XXI. évf. | 2011. november 8. | 20. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható eseményekHírek | Magyar Innovációs Szövetség

21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetése

A "Magyar Tudomány Napja 2011" keretében szervezett rendezvénysorozathoz csatlakozva, a Magyar Innovációs Szövetség által, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Duna Televízió és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) közreműködésével szervezett "Ifjúság-Innováció-Tudomány" című szakmai program keretében kerül sor többek között a 2011/2012. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetésére.

Időpont: 2011. november 15., 12 óra
Helyszín: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Konferenciaterem
(1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)

A rendezvényen részt vesznek a hazai tudományos élet, ill. felsőoktatás képviselői mellett a kiemelkedő középiskolák vezetői is.

Az eseményen köszöntőt mond
- Dr. Bendzsel Miklós, a versenyt támogató SZTNH elnöke, valamint
- a verseny fő médiatámogatójának, a Duna Televíziónak a vezetője.

Bemutatkozik
- Böröczki Zoltán, a houstoni I-SWEEP fenntarthatósági olimpia bronzérmese
- Ócsvári Áron, az idei Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1. helyezettje
- Biró Enikő, a Swiss Talent Forum résztvevője
- Orgován József, a Google idei különdíjasa.

A szakmai programra keretében előadásra kértük fel Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás minisztert is.

Az eseményen előzetes regisztrációt követően lehet részt venni. Jelentkezés, ill. bővebb információ a 430-3330-as telefonszámon, ill. az innovacio@innovacio.hu e-mail címen.

Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottság

2011. október 24-én, az Országgyűlés az Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottság tisztségviselőinek és tagjainak a következő képviselőket választotta meg:

Elnök: dr. Pósán László (Fidesz)
Alelnök: Z. Kárpát Dániel (Jobbik)
Tagok:
- Bartos Mónika (Fidesz),
- dr. Bácskai János (Fidesz),
- dr. Horváth Zsolt (Fidesz),
- László Tamás (Fidesz),
- dr. Nagy István (Fidesz),
- Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz),
- Michl József (KDNP),
- Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP),
- Spaller Endre (KDNP),
- Harangozó Gábor (MSZP),
- Mandur László (MSZP),
- Bana Tibor (Jobbik),
- Osztolykán Ágnes (LMP).

A bizottságnak feladata lesz többek között az Országgyűlés kutatásfejlesztés- és innováció-politikai tevékenységének elősegítése, az innovációt érintő törvények áttekintése, valamint a K+F, innováció- és tudománypolitikai tevékenység kormányzati kezelésének módja, szervezeti rendjének áttekintése, hatékonyságának vizsgálata, végül pedig a tudomány és a gazdaság kapcsolatának erősítése.

Versenyképességi Operatív Programok éves konferenciája

2011. október 27-28. között, Budapesten, a Don Boscolo Hotelben versenyképességi operatív programokkal foglalkozó nemzetközi konferenciát rendezett tagszervezetünk, a MAG Zrt., idén 7. alkalommal. Az idei rendezvény a lengyel uniós elnökség keretében jött létre. A konferencián a Magyar Innovációs Szövetséget Dr. Pörzse Gábor elnökségi tag képviselte.

A konferenciát Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter nyitotta meg. Iwona Wendel, a lengyel Regionális Fejlesztési Minisztérium helyettes vezetője az uniós elnökség jegyében köszöntötte a konferencia résztvevőit.
Normunds Popens, az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságának főigazgató-helyettese az elért eredmények között említette a kkv-k növekvő támogatását (27 Mrd €), az üzleti szolgáltatásokra, beruházásokra a vállalkozások számára kifizetett 20 Mrd € összeget, a gazdasági és szerkezeti változásokra, továbbá a foglalkoztatásra nyújtott 14 Mrd €-t. Számos kihívással kellett ugyanakkor szembenézni. Ezek: a méretproblémák (a kkv-támogatások nem eléggé hatékonyak), a JEREMIE-források eljuttatása lassú, a kkv-knál hiányzik az innovációs tevékenység, alacsony a K+F abszorpciója.

A plenáris ülésen a Bulgáriából, Lengyel-, Cseh- és Horvátországból, Szlovákiából, Szerbiából, és Romániából érkezett előadók, továbbá az NFÜ Gazdaságfejlesztési Programok IH vezetője osztották meg tapasztalataikat országuk versenyképességi programjának előrehaladásáról.

A második napon négy témában került sor szekcióülésekre:
- a következő programozási időszak: Strukturális Alapok 2013 után,
- az ügyfélszolgálat kialakítása és a közreműködő szervezetek szolgáltatásainak javítása,
- a kutatás-fejlesztés szerepe a versenyképességi programokban,
- a pénzügyi eszközök hatékonysága: tapasztalatok és az új időszaktervezés.

A harmadik szekció előadói, résztvevői egyetértettek a következőkben:
- Kiemelt törekvés az akadémiai/egyetemi szféra és a vállalkozások együttműködésének javítása. Meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek mindkét felet érdekeltté teszik e kooperációban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sok esetben hiányzik a professzionális menedzsment, ami a hatékony együttműködést erőteljesen gátolja.
- Fontos cél a K+F-infrastruktúra támogatása, de oly módon, hogy az fenntartható legyen. Nélkülözhetetlen a DG R&D bevonása e folyamatba, hiszen a nagy infrastrukturális beruházásokhoz jelentős összegű forrásra van szükség.
- Támogatni kell az innovatív vállalkozások kezdeti, növekedési szakaszát.
- A technológiatranszfer központok, hálózatok, klaszterek meghatározó szerepet játszanak, pl. segítik az innovatív ötleteinek abszorpcióját, így ezek támogatása elengedhetetlen.
- A támogatásoknak az eredményekre kell koncentrálniuk, ugyanakkor sokszor nehéz az eredmények, a hatékonyság mérése, pl. alapkutatások esetén.
- A nemzetközi K+F-együttműködésnek a jövőben sokkal nagyobb szerephez kell jutnia az egyes országok gyakorlatában.

II. Kockázati Tőke Konferencia

Tagszervezeteink, az INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs Központ és a Talentis Group 2011. október 25-én szakmai konferenciát rendezett a magyarországi kockázati tőkepiac helyzetéről, a herceghalmi Talentis Innovációs Központban.

A rendezvényen az Európai Unió JEREMIE I. programján nyertes kockázati tőkealap kezelő cégeken kívül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint az innováció és a tőkebefektetések különböző módozatai iránt érdeklődő vállalatok, illetve szakemberek vettek részt.

Az első szekcióban Siba Ignác, az NFÜ GOP Irányító Hatóságának főosztályvezetője beszélt az Új Széchenyi Terv keretében elérhető EU támogatásokról. Második előadóként a DHB Investment Tőkealap-kezelő Zrt. elnöke, Erdei Sándor elmondta, hogy a KKV-szektorban sokszor még most is idegenkedve figyelik a kockázati tőkeforrások felhasználását. Felhívta a figyelmet arra, hogy a KKV-k döntő része nem alkalmas a kockázati tőke bevonására, ami a befektetési forma természetéből fakad: előnye és hátránya egyszerre, hogy a befektetők jóval aktívabban vannak jelen a vállalkozás életében, mint például egy hitelt folyósító pénzintézet. Pakucs János, az INNOSTART elnöke a szekció utolsó előadásában az ún. "üzleti angyal" szerepről beszélt az innováció finanszírozásában, amelynek legérzékenyebb pontjának az induló tőke beszerzését jelölte meg.

A második szekcióban a résztvevők kerekasztal-beszélgetés keretében vitatták meg a kockázati tőkealap kezelők együttműködési lehetőségeit. Többek között arra, a magyarországi kockázati tőkefinanszírozás piacán tapasztalható együttműködő versengésre is kitértek, amely a 100%-ban állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank, a JEREMIE nyertes cégek és a pusztán magántőkéből finanszírozott vállalatok kapcsolatát jellemzi.
A jelenlévők egyetértettek abban, hogy Magyarországon sokféle támogatás áll rendelkezésre, de ezeket nem ismerik a vállalkozások. Ebben segíthetnek az alapkezelő cégek, ám fontos hangsúlyozni, hogy az el nem nyert pályázati pénzre nem szabad számítani az üzleti tervben.

A beszélgetés során problémaként vetődött fel, hogy a kockázati tőkealap kezelők lényegében egy időben fektettek be, és emiatt nagyjából egyszerre fogják értékesíteni tulajdonrészüket (exit), ami alulértékelheti az ily módon támogatott vállalkozásokat. A konferencia végén Dr. Takács Ernő, a Talentis Group elnök-vezérigazgatója elmondta, a Talentis küldetése, hogy az exit pillanatában a befektetés által kidolgozott gyártási technológia és tudás lehetőleg Magyarországon maradjon.

Meet the scientist

A Meet the scientist program 2011. október 27-én a váci Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnáziumban folytatta tudomány-népszerűsítő körútját. Az előadó Prof. Szalay Péter, az MTA doktora, az ELTE Kémiai Intézet Szervetlen Kémiai Tanszék tanszékvezetője és az ELTE Elméleti Kémiai Laboratórium vezetője, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki fény: Mi a közös a természet fénytüneményeiben?" címmel tartott előadást.
A természet hihetetlen fénytüneményeket produkál. Az egyik ilyen a sarki fény, amelyet Magyarországon ritkán, és akkor sem teljes pompájában figyelhetünk meg. De szentjánosbogarat már majdnem mindenki látott, és a hazai erdőkben is lehet találni világító gombákat (világító tölcsérgomba), csakhogy ehhez nagyon sötétben kell az erdőbe merészkedni. Az előadásban annak jártak utána, vajon van-e közös fizikai háttere ezeknek az egymástól függetlennek tűnő természeti jelenségeknek. Az előadás után érdekes kísérleteket mutatott be dr. Róka András docens, az ELTE Kémiai Intézet munkatársa.

Újraindult a THE Roadshow

2011. október 24-én, az Eötvös József Gimnáziumban tartotta az idei tanévben első műszaki- és természettudományokat népszerűsítő roadshow-ját a THE Program. Az eseményen a Richter négy kiváló gyógyszerkutatója adott elő mintegy 300 diák előtt.

Bartók Marcell projektvezető program-bemutatása után Ritz Ferenc (biztonságtechnikai és munkavédelmi ügyintéző) "A Biológia kémiája" címmel tartott előadást. Ezt követően Dr. Gyertyán István (osztályvezető) "Őrült! De van benne rendszer" című előadása következett, majd a sort Dr. Szántay Csaba (főosztályvezető-helyettes) "Molekuláris ki kicsoda" című interaktív előadása folytatta.
A nap utolsó prezentációját Dr. Demeter Ádám (osztályvezető) tartotta "Molekulától a patikáig" címmel. A diákok sok kérdést tettek fel az esemény végén.
A roadshow következő állomása és egyben hivatalos megnyitója november 8-án lesz a budai II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes részvételével, ahol az egyéb programok mellett izgalmas előadásokat, vulkánkitörést és látványos természettudományos kísérleteket tekinthetnek meg a diákok.

IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az Újvidéki Egyetem, a Magyar Innovációs Szövetség, a Szegedi Tudományegyetem és az Újvidéki Üzleti Inkubátor közös fejlesztést valósít meg az innováció menedzsment és a technológia-transzfer területén.

A projekt célja a Csongrád és Bács-Kiskun megyei, illetve a vajdasági innováció-orientált vállalkozások és K+F szervezetek közötti együttműködés erősítése, továbbá az innováció menedzsmenttel kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok megosztása.

A 2011. november 1-jén kezdődött projekt 18 hónapos időtartama alatt új üzleti kapcsolatok kerülnek kiépítésre, a projekt partnerek növelhetik tudásukat az innovációs menedzsment területén, a projekt célcsoportjaként megjelölt innováció-orientált vállalkozások és K+F szervezetek pedig releváns információkat kapnak arra vonatkozóan, hogyan kell sikeres határon túli technológia-transzfer tevékenységeket megvalósítani.

A projekt finanszírozását 85%-ban közösségi hozzájárulás biztosítja, a fennmaradó forrást pedig a nemzeti hozzájárulás (kormányzati társfinanszírozás és önerő együttesen) jelenti.

innovacio.hu

Szövetségünk innovációs portálját (innovacio.hu) 2011-ben eddig több mint 39 000-en látogatták meg és hozzávetőleg 55 GB adatot töltöttek le. A legtöbb látogató (5477 fő) januárban jelentkezett be, míg a legtöbb adatot eddig októberben töltötték le az érdeklődők.

SZJA 1%

A Magyar Innovációs Alapítvány részére 288 387 Ft került befizetésre 2010-ben az SZJA 1%-ának közcélú felhasználásra felajánlott összegéből. Ez az összeg a Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriumának határozata értelmében a 20 év alatti tehetséges fiatalok részére ösztöndíj, ill. kutatási támogatásként került felhasználásra.

Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Díj, 2011

A Magyar Tudomány Napján, november 3-án, Szekszárdon kerültek átadásra a dél-dunántúli régió legjobb innovációinak ítélt szakmai díjak, melyeket a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2009-ben, a kreativitás és az innováció éve alkalmából alapított. Az újszerű gondolkodás serkentését, és általa a régió gazdaságának fellendítését szolgáló elismerést idén is 6 + 1 kategóriában hirdették meg, a brüsszeli és a regionális célokban megfogalmazott területeken működő magánszemélyek, egyéni vállalkozók, kis- és közép-, valamint nagyvállalatok részére.

A zsűri, melyet idén is kilenc ágazati szakember alkotott, minden kategóriában egy-egy pályaművet jelölt a díjra. Döntésüket a pályaművek eredetisége, újszerűsége és innováció tartalma határozta meg, de emellett értékelték a pályázó által elért műszaki és gazdasági előnyöket is (pl.: a fejlesztés eredményeképp jelentkező árbevétel-növekményt, a nemzetközi piaci jelenlétet stb.). Hangsúlyos értékelési szempont volt a pályázók együttműködési készsége, a regionalitás elvének érvényesülése a partneri kapcsolatok kialakításában, valamint a fejlesztés társadalmi hasznossága is.

Az egyedi tervezésű iparművészeti üvegalkotást és a díszpecséttel ellátott oklevelet 2011-ben kategóriánként az alábbiak nyerték:
- magán-, mikro- és kisvállalkozás kategória: HC Linear Műszaki Fejlesztő Kft. (Pécs); különdíj: MarkCon Kommunikációs Kft. (Pécs),
- közép- és nagyvállalkozás kategória: Fabrostone Kft. (Paks); különdíj DC Gépszer Kft. (Paks),
- agrár és élelmiszeripari vállalkozás kategória: TegaVill Kft. (Komló); különdíj: szekszárdi telephellyel rendelkező Enviroinvest Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt.
- egészségipari vállalkozás kategória: Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztő Kft. (Pécs)
- innovatív ifjúság kategória (pénzjutalommal): Dr. Csanaky Katalin (Pécs); különdíj: Köpenczei Gergő és Énekes Péter (Szekszárd), akik a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen II. helyezést értek el.
- kamarai díj kategória: Büttner és Társai Szerszámelemgyártó és Kereskedelmi Kft. (Nagyatád)
- Életmű díj: Dr. Katona Tamás János.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Kulturális szakmai nap a Parlamentben

"Állapotfelmérés: A hazai kulturális ágazat helyzete" címmel 2011. október 28-án tartották az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának szakmai napját.

Az egész napos tanácskozást L. Simon László, a parlament kulturális és sajtóbizottságának elnöke nyitotta meg. Az eseményen több mint húsz szakember számolt be saját területéről, köztük Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke is, aki a "Birtokolt nemzeti kultúra - ösztönzött nemzeti ipar a szerzői jog támogatásával" c. tartott előadást.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázati lehetőségek az EU FP7 ICT K+F Programban

2011. október 20-án, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a hazai kutatók tájékoztatása és a pályázatokon való magyar részvétel ösztönzése, elősegítése érdekében tagintézményünk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Nemzeti Innovációs Hivatallal pályázati Információs Napot tartott.

Az EU K+F+I támogatási rendszeréről Kolossváryné Dr. Juhász Györgyi (NIH), az EU ICT 2011-2012. évi Munkaprogram, Call 8 pályázatai, pályázási, partnerkeresési tanácsokról Németh Edina, ICT NCP (NIH), EU ICT Challenge 1-Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures - pályázati célokról Németh Vilmos (NIH), az EU ICT projektjeiben való kihívásokról magyar szemmel Dr. Jeney Gábor, BME HIT tartott előadást.

Az előadások letölthetők a NIH honlapjáról: http://www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/rendezvenyek/lehetosegek-eu-fp7-ict

Szakirodalom-figyelő

Lisa Gansky: Mesh vállalkozások Miért a megosztásra épülő üzleteké a jövő? - HVG Könyvek 2011
Dr. Osman Péter ismertetése


"Ebben a gyorsan változó környezetben alapvető üzleti készséggé vált, hogy jóval a versenytársak előtt felismerjük azt a folytonossághiányt, amely új platformokat, modelleket, elvárásokat és márkákat teremt. Lásd meg elsőként! Cselekedj! Nyerj! A következő nagy lehetőség a mesh modellben rejlik - új vállalkozások létrehozása és a régiek megújítása, közösségeink és az egész bolygó számára. S az egész csak most kezdődik!" Így vezeti be könyve témáját Gansky, és minden jel szerint igaza van a mesh modellt illetően. Ő pedig komoly üzleti teljesítménnyel bizonyította, hogy tudja, miről beszél, hogy képes ebben a gyorsan változó, mindinkább infokommunikáció alapú üzleti környezetben annak lehetőségeit jól kihasználó, újfajta és igen sikeres vállalkozást létrehozni. Pályájából kiemeljük, hogy társalapítója és vezetője volt az első kereskedelmi célú webhelynek és portálnak.

Amint írja, e könyve - és az abban részletesen bemutatott vállalkozás-modell - egyszerű ötletre épül: bizonyos dolgokat jobb másokkal megosztani, és közösen használni. Ezt akár triviálisnak is mondhatnánk, ám valójában nem az. Az ilyen megosztás célszerűségét korábban a logisztikai nehézségek rontották le, s ezzel be is vésődött az emberek gondolkodásába, hogy nem érdemes ilyen modellben gondolkodni. A nagy fordulatot a modern infokommunikáció hozta el. Amint Gansky írja, ma a megosztáson alapuló vállalkozások már a közösségi médiára épülnek, web alapú mobil hálózatok segítségével célzott és személyre szabott termékeket és szolgáltatásokat kínálhatnak a megfelelő időben és helyen. A hálózat így összekapcsol bennünket a kívánt dolgokkal, akkor, amikor akarjuk. Egyre kényelmesebben hozzáférhetünk azokhoz, jelentősen csökkentve annak szükségességét, hogy birtokoljuk is az ilyen tárgyakat. Miért vásárolnánk és tartanánk fent pl. autót, ha könnyen és olcsóbban hozzájuthatunk, amikor csak akarjuk?

A képlet azonban így nyilvánvalóan nem teljes. Könnyű belátni, hogy a megosztást a felhasználók számára egy hálózatos szolgáltatás teszi lehetővé, tehát az előnyei csak akkor élvezhetők, ha létezik, és megfelelően működik is e hálózat, valamint az azt támogató adminisztrációs és logisztikai rendszer. Ezt adja, erre épül a mesh vállalkozás.

Gansky így fogalmazza meg mondandóját: "Ebben a könyvben feltárom a mesh vállalkozások számtalan formája mögött húzódó elgondolásokat, s hogy miért nyújt rendkívüli versenyelőnyt a vállalkozóknak. A mesh lényege a megosztás, a közös használat - nem a tulajdonlás, hanem sokkal inkább a hozzáférhetőség. Központi stratégiája lényegében az, hogy többször "eladjuk" ugyanazt a terméket. (A dolog természetéből adódik, hogy mindez anyagi javakra és eszközökre értelmezhető. Úgy értendő, hogy pl. ugyanazt az autót felhasználók sokasága veszi egy-egy időre igénybe. OP). A többszörös eladás megsokszorozza a nyereséget és az ügyfélkapcsolatok számát. A több kapcsolat növeli a lehetőségeket - további eladásokra, a márka megszilárdítására, a versenyképes szolgáltatás színvonalának emelésére, valamint a vevőkhöz fűződő kapcsolat elmélyítésére és kibővítésére."

Ismét Ganskytól: "Számomra a mesh vállalkozások az információ alapú szolgáltatások egy teljesen új szakaszát jelentik, ugyanis számtalan módon kötődnek egymáshoz és a világhoz." Vegyük észre, hogy szinte határtalan üzleti lehetőségek rejlenek ebben, hiszen a mesh vállalkozás ugyanazon az informatikai és logisztikai platformon bővítheti a kínálatát, és együttműködéseket is létrehozhat más vállalkozásokkal az üzleti expanzióhoz.

Seth Godin: Minden marketinges hazudik sztorizik - HVG Könyvek, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése


Godin e művét a kiadó ajánlója botránykönyvnek nevezi. Mi inkább úgy mondanánk, hogy rendhagyóan őszinte - pontosabban azzal igyekszik hatni, eladni a benne sereglő rengeteg valódi, értékes szakmai igazságot, hogy annak mutatja magát. Azt viszont nem állítanánk, hogy minden tétele elfogadható útmutatóként. Már az alcíme sem: "Egy jó történettel minden eladható". Ez ugyan valóban igaz, ám van egy hátulütője: ha valaki nem egyszeri eladásra törekszik, hanem tartós üzleti kapcsolat kiépítésére, az óvatosan él vissza ezzel a lehetőséggel. Godin bentebb maga is írja: "Ha a történeteink nem állják ki az igazság próbáját, lebukunk. Tényleg hamarabb utolérnek, mint a sánta kutyát." Mindezzel azt mondjuk, hogy gondolkodva, mérlegelve kell olvasni ezt a könyvet - de hát melyik marketingest nem??

Godin azt írja bevezetőül: "A marketing a világ leghatékonyabb fegyvere. Használjuk felelősséggel!" Az üzleti siker szempontjából viszont nélkülözhetetlen, hogy ésszel, nagyon alapos hozzáértéssel, és ezekre alapozott, finoman kidolgozott stratégiával alkalmazzuk. Ehhez sok tanulható innen.

A bevezető azt is mondja: "Nem elég, ha tényeket mondunk, az emberek a sztorira kíváncsiak." Ez lényegében a könyv alaptétele, s erről már ki-ki alkossa meg a véleményét. Mi megkockáztatjuk, hogy e tétel igazsága kultúrafüggő, s feltehetően elsősorban a szélsőséges fogyasztói társadalom kultúrájához kötődik. Tény ugyanakkor, hogy a mindent elárasztó, ezerarcú és -eszközű kommunikáció mindinkább annak képére formálja a világot, mind szélesebb körben érvényre juttatva Godin következő tételét: "Minden marketinges mesemondó. Ha ügyes, a vásárlók elhiszik a történetét, azt, hogy a bor ízletesebb a méregdrága pohárból, hogy egy kétszer drágább Porsche nagyságrendekkel jobb, mint a Volkswagen. Elhisszük, hogy egy tízezrekbe kerülő sportcipő menőbb és tartósabb a filléres darabnál. Pedig ez csak attól válik igazzá, hogy hiszünk benne." Ennek folytatása viszont figyelmeztetésül is szolgál: "A jó marketinges sosem a termék jellemzőire koncentrál, hanem elmond egy történetet, amiben az emberek hinni akarnak. A marketing nem más, mint történetmesélés, akár igaz a mese, akár nem." Nagy kérdés, vajon az emberek valóban ilyenek-e, de - sajnos - látjuk, hogy tömegesen ilyenekké tehetők. A marketingesnek pedig mindig úgy kell dolgoznia, amilyen a célközönsége, tehát ha a siker eszköze a "sztorizás", akkor tudnia kell azt felsőfokon művelni.

Godin így foglalja össze könyve első felének mondanivalóját: "Azt hisszük el, amit el akarunk hinni, és amit elhiszünk, az önmagát beteljesítő jóslattá válik." Ez részben igaz is - hiszen, amint mondja, mindannyian becsapjuk magunkat -, és marketinget lehet építeni rá. A nagy kérdés, hogy hogyan! Erről szól a könyv.

Sztorizni tehát mesterien - sőt, gyakran ördögien! - kell tudni, hazudni még inkább. Mert a piaci munka nem lányregény. Lehet, hogy a tisztesség, az etikus piaci munka hosszabb távon valóban jobban kifizetődik, mint a manipuláció, azonban ezt a cégnek meg is kell tudnia érni, abban a szorító versenyben, amelyet a rámenősebbek támasztanak. Éppen ezért a marketing célú sztorizásra is tökéletesen érvényes az ’innováció atyjának’, Joseph A. Schumpeternek örökérvényű tétele: "A lehetőségekről jól végiggondolt közgazdasági megfontolások alapján mondjunk le, ne pedig azért, mert nem ismerjük őket." (J.A. Schumpeter: A gazdasági fejlődés elmélete)

Márai Sándor: Istenek nyomában - Helikon Kiadó, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

A Paradicsom kertje nem gettónak készült kisajátított igazságok számára, hanem a Paradicsom kertjének, sokféle állattal, sokféle igazsággal és sokféle boldogsággal. • Csak Asszuánban láttam szabad arabokat. Kairóban intelligensebbek az arabok, Asszuánban boldogabbak. • A legerősebb kép, melyet Keletről elhoz magával az európai utas, az imádkozó ember képe. Az ő számukra ez a legegyszerűbb, legtermészetesebb és legőszintébb mozdulata az életnek. A nyugati ember jelképe ma a rohanó ember, ahogy valamikor a könyvet tartó ember volt. A keleti ember (Itt keleti = muszlim. OP) jelképe az imádkozó ember. Az imádkozó embernek van valamije, amit a nyugati ember kezd nélkülözni: a keleti embernek van föltétlen hite. • Soha szebbet, soha üdítőbbet, mint ez a nagy, üde, zöld kert, Szíria! • Nem jutok a görögöktől Athénhoz... - Idézetek a könyvből.

"Képletek nézegetése tisztítja a szemet" - valóban. Márai olvasgatása tisztítja a szellemet - nagyon! Nagyívű és különösen érdekes utazásra visz e könyve térben és időben: a Közel-Keletre, időben pedig 1926 mára nagyon sokban letűnt világába. Márai pedig igazán remek útikalauz - csodálatos élmény az ő nyitott hozzáállásával, őszinte érdeklődésével, ugyanakkor nem kevéssé fanyar szemléletével látni mindezt. Mert idegen tájakon járva a látást a nézéstől a tudás választja el: amely segít, hogy értsük, amit látunk, belássunk a fecsegő - vagy éppen néma - felszín alá, ráérezzünk a vidék, az ország hangulatára, lelkére, arra, hogy milyenek az ottani emberek, és hogyan élik az életüket. Ezt kínálják Márai úti-jegyzetei.

26 éves volt, midőn ezeket írta, és később így szól e jegyzeteiről e kötet előszavában: "Lelkes utazó voltam. E lelkesedés e könyv egyetlen jogcíme. A táj, melyre ez az út vezetett, eltűnt emberek és eltűnt istenek lábnyomait mutatta. A régi jegyzeteket olvasva megcsap a bűvölet, mely útközben minden lépésem eligazította." Bennünket, midőn e leírásait olvassuk, szintén megragad annak a hajdani világnak sok jellegzetes, gyakorta egzotikus vonása, ám nem kevésbé az az érett intelligencia, amellyel Márai mindezt megtapasztalta, és itt elénk vetíti. Lelkesedés? Valóban, fenntartás nélkül mert belemerülni az ottaniak életébe, nem aggódva az esetleges veszélyeken. E lelkesedés azonban cseppet sem akadályozta a tisztánlátásban, viszont közelebb vitte meghatározó jelentőségű részletekhez, amelyek közelébe óvatosabb ember kevésbé merészkedett volna. Nekünk sokban ez is adja útijegyzetei savát-borsát. Valamint a mindenre nyitott érdeklődése. Amint írja, "Délelőtt egy régi istent csodáltam meg, délután egy amerikai nőt (ez nem a szexről szól, hanem a mások viselkedéséről! OP), este egy kis sakált, Jeruzsálemben, a szálloda előtt, holdfényben, az útkeresztezésnél." S hogy még mi minden mást, arról szól e kötet 216 oldala.

Íme néhány kiragadott részlet. Megismerhetjük Tutanhamon sírjának világhírű felfedezőjét, Howard Cartert, aki a felfedezésének megszállottjává vált. Megjárjuk Kairóban Bajram első éjszakájának féktelenül vad ünnepét: "száz és száz apró utcán, az elvarázsolt arab negyedben fetreng a mámoros tömeg, s mindehhez egyhangú arab zene szól...". Kapunk máig érvényes, éleslátó elemzést a Palesztinát meghatározó geopolitikáról. Járunk palesztinai zsidó kommunákban, egy archaikus népmaradványnál: a szamaritánusoknál, és az első zsidó ipari kiállításon Tel-Avivban. És még csak ezek után következik Bejrút, Damaszkusz, a franciák uralma Szíriában, Rodosz, Szmirna, Sztambul és Athén....

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Gazdaság és Közélet, 2011/3-4., 7. oldal
Az innováció a sikerek kulcsa

Gazdaság és Közélet, 2011/3-4., 9. oldal
A gyógyítás szolgálatában

Mérnök újság, 2011. október, 6. oldal
Tudományok hídjává alakult a Lánchíd

Mérnök újság, 2011. október, 6. oldal
Kötelező természettudományos érettségit sürget a kamara

Magyar Rádió, Gordiusz, 2011. október 9., vasárnap
Meet the scientist program

gazdasagiradio.hu, 2011. október 24., hétfő
K+F költség: maradjon leírható, de a kiskapukat zárják be!

propeller.hu, 2011. október 24., hétfő
Nyílt levél a képviselőkhöz: csak a kiskapukat zárják be!

stop.hu, 2011. október 24., hétfő
Nyílt levél a képviselőkhöz: csak a kiskapukat zárják be!

boon.hu, 2011. október 24., hétfő
Innovációs szövetség: elfogadhatatlan a K+F költség elírhatóságának megszüntetése

haon.hu, 2011. október 24., hétfő
Innovációs szövetség: elfogadhatatlan a K+F költség elírhatóságának megszüntetése

telepress.hu, 2011. október 24., hétfő
Az Innovációs szövetség szerint: Elfogadhatatlan a K+F költség leírhatóságának megszüntetése

Magyar Hírlap, 2011. október 25., kedd, 10. oldal
Nem írható le a költség

"...Elfogadhatatlannak tartja a Magyar Innovációs Szövetség azt a tervezett módosítást, amelynek alapján nem írhatnák le a cégek az innovációs járulékból a kutatás- fejlesztés költségeit..."

adonet.hu, 2011. október 25., kedd
Megszűnik a K+F költség leírhatósága?

magyarhirlap.hu, 2011. október 25., kedd
Nem írható le a költség

piacesprofit.hu, 2011. október 25., kedd
"Mi lesz így a magyar fejlesztésekkel?"

24 óra, 2011. október 25., kedd, 1. oldal
Egyesülés után Edutus Főiskola néven működik tovább a MÜTF

Dunántúli Napló, 2011. október 25., kedd, 12. oldal
Tudásterjesztés felsőfokon

Vas Népe, 2011. október 25., kedd, 6. oldal
Innovációk és hamisítók

presztizs.com, 2011. október 25., kedd
Egy felmérés szerint alulinformáltak és bizalmatlanok az európai kkv-k

weborvos.hu, 2011. október 25., kedd
Nyílt levélben tiltakozik az innovációs szövetség

GTM Online, 2011. október 25.
Nyílt levél az innováció szabadságáért

"...Magyar Innovációs Szövetség nyílt levélben fordult az Országgyűlési képviselőkhöz, amelyben arra kérik a honatyákat, hogy ne támogassák a cégek innovációs tevékenységét visszaszorító elképzelést..."

Magyar Géniusz Hírlevél - 2011. október
Tehetség-ösztöndíjasok 2011 - Gilyén András

vg.hu, 2011. október 26., szerda
Tiltakozás: Ellehetetleníti a kormány az innovációt a MISZ szerint

elektro-net.hu, 2011. október 26., szerda
A Magyar Innováció Szövetség nyílt levele az országgyűlési képviselőknek

tranzitonline.eu, 2011. október 26., szerda
Megszűnik a K+F költség leírhatósága?

Magyar Hírlap, 2011. október 26., szerda, 11. oldal
Fókuszban az innováció

Kelet-Magyarország, 2011. október 26., szerda, 5. oldal
Innovációs Klub a főiskolán

szon.hu, 2011. október 26., szerda
Innovációs szövetség: elfogadhatatlan a K+F költség elírhatóságának megszüntetése

MTV, Ma reggel, 2011. október 27., csütörtök
Interjú Dr. Szabó Gáborral, a Magyar Innovációs Szövetség elnökével

Napi Gazdaság, 2011. október 27., csütörtök, 4. oldal
Bőven van még mit lehívni a gazdaságfejlesztési programokból

"...Bár a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), illetve az Új Széchenyi terv (ÚSZT) átalakítása alatt a vállalkozások folyamatosan a pályáztatás mielőbbi újraindításáért lobbiztak, a mikro- és kisvállalkozói kör számára idén tavasszal újranyitott pályázatok egyikénél sincs egyelőre forráshiány..."

Figyelő, 2011. október 27., 46+47. oldal
Fejlesztő mérce
Innovációs segítség

"...Már az interneten is felmérhetik innovációs képességeiket a kis- és közepes vállalkozások. Az MP3rove portál más tekintetben is segíti a cégeket..."

Pannon Novum Hírlevél, 2011. október 28., péntek
K+F költség: maradjon leírható, de a kiskapukat zárják be!

Magyar Hírlap, 2011. október 28., péntek, 1+9. oldal
Az innovációs támogatásokat is széthordták

"...Több milliárd forint értékben éltek vissza az innovációs alap pénzeivel - tudta meg a Magyar Hírlap. A csalásokra a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap munkatársai bukkantak rá a tíz hónapig tartó átvilágítás és helyszíni ellenőrzések során. Több szerződést felbontottak, s büntetőeljárásokat kezdeményeztek..."

nol.hu, 2011. október 31., hétfő
Nem lesz leírható az innovációs járulék

mno.hu, 2011. október 31., hétfő
Milliárdokat vettek föl a mutyira?

Magyar Nemzet, 2011. november 2., szerda, 19. oldal
Magyar feltalálóké a Green Oscar

"...A fődíjat, a Green Oscart magyar alkotópáros, Raisz Iván és Barta István nyerte el. A győztes találmányuk: metanol előállítása kommunális hulladékból 2008-ban Magyarországon Az év találmánya címet kapta meg..."

Elektronet, 2011. november 2.
10 éves a National Instruments debreceni gyára

Orient Press, 2011. november 2.
Szemétből metanol - magyarok nyerték a Zöld Találmányok fődíját

Agroinform, 2011. november 2.
A törvénytervezet szerint nem írhatnák le az innovációs járulékból a K+F költségeit

"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) elfogadhatatlannak tartja, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb jogszabályok úgy módosuljanak, hogy a vállalatok a továbbiakban nem írhatnák le az innovációs járulékból a kutatás-fejlesztés (K+F) költségeit..."

ATV Start, 2011. november 3., csütörtök
Szigor a kutatás-fejlesztésben
Interjú dr. Antos Lászlóval az innovációs járulékkal kapcsolatban

"...Írtak egy nyílt levelet az országgyűlési képviselőknek, van válasz?
Annyit tudunk, hogy napirendre fogják venni az adott Bizottságban, tehát döntés még nem született, de bízunk benne, hogy a képviselők megértik, hogy itt egy igen fontos döntésről van szó..."

Origo, 2011. november 3.
Negyvenmilliárdos központi kutatókasszát hoz létre a kormány

Hálózat Televízió, Hírháló c. műsor, 2011. november 3.
Interjú dr. Pakucs Jánossal az innovációs járulékot érintő változásokról 

Figyelő, 2011. november 3., 22-26. oldal
Csúcsra járatva
Multikarrier

"...A tehetség, a szorgalom és a magabiztos nyelvtudás - egy évtizede még e tulajdon­ságok garantálták a feljebb lépést a nemzet­közi vállalatoknál. Azóta e társaságoknál nagy átalakulások zajlottak le, s ezzel együtt változtak az előrelépés feltételei, kellékei is. Összességében: ma nehezebb megmászni a ranglétrát..."

HVG, 2011. november 3., csütörtök, 53-55. oldal
Többismeretlenes egyenleg
A felsőoktatás pénzügyei

"...A helyzet rossz, de lehet még sokkal rosszabb is - az új felsőoktatási törvény elfogadásával nagyjából erre számíthatnak a már ma is súlyos anyagi gondokkal küzdő egyetemek és főiskolák..."

HVG, 2011. november 3., csütörtök, 56-59. oldal
Húzd meg, ereszd meg
Kutatáshasznosító cégek

"...Jól indult, de elakadt az egyetemi-főiskolai tudást hasznosító cégek alapítása..."

HVG, 2011. november 3., csütörtök, 86-88. oldal
Veszedelmes függőség
Közép-európai növekedési esélyek

"...Két táborra szakadnak Közép- és Délkelet-Európa államai. Az euró zónához erősebben kötődő országokban stagnálás, míg a többi államban viszonylag gyors növekedés várható..."

Heti Válasz, 2011. november 3., 49. oldal
Az innovációt is elérte a takarékoskodás

"...Az innováció ösztönzésének ügye is áldozatául esett a kormány költségvetési szigorának és adósságcsökkentő törekvéseinek - derül ki a 2012-es költségvetésből és adójavaslatokból..."

Metropol, 2011. november 3., csütörtök, 23. oldal
Magyaroké a Green Oscar

Észak-Magyarország, 2011. november 3., csütörtök, 1. és 8. oldal
Zöld Oscar a miskolci kutatónak

Hajdu Online, 2011. november 3.
Zöld Oscar a miskolci kutatónak

Pécsi Napilap, 2011. november 3.
Újszerű gondolkodás, gazdasági fejlődés - Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Díj, 2011

N-Joy Rádió, 2011. november 3.
Átadták a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Díjakat.

Stop.hu, 2011. november 3.
Kiosztották az idei Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Díjakat

Index, 2011. november 3.
Leépítik a magyar Sanofi kutatórészlegét

Portfólió, 2011. november 3.
Bezárja magyar kutatórészlegét a Sanofi

Kapos Pont, 2011. november 3.
Somogyi vállalkozás is a díjazottak között

"...7 kategóriában osztották ki csütörtökön a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Díjat. Egy nagyatádi vállalkozás is a díjazottak között..."

BauTrend, 2011. november 3.
Magyaroké a legjobb zöld találmánynak járó "Green Oscar"

Somogy portál, 2011. november 3.
Díjazták a Büttner Kft.-t

Propeller, 2011. november 3.
Kiosztották az idei Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Díjakat

Népszava, 2011. november 4., péntek, 4. oldal
Magyar kutatókat bocsát el a Sanofi

"...A dolgozók felét, közel 150 embert érint, hogy a Sanofi világviszonylatban átszervezi kutatási és fejlesztési ágazatát, közöttük a magyarországi, korábban Chinoin néven működő vállalatot is..."

Napi Gazdaság, 2011. november 4., péntek, 1+3. oldal
A Sanofi átszabja k+f tevékenységét

"...A globális környezet változása miatt változtat k+f tevékenységén a Sanofi, a lépés a magyarországi egységeket is érinti..."

Népszava, 2011. november 4., péntek, 11. oldal
CSR Expo

"...Izgalmas, provokatív tematikus blokkok, gyakorlatorintált szekciók olyan elismert hazai és nemzetközi szakemberekkel, akikkel nem mindennap találkozhatunk Magyarországon - ezt kínálja az idei CSR Expo és Konferencia november 9-én és 10-én Budapesten..."

Petőfi Népe, 2011. november 4., péntek, 13. oldal
Behozzák-e a vállalkozások a több évtizedes lemaradást?

"...A kutatás - fejlesztés területén is több pályázati lehetőség van, a mikrovállalkozások és a kkv-k például 5 és 25 millió forint közötti támogatást kaphatnak az innovációs eredmények hasznosítására..."

Várható események

A szellemi tulajdon védelme a vállalkozások innovációs tevékenysége során

2011. november 9-én, a Munkácsy27 Oktatóközpontban (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 27. I/3), tagszervezetünk a Seed Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, a Vivace-program keretén belül, a Szellemi Tulajdon Nemzeti hivatala szakmai támogatásával "A szellemi tulajdon védelme a vállalkozások innovációs tevékenysége során" címmel konferenciát szervez.

9.30-09.35 | A konferencia megnyitása
Balázs Tibor (SEED Alapítvány, ügyvezető igazgató)
9.35-10.00 | Innováció a vállalkozásfejlesztésben
Balázs Tibor (SEED Alapítvány, ügyvezető igazgató)
10.00-10.30 | Innováció a HR terén, a Business Lab modell
Csóti Gábor (Investors In People Hungary, ügyvezető igazgató)
10.30-11.00 | Kávészünet
11.00-11.30 | Az innováció szabályozási szempontjai, és gyakorlata
Dr. Balogh Tamás (Polinvent Kft, műszaki igazgató)
11.30-12.10 | A szellemitulajdon-védelem szerepe az innovációs folyamatban
Dr. Gács János (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, osztályvezető-helyettes)
12.10-13.10 | Ebédszünet
13.10-14.30 | Panelbeszélgetés az előadókkal és vita
Soltész Anikó (SEED Alapítvány, volt ügyvezető igazgató)
14.30-14.45 | Zárszó és összefoglalás
Balázs Tibor (SEED Alapítvány, ügyvezető igazgató)

A rendezvényen való részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. További információ, jelentkezés: Kiss Andrea, akiss@seed.hu, +36 1 212 21 79.

A minőség szaknyelve - a szaknyelv minősége

2011. november 16-án, 10 órai kezdettel, a MTESZ Kossuth téri székházában (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8., I. em. 135.) "A minőség szaknyelve - a szaknyelv minősége" címmel országos minőségügyi konferenciát rendez a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Minőségügyi Bizottsága, az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ, az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A konferencia szakmai támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

A konferencia fővédnöke Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök, a levezető elnök Dr. Kiss Gábor, a Tinta kiadó ügyvezető igazgatója lesz.

Tervezett program
10:00 | Elnöki üdvözlés és megnyitó
10:15 | Reményi Tibor főmérnök, Flow-Cont Kft.: Anyanyelvünk és a magyar műszaki szaknyelv állapotáról
10:40 | Kiss József ny. igazgató, MTA-MMSZ: Lehet magyarul is (mondani)!
11:10 | Dr. Kósa András egyetemi tanár, Szent István Egyetem: Műszaki és természettudományos tankönyveink nyelvezetéről
11:40 | † Dr. Balogh Albert: A minőségügyi szakkifejezések magyar honosítása és értelmezése
Előadja: Dr. Veress Gábor elnök, MTESZ
12.15 | büfé ebéd
13.00 | Kerekasztal beszélgetés: Fogjunk össze a magyar szakmai nyelv ápolásáért!
Vezeti: Dr. Veress Gábor elnök, MTESZ
Felkért hozzászólók:
- Dr. Bősze Péter alapító, főszerkesztő, Magyar Orvosi Nyelv
- Dr. Dürr János főtanácsos, SZTNH
- Földesi Tamás szakfordító, Magyar Szabványügyi Testület
- Dr. Husti István egyetemi tanár, Szent István Egyetem
- Dr. Illényi András szakértő, Optikai Akusztikai Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület
16:00 | A konferencia zárása

Jelentkezési határidő: 2011. november 14., jelentkezési lap ide kattintva érhető el. Bővebb információ, jelentkezés: titkarsag@mtesz.hu.

Európai szabadalmi ügyvivői képesítővizsga

Az Európai Szabadalmi Akadémia, az Európai Szabadalmi Intézet és a Nemzetközi Szellemi Tulajdoni Tanulmányok Központja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával közösen angol nyelvű szemináriumot szervez az európai szabadalmi ügyvivői képesítővizsgára való felkészítés jegyében.

A szeminárium célja, hogy megvilágítsa: mit tesztelnek az egyes vizsgakérdések és milyen tudást, illetve jártasságot igényel azok sikeres megválaszolása. Emellett tudatosítja a vizsgabizottságok alapvető elvárásait a helyes válaszoknál. Téma lesz a vizsgaszabályozás 2012-től hatályba lépő változása is.

A szeminárium időpontja: 2011. november 28.
Helyszíne: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)

A szeminárium - előzetes regisztrációt követően - ingyenesen látogatható. Az elektronikus jelentkezés határideje 2011. november 13.

Jelentkezés és további információ az Európai Szabadalmi Akadémia honlapján olvasható: http://application.epo.org/ipcal/i_event.php?id=9236

EBN szeminárium Berlinben

Az Európai Üzleti és Innovációs Központok Hálózata (EBN) 2011. november 28-29-én tartja szemináriumát Berlinben, a WISTA-Management GmbH-nál.

Tervezett program:

November 28.

9.30-10.00 | Fókuszban a berlini Adlershof Tudományos és Technológiai Park és
egyedi jellemzői
Dr. Helge Neumann, ügyvezető igazgató, International Business Development,
WISTA-Management GmbH, Németország
Joe Greaney elnök, EBN-vezérigazgatója WESTBIC, Galway
10.00-11.00 | Eszközök bemutatása 3 percben
11.00-13.00 | Digitális elemző eszközök induló vállalkozások és inkubátorok számára
Nicolas Malo, tanácsadó, Optimal Ways, Franciaország
11.00-13.00 | Eszközök cseréje - kétoldalú találkozók
13.00-14.30 | Kapcsolatépítő ebéd
14.30-16.30 | EBN Minőség - műhelytalálkozó
Giordano Dichter, Quality, MD & TA Manager az EBN
14.00-16.30 | EBN Végrehajtó Bizottság ülése
14.30-17.30 | Eszközök cseréje - kétoldalú találkozók
16.30-18.30 | Német BIC-ek és az innováció alapú inkubátorok találkozója
elnökli Franz Glatz igazgató, Gate-Garchinger Technologie -und Gründerzentrum GmbH, Németország
20.00-22.30 | Kapcsolatépítő vacsora

November 29.

9.30-11.30 | EBN Projekt műhelytalálkozó
Alvaro Simon De Blas igazgató, Bic Euronova, Spanyolország
Robert Sanders EBN Nemzetközi Projektek vezetője és Vera Barracho, EBN
projekt menedzsere
Vera Egreja C. Barracho EBN projekt menedzsere
9.30-13:00 | Eszközök cseréje - kétoldalú találkozók - párhuzamosan
13.00-14.30 | Kapcsolatépítő ebéd
14.30-16.30 | Az EU együttműködési projektek "klinika" (az EBN projektcsapat)

A programon való részvétel térítéshez kötött. Jelentkezési határidő: 2011. november 21.
Mindkét napon lehetőségük lesz a részt vevő cégeknek, hogy egy kiállítás keretében bemutatkozzanak.

További információ Chiara Davalli, minőségmenedzser és HR vezetőtől kérhető a +32 2 761 1094-es telefonszámon vagy a Chiara.Davalli@ebn.be e-mail címen.

Vállalkozói Egyetemek 2012 konferencia

2012. április 25-27 között a németországi Münsterben a Science-to-Business Marketing Research Centre és a FINPIN ad otthont a "Vállalkozói Egyetemek 2012" című konferenciának.

Tervezett témák:
- tudás intenzív vállalkozások előmozdítása,
- versenyképesség, növekedés és jólét,
- tudás-partnerség és egyetemi-üzleti együttműködések,
- vállalkozásfejlesztés,
- tudomány az üzleti marketingben.

A konferenciára lehet jelentkezni előadóként, műhelymunka ötletekkel és poszterekkel, melyek a konferencia témájához kapcsolódnak. Jelentkezési határidő: 2011. november 30., az conference@entrepreneurial-universities.com e-mail címen.

Bővebb információ: www.entrepreneurial-universities.com oldalon.

A konferencia keretében sor kerül PhD műhelymunkára is, melyről bővebb információt ide kattintva olvashat.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.