XXI. évf. | 2011. szeptember 13. | 16. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Nemzeti Innovációs Hivatal

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Pályázati felhívás
Várható eseményekHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ elnökségi ülés

2011. szeptember 21-én, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi ülést tart. A napirendi pontok a következők:
- beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
- a Nemzeti Külgazdasági Hivatal bemutatkozása
- beszámoló az NKITT munkájáról
- SZMSZ elfogadása
- 2011. első félévi gazdálkodás helyzete
- egyebek.

Kutatás-fejlesztés, 2010

A Központi Statisztikai Hivatal megjelentette "Kutatás és fejlesztés, 2010 (előzetes adatok)" című tanulmányát. 2010-ben Magyarországon kutatás-fejlesztési tevékenységre 310,2 milliárd forintot fordítottak, a GDP 1,14%-át.

Az egyes szektorok K+F-tevékenysége eltérően alakult: a vállalkozási szektor K+F-aktivitása - az előző éveknél kevésbé dinamikusan - tovább erősödött, miközben a kutatóintézeteké és a felsőoktatási kutatóhelyeké visszaesett. A K+F-ráfordítás a vállalkozásoknál 8,4%-kal emelkedett, az államháztartáshoz tartozó intézményeknél 4,2, az egyetemek, főiskolák keretei között működő kutatóhelyeknél 1,3%-kal csökkent.

A kutatás-fejlesztési ráfordítások forrásainak összetétele is módosult. A vállalkozások részesedése 46,4%-ról 47,4%-ra, a külföldről származó összegeké 10,9%-ról 12,4% nőtt, az állami költségvetés súlya pedig közel 3 százalékponttal lett kevesebb, aránya így 40% alá csökkent.

A tanulmány ide kattintva letölthető.

Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia

2011. szeptember 7-én, Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár nevében, megköszönték a Magyar Innovációs Szövetség véleményét, melyet a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia elkészítéséhez adott 2011. június 8-án. A stratégiát a Kormány 2011. augusztus 31-én tartott ülésén elfogadta.

A Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiáról végleges formájában ide kattintva érhető el.

NFÜ visszajelzés

2011. július 29-én Szövetségünk elküldte véleményét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek "Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" c. pályázati felhívás tervezetéről.

2011. szeptember 5-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elküldte válaszát, melyből idézünk:

MISZ Vélemény:
"... B.
A pályázók körében (B. pont) nem szerepelnek felsőoktatási intézmények gazdálkodási formakód szerint, ugyanakkor ugyanezen pontban később szerepel egy olyan kitétel, hogy kivéve, ha egyetem a főpályázó (3. részcél esetén). Ugyanitt szerepel, hogy az oktatási intézménnyel kapcsolatban nem elvárás a régióban székhely, telephely megléte, a C7.2. pontban 3. részcél esetében kötelező feltétel, hogy a telephelyen felsőoktatási intézmény működjön. Javasoljuk a fenti ellentmondások feloldását és a pályázók körének kibővítését, ha ez szándék a felsőoktatási intézményekkel, 3. részcél esetén.
NFÜ válasz: "Pontosításra került."

MISZ Vélemény:
"... C7.4. b)
K+F tevékenységek ugyancsak kötelezően nyújtandók:˝ c. résznél az innovációs szolgáltatásokat javasoljuk kiegészíteni megvalósíthatósági tanulmány készítésével..."
NFÜ válasz: "Üzleti terv készítését várjuk el."

MISZ Vélemény:
"...D3.
A támogatás minimum értéke ellehetetleníti az olyan fejlesztések megvalósítását, melyek nem épületfejlesztéssel, hanem innovatívszolgáltatás-bővítéssel kívánnak pályázni. Meglévő inkubátorházak, ipari parkok - ha már rendelkeznek kiadható/eladható ingatlanrésszel - csak nagy értékű fejlesztést hajthatnának végre. Az alacsonyabb minimum értékkel több pályázat részesülhetne támogatásban. A minimális mértéket 10 M Ft-ban javasoljuk meghatározni (ez kkv esetében olyan projektet jelent, amellyel már innovatívszolgáltatás-fejlesztést meg lehet valósítani.)..."
NFÜ válasz: "Ilyen mértékű fejlesztések már Telephelyfejlesztés alatt megvalósíthatóak."

MISZ Vélemény:
"...E1. I.1.
Javasoljuk a teljes körű hiánypótlás lehetőségét biztosítani, a nemzetközi gyakorlat többségére jellemző módon..."
NFÜ válasz: "Jogszabályi előírás nem teszi lehetővé."

K+F adóösztönző tárcaközi munkacsoport

A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács 2011. június 27-i ülésén állásfoglalás született arról, hogy a februárban létrehozott K+F adóösztönző tárcaközi munkacsoport, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium hozott létre, további szakértőkkel bővüljön.

Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán, az NGM államtitkára augusztus végén felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy delegáljon szakértőt a munkacsoportba.
A Szövetség Frischmann Gábor alelnököt jelölte a munkacsoportban való részvételre.

Külgazdasági diplomaták tájékoztatása

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2011. augusztus 29-31. között intenzív felkészítő kurzust szervezett külgazdasági diplomaták részére.

2011. augusztus 31-én, a Magyarországon működő és exportfejlesztési szempontból is jelentős szakmai szövetségek részére biztosítottak bemutatkozási lehetőséget. Ennek keretében Monszpart Zsolt alelnök tartott előadást, aki többek között a Magyar Innovációs Szövetség szakmai munkájáról, és az innovációs díjasok klubjáról beszélt.

Technonet Autóipari Technológia Kompetencia Központ

2011. szeptember 9-én, Győrben tartotta tagszervezetünk, az Innonet Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. a Technonet Autóipari Technológia Kompetencia Központ projektzáró eseményét, melynek keretében felavatták a Technonet Központot.

Az ünnepségen köszöntőt mondott többek között Simon Róbert Balázs, Győr alpolgármestere és Mihalicz Antal, a GYMS Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, majd Budavári László, Szövetségünk Nyugat-dunántúli Regionális Képviseletének igazgatója, az INNONET Kht., ügyvezető igazgatója mutatta be a résztvevőknek a központot. A központ felavatásán részt vett a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója, dr. Antos László is.

A TECHNONET projekt I. ütemében 5200 m2 területen 1600 m2 összes szintfelületen irodák, berendezett multimédiás tárgyalók, raktárak, közös kiszolgáló helyiségek készültek el, valamint kiépültek a létesítményhez kapcsolódó közlekedési utak, parkolók. A környezet védelmére példát mutatva az épület fűtését és légkondicionálását geotermikus energiával oldották meg. A TECHNONET projekt II. ütemében, kizárólag saját forrás felhasználásával 4 kisvállalkozói műhely épült meg 500 m2 összes szintfelületen.

A technológiai kompetencia szolgáltatások közül elsőként, az Innovációs Alap támogatásával, beüzemelésre került egy Objet Eden 260V típusú 3D nyomtató, a vállalkozások termékfejlesztési tevékenységének támogatására.

Harsányi István-díjak átadása

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, továbbá a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Pro Progressio Alapítvány által támogatott, Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma a 2011. évben 5 pályázót Harsányi István Ph.D Díjban, további 5 pályázót pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesített.
A díjak átadására a díjazottak felsőfokú intézményeinek tanévnyitó ünnepségén kerül sor.

Szeptember 5-én, a Széchenyi István Egyetemen Tilinger Attilának Budavári László, a MISZ regionális igazgatója adta át a Harsányi István Ph.D Díjat.
Szeptember 7-én, a Kodolányi János Főiskolán Talyigás Judit, a Manager Képzés Alapítvány kuratóriumi tag adta át a Harsányi István Ph.D Díjat Varga Jánosnak.

A Pannon Egyetemen szintén szeptember 7-én került sor a díjátadásra. A Harsányi István Ph.D Díjat Birkner Zoltánnak, illetve a Harsányi István Hallgatói Díjat Halász Líviának Dr. Gaál Zoltán kuratóriumi tag nyújtotta át.

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács őszi ülése

2011.szeptember 7-én, Budapesten, a Számalk épületében tartott ülést a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács. Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány mint alapítók képviseletében dr. Antos László ügyvezető igazgató vett részt.

Az ülésen elfogadásra került a Programtanács által a Magyar Géniusz Programról készített önértékelés. A Program során 600-nál több Tehetségpont alakult, amelyek 25 ezernél több tehetséggel kerültek kapcsolatba.

Csermely Péter elnök beszámolt arról, hogy elfogadásra került az a kormányhatározat, melynek alapján a Magyar Géniusz Programot folytató TehetségHidak EU Program 2 Mrd Ft-os összeget kap, a konkrét előkészítés megkezdődött.

A két projekt közötti átmeneti időszakra, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársainak segítségével, rendelkezésre bocsátanak 70 M Ft-ot a Nemzeti Tehetségalapból, amelynek segítségével a Magyar Géniusz Program legfontosabb eredményei megőrizhetők.

Az elnök kihangsúlyozta, hogy a magyar tehetségmozgalmat világszerte egyre inkább példaértékűnek tartják, ennek egyik jele, hogy 2012-ben EU Tehetségközpont létesül Budapesten. A Tanács elfogadta a Tehetség Világtanács elnökének felkérését egy 500 fős nemzetközi tehetségügyi konferencia szervezésére, 2012 kora őszén, Budapesten.
Bajor Péter a projektmenedzseri beszámolóban külön meghívta a Tanács tagjait a 2011. október 15-ére tervezett Géniusz Zárókonferenciára, illetve a Géniusz Estek programokra is, amelyből hagyományt szeretnének teremteni, később esetleg vidéki és határon túli magyar helyszíneken is.

Új elnök az IPE élén

Tagszövetségünk, az 1994-ben alakult IPE - Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesület 2011. augusztus 25-én tisztújító közgyűlést tartott. Új elnöknek a közbeszerzési és befektetési szakértő, gazdasági büntetőjogi szakjogászt, Dr. Fekete Rolandot választották meg. Az elnökség tagjai: Bolyky János Antal, Brányi Endre, Hargitai Gábor, Dr. Takács Ernő, Polgárné Májer Ildikó, Révai András Pál, Dr. Tóth Ferenc, Forrás Gyula, Czesznak Tamás László, Dr. Gályász József.

Az IPE a következő időszakban meghatározó feladatainak tartja, hogy az ipari parkokban lendületet kapjon a tőkebevonás, javuljon a parkokba települt cégek és az egyetemi tanszékek, akadémiai intézetek közötti kapcsolat a versenyképesség javítása érdekében. A közgyűlés állást foglalt abban is, hogy az Új Széchenyi Terv keretein belül az ipari parkok fejlesztése ismét meghatározó legyen. A közgyűlésen elhangzottak szerint alapvető célkitűzés, hogy az Egyesület és a parkok közötti kapcsolat mindinkább élő legyen, így a szektor szervesebben épülhet majd be az ország gazdaságpolitikájába.

A közgyűlés köszönetet mondott Rakusz Lajosnak, az Egyesület alapító elnökének eddigi munkájáért, aki tiszteleti elnök lett.

Klaszter műhely a MAG Zrt. részvételével

2011. szeptember 1-én, a Pécsi Kereskedelmi Központban, a pécsi iparkamara hosszú évekre visszanyúló klaszterfejlesztési tevékenységének tapasztalatai alapján, a jelenleg futó projektek (CNCB, Baross Gábor Program) részeként került sor egy klaszter műhelyre, a MAG Zrt. részvételével, melyen kilenc dél-dunántúli klaszter képviselői jelentek meg.

A rendezvényen a MAG Zrt. Klaszterfejlesztési Iroda vezető munkatársai adtak tájékoztatást a hazai fejlesztési politika jelenlegi helyzetéről, a klaszter pályázatok alakulásáról, a felmerült problémákról.
További információ: www.pbkik.hu/index.php?id=18345

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Magyar Fiatal Tudósok Társaságának 10. országos találkozója

2011. szeptember 9-én tartották a Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) jubileumi, 10. országos találkozóját a Makadám Mérnök Klubban, Budapesten. A Magyar Fiatal Tudósok Társaságát 2005-ben alapították az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottjai. A fiatal tehetségek által létrehozott társaság célkitűzése, hogy segítse a fiatalok érvényesülésének megkönnyítését, az innovációs szemlélet elterjesztését.

Az idei találkozó mottója a "Fulbright-program" volt. A rendezvényt Dr. Szabó Gábor, elnök nyitotta meg, aki kiemelte ezen találkozók fontosságát.

Elsőként Burus Tünde, vezetőségi tag számolt be a MAFITUD múlt évi tevékenységéről, többek között kiemelte, hogy 2010-ben, a nemzetközi versenyeken sikeresen szerepelt fiatalokat Dr. Schmitt Pál, köztársasági elnök fogadta a Sándor Palotában, valamint a fiatal tudósok olimpiáján II. helyezést elért két fiatalnak Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is gratulált.

A tagok közül Balassi Márton és Horváth Dávid a 19. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, valamint a 2010-es EU-döntő I. helyezettjei mutatkoztak be. A fiatalok színes, tartalmas előadásukban bemutatták munkájukat, illetve beszámoltak külföldi szakmai útjaikról és azok tanulságairól. Márton a csapatmunka és az egyéni célok szerepéről beszélt, Dávid pedig hangsúlyozta, hogy az elért sikerek nem a szerencsének, hanem a projektekbe fektetett energiának a gyümölcsei. 

A szakmai rész dr. Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatójának bevezetőjével kezdődött.  Elmondta, hogy a témaválasztás azért is esett a Fulbright-ösztöndíjra, mert a program amerikai alapítói előírják az ösztöndíjasok számára, hogy az ösztöndíj letelte után térjenek vissza hazájukba.

Dr. Brückner Huba, a Magyar Fulbright Bizottság ügyvezető igazgatója "A Fulbright-program Magyarországon; Híd népek és kultúrák között" címmel tartotta meg előadását. A résztvevők kisfilmet is megtekinthettek J. William Fulbright életéről, munkásságáról, s az 1946-ban alapított ösztöndíjprogramról. A programban jelenleg 150 ország vesz részt, hazánk a koronázási ékszerek hazakerülése után, 1978-ban csatlakozott. Eddig 900 magyar és 950 amerikai volt tagja az USA és Magyarország közötti csereprogramnak.

Ezt követően Dr. Csanád Máté, az ELTE TTK egyetemi adjunktusa "A Big Apple és a Big Bang - Fulbright-ösztöndíj beszámoló" című előadása következett. Ismertette a külföldi tanulmányút motivációját, az utazás előtti tennivalókat, előkészületeket, illetve az USA-ban szerzett tapasztalatokat, mint pl. a kulturális sokk, az új munkastílus, a szakmán kívüli tapasztalatok, ill. a kiemelkedő teljesítmény. Zárásként a személyes élmények varázsát egy fényképes bemutató tette felejthetetlenné.

A szakmai részt Dr. Botos Barbara, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klímapolitikai osztályvezetőjének "Ithacától Alaszkáig - Fulbright-ösztöndíj beszámoló" c. előadása zárta. Számos érdekességről is hallhattak a résztvevők, mint pl. a helyi indiánok életéről, szokásairól, ill. a gleccserek és egyéb természeti "katasztrófák" miatti városok kitelepítéséről. A beszámoló az előadó személyes, a magyar EU elnökség során szerzett tapasztalataival zárult.

A programot Ifj. Papp László MAFITUD-tag bemutatkozása zárta. Az innovációs nagydíjas MEDISO Kft. osztályvezetője bemutatta 1995-től kezdődő pályafutását, s azóta elért sikereit, kiemelve, hogy jelenlegi munkahelye 100%-ban magyar tulajdonú, s az ott dolgozó fiatalok kreativitását a vezetők nagyra értékelik.

Az elhangzott előadások letölthetőek a www.mafitud.hu honlap "Találkozók" menüpontja alatt.
A találkozót kötetlen beszélgetés és vacsora zárta.

2. Swiss Talent Forum

2011. szeptember 5-8. között, Thun városában Lipécz Ádám, Erdélyi Soma és Biró Enikő MAFITUD-tagok, mintegy tíz ország száz, 17-22 év közötti fiataljával együtt, részt vettek a 2. Swiss Talent Forum-on, melynek témája az egészség jövője volt.

A fiatalok önálló projekteken dolgoztak, külön csoportokban. Emellett érdekes előadásokat is meghallgathattak neves gyógyszercégek vezetőitől, de egészségügyi szakértők is adtak ötletet a fiatalok készülő előadásaihoz. A konferencia kiemelt előadója volt Kofi A. Annan, az ENSZ volt főtitkára.

Biró Enikő a prevenció különböző módjait tanulmányozta, Lipécz Ádám a közegészségügyet érintő feladatokkal foglalkozott, míg Erdélyi Soma az egészség megőrzésének lehetőségeit vizsgálta a négy napos tudományos fórumon.

A konferencia végén a lelkes csapatok bemutathatták, miről is gondolkodtak a héten, színes előadásokon keresztül mutatták be újszerű ötleteiket az egészségügy jövőjének eredményes kialakítására.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Éves beszámolók a TéT attasék 2010/2011. évi munkájáról

A Magyar Köztársaság legfontosabb tudományos partnereinél a kapcsolatok ápolását tudományos és technológiai (TéT) szakattasék segítik elő. Jelenleg hét állomáshelyen szolgál TéT-attasé: Berlin, Brüsszel (EU), Moszkva, Párizs, Peking, Tel-Aviv, Tokió.

Az attasék a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és a Külügyminisztérium folyamatos tájékoztatatása mellett évente számolnak be szakmai munkájukról. A legújabb, 2010/2011. évi és a korábbi TéT attasék beszámolói letölthetőek az alábbi oldalról:
www.nih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/eves-beszamolok/attasei-beszamolok-2002-080519

Magyarország-EU-Izrael induló vállalkozások és innováció

Elkészült a "Magyarország-EU-Izrael induló vállalkozások és innováció" című elnökségi rendezvény Facebook lapja.

A magyar EU-elnökség izraeli rendezvényeinek fő eseményét jelentő, Tel Aviv-ban megrendezett "Magyarország-EU-Izrael induló vállalkozások és innováció" című műhelytalálkozó anyagai mostantól mindenki számára hozzáférhetőek.

A rendezvény programja, az ott elhangzott előadások, a kerekasztal beszélgetések videó felvételei és a rendezvényen készült fényképek az alábbi Facebook oldalon, regisztráció nélkül elérhetőek.

www.facebook.com/Europe.in.Israel#!/Europe.in.Israel?sk=app_104742652958320
A rendezvényt a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és a Külügyminisztérium, valamint a tel aviv-i EU delegáció támogatta.

Szakirodalom-figyelő

Guy Fraser-Sampson: Private Equity as an Asset Class
A magántőke, mint a befektetési eszközök osztálya
John Wiley & Sons, 2010, második, bővített és frissített kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése


Fraser-Sampson könyve fontos mű, mert olyan ismereteket kínál, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy valaki eligazodjék a tőkepiacnak egy, a vállalkozások számára kiemelkedően fontos szegmensén, a magántőke befektetések és a magántőkébe történő befektetés világában.
Témája kétségkívül időszerű e válságos időkben is. A magántőkének nemcsak a konjunktúra időszaka a vadászszezonja, hanem - ha más megközelítések alkalmazásával is - szintúgy a válságé. A klasszikus "olcsón venni és drágán eladni" stratégiához a válság és az abból való kilábalás kezdeti szakasza optimális időszak a jól megválasztott vállalkozásokba történő befektetésre. S a válsággal küzdő cégeknek is sokat segíthet az ilyen tőkeinjekció, ha tudják, hogyan kell az ilyen befektetőt kezelni, vele hosszan együtt élni.

Miért ezt a könyvet érdemes tanulmányozni? Megbízhatóságát mindenekelőtt az támasztja alá, hogy a Wiley a gazdasági és pénzügyi szakkönyvek egyik legnevesebb kiadója, és a könyvei között igen erős vonalat képviselnek az ehhez az iparághoz kötődők, beleértve a kockázati tőke mellett az üzleti angyalok tevékenységét tárgyaló műveket is. A szerzőről pedig a bemutatásában olvasható, hogy több mint húsz éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik a magántőke területén, ez alatt számos vezető beosztást töltött be. Egyebek közt részese volt annak a Horsley Ridge alapkezelő cég létrehozásának és a nemzetközi tevékenysége irányításának, amely a Bloomberg honlapján található adat szerint 2009-ben több mint másfél milliárd dolláros tőkealapot hozott létre kifejezetten Európában és Ázsiában történő befektetésekre. A könyvben olvasható bemutatása kiemeli a magántőkére vonatkozó oktatási tevékenységét is. Ezek szerint, úgy ítélik, hogy a modul, amelyet erről tanít, az egyetlen a világon, amely azt a felkészültséget kínálja, ami szükséges a pénztulajdonosoknak (a magántőke alapok leggyakoribb intézményi szerkezetét tekintve a Limited Partnereknek) az ilyen befektetésekhez. E könyvének első kiadása a megjelenésétől kezdődően három éven át folyamatosan az Amazon bestseller listáján volt, rendszeresen annak élén, és a könyv kínai fordítása volt az első könyv a magántőkéről, amelyet Kínában kiadtak. A könyvet világszerte a magántőke egyik alaptankönyveként használják, s szintúgy a pénztulajdonosok és a befektetési tanácsadók nélkülözhetetlen kézikönyvének és tankönyvének tekintik. Aki pedig tőkét keres, nagyon kell tudnia, hogyan gondolkozik az, akitől kaphat.

Mindehhez még azt emeljük ki, hogy a kötet abszolút gyakorlatias megközelítésben tárgyalja a szükséges tudnivalókat. Összhangban azzal, hogy az ilyen befektetési ügyletek értelemszerűen mindenekfelett a pénzről szólnak, az itt található kitanításokban is fontos szerepet és bőséges teret kap a pénzügyi tényezőknek, vonatkozásoknak - így jelesül az ügyletek hozamának és a befektetési célpontot jelentő, s ilyen céllal átvilágítandó cégnek - a vizsgálata, elemzése, értékelése. Sokaknak talán így különösen megnyugtató lehet, hogy Fraser-Sampson mindezt úgy tárja elénk, hogy a benne foglaltak elsajátításához - egy-két kivételtől eltekintve - nem kellenek felsőfokú matematikai ismeretek.
Azoknak, akiket igazán érdekel a témakör, e kötet egy különleges, szerfelett vonzó tulajdonsággal bír: Fraser-Sampson előadásmódja gyakran kifejezetten színessé teszi a mondandóját. Aki kedveli is ezt a tárgyat, szó szerint élvezetesnek találja e könyvét.

Szvoboda Dománszky Gabriella: A magyar biedermeier
Corvina, 2011, Stílusok-korszakok sorozat
Dr. Osman Péter ismertetése


Ismét egy megragadó művészettörténeti monográfia, amelyben elmerülve az ember hamar ráébred, hogy általa sokban a korszak gazdaságtörténetével is ismerkedik. Szvoboda Dománszky Gabriella kitűnő könyve emellett azzal is igen érdekes, hogy kiviláglik belőle: a biedermeier a formatervezés saját jogúvá válását megelőző idők építő- és használati-tárgy művészetének a köztudatban kevéssé élő ága. A szerző szavaival "a művelt és kifinomult biedermeierben a világos, józan, dísztelenségében is nagyszabású Bauhaus az elődjét tiszteli".

A biedermeier színre lépésének korszaka, támasza és társadalmi-gazdasági háttere - írja - a napóleoni háborúk utáni konszolidáció ideje, midőn az európai társadalom minden szegletében hatalmas változások mentek végbe. A polgárság súlya megnőtt, s az elmaradottabb részeken is megindult a polgárosodás. A tudomány és a technika fejlődése óriási volt, tűnőben az analfabetizmus, a gőzsajtó feltalálásával széles körű nyilvánosság alakult ki, az olcsó és nagy példányszámú újságok soha nem látott gyorsasággal tárták az információt a közvélemény elé.

Magyarországon - írja - József nádornak a magyar főváros modernizálása érdekében kifejtett munkássága máig hatóan meghatározza a főváros arcát. Ő hozta létre a korszakos jelentőségű Szépítő Bizottmányt, amelynek megalakulása után az addigi véletlenszerű építkezéseket a tudatos várostervezés váltotta fel. Olyan építészeti felfogás lépett színre, amely a lakó otthon-igényét elégítette ki, gyakran igen kellemesen. A biedermeier életmód által felkeltett új igényeket kiszolgáló új megoldásokat felmutató fővárosi lakóépületek is gondot fordítottak a használhatóságra, az ökonomikus kialakításra. S a biedermeier életmód korántsem korlátozódott a városokra, hanem kibontakozásának kitüntetett helyei lettek a vidéki birtokos nemesség által emelt köz- és magánépületek tucatjai szerte az országban.

A hódító stílus és az abban kifejezett életérzés természetesen megjelent a belsőépítészetben is. A kötet szépen illusztrált, mélyreható áttekintést ad az otthonok biedermeier tárgykultúrájáról, bemutatva annak számos karakteres alkotását. Innen idézve, a biedermeier enteriőr az ember kötöttségektől mentes mindennapi életét igyekezett szolgálni, amit a berendezés átalakításával értek el. A lakótérnek és berendezésének ezt az átalakítását a szerző részletesen elemzi, kiemelve benne a bútorművészet új stílusát formákban és anyagokban.

Gazdaságfejlesztés: Magyar földön a biedermeier enteriőrt gyakran import áruval rendezték be, Párizs és Bécs gyárainak termékei özönlöttek ide, s az arra hivatott kortársak elkeseredve konstatálták, mint vándorol a mezőgazdaságból származó kevés tőke külföldre - írja a szerző, majd a következőkkel folytatja. Kossuth Lajos az 1840-es évek elején lépett fel a magyar ipar támogatása, termékeinek védelme érdekében, civil szervezetek alapításával. Elsőként 1841 őszén az Iparegyesület jött létre, amelynek célja a hazai műiparosok támogatása és oktatása volt, elnöke a hazafias arisztokrácia egyik fő alakja, Batthyány Lajos lett. Kossuth ezen belül nagy energiával szervezni kezdte az első Iparműkiállítást.
A kötet nagy hányadát a magyar biedermeier képzőművészetének igen alapos, szakszerű, nagy művészettörténeti és történelmi értékű, és szépséges bemutatása teszi ki, nagy örömmel szolgálva minden művészetkedvelőnek.

Varga Zoltán: Szinán építész dühösen dobbantott - Hatalomról, emberi kapcsolatokról
Athenaeum Kiadó, 2010
Dr. Osman Péter ismertetése


E könyv igen sok, bölcs és tanulságos megállapítással bizonyítja, hogy Varga Zoltán kiválóan érti a vezetés mesterségét és művészetét, sokat tanulhatunk tőle. Ő úgy mondja, hogy benne az emberi jelenségről beszél nekünk - azt pedig tudnunk kell, hogy eredményesen csak az képes vezetni, kicsiny és nagy léptékben egyaránt, aki ebben az emberi jelenség igen mélyreható ismeretére támaszkodik. Nagyon is igaza volt Harry Truman-nek mondván, hogy "A vezetés az a képesség, hogy embereket rávegyünk arra, hogy tegyék, amit nem akarnának tenni, és ezt még szívesen is tegyék." Ehhez kínál sok hasznos és izgalmas gondolatot, ismeretet, megfontolást Varga műve.

A kiadó ajánlója kiemeli: "Varga közelről látta és látja a hatalom természetét és működését, és mivel éles szemű megfigyelő, ráadásul remek mesélő, érdemes figyelni rá." Fűzzük rögtön hozzá: nemcsak jó megfigyelő, hanem a dolgok lényegét és valódi működésmódját kitűnően felismerő elemző - ez avatja a megállapításait nagyon értékessé. Az "emberi jelenséget" éppen az teszi nehezen megfejthetővé, gyakorta megfejthetetlenné, hogy ehhez meg kell találni és megérteni a többnyire rendkívül összetett és bonyolult belső és külső mozgatóerőit és azok összjátékát. Amint a könyvéből kitűnik, ő kiválóan ért ehhez, s ettől lesz műve nemcsak lenyűgözően izgalmas, hanem kiemelkedően hasznos is. Szóljon az innen néhány belőle vett idézettel önmagáról, önmagáért.
• "Értelmes közegben az elfogadott vezető presztízsét a beismert hiba erősíti, és nem rombolja." • "Csaknem bizonyossággal állítható - ha az emberi dolgokról egyáltalán bármi is állítható teljes biztonsággal -, hogy a hatalom személyiségtorzító hatásával szemben az ember nem rendelkezik immunitással." • "Csak egyszemélyes vezetés létezik. A "demokratikus vezetés" nemcsak maszlag, de fogalmi ellentmondás is. A démosz, a nép nem képes vezetni. Még egy villamost se. Sokaság - és vezetés szempontjából nézve már kettő is sokaságnak tekinthető - semmit se képes vezetni. Nem az esze miatt. Technikailag lehetetlen a dolog." • "A valóban kitűnő autokrata vezetők támaszkodnak munkatársaik tudására, szakértelmére, véleményére. Egyebek mellett éppen ezért kitűnő vezetők! A jó autokrata valódi önállóságot biztosít számukra a maguk területén, segítséget kér a specialistáitól, megvallva, hogy az adott területen ők a jobbak. Hiszen ezért választotta őket maga mellé. A vezetés ebben az esetben is egyszemélyi, autokrata marad. Mert végső soron egyedül ő dönt, és övé a felelősség." • "Ha ügyesen adagolják és vezetik fel a dolgot, az ember bármilyen jó tulajdonságot képes elismerni magáról." • "Gondoljunk bele, milyen mértékű belső biztonság, szellemi rugékonyság, realitásérzék, önismeret, önirónia, és még sok egyéb szerencsés tulajdonság együttese szükségeltetik ahhoz, hogy a vezető ne essék áldozatául a környezet kísértésének. És amennyire lehetséges, immunis maradjon a hatalom fertőző mellékhatásaira." • "Baráti társaság szolidaritására nem épülhet egy szervezet működése. A barátság is pillanatok alatt tönkremegy." • "Csak maga a vezető döntheti el, kiről gondolja, érzi úgy, hogy szívesen dolgozna vele. E választási szempont alkalmazásánál a vezetőnek abszolút mértékben szubjektívnek kell lennie. Azt mondhatnám, ha valaki nem állhatja a magas termetűeket, sokat kockáztat, ha fontos és bizalmi munkatársat a kosaras termetűek közül választ."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Nők Lapja, 2011. augusztus
Interjú Biró Enikővel

zetapress.hu, 2011. augusztus 26., péntek
Sikeres fiatalok Londonban

Minap, 2011. augusztus 27., szombat, 6. oldal
Anyagtudományi és nanotechnológiai tudástranszfer

corvinusradio.hu, 2011. augusztus 29., hétfő
Soproni fiatal sikere Kínában

Világgazdaság, 2011. augusztus 30., kedd, 6. oldal
Változások az IPE elnökségében

"...Fekete Rolandot (30) választotta új elnökké az Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesületének (IPE) legutóbbi közgyűlése..."

IT-Business, 2011. augusztus 30., kedd, 35. oldal
Kreativitás és innováció

nepszava.hu, 2011. augusztus 30., kedd
Papírmentes, internetes pályáztatást vezet be az NFÜ

innoteka.hu, 2011. augusztus 30., kedd
Döntöttek a 2011. évi Harsányi István-díjak odaítéléséről

innováció.hu, 2011. augusztus 31., szerda
Döntöttek a 2011. évi Harsányi István-díjak odaítéléséről

Kisalföld, 2011. augusztus 31., szerda, 6. oldal
Kínában is sikeres volt a magyar fejlesztés

Dél-Magyaroszág, 2011. augusztus 31., szerda, 1. oldal
Nobel-díjas vendégek

Dunaújvárosi Hírlap, 2011. augusztus 31., szerda, 6. oldal
Internetre mennek a pályázatok

Zalai Hírlap, 2011. augusztus 31., szerda, 6. oldal
Regionális innovációs rendezvény

innomedia.hu, 2011. augusztus 31., szerda
Meet the scientist

Napi Gazdaság, 2011. augusztus 31., szerda, 10. oldal
Komoly kutatási előrelépés a Richternél

Elle Magazin, 2011. szeptember
Tudomány korhatár alatt

"...Látászavar, zsibbadás, egyensúlyzavar, fáradékonyság, bénulás. Csupán néhánya sclerosismultiplex (SM) változatos tünteiből, amelyektől Magyarországon legalább 6-8000 ember szenved. Bíró Enikő az elmúlt évben az SM kezelésének egy lehetséges módszerét választotta kutatási területeként...
...A legtöbbünknek a Tilitoli, gyerekkorunk egyik kedvenc játéka, mely a numerikus készségek mellett a logikai érzéket is fejleszti. A játék eredeti verziójával csupán az a baj, hogy kizárólag látó emberek tudják használni. Ez adta az ötletet Ocsvári Áronnak, hogy egy iskolai házi feladat keretében elkezdjen gondolkodni a megoldáson...
...Sugár Kriszti és Simon Dávid, akiknek éppen a virtuális világban eltöltött idő és az ezzel járó túlzott energiafogyasztás adta az ötletet forradalmi eszközük, a hulladékhő-pumpa kikísérletezéséhez ó ami nemcsak olcsóbb, de környezetkímélőbb megoldást is jelent az állandó számítógép használatra..."

Magyar Nemzet, 2011. szeptember 1., csütörtök, 6. oldal
Gazdaságpolitikai fordulat: de merre?

"...A versenyképesség javításához a kutatás-fejlesztésen túl az innovációt is támogatni kellene! Az oktatásból és az innovációból való pénzkivonással egyébként én sem értek egyet. Ez ugyanis annak a humán tőkének a további leértékelését jelenti, amely hosszabb távon versenyképesség növelésünk legfontosabb forrása lehetne..."

Rádió17, 2011. szeptember 1., csütörtök
Interjú Zoltán Lászlóval

Klub Rádió, 2011. szeptember 1., csütörtök
Fiatal kutatók a nagyvilágban.

“...A mai műsor vendége Spon Márton ifjú biológus, aki Gottingenben tanul. Miért tanul külföldön és mi kell ahhoz, hogy ott boldogulni tudjon? Az innovációs versenyek világa..."

Napi Gazdaság, 2011. szeptember 2., péntek, 4. oldal
Nagydíjat kapott 39 termék

"...Az idén 37 pályázó 39 pályázata kapta meg a Magyar Termék Nagydíj elismerést, amelyet tegnap adtak át a Parlamentben..."

uzletfejlesztes.hu, 2011. szeptember 2., péntek
Az európai kkv-k innovációs kapacitásainak növelése - pályázat

Világgazdaság, 2011. szeptember 5., hétfő, 6. oldal
Egészségügyi kutatásfejlesztés a GE-nél

portfolio.hu, 2011. szeptember 5., hétfő
MTA-Richter közös javaslat a kutatás-fejlesztés támogatására

hirek.prim.hu, 2011. szeptember 5., hétfő
Áthidalják a szakadékot a kutató szakemberek és a laikus nagyközönség tudása között

sg.hu, 2011. szeptember 5., hétfő
A Tudományok Hídjává alakul át a Lánchíd

itbusiness.hu, 2011. szeptember 5., hétfő
Kreativitás és innováció

Magyar Nemzet, 2011. szeptember 6., kedd, 6. oldal
Magyar mérnöki tudás Brüsszelben

"...Ősszel vándorkiállítás mutatja be a nagy sikerű uniós tárlatot · Nélkülözhetetlen a műszaki értelmiség teljesítménye..."

Világgazdaság, 2011. szeptember 6., kedd, 3. oldal
Innovációs díj Észak-Magyarországon

"...Regionális innovációs díjra pályázhatnak Észak-Magyarország régió mikro-, kis- és középvállalkozói, illetve az egyéni vállalkozók..."

Észak-Magyarország, 2011. szeptember 6., kedd, 5. oldal
A válság megoldása lehet az innováció

Zalai Hírlap, 2011. szeptember 6., kedd, 6. oldal
Az innováció népszerűsítése

Napi Gazdaság, 2011. szeptember 7., szerda, 8. oldal
A k+f kedvezmények buktatói

"...A tapasztalatok szerint azonban a nemzetközi szinten is kiemelkedő adómegtakarítási lehetőségeket az adózóknak csak igen kis százaléka veszi igénybe. Ez részben következménye az adótörvények hiányos ismeretének, részben pedig annak, hogy a szóban forgó kedvezmények gyakorlati alkalmazása igen komoly akadályokat gördít az adózók elé, komplex számviteli, adózási és iparági ismereteket egyaránt magában foglaló szaktudás hiányában..."

Magyar Nemzet, 2011. szeptember 7., szerda, 3. oldal
Előnyben a műszaki oktatás

Az újraiparosítás szempontját képviseli a nemzetgazdasági tárca
"...Az új felsőoktatási törvény koncepciójának legutóbbi verziójával szemben lényegesen kisebb mértékben, 40 százalék helyett alig 10 százalékkal csökkentené a következő három évben az államilag támogatott felsőoktatási képzésre felvehető hallgatók számát a Nemzetgazdasági Minisztérium, és a képzési területek közötti belső arányokat is máshogy alakítaná..."

Népszabadság, 2011. szeptember 7., szerda, 10. oldal
Jegyezhető a magyar kockázatitőke-alap

Világgazdaság, 2011. szeptember 7., szerda, 10. oldal
Jegyezhető a magyar kockázatitőke-alap

 "...Szeptember 30-ig lehet jegyezni Magyarország első angyalbefektetői tőkealapja, a Day One Kockázati Tőkealap I. befektetési jegyeit..."

gyorplusz.hu, 2011. szeptember 9., péntek
Elkészült a TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ

nyugathir.hu, 2011. szeptember 9., péntek
Technonet Győrben: az autóiparhoz kapcsolódó innovatív kisvállalkozókért

babaszoba.hu, 2011. szeptember 9., péntek
Életet menthetsz mobilon!

origo.hu, 2011. szeptember 9., péntek
Többletpontokat kaphatnak az innovációt mérő cégek a pályázatokon

Napi Gazdaság, 2011. szeptember 9., péntek, 9. oldal
Küszöbön áll az újabb iparipark-fejlesztési pályázat

"...Hamarosan újabb kétlépcsős pályázatot ír ki a kormány az ipari parkok fejlesztésére, az önerő előteremtése azonban kritikus pontja lehet a pályázaton való indulásnak - állítja az IPE elnöke..."

gazdasageskozelet.hu, 2011. szeptember 9., péntek
Átadták a Technonet központot a Győri Ipari Parkban

mno.hu, 2011. szeptember 9., péntek
Autóipari fejlesztés Győrben

Népszava, 2011. szeptember 10., szombat, 4. oldal
Újabb győri autóipari beruházás

Petőfi Népe, 2011. szeptember 10., szombat, 16. oldal
Meg lehet szerettetni a természettudományokat is

hirtv.hu, 2011. szeptember 10., szombat
Óriás beruházást adtak át Győrben

Magyar Nemzet, 2011. szeptember 10., szombat, 11. oldal
Figyelni kell a piaci réseket
Munkahelyeket csak magasabb támogatás fejében teremtenek a cégek

"...A kisebb vállalkozások százmillió forint alatti összegű, de magasabb, legalább ötvenszázalékos támogatási arányú pályázati kiírásokat várnak az Új Széchenyi-tervben, mert így képesek új munkahelyeket létesíteni. Ugyanakkor pályázási kedvüket visszafogják a már évek óta tapasztalható piaci, szabályozási bizonytalanságok - derült ki egy augusztus végén lezárt tanulmányból...
...Figyelemmel kell lenni arra a pályázati célok megfogalmazásakor, hogy amíg a vállalkozások a technológia fejlesztésére kisebb támogatás mellett is hajlandók, addig új munkahelyek létesítésébe csak magasabb támogatási arány mellett vágnak bele - állapítja meg a Hétfa Kutatóintézet legfrissebb, az Új Széchenyi-tervről szóló felmérése..."

metropol.hu, 2011. szeptember 11., vasárnap
Tudományok és találmányok a Lánchídon

mno.hu, 2011. szeptember 11., vasárnap
A legérdekesebb találmányok a Lánchídon

uzletfejlesztes.hu, 2011. szeptember 11., vasárnap
Az első magyar holdjáró a Lánchídon

uzletfejlesztes.hu, 2011. szeptember 11., vasárnap
Középpontban az innovációs képesség

klubradio.hu, 2011. szeptember 11., vasárnap
Tudomány a Lánchídon

telepress.hu, 2011. szeptember 11., vasárnap
Szeptember 17-én: A Tudományok és találmányok hídjává alakul a Lánchíd

inforadio.hu, 2011. szeptember 11., vasárnap
Tudományok és találmányok hídjává alakul a Lánchíd

kulturport.hu, 2011. szeptember 11., vasárnap
A tudományoké lesz a Lánchíd és a Széchenyi tér

rtlklub.hu, 2011. szeptember 11., vasárnap
Űrrepülő építés a Lánchídon

weborvos.hu, 2011. szeptember 12., hétfő
Richter: Egyedülálló piachálózat (4. rész)

"...A Magyar Innovációs Szövetség hatóanyagok kifejlesztéséért 1995-ben, 1996-ban, 1997-ben, 2001-ben, 2004-ben és 2009-ben Innovációs Díjban részesítette. 2002-ban és 2005-ban a Társaság az Innovációs Nagydíjat nyerte el..."

Világgazdaság, 2011. szeptember 12., hétfő, 1. oldal
Nem teljesen üres a pohár

Világgazdaság, 2011. szeptember 12., hétfő, 1. oldal
Előnyt élvezhetnek

Világgazdaság, 2011. szeptember 12., hétfő, 1+7. oldal
Nem teljesen üres a pohár

"...Az év eddig eltelt része nem hozta ugyan az infokom ágazat várakozásait, de a szakma meghatározó képviseletének elnöke szerint vannak pozitív jelek, jó irányok. Az informatika itthon is vonzó pályát kínál, számos betöltetlen állás várja ma is az ilyen jellegű munkát keresőket..."

Világgazdaság, 2011. szeptember 12., hétfő, 4. oldal
Sikert hozhat az innováció
Jövőre Magyarországon is indul az IMP3rove program

Zalai Hírlap, 2011. szeptember 12., hétfő, 17. oldal
A tudományok és tanulmányok hídja lesz

Nógrád Megyei Hírlap, 2011. szeptember 12., hétfő,  6. oldal
Tudományok, találmányok hídja

euroastra.hu, 2011. szeptember 12., hétfő
Fulbright ösztöndíj - lehetőség fiatal tudósok és művészek számára

nepszava.hu, 2011. szeptember 12., hétfő
Teljesen megváltozik a Lánchíd

Napi Gazdaság, 2011. szeptember 12., hétfő, 8. oldal

Az it nem csak a vállalatoknak segíthet

Pályázati felhívás

Díj a Jövő Internetéért

A díjra (Future Internet Award) olyan innovatív termékekkel, szolgáltatásokkal lehet pályázni, amelyek várhatóan jelentős hatást gyakorolnak a jövő internet technológiájára és szolgáltatásaira. A díjat a nemzetközi bíráló bizottság félévente ítéli oda. A díjpályázatot az EU által támogatott ceFIMS projekt (Coordination of the European Future Internet Forum of Member States) koordinálja, amelynek a Nemzeti Innovációs Hivatal is résztvevője.

A jövő Internet díjra benyújtott javaslatok értékelési szempontjai:
- elért eredmények
- ipari és KKV kapcsolatok, együttműködések
- technológiák innovatív alkalmazása
- helyi szervezetek, állampolgárok, közösségek bevonása
- univerzális elérés, használat
- a digitális szakadék áthidalásának elősegítése
- társadalmi hatások
- környezetbarát megoldások
- egy adott tematikus területen vagy több területen átívelő kiváló megoldások
- több régió vagy több ország érintettsége.

A Jövő Internet Díj átadására az EU Future Internet Assembly konferenciáján kerül sor a lengyelországi Poznanban, 2011 októberében. 

A díjra folyamatban lévő, illetve a közelmúltban eredményesen lezárult projektekkel, kezdeményezésekkel egyaránt lehet pályázni.
Jelentkezési lap, bővebb információ: www.cefims.eu/fiaward.

Várható események

Védjegy ismeretekkel bővített online marketing szeminárium

2011. szeptember 14-én, 9 órai kezdettel, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Konferenciatermében (Veszprém, Budapest u. 3.) védjegy-ismeretekkel bővített online marketing szemináriumot tartanak.

Tervezett program

09:00-10:00 | Védjegy szerepe a vállalati siker elérésében
Szilágyi Ildikó szabadalmi ügyvivő, VT Patent Szabadalmi és Védjegy Iroda
Marketing szeminárium
Birincsik Albert ügyvezető igazgató, BeMind Kft.
10:00-10:30 | Mi a marketing szerepe? Mi az online marketing? Fogalomzavarok
Miért érdemes online marketinggel foglalkoznom? Milyen munkával és megtérüléssel jár?
10:30-10:45 | Kávészünet
10:45-12:15 | - Miért fontos a célcsoport meghatározása? Kik az ügyfeleink, hogyan
találjuk meg őket?
- Mit jelent nekünk a márkánk és mit jelent másoknak? Hogyan
tudatosítsuk ügyfeleinkben a létezésünket és a tevékenységünket?
- Mitől leszünk mások?
- Kapcsolati viszonyok a világhálón és holisztikus marketingszemlélet
és folyamatai
12:15-12:40 | Büféebéd
12:40-13:30 | - Ilyen vagyok: Milyen a jó weboldal, milyen ismérvek és szempontok
alapján tudom megállapítani? Kivel és hogyan érdemes weboldalt
készíttetni? Esettanulmány(ok)
- Itt vagyok: Mi a keresőoptimalizálás? Hogyan lesz látogatónk?
Tévhitek
- Tudjatok rólam: Mi a keresőmarketing? Keresőmarketing stratégiák
és taktikák: mélyvízből felszínre törekedni! Esettanulmány(ok)
Ismerjetek: Mi a közösségi média? Mitől marketing-eszköz? Hogyan
használható törzsvásárlók toborzása? Új szabályok és WEB 2.0
13:30- | Kérdések, válaszok, személyes konzultáció

A rendezvény a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával a VIVACE+ rendezvénysorozat keretében valósul meg, ezért a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Bővebb információ: dr. Gács János, osztályvezető-helyettes, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Promóciós Osztály, Tel.: (1) 474-5504, E-mail: janos.gacs@hipo.gov.hu.

Nemzetközi üzletember találkozó és zárókonferencia

2011. szeptember 20-án, 10 órai kezdettel a "CroBoNet" - Határon-túli vállalkozói hálózatok című projekt keretében kerül megrendezésre egy nemzetközi üzletember találkozó és zárókonferencia, tagszervezetünk, a CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft. szervezésében, a Kft. székhelyén (2040 Budaörs, Gyár u. 2.).

A projekt keretében megújuló energia, alternatív energia, környezetbarát technológiák témakörökben lehetőség nyílik vállalkozások bemutatkozására, tapasztalatcserére 10-15 perces prezentáció keretében.

A szervezők a részletes programot és a bemutatkozó cégek listáját a regisztrációs határidőt követően, a jelentkezések összesítése után közlik.

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs lap ide kattintva érhető el, melyet a Kovács  Katalin projektmenedzser részére, a kovacs@chic.hu email címre lehet elküldeni, 2011. szeptember 15-ig.

Az innovatív vállalkozások az EU motorja

2011. szeptember 23-án - a Kis- és középvállalkozások Hete hivatalos nyitó rendezvényeként, a Kutatók éjszakája program keretében - a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) "Innovatív vállalkozások az EU motorja" címmel konferenciát tart, a Hotel President Budapestben (1054 Budapest, Hold u. 3-5.).

Tervezett program
10:00-10:20 | Megnyitó
Dobos Erzsébet, elnök - HITA
Dr. Szöllősi László, vállalkozásfejlesztésért és iparért felelős helyettes államtitkár, Magyarország KKV követe - NGM
10:20-10:50 | Innováció szerepe az EU-ban - EU szakértő - DG Research (felkérés alatt)
10:50-11:10 | HITA innovációs és K+F szolgáltatásai - Dr. Kerekes György, elnökhelyettes,
HITA
11:10-11:30 | KKV hét célja és az Enterprise Europe Network - Mészáros Mónika Alíz,
főosztályvezető-helyettes/Enterprise Europe Network osztályvezető, KKV hét koordinátor, HITA
11:30-11:50 | Kávészünet
11:50-12:10 | Hazai innovációs pályázati lehetőségek - dr. Kabai Anikó, osztályvezető, NFÜ
12:10-12:30 | Klaszterfejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében - Leskó Tamás, irodavezető, MAG Zrt.
12:30-12:50 | EU-s innovációs pályázati lehetőségek (EUROSTARS, EUREKA) - Csuzdi Szonja, főosztályvezető-helyettes, NIH
12:50-13:30 | Ebédszünet
13:30-13:50 | Forrásbevonás, pénzügyi lehetőségek - Garamvölgyi Balázs, üzleti vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
13:50-14:10 | Iparjogvédelmi tudás a biztonság záloga - Dr. Németh Gábor, igazgató, SZTNH
14:10-14:30 | Innováció a közbeszerzésben - dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető, NGM
14:30-14:50 | Innovációt támogató mikrohitel lehetőségek - Jászai Menyhért ügyvezető igazgató, PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány

Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 20.
Jelentkezési lap idekattintva olvasható.

Bővebb információ és jelentkezés: Szabó Eszter Anna (eszter.szabo@hita.hu), Holly Sára (sara.holly@hita.hu).

Üzletember találkozó Németországban

2011. október 19-én, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA)-Enterprise Europe Network, a Magyarországi Gazdasági Nap keretén belül, Offenbach-ban német-magyar üzletember-találkozót tart, melynek kiemelt szektorai: az autóipar, az elektronika és a logisztika.

A rendezvény fő vendége Dr. Cséfalvay Zoltán, parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár, aki Magyarország gazdasági stratégiájáról tart előadást. A délután folyamán kerül sor a német-magyar üzletember-találkozóra, ahol lehetőség nyílik előre szervezett, kétoldalú tárgyalások lebonyolítására. Kimondottan a magyar piac iránt érdeklődő német cégek, szervezetek lesznek jelen a rendezvényen, így kiváló alkalom nyílik új üzleti lehetőségek, beszállítói kapcsolatok, K+F+I partnerek felkutatására.

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek feltétele a jelentkezési adatlap angol nyelvű kitöltése. A jelentkezési lap ide kattintva letölthető. Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 16.

A kiutazás és a szállás költsége a kiutazókat terheli, de igény esetén Nemzeti Külgazdasági Hivatal a segítséget nyújt a foglalásban.
Bővebb információ: Papp Andrea Aida, tanácsadó, Üzletfejlesztési Főosztály, Nemzeti Külgazdasági Hivatal, e-mail: andrea.papp@hita.hu, www.hita.hu.

Európai Szeminárium

2011. november 17-18. között Berlinben, "Európai szerződési gyakorlat a K+F projektek területén" címmel, az Európai Akadémia Adó, Közgazdasági és Jogi Főosztálya szemináriumot tart.

A szeminárium célja, hogy ismertesse és részleteiben kielemezze a K+F szerződéseket és azok különböző aspektusait, hogy a szellemi tulajdon ne jelentsen veszteséget vagy pénzügyi kockázatot a cégek számára.
Bővebb információ és regisztráció: www.euroacad.eu/fileadmin/user_upload/dateien/seminars/European_Contract_Practice_ for_R_and_D_Projects_DM.pdf
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Burus Tünde
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79.
tel.: 430-3330, fax: 240-7020, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.