XXI. évf. | 2011. november 22. | 21. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Nemzeti Innovációs Hivatal

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható esemény
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetése

A Magyar Innovációs Szövetség 21. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Duna Televízió közreműködésével, 2011. november 15-én, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Konferenciatermében, a Tudomány Napja alkalmából.

Az eseményt Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke, mint a verseny zsűrielnök-helyettese és egyben támogatója nyitotta meg, aki köszöntötte az "európai nagykorú" versenyt.  Kiemelte, hogy a műszaki és természettudományos képzés tekintetében hazánk megítélése sokat romlott, egy felmérés szerint az országok közötti rangsor alapján a 4. helyről a 49. helyre estünk vissza az elmúlt 20 évben. Ezután dr. Pakucs János, a szervezőbizottság elnöke és a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke beszélt többek között a tehetségkutató szervezetek felelősségéről - nem csak az a cél, hogy újabb tehetségeket kutassunk fel, hanem az is, hogy ezekből a fiatalokból sikeres, alkotó felnőttek váljanak. Végül pedig ismertette az idei ifjúsági verseny feltételeit. (A részletes felhívás "Pályázati felhívások" rovatunkban, illetve a www.innovacio.hu portálunkon olvasható.)
A rendezvényen Prof. Ormos Pál, zsűrielnök, az MTA SZBK főigazgatója koordinálásával bemutatkoztak a 2011. évben rendezett nemzetközi versenyeken sikeresen szerepelt magyar fiatalok (Böröczki Zoltán, a houstoni I-SWEEP fenntarthatósági olimpia bronzérmese, Ócsvári Áron, az idei Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1. helyezettje, Biró Enikő, a Swiss Talent Forum résztvevője és Orgován József, a Google idei különdíjasa).

A szakmai program Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter előadásával folytatódott, aki a NEFMI, a verseny társzervezőjének vezetőjeként köszöntötte a résztvevőket. Gratulált a fiatalok nemzetközi sikereihez, majd a tehetséges diákok itthon tartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Kiemelte a tanárok munkájának és támogatásának jelentőségére, illetve a kreativitás szükségességét.
Elmondta, hogy 2013-ig a kormány 200 milliárd forintnyi összeget tervez a kutatás-fejlesztés-innováció támogatására.

Végezetül Daru Gábor intendáns, mint a verseny fő médiatámogatójának, a Duna Televíziónak a képviselője következett, aki egy TV-sorozat példáján keresztül mutatta be, hogy az innovatív gondolatok megragadása milyen nagy mértékben tud hozzájárulni egy tehetséges kisvállalkozó sikeréhez.

TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felkérésére Szövetségünk véleményezte "A Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV)˝ című pályázati felhívást.

Részlet a véleményből:
"...B.1. Jogi forma
Egy adott felsőoktatási intézmény korlátos számú pályázatban vehet részt, ez hátrányosan érinti a több kiemelt kutatási területtel rendelkező és pályázni kívánó szervezeteket. Ezért javasoljuk, hogy a korlátozást szüntessék meg abban az esetben, ha konzorciumi tagként vesznek részt a pályázatban az intézmények....
...Javasoljuk, hogy vállalkozások is lehessenek konzorciumi tagok...

...C.3. Elszámolható költségek köre
Alacsony mértékűnek tartjuk az ESZA-ERFA átjárhatóságot. Az alapkutatás során a már
kiépült infrastruktúra esetében is szükséges lehet új eszköz beszerzésére, ezért a pontozásban is kérjük figyelmen kívül hagyni a már meglévő kutatási infrastruktúrát...

...F4.8. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata
Amennyiben e pályázat keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb 900 000 000 Ft lehet (l. pályázati felhívás D.), hogyan kell értelmezni a következő részt: "Az egymilliárd forintot meghaladó értékben megítélt támogatás esetén időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a Támogatási Szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget."..."

A pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevételeink feltöltésre kerültek az NFÜ Partnerségi Fórumába, illetve portálunk Állásfoglalások c. menüpontjában olvasható.

Interdiszciplináris tudományos konferenciasorozat

Tagszervezetünk, a Dunaújvárosi Főiskola "Összhang. Tudomány a gazdaságban és a társadalomban" téma jegyében interdiszciplináris tudományos konferencia-sorozatot szervezett a Főiskolán, 2011. november 7-11. között a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére.

Az első napon megtartott plenáris ülésen, Dr. Greiner István, Szövetségünk általános elnökhelyettese "Innováció az oktatásban - innováció a gazdaságban" címmel tartott előadást, melyben röviden vázolta az elmúlt időszakban lezajlódott folyamatokat a hazai K+F finanszírozás és a kodifikáció területén. Kiemelte, hogy a Szövetség az országgyűlési képviselőknek nyilvános levélben jelezte az innovációs járulék leírhatóságára vonatkozó törvényjavaslat káros következményeit és javasolta annak elutasítását.

Az esemény első napján
- a természettudományi és környezetvédelmi eszközök;
- a környezetvédelmi;
- az anyagtudományi;
- a gépészeti;
- a matematika, valamint
- a kommunikáció
szekcióé volt a főszerep.

A második napon a neveléstudományi és a társadalomtudományi szekció volt napirenden. A harmadik napon tartották a Dunaújvárosi Főiskola őszi TDK-fordulóját. Ezen kívül az értékelemzési szekció; a közgazdasági, pénzügyi és területfejlesztési szekció, valamint a vezetés- és vállalkozástudományi, logisztika és ellátási lánc menedzsment szekció keretében hallgathattak előadásokat a résztvevők.

A sorozatot az utolsó napon egy informatika konferencia zárta.

Védelmiipari stratégia

A Nemzetgazdasági  Minisztérium 2011. november 14-én, az NGM-ben több szakmai szervezet (Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Magyar Innovációs Szövetség, Magyar Repülőipari Technológiai Platform, Magyar Védelemipari Szövetség, valamint a HITA képviselői) bevonásával a védelmi iparral kapcsolatos iparstratégiáról tartott egyeztetést, melyen Szövetségünket dr. Kazi Károly, választmányi tag képviselte.

A megbeszélésen, a hosszú és középtávú stratégiai megfontolásokon túl, elhangzott az is, hogy a résztvevők tegyenek javaslatot olyan akciótervre, amelynek eredményei rövidtávon láthatóvá, kézzelfoghatóvá válhatnak. A kitörési lehetőségeket illetően az alábbi főbb javaslatok születtek:
- Fel kell mérni, össze kell gyűjteni azokat a piacképes védelmi ipari, repülő- és űripari termékeket, megoldásokat, amelyek piacképesek, vagy minimális ráfejlesztéssel azzá tehetők.
- Zárt, meghívásos vagy nagyon szigorú feltételekhez kötött, gyorsított eljárással elbírált pályázati lehetőséget kell biztosítani a fenti termékek fejlesztésének befejezésére, gazdasági-diplomáciai támogatást piacra vitelére. Ezen pályázatnál legyen kötelező elem, hogy a megvalósított eredmények valamely hazai védelmi ipari felhasználónál legyenek tesztelve, s ezen keresztül legyen magyar referenciájuk.
- Szervezni kell egy védelmi ipari felhasználó, gyártó, fejlesztő konferencia és kiállítás jellegű találkozót, hogy a piaci szegmens résztvevői és a kormányzati szereplők megismerhessék egymást, az igényeket és a lehetőségeket.

Nem szabad tovább halogatni az Európai Űrügynökséghez való teljes jogú csatlakozást, hiszen itt nagyon gyorsan megtérülő befektetésről van szó. A tagsági viszonnyal a magyar ipar legjobb cégei jutnának olyan (nagy részben garantált) rendkívül nagy hozzáadott értéket képviselő kutatás-fejlesztési megbízásokhoz, amelyek katalizátor hatása az egész magyar iparra rövid időn belül jótékony hatással lenne.

Global Entrepreneurship Leadership

2011. november 7-11. között, Berkeley-ben, az Intel Co. és az UC Berkeley Haas School of Business tanácskozást szervezett Global Entrepreneurship Leadership címmel, melyre többek között meghívták az Intel Global Challenge c. technológiai üzleti terv verseny partner szervezeteinek képviselőit is. A tanácskozáson a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

A találkozót azzal a céllal szervezték, hogy a résztvevők megismerkedjenek (előadások és gyakorlatok formájában) a mentorálással, annak szerepével a vállalkozói közösségek kiépítésében, ill. betekintést nyerjenek a Szilícium-völgyi vállalkozói kultúrába.

Az egyetemisták számára meghirdetett Intel Global Challenge (IGC) c. technológiai üzleti terv verseny legjobb 29 csapatának előadásait, valamint a zsűrizés folyamatát is nyomon követhették a találkozó résztvevői. Egyúttal a csapatok mentorálását is feladatul kapták.

A november 10-én tartott IGC díjkiosztó ünnepségen, melyen dr. Genevieve Bell Intel igazgató volt a főelőadó, egy kínai csapat (Wuhan Egyetem) kapta az 50 ezer dolláros első díjat, egyablakos szolgáltatást ígérve a tervezéstől a nyomtatásig, egy e-kereskedelmi platformot használva.

THE Roadshow

A budai II. Rákóczi Ferenc Gimnázium adott otthont 2011. november 9-én a Tudományos Hasznos Emberi program országjáró rendezvénysorozat, a THE Roadshow idei második állomásának. A program Magócs Éva igazgató asszony üdvözlő szavaival kezdődött, akit Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, a THE Roadshow fővédnökének ünnepélyes köszöntője követett.

Navracsics Tibor úgy fogalmazott: a rendezvény célja, hogy egy olyan ablakot nyisson a fiatalok számára, amelyen keresztül bepillantást nyerhetnek a magyar tudomány rejtett kincseibe. A Kormány határozott célkitűzése, hogy a természettudományi képzések irányába tolódjon el a magyar felsőoktatás hangsúlya.
Ezt követően Dr. Pakucs János, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke ismertette a programot, majd Zsíros László Róbert, a Csodák Palotája munkatársa tartott látványos természettudományos bemutatót. A kísérletekbe a diákok is bekapcsolódtak. A sort Sik András Mars-kutató előadása folytatta, majd az űrkutatási témánál maradva Horváth Gyula, a BME kutatója mutatta be az első magyar műholdat. A Masat-1 a legfrissebb hírek szerint jövőre feljut a világűrbe egy indiai hordozórakétán. 

Ezután Harangi Szabolcs, az ELTE vulkanológiai műhelyének képviseletében tartott előadást a tűzhányókról és az előadás végén látványos vulkánkitörést mutattak be a tornateremben. Sipos Petra, az Óbudai Egyetem hallgatója az alternatív hajtású járművekről tartott előadást, a rendezvényt pedig Bartók Marcell, projektvezető gondolatai zárták.

A következő THE Roadshow 2011. november 17-én került megrendezésre a budapesti Veres Pálné Gimnáziumban, ahol az iskola és a diákok kérésére a Richter szakemberi adtak ízelítőt a gyógyszerkutatás érdekességeiről.

Bartók Marcell, projektvezető program-bemutatása után Ritz Ferenc (biztonságtechnikai és munkavédelmi ügyintéző) "A Biológia kémiája" címmel tartott előadást. Ezt követően Dr. Gyertyán István (osztályvezető) "Őrült! De van benne rendszer" című előadása következett, majd a sort Dr. Szántay Csaba (főosztályvezető-helyettes) "Molekuláris ki kicsoda" című interaktív előadása folytatta. A nap utolsó prezentációját pedig Dr. Demeter Ádám (osztályvezető) tartotta "Molekulától a patikáig" címmel. Az esemény végén a diákok sok kérdést tettek fel.

A Roadshow következő állomása november 28-án lesz a budapesti Arany János Gimnáziumban.

Meet the scientist Szombathelyen

A Meet the scientist program 2011. november 8-án, a szombathelyi NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban folytatta tudomány-népszerűsítő körútját. Az előadó Dr. Koloszár József, a NYME Informatikai és Gazdasági Intézet docense, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Számítógépes grafika: játékoktól az orvos-diagnosztikáig" címmel tartott előadást.

Az előadás áttekintette a 3D számítógépes grafika alapjait: az alapfogalmaktól a modellezésben használt geometriai reprezentációkon, a textúrázáson át a modern grafikus vezérlők logikai felépítéséig. Végül pedig a virtuális kolonoszkópia alkalmazásának példáján keresztül kaptak rövid ízelítőt a fiatalok a számítógép támogatta diagnosztikából. Az előadás után a Csodák Palotája munkatársa érdekes, az előadáshoz kapcsolódó kísérleteket mutatott be.

Meet the (USA) scientist

A Meet the scientist program 2011. november 14-én és 15-én két rendhagyó előadással folytatta tudomány-népszerűsítő körútját.  A két előadó az Egyesült Államokból érkezett a World Science Fórumra és a magyar előadókhoz hasonlóan részt vettek a meet the scientist programban.

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolában Dr. Edward M. Reeve, a Utah Állami Egyetem professzora több mint 100 tanuló előtt tartotta meg érdekes előadását, melyben bemutatta, hogy a diákoknak miért kell naprakésznek lenniük természettudományos és műszaki területen, az egész világon. Szórakoztató előadása nagy sikert aratott a hallgatók körében.
Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumban pedig Dr. Howard Peelle, a Massachusetts Amherst Egyetem professzora kisebb körben tartott előadást a matematikai jelölések és számítástechnika kapcsolatáról.

Az előadások után érdekesés és látványos kísérleteket mutatott be, szintén angol nyelven Zsiros László Róbert, a Csodák Palotája munkatársa.

II. Fulbright Nap

2011. november 19-én, az ELTE Központi Épületében rendezték meg a II. Fulbright Napot. A napirend részeként dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója bemutatta a Meet the scientist projektet tekintettel arra, hogy a projektben volt Fulbright-ösztöndíjasok működnek közre. Vetített egy rövid bejátszást a legutóbbi két Meet the scientist találkozóról és beszélt az eddig elért eredményekről.

A szakmai nap keretében tartották a Fulbright Egyesület elnökválasztó közgyűlését is. Az Egyesület új elnöke Nagy Katalin, az SZTE dékánja lett.

"Minőség szaknyelve - a szaknyelv minősége"

A Műszaki és Természettudományi Szervezetek Szövetsége (MTESZ) "Minőség szaknyelve - a szaknyelv minősége" címmel szervezett konferenciát 2011. november 16-án, budapesti székházában, melyen mintegy 110 résztvevőt regisztráltak. Szövetségünket az eseményen dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

A délelőtti előadásokon hangsúlyozták azt a gondolatot, hogy az anyanyelv és a gondolkodás kölcsönösen összefügg, fontos, hogy ne csak szó szerinti tükörfordítások készüljenek az amerikai-angol nyelven ránk zúduló műszaki és természettudományos szövegekről, hanem azokat úgy ültessük át magyarra, ahogyan a magyar észjárás megkívánja, és be tudja fogadni. Az idegen kifejezések szolgai átvétele ugyanis nem egyszer érthetetlenné, zavarossá teszi beszédünket és írásunkat.

A délutáni kerekasztal beszélgetésen a felkért hozzászólók arról számoltak be, hogy odafigyeléssel, példamutatással és áldozatkészséggel sokat lehet javítani az egyes szakágak, közöttük az oktatás és a minőségügy nyelvezetén. Ugyanakkor az is hangot kapott, hogy eléggé kilátástalan magyarítani a kereskedelmi, pénzügyi és tömegközlési (média) divatszakmák "korszerű" nyelvezetét.

A MTESZ Minőségügyi Bizottsága vállalja, hogy összefogja az önkéntes szakmai nyelvművelők tevékenységét.

Plenáris ülés és Dél-alföldi Innovációs Díjak átadása Szegeden

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága és a Szegedi Tudományegyetem "Összhang - Tudomány a Gazdaságban és a Társadalomban" címmel a Magyar Tudomány Ünnepén plenáris ülést tartott 2011. november 7-én a Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) székházának Dísztermében, ahol átadásra kerültek a Dél-alföldi Innovációs Díjak is.

Elnöki megnyitót és köszöntőt mondott Dékány Imre, az MTA SZAB elnöke, Csépe Valéria, az MTA főtitkárhelyettese, Szabó Gábor, Szövetségünk elnöke, az MTA r. tagja, a Szegedi Tudomány-egyetem rektora és Solymos László, Szeged Megyei Jogú Város alpolgármestere. Ezen kívül plenáris előadást tartott Hadlaczky Gyula, MTA SZBK tudományos tanácsadója, "A szegedi mesterséges kromoszómák a gazdaságban és a társadalomban" címmel. A rendezvényen Szövetségünk képviseletében részt vett Mogyorósi Péter, regionális igazgató is.

Dél-alföldi Innovációs Díj nyertesei:
Gazdasági társaság kategória
- Gabonakutató Non-Profit Közhasznú Kft.: "GK Csillag" kiváló termőképességű és jó minőségű szabadalmazott őszi búzafajta
     A díjat átvette: Dr. Szilágyi László igazgató, pályázati anyagot készítette: Dr. Matuz János búzanemesítő
     A díjat átadta: Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
- PROSYS rendszerház Kft.: SERVIO Új generációs adatelemzés - A dinamikus elemzés forradalma
     A díjat átvette: Szappanos Zoltán
     A díjat átadta: Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Természetes személy kategóriában:
- SZTE és GE Healthcare Szolg.: Folyékony anódú sugárforrás a fejenállás képességével c. pályázat
     A díjat átvette: Dr. Kákonyi Róbert
     A díjat átadta: Szabó Géza, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.
- (Megosztott): Prémium minőségű étolaj termékcsalád genetikai és gyártástechnológiai hátterének megalapozásáért
     A díjat átvette: Áy Zoltán
     A díjat átadta: Maróti Péter, a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE igazgatóhelyettese
- (Megosztott): Fluoreszcens Pseudomonas-ok biokontroll célú alkalmazása a laskagomba-termesztésben
     A díjat átvette: Sajben-Nagy Enikő Ilona
     A díjat átadta: Maróti Péter, a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE igazgatóhelyettese.

Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács

Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács 2011. november 10-én ülésezett a Miskolci Egyetem Rektori Tanácstermében. Az ülést dr. Patkó Gyula, választmányi tagunk, a Miskolci Egyetem rektora, a Regionális Innovációs Tanács elnöke vezette. A Tanács megvitatta és egyhangúlag elfogadta az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Stratégiát, a Regionális Innovációs Ügynökség tevékenységének stratégiai irányait (előterjesztő: dr. Nyiry Attila, választmányi tagunk, az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője), és döntött a Regionális Innovációs Díjak odaítéléséről (előterjesztő: dr. Siposs István, Szövetségünk regionális igazgatója).

Észak-magyarországi Regionális Innovációs Díj

Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Tanács (RIT) negyedszer írta ki innovációs pályázatát, melyet a Regionális Fejlesztési Tanács is támogatott. A beérkezett pályázatok elbírálása megtörtént, díjkiosztásra a Tanács évzáró ünnepi ülésén, 2011. november 14-én, Miskolcon, a Régió Ház Dísztermében került sor. Az ünnepi ülést dr. Nyiry Attila, választmányi tagunk, az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője vezette.

A megjelenteket dr. Patkó Gyula, választmányi tagunk, a Miskolci Egyetem rektora, a Regionális Innovációs Tanács nevében, Varga László, a NORDA igazgatói kabinet vezető a Regionális Fejlesztési Tanács nevében, és dr. Siposs István Szövetségünk regionális igazgatója a Magyar Innovációs Szövetség nevében köszöntötte, továbbá a Bíráló Bizottság nevében ismertette a pályázatok értékelési szempontjait. A díjakat is ők nyújtották át a díjazott szervezetek képviselőinek.

A RIT három szervezetnek ítélte oda a 2011-es Regionális Innovációs Díjat (díszoklevél és kisplasztika).

Díjazottak:
- Fireplace Gyártó és Kereskedelmi Kft. (Díjátvevő: dr. Sólyom János, tanácsadó)
- FUX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (Díjátvevő: dr. Barkóczi István, vezérigazgató)
- TRIGON Electronika Kft. konzorciumban a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszékkel. (Díjátvevők: dr. Simonyi Sándor, ügyvezető igazgató és dr. Kamondi László, dékán-helyettes)

Különdíj:
- fps webügynökség Kft. (Díjátvevő: dr. Nyeste Gábor, ügyvezető igazgató)
- Szépkorúak Háza Nonprofit Kft. (Díjátvevő: Futó Kálmán, ügyvezető igazgató)

Kifejezve a többi pályázat jelentős innovációs eredményét, azok benyújtói elismerő oklevélben részesültek.

Átadásra kerültek az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Díjak

Az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Díj pályázatot tagintézményünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. három megyei kereskedelmi és iparkamarájával, valamint az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsággal (DAB) közösen hirdette meg. Az innovációs díj célja a nemzeti vagy regionális szinten kiemelkedő eredménnyel járó olyan fejlesztő munka, valamint kimagasló egyéni teljesítmény elismerése, amely termékfejlesztést, technológiai fejlesztést, informatikai rendszerfejlesztést, szolgáltatásfejlesztést valósított meg.

A 12. alkalommal meghirdetett díjak átadására 2011. november 7-én került sor Debrecenben, a DAB székházban. A díjakat Bitskey István, az MTA DAB elnöke, Dr. Grasselli Norbert, az INNOVA igazgatója, valamint Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Sziráki András a JNSZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nagyné Varga Katalin a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára nyújtották át.

Díjazottak:
- Köröstej Kft. (Hajdú-Bihar megye): A tejipari melléktermékek - többek között a tejsavó - folyamatos technológiával történő hasznosítása
- Jászkun Volán Zrt. (Jász-Nagykun-Szolnok megye): A Szolnok város közösségi közlekedésében alkalmazott T-City alkalmazástechnikai innovációja.
- Tarpa manufaktúra Kft. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye): A "Fekete Macska" fantázianéven forgalmazott ágyas pálinkáért, amelynek tartalma: az egyedi megjelenés, az előállítás technológiája és gyártás során alkalmazott innovatív megoldások.

A díjazottak az emléklapon, ill. kisplasztikán kívül, az INNOVA felajánlásával egy szakmai magazinban, valamint egy országos gazdasági napilapban való megjelenési lehetőséget is elnyertek.

ITREND 2011 konferencia

Az Észak-magyarországi Informatikai Klaszter, a Miskolci Egyetem, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a NORRIA Észak-magyarországi Innovációs Ügynökség, a Vodafone támogatásával 2011. november 17-én rendezte meg az ITREND 2011 konferenciát "Okos ötletek - Sikeres üzletek" címmel a Miskolci Egyetem Díszaulájában.

A konferencia középpontjában a 2012-es év mobiltechnológiái álltak. Dr. Patkó Gyula, választmányi tagunk, a Miskolci Egyetem rektora, dr. Deák Csaba rektorhelyettes, az Észak-magyarországi Informatikai Klaszter elnöke és Kozlovszky Zoltán a HITA osztályvezetőjének köszöntője után előadások, kerekasztal beszélgetések hangzottak el az IT globális és hazai trendjeiről, az okos telefonok, okos platformok, mobilalkalmazások és mobilfejlesztések területéről siker történetekkel alátámasztva.

Délután két szekcióban folytatódott a konferencia. A mobilfejlesztés szakemberei jövőbemutató alkalmazásokon és a mobiltechnológiákon át, egészen az innovatív ötletek finanszírozási megoldásáig, továbbá a régió innovációs lehetőségeiről találhattak maguknak érdekes előadásokat. Szövetségünket a konferencián dr. Siposs István, regionális igazgató képviselte.

TOP 100 Gazdasági Díj és TOP 100 kiadvány

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Észak-Magyarország napilap, a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága 2011. november 17-én Miskolc-Lillafüreden, a Palota Szállóban tartotta a megyei TOP 100 kiadvány ünnepélyes bemutatását és átadását.

Kiss László főszerkesztő és Demeter Ervin kormánymegbízott köszöntői után aktuális gazdaságpolitikai kérdésekről tartott előadást dr. Parragh László elnök (MKIK), dr. Olasz András igazgató (NAV), Bihall Tamás elnök (BOKIK) és dr. Kopátsy Sándor közgazdász. Ezt követően került sor a Díj és a TOP 100 kiadvány átadására.

A TOP 100 Gazdasági Díjat idén a kiemelkedő eredményeket elérő cégvezető, Tóth György, a Star Plus Kft. igazgatója kapta. A TOP 100 listára azok a legjelentősebb Borsod-Abaúj- Zemplén megyében bejegyzett vállalkozások kerülhettek fel, akik az értékesítés nettó árbevétele, a vállalkozási eredmények és a foglalkoztatottak száma alapján az élen vannak.

Szövetségünket a konferencián dr. Siposs István, regionális igazgató képviselte.

Vidéki innovatív vállalkozások helyzete és jövőképe

A Magyar Innovációs Szövetség és az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségével együttműködésben kerekasztal beszélgetést szervezett "Vidéki innovatív vállalkozások helyzete és jövőképe" címmel 2011. november 15-én, Debrecenben. 

A kerekasztal-beszélgetés során a régió neves szakemberei és vidéken működő sikeres vállalkozások képviselői - Popovics László, az INNOCENTRUM Kft. ügyvezető igazgatója, Józsa Viktória, a NORD CONSULT Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Kft. ügyvezetője, Grasselli Norbert, az INNOVA ügyvezető igazgatója, dr. Harangozó István, Szövetségünk regionális igazgatója, Katonáné Kovács Judit, a Debreceni Egyetem Gazdálkodás-tudományi és Vidékfejlesztési Kar oktatója, Uhrinné Hibján Anikó, a piricsei Holland Alma nevű cég szaktanácsadója és László Enikő, a FIVOSZ munkatársa - keresték arra a választ, hogy milyen formában lehet felkarolni a vidéki vállalkozásokat, és hogyan lehet kiaknázni a vidéki területekben rejlő innovációs potenciált.

A 30 fős műhelytalálkozón aktív párbeszéd alakult ki a vállalkozók, tanácsadók és támogató intézmények között, melynek keretein belül szó volt a klaszteresedésről, az innovációs járulékról, a kreativitás szerepéről, a társadalom hozzáállásáról, tercier szektor és primer szektor szerepéről az EU-n belül, valamint a fiatalok és nők vidéken való foglalkoztatási lehetőségéről, valamint az innovációs szemléletfejlesztés fontosságáról.

A jelenlevők mind egyetértettek abban, hogy a vidéki innovatív vállalkozások sikeréhez elengedhetetlen a megfelelő színvonalú management, tanácsadói háttér, segítségnyújtás az ötlettől a megvalósításig beleértve a fenntartást is, emellett kulcs fontosságú tényező az együttműködés, a hálózatok szerepe, és az elszántság.

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat megnyitója

A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó - "Összhang" mottójú - egyetemi programsorozat 2011. november 3-án, Kártyás Gyula, oktatási főigazgató köszöntőjével kezdődött az Óbudai Egyetemen, majd Prof. Dr. Fodor János rektorhelyettes megnyitója következett.

A "Tudomány a gazdaságban és a társadalomban" jelmondatú rendezvénysorozattal az egyetem célja, hogy népszerűsítse a tudományos kutatómunkát, bemutassa eredményeit, továbbá mindenki számára közérthetővé tegye a kutatás és az oktatás összhangjának jelentőségét.

Az eseményen került sor kutatói díjak kiosztására is.

Az Év kutatója díjat idén Dr. Várkonyiné Dr. Kóczy Annamária egyetemi tanár, az MTA doktora, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézetének igazgatója érdemelte ki.

Az Év fiatal kutatója díjat az egyetem 30 évnél fiatalabb oktatói és kutatói közül Horváth Richárd, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézetének mérnöke vehette át.

A Hallgatói publikációs díjat ez évben Szántó Balázs és Pozsegovics Péter, a Neumann János Informatikai Kar hallgatói megosztva kapták. A díjazottak a 2010/2011 tanévben a "Sketch4Match, interaktív tartalom alapú keresőrendszer" közös projekttel kiemelkedő eredményeket értek el.

A díjak átadását követően Dr. Nádai László dékán, fejlesztési igazgató "Fejlesztési források a tudás szolgálatában" címmel tartott előadást, melyben kiemelte, hogy szükség van a felsőoktatás színvonalának emelésére, hiszen kulcsa lehet a gazdasági felemelkedésnek. Megerősítette, hogy élni kell az Új Széchenyi Terv adta lehetőségekkel, majd röviden szólt három egyetemi pályázatról, melyekből több mint 1 milliárd forint támogatás érkezik az Óbudai Egyetemre.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

TEDxYouth@Budapest

A TEDxYouth eseménysorozathoz kapcsolódva, 2011. november 18-án került megrendezésre a TEDxYouth@Budapest program "A kreatív géniusz" címmel, a Corvin Budapest Filmpalotában. A különleges konferencián fiatal tehetségek mutathatták be ötleteiket, rendhagyó elképzeléseiket.

Szövetségünk javaslatára az egész napos rendezvényen a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának képviseletében Ócsvári Áron, a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny I. helyezettje "Felfedezni a láthatatlant" címmel, valamint Balassi Márton és Horváth Dávid, a tavalyi EU Fiatal Tudósok Versenyének I. helyezettjei "Nézz másképp - láss többet!" címmel tartottak előadást.

A konferencián rajtuk kívül a THE projektünk vezetője, Bartók Marcell is tartott előadást "Minden csak vélemény!" címmel.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Országos RIÜNET Konferencia

A Nemzeti Innovációs Hivatal bekapcsolódott a Regionális Innovációs Ügynökségek (RIÜ) egész országra kiterjedő, több éve sikeresen működő hálózatába.  Ennek részeként a Hivatal képviselői részt vettek a Brüsszelben megrendezett "Open Days 2011 - Régiók és városok európai hete" című rendezvényen 2011. október 10-13. között, amelyen az Európai Unió regionális politikájáért felelős főigazgatóságának (DG Regio) egyik vezetője, Mr. Mikel Landbasso Alvarez is jelen volt.

A brüsszeli rendezvényen a Nemzeti Innovációs Hivatal, együttműködésben a Regionális Innovációs Ügynökségek hálózatával megállapodott abban, hogy megrendezi az Országos RIÜNET Konferenciát. Az esemény kiemelt célja a Regionális Innovációs Ügynökségek bemutatása és a legutóbbi három esztendőben a kutatás-fejlesztés és innováció területén végzett munkájuk ismertetése. 

A konferencia tervezett témái:

- a RIÜNET 3 évének sikerei és eredményei,
- regionális sikertörténetek 1-1 szereplőn keresztül bemutatva,
- innovációs jövőkép bemutatása az NGM és NFM vezetői által,
- a NIH az új nemzeti innovációs stratégiáról.

A konferencia a Szent István Egyetem (2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.) gépész épületének aulájában kerül megrendezésre 2011. december 8-án.

Bővebb információ Dési Viktória, sajtófőnöktől kérhető a viktoria.desi@nih.gov.hu e-mail címen.

Szakirodalom-figyelő

Stephen E. Margolis, Craig M. Newman (szerk.): Intellectual Property And Business I-II (A szellemi tulajdon és az üzlet) - Edward Elgar, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Általánosan használt tétel, hogy tudás-alapú gazdaságban élünk. Valójában azonban mára már minden versenyképességre törekvő cég, és minden valódi gazdasággal rendelkező ország legfontosabb erőforrása már nem is a ’puszta’ tudás, hanem az alkotóképesség. (Valódi a gazdaság, ha benne nagy hányadban olyan tevékenységeket végeznek, amellyel igen számottevő hozzáadott értéket állítanak elő, s ebben meghatározó szerepet játszik az innovációs munka.) A cégek és országok verseny- és jövedelemtermelő képessége egyre inkább ezen a még magasabb, minőségileg többet követelő szinten, az alkotóképességeik versenyében dől el. Mindez még a korábbiakhoz képest is igen erős mértékben felértékelte az árutermelő tevékenységekben hasznosított legfejlettebb megoldások, alkotások gazdasági jelentőségét és anyagi értékét.

A szakirodalom már évtizede kimutatta, hogy az immateriális vagyon vált a legfontosabb vagyonelemmé a modern gazdaságban - a felmérések szerint az USA-ban az 500 legnagyobb tőzsdei cég piaci értékének 80 %-át már az immateriális vagyonuk teszi ki. Abban viszont döntő súlyú a szellemi tulajdon, hiszen innováció nélkül nem tartható fent versenyképesség, eredményesség, hatékonyság, sem az immateriális vagyon gyakran jelentős részét alkotó good-will, márka-vonzerő, erős és folyamatosan fejlesztett szellemi tulajdon nélkül pedig nincs innováció. Meghatározó jelentőségű tény ugyanakkor, hogy a szellemi tulajdon rendkívül kényes vagyontárgy, amelynek kezelése, hasznosítása, védelme nagy hozzáértést követel.

A mai kor szerfelett erős, új kihívások elé is állítja a szellemi tulajdon birtokosait, s végső soron az e tulajdon oltalmát szolgáló egész rendszert. Ilyen kihívást jelent pl. a másoláshoz segítő technikák fejlődése, valamint az árucikkek piacra vitelének sokszor nehezen áttekinthető, és még nehezebben ellenőrizhető globalizálódása.

A szellemi tulajdon már megtapasztalt nagymérvű felértékelődésén túl, a globális erőforrásokkal való gazdálkodásban is minden bizonnyal rohamosan közelít egy átfogó paradigmaváltás kényszere, aminek azok lesznek a nyertesei, akik rendelkeznek az ehhez szükséges, alapvetően új megoldásokkal. Mindezeknek megfelelően, a szellemi tulajdon és az üzlet - azaz az előbbi hasznosítására és értékesítésére épülő gazdasági tevékenységek - kapcsolata minden eddiginél inkább sorsdöntővé vált, s fontossága tovább is növekszik. Ez gyakorlatilag ugyanennyire sorsdöntővé tette a szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó, mindenkor legfejlettebb tudás birtoklását is, hiszen maga ez a tevékenység is gyorsuló ütemben válik alkotás-alapúvá.

Az élvonalbeli kiadó e könyvének 1072 oldalán öt tematikus részbe sorolva 40 tanulmány sorakozik. Összeállításuk ötvözi az elméletet, a gyakorlatot és az intézményi környezet részleteit, felmutatja részterületek fontos vonulatait, valamint kiemelkedő vitás kérdéseket. Mindez az ismeretek alapvető forrása mindenkinek, aki át akarja tekinteni e szaktudományt, és megérteni ezt a gazdasági gyakorlatban is kimagasló jelentőségű témakört.

A szerkesztők rámutatnak, hogy két téma rendre visszatér: az új technológiák hogyan feszítik a jogi kereteket, és az utóbbiak milyen nagy mértékben képesek végül is alkalmazkodni a technikai fejlődéshez, és az általa életre hívott gazdasági és társadalmi változásokhoz.

Az öt tematikus rész: Szellemi tulajdon (15 tanulmány), Szerzői jog (6 tanulmány), Szabadalmak (11 tanulmány), Ipari titok és szellemi tulajdont alkotó információk (3 tanulmány) és Védjegyek (5 tanulmány).

Ljudmila Ulickaja: Imágó - Magvető, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

Meglehetősen biztosra vehető, hogy Ljudmila Ulickaját az irodalomtörténet korunk ama orosz íróinak legjobbjai közt tartja majd számon, akik Gogol köpönyegéből bújtak ki, s nem pedig valamiféle pénzgyár nyereség-kimutatásából. Ő a megnyugtató példa arra, hogy a műveinek magas intellektuális és empatikus értékével is lehet a jó író napjainkban is szárnyalóan sikeres. Mára minden bizonnyal a világszerte legismertebb orosz írónő.

Hivatalos magyar nyelvű honlapja - http://ulickaja.hu/ - hosszan sorolja az irodalmi díjait köztük több olaszt, franciát, németet. Különlegességként említjük azt, amelyet a Yukos olajvállalat bebörtönzött vezérigazgatójával, Mihail Khodorkovszkijjal folytatott levelezésért kapott 2010-ben (a Yukos és Khodorkovszkij sorsa a maiOroszország egyik különösen drasztikus hatalompolitikai története). Ott olvasható életrajza elmondja: 1943-ban született a baskíriai Davlekanovoban, ahová családját politikai okokból száműzték. Egy évre rá visszaköltözhettek Moszkvába, ott nőtt fel, és jelenleg is ott él. A Moszkvai Állami Egyetemen végzett genetikusként, diplomája megszerzése után a Moszkvai Genetikai Intézet kutatójaként dolgozott. Amikor 1970-ben a laborban vele dolgozó munkatársaival együtt elbocsátották, szamizdat irodalmat olvastak és terjesztettek.

Első elbeszéléskötete 1983-ban jelent meg, de alig vettek tudomást róla. Hamarabb publikált külföldön, mint szülőhazájában. Átütő sikert az 1995-ben, Franciaországban megjelent kisregény, a Szonyecska hozott, amelyért Medici-díjat kapott 1996-ban. Ezt a kötetét azóta közel harminc országban adták ki. E honlapja most kilenc, az Imágó előtt magyarul is megjelent művét sorolja fel, valamennyit a Magvető adta ki. Egy korábbi, nagysikerű művét a MISZ Hírlevélben már bemutattuk: Elsők és utolsók, 2010./7. sz.

Ez a műve is éles, ugyanakkor finom látlelet. Merészen tudatos képzavarral fekete szivárványnak, csupa lehangoló színűnek is mondható a kép, amelyet a regény a szovjet- orosz ellenzéki értelmiség kialakulásáról és sorsáról fest, ’mikroszkopikus metszetekkel". A történet a háborút követően a Gorbacsov-éráig tart, és három barát életének keretében beszél e korszak ellenzéki törekvéseiről, konspirációról, az illegális kiadványok terjesztéséről, a kényszerű külső és belső emigrációba vonulásról - a Szovjetunió akkori politikai életének tipikus eseményeiről. Bár a főszereplő a három barát, a történetmondás kiterjed a családjukra, rokonaikra, szomszédjaikra, mindezek ismeretségi körére, Moszkvától a gulág világáig. Igen fontos része a már felnőtt fiúk kapcsolata a szamizdat világával. Bekapcsolódnak az írásukba és terjesztésükbe, részben előbb, részben ennek kapcsán döbbenve rá a szovjet élet sivárságára, a szabadság hiányára.

Fekete szivárvány: A cselekmény széles kört fog át, a számkivetettek, a külső és a belső emigránsok világát. Sztálin halála után árnyaltabbá vált a rendszer brutalitása, de az élet minősége nem sokat változott. Megmaradt a megtorlás is a rendszer megsértéséért, bár már nem életükkel fizettek a bűnösök, hanem munkatáborral és száműzetéssel, öngyilkossággal, szívrohammal.

Ulickaja a mívesen kimunkált, finoman szőtt történetben a szovjet diktatúra elleni küzdelem mindennapjait vizsgálja, s hogy miként bontakozhat ki, ill. őrizhető meg ilyen körülmények között az ember önálló, szabad személyisége. Ezt a kérdéskört idézi meg metaforaként, több jelentéssel is az imágó biológiai fogalma.

Eric Chan: 1000 termékdesign - Forma, funkció és technológia a világ minden tájáról - Scolar Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Igen érdekes seregszemlét ad a kiadó Scolar Design sorozatának ez a kötete a modern alkotótevékenységek egyik fontos, és gazdaságilag is igen nagy jelentőségű területéről, a termékdesignről, bemutatva - a kiadó szavával - "az elmúlt évek legkiemelkedőbb designtermékeit".

A design a mai nyelvhasználatunk egyik sajátos fogalma, amelynek jelentéstartalma nagyrészt egybeesik az ipari formatervezésével. Értelmezési tartománya azonban szélesebb, mint a hagyományos ipari formatervezésé. A Design Kézikönyv - Fogalmak - Anyagok - Stílusok c. kötet (Taschen/Vince Kiadó, 2007) (l. MISZ Hírlevél 2007/13. sz.) a jelentését úgy összegzi, hogy a design valójában átfogja minden, emberkéz alkotta termék elgondolását és kialakítását - természetesen azokét is, amelyeket az ember utasításai szerint gépek terveznek. Alkalmazási területe a tárgyaktól valamint a dokumentumoktól az alkalmazott grafika legkülönfélébb felhasználásain keresztül az információs technológia megjelenítő eszközein át az épített környezetig ível.

A modern gazdaságban a termékdesign a fejlesztés fontos része, s mint ilyen, az innovációs munka többé-kevésbé meghatározó jelentőségű területe. Alkalmazásának fő gazdasági hajtóerejét - mint általában az innováció esetében - a piaci verseny adja. Az teszi hasznos eszközzé az árutermelésben, hogy az eredménye növelheti a termék használati értékét - beleértve ebbe annak esztétikai-, ergonómiai-, sőt presztízs funkcióit is -, javíthatja a piaci versenyképességét, a kelendőségét, s ezek által az értékesítésével elérhető hasznot.

Egy új design ismét piacképessé tehet már leszálló ágba került terméket, s szintúgy keresletet ébreszthet a termék iránt az egyébként már telített piacon is. Elegendő vonzerőt jelenthet ahhoz, hogy a fogyasztók hajlandóak legyenek lecserélni a birtokukban lévő, hasonló rendeltetésű, de a formatervezett termékhez képest immáron alacsonyabb rendűnek, elavultnak tűnő termékeiket és helyette a formatervezettet vásárolják meg. Még ahhoz is elegendő lehet a design adta többlet, hogy az olyan potenciális felhasználók, akik a korábbi, hasonló rendeltetésű termékeket azok vélt, vagy valós fogyatékosságai miatt nem vásárolták meg, az új hatására felülvizsgálják korábbi elutasító döntésüket és rászánják magukat annak megvásárlására.

A válogatás, amelyet e kötet elénk tár, kitűnően illusztrálja a design mai helyzetét és törekvéseit. Igen jó megállapítás ehhez a kiadó ajánlójából: "Design. Ez az elmúlt két évtizedben népszerűvé vált szó mára egész világokat ölel fel a maga meghatározhatatlanságában. Az ezredforduló ugyanis olyan definíciókkal itatta át, amelyek túlmutatnak a szó szerinti jelentés, a "tervezés" esztétikai gyökerein, és utat nyitnak egy olyan új szakmai és értelmiségi generációnak, amely már designernek vallja magát."

Az album tíz fejezetbe osztva sorakoztatja fel az alkotásokat. Ezek: Ülőbútorok, Világítás, Otthon, Étkezés, Gondoskodás, Tárolás, Munka, Mindennapok, Szórakozás és Kapcsolatok. Mindegyik fejezetet egy néhány soros bevezető indít, s utánuk, az alkotások kiváló minőségű fényképei mellett már csak a tervező ill. a cég neve és országa szerepel.

A könyv sajátossága, hogy ún. imprint kiadás - jelen esetben ez azt jelenti, hogy az említett bevezetőket eredeti angol nyelven közli. Komolyabb megértési nehézséget ez nem okoz, mert az alkotások képei önmagukért szólnak.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Technika Műszaki Szemle, 2011. október 31., hétfő, 4. oldal
A MISZ nyílt levele a képviselőkhöz

"...A MISZ nyílt levele a képviselőkhöz A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) nyílt levelet intézett az országgyűlési képviselőkhöz, amelyben elfogadhatatlannak tartja, hogy a 2011 októberében benyújtott T/4662 sz. törvényjavaslat 340 § szerint..."

Krónika, 2011. november 3., csütörtök, 12. oldal
Magyar alkotópáros nyerte a zöld Oscar-díjat

N-Joy Tolna, 2011. november 4., péntek
Átadták a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Díjakat

OrientPress, 2011. november 4., péntek
Átrendezi a hazai kutatás-fejlesztés szabályait a Parlament előtt lévő törvénycsomag

168 óra Online, 2011. november 4., péntek
Magyar találmányt teszteltek Törökszentmiklóson

Prím Online, 2011. november 4., péntek
Jelentősen átrendeződnek a hazai kutatás-fejlesztés szabályai

Magyar Hírlap, 2011. november 5., szombat, 9. oldal
Megszűnő kedvezmények?

"...A parlamenti szavazásra váró jelenleg adótörvény-javaslatok számos ponton módosítják a kutatás-fejlesztéshez (K+F) kapcsolódó hazai szabályozást. A csomag fájdalmasan érintheti azokat a cégeket, amelyek több, eddig meglévő kedvezménytől esnek el a változtatások miatt. A Magyar Innovációs Szövetség nyílt levélben tiltakozott az országgyűlési képviselőknél..."

Napló, 2011. november 5., szombat, 19. oldal
Segítik a működést

"...A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (VKIK) aktív, sokoldalú tevékenységgel és szervezéssel igyekezett a vállalkozások napi működését segíteni..."

Hajdú-Bihari Napló, 2011. november 5., szombat, 6. oldal
Hozzon több gyümölcsöt a tudás

Gazdasági Rádió, 2011. november 5., szombat
Eltűnik a kutatás-fejlesztési adókedvezmények egy része

Hálózat TV 2011. november 5., szombat
Hálózat Hírek

"...A Magyar Innovációs Szövetség nyílt levélben fordult az országgyűlési képviselőkhöz, arra kérve őket, hogy ne támogassák a kormány Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló elképzeléseit, illetve az ezt tartalmazó jogszabály módosítást. Vendégünk a stúdióban a szervezet tiszteletbeli elnöke dr. Pakucs János, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat..."

Hálózat TV Hálózat Hírek, 2011. november 5., szombat
10. STUDIO: Dr. Pakucs János Tiszteletbeli elnök Magyar Innovációs Szövetség

Magyar Hírlap Online, 2011. november 5., szombat, 9. oldal
Megszűnő kedvezmények?

HR Portál, 2011. november 5., szombat
A kutatás-fejlesztést is átírják az adóváltozások

Promenád, 2011. november 5., szombat
Jelentősen átalakul a k+f adókedvezmények rendszere

Ma.hu, 2011. november 5., szombat
Jelentősen átalakul a k+f adókedvezmények rendszere

Medical Online, 2011. november 5., szombat
Jelentősen átalakul a k+f adókedvezmények rendszere

Minap, 2011. november 5., szombat, 1. oldal
Miskolci kutatóké a Zöld Oscar

Index, 2011. november 6., vasárnap
Elhibázott törvénymódosítás növelheti Magyarország lemaradását

Bors, 2011. november 6., vasárnap, 15. oldal
Magyar feltalálóké a Zöld Oscar-díj

"...Bár az elrablásáról szóló hírek nem bizonyultak valóságosnak, az viszont igaz, hogy Barta Istvánnal együtt dr. Raisz Iván nyerte el a Zöld Oscarnak is nevezett fődíjat a feltalálók világszervezete (IFIA) által szervezett Zöld Találmányok Nemzetközi Versenyén..."

InfoRádió, 2011. november 6., vasárnap
Jelentősen átrendeződnek a kutatás-fejlesztés szabályai

Napi Gazdaság, 2011. november 7., hétfő, 19. oldal
Az innováció jelenleg a gazdaságélénkítés eszköze

"...Az emberi tőkébe való invesztíció lehet az egyik olyan eszköz, ami kiutat jelent a világgazdasági válságból. Ezen nem klasszikus termelési tényező felkarolása eredményezheti azokat az innovációkat, amelyek korszakalkotó voltukra való tekintettel választ adhatnak számos meghatározó gazdasági, társadalmi kérdésre. Ezen innovációk egyik legjelentősebb hazai elismerése az Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj..."

Első Pesti Egyetemi Rádió, 2011. november 7., hétfő
Meet the Scientist

"...A Meet the Scientist programot a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indította el 2010-ben. Célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, magyar középiskolások körében.  Az ennek keretében elhangzott előadások utólag is meghallgathatók az EPER műsorán, vagy megnézhetőek a YouTube-on. Az előadások az egyetemi előadásoktól eltérően 30-40 percesek, hogy a középiskolások is végig figyelemmel követhessék..."

Piac&Profit, 2011. november 7., hétfő
Egy újabb terület, ahol veszíthetnek a cégek 2012-ben

Dunaújváros Online, 2011. november 7., hétfő
Innovációs díj: szép munkák!

"...Greiner István, a Magyar Innovációs Szövetség általános elnökhelyettese, valamint dr. Lukács Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Innovációs Tanács társelnöke adta át..."

Hmeirt, 2011. november 7., hétfő
K+F 2012: itt is bukhatnak a cégtulajdonosok jövőre


Fejér Megyei Hírlap, 2011. november 8., kedd, 4. oldal
Innovációs díjak és konferencia

Dél-Magyarország, 2011. november 8., kedd, 8. oldal
Szegedi tudósok találmányai
"A recesszióból azok kerülnek ki győztesen, akik krízis idején is fejlesztik a kutatást, az innovációt." Szabó Gábor rektor, SZTE

Kelet-Magyarország, 2011. november 8., kedd, 14. oldal
"Zöld Oszkár" díjat nyert

Hajdú-Bihari Napló, 2011. november 8., kedd, 1. oldal
Díjazták az újító vállalkozásokat

Dunaújvárosi Hírlap, 2011. november 8., kedd, 1. oldal
Innováció: kötelező!

MTI, 2011. november 8., kedd
Kiosztották a Dél-Alföldi Innovációs Díjat

Propeller.hu, 2011. november 8., kedd
"Szellemi vulkánkitöréseket" eredményezhet
"...képzésre helyeződjön a magyar felsőoktatás hangsúlya - jelentette ki Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter kedden a Tudományos Hasznos Emberi (THE) elnevezésű program budapesti megnyitóján..."

Népszava Online, 2011. november 8., kedd
Navracsics: erősíteni kell a természettudományos képzést

"...képzésre helyeződjön a magyar felsőoktatás hangsúlya - jelentette ki Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter kedden a Tudományos Hasznos Emberi (THE) elnevezésű program budapesti megnyitóján..."

Hír3.hu, 2011. november 8., kedd
Navracsics: erősíteni kell a természettudományos képzést

"...képzésre helyeződjön a magyar felsőoktatás hangsúlya - jelentette ki Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter kedden a Tudományos Hasznos Emberi (THE) elnevezésű program budapesti megnyitóján..."

Ma.hu, 2011. november 8., kedd
Navracsics: erősíteni kell a természettudományos képzést

"...képzésre helyeződjön a magyar felsőoktatás hangsúlya - jelentette ki Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter kedden a Tudományos Hasznos Emberi (THE) elnevezésű program budapesti megnyitóján..."

Délmagyar.hu, 2011. november 8., kedd
Szegedi tudósok találmányai
"...Tegnap az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága székházában tartották a magyar tudomány ünnepének nyitányát. - A recesszióból azok kerülnek ki győztesen, akik krízis idején is fejlesztik a kutatást, az innovációt - hangsúlyozta Szabó Gábor akadémikus..."

Orientpress, 2011. november 8., kedd
Navracsics: növeljük Magyarország szellemi versenyképességét
"...Az eseményen a diákok izgalmas, érdekes előadásokat hallgathattak meg, tudományos kísérletekbe kapcsolódhattak be és számos érdekes innovációt próbálhattak ki a rendezvénysorozatot támogató vállalatok és kutatóegyetemek, a Csodák Palotája Öveges termének repertoárjából - olvasható a kormányzati portálon..."

Magyar Demokrata, 2011. november 8., kedd
Navracsics: növeljük Magyarország szellemi versenyképességét
"...képzésre helyeződjön a magyar felsőoktatás hangsúlya - jelentette ki Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter kedden a Tudományos Hasznos Emberi (THE) elnevezésű program budapesti megnyitóján..."

Vas Népe Online, 2011. november 8.
Találkozz a tudósokkal: Fulbright-ösztöndíj lehetőség tehetséges diákoknak

"...Fulbright-ösztöndíjas előadóval találkozhattak a az NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulói. A lehetőség számukra is adott. Fókuszban a természettudományos képzés..."

Magyar Demokrata, 2011. november 9., szerda, 7. oldal
Nanovassal a szennyeződés ellen


Hajdú-Bihar Napló, 2011. november 9., szerda, 17.oldal
Innováció és hasznosíthatóság

Magyar Hírlap Online, 2011. november 9., szerda
Hangsúly a természettudományos képzésen
"...megvalósításához szükséges szakemberek képzése a jövőben erősödjék - jelentette ki Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter (képünkön) a Tudományos, Hasznos, Emberi (THE) elnevezésű program budapesti..."

Kelet-Magyarország, 2011. november 10., csütörtök, 14. oldal
"Fekete Macska" lett a befutó

Trade Magazin, 2011. november 10.
Innovációs díj az ágyas pálinkának

Figyelő, 2011. november 10-16., 23+24. oldal
Fények és árnyak
Kreativitásra nevel az amerikai oktatás

"...Elképesztő anyagi és technikai lehetőségek birtokában nevelnek kreativitásra és kritikus gondolkodásra a legjobb amerikai egyetemek, ám az átlagdiákokra egyre nagyobb anyagi terhek hárulnak..."

INNO-HÍR: PANNON NOVUM Heti Hírlevele, 2011. november 11.
Jelentősen átrendeződnek a hazai kutatás-fejlesztés szabályai

"...A jelenleg parlamenti szavazásra váró adótörvény-javaslatok számos ponton módosítják a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó hazai szabályozást. A csomag fájdalmasan érintheti azokat a cégeket, amelyek több, eddig meglévő kedvezménytől esnek el a változtatások miatt, az átláthatóbb keretek és egységesebb szabályozás megteremtése viszont hosszú távon kedvező folyamatokat indíthat el..."

INNO-HÍR: PANNON NOVUM Heti Hírlevele, 2011. november 11.
Magyar alkotópáros nyerte a zöld Oscar-díjat

"...Raisz Iván és Barta István nyerte a Green Oscart. Az alkotópáros háztartási szemétből állított elő metanolt..."

Napi Gazdaság, 2011. november 11., péntek, 4. oldal
Budapesten bővít a Nokia Siemens

Napi Gazdaság, 2011. november 11., péntek, 24. oldal
Januárra összeáll a szuperlézer-pályázat

Népszabadság, 2011. november 11., péntek, 10. oldal
Itthon fejleszt a Nokia Siemens

Világgazdaság, 2011. november 11., péntek, 6. oldal
Félmilliárd forintos labor Debrecenben

Magyar Nemzet, 2011. november 11., péntek, 6. oldal
Finnország követendő példája

"...tanulmányt készített, amelyben hatvan ország esetén vizsgálta meg az úgynevezett tehetségindex jelenlegi és 2015-re várható értékét. ...
... A tehetségindex kiszámításánál hat fő tényezőt vettek figyelembe: a demográfiai helyzetet, az oktatás minőségét az óvodától a PhD-képzésig, a munkaerő minőségét, a képzett munkaerő helyzetét a vállalkozásoknál, az adott ország tehetségvonzó és -megtartó képességét, illetve az agyelszívás veszélyét...
...oktatási rendszerünk mennyire támogatja a versenyképesség növelését, csak a harminckilencedik helyet értük el...
...oktatási eredmények területén csúsztunk le feltűnő mértékben: a 2001. évi harmadik helyről 2011-re a harmincnyolcadik helyre...
...az agyelszívás tekintetében hazánk az egyik legveszélyeztetettebb ország. ...
...A The Washington Post 2011. október 31-i száma számol be I. Munyo és E. Talvi 2011. október 27-én készült, Kik a válság nyertesei és vesztesei? című elemzéséről. A két szerző 41 ország helyzetét vizsgálta meg..."

Első Pesti Egyetemi Rádió, Van eszed, 2011. november 11., péntek
Meet the scientist előadás

Piac és profit, 2011. november 11., péntek
Hogy tartsuk itthon a fiatal vállalkozókat?

Üzletfejlesztési Portál, 2011. november 11., péntek
Fiatal Vállalkozók Hete

Gazdasági Tükörkép Magazin Online, 2011. november 11., péntek
"...A Magyar Innovációs Szövetség nyílt levélben fordult az Országgyűlési képviselőkhöz, amelyben arra kérik a honatyákat, hogy ne támogassák a cégek innovációs..."

szeged.ma, 2011. november 12., szombat
Az Innovációs Díj titka: Matuz János a búza "fekete dobozáról"

Szabolcs Online, 2011. november 12., szombat
"Fekete Macska" lett a befutó

Világgazdaság Online, 2011. november 13., vasárnap
Hiábavaló harc az adókedvezményekért?

Világgazdaság, 2011. november 14., hétfő, 5. oldal
Hiábavaló harc az adókedvezményekért?
Nyílt levél - Már csak az Országgyűlés akadályozhatja meg a k+f-et ösztönző jóváírások eltörlését

"...A Magyar Innovációs Szövetség ellenzi, hogy az Országgyűlés a kutató-fejlesztő vállalatok rovására módosítsa az ilyen költségek leírásának törvényi szabályozását. Ezt nyílt levélben tudatta a parlamenti képviselőkkel a szakmai testület..."

Világgazdaság, 2011. november 14., hétfő, 6. oldal
Nívódíj a legjobb szabadalmakért

"...Az iparjogvédelmi tudatossággal gondozott és a nemzetközi megmérettetés próbáját is kiálló kutatási eredményeket létrehozó alkotók megbecsülésére, tevékenységük társadalmi elismerésére a tudomány ünnepe alkalmából az idén is átadták az akadémiai szabadalmi nívódíjakat..."

Világgazdaság, 2011. november 14., hétfő, 8. oldal
Indul a Fiatal Vállalkozók Hete

Magyar Nemzet, 2011. november 14., hétfő, 4. oldal
Világfórum Budapesten Nobel-díjas tudósokkal


InfoRádió, 2011. november 14.
Interjú Dr. Pakucs Jánossal az MTS projekttel kapcsolatban

Észak-Magyarország, 2011. november 14., hétfő, 5. oldal
Okos ötletek, sikeres üzletek

Nógrád Megyei Hírlap, 2011. november 14., hétfő, 7. oldal
Fiatal Vállalkozók Hete

Manager Magazin, 2011. november, 34-35. oldal
A jövő az innovációs ipari parkoké

"...Az országnak minél több, a valódi értelemben vett innovációs ipari parkra lenne szüksége ez a határozott álláspontja az Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete közelmúltban
Funkciók (küldetés) szerinti parktípusok
Tudományos park: Olyan területi alapon kiinduló kezdeményezés, amely főleg a felsőoktatási, kutatási intézményekhez és/vagy a területi k+f intézményekhez kötődik, feladata az új technológiákra alapuló vállalkozások létrehozása.
Technológiai park: új technológiát alkalmazó vállalatokat tömörít, főleg a k+f területén, foglalkozik termeléssel, eladással és vállalati szolgáltatásokkal is.
Innovációs park: feladata a viszonylag nagy piaci kockázatú új termékek és technológiák fejlesztésével és eladásával foglalkozó (területileg a központon kívül dolgozó) vállalkozások támogatása.
Kereskedelmi park: többféle kereskedelmi tevékenységet végez (csomagolás, eladás, kiállítás, adminisztratív munkák, sőt termelés is)..."

Magyar Nemzet Online, 2011. november 14.
Megy is, marad is...

"...Az Innovációs Szövetség szerint azonban Magyarországon gellert kaphat a nagyra törő terv, mert egy új törvényjavaslat gyengítené az innovációs láncolat..."

Stop Online, 2011. november 14., hétfő
Miért nem vállalkoznak a magyar fiatalok?

Borsod Online, 2011. november 14., hétfő
Regionális Innovációs Díj: A jó ötleteket díjazták

"...Dr. Siposs István, a Magyar Innovációs Szövetség Észak-magyarországi Regionális Képviseletének igazgatója szerint napjainkban sem a társadalom, sem a gazdaság nem nevezhető innovációbarátnak. Éppen ezért is örvendetes, hogy ilyen körülmények között is tudnak a cégek fejleszteni, innovatívnak lenni..."

Minap, 2011. november 14., hétfő
Átadták az innovációs díjakat

Kossuth Rádió Esti Krónika, 2011. november 15., kedd

21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetése

Elektronet, 2011. november 15., kedd
Meghirdették a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny-t

Propeller.hu, 2011. november 15., kedd
"Magyarországnak kreatív kormánya van"

"...és éppen emiatt hazánknak egyértelműen kreatív kormánya van - mondta Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által meghirdetett tudományos verseny megnyitóján..."

ZETAPress, 2011. november 15., kedd
Tehetségkutató fiataloknak

Észak-Magyarország, 2011. november 15., kedd, 4. oldal
A jó ötleteket díjazták

Magyar Nemzet Online, 2011. november 15.
"Magyarországnak kreatív kormánya van"

"...Sok nehézséggel kellett szembenéznie a kabinetnek, és éppen emiatt hazánknak egyértelműen kreatív kormánya van - mondta Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által meghirdetett tudományos verseny megnyitóján..."

Pályázatfigyelő Online, 2011. november 15., szerda
21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny (2011/2012-es tanév)

Napi Gazdaság, 2011. november 16., szerda, 2. oldal
Az állam mondja meg, mi lesz k+f

"...A végletekig leegyszerűsítené a kormány annak eldöntését, mi minősül kutatás-fejlesztésnek (k+f), ezt ugyanis maga az állam mondaná meg. A cégek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát kérhetik fel egy minősítés elkészítésére..."

Új Néplap, 2011. november 16., szerda, 4. oldal
Innovációs Díj a Jászkun Volánnak

Népszabadság Online, 2011. november 16.
Ifjú tudósokat keresnek
"...A Magyar Innovációs Szövetség 21. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt.
A versenyen egyénileg, vagy kétfős csapatokban indulhatnak az 1991. október 1. és 1998. augusztus 31. között született, Magyarországon tanuló vagy végzett fiatalok. A pályázaton részt vehetnek határon túli magyar fiatalok is. A nyertesek pénzjutalmat kapnak (díjalap közel 2,5 millió forint), illetve többletpontot a műszaki, természettudományos egyetemi, főiskolai karokon. A legjobb, maximum három pályázat pedig részt vehet 2012. szeptember 21-26. között az EU Fiatal Tudósok Versenyén, Pozsonyban.
A hazai verseny első beadási határideje 2012. január 9., amikorra legfeljebb két oldalban kell ismertetni a megoldandó természettudományos, műszaki problémára irányuló ötletet. A részletes felhívás a www.innovacio.hu portálon olvasható..."

HVG Online, 2011. november 16., szerda
K ± F
"...Jövőre már nem írhatják le a cégek innovációs járulékukból a kutatások költségeit, ráadásul tovább csökken a tavaly befagyasztott innovációs alap központi támogatása is..."

Hírlink, 2011. november 16.
Ifjú tudósokat keresnek - A Magyar Innovációs Szövetség 21. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt.

SZTNH Hírek, 2011. november 16.
Meghirdették a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

Mese Online, 2011. november 16.
Tudományos és innovációs versenyt hirdetett a MISZ

Szabadidő Magazin, 2011. november 17.
21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetése

Heti Válasz, 2011. november 17., 52+53. oldal
Ki miben tudós?
"...Budapesten találkoznak a világ tudományos közéletének szerelői
Az ötödik alkalommal megrendezett Tudomány Világfóruma nemzetközi konferencia hazánk diplomáciai sikere. A november 16. és 19. között zajló eseményen olyan kérdéseket vitatnak meg, mint a génmanipuláció, az alternatív energiaforrások fejlesztése vagy a népbetegségek gyógyítási lehetőségei..."

Magyar Nemzet, 2011. november 17., csütörtök, 17. oldal
Tudományos viadalra hívják a fiatalokat
"...Huszonegyedik alkalommal hirdette meg az Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt a Magyar Innovációs Szövetség...."

Népszabadság, 2011. november 17., csütörtök, 4. oldal
Tudósok fogyókúrán: egyenek inkább kalácsot
"...A tudomány nem tartozik ugyan a jövő évi költségvetés nagy vesztesei közé, nyertesnek nevezni azonban mindenképpen túlzás lenne...
...7,9 milliárd alapkutatásra: ennyi forintot szán a kormány 2012-es költségvetési javaslata. Ez 2,5 milliárdos növekedést jelent az ideihez képest..."

Észak-Magyarország, 2011. november 17., csütörtök, 1. oldal
Ma rajtol az egyetemen az Itrend 2011 konferencia

Fővárosi Oktatási Portál, 2011. november 17.
A Magyar Innovációs Szövetség 21. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

Gondola.hu, 2011. november 17., csütörtök
Az összes magyar agyat elszívhatják

Medical Online, 2011. nopvember 17.
Kémiai biztonság napja 2011

Visszhang, 2011. november 17., csütörtök
Tudományos viadalra hívják a fiatalokat

Figyelő, 2011. november 17-23., 38+39. oldal
Vissza a szerszámokhoz
"...Bejött a kockázatvállalás és a kitartás elegye
Kevés magyar szerszámgyártó tud olyan sikereket felmutatni, mint a három emberrel alapított Elsner Kft. A szigetszentmiklósi cég folyamatos fejlesztéssel szerez új piacokat..."

Első Pesti Egyetemi Rádió, Van eszed, 2011. november 18., péntek
Meet the scientist előadás

Eduline, 2011. november 18., péntek
Kreatív géniusz, tehetség és forradalom - ilyen az idei TEDxYouth
"...Most ért véget Ócsvári Áron előadása, ő Neumann János Számítástechnikai szakközépiskola végzős, látássérült diákja. Tavasszal a Magyar Innovációs Verseny első helyezettje lett Tilitoli játékával, ez egy audio-puzzle játék. Mi sem értettük, hogyan lehet hangokkal kirakóst játszani, de megmutatta, és tényleg lehet..."

innotéka, tudomány-innováció-zöldgazdaság, 2011. november, 19. oldal
Széchenyi Duó: az innovációserkentés egyetemi modellje

innotéka, tudomány-innováció-zöldgazdaság, 2011. november, 20. oldal
Javult, de még mindig csak "kullog" az EU-s kutatás-fejlesztés

innotéka, tudomány-innováció-zöldgazdaság, 2011. november, 20. oldal
Brüsszel felé nyitottak a hazai innovációs ügynökségek

innotéka, tudomány-innováció-zöldgazdaság, 2011. november, 21. oldal
Szabad pálya a kutatási eredmények hasznosításához

innotéka, tudomány-innováció-zöldgazdaság, 2011. november, 22-23. oldal
Hálózatba kötött innováció

Metropol, 2011. november 18., péntek, 13. oldal
Startolt a Világfórum Budapesten

Magyar Nemzet, 2011. november 18., péntek, 13. oldal
Harcban állunk az idővel
"...Az uniós pénzekre alapuló programok korábbi tervezési hibák miatt a 2007-2013-ig tartó fejlesztési terv eddigi kifizetései mindössze 20-25 százaléknál járnak. Ahhoz, hogy a 95 százalékos lehívást teljesíteni tudjuk négy programnál - a Környezet és energia, a Közlekedési, az Innováció, illetve a Társadalmi megújulás operatív programok - sürgős beavatkozásra van szükség..."

Világgazdaság, 2011. november 18., péntek, 2. oldal
Budapesten tanácskoznak a világ tudósai
"...Konferencia Az ötödik Tudomány Világfórumán a válság megoldására keresik a válaszokat..."

Magyar Nemzet, 2011. november 18., péntek, 3. oldal
Veszteség nélkül az új korszakba
"...Orbán Viktor: A válság új helyzetet teremtett - Megnyílt a Tudomány világfóruma Budapesten..."

Napi Gazdaság, 2011. november 18., péntek, 3. oldal
Négymilliárdos tőkebefektetés érkezett a magyarországi kkv-szektorba
"...A kis-és középvállalkozói (kkv) szektorban 4,1 milliárd forint tőkebefektetés valósult meg 2010-ben - közölte a Start Tőkegarancia Zrt. csütörtökön. A társaság adatai szerint 2010-ben 4C társaságban 1,9 milliárd forint összegben valósult meg tőkeemelés új tulajdonos belépésével..."

Napi Gazdaság, 2011. november 18., péntek, 11. oldal
A fiatal vállalkozók és a második generáció a célkeresztben

Napi Gazdaság, 2011. november 18., péntek, 19. oldal
Nem probléma hozzájutni a kockázati tőkéhez
"...A hazai kkv-szektorban még most is idegenkednek a kockázati tőkeforrások felhasználásától...
...Pakucs János, az Innostart elnöke szerint a kezdő vállalkozások legérzékenyebb pontja az induló tőke beszerzése, ám úgy véli, hogy ez ma már Magyarországon sem jelenthet gondot..."

Forrásfigyelő.hu, 2011. november 18., péntek
Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny 21.

OrientPress, 2011. november 18., péntek
KTIA alap év végi kifizetéseinek gyorsítása

HVG, 2011. november 19., szombat, 74-76. oldal
K ± F
Kevesebb pénz innovációra
"...Jövőre már nem írhatják le a cégek innovációs járulékukból a kutatások költségeit, ráadásul tovább csökken a tavaly befagyasztott innovációs alap központi támogatása is..."

Hírextra Online, 2011. november 19., szombat
Navracsics: közösen a tudománnyal

Szabolcs Online, 2011. november 19., szombat
WSF - Navracsics Tibor: Közös cél a tudománnyal való párbeszéd fenntartása

Napló, 2011. november 19., szombat
Navracsics Tibor: Közös cél a tudománnyal való párbeszéd fenntartása

Dunaújvárosi Hírlap, 2011. november 19., szombat
Navracsics Tibor: Közös cél a tudománnyal való párbeszéd fenntartása

Magyar Hírlap Online, 2011. november 19., szombat
Navracsics Tibor: Közös cél a tudománnyal való párbeszéd fenntartása

Hajdú Online, 2011. november 19., szombat
WSF - Navracsics Tibor: Közös cél a tudománnyal való párbeszéd fenntartása

Borsod Online, 2011. november 19., szombat
WSF - Navracsics Tibor: Közös cél a tudománnyal való párbeszéd fenntartása

Inforádió Online, 2011. november 19., szombat
Navracsics Tibor: Közös cél a tudománnyal való párbeszéd fenntartása

ATV, 2011. november 19., szombat
Navracsics Tibor: Közös cél a tudománnyal való párbeszéd fenntartása

Népszava, 2011. november 19., szombat
Navracsics Tibor: Közös cél a tudománnyal való párbeszéd fenntartása

Fejér Megyei Hírlap, 2011. november 19., szombat
Navracsics Tibor: Közös cél a tudománnyal való párbeszéd fenntartása

Dunaújvárosi Hírlap Online, 2011. november 19., szombat
Navracsics Tibor: Közös cél a tudománnyal való párbeszéd fenntartása

Népszava, 2011. november 19., szombat, 10. oldal
Orbán Viktor miniszterelnök a Tudományos Világfórum megnyitóján

Délmagyarország, 2011. november 19., szombat, 9. oldal
Fél évszázad után kell újragombolni a kabátot?

Nyugat.hu, 2011. november 20., vasárnap
Megint kreatív a magyar, ráadásul pofátlanul fiatal
"...És álmodott a látássérült Ócsvári Áron is, aki tavaly innovációs díjat nyert TiliToli nevű játékával, ami vakoknak lett programozva - ugyanis nincs grafikai felülete..."

Magyar Nemzet, 2011. november 21., hétfő, 4. oldal
Új korszakot nyitnak
Szükség van a tudósok és a társadalom közötti párbeszédre

Napi Gazdaság, 2011. november 21., hétfő, 8. oldal
Magyar találmány a házi vérzékenységmérő
"...Áttörést hozhat a véralvadásos betegségek ellenőrzésében a magyar Diagon cég legújabb tesztkészüléke, amelyet rendkívüli érdeklődés mellett mutattak be a világ legnagyobb orvostechnikai szakkiállításán, a düsseldorfi Medicán..."

Napi Gazdaság, 2011. november 21., hétfő, 9. oldal
A gyógyszeripar jövőjét élik fel a rövid távú megtakarítások
"...A gyógyszeripart érintő legnagyobb problémának a tervezhetőség és átláthatóság hiányát látja Christophe Gourlet, a Sanofi magyarországi vállalatának vezérigazgatója, aki szerint hosszú távon az egészségügy nem költséget, hanem befektetést jelent..."

Népszabadság, 2011. november 21., hétfő, 16. oldal
A Google titkos boszorkánykonyhája
"...Ha minden száz fantasztikus ötlet közül csak egyből lesz sikertermék, akkor is megéri..."

Metropol, 2011. november 21., hétfő, 14. oldal
Új korszak a globális tudományban

Új Néplap, 2011. november 21., hétfő, 4. oldal
Innováció a jobb életminőségért

Várható esemény

Az ötlettől az üzleti sikerig

A Napi Gazdaság, a Magyar Innovációs Szövetség és az MGYOSZ közös fórumot szervez "Az ötlettől az üzleti sikerig" címmel 2011. december 14-én, a Corinthia Grand Hotel Royalban (1073 Budapest, Erzsébet körút 43-49.), ahol együtt gondolkodnak az innovációról a tudomány, az állami és az üzleti szféra képviselői.

Gazdasági válság idején különösen időszerű a kutatás-fejlesztés és az innováció (K+F+I) jelenével és jövőjével kapcsolatos áttekintés. A több évtizedes tapasztalatok alapján ugyanis minden recessziós időszak véget ér, és azok a vállalatok maradnak versenyképesek, amelyek a nehéz időkben sem hanyagolták el a fejlesztést, és felkészülten várják a helyzet javulását.

Tervezett program

09:00-09:10 | Köszöntő
Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
09:10-09:30 | Miként tartsuk itthon a magyar tudósokat?
A Lendület program eddigi tapasztalatai
Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
09:30-09:50 | A jövő k+f+i kormányzati stratégiája
Dr. CséfalvayZoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára
09:50-10:10 | A szabadalmi rendszer újdonságai és szerepe az innovációban
Hajdú Judit, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökhelyettese
10:10-10:30 | Az innováció, mint motor
Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke
10:30-11:00 | Kávészünet
11:00-11:20 | Innováció és hatékonyság - jó példák az egészségügyből
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviselője
11:20-11:40 | Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés
Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke
11:40-12:00 | Innovációval a válság ellen - mit adhat egy nemzetközi együttműködés egy vállalkozás számára?
Hartyányi Mária, a Prompt-G Számítástechnikai Oktatóközpont igazgatója
12:00-12:20 | Nanotechnológia - a jövő iparága már ma
Dr. Ürge László, a ThalesNano Zrt. vezérigazgatója
12:20-12:40 | Kávészünet
12:40-13:00 | Hogyan és mire érhető el uniós forrás - a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok jelene
Barta E. Gyula,a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. vezérigazgatója
13:00-13:20 | Amikor az önerő nem elég - Innováció az ügyfél kiszolgálásban
Dr. Molnár Tamás, az MKB Bank faktoring üzletágának igazgatója
13:20-13:40 | Hogyan és miért tegyünk pénzt kockázati tőkére?
Dr. Oszkó Péter, a PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója
13:40-14:00 | Kreatív egyetemisták az ipari innovációban - az interuniversitás spin-off klub sikere
Dr. Szirmai Péter, a Spin-Off Klub vezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
14:00-14:40 | Kerekasztal-beszélgetés a sikertörténetekről:
- Barta E. Gyula, a MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.vezérigazgatója
- Dr. Molnár Tamás, az MKB Bank faktoring üzletágának igazgatója
- Dr. Oszkó Péter, a PortfoLionKockázati Tőkealap-kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója
- Dr. Ürge László, a ThalesNano Zrt. vezérigazgatója
- Rátai Dániel, a Leonar3Do feltalálója
- Dr. Szirmai Péter, a Spin-OffKlub vezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
14:40-15:40 | Ebéd

A részvétel díjköteles, de azon tagszervezeteink, melyek a Magyar Innovációs Szövetségnél előzetesen regisztrálnak, térítésmentesen vehetnek részt a konferencián.
Kérjük, hogy részvételi szándékát az innovacio@innovacio.hu e-mail címen szíveskedjék jelezni.

Pályázati felhívás

21. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2011/2012-es tanév)

Találd fel magad!

Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1991. október 1. és 1998. augusztus 31. között született fiatal. Egyetemisták, főiskolások közül csak elsőévesek vehetnek részt a versenyen, akkor, ha a munkájukat az egyetem, főiskola megkezdése előtt elkezdték. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb pályamunkát beadott határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalok által kijelölt egy-egy tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján 20 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2012. szeptember 21-26. között Pozsonyban, az EU által, rendezendő “Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt, többek között pl. a nagy teljesítményű és felhasználóbarát számítástechnikai projektet kidolgozó pályázók közül 2 fő a Google zürichi központjába látogathat.

Mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, informatikai, környezetvédelmi, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben 2012. január 9-én, 15 óráig beérkezően. A borítékon, illetve az e-maiben fel kell tüntetni, hogy "INNOVÁCIÓS VERSENY".

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

Kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2012. február 10-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott pályázatok tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét 2012. május 4-én, 15 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára. Csatolni lehet a bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket.

Mit értékelnek? - A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése.

Egyéb tudnivaló? - A legjobb munkákat a pályázók a Duna TV "Heuréka, megtaláltam" c. külön-műsorában személyesen mutatják be. A bemutatásra alkalmas pályaműveket kétnapos kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők 2012. júniusában, a Millenáris Parkban, ill. szeptemberben a Kutatók éjszakáján. Az ünnepélyes díjátadásra a kiállítás megnyitóján kerül sor.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indo­kolt költségek megtérítésében.

A verseny fővédnöke:
Dr. Hoffmann Rózsa, államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium

A verseny társ-fővédnöke:
Dr. Matolcsy György miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium
Dr. Fellegi Tamás miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

A verseny támogatói: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Iparfejlesztési Közalapítvány, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Puskás Tivadar Közalapítvány, Magyar Telekom Nyrt., B. Braun Medical Kft., GE Hungary, Paks, Google
Siemens Zrt., Ericsson Magyarország, EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., 77 Elektronika Kft., Innomed Medical Zrt., Sanatmetal Kft., NI Hungária Software és Hardware Kft., 3DHISTECH Kft., Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Covent Tőke Befektető Zrt., DBH Investment Zrt., Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

Médiatámogatók: Duna TV, Világgazdaság, Millenáris Nonprofit Kft.

A pályázatok beérkezési helye (a pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet):
Magyar Innovációs Szövetség - 1036 Budapest, Lajos u. 103.,
tel.: 430-3330, fax: 240-7020; e-posta: innovacio@innovacio.hu;
részletes felhívás: www.innovacio.hu, ill. a -on;
A verseny titkára: Riba Nikolett, marketing menedzser
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Riba Nikolett
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.