XXI. évf. | 2011. december 6. | 22. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Nemzeti Innovációs Hivatal
Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható eseményekHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége 2011. november 30-án ülést tartott a Szövetség székhelyén.

1. Az elnökség tudomásul vette, és egyhangúlag elfogadta a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról, ill. jelentősebb eseményekről szóló - Antos László, Deme Gábor és Szabó Gábor által szóban is kiegészített - írásos beszámolót.

2. Az elnök, az NKITT működéséről szóló tájékoztatója előtt, kiosztotta az NKITT 2011. november 15-i ülésének jegyzőkönyvéből származó kivonatot, mely saját felszólalásáról szólt: Szabó Gábor a leghatározottabban visszautasította azt a módszert, ahogyan a döntések születtek, vagyis az NKITT megkerülését, ill. az érdekelt szektorral történő egyeztetés teljes hiányát. Az elnök több olyan esetet (K+F minősítés rendszere, innovációs járulék levonhatóságának megszüntetése, KTIA két részre osztása) említett, mely aláásta az NKITT tekintélyét, és azt jelenti, hogy az NKITT nem tölti be funkcióit. A napirendhez hozzászólt: Pakucs János, Antos László.
Az elnökség tudomásul vette a tájékoztatást.

3. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a Magyar Innovációs Szövetség véleményét az NGM által készített "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatai 2012-ben" c. anyagról (..."Az anyag egy megalapozatlan, háttérelemzés nélküli, bonyolult fogalmazású, félreérthető, szándékaiban és céljaiban a KKV-kat csak fedőnévként használó pályázati terv...˝.). A Szövetség állásfoglalása 6 érintett elnökségi tag véleménye alapján készült, és az NGM illetékeseinek küldtük meg. Hozzászólók voltak: Pakucs János, Gyulai József, Harangozó István.
Ehhez a napirendhez kapcsolódóan az elnökség úgy határozott, hogy a következő választmányi ülésre beterjeszt egy egyoldalas, a TTI politika feladataira vonatkozó iránymutató anyagot. Továbbá beterjeszt egy másik állásfoglalás tervezetet a RIÜ-kről.

4. Az elnökség egyetértett az elnök javaslatával, miszerint a választmány ülését 2011. dec. 14-én, 15 órára hívja össze.

5. Ormándi Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy társaságunk (MFB Invest Zrt.) kezdő innovatív cégekbe két kategóriában tudnak befektetni: 1. de minimis: 60-65 M Ft, 2. fejlesztő: 400 M Ft-ig. Hozzászólt: Erdei Sándor

Összevont választmányi és elnökségi ülés

2011. december 14-én összevont választmányi és elnökségi ülést tart a Magyar Innovációs Szövetség, budapesti székhelyén.

Az ülés napirendi pontjai:
- Beszámoló a legutóbbi választmányi ülés óta végzett munkáról,
- MISZ-állásfoglalás a TTI politika feladatairól,
- Regionális igazgatók éves beszámolója,
- Regionális innováció (RIÜ-k).

A Parlament elfogadta a T/4662 sz. törvényjavaslatot

Az Országgyűlésnek, 2011 októberében beterjesztett "T/4662, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról" sz. törvényjavaslatot 2011. november 21-én elfogadta a képviselők többsége, a Magyar Innovációs Szövetségünk tiltakozása ellenére.

Az elfogadott törvény szerint, 2012. január 1-től érvényét veszti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (KTIA) szóló tv. 4. § (3) bekezdése, ami azt jelenti, hogy a vállalatok a továbbiakban innovációs járulékukból nem írhatják le saját innovációs tevékenységük, illetve a nonprofit vagy költségvetési kutatóhelyeknél megrendelt K+F projektek költségét.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatai 2012-ben

A Nemzetgazdasági Minisztérium "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatai 2012-ben" című anyagával kapcsolatban a Magyar Innovációs Szövetség november 30-án kialakította véleményét, melyet többek között a tárca illetékeseinek is megküldött.

Részletek a véleményből:

"...Alapvetően helyes irány a KTIA pályázati támogatási rendszere szabályozásának megújítása, az anyagban azonban a szabályozás megújítására vonatkozóan nem sok információ található..."

"...Nem világos az előterjesztésből, hogy a jelen anyag kinek az álláspontját tükrözi..."

"...Hiába ambiciózusak a leírt célkitűzések, ha a szakmai közösség egyik napról a másikra, a híradásokból tudja meg, hogy eltörlik a leírhatósági lehetőséget az innovációs járulék esetében, ami nemcsak hátrányosan érinti a gazdálkodó szervezetek közvetlen K+F tevékenységét, hanem szétrombolja az üzleti szféra és a közfinanszírozású kutatószervezetek közötti, az elmúlt években kialakított és ösztönzött szakmai együttműködéseket..."

"...Nem látunk biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a "pótlólagos" források valóban az érintettekhez jutnak majd el. Az anyag szándékaiban és céljaiban a KKV-kat csak fedőnévként használja. Az egész előterjesztés hiteltelennek tűnik..."

Véleményünk teljes szövege portálunk jelszóval védett területén olvasható.

Nagyvállalati konzultáció

A Nemzetgazdasági Minisztériumban 2011. december 1-én vállalati konzultációt szerveztek. A megbeszélésre elsősorban nagyvállalatok vezetőit hívták meg, mivel az NGM által összeállított és a MISZ által is véleményezett "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatai 2012-ben" című előterjesztésnek csupán két pályázati modelljét (ezek az ún. "K+F+I" és a "Versenyképességi") vitatták meg. Az NGM a nagyvállalati pályázatokat már januárban ki fogja írni és legkésőbb márciusra már szerződések megkötését ígérte.

Cséfalvay Zoltán államtitkár elmondta, hogy a KTIA költségvetésében közel 46 Md Ft-os vállalati befizetések szerepelnek, az ezen felüli kormányzati ráfordítás még nem ismeretes, mivel függ a jelenleg körvonalazódó ún. gazdasági növekedési programtól. Ebben az innovációnak meghatározó szerepe lesz.

Az egyeztetésen a MISZ-t Monszpart Zsolt alelnök képviselte, aki hozzászólásában többek között kiemelte, hogy a javasolt, ún. nagyvállalati modellek nem foglalkoznak az innovációs járulék eredeti bevezetésekor megfogalmazott nagyon fontos cél elősegítésével, a vállalati és a költségvetési, non-profit szféra együttműködésének az ösztönzésével. Felhívta a figyelmet a konzorciumi forma hátrányaira, valamint a javasolt modellekben a KKV-k innovációs tevékenységének a háttérbe szorulására. Átadta a MISZ írott véleményét is.

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács "A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója" című, társadalmi vitára bocsátott tervezetével kapcsolatban a Magyar Innovációs Szövetség november 30-án kialakította véleményét.

Részletek a véleményből:

"...A fenntartható fejlődéssel kapcsolatban eddig készült tanulmányokhoz, stratégiai próbálkozásokhoz, kívánságlistákhoz képest jelen előterjesztés kimagaslóan nagy értéket képvisel, tudományos megközelítésben példamutató, és realitása sem kérdőjelezhető meg..."

"...A tervezet kellőképpen foglalkozik a politikai és társadalmi feltételek biztosításával, ugyanakkor a gazdasági feltételekre nem helyez kellő hangsúlyt, a műszaki feltételeket pedig elhanyagolja..."

"...Függetlenül attól, hogy nem egy stratégiai terv készült, csak annak megalapozása, célszerű lenne egy vízió, jövőkép felállítása. Önmagában a fenntarthatóság fogalmának tisztázása nem tekinthető jövőképnek, az csak a jövőkép kereteit határozhatja meg..."

"...Az elemzéshez nem elegendő az államadósság, a költségvetési fegyelem, az életpálya-finanszírozás, a gazdasági tőke helyzetének áttekintése. Fontos a GDP évi változásainak, továbbá a GDP %-ában a környezet- és természetvédelemre, valamint a K+F-re, innovációra fordított összegek ismerete is..."

"...Ha a szociológusok, társadalomtudósok, közgazdászok, pénzügyi szakemberek mellett a műszaki értelmiség nem kap meghatározó szerepet, akkor 20 év múlva is csak álmodozni fogunk a fenntartható fejlődésről. A műszaki értelmiség részt kér a fenntartható fejlődés érdekében végzett munkából. A célokat pedig műszaki alapossággal kell megfogalmazni..."

"...Az oldal alján levő rész (Kutatási, fejlesztési és innovációs ráfordítások) címe félrevezető. A leírt szöveg alapján a helyes cím: Kutatási, fejlesztési ráfordítások. A tudás gazdaságnak számos más mutatói is vannak a felsoroltakon (K+F kiadás, PISA-eredmény, életen át tartó tanulás) kívül. Javasoljuk tanulmányozni az Innovation Union Scoreboard mutatóit..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon ide kattintva olvasható.

NFÜ-válasz a TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-re adott észrevételeinkre

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felkérésére Szövetségünk november 18-án véleményezte "A Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV)˝ című pályázati felhívást.

A Magyar Innovációs Szövetség észrevételeinek egy részét beépítették a felhívásba, melyről az NFÜ Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága november 29-én írásban értesítette Szövetségünket.

Részlet a válaszlevélből:
"...Köszönjük az észrevételeket. Az alábbiakban szeretnénk reagálni a felvetésekre:
1. Nincs szükség önerőre jelen pályázati kiírásnál, ezért a hivatkozott részt törölni fogjuk.
2. Az egymilliárd forint feletti támogatásra vonatkozó szövegrészt törölni fogjuk...
4. A szülési szabadságok számát egyértelműsíteni fogjuk.
5. Javítani fogjuk az értékelési pontok tördelését.
6. A kutatási intézményekkel ki lesz egészítve az előnyt jelentő értékelési pont...
8. A korábbi 4.2.2 pályázatok plusz pontokkal való értékelését megvizsgáljuk...
9. Pótlólagos megoldásként alkalmazható a problémára, hogy szolgáltatásként eszközbérlés, eszközök igénybevétele viszont elszámolható. A saját infrastruktúrára vonatkozó szempontot megvizsgáljuk....
10. Egyértelműsítjük az egyes anyagköltségeket..."


Az adott javaslat beépítésére vonatkozó tervezői válaszok elérhetők a pályázati kiíráshoz tartozó NFÜ partnerségi fórum kapcsolódó dokumentumai között.

Az EU többéves pénzügyi időszaka

2011. november 28-án, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében Győri Enikő államtitkár asszony moderálásával tartották az EU többéves pénzügyi időszakát (2014-2020) előkészítő társadalmi vita megnyitó konferenciáját. Az egyeztetésen Szövetségünket Greiner István általános elnökhelyettes képviselte.

Az előadásokat Martonyi János külügyminiszter, Janusz Lewandowski költségvetésért és pénzügyi programozásért felelős biztos, Surján László EP képviselő, valamint Nógrádi Zoltán és Mile Lajos országgyűlési képviselő tartották. Az előadások során és az azt követő vitában több kérdés felmerült, pl.:
- a következő költségvetés, illetve a jelen gazdasági válság kapcsolata,
- a strukturális alapok felhasználásának hasznossága és a mikrovállalkozások jövője hazánkban.

A második téma vonatokozásában a külügyminiszter kifejtette a Kormányzat egyértelmű álláspontját, hogy nincs ok-okozati összefüggés aközött, hogy a strukturális alapok az előző 10-15 évben éppen  azokhoz az országokhoz kerültek, amelyek ma csődhelyzetben vannak, vagy afelé sodródnak. Az európai biztos kijelentette továbbá, hogy jelenlegi terveik között nem szerepel kiemelten kezelni a mikrovállalkozásokat, ezt a nemzeti költségvetések kompetenciájában hagyják.

Horizon 2020

2011. november 29-én, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által szervezett szakértői megbeszélésre került sor az NGM-ben, a Horizon 2020 jogszabály tervezettel, programcsomaggal kapcsolatban.

A Horizon 2020 egy integrált programon keresztül biztosít támogatást kutatási és innovációs tevékenységekre, összehozza a korábbi kutatási és technológiafejlesztési keretprogramot (FP), a versenyképességi és innovációs programot (CIP), valamint az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT).

A megbeszélésen az érintett intézmények (Kormányhivatalok, Bay Zoltán Közalapítvány, egyetemek, MISZ stb.) közös gondolkodással megkezdték a felkészülést arra, hogy a Horizon 2020 programból a legtöbb előnyt kovácsolhassák Magyarország számára. A találkozó levezető elnöke Nikodémus Antal, az NGM főosztályvezetője volt. Szövetségünk képviseletében Frischmann Gábor, alelnök vett részt az egyeztetésen.

Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriumi ülése

A Magyar Innovációs Alapítvány 2011. november 29-én, az MTA Enzimológiai Intézetben tartotta kuratóriumi ülését, Závodszky Péter elnök vezetésével.

Első napirendként, a 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíjról dr. Antos László, titkár adott értékelést a kuratórium számára. Ezt követően a tagok megvitatták, majd kiegészítésekkel elfogadták a 2010. évi Magyar Innovációs Nagydíj kiírását és lebonyolítását (versenyfelhívás, ütemezés, kommunikációs terv, bírálati rend stb.).

Végezetül az Alapítvány 2010. évi mérlegét és közhasznúsági jelentését, valamint a 2011. évi gazdálkodásának költségvetését fogadták el a kuratóriumi tagok egyhangúlag.
Az Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése ide kattintva olvasható

Magyar Innovációs Klub

Az elmúlt 19 évben innovációs díjat nyert társaságok által létrehozott Magyar Innovációs Klub következő találkozójára 2011. december 12-én kerül sor Budapesten. A rendezvény házigazdája a 2010. évi innovációs nagydíjas MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft.

A klubtalálkozó programja

Köszöntő
- A 2010. évi Innovációs Díjat nyert vállalkozások filmes prezentációi a cég innovációs tevékenységéről
    - Bagaméry István, ügyvezető igazgató, MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft.
    - Horváth József, igazgató, tulajdonos, Műszer Automatika Kft.
    - Vass Zoltán, vezérigazgató, Ferrobeton Zrt.
    - Ábrahám László, ügyvezető, National Instruments, Hungary.
    - Dr. Hutás István, cégvezető, Pharmatéka Bt.
- Dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke: A 2011. évi, jubileumi XX. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat meghirdetése
- Dr. Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter: Tájékoztató a hazai innovációs támogatási rendszerről

A klubtalálkozó zártkörű.

Meet the Scientist

A Meet the Scientist program következő előadására 2011. november 22-én, a budapesti Szent Margit Gimnáziumban került sor. Az előadó Dr. Rosivall László, a Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézet igazgatója, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Orvostudomány - szemelvények egy vesegyógyász szemével" címmel tartott előadást.

Az előadás áttekintette a hypertóniát,  a vérnyomást meghatározó tényezőket, a glomerulus számot, a só és a magas vérnyomás összefüggéseit, valamint a vesében lejátszódó folyamatokat, illetve a  génmanipuláció jövőre gyakorolt hatását.

A tudomány-népszerűsítő körút 2011. november 29-én az óbudai Árpád Gimnáziumban folytatódott, ahol Dr. Jordán Győző, a Magyar Állami Földtani Intézet osztályvezetője, korábbi Fulbright-ösztöndíjas tartott előadást "A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig" címmel.

Előadásában bemutatta a geológus kutatót és tudóst, illetve bemutatta a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés előnyeit is. Ismertette a geológiai vizsgálatok módszereit a terepi munkától a 3D számítógépes térmodellezésig, végezetül pedig a vörösiszappal kapcsolatos munkálatokról számolt be részletesebben a hallgatóknak.

Az előadások után a Csodák Palotája munkatársa mindkét helyszínen érdekes, az előadáshoz kapcsolódó kísérleteket mutatott be.

THE roadshow a budapesti Arany János Gimnáziumban

2011. november 28-án a MISZ Tudományos Hasznos Emberi programja tudomány-népszerűsítő rendezvényének a budapesti Arany János Gimnázium adott otthont, ahol tagintézményünk, a Richter szakemberi adtak ízelítőt a gyógyszerkutatás érdekességeiből.

Bartók Marcell, projektvezető program-bemutatása után Dr. Demeter Ádám (osztályvezető) "Molekulától a patikáig" címmel tartott előadást. Ezt követően Dr. Szántay Csaba (főosztályvezető-helyettes) "Molekuláris ki kicsoda" című előadása következett, majd a sort Dr. Gyertyán István (osztályvezető) "Őrült! De van benne rendszer" című interaktív előadása folytatta. A nap következő prezentációját Ritz Ferenc (biztonságtechnikai és munkavédelmi ügyintéző) tartotta Környezetvédelem - A gyógyszergyártás rendje címmel.

Az előadások konklúzióit és a rendezvény üzenetét Dr. Szántay Csaba foglalta össze az utolsó előadásban, melynek címe "Kutatónak lenni" volt. Az esemény végén a diákok és tanárok sok kérdést tettek fel az előadóknak.

Alkímia ma

Tagszervezetünk, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Kémiai Intézete a 2011/2012-es tanévben már ötödik alkalommal rendezi meg "Alkímia ma - Az anyagról a mai szemmel, a régiek megszállottságával" című tudománynépszerűsítő előadássorozatát Budapesten, az ELTE Pázmány Péter sétány 1/A épületében, az Eötvös Előadóban.

A továbbképzés célja:
- a kémia időszerű problémáinak középiskolai szintű bemutatása,
- a hétköznapi életben megjelenő kémiai vonatkozású aktuális hírek interpretálása,
- segítségnyújtás a pályaválasztáshoz.

A 2011/2012-es tanév 13 előadása közül néhányat kiemelünk:
- Lagzi István: A nanotudományok vívmányai a mindennapokban
- Varga Szilárd: Molekulák, amelyek megváltoztatták a világot - érdekes szerves molekulák a múltban és a jelenben
- Magyarfalvi Gábor: Kémia az abszolút nullától több ezer fokig
- Tóth Gergely: Hűtés, fűtés és a termodinamika más műszaki alkalmazásai
- Szabó Dénes: Molekulák és reakciók három dimenzióban

Az előadásokat kísérleti bemutatók, kvíz és egyéb meglepetések kísérik. Az előadások kivonatait és a kísérő programok címeit folyamatosan frissítik a portálon, ahol további információ is olvasható.

Kutatásszervezés és innovációmenedzsment az egészség- és élettudományok területén

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában, 2011. november 22-én, a Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ a szakmai közönség számára bemutatta a gondozásában megjelent, Kutatásszervezés és innovációmenedzsment az egészség- és élettudományok területén c. könyvet.
A kötet három fővárosi kutatóegyetem - a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem - együttműködése keretében készült.

A könyvbemutatót Dr. Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektora nyitotta meg. Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese hangsúlyozta, hogy csak az az egyetem lehet kiváló, amelyik az elitképzés mellett a tömegképzést is "elit módon" látja el.

Dr. Imre József, a Nemzeti Innovációs Hivatal főosztályvezetője az új kormányzati törekvésekről beszélt. A három felsőoktatási intézmény példaértékű szakmai együttműködését emelte ki előadásában Dr. Pörzse Gábor, a SE Pályázati és Innovációs Központjának vezetője, majd Szitáné dr. Kazai Ágnes igazgatóhelyettes mutatta be a kötetet.

Dr. Vas Ádám, a Richter Gedeon Nyrt. kutatási főtanácsadója a gyógyszeripari klinikai kutatások területére kalauzolta a megjelenteket. Antoni Györgyi, az ELTE Pályázati és Innovációs Központjának vezetője, valamint Dr. Hanák Péter, a BME Egészségipari Mérnöki Tudásközpont elnöke saját intézményük gyakorlati tapasztalatait osztotta meg a konferencia résztvevőivel.

Innovációk, fejlesztési eredmények támogatása

Tagintézményünk, a Puskás Tivadar Közalapítvány 2011. november 29-én, Budapesten, a Benczúr Szállóban rendezte meg "Innovációk, fejlesztési eredmények támogatása" című műhelytalálkozóját.

Az eseményre az Európai Unió South East Europe programja által finanszírozott INTERVALUE elnevezésű projekt keretében került sor, melyben 8 ország 13 partnere vesz részt.

Az esemény a Puskás Tivadar Közalapítvány minőségügyi és környezetirányítási vezetőjének, Rezsabek Nándornak a megnyitójával kezdődött. Ezt követően a magyarországi K+F eredmények felajánlói, egyetemi és akadémiai kutatóintézetek, kis- és középvállalkozások, egyéni feltalálók ismertették projektötleteiket.

A délutáni szekcióban a meghívást elfogadó szakértők (befektetők, üzleti inkubátorok stb.) négyszemközti megbeszéléséket folytattak a projektgazdákkal az egyes témák jövőbeni menedzselése, finanszírozhatósága, megvalósítása tekintetében.

11. Rátz Tanár Úr Életműdíj

2011. november 22-én, Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjakat. Az Ericsson, a Graphisoft és a Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért 2001 óta ítéli oda a személyenként 1,2 millió forintos életműdíjakat évente két-két matematika, fizika, kémia és 2005 óta két biológia szakos tanárnak, akik kimagasló szerepet töltenek be tárgyuk népszerűsítésében és a fiatal tehetségek gondozásában.

2011. évi díjazottak:
- Laczkó László (matematika) - Budapest, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- Csordás Mihály (matematika) - Kecskemét, Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola
A matematika díjakat Bojár Gábor, Graphisoft elnöke adta át.

- Krassói Kornélia (fizika) - Budapest, Jedlik Ányos Gimnázium
- Dr. Kotek László (fizika) - Pécs, Pécsi Tudományegyetem
A fizika díjakat Ali Shah, az Ericsson Magyarország vezérigazgatója adta át.

- Dr. Bohdaneczky Lászlóné (kémia) - Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium
- Dr. Pfeiffer Ádám (kémia) - Budapest, Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium
- Dr. Müllner Erzsébet (biológia) - Budapest, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- Baranyai József (biológia) - Szombathely, Nyugat-Magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A kémia és biológia díjakat Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója adta át.

CSR Hungary Díj 2011

Átadták az idei CSR Hungary Díjakat 2011. november 25-én, a Gundel Étteremben.

Az idei díjátadón a CSR kiválóságnak járó elismerést Rolek Ferenc, a Budapest Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettese, HR- és marketingvezetője kapta meg, a CSR menedzsment kategóriában a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. kapott elismerést,

Magyarország három nagy társadalmi problémájára példaértékű megoldásokat mutathattak a pályázók a közös felelősség-közös ügyek három alkategóriájában: az Egészség, a Sokszínűség-esélyegyenlőség, valamint a Kultúra-oktatás csoportjában.
Az első kategóriában a Richter Gedeon Nyrt. bizonyult a legjobbnak, a másodikban a Jabil Circuit Magyarország Kft. győzedelmeskedett, míg a harmadikban a Fürge Diák Iskolaszövetkezet nyert.

A szintén idén létrehozott Zöld kiválóság kategóriában a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. nyert.

A díjakat a bírálóbizottság tagjai adták át. Bírálóbizottsági tag volt többek között Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke is.

További részletek: www.csrhungarydij.eu

Regionális Innovációs Tanács győri ülése

A Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Tanács (RIT) a régió Regionális Innovációs Stratégia Operatív Bizottságával együtt tartotta legutóbbi ülését Győrben, a Széchenyi István Egyetem Tudásmenedzsment Központjában, november 30-án. Az ülésen részt vett Budavári László, regionális igazgatónk.

Az első napirendi pontban a jelenlévők tájékoztatást hallgathattak meg a regionális innovációs politikák hatásvizsgálatát elősegítő Scinnopoli (Interreg IVC Fast Track Network) projekt regionális társadalmasítása részeként, majd vita bontakozott ki arról, hogy milyen fő irányok mentén célszerű a külföldi régiók jó gyakorlatai közül kiválasztott "Obszervatórium" módszertant átültetni régiós és nemzeti szinten.

Fontos téma volt továbbá a régió Regionális Innovációs Stratégia (RIS) koncepciója, megalapozva egy részletesebb regionális akcióterv kidolgozását. A stratégia neve tükrözi célját: RIS Navigátor.

Az ülés keretében tagszervezetünk, a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. ügyvezetője, Magyar Dániel köszöntötte a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának Intézetét megalakulásának 25. évfordulója alkalmából és egy emléklap átadásával köszönte meg az elmúlt évek sikeres együttműködését az innováció területén. Az emléklapot Dr. Lados Mihály, az intézet igazgatója vette át.

FIDIBE-konferencia Székesfehérváron

2011. december 1-én, Székesfehérváron, a Hiemer Házban rendezték meg magyar és külföldi szakmai hallgatóság, valamint nemzetközi és magyar előadók részvételével a FIDIBE-projekt záró rendezvényét.

Az Európai Unió Délkelet-Európai Transznacionális Programja keretében támogatott, az innovációs és vállalkozói parkok, inkubátorok, illetve az abban működő cégek fejlesztési lehetőségeiről szóló FIDIBE-projekt zárásához kapcsolódó rendezvény lehetőséget teremtett a projekt eredményeinek megismerésére, valamint kitekintést adott a transznacionális programok és az innovációs szerveződések jövőjére.

A nemzetközi konferencia délelőtti plenáris része a következő témákat tárgyalta:
- transznacionális programok jövője az EU-ban,
- innováció Magyarországon az EU 2020-as stratégia fényében,
- FIDIBE-projekt és további hasonló tematikájú, transznacionális programok keretében támogatott projektek eredményeinek ismertetése,
- Tudás és Innovációs Közösségek az EU-ban.

A konferencia második felében három szekcióban cseréltek tapasztalatokat:
- innovációs parkok fejlesztési lehetőségeit, azok várható irányai a 2014-2020-as programozási időszakban.
- a helyi gazdaságfejlesztés és innováció magyarországi összefüggései
- Tudás és Innovációs Közösségek (KIC), valamint az európai klaszterek fejlesztése.

Az utóbbi szekció munkáját Dr. Szépvölgyi Ákos, a MISZ Közép-dunántúli regionális igazgatója vezette. Az elhangzott előadások elérhetők a www.fidibe.com oldalon.

Kamarai küldöttgyűlés Miskolcon

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011. november 29-én tartotta XXXIX. Küldöttgyűlését Miskolcon, a Népkerti Vigadóban.

Bihall Tamás, a Kamara elnökének köszöntő szavai után dr. Tomori Zoltán vezette le a küldöttgyűlést. Őexc. Dr. Michael Zimmermann, az Osztrák Köztársaság magyarországi nagykövete és Dr. Erika Teoman-Brenner kereskedelmi tanácsos tartottak előadást az együttműködés lehetőségeiről, majd Bihall Tamás elnök számolt be a Kamara tevékenységéről, a bővülő szakképzési feladatokról, a Széchényi kártya és a kamarai osztályülések tapasztalatairól. Ezt követően díjátadásokra került sor.

Meghívott vendégként részt vett a küldöttgyűlésen dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora, Választmányuk tagja és Szövetségünk képviseletében dr. Siposs István regionális igazgató.

"Megújuló Dél-Alföld, KKV-k az innováció középpontjában" c. konferencia

Szegeden, az IH Rendezvényközpontban, 2011. november 24-én "Megújuló Dél-Alföld, KKV-k az innováció középpontjában" címmel regionális konferenciát rendeztek, tagszervezetünk, a Szegedi Tudományegyetem "Tudáshasznosulást, tudástranszfert szolgáló eszköz- és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen és a Dél-alföldi régióban" című TÁMOP 4.2.1. projektjének keretében.

A konferencia célja a dél-alföldi regionális intézményi partnerség erősítése és a regionális innovációs rendszer aktuális problémáinak megvitatása volt. A rendezvény fókuszában a dél-alföldi technológia-hasznosító KKV-k és technológia-közvetítő szervezetek álltak.

Dr. Borsi Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs és Kutatás-fejlesztési Főosztályának vezető tanácsosa a magyar kutatás-fejlesztési és innováció politika legfontosabb aspektusait fejtette ki. A rendezvény fontosabb tématerületei között szerepelt
- a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia,
- az "Innovációs szolgáltatás igény felmérése és felkeltése a dél-alföldi régióban" című kutatás,
- a Szegedi Tudományegyetem technológia-transzfer irodájának működése, valamint
- a Dél-Alföldi Innovációs Üzleti Hálózat tevékenysége is.
A konferencia sikeres dél-alföldi technológia-hasznosító vállalatok bemutatkozásával zárult.

A rendezvény során a résztvevőknek lehetősége nyílt az elhangzottak megvitatására, amikor is a legtöbb kérdés és javaslat az innováció politika jövőjére vonatkozóan érkezett.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Magyar-brazil tudományos, innovációs és technológiai együttműködés

A brazil tudományos, technológiai és innovációs miniszter Aloizio Mercadante 2011. november 18-án látogatást tett a Nemzeti Innovációs Hivatalban és megbeszélést folytatott a hivatal elnökével Dr. Mészáros Györggyel. A megbeszélésen elhangzott, hogy Brazília a közeljövőben százezer egyetemistát szeretne elküldeni olyan egyetemekre, amelyeknek erős ipari kapcsolataik vannak. Továbbá a két ország együttműködése a jövőben lehetővé tenné olyan területek, mint a gyógyszergyártás, információs technológia, környezetvédelmi technológiák, közlekedésipar, az atomenergia és az űrkutatás, erőteljes fejlődését.

A felek megállapodtak abban, hogy szakértők, illetve egyetemek bevonásával decembertől kezdődően olyan projektterveket dolgoznak ki, amelyeket a márciusban, Budapesten megtartandó Magyar- Brazil Tudományos Szemináriumon immáron végleges formába öntve hagynak jóvá. Aloizio Mercadante és Dr. Mészáros György ünnepélyes keretek között szándéknyilatkozatot írt alá a két ország tudományos, innovációs és technológiai kapcsolatainak fejlesztéséről.

TéT Attaséi Hét és konferencia

A Nemzeti Innovációs Hivatal és a Külügyminisztérium 2011. november 21-24. között rendezte meg a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan a TéT Attaséi konferenciát is magában foglaló TéT Attaséi Hetet.

November 21-én, a TéT Attaséi konferencián, Dr. Mészáros György elnök (NIH), Dr. Cséfalvay Zoltán parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár (NGM), Prőhle Gergely helyettes államtitkár (KÜM), valamint Prof. Dr. Kroó Norbert elnöki tanácsadó (MTA) előadásai után a TéT-attasék kerekasztal-beszélgetés során számoltak be a témával kapcsolatos fogadó országbeli tapasztalataikról, ismertették a fogadó országaik tudományos, technológiai és innovációs szektorát is érintő konkrét válságkezelő intézkedéseit, továbbá számot adtak az adott ország globális tudományos, technológiai és innovációs versenyben elfoglalt helyéről.

November 23-24-én az attasék beszámoltak szakmai munkájukról. Előadásaik letölthetők a Nemzeti Innovációs Hivatal honlapjáról: www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/attasei-konferenciak/tet-attasei-het-2011

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

A trilaterális szabadalmi hivatalok éves konferenciája

2011. november 10-én, a Párizs melletti Saint-Germain-en-Layeben megrendezett, éves, háromoldalú konferenciájukon az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO), a Japán Szabadalmi Hivatal (JPO), valamint az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (USPTO), vagyis az ún. Trilaterális Hivatalok vezetői további előrehaladást értek el a szabadalmi rendszerek világszerte történő harmonizációja érdekében, miután megegyezésre jutottak arról, milyen lépésekkel lehet javítani a három régió szabadalmi eljárásainak hatékonyságát.

Tekintettel arra, hogy az innovatív vállalkozások egyre inkább törekszenek több szabadalmi hivataltól is párhuzamos szabadalmi oltalmat szerezni, a 29. háromoldalú konferenciájukon a Trilaterális Hivatalok olyan javaslatokat vitattak meg, amelyekkel - az eljárásrendi együttműködés és az ehhez kapcsolódó információcsere fokozása révén - csökkenthetők a szabadalmak bejelentőire nehezedő terhek.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkár és Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke részvételével tartotta alakuló ülését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa 2011. december 1-jén, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában.

A Tanács feladata a szellemi tulajdon védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, stratégiai elképzelések, hazai jogszabályok és uniós jogi aktusok, nemzetközi szerződések) tervezetének véleményezése. A legfeljebb tizenkét tagú tanács elnökét és tagjait a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel való egyeztetést követően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke nevezi ki három éves időtartamra.

Az újonnan kinevezett Tanács tagjai:
- Baán László művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója
- Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke
- Batta András zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora
- Blutman László egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem
- Bod Péter Ákos egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
- Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója
- Borókai Gábor újságíró, a Heti Válasz főszerkesztője
- Freund Tamás akadémikus, az MTA KOKI igazgatója
- L. Simon László költő, irodalmár, az NKA elnöke
- Nagy Tamás építész, a MOME egyetemi tanára
- Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke
- Prőhle Gergely helyettes államtitkár, Külügyminisztérium

A tanács elnöki tisztségére Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója kapott felkérést

Szakirodalom-figyelő

Michael Brooks: 13 rejtély - Korunk legizgalmasabb tudományos talányai - HVG Könyvek, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

"A tudomány jövője azon múlik, hogy beazonosítjuk-e azokat a dolgokat, amelyeknek - látszólag vagy egyáltalán - nincs értelmük. Éppen az anomáliák magyarázatára tett kísérleteink hajtják előre a tudományt." "A tudományban az elakadás többnyire csak az újabb nagy ugrás előtti pillanatot jelzi." "A csillagászat aranykorában élünk: rengeteget tudunk már arról, hogyan jött létre a kozmosz, hogyan alakult ki mai formája. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy legnagyobbrészt miből áll. Mert a világegyetemnek csaknem az egésze, pontosan 96%-a hiányzik."

"A törvények és állandók segítségével sikerült a természet világát meghatározni és megszelídíteni. De mi történik, ha nincsenek megváltoztathatatlan törvények? Mi van, ha az állandók mégsem állandók? Ki döntött úgy, hogy ezek egyáltalán állandók?" "Az emberek számára semmi sem lehet fontosabb, mint az, ami a következő anomáliánkból fakad. Olyannyira fontos, hogy ha egyszer sikerül zöldágra vergődni ezzel a kérdéssel, akkor teljesen új tudományterület kapui nyílnak meg az emberiség előtt. Az olvasó a jelenséget valószínűleg az élet néven ismeri." "A NASA tudósai bebizonyították, hogy van élet a Marson. Aztán meggondolták magukat." "Vajon ET már kapcsolatba lépett velünk?"

"Talán valahol a rákos sejtek halhatatlanságának átka mélyén tejtőzik annak a titoknak a megoldása is, miképp lehetne megérteni és meghosszabbítani az emberi életet...." "A szexszel az a gond, hogy feltehetően további halálmechanizmusok kialakulásához vezetett." "A placebo, a jelek szerint, mindenestül az agyban létezik -- és valóságos jelenség. A placebo-hatás e ponton válik a sötét energia orvostudományi megfelelőjévé: a placebo ugyanis megismételhető és mérhető jelenség, amiről ennek ellenére kiderülhet, hogy csupán illúzió." "A szabad akarat a képzelet szüleménye, de a következményei a valós világra is kiterjednek." - Idézetek a könyvből.

Michael Brooks, a New Scientist szakírója (a New Scientist magazint - www.newscientist.com - 1956-ban alapították "mindazon férfiak és nők számára, akiket érdekelnek a tudományos felfedezések, valamint azok ipari, kereskedelmi és társadalmi következményei"), kvantumfizikából szerzett PhD fokozatot. E művében 13 olyan kiemelkedő jelentőségű természeti jelenséget mutat be, amelyekre nincs helytállónak mutatkozó magyarázata a természettudománynak. A tudomány legújabb állása szerint felvázolja a jelenség mibenlétét, az abban rejlő, megoldatlan rejtélyt, és felvillantja a megfejtésükre irányuló tudományos próbálkozások és viták csúcsfényeit.

A fejezetek szólnak kozmológiáról, asztrofizikáról, a sötét anyagról és -energiáról, az élet, a halál, a szex biológiai szerepének rejtélyéről, a hidegfúzió nagy álmáról, a marsbéli életet kutató Viking-expedíciók különös történetéről, egy óriás-vírusról, amelynek léte újraírhatja az élet történetét, a szabad akarat és a bennünk lévő "programozás" kérdésköréről, a placebo-hatásról, és a homeopátiáról, amely a fejezet alcíme szerint nyilvánvalóan képtelenség, de akkor miért nem tűnik el?
Ezek egytől egyik speciális, nagy tudást igénylő témák, ezért kiemelkedő szakírói teljesítmény, hogy Brooks úgy szól itt róluk, hogy az adott szakterületen járatlan olvasó is könnyen megérti a probléma lényegét, a köré felsorakoztatott tényeket és álláspontokat. Kiugróan jó, izgalmas, sok természettudományos tudással szolgáló olvasmány.

Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai - A kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélő hálózatokig - Typotex, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

Aligha tévedés, hogy a robbanóan növekvő súlyú globális internet- és médiagazdaság (egyik) legnagyobb gazdasági jelentőségű jogintézménye a szerzői jog. A gazdaság ’hagyományos’ területein is az immateriális vagyon vált a messze legfontosabb termelőerővé, annak pedig szintúgy a szerzői jog az egyik alapvető oltalmi jogintézménye.

Ezért különösen aktuális és figyelemre méltó ez a lenyűgözően nagyívű, gondolatgazdag elemzés és helyzetjelentés. A szabályozás kezdeteit egészen az ókori Rómáig és az ősi Kínai Birodalomig vezeti vissza, s érzékelteti, hogy jövője - és vele az egész terület mindinkább forrongó fejlődése - az előttünk álló idők egyik roppant érdekeket borzoló kérdése.

Hatalmas vállalkozás volt megírni e tanulmányt. Egészen nyilvánvaló viszont, hogy a szakértő szerző nagyon élvezhette, hiszen mélyenszántó kutató kedvvel és elemzésekkel, fényesen megmutatkozó hozzáértéssel, fölényes biztonsággal vizsgálja és írja le korunk egyik legforróbb területét, a szerzői jogét és az annak körébe tartozó szellemi vagyonét. Minden figyelmet kiérdemlő művéből is nagyon világosan megmutatkozik, hogy annak igen jelentős vetületei vannak mind a gazdaságban, mind a kultúrában, a jogi szabályozásban, újabban az élvonalbeli infotechnológiákban. Szintúgy, hogy rajta a legújabb korban exponenciálisan gyorsul az innováció, növekszik a javak előállításának és forgalmának vagyoni értéke, s mindez gyökeresen át is alakítja a működésének paradigmáját.

Amilyen izgalmas lehetett mindezt kibontani, felmérni, elemezni, olyan érdekes és tanulságos olvasni, követni Bodó kifejtését és értékelését. Azt nem mondanánk, hogy mindvégig könnyű, hiszen nagyon sok speciális tudásanyagot vonultat fel. Igencsak érdemes viszont végig követni mindezt - annál is inkább, mert amellett, hogy rendkívül alapos, kitűnően kidolgozott és előadott gazdasági és jogi áttekintés és elemzés, megragadó kultúrtörténetet is elénk tár. És nemcsak jogfilozófiai, hanem kőkemény politikai tartalma is van annak, ki hogyan viszonyul a magántulajdon intézményéhez - márpedig ma a szerzői jog a magántulajdon egyik legfontosabb fajtájához kötődik.

Megkockáztatjuk: jóllehet a szerzőt idézve "E dolgozat célja, hogy kísérletet tegyen a fájlcserélő P2P-kalózok, a kulturális piacok eme autonóm és nehezen megzabolázható szereplőinek megjelenéséből következő átalakulások megértésére.", valójában itt sokkal többről van szó. Az immateriális javakra alkalmazott jogvédelem mind a szerzői jog, mind pedig az iparjogvédelem tekintetében a társadalom egyik fontos eszköze, amellyel a fejlődéshez fűződő érdekeit igyekszik érvényre juttatni, s ezért az új szellemi javak létrehozását, a fejlesztést ösztönzi. Ennek céljával a társadalom számára optimális kompromisszum létrehozására törekszik. Ennek egyik oldala, hogy a jogrend a fejlesztések ösztönzése érdekében ésszerű mértékű védelmet biztosít az új szellemi javak létrehozóinak és jogszerű birtokosainak arra, hogy maguknak sajátíthassák ki e javak hasznosítását. E nélkül ugyanis sokkal kevésbé, vagy egyáltalán nem érné meg nekik befektetni ilyen fejlesztésekbe.
Másik oldala viszont, hogy a társadalomnak ahhoz fűződik érdeke, hogy az alkotásokat minél hamarabb, minél többen, minél szélesebb körben hasznosítsák. Az e körül feszülő, egymással harcoló érdekektől viharosan tépett erőtérről és szereplőiről, s azoknak a hasznosítás körüli csatározásairól szól a könyv. S ahogy haladunk a tudásalapú gazdaságon át mindinkább az alkotásalapú felé, úgy nyer még nagyobb fontosságot mindaz, amit leír. Az olvasó pedig ezek révén is elgondolkodhat azon, vajon a szellemi tulajdon oltalma a múlt elavult intézménye, vagy a jövőben is az innovációk egyik kardinális jelentőségű előmozdítója. Mindehhez a figyelmébe ajánljuk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közleményét: www.sztnh.gov.hu/hirek/hirek_201111181408_1.html és a SZTNH elnöke, Dr. Bendzsel Miklós előadását: http://sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/BendzselMiklosokt28.pdf

Cserna Szabó András - Fehér Béla: Ede a levesben - Magvető, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

A kiadó ajánlójából idézve: A szerzők boszorkánykonyhájuk jótékony, zsírpárás félhomályában kifőzték a gasztrokrimi sikkes és fantasztikus receptjét: Végy két gourmand írót, az egyik nyomozzon régi receptek, elfeledett ízek, konyhák és történetek után, a másik legyen hamvasi ihletettségű gasztrozófus, de a legfontosabb: mindkettő szeressen enni, és még inkább beszélni, írni az evésről!

Úgy véljük, a krimihez a szakácskönyvirodalom-történeti nyomozásokat előadó fejezeteik állnak a legközelebb. Gasztrokrimivel manapság inkább a való életben, pl. hús- és sajtpultoknál találkozunk. Az viszont vitán felül áll, hogy rendkívül ízletes olvasnivalót raktak itt össze, mesterien vegyítve a szellem csemegéit a kiművelt ínyével. Esszék, történetek, anekdoták és receptek a magyar konyha történetéből és vidékeiről, valamennyi a legjavából, kiválóan ízesítve. Ünnepi menüsorba különösen ajánlható. Hangulatát szépen emeli a történelmi dokumentáció értékű, gazdag képanyaga is.

Mikszáth Kálmántól idézik: "Ha beáll egykor a rideg közöny, melyet a kozmopolitizmus előtologat, ha minden érzés megszűnik a rög iránt, az idealizmus roncsai között még mindig ott lesz varázsnak a magyar konyha." Igaz, őt még megkímélte a sors hamburgertől, pizzától, egyéb szilikon-ételektől. E könyv pedig receptek és szellemi ínyencségek hosszú sorával csábít, hogy érdemes legalább olykor visszatérni a hagyományos étkek csodavilágába.

Elöljáróban egy apró ízelítő a lecsóról szóló fejezetből, amelyet ez a Hunyady Sándor idézet vezet fel: "A szerelem szép, de ebédelni is kell." Íme: "Az igazi lecsó nem lehet más, csakis a pörkölt diktatúrája elleni forradalom. Szaft helyett szotty. (Merthogy Cserna Szabó itt kijelenti: a lecsónak szottya van, nem szaftja, mint a pörköltnek, s ez központi kérdéssé teszi a hagyma aprítási módját, amelyet le is ír.) Unalom helyett izgalmas kreativitás." Érdekességként említsük meg a Weiss Manfréd Első Magyar Konzervgyár Rt. itt látható, egész oldalas lecsókonzerv hirdetését is.

A fejezetek sokatmondó felcímeiből és címeiből: • A magyar konyha születéséről Benne: Apjok sem ette, nagyapjok sem látta -Ez a burgonya magyarországi honfoglalásáról szól. • Hát nem bánom, együnk tüdőt! / A pacalpörköltről • Ember vérét igen meg-hevitti / A magyarság paprikafogyasztásáról • A disznóság lényege / A kocsonyárúl, a literatúrárúl meg a boldogságrúl • Nemzeti konyhánk gót betűs irodalmáról • Sauce à la hongroise / Külföldi konyhákon megfordult magyar ételekről • Ede a levesben (természetesen az Ujházi-tyúkhúslevesről, de megjelenik a halhatatlan Brillat Savarin is) • Főzőkanálon lovagló boszorkány / Móráné korszakos szakácskönyvéről • A halászlevek sokféleségéről • Ínyesmester "oly igaz és irodalmi" művéről - Az Ínyesmester szakácskönyve c. legendás műről és szerzőjéről • A halhatatlan bodegás / A Dobos-rejtélyről • A magyar konyha kaméleonja / A titokzatos tokányról • Hamvas Béláról, és barátjáról, a Megváltó Boristenről • A sakter és a halsli / Baruch Riza csodálatos életéről • A has egyéjszakája / Az igazi Esterházy-rostélyosról • Egy sziluett, ahogy Mauks Ilona felől látszik / Mikszáth hasáról.
S mert e vegyes ízelítővel telítődött, ha kedvünk nem is, de a lehetséges terjedelem, a többit az olvasóknak ajánljuk felfedezésre. Megéri!

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Piac és Profit, 2011. november, 54. oldal
Magyar-izraeli pályázat
"...A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 270 millió forinttal támogatja a magyar-izraeli együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek magyar részét..."

Magyar Gyáripar, 2011. 9. szám
Tiltakozik az Innovációs Szövetség
"...Nyílt levelet írt a Magyar Innovációs Szövetség nevében Szabó Gábor elnök az országgyűlési képviselőknek, arra kérve őket, hogy ne szavazzanak meg bizonyos, az innovációt hátrányosan érintő módosításokat..."

Magyar Mezőgazdaság, 2011. november 16., szerda, 27. oldal
Díjazott újdonságok, aranyérmes fejlesztések

Class FM - Hírek, 2011. november 17., csütörtök
Az ENSZ főtitkárának videó-üzenetével kezdődött meg a Tudomány Világfórum Budapesten

Class FM - Hírek, 2011.november 17., csütörtök
A válságban nagyobb a tudósok felelőssége - ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Tudomány Világfórumán.

Fehérvár Rádió, 2011. november 18., péntek
Megállapodás Luganszk megyével

InfoRádió, 2011. november 21., hétfő
Jövőre átalakul az innováció finanszírozási rendszere

Világgazdaság Online, 2011. november 21., hétfő
Innovációs járulék - Saját költségeiket sem vonhatnák le a cégek

Mfor Üzleti Negyed, 2011. november 21., hétfő
Cséfalvay Zoltán: a magyar gazdaságot fel kell készíteni az uniós k+f+i források megszerzés

Nonprofit, 2011. november 21., hétfő
21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Magyar Géniusz Hírlevél, 2011. november 22., hétfő
Ifjú feltalálók kerestetnek!

"...Meghirdették a 21. ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt. Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munkával..."

Világgazdaság, 2011. november 22., kedd, 1+3. oldal
A külhoniakat is mi fejlesztjük

"...A határon túliak fejlesztésében látja a jövőbeli gazdasági növekedés kulcsát a kormányzat: a hamarosan a kabinet elé kerülő új magyar növekedési terv alapját adó három dokumentumból kettő Erdély fejlesztéséről szól. Hogy ez hogy pörgeti fel a magyar gazdaságot, illetve, hogy mit ért a kormányzat újraiparosításon, még nem tudni..."

Világgazdaság, 2011. november 22., kedd, 3. oldal
Cséfalvay: Tízezer új k+f munkahely kell

"...A magyar gazdaságot a következő két évben fel kell készíteni, hogy az Európai Unió 2014-től megnövekvő kutatás-fejlesztési-innovációs (k+f+i) forrásaiból versenyalapon minél többet el tudjon hozni - mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára..."

Világgazdaság, 2011. november 22., kedd, 3. oldal
Veszprémiek nyerték a Flextronics pályázatát

"...Az idén először hirdette meg az EnterFlex tehetségkutató versenyt a Flextronics Kft. a Magyarországon tanuló műszaki egyetemistáknak...."

Magyar Nemzet, 2011. november 22., kedd, 11. oldal
Több pénzre kell felkészülni

Népszabadság, 2011. november 22., kedd, 13. oldal
Kínai kaland

Magyar Hírlap, 2011. november 22., kedd, 10. oldal
Versenyfutás az EU-alapokért
"...Alaposan fel kell készülnie hazánknak ahhoz, hogy a 2014-ben induló uniós kutatás-fejlesztési keretprogramból minél több támogatást nyerjen el. A pályázatok elbírálásánál ugyanis csak a kiválóság lesz a szempont..."

Magyar Hírlap, 2011. november 22., kedd, 14. oldal
Fővárosunk a tudomány Davosa lett
"...Világszerte ismert és elismert tudóstalálkozóvá vált a november 17. és 19. között Budapesten immár ötödik alkalommal megtartott World Science Forum (WSF). A Magyar Tudományos Akadémia által szervezett eseményen Orbán Viktor kormányfő, Schmitt Pál köztársasági elnök, Pálinkás József MTA-elnök, Irina Bokova, az UNESCO főigazgatója és videoüzenetben Ban Ki Mun ENSZ főtitkár is fölszólalt..."

Magyar Hírlap, 2011. november 22., kedd, 14. oldal
Egy csepp vér elég az alvadás gyorsaságának kiderítéséhez

Népszava, 2011. november 22., kedd, 1+3. oldal
Elhalasztották a bírósági rendszer szétverését

24 óra, 2011. november 22., kedd, 7. oldal
Cséfalvay: Tízezer új k+f munkahely kell


Magyar Hírlap Online, 2011. november 22., kedd
Fővárosunk a tudomány Davosa lett

Magyar Hírlap Online, 2011. november 22., kedd
Versenyfutás az EU-alapokért

Piac és Profit Online, 2011. november 22., kedd
Innováció nélkül lemaradunk

IT Café, 2011. november 22., kedd
A GE Healthcare kutatás-fejlesztési központot nyit Szegeden


Szegedma, 2011. november 22., kedd
Bővíti szegedi részlegét a GE Healthcare

SzegedCafe, 2011. november 22., kedd
Harminc új munkahelyet teremthet a General Electric Szegeden

IT Business Hungary, 2011. november 22., kedd
Innovációs díj Városkártyáért

IT-Business, 2011.november 22., kedd, 16+18. oldal
Változás, változtatás, válság!

Számítástechnika, 2011. november 22., kedd, 3+12. oldal
Magyar agyak, nemzetközi tudásközpontok


Üzletfejlesztési Portál, 2011. november 22., kedd
2010-ben több mint 4 milliárd forint befektetés a kkv szektorban

Innoportál, 2011. november 22., kedd
A Magyar Innovációs Szövetség nyílt levele az országgyűlési képviselőknek

Pannon Novum, 2011. november 22., kedd
Ötlettől az üzleti sikerig

Világgazdaság, 2011. november 23., szerda, 15. oldal
Törékeny a borsodi cégek helyzete

"...Egyáltalán nem rózsás" Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának helyzete - Bihall Tamás, a megye kereskedelmi és iparkamarájának elnöke még finoman is fogalmazott, amikor értékelte az északi országrész állapotát. A számadatok egyenesen lehangolók...."
"... Az ipar lehet a kitörési pont
A teljes folyamatot meg kell azonban támogatni az oktatás, képzés feladataival..."

Népszabadság, 2011. november 23., szerda, 10. oldal
Szegeden fejlesztett a GE Healthcare

Vas Népe, 2011.november 23., szerda, 6. oldal
Fókuszban a vállalkozások

"...Komoly fordulatot hozhat a régió készülőfélben lévő új innovációs stratégiája..."

Új Néplap, 2011. november 23., szerda, 4. oldal
Biotechnológai klaszter alakult

Szabolcs Online, 2011. november 23., szerda
Új vezérigazgatója lesz jövőre a TEVA Gyógyszergyárnak

Hajdu Online, 2011. november 23., szerda
Új vezérigazgatója lesz jövőre a TEVA Gyógyszergyárnak

Borsod Online, 2011. november 23., szerda
Új vezérigazgatója lesz jövőre a TEVA Gyógyszergyárnak

EuroAstra, 2011. november 23., szerda
Rátz tanár úrról elnevezett életműdíj 2011 avagy miből lesz a Nobel-díj?

Ma, 2011. november 23., szerda
Együtt keresik a válaszokat a globális kihívásokra - Politikusokkal randevúztak a tudósok

Magyar Hírlap, 2011. november 24., csütörtök, 14. oldal
Junior Prima díj tíz fiatal kutatónak
"...Tíz fiatal kutató vehette át az idén ötödik alkalommal odaítélt Junior Prima díjat a magyar tudomány kategóriában. A Prima Primissima díjhoz kapcsolódó elismerést a Magyar Tudományos Akadémián adták át, az ünnepségen Pálinkás József, az MTA elnöke és Baranyay László, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB Zrt.) elnök-vezérigazgatója mondott köszöntőt...."

Tempus Közalapítvány Hírlevele, 2011. november 23., szerda
21. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny (2011/2012-es tanév)

Új Buda, 2011. november 23., szerda
Tudósok beszélgettek a középiskolásokkal


MM Hírlevél, 2011. november 24., csütörtök
Tehetségkutató verseny kiírása
"...A Gábor Dénes Diplomamunka Ösztöndíj Pályázat, valamint a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiírása...."

Napi Gazdaság, 2011. november 24., csütörtök, 3. oldal
Új központban a GE kutatói
"...Új kutatóközpontba költözött az orvosi képalkotó szoftverek fejlesztésével és azok elméleti hátterének kutatásával foglalkozó GE Healthcare szegedi kutatócsapata, így a jelenlegi húszfős gárda később akár a másfélszeresével bővülhet...."

Világgazdaság, 2011. november 24., csütörtök, 2. oldal
A kicsiknek nem kell járulékot fizetni
"...Az 50 fősnél kisebb cégeknek továbbra sem kell innovációs járulékot fizetniük - erről tájékoztatta lapunkat a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)...."

Figyelő, 2011. november 24-30., 52+53. oldal
Pántlikázott pénzek
"...Újabb Jeremie tőke program indul
Az uniós forrásokból is táplálkozó Jeremie kockázati tőke program második üteme még ez év vége előtt elindulhat. A pályázatokon ismét nagy tülekedés várható, pedig a pénzt eddig sem volt könnyű kihelyezni...."

KlubRádió - Többet Ésszel, 2011. november 24., csütörtök
Interjú dr. Antos László, ügyvezető igazgatóval a Meet the Scientist programról és az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről

"...Mi zajlik jelenleg a tehetséggondozásban, az innovációs szövetségben? Milyen programok zajlanak jelenleg és mely területeken? Antos László a Magyar Innovációs szövetség ügyvezető igazgatója kommentál..."

Infó Rádió - Aréna, 2011. november 24., csütörtök
Exterde Tibor beszélget Laufer Tamással, az Informatikai Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének elnökével

"...Tehát amikor innovációról beszélünk, akkor itt tisztázni kell fogalmakat. Sokan sajnos még az államigazgatásban is, illetve az NFÜ-ben is azt gondolják, hogy az innováció az egyenlő kutatás plusz fejlesztéssel..."

168 óra Online, 2011. november 24., csütörtök
Tudósok és politikusok randevúja
"...Egy hétig követték a tudomány- és iparpolitikával foglalkozó EP-képviselők munkáját azok a tudósok, akik részt vettek a STOA (az EP tudományos és technológia háttérintézménye) programjában. Tavasszal a politikusok veszik fel a kutatói köpenyt a tudományos intézetekben...."

Magyar Fórum, 2011. november 24., csütörtök, 19. oldal
Tudomány

"...Ma is súlyos válságban vagyunk, ezért a legjobban akkor tesszük a dolgunkat, ha az innováció új lehetőségeit keressük és támogatjuk, vagyis befektetünk a jövőbe...."

SZTNH e-Hírek, 2001. november 25., péntek
A Tudomány Napja alkalmából meghirdették a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

Pannon Novum Hírlevél, 2011. november 25., péntek
21. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2011/2012-es tanév) - felhívás

Pannon Novum Hírlevél, 2011. november 25., péntek
Az ötlettől az üzleti sikerig

"...A Napi Gazdaság, a Magyar Innovációs Szövetség és az MGYOSZ közös fórumot szervez "Az ötlettől az üzleti sikerig" címmel 2011. december 14-én, a Corinthia Grand Hotel Royalban."

Világgazdaság, 2011. november 25., péntek, 11. oldal
Tudástranszferben az oktatás és az ipar
"...Finiséhez érkezett az ELTE-Soft Nonprofit Kft. uniós pályázata keretében folyó fejlesztés. A mintegy két éve indult közel egymilliárd forintos projekt az egyetem és ipar közötti tudástranszfer erősítését célozza...."

Észak-Magyarország, 2011.november 25., péntek, 6. oldal
Oktatásban és innovációban

EduPress, 2011.november 25., péntek
611 millió forintos kutatási támogatást nyert az ELTE

Gazdasági Tükörkép Magazin Online, 2011. november 25., péntek
Nyílt levél az innováció szabadságáért

"...Magyar Innovációs Szövetség nyílt levélben fordult az Országgyűlési képviselőkhöz, amelyben arra kérik a honatyákat, hogy ne támogassák a cégek innovációs tevékenységét visszaszorító elképzelést...."

Önkormányzati Sajtószolgálat, 2011. november 26., szombat
Tudósok beszélgettek a középiskolásokkal

Dunaújvárosi Hírlap Online, 2011. november 26., szombat
Tudósnak lenni kötelezettség is
"...November a tudomány hónapja. Ennek ma, amikor alig páran jelentkeznek az egyetemeken természettudományi képzésekre, roppant nagy a jelentősége. Mi a tudomány és a tudósok felelőssége ma Magyarországon? - kérdeztük Svéhlik Csaba móri professzort..."

KlubRádió - Vállalkozók Klubja, 2011. november 28., hétfő
Berecz Anna beszélget Szabó Gáborral, a Magyar Innovációs Szövetség elnökével

Napi Gazdaság, 2011. november 28., hétfő, 8. oldal
Tervezhető pályán lódulhat meg a k+f
"...Magyarországon tíz éven belül duplázódhat a kutatás-fejlesztési (k+f) ráfordítások GDP-arányos szintje, ehhez azonban a bürokrácia csökkentésére, átlátható és tervezhető ösztönzőrendszerre van szükség - mondta a Napi Gazdaságnak Michael Harsh, a GE Healthcare alelnöke...."

Napi Gazdaság, 2011. november 28., hétfő, 9. oldal
Csak toporgunk a tehetséglistán

"...Az EIU hatvan országot rangsoroló globális tehetségindexében az összesített listán Magyarország a harmincadik helyen áll - mondta a 21. ifjúsági tudományos-innovációs verseny meghirdetésekor Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SzTNH) elnöke...."
"...Magyarországon a felsőoktatásban végzett friss diplomások mindössze 6,5 százaléka végez természettudományos és műszaki szakokon, szemben a 12-15 százalékos európai, illetve a fejlett országok húszszázalékos arányával - mondta Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke...."

Világgazdaság, 2011. november 28., hétfő, 5. oldal
Invitel InnoMax Díj 2011: innováció újratöltve

Az idén is sokat nyerhetnek a KKV-k az Invitel pályázatán

Medical Online, 2011. november 29., kedd
Magyar-izraeli kutatás-fejlesztési pályázat

Lánchíd Rádió, 2011. november 29., kedd, 13.05
Az innováció lesz a megoldás?
"...Alapvető változások lesznek januártól mind az innovációs járulék fizetésében, mind pedig az innovációhoz szükséges források elérésében. Az érintettekben egyelőre több a kétség, mint az elismerés az új szisztémát illetően. Mi várható az új forrásképzéstől?..."

Magyar Hírlap, 2011. november 29., kedd, 14. oldal
Munkahelyet teremt a tudás
"...A színvonalas infrastruktúra és a professzionális munkakörülmények lehetővé teszik a részvételt a nemzetközi pályázatokon..."

Magyar Demokrata, 2011. november 29., kedd
Szavazott a parlament a módosító javaslatokról
"...A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap plusz 22 milliárd, így 45,2 milliárd forint bevételhez jut az innovációs járulékból. Az alap költségvetési támogatása pedig 7 milliárd forint..."

ECHO TV, 2011. 2011. november 29., kedd
Költségvetés 2012 - szavaztak a módosító javaslatokról

Dunaújvárosi Hírlap Online, 2011. november 29., kedd
Költségvetés - Így szavazott a parlament

Szabolcs Online, 2011. november 29., kedd
Költségvetés 2012 - Így döntött a parlament

Dunaújvárosi Hírlap, 2011. november 29., kedd
Költségvetés - Így szavazott a parlament

Napló Online, 2011. november 29., kedd
Költségvetés - Így szavazott a parlament

Hajdu Online, 2011. november 29., kedd
Költségvetés 2012 - Így döntött a parlament

Borsod Online, 2011. november 29., kedd
Költségvetés 2012 - Így döntött a parlament

Fejér Megyei Hírlap Online, 2011. november 29., kedd
Költségvetés - Így szavazott a parlament

Vas Népe Online, 2011. november 29., kedd
Költségvetés - Így szavazott a parlament

Zalai Hírlap Online, 2011. november 29., kedd
Költségvetés - Így szavazott a parlament

Világgazdaság, 2011.november 29., kedd, 6. oldal
Magyar-izraeli kutatás-fejlesztési kiírás

Nógrád Megyei Hírlap, 2011.november 29., kedd, 2. oldal
Segítő kéz, egészen a sikerig

Észak-Magyarország, 2011.november 29., kedd, 1. oldal
Kiosztották az innovációs díjakat

Magyar Nemzet Online, 2011. november 29., kedd
Az innováció lesz a megoldás?


IT-Business, 2011. november 29., 35. oldal
Vagy jól, vagy sehogy!

"...Hiába legendásak a magyarok tudományos eredményei, az innovációs teljesítmény szempontjából az utolsók között kullogunk Európában. Pedig minden feltétel adott volna a magas innovációs teljesítményhez..."

IT-Business, 2011. november 29., kedd, 28. oldal
A hálózatok fontosabbak, mint valaha
"... Az innováció nem egyenlő a kutatás-fejlesztéssel. A legtöbb esetben az üzletvitelről alkotott kép megváltoztatása szükséges az előrelépéshez..."

Magyar Nemzet, 2011. november 30., szerda, 11. oldal
Nem nyúltak a főbb számokhoz

"...Rossz hír a munkáltatóknak, hogy a korábbi 23,2 milliárddal szemben 45,2 milliárdot szeretne beszedni a kormány kutatás-fejlesztési járulékból..."

Újbuda, 2011. november 30., szerda, 10. oldal
Tudósnak lenni jó!
"...A rendezvénysorozat - amelyhez a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Fullbright Egyesület is csatlakozott - nemcsak azt a célt tűzte ki, hogy a középiskolásokkal megkedveltesse a manapság nem túl népszerű fizika és kémia tudományát, hanem az amerikai ösztöndíjrendszert is bemutatni hivatott..."

HVG Online, 2011. november 30., szerda
"Szenzációs sikert" ért el hat magyar kutató
"..."Szenzációs sikert" értek el magyar tudósok, hatan nyertek támogatást az Európai Tudományos Tanács (ERC) legújabb, tapasztalt kutatóknak kiírt pályázatán - közölte Kroó Norbert akadémikus, az ERC magyar tagja..."

Computerworld Számítástechnika, 2011. november 30., szerda, 3. oldal
Mit sem ér az innováció?

Magyar Hírlap melléklet, 2011. november 30., szerda, 3. oldal
Országos turnéra indul a Mérnök Színház

MTV 1, 2011. november 30., szerda
 "...Az innováció a magyar gazdaság egyik lehetséges kitörési pontja. Az egyik legjelentősebb tényező lehet, hogyha a gazdasági növekedést nézzük, az innováció. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke..."

Hirado.hu, 2011. november 30., szerda
Innovációban erősít az Európai Unió
"...Fokozza erőfeszítéseit az uniós innováció és vállalkozói készség ösztönzésére a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) - közölte az Európai Bizottság..."

Info Rádió - Aréna, 2011. november 30., szerda
Hlavaj Richárd, beszélget Chikán Attilával, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárával, volt gazdasági miniszterrel

Medical Online, 2011. november 30., szerda
Magyar-izraeli kutatás-fejlesztési pályázat

Elektronet, 2011.december 1., csütörtök, 3. oldal
Felemelkedési lehetőségeink

Informatika & Tudomány Online, 2011. december 1., csütörtök
Megalakult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

Ma.hu, 2011. december 1., csütörtök
Megszületett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

Klubrádió, 2011. december 1., csütörtök
Közgazdászok osztották a kormányt
"..."Újratervezés" címen rendezett konferencián, ahol Chikán Attila, a Budapest Corvinus Egyetem tanára az innováció ösztönzését szorgalmazta,...."

Echo TV, 2011. december 1., csütörtök
Mellár: Gazdaságpolitikai fordulatra van szükség

Dunaújvárosi Hírlap Online, 2011. december 1., csütörtök
Mellár: fordulatra van szükség a gazdaságpolitikában

Vas Népe Online, 2011. december 1., csütörtök
Mellár: fordulatra van szükség a gazdaságpolitikában

Zalai Hírlap Online, 2011. december 1., csütörtök
Mellár: fordulatra van szükség a gazdaságpolitikában

Fejér Megyei Hírlap Online, 2011. december 1., csütörtök
Mellár: fordulatra van szükség a gazdaságpolitikában

Index.hu, 2011. december 1., csütörtök
Mellár: Fordulat kell a gazdaságpolitikában

Világgazdaság Online, 2011. december 1., csütörtök
Chikán: egy lemaradott állapotból haladunk tovább visszafelé

Szeged Ma Online, 2011. december 1., csütörtök
Megalakult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

Gazdaság Ma Online, 2011. december 1., csütörtök
Lezajlott az alakuló ülés
Megszületett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

Világgazdaság, 2011. december 1., csütörtök, 2. oldal
21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Napi Gazdaság, 2011. december 1., csütörtök, 16. oldal
Hatszázmilliós fejlesztést zárt le a GE

"...Három új környezetbarát fényforrást fejlesztett a GE magyarországi fényforrásüzletága, együttműködésben hazai egyetemek kutatóival - jelentette be Vámos Zoltán, a GE Lighting globális technológiai igazgatója..."

Népszabadság, 2011. december 1., csütörtök, 10. oldal
Környezetbarát GE-fényforrások

Heti Válasz, 2011. december 1., csütörtök, 53. oldal
Új korszak a tudományban
"...Új korszak a globális tudományban címmel fogadták el a Tudomány Világfórumának (WSF) résztvevői a tanácskozás zárónyilatkozatát november 19-én az Országházban..."

Heti Válasz, 2011. december 1., csütörtök, 53. oldal
Magyar feltalálóé a zöld Oscar

"...Kommunális hulladékból állít elő metanolt az a magyar találmány, amely november elején Nürnbergben megnyerte a feltalálók világszervezete (IFIA) által odaítélt "zöld Oscar-díjat", vagyis a Zöld Találmányok Nemzetközi Versenyének fődíját..."

ATV Híradó, 2011. december 2., péntek
 "...Az Orbán-kormány volt gazdasági minisztere jelenleg semmilyen stratégiát nem lát arra, hogyan lehet az innováció irányába mozdítani az országot...˝

Metropol Online, 2011. december 2., péntek
Mellár: gazdaságpolitikai fordulatra van szükség

Metropol, 2011. december 2., péntek, 6. oldal
Fordulatot sürget a volt KSH-elnök

Metropol, 2011. december 2., péntek, 6. oldal
Gazdaságpolitikai fordulatot sürget a volt KSH-elnök

Napló Online, 2011. december 2., péntek
Mellár: fordulatra van szükség a gazdaságpolitikában

Napi Gazdaság, 2011. december 2., péntek, Napi Informatika 7. oldal
Folytatódik az Invitel innovációs pályázata, az InnoMax

Napi Gazdaság, 2011. december 2., péntek, 8. oldal
Ez nem olyan, mint hirtelen megnyerni a lottó ötöst

"...Ha az embereknek szolgáltatsz vagy termelsz, akkor az emberek és nem a gyártósor fejével kell gondolkozni - vallja Perger Péter, a Netpincér.hu oldalt üzemeltető Viala Kft. ügyvezetője..."

Napi Gazdaság, 2011. december 2., péntek, 8. oldal
Ingyenes tanácsadók segítik a fejlesztéseket

"...Az év eleje óta sikerült országos lefedettséget, sőt a civil szervezetek, gazdasági érdekképviseletek, kamarák csatlakozásával megyénként több elérhetőséget biztosítani a gazdaságfejlesztési pályázatokról naprakész, ingyenes tájékoztatást nyújtó Új Széchenyi terv infoponthálózatnak - mondta a Napi Gazdaságnak Barta E. Gyula, a Mag Zrt. vezérigazgatója..."

Napi Gazdaság, 2011. december 2., péntek, 18. oldal
Önálló szövetségben a magyar műanyagipar

"...Az érdekképviselet erősítése érdekében közel száz műanyagipari cég támogatásával kedden megalakult a Magyar Műanyagipari Szövetség (...) mondta Karsai Béla, az MSZSZ elnöke..."

Világgazdaság Online, 2011. december 2., péntek
Barsiné Pataky Etelka új szerepben
"...megtartotta alakuló ülését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa csütörtökön, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában..."

Világgazdaság Online, 2011. december 2., péntek, 1+3. oldal
Még formálódik a stratégia
"...A duális szakképzésre való áttérés lehet a másik példa, a harmadik az innovációs támogatás új rendszere, amelynek lényege, hogy valóban azok a cégek jussanak állami támogatáshoz, amelyek tényleges kutatás-fejlesztési tevékenységet végeznek..."

INNO-Hír, 2011. december 2., péntek
Az ötlettől az üzleti sikerig
"...A Napi Gazdaság, a Magyar Innovációs Szövetség és az MGYOSZ közös fórumot szervez "Az ötlettől az üzleti sikerig" címmel 2011. december 14-én,.."

Hetek, 2011. december 2., péntek, 13-15. oldal
A valóság több, mint a tudomány
"...Mások azt is csodának nevezik, hogy Izraelben évente több innovatív cég jön létre, mint a feltörekvő sikerországokban, Indiában, Kínában és Dél-Koreában együttvéve.(...) - Szerintem a fő ok a szükség. Izraelben nem az ösztönzi a technológiai fejlődést, hogy az emberek jobban és kényelmesebben' szeretnének élni, hanem az, hogy az ország léte folyamatos veszélyben van..."

Népszava, 2011. december 2., péntek, 1+4. oldal
Hernádi Zsolt Mol-vezér a kabinetet bírálta

Népszabadság, 2011. december 3., szombat, 3. oldal
Másfélszer több pénzt ad az EU
"...Először válik egységessé az Európai Unió kutatás -fejlesztési (K+F) és innovációs támogatási rendszere..."

Népszabadság, 2011. december 3., szombat, 5. oldal
A szabadsáv színlelése
"...Ehhez Európa országainak az eddiginél sokkalta többet kell költeniük az oktatásra és a kutatás -fejlesztésre. Nemcsak az állami és magántőkét, az emberi szellem minden innovatív rezdülését mozgósítani kell hozzá. Nem kényszerből, pánikból, hanem ésszerűségből..."

Rádió Eper, 2011. december 4., vasárnap
Meet The Scientist
Perczel András: A fehérjemolekulák belső dinamikája

Napi Gazdaság, 2011. december 5., hétfő, 8. oldal
A válságban is erősödhet egy informatikai vállalat
"...A Humansoft esetében mi a hatékonyságnövelés mellett döntöttünk. (...) Az exportpiacokon sikert elérni szinte kizárólag egyedi, saját fejlesztésű innovatív termékekkel lehet. Azért, hogy ilyen termékekkel rendelkezzünk, jelentős erőforrásokat fektettünk kutatásfejlesztési projektekbe, amelyeknek olyan magas hozzáadott értékű termékek lettek az eredményei, amelyekre az elkövetkező négy-öt év növekedését alapozhatjuk..."

Világgazdaság, 2011. december 5., hétfő, 1+7. oldal
Harc indul az EU-pénzekért
"...TÁMOGATÁS Magyarországnak elemi érdeke, hogy minél több forrást szerezzen meg abból a 80 milliárd euróból, amelyet az Európai Bizottság szánna a kutatás-fejlesztés és innováció céljára a következő, 2014-2020-as EU-költségvetési periódusban - közölte Cséfalvay Zoltán nemzetgazdasági államtitkár a Horizont 2020 keretprogrammal kapcsolatban..."

Világgazdaság Online, 2011. december 5., hétfő
Harc indul az EU-s pénzekért

Világgazdaság, 2011. december 5., hétfő, 5. oldal
Mértéktartó, de állandó fejlesztés
"...A néhány fős gmk-ból mára közel negyven főt alkalmazó stabil vállalkozás lett, amely nemcsak termelőtevékenységével, hanem folyamatos innovációval hívja fel magára a hazai és nemzetközi piaci figyelmet..."

Népszabadság, 2011. december 5., hétfő, 8. oldal
Akar ön K+F-et? Óvatosan a válasszal!
"...A jövő évtől ugyanis az innovációs járulékból nem csökkenthetik a vállalkozások az ilyen tevékenység költségét, ezért az elmúlt hetekben megszaporodtak a cégekhez befutó ajánlatok K+F-nek álcázható, de abba valójában nem sorolható munkák - népszerű például a piackutatás - külsős céggel való elvégeztetésére..."

Napló, 2011. december 5., hétfő, 6. oldal
Erősek vagyunk, de nem eléggé
Régiónk nem áll rosszul a kutatásfejlesztés- innováció "hármasság" terén, de lehet még javítani a helyzeten.

Dunaújvárosi Hírlap, 2011. december 5., hétfő, 1+3. oldal
Lenyelték a keserű pirulát, alkalmazkodtak a válsághoz
"...2010-ben elnyerték a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által adományozott Innovációs Díjat. A jövőben két új termékükre helyezik a fő hangsúlyt...."

Promenad.hu, 2011. december 5., hétfő
Dux: Kitörést jelenthetnek az uniós kutatás-fejlesztési források
"...A tervek szerint az EU 2014-2020 között 55-ről 80 milliárd euróra emeli a kutatás -fejlesztésre, innovációra szánt alapját, ennek előnyét az ipari partnerekkel együttműködő magyar egyetemek is élvezhetik...."

Várható események

Az ötlettől az üzleti sikerig

A Napi Gazdaság, a Magyar Innovációs Szövetség és az MGYOSZ közös fórumot szervez "Az ötlettől az üzleti sikerig" címmel 2011. december 14-én, a Corinthia Grand Hotel Royalban (1073 Budapest, Erzsébet körút 43-49.), ahol együtt gondolkodnak az innovációról a tudomány, az állami és az üzleti szféra képviselői.

Tervezett program

09:00 - 09:05 Megnyitó
Korányi G. Tamás, a Napi Gazdaság főszerkesztője
09:05 - 09:15 Köszöntő
Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
09:15 - 09:35 Miként tartsuk itthon a magyar tudósokat?
A Lendület program eddigi tapasztalatai
Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
09:35 - 09:55 A jövő k+f+i kormányzati stratégiája
Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára
09:55 - 10:15 A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban
Hajdú Judit
, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökhelyettese
10:15 - 10:35 Az innováció, mint motor
Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke
10:35 - 11:00 Kávészünet
11:00 - 11:20 Innováció és hatékonyság - jó példák az egészségügyből
Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviselőjének előadása
11:20 - 11:40 Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés
Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke
11:40 - 12:00 Kreatív egyetemisták az ipari innovációban - az Interuniversitás Spin-off Klub sikere.
Dr. Szirmai Péter, a Spin-off Klub vezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
12:00 - 12:20 Innovációval a válság ellen - mit adhat egy nemzetközi együttműködés egy vállalkozás számára?
Hartyányi Mária
, a Prompt-G Számítástechnikai Oktatóközpont igazgatója
12:20 - 12:40 Kávészünet
12:40 - 13:00 Hogyan és mire érhető el uniós forrás - a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok jelene
Barta E. Gyula, a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. vezérigazgatója
13:00 - 13:20 Amikor az önerő nem elég - Innováció az ügyfél kiszolgálásban
Dr. Molnár Tamás, az MKB Bank faktoring-üzletágának igazgatója
13:20 - 13:40 Hogyan és miért tegyünk pénzt kockázati tőkére?
Dr. Oszkó Péter, a PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója, volt pénzügyminiszter
13:40 - 14:00 Az innováció finanszírozása Magyarországon és Európában - összehasonlító áttekintés
Róna Péter, az Alma Consulting Group K+F projektvezetője
14:00 - 14:40 Kerekasztal-beszélgetés a sikertörténetekről
- Barta E. Gyula, a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. vezérigazgatója
- Dr. Molnár Tamás, az MKB Bank faktoringüzletágának igazgatója
- Dr. Oszkó Péter, a PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója, volt pénzügyminiszter
- Rátai Dániel, a Leonar3Do feltalálója
- Dr. Szirmai Péter, a Spin-off Klub vezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
14:40 - 15:40 Ebéd


Innováció és gazdaságfejlesztés

2011. december 8-án "Innováció és gazdaságfejlesztés" címmel Gödöllőn, a Szent István Egyetem Gépész Épületének Aulájában szervez konferenciát a Regionális Innovációs Ügynökség Hálózata.

Tervezett program
10:00 - 10:05 Köszöntő
Révai András, a RIÜNET soros elnöke
10:05 - 10:25 A gazdasági növekedést dinamizáló kutatás-fejlesztés és innováció
Dr. Matolcsy György, Nemzetgazdasági Miniszter (felkérés alatt)
10:25 - 10:45 Innovációk és regionalizmus, regionális innovációk
Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó; Széchenyi István Egyetem; MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
10:45 - 11:20 Regionális sikertörténetek és legjobb gyakorlatok bemutatása
11:20 - 11:40 Kapcsolatépítő kávészünet
11:40 - 12:00 Hazai innovációs feladatok
Dr. Mészáros György, Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke
12:00 - 12:20 Obszervatórium - Az áttekinthető innováció
Szabó István, NIH Obszervatórium és Monitoring főosztályvezető
12:20 - 12:40 A kutatás-fejlesztés és innováció fejlesztéspolitikai eszközrendszere
Dr. Fellegi Tamás, Nemzeti Fejlesztési Miniszter (felkérés alatt)

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Kérjük, a regisztrációhoz az innoreg@innoreg.hu címre küldött e-mailben adja meg nevét, munkahelyét és beosztását.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Szlamek Orsolya
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.