XXI. évf. | 2011. január 25. | 2. szám
 

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívás
Várható események
 
 
 

Hírek | Magyar Innovációs Szövetség

Levél az NFÜ elnökéhez

2011. január 14-én, a Magyar Innovációs Szövetség levélben fordult Petykó Zoltánhoz, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökéhez:

"...az EUTAF álláspontja szerint a bérköltség elszámolása során nem számolható el a pályázattal kapcsolatban foglalkoztatott munkavállaló esetén a bér azon része, amelyet a pályázó a fejlesztőnek szabadság, illetve betegállomány jogcímén fizetett ki...
...A mi álláspontunk az, ha a munkavállaló 100%-ban a projektre volt ráállítva, akkor a felmerülő - és egyébként a bruttó bér (TB alap) részét képező - szabadság és betegállomány jogcímen kifizetett összegek a munkáltató szempontjából közvetlenül a projekttel kapcsolatban a projekt sikeres megvalósítása céljából merültek fel.
Kérjük szíves segítségét, hogy álláspontunk elfogadásra kerüljön, ill. egyértelművé váljon az előírás a résztvevők, a közreműködő szervezet és az EUTAF számára is...."

A levél teljes szövege Portálunk Aktuális rovatában az Állásfoglalások között olvasható: http://innovacio.hu/2a_hu.php.

Bemutatták az Új Széchenyi Tervet

Orbán Viktor miniszterelnök, Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter és Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter bemutatta az Új Széchenyi Tervet 2011. január 14-én. A Budapest Marriott Hotelben megtartott ünnepélyes indulásnál jelen volt számos politikus, közéleti személyiség, ill. vállalkozók és civil partnerek, akik hasznos javaslataikkal hozzájárultak az Új Széchenyi Terv kidolgozásához. A Magyar Innovációs Szövetséget dr. Szabó Gábor elnök és dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök képviselte.

Új Széchenyi Terv program célja Magyarország versenyképességének javítása, 10 év alatt 1millió új munkahely teremtése. Ezeket az alábbi 7 kitörési ponthoz kapcsolódó pályázatokkal kívánják elérni:
- Gyógyító Magyarország - Egészségipari Program
- Zöldgazdaság-fejlesztési Program
- Otthonteremtési Program
- Vállalkozásfejlesztési Program
- Tudomány - Innováció Program
- Foglalkoztatási Program
- Közlekedésfejlesztési Program

A kitörési pontok közös sajátossága, hogy sokféle iparágat integrálnak. Az Új Széchenyi Terv szemléletében és célkitűzéseiben egyértelműen harmonizál az Európai Unió 2020-ig szóló gazdaságpolitikai stratégiájának célkitűzéseivel.

A pályázatok megismerhetőek az Új Széchenyi Terv megújult, hivatalos oldalán, a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon. Minden információ elérhető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ honlapján, illetve a regionális fejlesztési ügynökségek ügyfélszolgálatain.

Magyar Innovációs Alapítvány

A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány már több mint tizenhat éve foglalkozik fiatal tehetségek felkutatásával, kreatív, innovatív tevékenységük támogatásával. Ösztöndíjakkal folyamatosan segíti fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját Innovációs Nagydíjban részesíti.

A Magyar Innovációs Alapítvány várja és előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatalok felkarolására, az innováció népszerűsítésére. (2010-ben 288 387 Ft felajánlás érkezett, melyet kizárólag 20 év alatti tehetséges fiatalok ösztöndíjjal történő támogatására fordítottunk.)

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor az APEH részére kedvezményezettnek a következőket tüntessék fel:

Magyar Innovációs Alapítvány
adószám: 18047929-1-41.

A Meet the scientist projekt békéscsabai és győri rendezvénye

2011. január 12-én, a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnáziumban rendeztük meg a Meet the scientist projekt következő találkozását. Az előadást prof. Dr. Nagy Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának dékánja, korábbi Fulbright-ösztöndíjas tartotta meg, "Fogorvostudomány tegnap, ma és holnap..." címmel. A diákok megtudhatták többek között, hogy a fogágy-betegség hogyan hat a szervezet egyéb szerveire, szervrendszereire, hogy a fogszabályozás nemcsak gyermekkorban végezhető eljárás, és hogy a szájsebészet igen sokrétű tevékenység.
A győri Révai Miklós Gimnáziumban 2011. január 20-án tartott előadást dr. László János, az MTA Kutatásszervezési Intézet kutatója, az MTA Matematika Tudományok Osztályának osztályvezetője. Előadásának címe "Hat-e a mágneses karperec? avagy Lehet-e élettani hatása egy sztatikus mágneses térnek?" volt. Kaphatók mágneses karkötők, takarók, pántok stb., amelyeknek gyógyhatást tulajdonítanak a forgalmazók, néha a vevők is. A sztatikus mágneses terekkel (delejjel) kapcsolatos előadás többek között ezzel kapcsolatos kérdéseket érintett.

Mindkét előadáson részt vett Brückner Huba, a Fulbright Bizottság ügyvezető igazgatója. Tájékoztatta a diákokat az amerikai tanulmányi lehetőségekről, a pályázási feltételekről és többek között felhívta figyelmüket a www.educationusa.hu honlapra is, melyen bővebb tájékoztatáshoz juthatnak az ösztöndíjakkal kapcsolatban.

A következő előadást február 2-án, 13 órától, Budapesten, az Ady Endre Gimnáziumban tartja meg Dr. Botos Barbara, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klímapolitikai osztályvezetője.
A projekt honlapja (www.meetthescientist.hu) bővebb tájékoztatás ad, illetve letölthető az előadások anyaga, videofelvétele is.

Önképző kör

2011. január 13-án, a szegedi Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban, Csörgő Tamás, fizikus, az MTA doktora, az MTA KFKI RMKI és a Department of Physics, Harvard University, Cambridge, USA tanára, "Magyarok Amerikában - Forró nyomon az ősanyag nyomában" címmel tartott előadást.

Csörgő Tamás tartotta a Magyar Innovációs Szövetség, a Fulbrigt Alapítvány és az USA Nagykövetsége által közösen indított, "Meet the scientist˝ projekt első előadását is, Budapesten. A neves szakember ismertette a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban szerzett, fiatalok által működtetett önképzőkör tapasztalatait, és reményét fejezte ki, hogy előadásával bátorította a hallgatóságot, és minél többen csatlakoznak a várhatóan országossá alakuló önképzőköri mozgalomhoz.

Az eseményen részt vett többek között dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója is.

Évköszöntő összejövetel Miskolcon

2011. január 10-én tartotta hagyományos évköszöntő összejövetelét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon, a Kamara Szentpáli Termében. Az évköszöntőre a kamara meghívta a régió gazdaságáért felelősséget érző partnerei - vállalatok, vállalkozók, önkormányzatok, egyetem és kutatóintézetek, intézmények, köztük Szövetségünk - képviselőit, valamint parlamenti és önkormányzati képviselőket, politikusokat.

A megjelenteket köszöntötte Demeter Ervin kormánymegbízott, Riz Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke, Pfliegler Péter, Miskolc város alpolgármestere, dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egyetem rektora, Szövetségünk Választmányának tagja és Bihall Tamás, a Kamara elnöke. A köszöntőkből kicsengett az a meggyőződés, hogy a válság nehéz évei után, ez az esztendő már a megújulást, a felemelkedést fogja hozni mind a magyar gazdaság, mind a régió számára. A rendezvényen jelen volt dr. Vékony Sándor, Választmányunk tagja és dr. Siposs István regionális igazgató is.

Észak-alföldi regionális kerekasztal beszélgetés

Az Innova Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., és a MISZ regionális igazgatója, Dr. Harangozó István, 2011. január 17-én kerekasztal megbeszélésen látta vendégül a Magyar Innovációs Szövetség régióbeli tagjait és az Innova Kft. tulajdonosait, a debreceni Belga Söröző Különtermében. A rendezvényen meghívott vendégként ott volt Pajna Zoltán, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke is.

A kellemes, oldott légkörű megbeszélésen Pajna Zoltán ismertette a Fejlesztési Tanács lehetőségeit és törekvéseit a régió innovációs potenciáljának növelése, és a meglévő kapacitások minél hatékonyabb kihasználása érdekében. A vita során a megjelentek több olyan jelenségre és lehetőségre is felhívták a figyelmét, amelyek révén a régió vállalkozásai innovációs tevékenysége lényegesen szélesebb körű és hatékonyabb lehetne. A felvetésekkel kapcsolatban Pajna Zoltán közvetítő és koordináló szerepet vállalt.

Dr. Grasselli Norbert, az Innova ügyvezető igazgatója röviden összefoglalta a Regionális Innovációs Stratégia időszaki megújítása érdekében végzett munka pillanatnyi állapotát.

A megbeszélés ebéddel zárult. Az ebéd közbeni kötetlen beszélgetés során a jelenlevők abban egyeztek meg, hogy ebben a körben, a következő időszakban további eszmecseréket kívánnak folytatni meghatározó gazdasági, politikai vezetőkkel.

Humán Innovációs Szemle

A Humán Innovációs Szemle a Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány, az Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége, valamint a Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ, illetve munkaügyi, foglalkoztatási és innovációs szervezetek képviselőinek kezdeményezésére, hazai és külföldi szakmai szervezetekkel együttműködve jött létre.

A Humán Innovációs Szemle (Human Innovation Review) olyan nemzetközi szakfolyóirat, amely igyekszik ízelítőt adni az eddigi társadalomtudományi-, humán kutatás-fejlesztési és innovációs projektek széles spektrumáról és azok tanúságként is levonható tapasztalatairól.

Az egyelőre csak Magyarországon megjelenő Szemlét a tervek szerint a világ több országában olvashatják majd nyomtatott formában, valamint elektronikus könyvtári hálózatokon keresztül eljut a világ felsőoktatási, kutatási és szakspecifikus intézményeihez.

Bővebb információ: www.humanexchange.hu oldalon.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Diákolimpikonok köszöntése

1999 óta, parlamenti ünnepség keretében, a miniszterelnök és az oktatásért felelős miniszter köszönti a kiemelt nemzetközi versenyeken sikeresen szerepelt csapatokat, a csapatok vezetőit, továbbá a diákok iskolai felkészítő tanárait.

Ez a hagyomány az idei évben is folytatódott. Az elmúlt évi diákolimpiákon helyezést elért fiatalokon kívül, az Intel ISEF-en (International Science and Engineering Fair), a tudományos versenyek olimpiáján, második díjban részesült két MAFITUD-tagot, Sugár Krisztinát és Simon Dávid Szabolcsot is köszöntötték.

2011. január 13-án, a Parlament Kupolacsarnokában rendezett ünnepségen a fiataloknak gratulált Orbán Viktor miniszterelnök - aki, többek között, a fiatalok itthon tartásának, illetve hazahívásának a nehézségéről beszélt -, valamint Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter és Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár.
A rendezvényen az elismerő oklevelek átnyújtása mellett, az érmes olimpikonokat egyéves miniszterelnöki ösztöndíjban, Sugár Krisztinát és Simon Dávid Szabolcsot pedig egyszeri pénzjutalomban részesítették.

Hírek | Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az alábbi információkat, híreket teszi közzé:

Kormany.hu weboldal

Teszt formájában elindult 2011. január 14-én a kormany.hu weboldal, a magyar kormány hivatalos, információs honlapja, amely folyamatosan frissülve aktuális híreket, beszámolókat, multimédiás tartalmakat közöl a kormányzat mindenkori tevékenységéről.

A honlap publikus teszt formájában kezdte meg működését. A tesztfázis a korábbi minisztériumi honlapok migrációjának befejezése, illetve a várhatóan szükséges hibajavítások után szűnik meg.

A próbaidőszak alatt a korábbi minisztériumi honlapok már nem frissülnek, de elérhetőek maradnak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium új weboldala: a próbaidőszak alatt a http://www.kormany.hu./hu/nemzetgazdasagi-miniszterium címről érhető el.

Üzletember-találkozó a hannoveri CeBIT 2011 keretében - ingyenes belépő a kiállításra

A CeBIT az infokommunikációs technológiák területén a legkiemelkedőbb nemzetközi szakkiállítás Európában, amelyet évente szerveznek Hannoverben. A 2011-es szakkiállítás keretében 2011. március 1-5. között kerül megrendezésre a vállalkozások közötti nemzetközi együttműködéseket elősegítő Enterprise Europe Network hálózat üzleti partnerkereső rendezvénye a Future Match 2011, amelynek egyik magyar szervezője az Innostart. A rendezvényen technológiák adásáról, vételéről, egyéb technológiai együttműködések kialakításáról, illetve akár kutatási együttműködésekről is tárgyalhatnak a résztvevők előre megszervezett kétoldalú megbeszélések keretében.

A rendezvényen való részvétel díja 110 EUR (+VAT). A rendezvényen résztvevő szervezetek azokra a napokra, amelyen kétoldalú megbeszélései lesznek az Future Match keretében, egész napos látogatói belépőt kapnak (akár 87 EUR megtakarítás).

Határidők:
Regisztráció: 2011. február 10.
Tárgyalópartnerek kiválasztása: 2011. február 20.

A jelenleg már beregisztrált szervezetek által feltöltött technológiai profilok az alábbi oldalon tekinthetők meg: http://www.b2match.eu/futurematch/participants

Bővebb információ a partnerkeresőről és regisztráció: www.futurematch.cebit.de.

A regisztrációkor a "HU-Innostart"-ot jelölje be az "Assisting Organisation" kérdésnél, kollegánk így tudja segíteni a regisztrációját és a részvételét a rendezvényen. (Heilingbrunner Klára: 06/20/591-41-19, hklara@innostart.hu)

Országos Biomassza Klaszter

Az Országos Biomassza Klaszter (melynek tevékenységét az INNOSTART koordinálja) elnöke, Dr. Bai Attila a Klaszter éves közgyűlését 2011. február 3-án, csütörtökön, 10 órára hívja össze.

A közgyűlés helyszíne az INNOSTART székhelye, 1116 Budapest, Fehérvári út 130. fsz. 21.

Tervezett napirendje szerint a 2010. évi beszámolót, 2011. évre szóló javaslatokat vitatnak meg. Az Országos Biomassza Klaszter koordinátora, az Innostart új menedzsmenttel folytatja idén a munkáját. A közgyűlésen bemutatkozik dr. Borsi Balázs, az INNOSTART Alapítvány igazgatója. A klaszter elnökének és bizottságának mandátuma egy évre szólt, így a közgyűlésen elnököt és bizottságot kell választani.

Pályázatkészítés az INNOSTART-ban

Az INNOSTART - eddigi évekhez hasonlóan - jelenleg is teljes körű szolgáltatást nyújt az ötletgenerálástól kezdve a hazai- és nemzetközi pályázat elkészítésén keresztül - igény esetén -egészen a projekt sikeres megvalósításig, vagyis a szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséig, melyben 16 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Működése óta az INNOSTART közel 70 hazai- és nemzetközi pályázatban vett részt - közreműködőként, illetve koordinátorként - és zárt le sikeresen, saját maga és megbízói részére több milliárd Ft értékben nyert el pályázati forrásokat.

Az INNOSTART Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett pályázatok elkészítését is vállalja.

Pályázatírással kapcsolatos további információ kapható az INNOSTART-nál:
- Hazai pályázatok esetében: Szegner Erzsébet (projektmenedzser), tel.: 1/382-1511;
- Nemzetközi pályázatok esetében: Jónás Dénes (projektmenedzser), tel.: 1/382-1509;
- Szabó Eszter (projektmenedzser), tel.: 1/382-1503.

Irodák az INNOSTART-ban

Az INNOSTART Üzleti és Innovációs Parkban irodák, raktárnak használható helyiségek kedvezményes áron bérelhetők. Az Innovációs Parkba történő betelepedők számára a napi működéshez szükséges különböző alap- és emelt színtű szolgáltatást tud biztosítani az innováció területén már 16 éve aktívan tevékenykedő INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány, amely az ingatlant üzemelteti.

Az innovációs park jól megközelíthető helyen, Budapest XI. kerületében található.
Címe: 1116 Budapest, Fehérvári út 130.

További információ: Sallai Zoltán (INNOSTART), tel.: 20/436-0914; +36/1/382-1502

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Londoni Megállapodás

2011. január 1-jével hatályba lépett Magyarországon a 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodás (Londoni Megállapodás).

Ettől a naptól kezdve az európai szabadalmak Magyarországon történő hatályosításához csupán a szabadalom igénypontjainak magyar nyelvű fordítását kell benyújtani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához, abban az esetben, ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve az angol volt. A francia vagy német nyelven megadott európai szabadalmak esetében ezzel szemben a magyarországi hatályosításhoz az igénypontok magyar nyelvű fordításán túl a szabadalom igénypontokon kívüli szövegének angol vagy magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.

Az új rendelkezéseket azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-je után hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.
A díjrendelet új rendelkezései értelmében az európai szabadalmak fordítás-meghirdetési díja 21 400 forint. Ez az összeg a szabadalom szövegének hatodik oldalától oldalanként 3200 forinttal emelkedik.

Integrált irányítási rendszer az SZTNH-ban

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011. januártól tanúsított integrált irányítási rendszerben végzi tevékenységét. A tanúsítvány értelmében a Hivatal tevékenysége megfelel az ISO 9001:2008 minőségirányítási és az ISO/IEC 27001:2005 információbiztonság irányítási szabvány követelményeinek.

Az integrált irányítási rendszer hatálya az ISO 9001:2008 minőségirányítási szabvány szerint kiterjed a Hivatal hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi és szerzői jogi hatósági vizsgálatokra és eljárásokra, az állami dokumentációs és információs tevékenységre, valamint az alaptevékenység keretében nyújtott szolgáltatásokra.

Az integrált irányítási rendszer hatálya az ISO/IEC 27001:2005 információbiztonság irányítási szabvány szerint kiterjed a Hivatal hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi és szerzői jogi hatósági vizsgálatokra és eljárásokra, az állami dokumentációs és információs tevékenységre, az alaptevékenység keretében nyújtott szolgáltatásokra, valamint az Alapító Okiratban felsorolt további feladatok során használt információs rendszerek biztonságára.

A Hivatal minőségirányítási és információbiztonsági integrált rendszerének tanúsító auditját a svájci székhelyű SGS (Société Générale de Surveillance) Csoport tagja, az SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. folytatta le. A világon legelismertebb és legelfogadottabb UKAS akkreditációs rendszerben lefolytatott, sikeres audit alapján az SGS System & Services Certification akkreditált tanúsító részlege állította ki a tanúsítványt, melynek értelmében a Hivatal, 2011. januártól, az ISO 9001:2008 és az ISO/IEC 27001:2005 szabványok szerint tanúsított.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név | MÁV-START Zrt.
Tagsorszám | 626.
Cím | 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Honlap | www.mav-start.hu
Vezető | Monszpart Zsolt
Telefon | 511-3160
Fax | 511-1364
E-mail | monszpart.zsolt@mav-start.hu

A társaság fő tevékenysége a helyközi személyszállítás.

Név | Bemt Bt.
Tagsorszám | 627.
Cím | 1016 Budapest, Csap u. 6.
Vezető | Garay Tóth János, ügyvezető igazgató
Telefon | 0630-900-4850
E-mail | garaytoth@t-online.hu

A társaság fő tevékenysége a K+F+I + sajtó tanácsadás.

Szakirodalom-figyelő

Ram Charan: Vezetés egy bizonytalan korban - HVG Könyvek, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése

"A jó vezető biztos ismérve, hogy távozásakor jobban áll a cég, mint érkezésekor. Ez még jó gazdasági helyzetben is nehéz feladat, rossz körülmények között pedig, csak azoknak sikerülhet, akik felismerik a gazdasági világviszonyokat átrendező piaci földrengésekből adódó lehetőségeket, akik fejlesztenek, és újraformálják az általuk vezetett vállalat egész struktúráját." Idézet a könyvből.

Módfelett időszerű szakkönyv! A globális világ új paradigmáját alkotó tőkekapcsolatok, valamint a huszadik század második felének exponenciálisan gyorsuló technikai fejlődése és az arra támaszkodó új eszközök és termelési módok olyan externáliákkal fonták át a világgazdaságot, amelyek hatásai teljesen új minőségű gazdasági környezetet hoztak létre, s azt egyre inkább kaotikus - áttekinthetetlen, kiszámíthatatlan - működésűnek tapasztaljuk. Így alakult ki az ezredforduló táján a "bizonytalan kor", s ebben kell megtanulnunk túlélni. Térben és időben rendkívül korlátozottá vált a navigációs berendezéseink, azaz az eddigi vezetési stratégiák megbízhatósága, ám "hajózni elkerülhetetlenül szükséges!", s ez teljesen új stratégiákat és hozzáállást követel. Ezek alapvonalait fejti ki a szerző, aki harminc éve dolgozik csúcsmenedzserek tanácsadójaként, és világcégeknél oktatóként. Nagyon is figyelemre méltó mondandója, hogy hogyan vezessük át a cégünket a mai válságokon, hogy az megerősödve jöjjön ki belőlük. Minden gazdasági válságnak vannak nyertesei, csak tudni kell jól manőverezni a viharban, időben észrevenni a kínálkozó lehetőségeket, s előre tartalékolni az erőt azok kiaknázásához. Ezek döntik el, hogy a győztesek vacsorájánál az asztalnál foglalunk helyet, vagy az asztalon kötünk ki.

Nagyon sok abból, amit a stratégiák, a vezetési struktúrák és a tevékenység célszerű felépítéséhez elmond, alapvető jelentőségű akkor is, ha a cég éppen nem viharban hajózik. Hasznos tudás ez, hiszen a cégvezetés nyugodtabb körülmények között is nehéz mesterség, s aki olyankor sem képes jól vezetni, annak válságban esélye sincs cége átmentésére.
Gyakorta egészen alapfokú útmutatásokat ad. Mondhatnánk, hogy nehéz elképzelni, lehet-e bármilyen körülmények között is sikeres egy cég, amely nem ezek szerint működik, ha nem mutatkozna meg lépten-nyomon, hány olyan cég van, amely vagy nem tudja, vagy figyelmen kívül hagyja ezeket. Kétségtelen az is, hogy az ezekben elkövetett hibák romboló - pozitívan nézve szelektáló - hatása válságban még sokkal inkább felerősödik.

Ízelítőül a mindvégig izgalmas és tanulságos fejtegetésekből:
Mondanivalójának kétségkívül legizgalmasabb részét a válság idején, annak sikeres túlélése érdekében alkalmazandó pénzügyi stratégia jelenti, amely kulcseleme a válság átvészelésének, és képes hozzásegíteni a céget, hogy a többiekhez képest megerősödve, jobb versenypozícióban jön ki a válságból. Véleménye szerint a legfontosabb sikertényező ebben a cég likvid tőkéje. Minden döntést, minden gazdasági és üzleti műveletet, ügyletet a szerint kell alakítani, hogy az milyen hatással van a cég készpénzkészletére, és likvid tartalékaira, hozza vagy viszi a rendelkezésre álló pénzt.
Alapvető paradigmaváltás kell a cégek Szent Gráljának, a növekedésnek a kezelésében is. El kell fogadni, hogy a válság sikeres túléléshez gyakran az ésszerű összehúzódás kell - másrészt viszont, ha a likvid tartalékok kellő fedezetet biztosítanak, mások összehúzódása vagy összeomlása kitűnő alkalmakat teremthet olyan akvizíciókra, amelyek révén a cég jelentős erőt és teret nyerhet a piacon.

Howard Schultz & Dori Jones Yang: Sztárkávéház - A Starbucks története csészéről csészére - HVG Könyvek
Dr. Osman Péter ismertetése

A tények: A Wikipedia szócikke szerint a Starbucks a világ legnagyobb kávéház-cége, több mint 16,858 üzlettel 50 országban, ebből 11 ezernél több az USA-ban. Már Magyarországon is megvetette a lábát, lásd http://starbucks.hu/hu/ oldalt. Howard Schultz a cég megálmodója, alapítója, kezdettől az elsőszámú stratégiai vezetője. Ma már a Starbucks szóra a Google kb. 50 millió találatot hoz fel.

Nem tudtuk, hogy a lehetetlenre vállalkozunk, így hát megcsináltuk. A mi üzletünk nem kávén alapul, amelyet az embereknek felszolgálunk. A mi üzletünk embereken alapul, akiknek kávét szolgálunk fel. A vízió az, amikor mások nem látják, amit te látsz. A siker fontos része az alkalom és az esély. De sokszor magunknak kell megteremteni az esélyt, s tudnunk kell lépni, ha olyan lehetőség nyílik meg előttünk, amelyet mások nem látnak. Ha nem akarod vállalni a hátrányos helyzetet, amelyben újra és újra meg kell küzdened a túlélésért, akkor a legrosszabb sors vár rád: a középszerűség. - Idézetek a könyvből.

Figyelemre nagyon is méltó könyv. Aki még nem olvasta, és érdeklődik a többé-kevésbé hagyományos utakon járó, ugyanakkor rendkívüli, módszeresen felépített növekedést kiharcoló cégek sikertörténetei iránt, annak feltétlenül érdemes elolvasnia. Annál is inkább, mert Schultz mindent megtesz, hogy érdemi részletekben különösen gazdag képet adjon benne a növekedés ágas-bogas útjáról, amelyet a Starbucks bejárt. Részletesen és jól érthetően beszámol az indulás és a felfelé kapaszkodás feladatairól, nehézségeiről és eredményeiről, a cég fejlődésében döntő szerepet játszó útkeresésekről, irány- és üzleti-stratégia váltásokról, amelyeket a "módszeres megújulások révén a lényegünket megőrizve megmaradni" cégstratégia jegyében megvalósítottak, a bátor és többnyire sikeres innovációkról és diverzifikációkról mind a termékválasztékban, mind a piaci terjeszkedést szolgáló üzleti kapcsolatokban. Jól érezhető, hogy szerfelett büszke a Starbucks valóban kiemelkedő sikerére és a maga abban játszott szerepére, és meg akarja mutatni e siker elérésének minden fontos elemét és mozgatóját, beleértve ebbe természetesen a cég vezetésében megtestesülő menedzseri teljesítményeket is. Kiadása szerint a könyv ugyan már pár éves, az aktualitása viszont töretlen - talán még nagyobb is a korábbinál! -, és most is kapható a kiadónál.

Tagadhatatlan, hogy a kissé talán túlírt történet a szerzőjének sajátos önemlékműveként is szolgál. Ami azonban igazán fontos és érdekes benne, hogy részletes, igen alapos, és a szerző személyéből következően valóban bennfentes betekintést ad abba, hogyan született egy világvállalat abból, hogy egy ember végletes elszántsággal és igencsak kemény meneteléssel megvalósította szinte Don Quijotét idéző álmát: megadni a kávéként híg löttyöt ivó amerikaiaknak a mívesen elkészített, kiemelkedően finom kávé értő [azaz ínyenc] élvezetének élményét, és az ilyen - természetesen a Starbucks által kínált - kávé elkötelezett híveivé tenni őket, majd a cég versenypozíciójának alapját képező egyedi minőség megőrzése mellett terjeszkedni, terjeszkedni, terjeszkedni.

A könyv azzal is különleges, hogy benne Schultz olyan képet ad magáról, amely egy ezredvégi üzletember esetében enyhén szólva meglepő: erősen érzelmesnek mutatkozik, olyan elvek és értékek követőjének, amelyekről - nagy sajnálattal ugyan - úgy tapasztaljuk, hogy túllépett rajtuk a modern üzleti világ.

Peter Lance: Hármas ügynök - Az Al-Kaida kémje - JLX Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Hihetetlen, elképzelhetetlen, döbbenetes, felháborító - e könyv mondanivalóját tekintve lehet válogatni a jelzők között, s mindegyik maradéktalanul ráillik.

Ha bevallottan fikció lenne Lance e műve, minden bizonnyal óriásit bukna a benne leírtak valószerűtlensége miatt. Az ember félredobná azzal, hogy "Ilyen nincs!!! S végkép lehetetlen, elképzelhetetlen, hogy az itt leírtak megtörténhessenek abban az országban, amely - finoman szólva - a terrorizmus elleni háborúba vezette a világot!" Látja azonban a szerző bemutatásában, hogy az sokszorosan kitüntetett nyomozóriporter, tehát minden bizonnyal megbízható forrás. Így is nagyon szeretné hinni, hogy amit itt olvas, az nem igaz, hogy nem ennyire tehetetlenek és lehetetlenek a szabad világ vezetőjeként és védelmezőjeként fellépő USA legfőbb nyomozó és terrorelhárító szervei. Annál is inkább reméli ezt, hiszen a terrorizmus elleni küzdelem jegyében kényszerítettek rá ma is fennálló rendszabályokat, amelyek megnehezítik az életét, és rengeteg pénzt költenek e harcra - részben kiadások, részben az óvintézkedések okozta költségek révén -, amit végső soron tőle hajtanak be. Akkor már legalább ne az legyen, hogy mindez jórészt elkerülhető lett volna, ha a dolgok nem úgy történnek, ahogy azt Lance itt a kutatásai alapján elmondja, ha az arra rendeltetettek nem olyan kriminálisan rosszul végzik a munkájukat, ahogy itt olvashatjuk. Lance azonban, amint idéztük, sokszorosan kitüntetett nyomozóriporter, s e könyve ezzel kőkemény, nagyon alaposan kifejtett, rengeteg tényinformációt felvonultató, és azokra támaszkodó vádirat. Hogy valójában ki a fővádlottja, azt ki-ki döntse el belőle magának.

Sok egyéb közt idézi Clinton elnök szept. 11 utáni kijelentését, miszerint Bin Laden nem volt vádolható 1996-ban - "Nem vádolhattuk őt, mert nem ölt meg senkit Amerikában. Semmit sem tett ellenünk." -, majd sorolja az ennek ellentmondó tényeket. Ezek, akárcsak a könyv egésze, azt mutatják, hogy milyen érthetetlenül és döbbenetesen rosszul kezelték az arra rendeltetett amerikai bűnüldöző- és nemzetvédelmi szervek e terroristák leleplezését és ártalmatlanítását, milyen sok lehetőségük lett volna, hogy megakadályozzák a további merényletek, s köztük a szeptember 11-i létrejöttét. Számos konkrét ügyet is többé-kevésbé részletesen leír, amelyek során az FBI elegendő információt kapott ahhoz, hogy bin Ladent és/vagy a kulcsembereit lekapcsolhassa, ám különböző okokból, amelyeket szintén boncolgat, ezt nem tették meg. Ezek az okok olykor kicsinyesek, olykor ostobák, a következményeiket tekintve pedig, kivétel nélkül megengedhetetlenek. Az amerikaiak láthatták az al Kaida embereit füstölgő kanócú bombával a kezükben, de inkább mással törődtek.

A könyv főszereplője kétségkívül maga az az amerikai rendszer, amelyben a címszereplő, a társai és a mögöttük állók megtehették mindazt, amiről Lance beszámol, megvalósíthatták a 2001. szeptember 11-i terrortámadást, s ezzel a terrorfenyegetettség szakadékába süllyeszthették a világot. E címszereplő - hajdani egyiptomi arab hírszerzőtiszt - kiképzést kaphatott az elitalakulat Zöldsapkásoknál, ügynöküknek szegődve beépülhetett mind az FBI, mind a CIA szervezetébe, és az orruknál fogva vezethette, kijátszhatta egymás ellen, és kihasználhatta azokat, miközben mindvégig a terroristákat szolgálta. A számunkra máig is válasz nélkül maradt kulcskérdés: ha mindez igaz, miért és hogyan történhetett meg, s főként kinek az érdekei tették lehetővé???.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Atomerőmű, 2011. január, 7. oldal
Meghirdették a 19. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot

Magyar Hírlap, 2011. január 8., szombat, 18. oldal
Hazai vállalat 3D-s fejlesztése Las Vegasban

Napi Ász, 2011. január 9., vasárnap, 1+3. oldal

210 millióval támogat magyar tudóst Bill Gates
"...Óriási elismerés a magyar tudománynak, hogy egy Nyíregyházáról elszármazott hazánkfia kapott egymillió dollárt a szoftvermágnás Bill Gates alapítványából. A Columbia egyetemen tanító Márka Szabolcs találmányával a moszkitóktól védené az embereket lézerfény segítségével..."

www.kronika.matav.hu, 2011. január 10., hétfő
PÁLYÁZAT A 2010. ÉVI LEGKIEMELKEDŐBB INNOVÁCIÓ ELISMERÉSÉRE

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2011. január 10., hétfő, 3. oldal
A díjazott innovációk hozzájárulnak az Új Széchenyi Terv sikeréhez

www.zetapress.hu, 2011. január 10., hétfő
Pályázati kiírás

www.kozerdeku-hirdetmenyek.hu, 2011. január 10., hétfő
2010. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

www.matisz.hu - Hírlevél, 2011. január 10., hétfő
Innovációs nagydíj

Napi Gazdaság, 2011. január 11., kedd, 1+3. oldal

Nincs élő pályázat
"...Ma fut ki az utolsó meghirdetett gazdaságfejlesztő pályázat, érthető, hogy a kkv-k már nagyon várják a pénteket, amikor elstartol az Új Széchenyi terv. A GOP pályázatain nyertesek 2007-2010 között 514,5 milliárd forint támogatáshoz juthattak, amelyből 200,9 milliárd forintot már ki is fizettek..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2011. január 11., kedd, 3. oldal
Innovációs díj: lehet pályázni

www.elektro-net.hu, 2011. január 11., kedd
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére

www.vallalkozasfejlesztes.mconet.biz, 2011. január 11., kedd
2010. évi Magyar innovációs nagydíj - pályázat

www.vallalkozoinegyed.hu, 2011. január 11., kedd
Még lehet jelentkezni az Innovációs Nagydíjra

www.mmgonline.hu, 2011. január 11., kedd
19. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

www.gazdasagiradio.hu, 2011. január 12., szerda
Technikai innovációkat támogat az OTP tőkebefektetője

www.mfor.hu, 2011. január 12., szerda
Innovatív cégekbe fektetett az OTP kockázati tőkealapja

www.kisalfold.hu, 2011. január 12., szerda
Júniusban adják át a Technonet központot a Győri Ipari Parkban

Népszabadság, 2011. január 12., szerda, 2+3. oldal
Hogyan fedjünk le teniszpályákat?
Pálinkás József: Nincsenek jól elkülöníthető pályázati csatornák

Népszabadság, 2011. január 12., szerda, 14. oldal
Lendület már az egyetemeken is
Hatszázmilliós program új kutatócsoportok alapítására
"...Harmadik alkalommal hirdette meg az MTA elnöke a Lendület programot kimagaslóan teljesítő fiatal kutatók számára. A nyertesek hatszázmillió forintból ígéretes kutatási programokra alapíthatnak nemzetközileg is versenyképes új kutatócsoportokat akadémiai intézetekben, és ez évtől kezdve egyetemeken is..."

Világgazdaság, 2011. január 12., szerda, 2. oldal
Lendületben a Lendület

Világgazdaság, 2011. január 12., szerda, 4. oldal
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

Hír Tv - Paletta, 2011. január 12., szerda
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére - interjú dr. Antos Lászlóval

www.gtm.hu, 2011. január 12., szerda
Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére

www.mfor.hu, 2011. január 12., szerda
Félévkor adják át a Technonet központot a Győri Ipari Parkban

Csaba Tv, 2011. január 12., szerda
Híradó - Meet the scientist projekt Békéscsabán

Csaba Mérleg, 2011. 3. hét
Békéscsabai Gimnáziumban a Meet the scientist projekt

www.umvp.eu, 2011. január 13., csütörtök

Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére

Figyelő, 2011. január 13-19., 32+33. oldal
Újragondolók
Kutatóbázisok startja
"...Két újabb magyarországi IT kutatóközpont indulását jelentették be az utóbbi időszakban. Multik és egyetemek közösen dolgoznak a vasúti kommunikáció korszerűsítésén, vagy éppen a logisztika újragondolásán...
...A hazai innováció mértéke - a pozitív példák ellenére - az infokommunikációs iparágban is elmarad a nyugat-európaitól. Laufer Tamás, a meghatározó hazai cégeket tömörítő Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnöke szerint az elmúlt időszakban a K+F-re fordított teljes összeg nem érte el a GDP 0,5 százalékát..."

Figyelő, 2011. január 13-19., 39. oldal
Kutatás pénz után
"...A hazánkban K+F tevékenységet végző gyógyszercégeknek 8-9 milliárd forintot kellene kapniuk a költségvetésből, de az összeg forrása eltűnt..."

Heti Válasz, 2011. január 13., csütörtök, 53. oldal
Fényes remények
Lesz-e Szegeden lézerközpont?
"...Történelmi lehetőség vallják magyar tudósberkekben arról az európai uniós megaprojektről, amelynek egyik helyszíne Szeged lehetne az európai lézerkutató központ felépítésével...
... A projekt óriási voltából fakadóan olyan előre nem látható tudományos eredményeket vár Szabó Gábor, amelyek új iparágakat teremthetnek. Mint mondja, a gazdasági számítások a "földhözragadt" adatokat tudják megragadni. A várható tudományos áttörések következményei viszont felmérhetetlenek..."

Magyar Narancs, 2011. január 13., csütörtök, 7. oldal
Magyar találmány
"...Magyar tudós is elnyerte a Bill és Melinda Gates Alapítvány egymillió dolláros támogatását a veszélyes vírusokat hordozó szúnyogok távoltartására kifejlesztett lézerfüggönnyel..."

Figyelő, 2011. január 13., csütörtök, 39. oldal
Kutatás pénz után

24 óra, 2011. január 13., csütörtök, 2. oldal
Innovációs díjra pályázhatnak a régióban

MR1 Kossuth Rádió, 2011. január 13., csütörtök
Körzeti Híradó - Meet the scientist projekt Békéscsabán

MTV Szegedi Regionális stúdió, 2011. január 13., csütörtök
Regionális Híradó - Meet the scientist projekt Békéscsabán

Napi Gazdaság, 2011. január 14., péntek, 2. oldal
Százmilliárddal karcsúsodhat a gyógyszerkassza
Egyelőre talány, hogyan valósítható meg a gyógyszerkassza kiadásainak lefaragása

Népszava, 2011. január 14., péntek, 12. oldal
Orbáni álom második nekifutásra
Az Új Széchenyi Terv uniós forrásainak átcsoportosítására nem bólintott rá Brüsszel
"...Orbán Viktor kormányfő - gazdasági és fejlesztési miniszterei társaságában - pénteken mutatja be az Új Széchenyi Tervet, amelynek vitairatához számosan hozzászóltak..."

Világgazdaság, 2011. január 14., péntek, 2. oldal
EKD: magyar cégeknek is
Nem csak a külföldiek kapják a támogatást, amely az államháztartási bevételek növelése miatt megtérül

Manager Magazin, 2010. december - 2011. január, 12-13. oldal
Létkérdés most az innováció

www.delmagyar.hu, 2011. január 14., péntek
Csörgő Tamás: nem az a fontos, hol születünk

www.hirek.logportal.hu, 2011. január 14., péntek
Félévkor adják át a Technonet központot a Győri Ipari Parkban

www.euractiv.hu, 2011. január 14., péntek
Innovációval a magyar gazdaság versenyképessége is nőhet

www.harmonet.hu, 2011. január 14., péntek
Kártyázz kvarkokkal!

Duna Tv, Heuréka! Megtaláltam!, 2011. január 14., péntek
19-ik alkalommal hirdette meg a Magyar Innovációs Szövetség a Magyar Innovációs Nagydíjat.

www.hir6.hu, 2011. január 15., szombat
A tudomány és az innováció kitörési pont lehet

www.baon.hu, 2011. január 15., szombat
A Harvard részecskefizikusa adott elő Szegeden

www.privatbankar.hu, 2011. január 15., szombat
ÚSZT: kitörési pont az innováció

www.minap.hu, 2011. január 15., szombat
Science Múzeum: indul a kivitelezés

www.szegedma.hu, 2011. január 15., szombat
A Harvard részecskefizikusa adott elő Szegeden

www.hirportal.hu, 2011. január 15., szombat
A Harvard részecskefizikusa adott elő Szegeden

Magyar Hírlap, 2011. január 15., szombat, 18. oldal
Itthon kell tartani a fiatal kutatókat
A Magyar Tudományos Akadémia az idén hatszázmillió forintos keretből támogatja a Lendület 2011 program pályázatait
"...Hatszázmillió forint támogatásra pályázhatnak az idén kutatócsoportok a Lendület 2011 - Fiatal kutatói program keretében. A két éve indult kezdeményezés célja, hogy itthon adjon lehetőséget a fiatal kutatóknak az előrelépésre, és ezzel megállítsa elvándorlásukat..."

Magyar Hírlap, 2011. január 15., szombat, 1. oldal
Kitörési lehetőséget jelent az országnak az Új Széchenyi-terv

Magyar Nemzet, 2011. január 15., szombat, 1+11. oldal
Kitakarítják a "disznóólat", indul az Új Széchenyi-terv
Orbán Viktor: Az idei év a megújulás esztendeje lesz, mert eldől, hogy milyen irányba fejlődik az ország
"...De jelentős erőforrásokat kell fordítani a technológiai, innovációs fejlesztésekre is. Ez annál is lényegesebb, mert 2005 óta évről évre kevesebbet ruháznak be hazánkban, és a visegrádi négyek szintjét is csak 2003- 2004-ben közelítettük meg, amikor beértek az első Széchenyi-terv pályázatai..."

Magyar Nemzet, 2011. január 15., szombat, 8. oldal
Pályázati felhívás
a 2011. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj elnyerésére

Népszava, 2011. január 15., szombat, 1+5. oldal
Beindulhat a pénzosztás Széchenyi nevével

Népszava, 2011. január 15., szombat, 8. oldal
Gödöllő bemutatkozott
"...A második szekcióülés során szó esett az Európai Tanács február 4-i, az energiapolitikáról és az innovációról szóló csúcstalálkozójának előkészítéséről,...
..."Két téma van, amit szeretnénk érintetlenül hagyni: ez az innováció és az energia" - jelezte Győri Enikő..."

Bors, 2011. január 15., szombat, 10. oldal
Vége a disznóólnak
"...Az eddigi pályázati rendszer egy disznóól volt. Átláthatatlan, körülményes, hatalmi pozíciókat erősítő, korrupt, embereket megalázó - mondta Orbán Viktor kormányfő az Új Széchenyi Terv bemutatása kapcsán...
...A terv fő célja ezért a foglalkoztatás bővítése, a beruházások növelése, a technológiai innováció támogatása, illetve a kis- és középvállalkozások helyzetbe hozása. A miniszterelnök leszögezte: nem lehet elbújni a munka elől. A tervnek köszönhetően összesen 2000 milliárd forint áramlik majd a gazdaságba az Európai Uniótól, amit hazái önerővel és nemzeti programokkal egészítenek ki, így összesen 7000 milliárdos forrás áll majd rendelkezésre..."

Vasárnapi Hírek, 2011. január 16., vasárnap, 18. oldal
Lelép a monitorról

www.vg.hu, 2011. január 17., hétfő
Ismét díjazzák az ötleteket

Napi Gazdaság, 2011. január 17., hétfő, 4. oldal
Pályázat a 2010. Évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére

Napi Gazdaság, 2011. január 17., hétfő, 6. oldal
Kétezermilliárd forint lesz a tét
Egy rendelet tartalmazza majd az új szabályokat
"...Széttagolt, esetenként szépészeti célú, stratégia nélküli volt a korábbi uniós támogatási rendszer - állapította meg Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter az ÚSZT meghirdetésén...
...közvetlenül vállalkozásfejlesztésre 170 milliárd forint mehet, a zöldgazdaság fejlesztésére pedig 120 milliárd. Közlekedésre 80 milliárd, innovációra és a foglalkoztatás javítására 70-70 milliárd, az egészségiparra pedig 30 milliárd forint fordítható..."

Napi Gazdaság, 2011. január 17., hétfő, 7. oldal
Életre kelhet a szegedi lézer is
"..."Innentől nincs visszaút. Nincs kétség: a kormány támogatja az ELI-t" - mondta Szabó Gábor akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) rektora a delmagyar.hu-nak..."

Világgazdaság, 2011. január 17., hétfő, 6. oldal
Ismét díjazzák az ötleteket
Kiírták a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Világgazdaság, 2011. január 17., hétfő, 1. oldal
Elindult az Új Széchenyi-terv

Észak-Magyarország, 2011. január 17., hétfő, 3. oldal
Gyors döntések kellenek

Napló, 2011. január 17., hétfő, 6. oldal
Az innováció a legfontosabb

Fejér M.Hírlap, 2011. január 17., hétfő, 6. oldal
Együtt eredményesebb

Tolnai Népújság, 2011. január 17., hétfő, 12. oldal
Mindenki választ kaphat kérdéseire a börzén

Gazdasági Tükör, 2011. január 17., hétfő, 4. oldal
Egyetemi tudásközpontokban éledhet újjá a hazai ipar

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2011. január 17., hétfő, 10. oldal
Kutatóegyetem gazdaság-élénkítő szerepben

Gazdasági Tükörkép Magazin, 2011. január 17., hétfő, 11. oldal
Az innováció szolgálatában

Gazdasági Tükör, 2011. január 17., hétfő , 11. oldal
Bővülő k+f+i profil az egri főiskolán

Gazdasági Tükör, 2011. január 17., hétfő, 12. oldal
Mobil Innovációs Központ

Gazdasági Tükör, 2011. január 17., hétfő, 25. oldal
Lehetőség, nem csak kötelezettség

Gazdasági Tükör, 2011. január 17., hétfő, 57. oldal
Uniós pályázatok - lehet egyszerűbben

Boss, 2011. január 17., hétfő, 20. oldal
Iránytű a mesés Kelethez

Boss, 2011. január 17., hétfő, 20. oldal
Helyben kell cselekedni!

www.ugyvezeto.hu, 2011. január 17., hétfő
Az Új Széchenyi Tervben a tudomány és az innováció kitörési pont

www.mfor.hu, 2011. január 17., hétfő
Március 1-jétől adhatók be az első kkv-pályázatok

Magyar Nemzet, 2011. január 18., kedd, 13. oldal
Fejlesztéseket terveznek Péten
"...Blazsek István, a 2002 óta magyar családi vállalkozásként működő, 685 dolgozót foglalkoztató, nyolcvanéves cég vezérigazgatója a vendégeinek egyebek közt elmondta...
...a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium innovációs nagydíjával is dicsekedhet..."

Tolnai Népújság, 2011. január 18., kedd, 1. oldal
Az innováció a gazdaság motorja

Heves Megyei Hírlap, 2011. január 18., kedd, 1. oldal
Innovációs díjak

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, 2011. január 18., kedd, 3. oldal
Az Új Széchenyi Tervben a tudomány és az innováció kitörési pont

Magyar Demokrata, 2011. január 19., szerda, 51. oldal
Diákok a dobogón

Fejér M.Hírlap, 2011. január 19., szerda, 13. oldal
Előnyben a mikro és kisvállalkozók

Exit, 2011. január 19., szerda, 62. oldal
Elvan a gyerek, ha feltalál

Népszava, 2011. január 19., szerda, 1+16. oldal
Leválthatják a vezetőt
Uniós támogatást kaphat a lézerközpont

Klub Rádió, Többet ésszel, 2011. január 20., csütörtök
Meghirdették a 2010. évi Innovációs Nagydíjat, sikeres a Meet the scientist projekt - interjú dr. Antos Lászlóval

Magyar Hírlap, 2011. január 20., csütörtök, 6. oldal
Peking remek alkut kötött Washingtonnal
"...Amerikai források szerint jól haladnak a tárgyalások a kereskedelem fejlesztését, a szellemi tulajdon jogvédelmét, az innovációt és a közbeszerzéseket illetően is..."

Népszabadság, 2011. január 20., csütörtök, 4. oldal
Válságkezeléstől a romastratégiáig
"...A teendők listáján szerepel a lisszaboni szerződés módosítása,...
... az energiapolitika, az innováció; a Duna-stratégia és az európai romastratégia..."

Figyelő, 2011. január 20-26., 12. oldal
Optimista makrotervek
"...Az ÚSZT a beruházások növelésével, a foglalkoztatás bővítésévvel és a technológiai innováció támogatásával segíti a növekedés felgyorsulását. A magyar gazdaságba 2 ezer milliárd forintos, eddig még le nem kötött európai uniós támogatás érkezik 2013-2014-ig, ami kormányzati várakozások szerint a hazai önerővel és a nemzeti programokkal együtt 7 ezer milliárd forintnyi forrást eredményez..."

Figyelő, 2011. január 20-26., 44. oldal
Jó is, rossz is
"...Vajon eljött-e a Kánaán a kis- és középvállalatok számára azzal, hogy indul az Új Széchenyi Terv?...
...A K+F-re alapozott biotechnológiai kkv-k pedig létezni sem tudnának uniós pénzek nélkül, hiszen náluk ezek adják az összes bevétel jelentős részét..."

Figyelő, 2011. január 20-26., 44-47. oldal
Üzleti sejtek
Uniós támogatással jól el vannak látva a magyar biotechnológiai vállalkozások, de sikeresebbek lehetnének, ha összefognának.

Figyelő, 2011. január 20-26., 48+49. oldal
Áttervezve
"...Néhány új kiírásban hoz csak érdemi változásokat az Új Széchenyi Terv. Egyszerűbben lehet majd pályázni, és hitellel is kiváltható lesz az uniós programok önereje...
...2. Innovatív kkv-k támogatása
Mire? - Innovációhoz kapcsolódó eszközbeszerzés Támogatás: 5-15 millió forint (max. 75%)
3. Kkv-k komplex technológiafejlesztése részben garancia programmal kombinálva
Mire? - Eszközbeszerzés - Infrastrukturális, ingatlanberuházási, ingatlanbérleti költségek - Gyártási licenc, know-how beszerzések - Információs technológia fejlesztése - Piacra jutás - Vállalati hr-fejlesztés a projekthez kapcsolódóan - Tanácsadás - Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése Támogatás: 15-100 millió forint (max. 35%)*
4. Versenyképességi program
Mire? - Ugyanazon tevékenységekre, mint az előző program Támogatás: 15-1000 millió forint (max. 50%)..."

Népszabadság (NA), 2011. január 20., csütörtök, 10. oldal
Szélesre tárt kapuk a kisebb cégek előtt

Új Néplap, 2011. január 20., csütörtök, 2. oldal
Az innováció nem varázslat

www.gyartastrend.hu, 2011. január 20., csütörtök
Innovációs pályázaton keresik a legjobbat

www.hirado.hu, 2011. január 20., csütörtök
Megjelentek az operatív programok akciótervei

www.privatbankar.hu, 2011. január 20., csütörtök
Kész az akcióterv, már csak pályázni kell

Elektrotechnika, 2011. január 20., csütörtök, 25. oldal
Az innováció szerepe a tudományos kutatásban

Magyar Mezőgazdaság, 2011. január 20., csütörtök, 17. oldal
Pályázat 2010 legkiemelkedőbb innovációjának elismerésére

www.metropol.hu, 2011. január 20., csütörtök
Többet ésszel

www.mno.hu, 2011. január 20., csütörtök
Gazdaságfejlesztési operatív program közel 200 oldalon

www.orientpress.hu, 2011. január 20., csütörtök
A fellendülés ellenére a globális cégek erősödő versenyre számíthatnak

www.mfor.hu, 2011. január 20., csütörtök
Fellegi: a megújulás éve lehet 2011

www.hircity.hu,  2011. január 20., csütörtök
Tudomány-népszerűsítők 

www.tudositok.hu, 2011. január 20., csütörtök
Találkozz a tudósokkal

Világgazdaság, 2011. január 21., péntek, 2. oldal
Megújult a fejlesztési koncepció
"...ismertette a kormány gazdaságfejlesztési koncepcióját Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter. Az Új Széchenyi- tervben (ÚSZT) a közlekedés, a piacra jutás és az innováció támogatása képezik a fő súlypontokat - fejtette ki a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szervezete (MGYOSZ) rendezvényén..."

Világgazdaság, 2011. január 21., péntek, 1. oldal
Keresni kell a lehetőségeket

Világgazdaság, 2011. január 21., péntek, 2. oldal
Megújult a fejlesztési koncepció

Blikk, 2011. január 21., péntek, 4. oldal
Fiatal zsenik a szavazólapon

Szombathelyi Maraton, 2011. január 21., péntek, 5. oldal
Innovációs díjra pályázhatnak

Szombathelyi Maraton plusz, 2011. január 21., péntek, 5. oldal
Innovációs díjra pályázhatnak

Metropol, 2011. január 21., péntek, 17. oldal
Elkészült a tudásközpont

www.kisalfold.hu, 2011. január 22., szombat
Találkozz a tudóssal Győrben!

www.nyugatmagyar.hu, 2011. január 22., szombat
Találkozz a tudóssal Győrben!

www.epoc.hu, 2011. január 22., szombat
Találkozz a tudóssal Győrben!

www.o2gyor.hu, 2011. január 22., szombat
Találkozz tudósokkal!

www.hirek.oldal.info, 2011. január 22., szombat
Találkozz a tudóssal Győrben!

Magyar Nemzet, 2011. január 22., szombat, 1+2. oldal
Poratkákat kutattak egymilliárdért
"...Budai bekérte az ügy teljes pályázati dokumentációját az NKTH-t jelenleg felügyelő Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési minisztertől, és arra kérte a tárcavezetőt, hogy a kft. új pályázatának elbírálását a vizsgálat lezárultáig függessze fel..."

Magyar Nemzet, 2011. január 22., szombat, 14. oldal
Uniós pénzhez jutnak a családi cégek
"...A versenyképességet növelhetik azok az innovációs pályázatok, amelyek 16 milliárdos összegét elsősorban az egészségipari beruházásokra, a termál-, gyógy- és ásványvizek összehangolt fejlesztésére koncentrálják..."

Kisalföld, 2011. január 22., szombat, 5. oldal
"Legyen vonzó a tudós életforma"

www.beol.hu, 2011. január 23., vasárnap
Népszerűtlen természettudományok

www.vg.hu, 2011. január 24., hétfő
Innováció: ki a káoszból

Világgazdaság, 2011. január 24., hétfő, 1+2. oldal
Átalakul az innováció
Több milliárd forintos megtakarítást ígér az államtitkár - Marad a zárolás
"...Az idén sem oldja fel a kormány az Innovációs Alap költségvetéséből tavaly elkülönített 16 milliárd forint zárolását, hónapokon belül viszont sor kerülhet a jelenleg zömében nagyvállalatok által fizetett innovációs járulék szabályozásának átalakítására - derül ki Cséfalvay Zoltán lapunknak adott interjújából. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint a kutatás- fejlesztés és az innováció területén intézményi átalakításokkal mintegy négy-öt milliárd forintnyi azonnali megtakarítást valósítottak meg. Változás az is, hogy év eleje óta a Nemzeti Innovációs Hivatal egyik fő feladata az, hogy szakmai támogatást biztosítson a hazai k+f eredmények hasznosításához, piacra jutásának elősegítéséhez. A jövőben a kabinet több forrást kíván biztosítani a terület egészére is, hiszen jelenleg az uniós átlag felét sem éri el Magyarországon a k+f-re, innovációra fordított összeg..."

Fejér M. Hírlap, 2011. január 24., hétfő, 6. oldal
Várakozó álláspont
A gazdaságfejlesztés és a pályázati rendszer új irányai

Pályázati felhívás

Pályázat a 2010. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

A Magyar Innovációs Alapítvány
- a Nemzetgazdasági Minisztériummal,
a Vidékfejlesztési Minisztériummal,
a Nemzeti Innovációs Hivatallal,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával,
az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen -
immár 19. alkalommal teszi közzé a

2010. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációját elismerő Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is elismerik: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, Technológiai Innovációs Díjak, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
A legeredményesebb, 2005 után alapított innovatív mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Különdíját kapja. A díjazottak egyike megkapja az Iparfejlesztési Közalapítvány Szervezési Innovációs Díját is.
A díjak ünnepélyes átadására 2011. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2010. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

Az elbírálás során a 2010-ben elért többleteredmény / többletárbevétel, egyéb műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát is értékelik, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát.

Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
1. 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio.hu oldalról tölthető le,
2. Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedés stb.), maximum 10 A/4-es oldalon
3. Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.)
4. Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

Beadási határidő: 2011. február 9., 12 óra

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. II. em., innovacio@innovacio.hu.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke a nemzetgazdasági miniszter.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma nevében: Prof. Závodszky Péter

Várható események

Minőségszakemberek találkozója, XV. Magyar Minőség Bál

Tagszervezetünk, a Magyar Minőség Társaság, 2011. február 12-én, XV. alkalommal rendezi meg a Minőségszakemberek Találkozóját és a Magyar Minőség Bálját, a Novotel Budapest Centrumban (1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.).

A szervezők a rendezvény keretében közvetlen légkörű fórumot kívánnak biztosítani a minőségirányítás területén dolgozó szakemberek számára. Kiváló alkalom kínálkozik arra, hogy véleményt cseréljenek, és egy emlékezetes estét töltsenek együtt.

Este 20 órától hajnal 2-ig kötetlen beszélgetés, gálavacsora korlátlan ételfogyasztással, zene, tánc, valamint a Magyar Táncművészeti Főiskola növendékeinek fellépése várja a résztvevőket.

Bővebb információ: www.quality-mmt.hu oldalon. További tájékoztatás: Turcsányi Annamária, telefon: (1)789-1406, e-mail: rendezveny@quality-mmt.hu.

"KKV Plusz" Virtuális Expo 2011

2011. február 13-14-én, a Szigtrió Bt. rendhagyó eseményt tervez: " "KKV Plusz" Virtuális Expo 2011 - Segítő jobb a hazai kis- és középvállalatoknak" címmel.

Az expo fő célja az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre kerülő új pályázati és pénzügyi lehetőségek, illetve a piaci szereplők hitel-, tőkebefektetési- és garanciakonstrukciónak, valamint üzleti tanácsadási és egyéb pénzügyi szolgáltatásainak bemutatása, végső soron pedig a "lehetőséget nyújtók" és az azt keresők egymásra találásának elősegítése.

A rendezvény az interneten keresztül bárki számára elérhető, és a hagyományos kiállításokhoz hasonlóan elsődlegesen a bemutatkozás, a kapcsolatteremtés és az információcsere lehetőségét kínálja.

A virtuális expo demója megtekinthető a http://projektexpo.webcredit.hu/ címen.
Bővebb információ: Szigeti Viktor, marketing manager, E-mail: szigeti.viktor@webcredit.hu, Tel: +3630-544-8608, +3670-941-7055.

ELTE Innovációs Nap

2011. február 23-án, immár ötödik alkalommal rendezi meg az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központja az ELTE Innovációs Napját, amelynek elsődleges célja, az egyetemen keletkezett tudásnak és kutatási eredményeknek a gyakorlati életben való hasznosításra ösztönzése; az egyetemen dolgozó és hallgató kutatók egymás közti, és a vállalati szférával való kapcsolatainak elősegítése, erősítése, illetve kiterjesztése.

A konferencia az egyetemi és akadémiai kutatás közép- és hosszú távú jövőjének kérdéseit boncolgatja. A meghívott előadók a Szegedi és a Debreceni Egyetem rektora, valamit a kormányzati szféra szakpolitikusai. Levezető elnök dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója. Az ELTE rektora a korábbi évek hagyományainak megfelelően a rendezvény keretein belül adja át az ELTE Innovatív Kutatója Díjat, és első ízben hirdetnek eredményt a  Hallgatói Innovációs Ötletpályázat kapcsán.

A rendezvény helyszíne: ELTE Lágymányos, Északi Tömb, Gömb Aula, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. A részletes program február elejétől megtekinthető a http://pik.elte.hu/ oldalon.

"ISRAMEDTECH 2011"

2011. március 1-2-án az izraeli Haifában kerül megrendezésre az "ISRAMEDTECH 2011" címet viselő orvostechnológiai technológia-transzfer és partnerkereső rendezvény, az izraeli MedEvents rendezésében.

A rendezvény célja, hogy elősegítse az orvostechnológiában érdekelt vállalatok, egyetemi intézmények, kutatóintézetek nemzetközi partnerkapcsolatainak kiépítését, így a közös termékfejlesztésre, a gyártási és licencia megállapodásokra, közös vállalatok alapítására irányuló megállapodások létrehozását.

A rendezvény témái: orvosi technológiák, orvosi eszközök és berendezések, gyógyászati információs technológia, orvosi diagnosztika, gyógyászati anyagok, gyógyászati szabadalmak, gyógyászati befektetések.
A rendezvény programja: kétoldalú üzleti tárgyalások 30 percenként.

A rendezvény részvételi díja: cégenként USD 400 / NIS 1600 + 16% ÁFA.
A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- maximum 70, személyes tárgyalás igénylése,
- belépő díj a két nap alatt minden rendezvényre,
- tárgyalótermek használata,
- cégprofil és személyes adatok online közzététele a tárgyalópartnerek kiválasztásához,
- teljes ellátás a rendezvény ideje alatt.

Regisztráció és a profilok beküldése: 2011. február 27., 15:00., a tárgyalópartnerek kiválasztásáról az értesítés később történik meg.

Regisztráció: Laser Consult Kft., 6723 Szeged, Felső Tisza-part 31-34.
Email: innovacio@laserconsult.hu, Tel: 62/643-574, Fax: 62/643-574.
Részletes tájékoztató: Kadocsa Krisztián, TT tanácsadó: 30/450-33-68.

További információk: www.isramedtech.com

ÖKOTECH-Környezeti Mérték betétkiállítás

2011. április 5-10. között, a HUNGEXPO-n rendezik meg az ÖKOTECH szakkiállítást, melynek az új, Környezeti Mérték betétkiállításán, 40%-os kedvezménnyel, egyedi bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a legújabb hazai, környezetvédelmi termékeknek és fejlesztőknek.

A szervezők olyan kiállítókat keresnek, akik
- környezetszennyező kibocsátást csökkentő,
- alternatív energia és anyag előállítását biztosító, illetve
- új technológiákat létrehozó és szabályozó termékekkel foglalkoznak.

Kiállítóként történő megjelenés feltételei:
- 2011. február 28-ig visszaigazolt regisztráció,
- többségi magyar tulajdonban lévő szervezet,
- 2005 után bejelentett vagy közzétett szabadalom,
- magánszemély esetén, magyar állampolgárság,
- bemutatkozó és prezentációs anyag leadása.

Környezeti Mérték Termékversenyt is hirdetnek a börze öt termékköréből, 1 milló forint össz-díjazással. A Termékverseny a kiállítók termékei közül a legkisebb emisszió kibocsátással létrehozott és a legnagyobb emisszió csökkentést megvalósító, életciklus-elemzéssel kiválasztott terméket fogja díjazni.

További információk és regisztráció: www.greennet.hu, illetve Pallagi Ferenc, projektfejlesztési igazgató, info@greennet.hu.

Európai technológiai függetlenség konferencia

Az európai technológiai függetlenség témájában a Honvédelmi Minisztérium és az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) - az Európai Bizottsággal (EC), az Európai Űrügynökséggel (ESA) és az Európai Repülő- és Védelmiipari Szövetséggel (ADS) közösen - konferenciát rendez Budapesten, 2011. április 13-14. között Magyarország európai uniós elnökségének égisze alatt.

Előadókat várnak többek között az alábbi témakörökben:
- alkatrész technológiák, anyagok és eszközök,
- elektronikus alkatrész technológiák,
- optoelektronikai alkatrész technológiák,
- elektronikus anyagok,
- nem elektronikus kritikus anyagok,
- energiaellátás és tárolás.

Az esemény bővebb tájékoztatója és az előadás tartására vonatkozó felhívás angol nyelven ide kattintva érhető el (.pdf)

"Oktatás jövője" nemzetközi konferencia

2011. június 16-17-én, az olaszországi Firenze ad otthont az "Oktatás jövője" című nemzetközi konferenciának.
A konferencia kiváló alkalom, hogy nemzetközi színtéren bemutatásra kerüljenek innovatív oktatási és képzési stratégiák, módszerek és megoldások.

Előadónak jelentkezni egy 300 szavas angol nyelvű összefoglalóval lehet, 2011. február 14-ig, a edu_future@pixel-online.net e-mail címens.
Az eseményre, 2011. június 10-ig van lehetőség résztvevőként regisztrálni.

További információ és fontos határidők: http://www.pixel-online.net/edu_future.
 
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.