet játszanak a nyugati pénzvilágban.

Az Elgar kitűnő szakkönyvek sorozatát szenteli annak, hogy bemutassák és magyarázzák az iszlám sajátos gazdasági jellemzőit, az azokat meghatározó elveket, valamint az azok betartásával dolgozó vállalkozások tényleges működését. Ennek legújabb darabja ez a 17 mélyenszántó, elemző tanulmányt felsorakoztató kötet. Aki nem igazán ismeri a pénzügyek iszlám kezelésének lényegét és meghatározó vonásait, innen erről is tökéletes bevezetést kap. S az elemzések megmutatják, hogyan illeszkedik az iszlám bankolás és finanszírozás mai gyakorlata az Európai Unió rendszerébe.

A bevezetőből idézve, az iszlám bank olyan pénzügyi intézmény, amely betartja a vallás - a Korán és a Szunna - rendelkezéseit: nem fizet és nem fogad el kamatot, és a befektetéseiben maradéktalanul követi a vallás etikai szabályait.

A kamatozó ügyletek - szélesebben fogalmazva az uzsora - általános tilalma a legfontosabb sarokpontja az iszlám pénzügyeknek. A történelmi hátteret elemző tanulmány bemutatja, hogy hasonló tilalmat állított a keresztény egyház is, majd pedig a gazdasági fejlődés által támasztott finanszírozási igények nyomására azt átértelmezték, felpuhították, teret nyitva az üzleti élet kamatozó pénzügyeinek. Az iszlám ebben ma is szigorúbb utat jár: az alapvető tilalmat elvben fenntartják, de a szabályait folyamatosan és gyakran innovatív módon finomítják, s innovatív konstrukciókkal teremtenek lehetőséget a vallás előírásait betartó ügyletek megvalósítására. Ez utóbbiak alapja és közös nevezője, hogy a finanszírozó mintegy közös vállalkozásra lép a finanszírozottal, és ennek keretében - legalább is elvben - nem kamatot húz, hanem a pénz felhasználásából származó nyereségből kap részesedést, viszont osztozik az esetleges veszteségből is. A modern iszlám jogtudomány konstrukciók sorát dolgozta ki az ilyen ügyletekre.

Az iszlám pénzügyek szabályozásának másik sarkalatos pontja, hogy a vallási előírások tiltják az elkerülhető kockázatok vállalását, így a spekulációs ügyleteket, sőt a biztosítási termékek eladásának egy részét is. Itt ugyancsak folyamatos az innováció, kidolgozták és finomítják a biztosítási termékek iszlám változatait, s szintúgy, egyebek közt, a számukra befektetésre elfogadható kötvény típusokat.

Mindezeket felölelve, a kötet igen alaposan, és sok tanulságot kínálva vizsgálja az egyezéseket és az eltéréseket az iszlám és a nyugati bankolás között, kitérve még a bázeli tőkeegyezményre is.

A mai pénzügyi rendszer alapvető része a bankokra és egyéb pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó prudenciális szabályrendszer és az annak betartását biztosító felügyelet. A tanulmányok tárgyalják, hogyan illeszthetők be ebbe az iszlám bankok a maguk sajátos működési elveivel és ügyleteivel. S mert az európai országok szabályozása még nem egységes, elemzik e megfelelést többükben is.

Timothy Ferris: A világmindenség - Mai kozmológiai elméletek - Typotex, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

"A felfoghatatlan birodalmát - ott lakozik azoknak az istene, akiket rémülettel tölt el mindaz, ami megmagyarázhatatlan - száműzték az idő első másodpercébe, amikor a világegyetem létezésbe szökkent valamilyen módon." • "A tudományos kozmológia úttörő tudományág, ahol a vizsgálatok a távoli galaxisok kutatásától az őket létrehozó szubatomi rezgésekig terjednek, Ilyenkor a konzervativizmus nem kifejezetten erény, a képzelőerő pedig nem bűn." • "A kozmológia végül is nem más, mint három szám kutatása." (Allan Sandage) • - Idézetek a könyvből.

Timothy Ferris a Berkeley Egyetem emeritus professzora, fizikus, matematikus, csillagász, több tekintélyes amerikai tudományos díj birtokosa, a NASA tudományos tanácsadója. Amint előszavában írja, könyvének célja, hogy "összegezze a tudomány által a világegyetemről alkotott képet a Kr. u. második évezred végén (művét 1997-ben zárta le - OP), és egy olyan izgalmas, sőt talán nyugtalanító világképet vázoljon fel, amelyet a közeljövőnek kell megerősítenie (vagy éppen bizonyos részeiben cáfolnia - OP). Éppen ezért e könyv mind felfedezéseket, mind feltevéseket tartalmaz." Kiemeli ugyanakkor, hogy "A kozmológia egykor a mitológia része volt (ezzel a világ eredetét elbeszélő mondákra utal, amelyek szinte minden nép legendáriumában ott vannak - OP), ma már tudomány. Egy fontos dologban azonban minden más tudománytól különbözik: a többi tudomány úgy gyarapodik, hogy összehasonlít dolgokat, a kozmológiának azonban csak egyetlen tanulmányozható világegyetem áll a rendelkezésére."

Tegyük hozzá: a kozmológiai elméletek zavarba ejtő - szárnyalni szerető lelkek számára lelkesítő - sajátossága, hogy a természettudomány megszokott vizsgálati módszereivel, jelesül kísérletek útján meglehetősen keveset lehet vizsgálni, még kevesebbet bizonyítani belőlük. Voltaképpen még azt sem tudhatjuk igazán, létezik-e jelenleg is a világegyetem úgy, ahogy látjuk, ill. mérjük, hiszen a róla itt érzékelhető információk csupán fénysebességgel utaznak hozzánk - így minél messzebb nézünk a térben, annál korábbi állapotát látjuk. Kaphatunk idősorokat a fejlődéséről, de voltaképpen nem ismerhetjük a tényleges mai állapotát. S a könyv is igen meggyőzően érzékelteti, hogy a reá vonatkozó tudományos feltevések lehetőségei épp úgy végtelenek, mint számos elmélet szerint maga a világmindenség. Egyebek közt tudjuk, és Ferris is utal arra, hogy a kozmológusok képzeletét élénken foglalkoztatja az a lehetőség, hogy a miénk mellett, esetleg azzal párhuzamosan más univerzumok is létezhetnek.

E könyvet nyitott elmével kell olvasnunk, elfogadva, hogy számos tétele, következtetése megdöbbent, és/vagy meghaladja köznapi felfogóképességünk határait. Ilyen egyebek közt a tér alakja, a rejtőzködő sötét anyag nagy kérdésköre, a szuperhúrelmélet, vagy éppen a fekete lyukak különleges tulajdonságai, például, hogy olyan állapotot hoznak létre, amelyben az időnek nincs meghatározott iránya, a kvantumgravitáció törvényei pedig "a teret véletlenszerű, probabilisztikus habbá alakítják".

A Typotex ajánlójából idézve "A könyv valóban a világmindenséget igyekszik átölelni, jelesül a mai, modern emberiségnek az egész mindenségre - beleértve saját magát, az emberi kultúrát is - vonatkozó tudását." S mert Ferris kitűnően magyarázza a legnehezebb részeket is, felemelően izgalmas olvasmány az emberiség egyik legnagyobb tudományos és intellektuális kalandjának eddigi történetéről és eredményeiről.

Tahir Shah: Kalandozások az Ezeregyéjszakában - Tericum, 2011
Dr Osman Péter ismertetése

"Vannak dolgok a földön, amelyek értékét nem lehet pénzben kifejezni. Ilyen a mese is: akár a ritka ékkő. Fordítsd a fény felé, s úgy csillog, mint a rubint." • "Egy éjjel Dzsuha szolgája rajtakapta mesterét, amint az éjnek évadján be akar lopakodni saját hálószobájába. - Uram, mit művelsz? - Csitt - felelte Dzsuha. - A nejem szerint holdkóros vagyok. Megpróbálom tetten érni magam" • "Sokat kell utaznia egy férfinak, míg beérik." - idézetek a könyvből.

A MISz Hírlevél 2010/19. számában mutattuk be a brit író, újságíró szerző A Kalifa Háza c. művét. Abban elmeséli kalandos történetét, hogyan épített magának otthont Casablancában. Ez a könyve, amely önmagában is kerek, egész, és az előzőhöz hasonlóan igen hangulatos és a szó legjobb értelmében szórakoztató olvasmány, lényegében a marokkói életének és az országgal való ismerkedésének a folytatásáról szól.

Előző könyvében elmondta, hogy a családi gyökerei apai nagyapja révén Afganisztánhoz kötik, aki a család hagyományához híven számos tudományban jeleskedett. Tahir Shah az ő utolsó éveit követve választotta Marokkót, ahol meg is telepedett.

Ez az újabb műve is a hagyományos történetmesélés remeke: a szerző mesél Marokkó mai világáról, életéről, és hozzá felidéz sok ottani, nemzedékről-nemzedékre átörökített mesét. Apját idézi ebben: "Apám egy országot leginkább a meséiből szeretett megismerni. A mesék sajátos módon ragadnak magukkal, szokta volt mondani, színes történeteikkel szórakozást nyújtanak, de közben önismeretre is tanítanak. Hallgassátok a meséket, figyelmeztetett bennünket, mert hasznos vezérfonalul szolgálnak az életben." Szintén apjától idézi, és egyben a marokkói hagyományokat is jellemzi a következőkkel: "A keleti ember általában a már megismert dolgokat értékeli, mert csak a kibomlott bimbó illatát lehet élvezni. Azokat a történeteket értékelik igazán nagyra, melyek már évszázadok óta közszájon forognak, s amelyek időtálló értéke már bebizonyosodott. A mese a doboz, amelyben a bölcsesség lakozik."

A hétköznapi élet, amellyel Marokkóban az elmondásában találkozunk, számunkra maga is színes, egzotikus mesevilág. Kezdődik azzal, hogy a hatalmas házhoz, amelyet Casablancában megvásárolt, velejárójaként három őr is tartozik, akiket fizetnie kell, ám azok jobban uralkodnak rajta, mint ő rajtuk. Hasonlóképp "autonóm" módon viselkednek a felfogadott segítők, s a legtöbb mesterember, akiket a rengeteg javításhoz igénybe vesz. Találkozunk kőműves-csapattal, akik csak éjjel dolgoznak, mert nappal misztikus tanulmányaikat folytatják, régiség/ócskaság kereskedővel, aki mindent ingyen ad, de vásárolni kell tőle hozzá egy-egy mesét is. Rejtő regénybe illő törzskávéházában a helybéli értelmiségi - idős orvos - így beszél a mesékről: "A történetek és mesék tesznek bennünket azzá, amik vagyunk. Általuk vagyunk marokkóiak. A mesemondók tartják életben kultúránk tüzét. Őseinkről regélnek nekünk, és megadják gyermekeinknek mindazon értékeket, amelyekre szükségük van, ha boldogulni akarnak az életben: büszkeséget, lovagiasságot, azt hogy mi a jó, s hogyan kerüljék el a rosszat. A marokkói mesék képet adnak társadalmunkról. Akár száz évet is élhetsz itt, mégsem ismered meg az ország velejét. De ha valóban tudni akarod, milyenek is vagyunk, akkor elő kell bányásznod a mesemondókat. Ők azok, akik a kincset őrzik..."

Járjuk vele Marokkót, lássuk annak életét, és hallgassuk a meséit - élvezzük egy sok száz éves, nagyon is valódi kultúra különleges világát.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Fizikai Szemle, 2011/10, 351. oldal
A fizika tanítása
A XXI. Öveges József országos fizikaverseny döntője
"...A verseny fővédnökei Göncz Árpádné (akinek nagybátyja volt Öveges József) és a Magyar Innovációs Szövetség..."

Innotéka, 2011. december, 3. oldal
Portré
Egy vérbeli innovátor
"...Úgy gondolja, hogy az innovációnak nemcsak a műszaki kérdésekre, hanem a cégszervezésre is ki kell terjednie...- osztotta meg reményeit lapunknak Darvas Ferenc, a Comminex cégcsoport egyik megalkotója és fő tulajdonosa..."

Innotéka, 2011. december, 7. oldal
A GE Healthcare K+F központot nyitott Szegeden

Innotéka, 2011. december, 7. oldal
Rátz Tanár Úr Életműdíj kiváló tanároknak

Innotéka, 2011. december, 8. oldal
Tudósvélemények a Tudományos Világfórumán
"...A november 17-19-ig tartó rendezvényen több, mint száz országból hétszáz vendég, köztük kutatós, magas rangú döntéshozók, Nobel-díjas tudósok, tudományügyi miniszterek, valamint a legnevesebb tudományos folyóiratok képviselői vettek részt..."

Innotéka, 2011. december, 12. oldal
Világhírű magyar tudósok pénzforrás után is kutatnak
"...A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2001 és 201 között dinamikusan emelkedett a magyar kutatás-fejlesztést segítő külföldi források összege: 12,8 milliárdról 38,3 milliárd forintra nőtt az ilyen jellegű támogatás..."

Innotéka, 2011. december, 20. oldal
Idén is alkottak, újítottak a dél-dunántúliak

Innotéka, 2011. december, 17. oldal
Díjat ért a húsz év tapasztalata a biotechnológiában
"...Egészségipari vállalkozás kategóriában a Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztő Kft. érdemelte ki 2011-ben a Dél-dunántúli Regionális Innovációs Díjat. A kiemelkedő kutatói tevékenységgel és nemzetközi kapcsolatokkal bíró, dr. Lustyik György vezette cég a penészgombák toxinjainak kimutatására kifejlesztett eljárásért kapta az elismerést..."

Innotéka, 2011. december, 22. oldal
Biotechnológia és innováció

Innotéka, 2011. december, 24. oldal
Innováció a mindennapokban

Innotéka, 2011. december, 27. oldal
Szemléletformáló erő a régióban

Innotéka, 2011. december, 28. oldal
Pályázatfigyeléstől a pályázatírásig, innovációtól a technológiai transzferig

Innotéka, 2011. december, 29. oldal
Kinek kell még innovációmenedzsment?

Gazdasági Tükörkép Magazin Online, 2011. december 5., hétfő
Átszervezik az MTA kutatóintézeti hálózatát
"...A jelenlegi 38 kutatóintézetből és 2 kutatóközpontból álló hálózat helyett 2012-től 5 kutatóintézet és 10 kutatóközpont működik majd..."

FN 24, 2011. december 5. hétfő
Így indítaná be Matolcsy az ország motorját
"...Az ázsiai növekedési zóna nyugati kapuja, az innováció vezérelte nyugat-európai növekedési övezet keleti kapuja, illetve az észak-déli irányban húzódó új borostyánút meghatározó szereplője egyaránt lehet az összeállítás szerint Magyarország földrajzi adottságainak köszönhetően..."

Klub Rádió, 2011. december 5., hétfő
"...Az innováció és a nemzetköziesedés kapcsolatát mérte fel a kkv szektor körében a Pénzügykutató Zrt, a miértről és az eredményekről beszélgetünk Inzelt Annamária kutatásvezetővel..."

Hálózat TV, 2011. december 5., hétfő
Hálózat hírek
"....Kevesebb kutatóközpontja lesz a magyar tudománynak, miután az Akadémia közgyűlése elfogadta az erre vonatkozó előterjesztést. A döntés indoklásában az szerepelt, hogy a régi rendszer már elavult és nem volt versenyképes. Az átszervezéstől azt várják, hogy nemzetközileg is számottevő, versenyképes, eredményes, alap- és alkalmazott kutatással foglalkozó kutatóintézet-hálózat alakuljon ki..."

Metropol Online, 2011. december 5., hétfő
Átszervezik az MTA-t

InfoRádió, 2011. december 5., hétfő
Matolcsy: Magyarország 2020 után csatlakozna az eurózónához

"...Utalt arra, hogy az EU vezetésének választ kell találnia arra, hogyan koncentrál az európai integráció a kreatív iparra, a kutatás - fejlesztés (k+f) szerepét erősíteni kell, valamint meg kell határozni azt is, hogy a közép-kelet-európai új tagállamok hogyan lehetnek az EU növekedési motorja..."

Kisalföld Online, 2011. december 5., hétfő
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal minősítheti a K+F tevékenységet

Gazdasági Rádió, 2011. december 5., hétfő
Adókedvezmény múlik ezentúl a szellemi tulajdon hivatalán

Népszabadság, 2011. december 5., hétfő, 16. oldal

Az új égők mozgásra kapcsolnak be
"...Magyar egyetemekkel és kutatóintézetekkel együtt fejlesztett modern, környezetbarát világítóeszközöket a General Electric. A 292 milliós támogatással - és ugyanennyi vállalati ráfordítással - megvalósult munka három új, energiatakarékos, környezetbarát, kellemes fényű lámpatípust hozott..."

Heves Megyei Hírlap, 2011. december 6., kedd, 1+2. oldal
Új vezető a Bosch-cégcsoport élén

Metropol, 2011. december 6., kedd, 11. oldal
Átalakuló Akadémia

"...Átalakul a Magyar Tudományos Akadémia intézményrendszere - döntött tegnap a rendkívüli közgyűlés. Pálinkás József elnök két héten belül kinevezi az új kutatóközpontok főigazgatóit. A 38 kutatóintézet és 2 kutatóközpont helyett 2012-től 5 kutatóintézet és 10 kutatóközpont működik majd, a 18 egyéb költségvetési szervből 8-at hoznak létre..."

Magyar Hírlap, 2011. december 6., kedd, 9. oldal
"A jövő az innovációban rejlik"
Finnország. Interjú Ésik Róberttel, az NSN magyarországi ügyvezetőjével


Magyar Nemzet, 2011. december 6., kedd, 1+4. oldal
Nem mernek bért fizetni az óraadóknak

"...Bár a közelmúltban megállapodás született a kormány és az egyetemek között a zárolt vagyon részleges feloldásáról, amellyel minden felsőoktatási intézmény számára elkerülhető lenne az év végi működésképtelenség, a rektorok mégsem mernek hozzányúlni a pénzhez, hivatalos értesítést ugyanis a mai napig nem kaptak a vagyonzár feloldásáról..."

Népszabadság, 2011. december 6., kedd, 5. oldal
Karcsúsít az Akadémia

Népszabadság, 2011. december 6., kedd, 16. oldal
Fizika a színpadon

"...Huszonhat európai ország, továbbá Kanada tanárai és oktatási szakemberei az európai műszaki-természettudományos oktatás javítására berlini központtal megalapították a Science on Stage Europe egyesületet. "Az innovatív tanári és tanulói kísérletek, valamint a legjobb pedagógiai és didaktikai módszerek cseréje, átadása motiválja a tanárokat, ötleteket ad az órák érdekesebbé tételére, s ezzel végső soron a diákokat is lelkesítik és motiválják"..."

Népszava, 2011. december 6., kedd, 6. oldal
Összevont akadémiai kutatóközpontok

"...Jelentős többséggel támogatta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendkívüli közgyűlése a kutatóintézet-hálózat megújítását..."

Népszava, 2011. december 6., kedd, 8. oldal
Barroso: kulcskérdés az európai innováció

"...Európának a nehéz gazdasági helyzetben értelmes konszolidációra van szüksége, a versenyképesség növelése, az innováció támogatása a sarokpontja az unió stratégiájának - hangsúlyozta Brüsszelben José Barroso, az Európai Bizottság elnöke, megnyitva az EU első innovációs konvencióját..."

Világgazdaság, 2011. december 6., kedd, 7. oldal
21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Ma.hu, 2011. december 6., kedd

Budapesten lesz az uniós szabadalmi bíróképzés központja
"...Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára bejelentette: nagy eséllyel Budapesten lesz az európai uniós szabadalmi bírók képzésének központja..."

Piac&Profit, 2001. december 6., kedd
"...Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter kifejtette: (...) választ kell találni arra, miként koncentrál az európai integráció a kreatív iparra, erősíteni kell a kutatás-fejlesztés szerepét, és meg kell határozni azt is, hogyan lehetnek a kelet-közép-európai tagállamok az EU növekedési motorja. Szerinte az uniónak növekedési és foglalkoztatási fordulatot kell végrehajtania..."

IT Business, 2011. december 6., kedd, 6. oldal
Az ész megvan az akarat hiányzik
"...Az ugyanarról a témáról, obskúrus folyóiratokban megjelentetett cikkek sorozata érdemben nem növeli egy kutató érdemeit. izgalmas lenne megnézni azt is, hogy hány innováció, szabadalom, esetleg a gyakorlatban is hasznosuló fejlesztés fűződik a nevéhez..."

Informatika & Tudomány, 2011. december 7., szerda
Elfogadták Magyarország új szellemi tulajdon-törvényét
"...Az Országgyűlés december 5-én elfogadta a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezet-csomagot, mely 2012. január 1-én lép hatályba...."

Világgazdaság, 2011. december 7., szerda, 6. oldal
Itt lesz a szabadalmi bírók képzési központja

"...Nagy eséllyel Budapesten lesz az európai uniós szabadalmi bírók képzésének központja - jelentette be Cséfalvay Zoltán..."

Világgazdaság, 2011. december 7., szerda, 11. oldal
Debreceni gyógyszerkutató cégbe fektet a Primus Capital

Világgazdaság, 2011. december 7., szerda, 11. oldal
Gőzerővel fejleszt a Teva

"...Több mint 100 millió dollárt fektetett be magyarországi gyártóegységeinek fejlesztésébe 2011-ben a Teva. A kapacitásbővítésre irányuló projekteken túl kiemelkedő a minőségbiztosítási és a k+f területekre allokált összeg is..."

Magyar Hírlap, 2011. december 7., szerda, 16. oldal
Le kell állítani a stadionépítést
5 perces interjú: Róna Péter, közgazdász
"...Magyarországnak most arra van szüksége, hogy felhalmozzon egy igazán magas szintű szellemi tőkét. Most nem a sportlétesítményekbe, az utakba, hanem az oktatásba, az innovációba, az egészségügybe kell befektetni..."

Kossuth Rádió, 2011. december 7., szerda
180 perc
"...Nagy eséllyel Budapesten lesz az európai uniós szabadalmi bírók képzésének központja - ezt Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára jelentette be Brüsszelben..."

Új Néplap, 2011.december 7., szerda, 4. oldal
Nyolcvanmilliárd eurót szánnak kutatásra és innovációra
"...Az Európai Bizottság a napokban ismertette a kutatás , innováció és versenyképesség előmozdítását célzó intézkedéscsomagját..."

Infó Rádió, 2011. december 7., szerda
Innovációról (SOTE rektora)

Paks-Press, 2011. december 7., szerda, 2+3. oldal

Három évtized a paksi atomerőműnél - portré
"...Katona Tamás János a minap vette át a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Életmű díját. Az atomerőmű építés talán még el sem kezdődött, amikor a Moszkvai Energetikai Egyetem atomerőművek és berendezések szakára felvételizett..."

Metropol, 2011. december 8, csütörtök, 26. oldal
Műegyetemek versenye
"...INNOVÁCIÓ Az úgynevezett ODO- projekt támogatására írt alá főszponzori szerződést a Siemens Zrt. elnök vezérigazgatója és a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) rektora. ..."

Gazdaság Ma, 2011. december 8., csütörtök
Cséfalvay több ezer kutatóműhelyt hozna létre
Az innováció pörgetheti fel a gazdaság motorját
"...Az államtitkár az Innováció és gazdaságfejlesztés című, a Regionális Innovációs Ügynökségi Hálózat és a Nemzeti Innovációs Hivatal által szervezett konferencián hangsúlyozta, hogy a jelenlegi hazai és európai gazdasági helyzetben a kormány sarkalatos kérdésnek tekinti a gazdasági fellendülést dinamizáló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet..."

Kecskemét TV, 2011. december 8., csütörtök
"Meet the scientist"
"...A program célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, magyar középiskolások körében. A mai napon a Bányai Júlia Gimnáziumba népszerűsítették a programot..."

HVG Online, 2011. december 8., csütörtök
Az innováció a kkv-k jövője
"...November vége óta ismét pályázhatnak (www.invitel.hu/innomax) azok az innovatív kis- és középvállalatok, melyek úgy vélik, hogy az elmúlt két évben történt fejlesztéseik, hatékonyságjavító és innovatív megoldásaik követendő például szolgálhatnak a szektor szereplőinek, és eléggé új szemléletűek ahhoz, hogy meggyőzően hirdessék: ők az egyik új viszonyulási pont..."

Kárpátalja Ma, 2011. december 8., csütörtök
XXI. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Stop 2011. december 8., csütörtök
Matolcsy "újításainak" nem akadt pártfogója
"...Bod Péter Ákos szerint a magyar gazdasági különút kudarcának oka az, hogy kevés az innováció és sok az avítt megoldás, Mellár Tamás szerint fejlesztési-modernizációs program kimunkálására volna szükség, a Magyar Növekedési Terv erre azonban totálisan alkalmatlan..."

Heti Válasz, 2011. december 8., 10. oldal
A szellemi tulajdon védelmében

"...Répássy Róbert igazságügyi államtitkár és Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke részvételével tartotta alakuló ülését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa. A grémium részt vesz a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásában. Az elnök Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, a tagok a gazdaság, az innováció és a kulturális élet elismert képviselői..."

Figyelő, 2011. december 8-14., 18+19. oldal
Együtt működik
Átrendeződik a világ kutatói kapacitása

"...Egyre szorosabb kapcsolatban vannak egymással a világ tudományos kutatóműhelyei. Az, hogy melyik ország milyen mértékben tud részt venni ebben a folyamatban, a felsőoktatásban dől el..."

Figyelő, 2011. december 8-14., 18. oldal
Járulékgondok

"...Hazánkban az elmúlt évtizedben sikerült a kutatásra költött pénzeket folyamatosan növelni, s ebben nagy szerepe volt a Medgyessy-kormány által 2004-ben bevezetett innovációs járuléknak. Ennek összegéből leírhatták a cégek az általuk végzett kutatási vagy fejlesztési tevékenységek értékét, a befolyt összegre pedig pályázni lehetett..."

Figyelő, 2011. december 8-14., 38. oldal
Ajánlják magukat
Ázsiát és Amerikát célozza a Gravity

"...Újabb 350 millió forintnyi tőkével megtámogatva készül az amerikai és az ázsiai piac bevételére az online értékesítést segítő szoftvereket fejlesztő Gravity R&D Kft..."

Figyelő, 2011. december 8-14., 21+23. oldal>
Okosak és szépek
Magyar design

"...A hazai tárgykultúra jövője és üzleti sikere a hazai kisvállalkozásokon múlik - na meg azon, hogy az ügyet felkarolja-e az állam..."

Figyelő, 2011. december 8-14., 46. oldal
Zöldövezet
Ipari park Budaörsön

"..Több mint 300 kisvállalkozás működik egy kerítésen belül Budaörsön, kihasználva az együttélésből fakadó előnyöket..."
(...)
A vállalatcsoport
"...Az ipari parkot létrehozó és üzemeltető vállalatcsoportot a tanácsadással, oktatással és pályázati forrásteremtéssel foglalkozó CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ, a szellemi termék nemzetközi piacra juttatását segítő ValDeal Zrt. és az ISC Kft. alkotja..."

Szeged Ma, 2011. december 9., péntek
Szellemi műhely született a Bolyai-díjasoknak
"...Megfigyelhető a kollektív intelligencia működése, miszerint sok együtt dolgozó kutató tapasztalata, tudása több, mint az egyéni teljesítmények egyszerű összegződése - világlott ki Szabó Gábor akadémikus, az SZTE rektora, a Magyar Innovációs Szövetség, valamint a Bolyai-díj Alapítvány Kuratóriumának elnöke előadásából. A rektor hangsúlyozta, Magyarországon még mindig létezik az a tudásbázis, ami gazdasági haszonná lenne fordítható, ha a vállalatok, a gazdasági élet szereplői és a tudományos műhelyek között létrejönnének a megfelelő együttműködések..."

Inno-Hír, 2011. december 9., péntek
Az ötlettől az üzleti sikerig

24 Óra, 2011. december 9., péntek, 4. oldal
Régiós innováció: szakmai konferencia

Hajdú-Bihari Napló, 2011. december 9., péntek, 6. oldal
Anomáliákkal terhelt a gazdaságunk
"...A kutatás - fejlesztés és innováció régi, anomáliákkal teli rendszerének megszüntetését üdvözölte, azt azonban nem, hogy nincs helyette új..."

Élet és Tudomány, 2011. december 9., 1545. oldal
Keplertől a HIV-ig

"...Lezárult az OTKA és lapunk cikkpályázatának 2011-es fordulója, melynek díjait november 30-án vehették át a nyertesek az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok székházában..."

Világgazdaság, 2011. december 9., péntek
21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny


Népszava, 2011. december 10., szombat, 9. oldal
Innovációs EU-horizont
Tanács az európai vezetőknek: a tények, ne a politikai nézetek alapján döntsenek
"...Az EU első innovációs konferenciáján világcégek vezetői, jelentős egyetemek professzorai, Nobel-díjas kutatók adtak tanácsokat, mondták el véleményüket, hogyan tudják elérni ambiciózus innovációs célkitűzéseiket a Huszonhetek. Az uniós innovációs seregszemlén 48 inspiráló kutatási-fejlesztési siker sztorit kiállításon is bemutattak..."

Népszava Online, 2011. december 10., szombat
Innovációs EU-horizont

Népszava, 2011.december 10., szombat, 9. oldal
Innovációs EU-horizont

Új Dunántúli Napló, 2011.december 10.. szombat, 13. oldal
Bár a projekt véget ért, a folytatás biztosított

Népszabadság, 2011. december 10., szombat, Hétvége 4. oldal
Finn furfang
"...Négy, kiemelten fontosnak ítélt területen egészségügy oktatás, kultúra, K+F - a ráfordításokat a válság idején sem csökkentették, sőt fenntartottál; a 80-as években elindított támogatásnövelő programokat, így például az innováció és a természettudományos oktatás tíz évig tartó erőltetett fejlesztését is..."

Népszabadság Online, 2011. december 11., vasárnap
Finn furfang

Helyi Téma Online, 2011. december 11., vasárnap
Tudományos talányok a gimnáziumban
"...Az Árpád Gimnázium tizedik osztályos tanulóit a tudományos világ misztériumaiba kalauzolta el a "Meet the scientist" program, amely roadshow-ként járja a középiskolákat. A szakértők olyan érdekes előadásban tárták fel a geológusszakma lényegét, mintha a legizgalmasabb krimiről beszéltek volna...

Népszabadság, 2011. december 12., hétfő, 16. oldal
A jövőről az "ördög birodalmában"

Népszabadság Online, 2011. december 12. hétfő
A jövőről az "ördög birodalmában"
Innováció - Google- és Microsoft-tanácsok az EU-nak
"...Brüsszelben bűvszó az innováció, mely kihúzhatja a huszonheteket a gazdasági csávából. És nem csak a múlt héten, amikor az Európai Bizottság megtartotta az unió első innovációs seregszemléjét..."

Világgazdaság, 2011. december 12., hétfő, 9. oldal
Gyorsításba kezdenek a tagállamok
"...Az innováció a kulcs a fenntartható növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Ez volt a fő üzenete az Európai Unió első, Brüsszelben tartott innovációs konventjének, amelyen 1200 küldött vett részt az EU tagállamaiból és más országokból..."

Világgazdaság Online, 2011. december 12., hétfő
Gyorsításba kezdenek a tagállamok
Tervek A Horizont 2020 nyolcvanmilliárd eurót irányoz elő a jó elképzelések megvalósítására

Világgazdaság, 2011. december 12., hétfő, 10. oldal
Krakkó várja az innovatív régiókat
"...Az innovatív régiók komolyan veszik kezdeményezésüket, amellyel a klaszterek és kutatási infrastruktúrák együttműködését, Európa versenyképességének a javítását, a növekedést és a munkahelyteremtést kívánják előmozdítani..."

Világgazdaság, 2011. december 12., hétfő, 12. oldal
Külpiacra viszi a kkv-kat a HITA
"...Egyre markánsabb szerepet tölt be a hazai innováció támogatásában az Enterprise Europe Network (EEN) magyarországi hálózata, melyet a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (angol nevéből adódó rövidítéssel: HITA) konzorcium vezetőként koordinál. Már rövid távon valóságos ugródeszka lehet ez a hálózat a kis és közepes vállalkozások külpiaci megjelenésében, innovációs képességeinek felfedezésében..."

Népszabadság, 2011. december 12., hétfő, 9. oldal
Aki nem alkalmazkodik, az megbukik
Belpolitikai megnyilatkozásnak tartja Chikán Attila volt gazdasági miniszter, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora
"...Ezzel szemben mi különadóztatjuk az innovatív cégeket, és rontjuk a fejlesztésre fordított vállalati pénzek felhasználásának feltételeit. Az sem eldöntött igazán, hogy ki a kormányzati gazdája a kutatás-fejlesztésnek. Súlyos intézményi bizonytalanság van, de nemcsak itt, hanem például a kis- és közepes vállalkozások támogatásában..."

Világgazdaság, 2011. december 12., hétfő, 11. oldal
Városkártya Szolnokon
"...A T-City alkalmazástechnikai innovációja máris elismerést vívott ki magának: ezért a kísérleti projektért a vállalat megkapta az idei Észak-alföldi Regionális Innovációs Díjat Jász-Nagykun-Szolnok megyében..."

Camion Truck, 2011. december 12., hétfő, 40+41.oldal
Az első sűrítettföldgáz-kút Budapesten
"...Horváth Dori Jenő, a MOL magyarországi kiskereskedelmi igazgatója (...) Az innovációk körébe sorolta a vény nélkül kapható gyógyszerek forgalmazását az egyes kutaknál, továbbá az autópályák melletti étteremhálózatot, illetve a használt sütőolaj átvételét..."

Épülettár Online, 2011. december 12., hétfő
Meghirdették a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Medical Online, 2011. december 12., hétfő
Meghirdették az Innovációs Nagydíj-pályázatot

ZetaPress, 2011. december 12., hétfő
Jubileumról a Symbolban
"...A Magyar Innovációs Szövetség Magyar Innovációs Díjasok Klubja ma délelőtt a Bécsi úti Symbolban tartott rendezvényén meghirdette a 2011 évi Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatát - tudtuk meg Garay Tóth Jánostól..."

Duna TV, 2011.december 12., hétfő
Duna hírek
"...Húszadik alkalommal hirdetik meg a Magyarország legjobb fejlesztésére kiírt pályázatot. Az innovációs nagydíjat olyan vállalkozások vihetik haza, aki 2011-ben a legeredményesebb műszaki és gazdasági hasznot érte el egy új fejlesztés révén. A pályázatra február 8-áig lehet jelentkezni..."

Info Rádió, 2011.december 12., hétfő
Kulturális fejlesztés és az innováció (Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója)
"...van egy ilyen eltolódás az állami, illetve a privát szféra felé a K+F kiadásokat tekintve, ami valójában biztató dolog, mert ebből előbb-utóbb kell, hogy innovatív termék legyen, hiszen azért fektettek a cégek fejlesztésbe..."

Info Rádió, 2011.december 12., hétfő
Meghirdették a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot.

Echo TV, 2011.december 12., hétfő
"...Már kiírták a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatait. - Antos László a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója, Horváth József a Műszer Automatika Kft..."

Klub Rádió, 2011.december 12., hétfő
Vállalkozók klubja
"...A zárolások és az adótörvény változások azonban ennek ellenében hatnak. Mit szólnak ehhez az érintettek? Megkérdezzük az Innovációs Szövetség elnökét, Szabó Gábor professzort..."

Lánchíd Rádió, 2011. december 12., hétfő
"...A Magyar Növekedési terv azokat a vállalkozásokat helyezi előtérbe, amelyek hazai tudásra épülnek, sikeresek és a szakképzés megújítására törekednek. Ezt Csizmadia Norbert jelentette be a magyar innovációs nagydíj pályázatának meghirdetésekor..."

Magyarorszagon.hu, 2011. december 12., hétfő
Meghirdették a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Hír3.hu, 2011. december 12., hétfő
Meghirdették a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

MarketingInfo, 2011. december 12., hétfő
Meghirdették a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Richpoi.hu, 2011. december 12., hétfő
Meghirdették a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Borsod Online, 2011. december 12., hétfő
Meghirdették a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Szabolcs Online, 2011. december 12., hétfő
Meghirdették a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Magyar Nemzet Online, 2011. december 12., hétfő
13,5 milliárd forint a tét

Infovilag.hu, 2011. december 12., hétfő
Huszadszor is lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra

Fn.hir24.hu, 2011. december 12., hétfő
Keresik a leginnovatívabb magyar cégeket

Computerworld, 2011. december 12., hétfő
XX. Magyar Innovációs Nagydíj

Világgazdaság Online, 2011. december 12., hétfő
Megújulnak a kutatóhelyek

Infoter.eu, 2011. december 12., hétfő
Meghirdették a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Zalai Hírlap Online, 2011. december 12., hétfő
Meghirdették a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Magyar Nemzet Online, 2011. december 13., kedd
Mi lesz itt, ha ezt meglépik?
"...A hazai cégek 36 százaléka veszi igénybe a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó adókedvezményeket, míg 70 százalékuk jelezte, hogy ismeri azokat. Így minden bizonnyal jelentős hatása lesz a szektorra, hogy jövőre megszűnik az innovációs járulék leírási lehetősége. Az unió területén található vállalkozások egyharmada elengedhetetlennek tartja az innováció elősegítéséhez ezeket a támogatásokat..."

Magyar Hírlap, 2011. december 13., kedd, 11. oldal
Innovációra is épít a kormány bővülési terve
"...Valószínűleg még az idei esztendőben megjelennek az innovációs támogatásokra kiírt pályázatok, amelyekre 13,5 milliárd forintot különítettek el a 2012-es központi költségvetésben a képviselők - hangzott el tegnap. Olyan vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek idén műszaki, gazdasági innovációs teljesítményükkel kiemelkedő üzleti hasznot értek el..."

Magyar Hírlap Online, 2011. december 13., kedd
Innovációra is épít a kormány bővülési terve

Metropol, 2011. december 13., kedd, 7. oldal
Keresik az év innovációját
"...PÁLYÁZAT A 2011. év legkiemelkedőbb innovációjának elismerésére a Magyar Innovációs Alapítvány meghirdette a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot. A jelentkezési határidő 2012. február 8., az elismeréseket 2012. március végén adják át a Parlamentben. MTI..."

Fejér Megyei Hírlap, 2011.december 13., kedd, 6. oldal
Új pályázatok innovációra
"...Új pályázatok innovációra Budapest (mti) - A 2011. év legkiemelkedőbb innovációjának elismerésére a Magyar Innovációs Alapítvány meghirdette az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot - jelentette be Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke..."

Zalai Hírlap, 2011.december 13., kedd, 6. oldal
Innovációs pályázat

Nógrád Megyei Hírlap, 2011. december 13., kedd, 6. oldal
Gyorsításba kezdenek a tagállamok

Dunaújvárosi Hírlap, 2011.december 13., kedd, 6. oldal
Új pályázatok innovációra
"...A 2011. év legkiemelkedőbb innovációjának elismerésére a Magyar Innovációs Alapítvány meghirdette az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot - jelentette be Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke..."

Ma.hu, 2011. december 13., kedd
Reformokat sürget a Tudományos Akadémia
Veszélyben Kína ipari versenyképessége

OrientPress Hírügynökség, 2011. december 13., kedd
Innovációra is épít a kormány bővülési terve

Zöld Ipar Magazin Online, 2011. december 13., kedd
Jubileumi innovációs pályázat indul

SFF Tender, 2011. december 13., kedd
XX. Magyar Innovációs Nagydíj

VeHír, 2011. december 13., kedd
Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

ATV, 2011. december 13., kedd
"...Emellett a levonhatósági lehetőségek megszüntetése miatt az innovációs járulék esetében 21 milliárd forint, valamint a termékdíjak kiszélesítésének köszönhetően 7 milliárd forint bevételi többlettel számolnak a jegybanki szakértők..."

Napi Gazdaság online, 2011. december 13., kedd
Így védhetők ki a szigorúbb adóellenőrzések

Napi Gazdaság online, 2011. december 13., kedd
Itt találhat százmilliárdot a kormány

Világgazdaság Online, 2011. december 13., kedd
Súlyosabb szankciókra számíthatnak a vállalatok

Ma.hu, 2011. december 13., kedd
Jövőre nagyon bedurvul az adóhatóság

Ma.hu, 2011. december 13., kedd
Jövőre nagyon bedurvul az adóhatóság

IT-Business, 2011. december 13., kedd, 36+38. oldal
Lepaktáltunk Kínával, de nem ezért gyűlnek a felhők
"...Rendesen megmozgatták a sajtó munkatársait a kutatás - fejlesztés területén vezető hazai egyetemek. Egyik pillanatban még egy szakmai konferencián tolongtunk, a másikban pedig már egy új szoftverlabor átadóján tapsoltunk..."

IT-Business, 2011. december 13., kedd, 79. oldal
Innováció és növekedés

ZetaPress, 2011. december 13., kedd
Jubileumról a Symbolban

Origo Vállalkozói Negyed, 2011. december 14., szerda
Jeremie: Több mint tízmilliárd a kkv-szektornak

OrientPress, 2011. december 14., szerda
Jeremie: több mint tíz milliárd a kkv-szektornak

Piac&Profit, 2011. december 14., szerda
Melyik magyar cégnek jut a milliárdokból?

Népszava Online, 2011. december 14., szerda
Cséfalvay: megújul a hazai kutatás-fejlesztés

Gazdasági Rádió, 2011. december 14., szerda
Megújul a hazai kutatás-fejlesztés

Napi Gazdaság Online, 2011. december 14., szerda
Külföldre viszik a gyógyszerpénzeket - 255 milliárd forint távozik
"...A gyógyszertámogatások 75 százaléka, 255 milliárd forint távozik az országból az importtermékek támogatásán keresztül - mondta Bogsch Erik, a Richter vezérigazgatója a Napi Gazdaság innovációs konferenciáján..."

Origo, 2011. december 14., szerda
Kutatás, fejlesztés - hasznosítás Debrecenben

Mobilport, 2011. december 14., szerda
21. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2011/2012-es tanév)

Index, 2011. december 14., szerda
Januárban lehet pályázni! - Indulnak az innovációs alap pályázatai

Napi Gazdaság Online, 2011. december 14., szerda
Januárban lehet pályázni! - Indulnak az innovációs alap pályázatai

Napi Gazdaság Online, 2011. december 14., szerda
Az innováció kitörési pont - már "csak" a hogyan a kérdés

Origo, 2011. december 14., szerda
Kutatás, fejlesztés - hasznosítás Debrecenben
"...Angol nyelven is elérhető online adatbázis segíti a jövőben - pályázati forrásnak köszönhetően - a kutatási-fejlesztési eredmények hasznosítását..."

Haszon Magazin, 2011. december 14., szerda
Súlyosabban büntet az adóhivatal

Napi Gazdaság Online, 2011. december 14., szerda
Állami forrásokra támaszkodna a k+f

MM Hírlevél, 2011. december 14., szerda
XX. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

Napi Online, 2011. december 14., szerda
Veszélyes folyamat alakult ki - elfogynak a magyar találmányok?
"...Aki innovációba vágja a fejszéjét, annak feltétlen optimistának kell lennie - fogalmazott Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke a Napi Gazdaság innovációs konferenciáján..."

Adónet, 2011. december 14., szerda
Meghirdették a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

24 Óra, 2011. december 14., szerda, 1. oldal
A cégvezetők szerint muszáj fejlődni
"...Innováció a régióban címmel szakmai fórumot tartottak tegnap a megyei kereskedelmi és iparkamara királyvárosi hivatalában..."

Informatika&Tudomány, 2011. december 14., szerda
Egyre több Magyarországon az európai szabadalom

Magyar Nemzet Online, 2011. december 14., szerda
2010-ben értünk a gödör aljára
"...Innováció nélkül nehézzé válhat a gazdasági jövő, de én rendíthetetlen optimista vagyok - mondta el Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) elnöke. Szerinte a közbeszerzéseken mindenképpen változtatni kell, mert az nagymértékben visszafogja a szektor teljesítményét."

Magyar Nemzet Online, 2011. december 14., szerda
130 milliárdot vesz ki a zsebünkből

"...2012-ben a költségvetés körülbelül 46 milliárdos befizetésre számít az innovációs alapba, amiből 13,5 milliárd forintos összegben lesz lehetőség pályázatok kiírására - jelentette be Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerdán. Szólt arról is, hogy tízezer új kutató-fejlesztő munkahelyre van szükség, hogy hazánk elérje a 2020-ra kitűzött célokat..."

Hír24.hu, 2011. december 14., szerda
Külföldre vándorol a brutális mennyiségű gyógyszerpénz
Infó Rádió, 2011. december 14., szerda
"...Jövő évtől megújul a kutatás - fejlesztés intézményi, finanszírozási rendszere - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára. Cséfalvay Zoltán a Napi Gazdaság budapesti, Az ötlettől az üzleti sikerig című konferenciáján közölte: 2012-től jogszabály tisztázza a kutatás - fejlesztés fogalmát..."

Infó Rádió, 2011. december 15., csütörtök
Magyar Hírlap, 2011. december 15., csütörtök, 14. oldal
Bővülés előtt áll a Lendület program

"...Jelentősen megnövelt kerettel támogatják jövőre a fiatal kutatók itthon maradását és a tudományos műhelyeket..."

Napi Gazdaság, 2011. december 15., csütörtök, 3. oldal
Az innovációs alapot biztosan nem fogják zárolni

"...Januártól legalább 13,5 milliárd forint értékben indulnak pályázatok a kutatás-fejlesztésinnováció területén - jelentette be Cséfalvay Zoltán..."

Figyelő, 2011. december 15-21., 16+17. oldal
Értetlenül nézve egymásra

"...Ilyen a K+F adóbeszedés új szisztémája is, amely azt üzeni a vállalatnak, hogy hiába fejlesztesz, nem tudod megítélni, fontos-e a fejlesztésed. Előbb fizesd be adóként a K+F hozzájárulásodat, majd mi eldöntjük, hogy pályázhatsz-e, s kaphatsz-e ebből a pénzből..."

Figyelő, 2011. december 15-21., 40-43. oldal
Csak a képzeletük szárnyal

"...Találmányok és tákolmányok
Nem múlik el hónap anélkül, hogy ne hallanánk szenzációszámba menő magyar találmányról. Később a legtöbbről kiderül, hogy a fele sem igaz, de még az életszerűnek tűnő ötletekre is könnyen mennek el százmilliós pályázati pénzek, komolyabb eredmény nélkül...
...A jó ötlet is kevés lehet
Egy jó ötlet sem garantálja a piaci sikert. Rátai Dániel 3D-s rendszerével 2005-ben nyert díjat egy Intel által szervezett versenyen, és azóta nincs olyan tudományos-ismeretterjesztő műsor, amely ne foglalkozott volna vele. Mai szemmel nézve kis számítási kapacitású gépekkel, filléres alkatrészekből sikerült egy működő 3D-s megjelenítő és irányító rendszert készítenie. A fejlesztésből azonban csak 2010-re lett termék, amely iránt nem túl élénk a kereslet.
Közben a konzoljátékok - mint a Nintendo Wii - már térbeli mozgást irányító kontrollerrel irányíthatóak. A tervezők és designerek számára is elérhetőek a Xsens cégnek a játékgyártók - így az EA Sports vagy a Konami - által is használt mozgásérzékelői, amelyek a virtuális térben adják vissza a mozgást, akár valós időben. A térbeli terveket készítő mérnökök vagy az animációkat készítők körében a 3Dconnexion nevű cég már igen jelentős pozíciókkal rendelkezik, egymillió darabot adott el a több száz dolláros 3D-s egeréből, amely könnyen összekapcsolható a tervezői szoftverekkel.
A Leondar3Do eszközéhez már 30 euróért hozzá lehet jutni, de nem tülekednek érte. A 3D for All Kft. a fejlesztésekre az NKTH-tól a Jedlik Ányos Program keretében 274 millió forint támogatást kapott, a cég árbevétele 2010-ben 27,58 millió forint volt. Ebből nem keletkezett adófizetési kötelezettsége, így igen hosszú időbe telhet, míg az államnak megtérül a fejlesztésre fordított támogatás. Pedig ebben az esetben a megoldás jó volt, megfelelő üzleti modell viszont nem tartozott hozzá, így nem jött létre igazán piacképes termék..."

Új Dunántúli Napló, 2011. december 15., csütörtök
Külföldről is érdeklődnek
"...Pécsi Tudományegyetem kutatóközpontja már külföldi befektetők figyelmét is felkeltette..."

SFF Tender, 2011. december 15., csütörtök
Megújul a hazai kutatás-fejlesztés az államtitkár szerint

Index, 2011. december 15., csütörtök
Közepesen versenyképes Magyarország
"... Egy átfogó regionális kutatás eredményei alapján Magyarország a harmadik legversenyképesebb állam az "Új Európa" országai közül. Hazánkat Csehország és Szlovénia előzi meg az infrastruktúrát, az oktatást, az innovációt és többek közt a kutatást és fejlesztést mérő mutatószámok alapján..."

Index, 2011. december 15., csütörtök
Átadták az idei Gábor Dénes-díjakat

Origo, 2011. december 15., csütörtök
Szakít a kommunista örökséggel a magyar tudomány - a Nature cikke a reformokról

Metropol Online, 2011. december 15., csütörtök
Átadták az idei Gábor Dénes-díjakat

IT-Business Online, 2011. december 15., csütörtök
Innovációs gyújtópontok a magyar-ukrán határon

Piac&Profit Online, 2011. december 15., csütörtök
2,5 milliárd euró a kicsiknek
"...Évi 30 ezer európai munkahelyet teremthet az EU új vállalkozás-finanszírozási programja - a COSME és a Horizon 2020 - hangzott el az EP ipari-, kutatási- és energiaügyi bizottsága hétfő esti ülésén..."

Indavideo, 2011. december 15., csütörtök
Az innováció finanszírozása Magyarországon és Európában

Metropol Online, 2011. december 15., csütörtök
Átadták az idei Gábor Dénes-díjakat

Metropol, 2011. december 16., péntek, 16. oldal
Tudósok, akik feltalálták a jövőt

"...Hét hazai tudományos-műszaki területen dolgozó tudós kapott Gábor Dénes-díjat, amit tegnap délben a Parlamentben vehettek át... Az idei Gábor Dénes-díjas tudósok ... Matuz János agrármérnök: hazai gabonafélék nemesítése ... Simig Gyula vegyészmérnök: originális gyógyszerkutatás és a környezetbarát kémiai eljárások kidolgozása..."

Magyar Hírlap, 2011. december 16., péntek, 10. oldal
Sok múlik a műszaki értelmiségen
Átadták a Parlamentben a Gábor Dénes-díjat a mérnöki munka elismeréseként

Napi Gazdaság, 2011. december 16., péntek, 9. oldal
Innovációs park épülhet Lentiben

Napi Gazdaság, 2011. december 16., péntek, 11. oldal
Jövőre is pályázhatók lesznek az idei GOP-felhívások

Napi Gazdaság, 2011. december 16., péntek, 11. oldal
Az induló vállalkozások is esélyt kapnak

"...Az év végéig több mint tízmilliárd forintot utalhat ki a Jeremie-programban szereplő nyolc alapkezelő a kis- és középvállalkozásoknak. Mint ismert, a Jeremie-programban nyertes kockázati tőkealap-kezelők a teljes befektethető tőke több mint 25 százalékára vállaltak befektetési kötelezettséget, azaz nagyjából 9 milliárd forintot fektettek be az elmúlt időszakban..."

Világgazdaság, 2011. december 16., péntek, 11. oldal
Sikerágazatra építhetnénk
A világ a jelenleginél jóval több magyar csúcstechnológiai mérnöki tudásra is vevő lenne

"...Világszerte nagy a kereslet a magyar mérnöki fejlesztések iránt. Az ország teljesítménye kiemelkedő, miközben nem áll rendelkezésre az ehhez szükséges gazdasági ökoszisztéma minden eleme, és komoly szakemberhiánnyal küzd a szektor. A szigetszerű eredmények is jó alapot adnak azonban egy sikerágazat kialakítására - állítják a piac szereplői s a szakértők..."

Index.hu, 2011. december 16., péntek
Átadták az idei Gábor Dénes-díjakat

EnergiaInfo.hu, 2011. december 16., péntek

Kármán Tódor-díjat nyert a MOL középiskolai és felsőoktatási programja

ma.hu, 2011. december 16., péntek
Lökést adhat Szegednek a lézerközpont

Edupress, 2011. december 16., péntek
Átadták a Kármán Tódor-díjakat

Minap.hu, 2011. december 16., péntek
Svéd társtulajdonos a FUX-nál

OrientPress, 2011. december 16., péntel
Kiosztották a Kármán Tódor-díjat

SzegedCafé.hu, 2011. december 17., szombat
Kávé mellé: beszélgetés Dr. Szabó Gáborral, az SZTE rektorával

Kelet Magyarország, 2011. december 17., szombat, 4. oldal

Tegnap inkubátorházat avattak Nyírbátorban

Új Néplap, 2011. december 17., szombat, 4. oldal
Az is kiderült, hogyan csökkenthet a fogyasztás
"...Az is kiderült, hogyan csökkenthet a fogyasztás a Pharmatéka Bt. családi vállalkozás jelentős hangsúlyt fektet az innovációba, mert felismerte, hogy a magas szintű K+F tevékenység életben maradásának egyetlen lehetséges útja..."

168 Óra Online, 2011. december 17., szombat
Van más út: hatékonyabb, átláthatóbb gazdaságpolitikát, igazságos adórendszert
"...Magyarországnak nyitott, innovációra és fejlődésre képes, a hazai vállalkozások versenyképességén és igazságos közteherviselésen alapuló gazdaságra van szüksége - végső soron ez segíti elő a lakosság életszínvonal-növekedését..."

Magyar Nemzet Online, 2011. december18., vasárnap
Ezzel kinek lesz jobb?
"...Ne francia vagy ír szisztémában gondolkodjunk, hanem a magyar modellt alkossuk meg - hangsúlyozta a készülő innovációs stratégiáról Szabó Gábor. Szakértők szerint a k+f teljesítmény növelésére az adókedvezményeken kívül egyéb remek ösztönzők is léteznek..."

Piac&Profit, 2011. december 19., hétfő
Díjazzák az újítást
"...A Magyar Innovációs Alapítvány- a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen - immár jubileumi, 20. alkalommal teszi közzé a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat..."

Agroinform, 2011. december 19., hétfő
Matuz János búzanemesítő is átvehette idén a Gábor Dénes-díjat

Világgazdaság, 2011. december 19., hétfő, 5. oldal)
Modern telephely, bővülő létszám
A folyamatos, tudatos innováció hozza a biztos piacokat

"...Két, egymással összefüggő sikeres pályázatának köszönhetően kezdte meg az idén telephelyfejlesztő beruházását a széfek, biztonsági berendezések gyártására specializálódott pécsi Strauss Metal Kft..."

Észak-Magyarország, 2011. december 19., hétfő, 7. oldal
Egy számmal kisebb cipőt húztak az ökolábra
"...A Pharmatéka Bt. jelentős hangsúlyt fektet az innovációba, mert felismerte, hogy a magas szintű K+F tevékenység életben maradásának egyetlen lehetséges útja..."

EuroAstra, 2011. december 19., hétfő
Meghirdették a 2011. évi, jubileumi XX. Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Várható esemény

Kutatás-fejlesztési projektek finanszírozása

Berlinben, 2012. február 13-14. között rendezi meg szemináriumát a European Academy for Taxes, Economics & Law, "Avoid Indirect State Aid - Implement Full Costing Correctly" címmel.

Néhány, a szeminárium tervezett céljai közül:
- megtanulni elválasztani a gazdasági tevékenységet a nem gazdasági tevékenységtől, K+F+I területen,
- elkerülni a kockázatát a jogszerűtlen állami segítségnek, a technológia transzfer területén,
- megismerkedni a teljes árkalkulációval az Európai Bizottság minden követelményének teljesítésével,
- megkapni a legjobb gyakorlat jelentést,
- tapasztalatokat szerezni a tudományos szolgáltatások és új innovatív termékek versenyképes árának kiszámításában,
- előkészíteni pénzügyi ellenőrzésekre a K+F+I projekteket.

Kontakt: Dipl.-Jur. Christoph Brauner / Dipl.-Jur. Christian Klingenberg
További információ »

A szemináriumot megelőzően a European Academy, február 7-10. között, egy műhelytalálkozót is szervez Berlinben, "7th Framework Programme" (FP7) címmel.
További információ »

Pályázati Felhívás

Pályázat a 2011. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

A Magyar Innovációs Alapítvány- a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen - immár jubileumi, 20. alkalommal teszi közzé a

2011. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is elismerik: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2006 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját kapja. A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezeti Innovációs Díját is.
A díjak ünnepélyes átadására 2012. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2011. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

Az elbírálás során a 2011-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, egyéb műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát is értékelik, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát.
A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
- Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon,
- Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
- Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2012. február 8., 12 óra

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzetgazdasági miniszter.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma nevében: Prof. Závodszky Péter
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.