XXI. évf. | 2011. október 11. | 18. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívás
Várható eseményekHírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség külön levelezési címe megszűnt. A továbbiakban a leveleket, küldeményeket székhelyünkre, a 1036 Budapest, Lajos u. 103.-ra várjuk.

K+F fogalom meghatározások

A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács 2011. szeptember 21-i ülésének állásfoglalása szerint a Tanács felkérte a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, a Nemzeti Innovációs Hivatalt, a Magyar Tudományos Akadémiát, valamint a Magyar Innovációs Szövetséget a K+F fogalom meghatározások normaszöveg tervezeteihez történő hozzászólásra.

Ennek megfelelően 2011. szeptember 29-én, a Nemzetgazdasági Minisztériumban a K+F fogalom meghatározásokkal kapcsolatos észrevételek, vélemények részletes megvitatása céljából egyeztetést tartottak, melyen a MISZ képviseletében Frischmann Gábor alelnök vett rész. Az ülést követő nap írásban is megtettük észrevételeinket.

2011. október 3-án, a Magyar Innovációs Szövetség a K+F fogalmakkal kapcsolatosan továbbgondolt és módosított javaslatait is elküldte az NKITT és az NGM részére.

A javaslatok szövegei portálunk jelszóval védett területén ide kattintva olvasható.

A Meet the scientist program nyitórendezvénye

2011. október 4-én, a budapesti ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumban tartottuk a Meet the scientist program 2011/2012-es tanév nyitórendezvényét. A programot a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indította el 2010-ben, a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése érdekében.

A 2011/2012-es tanévben 7 budapesti és 11 vidéki (Sopron, Vác, Szombathely, Kecskemét, Debrecen, Székesfehérvár, Miskolc, Dunaújváros, Szeged, Kaposvár, Gyöngyös) középiskolába látogat el a program, amelyhez 17 új Fulbright-ösztöndíjas előadó csatlakozott. Az előző évhez képest bővül a program, a fél órás előadást egy szintén fél órás blokk követ, melyben látványos kísérleteket mutatunk be a diákoknak, a Csodák Palotája közreműködésével. A projekt vezetője Pécsi Szabolcs lesz.

Az első előadást megelőzően sajtótájékoztatót tartottunk, melyen beszélt Munkácsy László iskolaigazgató és előadónk, Dr. Perczel András Bolyai-díjas professzor is. Dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese szólt a műszaki szakemberhiányról és bemutatta a szövetség tudománynépszerűsítő (Meet the scientist, THE Tudományos Hasznos Emberi program), tehetségkutató (Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny) és tehetséggondozó (MAFITUD) tevékenységét.

Az idei félév első előadását "A fehérjemolekulák belső dinamikája" címmel tartotta meg Dr. Perczel András, az ELTE Szerves Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, mintegy 100 gimnazista előtt.
A www.meetthescientist.hu oldalon bővebb tájékoztatás, további információk olvashatók a rendezvényekkel kapcsolatban, illetve letölthetőek az előadások anyagai is. Aktív a program Facebook csoportja is:www.facebook.com/meetthescientist.

Spanyol-magyar megbeszélés

2011. szeptember 30-án, a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén, a Valencia Tartományi Technológiai Intézetek Hálózata (REDIT) és a Valenciai Kormány Külkapcsolatokat Fejlesztő Intézet (IVEX) képviselői tettek látogatást.

A beszélgetésen az Építőipari Technológiai Intézet (AIDICO) részéről Carmen Pop, míg az Energiaipari Technológiai Intézet (ITE) részéről Sixto Santonja vett részt. A Magyar Innovációs Szövetséget a megbeszélésen Erdei Sándor elnökségi tag, illetve Fülöp Gábor az Innovációs Szövetség tagjának, az egri INNTEK Innovációs Központ ügyvezető igazgatója képviselte.

A megbeszélésen a következő együttműködési lehetőségekről tárgyaltak:
- A spanyol és a magyar szövetségek kölcsönösen segítenek egymásnak a tagvállalatok közötti partnerkeresésben, mind nemzetközi, mind bilaterális projektek esetében.
- Külön felmerült a spanyol-román-magyar háromoldalú nemzetközi együttműködések lehetősége, hiszen az Európai Unió preferálja a kettőnél több tagállam projekt szintű kooperációját.
- A spanyol szövetségek számára kiemelten fontosak a megújuló energia-hasznosító beruházások, projektek (pl. Spanyolország a világon a harmadik szélerőművek, szélparkok terén, napfarmok esetében is élenjáró). Az elektromos autók, smart grid területe is potenciális együttműködési terület lehet.

A spanyol fél szintén felajánlotta segítségét a klaszterek működésében szerzett tapasztalatainak átadásában.

Nyitottan az innovációra c. fórum a BME-n

2011. október 5-én, a BME Központi Épületében tagintézményünk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fórumot tartott a BME vállalati kapcsolatainak erősítéséről és a tech-transzfer folyamatokról.

A rendezvényen köszöntőt mondott Péceli Gábor rektor és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke. A plenáris ülésen előadást tartott többek között Stépán Gábor dékán, "Kutatóegyetem és innováció - a BME feladatai és lehetőségei" címmel, Nikodémus Antal,  a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője "A felsőoktatás- és innováció-politika törvényi szabályozása -adottságok és változások" címmel.

A fórumon Vajta László dékán ismertette a BME teljesen új és Magyarországon egyedülálló, az oktatás és a gazdasági élet szorosabb kapcsolatát biztosító programját. A program három fő elemet tartalmaz, az új KKV programot, a DEMOLA és az Ipari Campus programot.
Az előadások felkért hozzászólójaként Szövetségünk tiszteletbeli elnöke, dr.Pakucs János méltatta és támogatásáról biztosította a BME új kezdeményezését.

Harsányi István-díj átadása újabb két egyetemen

A Magyar Innovációs Szövetség és a Manager Képzés Alapítvány, az SZVT és a Pro Progressio Alapítvány által támogatott Harsányi István-díj pályázatot a felsőfokú intézményekben tanuló hallgatók innovációs menedzsment tudásának elismerésére, ill. fejlesztésére hirdette meg.

A Harsányi István Hallgatói Díjakat 2011. szeptember 28-án, a kitüntetés-átadó ünnepi szenátusi ülésen adta át Hegedüs Gábor, a Manager Képzés Alapítvány kuratóriumi tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem két hallgatójának, Hürkecz Attilának és Bokros Andrásnak. A harmadik díjazott Szappanos Tamás vidéki szakmai útja miatt később veszi át a díjat.

A Harsányi István Ph.D Díjat Bíró-Szigeti Szilvia és Novotny Ádám részére pedig 2011. október 8-án adta át Dr. Kövesi János kuratóriumi tag a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar diplomaosztó ünnepségén.

CoNfIDEKT-projekt

A Cross-border Network for Innovative Development of Economies and Knowledge Transfer (CoNfIDEKT) című projekt keretében - mely a DAR "A Dél-alföldi Régióért" Nonprofit Közhasznú Kft., a szabadkai Regional Centre for the Development of Small and Medium Enterprises and Entrepreneurship Ltd., az SZTE Mérnöki Kara és a University of Novi Sad, Faculty of Economics együttműködésében valósul meg - 2011. szeptember 14-én és 16-án rendeztek egy tréning sorozatot, mely az alábbi tématerületeket célozta meg:
- a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogok,
- a határ menti régiók innovációs stratégiája és az ELI Lézer projekt,
- technológiai transzfer és innováció,
- minőség menedzsment,
- innovatív megjelenés a piacon.

A rendezvény elején, Dr. Kapás Ferenc, a DAR Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője röviden bemutatta a CoNfIDEKT-projektet, beszélt a jelenlegi beruházási lehetőségekről, a szegedi KKV-k nevében pedig örömét fejezte ki aziránt, hogy e nagyszabású lézer projekt Szegeden kerül majd megvalósításra.

Ezután Dr. Tölgyesi Viktória, az ELI-HU Nonprofit Kft. koordinációs igazgatója, EU szakjogász előadásában ismertette az ELI projekt alapadatait, az ELI-Hu Nonprofit Kft. irányítási struktúráját, a projektmenedzsment alapkérdéseit részletesen körüljárva átfogó képet adott a projektről. A második képzési napon, szeptember 16-án Király Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága (KEOP-IH) osztályvezetője tartotta meg előadásait a határon átnyúló együttműködési lehetőségek témakörét részletesen körüljárva. A tréningsorozaton részt vett Dr. Mogyorósi Péter a Laser Consult Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Regionális képviseletének igazgatója.

III. DITAK Benchmark Fórum

A Dél-Alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) 2011. szeptember 16-án tartotta III. Benchmark Fórumát Szegeden. A rendezvény célja a "jó gyakorlatok" megosztása, valamint a szegedi klaszterek közötti együttműködések elindítása volt, amelyben Kovács Tibor, a DITAK elnöke szerint az innovációs üzleti hálózat a jövőben kiemelt szerepet játszhat. A fórumon a DITAK tagjai mellett az Archenerg Akkreditált Klaszter és a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter képviselői vettek részt.

A megbeszélésen Dr. Buzás Norbert, a Szegedi Tudományegyetem innovációs igazgatója, a DITAK alelnöke felvázolta azokat a lehetőségeket, melyekkel az SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatósága tud hozzájárulni a klaszterek sikerességéhez. A bemutatkozásokat követően Dr. Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség Dél-alföldi Regionális Képviseletének igazgatója, a DITAK tagja moderálásával interaktív beszélgetés kezdődött.

A fórum eredményeként a résztvevők megállapodtak a klaszterek és a DITAK közötti együttműködések fejlesztésében és egy "Talent Management Program" létrehozásában, mely az egyetemi oktatás gyakorlatiasabbá tételét, valamint az üzleti megközelítésű tehetséggondozást segíthetné elő.  A résztvevők megegyeztek továbbá rendszeres "üzleti reggelik" megtartásában is, amelyek keretében lehetőség nyílik az aktuális kérdések megvitatására, illetve a közös projektötletek és együttműködési lehetőségek áttekintésére. A találkozók szervezését és lebonyolítását a hálózat gesztorszervezete látja el.

Stratégiai egyeztetés - Merre tovább DITAK?

A Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (DITAK) 2011. szeptember 22-én tartott stratégiai egyeztetést a Kecskeméti Főiskola Tudós Házában, melynek célja az új hálózati tagok bevonásával az üzleti hálózat jövőbeli lehetőségeinek feltérképezése és a hálózati stratégia felülvizsgálata volt. A fórum egyúttal a DAOP 1.2.1-2008-0004 projektzáró rendezvényeként is szolgált. A megbeszélésen az üzleti hálózat tagjai a DITAK új stratégiai irányait, jövőképét és távlati céljaira vonatkozó kulcskérdéseket vitattak meg, Kovács Tibor, a DITAK elnökének vezetésével.

Az egyeztetés során olyan potenciális területek is fókuszba kerültek, mint a határ menti stratégiai együttműködések kialakítása, a klaszterközi kooperáció megerősítése és a dél-alföldi kiemelt nagyprojektben való tanácsadói részvétel. A hálózat tagjai a stratégiai célok lebontása és a projekt elképzelések konkretizálása érdekében további egyeztetéseket folytatnak a közeljövőben.

A stratégiai egyeztetésen részt vett Dr. Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is.

Ipari kapcsolatok napja

2011. szeptember 23-án került megrendezésre a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjában (SZBK) az SZBK által szervezett "Ipari kapcsolatok napja" konferencia.

A rendezvény célja volt az SZBK-ban folyó ipari kutatások bemutatása, bemutatkozási és konzultációs fórum biztosítása a kutatók és az ipari partnerek részére tematikus szekciókban, valamint a kutatóintézeti és ipari kapcsolatok erősítése formális és informális keretek között.

A konferencián Dr. Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is előadást tartott "A kutatási eredmények üzleti hasznosítási lehetőségei" címmel.

Elstartolt a szegedi tehetséghonlap

2011. október 7-én, a "Felsőoktatás és tehetséggondozás az új évezredben" című konferencián a Tanulmányi és Információs Központban egy jelképes gombnyomással indította el dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke azt a portált, melyen a jövőben az SZTE Tehetségpont tagjai egymással és a szervezettel hatékonyabban tudják tartani a kapcsolatot, és melyen a Tehetségpont-tagok kiválósági listája is megtekinthető lesz.

Badó Attila jogászprofesszor, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács elnöke, az SZTE Tehetségpont vezetője ismertetőjében elmondta, három különálló kiválósági listát hoznak létre a különböző eredmények összemérhetetlensége miatt: az egyik az alap- és mesterképzésben, valamint osztatlan képzésben résztvevők, a másik a sportolók és művészek, a harmadik a doktoranduszképzésben résztvevők számára lesz nyitott.

A konferencián előadást tartottak többek között Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, Homoki-Nagy Mária oktatási rektorhelyettes, Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, Duncan McCallum, a Cambridge-i Egyetem akadémiai titkárhelyettese, Sófi József, az SZTE Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány létrehozója, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja.

A konferencia keretében a Pro Talentis Universitatis Alapítvány két díjat osztott ki azoknak, akik sokat tettek az egyetemi tehetségek támogatásáért. Pro Talentis díjat vehetett át Kanyári József, a Márton Áron Szakkollégium vezetője, valamint Vécsei László az Általános Orvostudományi Kar dékánja, a Neurológiai Klinika vezetője.

Nyílt Innováció az INNONET-ben

2011. szeptember 28-án, tagintézményünk, az INNONET Innovációs és Technológiai Központ adott otthont az EURIS (Európai Együttműködési és Nyílt Regionális Innovációs Stratégiák) keretében, magyar közreműködéssel megvalósuló alprojektek bemutatkozásának. Az INNONET - elsősorban a tapasztalatszerzés céljával - két alprojekt munkájában is részt vállalt, melyekhez biztosítja a kapcsolódási lehetőséget minden érdeklődő hazai vállalkozás, illetőleg K+F szervezet részére.

Az OPINET "Open Innovation Networking Platform for SMES" c. alprojekt a nyílt innováció elvének elsősorban kisvállalkozások körében történő alkalmazhatóságát vizsgálja. Keretében olyan segédletek készülnek, melyek rendezetté, áttekinthetővé teszik a több cég együttműködésében megvalósuló fejlesztéseket. A projekt egyúttal bemutatkozási lehetőséget is kínál a nyílt innováció iránt érdeklődő kisvállalkozásoknak a spanyolországi Navarra, valamint a németországi Stuttgart régióiban.

Az SFFS "Open Innovation Through Shared Facilities and Facility Sharing" c. alprojekt olyan szolgáltató és fejlesztő létesítmények, infrastruktúrák kialakításának és üzemeltetésének lehetőségeit vizsgálja, melyeket több vállalkozás és szervezet közösen használhat. E közös használat egyrészt (különösen nagy értékű műszerek, célberendezések esetében) jobb kihasználtságot eredményezhet.

Bővebb információ: Vasvári Bálint, projektmenedzser, INNONET Innovációs és Technológiai Központ, H-9027 Győr, Gesztenyefa u. 4., vbalint@innonet.hu, Tel: +36 96 506 900

Innovációs Klub Debrecenben

Tagszervezetünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. által támogatott és az INNOTERM Nonprofit Kft. által szervezett Debreceni Innovációs Klub szeptember 28-án, a debreceni Fandango étteremben tartotta második félévi nyitó rendezvényét, melynek keretében Tóth Tamás, a Debreceni Egyetem egyetemi tanársegéde "Szélenergia alkalmazási lehetősége az Észak-alföldi régióban" címmel tartott előadást.

Az előadás nagyon széles perspektívában tekintette át a témát; a szélerőművektől a legkisebb házi szélgenerátorokig igyekezett bemutatni a lehetőségeket. Részletesen elemezte a haszon/befektetés mértékét meghatározó tényezőket, kitért az adminisztrációs feltételek teljesíthetőségére, az elvárt eredményre.

A mintegy tizenöt résztvevő az előadás után tartalmas beszélgetés keretében tárgyalta meg a hallottakat, vetett fel újabb kérdéseket. Az összejövetelen a Magyar Innovációs Szövetséget Dr. Harangozó István regionális igazgató képviselte.

Az innovációs klubfoglalkozások kb. két és fél éve kerülnek megrendezésre havi rendszerességgel. 'A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetősége az Észak-alföldi régióban' c. témakörben kimagasló hazai szakemberek, egyetemi tanárok, professzorok tartanak egy-másfélórás előadásokat kutatási területeik bemutatásával. Az eddigi klubfoglalkozások alkalmával az érdeklődők megismerkedhettek a geotermikus vízenergia, szélenergia felhasználási lehetőségeivel, hallhattak előadást a napkollektorok, napelemek alkalmazási területeiről, illetve a biomassza hasznosításáról.

Debrecen közlekedési struktúrájának ismertetése mellett volt már előadás a termál kutak csővezetékeinek sótalanításáról, a gázmotorok hatásfokának javításáról. Ezen túl a foglalkozás résztvevői megismerkedhettek az energia fűz hazánkban történő termesztési lehetőségével is.

INNOVA taggyűlés

2011. október 6-án tartotta Debrecenben a 2011. évi harmadik taggyűlését az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. a cég székhelyén. A taggyűlésen a Magyar Innovációs Szövetség mint tulajdonos képviseletében Dr. Harangozó István, regionális igazgató vett részt.

A taggyűlésen az ügyvezető, Dr. Grasselli Norbert által előterjesztésre került a Kft. Felügyelő Bizottsági tagságában történő változás, az ügyvezető igazgató éves értékelésének módszere, a Brüsszeli képviselet működése, a könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása, illetve tájékoztatták a résztvevőket a hitelfelvételről.

A megjelentek az előterjesztéseket - vita és értelmezés után egyhangúan - elfogadták. A tagokat tájékoztatták, hogy az Irányító Főhatóság még nem döntötte el, hogy 2012. január elsejétől milyen jogi és pénzügyi feltételek között kívánja működtetni a Regionális Innovációs Ügynökségeket, hogyan képzelik el az innováció nemzeti támogatási rendszerét.

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Intel Challenge Europe 2011

2011. szeptember 26-28. között a lengyelországi Sopotban tartották az "Intel Challenge Europe 2011" technológiai üzletiterv-verseny második fordulóját, amelyen három magyar csapat is részt vett: a Hand in Scan, a Tresorium és a SightQ.

Az első előadásokat követően a 17 kelet-európai csapat közül a döntő utolsó fordulójának öt csapata közé jutott a Tresorium csapat, melynek tagja volt Lám István MAFITUD-tag is.

A helyszínen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Benkovics Péter szakértőnk látta el tanácsokkal a csapatokat.

Google Trailblazer Award

2011. szeptember 29-30. között Orgován József és Lipécz Ádám MAFITUD-tagok, a 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny Google-különdíjasai a Google európai központjába, Zürichbe látogattak.
Az eseményen összesen 21 fiatal vehetett részt, akik az Egyesült Királyságból, Írországból, Magyarországról, Németországból, Romániából és Svájcból érkeztek. A program irodalátogatással kezdődött, a diákok megtekinthették a munkahelyet színesítő különböző pihenőket, kávézókat, bárokat.

Minden fiatal már az első nap lehetőséget kapott munkája bemutatására, poszter segítségével. A különböző előadások alatt a diákok megtudhatták milyen problémákkal szembesülnek nap mint nap a mérnökök, pl. mi a dolga egy adatközpont megbízhatósági mérnökének, hogyan fényképezték körbe a világot a Google Street View szolgáltatás készítése során stb.

A diákok számos, a kreativitásukat igénylő feladatban vehettek részt, más szemléletmódot kölcsönözve a programozási problémák magoldására. Az utolsó napon a két magyar fiatal az irodában dolgozó magyar mérnökökkel is találkozott, akiktől még többet tudhattak meg arról, milyen is egy ilyen újszerű légkörben dolgozni.

A programokon meghívottként a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében részt vett dr. Antos László ügyvezető igazgató is.

SCI-preneurship

2011. október 17-19. között, Brüsszelben az Intel szervezésében 24 órás versenyt szerveznek.
A "SCI-preneurship" c. versenyt az amerikai Intel ISEF tudományos verseny és a JA-YE Europe vállalkozói program 20-20 versenyzője számára hirdetik meg.

A verseny során a résztvevőknek nemzetközi csapatokban kell dolgozniuk, és a cél, hogy megtanulják az Intel mentoraitól, hogyan lehet kidolgozni egy ötletet nagyon rövid határidőre, nagyon színes szakmai háttérrel.

Magyarországot két fiatal képviseli a vetélkedőn, Spohn Márton, aki 2009-ben és Varga Róbert, aki 2006-ban volt az Intel ISEF versenyzője.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

"Szellemivagyon-diagnózis"

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) között létrejött együttműködés keretében és közös finanszírozásában az SZTNH 2011-ben és 2012-ben új szolgáltatás, a "szellemivagyon-diagnózis" szolgáltatás keretében kíván segítséget nyújtani kkv-k számára a szellemi vagyonuk felmérése és védelme vonatkozásában.

A szolgáltatás során az SZTNH munkatársai "feltérképezik" a vállalkozás szellemi vagyonát annak érdekében, hogy a vállalkozás minél teljesebb képet alkothasson szellemi vagyonáról, a szellemi vagyona kiaknázási lehetőségeiről, a felmerülő kockázatokról, valamint támpontokat kapjon a szellemitulajdon-védelmi stratégiája kialakításához.

A felmérés eredményeképpen átadásra kerülő helyzetelemzés a vállalkozások segítségére lehet a szellemi vagyona azonosításában, valamint a szellemitulajdon-védelemi rendszer által nyújtott lehetőségek testre szabott alkalmazásában

A szolgáltatás a vállalkozások számára díjmentes.

A felmérés főbb lépései:
- A felmérés iránti igényt a jelentkezési lap (www.sztnh.gov.hu/kinek/08_szellemivagyon-diagnozis_jelentkezesilap.pdf) kitöltésével és az SZTNH központi e-mail címére (mszh@hpo.hu) vagy a központi fax számára (474-5534) való visszajuttatásával jelezheti bármely kis- és középvállalkozás.
- A jelentkezés fogadását követően egy ún. "Regisztrációs űrlapot" juttatnak el a vállalkozáshoz, amelynek a kitöltésével, és visszajuttatásával a vállalkozás kezdeményezi a felmérést.
- A kitöltött kérdőív fogadását követően - előre egyeztetett időpontban - felkeresik a vállalkozást és további információt gyűjtenek a tevékenységéről, rövid és hosszú távú terveiről, fejlesztési elképzeléseiről.
- Az összegyűjtött adatok alapján helyzetelemzést készítenek, amelyben összefoglalják azokat a szellemitulajdon-védelmi kockázatokat, lehetőségeket, eszközöket, lépéseket, amelyek a vállalkozás esetében relevánsak.

A helyzetelemzést - az igényekhez igazodva - személyesen vagy postai úton juttatjuk el a megrendelőhöz további konzultációs lehetőség biztosításával.

Szakirodalom-figyelő

Jeffrey S. Young - William L. Simon: Steve Jobs és az Apple sikertörténete - Lexecon Kiadó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése


Kitűnő, technika- és gazdaságtörténeti szempontból is kiemelkedő értékű könyvet adott közre a Lexecon. Két főszereplője van: maga Steve Jobs, valamint a legmodernebb informatika, amelynek panteonjában ő az innovációs munkában elért óriási sikereivel vívott ki előkelő helyet magának. Megragadóan izgalmas, feltétlenül ajánlható olvasmány. Története legfőképp arról szól, hogyan változtatták meg egy lánglelkű, félelmetes akarnok által vezetett, gyakran szó szerint a győzelembe hajszolt cégek három kimagasló gazdasági jelentőségű iparág technikai alapjait, és vitték azokat új, felívelő fejlődési pályára. Részletes és nagyon alapos történetírással bemutatja, hogyan törtek új utakat Jobs csapatai a számítástechnikában, majd az itt szerzett tapasztalataikat, fejlesztési eredményeiket és tudásukat felhasználva hogyan ötvözték az informatika és a számítástechnika csúcstechnológiáit előbb a filmkészítéssel, azután a zenekereskedelem és a zenehallgatás modern eszköztárával.

Jobsnál a mérleg egyik serpenyőjében a rendkívüli mérvű vezetői ambíció, a korlátokat nem tűrő céltudatosság, a mindenkin habozás nélkül átgázoló győzni akarás, az időnként működő, megmagyarázhatatlanul nagy meggyőző erő van, a másikban csúf tulajdonságok rút csokra. Valóban korszakalkotó, sőt világformáló nagy fejlesztések, és azokat sikerre vivő vállalatok szent szörnyetege, ám e sikerek nélkül egyszerűen csak egy szörnyeteg lenne. Képes szinte megnyerhetetlen csatákban is győzelemre hajszolni az embereit. A Jobs-rejtély legfőképpen abban áll - s talán az itt bemutatott második, lehiggadt(??) korszakára ez már kevésbé igaz -, hogy miközben annyi rosszat tett az emberei, a projektjei és a különféle üzleti kapcsolatai ellen, hogyan volt többször is képes hatalmas diadalra vezetni a csapatait, pontosabban hogyan történt, hogy az emberei hol vele, hol az ő rontásai ellenében kivívták a lehetetlen erőszakosságával kikövetelt diadalt. Aki elolvassa a könyvet, megragadó képet kap erről.

A tárgyalóasztalnál, és szintúgy az általa célul kitűzött, olykor megvalósíthatatlannak tűnő fejlesztések kierőszakolásánál képes volt háborút nyerni azzal, hogy erőszakosabb, eltántoríthatatlanabb, vakmerőbb az ellenfelénél. Ezek a tulajdonságai alapvető mozgatói a "második felvonásban" a cégei élén elért sikereinek is. Ugyanakkor - legalább is az első vezetői korszakában - mindenkivel gátlástalanul megbízhatatlan, s a legstabilabb jellemvonásai a szélsőségesség és a minden konvenciót, etikát félrelökő öntörvényűség. Sültbolond az az üzleti partner, kolléga, vagy beosztott, aki szövetségesként számít rá. Ám - a leírtak szerint - a negyvenes évei derekára mindez megváltozott. A könyv immár úgy festi le a beérett üzleti és fejlesztő zsenit, hogy a jellemzését Kim Ir Szen is megirigyelhette volna. Jobs mindenben megőrizte vezetői képességeit, ám levetkőzte csúf emberi tulajdonságait. A mágikus erejű, ellenállhatatlan üzleti varázsló bűvereje töretlenül érvényesült, de a szörnyeteg eltűnt mögüle. Így aratott újabb, példátlan sikereket. Hogyan érte el mindezt, az innovációs fejlesztések, a cégépítés és -vezetés, a piaci sikerek kiharcolásának milyen vonulatain küzdötte át magát, és vitte a cégeit, azok korszakalkotó új fejlesztéseit mindig magasabbra, ebbe kapunk részletes, lebilincselően tanulságos betekintést.

Carmine Gallo: Steve Jobs a prezentáció mestere - Hogyan legyünk őrülten hatásos előadók - HVG Könyvek, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése

Gallo műve a kommunikáció, közelebbről pedig az azt szolgáló prezentáció kiemelkedően jó tankönyve. Magas szakmai minőségét egyértelműen jelzi, hogy eredetijét a világ egyik legjobb szakkönyvkiadója, a McGraw-Hill jelentette meg, ugyancsak 2010-ben.

Ma már a kommunikáció a minden. Szinte korlátlanul képes olyannak láttatni a világot, amilyennek csak feladatul kapta. Az emberek mind nagyobb hányadába mindinkább a média és az egyéb /tömeg/kommunikációk vésik bele, hogy mik is az ő céljaik és szükségleteik, s honnan várják azok kielégítését, legyen szó bár fogyasztási cikkről, életvitelről, szerepmodellről, világnézetről, vagy éppen az érdekeikről és azok képviseletéről. És soha ne feledjük: a kommunikáció mindig üzenet közvetítése, az üzenet megjelenítésének pedig a prezentáció az eszköze. Az üzenet csak akkor érheti el a célját, ha a szó minden értelmében kitűnő a prezentációja, ha viszont rosszul prezentáljuk, abból csak rossz, azaz hatástalan vagy éppen kontraproduktív kommunikáció születhet.

Minden bizonnyal az is kommunikációs fogás, ahogy a szerző a mondandóját Steve Jobs kiemelkedő kommunikációs tudásának bemutatásaként adja elő. Jobs valóban mágusa a meggyőzésnek. (L. Steve Jobs és az Apple - MISZ Hírlevél - 2010/7) Világraszóló eredményeiben döntő szerepe volt a kommunikációs és a prezentációs képességeinek is, hiszen gondolatai, céltudatossága, törekvése, hite, elszántsága, minden meggyőző képessége csak azáltal érvényesülhetnek, hogy képes mindezeket kellőképpen - azaz lenyűgözően és ellenállhatatlanul - előadni. Ezért tökéletes választás arra, hogy Gallo az ő nevéhez kötve adjon itt valóban szerfelett jó kitanítást a prezentáció mesterfogásairól. Ez voltaképpen szintúgy prezentációs fogás: Jobs sikereivel hitelesíti a mondanivalóját, amely a tartalmát illetően igazából nem is szorulna ilyen hitelesítésre. Elég végiggondolni, és rájövünk, hogy az bölcs és hasznos.

"Könyvem elsőként mutatja be azt, hogyan adjunk elő úgy, mint Steve Jobs. Az Apple vezérigazgatóját manapság a világ legizgalmasabb előadójának tartják. (A dolgok természetéből következik, hogy világ legizgalmasabb előadójának azt tartják, akit a leghatásosabban prezentálnaka világ legizgalmasabb előadójaként! - OP) Ez a könyv azokat a lépéseket veszi sorra, ahogyan ő is felkészül az előadásaira. A legjobb az egészben az, hogy bárki el tudja sajátítani ezeket a technikákat, hogy már a következő előadása is jobban sikerüljön." E mondat tökéletes: nem ígéri, hogy a könyv Jobs magasságába emeli a képességeinket - ha ezt tenné, hiteltelen lenne. Azt viszont joggal állítja, hogy a benne leírt fogásokat mindenki eltanulhatja, és eredményesen hasznosíthatja.

A kommunikáció legfőbb szabálya, hogy nem az számít, mit akarunk üzenni, hanem csak az, hogy a befogadó mit olvas ki az üzenetünkből, és hogyan értelmezi azt. Ebben döntő jelentőségű, hogy meg tudjuk ragadni, és az egész közlés - a teljes prezentáció - során meg is tartani a célközönség figyelmét. Gallo írja Jobs előadásairól: "Jobs mestere annak, hogy megfogjon egy egyébként unalmas izét, például egy elektronikus kütyükből összerakott szerkezetet, és magával ragadóan drámai sztorit gyártson köréje. Csak egészen kevés vezető képes erre."
A könyvnek nincs olyan része, amely ne érdemelné meg, hogy itt ismertessük, ne lenne nagyon tanulságos. Azonban már csak annyit mondhatunk, hogy aki nem olvassa el, az sokat veszít, és meg is érdemli.

Jürgen Neffe: Albert Einstein igaz története - Typotex, 2011
Dr. Osman Péter ismertetése

Kitűnő könyv. A kép, amelyet Einsteinről ad, a tudósról, aki szó szerint új világot nyitott meg, s az emberről, aki a magánéletében korántsem volt hibátlan, rendkívül sokrétű, alapos és lenyűgözően színes. További kiemelkedő erénye, hogy nagyon sok tudással szolgáló tudománytörténeti háttérbe helyezi a munkásságát. Utóbbinak különösen sokatmondó hozadéka, hogy megmutatja: Einstein zsenialitásának egyik fő vonása, a kimagasló tudományos teljesítményének egyik fő forrása az a képessége volt, ahogy szintetizálni, extrapolálni és továbbfejleszteni tudta az előtte jártak és szintúgy a kortársai tudományos eredményeit.

A mindig megbízható Typotex kiemeli: "Az Einstein legendának ez a nagy összefoglalása olyan sikernek örvend, hogy a Washington Post az Év legjobb könyvének választotta. Egy amerikai napilap - egy németből fordított művet!" Ez igazán ékesen szól e könyv mellett.

Három különösen markáns vonás az Einstein-képhez: Neffe idézi egy "időskori" nyilatkozatát: "Ha arról kérdeznek engem, hogyan lehetséges, hogy éppen én fedeztem fel a relativitáselméletet, számomra az alábbi körülmény tűnik fontosnak: a felnőttek nem gondolnak bele a téridő-problémába. Mindazt, amit itt érdemes végiggondolni, véleményük szerint már gyermekkorukban megtették. Én azonban olyan lassan fejlődtem, hogy már felnőttem, amikor először rácsodálkoztam a térre és időre. Természetes, hogy ekkor mélyebben beleláttam a problémába, mint egy közönséges gyerek." S nehogy ezt elkönyveljük einsteini nyelvöltögetésként! Neffe azzal folytatja, hogy Einstein Jean Piaget gyermekpszichológust (a szakterület egyik leghíresebb tudósát - OP) is biztatta: kérdezzen meg gyermekeket, milyen intuitív elképzelésük van a sebességről, a térről és az időről. Ezzel az egyik leggyümölcsözőbb kutatási területet adta Piaget kezébe.

Elgondolkodtató, milyen nagy érdeklődéssel fogadták az emberek a 20. sz. elején Einstein nagy felfedezésének hírét és részleteit. "Egész Anglia az Ön elméletéről beszél" írta Sir Arthur Eddington, a napfogyatkozás-expedíció tudományos vezetője. A kvantummechanika kiemelkedő kutatója, Paul Ehrenfest Hollandiából írta: "Az újságok tele vannak a Times cikkének fordításával, amely a napfogyatkozásról és a te elméletedről szól." Pár héttel később a Berliner Illustrierte Zeitung címlapján hozta Einstein képét: "A világtörténelem új nagysága" aláírással. S amint Neffe írja, "rövid időn belül szinte nem volt ember, aki ne hallott volna Einsteinről és a művéről. Elképzelhetetlenül hosszú idő óta ez volt az első alkalom, hogy a tudomány hangja uralta a világot." Einstein pedig megmutatta tehetségének új elemét: hamar elkezdte mind szakszerűbben kiaknázni a népszerűségében rejlő lehetőségeket a maga markáns humanitárius és politikai céljai érdekében. Neffét idézve, "Amint a média felkapta, fokozatosan megtanulta, hogyan állítsa a saját szolgálatába - kezdetben meglehetősen ügyetlenül, végül egyre ravaszabban."

Sokan segítették, az előtte jártak a tudomány állását létrehozó eredményeikkel a múltból, s szintúgy a kortársai, barátai, amint arról a könyv kitűnő tudománytörténeti leírásai részletesen is beszámolnak. Az általános relativitáselmélet felé azonban magányosan vágott utat. Neffe idézi Max Planck tanácsát, amely sokat elmond a tudományos körök akkori világáról is: "Mint öreg barátja, tanácsolom, hogy hagyjon fel ezzel a próbálkozással. Egyfelől, mert nem fogja tudni végigvinni; másfelől, ha mégis végigvinné, senki sem fog hinni Önnek."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Népszabadság, 2011. szeptember 27., kedd, Magyar Termék 3. oldal
Magyar Termék Nagydíj 2011
"...Minden eddiginél több elismeréssel díjazták 37 pályázó 39 termékét az idei Magyar Termék Nagydíj keretében, emellett nívódíjakat és különdíjakat is kaptak azok a hazai cégek, akik termékeikkel előmozdították a minőségtudatos szemléletet a fogyasztók és kereskedők körében..."

Népszabadság, 2011. szeptember 27., kedd, Magyar Termék 6. oldal
Kicsi de erős
"...Tudás, innováció és minőség - ezeket a versenyképességi mutatókat jelképezi a Magyar Termék Nagydíj, melyet másodszor nyert el az esztergomi Suzuki. A járművek kategóriájában elismerést kapott a Csaba Metál vállalkozás Urbanus nevű kisbusza is..."

Népszabadság, 2011. szeptember 27., kedd, Magyar Termék 7. oldal
Jótett fejében
"Nehéz tapinthatóvá tenni, hogy mit jelent pontosan a CSR (Corporate Social Responsibility), az üzleti szféra, és ezen belül leginkább a nagyvállalatok társadalmi elkötelezettsége.
...Ismét pályázhatnak a felelősen működő hazai cégek a CSR Hungary Díjra..."

Világgazdaság, 2011. szeptember 27., kedd, 5. oldal
Hitelezés: megtörhet a jég
"...Komplex fejlesztésre is lehet kombinált hitelt kapni
...Kis- és középvállalkozások komplex technológiai fejlesztésére és logisztikai beruházásra új pályázati kiírások jelennek meg az Új Széchenyi-terv (ÚSZT) keretében Kombinált Hitel Garancia néven..."

kisalfold.hu, 2011. szeptember 27., kedd
Széchenyi-egyetem: Sarkadi-Nagy Balázs sikere
"...Az "Intel Challenge Europe 2011" Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny első fordulója lezárult, Kelet-Európából három magyar csapat jutott tovább a regionális döntőbe..."

Műszaki Magazin Hírlevél, 2011. szeptember 28., szerda
EU Fiatal Tudósok Versenye

Világgazdaság, 2011. szeptember 28., szerda, 5. oldal
Megéri a k+f támogatás
Innováció - Biztonságosabb gyógyítás, kevesebb szövődmény

Napi Gazdaság, 2011. szeptember 28., szerda, 8. oldal
Kockázati törpe tőkeprogram indul mikrovállalkozások számára
"...A Valley Connect inkubátorprogram, a Szilícium-völgy hazai start-up bázisa megtartotta az első találkozóját, ahol a főszerepet a Valley Connect nyáron elindult innovatív projektjei kapják, melyek között megtalálható a Microsoft 2011 Innovációs díjat nyert Distinction Kft. és az első hazai start-up weekend nyertese, a Tagomo..."

marketinginfo.hu, 2011. szeptember 28., szerda
Hivatalosan is elindult a KKV Hét

hirtv.hu, 2011. szeptember 28., szerda
A kutatói hatékonyság is növekedhet az új rendszerben

Figyelő, 2011. szeptember 29., szerda, 39. oldal
Innovációs központok
"...A Videoton által tulajdonolt innovációs központokban sokrétű fejlesztések folynak, főként orvostudományi, informatikai és műszaki területen..."

Bőr- és Cipőtechnika, 2011. szeptember 30., péntek
Jelentős megújulás az MTA kutatóhálózatában

Kreatív, 2011. szeptember 30., péntek, 50. oldal
A kutató alkotó

Napi Gazdaság, 2011. szeptember 30., péntek, 17. oldal
A kooperáció hiánya is hátráltatja a fejlesztéseket
"...Magyarországon rendkívül alacsony szinten áll a kooperáció, ennek megfelelően a - közpénzből finanszírozott - fejlesztésekről szóló információk összegyűjtése is nehézségekbe ütközik..."

Napi Gazdaság, 2011. szeptember 30., péntek, Szeged, 8. oldal
Szuperlézer központ épül Szegeden
"...Az Európai Unió három tudományos lézerközpontot létesít, az erre kiírt pályázatokat Csehország, Románia és Magyarország nyerte el. Az Új Széchenyi terv nemzeti programjának részét képező magyarországi projekt Szegeden valósulhat meg..."

Napi Gazdaság, 2011. szeptember 30., péntek, Szeged, 9. oldal
Szent-Györgyi Albert előtt tiszteleg az egyetem
"...A Szegedi Tudományegyetemet mint az ország egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézményét évek óta a világ legjobb négyszáz egyeteme között tartják számon. Az egyetem tudományos projektjeiről és pezsgő kulturális életéről Prof. Dr. Szabó Gáborral, az intézmény rektorával beszélgettünk..."

Napi Gazdaság, 2011. szeptember 30., péntek, 18. oldal
Csak komoly előkészítéssel lehet sikeres a zöldenergia-felhasználás
"...Az általunk levezényelt megújulóenergia-projektekben cégünk garanciát vállal arra, hogy a megrendelővel közösen meghatározott megtérülési mutatók valóságosak legyenek- mondta Tóth Gábor, a Magyar Technológiai Gyártó és Szerelőipari Kft. ügyvezetője..."

Napi Gazdaság, 2011. szeptember 30., péntek, Szeged, 11. oldal
Infrastruktúrát adnának a fejlődő vállalkozásoknak

Magyar Nemzet, 2011. október 3., hétfő, 12. oldal
Az infófelhőtől az e-szemészetig

Magyar Hírlap, 2011. október 3., hétfő, 1+4. oldal
Vizi: Csodákra képes a nemzet
"...Sokkal inkább hiszek a tudományos tanulmányoknak, mint a politikai megfontolásokból elmondott véleményeknek" - mondta a lapunknak adott interjúban Vizi E. Szilveszter..."

bekesmegye.com, 2011. október 3., hétfő
A tudomány annyit ér, amennyit hasznosít belőle a gyakorlat

elektro-net.hu, 2011. október 3., hétfő
Középpontban az innováció

Magyar Nemzet, 2011. október 4., kedd, 1+16. oldal
Megosztották az orvosi Nobel-díjat
"...Megosztva három tudósnak ítélték oda az orvosi-élettani Nobel-díjat - közölték tegnap Stockholmban. A kitüntetést decemberben az amerikai Bruce Beutler, valamint a luxemburgi születésű Jules Hoffmann veheti át immunológiai kutatásaiért. A harmadik díjazott, a kanadai Ralph Steinman a múlt pénteken elhunyt. A Nobel- díj-bizottság nem nevez meg másik díjazottat..."

Számítástechnika, 2011. október 4., kedd, 10. oldal
Innováció, és prosperitás

Zalai Hírlap, 2011. október 4., kedd, 3. oldal
Innovációs konferencia

mno.hu, 2011. október 4., kedd
18 iskolában tartanak látványos kísérletet

European Pressphoto Agency, 2011. október 4., kedd
A 2011/2012 évi Meet the scientist program nyitórendezvénye

szabadidomagazin.hu, 2011. október 4., kedd
Meet the scientist
Nyitórendezvény az Apáczai Gyakorlógimnáziumban. A természettudományos ismeretek népszerűsítése.

mediahirek.eu, 2011. október 4., kedd
18 iskolában tartanak látványos kísérletet

hirek.ma, 2011. október 4., kedd
18 iskolában tartanak látványos kísérletet

moderniskola.hu, 2011. október 4., kedd
18 iskolában tartanak látványos kísérletet

Hajdu-Bihari Napló, 2011. október 5., szerda, 19. oldal
Tíz éves a NI Hungary Kft.

Hajdu-Bihari Napló, 2011. október 5., szerda, 19. oldal
Az EU támogatja a kkv-k piacra jutását

Hajdu-Bihari Napló, 2011. október 5., szerda, 20. oldal
Innovációs pályázatok

elektro-net.hu, 2011. október 5., szerda
A 2011/2012 évi Meet the scientist program nyitórendezvénye

Világgazdaság, 2011. október 5., szerda, 12. oldal
Új nemzetközi klaszter születik
"...Az EU a központi régiót szemelte ki a biotechnológiai terv színhelyének
Egy nemzetközi biotechnológiai klaszter létrehozását tűzte ki célul Közép-Magyarországon az EU ACCESS projektje. Ennek megalapozására többnapos auditsorozat zajlott Magyarországon a múlt héten cseh és olasz szakértők közreműködésével..."

kulturpart.hu, 2011. október 5., szerda
Budapesten képzik a jövő tudósait

innoteka.hu, 2011. október 5., szerda
Indul a 2011/2012 évi Meet the scientist program

Világgazdaság, 2011. október 6., csütörtök, 7. oldal
20 éves a BASF Hungária Kft.
A vegyipari innovációk nagyban hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez

Heti Válasz, 2011. október 6., csütörtök, 48+49. oldal
Agyelszívás helyett
Hogyan bővül ipari campusszal a Műegyetem?
"...Három új program révén már az egyetemi évek alatt bevonja diákjait a versenyszféra kutatásaiba a Műegyetem, hogy a felnövő műszaki értelmiség ne külföldön, hanem Magyarországon találjon érdekes munkát és megfelelő bérezést - mondja Vajta László, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja...
...Fókuszban a tehetségek...
...a Pro Progressio Alapítvány, melyet 15 éve alapított a Műegyetem Támogatói Baráti Köre. Pályázati rendszerének fókuszában a tehetséggondozás és az innováció áll - mondja Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, egyben a kuratórium elnöke..."

Heti Válasz, 2011. október 6., csütörtök, 51. oldal
Tudomány hídja először

Heti Válasz, 2011. október 6., csütörtök, 51. oldal
Rekordot döntött a Kutatók Éjszakája

Magyar Hírlap, 2011. október 6., csütörtök, 8. oldal
Világszínvonal a Ferencvárosban

Tolnai Népújság, 2011. október 6., csütörtök, 2. oldal
Minden apró részlet gondolkodásra serkentette
"...Zürichben, a Google fellegvárában tehetett látogatást az ESZI tizenkettedik évfolyamos diákja, Orgován József. Az úgynevezett Google Trablaizer hétvégére hat ország tizenhat diákja kapott meghívást, mindannyian a fejlesztés, innováció elkötelezettjei. A paksi középiskola tanulója a XX. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen szerepelt sikerrel, itt nyerte el az innovációs szövetség különdíját, illetve a lehetőséget, hogy a Google meghívására Svájcba utazzon. A kiránduláson megismerhette a mérnökök munkáját, a Google és a Youtube legújabb algoritmikus megoldásait, fejlesztéseit.
- Rengeteg színes élménnyel gazdagodtam. A központ minden részlete gondolkodásra, innovációra serkent - fogalmazott..."


Napi Gazdaság, 2011. október 7., péntek, 18. oldal
A kreatív "kevesebb" olykor több
"...A Magyar Formatervezési Díj idei pályázatai nem csupán a dizájn világára, hanem a gazdaságra is élénkítő hatással lehetnek..."

Napi Gazdaság, 2011. október 7., péntek, 18. oldal
Konferencia a kreatív tudás szolgálatában
"...A mai modern világ leginkább értékteremtő, legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező, a válságnak a legkevésbé kitett szektora a kreatív, tudást intenzíven használó gazdaság..."

corvinusradio.hu, 2011. október 7., péntek
Sopronba érkezik a "Meet the scientist" program

fmh.hu, 2011. október 7., péntek
V4-csúcs Budapesten
"...Schmitt Pál hangsúlyozta, hogy a visegrádi országok közös érdeke az energiabiztonság, az innovációs képesség fejlesztése, míg véleménye szerint a mezőgazdaság és a feldolgozóipar nagy lehetőséget rejt a térség számára..."

N-Joy Zala, 2011. október 7., péntek
Innotech innovációs konferenciát rendeznek Zalaegerszegen
 
index.hu, 2011. október 7., péntek
Mélyítenék az együttműködést a visegrádi országok

nepszava.hu, 2011. október 8., szombat
Debreceni Egyetem: piacképes oktatás cégekkel együttműködve

Népszava, 2011. október 10., hétfő, 3. oldal
Sarkalatos viták a Házban
"...Szintén szavaznak a képviselők a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tavalyi évi jelentésének elfogadásáról, egy innovációs és fejlesztési eseti bizottság létrehozásáról..."

Vas Népe, 2011. október 10., hétfő, 4. oldal
Nőtt a kutató-fejlesztők létszáma

Pályázati felhívás

2011 legígéretesebb fiatal vállalkozója díj

Tagszervezetünk, az Életpálya Alapítvány "Keressük 2011. legígéretesebb fiatal vállalkozóját" címmel pályázatot hirdet olyan fiatalok számára, akiknek a kevesebb, mint 1 éve működő vállalkozása fejlesztésre szorul, vagy vállalkozási ötletei részletes kidolgozásra és megvalósításra várnak.

Pályázatot nyújthat be, aki:
- 18 és 32 év közötti (a beadási határidő időpontjában);
- vállalkozását az üzleti terve leadási napja előtt 1 éven belül indította (a már működő cég alapító okiratát kérjük majd a pályázathoz csatolni), vagy vállalkozásának beindítását még csak ezután tervezi;
- vállalkozási ötletét üzleti terv formájában nyújtja be.

Az üzleti terv író tréning október 14-15-én kerül lebonyolításra. Díja egy napra 3000 Ft, két napra pedig 5000 Ft. A tréningre a verseny regisztrációt követően, október 12-ig várják a végleges jelentkezéseket a kokeny.judit@eletpalya.hu email címre.

Az üzleti tervek leadási határideje: 2011. október 31. (Postára adás, illetve a személyes átadás legkésőbbi dátuma.)

Az üzleti terveket 2011.  novemberben bírálják el. Az elődöntőkön személyes meghallgatásra is sor kerül. A zsűri által leginkább megvalósíthatónak ítélt üzleti tervek készítői bekerülnek az országos döntőbe.

Az országos döntőn bruttó díjai: I. helyezett: 500.000 Ft, II. helyezett: 300.000 Ft, III. helyezett: 200.000 Ft.
A döntők résztvevői a nyereményeken túl a szponzorok által felajánlott értékes különdíjakat is elnyerik.

Bővebb információ, részletes kiírás:
www.eletpalya.hu/magyar/palyazat/palyazat_menete.php
e-mail: info@eletpalya.hu, tel: 061/788-7137.

Várható események

A holográfia hajnala és horizontja

2011. október 12-én, szerdán, 14 órai kezdettel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Tanácstermében (Budapest, V. Garibaldi utca 2., II. emelet), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a NOVOFER Alapítvány, "A holográfia hajnala és horizontja" címmel ankétot szervez. A rendezvény levezető elnöke Dr. Gyulai József, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Program

14:00 | Megnyitó: Farkas Szabolcs főosztályvezető, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
14:05 | Gyimesi Ferenc egyetemi docens, BME TTK Fizikai Intézet
Nagyfelbontású és nagylátószögű digitális holográfia alak- és alakváltozás mérésére
14:20 | Kornis János egyetemi adjunktus, BME TTK Fizikai Intézet
Alakváltozás mérése digitális holográfiával
14:35 | Kovács Attila egyetemi adjunktus, SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Extrém gyorsan lezajló időbeli folyamatok vizsgálata holografikus elrendezéssel
14:50 | Tőkés Szabolcs kutató, tudományos főmunkatárs, MTA SZTAKI, egyetemi docens PPKE ITK
Vízminőség ellenőrzése digitális holografikus mikroszkóppal
15:05 |  Kávészünet
15:30 | Koppa Pál egyetemi docens, BME TTK Fizikai Intézet
Holografikus adattárolás biztonsági alkalmazása
15:45 | Szarvas Gábor, OPTIMÁL OPTIK
Nagy adatsűrűségű digitális holografikus adattárolás
16:00 | Csarnovics István tudományos munkatárs, Debreceni Egyetem TTK Fizikai Intézet
Holografikus adattároló anyagok
16:15 | Balogh Tibor ügyvezető igazgató, Holografika Kft.
HoloVízió - 3D megjelenítés
16:30 | Diszkusszió
17:00 | Zárás

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándék jelzése az alapitvany@novofer.hu e-mail címre.

Gondolatok az innovációról

2011. október 13-án, 18 órakor kerül sor a veszprémi várban található Dubniczay-palota Moholy-Nagy Termében a Verancsics Akadémia "Gondolatok az innovációról" sorozatának következő előadására.

Az előadást Dr. Márfi Gyula, veszprémi érsek tartja "Állandóság és innováció a Római Katolikus Egyház kétezer éves történetében" címmel.

További tervezett előadások:

2011. november 10. | Dr. Navracsics Tibor, miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter
Innováció a politikában (A cím pontosítás alatt.)
2011. december 08. | Dr. Papp Sándor, ny. egyetemi tanár
Környezetünk és az innováció
2012. február 16. | Kováts Péter, a Mendelssohn Kamarazenekar koncertmestere
Innováció a kultúrában. A veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar.
2012. március 15. | Vass László, a Vass-cipő alapító-vezetője
Innováció egy manufaktúrában. A mindennapok művészete.

Az előadások látogatása ingyenes. Bővebb információ: www.verancsicsakademia.hu.

Ökoindustria 2011

2011. november 16-18. között, Budapesten, a SYMA Sport- és Rendezvényközpont területén (1146 Budapest, Dózsa György út 1.,), tagszervezetünk, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége második alkalommal rendezi meg az ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítást.

A szakkiállítás keretein belül a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, az Enterprise Europe Network bevonásával a kiállításhoz kapcsolódóan nemzetközi üzletember találkozót és céglátogatást szervez 2011. november 16-án. Kiemelt partner a programban az angol Midlands Enterprise Europe Network.

Szakterületek:
- vízkezelés
- hulladékgazdálkodás
- energia hatékonyság
- megújuló energia
- talaj
- levegő
- újrahasznosítás.

Regisztrációs díj: 50 EUR (bruttó összeg)/cég (max. 2 fő), kiállítóknak a részvétel ingyenes.
Részletes információ: www.okoindustria.hu; online regisztráció angol nyelven: www.b2match.eu/okoindustria oldalon.

Ciprusi Innovációs Fórum

2012. szeptember 1-4. között, a ciprusi EU-elnökség alatt kerül megrendezésre, Nicosiában a Ciprusi Egyetemen, az "East meets West on Innovation and Entrepreneurship" című konferencia és vásár, a ciprusi Európai Iroda szervezésében.

A kongresszus és kiállítás keretein belül lesznek kerekasztal-megbeszélések, plenáris előadások és innovatív kutatási eredmények, szolgáltatások és termékek kiállítása és vására is.

Fő témakörök:
- élhető városok
- oktatás
- energia
- környezet
- víz
- biotechnológia
- vendéglátás
- foglalkoztatás
- egyéb javaslatok.

Lehetőség van mind előadónak, mint kiállítónak jelentkezni az eseményre.
Bővebb információ és jelentkezés: www.eastmeetswest.eu.com
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.